Bertelsen garpestad fjellsikring

Page 1

BERTELSEN &

GARPESTAD

FJELLSIKRING

TRYGGER

FOLKS HVERDAG

OG FERDSEL LANGS

RASUTSATTE

VEIER

• Sprengning og masseforflytning • Rensk og sikring i alle høyder • Transport og grunnarbeider i tunnel • Grøfter • Natursteinsmurer Bertelsen & Garpestad AS. Hovlandsveien 70, 4374 Egersund. Telefon: 51 46 10 80. E-post: post@bg.no. www.bg.no


BERTELSEN &

GARPESTAD

FJELLSIKRING

LUFTIG

ARBEIDSDAG

Hテ郎T

OVER BAKKEN


Vi utfører fjellsikring og tilbyr komplette løsninger for å sikre folks hverdag og ferdsel langs veier i rasutsatte områder. - vi trives best høyt over bakken!

FJELLSIKRING Vi har erfaring innen alle type oppdrag, både store og små. Vi tar på oss oppdrag i hele Norge.

STAGSETTING Vi utfører montering av ischebeckstag. Vi sikrer rasutsatte parti ved stagsetting.

STEINSPRANGNETT Vi tilbyr montering av steinsprangnett.

ISNETT I frost og kuldeutsatte områder med fare for frostsprenging tilbyr vi montering av isnett.

WIRENETT Vi tilbyr montering av wirenett.

FANGGJERDER Vi utfører montering av fanggjerder. SOGNEMUR Vi utfører montering av sognemurer - forankret gjerde i impregnert tre som fungerer som sikring mot utglidinger og småras i sideterrenget.

BISTAND TIL INSPEKSJON Vi har kompetanse og kan bistå i kartlegging av utførelse.

SPETTRENSK Vi utfører rensk av fjell med spett i alle høyder enten fra lift eller med klatretau.

KILERENSK Vi tilbyr kilerensk i alle høyder. Jobben gjøres ved bruk av jekk og/eller luftputer.

SPRENGING Vi har kompetanse innen sprengning og tilkomstteknikk. Vi kan derfor utføre sprenging i alle høyder.

BOLTING Vi kan sikre rasutsatte parti ved bolting. Utføres i alle høyder, fra lift eller klatretau.

- Vi leser fjellet og ser dets svakheter. Kontakt oss for et uforpliktende tilbud. Vi vil sikre ferdsel langs rasutsatte veier.


BERTELSEN &

GARPESTAD

FJELLSIKRING

TRYGGER

FOLKS HVERDAG

OG FERDSEL LANGS

RASUTSATTE

VEIER

• Sprengning og masseforflytning • Rensk og sikring i alle høyder • Transport og grunnarbeider i tunnel • Grøfter • Natursteinsmurer Bertelsen & Garpestad AS. Hovlandsveien 70, 4374 Egersund. Telefon: 51 46 10 80. E-post: post@bg.no. www.bg.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.