Page 1

FOTOHUSET EGERSUND

NR. 15 I APRIL 2015

EIK e mær enn bare fotball

www.eikfotball.no


du er Oppgi at IK og få E i m le d me bbatt på a r s m le d me utstyr alt fotball

fotballspesialisten

messi tee 249,8-14 år

adidas pants 399,6-14 år

2

www.eikfotball.no

messi hoodie 499,8-14 år

adidas top 299,6-14 år

messi hoodie 499,8-14 år

tengesdal socks 79,Str. 28-45

messi shorts 299,8-14 år

mikal@tengesdalsport.no www.tengesdalsport.no


‘Opp te Husabø’ - et magasin fra EIK fotball Nr. 15

I

April 2015

Ansvarlig redaktør: Kenneth N. Andersen Layout: DesignStrek Trykk: Ålgård Offset AS Opplag: 5.700 Distribusjon: Posten, uadressert til husstander og bedrifter i Eigersund kommune. På forsiden: Mathias Sleveland, Arne Hetland, Magnus K. Urdal og Lars Jørgen Mork. FOTO: Fotohuset Egersund EGERSUNDS IDRETTSKLUBB, FOTBALL Postboks 366, 4379 Egersund Leder: Per Trygve Årstad Telefon: 952 61 160 Daglig leder: Kenneth N. Andersen Telefon: 959 19 159 E-post: kenneth@eikfotball.no Nestleder: Espen Andersen Økonomiansvarlig: Anita Lindø Styremedlem/sekretær: Irene S. Rasmussen. Styremedlemmer: Bernt Blitzner, Jan Eric Wetteland, Tone Tengesdal Stavnheim, Jeanette K. Urdal og Bjørn Even Karlsen. For mer info om klubben, se våre nettsider:

www.eikfotball.no

Påsketiden er nå over og seriestarten nærmer seg med stormskritt. Mens noen brukte påsken til å gå på ski og slappe av, brukte undertegnede tiden til å rydde skuffer og skap i huset. Her dukket gamle avisutklipp opp, og det ga tid til ettertanke når jeg begynte å bla igjennom dem. Mye har skjedd siden utklippet fra 1. februar 2010. Da hadde jeg min første arbeidsdag i klubbhuset, og selv om jeg har vokst opp i lokalene, husker jeg enda at jeg hadde en spent følelse når jeg åpnet kontordøren for første gang. Flere artikler inneholdt intervjuer med tidligere Formann Atle Skailand, som sa at nå var det var på tide å ansette en daglig leder i klubben. Det handlet om å ta noen sjanser, sa han den gang. Det gjorde det for min egen del også. En trygg og god jobb i kommune ble byttet ut med en av de jobbene der det er størst gjennomtrekk. Slitasjen er stor i en slik jobb. Nå sitter jeg her å skriver 5 år etterpå. For en fantastisk reise det har vært. De gode opplevelsene har stått i kø, selv om livet ikke har vært en dans på roser. Hvor mye som foregår på innsiden av en fotballklubb tror jeg få kan forestille seg uten å ha hatt et sentralt verv selv. ‘‘K gjør du egentlig der heile dagene? Kan der vær ng å gjør der då?’’ Dette er velkjente spørsmål fra de siste 5 årene. Av og til har det føltes veldig spesielt å ha en jobb så mange har en mening om. Det er vel ikke mange som går rundt og diskuterer hvorvidt sveiseren på Aker gjør jobben sin, eller snekkeren til Seglem & Åse for den saks skyld. Av og til drømmer jeg om å kunne gå i matbutikken uten å måtte besvare spørmål om lite spilletid, dårlige resultater, for mange utlendinger, for dårlige treningstider og så videre. Og av og til er det vanskelig å beholde smilet og den gode tonen på hvert eneste spørsmål. Men er det verdt det? Helt klart et stort JA. Livet som daglig leder har gitt meg utrolig mange oppturer. Vennskap for livet. Gode historier til livet på Lundeåne. Personlige erfaringer. Dårlige avgjørelser. Gode avgjørelser. Og ikke minst å få være med å utvikle klubben i mitt hjerte. Det å se glade barn i EIK-drakter på Husabø. Voksne menn som tar til tårene når vi beholdt plassen i 2. divisjon. Supportere som reiser land og strand rundt for å heie frem laget. Foreldre som kjører sine håpefulle på kryss og tvers. Sponsorer og enkeltpersoner som stiller opp år etter år. Alt dette gjør det verdt det. Når man i tillegg har en forståelsesfull kjæreste som forstår hvor mye en slik jobb betyr for meg, da er det bare å fortsette i 5 år til.

overskudd de siste 5 årene, noe som betyr at vi har en egenkapital på over 2 millioner. Vi har gått fra 1 heltidsansatt til 4. Vi har klart å få i gang et flott FFO tilbud som nå kjører på 4. året. Vi har klart å etablere oss som et lag i 2. divisjon. Faktisk så bra at enkelte snakker om opprykk. Men vi har enda langt igjen å gå. Det er mange ting som kunne vært bedre. Men vi jobber hver dag for at vi skal nå disse målene. Som et ledd i dette er klubben i gang med å sertifisere seg som Kvalitetsklubb. Et enormt arbeid, som når det er ferdig vil ha gjort oss til en enda bedre klubb. Du finner en liten beskrivelse av dette lenger ute i magasinet. Magasinet bærer selvfølgelig preg av at det nærmer seg seriestart. Du vil kunne lese om Magnus Powell, de nye ansiktene i troppen, speakeren vår kommer med sine betraktninger før seriestart og Kjell Åvendal tar oss med inn i sin verden før ballen sparkes i gang. Du får også en liten reiseguide for våre motstandere denne sesongen. Og sist, men ikke minst får våre trofaste sponsorer vist seg frem. Uten dem hadde det ikke vært mulig å drive en fotballklubb på dette nivået. Til slutt vil jeg få ønske spillere, foreldre, supportere, sponsorer og alle de frivillige lykke til med sesongen. Tiger te eg dør Opp te husabø Sportslig hilsen

Kenneth Andersen Daglig leder

EIK som klubb har tatt store steg de siste 5 årene. Ikke nødvendigvis på grunn av meg, men på grunn av alle de fantastisk personene som er involvert rundt klubben. Vi har økt omsetningen med 7 millioner kroner. I 2014 passerte vi for første gang 10 millioner. Vi har levert

3


BYTT VEDOVN

Kampanjeperiode Kampanjeperiode KUN 20.4 - 2.5 2015 20. 20.november november––6. 6.desember desember2014 2014

P P U K R É T N O

M

AAKKKKUURRAATT N N E E F F F F O O R R P P M M O SSO

8 OPUS OPUSIGNIS IGNIS

9490, 9490,-- 11 11990, 990,-JØTUL JØTULF3, F3,SORT SORTLAKK LAKK Dette Detteererenenkompakt kompaktovn ovnsom somerer velegnet velegnetfor forfyring fyringpåpålav laveffekt, effekt, samtidig samtidigsom somden denerersterk sterknok noktiltil å åtakle takleperioder periodermed medsterk sterkkulde. kulde. Maks Maksvedlengde: vedlengde:4040cm. cm. Mål: Mål:70,7x57,7x48,4 70,7x57,7x48,4cm. cm. Effekt: Effekt:3,4-9 3,4-9kW. kW.

21x95 kl. 1 cu

90 pr lm

OPUS OPUSIgnis Ignishar haretetstilfullt stilfulltdesign designmed medinnsyn innsynfrafra tre tresider. sider.Det Detererenensikker sikkerogogeffektiv effektivovn ovnmed medhøy høy kvalitet. vennlig kvalitet.Plasserings Plasserings vennligbåde bådepåpårettvegg rettveggogoghjørne. hjørne. Brenn kammer Brenn kammersom somoppfyller oppfylleralle allekrav kravtiltilenenmoderne moderne oppvarmingskilde. oppvarmingskilde.Friskluftstilkobling. Friskluftstilkobling.Vedlengde: Vedlengde:3030cm. cm. Mål: Mål:50,8x99,2x46,2 50,8x99,2x46,2cm. cm.Effekt Effekt3-8 3-8kW. kW.

OVN OVNUNO UNO11

Nordpeis NordpeisUno Unoererenenliten litenvedovn vedovn med medklassisk, klassisk,moderne moderneskandinavisk skandinavisk utseende. utseende.Ovnsdøren Ovnsdørenhar haretetautoautomatisk matisklåsesystem låsesystemsom somøker økerbåde både sikkerhet sikkerhetogogkomfort. komfort.Gjennom Gjennomdede store storeglassdørene glassdørenehar hardudufritt frittinnsyn innsyn tiltilflammene. flammene.Vedlengde: Vedlengde:3030cm. cm. Mål: Mål:100,6 100,6x x43,6 43,6x x36,4 36,4cm. cm. Effekt: Effekt:3-6 3-6kW. kW.

8990,-

TERRASSEBORD Når du kjøper trykkimpregnert virke, sjekk at virke er påstemplet kvalitetsmerket NS, klassebetegnelse (A eller AB) og produsentnummer (NS ABxx). Dokumentasjon på kvalitet og godkjent impregneringsmiddel. Produsert etter norske miljøkrav. Sortert etter norsk standard klasse 1 cu.

28x120 kl. 1 cu 13

FøFørsrstete- hhjejelplpsssskkririnn ppååkkjøjøppeet t

90

pr lm

79,-

OPPTENNING OPPTENNINGBIO BIO100 100 BURNER BURNER

Den Denoriginale originalepeistønna, peistønna,luktfrie luktfrie ogog100 100%%miljøvennlige miljøvennligetennposer. tennposer. Tilsatt Tilsattbioolje.1 bioolje.1tønne tønneinneholder inneholder 100 100tennposer. tennposer.

39, 3490 499,- 2490

14 14990, 990,-- 16 16990, 990,--

10L

979

KOMPLETT KOMPLETTF263 F263

STOCKHOLM LAV

FØR FØR649,649,-

Pr. Pr.sekk sekk

STOCKHOLM LAV Store Storesideglass sideglassogogeteteffektivt effektivt KOMPLETT KOMPLETT brennkammer brennkammergjør gjørden densærs særsegnet egnet Stockholm er en liten rettveggs peis Stockholm er en liten rettveggs peis for moderne boliger med et lavt for moderne boliger med et lavt med enkel medintegrert integrertbrannmur brannmurfor forYTTERDØR enkel HVIT MED varmebehov, varmebehov,men meneffektiv effektivnok nok montering. Stockholm kan leveres montering. Stockholm kan leveres OPTIMAL HØYTRYKKSVASKER E130.3-9 X-TRA GLASS for fordedekaldeste kaldestedagene. dagene. med ogogmed medeller elleruten uten voksetbelte, belte, med glatt overflate. Glass10 L. Dekkende gir etvokset • Trykk: 130 bar, 550 l/t Vedlengde: 3333cm. Hvitmalt Vedlengde: cm.utendørs trebeskyttelse, BRANNSLUKKER BRANNSLUKKER vednisje vednisjepåpåhøyre høyreeller ellervenstre venstreside. side. Mål:114,0x52,0x49,0 cm. langvarig flott utseende. og glans• Induksjonsmotor (børsteløs) Mål:114,0x52,0x49,0 cm. God farge lister i PVC. FG godkjent sylinder. ABC 6 KG 55A 233BC ABC 6 KG 55A 233BC Tilbudet gjelder peisinnsats N20 i Tilbudet gjelder peisinnsats N20 i Effekt: kW. Effekt:3,7-9 3,7-9 kW. mot svertesopp.sort. stabilitet. Effektiv LettVedlengde: å påføre.4040cm. • 9 m slange Kjøp beste slukker BJØRKEVED Fås i brann Kjøpmarkedets markedets beste brann slukker BJØRKEVED15 15KG KG sort. Vedlengde: cm. Justerbare løftehengsler. Housegard 66kgkg55A Kammertørket Mål: 100x210cm. Housegard 55AogogfåfåetetførsteførsteKammertørketbjørkeved bjørkevedi sekk i sekk Mål:1160x66,5x40 1160x66,5x40cm. cm. 90x210cm og Effekt: hjelpsskrin Effekt:2-10 2-10kW. kW. hjelpsskrinpåpåkjøpet kjøpettiltilenenverdi verdiavav225,-. 225,-. påpå4040ltr.ltr.Vedlengde Vedlengde2929cm. cm.

Montér MontérEgersund Egersund

Sokndalsveien Sokndalsveien140, 140,4372 4372Egersund. Egersund. Tlf. 47 65 20 00. Åpningstid Tlf. 47 65 20 00. Åpningstid7-17 7-17(7-19) (7-19)8-14 8-14 10612_Egersund_2x230x285_v4.indd 10612_Egersund_2x230x285_v4.indd AllAllPages Pages

4

www.eikfotball.no


GRATIS GRATIS BESTILL TIME MONTERING MONTERING HOS EN KJØKKENKONSULENT PÅ ved ved bestilling bestilling av av kjøkken kjøkken over over monter.no 40.000,40.000,-

Kjøkkentilbudet Kjøkkentilbudetgjelder gjelderi iperioden perioden 20. 20.november november--20. 20.desember desember2014 2014 MONTERING/LEVERING MONTERING/LEVERINGINNEN INNEN1.1.JUNI JUNI2015 2015

-30 %

STORE STORE RABATTER RABATTER på påhvitevarer hvitevarer fra fraWhirlpool Whirlpoolog og Electrolux Electrolux

Nytt kjøkken på alle kjøkkeninnredninger fra AUBO* Grå Cashmere –Toscana enklere blir det ikke * Tilbudet inkluderer ikke vasker, blandebatterier, benkeplater eller hvitevarer.

monter.no monter.no 31.10.14 31.10.14 10:37 10:37

5


Visste du at 1 dieselbil forurenser like mye lokalt som 15 Toyota hybridbiler?**

Automatgir og god samvittighet er standard på våre hybridmodeller. NYE Prius+ Seven Advance 344 000,-

Auris Hybrid Touring Sports Active 289 300,-*

Auris Hybrid Active 274 100,-* 1,95% fastrente i 3 år. Vinterhjul uten tillegg i prisen

* 1,95% fastrente i 3 år

1,95% fastrente i 3 år og vinterhjul uten tillegg i prisen

NYE Yaris Hybrid Active 216 900,-* 1,95% fastrente i 3 år. Navigasjon uten tillegg i prisen

*inkl. frakt- lev. og reg. omk. privatleie: PRIUS + SEVEN Advance 2 949,-/md. startleie 50 000,- total leiekostnad 191 552,-. **renten er subsidiert i 3 år for deretter å bli justert til normal salgsrente. **snitt typisk nox utslipp diesel euro6 70-80 mg/km. forbruk blandet kjøring, utslipp co2 og nox: PRIUS+ SEVEN fra 0,41 l/mil, fra 96 g/km, fra 6 mg/km auris HYBRID TOURING SPORTS fra 0,38 l/mil, fra 85 g/km, fra 5 mg/km YARIS HYBRID fra 0,35 l/mil, 79 g/ km, 6 mg/km AURIS HYBRID fra 0,38 l/mil, fra 87 g/km, fra 5,7 mg/km. avbildet modell kan ha ekstrautstyr. vi tar forbehold om trykkfeil.

6

www.eikfotball.no


i n ju i s e r e s n la IS S N nye AVE

T E G L A S S D N Å FORH HAR STARTET

AVENSIS. DET BESTE ER NÅ BLITT STANDARDUTSTYR. Den nye Avensis gir deg et ekstra høyt sikkerhetsnivå, uten at det koster noe ekstra. Avensis leveres nå med våre nye og avanserte sikkerhets-systemer som standardutstyr, Toyota Safety Sense sikkerhetspakke. Kollisjonsvern | Filskiftevarsel | Automatisk fjernlys | Skiltgjenkjenning Nye Avensis gir deg kjøreglede og en sikkerhet som er forberedt på det meste.

Toyota - Bekymringsfritt bilhold.

Fossveien 3 på Tengs, Egersund Telefon: 51 46 17 00 www.toyotaegersund.no 7


INNOVATIVE OFFSHORE SOLUTIONS

CUSTOM DESIGN TO FIT YOUR REQUIREMENTS

DESIGN - ENGINEERING - PRODUCTION

HYMEK - YOUR OFFSHORE PARTNER Hymek was establised in 2004. We offer design, engineering, product development and production of reels for the offshore market. Our products are custom designed Bulk Loading Stations, Reels, Combi Reels, Sheaves, HPU’s and related products. We use known technology in new design with high focus on product innovation. To ensure high quality products we perform simulations, analyses and testing at our facilities in Egersund. Our competence is within hydraulics, mechanics and corrosion free materials.

STAINLESS STEEL FRAME UNIQUE CONVEX DESIGN COMPOSITE MATERIAL

www.hymek.no 8

www.eikfotball.no

– we make the reel thing


• Yoga • Ryggskole • Trening for kreftrammede • Bedriftstrening • Gruppetrening • CrossFit • Styrketrening • Kondisjonstrening • Ute trening • Massasje • Personlig trening • Rehabiliteringstrening • Vektreduksjon Følg oss på Facebook - Scann QR-koden

|

|

|

|

9


Etter at sesongen 2014 var avsluttet ønsket Lillestrøm nye koster i garderoben på Åråsen til tross for attraktiv fotball og gode resultater. Å gå fra en storklubb som Lillestrøm til lille EIK ville nok for mange sett ut som en nedtur og mer enn to steg ned, men en mann så det annerledes. Heldigvis! Det er med stolthet EIK kan presentere Magnus Powell. Magnus Powell kommer fra Husum i Ørnskøldsvik, Sverige. De fleste av oss forbinder kanskje Ørnskøldsvik med hockeyklubben MoDo. En talentfabrikk som har spydd ut NHL- proffer år etter år. Peter Forsberg, brødrene Sundin og til og med vår egen Mats Zucarello Aasen for å nevne noen. Kanskje var det hockeyspiller Magnus Powell egentlig ønska å bli? Som aldersbestemt landslagsutøver i både ishockey, bryting og fotball var det i alle fall ikke noe å si på allsidigheten og valgmulighetene, men da han som 16- åring fikk tilbud om proffkontrakt i Ørebro SK var det ingen vei tilbake. Fotballbanen skulle bli Magnus sin arena og det skal vi få nyte godt av i årene fremover. Da Magnus etter mange suksessrike år med flere medaljer i Ørebro, og cupgull og seriegull i Helsingborg, med Åge Hareide som trener, valgte å gå til Norge og Lillestrøm, var det etter oppfordring fra nettopp Åge Hareide. Mannen som, etter Magnus sin mening, snudde opp ned på svensk fotball med nytt treningsregime og ekstremt rollefokus, inspirert av Rosenborg og Nils Arne Eggen. Hareide, som avsluttet eventyret i Helsingborg med seriegull i 1999,

10

www.eikfotball.no

mente at Lillestrøm, med deres fysiske spillestil, var det perfekte laget for Magnus i Norge. Med en flying start og 13 mål på 11 kamper kan man nok konkludere med at Hareide hadde gitt et godt råd. Dessverre ble oppturen relativt kort da Magnus pådro seg en stygg kneskade i semifinalen i cupen mot Bryne på Bryne stadion i 2001. Etter 11 år i Lillestrøm, kun avbrutt av kortere opphold i Lyn og GIF Sundsvall, har Magnus Powell definitivt satt spor etter seg på Åråsen og mange hadde nok et håp om at publikumsfavoritten skulle overta hovedansvaret etter Magnus Haglund. At Magnus i stedet skulle havne i Egersund ville nok gitt en solid gevinst på oddsen.

kanskje huske at Per Joar Hansen, som trente Mattias i GIF Sundsvall, hentet han til Ålesund i 2007. Et opphold som var preget av skader, men som heldigvis gjorde såpass inntrykk på Mattias at han nå har kommet tilbake til Norge og Egersund som spillerutvikler og assistent for Magnus. Da Mattias måtte gi opp spillerkarrieren var veien inn i treneryrket kort og moderklubben GIF Sundsvall ansatte ham som trener for juniorlaget og akademiansvarlig for GIF Sundsvalls barne- og ungdomsfotball. Både Magnus og Mattias, som nevnt ovenfor, har gått gradene som fotballtrenere. Magnus som trener for sine egne jenter hjemme på

Magnus er ikke den eneste med svensk pass som har kommet inn porten på Husabø etter at sesongen i fjor ble avsluttet med at Bengt Sæternes valgte å forlate EIK til fordel for Sandnes Ulf. Magnus hadde et sterkt ønske om å ta med seg en ung og ambisiøs trener fra Sundsvall. EIK er ikke mindre stolte av å kunne presentere Mattias Nylund.

Det er to godt skolerte og velutdanna trenere som har satt skoa sine i klubbhuset på Husabø.

Mattias kommer fra Søråker, en liten by ikke langt fra Sundsvall, Sverige. Mattias, i likhet med Magnus, var også innom mange ulike idretter før han som 15- åring bestemte seg for å satse fullt og helt på fotball. Fra han var 18 år til han måtte avslutte spillerkarrieren som 29-åring, etter sin andre korsbåndsskade, var Mattias proff i både Sverige, Østerrike og Norge og fikk også med seg en A-landskamp for Sverige da han i 2005 spilte mot Mexico i San Diego, USA. Noen vil

Rælingen, spillerutvikler og trener for juniorlaget til Lillestrøm og til slutt assistent for Lillestrøms A-lag. Det er to godt skolerte og velutdannede trenere som har satt skoene sine i klubbhuset på Husabø. Mattias med sin UEFA Youth Elite og Magnus med sin UEFA Pro Lisence, som er den høyeste trenerutdannelsen en kan få. Blander vi det med masse erfaring fra toppfotball i inn- og


FRA ARASEN TIL IDRETTSMARKA

ÅRÅSEN OG LILLESTRØM HAR BLITT BYTTET UT MED IDRETTSMARKA OG EGERSUNDS IK OG TIGEREN HAR TATT PLASSEN TIL KANARIFUGLEN. RÅTT PARTI I FAVØR EIK OM DET VAR I DYRERIKET KAMPEN SKULLE BLITT UTKJEMPET, MEN UTE PÅ GRESSET VILLE NOK KANARIFUGLEN BANKET TIGEREN. ENN SÅ LENGE!

utland over mange år, er det ingen tvil om at vi kan være stolte over at Magnus og Mattias valgte EIK og Egersund. Både Magnus og Mattias uttrykker stor begeistring over det Egersund har å by på av natur. De er begge opptatt av å holde seg i form og har allerede lagt ned en god del timer på sykkelsetet. Eigerøy fyr, Mong, Vannbassenga og turstien til Hellvik er bare noe av det de har opplevd så langt. En grunnleggende interesse for omgivelsene er noe av det som preger de to svenskene. Ikke bare naturen, men menneskene i klubben og byen. De er opptatt av åpenhet og inkludering og håper at både trenere, spillere og supportere tar turen innom kontorene i klubbhuset eller tar kontakt ute på feltet for å prate fotball. Entusiasme, glød og patriotisme er noen av stikkordene Magnus og Mattias bruker når de skal forklare hvorfor de valgte EIK. Som nevnt innledningsvis kan overgangen fra Åråsen til Idrettsmarka virke stor, men fotball er mer enn Tippeligaen, Allsvenskan, Premier League, overbetalte unggutter og stjernestatus. Fotball er entusiasme, glød og patriotisme uavhengig av geografi, økonomi og liga. Når Magnus forteller om sin kjepphest, bruker han uttrykket signatur. Viktigheten av å kunne sette sin signatur på alt som blir gjort oppsummerer Magnus sin filosofi både som menneske og fotballtrener. Ingenting annet enn hundre prosent er godt nok. Hver pasning, hvert mottak og hver eneste handling spillerne gjør på banen

skal de kunne sette sin signatur på. Magnus krever mye av sine omgivelser og ikke minst av seg selv, en nødvendighet på veien videre. Forhåpentligvis vil det skape magiske øyeblikk på banen og for EIK som klubb.

Entusiasme, glød og patriotisme er noen av stikkordene Magnus og Mattias bruker når de skal forklare hvorfor de valgte EIK. Det krever noe hvis en skal bli god til å spille fotball. Magnus og Mattias er samstemte når det gjelder deres vei til suksess på fotballbanen. De var ikke blant de største talentene, men de hadde likevel et talent som ikke alle andre hadde. Talentet til å drive seg selv og pushe egen vilje i treningsarbeidet. Det er kanskje denne egenskapen som har ført til at de begge to er opptatt av utviklingsarbeid og har hatt fokus på spillerutvikling i trenerkarrierene sine. Deres tre første måneder i klubben har også båret preg av at de har fokus på å få frem gode, lokale spillere. Det er lenge siden så mange juniorspillere har trent regelmessig eller hospitert med A-laget som tilfellet har vært denne vinteren. Magnus og Mattias håper at utviklingsarbeid over tid vil bære frukter både for spillere og klubb, men poengterer samtidig at både spillere og klubb

må forstå hvilken jobb som kreves for å skape toppspillere. Oppfordringen fra Magnus og Mattias til unge og håpefulle jenter og gutter er å være tålmodige og vektlegge masse godt treningsarbeid. Det finnes ingen snarveier, bare knallhardt arbeid og ikke glem at du skal kunne sette signaturen din på alt du gjør. Spillerstallen bærer preg av bra kvalitet i alle ledd og Magnus er fornøyd med de han har å velge mellom. En del nye spillere har kommet til samtidig som stammen av fjorårets lag fortsatt skal være med og skape gode prestasjoner på Idrettsmarka. Både Magnus og Mattias er opptatt av å skape et sterkt kollektiv som skal vise at de står for noe og som jobber for hverandre. Magnus forteller at målet til en hver tid er gode prestasjoner. Gode prestasjoner utløser possessionorientert fotball med masse trøkk i omstillings- og gjenvinningsfasen og publikum kan forvente et lag med driv etter å vinne og score mål. Når årets første utgave av EIK- magasinet nå har kommet ut til byens befolkning, er ikke første hjemmekamp langt unna. Oppkjøringa er unnagjort og alvoret vi alle gleder oss til er snart i gang. Kampen, ukas høydepunkt, er så nærme at vi kan begynne å hente frem de gode minnene, kjenne på forventningene og stemningen og ikke minst glede oss til lukten av det vårbløte gresset på Idrettsmarka. Med tiger på brystet og EIK i hjertet er det bare en ting som gjelder: Opp te Husabø!!

11


Lagårdsveien 32

KOMMER FOR SALG

6 prosjekterte boliger kommer om kort tid for salg. Boligene er klassisk fine med carport og solrik terrasse. Boligene vil få attraktiv beliggenhet på Lagård i rolig boligområde, kort avstand til bl.a jernbane, skoler på alle trinn og butikk. Bra: ca. 103,5 kvm. + carport Ant. sov.: 3 Kontakt: Anne Havsø Telefon: 51 46 46 49 / 481 12 584

12

www.eikfotball.no

Storevollsveien 11, 4372 Egersund Kontakt: Helge Åse 976 86 110. helge.ase@dabb.no


// LEGOLAND®

// DJURS SOMMERLAND

// AALBORG ZOO

Foto: Michalen Damsgaard/VisitAalborg

// FÅRUP SOMMERLAND

LEGO, the LEGO logo, the Brick and the Knob configurations, the Minifigure and LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group. © 2015 The LEGO Group.

Fjord Line tar deg til de gode sommeropplevelsene! Opplev glade sommerdager i Danmark med Fjord Line. La deg inspirere av våre pakketilbud – og skreddersy en ferie som passer for deg og din familie. Å starte reisen hos oss betyr smakfull mat, god underholdning og ypperlig service. En perfekt start på ferien!

Bestill din sommerferie på fjordline.com i dag!

fjordline.com

815 33 500

13


14

www.eikfotball.no


Vi er distriktets markedsleder!

lig uten Tør du selge din bo å kontakte oss? Egersund har EiendomsMegler 1 lkunnskap om alt lang erfaring og loka nten i Dalane. som skjer på boligfro og god boligprosess, Vi gir deg en trygg eller selge. enten du skal kjøpe

Anne Havsø

Megler MNEF 481 12 584 anne.havso@em1.no

Hilde Tollefsen

Megler MNEF 930 51 114 hilde.tollefsen@em1.no

and

Therese Sæstad Nodl Sverre C. Bertels Eiendomsmegler

en

MNEF

Eiendomsmegler MNEF 977 41 969 1.no therese.nodland@em

917 39 421 sverre.bertelsen@ em1.no

Eiendomsmegler1.no • 51 46 46 46

15


Moderne leiligheter i Hestnes med sjøutsikt.

HESTNESMARKA EGERSUND

Vi har for salg 12 stk leiligheter i rekke i Hestnesmarka. Priser fra 2.090.000,Se FINN-kode: 49923313

7 L E I L I G H E T E R S O LG T

MYLLARSVEIEN HESTNES

Sentralt beliggende leiligheter og enebolig i Hestnes

EGERSUND Nye boliger i attraktivt område. Området ligger sentralt i Myllarsveien, like ved barnehage. Meget flotte turterreng og fiskemuligheter i nærområdet, samt kort vei til matbutikk og Egersund sentrum, gjør området til et attraktivt område å bosette seg i. Priser fra 2.295.000,Se FINN-kode: 49406412 G A M L E S O K N DA L S V E I E N 3 8 | 4 3 7 2 E G E R S U N D | 5 1 4 9 6 5 0 0 | P O S T @ N O R R O N . N O | N O R R O N . N O

16

www.eikfotball.no


18. apr 16.00 Fyllingsdalen - EIK 25. apr 16:00 EIK - Fløy 02. mai 16:00 Odd 2 - EIK 09. mai 16:00 EIK - Fana 16. mai 16:00 Arendal - EIK 25. mai 18:00 EIK - Vidar 30. mai 16:00 Eidsvold Turn - EIK 06. jun 16:00 EIK - Ull/Kisa 13. jun 16:00 Vindbjart - EIK 20. juni 16:00 EIK - Sola 27. juni 16:00 Vard - EIK 18. juli 16:00 Donn - EIK 25. juli 16:00 EIK - Odda 01. aug 16:00 EIK - Fyllingsdalen 08. aug 16:00 Fløy - EIK 15. aug 16:00 EIK - Odd 2 22. aug 16:00 Fana - EIK 29. aug 16:00 EIK - Arendal 05. sep 16:00 Vidar - EIK 12. sep 16:00 EIK - Eidsvold Turn 19. sep 16:00 Ull/Kisa - EIK 26. sep 16:00 EIK - Vindbjart 03. okt 15:00 Sola - EIK 11. okt 13:00 EIK - Vard 17. okt 13:00 EIK - Donn 24. okt 13:00 Odda - EIK

SPILLERSTALL ALAGET2015 KEEPERE

27 RIMANTAS BOGUZAS FØDT: 11.01.1993 POSISJON: KEEPER TIDLIGERE KLUBBER: FK Banga DEBUTERTE FOR EIK: 2015

99 IGOR SPIRIDONOV

FØDT: 27.08.1988 POSISJON: KEEPER TIDLIGERE KLUBBER: FK Banga, Kirkenes IF DEBUTERTE FOR EIK: 2015

FORSVARSSPILLERE:

28 MIGUEL O. DIEZ

FØDT: 28.09.1993 POSISJON: HØYRE BACK TIDLIGERE KLUBBER: U.D. Vecindario DEBUTERTE FOR EIK: 2013

22 DENNIS R. NIELSEN FØDT: 04.06.1991 POSISJON: MIDTSTOPPER TIDLIGERE KLUBBER: Esbjerg FB, Varde IF, BI Bolungarvik DEBUTERTE FOR EIK: 2014

4 MADS N. MADSEN

FØDT: 26.05.1994 POSISJON: VENSTRE BACK TIDLIGERE KLUBBER: FC Midtjylland, Skive IK, Ringkøbing IF DEBUTERTE FOR EIK: 2014

17


IMPREGNERT TERRASSEBORD 28x120 KL.1 KUN

13,90

GRAN GRUNNET HVIT KLEDNING 19x148 KL.1 KUN

18,90

KAMPANJEPRISER BORSKRUTREKKER DS14DSAL 2,0 AH

KUN 1899,-

TRELAST GJELDER 18. MARS - 30. SEPT. 2015

TERRASSEBORD

BORSKRUTREKKER DS14DBL 3,0 AH

KUN 2349,-

Impregnert kl.1 21x95 KR Impregnert kl.1 28x120 KR Impregnert rillet 28x120 KR Royal impregnert Duo grå 28x120 KR Bryggeplank 34x145 KR

KLEDNING Grunnet kledning, gran, hvit 19x148 Kledning impregnert 19x148

PLANK

KAPP/GJÆRSAG C8FSE MYKSTART

KUN 3000,-

FFogEN Otid GJlevØereRr vaSrenOeMtil PavR talt

Vi l er vi ut en ndeen sted. I tilleggy lei klere. be job r gjø som elektroverktø ! tis Gode tips og råd deler vi ut gra

18

www.eikfotball.no

10,90 13,90 15,90 33,90 32,90

KR 18,90 KR 18,90

Plank kl.1 impregnert Plank kl.1 impregnert Plank kl.1 impregnert

48x98 48x148 48x198

KR 18,90 KR 29,90 KR 38,90

Lekt impregnert Lekt impregnert

36x68 48x68

KR 14,90 KR 17,90

Topprekke impregnert

34x145

KR 38,90

Jernbaneveien 30, 4370 EGERSUND egersund@byggvell.no. www.byggvell.no Åpningstider: Mandag - Fredag 07-16. Torsdag 07 - 18. Lørdag 09 - 15.


FORSVARSSPILLERE (FORTSETTELSE):

12 ASBJØRN L. LARSEN

18 DOVYDAS ARLAUSKIS

FØDT: 08.01.1993 POSISJON: HØYRE BACK TIDLIGERE KLUBBER: IF Brommapojkarna DEBUTERTE FOR EIK: 2015

9 KIM ROBERT NYBORG

8 SVERRE L. LARSEN

6 HENNING ROMSLO

13 CHRIS SLEVELAND

FØDT: 27.09.1988 POSISJON: BACK TIDLIGERE KLUBBER: Eiger DEBUTERTE FOR EIK: 2012

FØDT: 18.11.1986 POSISJON: FORSVAR TIDLIGERE KLUBBER: FK Banga DEBUTERTE FOR EIK: 2015

2 MARTIN FALKEBORN

MIDTBANESPILLERE:

10 KENNETH GRANDE

FØDT: 20.11.1991 POSISJON: OFFENSIV MIDTBANE TIDLIGERE KLUBBER: Orre, Bryne, Rosseland DEBUTERTE FOR EIK: 2012

5 ESPEN RASMUSSEN

FØDT: 15.05.1987 POSISJON: VING TIDLIGERE KLUBBER: Eiger, Fløy, Jerv DEBUTERTE FOR EIK: 2004

FØDT: 09.12.1988 POSISJON: VENSTRE MIDTBANE TIDLIGERE KLUBBER: Eiger, Bryne DEBUTERTE FOR EIK: 2013

FØDT: 15.08.1991 POSISJON: SENTRAL MIDTBANE TIDLIGERE KLUBBER: Eiger FK, Bryne FK DEBUTERTE FOR EIK: 2013

FØDT: 14.03.1990 POSISJON: SENTRAL MIDTBANE TIDLIGERE KLUBBER: Eiger FK, Bryne DEBUTERTE FOR EIK: 2013

FØDT: 10.04.1997 POSISJON: MIDTBANE TIDLIGERE KLUBBER: Helleland DEBUTERTE FOR EIK: 2013

19


OUR STRATEGY IS CLEAR

WWW.VIKINGSUPPLY.COM 20

www.eikfotball.no


MIDTBANESPILLERE (FORTSETTELSE):

25 ELION SHATRI

11 EIVINDAS ZAGURSKAS 3 KIM SKOGSRUD

17 LARS JØRGEN MORK

7 GRANIT BUZUKU

FØDT: 13.04. 1996 POSISJON: MIDTBANE TIDLIGERE KLUBBER: DEBUTERTE FOR EIK: 2015

FØDT: 07.01.1991 POSISJON: MIDTBANE TIDLIGERE KLUBBER: Ull/Kisa, Skedsmo DEBUTERTE FOR EIK: 2015

FØDT: 09.09.1989 POSISJON: MIDTBANE TIDLIGERE KLUBBER: FC Vilnius DEBUTERTE FOR EIK: 2015

FØDT: 14.04.1993 POSISJON: MIDTSTOPPER TIDLIGERE KLUBBER: Sandefjord fotball, Rangers FC, MCFC, Skeid. DEBUTERTE FOR EIK: 2015

FØDT: 10.07.1993 POSISJON: MIDTBANE TIDLIGERE KLUBBER: GIF Sundsvall DEBUTERTE FOR EIK: 2015

ANGREPSSPILLERE:

15 MATHIAS K. PERTTAMO 14 CATO HANSEN FØDT: 22.09.1992 POSISJON: ANGREP/MIDTBANE TIDLIGERE KLUBBER: Fløy DEBUTERTE FOR EIK: 2008

FØDT: 26.05.1988 POSISJON: SPISS TIDLIGERE KLUBBER: Brann, Sogndal, Sandefjord DEBUTERTE FOR EIK: 2015

21


Profesjonell innvendig og utvendig bilpleie og lakk forsegling Antirustbehandling og sandbl책sing Kontakt Bil-Tec p책 tlf: 51 49 44 88

22

www.eikfotball.no


SKAL DU BYGGE? Kontakt oss for en uforpliktende prat. Storevollsveien 11, 4372 Egersund Kontakt: Helge Ă…se 976 86 110. helge.ase@dabb.no

23


FISKERI-, HAVBRUK OG OFFSHOREPRODUKTER FRA EGERSUND GROUP

Egersund Group er en totalleverandør av trålredskaper, oppdrettsnøter og handelsvarer til fiskeflåten, havbruks- og offshorenæringen. Egersund Group produserer også utstyr relatert til oljevern. Erfarne fagfolk og moderne produksjonslokaler sikrer kostnadseffektiv produksjon. Omfattende produktutvikling og testing ligger bak introduksjon av nye modeller. Kun førsteklasses materialer fra ledende leverandører benyttes.

VÅR KOMPETANSE - DIN SIKKERHET Egersund Group produserer spesialiserte fiskeredskaper og utstyr til fiskeri- og havbruksnæringen. Konsernets hovedlokaler ligger i Svanavågen, Egersund, men er i de senere årene etablert med flere datterselskap, både langs norskekysten og utenlands. Konsernet Egersund Group, som blant annet består av Egersund Trål og Egersund Net, sysselsetter i dag over 450 medarbeidere. Vi sysselsetter dyktige medarbeidere i alle ledd, innen en rekke ulike fagområder • Produksjon og service • Elektriker • Prosessteknikk • Mekanisk, plate og sveis • Lager • Logistikk • Ledelse • Administrasjon • Økonomi • Innkjøp • IT • Salg • Markedsføring • HMS • Produktutvikling • Teknisk tegning

Egersund Group Svanavågen, 4374 Egersund Tlf.: 51 46 29 00 Faks: 51 46 29 01. post@egersundgroup.no - www.egersundgroup.no

24

www.eikfotball.no


Nyt middelhavet fra terrassen på hotellet eller fra cruisebåtens dekk. Vi kan middelhavet og turen koster ikke mer ved å benytte vår fagkompetanse. Besøk oss i Sandakergaten 5, Egersund.

Å planlegge ferien er å drømme. Å reise på ferie er å gjøre drømmen til virkelighet. Middelhavet byr på noe for en hver. Vi kjenner de bortgjemte perlene og de store all inclusive hotellene. Velg charter og kom til dekket bord. Eller reis på egen hånd og gjør dine egne oppdagelser. Eller velg cruise og opplev litt av alt Middelhavet har å by på. Hvor går din drøm? Tyrkia, Kroatia, Hellas eller Spania. Vi skreddersyr din drømmeferie - ta kontakt.

VIA TOURS Sandakergaten. 5, Egersund. Telefon 51 46 19 10.

25


Bestill din neste turbuss hos oss! Skoleturer, firmaturer, blüturer etc. Vi tilbyr busser fra 4 – 79 passasjerer. Bestilling hos tur@boreal.no Telefon 51 59 90 60

26

www.eikfotball.no


HVEM • HVA • HVOR • HVORDAN • HVILKE

[Jan Eric]

HVORDAN BEDRE ARBEIDSMILJØET

Jan Eric kan med sin faglige bakgrunn gi dere nye tanker om økt trivsel, ytelse og verdiskapning på arbeidsplassen. Gjør bedriften bedre sammen med oss i Evan-Jones.

YOUR STEPS TO SUCCESS Evan-Jones International AS • Høylandsgata 11 • 4306 Sandnes Kontakt oss for mer info: post@evan-jones.no •

www.evan-jones.no

Organisasjonsutvikling

Lederutvikling

Salgstrening

Coaching & rådgivning

27


BLI KJENT MED DE NYE EIK SPILLERNE.

DENNE VINTEREN OG VÅREN HAR DET KOMMET FLERE NYE SPILLERE TIL KLUBBEN. VI GIR DEG HER GI EN KORT PRESENTASJON AV DEM.

SPISS

MIDTBAN GRANIT BUZUKU, GIF SUNDSVALL

21 åringen er hentet på lån fra Mattias Nylund sin gamle klubb GIF Sundsvall. Har flere aldersbestemte landskamper for Sverige, der han spilte sammen med Martin Falkeborg. En driblesterk kantspiller som i form kan lage livet surt for de fleste backer på vårt nivå. Har slitt litt med skader under oppkjøringen, men er klar til seriestart. Har erfaring fra svensk 1. divisjon

LARS JØRGEN MORK, ULL/KISA Kom til klubben fra en av våre motstandere i årets sesong. Var fast inventar på laget som i fjor spilte i 1. divisjon og bokførte seg med over 20 kamper. En drivende midtbanespiller som har stor løpskapasitet. Var aktuell for flere 1. divisjonsklubber før han valgte EIK. Har spilt sentralt på midtbanen i oppkjøringskampene til årets sesong, og vist prov på at han vil bli en klar forsterkning for laget.

CATO HANSEN, SANDEFJORD FOTBALL Hurtigtog fra Jæren, som i sin tid ble solgt fra Bryne til Brann for et sjusifret beløp, kommer i likhet med Kim Skogsrud fra Sandefjord. Har spilt 50 kamper i Tippeligaen for Sogndal og Brann, samt 1. divisjon for Bryne og Løv-Ham. 27 åringen skaper trøbbel for motstandere uansett nivå med sin ekstreme hurtighet. Har allerede åpnet målkontoen for EIK i vinterens treningskamper.

EIVINAS ZAGURSKAS, FK BANGA 25 år gammel midtbanespiller, med 1 A-landskamp for Litauen, samt flere aldersbestemte kamper. Har spilt profesjonell fotball både i Hellas og Polen i tillegg til å være serie og cupmester i Litauen. En spiller med et godt blikk og en god pasningsfot. Tilfører laget fysikk med sine 188 cm. En spennende spiller som har et enormt utviklingspotensial.

ELION SHATRI, EGEN JR AVD. Oppvokst ved inngangsporten til Idrettsparken. Ingenting som gleder klubben mer enn at lokale gutter tar steget inn i A-lagstroppen. Har spilt for EIK i hele sin karriere. Drivende god med ball, og har tatt overgangen fra junior til seniorfotball på en imponerende måte i sesongoppkjøringen. En spiller for fremtiden i EIK, som vi er helt sikre på at vi får se på banen i årets sesong.

28

www.eikfotball.no


NE FORSVAR MARTIN FALKEBORN, BROMMAPOJKARNA Hentet fra den svenske storklubben Brommapojkarna rett før overgangsvinduet stengte. En fysisk sterk høyreback med en enorm løpskapasitet. Har gått gradene i den svenske storklubben der han startet allerede som 5 åring. Har et 20 talls kamper i Allsvenskan, og har blant annet spilt to ganger 90 minutter mot Torino i Europa ligaen. Den svenske 22 åringen har flere aldersbestemte landskamper for Sverige.

KEEPER

DAVYDAS ARLAUSKIS, FK BANGA 28 år gammel litauisk forsvarsspiller. Har vært proff i Romania, i tillegg til å ha over 150 kamper i den Litauiske toppserien. Har spilt på U-21 landslaget til Litauen. Som en kuriositet er Davydas sin bror landslagskeeper for samme nasjon, og spilte senest mot England på Wembely. En fysisk sterk spiller som kan bekle både midtstopperplass og høyre back. Er meget seriøs i alt han foretar seg både på og utenfor banen.

IGOR SPIRIDONOV, KIRKENES IF KIM EUGEN SKOGSRUD, SANDEFJORD FOTBALL 21 åringen ble hentet fra den nyopprykkede Tippeligaklubben Sandefjord på overgangsvinduets siste dag. Ble som 15 åring hentet til Manchester City sitt akademi, der han spilte i to år, før ferden gikk videre til den skotske storklubben Glasgow Rangers. Da denne gikk konkurs ble han hentet hjem til Sandefjord. Var utlånt til Strømmen i fjor høst der han som midtstopper fikk 12 kamper i 11. divisjon. En svært fotballklok spiller, som i tillegg har tatt med seg mange av de fysiske egenskapene som behøves for å spille i engelsk fotball.

27 år gammel keeper som opprinnelig kommer fra Litauen, men ble hentet til klubben fra Kirkenes IF, der han hadde spilt de to siste sesongene. En stor og reaksjonssterk keeper på 1.90, som har vært i søkelyset til flere Tippeligaklubber. Har spilt over 50 kamper i Litauisk toppserie for Banga. Gargzhdai.

ASBJØRN LARSHUS LARSEN, EIGER FK Ble hentet tilbake igjen til EIK etter noen sesonger for Eiger FK. Hadde en imponerende sesong i 4. divisjon i 2014 der han scoret hele 17 mål fra sin posisjon som høyre back. Har allerede sin bror i klubben i form av Sverre Larshus Larsen. En arbeidsvillig og seriøs spiller som dessverre har fått deler av sesongoppkjøringen ødelagt av et trøblete kne. Vi krysser fingene for at Asbjørn blir frisk igjen så fort som mulig slik at vi får glede av ham denne sesongen.

29


God service. Lang erfaring. Alltid til tjeneste - 24 timers kranbilservice.

EGERSUND 30

www.eikfotball.no


VI ER RØRLEGGERE FOR BEDRIFTER OG FOLK FLEST.

Vi er rørleggere. Det er levebrødet vårt. Vi påtar oss alle typer VVS-oppdrag for bedrifter og folk flest. Kompetansen vår er bred og mangfoldig. Det betyr at du kan bruke oss til alt fra service og vedlikehold til totalrenovering av baderom. Vi er også selvskrevne når du skal i gang med større byggeprosjekter der alt inngår, inklusiv energieffektive varmeløsninger. For deg handler det om trygghet og tillit. For oss handler det om fagstolthet. Ta kontakt!

Lindøyveien 6, 4370 Egersund. Industriveien 2, 4380 Hauge i Dalane Tlf: 51 47 22 00, post@vtror.no 31


2015

SOMMER

FOTBALLGUTTA ER TROFASTE TIL SINE LOGOFARGER BÅDE PÅ OG UTENFOR BANEN. - GULT OG SORT FOR ALLTID!

Elvegaten 5, Egersund. Tlf: 51 46 77 11

32

www.eikfotball.no


Vi er i tankene til Egersunds IK

EIE ! T E H NY H SLUS Vi har beste tets distrik eanlegg vask k

gsvas a d s r o T

129,-

Vi har utleie av biltralle, skaphenger og grindhenger

Fastfood Meny YX-EIE Dobbel hamburger ( 320g ) Stor hamburger 160g Liten hamburger 100g Kebab i pita Snadderloff Løvsteikburger Pommesfrites enkel/dobbel Hamburgertallerken liten/stor Biffsnaddertallerken Kebabtallerken Løvsteiktallerken Tillegg for ost/bacon 0,5 liter valgfri brus til maten

kr 107 kr 69 kr 55 kr 83 kr 67 kr 72 kr 25 / kr 35 kr 75 / kr 89 kr 110 kr 101 kr 90 kr 7/ kr 9 kr 22

Overtidsmat? Bestill pĂĽ tlf: 51 49 08 00 YX Eie, Jernbaneveien 39, 4370 Egersund

33


Fast lavpris

Sig. Halvorsen har alltid fast lavpris på en rekke produkter. Trykk på produktbildene nedenfor for å finne mer informasjon. Her finner du gjerne også lenker videre til leverandørens nettsider med masse flotte produkter som vi leverer.

Velkommen til oss i Håndverkhuset, Gamle Sokndalsveien 38, 4372 Egersund. Tlf. 51 46 39 90. www.sig-halvorsen.no 34

www.eikfotball.no


Bremnes - moderne familiebolig med rette linjer og funksjonelle romløsninger

SKAL DU BYGGE? SE DE NYE HUSTYPENE FRA SYSTEMHUS NYAHHEL T D

NYITHREAT H

NGYUTE NÅ!

KATALO ATIS PÅ GR BESTILL PAD.NO

NYHLEERT TIL

Vårens oppussingsprosjekt står for tur - trenger du hjelp? Kontakt oss for et uforpliktende tilbud. Har du et lite oppdrag - for eksempel å sette inn en dør eller bytte en list? Vi har en egen servicebil til mindre oppdrag som rykker u  t innen 14 dager!

TLF.: 415 99 959. aes@pad.no. www.pad.no

35


Skal du bygge nytt, eller pusse opp? Vet du hvilke muligheter som finnes for ditt elektriske anlegg? Snakk med oss. Vi har lang erfaring når det gjelder ny installasjon og renovering. M&G Elektro er et sertifisert firma i Egersund som pr idag teller 25 ansatte og 4 lærlinger. Bedriften er medlem i EL-PROFFEN, som er Norges største kjede av frittstående elektroentreprenører. Vi utfører alt av elektroarbeid, fra små serviceoppdrag og nybygg til større oppdrag i næring og industri. Vi har også en svakstrømsavdeling som fokuserer på FG-godkjente innbrudd- og brannanlegg til privatboliger, hytter, offentlige bygg og bedriftsbygg. I tillegg installerer og vedlikeholder vi alt innen telefon-, data-, og parabolanlegg. I våre lokaler har vi en butikk hvor vi selger utstyr til gunstige priser. M&G Elektro AS består i dag av en hovedavdeling i Egersund, samt butikker på Vikeså og i Sokndal. PS: Vi har 24timers vakttelefon.

M & G Elektro AS, Kvellurveien 1A, 4373 Egersund. E-post: post@mgelektro.no, www.mgelektro.no Tlf.: 51 49 49 10 (24t vakttelefon), Faks: 51 49 49 11. Butikkåpent: Mandag - Fredag: 9 - 15, lørdag: Stengt

36

www.eikfotball.no


“Kom april du skjønne milde, gjør banen atter grønn.” Slik kunne Christian Overbeck kanskje begynt sin hyllest til våren, til tonene fra Mozart, om han hadde vært interessert i fotball. Vi har såvidt begynt å få negler på fingrene igjen etter forrige sesong, og abstinensene har vi såvidt greid å døyve med treningskamper og fotball på fjernsynet. På beste vis har vi forsøkt å bligjøre våre nærmeste i månedene som har gått siden fjorårets siste spark på ballen ble gjort. Goodwillkontoen er forhåpentligvis nå så velfyllt at det blir unødvendig å måtte argumentere for turer til både Odda og fjernere strøk som Eidsvoll og Arendal for å se ball. I år, som alle tidligere år, er optimismen i forkant upåklagelig. Vi har nye spillere, nye trenere, men klubben er fortsatt den samme. Vi heier på drakta, og spørsmålet om spillerne kommer fra Egersund, Oslo eller utlandet er irrelelvant når fløyta først går. På Husabø har vi da alltid vært internasjonale og inkluderende? Vi hadde vårt opphav i engelske fayancearbeidere, en periode var det vanlig med en finne eller to på laget, og vi har hatt trener fra Nord-Irland. Når fløyta går er vi alle sammen i den gule og svarte båten med ett felles ønske; å vinne fotballkamper og sette Egersund på kartet som et sted der entusiasmen er stor, og vinnerviljen enda større. Forhåpentligvis vinner vi kamper med fint spill, og ikke ved at vi har kjedet motstanderen ihjel. Jeg har tidligere skrevet om EIK-publikummet på Husabø. Dette har vært beryktet i lokalfotballen så lenge noen kan huske, og vi begynner nå å bli lagt merke til på andre kanter av landet enn vår egen nærmeste andedam. Få, om ingen, lag på vårt nivå kan skryte av så mange omreisende supportere på bortekamper. I år har til og med Tigerflokken fått egen buss. Det er derfor tvilsomt at det vil være en eneste stadion i avdeling 3 som ikke får besøk av en flokk Egersundere med de beste intensjoner. Vær gode ambassadører for klubben, på samme måte som vi ønsker at våre spillere skal være det! Til alle nye spillere og trenere som har kommet: Det er noe eget med å spille på Husabø, selv om man har spilt både europacupfotball og landskamper. I all beskjedenhet vil jeg faktisk påstå at det er helt på linje med de to sistnevnte å få løpe ut på Idrettsmarke i stiv kuling fra nordvest. I speakerbua har vi bunkret opp med billige kulepenner som er gode å kaste, og “Optimist” av Jahn Teigen ligger allerede klar på spillelisten. Vi er klare, og vi håper dere også er det! Dette lille skråblikket begynte med en lyrisk referanse, og blir avsluttet med noen linjer som kom en nervøs morgen før seriestart for 2 år siden:

BETRAKTNINGER FRA EI

SPEAKERBU

“Vinden blåse kuling frå nordvest, me e samla på Idrettsmarke, klar for fotballfest. Publikum reise seg, stemningen stiger, ingen kan motstå en gul og svart tiger! Det e et eventyr, et eventyr i gult og svart. Alle vil me for klubben blø, me e Tigrane frå Husabø!” Heia EIK!!

37


Kvalitet og presisjon

Er du opptatt av kvalitet og presisjon, så er vi ganske enkelt de rette. Vi utfører jobben raskt, rimelig og til avtalt tid. Gode medarbeidere og en oppdatert maskinpark gjør at vi raskt kan bistå deg i både store og små oppdrag innen bl.a. riving, betongsaging, meisling og kjerneboring.

Tlf.: 911 06 046. daginge@svbs.no. www.svbs.no

Betongsaging

Kjerneboring

Innvendig riving

Utstyret er blitt lettere og mer håndterlig, og arbeidet enda mer effektivt. Våre håndsager, vegg- og gulvsager kommer til der det er behov, og våre medarbeidere yter alltid sitt ytterste for å levere nøyaktig arbeid.

Vi borer hull til bl.a. kabler, rør, ventilasjonskanaler m.m. Vi har lang og god erfaring i dette, og kan kjernebore i alle retninger ect; kjerneboring i tak, kjerneboring på skrått osv. Våre maskiner har kapasitet til å bore opptil ø 1300.

En god maskinpark med avansert og godt utstyr gjør rivingen kjapp, trygg og effektiv. Våre rivingsroboter kommer til de fleste plasser, gjør jobben lettere, og gir ikke fra seg avgasser.

- vår spisskompetanse

- mange muligheter

- det beste utstyret.

Blant de beste i landet

Vår maskinpark er blandt de beste i landet, og der skal vi være. Vi jobber hele tiden med å utvide og forbedre vårt utstyr, men vi har allerede et godt utvalg i rivingsroboter, bobcat’er, minikran, kjerneboringsutstyr, håndsager, gulv- og veggsager, fyldige arbeidsbiler m.m. MINIKRAN - GJØR JOBBEN ENKLERE Den bistår våre medarbeidere der det er behov for det, og gjør større prosjekter lettere og gjennomføre. Minikranen pakkes godt sammen, og kommer inn nesten over alt! Den flytter kjapt store betongdeler dit vi ønsker, og jobben utføres rensligere og ikke minst sikrere. Den har en rekkevidde på 15 m, og kan løfte opptil 4 tonn. RIVINGSROBOTER - MED FOKUS PÅ MILJØET Vårt utvalg i rivingsroboter varierer fra de minste til de største. Robotene er fjernstyrte og utstyrt med både meisel, skuffe og saks. Rivingssaksen klipper betong med tykkelse opptil 60 cm tilnærmet lydløst. Robotene er elektriske, noe som gjør arbeidsmiljøet meget HMS-vennlig. De egner seg også utmerket til graving innendørs.

38

www.eikfotball.no


I Leidlandshagen skal det være godt å bo. Hellvik Hus legger til rette for trivsel og boglede i trygge og idylliske omgivelser. Gang- og sykkelvei fra boligfeltet mot idrettsanlegget i Hålå gir kort og bilfri vei til barnehage, skole og jobb. Nærhet til jernbane gir mulighet for enkel pendling. Eigerøy byr på nydelig natur i umiddelbar nærhet, men veien er også kort til Egersund by og alt den har å by på.

TOMTER BYGGETRINN 2 NB! tomtene er ca-plasseringer! Se tomtekart på www.leidlandshagen.no for nøyaktig plassering av tomtene. Det er også satt ut skilt med tomtenummer på hver tomt.

Eigerøy Skole

Hålå Ballbinge

Krukkeveien

Gangvei til skole/idrett

13

83

8

85 87

Trinn 1

10

6 4

12

3 1 2

89

91

95

93

82

85 89

Lasteinveien

87

84

86

Utsikt fra feltet i byggetrinn 2. For nøyaktig utsikt fra de enkelte tomtene, anbefaler vi å ta turen ut i Leidlandshagen.

Kvindesland & Skjæveland

LEIDLANDSHAGEN TRINN 2 FLOTTE, STORE UTSIKTSTOMTER PÅ LEIDLAND I EGERSUND Vi har nå lagt ut trinn 2 for salg. Her finner du flere flotte og store utsiktstomter, – kort vei fra Egersund sentrum! På vår nettside for Leidlandshagen; www.leidlandshagen.no vil du finne mer informasjon om priser og om tomtene. Ta gjerne kontakt: Paul Haneferd, Tlf 47 45 15 71 / paul.haneferd@hellvikhus.no

MER M O K RSU E G E Hellvik Hus Hellvik AS tlf 51 46 16 00 • www.hellvikhus.no

GRAND HOTEL

15. og 16. mars kl 19:0 39


FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN

FMS - FUNKSJONELL BEVEGELIGHETSANALYSE OG IDRETTSSKADER SKREVET Av: Kiropraktor Lina Beate Varhaug og fysioterapeut Linn Lote Larssen.

Flere idrettsutøvere opplever en eller flere skader i løpet av karrieren. Noen rammes av akutte skader som for eksempel overtråkk, støt og slag, mens andre får overbelastningsskader som utvikler seg over tid.

FMS utfordrer stabilitet og bevegelighet, og stiller krav til kontrollert utførelse av bevegelser. Testen kan brukes som et verktøy før sesongstart, for å kartlegge hvem av spillerne som er i risikosonen for skader i løpet av sesongen.

Noen utøvere er mer utsatt enn andre. Det kan være på grunn av arv, fysisk form, tidligere skader eller spillerens eget bevegelsesmønster. Den største risikofaktoren er tidligere skader, og da spesielt de som ikke er tilstrekkelig rehabilitert.

FMS BESTÅR AV SYV ULIKE TESTER:

Funksjonell bevegelighetsanalyse (FMS) er en test for å kartlegge uønskede bevegelsesmønster hos utøveren. Har utøveren ubalansert muskelfunksjon kan det føre til uønskede bevegelsesmønster, som videre vil påvirke bevegelsesapparatet negativt. Det kan være en indikasjon på økt risiko for å få skade.

1) Dyp knebøy som viser mobilitet i hofte, kne og ankel. 2) Hurdle step som ser på steg mekanikk. 3) Utfall på rett linje som viser mobilitet og stabilitet av hofte og overkropp, samt stabilitet i ankel og kne. 4) Skuldermobilitet. 5) Aktiv beinhev som ser på bevegelighet på bakside lår og rygg. 6) Armheving for kjernestabilitet. 7) Rotasjonsstabilitets test som viser kjernestabilitet.

POENGFORDELING VED FMS:

0: smerte under utførelse - 1: klarer ikke å gjennomføre øvelsen - 2: klarer å gjennomføre øvelsen, men med kompenserende bevegelser - 3: korrekt utførelse av øvelsen. Utøveren får en sammenlagt score mellom 0 og 21 poeng.

Gamle Sokndalsveien 38. 4372 Egersund.

40

www.eikfotball.no

T: 51 49 39 49

er i risikogruppen. FMS er derfor et godt verktøy som kan brukes før sesongstart til å kartlegge om utøvere har økt risiko for å få skader i løpet av sesongen. Man kan da komme tidlig i gang med tiltak som skadeforebyggende trening. Dette inkluderer riktig mengde og intensitet på treningen, riktige treningsøvelser, samt nok hvile og god ernæring.

E: egersund@eurekakiropraktikk.no

www.eurekakiropraktikk.no

FOTO: FOTOHUSET

Nyere studier viser at risikoen for å få en skade er høyere hos personer som får 14 poeng eller mindre på FMS. Er man i denne gruppen kan man ha opptil fire ganger så stor sjanse for å få skade i underkroppen. I en studie opplevde 69 prosent av utøverne som fikk 14 poeng eller mindre i FMS, skade i forbindelse med sin idrett. Testen sier ikke at utøveren kommer til å få en skade, men om man


“GREENPOWER-

SALAT”

SE HELE OPPSKRIFTEN I OPPSKRIFTSHEFTET I BUTKKEN!

KIWI Egersund s

Mandag-fredag

KIWI Egersund 216x273.indd 1

7-23

Lørdag

7-22 18.03.15 13:56

41


NYHET

Grand Hotell har i samarbeid med Roar Hasle startet vinklubb. Ønsker du å lære litt mer om vin og samtidig være sammen med kjekke folk i godt lag. Vi inviterer medlemmer og ikke medlemmer til smaksopplevelser fra hele verden i koselig atmosfære i vinkjelleren på hotellet.

VINSMAKINGENE ER ÅPEN FOR ALLE

Det legges opp til minimum 10 smakinger pr år. ca seks på våren og fire på høst. En Winemakers Dinner pr år. Åpen kveld med meny og vinpakke i Grand Vinkjeller minimum to ganger i året.

VINKLUBB MED GODE MEDLEMSFORDELER

Vinsmaking kr 300,- pr gang (ordinært kr 400). Medlemspris på Winemakers Dinner. 50% rabatt på lokalleie i Grand Vinkjeller ved private arrangement. Medlemspris på åpen kveld i Grand Vinkjeller på meny og vinpakke. Tilbud på mat/drikke kun til medlemmer av Grand Vinklubb ved ulike anledninger året gjennom. Medlemmer vil få info først og dermed ha førsteretten til smakinger. Årlig medlemsskap 300 kr.

Kontakt oss på tlf.: 51 49 60 60 eller e-post: booking@grand-egersund.no For mer informasjon se www.grand-egersund.no

42

www.eikfotball.no


Glassrekkverk og trapper til inne- og utebruk

STANDARD PRODUKTER OG SPESIALPRODUSERT PÅ MÅL

www.komplettvindu.no 43


· ARKITEKT

· BYGGETEKNIKK · BRANNTEKNIKK

· BYGGELEDELSE

· PROSJEKTLEDELSE · BYGGESØKNAD

· ENERGIMERKING

JOBB I EGERCONSULT? Er du bygningsingeniør, branningeniør, arkitekt eller under utdanning? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale vedrørende jobbmuligheter i Egerconsult. Se www.egerconsult.no for nærmere detaljer.

Vi har bred faglig erfaring i de fagområder vi tilbyr vår bistand på. Våre tjenester er, og skal være, preget av kvalitet, hurtighet og service. Egerconsult AS Strandgaten 49, 4370 Egersund. Tlf.: 51 49 88 60. www.egerconsult.no

44

www.eikfotball.no


Gardolo 2 stoler,2 paller + bord inkl. puter

KUPPET PÅ HAGEMØBLER GJØR DU HOS FORTJORT

Gerlos sett sofa + bord inkl. puter

KOM OG SE VÅRE STADIG NYE KONKURSBO

Anna spisebord m/6 stoler inkl. puter

MØBLENE KAN DU FÅ LEVERT PÅ TERRASSEN, OG VI TAR MED OSS EMBALLASJEN UTEN TILLEGG I PRISEN. VI HAR ALLE MODELLENE PÅ LAGER

HAGEREDSKAPER, GRILLER, SOMMERVARER, INTERIØR, VERKTØY OG MALEUTSTYR FAST LAVPRIS

Krossmoveien 80, Kvellure Åpent: man -fred 10-19 og lørdag 10-16 Tlf.: 51 49 20 20

45


HAR DU BEHOV FOR ARBEIDSKRAFT? UTLEIE AV FAGPERSONELL TIL ULIKE BRANSJER.

FOTOHUSET EGERSUND

TELEFON: 47 38 22 51 ELLER +370 616 51550, JPR@NORVETUVA.LT

46

www.eikfotball.no


BERTELSEN &

GARPESTAD

VEIBYGGING

KRAFTANLEGG MASSEFLYTTING

FJELLSIKRING SPRENGNINGS-

ARBEIDER GRUNNARBEIDER

BOLIG OG HYTTEFELT,

INDUSTRIOMRÅDER

www.bg.no

BERTELSEN & GARPESTAD jobber med en rekke spennende prosjekter lokalt og nasjonalt. Ordrereserven er rekordstor og vi trenger stadig flere medarbeidere. VIL DU VÆRE MED PÅ LAGET SOM FLYTTER FJELL?

BERTELSEN & GARPESTAD AS er et ledende maskinentreprenørfirma innen bygg og anlegg. Firmaet omsetter årlig for ca 415 millioner og har 115 ansatte. Typiske prosjekter for oss er veibygging, kraftanlegg, masseflytting, sprengningsarbeider, tomtearbeider og opparbeidelse av hyttefelt. Vi tar på oss oppdrag i hele Sør-Norge.

Vi får stadig nye, utfordrende og spennende oppdrag. Se våre nettsider for ledige stillinger. Bertelsen & Garpestad AS, Hovlandsveien 70, 4374 Egersund. E-post: post@bg.no. www.bg.no

47


6 373, 8 KM PA VEIEN

FOR A FOLGE EIK Sesongstart nærmer seg med stormskritt. Da er det på tide å ringe forsikringsselskapet for å oppjustere kjørelengden på bilen dette året. Over 6000 kilometer med landevei må tilbakelegges hvis du skal følge alle EIKs kamper denne sesongen. Til sammenligning kunne du da kjørt tur/retur Egersund – Nordkapp og enda hatt 1000 kilometer å gå på. Eller du kunne tatt turen nokså nøyaktig fra Egersund til Madrid. Et raskt overslag sier også at du vil tilbringe cirka 85 timer i bilen, da vel og merke uten stopp. Alt dette for å få sett 19,5 timer med fotball. Er det verdt det? Såklart!!

48

www.eikfotball.no

Vi ser faktisk ikke bort fra at noen kommer til å følge laget i alle årets kamper. Og vi utlover herved en stor påskjønnelse til de som kan bevise at de har vært på alle årets kamper. Årets sesong byr på noen kjente og kjære motstandere, mens vi også får stifte helt nye bekjentskaper. Hyggelig for mange av våre supportere var det at vi igjen havnet sammen med sørlandslagene. Det betyr mange fine turer på sommeren. Lengst reise er det til bortekampen mot Ull/Kisa. Laget som rykket ned fra 1. divisjon holder til i EIK-trener Magnus Powell

sitt nabolag, og vi er helt sikker på at han inviterer tilreisende supportere en kopp kaffe hjemme på altanen hvis noen tar turen. Kortest vei denne sesongen er det til Sola, der krigerne til Maurice Ross møter oss. Den mest ‘‘eksotiske’’ turen går nok til Odda, der fantastisk natur venter de reisende supportere. Så her er det mye å glede seg til. God tur alle sammen !!


FK VIDAR Hjemmebane: Lassa gress Avstand med bil fra Egersund 147 km Reisetid med bil fra Egersund: 2 t og 4 min Plass i 2014: 4. plass i 2. div avd 3 Drakt: Rød trøye, rød shorts Trener: Gaute E. Johannessen

EIDSVOLD TURN Hjemmebane: Myhrer Stadion Avstand med bil fra Egersund: 990,8 km Reisetid med bil fra Egersund: 12t og 2min Plass i 2014: 4. plass i 2 div avd 1 Drakt: Blå trøye, hvit shorts. Trener: Bent Inge Johnsen

FK FYLLINGSDALEN Hjemmebane: Varden Amfi Avstand med bil fra Egersund: 505,2 km Reisetid med bil fra Egersund: 6t og 56min Plass i 2014: 11. plass i 2. div avd 3 Drakt: Lilla trøye, lilla shorts Trener: Olafur Örn Bjarnason

VINDBJART FK Hjemmebane: Moseidmoen gress Avstand med bil fra Egersund: 364,4 km Reisetid med bil fra Egersund : 5t og 06min Plass i 2014: 2. plass i 2. div avd. 1 Drakt: Blå trøye, blå shorts Trener: Steinar Skeie

FK DONN Hjemmebane: Kristiansand stadion Avstand med bil fra Egersund: 356,8 km Reisetid med bil fra Egersund: 4t og 50min Plass i 2014: 1. plass i 3. div avd 5 Drakt: Blå/hvit trøye, blå shorts Trener: Rolf Martin Skonhoft

ODD 2 Hjemmebane: Skagerak Arena Avstand med bil fra Myhrer: 715,4 km Reisetid med bil fra Myhrer: 9t og 14min Plass i 2014: 7. plass i 2. div avd 3 Drakt: Hvit trøye, sort shorts. Trener: Jan Frode Nornes/Morten Rønningen

VARD HAUGESUND Hjemmebane: Haugesund stadion Avstand med bil fra Egersund: 287,8 km Reisetid med bil fra Egersund: 4t og 2min Plass i 2014: 3. plass i 2. div avd 3 Drakt: Rød trøye, blå shorts Trener: Knut Erik Folland

ULL/KISA Hjemmebane: UKI Arena Avstand med bil fra Egersund: 1031,6 km Reisetid med bil fra Egersund: 12t og 28 min Plass i 2013: 15. plass i 1. div Drakt: Gul trøye, grønn shorts Trener: Jonas Olsson

ARENDAL FOTBALL Hjemmebane: Bjønnes stadion Avstand med bil fra Myhrer: 487,4 km Reisetid med bil fra Myhrer: 6t og 16min Plass i 2014: 8.plass i 2.div avd 1 Drakt: Hvit trøye, hvit shorts Trener: Knut Tørum

ODDA FK Hjemmebane: Odda stadion Avstand med bil fra Egersund: 510 km Reisetid med bil fra Egersund: 6t og 52min Plass i 2014: 1. plass i 3. div avd 7 Drakt: Rød trøye, hvit shorts Trener: Magne Nordal

SOLA FOTBALL Hjemmebane: Sola stadion Avstand med bil fra Egersund: 133 km Reisetid med bil fra Egersund: 2t Plass i 2014: 1. plass i 3. div avd 6 Drakt: Gul trøye, sort shorts Trener: Maurice Ross

FLØY IL Hjemmebane: Flekkerøy kunstgress Avstand med bil fra Egersund: 366,2 km Reisetid med bil fra Egersund: 5t og 6min Plass i 2014: 6. plass i 2. div avd 1 Drakt: Blå trøye, blå shorts Trener: Tommy Taylor

FANA FOTBALL Hjemmebane: Nesttun kunstgress Avstand med bil fra Egersund: 478,8 km Reisetid med bil fra Egersund: 6t og 28min Plass i 2014: 9. plass i 2. div avd 3 Drakt: Rød/hvit trøye, hvit shorts. Trener: Rune Vindheim

49


Fotografen AS

Vi støtter tigrene som med vilje stål stormer opp te Husabø.

av

KJØP OG SALG AV JERN OG METALLER DRAMMEN - SOLA - EGERSUND Telefon: 32 24 46 50, 98 03 22 34

• Trender • Informasjon • Kunnskap • Følelser • Inspirasjon • Tips • Trender • Informasjon • Kunnskap • Følelser • Inspirasjon • Tips • Trender • Informasjon • Kunnskap • Følelser • Inspirasjon

50

www.eikfotball.no


Leverandør av Matjes

51


OUR PRODUCTS ARE TESTED IN THE ROUGHEST CONDITIONS IN THE NORTH SEA. THAT IS WHY WE TAKE PRIDE IN GIVING YOU THE HIGHEST QUALITY PRODUCTS FOR SHIPPING AND INDUSTRY

Hovland. NO4370 Egersund Tlf.: +47 51 49 31 00 E-post: post@z-marine.no • www.z-marine.no

52

www.eikfotball.no


VI PRESENTERER VÅR NYE

STJERNESPILLER - BERENTSENS EPLEMOST NÅ PÅ BOKS Helt siden 1895 har vi i Berentsens satset på våre stjernespillere som er friske, naturlige råvarer av ypperste kvalitet. Det finnes ingen snarvei til seier. Sett deg delmål for å nå fotballdrømmen. Premier deg selv etter de små hverdagslige seierne med forfriskende ekte smak - en smak du aldri blir lei av.

www.berentsens.no

53


Alt til kontoret Kontormøbler - Kontormaskiner - Rekvisita - Profilering Itkon AS er en totalleverandør av kontorutsyr til bedrifter og det offentlige i Rogaland. Vi kan tilby alt innen: kontormaskiner, data/kontorrekvisita, kontormøbler og profilering. Prøv oss neste gang du trenger noe til kontoret. Den gode servicen får du på kjøpet.

Stavanger/Forus

Morten Gabrielsen Tlf 918 86 892 - morten@itkon.no

Jæren/Bryne

Kai Ove Stokkeland Tlf 959 82 716 - kai.ove@itkon.no

Egersund/Dalane

Ronny R Arntsen Tlf 982 83 400 - ronny@itkon.no

www.itkon.no - Tlf. 469 89 990 54

www.eikfotball.no

Egersund/Dalane

Kim Skjæveland Tlf 905 95 851 - kim@itkon.no


Manufacturer of service loops Inpro AS ble etablert for produksjon av Service Loop for boreutstyrsleverandører i 2008. Bedriften har spesialisert seg pü design og produksjon av slike og lignede sammenstillinger. Denne kunnskapen forlenger levetid til kabler og slanger. Sammen med kunden finner vi gode løsninger med hensyn til oppheng, bevegelse og levetid. www.inpro-as.no

55


Portsmouth mot Plymouth - duell med Fratton End i bakgrunnen - der Portsmouths ivrigste supportere sitter

EN FIN DAG FOR FOTBALL Kjell Åvendal

Kun et par uker til det braker løs med seriekamper nå. Ny trener og delvis nytt lag. Lovende takter i treningskampene. Klart det blir forventninger av slikt. Skal 2015 bli året som tar oss til høyder vi aldri før har vært på? Noen av oss drømmer om det ja. Det er ikke til å legge skjul på. Samtidig er vi realistiske. Suksess kommer ikke alltid på bestilling. Mens jeg venter på at EIK skal spille om viktige seriepoeng varmer jeg opp i fotballens hjemland. I min ungdom for 25 år siden var det fast rituale å sette seg på flyet til andre siden av Nordsjøen hver påske. Mest mulig fotball på kortest mulig tid. Et herlig, men primitivt liv. Endeløse timer på toget. Overnattinger i kalde jernbanevogner på Manchester Piccadilly. Uteliv i Mathew Street i Liverpool. Snøballkrig på Spotland i Rochdale. Bar overkropp på Boundary Park i Oldham, mens vi ropte på “Ooooh Roger Palmer”. Full-

56

www.eikfotball.no

stendig mayhem i borteenden på Filbert Street i Leicester. Gode minner fra en svunnen tid.

Nå er jeg i den heldige situasjonen at jeg har en kone som også er glad i Storbritannia. Denne gangen var det faktisk hennes ide. - Men du er klar over at en påske i England vil bety fotballkamper. Det er ikke helt som en sommerferie, forklarer jeg. Hun er innforstått med det, men legger til at det jo er nokså nerdete å “måtte” gå på alle fotballkamper. Nerdete! Hva er det som er nerdete med fri utfoldelse i det aller kjekkeste man kan tenke seg? Man kan tilbringe noen timer på Madame Tussaud eller på en musical. Men det er rent tidsfordriv. Ingen lidenskap og ingen ekte interesse. Voksdukker finnes i vinduet til Dressmagasinet også. Selv om de ikke ligner på Justin Bieber eller Prins Charles. Da er det noe annet med fotballen. I løpet av

påskehelga rekker jeg over tre kamper. Fra Horley Towns ungdomslag, via Brighton & Hove Albion til Bromley, topplaget i Conference South. Men det er andre påskedag som er selve svenneprøven. For første gang skal jeg forsøke å rekke tre kamper på samme dag. Nøye kartlegging på British Rails hjemmeside viser at det skal gå. Så vidt!

Etter en noe grå påskehelg i Sør England våkner vi opp til skyfri himmel og vår i lufta. Jenny har litt problemer med å bestemme seg. Skal hun være med mamma på shopping, eller trekker pappa det lengste strået? Jeg vil på kamp, sier hun mens egg og bacon glir forbi munnvikene. Allerede like over klokka åtte bærer det avgårde. Målet er småbyen Arundel, en liten time med tog fra Horley i Surrey, der vi har innkvartert oss. Her spilles grasrotfotball. Det vil si nivå ni i den engelske ligapyramiden. Arundel Town mot Chichester City i Sussex League division One. Aldri hørt om dem? Rart!


Arundel mot Chichester En potetåker av en bane. Målløs kamp, og isolert sett ingen opplevelse i det hele tatt. Men i bakgrunnen ruver mektige Arundel Castle, en 900 år gammel borg. - The finest manmade backdrop to any footballground, hører jeg en av de andre banehopperne utbryte. Jeg nikker og samtykker. Jenny er ikke like begeistret. Hun kjeder seg tydelig, og finner en ball å leke med på en plen bak gjerdet. For her er bare en tribune på den ene siden. Ellers “hard standing” som man sier her borte. Men så fanges interessen hennes. Kampballen havner i en bekk, og det må en rar slektning av en hov til for at kampen skal fortsette. Selv er jeg opptatt av å diskutere engelsk non league med Anders fra Drøbak. Han er over i England på tredje uka i strekk og har rukket imponerende ni kamper i løpet av påskehelga. De fleste som del av en organisert banehopperweekend i Yorkshire. Imponerende uansett, og ikke mindre oppsiktsvekkende når han forteller at Arundels bane er hans bane nummer 249 i England! Selv nærmer jeg meg nok halvparten. Vi filosoferer over å invitere engelske banehoppere til en weekend i Norge. Og jeg drar fram tanken: - Hva med Åna Sira, Sokndal, Eiger og EIK på samme dag. Ikke umulig. Det arrangeres allerede slike treff i Sverige. Vi skulle gjerne sett mer av den koselige byen, men så snart dommeren blåser av kampen er det fullt firsprang mot stasjonen. Målet for kamp nummer to er Portsmouth. Her har jeg vært før på kamp, men det frister mer å få med oss marinebyderbyet mot Plymouth enn å legge nok en småbane til merittlista. Pompeys arena er nemlig en av de få store og tradisjonsrike arenaene som fremdeles har bevart mye av sin opprinnelige form og sjarm. Med hovedtribunen fra 1925, bygget av den berømte skotske stadionarkitekten Archibald Leitch, nærmest som et ikonisk minne om gamle gode dager. På motsatt langside kan vi nesten ta på spillerne, selv fra rad fire. Og vi koser oss når hjemmelaget vinner 2-1, akkompanert av

Ballen fiskes ut av vannet

de berømte “Pompey Chimes” og sangen “Play up Pomley-Pompey play up”. Rett og slett en god gammeldags fotballopplevelse sammen med rundt 17.000 andre på sørkysten. Men vi må raskt videre etter kampslutt. Det vil si at nå er det pappa alene. Tante står og venter på Jenny på stasjonen i Horley, som avtalt. Jeg tar videre mot Sør London og oppgjøret mellom Crystal Palace og Manchester City. Mitt eget favorittlag spilte i London påskeaften. Men å betale 3000 kroner for en billett på svartebørsen var aldri aktuelt. Det er hinsides av hva jeg mener er akseptabelt. Men med en god arbeidskollega som har sesongkort hos City har jeg lurt til meg en billett blant deres supportere til pålydende. Jeg føler meg litt som en inntrenger, men får raskt et hyggelig gjensyn med Knut fra Evje. Også han banehopper, og tidligere kollega i Posten. Vi finner ut at det er 16 år siden vi sist traff hverandre. Den gang i Huddersfield. City presser non stop den første halvtimen. Men det er Palace som scorer. Allikevel er det god lyd fra Artur Wait Stand, som huser bortesupporterne. Jo, det er faktisk gøy å gå på Premier League kamp også, selv om jeg generelt sett er negativ til utviklingen på dette nivået, der pengene bestemmer det meste. Ett minutt inn i andre omgang. Puncheon setter et frispark vakkert i mål bak Joe Hart. Nå er den regjerende mesteren i trøbbel. Yaya Toure klarer omsider å stokke føttene og sette et langskudd i mål, men Palace holder unna og vinner 2-1. En aldri så liten skrell. Ny togtur og rett på tastaturet. EIK-magasinet har deadline om få timer. Selv skal vi også hjem i morgen. Men først håper vi å få en fin fottur på de hvite klippene ved kanalkysten. Og dersom ting går som planlagt kan jeg vel nynne på Dame Vera Lynns berømte sang fra andre verdenskrig når jeg setter meg på flyet hjem om rundt 20 timer: “We’ll meet again, don’t know where, don’t know when, but I know we’ll meet again some sunny day”.

Bromley - lederlaget på nivå seks

Crystal Palace mot Manchester City

Inngangen på Fratton Park i Portsmouth.

57


EIK har fått ny superreserve Navnet er Rebuild. Posisjonen på banen er hvor som helst. Erfaringen er bred, reaksjonsevnen lynrask og ambisjonene høye. Nei, vi tuller ikke. Vi snakker om data. Vi er EIK sin nye IT-partner og skal sørge for at e-post, sikkerhet og backup sitter som skrudd i vinkelen. En suksessrik fotballklubb må nemlig få ting til å klaffe både på og utenfor banen. Vi holder til i Stavanger, men treffer de fleste av kundene våre på deres egen hjemmebane. Som for eksempel her i Egersund, hvor vi får stadig flere kunder. Vi kan både pc og mac. Vi vet hva vi gjør, og vi gjør det hurtig. Inngår du en serviceavtale med oss, skal du merke at ditt problem er vårt problem helt til vi har løst det. Og det gjør vi. Ring oss på 95 11 40 40, så forteller vi mer!

www.rebuild.no

58

www.eikfotball.no


accounting.pwc.no

Framtidens regnskap i Egersund

Vi ønsker Karin Skaara velkommen til Accounting i PwC, Egersund

PwC har kommet med et friskt pust innen regnskapsføring i Norge. Du som er administrerende direktør eller økonomisjef har alltid oppdatert tilgang til bedriftens nøkkeltall. Informasjonen til de viktige beslutningene får du på PC, telefon eller nettbrett. Vårt kontor i Egersund har sterk tro på at dette kan styrke lokale bedrifter, og har derfor styrket bemanningen og kapasiteten. Ta kontakt, så kommer vi til dere og viser hvordan vi kan bidra til å styrke verdiskapingen i din bedrift! I tillegg til kostnadseffektiv regnskapsføring tilbyr vi den tverrfaglige kompetansen, som vi gjennom flere tiår har bygget opp innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift. Besøk gjerne våre nettsider for regnskap, accounting.pwc.no Vurderer du ny regnskapsfører? Kontakt oss gjerne. Per Trygve Årstad Partner Tlf: 952 61 160 per.t.arstad@no.pwc.com

Karin Skaara Supervisor Tlf: 952 60 615 karin.skaara@pwcaccounting.no

© 2014 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer “PwC” seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS, PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS og PricewaterhouseCoopers Services AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.

59


Der noen f lytter ut - f lytter andre inn.

SJEKK GRATIS MED OSS HVA DU KAN FÅ FOR BOLIGEN DIN.

Vi i FAST EIENDOMSMEGLING AS har en stor markedsandel i omsetning av brukte boliger for Egersundsområdet. Vi har også betydelig andel av attraktive fritidseiendommer i distriktet. Ta kontakt for en gratis verdivurdering! Frank Wetteland: 936 60 001 Nytorget 6 Sentrumsgården, 4370 Egersund www.advokatene-egersund.no

60

www.eikfotball.no


il t n e m Velkom

! N E D R DALSGÅ

N A V S SPAR Idrettsfrukt

Hos oss på SPAR Svanedalsgården får du alltid et godt tilbud. Visste du for eksempel at vi tilbyr idrettsfrukt? Alle idrettslag får kjøpt frukt og grønt til -60%! Vi vil med denne avtalen gjøre frukt og grønt mer tilgjengelig for små og store idrettshelter.

TACO-HELG HOS S PA R

40

Hver fredag og lørdag får du 40% rabatt på alt av taco fra Santa Maria og Old El Paso!

tm et

ed fersk sus

40

hi fra

Br

Les mer på spar.no/idrettsfrukt

Hver torsdag og fredag!

61


GARPCITY

Mye avfall å holde orden på?

Det har aldri vært enklere. Sorteringsgrad Miljøfyrtårn Miljørapport BREEAM

Ring 51 64 40 00

62

www.eikfotball.no

Avfallsplan TEK 10 ISO sertifisert Merking

www.westco.no


ADVOKAT OG MEGLERHUSET I STORGATEN ADVOKAT MERETE BJØRKELUND Merete Bjørkelund er en av kontorets 6 advokater. Hun avla juridisk embetseksamen i 1999. Merete har variert arbeidserfaring, bla. innen offentlig forvaltning, og i 2005 begynte hun som advokatfullmektig i Egersund. I 2007 fikk hun sin advokatbevilling, og har arbeidet som advokat etter dette. I 2011 begynte Merete i vårt firma. Merete Bjørkelund er fast bistandsadvokat ved Dalane tingrett og Gulating lagmannsrett. Hun er for øvrig allmennpraktiker med særlig interesse for barne- og familierett, arv- og trygderett samt erstatningsrett (personskade - bil, yrkesskade, pasientskade). Som skadelidt kan det være lurt å søke råd og veiledning hos advokat. Ta kontakt med Merete for en uforpliktende samtale. Hun vil også kunne informere nærmere om forsikringsordninger og muligheten for fri rettshjelp. Kontakt Tlf. 51 46 35 00 / Mobil: 930 25 345 E-post: merete@advokat-stokkeland.no Asbjørn Stokkeland

Ove Sørensen

Brian N. Skjefrås

Advokat Fast forsvarer ved Dalane tingrett. NAF-advokat SørRogaland. Kontrakts- og entrepriseforhold – bygg og anlegg. Faste eiendommers rettsforhold. Styrearbeid.

Advokat Faglig leder av Axept Eiendom AS. Avhendingsrett og kjøpsrett. Arverett. Faste eiendommers rettsforhold. Forvaltningsrett.

Advokat Selskapsrett. Styrearbeid. Lov og rett i landbruket. Familie, barn og barnevern. Gjeldsforhandling og konkurs.

Lars Martin Ramsland

Espen Andersen

Advokat Arbeidsrett. Avtalerett. Arv, skifte og dødsbo. Familie, barn og barnevern. Kjøpsrett.

Advokat Forbruker og kjøpsrett. Arv, skifte og dødsbo. Familie, barn og barnevern. Strafferett. Opphavsrett.

Solfrid Helvik

Hilde Ramsland

Wenche Svela

Advokatassistent / Megler Fast eiendom og oppgjør. Arv, skifte og dødsbo. Økonomi og administrasjonsarbeid.

Advokatsekretær / Megler Fast eiendom og oppgjør. Inkasso. Sentralbord og sekretær.

Advokatassistent / Megler Fast eiendom og oppgjør. Arv, skifte og dødsbo. Økonomi og administrasjonsarbeid.

Alf Hansen Megler Daglig leder av Axept Eiendom AS. Salg av fast eiendom. Tlf.: 952 21 701

Besøksadresse Storgaten 39, Egersund Telefon 51 46 35 00 E-post post@advokat-stokkeland.no. www.advokat-stokkeland.no Meglerhuset i Storgaten Telefon 51 46 35 10. alf@axepteiendom.no

63


EINESTÅANDE BUKOMFORT

Slankare, energisparande og like berekraftig som tradisjonelle vegger. Med Neopor®-teknologien har Vartdal Plast skapt framtidas veggsystem. Ta kontakt med din lokale byggjevareleverandør for meir informasjon om Vartdal Veggsystem eller sjå vartdalplast.no/veggsystem

EINESTÅANDE BUKOMFORT

Slankare, energisparande og like berekraftig som tradisjonelle vegger. Med Neopor®-teknologien har Vartdal Plast skapt framtidas veggsystem. Ta kontakt med din lokale byggjevareleverandør for meir informasjon Vartdal Veggsystem eller sjå Sealing Solutionsom & Machining for thevartdalplast.no/veggsystem oil and gas industry CDI Energy Products continuously search for the optimal solution. In close co-operation with our customers, and by using the latest innovations in materials and technology, we can handle most challenges.

EINESTÅANDE BUKOMFORT

With rapid advancements in offshore drilling technology, possibilities within the subsea market are continually expanding. Drilling tools and subsurface equipment must travel great distances below the ocean surface, increasing the severity and critical nature of

subsea exploration. Field location, corrosion, hydrostatic pressure, and ocean currents are only a few factors to consider while traversing the volatile metoceanic space. CDI Energy Products is a proven provider of worldclass engineering support and critical

Precision. Engineered. Performance. 64

service components capable of surviving the rigors of the subsurface terrain. From rotary seals in umbilical cords to seal carriers in risers, we ensure your subsea system components receive the highest level of engineering design and material integrity the industry has to offer.

Kjøpmannsbrotet 7, 4352 Klepp Tlf: 51 78 60 30. Faks: 51 78 60 31 firmapost@norwegianseals.no www.norwegianseals.no

Slankare, energisparande og like berekraftig som tradisjonelle vegger. Med Neopor®-teknologien har Vartdal Plast skapt www.eikfotball.no framtidas veggsystem.


ack

KVALITETSKLUBB EIK har som målsetning at man i løpet av 2015 skal bli en såkalt “Kvalitetsklubb”. Dette er en ny klassifisering i regi av NFF, der aktuelle klubber må gjennom et omfattende arbeid hvor man dokumenterer og utarbeider strategier og retningslinjer innenfor klubbdrift. Selv om vi anser oss selv for å ha god oversikt og kontroll over klubbdriften, er det alltid rom for forbedringer. Denne utfordringen tar vi nå, og arbeidet spenner over fire hovedtemaer som er “Aktivitet”, “Organisasjon”, “Kompetanse” og “Samfunns- og verdiarbeid”. Innenfor disse områdene, er hvert tema inndelt i flere undergrupper. En av de største oppgavene ligger i å få arbeid og tanker ned på papiret, og dermed være i stand til å videreformidle til klubbens medlemmer. I tillegg vil dette være et nyttig verktøy for å beholde kontinuitet i arbeidet vi gjør, ved at det vil være enklere for nye medlemmer i styre og andre posisjoner og ta opp arbeidet når andre takker av. NFFs overordnede målsetning med opplegget er å stimulere til god klubbutvikling, og det hele er inndelt i 3 nivåer. EIK har nå påbegynt nivå 1.

Til å lede arbeidet har vi fått med oss mye rutine i Atle Skailand, Bjørn Reidar Berentsen og Trond Tengesdal. Disse skal hjelpe til med å samle trådene og systematisere det arbeidet som styret og andre innvolverte utfører. Rekrutering er en av områdene som klubben vil ha fokus på fremover. For første gang på flere år hadde fotballavdelingen en liten nedgang i antall aktive i 2014. Selv om dette er beskjedent, og langt fra dramatisk, merker også vi at det krever mye å konkurrere med andre aktiviteter og ikke minst inn-aktivitet blandt barn og unge. I forbindelse med et inntroduksjonsseminar ble samtlige av oss svar skyldige når vi fikk spørsmål om hvor mange 1. klassinger det finnes i Eigersund kommune. Enda verre ble det når vi fikk spørsmål om hvor stor andel av disse som var aktive i EIK. Slike aha opplevelser er viktige, og bidrar til å pushe klubben fremover, til å stadig bli bedre, og ikke minst levere et bedre og mer strømlinjeformet produkt til våre medlemmer.

mye i en allerede hektisk klubbhverdag hvor mange allerede gjør mye. Håpet er likvel at dette blir et verktøy som i fremtiden vil gjøre ting litt enklere.

EIK har som målsetning at man i løpet av 2015 skal bli en såkalt “Kvalitetsklubb”.

For de som er interessert i å lese mer om NFFs Kvalitetsklubb se: https://www.fotball.no/ Utdanning-og-kompetanse/NFF-Kvalitetsklubb/

Vi håper som nevnt å kunne smykke oss med vår første stjerne i løpet av 2015. Det vil kreve

65


TID FOR MALING Våre 15 dyktige håndverkere fikser alt innen: Maling. Tapetsering. Gulvbelegg. Fliselegging. Epoxy - privat og industri. Sprøytemaling. Montering av ovn. Pussing og forblending av piper.

DET ER PÅ TIDE Å SJEKKE FASADEN. TRENGS EN VASK? MALING? ELLER GJERNE BEGGE DELER? VI VEILEDER DEG TIL DE RIKTIGE VALGENE OG TAR GJERNE MALINGSJOBBEN OGSÅ OM DU VIL DET.

TA KONTAKT FOR ET UFORPLIKTENDE TILBUD

Velkommen til oss i Årstaddalen for inspirasjon eller en fagprat. Du finner oss like ved Rema1000

66

www.eikfotball.no

Malermester Jan skårland

jan@malernegersund.no

www.vakrehjem.no

MALER’N EGERSUND Gamle Sokndalsveien 53, 4372 Egersund Telefon 51 49 71 01. Åpnigstider: Man. - fre. 9-16 Tors. 9-18 og lør 9-14

MALER’N VIKESÅ Store Svela, 4389 Vikeså Telefon: 51 45 24 40 Åpnigstider: Man. - fre. 9 - 16.30 Tors. 9 - 17.30 og lør. 9 - 12


Trenger du hjelp til å lage ny hage? eller renovere din gamle?

Vi planerer og gjør det meste av grovarbeidet

Dalane Hageservice A/S Ytre Torvhusvei 11, 4370 Egersund

www.dalane-hageservice.no

Plantevern Beplantning Løing av forstøtningsmur Salg av singel, grus, mold osv. Salg av bark og duk Salg av ferdig plen

51 49 12 50

12 års erfaring Levering & frakt Utleie av div. maskiner Trefelling - beskjæring Vekkjøring av greiner Graving og transport

KULDESYSTEMER FOR OFFSHORE-, MARITIM-, OG INDUSTRINÆRING ACHILLES kvalifisert

ISO sertifisert

F-gass sertifisert

www.prokulde.no

67


Handleglede Velkommen til en

trivelig handel på

AMFI EIKUNDA! T

N ÅPE

0 2 0 1 (18)

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

VELKOMMEN TIL VÅRT NYE TRENINGSSENTER I SVANEDALSGÅRDEN NYHET FÅ EGET NØKKELKORT

HELT NYTT TRENINGSSENTER SPEKKET MED UTSTYR FRA VERDENSLEDENDE LEVERANDØRER!

Spinnerigaten 13, 4370 Egersund​. Tlf: 51 49 42 66 / 97 01 41 02. www.spinneriet-treningssenter.no

68

www.eikfotball.no


Lagbilde fra 1979, da Ola Barkved spilte i EIK. Han sitter fremme helt ytterst til høyre.

HVOR ER DE NÅ?

OLA BARKVED Ola Barkved, som opprinnelig kommer fra Etne, kom til EIK og Egersund som 25-åring i 1979 da han fikk jobb i SR-Bank i byen. Han ble raskt relativt fast midtbanemann med trøye nummer seks på ryggen på laget vårt, som på den tiden lå på nivå fire. I 1981 ble det mye benkesliting for Ola når vårt unge fremadstormende lag sørget for at EIK rykket opp til gamle tredje divisjon for første gang siden 1970. Men han fikk allikevel med seg sju av 22 seriekamper det året, før han valgte å trappe ned med spill i Helleland, etter totalt 72 A-kamper og fem scoringer for EIK.

OLA BARKVED

Ola forteller følgende om tiden i EIK, og hva han har gjort innen fotball senere: - Da jeg kom til EIK fikk jeg raskt mange venner og kjente, og det var en super måte å bli integrert i en ny by. Egersund var da som nå en skikkelig fotballby med stor interesse. Mitt største minne er vel fra den siste kampen jeg var involvert i med EIK, nemlig den berømte opprykkskampen på Randaberg, da det var full fest i bussen hjem til Okka By. Jeg fikk også noen kjekke år i Helleland, der jeg blant annet ble kretsmester med laget et av årene jeg spilte der. Deretter flyttet

jeg til Oslo og spilte for Rikshospitalets bedriftslag, mens jeg i de siste 17 årene har vært engasjert i Sunde IL i Stavanger. Jeg trener nå klubbens B-lag, som ligger i 7. divisjon, mens min samboer Helen er lagleder for både A- og B-laget. Sønnen min spiller på Sundes A-lag, mens jeg har en stedatter som spiller på juniorlaget. Så jeg kan trygt si at jeg har fotball “på maden”. Selv spilte jeg min siste offisielle kamp borte mot Kvitsøy i 7. divisjon som 57-åring. Det var vel ingen stor suksess, men jeg fikk nå laget noen skikkelige frispark! Utenom fotballen jobber jeg nå som underviser på Universitetet i Stavanger, og som leder for et selskap med en gjeng på fjorten datafolk. Jeg treffer stadig gamle lagkamerater fra EIK-tiden, den siste var Harry Myklebust. Og når jeg er innom Egersund treffer jeg også alltid noen jeg kjente fra den tiden jeg spilte i EIK, både medspillere, ledere og supportere, noe som er veldig kjekt. Får til slutt ønske EIK lykke til med videre klatring i divisjonssystemet. Byen fortjener et topplag!

69


Din lokale og konkurransedyktige strømleverandør Vi er ikke redd for at våre strømpriser blir sammenliknet med andre! Men det fineste med å handle strøm lokalt er at vi gir tilbake til lokalsamfunnet og det gode arbeidet som legges ned i lokale idrettslag.

- Sandblåsing - Tørrisblåsing - Metallisering - Maling

Dalane Sandblåsing AS Tengsareidveien 6, 4373 Egersund Telefon: 951 27 997

70

www.eikfotball.no


Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste!

Besøk oss i Gamle Eigerøyveien 33

Næringslivets støtteapparat

Nøkkelen til klubben i ditt hjerte Ønsker du husnøkkelen med EIK logoen på? Den offisielle supporternøkkelen leveres og slipes hos Låsmester vest. 120 kroner og du støtter EIK med 30%

Fagkunnskap gir trygghet

Strandgaten 70, 4370 Egersund. Tlf.: 97 96 40 40. kyrre@lmvest.no. www.lmvest.no. Åpent mandag - fredag 0800 - 1600

71


AS Statsautoriserte revisorer – Autorisert regnskapsførerselskap

DIN LOKALE REVISOR ELLER REGNSKAPSFØRER Spinnerigaten 15, 4370 Egersund. Telefon: 51 46 32 60 www.iversen-revisjon.no

Ønsker dere STABILE OG ØKTE SPONSORINNTEKTER?

Ønsker dere

STABILE O SPONSOR

Alle idrett slag og foreninger har behov for en solid økonomisk grunnmur i ryggen. Sponsorship® har utviklet produktet Grunnmuren® som gir idrett slag og foreninger nødvendig materiell og salgsargumenter for innsalg Alle idrett slag og ovenfor potensielle sponsorer.

foren økonomisk grunnmur Det fysiske utviklet produktet som produktet Gru selges (Grunnmuren® ) er en foreninger nødvendig grunnstein av keramisk flis med for navn/logo innsalg for ovenfor po laserinngravert hver

sponsor. Hver grunnstein sett es Detsponsorvegg, fysiske produktet inn i en felles somsom selges flis med laserinngravert navn/log blir godt synlig for alle i f.eks. klubbhuset.i en felles sponsorvegg, som blir g

ønsker å gi idrettsla Kontakt ossSponsorship for en uforpliktende utvikle idrettslaget og lokalmiljøet prat! Og les mer på foreninger og bedrifter/velgjørere www.sponsorship.no ®

Kontakt oss for en uforpliktende Og les mer på www.sponsorship

Alt innen ventilasjon

72

www.eikfotball.no

post@sponsorship.no

Tl


EGERSUNDS IK OFFISIELL NETTSIDE I NY DRAKT VIL DU HA ANNONSE PÅ VÅRE NETTSIDER? LOKAL MARKEDSFØRINGSKANAL PÅ PC, NETTBRETT OG MOBIL. KR 500-750 PR UKE, EKS MVA. TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON

Vinduer og dører som varer i generasjoner Vinduene og dørene du velger til huset ditt i dag skal være like funksjonelle om mange år. Derfor har aluminiumsbekledde produkter fra NorDan har en garanti på 30 år, og en forventet levetid på 60 år. Se alle våre produkter og les mer om Kundeløftet på nordan.no

www.nordan.no

73


Istockphoto

DISTRIKTETS LEDENDE LEVERANDØR AV:

• Garasjeporter og ytterdører • Industriporter, gitter og automatikker • Branndører, tyverivern, ståltrapper, boder mm Serviceavdeling og vaktordning 24 t i døgnet. Besøk vår utstilling i Årsvollveien 23, 4312 Sandnes

Maling, sparkel, flis, snekkerarbeid, betongarbeid, oppussing, renovering og hagearbeid.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud Gamle Eigerøyveien 33. Tlf.: 51 49 46 17

Tlf.: 51 90 68 80 - post@portteknikk.com - www.portteknikk.com

Comfort Egersund er en del av Comfort-kjeden. Rørleggerfirma startet opp i 2007 etter Comfort konseptet. Butikken der en finner det meste til badet, ligger i underetasjen i Perrongen-bygget. Vi er et team med lang erfaring der dere som kunder vil dra nytte av oss. COMFORT EGERSUND Tollefsen & Egebakken A/S Jernbaneveien 22, 4370 Egersund. Tlf. 400 01 831 www.comfort.no

74

www.eikfotball.no

Tid for å vaske og male huset Selvrensende fasademaling. One Super Tech er en selvrensende dekkende akrylmaling for maling på trefasader. Den tykke konsistensen gir et malingssjikt som resulterer i en ekstremt god dekkevne og fargebestandighet. Brukes One Super Tech i system med Tinova Wood Base Oil og Tinova Primer Exterior, vil den beskytte og holde seg pen i opptil 16 år. Skeie Nordsjö Ide og Design Jernbaneveien 22, 4370 Egersund. Tlf.: 51 46 18 50 post@perrongen-interior.no www.perrongen-interior.no


Varbergveien 1, 4371 Egersund 51 46 49 49 egersund@tess.no - www.tess.no

Din proffleverandør av verktøy og industrirekvisita Vi er ikke størst, men prøv oss først! Kunde, service og kunnskap i fokus Langholmen, 4373 Egersund Tlf.: 51 46 58 00 Faks: 51 46 59 00 E-post: butikk@voias.no Telefon: 38 32 76 00 flekkefjord@arkkso.no • www.arkkso.no

75


NYTT NAVN, SAMME FOLKENE

EGER

BYGG a.s

Bøckmans gate 18, 4370 Egersund. Telefon 51 46 12 80

www.egerbygg.no

EGERSUND AS SPORTY EIKUNDA

Time is money… The Simrad AP70 Autopilot is like having a skilled crew member ready to steer at any given time. The AP70 is smart, we’re back to port much sooner… there are countless advantages that Simrad’s new autopilot has brought to the boat - efficiency is one of them.

Global Professional Service

Global professional service for the Simrad AP70/AP80 series is provided by a network of qualified Master Distributors and Certified Partners. Dedicated support engineers are located in key ports in over 50 countries worldwide ready to provide spare parts and on-board service to ensure prompt and efficient service.

Alltid på plass T Stangeland Maskin AS er landets største og mest moderne maskinentreprenør, med hovedvirksomhet innen grunnarbeid. Vi disponerer ca. 500 maskinenheter, hvorav bl.a 100 gravemaskiner, 65 dumpere/lastebiler, 20 hydrauliske borerigger og 30 dozere/ hjullastere. Vårt utstyr er topp moderne og blir hele tiden oppdatert og fornyet. Vårt mål er å sikre kvalitet gjennom gode medarbeidere og systemer, og det mest oppdaterte utstyret.

tlf.: 51 44 41 00, nordiccranegroup.com 76

www.eikfotball.no


OFFISIELL NETTSIDE

www.eikfotball.no VI BYGGER NÅ ENEBOLIGEN MIA MED MURFASADE OG ENERGISPAREPAKKEN. Boligen kvalifiserer til støtte fra Enova. Mesterhus energipakke gir deg: Redusert energiforbruk. Økt bo komfort. Mulighet for husbanklån. Et hus for fremtiden. God samvittighet Kom gjerne innom for en boligprat.

TELEFON 51 49 02 54 ARENESET 5 4370 EGERSUND Byggservice Egersund AS. Fabrikkplassen 5, 4370 Egersund. Tlf: 924 42 293. E-post: ole@byggservice-egersund.no www.byggservice-egersund.no

FRA 1. JANUAR 2015 BLIR VI AVDELINGER I PELAGIA AS: PELAGIA PROTEIN, PELAGIA EGERSUND SEAFOOD OG PELAGIA EGERSUND SILDOLJEFABRIKK

PIZZA & KEBAB HOUSE Storgaten 24. Egersund Tlf.: 51 49 40 30

77


på innendørs solskjerming! innendørs solskjerming! Tlf.: 51 49 07 78 Storgaten 33 4370 Egersund

Fardal Bil AS

Det som henger i vinduene er en viktig del av interiøret. Kom å ta en prat med oss, så gir vi deg mange spennende muligheter til å dekorere vinduene i din stil. Vi kan ta mål og finne akkurat den varianten og fargen som passer til ditt hjem.

BYGG

AS

www.leoslekeland.no

20% rabatt

Eie, 4373 EGERSUND Telefon 51 46 10 00 www.fardalbil.no

Oasen Flora-Dekor Hauen/Torget, 4370 Egersund Tlf 51 49 09 04

Sokndalsvei 38, på Gamle innendørs solskjerming! innendørs solskjerming!

20% 4372 Egersund, Tlf: 51 49 60 00

20% rabatt på måtilpasset solskjerming Telefon: 51 49 32 09

Storgaten 17, 4370 Egersund Telefon: 51 49 09 67

Åpent alle årets dager!

Sørlandsveien 525, 4376 Helleland Tlf.: 51 49 70 00

Tilbudene gjelder tom 20. april 2013

Tilbudene gjelder tom 9. april 2013

Det somHovlandsveien henger i 70, 4374 vinduene er en viktig del Telefon: 51 49 00 av interiøret. Kom å ta en prat med oss, så gir vi deg mange spennende muligheter til å dekorere vinduene i din stil. Vi kan ta mål og finne akkurat den varianten og fargen som passer til ditt hjem.

Egersund 28

20%

ÅPNINGSTIDER 10-20 (18) MATÅPENT 10-22 (20)

20% rabatt på måtilpasset solskjerming

Nytorget, Egersund, 51 49 03 94 - på lag med naturen!

Sandakergaten 1, 4370 Egersund Telefon: 51 46 18 20

Tlf: 51 79 17 80 post@sjt-miljo.no www.sjt-miljo.no

Hovlandsveien 52, 4374 Egersund Telefon: 51 46 47 00

Regnskap, skatt og økonomisk rådgivning okonomihuset.dalane@consis.no

Norges største fargehandel

Nytorget, Egersund, 51 49 03 94

Årstaddalen Tilbudene gjelder Tlf.: tom 20. april 2013 51 49 29 80 Åpningstider: Man-fre: 0800 - 2200 Lørdag: 0900 - 2000 Norges største fargehandel www.rema.no

Tilbudene gjelder tom 9. april 2013

Nyeveien 70, 4370 Egersund Telefon: 51 49 35 60

www.sfp.no

www.nvc.no

Kjellandsveien 23, 4373 Egersund Telefon: 906 59 493

Telefon: 909 50 448

www.hovlandtrevare.no


4387 Bjerkreim. Tlf: 51 45 96 00. Faks: 51 45 96 01.

www.covent.no

Sandakergt. 5, Egersund. Telefon 51 46 19 10

www.viatravel.no www.viatours.no

ISOTEK

Vikeså T: 51 45 40 50

Teknisk isolering Overflatebehandling Plate og Sveis

www.isotek.no

Kvellurveien 1B, 4373 Egersund Tlf.: 51 49 38 06 Åpningstider: Man-fre: 0800 - 2200 Lørdag: 0900 - 2000 www.rema.no

Avd. Hauge (byggevareutsalg)

51 47 65 20 Elvegaten 7, Egersund Telefon 51 49 25 57

www.blink-hus.no

www.multiblokk.no

Gamle Eigerøyvei 87, 4373 Egersund Telefon: 47 47 30 00

www.etman.no

www.partnerblikk post@partnerblikk.no T: 51 49 19 59

Kaupanesveien 50, 4374 Egersund. post@ervikship.no www.ervikship.no

Økonor Dalane - Lund Regnskapskontor AS Avd. Egersund Sokndalsveien 15, 4372 Egersund Tlf: 51 40 94 20 Avd. Helleland Landbrukssenteret på Helleland. Tlf: 51 40 94 15 Hovedkontor på Moi Tlf: 51 40 94 00. E-post: dalane@okonor.no

Marine Technologies Hovlandsveien 44, Egersund www.mtllc.us


PUT SPRING ON YOUR FEET

DAME • HERRE • UNGDOM • BARN Storgaten 29, Egersund. Tlf: 51 49 12 31

www.volkswagen.no

Europas motorjournalister er enige. Europas motorjournalister er enige.

www.volkswagen.no

www.volkswagen.no

Europas motorjournalister er enige.

Nye Volkswagen Passat. Årets Bil 2015. Nye Passat. Årets 2015. 58 eksperter, 22 Volkswagen land, entilvinner: biljournalister harvalget med overveldende margin nyeoppleve Passat til Årets Bil 2015. valgt nye Passat Årets Europas Bil 2015.ledende Noen av grunnene til er lette å seBil – andrevalgt vil du

Nye Volkswagen Passat. Årets Bil 2015. Nye Volkswagen Passat. Bil 58 eksperter, 22 land, en vinner: Europas ledendeÅrets biljournalister har 2015. med overveldende margin 58 eksperter, 22 land, en vinner: Europas ledende biljournalister har med overveldende margin valgt nye Passat til Årets Bil 2015. Noen av grunnene til valget er lette å se – andre vil du oppleve første gang du setter deg bak rattet. Velkommen til prøvekjøring. første gang du setter deg bak rattet. Velkommen til prøvekjøring.

Noen av grunnene til valget er lette å se – andre vil du oppleve første gang du setter deg bak rattet. Velkommen til prøvekjøring. ledende biljournalister har med overveldende margin Volkswagen. Innovasjoner du harEuropas bruk for. Volkswagen. Innovasjoner du har for. til valget er lette å se – andre vil du oppleve valgt nye Passat til Årets Bil 2015. Noen av bruk grunnene Fra kr 353.200,353.200,første gang du setter deg bak rattet. Velkommen til prøvekjøring. 58 eksperter, 22 du land, en vinner: Volkswagen. Innovasjoner har bruk for.

Fra kr 353.200,Volkswagen. Innovasjoner du har bruk for.

Fra kr 353.200,80

Tengsareid. Tlf. 24 03 29 00

Tengsareid. Tlf. 24 03 29 00 www.eikfotball.no

Tengsareid. Tlf. 24 03 29 00


EIKSTYRET2015 PER TRYGVE ÅRSTAD Styreformann

GI DIN STØTTE TIL EGERSUNDS IDRETTSKLUBB Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i EGERSUNDS IDRETTSKLUBB! Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine - Lotto, Tipping og Joker for eksempel - og samtidig gi noe mer til det laget eller den foreningen du selv ønsker å støtte. Dette er mulig via Grasrotandelen. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille det på www.norsk-tipping.no. Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det på en av følgende måter: 1. Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer. 2. SMS: GRASROTANDELEN 970531645 til 2020 (tjenesten er gratis). 3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no. 4. Norsk Tipping Mobilspill.

ESPEN ANDERSEN Nestleder

JAN ERIC WETTELAND Styremedlem

IRENE SÆVELAND RASMUSSEN Sekretær

TONE TENGESDAL STAVNHEIM Styremedlem

Mer info på www.grasrotandelen.no. Her vil du også kunne følge med på hvor mye Grasrotandelene genererer for de enkelte Grasrotmottakerne. Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen! Hilsen EIK håndball, friidrett og fotball avdeling.

ANITA LINDØ Økonomiansvarlig

EGERSUNDS IDRETTSKLUBB Organisasjonsnummer: 970531645

BERNT BLITZNER Styremedlem

32774970531645

JEANETTE KAPSTAD URDAL Styremedlem

BJØRN EVEN KARLSEN Styremedlem

81


GOD DESIGN er et

KONKURRANSEFORTRINN Synes du dette var et kjekt magasin? DesignStrek har utformet de fleste annonsene, de redaksjonelle artiklene og har kontrollen på alt fra ide til trykk. Vi er et reklamebyrå i Egersund som jobber med lokale, regionale og internasjonale bedrifter innen ulike bransjer og av ulik størrelse. B&G, Egersund Group, Hymek, Viking Supply Ships, Egersunds IK, Egersund Sentrumsforening, Magma Geopark, Jøssingfjordsenteret, Kniv & Gaffel, Bullock Steak & Bar, Byggvell og prosjektet Vi pusser opp Dalane for å nevne noen. Felles for dem er et nært samarbeid over flere år. På den måten lærer vi å kjenne kunden, produktene, tjenestene og målgruppen. Kunnskap som er helt avgjørende for at vi kan gjøre en god jobb. Se noen av våre prosjekter på våre nettsider: www.designstrek.no og ta gjerne kontakt for en prat.

DESIGN MENYEN

STRANDGGATEN 49 4370 EGERSUND WWW.DESIGNSTREK.NO

82

www.eikfotball.no

> FIRMAIDENTITET > LOGO > WEBDESIGN (MOBILOPTIMALISERT) > SOSIALE MEDIER PUBLISERING OG VEDLIKEHOLD PÅ FACEBOOK > BREVARK > KONVOLUTTER > VISITTKORT > NYHETSBREV > MAGASIN > BROSJYRER > INTERNMAGASIN > KAMPANJEAVIS > MAPPER > ANNONSEUTFORMING > BILDEKOR > MESSESTANDS > ROLLUPS > REKLAMEARTIKLER > FLYERS > INVITASJONER


Det handler ofte om små ting som de aller fleste tar for gitt. Å ha noen som hjelper til med leksene, noen som følger på fotballtrening og heier

fra sidelinjen. Det handler om å være trygg, å vite at noen bryr seg, og om å være en del av familien og ha en fast plass ved middagsbordet.

VIL DU GJØRE EN FORSKJELL? –BLI FOSTERFAMILIE! For mer informasjon, ta kontakt www.fosterhjem.no/stavanger

Illustrasjonsfoto

PRODUKSJON: WWW.ZIGN.NO

Endelig står noen og heier på meg fra sidelinjen!

Vil du bli en god veiviser i livet til et barn?

Barne-, ungdoms- og familieetaten Telefon: 4661 9694 www.fosterhjem.no/stavanger

83


Sparekonto med bonus – spar når du vil, til hva du vil Sparekonto med bonus gir deg mulighet til å spare når det passer deg. Du velger selv om du vil spare et fast beløp, eller om du vil spare det du har til overs på lønnskontoen hver måned. Lar du pengene stå urørt i ett år, belønnes du med en bonus på 1,5 % i tillegg til renten du allerede har. Start sparing i dag på sr-bank.no

Opp te Husabø nr 15  

Nytt magasine fra Egersunds IK - Opp te Husabø nr 15. 84 sider med annonser fra sponsorene, intervju med de nye trenerne Magnus Powell og Ma...

Opp te Husabø nr 15  

Nytt magasine fra Egersunds IK - Opp te Husabø nr 15. 84 sider med annonser fra sponsorene, intervju med de nye trenerne Magnus Powell og Ma...