Page 1

ISSN 2083-1854

Sztuka Antyki Wnętrza nr 1 czerwiec 2011

500

DZIEŁ SZTUKI

MALARSTWO RZEŹBA BIŻUTERIA MEBLE


Jan Dobkowski NIEPOTRZEBNY UKŁON, 1972 R.

Szanowni Państwo, rola sztuki w życiu człowieka od wieków pozostaje niezmiennie ważna. Otaczanie się wyjątkowymi, niepowtarzalnymi przedmiotami zaspokaja potrzeby estetyczne oraz sprawia, że wnętrza naszych domów zyskują na oryginalności. Z radością oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu “Galeria”. Prezentujemy w nim obiekty wybrane przez ekspertów Desa Unicum. Nasi pracownicy dzielą się z Państwem swoimi przemyśleniami na temat stylów i rodzajów dzieł sztuki. Jest to jedyne wydawnictwo na polskim rynku, które zawiera ofertę niemal 500 wyjątkowych dzieł sztuki. Na stronach magazynu prezentujemy Państwu malarstwo, rzeźbę, biżuterię oraz szeroki wybór sreber, szkła i porcelany. Co istotne - w chwili wydania “Galerii” wszystkie prezentowane obiekty są dostępne w Warszawie. Możecie Państwo je obejrzeć, kupić a w razie potrzeby, skonsultować się z naszymi pracownikami. Zachęcamy także do konsultacji telefonicznych i odwiedzania naszej strony www.desa.pl, gdzie zamieszczamy aktualne informacje, oferty naszych aukcji i wystaw. Pragniemy dać Państwu możliwość łatwiejszego dostępu do naszych bogatych zasobów dzieł sztuki dawnej oraz współczesnej. Dlatego wybraliśmy z oferty reprezentatywne obiekty i zamieściliśmy je w niniejszym magazynie. Ufamy, że nowe wydawnictwo spotka się z Państwa zainteresowaniem i zachęci do zakładania domowych kolekcji sztuki. W kolejnych numerach będziemy prezentować aktualnie dostępne obiekty. Zapraszamy do odwiedzania naszych “Galerii”.

Juliusz Windorbski Prezes Zarządu


Salon Wystawowy Marchand

Małgorzata Lemanek Kierownik Galerii m.lemanek@desa.pl

Agata Szkup Antykwariusz a.szkup@desa.pl

Pl. Konstytucji 2 00-552 Warszawa tel. 22 621 66 69 marchand@desa.pl

6

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Galeria Marszałkowska

Karolina Łopusińska Kierownik Galerii 22 584 95 34 k.lopusinska@desa.pl

Aleksandra Łukaszewska Antykwariusz 22 584 95 35 a.lukaszewska@desa.pl

Kornelia Sasanka-Lichocka Antykwariusz 22 584 95 36 k.sasanka-lichocka@desa.pl

Marta Rydzyńska Antykwariusz 22 584 95 41 m.rydzynska@desa.pl

Zuzanna Muża-Grzenia Antykwariusz 22 584 95 41 z.muza-grzenia@desa.pl

ul. Marszałkowska 34/50 00-554 Warszawa tel. 22 584 95 35 marszalkowska@desa.pl

7


Galeria Biżuterii DESA

Grażyna Kobyłecka Kierownik Galerii g.kobylecka@desa.pl

Beata Paluch Antykwariusz b.paluch@desa.pl

Jerzy Lewiński Ekspert gemmolog bizuteria@desa.pl

ul. Nowy Świat 48 00-363 Warszawa tel. 22 826 44 66

8

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


DESA Unicum ul. Marszałkowska 34-50, 00-554 Warszawa, tel. 22 584 95 25, fax. 22 584 95 26 biuro@desa.pl, www.desa.pl

Juliusz Windorbski Prezes Zarządu tel. 22 584 95 25 j.windorbski@desa.pl

Jan Koszutski Dyrektor Domu Aukcyjnego tel. 22 584 95 24 j.koszutski@desa.pl

Adam Chełstowski Dyrektor Sieci Galerii 22 584 95 33 a.chelstowski@desa.pl

Michał Olszewski Dyrektor Działu Sprzedaży 22 584 95 40 m.olszewski@desa.pl

Płatności i rozliczenia

Dział Prawny

Marlena Ulejczyk tel. 22 584 95 22 m.ulejczyk@desa.pl

Urszula Przepiórka tel. 22 584 95 23 u.przepiorka@desa.pl

Krystian Owczarek tel. 22 584 95 29 k.owczarek@desa.pl

Marketing i Promocja

Public Relations

Maria Bąk tel. 22 584 95 25 m.bak@desa.pl

FineArt Communication Magdalena Żuk tel. 22 465 23 74 mzuk@fineart-com.pl

Dział Księgowości Małgorzata Kulma Główna księgowa tel. 22 584 95 20 m.kulma@desa.pl

Prenumerata i zlecenia licytacji Karolina Łopusińska tel. 22 584 95 34 fax. 22 584 95 26 k.lopusinska@desa.pl

Iza Rusiniak Dyrektor Działu Sztuki Współczesnej 22 621 96 56 i.rusiniak@desa.pl

Maria Peliwo tel. 22 465 23 74 mpeliwo@fineart-com.pl

Obiekty zaprezentowane na stronach magazynu są dostępne w galeriach DESA UNICUM www.desa.pl +48 22 584 95 25

Wydawca DESA UNICUM Sp. z o.o. • Redakcja ul. Marszałkowska 34–50 • 00-554 Warszawa • biuro@desa.pl GALERIA • ISSN 2083-1854 • Nakład 7 000 egzemplarzy konto Bank BPH SA 03 1060 0076 0000 3200 0131 9366 • NIP 525-00-04-496 Opracowanie graficzne LEMON GROUP • Zdjęcia Marcin Koniak

9


Dział przyjęć

Joanna Tarnawska Kierownik Działu Przyjęć 22 584 95 31 j.tarnawska@desa.pl

Marcin Koniak Fotograf 22 621 96 56 m.koniak@desa.pl

Marek Rygiel 22 584 95 30 m.rygiel@desa.pl

Pl. Konstytucji 2 00-552 Warszawa wyceny@desa.pl tel. 22 584 95 30 lub 31

10

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

Maria Pierzchała 22 584 95 30 m.pierzchala@desa.pl


Jak wstawić obiekt na aukcję lub do galerii? Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5

Prosimy o wysłanie na wycena@desa.pl zdjęcia obiektu, wymiarów, materiału z jakiego został wykonany a w przypadku obrazów na jakim podłożu został namalowany (płótno, papier, drewno).

Nasi eksperci ocenią przysłane materiały i skontaktują się w celu omówienia dalszych kroków. Poprosimy o dostarczenie obiektu do Działu Przyjęć.

Nasza Komisja Ocen i Wycen dokona ostatecznej weryfikacji i oceny obiektu oraz zakwalifikuje go do sprzedaży aukcyjnej lub galeryjnej.

Zakwalifikowany obiekt zostanie wystawiony do sprzedaży galeryjnej lub trafi na aukcję. Im wyższa cena zostanie wylicytowana tym wyższa kwota pieniędzy będzie dla Państwa.

Po sprzedaży na aukcji i otrzymaniu zapłaty za obiekt, wypłacimy Państwu należność w ustalonej formie.

Obiekty na nadchodzące aukcje przyjmujemy na miesiąc przed wydarzeniem. 8 września

Aukcja Młodej Sztuki

15 września

Aukcja Prac na Papierze

22 września

Aukcja Sztuki Współczesnej

6 października

Aukcja Dzieł Sztuki

13 października

Aukcja Plakatu

20 października

Aukcja Młodej Sztuki

27 października

Aukcja Art deco

17 listopada

Aukcja Sztuki Współczesnej

24 listopada

Aukcja Młodej Sztuki

1 grudnia

Aukcja Biżuterii

8 grudnia

Aukcja Dzieł Sztuki

15 grudnia

Aukcja Prac na Papierze 11


Aukcja Młodej Sztuki

Aukcja Prac na Papierze

8 września 2011

15 września 2011

Aukcja Sztuki Współczesnej

Aukcja Dzieł Sztuki

22 września 2011

6 października 2011

Zapraszamy na najbliższe aukcje Dom Aukcyjny Desa Unicum ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa tel. 22 584 95 35, www.desa.pl

12

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

Aukcja Plakatu

13 października 2011


Spis treści Strona

Malarstwo Dawne

12

Realizm i Szkoła Monachijska

16

Malarstwo Tradycyjne

34

Młoda Polska

42

Ecole de Paris

50

Rysunki i Akwarele

64

Sztuka Współczesna

74

Fotografia

92

Inkografie

96

Meble i Rzemiosło

102

Porcelana i Szkło

110

Art déco

118

Srebra i Platery

124

Rzeźba

138

Biżuteria

147

Rozmaitości

154

13


1

Gerrit van Honthorst (naśladowca, XVIII w.) (1590 Utrecht - 1656 Utrecht) SCENA W TAWERNIE olej/płótno, 71 x 106 cm niesygnowany cena: 67 000 zł

14

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Malarstwo Dawne

Adam Chełstowski Dyrektor Sieci Galerii

Uznane dzieła dawnych mistrzów zdobią najlepsze muzealne kolekcje na świecie, przyciągając rzesze miłośników sztuki. Znakomita większość takich prac nie jest już dostępna na rynku antykwarycznym. Jednak wciąż, za bardzo przyzwoite kwoty, można nabyć prace o bardzo wysokim poziomie artystycznym i ciekawej tematyce.

Terminem sztuka dawna na polskim rynku sztuki zwykło

loru, za to bez przypisania konkretnemu twórcy, wiemy,

się określać bardzo szeroki przedział czasowy, wytycza-

że nie umniejsza to w żaden sposób ich wartości, ponie-

jąc właściwie jedynie górną cezurę - czas II wojny świa-

waż z całą pewnością stoi za nimi wartościowy artysta.

towej, która oddziela ją od sztuki współczesnej. W tym szczególnym przypadku prezentujemy jako malarstwo

Sporą grupę dawnych obrazów stanowią kopie. W cza-

dawne, tradycyjne dzieła powstałe przed początkiem

sach dawniejszych diametralnie inaczej podchodzono

XIX wieku.

do sprawy naśladownictwa. Zupełnie naturalną i chwalebną drogą było studiowanie, i powtarzanie kompozy-

Dawne malarstwo daje wyraz kunsztu artystów, opie-

cji uznanych autorów, ponieważ to właśnie kompozycja

rających się na wielowiekowych tradycjach malarstwa

i treść były ich największą wartością. Za pośrednictwem

cechowego i praktykowania u uznanych mistrzów. Po-

kopii i prac graficznych znakomite malarstwo rozprze-

jęcia warsztatu, szkoły, czy kręgu, ukazują nam sposób

strzeniało się po całej Europie i zdobiło najlepsze kolek-

niegdysiejszego funkcjonowania twórców sztuki. Na

cje.

rynku mamy dużą grupę obiektów, które są przypisane autorom ze znakiem zapytania lub określeniem bliskości

Wielu świetnych artystów, zanim rozpoczęło własną

„ręki” mistrza. Prace te wymagają dalszych badań, co eks-

drogę twórczą, wykonywało repliki warsztatowe i kopie.

cytuje wytrawnych kolekcjonerów, ponieważ poprzez

Dobrze wykonana kopia zawsze będzie miała znaczną

dokładne poznanie autorstwa mają szansę na znaczące

wartość artystyczną i dekoracyjną.

zwiększenie ich wartości historycznej i materialnej. Bardzo często do dzisiaj, nawet w uznanych placówkach

W czasach obecnych, gdy większość dawnych obrazów

muzealnych czy naukowych, dochodzi się latami do

jest już w muzeach lub uznanych kolekcjach, trudno

poznania autora i ewentualnego udziału jego współpra-

znaleźć na rynku dobre przykłady takiego malarstwa.

cowników w danym dziele.

Jednak wciąż zdarzają się prace zaskakująco dobre, często niedrogie. Poprzez znakomity warsztat artystyczny i

Kiedy widzimy obrazy wykonane z wielką biegłością, do-

sprawdzone tematy, niezmiennie stanowią świetną de-

głębną znajomością perspektywy, proporcji, detalu i ko-

korację nowoczesnych i stylowych rezydencji.

15


Malarstwo Dawne

2

Malarz nierozpoznany (Holandia, 2 połowa XVII w.) ZALOTY olej/deska, 33 x 26 cm ODWROCIE: na odwrocie napis atramentem: ‘ft (?) : L I’ OPINIE: obraz posiada opinię Macieja Monkiewicza

3

Jan Baptist Lambrechts (przed 1680 Antwerpia - po 1731 Antwerpia) SCENA RODZAJOWA WE WNĘTRZU olej/deska, 28,5 x 22 cm na odwrocie odręczny napis: ‘Lambrecht. fecit’ OPINIE: obraz posiada opinię Macieja Monkiewicza cena: 17 000 zł

cena: 21 000 zł

4

MADONNA DELLA SEDIA WEDŁUG RAFAELA Koniec XIX w. tempera/porcelana, śr.: 29 cm ODWROCIE: naklejka z zakładu ramiarskiego cena: 6 900 zł

16

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

5

Dirck van der LISSE przyp. (? Breda - 1669) DIANA W KĄPIELI olej/blacha miedziana, 18,5 x 15,7 cm cena: 18 000 zł


Malarstwo Dawne

6

6

Malarz francuski, XVIII w. KOCHANKOWIE olej/płótno, 47,5 x 65 cm cena: 24 000 zł

7

Malarz nierozpoznany, (XVIII w. ) WALCZĄCE PSY olej/płótno dublowane, 58 x 73 cm cena: 12 000 zł

7

17


8

Antoni Kozakiewicz (1841 Kraków - 1929 Kraków) SŁODKI CIĘŻAR olej/deska, 41 x 32 cm sygnowany p. g.: ‘A. Kozakiewicz | München’ cena: 68 000 zł

18

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Realizm i Szkoła Monachijska

Adam Chełstowski Dyrektor Sieci Galerii

Nurt realizmu i działające pod jego wpływem polska „szkoła monachijska” trwale wpłynęła na kształt polskiej sztuki drugiej połowy XIX wieku. Prace powstałe w tym okresie i w tym duchu zdobią najlepsze muzealne i prywatne kolekcje.

Realizm w malarstwie został zapoczątkowany we

skupiła się cała rzesza młodych twórców, którzy

Francji w drugiej połowie XIX wieku i szybko objął

ciągnęli nad Izarę, aby studiować malarstwo w

zasięgiem całą Europę. W tematyce miał pokazy-

ówczesnym centrum europejskiej sztuki. Właści-

wać rzeczywiste życie zwyczajnych ludzi, często

wie trudniej wymienić artystów, którzy „przewinęli

chłopstwa i biedoty, nie zamykanie się na proble-

się” w tym czasie przez Monachium, niż tych któ-

matykę społeczną. W realizacji sprowadzał się do

rzy tam nie byli.

malarstwa stonowanego w palecie i prostego w kompozycji. We Francji dosyć szybko został zagłu-

Związanie tak dużej grupy artystów w ostatniej

szony przez nowocześniejsze trendy malarskie, w

ćwierci XIX wieku z ośrodkiem monachijskim mia-

tym rewolucyjny impresjonizm. W pozostałych

ło decydujący wpływ na polską sztukę tego okre-

krajach Europy trwał dłużej i stał się inspiracją dla

su. Również tematyka –swojskie pejzaże, jeźdźcy,

różnych szkół artystycznych.

bitwy i sceny historyczne, ściśle wiązały się z polską tradycją sentymentem do ojczyzny i jej chwa-

W Polsce piewcą realizmu był Stanisław Witkiewicz

lebnej przeszłości.

m.in. poprzez czasopismo Wędrowiec, chociaż w malarstwie podchodził do niego dosyć swo-

W ten sposób tzw. „szkoła monachijska” stała się

bodnie. Najbardziej znanymi twórcami byli Józef

jednym z najważniejszych nurtów polskiej sztuki.

Chełmoński i Aleksander Gierymski. Szczególnie

Widać to również dzisiaj w wynikach aukcyjnych

ten drugi, studiujący w Monachium w latach 70-

licytacji. Wśród sztuki tradycyjnej i nie tylko są to

tych oddziałał w krótkim czasie na grupę polskich

wciąż najcenniejsze i najchętniej kupowane pozy-

artystów, którzy weszli do kanonu najbardziej zna-

cje. Kolekcjonerzy doceniają jakość warsztatu ma-

nych i do dzisiaj najdroższych na rynku twórców.

larskiego, nawiązania do polskiej tradycji niepod-

Wokół Józefa Brandta natomiast, osiadłego w Mo-

ległościowej i najlepszych dni polskiego oręża.

nachium i cieszącego się dużym powodzeniem,

19


Realizm i Szkoła Monachijska

9

Wojciech Kossak (1886 Kraków - 1955 Kraków) RANEK PO POGROMIE, 1907 R. olej/płótno, 80 x 96 cm sygnowany i datowany p. d.: ‘Wojciech Kossak 1907’ OPINIE: na odwrocie potwierdzenie autentyczności Kazimierza Buczkowskiego z 1967 r. cena: *

9

10 Jan Chełmiński (1851 Brzustów - 1925 Nowy Jork) NA PRZEJAŻDŻCE, 1875 R. olej/płótno, 44 x 54 cm sygnowany i datowany p. d.: ‘ Jan Chełmiński|1875 cena: 79 000 zł

11 Włodzimierz Łoś (1849 Sławuta - 1888 Monachium) Zaprzęg na drodze, 1882 r. olej/płótno, 25 x 49,5 cm sygnowany i datowany p. d.: ‘Włodzimierz Łoś 1882 | München’ cena: 75 000 zł

12 Jan Chełmiński (1851 Brzustów - 1925 Nowy Jork) PARA W SANIACH olej/płótno, 41,5 x 64 cm sygnowany p. d.: ‘Jan v. Chelminski’ cena: 78 000 zł 10

20

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Realizm i Szkoła Monachijska

11

12

21


Realizm i Szkoła Monachijska

13

13 Ludwik Gędłek (1847 Kraków - 1904 Wiedeń) ZAPRZĘG NA DRODZE olej/deska, 41 x 61 cm sygnowany p. d.: ‘L Gędłek | Wien’; na odwrocie oraz naklejka ze składów przyborów malarskich w Wiedniu cena: 60 000 zł

14 Juliusz Kossak (1824 Nowy Wiśnicz - 1899 Kraków) SZWOLEŻER, 1876 R. akwarela/papier, 52 x 34 cm cena: 120 000 zł

15 Józef Chełmoński (1849 Boczki k. Łowicza - 1914 Kuklówka na Mazowszu) W PODRÓŻY, 1878 R. olej/płótno dublowane, 96 x 179 cm sygnowany i datowany l. d.: ‘JÓZEF CHEŁMOŃSKI | 1878’ obraz posiada opinię Tadeusza Matuszczaka cena: *

14

22

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Realizm i Szkoła Monachijska

15

16

16 Władysław Wankie (1860 Warszawa - 1925 Warszawa) SPOTKANIE POD LASEM olej/deska, 35 x 24,5 cm sygnowany p. d.: ‘Wł. Wankie’ cena: 46 000 zł

17

17 Wojciech Kossak (1856 Paryż - 1942 Kraków) JEŹDZIEC NA KONIU, 1891 R. olej/deska, 48 x 31,5 cm sygnowany i datowany l. d.: ‘W. Kossak | 1891’ ODWROCIE: naklejka wystawowa z Muzeum Okręgowym w Radomiu, 1998 - 1999 r. cena: 69 000 zł

23


Realizm i Szkoła Monachijska

18 Władysław Wankie (1860 Warszawa - 1925 Warszawa) GÓRY JESIENIĄ olej/płótno, 67 x 99 cm sygnowany l. d.: ‘Władysław Wankie’ cena: 87 000 zł

19 Michał Gorstkin Wywiórski (1861 Warszawa - 1926 Warszawa) LAS W SŁOŃCU olej/płótno naklejone na karton 20 x 31 cm sygnowany p. d.: ‘M.G.Wywiórski’ cena: 16 000 zł

20 Michał Gorstkin Wywiórski (1861 Warszawa - 1926 Warszawa) Czerwony dach za skałami olej/płótno, 32 x 60 cm wystawiany: Katalog wystawy ‘Michał Gorstkin Wywiórski, między niebem a ziemią, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, marzec 2004, poz. nr 80 cena: 17 000 zł

24

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Realizm i Szkoła Monachijska

21

22

21 Adam Malinowski (1829 Lublin - 1892 Warszawa) Na skraju lasu, 1878 r. olej/płótno, 58 x 85 cm sygnowany i dat. p. d.: ‘Malin. 78’ cena: 29 000 zł

22 Julij Klewer (1850 Dorpat (obecnie Tartu w Estonii) - 1924 Petersburg) Odwilż, 1887 r. olej/płótno, 33 x 40,4 cm, sygnowany i datowany cyrylicą l. d.: ‘Julij Klewer 87’ ODWROCIE: atramentem odręcznie tytuł autorski: “Tauwetter” (Odwilż) ’ cena: 130 000 zł

25


Realizm i Szkoła Monachijska

23 Auguste Henri Musin (1852 Ostenda - 1920 lub 1923) Łodzie na kotwicy olej/płótno, dublowane, 81 x 66 cm sygnowany p. d.: ‘August Musin’ na blejtramie papierowa naklejka: ‘Rayons Loyes Calme sur | l’Escaul (Pays Bas.) | Auguste Musin | Bruxelles.’ cena: 23 000 zł

24 Rudolf Priebe (1889 Szulakowo (Rosja) - przed 1956) Łodzie przy wiatraku olej/płótno, 70 x 100 cm sygnowany l. d.: ‘Priebe’

23

cena: 7 000 zł

25 Louis Toussaint (1826 - 1921) Towarzystwo na łodzi olej/płótno, 64 x 79 cm sygnowany l. d.: ?Louis Toussaint? cena: 29 000 zł

24

26 Anders Andersen Lundby (1841 Lundby - 1923 Monachium) Zimowy pejzaż z rzeką olej/płótno, 50 x 70 cm sygnowany p.d.: ‘A. Andersen Lundby’ cena: 35 000 zł

27 Reiner Dahlen (1836 lub 37 Kolonia - 1974 Dusseldorf ) SARNY O ŚWICIE, 1865 R. olej/płótno, 67 x 100 cm sygnowany i datowany p. d.: ‘Reiner Dahlen | 65’ cena: 13 800 zł

25

26

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Realizm i Szkoła Monachijska

26

27

27


Realizm i Szkoła Monachijska

28 Josef Thoma (1828 - 1899) GÓRSKI POTOK olej/płótno, 70 x 105, sygnowany p.d.: ‘J. Thoma’ cena: 28 000 zł

29 Ludwig Knaus (1829 Wiesbaden - 1910 Berlin) PEJZAŻ LEŚNY olej/płótno naklejone na tekturę, 24 x 35,5 cm sygnowany l. d. (pieczęcią): ‘L. Knaus | Nachlass’ cena: 3 500 zł

30 Michael Zeno Diemer (1867 Monachium - 1939 Oberammergau) PAROWIEC PRZY SKAŁACH olej/płótno, 59 x 83,5 cm sygnowany l. d.: ‘M. Zeno Diemer’ cena: 19 000 zł

28

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Realizm i Szkoła Monachijska

31 Alois Binder (1857 Graz - 1933 Monachium) ZALOTY olej/deska, 37 x 28 cm sygnowany p. g.:’ A. Binder.’ cena: 12 500 zł

33 Malarz nierozpoznany, XIX w. PODARUNEK olej/płótno, 33 x 27 cm nie sygnowany cena: 5 800 zł

32 Hans August Lassen (1857 Hadersleben - 1938 Düsseldorf ) Myśliwy z fajką, 1892 r. olej/deska, 35 x 24 cm sygnowany i datowany p. d.: ‘(…) 92 | Hans Lassen’ cena: 8 000 zł

34 Malarz nierozpoznany, XIX w. Martwa natura kwiatowa olej/płótno, 94 x 74 cm sygnowany l. d.: ‘Jos. Janausch’ cena: 17 500 zł

29


Realizm i Szkoła Monachijska

35 Albert Wenk (1863 Baden - 1934 Monachium) Skaliste wybrzeże - Capri olej/płótno, 106,5 x 85 cm sygnowany p. d.: ‘albert wenk | monachium’ cena: 10 500 zł

37 Carl (Karl) Schultze (1856 - Düsseldorf - po 1907) Pejzaż z jeziorem, 1907 r. olej/płótno, 37 x 50,5 cm sygnowany i datowany l. d.: ‘Carl Schultze | 07’ cena: 9 500 zł

30

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

36 Julius Lange (1817 Darmstadt - 1878 Monachium) MODLITWA NA MOSTKU olej/płótno dublowane, 81,5 x 63 cm sygnowany i datowany l. d.: ‘Julius Lange (…) nieczytelnie’ obraz po konserwacji cena: 18 000 zł

38 Tony Binder (1868 Wiedeń - 1944) Pejzaż z kobietą jadącą na osiołku, 1913 r. olej/płótno, 57 x 76 cm sygnowany i datowany l. d.: ‘Tony Binder | 1913’ cena: 6 900 zł


Realizm i Szkoła Monachijska

39 Konrad Ludwik Lessing (1852 Dűsseldorf - 1916 Berlin) DROGA NAD BRZEGIEM MORZA olej/tektura, 40 x 59 cm cena: 8 000 zł

40 Arnold Gräbone (właściwie Johan Georg Arnold) (1896 Monachium - 1982 Buchhof ) Kapliczka w górach olej/płótno, 60,5 x 70 cm sygnowany l. d.: ‘Arnold Grabone’ cena: 4 500 zł

41 Robert Schultze (1828 Magdeburg - 1910 Monachium) PEJZAŻ LETNI olej/płótno, 33 x 40,5 cm sygnowany l. d.: ‘R. Schultze’ cena: 8 000 zł

31


Realizm i Szkoła Monachijska

42

42 Józef Chełmoński (1849 Boczki k. Łowicza - 1914 Kuklówka na Mazowszu) WNĘTRZE KOŚCIOŁA olej/płótno naklejone na tekturę, 23,5 x 30 cm (w świetle oprawy) u dołu opisany: ‘ Autentyczność szkicu ś. p. oica mego Józefa Chełmońskiego (…) z Chełmońskich Zofia Austowa’ cena: 32 000 zł

43 Aleksander Świeszewski (1839 Warszawa – 1895 Monachium) PEJZAŻ ALPEJSKI, 1879 R. olej/płótno, 60 x 110 cm sygnowany i datowany p.d.: ‘A. Świeszewski 1879 | Monachium’ cena: 120 000 zł

44 January Suchodolski (1797 Grodno - 1875 Boim k. Węgrowa) ZACHÓD SŁOŃCA W POŁUDNIOWYCH WŁOSZECH, 1834 R. olej/płótno, 53 x 67,5 cm sygnowany i datowany l. d.: ‘Suchodolski | 1834’ cena: 81 000 zł

32

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Realizm i Szkoła Monachijska

43

44

33


Realizm i Szkoła Monachijska

45 Stanisław Kaczor - Batowski (1866 Lwów - 1946 Lwów) Wyjazd na polowanie, 1926 r olej/płótno, 60 x 80 cm sygnowany i datowany l. d.: `S. Batowski | 1926` cena: 23 000 zł

46 Stanisław Kaczor - Batowski (1866 Lwów - 1946 Lwów) PRZEJAŻDŻKA BRYCZKĄ, 1925 R olej/płótno naklejone na tekturę 29,5 x 40,5 cm sygnowany i datowany p. d.: ‘Batowski 1925’ cena: 12 000 zł

47 Adam Setkowicz (1879 Kraków - 1945 Kraków) ŻYD W SANIACH olej/tektura, 33 x 50 cm sygnowany l. d.: ‘A. Setkowicz’ cena: 13 800 zł

34

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Realizm i Szkoła Monachijska

48

49

48 Emilia Dukszyńska-Dukszta (1837 Petersburg - 1898 Warszawa) Włoszka przy studni olej/płótno, 118 x 86 cm sygnowany l. d.: `Dukszta` cena: 98 000 zł

49 Bolesław Szańkowski (1873 - 1953) Piękna jak anioł olej/płótno, 92 x 82 cm sygnowany p. d.: ‘B. Szańkowski’ cena: 30 000 zł

50 Julian Chmielewski (1868 Słodowiec - 1934 Łopianka) MĘŻCZYZNA W KAPELUSZU olej/płótno, 45 x 39 cm sygnowany l. g.: ‘J Chmielewski’ cena: 4 100 zł

50

35


51 Tadeusz Pruszkowski (1888 Borucice - 1942 Warszawa) Portret dziewczyny olej/płótno , 65 x 62 cm sygnowany na odwrocie: ‘T. Pruszkowski’ cena: 92 000 zł

36

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Malarstwo Tradycyjne

Jan Koszutski Dyrektor Domu Aukcyjnego

Polskie malarstwo, to nie tylko malowane przez monachijczyków wilki i ukraińskie stepy, czy młodopolskie podkrakowskie wesela, to także wiele innych szkół i motywów. To także rozległe mazowieckie pejzaże, martwe natury z ukochanymi przez malarzy i kupujących kwiatami, czy sceny rodzajowe.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo obrazy

szczególnego światła, motywu czy sytuacji i za-

tworzone w Warszawie, Wilnie, Lwowie. Zapis lo-

mienienia go w pracę plastyczną, to jeden z wy-

kalnego kolorytu, zwyczajów, czy też wrażeń wy-

znaczników talentu artysty.

wołanych przez kontemplację natury. To właśnie pejzaże były i są najczęściej wybieranym moty-

Nam odbiorcom sztuki pozostaje cieszyć się efek-

wem twórczości malarskiej.

tem ich pracy. Gdy jakiś obraz szczególnie nas zachwyci i możemy sobie pozwolić na jego kupno,

Niewątpliwie artystyczna wrażliwość nie pozwala-

może na co dzień dawać nam pozytywną energię

ła twórcom przejść obojętnie wobec intrygującej

i przyjemność patrzenia.

sceny czy widoku. Z niezliczonych szkiców jakie artyści wykonywali w plenerach, utrwalanych na

Zachęcam do zapoznania się z naszymi zbiorami,

bieżąco w podręcznych notatnikach, powsta-

tymi umieszczonymi w katalogu oraz pozostałymi

wały z czasem olejne kompozycje. Umiejętność

znajdującymi się w naszej ofercie. Dla każdego

wychwycenia w normalnym świecie jakiegoś

znajdzie się tu coś wyjątkowego.

37


Malarstwo Tradycyjne

52 Leon Wyczółkowski (1852 Huta Miastkowska - 1936 Warszawa) ALINA, ok. 1879 - 1881 R. olej/płótno 77,5 x 139 cm sygnowany p. d.: ‘Kochanemu Panu | M. Bałuckiemu | podarowuję L. Wyczółkowski’ oraz ‘L. W.’ ODWROCIE: napis ‘Ze zbiorów Michała Bałuckiego | Kraków’ W latach 1869 - 1875 studiował w Klasie Rysunkowej w Warszawie m.in. u W. Gersona, A. Kamińskiego, R. Hadziewicza. Naukę kontynuował w Akademii w Monachium, a w latach 1877-1879 uczęszczał do SSP w Krakowie, gdzie pobierał nauki u J. Matejki. W latach 1895-1911 był profesorem ASP w Krakowie, a od 1934 r. prowadził katedrę grafiki w SSP w Warszawie. W 1889 r. odbył podróż do Paryża, gdzie zetknął się z impresjonizmem. Początkowo malował obrazy historyczno - rodzajowe, później realistyczne portrety i modne sceny salonowe. Podczas pobytu na Ukrainie w latach 1883-1893 tworzył głównie sceny przedstawiające rybaków i chłopów, podejmując w nich problematykę światła i koloru. Po 1895 r. uległ na krótko wpływowi symbolizmu, po czym zwrócił się w kierunku swoistego koloryzmu. Posługiwał się głównie pastelem, akwarelą i tuszem. Malował nastrojowe pejzaże, głównie tatrzańskie, zabytki architektoniczne, martwe natury, zwłaszcza kwiaty. Tworzył też zróżnicowane stylistycznie, wnikliwe portrety. Od ok. 1918 r. zajął się grafiką (techniki trawione, autolitografia). Jego twórczość jest zaliczana do najwybitniejszych zjawisk artystycznych w sztuce polskiej przełomu XIX/XX w. cena: 590 000 zł

38

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Malarstwo Tradycyjne

53

54

53 Józef Rapacki (1871 Warszawa - 1929 Olszanka k. Skierniewic) BINDUGA, 1921 R. olej/płótno, 128 x 194,5 cm sygnowany i datowany p. .d: ‘JÓZEF RAPACKI 1921’ ODWROCIE: napis farbą na krośnie: ‘PTK | VII - 1’ oraz naklejka z Loterii Artystycznej z lat dwudziestych XX w.

54 Tadeusz Mieczysław Nodzyński (1919 - 1993) MIASTO olej/płótno naklejone na tekturę, 52 x 77 cm sygnowany p. d.: ‘Nodzyński’ cena: 4 800 zł

55

55 Malarz nierozpoznany XX w. DZIEWCZYNKA olej/płótno, 47 x 36 cm sygnowany p. d.: trudno czytelne cena: 3 500 zł

cena: 90 000 zł

39


Malarstwo Tradycyjne

56 Kazimierz Wąsowicz (1888 Dębowiec - 1962 Warszawa) KRAJOBRAZ LETNI, ok, 1926 R. olej/płótno, 68 x 87 cm sygnowany l. d.: ‘KW’ cena: 8 000 zł

57

Adam Grabowski (1875 Warszawa - 1940 Warszawa) LAS KIWERCKI (WIDOK ŁUCKA), 1928 R. olej/płótno, 59 x 75 cm sygnowany i datowany p. d.: ‘A. GRABOWSKI 1928’ cena: 5 100 zł

58 Ignacy Pieńkowski (1877 Dołubów - 1948 Kraków) NA SKRAJU LASU, 1941 R. olej/płótno, 64 x 80,5 cm sygnowany i datowany p. d.: ‘Ign. Pieńkowski | 1941’ cena: 12 000 zł

40

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Malarstwo Tradycyjne

59 Tymon Niesiołowski (1882 Lwów - 1965 Toruń) PEJZAŻ Z DRZEWEM olej/tektura, 64 x 49 cm sygnowany l. d.: ‘T. Niesiołowski’ cena: 21 000 zł

60 Zygmunt Waliszewski (1897 Petersburg - 1936 Warszawa) NA SKRAJU LASU, 1929 R. olej/tektura, 60 x 43 cm sygnowany i datowany p. d.: ‘Kraków 929 | Kwiecień | wdzięczny | Waliszewski’ cena: 28 000 zł

61 Ignacy Protaszewicz (1875 Jarosław - 1917 Moskwa) PARK olej/płótno, 61 x 50 cm sygnowany p. d.: ‘I. Protaszewicz’ cena: 4 600 zł

41


Malarstwo Tradycyjne

62

63

64

62 Stanisław Ejsmond (1894 Dąbrówka - 1939 Lublin) Azalie olej/tektura , 63 x 80 cm sygnowany p. d.: ‘ST. EJSMOND’ cena: 15 000 zł

42

63 Karol Maszkowski (1868 Lwów - 1938 Warszawa) RÓŻE W WAZONIE, 1918 R. olej/płótno, 58 x 35 cm sygnowany i datowany p. d.: ‘K. Maszkowski | 918’ POCHODZENIE: z kolekcji rodzinnej Maszkowskich cena: 11 000 zł

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

64 Antoni Eugeniusz Dzierzbicki (1887 - 1959 Warszawa) Krzew różany akwarela, gwasz/papier 69 x 52,5 cm (w świetle oprawy) sygnowany p. d.: ‘a. dzierzbicki’ cena: 4 100 zł


Malarstwo Tradycyjne

65 Julian Fałat (1853 Tuligłowy - 1929 Bystra) Jesień, ok. 1935 r. akwarela/papier, 39 x 74 cm (w świetle passe - partout) sygnowany l. d.: ‘JFałat | Bystra’ WYSTAWIANY: TPSP we Lwowie w 1935 r. cena: 46 000 zł 65

66 Stanisław Chlebowski (1835 Pokutyńce - 1884 Kowanówek) OAZA akwarela/papier, 14,5 x 23 cm (w świetle passe - partout) sygnowany p. d.: ‘ST. CHLEBOWSKI’ cena: 9 200 zł

66

67 Józef Wodziński (1859 Korytnica - przed 1915) W parku gwasz/karton, 38 x 31,5 cm sygnowany l. d.: ‘J. Wodziński’ cena: 3 500 zł

68 Erno Erb (1878 lub 1890 Lwów (?) - 1943 Lwów) Sprzedająca kwiaty akwarela/papier, ołówek/papier 43,5 x 29 cm (w świetle oprawy) sygnowany p. d.: ‘E. Erb’ cena: 6 900 zł 67

68

43


69 Wlastimil Hofman (1881 Praga - 1970 Szklarska Poręba) AKT NA DRABINIE - HELA FOLSZEWSKA, 1925 R. olej/płótno, 98 x 198 cm sygnowany i datowany l. d.: ‘Wlastimil Hofman | 1925’ ODWROCIE: opisany na odwrocie cena: 79 000 zł

44

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Młoda Polska

Karolina Łopusińska Kierownik Galerii

Wśród bogatej oferty Desy Unicum na szczególną uwagę zasługuje malarstwo młodopolskie. Nie sposób nie zgodzić się z powszechną opinią krytyków i kolekcjonerów twierdzących, iż był to najpiękniejszy okres w sztuce polskiej. Malarstwo z końca XIX i początku XX wieku stanowi znaczną część polskiego rynku antykwarycznego. Wśród niezliczonej ilości nazwisk artystów są również te, których pojawienie się w obiegu zazwyczaj elektryzuje pasjonatów sztuki. Któż bowiem nie słyszał o Janie Stanisławskim, Wojciechu Weissie, Jacku Malczewskim czy Stanisławie Wyspiańskim?

Malarstwo Młodej Polski ma wiele twarzy.

na tle prądów europejskich. Artyści dźwigali

wali elementy subiektywne, istotny stał się na-

Wszystko zaczęło się od fascynacji impresjo-

brzemię historii narodu uwikłanego w nieustan-

strój i stan psychiczny twórcy. Chcieli kreować

nizmem dwóch młodych artystów - Józefa

ną walkę o niepodległość. Z ciężarem borykali

rzeczywistość zamiast ją odtwarzać. Sztuka nie

Pankiewicza i Władysława Podkowińskiego,

się dwaj mistrzowie pędzla Jacek Malczewski i

miała naśladować natury, ale bazować na emo-

którzy po kilkumiesięcznym pobycie w Paryżu

Stanisław Wyspiański. Podejmowali tematy mar-

cjach widza. Obcowanie ze sztuką powinno

wrócili zainspirowani aby zaszczepić ten nie-

tyrologiczne sięgając po różnego rodzaju alego-

wstrząsnąć widzem, dać mu możliwość inten-

zwykły nurt na gruncie rodzimym. Odkryli tam

rie tworząc skomplikowane obrazy odzwiercie-

sywnych doznań. W ten świat emocji przenosili

bowiem nowe znaczenie barwy i światła. Kilka

dlające wiarę w siłę narodu.

odbiorcę Wojciech Weiss, Witold Wojtkiewicz i

lat później w Krakowie Jan Stanisławski podej-

Olga Boznańska. Artyści szczególnie upodobali

mował te same próby zaadaptowania zdobyczy

Młoda Polska to również fascynacja artystów

sobie portret, który dawał niezwykłe możliwości

zachodniego luminizmu. Był twórcą tak zwanej

rodzimym folklorem w szczególności zakopiań-

w wyrażaniu ludzkich uczuć. Stawał się opisem

„krakowskiej szkoły pejzażowej”. Podjął radykal-

skim. Powstawały niezliczone wiejskie krajobra-

stanu umysłu portretowanego.

ną metodę nauczania i wyprowadził uczniów z

zy i sceny z życia chłopów. Ogromna ilość prac

pracowni w plener. Uczył wrażliwości na ulotne

była wyrazem zachwytu nad pięknem gór. Ten

Przełom wieków dla malarstwa polskiego był

zjawiska przyrody i skłaniał młodych artystów

temat szczególnie upodobali sobie Kazimierz

jednym z najpiękniejszych momentów w sztu-

do poszukiwania w nich przeżyć metafizycz-

Sichulski, Włodzimierz Tetmajer

i Fryderyk

ce, zaowocował bogactwem i różnorodnością

nych. Wykształcił kilkudziesięciu malarzy, którzy

Pautsch, ale niedoścignionym mistrzem w obra-

przedstawień. Desa Unicum nieustannie dokła-

zmienili obraz sztuki polskiej.

zowaniu tatrzańskich pejzaży stał się Julian Fałat.

da starań aby jej klienci mieli szeroki wachlarz wyboru i mogli dokonywać zakupów wśród naj-

Jednocześnie w sztuce wciąż silnie oddziaływał

Po 1900 roku w malarstwie zaczęły dominować

symbolizm, który wyróżniał polskie malarstwo

tendencje ekspresjonistyczne. Artyści akcento-

lepszych dzieł artystów młodopolskich.

45


Młoda Polska

70 Jacek Malczewski (1854 Radom - 1929 Kraków) Scena na tarasie (córka artysty ?), 1910 r. olej/sklejka, 38 x 46,5 cm sygnowany i datowany p. g.: ‘J Malczewski | 1910’ cena: 92 000 zł

72 Wlastimil Hofman (1881 Praga - 1970 Szklarska Poręba) Zaduma, 1927 r. olej/płótno naklejane na tekturę, 50 x 67 cm sygnowany i datowany: ‘Wlastimil I Hofman I 1927’ cena: 40 000 zł

46

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

71 Teodor Axentowicz (1859 Braszow - 1938 Kraków) PORTRET KOBIETY W JESIENNYM PEJZAŻU pastel, akwarela/papier, 66 x 45,5 cm sygnowany l. d.: ‘T axentowicz’ cena: 46 000 zł

73 Kazimierz Sichulski (1879 Lwów - 1942 Lwów) Studyjum IV, 1905 r. pastel/papier, 58 x 47 cm sygnowany i datowany l. g.: ‘Sich 05’ cena: 44 000 zł


Młoda Polska

74

74 Leon Wyczółkowski (1852 Huta Miastkowska - 1936 Warszawa) ZBIÓR BURAKÓW NA UKRAINIE pastel/papier, 52 x 76 cm (w świetle oprawy) sygnowany l. d.: ‘L. Wyczół’ cena: 110 000 zł

75

Stanisław Wyspiański (1869 Kraków - 1907 Kraków) PORTRET MALARZA ZYGMUNTA BADOWSKIEGO, 1898 R. pastel/papier, 47,5 x 30,5 cm (w świetle oprawy) sygnowany i datowany p. d.: ‘SW | 1898’ cena: 87 000 zł 75

47


Młoda Polska

76

77

76 Teresa Roszkowska (1904 Kijów - 1992 Warszawa) Bajka wschodnia, 1928 r. olej/metal, 50 x 40 cm sygnowany i datowany p. d.: `TERESA ROSZKOWSKA | 1928` cena: 29 000 zł

77 Antoni Jan Austen (1865 Warszawa - 1938 Warszawa) LAS NAD WODĄ, 1903 R. olej/tektura, 20 x 10 cm (w świetle oprawy) sygnowany i datowany p. d.: ‘A. Austen 1903’ cena: 5 200 zł

78 Marian Wawrzeniecki (1863 Warszawa - 1943 Warszawa) Z podań słowiAńskich, ok. 1914 r. olej/płótno dublowane, 58 x 48 cm sygnowany p. śr.: ‘M. W.’’ cena: 16 000 zł 78

48

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Młoda Polska

79 Roman Kochanowski (1857 Kraków - 1945 Freising, Bawaria) PEJZAŻ Z CZERWONYM DACHEM olej/płótno naklejone na deskę, 22,5 x 13,5 cm cena: 15 000 zł

81 Wojciech Weiss (1875 Leorda w Rumunii - 1950 Kraków) ŻONKILE W WAZONIE olej/tektura, 64 x 48 cm sygnowany l. d.: ‘W Weiss’ cena: 24 000 zł

80

Jan Stanisławski (1860 Olszana na Ukrainie (?) - 1907 Kraków) PEJZAŻ olej/tektura, 23 x 16 cm cena: 26 000 zł

82 Wojciech Weiss (1875 Leorda w Rumunii - 1950 Kraków) PIWONIE W WAZONIE olej/płótno, 73 x 50 cm sygnowany p. d.: ‘W Weiss’ cena: 35 000 zł

49


Młoda Polska

83 Witold Pruszkowski (1846 Berszada na Ukrainie - 1896 Budapeszt) Pejzaż z Minkowa, ok. 1886 r. olej/płótno, 23,5 x 32,5 cm sygnowany p. d.: ‘W. Pruszkowski’ cena: 16 000 zł

85 Wojciech Weiss (1875 Leorda w Rumunii - 1950 Kraków) Zagajnik akwarela/papier, 24 x 36 cm, sygnowany l. d. oraz p. d.: ‘WWeiss’ . cena: 5 100 zł

87 Fryderyk Pautsch (1877 Delatyn k. Stanisławowa - 1950 Kraków) PEJZAŻ, 1935 R. olej/płyta, 63 x 87 cm sygnowany i datowany l. d.: ‘Pautsch 35’ cena: 44 000 zł

50

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

84 Bronisława Rychter - Janowska (1868 Kraków - 1953 Kraków) OGRÓD olej/płótno, 48 x 99 cm sygnowany p. d.: ‘B RYCHTER - JANOWSKA’ cena: 19 000 zł

86 Stanisław Paciorek (1889 Ładycze na Wołyniu - 1952 Kraków) NIEDZIELA NA PLANTACH KRAKOWSKICH, 1928 R. olej/tektura, 70 x 98 cm , sygnowany i datowany p. d.: ‘St. Paciorek | 1928’ cena: 14 000 zł

88 Włodzimierz Nałęcz (1865 Kijów - 1946 Jeruzal k. Skierniewic) W fiordach Norwegii, 1923 r. olej/tektura, 37 x 54,5 cm sygnowany i datowany p. d.: ‘W. Nałęcz 1923’ WYSTAWIANY: TZSP w Warszawie w 1923 r. cena: 5 800 zł


Młoda Polska

89 Julian Fałat (1853 Tuligłowy k. Przemyśla - 1929 Bystra k. Bielska Białej) SCENA PO POLOWANIU olej/płótno, 105 x 135 cm sygnowany p.d.: J. Fałat/Polesie cena: *

51


90 Henryk Hayden (1883 Warszawa - 1970 Paryż) PEJZAŻ olej/płótno, 62 x 73 cm sygnowany l. d.: ‘Hayden’ cena: 75 000 zł

52

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Ecole de Paris

Aleksandra Łukaszewska Antykwariusz

Ostatnie lata przyniosły na rynku antykwarycznym i muzealnym ogromną popularność przedstawicieli środowiska Ecole de Paris. Cieszące się dużym zainteresowaniem wystawy oraz żywa reakcja kolekcjonerów sprawiły, że malarze z tego kręgu stali się modni i pożądani. Ofertę naszej galerii zasila bogaty wybór malarstwa artystów tworzących międzynarodowe środowisko Montparnasse’u w międzywojennym Paryżu.

Fenomen Ecole de Paris polega przede wszystkim na wykształ-

jmowanych tematów, przy wielości formalnych rozwiązań,

ceniu się uniwersalnego języka plastycznego jej twórców, przy

pozwala na realizację potrzeb estetycznych najbardziej

nawiązaniu do najważniejszych zjawisk sztuki współczesnej, w

wymagających odbiorców.

szczególności odgałęzień i kierunków, jakie wystąpiły w Paryżu po 1900 r. Mozaika różnorodnych styli była wynikiem poszuki-

Od rozedrganych formalnie widoków bretońskich miast pędzla

wań twórczych wielokulturowego środowiska paryskiego Mont-

Meli Muter, poprzez idealizowane, melancholijne studia dzieci i

parnasse’u. Artyści, wśród których wielu miało żydowskie pocho-

kobiet autorstwa Kanelby, przechodzimy do - malowanych szyb-

dzenie, przybywali tu gł. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

kimi rzutami pędzla i odznaczających się ostrym konturem - por-

Z Polaków współtworzących szkołę wymienić należy przybyłego

tretów kobiet we wnętrzach Menkesa. Należy wspomnieć o wy-

w 1902 r. na studia do Paryża Eugeniusza Zaka, Gustawa Gwoz-

razistych i utrzymanych w mocnych tonach martwych naturach

deckiego, Mojżesza Kislinga, Tadeusza Makowskiego, Marię Melę

Aberdama, Weingarta, Leopolda Gottlieba, jak również zgłębia-

Muter, Zygmunta Menkesa, Szamaja Mondszajna (Mondzaina),

jącego kolorystyczne zagadnienia Eibischa. Zaś dla koneserów

Romana Kramsztyka, Alfreda Aberdama, Rajmunda Kanelbauma,

ciepłych i miękko malowanych pejzaży z południa Francji dosko-

Jakuba Zuckera, Eugeniusza Eibischa, Henryka Haydena. Poza sil-

nałą ofertę stanowić mogą prace Haydena, czy Mondzaina.

ną grupą polską, w skład Ecole de Paris wchodzili m.in.: Włoch Amedeo Modigliani, czy Białorusin Marc Chagall.

Pogłębione badania nad środowiskiem paryskim 1. poł. XX w. przyczyniły się do znacznej popularności prac polsko-żydow-

Artystyczne ożywienie okresu dwudziestolecia międzywojen-

skich artystów. Tym samym prace te stanowią nie tylko orygi-

nego nadało szkole wyrazisty rys. Twórczość artystów, choć

nalną propozycję estetyczną, ale przede wszystkim doskonałą

mocno zindywidualizowana i często naznaczona alienacją i

inwestycję. Wspomnę jedynie, że ceny dzieł wielu wzmianko-

nostalgią, oscylowała pomiędzy nawiązaniami do postimpre-

wanych powyżej artystów na przestrzeni ostatnich lat zwielo-

sjonizmu, fowizmu, ekspresjonizmu i kubizmu.

krotniły swoją wartość.

Dla kolekcjonerów poszukujących awangardy, Ecole de Paris

Dla lepszego zrozumienia fenomenu Ecole de Paris Desa Uni-

stanowi z pewnością doskonały wybór. Jest to bowiem sztuka

cum serdecznie zaprasza do odwiedzenia bogatej ekspozycji,

wymagająca, a jednocześnie oryginalna.Różnorodność pode-

zajmującej pierwsze piętro Galerii Marszałkowska.

53


Ecole de Paris

91 Rajmund Kanelba (Kanelbaum) (1897 Warszawa - 1960 Londyn) Kapusta i seler olej/płótno, naklejone na płytę, 50 x 60 cm sygnowany l. g.: ‘kanelba’ cena: 19 500 zł

92 Stanisław Eleszkiewicz (1900 Czutów k. Połtawy - 1963 Paryż) Towarzystwo w parku olej, akwarela/płyta, 25,5 x 30,5 cm sygnowany l. d.: ‘S. Eleszkiewicz’ ODWROCIE: naklejka z galerii Bonaparte w Paryżu cena: 5 800 zł

54

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Ecole de Paris

93 Zygmunt Józef Menkes (1896 Lwów - 1986 Riverdale, USA) MARTWA NATURA Z KWIATAMI I OWOCAMI olej/płótno, 81 x 53 cm, sygnowany p. d.: ‘Menkes’, cena: 99 000 zł

55


Ecole de Paris

94

96

95

94 Rajmund Kanelba (Kanelbaum) (1897 Warszawa - 1960 Londyn) ORKIESTRA DZIECIĘCA olej/płótno, 64 x 77,5 cm sygnowany p. g.: ‘Kanelba’ cena: 95 000 zł

56

95 Rajmund Kanelba (Kanelbaum) (1897 Warszawa - 1960 Londyn) DZIEWCZYNKA Z MISIEM olej/tektura, 40 x 29 cm sygnowany p. g.: ‘Kanelba’ cena: 29 000 zł

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

96 Henryk Berlewi (1894 Warszawa - 1967 Paryż) EWA, 1950 R. olej/płótno naklejone na tekturę, 46 x 37,5 cm, sygnowany i datowany l. g.: ‘1950 | HB’ (monogram) opleciony wężem cena: 46 000 zł


Ecole de Paris

97

97 Alfred Aberdam (1894 Lwów - 1963 Paryż) MARTWA NATURA olej/płótno, dublowane (obraz dwu częściowy), 71 x 116 cm sygnowany p. d.: ‘Aberdam’ cena: 27 000 zł

98

Eugeniusz Zak (1884 Mohylno na Białorusi - 1926 Paryż) DZIEWCZYNA W RÓŻOWYM KAPELUSZU, ok. 1917 - 1921 sangwina, gwasz, technika mieszana/papier, 43,5 x 38 cm sygnowany p. d.: ‘Eug. Zak’ ODWROCIE: na odwrocie stempel częstochowskiego zakładu papierniczego cena: * 98

57


Ecole de Paris

99 Jakub Zucker (1900 Radom - 1981 Nowy Jork) ZAMYŚLONA DZIEWCZYNA olej/dykta, 61 x 51,5 cm, sygnowany p. g.: “J. Zucker” cena: 18 000 zł

101 Maurycy Mędrzycki (1890 Łódź - 1951 St. Paul de Vance) DZIEWCZYNKA I LALKA olej/tektura, 61 x 36 cm, sygnowany p. d.: ‘Mendzijsky’ cena: 29 000 zł

58

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

100 Abram Weinbaum (Abraham (Albert) Wenbaum) (1890 Kamieniec Podolski - 1943 obóz koncentracyjny) Obraz dwustronny - Skrzypek (awers), Pejzaż (rewers) olej/płótno, 44,5 x 37 cm sygnowany p. d.: ‘Wenbaum’ cena: 22 800 zł

102 Joachim Weingart (1895 Drohobycz - 1942 obóz koncentracyjny Auschwitz) DZIEWCZYNKA NA KRZEŚLE olej/płótno, 80 x 65,5 cm, sygnowany l. g.: ‘Weingart’ cena: 79 000 zł


Ecole de Paris

103 Zdzisław Cyankiewicz (Cyan) (1912 Czechowice - 1981 Paryż) KĄPIĄCE SIĘ olej/płótno naklejone na płytę, 92 x 73 cm cena: 44 000 zł

59


Ecole de Paris

104 Jakub Zucker (1900 Radom - 1981 Nowy Jork) Kwiaty w błękitnym wazonie olej/tektura, 34 x 23 cm cena: 14 000 zł

105 Włodzimierz Terlikowski (1873 Poraj koło Łodzi - 1951 Paryż) KWIATY W WAZONIE, 1919 R. olej/płótno, 55 x 38 cm sygnowany i datowany p. d.: ‘1919 | W. de Terlikowski’ cena: 14 000 zł

106 Leopold Gottlieb (1879 Drohobycz - 1934 Paryż) KWIATY, ok. 1935 R. olej/płótno, 81 x 65 cm sygnowany d. śr.: ‘Leop. Gottlieb’ cena: 69 000 zł

60

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

107 Joachim Weingart (1895 Drohobycz - 1942 obóz koncentracyjny Auschwitz) BUKIET KWIATÓW W WAZONIE olej/płótno, 65 x 54 cm sygnowany p. g.: “Weingart” cena: 39 000 zł


Ecole de Paris

108

109

108 Zygmunt Józef Menkes (1896 Lwów - 1986 Riverdale, USA) W SAMO POŁUDNIE pastel/papier, 37,5 x 45 cm sygnowany p. d.: ‘Menkes’ cena: 32 000 zł

109 Elizabeth Ronget (1893 Chojnice - 1962 Paryż) MARTWA NATURA Z BUTELKĄ WINA olej/tektura, 38 x 46 cm sygnowany l. g.: ‘Ronget’ cena: 15 000 zł

61


Ecole de Paris

110 Henryk Hayden (1883 Warszawa - 1970 Paryż) AKT SIEDZĄCEJ olej/płótno, 70 x 58 cm sygnowany p.d.: ‘Hayden’ cena: 110 000 zł

111 Tadeusz Józef Makowski (1882 Oświęcim - 1932 Paryż) PORTRET MARCELA GROMAIRE’A olej/płótno, 24 x 19,5 cm POCHODZENIE: kolekcja prof. Władysławy Jaworskiej cena: 23 000 zł

62

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Ecole de Paris

112 Zygmunt Józef Menkes (1896 Lwów - 1986 Riverdale, USA) W pracowni olej/płótno, 66 x 51 cm sygnowany p. d.: ‘Menkes’ cena: 87 000 zł

63


Ecole de Paris

113 Rajmund Kanelba (Kanelbaum) (Warszawa 1897 - Londyn 1960) olej/płótno, 39 x 46 cm sygnowany p. d.: ‘kanelba’ cena: 27 600 zł

114 Jerzy Hulewicz (1886 Kościanki k. Wrześni - 1941 Warszawa) olej/płótno, 53 x 69 cm sygnowany p. d: ‘J.Hulewicz’ cena: 23 000 zł

115 Jan Wacław Zawadowski (1891 Skobełka na Wołyniu - 1982 Aix-en-Provence) PEJZAŻ akwarela/papier, 40 x 61 cm sygnowany p. d. oraz l. d.: ‘Zawado’ ODWROCIE: dedykacja - ‘Na pamiątkę spotkania | w Orcelu na polskiej ziemi | Zawadowski’ cena: 11 500 zł

64

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Ecole de Paris

117

116

116 Szymon Mondzain (1890 Chełm - 1979 Paryż ) W PORCIE olej/płótno, 61 x 50 cm sygnowany l. d.: ‘Mondzain’ ODWROCIE: opisany na odwrocie - napisy odręczne na płótnie i blejtramie cena: 37 000 zł

117 Włodzimierz Terlikowski (1873 Poraj koło Łodzi - 1951 Paryż) WENECKA LAGUNA, 1934 R. olej/płótno, 55 x 78 cm sygnowany i datowany l. d. ‘1934 I W. de Terlikowski’ cena: 35 000 zł 118

118 Leon Kaufmann (Kamir) (1872 Pawłowo k. Płocka - 1933 Louveciennes k. Paryża) Regaty w Treboul, 1909 r. olej/płótno , 47 x 55 cm sygnowany i datowany p. d.: ‘Kamir | Treboul 1909 cena: 28 000 zł

119 Jakub Zucker (1900 Radom - 1981 Nowy Jork) ŁODZIE W PORCIE SAN STEFANO, 1967 R. olej/płótno, 54,5 x 65 cm, sygnowany p. d.: “J. Zucker”, na odwrocie naklejka: ‘H12 15F NF OCV 1967 LAND IT H | 25 1/2 x 20 1/2’’ | Boats in Porto San Stefano by Jacques Zucker’ cena: 29 000 zł 119

65


120 Kazimierz Mordasewicz (1859 Mińsk - 1923 Paryż) Portret dziewczyny pastel/papier, 60 x 50 cm (owal) sygnowany l. d. śr.: ‘K. Mordasewicz’ cena: 11 500 zł

66

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Rysunki i Akwarele

Adam Chełstowski Dyrektor Sieci Galerii

Rysunki i akwarele to pokaźna grupa dzieł sztuki na rynku. Często niesłusznie niedoceniana przez najbogatszych kolekcjonerów, zgrabnie uzupełnia bardzo ciekawe kolekcje. Zazwyczaj mniejsze rozmiarami, bywają uważane za prace niepełnowartościowe.

Już w XVI wieku kolekcjonowano rysunki i szkice,

artystów, którzy te techniki upodobali sobie najbar-

jako ujawniające najpełniej „manierę” – charaktery-

dziej.

styczny i indywidualny rys artysty, która potem ulegała zatraceniu w dużych malowanych, gotowych

Pastele Wyspiańskiego, akwarele Juliusza Kossaka,

kompozycjach.

czy rysunki Bruno Schulza, to ich najlepsze i najcenniejsze dzieła. Także dla wielu innych artystów są one

Chociaż od bardzo dawna akwarele i rysunki, zarów-

ważną częścią twórczości i stanowią w pełni ukoń-

no w zamyśle kolekcjonerów, jak i samych artystów,

czone prace.

zyskały status prac ukończonych, , to jednak wciąż nie mamy w Polsce wielu koneserów skupiających

Rafał Malczewski bardzo biegle posługiwał się akwa-

się na tych obiektach. Inaczej jest poza naszym kra-

relą, Leon Wyczółkowski od pewnego momentu po-

jem, gdzie na bazie akwarel i szkiców znakomitych

sługiwał się niemal wyłącznie „lżejszymi” technikami,

artystów tworzono wiele bardzo wartościowych,

a dla całego kręgu ubogich artystów z Ecole de Paris

również w sensie materialnym kolekcji.

rysunki i akwarele, były łatwiejszymi do sprzedania pracami i pozwalały przeżyć najcięższe chwile.

Należy pamiętać, że do tej grupy zaliczamy także gwasze i pastele, jakkolwiek pastele można też zali-

Warto zainteresować się tymi pracami, aby uzupeł-

czać do malarstwa. Jest to spora grupa prac, szcze-

niać kolekcjęróżnymi etapami i przejawami twórczo-

gólnie cenna w przypadku szkiców do konkretnych

ści, a także poznawać indywidualne style artystów.

dojrzałych olejnych kompozycji, jak i w przypadku

67


Rysunki i Akwarele

121

122

123

124

68

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Rysunki i Akwarele 121 Zygmunt Szpingier (1901 - 1960 Poznań) Portret kobiety kredka/papier, ołówek/papier, 37,5 x 26,5 cm sygnowany l. d.: `Z. Szpingier | Poznań cena: 4 600 zł

122 Stanisław Żurawski (1889 Krosno - 1976) Stojąca dziewczyna ołówek/papier, 33 x 22 cm sygnowany p. d.: ‘St. Żur | (…) cena: 1 500 zł

123 Henryk Siemiradzki (1843 Biełgorod k. Charkowa - 1902 Strzałków) DZIEWCZYNA KARMIĄCA GOŁĘBIE kredka/papier, 53,5 x 37 cm na odwrocie adnotacja córki artysty: ‘Własnoręczny rysunek | ś. P. ojca mego Henryka | Siemiradzkiego | z Siemiradzkich | Wanda Przyjemska | Warszawa 20 Marca 1941 r.’ praca posiada opinię dr Piotra Szuberta cena: 70 000 zł

124 Witold Pruszkowski (1846 Berszada na Ukrainie - 1896 Budapeszt) Stojąca dziewczyna tusz/papier, 42,5 x 28,5 cm (w świetle passe - partout) sygnowany p. d.: ‘Witold Pruszkowski’

125

cena: 5 800 zł

125 Rafał Malczewski (1892 Kraków - 1965 Montreal) Podwórko w słońcu akwarela, tusz/papier, 48 x 34 cm (w świetle passe - partout) nie sygnowany cena: 15 000 zł

126 Stanisław Grabowski (1901 Libawa - 1957 Chartres) MARTWA NATURA Z CZERWONYM DZBANKIEM akwarela, gwasz/papier, 12 x 14 cm (w świetle passe - partout), sygnowany p. d.: ‘Grabowski’ oraz d. śr.: ‘Paris’ cena: 2 900 zł 126

69


Rysunki i Akwarele

127 Władysław Stachowicz XX w. Ulica rycerska w Warszawie akwarela/papier,17 x 9 cm (w świetle oprawy) ygnowany p. d.: ‘ul. Rycerska | Wł. Stachowicz’

128 Władysław Stachowicz XX w. Kolumna Zygmunta akwarela/papier, 65 x 50 cm sygnowany p. d.: ‘Wł. Stachowicz’ cena: 8 500 zł

cena: 1 200 zł

130 Pantaleon Szyndler (1846 Lipie k. Wielunia - 1905 Warszawa) Paź ołówek/papier, 19,5 x 14 cm sygnowany l. d.: `P Szyndler` cena: 2 900 zł

cena: 4 000 zł

131 Jan Kanty Ignacy Maszkowski 132 Roman Kramsztyk (1794 Chorostków na Podolu (1885 Warszawa - 1942 Warszawa) - 1865 Barszczowice k. Lwowa) PORTRET KAROLA MASZKOWSKIEGO, 1917 R. PORTRET MĘŻCZYZNY węgiel, sangwina/papier, 38 x 26,5 cm akwarela, gwasz/papier, 27,5 x 21 cm sygnowany i datowany p. d.: ‘R. Kramsztyk | ODWROCIE: oświadczenie o autorstwie Jana 1917’ Kantego Ignacego Maszkowskiego (1794 - 1865) cena: 11 500 zł POCHODZENIE: kolekcja rodziny Maszkowskich cena: 9 200 zł

70

129 Nikifor Krynicki (1895-1968) Widok miasta akwarela/papier, 28,7 x 22,8 cm opisany ciągiem na spodzie: (?) A M Z A P O W I A T M I A S TO K R A K O W K A S W I L L A

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Rysunki i Akwarele

133

133 Mela Muter (Maria Melania Mutermilch) (1876 Warszawa - 1967 Paryż) NAD RZEKĄ (REWERS: DRZEWA - SZKIC) tusz/papier, 25 x 36 cm sygnowany l. d.: ‘Muter’ cena: 15 000 zł

134 Leon Wyczółkowski (1852 Huta Miastkowska - 1936 Warszawa) LAS, 1927 R. kredka/papier , 55 x 40 cm (w świetle passe - partout), sygnowany i datowany l. d.: ‘L. Wyczół | 1927’ cena: 52 000 zł

134

71


Rysunki i Akwarele

135 Apoloniusz Kędzierski (1861 Suchedniów - 1939 Warszawa) DZIEWCZYNA Z OPAŁKĄ akwarela, pastel/karton naklejony na tekturę, 65 x 50,5 cm sygnowany p. d.: ‘A. Kędzierski’ ODWROCIE: potwierdzenie autentyczności przez Stanisławę Kędzierską, wdowę po artyście z 1942 r. (napis odręczny atramentem) cena: 25 000 zł

137 Henryk Policht (1888 - 1967) MARTWA NATURA Z WINOGRONAMI I GRUSZKAMI, 1955 R. pastel/papier 29 x 42 cm (w świetle passe-partout), sygnowany l.d.: ‘Henryk Policht’, dat. p.d.: ‘15.X.1955’ cena: 1 200 zł

72

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

136 Wojciech Weiss (1875 Leorda w Rumunii - 1950 Kraków) OWOCUJĄCA GRUSZA W KALWARII, 1908 R. pastel/papier 90 x 63,5 cm sygnowany p. d.: ‘WW’ ODWROCIE: owalna pieczęć u góry ‘ZE ZBIORU DZIEŁ WOJCIECHA WEISSA’, u dołu: ‘DOM ARTYSTY’, po środku: ‘WW’ POCHODZENIE: z kolekcji rodzinnej artysty cena: 25 000 zł

138 Stefan Filipkiewicz (1879 Tarnów - 1944 Matthausen) ZIMA W GÓRACH akwarela/papier, 26 x 33,5 cm (w świetle passe - partout), sygnowany p. d.: ‘Stefan Filipkiewicz’ cena: 5 000 zł


Rysunki i Akwarele

139

139 Seweryn Bieszczad (1852 Jasło - 1923 Krosno) OBOZOWISKO W GÓRACH akwarela/papier 49,5 x 64 cm sygnowany p. d.: ‘S. Bieszczad’ cena: 7 900 zł

140 Roman Kazimierz Kochanowski (1857 Kraków - 1945 Freising, Bawaria) Pejzaż z drzewem kredka/papier, 17 x 21,5 cm (w świetle oprawy) sygnowany . d.: ‘RK’ cena: 2 500 zł

140

73


Rysunki i Akwarele

141 Irena Hassenberg (Reno) (1884 Warszawa - 1953) WIDOK MIEJSKI pastel/papier, 35,5 x 24,5 cm sygnowany p. d.: ‘Reno’ cena: 17 500 zł

142 Tadeusz Józef Makowski (1882 Oświęcim - 1932 Paryż) AUTOPORTRET Z DZIEWCZYNKĄ rysunek, akwarela/papier, 20 x 25,5 cm opisany u dołu: ‘Bon Jour’ cena: 12 000 zł

143 Władysław Jarocki (1879 Podhajczyki - 1965 Kraków) PEJZAŻ Z BUCZACZA akwarela/papier, 43 x 30,5 cm sygnowany l. d.: ‘Buczacz. Wład. Jarocki’ cena: 4 000 zł

74

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Rysunki i Akwarele

144

145

146

144 Alicja Halicka (1894 Kraków - 1975 Paryż) Widok Paryża akwarela/papier, 28 x 20 cm sygnowany p. g.: `Halicka` cena: 17 500 zł

145 Henryk Epstein 146 Tadeusz Józef Makowski (1891 Łódź - 1944 obóz koncentracyjny, (1882 Oświęcim - 1932 Paryż) prawdopodobnie Auschwitz) WNĘTRZE IZBY KRAKOWSKIEJ, 1905 R. RYBACY akwarela/papier, 20 x 25,5 cm akwarela/papier, 62 x 47 cm sygnowany p. d.: ‘M’ sygnowany p. d.: ‘H. Epstein’ cena: 16 900 zł cena: 17 900 zł

75


147 Rajmund Ziemski (1930 Radom - Warszawa 2005) PEJZAŻ 7/95, 1995 R. akryl/płótno, 120 x 100 cm sygnowany i datowany p.d.: ‘RAJMUND ZIEMSKI 95’; oraz sygnowany datowany i opisany na odwrociu: ‘RAJMUND ZIEMSKI | PEJZAŻ 7/95 | 120 X 100’ cena: 22 000 zł

76

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Sztuka Współczesna

Iza Rusiniak Dyrektor Działu Sztuki Współczesnej

Skojarzenie marki Desa z handlem antykwarycznym i malarstwem dawnym jest tak mocne, że wielu klientów dziwi się dowiadując, że sprzedajemy również dzieła sztuki współczesnej. I to zarówno klasykę sztuki 2 połowy XX w., jak i prace aktualne, zupełnie „świeże”, które dopiero co wyszły z pracowni artystów. Tymczasem historia Desy, to także wielka tradycja i doświadczenie w handlu sztuką dopiero powstającą i we współpracy z artystami.

„Desa to firma mojego życia – powiedział nam niedawno prof. Tadeusz Dominik – ileż to ja obrazów przez nią sprzedałem…” Miał na myśli oczywiście Desę jeszcze państwową, za pośrednictwem której w latach 70. i 80. sprzedawał swoje prace na rynek zachodni stając się uprzywilejowanym posiadaczem konta walutowego. Co ciekawe, te eksportowane wówczas prace naszych klasyków, często dziś wracają na rodzimy rynek. Cenione i poszukiwane przez polskich kolekcjonerów osiągają znaczące ceny. Jednak u początku wolnego rynku sztuki w Polsce, w latach 90., na aukcjach i w galeriach dominowało zdecydowanie dawne malarstwo i sztuka tradycyjna. Dopiero po 2000 r. sztuka współczesna zaczęła stopniowo, małymi krokami, powiększać swój udział w rynku. Klasyka współczesności coraz częściej pojawiała się na aukcjach obok malarstwa XIX-wiecznego czy międzywojennego. Bardzo daleko jej było jeszcze do sztuki dawnej jeśli chodzi o rekordy cenowe, czy kwoty obrotów, ale pojawiało się coraz więcej klientów zdecydowanych właśnie taką sztukę kupować i kolekcjonować. W 2006 r. Desa Unicum zorganizowała swoją pierwszą oddzielną Aukcję Sztuki

Współczesnej. Od tamtej pory takich aukcji było już 18. Przeciętnie na sezon aukcyjny planujemy 4 Aukcje Sztuki Współczesnej. W grudniu 2008 zorganizowaliśmy pierwszą z naszych Aukcji Młodej Sztuki, które w swojej oryginalnej formule proponującej licytację prac młodych artystów od atrakcyjnej ceny wywoławczej (500 zł) zwabiły nowych klientów, którzy chętnie dali się zarazić się bakcylem kolekcjonerskim. Aukcje Młodej Sztuki okazały się hitem rynku sztuki w 2009 i 2010 roku, znalazły też szybko naśladowców. Nam natomiast pozwoliły na bardziej konsekwentne rozdzielenie w naszej ofercie klasyki współczesności od tego co nowe, aktualne i „gorące”. Równocześnie zwracamy uwagę naszym klientom i wielbicielom sztuki na ważne postacie i zjawiska w sztuce współczesnej organizując wystawy monograficzne i tematyczne. Wśród artystów, których prace prezentowaliśmy w Salonie Wystawowym Marchand od 2009 warto wymienić takie postacie jak: Jerzy Nowosielski, Franciszek Starowieyski, Zdzisław Beksiński, Jan Lebenstein, Wojciech Fangor czy Edward Dwurnik. Coraz częściej wystawom towarzyszą spotkania autorskie, wykłady czy panele, które dają publiczności moż-

liwość intelektualnego i emocjonalnego zbliżenia się do wystawianej sztuki. Dodać do tego należy coraz większe zainteresowanie klientów vintagowymi przedmiotami przemysłowymi z 2 połowy XX w. i klasyką designu oraz rodzący się rynek fotografii kolekcjonerskie (patrz s. 90-93). To wszystko sprawia, że patrząc na ostatnie dwa lata na rynku sztuki i w naszej firmie, możemy mówić o prawdziwej ofensywie sztuki współczesnej. Oferta tej sztuki jest różnorodna, zarówno jeśli chodzi poziom cenowy, jak i stylistyczne propozycje. Od abstrakcji, do figuracji, od skrajnej awangardy i neo-awangardy, do tradycjonalizmu, paseizmu i postaw postmodernistycznych. Od tradycyjnych technik i mediów, do najbardziej ekstrawaganckich eksperymentów w tej dziedzinie. Od sztuki wysokiej, tworzonej jedynie z myślą o salach wystawowych, do tej zaprzęgniętej „w kierat” użyteczności - w ofercie pojawiają się projekty scenografii, ilustracji książkowej, czy plakat. Warto więc przyjść do Desy Unicum poszukując sztuki współczesnej. Bo Desa ma naprawdę wiele do zaoferowania.

77


Sztuka Współczesna

148 Eugeniusz Geppert (1890 Lwów - 1979 Wrocław) MOSTY PARYŻA, 1963 R. tempera/papier, 53 x 83 cm (w świetle passe-partout) sygnowany i datowany p.d.: ‘Eugeniusz Geppert 1963’ cena: 26 000 zł

150 Wacław Taranczewski (1903 Czarnków - 1987 Kraków) MARTWA NATURA Z SIEKIERĄ olej/płótno, 64 x 41,5 cm, na blejtramie naklejka ‘CBWA – ZACHĘTA’ na naklejce informacje: ‘Wystawa: Artyści z Krakowa | Autor: W. Taranczewski | Tytuł: Martwa natura z siekierą’ cena: 8 900 zł

78

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

149 Eugeniusz Geppert (1890 Lwów - 1979 Wrocław) JEŹDŹCY, 1963 R. olej/płótno, 97 x 126 cm sygnowany i datowany p.d.: ‘Eugeniusz Geppert 1963’ cena: 46 000 zł

151 Judyta Sobel (ur. 1924 r., Lwów) CITY ISLAND olej/płótno, 76 x 91,5 cm sygnowany l.d.: ‘J.SOBEL’ cena: 33 000 zł


Sztuka Współczesna 152 Artur Nacht-Samborski (1898 Kraków - 1974 Warszawa) LIŚCIE W WAZONIE NA TLE PÓŁEK Z KSIĄŻKAMI I, ok. 1956 R. olej/płótno, 46 x 38 cm na odwrociu naklejka depozytowa z Muzeum Narodowego w Poznaniu z nr: ‘DEP/AN 72’ oraz napisy na blejtramie u góry: KAT 63 | 59 | POZ 174 INW 141 LIŚCIE W WAZONIE | NA TLE PÓŁEK Z KSIĄŻKAMI I’ POCHODZENIE: Praca znajdowała się w depozycie Muzeum Narodowego w Poznaniu w latach 1993 – 1999, Nr inw. Dep/AN 72, w memencie zdeponowania w kolekcji rodziny artysty LITERATURA: Artur Nacht-Samborski, 1898-1974, [katalog wystawy], oprac. Maria Gołąb, [aut. esejów Maria Gołąb, Andrzej Kostołowski, Wojciech Suchocki; red. Piotr Juszkiewicz], Muzeum Narodowe w Poznaniu, Galeria Sztuki Współczesnej “Zachęta”, Poznań 1999, poz. kat. 64, s. 174 (ilustracja czarno-biała). Artur Nacht-Samborski (1898-1974) wystawa monograficzna, Warszawa, wrzesień-październik, 1977, [katalog wystawy], oprac. Maria Kaczanowska, Halina Piprek, Bożena Szjana-Sierosławska, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1977, poz. kat. 63. WYSTAWIANY: - 1999 MN Poznań, Zachęta Warszawa, Pałac Sztuki Kraków, kat. nr 64 (jw.) - 1995 Poznań – Trzcianka – Kalisz - Szamotuły - Włocławek, kat. nr 11, tabl. kol. nr 6. - 1977 Warszawa - Kraków – Poznań - Gdańsk, kat. nr 63 (jw.) cena: 55 000 zł

153 Hanna Rudzka-Cybisowa (1897 Mława - 1988 Kraków) DZIEWCZYNKA O RUDYCH WŁOSACH olej/tektura, 34 x 29 cm sygnowany p. d.: ‘Rudzka’ cena: 9 000 zł

154 Jan Cybis (1897 Wróblin - 1972 Warszawa) KWIATY W WAZONIE, 1941 R. akwarela/papier, 49 x 36,5 cm (w świetle oprawy) sygnowany i datowany p. d.: ‘Jan Cybis 1941’

155 Juliusz Studnicki (1906 Kniażyce - 1978 Warszawa) GRA W SZACHY BISKUPA Z DIABŁEM olej/płótno, 160 x 130 cm niesygnowany cena: 10 000 zł

cena: 8 900 zł

79


Sztuka Współczesna

156 Franciszek Starowieyski (1930 Bratkówka koło Krosna - 2009 Warszawa) SREBRNA KOTKA, 1689 r. (1989 r.) sangwina, ołówek, grafit/papier, 21 x 29,7 cm sygnowany i datowany p.g.: ‘CHATTE D’ARGENT F.S. (monogram wiązany) 1689 | P’ cena: 3 900 zł

158 Edward Dwurnik (ur. 1943 r., Radzymin) WYSPY SZCZĘŚCIA NA MŁOCINACH, 2008 R. akwarela, tempera/tektura, 46 x 55 cm sygnowany p.d.: ‘E.DWURNIK’ dat. śr.d.: ‘2008’ opisany i opieczętowany na odwrocie cena: 4 900 zł

80

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

157 Franciszek Starowieyski (1930 Bratkówka koło Krosna - 2009 Warszawa) BEZ TYTUŁU, 1690 R. (1990 R.) ołówek, grafit, kredka/papier, 21 x 29,5 cm sygnowany i datowany p.d.: ‘F.B. S. 1690 P’ cena: 3 900 zł

159 Edward Dwurnik (ur. 1943 r., Radzymin) PIEKARNIA W ZAMOŚCIU, 2008 R. akwarela, tempera/tektura, 46 x 55 cm sygnowany i datowany p.d. ‘E.DWURNIK 2008’ opisany i opieczętowany na odwrocie cena: 4 500 zł


Sztuka Współczesna

160 Jan Lebenstein (1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków) FIGURA, 1957-1958 R. gwasz, tusz/papier, płyta, 58 x 38 cm sygnowany p.d.: ‘LEBENSTEIN’ cena: 20 000 zł

162 Jerzy Nowosielski (1923 Kraków - 2011 Kraków) MURZYNKA W POMARAŃCZOWYM CZEPKU serigrafia barwna/papier, 57 x 75 cm (w świetle passe-partout) sygnowany i datowany p.d.: ‘Jerzy Nowosielski 1998’, nr l.d.: ‘25/70’ cena: 6 500 zł

161 Jan Lebenstein (1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków) AKT NA TLE WIEŻY, 1985 R. akwaforta/papier, 49 x 31,5 cm (odbitka) sygnowana i datowana p.d.: ‘Lebenstein 85’, nr l.d.: ‘25/75’ cena: 1 800 zł

163 Jerzy Nowosielski (1923 Kraków - 2011 Kraków) PORTRET ZOFII GUTKOWSKIEJ, 1963 R. ołówek/papier, 23,7 x 19,3 cm (arkusz, w świetle passe-partout), sygnowany i datowany l.d.: ‘J.N. 1963.’ cena: 15 000 zł

81


Sztuka Współczesna

164 Rajmund Ziemski (1930 Radom - Warszawa 2005) PEJZAŻ, 1982 R. olej/płótno, 130 x 80 cm, sygnowany i datowany l.d.: ‘RAJMUND ZIEMSKI 82’ oraz sygnowany i opisany na odwrociu: ‘RAJMUND ZIEMSKI | PEJZAŻ | 19/82 | 130 x 80’ cena: 17 200 zł

166 Zdzisław Salaburski (1922 Częstochowa - 2006 Warszawa) KOMPOZYCJA STRUKTURALNA, 1971 R. olej, collage/płótno, 117 x 83 cm sygnowany i datowany l.d.: ‘Z. Salaburski 71’ cena: 8 000 zł

82

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

165 Zdzisław Beksiński (1929 Sanok - 2005 Warszawa) RELIEF, 1960 R. relief, metal/płyta, 88 x 60 cm, sygnowany i opisany na odwrociu: ‘BEKSIŃSKI | 1960 | WŁASNOŚĆ MARKA PIASECKIEGO | KRAKÓW SIEMIRADZKIEGO 25 M. 16’ cena: *

167 Bronisław Kierzkowski (1924 Łódź - 1993 Warszawa) KOMPOZYCJA, 1973 R. technika mieszana/płótno, 119 x 94, 5 cm sygnowany i datowany p.d.: ‘KIESZKOWSKI | 1973’ cena: 44 000 zł


Sztuka Współczesna

168 Tadeusz Kantor (1915 Wielopole Skrzyńskie - 1990 Kraków) OBRAZ, 1963 R. olej/płótno, 71,5 x 62 cm sygnowany i datowany p.d.: ‘6.1963 Kantor’ na odwrocie papierowa naklejka z Galerie de France oraz naklejka z opisem: ‘TADEUSZ KANTOR | PEINTURE (Paris 6.1963) | (..)’ (opis powtórzony na płótnie)

166

cena: *

83


Sztuka Współczesna

169 Eugeniusz Markowski (1912 Warszawa - 2007 Warszawa) DIAVOLETTO 4, 1979 - 1990 R. olej/płótno, 82 x 62 cm sygnowany l.d.: ‘E. Markowski’, opisany na odwrociu LITERATURA: Eugeniusz Markowski, katalog wystawy Galeria R, Poznań 1999, reprodukcja barwna na stronie nienumerowanej.

170 Jan Ziemski (1920 Kielce - 1988 Lublin) BEZ TYTUŁU technika mieszana/płyta pilśniowa, 61,5 x 50,8 cm sygnowany na odwrociu: ‘Jan Ziemski | Lublin’ cena: 23 000 zł

cena: 52 000 zł

171 Judyta Sobel (ur. 1924 r., Lwów) MARTWA NATURA Z OWOCAMI I DZBANEM, ok. 1950 R. olej/płótno, 51 x 61 cm sygnowany p.d.: ‘J. SOBEL’ cena: 34 000 zł

84

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

172 Leon Tarasewicz (ur. 1957 r., Waliły na Podlasiu) BEZ TYTUŁU, 1986 R. olej/płótno, 50,5 x 65 cm, sygnowany i datowany na odwrociu: ‘Leon Tarasewicz 1986’ cena: 49 000 zł


Sztuka Współczesna

173 Bronislaw Kierzkowski (1924 Łódź – 1993 Warszawa) RELIEF, 1973 R.. technika własna, relief, drewno olej/płyta paździerzowa 126 x 58,5 cm sygnowany i datowany na odwrocie: ‘KIERZKOWSKI | aalborg 1973’ cena: 44 000 zł

85


Sztuka Współczesna

174

175

176

174 Jerzy Duda-Gracz (1941 Częstochowa - 2004 Łagów) AKT KOBIECY TYŁEM olej/płyta pilśniowa, 24,5 x 20 cm sygnowany l.d.: ‘D.G.’ cena: 21 000 zł

86

175 Stasys Eidrigevicius (ur. 1949 r., Medinskaiai na Litwie) GŁOWA RENIFERA, ok. 1990 R. pastel/papier, 41 x 29 cm (arkusz, w świetle passe-partout) sygnowany p.d.: ‘Stasys’ cena: 4 200 zł

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

176 Tomasz Sętowski (ur. 1961 r., Częstochowa) SZEPTY, 2010 R. akryl/płótno, 30 x 40 cm sygnowany l.d.: ‘T. Sętowski’ opisany na odwrociu cena: 6 400 zł


Sztuka Współczesna

178

177

177 Jerzy Flisak (1930 - 2008 Warszawa) SPACER W LESIE tusz, akwarela/papier, 33 x 23 cm sygnowany p.d. inicjałem: ‘F’ cena: 1 100 zł

178 Rafał Olbiński (ur. 1943 r., Kielce) TAŃCZĄC NA ŁĄCE, 2010 R. olej, akryl/płótno, 90 x 60 cm sygnowany p.d.: ‘Olbiński’ cena: 27 000 zł

179

179 Franciszek Maśluszczak (ur. 1948 r., Kotlice) POSTACIE, 1990 R. olej/płyta pilśniowa, 31 x 46 cm (w świetle oprawy) sygnowany i datowany l.d.: ‘Fr. Maśluszczak | 1990’ cena: 4 600 zł

87


Sztuka Współczesna

180 Nieznany projektant Prawdopodobnie Włochy, lata 60. XX w. BIAŁA LAMPA STOŁOWA plastik, żyłki, wys. 39 cm

181 Zofia Artymowska (1923 Kraków - 2000 Warszawa) POLIFORMY CXIII, 1985 R. akryl/płótno, 73,5 x 73,5 cm na odwrociu napisy autorskie: ‘Zofia ARTYMOWSKA | Poliformy CXIII, 1985 | akryl | Kompoz. wielokierunkowa’

cena: 2 500 zł

cena: 10 000 zł

182 Barbara Kwaśniewska (ur. 1931 r.) GRIFTON, 1971 R. litografia barwna, wytlaczana/papier, 88 x 75 cm (arkusz) sygnowana i datowana ołówkiem p.d.: ‘Kwasniewska | 71’ oraz środkiem tytuł: ‘Grifton’; numerowana l.d.: ‘12/30’ cena: 1 200 zł

88

183 Janusz Orbitowski (ur. 1940 r., Kraków) 12/86, 1986 R. akryl/płyta, elementy reliefowe, 86 x 86 cm sygnowany na odwrociu: ‘Janusz ORBITOWSKI’, na odwrociu nalepka: ‘JESIENNE | KONFRONTACJE | Imię: JANUSZ | Nazwisko: ORBITOWSKI | Tytuł pracy: 12/86 | Technika: RELIEF, AKRYL | Wymiary: 85x85 | Rok powstanie: 1986 ...’, oraz opisany na odwrociu: ‘1986 | 12/86 | 85x85’ cena: 16 000 zł

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

184 Katarzyna Skrobiszewska (ur. 1976 r., Kraków) Z CYKLU “SERIA BRAZYLIJSKA I”, 2001 R. linoryt barwny/papier, 100 x 70 cm (arkusz) sygnowany i datowany u dołu: ‘K.SKROBISZEWSKA 2001’ cena: 1 300 zł


Sztuka Współczesna

185

185 Wojciech Fangor (ur. 1922 r., Warszawa) KOMPOZYCJA, 1971 R. kredka olejna/papier, 51 x 71 cm sygnowany i datowany p.d.: ‘Fangor 71’ cena: 11 000 zł

186 Wojciech Fangor (ur. 1922 r., Warszawa) KOMPOZYCJA, 1972 R. kredka olejna/papier, 71 x 51 cm sygnowany i datowany p.d.: ‘Fangor 72’ cena: 11 000 zł

186

89


Sztuka Współczesna

187 Włodzimierz Pawlak (ur. 1957 r., Korytów k. Żyrardowa) DZIENNIK NR 85, 1997 R. olej/płótno, 150 x 100 cm, sygnowany i opisany na odwrociu: ‘WŁODZIMIERZ PAWLAK | DZIENNIK NR 95 | 150 x 100 | 1997’ cena: 20 000 zł

189 Włodzimierz Pawlak (ur. 1957 r., Korytów k. Żyrardowa) RYSUNEK TUSZEM 226, 2003 R. tusz, ołówek/papier, 32,2 x 22,8 cm (arkusz) sygnowany p.d.: ‘W. PAWLAK’, datowany l.d.: ‘13.IX.2003’ opisany na odwrociu: ‘WŁODZIMIERZ | PAWLAK | RYSUNEK TUSZEM | 226 2003’ cena: 1 100 zł

90

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

188 Jan Dobkowski (ur. 1942 r., Łomża) NIEPOTRZEBNY UKŁON, 1972 R. akryl/płótno, 196,5 x 147 cm sygnowany, datowany oraz tytuł autorski na odwrociu: ‘JAN DOBKOWSKI NIEPOTRZEBNY UKŁON 1972’ cena: 35 000 zł

190 Jan Dobkowski (ur. 1942 r., Łomża) Z CYKLU “OCEAN”, 1988 R. akwarela/papier, 48 x 32 cm opisany na odwrociu ołówkiem cena: 4 000 zł


Sztuka Współczesna

191 Jarosław Modzelewski (ur. 1955 r., Warszawa) GÓRKA, 1991 R. olej/płótno, 136 x 190 cm sygnowany i opisany na odwrociu LITERATURA: Roberto Gnozzi – Jarosław Modzelewski, katalog wystawy, [teksty: Maurizio Calvesi, Krzysztof Karasek], Galeria Spicchi dell’Est, Roma X .– XI.1992, Rzym 1992, s. 27 (reprodukcja). cena: 70 000 zł 191

192 Marek Sobczyk (ur. 1955 r., Warszawa) CYGANKA KRADNIE KURY I CHOWA POD SPÓDNICĄ, 2008 R. tempera żółtkowa/tektura, 50 x 70 cm sygnowany i opisany na odwrociu cena: 5 300 zł 192

193 Ryszard Grzyb (ur. 1956 r. Sosnowiec) DLA WSZYSTKICH TEN SAM OGIEŃ, 2004 R. akryl/płótno, 140 x 180 cm sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘Ryszard Grzyb 140 x 180 cm | DLA | WSZYSTKICH TEN SAM | OGIEŃ 2004 | (Z J. CORTAZARA) | AKRYL czerwiec - lipiec’ cena: 40 000 zł

193

91


Sztuka Współczesna

194 Małgorzata Jojnowicz (ur. 1974 r., Wrocław) PONT AVEN I, 2009 R. olej/płótno, 80 x 80 cm, sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘Małgorzata Jojnowicz | “PONT AVEN I” 2009 | olej na płótnie, 80 x 80 cm’

195 Adam Palatyński (ur. 1973 Łódź) TENISISTKA, 2004 R. olej/płótno, 73 x 60 cm, opisany na odwrociu cena: 2 500 zł

cena: 3 500 zł

196 Grzegorz Kozera (ur. 1983 r., Warszawa) LA CAMICE, 2009 R. akryl/płótno, 92 x 60 cm sygnowany i datowany na odwrociu cena: 4 000 zł

92

197 Tomasz Rykaczewski (ur. 1978 r., Gdańsk) DROGA BARDZO KRAJOWA 61, 2008 R. fotografia barwna/archiwalny wydruk na papierze Hahnemuhle 310 g Smooth Fine Art, 19,35 x 30 cm sygnowana i datowana na odwrociu cena: 1 000 zł

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

198 Wilhel Sasnal (ur. 1972 r., Tarnów) CZARNY serigrafia/papier, 51 x 29,7 cm cena: 500 zł


Sztuka Współczesna

199 Katarzyna Szeszycka (ur. 1983 r., Gołuchów) KOTKI IV, 2007 R. z cyklu „Dzień dziecka” olej/płótno, 90 x 130 cm cena: 7 900 zł

200 Marcin Maciejowski (ur. 1974 r.) FANTASMAGORYCZNA PŁASZCZYZNA OBRAZU, 2009 R. ołówek/papier, 21 x 29,5 cm sygnowany i datowany p.d.: ‘M. MACIEJOWSKI 09’ oraz opisany ołówkiem na odwrocie oprawy cena: 4 000 zł

201 Tomasz Karabowicz (ur. 1971 r., Karczunek koło Lublina) W PODRÓŻY, 2009 R. olej/płótno, 42 x 50 cm opisany na odwrociu: ‘TK | 2009 | TOMASZ KARABOWICZ | MIEDZYLESIE’ cena: 3 000 zł

202 Oiko Petersen (ur. 1983 r., Wrocław) WAITING, 2005 R. fotografia barwna/papier, 20 x 30 cm (obraz), 30 x 40 cm (w świetle ramy), sygnowany, datowany i opisany ołówkiem na ramie i na fotografii (na odwrociu), nakład: 3/5 cena: 1 000 zł

93


203 Marek Piasecki (ur. 1935 r., Warszawa) BEZ TYTUŁU fotografia czarno-biała, brom/papier 17,8 x 23,8 cm (w świetle passe-partout) na odwrocie pieczęć autorska cena: 4 600 zł

94

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Fotografia

Michał Olszewski Dyrektor Działu Sprzedaży

Dziś rynek fotografii na świecie opiera się o prace awangardowe, nowoczesne i często kwalifikowane do kategorii fotografia tylko ze względu na technikę. Są to często konceptualne cykle, które mieszają techniki od fotografii, poprzez collage i video. Fotografia przejęła tak różnorodne funkcje komunikowania, że ciężko dziś kwalifikować te prace precyzyjnie.

Kolekcjonerzy

fotografii

zbierają

prace

związa-

drugie ceny polskiej fotografii są niezwykle atrakcyjne a

ne z reportażem lub dokumentem, awangardę lat

rynek europejski jest w stanie je wchłaniać napędzając

20-tych, surrealistyczną, fotografię awangard z lat 50-tych,

cenę.

fotografię konceptualną (zapisy z polskich performance z lat 70-tych i 80-tych).

Kupując fotografię należy pamiętać o kilku absolutnie podstawowych zasadach. Najlepiej poszukiwać tzw.

Wspólną cechą całego rynku fotografii w Polsce jest jego

odbitek vintage , czyli odbitek z czasów powstania ne-

świeżość, młodość, niedojrzałość. Polskich fotografów

gatywu, Najlepsze są te podpisane i numerowane przez

awangardy lat 20-tych można kupić tylko w Europie i po

autora. Bardzo ważny jest nakład - im mniejszy, a numer

cenach europejskich (od 30 000 EUR w górę), fotografie

odbitki bliższy 1, tym lepiej. Zdarza się, że fotograf wy-

Witkacego przekroczyły poziom 100 000 zł już kilka lat

konał tylko jedną odbitkę: 1/1, czyli unikat. Tego typu

temu, z drugiej strony fotografie tak progresywnych foto-

odbitka jest najcenniejsza. Ważne jest, by fotografia była

grafików jak Jerzy Lewczyński, Zdzisław Beksiński kosztują

z pierwszego wydania. Warto zwrócić uwagę na stan

wciąż poniżej 10 000 zł. Ostatnio głośno o fotografiach i

zachowania. Niestety w Polsce fotografia nie była sza-

obiektach artystycznych Marka Piaseckiego, ten wybitny

nowaną techniką, dlatego prace często były trzymane w

artysta prawdopodobnie trafi ze swoją wystawą do Pary-

sposób nieodpowiedni. Dobry stan zachowania odbitki

ża, a kilka jego prac ma zakupić MOMA w Nowym Jorku.

oczywiście zwiększa jej wartość. Rynek najbardziej sza-

Jeszcze niedawno kupowano jego fotografie do 4000 zł,

nuje tradycyjne odbitki analogowe, choć współczesna

dziś już przekroczyły 5000 zł. Warto też patrzeć na foto-

fotografia to najczęściej różnorodne metody wydruku

grafie najbardziej znanych polskich artystów ostatnich

cyfrowego, coraz doskonalsze, wierniejsze i trwalsze.

awangard: Zbigniew Libera, Katarzyna Kozyra, Natalia LL, Ewa Partum itd.

Dobrze jest namówić autora, szczególnie współczesnego, by odsprzedał wraz z fotografią prawa autorskie bez moż-

Rynek ten będzie się rozwijał z dwóch powodów. Po

liwości reedycji. Wtedy mamy pewność, że dany wzór już

pierwsze pojawiły się pierwsze fundacje, galerie, mar-

nigdy nie zostanie wznowiony na rynku..

szandzi, którzy chcą specjalizować się w tej dziedzinie. Po

95


Fotografia

204 Edward Hartwig (1909 Moskwa - 2003 Warszawa) KULISY TEATRU fotografia czarno-biała,brom/papier 35 x 28,5 cm, sygnowany l.d.: ‘E.H.’ na odwrocie opisana: ‘E. Hartwig | ZPAF | Kulisy teatru’

205 Edward Hartwig (1909 Moskwa - 2003 Warszawa) WIERZBY fotografia czarno-biała,brom/papier 35,5 x 28 cm, sygnowany p.d.: ‘E.Hartwig’ na odwrocie pieczęć autorska ZAIKS cena: 5 300 zł

206 Ryszard Waśko (ur. 1947 r., Nysa) FOTOGRAM - ZESTAW 15 ODBITEK, lata 80. XX w. fotografia czarno-biała, brom/papier, 38 x 39 cm, sygnowana na odwrociu długopisem: ‚R.Waśko’ cena: 8 000 zł

cena: 5 300 zł

207 Izabella Gustowska (ur. 1948 r. Poznań) LIFE IS A STORY, 2005 R. lightbox: wydruk cyfrowy, pleksi, metal, żarówka, śr. 65 cm sygnowany, datowany i opisany na odwrocie. cena: 8 000 zł

208 Henryk Hermanowicz (ur. 1912 r., Wilno) Z CYKLU SZUFLADA - 52 - III, 1952 R. fotografia czarno-biała, brom/papier, 30,5 x 40,5 cm opisana na odwrociu cena: 2 300 zł

209 Grupa Łódź Kaliska (rok powstania: 1979) PORTRET RODZINNY WE WNĘTRZU (KTO MA RACJĘ), 1999 R. fotografia czarno-biała, brom/papier, 36,5 x 46 cm (w świetle passe-partout) sygnowana i opisana u dołu na passe-partout i na odwrocie oprawy sygnowany na odwrocie odbitki stemplem autorskim KATALOG KEHLA 0367030209, nakład: 1/9 cena: 4 600 zł

96

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Fotografia

210 Aneta Grzeszykowska (ur. 1974 r., Warszawa) #9, 2005 R. fotografia barwna/pleksiglas, dibond, 47 x 37 cm, edycja 1/5 sygnowana i datowana na odwrociu cena: 4 200 zł

212 Krzysztof Zarębski (ur. 1939 r., Warszawa) BEZ TYTUŁU (Z PIJAWKAMI LEKARSKIMI), 2007 R. Fotografował: Leszek Fidusiewicz, fotografia barwna/papier, 58 x 50 cm sygnowana i datowana na odwrociu oprawy: ‘KRZYSZTOF ZARĘBSKI ‘Bez tytułu (z pijawkami lekarskimi)’ 2007 | K. Zarębski | fotografował: Leszek Fidusiewicz’, nakład: 1/1 (unikat) cena: 2 000 zł

211 Ewa Partum (ur. 1945 r., Grodzisk Mazowiecki) ZMIANA, 1974/2008 R. fotografia, wydruk cyfrowy/płótno, 75 x 52 cm (wydruk) wydruk wykonany w 2008 r. z oryginalnej odbitki z 1974 r. nakład: 1/3, sygnowana na wydruku: ‘Ewa Partum’ cena: 8 100 zł

213 Benedykt Jerzy Dorys (1901 Kalisz - 1990 Warszawa) PORTRET AKTORKI ZOFII ŚLASKIEJ negatyw: lata 30. XX w., odbitka: lata 70. XX w. fotografia czarno-biała, brom/papier, 40 x 29 cm (arkusz), 39 x 28 cm (w świetle passe-partout), sygnowana p.d.: ‘Dorys’ cena: 2 300 zł

97


214 Edward Dwurnik MOST NA WIŚLE I PAŁAC KULTURY, 1997 R. cykl „Warszawa” 30 x 28 cm inkografia/papier sygnowana ołówkiem p.d ‘E.Dwurnik’ edycja 1/100 do 100/100 cena: 590 zł

98

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Inkografie

Michał Olszewski Dyrektor Działu Sprzedaży

Inkografia to kolejna, w historii grafiki (po litografii czy serigrafii), nowoczesna technika graficzna, przeznaczona do powielania prac artystów. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technik oraz wysokiej jakości materiałów powstają sygnowane przez artystę edycje dzieła, odpowiadające najwyższym standardom. Dlatego cieszą się one powszechnym uznaniem przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, jako jeden z rodzajów prac kolekcjonerskich.

Inkografie to nowość na polskim rynku sztuki. Są to limi-

wali je tacy artyści jak Andy Warhol czy Roy Lichtenstein.

towane edycje prac znanych polskich artystów, opatrzo-

Szczególnie technika ta wykorzystywana jest w fotografii

ne ich własnoręcznym podpisem i unikalnym numerem.

kolekcjonerskiej.

Niskie edycje zapewniają o kolekcjonerskim charakterze prac. Ale przede wszystkim jest to wysokiej jakości sztuka

Inkografie są wykonywane techniką poligraficzną. Bez-

w atrakcyjnej cenie.

kwasowy papier oraz naturalne atramenty gwarantują trwałość i jakość pracy. Artysta własnoręcznie podpisuje

Współpracują z nami znani i cenieni polscy artyści t.j.

każdą pracę i tym samym nadzoruje cały proces gwaran-

Edward Dwurnik, Leon Tarasewicz, Jarosław Modzelewski,

tując oryginalność, jakość i wierność przekazania wize-

Tadeusz Dominik, Jan Dobkowski i Stanisław Fijałkowski.

runku swojego wyobrażenia artystycznego. Każdą pracę

Ich oryginalne prace znajdują się w państwowych i pry-

zabezpieczamy hologramem, wyciskową pieczęcią oraz

watnych kolekcjach. My staramy się przybliżyć ich twór-

certyfikatem wykonanym na papierze skarbowym.

czość i zaoferować ich dzieła w przystępnej cenie. Edycje takie są popularne w Stanach Zjednoczonych, wykony-

99


Inkografie

215

218

215 Jan Dobkowski AUSTRALIJSKI SEN XIII, 2006-2007 R. inkografia/papier 30 x 23 cm sygnowana ołówkiem p.d.:’Jan Dobkowski’, numer edycji edycja 1/50 do 50/50, kod, rozmiar wycena: oprawa standard, oprawa prestiże, bez oprawy cena: 490 zł

216 Jan Dobkowski PLĄSANIE, 1993 R. inkografia/papier 30 x 22 cm sygnowana ołówkiem p.d.:’Jan Dobkowski’, numer edycji edycja 1/50 do 50/50

216

cena: 490 zł

217 Jan Dobkowski ZWIERZĘ PATRZY NA ŚWIAT, 1967 R. inkografia/papier 30 x 30 cm sygnowana ołówkiem p.d.:’Jan Dobkowski’, numer edycji, edycja 1/50 do 50/50 cena: 590 zł

218 Jan Dobkowski KONTESTACJA, 1972 R. inkografia/papier 30 x 22 cm sygnowana ołówkiem p.d.:’Jan Dobkowski’, numer edycji, edycja 1/50 do 50/50 cena: 490 zł 217

100

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Inkografie

219

220

219 Rafał Olbiński TRZECI WYMIAR CZASU 2, 2001 R. inkografia/papier 30 x 24 cm sygnowana ołówkiem p.d.: ‘Olbiński’, l.d.: numer edycji edycja od 1/100 do 100/100 cena: 590 zł

220 Rafał Olbiński KRYTERIUM WAŻNOŚCI, 2007 R. inkografia/papier 30 x 25 cm sygnowana ołówkiem p.d.: ‘Olbiński’, l.d.: numer edycji edycja od 1/100 do 100/100 cena: 490 zł

221 Rafał Olbiński MILCZĄCA SPOWIEDŹ, 2000 R. inkografia/papier 30 x 25 cm sygnowana ołówkiem p.d.: ‘Olbiński’, l.d.: numer edycji edycja od 1/100 do 100/100

221

cena: 490 zł

101


Inkografie

222 Edward Dwurnik KRAKÓW ZIMĄ, 2010 R. cykl „Podróże autostopem” inkografia/papier 30 x 23 cm sygnowana ołówkiem p.d ‘E.Dwurnik’ edycja 1/100 do 100/100 cena: 590 zł

223 Edward Dwurnik STARE MIASTO, rok 1993 cykl „Warszawa” Inkografia/papier 30 x 28 cm sygnowana ołówkiem p.d ‘E.Dwurnik’ edycja 1/100 do 100/100 cena: 490 zł

224 Edward Dwurnik ŻURAWIE, 2006 R. inkografia/papier 20 x 30 cm sygnowana ołówkiem p.d ‘E.Dwurnik’ edycja 1/20 do 20/20 cena: 490 zł

102

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Inkografie

225 Tadeusz Dominik LATO, 2007 R. inkografia/papier, 25 x 25 cm sygnowana ołówkiem p.d.: ‘T.Dominik’, l.d.: numer edycji edycja od 1/20 do 20/20

226 Tadeusz Dominik JESIEŃ, 2007 R. inkografia/papier, 25 x 25 cm sygnowana ołówkiem p.d.: ‘T.Dominik’, l.d.: numer edycji edycja od 1/20 do 20/20

cena: 590 zł

cena: 590 zł

227 Jarosław Modzelewski WISŁA, BRONIEWSKI, PRÓG inkografia/papier, 20 x 30 cm sygnowana ołówkiem p.d.: ‘JModzelewski’ edycja 1/100 do 100/100 cena: 590 zł

228 Jarosław Modzelewski LASEK inkografia/papier, 20 x 30 cm sygnowana ołówkiem p.d.: ‘JModzelewski’ edycja 1/100 do 100/100 cena: 590 zł

103


229 Biurko z fotelem w stylu neoempirowym, 1870 - 90, Europa Środkowa (Polska) konstrukcja i fornir - mahoń; okucia - mosiądz, blaty - marmur, biurko - 81,5 x 125,2 x 70 cm; fotel - 78,5 x 62 x 50 cm cena: 90 000 zł

104

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Meble i Rzemiosło

Jan Koszutski Dyrektor Domu Aukcyjnego

Antykwariat, to sklep z antykami, a antyk to stary mebel. Trudno myśleć o branży antykwarycznej bez spojrzenia na stare meble. XIX wieczna szafa, fotel czy kanapa to przedmioty z duszą, wykonywane w małych warsztatach, z naturalnych materiałów, dają się naprawiać, przerabiać, służą wiele dziesiątków lat.

Jak mawiają miłośnicy antyków, „my ludzie, jeste-

naczynie by nie zniszczyć politury. Ale być może,

śmy tylko epizodem w życiu przedmiotów”. Dziś

taki sprzęt pozwoli nam inaczej spojrzeć na otocz-

nasze domy są zazwyczaj minimalistyczno-funk-

nie, docenić kunszt stolarza, piękno cyzelowania

cjonalne. Trudno się dziwić, wciąż gdzieś gonimy

formy przez wykonującego dekoracje. Może dzię-

i nie mamy czasu na nic poza funkcjonalnością.

ki niemu poczujemy się lepiej, w harmonii z cza-

Jednak warto pomyśleć nad złamaniem chłodnej

sem, z historią. Takiego mebla nie wyrzuca się gdy

wzorowej atmosfery naszego wnętrza, właśnie

zmieniamy koncepcję wnętrza, trafia z powrotem

starym meblem. Niech skrzypi, nie domyka się,

do antykwariatu, by „pomieszkać” gdzieś indziej.

czy wymaga podłożenia podkładki pod gorące

105


Meble i Rzemiosło

230 Sekretera biedermeier, około poł. XIX w. okleina mahoń, wys. 161,5 cm, szer. 108 cm gł. 53 cm cena: 21 000 zł

231 Kanapa w typie biedermeier, XIX w. tapicerka w pasy, 102 x 191 x 70 cm cena: 6 500 zł

233 Biurko, 2 poł. XIX w. drewno dębowe, wymiary blatu: 180 x 96, wys. 78 cm, blat obity skórą (skóra wytarta) cena: 5 500 zł

106

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

232 Komoda 3 - szufladowa, XIX/XX w. drewno mahoniowe, 81 x 72,5 x 43,8 cm cena: 6 500 zł

234 Stół o blacie eliptycznym, XIX w. masyw dąb, wymiary: 114 x 104 cm wys. 72 cm cena: 3 500 zł


Meble i Rzemiosło

235 Stół w typie Boulle, 2 poł. XX w., Europa Zach. drewno barwione, złocenia, intarsje, inkrustacje, imitacja szylkretu, wymiary blatu: 214 x 108 cm, wys. 78 cm cena: 27 000 zł

236 Komplet mebli pałacowych Wenecja, około 1850 - 60 r. drewno malowane i złocone, wys. kanapy: 122 cm, dł.: 162 cm; wys. krzesła: 93 cm; wymiary stołu: blat - 73 x 100 cm, wys. 81 cm cena: 45 000 zł Rokokowy zestaw mebli: stół, kanapka i trzy krzesła. Lekkość i wdzięk, płynne linie, odważna fantazyjna forma, asymetria i subtelna kolorystyka w której dominuje biel z lekką pastelową barwą malowanych margerytek i róż. Krawędzie złocone. Pełna gama złoconego i rzeźbionego rokokowego ornamentu. Kanapa i krzesła - krzywo liniowe, trapezoidalne siedzisko i ażurowy zaplecek z deską wycinaną w krzyżyki. Oparcie kanapy z misternie

ułożonej woluty, w części centralnej deska z krzyżykami nad nią okazały rzeźbiony i złocony rocaille wśród róż. Poręcze odstawione na zewnątrz , zawinięte nad podporą w spiralną wolutę. Nogi esowate (kabriolowe), na nich rzeźbiony kwiat róży, na stopie woluta z liściem akantu. Deski oskrzynienia szerokie, ażurowe z rzeźbionymi i złoconymi liśćmi akantu. Stół prostokątny na czterech esowatych nogach. Nogi z rzeźbionymi i złoconymi pąkami akantu, ze złoconą wolutą na stopie. Oskrzynienie asymetryczne, ażurowedekorowane rzeźbionymi i złoconymi liśćmi akantu. Blat stołu falisty, z uskokiem na krawędzi (złocony), w części centralnej malowana scena a la Jean Antoine Watteau - „Spotkanie w parku”, na bordiurze obrazka malowane drobne kwiatki. Warstwy malarskie pokrywające

meble, zbliżone są do techniki lakowej, wynalazł ją francuz Martin, nakładane wielokrotnie, bardzo gładkie, odporne na wilgoć. Pracochłonność wykonania szkieletu, mistrzostwo rzeźbiarza, pozłotnika i lakiernika, powodowały, że tego typu meble były rzadkością i niezwykle kosztownym przedmiotem, na który stać było wyłącznie arystokrację. Wyrafinowany smak mebli rokokowych pasował do równie wykwintnego wnętrza, zaprojektowanego przez architekta, wypełnionego lustrami w delikatnych złoconych ramach, sielankowymi obrazami i pięknymi kobietami we wspaniałych strojach. Stan zachowania; tapicerka wtórna, ubytki rzeźby na krzesełkach, blat stołu uszkodzony. Materia mebla nie zniszczona poprzednimi konserwacjami.

107


Meble i Rzemiosło

237 Komódka w kształcie serca, koniec XIX w., dąb, na blacie malowana scena w parku okucia mosiężne wys. 78 cm, gł. 38,5 cm, szer. 44 cm

238 Stolik ‘karciak’, początek XX w. mahoń, wys. 77 cm blat 82 x 82 cm (po rozłożeniu) cena: 3 000 zł

cena: 3 500 zł

239 Biurko art déco, XX w. palisander, wys. 78 cm dł. 181 cm, szer. 82 cm cena: 39 000 zł

108

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Meble i Rzemiosło

240 Zestaw mebli w stylu empire, Rosja, 1 poł. XIX w. kanapa, 2 fotele, 2 krzesła, stół, okleina mahoniowa siedziska tapicerowane, dekoracja snycerska z motywami liści akantu, nogi szablaste cena: 35 000 zł

241 Stolik przyścienny, XVIII w. dąb, blat marmurowy cena: 6 000 zł

242 Konsola z szufladą, XX w. mahoń, marmurowy blat wys. 80 cm, szer. 82 cm, gł. 57 cm cena: 2 500 zł

109


Meble i Rzemiosło

243 Fotel w stylu Ludwika Filipa, XIX w. drewno dębowe, wys. 121,5 cm zwieńczenie bogato rzeźbione cena: 2 000 zł

244 Kanapa w typie rokokowym, XIX w. drewno orzechowe, tapicerka, wys. 98,5 cm szer.: 132 cm, gł. 50 cm cena: 5 300 zł

245 Para foteli w typie Ludwik XVI, XX w. drewno sosnowe, wys. 89 cm siedziska i zaplecki tapicerowane cena: 3 500 zł

110

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

246 Para krzeseł w typie biedermeier, XIX/XX w. konstrukcja sosnowa, okleina mahoniowa wys. 88 cm, gł.: 43 cm stan zachowania: liczne przetarcia, tapicerka do wymiany cena: 1 600 zł


Meble i Rzemiosło

247 Bruno Mathsson - projekt (1907 - 1988) FOTEL JETSON 66, projekt: 1965 r., produkcja: lata 1966-2005 Klasyczny designerski fotel o siedzisku naciągniętym na rury stalowe. Noga ze stali chromowanej, podstawa okrągła. Fotel obracający się, z oparciem odginającym się i z mechanizmem powrotu do poprzedniej pozycji. Siatka podtrzymująca siedziska z lnu. Poduszka pod głowę i na siedzisku tapicerowana w skórze naturalnej, pikowana, z wyściółką z pianki polieterowej. Wymiary: wys. 98,5 cm, szer. 57 cm, głęb. 82 cm, wysokość siedziska (od podłoża) 32 cm. W 1965 roku, zainspirowany początkiem ery kosmicznej, Bruno Mathsson zaprojektował model futurystycznego fotela klubowego Jetson, do którego opracował nowe rozwiązanie siedziska: siatkę z tkaniny rozpiętej na ramce z rur, na której umieszczone jest siedzisko w formie poduszki. Od pojawienia się fotela w 1966 r., stał się on ikoną designu. Bruno Mathsson eksperymentował z różnymi dostępnymi w tamtym czasie materiałami, ale wiele nie spełniało technicznych wymagań, zwłaszcza pod względem wytrzymałości. W późniejszym okresie produkcji fotela zaczęto wykorzystywać nowe syntetyczne materiały charakteryzujące się większą lekkością i wytrzymałością niż tradycyjne. Ten wczesny egzemplarz wykonany został jednak z użyciem bardzo naturalnych surowców, eksponujących swoje biologiczne, chciałoby się powiedzieć “ekologiczne” walory: lnu i skóry w naturalnych kolorach. cena: 5 500 zł

248 Firma Walter Knoll FOTEL BIUROWY CZARNY, po 1975 r. fotel obrotowy, z oparciami i wysokim zapieckiem, skórzane obicie, na chromowanej metalowej stopie, wymiary: 115 x 65 x 87 cm cena: 800 zł

250 Stół - ława, ze szklanym blatem, 2 poł. XX w. na drewnianej konstrukcji, z nogami w krztałcie litery X drewno lite, szkło przyciemniane, hartowane, wymiary: 134 x 87 x 53 cm cena: 3 100 zł

249 Para foteli obrotowych 2 fotele z oparciami, obrotowe, na chromowanej metalowej stopce obicie skórzane, skóra beżowa, wymiary: 74 x 77 x 72 cm cena: 6 000 zł

251 Josef Frank (1895 Baden – 1967 Sztokholm) BIURKO - MODEL 500/A od wewnętrznej strony biurka 5 szuflad, od zewnętrznej strony regał na książki, drewno: orzech, wymiary: 72 x 178 x 71 cm, drobne uszkodzenia cena: 16 000 zł

111


252 Waza dekoracyjna, Miśnia, XVIII/XIX w. porcelana ręcznie malowana, wys. 43 cm dekoracja: panoplia, św. Florian, postać Turka znak wytwórni na spodzie - dwa skrzyżowane miecze - kobalt podszkliwny lekkie ubytki: brak palca św. Floriana, bez pokrywki, jedna z czterech waz z cyklu czterech pór roku cena: 17 500 zł

112

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Porcelana i Szkło

Jan Koszutski Dyrektor Domu Aukcyjnego

Porcelana, niegdyś określana jako „białe złoto”, dziś już nam spowszedniała. Gdy spojrzymy jednak na antykwaryczne przedmioty z porcelany wraca jej niepowtarzalny urok.

Wynaleziona w VII wieku w Chinach, zadziwiała

wane obiekty do dziś są obiektem westchnień

europejczyków gdy trafiała w ich ręce. Tajemnica

kolekcjonerów.

wyrobu porcelany była przez wieki pilnie strzeżona, dopiero w początku XVIII wieku udało się ją

Wyszukane kształty naczynia, przedmioty użyt-

wytworzyć alchemikom, pracującym pod okiem

kowe, ozdobne figurki i elementy dekoracyjne

wielkiego jej admiratora, Augusta II Sasa.

– wszystko może być obiektem bardzo przyjemnej pasji zbierackiej. Wyrafinowani kolekcjonerzy

Przez następne kilkadziesiąt lat wyroby z porcela-

szukają określonych modeli lub ograniczają się do

ny stanowiły królewskie podarunki a jej posiada-

wybranego okresu lub wytwórni. Miłośnicy mogą

nie było synonimem luksusu i wysokiej pozycji

wybierać wśród niezliczonych obiektów, kierując

społecznej. Najlepsze wytwórnie zachowały eks-

się kryteriami czysto estetycznymi.

kluzywny charakter swoich wyrobów także w czasach późniejszych, gdy umiejętność wytwarzania

Zapraszamy do naszych galerii, w dziedzinie „kru-

porcelany rozprzestrzeniła się w całej Europie. Wła-

chego piękna” zawsze jest w czym wybierać.

śnie te najciekawsze, ręcznie zdobione i modelo-

113


Porcelana i Szkło

253 Zestaw serwisowy, Miśnia porcelana, dzbanek, filiżanka ze spodkiem cukiernica cena: 1 500 zł

254 Zestaw serwisowy, Rosenthal wzór Maria, porcelana wzór o motywach kwiatów jeżynowych dzbanek, cukiernica, 15 filiżanek ze spodkami cena: 2 500 zł

255 Zestaw serwisowy, Nymphenburg, 1 poł. XX w. porcelana, krawędzie złocone, 53 szt. waza, misa, salaterka, 2 sosjerki, 12 bulionówek, 12 talerzyków, 12 talerzy płaskich, 12 małych paterek w kształcie “nerki” cena: 12 000 zł

256 Zestaw serwisowy do herbaty, Rosenthal wzór Pompadour, porcelana w kolorze kości słoniowej cukiernica, mlecznik, 11 kompletów filiżanek ze spodkami cena: 3 500 zł

257 Mała teryna z pokrywą Prószków, koło Opola 1770-1783 fajans, szkliwo cynowo-ołowiowe, malatura niskiego ognia, wys.12,5, dł. 24 cm cena: 4 300 zł

258 Talerz, Miśnia, poł. XX w. dekoracja plastyczna ze złoceniami cena: 1 500 zł

259 Mlecznik, Miśnia, XX w. porcelana, dekoracja malowana cena: 1 200 zł

114

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Porcelana i Szkło

260 Figurka ‘Kierownik orkiestry’, Miśnia, XX w. porcelana, dekoracja malowana i złocona

261 Konsola w formie głowy brodatego mężczyzny, Sarreguemines Francja, XIX/XX w. majolika, dł. 48 cm

cena: 4 100 zł

cena: 4 000 zł

262 Wazon, Korzec, około 1812 R. wys. 35,3 cm, sygnatura na spodzie - malowane czerwone oko opatrzności i napis ?Korzec’, wys. 35,3 cm

263 Figurka ‘Karaś’, Kopenhaga, XX w. porcelana wys. 13 cm cena: 500 zł

264 Figurka ‘Sarenka’ Royal Copenhagen, po 1923 R. porcelana malowana, 13 x 16 cm cena: 900 zł

cena: 6 900 zł

265 Figurka ‘Łyżwiarka’, Hutschenreuther Niemcy, XX w. porcelana malowana, wys. 14,8 cm, dł. 16 cm cena: 950 zł

266 Figurka ‘Koń’, Chodzież Polska, lata 50-te, 60-te XX w. porcelana ręcznie malowana, wys. 19,5 cm cena: 550 zł

267 Figurka szczeniaka, Kopenhaga Dania, 1. poł XX w. wys. 7 cm cena: 600 zł

115


Porcelana i Szkło

268 Dzban do wina, Niemcy, po 1886 R. srebro, pr.:’800’, szkło kryształowe wys. 30,5 cm cena: 1 400 zł

271 Karafka z korkiem, B. Knauer Niemcy, XX w. szkło szlifowane, okucie srebro pr. 800 wys. 36 cm

269 Kufel myśliwski z motywem jelenia Niemcy lub Czechy, koniec XIX w. szkło grawerowane, pokrywa cynowa wys. 21,5 cm cena: 1 400 zł

270 Para dzbanków do wina Austro - Węgry, 1872 - 1922 szkło bezbarwne, szlifowane okucie i uchwyt srebro, pr. 3 cena: 5 500 zł

272 Popielnica, Niemcy, po 1888 R. szkło szlifowane bezbarwne okucie srebro, pr. 835 cena: 950 zł

cena: 1 100 zł

273 Patera na owoce w typie empire 3 ćw. XIX w. wsparta na 4 kolumnach z kryształu brąz złocony, wkład - szkło kryształowe, wys. 26 cm cena: 4 100 zł

274 Talerz dekoracyjny z przedstawieniem pawi Lalique, 1 poł. XX w. szkło bezbarwne, dekoracja szroniona , śr.: 39 cm sygnatura trawiona na spodzie: Lalique (?) stan zachowania: zarysowania powierzchni cena: 6 200 zł

116

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Porcelana i Szkło

275 Puchar z pokrywą, Czechy lub Śląsk, 1844 R. szkło bezbarwne, wys. 29,5 cm lazura rubinowa, dek. szlifowana, stan zachowania: wyszczerbiony uchwyt na pokrywie cena: 1 000 zł

276 Puchar z pokrywą, Czechy, 2 poł. XIX w. szkło bezbarwne, rubinowe z dek. złoconą wys. 28 cm cena: 1 100 zł

277 Wazon Galle, po 1910 R. szkło warstwowe, wys. 34 cm dek. motyw pejzażu cena: 22 000 zł

117


Porcelana i Szkło

278 Komplet 6 szklanek z motywami łowieckimi w pudełku, Moser Czechy, 2 poł XX w. dekoracja trawiona, wys. szklanki: 15,5 cm

279 Para kieliszków do wina, koniec XIX w. szkło błękitne, wys. 10,8 cm cena: 700 zł

280 Kufel szklany, Niemcy, druga poł. XIX w. szkło barwione, wys.12,2 cm, okucie srebrne z monogramem, pr. 800 cena: 1 200 zł

cena: 4 000 zł

281 Karafka i 6 kieliszków, Polska okres międzywojenny szkło niebieskie, czarne i bezbarwne, okrągła taca, 3 kieliszki dobierane (z czarkami z bezbarwnego szkła) cena: 1000 zł

282 Zestaw 8 kieliszków na okrągłej tacce okres międzywojenny szkło zielone cena: 1000 zł

283 Szkatuła z pokrywą Czechy, XX w., śr. 14,5 cm cena: 700 zł

284 Patera na owoce, 2 poł XX w. szkło barwione i bezbarwne, wys. 23,5 cm cena: 950 zł

285 Wazonik z szerokim wylewem Niemcy, XX w. szkło barwione, wys. 16,5 cm cena: 600 zł

118

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Porcelana i Szkło

286 Wazon Murano, projekt: Flavio Poli Włochy szkło sodowe, ręcznie formowane bezbarwne i różowe wys. 27,5 cm

287 Paterka Murano, Włochy, lata 50. - 70. XX w. szkło bezbarwne, barwione na różowo i żółto wys. 11 cm

288 Patera Murano, Włochy, lata 50. - 70. XX w. szkło barwione na różowo, 14,5 cm cena: 700 zł

cena: 750 zł

cena: 650 zł

289 Wazon Murano, Włochy (lata 50. - 70. XX w. ) szkło barwione na czerwono i pomarańczowo, wys. 31 cm

290 Wazon Murano, l. 50 - 70 -te XX w. szkło warstwowe, wys. 42 cm cena: 1 200 zł

291 Wazon, XX w. szkło lane, blado fioletowe, wys. 32,5 cm cena: 1 500 zł

cena: 750 zł

292 Wazonik Murano, projekt: Flavio Poli Włochy, lata 60-te XX w. szkło czerwone, żółte i bezbarwne wys. 18,3 cm cena: 800 zł

293 Wazonik Murano, projekt: Flavio Poli Włochy, lata 60-te XX w. szkło bezbarwne i niebieskie wys. 8,5 cm

294 Wazon Orrefors Szwecja, lata 50. - 60. XX w. szkło, wys. 14 cm cena: 550 zł

cena: 600 zł

119


295 Komplet do kawy i herbaty, Picquot Ware, lata 40. XX w. aluminium i drewno sekwojowe, taca laminowana sygnowany: ‚Picqout Ware England’, dzbanek - wys. 14 cm mlecznik - 10 cm, cukiernica - 9 cm, taca 39 x 27,5 cm cena: 2 900 zł

120

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Art déco

Kornelia Sasanka - Lichocka Antykwariusz

Art déco uważane jest za pierwszy nowoczesny styl, który dekoracyjność podporządkował wygodzie. Cechowały go prostolinijność, płaszczyznowość, symetryczność, multiplikowanie form oraz geometryzacja wzorów roślinnych i zwierzęcych. Obejmował niemal wszystkie dziedziny sztuki. Od architektury poprzez malarstwo, meble, szkło, na biżuterii kończąc. Po wielu latach zapomnienia i niedoceniania, dziś wraca do łask. Zwarta, uproszczona bryła, dbałość o jakość wykonania oraz prostota form powodują, że doskonale pasuje do współczesnych wnętrz.

Meble z okresu międzywojnia zadowolą najbar-

tego przykładem są projekty Julii Keilowej dla za-

pochodzące z takich hut jak: Niemen, Hortensja

dziej wyrafinowane gusta. O ich dekoracyjności

kładów Frageta. Wszystkie jej modele odznaczały

i Zawiercie, cieszą się dużym zainteresowaniem

decydowały w dużej mierze szlachetne materiały.

się niezwykłą funkcjonalnością, rytmicznością

wśród kolekcjonerów. Najbardziej rozchwytywa-

Obok wyrazistych, prostych form, jedną z najbar-

formy oraz prostotą i logiką konstrukcji. Wyroby

ne są te sygnowane lub skatalogowane. Ceny

dziej rozpoznawalnych cech mebli art déco są

zaprojektowane przez artystkę są dzisiaj poszu-

takich serwisów wahają się między 1 000 a 2 000

forniry o mocnym rysunku wykańczane często

kiwane przez kolekcjonerów i osiągają wysokie

zł. Znacznie taniej, bo w granicach 500 zł, można

na wysoki połysk. Na rynku jest spory wybór

ceny.

kupić pojedynczą karafkę, która swym nieprze-

mebli produkowanych przez polskie wytwórnie według wzorników niemieckich lub po prostu

Ze znakomitymi artystami chętnie współpraco-

sprowadzonych z Berlina czy Wiednia. Ich dużym

wały również wytwórnie porcelany. Furorę robiły

atutem jest atrakcyjna cena, a jakość wykonania

figurki zwierząt i ludzi, wykonane z ceramiki lub

pozostaje bez zarzutu. Coraz więcej osób docenia

terakoty. W Polsce szczególnie popularne były

ich funkcjonalność i urodę. Najbardziej poszuki-

porcelanowe figurki z Fabryki Fajansu w Pacy-

wane są oczywiście te sygnowane lub wykony-

kowie. Na rynku pojawiają się one sporadycznie,

wane według projektu uznanego artysty. Jednak

każdorazowo wywołując duże emocje. Poszuki-

takie rarytasy pojawiają się na rynku niezwykle

wane są także zaprojektowane przez Bogdana

rzadko, a ich ceny kształtują się bardzo wysoko.

Wendorfa dla zakładów w Ćmielowie serwisy o

ciętnym kształtem i oryginalnym kolorem ozdobi każde wnętrze. Sztuka art déco zyskuje coraz więcej miłośników. Kupują ją coraz częściej ludzie młodzi, którzy doceniają prostotę i użyteczność mebli i przedmiotów z tych lat. Jest to przede wszystkim dobra inwestycja. Nabywając mebel czy choćby drobiazg w tym stylu, możemy mieć pewność, że nie

nazwach Płaski, Kaprys i Kula. Najrzadziej spoty-

tylko kupujemy rzecz o nieprzeciętnej urodzie,

Niezwykle odważne formy można spotkać wśród

kany serwis Kula może kosztować, w zależności

ale również dobrze lokujemy pieniądze. Należy

wyrobów platerowych. Takie firmy jak Fraget,

od wielkości, od 3 000 do 9 000 zł.

pamiętać, że dobrych przedmiotów w tym stylu jest coraz mniej. Możemy się zatem spodziewać,

Henneberg czy Norblin miały w swoim asortymencie duży wybór przedmiotów utrzymanych

Szkła wykonane w tym stylu charakteryzowała

w tej stylistyce. Bardzo często firmy te współpra-

różnorodność form, kontrastowe zestawienie fak-

cowały z wybitnymi projektantami. Doskonałym

tur oraz odważne stosowanie kolorów. Wyroby

że ich ceny będą cały czas rosnąć.

121


Art déco

296 Cukiernica skrzynkowa, Kraków okres międzywojenny srebro pr.:3 , waga: 258 g, wys.10,5 cm złotnik: AR

297 Cukiernica skrzynkowa z dwoma uchwytami, proj. Julii Keilowej, Fraget, Warszawa, metal srebrzony, 12,5 x 18 cm cena: 4 000 zł

cena: 3 300 zł

298 Puzderko w stylu art déco, Niemcy, srebro pr. 800, wewnątrz złocone cena: 1 400 zł

299 Mlecznik, Francja, okres międzywojenny, art déco srebro pr. ‘1’, waga: 161 g, uchwyt drewno cena: 1 200 zł

300 Zestaw 3 obiektów: serwetnik, cukiernica i maselnica Norblin, okres międzywojenny, plater cena: 3 500 zł

122

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Art déco

301 Serwis do kawy i herbaty okres międzywojenny srebro sterling, waga: 1960 g cena: 7 500 zł

302 Cukiernica skrzynkowa, złotnik: Anton Steiner Wiedeń, okres międzywojenny srebro, pr.:3, waga: 493 g, wys. 7 cm cena: 3 600 zł

303 Patera w stylu art déco, Fraget Warszawa sygnowany na spodzie Fraget N Plaque nr katalogowy 3144, r. 23,5 cm

304 Torebka balowa, Polska, okres międzywojenny, srebro, pr. ‘3’ waga: 377 g, dekoracja ryta cena: 1 800 zł

305 Paterka głęboka na czterch nóżkach Niemcy, 1 poł. XX w. srebro, pr.:’800’, drewno, waga całkowita: 305 g, wys. 8 cm cena: 2 300 zł

cena: 1 400 zł

123


Art déco

306 Karafka z korkiem i dwa dobrane kieliszki, Huta Hortensja (?), okres międzywojenny, wys. karafki 24 cm szkło łososiowe, korek i stopki - szkło czarne cena: 500 zł

308 Karafka z sześcioma kieliszkami i tacką okres międzywojenny , szkło lane, barwione na niebiesko, wys. karafki: 24 cm cena: 950 zł

310 Patera, Huta Niemen, okres międzywojenny szkło prasowane, fioletowe, częściowo mrożone, wys. 11,5, dł.: 30,8 cm cena: 600 zł

124

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

307 Karafka z korkiem i dwa dobrane kieliszki Huta Hortensja (?), międzywojnie, szkło różowe korek - szkło czarne cena: 500 zł

309 Popielnica, Huta Niemen, okres międzywojenny szkło niebieskie, szlifowane, wys. 5,5 cm szer.: 12 cm cena: 400 zł

311 Karafka z korkiem, okres międzywojenny wys. 16,5 cm, szkło miodowe, mrożone cena: 500 zł


Art déco

312 Barek w stylu art déco okres międzywojenny okleina - orzech przeszklenia, wys. 68 cm, dł. 82 cm cena: 3 900 zł

313 Para szafek nocnych w stylu art déco Europa Środkowa, ok. 1930-40 Konstrukcja - jawor, sklejka fornir - brzoza, mahoń; 65 x 54 x 38 cm cena: 3 900 zł

314 Lampa na biurko w stylu art déco lata 20-te XX w. marmur szary z żyłkami, klosz szklany z okuciem stalowym, niklowanym wys. 46 cm cena: 1 200 zł

315 Lampa na biurko, okres międzywojenny, mosiądz, elementy z tworzywa sztucznego, klosz - szkło dwubarwne, mleczne, wys. 42 cm po remoncie elektrycznym cena: 1 500 zł

125


316 Bomboniera na słodycze, XX w. plater, wys. 18,5 cm cena: 1100 zł

126

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Srebra i Platery

Zuzanna Muża-Grzenia Antykwariusz Mnogość przedmiotów dostępnych na rynku antykwarycznym działa na wyobraźnię i zachęca do poszukiwań. Domy aukcyjne, antykwariaty i galerie proponują klientom przedmioty atrakcyjne wizualnie, a także interesujące ze względu na swój wiek, pochodzenie, materiał z którego zostały wykonane oraz przeznaczenie. Oglądając obraz nie mamy wątpliwości do czego służy, ale już nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku noża o nietypowym kształcie, czy łyżeczki z ażurowym czerpakiem. Wiele z oferowanych przedmiotów nie znajduje obecnie zastosowania, mimo to stanowią cenny nabytek dla kolekcjonera.

Niesłabnącą popularnością wśród kupujących

get, zajmująca się głównie produkcją sztućców

tury oświetleniowej, paramentów kościelnych,

cieszą się warszawskie platery – eleganckie sztuć-

oraz galanterii stołowej. Firma założony przez

przedmiotów pamiątkowych oraz galanterii. Bra-

ce z wytwórni Norblina, czy Frageta, dekoracyjne

przybyłych z Francji Alfonsa i Józefa Fragetów w

cia Łopieńscy – bo o nich mowa – na początku XX

patery Braci Henneberg oraz cukiernice skrzyn-

krótkim czasie zdobyła znaczną sławę ciesząc się

wieku uchodzili za największą wytwórnię brązów

kowe od Plewkiewicza stanowią często wyszu-

uznaniem również poza granicami kraju - w Euro-

na wschód od Berlina. Tworząc dzieła oryginalnie

kany i oryginalny prezent. Fakt ten nie dziwi, jeśli

pie i na dworze sułtana w Konstantynopolu. Naj-

pomyślane, z dbałością o czystość rysunku i stylu,

weźmiemy pod uwagę jakość wykonania, wy-

bardziej znane wzory sztućców takie jak: księstwo

znacząco wpłynęli na rozwój polskiej sztuki zdob-

kwintne wzornictwo tych przedmiotów, a także

warszawskie, wzór romański, wschodni, secesyjny

niczej, artystycznego brązownictwa, cyzelerstwa

renomę, którą cieszyli się warszawscy platermi-

tzw. „irysowy”, empire, francuski, czy barokowy są

i odlewnictwa.

strzowie.

poszukiwane przez kolekcjonerów i znawców. Na uwagę zasługują również platery wyprodu-

Dekoracyjne przedmioty codziennego użytku

Do najbardziej znanych należał zakład Nor-

kowane przez Braci Henneberg, Braci Buch, czy

pochodzące ze wspomnianych wytwórni - ze

blinów, założony w 1820 r. przez Aleksandra

Plewkiewicza - fabryki znacznie mniejsze jednak

względu na wysoki poziom artystyczny oraz ja-

Jana Konstantego Norblina i V. Ziera. Firma „Nor-

mogące pochwalić się wyrobami równie wyso-

kość wykonania stanowią gratkę nie tylko dla ko-

blin i Spółka” specjalizowała się w wytwarzaniu

kiej klasy, co Fraget, czy Norblin.

lekcjonerów i znawców, ale przede wszystkim dla

świeczników, wazonów, ozdób stołowych oraz

amatorów rzeczy pięknych i oryginalnych. Sta-

sprzętu do gotowania. Dekoracyjne przedmioty

Zróżnicowana oferta, wysoki kunszt artystyczny

nowią jednocześnie świadectwo wysokiego po-

wyprodukowane przy ulicy Chłodnej zdobiły sto-

oraz doskonała jakość wyrobów charakteryzowa-

ziomu polskiej kultury materialnej na przełomie

ły całego Królestwa ciesząc się dużym powodze-

ły najsłynniejszą polską firmę brązowniczą tamte-

XIX i XX wieku oraz w okresie międzywojennym.

niem, o czym świadczy złoty medal uzyskany w

go okresu specjalizującą się w produkcji brązów

Zapraszam do odwiedzenia naszej Galerii i zapo-

1841 r. na wystawie w Sankt Petersburgu. Mniej

i sreber salonowych i stołowych, rzeźby monu-

znania się z bogatą ofertą rzemiosła artystyczne-

więcej w tym samym okresie powstała inna zna-

mentalnej, epitafijnej, dekoracyjnej i okoliczno-

go przygotowaną specjalnie dla Państwa.

komita Fabryka Wyrobów Platerowanych – Fra-

ściowej, elementów architektonicznych, apara-

127


Srebra i Platery

317 Sitko do cukru pudru P. i S. Sazikow, Moskwa 1875 R. srebro, pr. ’84’, probierz ‘AC’, waga: 47 g

318 Para kandelabrów trójświecowych plater, wys. 36,5 cm cena: 2 200 zł

cena: 1 200 zł

cena: 1 300 zł

320 Kałamarz plater, dwa wkłady szklane cena: 1 200 zł

319 Kielich secesyjny na wysokiej gładkiej nodze plater

321 Zestaw do jajek, złotnik Schiffer Wiedeń, 1846 R. srebro pr. ‚13’, waga: 431 g dł. tacy: 25,7 cm cena: 4 500 zł

322 Patera Polska, złotnik: ‘JW’ okres międzywojenny srebro pr. ‘3’, waga: 226 g cena: 1 800 zł

128

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

323 Zestaw 6 mieszadełek do szampana na stojaku, XX w. srebro pr. ‘900’, wys. 17 cm, długość mieszadełka 12 cm cena: 3 400 zł


Srebra i Platery

324 Komplet 6 koziołków do sztućców Austria, 1856 R. srebro pr. ’13’, waga: 193 g cena: 1 200 zł

327 Musztardniczka, złotnik: ‘HIB’ w trójliściu wypukana data:’1773’ srebro

325 Patera na wysokiej stopie Francja, XIX/XX w. plater, dek. perełkowaniem, wys. 19 cm

cena: 1 200zł

cena: 1 200 zł

cena: 2 000 zł

328 Zestaw toaletowy, Francja, 1 poł. XIX w. srebro, pr. 925, metal, szkło, kość, włosie Części zestawu: 4 butelki, 2 szczotki, lusterko haczyk do zapinania wysokich butów cena: 8 000 zł

cena: 1 500zł

329 Podstawka na cygaro Austro - Węgry, 4 ćw. XIX w. srebro pr. ’3’, waga: 42 g, dł.: 10 cm

326 Naczynie do cukru pudru, XVIII w. srebro pr. ‘13’, złotnik ‘IC’, waga: 159 g

330 Łyżka i widelec półmiskowe Norblin, 1 ćwierć XX w. plater, dł. 26,5 cm, dekoracja: ’wzór borówka’ cena: 600 zł

331 Paterka dwudzielna z uchwytem w formie delfina alpaka, dł.: 34 cm dwudzielna uchwyt w kształcie delfina cena: 600 zł

129


Srebra i Platery

332 Mlecznik, około poł. XIX w. srebro pr. ‘12’, waga: 120 g, wewnątrz złocony, uchwyt drewno barwione cena: 1 400 zł

333 Taca z uchwytami, Anglia, XX w. plater, dł.: 64 cm, miedź srebrzona

336 Para kandelabrów Hiszpania, około poł. XX w. srebro pr. ‘915’, wys. 40 cm

cena: 950 zł

337 Widelec i łyżka do sałatek Niemcy, WMF, pocz. XX w. plater, dł. 25 cm cena: 500 zł

130

cena: 1 300 zł

cena: 1 500 zł

335 Mlecznik i cukiernica Szwecja, 1966, 1967 R. srebro pr. ‘830’, waga: 139 g

334 Cukiernica skrzynkowa, Henniger, Warszawa, 2 poł. XIX w. metal srebrzony i złocony, kluczyk dobierany

cena: 11 000 zł

338 Komplet 6 łyżeczek do mokki Niemcy, po 1888 R. srebro pr. ‘800’, waga: 55 g cena: 700 zł

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

339 Komplet 6 nożyków do masła Wiedeń, 1872 - 1922 R. srebro pr. ‘ 3’ waga 56 g, dł. 12,3 cm cena: 950 zł


Srebra i Platery

340 Cukiernica skrzynkowa w typie Ludwika Filipa, koniec XIX w. plater cena: 2 300zł

341 Filiżanka ze spodkiem Cesar Tonnelier 1845 - 1882, Francja srebro pr. ‘1’, waga: 217 g dek. giloszowaniem cena: 1 750 zł

343 Naczynie na gotowane warzywa Anglia, 1 poł XX w., plater, ruchoma pokrywa cena: 1 700 zł

cena: 2 500 zł

344 Dzbanek do kawy, Kopenhaga, 1931 R. srebro puklowane, waga: 486 g

345 Para łyżeczek do kawioru Henri Gabert 1882 - 1901, Francja srebro pr. ‚1’, złocone, waga: 23 g

cena: 2 300 zł

346 Kandelabr 5-świecowy, Krupp Berndorf Austria, okres międzywojenny plater, wys. 49,7 cm cena: 2 200 zł

342 Cukiernica z 2 uchwytami Fraget, Warszawa, 1844 R. miedź srebrzona, wewnątrz złocona 9,8 x 15 cm

cena: 650 zł

347 Cukiernica skrzynkowa z kluczykiem Austro - Węgry, 1867 - 1872 R. srebro pr. ‘3’, waga: 367 g na wieku uchwyt w formie owocu cena: 4 600 zł

131


Srebra i Platery

348 Ramka na fotografię, Birmingham, 1925 R. srebro sterling, odwrocie i podpórka - drewno, 15 x 11 cm cena: 1 200 zł

351 Cukiernica z 2 uchwytami Kopenhaga, koniec XIX w. srebro, waga: 355 g, dek. grawerowana - motywy roślin.

349 Serwetnik Niemcy, po 1888 R., srebro pr. ‘800’, waga: 46 g cena: 700 zł

352 Lichtarz, Wiedeń, złotnik: ‚HS’ 1872 - 1922 R. srebro pr. ‚3’, waga: 341 g cena: 2 300 zł

350 Świecznik 5 - ramienny, XX w. w typie Ludwika Filipa srebro pr. ‘835’, 22 x 27 cm cena: 2 800zł

353 Dzbanek do herbaty, Lublin, 1833 - 1850 R. srebro pr. ‘12’, waga: 811 g uchwyty - drewno barwione cena: 10 000 zł

cena: 3 200 zł

354 Komplet 6 nożyków do owoców Petersburg, 1 poł. XIX w. srebro pr. 2, dł.: 21 cm cena: 2 000 zł

132

355 Łyżka do ponczu, Berlin, 1821 - 1841 R. srebro, czerpak wewnątrz złocony waga: 116 g cena: 2 200 zł

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

356 Szufelka do cukru, Fraget Warszawa, 2 pol. XIX w. plater, dł.: 13,2 cm, wzór Trianon cena: 400 zł


Srebra i Platery

357 Cukiernica skrzynkowa i szczypczyki do cukru Austria, XIX/XX w. plater, dekoracja neobarokowa cena: 1 700 zł

358 Karafka i 6 kieliszków na tacy Jakubowski i Jarra, XIX/XX w. Kraków, plater dekoracja grawerowana cena: 2 300 zł

359 Żardiniera ze szklanym wkładem Meva, XX w. plater, wewnątrz złocona, dł. 40 cm dekoracja: sztanca, szkło szlifowane cena: 1 000 zł

360 Łopatka do ciasta, 1 ćw. XIX w. srebro, uchwyt drewno barwione na czarno dł. 30 cm cena: 950 zł

361 Para kandelabrów 9 - świecowych Anglia, 1 poł. XX w. plater, wys. 70,5 cm cena: 7 000 zł

133


Srebra i Platery

362 Cukiernica skrzynkowa-owalna Austro-Węgry, XIX/XX w. srebro, pr.:’3’, waga: 381 g

363 Para koszyków do pieczywa, Fraget Warszawa, 1860 - 1896 plater, dek. ażurowa, w dnie giloszowanie

cena: 4 100 zł

cena: 2 100 zł

364 Pudełko na papierosy, Anglia, 1 poł. XX w. srebro, sterling, wewnątrz wkład drewno wymiary: 11 x 9 cm cechowania na boku waga brutto 276 g, na wieku napis grawerowany: A. T. G. D | June 8th 1932 cena: 600 zł

366 Łopatka ażurowa, Anglia, XX w. plater, dł.:31 cm znaki produkcyjne na trzonku cena: 600 zł

365 Patera w kształcie muszli podtrzymywanej przez putto, XIX/XX w. plater, wys. 28,5 cm cena: 2 200 zł

367 Szczypce do kostek cukru, Francja, k. XIX w. pr. 1 dł.: 17 cm cechowanie - główka Minerwy cena: 600 zł

368 Lampka chanukowa, Fabryka Wolska Warszawa, 1 poł.XX w. plater cena: 5 000 zł

134

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Srebra i Platery

369 Solniczka klasycystyczna 1 ćw. XIX w. srebro, pr.: ‘12’, wys. 7,5 cm, dł.: 13 cm, waga: 80 g cechowanie na podstawie: nazwisko złotnika i znak próby; nazwisko złotnika trudno czytelne; stan zachowania: pęknięte obydwa uchwyty mocujące do czary w dolnej części na całej długości, jeden przygięty cena: 2 300 zł

370 Sosjerka na podstawie zdobionej dwoma delfinami Mediolan, 1 poł XX w. srebro, pr.:’800’, wys. 11 cm, waga: 181 g cena: 1 800 zł

371 Kabaret na ocet i oliwę, złotnik Buttner Paryż, XVIII/XIX w. srebro, 180 g, szkło dobierane, wys. 30 cm cena: 5 200 zł

372 Komplet do kawy: dzbanek, mlecznik, cukiernica, Wiedeń, po 1866 R. srebro pr. ‘3’, uchwyty: kość waga: 928 g, stan zachowania: powyginane podstawy naczyń cena: 5 800 zł

135


Srebra i Platery

373 Potrójny kabaret na jajka Anglia, 1 poł. XX w. plater, wys. 17 cm sygnowany na spodzie cena: 700 zł

374 Sztućce do ryb (środek stołu) Niemcy, WMF, około 1900 R. plater, dł.: 28 cm i 27,5 cm

375 Patera na wysokiej stopie, XX w. srebro, szkło szlifowane, polska próba uzupełniająca, wys.23,5 cm, śr.: 40 cm złotnik: ACH

cena: 900 zł

cena: 2 300 zł

376 Zestaw sztućców do ryb Niemcy, WMF, 1 poł XX w. plater, dł widelca: 18 cm, dł.noża : 21 cm 12 sztuk, monogram na trzonku cena: 800 zł

136

377 Łopatka do ciasta Piotr Łątkowski okres międzywojenny srebro, pr.:’3’, dł.: 28,5 cm, waga: 132 g monogram na trzonku cena: 950 zł

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

378 Nóż do sera Piotr Łątkowski okres międzywojenny srebro, pr.: ‘3’, dł.: 22,2 cm cena: 600 zł


Srebra i Platery

380 Misa na owoce Niemcy, po 1886 R. srebro, pr.:’800’, waga: 756 g, śr.: 35 cm cena: 4 100 zł

379 Cukiernica z nakrywką, Moskwa, 1879 r. pr. ‘84’, wys. 11,5 cm, waga: 282 g, dekoracja grawerowana, wnętrze złocone cena: 3 800 zł

381 Patera z dwoma uchwytami Wiedeń, 1858 R. srebro, pr.: ’13’, dł.: 45 cm, waga: 700 g monogram, stan zachowania: uszkodzenie kołnierza cena: 4 100 zł

382 Patera okrągła Niemcy, 1 poł. XX w. srebro, pr.:’835’, śr.:26,5 cm, waga: 342 g cena: 2 300 zł

383 Patera, I poł XIX w. Poznań, srebro pr. ‚12’, przebita polska pr. ‚4’ złotnik ‚Blau’, dł. 38 cm, waga: 841 g stan zachowania: powierzchnia porysowana cena: 8 100 zł

137


Srebra i Platery

384 Komplet do kawy: dzbanek, cukiernica, mlecznik, Gombert and Bibollet 1913-1924, Paryż srebro, pr.:1, waga: 1470 g uchwyty drewniane, dekorowany monogramem cena: 8 100 zł

385 Patera w formie koszyka, pocz. XX w. srebro pr. ‘800’, waga 232 g, wys. 12 cm postacie mitologiczne, wnętrze złocone, wkład dobierany, napis okolicznościowy: ‘Nagroda specjalna za turniej tenisowy w Bad Salzbrunn w dniach 29-30 lipca 1905 dedykowany przez Egmonta von Tielsch Reussdorf’ cena: 1 800 zł 386 Sitko i chochelka Francja, XIX w. pr. ‘1’, waga: 193 g, złocenia, złotnik Gregoire and Condonnier (1866-68) cena: 1 800 zł

387 Taca Wiedeń , XIX/XX w. srebro pr. ‘2’, waga: 2320 g, dł. 57 cm cena: 9 200zł

138

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Srebra i Platery

388 Kubeczek dekoracyjny Wiedeń, 1855 R. srebro, pr. 13, waga: 112 g, wys. 11 cm cena: 950 zł

389 Patera na wysokiej stopie z przedstawieniem Diany Niemcy, WMF, 1 poł. XX w. plater, wys. 41 cm, śr.: 35 cm misa ze szkła szlifowanego cena: 5 000 zł

390 Serwis do herbaty Wiedeń, po1866 r. srebro, złotnik Schwar z und Steiner, waga 3015 g cena: 16 100 zł

139


391 Bolesław Biegas (1877 Koziczyn -1954 Paryż) TĘSKNOTA 1907 R. brąz, wys.: 50 cm sygnowany, datowany oraz tytuł autorski na podstawie: ‘BOLESŁAW | BIEGAS | Paris 1907 | Tęsknota’ cena: 44 000 zł

140

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Rzeźba

Marta Rydzyńska Antykwariusz

Rzeźba wymaga od artysty znajomości trudnego rzemiosła, technologii a także sprawności manualnej i siły fizycznej. Nie wystarczy poprzestać na pomyśle, inwencji artystycznej. Nic nie da się zrealizować jednym szybkim ruchem reki. Rzeźbiarze to herosi, siłacze sztuki, często swój trud przypłacający zdrowiem, dlatego tak niewiele było kobiet-rzeźbiarek. Wyjątki od tej reguły to postacie niezwykłe, jak Katarzyna Kobro czy Alina Szapocznikow.

Od antyku po dziś dzień rzeźba jest sztuką nośną społecznie, związaną z ważnymi funkcjami sakralnymi (antyczne posągi bogów i bogiń, rzeźba ołtarzowa czy nagrobna) oraz symbolicznymi i społecznymi jak pomniki. Łączy się z architekturą, urbanistyką i sztuką ogrodów organizując przestrzeń, w której żyjemy. Poza tą ogromną, związaną w architekturą i miastem, dla prywatnego odbiorcy powstaje też ta kameralna. Cieszy posiadacza będąc ciekawym urozmaiceniem wnętrza czy ogrodu. Wielu zbieraczy uzupełnia rzeźbą swoją kolekcję malarstwa, choć istnieją również kolekcje rzemiosła lub samej rzeźby. W galerii Desy Unicum, znajdą Państwo bardzo zróżnicowaną ofertę rzeźby, głównie tej kameralnej, dodającej uroku wnętrzom. Poszczególne stylistyki łączą się czasem z predylekcją do użycia pewnych technik czy materiałów. Szkoła Zakopiańska odnowiła w 1 połowie XX w. tradycje ludowej snycerki zwracając uwagę świata sztuki na możliwości techniczne rzeźby w drewnie. Dziś krakowski rzeźbiarz Bronisław Chromy tworzy charakterystyczne tylko dla niego kompozycje łączące bezpośrednio lany brąz z kamieniem w naturalnej formie. Znana na rynku kolekcjonerskim jest rzeźba młodopolska, ze względu na wysoką jakość artystyczną i charakterystyczny styl.

Nazwiska takie jak Konstanty Laszczka, Bolesław Biegas, Wacław Szymanowski czy Wincenty Gabowicz są przykładem wysokiego poziomu polskiej rzeźby w owym czasie, zwłaszcza gdy porównamy ją z wiodącą wówczas szkołą francuską, której przykłady można odnaleźć w naszej galerii. Kupując odlew, warto zwrócić uwagę na obydwie sygnatury, nie tylko autorską ale również odlewniczą. To warsztat odlewnika, czas powstania odlewu i poprawność czysto rzemieślniczego wykonania często stanowią nie tylko o wartości ale również o jakości przedmiotu. Najwyżej cenione są odlewy z czasu powstania samego modelu, wykonywane często pod okiem samego artysty, lub przez niego osobiście. Najszlachetniejszą i pozwalającą na dużą wierność metodą odlewniczą, jest znana już w starożytnym Egipcie, metoda „na wosk tracony”. Czasem jednak sama forma przedstawienia i jego temat czy wartości estetyczne przemawiają do nas silniej niż względy kolekcjonerskie. Zakupy z takich pobudek z pewnością cieszyć nas będą prywatnie znacznie dłużej, nawet jeśli praca nie jest sygnowana ręką mistrza. Rzeźba marmurowa, lub odlew to niekłopotliwy

przedmiot kolekcjonerski, odporny na uszkodzenia i upływ czasu, wymagający jedynie miejsca ekspozycji i podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. W przypadku rzeźby drewnianej, należy zwrócić uwagę na stan drewna i polichromii, oraz zabezpieczyć przedmiot przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi. Ciekawe prace współczesnych rzeźbiarzy: Tadeusza Łodziany, Sylwestra Ambroziaka czy Adama Myjaka łączą stare rzemiosło z nowymi formami. Formy te korespondują doskonale z aktualnymi trendami w urządzaniu wnętrz. Rzeźba w Desie Unicum to nie tylko duże, pełnoplastyczne przedstawienia w brązie lub drewnie. To również ciągle zmieniający się asortyment różnorodnych figurek, posążków, plakiet reliefowych i statuetek. Od figurek zwierząt, poprzez eteryczne kobiece postacie, amorki aż po popiersia bohaterów narodowych. Wykonane w marmurze, kości słoniowej, szlachetnym drewnie lub stopach metali, zachęcają swoją różnorodnością i mogą stać się trafnym pomysłem na upominek, lub gustownym drobiazgiem uzupełniający wystrój mieszkania czy biura.

141


Rzeźba

392 Jacques Louis Gautier (1831 - ) wytwórnia Kasli, Rosja, 2 poł. XIX w. lub pocz. XX w. Mefistofeles żeliwo, wys. 74 cm, sygnowany na podstawie: ‘J Gautier’ oraz znaki odlewni i numery pod podstawą LITERATURA: Rzeźba reprodukowana w Katalogu Wyrobów Kasli cena: 17 500 zł

142

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

393 Lucie Signoret-Ledieu (1858 - 1904) Joanna d’ Arc brąz sygnowany na podstawie: Signoret, od frontu napis Jeanne d Arc i tarcze herbowe cena: 12 500 zł


Rzeźba

394 Henryk Kuna (1879 ? Warszawa – 1945 Toruń ) GŁOWA KOBIECA odlew współczesny Brąz odlewany i patynowany, wys. 33,5 cm sygnowany: H. KUNA / PARIS 1926 i numer odlewu X/10

395 Józef Mojżesz Gabowicz (1862 - 1939) Pisklęta 29 x 33 cm, sygnowany na podstawie: Gabowicz cena: 16 000 zł

cena: 29 000 zł 396 Abraham Eisenberg (1879 Wilno – 1956 Nowy Jork) BEZDOMNI, 1910-11 R. brąz, wymiary: 42 x 60 cm, wys. 43 cm sygnowany i datowany: A. Eisenberg | 1910 oraz znak odlewnika: ODLEW | KRANTZ | WARSZAWA 11 R. LITERATURA: Rzeźba polska XIX wieku. Od klasycyzmu do symbolizmu, katalog zbiorów Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1993 r.,s.28,nr kat.45 (il.) cena: 80 000 zł

143


Rzeźba

397 Odlew głowy Merkurego gips, wys. 38 cm cena: 1 000 zł

398 Figurka bóstwa hinduistycznego Azja, XIX w. kość słoniowa, drewniana podstawa wys. całkowita: 19 cm, bez podstawy: 15,5 cm cena: 2 500 zł

399 Adolf Josef Pohl (1872-?) Kleopatra brąz patynowany, podstawa kamienna wysokość całkowita: 59 cm sygnowany na podstawie: ’A.Pohl’ cena: 8 200 zł

400 Raphael Nannini (1870 - 1895) DAMA biały marmur, podstawa - marmur żyłkowany, wys. 30,5 cm sygnowany na podstawie, stan zachowania - klejona głowa cena: 3 000 zł

401 Figura ‘Żubr’ Warszawa, okres międzywojenny brąz patynowany sygnowany ‘Chojnowski I Warszawa’ cena: 2 300 zł

402 Stanisław Jackowski (1887 - 1951) POPIERSIE MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO brąz patynowany, wymiary: 74 x 54 x 34 cm sygnowany na postumencie: ‘Stanisław Jackowski’ cena: 46 000 zł

144

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

403 Figurka jelonka, pocz. XX w. brąz, sygnowany na podstawie: P. J. MENE wys. 10 cm, dł. 13,2 cm cena: 1 500 zł


Rzeźba

404 Mathurin Moreau (1822-1912) PIĘKNA PRZĄDKA brąz patynowany, wys. 65 cm sygnowany ‘Moreau|Mathurin’ cena: 37 000 zł

405 Figurka Don Kichota, 1 poł XX w. wys. całkowita 32,5 cm sygnowany po wewnętrznej stronie podstawy cena: 580 zł

406 Stanisław Czarnowski (1872-1919) Mężczyzna dźwigający głaz brąz patynowany, padstawa kamienna wys. 52 cm sygnowany na podstawie :’St. Czarnowski’ cena: 8 200 zł

145


Rzeźba

407 Władysław Miecznik (przypisany) SYRENKA, przed 1959 r. wys. 17 cm, nr 327 cena: 2 400 zł

408 Włodzimierz Pawlak (ur. 1957 r., Korytów k. Żyrardowa) MARTWA NATURA Z BUTELKAMI, 2007 R. technika własna, assamblage, wysokość: 19 cm sygnowany, datowany oraz tytuł autorski na podstawie: ‘W. Pawlak | Martwa | Natura z Butelkami | 30.I.2007’

409 Autor nierozpoznany ŚWIĘTA RODZINA, XX w. drewno lipowe, wys. 39 cm cena: 12 000 zł

cena: 5 800 zł

410 Sylwester Ambroziak (ur.1964 r., Łowicz) MĘŻCZYŹNI, 2004 R. rzeźba, brąz patynowany, 22 x 16 x 7,5 cm sygnowany i datowany na podstawie: ‘A.04.1/1’, odlew 1/1, unikat cena: 4 600 zł

411 Witold Marciniak (ur. 1922 r.) POSTAĆ ZAMYŚLONA rzeźba, terakota, 32 x 17 x 22 cm sygnowana inicjałem wiązanym z tyłu postawy: ‘WM’ cena: 2 900 zł

146

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

412 Bronisław Chromy (ur. 1925 r., Leńcze k. Lanckorony) POMNIK PSA DŻOKA - PROJEKT, 2001 R. rzeźba, brąz patynowany, 40 x 22 x 17 cm cena: 4 800 zł


Rzeźba

413 Ireneusz Wydrzyński (ur. 1955 r., Radom) MANHATTAN rzeźba, szkło, wys. 59 cm cena: 2 700 zł

414 Bronisław Chromy (ur. 1925 r., Leńcze k. Lanckorony) CIETRZEW rzeźba, brąz patynowany 28,5 x 19 x 36 cm cena: 2 800 zł

415 Adam Myjak (ur. 1947 r., Stary Sącz) POSTAĆ brąz patynowany, oksydowany, wys. 88 cm podstawa rozkładana na dwie części i zdejmowana cena: 21 000 zł

416 Bronisław Chromy (ur. 1925 r., Leńcze k. Lanckorony) KOTEK rzeźba, brąz patynowany, granit 20 x 26 x 10 cm cena: 2 800 zł

147


417 Bransoleta, art déco platyna pr. 0,950, 231 szt. diamentów ł. ~ 8,00 ct H-K/Si-P1, masa: 29,56 g cena: 70 000 zł

148

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Biżuteria

Grażyna Kobyłecka Kierownik Galerii

Beata Paluch Antykwariusz

Artystyczne formy biżuterii kształtowały się zgodnie z ogólnie obowiązującymi stylami ubioru, rzemiosła artystycznego, malarstwa, przy czym najważniejsze były ścisłe związki z modą damską i męską. Każda z epok nadawała biżuterii oryginalne cechy, wyjątkowe kształty, wprowadzając nowe rozwiązania formalne.

W związku z tak wielką różnorodnością każdy znajdzie

w jednym egzemplarzu, na ogół ręcznie, z wykorzysta-

u nas dla siebie i dla swoich bliskich coś pięknego, po-

niem różnorodnych technik jubilerskich i drogocennych

nadto – na każdą kieszeń. Od puderniczek, niewielkich

kamieni szlachetnych.

szpilek, po piękną platynową biżuterię oszronioną niezliczoną ilością diamentów. Dodatkową wartością dla

Służymy Państwu rzetelną i profesjonalną obsługą wy-

konesera będą zawarte w kilkudziesięcioletnim, a cza-

kwalifikowanych historyków sztuki z wieloletnim do-

sem i kilkusetletnim trwaniu klejnotów dramatyczne i

świadczeniem w branży antykwarycznej. Ocenę i wyce-

tajemnicze historie ich właścicieli. Piękne przedmioty z

nę biżuterii dawnej przeprowadza w galerii w Państwa

duszą mają niepodważalną wartość we współczesnym

obecności biegły sądowy, mistrz złotnictwa, ekspert

świecie.

wyrobów jubilerskich, diamentów, kamieni kolorowych, pereł oraz monet. Jest członkiem Stowarzyszenia Rze-

W naszej ofercie znajdą Państwo subtelne klejnoty po-

czoznawców Jubilerskich w Polsce. Sprawia to, iż kupu-

cząwszy od XIX-wiecznych po okres międzywojenny.

jący ma poczucie bezpieczeństwa i większą satysfakcję

Większość biżuterii pochodzi z rejonów Polski, Austro-

z zakupu i z chęcią do nas wraca. Zapewniamy Państwu

-Węgier i Rosji, jak również Francji, Włoch czy Anglii. Uni-

miłą atmosferę oraz czas spędzony na obcowaniu z

katowość tego rodzaju biżuterii zapewnia jej wartość

pięknem.

historyczna, indywidualny projekt i wykonanie – zwykle

149


Biżuteria

418 Pierścionek, art déco złoto, platyna, 1 szt. szafir ł. ~ 2,50 ct, 12 szt. diamentów ł. ~ 1,20 ct G/VS, masa: 2,79 g cena: 21 500 zł

419 Broszo - wisior, pocz. XX w. złoto, srebro, 1 szt. szafir ~ 1,00 ct, 2 szt. perły hodowlane, rozety diamentowe, masa: 10,56 g cena: 16 200 zł

420 Kolczyki, art déco złoto pr. „0,750”, 4 szt. diamentów ł. ~ 0,30 ct H/VS, rozety diamentowe masa: 2,89 g cena: 5 200 zł

421 Brosza, art déco białe złoto pr. 0,750, platyna 0,950, diamenty ł. ~ 6,00 ct H-I/VS-Si, masa: 14,40 g cena: 53 400 zł

150

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Biżuteria

422 Pierścionek, art déco złoto, platyna pr. 0,950, diamenty ł. ~ 1,0 ct H-I/Si, masa: 4, 31 g cena: 15 000 zł

424 Wisiorek, XIX/XX w. platyna pr. “0,950”, uszko złoto pr. “0,585” /wg. świadectwa badania 57948/2010/ 1 szt. stalowa perła baroczek, prawdopodobnie naturalna, 1 szt. diament ~ 0,50 ct J/VS, rozety diamentowe, masa: 4,30 g cena: 14 200 zł

426 Pierścionek, poł. XX w. białe złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. akwamaryna ~ 10 ct, 16 szt. brylantów ł. ~ 0,50 ct H-I/Vs-Si, masa: 9,13 g cena: 11 200 zł

423 Bransoletka, art déco złoto, platyna pr. “0,950”, 1 szt. diament 0,33 ct H/VS1, 20 szt. rozet diamentowych, masa: 9,36 g cena: 14 500 zł

425 Kolczyki, XIX/XX w. złoto pr. “56”, srebro, 2 szt. pereł hodowanych, 20 szt. diamentów ł. ~ 2,00 ct I-J/VS-Si, masa: 4,79 g cena: 21 000 zł

427 Wisiorek, lata 30. XX w. białe złoto pr. 0,585, 1 szt. akwamaryna 2 szt. diamentów ł. ~ 0,05 ct, masa: 3,43 g cena: 5 800 zł

151


Biżuteria

428 Bransoleta Szwecja, I poł. XX w. złoto 18 K, 3 sznury pereł hodowlanych, ametyst kaboszon, perełki naturalne rzeczne, masa: 22,14 g cena: 7 000 zł

429 Kolczyki, XIX w. złoto pr. 0,333, 2 szt. granatów w szlifie kaboszon, otoczonych małymi granatami fasetowanymi, masa: 6,70 g cena: 3 600 zł

431 Bransoleta, XIX w. metal złocony, wysadzana granatami, kaboszony, masa: 35,35 g cena: 5 500 zł

152

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

430 Broszo - wisior, XIX/XX w. złoto, srebro, 1 szt. ametyst, diamenty rozety diamentowe, 1 szt. perła hodowlana 6 szt. półperełek, masa: 16,99 g cena: 10 000 zł

432 Pierścionek, XIX w. złoto pr. 0,333, 1 szt. granat w szlifie kaboszon otoczony małymi granatami fasetowanymi, masa: 5,84 g cena: 3 000 zł


Biżuteria

433 Komplet biżuterii: brosza i kolczyki, Austria, XIX w. Brosza, złoto dukatowane pr. ‘4’, 1 szt. diament ~ 0,50 ct H/Si, 4 szt. rautów diamentowych, masa: 8,40 g, Kolczyki, złoto dukatowane pr. ‘4”, 2 szt. diamenty ł. ~ 0,40 ct, H/VS-Si, 8 szt. rautów diamentowych, masa: 5,25 g

434 Medalion, Francja, secesja złoto pr. ~ 0,750, przedstawienie Muzy Malarstwa, 3 szt. rozet diamentowych wtórny łańcuszek złoto pr. ‘3’, masa: 11,28 g cena: 5 200 zł

435 Kolczyki, XIX w. złoto pr. ‘0,585’, rozety diamentowe, rauty ł. ~ 2,00 ct, masa: 9,66 g cena: 9 500 zł

cena: 12 000 zł

436 Szpilka do krawata, XIX/XX w. złoto pr. ~ 0,580, 1 szt. diament ~ 0,25 ct I/VS masa: 1,10 g

437 Bransoletka, okres międzywojenny złoto pr. 0,750, platyna, 5 szt. szfirów 6 szt. diamentów, masa: 6,60 g cena: 9 500 zł

438 Pierścionek, okres międzywojenny złoto pr. 0,585, 1 szt. spinel naturalny, 10 szt. diamentów ł. ~ 0,80 ct H-I/VS-Si, masa: 2,92 g cena: 8 500 zł

cena: 3 500 zł

439 Pierścionek, secesja złoto pr. ~ 0,750, 8 szt. rubinów (w tym 2 szt. w szlifie kropli - 1 syntetyczny) 4 szt. diamentów w szlifie kropli, 7 szt. diamentów w starym szlifie ł. ~ 1,50 ct 2 szt. rozet diamentowych, masa: 3,94 g

440 Krzyżyk, Moskwa, przed 1917 R. złoto pr. “56”, emalia kobaltowa, niebieska (niewielkie ubytki), grawerowanie masa: 2,38 g cena: 2 400 zł

cena: 14 000 zł

153


Biżuteria

441 Pierścionek, okres międzywojenny złoto pr. ~ „0,585”, srebro, 1 szt. diament ~ 0,16 ct J/Si, 6 szt. rozet diamentowych, masa: 1,64 g cena: 3 600 zł 442 Wisiorek z łańcuszkiem, pocz. XX w. wisior: złoto pr. “56”, łańcuszek: złoto pr. “0,900”, 3 szt. rubinów ł. ~ 0,65 ct 2 szt. diamentów w szlifie markizy ł. ~ 0,75 ct I/VS-Si, 1 szt. diament 1 szt. rozeta diamentowa, masa: 18,89 g cena: 12 000 zł

443 Pierścionek, Polska, okres miedzywojenny złoto pr. ‘3’, srebro, 7 szt. diamentów ł. ~ 0,80 ct I-J/Si-P rozety diamentowe, perła hodowlana, masa: 4,80 g cena: 9 300 zł

444 Pierścionek, XIX w. złoto, srebro - oprawa abdek, 3 szt. półrozety holenderskie, masa: 3,68 g cena: 7 800 zł

445 Naszyjnik, XIX w. trzy sznury korali naturalnych, “baryłki”, zamek złoto pr. ~ 0,585, srebro, kamea rzeżbiona w koralu, rozety diamentowe, masa: 141,30 g cena: 14 200 zł

154

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Biżuteria

446 Bransoleta, Francja, Biedermeier, poł. XIX w. złoto pr. “0,750”, 2 szt. diamentów ł. ~ 0,50 ct J/VS w starym szlifie brylantowym, emalia czarna oraz błękitna na giloszu, grawerowany motyw floralny, masa: 59,40 g Niegdyś własność żony Ludwika Sempolińskiego, Janiny; właść. Bohdan Kierski, aktor, reżyser, tancerz i pedagog.

447 Brosza, Austria (?), koniec XIX w. złoto pr. ~ “0,585” dukatowane, srebro, turkusy, rozety diamentowe masa: 7,50 g cena: 8 200 zł

cena: 17 200 zł

448 Wisiorek w formie kwiatu, XIX w. srebro ze złoconymi elementami, granaty, 25 szt. rozet diamentowych łańcuszek srebrny, wtórny, masa: 10,29 g cena: 5 400 zł

450 Dewizka, Francja, XIX w. złoto 18 K, granat, dekoracja grawerowana, masa: 23,61 g cena: 8 000 zł

449 Kolczyki, pocz. XIX w. złoto pr. ~ “0,700”, zapięcia wtórne pr. “0,585”, emalia kobaltowa i biała prawdopodobnie rubinki i oliwiny, perełki, masa: 11,96 g cena: 11 000 zł

451 Spinki do mankietów, Malmo, XIX/XX w. złoto pr. ~ 0,580, 1 szt. diament ~ 0,25 ct I/VS, masa: 1,10 g cena: 5 600 zł

155


452 Żardiniera w stylu secesyjnym, pocz. XX w. wys. 146 cm, średn.: 67 cm sygnowana; żardiniera z uchwytami w formie dwóch fantastycznych stworów z głową jaszczura wsparta na podstawie w formie wielobocznego słupa całość dekorowana plastycznymi elementami secesyjnymi cena: 23 000zł

156

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl


Rozmaitości

Marta Rydzyńska Antykwariusz

W sytuacji gdy oferta galerii handlowych wydaje się Państwu monotonna a współcześnie produkowane przedmioty bez charakteru, kiedy bez gotowego pomysłu szukają Państwo po prostu „czegoś ciekawego”, lub potrzebują „inspiracji”… Zapraszamy do Desy Unicum.

Rynek antykwaryczny to El Dorado dla koneserów

łach. Są jednak przedmioty tak oryginalne i jednostko-

niestandardowych przedmiotów. Kuriozalnych, niedzi-

we, że nie dają się przypisać do żadnej z liczniejszych

siejszych, stylowych a przede wszystkim unikatowych.

grup. Dalekowschodnie domino z drewna hebanowe-

Doskonale rozumiemy, że gustowne wnętrze zasługuje

go, biała broń, medale masońskie, XIX-wieczne albumy

na wyjątkowe dodatki a niestandardowa okazja na po-

na fotografie, wschodnie ikony, tkaniny kaszmirowe, te-

mysłowy prezent. Jako koneserzy sztuki dzielimy Pań-

lefony na korbkę, gramofony i płyty do pozytywek czy

stwa pasję poszukiwania i kolekcjonowania obiektów,

flakony na perfumy. W ofercie galerii znajduje się wiele

zwłaszcza tych trudno dostępnych.

przedmiotów o wyjątkowym charakterze i własnej historii.

Galeria Marszałkowska będąca jednocześnie główną siedzibą Desy Unicum, to największa tego typu galeria

Poszukiwanie osobliwości i kolekcjonowanie trudno

w Polsce. Na trzech piętrach nowocześnie zaadapto-

dostępnych przedmiotów to zadanie niełatwe. Wyma-

wanej kamienicy, urządzono ekspozycję tematycznie

ga wiedzy i doświadczenia, którym chętnie Państwa

obejmującą niemalże wszystkie dziedziny handlu an-

wspomożemy.

tykwarycznego, przedstawione w poprzednich rozdzia-

157


Rozmaitości

453 Miniaturowy portret młodej damy XIX/XX w. akwarela/kość słoniowa, wys. 8 cm (owal) sygnatura l. śr. - trudno czytelna ramka z profilowanego rogu

454 Parament masoński z frędzlami, firma Horstmann, XX w. aksamit, podszewka atłasowa, dł.: 112 cm cena: 460 zł

455 Telefon Ericsson, Szwecja, 1908-1918 R. drewno, metal cena: 1 000 zł

cena: 4 000 zł

457 Szabla oficerska, Turcja, k. XVIII w. metal, mosiądz, drewno, skóra, dł.: 94 cm stan zachowania: ubytki drewna w rękojeści cena: 11 500 zł 456 Laska, Austro-Węgry, 1907 R. drewno, rączka srebrna, pr.:’3’, dł.: 91,5 cm rączka z grawerowanym monogramem i datą : 16 VI.1907 cena: 1 100 zł

458 Para biustów legionistów rzymskich koniec XIX w., wys. 30 cm podstawa drewno cena: 1 700 zł

459 Taca z uchwytami XIX/XX w. mahoń, uchwyty mosiężne wymiary: 59 x 37,5 cm cena: 1 700 zł

460 Pas kaukaski, Moskwa, 1876 r. srebro pr. 84, waga brutto: 470 g srebro niellowane, złotnik M. Anirapetow, probierz E. B.; repunce polskie z okresu dwudziestolecia międzywojennego cena: 2 900 zł

158

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

461 Parawan, Daleki Wschód, koniec XIX w. drewno, macica perłowa, kość, wys. 185 cm szer. 173,5 cm cena: 28 000 zł


Rozmaitości

462 Ferdinand Barbedienne (1810 St - Martin - de - Fresnay - 1892 Paryż) WAZKA NEOROKOKOWA brąz złocony, podstawa - biały marmur, wys. 24 cm, sygnowany: ‘F. BARBEDIENNE’ cena: 14 000 zł

464 Para gerydonów, 2 poł. XIX w. drewno złocone, wys. 93 cm podstawa w formie chłopca w turbanie cena: 6 000 zł

463 Wilki kominkowe, Europa Zachodnia 3 tercja XIX w., brąz, dł. listwy 56 cm szer. 10,5 cm; naroża - wys. 23 cm szer. 23 cm cena: 1 500 zł

465 Lichtarz z motywem ptaka brąz, onyks, wys. 33 cm cena: 900 zł

466 Karol Filip Malcz (1797 - 1867) LAMPA WIECZNA, po poł. XIX w. srebro kute, repusowane, sztancowane pr. ‘84’, waga brutto: 1 370 g cena: 32 500 zł

467 Lustro, Niemcy, XIX/XX w. rama porcelanowa dekoracja plastyczna kwiaty i ptaki wys. 73 cm cena: 17 500 zł

468 Para podpórek do książek, XVIII/XIX w. Brąz złocony ogniowo, postaci chłopca i dziewczynki na podstawkach marmurowych łączna wys. 17 i 18,5 cm cena: 5 400 zł

159


Rozmaitości

469 Ikona - Matka Boska z Dzieciątkiem Rosja, XIX w., tempera/deska, 32 x 26 cm cena: 3 500 zł

472 Ikona, Zbiór świętych - św. Wasyl, św. Cyryl, św. Metody, św. Wasyl, Rosja, XVII/XIX w. tempera/deska, 39,5 x 33 cm cena: 4 600 zł

470 Ikona, Matka Boska Iwierska, XIX/XX w. tempera/deska, wym. 27,5 x 22,5 cm koszulka - mosiądz cena: 1 500 zł

473 Ikona Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny Rosja, XIX/XX w. tempera/deska, 31.7 x 27,5 cm stan zachowania: ubytki podłoża w górnej części odpryski malatury przy krawędziach

471 Ikona Matka Boska Kazańska, Rosja, XIX w. koszulka metalowa, kiot cena: 6 000 zł

474 Ikona - św. Jan Chrzciciel, Rosja, koniec XIX w., tempera/deska, wym. 35 x 31 cm, złocenia na powierzchni cena: 2 200 zł

cena: 1 800 zł

475 Ikona podróżna mosiądz, emalia, 6 x 5 cm cena: 450 zł

476 Ikona przedstawiająca Trzech Świętych z Bogiem Ojcem, Moskwa, koniec XVIII w. koszulka srebrna, pr.: 84, probierz: AF, punca złotnika nieczytelna, 12,3 x 10 cm, cena: 3 700 zł

160

Obiekty dostępne są w galeriach DESA UNICUM i na www.desa.pl

477 Ikona podróżna, Rosja, XIX/XX w. Św. Jerzy walczący ze smokiem. mosiądz, emalia, 14 x 12,5 cm cena: 600 zł


Rozmaitości

478 Matka Boska Władymirska Rosja, XIX w. tempera/deska 48 x 40,5 cm niewielkie spękania i odpryski cena: 4 100 zł

479 Zwiastowanie para - 2 tonda z przedstawieniem Matki Boskiej i Archanioła Gabriela koniec XIX w., średnica.: 24 cm cena: 4 600 zł

481 Ikona- Sceny z życia Chrystusa Rosja, ok. poł. XIX w. tempera/deska, 53,5 x 43,5 cm cena: 8 500 zł

480 Ikona, Zmartwychwstanie oraz sceny z Życia Jezusa, Rosja, XIX w. tempera/deska, 52,5 x 43 cm cena: 9 900 zł

482 Ikona, Chrystus Zmartwychwstały, XIX/XX w., tempera/deska, złocenie, 35 x 31,5 cm cena: 6 900 zł

161


Od ponad dwóch lat DESA Unicum współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Małgorzaty Sobol. Spośród dużej liczby kancelarii prawniczych działających na rynku Desa Unicum wybrała tę kancelarię, ponieważ interesuje ją szeroko rozumiana dziedzina art & business, w której działa DESA Unicum. Innymi obszarami działalności Kancelarii jest prawo autorskie, a także kompleksowa obsługa rynku nieruchomości, w tym najem instytucjonalny i prawo budowlane, oraz prawo gospodarcze i korporacyjne. Kancelaria Małgorzaty Sobol dynamicznie się rozwija, stąd zainteresowanie ze strony kolejnych klientów. Są nimi zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i wiodące na poszczególnych rynkach polskie, zagraniczne i międzynarodowe podmioty gospodarcze oraz inne kancelarie prawnicze. Kancelaria samodzielnie działa już od kilku lat, a od 2006 r. – jako pierwsi zorganizowani prawnicy – rozszerzyła działalność na Wielką Brytanię. Kancelaria jest członkiem Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (BPCC).


Aukcja Plakatu 6 sierpnia 2011, godz. 17, Sopot Wystawa obiektów aukcyjnych 29 lipca – 6 sierpnia

Desa Unicum wspólnie z Sopockim Domem Aukcyjnym organizuje Aukcję Plakatu

szczegóły już wkrótce na www.desa.pl


Antoni Michalak 4 czerwca – 9 lipca 2011 Wystawa połączona ze sprzedażą

Salon Wystawowy Marchand Pl. Konstytucji 2, Warszawa www.desa.pl

patroni


Cena 19 zł (z 5% VAT)

Galeria Sztuka Antyki Wnetrza  
Galeria Sztuka Antyki Wnetrza  

164 strony, ponad 500 dzieł sztuki i antyków, a pomiędzy nimi eksperckie artykuły o sztuce, to zawartość pierwszego numeru kwartalnika "Gale...

Advertisement