Page 1

RELACIONS MIQUEL BOHIGAS


RELACIONS Heus aquí una col·lecció de fotografies que he aplegat en funció de les relacions que m’ha semblat trobar-hi entre elles. Com que les fotos no parlen, no m’han sabut aclarir si aitals relacions són reals o només són imaginacions meves. Bé, m’acaben de dir que les fotos sí que parlen, i que les relacions són imaginacions meves! Miquel Bohigas


2011

Relacions  
Relacions  

Fotos relacionades segons sembla

Advertisement