Page 1

S kinnesystemer


Funksjonelle gardinskinner

Alu-skinner, s. 6

System Prosjekt, s. 4 - 5

Duo Track s. 8 - 9

ø28 Round, s. 10

Metro hvit, s. 11


Luna og Lime, s. 12 - 15

Arco snortrekk-skinne, s. 16 - 17

Motoriserte skinner, s. 18 - 19

Dekorbrett, s. 20 - 21

Takhengere og førestenger, s. 7

Panel-skinner, s. 23 - 31


Prosjekt-skinner

Prosjekt-skinner, posepakket lengde 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 350 400 450 500 600

Beslag: max 80cm avstand

Posepakket Hvit, alu, sort, bronse: 14 glidere pr. m 2 endelokk 2 stoppere Posepakket Borrelås:

ALU kvantum 0 - 60 m 61 - 180 m kappet på mål

ART. NR. enhet pr. m pr. m pr. m

TG 0006 uts.pris 106,96,143,-

TG 2006 uts.pris 118,106,160,-

TG 0037

9,70/stk TG 0030

100 stk TG 0030S, sort

9cm VINKEL

23,00 /stk TG 0040 alu-farget 31,50 /stk TG 2040 hvit ,-

ENDEBESLAG/HJØRNE

7,80 /stk TG 0041 6,60 /stk 100 stk stk

6cm VEGGBESLAG PLAST

16,20 /stk TG 0035 11,20 /stk 100 stk /pk TG 0035 S, sort

SKJØTESTYKKE

4

43,00/stk TG 0081

TG 0091 Hjørne

25,20 /stk

12,95 /stk 9,10 /stk

16,30 /stk 26,25 /stk

20/25cm VINKEL

32,55 /stk TG 0051 Natur 20 cm 79,80 /stk 42,00 /stk TG 0052 Natur 25 cm 82,95 /stk

SKINNE I SORT OG BRONSE sort TG2006 S

TG 0090 Endebeslag

TG 8006 uts.pris 145,131,195,-

5cm VINKEL

29,19 /stk TG 0031 alu-farget 24,90 /stk TG 2031 hvit /stk

14cm VINKEL

25,20 /stk TG 0050 alu-farget 33,60 /stk TG 2050 hvit ,-

ART. NR. enhet pr. m pr. m pr. m

TAKBESLAG, PLAST

8,25 /stk TG 0022 7,90 /stk 100 stk stk TG 0022 S sort

4cm VEGGBESLAG PLAST

7cm VINKEL

Sort: pris som hvit: + 30%

BORRELÅS kvantum 0 - 60 m 61 - 180 m kappet på mål

ENDELOKK

2,10 /stk TG 0020 1,80 /stk 100 stk stk TG 0020 S, sort

KNAPP, TIL VEGGMONTERING

TG 0035 alu-farget TG 2035 hvit

ART. NR. enhet pr. m pr. m pr. m

STOPPER

TG 0011 20 stk 1000 stk TG 0011 S, sort

BORRELÅS art.nr uts.pris 397 TG 8100 472 TG 8120 540 TG 8140 614 TG 8160 688 TG 8180 761 TG 8200 837 TG 8220 906 TG 8240 984 TG 8260 TG 8280 1056 TG 8300 1133 TG 8350 1315 TG 8400 1498 TG 8450 1682 TG 8500 1860 TG 8600 2237

(lengder å 6,0m) HVIT kvantum 0 - 60 m 61- 180 m kappet på mål

GLIDERE

HVIT art.nr uts.pris 257 TG 2100 301 TG 2120 346 TG 2140 392 TG 2160 439 TG 2180 481 TG 2200 528 TG 2220 583 TG 2240 616 TG 2260 668 TG 2280 711 TG 2300 822 TG 2350 938 TG 2400 TG 2450 1056 TG 2500 1167 TG 2600 1374

Lengder utenom standard: + 10% Bronse: pris som hvit: + 30%

2 endelokk

Prosjekt-skinner, uten tilbehør

ALU art.nr uts.pris 229 TG 0100 270 TG 0120 313 TG 0140 350 TG 0160 393 TG 0180 434 TG 0200 473 TG 0220 515 TG 0240 555 TG 0260 596 TG 0280 639 TG 0300 741 TG 0350 845 TG 0400 943 TG 0450 TG 0500 1044 TG 0600 1224

64,00/stk 0 - 60 m 60 - 180 m kappet på mål

bronse TG2006 B

131,- pr.m 117,- pr.m 185,- pr.m

S ystem P rosjekt

0 - 60 m 60 - 180 m kappet på mål

160,- pr.m 140,- pr.m 217,- pr.m


S KINNER Prosjekt-skinner, komplett med beslag, buer/returer Kappe-mål

Hjørne

Pr. retur

+ 5cm

Skinne 2 og 3

Buer

Enkel, 5cm utspring art. TG 2000 TG 8000

farge Hvit Borrelås

cm

enhet uts.pris pr. lm 297pr. lm 325,-

Tillegg for rette hjørner: Kr. 51,- pr. hjørne

Pr. retur

+ 10 cm

+ 6 cm

Enkel, 10cm utspring art. TG 2001 TG 8001

farge Hvit Borrelås

cm

enhet uts.pris pr. lm 327,pr. lm 354,-

Tillegg for rette hjørner: Kr. 51,- pr. hjørne Tillegg for endebuer: Kr. 95,- pr. bue

Pr. retur

+ 10 cm

+ 6 cm

A = Alu B = Prosjekt

Dobbel, 10cm utspring art. TG 2002 TG 2102 TG 8002 TG 8102

farge Hvit-A Hvit-B Borrelås-A Borrelås-B

cm

enhet pr. lm pr. lm pr. lm pr. lm

uts.pris 502, 550, 529, 587,-

Tillegg for rette hjørner: Kr. 51,- pr. hjørne Tillegg for endebuer: Kr. 95,- pr. bue

Pr. retur

+ 15 cm + 10,5 cm

A = Alu B = Prosjekt

Trippel, 15cm utspring art. TG 2003 TG 2103 TG 8003 TG 8103

farge Hvit-A Hvit-B Borrelås-A Borrelås-B

cm

enhet pr. lm pr. lm pr. lm pr. lm

uts.pris 707, 822, 625, 849,-

Tillegg for rette hjørner: Kr. 51,- pr. hjørne Tillegg for endebuer: Kr. 95,- pr. bue

Karnapp og vinkelbuer

SNOR MED GLIDERE, smal type art. 8cm avstand

544 S

Snor med glidere Pakn. = 50m Brutt pakning: + 15%

pr. lm.

63,-

farge Enkel Dobbel Trippel

enhet

uts.pris

pr. vinkel pr. vinkel pr. vinkel

286, 576, 860,-

Alle priser på denne siden er eks. hjørner og buer. Husk også tillegg for buing av karnapp og hjørner. Karnapp-stenger leveres med skjøt.

S ystem P rosjekt

5


Alu-skinner

Posepakket : 14 glidere pr. m 2 endestoppere

Beslag:

Alu-skinne uten hull, posepakket

max 70cm avstand

Alu-skinne med hull, uten tilbehør

art.

farge

cm

ant.

uts.pris

art.

kvantum

enhet

uts.pris

2100 2120 2140 2160 2180 2200 2220 2240 2260 2280 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600

Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 350 400 450 500 550 600

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

175,200,221,256,278,311,336,360,391,415,441,515,589,682,735,809,882,-

2601 Alu-farge

0 - 120 m 120 - 240 m Kappet etter mål

pr. lm pr. lm pr. lm

122,104,170,-

2602H Hvit

0 - 120 m 120 - 240 m Kappet etter mål

pr. lm pr. lm pr. lm

122,104,170,-

2602S Sort

0 - 60 m 60 - 240 m Kappet etter mål

pr. lm pr. lm pr. lm

134,114,187,-

2602B Bronse

0 - 60 m 60 - 240 m Kappet etter mål

pr. lm pr. lm pr. lm

134,114,187,-

Kappet etter mål: + 10%

Nyhet

Sort og bronse + 10%

Alu-skinner, tilbehør ENDESTOPPER

GLIDERE

515 515S

10 stk 2000 stk sort

1,90 /stk 551 1,70 /stk 2,20 /stk 551S

9cm VINKEL

TG 0040 alu-farget TG0040H hvit

MIDTSTOPPER

løse

9,35 /stk 556

sort

9,45 /stk

TAKBESLAG

25,20/stk 239 33,60/stk 239H 239S

SNOR MED GLIDERE, bred type

ENDEBESLAG

6

endebuer vinkelbuer

29,40 /stk 241

95,- /stk 286,- /stk

A lu-skinne

16,30/stk 25,20/stk

SKJØTESTYKKE

løse

SKINNE I SORT OG BRONSE

VINKELBUING

8cm 544 Snor med glidere, pr. lm. 63,Pakn. = 25m Brutt pakning: + 15%

12,50 stk TG 0031 alu-farget TG0031H hvit

løse

16,80 /stk 9001 16,80 /stk 21,- /stk

alu-farget hvit sort

5cm VINKEL

27,30/stk


S KINNER Takhengere Førestenger

Bruksområde: System Alu-skinne System Prosjekt

Takhenger, natur art. 4040 4060 4080 40100 40150

farge Natur Natur Natur Natur Natur

cm 40 60 80 100 125

enhet uts.pris 1 308,1 319,1 331,1 356,1 389,-

Takhenger, hvit art. 4040 H 4060 H 4080 H 40100 H 40150 H

farge Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit

cm 40 60 80 100 125

enhet uts.pris 1 331,1 356,1 377,1 400,1 419,-

V- takhengere farge art. 40100 V Natur 40100 VH Hvit

cm 150 150

enhet uts.pris 1 751,1 885,-

Alle takhengere kan avkortes.

600 max

Mottura takhengere 4067

1200 Max 120 min

1000 max

≈ 30˚

60

4075

art. 4057 A 4057 B 4067 A 4067 B 4075

farge 100cm alu 100cm hvit 150cm alu 150cm hvit 120cm V-henger, alu

cm 100 100 150 150 120

enhet uts.pris 1 689,1 800,1 731,1 792,1 1226,-

Bruksområde: Metro ø20 Round ø28 Round

Førestenger Plexi art. TG 1075 TG 1100

farge Plexi Plexi

T akhengere F ørestenger

cm enhet uts.pris 75 cm 1 53,100 cm 1 64,-

7


Hotellskinne Duo Track Nyhet

Duo-track skinne, art. 02701

6,1cm

7,4cm

System utviklet for 2 lags gardiner. Duo-track skinnen er helt ideell alle steder der man ønsker dobbelt sett med gardiner. Spesielt egnet til hoteller, men også til private hjem, alle steder der man ønsker gjennomsiktige gardiner på dagtid og mørklegging på kvelds- og nattetid. Skinnen har huller pr. 25cm og skrus rett i tak eller nisje. Velg mellom glidere eller rulleglidere for lettere betjening, og du kan også få et overlapp-sett som hindrer lysinnslipp når gardinene trekkes for. Og selvsagt en førestang til hver gardin, så slipper du å skitne til gardinene hver gang de skal trekkes for.

8

D uo Track


S KINNER Duo Track, med glidere

Duo Track, med rulleglidere

art.

farge

cm

ant.

uts.pris

art.

farge

cm

ant.

uts.pris

027100 027150 027200 027250 027300 027350 027400 027450 027500 027600

Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit

100 150 200 250 300 350 400 450 500 600

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

398,597,796,995,1194,1393,1592,1791,1990,2388,-

027100T 027150T 027200T 027250T 027300T 027350T 027400T 027450T 027500T 027600T

Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit

100 150 200 250 300 350 400 450 500 600

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

434,651,867,1084,1301,1518,1735,1952,2168,2602,-

Tillegg for Mesterfører: kr. 61,- pr. sett

Tillegg for Mesterfører: kr. 61,- pr. sett.

Duo Track skinne, uten tilbehør art. 02701-6 02701-4

farge Hvit Hvit

enhet uts.pris pr. lm 228,pr. lm 245,-

cm 600 400

Duo Track glidere farge 10 stk 2000 stk

art. 515

cm

enhet uts.pris pr. stk 1,90 pr. stk 1,70

Duo Track rulleglidere farge 10 stk 2000 stk

art. 02708

cm

enhet uts.pris pr. stk 2,05 pr. stk 1,85

Duo Track endelokk art. 02705

farge 1 stk 100 stk

cm

enhet uts.pris pr. stk 33,00 pr. stk 29,30

Duo Track overlapp-sett art. 02710

farge 8cm avstand Pakn. = 25m

cm

enhet uts.pris pr. lm 63,00

Brutt pakning + 15%

D uo Track

cm

enhet uts.pris pr. stk 61,00 pr. stk 55,00

Førestenger

Snor med glidere til Wave-bånd art. 544

farge 1 par 50 par

art. TG 1075

farge Plexi, 1 stk 50 stk

cm 75

enhet uts.pris pr. stk 53,00 pr. stk 47,00

TG 1100

Plexi, 1 stk 50 stk

100

pr. stk 64,00 pr. stk 58,00

9


ø28 Round, hvit

ø28 Round m/glidere og stoppere

Beslag: takhengere max 130cm avstand veggbeslag max 230cm avstand

ø 28

14 glidere pr. m 2 endestoppere Øvrig tilbehør kommer i tillegg

art.

farge

cm

ant.

uts.pris

109150H 109200H 109250H 109300H 109350H 109400H 109450H 109500H 109550H 109600H

Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

847,1099,1350,1599,1852,2103,2255,2606,2856,3108,-

109600HL Hele lengder uten glidere, pr. m 413,109600HK Kappet på mål, pr. lm 474,-

DESIGN: Mottura S.p.A. PRODUSERT I: Italia

ø28 Round til avskjerming - pris på forespørsel

TRINSER

GLIDERE

104022

løse

ø28 Round kan også leveres med snortrekk Se info om barnesikring under Arco skinner.

1,90 /stk MO 1611 løse

STOPPERE

13,70 /stk 103021

20cm VEGGBESLAG

7cm VINKEL

løse

ENDELOKK

15,70 /stk 109001H løse

7cm VEGGBESLAG

22,- /stk

TAKBESLAG

Kan avkortes 103042H løse

83,- /stk 109015H løse

3cm TAKBESLAG

109030H løse

282,- /stk 109016H løse

ENDEBESLAG

48,- /stk 109040H løse

618,- /stk 103030H løse

SKJØTESTYKKE

68,- /stk 103050

løse

57,- /stk

SNORTREKK

104,- /stk Tillegg pr anlegg: kr. 1475.Leveres med takbeslag og snorlodd.

MESTERFØRER, til wave-bånd

SNOR MED GLIDERE, bred type

Mesterfører med retur til Slalom og Wave bånd. 8cm

Passer også til Metro skinner. 03715

10

Mesterfører 8 cm

R ound ø28

. 307,-/stk

544 Snor med glidere, pr. lm. 63,Pakn. = 25m Brutt pakning: + 15%


S KINNER Metro, hvit

Metro med glidere og stoppere

Beslag: takhengere max 130cm avstand veggbeslag max 230cm avstand

34

14

14 glidere pr. m 2 endestoppere Øvrig tilbehør kommer i tillegg

art.

farge

cm

ant.

uts.pris

104150H 104200H 104250H 104300H 104350H 104400H 104450H 104500H 104550H 104600H

Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

937,1233,1529,1825,2122,2416,2714,3011,3308,3604,-

104600HL Hele lengder uten glidere, pr. m 449,104600HK Kappet på mål, pr. lm 516,-

DESIGN: Mottura S.p.A. PRODUSERT I: Italia

Metro til avskjerming - pris på forespørsel

TRINSER

GLIDERE

104022

løse

1,90 /stk MO 1611 løse

ENDEDEKSEL PLAST

104002H løse

7cm VINKEL

Metro kan også leveres med snortrekk Se info om barnesikring under Arco skinner.

STOPPERE

13,70 /stk 103021

løse

SPYD DON

180,- /stk 104003H løse

ENDELOKK

15,70 /stk 104001H løse

ENDEBESLAG

SPYD EXPO

330,- /stk 104004H løse

10-15cm VEGGBESLAG

37,- /stk

608,- /stk 104040H løse

7cm VEGGBESLAG

196,- /stk

SNORTREKK

Kan avkortes

103042H løse

TAKBESLAG

83,- /stk 104015H løse

89,- /stk 104016H løse

3cm TAKBESLAG

757,- /stk Tillegg pr. anlegg: kr. 2086,Leveres m/takbeslag og snorlodd.

SKJØTESTYKKE

SNOR MED GLIDERE, bred type

8cm 103030H løse

57,- /stk 104030H løse

157,- /stk 103050

M etro

løse

104,- /stk 544 Snor med glidere, pr. lm. 63,Pakn. = 25m Brutt pakning: + 15%

11


LIME

:Maks. avstand mellom holdere = 220cm

12

L ime


S KINNER 70mm

Lime m/glidere

farge cm ant art. 150 1 038150 Se fargekoder 200 1 038200 250 1 038250 300 1 038300 Videre opp til 6m kr. 324.- pr. 50 cm Krom: pris som over + 47% Fargekoder: Hvit = H, Alu = A, Krom = K Lagerføres i Alu-farge. Hvit og krom på bestilling.

uts.pris 998, 1337, 1672, 2005,-

Nyhet 70mm

Lime uten glidere

farge cm art. Kappet på mål mtr. 03801K Hele lengder 600 03801 Se fargekoder

ant uts.pris pr.lm 575,pr.m 499,-

Lime endestykker art. 03806 03805

farge cm 3,,5cm endestykke 3,5 Endelokk 0,3

Krom: pris som over + 20% Se fargekoder

ant uts.pris 1 271,1 204,

Selges som par = pris som over x 2

3,5cm Endestykke Endelokk

Lime Holdere

Futura veggholder

Takholder

art. 03810 03810H 03810K 03812 03812H 03812K

farge Futura Alu Futura Hvit Futura Krom Takholder Alu Takholder Hvit Takholder Krom

cm 10,5 10,5 10,5 3,7 3,7 3,7

ant uts.pris 1 755,1 7551 771,1 95,1 95,1 95,

Lime Tilbehør

Slalom bånd

Snor med glidere (til Slalom bånd) Pakn. = 25m Brutt pakning: + 15%

Wave bånd (med rynkesnorer)

Mesterfører med retur til Slalom bånd

L ime

art. 103022 103021 00138 00135 00544 00547 03715 03716

Glidere

farge cm ant 1 Glidere hvit 1 Stopper, hvit 7,5 1 Slalom bånd 8,0 1 Wave bånd 1 Snor m/glidere 8cm 1 Snor m/glidere 6cm 1 Mesterfører 8cm 1 Mesterfører 6cm

uts.pris 1,90 15,70 18,00 68,00 63,00 63,00 307,00 307,00

Stopper

13


LUNA

Luna skinne i matt aluminium

Luna skinne i blank aluminium

Luna skinne i hvit aluminium

14

L una


S KINNER 73mm

Luna m/glidere

farge cm ant art. 150 1 037150 Se fargekoder 200 1 037200 250 1 037250 300 1 037300 Videre opp til 6m kr. 324.- pr. 50 cm Krom: pris som over + 47% Fargekoder: Hvit = H, Alu = A, Krom = K Lagerføres i Hvit. Alu-farge og Krom på bestilling.

Nyhet

73mm art. 03701K 03701

uts.pris 998, 1337, 1672, 2005,-

Luna uten tilbehør

farge cm Kappet på mål mtr. Hele lengder 600

ant uts.pris pr.lm 575,pr.m 499,-

Se fargekoder

Luna endestykker farge art. 03705H Endelokk Hvit Endelokk Alu 03705 03705K Endelokk Krom

cm 0,3 0,3 0,3

Selges som par = pris som over x 2

ant uts.pris 1 185,1 185,1 224,

Luna Takbeslag art. 03710

farge Dreiebeslag

cm

ant uts.pris 1 18,

Luna Tilbehør

Slalom bånd

Snor med glidere (til Slalom bånd) Pakn. = 25m Brutt pakning: + 15%

Wave bånd (med rynkesnorer)

Mesterfører med retur til Slalom bånd

L una

art. 103022 103021 00138 00135 00544 00547 03715 03716

Glidere

farge cm ant 1 Glidere hvit 1 Stopper, hvit 7,5 1 Slalom bånd 8,0 1 Wave bånd 1 Snor m/glidere 8cm 1 Snor m/glidere 6cm 1 Mesterfører 8cm 1 Mesterfører 6cm

uts.pris 1,90 15,70 18,00 68,00 63,00 63,00 307,00 307,00

Stopper

15


Arco snortrekk-skinner ARCO

DESIGN: Mottura S.p.A. PRODUSERT I: Italia

Markedets mest anvendelige skinnesystem for snortrekk. Med Arco kan vi lage både karnapp- og vinkelløsninger samt returer om ønskelig, med en bueradius på kun12cm. Samtidig har Arco meget gode ytelser i forhold til buemulighetene, og kan trekke opp til 12 kg. gardin over et strekk på 10 meter. Beslag:

max 70cm avstand

24

min. 20

22

51

16

S nortrekk

44


S KINNER Arco med og uten snortrekk Arco enkel med tak- eller veggbeslag Art.

Lengde cm

200G m/glidere 200T m/trinser

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

M/snortr. 201G m/glidere 201T m/trinser

Standard utførelse: Hvit skinne, tak- eller 3cm veggbeslag, 12 glidere/trinser pr. m. Med snortrekk: Snornedtrekk 150cm, snorlodd og mesterfører.

Uten snortrekk Glidere Trinser

Med snortrekk Glidere Trinser

920 1 178 1 434 1 692 1 951 2 208 2 466 2 723 2 981 3 239

1 694 2 022 2 342 2 672 2 991 3 324 3 642 3 972 4 291 4 616

1 369 1 776 2 182 2 590 2 997 3 404 3 812 4 219 4 627 5 034

2 143 2 620 3 090 3 570 4 038 4 520 4 988 5 468 5 937 6 411

Arco dobbel m/borrelås og returer Art.

Lengde cm

220G m/glidere 220T m/trinser

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

M/snortr. 221G m/glidere 221T m/trinser

Standard utførelse: Som over, i tillegg til Prosjekt skinne m/borrelås, returer og veggbeslag m/10cm utspring.

Uten snortrekk Glidere Trinser

Med snortrekk Glidere Trinser

1 683 2 130 2 577 3 024 3 471 3 918 4 366 4 812 5 259 5 707

2 457 2 975 3 485 4 004 4 512 5 034 5 541 6 061 6 570 7 084

2 131 2 729 3 325 3 921 4 518 5 115 5 712 6 308 6 904 7 502

2 906 3 573 4 233 4 901 5 559 6 231 6 887 7 557 8 216 8 879

Arco trippel m/borrelås og returer Art.

Lengde cm

230G m/glidere 230T m/trinser

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

M/snortr. 231G m/glidere 231T m/trinser

Standard utførelse: Som over, i tillegg til Prosjekt skinne m/borrelås, alu-skinne, returer og veggbeslag m/15cm utspring.

Uten snortrekk Glidere Trinser

Med snortrekk Glidere Trinser

2 061 2 635 3 208 3 781 4 355 4 928 5 502 6 075 6 648 7 222

2 836 3 480 4 116 4 761 5 396 6 044 6 677 7 323 7 959 8 599

2 510 3 234 3 956 4 679 5 402 6 125 6 848 7 571 8 293 9 017

3 285 4 078 4 864 5 659 6 443 7 241 8 024 8 819 9 604 10 394

TILLEGG FOR: Ekstra glidere

Ekstra trinser

Regulerbart veggbeslag 16-20cm

Vinkelbuing

Buing av returer

MO 1610 1,90 pr. stk

MO 2611 27,- pr. stk

MO 3641 94,- pr. stk

Kr. 343,- pr. vinkel

Kr. 160,- pr. retur

Snorstrammer til barnesikring

MO3636B - kr. 55,- pr. stk.

I henhold til det nye EU-direktivet for barnesikring, skal gardinskinner med snorer i alle private boliger og andre bygninger ser det er sannsynligat barn kan oppholde seg, utstyres med barnesikring som holder snorene stramme. Snorenes avstand fra gulv skal være minst 150cm.

S nortrekk

17


Motoriserte gardinskinner Power 541/1

GARDINSKINNE POWER 541/1 Motorisert gardinsystem for små, mellomstore og store vinduer opp til 12 meter bredde og 18 kg gardinvekt. Velegnet for private hjem, kontorer og hoteller. Kan monteres uten elektriker. WI-FI tilpasset. Meget støysvak motor (32 desibel) 24 Vdc digital motor med strømforsyning 90-230 Vac Myk start/stopp funksjon som beskytter mot skader. Autostart funksjon - som en ekstra sikkerhet vil motoren starte hvis man drar lett i gardinene. Systemet gjør det mulig å betjene gardinene manuelt ved strømbrudd. Mørklegging - systemet kan leveres med 2-spors skinne som gir stort overlapp og er absolutt den beste løsningen for mørklegging.

1- eller 2-spors skinne:

Utsalgspriser Power 541/1:

18

Autostart funksjon:

Tillegg 2-spors:

cm

ant.

uts.pris

uts.pris

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1100 1200

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 983 12 418 12 903 13 233 13 805 14 204 14 758 15 522 16 285 17 084 18 278 18 972 19 909 20 847 21 573 22 306

608 628 642 659 694 711 746 780 805 849 929 955 990 1 041 1 076 1 110

Tillegg fjernkontroller: Fjernkontroller: 1-kanal 1750,4-kanal 2590,100- kanal 5175,-

Trådløse veggbrytere: 1-kanal 1612,4-kanal 2704,Mottaker er innebygget i motoren og medfølger uten tillegg i pris. Leveres standard med bryter og støpsel og kan monteres uten elektriker.

P ower 541/1

Buing: kan bues 90 gr., radius =35cm eller langbuing, spør oss om pris.


S KINNER

le

Motoriserte gardinskinner Power 571/2

DESIGN: Mottura S.p.A. PRODUSERT I: Italia

GARDINSKINNE POWER 571/2 Motorisert gardinsystem for mellomstore og store vinduer opp til 16 meter bredde og 50 kg gardinvekt. Velegnet for scenetepper, kontorer og hoteller. Kan monteres uten elektriker. Støysvak motor (44 desibel) leveres som standard med 230 V motor uten mottaker. Mot pristillegg kan leveres digital motor og innebygget mottaker. Emergency magnet utløser - dette systemet gir maksimal betjeningssikkerhet ved uforsiktig bruk eller strømbrudd. Mørklegging - systemet kan leveres med 2-spors skinne som gir stort overlapp og er absolutt den beste løsningen for mørklegging.

Magnet utløser:

1- eller 2-spors skinne:

Utsalgspriser Power 571/2:

Tillegg 2-spors:

cm

ant.

uts.pris

uts.pris

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 948 18 639 19 296 20 239 20 912 21 636 22 344 23 067 23 320 24 701 25 660 27 176 29 011 29 853 30 695 31 099 32 496

892 926 976 1 010 1 044 1 078 1 111 1 128 1 162 1 230 1 279 1 363 1 448 1 498 1 532 1 566 1 617

Tillegg for mottaker og fjernkontroller:

Innebygget mottaker: opp til 10m 2640,over 10m 3140,Fjernkontroller: 1-kanal 1750,4-kanal 2590,100- kanal 5175,Trådløse veggbrytere: 1-kanal 1612,4-kanal 2704-

Mottaker er ikke innebygget i motoren men kan leveres mot tillegg i pris. Leveres standard med bryter og støpsel og kan monteres uten elektriker.

P ower 571/2

Buing: kan bues 90 gr., radius =35cm eller langbuing, spør oss om pris.

19


REGOLO Dekorbrett Regolo, løse deler

Profil 100*10,5mm Hvit art. MO1442B 6,0m kr. 458,kappet kr. 526,-

Endelokk Hvit art. MO1453B kr. 110,- /stk

Hjørne

Takbeslag

Hjørnebeslag

Hvit art. MO1443B kr. 212,- /stk

Hvit art. MO1444 kr. 57,- /stk

Matt alu art. MO1454 kr. 70,- /stk

Matt alu art. MO1443AS kr. 212,- /stk

Matt alu art. MO1444A kr. 57,- /stk

Matt alu art. MO1451 kr. 96,- /stk

Beslag for returer

Matt alu Matt alu art. MO1442AS art. MO1453AS 6,0m kr. 528,kr. 110,- /stk kappet kr. 607,Beslagavstand: max 150cm

L - hjørne

T-hjørne

Tilpasning av mål

T - hjørne

Dekorbrett: Tilpasning av hjørneløsninger, kr. 298,- pr. vinkel

L - hjørne

20

Skinner - tillegg for hjørneløsninger: Alu- og Prosjektskinner enkel: kr. 295,- pr. vinkel Alu- og Prosjektskinner dobbel: kr. 592,- pr. vinkel Alu- og Prosjektskinner trippel: kr. 885,- pr. vinkel

D ekorbrett R egolo


S KINNER Dekorbrett Regolo, sammensatt Pris gjelder Dekorbrett til eksisterende skinner eller solavskjerming, gardinskinner medfølger ikke.

Dekorbrett med skinner :

Produkt

Antall tak/veggbeslag for:

Lengde cm

Standard:

100

Hvit

Matt Alu

Antall beslag

Alu-skinne

Prosjekt

860

941

2

3

3

Regolo Dekorbrett med

120

965

1062

2

3

3

endelokk og takbeslag

140

1071

1184

2

3

3

160

1233

1362

3

4

3

180

1338

1484

3

4

3

200

1443

1605

3

4

4

Tillegg for veggbeslag til veggmontering:

220

1549

1726

3

4

4

9cm hvit kr. 31,-

240

1654

1848

3

5

4

14cm hvit kr. 39,-

260

1759

1969

3

5

4

280

1864

2091

3

5

4

9cm alu kr. 23,.

300

2027

2269

4

6

5

14cm alu kr. 30,-

320

2132

2391

4

6

5

20cm alu kr. 74,-

340

2237

2512

4

6

5

360

2342

2633

4

6

5

380

2448

2755

4

7

6

400

2553

2876

4

7

6

450

2816

3180

4

7

6

500

3136

3540

5

8

7

550

3399

3844

5

8

7

600

3662

4147

5

9

8

OBS. Husk tillegg for takbeslag til skinner Pris skinner - se katalog Skinnesystemer Tillegg for L - hjørner: Takmontering Retur til vegg med hjørne, endelokk og takbeslag Veggmontering Retur til vegg med hjørne, endelokk og beslag for retur

Tillegg for T - hjørner: Takmontering Retur til vegg med hjørnebeslag, endelokk og takbeslag Veggmontering Retur til vegg med hjørnebeslag, endelokk og beslag for retur

Lengde cm

Hvit

Matt Alu

Pris pr

10,5

632

640

stk

15,5

657

670

stk

21,5

684

701

stk

Lengde cm

Hvit

Matt Alu

Pris pr

Veggbeslag

10,5

672

680

stk

9cm

15,5

697

711

stk

14cm

21,5

724

742

stk

20cm

Lengde cm

Hvit

Matt Alu

Pris pr

10,5

314

323

stk

15,5

341

354

stk

21,5

367

384

stk

Lengde cm

Hvit

Matt Alu

Pris pr

Veggbeslag

10,5

329

338

stk

9cm

15,5

355

368

stk

14cm

21,5

381

399

stk

20cm

D ekorbrett R egolo

21


Panelgardiner

ø16 Round panelskinner

Oriente Deco panelskinner

Oriente panelskinner

Skinner og tilbehør til paneler

22

P anelskinner S kinner


S KINNER Panelgardiner

P anelskinner

23


Oriente Panelskinner 38 x 20mm

57 x 20mm

73 x 20mm

Panelgardiner gir en enestående mulighet til å kombinere solavskjerming i ethvert miljø med høy dekorativ effekt. Alt avhengig av tekstilvalg kan man skape en rolig, elegant atmosfære eller en mer iøynefallende dekorasjon ved å mikse farger og mønstre.

92 x 20mm

Avstand fra tak til topp velcroskinne = 19mm

Betjenes manuelt for hånd eller med førestang, med snortrekk eller med motorisert trekk.

PANELSKINNER I HVIT LAKK: Leveres standard m/følgende innhold: • • • •

Hvit lakkert skinne Dreiebeslag hvit Panelvogner hvit m/6cm overlapp (L=66cm) Tyngdeprofil, hvit 3x25mm

Lengde

2-spor

2-spor koblet

3-spor

3-spor koblet

4-spor

4-spor koblet

5-spor

100

946

1053

1017

1124

1086

1193

1152

1259

150

1221

1382

1328

1488

1431

1591

1530

1690

200

1495

1709

1637

1851

1776

1990

1907

2121

250

1769

2037

1947

2214

2120

2388

2285

2552

300

2043

2365

2256

2578

2465

2786

2661

2983

350

2318

2693

2566

2940

2809

3184

3039

3413

400

2593

3020

2875

3304

3153

3582

3416

3844

450

2867

3349

3185

3668

3498

3979

3793

4275

500

3141

3686

3496

4030

3842

4377

4170

4706

550

3416

4004

3805

4394

4187

4775

4548

5136

600

3690

4331

4115

4756

4531

5173

4925

5567

Tillegg for snortrekk: +10% Antall paneler regnes ut ved å dele lengde på 0,6m. Andre panelbredder kan leveres etter ønske. . Oriente panelskinner kan også leveres med motor. Pris på forespørsel. Ekstra paneler: kr. 275,- pr. lm (Eks. 50cm = 275,- x 0,5m) Art.nr 00546

24

5-spor koblet

O riente P anelskinner


S KINNER ORIENTE Panelskinner i løse deler

SKINNE 2- SPOR

SKINNE 3- SPOR

SKINNE 4- SPOR

SKINNE 5- SPOR

Lengder á 6,0 m

Lengder á 6,0 m

Lengder á 6,0 m

Lengder á 6,0 m

P1058-2 Hvit

0 - 60 m 60 m kappet

209,- /lm P1058-3 188,- /lm Hvit 231,- /lm

0 - 60 m 60 m kappet

279,- /lm P1058-4 251,- /lm Hvit 321,- /lm

0 - 60 m 60 m kappet

363,- /lm P1058-5 326,- /lm Hvit 417,- /lm

0 - 60 m 60 m kappet

432,- /lm 389,- /lm 497,- /lm

Aluminium farge (min. 60m): 3 uker leveringstid + 10+% 3*25 mm BUNNPROFIL, 202gr

VELCRO-SKINNE, HVIT

Lengder á 6,0 m P1058-V Hvit

0 - 60 m 60 m kappet

25 Par

/lm TG5010 /lm Hvit /lm

30,27,-

100 stk

100 stk

16,- /stk P1033 14,40 /stk Hvit plast

50 stk

Lengder á 5,8 m

Lengder á 4,0 m

53,47,-

100 stk

TG5040 Hvit

100 stk

10 stk

9,- /stk P1021 8,10 /stk Hvit

50 stk

18,00 /stk P1024 16,20 /stk

50 stk

100 stk

/stk /stk

50 stk

0 - 40 m 40 m kappet

226,203,260,-

/lm /lm /lm

STOPPER

19,- /stk P1026 17,10 /stk Hvit

100 stk

9,- /stk 8,10 /stk

L- LOKK

10,9,-

/stk P1023 /stk

5 cm VEGGBESLAG, HVIT

68,- /stk TG2031 61,20 /stk

64,58,-

137,- /lm TG5041 123,- /lm Transp. 157,- /lm

T- LOKK

100 cm FØRESTANG, PLEXI

/stk TG1100 /stk

0 - 87 m 87 m kappet

FESTE TIL FØRESTANG

SKJØTESTYKKE

8,- /stk P1027 7,20 /stk

75 cm FØRESTANG, PLEXI

TG1075

98,- /lm 88,10 /lm 112,60/lm

DREIEBESLAG 4-5 SPOR

ENDELOKK til panelholder

P1025H P1025V

0 - 58 m 58 m kappet

GLIDER TIL PANEL

/stk P1020 /stk Hvit

DREIEBESLAG 2-3 SPOR

P1032 Hvit plast

5*40 mm BUNNPROFIL, 236gr Transparent

Lengder á 5,8 m

123,110,135,-

ENDELOKK 2-3-4-5- SPOR

P1010 Hvit

3*40 mm BUNNPROFIL, 319gr

100 stk

10,9,-

/stk /stk

7 cm VEGGBESLAG, HVIT

26,25 /stk TG2035 23,60 /stk

50 stk

31,00 /stk 27,90 /stk

GLIDER m/øye til panel

P1015

100 stk

1,95 /stk 1,75 /stk

O riente P anelskinner

25


ø16 Round panelskinner DESIGN: Mottura S.p.A. PRODUSERT I: Italia

Max avstand mellom holdere: 150cm

Matt aluminium

ø 16 Round

panelskinne Matt alu.

farge cm art. TG10706 BK Kappet på mål mtr. TG10706 B Hele lengder 600

Blank aluminium

ø 16 Round

panelskinne Blank alu.

farge cm art. TG10706 BK Kappet på mål mtr. TG10706 B Hele lengder 600

ø 16 Round art. 107001 B 107010 B 107012 B 107013 B 107014 B 107015 B

ant uts.pris pr.lm 308,pr.m 286,-

Blank aluminium

farge

cm 1,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0

Mini Holder -1 Holder -2 Holder -3 Holder -4 Holder -5

ø 16 Round art. 107001 107010 107012 107013 107014 107015

ant uts.pris pr.lm 308,pr.m 286,-

ant stk stk stk stk stk stk

uts.pris 218,567,695,798,870,963,-

Matt aluminium

farge Mini Holder -1 Holder -2 Holder -3 Holder -4 Holder -5

cm 1,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0

ant stk stk stk stk stk stk

uts.pris 218,567,695,798,870,963,-

Paneler til Round/Metro art. 104040 104050 104060

Skjøtestykke art. 103050 kr. 78,-

26

farge Paanelskinne med borrelås og glider

cm 40 50 60

ant uts.pris 1 240,1 302,1 362,-

Inkl. bunnprofil i hvit aluminium 3*25 mm

R ound ø16


S KINNER Oriente Deco panelskinner DESIGN: Mottura S.p.A. PRODUSERT I: Italia

Max avstand mellom holdere: 150cm

Matt aluminium

Matt aluminium 2-spor farge art. 10806-2K Kappet på mål 10806-2 Hele lengder

cm mtr. 600

ant uts.pris pr.lm 380,pr.m 321,

Matt aluminium 3-spor farge cm art. 10806-3K Kappet på mål mtr. 600 10806-3 Hele lengder

ant uts.pris pr.lm 562,pr.m 489,-

Matt aluminium 4-spor farge cm art. 10806-4K Kappet på mål mtr. 600 10806-4 Hele lengder

Tappi 2-spor

ant uts.pris pr.lm 752,pr.m 654,-

Tappi 2-spor

art. 108002

art. 108002KI

farge Matt aluminium. cm 4,0 ant 1

farge Kirsebær cm 5,5 ant 1

uts.pris

uts.pris

452,-

381,-

Tappi 2-spor art. 108002W farge Wenge cm 5,5 ant 1

uts.pris

383,-

O riente D eco

27


Tappi 3-spor

Tappi 3-spor

art. 108003

art. 108003KI

farge Matt aluminium. cm 4,0 ant 1

farge Kirsebær cm 5,5 ant 1

uts.pris

uts.pris

549,-

418,-

Tappi 3-spor art. 108003W farge Wenge cm 5,5 ant 1

uts.pris

418,-

Tappi 4-spor

Tappi 4-spor

art. 108004

art. 108004KI

farge Matt aluminium. cm 4,0 ant 1

farge Kirsebær cm 5,5 ant 1

uts.pris

uts.pris

615,-

447,-

Tappi 4-spor art. 108004W farge Wenge cm 5,5 ant 1

uts.pris

447,-

Holder 2-spor

Holder 2-spor

art. 108012

art. 108012KI

farge Matt aluminium. cm 6 ant 1

farge Kirsebær cm 6 ant 1

uts.pris

uts.pris

867,-

746,-

Holder 2-spor art. 108012W farge Wenge cm 6 ant 1

uts.pris

ENDELOKK 2-SPOR, GRÅ

P2010

28

746,-

ENDELOKK 3-SPOR, GRÅ

38,- /stk P2011

46,-

ENDELOKK 4-SPOR, GRÅ

/stk P2012

O riente D eco

54,- /stk P2020 P2021

DREIEBESLAG

2-spor 3-4 spor

22,22,-

/stk /stk


S KINNER Holder 3-spor

Holder 3-spor

art. 108013

art. 108013KI

farge Matt aluminium. cm 6 ant 1

farge Kirsebær cm 6 ant 1

uts.pris

uts.pris

877,-

770,-

Holder 3-spor art. 108013W farge Wenge cm 6 ant 1

uts.pris

770,-

Holder 4-spor

Holder 4-spor

art. 108014

art. 108014KI

farge Matt aluminium. cm 6 ant 1

farge Kirsebær cm 6 ant 1

uts.pris

uts.pris

924,-

796,-

Holder 4-spor art. 108014W farge Wenge cm 6 ant 1

uts.pris

796,-

Takholder art. 108030 farge Matt aluminium. cm 8 ant 1

uts.pris

Snortrekk Oriente Deco kan også leveres med snortrekk. Men kun i utførelse med aluminiumsfargete endestykker. Pristillegg kr. 1450,-. Ca 4 uker leveringstid.

951,-

Paneler til Oriente art. 104040 104050 104060

farge Paanelskinne med borrelås og glider

cm 40 50 60

ant uts.pris 1 211,1 264,1 327,-

Inkl. bunnprofil i hvit aluminium 3*25 mm

O riente D eco

29


Ferdig sydde Paneler FERDIG SYDDE PANEL ER Denne kolleksjonen kommer fra vårt HI-Tech program med utgangspunkt i de myke og delvis gjennomsiktige tekstilene Master 1 og 2, eller utvalgte screen kvaliteter som er egnet for paneler. Panelene leveres med velourbånd i topp og løpegang for bunnprofil. For større kvantum spør oss om pris.

T EKSTIL TIL PANEL SK INNER Master 1 og Master 2 er produsert i Trevira CS og er en klasse 1 flammehemmet tekstil. Disse tekstilene leveres på rull i 66cm bredde, med ferdigproduserte sidefalder.

FERDIG SYDDE PANELER: Bredde opp til 66cm

Bredde opp til 98cm

Høyde

Pris gr. 1

Pris gr. 2

Pris gr. 3

Pris gr. 4

Høyde

100 125 150 175 200 225 250 275 300

1275 1353 1436 1507 1570 1645 1722 1800 1879

1323 1436 1547 1663 1783 1898 1989 2126 2239

1755 1887 2018 2150 2281 2413 2499 2676 2808

2415 2667 2918 3170 3420 3672 3923 4175 4427

100 125 150 175 200 225 250 275 300

Pris gr. 1

Pris gr. 2 2027 2159 2291 2423 2557 2689 2822 2955 3087

Pris gr. 3

Pris gr. 4

2413 2606 2797 2989 3182 3373 3565 3756 3949

3064 4680 3732 4066 4399 4734 5068 5402 5736

PRISGRUPPER Pris gruppe 1

Pris gruppe 2

Master 1

Master 2

TEKSTIL TIL PANELER 66cm bredde Tekstil Master 1

Type

Screen P2 Screen P43 Screen P45

(på rull - med ferdige kanter)

Utsalgspris Utsalgspris rull/pr. m. anbrekk/pr.m.

Rull à 40/50m

325,-

379,-

Rull à 70/80m.

312,-

372,-

Ferdige side-falder m/usyn-lig søm.

Master 2 Med laserskåret sidefald.

30

Pris gruppe 4

Pris gruppe 3

T ekstiler til paneler

Screen G4 Etnoscreen 1 Etnoscreen 2 Etnoscreen 3


S KINNER

Designklips til panel-gardiner Eksklusiv kolleksjon i designklips for panelgardiner. Magnet-klipsene finnes i seks forskjellige farger i aluminium og tre-utførelse, som passer til de fleste stilarter. Klipsene festes til kanten av paelene ved hjelp av kraftige magneter, som gjør dem egnet til alle typer tekstiler.

MAGNET-KLIPS TIL PANELER art.

farge

cm

antall

uts.pris

MCA-SA MCA-BR MCA-WH MCW-LO MCW-TBR MCW-TBL

Matt aluminium Blank aluminium Hvitlakkert alum. Kalket eik, tre Brun strultur, tre Sort struktur, tre

4*4 4*4 4*4 4*4 4*4 4*4

sett sett sett sett sett sett

195,195,195,169,169,169,-

31


32

Skinner 2017 ferdig kompri mf efpc  

https://www.weba.no/s/Skinner-2017-ferdig-kompri-mF-efpc.pdf

Skinner 2017 ferdig kompri mf efpc  

https://www.weba.no/s/Skinner-2017-ferdig-kompri-mF-efpc.pdf