Page 1

S tandard S olskjerming


6 års garanti

DESIGN: Faber PRODUSERT I: Danmark

Standard solskjerming


Standard solskjerming I dette kapittelet finner du alle våre produkter innenfor moderne solskjermingsløsninger. Produktene i dette segmentet kan ofte være nokså like fra forskjellige leverandører. Det er derfor viktig å være klar over at det likevel kan være store forskjeller på hvilke kvaliteter som tilbys. Weba Standard Solskjerming kommer fra den danske produsenten Faber, som i mer enn 100 år har levert topp kvalitetsprodukter til det skandinaviske gardinmarkedet. Faber utmerker seg med store kolleksjoner i modeller, farger og design, i tillegg til meget gode kvaliteter på sine systemer.

side 4 til 5, VELUX takvinduer/skylight

side 18 til 21, Rullegardiner

side 6, Barnesikring

side 22 til 23, Multishade

side 7 til 13 Lux Plissé

side 24 til 27, Lamellgardiner

side 14 til 17, Persienner Aluminium

side 28 til 33, Trepersienner/Pinnevev

Med Weba solskjerming får du alle disse fordelene:

6 års garanti

- Stort utvalg i design og tekstiler - Funksjonelle løsninger og systemer - Topp kvaliteter - Ledende europeiske produsenter (EU) - 6 års full garanti - Barnesikring ifølge EU-standard EN 13120

Hos Weba får du nå en utvidet garantiordnong som gir 6 års full garanti på alle våre solavskjermingsprodukter. Garantien gjelder både ved funksjonsfeil og feil på tekstilen ved normalt skånsom bruk av produktet. Garantien gjelder ikke ved feil installasjon eller feil bruk av produktet. Garantien dekker heller ikke motoriserte systemer som har 2 års garanti.

S tandard S olskjerming

3


Solavskjerming i tak og til VELUX takvinduer

PLISSÉ-GARDIN MED WIRESTYRING

RULLEGARDINER I KASSETT

PERSIENNER MED WIRESTYRING

Med WEBA plissé-gardiner er det nesten ingen grenser for de muligheter som tilbys til takvinduer, både når det gjelder valg av materiale og betjeningsvennlig teknikk.

I farver og mønstre gir vår rullegardinkolleksjon et utall av varianter og valgmuligheter. Alt fra lette, gjennomsiktige stoffer som slipper mykt dagslys inn, eller til lystette tekstiler som sikrer nattesøvnen.

Persiennens unike evne til å regulere nøyaktig ønsket lysinnslipp, kombinert med dens helt spesielle dekorative effekt som et element i interiøret, gjør den til et spennende valg også til vinduer i skråtak.

Varmereflekterende aluminiumsbakside er spesielt å anbefale til takvinduer, der solen kan være ekstra sterk. Til soverom kan plissé i black-out med sideprofiler stenge dagslyset helt ute, og gi natte-mørke når det måtte ønskes. Se også Skylight Plissé.

Til vinduer i skråtak leveres rullegardinen med kassett og sideprofiler, og sørger for en problemfri og lystett løsning.

Er ikke egnet der fullstendig mørklegging er ønskelig.

Se Skylight Rullegardiner

Ved bestilling av solavskjerming til VELUX takvinduer angis vindustype, som avleses på vindusrammens overkant:

Velux Type GGL, GHL, GPL, GEL, GTL, GXL, GGU, GHU, GPU Kode 102, C02, 9

Ferdig ca. mål 38,3 x 57,0 cm

Kode 336

Ferdig ca. mål 60,0 x 95,0 cm

Kode 804, 7

Ferdig ca. mål 116,0 x 73,5 cm

104, C04, 6

38,4

x

77,0 cm

404, 31

76,2

x

73,5 cm

808, 8, U08

116,0

x

115,5 cm

204

49,4

x

77,0 cm

406, P06

76,2

x

93,5 cm

810

116,0

x

137,3 cm

206, F06, 5

49,4

x

97,0 cm

408, P08

76,2

x

115,5 cm

831

116,0

x

41,6 cm

304,

1, M04

60,0

x

73,5 cm

410, 3, P10

76,2

x

135,5 cm

834

116,0

x

75,1 cm

306, 14, M06

60,0

x

93,5 cm

431

76,2

x

39,0 cm

838

109,5

x

116,1 cm

308,

60,0

x

116,0 cm

434

76,2

x

73,5 cm

GGL5

52,0

x

93,5 cm

310

2, M08

60,0

x

135,7 cm

606,

4, S06

96,0

x

93,5 cm

GGL6

37,0

x

73,5 cm

312, 11, M12

60,0

x

155,5 cm

608, 10, S08

96,0

x

115,5 cm

GGLN2

53,7

x

108,5 cm

331

60,0

x

39,0 cm

610

96,0

x

137,3 cm

GGL 3/4

76,0

x

93,5 cm

334

60,0

x

74,0 cm

631

96,0

x

39,0 cm

GGL 4/8

96,0

x

115,5 cm

634

96,0

x

74,0 cm

GGL 9

37,0

x

45,5 cm

Det finnes mange flere størrelser - spør oss om mål hvis du ikke finner koden her.

4

T akvinduer/ V elux


S TANDARD S OLAVSKJERMING S TANDARD S OLSKJERMING Skylight Rullegardiner 6 års garanti

D ESI GN Weba Skylight til skråtak kan leveres i hele det store utvalget i Plissè- eller Rullegardinkolleksjonen, for eksempel med varmereflekterende aluminium bakside eller i blackout tekstiler etter behov. Det unike med Skylight systemet er at det leveres med ferdig tilpasset kassett, sideprofiler og betjeningsprofil i aluminium slik at maksimal solavskjerming eller mørklegging oppnås. Weba Skylight betjenes for hånd eller med betjeningsstang. MÅ L TA GI NG Det skal alltid oppgis nisjemål eller glassmål uten fratrekk av klaring for disse løsningene. Til VELUX takvinduer oppgis vinduskode (se tabell). P RI SBEREGNI NG Husk å sjekke prisgruppe. Dette er oppgitt i prøve-boken. For dag- og natt løsning ganges tabellprisen med 2, med eventuelt tillegg for stoffgruppe. D I MENSJO NER Kassett: høyde 5,5cm, dybde 4,5cm Sideprofiler: bredde 2,3cm, dybde 2,5cm Min. bredde: 35cm Max bredde og høyde: 130cm Min. dybde: 4,5cm

Skylight Plissè: se side 13

Bredde

GRUPPE

GRUPPE

GRUPPE

GRUPPE

GRUPPE

A B C D E

MO D EL L ER

Utsalgspriser Skylight Rullegardiner

Høyde

50

60

70

80

90

100

110

120

100

1923

2132

2321

2513

2714

2881

3063

3297

110

2116

2298

2442

2634

2818

3021

3021

3460

120

2206

2352

2551

2747

2923

3140

2760

3594

130

2354

2463

2693

2923

3088

3220

3471

3759

100

2402

2578

2806

3013

3251

3477

3686

3945

110

2527

2734

2920

3169

3189

3645

3893

4138

120

2672

2837

3044

3272

3531

3738

4059

4287

130

2837

3003

3189

3459

3686

3956

4163

4473

100

2961

3319

3686

4095

4646

5004

5310

5800

110

3309

3758

4095

4391

5004

5392

5678

6250

120

3697

4146

4514

4851

5361

5759

6107

6617

130

4187

4534

4800

5116

5657

5964

6331

6944

100

3840

4105

4452

4800

5147

5535

5882

6311

110

4044

4391

4702

5065

5422

5841

6178

6617

120

4269

4575

4902

5269

5616

6045

6495

6924

130

4514

4840

5116

5555

5882

6270

6679

7169

100

4245

4535

4904

5260

5674

6026

6420

6876

110

4432

4805

5157

5550

5944

6337

6813

7259

120

4660

4991

5405

5778

6130

6586

7062

7559

130

4991

5281

5633

6109

6461

6917

7331

7849

Profiler leveres i hvit eller alu. Betjeningsstang opp til 200cm: kr. 610,-

S 15 Pris som vist i tabellen til venstre.

S 31 Prisberegning som 2 gardiner i valgt prisgruppe (se Plisse) + kr. 597,-

Rullegardin Skylight bestilles med VELUX kode, eller etter mål som vist på tegning.

S kylight R ullegardiner

5


Barnesikring av alle typer solskjerming Fra sept. 2014 innførte EU krav til barnesikring av alle produkter til solavskjerming som betjenes med snorer og kjeder. Generelt gjelder at alle snorer eller kjeder skal være minst 150cm over gulvhøyde når produktet henger i nederste posisjon. Forhandlere eller montører som måltar, bestiller eller monterer solavskjerming for sine kunder, er ansvarlige for at den nye EU- standarden overholdes. Produkter med kjeder eller endeløse snorer skal ha en kjedestrammer som er skrudd fast til karm eller vegg, og som tåler minst 6 kg belastning uten at barn kan få hodet inn mellom vegg og snor/kjede. Alternativt kan disse produktene ha en kjedelås som gir etter og åpner seg når belastningen er 6kg eller mer. Kjedelengde kan da være 60cm opp fra gulvhøyde. Produkter med fritthengende snorer skal ha en snorvikler når de monteres eller utleveres til kunde. Snorvikleren skal monteres minst 150cm opp fra gulvet og snoren skal surres stramt i snorvinkleren, slik at den ikke kan løsne eller henge lenger ned. For Plisse og Liftgardiner kreves det ved 4 snorer eller mindre at snorsamleren skal være av typen ”Breakaway connector” som løser ut ved belastning over 6kg. Ved 5 eller flere snorer kreves det at de samles i en snorsamler maks 5 cm fra låsen når gardinen henger helt nede. Det er imidlertid noen unntak: Når kunden selv står for måltaging og montering og monteringshøyde er ukjent for forhandler, For produkter med mindre enn 250cm funksjonshøyde kan snor eller kjedelengde være maksimum100cm. Ved mer enn 250cm funksjonshøyde kan snor/kjedelengde være funksjonshøyde minus 150cm. Med kjedelås som åpnes ved 6kg belastning kan kjedelengde være 2/3 av funksjonshøyde. Ved ukjent monteringshøyde er det kunden selv som har ansvaret for å følge sikkerhetsinstruksen. Når produktene skal monteres i lokaler der det er usannsynlig at barn vil oppholde seg, som f. eks. kontorer, fabrikker, laboratorier etc. I disse tilfellene gjelder ikke det nye EU-direktivet, men produktene skal ha en egen merking der dette fremgår. Produkter som ikke krever barnesikring: Cordless Plisse - SmartCord Plisse - Plisse m/håndtak (BB24 og tilsvarende modeller med stramme snorer i sidene) - Plisse og Rullegardin Skylight - Rullegardiner m/fjærbetjening - og alle motoriserte produkter.

Når monteringshøyde er oppgitt

Når monteringshøyde er ukjent

Forhandler er ansvarlig for å bestille/montere produktene i samvar med regelverket, eller å informere om reglene til kunder som monterer selv.

Forhandler kan ikke montere i strid med regelverket. Forhandler plikter å gi kunden informasjon om reglene.

Kjedestrammer og snorvikler

Alle typer solavskjerming og liftgardiner

Alle typer solavskjerming og liftgardiner

150cm

100cm eller 150cm

2/3 av funksjonshøyde

60cm Snor/kjedelengde:

Kjedelås som åpnes ved 6kg belastning

Med kjedestrammer eller snorvikler = monteringshøyde minus150cm.

Snor/kjedelengde ved funksjonshøyde mindre enn 250cm: Med kjedestrammer eller snorvikler = max 100cm.

Med kjedelås som åpnes ved 6 kg belastning = 60cm. opp fra gulvhøyde.

Med kjedelås som åpnes ved 6 kg belastning = 2/3 av funksjonsshøyde. Ved funksjonshøyde mer enn 250cm = funksjonshøyde minus 150cm.

OBS. Husk at snor eller kjedelengde skal oppgis i våre bestilingsskjema.

6

B arnesikring


S TANDARD S OLAVSKJERMING S TANDARD S OLSKJERMING Plisségardiner

P lisségardiner

7


Lux Plissé Enkel 20mm SYS T EM Weba Plissègardiner fra Faber leveres med skjulte beslag og smale profiler i topp og bunnlist og kan derfor monteres i alle typer karmer.. Lux Plissé Frihenger leveres med en funksjonell snorlås som kan stoppe gardinen nøyaktig der man ønsker. Velger man modellene Cordless eller Smartcord er profilene større, men med Cordless har man til gjengjeld ingen betjeningssnor, og med Smartcord en snor som “pumper” gardinen opp, og en “drop-down” funksjon for hurtigsenking av gardinen. PRISB ER EG NING Finn først prisen i tabellen under (prisgruppe A) Legg deretter til for evt. stofftillegg, og til slutt modelltillegg. PR O FIL FA RG ER Til Lux Plissè kan vi nå tilby dette programmet med topp-, bunnlist og tilbehør i 5 forskjellige farger:

Antrasitt-grå

Beige

Alu-grå

Sort

Utsalgspriser Enkel Lux Plissè Frihenger Type A010, prisgruppe A

Bredde Høyde

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

Parkeringshøyde

5 cm

60

1132

1342

1620

1886

2084

2301

2452

2736

2952

3189

80

1167

1385

1669

1943

2149

2372

2529

2820

3044

3288

100

1244

1557

1729

2106

2350

2572

2830

3050

3288

3553

120

1416

1714

2002

2395

2623

2891

3189

3490

3692

3988

140

1618

1964

2264

2628

2983

3316

3451

3813

3888

4199

160

1751

2060

2401

2879

3347

3641

3817

4364

4415

4769

180

1823

2194

2540

2918

3447

3770

4121

4595

4842

5229

200

2021

2407

2791

3247

3661

4217

4424

5043

5139

5551

220

2225

2587

2995

3614

4093

4385

4942

5414

5743

6203

240

2339

2701

3228

3847

4385

4769

5286

5749

6217

6714

260

2517

2889

3502

4164

4614

5149

5790

6168

6681

7216

280

2685

3022

3858

4544

5000

5508

6017

6320

7186

7762

300

2854

3232

4280

4799

5192

5843

6438

6718

7545

8150

320

2967

3359

4452

4992

5400

6076

6696

6986

7844

8473

340

3085

3494

4628

5190

5615

6318

6965

7266

8160

8814 9166

360

3208

3635

4814

5398

5841

6571

7243

7556

8487

380

3337

3780

5006

5613

6074

6834

7531

7858

8825

9533

400

3471

3931

5206

5839

6317

7108

7834

8173

9178

9913

Prisgruppe B: +34%,

C: +47%,

D: +60%,

6 cm 7 cm

8 cm

9 cm 10 cm 11 cm

12 cm

E: +75%

Utsalgspriser Enkel Lux Plissè Cordless og Smartcord, prisgruppe A

Bredde Høyde

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

60

1826

2031

2280

2518

2870

3284

3617

3994

4410

4691

80

1862

2074

2327

2570

2928

3351

3692

4076

4501

4788

100

2034

2263

2409

2757

3299

3550

3984

4423

4987

5249

120

2220

2364

2585

3033

3527

4020

4406

4786

5348

5764

140

2351

2521

2840

3389

3990

4335

4902

5455

5745

6356

160

2443

2664

3166

3539

4018

4681

5035

5637

6096

6867

180

2480

2896

3186

3677

4380

4872

5174

5577

6365

7017

200

2649

2924

3404

3973

4548

5236

5494

6017

6770

7414

220

2898

3087

3627

4301

4593

5494

5871

6401

6886

7454

Prisgruppe B: +34%,

8

Hvit

C: +47%,

D: +60%,

E: +75%

L ux P lissé E nkel

Bredde Enkel min. 28cm Bredde Duette min. 45cm Topp kasse h. 30mm d. 45mm Bunnprofil h. 16mm d. 30mm


S TANDARD S OLAVSKJERMING S TANDARD S OLSKJERMING Lux Plissé Duette ® 25 og 32mm M A NG E F O RD EL ER MED DUE T T E ® Ingen huller i duken gjør at Duette® tekstilene er meget velegnet til mørklegging. . Duette® dukene har også gode varmeisolerende egenskaper, og tesresultatene viser at Duette® på grunn av den doble duken kan absorbere opp til 78% av solstrålingen gjennom vinduer, og på samme måte kan varmetapet gjennom vinduene reduseres med opp til 46%.. Dette kan gi opp til 10% besparelse av det samlede energibehov til oppvarming av boliger. De lydabsorberende egenskapene gjør også Faber Duette® Plissegardin ytterst velegnet i moderne boliger, hvor harde materialer og store glassflater ofte er en utfordring for akustikken. Faber Duette® er testet med toppresultater av Fraunhofer IBP i Tyskland.

Utsalgspriser Duette® Lux Plissè Frihenger Type A010, prisgruppe A

Bredde Høyde

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

60

1728

2059

2354

2812

3064

3460

3732

3980

4360

4709

5086

5494

5934

80

1780

2123

2428

2900

3159

3567

3848

4104

4496

4857

5247

5667

6122

100

1862

2320

2562

3156

3512

3866

4211

4564

4912

5306

5732

6192

6687

120

2100

2623

3052

3590

3825

4215

4769

5172

5497

5938

6413

6927

7481

140

2413

2886

3386

3814

4379

4898

5331

5753

5866

6336

6845

7394

7986

160

2700

3175

3598

4152

4964

5451

5802

6562

6605

7134

7707

8324

8991

180

2760

3320

3775

4474

5202

5578

6091

6868

7260

7841

8469

9147

9880

200

3014

3530

4079

4882

5596

6281

6716

7444

7721

8340

9007

9728

10508

220

3258

3821

4320

5297

6122

6682

7279

8240

8533

9217

9956

10753

11614

240

3499

4136

4689

5743

6444

7397

8006

8794

9134

9866

10657

11510

12431

260

3805

4290

5213

6227

7002

7814

8474

9120

10149

10961

11839

12787

13811

280

4050

4505

5907

6553

7320

8048

9184

9700

10732

11591

12519

13521

14603

300

4290

4753

6315

7152

7825

8794

9483

9854

11312

12217

13195

14253

15394 16009

320

4462

4943

6567

7440

8138

9145

9862

10247

11764

12707

13725

14823

340

4641

5140

6830

7735

8462

9512

10256

10657

12235

13215

14272

15415

16650

360

4827

5347

7104

8045

8802

9893

10666

11084

12725

13744

14845

16033

17315

380

5018

5560

7388

8369

9154

10288

11093

11526

13233

14292

15437

16673

18008

5218

5784

7684

8701

9519

10700

11537

11990

13762

14864

16054

17338

18727

400

Prisgruppe B: +20%,

C: +30%,

Utsalgspriser Duette® Lux Plissè Cordless og Smartcord, prisgruppe A

Bredde Høyde

60

80

60

2696

3004

3369

3723

4243

4854

5347

5904

6519

6935

7356

7847

8336

80

2752

3065

3439

3798

4330

4953

5456

6024

6653

7076

7505

8006

8507

100

3006

3346

3560

4074

4877

5248

5889

6539

7373

7759

8223

8778

9334

120

3280

3492

3820

4483

5211

5941

6513

7074

7905

8518

8996

9607

10220

140

3474

3726

4198

5011

5898

6409

7245

8062

8491

9396

9964

10649

11336

160

3612

3938

4679

5233

5939

6917

7441

8334

9011

10151

10533

11263

11991

180

3666

4281

4708

5436

6473

7202

7649

8245

9407

10372

10787

11521

12256 13077

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

200

3915

4322

5031

5871

6721

7740

8119

8895

10007

10956

11499

12289

220

4285

4563

5363

6358

6789

8120

8679

9464

10178

11020

11773

12551

13332

240

4349

4998

5568

6463

7041

8509

9073

9687

10915

11746

12431

13268

14102

260

4443

5118

6011

6719

7734

8643

9161

10585

11115

12301

12976

13848

14719

280

4883

5460

6172

7049

7814

9134

9574

10987

12024

12808

13599

14510

15420

300

4980

5516

6529

7358

8330

9582

10069

11430

12225

13433

14176

15127

16078

Prisgruppe B: +20%,

C: +30%,

Cordless max br. 240 * max høyde 210cm.

L ux P lissé D uette®

9


Lux Plissé Frihenger Enkel og Duette ® D ESI GN Weba Lux Plissè er systemet som benyttes for å løse alle problemvinduer der konvensjonell solavskjerming ikke kan anvendes. Spesielt til gavl- og mønevinduer er Lux Plisse i Slope utførelse en smart løsning, som muliggjør betjening av gardinen også i skråfeltet. Lux Plissè i type Takvinduer er en annen variant som kan benyttes i skråtak. Denne plissègardinen betjenes kun med et håndtak og blir stående der man plasserer den. Lux Plissè leveres med topp- og bunnprofiler i hvit, sort beige, alu-grå og antrasitt-grå. MÅ L TA GI NG BRE DDE Ferdig bredde = +/- 0 cm. Stoffmål = ferdig bredde. I nisje = nisjemål - 1 cm. Mønevinduer: oppgi nisjemål

6 års garanti

HØYDE Ferdig høyde = vindushøyde.

Minste bredde: 40cm (kjede/endeløs snor 45cm)

Modeller

P RI SBEREGNI NG Husk å sjekke prisgruppe. Dette er oppgitt i prøve-boken. Ensfargete plissè-gardiner leveres i bredder opp til 220 cm uten skjøt, og mønstrete, metallic og black-out stoffer opp til 200cm uten skjøt.

(se pristabell side 8 og 9)

Frihenger Cordless, uten betjeningssnorer Pristillegg: se egen tabell

Frihenger m/snor Pristillegg: kr. 0,-

AO10

Max areal: 5,0 m2

Frihenger m/2 betjeningssnorer Betjenes nedenfra og opp og motsatt. Pristillegg: kr. 590,-

AB10

Frihenger m/kjede Pristillegg: kr. 1115,-

Max br. = 240cm Min h. . = 210cm Min br. = 28cm Min br mørklegging Duette = 45cm

Frihenger Cordless, uten betjeningssnorer, ”svevende modell”. Pristillegg: kr. 1130,-

AK10

Max areal: 6,0 m2

Med utspendte snorer i sidene og snorbetjening. Flere modeller. Pristillegg: kr. 315,-

NYHET

AO20

10

Max areal: 5,0 m2

AB20

Max br. = 240cm Max h. = 210cm Min. br. = 37cm

L ux P lissé F rihenger

BO10

Max areal: 5,0 m2


S TANDARD S OLAVSKJERMING S TANDARD S OLSKJERMING Lux Plissè Takvinduer Enkel og Duette ® D ESI GN Weba Lux Takvinduer kan benyttes både til vinduer i skråtak, som f. eks. VELUX takvinduer, men like gjerne på vanlige vinduer når man ønsker å benytte seg av dette systemets mange spesielle betjeningsmuligheter. Velg mellom betjening ovenfra og ned, som vist på billedet, nedenfra og opp, eller “svevende” som har begge disse funksjonene. Man kan også få denne modellen med 2 gardinpakker (1 oppe og 1 nede) dersom man ønsker en “dag og natt” løsning. Lux Plissè type Takvinduer betjenes kun med et håndtak og blir stående der man plasserer den. Wirene er på denne modellen plassert helt ute i sidene. Lux Plissè leveres med profiler i hvit, sort, beige, alu-grå eller antrasitt-grå. MÅ L TA GI NG Til denne modellen skal det alltid oppgis nisjemål når gardinen monteres innvendig i karm, eller produksjonsmål når den monteres på vegg. Til skrå- og VELUX takvinduer: oppgi VELUX nummer eller glassmål.

6 års 6 års garanti garanti Max bredde: 150 cm Minste bredde: 15cm Max høyde: 220cm

Modeller

(se pristabell side 8 og 9)

Til rette vinduer. Snorer i sidene og trinnløs betjening med håndtak. Pristillegg: kr. 345,-

Max bredde for de fleste modeller med snor eller wire I siden og betjening med håndtak er 150 cm. (se modeller) P RI SBEREGNI NG Husk å sjekke prisgruppe. Dette er oppgitt i prøve-boken.

BB24XXL (max br. 200cm, max h. 220cm Pristillegg: kr. 950,BB24XL (min br. 120cm, max br. 150cm, max h. 200cm) Pristillegg: kr. 950,Til rette vinduer. Snorer i sidene og betjening med håndtak. Pristillegg: kr. 395,Max br. = 130cm Min. br. = 30cm

Til Velux og rette vinduer. Med wire og betjening med håndtak. (max br.130cm) Pristillegg: kr. 520,-

Max areal BB24 2,2 m2 XL 3,5m2 XXL Enkel 3,6m2

BB10

Max areal: 3,5 m2

Til Velux og rette vinduer. Med wire og betjening med håndtak. Pristillegg: kr. 950,-

BB24

XXL Duette 4,4m2

Til Velux og rette vinduer. Med sidelister og betjening med håndtak. Pristillegg: kr. 870-

DB20

Max areal: 2,2 m2

Til rette vinduer. Sidelister med tape, wire og betjening med håndtak. Pristillegg: kr. 845Max br. = 128cm Max h. = 230cm Min. br. = 20cm

NYHET Til vinduer med smale rammer, tapes rett på glasset. Ingen skruer

DB10T

Max areal: 2,2 m2

DB10TS

Max areal: 2,2 m2

BB24-A2

Disse modellene kan betjenes med betjeningsstang. Lengde etter ønske opp til 200cm. Tillegg kr. 610,-

L ux P lissé T akvinduer

11


Lux Plisse Slope Enkel og Duette® D ESI GN Lux Plissè Slope er et utrolig anvendelig system som kan benyttes til alle typer vinduer der en av sidene er skrådd. Både 3 -4 og 5-kantede vinduer kan løses med denne modellen. Systemet leveres i de fleste modeller med betjening av gardinen også i skråfeltet, slik at den kan trekkes helt opp. Lux Plissè leveres med profiler i hvit, sort, beige, alu-grå eller antrasitt-grå. MÅ L TA GI NG Til Lux Plissè Slope skal det alltid oppgis nisjemål for modeller som monteres innvendig i karm, og produksjonsmål for modeller som monteres på vegg. Husk at vi må ha mål på alle vinduets kanter. Også skråfeltet. P RI SBEREGNI NG Husk å sjekke prisgruppe. Dette er oppgitt i prøve-boken. Ensfargete plissè-gardiner leveres i bredder opp til 220 cm uten skjøt, og mønstrete, metallic og blackout stoffer opp til 200cm uten skjøt For type AO40 og AO70: skråmål + største høyde For type BO60: bredde i bunn + høyde For type BB80 og BB81: br. i bunn + største høyde.

6 års garanti Størrelser - se tabell under.

Modeller

(se pristabell side 8 og 9)

Frihenger m/snor til vinduer med skrå karm. Pristillegg: kr. 1795,-

Frihenger m/snor til vinduer med skrå karm. Pristillegg: kr. 1390,-

AO40 max .45gr.

AO70 max 45gr.

Max areal: 4,1 m2

Utspendte snorer og trinnløs betjening med håndtak nedenfra og opp. Pristillegg: kr. 3820,BB80

BO60

Utspendte snorer og trinnløs betjening med håndtak nedenfra og opp. Pristillegg: kr. 3340,--

Max areal: 3,5 m2

Max forskjell bunn og topp = 60cm

12

Max areal: 4,0 m2

Max areal: 4,8 m2

BB81

Max areal: 3,5 m2

Frihenger m/snorbetjening nedenfra og opp. Pristillegg: kr. 1870,--

L ux P lissé S lope

Størrelser: Type Min br. Max br. Høyde AO40 40 170 240 AO70 40 200 240 BO60 40 230 300 BB80 35 150 250 BB81 30 150 250 Min br. og maks br. gjelder skråmål. Betjeningsside: AO40 laveste side AO70 høyeste side


S TANDARD S OLAVSKJERMING S TANDARD S OLSKJERMING Lux Plisse Spesialløsninger L U X PL IS S E SKY L I GH T til ta kvind u e r o g VELU X .

S 24 Uten kassett Pristillegg: kr. 520,-

S 10 Med kassett i topp Pristillegg: kr. 520,-

S 30 Med 2 ulike tekstiler. Pris for 2 gardiner. Pristillegg: kr. 610,-

Min. bredde: 35cm Max bredde og høyde: 130cm Min. dybde: 4,5cm

Lux Plisse Skylight bestilles med VELUX kode, eller etter mål som vist på tegning.

6 års garanti

Betjeningsstang opp til 200cm: kr. 610,LUX P L I SSE T I L BU EVIN D U ER Type BF51 Faststående halvbue. Kan ikke lages til Duette®.

Type BF50 Faststående kvartbue. Kan ikke lages til Duette®.

Max br. = 120cm Max radius = 60cm Profilfarge: hvit og alu

BF50

Pristillegg: kr 695,-

BF51

Max br. 60cm Prifilfarge: hvit og alu Pristillegg: kr. 695,-,-

LUX P LI SSE M O T O RIS ER T

Fritthengende med betjening nedenfra og opp.. Pristillegg: kr. 1740,- + pris for el - tilbehør

Fritthengende med motor Pristillegg: kr. 1390,-+ pris for el - tilbehør

BE16

AE10

Utspendt på wire, velegnet til tag skråvinduer. Pristillegg: kr. 2430,+ pris for el - tilbehør

PE10

Max areal: 8,0 m2

Max areal: 8,0 m2

Max areal: 5,0 m2

Utspendt på wire, velegnet til tak og skråvinduer. Pristillegg: kr. 3830,+ pris for el - tilbehør

PE60

Størrelser: Type AE10 BE16 PE10

Min br. Max br. Høyde 65 stoff 260 65 stoff 260 65 150 400

PE60

topp 30 bunn 65

150

400

max forskjell topp og bunnmål 55cm El-tilbehør:: pris på forespørsel

Max areal: 5,0 m2

L ux P lissé S pesialløsninger

13


Persienner Lyra 25mm D ESI GN Faber persienner Lyra i 25mm er en økonomisk fordelaktig løsning, som leveres i et begrenset antall farger. Overkassen leveres i 25 * 25mm, og persiennen betjenes med snor for heving/senking og stang for vridning av lamellene. Kan ikkke leveres med motor.

6 års garanti

Minste bredde: 27cm Max bredde: 300cm Max høyde: 300cm Max areal: 6 m2

Bredde

Utsalgspriser 25mm Persienner i aluminium, Lyra

Høyde

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

100

1 162

1 352

1 559

1 692

1 927

2 088

2 301

2 544

2 837

3 053

3 330

3 591

3 760

120

1 308

1 479

1 688

1 840

2 102

2 301

2 625

2 885

3 173

3 370

3 660

3 873

4 264

140

1 383

1 614

1 850

2 135

2 343

2 624

3 023

3 328

3 512

3 631

3 999

4 233

4 475

160

1 523

1 743

2 030

2 276

2 607

2 985

3 277

3 642

3 804

3 762

4 198

4 577

4 760

180

1 648

1 937

2 193

2 572

2 896

3 264

3 760

4 144

4 360

4 364

4 870

5 375

5 708

200

1 786

2 016

2 411

2 735

3 153

3 665

3 968

4 317

4 478

4 561

5 068

5 625

5 940

220

1 967

2 215

2 575

3 101

3 583

3 686

4 269

4 413

4 731

4 817

5 238

5 668

-

240

2 092

2 427

2 845

3 366

3 636

4 131

4 828

4 955

5 045

5 272

5 888

-

-

260

2 209

2 572

3 047

3 501

3 823

4 240

4 996

5 310

5 426

5 610

-

-

-

280

2 358

2 820

3 326

3 601

4 052

4 640

5 541

5 749

6 046

-

-

-

-

300

2 522

2 917

3 580

3 918

4 506

5 061

5 698

6 128

-

-

-

-

-

Farger 25mm: Hvit, alu, sort, offwhite, og grafitt. Leveres kun med stigesnor.

Mono-betjening: ikke til Lyra, se Lux Persienner Wire-styring: + kr. 425,Gavl-vinduer: ikke til Lyra, se Lux Persienner

14

300

A luminiums P ersienner 25mm


S TANDARD S OLAVSKJERMING S TANDARD S OLSKJERMING Persienner Lux 25mm D ESI GN Faber Lux persienner har et stort utvalg i farger med matchende snor, stigebånd og lister. Persiennene kan tilpasses både til skrå og VELUX takvinduer og til gavlvinduer. Lux persiennen har en klassisk firkantet overkasse som måler 25 x 25mm og er utstyrt med en lås som gir en opplevelse av presis heving og senking av persiennen, samtidig som den har en meget rask og direkte vridning av lamellene. MÅ L TA GI NG BR EDDE Ferdig bredde = +/- 0 cm Lamellbredde = Ferdig bredde I nisje = Nisjemål - 1 cm HØYDE Ferdig høyde = vindushøyde P RI SBEREGNI NG Flerfargete lammeller leveres mot tillegg i pris. For gavlvinduer beregnes pris ved å bruke skråbredde som bredde og største høyde som høyde. Minste bredde: 27cm Max bredde: 330cm Max høyde: 300cm Max areal: 6 m2

Bredde

6 års garanti

Utsalgspriser 25mm Persienner Lux, prisgruppe A

Høyde

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

100

1 475

1 717

1 980

2 149

2 448

2 652

2 922

3 230

3 602

3 876

4 229

4 560

4 775

120

1 662

1 878

2 143

2 337

2 670

2 922

3 334

3 663

4 029

4 279

4 648

4 918

5 414

140

1 756

2 050

2 349

2 711

2 976

3 332

3 839

4 226

4 460

4 610

5 078

5 375

5 683

160

1 934

2 213

2 578

2 890

3 311

3 790

4 161

4 625

4 831

4 777

5 330

5 812

6 045

180

2 093

2 460

2 784

3 266

3 678

4 145

4 775

5 262

5 536

5 542

6 184

6 825

7 248

200

2 269

2 560

3 062

3 474

4 004

4 653

5 038

5 482

5 687

5 792

6 435

7 142

7 543

220

2 498

2 813

3 269

3 937

4 550

4 680

5 422

5 604

6 007

6 116

6 652

7 198

-

240

2 657

3 081

3 613

4 274

4 618

5 246

6 131

6 292

6 406

6 695

7 477

-

-

260

2 806

3 266

3 869

4 446

4 854

5 384

6 344

6 743

6 890

7 124

-

-

-

280

2 994

3 581

4 224

4 573

5 146

5 892

7 037

7 300

7 678

-

-

-

-

300

3 203

3 705

4 546

4 976

5 722

6 426

7 235

7 781

-

-

-

-

-

Prisgruppe B + 25%,

C + 50%

Leveres kun med Stigesnor.

Flerfargete lameller: opp til 200cm høyde kr. 810,- , over 200cm høyde kr. 1615,-. Mono-betjening: + kr. 945,- . Betjening med motor - spør oss om pris. Wire-styring: + kr. 425,Felles overkasse: kr 345,EDB-persienner: pris på forespørsel Gavl-vinduer: + kr. 2440,- Skråbredde x største høyde, (max 30 garder skrå) Betjening opp til skråfeltet.

A luminiums P ersienner 25mm

15


Persienner i aluminium Lux 35 mm D ESI GN Faber Lux persienner kommer i hvit, sort, 4 gråfarger, lys beige og beige. Alle med matchende snor, stigebånd og lister. Lux 35mm persiennen har en klassisk firkantet overkasse som måler 40 x 37mm og er utstyrt med en lås som gir en opplevelse av presis heving og senking av persiennen, samtidig som den har en meget rask og direkte vridning av lamellene. MÅ L TA GI NG BRE DDE Ferdig bredde = +/- 0 cm Lamellbredde = Ferdig bredde I nisje = Nisjemål - 1 cm HØYDE Ferdig høyde = vindushøyde Minste bredde: 36cm Max bredde: 400cm Max høyde: 300cm Max areal: 9 m2

6 års garanti

Bredde

Utsalgspriser 35mm Persienner Lux, prisgruppe A

Høyde

60

80

100

120

140

160

180

200

220

100

2 454

2 736

3 009

3 330

3 601

3 844

4 195

4 494

4 741

120

2 633

2 910

3 212

3 571

3 842

4 113

4 465

4 818

5 089

140

2 775

3 076

3 384

3 773

4 093

4 367

4 749

5 122

5 386

160

2 910

3 259

3 599

3 988

4 293

4 638

5 040

5 438

5 739

240

260

280

300

5 046

6 621

6 888

7 114

5 423

7 010

7 294

7 561

5 789

7 410

7 690

7 976

6 163

7 785

8 088

8 398

180

3 082

3 420

3 767

4 182

4 524

4 874

5 322

5 745

6 090

6 515

8 172

8 494

8 849

200

3 222

3 605

3 969

4 384

4 769

5 156

5 610

6 049

6 393

6 834

8 546

8 908

9 252

220

3 326

3 745

4 152

4 595

5 023

5 408

5 870

6 345

6 761

7 180

8 935

9 288

9 731

240

3 450

3 913

4 336

4 814

5 231

5 670

6 163

6 647

7 099

7 561

9 323

9 740

10 147

260

3 590

4 053

4 491

5 023

5 472

5 909

6 423

6 969

7 389

7 933

280

3 745

4 227

4 676

5 236

5 717

6 163

6 726

7 249

7 729

8 284

10 076 10 508 10 977

300

3 878

4 351

4 868

5 434

5 909

6 387

7 010

7 576

8 071

8 608

10 435 10 919 11 428

Prisgruppe B + 5%,

C + 10%

9 667

10 138 10 555

Leveres kun med Stigesnor.

Flerfargete lameller: opp til 200cm høyde kr. 808,- , over 200cm høyde kr. 1614,-. Endeløs snor: + kr. 946,- Sveiv + kr. 1175,- Motor - spør oss om pris. Wire-styring: + kr. 422,Hold-down beslag: + kr. 186,Max bredde 400cm og max høyde 300cm - spør oss om pris for mål som ikke står i tabellen.

16

A luminiums P ersienner 35mm


S TANDARD S OLAVSKJERMING S TANDARD S OLSKJERMING Persienner i aluminium 50mm D ESI GN Faber persienner i 50mm kan leveres både med perforerte, metallic og treimitasjoner i et stort utvalg lamellfarger. I tillegg har man mulighet for å velge smale stigesnorer eller brede stigebånd og tilpasse persiennen til ditt vindu og din stil.

6 års garanti

Minste bredde: 45cm Max bredde: 500cm Max høyde: 500cm Max areal: 19 m2 Ved bredde under 60cm kommer betjening for vridning og høyde i hver sin side.

Bredde

Utsalgspriser 50mm Persienner i aluminium, prisgruppe A

Høyde

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

100

1 807

2 113

2 405

2 895

3 140

3 474

3 815

4 031

4 151

4 670

4 903

5 268

5 569

120

2 045

2 333

2 788

2 995

3 390

3 747

4 001

4 283

4 570

5 021

5 339

5 648

6 091

140

2 074

2 485

2 929

3 192

3 649

3 957

4 277

4 597

4 986

5 345

5 693

6 014

6 437

160

2 190

2 613

3 130

3 437

3 683

4 189

4 587

5 033

5 223

5 845

6 204

6 368

6 964

180

2 406

2 899

3 277

3 630

3 950

4 529

4 830

5 335

5 631

6 037

6 477

6 935

7 623

200

2 467

2 967

3 286

3 783

4 162

4 755

5 176

5 614

5 980

6 405

6 845

7 398

7 998

220

2 694

3 160

3 491

4 068

4 420

5 129

5 191

5 732

6 180

6 888

7 268

7 759

8 530

240

2 784

3 215

3 781

4 170

4 670

5 232

5 548

6 108

6 582

7 362

7 699

8 187

9 013

260

2 912

3 384

3 873

4 429

4 764

5 426

5 822

6 492

6 832

7 693

8 112

8 836

9 458

280

3 032

3 576

4 097

4 523

4 901

5 768

6 230

6 665

7 262

8 114

8 441

9 411

9 748

300

3 102

3 749

4 320

4 621

5 138

6 033

6 494

7 168

7 625

8 234

8 817

9 524

10 295

320

3 345

3 892

4 476

4 918

5 473

6 039

6 774

7 475

8 045

8 669

9 144

9 911

10 921

340

3 433

4 174

4 593

5 142

5 569

6 328

6 954

7 870

8 381

8 973

9 847

10 603 11 383

360

3 632

4 187

4 920

5 283

5 931

6 700

7 321

8 135

8 853

9 492

9 992

10 908 11 962

Prisgruppe B + 34,3%,

C + 55,5%

Stigesnor eller 25 og 38mm sigebånd leveres valgfritt.

Flerfargete lameller: opp til 200cm høyde kr. 808,- , over 200cm høyde kr. 1614,-. Endeløs snor: + kr. 1104,- Sveiv + kr. 1175,- Motor - spør oss om pris. Wire-styring: + kr. 389,Felles overkasse:: + kr. 331,Max bredde 500cm og max høyde 500cm - spør oss om pris for mål som ikke står i tabellen.

A luminiums P ersienner 50mm

17


Informasjon Rullegardiner D E S IGN Faber rullegardiner leveres i 3 forskjellige utførelser, Futura, Large og Skylight. Alle kan leveres med kassett og sideprofiler. Futura leveres standard med bunnprofil innsydd i lomme. Bunnprofil i metall og metall kjede kan leveres mot pristillegg Large leveres standard med synlig bunnprofil i hvit, alu eller sort. B ES L A G Futura

Futura

tilbehør fås i følgende farger::

vegg/tak, hvit

hvit

endebeslag, hvit

grå

sort

Futura pyntedeksel, sett, medfølger

Large Hvit, grå, sort

Utsalgspriser Futura Rullegardiner med sideprofiler Kassett: til Futura rullegardin

Tillegg for sideprofiler Høyde

80

100

120

160

180

200

220

240

Uten børster

750

937

1124

1313

1500

1685

1872

2059

2249

Med børster

940

1124

1306

1491

237

1856

2040

2223

2408

Standard

40mm

70mm

Uten børster: Hvit, alu og sort Til børster: Hvit og alu

Rund h. 75 + d. 52mm

Large 27mm

18mm

Firkant h. 73 + d. 48mm

140

19mm

Til børster: Hvit og alu 30mm

Spør oss om pris.

Futura Rullegardin med wire-styring Til rullegardiner med kjedebetjening. Leveres med bunnprofil type V og Q Pristillegg kr. 415,- pr. sett Til Large: se egen pristabell.

Utsalgspriser Rullegardiner med eget stoff Bredde Høyde

100

120

140

160

180

200

220

170

2210

2315

2779

2968

3347

3663

3915

220

2463

2736

3031

3452

3852

Tillegg for tunge M, O, G : + 30% , tunge A, D, J, V, Q, R: + 22% Tillegg for tilklipping av stoff: kr 304- pr. rullegardin Tilleg for prøvestivning kr. 120,- (beregn min. 50x 100cm ekstra stoff)

18

R ullegardiner

Leveres med stivet stoff og selvruller. Stoffet kan ikke skjøtes. Ved bredder over 150cm må høyde være max. 150cm og omvendt. På rutete og stripete stoffer tas det forbehold om at noe skjevhet kan forekomme. Rett- og vrangside og topp og bunn på stoffet skal merkes tydelig..


S TANDARD S OLAVSKJERMING S TANDARD S OLSKJERMING Rullegardiner Futura Tunger, se priser i tabell

Tunge G: Håndtak med ø12 alurør i hvit eller matt alu. Høyde på bue = 8cm.

Tunge D: 19cm brede tunger. Høyde 11cm.

Tunge A: 12cm brede tunger. Høyde 11cm.

Tunge J: Tunge tilpasses gardinens bredde. Høyde 13cm.

Tunge M: Tunge tilpasses gardinens bredde. Høyde 13cm.

Tunge O: Tunge tilpasses gardinens bredde. Høyde 13cm.

Tunge R: Rund bunnprofil ø13mm i hvit, matt alu eller sort.

Tunge Q: Oval bunnprofil h. 23mm i hvit, alu cold, alu warm, brun og sort.

Tunge V: Flat bunnprofil h. 23mm i hvit, alu cold, alu warm, brun og sort.

Tunge U er med bunnprofil innsydd i lomme, og leveres som standard.

Nedtrekk til Rullegardiner med fjærbetjening L ÆRSTRO P P , p ris t illeg g k r. 9 9 , -

MAL JE ME D LÆ RS N O R, pr i s ti l l e gg k r . 99, -

Natur, brun og sort, med malje i alu eller messing.

Hvit-

Grå

Natur

Brun

Sort

L ÆRSNO R, p ris t illeg g k r. 9 9 , -

Natur

R ullegardiner

Brun

Sort

19


Rullegardiner Futura

(med fjær eller kjedetrekk) D ESI GN Faber rullegardiner leveres med plastkjede i høyre side som standard eller med fjærtrekk valgfritt.. Støysvak betjening og innebygget bremsefunksjon sikrer en problemfri funksjon. Oppgi om det skal være normalt opprull eller omvendt opprull. Ønskes metall underlist må dette opplyses ved bestilling. Tungeavslutninger kan leveres mot merpris. MÅ L TA GI NG BR EDDE Piggmål = Ferdig bredde Stoffmål = Piggmål I nisje = Nisjemål På list = Listmål Utenfor list = Listmål

- 0,3 cm - 2,6 cm - 0,3 cm - 0,3 cm + 5,0 cm

6 års garanti

HØYDE Høydemål beregnes som funksjonsmål. P RI SBEREGNI NG/SKJØTI NG Husk å sjekke prisgruppe, og stoffbredde. Dette er oppgitt på stoff-prøven. Ikke alle duker kan skjøtes, se symbol på prøven. Symbolene viser at max dukbredde er 225cm, og at duken ikke kan snues for å få større bredde. Dette symbolet alene, viser at max dukhøyde er 175cm og at duken kan skjøtes for å få større høyde

Minste bredde med fjær 40cm, med kjede: 25cm Rør: ø29, ø38 eller ø44mm

Bredde

GRUPPE

GRUPPE

GRUPPE

GRUPPE

A B C D E

Duker uten mål har 200cm bredde. Disse kan både snues og skjøtes.

Utsalgspriser Faber Futura Rullegardiner

Alle høydemål i tabellen er ferdige funksjonsmål.

Høyde

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

180

932

1094

1286

1454

1728

1943

2105

2765

3022

3196

3548

3689

3975

240

1069

1245

1456

1665

1962

2202

2421

3059

3366

3619

4031

4159

4501

300

1203

1396

1628

1875

2194

2461

2738

3358

3712

4041

4512

4630

5031

350

1338

1547

1800

2084

2430

2718

3055

3656

4054

4466

4992

5100

5560

180

1336

1555

1857

2140

2456

2713

3109

3872

4157

4487

4886

5310

5671

240

1570

1861

2218

2557

2994

3164

3806

4471

4894

5302

5762

6227

6786

300

1808

2165

2579

2977

3535

3613

4508

5072

5632

6115

6636

7145

7904

350

2042

2470

2940

3396

4075

4278

5206

5673

6371

6929

7510

8064

9022

180

1436

1709

2057

2312

2658

2981

3315

4175

4581

4824

5400

5600

5940

240

1758

2099

2516

2860

3266

3675

4310

5081

5588

5944

6626

6990

7372

300

2075

2486

2977

3410

3877

4369

5303

5983

6594

7063

7852

8384

8804

350

2393

2872

3438

3960

4484

5064

6298

6889

7601

8183

9075

9773

10234

180

1675

2025

2391

2761

3052

3491

3833

4700

5164

5602

5910

6537

6871

240

2057

2377

2799

3238

3661

4158

4856

5548

6112

6676

7095

7805

8189

300

2441

2724

3208

3717

4268

4826

5878

6395

7065

7752

8282

9073

9512

350

2823

3076

3616

4193

4872

5497

6903

7243

8015

8826

9468

10341

10829 10939

180

3287

3681

4268

4943

5696

6307

6868

7764

8497

8850

9502

10136

240

4576

4812

5267

5907

6527

7163

8230

9590

10750

11230

12553

13867

15389

300

5864

5942

6266

6870

7360

8019

9593

11415

13005

13610

15609

17597

19838

350

6933

7073

7266

7830

8189

8874

10955

13239

15260

15986

18660

21325

24288

Tunge A, D, J, V, Q, R

361

427

490

558

622

687

753

817

884

950

1014

1079

1143

Tunge M, O, G

558

626

696

767

835

905

975

1044

1114

1184

1252

1323

1393

1161

1288

1418

1545

1677

1804

1932

2061

2190

2320

2447

GRUPPE

Kassett

Metall kjede: stål + kr. 225,Messing, kobber, titan og sort. + kr.315,-

20

,

Kassett: leveres i hvit, alufarge og sort

R ullegardiner

Motor: pris på forespørsel. Garanti m/motor: 2 år


S TANDARD S OLAVSKJERMING S TANDARD S OLSKJERMING Rullegardiner Large

(med kjede eller motor) D ESI GN Faber Rullegardiner Large betjenes enten med kjedetrekk eller motor, og er beregnet for middels og store vinduer. Large leveres alltid med synlig bunnprofil i aluminium., i farge hvit,alu eller sort. Oppgi om det skal være normalt opprull eller omvendt opprull.

MÅ L TA GI NG P RI SBEREGNI NG/SKJØTING se forrige side

6 års garanti Minste bredde med kjede: 50cm, m/motor: 60cm

Bredde

GRUPPE

GRUPPE

GRUPPE

GRUPPE

GRUPPE

A B C D E

Rør: ø52, eller ø65 mm

Utsalgspriser Rullegardiner Large med alu bunnprofil

Høyde

100

150

200

250

300

350

400

450

200

2295

2425

3395

4002

4502

5162

6131

6982

300

2597

2938

3725

4257

5151

5907

6812

9686

400

2874

3470

4257

4843

5620

6429

7621

10431

200

3257

3576

4843

5726

6535

8430

10367

11282

300

3470

4002

5269

6152

6854

8898

10792

11708

400

4087

4449

5939

6918

7961

9749

11921

13240

200

3778

4087

5279

7003

8344

10452

12517

14156

300

4194

4577

5577

7536

9728

11112

13624

14773

400

4747

5215

6365

8302

10409

11495

14475

15241

200

5215

5535

6493

8728

10771

11921

15114

16072

300

5684

6173

6982

9409

11708

12602

15752

16902

400

6301

6876

7876

10750

12772

13730

16178

17711

200

7663

8195

10324

12730

13730

14901

16923

18413

300

8621

8557

12261

15539

17987

21393

21181

22138

400

9686

10175

12751

16902

24054

22777

23629

25544

3759

4595

5430

6266

7519

8772

10025

11278

Kassett

Pyntedeksel + kr. 51,- pr.stk, hvit, grå, eller sort Husk å oppgi farge på bunnprofil.

Motor: pris på forespørsel Garanti m/motor: 2 år

R ullegardiner

Kassett, hvit, alu eller sort 110mm

112mm

Large leveres med alu underlist i farge hvit, alu eller sort

Tillegg for sideføringer: Med wirestyring

Med sideprofiler

Høyde

Pris

200

940

300

1044

400

1149

200

2193

300

3446

400

4281

21


Multishade

STANDARD UTFØRELSE

KASSETTER SMALL

MEDIUM

52mm

40mm

75mm

54mm

Kassett levers mot pristilleg i størrelse Medium eller Small, avhengig av gardinens størrelse.. Begge kassetter fås i hvit, alu eller sort.

UNDERLISTER Standard underlist

Lukket underlist (pristillegg)

Multishade leveres i samme utførelse som Rullegardin

22

Futura, men kommer med monteringsprofil i hvit eller grå

Faber Multishade leveres med Standard underlist. men kan også bestilles

som standard. Oppgi også om det skal være tak-eller vegg-

med en elegant lukket underlist mot pristillegg.

montering. Kassett kan leveres mot tillegg i pris.

Begge underlister fås i hvit, alu eller sort.

M ultishade


S TANDARD S OLAVSKJERMING S TANDARD S OLSKJERMING Multishade D ESI GN Faber Multishade er et spennende produkt som kombinerer det beste fra rullegardiner og persienner. Multishade har to lag med semi-transparente striper som kan forskyves for å regulere innsyn og sollys. Når stripene i duken overlapper er det stengt for innsyn og sollys, og når stripene forskyves får du mulighet for å få lys inn og se ut. Faber Multishade leveres med 3 forskjellige bredder på stripene i tekstilen og i et flott utvalg i klassiske farger og strukturer. Systemet er det samme som på Futura Rullegardiner, og rullen kan også everes i en elegant kassett som fås i 3 forskjellige farger: hvit, alu og sort, mot pristillegg. MÅ L TA GI NG Ved montering inne i nisjen oppgis nisjemål. Weba trekker fra nødvendig klaring. Ved montering på vegg oppgis produksjonsmål. P RI SBEREGNI NG Husk å sjekke prisgruppe. Dette er oppgitt i prøve-boken. Kassett kan leveres som tilvalg, mot pristillegg. Tekstilene i Multishade kan ikke skjøtes. Se info i prøveboken vedrørende maks høyde og bredde. Ønskes lukket underlist kan dette leveres mot pristillegg (se tabell).

6 års garanti Minste bredde: 30cm

Utsalgspriser Rullegardiner Multishade, prisgruppe A

Bredde Høyde

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

60

3343

3584

4034

4202

4698

4965

5328

5611

5884

6319

6688

7052

80

3354

3696

4066

4463

4846

5212

5615

6018

6295

6841

7176

7461

100

3511

4004

4258

4672

5049

5525

6035

6283

6819

7118

7528

7866

120

3711

4073

4530

4906

5359

5945

6352

6838

7185

7457

8070

8486

140

3709

4292

4794

5089

5595

6173

6627

7071

7644

8204

8613

9050

160

3926

4422

4934

5434

6039

6446

7067

7476

8156

8507

9126

9371

180

4056

4657

5061

5749

6100

6705

7209

7941

8441

8880

9507

10170

200

4155

4698

5322

6031

6550

7075

7568

8115

8710

9259

9910

10371

220

4344

4917

5565

6087

6610

7493

7887

8615

9177

10028

10584

10890

240

4417

5100

5841

6255

6970

7792

8275

8882

9662

10172

10885

11559

260

4474

5217

5990

6455

7200

7887

8632

9317

10110

10633

280

4586

5382

6186

6681

7452

8178

8962

9686

10532

11066

300

4700

5544

6380

6907

7702

8471

9292

10058

10956

11497

Lukket underlist

273

336

398

455

519

579

638

700

758

821

883

941

Kassett

859

933

1008

1083

1157

1232

1307

1381

1456

1531

1605

1680

Prisgruppe B: +16% Prisgruppe C: + 38% Prisgruppe D: + 67%

Metall kjede: stål + kr. 225,-

M ultishade

23


Lamellgardiner

Minste bredde: 40cm MODELLER (pris som tabell)

24

V5 + H5

(H5 har park./betj. i høyre side)

V25 + H25

(H25 har park./betj. i høyre side)

V7 + H7

(H7 har park. h. og betj. i v. side)

V27 + H27

(H27 har park./betj. i høyre side)

V9 + H9

(H9 har betjening i høyre side)

V28 + H28

(H28 har park. v. og betj. i h. side)

L amellgardiner


S TANDARD S OLAVSKJERMING S TANDARD S OLSKJERMING DESIGN Faber lamellgardiner leveres i et stort modell-utvalg, og kan løse de fleste solavskjermingsbehov. I tillegg til forskjellige modeller til rette vinduer og skråvinduer, gir Faber lamellgardiner også muligheter for løsninger med horisontalt og vertikalt buete anlegg. Også til takvinder er lamellgardiner en god løsning, og kan leveres med lameller med aluminiums-belagt bakside som har en varmedempende effekt. Alle varianter kan i tillegg utstyres med motor, som kan styre både dreining av lameller og åpning/lukking av gardinene. Motorene kan også utstyres med timer for tidsbestemt styring av lamellene.

Gavlvinduer

Takvinduer

Faber lamellgardiner leveres i en meget lekker utførelse med buet front, og har en unik løsning der lamellene kan parkeres helt ut i sidene på skinnen. Programmet leveres med lameller i et meget bredt utvalg av farver og kvaliteter. Spesielt vil vi fremheve det store utvalget i flammehemmet Trevira CS, som kan vaskes ved 30 grader. MÅLTAGING Til lamellgardiner skal det alltid oppgis nisjemål for modeller som monteres innvendig i karm, og produksjonsmål for modeller som monteres på vegg. Husk at vi må ha mål på alle vinduets kanter når det er skråvinduer.

6 års garanti Buevinduer SPESIALMODELLER (pristillegg)

V33 + H33 Skråvindu

V40 + H40 Vertikal bue

V50 + H50

Max lamellengde 200cm Max skinnelengde 450cm

(H33 har park./betj. i høyre side)

V35 + H35

Skråvindu

V90 + H90 Horisontal bue

V40 + H40

Plafond Veggløsning

Max lamellengde 300cm Max skinnelengde 400cm

(H35 har park. i h. og/betj. i v. side)

EGENSKAPER Elegant profil med avrundet front.

Plafond Takløsning

Lameller som kan parkeres helt ut i siden på skinnen.

Ved vindusvask: Parkering kan oppheves hurtig og enkelt.

L amellgardiner

Beslag som ikke viser når skinnen henges opp.

25


Lamellgardiner

250mm Lamellgardiner, pris på forespørsel 127mm Lamellgardiner, prisgruppe 0

Bredde Høyde

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

1491 1568 1676 1708 1794 1814 1940 1945 2050 2123 2204

1741 1851 1903 1972 2067 2204 2267 2366 2426 2501 2535

1964 2054 2151 2259 2304 2418 2490 2652 2722 2846 2867

2164 2321 2453 2539 2570 2756 2889 2970 3012 3150 3207

2528 2679 2756 2800 2848 2958 3082 3293 3357 3563 3668

2635 2719 2819 2991 3094 3201 3288 3463 3530 3772 3900

2805 2977 3072 3331 3339 3543 3613 3865 4005 4126 4193

3069 3244 3368 3444 3665 3830 3975 4050 4317 4366 4557

3239 3444 3621 3780 3851 4029 4236 4454 4552 4765 4897

3562 3667 3926 3997 4112 4296 4455 4737 4926 4994 5168

3714 3805 4044 4190 4444 4511 4716 4932 5055 5268 5535

4,6

5,0

5,8

6,6

7,4

8,2

9,0

9,8

10,6

11,0

11,4

Parkering i cm (2-delt)

Prisgruppe A: + 13,6% Prisgruppe B: + 40,9% Prisgruppe C: + 68,8% Prisgruppe D: + 93,2% Prisgruppe E: + 120,6%

89mm Lamellgardiner, prisgruppe 0

Bredde Høyde

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

2022 2122 2269 2309 2428 2457 2627 2634 2776 2874 2984

2358 2503 2578 2669 2797 2984 3068 3204 3283 3386 3432

2657 2783 2912 3061 3120 3276 3374 3591 3684 3853 3879

2928 3143 3318 3440 3477 3733 3913 4023 4077 4261 4341

3421 3628 3731 3788 3853 4005 4173 4460 4544 4824 4966

3566 3682 3818 4046 4191 4292 4453 4689 4782 5106 5282

3797 4028 4159 4511 4521 4717 4873 5233 5422 5583 5679

4156 4392 4562 4665 4962 5183 5378 5482 5847 5914 6171

4388 4665 4901 5118 5212 5454 5733 6029 6162 6454 6631

4820 4964 5314 5413 5567 5817 6071 6412 6496 6760 6998

5029 5153 5476 5672 6017 6110 6384 6678 6842 7133 7495

6,2

7,0

8,2

9,0

10,2

11,0

12,2

13,0

14,2

15,0

16,2

Parkering i cm (2-delt)

Prisgruppe A: + 13,6% Prisgruppe B: + 48,3% Prisgruppe C: + 54,6% Prisgruppe D: + 88,7% Prisgruppe E: + 110,7%

Tak-, gavl- og buevinduer: pris på forespørsel Tillegg for motor: pris på forespørsel Veggbeslag 60-108mm: kr. 54,- pr. stk Plafond tillegg: 3620,- pr. anlegg Monobetjening m/kjede: kr. 595,-

63mm Lamellgardiner, prisgruppe A

Bredde Høyde

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

100 120 140 160 180 200 220

3505 3678 3935 4005 4215 4261 4556

4089 4345 4469 4632 4854 5176 5321

4611 4824 5052 5310 5414 5681 5851

5081 5452 5757 5968 6035 6472 6787

5935 6292 6469 6576 6688 6950 7240

6187 6388 6626 7022 7268 7522 7727

6590 6990 7219 7828 7846 8322 8488

7212 7620 7912 8093 8609 8994 9335

7613 8093 8507 8876 9046 9463 9953

8364 8614 9223 9393 9664 10096 10537

8728 8941 9501 9842 10444 10602 11079

8,6

9,8

11,4

13,0

14,6

16,2

17,4

19,0

20,6

22,2

23,8

Prisgruppe B: Prisgruppe C: Prisgruppe D: Prisgruppe E:

+ 7% + 17% + 49% + 72%

Parkering i cm (2-delt)

26

Tak-, gavl- og buevinduer: pris på forespørsel Tillegg for motor: pris på forespørsel Veggbeslag 60-108mm: kr. 54,- pr. stk. Plafond tillegg: 3620,- pr anlegg Monobetjening m/kjede: kr. 595-

Tak-, gavl- og buevinduer: pris på forespørsel Tillegg for motor: pris på forespørsel Veggbeslag 60-108mm: kr. 54,- pr. stk. Plafond tillegg: 3620- pr. anlegg

L amellgardiner


S TANDARD S OLAVSKJERMING S TANDARD S OLSKJERMING 6 års garanti

Lamellgardiner 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

500

520

540

560

580

600

3994 4114 4358 4581 4602 4829 5055 5405 5456 5591 5831

4228 4408 4680 4843 5061 5149 5475 5675 5982 6074 6114

4459 4735 5004 5257 5387 5525 5689 5858 6220 6400 6499

4646 4862 5117 5394 5463 5882 6001 6327 6500 6607 6772

4831 5045 5355 5603 5726 6058 6139 6456 6634 6839 6969

5009 5366 5622 5781 6099 6300 6437 6715 6918 7157 7303

5217 5575 5812 6088 6107 6540 6755 6899 7260 7376 7863

5368 5626 6045 6324 6338 6666 6949 7370 7573 7834 8211

5758 6065 6214 6537 6688 6945 7265 7554 7931 8246 8423

5812 6212 6597 6772 6836 7432 7713 8022 8111 8661 8782

5996 6397 6790 7095 7203 7648 7748 8343 8599 8882 9202

6201 6640 6931 7283 7526 7748 8035 8472 9016 9121 9604

6534 6928 7054 7457 7954 8004 8612 8935 9160 9400 9879

6933 7106 7330 7977 8060 8299 8741 9369 9599 9994 10361

7052 7486 7742 8065 8438 8941 9226 9559 10008 10084 10744

12,2

13,0

13,8

14,6

15,4

16,2

16,6

17,0

17,8

18,6

19,4

20,2

21,6

22,4

23,2

Skinne fås i hvit, alu og sort. Bunnvekt og kjede fås i hvit grå eller sort. Bunnvekt uten kjede fås i hvit. Metall kjede til betjening: kr. 202,Metall kjede bunn: kr. 202-

Tillegg skråanlegg: kr 2460-

Største bredde: 700cm pris på forespørsel.

(anbefales ikke til delt parkering).

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

500

520

540

560

580

600

5408 5571 5903 6200 6232 6538 6844 7313 7386 7572 7894

5725 5966 6337 6556 6853 6967 7411 7684 8096 8224 8278

6036 6409 6774 7117 7294 7479 7701 7932 8422 8663 8798

6290 6582 6926 7301 7397 7962 8126 8567 8801 8947 9172

6538 6830 7248 7589 7750 8203 8312 8742 8981 9261 9436

6779 7267 7610 7827 8256 8528 8716 9092 9365 9688 9889

7065 7545 7867 8242 8270 8854 9146 9340 9832 9989 10647

7269 7617 8184 8562 8581 9025 9405 9975 10251 10606 11117

7799 8215 8415 8850 9055 9403 9839 10229 10736 11163 11402

7867 8415 8933 9172 9253 10062 10449 10862 10986 11728 11890

8117 8660 9191 9606 9751 10355 10493 11294 11644 12027 12459

8397 8990 9384 9861 10188 10491 10879 11467 12207 12347 13006

8847 9379 9550 10101 10769 10839 11659 12098 12404 12728 13377

9386 9620 9928 10799 10912 11236 11836 12684 12996 13533 14029

9548 10136 10482 10919 11427 12105 12492 12943 13552 13655 14545

17,0

18,2

19,0

20,2

21,0

22,2

23,4

24,2

25,4

26,2

27,4

28,2

29,4

30,6

31,8

Skinne fås i hvit, alu og sort. Bunnvekt og kjede fås i hvit grå, sort. Bunnvekt uten kjede fås i hvit. Metall kjede til betjening: kr. 202Metall kjede bunn: kr. 202,-

Største bredde: 700cm pris på forespørsel.

Tillegg skråanlegg: kr 2460-

(anbefales ikke til delt parkering).

100 120 140 160 180 200 220

320

340

360

380

400

420

440

460

480

500

520

540

560

580

600

9382 9666 10245 10761 10812 11345 11879

9933 10355 10994 11380 11895 12093 12862

10474 11123 11757 12351 12658 12983 13370

10917 11424 12024 12672 12838 13816 14103

11347 11853 12584 13172 13452 14241 14425

11767 12610 13211 13587 14330 14805 15125

12260 13099 13655 14304 14350 15370 15874

12612 13216 14206 14861 14890 15666 16325

13534 14257 14605 15359 15715 16323 17076

13659 14605 15503 15916 16063 17464 18133

14087 15030 15954 16672 16927 17973 18210

14575 15603 16287 17114 17685 18208 18882

15354 16278 16577 17531 18693 18813 20239

16290 16696 17230 18743 18943 19503 20544

16570 17594 18192 18955 19833 21011 21679

25,0

26,6

28,2

29,4

31,0

32,6

34,2

35,8

37,0

38,6

40,2

41,8

43,4

45,0

46,6

Skinne fås i hvit, alu og sort. Bunnvekt og kjede fås i hvit grå, sort. Bunnvekt uten kjede fås i hvit. Metall kjede til betjening: kr. 202,-

Største bredde: 700cm pris på forespørsel.

Tillegg skråanlegg: kr 2460,-

Antall veggbeslag: 0-150 = 2 stk 150-250 = 3 stk 250-350 = 4 stk 350-450 = 5 stk 450-550 = 6 stk 550 + = 7 stk

L amellgardiner

27


Trepersienner 50 og 70 mm DESIGN 50MM 50mm Trepersienner leveres i standard utførelse i serien Legno/Colonial i ca 40 forskjellige beisfarger. I tillegg kan 50mm også leveres i en rekke spesialutførelser mot tillegg i pris: Office/Buro + 30% High Gloss + 30% Luis XVI + 198% Sunset + 60% Decape + 70% Brocante + 76% Technical wood + 116% Minste fakturerbare mål på spesialkolleksjoner: 1,25 m2 pr. produkt. Standard stigesnor: 3 mm 25mm stigebånd + kr. 236- pr. m2 38mm stigebånd + kr. 236,- pr. m2 Modell Antikk ( kun Colonial): + 958,-

DESIGN 70MM 70mm Trepersienner leveres som standard i serien Legno i beiset utførelse. Denne serien kan i tillegg leveres med buete lameller i 75mm bredde. Office (malte farger) + 30% Standard stigesnor : 3 mm 38mm stigebånd: + kr. 446,- pr. m2 Buete lameller: + 50% Modell Antikk ( kun Colonial): + 958,-

6 års garanti

Minste bredde 30cm - ved bredde under 60cm er vri og hev i hver sin side.

Utsalgspriser 50 og 70mm Trepersienner

Bredde Høyde

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

60

2697

2697

2697

2697

3021

3453

3884

4316

4748

5179

5611

5700

6108

80

2697

2697

2877

3453

4028

4604

5179

5755

6330

6906

7481

7601

8143

100

2697

2877

3597

4316

5035

5755

6474

7193

7913

8632

9351

9501

10179

120

2697

3453

4316

5179

6042

6906

7769

8632

9495

10359

11222

11401

12215

140

3021

4028

5035

6042

7050

8057

9064

10071

11078

12085

13092

13301

14251

160

3453

4604

5755

6906

8057

9208

10359

11509

12660

13811

14962

15201

16287

180

3884

5179

6474

7769

9064

10359

11653

12948

14243

15538

16833

17101

18323

200

4316

5755

7193

8632

10071

11509

12948

14387

15826

17264

18703

19001

20359

220

4748

6330

7913

9495

11078

12660

14243

15826

17408

18991

20573

20902

22395

240

5179

6906

8632

10359

12085

13811

15538

17264

18991

20717

22443

22802

24430

260

5611

7481

9351

11222

13092

14962

16833

18703

20573

22443

24314

26184

28054

280

6042

8057

10071

12085

14099

16113

18127

20142

22156

24170

26184

28198

30212

300

6474

8632

10790

12948

15106

17264

19422

21580

23738

25896

28054

30212

32370

Minste fakturerbare mål på spesialkolleksjoner: 1,25 m2 = kr. 4495,- pr. produkt + prosenttillegg for kolleksjonen. Betjening med endeløs snor eller motor - se side 30

28

300

T repersienner 50 og 70mm


S TANDARD S OLAVSKJERMING S TANDARD S OLSKJERMING Trepersienner 35 og 25mm DESIGN 35MM 35mm Trepersienner leveres i standard utførelse i serien Colonial/ Legno i ca 40 forskjellige beisfarger. Standard stigebånd: 3mm 16mm stigebånd + kr. 510,- pr. m2 Max størrelse: Br. 200cm * H. 350cm Modell Antikk ( kun Colonial) + 958,-

DESIGN 25MM 25mm Trepersienner leveres som standard i serien Colonial/Legno i beiset utførelse i ca 40 farger. Pris som 35mm + 10%. Standard stigebånd: 3mm 16mm stigebånd: + kr. 482,- pr. m2 Max størrelse: Br. 140cm * H. 250cm

6 års garanti

Minste bredde: 30cm

Utsalgspriser 35mm Trepersienner

Bredde Høyde

60

80

100

120

140

160

180

200

60

2874

2874

2874

2874

3218

3678

4138

4598

80

2874

2874

3065

3678

4291

4904

5517

6130

100

2874

3065

3831

4598

5364

6130

6896

7663

120

2874

3678

4598

5517

6437

7356

8276

9195 10728

140

3218

4291

5364

6437

7509

8582

9655

160

3678

4904

6130

7356

8582

9808

11034

12260

180

4138

5517

6896

8276

9655

11034

12413

13793

200

4598

6130

7663

9195

10728

12260

13793

15325 16858

220

5057

6743

8429

10115

11800

13486

15172

240

5517

7356

9195

11034

12873

14712

16551

18390

260

5977

7969

9961

11954

13946

15938

17930

19923

280

6437

8582

10728

12873

15019

17164

19310

21455

300

6896

9195

11494

13793

16091

18390

20689

22988

25mm Trepersienner: pris som tabell + 10% Betjening med endeløs snor eller motor - se side 30

T repersienner 35mm

29


Informasjon Trepersienner .

KOLLEKSJONER Weba trepersienner leveres i et fantstisk utvalg og i mange forskjellige utførelser. Under har vi vist et lite utvalg av de mest solgte kolleksjonene, men det finnes mange andre kolleksjoner vi ikke får vist her. Har du behov for spesielle farger eller effekter er det bare å kontakte oss, så er vi behjelpelig med å finne den riktige løsningen.

LAMELLER Utvalget i lameller er også stort - standard leveres lameller i 3mm tykkelse, men man kan også få 5mm tykke lameller - eller buete lameller, og lamellbredde helt opp til 90mm.

STIGEBÅND Spør oss også om spesialdesign på stigebånd. Under er vist et lite utvalg, men det finnes mange flere kolleksjoner.

Colonial,

serien består av 45 beisede og malte farger

101

103

198

Buro, serien består av 12 farger i lyse og beige toner

473

454

1712

114

120

481

463

1717

1715

1610

1622

.

475 .

Decape, serien består av 12 aldrede farger

1708

.

1713 .

Technical wood, serien består av 16 farger med markert tremønster

1621

1625

1615

Stendard snorer og bånd, fås i 23 farger Spesialdesignete stigebånd, fås i 38mm til 50 og 70mm lameller. Spør oss om pris.

Stitch, fås i 3 farger

30

Velvet, fås i 24

farger

T repersienner

Jasper, fås i 10

farger


S TANDARD S OLAVSKJERMING S TANDARD S OLSKJERMING Informasjon Trepersienner .

U TFØRELSE

MÅLTAGING

Weba trepersienner er produsert i beiset abachiwood med matt lakkert finish. Stigebånd og snorer leveres i 23 valgfrie farger. Lamelltykkelse 3 eller 5 mm.

BREDDE Ferdig bredde = +/- 0 cm. Lamellbredde = ferdig bredde - 1cm I nisje = nisje mål - 1 cm.

Abachiwood er en lett tresort fra Afrika (men ikke utrydningstruet) med stabile egenskaper som beholder sin form, men vridning kan oppstå i fuktige omgivelser.

HØYDE Ferdig høyde = vindushøyde + evt. tilleg for parkeringshøyde. Husk at når vinduet åpnes innover må du ta hensyn til persiennens parkeringshøyde (i oppheist tilstand) og evt. montere persiennen tilsvarende høyere.

Lameller og stigebånd leveres med 6 års garanti mot falming

.

ALTE RNATIVE MODELLER

Endeløs snor

Modell antikk

BETJENING

Sp e sia lf a r g e r (min 8m2): Fle r e f a r g e r i e n p e r sie nne : Fla mme h e mme nd e la kk (b la nk): U b e h a nd le t p e r sie nne : f r a tr e kk

Mode ll A nt ikk ( ku n C o l o n i a l ) : + 95 8,End e løs snor : + k r . 1885 ,Sve iv t il 3 5 , 5 0 o g 7 0 m m : + k r . 3 82 0 ,Mot or st yr ing: pris på forespørsel

Ho r i s o n t a l m o d e l :

Betjening med motor

FARGER

Per sie nne r som ve i e r m e r e n n 18k g b ø r b et je ne s m e d sv e i v e l l e r m o t o r .

WIRESTYRING

Betjening med sveiv

+ k r . 354, -

+ + + -

kr . 747, - p r. m2 kr . 547, - p r. s tk kr .1130, - p r. m2 kr . 350, - p r. m2 

M o d e ll i skr å ta k : + kr . 511, -

Dimensjoner PARKERINGSHØYDE

25 mm

25 mm

35 mm

35 mm

50 mm

50 mm

70 mm

70 mm

PERSIENNE

STIGEBÅND

SNORER

STIGEBÅND

SNORER

STIGEBÅND

SNORER

STIGEBÅND

SNORER

50 cm

15 cm

11,5 cm

13,5 cm

11,5 cm

12 cm

11 cm

15 cm

14 cm 18 cm

100 cm

24,5 cm

19 cm

20 cm

18 cm

17,5 cm

15 cm

19 cm

150 cm

34 cm

27 cm

25 cm

24 cm

22,5 cm

20 cm

23 cm

22 cm

200 cm

43 cm

35 cm

32 cm

30 cm

27 cm

23,5 cm

27 cm

26 cm

250 cm

51 cm

42 cm

38 cm

36 cm

32 cm

27,5 cm

31 cm

30 cm

44 cm

42 cm

37 cm

31,5 cm

34 cm

34 cm

300 cm Max. areal

3,0 m2

5,0 m2

Bredde

Min. 30 cm

Max. 140 cm

Min. 30 cm

Max. 200 cm

Min. 30 cm

Max. 300 cm

Min. 30 cm

Max. 300 cm

Høyde

Min. 30 cm

Max. 250 cm

Min. 30 cm

Max. 350 cm

Min. 30 cm

Max. 350 cm

Min. 30 cm

Max. 350 cm

Vekt pr. m2

1,85 kg

2,0 kg

7,5 m2

2,1 kg

T repersienner

7,5 m2

2,1 kg

31


Pinnevevsjalusi

32

P innevev


S TANDARD S OLAVSKJERMING S TANDARD S OLSKJERMING Pinnevevsjalusi MÅLTAGING BREDDE Ferdig bredde = +/- 0 cm. Sjalusibredde = ferdig bredde. I nisje = nisjemål - 1 cm.

HØYDE Ferdig høyde = vindushøyde + evt. tillegg for parkeringshøyde. Husk at når vinduet åpnes innover må du ta hensyn til sjalusiens parkeringshøyde. For rullegardin vil dette si ca 15 cm og for liftgardin ca 20 cm.

PRISBEREGNING Både for liftgardin og rullegardin skal det beregnes tillegg for evt. kantebånd. Betjening med kjede er kun

tilgjengelig på Liftgardiner.

DESIGN Pinnevevsjalusi er produsert i abachiwood og leveres som rullegardin med rullen nede, med kjedetrekk (rullen oppe) eller som liftgardin. Velg mellom over 50 ulike mønstre og farger, og eventuelt kantebånd i 20 ulike farger. Pinnevevsjalusi leveres med kappe i topp, for å skjule gardinens snorgjennomføringer. Max bredde 150 cm. Max høyde 300 cm Minste bredde: 30cm

ROLL-UP med rullen nede og snortrekk. Her er vist med og uten kappe.

LIFTGARDIN med snortrekk og kappe som skjuler snortrekksdelene.

RULLEGARDIN med kjede og rullen oppe

Pinnevevsjalusi / Rullegardin / Liftgardiner

Høyde Bredde

60

70

80

90

100

110

120

130

Tillegg for kjede 140

150

Høyde

100

1576

1795

2058

2233

2452

2693

2912

3131

3350

3569

100

218,-

125

1839

2124

2386

2649

2934

3196

3459

3722

4006

4269

125

280,-

150

2124

2452

2759

3065

3393

3700

4028

4335

4641

4970

150

346,-

175

2364

2759

3131

3481

3853

4203

4576

4926

5298

5648

175

401,-

200

2693

3087

3503

3897

4313

4729

5123

5539

5933

6349

200

455.-

225

2956

3415

3875

4335

4773

5232

5692

6130

6590

7050

225

510,-

250

3240

3744

4247

4751

5232

5736

6240

6743

7247

7728

250

554,-

EKSTRA INFORMASJON Tillegg for kantebånd: + 7% Tillegg Design Boga: + 20% Tillegg Design Palmar: + 58% Boga + Palmar leveres opp til 180cm bredde

P innevev

33


R ABATTERTE PRODUKTER

50% rabatt Så langt lageret rekker

Designlodd Metall, for kjede/endeløs snor art. M-KJ-M M-KJ-XL

farge cm Kjede, M Kjede, XL Sett inn fargkode

Designlodd Metall, for snortrekk

ant uts.pris 1 237,1 323,-

art. M-SN-S M-SN-M

farge cm Snortrekk, S Snortrekk, M Sett inn fargekode

ant uts.pris 1 112,1 249,

Metall

matt gull

sort stål

krom

kobber

børst.stål

ant.mess.

matt alu

MG

SST

KR

KO

BS

AM

MA

Designlodd Tre, for kjede/endeløs snor farge cm Kjede, M Kjede, XL Sett inn fargekode

art. T-KJ-M T-KJ-XL

Tre

Designlodd Tre, for snortrekk

ant uts.pris 1 220,1 298,1

farge cm Snortrekk, S Snortrekk, M Sett inn fargekode

ant uts.pris 1 104,1 220,

Str. S leveres uten metalltopp

sort

bleket hvit

natur

rød kirsebær

hvit

valnøtt

BK

BW

N

RC

W

WN

Designlodd Acryl, for kjede/endeløs snor art. A-KJ-M A-KJ-XL

farge Kjede, M Kjede, XL

cm

ant uts.pris 1 298,1 387,-

Sett inn fargekode

Akryl

34

art. T-SN-S T-SN-M

Designlodd Acryl, for snortrekk art. A-SN-S A-SN-M

farge Snortrekk, S Snortrekk, M

cm

Sett inn fargekode

ant uts.pris 1 168,1 298,

Str. S leveres uten metalltopp

hvit spettet

hvit stripet

hvit m/sort

brun spettet

sort blank

P005

P002

P004

P001

PBGL

D esignlodd


S TANDARD S OLAVSKJERMING S TANDARD S OLSKJERMING

R ABATTERTE PRODUKTER

50% rabatt Så langt lageret rekker

Designlodd Plexi, for kjede/endeløs snor art. P-KJ-M P-KJ-XL

Plexi

farge cm Kjede, M Kjede, XL Sett inn fargekode

ant uts.pris 1 237,1 323,-

Designlodd Plexi, for snortrekk art. P-SN-S P-SN-M

farge cm Snortrekk, S Snortrekk, M Sett inn fargekode

ant uts.pris 1 112,1 237,

Str. S leveres uten metalltopp

perlemor

messing

kobber

sølv

grønt blad

plexi bobler

plexi klar

sølv strå

R038

R206-M

R206-K

R206-S

R023

GB

GC

R035

ikke S

kun M

ikke S

kun M

ikke XL

kanel

natur bambus

grønt gress

rødt gress

sort bambus

brunt gress

grønn bast

R003

R007

R010-G

R010-R

R014

R034

R054

ikke XL

ikke XL

kun M

Designlodd Krystall, for kjede/endeløs snor

Krystall

art. K-KJ-M K-KJ-M K-KJ-XL K-KJ-XL

farge cm Plexi kjede, M Hvit/sort kj. M Plexi kjede, XL Hvit/sort kj. XL Sett inn fargekode

ant uts.pris 1 418,1 598,1 560,1 792,

Designlodd Krystall, for snortrekk plexi m/krystall

hvit m/krystall

sort m/krystall

PSW

WSW

BSW

art. K-SN-M K-SN-M

farge cm Plexi snortrekk, M Hvit/sort snortr. M Sett inn fargekode

ant uts.pris 1 407,1 607,-

STØRRELSER:

XL

M

S

Til kjede og endeløs snor

Til kjede og endeløs snor eller snortrekk

Til snortrekk

ø28x108mm

ø20x78mm

D esignlodd

ø14x46mm

35

Standard solavskjerming 2017 kompr mf ferdig 2sxa  

https://www.weba.no/s/standard-solavskjerming-2017-kompr-mF-ferdig-2sxa.pdf

Standard solavskjerming 2017 kompr mf ferdig 2sxa  

https://www.weba.no/s/standard-solavskjerming-2017-kompr-mF-ferdig-2sxa.pdf