Page 1


El Poble de Salt 45  

El Poble de Salt, revista publicada entre els anys 1931 i 1933