Page 1

ACADEMIA ROMÂNĂ

IDENTITATE, SUVERANITATE ŞI UNITATE NAŢIONALĂ Apelul unor academicieni români Către Poporul Român, Către instituţiile Statului Român Având în vedere poziţia Academiei Române, de instituţie identitară fundamentală, aflată de un secol şi jumătate în serviciul Naţiunii Române, semnatarii acestui Apel, îngrijoraţi de evoluţiile interne şi internaţionale din ultimele decenii, caracterizate printr-o continuă şi alarmantă încercare de erodare a identităţii, suveranităţii şi unităţii naţionale a României, cu multe acţiuni plasate sub semnul globalismului nivelator sau al unei exagerate „corectitudini politice”, dar şi cu multe acţiuni îndreptate direct împotriva Statului şi Poporului Român (rescrierea tendenţioasă, lacunară sau chiar mistificatoare a istoriei, denigrarea simbolurilor naţionale, subminarea valorilor şi instituţiilor fundamentale, sabotarea viitorului, dezmoştenirea generaţiilor care vin după noi prin vânzarea pământului, a resurselor solului şi subsolului, prin defrişări masive, prin înstrăinarea sau falimentarea unităţilor economice, prin degradarea învăţământului şi a sistemului sanitar, prin politizarea excesivă a tuturor subsistemelor statului şi societăţii, ceea ce are ca efect deprofesionalizarea, confuzia valorilor, corupţia, lipsa de eficienţă, apariţia unor tensiuni sociale), preocupaţi în mod deosebit de încercările recurente de „regionalizare” a României sau de crearea de enclave autonome pe baze etnice, contrare Constituţiei României şi tendinţelor de integrare europeană, total neproductive din punct de vedere economic, social, al calităţii vieţii în aceste zone, ne exprimăm ferm împotriva tuturor acestor acţiuni, ne pronunţăm cu tărie în favoarea identităţii, suveranităţii şi unităţii naţionale, solicităm instituţiilor abilitate ale Statului Român, de la toate nivelurile, să vegheze şi să acţioneze pentru a preveni, pentru a contracara şi, atunci când se încalcă legea, pentru a pedepsi toate diversiunile şi agresiunile la adresa identităţii, suveranităţii şi unităţii naţionale a României şi a stabilităţii statului de drept. Chemăm alături de noi, în acest demers, întregul popor român, pe toţi locuitorii acestui pământ, ne adresăm în particular intelectualilor, invitându-i să fie exemplu de înţelepciune şi de patriotism, ne adresăm oamenilor politici, invitându-i să conlucreze cu responsabilitate şi patriotism pentru binele României, cu atât mai mult cu cât ne aflăm în preajma sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, a centenarului aducerii împreună a tuturor provinciilor româneşti, eveniment pe care poporul român l-a aşteptat, pentru care a suferit, a lucrat şi a luptat atâtea veacuri şi pe care l-a realizat cu atâtea jertfe. Să ne cinstim eroii, să fim la înălţimea lor, lăsând generaţiilor următoare, tuturor locuitorilor României, o ţară unită, suverană, cu dragoste pentru trecut şi pentru cultura sa, cu respect de sine, stăpână pe pământul său, educată şi prosperă, o ţară a Europei Unite, dar cu identitate proprie, românească. Aşa să ne judece viitorul! Iniţiat de academicienii Victor Voicu, Ioan-Aurel Pop, Gheorghe Păun şi semnat de un mare număr de membri ai Academiei Române 8 februarie 2017 Calea Victoriei, nr. 125 | sector 1 | 010071 | Bucureşti |Tel: +40 21.212.86.40 (centrala AR)


ACADEMIA ROMÂNĂ Semnatari ai Apelului Academicienilor Români: 1. Acad. Victor Voicu 2. Acad. Ioan-Aurel Pop 3. Acad. Eugen Simion 4. Acad. Gheorghe Păun 5. Irinel Popescu, MC al Academiei Române 6. Acad. Nicolae Breban 7. Mircia Dumitrescu, MC al Academiei Române 8. Mircea Martin, MC al Academiei Române 9. Acad. Nicolae Ghilezan 10. Acad. Nicolae Cristescu 11. Acad. Constantin Ionescu-Târgovişte 12. Acad. Octavian Popescu 13. Dumitru Mihalache, MC al Academiei Române 14. Acad. Sabina Ispas 15. Gheorghe Chivu, MC al Academiei Române 16. Voicu Lupei, MC al Academiei Române 17. Acad. Victor Spinei 18. Mircea Dumitru, MC al Academiei Române 19. Ioan Tomescu, MC al Academiei Române 20. Acad. Gheorghe Benga 21. Valeriu Matei, MO al Academiei Române 22. Petre T. Frangopol, MO al Academiei Române 23. Acad. Florin Filip 24. Costin Cernescu, MC al Academiei Române 25. Mihail Voicu, MC al Academiei Române 26. Acad. Dan Tufiş 27. Gheorghe Ştefan, MC al Academiei Române 28. Acad. Gheorghe Tecuci 29. Acad. Alexandru Balaban 30. Ovidiu Băjenaru, MC al Academiei Române 31. Ioan Dumitrache, MC al Academiei Române 32. Nicolae Dabija, MO al Academiei Române 33. Marius Guran, MO al Academiei Române 34. Acad. Dorel Banabic 35. Acad. Marius Andruh 36. Acad. Dinu C. Giurescu 37. Acad. Cristian Hera 38. Mircea Flonta, MC al Academiei Române 39. Acad. Nicolae Panin 40. Acad. Păun Ion Otiman 41. Acad. Alexandru Zub 42. Acad. Marius Sala 43. Acad. Maria Zaharescu

Calea Victoriei, nr. 125 | sector 1 | 010071 | Bucureşti |Tel: +40 21.212.86.40 (centrala AR)


ACADEMIA ROMÂNĂ 44. Acad. Constantin Popa 45. Maria-Luisa Flonta, MC al Academiei Române 46. Acad. Lucian-Liviu Albu 47. Crişan Demetrescu, MC al Academiei Române 48. Mariana Nicolescu, MO al Academiei Române 49. Acad. Ionel Haiduc 50. Gheorghe Sin, MC al Academiei Române 51. Acad. Nicolae Anastasiu 52. Nicolae Florea, MO al Academiei Române 53. Dumitru Oancea, MC al Academiei Române 54. Dan C. Jipa, MC al Academiei Române 55. Dumitru Murariu, MC al Academiei Române 56. Acad. Maya Simionescu 57. Ileana Mânduţeanu, MC al Academiei Române 58. Sorin Dumitrescu, MC al Academiei Române 59. Acad. Victor Giurgiu 60. Ovidiu Badea, MC al Academiei Române 61. Ion Grosu, MC al Academiei Române 62. Acad. Dan Berindei 63. Acad. Lucia – Doina Popov 64. Acad. Nicolae-Victor Zamfir 65. Mihaela-Maria Hillebrand, MC al Academiei Române 66. Cristian Silvestru, MC al Academiei Române 67. Gheorghe Coldea, MC al Academiei Române 68. Acad. Dan Dubină 69. Acad. Anca V. Sima 70. Acad. Dumitru Radu Popescu 71. Acad. Constantin Corduneanu 72. Eugen Mihaesco, MO al Academiei Române 73. Mircea Petrescu, MO al Academiei Române 74. Wilhelm Dancă, MC al Academiei Române 75. Tudor Sireteanu, MC al Academiei Române 76. Acad. Ioan-Ioviţ Popescu 77. Mihnea Colţoiu, MC al Academiei Române 78. Ion Toderaş, MO al Academiei Române 79. Dorel Bucurescu, MC al Academiei Române 80. Viorel Badescu, MC al Academiei Române 81. Dorin Ieşan, MC al Academiei Române 82. Acad. Bogdan Simionescu 83. Acad. Emil Burzo 84. Ladislau Vekas, MC al Academiei Române

Calea Victoriei, nr. 125 | sector 1 | 010071 | Bucureşti |Tel: +40 21.212.86.40 (centrala AR)

Apel lansat de Academia Română  

Să-i ascultăm cu atenție. Au mare dreptate !

Apel lansat de Academia Română  

Să-i ascultăm cu atenție. Au mare dreptate !

Advertisement