__MAIN_TEXT__

Page 1

PRESSEKLIPP 2016


4

nyheiter

Krev openheit i forhandling

NAUSTDAL: Etter forslag frå Raudt Naustdal vedtok Naustdal kommunestyre ein uttale om TISA-forhandlingane. Frode Grimelid

frode.grimelid@firda.no 916 15 460

Ber om innsyn: Naustdal kommunestyre ber regjeringa om innsyn i TISA-prosessen.

Firda

Måndag 11. juli 2016

I uttalen vedtar kommunen å ta sterk avstand frå hemmeleg-

haldet kring forhandlingane. Dei ser med uro på utfallet av forhandlingane og krev openheit om kva som blir diskutert. Naustdal kommunestyre krev at offentlege tenester framleis skal vere offentlege og demokratisk styrte. Vidare seier dei: «Vi krev stopp i liberalisering som svekker faglege rettar, miljøstandardar og forbrukarrettar. Ingen aksept av klausular

som bind opp framtidig regjeringar. Norge kan ikkje akseptere ein klausul som seier at privatisering av offentlege tenester ikkje kan reverserast. Ingen aksept for at investorar skal få eigne tvistesystem der dei kan kreve erstatning for demokratisk vedtekne lover». Frå før har ei rekke kommunar, mellom andre Høyanger, vedtatt uttalar mot TISA.

Bra oppmøte: Om lag 120 turgåarar stoppa på toppen av fjellet for å høyre konserten.

Dansa: Chouk Bwa Libète og publikum dansa for å halde varmen under framsyninga. Alle foto: Arianrhod Engebø

Turlaget: Kjell Arne Hjellbrekke og Astrid Kalset i Turlaget

woodokonsert på Hafstadfjellet.

Woodoo-stemning på Hafstadfjellet

Tåka skapte ek

FØRDE: Regnvêr og tjukk tåke stoppa ikkje publikum. Arianrhod Engebø

adrianrhod.engebo@firda.no 951 46 513

Likte det dei høyrde: Staffan Hjohlman og Randi Reed likte woodomusikken på Hafstadfjellet.

Det var i regnvêr og tett tåke at om lag 120 personar gjekk opp Hafstadfjellet for å høyre den haitiske gruppa Chouk Bwa Libète sin musikk runge mellom fjelltoppane rundt Førde. At vêret ikkje var på topp, sette ingen dempar på stemninga. Tåka laga ei fin, og noko mystisk, ramme rundt «konsertlokalet» for gruppa si

framføring av ekte woodoomusikk.

– First time Det er med noko usikker engelsk og med hjelp at tolk, at eit av medlemmene i Chouk Bwa Libète fortel Firda at det var deira første fjellkonsert nokon sinne, sjølv om dei har mange fjell i heimlandet også. Dei legg til at var veldig imponert over publikum som hadde gått heile vegen opp, og sa ho synst dei var veldig modige. Dei hadde sjølv brukt bil for å få med seg alt utstyret. Sjølv om dei aldri hadde framført i ein slik setting før,

seier dei at dei vande med å spele utan mikrofonar og mykje teknisk utstyr. Dei følte at konserten gjekk veldig bra. Den kvinnelege vokalisten sa ho syns det var noko kaldt og at ho hadde litt vondt i halsen, men at ho fort tilpassa seg vêret. Elles sa gruppa at opplevinga av å spele på Hafstadfjellet hadde vore både «cool» og «nice». Det er også gruppa sin første gang i Noreg, og så langt har dei gode inntrykk av landet og av Førde. – Folk er veldig snille og smiler mykje, seier den kvinnelege vokalisten. Før konserten tok til hadde


Firda

nyheiter

Måndag 11. juli 2016

5

Foreldre ferdig etterforska

Slåstkamp

Kvernfossen får løyve

Naustdal: Familien som i fjor vart fråtekne borna sine av barnevernet har også vore etterforska av politiet. Etterforskinga har tatt tid, men er no ferdig. I mellomtida har foreldra fått borna tilbake i eit forlik med kommunen. Det norsk-rumenske foreldreparet får borna tilbake. Straffesaker og barnevernssaker har ikkje samanheng. Det kan difor bli tatt ut tiltale sjølv om borna er leverte tilbake. Politiet kan ikkje seie noko om kva konklusjon dei har trekt, men kan seie at saka er overlevert Statsadvokaten i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane for vurdering. Det er Statsadvokaten som eventuelt tar ut tiltale mot foreldra som har innrømt bruk av vald i oppdraginga. Det er ikkje kjent når Statsadvokaten vil vere klar med avgjerda. Dei vil ikkje gje seg før barnevernet er endra.

Flora: Politiet måtte rykke ut til ein slåstkamp i Florø sentrum fredag ettermiddag. Meldinga om hendinga kom 15.15. Det var to karar i 30-åra som blei så sinte på kvarandre at dei tok til å denge laus på kvarandre. Den eine mannen blødde frå nasen, melder politiet, som skal etterforske saka vidare.

HYLLESTAD: NVE gjev Kvernfossen Kraft SUS løyve til å bygge Kvernfossen kraftverk i Hyllestad kommune. Kraftverket vil produsere om lag 9 GWh i året, noko som svarar til straumbruken til 450 husstandar. Det melder NVE i ei pressemelding. Kraftverket vil nytte eit fall på 26,5 m i Lølandselva mellom inntaket på 119,5 moh. og kraftstasjon på 93 moh. Vassvegen på om lag 600 m er planlagt nedgraven på heile strekninga mellom nordsida av Lølandselva og fylkesveg 63. Etter NVEs vurdering vil tiltaket ha små ulemper for biologisk mangfald gitt avbøtande tiltak. Tiltaket vil i parti komme svært nært fylkesvegen, men NVE meiner dette er mogleg å løyse med god detaljplanlegging. Ingen av høyringspartane har gått imot planane og NVE meiner at det er meir nytte, enn skadar og ulemper.

JUBILEUMS-

FESTEN

FORTSETTER

Plantasjen feirer 30 år med lave priser. Store nordiske innkjøp gir lave priser.

DAG

MANDAG - ONS

50% RABATT PÅ STAUDER

- hele sortimentet

DAGSTILBUD

kstra mystikk dei våte turgåarane blitt møtt med frukt og sitteunderlag ved den noko improviserte billettluka. Det var det medarrangørane frå Indre Sunnfjord Turlag som stod for.

Ei unik oppleving Turlaget var imponerte over at så mange hadde komme. – Vi hadde selt 40–50 billettar på førehand, men var ikkje sikre på om alle kom til å ta turen sida det var så dårleg vêr, seier Kjell Arne Hjellbrekke, leiar i Indre Sunnfjord Turlag, og legg til at dei var glade for at så mange møtte opp. Turlaget hadde stilt med bus-

sar frå Rådhuset og opp til Hunsrasta, der seks turleiarar var med festivaldeltakarar å gå turen opp til toppen av Hafstadfjellet. Etter konserten, gjekk turen ned til Bruland der bussar stod klare for å køyre publikum heim. – Vi håper å gi festivalgåarane ei unik oppleving. Artistane som blir valde til å framføre her på Hafstadfjellet, er òg valde med spesiell omtanke, sa Astrid Kalstveit, dagleg leiar for Sogn og Fjordane Turlag til før ho tok seg av ein kald turgåar som trong noko meir klede. Randi Reed og Staffan Hjohlman frå Sandane hadde teke

seg ein dagstur til Førde denne dagen, og det var første gang dei hadde gått opp Hafstadfjellet. – Det var ikkje akkurat så mykje å sjå frå stien i dag, men det var ein fin veg då, ler Steffan. Dei hadde tatt med seg hunden Tindra for å høyre på konserten og seier det er fint å kunne kombinere å gå tur med hunden og å vere på festival. – Vi veit eigentleg ikkje så mykje om musikken. Vi tok turen for å oppleve musikk og naturen på same tid, seier Randi og legg til at opplevinga var fin sjølv i ruskevêr.

MANDAG 11/7

TIRSDAG 12/7

Dekkbark

Grilltilbehør

50 liter. Før 7990 Nå 3995

Hele sortimentet (Gjelder ikke propan/gassflasker).

50 % RABATT

30 % RABATT

HVERDAGER 10-20, LØRDAG 10-18, SØNDAG 12-18

Tilbudene gjelder t.o.m. 13. juli eller så langt beholdningen rekker. Besøk oss på plantasjen.no. Med forbehold om trykkfeil.


Firda

personalia

Måndag 11. juli 2016

KONTAKT OSS!

■ namnedag

57 83 33 00 Send inn video: firda.no/lesarvideo Facebook: facebook.com/firdamedia Twitter: @firdamedia Instagram: @firdamedia LESARBILDE: Del dine bilde med Firda-lesarane. E-post: redaksjon@firda.no. Nett: Last opp bilda dine på firda.no/lesarbilde eller på Instagram med #firdafoto.

Kjell og Kjetil. Begge namna kjem av norrøne Ketill – offerkjel eller hjelm. Kjell er ei kortform, kjent sidan 1400-talet; namnet var lite brukt på 1700- og 1800-talet, meir utbreidd etter 1900, svært populært 1910– 1990. Kjetil var vanleg i mellomalderen, lite brukt frå sist på 1800talet til nærmare 1950, seinare svært populært fram til 1990-åra, og er framleis mykje brukt.

17

■ dagens ord

Ingen ting her i verda er så rettferdig fordelt som forstanden: Alle trur dei har fått nok Jaques Tati

Voggesongkonsert fekk fram tårene både på scena og i salen

Gjekk rett i alle hjarte

Nærleik: Publikum blei spurde om å ikkje gi applaus før på slutten av konserten, for ikkje å vekke bornet i vogga. 

FØRDE: – Dette var vakkert og samlande. Dette skal vi halde fram med, seier festivaldirektøren. Arianrhod Engebø

arianrhod.engebo@firda.no 951 46 513

Det var til ståande applaus og våte auge at ti innvandrarkvinner, saman med songar Kari Malmanger og musikkterapeut Jorunn Bakke Nydal, takka for seg etter å ha framført konserten «Sulla meg litt du mamma mi» på Førdefestivalen i Førdehuset på søndag. Songarane, som eigentleg berre er heilt «vanlege» mødrer utan noko scene- eller songerfaring, kjem frå forskjellige land og snakkar ulike språk. Men det dei har til felles er at dei syng for borna

sine, og det var desse voggesongane og det fellesskapet songane laga mellom kvinnene, publikum fekk sjå.

Kjende seg att Det var ein var og lågmælt konsert. Før opningsnummeret hadde publikum fått beskjed frå scenemannskapet om at det var ønska at applausen kom heilt til slutt, slik at «dei små, viktige, nære og vare songane kunne synke inn». Konserten bestod av voggesongar på ulike språk og frå ulike land i verda. Blant anna var det ein song om «sitronsmil» frå Eritrea og ein om «svisker under aprikostre» frå Syria, samt «Fader Jakob» sunge på fleire språk og med hjelp av publikum. Damene vogga i takt med melodiane medan dei sat i halvsirkel rundt ei vogge og smila sat laust mel-

lom dei. Mellom kvar song presenterte damene seg sjølve, og norsk oversetning av songteksten blei lest høgt av ei av kvinnene frå Syria. – Songane er ulike og er sunge på ulike språk, men det går an å kjenne igjen ein ro og ei rytme. Det er så flott at desse damene gir så mykje av seg sjølve og delar noko av det kjæraste dei har, sa ei av leiarane for gruppa, Kari Malmanger, under konserten.

Musikk og menneske Det var Førdefestivalen som var initiativtakaren for prosjektet. Dei tok kontakt med Malmanger og Bakke Nydal, som begynte øvingane rett etter jul. – Det var litt vanskeleg å få til mange øvingar ettersom damene har jobb, norskundervisning og somme måtte hentast, så vi hadde få, men effektive øvin-

gar. Det begynte med at vi berre høyrde på songane til kvarandre, og berre den siste veka har vi øvd på dei songane vi faktisk skulle framføre, seier Malmanger etter konserten. Ho legg til at ho føler ho har fått mykje ut av dette prosjektet og opplevinga med å synge i lag med desse damene, både når det gjeld musikken og det medmenneskelege.

Ut i heile fylket Sureeporn A. Eriksen var ei av damene som var med i gruppa, og ho var veldig stolt av det dei hadde fått til i lag. – Dette var veldig rørande og kjekt på same tid. Det vi har til felles er musikken og det at vi er mødrer. Språk har ingenting å seie, det er melodien som betyr noko, seier ho og legg til at ho var litt nervøs før ho skulle

Foto: Arianrhod Engebø

synge solo ettersom ho elles berre har sunge i kor. Fleire av medlemmene i gruppa er også med i Førde Internasjonale kor. Festivaldirektør for Førdefestivalen, Hilde Bjørkum, var på konserten. Ho også vart rørt til tårer. – Dette prosjektet vil eg halde fram med og syne fram grenselause songar over heile fylket. Dette er noko vi treng for å sjå kvarandre som menneske. Uansett bakgrunn har vi mykje til felles, sa ho til Firda etter konserten.

Dette prosjektet vil eg halde fram med

"

Hilde Bjørkum festivaldirektør


26

ONSDAG 13. JULI 2016 · STAVANGER AFTENBLAD

KULTUR

Leder: Tarald Aano Tlf. 415 54 393 Epost: tarald.aano@aftenbladet.no

Musikk

FestivalVikedal Roots Music Festival

Intimkonsert med Kvelertak

Tilbake til røttene

BRYNE

Fredag klokken 12.00 slippes billettene til det som blir beskrevet som en «eksklusiv og intim konsert» med heavymetalbandet Kvelertak.

Rootsfestivalen betyr full båthavn i Vikedal. FOTO: CARINA JOHANSEN

hPå h grunn av et stort økonomisk tap i fjor, vil årets program på Vikedal Roots Music Festival se annerledes ut. I år skal arrangørene holde seg nærmere til det opprinnelige konseptet for å berge festivalen. VINDAFJORD

– Årets program er et resultat av underskuddet vi hadde i fjor, sier styremedlem og teknisk ansvarlig for festivalen, Øyvind Blikra, om mangelen på velkjente navn på programmet. Festivalen tapte rundt 1 million kroner på fjorårets konserter. Grunnen var været, mener Blikra. – Oppmøtet var greit, men ettersom det regnet hele helga var det ikke mange som ble på festivalområdet mellom konsertene. Det påvirket billettsalget til en viss grad og gikk hardt utover ølsalget. I fjor fortalte festivalsjef Jarle Nes til Aftenbladet at han håpet på opp mot 8000 besøkende i løpet av helgen. I følge Blikra lå det reelle publikumstallet på rundt 5000.

Mindre festival

For å forhindre at festivalens 16. år skulle bli det siste, har arrangørene tatt en beslutning om å trappe ned både nivået på artister og størrelsen på festivalområdet. Tidligere år har festivalen foregått i flere telt med mange scener. I år skal alt skje i ett og samme telt i Vikedal båthavn. – Vi må bygge ned for å kunne bygge opp, forteller Blikra, som legger til at de heller ønsker en

liten festival enn ingen festival. Det reduserte festivalområdet betyr også at det vil bli solgt færre billetter enn før. Tidligere har det vært plass til mellom 4000 og 5000 personer på festivalområdet på samme tid; i år vil det være plass til halvparten. – Dette har vi merket på billettsalget, sier Blikra, som forteller at de vanligvis ikke opplever mye salg av billetter før festivaluka. De siste ukene har de derimot merket stor pågang fra folk som ønsker å sikre seg en billett. – Dette er vi ikke vant til. Men ettersom vi har mindre plass enn før, er det sikkert mange som er redde for at de ikke skal få billett om de ikke kjøper den nå.

Unik spilleliste

Som navnet tilsier, har festivalen, siden start, hatt en plan om å kunne tilby et utvalg av musikk fra roots-sjangeren. Det er spesielt irsk og norsk folkemusikk som har vært grunnlaget for festivalprogrammet, men de siste årene har det også vært en god del innslag av rock og pop. I fjor var Kvelertak og Bertine Zetlitz noen av de velkjente navnene som opptrådte i teltene. Årets program er derimot

preget av mer ukjente artister og færre musikksjangre som faller utenfor roots-kategorien. – Vi prøver å holde på det som gjør oss spesielle, sier Blikra. – Det blir kjedelig om alle festivaler skal ha samme program. Vi prøver å tilby noe til de som ønsker seg noe annerledes. Han forteller at de likevel har fått noen reaksjoner på at årets festival ikke har noen store trekkplaster. – Med den økonomien vi har i dag, kan vi ikke ta oss råd til det. Det er stor etterspørsel på festivalartister i hele Europa,

og det blir vanskelig for oss å møte de prisene de store navnene krever i år.

Viktig for mange

Blikra er likevel ikke bekymret for at dette vil påvirke oppmøtet. – Det er mange som har blitt veldig knyttet til festivalen, og de kommer nok uansett. Vi har så langt fått mange gode tilbakemeldinger på programmet. Så det som kan ødelegge for oss er nok heller været, ler han. MARIANN ELIASSEN mariann.eliassen@aftenbladet.no

Disse spiller på Rootsfestivalen hh Fredag 15. juli: 15.00 The Kilkennys (irsk folkrock) 16.05 Hear me Roar (country/vise fra Stavanger) 17.10 Kearney’s Dogs (irsk folkemusikk fra Oslo) 18.05 Plastic Paddies (irsk/keltisk/folkband fra Horten) 19.15 Plastic Paddies (irsk/keltisk/folkband fra Horten) 20.30 Henning Kvitnes & Claudia Scott 22.30 Storm Weather Shanty Choir (Shantykor fra Stord) 00.15 MK’s Marvellous Medicine (bluesrock fra Bergen)

hh Lørdag 16. juli: 15.00 Elisabeth Kristensen (pop/ blues) 16.05 Tom Roger Aadland (vise/ rock) 17.10 Paddies (irsk/folk) 18.15 Nations of the Soul (vise/ indieband fra Bergen) 19.05 Plastic Paddies (irsk/keltisk/ folk band fra Horten) 20.30 Reidar Larsen m/band («Norges ukronede blueskonge») 22.30 Daniel Kvammen (vise/ country) 00.15 The Kilkennys (irsk folksrock) hh Vikedal kirke, lørdag: 18.00 Tore Renberg

Konserten vil holdes søndag 30. oktober på Bryne Mølle. Ungdomsklubben Møllekjellaren og festivalen Ranglerock står bak arrangementet, som er åpent for alle, uansett alder. På grunn av dette vil konserten også være rusfri. Til å varme opp får Stavangerbandet med seg The Dogs, som er frontet av forfatter og komiker Kristopher Schau. Bandet fra Oslo har fått rykte på seg for å være et av Norges tøffeste rockeband, og er i tillegg et av de beste livebandene landet har å tilby, i følge konsertnettsiden. Kvelertak spiller også i Stavanger Konserthus dagen før, men arrangementet på Bryne Mølle blir den eneste konserten uten aldersgrense i Rogaland som bandet spiller på denne turneen. FØRDE

Færre på Førdefestivalen

Førdefestivalen trakk 26.000 besøkende, noe som er rundt to tusen færre enn i fjor. – Da hadde vi jo kjempeflott vær, sier festivaldirektør Hilde Bjørkum, som til NRK Sogn og Fjordane sier hun er «kjempefornøyd». – Vi har hatt mange fulle hus og fantastisk god stemning. Folk har kost seg, tror jeg, selv om været ikke var helt med oss i år, sier Bjørkum. Årets Førdefestival ble arrangert for 27. gang, og hadde i år «Flukt» som tema. (NTB) LONDON

Saddam Husseins roman

Det skandaleombruste, britiske forlaget Hesperus vil utgi en kortroman Saddam Hussein skrev. Boken kommer i desember for å markere at det er ti år siden han ble henrettet. Ifølge The Guardian beskriver en talsperson for Hesperus boken – med en tittel som kan oversettes til « Kom dere ut, forbannede!» – som «en blanding av Game of Thrones og den britiske House of Cards-fiksjon». Det blir første gang boken, som tar for seg en stamme som lever ved Eufrats bredder for 1.500 år siden, blir publisert på engelsk.(NTB)


4

| Kultur |

mandag 11. juli 2016

Erlend Apneseth (oppe t.v.), Erik Rydvall, Hans Hulbækmo, Stein Urheim (under t.v.) og Ole Morten Vågan sto bak årets bestillingsverk. ALLE FOTO: ODDLEIV APNESETH

Unge talentfulle norske utøvere preget den internasjonale Førdefestivalen, som ble avsluttet i går. Bergens Tidendes journalist er imponert over artistene. Her oppsummerer han høydepunktene.

Nordmenn toppet verdensfestival å åFESTIVAL Selv uten internasjonale stjernenavn på programmet har den 27. Førdefestivalen levert nok en kvalitets­mønstring av tradisjons­musikk fra flere verdensdeler. Jan H. Landro Førde

Kanskje ikke helt på nivå med de to foregående årene, men likevel. Høydepunktene har ikke vært færre, og gledelig nok har unge, uvanlig talentfulle norske utøvere stått for noen av disse. Den røde tråden gjennom festivalen har vært kulturell sammensmelting, musikalske møter på tvers av tradisjoner og sjangrer, tidligere ukjente konstellasjoner av utøvere og instrumenter og internasjonal forbrødring i en grenseløs verden. Igjen har Førdefestivalen stolt levd opp til sine kulturelle forpliktelser. Et viktig uttrykk for denne tanke­gangen er det årlige talentprogrammet, hvor unge utøvere fra Norge og et par land i andre verdensdeler inviteres til en ukes samspill og kurs med dyktige in-

struktører, så gir de en konsert og får delta på den store gallakonserten. I år kom de utenlandske gjestene fra Kenya og Malawi. Multitalent

I et program med så stor variasjon og bredde er det selvsagt umulig å kåre «vinnere», men det som har gjort sterkest inntrykk på meg, og tydeligvis på flere andre, er soloforestillingen Stilt trør kvinner i sørgedans. I sentrum står multitalentet Margit Myhr fra Ål i Hallingdal, som for øvrig var en del av talentprogrammet i 2009. Med manus av Eldgrim Springgard og regi av Leif Stinnerbom presenterer hun tre autentiske kvinneskjebner fra ulike århundre, varierende fra det sørgelige via det dramatisk-tragiske til det dypt tragiske. Vekten ligger på disse kvinnenes tanker og drømmer og den maktesløsheten de må ha opplevd. 26-åringen er en dyktig skuespiller og forteller, i tillegg synger og kveder hun og trakterer lyre og langeleik. Presentasjonen er utsøkt og så kontrollert ned til minste bevegelse og tone; Margit Myhr stoler fullt og helt på fortellingenes iboende styrke og trenger ikke legge noe til. Det går år

Margit Myhr fra Ål i Hallingdal er et multitalent og leverte soloforestillingen Stilt trør kvinner i sørgedans.

mellom hver gang vi ser en slik stillferdig og sterk formidling. Bestillingsverket

Kjæresten hennes ligger ikke langt etter. 25 år gamle Erlend Apneseth hadde skrevet årets bestillingsverk, som han fremførte sammen med Hans Hulbækmo (perkusjon), Ole Morten Vågan (bass), Erik Rydvall (nøkkelharpe) og Stein Urheim (gitar). Det var formet som en hyllest til Førdefestivalen, som har gitt ham så mange musikalske impulser, og var en bortimot timelang reise gjennom kulturer, tradisjoner og

genre som har preget festivalen. Bunnplanken er folkemusikken, den ligger hele tiden under, men spennet i uttrykkene er stort – riktig nok med mindre jazzpreg enn den nyeste platen hans kunne innvarsle. Aller best syns jeg dette er når Apneseth og musikerne beveger seg bort fra det gjenkjennelige og tar oss inn i landskap det er vanskelig å definere og sette ord på. Nattsongar er et verk som absolutt tåler gjenhør. Nye dimensjoner

Nevnes må også Silje Onstad Hålien fra Valdres, som i sin dans våger å gå helt egne veier, slik forestillingen 101 hattar å sparke før eg døyr viser. Hun gir den sceniske folkedansen nye dimensjoner, som kanskje ikke alle puristene setter like stor pris på, men som får sitt fascinerende uttrykk i denne forestillingen. Festivalens diva var Mor Karbasi, et helt integreringsprosjekt i seg selv. Hun er født i Israel, bor i Spania og har marokkanske og iranske aner. Dessuten bidrar hun til å holde liv i et språk og en kultur som er truet av stille død, den jødespanske ladinoen, dyrket av jødene som etter noen århundrer i

Spania ble fordrevet derfra. Hun ser ut som en gudinne, har en guddommelig røst, en magisk utstråling og et foredrag og et helt spesielt uttrykksrepertoar. Også hun tok oss med på en reise, til landene «sine» rundt Middelhavet. Med innlevelse, stor lidenskap og talende arm- og håndbevegelser formidler hun sterke følelser og tilsvarende fortellinger, fra det heftige til det sødmefylte. En annen verden

I en helt annen verden befinner de tre finske kvinnene i Värttinä seg. Med fart, ypperlig presisjon og et enormt overskudd formidler de tradisjonsmusikk fra det østlige Karelen, på det som i dag er russisk side. Også de tar vare på en sangskatt som står i fare for å gå tapt. Det går fra joik til de mest dansbare melodier, fremført toog trestemt og med harmonier du sjelden hører. Kirkemusikkfornyeren Gjermund Larsen, sibirske overtonesangere, den svenske multiinstrumentalisten Ale Möller, en hel festival alene, gamelanspillerne og -danserne fra Java. Disse og mange flere bidro til at Førdefestivalen også i år ble noen opplevelsesrike og meningsfylte dager.


36 //

BERGENS TIDENDE FREDAG 8. JULI 2016

Kulturredaktør FRODE BJERKESTRAND mobil 97978790 Nyhetsleder: TONJE AURSLAND tlf. 55 21 45 22 e-post: kultur@bt.no/debatt@bt.no

En litt stillferdig festivalåpning Eggende rytmer, eksotiske klanger og unorske bevegelser formidlet torsdag kveld temaet for den 27. Førde Internasjonale Folkemusikkfestival: Mennesker på flukt. JAN H. LANDRO kultur@bt.no foto ODDLEIV APNESETH

Som vanlig, klarer festivalen å ta pulsen på en urolig verden og hente inn stemmer som har et budskap til oss. Et budskap de presenterer gjennom sang, musikk og dans på høyt kunst­ nerisk nivå. For det er kunst, ikke agitasjon, som formidles fra ulike scener i Førdehuset og andre arenaer.

Dystert tema Riktig nok hadde åpnings­ konserten denne gang et litt mer stillferdig preg enn vanlig, noe som i og for seg passer til det dystre temaet. Men etter hvert sørget kurdiske Nishiman og ungarske Romenga for at det ble «fyr i teltet». Dette er nemlig ingen festival for veklager og jeremiader, selv om det også var klagesang å høre. For artistene er kommet hit for å gi oss del i det beste av sin kultur. Verden til Førde Årlig hentes verden til Førde gjennom denne viktige festiva­ len, men i år føles det den vil si oss mer akutt enn på lenge. Det åpningen så nydelig fikk frem, er det bildet vi helt glemmer – kan­ skje heller ikke ønsker å se – når skarer av flyktninger og asylsø­ kere banker på våre porter: Dette er mennesker som vi, mennes­ ker ressurser, mennesker som bringer med seg tusenårgamle kulturer – eldre og absolutt ikke mindre rike enn vår. Fra Syria Et talende uttrykk for den inter­ nasjonale situasjonen fikk vi da det syriske ensemblet Broukar entret scenen – fire musikere, en sanger og en danser. Gruppen

ble etablert i Damaskus i 2007, men ble fordrevet fra president Assads borgerkrigshelvete og spredt for alle vinder. I dag er de seks medlemmene visstnok bosatt i hvert sitt europeiske land, men på scenen står de sammen og representerer Syrias eldgamle kultur. Her ved en virtuos dervisjdans som kombi­ nerer det religøse og det seku­ lære i sufismens mysterietradi­ sjon.

Sameksistens Til innledning viste norske Margit Myhr og etiopiske Gutu Abera at folketoner fra så ulike land fint kan smeltes sammen – slik hele festivalen vil uttrykke et ønske om forbrødring og sømløs sameksistens. Senere opplevde vi et ensemble med artister fra tre forskjellige land – Iran, Irak og Tyrkia – men alle fra det de gjerne kaller Kurdistan og helst ser kan bli en egen stat. Det er ønsker om samling, ikke split­ telse som preger mye av det som skal skje i Førde disse dagene. På Førdekonferansen fulgte arrangørene opp festivalens tema med å diskutere hva som kan gjøres når mennesker på flukt har tatt seg frem helt til våre breddegrader og skal skal integreres. I stedet for å hente inn de vanlige menerne, hadde man trukket veksler på mennes­ ker som har erfart disse utfor­ dringene på kroppen. De viste seg å ha synspunkt som virker langt mer produktive enn det byråkrater og komiteer kommer opp med. Norge ikke alt Når Dominic Wilson fra Black Box Theatre i Oslo forteller at han kom hit til landet for å hjelpe Norge å integrere seg i verden, åpner det et helt nytt perspektiv. Vi trenger å se oss som en del av en større helhet og erkjenne at Norge og norsk er ikke alt. Og iranskfødte Mah­ moud Farahmand, talsperson for Likestilling, Integrering og Mangfold (LIM), viste til at den offermentaliteten mange lar seg fange i, kun skaper apati. Han

VERDEN TIL FØRDE: Førde Internasjonale Folkemusikkfestival åpnet i går og nok en gang kom verden til Førde og

pekte på et forhold som er lite fremme i integrerings­debatten, men som kan være helt avgjø­ rende. I Norge har vi relativt

liten sosial kontroll, men desto mer er regulert i lovverket. Fler­ tallet av migrantene kommer fra land hvor dette er omvendt.

Den overgangen er ikke så lett å forstå og hanskes med, for dem med røtter i helt andre kulturer. For øvrig fremholder han at


KULTUR OG DEBATT // 37

BERGENS TIDENDE FREDAG 8. JULI 2016

hadde med seg tusenårgamle kulturer.

språkkurs er vel og bra, men det som virkelig skaper læring, både språklig og kulturelt, er felles kulturaktiviteter.

Før torsdagskvelden var omme hadde jeg også lært et nytt ord: Namaskaaram. Det sier godt integrerte Jawana Thayase-

eland, fargespilleren fra Førde og Sri Lanka, før og etter at hun fremfører en dans fra sitt fødeland. Med det ene ordet ber hun

Mor Jord om tilgivelse for at hun tramper på henne og slik dreper små organismer og insekter som lever på bakken.

Hva har da ikke vi andre å be om tilgivelse for!


Opp Ned

Skyet eller delvis skyet og mest opphold.

Steinestø

kl. 06.05 kl. 21.11

Skyet og perioder med regn. +8

Månen I dag

I morgen

Opp Ned

kl. 19.07 kl. 06.02

+8

+7

Ytre Arna

Haus

+6

kl. 17.56 kl. 05.47

Fredag

Vaksdal

+7 BERGEN

Flo

+7

+6

Fjære

I dag

I morgen

kl. 10:19 kl. 22:43

kl. 10:57 kl. 23:18

kl. 04:05 kl. 16:29

kl. 04:42 kl. 17:04

+4 Ansvarlig meteorolog:

+4

+4

+5 +6

+3 +3

+7

Lørdag

Flo/Fjære

Indre Arna

Norge i dag

+8

+8 Lonevåg

Valestrandsfossen

+7

Torsdag

+7

Tysse

+7

kl. 06.08 kl. 21.08

I morgen Skyet eller delvis skyet og mest opphold.

+4

Bygdanytt TELEFON 55 53 57 70 TIPSTELEFON 95 99 72 37 E-POST bn@bygdanytt.no BESØKSADRESSE Øyrane Torg, 3. etg.

nødtelefon BRANN: POLITI: AMBULANSE:

+7 +8

110 112 113

vakttelefon LEGEVAKT Osterøy: 56 35 10 03 Bergen: 55 56 87 00 POLITI Arna/Åsane Politistasjon: 55 25 55 00 / 97 74 56 00 Osterøy lensmannskontor: 56 19 45 00 FEILMELDING VEG, VATN, AVLØP Osterøy: 56 19 21 00 Utanom arbeidstid: 56 39 01 26 Bergen: 55 29 11 10

Data frå Kartverket sjødivisjonen

Håpar på ny suksess

renovasjon

Glas og metall

Glas og metall kan leverast til følgjande miljøstasjonar:

GAMALDANSMUSIKK: Sindre & Co består av Sindre Fotland, Kristoffer Kleiveland, Tormod Kleiveland, Andreas Kollvangnes og Vegard Hansen. No skal dei tevle i Vestlandsmeisterskapet og spele på Førdefestivalen. Foto: Knut Utler

– Folk likar å høyre på gamaldans og folk likar å danse, fastslår Sindre Fotland. Siv K. Berg

siv.kvalheim.berg@bygdanytt.no

SINDRE & CO. består av Sindre Fotland, Kristoffer Kleiveland, Tormod Kleiveland, Andreas Kollvangnes og Vegard Hansen. — Vi var på Storfjell på ein festival kor det blei tevla i gamaldans. Vi fann ut at me skulle delta, og etter festivalen synst vi musikken var så bra at vi berre fortsette, fortel Fotland om då bandet vart til i 2014. FORMIDLAR SPELEGLEDE // Konkurransen på Storfjell enda med ein 2. plass, der dei konkurrerte

med nokon av dei beste gamaldansorkestra i landet. Sidan har Sindre & Co spelt gamaldansmusikk med stor glede. — Vi formidlar ei enorm speleglede og danseglede. Det er jo i grunn det denne sjangeren handlar om, og det er det me prøver å formidle, forklarer Fotland. Gamaldansmusikk er eit samleomgrep for fleire formar av tradisjonell dansemusikk som har røter i nordisk folkemusikk. Musikken har tonar frå tradisjonell folkemusikk og populær countrymusikk. At det skulle bli gamaldansmusikk for bandet frå Osterøy, var heilt naturleg. — Ja, det er jo det vi er oppvekst med å spele. Så følast det bra. Vi har vore innom andre sjangrar, men det er gamaldans som ligg nærast.

VANN VM // — Korleis er interessa for denne typen musikk? — Det er varierande frå område til område, men på Osterøy er det eigentleg stor interesse. Det går litt i bølgjedalar, men på landsbasis er det også bra med interesse. Det er alltid mykje folk på festivalar, så det viser at folk likar å høyre gamaldansmusikk. Og publikum ser ut til å like musikken til Sindre & Co. I tillegg til å gjesta Osafestivalen i Voss i fjor haust, vann dei i fjor vestlandsmeisterskapet i gamaldans, som ble heldt i Kinsarvik under Blømingsfestivalen. I mai skal bandet på nytt tevle i vestlandsmeisterskapet. — Vi håpar å vere med å kjempe i toppen og forhåpentlegvis kapre ein pallplass, seier Fotland.

FÅR VISE SEG FRAM // Framover vil Sindre & Co også få til ein visitt til landsfestivalen i gamaldansmusikk i Gaupne, men før den tid er dei booka til Førdefestivalen i Sogn og Fjordane, som er 6.-10. juli. — Det blir veldig kjekt. Det er jo ein av dei få, store folkemusikkfestivalane i landet, så det blir ein fin moglegheit til å vise oss fram. Så kjem det mykje folk,  som blir veldig kjekt, fortel Fotland spent. Men det er ikkje berre Sindre & Co som gjester Førdefestivalen denne våren. Også hardingsfelespelar Håkon Høgemo vil spele i Førde. Høgemo er født i Øvre Årdal, men er busett på Osterøy. Han har mellom anna vunne Landskappleiken i både 1989 og 1995, og vann Spellemannprisen i 2000 og 2005.

TYSSEBOTNEN: Ved kaien FOTLANDSVÅG: Ved bensinstasjonen LONEVÅG: Ved Sparebanken Vest HAUS: Ved Haus senter VALESTRAND: I sentrum og ved barnehagen på Hauge BRUVIK: Ved butikken HOSANGER: Ved kyrkja HJELLVIK: Ved skulen HAMRE: Ved parkeringa til Klokkarneset INDRE ARNA: Indre Arna-vegen 189 YTRE ARNA: Krysset Skulev./ P.Jebsensv. HAUKELAND: Ved dei gamle butikklokala LONE: Ved Spar GARNES: Krysset Garnesvegen/ Garnesstølen TUNES: Krysset Tunesvegen/ Romslovegen TRENGEREID: Ved Skulstadkrysset

Gjenbruksstasjonen Mjeldalen, Osterøy Opningstider: Onsdag Torsdag Laurdag

15 - 19 15 - 19 10 - 15

Farleg avfall

Farleg avfall kan leverast her:

LONEVÅG: Ved bensinstasjonen VALESTRAND: Ved bensinstasjonen HAUS: Gjenvinnings-­­ stasjonen i Mjeldalen.

bibliotek OPNINGSTIDER LONEVÅG: Måndag 10 – 16 Tysdag 10 – 18 Onsdag Stengt Torsdag 13 – 18 Fredag 10 – 16 OPNINGSTIDER YTRE ARNA: Måndag 13 – 19 Tysdag 13 – 19 Torsdag 09 – 15

- Vi har i lengre tid hatt stor trong for fleire båtplassar, og difor er vi svært glade for denne bryggja, seier formann i Arna Motorbåtlag, Lars Åkre. Bakgrunnen er flytebryggja med 52 båtplassar som no er å finna i Arnavågen. - Det må leggjast til at den berre er tenkt som ei førebels løysing, seier Åkre. Bygdanytt 22. april 1986

PONDUS

ØMERKE ILJ T M

T I L B A K E B L I K K

www.bygdanytt.no

I dag

I morgen

24

59

1

9

Trykksak

w w w.bygdany t t.no

ë<!t!k!o=iga bh<

TIPS OSS PÅ TLF. 55 53 57 70 / 95 99 72 37

Solen I dag


SIGNALER D

KULTURRÅDET

Kulturrådets nye leder, Tone Hansen, er i full gang med å diskutere hvordan Norges festivaler skal finansieres framover. Om det blir vanskeligere for festivalene å få støtte framover vil hun ikke si noe om, men hun kan ikke love støtte til alle. Tekst: MARI SAND MALM msm@dagbladet.no

T

one Hansen, direktør for Henie Onstad Kunstsenter og Kulturrådets nye rådsleder, er ikke redd for å si at hun har makt. Nå er det hun som passer Kulturfondets pengesekk som inneholder 885,2 millioner kroner. Hvem som får en slant av dette under hennes ledelse, det gjenstår å se. Nå holder hun på å utvikle et kvalitetsprogram for Festival-Norge. Før jul måtte nemlig den mye omdiskuterte knutepunktordningen for festivaler takke for seg og Stortinget ffllyttet finansieringen av alle knutepunktfestivalene over til Norsk kulturråd.

– Dette har mye å si

– Dette er et av de største mandatet kulturrådet har fått, og vi skal nå utvikle et kvalitetsprogram for Festival-Norge. Vi skal lage et system for å vurdere framtidas støtte til festivalene, sier Hansen og fortsetter: – Knutepunktfestivalene er fredet også i 2017, gitt at bevilgningen til Kulturrådet ikke blir endret. Nye retningslinjer og kriterier for bevilgning blir vedtatt i rådsmøte i desember i år, og vil gjelde fra 2018. Vi skal bruke tiden godt til å utvikle gode kriterier. Det er administrasjonen i Kulturrådet som har hovedansvar for programmet, men Hansen selv har en finger med i spillet. – Rådet er med på å diskutere det og gleder meg til å se resultatet. Dette har mye å si for Norge, sier hun og fortsetter: – Det er mange festivaler som har vært på kulturrådets budsjett og ikke på statsbudsjettets. Men nå er alle samlet under ett og da må vi diskutere hvilke kriterier som skal til for å få kulturrådets midler.

Misnøye

Om det blir vanskeligere for festivalene å få støtte framover vil hun ikke si noe om, men kan samtidig ikke love støtte til alle. – Festivalene skaper liv og oppmerksomhet på ulike steder i landet. Det er ffllott at vi har det i Norge, og det er mye følelser og eierskap knyttet til dette. Det er klart at man forvalter mye av folks liv og følelser gjennom disse bevilgningene, sier Hansen. Da det ble klart at støtteordningen skulle avvikles, var det mange av festivalene som uttrykte stor misnøye og frykt for at det ville gå ut over framtidig støtte og kvalitet. Kulturrådet bekreftet da til Dagbladet at det ville bli større konkurranse om midlene. Det ønsker Hansen derimot ikke å si noe om, men i august i fjor uttalte kommunikasjonsdirektør i Kulturrådet, Janne Stang Dahl, følgende: – Musikkfestivalordningen skal videreutvikles. Det er ikke klart om overføringen

MANDAG 14. MARS 2016

q CV

TONE HANSEN

q Født i Kirkenes i 1970, oppvokst i Klæbu. q Utdannet kunstner fra Statens Kunstakademi. q Styreleder for UKS, Unge Kunstneres Samfund, 2002-2005. q Stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo 2008. q Direktør for Henie Onstad Kunstsenter i Bærum. q Leder for Kulturrådet. vil få stor innvirkning på tilskuddsnivåene. Med nye festivaler på ordningen vil det bli ffllere som konkurrerer om en større pott. Mange festivaler må søke tilskudd fra år til år, men ffllere av de store får i dag opp til treårige tilskudd. Alle rapporterer hvert år. Rådslederen har signalisert at det fortsatt vil legges til rette for forutsigbarhet.

Deler ut 885,2 millioner

Til daglig er Hansen direktør for Henie Onstad Kunstsenter. Det å bli leder av kulturrådet, omtaler hun som en ære. Hansen kom inn i kulturrådet i det tidligere direktør Anne Aasheim måtte trekke seg på grunn av alvorlig sykdom. – Aasheim har vært svært viktig for Norsk kulturråd, og har gjennom sitt lederskap lagt grunnlaget for en engasjert og effektiv organisasjon som ivaretar det frie kunstfeltet godt. Hun har vært en tydelig stemme i offentligheten og sørget for at Kulturrådet har den status i norsk offentlighet institusjonen har i dag. Under henne har Kulturrådets mandat vokst betydelig, sier Hansen. Kulturrådet er ansvarlig for Norsk Kulturfond som årlig deler ut 885,2 millioner kroner. – Kulturrådet har bare begrensede midler. Vi kan oppfordre også må de lokale myndighetene følge etter. Det er de som må gjenkjenne behovet for kunst og kultur. Er du nå Kultur-Norges ukjente maktkvinne? – Ja, jeg har ikke noe imot å ha makt. Det er et privilegium å forvalte makt og jeg er ikke redd for å si at jeg har det heller, for det har jeg, sier Hansen.

– Må integrere

Som leder av Kulturrådet har hun mål om å spisse bevilgningene og nå aktørene utenfor Oslo. Men akkurat nå er det én ting som er viktigere. – Vi må sørge for at kulturen er med på å integrere. Flere politikere sier de er redd for kulturens framtid. Da trunker jeg at man bør ta seg en tur på folkemuseer som Valdresmusea og se hvor godt norsk kultur er ivaretatt, sier Hansen og fortsetter: Vi må sørge for at kulturen er med på å integrere. Flere politikere sier de er redd for kulturens framtid. Da tenker jeg at man bør ta seg en tur på folkemuseer som Valdresmusea og se hvor godt norsk kultur er ivaretatt, sier Hansen og fortsetter: – Vi må slutte å gjøre kulturen så utilgjengelig. Vi må riste litt i alle kulturinstitusjoner og få fram bredde og tilgjengelighet. Samtidig skal vi tørre å spisse kulturrådets satsinger. Mot hva? – Det er for tidlig å si. Vi har bare hatt to møter. Men det blir en spennende tid framover. Det er jeg helt sikker på.

MAK

KULTUR-NORGES UKJ


SIGNALER 29

MANDAG 14. MARS 2016

NY LEDER: Tone Hansen

er ny leder for Kulturrådet. Her er hun på Henie Onstad Kunstsenter, i utstillingen med Yayoi Kusama.

KTKVINNE

JENTE

FOTO: LARS EIVIND BONES


Inspirasjon

20

torsdag 07. april 2016

«Poirot»:– Bibelen er eneste bok du trenger

INNSIKT: Knut Kåre Kirkholm ønsker at Fast Grunn ikke bare skal gi teologisk innsikt, men være til praktisk nytte for kristne som vil leve ut troen. Foto: Tore Hjalmar Sævik

Mer mangfold i Fast Grunn FORNYELSE: Redaktør Knut Kåre Kirkholm vil kombinere tydelig veiledning med bredere perspektiv og mer meningsbrytning. Fra kontoret på Misjonssambandets høyborg på Fjellhaug i Oslo har høgskolelektoren panoramautsikt over Oslo. De siste tre årene har han i tillegg til undervisning av studenter også hatt ansvaret for å redigere tradisjonsrike en betydelig endret utgave av Fast Grunn. – Vi har fått nesten bare positive reaksjoner. Det kom noen protestoppsigelser med en gang, men ikke veldig mange, sier Kirkholm. Bredt sammensatt

Det lavkirkelige tidsskriftet ble grunnlagt i 1948 og gitt ut av Lunde forlag, men har hatt sterk tilknytning til Norsk Luthersk Misjonssamband. – Vi opplever at vi har hatt god støtte der for utviklingen av bladet, sier Kirkholm, som har med seg tre andre frivillige medarbeidere i redaksjonen. Dessuten har Fast Grunn et redaksjonsråd med blant andre sokneprest og tidligere Acta-leder Espen Andreas Hasle, synodeformann Jarle Skullerud i Frikirken, personalleder Aud Karin Kjølvik Ringvoll i Indremisjonsforbundet og redaktør Tarjei Gilje i Dagen. Siden i vinter har det Dagen-eide selskapet Kristen-Norges Mediesamkjøring ansvaret for salg og distribusjon av Fast Grunn. Mer drøftende

Markante Fast Grunn-redaktører som Steinar Hunnestad, Jon Kvalbein og Egil Sjaastad har profilert klare standpunkter i kirkedebatten med fotfeste i konservativ, lavkirkelig lutherdom. Blant de faste medarbeiderne var teolo-

giprofessor Carl Fr. Wisløff. – Hva har dere tatt med videre fra det «gamle» Fast Grunn? – Det er vanskelig å svare godt på. Premissene og medievirkeligheten er så annerledes. Selv om vi fortsatt ønsker å være veiledende og meningsbærende, vil vi presentere litt mer forskjellige standpunkter og i mindre grad ta stilling enn man gjorde før. Vi vil være mer drøftende i formen, sier Kirkholm. Innpakningen er også forandret, med mer variasjon i sjangertyper og ikke minst grafisk utforming. Han påpeker at Fast Grunn leverte vektige innspill i kirkedebatten på 1970- og 1980-tallet. – Vi er nok mer farget av vår tid, og opptatt av å få fram forskjellige stemmer som vi framstiller på deres egne premisser, sier Kirkholm.

Fast Grunn

Kirkesplittelse

Ny virkelighet

Samtidig mener han også noe som redaktør. I det siste nummeret er temaet splittelse. Der slutter Kirkholm seg til dem som mener at uenigheten om vigsel av samkjønnede par er kirkesplittende. – Vi ser også splittelse i et større bibelsk og kirkehistorisk lys. Blant annet intervjuer vi en katolikk og en ortodoks om splittelsen mellom dem, og ser på splittelsen som oppsto med protestantismen, sier redaktøren.

Tunge teologiske tema er ikke det eneste Fast Grunn vier spalteplass. – Vi prøver å variere mellom tunge og lette tema. Derfor skal neste nummer for eksempel handle om relasjoner og vennskap, sier han. Kirkholm registrerer også at det blant unge lavkirkelige lutheranere pågår en omstilling til en ny virkelighet både kirkelig og i samfunnet. – Mange er opptatt av et mer helhetlig kirkelig tilbud i regi av misjonsorganisasjonene. Flere av premissene som var der tidligere, er der ikke lenger, sier han, og viser blant annet til relasjonen til Den norske kirke.

USA-innflytelse

I en verden der kristne langt lettere enn før henter impulser fra høyst forskjellige retninger, opplever han at det tidvis er utfordrende å vite hvor meningssterk han skal være. – Før var konsentrerte Fast Grunn seg om lutherdommen,

Fakta Magasin på luthersk grunn med mål om å formidle stoff som er preget av refleksjon, dybde og etterfølgelse av Jesus Kristus. Kommer ut fire ganger i året Nettsider: fastgrunn.no

primært i Skandinavia. Nå kjenner mange aktive kristne bedre til amerikansk reformert kristenliv enn norsk luthersk kristenliv. Det er et helt annet univers, og det tvinger oss til å tenke litt annerledes om hvordan vi skriver, sier Kirkholm.

Tore Hjalmar Sævik

BIBELKUNNSKAP: Skuespiller David Suchet legger ikke skjul på sin begeistring for Bibelen og sin kristne tro. Den tidligere agnostikeren peker på at Bibelen må møtes med respekt, et ikke dømmende sinn og la den tale til oss på sin måte. Det er i et stort intervju i siste nummeret av Krigsropet at den britiske skuespilleren åpenhjertig forteller om sitt forhold til kristentroen. Suchet er særlig kjent fra sin rolle som Hercule Poirot i en rekke TV-filmer basert på bøkene til den britiske krimforfatterinnen Agatha Christie. Nå har han også lest hele Bibelen inn som lydbok, og det har for kjendisen vært en stor berikelse og opplevelse i livet. – Dette er den mest fantastiske boka å lese høyt, for den inneholder historie, poesi, allegorier, sanger, lignelser, læresetninger og profetier. Jeg tror det er en den eneste boken du faktisk trenger i livet. Gud viser seg selv gjennom boksidene. Jeg elsket å jobbe med den, fastslår Suchet i intervjuet. 250 timer ble tilbrakt i studio under opptakene av de bibelske lydbøkene. I følge engelskmannen har innspillingen av Bibelen styrket hans egen tro og forståelse av

FRIMODIG: Den britiske skuespilleren David Suchet, også kjent som karakteren Poirot, er åpen om sin kristne tro og sitt forhold til Bibelen. Han mener Bibelen er den mest fantastiske boken å lese høyt. 

Foto: ITV/NTB Sanpix

Gud. Relasjonen til Jesus er noe han tar med seg inn hverdagen, og Suchet forteller at han kan dvele ved et bibelvers eller bare et ord en hel uke. – Mitt favorittavsnitt i hele Bibelen er i Johannes-evangeliet, der Jesus snakket på en veldig rolig og nær måte til disiplene før sin død. Han forteller dem om Den hellige ånd, som er der for å hjelpe, oppløfte, overbevise og undervise, understreker skuespilleren.DAGEN

Musikk på flukt i Førde festival: Musikk og kultur frå land der det er krig, konfliktar og naud står på programmet til Førdefestivalen i år. «På flukt!» er temaet for festivalen, som 6.– 10. juli vert arrangert for 27. gong. Temaet i år er høgaktuelt, og då kjem ein ikkje utanom Syria, der dagens situasjon står i sterk kontrast til landet si historie som eit land der alle verdsreligionar har levd fredeleg side om side i hundrevis av år. Konfliktane er av nyare dato. – Det er verdt å tenkje på, og også verdt ein ny konsertproduksjon og rundebordskonferanse på ein internasjonal festival i Noreg, seier festivaldirektør Hilde Bjørkum i ei pressemelding. Årets kyrkjekonsert, «Syriske bøner», vert produsert i samarbeid mellom Førdefestivalen og Kirkelig Kulturverksted ved Erik Hillestad. Ideen er å vise det rike musikalske og religiøse mangfal-

det som ein gong var Syria, men som i dag er pressa utanfor landegrensene, til Libanon, der dei fleste av musikarane vi møter i konserten no lever som flyktningar. Prosjektet blir plateproduksjon på Kirkelig Kulturverksted, og vert urframført under Førdefestivalen. Frå Syria kjem også ensemblet Broukar, sufisong og dervishdans. Dei var profesjonelle musikarar i Syria, men måtte flykte frå krigen, og lever no som flyktningar i Europa. På opningskonserten 7. juli møter publikum fleire tema-artistar. Til dømes sefardisk-jødiske Mor Karbasi, og fridomskjemparen og musikaren Faytinga frå Eritrea. Unge musikarar frå Fargespill i Bergen er med: Jawana Thayaseelan frå Sri Lanka, som hadde mykje av oppveksten sin nettopp i Førde, og Gutu Abera frå Etiopia, som mange vil hugse song for kongeparet i samband med 25-årsjubileet deira. NPK

Sakte-tv frå Saltstraumen

Nyheiter for nye nordmenn

NRK: Den 7. mai skal NRK vise 12 timar direktesendt tv frå den sterkaste malstraumen i verda, Saltstraumen. – Alle desse minutt for minutt-prosjekta høyrest rare ut i utgangspunktet, men så blir det stort sett suksessar som folk liker, fortel NRK betas fotojournalist Marius Arnesen, til NRK.no. Tidevass-straumen skal følgjast frå start til slutt gjennom sendinga. – Vi skal følgje syklusen på veg inn og ut. I tillegg skal sendinga krydrast av gjester som kan forklare det som skjer i straumen, livet i straumen og nokre gjester skal fortelje historie frå steinalder og vikingtid, fortel NRK-journalist Gisle Forland. NPK

spesialtilbod: NRK planlegg eigne nyheitsprogram for innvandrarar som ikkje snakkar norsk, skriv Aftenposten.– Vi greier ut om vi kan lage eit tilbod spesielt retta mot nykomarar i Noreg og dei som ikkje kan så godt norsk, seier mediedirektør Øyvind Lund i statskanalen.v Ifølge Lund kjem sendingane først og fremst til å bli laga for nett. – Det er vanskeleg å treffe så spesifikke målgrupper på ordinære flater som radio og Tv-kanalar, seier han til Aftenposten. 1. april begynte svenske SVT2 med daglege sendingar av nyheitsprogrammet På lätt svenske. På nett blir programmet omsett til engelsk og arabisk. NPK


KULTUR

DAG OG TID FREDAG 8. APRIL 2016

17

Storfjordens Venner eig garden Ytste Skotet. Foto: Frode Inge Helland

EUS KULTURMINNEPRIS TIL STORFJORDENS VENNER I går vart det klart at Storfjordens venner på Sunnmøre får ei av dei mest prestisjetunge utmerkingane innanfor kulturminnesektoren i Europa. Det er EU-kommisjonen og Europa Nostra som deler ut EUs kulturminneprisar. I går vart det kåra 28 vinnarar i 16 land. Storfjordens venner får prisen i kategorien «spesiell innsats» saman med prosjekt frå Italia og Bosnia. Storfjordens venner vart skipa i 1975. Foreininga har oppunder tusen medlemer spreidde over heile landet. Føremålet er å verna og formidla kunnskap om kulturminne, tradisjon og kulturlandskap. I 1989 tok foreininga over garden Ytste Skotet i Stordal som gåve. Der har dei restaurert nitten bygningar, og garden vert no driven som museum i samarbeid med Sunnmøre Museum. – Når me no får den europeiske kulturvernprisen, fortel det oss at foreininga har gjort svært mykje rett, og det inspirerer oss til vidare innsats, seier styreleiar Kjell Løseth i Storfjordens venner.

Hitler som held på ein fange, pluss Albert Einstein.

FØRDE BYD «PÅ FLUKT»

og same året laga Hanna Hermann halshuggen».

I 1933 laga Hannah Ryggen «Fiske ved gjeldens hav», som syner litt av fattigdomen på den tida.

etter 1933, må ha visst kva som hende både i Tyskland og Italia. I tillegg identifiserte kommunis­ tane tidleg nazismen og fascis­ men som menneskefiendtlege ideologiar, seier Paasche. I teppet som Hannah Ryggen kalla Drømmedød ser me Carl von Ossietzky med handjern. I midten ser me Goebbels, Göring og Hitler som held ein fange, medan Albert Einstein dukkar opp på den andre sida. – Både nasjonalt og interna­ sjonalt er det interessant at bilet­ språket hennar tippar mellom figurasjon og abstraksjon. Han­ nah Ryggen forlét aldri figuren, og ho laga ikkje teppe som var heilt abstrakte, seier Paasche. Dei fleste av Ryggens teppe bygde på aktuelle hendingar. Fleire viser folk som har vorte halshogne. Eit raudleg, men harmonisk bilete kalla Ryggen «Lise Lotte Hermann halshug­ gen». Det viser ei tysk kvinne

som nazistane skulda for lands­ forræderi i 1935, og som vart gil­ jotinert i 1938. Paasche viser til at Ryggens vev er både tidlaus og tidsspesi­ fikk på same tid. – Det fascinerer meg. Det er viktig at kunst ikkje berre vert framstilt som ahistorisk. Kunn­ skap om korleis eit verk vart til, er viktig for å skjøna dei histo­ riske og politiske premissane som det vart laga under. Sam­ stundes kjem ein ikkje unna at kunstverket også kan vera tid­ laust, i den forstand at alle kan få noko ut av «Lise Lotte» i kraft av motiv, farge og komposisjon. Å skriva om dei premissane som Ryggens arbeid vart til under, har vore ei av årsakene til at eg har skrive denne boka. PICASSO Ryggen var fascinert av Picasso, og på mange vis målte ho kref­ ter med han.

– Ho følgde nøye med på alt som Picasso gjorde, og det er fleire likskapstrekk mellom dei. Biletet Gru frå 1937 vart laga samstundes med Guernica, og det handlar om den spanske borgarkrigen. Her brettar ho ut rommet i flata på same vis som Picasso. På eitt sekund ser du alt som skjer, og som tilskodar vert du tvinga til å ta stilling. – Ryggen kjende nok att nokre av dei problemstilling­ ane Picasso arbeidde med, og på grunn av fargebruken var ho svært oppteken av Paul Gau­ guin. Tittelen på boka mi har ein dobbel botn. En fri viser både til veven som heiter En Fri, som tek for seg tilhøvet mellom einskild­mennesket og samfun­ net, men også at Hannah Ryg­ gen forsynte seg fritt både frå folkekunst og det internasjo­ nale modernistiske formsprå­ ket, seier Marit Paasche.

På flukt» er tema for den internasjonale folkemusikkfestivalen i Førde frå 6. til 10. juli. Kyrkjekonserten dette året, «Syriske bøner», tek sikte på å visa det rike musikalske og religiøse mangfaldet som ein gong var i Syria, men som no er pressa utanfor landegrensene. Dei fleste musikarane på konserten er busette i Libanon. Frå Syria kjem også ensemblet Broukar med sufisong og magisk dervisj­ dans. Dei var profesjonelle musikarar i Syria, men har måtta flykta frå krigen. På den store opningskonserten 7. juli kjem sefardisk-jødiske Mor Karbasi og fridomskjemparen og musikaren Faytinga frå Terje Isungset skal spela på instrument Eritrea. I tillegg vert det innslag av is og får følgje av Maria Skranes. Foto: Emilie Hol både frå Sri Lanka og Etiopia. I Førde vert det også stor sigøynarfest i parken med Romengo frå Ungarn og Mahala Rai Banda frå Romania. Festivalen har også starta eit prosjekt der eit utval innvandrarkvinner i Sunnfjord er inviterte til å dela voggesongane sine med publikum. Erlend Apneseth skal levera tingingsverket, og det har fått tittelen Nattsongar. Lista over nordiske artistar på festivalen vert toppa av finske Värttinä. Frå Danmark kjem Dreamers’ Circus, medan Gjermund Larsen Trio og Nordic set kvarandre stemne på felles konsert. I tillegg samlar verdas einaste ismusikar, Terje Isungset, kanadiske, russiske og samiske musikarar for å skapa eit eige ismusikkunivers. Isungset trakterer instrument laga av bre-is og fersk is og går i tettspel med musikarar frå desse landa. I tillegg til alt dette og meir til vert det konferanse om krafta til kulturen i eit samfunn i endring. ottar@dagogtid.no

JAZZLEGENDA GATO BARBIERI ER DØD Den argentinske jazz-saksofonisten Gato Barbieri, tonegjevande i latinamerikansk og europeisk jazz, er død 83 år gamal. Tidleg i karrieren spela han inn plater med trompetisten Don Cherry. Internasjonalt kjend vart han då han i 1972 laga musikken til Bernardo Bertoluccis film Siste tango i Paris med Marlon Brando og Maria Schneider, som han vann ein Grammy for. Fødd i Rosario, Argentina, tok han bakgrunnen med seg inn i jazzen, der han vart kjend for ein kraftfull, rå Gato Barbieri (1932–2016). tone på tenorsaksofo- Foto: Ramon Espinosa / NTB scanpix nen. Etter filmmusikksuksessen fekk han kontrakt med Impulse Records, selskapet til mentoren John Coltrane, der han spela inn fire plater. I fjor fekk han ein latinamerikansk Grammy for livsverket sitt. roald@dagogtid.no


14

KULTUR

DAG OG TID FREDAG 9. SEPTEMBER 2016

Aktuell

– Dikta skreik etter melodi – Eg byrja å spela fele då eg var sju år, og sidan har fela vore med meg, fortel Annlaug Børsheim. Ho er frilans- og folkemusikar med utdanning frå Høgskulen i Telemark og Ole Bull-akademiet. Ho både syng og spelar fele, hardingfele og gitar. Opphavleg kjem ho frå Ulvik, men er busett i Bergen. Denne helga reiser ho heim til Hard­anger for å spela og syngja på opninga av poesifestivalen saman med resten av trioen Morgenfrosken. På festivalen skal ho presentera den nye plata Og fjøla blei ein seglbåt og tanken blei ein vind ved Hauge-senteret. Der formidlar trioen tekstar frå Per Olav Kaldestads barnediktbok Når morgonfrosken syng. Dette er den fjerde plata Annlaug Børsheim gjev ut på Fivreld, som er hennar eige plateselskap. Trioen har spela både i Odda, Bergen og på den internasjonale folkemusikkfestivalen i Førde i sommar, og meir skal det verta utover hausten. Som folk flest i Ulvik har Annlaug Børsheim vakse opp med dikta til Olav H. Hauge. – Far min er svært glad i dei. Fekk han sjansen, las han alltid høgt Hauge-dikt i fødselsdagar og konfirmasjonar. Eg har vorte svært glad i Hauge, seier Børsheim. Også ho skriv tekstar, men først og fremst er ho musikar og vokalist. – Kvifor byrja du å spela fele som sjuåring? – Det er det ingen som veit. Mor mi kom med eit skjema til musikkskulen og spurde kva eg skulle spela, og då var eg fastsett på at eg skulle spela hardingfele. Ingen i familien spela fele, men eg må ha høyrt det ein stad. Eg tok til saman med ei veninne, som hadde ein far som hadde ei fele, og eg hadde nok høyrt Knut Hamre. – Har du teke del på kappleikar? – Det er kjekt å vera på kappleikar. Eg konkurrerte då eg var yngre, men er ikkje så glad i musikkonkurransar. – Korleis oppdaga du Kaldestads dikt? – For mange år sidan tonesette eg eit dikt han hadde skrive i samband med Littlarm på Bygdalarm, og der møtte eg han. Ikkje lenge etterpå sende han meg Når morgonfrosken syng, og eg oppdaga at boka inneheld svært fine songar. Forlaget hevdar at det er ei barnediktbok, men eg fall for henne og oppdaga at dikta skreik etter melodi, og eg byrja å tonesetja dei. – Kva handlar tekstane på den nye plata om? – Det er ei fin blanding av dei store spørsmåla, om universet, om kvifor me er her og om filosofiske ting, og dette blandar Kaldestad med dei nære ting som fuglar og froskar. Kaldestad skriv enkelt og fint om store spørsmål og tema, og det fanga meg mest. – Tidlegare har du spela med skotske musikarar? – Ja, men det er fleire år sidan. I ein periode var eg på Shetland og lærde mykje om musikk der. Eg møtte folk frå Skottland, og ein periode hadde eg eit band med skotske musikarar. Det var då – for seks år sidan – at eg spela inn den første plata mi i Skottland. Eg har alltid hatt eit hjarta for Skottland, og i duoen Tam Glen framførde me Robert Burns på nynorsk. – Tidlegare var du med på «Dar kjem dampen» også? – Ja, og der fekk eg prøva med seg som skodespelar. Stykket var basert på songar som Ivar Medaas er kjend for. – Kan du leva som frilansmusikar? – Ja, det hjelper å vera allsidig, men no er eg så heldig at eg har Statens kunstnarstipend. Eg skal halda fram med å skriva musikk og laga tekstar. I tillegg til Per Olav Kaldestad har Annlaug Børsheim samarbeidd med Ragnar Hovland, og ho spelar i Frode Grytten Beat Band saman med Pedro Carmona-Alvarez. – Det er kjekt! slår ho fast. OTTAR FYLLINGSNES

I trioen Morgenfrosken spelar Annlaug Børsheim gitar og fele, Mari Skeie Ljones spelar fele, medan Ingemund Askeland trakterer banjo, klarinett og munnspel. Foto: Ingerid Jordal

– Blonde on Blond Dylans beste album

Femti år etter at Bob Dylan gav ut Blonde on Blonde, kjem den MUSIKK OTTAR FYLLINGSNES ottar@dagogtid.no

D

et skjer neste veke når Tom Roger Aadland gjev ut Blondt i blondt. Då er det sju år sidan han gav ut den førre Dylanplata, Blod på spora, som fekk strålande kritikkar. Rockepoeten frå den vesle bygda Vikebygd nokre mil nord­ ­om Haugesund har lenge hatt eit varmt forhold til Bob Dylan. – Det var ikkje mange åringar på Vestlandet som høyrde på platene til Bob Dylan i 60-åra. Jamaldringane mine høyrde mest på Kiss og Queen, men Blonde on Blonde var ei av dei første platene eg skaffa meg. Særleg den siste messande og langsame melodien «SadEyed Lady of the Lowlands» gjorde sterkt inntrykk, fortel Aadland. På den nye plata har melodien fått tittelen «Sorgsame kvinne frå Jæren», og han byrjar slik: «Med din merkurmunn i eit misjonsmagasin Og dine auge som røyk og dine bøner som rim Og din sølvkross klår, og di klokkerøyst som skin» DYLANS BESTE Tom Roger Aadland meiner at Blonde on Blonde er Dylans beste plate.

– Men eg var klar over at ho er ei av dei som er vanskelegast å formidla. Først sette eg om ei anna plata, John Wesley Harding, som er langt meir gamaltestamentleg. Eg spelte inn ein demo, men det kjendest som det var lite nytt. Det var ikkje lett å gjendikta den plata heller, men Blonde on Blonde var langt vanskelegare og spennande å gå laus på.

– Det er kjærleikslengten som Bob Dylan er riden av, som merkjer ut Blonde on Blonde Tom Roger Aadland, rockepoet – Ikkje alle platene til Dylan er urbane, men på Blonde on Blonde finst kjærleikslengten frå det urbane nachspielet. Eg oppdaga plata på nytt då eg arbeidde med songane, og eg likar henne endå betre no. Eg har alltid ein hovudsong på ei plate, og den må eg få til. På Blood on the Tracks var det «Idiot Wind», og no er det «The Sad-Eyed Lady». Eg song den før-

ste versjonen for kona mi og ein god ven som er stor Dylan-tilhengjar. Begge var svært positive, og då bestemde eg meg for å trø til vidare. – Kor vanskeleg er det å gjendikta Dylan? – Nokre av songane er svært utfordrande. Dylan er ein rimsmed, og det var langt mellom dei gongene der eg kjende at alt stemde. Men eg har nok arbeidd mykje hardare med desse tekstane enn med Blod på spora. Eg meiner å ha nokså god forståing for kva Dylan skriv om djupast sett. Eg trur eg forstår Dylan-universet med spissformulering­ar, motsetnader og ei skildring av verda som ein flimrande stad, der ein skal vera varsam med å tru at ein har fanga essensen av noko som helst. Det har nok vore til god hjelp i tilnærminga til tekstane. Stort sett har eg vore ganske trufast mot originaltekstane, og di lenger eg arbeider med ein tekst, di meir nærmar eg meg originalen, men der finst liner der eg har gjort endringar. – Det er meir kjærleik enn politikk på denne plata? – Mykje handlar om ikkje-oppnådd kjærleik. Dei to store kjærleiksongane på plata, «I want you» og «Sad-Eyed Lady of the Lowlands», skreiv Dylan til kona Sara. Sjølv om han var nygift,

Suksess med Sameblod

Den svenske filmen Sameblod får strålande meldingar på filmfestivalen i Venezia. FILM OTTAR FYLLINGSNES ottar@dagogtid.no

F

ilmen er «fascinerande», «sjokkerande» og «forførande», skriv filmavisene etter urpremieren. Både The Hollywood Reporter, Variety og Screen International er imponerte, melder Svenska Dagbladet. Sameblod er eit oppgjer med skandinavisk kolonihistorie, men også ei skildring av ei jente som snart skal verta kvinne. – Det er openbert at Sveriges koloniale og mørke historie, som er fylt av skamkjensle, skallemålingar og rasistisk poltikk, vekkjer interesse, og at ho er ny for mange utanfor Norden, skriv Dagens Nyheter frå Venezia. – «Jätteroligt». Det eg har

ønskt å formidla, har vorte fanga opp, kommenterer den svenske regissøren Amanda Kernell (30). Ho er fødd i Umeå, har samiske røter og mange som

driv med rein i slekta. Ho filmdebuterte med Att dela allt i 2009 og har sidan laga ei handfull filmar. Sameblod får svensk kinopremiere i byrjinga av 2017.

Den svenske regissøren Amanda Kernell får mykje skryt i internasjonale filmtidsskrift for den nye spelefilmen Sameblod. Foto: Amanda Kernell / Oscar Östergren


DAGSAVISEN TORSDAG 4. FEBRUAR 2016

KULTUR

23

Forbyr Triers «Antichrist»

Hevder Amazon åpner butikker

Franske myndigheter forbyr all videre visning av Lars von Triers «Antichrist», snart sju år etter premieren. Begrun­ nelsen er «ekstreme voldsog sexscener». Filmen med Willem Dafoe og Charlotte Gainsbourg handler om sorgbearbeiding. En fransk domstol slo onsdag fast at visning til et mindreårig

Nettbokhandelen Ama­­zon planlegger å åpne inntil 400 fysiske butikker, ifølge en direktør i et stort kjøpesenterselskap i USA. Amazon har forårsaket at en lang rekke bokhandlere i USA, også landsdekkende kjeder, har måttet kaste inn håndkleet. I november tok Amazon selv på sett og vis et steg tilbake i tid og

publikum må forbys, og at filmsensuren må vurdere den på nytt. Først når dette er gjort, kan den igjen vises i Frankrike. Det var den konservative katolske foreningen Promouvoir som tok «Antichrist» til retten, med krav om forbud mot visning for alle under 18 år. (NTB)

teknologi da de åpnet sin første fysiske bokhandel i Seattle. Dersom de nå planlegger et nettverk av butikker, noe som ikke er bekreftet, vil det være en overraskende utvikling fra nettgigantens side. Amazon selv sier de ikke kommenterer «rykter og spekulasjoner». (NTB)

ikke viktig Syriske dansere er blant artistene på årets Førdefestival. FOTO: NTB SCANPIX

Førdefestivalen handler om flukt En syrisk dervisjdanser er blant artistene klare for folkemusikkfestivalen i Førde – som har «på flukt» som årets tema.

debattere dokumentarfenomenet i Norge.

som hjelper ham å holde motet oppe. Det er åpenbart at folk ble engasjerte i denne saken etter å ha sett dokumentaren. Mange er blitt inspirert til å handle. Det skjønner jeg, men vi vil også oppfordre folk til å tenke over hva «Making a Murderer» egentlig handler om og hvorfor de ble så opprørte av serien. Det er flott om folk setter seg inn i hva man som privatperson kan gjøre for å bidra til at rettssystemet kommer fram til domfellelser vi kan stole på er riktige. Det er åpenbart at systemet har store

problemer og at det haster å gjøre noe med det, sier Demos. Verken hun eller Ricciardi har ønsket å ta stilling til om Avery er skyldig eller ikke, og de vil heller ikke svare på spørsmål om det. – Men det jeg har lært av denne dokumentaren er at hver og en av oss har rett til en rettferdig rettssak, uansett hva slags fortid vi har, sier Demos. Dokumentarfilmskaperne er blitt stjerner over natten, og drukner nå i intervjuforespørsler og invitasjoner til å delta i debatter. En av de tin-

FOTO: NTB SCANPIX

gene de har sagt ja til, er å avlegge den norske journalistkonferansen SKUP et besøk i april. – Vi ble veldig smigret over invitasjonen dit, og gleder oss til å være der og snakke med journalister om dokumentaren vår. Så mye av diskusjonen her i USA dreier seg om skyldspørsmålet, men vi håpet denne serien ville sette i gang en langt bredere debatt. Så vi gleder oss til å ha muligheten til en slik meningsutveksling i Norge, sier Demos.

– Temaet er globalt og høyaktuelt på alle måter, sier festivaldirektør Hilde Bjørkum som nå slipper de første artistnavnene. I dag kommer mange flyktninger til Europa fra blant annet Syria, Afghanistan og Eritrea. Mange har med seg triste og dramatiske historier, men også med sin kultur og tradisjoner – og musikken sin. – Gjennom dette temaet vil vi også se på musikk og kultur på vandring i et lengre historisk perspektiv, sier Bjørkum,

som nevner både romfolk, kurdere og jøder, som i hundrevis av år har vært på flukt. Festivalsjefen sier man gjennom årets tema vil fokusere på den kulturelle rikdommen og mangfoldet i land vi ellers gjerne tenker på og hører om i forbindelse med krig, konflikter, fattigdom og nød. I stedet vil hun «vise det vakre i kulturen og musikken fra disse landene og minne oss alle om at migrasjon til alle tider har påvirket og utviklet samfunn og kultur rundt oss», heter det fra Førdefestivalen. 6. til 10. juli bys det blant annet på vuggesanger som innvandrerkvinner fra Sunnfjord skal synge, og temaartister fra land som Syria, Eritrea, Israel/Spania, Romania, Tyrkia og Ungarn. (NTB)

Rekord i Operaen Over 320.000 publikummere befant seg på en forestilling i regi av Den Norske Opera & Ballett i 2015. Det var også rekordmange forestillinger å velge mellom i 2015: 543 arran-

gementer. Blant høydepunktene nevnes Calixto Bieitos versjon av Georges Bizets’ «Carmen». en nytolkning av Verdis «La Traviata» og Mozarts «Tryllefløyten» med blant andre Atle Antonsen. Billettinntektene var på 98 millioner kroner, en oppgang på fire millioner fra året før. (NTB)


KULTUR

Færre i Førde

Van Halen topper liste

Førdefestivalen trakk 26.000 besø­ kende, noe som er rundt to tusen færre enn i fjor. Festivaldirektør Hilde Bjørkum sier til NRK Sogn og Fjordane at hun er «kjempefor­ nøyd». Festivalen hadde «Flukt» som tema, og nytt i år var konserter utenfor Førde, noe som i følge festi­ valsjefen var vellykket. Bjørkums egen, sterkeste festivalopplevelse var kvinner fra åtte land som sang grenseløse vuggesanger. (NTB)

Eddie Van Halen går sei­ rende ut av LA Weeklys kåring av de 20 «største» gitaristene i Los Angeles. På de neste plassene følger Randy Rhoads (Ozzy Osbourne), Robbie Krieger (The Doors) og Slash (Guns N’ Roses). Den best kvali­ fiserte kvinnen er nummer fem: Lita Ford, kjent både fra The Runaways og egen

klikk

DRAMA «The Legend Of Tarzan» Regi: David Yates USA, 2016

«The Legend of Tarzan» vikler inn virkelige hendelser og per­ soner, og en av dem er den ame­ rikanske borgerkrigveteranen George Washington Williams (Samuel L. Jackson) – som over­ taler Clayton til å ta turen til Fristaten Kongo for å undersøke ryktene om at kong Leopold II finansierer sine imperialistiske tror det er viktigere å tenke form og funksjonen til kulturstoffet i en avis, enn antall klikk på nett. eventyr med hjelp av slaveri og må på avvenning FOTO: ARNEKhan RISTERUD Besøksrekord i Kongsberg folkemord. Viser seg snart at den kongelige invitasjonen bare er en del av de lumske planene til den DETTE ER SAKEN belgiske kapteinen Leon Rom ■■ I går skrev Dagsavisen om at (nok en virkelig person, spilt kulturjournalistikken er under med total likegyldighet av press. Christoph Waltz). Han akter å ta ■■ Sjefredaktør i Nordlys, Helge 1,4 millioner så til fange, og overlevere Tarzan Ronaldos drama Nitteberg mener at det at mediene den legendariske jungelhelten til er under press, går utover kultur­ erkefienden Mbonga (Djimon journalistikken og spesielt utover Hounsou) i bytte mot en kiste Statlig kritikken. full av diamanter. Alt dette er støtte for kulturjournalister er ikke ■■ Helge Nitteberg har foreslått at veien å gå. skrekkelige mye plott for å intro­ man øremerker midler til kultur­ dusere det som egentlig bare er journalistikk over statsbudsjettet. Framskritt Disneyjaktsekvens; der skurken enforlang ■■ Tidligere kulturredaktør i Leon Rom bortfører Jane, mens Bergens Tidende, Hilde Sandvik, Tarzan spurter og svinger seg tror ikke øremerkede midler er gjennom jungelen for å redde veien å gå, og mener det er redak­ henne. tørenes ansvar hva som prioriteres. «The Legend of Tarzan» gjør et Dagsavisen i går. krafttak for bryte med romanse­ TIRSDAG 12. JULI 2016

solokarriere. Lista bugner for øvrig av «vanlige mis­ tenkte» som John Frusciante (Red Hot Chili Peppers), Tom Morello (Rage Against the Machine) og Dave Navarro (Jane’s Addiction). Van Halen (61) er mest berømt fra bandet ved samme navn – og for sin såkalte tapping-teknikk. (NTB)

Tarzan svinger seg fra tre til halv fire igjen, drøyt hundre år etter at han ble skapt av forfatteren Edgar Rice Burroughs.

Jeg mistenker at fint få under pensjonsalder har et nært for­ hold til denne jungelhelten, som i disse dager mest er et popkul­ turelt ikon for en svunnen tids­ alder. Årets forsøk på å gjenopp­ live Tarzan i trusa ser ut til å ha tatt mest inspirasjon fra «Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes» (1984), og har dratt deler av opp­ rinnelseshistorien rett fra den første romanen i serien: «Tarzan of the Apes». Den Tarzan vi møter her har for lengst lagt jun­ gelen bak seg, og har slått seg til ro i London som Lord John Clayton III (Alexander Skars­ gård); den femte jarlen av Greystoke. Lykkelig gift med misjonærdatteren Jane Porter (Margot Robbie). Den britiske statsministeren (Jim Broadbent) håper allikevel at Clayton vil akseptere den belgiske kongens invitasjon til Fristaten Kongo, der han vokste opp omgitt av ville dyr etter at foreldrene døde – og senere gjorde seg kjent som Tarzan, apenes ukronede konge.

20

23

Toppløs Tarzan på tomgang 3

KULTUR

KULTUR

TIRSDAG 12. JULI 2016

21

Svensk kulturpersonlighet død

NN

ONSDAG 13. JULI 2016

Kulturredaktør Mode Steinkjer mode.steinkjer@dagsavisen.no

Kongsberg Jazzfestival solgte i år over 36.000 billetter, og det ble solgt 11.000 billetter til Kygos konsert alene, melder NRK. Totalt ble det solgt over 36.000 billetter til den fire dager lange festivalen, noe som er 3.000 mer enn forrige rekord. Et variert program har vært avgjørende for suksessen,

mener festivalsjef Kai Gustavsen. – Vi programmerer innenfor tre områder. Det ene er det smale og grensesprengende, det andre er det vi kaller jazz for jazzfolk, og det tredje er det kommersielle, sier Gustavsen, som trekker fram Kygo – som eksempel på det siste. (NTB)

Chaka Khan (bildet) avlyser sommerkonsertene sine fordi hun skal på avvenningskur. Dette melder AP. Sangeren Khan skal ha gjort seg avhengig av reseptbelagte legemidler à la dem kollega Prince tok før sin død. – Dessverre går jeg glipp av konsertopptredener i sommer, sier 63-åringen.

– Imidlertid er det viktig for meg å prioritere helse og velvære. Jeg vet jeg skuffer noen av tilhengerne mine, men vet også at de vil ha meg tilbake i form. Ifølge en talsperson skal Chaka Khan, kjent for sanger som «I’m Every Woman» og «Through the Fire». være fit for fight igjen i august. (NTB)

Den svenske kritikeren, poeten og forfatteren Leif Nylén er død, melder svenske medier. Nylén, som ble født i Trondheim i 1939, var en av Sverige fremste kunst- og litteraturkritikere gjennom avisa Dagens Nyheter, som han begynte å skrive for i 1972. Han var også trommeslager i og låtskriver for

progrockgruppa Blå Toget. Blant låtene han skrev var «Den ena handen vet vad den andra handen gör», som Ebba Grön senere skulle gjøre til en signaturlåt under tittelen «Staten och kapitalet». Leif Nylén ble 77 år døde søndag etter en tids sykdom, ifølge hans gamle avis Dagens Nyheter.

Slår ring om kulturkritikken Kulturjournalistikken er under press. Redaktør ønsker øremerkede midler over statsbudsjettet.

■ IDA MADSEN HESTMAN

– Den kulturjournalistikken som kulturfolket er mest opptatt av, den svinner hen. Kritikk spesielt. Hvordan kan vi da angripe det og styrke det? spør sjefredaktør i Nordlys, Helge Nitteberg. I en kommentar 1. juli, etterspør han øremerkede midler fra kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) til kulturjournalistikk, inkludert kunst- og teaterkritikk, ved å utvide pressestøtten og kanskje også omfordele noe av dagens pressestøtte. Bakgrunnen for innlegget var at Nordlys ikke var til stede med egne reportere under Festspillene i NordNorge, noe de vanligvis er.

– Ikke unikt

– Dette er ikke en situasjon som er unik for Nordlys. En ting som fikk mye oppmerksomhet var da VG sluttet med bokanmelderi. Anmeldelser og kunstkritikk vil aldri bli like mye lest som andre nyheter. Man må spørre seg hvordan man skal finansiere den. – Media er under press og finansieringa er under press. Det vi ser er at flere og flere vil prioritere mindre krefter på kulturjournalistikk, fordi man vil forsterke det som går bra og ikke satse på det som ikke går så bra, sier han.

En fallitterklæring

Hilde Sandvik, tidligere kulturredaktør i Bergens Tidende og grunnlegger og sjefredaktør i Broen.xyz, tror ikke en statlig øremerking av kulturkritikk er veien å gå. – Skal man være relevant må man også ha integritet. Den dagen mediene slutter å skrive om kultur, vil også integriteten tappes, mener Sandvik, som dessuten er styremedlem i Amedia-konsernet som blant annet eier Nordlys. Sandvik mener man må se kulturjournalistikken i et langsiktig perspektiv og som redaktør må man godta at det svir økonomisk en periode. – Man ser at folk strømmer til kunstutstillinger, til teatre, at

folk leser flere bøker enn før, de ser mer filmer, går mer på kino – om man da skal si at mediene skal slutte å overvåke kulturen som stor økonomi ellers, det blir en fallitterklæring, sier hun. – Jeg er spesielt engstelig for kritikken. Når man slutter å overvåke det som skjer på feltet kritisk, hvor skal da den kritiske samtalen skje?

Tror ikke på øremerking

Sandvik forstår imidlertid at redaktøren i Nordlys reiser debatten. – Avisene er i en fortvilet situasjon. Men det er en sjefredaktørs eget ansvar å prioritere inn og ut. Jeg har stor sympati for redaktører i perioder som er krevende. Men nettopp i vår tid, er den gode kulturjournalistikken svært viktig. Det er kanarifuglen nedi gruven. – Hvordan skal kulturj o u r n a l i stikken og kritikken holdes i live økonomisk? – Jeg tenker man lage Hilde Sandvik må bedre journalistikk. Da jeg var kulturredaktør i Bergens Tidende, bestemte vi oss for å samle kulturkritikken hver fredag. Vi utviklet en vane – og sakte satset vi på formatet.

Har prøvd uten hell

Sandvik mener det er opp til enhver redaktør å ta sine valg. – Sånn jeg har forstått det i konsernet, er ikke det noe pålegg til redaktørene om å kutte. Jeg mener at det å se mekanisk på klikk og så velge journalistikk ut ifra det, aldri har revolusjonert gode produkter. De gode produktene kommer uten at noen har etterspurt de. Jeg tror brukere er villige til å betale for den gode kulturjournalistikken. Noe annet tror jeg er en fallitterklæring. Nitteberg på sin side mener man har prøvd. – Jeg har jobba på nett i over ti år i Nordlys, og sett at uansett hvor mye man satser på kultur og kritikk, så har det lavere oppslutning blant lesere. Mediehus på mediehus i

Over 1.4 millioner seere fulgte Ronaldo og Portugal gråte og juble under EM-finalen på NRK1 søndag kveld. FOTO: NTB SCANPIX

TROR PÅ KULTUR: Den dagen mediene slutter å skrive om kultur, vil også integriteten tappes, mener Hilde Sandvik, tidligere kulturredaktør i Bergens Tidende. FOTO: MODE STEINKJER

Søndagens finale i fotball-EM på NRK1 hadde over 1,4 millioner seere i snitt.

Amedia lykkes med brukerbetaling. Men kulturjournalistikk lykkes ikke i brukerbetalingen.

Bør se på kritikkstipender

Sandvik mener også institusjonene bør ta del i samfunnsoppdraget som kulturjournalistikken har, når mediene er i en presset periode. – I den situasjonen mediene befinner seg i dag, så kan ikke de ta hele ansvaret for samfunnsoppdraget. Kultur er et dannelsesoppdrag, og det er et oppdrag som mediene ikke kan ta alene. Det er noen oppgaver i det journalistiske oppdraget som ikke nødvendigvis selger seg selv. Og der tenker jeg at man må tenke nytt. Man må tenke støtteordninger på ulike vis. Men statlig støtte for kulturjournalister er ikke veien å gå. Man må tenke alternative støtteordninger. Fritt Ord har ulike prosjekter. Det er andre typer midler. Ulike redaksjoner må bli flinkere til å lete etter ulike typer prosjektstøtte, mener Sandvik. At det kan bidra til en fortsatt sterk kulturjournalistikk, har Nitteberg sine tvil om. – Det må mer til enn det som finnes av støtteordninger. Vi skal undersøke nærmere hva stiftelser som Fritt Ord kan bidra med, men jeg tror ikke det monner alle kulturredaksjoner, hvis målet er å styrke den daglige kulturjournalistikken. Om man ønsker å bevare mediehus som er sterke i dag og som har autonomi til å skrive kulturjournalistikk, trengs det langt sterkere virkemidler for å bevare en sterk norsk presse som har styrke til å prioritere. Kulturminister Linda Hofstad Helleland er på ferie og hadde ikke anledning til å kommentere Nittebergs utspill. ida.madsen.hestman@dagsavisen.no

■ REIDAR SPIGSETH

Dette seertallet tilsvarer 78 prosent av alle som så på TV denne søndagskvelden. På det meste hadde EM-finalen mellom Portugal og Frankrike 1.581.000 seere. Til sammenligning hadde finalen i fotballEM i 2012, da Spania slo Italia 4-0, nær 1.2 millioner seere.

Mange unge

Statistikken fra NRK Forskningen viser også at halvparten av seerne på NRK og TV 2s EM-kamper har vært under 50 år. EM-finalen søndag var ikke uventet sluttspillets mest populære. Den topper EM-statistikken foran kampen

Frankrike-Island, som hadde 1.268.000 seere på NRK1. Semifinalene ble sendt på TV 2, hvor kampen FrankrikeTyskland torsdag hadde 966.000 seere i snitt, mens semifinalen Portugal-Wales på onsdagskvelden hadde 869.000 seere i snitt.

Mest sett

På det meste var nær 1,1 millioner seere innom denne kampen. TV 2s mest sette EMkamp var kvartfinalen mellom Tyskland og Italia, som hadde 1,045 millioner seere i snitt og 1,3 millioner seere under den dramatiske straffesparkkonkurransen. Og slår man sammen seertallene for absolutt alle EM-kampene som NRK og TV 2 har sendt, ender gjennomsnittet per kamp på 540.000 seere. reidar.spigseth@dagsavisen.no

Disneys første latinaprinsesse er premiereklar

LITE KLIKK PÅ KULTUR: – Jeg har jobba på nett i over ti år i Nordlys, og sett Helge Nittedal i Nordlys. Bildet er fra åpningen av Festspillene i Nord-Norge,

at uansett hvor mye man satser på kultur og kritikk, så har det lavere oppslutning blant lesere, sier sjefredaktør FOTO: RENATE JENSEN der Nordlys glimret med sitt fravær.

– Turen var endelig kommet til meg, er en replikk fra første episode av Disneys nye TVserie «Elena of Avalor». Serien, som har premiere på Disney Channel 22. juli, handler i følge New York Times om Elena som tar tilbake makten i et tropisk kongedømme. For første gang får publikum se en latinamerikansk prinsesse i Disneys verden. Så sent som i 2009 dukket den første afrikanskamerikanske prinsessen opp i «Prinsessen og frosken». På hjemmebane i USA ble den kritisert for å være en stereotypisk skildring av svarte, melder TT.

«Elena of Avalor» blir Disneys første latinamerikanske prinsesse. FOTO: DISNEY CHANNEL/ HANDOUT

Allerede har «Elena» høstet både kritikk og ros, men forfatteren av en bok om Disneys « p r i n s e s s e p r o b l e m e r », Rebecca C. Hains, fastslår til New York Times at Elena «er en prinsesse med ekte politisk makt, og det er virkelig et fremskritt». (NTB)

Alexander Skarsgård glemmer å levere en minneverdig skuespiller­ prestasjon, selv om han utvilsomt har jobbet hardt på helsestudioet.  FOTO: SF NORGE

riens imperialistiske fortid, lystige rasisme og alt som ellers var preget av den tvilsomme tidsånden. Jane portretteres som mye mer egenrådig og fri­ sinnet enn 1880-tallet tillot, og det gjøres et stort nummer ut av at hun er en tøff dame som slett ikke akter å være en ste­ reotypisk «kvinne i nød». Det er allikevel akkurat hva Jane reduseres til å være; bare en McGuffin-motivasjonsfaktor som tilbringer store deler av spilletiden lenket fast til et rekkverk mens svenske-Tarzan stresser i bar overkropp for å redde henne. Britiske David Yates er mest kjent for å ha stått bak fire av Harry Potter-filmene, og han vender til dette universet med «Fantastic Beasts and Where to Find Them» senere i år. Yates er ikke akkurat noen action-regissør, men kommer opp med noen livlige øyeblikk – inklusive en artig scene der Tarzan egenhendig juler opp en togvogn full av livredde, bel­ giske soldater. Pluss en ikke like veloverveid scene der den ariske muskelbunten Skarsgård egenhendig banker opp et bøling afrikanske krigere. Uansett hvor iherdig «The Legend of Tarzan» prøver å unngå kontroverser slipper filmen fortsatt ikke unna hvor utdatert kildematerialet er. Alexander Skarsgård virker såpass fokusert på den britiske aksenten sin at han glemmer å levere en minneverdig skue­ spillerprestasjon, selv om fyren utvilsomt har jobbet hardt på helsestudioet. Han virker litt utilpass i rollen, men fanger opp noen fine nyanser i hvor ukomfortabel Lord Clayton er på to ben. Enten det, eller så var Skarsgård bare skikkelig støl etter all Sats-treningen. Nok en mild skuffelse i en kino­ sommer som har vært full av dem. ■■ ESPEN S. RAMBØL


DEMOKRATEN

Tirsdag 5. april 2016

11

Hvor trygg er Narasinfri kylling?

Leserbrev: Antibiotikumet Narasin er nå byttet ut med vaksine i flere kyllingfjøs, og dette er på en måte bra for folkehelsen på sikt. Men har kyllingkjøttet med dette blitt trygg mat? Her er det to problemer. Narasin er et bredspektret antibiotikum som virket mot flere ulike mikroorganismer, mens vaksinen virker kun mot en av dem –

Ja til varig opphold for mindreårige Resolusjon: Vi opplever for tiden den største flyktningekatastrofen som har rammet Europa siden andre verdenskrig. Blant flyktningene er det mange mindreårige asylsøkere. KrF ønsker å fjerne midlertidigheten for unge mellom 16 og 18 år. I Norge får enslige, mindreårige asylsøkere bare midlertidig opphold fram til de er 18 år. Dette har ført til at mange mindreårige «forsvinner» fra norske mottak, og ingen vet hvor de blir av. Noen flykter kanskje videre til et annet land som har andre regler for mindreårige. Men nettopp disse sårbare ungdommene kan lett bli et offer for menneskehandel. Lørdag 13. februar ble den norske dokumentarfilmen «De andre» av Margreth Olin sendt på NRK 2. Dokumentarfilmen var trist og sjokkerende og viste noe om hvordan midlertidig opphold for mindreårige fungerer i praksis. Å få avslag på opphold, etter 2-3 år i Norge, var et sjokk for de unge og sårbare 18-åringene. Regelen er at dersom de har et beskyttelsesbehov, skal de få bli i Norge. Men det synes som «beskyttelsesbehov» er et svært relativt begrep. Å leve med en mangeårig uavklart situasjon, rammer barn og unge sterkt. Det blir vanskelig med skolegang og en god oppfølging av eventuelle helseproblemer. Det kan også være vanskelig å knytte seg til venner fordi de ikke vet om de får bli eller må reise ut. Humanitet og barn og unge sin rett til et menneskeverdig liv er grunnleggende for KrF. KrF ønsker å fjerne midlertidigheten for unge mellom 16 og 18 år. Vi må også kjempe imot at midlertidighet skal gjelde alle våre asylsøkere. En vellykket integrering og inkludering bygger på respekt for det enkelte menneske med bakgrunn i ulike kulturer og livssyn. Som KrFere er vi også forpliktet til å arbeide for likeverd og likestilling, og realisering av menneskerettighetene for alle mennesker - også «de andre»! Resolusjon på fylkesårsmøtet 12.03.16 i Østfold KrF

SOLSKJERMING

Det er totalsummen som teller! Gratis befaring: 04990

www.scandic.no

såkalte koksidier. Vaksinen virker dog ikke mot klostridier - bakterier som forårsaker tarmbrann og gir blodig og slimete diare, sykdommen som Narasin holdte forholdsvis i sjakk. Høy dyretetthet i kyllingfjøs, nemlig 20 kyllinger per kvadratmeter, fører til høyt smittepress. Det er nettopp derfor man måt-

te bruke Narasin. Nå er dyretettheten den samme, mens Narasin er fjernet. Nå kan bakteriene formere seg helt fritt. Kyllingbransjen vil ikke ta kostnaden ved å redusere dyretetthet, noe som er den beste løsningen, både dyrevelferdsmessig og med tanke på trygg mat. Folkehelseinstituttet oppfordrer fortsatt til

en god kjøkkenhygiene. Det er ingen som vet sikkert hvor de resistente bakteriene i kyllingkjøttet kom fra, og hvem vet hvilke bakterier som nå blomstrer opp uten Narasin.

Tanja Kalchenko, lege

Jo flere vi er sammen… Debattinnlegg: Det finnes mange vellykkede initiativ og historier der man har brukt musikk som inkludering, både i nærmiljø og større perspektiv. Noen av disse er: Fargespill fra Bergen og 17 andre norske byer, inkluderingsprosjekter igangsatt av Kraftsak for sang, konsertserier på Cosmopolite, refugees welcome to Culture osv. Vi må samtidig huske på at vi i Norge har mange flyktninger og arbeidsinnvandrere som har vært her i lange tider. Prosjektet #Engangvarjegflyktning har vist oss mange sterke flotte stemmer som har vært med på å forme Norge til det vi er i dag. På kulturscenen har vi gjennom de siste 30 årene sett en rekke dyktige og dedikerte musikere fra hele verden. Publikum har fått oppleve musikk, dans litteratur og teater fra land, enten som tradisjonsmusikk eller såkalt ”world music” fra land som Iran, Elfenbenskysten, Balujistan og Brasil - for å nevne noen. Nordic Black Theatre står som en bauta i norsk integreringshistorie, med sine 25 år som en multikulturell teater- og musikkscene. Mela og Oslo World Music Festival i Oslo, samt Førdefestivalen, Transform i Trondheim, Tromsø World Music Festival, Fargespill i Bergen og Stoppested Verden på Hamar er alle gode eksempler på

festivaler som viser storslagne kulturelle opplevelser til barn og voksne. Nåløyet er trangt, og det skal mye motivasjon og «stå på vilje» for å klore seg fast som utøvende musiker. Det er også på tide å trekke fram det gode arbeid som gjøres i innvandrerforeninger og kulturskolen. Arbeiderpartiet vil heie fram og applaudere organisasjoner som gjennom kulturuttrykk fremmer god integrering. Samspill International Music Network er en interesseorganisasjon for internasjonale og flerkulturelle musikere i Norge, samt norske utøvere som jobber med ulike musikkuttrykk fra hele verden. Kjente stemmer som Ricardo Sanchez, Christina og Claudio Latini var pådrivere. En rekke anerkjente musikere på den norske verdensmusikkscenen har vært innom organisasjonen gjennom tidene, som Raymond og Kouame Sereba, Miriam Segal, Kossa Diomande, Celio de Carvalho og Javid Afsari Rad, for å nevne noen. På den tiden Samspill startet var det få scener for verdensmusikk. De fleste konsertene innen de ulike sjangrene av verdensmusikk var det Rikskonsertene som sto for. Mye av opplæringen og tilfanget av musikere kom via Rikskonsertene som med sin konsertproduksjon over hele landet har gitt publikum i hver en liten avkrok av landet muligheten til å høre tablas og

cora og musikk fra alle deler av verden i 30 år. Nå som Rikskonsertenes mandat er redusert til kun å produsere konserter for barn og unge, har en viktig utdannelsesmulighet for flerkulturelle musikere falt bort. Samspill jobber for å inkludere flerkulturelle musikere som en naturlig del av det norske musikklivet. Dette gjør de blant annet gjennom kompetansehevende tiltak på grunnleggende nivå, i form av tilbud om gratis seminar med fokus på profesjonalisering og karrierebygging. I tillegg har de jevnlig oppfølging av hvert enkelt medlem. De har tatt et nasjonalt ansvar for å samle en oversikt over alle musikere i Norge som jobber innenfor paraplybegrepet «verdensmusikk», og jobber stadig med å etablere landsdekkende nettverk mellom relevante organisasjoner, festivaler og scener. På denne måten fungerer de som et naturlig bindeledd mellom musikkbransjen og både nyankomne og veletablerte musikere bosatt i Norge. For å øke tilfanget av barnekonserter med utøvere med flerkulturell bakgrunn har Samspill satt i gang tiltak for talentutvikling og en mentorordning - dette i samarbeid med noen av de største scenene innen verdens og tradisjonsmusikk i Norge. De har dessuten etablert sterke samarbeid med Sverige og Danmark.

Vi lever i en tid der økt bevissthet rundt «flerkultur» og inkludering er viktigere enn noen sinne. Gjennom musikklivet ser vi resultater av at Norge er et mangfoldig samfunn. De organisasjoner og aktører som fremmer «flerkultur» trenger god støtte til sitt arbeid slik at de kan fortsette sitt arbeid for å styrke kulturell og musikalsk opplevelse i hele Norge!

Hege H. Liadal Stortingsrepresentant Kulturpolitisk talskvinne (A)

Tar jeg feil, Europa? Leserbrev: Mennesker i nød og land i uro. De siste årene har millioner av mennesker flyktet fra krig og konflikt med håp om finne tilbake til sine liv. Av forståelige grunner. Dette er et politisk område jeg har fulgt og arbeidet med en stund. Og noen ganger er det vanskelig å se de politiske løsningene. Fra mitt ståsted som innbygger i en kommune, et fylke og et land som Norge, som folkevalgt på Stortinget og leder av Stortingets delegasjon til Europarådet (47 land) - kjenner jeg på uro. Men også et sterkt ønske om å bidra til politiske løsninger. Et Europaråd hvis fremste formål er å arbeide for menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og demokratiseringsprosesser. Med et blikk på Europa, er det vanskelig å se tegn til felles innsats for å felles løsninger. Land som Ungarn / Serbia og

Bulgaria bygger murer og andre land som Sverige og Tyskland tar i mot så mange at systemene til slutt bryter sammen. EU-land beveger seg bort fra enhetlige systemer for håndtering av flyktninger til at hvert enkelt medlemsland utvikler egne ordninger. Ved besøk og samtaler med parlamentarikere i blant annet Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Kroatia – opplever jeg at de sier at flyktningestrømmen pr nå ikke et problem, for ingen flyktninger kommer dit. Og det er det jo en grunn til. Det å ha et system for å dele byrdene er langt unna. Parallelt vokser ytterliggående partier frem, og stabiliserende partier mister oppslutning. Dette er av de forhold som uroer meg aller mest. Mest fordi det kan gi utrygge og ustabile samfunn - og ekstremismen ser på ny dagens lys. Blant de som vandrer er også de som ikke er hvem de sier de

er, har andre hensikter enn behovet for beskyttelse og er utvist tidligere. Og bakmenn som tjener større penger på flyktningkrisen enn smugling av narkotika. Jeg har sett mange eksempler på hvordan flyktningkrisen får frem det verste i mennesker og hvordan andres nød blir big business. Samtidig er jeg urolig for at vi ikke skal holde på oppslutningen om å hjelpe. Det kan fort skje den dagen flyktningkrisen eller økonomisk nedgang for alvor går ut over nordmenns egen velferd. Hvor er veien ut? Norge kan ikke løse konflikten bare ved å se på situasjonen her hjemme. Krisen er internasjonal og må løses internasjonalt. Utenriks- og forsvarspolitikk blir avgjørende, mye av bistanden må rettes mot å stabilisere dysfunksjonelle regimer. Blir det våpenhvile og fred, avtar flyktningstrømmene. Klarer ikke Europa å samle

seg, er vi kanskje avhengig av stormaktene for å få dette til. Videre blir viktig å etablere mottakssteder i land tett på krisene som både kan ta i mot og fordele flyktninger før de legger ut på lange og farefulle reiser. Det burde mange europeiske land ha nok egeninteresse av til at det lar seg gjøre. FN-systemet for fordeling av flyktninger må styrkes og land som Hellas må hjelpes til å håndtere tilstrømming. Det er synd at Europa i dag indirekte motiverer til flukt fra land til land. Vi har alle en tilmålt tid på jorden - og det er et lotteri hvilke foreldre og land vi er i. Tilfeldigheter og sjansespill. Men vi kan alle ta valg og dermed hvis mulighetene er der, bidra til å stake ut kurs for utvikling av fred og dempe konflikt.»

Ingjerd Schou, Visepresident i Europarådet/ Stortingsrepresentant for Høyre


Meny  Min side FREDAG 9. SEPTEMBER 2016 9. SEP 2016

ANNONSE

FØRDE

KULTUR

FØRDEFESTIVALEN

Heilt sirkus! Av ARIANRHOD ENGEBØ 08. juli 2016, kl. 21:10 

Det var høg spenningsfaktor då Circus Raj heldt sirkuskurs for born ved Festplassen i Førde.

Circus Raj fekk dei unge med på sirkustriksa under sirkuskurset på festplassen på fredag. (Foto: Arianrhod Engebø)

DEL 


 ANNONSE

– Ikkje alt du ser her i dag, er sømeleg å prøve heime. Slik vart sirkuskurset til Circus Raj opna. Deretter starta ei forrykande framsyning med imponerande akrobatikk, indisk musikk, linedansarar, illusjonistar og ein imponerande dans med mange krukker balanserande oppå hovudet til dansarinna, før dei unge i publikum vart invitert opp til artistane for å prøve aktivitetane som hadde blitt vist fram. Gruppa som kallar seg «Circus Raj» har komme til Førdefestivalen heilt frå Rajasthan i India med sin gatesirkustradisjon. Sjå bildeserien lengre nede i teksten.

Mykje kult, og noko litt skummelt Mange born og vaksne hadde møtt opp for å få med seg det fargerike showet. Blant desse var Hilde Fossøy og jentene Anne Fossøy (13) og Ingrid Fossøy (5). – Det kulaste var å hoppe gjennom ringen. Eg lika å hoppe gjennom ting. Men eg syns eigentleg det var litt skummelt å danse med krukker på hovudet. Då var eg litt redd for at dei skulle dette ned på meg, seier Anne. Ho legg til at ho har vore Førdefestivalen mange gonger før sjølv om ho eigentleg bur i Stavanger. Dei har nemleg gard her på toppen av eit fjell. Ingrid (5) var tilsynelatande meir imponert over dei spesielle kostyma og hadde kommentert at ho ville ha ein slik kjole sjølv. – Wow, det var kult!, seier Anne plutseleg då ho får auge på ein mann på stylter og spring avgarde for å helse på han.

Imponert over festivalen Hilde Fossøy seier ho og familien kjem jamleg til Førde om sommaren og er drar på arrangement i samband med Førdefestivalen så ofte som dei kan. – Førdefestivalen har alltid så mykje kjekt å tilby for borna. Spesielt er vi glade i å gå på familiedagen, det er alltid hyggeleg. I tillegg verkar det som at det alltid er fint vêr under festivalen. Eg er verkeleg imponert over alt dei får til, seier Fossøy. Seinare på dagen skulle dei få med seg den lengre sirkusframsyninga som begynte etter sirkuskurset, før dei drog heim til garden som dei til slutt fortalde at eigentleg ligg i Erdalsdalen.


BILDESERIE | 7 Bilder

Sirkus-kurs for Borna

Hilde Fossøy med borna Anne og Ingrid Førdefestival (Foto: Arianrhod Engebø)

Les meir om: Førde Kultur førdefestivalen Se kommentarer

Flere saker


Leskande kunst på Gaularellet ANNONSE

Frå norske låvar til klyngetun

I kveld dansar gudane i Førde


– Eg lengtar litt tilbake til den tida

Frakta til sjukehus etter kraftlinje-ulykke Vis flere saker

Kommentarer til denne saken 0 kommentarer

E-POSTVARSLING

Torill Faleide Din kommentar…

A

KOMMENTER

Debattregler

Til toppen

Adresse: Postboks 160, 6801 Førde Ansvarleg redaktør/dagleg leiar: Yngve Årdal Sentralbord: 57833300 Tipstelefon: 57833333 Personvernpolicy / Informasjonskapsler Redaktørplakaten PFU Firda Nett blir samla inn og lagra av Nasjonalbiblioteket regelmessig. Nettavisa vil bli gjort tilgjengeleg som kjeldemateriale for forsking og dokumentasjon.


Meny  Min side FREDAG 9. SEPTEMBER 2016 9. SEP 2016

ANNONSE

SUNNFJORD

FØRDE

FØRDEFESTIVALEN

Ordføraren hadde storslåtte gjestar på besøk Av ARIANRHOD ENGEBØ 10. juli 2016, kl. 11:15

FØRDE: – Dei likte seg så godt at det var vanskeleg å få dei derifrå.

Flavio Helmold Macieria og fru Josiane Macieria på Astrup-tunet. (Foto: Olve Grotle)

DEL

ANNONSE


  ANNONSE

Ordførar i Førde, Olve Grotle, tok denne veka i mot den brasilianske ambassadøren, Flavio Helmold Macieria og kona fru Josiane Macieria. På tapetet stod både festivalkonsert, tur til Huldefossen og Astrup-tunet. Ordføraren sa han fekk inntrykket av at Sunnfjord fall i smak hos ambassadøren og kona. – Naturen her på Vestlandet gjorde inntrykk. Det heile begynte når dei landa med flyet i Gaular, og ettersom dei fekk sjå meir og meir av Sunnfjord verka det som at dei blei meir og meir imponerte, seier Grotle til Firda.

Til god hjelp under konsert Under første del av turen, var ambassadøren og kona var publikum under lunsjkonserten i rådhuset der Noency Mosquera Martínez & El Bongo De Boyajà opptredde. Dette er ei colombiansk gruppe som syng og snakkar på spansk. Grotle sat ved sidan av fru Josiane Macieria under denne konserten og kan fortelje at ho omsett det meste av det som blei sagt under konserten til han, sjølv om ho sjølv snakkar portugisisk. Etter konserten var det «sightseeing» som stod som neste på planen.

– Dei kom smilande, men litt motvillig Ifølge Grotle er det første gangen ekteparet vitjar Sunnfjord. Dei fekk besøke både Huldefossen og Astrup-tunet. – På Astrup-tunet likte dei seg så godt at det var vanskeleg å få dei der ifrå. Vi måtte seie ifrå til dei at no var det på tide å reise attende, og då kom dei smilande, men litt motvillig. Eg skulle gjerne også fått vist dei «Utsikten» på Gaularfjellet og Sanden i Naustdal, men det var det ikkje tid til, seier Grotle. Grotle fortel at det ikkje er uvanleg at ambassadørar kjem på besøk når det er Førdefestival, og seier det har vore ambassadørar på besøk kvart år så lenge han har vore ordførar.


Besøket måtte sjølvsagt dokumenterast. (Foto: Olve Grotle)

Les meir om: Sunnfjord Førde førdefestivalen Se kommentarer

Flere saker

- You go to The Hell!! ANNONSE

Risikerte å bli festbrems


Ein institusjon i drift av folkevalde eller uansvarlege private aktørar

Frykt for meir jaktbråk stoppa støtte til ulveutstilling

Ber seg løyst frå tenesta som meddommar

Vis flere saker

Kommentarer til denne saken 0 kommentarer

E-POSTVARSLING

Torill Faleide Din kommentar…

A

KOMMENTER

Debattregler

Til toppen

Adresse: Postboks 160, 6801 Førde Ansvarleg redaktør/dagleg leiar: Yngve Årdal Sentralbord: 57833300 Tipstelefon: 57833333 Personvernpolicy / Informasjonskapsler Redaktørplakaten PFU Firda Nett blir samla inn og lagra av Nasjonalbiblioteket regelmessig. Nettavisa vil bli gjort tilgjengeleg som kjeldemateriale for forsking og dokumentasjon.


9.9.2016

Firda ­ førdefestivalen Meny  Min side FREDAG 9. SEPTEMBER 2016 9. SEP 2016

ANNONSE

FØRDEFESTIVALEN

Lyd på Opningskonserten under Førdefestivalen

Festival gir ikkje meir pengar i kassa

26.000 tok turen på årets festival

http://www.firda.no/f%C3%B8rdefestivalen

Tårevåt sal under voggesongkonsert

1/9


9.9.2016

Firda ­ førdefestivalen

VIDEO OG TEKST 

Woodoo-stemning på Hafstadellet

VIDEO 

Woodo

Ordføraren hadde storslåtte gjestar på besøk ANNONSE

Støyta liksom-brennevin og lærte greske moves

Sirkus-kurs for Borna

Heilt sirkus! http://www.firda.no/f%C3%B8rdefestivalen

2/9


Heilt sirkus!

9.9.2016

Firda ­ førdefestivalen

Jawana (21) fekk pris under opningskonserten ANNONSE

ANNONSE

Opningskonserten av Gav forsmak på Førdefestivalen Førdefestivalen

Her blir Førdefestivalen opna

Blei kontakta av Førdefestivalen og fekk litt av ei bestilling

http://www.firda.no/f%C3%B8rdefestivalen

3/9


9.9.2016

Firda ­ førdefestivalen

Dansen hennar er nærast eit hemmeleg språk

http://www.firda.no/f%C3%B8rdefestivalen

4/9


9.9.2016

Firda ­ førdefestivalen

– Plutseleg går det opp for folk at det er festival neste veke

Løftar fram lokale råvarer og rettar

– Flyktningar tar songen med seg på flukt

Galskap sett i system

http://www.firda.no/f%C3%B8rdefestivalen

5/9


9.9.2016

Firda ­ førdefestivalen

Vil framleis vere Førdefestivalen sin høge beskyttar

Ho får Fylkeskulturprisen

Rik musikk frå folkegrupper i naud

Frå festival til teater

Meiner countrytreffet på Breim er eit språkleg knutepunkt

http://www.firda.no/f%C3%B8rdefestivalen

Finvêr sikra festivalsuksess

6/9


9.9.2016

Firda ­ førdefestivalen

Ungt talent, 20 år etter

– Dette er glede!

Førdefestivalen til millionar av lyttarar og sjåarar

Slik får utlandet sjå Sunnord

VIDEO OG TEKST 

Sleppte strupane laus Vill okse, heilag ku over ella

http://www.firda.no/f%C3%B8rdefestivalen

7/9


9.9.2016

Firda ­ førdefestivalen

Det skal vere skikkeleg mat

Himmelske harper og fandenivolske feler

Sykkeltur enda hos presten

3 2 1- Festivalen er opna!

Byen riggar seg for eit mylder av opplevingar:

Klar, ferdig, festival! http://www.firda.no/f%C3%B8rdefestivalen

8/9


9.9.2016

Firda ­ førdefestivalen

Stiller ut på Festplassen

Gir etter for lysta og kastar seg med

VIDEO 

Dei kan synge i kor, eller i duett med ein mann, men åleine?

Iranske tonar

Ulovlege tonar frå Teheran

Til toppen

Adresse: Postboks 160, 6801 Førde Ansvarleg redaktør/dagleg leiar: Yngve Årdal Sentralbord: 57833300 Tipstelefon: 57833333 Personvernpolicy / Informasjonskapsler Redaktørplakaten PFU Firda Nett blir samla inn og lagra av Nasjonalbiblioteket regelmessig. Nettavisa vil bli gjort tilgjengeleg som kjeldemateriale for forsking og dokumentasjon.

http://www.firda.no/f%C3%B8rdefestivalen

9/9


Meny  Min side FREDAG 9. SEPTEMBER 2016 9. SEP 2016

ANNONSE

KULTUR

MUSIKK

FØRDEFESTIVALEN

Woodoo-stemning på Hafstadellet Av ARIANRHOD ENGEBØ 09. juli 2016, kl. 17:29 

FØRDE: Regnvêr og tjukk tåke stoppa ikkje publikum.

DEL   ANNONSE


Det var i regnvêr og tett tåke at om lag 120 personar gjekk opp Hafstadfjellet for å høyre den haitiske gruppa Chouk Bwa Libète sin musikk runge mellom fjelltoppane rundt Førde. At vêret ikkje var på topp, sette ingen dempar på stemninga. Tåka laga ei fin, og noko mystisk, ramme rundt «konsertlokalet» for gruppa si framføring av ekte woodoomusikk.

– First time Det er med noko usikker engelsk og med hjelp at tolk, at eit av medlemmene i Chouk Bwa Libète fortel Firda at det var deira første fjellkonsert nokon sinne, sjølv om dei har mange fjell i heimlandet også. Dei legg til at var veldig imponert over publikum som hadde gått heile vegen opp, og sa ho synst dei var veldig modige. Dei hadde sjølv brukt bil for å få med seg alt utstyret. Sjølv om dei aldri hadde framført i ein slik setting før, seier dei at dei vande med å spele utan mikrofonar og mykje teknisk utstyr. Dei følte at konserten gjekk veldig bra. Den kvinnelege vokalisten sa ho syns det var noko kaldt og at ho hadde litt vondt i halsen, men at ho fort tilpassa seg vêret. Elles sa gruppa at opplevinga av å spele på Hafstadfjellet hadde vore både «cool» og «nice».

Om lag 120 turgåarar stoppa på toppen av fjellet for å høyre konserten. (Foto: Arianrhod Engebø)

Det er også gruppa sin første gang i Noreg, og så langt har dei gode inntrykk av landet og av Førde. – Folk er veldig snille og smiler mykje, seier den kvinnelege vokalisten.

Ei unik oppleving


Før konserten tok til hadde dei våte turgåarane blitt møtt med frukt og sitteunderlag ved den noko improviserte billettluka. Det var det medarrangørane frå Indre Sunnfjord Turlag som stod for. Dei var imponerte over at så mange hadde komme. – Vi hadde selt 40–50 billettar på førehand, men var ikkje sikre på om alle kom til å ta turen sida det var så dårleg vêr, seier Kjell Arne Hjellbrekke, leiar i Indre Sunnfjord Turlag, og legg til at dei var glade for at så mange møtte opp. Turlaget hadde stilt med bussar frå Rådhuset og opp til Hunsrasta, der seks turleiarar var med festivaldeltakarar å gå turen opp til toppen av Hafstadfjellet. Etter konserten, gjekk turen ned til Bruland der bussar stod klare for å køyre publikum heim.

Kjell Arne Hjellbrekke og Astrid Kalset i Turlaget woodokonsert på Hafstadfjellet (Foto: Arianrhod Engebø)

– Vi håper å gi festivalgåarane ei unik oppleving. Artistane som blir valde til å framføre her på Hafstadfjellet, er òg valde med spesiell omtanke, sa Astrid Kalstveit, dagleg leiar for Sogn og Fjordane Turlag til før ho tok seg av ein kald turgåar som trong noko meir klede.

Første tur på Hafstadfjellet Randi Reed og Staffan Hjohlman frå Sandane hadde teke seg ein dagstur til Førde denne dagen, og det var første gang dei hadde gått opp Hafstadfjellet. – Det var ikkje akkurat så mykje å sjå frå stien i dag, men det var ein fin veg då, ler Steffan. Dei hadde tatt med seg hunden Tindra for å høyre på konserten og seier det er fint å kunne kombinere å gå tur med hunden og å vere på festival. – Vi veit eigentleg ikkje så mykje om musikken. Vi tok turen for å oppleve musikk og naturen på same tid, seier Randi og legg til at opplevinga var fin sjølv i ruskevêr.


Staffan Hjohlman og Randi Reed woodomusikk hafstadfjellet (Foto: Arianrhod Engebø)

Chouk Bwa Libète får varmen tilbake etter konserten. (Foto: Arianrhod Engebø)

Les meir om: Kultur Musikk førdefestivalen Se kommentarer


Flere saker

Leskande kunst på Gaularellet ANNONSE

Frå norske låvar til klyngetun


I kveld dansar gudane i Førde

– Eg lengtar litt tilbake til den tida

Frakta til sjukehus etter kraftlinje-ulykke Vis flere saker

Kommentarer til denne saken 0 kommentarer

E-POSTVARSLING

Torill Faleide Din kommentar…

A

KOMMENTER

Debattregler

Til toppen

Adresse: Postboks 160, 6801 Førde Ansvarleg redaktør/dagleg leiar: Yngve Årdal Sentralbord: 57833300 Tipstelefon: 57833333 Personvernpolicy / Informasjonskapsler Redaktørplakaten PFU Firda Nett blir samla inn og lagra av Nasjonalbiblioteket regelmessig. Nettavisa vil bli gjort tilgjengeleg som kjeldemateriale for forsking og dokumentasjon.


Firda

personalia

Torsdag 9. juni 2016

KONTAKT OSS!

57 83 33 00 Sissel Iren Skjerdal Journalist 990 28 066 sissel.iren.skjerdal@firda.no

Send inn video: firda.no/lesarvideo Facebook: facebook.com/firdamedia Twitter: @firdamedia Instagram: @firdamedia LESARBILDE: Del dine bilde med Firdalesarane. E-post: redaksjon@firda.no. Nett: Last opp bilda dine på firda.no/lesarbilde eller på Instagram med #firdafoto.

■ namnedag Kolbein og Kolbjørn. Begge namna har norrønt opphav, og førstelekken i begge namna betyr kol. Sistelekken -beinn betyr bein, og sistelekken -bjørn er dyrenamnet bjørn. Begge namna har vore kjende sidan mellomalderen. Kolbein var på 1900-talet mest brukt på Vestlandet; Kolbjørn var ei tid sist på 1800-talet lite brukt, men namnebruken fekk eit oppsving i første halvdel av 1900-talet.

21

■ dagens ord

Aldri snakkar du så overtydande som når det gjeld å overtyde deg sjølv Ukjend

LOKALMAT: Vil ha meir lokalmat i Førde. Frå venstre Susanne Brandal Geithus (Sunnfjord Café & Catering, Førdehuset), Lisa Atkins (kokkmeister og rådgjevar), Lene Hafstad (Olefine), Anne Sofie Berntsen (Olefine), Hanne Frosta (kokk og lokalmatambassadør), Per Otto Huseklepp (Coop Extra Café), Hilde Bjørkum (festivaldirektør), Sara Bergset (Pikant), Hilde Aa (Pikant) og Hilde Katrin Wiik (Førdefestivalen).foto: Geir Ivar L. Ramsli

Dei skal auke den kulinariske nytinga i Førde:

Løftar fram lokal mat FØRDE: Fire kafear/ restaurantar i Førde er med i eit prosjekt som skal auke bruken av lokal mat og drikke. Geir Ivar Ramsli

geir.ivar.ramsli@firda.no

– Målet er å auke bruken av lokale råvarer og lokal mat på kaféar og restaurantar i Førde, seier Hanne Frosta. Frosta er leigd inn av Førdefestivalen som kokk og «lokalmat-ambassadør» i eit prosjekt for å få meir lokalprodusert mat og drikke – pluss råvarer frå lokale leverandørar – inn på

menyen på serveringsstadar i Førde. Prosjektet er støtta økonomisk av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og omfattar fire kafear/restaurantar: Sunnfjord Café & Catering i Førdehuset, Olefine, kafeen på Coop Extra og Pikant.

Minnerik mat og drikke – Målet er at festivalpublikumet ikkje berre skal få ei minnerik oppleving med musikk, dans og andre kulturopplevingar, men at dei òg skal minnast lukta og smaken av god lokal mat og lokalprodusert drikke, seier Frosta. Frosta skal rettleie serveringsstadane og gje dei råd,

medan det er opp til kvar serveringsstad å avgjere kva tilbod dei ønskjer å by fram for å freiste festivalpublikumet til å stikke innom. – Det einaste «kravet» er at det må smake godt, og at det kan serverast fort. I ei travel festivaltid er det ikkje alltid at publikum har tid til å setje seg ned for å nyte eit større måltid. Vi skal gjere det freistande og lettvint å ete ute, slik at folk skal sleppe å reise heim får å hente energi til nye festivalopplevingar.

Lokale leverandørar Fleire serveringsstadar i Førde har allereie lokalmat på menyen, og no skal den profilerast

samstundes som det tilbodet skal aukast. – Tema for årets Førdefestival er «På Flukt». Difor er målet òg å kunne tilby rettar som hentar inspirasjon frå utlandet, men som er basert på lokale råvarer, seier Frosta. Sidan det er mykje folk i sentrum av Førde under festivalen, kan det vere vanskeleg å finne ein plass å sitje. Det kan difor òg bli eit tilbod om «take away». – Det er viktig at det som skal serverast, smakar godt og kan serverast kjapt, men med stil og kvalitet. Vi skal gjere det freistande for festivalpublikumet å ete ute, slik at dei skal sleppe å bruke mykje tid på matlaging og oppvask heime.

Frosta har hatt ei samling med representantar frå serveringsstadane og Førdefestivalen, og i tida fram til festivalstart 6. juli skal det knytast kontakt med lokale leverandørar, og menyar skal lagast. – Sunnfjord og resten av fylket er velsigna med mange produsentar av mat og drikke, som til dømes villsau, killingkjøt, jølstraaure, juice, cider, øl og brennevin. Kanskje kan fisk frå Førdefjorden nyttast? Vi må bli flinkare til å marknadsføre det vi har, slik at bruken av lokale råvarer aukar – ikkje berre i løpet av Førdefestivalen, men òg gjennom resten av året, avsluttar Frosta.


Firda

nyheiter

Laurdag 9. juli 2016

5

Førdefestivalen baud opp til sirkuskurs

– Her er det mykje kult FØRDE: Det var høg spenningsfaktor då Circus Raj haldt sirkuskurs for born ved Festplassen i Førde. Arianrhod Engebø

arianrhod.engebo@firda.no 951 46 513

– Ikkje alt du ser her i dag, er sømeleg å prøve heime. Slik vart sirkuskurset til Circus Raj opna. Deretter starta ei forrykande framsyning med imponerande akrobatikk, indisk musikk, linedansarar, illusjonistar og ein imponerande dans med mange krukker balanserande oppå hovudet til dansarinna, før dei unge i publikum vart invitert opp til artistane for å prøve aktivitetane som hadde blitt vist fram. Gruppa som kallar seg «Circus Raj» har komme til Førdefestivalen heilt frå Rajasthan i India med sin gatesirkustradisjon.

Kult og litt skummelt Mange born og vaksne hadde møtt opp for å få med seg det fargerike showet. Blant desse var Hilde Fossøy og jentene Anne Fossøy (13) og Ingrid Fossøy (5). – Det kulaste var å hoppe gjennom ringen. Eg lika å hoppe gjennom ting. Men eg syns eigentleg det var litt skummelt å danse med krukker på hovudet. Då var eg litt redd for at dei skulle dette ned på meg, seier Anne. Ho legg til at ho har vore Førdefestivalen mange gonger før sjølv om ho eigentleg bur i Stavanger. Dei har nemleg gard her på toppen av eit fjell. Ingrid (5) var tilsynelatande meir imponert over dei spesielle kostyma og hadde kommentert at ho ville ha ein slik kjole sjølv. – Wow, det var kult!, seier Anne plutseleg då ho får auge på ein mann på stylter og spring av garde for å helse på han.

Fekk vere med: Circus Raj fekk dei unge med på sirkustriksa under sirkuskurset på festplassen på fredag. Begge foto: Arianrhod Engebø

gement i samband med Førdefestivalen så ofte som dei kan. – Førdefestivalen har alltid så mykje kjekt å tilby for borna. Spesielt er vi glade i å gå på familiedagen, det er alltid hyggeleg. I tillegg verkar det som at det alltid er fint vêr under festivalen. Eg er verkeleg imponert over alt dei får til, seier Fossøy. Seinare på dagen skulle dei få med seg den lengre sirkusframsyninga som begynte etter sirkuskurset, før dei drog heim til garden som dei til slutt fortalde at eigentleg ligg i Erdalsdalen.

Imponert over festivalen Hilde Fossøy seier ho og familien kjem jamleg til Førde om sommaren og er drar på arran-

Mykje å oppleve: Både Hilde Fossøy og borna hennar Anne og Ingrid synast det er kjekt å vere med

sjå bildeserie på firda.no

på Førdefestival.

50% Dei 3 første mnd.*

Nett der du er

* På utvalde produkt. Internett frå kr 174,- per mnd. Minste totalpris med 12 mnd. avtaletid kr 3.947,- Sjå våre kampanjar på enivest.no

Rein Design

NETTRABATT


Firda

nyheiter

Laurdag 9. juli 2016

Skal tilsette 70 i Oslo

Nor Tekstil bygger stort

Bygger nytt vaskeri:

gunstig og blir eit viktig bidrag for å yte ein optimal leveringsservice til hotella på Austlandet, skriv Leif Gunnar Belsvik, konsernsjef i Nor Tekstil, i ei pressemelding. Det er ikkje første gong Nor Tekstil ekspanderer til Austlandet. I 2013 bygde dei Norges største vaskeri i Drammen.

ILLUSTRASJONSFOTO • LAYOUT/DESIGN: WWW.ZIGN.NO

Illustrasjon: Fabritus

Næringsliv: Nor Tekstil frå Florø etablerer eit nytt vaskeri på Berger i Oslo. Det nye vaskeriet blir om lag 7000 kvadratmeter og kjem til å tilsette om lag 70 personar. Vaskeriet kjem til å fokusere på hotellmarknaden på Austlandet. Vaskeriet skal stå ferdig til første kvartal i 2018. – Plasseringa på Berger er svært

Deltakarar: Aud Jorunn Bergsvik (t.v.) og søster Brit Sørland.

Jon tre eng ei varm m og oms sorg gsfulll mamm ma Du kan gjere ein skilnad for eit barn

SHOT! På instruks frå danseinstruktøren, tar deltakarane seg ein støyt med usynleg Ouzo.

å tavernaen Hellas i august. Det kan då vere lett å mistenke at dette var eit naud-tiltak for å kunne brife på tavernaen. Men det var det ikkje. – Nei, eg har reist til Hellas på dansekurs i fleire år. – Kva er det med Hellas og gresk dans som appellerer? – Det er jo rytmane og klangen. Heilskapen. Både musikken, dansen, kulturen, folket og landet. Det er heilskapen som appellerer, seier ho.

Det var to dansarar frå den festivalaktuelle gruppa Café Aman Istanbul som underviste norske danseføter på dette kurset. Den eine dansaren, Petros Mastoros, var ikkje vanskeleg å legge merke til.

Humørfylt instruktør – Han var usedvanleg god, fordi han gjekk rett på sak. Det var ikkje så mykje prat og tørrtrening. Han brukte musikken, og lét oss herme etter han. Han var

særdeles tydeleg og flink til repetere, og ikkje minst humørfylt. Med andre ord alle gode eigenskapar som ein instruktør skal ha, skryt Aud Jorunn. Med litt ekstra finpuss på dansetrinna sine, kan no Aud Jorunn reise til Hellas med heva hovud – og Ouzo-glas. Men først skal ho på Margit Myhrkonsert i Førde.

Vil du vita meir om fosterheimar? Telefon: 466 19 000 (tast 4)

Les meir på: fosterhjem.no/sfj

7


Firda

Tips oss!

57 83 33 33

redaksjon@firda.no SMS/MMS: fitips til 2005

Annonsar: firda.no/kundesenter Epost: annonse@firda.no Adresse: Firda, Nært&kjært, Firdavegen 12, 6800 Førde

personalia

Laurdag 9. juli 2016

29

■ i Florø tysdag 12. juli og i førde torsdag 14. juli

Klassiske sommarkonsertar Flora/førde: Saman med songarane Ingvild Gomnæs Loen og Eilert Taugbøl Hasseldal, begge studentar ved Operahøgskolen i Oslo, lagar pianist Andreas Løken Taklo for tredje året på rad sommarkonsert i Sogn og Fjordane. I år er konsertane blitt til miniturné i Sunnfjord og Nordfjord, med framføringar i Florø kyrkje tysdag 12. juli kl. 19, i Førde kyrkje torsdag 14. juli kl. 19 og til slutt i Nedstryn

kyrkje laurdag 16. juli kl. 18. Tonen blir den same som tidlegare – klassisk musikk med ein søt smak av sommar, i år representert med musikk av komponistar som Grieg, Tveitt, Fauré og Schumann. Lokal forankring har vore viktig i val av spelestader. Andreas er frå Florø, samtidig som Ingvild har mykje av sin familie i Førde, så dette er stader vi gjerne også vil Andreas, Ingvild og Eilert spele.

Førdefestivalen: laurdAG fØRDE Festivalfrukost: Festplassen, kl. 08.30. Saman med Kokkenes Meisterlaug og Bondens Marknad Førde inviterer vi til gratis frukost i parken! Bufféar med mat og drikke er på plass, og frukostmusikk vert det også! Ved dårleg vêr vert frukosten flytta under rådhustaket på Langebrutorget. Fri entré. Festivalparade: Førdehuset, kl. 10.30. Start ved Førdehuset, til Torgscena på Elvetorget. Musikk i sentrum: Torgscena, Elvetorget, kl. 11.00. Musikalske smakebitar frå årets program. Med norske og utanlandske festivalartistar. Gratis. Silje Onstad Hålien – 101 hattar å sparke før eg døyr: Teatersalen, Førdehuset, kl. 12.00. Ei tett-på danseframsyning om kvinna og hennar relasjon til seg sjølv. Kven er ho? Moder jord? Hore? Madonna? Hysterika? Forførarinne? Kor mange hattar må ho prøve

Silje Onstad Hålien:

101 hattar å sparke før eg døyr, Teatersalen, Førdehuset, laurdag kl. 12.00.

lunch

å bere før ho ikkje maktar meir? Kor mange roller må ho undersøke, leve opp til, sparke ned, før ho veit kven ho er og kan akseptere alle sine sider og lyster? Med Silje Onstad Hålien og Anders Löfberg. 706 moh – Chouk Bwa Libéte: Hafstadfjellet, kl. 13.00. Ekte voodoomusikk og -dans frå fjellandet Haiti på toppen av Hafstadfjellet i år! Chouk Bwa Libète spelar mizik rasin, ein musikkstil frå seint på 80-talet som har røter i den tradisjonelle voodoo-musikken i tillegg til eit snev av reggae og andre stilar. Indre Sunnfjord Turlag er guidar. Buss kl. 10.30 frå Langebrutorget. 2 timars fottur til toppen. Etter konserten går vi til Bruland og bussretur til sentrum. Barneverkstad med Raymond Sereba: Eventyrrommet, Førdehuset, kl. 13.30. For born 4–10 år. Bli med til Afrika! Raymond Sereba inviterer deg med på ei reise heilt til Afrika, til ei sanseleg og fascinerande verd av fargar, rørsler og musikk, som du får vere med inn i! Raymond Sereba frå Elfenbeinskysten i Vest-Afrika er artist, musikar, dansar, skodespelar og forteljar. Han er ein særs erfaren pedagog som enkelt tilpassar seg ulike publikumsgrupper, og som har eit særleg godt lag med born! Han har turnert med Rikskonsertane sidan 1989 med ei rekke ulike produksjonar, både som soloartist og med ulike grupper og utøvarar. Erlend Apneseth – Nattsongar: Festsalen, Førdehuset, kl. 13.30.På få år har Erlend Apneseth etablert seg som er ein av våre leiande og mest nytenkjande felespelarar. Apneseth skildrar arbeidet med

tingingsverket som eit slags forskingsprosjekt; eit forsøk på å forene ulike aspekt ved det vide omgrepet «verdsmusikk» gjennom sitt eige musikalske univers, utan at det treng eller skal definerast for tydeleg – men forhåpentlegvis opne øyra for noko nytt. I tillegg går han inn i såkalla kontrafaktiske spørsmål kring slåttetradisjonar; til dømes: Kva om Anders Viken hadde late

seg inspirere av Django Reinhardt i si tid, korleis ville polkaen Smøygen låte? Eller hallingen Gamlestovslåtten i balkandrakt? Om Førdefestivalen hadde eksistert for hundre år sidan, ville slåttematerialet i nærområdet ha lete annleis sidan impulsane hadde vore fleire? Ved å vri og vende på det velkjente tradisjonelle materialet vil det fort vise seg, elles i folkemusikkfestivalen

Barneverkstad med Raymond Sereba:

Eventyrrommet i 2. etasje i Førdehuset, laurdag kl. 13.30.

Håkon Høgemo & Tom Karlsrud:

Haarklousalen, Førde Kulturskule, laurdag kl. 15.00.

si ånd – at vegen ikkje er så lang frå Sunnfjord til for eksempel Aust-Europa eller Midtausten. Med seg har han eit lag av glitrande musikarar med bakgrunn frå både folkemusikk og improvisasjonsmusikk, og saman skal dei skape musikk du garantert ikkje har høyrt før. Eller kanskje har du det? Broukar: Teatersalen, Førdehuset, kl. 14.00. Sufisme, mystikk og ekstase er stikkord når syriske Broukar byr på autentisk orientalsk musikk i all sin rikdom og prakt. Høgdepunktet er den hypnotiske dervishdansen, der dansaren snurrar rundt sin eigen akse. Sakte i starten, så raskare og raskare, til han oppnår ein religiøs transe. Magisk! Håkon Høgemo & Tom Karlsrud: Haarklousalen, Førde Kulturskule, kl. 15.00. Hardingfele møter trekkspel. Håkon Høgemo møter Tom Karlsrud, og saman auser dei frå eit rikhaldig repertoar av folkemusikk; mest frå Sogn. Dei to har sidan 1993 spelt med Judith Vestreim i trioen «Bufaste tonar», men no opptrer dei som duo for fyrste gong og slepper debutplata på Førdefestivalen! Federspiel: Festplassen, kl. 15.00. Utekonsert. Sju år etter at dei møttest som studentar ved konservatoriet i Wien, har Federspiel etablert seg som eit brass-fenomen med sin heilt eigne musikkstil. Med stor musikalsk teft kombinerer dei spontanitet, improvisasjon, leik og humor til pur musikkglede. Her blir det både vals, mazurka, Czárdás og jodling, pluss bøttevis med scenesjarm. Med andre ord: God musikk for folk i alle aldrar! Les meir på neste side

■ 14.–17. juli

Norsk Countrytreff Gloppen: I 2016 blir Norsk Countrytreff (NCT) arrangert for 22. gong. I løpet av neste helg vil over 20 artistar/band stå på scena på fleire arenaer i heile kommunen. Hovudarenaen ligg som før på Norsk Fjordhestgard på Breim. Sidan første festivalen i 1995, har festivalen vakse seg til å bli eit av dei største kulturarrangementa i Sogn og Fjordane og det største arrangementet på Vestlandet innan sin sjanger.NCT


30

personalia

Firda

Laurdag 9. juli 2016

Førdefestivalen: Gjermund Larsen Trio & Nordic: Storsalen, Førdehuset, kl. 17.00. Gjermund Larsen Trio og Nordic er leiande innan nyskapande og nykomponert folkemusikk i Norden. No står dei på same scene, med spesialskrive verk av Gjermund Larsen (tingingsverk Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival 2015) og med eige materiale både i samspel og åleine. Dette er gull! Huun-Huur-Tu: Festsalen, Førdehuset, kl. 18.30. Få har gjort meir for å introdusere overtonesong for vesten, enn Huun-Huur-Tu. Djupt trufaste mot tradisjonen har dei finslipt og utvikla den rike og levande song- og musikkskatten i Tuva. Dei har spelt med namn som Ry Cooder, Frank Zappa og The Chieftains, og no er det Førde sin tur å få oppleve det endelause sibirske slettelandskapet gjennom tett samspel, galopperande rytmar og fantastiske overtonestemmer! Talent 2016: Teatersalen, Førdehuset, kl. 18.30. Festivalen sitt internasjonale talentutviklingsprosjekt samlar i år ni unge musikarar frå Kenya, Malawi og Norge. Etter ei knapp vekes musikkverkstad, er dei klare til å forføre deg med tonar og takter frå heimlanda sine, i gamle og heilt nye arrangement, og kanskje har dei også skapt noko nytt? Musikalske leiarar er Ivan Mazuze og Unni Løvlid. Prosjektet skjer i samarbeid med Rikskonsertane og med støtte frå UD. Festivalgalla: Idrettshallen, Førdehuset, kl. 20.30. Gallakonserten er vår største konsertproduksjon; ein «crême de la crême»-konsert der vi presenterer det fremste av artistar den norske og internasjonale folkemusikk- og verdsmusikkscena har å by! Eit stjernelag av artistar frå heile verda står klare til å gje deg ein konsert du seint vil gløyme: La Bottine Souriante, Huun-Huur-Tu, Mamar Kassey, Talent 2016, SambaSunda,Trio Madeira Brasil, Spring du fela og Dreamers’ Circus. Dørene opnar kl. 19.45. Kom i god tid så vi får smidig innslepp og kan starte presis! Konferansierar: Camilla Granlien og Geirr Lystrup. Colombiansk dans – lynkurs: Scandic Sunnfjord Hotel og Spa, kl. 22.15. Slå ut håret og kast deg ut i dansen – det er snart Festivalnatt! Hiv alle bekymringar og hemningar over bord og sving deg ut i dei livsglade danserytmane frå den Colombianske Stillehavskysten! Noency Mosquera Martínez guidar deg gjennom dei grunnleggande trinna, slik at du du kan nyte dansegleda for fullt når ho og bandet hennar El Bongo de Bojayá spelar opp med tamborito, porro, cumbia, chirimía eller son chocoano på Festivalnatta på Scandic Sunnfjord Hotel. Om du har dansepartnar eller ikkje, om du dansar i sko eller barbeint, like velkomen er du! Dansen går i Førdehuset: Festsalen, Førdehuset, kl. 22.30. Det er laurdagskveld og endeleg tid for ein svingom! Norgesmeis-

Sulla meg litt du mamma mi ... Grenselause voggesongar:

Teatersalen, Førdehuset, søndag kl. 11.30.

trane i gammaldans anno 2015, Grindstuen og Midtlis, og Gamlebanken Spelemannslag spelar opp. Columbi Egg: Restaurant Hugleik, Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, kl. 23.00. Norges mest kjende klubbvert, Gabriel Fliflet, er på plass med eit nytt Columbi Egg. Kveldens gjester er Nordic, musikarar frå La Bottine Souriante, og dei unge framstormande talenta Ingeborg Ulberg Sommer, Torfinn Hofstad og Helga Myhr. Festivalnatt: Scandic Sunnfjord Hotel og Spa, kl. 23.00. Velkomen til nordisk og internasjonal fest i to etasjar! Først ut i Barthold Bar er Navarra, ein kvartett som med energisk musikk og originale arrangement, har markert seg som fornyarar av svensk folkemusikk. Dei er dessutan kjende for å få publikum til å røre på seg. Danske Dreamers’ Circus elskar folkemusikk, men elskar også å utfordre og drøyme!. Trioen har skapt sitt eige uttrykk som kombinerer rå musikalitet og artistisk eleganse på ein ny og energisk måte! i etasjen over handlar det om vestafrikanske og afro-colombianske rytmar. Mamar Kassey frå Niger byr på vakker mannsvokal, smektande fløytespel og suggererande perkusjon, og Noency Mosquera & El Bongo de Bojayá slår ut håret med til dømes tamborito, porro, cumbia, chirimía og son chocoano – som alle har det til felles at dei kan dansast til!

førde Festivalgudsteneste: Førde kyrkje, kl. 11.00. Gudsteneste med tonefølgje av Talent 2016. Sulla meg litt du mamma mi... – Grenselause voggesongar: Teatersalen, Førdehuset, kl. 11.30. Det handlar om menneskeleg fellesskap og grenselaus songglede når innvandrarkvinner i Sunnfjord og songar Kari Malmanger let voggesongar frå Eritrea, Iran, Sri Lanka, Afghanistan og Syria møte bånsullar frå Hardanger og Sogn. For same kvar vi kjem frå i verda, har vi det til felles at vi syng for borna våre. Dette er deltakarane i voggesongprosjektet: Abeer Samir Zagout, Palestina/Florø; Hayat Zarrouk, Marokko/Florø; Ahlam Babiker, Sudan/Florø; Malarvily Jeikishan, Sri Lanka/ Florø; Monne Cool, Syria/Førde; Roba Alserhan, Syria/Førde;

Kedesti Kedest, Eritrea/Fjaler; Yeganeh, Iran/Førde; Meshet Medhn, Eritrea/Fjaler; Selemawit Mehari, Eritrea/Fjaler; Surepom A. Eriksen, Thailand/Førde; Yalemgemet Alemrew, Eritrea/ Førde; Merrin Anthonipillai, Sri Lanka/Florø. I samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune / Jorunn Bakke Nydal. Familiesøndag: Førdehuset, kl. 13.00. Ta med heile familien til felles opplevingar når festivalartistar frå ulike verdshjørne fyller Førdehuset med musikk, song og dans. Kafé og bibliotek er opne. Fri entré. Trio Madeira Brasil: Høgsalen, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, kl. 13.00. Ein av dei dei mest spennande trioane i verda var konklusjonen då strengevirtuosane Ronaldo do Baldolim, Zé Paulo Becker og Marcellom Goncalves slo sine pjaltar i hop i Trio Madeira Brasil. Uslåelege på

gaular

Huun-Huur-Tu: Festsalen i Førdehuset laurdag kl. 18.30 og på Rytne gard i Bygstad søndag kl. 12.00.

søndAG fjaler Spring du fela: Klokkargarden, Dale, kl. 17.30. Det blir både lyrikk, folkemusikk og historier når Spring du fela kjem til Jakob Sande sin fødestad. I dette spennande prosjektet har gamle spelemannshistorier frå Gudbrandsdalen fått nytt liv gjennom tekstar av samtidspoetar og musikk av Mari Skeie Ljones og Camilla Granlien. Buss frå Førdehuset kl. 16.15, med retur kl. 19.00. Sal av mat og drikke.

brasiliansk choro-musikk, men har også andre rytmar i fingrane. Dette er musikk-kunst! Kunstutstillinga er open. La Bottine Souriante: Idrettshallen, Førdehuset, kl. 15.00. Vi snakkar 40 år på scena, levande legender, eit av verdas mest kjende folkemusikkband; velkomen til gjensyn med La Bottine Souriante, som gav Førdepublikummet bakoversveis alt i 1990! Trass ein utruleg suksess målt i platesal og prisar, er det framfor alt konsertversjonen av La Bottine Souriante som har gjeve dei stjernestatus. Her er dei igjen, med utvida besetning og ein ny dose festmusikk med fot-tapping og alt det andre som høyrer med! Festivalfilm – Fuocoammare: Førdehuset, kl. 18.00. Italiensk dokumentar. 15 år. Regi: Gianfranco Rosi. Årets Gullbjørnvinnar frå Berlin får før-premiere på Førdefestivalen! Ei sterk og meisterleg skildring av tragedien i Middelhavet, sett gjennom auga til dei lokale på Lampedusa og spesielt 12 år gamle Samuele. Øya hans er ikkje lik andre øyer. I årevis har den vore eit mål for menn, kvinner og born som har lagt ut på overfarten frå Afrika i båtar som er alt for små og avfeldige. Øya Lampedusa er blitt ein metafor for straumen av flyktningar til Europa, håp, motgang og lagnaden til hundretusen av utflyttarar. Desse menneska lengtar etter fred, fridom og lykke, og likevel er det alt for ofte den døde lekamen som vert trekt opp frå vatnet. Kvar dag vert innbyggjarane i Lampedusa vitne til den største humanitære tragedien i vår tid. Men livet går sin gang på Lampedusa, side om side med det ufattelege. I samarbeid med Kino Førde.

Trio Madeira Brasil: Høgsalen i Sogn og Fjordane Kunstmuseum søndag kl. 13.00.

Huun-Huur-Tu: Rytne gard, Bygstad, kl. 12.00. Med djup respekt for tradisjonen har Huun-Huur-Tu finslipt og utvikla den rike song- og musikkskatten i Tuva. Ved foten av Storehesten er ein fantastisk stad å oppleve deira tette samspel, galopperande rytmar og fantastiske overtonesong. Buss frå Førdehuset kl. 11.15, med retur etter konserten. Sal av mat og drikke.

jølster Dreamers Circus: Fjordamattunet, Vassenden, kl. 17.00. Ungt talent, teknisk briljans og ein modig kunstnarleg visjon har vore suksessoppskrifta for danske Dreamers’ Circus. Trioen elskar folkemusikk, men tillet seg å leike – og drøyme. Draumen om å få moderne nordisk folkemusikk ut i verda er i ferd med å gå i oppfylling; ikkje minst takka vere energien og spelegleda dei utstrålar på konsertane sine! Pause med sal av kaffi og kaffimat. Buss frå Førdehuset kl. 16.15 med retur etter konserten. 

Førdefestivalen


6

nyheiter

Firda

Torsdag 30. juni 2016

SJEKKAR MELDINGANE: Ingebjørg Nomeland og Sølvi Lien er fornøgde med vêrmeldinga for den kommande veka, men håper berre den held seg.Begge foto: Arianrhod Engebø

Jobbar for fullt for Førdefestivalen, men éin ting har dei ikkje kontroll på

Sjekkar vêret dagleg i barnehagar og i ei kyrkje, forFørde: Seks dagar før festivalstart er det klarar Faleide. framleis litt kaos, men Mange ballar i lufta Hilde Bjørkum som har vore dimest begeistring rektør for Førdefestivalen sidan blant dei tilsette. oppstarten i 1990, har god tre-

Arianrhod Engebø

arianrhod.engebo@firda.no 57 83 33 33

– Okay, skal eg få opp bannera i Dale no? Kva med dei på flyplassen?, spør banneransvarleg Miriam Førde. Det er ein småstressa gjeng Firda møter på kontoret til Førde folkemusikkfestival. Blant plakatar, banner, lister og festivalprogram, verkar det likevel som at det er system i kaoset. – Nyheitsbrevet ser litt snålt ut, seier festivaldirektør Hilde Bjørkum då ho stikk hovudet inn døra til der Miriam Førde og kommunikasjonssjef Torill Faleide sit og planlegg kvar dei skal sette opp festival-banner. – Vi har for tida lange dagar. Eg stod opp klokka fem i dag tidleg for å skrive det nyheitsbrevet og la meg ikkje før seint heller. Andre festivalar går har gjerne to eller tre scener, men det skal ein del til for å planlegge ein festival som går over seks kommunar og har 30 scener som både ligg på toppen av fjell,

ning i å planlegge den årlege storhendinga. I år er temaet for festivalen flukt. Ho seier dei ligg bra an, men at det framleis er mykje som må på plass for at resultatet skal leve opp til det gode ryktet til Førdefestivalen. – No er det berre detaljane som må på plass, men dei har mykje å seie for opplevinga til artistane og publikum. Detaljane fargar på ein måte opplevinga dei får av både festivalen og av Førde, så det er i detaljane suksessen ligg, seier Bjørkum. Alt ifrå artistmapper med tidspunkt for konsertar og transport, til det nye billettsystemet må nøye planleggast og komme på plass i løpet av dei neste dagane. Noko av det viktigaste som skjer er planlegginga og oppfølginga av dei 350 frivillige som deltek på festivalen. – Dei frivillige er kjempeviktige for festivalen. Det at parkeringsvakta eller personen i billettluka er blid, imøtekommande og kan jobben sin godt, gjer

mykje for å halde ei god stemning oppe gjennom heile festivalen, forklarar Bjørkum. Festivalprodusent Ingebjørg Nomeland legg til at det store talet av frivillige gjer at festivalstaben veks raskt når festivalen er i gang. – Til vanleg er vi berre sju stykk, men under festivalen må vi halde orden på oppimot 500 personar. Då er det viktig at vi har god informasjonsflyt mellom oss, sjølv om dette av og til faktisk er det vanskelegaste å få til.

– No ser det bra ut! Festivalarrangørane fortel at dei støtt og stadig sjekkar været opp mot festivalstart. – Ja, no ser det ut som at det skal vere fint vêr frå og med onsdag, så no må det berre halde seg sånn, seier Lien etter at ho og Nomeland raskt sjekka vêrmeldinga på mobilen. – Dersom vi får fint vêr slepp vi liksom å tenke på plan B og C. Om det er dårleg vêr er det fort at vi går i beredskapsmodus heile tida, spesielt om det er skodde, forklarar Nomeland som huskar godt den gongen dei måtte sende 35 artistar med nattbus til Bergen på grunn av problem på Bringeland.

TRAVEL: Hilde Bjørkum, direktør for Førdefestivalen, har mykje å gjere fram mot festivalstart på onsdag. – Men kjem det skodde, skal det nok gå bra det òg, altså.

Gler seg til atmosfæren Blant all organiseringa og planlegginga, er det tydeleg at festivalstaben gleder seg stor til start neste onsdag. – Eg gleder meg noko vanvettig. Endeleg kjem folka eg har skrive epostar til sidan januar, og atmosfæren i rundt om i Førde blir heilt annleis, nett som ei

maurtue, seier Nomeland. Men gjengen legg òg vekt på at dei eigentleg har ei veldig god atmosfære allereie no på kontoret, trass lange dagar. – Vi bur nesten på kontoret om dagen, vi gjer vel alt bortsett ifrå å sove her. Difor kjem familiane våre hit og et mat med oss rundt middagstider, så vi er eigentleg blitt ein stor, god familie, fortel Lien.


torsdag

30.06 N r . 14 8 ■ V ek e 26 2016 ■ L au s s a l k r 30,- ■ 9 9. å rg a n g

ditt lokale regnskapskontor

www.bookkeeper.no

firda.no ●●Ber om flytebrygge

Sende brev til kommunen

– Det er den mest sjarmerande og poengterte søknaden vi har fått, seier kommunalsjefen. Side 3 ●●FØRDEFESTIVALEn

Festivalen nærmar seg

Sølvi Lien gledar seg over gode vêrmeldingar for festivalveka, men har framleis mykje å ordne. Side 6 ●●storkommune

Snudde og tvilte seg fram til eit ja Drivarane: Nina Yndestad saman med mannen sin, Ronny Fløholm.

Foto: Ivar Bruvik Sætre

Margunn Skudal Nistad og Erik Njøsen var avgjerande då kommunesamanslåinga i Gaular blei avgjort.  Side 5

Frå gardsdrift 30% på vare nr. 2 til reiseliv Se vilkår på bohus.no

Investerer vidare: Nina Yndestad og Ronny Fløholm har investert opp

mot 12 millionar kroner i familiegarden sidan 2006. Dei satsar på naturbasert reiseliv, aktivitetar og lokal mat, og skal utvide tilbodet endå meir. Side 2–3

MØBELHUSET FØRDE

Naustdalsvegen - Tlf. 57 82 82 90 ÅPENT 10-19 (16)


6

nyheiter

Firda

Torsdag 30. juni 2016

SJEKKAR MELDINGANE: Ingebjørg Nomeland og Sølvi Lien er fornøgde med vêrmeldinga for den kommande veka, men håper berre den held seg.Begge foto: Arianrhod Engebø

Jobbar for fullt for Førdefestivalen, men éin ting har dei ikkje kontroll på

Sjekkar vêret dagleg i barnehagar og i ei kyrkje, forFørde: Seks dagar før festivalstart er det klarar Faleide. framleis litt kaos, men Mange ballar i lufta Hilde Bjørkum som har vore dimest begeistring rektør for Førdefestivalen sidan blant dei tilsette. oppstarten i 1990, har god tre-

Arianrhod Engebø

arianrhod.engebo@firda.no 57 83 33 33

– Okay, skal eg få opp bannera i Dale no? Kva med dei på flyplassen?, spør banneransvarleg Miriam Førde. Det er ein småstressa gjeng Firda møter på kontoret til Førde folkemusikkfestival. Blant plakatar, banner, lister og festivalprogram, verkar det likevel som at det er system i kaoset. – Nyheitsbrevet ser litt snålt ut, seier festivaldirektør Hilde Bjørkum då ho stikk hovudet inn døra til der Miriam Førde og kommunikasjonssjef Torill Faleide sit og planlegg kvar dei skal sette opp festival-banner. – Vi har for tida lange dagar. Eg stod opp klokka fem i dag tidleg for å skrive det nyheitsbrevet og la meg ikkje før seint heller. Andre festivalar går har gjerne to eller tre scener, men det skal ein del til for å planlegge ein festival som går over seks kommunar og har 30 scener som både ligg på toppen av fjell,

ning i å planlegge den årlege storhendinga. I år er temaet for festivalen flukt. Ho seier dei ligg bra an, men at det framleis er mykje som må på plass for at resultatet skal leve opp til det gode ryktet til Førdefestivalen. – No er det berre detaljane som må på plass, men dei har mykje å seie for opplevinga til artistane og publikum. Detaljane fargar på ein måte opplevinga dei får av både festivalen og av Førde, så det er i detaljane suksessen ligg, seier Bjørkum. Alt ifrå artistmapper med tidspunkt for konsertar og transport, til det nye billettsystemet må nøye planleggast og komme på plass i løpet av dei neste dagane. Noko av det viktigaste som skjer er planlegginga og oppfølginga av dei 350 frivillige som deltek på festivalen. – Dei frivillige er kjempeviktige for festivalen. Det at parkeringsvakta eller personen i billettluka er blid, imøtekommande og kan jobben sin godt, gjer

mykje for å halde ei god stemning oppe gjennom heile festivalen, forklarar Bjørkum. Festivalprodusent Ingebjørg Nomeland legg til at det store talet av frivillige gjer at festivalstaben veks raskt når festivalen er i gang. – Til vanleg er vi berre sju stykk, men under festivalen må vi halde orden på oppimot 500 personar. Då er det viktig at vi har god informasjonsflyt mellom oss, sjølv om dette av og til faktisk er det vanskelegaste å få til.

– No ser det bra ut! Festivalarrangørane fortel at dei støtt og stadig sjekkar været opp mot festivalstart. – Ja, no ser det ut som at det skal vere fint vêr frå og med onsdag, så no må det berre halde seg sånn, seier Lien etter at ho og Nomeland raskt sjekka vêrmeldinga på mobilen. – Dersom vi får fint vêr slepp vi liksom å tenke på plan B og C. Om det er dårleg vêr er det fort at vi går i beredskapsmodus heile tida, spesielt om det er skodde, forklarar Nomeland som huskar godt den gongen dei måtte sende 35 artistar med nattbus til Bergen på grunn av problem på Bringeland.

TRAVEL: Hilde Bjørkum, direktør for Førdefestivalen, har mykje å gjere fram mot festivalstart på onsdag. – Men kjem det skodde, skal det nok gå bra det òg, altså.

Gler seg til atmosfæren Blant all organiseringa og planlegginga, er det tydeleg at festivalstaben gleder seg stor til start neste onsdag. – Eg gleder meg noko vanvettig. Endeleg kjem folka eg har skrive epostar til sidan januar, og atmosfæren i rundt om i Førde blir heilt annleis, nett som ei

maurtue, seier Nomeland. Men gjengen legg òg vekt på at dei eigentleg har ei veldig god atmosfære allereie no på kontoret, trass lange dagar. – Vi bur nesten på kontoret om dagen, vi gjer vel alt bortsett ifrå å sove her. Difor kjem familiane våre hit og et mat med oss rundt middagstider, så vi er eigentleg blitt ein stor, god familie, fortel Lien.


Firdaposten

personalia

Laurdag 9. juli 2016

■ namnedag I dag har Gøran, Jøran og Ørjan namnedag. Gøran er eit opphavleg svensk mannsnamn (Göran) som stammer frå det greske namnet Jeórjos (Georg, 'jordbrukar, bonde'). Jøran er eit personnamn som kan brukast av begge kjønn. Som mannsnamn er det ein norsk skrivemåte for det svenske namnet Göran. Som kvinnenamn er Jøran ei norsk dialektform av Jorunn. Ørjan er eit norsk mannsnamn som stammar frå det greske Georgios, «han som dyrkar jorda», og dermed er i slekt med namnet Georg. I dag er det 3612 norske menn som heiter Ørjan, 1135 menn og 4 kvinner som heiter

Gøran og 885 menn og 40 kvinner som heiter Jøran. I morgon har Anita og Anja namnedag. Anita er eit kvinnenamn danna som ei spansk kjæleform av «Anna» eller «Ana». Etterleddet -ita er eit diminutiv, slik at namnet tyder 'vesle Anna'. Opphavleg kjem Anna frå hebraisk Hannah, som tyder 'gunst' eller 'nåde'. Anitta, Annita, Anitha, Annitta og Annitha er andre skrivemåtar for namnet. Anja er eit kvinnenamn danna som ei russisk kjæleform av «Anna». I dag heiter 14.646 norske kvinner Anita, medan 3564 kvinner heiter Anja.

n Skjer det noko i din organisasjon eller i ditt lag? Har arbeidsplassen din fått nye tilsette, eller skjer det noko spennande i nærmiljøet? Skriv til «Kystfolk», Firdaposten, boks 38, 6901 Florø. Det kostar ingenting å få nokre ord på trykk. n Ønskjer du ikkje dagen din i åremålspalta, ring oss i god tid på førehand, tlf. 57 75 73 00.

31

n Ønskjer du å kjøpe bilde? Har du sett eit bilde i Firdaposten som du ønskjer ein kopi av? Send e-post til foto@firdaposten.no eller ring oss på tlf. 57 75 73 00. Bilda vert trykte på glansa fotopapir i A4-storleik.

Voggesongar utan nasjonsgrenser

FØRDE: Søndag kan du oppleve voggesongar frå heile verda på Førdefestivalen. David E. Antonsen

david.antonsen@firdaposten.no 947 80 313

Førdefestivalen i samarbeid med Kari Malmanger og Jorunn Bakke Nydal i Sogn og Fjordane fylkeskommune har i år ein heilt ny produksjon: Grenselause voggesongar, som har premiere søndag 10. juli i Førdehuset. Kvinner busett i Sunnfjord har på førehand møttest og delt sine voggesongar frå sin kultur, og vil søndag dele desse med publikummet på festivalen. Med på konserten er det kvinner frå Florø, Fjaler og Førde. Frå Florø er det Abeer Samir Za-

gout, Ahlam Babiker, Malarvily Jeikishan og Merring Anthonipillai. – Saman med den norske voggesangtradisjonen blir det ein time det med nære varme møte i musikken. Det handlar om menneskeleg fellesskap og grenselaus songglede når innvandrarkvinner i Sunnfjord og songar Kari Malmanger let voggesongar frå Eritrea, Iran, Sri Lanka, Afghanistan og Syria møte bånsullar frå Hardanger og Sogn. For same kvar vi kjem frå i verda, har vi det til felles at vi syng for borna våre, seier Jorunn Bakke Nydal.

Fleirkulturell: 

Foto: Jorunn Bakke Nydal

KJÆLEDYRENES HEMMELIGE LIV Am. 1 t. 30 min. Alle Lørdag 9.07 kl. 13.00 Søndag 10.07 kl. 16.00

pondus

ET HELT HALVT ÅR AM. 1 t. 50 min. Alle Lørdag 9.07 kl. 15.00

hårek THE LEGEND OF TARZAN (2D) AM. 1t. 49 min. 12 år Søndag 10.07 kl. 18.15

eon

INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE (2D) Am. 2 t. 12 år Søndag 10.07 kl. 20.45

Billettar:

www.florasamfunnshus.no

Tlf. 57 75 60 00


DAGSAVISEN TORSDAG 4. FEBRUAR 2016

KULTUR

23

Forbyr Triers «Antichrist»

Hevder Amazon åpner butikker

Franske myndigheter forbyr all videre visning av Lars von Triers «Antichrist», snart sju år etter premieren. Begrun­ nelsen er «ekstreme voldsog sexscener». Filmen med Willem Dafoe og Charlotte Gainsbourg handler om sorgbearbeiding. En fransk domstol slo onsdag fast at visning til et mindreårig

Nettbokhandelen Ama­­zon planlegger å åpne inntil 400 fysiske butikker, ifølge en direktør i et stort kjøpesenterselskap i USA. Amazon har forårsaket at en lang rekke bokhandlere i USA, også landsdekkende kjeder, har måttet kaste inn håndkleet. I november tok Amazon selv på sett og vis et steg tilbake i tid og

publikum må forbys, og at filmsensuren må vurdere den på nytt. Først når dette er gjort, kan den igjen vises i Frankrike. Det var den konservative katolske foreningen Promouvoir som tok «Antichrist» til retten, med krav om forbud mot visning for alle under 18 år. (NTB)

teknologi da de åpnet sin første fysiske bokhandel i Seattle. Dersom de nå planlegger et nettverk av butikker, noe som ikke er bekreftet, vil det være en overraskende utvikling fra nettgigantens side. Amazon selv sier de ikke kommenterer «rykter og spekulasjoner». (NTB)

ikke viktig Syriske dansere er blant artistene på årets Førdefestival. FOTO: NTB SCANPIX

Førdefestivalen handler om flukt En syrisk dervisjdanser er blant artistene klare for folkemusikkfestivalen i Førde – som har «på flukt» som årets tema.

debattere dokumentarfenomenet i Norge.

som hjelper ham å holde motet oppe. Det er åpenbart at folk ble engasjerte i denne saken etter å ha sett dokumentaren. Mange er blitt inspirert til å handle. Det skjønner jeg, men vi vil også oppfordre folk til å tenke over hva «Making a Murderer» egentlig handler om og hvorfor de ble så opprørte av serien. Det er flott om folk setter seg inn i hva man som privatperson kan gjøre for å bidra til at rettssystemet kommer fram til domfellelser vi kan stole på er riktige. Det er åpenbart at systemet har store

problemer og at det haster å gjøre noe med det, sier Demos. Verken hun eller Ricciardi har ønsket å ta stilling til om Avery er skyldig eller ikke, og de vil heller ikke svare på spørsmål om det. – Men det jeg har lært av denne dokumentaren er at hver og en av oss har rett til en rettferdig rettssak, uansett hva slags fortid vi har, sier Demos. Dokumentarfilmskaperne er blitt stjerner over natten, og drukner nå i intervjuforespørsler og invitasjoner til å delta i debatter. En av de tin-

FOTO: NTB SCANPIX

gene de har sagt ja til, er å avlegge den norske journalistkonferansen SKUP et besøk i april. – Vi ble veldig smigret over invitasjonen dit, og gleder oss til å være der og snakke med journalister om dokumentaren vår. Så mye av diskusjonen her i USA dreier seg om skyldspørsmålet, men vi håpet denne serien ville sette i gang en langt bredere debatt. Så vi gleder oss til å ha muligheten til en slik meningsutveksling i Norge, sier Demos.

– Temaet er globalt og høyaktuelt på alle måter, sier festivaldirektør Hilde Bjørkum som nå slipper de første artistnavnene. I dag kommer mange flyktninger til Europa fra blant annet Syria, Afghanistan og Eritrea. Mange har med seg triste og dramatiske historier, men også med sin kultur og tradisjoner – og musikken sin. – Gjennom dette temaet vil vi også se på musikk og kultur på vandring i et lengre historisk perspektiv, sier Bjørkum,

som nevner både romfolk, kurdere og jøder, som i hundrevis av år har vært på flukt. Festivalsjefen sier man gjennom årets tema vil fokusere på den kulturelle rikdommen og mangfoldet i land vi ellers gjerne tenker på og hører om i forbindelse med krig, konflikter, fattigdom og nød. I stedet vil hun «vise det vakre i kulturen og musikken fra disse landene og minne oss alle om at migrasjon til alle tider har påvirket og utviklet samfunn og kultur rundt oss», heter det fra Førdefestivalen. 6. til 10. juli bys det blant annet på vuggesanger som innvandrerkvinner fra Sunnfjord skal synge, og temaartister fra land som Syria, Eritrea, Israel/Spania, Romania, Tyrkia og Ungarn. (NTB)

Rekord i Operaen Over 320.000 publikummere befant seg på en forestilling i regi av Den Norske Opera & Ballett i 2015. Det var også rekordmange forestillinger å velge mellom i 2015: 543 arran-

gementer. Blant høydepunktene nevnes Calixto Bieitos versjon av Georges Bizets’ «Carmen». en nytolkning av Verdis «La Traviata» og Mozarts «Tryllefløyten» med blant andre Atle Antonsen. Billettinntektene var på 98 millioner kroner, en oppgang på fire millioner fra året før. (NTB)


Skyet og snø. Florø Etter hvert avtar nedbøren og det blir oppholdsvær. Temperatur mellom -7 og 3 grader. Middel vind for området er lett bris.

3

Været kl. 12.00

Stryn -1

Stryn 0

i morgon

-1 Førde -6 Sogndal

Sludd. Temperatur mellom -1 og 6 grad- Florø er. Middel vind for området er lett bris.

2

Sol

0 Førde -3 Sogndal

5-9

5-9

Tipstelefon!

Kveldsvakt

57 75 73 28

Produsert:

Liv Standal 2016-02-03 12:01:19 992 94 623

SMS-tips: Send med kodeord fptips til 2470Vêrdata: Meterologisk institutt Vêret levert av:

i dag

Været kl. 12.00

■ godt sagt

vêret

I dag 08:56 16:51

I morgon 08:53 16:54

Vêret i Nordsjøen Gjøa

Dagen er 02:37 timar lengre enn ved vintersolkverv.

Måne

I dag 05:26

I morgon 06:23

12:44

13:35

Statfjord

3

Flo

8-12

Nelson Mandela

3

8-12

I dag I morgon 07:28 08:25 19:57 20:53

Bitterhet er som å drikke gift og håpe det vil ta livet av dine fiender

Snorre

3

Fjære

8-12 I dag I morgon 01:08 02:10 13:49 14:44

Har du ikkje fått avisa? Ring 57 75 73 00 Måndag–fredag: kl. 8–15 Laurdag: kl. 9–13

Jobbar med spanande konsertprosjekt til Førdefestivalen:

– Voggesongen er lik

FLORØ: – Kontakten mellom mor og born via voggesongen er lik i alle kulturar. Min jobb er å finne kvinner som ønskjer å dele sine songar med eit publikum. Arve Solbakken

arve.solbakken@firdaposten.no 911 77 331

Det fortel Jorunn Bakke Nydal, kordirigent og kulturarbeidar, som saman med songaren Kari Malmanger skal jobbe fram konsertproduksjonen «Den fyrste song eg høyra fekk». Kari Bemnes gjorde stor lukke med eit liknande prosjekt for nokre år tilbake etter terrorangrepet i New York. Tittelen spelte på USA-president George Bush sin krigsretorikk. Tittelen den gong; «Voggesanger fra ondskapens akse», er ikkje uaktuell i dag heller.

Opprette kontakt – Mi rolle er å få kontakt med mødrer om øsnskjer å dele sine songar med oss. Musikalsk kvalitet er ikkje det aller viktigaste kriteriet, det handla om å vise

at musikken og samspelet mellom mor og barn er likt for oss alle, forklarer Bakke Nydal Ho har kontakt med innvandrarsentera frå Jølster i aust til Florø i vest. – Eg kjenner nokre innvandrarkvinner, men er på leit etter fleire som eg treff åleine eller i grupper, fortel ho.

På flukt! Songen er ein fellesnemnar for kulturar over heile verda. Same kvar vi kjem frå, syng vi for borna våre. Norske bånsullar får også sin plass i denne konserten som skal gå av stabelen søndagen under festivalen. Årets tema for Førdefestivalen er «På flukt!» Før, no og truleg også i framtida vil vi sjå at folk flyktar, på grunn av krig, naud, etnisk eller religiøs undertrykking, fattigdom, mangel på ytringsfridom eller andre grunnar. I dag kjem flyktningar til Europa frå mellom anna Syria, Afghanistan og Eritrea – og dei tek kulturen sin med seg. Andre er flyktningar i eigne land. Andre reiser til nabolanda, og atter andre reiser frå andre kontinent til Europa. I bagasjen har mange med seg triste og dramatiske historier

full FART: Jorunn Bakke Nydal, dirigent og kulturarbeidar har mange jarn i elden, mellom anna eit nytt kulturformidlingprosjekt for eldre i Flora. Foto: Arve Solbakken om vanskelege liv og tunge skjebnar. Men dei har også med seg sin kunnskap og sine evner, kulturen og tradisjonane sine og musikken sin.

Spar pengar no – og spar endå meir når bomstasjonane er komt på plass!

-Temaet På flukt! er globalt og høgaktuelt på alle måtar, seier festivaldirektør Hilde Bjørkum. - Men gjennom dette temaet vil vi også sjå på musikk og kultur

på vandring i eit lengre historisk perspektiv. Til dømes emigrerte over 800 000 nordmenn til Nord-Amerika på 1800-talet.

e-Golf og e-up! med vinterhjul og 3-års service/ 45.000 km inkl. i prisen! 20 MIN

6-8 T

30 MIN

160 KM

Spar pengar. Spar miljøet. Køyr elektrisk. Vi har Volkswagen e-Golf og Volkswagen e-up! for omgåande levering. Har du prøvd den vesle praktiske e-up! med 30 minutts hurtiglading? Eller e-Golf som er akkurat som ein ”vanleg” Golf, berre 100% elektrisk? Begge bilane blir levert med det ypparste av førarassistentsystem og innovasjonar. Tilbodet varer t.o.m. 29. februar.

6-8 T

Frå kr 207.000,-*

190 KM

Frå kr 269.900,-*

*Prisane gjeld bil ferdig levert frå forhandler i Sogn og Fjordane. Årsavgift kjem i tillegg. Avbilda modellar kan ha utstyr utover standard.


Firdaposten

personalia

Laurdag 9. juli 2016

■ namnedag I dag har Gøran, Jøran og Ørjan namnedag. Gøran er eit opphavleg svensk mannsnamn (Göran) som stammer frå det greske namnet Jeórjos (Georg, 'jordbrukar, bonde'). Jøran er eit personnamn som kan brukast av begge kjønn. Som mannsnamn er det ein norsk skrivemåte for det svenske namnet Göran. Som kvinnenamn er Jøran ei norsk dialektform av Jorunn. Ørjan er eit norsk mannsnamn som stammar frå det greske Georgios, «han som dyrkar jorda», og dermed er i slekt med namnet Georg. I dag er det 3612 norske menn som heiter Ørjan, 1135 menn og 4 kvinner som heiter

Gøran og 885 menn og 40 kvinner som heiter Jøran. I morgon har Anita og Anja namnedag. Anita er eit kvinnenamn danna som ei spansk kjæleform av «Anna» eller «Ana». Etterleddet -ita er eit diminutiv, slik at namnet tyder 'vesle Anna'. Opphavleg kjem Anna frå hebraisk Hannah, som tyder 'gunst' eller 'nåde'. Anitta, Annita, Anitha, Annitta og Annitha er andre skrivemåtar for namnet. Anja er eit kvinnenamn danna som ei russisk kjæleform av «Anna». I dag heiter 14.646 norske kvinner Anita, medan 3564 kvinner heiter Anja.

n Skjer det noko i din organisasjon eller i ditt lag? Har arbeidsplassen din fått nye tilsette, eller skjer det noko spennande i nærmiljøet? Skriv til «Kystfolk», Firdaposten, boks 38, 6901 Florø. Det kostar ingenting å få nokre ord på trykk. n Ønskjer du ikkje dagen din i åremålspalta, ring oss i god tid på førehand, tlf. 57 75 73 00.

31

n Ønskjer du å kjøpe bilde? Har du sett eit bilde i Firdaposten som du ønskjer ein kopi av? Send e-post til foto@firdaposten.no eller ring oss på tlf. 57 75 73 00. Bilda vert trykte på glansa fotopapir i A4-storleik.

Voggesongar utan nasjonsgrenser

FØRDE: Søndag kan du oppleve voggesongar frå heile verda på Førdefestivalen. David E. Antonsen

david.antonsen@firdaposten.no 947 80 313

Førdefestivalen i samarbeid med Kari Malmanger og Jorunn Bakke Nydal i Sogn og Fjordane fylkeskommune har i år ein heilt ny produksjon: Grenselause voggesongar, som har premiere søndag 10. juli i Førdehuset. Kvinner busett i Sunnfjord har på førehand møttest og delt sine voggesongar frå sin kultur, og vil søndag dele desse med publikummet på festivalen. Med på konserten er det kvinner frå Florø, Fjaler og Førde. Frå Florø er det Abeer Samir Za-

gout, Ahlam Babiker, Malarvily Jeikishan og Merring Anthonipillai. – Saman med den norske voggesangtradisjonen blir det ein time det med nære varme møte i musikken. Det handlar om menneskeleg fellesskap og grenselaus songglede når innvandrarkvinner i Sunnfjord og songar Kari Malmanger let voggesongar frå Eritrea, Iran, Sri Lanka, Afghanistan og Syria møte bånsullar frå Hardanger og Sogn. For same kvar vi kjem frå i verda, har vi det til felles at vi syng for borna våre, seier Jorunn Bakke Nydal.

Fleirkulturell: 

Foto: Jorunn Bakke Nydal

KJÆLEDYRENES HEMMELIGE LIV Am. 1 t. 30 min. Alle Lørdag 9.07 kl. 13.00 Søndag 10.07 kl. 16.00

pondus

ET HELT HALVT ÅR AM. 1 t. 50 min. Alle Lørdag 9.07 kl. 15.00

hårek THE LEGEND OF TARZAN (2D) AM. 1t. 49 min. 12 år Søndag 10.07 kl. 18.15

eon

INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE (2D) Am. 2 t. 12 år Søndag 10.07 kl. 20.45

Billettar:

www.florasamfunnshus.no

Tlf. 57 75 60 00


Onsdag 6. april 2016 Gudbrandsdølen Dagningen

hovedpersonene i den populære r til Norsk Litteraturfestival. Gine dra Gjerpen. Foto: Erik Evjen

Første gang Herta Müller kom hit, var hun ukjent. Siden fikk hun Nobelprisen. Mathias R. Samuelsen, kunstnerisk rådgiver

19

AMERIKANSK POET: Slik ser han ut, den eksentriske kult-poeten CA Conrad. Han er én av flere forfattere som fronter USA-temaet under Norsk Litteraturfestival i slutten av mai. Pressefoto

ommer hit!

orteller alt du trenger å vite for å finne fram til alle arrangementene under Norsk litteraturfestival i LillehamFoto: Per Ivar Henriksbø

KOMMER HJEM: Atle Antonsen (t.h.) kommer til Lillehammer i anledning premieren på kinofilmen «Grand Hotel».

Atle hjem til ny kino-premiere Artist og skuespiller Atle Antonsen tar fredag turen hjem til Lillehammer i anledning norgespremieren på spillefilmen «Grand Hotel», der han har hovedrollen. Av Per Ivar Henriksbø

LILLEHAMMER: Med seg på reisen har han regissøren, Arild Fröhlich. De to skal introdusere filmen før den første av to kveldsvisninger i Lillehammer kino. Etter filmen svarer de på spørsmål fra publikum, før premierefesten på Café Stift i Kulturhuset Banken. Det er kinoen i samarbeid med Den Norske Studentfilmfestivalen, som har invitert Antonsen og Fröhlich til Lillehammer i forbindelse med norgespremieren. Filmens handling er lagt til Oslo, der en alkoholisert suksessforfatter (Antonsen) på retur, sjek-

ker inn på Grand for å skrive på sin nye bok. Boken skildrer forfatterens forhold til seg selv, omgivelsene og ikke minst en ung gutt med Tourettes sykdom. GDs papirutgave anmelder «Grand Hotel» på fredag. Anmeldelsen kan leses på gd.no fra torsdag. Studentfilmfestivalen 2016 arrangeres i tett samarbeid med Amandusfestivalen, som har sitt store prisshow i Maihaugsalen torsdag kveld, men startet tirsdag. Blant filmene studentfilmfestivalen har på programmet, er ikke minst onsdagens førvisning på Michael Moores nye dokumenter «Where to invade next». Her undersøker den populære og kontroversielle amerikaneren hva USA kan lære av andre land, herunder Norge. Blant annet ser han på det norske fengselsvesenet. Lørdag er det førpremiere på den nye danske filmkomedien «Menn & Høns, med Mads Mikkelsen i hovedrollen.

Lokale musikere til Førdefestivalen FØRDE/LILLEHAMMER: Musiker og arrangør Mari Skeie Ljones tar med seg Olav Christer Rossebø (gitar m.m.), Jo Fougner Skaansar (bass) og Camilla Granlien (vokal) til den internasjonale folkemusikkfestivalen i Førde i juli. De skal holde konsert på dikteren Jakob Sande sitt fødested i Fjaler (der Gud holdt fest, som det heter i ett av diktene hans). «Spring du fela» har de siste årene vært Mari Skeie Ljones sitt hovedprosjekt. Hun har hatt med seg en rekke kunstnere, både musikere og rimsmeder. Noen fra hjemstedet Lillehammer, andre utenbys og utenbygds. Det har kulminert i både CD og bok. Hun utfordret seks poeter/ forfattere til å skrive om kildene til spellemannmusikken i Gudbrands-

TIL FØRDE: «Spring du fela» med bl.a. Mari Skeie Ljones. dalen. Blant dem sin egen far, Torbjørn Ljones, og Cornelius Jakhelln. I samarbeid med Camilla Granlien og Gaute M. Sortland tonesatte hun tekstene. «Spring du fela» er folkemusikkpoesi som har tatt sikte på å gi et lyrisk vokalt og musikalsk blikk på lokale folkemusikkhistorier og Gudbrandsdalens spelemenn.


Onsdag 25. mai 2016 Gudbrandsdølen Dagningen

gd.no/sormidtdalen facebook.com/sormidtdalen

gd.no/gdnorddalen facebook.com/gdnorddalen

15

FOLKESFEST: Det kryr av folk og gamle stasbilar på Fossbergom under Flåklypa Grand Prix. Foto: Ketil Sandviken

25-årsjubileum for veteranbilens festdag Interessa er like stor for Flåklypa Grand Prix. Laurdag er det 25 års jubileum med 458 påmeldte farkostar i Norges største veteranbilløp. Av Ketil Sandviken

Brun overraskar Ane Holen og Ilse Munch Lindvig med det eine påfunnet etter det andre. Einaktaren er e og veldig, veldig morosamt, påstår regissøren. Alle foto: Ketil Sandviken

LOM: – Det blir garantert fint vær laurdag, svarar primus motor Jan Randen kontant over telefon til ein av mange vestfrå som er på tråden for å høyre korleis det ligg an før året store veteranbilfest. Flåklypa Grand Prix har i mange år vore landets største veteranbilløp med om lag 450 farkostar. Det plar som regel vera fint vær denne siste helga i mai, men i fjor var det regn og surt, utan at mange trekte seg av den grunn. – Første året i 1992 deltok 122, i år er det 458 som har løyst billett, opplyser løpsleiar Ane Skamsar tidleg måndag.

Ettermeldte må betale 100 kroner ekstra. Startlisensen er på 450 kroner for bil, 300 kroner for motorsykkel og traktor, sistnemnte er det fire av. Seks påmeldte har vore med på samtlege 25 løp. Kjøretøyet må vera frå 1969 eller eldre. Nordal camping har alltid vore startpunkt, men løypa har variert litt i dei tre ottadalsbygdene. Siste åra har Nordal vore både start og innkomst. Løypa er i år på ni mil. Går først solsida, over Liabrua, Kollavegen med gamle murar og stabbesteinar til Garmo, attende til Lom og opp Bøverdalen solside til Flåklypa, ned att til Lom, riksveg 15 til Ånstad i Skjåk, Reppen solside til Ofossen, matstasjon på Skeid kro i Bismo, Skamsarbrua, Lundagrend og attende til Lom med fem innlagte postar – og i høve 25-årsjubileet er det ekstra fine premiar, trefat med motivlakkerte veteranbilar.

Betre utsikt frå bilglaset etter R15 UNGDOMSTEATERGRUPPA: Fr.v. Ilse Munch Lindvig, Paulo Macamo, Ane Holen, Julie Garmo, Sanna Bjerketvedt, Linda Saleh, Åsne Sørlie-Nordnes og Martin Steinum Brun.

førre gongen leik og landsfestival foregå i Trøndelag, landskappleik på Røros 5.-9. juli, ei veke seinare enn vanleg og samtidig med den store internasjonale folkemusikkfestivalen i Førde på grunn av kollisjon med eit stort internasjonalt arrangement på Røros og einaste helg med ledig overnattingskapasitet. Landsfestivalen i 2017 er lagt til Oppdal 26.-30. juli, også her til anna tidspunkt på grunn av kollisjon med sykkelrittet «Sykkelener’n».

Pynter opp Shelltomta

SHELLTOMTA: Fortsatt ingen avklaring.

OTTA: Sel kommune tar saken i egne hender og pynter opp på Shelltomta i sentrum. For det er fortsatt ingen avklaring i hva som skal skje med tomta. Selskapet som eier den ble lagt ut for salg i fjor, men det ene budet som kom inn ble forkastet. Kommunen synes ikke det ser videre pent ut og vil gjøre en «oppstramming og forbedring av eksisterende grøntareal», selv om de altså ikke eier tomta.

VÅGÅ: Det blir meir å sjå når skogen blir rydda unna. Hogstmaskin har den siste tida vore på ferde langs riksveg 15. Ikkje så å forstå at det er gjort noko gale. Heller tvert i mot. Først vart det rydda unna tre mellom Lalm og Vågåmo, og dei siste dagane har ferda gått vidare vestover Vågåvatnet. Da blir det meir å for turistane som snart kjem susande...

KANTRYDDING: Etter riksveg 15 ved Ringneset.

Planlegger markedsdag på Lesja LESJA: Sjukeheimen på Lesja planlegger ny markedsdag. Markedsdagen i bakgården er blitt en tradisjon, og i år er datoen den 22. juli, forteller Audny Brendjord Killi og Jenny Therese Imenes-Nyløkken. Også i år blir det satt opp boder for salg av håndverk og bakst. Tema for sommerens markedsdag blir sau. Kjøkkenet på sjukeheimen duker bordene

med grillmat, kaker og kaffe. Det blir konsert med den norske artisten Vigdis Wisur. Også gammeldansgruppa «På 2. rad» skal spille på markedsdagen. – Vi satser alt på at dette skal bli en ny, fin anledning for beboerne på sjukeheimen til å få en positiv opplevelse sammen med familie, sambygdinger og venner som er hjemme på ferie.


LAURDAG 16. JANUAR 2016 KULTUR

Framleis beskyttar for Førdefestivalen Kronprinsesse MetteMarit vidarefører rolla som høg beskyttar for Førdefestivalen for perioden 2016â&#x20AC;&#x201C;2020. Det opplyser festivalen i Førde i Sogn og Fjordane pĂĽ eiga nettside. â&#x20AC;&#x201C; Dette er ei gledeleg melding ĂĽ fĂĽ i starten av eit nytt ĂĽr og me ser pĂĽ dette som ei stor ĂŚre. Dette understrekar ogsĂĽ Førdefestivalen sin posisjon som ein viktig kulturinstitusjon i landet vĂĽrt,

eit Noreg der me ĂĽr for ĂĽr, ja, nesten dag for dag, ser utviklinga av ein meir og meir fleirkulturell nasjon, uttaler festivaldirektør Hilde Bjørkum. Førdefestivalen presenterer musikk- og kulturtradisjonar frĂĽ heile verda. Dronning Sonja var høg beskyttar for festivalen frĂĽ 2006, medan kronprinsesse Mette-Marit tok over rolla i 2011. I ĂĽr blir Førdefestivalen arrangert 6.â&#x20AC;&#x201C; 10. juli. (ŠNPK)

SKJER DET NOKO? kultur@hallingdolen.no ag rd e v h en Ă&#x2026;p

Nystølkroken kafÊ pü middagsservering til pensjonister

GOD, HJEMMELAGET MAT

SLIP OG PREPP P DINE SKI PĂ&#x2026;

Vi leverer ogsĂĽ mat til hus og hytte.

Mange km med preparerte løyper.

SELSKAPSLOKALER IZUUFVUMFJF!OZTUPMFOOPt5MG Aktiviteter sendes pĂĽ Facebook k og nystolen.no

BESKYTTAR: Kronprinsesse Mette

Marit. (FOTO: TERJE BENDIKSBY / NTB SCANPIX)

Minnesmerke utsett att Det omstridde minnesmerket for 22. juli pĂĽ SørbrĂĽten i Hole kommune i Buskerud er igjen utsett. Minnesmerket skulle stĂĽ ferdig sommaren 2016 og er utsett for andre gong. â&#x20AC;&#x201C; Reguleringsplanen er til behandling hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og vidare arbeid, som vil ta lengre tid enn frĂĽ no til sommaren, er avhengig av ein vedtatt reguleringsplan, opplyser strategi- og utviklingsdirektør Bjørne Grimsrud i Statsbygg til Ringerikes Blad. (ŠNPK)

37

FRED DAG 12 2. FEB EBRU RUAR RU AR R KL.. 19 KL 19.0 .0 00

I KUL ULTUR TURH TU RHU US SE ET T BA AN NKE EN

UK U KM LOK KA ALMĂ&#x2DC; M Ă&#x2DC;N NS STR RIIN NG NE N ES

PĂ&#x2026;MELDINGSFRIST: TORSDAG 4. FEBRUAR. UKM er for deg som er mellom 13 â&#x20AC;&#x201C; 20 ĂĽr. Hvis du driver med noe av dette: Musikk (rock, klassisk, jazz, viser osv.), dans, foto, video, tegning/tegneserie, stacking, litteratur, kunst, teater, akrobatikk, eller har lyst til ĂĽ vĂŚre arrangør, konferansier eller scenetekniker â&#x20AC;&#x201C; kan du melde deg pĂĽ UKM og vise frem hva du kan.

Meld pĂĽ ved ĂĽ gĂĽ inn pĂĽ: http://ukm.no/

FOLK vPĂ&#x2026; FLUKTâ&#x20AC;&#x201C;

FOREDRAG / INGVARD SOLBERG

Ă&#x2026;l kyrkjeakademi presenterer: FOLK PĂ&#x2026; FLUKT. Foredrag ved Ingvard Solberg. Nesch-musèet, Ă&#x2026;l kulturhus. Torsdag 21. januar kl. 19.15.

Foto: Emile Holba

ICE MUSIC FESTIVAL

Billetter: www.billettservice.no / Geilo Turistinformasjon

T rs To rsda d g 21 da 1. janu jaan ar

20.00 Ă&#x2026;P Ă&#x2026;PNI NING N SK SKON ONSE SERT RT. T Ge Geeil ilo il lo se sent ntru rum Martin Halla: vokal, Ivar Kolvve: isofon og trommer, Snor o re Bjeerc rck: k: tro k: romm mmer mm er. Kr 250,-

F edag Fr g 22. januar

Festivalpass kr 1100,- barn/honnør kr 550,Dagspass fre kr 450,- barn/honnør kr 225,Dagspass lør kr 650,- barn/honnør kr 325,-

20.00 FLOWER POW OWER WITH AFRICAN N ICE & GR G OO OOVE VEE. Gei V Geeil ilo se sentr ntru nt rum Mamadou Diabate: isballafon,, Daniel Herskeda d l: tubisen , Helge Noorb r ak akke keen og Snorrre B Bjjerc erck: isstr er tr me tromm merr.. Ă&#x2026;rets kunstner: Kristin Voreland fra Ateelier e Flora ra. Kr 250,-

22.00 ICELANDIC ICE SESSIONS. Geilo sentrum Trio MediĂŚval: vokal, Arve Henriksen: istrompet & vokal, Terje Isung ngse set: t: isp sper erku ku usj sjon on,, on Johannes Lundberg: isbass. Kr 250,-

Løørd r ag 23. januar

15.00 FAMILIEKONSERTT â&#x20AC;&#x201C; Tre smakeisbiterr. Geilo senttrum Jon Halvor Bjørseth: ÂŤSkilyd/sklilydÂť med barn fra Hllingdal, Mamadou u Di D abate: isballafon, Terje Isungset og Maria Skranes: ÂŤIcemusicÂť. Voksne Kr 150,- / barn 12 2 - 16 6 ĂĽr kr. 50,- / Ba Barn rn n un nd deerr 12 gratis

22.00 TATI ON ICE. Geilo sentrum Miss Tati: vokal, Ivar Kolve: isofon, Helge Norbakken: istrommer, Johannes Lundberg: isbass. Kr 250,-

24.00 MIDNATTSKONSERT. T Slüttahølen Terje Isungset: isperkusjon, ishorn og ismagi, Gawain Hewitt: hydrofon - und nder e va er ann nnss/ -islyder, Maria Skranes og Trio MediÌval: vokaler, Jon Halvor Bjørseth: h: Ele lekttro r niikk kk, Daniel Herkedal: tubis, Arve Henriksen: ishorn, vokaal & isperkusjon, Kunst og Desig gnhøyskol o en i Bergen. Kr 350,-

Søndag 24. januar

12.00 ISRO OSA. Geilo kulttur u ky kyrkjee Vi tar is og fol o k inn n i vaarm men. Terje Is I ungsseett: isho orn n, isspe perk r usjon, isofon n & isstr t om o mer, Maria Skrane n s,, Mis iss Tati tii og Anney Marie Niyokind nd di:: vok okal a . Krr 200,-

2016

www.icemusicfestival.no


KULTUR

TORSDAG 7. APRIL NYHEITER 2016

25

Kontaktperson vekedagar: Torunn Akersveen Lied Telefon: 950 86 191 E-post: tal@hallingdolen.no Vakttelefon helg: 976 99 000

kultur@hallingdolen.no

HEIDRAR VERDSMUSIKK: Erlend Apneseth skriv årets tingingsverk til Førdefestivalen og vil med det heidre festivalen han har vakse opp med. (FOTO: ODDLEIV APNESETH)

Skriv musikalsk hyllest Erlend Apneseth har skrive årets tingingsverk til Førdefestivalen. TORUNN AKERSVEEN LIED tal@hallingdolen.no

6. juli er det klart for den 27. runden med førdefestival, og i år står fire artistar med band til Hallingdal på plakaten. Vil fange festivalessensen Spelemann Erlend Apneseth står for årets tingingsverk. I «Nattsongar» stiller hardingfelespelaren filosofiske spørs-

HÅREK av Chris Browne

mål rundt dei lokale musikktradisjonane våre. Kva om felespelaren Anders Viken hadde møtt Django Reinhardt; korleis hadde polkaen «Smøygen» høyrd ut då? Og viss Førdefestivalen, med alle impulsar utanfrå, hadde eksistert for hundre år sidan, korleis hadde slåttespelet i Jølster vore i dag? – Dette er ein slags hyllest til festivalen. Eg har vore der sidan eg var liten og vakse opp som konsertgjengar og etter kvart artist på Førdefestivalen. «Nattsongar» er eit litt ambisiøst prosjekt der eg prøver å fange opp essensen i festivalen, som er ein verdsmusikkfestival. Eg

merkar alt at det er veldig utfordrande, men eg er godt i gang, seier Apneseth. På urframføringa 9. juli har han med seg musikarane Erik Rydvall, Ole Morten Vågan, Stein Urheim og Hans Hulbækmo. Naturleg is-musikk Mr. Iceman, Terje Isungset, samlar kanadiske, russiske og samiske musikarar når han skal framføre produksjonen «Arctic Ice Music». Det er nettopp arktiske strøk og musikk tett knytt til naturen det handlar om når tonar og rytmar frå bre-is og fersk is smeltar saman med

tonar frå inuittsongarane Beatrice Deer og Evie Mark, multiinstrumentalist Radik Tyuliyush og vokalistane Sara Marielle Gaup Beaska og Maria Skranes. Folkemusikar Margit Myhr kjem til Førde med soloframsyninga «Stille trør kvinner i sørgedans», som ho også viste fram på Riksscenen då ho var månadens artist der i februar. Veslesyster og hardingfelespelar Helga Myhr skal opptre på festivalen under bannaren «Talent 2016». Årets festivaltema er «På flukt», noko mellom anna kyrkjekonserten «Syriske bøner», opningskonserten og sigøynerfest i byparken vil bere preg av.

KULTUR er alt frå kino, konsertar, teater og utstillingar til restaurantbesøk. Kort sagt - utelivet i Hallingdal. Arrangørar kan sende oss førehandsstoff og bilete. Post: Hallingdølen, Sundrevegen 79, 3570 Ål. Merk konvolutten «kultur». E-post: kultur@hallingdølen.no. Telefax: 32 08 65 45. Fristar Tysdagsavisa........................ fredag kl. 12 Torsdagsavisa ............... måndag kl 15.30 Laurdagsavisa ............... onsdag kl 15.30


24

KULTUR TORSDAG 26. MAI 2016

SOLO: I februar viste Margit Myhr for første gong fram soloframsyninga «Stilt trør kvinner i sørgedans» på Riksscenen. Torsdag spelar ho framsyninga på heimebane under Folkemusikkveka. (FOTO: LENE SØRØY

Lyfter damene fram i tre – Me høyrer om menn og store slag, heltar og riddarar. Men eg trur damene hadde sine kampar som dei kjempa i det stille. TORUNN SOKOLLEK-LIED tal@hallingdolen.no

«Stilt trør kvinner i sørgedans». Slik opnar vers tre i Halvor Sandsdalens «Vise i moll». Den lina tykkjer Margit Myhr alltid har vore så fin. Folkesongaren og -musikaren frå Torpo har bore setninga med seg lenge i håp om

å kunne bruke han i eit eiga kunstnarisk prosjekt, og i februar baud endeleg sjansen seg. Som månadens artist på Riksscenen viste Myhr fram ei rykande fersk forestilling krona med Sandsdalens formulering som tittel. Torsdag ettermiddag kan du sjå «Stilt trør kvinner i sørgedans» under Folkemusikkveka i Ål.

Mot til å bryte opp – Eg har lenge hatt smaken på tekst, både etter å ha gått dramalina på Gol og jobba på Västanå Teater i Sverige. Og då eg skulle lage ei ny framsyning, tenkte eg lenge på kva eg ville fortelje. Eg leitte

etter historier om flukt frå Norge til andre land. Eg leitte i vikingsagaer og i historier om amerikareiser og prøvde å finne noko som passa. Heile tida var eg i kontakt med Eldgrim Springgard som skulle lage manus. Då han foreslo dei tre historiene eg har enda opp med å for-

telje, tenkte eg at ja, det gjer me. Historiene handlar ikkje om flukt og krig, men er likevel om tre damer som alle har måtta bryte opp frå ein trygg og vant situasjon og dra ut i det ukjende, seier Margit Myhr.

Viktige kvinnestemmer 1349. Ein far stenger si einaste dotter inne i stabbursloftet på garden. Ho blir sitjande i månadslang isolasjon medan dei utanfor døyr. Slik overlever ho Svartedauden. 1733. Liv «Fange-Liv» Engebretsdotter blir avretta som den nest siste i Hallingdal etter å ha levd på flukt i mange


25

XXXDAG TORSDAG 00.26. XXXXX MAI 2016 KULTUR

FINALIST 9 AV 10 For å lufte vetet treng ho ein tur med hundane høgt til fjells.

D R AUME

DA M A

Elin M. Hågensen 43 år, Ål. Musikkglad budeie. NOMINASJONEN SEIER: Ho er eit arbeidsjern og ein gründer. Elin M. Hågensen har utvikla Gjeldokk Hestesenter og er mykje av forklaringa bak kvifor dei lokale ryttarane stadig hevdar seg i tevlingar. Ho er ei varm og raus dame, kunnskapsrik, nysgjerrig og iniativrik. Draum eller mål for året som kjem? Eg ønskjer at me som familie slår rot på Gjeldokk og blir ferdig med overtakinga av garden så me for alvor kan legge løypa for framtida. Dette tek tid og mykje energi, og då er det godt å kunne bruke føremiddagane til å lufte vetet, høgt til fjells med ein flokk hundar framfor seg, og ettermiddagane til å vera ridelærar for glade, lærenemme elevar i alle aldrar. Kven er dine største førebilete? Det er mange. Mine foreldre og besteforeldre. Alle hestar og hundar som stiller opp dag etter dag med eit smittande godt humør. Kva drøymer du om for Hallingdal? Eg er stolt av å bu her, men håpar at me hestefolk i Hallingdal har kome endå lengre og blitt endå større. At ridebanane våre blir oppgradert med betre underlag for å få betre kvalitet på treningar og stemne. Samt at me får ein felles rideklubb som har avdelingar i kommunane. Då kan me lage aktivitetar for fleire, og me er eit fint ledd mellom aust og vest. Elles håpar eg skuleverket blir betre tilpassa dei som slit med å sitje på skulebenken fem dagar i veka. Å kunne ta teorien ut i praksis hadde gjort skulekvardagen betre for mange. Og så gler eg meg til å sjå det nye flotte helsebygget på Sundre i bruk. Kva eller kven inspirerer deg? Alle som slit med store utfordringar som sjukdom på fysisk eller psykisk vis og klarar å ta éin dag om gongen. Eg beundrar dei som jobbar i omsorgsyrke.

NEVERDAL)

sterke historier år. Men tok ho eigentleg livet av sitt eige barn, slik dommen sa, eller var barnet dødfødd, slik ho hevda? 1862. Ei 20 år gamal Gro Gudmundsrud forlèt familie og heim for å kunne leve med mannen ho elskar i Amerika. – Eg tykkjer det er tøft og fortelje om damer, seier Myhr. – Me høyrer om menn og store slag, heltar og riddarar. Men eg trur damene hadde sine kampar som dei kjempa i det stille. No har rett nok dei tre eg fortel om kome inn i historiebøkene og blir hugsa på, men det er uansett interessant å få eit kvinneleg

perspektiv fordi kvinnenes historier ofte blir gløymt. Eg er dame sjølv og hadde veldig lyst til å gi stemme til dei tre.

Musikalsk yoga Utover sommaren tek Myhr med seg «Stilt trør kvinner i sørgedans» vidare til Førdefestivalen, Telemarkfestivalen og Västanå Folk Festival, og i haust tek ei rekkje andre scener imot soloframsyninga. Når Myhr deltek på Folkemusikkveka på heimebane, ventar også song- og speleoppdrag. Saman med Kvedarkvintetten, som i februar sleppte debutplate, bidreg

ho på den tradisjonsrike konserten i Ål kyrkje torsdag kveld samt ein eigen konsert laurdag. Fredag kan yogainteresserte gjere øvingane sine til tonar frå Myhr. – Det blir ei heilt ny erfaring, og eg har øvd saman med yogainstruktør Hilde Mesics Kleven for å få vite litt om øvingane, når det skal vere nedpå og når det er litt meir trykk. Eg driv ikkje med yoga sjølv, men har fått inntrykk av at det er viktig å lytte til pusten når ein driv med det. Eg skal prøve ikkje å spele så høgt at folk ikkje høyrer at dei pustar, seier Myhr.

Korleis er draumemannen? Draumemannen finst nok ikkje. Men ein mann som respekterer andre og seg sjølv er flott. Og mannen for meg må tole all min galskap på godt og vondt, la meg halde på med mitt, samtidig som han kan halde på med sitt og til sist dele på noko av sorger og gleder her i livet. Der trur eg at eg har treft ganske godt. Kva draumar skulle du gjerne ha realisert før du døyr? Eg håpar me har fått gode system for gardsdrift, rideskule og rideklubb som fungerer for neste generasjon. Og at me har fått garden opp på eit nivå som gjer det interessant å ta over. Og det er eit stort håp at dei to flotte barna blir sjølvstendige og har mål og draumar for framtida. At dei klarar utfordringane som kjem og at dei kan sjå tilbake på barndommen som noko positivt.


42

Kultur

Harstad Tidende Lørdag 18. juni 2016

MAKT: Gjennom å bruke statslederes og diktatorers formspråk, vil Shwan Dler Qaradaki ta noe av makten tilbake til asylsøkere og immigranter. Utstillingen åpner i Galleri NordNorge lørdag. Foto: Lars Richard Olsen

Asylministeren For mange er det å være asylsøker og muslim synonymt med å være kriminell, sier festspillkunstner Shwan Dler Qaradaki.

FESTSPILLENE: Er Norge klar for at en innvandrer blir statsminister? Dette er et av de mange spørsmålene som stilles på utstillingen Qaradaki as Prime Minister som fremdeles tok form da Harstad Tidende var innom Galleri NordNorge onsdag. Der luktet det ennå tusj av det gigantiske kunstverket som oppføres rett på gipsen på en av de største veggene i lokalet. De politiske motivene, og dem er det mange av, får du ikke se riktig ennå. Kunstverket ønsker Festspillene i Nord-Norge at vi skal holde hemmelig fram til åpningen. Markedsføring, vet du. Og nettopp image, reklame og merkevarebygging er et av temaene i utstillingen. Snur vi oss bort fra de store tusjtegningene, ser vi en lang rad med plakater av en mann i dress i ulike positurer. Øynene sier at han er sterk. Det røde krafts-

vokste opp i Irak. – Der er kunsten fantastisk. Jeg kjenner på grenselandet mellom kunst og politikk.

Under press

BILLEDSPRÅK: Kunstneren i et av mange plakatbilder som blant annet henter inspirasjon fra skikkelser som Saddam Hussein. Foto: Festspillene

lipset, som man gjerne ser på politikere, kler kunstneren der han poserer på en rekke plakater. Han peker, smiler, ser

streng ut, jubler. Omtrent slik opplevde festspillkunstner Shwan Dler Qaradaki diktatoren Saddam Hussein da han

I 20 år levde Qaradaki i Irak sammen med sin kurdiske familie. Brødrene, som var eldre, måtte ut i krigen mot Iran der Saddam brukte våpen han kjøpte fra land som USA. Flyktningstrømmen fra Midtøsten har påvirket Qaradaki sterkt. Dette reflekteres også i utstillingen. Området familien hans bor i er under press fra IS. Familiemedlemmene derfor selv bli flyktninger. – Jeg følger med på nyhetene hele tiden. Hvor nært har de kommet min familie? Jeg har vært på besøk hos dem, og kjente da på frykten for at de nærmer seg. Etter at krigen i Syria startet og de første flyktningene kom til Europa, har bildet av asylsøkere endret seg kraftig, sier Qaradaki. – Først var man positive. Så kom blant annet angrepene i Paris og alt ble endret. Det verste du kan være i dag er asylsøker og muslim. Det er nesten synonymt med å være kriminell.

Er et tall i systemet

Fremtiden til asylsøkerne, og hvordan de skal klare seg i Norge er et tema festspillkunstneren tenker mye på. – Har vi en sjanse til å bli norske? I dag er asylsøkerne bare tall i et system. Hvis jeg ringer UDI spør de ikke etter mitt navn, men noe som kalles DUF-nummer. Dørene til utstillingen åpner etter at festspillene er åpnet i Harstad sentrum. Der får du også se filmen Butterfly Hotel som tar utgangspunkt i fire flyktninger som vender tilbake og konfronteres med minner om flukten fra Kurdistan til Norge. Tittelen er navnet flyktningene ga til en park i Athen, der de overnattet i pappesker om natta. De deler sterke minner fra fluktruten til Norge, som lot dem vente på varig oppholdstillatelse i 12 år. Shwan har studert ved Institute of Fine Arts i Nord-Irak og fullførte kunstutdannelsen sin i Norge ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2009. Qaradaki er født i 1977 i Sulaimani, som er i den irakiske delen av Kurdistan. Lars Richard Olsen 95231958 – lro@ht.no –


40

Kultur

Harstad Tidende Lørdag 18. juni 2016

Den store festspil BLOMST: Maria Utsi jobber med de siste forberedelsene til årets festspill - hvor skal blomsterselgerne stå.

– Så hva er egentlig problemet? Kan vi løse det på en god måte? FESTSPILLENE: Festspilldirektør Maria Utsi (34) ser litt betenkt ut, fikler litt med ørepluggene til mobiltelefonen, legger fra seg den lille portable laderen som er konstant koblet til telefonen – ser ut i lufta, sukker litt og avslutter telefonsamtalen. Det har årlig vært en diskusjon om hvem som skal stå hvor på Torvet. Blomsterhandlere og bodselgere vil gjerne stå på sine vante plasser, også i festspilluka – mens festspilladministrasjonen har ønsket å flytte litt på dem, av kunstneriske hensyn. Det krever diplomati og samtaler på høyt nivå for å unngå krigstyper i lokalavisa. Det ble nemlig ramaskrik og lange leserinnlegg da Duttas smultringer måtte flytte for et par år siden. Det ønsker festspilldirektøren å unngå.

Stemorsblomster

For som festspilldirektør og en del av kulturfiffen i byen (mer om det senere) må hun løse små og store problemer. Og det er jo som regel de små som skaper de største overskriftene. Derfor er hun opptatt av å ta vare på slike som Duttas smultringer og blomsterselgere. At de har det bra og lever godt side om side – og helst litt bedre med festspillene. Og til nå har det meste gått på skinner. Da må man unngå at stemorsblomster velter festspilllasset.

Enestående

– Egentlig har jeg gitt fra meg festspillene nå. Det er andre som styrer skuta. Jeg står liksom litt på sidelinjen og ser på at det som har vært tanker, ideer og ønsker nå realiseres ved hjelp av en utrolig samkjørt organisasjon som plutselig vokser voldsomt når det nå nærmer seg festspill, sier Utsi. – Nå overtar de som kan den praktiske gjennomføringen mye bedre enn meg. Ikke det at jeg ikke har mine timer med

å kveile kabler, men organisasjonen som festspillene har bygd opp med frivillige, er helt enestående, og på et helt annet nivå enn det jeg har vært med på tidligere. De leverer på semiprofesjonelt nivå, sier hun, og får ikke rost staben og de frivillige nok. – Det er et eventyr, rett og slett, og jeg gleder meg enormt til det starter, sier hun.

Skjæringspunkt

Utsi tok over jobben i fjor høst. Da hadde hun ført Varangerfestivalen i mål, en festival hun ledet i tre år. Opprinnelig er hun fra Austertana, i dag ei bygd med rundt 350 innbyggere i Tana kommune. Bestefaren var reindriftssame, mens faren Nils er skuespiller. Det var en oppvekst i skjæringspunktet mellom forskjellige verdener og kulturer.

Mosaikk

– Det har på mange måter blitt min styrke og det som preger min identitet; det samiske, det sterke forholdet til bygda med samholdet, tryggheten og stabiliteten, nærheten til naturen og fortiden i kombinasjon med kulturell kompetanse og kapital fra familien. Den mosaikken av perspektiver er veldig viktig for meg, og er nok mitt fortrinn i dag. Det har gitt meg verktøy til å forstå og anerkjenne forskjellige innfallsvinkler og folk. Jeg tror og håper jeg er ganske raus når det kommer til forskjellighet. Det er viktig i denne jobben også. Sa hun sist jeg intervjuet henne for 68,47N (les intervjuet på www.ht.no). Da fortalte hun også om drømmen sin. Den er nå blitt til virkelighet. For helt siden hun sist bodde i Harstad – i 1997 – har hun hadde direktørjobben for Festspillene i Nord-Norge i sikte. I mellomtiden har hun studert teatervitenskap i Bergen, jobbet som leder av Hermetikken i Vadsø, en utviklingsbedrift for virksomheter innen kunst, kultur og kunnskap, og vært festivalsjef. I tillegg har hun vært styremed-

MARIA Utsi er klar for sitt første festspill. Foto: Øivind Arvola

lem i Hålogaland Teater, styremedlem i Norsk Jazzforum og rådsmedlem i regjeringens bransjeråd for kulturnæringene. Nå sitter hun i selve kulturrådet. Og hun har funnet en mann og fått to barn som nå er fire og seks år.

Drømmen

Hun føler en voldsom stolthet over det hun og festspillene skal presentere denne uka. – Nøkkelen til at det er blitt så bra, er at dette er en manifestasjon av en drøm. Hver produksjon er veid, undersøkt og gransket fra alle kanter: Holder det mål? Så jeg har varme og sterke følelser for hver produksjon, sier hun og ser litt ut i luften, før hun legger til: Jeg er ekstremt verdistyrt. Kanskje nesten for mye. Hun utdyper: Jeg har en naiv tro på at kunsten skal endre folk – og verden. Jeg vil brekke opp det finkulturelle og gjøre

det tilgjengelig for flere. Det er gjennomgående i bookingen, og derfor tar vi eksempelvis i bruk nye arenaer som Utheim og Karma.

Populær

Og folk har fattet skissa. Før festspillene har startet, har billettsalget passert totaltallet for fjoråret. Det er enda et stykke igjen til Birger Carlsens siste år; da passerte man 2,5 millioner kroner i billettomsetning. Men Utsi kan være bygd for nye rekorder. Dette er tross alt hennes første år, og hun er overveldet over mottakelsen. – Det er helt fantastisk. Jeg trodde ikke det skulle bli tatt så godt imot. Jeg hadde tenkt at det tok kanskje noen år å få det til, sier hun. Så den tydelige satsingen på artister i hovedsak fra nord, har slått an blant publikum. Og mer skal det bli.

Pådriver

Hun har vært tydelig på at Festspillene har hatt for lite fokus på landsdelen de siste årene. I år står Nord-Norge i fokus. I 2017 vil vi posisjonere hele det sirkumpolare arktiske området. Vi vil jobbe med Arktis i et internasjonalt perspektiv med mål om å fremme kunst og kultur som en pådriver også for ny utvikling i nordområdene, sier hun, og legger til: Vi må ta større ansvar og ha ambisjoner som strekker seg langt utover åtte hektiske dager i Harstad. Vi må bli de Arktiske festspillene – Arctic Arts Festival, som stimulerer, samler og utfordrer kunst- og kulturbransje og publikum i hele nord.

Bransjen

En av de tydeligste endringene – som publikum kanskje ikke


Kultur

Harstad Tidende Lørdag 18. juni 2016

lldrømmen

Festspillkommentaren

Festspillene i brytningstider Lørdag starter de 52. Festspillene i NordNorge. På nytt er kulturministeren på plass for å åpne, passende nok, i og med at det er siste gangen festivalen er på statsbudsjettet som fast post. Stortinget bestemte i fjor, etter en nasjonal gjennomgang av festivalfinansieringen, at alle festivaler skal behandles likt; det er slutt på at enkelte får spesielle oppgaver fra staten og finansiering deretter. Dermed er man fra 2017 tilbake der det for festspillene startet i 1965, på Kulturrådets bord. Dermed kan det være betimelig med en liten repetisjon. Mot slutten av 60-tallet blomstret landsdelspatriotismen og institusjonsbyggingen i NordNorge. I landsdelen mente man at Nord-Norge trengte sine egne kulturinstitusjoner for å ta vare på den regionale kulturarven og utvikle kunstog kulturlivet. Festspillfedrene kom fram til at de skulle starte et festspill som sørget for at det skjedde noe i Harstad; men kanskje enda viktigere – festivalen også skulle fungere som en møteplass for profesjonelle kunstnere og amatører.

merker like godt, er bransjesatsingen under årets festspill. – Da jeg startet satte vi opp to pilarer som var viktige for Festspillene; 1: Nordnorsk kunst- og kulturbransje og 2: Publikum i Harstad. Det krever hver sin strategi, men er forenelig. Og så har vi redefinert rollen til festivalen. Vi skal være en aktør som utvikler bransjen. De 357 dagene ellers i året skal være de viktigste; de åtte dagene med festival skal være en kulminasjon av resten. Slik definerer jeg vår rolle og oppgave. Man må kreve mer av oss – og vi må ta en lederrolle i nord. Vi skal stimulere og være et nav – og tilrettelegge for at bransjen kan møtes; slik Festspillene i tidligere tider var fast møteplass for kulturbransjen i nord. Og i år er bransjen tilbake. De fleste av organisasjonene og institusjonene har meldt sin ankomst, i slike hopetall at

der det før var vanskelig å få hotellrom, er det nå stort sett umulig. Utsi drar også fram magasinet Høtt og bloggen arcticarts.no som viktige verktøy i bransjestrategien. – I tillegg skal vi jobbe sammen for eksport av nordnorsk kunst og kultur. Vi skal ha et internasjonalt perspektiv med et arktisk ståsted.

folk – ikke i en kunstsfære og kulturelite. Samtidig ser jeg jo at det kan virke lite troverdig å skulle ta avstand fra kultureliten, der jeg bor i et firkantet modernistisk hus med flatt tak, sier hun og ler høyt, før hun legger til; jeg har heller ikke helt fått helt klart for meg hvem denne «fiffen» er, bortsett fra meg, da, sier hun og ler enda høyere.

Fremmed

Lørdag klokka 13.00 åpner de 52. festspillene i Nord-Norge, og Maria Utsi sine første. Og for første gang på mange år har det ikke vært et eneste ord i lokalavisa om stemoderlige behandlede blomsterselgere.

Rollen i byen som festspilldirektør har vært annerledes enn hun hadde forestilt seg. – Jeg ble tatt litt på senga over hvor offentlig rollen som direktør er – og hvilke forventninger og forutanelser som ligger i den. Som finnmarking føles det litt fremmed for meg; jeg er ikke så vant til å skulle plutselig være en del av «kulturfiffen». Jeg kommer fra et lite sted, og har bygd min identitet i en vanlig by med vanlige

Øivind Arvola 9522 9452 – oar@ht.no

41

Både fylkeskommunen og Harstad kommune ville være med på finansieringen – og som en av de første festivalene i landet – fikk Festspillene i Nord-Norge støtte fra det nyopprettede kulturrådet; 10.000 kroner og en garanti på 37.500 kroner. Dermed var festivalen en realitet. Selv om det var mye klassisk musikk, korps og kor, var det også teater, litteratur, kunst, arkeologi og tivoli på det første festspill i 1965. Slik har det stort sett vært siden – muligens med litt mindre fokus på arkeologi ... Gjennom årenes løp har Festspillene vokst til en fast og viktig møteplass og smeltedigel for ideer, kulturuttrykk og organisering. Så godt ble jobben gjort, at i 1995 fikk Festspillene status som knutepunktfestival, som en av de to første festivalene i landet. Det har betydd en forutsigbar finansiering fra staten, de nordlige fylkeskommunene og Harstad kommune. Man slapp å søke om midler i konkurranse med de mange andre festivalene som er kommet til. Men det å skulle være en ressursfestival med spesielt ansvar for utviklingen av de mange små, er en stor opp-

gave; og tilsvarende enkel å kritisere. Dermed kan det faktisk være en fordel å slippe den hemskoen det er, å ha et oppdrag som i utgangspunktet nesten er umulig å innfri, slik Festival-Norge har utviklet seg. Festspillene kan nå bestemme sitt eget oppdrag, tilpasset den virkelighet man befinner seg i. Det er et godt utgangspunkt for Maria Utsi å tre inn i. På samme måte som flere direktører før henne trer hun inn i festspillorganisasjonen i en brytningstid. I 2002 gikk Festspillene med dundrende underskudd, og var i praksis nesten ute av kontroll. Overraskende nok var det Fremskrittspartiet som ble redningen, i form av øke bevilgninger over statsbudsjettet. Det ga rom for en nødvendig fornying av Festspillene. Markeringsdistriktene forsvant, fagrådene innen de forskjellige kunstartene ble fjernet; Festspillene ble i større grad profesjonalisert – og den kunstneriske kvaliteten ble satt i høysetet. Publikum kunne stole på at uansett hva man gikk på, var det kvalitet – og gjerne i verdensklasse, selv om man sjelden hadde sett eller hørt artistene før. Utsis forgjenger prøvde å følge denne linja, men lyktes bare delvis; festspilles retning var vag – og publikum støttet bare halvveis opp. Festivalen hadde i hennes periode langt lavere billettinntekter enn tidligere. Nå står Festspillene ved et veiskille, der man på et vis har gått tilbake til start; tilbake på kulturrådets bord. Med ny strategi, tydeligere retorikk og en større visjon om å bli verdens viktigste kunstfestival for hele det sirkumpolare nord, basert på Festspillene grunnide som møteplass – er det ingen grunn til å tro at Festspillenes posisjon gjennom 52 år skal rokkes ved, selv om finansieringsmodellen endres. Kulturrådet har fredet bevilgningene til neste år. Det er ingen hvilepute. Men så virker det ikke som Maria Utsi har lagt seg nedpå heller.

Øivind Arvola 9522 9452 – oar@ht.no


39

Harstad Tidende Lørdag 18. juni 2016

kultur Støtter festspill-toppmøte

Telefon: 77 01 80 00 E-post: kultur@ht.no SMS til: HT TIPS til 2399

Kulturdepartementet har gått inn med en halv million kroner til et arktisk kulturtoppmøte under neste års festspill. –Vi støtter de offensive planene, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland, som kommer til Harstad lørdag. FESTSPILLENE: Festspillene i Nord-Norge har tatt mål av seg å bli den beste festivalen for de arktiske områdene. Som et ledd i den satsingen planlegges det et kulturtoppmøte – et Arctic Arts Summit – under Festspillene neste år.

Stor oppmerksomhet

– Festspillene viser at de tenker nytt om nordområdene, og vil bruke kunst og kultur som en spydspiss i utviklingen. Det er spennende. Kulturpolitikken er en viktig del av nordområdesatsingen, og jeg tror at et slikt kulturtoppmøte kan få stor oppmerksomhet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland til Harstad Tidende.

Medarrangør

Hun og kulturdepartementet støtter planene, og har derfor sagt ja til å være vertskap for arrangementet sammen med Festspillene. I tillegg kommer departementet også til å bidra økonomisk.

KULTURMINISTER: Linda Hofstad Hellelands besøker Harstad lørdag for å åpne festspillene og møte sentrale aktører i landsdelens kunst- og kulturliv.

–Vi har bevilget 250.000 kroner i år og det samme beløpet til neste år, sier Helleland. Hun forventer at et slikt møte vil utfordre etablerte oppfatninger av nordområdene, og bidra til nyskaping og samarbeid med andre land som har felles interesser i nord. – For meg personlig er det

også viktig at et slikt møte styrker flerstemthet og lokal kulturutvikling, sier hun til Harstad Tidende. Hvem som eventuelt blir invitert til toppmøtet, vil hun ikke uttale seg om. Først vil hun snakke med Festspillene.

Åpner festivalen

– Jeg gleder meg til å møte

Maria Utsi og Festspillene. De har store ambisjoner for festivalen og landsdelen, og jeg er imponert over hva de har fått til. Lørdag formiddag ankommer hun til Harstad, primært for å åpne festivalen, men også for å møte kulturinstitusjoner fra Nord-Norge. – Jeg ser fram til de kunst-

neriske arrangementene, men vil også bruke mye tid sammen med sentrale aktører fra kunst- og kulturlivet i Nord-Norge, så det blir en innholdsrik dag.

Øivind Arvola 9522 9452 – oar@ht.no

– Vil nå et nytt publikum Karma er et av flere nye konsertarena under Festspillene i Nord-Norge.

HARSTAD: Den nye festspilldirektør Maria Utsi ønsker å bruke bykjærna på en annen måte enn tidligere. – Vi ønsker å nå ut til nye publikummere, og skal vi klare det må vi tenke nytt. Vi er sikker på at et utested som Karma vil være viktig i rekrutteringen, sier hun.

Pulserende

Utsi innrømmer at for mange harstadværinger har dørstokken vært for høy for å besøke festspillarrangement. – Sentrum skal bli et pulse-

rende møtested under festspillene, sier hun. I tillegg til Karma vil Sjøbua, Nordic Hall, Grandsalen, Harstad kino og Galleri Nord-Norge utgjøre sentrumsarenaene. – De forskjellige konsertarenaene har fått artister som passer til gjestene som vanligvis besøker stedet.

Nordreisa og Senja. – De som kommer på disse konsertene vil garantert få positive opplevelser. Det er alt fra hardrock, elektronika, disko og country, sier hun.

Unge artister

•• Para Fin (elektronica) •• Blood forest family (pop) •• Inge Bremnes (pop) •• Onat blod (rock) •• Ågy (pop) •• Disco in odd times (disco) •• Northern Lies (americana) •• Virkelig/Santus (pop/country)

Ilker Canguven, innehaver av Karma, synes dette er veldig spennende og han gleder seg stort til lørdag. – Hver kveld i festspilluka blir det levende musikk med nye og fremadstormende Nord-Norske artister, sier han. Utsi har plukket ut unge artister fra hele landsdelen. De kommer fra Kirkenes, Bodø, Nord-Troms, Harstad,

Artistrekka på Karma er som følgende:

Odd Leif Andreassen 91545818 - ola@ht.no

FESTSPILLDIREKTØR Maria Utsi og innehaver av Karma Ilken Ganguven går sammen om konserter i festspilluka.


FØRDEFESTIVAL-OPPLEVELSER 2016 Av Lisa Grytbak og Susanne Pihl

Under skjørtene til en sufi-danser En mann i fotsidt, sort antrekk med hvite ornamenter kommer inn på scenen. Han setter seg på en stol ved siden av orkesteret, som allerede er på plass. Først stryker santor (hakkebrett)-spilleren over strengene på instrumentet sitt og angir slik stemningen. Naïblåseren følger opp, og snart kommer også rytmeinstrumentet med. Oud (lutt) og sang faller inn med tradisjonell folkemusikk før sufi-danseren reiser seg og vandrer noen runder på gulvet. Med armene opp i været begynner han å snurre motsols rundt sin egen akse, og snart står det vide «tenora»-skjørtet (til show-oppvisning) rett ut. Tre lag skjørt avdekker han etter hvert. De glir opp og ned på kroppen hans, over hodet, ned ved knærne, ut på en arm. Susanne Pihl og jeg sitter himmelfalne på presseplassen midt på første rad, fordi vi er årets journalister for Gaida. Plutselig danser han rett mot oss, og vi sitter under skjørtet hans som suser over hodene våre. Vi er altså på dervish- eller sufidans-oppvisning med BROUKAR (=brokadestoff). De seks aktørene kommer fra Syria, men bor nå forskjellige steder i verden. De har studert musikk på konservatoriet for arabisk musikk i Damaskus. Danseren Ahmad Alkhatis har lært dansen i familien. I 200 år har de vært dervish-dansere. Ahmads læremester har vært onkelen på morssiden. I Damaskus blir/ble det hver lørdag danset dervish-dans i fem timer i en spesiell moské, hvor du kan/kunne komme og bivåne en danseforestilling. Dansens religiøse hensikt er å oppnå transe. Gjennom ekstasen får du kontakt med Gud/Allah og sannheten, og du vil så tjene Gud og hans skaperverk. Når dansen danses i en ren religiøs sammenheng, er utøveren kledd i en lang, hvit kjole. Danseren er ren i hjertet og fokuserer på Gud. Høyre arm er hevet mot Paradis, mens venstre hånd har en knekk nedover. På hodet bærer han en høy, jordfarget hatt. Den har form som en A i det arabiske alfabetet. A for Allah. BROUKAR mener at det er deres plikt å vise verden positive sider ved Syrias historie, kultur og tradisjoner. De representerer samfunnet sitt. De vil gi syrerne identitet og stolthet. Dette er ekstra viktig i disse meningsløse krigstider. Førdefestivalens tema i år er jo PÅ FLUKT, der fokus blir satt på land og kulturer med flykningeproblematikk i nåtid og fortid. Kunnskapen om BROUKAR fikk vi utenom artistkatalogen gjennom «Møt artisten»halvtimen, som arrangeres foran noen av konsertene. Men BROUKAR holdt også kurs i sufidans, hvor instrumentene, rytmemønsteret, klesdrakt og danseteknikk ble presentert. Noen klarte faktisk å snurre uten å bli svimmel.


Vi var også til stede på «Syriske bønner» i Førde kirke på fredagskvelden. Syria er et multikulturelt område, og Erik Hillestad & Kirkelig Kulturverksted hadde hentet representanter fra seks ulike religiøse samfunn, kristne og muslimske. Ornamentikken i sangen er en fellesnevner. Sangeren og naï-spilleren i BROUKAR framførte sufi-bønnene. Det var veldig fint å kunne følge en gruppe i flere sammenhenger og få større innsikt i denne delen av verdensarven. Dansen står oppført på Tyrkias liste for den immaterielle kulturarven under betegnelsen «Merlevi Sema Cermony».

Tekst og foto: Lisa Grytbak

Rappkjefta damer - og små og store rom Et morsomt møte på Førdefestivalen 2016 var med gruppen VÄRTTINÄ, tre finske damer, som fremførte sanger fra Karelen, i dag russisk område. Den første melodien hørtes rent bulgarsk ut i sin flerstemthet. Vi sitter på første rad i en liten låve på Jølstramuseet, en 20 minutters busstur fra Førde, klokka er 23. Det er én meter frem til utøverne. Her skal vi presenteres for nye grupper hver halvtime. Vi skjønner ikke et ord av tekstene VÄRTTINÄ fremfører i et forrykende tempo, men mimikken deres og kroppsspråket sier det meste. Vi har det gøy sammen! Dette vil vi ha mer av. Neste dag har VÄRTTINÄ stor konsert på Førdehuset. Da har de blitt forsterket med tre musikere på gitar, fele og trekkspill. Kvelden før klimpret damene litt på kantele, spilte fløyte og dro trekkspillet, men det meste var à cappella. Nå står de på en stor scene, og vi sitter midt i salen. Det er fullt trøkk. Musikerne er gode, og damene like rappkjefta, men det er to helt forskjellige konserter, selv om repertoaret er mye det samme. Vi griper fatt i Gabriel Fliflet i det vi forlater konsertsalen. Hans umiddelbare kommentar til konserten er «kanongøy». Han har fulgt gruppen, som begynte som barne- og ungdomsgruppe for 30 år siden, med lange mellomrom. Besetningen har vekslet i størrelse, men Gabriel synes at nå lød de tydeligere og renere. Han er, som de fleste, veldig begeistret. «Årets fyrverkeri» er en kommentar vi overhører.


Når vi overraskes over den bulgarske sounden i et par innslag, mener Gabriel at her er det verdensmusikkfenomenet som kommer til syne. Damene legger til det de liker, men melodiene og sangene er urgamle, fra den finsk-ugriske kulturen. John Iversen, trommis i orkestrene «Ork» og «Ulaband», har vært på begge VÄRTTINÄkonsertene. Han synes de er «et drivandes godt trekløver av noen damer som kan anbefales på det varmeste». De holdt et sjarmerende og forrykende sceneshow. Orkesteret tilførte noe, men John mener damene ikke må ha oppbacking. De gjorde seg også alene. De har nok entusiasme, utstråling og tilstedeværelse. Vi konkluderer med at intimkonsertene på Jølstramuseet er en helt spesiell anledning til å møte aktørene. Den bør man få med seg, selv om klokka blir mange før en kommer i seng. Tekst: Lisa Grytbak

Når tiden står stille og man bare tar inn gjennom hjertet, da er det Førdefestivalen på sitt beste. MARGIT MYHR: ”Stilt trør kvinner i sørgedans”. Jeg jakter alltid på den optimale tonen og er egentlig ikke spesielt opptatt av teater, men jeg var jo IFIN-utsending, så derfor gikk jeg på teater. Margit fullstendig trollbandt meg, ifølge Lisa satt jeg bom stille under hele forestillingen. Alt annet var ikke-eksisterende. Med få effekter: en benk, en harpe, en langeleik, enkle meget talende bevegelser, få ord til at binde forestillingen sammen - og sang,” fortalte” hun historier om tre kvinner. Det var magisk! År 1349 forsøkte en far at redde sin datter fra pesten ved at stenge henne inne på loftet. År 1733 en mor blir dømt til døden for at ha drept sitt barn. År 1862 en ung kvinne emigrerer til Amerika for at være sammen med ham hun elsker. Alle historier er fra Marit Myhrs hjemsted i Hallingdal. Fantastisk diksjon – til og med jeg! hørte og forstod alt. Regi: Leif Stinnebom (SE). Manus: Eldgrim Springgard (NO).


Nu ved jeg hva englene oppe i himmelen spiller.... Gunnar Stupseid (NO) spiller på hardingfele, nydelige jevne og rytmiske slåtter frå Setesdal, overfor ham med helt åpne sanser sidder Ale Möller (SE) med sin mandola. Jeg som er på festivalen nesten hvert år (fra 1991) har hørt utrolig mye flot samspil, men dette slår alle. Fenomenale Ale Möllers vidunderlige toner slynger seg over og under hardingfelen, er der en liten stilhet i felen kommer en trille fra mandolaen som henfører meg til helt andre tradisjoner – et lille pust fra en verden langt borte – fantastisk forfriskende. Hardingfelen spiller og mandolaen elsker at leker med. Disse to eldre herrene spilte sammen for første gang for 30 år siden. Takk Førde for at jeg endelig fikk høre dem. Jeg kjøper én CD på festivalen, det ble ”SPOR” av disse to eminente musikere. Så er der de to krøllhårede gullgutter, som jeg dessverre ikke fikk nok av i år. Ser nu i programmet at det var lidt min egen skyld, men det er ikke lett at få med seg alt selv ikke som IFINutsending med gult armhånd! Vet du ikke hvem jeg snakker om?? Gå inn på yoytube og lytt til Gjermund Larsen (no) og Erik Rydvall (SE). Her nærmer vi oss de toner jeg jakter på. Kan ikke beskrives - må bare høres.

Galopperende hester og kameler på slettene i Tuva….. Huun-Huur-Tu : Overtonesangens superstjerner ifølge festivalen, det stemmer, men Alexej Saryglars tromme gikk direkte inn i mitt hjerte, med sine dype, tunge forførende rytmer. Tradisjonen er så fjern fra vår, men føles så nær. På gallakonserten hadde Geirr Lystrup (konferansier) litt av en idé. Vi, alle hundrede publikummere, fant vår helt egen tone – det ble et enormt kor. Mens vi var opptatt med det var HuunHuur-Tu klar på scenen og OVERTOG tonen – da fikk jeg frysninger, så jeg et lille flørtende smil hos de alvorlige musikere?


Lisa og jeg har fortalt dere om noen få av våre fineste opplevelser. Ifølge Lisa var vi på 19 arrangementer, så vi kunne fortsætte med at skrive i det uendelige.... Om La Bottine Souriante fra Quebec - herlige musikere som skapte en voldsom stemning. De undrede seg lidt over at vi tog ”sing-a-long” sangen så kvikt. De ved jo ikke at vi publikummere har lyttet til den melodi masse gange. Den er første nr på den CD som festivalen gav ut med højdepunkter fra de 10 første år. En fantastisk CD som jeg snart har slitt ut. Flere av den slags CD-er, takk! Om de seks kurdiske musikere i Nishtiman fra Tyrkia, Iran og Irak i samspil. Og så var vi på Café Aman i Istanbul, det kunne vel friste! Med hasapikos, zeibitika og tsifte telli! Eller danske Dreamers Circus, nei nu må jeg bare slutte….. Som dere forhåpentlig ser må dere bare komme selv neste år. Ikke vent på programmet, det er nesten håpløst at vite hva programpostene inneholder, bare kom, stol på de som planlegger festivalen. (Siger jeg med over 20 års erfaring!) Ta det som årets fellestur i klubben. Neste års festival er 5.-9.juli 2017. Bestill hytte på campingplasser eller hotell så hurtig som mulig. Der er ikke kø som i gamle dager, alle får billetter, bortsett fra til Columbi Egg. Her står bergenserne i kø for at møte Gabriel Fliflet, som har valgt ut noen av festivalens flotteste musikere. Han skaper en flott intim stemning. Billetter hertil må nu bestilles hjemmefra. Ses vi? Tekst og foto: Susanne Pihl

Mange hilsener fra Lisa og Susanne.


Finska supergruppen Värttinä bjöd på välarrangerade tongångar 11 JUL KONSERTRECENSION

Värttinä Førdefestivalen/Førde traditional and world music festival, Førdehuset den 8/7 Finska vokalgruppen Värttinä lockade en stor publik till Førdehusets festsal i fredags. I etnoinspirerade dräkter – där estetisk hänsyn tagits in i minsta detalj – framförde Mari Kaasinen Paaso, Susan Aho och Karoliina Kantelinen sånger från Karelen, samt en del egenskrivet material. På bakre delen av scen fanns tre sobert svartklädda instrumentalister: Lassi Logren på fiol, Matti Kallio på dragspel och flöjt, samt Matti Laitinen på gitarr. Kännetecknande för Värttinäs sound är kvinnornas skarpa, diskantrika och oftast osentimentalt ornamentfattiga sång. I dessa karaktärsdrag hittar jag kopplingar till ungersk traditionell sång och dans (en rest av den finsk-ugriska koppling som finns mellan länderna?). En association som däremot kom som en blixt från klar himmel när sångtrion började röra sig i koordinerad dans, är Värttinäs likhet med K-Pop: de flickaktiga, grälla rösterna som ofta sjunger i samstämd unison, de matchande scenkläderna, den teatraliska dansen, de sällan sinande leendena och de generöst klämmiga refrängerna i dur (ta till exempel polkafavoriten Matalii ja mustii) … Liknelsen krävde ett stycke för sig helt enkelt.


Med detta sagt är Värttinä mer än så – vi hör även mörkt temperamentsfulla sånger i moll och udda taktarter (även dessa ett arv från sydligare breddgrader?), och intressanta, långa, arrangemang både för vokalister och instrumentalister. Värttinäs stämsång fungerar fint (med undantag från en till höres oplanerad, oförberedd dissonans under första låten) och lyfter musiken mer effektivt än när de tre sjunger melodier unisont. Logren/Kallio/Laitinen lyfter och understödjer sången fint. Fiolen kompar rytmiskt, växlandes mellan olika typer av shuffle samt melodier, och på gitarren spelas ett stadigt komp. Karoliina Kantelinen fyller då och då ut ljudbilden med kantele och flöjt.

Matti Kallio på dragspel sen – det är en ren fröjd att höra honom traktera sitt instrument. Hans bälgteknik är balanserad och kontrollorerad, hans mångsidiga komp en fast hand att hålla i för vokalisterna. Ibland låter han som fransk/kanadensisk durspelare, ibland som en tangobandoneonist. Men det är hans improvisation som verkligen förtrollar recensenten; När konserten börjar lida mot sitt slut drar sig sångerskorna till utkanten av scen och släpper Kallio fri tillsammans med gitarr och fiol. Han leker sig långsamt fram genom molltonaliteten: tänjer på ackorden, böjer på diskantsidans toner och leker med dynamik, frasering och ton i sina improviserade figurer. Han bygger inte sitt solo tematiskt och riktningsmässigt så som till exempel en jazzimprovisatör kanske skulle gjort. Men – han bygger på sitt eget, högst folkmusikaliska, sätt: teman som upprepas, skalor som dansar upp och ner, ackord som sväller och avtar i dynamik. Den bluesskala som han plötsligen börjar leka kunde jag dock gärna varit utan. När soundet av Logren/Kallio/Laitinen börjar likna Afro Celt Sound System (i akustisk tappning) och improvisationen når en av sina toppar brister han ut i en irländsk reel, som definitiv krona på verket över det molliga groovet. Reelen är en gest av generöst men smakfullt publikfrieri, som visar att denne knappspelare även har koll på publikens gå-igång-knappar. Text och bild: Sunniva Brynnel


LIRA Skotsk duo skapade stämning i Førde 8 JUL KONSERTRECENSION 1

Mairearad & Anna Førdefestivalen/Førde traditional and world music festival, Restaurant Hugleik den 7/7 Sist jag hörde Mairearad Green och Anna Massie live var i England – närmare bestämt Otley, den lilla pittoreska stad i Yorkshire (tänk hobbitarnas Fylke) som jag var bosatt i. Då, våren 2013, var duon smittsamt svängig och landade som stor favorit i den skotska delen av mitt hjärta (en självklar anatomisk beskrivning – klart den där vemodigt hoppfulla musiken har en alldeles egen sektion). I torsdags kväll gjorde Green/Massie sin andra spelning under årets folk- och världsmusikfestival i Førde. Platsen: restaurangen i det festivalhotell som är knutpunkten för artister, press och många andra som vill uppleva festivalen på nära håll. Det var trångt och svettigt gemytligt. I luften dansade olika typer av alkoholhaltiga ångor och bredvid mig hör jag någon utbrista på sjungande norska: ”och jag som var helt övertygad om att det var fredag!”. Tänk vad lite attiraljer och stark helglängtan kan göra med tidsuppfattningen. 2013 hade jag en enda tveksamhet angående duons musik och det gällde att Green på dragspel gärna kunde haft ett mer tydligt och skarpt bett i betoningarna – då kommer


snabba låtar som jigs och reels än mer till sin rätt. I Førde fanns inga sådana tankar kvar, det var bara fint att höra Green/Massie live igen. Fint och medryckande och härligt. Fram med de stora känslorna bara. Sådärja. Det är Mairearad Green som framför merparten av melodierna: allt från en finstämd, egenskriven vals till polkor med samspelta, detaljerade betoningar och pauser i arrangemangen, till hänsynslöst framåtdrivande reels och jigs. Och drivet ja. Jag har nämnt det förut när det gäller duon (se recensionen av skivan Doubling på Lira.se, och här kommer en spinoff på densamma): när gitarristen (och multiinstrumentalisten) Anna Massie kompar gör hon det på blodigt allvar. När jag inte tror att svänget kan tas en våning högre så gör hon det ändå. Rytmiskt spännande och harmoniskt uppfinningsrikt, med mellandominanter som sitter där de ska, samt basgångar och melodiska kommentarer som visar att hon har låtarna i blodet. Massie sköter större delen av mellansnacket, på bred dialekt från de skotska högländerna (den där historien om mamman som tvättar hennes kläder hörde jag nog sist också). Massies mimik, hennes konstpauser och ironiska anekdoter framförda med mörk talröst verkar gå hem i Førde. När hon tar ton i en och annan stillsam sång får rösten snarare en ung flickas läckiga karaktär, och rummet tystnar för att uppleva duons lågmälda stämsång.

Under ett par nummer får vi höra Massie på fyrsträngad banjo och Green på säckpipa. Vi förvarnas om pipornas starka ljudvolym, men tro det eller ej – det är banjon som sticker ut som ett argt bi genom högtalarna. Tur att biet har sväng i surret. Text och bild: Sunniva Brynnel


Førde – världens mötesplats 11 JUL ÖVRIGT 0

Indonesiska SambaSunda under lördagens galakonsert på Førdehuset.

Lira gillar att dra på festival och senaste nedslaget gjordes på norska Førdefestivalen, som anordnades 6–10 juli. Flygresan Oslo-Førde görs i ett mindre propellerplan, med utsikt över fjordar och blått glittrande sjöar instuckna mellan snöiga bergstoppar. Väl framme i Førde, denna kommun med drygt 12 000 invånare i landskapet Sunnfjord, snirklar sig flygbussen makligt sakta ner i dalen där staden är belägen. Førde traditional and world music festival anordnades i år för 27 året i rad och är en smältdegel för musiktraditioner från hela världen; i programmet samsades indonesiska gamelanorkestern SambaSunda med svenska folk-med-uppriktigt-engagerade-texterkvartetten Navarra, norska ismusikern Terje Isungset, Broukar från Syrien (som har sufisk Dervishdans som del av sin show), karismatiska sångerskan Mor Karbasi från Israel och mer därtill. Så fullspäckat var programmet att det för en vanlig dödlig inte var möjligt att uppleva allt. För viss tid måste ju ändå avsättas till att äta, sova (mindre viktigt), samt umgås med


andra festivalbesökare för att verkligen tränga in i festivalens själ (med lördagens jamsession som självklar höjdpunkt). Och människor att umgås med fanns det gott om. Undertecknad hann under ett fåtal dagar stifta bekantskap med allt från ryska strupsångare, till musiker från Malawi, till en amerikansk radiojournalist, till diverse engagerade norska kulturarbetare som med kompetens och glöd håller festivalen igång år efter år. Låt oss sen heller inte glömma de norska folkdansare som med tålmodig gladlynthet tog mig under sina vingar i en och annan vals, reinländer och mazurka, när det på kvällarna spelades till dans i Førdehuset. Kort och gott innebar dessa festivaldagar en snabbverkande injektion musikalisk mångfald, med en handfull nya vänskaper som positiv bieffekt. Text och bild: Sunniva Brynnel För recension av skotska Mairearad Green & Anna Massie på Førde, klicka här. För recension av finska Värttinä på Førde, klicka här.


DAGSAVISEN TORSDAG 4. FEBRUAR 2016

KULTUR

23

Forbyr Triers «Antichrist»

Hevder Amazon åpner butikker

Franske myndigheter forbyr all videre visning av Lars von Triers «Antichrist», snart sju år etter premieren. Begrun­ nelsen er «ekstreme voldsog sexscener». Filmen med Willem Dafoe og Charlotte Gainsbourg handler om sorgbearbeiding. En fransk domstol slo onsdag fast at visning til et mindreårig

Nettbokhandelen Ama­­zon planlegger å åpne inntil 400 fysiske butikker, ifølge en direktør i et stort kjøpesenterselskap i USA. Amazon har forårsaket at en lang rekke bokhandlere i USA, også landsdekkende kjeder, har måttet kaste inn håndkleet. I november tok Amazon selv på sett og vis et steg tilbake i tid og

publikum må forbys, og at filmsensuren må vurdere den på nytt. Først når dette er gjort, kan den igjen vises i Frankrike. Det var den konservative katolske foreningen Promouvoir som tok «Antichrist» til retten, med krav om forbud mot visning for alle under 18 år. (NTB)

teknologi da de åpnet sin første fysiske bokhandel i Seattle. Dersom de nå planlegger et nettverk av butikker, noe som ikke er bekreftet, vil det være en overraskende utvikling fra nettgigantens side. Amazon selv sier de ikke kommenterer «rykter og spekulasjoner». (NTB)

ikke viktig Syriske dansere er blant artistene på årets Førdefestival. FOTO: NTB SCANPIX

Førdefestivalen handler om flukt En syrisk dervisjdanser er blant artistene klare for folkemusikkfestivalen i Førde – som har «på flukt» som årets tema.

debattere dokumentarfenomenet i Norge.

som hjelper ham å holde motet oppe. Det er åpenbart at folk ble engasjerte i denne saken etter å ha sett dokumentaren. Mange er blitt inspirert til å handle. Det skjønner jeg, men vi vil også oppfordre folk til å tenke over hva «Making a Murderer» egentlig handler om og hvorfor de ble så opprørte av serien. Det er flott om folk setter seg inn i hva man som privatperson kan gjøre for å bidra til at rettssystemet kommer fram til domfellelser vi kan stole på er riktige. Det er åpenbart at systemet har store

problemer og at det haster å gjøre noe med det, sier Demos. Verken hun eller Ricciardi har ønsket å ta stilling til om Avery er skyldig eller ikke, og de vil heller ikke svare på spørsmål om det. – Men det jeg har lært av denne dokumentaren er at hver og en av oss har rett til en rettferdig rettssak, uansett hva slags fortid vi har, sier Demos. Dokumentarfilmskaperne er blitt stjerner over natten, og drukner nå i intervjuforespørsler og invitasjoner til å delta i debatter. En av de tin-

FOTO: NTB SCANPIX

gene de har sagt ja til, er å avlegge den norske journalistkonferansen SKUP et besøk i april. – Vi ble veldig smigret over invitasjonen dit, og gleder oss til å være der og snakke med journalister om dokumentaren vår. Så mye av diskusjonen her i USA dreier seg om skyldspørsmålet, men vi håpet denne serien ville sette i gang en langt bredere debatt. Så vi gleder oss til å ha muligheten til en slik meningsutveksling i Norge, sier Demos.

– Temaet er globalt og høyaktuelt på alle måter, sier festivaldirektør Hilde Bjørkum som nå slipper de første artistnavnene. I dag kommer mange flyktninger til Europa fra blant annet Syria, Afghanistan og Eritrea. Mange har med seg triste og dramatiske historier, men også med sin kultur og tradisjoner – og musikken sin. – Gjennom dette temaet vil vi også se på musikk og kultur på vandring i et lengre historisk perspektiv, sier Bjørkum,

som nevner både romfolk, kurdere og jøder, som i hundrevis av år har vært på flukt. Festivalsjefen sier man gjennom årets tema vil fokusere på den kulturelle rikdommen og mangfoldet i land vi ellers gjerne tenker på og hører om i forbindelse med krig, konflikter, fattigdom og nød. I stedet vil hun «vise det vakre i kulturen og musikken fra disse landene og minne oss alle om at migrasjon til alle tider har påvirket og utviklet samfunn og kultur rundt oss», heter det fra Førdefestivalen. 6. til 10. juli bys det blant annet på vuggesanger som innvandrerkvinner fra Sunnfjord skal synge, og temaartister fra land som Syria, Eritrea, Israel/Spania, Romania, Tyrkia og Ungarn. (NTB)

Rekord i Operaen Over 320.000 publikummere befant seg på en forestilling i regi av Den Norske Opera & Ballett i 2015. Det var også rekordmange forestillinger å velge mellom i 2015: 543 arran-

gementer. Blant høydepunktene nevnes Calixto Bieitos versjon av Georges Bizets’ «Carmen». en nytolkning av Verdis «La Traviata» og Mozarts «Tryllefløyten» med blant andre Atle Antonsen. Billettinntektene var på 98 millioner kroner, en oppgang på fire millioner fra året før. (NTB)


sisteord

Mange bein og en splitter ny baby En liten dose idealisme kan føre til så mangt. Trompetist Hayden Powell ble headhunta av Natacha Atlas da han jobba som frivillig under Førdefestivalen. Hva gleder du deg mest til denne høsten? – Jeg har nylig blitt far, så det blir nok å følge opp det! På musikkfronten er jeg plateaktuell med Eyolf Dale, Solfrid Molland, DaMaNa og Iro Haarla og skal spille konserter med disse, samt med egen trio og med Natacha Atlas. Med Iro får jeg min debut på ECM, det syns jeg er litt ekstra stas. Du er involvert i mange band og prosjekter, foruten Hayden Powell Trio. Hva er den største utfordringa ved å ha så mange bein å stå på? – Å komme dypt nok inn i hvert prosjekt. Men når det gjelder frilansvirksomhet, er jeg ganske flink til å holde meg i god spilleform. Trompeten er nummer én yrkesmessig. Så lenge jeg klarer å holde meg i form, går de ulike prosjektene litt av seg sjøl, men det kan være en utfordring å få nok tid til egne initiativ. Det morsomste som har skjedd i turnébussen? – Å være på tur med trioen er noe av det aller morsomste jeg gjør. Vi tre er veldig gode venner. Bassist Jo (Skaansar, red. anm.) er nesten ferdig utdanna psykolog, og det bidrar til å skape mange morsomme samtaler. Han kan så mye. Hva er tilfeldigheten som endret retning på livet ditt? – Livsendrende kan vel ikke akkurat dette kalles, men det er en artig tilfeldighet: Kona mi kommer fra Jølster, og dermed har jeg vært en del på Førdefestivalen. I fjor ble jeg spurt om å være artistkontakt for Natacha Atlas. Og siden jeg skulle dit uansett, sa jeg ja. En uke seinere fikk jeg en telefon fra Natacha. Hun hadde sett en video med meg på nettet. Tilfeldigvis var bandet hennes på jakt etter en trompetist. Dermed fikk jeg en lang liste over spillejobber i hele Europa, og nå skal jeg være med på deres neste plate. Det har åpna et helt nytt miljø med folk og steder som jeg ellers aldri hadde blitt kjent med. Den beste komplimenten du har fått? – Det er jo gjerne når folk har oppsøkt musikken min. Jeg husker for eksempel et gammelt ektepar som hadde reist fra Stockholm for å høre trioen spille på Nasjonal jazzscene i Oslo. Det er også gøy å få spørsmål fra unge musikere som vil bruke musikken min, spille låtene mine, eller få en time. Musikkstykket alle bør høre? – Kind Folk av Kenny Wheeler. Det har alltid fulgt meg. Hva var din siste anskaffelse av musikalsk duppeditt? – En mikrofon: Sennheiser MD441. Hvilken kjent person ville du spist middag med? – Jan Garbarek. Jeg har aldri møtt ham, og har inntrykk av

Foto: Anne Valeur

50

Arbeidsmaur: Hayden Powell har mange jern i ilden og mange bein å stå på.

at det ikke er så mange i jazzmiljøet som kjenner ham godt, iallfall ikke de på min alder. Han er en av de få musikerne som jeg fortsatt ikke forstår at får til det han gjør. Jeg forstår ikke at han kan spille så bra, og da er det spesielt de eldre tinga jeg tenker på. Jeg kunne tenke meg å snakke med ham om hva han øvde på da han var ung. Hvem i norsk kulturliv vil du gi ros? – Jon Halvor Bjørnseth, som blant annet driver øvingskollektivet Biermannsgården. En ildsjel som organiserer og tenker på alle andre enn seg sjøl. Og så driver han også Oslos hyggeligste og kanskje mest underkommuniserte konsertserie, Bidrobon. En juvel av en serie, med stor sjangerbredde og høy kvalitet. Han er alltid klar til å hjelpe. Rett og slett en super fyr. marte@musikkultur.no

MUSIKKULTUR 5 | 2016


HELGA · KULTUR Rekordmange søk i ordbøkene Bokmålsordboka gjekk frå 40,6 millionar søk i 2014 til 50 millionar i 2015, mens Nynorskordboka gjekk frå 30,8 millionar søk i 2014 til 38,8 millionar i 2015. Bokmålsordboka og Nynorskordboka er fritt tilgjengelege for alle. ©NPK

Kronprinsesse Mette-Marit vidarefører rolla som høg beskyttar for Førdefestivalen for perioden 2016– 2020. Det opplyser festivalen i Førde i Sogn og Fjordane på eiga nettside. – Dette er ei gledeleg mel-

Førdefestivalen.

Foto: NPK

Språk. Bokmålsordboka og Nynorskordboka på nett blir brukte stadig meir. Talet på søk har auka med om lag 25 prosent i 2015. Dei to ordbøkene er no eigde av Språkrådet og Universitetet i Oslo og er blant dei aller mest brukte offentlege oppslagsverka i Noreg, opplyser Språkrådet.

Framleis høg beskyttar for

Kronprinsesse Mette-Marit.

Drøm blir virkeleg: Jo Strømgren (t.v.) står for regien i «En midtsommernatts drøm». Her med teatersjef Tom Remlov. 

ding å få i starten av eit nytt år og vi ser på dette som ei stor ære, uttaler festivaldirektør Hilde Bjørkum. Førdefestivalen presenterer musikk- og kulturtradisjonar frå heile verda. I år blir Førdefestivalen arrangert 6.– 10. juli. ©NPK

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix / NPK

450-åringen som aldri Verka til William Shakespeare lever vidare, 400 år etter at dramatikaren døydde. I vinter skal «En midtsommernatts drøm» ut på turné i Noreg. Regissør Jo Strømgren, som snart reiser på turné med «En midtsommernatts drøm», trur det tidlause i stykka ligg i tematikken. I april er det 400 år sidan Shakespeare døydde. Verka til dramatikaren har overlevd skiftande trendar, er populære i svært mange land, på fleire språk og i mange kulturar. – Dei lærde stridast, men som dramatikar og regissør, utan samanlikning elles, så merkar eg tydeleg at Shakespeare var ein fyr som var oppriktig opptatt av å seie ting og gjennomføre ting.

18

Ein slags fanatisk eldsjel. Den viljen til å kommunisere noko og vere oppriktig interessert i ein tematikk, gjer ting tidlaust, seier Strømgren til NTB. Skodespelar Ine Marie Wilmann, som er med i ensemblet som spelar stykket, trur dei universelle temaa i Shakespeare-verka gjer at dei lever vidare. – Det er jo kjærleik og forviklingar og sterke viljar som møtest. Her møter ein mange forskjellige konstellasjonar av folk som prøver å

elske kvarandre, eller ikkje vil elske kvarandre. Det er jo så allmenngyldig som ein får det, seier ho. Strømgren seier det er interessant å diskutere kva slags verk som vil halde seg relevante. – Eg trur ikkje eg vil overleve, seier han og ler.

Typisk norsk Noreg er i særklasse i verda, trur eg, med det nettverket Riksteatret har. Jo Strømgren regissør

– Ekstremt

Strømgren og skodespelartroppen «Fjerdeklasses produksjoner» skal i vinter og utover våren ta «En midtsommernatts drøm» på ein lang turné i Noreg. – Dette er ekstremt. Noreg er i særklasse i verda, trur eg, med det nettverket Riksteatret har. Dette stykket skal ut til mellom 50 og 60 stadar i Noreg. Det er jo veldig spesielt å få moglegheit til det. Det er eit privilegium å få sett eit heilt land og møte så mykje folk. Norske skoNATIONEN · fredag 15. januar 2016


Nationen Rundt Notert Konkurranse

Tett kamp i Bergebyløpet

✱✱Det ble en tett kamp mellom spannene i åpen klasse i Bergebyløpet sist uke. Det skriver avisa Finnmarken på sine nettsider. Alta-kjøreren Kristian Walseth kom først i mål på 650 kilometer-distansen klokken 04.07 sist lørdag morgen. Walseth har knivet med Ben Voigt og Trine Lyrek nesten hele løpet, og i mål var han bare fire minutter foran Langfjordenkjøreren Ben Voigt. Bak dem igjen var Trine Lyrek fra Alta cirka halvtime bak vinneren i mål. Både Walseth og Voigt kom i mål med ni hunder hver i Nyborg, mens Trine Lyrek krysset mållinjen med seks hunder. Løpet ble første gang arrangert 2003. Flytilbud 1

Vacuum om storflyplass i Rana

På vandring: Festivaldirektør Hilde Bjørkum kan by på musikk på vandring under årets Førdefestival. Temaet er «På flukt».

✱✱Diskusjonene om den planlagte storflyplassen på Helgeland i Nordland går høyt, og så langt er verken kommuner eller flyselskaper enige om grunnlaget for den nye, planlagte flyplassen til en prislapp på 2,5 milliarder kroner. Ifølge NRK Nordland på nett har den nye storflyplassen på Helgeland splittet regionen i flere år. Om noen måneder skal Nordland fylkesting og Stortinget si ja eller nei til planene til det som kan bli den første, nye store flyplassen som er bygd i Norge siden 1998. Et konsulentselskap har beregnet at den nye, mulige flyplassen på Helgeland vil få et trafikkgrunnlag på 200.000 passasjerer i året. En av dem som tviler på det tallgrunnlaget er Norwegian-sjef Bjørn Kjos. Han mener det godt kan komme til å bli 300.000 reisende mellom Oslo og Mo hvert år.

Foto: Arve Ullebø

«På flukt» i Førde – Temaet er globalt og høgaktuelt på alle måtar, seier festivaldirektør Hilde Bjørkum. Før, no og truleg også i framtida vil vi sjå at folk flyktar, på grunn av krig, naud, etnisk eller religiøs undertrykking, fattigdom, mangel på ytringsfridom eller andre grunnar. I bagasjen har dei vanskelege liv og vonde opplevingar, men også kunnskap og evner, kultur og tradisjonar – og musikk.

Musikk på vandring

– Vi vil sjå på musikk og kultur

Festival «Vi vil vise det vakre i kulturen og musikken frå desse landa.» Hilde Bjørkum festivaldirektør

●●Ålesund ●●Førde ●●Bergen

på vandring i eit lengre historisk perspektiv. Til dømes emigrerte over 800.000 nordmenn til NordAmerika på 1800-talet, i hovudsak av økonomiske årsaker. Vidare har økonomiske vilkår og etnisk undertrykking i hundrevis av år tvinga romfolk til å flykte og emigrere; mange kurdarar har måtta legge på flukt grunna forfølging og undertrykking, og jødane med si over tusenår lange flukthistorie, tok kulturen sin med seg frå Midt-

Austen via Nord-Afrika, Spania og vidare til mange land i Europa, der han ofte smelta saman med dei lokale musikktradisjonane i landa dei kom til, seier Bjørkum. Førde internasjonale musikkfestival vil i sommar fokusere på den kulturelle rikdommen og mangfaldet i land vi elles gjerne tenkjer på og høyrer om i samband med krig, konfliktar, fattigdom og naud.

Påverknad

– Vi vil vise det vakre i kulturen og musikken frå desse landa, og minne oss alle om at migrasjon til alle tider har påverka og utvikla samfunn og kultur rundt oss, seier festivaldirektøren. Artistane kjem mellom anna

Flytilbud 2

Etablerer nytt flyselskap i nord

frå Syria, Eritrea, Israel, Spania, Romania, Iran, Irak, Tyrkia og Ungarn. Førdefestivalen går i år av stabelen 6. til 10. juli. ©NPK

✱✱I framtiden kan Widerøes flyselskap komme til å få konkurranse på kortbanenettet i nord. Det vil skje etter at et nytt nordnorsk flyselskap forsøker å komme seg på vingene, melder NRK Finnmark på nett. Selskapet som får navnet FlyViking AS etableres av forretningsmannen og piloten Ola O.K. Gjæver i Lyngen.

Tekst: Sigurd Lybeck Illustrasjoner: Anders Bjørgaard

20

-Det Detled led ut ut ii håbålen, håbålen, og steikende varmt. - Sola brente fra en ogværet væretvarvar steikende varmt. skyfri himmel, og blomer og grasstrå tok til å henge med hodet. Sola brente fra en skyfri himmel, og blomer og tok ut. Adelsmannen Bustenskjold gikk og dreiv ute på jordetgrasstrå og så betenkt Det gjerne seg at det ble samme tørkesommeren som i 47, da til åskulle henge medlikne hodet. det nesten ikke fantes et grønt strågikk i Oladalen. Adelsmannen Bustenskjold og dreiv ute på jordet og så -

betenkt ut. Det skulle gjerne likne seg at det ble samme tørkesommeren som i 47, da det nesten ikke fantes et grønt strå i Oladalen.

Episode nr. 100 «Selhunden»

- Han Han svettet ogog satte seg seg i skuggen av enav busk. - Han var styggelig tørst, svettet satte i skuggen en busk. og han hungret etter et glass øl. - Men sist han hadde kjøpt øl hadde Han var styggelig tørst, og han hungret etter et et glass øl. til meg madamen skapt seg vrang. - Det var mye likere du kjøpte par sko enn å kjøpe det dyre ølet, hadde ho sagt madamen og vært sur.skapt - Kvinnfolk kunne Men sist han hadde kjøpt øl hadde seg vrang. være leievar nårmye de begynte. – Det likere du kjøpte et par sko til meg enn å kjøpe det

dyre ølet, hadde ho sagt og vært sur. Kvinnfolk kunne være leie når de begynte.

Foto: Werner Wilh Dallawara

Jens von Bustenskjold

Widerøe: Får konkurranse i tiden framover. Stripe nr. 1

NATIONEN · tirsdag 9. februar 2016


For fire år sidan kjøpte Facebook Instagram for 1 milliard dollar. Då hadde selskapet omtrent 30 millionar brukarar. Sidan då har Facebook lagt ut reklamar mellom Instagram-bileta. Facebook har 1,6 milliardar aktive brukarar. ©NPK

Foto: Førdefestivalen

Media. Tysdag opplyste Facebooks fotoplattform Instagram at dei har nådd ein halv milliard brukarar. Fleire enn 300 millionar av brukarane er aktive dagleg. Over halvparten av brukarane bur utanfor USA, melder det San Francisco-baserte selskapet.Ein halv milliard er på Instagram

Dansespel om St. Sunniva Musikk. Kulturrådet har gitt felespelar Gro Marie Svidal 380.000 kroner i tilskot til eit danseprosjekt om legenda St. Sunniva. Det kan bli ein del av programmet på Førdefestivalen neste år, skriv Firda. – Det er første steg på vegen mot å realisere eit danseprosjekt

om legenda St. Sunniva på Selja, seier felespelaren frå Jølster til avisa. – Vi har signert ein intensjonsavtale med Førdefestivalen og Sogn og Fjordane teater. Og målsetjinga er premiere under festivalen neste sommar, seier Svidal. ©NPK

Min anbefaling

Anbefaler historien om fransk selvoppdagelse Lars Arnesen Alder: 28 år Aktuell: Styreleder i homofestivalen Oslo Pride, deltager i helgens prideparade. Anbefaler: «Farvel til Eddy Bellegueule» av Édouard Louis.

– Hva vil du anbefale Nationens lesere?

– I fjor leste jeg en bok som kom ut på norsk først i 2014. Den er fransk og heter «Farvel til Eddy Bellegueule», skrevet av Édouard Louis. – Hvorfor vil du anbefale den boka?

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix / NPK

WOW Reklame AS | Foto: Espen Storhaug

nd jubilerer

Det er en veldig ærlig bok om hvordan det er å vokse som homofil i et arbeiderklassemiljø nord i Frankrike. Fortellingen er også basert på forfatterens egen historie, noe som gjør den enda sterkere. Man får et godt bilde av hvordan det var å vokse opp under disse forholdene, og i tillegg er boka veldig godt skrevet. Jeg kan ikke si at jeg kjente meg altfor mye igjen i karakterens liv, for jeg kommer jo fra Oslo. men historien er universell for det. Boka har også fått gode tilbakemeldinger fra andre, så jeg antar

jeg ikke er den eneste som liker den.

– Hva kan vi vente oss i årets prideparade?

– Slik det ser ut nå tror jeg at den kommer til å bli enda større enn i fjor. Vi merker at det som skjedde i Orlando kommer til å prege paraden også. Det vil bli markert fra vår side med en stille markering, noe jeg tror kommer til å bli effektfullt, de i front har en mer stille og seriøs tone, men mer fest etter hvert. For meg er også paraden en forlengelse av 17. mai-toget. Vi får virkelig feire og uttrykke friheten til å være den man er og markere grunnleggende, liberale verdier i samfunnet vårt. Mangfoldet er noe vi bør ta vare på. Hanad Ali hanad.ali@nationen.no

Spelet om

Heilag Olav AV: Olav Gullvåg MUSIKK: Paul Okkenhaug

27. 29. 30. 31. juli kl. 19.00

74 04 42 00 | stiklestad.no

Stort utval: Det er eit stort utval av brukte bøker i dei mange Bøker i tjue år: Den norske bokbyen i Fjærland utsala i bokbyen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix / NPK fyller 20 år i år. Foto: Mariann Tvete NATIONEN · fredag 24. juni 2016

17


For fire år sidan kjøpte Facebook Instagram for 1 milliard dollar. Då hadde selskapet omtrent 30 millionar brukarar. Sidan då har Facebook lagt ut reklamar mellom Instagram-bileta. Facebook har 1,6 milliardar aktive brukarar. ©NPK

Foto: Førdefestivalen

Media. Tysdag opplyste Facebooks fotoplattform Instagram at dei har nådd ein halv milliard brukarar. Fleire enn 300 millionar av brukarane er aktive dagleg. Over halvparten av brukarane bur utanfor USA, melder det San Francisco-baserte selskapet.Ein halv milliard er på Instagram

Dansespel om St. Sunniva Musikk. Kulturrådet har gitt felespelar Gro Marie Svidal 380.000 kroner i tilskot til eit danseprosjekt om legenda St. Sunniva. Det kan bli ein del av programmet på Førdefestivalen neste år, skriv Firda. – Det er første steg på vegen mot å realisere eit danseprosjekt

om legenda St. Sunniva på Selja, seier felespelaren frå Jølster til avisa. – Vi har signert ein intensjonsavtale med Førdefestivalen og Sogn og Fjordane teater. Og målsetjinga er premiere under festivalen neste sommar, seier Svidal. ©NPK

Min anbefaling

Anbefaler historien om fransk selvoppdagelse Lars Arnesen Alder: 28 år Aktuell: Styreleder i homofestivalen Oslo Pride, deltager i helgens prideparade. Anbefaler: «Farvel til Eddy Bellegueule» av Édouard Louis.

– Hva vil du anbefale Nationens lesere?

– I fjor leste jeg en bok som kom ut på norsk først i 2014. Den er fransk og heter «Farvel til Eddy Bellegueule», skrevet av Édouard Louis. – Hvorfor vil du anbefale den boka?

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix / NPK

WOW Reklame AS | Foto: Espen Storhaug

nd jubilerer

Det er en veldig ærlig bok om hvordan det er å vokse som homofil i et arbeiderklassemiljø nord i Frankrike. Fortellingen er også basert på forfatterens egen historie, noe som gjør den enda sterkere. Man får et godt bilde av hvordan det var å vokse opp under disse forholdene, og i tillegg er boka veldig godt skrevet. Jeg kan ikke si at jeg kjente meg altfor mye igjen i karakterens liv, for jeg kommer jo fra Oslo. men historien er universell for det. Boka har også fått gode tilbakemeldinger fra andre, så jeg antar

jeg ikke er den eneste som liker den.

– Hva kan vi vente oss i årets prideparade?

– Slik det ser ut nå tror jeg at den kommer til å bli enda større enn i fjor. Vi merker at det som skjedde i Orlando kommer til å prege paraden også. Det vil bli markert fra vår side med en stille markering, noe jeg tror kommer til å bli effektfullt, de i front har en mer stille og seriøs tone, men mer fest etter hvert. For meg er også paraden en forlengelse av 17. mai-toget. Vi får virkelig feire og uttrykke friheten til å være den man er og markere grunnleggende, liberale verdier i samfunnet vårt. Mangfoldet er noe vi bør ta vare på. Hanad Ali hanad.ali@nationen.no

Spelet om

Heilag Olav AV: Olav Gullvåg MUSIKK: Paul Okkenhaug

27. 29. 30. 31. juli kl. 19.00

74 04 42 00 | stiklestad.no

Stort utval: Det er eit stort utval av brukte bøker i dei mange Bøker i tjue år: Den norske bokbyen i Fjærland utsala i bokbyen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix / NPK fyller 20 år i år. Foto: Mariann Tvete NATIONEN · fredag 24. juni 2016

17


20

nn Kultur nn

Torsdag 4. februar 2016 • sogn avis

Voggesong som verdsmusikk i Førde nn

Syng for born

årdal: Flyktningkrisa

set også sitt preg på årets Førdefestival. I ei pressemelding opplyser nemleg festivaldirektør Hilde Bjørkum at «På flukt!» er tema for årets festival, som vert skipa til første veka i juli.

Musikk i bagasjen – Før, no og truleg også i framtida vil me sjå at folk flyktar på grunn av krig, naud, etnisk eller religiøs undertrykking, fattigdom og mangel på ytringsfridom. I bagasjen har mange med seg triste og dramatiske historier om vanskelege liv og tunge lagnadar, men dei har også med seg sin kunnskap, sine evner, kulturen, tradisjonane – og musikken sin, seier Bjørkum.

Historisk perspektiv

nn

Flukt som tema

Kulturell rikdom

vil me også sjå på musikk og kultur på vandring i eit lengre historisk perspektiv. Til dømes emigrerte over 800.000 nordmenn til Nord-Amerika på 1800-talet, i hovudsak av økonomiske årsaker. Ho peikar også på at økonomiske vilkår og etnisk undertrykking i hundrevis av år har tvinga menneske til å flykta og emigrera.

Syng for borna Gjennom årets tema vil Førdefestivalen fokusera på den kulturelle rikdommen og mangfaldet i land me elles gjerne tenkjer på og høyrer om i samband med krig, konfliktar, fattigdom og naud, seier direktør Bjørkum. Ein av årets nyproduksjonar er «Den fyrste song eg høyra fekk», der voggesongar har eit spesielt fokus i eit fleirkulturelt prosjekt.

Syng for born: Voggesongar er ein av nyproduksjonane under årets festival. Kari Malmanger er kunstnarisk leiar for prosjektet. (Foto: Førdefestivalen/Arve Ullebø)

syng me for borna våre, slår Bjørkum fast. Festivalen har difor sett i verk eit prosjekt der ei rekkje innvandrarkvinner i Sunnfjord vert inviterte til å dela

bjørkehagen

– Temaet «På flukt» er globalt og høgaktuelt på alle måtar. Men gjennom dette temaet

nn

Deler voggesongar

– Songen er ein fellesnemnar, for same kvar me kjem frå,

sine voggesongar, samstundes som norske bånsullar også får sin plass i konserten som går av stabelen søndagen. Sogn og Fjordane fylkeskommune er ein samarbeids-

partnar i denne samanhengen, og songaren Kari Malmanger er kunstnarisk leiar. Hanne Stedje hanne@sognavis.no

Moderne leilegheiter med solrik beliggenheit sentralt i Kaupanger.

SALSMØTE LØRDAG 6. FEB. KL 1400 No har du høve til å signere kontrakt på draumebustaden din. STAD: Nordbohus Sogn sine lokaler i Bordvegen 17, Kaupanger • Informasjon om vårt nye bustadprosjekt Bjørkehagen Atrium. • Enkel servering og overrasking. • Høve til å møte leverandørar av kjøkken, takstmann, bank/finansiering og presentasjon av eksempel på tilval.

Leilegheitene leverast nøkkelferdige og klar for innflytting. Alle overflater og innretningar held høg kvalitet med kjente merkevarer. Er du tidlig ute er det mogeleg å gjera nokre eigne val på overflater, innretningar og fargar.

KONTAKTINFO

Odd Tufte • Mobil 913 14 180 Epost odd@jatakkaupanger.no

www.bjorkehagen.no

noRDBohuS SoGn AS • Bordvegen 17 • Kaupanger • Tlf 57 67 23 44 • www.nordbohus.no/sogn


14

nn Kultur nn

KulturKarusellen av Anders Anderssen

Frå opera til kortreist tradisjonsmusikk i lang kø Midt i julebordsesongen ville eg kjøpe billettar til nyttårskonsert i Sogndal Kulturhus. Alt utseld! – Synd, men ei gladmelding. Storsalen bør nemleg vere stappfull den eine kvelden i året eit hus med ordet «kultur» i namnet har Bergen Filharmoniske Orkester på podiet. I 2015 hadde orkesteret 250-års jubileum, og gav heile 134 konsertar. Ein av desse var i Sogn. Greitt – men det ville vore fint med fullverdig symfonisk program når eit topporkester kjem på ein årleg visitt. Lettvektsmusikk kan ein få frå lokale ensemble. Når kjem de med Bach, Beethoven, Brahms, Mozart og Mahler på notestativa? Trøystepremien var nær. Siste dag i januar kom Opera Nordfjord til Stedje kyrkje med ein original produksjon: orkester, kor, solistar og dansarar i operascener som har tilknyting til kyrkje. Altarring, preikestol og kor var naturleg scenisk setting. På nytt opplevde me at det dynamiske musikkmiljøet i nordfylket ikkje skyr unna djerve eksperiment på høgt profesjonelt nivå. Opera i sakrale rom er likevel ikkje nytt. Kyrkjer er gjerne gode konsertlokale med fin akustikk, anten dei er av stein som i Leikanger eller trebygg som på Stedje. År om anna har me opplevd storverk begge stader, som Mozarts «Requiem» og Händels «Messias». Eit oratorium kan gjerne kallast opera utan scenisk handling der dramaturgien er innebakt i tekst og musikk. I Leikanger kyrkje er det ein nyare tradisjon med betlehemsk dramatikk som julefeiring. Med nytilsett organist og ein musikkglad prestefamilie – kan ein vone på meir ambisiøse musikkdrama i det staselege kyrkjerommet? – Øvst på ønskelista er Bachs «Juleoratorium», Haydns «Skapelsen» – eller noko i retning av det Opera Nordfjord har prøvd på. Min julemusikksesong starta i november i folkemuseet på Kaupangerskogen – med ei musikalsk hylling av Noregs mest produktive komponist Per Bolstad. Kven har ikkje sveva over dansegolvet til «Fagre Stryn» eller «Meistervalsen»? – Håvard Svendsruds ensemble formidla gamaldanskongen sin musikk på ein utsøkt måte. Ein av dei seks musikarane var Arvid Engegård, ein eminent fiolinist. Nyleg kunne ein møte same mann som dirigent for Oslofilharmonien. Flott å oppleve ein toppmusikar som på usnobbete vis kan pendle mellom folkeleg gamaldans og dirigentpulten i profesjonelle symfoniorkester. Gamaldansvener i vårt område har mykje å glede seg til i 2016. Midt

i februar kom Sven Nyhus kvartett til Jølster, og har store ting på gang med lokale grupper. I april byd Alexandra Hotell i Loen på eit anna folkemusikkensemble i eliteklassa: «Dalakopa» frå Røros. Så kan flokkar av felefrelste fjordfolk forsere Sognefjellet på veg til «Landskappleiken 2016» i Vågå – i jonsokhelga. To veker seinare vil mange valfarte til Førdefestivalen; der er det alltid spennande godbitar på scena, pluss gode dansegolv for topptrim til glad musikk. Siste veka i juli kjem så «Jørn Hilme-stemna» på Fagernes, også kalla «den vesle Landskappleiken». Dit er det heller ingen maratondistanse med bil for den som tenner på taktfast springar, halling, vals og masurka – anten du svever over dansegolv eller nyt det heile som benkeslitar. På seinsommaren slår Gaupne til – som arena for «Landsfestivalen for gamaldansmusikk 2016», fem dagar til ende. Dermed får Luster eit offisielt stempel som «tungt distrikt» på noregskartet for gamaldans. Det er nemleg skarp konkurranse om å bli vertskap for dette årlege storstemnet med hundretals aktørar og tilreisande. I seinare år har folkemusikkmiljøet i Sogn forvitra ettersom gode spelemenn, instruktørar og eldsjeler har lagt inn årene. Kommunale kulturskular har visst valt bort tradisjonsmusikk. Går me tilbake til 1990-talet kunne den regionale distriktsmusikargruppa i Sogndal by på undervisning i fiolin, samstundes som fylkesmusikkgruppa underviste både i trekkspel, toradar og hardingfele. Det er borte – til fordel for kva? – Spørsmålet går til kommunale kultursjefar, og ikkje minst til fylkesdirektør for kultur. I Luster og særleg Jostedal er det likevel liv laga. Kan så den komande landsfestivalen tenne ny kveik i tradisjonsmusikk og dans her i Sogn? – Dans deg glad i Gaupne 3.–7. august!

Torsdag 25. februar 2016 • sogn avis

Spel på nynorsk

leikanger: Shadow Puppeteer er det første spelet på Nintendo Wii U som har nynorsk tekstval, melder landssamanslutningar for nynorskkommunar (LNK). Martine Rørstad Sand brukte berre nokre timar på oversetjingsjobben. – Det er ganske kult å ha namnet sitt med i rulleteksten til eit spel, seier 26-åringen frå Fiskarstranda i Sula, Møre og Romsdal til LNK.

Erik Popp nn

Viser eksklusive klipp frå

ARRANGØRANE: Sogndal Filmfestival vert skipa til av 3. klasse media på Sogndal vgs. for 11. gong. sogndal: Sogndal

Filmfestival har fått ein svært aktuell filmskapar som føredragshaldar på fagdagen i Sogndal kulturhus 8. april. Fem månader før filmen har premiere viser nemleg filmregissør Erik Poppe klipp og held føredrag om den nye norske storfilmen «3 døgn I april – Kongens Nei». Det er første gong Poppe viser klippa for ei open forsamling. På Fagdagen vil også filmselskapet Falkeblikk frå Sogndal presentera aktiviteten sin.

Dei 3 første dagane Filmen «3 døgn I april – Kongens nei» handlar om den dramatiske starten på 2. verdskrigen i Norge, der Kong Håkon spelte ei avgjerande rolle for den norske motstanden mot den tyske okkupasjonen. Filmregissør Erik Poppe byggjer mykje av handlinga i filmen på boka til forfattaren Alf R. Jacobsen. Den nye norske storfilmen har premiere i september og før visinga av klipp i Sogndal Kulturhus 8. april har Poppe berre vist klipp for ei lukka samling av filmfolk og statistar på Elverum.

– Stor stas Me tykkjer det både er stor stas, viktig og eksklusivt å ha Erik Poppe som føredragshaldar på Sogndal Filmfestival, seier festivalsjef Sunniva Lerum Hollekve i ei pressemelding. Filmen som har premiere i september vil gje ikkje minst

yngre generasjonar innblikk i den viktige rolla Kong Håkon spelte i kampen mot okkupasjonsmakta. Sogndal Filmfestival vert skipa til av 3. klasse media på Sogndal vgs. for 11. gong. I tillegg til fagdagen med aktuelle føredrag frå film – og TVmiljøet er også filmfestivalen ein kortfilmkonkurranse for filmskaparar mellom 12 og 28 år. Fristen for innsending av filmar er 29. februar.

Prislønt Poppe har jobba seg fram til å bli ein av dei mest markante filmregissørane i Noreg. Han starta karrieren sin som fotograf der mellom anna bilete frå krigsområda i Sør-AustAsia vekte oppsikt. Poppe har vunne Amandaprisen for beste norske film to gonger. Første gongen med «Hawaii, Oslo». I 2014 vann Poppe Amanda for beste film med «Tusen gonger god natt». På fagdagen vil også filmselskapet Falkeblikk frå Sogndal gje ein presentasjon av aktiviteten sin. Falkeblikk har både nasjonale og internasjonale kundar. Det starta med luftfotografering med dronar, der Falkeblikk har hatt mange større leveransar mellom anna til dokumentarfilmar i regi av NRK og TV2. På fagdagen vil dagleg leiar Tore Lie fortelja korleis det er driva eit filmselskap med utgangspunkt på Fosshaugane Campus.

– Sterkt og breitt Sogndal Filmfestival har dermed eit svært attraktivt program for fagdagen 8. april. I tillegg til Erik Poppe og Falkeblikk, kjem også Brenn-


12

nn Kultur nn

Kinoguiden Sogndal kino

The Huntsman: Winter’s War – Noregspremiere! Dei to systrene Ravenna og Freya regjerer med jernhand over kvart sitt kongerike. Undersåttane fryktar dei magiske kreftene deira, men ein av krigarane i Freya sin hær tek opp kampen mot dei onde dronningane. Noregspremiere: 08.04.2016. Amerikansk action / drama / eventyr / fantasy med Charlize Theron, Chris Hemsworth, Jessica Chastain, Emily Blunt, Sam Claflin og Sheridan Smith. Regi: Cedric Nicolas-Troyan. Tid: 1 t. 53 min. Aldersgrense: 12 år. Grand Hotel – Noregspremiere! Den forfengelege alkoholikaren Axel Farstad sjekkar inn på Grand Hotel for å skriva – og for å døy. Men planane hans blir forstyrra av ein tiåring med tourettes. Det einaste dei to har til felles er at dei er vanskelege å lika og at dei begge søkjer tilflukt på det same hotellet. Noregspremiere: 08.04.2016. Norsk drama / komedie med Atle Antonsen, Vera Vitali, Håkon Bøhmer, Gard Eidsvold, Arthur Berning, Tone Mostraum og Lars Jørgensen. Regi: Arild Fröhlich. Tid: 1 t. 35 min. Aldersgrense: Tillaten for alle. Hardcore – Noregspremiere! Hardcore er den første filmen som har spelt inn berre i eit POV-perspektiv (førstepersonsperspektiv). Du hugsar ingenting av ditt tidlegare liv. Alt du veit er at du heiter Henry, noko kona di fortel deg like etter ho har gjenoppliva deg. Berre nokon minutt seinare blir du skoten på og kona blir kidnappa. Den skuldige er Akan, ein mektig krigsherre med ein armé av soldatar, som planlegg å ta over verda. Noregspremiere: 08.04.2016. Amerikansk action / SCI-Fi med Sharlto Copley, Danila Kozlovsky, Haley Bennett, Andrey Dementiev, Dasha Charusha, Sveta Ustinova og Tim Roth. Regi: Ilya Naishuller. Tid: 1 t. 36 min. Aldersgrense: 15 år.

Torsdag 7. april 2016 • sogn avis

Kåseri om forfattar

Fredag 8. april kåserer Carl Laurits Lund Iversen Kåseri om forfattaren Finn Halvorsen sine barneår i Luster. Det skjer i Lustrabui. Det vert frammøte i preste­gardstunet for ei kort vandring i nærmiljøet, og høve til å kjøpa kaffi og noko attåt, opplyser arrangøren­Luster Sogelag.

luster:

Byr på bygdekafe

aurland: I dag, torsdag, vert det arrangert bygdekafe i Vassbygdi. Det skjer i ungdomshuset i bygda. Vassbygdi ungdomslag jobbar godt med å skapa liv i det kulturelle samlingshuset. No står bygdakafe på tur. – Huset er ope for alle, skriv arrangøren.

Programmet e nn

27. utgåva av Førdefestivalen

førde: Programmet

for Førdefestivalen er klart og sogningar bidreg med både spelemannslag, grenselause voggesongar og plateslepp. Førdefestivalen har sleppt programmet for den 27. utgåva av festivalen, og på lista over innslag er blant anna Gamlebanken Spelemannslag, Kari Malmanger og Tom Karlsrud & Håkon Høgemo, skriv festivalarrangørane i ei pressemelding.

På flukt

Fakta: Førdefestivalen

Syriske bøner

Kari Malmanger, i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, er kunstnarleg leiar for grenselause voggesongar – «Sulla meg litt du mamma mi». Festivalen har

• Festivalen er eitt av dei største fleirkulturelle arrangementa i Noreg, og den største festivalen for akustisk folkemusikk og verdsmusikk i Skandinavia. • Kvart år vert om lag tre hundre artistar frå heile verda presenterte gjennom kring nitti arrangement. • Totalt besøkstal er mellom 25 og 30 tusen per år. • Årets festival er den 27. i rekkja. • Kronprinsesse Mette-Marit er høg beskyttar av festivalen.

Med flukt som tema er det uråd å koma utanom Syria. Eit land der alle verdas religionar har levd fredeleg side om side i hundrevis av år, der konfliktane er av nyare dato, står det i pressemeldinga. – Det er verdt å tenkja på, og også verdt ein ny konsertproduksjon og rundebordskonferanse på ein internasjonal festival i Noreg, seier Bjørkum.

Folkemusikk: Etter å ha eksistert under Førdefestivalen. 

Årets kyrkjekonsert, syriske bøner, skal syna det rike musikalske og religiøse mangfaldet som ein gong var i Syria, men som no er pressa utanfor landegrensene, til Libanon, står det i pressemeldinga. I Byparken skal det arran-

The Boy – Sogndalspremiere! Den unge amerikanske barnevakten Greta har fått i oppdrag å passa det eldre paret Mr. & Mrs. Heelshire sin åtte år gamle gut, men dette er ikkje ein kva som helst gut. Guten Brahms er nemleg ei dokke. Etter å ha brote eit sett med strenge reglar, skjer det ei rekkje uhyggelege hendingar som gjer at Greta etter kvart byrjar å tru at dokka faktisk lever. Noregspremiere: 01.04.2016 Amerikansk grøssar. Skodespelarar: Lauren Cohan, Rupert Evans, Diana Hardcastle og James Russell. Regi: William Brent Bell. Tid: 1 t. 37 min. Friberg kino Grand Hotel Jungelboken Lærdal kino Mitt store fete greske bryllup 2

–V

starta eit prosjekt der eit utval innvandrarkvinner i Sunnfjord vert inviterte til å dela sine voggesongar. I Haarklousalen blir det intimkonsert med Håkon Høgemo og Tom Karlsrud, som også har plateslepp under festivalen. Gamlebanken Spelemannslag, med spelemenn frå Luster, Førde, Naustdal, Gaular og Jølster, stiller med folkemusikk. Tema for årets festival er «På flukt!». – Den kulturelle rikdomen og mangfaldet i land me høyrer om i samband med krig, konfliktar og naud er i fokus, seier direktør Hilde Bjørkum i pressemeldinga. Bjørkum vil syna den vakre i kulturen og musikken frå desse landa, og minna alle om at migrasjon til alle tider har påverka og utvikla samfunnet og kulturen kring oss, skriv Bjørkum i ei pressemelding.

Deler voggesongar

nn

Årdal kino Eddie the Eagle Den franske forbindelsen

Nordiske artistar: Tom Karlsrud & Håkon Høgemo er ein av fleire nordiske artistar som står på festivalprogrammet. (Foto: Presse)


Konsert og dans

Fredag inviterer Jostedal Spel- og dansarlag og Folkeakademiet i Luster til konsert med Rustad/Nilssen/Ranøyen. Det skjer på Eikum hotell på Hafslo. Etter konserten spelar lag og orkester frå Luster opp til dans, opplyser arrangøren.

luster:

13

nn Kultur nn

sogn avis • Torsdag 7. april 2016

På tur med turlaget

aurland: Aurland turlag har starta opp onsdagsturane. I går hadde dei Otternes som utgangspunkt. Neste onsdag er det lagt opp til tur frå Undredal til Langhuso, veka etter blir det rundtur i Flåm.

Syng og Dans med oss

aurland: Onsdag 20. april vert det song og dans i samfunnshuset i Aurland. Då byr Draumedamene inn til Syng og Dans med oss. Songkoret kjem, spelemannslaget kjem ... Kjem du? spør Draumedamene i omtalen av arrangementet.

er klart

Verdt å tenkja på

4. RUNDE TIPPELIGAEN

SOGNDAL HAUGESUND

som laust samansett lag i om lag ti år, vart Gamlebanken Spelemannslag formelt stifta i 2012. I juli spelar dei (Foto: Presse)

gerast sigøynarfest, der Romenga frå Ungarn og Mahala Rai Banda frå Romania syner fram romfolket sin musikk. Det vert også ekte gatesirkus frå Rajasthan, i form av Circus Raj. Tingingsverket til årets festivalutgåve er det Erlend Apneseth som står for. Verket har fått tittelen «Nattsongar», der han stiller nokre spørsmål om våre lokale musikktradisjonar.

– Varige spor Terje Isungset, verdas einaste ismusikar, samlar for fyrste gong kanadiske, russiske og samiske musikarar for å ska-

Hårek

pa eit eige ismusikk-univers. Det blir gjensyn med La Bottine Souriante. – La Bottine sette varige spor hjå publikum på den aller fyrste festivalen vår i 1990, og er eit omgrep i internasjonal folkemusikk, seier Bjørkum i pressemeldinga.

FREDAG 08. APRIL

KL. 19.00

Førdekonferansen «Kulturen si kraft i eit samfunn i endring» er tittelen på Førdekonferansen 2016. Her vert det stilt spørsmål om kulturen si rolle i tider med store samfunnsendringar. Gatesirkus: Circus Raj lagar Joar Offerdal Vatlestad joar@sognavis.no

FOSSHAUGANE CAMPUS

til gatesirkus med sjonglørar, sverdslukarar og balansekunstnarar. (Foto: Presse)

BLI MED PÅ SKI- OG FOTBALLFEST! FØREHANDSAL AV BILLETTAR sogndalfotball.ticketco.no og Statoil Sogndal


14

nn Kultur nn Allmenne føremål

Forsamlingshus

aurland: Som aktivitetstilskot til allmenne kulturføremål sette utvalet for omsorg, oppvekst og kultur av 134.000 kroner, og delte denne summen slik: Aurland Røde Kors 10.000 kroner, Aurland sanitetslag 4.000 kroner, Aurland songlag 8.000 kroner, Aurland jakt og fiskelag

Kulturmidlane til drift og utbetring av forsamlingshus og aktivitetsanlegg delte OOK-utvalet i Aurland slik: Aurland Røde Kors 8.000 kroner, Aurland jakt og fiskelag 8.000 kroner, Flåm samfunnshus 40.000 kroner, Undredal ungdomshus 8.000 kroner, Vassbygdi ungdomslag 8.000 kroner, Aurland ungdomslag 10.000 kroner, Aurland idrettslag 3.000 kroner, Gamleskulen i Vassbygdi 5.000 kroner og Ljom ungdomslag 10.000 kroner. aurland:

Måndag 11. juli 2016 • sogn avis

8.000 kroner, Aurland idrettslag 20.000 kroner, Aurland bridgeklubb 2.000 kroner, Aurland sogelag 10.000 kroner, Njardar vikinglag 5.000 kroner og gamleskulen i Vassbygdi 1.000 kroner.

4.000 kroner, Interessegruppa for friområdet i Flåm 14.000 kroner, Undredal ungdomslag 8.000 kroner, Aurland skyttarlag 20.000 kroner, Aurland spelemannslag 8.000 kroner, Flåm musikklag 10.000 kroner, Indre Sogn kystlag 2.000 kroner, Vassbygdi ungdomslag

Livleg parade: Indiske artistar sette farge på paraden. (Alle foto: Åsa H. Aaberge)

Fargerik folkefest i Fø nn

Musikk og dans

førde: Folk og musikk

frå heile verda var samla då Førdefestivalen gjekk av staben i helga.

Tema for årets festival var flukt, og arrangørane ynskte å visa kultur og musikk frå land mange gjerne forbind med krig, naud og konfliktar. – Flukt er eit aktuelt tema

nn

Engasjert publikum

som deltakarane og publikum responderte utruleg fint på, seier direktør for festivalen, Hilde Bjørkum.

Mykje publikum På opningskonserten vart scena fylt med musikk og dans frå land som Syria og Eritrea. – Det kom om lag 2000 på opningskonserten, ein av dei mest besøkte opningskonsertane nokon gong, seier Bjørkum. – Det er viktig for oss å visa

publikum ny og annleis musikk frå heile verda. Det er så mykje bra og spennande, som me er glade for å kunna introdusera for folk.

Ny musikk Bjørkum fortel at publikum har vist stor interesse og openheit. – Publikum er nysgjerrige. Det visar at ein ikkje berre treng å ha artistar ein veit folk likar eller kjenner til frå før,

nn

2.000 på opningsko

folk vil oppleva og oppdaga nye ting.

Samlast med musikk Arrangørane kunne presentera musikk og dans frå land som Tyrkia, Afghanistan, India Sri Lanka, Ungarn, Russland og Syria, for å nemna nokon. Tradisjonsrik musikk frå Noreg gjekk hand i hand med musikken frå alle verdas hjørne. På laurdags kveld spela Oda Bolstad frå Skjolden opp til

dans saman med Gamlebanken Spelemannslag. – Det er fint at heile verda kan samlast med musikken, seier Bolstad.

Folkefest i regnvêr Vêrgudane serverte regnvêr, men det stoppa ikkje den gode stemninga. Folk, musikk, dans og song ljoma gjennom Førdes gater då den fargerike festivalparaden gjekk frå Førdehuset til Elvetorget laurdag.


14

nn Kultur nn Allmenne føremål

Forsamlingshus

aurland: Som aktivitetstilskot til allmenne kulturføremål sette utvalet for omsorg, oppvekst og kultur av 134.000 kroner, og delte denne summen slik: Aurland Røde Kors 10.000 kroner, Aurland sanitetslag 4.000 kroner, Aurland songlag 8.000 kroner, Aurland jakt og fiskelag

Kulturmidlane til drift og utbetring av forsamlingshus og aktivitetsanlegg delte OOK-utvalet i Aurland slik: Aurland Røde Kors 8.000 kroner, Aurland jakt og fiskelag 8.000 kroner, Flåm samfunnshus 40.000 kroner, Undredal ungdomshus 8.000 kroner, Vassbygdi ungdomslag 8.000 kroner, Aurland ungdomslag 10.000 kroner, Aurland idrettslag 3.000 kroner, Gamleskulen i Vassbygdi 5.000 kroner og Ljom ungdomslag 10.000 kroner. aurland:

Måndag 11. juli 2016 • sogn avis

8.000 kroner, Aurland idrettslag 20.000 kroner, Aurland bridgeklubb 2.000 kroner, Aurland sogelag 10.000 kroner, Njardar vikinglag 5.000 kroner og gamleskulen i Vassbygdi 1.000 kroner.

4.000 kroner, Interessegruppa for friområdet i Flåm 14.000 kroner, Undredal ungdomslag 8.000 kroner, Aurland skyttarlag 20.000 kroner, Aurland spelemannslag 8.000 kroner, Flåm musikklag 10.000 kroner, Indre Sogn kystlag 2.000 kroner, Vassbygdi ungdomslag

Livleg parade: Indiske artistar sette farge på paraden. (Alle foto: Åsa H. Aaberge)

Fargerik folkefest i Fø nn

Musikk og dans

førde: Folk og musikk

frå heile verda var samla då Førdefestivalen gjekk av staben i helga.

Tema for årets festival var flukt, og arrangørane ynskte å visa kultur og musikk frå land mange gjerne forbind med krig, naud og konfliktar. – Flukt er eit aktuelt tema

nn

Engasjert publikum

som deltakarane og publikum responderte utruleg fint på, seier direktør for festivalen, Hilde Bjørkum.

Mykje publikum På opningskonserten vart scena fylt med musikk og dans frå land som Syria og Eritrea. – Det kom om lag 2000 på opningskonserten, ein av dei mest besøkte opningskonsertane nokon gong, seier Bjørkum. – Det er viktig for oss å visa

publikum ny og annleis musikk frå heile verda. Det er så mykje bra og spennande, som me er glade for å kunna introdusera for folk.

Ny musikk Bjørkum fortel at publikum har vist stor interesse og openheit. – Publikum er nysgjerrige. Det visar at ein ikkje berre treng å ha artistar ein veit folk likar eller kjenner til frå før,

nn

2.000 på opningsko

folk vil oppleva og oppdaga nye ting.

Samlast med musikk Arrangørane kunne presentera musikk og dans frå land som Tyrkia, Afghanistan, India Sri Lanka, Ungarn, Russland og Syria, for å nemna nokon. Tradisjonsrik musikk frå Noreg gjekk hand i hand med musikken frå alle verdas hjørne. På laurdags kveld spela Oda Bolstad frå Skjolden opp til

dans saman med Gamlebanken Spelemannslag. – Det er fint at heile verda kan samlast med musikken, seier Bolstad.

Folkefest i regnvêr Vêrgudane serverte regnvêr, men det stoppa ikkje den gode stemninga. Folk, musikk, dans og song ljoma gjennom Førdes gater då den fargerike festivalparaden gjekk frå Førdehuset til Elvetorget laurdag.


15

nn Kultur nn

sogn avis • Måndag 11. juli 2016

Arrangement

aurland: Kulturmidlane til særskilde arrangement delte OOK-utvalet slik: Draumedamene 13.000 kroner, Aurlandsmarknaden 5.000 kroner, Undredal ungdomslag 3.000 kroner, Aurland skyttarlag 3.000 kroner, Flåm musikklag 5.000 kroner, Indre Sogn kystlag 2.000 kroner, E-CO Rimstigen Opp 5.000 kroner, Vassbygdi ungdomslag 5.000 kroner og Njardar vikinglag 4.000 kroner.

Kulturmidlar

aurland: Utvalet for omsorg, oppvekst og kultur (OOK-utvalet) har delt ut til saman 330.000 kroner son kulturmidlar til lag og organisasjonar i Aurland. 45.000 kroner går til særskilde arrangement, 27.000 kroner til målretta ungdomstiltak, 134.000 kroner til allmenne kulturføremål, 100.000 kroner til drift og utbetring av forsamlingshus og aktivitetsanlegg og 16.000 kroner til leiaropplæring.

Vann med nynorsk

leikanger: Anja Dahle Øverbye debuterte i fjor med «Hundedagar». Under Oslo Comics Expo vart teikneserieromanen, som er på nynorsk, kåra til årets teikneserie, melder framtida. no. Hundedagar er ein sjølvbiografisk teikneserieroman der Øverbye skriv om oppvekten i Rauma.

Stemningsfull tungrock på nynorsk Skapa stemning: Musikk, dans og song skapa stemning i Førde.

Rytmar: Rytmar og song i paraden.

Førde

konsert

– Uansett vêr er det noko heilt spesielt når folk samlast slik og lagar folkefest i regnvêr, seier Bolstad.

Spelte til dans: Oda Bolstad frå Skjolden og Dagfrid Vallestad Brevik frå Førde spelte hardingfele med Gamlebanken Spelemannslag.

tivalen har lukkast med å nå ut i verda og samla den i Førde. –Me er veldig godt nøgde, og litt slitne, seier Bjørkum.

Godt nøgde Bjørkum fortel at arrangørane er stolte og glade over programmet. – Me har representert folk frå over alt. Det har vore heilt strålande, god stemning, og flotte artistar og publikum. Internasjonal presse har vist interesse for festivalen. Førdefes-

Åsa H. Aaberge aha@sognavis.no

Hårek

Som nynorskelskar blir eg alltid varm i hjarterota når eit band nyttar nynorsk. Blodsmak har verkeleg teke språket til seg, og gjort det til ein viktig del av uttrykket sitt. Saman med tunge gitarar, folketonar og ein kraftig vokal har dei levert eit godt stykke arbeid med eit knippe knakande gode låtar. cover: Gjennom Marg og bein frå Blodsmak Det er noko har eit friskt cover. spennande over vel å kalla for folkemetall. denne plata. Du «Under mørke tyrirot» putfår servert alt ifrå steintunge tar både munnharpe og eit riff til munnharpe, så det er nok å bita tennene i. Men det fandenivoldsk feleparti på menyen, så det er berre å riva eg likar best er harmonien på seg sekken og koma seg mellom vokalen og resten av på nærmaste fjell instrumenta. Vokamed ein gong. Follist Tom Ostad har ei ketonar finn du også stemme med eit godt godt innlemma i låta og breitt spekter, og «Mørkemann». kombinasjonen melOm du likar litt lom stemma hans og rolege låtar får du resten av lydbildet det også i form av gjer det heile litt «Finn kvila», som unikt. opplevast som ei natOpningslåta på talåt for vaksne og plata, «Fåfengt» gir vidarekomne. Vakker ein liten smakebit og skjør vokal finn på kva musikalsk meldar: Evig Lyt- du også her. univers Blodsmak Det finst mange held til i, med både tar er Patrick Kjøll Fardal. gode låtar på Gjenheftige riff og fennom Marg og Bein, men ikkje gjande refreng. Men det tek alle er like spennande. Det seg verkeleg opp i låtar som «Daud manns bøn» og «Bang blir kanskje litt repeterande til tider, og litt klisjéaktig. bang», den siste med eit Likevel, dette er ei kraftrefreng som kan gi ein støkk full plate med nokre fantasi kven som helst. Fantastisk tiske låtar, og eg trur alle feitt. vil finna noko dei kan nyte. I tilDifor vel eg å gi Gjennom legg til Musikk reindyrka Marg og bein ein sterk 4ar. Blodsmak – Gjennom Marg og Bein metall får du også servert 123 56 Patrick Kjøll Fardal det eg

4


10

nn Kultur nn

Tysdag 12. juli 2016 • sogn avis

Stolt festivaldirektør

Facebook framleis feriefavoritten

Eg er så stolt! Alle kan vere stolte over dette, strålar direktør Hilde Bjørkum, etter nok ein Førdefestival. Årets tingingsverk var signert den unge jølstringen Erlend Apneseth (biletet). «Eg vil gje dykk lyden av Førdefestivalen, forklarte han om tingingsverket «Nattsongar». «Utan denne festivalen veit eg ikkje om eg hadde vore musikar i det heile», fortel Apneseth i ei pressemelding. Bjørkum var litt usikker på om kulturrådet ville støtta oss i satsinga på ein så ung komponist, men ho forklarte dei at Erlend er eit unikt talent, og at me som festival har eit ansvar for å driva fram unge musikarar som han.

førde:

oslo: Nordmenn er aktive på sosiale medium sommaren gjennom. Facebook er framleis folkets favoritt, men Instagram og Snapchat tek innpå blant dei yngre, men det er lite som tyder på at Kongen av sosiale medium, Facebook blir vippa av trona førebels. Av dei som svarar at dei bruker sosiale medium i ferien, svarar heile 92 prosent at dei er på Facebook, etterfølgt av Snapchat med 44 prosent og Instagram med 40 prosent.

Sogning blir ny VEKAO-sjef nn

Fordel å vera lokal

nn

Dugnadsånd

sogndal: Ingvil

Loftesnes Kvåle (23) frå Sogndal blei i slutten av mai valt til å vera sjef for studentfestivalen VEKAO. – Eg gler meg stort til å ta ordentleg fatt på arbeidet, seier Ingvil om festivalen som finn stad 9. til 19. mars 2017.

Visste ho ville søkje Ingvil bestemte seg tidleg for å engasjera seg i studentmiljøet i Sogndal, då ho for to år sidan flytta heim att etter å ha budd i Bergen. – Dei to siste åra har eg vore sponsorsjef for VEKAO. Organisasjonsarbeidet gav meirsmak, så eg visste tidleg at eg ville søkja stillinga som VEKAO-sjef. Erfaringa frå tida som sponsorsjef har gitt meg god innsikt i korleis arbeidet med festivalen fungerer, og eg håpar og trur at eg vil gjera ein god jobb, seier Ingvil. Ho trur også det kan vera ein fordel å vera frå Sogndal. – Som lokal kjenner eg bygda og folka veldig godt, og det kan i alle fall ikkje vera ein ulempe. Eg merka spesielt at det var ein fordel dei to åra eg var sponsorsjef, seier ho.

Hektisk I tida fram til VEKAO går av stabelen, er det mykje som skal organiserast og gjerast. Kvåle skal kombinera sjefsvervet med tredje studieår på grunnskulelærarutdanninga. – Det blir nok hektisk og mykje arbeid i periodar, men eg er veldig strukturert og har trua på at det skal gå bra. Mest av alt er det kjekt å få vera med å forma eit slikt arrangement, og eg er spent på å sjå sluttresultatet, smiler ho.

Delegering Ingvil er heldigvis ikkje heilt åleine om å organisera VEKAO. Ho skal setja saman ein komité som skal jobba med festivalen, i tillegg til at det mellom anna er eigne booking-, sponsor- og mediesjefar.

ny vekaO-sjef: Ingvil Loftesnes Kvåle (23) håpar å laga ein festival som fell i smak hjå alle.

– Oppgåva mi blir å sjå over at alt er på stell, samt å vera ein ytre representant for festivalen, som held kontakt med dei ulike bidragsytande aktørane.

Stor festival VEKAO har med tida blitt ein stor studentfestival i Noreg, med mellom fem og sju tusen vitjande personar. Dei siste åra har festivalen mellom anna husa artistar som Turboneger, Karpe Diem og Nico og Vinz. Kva band og artistar som vil gjesta studenthuset Meieriet under festivalen i 2017 er framleis ikkje klart, men Ingvil lovar at programmet vil bli variert. – Det vil bli ulike dagsarrangement og konsertar kvar dag. Målet er at alle skal finna eit arrangement som fell i smak. I tillegg tykkjer me det er viktig at me har minst ein konsert som appellerer til lokale ikkje-studentar, for også

å inkludera lokalbefolkninga, forklarar ho.

Dugnadsarbeid VEKAO kjem i stand på fullstendig frivillig basis, og arrangementet er difor avhengig av at mange studentar tek på seg litt dugnadsarbeid. – Det er ein fantastisk god dugnadsånd på Meieriet. Alle involverte har veldig god innstilling, og det er aldri eit problem å få tak i folk når det

Hårek

trengst. I år var det 140 personar som jobba frivillig under VEKAO, og eg vonar det blir like mange neste år, seier Ingvil. I tida framover kjem Ingvil og resten av VEKAO-gjengen til å vera aktive på sosiale medium og på stands under fadderveka, for å prøva å rekruttera så mange studentar som mogleg til å engasjera seg i studentmiljøet og VEKAO. – Me er nøydde til å vera

synlege heile året for å oppretthalda engasjementet rundt VEKAO, seier Ingvil, som også legg til at ho vil anbefala alle til å involvera seg. – Alt organisasjonsarbeid er god erfaring å ha med seg vidare i livet, og ein får også attest på det frivillege arbeidet ein gjer, avsluttar ho. Trine Smedbold trine@sognavis.no


13

nn Kultur nn

sogn avis • Onsdag 13. juli 2016

Protesthorn til Øya

Byrjar slåtten

De Heibergske Samlinger- Sogn Folkemuseum startar slåttonna i dag og ynskjer velkomne til slåttedag på museet. Fleire slåttekarar kjem og det er stor aktivitet på garden. Gjestekokkar denne ettermiddagen er Fjærland Fjordstue Hotell og museet held fram med gjestekokkar i kafeen på onsdagane framover sommaren. sogndal:

Geir Hjetland laga for nokre år tilbake installasjonen Desibel. No skal den store konstruksjonen til Øyafestivalen, melder Firda. Avisa skriv at lydhornet vart laga i protest mot fjorddeponiet i Førdefjorden og skal bada hovudstaden i lyd under Øyafestivalen. Torkil Sandsund frå Dale er produsent og finansierte prosjektet, som vart laga til Vevringutstillinga i 2009 som ein protest mot fjorddeponiet.

balestrand:

Verd kvar festivalkrone førde: Tingingsverket

hardingfelespelar Erlend Apneseth laga til Førdefestivalen var verd kvar krone meiner festivalsjef Hilde Bjørkum. – Å løfta fram unge musikarar med eit slikt talent er veldig viktig, seier ho til Firda. Jølstringen Apneseth framførte verket Nattsongar laurdag og fortel til avisa at festivalen har betydd mykje for han personleg og musikalsk. – Så det er utruleg stas å få skriva musikk til festivalen, seier han.

konsertlokalet: Jørn Hoel skal spela i hotellhagen på laurdag.

Satsar på Skjolden nn Utekonsertar skjolden: Skjolden

Hotel og Skjolden Bryggje skal i sommar arrangera kvar sin utekonsert. – Me vil syna fram Skjolden som destinasjon, seier eigar og dagleg leiar på Skjolden Hotel, Siri Dalehaug, om konserten dei skal halda ute i hotellhagen.

Mellom fjord og fjell Jørn Hoel kjem til Skjolden for å spela i vakre omgjevnader laurdag 16. juli. – Når me har ei så fantastisk utsikt frå hotellhagen, må me nytta den. Skjolden er ei perle heilt inst i Sognefjorden omringa av flotte fjell og ein vakker fjord, så då lyt me inkorporera mest mogleg av naturen i arrangementa våre, seier Dalehaug. Sjølv om vêret har mykje å seia for utekonsertar, trur ikkje Dalehaug det blir noko problem om det skulle regna. – Me er fleksible, og kan flytta konserten innomhus

nn Jørn

dersom vêret skulle verta for gale, seier ho. Dalehaug og Skjolden Hotel har allereie litt erfaring med konsertarrangering – både Heine Totland, Arne Hovda og Roger Allan Ivin har spelt på hotellet før.

Eidsvåg på kaien Det er ikkje berre Jørn Hoel som vitjar Skjolden i sommar. Også Bjørn Eidsvåg tek turen, og skal spela på cruiseskipskaia fredag 12. august. – Dette er første gong me arrangerer ein konsert. Me fann ut at me ville prøva å bruka cruiseskipskaia som konsertlokale, og vonar at det går bra, seier dagleg leiar ved Skjolden Bryggje, Linda Helen Gjerdingen. I tillegg til konsert med Eidsvåg, blir det også bryggjedans med bandet Ivory same kvelden.

Stor skaparvilje Trass i at Skjolden er ei lita bygd med kring 300 innbyggjarar, skjer det mykje der – især om sommaren.

Hoel og Bjørn Eidsvåg

Linda forklarar at alle som driv verksemder i Skjolden spelar på lag, og at skaparvilja er stor. Ein kan få tak i det aller meste i den vesle bygda, frå gourmetmat på hotellet til pubmat på bryggja. – Me ynskjer alle å skapa noko her, og samtlege aktørar samarbeidar og gjer sitt for å setja Skjolden på kartet. Ein konsert er difor eit godt utgangspunkt, då musikk og dans famnar vidt og kan trekkje folk i alle aldrar, seier ho.

Haustplanar Sjølv om Skjolden er spesielt livleg om sommaren, har Dale-

Hårek

haug på Skjolden Hotel også planar for arrangement utover hausten. – Me har nett kjøpt eit nytt flygel til hotellet, og vonar å halda småkonsertar innandørs etter at sommaren er over dersom interessa er der, seier Siri.

Treige sogningar Og det er interessa det står på – Dalehaug forklarar at sogningar kan vera litt treige til å kjøpa billettar. – Håpet er at lokale menneskje frå ulike bygder og kommunar tek turen til Skjolden for å få med seg konserten på laurdag, seier ho.

Dei to utekonsertane gjev også dei mange turistane gode moglegheiter til å få oppleva to musikalske nasjonalskattar i naturskjønne omgjevnader. – 2016 er på bakgrunn av den svake kronekursen eit gullår i norsk turistindustri, og Skjolden Bryggje var fullbooka allereie i februar, seier Gjerdingen. Ho vonar at lokale så vel som turistar tek turen til cruiseskipskaia i august.

Trine Smedbold trine@sognavis.no


Live Review | Førde Traditional and World Music Festival, July 6-10 Posted on July 13th, 2016 in Recent posts by Simon Broughton.

With 300 artists from 30 countries, Førde is the biggest festival of folk and world music in Scandinavia. Simon Broughton was at the latest edition, which finished on Sunday, July 10 (Photos courtesy of Førde Festival) Førde, a small town of 14,000 people in the west of Norway, is surrounded by mountains, waterfalls and fjords. So it’s a spectacular location for a festival and some of the Førde Festival’s concerts are in farmyards, wooden cottages and on mountain tops. As a broad theme, the festival took the idea of ‘Flight’, reflecting the unprecedented movement of refugees in the world, and that is something I will look at in the next issue of Songlines, out August 26. But, from Førde itself, here are some personal highlights of the 27th edition of the festival. One of the most atmospheric locations is the Jølster Museum, a collection of traditional wooden houses, not far from Førde. The small rooms only fit 30 or 40 people, so the concerts were acoustic and intimate. At different locations between 11pm and 2am – when the summer night is more or less dark – you could find music from Norway, Finland, Spain, Tuva, Kenya and Malawi. I just dived in at random and struck lucky. In one of the smallest cottages a couple of old gents in trilbies were playing Hardanger fiddle and the


guitar-like mandola. The room was packed and pretty dark, but I found a place on the floor and could make out the neat white beard of the fiddler and catch the light glinting on the mother-of-pearl on the fingerboard. The musicians’ smiles suggested they knew each other well.

I only discovered afterwards that this was one of the most-loved duos in Scandinavian folk music: Gunnar Stubseid, from Norway, on Hardanger fiddle and Ale Möller, from Sweden, on mandola (pictured right). They first met in 1986 and started playing in this novel combination. Stubseid comes from Setesdal region where the most rugged Hardanger fiddle music is found, but here the sound was softened by the plucked strings of the mandola. The acoustic of the wooden room was perfect for this music and the tapping of the two gents’ feet on the wooden floor was the ideal accompaniment. The cyclical, trance-like tunes draw you in and you hardly know whether five or 25 minutes have passed. You can imagine long evenings enjoying music like this a couple of centuries ago. The contrast between the rustic simplicity of the Jølster houses and the main venue at the Førdehuset cultural centre is striking. Here the large hall has dramatic lighting, screens, graphics and a slick live video cut of the concerts. The big crowd-pleasers were Sephardic singer Mor Karbasi, who brings drama and theatricality to her songs in Ladino, Moroccan Berber and Hebrew, and the magnificent French Canadian band La Bottine Souriante (pictured right), who have been active, with different line-ups, since 1976. They’re a force


of nature with their trademark foot-percussion, fiddles, accordion and a powerful horn section.

In a get-up-and-have-a-Balkan-party way, the double-bill of Romanian and Hungarian Gypsy music from Mahala Rai Banda and Romengo was stunning. This was music that comes from very deep Romani roots – and tied perfectly into the migration theme of the festival. With the singing of Romengo’s petite but powerful Mónika Lakatos, it drove the audience into a dancing frenzy. The Scandinavian band to look out for are Denmark’s Dreamers Circus – three young guys on fiddle, mandolin and accordion. There is charisma, talent and a powerful performance onstage. The most memorable performance was the premiere of Arctic Ice Music, by the world’s only ‘ice musician,’ Terje Isungset. He literally plays trumpets, xylophone, chimes and drums made out of ice. But however extraordinary and beautiful that is, there are limitations to what ice can do. So here he was working with Sami and Inuit singers from the Arctic plus Tuvan throat singer Radik Tyulyush, which brought in an awesome sonic landscape, created in just three days.


To play his instruments, Isungset wore a furry hood, thick sweater and gloves. I don’t know whether he’s sponsored by a Norwegian sweater company, but he’s missing a trick if not. During the show, Isungset had an ice helper (his daughter) bring instruments on, unpack bars of ice so they were ready to be played and remove them before they melt. It was a logistical choreography. “The concert is about human beings relation to nature and how to live with it,” he said to me before the show. “The Inuits really know how to live in the ice and this generated the idea for the concert.” Isungset’s contribution was largely percussive, with incredibly delicate sounds from tapping ice rods while stepping in crushed ice, to more melodic sounds from his ice xylophone. The latter is essentially like a balafon, but while the balafon evokes the dryness of the desert, Isungset’s iceophone sounds fluid. The singers added layers of texture and melody. The Inuit singers brought the breathy, rhythmic sound of katajjaq; the Sami singers add more ethereal joiks; and Radik Tyulyush produces a deep pulsing growl. One of the Sami singers, Sara Marielle Gaup Beaska told me she was performing joiks about nature, animals, the wind and “one from Finland about the Russians colonising Sami land and your feelings knowing it will be destroyed.” The various layers, textures and otherworldly sounds seemed like listening to an aural equivalent of the Northern Lights. Glorious, beautiful, but elusive. It is something that deserves to be seen around the world because it’s not only inspirational music, but there’s a powerful message in there as well.

Tags: Ale Möller, forde festival, Gunnar Stubseid, ice music, la bottine souriante, Mahala Rai Band, mor karbasi,norway, Romengo, Terje Isungset


måndag

11.07

N r . 1 57 ■ V ek e 28 2016 ■ L au s s a l k r 30,- ■ 9 9. å rg a n g

Verdt kvar ei festivalkrone

Ein kan bli skulda for å etablere eit kalifat Synspunkt side 10 og 11

firda.no

●●Signerte for Stabæk

Førde-spelar til tippeligaklubb

Simen Lillevik er klar for å spele mot dei beste. – Det er dette eg jobba for heile livet. Side 12 ●●bustadbygging

Vil samarbeide med private

Steinar Dvergsdal skal bygge leilegheiter, og Anders Sægrov (H) vil samarbeide. Side 2 ●●firda ung

Brukte eit halvt år på å sjå verda

To unge jenter frå Førde jobba eit halvt år for å få råd til å reise verda rundt.  Side 8–9 ●●feiring

tingingsverk: I om lag eitt år har Erlend Apneseth jobba med konserten han framførte under Førdefestivalen. pressefoto

førdefestivalen: Tingingsverket Erlend Apneseth framførte under Før-

defestivalen var verdt kvar ei krone, meiner festivaldirektøren: – Å løfte fram unge musikarar med eit slikt talent er veldig viktig, seier Hilde Bjørkum, som fortel om fulle konsertsalar og fabelaktig stemning under helgas arrangement. sidene 4,5, 6, 17 og 24

Feira dagen så høgt dei kom

Etter å ha vore gifte i 30 år bestemte Anita Øygard og Lars Erik Reksten seg for å feire skikkeleg. Side 7


6

nyheiter

Fryktar sommarulykkene

Trafikk: – Sommaren har fått ein røff start, i juni omkom 16 på norske vegar. Arianrhod Engebø

arianrhod.engebo@firda.no 951 46 513

Fleire ulykker: Det skjer flest i løpet av sommarmånadane

Firda

Måndag 11. juli 2016

Det er sju fleire enn i fjor. I tillegg omkom heile seks personar som følge av trafikkulykker berre fire dagar inn i juli månad. Det skriv Vegvesenet i ei

pressemelding der dei vil oppmode folk til å vere ekstra forsiktige når dei ferdast i trafikken i sommar, ettersom ein av tre dødsulykker på norske vegar skjer i sommarmånadane. I pressemeldinga kjem det fram at Vegvesenet forventar rundt 1700 trafikkulykker i løpet av sommaren, med tal på så mykje som 50 drepne og 2000 skadde. Med ein statistikk som

viser at heile 63 personar har allereie mista livet på norske vegar så langt i år, noko som er 16 fleire enn på same tid i fjor, fryktar Vegvesenet av talet på trafikkulykker denne sommaren kan bli høge. Tala frå denne sommaren visar at menn i alderen 45–64 år er spesielt utsette. Vegvesenet ser inga direkte forklaring på kvifor det har vore

fleire trafikkulykker i år, men at auka trafikk gir auka risiko. – Dei typiske sommarulykkene er prega av høg fart i forhold til fartsgrensa, noko som kan gi fleire ulykker med alvorlege utfall, skriv Vegvesenet. Kombinasjonen av auka trafikk og høg fart, kan resultere i blant anna frontkollisjonar og utforkøyringar med auka risiko for skade og dødsfall.

Tre på konsert Kva meiner publikum om tingingsverket «Nattsongar» av Erlend Apneseth?

Siv Omdal, Stavanger – Det var ein fantastisk vakker konsert og ei stor oppleving. Eg følte eg var ute på ei reise der ein var innom mange land. Dei må jo berre bli verdskjente desse her!

Gro Marie Svidal, Jølster – Eit kjempefint og vakkert verk der han har prøvd å fange lydlandskapet. Det var mykje eg kjende meg att i. Det var flotte melodilinjer som han har

GØY PÅ SCENA: Det var tydeleg at Erlend Apneseth og bandet hadde det kjekt under konserten. T.h: Ole Morten Vågan på kontrabass, Erik Rydvall på nyckelharpe og Stein Urheim på gitar. Bandet hadde også med seg Hans Hulbækm på perkusjon.pressefoto

– Det vakraste eg har høyrt

KULTUR: Lovorda ville ingen ende ta etter at Erlend Apneseth framførte det han meiner er lyden av Førdefestivalen. Astrid Iren Solheim astrid.solheim@firda.no 911 49 816

Einar Brandshaug, Sogndal – Åh, arme mann, kva eg meiner om konserten? Det var veldig flott, vakkert og gripande. Det var frå storm til stille. Det var rett og slett ei innsprøyting for sjela.

– Det var det vakraste eg har høyrt! Erlend Apneseth (25) smiler og takkar kvinna som er på veg ut etter konserten laurdag. I ein time har jølstringen og fire andre musikarar trollbunde publikumet i Førdehuset. Og no når tonane frå hardingfele, kontrabass, perkusjon, nyckelharpe og gitar har stilna hen og Apneseth takkar for seg, er det berre lovord å høyre. – Så fantastisk! Det kunne

ikkje blitt betre. Men no er eg sliten, ler Torill Faleide i Førdefestivalen og gir han ein klem. – Det er eg også, smiler jølstringen tilbake. Det vankar også klem og gratulasjonar frå sambygdingane Gro Marie Svidal og Synnøve Bjørset, også dei kjente musikarar på hardingfele. Apneseth er i toppsjiktet av hardingfelespelarar i Norge og gjeve ut to plater som begge har fått knallkritikk.

Bestillingsverk Apneseth var spent før han gjekk på scena denne laurdagsettermiddagen for å vise fram tingingsverket «Nattsongar» som han har produsert til Førdefestivalen. – Eg hadde det veldig gøy på scena. Vi i bandet hadde ein fin flyt, og det kan jo nesten ikkje gå gale når eg har så fantastiske

Kva er så lyden av festivalen? Dette er mitt svar. Og svaret til Apneseth var alt frå dei skjøre, vakre feletonane, til dei meir leikne melodiane der ein nærast sat og hoppa i stolen. Låtar som fekk deg til å føle at du var i ulike verdshjørner og som fekk deg i mange ulike stemningar.

Imponerte direktøren nøgd: Ein glad og litt sliten jølstring etter konserten. musikarar med meg, seier Apneseth til Firda. Frå scena fortalde jølstringen om det sterke forholdet han har til Førdefestivalen. – Det har betydd utruleg mykje for meg personleg og musikalsk. Så det er utruleg stas å få skrive musikk til festivalen.

Festivaldirektør Hilde Bjørkum syntest tingingsverket var fantastisk. Ho var veldig imponert. – Det var heilt utruleg bra. Å løfte fram musikarar som han og gi dei nye moglegheiter til å lage musikk er veldig viktig. – Var det verdt pengane? – Åh ja, er du gal? Det var verdt mykje meir enn det vi betalte, seier Bjørkum som håper tingingsverket kan bli plate. – Det var utruleg bra jobba og ein veldig flott lyd av festivalen.


6

nyheiter

Måndag 4. juli 2016

Firda

og trua Hawking i årevis, og skal ha reist på festivalen på Tenerife for å vere i nærleiken av han. Kvinna vart arrestert onsdag på hotellet der ho budde. På rommet hennar fann politiet notat om Hawkings private bustad og arbeidsplass, detaljerte opplysningar om Hawkings sine bevegelsar og planar for korleis han skulle drepast. Motivet bak truslane skal vere at Hawking nektar for Gud sin eksistens. Kvinna skal ha erkjent forholda.

Lagmannsretten i Arona har dømt Florø-kvinna til fire månadar i fengsel, men ifølgje avisa La Opinion slepp ho å sone i fengsel, med mindre ho gjer ei ny straffbar handling i løpet av to år og reiser tilbake til Norge laurdag. Ho er også dømd til å halde seg på minst 500 meters avstand frå Hawking og har forbod mot å kommunisere med han dei neste åtte månadane.

Dømd for drapstruslar mot Stephen Hawking

KRIM: Kvinna frå Flora i 30-åra er dømd for å sendt over 100 drapstruslar til den britiske fysikaren. Cecilie Brendehaug Rysjedal (Cecilie.Rysjedal@firda.no) 908 27 219

Dette melder Canariajournalen.no på fredag. Den kjende fysikaren og matematikaren, Stephen Hawking, er denne veka på besøk under vitskaps- og kulturfestiva-

len Starmus i Arona på Tenerife. På måndag skal han ha motteke over 100 truslar med orda «Eg skal drepe deg», «Eg er svært nær deg, og eg har tenkt å drepe deg» og liknande truslar til si e-postadresse frå ei kvinne. Ifølgje Canariajournalen er kvinna busett i Florø, og ho skal også ha lagt ut truslar på Twitter-sida hans. Det skal ha vore sønene til Hawking som oppdaga meldingane. Ifølgje Canariajournalen skal kvinna ha trakassert

Erlend (25) fekk frie tøyler til å lage sin eigen konsert til Førdefestivalen

– Ei tillitserklæring FØRDE: Erlend (25) fekk frie tøyler til å lage sin eigen konsert til Førdefestivalen. Om ei veke kan du høyre resultatet. Ivar Bruvik Sætre ivar.setre@firda.no 482 23 951

– Eg tenkte først og fremst at dette er ei veldig fin moglegheit til å lage ny musikk, og ei tillitserklæring frå festivalen. Det seier hardingfeletalentet Erlend Apneseth (25) frå Jølster. For litt over eit år sidan fekk han ein førespurnad dei fleste musikarar lengtar etter: eit bestillingsverk. Det vil seie å lage ein skreddarsydd konsert til ei anledning, i dette tilfellet Førdefestivalen. Etter eit drygt år med jamn jobbing skal resultatet presenterast laurdag 9. juli i Festsalen i Førdehuset.

Nattkonsert på dagtid – Eg har stått ganske fritt eigentleg. Min intensjon har vore å lage ein slags hyllest til festivalen, og destillere mine opplevingar frå den og gripe essensen av festivalen, seier han. 25-åringen frå Jølster seier han praktisk talt har vakse opp på Førdefestivalen. Han har vore på konsertane sidan han var liten, og i 2010 var han vore gjennom talentprosjektet deira. Med utgangspunkt i sin oppvekst med folkemusikk, har han sidan bevega seg mot jazz og samtidsmusikk. Han har mottatt ei rekke prisar og stipend for musikken sin, og lever no fullt og heilt som musikar. – Og kva er det du har laga? – Det er vanskeleg å seie heilt konkret. Ein må nesten berre høyre det, seier han. Men den hemmelegheitsfulle mannen kan røpe at produktet skal famne breitt, og at han skal dykke ned i ulike retningar av verdsmusikken. Men han dykkar ikkje åleine. Saman med seg på scena kjem han til å ha Erik Rydvall, Ole Morten Vågan, Hans Hulbækmo og Stein Urheim. – Eg har spelt inn alle låtane,

Eigen konsertvri: Jølstringen Erlend Apneseth bur i Ål, saman med kjærasten sin. Men kommande onsdag går turen heim til Jølster.og sendt opptak og idear til musikarane. Men eg har ikkje fått øvd med dei før heilt nyleg, seier han. Og konserten dei no øver inn for fullt, er døypt «Nattsongar». Til trass for dette begynner konserten klokka 13:30, midt på lysaste dagen. – Hehe, det er nok ikkje eg rår over tidspunktet. Men vi skal nok greie å ta med publikum ut av dagen og inn i natta, seier han.

Støtte frå Kulturrådet Festivaldirektør Hilde Bjørkum synest det er kjempestas å få konsert med Apneseth på programmet. – Vi må løfte fram openberre talent som kjem frå vår eigen region, og Erlend har jo vakse opp med festivalen, seier ho.

Foto: Oddleiv Apneseth

Men for å realisere dette bestillingsverket var Bjørkum avhengig av midlar frå Kulturrådet. – Det er svært vanskeleg å komme gjennom nålauget, og få støtte til å lage bestillingsverk. Men eg argumenterte for at dette er ein dyktig musikar, sjølv om han framleis er ung og ikkje har noko formell utdanning. Og det gjekk gjennom, seier ho. Festivaldirektøren gler seg no veldig til å sjå det endelege produktet, sjølv om ho innrømmer at ho ikkje veit korleis det høyrest ut. – Men han er ein kreativ type, så dette blir spennande.

Hjarteprosjekt: Festivaldirektør Hilde Bjørkum ser på talentprosjektet som Apneseth var med på i 2010 som sitt hjarteprosjekt. Gjennom prosjektet får unge talent lage musikk med musikarar frå andre land. Saman får dei opptre under festivalen, for å deretter reise på «returbesøk» til eit av deltakarlanda i prosjektet. Arkivfoto


Firda Ansv. redaktør

nyheiter

Onsdag 13. juli 2016 utviklingsredaktør

nyheitsredaktør

Adresser på nett: Send inn video: firda.no/lesarvideo

Yngve Årdal 911 49 805 yngve.ardal@firda.no

Eirik Grane 911 49 808 eirik.grane@firda.no

Trond Jan Grimeland 911 49 804 trond.jan.grimeland@firda.no

Facebook: facebook.com/ firdamedia Twitter: @firdamedia Instagram: @firdamedia

3

No er adressene i Askvoll vedtekne

Askvoll: Bur du i Dalsfjordvegen, Førdefjordvegen eller Follevågvegen? Eller ein heilt annan veg? No kan du som bur i Askvoll finne ut av det. Formannskapet har vedteke namn og skrivemåte for namna i adresseparsellane i kommunen. Dersom du vil finne ut kva vegadresse du sjølv eller andre kjem til å få, så ligg desse ute på Askvoll kommune sine heimesider. Du kan også få sjå dei på kommunehuset. Det er ingen klagerett på namnevalet, så no er det endeleg bestemt.

STOLT OG NØGD: Festivaldirektør Hilde Bjørkum var letta og glad søndag etter ein festival som har gått heilt etter planen. 

Foto: Arve Ullebø

26.000 tok turen på årets festival FØRDE: Trass i ein liten nedgang i besøkande, er Hilde Bjørkum stornøgd med årets Førdefestival. Astrid Iren Solheim astrid.solheim@firda.no 911 49 821

FARTSGRENSER: Innbyggarane i Slåttebakkane og Midtlia vil at 50-sona (markert i blå) skal bli utvida slik at den inkluderer det som i dag er 70-sone (markert i raudt). Styret i grendalaget og burettslaga meiner at dette er naturleg . at anbefalt fart i svingen opp mot Slåttebakkane (markert i gult) er 20 km/t.

sone på E39 kjem oss i møte. Dersom ei vegstrekning er uoversiktleg skal farten reduserast og her er det uoversiktleg, seier han.

Ser på saka igjen Vigdis Lobenz, seksjonssjef i Plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen, Region Vest, seier at det ikkje er meininga å verke avvisande: – Vi ønsker ikkje å framstå som arrogante. Vi prøver å behandle søknadar fagleg godt og i denne saka har vi gjort ganske mykje registreringsarbeid før vi har gitt eit svar. Det er veldig beklageleg dersom dette blir oppfatta som arrogant. Vi øn-

BEKLAGER: Seksjonssjef

Vigdis Lobenz.

sker å vere saklege og gi gode svar tilbake til dei som søker. I avslaget av søknaden hadde Vegvesenet gjennomført målingar av trafikkmengd, støynivå og kor mange som brukte undergangen ved krysset. Lobenz seier at dei etter ferien kjem til å gå i dialog med grendelaget og burettslaga i Slåttebakkane og Midtlia: – Sånn som ting har blitt no trur eg det er veldig lurt at vi tek eit møte og har ein munnleg dialog med grendelaget og burettslaga. Når ferieavviklinga er over vil vi sjå på saka igjen og ta kontakt med grendelaget og dei skal få eit svar tilbake.

– Vi er veldig nøgde! I år har alt glidd så vanvitig bra. Det seier festivaldirektør Hilde Bjørkum. Ho kan opplyse at årets festival hadde om lag 26.000 besøkande. – Det er litt mindre enn i fjor, då det var 28.000. Grunnen er at regnet førte til færre på gratisarrangementa. Så vi er supernøgde, seier ho.

Mange trassa vêret – Det har vore fulle hus og fantastisk stemning, rett og slett ein heilt fabelaktiv festival. Eg er veldig stolt over at vi valde det temaet vi gjorde, det er aktuelt og viktig. Årets tema var nemleg flukt. Bjørkum kan skryte av rekordoppmøte under opningskonserten. Nærare 2000 publikummarar gjorde den til ein av dei mest besøkte opningskonsertane nokon gong. Til samanlikning var dette talet 1600 i fjor. – På festivalfrukosten var talet på besøkande truleg rundt 1200, sjølv om vi ikkje tel, seier ho. Ho fortel at vêret, naturleg nok, påverkar utearrangementa mest. Likevel valde rundt 120 fjellskodde musikkinteresserte å møte opp på konserten på Hafstadfjellet, trass gråvêr og tåke. Bjørkum følte at konsertane greidde å fokusere på det som var tanken bak årets Flukt-tema: Å komme kvarandre nær-

are som menneske. Å sjå menneska bak tala. Festivaldirektøren dreg særleg fram bestillingsverket til Erlend Apneseth som særleg flott. – Eg var veldig imponert. Det var berre fantastisk! Med 250 personar fylte Apneseth Festsalen i Førdehuset til ekstrastolar måtte hentast fram. Bjørkum seier at å gi unge og talentfulle musikarar moglegheiter som dette, er veldig viktig for festivalen.

– Verdas beste stab! Ho syner også til Artic Ice Music – konserten med Terje Isungset. Saman med festivalen har han utvikla ein ny produksjon, noko festivaldirektøren synest er svært viktig. – Å gi norske musikarar moglegheit til å komme saman med toppmusikarar frå heile verda er veldig flott. Då gir vi også norske musikarar moglegheiter i ein internasjonal kontekst. 350 frivillige har vore med under festivalen, som hadde siste dag søndag: – Vi har jo verdas beste festivalstab. Dei er så kompetente og hardtarbeidande. Vi har ein utruleg styrke i desse, seie Bjørkum. Men sjølv om årets festival no er slutt, fortel Bjørkum at ho allereie er godt i gang med å planlegge den neste. –Har du tenkt over neste års tema allereie? – Eg har tenkt ganske mykje på det, men det får ikkje du vite enno, seier ho lurt, og lovar å bli meir konkret til hausten.


4

| Kultur |

mandag 11. juli 2016

Erlend Apneseth (oppe t.v.), Erik Rydvall, Hans Hulbækmo, Stein Urheim (under t.v.) og Ole Morten Vågan sto bak årets bestillingsverk. ALLE FOTO: ODDLEIV APNESETH

Unge talentfulle norske utøvere preget den internasjonale Førdefestivalen, som ble avsluttet i går. Bergens Tidendes journalist er imponert over artistene. Her oppsummerer han høydepunktene.

Nordmenn toppet verdensfestival å åFESTIVAL Selv uten internasjonale stjernenavn på programmet har den 27. Førdefestivalen levert nok en kvalitets­mønstring av tradisjons­musikk fra flere verdensdeler. Jan H. Landro Førde

Kanskje ikke helt på nivå med de to foregående årene, men likevel. Høydepunktene har ikke vært færre, og gledelig nok har unge, uvanlig talentfulle norske utøvere stått for noen av disse. Den røde tråden gjennom festivalen har vært kulturell sammensmelting, musikalske møter på tvers av tradisjoner og sjangrer, tidligere ukjente konstellasjoner av utøvere og instrumenter og internasjonal forbrødring i en grenseløs verden. Igjen har Førdefestivalen stolt levd opp til sine kulturelle forpliktelser. Et viktig uttrykk for denne tanke­gangen er det årlige talentprogrammet, hvor unge utøvere fra Norge og et par land i andre verdensdeler inviteres til en ukes samspill og kurs med dyktige in-

struktører, så gir de en konsert og får delta på den store gallakonserten. I år kom de utenlandske gjestene fra Kenya og Malawi. Multitalent

I et program med så stor variasjon og bredde er det selvsagt umulig å kåre «vinnere», men det som har gjort sterkest inntrykk på meg, og tydeligvis på flere andre, er soloforestillingen Stilt trør kvinner i sørgedans. I sentrum står multitalentet Margit Myhr fra Ål i Hallingdal, som for øvrig var en del av talentprogrammet i 2009. Med manus av Eldgrim Springgard og regi av Leif Stinnerbom presenterer hun tre autentiske kvinneskjebner fra ulike århundre, varierende fra det sørgelige via det dramatisk-tragiske til det dypt tragiske. Vekten ligger på disse kvinnenes tanker og drømmer og den maktesløsheten de må ha opplevd. 26-åringen er en dyktig skuespiller og forteller, i tillegg synger og kveder hun og trakterer lyre og langeleik. Presentasjonen er utsøkt og så kontrollert ned til minste bevegelse og tone; Margit Myhr stoler fullt og helt på fortellingenes iboende styrke og trenger ikke legge noe til. Det går år

Margit Myhr fra Ål i Hallingdal er et multitalent og leverte soloforestillingen Stilt trør kvinner i sørgedans.

mellom hver gang vi ser en slik stillferdig og sterk formidling. Bestillingsverket

Kjæresten hennes ligger ikke langt etter. 25 år gamle Erlend Apneseth hadde skrevet årets bestillingsverk, som han fremførte sammen med Hans Hulbækmo (perkusjon), Ole Morten Vågan (bass), Erik Rydvall (nøkkelharpe) og Stein Urheim (gitar). Det var formet som en hyllest til Førdefestivalen, som har gitt ham så mange musikalske impulser, og var en bortimot timelang reise gjennom kulturer, tradisjoner og

genre som har preget festivalen. Bunnplanken er folkemusikken, den ligger hele tiden under, men spennet i uttrykkene er stort – riktig nok med mindre jazzpreg enn den nyeste platen hans kunne innvarsle. Aller best syns jeg dette er når Apneseth og musikerne beveger seg bort fra det gjenkjennelige og tar oss inn i landskap det er vanskelig å definere og sette ord på. Nattsongar er et verk som absolutt tåler gjenhør. Nye dimensjoner

Nevnes må også Silje Onstad Hålien fra Valdres, som i sin dans våger å gå helt egne veier, slik forestillingen 101 hattar å sparke før eg døyr viser. Hun gir den sceniske folkedansen nye dimensjoner, som kanskje ikke alle puristene setter like stor pris på, men som får sitt fascinerende uttrykk i denne forestillingen. Festivalens diva var Mor Karbasi, et helt integreringsprosjekt i seg selv. Hun er født i Israel, bor i Spania og har marokkanske og iranske aner. Dessuten bidrar hun til å holde liv i et språk og en kultur som er truet av stille død, den jødespanske ladinoen, dyrket av jødene som etter noen århundrer i

Spania ble fordrevet derfra. Hun ser ut som en gudinne, har en guddommelig røst, en magisk utstråling og et foredrag og et helt spesielt uttrykksrepertoar. Også hun tok oss med på en reise, til landene «sine» rundt Middelhavet. Med innlevelse, stor lidenskap og talende arm- og håndbevegelser formidler hun sterke følelser og tilsvarende fortellinger, fra det heftige til det sødmefylte. En annen verden

I en helt annen verden befinner de tre finske kvinnene i Värttinä seg. Med fart, ypperlig presisjon og et enormt overskudd formidler de tradisjonsmusikk fra det østlige Karelen, på det som i dag er russisk side. Også de tar vare på en sangskatt som står i fare for å gå tapt. Det går fra joik til de mest dansbare melodier, fremført toog trestemt og med harmonier du sjelden hører. Kirkemusikkfornyeren Gjermund Larsen, sibirske overtonesangere, den svenske multiinstrumentalisten Ale Möller, en hel festival alene, gamelanspillerne og -danserne fra Java. Disse og mange flere bidro til at Førdefestivalen også i år ble noen opplevelsesrike og meningsfylte dager.


KULTUR

DAG OG TID FREDAG 8. APRIL 2016

17

Storfjordens Venner eig garden Ytste Skotet. Foto: Frode Inge Helland

EUS KULTURMINNEPRIS TIL STORFJORDENS VENNER I går vart det klart at Storfjordens venner på Sunnmøre får ei av dei mest prestisjetunge utmerkingane innanfor kulturminnesektoren i Europa. Det er EU-kommisjonen og Europa Nostra som deler ut EUs kulturminneprisar. I går vart det kåra 28 vinnarar i 16 land. Storfjordens venner får prisen i kategorien «spesiell innsats» saman med prosjekt frå Italia og Bosnia. Storfjordens venner vart skipa i 1975. Foreininga har oppunder tusen medlemer spreidde over heile landet. Føremålet er å verna og formidla kunnskap om kulturminne, tradisjon og kulturlandskap. I 1989 tok foreininga over garden Ytste Skotet i Stordal som gåve. Der har dei restaurert nitten bygningar, og garden vert no driven som museum i samarbeid med Sunnmøre Museum. – Når me no får den europeiske kulturvernprisen, fortel det oss at foreininga har gjort svært mykje rett, og det inspirerer oss til vidare innsats, seier styreleiar Kjell Løseth i Storfjordens venner.

Hitler som held på ein fange, pluss Albert Einstein.

FØRDE BYD «PÅ FLUKT»

og same året laga Hanna Hermann halshuggen».

I 1933 laga Hannah Ryggen «Fiske ved gjeldens hav», som syner litt av fattigdomen på den tida.

etter 1933, må ha visst kva som hende både i Tyskland og Italia. I tillegg identifiserte kommunis­ tane tidleg nazismen og fascis­ men som menneskefiendtlege ideologiar, seier Paasche. I teppet som Hannah Ryggen kalla Drømmedød ser me Carl von Ossietzky med handjern. I midten ser me Goebbels, Göring og Hitler som held ein fange, medan Albert Einstein dukkar opp på den andre sida. – Både nasjonalt og interna­ sjonalt er det interessant at bilet­ språket hennar tippar mellom figurasjon og abstraksjon. Han­ nah Ryggen forlét aldri figuren, og ho laga ikkje teppe som var heilt abstrakte, seier Paasche. Dei fleste av Ryggens teppe bygde på aktuelle hendingar. Fleire viser folk som har vorte halshogne. Eit raudleg, men harmonisk bilete kalla Ryggen «Lise Lotte Hermann halshug­ gen». Det viser ei tysk kvinne

som nazistane skulda for lands­ forræderi i 1935, og som vart gil­ jotinert i 1938. Paasche viser til at Ryggens vev er både tidlaus og tidsspesi­ fikk på same tid. – Det fascinerer meg. Det er viktig at kunst ikkje berre vert framstilt som ahistorisk. Kunn­ skap om korleis eit verk vart til, er viktig for å skjøna dei histo­ riske og politiske premissane som det vart laga under. Sam­ stundes kjem ein ikkje unna at kunstverket også kan vera tid­ laust, i den forstand at alle kan få noko ut av «Lise Lotte» i kraft av motiv, farge og komposisjon. Å skriva om dei premissane som Ryggens arbeid vart til under, har vore ei av årsakene til at eg har skrive denne boka. PICASSO Ryggen var fascinert av Picasso, og på mange vis målte ho kref­ ter med han.

– Ho følgde nøye med på alt som Picasso gjorde, og det er fleire likskapstrekk mellom dei. Biletet Gru frå 1937 vart laga samstundes med Guernica, og det handlar om den spanske borgarkrigen. Her brettar ho ut rommet i flata på same vis som Picasso. På eitt sekund ser du alt som skjer, og som tilskodar vert du tvinga til å ta stilling. – Ryggen kjende nok att nokre av dei problemstilling­ ane Picasso arbeidde med, og på grunn av fargebruken var ho svært oppteken av Paul Gau­ guin. Tittelen på boka mi har ein dobbel botn. En fri viser både til veven som heiter En Fri, som tek for seg tilhøvet mellom einskild­mennesket og samfun­ net, men også at Hannah Ryg­ gen forsynte seg fritt både frå folkekunst og det internasjo­ nale modernistiske formsprå­ ket, seier Marit Paasche.

På flukt» er tema for den internasjonale folkemusikkfestivalen i Førde frå 6. til 10. juli. Kyrkjekonserten dette året, «Syriske bøner», tek sikte på å visa det rike musikalske og religiøse mangfaldet som ein gong var i Syria, men som no er pressa utanfor landegrensene. Dei fleste musikarane på konserten er busette i Libanon. Frå Syria kjem også ensemblet Broukar med sufisong og magisk dervisj­ dans. Dei var profesjonelle musikarar i Syria, men har måtta flykta frå krigen. På den store opningskonserten 7. juli kjem sefardisk-jødiske Mor Karbasi og fridomskjemparen og musikaren Faytinga frå Terje Isungset skal spela på instrument Eritrea. I tillegg vert det innslag av is og får følgje av Maria Skranes. Foto: Emilie Hol både frå Sri Lanka og Etiopia. I Førde vert det også stor sigøynarfest i parken med Romengo frå Ungarn og Mahala Rai Banda frå Romania. Festivalen har også starta eit prosjekt der eit utval innvandrarkvinner i Sunnfjord er inviterte til å dela voggesongane sine med publikum. Erlend Apneseth skal levera tingingsverket, og det har fått tittelen Nattsongar. Lista over nordiske artistar på festivalen vert toppa av finske Värttinä. Frå Danmark kjem Dreamers’ Circus, medan Gjermund Larsen Trio og Nordic set kvarandre stemne på felles konsert. I tillegg samlar verdas einaste ismusikar, Terje Isungset, kanadiske, russiske og samiske musikarar for å skapa eit eige ismusikkunivers. Isungset trakterer instrument laga av bre-is og fersk is og går i tettspel med musikarar frå desse landa. I tillegg til alt dette og meir til vert det konferanse om krafta til kulturen i eit samfunn i endring. ottar@dagogtid.no

JAZZLEGENDA GATO BARBIERI ER DØD Den argentinske jazz-saksofonisten Gato Barbieri, tonegjevande i latinamerikansk og europeisk jazz, er død 83 år gamal. Tidleg i karrieren spela han inn plater med trompetisten Don Cherry. Internasjonalt kjend vart han då han i 1972 laga musikken til Bernardo Bertoluccis film Siste tango i Paris med Marlon Brando og Maria Schneider, som han vann ein Grammy for. Fødd i Rosario, Argentina, tok han bakgrunnen med seg inn i jazzen, der han vart kjend for ein kraftfull, rå Gato Barbieri (1932–2016). tone på tenorsaksofo- Foto: Ramon Espinosa / NTB scanpix nen. Etter filmmusikksuksessen fekk han kontrakt med Impulse Records, selskapet til mentoren John Coltrane, der han spela inn fire plater. I fjor fekk han ein latinamerikansk Grammy for livsverket sitt. roald@dagogtid.no


KULTUR

TORSDAG 7. APRIL NYHEITER 2016

25

Kontaktperson vekedagar: Torunn Akersveen Lied Telefon: 950 86 191 E-post: tal@hallingdolen.no Vakttelefon helg: 976 99 000

kultur@hallingdolen.no

HEIDRAR VERDSMUSIKK: Erlend Apneseth skriv årets tingingsverk til Førdefestivalen og vil med det heidre festivalen han har vakse opp med. (FOTO: ODDLEIV APNESETH)

Skriv musikalsk hyllest Erlend Apneseth har skrive årets tingingsverk til Førdefestivalen. TORUNN AKERSVEEN LIED tal@hallingdolen.no

6. juli er det klart for den 27. runden med førdefestival, og i år står fire artistar med band til Hallingdal på plakaten. Vil fange festivalessensen Spelemann Erlend Apneseth står for årets tingingsverk. I «Nattsongar» stiller hardingfelespelaren filosofiske spørs-

HÅREK av Chris Browne

mål rundt dei lokale musikktradisjonane våre. Kva om felespelaren Anders Viken hadde møtt Django Reinhardt; korleis hadde polkaen «Smøygen» høyrd ut då? Og viss Førdefestivalen, med alle impulsar utanfrå, hadde eksistert for hundre år sidan, korleis hadde slåttespelet i Jølster vore i dag? – Dette er ein slags hyllest til festivalen. Eg har vore der sidan eg var liten og vakse opp som konsertgjengar og etter kvart artist på Førdefestivalen. «Nattsongar» er eit litt ambisiøst prosjekt der eg prøver å fange opp essensen i festivalen, som er ein verdsmusikkfestival. Eg

merkar alt at det er veldig utfordrande, men eg er godt i gang, seier Apneseth. På urframføringa 9. juli har han med seg musikarane Erik Rydvall, Ole Morten Vågan, Stein Urheim og Hans Hulbækmo. Naturleg is-musikk Mr. Iceman, Terje Isungset, samlar kanadiske, russiske og samiske musikarar når han skal framføre produksjonen «Arctic Ice Music». Det er nettopp arktiske strøk og musikk tett knytt til naturen det handlar om når tonar og rytmar frå bre-is og fersk is smeltar saman med

tonar frå inuittsongarane Beatrice Deer og Evie Mark, multiinstrumentalist Radik Tyuliyush og vokalistane Sara Marielle Gaup Beaska og Maria Skranes. Folkemusikar Margit Myhr kjem til Førde med soloframsyninga «Stille trør kvinner i sørgedans», som ho også viste fram på Riksscenen då ho var månadens artist der i februar. Veslesyster og hardingfelespelar Helga Myhr skal opptre på festivalen under bannaren «Talent 2016». Årets festivaltema er «På flukt», noko mellom anna kyrkjekonserten «Syriske bøner», opningskonserten og sigøynerfest i byparken vil bere preg av.

KULTUR er alt frå kino, konsertar, teater og utstillingar til restaurantbesøk. Kort sagt - utelivet i Hallingdal. Arrangørar kan sende oss førehandsstoff og bilete. Post: Hallingdølen, Sundrevegen 79, 3570 Ål. Merk konvolutten «kultur». E-post: kultur@hallingdølen.no. Telefax: 32 08 65 45. Fristar Tysdagsavisa........................ fredag kl. 12 Torsdagsavisa ............... måndag kl 15.30 Laurdagsavisa ............... onsdag kl 15.30


10

nn Kultur nn

Tysdag 12. juli 2016 • sogn avis

Stolt festivaldirektør

Facebook framleis feriefavoritten

Eg er så stolt! Alle kan vere stolte over dette, strålar direktør Hilde Bjørkum, etter nok ein Førdefestival. Årets tingingsverk var signert den unge jølstringen Erlend Apneseth (biletet). «Eg vil gje dykk lyden av Førdefestivalen, forklarte han om tingingsverket «Nattsongar». «Utan denne festivalen veit eg ikkje om eg hadde vore musikar i det heile», fortel Apneseth i ei pressemelding. Bjørkum var litt usikker på om kulturrådet ville støtta oss i satsinga på ein så ung komponist, men ho forklarte dei at Erlend er eit unikt talent, og at me som festival har eit ansvar for å driva fram unge musikarar som han.

førde:

oslo: Nordmenn er aktive på sosiale medium sommaren gjennom. Facebook er framleis folkets favoritt, men Instagram og Snapchat tek innpå blant dei yngre, men det er lite som tyder på at Kongen av sosiale medium, Facebook blir vippa av trona førebels. Av dei som svarar at dei bruker sosiale medium i ferien, svarar heile 92 prosent at dei er på Facebook, etterfølgt av Snapchat med 44 prosent og Instagram med 40 prosent.

Sogning blir ny VEKAO-sjef nn

Fordel å vera lokal

nn

Dugnadsånd

sogndal: Ingvil

Loftesnes Kvåle (23) frå Sogndal blei i slutten av mai valt til å vera sjef for studentfestivalen VEKAO. – Eg gler meg stort til å ta ordentleg fatt på arbeidet, seier Ingvil om festivalen som finn stad 9. til 19. mars 2017.

Visste ho ville søkje Ingvil bestemte seg tidleg for å engasjera seg i studentmiljøet i Sogndal, då ho for to år sidan flytta heim att etter å ha budd i Bergen. – Dei to siste åra har eg vore sponsorsjef for VEKAO. Organisasjonsarbeidet gav meirsmak, så eg visste tidleg at eg ville søkja stillinga som VEKAO-sjef. Erfaringa frå tida som sponsorsjef har gitt meg god innsikt i korleis arbeidet med festivalen fungerer, og eg håpar og trur at eg vil gjera ein god jobb, seier Ingvil. Ho trur også det kan vera ein fordel å vera frå Sogndal. – Som lokal kjenner eg bygda og folka veldig godt, og det kan i alle fall ikkje vera ein ulempe. Eg merka spesielt at det var ein fordel dei to åra eg var sponsorsjef, seier ho.

Hektisk I tida fram til VEKAO går av stabelen, er det mykje som skal organiserast og gjerast. Kvåle skal kombinera sjefsvervet med tredje studieår på grunnskulelærarutdanninga. – Det blir nok hektisk og mykje arbeid i periodar, men eg er veldig strukturert og har trua på at det skal gå bra. Mest av alt er det kjekt å få vera med å forma eit slikt arrangement, og eg er spent på å sjå sluttresultatet, smiler ho.

Delegering Ingvil er heldigvis ikkje heilt åleine om å organisera VEKAO. Ho skal setja saman ein komité som skal jobba med festivalen, i tillegg til at det mellom anna er eigne booking-, sponsor- og mediesjefar.

ny vekaO-sjef: Ingvil Loftesnes Kvåle (23) håpar å laga ein festival som fell i smak hjå alle.

– Oppgåva mi blir å sjå over at alt er på stell, samt å vera ein ytre representant for festivalen, som held kontakt med dei ulike bidragsytande aktørane.

Stor festival VEKAO har med tida blitt ein stor studentfestival i Noreg, med mellom fem og sju tusen vitjande personar. Dei siste åra har festivalen mellom anna husa artistar som Turboneger, Karpe Diem og Nico og Vinz. Kva band og artistar som vil gjesta studenthuset Meieriet under festivalen i 2017 er framleis ikkje klart, men Ingvil lovar at programmet vil bli variert. – Det vil bli ulike dagsarrangement og konsertar kvar dag. Målet er at alle skal finna eit arrangement som fell i smak. I tillegg tykkjer me det er viktig at me har minst ein konsert som appellerer til lokale ikkje-studentar, for også

å inkludera lokalbefolkninga, forklarar ho.

Dugnadsarbeid VEKAO kjem i stand på fullstendig frivillig basis, og arrangementet er difor avhengig av at mange studentar tek på seg litt dugnadsarbeid. – Det er ein fantastisk god dugnadsånd på Meieriet. Alle involverte har veldig god innstilling, og det er aldri eit problem å få tak i folk når det

Hårek

trengst. I år var det 140 personar som jobba frivillig under VEKAO, og eg vonar det blir like mange neste år, seier Ingvil. I tida framover kjem Ingvil og resten av VEKAO-gjengen til å vera aktive på sosiale medium og på stands under fadderveka, for å prøva å rekruttera så mange studentar som mogleg til å engasjera seg i studentmiljøet og VEKAO. – Me er nøydde til å vera

synlege heile året for å oppretthalda engasjementet rundt VEKAO, seier Ingvil, som også legg til at ho vil anbefala alle til å involvera seg. – Alt organisasjonsarbeid er god erfaring å ha med seg vidare i livet, og ein får også attest på det frivillege arbeidet ein gjer, avsluttar ho. Trine Smedbold trine@sognavis.no


13

nn Kultur nn

sogn avis • Onsdag 13. juli 2016

Protesthorn til Øya

Byrjar slåtten

De Heibergske Samlinger- Sogn Folkemuseum startar slåttonna i dag og ynskjer velkomne til slåttedag på museet. Fleire slåttekarar kjem og det er stor aktivitet på garden. Gjestekokkar denne ettermiddagen er Fjærland Fjordstue Hotell og museet held fram med gjestekokkar i kafeen på onsdagane framover sommaren. sogndal:

Geir Hjetland laga for nokre år tilbake installasjonen Desibel. No skal den store konstruksjonen til Øyafestivalen, melder Firda. Avisa skriv at lydhornet vart laga i protest mot fjorddeponiet i Førdefjorden og skal bada hovudstaden i lyd under Øyafestivalen. Torkil Sandsund frå Dale er produsent og finansierte prosjektet, som vart laga til Vevringutstillinga i 2009 som ein protest mot fjorddeponiet.

balestrand:

Verd kvar festivalkrone førde: Tingingsverket

hardingfelespelar Erlend Apneseth laga til Førdefestivalen var verd kvar krone meiner festivalsjef Hilde Bjørkum. – Å løfta fram unge musikarar med eit slikt talent er veldig viktig, seier ho til Firda. Jølstringen Apneseth framførte verket Nattsongar laurdag og fortel til avisa at festivalen har betydd mykje for han personleg og musikalsk. – Så det er utruleg stas å få skriva musikk til festivalen, seier han.

konsertlokalet: Jørn Hoel skal spela i hotellhagen på laurdag.

Satsar på Skjolden nn Utekonsertar skjolden: Skjolden

Hotel og Skjolden Bryggje skal i sommar arrangera kvar sin utekonsert. – Me vil syna fram Skjolden som destinasjon, seier eigar og dagleg leiar på Skjolden Hotel, Siri Dalehaug, om konserten dei skal halda ute i hotellhagen.

Mellom fjord og fjell Jørn Hoel kjem til Skjolden for å spela i vakre omgjevnader laurdag 16. juli. – Når me har ei så fantastisk utsikt frå hotellhagen, må me nytta den. Skjolden er ei perle heilt inst i Sognefjorden omringa av flotte fjell og ein vakker fjord, så då lyt me inkorporera mest mogleg av naturen i arrangementa våre, seier Dalehaug. Sjølv om vêret har mykje å seia for utekonsertar, trur ikkje Dalehaug det blir noko problem om det skulle regna. – Me er fleksible, og kan flytta konserten innomhus

nn Jørn

dersom vêret skulle verta for gale, seier ho. Dalehaug og Skjolden Hotel har allereie litt erfaring med konsertarrangering – både Heine Totland, Arne Hovda og Roger Allan Ivin har spelt på hotellet før.

Eidsvåg på kaien Det er ikkje berre Jørn Hoel som vitjar Skjolden i sommar. Også Bjørn Eidsvåg tek turen, og skal spela på cruiseskipskaia fredag 12. august. – Dette er første gong me arrangerer ein konsert. Me fann ut at me ville prøva å bruka cruiseskipskaia som konsertlokale, og vonar at det går bra, seier dagleg leiar ved Skjolden Bryggje, Linda Helen Gjerdingen. I tillegg til konsert med Eidsvåg, blir det også bryggjedans med bandet Ivory same kvelden.

Stor skaparvilje Trass i at Skjolden er ei lita bygd med kring 300 innbyggjarar, skjer det mykje der – især om sommaren.

Hoel og Bjørn Eidsvåg

Linda forklarar at alle som driv verksemder i Skjolden spelar på lag, og at skaparvilja er stor. Ein kan få tak i det aller meste i den vesle bygda, frå gourmetmat på hotellet til pubmat på bryggja. – Me ynskjer alle å skapa noko her, og samtlege aktørar samarbeidar og gjer sitt for å setja Skjolden på kartet. Ein konsert er difor eit godt utgangspunkt, då musikk og dans famnar vidt og kan trekkje folk i alle aldrar, seier ho.

Haustplanar Sjølv om Skjolden er spesielt livleg om sommaren, har Dale-

Hårek

haug på Skjolden Hotel også planar for arrangement utover hausten. – Me har nett kjøpt eit nytt flygel til hotellet, og vonar å halda småkonsertar innandørs etter at sommaren er over dersom interessa er der, seier Siri.

Treige sogningar Og det er interessa det står på – Dalehaug forklarar at sogningar kan vera litt treige til å kjøpa billettar. – Håpet er at lokale menneskje frå ulike bygder og kommunar tek turen til Skjolden for å få med seg konserten på laurdag, seier ho.

Dei to utekonsertane gjev også dei mange turistane gode moglegheiter til å få oppleva to musikalske nasjonalskattar i naturskjønne omgjevnader. – 2016 er på bakgrunn av den svake kronekursen eit gullår i norsk turistindustri, og Skjolden Bryggje var fullbooka allereie i februar, seier Gjerdingen. Ho vonar at lokale så vel som turistar tek turen til cruiseskipskaia i august.

Trine Smedbold trine@sognavis.no


CONCERT REVIEWS

FORDE FESTIVAL 2016: WORLD MUSIC, HUMAN RIGHTS AND CULTURAL PRESERVATION JULY 26, 2016 MADANMOHAN RAO LEAVE A COMMENT

My summer travels this year took me to the Montreal International Jazz Festival as well as Forde Traditional and World Music Festival. This is my second time in Norway for the festival; see my earlier 2012 interviews with the festival director Hilde Bjørkum and artistsKevin Henderson, Damily, Ellika Frisell, Renata Rosa, Sidi Goma, andFrikar. The performances are spread across 20 stages in large indoor halls, arts centers, outdoor stages and even neighborhood barns. Established in 1990, the four-day festival has always had an anchor theme, such as aboriginal music, regional showcases or gypsy music. The theme this year was ‘Flight,’ reflecting not just the tragedies of the refugee crisis but also the creative traditions of many of the affected communities. Pre-festival highlights At the stunning mountain-top Floyen Restaurant in Bergen, Norwegian musicians Gro Marie Svidal and Irene Tillung performed a melodic set of Hardanger fiddle and accordion music. They shared stories of the folk songs dedicated to local traditions and even neighboring mountains. The dinner conversation after the performance revolved around various topics like music championships, folk traditions in Jolster, and the rise of the micro-brewery and craft beer movement in Norway!

Floyen Restaurant, Bergen Photo by Madanmohan Rao

A visit to nearby village Hyllestad revealed a museum preserving the ancient millstone manufacturing tradition of the region. We also visited the charming hillside Amot resort, dedicated to boutique performances of folk and opera. Other site visits took us to the campus of United World College and its humanistic view of education, as well as the home of legendary Norwegian painter Nikolai Astrup. The home and museum were located right next to a stunning fjord, which was the source of inspiration for many of Astrup’s works.


Nikolai Astrup Museum â&#x20AC;&#x201C; Photo by Madanmohan Rao

Day One The opening ceremony of the Festival set the stage for the next four days of programming: a dedication to the human rights and cultural traditions of refugees. Human rights lawyer Lavleen Kaur spoke evocatively of the plight of displaced refugees, drawing on examples such as the IndiaPakistan partition of 1947.

Lavleen Kaur â&#x20AC;&#x201C; Photo by Madanmohan Rao

Singers from Sri Lanka, Norway and Ethiopia performed together in a chorus, and brief vignettes featured bands from Eritrea, Syria, Colombia and Hungary (more on them later in this article). Swift stage changes, flawless acoustics, and colourful digital art marked the slick transitions between bands.


Singer-songwriter Faytinga delivered a haunting set of music from Eritrea, reflecting her years in the East African country’s liberation struggle since she was 14 years of age. Faytinga is from the Kunama ethnic group. She also plays the krar, a small lyre, and has released the album Numey. The band members included Khalid Kouhen (percussion, including ghatam), Federico Umberto (krar, bass) and Jonas Knutsson (saxophone).

Faytinga – Photo by Madanmohan Rao

The night performances shifted to the charming Jolster Museum, a collection of home cabins on a hillside, the perfect setting for intimate acoustic performances. Featured artistes included Varttina Trio (Finland), Gunnar Stubseid and Ale Moller (Norway/Sweden), Radik Tyulyush (Tuva), Viguela (Spain) and the Talent Project showcases from Norway, Kenya and Malawi. The dancers from Kenya and Malawi showcased traditional percussion instruments and farmland songs. Viguela played the joyous dance music of the Castilla-La Mancha region, led by Helena Pérez on vocals and Juan Antonio Torres on guitar.

Viguela – Photo by Madanmohan Rao


Day Two Music from Asia was showcased by Indonesian gamelan ensemble Samba Sunda. Vocalist Nani Sukmawati and dancer Uum Sumiati were accompanied by instrumentalists from Bandung. One of the most creative performances was titled Arctic Ice Music, featuring ice instrumentalist and percussionist Terje Isungset from Norway. In a unique collaboration with indigenous vocalists from Canada and Russia as well as Norwegian singer Maria Skranes, Terje played a range of instruments made from ice – including a horn, marimba and a percussion table with ice crystals. This was also a call to harmony with nature and awareness about global warming – hopefully we will never see the day when the ice caps disappear.

Arctic Ice Music – Photo by Madanmohan Rao

Pioneering group Nishtiman (‘homeland’) showcased the music, language and culture of the Kurdish people, with a mix of haunting Sufi melodies and rousing dance tunes which drew the audience to their feet. The Kurdish people are spread across Turkey, Iraq, Iran and Syria, and the instruments and performances reflected this diversity, thanks to Hussein Zahawy (daf, darbuka), Sohrab Pouznazeri (vocals, kamanche, tanbur), Sara Eghlimi (vocals), Robin Vassy (percussion), Goran Kamil (ud) and Ertan Tekin (zorna, balaban, duduk).


Nisthiman – Photo by Madanmohan Rao

Mor Karbasi played music in the Sephardic-Jewish tradition from Spain, and sang in the Ladino language. Her family roots are in Morocco and Iran as well, and the high-energy set of music and dance blended flamenco, fado and Arab rhythms.

Mor Karbasi – Photo by Madanmohan Rao

The evening ended with superb live performances by gypsy brass band Malhala Rai Banda from Romania and Romengo from Hungary. Alcohol flowed copiously from the hotel bar (even at stiff Norwegian prices), and the bands engaged the audience in loud call-and-response sessions. Romengo’s Mónika Lakatos (vocals) and percussionists János Lakatos (milk can) and Tibor Balogh (on something which looked like an inverted kitchen sink) really stood out in the last performance!


Day Three Day Three again offered a treat for folk music fans, with successive performances on two stages. Erlend Apneseth of Nattsongar showcased the versatility of the Hardanger fiddle, while Erik Rydvall played the Swedish nyckelharpa. Two trios also teamed up in a splendid collaborative effort: Gjermund Larsen Trio & Nordic, from Norway and Sweden respectively.

Nattsongar – Photo by Madanmohan Rao

Another unique band performing at the festival was the quartet Huun-Huur-Tu from Russia’s Tuva region in Siberia; they wowed the audience with their folk stories, multi-tonal throat singing (by Radik Tyulyush) and traditional instruments such as igil, doshpuluur, byzaanchi, khomuz, amarga, marinhuur and tungur.

Huun-Huur-Tu – Photo by Madanmohan Rao


A highlight of the day was Broukar (‘brocade’), which was founded in 2007 in Damascus to preserve and revive the musical heritage of Syria. Highlights included three performances of the hypnotic Whirling Dervish dance by Ahmad Alkhatib, along with Sufi vocals by Bayan Rida. I look forward to seeing the performances again at the Rainforest World Music Festival in Malaysia next month, where the band will be making another appearance.

Broukar – Photo by Madanmohan Rao

Day Three of the stage performances ended with a slickly choreographed gala featuring brief vignettes from another set of bands from Denmark/Sweden, Haiti, Brazil, Norway, and Canada (more on those later). The Norwegian compères interspersed the acts with humor and wit. The celebrations continued in the festival hotel with performances from Haiti, Colombia and Eritrea. Haitian ensemble Chouk Bwa Libète blew the audience away with poly-rhythmic drumming and trance-inducing chants in a fine voodoo style called mizik rasin. Front man and composer Sambaton kept the band tightly coordinated, and he led the band in a dance line right into the audience at the end.


Chouk Bwa Libète – Photo by Madanmohan Rao

Noency Mosquera Martinez and her quartet played native folklore from Colombia, such as rondas, arrullos, alabaos and gualí. She was then followed by Eritrea’s Faytinga, while other folk musicians played on the floor below. But that was not the end – an open-ended jam featuring dozens of musicians from the various bands continued in the hotel’s library till 3 am and way beyond!

Noency Mosquera Martinez – Photo by Madanmohan Rao


Day Four Day Four kicked off with a remarkable feature: a rendering of lullabies from around the world by refugee mothers settled in Norway. This was also perhaps a haunting call for the right to peace for babies around the world, particularly in war-torn areas. The Forde Arts Museum played host to an intricate and energetic set by Trio Madeira Brazil. They blended choro, folk and classical music, and the three artistes received rousing applause for an encore: Ronaldo do Bandolim on mandolin, Marcello Gonçalves on seven-string guitar and Zé Paulo Becker on acoustic guitar.

Trio Madeira Brazil – Photo by Madanmohan Rao

The main-stage performances ended with a rousing set by La Bottine Souriante from Canada, who trace their roots all the way back to 1976 in Quebec. Playing French North American roots music amplified by a brass section and floor-board tap-dancers, the group had the audience on their feet for a line dance; they also poked fun at the French and English languages in equal measure!


La Bottine Souriante – Photo by Madanmohan Rao

Buses then took the attendees to a hillside barn for a terrific acoustic set by youthful DanishSwedish trio Dreamers’ Circus. They pushed acoustic collaboration to new dimensions, while also playing unusual instruments like the traskofiol or clog fiddle from Skane in Sweden. Their tracks like ‘Fragments of Solbyn’ drew loud applause, and their camaraderie and talent will ensure a long successful musical career.

Dreamers’ Circus – Photo by Madanmohan Rao

The festival ended in the hotel with football fans watching France lose to Portugal in the EuroCup finals. Three spontaneous music and dance jams then broke out in the bar area, even though many had early morning flights to catch in just a few hours!


Festival creativity Other creative features of the Forde Festival which stood out were the jugglers and stilt-walkers of Rajasthan’s troupe Circus Raj; some of the unusual instruments on stage (eg. goat horns, milk cans, bicycle wheel percussion); and the superb designs of the festival logo and symbols (butterflies, reflecting refugees’ flight as well as fragility). Other art work featured the human heart as a bagpipe, a banana as a lyre, and a pear as a violin!

Circus Raj – Photo by Madanmohan Rao

Some of the performers also took part in ‘Meet the Artist’ interviews – 20-minute chats hosted by media veterans Simon Broughton (Songlines magazine) and Dore Stein (Tangents Radio). “I didn’t pick my theme, my theme picked me,” explained Ladino singer-composer Mor Karbasi during her interview. “Sadly, music for children during war is only bombs and rockets,” lamented Taoufik Mirkhan, kanun player of Syrian band Broukar. “The heritage of Syria is the heritage of the world – alphabet, music sheets and more,” he added. His fellow artiste Ahmad Alkhatib, explained that dervish dance is a way of saying thanks to God for life. In the coming articles, I will feature more in-depth interviews with the artists, along with reviews of their albums. Some of the CDs I picked up at the festival include Spring du Fela, Boreas, Temperamento, Arrivals, Second Movement, Ao Vivo Em Copacabana, Appellation and El Bango de Bojaya. Music – Heart of Art – Photo by Madanmohan Rao


Forde artist CDs

In sum, this year’s music in Forde focused on the cultural richness and complexities of countries otherwise associated with war and poverty, according to festival director Hilde Bjørkum. What really stood out again in the 2016 edition are the high quality acts, rich local musical traditions, flawless execution, creative programming, stunning scenery, Norway’s international efforts in music partnerships, egalitarian society, volunteer support, and superb hospitality. A thousand thanks, Norway – Tussen Tak! More about the festival at www.fordefestival.no


kultur 12

Firda

Torsdag 3. mars 2016

Tips oss!

57 83 33 33

Adresser på nett: Send inn video: firda.no/lesarvideo Facebook: facebook.com/ firdamedia

Har du tips eller idear om lokale kultursaker vi bør ta tak i? Kontakt oss på telefon, e-post, Facebook, Twitter eller Instagram. Sjå kalender på Det skjer-sidene og på firda.no. Legg inn dine arrangement på firda.no/detskjer. E-post: redaksjon@firda.no SMS/MMS: fitips til 2005

Twitter: @firdamedia Instagram: @firdamedia

bø!: Journalisten prøvde diskret å ta eit bilde frå baksida av scena. Brått rykka Kvernberg til, og svinga seg 180 grader, slik at journalisten kvapp så han hoppa. Alle Foto: Ivar Bruvik Sætre

Galskap sett i system Melding Ivar bruvik Sætre

Nynorskpraktikant i Firda

Eg gjekk inn i konsertlokalet med ei forventing om bluegrass og folkemusikk. Eg fekk «Super Mario» på fele og ein bursdagssong eg aldri vil gløyme.

Tysdag kveld var det «Gammalgrass»-konsert på Scandic Sunnfjord, i regi av Førdefestivalen. Det enda opp med å bli ein einaste stor latterfest med dei prislønte musikarane Ola Kvernberg (fiolin), Stian Carstensen (trekkspel, banjo og steelgitar) og Ole Morten Vågan (kontrabass) på hotellet. På programmet blei det lova ein kveld fylt av folkemusikk og bluegrass, i ein særeigen kombinasjon. Det innfridde trioen bak «Gammalgrass», men det var langt ifrå alt som skjedde. Allereie ved konsertstart skuldar Stian Carstensen ein

Moll: (f.v) Ola Kvernberg og Ole M. Vågan.

«Trekkspelet til Carstensen pumpa ut velvalde tonar som eit damplokomotiv fyrt med kassegitarar» bråkete lydkabel for å ha Tourettes, og herifrå gjekk stemninga berre oppover. Trioen spelte enkle og svingande folkeviser, men også eksperimentelle jammar proppfulle av referansar til alt frå klassisk musikk til populærkultur. Innimellom dukka det opp reine humorinnslag, som son-

gar frå «Super Mario» og «Star Wars». Det mest personlege innslaget var ein hysterisk morosam bursdagssong for ein 50-årsjubilant i salen. Ho jobbar for arrangøren, og har venta på å oppleve «Gammalgrass» i Førde sidan 2012. Jubilanten måtte reise seg og fortelje litt om seg sjølv, så telte bandet opp og leverte ein skreddarsydd bursdagssong, som blei til medan dei spelte. Brått gjekk det tomt for rimord, men då gjekk dei rett over til «Gratulerer med dagen», til mykje latter frå publikum. Musikalsk sett var dei tre på scena fantastisk gode. Fingrane til Kvernberg sprang opp

Stian: Det var lite å trekke på spelinga til Carstensen.

og ned på fela som ein sprintar i toppform, medan trekkspelet til Carstensen pumpa ut velvalde tonar som eit damplokomotiv fyrt med kassegitarar. Kontrabassist Vågan var til tider snublande nær å spele slagverk, når han mellom komptonane sine slo på kontrabassen sin i takt med eit hav av trampande føter i salen. Namnet «Gammalgrass» burde skiftast, for bluegrass og folkemusikk er berre ein brøkdel av kva dette fantastiske sirkuset har å by på.

Sjå video på firda.no

jubilanten: Fride Hareide saman med musikarane.


kultur 14

kultur

Firda

Torsdag 21. januar 2016

Tips oss!

57 83 33 33

Adresser på nett: Send inn video: firda.no/lesarvideo Facebook: facebook.com/ firdamedia

Har du tips eller idear om lokale kultursaker vi bør ta tak i? Kontakt oss på telefon, e-post, Facebook, Twitter eller Instagram. Sjå kalender på Det skjer-sidene og på firda.no. Legg inn dine arrangement på firda.no/detskjer. E-post: redaksjon@firda.no SMS/MMS: fitips til 2005

Twitter: @firdamedia Instagram: @firdamedia

Heim til Jølster for å

Jølster: Gro Marie Svidal har gjort svenske av seg, men i dag kjem hardingfelevirituosen heim til Jølster.

– Han er ein som gjev av seg sjølv slik at eg kan utvikle meg. Sandal, på si side, fortel om ein stjerneelev som var ivrig og oppglødd, men alltid djupt konsentrert. – Eg måtte ikkje vise grepa mange gonger før det sat. Sytalaust. Ho har vore flink heile tida, målretta, og det har gjeve resultat, seier han. Etter å ha delteke på kappleik som 13-åring sette Gro Marie seg som mål å øve to timar kvar dag. Alt året etter hamna ho på 2.-plass i sin klasse i landstevlinga.

Åsta urdal

redaksjon@firda.no

For å få eit naturleg forhold til instrumentet ligg ungane strødd utover golvet. Klarar dei dei same bogestrøka liggande? «Eg kan spele fele eg, høyr kor fint eg spelar» svarar det i felene. Året er 1985, Knut M. Sandal og Hilde Bjørkum rekrutterer unge folkemusikkentusiastar til Indre Sunnfjord Spelemannslag. Den yngste i forsamlinga, og ei av dei ivrigaste, er Gro Marie. Femåringen har masa seg til å få vere med- ho vil så gjerne gjere alt det storesøster Eva Kristin gjer. Sidan 2003 har Gro Marie Svidal livnært seg av musikken. Ho er blant landets mest aktive hardingfelespelarar, reiser land og strand, i inn- og utland. Opptrer åleine og eksperimenterer med andre i ulike sjangrar, dansar og speler teater. – Men eg kjem alltid tilbake til dette: Kvar står eg, kvar vil eg og kvar kjem eg ifrå? Eg vender meg attende til utgangspunktet; det er i tradisjonsmusikken eg kjenner meg heime. Samstundes beundrar eg på eit vis sjangeren, og har enorm respekt for den. Eg har vore i diskusjonar med dei som meiner ein misser meininga med musikken om ein ikkje skapar noko nytt, men eg vil ikkje gjere endringar berre for endringa si skuld. God musikk vil alltid vere god musikk, sjølv om han er gamal. I 2014 vann Gro Marie Svidal landskappleiken på Geilo, og kunne med det smykke seg med tittelen norgesmeister i hardingfelespel. Det vart startskotet for jølstringen si andre soloplate. Plata har Gro Marie døypt EILOV, eit norrønt namn som ho forelska seg i på leit gjennom biblioteket. – Eg jakta på eit solid namn.

Nærleik: Gro Marie Svidal med hardingfela. Og her tyder første ledd, ei, åleine, eller eineståande, medan andre leddet, lov, tyder etterkommar, eller arvtakar. Det stemmer godt slik eg ser det; eg stiller meg åleine på denne plata, men i ei lang rekke av tradisjonsberarar. Røynde spelemenn som Sigmund Eikås, Leif Rygg og Håkon Høgemo er nokre av desse. – Eg kjenner meg privilegert; eg har læremeistrar til kvart sitt bruk. Eg snur meg til Sigmund for tradisjonar frå Sunnfjord, Leif for det lyriske og Håkon når eg vil ha det kraftfullt og treng hjelp til det teknisk krevjande. Også Knut M. Sandal! Det var han som lærte meg å spele. I dei seinare åra har kontakten mellom den første læremeisteren og eleven blomstra opp att, og Gro Marie fortel om eit varmt menneske og ein god samtalepartnar;

Gro Marie Svidal ■■ Frå Jølster ■■ Hardingfelespelar,

komponist, dansar og produsent. ■■ Utdanna ved Ole Bull Akademiet og Norges Musikkhøgskole. ■■ Har bidrege til diverse utgjevingar og gjeve ut soloplata Hardingfele. ■■ Torsdag 21.januar slepper ho si andre soloplate; Eilov ■■ Plateslepp og konsert på Jølstramuseet kl.20. ■■ Konsert i Løa i Dale 24.01 kl 17.00

Ein distinkt tone, med eit musikalsk overskot. Slik vert felespelet hennar skildra. – Med det meiner dei vel at det høyrest lett ut for meg, at eg har kontroll på det tekniske. Ho ler høgt når eg spør om det stemmer. – Ne-hei! Det er jo tusen ting eg skulle ynskje eg fekk betre til, men eg forsøker å kvile der eg er. Det er ei utfordring. Klas Anders, mannen min, seier det så fint; at den største eigenskapen også er den største svakheita. Utan å vere perfeksjonist hadde eg ikkje kome dit eg er i dag, men det gjer også at eg overfokuserer til eg ikkje har krefter att. Då set eg meg ned og grin. Også hjelper det å gå ein tur. Gradestokken syner 22 bitande blå, men sola glitrar i kvit snø. Kjærleiken tok ho over landegrensa i aust, og no er heime eit lite raudt hus i Värmland. – Etter fleire år på farten har eg lært meg å lage lengre bolkar med ro. Eg er ikkje så glad i å reise, men det er naudsynt i mitt yrke. Då vert det å sove i si eiga seng, ete sin eigen mat og vaske eigne klede nesten ei terapeutisk kraft i seg sjølv. Nettopp derfor♥ vart EILOV spelt inn på Kvinnemuseet i Kongsvinger, ein kort biltur over grensa frå Sverige. Dagny Juel sin barndomsheim, Rolighed, vart tilrådd som innspelingslokale og Gro Marie fann seg sjølv omgitt av sterke kvinner. – Eg trur det gav meg ein god energi. Heime har eg alltid kjent meg likeverdig, men i eit større

musikkmiljø skimtar ein skilnader. Det finst jo ingen objektive avgjersletakarar innanfor profesjonell folkemusikk, men heller ingen bevis. Tidlegare kunne eg verte usikker og lure på om eg ikkje var god nok, men no veit eg at det ikkje berre handlar om musikken. Nettverk og presse må også handsamast.

For Gro Marie er musikken drivkrafta, den kjem av seg sjølv. Det som er vanskeleg er det som skjer mellom slåttane. – I utgangspunktet er eg ganske beskjeden, så eg følte aldri eg meistra snakkinga, eg visste ikkje kva eg skulle seie. Gjennom masteroppgåva ved Musikkhøgskulen, der eg utforska «den munnlege kommentaren i


Firda

Torsdag 21. januar 2016

kultur

Hjernen set grenser for deg

Samfunn: Det er umogleg å ha meir enn 150 ordentlege venner på sosiale medium.

Facebook: Du klarar ikkje å ha meir enn 150 ordentlege venner, korkje på Facebook eller andre sosiale medium, meiner forskarar.

Derfor bør Facebook innføre ein eigen kjenning-kategori, foreslår britiske forskarar. I ein ny studie publisert i tidsskriftet Royal Society Open Science viser dei at men-

neske verken har hjernekapasitet eller fritid nok til å pleie meir enn 150 vennskap på Facebook. Ein av forskarane, Evolusjonspsykolog Robin Dunbar ved universitetet i Oxford, har tidlegare argumentert for at vi også elles har ei teoretisk grense på 150 venner. – Det er kan hende litt fleksibelt, men ikkje særleg mykje.

Det kjem mest an på kor sterke eller svake du ønsker at vennskapa dine skal vere, seier Dunbar. Dunbar deler mellommenneskelege relasjonar inn i ulike lag: I gjennomsnitt har vi 5 intime venner, 15 bestevenner, 50 gode venner, 150 venner, 500 kjenningar og 1.500 personar vi kjenner igjen. (NPK)

å sleppe soloplate alt for musikken: Musikken er drivkrafta for Gro Marie.

Heime i sverige: Gro Marie Svildal har funne ro i eit lite raudt hus i Värmland i Sverige.hardingfelekonserten» fann eg knaggar og knep, men det er framleis noko av det eg tykkjer er vanskelegast når eg planlegg nye konsertar. Men det er viktig. Når eg fortel om meg sjølv, om opphavet til musikken, kva som har forma oss, så gjev eg folk ei større forståing av tradisjonen min. Det kan gje ei større oppleving.

Alle foto: Martin Hugne

På plata skal musikken snakke for seg sjølv, og ho har jobba med å finne slåttane som passar formatet. – Nokre slåttar er drivande eingongshendingar, gode til sitt bruk, men dei får vente. No har eg konsentrert meg om dei som er interessante i seg sjølv, dei med melodilinjer som krøllar seg, som utviklar seg som his-

torier med spenningstoppar og rikhaldige fargetonar. Det er slåttar eg likar å spele sjølv, slåttar som kan spelast opp att og opp att, med ei djupne som kan utforskast lag for lag. Denne artikkelen var først publisert på heimesida til Førdefestivalen, og er publisert i Firda med løyve frå dei.

15

Aktivitet: I 22 minusgrader er snømåking ein fin aktivitet for å halde varmen. Turgåing er også noko som er viktig for Gro Marie.


kultur 14

kultur

Firda

Torsdag 21. januar 2016

Tips oss!

57 83 33 33

Adresser på nett: Send inn video: firda.no/lesarvideo Facebook: facebook.com/ firdamedia

Har du tips eller idear om lokale kultursaker vi bør ta tak i? Kontakt oss på telefon, e-post, Facebook, Twitter eller Instagram. Sjå kalender på Det skjer-sidene og på firda.no. Legg inn dine arrangement på firda.no/detskjer. E-post: redaksjon@firda.no SMS/MMS: fitips til 2005

Twitter: @firdamedia Instagram: @firdamedia

Heim til Jølster for å

Jølster: Gro Marie Svidal har gjort svenske av seg, men i dag kjem hardingfelevirituosen heim til Jølster.

– Han er ein som gjev av seg sjølv slik at eg kan utvikle meg. Sandal, på si side, fortel om ein stjerneelev som var ivrig og oppglødd, men alltid djupt konsentrert. – Eg måtte ikkje vise grepa mange gonger før det sat. Sytalaust. Ho har vore flink heile tida, målretta, og det har gjeve resultat, seier han. Etter å ha delteke på kappleik som 13-åring sette Gro Marie seg som mål å øve to timar kvar dag. Alt året etter hamna ho på 2.-plass i sin klasse i landstevlinga.

Åsta urdal

redaksjon@firda.no

For å få eit naturleg forhold til instrumentet ligg ungane strødd utover golvet. Klarar dei dei same bogestrøka liggande? «Eg kan spele fele eg, høyr kor fint eg spelar» svarar det i felene. Året er 1985, Knut M. Sandal og Hilde Bjørkum rekrutterer unge folkemusikkentusiastar til Indre Sunnfjord Spelemannslag. Den yngste i forsamlinga, og ei av dei ivrigaste, er Gro Marie. Femåringen har masa seg til å få vere med- ho vil så gjerne gjere alt det storesøster Eva Kristin gjer. Sidan 2003 har Gro Marie Svidal livnært seg av musikken. Ho er blant landets mest aktive hardingfelespelarar, reiser land og strand, i inn- og utland. Opptrer åleine og eksperimenterer med andre i ulike sjangrar, dansar og speler teater. – Men eg kjem alltid tilbake til dette: Kvar står eg, kvar vil eg og kvar kjem eg ifrå? Eg vender meg attende til utgangspunktet; det er i tradisjonsmusikken eg kjenner meg heime. Samstundes beundrar eg på eit vis sjangeren, og har enorm respekt for den. Eg har vore i diskusjonar med dei som meiner ein misser meininga med musikken om ein ikkje skapar noko nytt, men eg vil ikkje gjere endringar berre for endringa si skuld. God musikk vil alltid vere god musikk, sjølv om han er gamal. I 2014 vann Gro Marie Svidal landskappleiken på Geilo, og kunne med det smykke seg med tittelen norgesmeister i hardingfelespel. Det vart startskotet for jølstringen si andre soloplate. Plata har Gro Marie døypt EILOV, eit norrønt namn som ho forelska seg i på leit gjennom biblioteket. – Eg jakta på eit solid namn.

Nærleik: Gro Marie Svidal med hardingfela. Og her tyder første ledd, ei, åleine, eller eineståande, medan andre leddet, lov, tyder etterkommar, eller arvtakar. Det stemmer godt slik eg ser det; eg stiller meg åleine på denne plata, men i ei lang rekke av tradisjonsberarar. Røynde spelemenn som Sigmund Eikås, Leif Rygg og Håkon Høgemo er nokre av desse. – Eg kjenner meg privilegert; eg har læremeistrar til kvart sitt bruk. Eg snur meg til Sigmund for tradisjonar frå Sunnfjord, Leif for det lyriske og Håkon når eg vil ha det kraftfullt og treng hjelp til det teknisk krevjande. Også Knut M. Sandal! Det var han som lærte meg å spele. I dei seinare åra har kontakten mellom den første læremeisteren og eleven blomstra opp att, og Gro Marie fortel om eit varmt menneske og ein god samtalepartnar;

Gro Marie Svidal ■■ Frå Jølster ■■ Hardingfelespelar,

komponist, dansar og produsent. ■■ Utdanna ved Ole Bull Akademiet og Norges Musikkhøgskole. ■■ Har bidrege til diverse utgjevingar og gjeve ut soloplata Hardingfele. ■■ Torsdag 21.januar slepper ho si andre soloplate; Eilov ■■ Plateslepp og konsert på Jølstramuseet kl.20. ■■ Konsert i Løa i Dale 24.01 kl 17.00

Ein distinkt tone, med eit musikalsk overskot. Slik vert felespelet hennar skildra. – Med det meiner dei vel at det høyrest lett ut for meg, at eg har kontroll på det tekniske. Ho ler høgt når eg spør om det stemmer. – Ne-hei! Det er jo tusen ting eg skulle ynskje eg fekk betre til, men eg forsøker å kvile der eg er. Det er ei utfordring. Klas Anders, mannen min, seier det så fint; at den største eigenskapen også er den største svakheita. Utan å vere perfeksjonist hadde eg ikkje kome dit eg er i dag, men det gjer også at eg overfokuserer til eg ikkje har krefter att. Då set eg meg ned og grin. Også hjelper det å gå ein tur. Gradestokken syner 22 bitande blå, men sola glitrar i kvit snø. Kjærleiken tok ho over landegrensa i aust, og no er heime eit lite raudt hus i Värmland. – Etter fleire år på farten har eg lært meg å lage lengre bolkar med ro. Eg er ikkje så glad i å reise, men det er naudsynt i mitt yrke. Då vert det å sove i si eiga seng, ete sin eigen mat og vaske eigne klede nesten ei terapeutisk kraft i seg sjølv. Nettopp derfor♥ vart EILOV spelt inn på Kvinnemuseet i Kongsvinger, ein kort biltur over grensa frå Sverige. Dagny Juel sin barndomsheim, Rolighed, vart tilrådd som innspelingslokale og Gro Marie fann seg sjølv omgitt av sterke kvinner. – Eg trur det gav meg ein god energi. Heime har eg alltid kjent meg likeverdig, men i eit større

musikkmiljø skimtar ein skilnader. Det finst jo ingen objektive avgjersletakarar innanfor profesjonell folkemusikk, men heller ingen bevis. Tidlegare kunne eg verte usikker og lure på om eg ikkje var god nok, men no veit eg at det ikkje berre handlar om musikken. Nettverk og presse må også handsamast.

For Gro Marie er musikken drivkrafta, den kjem av seg sjølv. Det som er vanskeleg er det som skjer mellom slåttane. – I utgangspunktet er eg ganske beskjeden, så eg følte aldri eg meistra snakkinga, eg visste ikkje kva eg skulle seie. Gjennom masteroppgåva ved Musikkhøgskulen, der eg utforska «den munnlege kommentaren i


Firda

Torsdag 21. januar 2016

kultur

Hjernen set grenser for deg

Samfunn: Det er umogleg å ha meir enn 150 ordentlege venner på sosiale medium.

Facebook: Du klarar ikkje å ha meir enn 150 ordentlege venner, korkje på Facebook eller andre sosiale medium, meiner forskarar.

Derfor bør Facebook innføre ein eigen kjenning-kategori, foreslår britiske forskarar. I ein ny studie publisert i tidsskriftet Royal Society Open Science viser dei at men-

neske verken har hjernekapasitet eller fritid nok til å pleie meir enn 150 vennskap på Facebook. Ein av forskarane, Evolusjonspsykolog Robin Dunbar ved universitetet i Oxford, har tidlegare argumentert for at vi også elles har ei teoretisk grense på 150 venner. – Det er kan hende litt fleksibelt, men ikkje særleg mykje.

Det kjem mest an på kor sterke eller svake du ønsker at vennskapa dine skal vere, seier Dunbar. Dunbar deler mellommenneskelege relasjonar inn i ulike lag: I gjennomsnitt har vi 5 intime venner, 15 bestevenner, 50 gode venner, 150 venner, 500 kjenningar og 1.500 personar vi kjenner igjen. (NPK)

å sleppe soloplate alt for musikken: Musikken er drivkrafta for Gro Marie.

Heime i sverige: Gro Marie Svildal har funne ro i eit lite raudt hus i Värmland i Sverige.hardingfelekonserten» fann eg knaggar og knep, men det er framleis noko av det eg tykkjer er vanskelegast når eg planlegg nye konsertar. Men det er viktig. Når eg fortel om meg sjølv, om opphavet til musikken, kva som har forma oss, så gjev eg folk ei større forståing av tradisjonen min. Det kan gje ei større oppleving.

Alle foto: Martin Hugne

På plata skal musikken snakke for seg sjølv, og ho har jobba med å finne slåttane som passar formatet. – Nokre slåttar er drivande eingongshendingar, gode til sitt bruk, men dei får vente. No har eg konsentrert meg om dei som er interessante i seg sjølv, dei med melodilinjer som krøllar seg, som utviklar seg som his-

torier med spenningstoppar og rikhaldige fargetonar. Det er slåttar eg likar å spele sjølv, slåttar som kan spelast opp att og opp att, med ei djupne som kan utforskast lag for lag. Denne artikkelen var først publisert på heimesida til Førdefestivalen, og er publisert i Firda med løyve frå dei.

15

Aktivitet: I 22 minusgrader er snømåking ein fin aktivitet for å halde varmen. Turgåing er også noko som er viktig for Gro Marie.


FJORDINGEN TYSDAG 20. SEPTEMBER 2016 3

familiesida • Ønskjer du å glede nokon

med ei helsing eller gratulere nokon med dagen?

namnedag Tobias

er hebraisk og tyder Gud er god.

Tage

er norrønt (dansk) og tyder garantist.

jubilantar Tysdag 27. september 70 år Ottar Johan Vinsrygg, Stryn Onsdag 28. september 90 år Halfdan Arne Lødemel, Hornindal 50 år Lars-Erik Aaland-Skarstein, Stryn Torsdag 29. september 75 år Audun Skarstein, Olden

Million, ikkje milliard

I leiarartikkelen i Fjordingen fredag skreiv vi at Rogaland og Hordaland til saman tel oppunder ein milliard menneske. Det er sjølvsagt grovt feil. Det rette er at dei to fylka samla har oppunder ein million innbyggjarar, medan Sogn og Fjordane tel knapt 110.000. Poenget i leiaren er at Sogn og Fjordane med knapt 110.000 innbyggjarar av ein total på 1,1 million, vert lilleputt i ein framtidig vestlandsregion beståande av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Red

Tonje 16 år

Gratulerer så mye! Mange klemmer frå Aksel, Stian, Mona & Andreas Jill og pappa.

annonse@fjordingen.no eller send til Fjordingen, pb 248, 6781 Stryn. Ei helsing kostar 100 kroner.

Fristen er kl. 12.00 to dagar før utgjevingsdag. Hugs fakturaadresse.

Råd er noko vi ber om når vi alt veit svaret, men skulle ønskje at vi ikkje gjorde det. Erica Jong

Konsert med feleduoen Odde&Holmen Tysdag 20. september blir det konsert med feleduoen Odde & Holmen i Skogstjerna i Markane.

• Sigrid Heggestad

sigrid.heggestad@fjordingen.no Tysdag 20. september blir det konsert med feleduoen Odde & Holmen i Skogstjerna i Markane. Førdefestivalen arrangerer konserten på FolkJazzScena med Odde/Holmen, saman med Fjelljom og Tysdagssvetten. Odde/Holmen vart «Årets unge folkemusikarar 2015» dei slepp album denne månaden. Duoen består av Bjørn Kåre Odde, fele og bratsj, frå Garmo i Lom og Sivert Holmen, hardingfeler, frå Aurdal i Valdres. Begge sterkt forankra i kvar sin folkemusikktradisjon. Med kombinasjonen av vanleg fele/bratsj og hardingfele i samspel oppdaga dei ein lyd og eit uttrykk dei utvikla vidare.

Duo: Sivert Holmen og Bjørn Kåre Odde. FOTO: ARVE ULLEBØ.

Denne plata inneheld eit variert utval av repertoar me har nytta sidan me byrja å spela saman. Gode soloslåttar frå Valdres og Ottadalen tek sin naturlege plass, og me håpar at samspelet vårt tilfører dei noko nytt og interessant, seier dei.

Markerte fysioterapidag Fekk prøve: Markerte verdas fysioterapidag i styrkerommet i Hornindal. FOTO: PRIVAT

Verdens fysioterapidag blei markert over heile landet 8. september, i år med eit spesielt fokus på fysioterapi for eldre. Fysioterapeutane i Hornindal kommune valde å markere denne dagen ved å invitere damer og menn i alder 60-75 år, til ei omvisning på «Helsetrimmen»/styrkerommet oppe i hallen på skulen. Her fekk dei råd og veiledning til styrke og utholdenheitstrening og kvifor dette er så viktig. Alle fekk prøve seg på treningsapperata. Fysioterapeut

Minnegåve

Ved gravferda til Rune Nesdal vart det gjeve minnegåve til Stryn Musikklag. Vi takkar hjarteleg for gåva. Stryn Musikklag

Linda Tomasgard starta å snakke om kvifor styrketrening er så viktig. Styrketrening har vist seg å vere viktigare og meir effektiv dess eldre ein blir. Studia viser opptil 85 % auke av styrkevekst med enkle 12 vekers treningsperioder. Effekten viser seg å vare til langt opp i alder. 2/10 år tap av styrke og muskelmasse kan gjenvinnast etter to månader med styrketrening. Så tren meir styrke, oppfordrar fysioterapeutene, Linda Tomasgard, Kari Svarstad og Are Njøten.

Hjarteleg takk

til alle som fylgde vår kjære Rune Nesdal til grava. Takk for medkjensle, blomsterhelsingar og minnegåve. Ellinor m/fam.

Men likevel, det dei kanskje har fått mest merksemd for det siste året er at dei har tatt i bruk musikk av komponist og spelemann Eivind Groven. Ein av slåttane er ”Sumarmorgon”, som er tittelsporet på plata.

Gratulerer så mykje med dagen til Ulrik som blei 7 år 19/9!

overtelefonen -Nordfjordingane må vakne før det er for seint, seier Lars Håvik i Austefjorden. Han viser til leiarartikkelen i Fjordingen fredag, der temaet var Nordfjord som utkant i ein eventuell stor Vestlandsregion med 1,1 million innbyggjarar. - Det ser ut som at Møre og Romsdal vil kunne bestå som eigen region. Nordfjordingane må sjølvsagt bestemme sjølv, men Nordfjord vil få mykje meir makt saman med Møre og Romsdal enn som utkant i ein region med Bergen og Stavanger. Saman med oss på Sunnmøre vert ikkje nordfjordingane åleine. Dette er det viktig at Nordfjord no tek stilling til, seier Håvik.

Mi inderleg kjære Astrid, omsorgsfulle mamma, svigermor og gode snille mormor. Vår kjære søster, svigerinne og tante

Astrid Muri

fødd Sjøholt sovna stille inn med sine næraste rundt seg, 74 år gammal. Stryn Omsorgssenter/ Loen 18. september 2016. Mange bursdagsklemmer frå Jonas, Eirik, mamma & pappa! Vi er superduper gla i deg!

Vår kjære

Rolf Otto Torgersen fødd 26. oktober 1944 døydde 12. september 2016 Ruth Karin Siv Ragnhild -- Trond Gry Ingvild -- Jogeir Torger† Karihanne, Ingrun, Even, Mård, Tormod, Ingrid Bisetjing i Fåvang kyrkje fredag 23. september kl. 11.00.

Daniel Linda -- Tore Cato Elias Marcus Nicolai, Cecilia Tomine Nils Petter -- Hilde Kirsti Helen -- Oddgeir Øvrige familie Eit strevsamt liv har ebba ut, ei flittig hand har dovna. Din arbeidsdag har no tatt slutt, ditt gode hjarta sovna. Gravferd frå Loen kyrkje tysdag 27. september kl. 13.00. Alle som vil følgje Astrid til den siste kvilestaden er hjarteleg velkomne. Like kjært som blomar er ei gåve til Stryn Omsorgssenter.


Printed for simon.broughton from Songlines - October 2016 at exacteditions.com. Copyright Š 2016


Live Review | Førde Traditional and World Music Festival, July 6-10 Posted on July 13th, 2016 in Recent posts by Simon Broughton.

With 300 artists from 30 countries, Førde is the biggest festival of folk and world music in Scandinavia. Simon Broughton was at the latest edition, which finished on Sunday, July 10 (Photos courtesy of Førde Festival) Førde, a small town of 14,000 people in the west of Norway, is surrounded by mountains, waterfalls and fjords. So it’s a spectacular location for a festival and some of the Førde Festival’s concerts are in farmyards, wooden cottages and on mountain tops. As a broad theme, the festival took the idea of ‘Flight’, reflecting the unprecedented movement of refugees in the world, and that is something I will look at in the next issue of Songlines, out August 26. But, from Førde itself, here are some personal highlights of the 27th edition of the festival. One of the most atmospheric locations is the Jølster Museum, a collection of traditional wooden houses, not far from Førde. The small rooms only fit 30 or 40 people, so the concerts were acoustic and intimate. At different locations between 11pm and 2am – when the summer night is more or less dark – you could find music from Norway, Finland, Spain, Tuva, Kenya and Malawi. I just dived in at random and struck lucky. In one of the smallest cottages a couple of old gents in trilbies were playing Hardanger fiddle and the


guitar-like mandola. The room was packed and pretty dark, but I found a place on the floor and could make out the neat white beard of the fiddler and catch the light glinting on the mother-of-pearl on the fingerboard. The musicians’ smiles suggested they knew each other well.

I only discovered afterwards that this was one of the most-loved duos in Scandinavian folk music: Gunnar Stubseid, from Norway, on Hardanger fiddle and Ale Möller, from Sweden, on mandola (pictured right). They first met in 1986 and started playing in this novel combination. Stubseid comes from Setesdal region where the most rugged Hardanger fiddle music is found, but here the sound was softened by the plucked strings of the mandola. The acoustic of the wooden room was perfect for this music and the tapping of the two gents’ feet on the wooden floor was the ideal accompaniment. The cyclical, trance-like tunes draw you in and you hardly know whether five or 25 minutes have passed. You can imagine long evenings enjoying music like this a couple of centuries ago. The contrast between the rustic simplicity of the Jølster houses and the main venue at the Førdehuset cultural centre is striking. Here the large hall has dramatic lighting, screens, graphics and a slick live video cut of the concerts. The big crowd-pleasers were Sephardic singer Mor Karbasi, who brings drama and theatricality to her songs in Ladino, Moroccan Berber and Hebrew, and the magnificent French Canadian band La Bottine Souriante (pictured right), who have been active, with different line-ups, since 1976. They’re a force


of nature with their trademark foot-percussion, fiddles, accordion and a powerful horn section.

In a get-up-and-have-a-Balkan-party way, the double-bill of Romanian and Hungarian Gypsy music from Mahala Rai Banda and Romengo was stunning. This was music that comes from very deep Romani roots – and tied perfectly into the migration theme of the festival. With the singing of Romengo’s petite but powerful Mónika Lakatos, it drove the audience into a dancing frenzy. The Scandinavian band to look out for are Denmark’s Dreamers Circus – three young guys on fiddle, mandolin and accordion. There is charisma, talent and a powerful performance onstage. The most memorable performance was the premiere of Arctic Ice Music, by the world’s only ‘ice musician,’ Terje Isungset. He literally plays trumpets, xylophone, chimes and drums made out of ice. But however extraordinary and beautiful that is, there are limitations to what ice can do. So here he was working with Sami and Inuit singers from the Arctic plus Tuvan throat singer Radik Tyulyush, which brought in an awesome sonic landscape, created in just three days.


To play his instruments, Isungset wore a furry hood, thick sweater and gloves. I don’t know whether he’s sponsored by a Norwegian sweater company, but he’s missing a trick if not. During the show, Isungset had an ice helper (his daughter) bring instruments on, unpack bars of ice so they were ready to be played and remove them before they melt. It was a logistical choreography. “The concert is about human beings relation to nature and how to live with it,” he said to me before the show. “The Inuits really know how to live in the ice and this generated the idea for the concert.” Isungset’s contribution was largely percussive, with incredibly delicate sounds from tapping ice rods while stepping in crushed ice, to more melodic sounds from his ice xylophone. The latter is essentially like a balafon, but while the balafon evokes the dryness of the desert, Isungset’s iceophone sounds fluid. The singers added layers of texture and melody. The Inuit singers brought the breathy, rhythmic sound of katajjaq; the Sami singers add more ethereal joiks; and Radik Tyulyush produces a deep pulsing growl. One of the Sami singers, Sara Marielle Gaup Beaska told me she was performing joiks about nature, animals, the wind and “one from Finland about the Russians colonising Sami land and your feelings knowing it will be destroyed.” The various layers, textures and otherworldly sounds seemed like listening to an aural equivalent of the Northern Lights. Glorious, beautiful, but elusive. It is something that deserves to be seen around the world because it’s not only inspirational music, but there’s a powerful message in there as well.

Tags: Ale Möller, forde festival, Gunnar Stubseid, ice music, la bottine souriante, Mahala Rai Band, mor karbasi,norway, Romengo, Terje Isungset


CONCERT REVIEWS

FORDE FESTIVAL 2016: WORLD MUSIC, HUMAN RIGHTS AND CULTURAL PRESERVATION JULY 26, 2016 MADANMOHAN RAO LEAVE A COMMENT

My summer travels this year took me to the Montreal International Jazz Festival as well as Forde Traditional and World Music Festival. This is my second time in Norway for the festival; see my earlier 2012 interviews with the festival director Hilde Bjørkum and artistsKevin Henderson, Damily, Ellika Frisell, Renata Rosa, Sidi Goma, andFrikar. The performances are spread across 20 stages in large indoor halls, arts centers, outdoor stages and even neighborhood barns. Established in 1990, the four-day festival has always had an anchor theme, such as aboriginal music, regional showcases or gypsy music. The theme this year was ‘Flight,’ reflecting not just the tragedies of the refugee crisis but also the creative traditions of many of the affected communities. Pre-festival highlights At the stunning mountain-top Floyen Restaurant in Bergen, Norwegian musicians Gro Marie Svidal and Irene Tillung performed a melodic set of Hardanger fiddle and accordion music. They shared stories of the folk songs dedicated to local traditions and even neighboring mountains. The dinner conversation after the performance revolved around various topics like music championships, folk traditions in Jolster, and the rise of the micro-brewery and craft beer movement in Norway!

Floyen Restaurant, Bergen Photo by Madanmohan Rao

A visit to nearby village Hyllestad revealed a museum preserving the ancient millstone manufacturing tradition of the region. We also visited the charming hillside Amot resort, dedicated to boutique performances of folk and opera. Other site visits took us to the campus of United World College and its humanistic view of education, as well as the home of legendary Norwegian painter Nikolai Astrup. The home and museum were located right next to a stunning fjord, which was the source of inspiration for many of Astrup’s works.


Nikolai Astrup Museum â&#x20AC;&#x201C; Photo by Madanmohan Rao

Day One The opening ceremony of the Festival set the stage for the next four days of programming: a dedication to the human rights and cultural traditions of refugees. Human rights lawyer Lavleen Kaur spoke evocatively of the plight of displaced refugees, drawing on examples such as the IndiaPakistan partition of 1947.

Lavleen Kaur â&#x20AC;&#x201C; Photo by Madanmohan Rao

Singers from Sri Lanka, Norway and Ethiopia performed together in a chorus, and brief vignettes featured bands from Eritrea, Syria, Colombia and Hungary (more on them later in this article). Swift stage changes, flawless acoustics, and colourful digital art marked the slick transitions between bands.


Singer-songwriter Faytinga delivered a haunting set of music from Eritrea, reflecting her years in the East African country’s liberation struggle since she was 14 years of age. Faytinga is from the Kunama ethnic group. She also plays the krar, a small lyre, and has released the album Numey. The band members included Khalid Kouhen (percussion, including ghatam), Federico Umberto (krar, bass) and Jonas Knutsson (saxophone).

Faytinga – Photo by Madanmohan Rao

The night performances shifted to the charming Jolster Museum, a collection of home cabins on a hillside, the perfect setting for intimate acoustic performances. Featured artistes included Varttina Trio (Finland), Gunnar Stubseid and Ale Moller (Norway/Sweden), Radik Tyulyush (Tuva), Viguela (Spain) and the Talent Project showcases from Norway, Kenya and Malawi. The dancers from Kenya and Malawi showcased traditional percussion instruments and farmland songs. Viguela played the joyous dance music of the Castilla-La Mancha region, led by Helena Pérez on vocals and Juan Antonio Torres on guitar.

Viguela – Photo by Madanmohan Rao


Day Two Music from Asia was showcased by Indonesian gamelan ensemble Samba Sunda. Vocalist Nani Sukmawati and dancer Uum Sumiati were accompanied by instrumentalists from Bandung. One of the most creative performances was titled Arctic Ice Music, featuring ice instrumentalist and percussionist Terje Isungset from Norway. In a unique collaboration with indigenous vocalists from Canada and Russia as well as Norwegian singer Maria Skranes, Terje played a range of instruments made from ice – including a horn, marimba and a percussion table with ice crystals. This was also a call to harmony with nature and awareness about global warming – hopefully we will never see the day when the ice caps disappear.

Arctic Ice Music – Photo by Madanmohan Rao

Pioneering group Nishtiman (‘homeland’) showcased the music, language and culture of the Kurdish people, with a mix of haunting Sufi melodies and rousing dance tunes which drew the audience to their feet. The Kurdish people are spread across Turkey, Iraq, Iran and Syria, and the instruments and performances reflected this diversity, thanks to Hussein Zahawy (daf, darbuka), Sohrab Pouznazeri (vocals, kamanche, tanbur), Sara Eghlimi (vocals), Robin Vassy (percussion), Goran Kamil (ud) and Ertan Tekin (zorna, balaban, duduk).


Nisthiman – Photo by Madanmohan Rao

Mor Karbasi played music in the Sephardic-Jewish tradition from Spain, and sang in the Ladino language. Her family roots are in Morocco and Iran as well, and the high-energy set of music and dance blended flamenco, fado and Arab rhythms.

Mor Karbasi – Photo by Madanmohan Rao

The evening ended with superb live performances by gypsy brass band Malhala Rai Banda from Romania and Romengo from Hungary. Alcohol flowed copiously from the hotel bar (even at stiff Norwegian prices), and the bands engaged the audience in loud call-and-response sessions. Romengo’s Mónika Lakatos (vocals) and percussionists János Lakatos (milk can) and Tibor Balogh (on something which looked like an inverted kitchen sink) really stood out in the last performance!


Day Three Day Three again offered a treat for folk music fans, with successive performances on two stages. Erlend Apneseth of Nattsongar showcased the versatility of the Hardanger fiddle, while Erik Rydvall played the Swedish nyckelharpa. Two trios also teamed up in a splendid collaborative effort: Gjermund Larsen Trio & Nordic, from Norway and Sweden respectively.

Nattsongar – Photo by Madanmohan Rao

Another unique band performing at the festival was the quartet Huun-Huur-Tu from Russia’s Tuva region in Siberia; they wowed the audience with their folk stories, multi-tonal throat singing (by Radik Tyulyush) and traditional instruments such as igil, doshpuluur, byzaanchi, khomuz, amarga, marinhuur and tungur.

Huun-Huur-Tu – Photo by Madanmohan Rao


A highlight of the day was Broukar (‘brocade’), which was founded in 2007 in Damascus to preserve and revive the musical heritage of Syria. Highlights included three performances of the hypnotic Whirling Dervish dance by Ahmad Alkhatib, along with Sufi vocals by Bayan Rida. I look forward to seeing the performances again at the Rainforest World Music Festival in Malaysia next month, where the band will be making another appearance.

Broukar – Photo by Madanmohan Rao

Day Three of the stage performances ended with a slickly choreographed gala featuring brief vignettes from another set of bands from Denmark/Sweden, Haiti, Brazil, Norway, and Canada (more on those later). The Norwegian compères interspersed the acts with humor and wit. The celebrations continued in the festival hotel with performances from Haiti, Colombia and Eritrea. Haitian ensemble Chouk Bwa Libète blew the audience away with poly-rhythmic drumming and trance-inducing chants in a fine voodoo style called mizik rasin. Front man and composer Sambaton kept the band tightly coordinated, and he led the band in a dance line right into the audience at the end.


Chouk Bwa Libète – Photo by Madanmohan Rao

Noency Mosquera Martinez and her quartet played native folklore from Colombia, such as rondas, arrullos, alabaos and gualí. She was then followed by Eritrea’s Faytinga, while other folk musicians played on the floor below. But that was not the end – an open-ended jam featuring dozens of musicians from the various bands continued in the hotel’s library till 3 am and way beyond!

Noency Mosquera Martinez – Photo by Madanmohan Rao


Day Four Day Four kicked off with a remarkable feature: a rendering of lullabies from around the world by refugee mothers settled in Norway. This was also perhaps a haunting call for the right to peace for babies around the world, particularly in war-torn areas. The Forde Arts Museum played host to an intricate and energetic set by Trio Madeira Brazil. They blended choro, folk and classical music, and the three artistes received rousing applause for an encore: Ronaldo do Bandolim on mandolin, Marcello Gonçalves on seven-string guitar and Zé Paulo Becker on acoustic guitar.

Trio Madeira Brazil – Photo by Madanmohan Rao

The main-stage performances ended with a rousing set by La Bottine Souriante from Canada, who trace their roots all the way back to 1976 in Quebec. Playing French North American roots music amplified by a brass section and floor-board tap-dancers, the group had the audience on their feet for a line dance; they also poked fun at the French and English languages in equal measure!


La Bottine Souriante – Photo by Madanmohan Rao

Buses then took the attendees to a hillside barn for a terrific acoustic set by youthful DanishSwedish trio Dreamers’ Circus. They pushed acoustic collaboration to new dimensions, while also playing unusual instruments like the traskofiol or clog fiddle from Skane in Sweden. Their tracks like ‘Fragments of Solbyn’ drew loud applause, and their camaraderie and talent will ensure a long successful musical career.

Dreamers’ Circus – Photo by Madanmohan Rao

The festival ended in the hotel with football fans watching France lose to Portugal in the EuroCup finals. Three spontaneous music and dance jams then broke out in the bar area, even though many had early morning flights to catch in just a few hours!


Festival creativity Other creative features of the Forde Festival which stood out were the jugglers and stilt-walkers of Rajasthan’s troupe Circus Raj; some of the unusual instruments on stage (eg. goat horns, milk cans, bicycle wheel percussion); and the superb designs of the festival logo and symbols (butterflies, reflecting refugees’ flight as well as fragility). Other art work featured the human heart as a bagpipe, a banana as a lyre, and a pear as a violin!

Circus Raj – Photo by Madanmohan Rao

Some of the performers also took part in ‘Meet the Artist’ interviews – 20-minute chats hosted by media veterans Simon Broughton (Songlines magazine) and Dore Stein (Tangents Radio). “I didn’t pick my theme, my theme picked me,” explained Ladino singer-composer Mor Karbasi during her interview. “Sadly, music for children during war is only bombs and rockets,” lamented Taoufik Mirkhan, kanun player of Syrian band Broukar. “The heritage of Syria is the heritage of the world – alphabet, music sheets and more,” he added. His fellow artiste Ahmad Alkhatib, explained that dervish dance is a way of saying thanks to God for life. In the coming articles, I will feature more in-depth interviews with the artists, along with reviews of their albums. Some of the CDs I picked up at the festival include Spring du Fela, Boreas, Temperamento, Arrivals, Second Movement, Ao Vivo Em Copacabana, Appellation and El Bango de Bojaya. Music – Heart of Art – Photo by Madanmohan Rao


Forde artist CDs

In sum, this year’s music in Forde focused on the cultural richness and complexities of countries otherwise associated with war and poverty, according to festival director Hilde Bjørkum. What really stood out again in the 2016 edition are the high quality acts, rich local musical traditions, flawless execution, creative programming, stunning scenery, Norway’s international efforts in music partnerships, egalitarian society, volunteer support, and superb hospitality. A thousand thanks, Norway – Tussen Tak! More about the festival at www.fordefestival.no


www.fordefestival.no:

Syrisk-ortodoks messe i Førde kyrkje Syrisk-ortodoks messe blir feira i Førde kyrkje tidleg sundag morgon frå kl 08.00-10.00. Truleg er det fyrste gong slik messe blir feira her til lands. Det er sume av artistane på konserten Syriske bøner, som Førdefestivalen skipar til fredag kveld i Førdekyrkja, som har bede om å få halda messe også. Dei høyrer til den syrisk-ortodokse kyrkjelyden i Zahle, som ligg i Bekaa-dalen nord for Beirut. Songen er ein sentral del av alle messene deira, men det viktigaste er sjølvsagt forvaltninga av sakramenta. Det syrisk-ortodokse kyrkjesamfunnet er det einaste i verda som framleis held liturgien på arameisk, Jesu eige morsmål.

FADER JAQUES SOM SYNG HEIME I KYRKJA I ZAHLE DER HAN ER PREST.

– Kvifor vil de halda messa dykkar i Førde kyrkje? – Vi tenkte at det var lenge å vera fem dagar utan å halde messe. Vi kom hit på onsdagen, og reiser heim sundag. Når vi er heime, har vi messe kvar dag, forklarar fader Jaques. Han er presten i kyrkja deira, og ein av songarane i koret som er med på konserten fredag kveld. Bakgrunnen hans er frå Syria, men han har budd mange år i Libanon og har funne kona si der. Han blei svært glad då han fekk ja på spørsmålet om dei kunne få halde messe før dei reiser heim sundag. Ikkje berre for deira eigen del, men også med tanke på at det kan vera fint for norske kristne å feira messe saman med dei. Det blir eit unikt høve til å feira


messe saman med folk frå den syrisk-ortodokse greina av dei kristne i verda. Greskortodokse finst det fleire av i Noreg, men dei har ein svært ulik måte å halde gudsteneste på, meiner Fader Jaques.

HER ER FADER JAQUES OG OUD-SPELAR ABOUD ZEINO SAMAN MED SONGARAR I KORET. FRÅ EI INNSPELING I ZAHLE I VINTER.

– Korleis ser du på om norske lutheranarar vil gå til nattverd med dykk på sundag? – Det er svært hyggeleg om dei vil det. Eg ser nattverden som eit fellesskapsmåltid mellom alle som er døypte, og vonar vi kan feire denne messa saman. – Kva vil du gje oss gjennom å feira denne messa her? – For det fyrste vil eg be Gud om å hjelpa og signa dette landet, og for det andre vil eg be folk her om å elske Gud. Når ein ser alt som skjer i verda i desse tider, kan hende særleg i Midtausten, er det svært viktig å tenkja igjennom korleis ein skal handle. Det er mi bøn at de må vera sterke og vakne og gjera det som er rett her i dette utruleg vakre landet dykkar, seier Fader Jaques. Sundag reiser han heim til Libanon og utfordringane der. Landet er på brestepunktet etter å ha teke imot over ein million flyktningar. Omlag kvar fjerde som bur i Libanon no er flyktning. Mellom anna har alle prisar auka dramatisk, både på mat og husvære. VIDEO: HTTPS://VIMEO.COM/173882126 Tekst, foto og video: Marianne Lystrup


Printed for simon.broughton from Songlines - October 2016 at exacteditions.com. Copyright Š 2016


SUNNMØRSPOSTEN Onsdag 13. juli 2016

FESTIVAL

Færre så folkemusikk i Førde

Førdefestivalen trakk 26.000 besøkende, noe som er rundt to tusen færre enn i fjor. – Da hadde vi jo kjempeflott vær, sier festivaldirektør Hilde Bjørkum, som til NRK Sogn og Fjordane; – Vi har hatt mange fulle hus og fantastisk god stemning. Folk har kost seg, tror jeg, selv om været ikke var helt med oss i år, sier Bjørkum. Årets Førdefestival ble arrangert for 27. gang. NTB

BRITNEY SPEARS KJØRER PÅ - MED PARFYMER OG BEST OF-SHOW I LAS VEGAS, OG LATER NÅ TIL Å HINTE OM NY MUSIKK. FOTO:

KULTUR 17

BRITNEY SPEARS

Parfyme- og musikkslipp

I løpet av 16 sekunder ga Britney Spears fansen et glimt både av sin nye parfyme, «Private Show», og det som antas å være en ny låt ved samme navn. Ifølge Billboard bød sekundene på et dampende, lite show med Spears, som kler av seg en blondemorgenkåpe for deretter å danse iført en svart såkalt monikini – på scenen i et tomt lokale. NTB

Skal lese heile Bibelen HERØY Bibelmaraton er ein av programpostane under Bibelfestivalen i Fosnavåg 7. til 11. september i år. Bibelen skal lesast midt i sentrum av Fosnavåg. Maratonlesinga er venta å vare i 80 timar. Det finst over 6,9 millionar biblar i Norge. Og i år feirar Det Norske Bibelselskap 200-årsjubileum. – Bibelen er ei bok som engasjerer og som det er vanskeleg å halde seg nøytral til. Den har forma kulturen vår. Difor vert det arrangert bibelfestival i Herøy, der Bibelen finn sin plass i tett samarbeid med mellom anna bibliotek, kino, konserthus og kyrkjene, opplyser pastor Erhard Hermansen som har teke initiativ til festivalen.

BIBELFEST: Gurskøy Soul Children er blant kora som skal delta under Bibelfestivalen i Fosnavåg i september.

PRESSEFOTO

På programmet står blant anna foredrag med forfattaren Edvard Hoem, bibelquiz, bibelutstilling, filmar med bibelske tema, bibelfest for barn og ungdom og salmekveld.

Kvintett kjem med blank messing

STUDENTAR: Fem musikkstudentar skal turnere på Sunnmøre også denne sommaren.

KONSERTTURNÉ

BERØMT: Fra høsten av blir den Oscar-nominerte briten Peter Lord professor ved Høgskulen i Volda. Han står bak en rekke verdensberømte animasjonsfilmer, og grunnla det prestisjetunge Aardman Animations, kjent for figurene «Wallace & Gromit». Bildet er fra Filmfestivalen i Cannes i 2005. FOTO: NTB SCANPIX

Barratt-Due messingkvintett kjem på turné til Sunnmøre. Dei skal ha kyrkjekonsertar i Stranda (fredag), Geiranger (laurdag), Ørskog (søndag) og Sykkylven (måndag). Dette er eit ensemble med musikkstudentar frå BarrattDues musikkinstitutt og Noregs musikkhøgskole. Dei var også på turné her i fjor, og spelte for fullsette kyrkjer og med gode tilbakemeldingar. I Geiranger skal dei også spele saman med dei eldste

ungdommane frå Eidsdal musikkorps. Programmet dei har sett saman har stor spennvidd, frå klassisk som Händel og Grieg, til «Killer Tango» av Sonny Kompanek. Musikarane er: Henrik Olsen Åsaune (trompet), Malene Fosli Flataker (trompet), Karoline Langgåt Jøkling (horn), Lars Brynestad (trombone) og Fredrik Hassel (tuba).


Firdaposten.no

I år blir det meir eggande rytmar Av HEIDI HATTESTEIN Publisert:07. april 2016, kl. 16:00

Førdefestivalen gjer florøværing av seg denne sommaren også. 

- Vi held fram det fine samarbeidet med Nina på Blomsterhagen, seier festivaldirektør Hilde Bjørkum og held fram: - I Florø føler vi oss velkomne, både publikum og lokalt vertskap tar svært godt imot oss. Vi er glade for samarbeidet med det entusiastiske og dyktige vertskapet på Blomsterhagen. Og så håper vi at konserten gir meirsmak, så florøværingane tar seg ein Førde-tur for å få endå fleire festivalopplevingar. Difor byr vi på den livsglade musikken til gruppa Vigüela. Musikken minner om flamenco, men det er rettare å seie at dei speler ein slags forløpar til det som må seiast å ha blitt eit verdskjent fyrverkeri av ein folkemusikktradisjon. Sjå video øvst i saka.

Den fargerike gjengen i Vigüela frå Spania kjem på Blomsterhagen i juli.

Blomstrande publikum - Det betyr mykje for meg at Førdefestivalen bruker Blomsterhagen som ein av dei mange scenen sine, sier Nina Gjervik i Florøs svar på Edens hage. - Det er stort for meg at lille Blomsterhagen får vere ein del av den store festivalen som Førdefestivalen er. Og så synest eg det er kjekt at Førde og Florø kan samarbeide og utvide vennskapet mellom byane. Det er tredje året at Blomsterhagen har konsert første festivaldagen. I fjor kom svenske Ulrika Bodén med Ahlberg, Ek og Roswall.


Kjemien mellom Cigdem og Nina sjarmerte alle som såg, og det var ikkje reint få. (Foto: Heidi Hattestein) Og året før spelte tyrkiske Cigdem Aslan. Kjemien mellom Cigdem og Nina sjarmerte alle som såg, og det var ikkje så reint få. Dårleg førehandssal gjorde Nina nervøs, men på sjølve konsertdagen rann det på med folk. Hagen var fylt til randen av blomstrande publikummarar. - I fjor var det derimot ikkje så mykje folk. Det har vel med at folk er meir fascinert av orientalsk musikk enn svensk. Difor ønskte eg meg noko meir eksotisk i år, og det har eg fått med den spanske gruppa Vigüela, seier ei fornøgd vertinne.

Frå krig til instrument av is Førdefestivalen sleppte programmet i dag torsdag. "På flukt!" er tema for årets festival. - Krig, konfliktar og naud ligg bak mykje av verdas tradisjonsmusikk. Migrasjon har til alle tider påverka samfunns- og kulturliv, seier festivaldirektør Hilde Bjørkum. Temaet er aktualisert av flyktningestraumen. - Det er uråd å komme utanom Syria, der dagens situasjon står i sterk kontrast til historia om eit land, der alle verdas religionar har levd fredeleg side om side i hundrevis av år. Konfliktane er av nyare dato, og det er verdt å tenke på, seier Bjørkum. På opningsdagen får publikum møte fleire temaartistar, mellom andre sefardisk-jødiske Mor Karbasi, som i alle fall lyttarane av Jungeltelegrafen på P2 har fått med seg. Fridomskjemparen Faytinga frå Eritrea kjem også. Blant dei norske musikarane som speler på festivalen, kan det vere verdt å nemne Erlend Apneseth, sonen til fotografen Oddleiv Apneseth som vaks opp i Florø. Han har laga bestillingsverket "Nattsongar". Erlend Apneseth har nett gitt ut plata "Det andre rommet", som blei vekas anbefaling i Bergens Tidende med fem auge på terningen. På den meir spektakulære sida kan ismusikaren Terje Isungset nemnast. Isungset trakterer instrument laga av bre-is og fersk is. Instrumenta er forgjengelege, men som vi alle veit, den gode kjensla av å vere på konsert består.


14

SYDVESTEN TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2016

MÅNEDENS

KULTURTRYNE MIRA THIRUCHELVAM BAKGRUNN:

PÅ FRITIDEN:

Jeg er født og oppvokst på Laksevåg. Mine foreldre kom til Norge fra Sri Lanka for over 30 år siden. Selv kan jeg lese, skrive, snakke og selvsagt spille tamilsk musikk. Jeg har gått på Damsgård skole, Håstein ungdomsskole og Tanks videregående. Nå tar jeg en bachelor i molekylærbiologi på UiB. Som ung var jeg aktiv i Laksevåg KFUM/KFUK speider, Laksevåg friidrett og Lyngbø håndball. Mine foreldre har vært aktive og åpne. De har sørget for at jeg har deltatt både i det tamilske og det norske miljøet helt siden barndommen. Bambusfløyten har jeg spilt på siden jeg var 10 år. Lærte det grunnleggende av min far. Resten er stort sett selvlært. Både jeg og min søster, Dipha, har diplom i karnatisk musikk. Det vil si at vi har gått gjennom ett års studie av sør-indisk musikk. Vi fikk også begge Ole Hamre og Fiflet sin «Årets julekvedar», noe som er artig da både Sissel Kyrkjebø og Odd Norstoga er tidligere vinnere. Vi vant også Sparebanken Vest sin musikkpris i 2016 under Førdefestivalen.

Det går for det meste i musikk, du. Aller mest kreativ er jeg fra klokken 2300 – 0300. Ellers er jeg glad i fjellturer, volleyball, YouTube og den obligatoriske krangelen med min søster.

AKTUELL MED: Hovedsakelig komponerer jeg musikk for bandet «9 grader nord». Vi spilte foran nasjonal og internasjonal musikkbransje under Vill vill vest i Bergen. Jeg deltar også i bandet til Fargespill. Ellers er jeg musikklærer i karnatisk musikk hvor jeg spiller bambusfløyte sammen med min far. Ellers spiller jeg inn og samarbeider med indiske og tamilske musikere i utlandet.

Musiker og tidligere vinner av ungdomsprisen i Bergen vest

PRISEN PÅ? Det har så mye å si å få slik støtte. Jeg kjøpte musikkutstyr

SISTE KULTUROPPLEVELSE:

som gjorde det mye lettere å utvikle ideer.

Førdefestivalen. Vi fikk artistpass og tilgang til alle konsertene. Ble helt neddopet av musikk.

SISTE BOK, FILM OG PLATE: Siste bok var «Molecular Cell Biology», har rett og slett ikke tid til å lese annet enn pensumlitteratur. Siste film jeg så var tamilsk og het «Boys», men tamilske filmer varer som regel i tre timer, så derfor sovnet jeg halvveis. Det jeg hører mest på for tiden er Avishai Cohen, Chassol, Hans Zimmer og MTV India Coke Studio

STØRSTE FORBILDE: I musikkverden er det Anushka Shanker og Shashank Subramanyam. To nyskapende og unike musikere. De dedikerer mye tid til detaljer og teknikk.

FAVORITTSTEDET I FYLLINGSDALEN OG LAKSEVÅG: Å sitte på søylene langs vannet rett under Puddefjordsbroen. Samt et ultrahemmelig sted langs Mønsterbekken.

9 grader nord: 9 grader nord finner du «The pearl of the Indian ocean», Sri Lanka. Det er også her majoriteten av bandets medlemmer stammer fra. Bandet som allerede før sin første utgivelse har spilt på Nattjazz og Festspillene hevder selv at de sjangermessig spiller raga fra A-Å. Raga er melodidogmen eller skalaen som er gitt i klassisk indisk musikk. Det er en sekvens på fem til syv toner som du finner igjen i bl.a. Miras fløyte. Lydbildet er krydret med alt fra Tabla (indiske trommer), Cajón (trommekasse) til bambusfløyte. Adjektivene energisk, mystisk og rytmisk beskriver konseptet svært godt. Bandets visjon er å utfordre bergensernes musikalske kosthold ved å servere disse fremmede tonene. Så utfordre deg selv og sjekk ut 9 grader nord. Du finner singelen «Victoria» på Soundcloud.

HVA BRUKTE DU STIPENDET FRA UNGDOMS-

Månedens kulturtryne er et samarbeid med Laksevåg og Fyllingsdalen kulturkontor. Har du et tips om en person som jobber med kultur på fritiden eller i jobb? Send inn forslag til benjamin.hogstad@bergen.kommune.no


NYHETER

24

TORSDAG 3. MARS 2016

Storkonsert på hjemmebane

Karl Martinus Johnsen Melleby er bare ni år, men allerede en habil felespiller. Nå skal han spille sin største konsert hittil – og attpåtil på hjemmebane. MONIKA SØBERG 950 31 126 ms@lokal-avisa.no

Trysil: I rundt tre år har Karl

Martinus Johnsen Melleby spilt sammen med Hedmark Juniorspellmannslag (HJ), og nå skal de ut på turne sammen med det kritikerroste Majorstuen Folkemusikk. Forestillingen heter «Kvitre» og er både en musikalsk og visuell forestilling som spilles på Rena i morgen og her hjemme i Trysil lørdag. Karl Martinus er en scenevant gutt som har spilt mange konserter både alene og som del av større orkester. – Det morsomste er å spille sammen med andre, synes han.

Bestillingsverk

KVITRE var bestillingsverket til Førdefestivalen 2013, komponert av og for Majorstuen. Tema og inspirasjon for forestillingen er fugler. Det blir både musikk og animasjoner, som er laget av Andreas Ljones. I 2015 ble den lansert på plate. Forestillingen har fått gode omtaler som en musikalsk og visuell herlig forestilling. Musikken er krydret med flygende animasjoner og stemningsfull lyssetting, og blir til en vakker konsertforestilling.

HJEMMEBANE: Karl Martinus Johnsen Melleby er klar lørdag med storkonsert sammen med Hedmark Juniorspellmanslag i Hagelund. FOTO: MONIKA SØBERG

Allsidig

På denne konserten skal Karl Martinus spille fele, men han er også en habil sanger som er med og opptrer i ulike settinger flere ganger i året. Det er mye musikk i familien hjemme, og sin første fele fikk han da han var fire og et halvt år gammel. Nå øver han jevnlig med HJ i Elverum, til det som blir hans største konsert hittil. I tillegg øver han mye hjemme. – Det blir ikke hver eneste dag, men annenhver dag kanskje, sier han. Karl Martinus skal også opptre i påsken, og da skal han synge både i Jordet kirke og Trysil kirke. Kvitrekonserten på hjemmebane blir hans første med HJ. I en familie som er opptatt av musikk blir også kunnskapen om musikk stor. Sin unge alder til tross har Karl Martinus mer eller mindre slitt ut cd-en med Vivaldis «De fire årstidene», som er en favoritt.

Best i landet

Hedmark Juniorspellmannslag er landets beste som i tre år på rad har vunnet Landskappleiken og Landsfestivalen to ganger. Laget består av ca. 20 barn og unge fra ulike steder i fylket. Musikalsk leder er Marit Westling. Karl Martinus er den eneste fra Trysil og Engerdal som er med i spellemannslaget for tiden. Majorstuen Folkemusikk har uttalt at de gleder seg veldig til å spille sammen med Hedmark Juniorspellmannslag. – De unge felespillerne har en spilleglede, et overskudd og en musikalitet som både inspirerer og imponerer, og de har rett og slett fått til noe helt fantastisk sammen. Dette er morgendagens folkemusikkstjerner, har de sagt. Dette blir første gang Kvitre-verket settes opp med andre enn den opprinnelige besetningen.

UNGE TALENTER: Hedmark Juniorspellmannslag kommer til Trysil for å holde konsert i helgen. Der er Karl Martinus Johnsen Melleby med. FOTO: THOMAS WESTLING

31 SENTRALE ENEBOLIGTOMTER KOMMER FOR SALG Thomas Motrøen Furulund Boligkonsulent thomasmf@boligpartner.no Telefon: 483 64 757

boligpartner.no


3

NYHETER

TORSDAG 7. APRIL 2016

Silje til Førdefestivalen

Bli kjent med flyktningane

FĂ&#x2DC;RDE: Dansaren Silje Onstad HĂĽlien frĂĽ Vang er ein

HEGGENES: Ă&#x2DC;ystre Slidre kommune ynskjer flyktnin-

av deltakarane pĂĽ Førdefestivalen som blir arrangert 6. â&#x20AC;&#x201C; 10. juli.â&#x20AC;&#x201C;I ĂĽr har vi fokus pĂĽ den kulturelle rikdommen og mangfaldet i land vi høyrer om i samband med krig, konfliktar og naud, seier direktør Hilde Bjørkum. Programmet for festivalen blir presentert i dag.

gar, frivillige lag og organisasjonar og fadrar velkomne til ein bli kjent kveld mündag 18. april pü Tingvang. Mület med møtet er at organisasjonane skal invitere flyktningane til ü delta pü ulike aktivitetar og bli betre kjende med kvarandre, melder kommunen.

Røde FjÌr fei­rer 50-ürs ju­bi­le­um Søn­dag 10. ap­ril fei­rer Lions Røde FjÌr 50-ürs ju­bi­le­um pü Bei­to­stø­ len. Lørdag er det ogsü Rid­der­ren­net GEIR HEL­GE SKAT­TE­BO geir.helge@avisa-valdres.no

Førebuingar i gang: Vang Energiverk er godt igang med ĂĽ leggje høg­ spenten ned i jorda i omrĂĽdet der ny E16 kjem. Den vil skjĂŚra oppover frĂĽ dagens E16 eit stykke sør for Ă&#x2DC;ye kyrkje.

BEI­TO­STĂ&#x2DC;­LEN: â&#x20AC;&#x201C; Da Lions ar­ran­

ger­te sin før­s­te, na­sjo­na­le inn­ sam­lings­ak­sjon i 1966, ble det mu­lig for Er­ling Stor­dahl ĂĽ rea­li­ se­re sin drøm om et na­sjo­nalt re­ ha­bi­li­te­rings­sen­ter for per­so­ner med funk­sjons­ned­set­tel­ser â&#x20AC;&#x201C; Bei­ to­stø­len hel­se­sport­sen­ter, skri­ver ge­ne­ral­sek­re­tĂŚr i Lions Norge, Hei­di Lill Mol­le­stad Op­pe­gaard, i en pres­se­mel­ding.

175 mil­li­o­ner kro­ner

â&#x20AC;&#x201C; Inn­sam­lings­ak­sjo­nen Lions Røde FjĂŚr har vĂŚrt ar­ran­gert ĂĽtte gan­ger og net­to­re­sul­tat to­talt er 175 mil­li­o­ner kro­ner. Om­reg­net til da­ges kro­ne­ver­di blir det 355 mil­li­o­ner, opp­ly­ser Oppegaard. Lions Norge, For­en­in­gen Rid­ der­ren­net og Bei­to­stø­len Hel­ se­sport­sen­ter in­vi­te­rer til ju­bi­ le­ums­mar­ke­ring pĂĽ Bei­to­stø­len søn­dag 10. ap­ril med en kon­fe­ran­ se om id­rett og in­klu­de­ring, ÂŤVer­ di­er pĂĽ spillÂť.

Stende og Lill Helen MĂĽren klart uttrykk for. â&#x20AC;&#x201C; No t skriven med entreprenøren, og til sommaren

Stor belasting: Køyrebrua pü garden til Arne Stende og Lill Helen Müren gür heilt ut i vegen, og trailerane susar forbi berre nokre meter frü hus­ veggen.

n tilbake til bygda

Eidsbru. Det vil gi øyevÌringane ein ny kvardag. Tungtrafikken verst

Spesielt ille er det i ferietider og nĂĽr vegen over Hardangervidda er stengt og Hemsedalsfjelltt li­ keiens. DĂĽ gĂĽr all tungtranspor­ ten gjennom Valdres. â&#x20AC;&#x201C; Men faktisk har det vore ei betring i samband med vegar­ beida pĂĽ Filefjell. Det tyder nok pĂĽ at fleire har kjørt andre vegar nĂĽr byggjearbeidet har pĂĽgĂĽtt. Ja, det var reinaste eldoradoet her nĂĽr Gudvangtunellen var stengt, og den perioden det var stengt ved Maristova pĂĽ grunn av vegarbeida,fortel dei. Til pĂĽske hadde Arne og Lill Helen, som sĂĽ mange gonger før,sin eigen vegdugnad. Dei spyla E16 forbi tunet og sopte vekk grusen etter strøinga denne vinteren for ĂĽ sleppe støvplaga. Huset pĂĽ garden er opprinneleg ei tømre som naturlegvis ogsĂĽ tek

imot for støy, men det er ikkje nok for ĂĽ bøte pĂĽ eit støyhelvete dei har levd med desse ĂĽra. â&#x20AC;&#x201C; Her pĂĽ garden er vi avhengig av E16 for ĂĽ fĂĽ utretta noko som helst. Vegen har vore skuleveg for dei tre ungane og for ĂĽ koma no­ kon som helst stad har vi mĂĽtte bruke E16, fortel Arne. Ungane mĂĽtte etterkvart som trafikken auka, hentast i drosje for ĂĽ bli kjørt til skulen, trass i kort sku­ leveg. Det har ogsĂĽ iblant vore utfordrande med varelevering til møbelsnikkarfirmaet som dei driv i driftsbygningen. Det betyr ein god det kjøring til og frĂĽ her.

Fornuftig løysing

Fyrste framlegget om ny veg var ĂĽ leggje den langs fjorden. â&#x20AC;&#x201C; Heldigvis sigra fornufta, og vegen blir no lagt pĂĽ øversida og i bakkant av bygningsmassen i Ă&#x2DC;ye.

Det betyr at støyen vil gĂĽ opp og ikkje rĂĽke oss som i dag, seier Lill Helen nøgd. Arne Stende og Lill Helen Mü­ ren har ogsĂĽ vore lokalpolitikarar i ei ĂĽrrekkje. â&#x20AC;&#x201C; Med denne utbetringa, og vi hĂĽpar ogsĂĽ den korte strekinga som ligg att, Turtnes til Ă&#x2DC;ye kjem med, all fornuft tilsier det, sĂĽ vil det vera samanhengande ny veg mellom Vang fram til FlĂĽm. Det er storarta, seier Arne. BĂĽe er dei opptekne av ĂĽ fĂĽ fram at vegpro­ sjektet gjennom Ă&#x2DC;ye er eit resul­ tat av mange gode krefter. â&#x20AC;&#x201C; Bygda har stĂĽtt saman om presset og løysingane og politika­ rane har fylgt opp utan ĂĽ nøle. Det og med Vegvesenet pĂĽ lag har gitt resultatet. Dette ser vi verkeleg fram til, seier Arne Stende og Lill Helen MĂĽren. DĂĽ skal det bli byg­ defest pĂĽ grendehuset.

Blant fore­drags­hol­de­re er id­ retts­pre­si­dent Tom Tvedt, in­te­ gre­rings­by­rüd i Oslo Geir Lip­ pestad, Hü­kon Gis­holt fra for­en­ in­gen Rid­der­ren­net og Team RP samt bar­ne­om­bud Anne Lind­bo. Et­ter kon­fe­ran­sen blir det en om­vis­ning pü Bei­to­stø­len Hel­se­ sport­sen­ter.

Rid­der­ren­net lør­dag

â&#x20AC;&#x201C; Vi min­ner om at Rid­der­ren­net ar­ran­ge­res 9. ap­ril pĂĽ Bei­to­stø­len. Rid­der­ren­net er ver­dens stør­ste ĂĽr­li­ge vin­ter­sports­uke for synsog be­ve­gel­ses­hem­me­te, leg­ger ge­ne­ral­sek­re­tÌ­ren til.

Fei­rer: Ge­ne­ral­sek­re­tĂŚr i Lions Norge, Hei­di Lill Mol­le­stad Op­pe­ gaard, er klar for Røde FjĂŚr-ju­bi­le­ um 50 ĂĽr og Rid­der­ren­net. ARKIVFOTO: BJĂ&#x2DC;RN KARS­RUD

Har sam­let inn mye pen­ger

Her er Lions Røde FjÌr-ak­sjo­ner sine net­to­re­sul­tat: 1966: Bei­to­ stø­len Hel­se­sport­sen­ter: 8,6 mill. kr, 1976: Val­nes­fjord Hel­se­sport­ sen­ter: 17,7 mill. kr, 1986: Eve­nes Blindesenter og Haugland Hel­se­ sport­sen­ter: 25 mill. kr, 1995: Nor­ ges rev­ma­ti­ker­for­bund: 21 mill. kr., 1999: Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norsk Folkehjelp og Norsk Pensjonistforbund. 22 mill.kr., 2004: Mon­te­bel­lo­sen­ te­ret. Kreft­for­en­in­gen: 46 mill. kr, 2009: Nor­ges Blindeforbund: 19 mill.kr., 2015: Stif­tel­sen Det er mitt valg. 16 mill. kr.

       

   

  

   Leasing fra 1.844,- pr. mnd.

Audi A3

Leasing fra 3.650,- pr. mnd.

Volkswagen Passat

2015-modell â&#x20AC;&#x201C; 1000 km Sportback, E-tron, Navi, Park, Keyless, takluke. Ved kjøp kr 374.000,FINN-kkode: 71306456

2016-modell â&#x20AC;&#x201C; 800 km GTE, Navi, Kamera, Adaptiv Cruise, Panorama tak, Krok. Ved kjøp kr. 478.000,FINN-kkode: 71291482

Spikarmoen 7, 2900 Fagernes Tlf. 401 07 888 â&#x20AC;˘ Epost: post@bilar.no

Spikarmoen 7, 2900 Fagernes Tlf. 401 07 888 â&#x20AC;˘ Epost: post@bilar.no


CONCERT REVIEWS

FORDE FESTIVAL 2016: WORLD MUSIC, HUMAN RIGHTS AND CULTURAL PRESERVATION JULY 26, 2016 MADANMOHAN RAO LEAVE A COMMENT

My summer travels this year took me to the Montreal International Jazz Festival as well as Forde Traditional and World Music Festival. This is my second time in Norway for the festival; see my earlier 2012 interviews with the festival director Hilde Bjørkum and artistsKevin Henderson, Damily, Ellika Frisell, Renata Rosa, Sidi Goma, andFrikar. The performances are spread across 20 stages in large indoor halls, arts centers, outdoor stages and even neighborhood barns. Established in 1990, the four-day festival has always had an anchor theme, such as aboriginal music, regional showcases or gypsy music. The theme this year was ‘Flight,’ reflecting not just the tragedies of the refugee crisis but also the creative traditions of many of the affected communities. Pre-festival highlights At the stunning mountain-top Floyen Restaurant in Bergen, Norwegian musicians Gro Marie Svidal and Irene Tillung performed a melodic set of Hardanger fiddle and accordion music. They shared stories of the folk songs dedicated to local traditions and even neighboring mountains. The dinner conversation after the performance revolved around various topics like music championships, folk traditions in Jolster, and the rise of the micro-brewery and craft beer movement in Norway!

Floyen Restaurant, Bergen Photo by Madanmohan Rao

A visit to nearby village Hyllestad revealed a museum preserving the ancient millstone manufacturing tradition of the region. We also visited the charming hillside Amot resort, dedicated to boutique performances of folk and opera. Other site visits took us to the campus of United World College and its humanistic view of education, as well as the home of legendary Norwegian painter Nikolai Astrup. The home and museum were located right next to a stunning fjord, which was the source of inspiration for many of Astrup’s works.


Nikolai Astrup Museum â&#x20AC;&#x201C; Photo by Madanmohan Rao

Day One The opening ceremony of the Festival set the stage for the next four days of programming: a dedication to the human rights and cultural traditions of refugees. Human rights lawyer Lavleen Kaur spoke evocatively of the plight of displaced refugees, drawing on examples such as the IndiaPakistan partition of 1947.

Lavleen Kaur â&#x20AC;&#x201C; Photo by Madanmohan Rao

Singers from Sri Lanka, Norway and Ethiopia performed together in a chorus, and brief vignettes featured bands from Eritrea, Syria, Colombia and Hungary (more on them later in this article). Swift stage changes, flawless acoustics, and colourful digital art marked the slick transitions between bands.


Singer-songwriter Faytinga delivered a haunting set of music from Eritrea, reflecting her years in the East African country’s liberation struggle since she was 14 years of age. Faytinga is from the Kunama ethnic group. She also plays the krar, a small lyre, and has released the album Numey. The band members included Khalid Kouhen (percussion, including ghatam), Federico Umberto (krar, bass) and Jonas Knutsson (saxophone).

Faytinga – Photo by Madanmohan Rao

The night performances shifted to the charming Jolster Museum, a collection of home cabins on a hillside, the perfect setting for intimate acoustic performances. Featured artistes included Varttina Trio (Finland), Gunnar Stubseid and Ale Moller (Norway/Sweden), Radik Tyulyush (Tuva), Viguela (Spain) and the Talent Project showcases from Norway, Kenya and Malawi. The dancers from Kenya and Malawi showcased traditional percussion instruments and farmland songs. Viguela played the joyous dance music of the Castilla-La Mancha region, led by Helena Pérez on vocals and Juan Antonio Torres on guitar.

Viguela – Photo by Madanmohan Rao


Day Two Music from Asia was showcased by Indonesian gamelan ensemble Samba Sunda. Vocalist Nani Sukmawati and dancer Uum Sumiati were accompanied by instrumentalists from Bandung. One of the most creative performances was titled Arctic Ice Music, featuring ice instrumentalist and percussionist Terje Isungset from Norway. In a unique collaboration with indigenous vocalists from Canada and Russia as well as Norwegian singer Maria Skranes, Terje played a range of instruments made from ice – including a horn, marimba and a percussion table with ice crystals. This was also a call to harmony with nature and awareness about global warming – hopefully we will never see the day when the ice caps disappear.

Arctic Ice Music – Photo by Madanmohan Rao

Pioneering group Nishtiman (‘homeland’) showcased the music, language and culture of the Kurdish people, with a mix of haunting Sufi melodies and rousing dance tunes which drew the audience to their feet. The Kurdish people are spread across Turkey, Iraq, Iran and Syria, and the instruments and performances reflected this diversity, thanks to Hussein Zahawy (daf, darbuka), Sohrab Pouznazeri (vocals, kamanche, tanbur), Sara Eghlimi (vocals), Robin Vassy (percussion), Goran Kamil (ud) and Ertan Tekin (zorna, balaban, duduk).


Nisthiman – Photo by Madanmohan Rao

Mor Karbasi played music in the Sephardic-Jewish tradition from Spain, and sang in the Ladino language. Her family roots are in Morocco and Iran as well, and the high-energy set of music and dance blended flamenco, fado and Arab rhythms.

Mor Karbasi – Photo by Madanmohan Rao

The evening ended with superb live performances by gypsy brass band Malhala Rai Banda from Romania and Romengo from Hungary. Alcohol flowed copiously from the hotel bar (even at stiff Norwegian prices), and the bands engaged the audience in loud call-and-response sessions. Romengo’s Mónika Lakatos (vocals) and percussionists János Lakatos (milk can) and Tibor Balogh (on something which looked like an inverted kitchen sink) really stood out in the last performance!


Day Three Day Three again offered a treat for folk music fans, with successive performances on two stages. Erlend Apneseth of Nattsongar showcased the versatility of the Hardanger fiddle, while Erik Rydvall played the Swedish nyckelharpa. Two trios also teamed up in a splendid collaborative effort: Gjermund Larsen Trio & Nordic, from Norway and Sweden respectively.

Nattsongar – Photo by Madanmohan Rao

Another unique band performing at the festival was the quartet Huun-Huur-Tu from Russia’s Tuva region in Siberia; they wowed the audience with their folk stories, multi-tonal throat singing (by Radik Tyulyush) and traditional instruments such as igil, doshpuluur, byzaanchi, khomuz, amarga, marinhuur and tungur.

Huun-Huur-Tu – Photo by Madanmohan Rao


A highlight of the day was Broukar (‘brocade’), which was founded in 2007 in Damascus to preserve and revive the musical heritage of Syria. Highlights included three performances of the hypnotic Whirling Dervish dance by Ahmad Alkhatib, along with Sufi vocals by Bayan Rida. I look forward to seeing the performances again at the Rainforest World Music Festival in Malaysia next month, where the band will be making another appearance.

Broukar – Photo by Madanmohan Rao

Day Three of the stage performances ended with a slickly choreographed gala featuring brief vignettes from another set of bands from Denmark/Sweden, Haiti, Brazil, Norway, and Canada (more on those later). The Norwegian compères interspersed the acts with humor and wit. The celebrations continued in the festival hotel with performances from Haiti, Colombia and Eritrea. Haitian ensemble Chouk Bwa Libète blew the audience away with poly-rhythmic drumming and trance-inducing chants in a fine voodoo style called mizik rasin. Front man and composer Sambaton kept the band tightly coordinated, and he led the band in a dance line right into the audience at the end.


Chouk Bwa Libète – Photo by Madanmohan Rao

Noency Mosquera Martinez and her quartet played native folklore from Colombia, such as rondas, arrullos, alabaos and gualí. She was then followed by Eritrea’s Faytinga, while other folk musicians played on the floor below. But that was not the end – an open-ended jam featuring dozens of musicians from the various bands continued in the hotel’s library till 3 am and way beyond!

Noency Mosquera Martinez – Photo by Madanmohan Rao


Day Four Day Four kicked off with a remarkable feature: a rendering of lullabies from around the world by refugee mothers settled in Norway. This was also perhaps a haunting call for the right to peace for babies around the world, particularly in war-torn areas. The Forde Arts Museum played host to an intricate and energetic set by Trio Madeira Brazil. They blended choro, folk and classical music, and the three artistes received rousing applause for an encore: Ronaldo do Bandolim on mandolin, Marcello Gonçalves on seven-string guitar and Zé Paulo Becker on acoustic guitar.

Trio Madeira Brazil – Photo by Madanmohan Rao

The main-stage performances ended with a rousing set by La Bottine Souriante from Canada, who trace their roots all the way back to 1976 in Quebec. Playing French North American roots music amplified by a brass section and floor-board tap-dancers, the group had the audience on their feet for a line dance; they also poked fun at the French and English languages in equal measure!


La Bottine Souriante – Photo by Madanmohan Rao

Buses then took the attendees to a hillside barn for a terrific acoustic set by youthful DanishSwedish trio Dreamers’ Circus. They pushed acoustic collaboration to new dimensions, while also playing unusual instruments like the traskofiol or clog fiddle from Skane in Sweden. Their tracks like ‘Fragments of Solbyn’ drew loud applause, and their camaraderie and talent will ensure a long successful musical career.

Dreamers’ Circus – Photo by Madanmohan Rao

The festival ended in the hotel with football fans watching France lose to Portugal in the EuroCup finals. Three spontaneous music and dance jams then broke out in the bar area, even though many had early morning flights to catch in just a few hours!


Festival creativity Other creative features of the Forde Festival which stood out were the jugglers and stilt-walkers of Rajasthan’s troupe Circus Raj; some of the unusual instruments on stage (eg. goat horns, milk cans, bicycle wheel percussion); and the superb designs of the festival logo and symbols (butterflies, reflecting refugees’ flight as well as fragility). Other art work featured the human heart as a bagpipe, a banana as a lyre, and a pear as a violin!

Circus Raj – Photo by Madanmohan Rao

Some of the performers also took part in ‘Meet the Artist’ interviews – 20-minute chats hosted by media veterans Simon Broughton (Songlines magazine) and Dore Stein (Tangents Radio). “I didn’t pick my theme, my theme picked me,” explained Ladino singer-composer Mor Karbasi during her interview. “Sadly, music for children during war is only bombs and rockets,” lamented Taoufik Mirkhan, kanun player of Syrian band Broukar. “The heritage of Syria is the heritage of the world – alphabet, music sheets and more,” he added. His fellow artiste Ahmad Alkhatib, explained that dervish dance is a way of saying thanks to God for life. In the coming articles, I will feature more in-depth interviews with the artists, along with reviews of their albums. Some of the CDs I picked up at the festival include Spring du Fela, Boreas, Temperamento, Arrivals, Second Movement, Ao Vivo Em Copacabana, Appellation and El Bango de Bojaya. Music – Heart of Art – Photo by Madanmohan Rao


Forde artist CDs

In sum, this year’s music in Forde focused on the cultural richness and complexities of countries otherwise associated with war and poverty, according to festival director Hilde Bjørkum. What really stood out again in the 2016 edition are the high quality acts, rich local musical traditions, flawless execution, creative programming, stunning scenery, Norway’s international efforts in music partnerships, egalitarian society, volunteer support, and superb hospitality. A thousand thanks, Norway – Tussen Tak! More about the festival at www.fordefestival.no


‘Malawi has talent’ Posted By: Sam Bandaon: July 12, 2016In: Entertainment

Forde Traditional and World Music Festival artistic and managing director, Hilde Bjorkum, said on Sunday that Malawi has talented young artists who just need the right platform to shine. Bjorkum commended organisations such as Music Crossroads for taking their time to unearth talent from the grassroots and nurture it. She said this was one of the reasons the festival organisers decided to initiate the young talent project. “The young artists from Malawi are amazing; we also appreciated impressive talent from Kenya and Norway. We started this project to help nurture talent and also get the young talent to appreciate traditional music,” said Bjorkum. On Sunday, the festival presented certificates to young musicians from Norway, Kenya and Malawi. “The young talent produced outstanding performances during a gala and, as a festival, we are thankful to Ministry of Foreign Affairs for supporting the project. They [young people] started from scratch— not knowing each other— and then connected,” she said. Bjorkum said performing on the main stage for the young talent was key as they have been motivated. “They saw the best and now they can also believe that they can be stars if they work hard. Again they need to be proud of their culture,” she said. Asked what criteria they used in selecting Malawi and Kenya, the festival’s boss said they selected countries which have music programmes, and that Malawi and Kenya stood out. “Last year, we had Iran and Armenia and this year we thought of Africa and, Kenya and Malawi fitted the bill. We hope they will continue their music development programmes,” said Bjorkum.


The Talent 2016 from Malawi is made up of Patrick Chimbewa, Thokozani Mdoko and Asante Maulidi while Kenya has Faith Wangui, Saumu Mwatela and Omar Mwatela. In a related development the Kenya, Malawi and Norway young artists had a church performance on Sunday. And their performance served as an example of how culture and religion can work together, apart from strengthening the partnership between the festival organisers and churches. Bjorkum, who is a dancer and fiddler, said she came up with the idea of a festival focusing on tradition and world music after noticing that not many festivals were doing that. “We actually started on a low note as many people wanted us to do the usual, which focuses on attracting well-known artists. However, we have remained truthful to our focus of promoting traditional and world music and people have started embracing it and over the years we have received overwhelming proposals from artists from across the world,” she said. Bjorkum said they have built a reputation as a festival that is unique and is there to promote culture. “We are amongst the Top 10 European festivals, as named by The Guardian, and we are a rich festival,” she said. This year’s festival focuses on the refugee situation and, according to Bjorkum, there are a lot of refugees who have found themselves in poor situations because of the state of their nations.


Malawiâ&#x20AC;&#x2122;s young artists shine at Norway festival Posted By: Sam Bandaon: July 11, 2016In: Entertainment

Young artists from Malawi, Kenya and Norway on Saturday put up a scintillating performance during the Forde Traditional and World Music Festival gala. The young artists collaborated in a performance following workshops they have been attending under Talent 2016 spearheaded by Ivan Mazuze and Unni Lovlid. It was the first time for most of the young artists to share the stage with well known acts. However, the artists did well and were faultless. Being a platform for traditional music and traditional instruments, young artists from Norway teamed up with their African counterparts, playing, fiddle, their famous traditional instrument. Malawi and Kenyan artists also came out armed with African traditional instruments, which included traditional drums and visekese. The African representatives also did well in terms of dressing. The three artists carrying the Malawian flag are Asante Maulidi, Patrick Chimbewa and Thokozani Mdoko. Unlike their main performance at the gala, which was short-lived as several artists were lined up, the young artists had a one-hour performance earlier on performing in another theatre hall at the same venue which acted as a warm up. They performed in front of an impressive audience that gave them a prolonged standing ovation before they were decorated with bouquets of flowers by the organisers of the festival, led by artistic and managing director, Hilde Bjorkum. â&#x20AC;&#x153;I watched them doing rehearsals and I thought they were not at their best but, once they got onto the main stage, they killed it. They were on point and these are collaborations that people would


like to see— young talents from different countries working in unity,” said Basil, a Norway-based artist from the Democratic Republic of Congo. After their performance during the gala, the young artists were embraced by the audience with, many encouraging them to continue. “It was nice performing before a huge audience. This is historic for me,” said Chimbewa. Maulidi said he was happy that they had represented Malawi and Africa at a top festival. “It is also exciting that young artists worked together and learned a lot form each other,” he said. Kenyan artists also said they were happy to work with Malawian artists and that they were hoping for the best to continue. Unni said the Talent 2016 was unique in that artists from Malawi, Kenya and Norway worked as a team. “They are an amazing group. I have enjoyed working with them. It was exciting to see them do well during the gala. While most of them performed on the big stage for the first time, they did well,” she said. The Malawi trio made it to the Talent 2016 through Music Crossroads Malawi which in February through to March held a Pakhonde Music Camp in Ntchisi. The Pakhonde Music Camp brought together artists from Malawi and other countries including Norway, and they shard expriences on traditional instruments which are slowly losing space. According to the organisers, this year`s theme focused on the cultural richness and diversities of countries associated with war, conflict, poverty and distress. The organisers further said that the festival revealed the beauty of cultures and music from different countries and serve as a reminder that migration has constantly influenced “our societies and cultures since the dawn of time.” Apart from the gala on Saturday as well as several other performances, artists from different countries including Malawi participated in a street parade. The talent project, which gathers talented musicians from across the world, is supported by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. The Forde Traditional and World Music Festival is the largest festival for traditional and world music in Scandinavia, presenting about 100 acts and 300 artists from all over the world. (Visited 56 times, 1 visits today)


3 young artists to perform at top festival in Norway Posted By: Sam Bandaon: June 08, 2016In: Entertainment

Three youthful artists will next month perform at one of the top festivals in Norway known as Forde Traditional and World Music Festival Talent 2016. The three artists are 19- year old Asante Maulidi, who is a traditional drummer, percussionist, singer and dancer, 22-year old Tsansi player Patrick Chimbewa and 17-year old Thokozani M’doko, who is a singer, dancer and percussionist. Music Crossroads Malawi Director Mathews Mfune confirmed the development. “This is a platform where the three artists will be engaged in performances but will also have time to network with other artists,” he said. The participation of the three young musicians at the festival comes up following the Pakhonde Music Camp which Music Crossroads held in Ntchisi in February throught to March which brought artists from Malawi and other countries among them Norway. The Pakhonde Music Camp which Music Crossroads indicated will be holding every year having debuted this year, is aimed at promoting and preserving traditional instruments which are no longer in the picture these days. According to an invitation letter from Forde Traditional and World Music Festival, the three artists will be in Norway from July 3 to July 10 and will thus be involved in several performances. The festival’s Artistic and Managing Director Hilde Bjorkum said in an invitation letter that Forde Traditional and World Music Festival is the largest festival for traditional and world music in Scandinavia presenting about 100 acts and 300 artists from all over the world for 25,000 visitors each year.


“The festival is covered by national and international media and is recognised by the government as one of Norway’s most important festivals and the Crown Princess of Norway is the festival’s patroness,” said Bjorkum. Bjorkum said the festival is an important arena for artists from all over the world to present themselves and their music to a Scandinavian audience and to international media and music professionals. The three artists will fly the country’s flag at the festival whose project is supported by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Music Crossroads has been in the forefront spearheading different projects aimed at uplifting talent. Recently it also announced an international exchange programme for artists ranging from the ages of 18 to 25. The exchange programme whose deadline for entry has since closed is an opportunity for artists to uplift their skills as well as get to network with other artists in foreign countries. Through this programme several young artists have been trained and equipped in different areas and they include Jaco Jana, who went to Norway. Jana using the skills learnt during the exchange programme has ended up releasing his own album I Will Shine. The others are Lusubilo Band singer Rebecca Mwalwen je, who is currently in Norway and is expected back next month and keyboardist Chisomo Ngondo, who also went to Norway. Apart from Norway, the other artists are sent to Mozambique. Music Crossroads Malawi drives this exchange programme in conjunction with Musikk og Ungdom in Norway, Music Crossroads Mozambique and Projecto Guri (Brazil). (Visited 56 times, 1 visits today


Malawian artists ready to impress in Norway Posted By: Sam Bandaon: July 06, 2016In: Entertainment

Three youthful Malawian artists Asante Maulidi, Patrick Chimbewa and Thokozani Mdoko have said they are excited to represent Malawi at the Forde Traditional and World Music Festival Talent 2016. “We are happy and excited to be here [in Norway]. We intend to sell our rich culture through our performances. We are also ready to learn from our friends through the activities that have been lined up,” said Maulidi. Chimbewa, who has travelled for the first time, said it is a historical trip for him. “I didn’t know that one day I would have a chance to perform in Norway. It’s the first time for me to travel outside Malawi and I have learned a lot,” said Chimbewa. Singer, dancer and percussionist Mdoko said the platform would offer them a chance to sell Malawi to the outside world, while pouncing on opportunities to learn from others. “The fact that we have artists from countries such as Kenya means this trip offers cultural exchange opportunities. I especially like the aspect that this is a platform aimed at appreciating traditional instruments,” said Mdoko. The trio has made it to the festival through Music Crossroads Malawi, which organised Pakhonde Music Camp in Ntchisi District from February to March this year. The Pakhonde Music Camp brought together artists from Malawi and countries such as Norway, offering them the chance to share experiences on traditional instruments. According to the organisers, this year`s theme focuses on the cultural richness and diversity of countries associated with war, conflict, poverty and distress. The organisers further said the festival would uncover the beauty of cultures and music from different countries and serve as a reminder that migration has constantly influenced “our societies and cultures since the dawn of time”. The project, which brings together talented musicians, is supported by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. The festival`s artistic and managing director, Hilde Bjorkum, said Forde Traditional and World Music Festival is the largest platform for traditional and world music as it attracts about 100 acts and 300 artists from all over the world. (Visited 27 times, 1 visits today)


Malawi’s young artists shine at Norway festival Posted By: Sam Bandaon: July 11, 2016In: Entertainment

Young artists from Malawi, Kenya and Norway on Saturday put up a scintillating performance during the Forde Traditional and World Music Festival gala. The young artists collaborated in a performance following workshops they have been attending under Talent 2016 spearheaded by Ivan Mazuze and Unni Lovlid. It was the first time for most of the young artists to share the stage with well known acts. However, the artists did well and were faultless. Being a platform for traditional music and traditional instruments, young artists from Norway teamed up with their African counterparts, playing, fiddle, their famous traditional instrument. Malawi and Kenyan artists also came out armed with African traditional instruments, which included traditional drums and visekese. The African representatives also did well in terms of dressing. The three artists carrying the Malawian flag are Asante Maulidi, Patrick Chimbewa and Thokozani Mdoko. Unlike their main performance at the gala, which was short-lived as several artists were lined up, the young artists had a one-hour performance earlier on performing in another theatre hall at the same venue which acted as a warm up. They performed in front of an impressive audience that gave them a prolonged standing ovation before they were decorated with bouquets of flowers by the organisers of the festival, led by artistic and managing director, Hilde Bjorkum. “I watched them doing rehearsals and I thought they were not at their best but, once they got onto the main stage, they killed it. They were on point and these are collaborations that people would like to see— young talents from different countries working in unity,” said Basil, a Norway-based artist from the Democratic Republic of Congo. After their performance during the gala, the young artists were embraced by the audience with, many encouraging them to continue. “It was nice performing before a huge audience. This is historic for me,” said Chimbewa. Maulidi said he was happy that they had represented Malawi and Africa at a top festival.


“It is also exciting that young artists worked together and learned a lot form each other,” he said. Kenyan artists also said they were happy to work with Malawian artists and that they were hoping for the best to continue. Unni said the Talent 2016 was unique in that artists from Malawi, Kenya and Norway worked as a team. “They are an amazing group. I have enjoyed working with them. It was exciting to see them do well during the gala. While most of them performed on the big stage for the first time, they did well,” she said. The Malawi trio made it to the Talent 2016 through Music Crossroads Malawi which in February through to March held a Pakhonde Music Camp in Ntchisi. The Pakhonde Music Camp brought together artists from Malawi and other countries including Norway, and they shard expriences on traditional instruments which are slowly losing space. According to the organisers, this year`s theme focused on the cultural richness and diversities of countries associated with war, conflict, poverty and distress. The organisers further said that the festival revealed the beauty of cultures and music from different countries and serve as a reminder that migration has constantly influenced “our societies and cultures since the dawn of time.” Apart from the gala on Saturday as well as several other performances, artists from different countries including Malawi participated in a street parade. The talent project, which gathers talented musicians from across the world, is supported by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. The Forde Traditional and World Music Festival is the largest festival for traditional and world music in Scandinavia, presenting about 100 acts and 300 artists from all over the world. (Visited 56 times, 1 visits today)


Malawi young artists back from Norway Posted By: Sam Bandaon: July 19, 2016In: Entertainment

Three Malawian young artists Patrick Chimbewa, Asante Maulidi and Thokozani Mdoko, who flew the countryâ&#x20AC;&#x2122;s flag at the Forde Traditional and World Music Festival in Norway through the Talent project 2016, are back in the country. The three, who collaborated with fellow young artists from Norway and Kenya, said they learned a lot and that they would want to do more in terms of performing using traditional instruments. The trio performed in Norway as Pakhonde Ensemble, which is a name they got from the Pakhonde Music Camp spearheaded by Music Crossroads Malawi. (Visited 44 times, 1 visits today)


Besøk nettside pr. månad Monthly from 01/01/2016 until 10/31/2016 (Custom Range) Sessions

13K

12.5K

12K 11K 10K 9K 8K 7K 6K

5.6K

5K 4K

3.2K

3K 2K

1.7K

2.3K

3.2K

2.4K

1K Jan 2016

Feb 2016

Mar 2016

Apr 2016

May 2016

Jun 2016

Jul 2016

1.3K

1.3K

1.1K

Aug 2016

Sep 2016

Oct 2016

Month ending

Brukar våre besøkande PC, mobil eller nettbrett? From 01/01/2016 until 10/31/2016 (Custom Range)

desktop mobile tablet

12.9%

51% 36.1%


Besøk pr. kanal From 01/01/2016 until 10/31/2016 (Custom Range) Sessions

Channel

19.9K 6.6K 4.7K 3.4K 13 1

Entire Site

Pages / Session

Organic Search

2.89

Direct

2.74

Social

1.52

Referral

2.51

(Other)

2.85

Paid Search

1.00

34,639

2.64

Kvar kjem besøkande frå? From 01/01/2016 until 10/31/2016 (Custom Range) Sessions

Source m.facebook.com

1.27

facebook.com

2.04

322

l.facebook.com

1.86

309

fordefestival.no

3.10

253

abcnyheter.no

2.61

248

lm.facebook.com

1.57

161

com.google.android.googlequicksearchbox

3.24

129

dnt.no

1.95

127

theguardian.com

2.49

114

firda.no

1.81

2.9K 1.1K

Entire Site

Pages / Session

8,056

1.94

Mest engasjerte regionar From 01/01/2016 until 10/31/2016 (Custom Range) Region

Avg Session D…

Sogn og Fjordan…

00:03:07

Buskerud

00:03:05

Akershus

00:03:03

Hordaland

00:02:48

Oppland

00:02:44

More og Romsd…

00:02:43

Rogaland

00:02:21

Oslo

00:02:17

Vest-Agder

00:01:57

Sor-Trondelag

00:01:52

Profile for Gasta design

Førdefestivalen presseklipphefte 2016  

Førdefestivalen presseklipphefte 2016