Podcasts

Page 1

ONDERZOEK

The Power of Podcast / 2022

In het kader van de lancering van het podcastaanbod bij Mediafin, bestudeerden zowel internationaal onderzoeksbureau Ipsos als de Universiteit van Antwerpen verschillende aspecten van het podcastlandschap in België. De combinatie van beide onderzoeken leidt tot het eerste onderzoek rond podcasts: een primeur op de Belgische markt.


ONDERZOEK

The Power of Podcast / 2022

Ipsos bracht in het voorjaar van 2022 podcastgebruik, -consumptie, -attitudes & -voorkeur in kaart. Dit geeft brede inzichten in de podcastbeleving van de Belgen en de lezers van De Tijd | L’Echo.

TOPICS

Onderzoek Aspecten van het onderzoek Resultaten Ipsos Resultaten UA Methodologie

Daarnaast bestudeerde de Universiteit van Antwerpen de attitude ten aanzien van specifieke advertenties binnen journalistieke podcasts bij zowel lezers als nietlezers van De Tijd | L’Echo.


ONDERZOEK

The Power of Podcast / 2022

Aspecten van het onderzoek

Podcastgebruik en luistertijd

Keuzecriteria voor podcasts

Motivaties om te luisteren

Geloofwaardigheid van podcasts

Podcastthema’s

Criteria voor een kwaliteitsvolle podcast

Voorkeuren/ interesses in thema’s/ platformen/media

Reclame in podcasts: o.a. vergelijking reclame podcasts vs. andere kanalen – geloofwaardigheid - …

TOPICS

Onderzoek

Aspecten van het onderzoek

Resultaten Ipsos Resultaten UA Methodologie


ONDERZOEK

The Power of Podcast / 2022

TOPICS

Onderzoek Aspecten van het onderzoek Resultaten Ipsos Resultaten UA Methodologie

De Tijd | L’Echo lezers zijn fervente podcastluisteraars. Ze luisteren meer dan de gemiddelde Belg.

68%

Belgen

85%

Er is groeipotentieel als podcasts erin slagen om relevant te blijven en beter gekend te worden.

Lezers van De Tijd | L’Echo

36%

van zij die momenteel nog niet naar een podcast luisteren, hebben interesse om dit in de toekomst wel te doen.


ONDERZOEK

81%

The Power of Podcast / 2022

van de Belgische podcastluisteraars vindt dat podcasts beter begrip geven van bepaalde onderwerpen.

79%

van de Belgische podcastluisteraars geeft aan dat ze het makkelijker vinden om via podcasts info te verkrijgen dan via andere media.

TOPICS

Onderzoek Aspecten van het onderzoek Resultaten Ipsos Resultaten UA Methodologie

Podcasts krijgen op vlak van geloofwaardigheid als nieuwsen informatiemedium gemiddeld de beste score in vergelijking met TV, radio en kranten.

6,4/10

6,6/10

0

10 4

5

6

6,4/10

7

6,5/10


ONDERZOEK

The Power of Podcast / 2022

Een kwaliteitsvolle podcast wordt voor de lezers van De Tijd | L’Echo bepaald door

relevante content & topics

TOPICS

Onderzoek Aspecten van het onderzoek Resultaten Ipsos Resultaten UA Methodologie

interessante host(s)

3 op 4 lezers

kwaliteitsvolle uitgever

40% van de lezers

Onder de lezers van De Tijd | L’Echo beluistert 3 op 10 podcasts via de nieuwssite of app, ofwel

1,7x meer dan de gemiddelde Belg.

1 op 5 lezers


ONDERZOEK

The Power of Podcast / 2022

TOPICS

Onderzoek Aspecten van het onderzoek Resultaten Ipsos Resultaten UA Methodologie

In een experiment lieten we luisteraars gemanipuleerde audiofragmenten horen. De Tijd | L’Echo lezers herkenden de advertentie na blootstelling beter dan niet-lezers.

Belgen

68%

Lezers van De Tijd | L’Echo

80% 84%

herinnert zich zelfs het merk

happy audience

waargenomen hostauthenticiteit

+

geloofwaardigheid en relevantie van de podcasts

=

luisteraars ervaren de advertentie als minder storend, opdringerig of manipulatief.

=

men heeft minder de neiging de advertentie te vermijden. happy client


ONDERZOEK

The Power of Podcast / 2022

TOPICS

Onderzoek Aspecten van het onderzoek Resultaten Ipsos Resultaten UA Methodologie

Methodologie Onderzoeksbureau

Ipsos

Periode

januari 2022

Methode

Online survey

Steekproef

n= 1500 Belgen 18-70jaar 754 lezers van De Tijd | L’Echo

Onderzoeksbureau

Universiteit Antwerpen

Periode

maart – mei 2022

Methode

experiment in online survey, 16 audiofragmenten per medium (De Tijd | L’Echo podcasts)

Steekproef

1105 nieuwsconsumenten • 563 lezers De Tijd (n= 424)| L’Echo (n= 139) • 542 niet-lezers (NL & FR)

Meer weten? research@trustmedia.be Meer onderzoeken & inzichten vindt u op trustmedia.be


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.