Page 1

VAN DE REDACTIE De vakantieperiode zit er voor bijna iedereen weer op. Voor de een betekent vakantie lekker niks doen, een ander vindt het fijn om lekker actief bezig te zijn. In ieder geval doen we tijdens de vakantie energie op, zodat we er tegen aan kunnen. Hectische tijden voor iedereen die hun vakantievierende collega moest opvangen. Maar alle zeilen zijn bijgezet om alles zo goed mogelijk te laten verlopen voor u. De dagen beginnen inmiddels te korten, de avonden worden langer, kaarsjes worden aangestoken. Maar de donkere koude dagen brengen ook heel veel gezelligheid, zoals Sinterklaas en de kerstdagen …

CLIËNTPORTAAL De tijd dat een bewoner of zijn familie alleen tijdens een gesprek hoorde wat er in zijn Zorgleefplan staat, is voorbij. ‘Eigen regie’ dat is belangrijk. Dit is niet alleen een item binnen De Wever, maar ook de overheid vindt dat van groot belang. De bewoner kan binnenkort als hij wil zijn eigen Elektronisch Zorgdossier (EZD) inzien. Sterker nog hij is beheerder en bepaalt wie er in kan meekijken. Na een ruim jaar van ontwikkelen gaat het voor alle locaties van De Wever in de komende maanden mogelijk worden dat de bewoners en hun vertegenwoordiger de rapportage kunnen bekijken in het EZD. Via een eenvoudig dashboard kunnen zij via het internet inloggen en het dossier inzien. De bewoner krijgt een inlogcode en wachtwoord. Als extra beveiliging volgt ook nog een sms-code. Begin 2016 is het project uitgezet op de locaties Padua, Hazelaar en Damast. ‘De eerste bevindingen zijn positief’, zegt een zorgcoördinator van Padua. ‘In het begin vonden de medewerkers het best eng en waren zich er ook heel erg van bewust dat er ook ‘buitenstaanders’ meekeken. Toch wende dit snel. We weten niet welke bewoner of familielid er inzage heeft. Dat maakt overigens voor de manier van rapporteren niets uit, dat is en blijft zoals het altijd was’. En als de bewoner vindt dat er een aanpassing moet komen in het zorgdossier dan wordt daarover in gesprek gegaan. Overigens moet je het cliëntportaal zien als een aanvulling op en niet als een vervanging van de zorgleefplanbespreking en blijven de medewerkers uiteraard altijd bereikbaar voor vragen en/of opmerkingen. > Lees verder op pagina 2 1


de bloedsuikerlijst niet kan uitprinten en meenemen’.

Niet alleen bewoners zijn enthousiast, maar ook de contactpersonen. De zorgcoördinator van Padua vervolgt: ‘De dochter van een bewoner woont buiten de stad. Het eerste wat zij in de ochtend doet, is even inloggen om te kijken hoe het met haar ouder is. Gaat de dochter mee op bezoek in het ziekenhuis dan kent ze de meest recente stand van zaken. Jammer vindt zij wel dat ze bijvoorbeeld

De ontwikkeling van Cliëntportaal gaat nog steeds door. Vanaf januari 2017 is het Cliëntportaal voor alle cliënten toegankelijk. Wanneer het van start gaat op Satijnhof, De Vleugel en Koningsvoorde worden bewoners, contactpersonen en medewerkers hierover goed geïnformeerd.

AUDIT OP PARTICIPATIE Begin van het jaar hebben we het Prezo certificaat gehaald voor Gouden kwaliteit. Kwaliteit moet je altijd blijven onderhouden en ontwikkelen. Op 15 november vindt er een audit plaats op het thema Participatie, of zoals wij het genoemd hebben ‘Meedoen’. Vorig jaar gaven familieleden aan niet helemaal tevreden te zijn over de dagbesteding. Met een lunchbijeenkomst zijn we samen in gesprek gegaan en hierin werd heel duidelijk dat de tevredenheid van familie en be-

woners zou toenemen als we samen in staat zouden zijn beter invulling te geven aan de dag, gewoon op de huiskamer. Het doen van een spelletje, beweegactiviteiten, een gesprek voeren over vroeger, een keer lunchen op het terras etc. Hier is hard aan gewerkt. Benieuwd waar we staan. In oktober of november gaan we met een enquête bewoners en familie ook vragen of de tevredenheid toegenomen is.

INHOUD Van de redactie

COLOFON 1

10 jaar De Vleugel

6

Cliëntportaal 1

Tilburg stad van tolerantie en

Audit op participatie

2

betrokkenheid 8

Bezoek Gerardus Majella kerk

3

Kerst-Inn 8

Waarderingen op zorgkaart

3

Vrijwilligers gezocht

9

Verpleegkundigen in onze teams

4

Studievereniging Flow

9

Commissie Ethiek

4

Herfstpuzzel 11

Meedoen 5

Tilburgse Kermis 2016

2

12

Uitgave De Vleugel 3 - 2016 oktober 2016 Oplage 45 stuks Opmaak De Wever Communicatie Redactie Lizette de Laat Carla de Jongh Marcella Adriaansen


BEZOEK GERARDUS MAJELLA KERK MET DE LOOPGROEP VAN DE VLEUGEL Na gezellig gekletst te hebben zijn de bewoners samen met Herman een kaarsje aan gaan steken in de kapel. Toen iedereen binnen zat hebben we gezamenlijk 2 liederen gezongen. Ook bewoners die normaal gesproken heel rustig zijn gingen volop mee zingen.

Op dinsdag 5 juli had de loopgroep van de Vleugel een iets andere invulling dan gewoonlijk. Herman Teerhöfer, de geestelijk verzorger van de Vleugel, had geregeld dat wij met de bewoners een bezoek konden brengen aan de Gerardus Majella Kerk. Dit is voor veel bewoners best wel een afstand lopen, maar met de hulp van extra vrijwilligers konden er ook een paar bewoners mee in de rolstoel. Bij de kerk werden we enorm warm ontvangen. Er stond koffie en thee klaar met zelfs een heerlijk gebakje. Al snel kwamen er gesprekken op gang aangezien enkele bewoners zelf altijd naar deze kerk zijn gegaan. Zo kwam ook ik als fysio meer te weten over het verleden van mijn cliënten. De blikken van herkenning waren prachtig om te zien.

Hierna zijn we rustig terug gaan lopen naar de Vleugel. Ik kan terugkijken op een enorm leuke ochtend waar we weer iets extra’s hebben kunnen bieden voor de bewoners. Ik hoop dan ook dat we dit vaker over kunnen en mogen doen! Carmen Slot - Fysiotherapeut

WAARDERINGEN OP ZORGKAART loopt en dat de informatie goed verloopt. Heel mooi natuurlijk. Natuurlijk willen wij het beste en hebben we voor ons zelf een lat gelegd op een 8,5.Wij denken dat vooral te kunnen doen door verbeteringen op het thema ‘Meedoen’. En vooral door goed met u in gesprek te zijn en blijven.

Bewoners en familie zijn van harte uitgenodigd om op Zorgkaart Nederland aan te geven wat ze vinden van het wonen en de zorg op De Vleugel. Hieraan is door een aantal familieleden gehoor gegeven. Heel erg bedankt voor uw waarderende woorden (dat doet ons goed…), maar ook voor eventuele kritische noten! Uw ervaringen geven mensen die voor zichzelf of voor een naasten op zoek zijn naar een voor hun passend huis, waardevolle informatie. En het geeft ons, de medewerkers van De Vleugel, een beeld van hoe ervaringen van bewoners en familie zijn. Waarin waardeert u De Vleugel met een hoge tevredenheid en waar ligt een aandachtspunt. Dit drukt zich uit in het gezamenlijke rapportcijfer van een 8,1. Vaak genoemd wordt dat de communicatie goed ver-

3


VERPLEEGKUNDIGEN IN ONZE TEAMS De team van De Vleugel ontwikkelt zich in haar zelfstandigheid, met de bedoeling om telkens weer, en steeds beter, bij te dragen aan de kwaliteit van leven van de bewoners. Om dat te kunnen moet je de ruimte hebben èn nemen om aansluiting te vinden bij elke individuele bewoner. Medewerkers ontwikkelen zich in hun zelfstandigheid. Dat vraagt ook een goede mix van deskundigheden in het team. Zo’n jaar geleden hebben we de insteek genomen te groeien naar meer verpleegkundigen in de teams van De Wever. Wanneer er een vacature ontstaat binnen De Vleugel zal geprobeerd worden nog een verpleegkundige te vinden als collega. Hierdoor kunnen we ook zelf meer verpleegkundigen gaan opleiden. vanaf januari 2017 deze rol te gaan in vullen. We hebben dan in principe overdag niet meer het MZT nodig, behalve voor handelingen waar specifieke apparatuur voor nodig is (b.v. echo’s maken), bij handelingen die zelden voorkomen en uiteraard als achterwacht.

Inmiddels hebben we genoeg verpleegkundigen op de locaties om zelf de verpleegtechnische handelingen te kunnen uitvoeren en verpleegkundige diagnoses te kunnen doen. De verpleegkundigen gaan zich voorbereiden om

Gezocht: Cliënt of naaste van een cliënt die zitting wil nemen in de commissie Ethiek van De Wever In de dagelijkse zorgverlening komt vaak de vraag boven wat nu goede zorg is en waarom dat zo is. Wat weegt dan mee in de besluitvorming? We noemen dit ethische vragen. De Wever kent een commissie Ethiek. Deze buigt zich over thema’s, zoals benoemd in bovenstaande vragen. In deze commissie zitten medewerkers die affiniteit hebben met ethiek en vanuit ethisch perspectief stil willen staan bij ethische vragen, complexe zorgsituaties, beleidskeuzes en onderzoekaanvragen. De Wever vindt het belangrijk dat ook mensen, die zorg ontvangen, meedenken en meepraten. Heeft u als cliënt of naaste belangstelling? Voelt u zich aangesproken? U kunt dit kenbaar maken via de email commissie.ethiek@dewever.nl U krijgt dan de profielschets toegestuurd. In een persoonlijk gesprek kan deze toegelicht worden en kunnen wederzijdse verwachtingen besproken worden. Wilt u vooraf meer informatie? Dan kunt u bellen met de receptie van De Hazelaar, 013 464 41 00, en vragen naar Elly van Bavel (dinsdag t/m vrijdag). Deze oproep verschijnt in alle bewonersbladen. Deze bladen komen op verschillende momenten uit. Om ieder ruimte te geven om te reageren kan de procedure enige tijd in beslag nemen. Namens de Commissie Ethiek, Elly van Bavel

4


MEEDOEN DE VLEUGEL HEEFT VANUIT DE VWS EXTRA GELD GEKREGEN VANUIT ‘WAARDIGHEID EN TROTS - ZINVOLLE DAGINVULLING’ VOOR EXTRA INZET OP DAGBESTEDING. VOOR MENSEN MET DEMENTIE IS EEN VEILIGE LEEFOMGEVING HEEL BELANGRIJK, MET DE JUISTE PRIKKEL OP HET JUISTE MOMENT. DE JUISTE OMGEVING BIEDT ONZE BEWONERS ONTSPANNING, PLEZIER EN RUST. DAARNAAST IS HET GEVOLG VAN ZO’N OMGEVING DAT GEDRAGSPROBLEMATIEK ALS ROEPGEDRAG, LOOPDRANG VERMINDERT. Na een proefperiode is de Qwiek-Up aangeschaft. De Qwiek-Up is een apparaat dat beelden en geluiden projecteert. Het beeld past zich automatisch aan op de omgeving, als plafonds en wanden, voor een optimale beleving. Het biedt zogenaamde sensorische stimulatie door middel van dynamische visuele en auditieve belevingsmodules. De dosering van prikkels kan op ieder moment eenvoudig aangepast worden aan de bewoner of groep. Bewoners worden zintuigelijk geprikkeld. De Qwiek-Up is mobiel inzetbaar en daarmee flexibel inzetbaar, hierdoor kunnen alle bewoners bereikt worden. Het is bekend dat onze bewoners genieten en zelfs soms rustig worden van foto’s van vroeger. Familieleden kunnen voor hun naaste een fotoboek met bijpassende teksten maken, het zo genoemde levensboek. Het bedrijf wat de Qwiek-up levert kan een op maat gemaakt persoonlijk levensboek maken van eigen beelden of foto’s maken wat op de Qwiek-up geprojecteerd kan worden. De Qwiek-Up heeft diverse positieve ervaringen opgeleverd. Bewoners die er van ontspannen en het leverde leuke gespreksstof op. Vraag er gerust naar als u het tijdens een bezoek zelf eens samen met u naaste wilt ervaren. Van het extra geld konden we er wat vaker op uit. Vanuit de overtuiging dat muziek belangrijk is voor ieder mens, hebben we er voor gekozen meer mzuiek te gaan maken op De Vleugel. Er wordt heel vaak muziek gemaakt op de woningen. De muziektherapeut bezoek een woning en kijkt wie er zin heeft mee te zingen en op een instrument te spelen. Bewoners genieten hier van door uit volle borst mee te zingen, of van een afstandje te luisteren.

5


10 JAAR VLEUGEL

6


7


TILBURG STAD VAN TOLERANTIE EN BETROKKENHEID Op 24 mei 2016 kwamen vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke organisaties en zorgorganisaties in Tilburg bijeen in aanwezigheid van en in overleg met burgemeester Noordanus en wethouder Hendrickx van de Gemeente Tilburg. Ik was namens de dienst Geestelijke verzorging van de Wever aanwezig. Het thema was op welke wijze de verschillende organisaties in Tilburg kunnen bijdragen aan een positief klimaat van tolerantie. Tolerantie betekent wederzijdse acceptatie, respect en onderling begrip en verbondenheid. Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw is de tilburgse samenleving veel multicultureler en multireligieuzer geworden. Zij hebben zich hier geworteld en hebben Tilburg ook veelkleuriger gemaakt. Er zijn soms ook spanningen en fricties voelbaar, die zich voor kunnen doen waar met mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden samen wonen. Maar daarom is het van belang om de handen ineen te slaan en te onderstrepen wat ons verbindt en wat we willen uitdragen. De vertegenwoordigers van de aanwezige levensbeschouwelijke organisaties in Tilburg, 27 in totaal,

hebben een verklaring opgesteld die ook gepubliceerd is in het Brabants Dagblad. Er waren afgevaardigden van verschillende moskeeën en van de liberaal joodse gemeente en van veel verschillende christelijke gemeenschappen en congregaties uit Tilburg. Een belangrijk element van de verklaring is dat ieder van de aanwezigen afstand neemt van iedere vorm van geweld of discriminatie zoals dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet. En dat we ons laten leiden door hoop en onderlinge betrokkenheid. Wij willen niet dat angst onze samenleving verlamt en schade doet aan onze grondrechten. Dit zijn belangrijke uitspraken in een tijd van terreuraanslagen die de afgelopen tijd vaak in de kranten heeft gestaan. Ik voel de impact ervan bij cliënten in Koningsvoorde omdat het zo dichtbij komt, Parijs en Brussel is immers niet ver weg en de nieuwsbe-

richten worden via televisie of kranten de huiskamer in geslingerd. Cliënten zijn bezorgd omdat hun kinderen en kleinkinderen met vakantie gaan, soms ook naar gebieden waar juist een aanslag plaats gevonden heeft. In Koningsvoorde en de Vleugel proberen we ruimte te maken voor diversiteit door er zorg voor te dragen dat je je leven hier zoveel mogelijk kunt voortzetten zoals je het thuis gewend was. Tolerantie en respect is de basisvoorwaarde voor goede zorg. Als we met respect de ander, en het verhaal van de ander serieus nemen, kunnen problemen besproken worden en open op tafel worden gelegd zonder dat mensen gekwetst worden. Door dialoog ontstaat er begrip voor de ander, ook als heb je zelf bijvoorbeeld een andere visie of mening. Ik hoop van harte dat deze verklaring haar weg zal vinden en verder zal wortelen in Tilburgse bodem en een voorbeeld mag zijn voor andere gemeentes in Nederland! Herman Teerhöfer Geestelijk verzorger

KERST-INN BESTE COLLEGA EN VRIJWILLIGERS DENK ER AAN OM VRIJDAG 23 DECEMBER VAN 19.00U - 22.30U VRIJ TE HOUDEN IN JE AGENDA, WE VIEREN DAN ONZE JAARLIJKSE KERST-INN.

8


ners waren goed gestemd, ze hebben de koeien geknuffeld en koeienkoeken mogen geven. Dit vonden ze leuk om te doen. Na dat de rondleiding er op zat hebben we gezamenlijk nog naar een film gekeken van honderd jaar oud over het leven van toen, met iets fris er bij om te drinken. Zowel de bewoners als personeel hebben genoten van het uitstapje, en het is zeker een tweede keer waard.

OP DINSDAG 17 JUNI 2016 ZIJN WIJ SAMEN MET DE BEWONERS VAN HUISJE 2 NAAR HET ZORGBOERDERIJ ’T ZAND EIND IN RIEL GEGAAN. Bij aankomst werden we meteen verwelkomt met warme appelflappen en koffie/ thee. De bewoners hebben hier lekker van gesmuld. Daarna begon de rondleiding, hier hebben de bewoners kunnen genieten van de dieren op het zorgboerderij, zoals de koeien, ezels, kippen en geiten, en de boer die gezellig kon kletsen tijdens de rondleiding met de bewoners. De bewo-

Groetjes Yvonne de Kort en Surat Raja

GEZOCHT! VRIJWILLIGERS WANDELGROEP Elke dinsdag ochtend wordt er gewandeld met de bewoners van de vleugel. Het is telkens weer een feest om buiten te zijn. De bewoners genieten er dan ook volop van. Heeft u misschien tijd om de loop groep in de ochtend te komen ondersteunen? Hoe meer vrijwilligers we hebben hoe meer mensen mee kunnen lopen. We zijn al geholpen met een half uurtje van u tijd. Heeft u tijd over en wilt u iets betekenen voor de medemens meld u zich dan aan. U kunt contact opnemen met een van de medewerkers van de Vleugel.

STUDIEVERENIGING FLOW Dinsdag 26 april zijn we met een aantal leden van Studievereniging Flow langs geweest bij De Vleugel. We zijn studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Ons doel was om ook eens iets voor een ander te doen, iets wat totaal niet in onze comfort zone ligt. Het leek ons leuk om een aantal bejaarden een gezellige middag te bezorgen en zo kwamen we bij De Vleugel terecht. We hebben bloemstukjes gemaakt, er is gesjoeld en gezongen. Onder het genot van een kopje koffie of een glaasje appelsap zijn er ook spannende verhalen verteld. Onze mannelijke studenten vielen wel in de smaak. Het was een hele ervaring en we zijn blij dat we deze mensen een fijne middag hebben kunnen bezorgen.

9


WONING 3 HEEFT EEN METAMORFOSE ONDERGAAN. Er is hard gewerkt door een aantal medewerkers, familieleden en vrijwilligers. Het resultaat mag er dan ook zeker zijn. Nogmaals bedankt voor jullie vrijwillige inzet. De bewoners kunnen genieten van een mooie frisse eigentijdse huiskamer. Ook dank aan de boekenshop op de Bredaseweg 256 die een financiele injectie heeft gegeven om dit mede te realiseren, super!

TROTS OP MEVROUW DE REGTER! Ze was laatst erg ziek na haar ziekenhuis bezoek en at heel slecht. We waren zo blij toen ze ons verraste door haar bord leeg te eten!

BEZOEK AAN DE KERMIS IN KONINGSVOORDE. Wat een gezelligheid. Leuke muziek, ijsje erbij en zelfs onze Roy was erbij aanwezig. 10


HERFSTPUZZEL 1

2

3

4

5

6

7

14 16

17

22

23

19 24

28

31

21

30 33

36

34 37

38 40

42

43

49

44

50

54

45 51

55

58

59 63

46 52

56

64

57 61 65

68

47 53

60

67 70

13

12

26

39

62

11

20

29

25

48

10

25

32

41

9

15 18

27

8

66 69

71

Horizontaal 1. Lekkerbek 7. Zwaartillend 14. Buidelbeertje 15. Reisdeken 16. In handen 18. Naaigerei 20. Inwendig orgaan 21. Zijne Excellentie 22. Landtong 24. Scheidsrechtelijk 26. Schaakterm 27. Getal 29. Rekenhulpmiddel 30. Scheepsloon 31. Bijbelse figuur 33. Klappen 34. Duitse rivier 35. Losse naad 37. Bouwland 38. Breekbaar 39. Populaire groet 40. Schoolvak 42. Precies 43. Duitse partij 45. Landbouw product 48. Woonplaats 50. Zitplaats 52. Ketting 54.Slaperig 55. Kleine steur 57. Werppijl 58. Zangstem 59. Krijgskunde 61. Projectieplaatje 62. Te koop 63. Prik 64. Naaigerei 66. Achter 67. Ziekteverwekker 68. Liefkozen 70. Bruinverbrand 71. Helderverlicht. Verticaal 1. Waarschuwing 2. Kleintje 3. Vrij 4. Vader 5. Oplettend 6. Vrucht 8. Gezamelijke afdrukken 9. Smet 10. Zak 11. Vordering 12. Eerwaarde heer 13. Metaalwerkplaats 17. Aanmoedigingskreet 19. Kruiderij 20. Onbebouwd 21. Overlevering 23. Wijnsoort 25. Vervoer 26. Voetbalterm 28. Deel van trein 30. Gesmeerd 32. Deel van gieter 34. Vergelding 36. Lichaamsdeel 38. Klanknabootsing 41. Slordig 42. Armoedige woning 43. Vleesgerecht 44. Rekenkundige bewerking 46. Plaats 47. Diep gezonken 49. Steekwapen 50. Geestelijke toestand 51. Erfenis 53. In het genoemde 55. Hulp 56. Driekroon 59. Gedroogd gras 60. Profeet 63. Engelse titel 65. Slordige vrouw 67. Voorbeeld 69. Neon.

11


Wij zijn 28 juli met woning 2 naar de kermis geweest en vanuit de Vleugel samen met bewoners, familie, vrijwilligers en collega’s NAAR DE KERMIS GEWANDELD. De bewoners genoten van het heerlijke weer en de wandeling door het stadspark. Aangekomen op de kermis hebben we gezamenlijk op het terras genoten van een drankje. Op het Koningsplein waar de nostalgische kermis opgesteld stond, genoten de bewoners van de oude bekende kermisattracties. Dhr. Brunschot en Dhr. Ligtenberg hebben zelfs op de Kop van Jut geslagen en een mooie prijs gewonnen. Tot slot hebben we samen oliebollen gegeten en als afsluiting samen friet gegeten op de Vleugel. De bewoners waren bij terugkomst moe maar wel voldaan van de gezellige middag.

12

De Vleugel nieuws nr. 3 - oktober 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you