PharmaMedica Crna Gora br 12

Page 1

PharmaMedica O

Z D R A V L J U

N A

R A Z U M L J I V

N A Č I N

www.pharmamedica.rs

C R N A G O R A BROJ 12

GODINA IV/2021.

COVID 19 vakcinacija bolesnika sa autoimunskim i inflamatornim reumatskim bolestima

AKTUELNO

Osobine ljudi koji izbjegavaju da nose anticovid maske

LJEKOVI I ISHRANA - bitno je uskladiti

RELAKSIN, više od „trudničkog“ hormona

KAMILICA Poremećaj prilagođavanja

AN T A PL ERAK S E B IMJ PR

CRNI PIRINAČ P O T R A Ž I T E

S L E D E Ć I

B R O J

P O Č E T K O M

M A J A

2 0 2 1 .Sadržaj

28 16.

Gastroenterologija

Refluks kiseline i GERB, šta treba da znamo? 18.

Ginekologija

Pelvična inflamatorna bolest 20.

16 6.

12.

30.

Osobine ličnosti ljudi koji izbjegavaju da nose anticovid maske

Iz ugla psihologa

34.

Da li ste znali

Endokrinologija

Ljekovi i ishrana – bitno je uskladiti

36.

Ishrana

Oftalmologija

Njega

DALTONIZAM – Poremećaj raspoznavanja boja

Endokrinologija

Crni pirinač

Njega kože tokom pandemije COVID-19 14.

Mentalno zdravlje

Najčešće greške u vezi i braku

38.

Aktuelno

Aktuelno

28.

Poremećaj prilagođavanja

Pametni telefoni i njihov uticaj na zdravlje

Relaksin, više od „trudničkog“ hormona

COVID 19 vakcinacija bolesnika sa autoimunskim i inflamatornim reumatskim bolestima 10.

br. 12

Iz ugla psihologa

Repetitivno ponašanje fokusirano na tijelo (BFRB) 26.

PharmaMedica Crna Gora

Dijabetes melitus – osnovni principi dijagnostikovanja i liječenja

Glavni i odgovorni urednik: mr ph. spec. Jasmina Jović Novaković Dizajn i prelom: Pharma Medica Design Studio Marketing: Pharma Medica, agencija za marketing web: www.pharmamedica.rs

e-mail: office@pharmamedica.rs Štampa: Cicero, Beograd Fotografije: Shutterstock Izdaje: PharmaMedica, agencija za marketing, 11000 Beograd, Arh.Gerasima Zelića 6/17 tel: +381 65 231. 80. 36

40.

42.

Upoznajte Fitoterapija

Kamilica

CIP Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 613/614 PHARMA Medica : o zdravlju na razumljiv način / glavni i odgovorni urednik Jasmina Jović Novaković. - Izd. za Crnu Goru. - God. 1, br. 1 (2017)- . - Beograd : PharmaMedica, agencija za marketing, 2017- (Beograd : Cicero). - 27 cm Dvomesečno. ISSN 2560-4546 = Pharma Medica (Izd. za Crnu Goru) COBISS.SR-ID 240135436

Izdavač ne odgovara za sadržaj oglasnog i zakupljenog prostora. Časopis je besplatan

ON-LINE IZDANJE NA www.pharmamedica.rs


1

VIJESTI

Elektronski krvni sudovi

Istraživači iz Kine i Švajcarske su razvili elektronske krvne sudove koji se mogu setovati tako da se suptilno prilagođavaju promjenama u organizmu nakon implantacije. Izrađeni su od metal-polimerne provodne membrane i za razliku od konvencionalnih inženjerskih krvnih sudova (TEBV) koji služe samo kao mehanička potpora, fleksibilni elektronski krvni sudovi „komuniciraju“ sa drugim elektronskih uređajima, pa je omogućena isporuka genetskog materijala, kontrolisano oslobađanje ljekova, kao i formiranje novih endotelnih ćelija. Istraživanje je objavljeno u časopisu Matter i pokazalo je da su elektronski krvni sudovi efikasno zamijenili karotidne arterije kod miševa.

2

KOFEIN: NE POSTOJI SIGURNA KOLIČINA U TRUDNOĆI Prema novom izvještaju publikovanom u BMJ Evidence-Based Medicine ne postoji količina kofeina koja je sigurna da se konzumira u trudnoći. Nakon analize 37 opservacionih studija i 17 meta analiza autor izvještaja je zaključio da je kofein povezan sa povećanim rizikom od pobačaja, prevremenog porođaja, niske težine na rođenju i neadekvatne gestacione veličine. Iz tog razloga autor predlaže da se preispitaju trenutni stavovi i preporuke kada je u pitanju unošenje kofeina tokom trudnoće.

4

3 DM TIP 2 i KROMPIR ZA VEČERU Prema studiji objavljenoj u časopisu Clinical Nutrition jedenje krompira za večeru može pomoći osobama sa tipom 2 dijabetesa u kontroli nivoa šećera tokom noći. U istraživanju su učestvovale 24 osobe koje su za večeru imale krompir, tj. basmati pirinač. Meren im je nivo šećera u krvi prije obroka, neposredno poslije i tokom naredna 2 sata u intervalima od 30 minuta, dok su tokom noći nosili kontinuirani merač. Rezultati su pokazali da je tokom noći glikemijski odgovor bio bolje kontrolisan poslije obroka od krompira nego poslije obroka od pirinča. Na osnovu ovih rezultata autori naglašavaju da bi kod pacijenata sa DM tip 2 namirnice trebalo razmatrati u kontekstu obroka i ne isključivati one sa visokim glikemijskim indeksom.

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

www.pharmamedica.rs


4

GODINE NISU PREPREKA ZA USPJEŠNO MRŠAVLJENJE Osobe starije od 60 god. mogu da izgube isti broj kilograma kao i mlađe, zaključuje studija rađena na univerzitetu Vorvik i objavljena u časopisu Clinical Endocrinology. Istraživači su nasumično selektovali 424 pacijenta koji su u periodu 2005-2016. posjećivali službu za liječenje gojaznosti. Oni su prolazili kroz program mršavljenja zasnovan samo na izmjenama životnog stila, a čiji su elementi bili individualno prilagođeni. Ispitanici su podjeljeni u dvije grupe (mlađi od 60 godina i stariji od 60 godina) i utvrđeno je da su grupe bile statističke ekvivalentne, tj. u prvoj grupi je prosječno smanjenje tjelesne težine iznosilo 7,3%, a u drugoj 6,9%. To pokazuje da godine nisu prepreka za efikasno mršavljenje, kako se često misli.

5

BILJNI PROTEINI ZA DUGOVJEČNOST

Konzumacija biljnih proteina smanjuje rizik od rane smrti, navodi se u metaanalizi objavljenoj u The British Medical Journal. Istraživači sa Univerziteta Harvard i Univerziteta medicinskih nauka u Teheranu upoređivali su unos životinjskih i biljnih proteina i smrtnost od raka, kardiovaskularnih bolesti i drugih uzroka u okviru 32 studije, sa čak 715 128 učesnika. Rezultati pokazuju da za svakih 3% dodatnih kalorija iz biljnih proteina (mahunarke, žitarice, proizvodi od soje) rizik od smrti uslijed srčanih bolesti ili raka se smanjuje za 5%, dok konzumacija životinjskih proteina nije smanjila taj rizik. Autori predlažu zamjenu životinjskih proteina biljnim.

www.pharmamedica.rs

POVEĆANA FIZIČKA AKTIVNOST SPRIJEČAVA NASTANAK KATARAKTE Katarakta ili siva mrena bolesti su koje zahtijevaju liječenje hirurškim putem. Poznato je da je katarakta češća kod osoba starije životne dobi, a da razvoju bolesti doprinose šećerna bolest, izloženost UV zracima, pušenje, višak kilograma i konzumiranje alkohola. Izbjegavanjem faktora rizika usporava se razvoj bolesti. Naučnici sa Univerziteta Xian Jiaotong i Univerziteta Južna Australija, analizirajući životne stilove 200 000 ispitanika utvrdili su da je povećana fizička aktivnost korisna u spriječavanju nastanka katarakte i da je za to dovoljan jedan sat vožnje bicikla ili jedan sat trčanja na dan.

6

7

DA LI JE FRAZA „VRIJEME LETI” ISTINITIJA KAKO STARIMO Kada nešto čekamo u neizvjesnosti, kada nam je dosadno ili naporno, vrijeme se vuče, a kada nam je zabavno, radosni smo, uzbuđeni, bezbrižni, trenuci prolete. Sve ovo ukazuje koliko se naša percepcija vremena razlikuje u zavisnosti od stanja i raspoloženja. Kako starimo kognitivni procesi se usporavaju, jer svakodnevna iskustva brže smeštamo u kalupe, a doživljaja je sve manje. U srednjim godinama i u starosti čovjek uglavnom nauči najveći dio stvari koje će primjenjivati dok istovremeno ne stiče dovoljno novih iskustava koja bi angažovala mozak novim kognitivnim procesima. Kako bi vrijeme podjednako brzo teklo i u zrelim godinama preporučuje se uključivanje novih aktivnosti u svakodni život i izlazak iz rutine.

8

MED JE EFIKASAN U UBLAŽAVANJU SIMPTOMA RESPIRATORNE INFEKCIJE U ublažavanju simptoma infekcije gornjeg respiratornog trakta med je superiorniji u odnosu na uobičajene terapijske opcije, zaključuju autori jednog sistematičnog pregleda i meta-analize objavljene u časopisu BMJ Evidence-Based Medicine. Analiza je uključivala 14 randomiziranih kontrolisanih ispitivanja, od kojih je 9 obuhvatalo samo djecu. Tim je došao do zaključka da med poboljšava višestruke simptome (3 studije), učestalost kašlja (8 studija) i ozbiljnost kašlja (5 studija). „Med je efikasniji, jeftiniji i manje štetan nego uobičajena terapija i njegovom primjenom se izbjegava opasnost od mikrobne rezistencije,” zaključuju autori istraživanja.

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

5


AKTUELNO

COVID 19 vakcinacija bolesnika sa autoimunskim i inflamatornim reumatskim bolestima

autor: Dr Rifat Međedović Internista reumatolog KCCG Podgorica

I

majući u vidu ranija istraživanja, literaturne podatke, a takođe mišljenje ljekara iz svakodnevne reumatološke prakse, postojalo je nekoliko dilema vezanih za vakcinaciju bolesnika sa autoimunskim i inflamatornim reumatskim bolestima. Prije svega, mislivši na postvakcinalni rizik od pojave autoimunosti i/ili pogoršanje postojeće autoimunske bolesti, takođe vezano za vrijeme vakcinisanja u odnosu na to da li je bolest u mirnoj fazi (remisiji) ili u fazi pogoršanja, a uzimajući u obzir da se radi uglavnom o imunosupresivnim ljekovima da li je i na koji način potrebna korekcija doze i režima davanja imunosupresivnih/imunomodulatornih ljekova u odnosu na primjenu vakcine. Sve pomenuto se odnosi na sve do sada dostupne vakcine, pa i za vakcinu protiv SARS Cov-2 novog koronavirusa (COVID 19 vakcinu). U vrijeme svjetske COVID 19 pandemije pronalaskom nekoliko vrsta vakcina protiv SARS Cov-2 novog koronavirusa, a posebno kada je u pitanju bezbjednost vakcina, čini se da su pitanja vakcinisati ili ne, koja vrsta vakcine, kod kojih bolesnika itd., još naglašenija. Nekoliko reumatoloških udruženja mjesecima radi na izradi adekvatnih preporuka za COVID 19 vakcinaciju bolesnika sa autoimunskim i inflamatornim reumatskim bolestima, ali se za sada zadržavaju samo na kliničkim

6

vodičima. U tekstu ću navesti najnoviju verziju kliničkog vodiča ACR-a (American College of Rheumatology) i BSR-a (British Society for Rheumatology). Prema ACR-ovim najvažnijim razmatranjima vezano za COVID 19 vakcinaciju bolesnika sa autoimunskim i inflamatornim bolestima u reumatologiji odgovornost za vakcinalni status svog bolesnika snosi reumatolog, koji u komunikaciji sa bolesnikom donosi odluku o vakcinaciji. Imajući u vidu heterogenost autoimunskih i inflamatornih bolesti u reumatologiji, faktore frizika i to zavisne od faze bolesti i vrste tretmana, ovi bolesnici imaju veći rizik obolijevanja od težih formi COVID 19 infekcije. Iz tog razloga predstavljaju prioritetnu grupu za vakcinaciju, i ne postoje apsolutne kontraindikacije ako se izuzme alergija na neki od sastojaka vakcine. Jasno je da je benefit od vakcinacije mnogo veći od te-

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

Osim jasne preporuke da se trebaju vakcinisati bolesnici sa autoimunskim i inflamatornim reumatskim bolestima, takođe COVID 19 vakcinu trebaju primiti i članovi njihovog domaćinstva. oretskog rizika od pogoršanja bolesti nakon vakcinacije, kao i od pojave nove autoimunosti. U samim preporukama stoji da nema preferencije među pojedinim vrstama odobrenih COVID 19 vakcina (od strane FDA – Američka administracija za ljekove i hranu), a prije i poslije vakcinisanja se ne preporučuju raditi bilo kakve analize (pa ni titar IgM i IgG antitijela protiv SARS Cov-2). Osim jasne preporuke da se trebaju vakcinisati bolesnici sa autoimunskim i inflamatornim

www.pharmamedica.rs


KLINIČKI VODIČ I SAVJETI OD STRANE ACR-A

Važno je reći da su klinički vodič i savjeti od strane ACR-a bazirani na malom i uglavnom indirektnom iskustvu, te da se očekuje da će podleći promjenama u bliskoj budućnosti. Mogu, ali ne moraju obavezno izvršiti uticaj na odluku o vakcinaciji koja stoji u najvažnijoj relaciji reumatolog – pacijent, a takođe ne isključuju jasno poznati medicinski stav o individualizaciji izbora terapije i tretmana bolesnika. Nema direktnih dokaza o bezbjednosti i efikasnosti RNK COVID 19 vakcina kod bolesnika sa autoimunskim i inflamatornim reumatološkim oboljenjima, ali se svakako njihova primjena preporučuje imajući u vidu kompleksnost i hronicitet ovih bolesti, česte komorbiditete i time rizik od obolijevanja od umjereno teških i teških formi COVID 19 infekcije. Buduća istraživanja na polju i efikasnosti i bezbjednosti ovih vakcina će nam dati podatke koji će omogućiti sigurniji i praktičniji pristup u donošenju odluke o COVID 19 vakcinaciji reumatoloških bolesnika sa autoimunskim i inflamatornim bolestima.

reumatskim bolestima, takođe COVID 19 vakcinu trebaju primiti i članovi njihovog domaćinstva. U razmatranju i preporukama a vezano za vrijeme vakcinisanja u odnosu na primjenu imunomodulatorne i/ili imunosupresivne terapije stoji:  LJEKOVI KOD KOJIH NIJE POTREBNA MODIFIKACIJA imunomodulatorne terapije niti vremena vakcinisanja: hidroksihlorokvin, IVIG (intravenski imunoglobulini), glukokortikoidi (ekvivalent doze oralnog Prednizolona manje od 20mg – jaka preporuka),sulfasalazin, leflunomid, mikofenolat, oralni ciklofosfamid, TNF inhibitori, tociluzimab, sekukinumab, ustekinumab, belimumab, ciklospirin, glukokortikoidi (ekvivalent doze oralnog Prednizolona viša ili jednaka 20mg – umjereno jaka preporuka)  LJEKOVI KOD KOJIH JE POTREBNA MODIFIKACIJA imunomodulatorne terapije i/ili vremena vakcinisanja (u odnosu na prvu i/ili drugu dozu vakcine): l metotreksat – nema modifikacije vremena vakcinacije, ali se savjetuje preskočiti dozu metotreksata po jednu nedjelju nakon obje doze vakcine (kod dobro kontrolisane bolesti), l ciklofosfamid intravenski – nema modifikacije vremena vakcinacije, ali se savjetuje odložiti dozu ciklofosfamida jednu nedjelju nakon obje doze vakcine (ako je to klinički izvodljivo), l abatacept za subkutanu primjenu – preskočiti primjenu subkutanog abatacepta nedjelju dana prije i nedjelju dana poslije prve doze vakcine, dok nema modifikacije njegove primjene u odnosu na drugu dozu vakcine, l abatacept za intravensku primjenu – primjena intravenskog abatacepta ne bi trebala biti 4 nedjelje prije prve doze vakcine, a takođe niti nedjelju dana poslije prve doze vakci-

www.pharmamedica.rs

ne, dok nema modifikacije njegove primjene u odnosu na drugu dozu vakcine, l rituksimab – prva doza vakcine se preporučuje 4 nedjelje prije narednog planiranog ciklusa rituksimaba, dok se primjena rituksimaba takođe preporučuje 2-4 nedjelje nakon druge doze vakcine, l JAK inhibitori – preskočiti primjenu JAK inhibitora po nedjelju dana nakon i prve i druge doze vakcine, dok nema promjene termina vakcinisanja. U Principima za COVID 19 vakcinaciju bolesnika sa muskuloskeletnim reumatološkim bolestima za kliničare stoji da svi pacijenti trebaju biti ohrabreni za vakcinaciju, i to bez obzira od koje se bolesti liječe i koju vrstu terapije dobijaju. Sve to iz razloga jer benefiti od COVID 19 vakcinacije prevazilaze potencijalne rizike u slučaju COVID 19 inficiranja i njegovih komplikacija. Januara 2021. godine u Velikoj Britaniji odobrena je primjena 3 vakcine, koje nijesu žive vakcine, a postoji još dosta onih koje su u ispitivanju. Pfizer/ BioNTech COVID 19 RNK vakcina (2 doze u razmaku od 12 nedjelja), Oxford/Astra Zeneca vakcina (2 doze u razmaku od 12 nedjelja, vakcina sadrži živi adenovirusni vektor ali koji je ne-replikujući i ne može izazvati infekciju) i Moderna vakcina (2 doze) su vakcine odobrene za primjenu kod osoba starijih od 16 godina, a kada je u pitanju Moderna vakcina starijih od 18 godina. Sve odobrene vakcine se smatraju bezbjednim kod imunokompromitujućih bolesnika (sa imunokompromitujućim bolestima i/ili oni koji dobijaju imunosupresivnu terapiju). Sa oprezom treba razmotriti primjenu Pfizer/BioNTech vakcine i Moderna kod osoba koje imaju istoriju anafilaksije i/ili alergijske reakcije na neku od prethodnih vakcina, a takođe ova vakcina sadrži polietilen-glikol koji je sastojak i cer-

Nema direktnih dokaza o bezbjednosti i efikasnosti RNK COVID 19 vakcina kod bolesnika sa autoimunskim i inflamatornim reumatološkim oboljenjima, ali se svakako njihova primjena preporučuje

Buduća istraživanja na polju i efikasnosti i bezbjednosti ovih vakcina će nam dati podatke koji će omogućiti sigurniji i praktičniji pristup u donošenju odluke o COVID 19 vakcinaciji reumatoloških bolesnika sa autoimunskim i inflamatornim bolestima

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

7


tolizumab-pegola, i ako je pacijent imao alergijsku reakciju na primjenu ovog biološkog lijeka šansu tražiti u nekoj drugoj vakcini. Alternativa je, ukoliko nema drugih kontraindikacija, Oxford/Astra Zeneca vakcina. U jednom od zaključaka se navodi da dosadašnja istraživanja još uvijek ne daju odgovor o efikasnosti odobrenih COVID 19 vakcina kod osoba koje dobijaju imunosupresivnu terapiju, uključujući glukokortikoide, ali se navodi da je vakcinacija preporučljiva kod ove ekstremno vulnerabilne populacije. Poznati je da neki imunosupresivni ljekovi npr. rituksimab mogu smanjiti odgovor na primjenu nekih vakcina, npr. protiv sezonskog gripa, te je preporuka da bi se isto moglo dogoditi i kada je COVID 19 vakcina u pitanju. Ali u odluci o vakcinisanju je najvažniji omjer benefita i rizika, u smislu COVID 19 vakcinacije u odnosu na rizik obolijevanja i komplikacija COVID 19 infekcije. Ukoliko je to klinički izvodljivo, imajući u obzir kontrolu same bolesti i vrstu tretmana, savjetuje se primjena vakcine bar 2 nedjelje prije planirane imunosupresivne terapije, a bilo bi poželjno isto i za drugu dozu vakcine. Kada je rituksimab u pitanju, ukoliko se radi o životno-ugrožavajućim oboljenjima i/ili fazi obo-

ljenja nikako ne odlagati primjenu istog. U slučaju uvođenja novog bolest modifikujućeg lijeka (BML), konvencionalnog sintetskog ili biološkog, u nevakcinisanih osoba protiv SARS Cov-2 novog koronavirusa, savjetuje se razmotriti alternativni lijek u odnosu na ri-

tuksimab. Kod bolesnika sa ne-životno-ugrožavajućim stanjima i kod terapije održavanja rituksimab dati 2 nedjelje nakon kompletnog vakcinisanja. Kada su u pitanju glukokortikoidi, bilo da se radi o oralnim, intraartikularnim, intramuskularnim ili intravenskim, ne savjetuje se odlaganje vakcinacije, niti modifikacija doze i/ili vremena primjene glukokortikoidne terapije. Pacijent treba biti upoznat sa mogućnošću manjeg i manje efikasnog vakcinalnog odgovora zbog glukokortikoidne terapije, a takođe da je vakcinacija bezbjedna. Samo ukoliko klinički status to dozvoljava, može se odložiti uvođenje glukokortikoidne terapije ili povećanje doze iste (kroz eskalaciju doze, kroz pulsnu terapiju itd), posebno ako se radi o dozi metilprednizolona 80 mg i više dnevno. U tom slučaju, terapiju započeti 2 nedjelje nakon kompletnog vakcinisanja. l

Kao što je i navedeno, i od strane BSR-a se skreće pažnja da je potrebna šira baza direktnih kliničkih dokaza kako na polju efikasnosti tako i na polju bezbjednosti ponuđenih i budućih COVID 19 vakcina i u opštoj populaciji i kod reumatoloških bolesnika sa autoimunskim i inflamatornim bolestima.

REFERENCE 1. EULAR recommendations for vaccination in adult patients with autoimmune inflammatory rheumatic disease. S van Assen, N Agmon-Levin, O Elkayam R Cervera, M F Doran, M Dougados, P Emery, P Geborek, J P A Ioannidis D R W Jayne, C G M Kallenberg, U Müller-Ladner, Y Shoenfeld, L Stojanovich, G Valesini, N M Wulffraat, M Bijl. Ann Rheum Dis 2011;70:414–422. doi:10.1136/ard.2010.137216

2.COVID-19 Vaccine Clinical Guidance Summary for Patients with Rheumatic and Musculoskeletal Diseases Developed by the ACR COVID-19 Vaccine Clinical Guidance Task Force. Approved by the ACR Board of Directors on February 8, 2021. 3.EULAR View-points on SARS-CoV-2 vaccination in patients with RMDs, - Decembar 2020 Ovaj clanak je sponzorisan Glosarij CD. Svi stavovi i infromacije date u ovom tekstu su stavovi autora, a ne Glosarij CD

BioNTech razvija potencijalnu vakcinu za multiplu sklerozu Naučnici koji stoje iza Pfizer-ove vakcine protiv koronavirusa razvili su vakcinu za koju tvrde da dovodi do izliječenja multiple skleroze kod miševa. Dio genetskog materijala poznat kao iRNK se ubacuje u organizam i primorava ga da proizvodi protein koji šalje informaciju imunom sistemu. U slučaju vakcine protiv koronavirusa ovaj protein imitira proteine na površini virusa, pa imuni sistem počinje da proizvodi antitijela. Ako osoba kasnije dođe u kontakt sa koronavirusom imuni sistem brzo ponovo stvara antitijela i bori se protiv infekcije prije nego što se ona proširi po organizmu. U slučaju MS vakcine tehnologija sa iRNK spriječava imuni sistem da napada neurone u mozgu i kičmenoj moždini što dalje spriječava gubitak određenih tjelesnih funkcija. Klinička ispitivanja na miševima su pokazala da vakcina dovodi do izliječenja stanja, zaustavlja dalje napredovanje bolesti i oporavlja neke motoričke funkcije koje su bile izgubljene. Informaciona RNK je genetski materijal koji u humanim ćelijama prenosi genetsku poruku i daje instrukcije. Ta instrukcija je u najvećem broju slučajeva proizvodnja nekog specifičnog proteina. Nakon toga nju uništavaju drugi dijelovi ćelije. Ova tehnologija se razvija već decenijama, ali je tek sada dostigla tačku da je primjenljiva za upotrebu kao vakcina.

8

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

www.pharmamedica.rs


Poznato je da je lice najviše izloženo suncu i potrebna mu je posebna njega. Savjet dermatologa je da se, u okviru svakodnevne njege, koriste dnevne kreme sa zaštitnim faktorom.

Saznajte šta je potrebno vašoj koži lica i kako da je zaštitite na najbolji način Napredna formula Dermastir Luxury krema za zaštitu od sunca predstavlja kombinaciju višestrukih svojstava i produžene zaštite od fotostarenja. Uz to, ova snažna formula sprječava i odgađa stvaranje bora i neophodna je za njegu kože sklone pigmentaciji.

DERMASTIR DAY CREAM SPF 30+krema

DERMASTIR SUN PROTECTION SPF 50+ krema

Dermastir dnevna krema SPF 30+ svojom bogatom formulom, hidrira i obnavlja kožu i štiti je od sunca zahvaljujući zaštitnom faktoru (30+) i UVA zaštiti (PA+++). Dodatno je regeneriše i podmlađuje, dajući rezultat svilenkastog i njegovanog tena. Dostupna je u bijeloj i toniranoj verziji.

Štiti kožu od zračenja i obnavlja nivo hidratacije kože. Dvostruko djeluje: sprječava i odgađa stvaranje linija i bora, a istovremeno štiti kožu od UVA i UVB zraka, hiperpigmentacije i tamnih mrlja. Dermastir Sun Protection SPF 50+ osigurava koži zdrav nivo hidratacije i prehrane. Dostupna je u bijeloj i toniranoj verziji koja obezbjeđuje suptilni mat efekat. Vodootporna je, upakovana u bezvazdušnoj ambalaži koja doprinosi očuvanju same formule i ne dozvoljava kontaminaciju.

l

l

l

Uvoznik, generalni zastupnik i distributer Glosarij d.o.o., Vojislavljevića 76, Podgorica, Montenegro

DERMASTIR SUN PROTECTION SPF 50+ puder za sunčanje

l

l

l

l

www.glosarij.me

Inovativan i kompaktan puder. Naprednim postupkom nanotehnologije, popunjava bore i štiti kožu od oštećenja uzrokovanih sunčevim zracima. Vodootporan je, djeluje antioksidativno, a dodatno pospješuje stvaranje kolagena. Efekat na koži je matirajući. l

l

l

l


AKTUELNO

Osobine ličnosti ljudi koji izbjegavaju da nose anticovid maske autor: Jasna Bulajić-Stepanović, psiholog-psihoterapeut, psiholog Mense Srbije, psiholog Mense Crne Gore, jasnab@mensa.rs

Postoji slikovita podjela na četiri vrste ljudi u odnosu na način nošenja maske: prvi tip vjeruje u nauku (nosi masku na pravi način), drugi tip ne vjeruje u nauku (ne nosi masku uopšte), treći tip ne razumije nauku (nosi masku ispod nosa), a četvrti vjeruje u magiju (drži masku ispod brade).

M

aska je najlakši način da se zaustavi covid, pitanje je zašto je mnogi ne nose. Kako, uprkos stradanju miliona ljudi, vjeruju i dalje da virus ne postoji? Još važnije je, šta god mislili o pandemiji, zašto bar ne nose maske zbog drugih, da im ublaže strahove? Zašto kontriraju umjesto da pokažu empatiju i poštovanje? Da li je ovdje riječ o antikonformizmu ili o nečem psihološki dubljem? Brojni su razlozi zašto neko ne nosi masku. Iako prema istraživanjima to češće čini određeni tip ljudi, ne treba apriori zaključivati o njihovim osobinama. Neki ljudi izbjegavaju masku iz verskih razloga, imaju spoljašnji lokus kontrole, mirno prihvataju sudbinu (ne shvataju da je sami kroje i da virus ne bira). Drugi ne nose zbog nenaučnih pojašnjenja antivaksera. Njihov mehanizam odbrane je negiranje stvarnosti, sugestibilni su, ali i slabije znaju naučne pojave. Treći se ugledaju na ljude iz javnosti koji uglavnom ne nose maske, uče po modelu. Nekima je maska ukidanje lične slobode, žele da je vrate pru-

10

žanjem otpora, a inače se protive svemu zvaničnom. Ima i onih koji su zbunjeni kontradiktornim porukama ljudi iz struke. Centralno pitanje nije šta misle o covid-u već zašto, ako već neće sami da se zaštite (koji god razlozi bili), ne urade to zbog drugih?

Osobine ličnosti antimaskera Istraživanja pokazuju da ljudi koji odbijaju maske imaju tzv. mračnu trijadu sljedećih osobina: narci-

zam, makijavelizam i psihopatiju. Pored toga ne drže fizičku distancu, pri kijanju i kašljanju ne pokrivaju usta, ne peru često ruke, a ako se zaraze ne paze da ne zaraze druge (neki tad čak namjerno šire virus). Ljudi sa ovom mračnom trijadom obično imaju nedostatak empatije, ne kaju se, impulsivni su, manipulativni, spremni da urade sve zarad cilja, čak i ako je u suprotnosti sa društvenim normama. Skloniji su rizičnom ponaša-

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

nju i rizičnom donošenju odluka. Otvorene tendencije protiv društva su više odlike psihopatije (tzv. antisocijalnog poremećaja ličnosti) i makijavelizma. Pojedinci u različitoj mjeri imaju te osobine, a od načina kombinovanja zavisi ponašanje. Oni sa pretežno antisocijalnim poremećajem ličnosti su impulsivni, maligni, konfliktni, pa ih ljudi izbjegavaju. Makijavelisti su cinici, manipulativni i beskrupulozni, za njih uvijek „cilj opravdava sredstvo“.

Narcizam Za razliku od njih, oni sa preovlađujućim narcizmom ne žele maske, jer misle da su posebni, samocentrirani su, ne žele da za njih važe pravila kao za sve. Ponašaju se kao da su jači od covida, nošenje maske doživljavaju kao znak ranjivosti. Maska je njihov udar na narcizam. Oni masku već imaju, ali ne anticovid već socijalnu masku koja je u obliku lažnog osmjeha i utiska supermoći. Čas djeluju izrazito jako, čas lažno skromno, samo da bi pridobili simpatije okoline. Ispod prividne moći je krhko samopouzdanje koje zavisi od divljenja drugih, jer u suštini ne vole sebe, a djeluju kao da vole sebe pretjerano. Kada im neko skrene pažnju da stave masku dobiju ili narcistički bes ili komentar uz osmjeh da se ne boje covid-a, da im ne može ništa. Narcis nosi masku tek ako se neko od njemu bliskih razboli, mada čak i tad voli da, ako je moguće, masku nose svi sem njega, tada se osjeća kao vladar svih. Ako se desi da oboli i prođe sa lakšim simptomima, često se zarazi opet, jer u međuvremenu ne nosi masku, uveren u lažnu sliku o sebi. Problem su pojedinci visoko kotirani na društvenoj ljestvici, jer niko ne smije da im kaže da griješe, iako tako pružaju pogrešan model drugima. Žele da se prikažu kao neranjivi, iznad svih, kao prirodne vođe za koje ne važe pravila običnog svijeta. l

www.pharmamedica.rs


NAJNOVIJA JE PODJELA NA 16 TIPOVA LJUDI PREMA REAKCIJI NA COVID:

1.

negirajući: umanjuju virusnu pretnju, promovišu kao i obično biznis

2. promoteri:

3. štetočine: pokušavaju da naškode drugima kroz kašljanje i pljuvanje

4. realistični: prilagođavaju ponašanje, jer shvataju realnost potencijalne štete

situaciju koriste za moć, profit ili brutalnost

12.

izumitelji:

informisani su i bezbjedni da bi kontrolisali svoju anksioznost

6. mislioci:

izoluju se da bi reflektovali život i svijet

7. pakeri:

žele da se vrati normalnost kroz širenje, razvoj kolektivnog imuniteta

11. eksploatatori:

5.

zabrinuti:

8. nepobjedivi: obično mladi, vjeruju da su imuni zbog mladosti i kondicije

9. pobunjenici: ignorišu socijalna pravila, jer misle da im ona guše slobodu

opsesivno kupuju i gomilaju zalihe hrane da bi smanjili anksioznost

10.

agresivci:

16.

svoj strah i frustraciju iskaljuju na drugima

veterani: život ih je naučio da se drže mjera (lično su iskusili SARS/MERS)

bore se protiv pandemije primjenom naučnog znanja

13. pomagači:

14.

15.

pomažu osetljivima, starima i izolovanima

ljudi od akcije, pravi borci, na prvoj liniji, u crvenoj covid zoni

altruisti:

pokazuju solidarnost kroz pružanje podrške drugima

www.pharmamedica.rs

ratnici:

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

11


NJEGA

Njega kože tokom PANDEMIJE COVID-19 I

ako je redovno održavanje higijene ruku mjera koja bi trebalo da važi stalno, u vrijeme pandemije ona dobija posebnu važnost i ljudi mahom peru ruke i/ili koriste razna sredstva za dezinfekciju mnogo češće nego ranije. U mnogim zemljama je nošenje maski obavezno i na otvorenom prostoru, a postoje i grupe ljudi koji su u obavezi da ih nose i duže, tokom čitavog radnog vremena. Sve ovo može da dovede do iritacije i promjena na koži ruku i lica, koje se mogu spriječiti malim izmjenama u svakodnevnoj nezi.

Njega ruku Da bi se izbjeglo isušivanje i pojava ispucale kože preporučuje se sljedeće: Koristite hladnu ili mlaku vodu za pranje. Vruća voda može povećati oštećenja na koži, a nije efikasnija u uništavanju mikroorganizama. Izbjegavajte antibakterijske proizvode. Ovi proizvodi mogu da sadrže hemikalije poput parfema koji iritiraju kožu, a nisu tako korisni u prevenciji infekcija, kako se misli. Nosite zaštitne rukavice tokom čišćenja. Dezinficijensi koji se koriste u domaćinstvu za čišćenje površina su efikasni protiv mikroorganizama, ali neki sastojci mogu biti štetni za kožu. Hidrirajte kožu. Poslije pranja, ruke treba pažljivo isprati, obrisati i staviti veliku količinu hidratantne kreme. Ukoliko i dalje imate osjećaj suvoće na rukama poslije nekoliko minuta stavite još malo kreme. Koristite hipoalergenske kreme za ruke i one bez mirisa i boja, koji mogu da iritiraju kožu. Neka vam krema uvijek bude na dohvat ruke – pored lavaboa, sudopere, u autu ili u kancelariji. Kombinujte kreme za ruke. Ponekad kombinacija lagane i jače kreme za ruke daje najbolje rezultate. Lagane kreme obično vraćaju vlagu spoljašnjem sloju kože, a to su one koje sadrže ureu, glicerin ili hijaluronsku kiselinu. Da bi se vlaga „zaključala“ u kožu i zadržala potrebna je jača krema, na bazi ulja ili vazelina. Ove kreme mogu da ostavljaju masni trag, pa predlažemo da pred spavanje nanesete deblji sloj i stavite pamučne rukavice. l

Kada potražiti stručnu pomoć? Ne odustajte od pranja ruku i nošenja maski, jer su ovo ključne mjere prevencije u borbi protiv COVID-19. Ako vam se pojavi ispucala koža koja krvari, mehurići se pretvore u čir ili se zaraze ili ako imate ozbiljnu kožnu reakciju, odmah se obratite ljekaru.

12

Njega lica Zaposleni u salonima, restoranima, maloprodajama, u zdravstvu nose maske tokom čitave svoje smjene na poslu. Koliko god bila korisna, upotreba maski može dovjesti do oštećenja kože na nosu, bradi, obrazima, pa čak i iza ušiju. Kod nekih ljudi se javljaju svrab ili osip, a vlažni uslovi pod maskom mogu dovjesti i do pojave akni i drugih problema sa kožom. Od pomoći mogu biti sljedeće preporuke: Usvojite redovnu rutinu u njezi kože. Očistite i hidrirajte lice prije i nakon korišćenja maske. Odaberite proizvode na kojima piše da su„nekomedogeni”, što znači da neće zatvoriti pore. Izbjegavajte vazelin u kremama za lice, jer može ometati funkciju maske, posebno N95 maske koju koriste neki zdravstveni radnici. Koristite zaštitnu mast ili zavoj. Da biste spriječili ili ublažili povrede kože izazvane pritiskom ili trenjem maske, možete na kožu naneti tanak sloj cinkove paste. To je sredstvo za zaštitu kože koje se često koristi kod pelenskog osipa ili jako ispucale kože. Koristite ga na nosu ili iza ušiju. Možete staviti i zavoj na tačke kontakta maske sa kožom. Liječite plikove. Ako se stvori plik, održavajte ga čistim i nanesite antibiotsku mast. Zavojem stvorite zaštitnu barijeru između plika i maske. Tretirajte akne. Ako vam se pojave akne, redovno čistite kožu. Koristite hidratantnu kremu na bazi vode. Potražite proizvode za liječenje akni koji sadrže benzoil peroksid ili salicilnu kiselinu. Izbjegavajte ceđenje bubuljica, jer može doprineti razvoju upale i infekcije.

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

www.pharmamedica.rsENDOKRINOLOGIJA

DIJABETES MELITUS osnovni principi dijagnostikovanja i liječenja Šta je to šećerna bolest? Šećerna bolest ili dijabetes (diabetes mellitus) je hronična bolest koja se karakteriše poremećajem metabolizma ugljenih hidrata, proteina i masti.

O

autor: Dr Đorđije Krnjević Internista endokrinolog KCCG Podgorica

na nastaje kao posledica nemogućnosti organizma da šećer iz krvi prebaci unutar ćelija i pretvori ga u energiju neophodnu za normalno funkcionisanje ćelija i tkiva, odnosno skladištenje šećera u mišiće i jetru kao određenu vrstu energetske rezerve. U osnovi se karakteriše apsolutnim ili relativnim nedostatkom hormona insulina čija uloga je da smanjuje nivo šećera u krvi omogućavajući mu ulazak u ćelije. Kada postoji deficit insulina onda šećer ne ulazi u ćelije, dolazi do povećanja nivoa šećera u krvi i razvoja šećerne bolesti.

Kriterijumi za postavljanje dijagnoze šećerne bolesti Da bi se postavila dijagnoza šećene bolesti, potrebno je da se zadovolji jedan od navedenih laboratorijskih parametara: l glikemija našte (FPG) ≥ 7,0 mmol/L (glikemija našte je glikemija izmjerena nakon 8 sati od posljednjeg uzimanja hrane) l tokom OGT test-a glikemija u 2h (PG) ≥ 11,1 mmol/L (test se izvodi konzumiranjem 75 g glukoze rastvorene u vodi) l vrijednost glikoziliranog hemoglobina HbA1c ≥ 6,5% . l kod pacijenta sa slučajno izmjerenom glikemijom u bilo koje doba dana ≥ 11,1 mmol/L

Tipovi šećerne bolesti Tip 1 obično nastaje zbog poremećaja imunološkog sistema jer se stvaraju sopstvena antitijela usmjerena protiv beta ćelije pankreasa zadužene za proizvodnju insulina. Bolest se razvije kada 70-90% ćelija bude oštećeno. Obično se javlja kod djece i mlađih osoba. Tip 2 je najčešći oblik šećerne bolesti (oko 90% ljudi sa šećernom bolesti ima tip 2), koji se obično otkrije u starijoj dobi i u poodmaklom stadijumu - tek kada su se razvile komplikacije na drugim organima. U poslednje vrijeme smo svedoci da sve veći broj mladih ljudi, starosne dobi i ispod 40 godina, ima ovaj tip dijabetesa. To je posledica civilizacijskog momenta u kojem sada živimo, tj sedentarnog načina života, nedostatka fizičke aktivnosti i loše ishrane.

14

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

www.pharmamedica.rs


!

FAKTORI RIZIKA FAKTORI RIZIKA ZA TIP 1 DIJABETESA još nisu u potpunosti razjašnjeni ali se smatra da genetski faktori, faktori sredine, starija dob žene u vrijeme porođaja te izlaganje nekim virusnim infekcijama povećavaju rizik za obolijevanje. FAKTORI RIZIKA ZA TIP 2 DIJABETESA su starija dob (40 g. i više), trudnoća, pozitivna porodična anamneza, smanjena tolerancija na glukozu, fizička neaktivnost, gojaznost,visok krvni pritisak, povišene vrijednosti triglicerida i snižene vrijednosti HDL holesterola, sindrom policističnih jajnika, te žene koje su za vrijeme trudnoće imale šećernu bolest. SIMPTOMI koji upućuju na šećernu bolesti su: prekomjerna žeđ, učestalo mokrenje, umor, gubitak tjelesne težine, osjećaj gladi, iznenadne smetnje vida, nedostatak koncentracije, sporije zarastanje rana, češće infekcije, nesanica, slabije pamćenje. Postoje još drugi - rijeđi oblici dijabetesa kao što su dijabetes u trudnoći ili tzv. gestacijski dijabetes, šećerna bolest nakon upale pankreasa ili nakon uzimanja nekih ljekova (kortikosteroidi) i slično.

Cilj liječenja šećerne bolesti Cilj liječenja je zadovoljavajuća glikoregulacija što bi trebalo da doprinese manjem riziku od nastanka komplikacija. Što šećerna bolest duže traje, veća je mogućnost razvoja komplikacija. Šećerna bolest tip 2 često se otkriva u poodmaklom stadijumu razvoja bolesti kada su nastale komplikacije na drugim organima (promjene na krvnim sudovima koje mogu uzrokovati srčani ili moždani udar, zatajenje bubrega, oštećenja živaca (dijabetesna neuropatija) te oštećenja malih krvnih sudova u oku (retinopatija). Takođe važno je da pacijenti osim dobre glikoregulacije, imaju i dobro regulisan krvni pritisak, optimalnu tjelesnu masu i zadovoljavajući lipidni profil tj vrijednosti holesterola i triglicerida u referentnom opsegu.

težinu. Posebno je važno da lijek ne povećava rizik od nastanka kardiovaskularnih oboljenja (srčana slabost, infarkt miokarda, moždani udar), tj. da ima kardioprotektivno dejstvo. Na ovom svojstvu ljekova se posebno insistira tako da svi referentni vodiči dobre kliničke Liječenje šećerne bolesti prakse kao i preporuke Američke asocijacije za Dijabetes tip1 se zbog apsolutnog nedostatka dijabetes (ADA), Internacionalne dijabetološinsulina liječi isključivo primjenom insulinskih ke federacije (IDF) kao i Evropske asocijacije Takođe povoljan efekat u smislu kardiovaslupreparata i to u većini slučajeva intenziviranim za dijabetes (EASD) konsenzusom preporuču- larne bezbjednosti imaju i ljekove iz grupe tzv. pristupom, tj sa više dnevnih doza. Trenutno ju ove ljekove kao prvi izbor terapije. To se odinkretinskog koncepta a to su GLP-1 agonisti i su aktuelni insulinski analozi druge generacinosi na pacijente koji su u velikom riziku od DPP4 inhibitori. Ovi ljekovi efikasno snižavaje koji omogućavaju efikasno sniženje šećera nastanka nekog neželjenog kardiovaskularnog ju nivo šećera u krvi, a pritom imaju neutralan u krvi a da pritom prouzrokuju manji broj hi- događaja po prvi put, kao i na one koji su ga efekat na tjelesnu težinu i ne dovode do napoglikemijskih kriza (padova šećera u krvi) i već imali (primarna i sekundarna prevencija) glog pada šećera u krvi, tj. hipoglikemije. imaju manji doprinos povećanu tjelesne težine Imajući tu činjenicu u vidu, apsolutnu predOni poboljšavaju aktivnost inkretina i koriguu odnosu na prethodne generacije insulina. nost u odnosu na ostale oralne preparate imaju ju odnos hormona insulina i glukagona koji Liječenje diabetesa tip2 je kompleksno i zaljekovi iz grupe SGLT2 inhibitora, koji terapijje narušen kod dijabetesa. Inkretini su gruhtjeva upotrebu savremenih agenasa, promje- ski djeluju po principu eliminacije viška šećera pa hormona gastrointestinalnog trakta koji nu životnih navika u smislu adekvatne ishrane krvi putem urina. Kako se sa gubitkom glikodeluju tako da povećavaju sekreciju insulina i upražnjavanja fizičke aktivnosti kao i saradze iz organizma gubi i dio unijetih kalorija, ovi na način zavistan od glukoze, usporavaju apnju, disciplinu i motivisanost samog pacijenta. ljekovi imaju efekat i na smanjenje tjelesne tesorbciju hranjivih materija, smanjuju sekreciju Koji lijek ćemo primjeniti zavisi od očekivažine. Gubitak vode i soli iz organizma ima poglukagona iz pankreasa, povećavaju insulinne efikasnosti, godina života, prisustva komor- voljan efekat kod osoba sa visokim krvnim sku senzitivnost, inhibiraju sekreciju kiseline i biditeta (neko drugo oboljenje), neželjenih pritiskom. Takođe mogu povoljno uticati i na želudačno pražnjenje, povećavaju sitost što reefekata, rizika za razvoj kardiovaskularnog nivo holesterola u krvi. zultira smanjenjem unosa hrane. l oboljenja i na kraju i same cijene koštanja terapije. Kod izbora lijeka vrlo je važno da on ne Smjernice i reference prilikom pisaanja clanka su preuzete iz: -ADA Guideline 2021 Standards of Medical Care in Diabetes povećava rizik za nastanak hipoglikemija, tj. -IDF Clinical Practice Recommendations for Managing Type 2 Diabetes in Primary Care naglih i prekomjernih padova šećera u krvi, - Guidelines on Diabetes, Pre-Diabetes and Cardiovascular Diseases developed in collaboration with the EASD/ESC Clinical Practice Guidelines kao i da ima povoljan ili bar neutralan uticaj na Ovaj clanak je sponzorisan Glosarij CD. Svi stavovi i infromacije date u ovom tekstu su stavovi autora, a ne Glosarij CD nivo krvnog pritiska, masnoća u krvi i tjelesnu

www.pharmamedica.rs

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

15


GASTROENTEROLOGIJA

Refluks kiseline i GERB, ŠTA TREBA DA ZNAMO? ASTMA I GERB

Po nekim procjenama više od 75% ljudi sa astmom ima i GERB, ali su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdila jasna povezanost između ova dva stanja. Moguće je da GERB pogoršava simptome astme, a takođe i da astma i neki ljekovi koji se koriste u terapiji astme povećaju rizik od pojave simptoma GERB-a. jako začinjena hrana l Gazirana pića, alkohol i kafa l Korišćenje nesteroidnih antiinflamatornih ljekova

Postavljanje dijagnoze GERB-a

Refluks kiseline je stanje u kojem se želudačni sadržaj vraća nagore do jednjaka. Naziva se još i regurgitacija ili gastroezofagealni refluks.

K

ada se simptomi refluksa kiseline pojavljaju dva ili više puta nedjeljno, tada govorimo o gastroezofagealnoj bolesti (GERB). GERB pogađa oko 20% opšte populacije, a ukoliko se ne tretira može da dovede do ozbiljnih komplikacija.

Uzroci GERB-a

Donji ezofagealni sfinkter (LES) je kružna mišićna traka na kraju jednjaka. Kada ispravno funkcioniše ovaj sfinkter se opušta i otvara svaki put kada gutamo, nakon čega se steže i ponovo zatvara. Do refluksa želudačne kiseline dolazi kada se ovaj sfinkter ne stegne dovoljno Simptomi GERB-a i ne zatvara kako treba, što omogućava digeRefluks kiseline izaziva neprijatan osjećaj ža- stivnim sokovima i drugim sastojcima iz želurenja u grudima, koji može da se širi ka vra- ca da prođu u jednjak. tu. Ovaj osjećaj je poznat kao gorušica, jer Faktori rizika za nastanak GERB-a uslijed vraćanja kiseline u zadnjem dijelu usta može da se razvije neprijatan kiseo ili Postoje određena stanja koja povećavaju rizik gorak ukus. Ponekad se javlja i regurgitaciod razvoja GERB, kao što su: gojaznost, trudja, tj. vraćanje hrane i tečnosti iz želuca čak noća, hiatus hernia, bolesti vezivnih tkiva. Tado usta. U nekim slučajevima GERB dovokođe, neka ponašanja mogu povećati rizik za di do problema sa gutanjem, a ponekad i do razvoj GERB-a, a to su: problema sa disanjem, poput hroničnog ka- l Pušenje l Obilni obroci l Ležanje ili odlazak šlja i astme. na spavanje odmah poslije obroka l Pržena i

16

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

Nakon što posumnja na GERB ljekar će uraditi fizikalni pregled, ispitati vas o simptomima, a nekada i primjeniti jedan ili više navedenih postupaka da potvrdi dijagnozu ili provjeri da li je došlo do razvoja komplikacija. Ti postupci su: l Gutanje barijuma, nakon čega se pomoću X zraka ispituje gornji dio digestivnog trakta l Gornja endoskopija, kada se savitljivo crijevo sa majušnom kamerom uvodi u jednjak da bi se on ispitao i eventualno uzeo uzorak tkiva (biopsija) za dalju analizu l Ezofagealna manometrija, kada se savitljivo crijevo uvodi u jednjak da bi se izmjerila snaga ezofagealnog mišića l Ispitivanje pH jednjaka, kada se pomoću malog monitora koji se uvodi u ezofagus proučava da li i kada u njega ulazi želudačna kiselina

Terapija GERB-a Prvi korak u prevenciji i ublažavanju simptoma GERB-a jesu određene izmjene u ishrani i životnom stilu generalno. Kod nekih osoba određena hrana i pića mogu biti okidači za pojavu simptoma GERB-a. To su najčešće: masna i začinjena hrana, čokolada, citrusi, ananas, paradajz, luk, nana, alkohol, kafa, čaj, gazirana pića. Ukoliko primjetite da je ovo kod vas slučaj, potrebno je da ih izbacite iz ishrane ili njihovu konzumaciju svedete na najmanju moguću mjeru.

www.pharmamedica.rs


TRUDNOĆA I GERB Trudnoća povećava vjerovatnoću pojave refluksa, a ukoliko su simptomi postojali i prije trudnoće sada će se najvjerovatnije pogoršati. Hormonske promjene u trudnoći mogu da dovedu do učestalijeg opuštanja mišića ezofagusa, fetus koji raste vrši pritisak na želudac, što sve povećava rizik od ulaska želudačne kiseline u jednjak. Ima dosta ljekova za refluks koji su bezbjedni za primjenu u trudnoći, pa ukoliko imate ove tegobe konsultujte se sa svojim farmaceutom ili ljekarom oko izbora onog pravog.

Anksioznost i GERB Anksioznost može da pogorša neke simptome gastroezofagealne refluksne bolesti. Cilj je smanjiti anksioznost, što je u današnje vrijeme lakše reći nego učiniti. Ipak, potrudite se da:  ograničite izloženost ljudima, mjestima i iskustvima koja vas čine anksioznim  praktikujete tehnike relaksacije, kao što su meditacija i duboko disanje  dovoljno spavate  budete fizički aktivni, itd.

Preporučuju se i određene izmjene u životnom stilu: l Prestanak pušenja l Smanjenje tjelesne težine l Manji obroci l Žvakanje žvake poslije obroka l Izbjegavati ležanje nakon obroka l Izbjegavati usku odjeću l Praktikovati tehnike relaksacije Ukoliko ove mjere nisu dovoljne, gastroenterolog može da preporuči da u određenom vremenskom periodu uzimate ljekove. U terapiji GERB-a koriste se ljekovi iz grupe antacida, H2-blokatora ili inhibitora protonske pumpe (PPI). Postoje i podaci koji ukazuju da konzumiranje čajeva, tinktura ili suplemenata na bazi kamilice, bijelog sljeza, sladića može da pomogne kod GERB-a, ali su za potvrdu potrebna opsežnija ispitivanja. Kod većine ljudi će sve ove navedene mjere biti dovoljne da se preveniraju i ublaže simptomi GERB-a. Međutim, ukoliko do poboljšanja ne dođe ili se razviju komplikacije preporučuje se operacija.

Za bebe je normalno da bljuckaju i ponekad povraćaju, ali ako je to učestalo treba posumnjati na GERB

www.pharmamedica.rs

Moguće komplikacije GERB-a U najvećem broju slučajeva gastroezofagealna refluksna bolest ne izaziva ozbiljnije komplikacije. Međutim, u rijetkim slučajevima mogu da nastanu ozbiljni i po život opasni problemi. Potencijalne komplikacije GERB-a su: l Ezofagitis (zapaljenje jednjaka) lE zofagealna striktura (jednjak se sužava ili steže) lB aretov jednjak (trajne promjene na omotaču jednjaka) lK arcinom jednjaka (pogađa jedan dio osoba sa Baretovim jednjakom) lA stma, hroničan kašalj ili drugi problemi sa disanjem lE rozija zubne gleđi, bolesti desni i drugi dentalni problemi

GERB kod male djece Oko 2/3 beba starosti 4 mjeseca, kao i 10% onih starosti godinu dana ima simptome GERB-a. Za bebe je normalno da bljuckaju i ponekad povraćaju, ali ako je to učestalo treba posumnjati na GERB. Ostali simptomi i znaci GERB-a kod male djece su: l Odbijanje hrane l Teže gutanje l Gušenje l Vlažno podrigivanje ili štucanje l Iritabilnost tokom ili nakon hranjenja l Izvijanje leđa tokom ili nakon hranjenja

Slabo napredovanje u težini ili gubitak u težini l Ponavljajući kašalj ili upala pluća l Problem sa spavanjem l

Sindrom iritabilnog kolona i GERB Sindrom iritabilnog kolona je stanje koje pogađa posljednji dio crijeva, a uobičajeni simptomi su: l Bol u abdomenu l Nadimanje l Konstipacija l Dijareja Prema naučnim studijama simptomi GERB-a su češći kod ljudi sa iritabilnim kolonom nego u opštoj populaciji. l

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

17


GINEKOLOGIJA

Pelvična inflamatorna bolest (PIB) je stanje koje zahvata reproduktivni sistem žene. Relativno često se pogrešno i kasno dijagnostikuje i neadekvatno liječi.

PELVIČNA INFLAMATORNA BOLEST O

sim što u akutnoj fazi može biti i životno ugrožavajuće, od značaja su i potencijalne dugoročne komplikacije pelvične inflamatorne bolesti. Učestalost javljanja ovog stanja se dosta razlikuje i u razvijenim zemljama svijeta iznosi oko 5%.

spp., Peptostreptococcus spp, Bacteroides spp., kao i Mycoplasma genitalium.

Simptomi pelvične inflamatorne bolesti

Pelvična inflamatorna bolest često ne daje nikakve simptome i to je tzv. “tihi” oblik bolesti. Kada simptomi postoje, može se javiti samo jeŠta izaziva pelvičnu inflamatornu bolest dan ili više njih istovremeno i to su: Pelvična inflamatorna bolest ili zapaljenska bo- l Bol u donjem dijelu stomaka i maloj karlici lest male karlice je upala ženskih reproduk(najčešći simptom) l Nelagoda ili bol tokom seksualnog odnosa tivnih organa: materice, jajnika, jajovoda i okolnih organa. Do upale dolazi uslijed infekkoji se osjeća duboko u karlici l Bol pri mokrenju cije koja se širi od vagine i grlića materice naniže. Pelvična inflamatorna bolest se uglavnom l Krvarenje između ciklusa ili poslije seksualjavlja kod seksualno aktivnih žena u reproduknog odnosa l Obilne i bolne menstruacije tivnom periodu, pogotovo kod žena koje boluju od polno prenosivih bolesti ili koje koriste l Pojačan iscjedak neprijatnog mirisa, obično intrauterini kontraceptivni uložak. zelenkaste ili žućkaste boje Ova bolest je polimikrobnog karaktera, što znači da u patogenezi može učestvovati veći U broj mikroorganizama. U 30-50% slučajeva slučajeva pelvičnu PIB izaziva infekcija bakterijama Chlamydia inflamatornu bolest izaziva trachomatis i Neisseria gonorrhoeae. Njima infekcija bakterijama Chlamydia treba dodati i bakterije koje se nalaze u materitrachomatis i Neisseria ci tokom bakterijske vaginoze, kao što su: Gargonorrhoeae. dnerella vaginalis, Prevotella spp., Mobiluncus

30-50%

18

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

Groznica i jeza Većina ovih simptoma nije specifična za pelvičnu inflamatornu bolest, tako da je važno javiti se ginekologu da bi se na vrijeme postavila dijagnoza i započela terapija. Kod manjeg broja žena javljaju se simptomi koji su veoma ozbiljni: l Oštar bol u abdomenu l Povraćanje l Nesvjestica l Visoka temperatura (preko 38°C) I ovi simptomi mogu ukazivati na neka druga, urgentna stanja, poput upale slijepog crijeva ili vanmaterične trudnoće. Ukoliko se javi neki od ovih simptoma potrebno je odmah potražiti pomoć ljekara, jer se infekcija može prenijeti u krvotok ili dalje na ostale dijelove tijela, što može biti opasno po život. l

Faktori rizika za razvoj pelvične inflamatorne bolesti Faktori rizika za nastanak i razvoj PIB preklapaju se sa onim za polno-prenosive bolesti. To su: l ranije stupanje u seksualne odnose l često mijenjanje seksualnih partnera

www.pharmamedica.rs


nezaštićeni seksualni odnosi korišćenje intrauterinog uloška (spirale) l neliječene infekcije Chlamydijom trachomatis l neliječena bakterijska vaginoza, koja je pokretač infekcije ostalim mikroorganizmima l vaginalno ispiranje l prekidi trudnoće l hirurške intervencije (biopsija grlića materice, kiretaža, histeroskopija, mogu dovjesti do širenja infekcije) l istorija prethodnih epizoda PIB Bolest je češća kod mladih žena (15-24 godine), najvjerovatnije zbog hormonalnih i fizioloških promjena. l l

DA LI SE PELVIČNA INFLAMATORNA BOLEST MOŽE PREVENIRATI

Kako se postavlja dijagnoza pelvične inflamatorne bolesti Iskusan ginekolog već na osnovu opisa simptoma može posumnjati na PIB i u tom pravcu usmjeriti dalji dijagnostički postupak. Transvaginalnim ultrazvučnim pregledom utvrđuje se stanje reproduktivnih organa, postojanje priraslica i ožiljaka i eventualno apscesa. Uzimanjem vaginalnog i cervikalnog brisa, koji se zatim mikrobiološki analiziraju, potvrđuje se prisustvo jednog ili više mogućih uzročnika infekcije. Zlatni standard u postavljanju dijagnoze je i dalje laparoskopija (endoskopska operacija za direktnu vizualizaciju stomaka i male karlice). Međutim, kod 15-30% žena ni laparoskopija neće omogućiti postavljanje prave dijagnoze, pa se pregled dopunjava magnetnom rezonancom.

Kod

15-30%

žena ni laparoskopija neće omogućiti postavljanje prave dijagnoze, pa se pregled dopunjava magnetnom rezonancom

Praktikujete siguran seks sa novim partnerom prije nego se testovima potvrdi da ste oboje zdravi l

Izbjegavate vaginalno ispiranje l

Brišete se spreda ka pozadi, kako biste spriječili ulazak bakterija u vaginu l

l

acijentkinja ima jake bolove, povraća i ima p visoku temperaturu.

Komplikacije pelvične inflamatorne bolesti

Neliječena pelvična inflamatorna bolest može imati za posljedicu: Terapija pelvične inflamatorne bolesti l vanmaterične trudnoće, l neplodnost i Pelvična inflamatorna bolest se liječi antibioticima, najčešće miksom različitih antibiotika, l hroničan bol u maloj karlici. kako bi se pokrili svi mogući uzročnici. UkoKao posljedica infekcije na jajovodima doliko se sa liječenjem počne na vrijeme, terapija lazi do stvaranja ožiljaka, jajnici se sužavaobično traje 14 dana. Već par dana od započi- ju i otežan je prolazak jajne ćelije od jajnika njanja terapije simptomi bi trebalo da se ublaže do materice. To povećava vjerovatnoću za ili potpuno nestanu. Terapiju je potrebno spro- pojavu vanmaterične trudnoće, kada se vjesti do kraja, čak i ako su se simptomi povu- oplođena jajna ćelija usađuje u zid jajovokli. Pošto se bakterije koje izazivaju PIB mogu da umjesto u zid materice. Procjenjuje se da prenijeti seksualnim kontaktom potrebno je oko 10% žena sa pelvičnom inflamatornom lječenje oba partnera i uzdržavanje od seksual- bolešću pati od tubarnog oblika neplodnonih odnosa dok se terapija ne završi. sti kao posljedice upravo ovog stanje. To se Postoje i slučajevi kada pelvična inflamatorna posebno odnosi na žene koje odlažu terabolest zahtijeva hospitalizaciju i bolničko lijepiju ili imaju ponavljajuće epizode pelvične čenje, a to su situacije kada: inflamatorne bolesti. Nakon samo jedne epil dođe do razvoja tuboovarijalnog apscesa zode pelvične inflamatorne bolesti relativni l pacijentkinja ne reaguje na terapiju antibiorizik za razvoj neplodnosti iznosi 7%, što se ticima udvostručava nakon svake sljedeće epizode. l pacijentkinja mora da prima antibiotike inIpak, većina žena koja se leči od PIB je u statravenski nju da zatrudni bez ikakvih problema. l

www.pharmamedica.rs

U prevenciji upalnih procesa male karlice najvažniju ulogu ima rano otkrivanje i liječenje infekcija polno prenosivih bolesti. Rizik od pojave PIB se može smanjiti ukoliko:

Skrining na Chlamidiju trachomatis se preporučuje svim seksualno aktivnim ženama do 25 godina starosti i ženama koje su u povećanom riziku da dobiju neku od seksualno prenosivih bolesti.

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

19


IZ UGLA PSIHOLOGA

Repetitivno ponašanje fokusirano na tijelo (BFRB) Repetitivno ponašanje fokusirano na tijelo je više od loše navike. To je ponašanje koje se ponavlja i predstavlja intenzivan poriv za grickanjem, žvakanjem, čupkanjem dijelova tijela, što može prouzrokovati ozlijedu.

P

rocjenjuje se da svaka 20. osoba pati od ove vrste poremećaja, iako mnogi slučajevi ostaju nedijagnosticirani. BFRB nisu uključeni u Dijagnostički i statistički priručnik mentalnih poremećaja (DSM-5), već potpadaju pod „druge određene opsesivno-kompulzivne i srodne poremećaje“. Repetitivno ponašanje fokusirano na tijelo se ne smatra oblikom samopovređivanja, poput sječenja. Osobe sa BFRB obično pribjegavaju ponavljajućem ponašanju kako bi se oslobodile stresa i kroz vrstu uživanja postigle zadovoljstvo, a ne da bi namjerno naštetile sebi. Iako mogu rezultirati tjelesnim ozljedama, to je nenamjerno.

češće zahvaćena su lice, ruke i noge, ali često i skalp, a nakon diranja ostaju kraste i ožiljci. Kod koga se najčešće javlja BFRB? Ne zna se šta je pravi uzrok, ali se zna da pojavi Naučnici još uvijek pokušavaju da shvate ovaj ovog ponašanja prethodi visok intenzitet emoporemećaj. Zna se da su u njegov nastanak tivnog ispoljavanja, emotivna napetost, često uključeni geni i da ako neko u vašoj porodiVrste ponašanja koje se definišu kao BFRB i bes. Ljudi koji imaju opsesivno-kompulzivni ci ima BFRB veća je vjerovatnoća da ćete ga i poremećaj (OCD) imaju i veću vjerovatnoću vi imati. Ostali faktori koji mogu uticati na ra- Dermatilomanija da pate od dermatilomanije. Najčešće je povezvoj BFRB jesu: osobine ličnosti, količina stresa Dermatilomanija je „čačkanje” kože, stanje zana sa trihotilomanijom i tjelesnim dismorkada ne možete da se uzdržite, a da ne čačkafičnim poremećajem, pa je potrebno što prije Osobe sa BFRB obično te bubuljice, kraste, kvržice, čak i zdravu kožu. dijagnostifikovati problem i početi sa terapribjegavaju ponavljajućem Većina nas se s vremena na vrijeme počeše ili pijom. ponašanju kako bi se oslobodile istisne neku bubuljicu, naročito ako imamo Dermatofagija problematično lice ili kožne bolesti poput ekce- Dermatofagija u bukvalnom prevodu znastresa i kroz vrstu uživanja ma. Međutim, ono što karakteriše dermatilo- či „jedenje kože.“ To je stanje koje prevazilapostigle zadovoljstvo, a ne maniju je neugodan osjećaj da jednostavno ne zi grickanje zanoktica ili povremeno žvakanje da bi namjerno naštetile sebi. možete prestati sa tim što radite. Ove radnje se prsta, nije navika ili tik, već poremećaj. Osobe Iako mogu rezultirati tjelesnim najčešće obavljaju nesvjesno, u trenucima dosa ovim poremećajem grizu i jedu kožu, koja ozljedama, to je nenamjerno. sade, gledanja televizije. Područja koja su najostaje krvava i u mnogim slučajevima infici-

20

kojoj je osoba izložena, iskustva iz djetinjstva, uzrast u kojem se simptomi pojavljuju. Generalno gledano, u najvećem broju slučajeva prvi simptomi se javljaju oko puberteta i to češće kod žena nego kod muškaraca.

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

www.pharmamedica.rs


rana. Koža se na zahvaćenim dijelovima prepoznaje po tome što je oštećena, na njoj su vidljivi ožiljci, žuljevi i promjena boje. Najčešće su oštećene ruke i prsti, ali mogu biti oštećeni i ostali dijelovi tijela. Onihofagija Onihofagija je stručan naziv za grickanje noktiju. Ovo je najčešći oblik repetitivnog ponašanja od kojeg pati svaka treća osoba na svijetu. Pored oštećenja noktiju i kože okolo, ova ružna navika može dovjesti i do gnojne upale zanoktica, do oštećenja zubne gleđi i desni, stomačnih infekcija, probavnih tegoba. Grickanje noktiju najčešće počinje u ranom djetinjstvu i može se nastaviti tokom adolescencije i u odrasloj dobi, mada se ovakvo ponašanje najčešće smanjuje ili prestaje sa godinama. Onihofagija nam otkriva da kod djeteta postoji nesklad u komunikaciji sa roditeljima, ali i sa sredinom. Ukoliko dijete gricka nokte to može biti znak da se osjeća nesigurno, ugroženo i neprihvaćeno. Baš zbog toga je veoma važno naglasiti da roditelji nikako ne bi smjeli djecu kažnjavati zbog ove navike i prijetiti im, jer to ne samo da ne pomaže, već može dovjesti i do pogoršanja, ali i do nastanka nekih novih loših navika. Onihotilomanija Kod ovog poremećaja bolesnici kidaju i uništavaju nokte na rukama i nogama, što dovodi do deformacije, a mogu se vidjeti i krvarenja ispod nokta. Najčešće se javlja kod bolesnika koji po navici potiskuju kožicu na jednom noktu, uzrokujući distrofiju nokta tokom njegovog rasta. Empirijski podaci o ovom problemu nisu brojni, ali postoji nekoliko izvještaja o tome u psihološkoj i u dermatološkoj literaturi. Komplikacije ovog poremećaja su slične onihofagiji. Morsicatio buccarum Ovo je stanje kod kojeg osoba gricka i žvaće unutrašnjost obraza, tj. bukalnu sluznicu. Tokom vremena dolazi do pojave otoka sluznice i nastanka ranica, sluznica zadebljava i djeluje kvrgavo, što osobu obično tera da je gricka i žvaće još više. Većina ljudi je svjesna ove navike, ali je izvodi potpuno nesvjesno. Ova pojava je prilično česta i smatra se da se javlja kod 1 od 800 odraslih osoba. Češća je kod ljudi koji se suočavaju sa stresom ili nekim psihološkim stanjima, prevalenca kod žena je dva puta veća nego kod muškaraca i 2-3 puta je češća kod osoba starijih od 35 godina. Morsicatio labiorum Ovo je stanje u kojem osoba ima jaku potrebu da grize, žvaće ili sisa usne. Poslije nekog vre-

www.pharmamedica.rs

!

TRIHOTILOMANIJA Trihotilomanija je poremećaj koji karakteriše snažna potreba za čupanjem sopstvenih dlaka. Nakon što isčupa dlaku, osoba osjeća veliko zadovoljstvo i olakšanje. Dlake se mogu čupati sa bilo kog dijela tijela. Neke osobe čupaju jednu po jednu dlaku, dok neke imaju poriv da isčupaju cio snop, što može dovjesti do ćelavosti. Trihotilomanija obično počinje između 10. i 13. godine, četiri puta je češća kod djevojčica nego kod dječaka i učestalost u opštoj populaciji je oko 4%. Kod nekih lica, kod kojih je trihotilomanija izražena u blagoj formi, može biti prekinuta ukoliko se pažnja svjesno usmjeri na problem. Međutim, kod nekih potreba za čupanjem kose može da bude toliko jaka da osoba ne može da misli ni na šta drugo osim na to. Depresija i anksioznost se javljaju kao pratilac ovog poremećaja, ali mogu biti i primarni u odnosu na trihotilomaniju.

Morsicatio labiorum je stanje u kojem osoba ima jaku potrebu da grize, žvaće ili sisa usne. Poslije nekog vremena na izgriženim usnama se može stvoriti gruba, bijela, sivkasta ili žuta skrama

mena na izgriženim usnama se može stvoriti gruba, bijela, sivkasta ili žuta skrama. Često iza ovog ponašanja postoje osjećanja sa kojima osoba treba da se suoči, pa razgovor sa psihologom može biti od velike pomoći. Morsicatio linguarum Neki ljudi žvaću bočne ivice svog jezika, a ovo stanje je mnogo rasprostranjenije nego što mislite. Kao i prethodne dvije vrste, Morsicatio buccarum i Morsicatio labiorum, izazvano je najčešće stresom. Stomatolog vam može izraditi specijalnu navlaku koja pokriva zube i štiti jezik, usne i bukalnu sluznicu (zavisno od problema) od fizičkog oštećenja. Međutim, obzirom da se u osnovi sva tri poremećaja nalazi stres, treba naći efikasan način da se on umanji. NASTAVAK NA SLEDEĆOJ STRANI

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

21


Rinotileksomanija Rinotileksomanija je medicinski naziv za čačkanje nosa. Indijski lekari Andrade i Srihari sa Nacionalnog instituta za mentalno zdravlje i neurologiju su za svoje istraživanje rinotileksomije kod tinejdžera dobili tzv. IG Nobelovu nagradu, koja se dodjeljuje za najnevjerovatnija istraživanja. Od 200 ispitanih tinejdžera gotovo svi su naveli da čačkaju nos u prosjeku 4 puta dnevno, a čak 20% je smatralo da sa tim ima ozbiljan problem. Većina je odgovorila da čačka nos da bi se oslobodila svraba ili očistila nozdrve, ali je čak 12% odgovorilo da čačka nos iz zadovoljstva. Jedno istraživanje iz 2006. godine je pokazalo da čačkanje nosa pogoduje širenju bakterija i da osobe koje pate od rinotileksomanije češće imaju Staphylococcus aureus u nosu i grlu. Trihofagija Oko 50% osoba koje čupaju svoje dlake (trihotilomanija) ima potrebu da isčupane dlake stavi u usta, a 20% ih i pojede, što je označeno kao trihofagija. Neki ljudi grickaju samo korijen dlake, a neki su su stanju da progutaju cio snop dlaka. Ponekad je neophodna hirurška inter-

22

Misli koje su sastavni dio potrebe za kopanjem, čupanjem, grickanjem su povezane sa zahtjevom za kontrolu. Kada se u kontinuitetu ponavlja jedna radnja, osoba koja to radi ima doživljaj da ima kontrolu vencija kako bi se iz želuca uklonile nesvarene dlake, zamršene u klupko. Trihodaganomanija Trihodaganomanija je grickanje dlake, tj. kose. Kao i kod ostalih vrsta BFRB u osnovi se nalaze negativna osjećanja. Trihotemnomanija Ovo je opsesivno-komplusivni akt kod kojeg osoba ima hitnu potrebu da ukloni dlake sa tijela i uključuje ne samo dlake na skalpu, već i obrve, dlake na rukama, nogama, u intimnoj regiji. Duboko u sebi osoba vjeruje da će uklanjanjem dlaka ukloniti i neka neželjena osjećanja. l

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

KAKO SE LIJEČE BFRB POREMEĆAJI PONAŠANJA? U liječenju poremećaja koji se klasifikuje kao BFRB najvažnije je spriječiti da ova navika preuzme kontrolu nad životom osobe koja od nje pati. Postoje razni vidovi terapije koji se preporučuju: tretiranje navika, bihejvioralna terapija, kognitivno-bihejvioralna terapija, ljekovi i alternativne metode. Terapija se uglavnom prilagođava svakom pacijentu ponaosob, a naefikasnijom se pokazala ona koja uključuje nekoliko pristupa. Misli koje su sastavni dio potrebe za kopanjem, čupanjem, grickanjem su povezane sa zahtjevom za kontrolu. Kada se u kontinuitetu ponavlja jedna radnja, osoba koja to radi ima doživljaj da ima kontrolu. Kada postane svjesna šta je uradila onda nastupa faza samookrivljavanja, depresije i doživljaja da nema kontrolu nad sobom. Kognitivno-bihejvioralna terapija pomaže da osoba osvjesti svoja osjećanja i misli, što daje veću kontrolu nad njima i nad ponašanjem koje predstavlja reakciju na tu misao. Ne postoje ljekovi posebno odobreni za liječenje BFRB-a, ali neki ljekovi mogu pomoći u smanjenju simptoma i liječenju problema koji ih često prate, poput anksioznosti i depresije. To su selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI) i klomipramin. Postoji i širok raspon holističkih tretmana i izmjene u načinu života koji mogu pomoći u smanjenju simptoma BFRB-a. To su: masaža, akupunktura, hipnoza, meditacija, autogeni trening, aktivnosti smanjenja stresa poput vježbanja, vježbi disanja, zamjena ponašanja, poput žvakanja žvake umjesto grickanja i žvakanja noktiju, kose, kože, pletenje umjesto kopanja nosa, itd. U nekim slučajevima u terapiju se moraju uvjesti antibiotici ili antimikotici. Oni se koriste za liječenje infekcije koja se već razvila u pogođenom području ili za spriječavanje da do infekcije dođe.

www.pharmamedica.rs


Advancis® je formula za zdravlje i dobrobit zasnovana na kvalitetu i inovacijama tehnološki naprednih nutraceutskih proizvoda. Naš portfolio čine dodaci prehrani, medicinski uređaji i kozmetika.

VITALNOST, ENERGIJA I MENTALNA UČINKOVITOST

MENTALNA UČINKOVITOST, PSIHOLOŠKO BLAGOSTANJE & NERVNI SISTEM

OLAKŠANJE KOD BOLA I OTOKA I PROTIV-UPALNO DJELOVANJE

DETOKS AKCIJA, ZAŠTITA JETRE I ANTIOKSIDANT

Tonik za mozak - za fizički i mentalni umor

Tonik za mozak - za regulaciju raspoloženja i stanja anksioznosti

Opšta dobrobit za kosti i zglobove

Ublažava simptome mamurluka (SOS akcija)

Za koncentraciju i memoriju

Olakšava blage znake depresije

Poboljšava intelektualne performanse

Pomaže kod nedostatka interesa i apatije

Brzo dejstvo

Od pomoći ljubiteljima sporta

Pomaže kod pretjeranog unosa hrane ili pića Daje vitalnost i energiju

OLAKŠANJE KOD SIMPTOMA PREHLADE I GRIPE

OSLOBOĐA OD KAŠLJA I UMIRUJE BOLNO GRLO

OLAKŠANJE KOD KAŠALJA I JAČANJE IMUNOG SISTEMA

OPŠTE DOBRO-STANJE, OKSIDACIJA ĆELIJA I BALANS DIGESTIVNOG SISTEMA

Pomaže imunološkom sistemu u borbi protiv infekcija

Prirodno rešenje sa ljekovitim biljkama

Prirodno rješenje za produktivni i suvi kašalj

Multivitamini i multiminerali sa 2 prebiotika

Brza reakcija kod prehlade I gripe

Antivirusna i antibakterijska aktivnost

Ojačava imuni sistem (sa Vit C)

Za sve članove porodice

Kašalj i groznica

Ugodnog ukusa sa trenutnim osvježavajućim dejstvom

Prijatnog ukusa

Pomaže kod pothranjenosti

Kašalj i groznica

Misija Advancis®- a je stvaranje efikasnih i inovativnih zdravstvenih formula zasnovanih na bioaktivnim agensima iz prirodnih izvora, hranljivim sastojcima i standardizovanim biljnim ekstraktima koji pružaju stvarne koristi za ljudsko zdravlje.

www.advancispharma.com

Made in European Union

Ovi proizvodi su dodaci prehrani


PSORIJAZA JE MNOGO VISE OD PROMJENA NA MOJOJ KOZI. Kod 4 od 10 osoba sa psorijazom razvije se psorijazni artritis. Dermatolog mi je rekao da psorijaza može da izazove 1,2 Našli smo zajednički put. Postoji nekoliko načina za liječenje ove bolesti.

OBRATI SE DERM ATOLOGU NA VRIJEME

i saznaj kako psorijaza može da utiče na tvoje zdravlje. U saradnji sa

Sponzorisao

PSO PM NO2 11/2020 MNE NOVARTIS PHARMA SERVICES AG DIO STRANOG DRUŠTVA PODGORICA SVETLANE KANE RADEVIĆ BR. 3 81000 PODGORICA, CRNA GORA


FELDMAN SR ET AL. DERMATOLOGY ONLINE JOURNAL 2018; 24(10):1. GLADMAN D ET AL. ANN RHEUM DIS. 2005;64 (SUPPL II):II14–7. HIPOTETIČKI PACIJENT

1 2


ENDOKRINOLOGIJA

RELAKSIN, više od „trudničkog“ hormona

Ostaje nejasno da li relaksin može da utiče na hipofizu i fetus, tj. na lučenje ova dva hormona, kako bi mehanizmom povratne sprege regulisao sopstveno oslobađanje. Dejstvo relaksina na reproduktivni sistem i ostale organe se ostvaruje preko aktivacije specifičnih receptora na ovim tkivima.

Relaksin je hormon koji se stvara u jajnicima od strane žutog tijela i oslobađa u sistemsku cirkulaciju.

T

Šta ako imam previše relaksina

okom trudnoće ovaj hormon oslobađa i placenta, kao i sluznica materice. Kod muškaraca hormon relaksin luči žlijezda prostata i može se naći u semenoj tečnosti, ali ga kod muškaraca nema u krvi.

Studije ukazuju da je visok nivo relaksina u cirkulaciji kod trudnica povezan sa prevremenim porođajem, po svoj prilici preko njegovog efekta na rupturu fetalne membrane i otvaranje grlića materice. Dalja istraživanja su neophodna kako bi se potvrdila ova otkrića.

Čemu služi relaksin u ljudskom organizmu Relaksin je ključan za proces reprodukcije kod žena. Nivo relaksina raste poslije ovulacije, tokom druge faze menstrualnog ciklusa. U ovoj fazi relaksin opušta zid materice i priprema sluznicu materice za trudnoću. Ukoliko ne dođe do začeća njegov nivo opada do sljedećeg ciklusa. Ukoliko do začeća dođe nivo relaksina nastavlja da raste tokom prvog trimestra pomažući u implantaciji oplođene jajne ćelije i rastu placente. Najviši nivo relaksina u krvi se dostiže u trećem trimestru. U ranoj fazi trudnoće, kako beba raste, relaksin takođe spriječava kontrakcije zida materice i prevremeni porođaj. Relaksin reguliše kardiovaskularni sistem i rad bubrega kod trudnica i pomaže u adaptaciji na povećanu potrebu za kiseonikom i hranljivim materijama. Kako trudnoća odmiče relaksin izaziva rupturu membrana koje okružuju fetus i na kraju trudnoće, kada počne porođaj, opušta ligamente karlice i omekšava i širi

26

A šta ako imam premalo relaksina Ima dokaza da nizak nivo relaksina može da doprinese nastanku skleroderme, stanja u kojem je koža tvrda i zadebljala. To je posljedica fibroznih promjena i nagrlić materice kako bi beba mogla sin može da utiče na krvni pritisak stanka ožiljnog tkiva na koži. da izađe. tako što opušta krvne sudove, ubr- Pored kože, promjene zahvataju i Uloga relaksina kod muškarazava rast novih i ima protivupalno vezivno tkivo pluća, želuca, krvnih ca nije dovoljno jasna. Smatra se dejstvo. Sva ova svojstva čine resudova i postepeno dovode do guda može da poveća pokretljivost laksin potencijalnim kandidatom bitka funkcije ovih organa. spermatozoida u semenoj tečza primjenu u terapiji velikog bro- Nivo relaksina još uvijek nije zvanosti. ja poremećaja i bolesti. nično doveden u vezu ni sa jednom bolešću, ali izaziva veoma Ostali efekti relaksina Regulacija nivoa veliko interesovanje naučnika. Oni relaksina u organizmu Relaksin smanjuje fibrozu tkiva se nadaju da će u narednim godiu bubrezima, srcu, plućima i jetri Vjeruje se da produkciju relaksinama otkriti prirodu i izvor proi ubrzava zarastanje rana. Fibrona u jajnicima tokom menstrualhormona za relaksin i saznati više za tkiva je proces stvaranja tvrdog nog ciklusa stimuliše lutenizirajući o receptorima za relaksin na ćetkiva uslijed zapaljenja, što dovohormon (LH) koji stvara hipofilijskom i subćelijskom nivou. Klidi do nastanka ožiljaka i gubitka za, a u trudnoći humani horionski nički eksperimenti sa čistim funkcije organa. Takođe, relakgonadotropin (hCG) iz placente. hormonom će detaljnije objasniti njegovu ulogu, prije svega u procesu reprodukcije, kao i moguću U ranoj fazi trudnoće, kako beba raste, primjenu u terapiji raznih akušerrelaksin takođe spriječava kontrakcije skih i ginekoloških poremećaja i zida materice i prevremeni porođaj. bolesti vezivnih tkiva. l

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

www.pharmamedica.rs


PREDSTAVLJAMO VAM NOVU ELEKTRIČNU PUMPICU MADE FOR ME™ BY TOMMEE TIPPEE.

Najbolja hrana za odojče je majčino mlijeko… Sastav je jedinstven, a brojna istraživanja dokazala su pozitivan uticaj kako na majku tako i na dijete. Kako biste što duže dojili i prevazišli izazove, najbolje je na vrijeme upoznati opremu koja olakšava dojenje. Sastavni dio procesa je svakako i izmlazanje mlijeka. Pune grudi su blagodet, ali treba spriječiti prepunjenost dojki. Danas je proces izmlazanja umnogome olakšan zahvaljujući pumpicama za izmlazanje. KAKO ODABRATI PUMPICU ZA IZMLAZANJE? Pumpica, prije svega, treba da je udobna i dizajnirana tako da imitira bebino sisanje. Potrebno je da odgovara svim oblicima bradavica i veličinama dojki i da stvara dovoljno jak, a opet nježan vakum koji će efikasno izvlačiti mlijeko. Važno je obratiti pažnju na silikon pumpice koji treba da bude mekan i siguran za upotrebu.

ZATO ŠTO SU MAME ODOBRILE, MI VAM PREDSTAVLJAMO: ELEKTRIČNU PUMPICU za majčino mlijeko MADE FOR ME™ by Tommee Tippee. Nova Tommee Tippee električna pumpica još je učinkovitija, lakša za rukovanje, udobnija za korišćenje, kompaktna, diskretna i tiha. Udobna je i ergonomski oblikovana tako da imitira bebino sisanje. Lako se kontroliše intezitet izmlazanja jer pumpica ima čak devet brzina. Budući da masaža grudi pospješuje protok mlijeka i znatno olakšava proces, Tommee Tippee je kreirao pumpicu sa pet nivoa masaže. Moguće ju je napuniti putem USB-a, tako da se konačno možete udobno smjestiti u omiljenom kutku kuće ili se nesmetano kretati bez bojazni da li vam je utičnica blizu. Putem tajmera pratite trajanje izmlazanja, a preporuka pedijatara je po 15 minuta za obje dojke, nakon čega će se pumpica sama ugasiti.

ELEKTRIČNA PUMPICA za majčino mlijeko MADE FOR ME™ by Tommee Tippee:  pet nivoa masaže  devet brzina izmlazanja  mogućnost punjenja putem usb-a  omogućeno kretanje  tajmer/led ekran za praćenje trajanja izmlazanja  lagana i tiša od uobičajenih pumpica

Jednostavna je za upotrebu, lako se sklapa i održava. Tomme Toppee preko 50 godina istražuje i proizvodi opremu za dojenje, koja je, prema ocjeni mama širom svijeta, pomoć broj 1!

Uvoznik za Crnu Goru: Glosarij d.o.o., Crna Gora, Ul. Vojislavljevica 76, Podgorica TEL +382 20 642 495 mail: info@glosarij.me

www.glosarij.me


MENTALNO ZDRAVLJE

Poremećaj prilagođavanja autor: Jasna Bulajić-Stepanović, psiholog-psihoterapeut, psiholog Mense Srbije, psiholog Mense Crne Gore, jasnab@mensa.rs

Dijagnoza poremećaja prilagođavanja postavlja se na osnovu postojanja značajnog stresnog događaja u životu osobe, ispoljenih simptoma i načina na koji utiču na kvalitet njenog funkcionisanja.

DIJAGNOZA Dijagnostički kriterijumi poremećaja prilagođavanja uključuju početak emotivnih ili problema sa ponašanjem unutar tri mjeseca od stresnog događaja, stresnu reakciju koja je veća od očekivanog odgovora na stresni događaj kod većine ljudi i koja uzrokuje značajne probleme u svim aspektima funkcionisanja. Simptomi nisu dio neke druge psihičke bolesti ili dio normalnog procesa žalovanja.

28

P

oremećaj prilagođavanja je stresom indukovani poremećaj. Ispoljava se u načinu kako se osoba koja je bila ili je i dalje izložena stresnoj situaciji osjeća i razmišlja, kakve su joj reakcije i ponašanje. Znaci i simptomi se, od osobe do osobe, razlikuju. Zajedničko im je da je reakcija na doživljeni stres mnogo veća od očekivane i da značajno utiče na funkcionisanje u svakodnevnim životnim situacijama. Poremećaj se manifestuje nervozom, napetošću, razdražljivošću, problemima spavanja, osjećanjima tuge ili beznađa, gubitkom apetita, problemima pažnje i koncentracije, gubitkom volje i inicijative, osjećajem preplavljenosti negativnim osjećanjima i negativnim očekivanjima od budućnosti, otežanim funkcionisanjem u svakodnevnim aktivnostima, povlačenjem od bliskih osoba, prijatelja, kolega…

za razvoj poremećaja prilagođavanja. To mogu biti značajne stresne situacije u djetinjstvu, kao i postojanje ranijih psihičkih problema. Javljanje drugih životnih problema u isto vrijeme sa stresnom situacijom dodatno usložnjava situaciju i doprinosi razvoju poremećaja prilagođavanja.

Okidač i faktori rizika

Liječenje

Okidači za razvoj poremećaja prilagođavanja su stresni događaji (kako negativni tako i pozitivni). Primjeri mogu biti: smrtni slučaj bliske osobe, gubitak posla, prelazak na novi posao, razvod, problem u braku, sklapanje braka, rođenje djeteta, problem u odnosima sa djecom, penzionisanje, promjena mjesta boravka, finansijski problemi, fizička ili mentalna bolest, invaliditet… Prethodna negativna životna iskustva utiču na način prevladavanja stresa i tako postaju faktor rizika

Većina osoba kojima poremećaj prilagođavanja ne prođe unutar 6 mjeseci imaće koristi od kraćeg suporativnog tretmana. Za manji broj, sa hroničnim poremećajem ili stresorom koji traje i dalje, biće potrebna psiho i/ili farmakoterapija. Ciljevi psihoterapije bi bili pružanje emocionalne podrške, razjašnjenje značenja stresora, učenje tehnika za prevladavanje stresa i sl. Ukoliko postoje pridruženi poremećaji, kao anksioznost ili depresija, koriste se anksiolitici ili antidepresivi. l

Tok poremećaja Simptomi počinju najčešće u prvih mjesec dana od stresnog događaja, dok je trajanje rijetko duže od šest mjeseci. U sličaju da stresor koji je izazvao poremećaj traje i nakon šest mjeseci razvija se produženi (hronični) poremećaj prilagođavanja. Ukoliko poremećaj prilagođavanja ne prođe sam s vremenom (unutar 6 mjeseci) ili se ne liječi, može dovjesti do težih psihičkih problema kao što su anksiozni poremećaji, depresija, zloupotreba supstanci, suicidne ideje i namjere, itd.

PREVENCIJA Ne postoje specifični načini za prevenciju poremećaja prilagođavanja. Zdrav životni stil, razvijanje i učenje načina nošenja sa stresom, povezivanje i podrška bliskih osoba, kao i podsjećanje da je stanje, kada se desi, najčešće privremeno predstavljaju dodatnu pomoć. Takođe ukoliko je stresna situacija planirana (preseljenje, penzionisanje, promjena posla) savjetuje se priprema promišljanjem o situaciji, održavanjem zdravih navika, traženjem savjeta i podrške bliskih osoba, naročito onih koje su imale slično iskustvo.

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

www.pharmamedica.rs


SNAŽNA PODRŠKA IMUNITETU U jednoj ukusnoj šumećoj tableti!

Formula sadrži 3 važna sastojaka za očuvanje imuniteta, u visokim, snažnim dozama:

Vitamin D

pomaže u prirodnoj odbrani organizma od virusa i bakterija svakodnevno uzimanje smanjuje rizik od infekcija disajnih puteva bolji efekat postiže se redovnim uzimanjem nego jednokratnom primjenom vrlo visokih doza

Vitamin C

važan za pravilnu imunološku funkciju svakodnevno uzimanje pomaže u prevenciji i terapiji infekcija disajnih puteva terapijske doze: od 1000 mg dnevno

Cink

adekvatan status cinka u organizmu važan je za normalno funkcionisanje imunološkog sistema i odbranu od virusa svakodnevno uzimanje poboljšava imunološki odgovor na virusne i bakterijske infekcije preporučeni unos cinka je 10 mg na dan


IZ UGLA PSIHOLOGA

NAJČEŠĆE GREŠKE U VEZI I BRAKU

autor: Jasna Bulajić-Stepanović, psiholog-psihoterapeut, psiholog Mense Srbije, psiholog Mense Crne Gore, supervizor Mense Bosne i Hercegovine, jasnab@mensa.rs

Sve počinje izborom partnera koji često nije slučajan. Suprotnosti se privlače obično kad su u pitanju kraće, strastvene veze. Nekad je u pitanju pogrešan izbor partnera: činite sve što treba, trudite se, ali uzalud, jer je spoj pogrešan. Dužu i stabilniju vezu češće imaju partneri sličnih interesovanja i životnih vrijednosti.

M

nogi misle da je monotonija neizbježna u dugim vezama i brakovima. Međutim, tako ne mora biti ako ste kompatibilni, psihološki zreli i ako oboje radite na vezi. Provjerite da li pravite neku od najčešćih grešaka:

30

Prerano ste ušli u vezu ili brak. Bitno je da su partneri psihološki zreli, a ne da svaki čas trče po utjehu do primarne porodice ili prijatelja. Ne treba praviti scene, već razgovorom prevazilaziti konflikte, pokazivati što češće ljubav i poštovanje. Partner i vi ste na različitim talasnim dužinama. Imate različita interesovanja, jedno je više kućni tip, a drugo društveni. To može funkcionisati kraće vrijeme, ali ako vrijeme van posla svako provodi drugačije, dolazi do udaljavanja. Fokusirajte se na ono što vas povezuje ako je u pitanju brak iz ljubavi, a ako je u pitanju veza razmislite da li ste uopšte jedno za drugo, kad već sad ne možete da se uklopite. Veza vam se podrazumijeva. Vrijeme i energiju investirate u druge oblasti života: posao, uspjeh, profesionalno napredovanje, društveni status i sl. Više se trudite da postignete ciljeve u drugim sferama života nego partnerskoj.

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

www.pharmamedica.rs


Previše ste samo mama i tata, jedino zajedničko su vam djeca. Van toga nemate o čemu da pričate, uključen TV ili mobilni se podrazumijevaju. Zapitajte se da li i koliko imate zajedničkog, da li na svom odnosu malo ili uopšte ne radite. Previše ste okrenuti prošlosti. Na internetu tragate za informacijama o bivšem partneru, zamišljate kako bi bilo da ste ostali zajedno, mislite da bi sa nekim iz prošlosti bilo bolje. Na takav način sabotirate sadašnju vezu. Niste vjerni vi ili vaš partner. Svaki put kada ste nezadovoljni nekim aspektom veze utjehu tražite sa strane, umjesto da poradite na vezi. Sve više ličite na svoje roditelje. Roditeljstvo mijenja čovjeka, dojučerašnji partner se može posmatrati drugačijim očima. Razmislite koliko su zamjerke upućene partneru zaista vaše, a koliko preuzet model ponašanja iz djetinjstva, stvar navike.

DOBA KORONE Teško da bilo koja veza može da opstane na duže staze ako je jedno okrenuto ka porodici, a drugo karijeri. Oni će možda spolja djelovati kompatibilno, ali samim tim što ne dijele iste vrijednosti vremenom se udaljavaju. Ako jedno voli mir u prirodi vikendom, a drugo izlaske, doći će do konflikata ili potpuno odvojenog provođenja vremena. Zato su mnogi parovi tokom vanrednog stanja prouzrokovanog koronom shvatili da se više ne poznaju i ne vole, da su samo navikli jedno na drugo.

Očekujete da vas partner stalno animira. Vrijeme prije braka se ne zove bez razloga zabavljanje, međutim zabava se ne završava vjenčanjem, od oba partnera zavisi kako se provodi zajedničko vrijeme. Budite proaktivni, eksperimentišite, rizikujte. Zaboravljate da je „mi” je mnogo više od „ja” i „ti”. Svaka veza podrazumijeva dogovor i uzajamno usklađivanje, ne samo u teoriji već i u praksi. Mnogi se u vezi ponašaju kao da su sami: ne dogovaraju se, gledaju sve iz svoje perspektive, prije svega svoje potrebe, a kad im se na to skrene pažnja ljute se i ne prihvataju kritiku. Zanemarujete seksualnost, stavljate je na posljednje mjesto. Robujete tabuima umjesto da uživate, da seksualnost shvatate kao bitno polje razvijanja odnosa. Idealizujete ljubav. Samo kad ste u vezi imate samopouzdanje, tad se dobro osjećate. Težite simbiozi, prilepite se posesivno za partnera, skloni ste ljubomori, sve su to znaci da treba da se razvijate kao biće vrijedno samo po sebi. Ljudi osjete kad neko sve gleda kroz ružičaste naočare, što im ubrzo dosadi i takvu osobu izbjegavaju. Generalno svima više prijaju osobe sa integritetom i sadržajem. Ljubav vam se prije dešava ako nekog prihvatite kao osobu, a ne ako samo tražite ljubav.

Vremenom se potreba za partnerovom ličnom promjenom doživljava kao opasnost za vezu, kao potencijalna destabilizacija. Zato se mnogi cenzurišu, plaše da će izgubiti naklonost partnera ako pokažu drugačije mišljenje, ali tako greše, jer se gubi spontanost.

www.pharmamedica.rs

U svakoj fazi mora se balansirati između dvije potrebe: za sigurnošću (predvidljivošću) sa jedne i potrebe za stimulacijom (izazovima, novitetima) sa druge strane. Najveća opasnost za veze je monotonija. U svakoj fazi mora se balansirati između dvije potrebe: za sigurnošću (predvidljivošću) sa jedne i potrebe za stimulacijom (izazovima, novitetima) sa druge strane. Na početku veze radoznalost se zadovoljava istraživanjem partnera: osobina ličnosti, načina razmišljanja, interesovanja i sl. Predvidljivost i sitni rituali vremenom jačaju vezu, uživa se u sigurnosti. Međutim, svaki sistem ima potrebu za pokretljivom homeostazom: da se istovremeno mijenja i ostane isti. Vremenom se potreba za partnerovom ličnom promjenom doživljava kao opasnost za vezu, kao potencijalna destabilizacija. Zato se mnogi cenzurišu, plaše da će izgubiti naklonost partnera ako pokažu drugačije mišljenje, ali tako greše, jer se gubi spontanost. Sputanost emocija zbog straha od neprihvatanja lošijih dijelova sebe vodi monotoniji. Svako se mijenja sam za sebe, a mijenja se i veza, treba zajedno da rade na tome i da uživaju u proširenju svojih kapaciteta. Budite to što jeste, idealnog nema, ko vas voli prihvatiće i mane. Ljudi imaju različite težnje za promjenom. Neko godinama ide na isto

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

NASTAVAK NA SLEDEĆOJ STRANI

31


mjesto za odmor, ne mijenja posao, druži se sa istim ljudima, nosi sličžinom veze, već sa tim da li oboje rade na svom odnosu i koliko su sami nu odeću, frizuru itd., a neko voli promjene. Nezgodno je kad se te dvije kao osobe zanimljivi. Mnogi su se emotivno, socijalno i kulturno „pensuprotnosti spoje, jer što je prvoj osobi sigurnost, drugoj je dosada. Razionisali” već u dvadesetim, a neko je radoznao i sa bogatim ličnim sazličiti su načini prevazilaženja dosade: nekad je to sanjarenje, koje može držajem i u drugoj polovini svog života. Takve osobe rade i na sebi i na dovjesti do paralelnih veza. Neko se, čim osjeti dosadu, ponaša agresivsvojoj vezi, pa se vremenom još više povežu sa partnerom. Sa druge no, krivicu svaljuje na partnera i tako pogrešno uvodi dinamiku. Bolje strane su oni kojima je uvijek neko drugi kriv, za loš brak krive partneda ide na psihoterapiju, da shvati da su sve veze ra, beže u vanbračne izlete pogrešno misleći da osuđene na neuspjeh dok ne nauči da ličnim rasvi to rade, psihološki ne napreduju, jer ponavljadom treba da poboljša kvalitet života, a ne da ju greške bez uvida, bez preispitivanja sopstvene Suština je u komuniočekuje da ga partner stalno animira. odgovornosti. kaciji. Problemi se ne Pojava dosade u vezi nije uzrok distanciranja već Možda je najveća greška kad se veza podrazumogu izbjeći, život njena posljedica. Najbolji način prevazilaženja je mijeva, kad mislite da samim tim što ste sa neje pun nepredvidivih iskrena komunikacija, pronalaženje zajedničkog kim dugo treba tako i da ostane, zaboravljajući vremena za nove aktivnosti i hobije. Najbolja preda vezu čini dvoje i da se samo kad oboje radisituacija, bitno je da vencija monotonije je rad na vezi sa partnerom sa te na sebi (svako pojedinačno) i na svom odpartneri od samog kojim dijelite slična interesovanja i životne vrijednosu, dešavaju mnoge zanimljive stvari. Samo početka nauče kako nosti (kompatibilnost u bitnim životnim područtakva veza vremenom jača i dobija na kvaliteda prevazilaze nespojima). Teško da bilo koja veza može da opstane tu koji se riječima ne može opisati, jer se zarazume. na duže staze ako je jedno okrenuto ka porodisniva na dubokom osjećaju da je to ono pravo. ci, a drugo karijeri. Oni će možda spolja djelovati Tu nema scena, ljubomore, nema nesigurnokompatibilno, ali samim tim što ne dijele iste vristi gdje je partner i šta radi, u takvoj vezi želijednosti vremenom se udaljavaju. Ako jedno voli te da oboma bude dobro, uživate u radostima mir u prirodi vikendom, a drugo izlaske, doći će do konflikata ili potživota zajedno, a probleme prevazilazite zrelo kroz razgovor. Neko puno odvojenog provođenja vremena. Zato su mnogi parovi tokom to nađe ranije, neko kasnije, neko nikad, ali ne zato što nema srevanrednog stanja prouzrokovanog koronom shvatili da se više ne poće već zato što nije psihološki radio na sebi da bi mogao da prepoznaju i ne vole, da su samo navikli jedno na drugo. To nema veze sa du- zna pravi izbor za sebe. Prava veza se izgrađuje sa pravim ljudima i održava tako što se odnos njeguje, a ne podrazumijeva. Suština je u komunikaciji. Problemi se ne mogu izbjeći, život je pun nepredvidivih situacija, bitno je da partneri od samog početka nauče kako da Mnogi su se emotivno, socijalno i kulturno prevazilaze nesporazume. To se postiže njegovanjem onog što pove„penzionisali” već u dvadesetim, a neko je zuje, pa ljubav vremenom jača. Iz faze zaljubljenosti vremenom preradoznao i sa bogatim ličnim sadržajem laze u jako osjećanje ljubavi koja odnos čini posebnim. l i u drugoj polovini svog života.

SIMPTOMI MENOPAUZE zaboravnost naleti vrućine mučnina ubrzan rad srca poremećaj ciklusa suvoća vagine ukočenost i bolovi u zglobovima

32

ZAJEDNIČKI SIMPTOMI promjene raspoloženja depresija glavobolja noćno znojenje nesanica promjene u tjelesnoj težini gubitak koštane mase

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

SIMPTOMI ANDROPAUZE pad motivacije nedostatak fokusa manjak energije gubitak mišićne mase blaga do umjerena erektilna disfunkcija smanjen libido

www.pharmamedica.rs


IZOTONIČNI I HIPERTONIČNI RASTVORI MORSKE VODE U SPREJU Marissimo® sprejevi na prirodan način olakšavaju tegobe zapušenog nosa kod prehlade, upale sinusa i alergijskog rinitisa • Preporučuju se i za svakodnevnu higijenu i vlaženje sluznice nosa i grla • Bezbjedni su - mogu se primjenjivati od prvih dana života, kod svih uzrasta, za trudnice i dojilje • Inovativna tehnologija pakovanja osigurava sterilnost tokom cijelog roka upotrebe bez prisustva konzervansa

BABY 125 ml zapušenost nosa, prehlada, higijena nosa

0+

SOFT 50 ml | 125 ml rinitis i suvoće nosa

6+m

FORTE 50 ml | 125 ml teška zapušenost nosa

2+

Broj i datum rješenja o upisu u Registar medicinskih sredstava: 2070/17/354-1565 od 26.06.2017.; 2070/17/355-1564 od 26.06.2017. Datum isticanja rješenja: 16.05.2022. Datum poslednje revizije Uputstva za upotrebu medicinskih sredstava: jun 2017. godine

Prije upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

EKSTRA FORTE 125 ml sinuzitis i hronični rinitis

3+


DA LI STE ZNALI

PAMETNI TELEFONI i njihov uticaj na zdravlje Savremeni život ne možemo da zamislimo bez mobilnih telefona, prije svega pametnih, koji su postali sastavni dio našeg svakodnevnog funkcionisanja. Taj mali kompjuter koji svako od nas danas nosi u džepu je izvor mnogih olakšica, ali nažalost i mnogih ne tako dobrih stvari.

V

eć dugo se naučnici bave uticajem pametnih telefona na naše zdravlje, sa različitih aspekata, a mi ćemo vam ovde navjesti neke najvažnije i najčešće opasnosti koje pametni telefoni nose sa sobom.

Artritis palca

Problemi sa vratnom kičmom

Dugotrajno gledanje nadole u ekran telefona isteže mišiće vrata i može da dovede do spazma i ukoMikrobiološka kontaminacija čenosti. Često se javlja i neuroIstraživači laboratorije „Mansi“ patski bol koji se širi niz kičmu ili analizirali su površine smartfon ka ramenu i niz ruku. Ukoliko teuređaja i utvrdili da su opasniji od lefon koristite u dužem vremenobičnih mobilnih telefona. Dok skom periodu preporuka je da smo običan mobilni uglavnom se na svakih 20 minuta ispravite, uzimali u ruke samo kada zovemo istegnete i razgibate, da se što manekoga ili pišemo SMS, smartfon nje naginjete napred dok gledate u često sa sobom nosimo u kupatilo, ekran, da telefon uvek držite u niteretanu ili krevet kako bismo vri- vou očiju… Bol u vratu se može jeme prekratili nekom od aplikajaviti i ako dugo vremena pridržacija. Smatra se, na primjer, da 1 od vate telefon ramenom i uhom, na6 telefona nosi na sebi bakteriju E. krivljeni na jednu stranu. Ovo nije coli. Kao što čistimo sve površiprirodna pozicija tijela. Da biste ne sa kojima dolazimo u kontakt izbjegli bol istegnite vrat u svim tako i telefon treba očistiti s vrepravcima kad god možete, a ako mena na vrijeme. Najsigurniji na- se bol već javila možete probati sa čin dezinfekcije smartfon uređaja toplim oblogama i ljekovima protiv bolova. Joga i pilates mogu pomoći u održavanju snažne kičme i ublažavanju bola u leđima.

!

Još uvijek nije jasno da li mobilni telefon zaista može da dovede do artritisa, ali definitivno može da pogorša simptome ove bolesti. Ponavljajući pokreti, poput onih pri držanju telefona ili slanju poruka mogu prouzrokovati ili pogoršati stanje artritisa. Artritis palca izaziva bol i ukočenost baze palca, na mjestu njegovog spajanja sa ručnim zglobom. Jedini lijek za ovo stanje jeste odmor, uz nekorišćenje mobilnog telefona, a u slučaju jakih bolova može se uzeti antireumatik.

34

je pomoću meke krpe nakvašene razblaženim alkoholom.

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

Sindrom kubitalnog tunela Sindrom kubitalnog tunela je medicinsko stanje ruke koje se odnosi na dugotrajnu kompresiju ulnarnog nerva u tunelu sa unutrašnje strane lakta. Ako se oslanjate na laktove dok kuckate po telefonu ili razgovarate ili ako ih savijate da biste pridržavali telefon uz uho, to može da iritira ulnarni nerv na

www.pharmamedica.rs


laktu. Tipični simptomi ovog stanja su utrnulost i peckanje u domalom i malom prstu, kao i bol na unutrašnjoj strani lakta ili podlaktice. Da biste izbjegli ove probleme pokušajte da ne držite lakat na tvrdoj površini niti da ga predugo držite savijenim i pravite pauze kako biste ruku razgibali u različitim pravcima.

Korišćenje telefona u vožnji Da li ste znali da je za slanje jedne poruke potrebno bar 5 sekundi? Zvuči malo, ali ako ste za volanom to je dug period. Ukoliko vozite brzinom od 90 km/h, za 5 sekundi ćete preći skoro dužinu fudbalskog terena! Samo jedna poruka, pisana ili glasovna, pri ovoj brzini može imati fatalne posljedice. Razgovor preko telefona dok vozite, čak i kada su vam ruke slobodne, takođe nije bezopasan. Neki matematički modeli pokazuju da ukoliko telefonirate dok vozite verovatnoća da doživite saobraćaj-

nu nesreću je 4 puta veća! Studije pokazuju da je danas svaka 5. saobraćajna nesreća izazvana korišćenjem telefona. Glavni razlog je smanjena pažnja i nedovoljna usredsrijeđenost na samu vožnju.

suze i obogatite ishranu antioksidansima koji će zaštititi oko.

Poremećaj spavanja

Hodam i telefoniram, gdje je tu opasnost Sam razgovor i nije toliko strašan, ali često uzmemo telefon samo da nekome nešto brzo napišemo. Tih par sekundi je dovoljno da ne gledamo kuda hodamo, da se sapletemo, padnemo, možda čak i na kolovoz, što može biti veoma opasno. Ovo se odnosi i na boravak u kući. Najčešće povrede u kući danas se dešavaju uslijed korišćenja mobilnog telefona, a to su obično istegnuća mišića i tetiva, lomovi i povrede glave.

Kraća talasna dužina plavog svjetla sa ekrana telefona umara oči i izaziva bol, a može čak da dovede i do oštećenja rožnjače i slabljenja vida.

de i do oštećenja rožnjače (providni polukružni prednji dio oka) i slabljenja vida. Ako primjetite ovakve probleme najbolje je da Problemi sa očima ograničite upotrebu uređaja sa plaKraća talasna dužina plavog svje- vim svjetlom, kao što su telefon i tla sa ekrana telefona umara oči i kompjuter, odmarate oči što je izaziva bol, a može čak da dove- više moguće, koristite vještačke

Previše bilo kog svjetla nakon što sunce zađe može da naruši ritam spavanja. Poremećaj spavanja se dovodi u vezu sa dijabetesom, gojaznošću, bolestima srca i mnogim drugim zdravstvenim tegobama. Plava svjetlost sa ekrana mobilnih telefona je posebno loša za san, pa se trudite da minimum sat vremena prije odlaska na spavanje odložite telefon.

Interferencija sa drugim medicinskim uređajima Ukoliko koristite telefon u blizini drugih medicinskih pomagala kao što su pejsmejker ili implantabilni defibrilator može doći do greške u njihovom radu. Telefoni mogu interferirati čak i sa nekim vrstama slušnih pomagala. Ako primetite nešto od ovoga obavezno se obratite ljekaru. l

Preporuke za postavljanje dijagnoze i lečenje hipertenzije U časopisu Američkog udruženja za srce i časopisu Američkog koledža za kardiologiju sredinom novembra su objavljene nove smjernice za hipertenziju, prve sveobuhvatne u posljednjih 10 i više godina. Po njima, ujmesto dosadašnjih 140/90 mmHg, nova granična vrijednost za liječenje hipertenzije je 130/80 mmHg. Do sada se smatralo da 1 od 3 odrasle osobe u SAD ima visok krvni pritisak, dok će sa novim smjernicama taj broj porasti na skoro 1/2. Međutim, prema autorima, broj odraslih koji će zahtijevati terapiju antihipertenzivnim ljekovima će se vrlo malo povećati. Nove smjernice su dizajnirane prije svega sa ciljem da ljudima pomognu da znatno ranije identifikuju ovo potencijalno smrtonosno stanje. Nove smjernice su razvili Američko udruženje za srce, Američki koledž kardiologije i još 9 zdravstvenih organizacija. Napisala ih je grupa od 21 naučnika i zdravstvenih eksperata koji su pregledali i razmotrili više od 900 objavljenih naučnih studija na temu hipertenzije.

www.pharmamedica.rs

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

35


ISHRANA

LJEKOVI I ISHRANA - bitno je uskladiti autor: Dr sc med. Tatjana Mraović, dijetolog

Hrana i pića mogu uticati na koncentraciju lijeka u tijelu, smanjujući ili povećavajući njegovo dejstvo. Za dobar efekat terapije treba znati šta je pravilan postupak hranjenja.

V

ećina ljekova se unosi na usta, obično poslije obroka ili zajedno sa hranom, da se ne bi oštetila sluzokoža želuca i time izazvale stomačne tegobe. Manji broj ljekova se uzima pola sata do sat vremena prije jela, da pojačan aciditet u želucu ne bi smanjio njihovu apsorpciju.

hranom. Hrana u probavnom sistemu povećava pokretljivost crijeva, što dodatno razgrađuje lijek i ubrzava njegov prelazak u krv. Masna hrana, sa druge strane, usporava pražnjenje želuca, lijek biva duže izložen želudačnoj kiselini koja ga ubrzano topi što može umanjiti njegovu djelotvornost. Ovo čini opravdanim pitanje da li treba liKretanje lijeka kroz organizam jek popiti prije ili poslije jela? Za neke ljekoProgutani lijek u jednjaku počinje da se razgra- ve to nije presudno, ali ima i onih koji imaju đuje, a u želucu je već potpuno ili djelimično veću djelotvornost ako se uzimaju na prazan razgrađen. Tu, a potom i u crijevima se apsor- stomak, poput većine antibiotika (penicilinbuje u krvotok, u jetri se metaboliše i putem ski preparati, eritromicin, tetraciklini, antitukrvi stiže do mjesta i organa na koji djeluje. Na berkulotici - rifampicin i isoniazid). Isto važi ovom putu može doći do njegove interakcije sa i za ljekove za smanjenje apetita ili preparate

Tamnozeleno povrće (spanać, blitva, zeleni dijelovi praziluka….) bogato je K vitaminom, koji smanjuje djelovanje antikoagulanasa, te je dijeta propisana od strane dijetologa neophodna kod terapije varfarinom

gvožđa. Suprotno, preporuka za oralne hipoglikemike (ljekove za liječenje šećerne bolesti) je da se uzimaju neposredno prije ili za vrijeme obroka.

Uticaj neke hrane na ljekove Ne samo proces varenja već i interakcija ljekova i hrane mogu mijenjati apsorpciju lijeka, njegov metabolizam i izlučivanje. Time odrijeđena vrsta hrane pojačava ili slabi uticaj lijeka i utiče na doziranje. Biljna vlakna (prisutna u voću, povrću, integralnim brašnima) otežavaju i usporavaju apsorpciju većine ljekova (digoksin, lijek za srce je među njima). Tamnozeleno povrće (spanać, blitva, zeleni dijelovi praziluka….) bogato je K vitaminom, koji smanjuje djelovanje antikoagulanasa, te je dijeta propisana od strane dijetologa neophodna kod terapije varfarinom. Sadržaj aminokiseline tiramin u nekim vrstama sira koči djelovanje antidepresiva (MAO-inhibitora). Iznutrice (džigerica, mozak, bubrezi) sadrže vitamin B12, te mogu umanjiti učinak nekih antidepresiva, ljekova protiv nesanice i analgetika. Ljekovi u psihijatriji na bazi litijuma zabranjuju neslanu ishranu, jer nizak natrijum povećava koncentraciju litijuma, što ima negativan uticaj na zdravlje. Hrana usporava apsorpciju aspirina. Sa druge strane vitamin C unet hranom može da promjeni kiselost urina i ograniči izlučivanje metabolita aspirina (acetil salicilne kiseline). Može se dogoditi da i u uobičajenim dozama uzet aspirin izazove nuspojave, koje nisu bezazlene. Ovo je naročito važno sada, kada je izloženost virusu povod da se u velikim dozama pribjegava vitaminu C u hrani, ali i suplementima zajedno sa ljekovima za obaranje temperature. Pretjerana količina vitamina C povećava

Hrana usporava apsorpciju aspirina. Sa druge strane vitamin C unet hranom može da promjeni kiselost urina i ograniči izlučivanje metabolita aspirina.

36

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

www.pharmamedica.rs


rizik od stvaranja bubrežnog kamenja i smanjuje apsorpciju drugih vitamina neophodnih organizmu. Suplemente vitamina C uzimajte samo kada vam to ljekar propiše. Samoinicijativno ne!

Oprez i znanje Gotovo svaki lijek na odrijeđeni način može uticati na nutritivni status pacijenta. To je posebno važno kod starije populacije, onih koji zbog prisustva udruženih bolesti i iscrpljenosti uzimaju duži vremenski period mnoštvo različitih ljekova. Detaljno čitanje uputstava datih uz lijek i savjet doktora su neophodni da bi se davanjem lijeka postigao željeni učinak.

Uticaj ljekova na iskorišćavanje hranljivih sastojaka Ljekovi takođe mogu ometati apsorpciju pojedinih sastojaka iz hrane poput vitamina i minerala. Pretjerana upotreba laksativa (ljekova za pražnjenje) smanjuje apsorpciju vitamina rastvorljivih u mastima (A, D, E i K). Oralna kontraceptivna terapija može mijenjati metabolizam folne kiseline i piridoksina (vitamin B6). Steroidi, hormoni štitaste žlijezde, antihistaminici, neki psihoaktivni ljekovi pojačavaju apetit, dok amfetamini imaju suprotan efekat. Apetit smanjuju i nesteroidni antireumatici (aspirin, ibuprofen, naproksen). Antacidi, ljekovi za smanjenje želudačne kiseline izazivaju zatvor, mučninu i gubitak apetita.

Sa čim popiti lijek? Voda je najbolji napitak za uzimanje ljekova. Kalcijum iz mlijeka i mliječnih proizvoda veže

se sa molekulima nekih antibiotika (tetraciklini, makrolidi) i umanjuje im ljekovitost. Sokovi koji sadrže grejp i sam grejp ne treba uzimati sa skoro svim ljekovima za liječenje povišenog krvnog pritisaka. On otežava njihovu eliminaciju iz tijela i tako ih čini toksičnim. Lijek u terapiji gihta, alopurinol, treba uzimati sa dosta tečnosti, i do 3 l u toku dana. Kafu i napitke koji sadrže kofein ne treba piti ako se liječite antipsihoticima, a takođe i ako astmu liječite teofilinom.

Konzumiranje alkohola i pušenje smanjuju efekat analgetika i ljekova kojima se liječe kardiovaskularne bolesti, a pušenje povećava potrebu za vitaminom C. Uticaj alkohola na ljekove krije opasnost, naročito kod nekih vrsta antibiotika, ljekova za liječenje šećerne bolesti, ibuprofena i indometacina, metronidazola, kontraceptivne terapije, ljekova za liječenje čira na želucu (ranitidin, cimetidin) i opšte poznato benzodiazepina, uz koje je strogo zabranjena upotreba alkohola. l

Neizvjesnost - šta nam to pomaže da se adaptiramo? Pandemija koronavirusa sve nas je dovjela u stanje neizvjesnosti i neodrijeđenosti. U situaciji kada je teško znati šta će se sljedeće dogoditi, donošenje odluka može biti veoma teško. Da bi razumjeli kako naš mozak reaguje istraživači sa Kembridža su kreirali računarski model jedne neizvjesne situacije i sprovjeli istraživanje koje je objavljeno u časopisu Current Biology. Otkrili su da kada situacija djeluje stabilno i poznato imamo tendenciju da se oslanjamo na prošla iskustva i tako sebi olakšavamo anticipaciju budućih događaja. Ali, kada je sve oko nas neizvjesno, naš mozak ima mogućnost brzog novog učenja i prilagođavanja, sa minimum očekivanja. Supstanca u mozgu zvana noradrenalin je odgovorna za naše reakcije u neizvjesnim situacijama i ona nam pomaže da brzo učimo i prilagodimo ponašanje tim novim situacijama. „Adaptacija na neizvjesne situacije nam pomaže da preživimo,” kaže dr Rebeka Loson, istraživač sa Odsjeka za psihologiju i vodeći autor ovog istraživanja. U osnovi studije je bio propranolol, lijek koji blokira dejstvo noradrenalina i koji se inače koristi za smanjenje anksioznosti i krvnog pritiska. Testirani su efekti propranolola na to kako ljudi reaguju na poznate situacije, a kako na one promjenljive i nepoznate. Učesnici u eksperimentu (koji nisu patili od anksioznosti) bi prvo čuli odrijeđeni zvuk, a

www.pharmamedica.rs

zatim bi im bila pokazana slika ili kuće ili ljudskog lica i oni su veoma brzo naučili da predvide koju će sliku vidjeti zavisno od zvuka koji bi čuli. Nakon toga je menjana asocijacija između zvukova i slika, u slučajnim intervalima, čime se povećavala neizvjesnost situacije i od učesnika se očekivalo da brzo uče te nove asocijacije. Koristeći računarski model istraživači su pokazali da je propranolol grupa bila sporija od placebo grupe u učenju novih informacije i time reagovanju na neočekivane situacije. Ovo pokazuje da lijek čini da se u suočavanju sa neizvjesnošću ljudi više oslanjaju na svoja očekivanja, zasnovana na ranijim iskustvima, što bi moglo da objasni kako zaista dolazi do smanjenja osjećaja anksioznosti prilikom upotrebe propranolola. „Otkrili smo da noradrenalin igra važnu ulogu u našoj (ne)sposobnosti da predvidimo budućnost kada je ona neizvjesna,” kaže dr Loson. Smatra se da se poteškoće u uspostavljanju ravnoteže između očekivanja i novih informacija nalaze u osnovi mnogih stanja, uključujući i anksioznost. Kada je situacija stabilna naša prethodna iskustva nam mogu biti pouzdan vodič za buduće događaje. Ali, kada se situacija mijenja, moramo biti prijemčiviji za nove informacije da bismo jasno razložili šta se zaista dešava i kako da reagujemo na novu situaciju.

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

37


UPOZNAJTE

Manji rizik od nealkoholne bolesti jetre Jedna studija na miševima je pokazala da dodavanje crnog pirinča ishrani bogatoj mastima značajno smanjuje akumulaciju masti u jetri. retine tako što filtriraju štetne talase plave svjetlosti. Istraživanja pokazuju da ovi antioksidansi mogu da igraju i važnu ulogu u zaštiti od makularne degeneracije, koja je vodeći uzrok sljepila širom svijeta. Mogu da smanje rizik od katarakte i dijabetične retinopatije.

Pomaže u smanjenju težine

CRNI PIRINAČ Da li ste već probali crni pirinač? Poznat još pod nazivima zaboravljeni ili purpurni pirinač, vrsta je pirinča koji pripada vrsti Oryza sativa. Njegova crno-ljubičasta boja potiče od pigmenta antocijanina, koji ima snažna antioksidantna svojstva.

U

staroj Kini crni pirinač se smatrao toliko jedinstvenim i hranljivim da je njegova konzumacija bila dozvoljena samo članovima carske porodice. Danas, zahvaljujući svom blagom, orašastom ukusu, mekoj teksturi i brojnim hranljivim svojstvima, crni pirinač je sastojak mnogih kuhinja širom svijeta.

povećanim rizikom od nekoliko hroničnih oboljenja, uključujući bolesti srca, Alchajmerovu bolest i neke vrste raka, ovi molekuli su veoma važni. Pored antocijanina, otkriveno je da sadrži preko 23 biljnih komponenti sa antioksidativnim svojstvima, uključujući nekoliko tipova flavonoida i karotenoida.

Bogatstvo hranljivih sastojaka

Održava oči zdravim

U poređenju sa drugim vrstama, crni pirinač ima najveći sadržaj proteina. U 100 g sadrži 9 g proteina, dok smeđi pirinač sadrži 7 g. Odličan je izvor gvožđa, minerala koji je neophodan za prenošenje kiseonika kroz organizam. ¼ šolje (45 g) sirovog crnog pirinča obezbjeđuje: 160 kalorija, 1,5 g masti, 4 g proteina, 34 g ugljenih hidrata, 1 g vlakana, 6% preporučenog dnevnog unosa gvožđa.

Crni pirinač sadrži veliku količinu luteina i zeaksantina, karotenoida koji su važni za zdravlje očiju. Ove komponente djeluju kao antioksidansi i pomažu u zaštiti očiju od mogućeg oštećenja dejstvom slobodnih radikala. Pokazano je da lutein i zeaksantin pomažu u zaštiti

Bogatstvo antioksidanasa Crni pirinač je izuzetno bogat antioksidansima. Pošto je oksidativni stres povezan sa

38

Crni pirinač je dobar izvor proteina i vlakana, koji mogu da pomognu u smanjenju tjelesne težine tako što smanjuju apetit i povećavaju osjećaj sitosti. Broj studija o uticaju crnog pirinča na tjelesnu težinu je još uvek mali, ali zato postoje rezultati po kojima u kombinaciji sa smeđim pirinčem pomaže u smanjenju tjelesne težine. U jednoj 6-nedjeljnoj studija na 40 žena sa prekomjernom težinom, one koje su jele miks braon i crnog pirinča do 3x dnevno, na dijeti sa smanjenim unosom kalorija, izgubile su značajno više na tjelesnoj težini nego one koje su jele samo bijeli pirinač.

Lako se sprema Crni pirinač se kuva na isti način kao i bijeli pirinač, sa malom razlikom da je potrebno nešto više vremena za njegovu kulinarsku obradu. Crni pirinač ima tvrđi omotač i zbog toga je preporuka da se potopi u mlaku vodu na nekoliko sati prije kuvanja. Prije toga ga treba oprati pod mlazom hladne vode kako bi se sa površine uklonio višak skroba. Kada voda provri poklopiti posudu, smanjiti temperaturi i kuvati pirinač 30-40 minuta ili dok ne upije svu vodu. Crni pirinač se može koristiti uz svako jelo uz koje obično jedete ostale vrste pirinča. Njegova tamno ljubičasta boja će sasvim obično jelo da pretvori u obrok zadivljujuć na oko. l

Niži nivo šećera u krvi

Studije na životinjama ukazuju da jedenje crnog pirinča i druge hrane bogate antocijaninima može da pomogne u smanjenju nivoa šećera u krvi kod osoba sa tipom 2 dijabetesa. Potrebne su studije na ljudima koje bi ovo potvrdile.

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

www.pharmamedica.rs


Kako ubrzati oporavak nakon povrede?

D

o povreda zglobova, tetiva i ligamenata najčešće dolazi u fizički aktivnoj populaciji, što ne znači da su starije osobe pošteđene pojave istegnuća, uganuća ili naprslina, pogotovo ako govorimo o damama u menopauzi, kod kojih je prirodno smanjena sinteza kolagena. Među rekreativcima i sportistima povrede se najčešće javljaju uslijed loše tehnike izvođenja vežbi, neadekvatnih uslova treniranja ili prevelikog opterećenja. Preko 50% svih sportskih povreda odnosi se na povrede koštanog sistema i mišića. Te povrede su praćene intenzivnim bolom i otokom i najčešće zahtijevaju dugotrajno mirovanje i primjenu adekvatne terapije. Primjena bioaktivnih kolagenih peptida u prevenciji i terapiji povreda zglobova, tetiva i ligamenata je posljednjih nekoliko godina intenzivno ispitivana i pokazala je izuzetno dobre rezultate – kako u pogledu efikasnosti, tako i u segmentu bezbjednosti. Bioaktivni kolageni peptidi stimulišu stvaranje novih lana-

ca kolagena i elastina, čime se najpre smanjuje osjećaj bola prilikom pravljenja pokreta, a zatim se obezbjeđuju i čvrstina, pokretljivost i elastičnost ovih tkiva. Na ovaj način se ubrzava proces oporavka i smanjuje rizik od nastanka novih povreda.

U apotekama se može naći proizvod Tendocolinn® koji sadrži bioaktivne kolagene peptide, vitamin C i vitamin B6, a namijenjen je osobama koje imaju povremeni ili hronični problem sa tetivama i ligamentima. Ukoliko dođe do povrede zgloba ili su zglobovi konstantno pod opterećenjem uslijed intenzivnih fizičkih aktivnosti - preporučuje se proizvod Fortinn® koji sadrži fomulaciju peptida koja ciljano djeluje na zglobnu hrskavicu, poboljšavajući pokretljivost zgloba. U jednoj dozi ovih proizvoda se nalazi čak 5 g bioaktivnih kolagenih peptida. Vitamin C je dobijen iz prirodnog izvora i doprinosi efikasnijoj sintezi kolagena potrebnog za obavljanje funkcije hrskavice, tetiva, ligamenata i kostiju. Ukoliko se peptidi primjenjuju nakon povrede, potrebno je u kontinuitetu uzimati proizvod 3 do 6 mjeseci kako bi se skratilo vrijeme oporavka i ubrzao proces vraćanja svakodnevnim aktivnostima. Postoje stanja koja zahtijevaju dužu upotrebu proizvoda Fortinn®, kao što su artroze, pa je važno znati da je i dugotrajna kontinuirana primjena potpuno bezbjedna. l


FITOTERAPIJA

Kamilica autor: Mr ph. Nikola Kitanović

Kamilica – biljka jedinstvene arome i izuzetne ljekovitosti, već hiljadama godina koristi se u tradicionalnoj medicini. Kod nas je poznata pod brojnim imenima: ramenak, titrica, prstenak, milica-trava, kokošnjak, popadija, gorčak, carev cvijet.

N

jeno latinsko ime – matricaria – aludira na matericu, tj. na široku tadašnju primjenu kamilice za ginekološke probleme (menstrualne bolove, poremećaje spavanja u vezi sa PMS-om). Međutim, u te svrhe kamilicu danas agencije za ljekove ne preporučuju. Treba pak imati na umu da rimska kamilica nije sinonim za običnu kamilicu, već da se radi o potpuno drugoj biljci koju i ne viđamo tako često u Srbiji.

Aktivni sastojci i njihovo djelovanje Zaslužni za ljekovitost kamilice jesu njeni cvjetovi sakupljeni u glavičaste cvasti, koji sadrže etarsko ulje čiji je sadržaj najznačajnija oznaka kvaliteta ove biljne droge. Etarsko ulje veoma prijatne arome plave je boje, zbog čega se i sama biljka nekada naziva „plava kamilica“. Ovo ulje sadrži sijaset korisnih sastojaka, kao što su bisabolol, hamazulen, flavonoidi - apigenin, kvercetin, patuletin i luteolin, poliacetileni, seskviterpeni i kumarin. Najkorisnija jedinjenja od pomenutih jesu hamazulen i alfa-bisabolol, čiji procenat zavisi od porijekla i starosti osušenih cvjetova kamilice. Osim svog dobrog

40

antizapaljenskog dejstva, bisabolol je koristan i kod gastroezofagealnog refluksa (vraćanje hrane u jednjak) budući da redukuje sekreciju pepsina (proteоlitičkog enzima želuca). Jedinjenja nađena u kamilici osim svog antizapaljenskog dejstva takođe imaju i antioksidantna, antibakterijska i antivirusna svojstva, dok su neki sastojci i spazmolitički – umiruju grčeve. Neka istraživanja na životinjama pokazala su i antimutageno i holesterol-snižavajuće dejstvo kamilice. Ipak, mora se reći da treba sprovjesti još istraživanja na ljudima kako bi se sva dejstva ove biljke precizno utvrdila.

Upotreba u tradicionalnoj medicini Kamilica se primjenjuje u obliku usitnjene biljne droge i tečnih i suvih ekstrakata. Puteva

Osim u medicini, kamilica se koristi i kao sredstvo za poboljšanje ukusa u hrani i piću, u kozmetici, preparatima za ispiranje usta, u sapunima i kao sastojak parfema

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

primjene takođe ima više: oralni, inhalacioni, primjena na koži, primjena u ustima, te kao dodatak vodi za kupanje. Za sljedeće indikacije upotreba kamilice je zvanično odobrena od strane stručnih tijela: Simptomatska terapija manjih gastrointestinalnih problema kao što su gasovi i stomačni grčevi. Kamilica prija želucu i u ovu svrhu pije se u obliku čaja. Može se davati čak i bebama starijim od 6 mjeseci, u dozi od 0,5-1 g, 2-4 puta dnevno. Djeci starijoj od 2 godine doza se može povećati na 1-1,5 g, djeci starijoj od 6 godina na 1,5-3 g, dok stariji od 12 godina i odrasli mogu koristiti i 1,5-4 g cvijeta kamilice do 4 puta dnevno, što je maksimalna dnevna doza. Olakšanje simptoma obične prehlade. Kamilica se u ovu svrhu primjenjuje inhalacionim putem, udisanjem pare rastvora koji se priprema sa 3-10 g usitnjene droge i 100 ml vode (za starije od 12 godina i odrasle, više puta dnevno) ili sa 2-5 g usitnjene droge i 100 ml vode (za djecu od 6-12 godina, do 2 puta dnevno). Tretman manjih ulcera i zapaljenja u ustima i grlu. Za ovu svrhu treba pripremiti infuz (sa 1-5 g kamilice i 100 ml vruće vode) – za ispira-

www.pharmamedica.rs


Najbitnija kontraindikacija za upotrebu kamilice je preosjetljivost na neki od njenih sastojaka ili na neku drugu biljku iz iste familije (Asteraceae) – hajdučka trava, neven, smilje, čičak, zlatica, oman, maslačak, runolist... nje usta i grgljanje, nekoliko puta dnevno. Antibakterijsko i antizapaljensko dejstvo kamilice ovdje je od posebnog značaja. Pomoćna terapija iritacije kože i sluzokože u analnoj i genitalnoj regiji, nakon što je postojanje ozbiljnijeg stanja isključeno od strane ginekologa. Da bi se pripremio ovaj infuz potrebno je 5 g cvijeta kamilice rastvoriti u 1 l vode i njime ispirati željenu iritiranu regiju nekoliko puta dnevno. Tretman manjih zapaljenja kože (npr. poslije sunčanja), površinskih rana i manjih čireva na koži. Infuz (uz 3-10 g cvijeta kamilice i 100 ml vode) koristiti za ispiranje kože i pravljenje obloga, nekoliko puta dnevno.

Bezbjednost primjene Ukoliko se simptomi ne poboljšaju nakon sedmodnevne upotrebe kamilice za bilo koju od navedenih indikacija, treba se konsultovati sa ljekarom. Kamilica se za indikacije pod brojevima 3, 4 i 5 koristi samo kod starijih od 12 godina. Najbitnija kontraindikacija za upotrebu kamilice je preosjetljivost na neki od njenih sastojaka ili na neku drugu biljku iz iste familije

(Asteraceae) – hajdučka trava, neven, smilje, čičak, zlatica, oman, maslačak, runolist... Možda je najbitnije pomenuti ambroziju, koja češće od ostalih pomenutih biljaka izaziva alergiju. Preosjetljivost na kamilicu može izazvati simptome kao što su otežano disanje, kolaps, anafilaktički šok. Ukoliko se koristi kao dodatak vodi za kupanje, dodatne kontraindikacije za upotrebu kamilice su i otvorene rane, velike povrede kože, groznica, ozbiljne infekcije, insuficijencija srca, akutna oboljenja kože i ozbiljni poremećaj cirkulacije. Takođe, čajem od kamilice ne treba ispirati oko, budući da se može izazvati alergijski konjuktivitis. Kamilica u obilju svojih sastojaka sadrži i kumarin, što znači da teorijski može doći do interakcije sa ljekovima koji se koriste za spriječavanje zgrušavanja krvi (npr. varfarin). Iako kliničkim istraživanjima postojanje ovakve interakcije nije dokazano u praksi, i najmanja mogućnost uticaja na dejstvo ovako opasnih (ali životno bitnih) ljekova dovoljna je za preporuku izbjegavanja kamilice kod upotrebe istih. Prema Evropskoj agenciji za ljekove, kamilica je jedna od rijetkih biljaka koja se može koristiti u trudnoći i dojenju – ovo važi jedino za upotrebu čaja kamilice, ne i ekstrakata. Pri upotrebi čaja naravno ne treba pretjerivati. Treba takođe reći i da, ukoliko dojilja koristi preparate na bazi kamilice za mazanje bradavica (u cilju antizapaljenskog efekta), prije dojenja bradavice bi trebalo očistiti kako ne bi došlo do senzibilizacije (povećanja osjetljivosti) bebe. l

Potencijalna, ali nedovoljno potvrđena dejstva kamilice Jedno istraživanje pokazalo je da kamilica može biti korisna kod generalizovanog anksioznog poremećaja, budući da je ekstrakt kamilice poboljšao simptome anksioznosti poslije 8 nedjelja upotrebe. Efektivnost kamilice se, po nekim istraživanjima, može mjeriti i sa farmaceutskim supstancama tj. ljekovima koji se koriste za ovaj poremećaj, a sa mnogo blažim neželjenim dejstvima. Naravno, potrebna su dalja, dobro organizovana i kvalitetna istraživanja u ovoj oblasti koja bi opravdala preporuku kamilice za ovu primjenu. Britanski i japanski istraživači su na istraživanjima na životinjama pokazali da kamilica može doprineti boljoj kontroli šećera u krvi i da može biti od koristi kod prevencije komplikacija dijabetesa tipa 2, kao što su gubitak vida, oštećenje bubrega i nerava. Ovo svakako jeste obećavajuće, međutim premalo je validnih informacija za preporuku kamilice u ovu svrhu.

www.pharmamedica.rs

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

41


OFTALMOLOGIJA

DALTONIZAM – Poremećaj raspoznavanja boja

D

altonizam je poremećaj raspoznavanja boja, što znači da osoba ima problem da identifikuje i da razlikuje jednu ili više osnovnih boja. Ponekad se ovaj poremećaj naziva i sljepilo za boje, iako je potpuno sljepilo za boje, kao nemogućnost da se vidi bilo koja boja, veoma rijetko. Poremećaj raspoznavanja boja je najčešće nasljednog karaktera i prisutan je od rođenja. Samo u nekim slučajevima se javlja kasnije u životu i to kao posljedica povrede oka, bolesti ili primjene nekih ljekova.

Vrste i simptomi poremećaja raspoznavanja boja Zdrava osoba ima sposobnost razlikovanja 3 osnovna pigmenta: crvenog, plavog i zelenog. Kada osoba može da razlikuje samo dvije primarne boje, a ne i treću, takvo stanje se zove dihromatija. Ukoliko je, pak, percepcija treće boje samo umanjena, a ne i odsutna, govorimo o abnormalnoj trihromatiji. Potpuno odsustvo percepcije boja se zova ahromatopsija. Ovo stanje je veoma rijetko, a osoba sve boje vidi kao nijanse sive, bijele i crne. Zavisno od toga koju od osnovnih boja osoba ne raspoznaje ili je ne raspoznaje dobro razlikujemo tri grupe stanja: Poremećaj crvene boje – protanopija, tj. protanomalija Poremećaj zelene boje – deuteranopija, tj. deuteranomalija Poremećaj plave boje – tritanopija, tj. tritanomalija Neke od ovih osoba mogu imati i sljedeće poteškoće: l Teško prave razliku između crvene, narandžaste, žute, braon i zelene. lB oje su im manje izražajne nego kod osoba sa normalnim vidom

42

To znači: l Najčešće se javlja kod dječaka l Djevojčice su najčešće nosioci genetske mutacije i mogu da je prenesu na svoju djecu, ali same nemaju problem, tj. poremećaj l Najčešće se prenosi sa majke na sina l Otac koji ima poremećaj raspoznavanja boja neće ga prenijeti na dijete, sem ukoliko ima partnerku sa istim defektom l Nasljeđivanje može preskočiti jednu generaciju, pa se npr. javlja kod djeda i unuka

Koje poteškoće mogu imati osobe sa ovim poremećajem Poremećaj raspoznavanja boja sam po sebi nije opasan i većina ljudi se tokom vremena navikne. l Teško razlikuju nijanse ljubičaste slijeđen i prenosi se sa roditelja Međutim, ponekad može da izalM iješaju, tj. mijenjaju crvenu na dijete. Javlja se zato što ćelije zove teškoće kao što su: za crnu u oku koje reaguju na boje, zval Teškoće u učenju ukoliko se boje ne čepići, ili nedostaju ili ne rade koriste kao školska pomagala Postavljanje dijagnoze kako treba. U nekim slučajevima l Problemi sa namirnicama, npr. Postoje dvije vrste testa koje se ko- poremećaj raspoznavanja boja se kako ustanoviti da li je meso kuvariste za postavljanje dijagnoze: razvija kasnije tokom života, a kao no ili da li je voće zrelo l Išihara test, gdje se od pacijenrezultat: l Nezgode sa identifikovanjem sita traži da uoči brojeve unutar sli- Nekog drugog zdravstvenog gurnosnih upozorenja i znakova ka sastavljenih iz kružića, tj. tačaka problema, kao što je: dijabetes, l Limitiran izbor zanimanja – različitih boja glaukom, staračka makularna de- određena zanimanja kao što su l Slaganje boja, gdje se od pacigeneracija, multipla skleroza, Par- pilot, mašinovođa, električar, konjenta traži da složi obojene objekte kinsonova bolest... trolor letenja zahtijevaju precizno po redu njihovih nijansi Kao neželjeni efekat lijeka: diraspoznavanje boja. Online testovi koji koriste iste teh- goksin, etambutol, hlorokin, hiSve u svemu, većina ljudi sa ovim nike mogu da pomognu da se de- droksihlorokin, fenitoin, sildenafil poremećajem ima malo teškoća, tektuje mogući problem, ali je Izlaganja štetnim hemikalijadok ih neki nemaju uopšte. Mogu uvijek bolje da pregled obavi ofma, kao što su ugljen-disulfid i da rade sve uobičajene aktivnosti, talmolog. stiren čak i da voze. Daltonizam se u većini slučajeva Kod nekih ljudi se problem sa ras- Problem nerazlikovanja boja otkrije na prvom oftalmološkom poznavanjem boja javlja kao dio može imаti veliki uticаj nа žipregledu zа djecu između 3. i 5. prirodnog procesa starenja. vot osobe, pa je vаžno dа se ovaj godine ili pred polazak u školu. problem otkrije što je rаnije moKako se poremećaj guće kako bi se uz pomoć poroUzroci poremećaja nasljeđuje? dice i prijatelja kao i savremene raspoznavanja boja Genetska mutacija koja izaziva tehnologije (kontaktna sočiva, U najvećem broju slučajeva pore- poremećaj raspoznavanja boja se smart telefoni...) umanjio uticaj mećaj raspoznavanja boja je nanasljeđuje preko X hromozoma. na kvalitet života. l

PharmaMedica Crna Gora ⁄ broj 12

www.pharmamedica.rs


SWISS PREMIUM ORAL CAR E

SWISS PREMIUM ORAL CAR E


HF PM No4 12/2020 MNE

NIŠTA VAS NE BI TREBALO SPRIJEČITI DA RADITE STVARI KOJE SU VAM BLISKE SRCU. ČAK NI SRČANA SLABOST. Ukoliko Vaša srčana slabost dovodi do nedostatka daha, otoka i vrtoglavice, trebalo bi da razgovarate sa svojim ljekarom. Uz odgovarajuću pomoć možete nastaviti da radite ono šta volite.

Novartis Pharma Services AG dio stranog društva Podgorica Ul. Svetlane Kane Radević 3, Podgorica, Crna Gora