Page 1

fra tvivl til retning og godt de tion s i g ika n? un

MĂĽ vi hj

ko m

m

ĂŚ

e lp

ed at skabe g m od dig


Fra tvivl til retning

Design Concern A/S | c:ommunicate

KAPITEL 1

er du i tvivl?


Fra tvivl til retning

Design Concern A/S | c:ommunicate

SIDE 2-3/20

Ved du, hvad strømpeproducenten mp Denmark, tegnestuen E+N Arkitektur og Høje Taastrup Fjernvarme har til fælles? De har været i tvivl om, hvordan de skulle arbejde målrettet med kommunikation og design. Det var desuden travle organisationer, der ønskede en tjep løsning, så de hurtigt kunne blive mere synlige for omverdenen. Derfor valgte de et målrettet forløb, som i løbet af to måneder førte dem igennem tre trin: • Kick-off møde med fokus på, hvorfor virksomheden ikke er synlig nok. • Workshop med ledelse og nøglemedarbejdere. • Udarbejdelse af kommunikationsstrategi og -plan. På de næste sider fortæller vi om forløbet. For hvem ved; måske er det også interessant for din virksomhed?


Fra tvivl til retning

Design Concern A/S | c:ommunicate

KICK OFF - WORKSHOP - KOMMUNIKATIONSPLAN

k c i k off


Fra tvivl til retning

Design Concern A/S | c:ommunicate

SIDE 4-5

Vi lytter til, hvad du fortæller – og vi stiller kritiske spørgsmål, for vores rolle er ikke at stryge dig med hårene. Der kan være mange grunde til, at din virksomhed ikke er synlig: • Måske har I hidtil kunnet klare jer efter devisen ’Den der lever stille, lever godt’ – men nu begynder konkur- renter at presse jer. • Måske har I prøvet mange forskellige ting efter tilfæl- dighedens princip. Resultatet er, at I udsender uklare signaler, som forvirrer omgivelserne. •

Måske har I for travlt, så chancer forpasses. Som en pressemeddelelse op til en messe, der laves i sidste øjeblik og når for sent ud til medier med lang produk- tionstid, eller en annonce med så stram en deadline, at budskabet blev forkert.

Kick off er et grundigt interview med dig, hvor vi danner os et billede af jeres særlige udfordringer. På baggrund af interviewet planlægger vi vores næste møde: Workshoppen, hvor vi fører dig og dine nøglemedarbejdere gennem en række centrale diskussioner.


Fra tvivl til retning

Design Concern A/S | c:ommunicate

KICK OFF - WORKSHOP - KOMMUNIKATIONSPLAN

work shop


Fra tvivl til retning

Design Concern A/S | c:ommunicate

SIDE 6-7

Hver enkelt leder og medarbejder er virksomhedens ansigt udadtil. Derfor er det ekstremt vigtigt, at alle forstår og bakker op om jeres kommunikation. På workshoppen arbejder vi med jeres produkt, kunder og budskaber.

Vi hjælper jer med at blive dygtige til at kommunikere professionelt, så I kan tiltrække de rette kunder og medarbejdere. I får samtidig ny viden, som I fremadrettet kan bruge i dagligdagen.


Fra tvivl til retning

Design Concern A/S | c:ommunicate

KICK OFF - WORKSHOP - KOMMUNIKATIONSPLAN

kommunikation Efter workshoppen skriver vi et oplæg til en kommunikationsstrategi og –plan. Indholdet afhænger af netop jeres behov, men vil typisk omfatte: 1. Situation 2. Kommunikationsmål 3. Interessenter og målgrupper 4. Budskaber 5. Kanaler og værktøj 6. Årsplan med konkrete aktiviteter og mål Vi definerer aktiviteter, som både gør gavn og er realistiske at føre ud i livet, afhængig af jeres ressourcer. Hellere få og givtige indsatser, frem for at planlægge tiltag, der løber ud i sandet. Planen indeholder specifikke mål, så I fremover kan sikre, at I opnår konkrete resultater med jeres kommunikation.


Fra tvivl til retning

Design Concern A/S | c:ommunicate

SIDE 8-9

design Kommunikationsplanen afdækker også de designaktiviteter, som I bør prioritere. Det kan fx være en eller flere af nedenstående elementer 1. Opdateret identitet: Logoer, brands, skabeloner og visitkort 2. Ny eller opdateret hjemmeside og webshop 3. Design af SoMe 4. Nyhedsbreve – tekster, design og opsætning 5. Salgsmaterialer – online og print, power points, videoer, animationer, annoncer, produktblade, brochurer m.v. 6. Skilte og messetilbehør 7. Emballage 8. Merchandise


Fra tvivl til retning

Design Concern A/S | c:ommunicate

KICK OFF - WORKSHOP - KOMMUNIKATIONSPLAN

case mp Denmark Udfordring Martin Pedersen Strømpefabrik (nu mp Denmark) startede i 1937 og har siden opbygget stor knowhow om strik: design, pasform og produktion. Man havde imidlertid ikke fokus på branding, og efter finanskrisen i 2008 gennemlevedes en turbulent tid med markant nedgang i salget og skiftende ledelse. I 2013 tiltrådte en ny direktør, som revitaliserede virksomheden. Løsning Vi hjalp den nye direktør, Morten Bundgaard, med at indkredse virksomhedens mission om at være international og passe til moderne familiers liv: mp Denmark creates healthy happy feet. Næsten 90% af virksomhedens salg vedrørte på dette tidspunkt strømper til babyer/børn. Ønsket var at øge salget – også til voksne. Vi anbefalede at definere målgruppen som ’børn og deres mødre’, fordi det gav et meget rent budskab og en anden position end de mange konkurrenter på markedet for ’strømper til kvinder’. Da rollen som mor taler positivt til langt de fleste kvinder, var der gode muligheder for at opbygge et loyalt bånd til mødrene. Dog var det vigtigt konstant at kommunikere, at mp har strømper til enhver situation i moderens/kvindens liv – til hverdag og fest, som mor og som kvinde i job og fritid. Resultat Kommunikationsstrategi og –plan, som afklarede virksomhedens dna og definerede retningen for den fremadrettede kommunikation. Virksomhedens navn blev ændret til mp Denmark, og der blev designet nyt logo med respekt for virksomhedens historie. Desuden udviklede vi en ny hjemmeside og designede en række andre elementer; herunder corporate videoer, som fortæller om mp Denmark og viser den spændende designog innovationsproces, virksomheden har gennemgået.

Hos mp Denmark har vi ændret fokus fra at være en traditionel strømpeproducent til at være markeds- og kundeorienteret. I processen har vi samarbejdet tæt med c:ommunicate og Design Concern og udviklet ny kommunikationsplatform, nyt navn, ny identitet med et tidssvarende logo samt et responsivt site og videoer. Kort sagt har vi fået en rød tråd igennem alt, hvad vi kommunikerer. Det har skabt stor attention i markedet, nu er vi på forkant - også på det digitale område. CEO Morten Bundgaard, mp Denmark


Fra tvivl til retning

Design Concern A/S | c:ommunicate

SIDE 10-11

1954

1978

2011

i dag

SE SITE

www.m

p-denm

i dag

ark.dk


Fra tvivl til retning

Design Concern A/S | c:ommunicate

KICK OFF - WORKSHOP - KOMMUNIKATIONSPLAN

case Høje Taastrup Fjernvarme Udfordring Høje Taastrup Fjern­varme (HTF) havde gennemført et forløb med en forretningsudvikler, og var sammen med ham nået frem til syv ’Must-Win- Battles’, hvoraf det ene var: ”Synlig branding ved forstærket kommunikation til kunder og samarbejdspartnere”. Hidtil havde HTF ikke arbejdet strategisk og fokuseret med ekstern kommunikation. Man havde problemer med at forklare kunder og potentielle kunder, at HTF er en non-profitorganisation, og man oplevede skepsis fra nogle – både private borgere og virksomheder. Løsning Sammen med ledelse og nøglemedarbejdere afholdt vi en kommunikationsworkshop, som afdækkede værdier, dna og hvilke budskaber, HTF skal kommuni­kere til hvem. HTF fik en meget tydeligere profil, hvor det både internt og eksternt blev klart, hvilke fordele det har for kunderne, at HTF er et andelsselskab / a.m.b.a. Resultat • Kommunikationsstrategi og –plan, som lagde en klar retning for, hvordan virksomheden skal kommunikere med borgere, politikere, samarbejdspartnere og interessenter. • Profilvideo som fortæller om virksomheden. • Brochure, der fortæller om et nyt forretningsområde, som udnytter returvarmen til fordel for alle; fjernkøling.

Vi har været rigtig tilfredse med samarbejdet med jer. Vi er glade for det, vi har fået. CEO Astrid Birnbaum, Høje Taastrup Fjernvarme


Fra tvivl til retning

Design Concern A/S | c:ommunicate

SIDE 12-13

KLIK O G SE VID EO


Fra tvivl til retning

Design Concern A/S | c:ommunicate

KICK OFF - WORKSHOP - KOMMUNIKATIONSPLAN

case E+N Arkitektur Udfordring Som led i en organisationsudvikling ønskede E+N Arkitektur (Tidligere: Exners Tegnestue) at igangsætte en proces for fremadrettet at arbejde professionelt og systematisk med ekstern kommunikation. Løsning Vi afholdt flere møder med ledelsen og bestyrelsen for at få grundig indsigt i virksomhedens ’ånd’ og mål. Herefter researchede vi omkring det nuværende kendskab til virksomheden og dens mangeårige historie, som kommunikation og design skal afspejle. På baggrund heraf lavede vi et oplæg til en kommunikationsstrategi. Desuden blev der lavet en konkret plan for, hvad der kommunikationsmæssigt skal arbejdes med nu og fremadrettet. Resultat Bestyrelsesformand og ledelse oplevede, at oplægget til kommunikationsstrategi meget præcist indkredsede organisationens identitet og tydeliggjorde, hvordan man fremadrettet skal arbejde med kommunikation. E+N Arkitektur igangsatte aktiviteterne i kommunikationsplanen. Første step var at finde det rette navn samt et nyt logo med tilhørende identitetsprogram. Herefter fulgte en ny hjemmeside, nye arkitekturbilleder og webtekster. Der blev desuden lavet et nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere samt pressemeddelelser.

Det er vigtigt for os at sende signaler til omverdenen, som tydeligt kommunikerer, hvad E+N Arkitektur står for. Da tegnestuen skiftede navn, ville vi derfor have en professionel samarbejdspartner til fremadrettet at hjælpe os med denne del. c:ommunicate og Design Concern var gode til at forstå vores virksomhed og på baggrund heraf lave en handlingsorienteret kommunikationsstrategi. Partner Jesper Back, E+N Arkitektur A/S


Fra tvivl til retning

Design Concern A/S | c:ommunicate

SIDE 14-15

SE SITE .dk w.eplusn

ww


Fra tvivl til retning

Design Concern A/S | c:ommunicate

KICK OFF - WORKSHOP - KOMMUNIKATIONSPLAN

c:ommunicate birgitte iversen Journalist & MA i retorik og kommunikation Selvstændig siden 2007 Birgitte Iversen har interviewet et væld af danske virksomheder og stor indsigt i små og mellemstore virksomheders kommunikationsudfordringer. I mere end 20 år har hun været kommunikationsrådgiver i livsstilsbranchen og byggeriet samt løst kommunikationsopgaver for en lang række virksomheder og vidensinstitutioner; bl.a. VIA Design, TEKO og Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning. Kontakt Birgitte på birgitte@commu.dk eller tlf. 23 11 50 20


Fra tvivl til retning

Design Concern A/S | c:ommunicate

SIDE 16-17

c:ommunicate har interviewet ledere og medarbejdere fra et væld af livsstilsbranchens og byggeriets virksomheder: Dolle EM Retail Solution IKEA Karup partners Brdr. Andersens Møbelsnedkeri Mascot Bon’ a parte Zara Y.A.S Fritz Hansen Frost Design Tvilum Katvig Clipper Bestseller MT Højgaard Sinnerup claire group ecco ic companys JBS Ege Kwintet Montana Fixoni Georg Jensen Damask Munthe+Simonsen Bruuns Bazaar Nordisk Company Erfurt Oh! by Kopenhagen Fur Leander DK Company A/S Norman of Copenhagen Hay Cane-Line A/S Alipe Birkemose A/S BoConcept Brandtex A/S, Dovista ej sikke lej Fraster A/S Hammer Tæpper Hans Sandgren Jakobsen Hummel

HTH IC Companys A/S Innovation Randers A/S Interieur a/s, Inwido Denmark Jeld-Wen Joha A/S Kabooki Kvadrat Lene Bjerre Design Mater Midform A/S Montana Munio Design Nobia Novopan Træindustri Superwood Thygesen Fabrics Ticket2Heaven Trip Trap Troels Grum-Schwensen Tvilum Scanbirk Uno Image, WeDoWood Wernerfelt LEGO

c:ommunicate har formidlet viden fra eller i tilknytning til førende vidensinstitutioner inden for livsstilsbranchen og byggeriet: Innnovation Center München Center for bæredygtighed Rethink Business Danish design + Architecture Initiative Videnskab for intelligente Tekstiler Creative Business Center Videncenter for Design + Business Kunstakademiets Skoler for Arkitektur Design og Konservering Københavns Erhvervsakademi Designskolen Kolding TEKO design + business Innovationsnetværket livsstil – Bolig & Beklædning Arkitektskolen Århus Århus universitet

Innovation Lab Royal college of art Copenhagen business school Teknologisk institut Development center CMT Alexandra instituttet Teknologisk institut / tesketil, træ og miljø Development Centre UMT CBS

c:ommunicate har kommunikeret om masser af events inden for livsstilsbranchen og byggeriet: Gallery Designers Nest Rundkant Smart Space Industrialisering af modificeret træ I-sit Userdriven Lifestyle Development Danish LIVINGroom Future of Fashion CIFF Bolig messen Cph Vision DANISH MADE Milanomessen I SALONI Formland Upgrade RE PRESENT SCANDINAVIA London Fashion Week Gamification Fremtidens E-handel Snedkernes Efterårsudstilling Innovations Cups Copenhagen design week Boligmessen London Design Festival Danish deisgn week


Fra tvivl til retning

Design Concern A/S | c:ommunicate

KICK OFF - WORKSHOP - KOMMUNIKATIONSPLAN

design concern lone storgaard Designer, Ph.D. fra Arkitekskolen i Aarhus Grundlægger af Design Concern Lone Storgaard har hjulpet en lang række danske og udenlandske virksomheder med koncept, ideudvikling og design, og har modtaget en række priser inden for forskning i brugerbehov og design. Lones arbejde baserer sig på indsigt i brugerbehov - og i tæt samarbejde med kunden skabes de gode løsninger, som resulterer i fornyelse, synlighed og konkurrencekraft i en verden i evig forandring. I mere end 20 år har hun været strategisk designrådgiver og designer på projekter inden for bl.a. sundhed og rehab, industri og tekstil samt finans og servicevirksomheder. Såvel offentlige som private har nydt gavn af samarbejdet med Lone og Design Concern. Kontakt Lone på lks@designconcern.com eller tlf. 40 62 14 84


Fra tvivl til retning

Design Concern A/S | c:ommunicate

SIDE 18-19

designconcern har hjulpet kunder indenfor Finans og Service Babysam A/S BaltSenior Business Broker A/S c:ommunicate Capnova A/S CBN Finance&Consult A/S Conscious Technologies Dansk Lønservice ApS E+N Arkitektur A/S FLC Danmark ApS Hanoi Kitchen Hvidbjerg vinduet A/S Høje Taastrup Fjernvarme Insero Science Academy Intranote A/S Kirkholm Maskiningeniører A/S Musholm A/S Panorama Travel Parcel4You Profort A/S Room8 Retail Safety to Shoes ApS Tandlægerne i Vesterbrogade

designconcern har hjulpet kunder indenfor Industri og Tekstil Andersen og Stender A/S AnnTex ApS Areo Coating A/S Borum Industri A/S Danvit A/S DEBEL A/S Decogroup Elas A/S Electrolux AB Gastrolux af 2004 HCH Gruppen A/S Holstebro kommune Hvidbjergvinduet A/S IHJ A/S Lifestyle & Design Cluster LSS Etikettering A/S MA Teknik

Marc Lauge A/S mp Denmark A/S Nilan A/S Profort A/S Randi Ingersoll Rand Ringkøbing-Skjern kommune Sam System A/S Skanroll A/S Tech Invent A/S Venti A/S Zen Company

designconcern har hjulpet kunder inderfor Sundhed og Rehab Aj Stole A/S Damixa A/S Dansk Rehab Gruppe Diagnostisk Center Etac Immedia A/S Gentofte Hospital Gigtforeningen Gloria Mundi Care Linak A/S Magnus Olesen A/S master care A/S Occlude ApS Pressalit A/S Region Midtjylland Roltec el-kørestole Sclerosecenter Haslev Selvhjælpsgrupper Aarhus Sundmedkost Tagarno A/S Tunstall A/S Vela Vermund Larsen A/S m.fl.


vores erfaring er din fordel Design Concern og c:ommunicate er specialister i rådgivning af små og mellemstore virksomheder. Er du og din virksomhed vores næste samarbejdspartner?

c:ommunicate Drewsensvej 3 8600 Silkeborg Telefon 23 11 50 20

Design Concern Nørre Allé 46 8000 Aarhus C Telefon 40 62 14 84

info@commu.dk www.commu.dk

lks@designconcern.com www.designconcern.com

Fra tvivl til retning  
Fra tvivl til retning