__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

graduation projects 2011–2012

KlÁrA BAlÁzs Bartosz BoroWicz AlÍz BoRsa ERnő GAzdAG Katarzyna Gierat Mariusz Górka Hanna Grabowska D�niel� ChRousto�� �icha�d Ja�oš GERgő K�ss�i KataRzyna KędzIoR Sabina Knapczyk Erika Knoppová �ura� �očár Tomá� Kompaník Jacek �alinoWski KristÝna Malovaná Olga �atras AgnieszKa Mazur Bo�láRka Nádi Kate��na O�l�ková Panni Pais �eronik� P�lucho�� Zsuzsanna PetrovIcs Lucia Plevová pavla PoD�eDníková �oanna Polińska Mateusz Przybysz Emili� Pyz� Jozef Repic�Ý Magdalena �ogie� Martina Rozinajová Vojtech Ruman Peter SimonÍk Krisztina Szűcs Zuza�� Tušš Culi�kov� Aleksandra Twardokęs Anna Ulahelová Piotr Wiśniewski K�mil Z�nieWski


15*� 25� 8� 9� 16� 7� 20� 20�

graduation projects 2011–2012

Jednání poroty 12. 12. 12 ve 12.12


www.graduationprojects.eu

Letošní ročník mezinárodní přehlídky Graduation Projects představuje jako tradičně 20 vítězných prací z oblasti grafického designu a 20 prací z oblasti designu industriálního, jejichž autory jsou absolventi vysokých škol ve střední Evropě. A stejně jako každý rok, i letos se zvýšil počet přihlášených prací. Porota ve složení Marcel Benčík a Sylvia Jokelová (1977, Slovensko), Czesława Frejlich, Wojtek Kubiena, Jacek Mrowczyk, Mariusz Sobczyński a Kuba Sowiński (časopis 2+3D, Polsko), Katarzyna Pełka (Zámek Cieszyn, Polsko), Krisztina Somogyi (Plusminus Visual Intelligence, Maďarsko) a Filip Blažek, Linda Kudrnovská a Michael Vasku (časopis TYPO a Czechdesign, Česká republika) vybírala z 357 magisterských a bakalářských prací. Proti loňskému ročníku tedy počet přihlášených prací stoupl téměř o 80. V této soutěži se neudělují první, druhá a třetí místa, ani se nerozdávají ceny. Hlavním oceněním je zveřejnění prací na stránkách časopisů TYPO, 2+3D a slovenského Designum, na webových stránkách projektu a v rámci putovní výstavy, která se letos představí v polském Cieszyně, v Praze a v Berlíně (více na str. 43). Porota tohoto ročníku hodnotila 208 prací v kategorii grafického a 149 v kategorii produktového designu. Z Polska jich přišlo 236, z Česka 55, z Maďarska 43 a ze Slovenska 23. Absolventi ze Slovenska a Polska posílali hlavně práce z oblasti grafického designu, Češi a Maďaři představili primárně design industriální. Statistiky sice vypovídají o soutěži mnohé, pro porotce a organizátory bylo ale důležitější, že vzrůstající počet přihlášených prací byl provázen zvyšující se kvalitou. Projevilo se to hlavně u projektů z oblasti grafického designu. Komplikovaný výběr představovalo například velké množství kvalitního knižního designu a typografie; pro vítězství nestačilo vytvořit jen dobrý design publikace nebo písmo, které v sobě skrývá nějaký budoucí potenciál. Zvítězit mohla jen práce do detailu propracovaná a dotažená do konce, práce, jejíž autor projevil dobrou znalost grafické tradice a byl navíc schopen dobře si zvolit téma. Vybere-li si totiž student jako téma své diplomové práce obálku oblíbené knihy nebo sérii plakátů se slogany navrženými vedoucím práce, připravuje se o možnost projevit své schopnosti v zásadní části procesu – ve stádiu koncepčním. Profesionální grafik samozřejmě nemusí vymýšlet zadání zakázky, měl by být ale schopen objevit v něm konkrétní výzvu a umět se s ní vypořádat. Stejně vášnivou debatu mezi porotci vzbudily projekty z oblasti průmyslového designu a stejně jako v případě grafického designu se ani v tomto případě mnohé z kvalitních návrhů do finální dvacítky prostě nevešly. Zásadními hodnotícími kritérii byla v případě grafického i produktového designu perfektně zvládnutá technologie, stejně jako schopnost spolupráce s potenciálním výrobcem navrženého produktu, inovativnost pojetí nebo schopnost zpracovat návrhy přispívající k řešení důležitých sociálních problémů a také skutečnost, že dobře zpracovaný prototyp má větší výpovědní hodnotu než nejlepší rendering. Děkujeme všem, kdo se letošního ročníku zúčastnili, gratulujeme vítězům a na letošní absolventy se už teď těšíme. Redakce


Předmětem absolventského projektu Kláry Balázsové byla vizualizace sociologické mapy Budapešti se zaměřením na sociální problémy tohoto města. Projekt byl součástí rozsáhlé iniciativy financované Evropskou unií a jeho cílem je revitalizovat osm budov ležících ve čtvrti Ferencváros, jimž se přezdívá JAT (podle iniciál maďarského národního básníka Jozsefa Attily). Nejprve bylo nutné shromáždit informace o sociálních vazbách obyvatel, o jejich životních podmínkách a sociálním a kulturním kontextu, z něhož vzešli. Designérka se rozhodla zpracovat data o revitalizaci městské čtvrti formou katalogu a on-line prezentace. Uvědomovala si přitom, jak životně důležitou roli hraje v procesu revitalizace jasná komunikace, a podařilo se jí srozumitelně převést vybraná data do vizuálního jazyka. Estetičnost jejího řešení porotu zaujala ještě předtím, než ocenila zodpovědný přístup autorky k celé problematice.

Akademie výtvarných umění, Univerzita Moholy-Nagy, Budapešť www.balazsklari.hu

2

KlÁrA BAlÁzs projekt J�T


B�rtosz BoroWicz Multifunkční batoh TOOLb�

Čím dál více lidí cestuje na kole. Autor si uvědomil, že s tímto trendem souvisí vzrůstající potřeba asistenční služby zaměřené právě na cyklisty. Problém by mohla vyřešit mobilní jednotka cyklistů, kteří by reagovali na tísňová volání postižených. Tato myšlenka stála u zrodu TOOLby, batůžku s vybavením pro jakoukoli nenadálou situaci. Díky promyšlené konstrukci z pevného materiálu se TOOLba nosí pohodlně, i když je plně naložena. Krom toho ji lze připevnit ke kolu jako sedlovou brašnu. Sadu navíc doplňuje skládací stolička, na kterou lze rozložit potřebné nástroje. Designér myslel i na přizpůsobení individuálním potřebám uživatele. Snadným pohybem se totiž dají vnitřní panely s nástroji odepnout a vyměnit za jiné, například za fotografické či rybářské potřeby, plně vybavenou lékárničku nebo vybavení pro víkendový pobyt v přírodě. Panely mají navíc tak jednoduchou konstrukci, že si každý může batoh přizpůsobit svým vlastním potřebám.

Katedra designu, Akademie výtvarných umění, Varšava

3


4

AlÍz BoRsa Písmo LeDa Po absolvování západomaďarské univerzity v Soproni se Alíz Borsa rozhodla pokračovat ve studiu v holandském Haagu. Jejím závěrečným projektem je rodina textového písma Leda. Název písma odkazuje na galaxii LEDA 074886 objevenou v loňském roce a vyznačující se velice neobvyklým, hranatým tvarem. Podobné netypické rysy vykazuje i nové písmo, jeho inspiračním zdrojem sice byla kaligrafie, ale je zkonstruováno geometricky. Designérka navrhla i řez Broken (základem pro něj byla kaligrafická písmena malovaná širokým štětcem), dále tučný řez a tučnou kurzivu. Velkou výhodou znakové sady je kvalitní diakritika středoevropských jazyků. Navzdory zdánlivé různorodosti této písmové rodiny působí celek harmonicky a homogenně. Inspirací pro podobu serifů se staly historické knižní iniciály. Vydařené serify a pečlivý kerning vypovídají o talentované a vzdělané autorce.

Type and Media, Královská akademie umění, Haag www.typemedia2012.com/#leda


ERnő GAzdAG Saně X1 Inspirace produkty Z-Series může za to, že design těchto sportovních a rekreačních saní provokuje k aktivní rekreaci a umožňuje lidem, aby se do ní sami zapojili. Konstrukce saní vyplynula z existujících mechanismů tlumících nárazy v kombinaci se snahou o minimalizaci hmoty. Výsledkem je lehká, elegantní struktura. Saně jsou adaptovány na užití vleže, ačkoli se na nich dá i sedět. V plánu je výroba pěti různých velikostí, aby bylo vyhověno lidem v široké výškové a váhové škále. Rozměry jsou podstatné nejen pro pohodlí samotného cestování: zatáčet se totiž na těchto saních dá pouze nožní brzdou a tím, že jezdec přenese těžiště. Porota design ocenila i formálně za užití ohýbaného dřeva.

Institut užitého umění, Západomaďarská univerzita, Sopron

5


Mladí lidé mezi 15 až 18 lety tráví většinu času ve školních lavicích a po mnoha hodinách únavné sedavé činnosti potřebují změnu. Pomoci jim má Rocker, houpací křeslo nastavitelné do vyšší a nižší polohy. První připomíná koňské sedlo. Výzkumy ergonomie prokázaly, že tato poloha napomáhá přirozenému zakřivení páteře. Když se pak sedící nakloní kupředu, vznikne volný, houpavý pohyb, při ještě větším předklonu pohyb posiluje svalstvo. Křeslo Rocker je vyrobeno ze dvou symetrických elementů vyrobených z lehčeného polystyrenu a pokrytých textilním materiálem Line-x. Díky tomu je Rocker lehký, bezpečný a jeho výroba není drahá. Jeho kompaktní rozměry jej pak předurčují pro malé obytné prostory.

6

Katarzyna Gierat Houpací Křeslo ROCKER

Katedra průmyslového designu, Akademie výtvarných umění, Krakov


Mariusz Górka Oktáva kultur Podlesí

Festival Oktáva kultur Podlesí se koná již několik let v Białystoku na východě Polska a je věnován různým kulturním komunitám, které tu žijí bok po boku: polské, běloruské, ukrajinské, ruské, litevské, tatarské, židovské a romské. Program zahrnuje koncerty, výstavy a divadelní představení, která se konají nejen v krajském městě, ale i v řadě menších městeček v okolí. Autor tato městečka využil v návrhu nové vizuální podoby festivalu. Kromě obvyklých prvků podobného projektu navíc navrhl i miniprůvodce po nejzajímavějších místech regionu, a některá z nich v něm zobrazil v podobě zjednodušených vektorových ilustrací. Logo festivalu odkazující na ruské matrjošky doplňuje sada ikon zastupujících každou z osmi národností kraje. Nejzajímavější a kupodivu nejdiskrétnější součástí vizuální identity jsou plakáty, kde autor odvážně zkombinoval obrazy pro Białystocko typické, s moderními vektorovými ilustracemi, které připomínají návod k použití či montážní linku. Každý plakát sestává z osmi částí, jež reprezentují jednu z osmi kultur vytvářejících identitu regionu.

Katedra grafického designu, Akademie výtvarných umění, Krakov

7


PROJEKT SYSTEMU INFORMACJI WIZUALNEJ

ZAWIERA: Od roku 2016ZWIĄZANEJ nařizuje nová Zregule EU označovatŻYWNOŚCIOWYMI zastoupení jednotlivých PRODUKATAMI ZAWIERA: ZAWIERA: složek u všechAPLIKACJA balených potravin. Na těchto štítcích musí být uvedeny SOJĘ SEZAM MLEKO ORZECHY ORZESZKI GORCZYCA nutriční hodnoty šesti složek výrobku, totiž nasycených tuků, tuků, JAJKO GLUTEN ZIEMNE MLEKO ORZECHY GLUTEN SOJĘ sacharidů, cukru, bílkovin a soli, v tomto pořadí a v přepočtu na 01. WPROWADZENIE DANYCH Z OPAKOWANIA DO URZĄDZENIA 100 gramů či mililitrů výrobku. Cílem je zajistit jednotné, přehledné = 26,8 kcal WAGA NETTO: 100 g WAGA NETTO: 400 g = 323 kcal WAGA NETTO: 100 g w tabliczce: 541 kcal a srozumitelné značení veškerých potravin. Zadání je jasné, teď už je Kod QR daje możliwość bezpośredniego wprowadzeskanowanie produktu i informacja zwrotna nutné vytvořit jen univerzální vizuální systém, který bude dané informace na przykładzie dwóch produktów: nia danych do urządzenia bez konieczności łączenia go Otręby pszenno-żytnie z internetem. Wprowadza ograniczenie: umieszczenie Makaron pszenny razowy Czekolada gorzka prezentovat. Navrhla jej Hanna Grabowska jako jednoduchou ikonu go na opakowniu, zależałoby od producenta. WAGA NETTO: 150 g WAGA NETTO: 400 g g v podobě kruhového sloupcového grafu,WAGA kdeNETTO: mají100jednotlivé sloupce WARTOŚĆ ODŻYWCZA: WARTOŚĆ ODŻYWCZA: WARTOŚĆ ODŻYWCZA: wyrażona w przeliczeniu na 100 gram produktu podobu slunečních paprsků. Na první ukazují Kod kreskowy wymaga pohled połączenia z bazą danych za černé sloupce wyrażona w przeliczeniu na 100 gram produktu wyrażona w przeliczeniu na 100 gram produktu SZPINAK 100 g = ×10 pośrednictwem internetu. 100 g = výživovou hodnotu na 100 g výrobku, zatímco černá přerušovaná čára bogaty w minerały: potas 456 mg fosfor 191 mg miedź 0,2mg cynk 1,91 mg bogaty w minerały: fosfor 1276mg miedź 0,95mg cynk 8,85mg żelazo 14,9 mg bogaty w witaminy: niacyna 5,10 mg B1 0,50 mg kwas pantotenowy 0,5 mg mangan 0,6 mg magnez 129 mg magnez 490 mg potas 1121mg ukazuje doporučenou denní Designérka kromě ZAWIERA: Przy dávku. pomocy bibliotek AR dla technologii Flash do- toho vytvořila bogaty w minerały: potas 215 mg fosfor 258 mg magnez 143 mg cynk 2,40 mg internetowa rozpoznaAugment stępnych przez przeglądarkę wartość energetyczna: 541 kcal (2261 kJ) aplikace pro mobilní zařízení, mají motivovat ke zdravému opcjonalnie: wało byjež produkt (np. použivatele froncie opakowania). Następwartość energetyczna: 223 kcal (1350 Reality kJ) wartość energetyczna: 268 kcal (1113 kJ) możliwość poszerzenia wied nie będzie możliwa dalsza jego identyfikacja i kontakt wskazane dzienne spożycie (0 g) ilość składnika na w gramach dla diety 2000 kcal životnímu stylu a poskytovat informací hodnotách dostęp do szerszych danych 100 gramo výživových produktuinforz bazadostatek danych w celu dostarczenia dodatkowych wskazane dzienne spożycie ilość składnika na wskazane dzienne spożycie ilość składnika na (0 g) 100 0g na opakowaniu cukry w gramach gram produktu macji. Stwarza to możliwość dodania informacji, w forw gramach dla diety 2000 kcal 100 gram produktu białko (49,6 g) skanuj nowy skanuj nowy jídla, které připravují. mie animacji lub infografiki bezpośrednio na pudelku. cukry produkt (5,3 g) cukry produkt ORZESZKI ZIEMNE

białko (13 g)

(3 g)

węglowodany złożone (w tym skrobia 5,1 g) (13 g)

KT SYSTEMU INFORMACJI WIZUALNEJ kw. tłuszczowe (0,85 g) wielonienasycone ANEJ Z PRODUKATAMI ŻYWNOŚCIOWYMI węglowodany złożone (w tym skrobia 0,2 g) (61 g)

JA

sód: 0,008 g zalecane spożycie 6 g

Masa kakaowa w czekoladze 85%.

Katedra designu,

cukry

NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED: 10.09.2012 Akademie výtvarnýchSZPINAKumění, Katovice Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

issuu.com/musliki

8

u pierwszych produkznajdują się w zakładce aplikacja zaczyna bilanę: oblicza ile składników h zostało dostarczonych produktów w LODÓWCE niedobory substancji ch. Użytkownik wybiera zakładki ZJEDZ

magnez kcal: 30

Zofia Miśkiewicz, 31-432 Kraków ul. Jaśminowa 7 POLSKA

e zapotrzebowanatomiast gruba ania dla danego jest zaprezentozie „wypełniania

akie zapotrzeboadnik.

g.

węglowodany złożone (w tym skrobia 67 g) (67,3 g)

kwasy tłuszczowe (0,7 g) wielonienasycone

cukry

cukry

NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED: SZPINAK 12.10.2012

nak, który jest dobrym źródłem Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu żelaza, jest znacznie lepiej wchłaszpinak niany z witaminą C, która znajduje się w pomidorze). Użytkownik deAlfred Ritter GmbH & Co cyduje się dodać go do BILANSU D7111 Waldenbuch dnia wraz ze szpinakiem.

SZPINAK

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu cukry dodane: 30 gram kwasy omega 3: 5 gram

+ + +

kwasy omega 6: 0,2 grama ...

sód potas

Healthy Food Production S.A. ul.Ryżowa 1, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce, POLSKA

magnez mangan

witaminy:

kcal: 30

B1, B2 E

Hanna Grabowska Návrh vizuálního informačního systému pro obaly potravin kraj pochodzenia: pomidor

funkcja dodatkowa: możliwość poznania wartości odżywczych produktu w kontekście własnej diety

NIEMCY

ser

fosfor

kraj pochodzenia:

GRECJA

kraj pochodzenia:

POLSKA

Użytkownik wybiera jeden z produktów.

Informacja ile substancji odżywczych dostarczył szpinak, wraz z oznaczeniem go na wykresie.

SZPINAK

cukry

cukry

ZJEDZ:

Wykres po dodaniu sera i informacja o produkcie

Podgląd, których składników odżywczych jest za duzo i o ile.

cukry

ser

szpinak

SER

szpinak

pomidor

kotlety sojowe

magnez

sód

kcal: 60

orzechy

kcal: 260

kwasy tluszczowe nasycone

skanuj nowy produkt ekran start

informacje dodatkowe: edukacja, analiza diety

aby pokryć dzienne zapotrzebowanie na kwasy tluszczowe jednonienasycone należy spożyć 400 gram tego produktu

(0g) 2 cm = 100 gram

cukry (49,6 g)

3,4 cm

(5,3 g) (8,4 g)

1,8 cm

cukry 90 g 1 cm

(13 g) 100 gram

(1,4 g) (1,3 g) (22 g) spożywajac 100 gram tego produktu pokryjemy ok. połowe dziennego zapotrzebowania na cukry cukry (0,6 g)

(0,7 g) (22 g)

RYBY

(0,1 g)

MLEKO

GLUTEN

SELER cukry (1 g )

JAJKO (0 g)

Na pierwszy rzut oka widać, że DWUTLENEK ORZESZKI przekroczony został poziom kwasów SIARKI ZIEMNE tłuszczowych nasyconych, których nadmiar może być bardzo (55 g) niekorzystny dla zdrowia. Niski jest rownież poziom tłuszczy SKORUPIAKI GORCZYCA wielonienasyconych.

ORZECHY

(0 g) (0 g)

niska zawartość kwasów tłuszczowych wielonienasyconych

(1,2 g)

0,8 cm

RMACJI WIZUALNEJ AMI ŻYWNOŚCIOWYMI

kcie nie jest możWA krogram) przez wania w postaci na-Ponadto na to m. wia. a składa się wiezroeniu termicznej rów portości w produkimi ać wy-kiedy produkt iej w 15 %. sformułowaniu: w produkcie, jedzchunijne dopilnują mu ok siękonkretnej wiści wagowa, dla ny sposób prze-

Aplikacja proponuje produkty, które poprzez swoją wartość odżywczą pomogą wykorzystać potencjał

produktu wybranego przez użytNAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED: kownika (w tym przypadku szpi16.02.2012 LODÓWKA

INFORMACJI WIZUALNEJ UKATAMI ŻYWNOŚCIOWYMI

ie proporcji jakie składnikami odywności). Wartoalecane dzienne

kwasy tłuszczowe (0,5 g) jednonienasycone

kwasy tłuszczowe (1,4 g) (1,3 g) (17,9 g) nasycone błonnik tłuszcze Informacja o uczuleniu na trans

sól: 0,2 g (zalecane spożycie 6 g)

SKŁADNIKI: mąka durum z pełnego przemiału + woda

nak idor

do lodoówki

kwasy tłuszczowe (1,2 g) wielonienasycone

kwasy tłuszczowe Produkt okazuje się (0 g) (0,4 g) nasycone (8,7 g) w diecie, otręby dyskwalfikuje produkt. wskazany tłuszcze zostaje błonnikdo LODÓWKI trans Użytkownik powraca do dodany SKŁADNIKI: cukier + tłuszcz kakaowy + odtłuszczone mleko w proszku + miazgaSKANOWANIA kakaowa + i sprawdza sól: 0,0091 g (zalecane spożycie 6 g) serwatka w proszku + tłuszcz mleczny + pasta z orzechów laskowych + emulgator: lecytyna sojowaprodukt. kolejny (E 322) + aromat SKŁADNIKI: otręby pszenne (70%) + otręby żytnie (30%)

tłuszczowe (7 g) (0 g) (0,5 g) kw. nasycone błonnik tłuszcze trans

KA

ODÓWKA

białko (0,7 g) dodaj g) ekran start (7,1

kwasy tłuszczowe (8,4 g) jednonienasycone

kw. tłuszczowe jednonienasycone (0,28 g)

(1,2 g)

(70 g)

SEZAM

nazwa składnika odżywczego

spożywajac 100 gram tego produktu przekroczymy zapotrzebowanie na kwasy tłuszczowe nasycone

doda do lo


Podnětem pro vznik této bakalářské práce byly reinterpretace tradičního textilního řemesla – krajkářství, alternativní využití vlněného i polyesterového filcu, eliminace ručních dokončovacích prací za účelem urychlení a zkvalitnění výroby pomocí CO₂ laseru a pokoření hranice mezi oděvem a textilem do interiéru. Projekt vychází z charakteru opakovaných provzdušněných krajkových půdicových vzorů, které se nakonec přenáší do perforovaných struktur, později ještě do potisků zpracované technikou digitálního sublimačního tisku. Jde o hru s variabilními tvary, které se řadí k sobě jako textilní vzory do raportu. CO₂ laserem vyřezávané plstěné dílce se spojují do plochy a ty se tvarují do forem dekorující tělo. Spínáním barevných dílců se vytváří nová oděvní architektura schopná dalších rekonstruovatelných variací, včetně drobných doplňků jako jsou límce, brože, náramky, pásky apod. Velké plochy lze v interiéru použít jako závěs, koberec a polštáře. Bakalářská práce je nekončící řadou dalších možností a inspirací, které tato doba klade na současný moderní design.

D�niel� ChRousto�� ŠPitz�

Fakulta textilní, Technická univerzita, Liberec

9


Richard Jaroš vo svojej bakalárskej práci mapuje vývoj vizualizácie dát od histórie po súčasnosť a rieši otázky korektnosti a etiky v ich zobrazovaní. Venuje sa problematike súčasnej spoločnosti so zameraním na internet, slobodu prejavu a prístup k informáciám. Snaží sa objasniť trend zvyšujúcej sa snahy krajín zasahovať do slobodného zdieľania informácií na internete pod zámienkou ochrany autorských práv, boja s detskou pornografiou, terorizmom a pod. Počas hľadania súvislostí sociálno-ekonomických faktorov a ich vplyvu na prostredie internetu, Richard nahromadil široké spektrum dát a informácií, ktoré prezentuje vo forme veľkoplošnej inštalácie a samizdatu, ktorý je pre neho alternatívou nezávislého spravodajstva. Možnosť rýchlej a jednoduchej reprodukcie bola pre autora kľúčovou, a preto navrhol niekoľko typov čierno-bielych rastrov, ktoré je možné viacnásobne kopírovať na xeroxe pri zachovaní ich obrazovej kvality.

Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati, Zlín

10

�icha�d Ja�oš Vizualizácia dát v súčas�ých �édiách


GERgő K�ss�i ElektRick� JeštěRk� Kassai se zaměřuje na zcela praktický problém, totiž nalezení vhodných řešení ideálních rozměrů vysokozdvižného vozíku. V potaz bere bezpečnost práce, výšku zdvihu a obratnost vozítka. Autor pracoval s novými materiály, například s vrstvenými materiály pro střechu, a tak zvýšil bezpečí ještěrky. Konstrukci zjednodušil na pouhé tři části: kabinu, rám a závaží. Díky výměně pedálů a volantu za dva joysticky je z kabiny lépe vidět a snáz se pohybuje. Krom toho v kabině přibyl ergonomický kontrolní panel. Z práce je zjevné, že autora fascinuje mechanika a design vnímá jako nástroj ke zlepšení každodenních pracovních i životních podmínek.

Institut užitého umění, Západomaďarská univerzita, Sopron

11


12

KataRzyna KędzIoR RE-DESIGN. sada ná�ytku vyRo�ená z odpadu Ze zmačkaných PET lahví a jejich uzávěrů vyrábí designérka dlaždice s dobrými konstrukčními vlastnostmi – jsou voděodolné, snadno se vyrábějí a dají se použít jako polotovar. Autorka provedla řadu testů teplotních vlivů, délky tavení a chemického složení, produkt hodnotila z technického i estetického úhlu pohledu. Výrobek z levného odpadu působí překvapivě sofistikovaně a vyrábí se v různých barvách. Polotovar autorka posléze využila na výrobu laviček a židlí. Vzhledem k tomu, kolik času a úsilí bylo vynaloženo na vývoj samotného nového materiálu, lze tyto produkty chápat především jako prezentaci škály jeho možného využití, ne jako finální produkty. Zdá se, že efektivní, praktický materiál má potenciál inspirovat k nové tvorbě a v těchto ekonomicky těžkých časech se stát novým životním stylem.

Katedra interiérového designu a designu, Akademie výtvarných umění, Wrocław


Sabina Knapczyk Kompaktní vysavač 3 100 3 100 je luxusní, kompaktní domácí vysavač. Návrh vychází z tradičních, na stojato fungujících vysavačů, inovace spočívá v tom, že vysavač pracuje ve třech pozicích: dá se táhnout po podlaze, zdvihnout a přemisťovat jako kufr s vysouvacím držadlem, či přetočit na výšku a rychle s ním vyčistit vybrané místo. Tím eliminuje nepohodlí dnešních vysavačů při jejich přenášení, skladování, při luxování schodišť a podobně. Vysavač se dá používat, aniž by bylo nutné vysunout a složit všechny komponenty. Ty jsou uložené ve zvláštním boxu pod chlopní na těle vysavače. Intuitivní dotykový displej dále inovuje celý výrobek. Ve složeném stavu zabírá 3 100 jen málo místa a snadno se tudíž skladuje. Má kompaktní podlouhlý tvar, který si získá své místo v každém elegantním interiéru. Vyměnitelné kryty totiž navíc umožňují sladit jej se stylem interiéru.

Katedra průmyslového designu, Akademie výtvarných umění, Krakov

13


KRAUTROCK

NOISE

EAST BLOCK

PSYCHEDELIC KRAUTROCK

NOISE

EAST BLOCK

KRAUTROCK NOISE EAST BLOCK PSYCHEDELIC

PSYCHEDELIC

Erika Knoppová Vizuální styl kapely B4 KRAUTROCK

NOISE

KRAUTROCK_NOISE_EAST BLOCK_PSYCHEDELIC

14

Hudební formace B4, jejíž vizuální identita je tématem diplomové práce Eriky Knoppové, kombinuje hudební experiment (členové kapely si mimo jiné vytvářejí vlastní hudební nástroje) s divadelní performancí. Dominantním výtvarným elementem designérčina vizuálního pojetí se staly masky, které hudebníci často používají během svých vystoupení. Součástí identity je souhrnná výpravná publikace s kompletní sadou textů kapely, CD nosiče ve dvou provedeních (levnější a dražší), trička, plakáty, placky a podobně. Všechny zmíněné prvky jsou součástí navrženého prodejního stánku, který bude využíván na koncertech a hudebních festivalech. Práce Eriky Knoppové originálním způsobem dokazuje, že identita hudební skupiny nemusí být založena na ohraných vizuálních klišé.

Katedra grafiky, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha

EAST BLOCK

PSYCHEDELIC

KR

KRAUTROCK NOISE EAST BLOCK PSYCHEDELIC

AU

TR

OC

NO

K

ISE

KRAUTROCK NOISE EAST BLOCK PSYCHEDELIC

EA

ST

BL

OC

K

PS

YC H

ED

ELIC


Katedra vizuálnej komunikácie, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

�ura� �očár Vizuálna identita �PK

Juraj Kočár postavil koncept svojej práce na tvorbe vlastnej vizuálnej identity – loga ako budúcej investície dizajnéra. Od 7. marca do 23. apríla navrhoval a zhromažďoval veľké množstvo značiek, obrázkov, ilustrácií, skíc a ďalšieho vizuálneho materiálu vzťahujúceho sa k začiatočným písmenám svojho mena JPK (Juraj Peter Kočár) a slovenským slovám začínajúcim sa na tieto tri písmená. Pracoval v presnom režime, ktorý bol podmienený vytvorením jedného výstupu každú hodinu od 8.00 ráno do 10.00 večer. Každému výstupu venoval maximálne 9 minút. Prácu musel zrealizovať bez ohľadu na miesto alebo situáciu, v ktorých sa nachádzal. Vytvoril dve knihy: Prvá je chronologickým záznamom dizajnérskeho procesu. (Všetky materiály sú umiestnené na časovej osi, vďaka čomu môže čitateľ sledovať vývoj a zmeny v navrhovaní od prvého po posledný deň práce.) Druhá kniha je typickým obrázkovým slovníkom, vytvoreným podľa vzoru existujúceho slovníka slovenského jazyka. Pre čitateľa sú knihy dobrým vizuálnym čítaním a dokladom rozmanitosti a bohatosti práce grafického dizajnéra.

15


16

Tomá� Kompaník Projekt AHA: Využitie slovenskej ľudovej tvorby v Grafickom dizajne Projekt AHA má súčasnému Slovákovi pripomenúť výnimočnosť tradičného slovenského remesla, konkrétne ornamentiku ľudových výšiviek a ukázať ich nadčasovosť v spojení so súčasnými trendmi v grafickom dizajne. Základnou časťou projektu je kniha AHA rozdelená do ôsmich kapitol, podľa ôsmich krajov Slovenska. Jednotlivé kapitoly prezentujú typické ornamenty pre danú oblasť spolu s textom ľudovej piesne, ktorá je pre ňu charakteristická. Kniha obsahuje niekoľko druhov papiera – zlatý a strieborný odkazuje na výšivku drahými niťami, pauzový na jemnosť výšivky a vyrezávané papiere na vysokú dekoratívnosť. Dizajn je doplnený o pohľadnice a tričká, ktorých vzor je aplikovaný ručne, sprejom žiarivých farieb, čo odkazuje na ručnú prácu pri vyšívaní krojov. Porota sa v tohtoročnom ročníku stretla s niekoľkými projektmi zaoberajúcimi sa tradičnými ľudovými motívmi, ale prístup Tomáša Kompaníka z nich bol jednoznačne najzaujímavejší, predstavuje totiž nielen krásu slovenskej výšivky, ale i možnosti jej kreatívneho využitia v súčasnom dizajne a umení.

Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati, Zlín issuu.com/absurdo.tomas/docs/ kniha_aha


Wizualizacja budżetu Polski.

Absolventský projekt Jacka Malinowského je jedním z mála praktických využití možností, které nabízí uživatelské rozhraní iPadu. Funkční prototyp aplikace vizualizuje část výdajových Dyplom 2011, Jacek Malinowski nákladů ve státním rozpočtu podrobně rozdělenou na jednotlivé položky. Autor se inspiroval grafy skotského inženýra Williama Playfaira, který používá vizualizaci pomocí kruhů umístěných na ose. Systém uživateli umožňuje prohlížet wizualizacja budżetu 2011 rozpočet v grafu, porovnávat, třídit, filtrovat a vyhledávat jednotlivé položky. Grafy se dají zvětšit a údaje i vybrané sekce vyexportovat. Jasnou předností projekt prototypu aplikacji na tablety návrhu je snadný přístup k informacím i na hlubší úrovni rozpočtu. Různé složky rozpočtu ale označují nesourodé, Dyplom 2011, Jacek Malinowski překrývající se ikony, což je určité mínus návrhu. Ve vertikální poloze iPadu jsou nicméně ikony nahrazeny plnými názvy složek. Porota ocenila zejména téma wizualizacja budżetu 2011 projektu – vytvoření nástroje, který nám umožní nahlédnout do tajů státního rozpočtu, obvykle skrytých za řadami anonymních čísel v nesrozumitelných grafech a tabulkách.

projekt prototypu aplikacji na tablety

Wizualizacja budżetu Polski.

Jacek �alinoWski 17 ikony funkcji. Vizualizace polského národního rozpočtu, funkcja prototyp aplikace pro iPad struktura zapisu budżetu. nazwa

wartość

funkcja 1

536 381 000

zadanie 1.1

151 833 000

zadanie 1.2

445 085 000

podzadanie 1.2.1

62 815 000

podzadanie 1.2.2

382 270 000

dysponent

329 750 000

dysponent

52 520 000

zadanie 1.3

104 736 000

funkcja 2

14 111 837 000

funkcja 3

13 362 812 000

funkcja 4

125 881 146 000

zadanie podzadanie struktura zapisu budżetu. dysponent nazwa

wartość

funkcja 1

536 381 000

zadanie 1.1

151 833 000

zadanie 1.2

445 085 000

podzadanie 1.2.1

62 815 000

podzadanie 1.2.2

382 270 000 329 750 000

dysponent

budżet zadaniowy Baza danych budżetu zadaniowego zajmuje ponad osiemset pozycji ułożonych i powiązanych ze sobą w ściśle określonej, hierarchicznej strukturze. Trzeba pamiętać, że informacje te nie zawierają wydatków poza budżetem. Zapis zadaniowy jest wyłącznie uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej, nie posiada on mocy prawnej ale tylko do 2013 roku, kiedy się stanie podstawowym narzędziem planowania wydatków państwa.

kolorystyka poziomów

52 520 000

dysponent zadanie 1.3 funkcja 2 funkcja 4

obsługa interfejsu – gesty

104 736 000 14 111 837 000

funkcja 3

ikony funkcji.

funkcja zadanie podzadanie dysponent

Kolor pasków i ich ilość w dolnej części 13 362 812 000 interfejsu informuję użytkownika, na 125 881 146 000 wizualizacji aktualnie którym poziomie się znajduje. Kolor został dobrany w sposób czytelny dla osób cierpiących na daltonizm. Oznacza to, że w skali szarości użytkownik będzie widział stopniowy wzrost nasycenia ciemnej do jasnej barwy.

budżet zadaniowy

kolorystyka poziomów

Baza danych budżetu zadaniowego zajmuje ponad osiemset pozycji ułożonych i powiązanych ze sobą w ściśle określonej, hierarchicznej strukturze. Trzeba pamiętać, że informacje te nie zawierają wydatków poza budżetem. Zapis zadaniowy jest wyłącznie uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej, nie posiada on mocy prawnej ale tylko do 2013 roku, kiedy się stanie podstawowym narzędziem planowania wydatków państwa.

Kolor pasków i ich ilość w dolnej części interfejsu informuję użytkownika, na którym poziomie wizualizacji aktualnie się znajduje. Kolor został dobrany w sposób czytelny dla osób cierpiących na daltonizm. Oznacza to, że w skali szarości użytkownik będzie widział stopniowy wzrost nasycenia ciemnej do jasnej barwy.

obsługa interfejsu – gesty

przesuwanie slajdów

przesuwanie slajdów

pozycja horyzontalna (widoczny cały interfejs)

pozycja horyzontalna (widoczny cały interfejs)

„tap” – zaznaczenie indykatora (przycisku)

„tap” – zaznaczenie indykatora (przycisku)

Katedra designu, Akademie výtvarných umění, Katovice www.behance.net/gallery/Data-visualisation-tool-prototype-ofiPad-app/4029481

przybliżanie (zoom in)

przybliżanie (zoom in)

oddalanie (zoom out)

oddalanie (zoom out)

pozycja pionowa (widoczne wszystkie opisy grup)

pozycja pionowa (widoczne wszystkie opisy grup)


18

KristÝna Malovaná ILU – kolekce InterIérovÝch svÍtIdel ze skla

Projekt ILU představuje kolekci bytových křišťálových svítidel, která se skládá ze svítidla na zem nebo na stůl, nástěnného svítidla, závěsného svítidla a stojací lampy. Projekt se podařilo realizovat díky firmě Preciosa a k výrobnímu procesu bylo přistupováno i z pohledu malosériové produkce. Soubor svítidel v sobě snoubí užitek účelného předmětu s optickými, materiálovými a estetickými možnostmi skla. Volba asymetrického tvaru, který je dominantním motivem celé kolekce, je krokem do méně probádané oblasti výrobního procesu skla. Cílem práce bylo vytvořit specifický druh svítidel neotřelého tvaru s neobvyklým způsobem morfologického zpracování a důrazem na tradici kvalitní řemeslné výroby. Neobvyklý přístup k řešení alespoň částečně otevřel nové možnosti v dosavadním způsobu práce se sklem i ve výrobě nového typu křišťálových svítidel.

Katedra designu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha


Olga �atras Vana pro seniory

Autor této vany pro seniory tradiční formu dovedl dál. Produkt se skládá ze čtyř intuitivních komponent: schůdky a sedátko umožňují snadný vstup a výstup, loketní opěrky usnadňují posazení a vysoká podpěra zad koupajícímu pomáhá k nalezení optimální pozice a zvyšuje pocit bezpečí. Horní část vany zajišťuje dostatek prostoru pro manipulaci rukama, spodní část od pasu k nohám byla záměrně minimalizována. Vana má přepad s automatickou zátkou, která se ovládá ručně pákou umístěnou poblíž přepadu. Výrobek se bude vyrábět rychlou, finančně nenáročnou metodou tepelného lisování, jež umožňuje věrnou reprodukci tvaru a zajišťuje optimální izolační vlastnosti.

Katedra průmyslového designu, Akademie výtvarných umění, Krakov

19


Kávu, nebo snídani? Pro někoho v tom není velký rozdíl, pro autorku sady Takka v tom ale rozdíl je. Záleží jí totiž na tom, co a v jaké poloze jíme. Výška jejího kulatého stolku se dá měnit, čímž jej lze využít buď jako konferenční, anebo jídelní stolek. Má malé rozměry (60 cm v průměru) a vejdou se k němu dva stolovníci či tři konzumenti kávy. Pro tolik stolovníků také autorka zajistila sezení: kulaté stoličky podobné stolku samotnému. Ostrý kontrast bílého hladkého povrchu a dřevěné základny poutá pozornost k přirozené struktuře dřeva a jemnému vyznění nábytku. Závit udržující desku stolku v požadované poloze se ovládá jednoduchou červenou kličkou ve tvaru T, která ostře kontrastuje s ostatními částmi stolu.

20

AgnieszKa Mazur NábyteK TaKKa

Katedra designu, Akademie výtvarných umění, Varšava www.agnieszkamazur.com.pl


Bo�láRka Nádi Série poštovních známek inspirovaných maďarskými folklórními motivy

Pryč jsou ty časy, kdy bylo navrhování poštovních známek ceněným a lukrativním odvětvím grafického designu. Úloha pošty v systému komunikace rychle upadá souběžně s tím, jak se rozvíjejí virtuální komunikační technologie. Navzdory těmto změnám se Boglárka Nádi rozhodla podívat na tento maličký kousek papíru pod drobnohledem a navrhla sadu poštovních známek pro maďarskou poštu. Úspěšně se jí podařilo převést sedm maďarských folklorních příběhů do řady známek. Každý příběh je zpracován do sběratelského aršíku se čtyřmi různými známkami. Nádi kromě toho navrhla i sběratelské doplňky – obálky, razítka a další. Grafika odkazuje na folklorní řemesla. Navzdory květinovým vzorům v pozadí a kolem okraje známek zůstává vizuální sdělení jasné a čisté. Porota ocenila návrh zejména pro konzistentní užití grafických motivů a jemnou, komplexní vizualizaci. Ta svědčí o povědomí o vlastní historii, odkazuje na meziválečný design a upozorňuje na jednu z opomíjených oblastí grafického designu.

Institut užitého umění, Západomaďarská univerzita, Sopron

21


Kateřina Orlíková se ve své práci zabývá významem archivů pro současnou umělecko-designérskou činnost a mapuje z historického hlediska jejich obsah i metody, které archivovaný materiál organizují. V praktické části své diplomové práce se Kateřina zaměřila na objektivnost vnímání fyzického místa prostřednictvím on-line fotografií. Prvních 10 000 nalezených snímků města Chotěboř – jak sama říká: průměrné desetitisícové město, odkud autorka pochází – uspořádala dle dvou rozdílných metodických řádů: barevného a obsahového (např. architektura, jídlo a pití, tanec, zvířata) a prezentovala je formou velkoplošné instalace (228 × 170 cm) a kapesní knihy (12‚5 × 17 cm). Nedílnou součást projektu tvořily lupy aktivně zapojující diváka do prozkoumávání neznámého místa. Chotěboř 10 000 je originálním pokusem představit obrovské množství vizuálního materiálu dostupného na internetu způsobem, který bude zajímavý pro nejširší veřejnost.

22

Kate��na O�l�ková Chotěbo� 10 000

Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati, Zlín


Akademie výtvarných umění, Univerzita Moholy-Nagy, Budapešť

Panni Pais Série svítidel LiGht�e Buddy, Woody a Twiggy jsou členové jedné rodiny, a jak se v rodinách stává, mají některé rysy společné a jiné zase jedinečné. Není náhoda, že Woody dostal jméno excentrického filmového tvůrce, Twiggy je štíhlá, dlouhonohá modelka stejně jako její britská předchůdkyně, a Buddy je skvělý společník v jakékoli situaci. Dohromady tvoří zvláštní rodinu, jejímiž vzdálenými předky snad byly otýpky dřeva na topení. Možná, že myšlenka dřeva na oheň coby zdroj světla je už zastaralá, formální řešení je ale novinkou. Tři lampy o třech různých výškách se hodí na různá místa – dají se pověsit na polici či na kliku dveří, postavit na stůl, nebo dokonce použít venku. Světelné efekty se liší v závislosti na síle žárovky a tím se užitečnost série ještě zvyšuje. Tato práce je podařenou ukázkou toho, jak lze praktičnost, jednoduchost a vtip vtělit do série výrobků.

23


Katedra dizajnu, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

24

�eronik� P�lucho�� Dolce �it�

V kolekcii produktov Dolce vita sa autorka vrátila do obdobia svojho detstva a tematizuje spomienky na predmety z prostredia vidieka, kde trávila prázdniny u starej mamy. Tvorí ju kreslo, komoda, vešiak, svietidlo a zrkadlo. Základná, minimalistická a v podstate anonymná konštrukcia objektov tvorí „podstavec“ pre aplikovanie autentických materiálov, ako je neopracované drevo, konáre, pletivo, ktoré sú prenesené z ich pôvodného prostredia do nábytkových prvkov. Nejde však o formálnu dekoráciu, ale o výsostne funkčnú, hapticky i vizuálne atraktívnu súčasť konkrétneho objektu. Autorka pochopila aj spôsob života na vidieku, kde drsnejšie podmienky nútia ľudí premýšľať pragmaticky a pred uhladenou estetikou dávajú prednosť funkcii, avšak s nesmiernym poetickým nábojom, ktorý sa jej podarilo preniesť aj do svojej dizajnérskej kolekcie.


Zsuzsanna PetrovIcs Hra využÍvajÍcÍ prIncipy obnovItelného rozvoje

Eco Idea je hra navržená na principech trvale udržitelného rozvoje. Vysvětluje myšlenky ekologické rovnováhy a problematiku přibližuje od formy po výsledný produkt. Najednou ji může hrát až šest hráčů. Mají za úkol produkt „zhodnotit“ pomocí barevných žetonů umisťovaných do hrací plochy, to vše na základě popisu na zvláštních kartičkách. Hra je vzdělávací a je nutno na ní ocenit to, že popularizuje povědomí o trvale udržitelném rozvoji.

Akademie výtvarných umění, Univerzita Moholy-Nagy, Budapešť

25


26

Lucia Plevová Variabilný modulárny interiérový systém Rocaisense Modulárny interiérový systém predstavuje spojenie originality, funkcie a krásy. Základnou myšlienkou bolo navrhnúť samostatný modul slúžiaci ako stolík alebo taburet, ktorého množením vzniká policový systém. Správnu krivku autorka našla v rokokovom slohu a následne ju upravila do symetrickej podoby podľa renesančných znakov. Na vrchnej strane každého modulu sa nachádzajú zárezy, do ktorých sa druhý modul jednoducho zasunie, a tým sa zamedzí pohybu bočných strán. K základnému modulu sa pridali dve doplnkové časti: jednoduchý šuplík a polička. Vznikli dva varianty, líšiace sa materiálom, technológiou spracovania a jemnou zmenou tvaru. Prvý by sa vyrábal sériovo z polypropylénového plastu technológiou vstrekovania. Druhý luxusnejší drevený variant by vznikol technológiou naparovania a ohýbania bukového dreva. Rocaisense je dielom, z ktorého síce na prvý pohľad dýcha historická a prírodná nálada, no zároveň je svojím jednoduchým dizajnom vhodný aj do súčasného moderného interiéru.

Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati, Zlín


„V době, kdy jsou předměty každodenní spotřeby produkovány v masovém měřítku, cítím potřebu hledat cestu zpět k jejich individualizaci a zakázkové výrobě,“ říká Pavla Podsedníková. Designérka dospěla k názoru, že obvykle užívané konstrukce obuvi v tomto smyslu nejsou použitelné, a proto použila tvar vlastní nohy k vytvoření matrice, na jejímž základě navrhla nový typ boty na míru. Byl to první krok na cestě k základní myšlence celé série: díky nové technologii si dnes může každý nechat vyrobit 3D model vlastních nohou a na jeho základě pak i perfektně padnoucí boty. Nebude ani problém změnit design boty (mohl by existovat i katalog návrhů dostupný online) a ten pak upravit přesně pro dané proporce. Vzhledem k využití nových technologií (3D tisk, vakuové tvarovaní plastů, laminace uhlíkovým vláknem) bylo nutné navrhnout pro každý typ bot jiné řešení designu. Autorka vytvořila skořápkovitý tvar, který botu proměnil v jakési organické rozšíření nohy (Vacuum step 1, Vacuum step 2). Druhá série (Walking carbon) je jakousi „kostrou boty“, která nohu podpírá jen na nejnutnějších tlakových bodech. Další variantou je Vacuum step 3, jehož svršek je vyměnitelný, takže boty mohou fungovat jako lodičky i kozačky. Posledními dvěma modely jsou Footprint 5, který kombinuje 3D tisk s klasickou konstrukcí boty, a konečně Footprint 6, který je kompletně vytištěn na 3D tiskárně a dokazuje, že v budoucnu už nebude muset být tvar podřízen funkci.

Katedra užitého umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha

pavla PoD�eDníková In�tantní Bota

27


Katedra architektury a designu, Akademie výtvarných umění, Poznaň

28

Designérka se rozhodla odhalit to, co je u čalouněného nábytku obvykle skryto – pera. Užívá je pospojovaná k sobě a vytváří tak rostoucí struktury inspirované konstrukcí chemické molekuly fullerenu (pojmenované podle Richarda Buckminstera Fullera). Ty části křesla a podnožky, které se dostanou do styku s tělem uživatele, designérka obalila do pruhů oranžového sametu. Díky tomu je sezení velice pohodlné. Naproti tomu výplet sedáku je vyroben z tkaného vícebarevného tylu, který je jak funkční, tak i pohodlný. Umístění nohou a otevřená struktura jen posilují dojem lehkosti. Otevřenost projektu implikuje další dva atributy, jež může uživatel subjektivně považovat za plus či mínus: prvním je dokonalá ventilace, druhým velká odolnost povrchu sedačky proti zašpinění, rozlitým nápojům či drobkům.

�oanna Polińska kolekce nábytku FULLER


Mateusz Przybysz drobné architektonické prvky z průmyslového a farmářského odpadu

Sláma se používá na farmách, ve stavebnictví i v produkci biopaliva. Kromě těchto praktických aplikací má i méně utilitární využití: používá se pro výrobu nejrůznějších dekorací, například vánočních ozdob. Tento projekt nabízí jednoduchá slaměná sedátka navržená pro využití ve veřejném prostoru a nachází se někde na půl cesty mezi využitím praktickým a estetickým. Dvě kostky mohou fungovat samostatně, jako stolky různých velikostí. Jednotná struktura vlny na povrchu dovoluje umístění na sebe, když se obrátí, dá se o menší kostku opřít. Oválné otvory po stranách usnadňují transport. Pojivo na bázi močoviny umožňuje na konci jejich životnosti kostky buď spálit, nebo kompostovat. Výrobek se sezonní trvanlivostí je po stránce materiálu, tvaru, pojiva i přirozeného užití navržen v rámci snah o návrat k přírodě.

Katedra designu, Akademie výtvarných umění, Varšava

29


Tento projekt vyvolal mezi členy poroty živou diskuzi na téma zažitých konvencí v oboru vinných etiket. Většina hlasovala pro variantu dát tradici vale, jak se to daří například na trhu jihoamerických vín. Výchozím bodem návrhu etiket a plakátů pro lokální vinařství z oblasti v okolí městečka Kazimierz Dolny se staly lidové textilie a proutěné výrobky. Vizuálně přitažlivý výsledek je kompozicí abstraktních i figurativních motivů. Etikety a plakáty jsou tištěny zlatou barvou technologií sítotisku. Rozhodnutí odklonit se od tradičního realistického zobrazení lahví a sklenic na propagačních plakátech je nutno zhodnotit pozitivně. Autorka zdůrazňuje, že „aby člověk ocenil přednosti tohoto výjimečného nápoje, nestačí jen fotografická reprodukce vinné lahve či prchavé setkání s anonymním plakátem. K vínu je nutné usednout, ochutnat je a přiblížit se mu.“

Katedra grafického designu, Akademie výtvarných umění, Varšava

30

Emili� Pyz� Prop�g�ce lok�lního vin�řství


Katedra dizajnu, Technická univerzita, Košice

Jozef Repic�Ý Dizajn nábytku s akceptáciou podnikovej identitY

Dvojica nábytkových prvkov kresla a podnožky určených na relax vznikli ako návrh produktov pre spoločnosť TON. Študent si zvolil neľahkú cestu reálneho produktu s rešpektovaním vizuálnej identity a výrobných možností konkrétnej firmy. Autorovi sa totiž podarilo vytvoriť prototypy s rešpektovaním možností a obmedzení výroby, a to aj bez toho, aby to narušilo vizuálnu atraktivitu výsledného produktu. Naopak, pri hľadaní formy využil už existujúce prefabrikáty, ktoré doplnil o vlastné tvarované prvky, ale s minimalizáciou výrobných nákladov. Variabilnosť riešenia v tomto prípade nie je vykúpené znížením pohodlia či funkčnosti produktu, ako to väčšinou býva zvykom. Výsledkom sú prototypy, ktoré naplno využívajú možnosti firmy, akceptujú jej identitu, pritom nesú jasný výtvarný názor autora. Autorovi sa takto podarilo naplniť všetky atribúty kvalitného riešenia zvolených produktov.

31


32

Magdalena �ogie� �niha o �nize, vyb�ané technologie vaZby

Magdalena Rogierová svoji práci prezentuje v knize s obrázkovými návody pro různé vazby. Porota tu ocenila dotaženost, různorodost a jasný design, který odpovídá významu problematiky, typu publikace i cílové skupině čtenářů. Obecně mezi členy poroty převládal pocit, že kniha je v podstatě připravena k vydání a jedná se o publikaci, kterou by designéři rádi doplnili své knihovny. Forma knihy není lákavá na první pohled, byla totiž navržena zejména s ohledem na funkčnost. Maximálně se snaží o to, aby byly jednotlivé postupy v každém ze čtyř návodů k vazbě srozumitelné. „Aktivní“ část návodu je vždy označena červeně a doplněna krátkým popisem a ikonami nástrojů, které jsou k úkonu potřeba. I když se jedná „jen“ o bakalářský projekt, je nutno jej vyzdvihnout jako příklad jasného, neokázalého řešení jednoznačně definovaného designérského problému, v tomto případě se vzdělávacím záměrem.

Katedra designu, Akademie výtvarných umění, Katovice


Katedra vizuálnej komunikácie, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava www.noveucebnice.sk

Martina Rozinajová Učebnica výtvarnej výchovy

Situácia vizuálnej a obsahovej kultúry slovenských učebníc je dlhodobo v alarmujúcom stave. Niekoľko desaťročí nedošlo k skutočnému zlepšeniu, ale naopak neustálej devalvácii. Znepokojenie Martiny Rozinanovej bolo dostatočným dôvodom na to, aby sa pokúsila o zmenu. Jej diplomová práca nám ukazuje, že učebnica pre základné školy môže byť vytvorená atraktívnym a celkom odlišným spôsobom, než na aký sme zvyknutí. Pokúsila sa nastaviť nový štandard nielen vizualite, ale aj obsahovej štruktúre a miere interaktivity takéhoto typu produktu. Ako grafická dizajnérka preberá zodpovednosť za rozvoj a nastavenie citlivosti vnímania estetiky dieťaťa. Diplomantka používala rôzne typy a farby papiera, vytvorila autorské ilustrácie, titulkové písmo, fotograficky konštruovala layout jednotlivých strán a pripravila široký tvorivý priestor, do ktorého môže dieťa slobodne vstupovať. Každá strana je pre žiaka novým zážitkom. Okrem fyzickej podoby učebnice vytvorila aj webovú stránku, ktorá otvára priestor pre názory a pripomienky k existujúcej knihe a k problematike učebníc všeobecne. Zároveň buduje platformu, ktorá bude užitočným a dôležitým zdrojom v jej ďalšej systematickej práci.

33


34

Vojtech Ruman Pressburger: univerzálny titulkový grotesk

Katedra vizuálnej komunikácie, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

Nadšenie pre históriu Bratislavy a najmä pre typografiu bežne používanú začiatkom 20. storočia vytvorili základ pre bakalársku prácu, cieľom ktorej bolo vytvoriť displejové písmo inšpirované ručne maľovanými nápismi nájdenými na fotografiách starej Bratislavy. Výsledkom je písmo Pressburger. Okrem verzálok, mínusiek a číselných znakov písmo obsahuje najmä množstvo alternatívnych znakov, takmer pre každý jeden znak, poskytujúcich veľa možností jeho využitia a radosti z práce. Alternatívne znaky sú tiež odkazom na neznámych písmomaliarov a zároveň symbolicky reprezentujú diverzitu mesta súčasnosti. Písmo má obrovský potenciál v komplexných vizuálnych systémoch a v budúcnosti sa môže stať súčasťou dynamickej vizuálnej identity Bratislavy.


Katedra dizajnu, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava www.allt.sk

Peter SimonÍk objekt individuality a jeho diverZity Tri objekty tvoriace kolekciu Petra Simoníka pracujú s funkciou jednotlivých nábytkových prvkov, ale s výrazným metaforickým významom. Interpretácia funkcie, ale aj sémantiky objektov je závislá od momentálneho rozpoloženia a individuálnych skúseností toho, kto sa pozerá. Autor zámerne postavil svoju kolekciu na základných archetypálnych obrazoch, ale zároveň zneisťuje diváka v ich čítaní. Nájsť jednoznačnú a objektívne všeplatnú definíciu je nemožné, nakoľko jediný správny spôsob uchopenia daného objektu je možný len cez subjektívnu optiku. Práve tento spôsob vnímania objektov mení ich zdanlivú uniformitu na bohatstvo vizuálnych obrazov s množstvom variabilných emocionálnych zážitkov, ale aj funkčného využitia. Z funkčného hľadiska môže ísť o trochu morbídne ležadlo, rovnako ako o odkladací priestor, ktorý chráni naše poklady. Autorská kolekcia Petra Simoníka nenecháva nikoho chladným aj napriek strohým formám a výrazne presahuje hranice utilitárneho funkčného dizajnu smerom k výtvarnému objektu.

35


Akademie výtvarných umění, Univerzita Moholy-Nagy, Budapešť vimeo.com/krisztinaszucs/nyugat

36

Krisztina Szűcs Nyu�at, aplikace pro dotekové displeJe Ve vzdělávání hraje čím dál významnější roli vizualizace dat, nová média a zkušenosti jejich uživatelů. Jako svůj závěrečný projekt navrhla Krizstina Szűcs pro literární časopis Nyugat aplikaci pro dotekové displeje. Zpracovala ji ve spolupráci s muzeem literatury Sándor Petőfi. Časopis Nyugat (maďarsky Západ) se prosadil v první polovině 20. století a od té doby je významným kulturním fenoménem. Po léta byl fórem pro generace těch nejlepších maďarských spisovatelů; v mnoha případech ale zůstává řada faktů o jejich soukromém a společenském životě neznámá a dodnes nevíme, o čem si spolu povídali, kde se setkávali a žili. Autorka se soustředila na vizualizaci dat o slavných lidech a místech – například propojuje kavárny se jmény těch, kteří do nich chodili. Výsledkem je barevná síť možných vazeb a kontaktů, které by mohly posloužit historikům literatury. Na první pohled aplikace znázorňuje, jak bohatý byl literární svět a komunikace mezi autory v daném období.


Zuza�� Tušš Culi�kov� �ód�í kr�s� skrytého V módě skrývání a odkrývání často úzce souvisí s uměním svádění. Ačkoliv v západní kultuře ženské tělo ve 20. století zahalují šaty stále méně, v Orientu tělo zůstává skryto pod vrstvou látky dodnes. Designérka této kolekce šatů hraje jistou hru a inspiruje se přitom oběma světy. Hraje si s látkou a střihem a zaměřuje se především na tvář. Někdy tvary ženské postavy skrývá silným výrazem oděvu, jindy látku používá jen pro zvýraznění přirozené krásy těla. Kombinuje různé druhy látek a tím oblečení dodává nový rozměr. Omezená paleta barev, povětšinou černá, odstíny šedé a bílá, přesouvá pozornost na strukturu látky a na rysy typické pro kolekce formálních oděvů.

Katedra návrhářství a textilní tvorby, Akademie výtvarných umění, Univerzita Moholy-Nagy, Budapešť

37


Člověk a kultura psaní je kniha s novou, neotřelou formou. Autorka ji vytvářela jako celek, od obsahu až po výběr papíru. Publikace je určena pro ty, kteří hledají základní informace o psaní a písmu. Kniha má důmyslnou formu: první část je bohatě ilustrována fotografiemi v různých velikostech a měřítcích a informačními grafy a je věnována dějinám psaní. Široké okraje jsou využité pro navigační systém, jenž usnadňuje orientaci v množství rytin a ilustrací. Klíčová je ale druhá část knihy, která je věnována sociálním a psychologickým souvislostem psaní. Zde je ilustrací méně a fotografie jsou tištěny černobíle. Kniha ve formátu 175 × 250 mm je vysázena písmem Calluna Regular, poznámky pod čarou a navigace Callunou Sans.

38

Aleksandra Twardokęs Populárně nauČná kniha o psaní a jeho úloze v kultuře

Katedra designu, Akademie výtvarných umění, Katovice aleksandratwardokes.blogspot.com/p/blog-page_9391.html


Anna Ulahelová Error 404: Anku nelze zobrazit

Katedra vizuálnej komunikácie, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava www.ankazena.eu

Prostredníctvom médií sú na ženu kladené vysoké požiadavky na jej vzhľad, schopnosti a vystupovanie. Anna Ulahelová vypracovala rozsiahly prieskum internetových stránok, časopisov a reklám. Na základe prieskumu zostavila rebríček ideálov, ktoré by mala spĺňať každá správna žena. Cieľom tejto bakalárskej práce bolo pre študentku zistiť, do akej miery je schopná takéto ideály napĺňať. Rozhodla sa použiť samú seba ako študijnú, výskumnú a pokusnú vzorku, na ktorú aplikovala zostavený kvalitatívny rebríček. Porovnávaním svojich vlastností a vygenenerovaných ideálov vznikol nový zoznam jej osobných chýb súvisiacich so vzhľadom, varením, módou, sexom, vzťahmi a domácnosťou. Na základe celého bádania Anna vytvorila projekt Error 404 – Anku nelze zobrazit. Ženy sa v dotazníku vyjadrujú, či danú chybu s Ankou zdieľajú, a muži naopak, či sú schopní konkrétnu chybu na žene akceptovať. Cieľom práce je upozorniť na fenomén vytvárania umelých ideálov žien a donútiť okolie zamyslieť sa nad tým, ako média ovplyvňujú naše názory a vytvárajú určité stereotypy.

39


40

Piotr Wiśniewski Návrh virtUálního polského UměleckoprŮmyslového �Uzea

Piotr Wiśniewski už nechtěl čekat na to, až v Polsku vznikne uměleckoprůmyslové muzeum, a tak vytvořil jeho vlastní virtuální verzi. Na svých webových stránkách představuje dějiny produktového designu v Polsku a dělí je do šesti období. Kromě toho představuje sedm tematických kategorií: osvětlení, domácí potřeby, nábytek, sklo a keramika, rádio a televize, doprava, doplňky. Sloganem jeho virtuálního muzea je heslo „Učit se design – na 100 %“. Autor jej naplňuje tím, že ukazuje historický kontext představovaných předmětů a používá ve své práci i multimédia – filmy, 3D animace, výrobní nákresy. „Trasy prohlídek“ jsou nezávislé na základní struktuře webových stránek. Ty jsou navíc propojeny s internetovou knihovnou uměleckoprůmyslového designu a polským slovníkem designérů (IWP). Stránky mají být dotvářeny samotnými uživateli ve spolupráci se specialisty, kteří budou informace vkládané uživateli ověřovat a kontrolovat. Grafika stránek je založena na modulovém systému, který je navíc užitý i v logu celého projektu.

Katedra průmyslového designu, Akademie výtvarných umění, Krakov www.youtube.com/watch?v=DExFWxURbcA


Absolventským projektem Kamila Zaniewského je interaktivní vzdělávací aplikace, jež je k dispozici ke stažení on-line. Autor se uživatelům pokouší přiblížit různé aspekty lednového povstání, a to dostupnou, vizuálně zajímavou formou. Výběr technologie poukazuje na to, že nové vynálezy, jako jsou počítače a internet, mohou být ve školní výuce využité mnohem zajímavěji než skrze banální powerpointové prezentace. Autor shromáždil nejzajímavější data o povstání a všechna je příčinně provázal. Aplikaci tak tvoří devět interaktivních proudů (interaktivní povaha aplikace usnadnila další rozvoj nejrůznějších navazujících témat). Grafika projektu odkazuje na typografii a layout novin z 2. poloviny 19. století, což vysvětluje užití masivních patkových písem. Ilustrace mají podobu hrubých dřevorytů, diagonální struktura odkazuje na vrypy dláta. Projekt sice nenahrazuje obsah učebnic, díky své komplexní struktuře a zajímavé prezentaci klíčových faktů ale uživateli umožňuje uspořádat si vědomosti a pochopit tak komplikovanou historickou událost, jakou lednové povstání roku 1863 bylo.

K�mil Z�nieWski Lednové povst�ní 1863: inter�ktivní vzděl�v�cí �plik�ce

Katedra umění Univerzity Marie-Curie Skłodowské, Lublin

41


Cieszyn 1. 2. – 3. 3. 2013 praha 13. 3. – 13. 5. 2013 Berlín 6. 6. – 9. 6. 2013 budapešť 10. 8. – 10. 9. 2013

www.graduationprojects.eu

graduation projects 2011–2012

VÝSTAVY


Vydání publikace podpořil Mezinárodní visegrádský fond. www.visegradfund.org

G4 – 6. středoevropská přehlídka designu Graduation Projects 2011–2012 Autoři textů Marcel Benčík, Filip Blažek, Zsolt Czakó, Czesława Frejlich, Jakub Gołębiewski, Krzysztof Hamiga, Jacek Mrowczyk, Linda Kudrnovská, Maciej Pawłowski, Mariusz Sobczyński, Krisztina Somogyi, Kuba Sowiński Překlad do češtiny Olga Neumanová Redakce českých textů Jakub Krč Redakce slovenských textů Hana Kušková kurátor přehlídky Wojtek Kubiena kurátorka výstavy Anna Zabdyrska Design Filip Blažek, Designiq písma Pressburger (Vojtech Ruman) & Plantin © TYPO, o. s. 2013


Katalog je přílohou časopisu Typo číslo 50.

Profile for Filip Blažek

Graduation Projects 2011–2012 CZ  

Katalog mezinárodní přehlídky Graduation Projects představuje 20 vítězných prací z oblasti grafického designu a 20 prací z oblasti designu i...

Graduation Projects 2011–2012 CZ  

Katalog mezinárodní přehlídky Graduation Projects představuje 20 vítězných prací z oblasti grafického designu a 20 prací z oblasti designu i...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded