DertourLife - 2

Page 1

Getting a handle on dreams

PUBLICA}IA OFICIAL| A DERTOUR, PARTE A GRUPULUI GERMAN REWE EXEMPLARUL T|U GRATUIT

15 experien]e pe care nu trebuie s\ le ratezi `n

Thailanda Ora[e-fantom\ din America

DO YOU BELIEVE IN GHOSTS? La SERENISSIMA Luna de miere în

dertourlife, Nr. 2, iarn\ 2019/2020

Maldive

„Echipa este capitalul cel mai important al unei afaceri!” “The team is the most important asset of a business!” BUSINESS INTERVIEW

Silvia M\inescu Managing Director Boiron Romania

dertourlife este o publica]ie editat\ de JustCPR sub brandul DER Touristik Group, parte a Grupului REWE

dertourlife Nr. 2/iarn\, 2019/2020


Getting a handle on dreams

PUBLICA}IA OFICIAL| A DERTOUR, PARTE A GRUPULUI GERMAN REWE EXEMPLARUL T|U GRATUIT

15 experien]e pe care nu trebuie s\ le ratezi `n

Thailanda Ora[e-fantom\ din America

DO YOU BELIEVE IN GHOSTS? La SERENISSIMA Luna de miere în

dertourlife, Nr. 2, iarn\ 2019/2020

Maldive

„Echipa este capitalul cel mai important al unei afaceri!” “The team is the most important asset of a business!” BUSINESS INTERVIEW

Silvia M\inescu Managing Director Boiron Romania

dertourlife este o publica]ie editat\ de JustCPR sub brandul DER Touristik Group, parte a Grupului REWE

dertourlife Nr. 2/iarn\, 2019/2020


Getting a handle on dreams

PUBLICA}IA OFICIAL| A DERTOUR, PARTE A GRUPULUI GERMAN REWE EXEMPLARUL T|U GRATUIT

15 experien]e pe care nu trebuie s\ le ratezi `n

Thailanda Ora[e-fantom\ din America

DO YOU BELIEVE IN GHOSTS? La SERENISSIMA Luna de miere în

dertourlife, Nr. 2, iarn\ 2019/2020

Maldive

„Echipa este capitalul cel mai important al unei afaceri!” “The team is the most important asset of a business!” BUSINESS INTERVIEW

Silvia M\inescu Managing Director Boiron Romania

dertourlife este o publica]ie editat\ de JustCPR sub brandul DER Touristik Group, parte a Grupului REWE

dertourlife Nr. 2/iarn\, 2019/2020


R\u de transport? Grea]\? V\rs\turi? Previne [i trateaz\ simptomele asociate r\ului de transport

MEDICAMENT HOMEOPATIC

2405/28.03.2019


R\u de transport? Grea]\? V\rs\turi? Previne [i trateaz\ simptomele asociate r\ului de transport

MEDICAMENT HOMEOPATIC

2405/28.03.2019


R\u de transport? Grea]\? V\rs\turi? Previne [i trateaz\ simptomele asociate r\ului de transport

MEDICAMENT HOMEOPATIC

2405/28.03.2019


18.

24. 32. 38. 44.

46. 48. 54. 56.

Am dat premii celor dispu[i s\ plece, pe loc, `n vacan]\. Top oferte recomandate `n 2019 - 2020. City Break – Budapesta, capitala b\ilor termale. City Break Magic – Pie]e [i tårguri de Cr\ciun. Mozaic – Cr\ciun pe str\zile Londrei. Headway Essex Classic Vehicle Show. Drumul c\tre Dakar – Romånia 4X4. Off-Road `n Maramure[ – Mitsubishi Adventure Day 72. Belagio All Seasons. 74. Gastronomie. 76. Advertorial – „Pia]a altfel”. 57. 58. 60. 63. 67. 70.

..................

12.

Point of View – Maldive. Point of View – F\g\ra[. Preview – Colaboratorii edi]iei – dertourlife. Editorial Cosmin Marinof – „Anul Nou va aduce noi destina]ii turi[tilor romåni ! The New Year brings new destinations!” Destina]ii – 15 experien]e pe care nu trebuie s\ le ratezi în Thailanda. Business Interview – Silvia M\inescu, Managing Director Boiron Romania – „Echipa este capitalul cel mai important al unei afaceri!” “The team is the most important asset of a business!” Destina]ii – Do you believe in ghosts? Ora[e-fantom\ din America. Luna de miere în Maldive. C\l\toria?…ah, ce vis frumos! La Serenissima, Dominante, la Regina dell’Adriatico. Business Interview – Rare[ Florea, Domeniile Avere[ti. „De la Fitbit la Cramele Avere[ti, business-ul de familie. “From Fitbit to Cramele Avere[ti, Family Business Story. Advertorial – Lumea nou\ a vechilor vinuri romåne[ti. Branduri romåne[ti – ...sus, sus, sus, la munte sus... Focus Corporate – Ce vacan]e au c\utat romånii la Târgul de Turism 2019. "N-ai curaj s\ pleci chiar acum în vacan]\!"

life

Thailanda: © Anca Cheregi, www.ancacheregi.ro

06. 08. 10. 11.

Silvia M\inescu, foto: © Boiron Romania

„~i sf\tuiesc pe to]i cititorii revistei “I would like to encourage all the >dertourlife< s\ nu rateze readers of >dertourlife< not to nicio ocazie de a c\l\tori” ! miss a single chance to travel!”

5

I

dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

Foto: © Jano Major

I CONTENTS

Foto: © Alexandra Cristian

PREVIEW


6

POINT OF VIEW

I

MALDIVE

Foto: Š Anca Alina Du[e Advertising&Marketing Manager, Travel Brands SA

... cerul bleumarin, `n care plutesc mici nori transparen]i, se une[te cu Oceanul Indian [i formeaz\ o linie aproape invizibil\ cu apa cristalin\ de culoare turcoaz, nisip alb cât vezi cu ochii, cernut, verdele crud al vegeta]iei luxuriante ... A[a arat\ Paradisul? Cite[te articolul de la pagina 32 ~n copil\rie eu a[a `mi imaginam c\ arat\!

I


dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

7


8

POINT OF VIEW

I

SATUL SIRNEA, CARPA}II MERIDIONALI

... sus, sus, sus, la munte sus ... De ce s\ mergi pe munte? Pasiunea pentru munte se poate na[te spontan în tine, odat\ cu prima drume]ie reu[it\. Cite[te articolul de la pagina 48

I


dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

9

Satul Sirnea, Culoarul Ruc\r-Bran din Carpa]ii Meridionali, care separ\ Masivele Bucegi [i Leaota de Mun]ii Piatra Craiului, foto: Š Jeno Major


10 PREVIEW

I COLABORATORII EDI}IEI

Getting a handle on dreams

dertourlife

dertourlife Revista oficial\ a DERTOUR, parte a Grupului REWE Nr. 2 (42), iarn\ 2019/2020 ISSN 2393 – 5278 /JustCPR, Foto copert\: Adrian Stoicoviciu

Dertourlife, publica]ia oficial\ a DER Touristik `n Romånia este o publica]ie travel/inflight editat\ print [i online `n limba romån\, cu sec]iune `n limba englez\. Structura editorial\ a publica]iei este de tip magazin business-travel. ~n paginile revistei, cititorii pot descoperi o varietate de reportaje de vacan]\, editoriale de turism, experien]e de c\l\torie, topuri ale destina]iilor operate de companie, o sec]iune special\ dedicat\ României, portrete de personalit\]i, interviuri VIP [i business, cronici de restaurante [i hoteluri, shopping, fashion [i advertoriale corporate. Targetul revistei acoper\ segmentul middle, high-end [i business-travel, beneficiarii serviciilor DER Touristik sunt chiar agen]ii economici [i persoanele active social. Tot mai multe companii ofer\ clien]ilor vacan]e bonus. Toat\ lumea merge `n vacan]\, nu?! Dertourlife este principalul mijloc de comunicare al companiei oferit gratuit clien]ilor [i partenerilor s\i. Este revista ideal\ pentru promovarea serviciilor directe, adiacente industriei travel – hoteluri, restaurante, pensiuni, linii aeriene [i de transport –, cât [i pentru furnizorii de servicii indirecte – telefonie mobil\, asigur\ri medicale [i de c\l\torie, transferuri bancare, etc. Revista are [ase edi]ii anuale [i se distribuie `n agen]iile DER Touristik, cea mai mare re]ea de agen]ii proprii la nivel na]ional [i `n charterele DER Touristik.

.......................................

>dertourlife< este o publica]ie editat\ de JustCPR sub brandul DER Touristik Group, parte a Grupului REWE

Anca Cheregi

Alexandra Cristian

„Dac\ nu m\ g\si]i acas\, prelucrånd poze [i scriind al\turi de cele dou\ pisici ale mele, mai mult ca sigur sunt pe drumuri, prin Romånia sau prin ]\ri str\ine. M\ entuziasmez u[or la gåndul unei c\l\torii, fie c\ e vorba de o excursie de 3 s\pt\mani pe alt continent, fie c\ e vorba de un weekend petrecut `ntr-o cas\ veche din inima Transilvaniei. Lucrez la un proiect, vreau s\ transform excursiile `ntr-un stil de via]\. A[a c\, `mpreun\ cu so]ul meu, am purces la construirea unui camper van cu care, sper\m noi, vom descoperi lumea.” www.ancacheregi.ro

„Despre mine, e simplu… , sunt fericit\ c\ tr\iesc… ceea ce tr\iesc ast\zi [i ceea ce am tr\it ieri [i `nv\t s\ m\ bucur de lucrurile simple... Mi-am propus s\ zåmbesc, s\ explorez [i s\ `nv\] c\ fiecare zi e nou\ [i plin\ de necunoscut. Cåt despre c\l\torii, mi-ar lua o zi `ntreag\ s\ explic cåt de mult le ador. ~mi place s\ m\ plimb, s\ vizitez cet\]i, biserici fortificate, castele [i conace, lacuri [i cascade, m\ri [i oceane, sate uitate de lume sau metropole impun\toare, s\ cunosc oameni ..., toate acestea fac parte din Universul meu.” www.alexandracristian.ro

Editor in chief: Adriana Constantin (office@justcpr.ro) Editori: Zenaida F\rca[, Oana Iana, Carmen Neac[u Senior Art Director: Marcel {tef (mstef@justcpr.ro) DTP: Luca Hagiu Colaboratori: Alexandra Cristian, Cristian B\r\ian, Cristina Oana Iancu, Foto: Drago[ Dumitru, Alexandra Cristiani, C\t\lin Hladi, Anca Cheregi, Ilie Tudorel, Nicu Cherciu, Diana Chereche[, Cristina Oana Iancu Traducere: John Rock Publicitate: GSM: +40 728 006 654, cstef@justcpr.ro Publisher:

Veri[oara Juliei, alias Cristina Oana Iancu „Absolvent\ de scenaristic\, part time c\l\toare, part time turist\ [i full time iubitoare de filme dubioase. ~n prezent, tour director [i ghid pentru turi[tii care viziteaz\ Romånia. Am fost gaijin în Japonia, gringo în Mexic, mzungu în Tanzania [i-n Kenya, turist & c\l\tor în mai bine de 50 de ]\ri din lume, adic\ mai pu]in de 50% din ceea ce-mi doresc s\ descop\r. Nu-mi plac vacan]ele all inclusive, sunt mai degrab\ adepta c\l\toriilor off the beaten track [i nu-mi place trendul \sta cu influencerii sau divele c\l\toare de pe instagram.

CV-ul meu de c\l\tor include Argentina, Australia & Tasmania, Austria, Belgia, Bolivia, Bulgaria, Cambodia, Chile, Columbia, Costa Rica, Cuba, Cehia, Danemarca, Ecuador, Franta, Georgia, Germania, Grecia, Guatemala, Ungaria, Indonezia, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Laos, Malaezia, Maroc, Mexic, Olanda, Norvegia, Peru, Portugalia, Singapore, Spania, Suedia, Tanzania & Zanzibar, Thailanda, Turcia, Ucraina, Uruguay, Kenya, Vietnam, SUA. Cu toate astea, nu mi-am propus s\ bifez cåt mai multe ]\ri, ci s\ descop\r, triptil, triptil, oameni [i locuri din diverse col]uri ale lumii. www.triptil.ro

Adresa redac]iei Aleea Lungule]u Nr. 3, sect. 2, Bucure[ti e-mail: office@justcpr.ro www.justcpr.ro, Tel.: +40 728.006.654

Copyright: DER Tour

Jeno Major

Ilie Tudorel

„Fotografia a ap\rut `n via]a mea acum 5 ani. Nu [tiu cum [i de ce a ap\rut a[a de tårziu, dar a ap\rut cu o intensitate fantastic\. Acum, m\ ocup zilnic de fotografie, `ntr-un fel sau altul. Dac\ nu ies pe coclauri, editez sau citesc despre fotografie. ~mi place la nebunie. Am [tiut de la `nceput c\ voi fi fotograf de natur\. Dragostea pentru natur\ o am de la tat\l meu. Cånd eram mic colindam dealurile Sibiului, iar tat\l meu `mi f\cea arcuri cu s\ge]i, tot felul de pu[ti [i arbalete din lemn. 95% din fotografiile mele sunt fotografii de peisaj, dar nu m\ feresc s\ fotografiez oameni.

Ilie Tudorel, artist fotograf din Baia Mare, este un ambasador prin imagini al Romåniei în lume. Prima fotografie a f\cut-o `n clasa I. Este membru al Uniunii Arti[tilor Plastici (UAP) filiala Baia Mare [i al Asocia]iei Interna]ionale „Euro Foto Art”. A expus lucr\ri în 15 expozi]ii personale de art\ fotografic\ [i în 18 expozi]ii de grup din Romånia, Belgia, Ungaria [i Ucraina. S-a specializat `n fotografia de arhitectur\ [i în fotografia de natur\ [i peisaj la Academia Photo România. www.tudorphotoblog.blogspot.ro

...........................................................................

Po[ta redac]iei:: V\ a[tept\m opiniile, ofertele de colaborare [i orice tip de sugestii pe adresa redac]iei sau prin e-mail (office@justcpr.ro). R\spunderea asupra con]inutului articolelor revine `n exclusivitate autorilor acestora. Reproducerea par]ial\ sau total\ a oric\rui text, fotografie sau imagine grafic\ din con]inutul revistei, f\r\ acordul scris al editorului, constituie infrac]iune [i se pedepse[te conform legilor `n vigoare. Toate drepturile de vånzare a spa]iilor de publicitate apar]in editorului revistei.


PREVIEW

I EDITORIAL I COSMIN MARINOF

dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

11

„Românii caut\ tot mai mult vacan]e în destina]ii exotice.” “Romanians are looking for holidays in exotic places.”

Anul Nou va aduce The New Year noi destina]ii brings new turi[tilor romåni ! destinations! Anul 2019 a adus turismului romånesc o performan]\ unic\ [i a marcat cea mai de succes poveste din industria ospitalit\]ii – Grupul DER Touristik, una dintre cele mai mari companii de turism din lume, cu sediul în Germania, a achizi]ionat cea mai mare re]ea de agen]ii de turism din ]ara, Travel Brands S.A. Noul proprietar [i-a planificat pentru România o dezvoltare a produselor de tip charter (pachete turistice) [i continuarea investi]iilor în canalul online. Dertour a lansat la Tårgul de Turism al Romåniei, pentru clien]ii s\i, noi destina]ii pentru vara 2020, în Tunisia [i Bali, cu un num\r record de 17 plec\ri pe fiecare destina]ie. DERTOUR a vândut, în cele patru zile de târg, vacan]e de 1.1 milioane euro, cu 15% mai mult fa]\ de anul anterior, rezultat ce confirm\ c\ DERTOUR este una dintre agen]iile cele mai c\utate de români.

2019 marks a unique achievement for Romanian tourism in the form of the most remarkable success story in the industry - DER Touristik Group from Germany - one of the biggest tourism companies worldwide - has bought the biggest tourism agency in Romania, Travel Brands S.A. The new owner plans to diversify the charter packages and continue investing in the online segment. DERTOUR has launched new destinations for Summer 2020, in Tunisia and Bali, with a record number of 17 departures each. DERTOUR has sold 15% more packages at the tourism fair than last year, cementing its reputation as one of the most desired travel agencies in Romania.

........

......

“ We want to provide our customers with the best experience. We „Vrem s\ le oferim clien]ilor no[tri cele mai bune servicii, observ\m want to deliver to their ever-increasing expectations because we can cum a[tept\rile lor se schimb\ de la an la an, cum î[i aleg din timp see how they carefully plan their holidays early on, concentrating on vacan]ele [i cum sunt foarte aten]i atunci când î[i planific\, în detaliu, every detail. Next year we will be concentrating on the Mediterranean vacan]a. În anul viitor ne vom focusa pe zona Mediteran\ – Grecia, region (Greece, Turkey, Cyprus, Spain, Egypt - the destinations loved Turcia, Cipru, Spania, Egipt, destina]ii iubite de români – [i vom organiza by Romanians) and we will introduce exotic destinations such as plec\ri în destina]ii exotice – Thailanda, cu un numar record de plec\ri, Thailand (with a record number of departures), Zanzibar, Maldive, Zanzibar, Maldive, Punta Cana, Cancun, Bali cu 15 plec\ri... oferta este, Punta Cana, Cancun, Bali (15 departures)... The possibilities are endless! practic, nelimitat\. And because of the powerful position enjoyed by the group Datorit\ puterii de negociere a grupului din care face parte [i DerTour is part of, 2020 will come with more affordable holiday options, DERTOUR, anul 2020 va veni cu o sc\dere a pre]urilor de 7%. Acesta since the prices are going down by 7%. This is our holiday gift for you! este cadoul de s\rb\tori pe care `l facem clien]ilor no[tri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Happy New Year!” V\ urez La mul]i ani!” Cosmin Marinof, CEO Travel Brands, Cosmin Marinof, CEO Travel Brands, . . . . . . . . . . . . . . . . . operator al brandului DERTOUR în România. DERTOUR Brand Operator in Romania.


DESTINA}IE DE TOP

12 DESTINA}II EXOTICE

I THAILANDA

15 experien]e pe care nu trebuie

Am vizitat Thailanda de vreo 2 ori, dar am tot evitat s\ povestesc despre ea pentru c\ îmi pare o destina]ie atât de mainstream încât cred c\ [tiu to]i câte ceva despre ea. Aveam impresia c\ orice a[ spune, lumea [i-ar da ochii peste cap [iar zâmbi dispre]uitor gen “been there done that”, dar am descoperit de

curând c\ exist\ oameni care habar n-au ce se întâmpl\ pe acolo, a[a c\ acest articol se adreseaz\ mai mult celor care se afl\ la prima experien]\ asiatic\. Thailanda e fabuloas\, accesibil\ [i prietenoas\ cu turi[tii, fiind cea mai potrivit\ ]ar\ cu care s\ începi s\ descoperi Asia, f\r\ a avea un [oc


BeTUI Nr. 16 (31), septembrie / octombrie 2015 dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

13

timpul în insuli]ele izolate. Iat\ câteva lucruri pe care trebuie s\ le încerci, mai ales dac\ e[ti la prima excursie în Asia.

Viziteaz\ pie]ele plutitoare Una din fascina]iile Thailandei o reprezint\ autenticele pie]e plutitoare, devenite adev\rate atrac]ii turistice. În apropierea Bangkokului se g\sesc dou\: pia]a Damnoen Saduak [i pia]a Amphawa, ambele cu o ofert\ bogat\ de fructe, legume, flori [i obiecte de artizanat. „Ora[ul Îngerilor” este cea mai fermec\toare metropol\ din sudestul Asiei. Po]i sta oricât de mult dore[ti în acest ora[ haotic [i ai pu]ine [anse s\ te plictise[ti: urc\-te într-un tuk-tuk [i descoper\ templele fascinante, palatele sofisticate sau pie]ele colorate ale ora[ului. În alt\ zi, descoper\ Bangkok-ul pe ape, într-o plimbare cu b\rcu]a pe canale. Bifeaz\ cele mai populare obiective turistice: Palatul Regal, Wat Pho [i Wat Arun se afl\ pe malul vestic al râului Chao Phraya.

Încearc\ masajul thailandez Nu po]i pleca din Thailanda f\r\ a experimenta, pe pielea ta, relaxarea pur\. Dup\ o zi în care ai str\b\tut ora[ul, las\–te o or\ pe mâna priceputelor maseuze thailandeze [i te vei sim]i alt om. Eu am abuzat la maxim de ele. Unele se afl\ chiar pe strad\ (celebra Khaosan Road e plin\), dar dac\ vrei ceva mai de calitate, d\ un ban în plus, c\ merit\!

Viziteaz\ Ayutthaya

Thailanda, foto: © Dorel Naste

s\ le ratezi în Thailanda

Evadeaz\ din aglomeratul Bangkok pentru o zi [i viziteaz\ Ayutthaya, fosta capital\ a Thailandei, între 1350 – 1767, o minune a arhitecturii budiste, aflat\ în Patrimoniul Unesco din 1991. Vei r\mâne fascinat de acest ora[ în ruine, pe care-l po]i explora cu ajutorul unei biciclete. Nu rata Palatul Na]ional Chan Kasem, care con]ine [i un muzeu sau copacul în care e sculptat capul lui Budha din apropierea templului Wat Mahathat.

Relaxeaz\–te în Ko Phi Phi F\r\ pic de exagerare, insula Koh Phi Phi din sudul Thailandei pare un loc desprins din paradis. Aici s-au filmat scenele din celebrul film The Beach, cu Leonardo diCaprio, iar dac\ ai v\zut filmul nu cred c\ mai ai nevoie de alt\ reclam\. Timpul curge încet în acest paradis, a[a c\ 2-3 zile î]i vor p\rea o s\pt\mâna. Evident, fiecare percepe timpul în felul s\u, a[a c\ am ni[te prieteni care au r\mas aici un an.

3 zile în Chiang Mai cultural. E una din pu]inele ]\ri în care turi[tii se întorc iar [i iar, f\r\ s\ se plictiseasc\ [i f\r\ s\-i epuizeze comorile. E plin\ de cli[ee [i peisaje de desktop, dar n-ai ce s\-i repro[ezi [i ai s\ îndr\ge[ti Thailanda, cu bune [i rele, ai s\ te obi[nuie[ti cu haosul [i vânzoleala din marile ora[e, dar [i cu ritmul lent în care se scurge

Dac\ ai mai mult timp la dispozi]ie, viziteaz\ [i nordul Thailandei. Dac\ alegi Chiang Mai, po]i face drume]ii în creierul mun]ilor, c\lare pe elefant, sau po]i vizita temple precum Wat Phra Singh, cel mai mare din Chiang Mai sau Doi Suthep, aflat la o în\l]ime de 1.600 metri, de unde ai o priveli[te superb\ asupra ora[ului. Locul din poza urm\toare este unul


14 DESTINA}II EXOTICE

I THAILANDA

secret, pe care am promis s\ nu-l divulg, deci nu insista]i, e lâng\ Chiang Mai, dar nu v\ spun unde.

Viziteaz\ câteva temple budiste Peste 90% din popula]ia thailandez\ este budist\. Templele, în jur de 30.000 în toat\ ]ar\, se numesc wats [i arat\ fabulos atåt pe din\untru cât [i pe dinafar\. Chiar dac\ nu crezi în karma [i-n reîncarnare, nu uita s\–]i acoperi umerii, bra]ele [i s\ por]i o fust\ lung\. Altfel nu ai voie s\ p\trunzi în aceste l\ca[e sacre. Dac\ te pasioneaz\ subiectul, po]i s\ încerci [i medita]ia thailandez\.

Descoper\ via]a [i obiceiurile triburilor din nord În Thailanda ai [ansa s\ petreci timp cu triburile care locuiesc în mun]i, ba mai mult de atât… te po]i caza direct la ei acas\! Descoper\ stilul de via]\ autentic [i f\-]i prieteni noi printre triburile Hmong, Karen sau Akha.

stil chinezesc. Nu rata centrul spiritual al insulei, templul Wat Chalong, frumos decorat cu un turn piramidal, compus din mai multe etaje suprapuse. Dac\ ai mai mult timp, viziteaz\ [i cele dou\ cascade: Ton Sai [i Bang Pae, localizate în Parcul Na]ional Khao Praew Thaew. Via]a de noapte este legendar\, iar dac\ ai o gândire mai liber\ po]i lua parte la spectacole inedite precum cabaretul travesti]ilor sau renumitul pingpong show.

E[ueaz\ pe James Bond Island În sudul îndep\rtat, în Golful Phangnga, se afl\ una dintre cele mai frumoase insule din lume, care a servit drept decor pentru filmele “The Man with the Golden Gun” [i “Tomorrow never dies” din seria James Bond. Insula este nelocuit\, dar e populat\ provizoriu de vânz\tori ambulan]i [i po]i ajunge aici prin diverse tururi oferite de agen]ii.

Festivalul florilor din Chiang Mai Descoper\ via]\ de noapte din Phuket Dac\ e[ti genul care prefer\ locurile lini[tite, nu-]i recomand deloc Phuket. Pe lâng\ plaje frumoase [i multe locuri de vizitat, cea mai mare [i mai popular\ insul\ a Thailandei este cunoscut\ [i pentru via]a de noapte. Viziteaz\ vechiul ora[ Phuket plin de magazine, restaurante [i cl\diri în

DESTINA}IE DE TOP

Templu budist, foto: © Dorel Naste

Mul]i î[i programeaz\ special concediul în luna februarie pentru a lua parte la acest festival uimitor, când ora[ul Chiang Mai se îmbrac\ în straie florale de s\rb\toare. Tot în Chiang Mai, dar în ianuarie, po]i lua parte la Chiang Mai Winter Fair, serbat cu concursuri de frumuse]e, competi]ii de box, precum [i o mul]ime de spectacole muzicale.


dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

15

..............

Thailanda e ]ara aia `n care g\se[ti de toate, måncare bun\ [i ieftin\, petreceri pe plaj\, fructe care mai de care mai `mbietoare, locuri pustii, insuli]e superbe, natur\ luxuriant\, orez\rii, turism sexual, masaj pe strad\, ladyboys, cascade, jungl\, temple, mare turcoaz, ping pong show-uri etc. etc. Thailanda e ]ara aia despre care te treze[ti vorbind `n clisee, ai atåtea de f\cut `ncåt cu greu po]i povesti la `ntoarcere despre senza]ia de libertate [i de bine pe care ai avut-o aici. Parc\ totul te relaxeaz\. Din p\cate, biletele spre Thailanda nu sunt a[a ieftine, `ns\ se poate ajunge la un pre] convenabil dac\ sunt luate din timp. Pentru s\rb\torile de iarn\, eu am cump\rat bilete de prin mai, cu 600 de euro, cu Etihad Airways, din Istanbul. Pån\ `n Istanbul am luat bilete cu Pegasus Airlines, 100 de euro biletul. Dup\ ce am luat biletele, m-am culcat pe o ureche [i am tot amånat s\ fac vreo rezervare la cazare, fiind convins\ c\ o s\ g\sesc la fa]a locului. ~ns\ n-a fost a[a simplu. Mai ales c\ habar n-aveam pe ce insul\ s\ m\ duc, [tiam doar c\ vreau s\ ajung in Krabi, loc care `mi stårnise curiozitatea de cånd citisem “Platforma” lui Houellebecq. Exasperat\ de pre]urile exorbitante g\site pe internet `n preajma Revelionului pe insulele faimoase

Ia lec]ii de g\tit N-a[ fi crezut c\ am s\ spun a[a ceva, dar î]i recomand s\ faci un curs la o [coal\ de buc\tari [i s\ afli secretul amestecului de ierburi [i arome pentru a ob]ine savoarea unic\ a preparatelor thailandeze. Multe dintre ele se afl\ în Chiang Mai. O alt\ chestie mi[to pe care po]i s\ o încerci e sculptatul în fructe.

Savureaz\ supa Tom Yum

Thailanda, foto: © Dorel Naste

................................

Festivalul florilor din Chiang Mai, Thailanda, foto: © Dorel Naste

Revelion in Koh Lanta, Thailanda

Îmi plou\ [i acum în gur\ când m\ gândesc la Tom Yum Goong, o sup\ tradi]ional\ picant\ g\tit\ cu lapte de cocos [i ghimbir. Sfatul meu e s-o serve[ti direct de pe strad\, la una din terasele improvizate care r\sar la tot pasul.

.........


16 DESTINA}II EXOTICE

I THAILANDA

din Krabi, am decis s\ aleg `n cele din urm\ un bungalou `ntr-un s\tuc din Koh Lanta, o insul\ cu multe resorturi de lux, care p\rea ini]ial departe de a[tept\rile mele. De obicei, aleg locuri pu]in turistice, cu mult\ natur\ [i f\r\ prea multe hoteluri de lux, `ns\, `n Thailanda, dup\ cum am v\zut, e cam greu s\ te descurci de o cazare ieftin\ de Revelion, mai ales dac\ o cau]i cu cåteva zile `nainte. Nu [tiam la ce s\ m\ a[tept de la Koh Lanta, citisem pe internet atåt lucruri descurajante pentru orice backpacker, cum c\ nordul insulei e aglomerat [i plin de resorturi de lux, cåt [i chestii mai ok, c\ sudul [i-a p\strat din s\lb\ticie. Cazarea pe care am g\sit-o se afl\ din fericire undeva spre mijlocul insulei, `ntr-un sat cu multe bungalouri modeste, cu mul]i localnici care `[i vedeau de treburile lor neturistice [i cu terase unde se putea månca foarte, foarte ieftin. Måncarea, nu [tiu dac\ are rost s\ mai

Mergi la o partid\ de box thailandez Nu trebuie neap\rat s\-]i plac\ boxul ca s\ mergi la partid\ de Muay Thai, numit [i box thailandez. Acest sport na]ional este un spectacol în sine, diferit de tot ce ai v\zut pân\ acum.

dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

spun, a fost cea mai bun\ pe care am måncat-o vreodat\, [i pun [i India la socoteal\ aici. Plajele in Koh Lanta au nisipul fin, `ns\ marea nu este turcoaz, lucru care `ns\ nu o urå]e[te `n vreun fel. Koh Lanta are farmecul ei. ~]i po]i `nchiria un scuter [i o po]i explora `n fel [i chip. De asemenea, dac\ te plictise[ti de peisajele de aici, po]i pleca `n tot felul de excursii pe celelalte insule din Krabi, cele mai apropiate fiind Koh Jum, Koh Ngai [i celebra Koh Phi Phi, o insul\ extrem de aglomerat\, mai ales de s\rb\tori.

DESTINA}IE DE TOP

..............

Templul Lempuyang, foto: © Oana Iancu, triptil.ro

> la volan

Veri[oara Juliei (Cristina Oana Iancu)

.....................

triptil.ro18 BUSINESS INTERVIEW

I SILVIA M|INESCU I BOIRON „~i sf\tuiesc pe to]i cititorii revistei >dertourlife< s\ nu rateze nicio ocazie de a c\l\tori” ! ....................

Foto: © Boiron Romania

„Echipa este capitalul cel mai important al unei afaceri!”

“The team is the most important asset of a business!”

Silvia M\inescu Managing Director Boiron Romania BUSINESS Pentru început, v\ rug\m s\ ne povesti]i despre compania Boiron. Compania Boiron, înainte de a fi un laborator produc\tor de medicamente homeopatice, este o familie, este un mod de via]\. Boiron este un laborator farmaceutic familial [i independent, a c\rui istorie a `nceput în anul 1932, când doi fra]i farmaci[ti indestructibil lega]i `ntre ei prin pasiunea lor pentru cercetare, s-au întâlnit cu homeopatia. Din 1932, când Jean [i Henri Boiron s-au lansat, la insisten]ele medicilor, în aventura homeopatiei, istoria companiei Boiron a c\l\torit al\turi de istoria homeopatiei, iar ast\zi Boiron ofer\, la nivel mondial, know-how-ul unic necesar fabric\rii de medicamente homeopatice de înalt\ calitate. Boiron î[i fabric\ medicamentele în 4 loca]ii de produc]ie din Fran]a [i este prezent în 50 de ]\ri, prin 20 de filiale [i numero[i distribuitori.

INTERVIEW To begin, please tell us about Boiron. Before being a homeopathic pharmaceutical laboratory, Boiron is, first of all, a family – a way of life. Boiron is an independent, family-run pharmaceutical laboratory dating back to 1932, when two pharmacist brothers, bound together by their passion for research, met homeopathy. And since 1932, when Jean and Henri Boiron set out, at the insistence of the doctors, on the adventure homeopathy, Boiron's history has traveled alongside the history of homeopathy, and today Boiron offers worldwide, the unique know-how needed to manufacture high quality homeopathic medicines. Boiron produce their medicines in 4 locations in France and is present today in 50 countries, through 20 official branches and numerous suppliers.


BeTUI Nr. 40(55), septembrie/octombrie 2019 dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

19

“I advise all the readers of >dertourlife< to never miss a chance to travel!” ......... România nu mai este chiar o lume a b\rba]ilor. Este greu s\ fii femeie în business? Mie nu mi-a fost greu. Am separat bine lucrurile, profesionalul de personal. Cred c\ acesta este „secretul b\rba]ilor”… [i m-am înconjurat de oameni destoinici.

Foto: © Boiron Romania

Silvia M\inescu - Boiron, Andreea Esca - PRO TV [i Gregorio Mancino - Omeoart la Institutul Na]ional pentru S\n\tatea Mamei [i Copilului Alessandrescu-Rusescu.

Ast\zi, combinând experien]a, tradi]ia [i inova]ia, afla]i `n c\utarea excelen]ei, peste 120 de farmaci[ti asigur\ calitatea medicamentelor Boiron, confirmånd angajamentul constant al companiei de a cultiva o abordare homeopatic\ tot mai bine integrat\ `n medicina conven]ional\ [i tot mai util\ pentru medici, farmaci[ti [i pacien]i.

Today, more than 120 pharmacists ensure the quality of Boiron’s medicines by combining experience, tradition and innovation. They uphold Boiron’s engagement for excellence to cultivate a homeopathic approach even better integrated with medicine and even more useful to doctors, pharmacists and patients.

Care considera]i c\ este principala valoare pe care Boiron a adus-o în România? Înc\ din prima zi în România, Boiron s-a angajat s\ garanteze medicamente homeopatice de înalt\ calitate, eficiente [i utile pentru pacien]ii [i profesioni[tii din s\n\tate, a[a cum o face în întreaga lume. Punerea la dispozi]ie de medicamente homeopatice sigure, non-dependente [i non-toxice, sunt principalele noastre promisiuni pe care le facem pacientului romån, angajament de la care nu vom abdica niciodat\!

What do you think is the main value that Boiron brought to Romania? From the first day in Romania, Boiron has been committed to provide high-quality homeopathic medicine, useful and efficient for the patients and professionals of the health industry, as is the case worldwide. The provision of safe, non-toxic medicine that does not create dependence is Boiron’s principal commitment to the Romanian patient. And we will never cease to do that! Foto: © Boiron Romania

Continua]i, v\ rug\m, propozi]ia: Când lucrurile nu merg… mai întâi respir adånc, apoi îmi strâng colaboratorii `n jurul meu, m\ sf\tuiesc cu ei, iar apoi lu\m decizii [i trecem la treab\!

Please continue the sentence – When things don’t work out… I first take a deep breath. Then I get together with my collaborators for a brainstorming. And then we get to work!


20 BUSINESS INTERVIEW

I SILVIA M|INESCU I BOIRON „Am devenit mai responsabili [i acum nu ni se mai pare nici un proiect imposibil de construit `n interiorul companiei”! ....................

Cum a]i ajuns s\ lucra]i la Boiron? Nu a fost întâmpl\tor. Eram în c\utarea unui domeniu care s\ corespund\ valorilor mele [i a unui angajator care s\ aib\ o viziune în ton cu a[tept\rile mele, iar pentru Boiron venise momentul s\ lanseze, pentru pacientul român, produsele sale de s\n\tate [i s\ investeasc\ în promovarea homeopatiei pe pia]a din România. Dar, cum se spune, norocul [i-l face omul! Parcursesem `n carier\, pân\ la acel moment, toate etapele de preg\tire profesional\, eram preg\tit\ pentru proiectul ce avea s\ urmeze.

How did you start working at Boiron? Not by chance. I was looking for a domain that matched my values and for an employer who has a vision aligned to my expectations, and for Boiron it was time to launch, for the Romanian patient, its health products and to invest in promoting homeopathy on the Romanian market. But you are responsible for your luck! By then I had been through all the necessary stages of professional training, so I was prepared for the project that was about to follow.

Ultima decizie luat\? Am alocat resurse pentru un nou medicament – Camilia – destinat sugarilor [i copiilor de vårst\ mic\ care sufer\ în perioada de apari]ie a denti]iei, un medicament homeopatic ce va fi prezent începând cu luna ianuarie a anului viitor în farmaciile din România. Bineîn]eles, acest produs medicamentos se adreseaz\ [i p\rin]ilor micilor pacien]i, deoarece ei sunt cei care poart\ zi [i noapte grija suferin]elor copiiilor lor. Camilia este un produs ideal, cel pu]in din dou\ motive: `n primul rånd, amelioreaz\ simptomele asociate tulbur\rilor de denti]ie asigurånd un somn lini[tit pentru p\rin]i [i copii [i, în al doilea rând, pentru c\ forma de prezentare – solu]ie buvabil\ în flacoane unidoz\ – este u[or de p\strat [i administrat, inclusiv `n vacan]ele mai lungi petrecute împreun\ cu familia, sau la sfâr[it de s\pt\mân\ .

Latest decision taken? We have allocated resources for a new medicine - Camilia -intended for infants and young children who are suffering during the period when their dentition begins. This homeopathic medicine will be present beginning with January 2020 in Romanian pharmacies. Of course we are also addressing the parents of the little ones, for they are the ones who wear day and night the care for their children suffering. Camilia is an ideal product for at least two reasons: first of all, it ameliorates the symptoms associated with dentition problems (insuring a good night’s sleep for parents and children) and, secondly, because its form – drinkable single-use liquid doses – makes it easy to keep and administer, including on long holidays with family or at the end of the week.

If you weren’t a manager, what would you be doing? I would still like to be surrounded by people. Maybe working for a social cause in a foundation for the less well-off.

.........

Dac\ nu a]i fi avut o carier\ în management ce altceva a]i fi vrut s\ face]i? Tot printre oameni [i cu oameni a[ fi vrut s\ fiu. Poate `ntr-o asocia]ie de sprijin a celor mai pu]in noroco[i [i mai nevoia[i.

.........

Villa San Michele, Insula Capri, Italia, foto: arhiv\ personal\ Silvia M\inescu


dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

21

.........

“We have become more responsible as a company and now no project seems impossible to deliver on!” .........

Timp liber, familie, hobby. Sfâr[itul de s\pt\mân\ mi-l rezerv pentru mine [i familie, împreun\ cu so]ul, prietenii no[tri [i copiii. Am un hobby destul de static: urm\resc emisiuni [i citesc despre univers, care include [i planeta P\mânt, m\ fascineaz\ ce este dincolo de ce [tim noi aici [i acei oameni extraordinari care descoper\ pentru noi. {i îmi place s\ contemplu natura!

....................

Gregorio Mancino, pictorul asocia]iei Omeoart — Asocia]ia Cultural\ Boiron, este purt\tor de cuvånt al UNICEF.

Silvia M\inescu, Andreea Esca [i Gregorio Mancino. Proiect al companiei Boiron `n colaborare cu Institutul Na]ional pentru S\n\tatea Mamei [i Copilului Alessandrescu-Rusescu. Boiron a sustinut, al\turi de alte companii, renovarea [i modernizarea zonei de izolare a sec]iei de primiri urgen]e. ~n plus, a pictat holul [i dou\ dintre rezervele Institutului al\turi de pictorul asocia]iei Omeoart, Asociatia Cultural\ Boiron, Gregorio Mancino.

Foto: © Boiron Romania

Stil de conducere? Participativ. Îmi implic colegii în procesul de analiz\ [i de luare a deciziilor. Practic, tot ce am f\cut în ace[ti 20 de ani de când Boiron este prezent în România este rezultatul unui efort comun, de multe ori realizat cu sprijinul necondi]ionat al conducerii [i colegilor din Fran]a. Este vorba de încrederea acordat\, înc\ de la început, filialei române[ti [i, evident, de a fi la în\l]imea încrederii [i respectului acordat. Nu pot spune c\ am aplicat o anumit\ strategie de lucru cu colegii mei, dar ea s-a croit natural pe structura mea [i pot spune c\ a fost o strategie de succes, pentru c\ am reu[it s\ facem tot ce ne-am propus în ace[ti ani. De ce? Pentru c\ orice membru din echip\ este, în acest fel, ascultat – nu exist\ idei sau întreb\ri nepotrivite. Am devenit mai responsabili [i acum nu ni se mai pare nici un proiect imposibil de construit `n interiorul companiei. ~n to]i ace[ti ani am ac]ionat mai tot timpul din pozi]ia de lider [i mai pu]in din cea de manager.

Leadership style? Participative. I get my colleagues involved in the process of analysis and decision making. Essentially, all that we have achieved in these 20 years since Boiron has been present in Romania is the result of a shared effort, most times with the unconditional support of our French colleagues. It’s about the trust our Romanian branch has enjoyed since the beginning – and also about delivering on those expectations. I cannot say that I have practiced a particular strategy with my colleagues, but rather that it happened in accordance with my nature, and I can say that this practice has proven to be successful, since we have been able to accomplish all that we wanted to. Why? Because every team member has a say – there are no wrong questions or ideas. We have become more responsible and now no project seems impossible for us to deliver. So all these years I acted more as a leader than as a manager.

În conducerea unui business ce rol acorda]i talentului unui manager? Dup\ p\rerea mea, talentul este esen]ial. F\r\ talentul de manager nu poate exista o afacere, deoarece majoritatea afacerilor se construiesc `mpreun\ cu o echip\. Po]i fi un specialist de vârf, o inteligen]\ ie[it\ din comun, îns\ pentru a fi manager trebuie s\ po]i s\ te raportezi la oameni, la echip\. Trebuie s\ intuie[ti cine din echipa ta te va duce la succes într-un anumit moment, care din valen]ele respectivului desemnat de tine s\ duc\ la `ndeplinire o anumit\ sarcin\ se va putea achita de ea, adaptåndu-]i discursul la natura [i personalitatea acestuia. Am înv\]at c\ trebuie s\ m\ adresez diferit fiec\ruia dintre ei, în felul în care re-

How important is the manager’s talent in leading a business? In my opinion, talent is essential. Without a talent in management, there can be no business, since most of businesses are operational by way of a team. You can be a top specialist with an intelligence out of the ordinary, but a manager has to be able to relate to the people, to the team. You need to have an intuition for who in your team will be able to help achieve success, for what qualities a person needs to have in order to deliver – you do this by being flexible with the needs of every individual. I learned that a different kind of communication is needed for each of them, and that in this way to resonate with you.


I SILVIA M|INESCU I BOIRON

dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

.................

22 BUSINESS INTERVIEW

Romania is not quite a man’s world anymore. Is it hard to be a woman in business? It wasn’t hard for me. I was good at separating the professional from the personal – I think that’s the secret of man. And I surrounded myself with dependable people. Cu echipa Boiron la Congresul de homeopatie, Ia[i 2016, foto: arhiv\ personal\ Silvia M\inescu

.................... zoneaz\ cel mai bine acel om. Nu am [tiut de la început cum se face acest lucru, am înv\]at pe parcurs [i înc\ mai înv\], a[a cum am `nv\]at, la un moment dat, s\ fiu p\rinte… Dar echipei? Echipa este capitalul cel mai important al unei afaceri! Reu[i]i s\ echilibra]i via]a personal\ [i cariera, a trebuit s\ renunta]i la ceva? Nu. {i da. Cea mai recent\ vacan]\? În Insulele Mauritius, la începutul anului acesta. Mi se pare din ce în ce mai interesant s\ explorezi pe viu istoria anumitor locuri, a oamenilor care au tr\it în trecut, au descoperit, creat, unde au ajuns azi. Cea mai frumoas\? Italia – o aventur\ în care nu am programat nimic [i Noua Zeeland\ – cea mai planificat\, din motive bine în]elese: distan]a [i necunoscutul. Ce locuri nu a]i vizitat înc\ [i v-a]i dori s\ vizita]i? India. Mi se pare fascinant\ prin prisma diferen]elor culturale, de mentalitate [i a multitudinii de obiceiuri. Vre]i s\ transmite]i ceva, în mod special, cititorilor no[tri? ~i sf\tuiesc pe to]i cititorii revistei „dertourlife” s\ nu rateze nicio ocazie de a c\l\tori, chiar dac\ este vorba despre ]ara noastr\ sau alte meleaguri str\ine, s\-[i acorde timp pentru vacan]e, s\ descopere locuri [i oameni. S\-[i îmbog\]easc\ orizontului personal. Vacan]ele ne fac mai în]elep]i, sunt cu ceea ce r\månem `n final, cu amintirile pl\cute… Revistei „dertourlife” îi urez s\ reu[easc\ s\ ne stârneasc\ imagina]ia [i pofta de a descoperi!

I couldn’t do this perfectly in the beginning, but in learned by doing and I am still learning – just like I learned to be a parent… And what about the team’s importance? The team is the most important asset of a business! Do you succeed in balancing work and personal life? Have you had to give up on something? No. And yes. Tell us about your latest holiday. It was in Mauritius Island, at the beginning of this year. I find it increasingly interesting to explore alive the history of certain places, of people who have lived there in the past, discovered, created, where they are today. And your most beautiful one? Italy - an adventure for which I didn’t plan anything. New Zeeland – the most plannified for well understood reasons: distance and unknown. Where do you want to travel the most, but have never been? India. I find it fascinating due to the clash of culture, mentality and the multitude of traditions. Do you have a message for our readers? I would like to encourage all the readers of “dertourlife” not to miss a single chance to travel even if it is in our country or foreign lands. Meaning, to gift time to themselves because discovering people and places means enriching the own personal horizon and it makes us wiser, it is with what we remain in the end. And to the “dertourlife” magazine I wish to foster this passion for traveling in us!

Marcel {tef Publisher >dertourlife<24 DESTINA}II

I ORA{E FANTOM| DIN AMERICA

Bisbee, Arizona, foto: © Cristina Oana Iancu

Rhyolite, Nevada, foto: © Cristina Oana Iancu

DO YOU BELIEVE


dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

25

.........

Do not pick up Hitch – Hikers prison facilities in this area!

Ora[e-fantom\ din America

................................

Cl\diri decrepite care se pot pr\bu[i în orice moment, mine abandonate, caroserii ruginite, tone de praf, buruieni [i pove[ti cu fantome. America e un imens platou de filmare, iar iubitorii de filme horror trebuie s\ calce neap\rat pe-aici, s\ vad\ macar cåteva din sutele de ora[e fantom\ din state. În America exist\ cel pu]in un ghost-town în fiecare stat, majoritatea având de-a face cu febra „goanei dup\ aur” care a atras mii de „nebuni”. Ora[e care, cândva, aveau zeci de mii de locuitori au fost abandonate [i transformate în obiective turistice ce satisfac gusturile celor mai preten]io[i c\ut\tori de ciud\]enii. Eu leam „vânat” [i le-am pus la loc de cinste `n palmaresul personal al “celor mai creepy locuri” pe care le-am v\zut vreodat\.

IN GHOSTS?

Terlingua, Texas – Do you believe in ghosts?, m\ întreab\ proasp\tul nostru prieten texan, cules de pe autostrad\ în ciuda avertiz\rilor de tipul “Do not pick hitchhickers, prison facility in the area”. – Not really. Do you? r\spund eu, dornic\ s\ schimb direc]ia discu]iei spre coordonate mai lume[ti. – Of course I do. I live in a ghost town. Jim are 76 de ani [i e proprietarul unui bar, dar în acela[i timp e muzician [i artist. {i un povestitor talentat care ne-a vorbit despre Terlingua, ora[ul `n care locuie[te, cu atâta foc, încât ne-am ab\tut din drum s\-i facem o vizit\.

Terlingua, Texas, foto: © Cristina Oana Iancu, triptil.ro


26 DESTINA}II

I ORA{E FANTOM| DIN AMERICA Dac\ traversezi Arizona te sf\tuiesc s\ dai o tur\ [i prin Tombstone,

....................

s\ vezi cu ochii t\i Vestul S\lbatic [i cimitirul unde-[i odihnesc oasele cei mai temu]i pistolari ai Americii.

Jerome, Arizona, foto: © Cristina Oana Iancu

Terlingua ghost-town Terlingua are 58 de locuitori, care nu mi-e foarte clar unde se ascund în timpul zilei. E unul dintre cele mai simpatice ora[efantom\ pe care le-am c\lcat în picioare prin road-trip-ul american, [i am c\lcat câteva, crede]i-m\. Plasat convenabil, în drumul spre Parcul National Big Bend, lâng\ Rio Grande, la o arunc\tur\ de b\] de Mexic, într-o zon\ de[ertic\ unde soarele e necru]\tor, Terlingua e genul de loc care satisface cerin]ele celor mai preten]io[i c\utatori de ciud\]enii.

Nu eu am ales Terlingua, ne spune el, Terlingua m-a ales pe mine, iar când ve]i ajunge acolo, ve]i întelege la ce m\ refer. Ora[ul e dotat cu de toate: cimitir, biseric\, loc de joac\ pentru copii, galerii de art\, un fel de [coal\, o închisoare minuscul\ [i un teatru – Starlight Theatre, transformat în restaurant. Toate semi-p\r\site. Terlingua a fost cândva un ora[ de mineri, populat în vremurile sale de glorie de 2000 de suflete. Asta s-a întâmplat prin 1880, când în regiune a fost descoperit cinabru, una dintre sursele principale de ob]inere a mercurului [i s-au pus bazele unei comunit\]i de mineri. Jerome, Arizona, foto: © Cristina Oana Iancu

Prin anii ’40, mercurul s-a epuizat, iar ora[ul a fost abandonat [i l\sat în paragin\. A fost repopulat prin anii ’70 când a devenit nucleul cultural al unei comunit\]i de arti[ti, muzicieni excentrici, be]ivi, veterani de r\zboi, suflete pierdute în c\utarea unui nou început sau libercugetatori, marginaliza]i, care au renun]at la Visul American [i [i-au g\sit locul printre cl\diri decrepite care se pot pr\bu[i în orice moment, mine abandonate în carcase ruginite peste care cresc buruieni, `nconjura]i de tone de praf. Unii i-ar numi “freaks”. Fiecare locuitor are câte o poveste fascinant\. Printre ei, proasp\tul nostru prieten care ne-a


Bisbee, Arizona, foto: © Cristina Oana Iancu, triptil.ro

dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

Re]ea/semnal Semnalul mobilului se pierde undeva pe drum sau refuz\ s\ ajung\ pân\ în Terlingua, televizoare nu cred c\ exist\, iar cel mai apropiat McDonalds se afl\ la vreo 150 de kilometri.

............................

ghidat spre barul pe care îl de]ine. Doua-trei mese acoperite cu o rogojin\ [i o rulot\ unde o doamn\ ne-a preparat cea mai bun\ limonad\ b\ut\ vreodat\. M\ întreb [i acum ce-o fi pus în ea. Jim ne-a arat\, mândru, o poz\ cu Wim Wenders, care a filmat aici câteva scene din “Paris, Texas”. Mai târziu, dup\ dou\ limonade [i o bere de ghimbir, ne lu\m r\mas bun de la prietenul nostru [i plec\m s\ explor\m regiunea. Trecem pe lâng\ câteva case ciudate care nu-mi dau seama dac\ erau sau nu locuite. Obloane trase, geamuri sunt b\tute în cuie..., dar pe prispa unei case sunt ni[te fotolii curate care te îmbie la relaxare. Ocolesc casa s\ v\d dac\ exist\ totu[i vreo intrare. În spate, un fel de pentagram\ imens\ confec]ionat\ din spini m\ face s\ m\resc pasul. Am ajuns în toiul zilei când, poate soarele, a alungat to]i locuitori în interioare? Siesta-time? S-a mi[cat o draperie la etajul 1 sau se re-

27

flect\ soarele în geam? Urm\torul „obiectiv turistic”: biserica, [i ea, aparent p\r\sit\. U[a se deschide cu un scâr]\it. În\untru, lini[te. Chiar lânga biseric\, un loc de joac\ cu un togoban ruginit [i un leag\n care de-abia se mai ]ine în lan]uri. Rafale de poze [i m\ îndrept spre cimitirul unde î[i odihnesc oasele fo[tii mineri [i familiile lor. Num\rul celor mor]i îl dep\[e[te bine pe cel al viilor, de fapt, ora[ul s-a mutat `n cimitir. Peisajul compus din cruci din lemn, simple, din care timpul a mu[cat cu poft\ [i câteva flori din plastic decolorate de soare [i vânt alc\tuiesc un tablou, oarecum, linistit. Senza]ia c\ m\ aflu pe un imens platou de filmare unde se toarn\ o produc]ie horror începe s\ se estompeze u[or atunci când m\ apropii de centrul ora[ului, unde se afl\ vedeta regiunii: Starlight Theatre, transformat în restaurant. În fa]a teatrului, carcasa unei Jerome, Arizona, foto: © Cristina Oana Iancu


28 DESTINA}II

I ORA{E FANTOM| DIN AMERICA

În America exist\ cel pu]in un ghosttown în fiecare stat, majoritatea având de-a face cu febra „goanei dup\ aur”.

America e un imens platou de filmare, iar iubitorii de filme horror trebuie s\ calce neap\rat pe-aici, s\ vad\ m\car cåteva din sutele de ora[e fantom\ din state.

Bisbee, Arizona, foto: © Cristina Oana Iancu, triptil.ro

Galerii de art\ (?!) ~n Terlingua, `n afara magazinului de suveniruri, mai sunt patru baruri, vreo [ase galerii de art\ [i un cabinet de tarot. Când zic galerie, m\ refer la o camer\ sau o curte, iar arti[ti sunt genul \la de oameni care construiesc cu lucruri g\site prin gunoaie. E plin\ America de ei.

.................... ma[ini ruginte pe care o fotografiez din toate pozi]iile. Lâng\, un mini-market [i magazin de suveniruri care par, mai degrab\, un cabinet de curiozit\]i. Poze vechi, decora]ii de r\zboi, statuete cu cowboy [i vederi cu parcul Big Bend, care a servit drept fundal pentru o mul]ime de filme western. Pere]ii sunt tapeta]i cu ni[te afi[e din care aflu c\ peste o sapt\mân\ se va organiza un concurs de g\tit chilli. Semnalul mobilului se pierde undeva pe drum sau refuz\ s\ ajung\ pân\ în Terlingua, televizoare nu cred c\ exist\, iar cel mai apropiat McDonalds se afl\ la vreo 150 de kilometri. În continuare, nici picior de om, turist sau localnic. Cu ceilal]i reziden]i ai ora[ului nu-mi doresc s\ m\ întâlnesc. Vorbesc de scorpioni, tarantule [i tot felul de [erpi venino[i a c\ror prezen]\ e semnalizat\ prin pancarte decolorate [i g\urite de… gloan]e? Verific meniul afi[at `n fa]a teatrului-restautant, momentan închis, trec pe la prietenul nostru [i îi promit c\ ne vedem la cina, la Teatrul Starlight. Ne-am cazat într-un motel dubios, la 20 de kilometri de Terlingua, pentru c\ singura pensiune din ora[ era închis\ pentru renovare, urmând s\ devin\ func]ional\ `n timpul concursului de chilli. Mai aveam ca op]iune de cazare ni[te rulote, dar cum [tiam c\ noaptea în de[ert se face frig, am ales motelul de care v\ spuneam. Am revenit 4 ore mai târziu [i ne-am îndreptat spre cea mai luminat\ regiune a „ora[ului”, unde se afl\ [i teatrul-restaurant. Am deschis u[a [i m-a izbit o lumin\ puternic\. Restaurantul era PLIN de oameni, de-abia am g\sit o mas\, undeva într-un col]. Majoritatea oaspe]ilor, suspect de elegan]i (femei cu perle în jurul gâtului, jur!), p\reau c\ se cunosc to]i între ei de o ve[nicie. Zarv\, distrac]ie, fum [i o scen\ unde se testau ni[te instrumente muzicale. – You are not from around here, right? întreab\ chelneri]a cu accent profund texan, [i ne ofer\ meniul, foarte variat de altfel. Noi înc\ ne uitam sidera]i în jur, to]i cu acelea[i dileme nerostite:

Cine sunt to]i oamenii ace[tia? De unde au ap\rut [i încotro vor urma s\ dispar\ la noapte? Pe scen\, începe concertul. Country-music, care ne reaminte[te c\ suntem în Texas. Câ]iva se ridic\ [i schi]eaz\ ni[te pa[i de linedancing. La chitar\, prietenul nostru, Jim, care zbiar\ în microfon: “The next song is dedicated to my friends from Romania!” Toate persoanele din înc\pere se întorc c\tre noi, ne zâmbesc [i ridic\ paharele. Adic\ toate aceste fantome prietenoase, care nici acum nu mi-e foarte clar dac\ au existat sau nu, ne zåmbeau? Dup\ cin\, ora[ul s-a cufundat `n bezn\. Ne-am r\tacit de vreo trei ori încercând s\ g\sim drumul c\tre autostrad\. Cumva ajungeam mereu înapoi de unde am pornit, exact ca într-un film horror prost. Era ca [i cum Terlingua tot încerca s\ ne opreasc\ s\ plec\m.

Rhyolite, Nevada În drum spre Death Valley, în apropiere de Beatty, am f\cut un ocol de câ]iva km s\ vizit\m un alt loc creepy, cu promisiunea de 2&1 –ora[ fantom\ [i muzeu în aer liber. Promovat drept “The Chicago of the west”, Ryholite a fost pe vremuri un or\[el populat de c\ut\tori de aur, veni]i aici s\ se îmbog\]easc\ peste noapte. În 1907, popula]ia era de 5.000. Acum au mai r\mas doar câteva cl\diri d\r\p\nate, fosta [coal\ (burs\ [i un spital) [i o cas\ construit\ din sticle, care atrage tot felul de ciuda]i. În apropierea ora[ului, în mijlocul pustiet\]ii, se afl\ muzeul în aer liber Goldwell, cu instala]ia artistului belgian Albert Szukalski, intitulat\ The Last Supper. Alte „opere” ale muzeului – Ghost Rider, Lady Desert: The Venus of Nevada, Icara, Tribute to Shorty Harris [i canapeaua colorat\ Sit here. Intrarea este liber\, iar în zon\ se afl\ [i un mic magazin de suveniruri, al c\rui proprietar e un artist simpatic.


29

...........

Bisbee, Arizona, foto: © Cristina Oana Iancu, triptil.ro

dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

Bisbee, Arizona

Jerome, Arizona

Bisbee nu–i chiar un ora[ fantom\, ci mai degrab\ un loc semipopulat, în apropierea c\ruia se afl\ o min\ abandonat\. Foarte aproape se afl\ un alt or\[el, de fapt o strad\, Lowell, unde ai impresia c\ te-ai întors în timp, în anii 50 – ma[ini vintage, o sec]ie de poli]ie p\r\sit\ [i o benzin\rie abandonat\, vedeta incontestabil\ a zonei.

Nici Jerome nu-i 100% abandonat, ba are chiar câteva hoteluri de calitate, toate având renumele de a fi bântuite. Unul dintre ele se nume[te Jerome Grand Hotel [i a fost construit pe locul unde era pe vremuri un azil de nebuni, restaurantul hotelului p\strând [i acum numele de “Asylum”.

Bisbee, Arizona, foto: © Cristina Oana Iancu, triptil.ro


30 DESTINA}II

I ORA{E FANTOM| DIN AMERICA

dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

No Guns please. Graveyard is full! Biserica din Terlingua, Texas, foto: © Cristina Oana Iancu, triptil.ro

Cimitirul din Terlingua, Texas, foto: © Cristina Oana Iancu, triptil.ro

.....................

Veri[oara Juliei (Cristina Oana Iancu) ......................

triptil.ro

...............

tori de “ghost-tours”, un medium care, contra unei sume deloc modeste, te poate pune în leg\tur\ cu spiritele! La intrarea în ora[ se afl\ o [coal\ abandonat\, ale c\rei s\li de clas\ au fost preluate de arti[ti locali [i au fost transformate în ateliere. Pe coridoarele [colii se afl\ un pian vechi [i dezacordat, iar de pe pere]i te ]intuiesc cu privirea genera]ii de [colari din anii 60-80, „tra[i” în poz\ pentru eternitate. – Do you believe in ghosts? Terlingua, Texas, foto: © Cristina Oana Iancu, triptil.ro

DESTINA}IE DE TOP

Se zvone[te ca ora[ul a avut în jur de 15.000 de locuitori în 1920, în prezent fiind populat de aproximativ 500 de oameni. Farmecul or\[elului nu a fost distrus de tentativele comerciale gen restaurantul “Haunted hamburger” sau de cele locale “Jerome Ghost Pepper”, ba dimpotriv\, cumva i-au sporit atrac]ia. Fiecare hotel are câte o poveste creepy, în unele prime[ti chiar [i o list\ a fantomelor care locuiesc în cl\dirile respective. Exist\ [i câ]iva organiza-I

32 DESTINA}II EXOTICE LUNA DE MIERE ~N MALDIVE Maldive este una din destina]iile celebre recomandate pentru petrecerea lunii de miere [i pentru romanticii de orice vârst\.

Foto: © Diana Chereche[

Luna de miere în Maldive C\l\toria?…ah, ce vis frumos! ................. ... cerul, un albastru infinit `n care plutesc mici nori transparen]i, se une[te cu Oceanul Indian [i formeaz\ o linie aproape invizibil\ cu apa cristalin\ de culoare turcoaz, nisip alb cât vezi cu ochii, cernut, verdele crud al vegeta]iei luxuriante, lagunele ca ni[te pre]ioase pietre de smarald, flori, flori, flori, pe[ti de toate culorile... Totul este culoare, [i ce mai culoare! A[a arat\ Paradisul? Eu a[a cred. S\ ne imagin\m cum este.

.................. ~n copil\rie a[a mi-am imaginat Paradisul ... [i la primul contact cu plaja maldiv\, am avut un puternic sentiment de déjà vue, am retr\it st\ri n\scute cu puterea imagina]iei copilariei care creaz\ lumi.

Cum arat\ Paradisul? Maldive este o ]ar\ insular\ din Oceanul Indian, format\ din peste 1000 de insule de diferite dimensiuni, înconjurate de ape turcoaz, care


dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

Foto: © Alexandra Cristian

pot fi admirate [i din avion. Amplasat la sud-vest de India [i Sri Lanka, este cel mai mic stat asiatic, ca suprafa]\ [i popula]ie [i se afl\ la cea mai mic\ altitudine din lume. Dac\ nivelul apei va continua s\ creasc\ `n ritmul actual, Insulele Maldive ar putea fi primul stat din istoria modern\ care va disp\rea cu totul.

Cea mai bun\ perioad\ pentru a merge în Maldive? A[ spune c\ ORICÂND e o bun\ perioad\ bun\ de vizitat Maldivele, a[ spune c\ atunci când e[ti îndr\gostit sau când, pur [i simplu, vrei s\

.................

33

experimentezi frumuse]i exotice, apusuri [i r\s\rituri care s\ î]i taie respira]ia, po]i `ncerca aventura apelor turcoaz. Îns\, din punct de vedere meteorologic, este foarte important s\ [ti]i c\ din mai pån\ `n octombrie este perioada ploilor, umiditatea este ridicat\, iar, din acest punct de vedere, a]i putea avea un disconfort. Sezonul de vârf este cuprins între lunile decembrie [i aprilie. Noi am c\l\torit la jum\tatea lunii noiembrie [i ploaia, desigur, nu nea ocolit. Din cele 5 zile petrecute acolo, în 4 ne-a plouat. Ploi furtunoase care ap\reau din senin [i sp\lau totul în jurul lor, de parc\ nispul de un alb imaculat mai avea nevoie de vreo sp\lare, ploi de care nu puteai s\ fugi s\ te ad\poste[ti… [i nici nu î]i doreai asta. Am alergat prin ploaie, ne-am plimbat pe aleile resortului, nestingheri]i [i nederanja]i de pic\turile de ap\ cald\ ce ne udau pån\ la piele. Nu a[ fi crezut vreodat\ c\ o s\ ajung acolo [i c\ o s\ iubesc atåt de mult ploaia, eu, om al soarelui [i al c\ldurii. Oricum, nu trebuie s\ v\ speria]i, ploile sunt foarte pl\cute, dup\ ore în [ir de hoin\real\ de-a lungul ]\rmului, la temperaturi ridicate, sunt o adev\rat\ binecuvântare.

.................. Foto: © Alexandra Cristian


I

Ne-am g\sit o agen]ie care ne-a oferit “our perfect honeymoon” [i ni la servit frumos împachetat cu soare, ploi calde [i gastronomie delicioas\.

Foto: © Alexandra Cristian

34 DESTINA}II EXOTICE LUNA DE MIERE ~N MALDIVE

Am aterizat în Malé, capitala Insulelor Maldive, dup\ un drum de aproximativ 12 ore, cu plecare din Bucure[ti [i escal\ la Doha. Durat\ zbor: Bucure[ti – Doha, 5 ore [i Doha – Malé, 4 ore. Aeroportul din Doha este mare, frumos amenajat, cu magazine [i restaurante, spa]ii special amenajate pentru rug\ciune, dar [i locuri de odihn\ separate, pentru femei [i separat pentru b\rba]i. Aeroportul din Malé este principalul aeroport al ]\rii, un aeroport nea[teptat de mic, neaglomerat, care contrasteaz\ total cu feericele resorturi. La ie[irea din aeroport, standurile resorturilor de lux î[i întâmpin\ turi[tii [i îi îmbarc\ pentru transferul pe insul\. Transferul se face fie cu barca, fie cu hidroavionul – din p\cate noi nu am zburat cu hidroavonul deoarece distan]a Malé – Paradise Island putea fi lejer f\cut\ cu barca în aproximativ o or\. Ca s\ trecem peste dezam\girea de a fi ratat [ansa s\ c\l\torim pentru prima dat\ cu un hidroavion, o familie simpatic\ de delfini ne-a întâmpinat [i ne-a condus pân\ aproape de ]\rmul insulei.

Capitala Malé, capitala Republicii Maldive este localizat\ pe insula Malé, în atolul Kaafu [i are o popula]ie de 105 mii locuitori [i reprezint\ o treime din popula]ia ]\rii. Religia oficial\ este cea islamic\. În 26 decembrie 2004, un tsunami produs în Oceanul Indian a provocat inundarea a dou\ treimi din ora[.

Ce po]i face în Maldive? • Scufund\ri [i snorkeling pentru cei curajo[i, spun asta datorit\ numeroa-

............................................

Drumul

Op]iuni cazare: Superior beach bungalow, Water villa, Heaven Suites, Ocean Suites. Noi am fost caza]i în Superior beach bungalow, priveli[tea admirat\ de pe terasa bungalow-ului la prima or\ a dimine]ii, nu se compar\ cu nimic.

selor exemplare de pe[ti, chiar [i rechini [i pisici de mare care înoata nestingheri]i al\turi de celelate specii colorate în zonele respective. Recunosc, noi nu am avut curaj [i aproape tot sejurul ne-am b\gat în minunatul Ocean Indian doar pân\ la brâu :). • Croaziere pentru admirarea delfinilor, care cost\ 80 dolari de persoan\; noi am încercat-o [i pot s\ zic ca a fost o experien]\ dr\gu]\, dar nu wow. Din p\cate delfina[ii erau prea rapizi, iar în momentul în care barca se apropia de ei…fugeau. O ga[c\ mai vesel\ ne-a urmat pre] de câteva minute pe drumul nostru în larg, jucându-se zglobiu, de-o parte [i de alta a vasului. • O nunt\ de vis pe plaja maldivian\, cu tot ceea ce înseamn\ o nunt\ adevarat\: fotografi, muzican]i tradi]ionali, tort, flori locale [i nunta[i necunoscu]i în costume de baie :).


dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

35

• •

Spa, fitness [i alte sporturi indoor, pe care noi nu le-am încercat. Plimbarea cu barca cu podea de sticl\, pescuitul noaptea sau vizitarea capitalei Malé, sunt alte câteva activit\]i pe care le pute]i face. Noi nu le-am încercat, 5 zile petrecute în Maldive nefiind suficiente, îns\ daca sejurul vostru în Maldive este mai lung [i nu vre]i s\ sta]i doar la plaj\, ave]i de unde alege. • Vizita]i pia]a de pe[te. În fiecare diminea]\, pescarii ies în larg [i `[i `ntind plasele. Cea mai popular\ dintre acestea este pia]a de pe[te din capitala Maldivelor, Malé, de unde pute]i cump\ra f\r\ probleme pe[te, pe alese, în special ton. • O excursie cu submarinul este o alt\ experien]\ pentru cei care prefer\ vacan]ele mai active în detrimentul [ezlongului. Coborâ]i, pentru o or\ [i jum\tate, în adâncurile Oceanului Indian, pentru a observa flora [i fauna multicolor\, extraordinar de bogat\. Prima oprire este la 25 de metri adâncime, unde ve]i fi încânta]i de „gr\dina” de corali [i viet\]ile care o populeaz\. Urm\toarea oprire a submarinului este la 40 de metri, unde luminile exterioare ale

...........................

Restaurante `n Paradise Island, Atolul Male Nord:

.............

„Floarea Indiilor”, a[a cum au fost descrise Insulele Maldive de Marco Polo, este cel mai frumos arhipelag ce cuprinde insule joase de corali împr\[tiate pe linia Ecuatorului.

Farumathi Restaurant à la carte, specializat pe fructe de mare Gukuaya Teppanayaki – Restaurant specializat pe sushi Lagoon restaurant – Buc\t\rie complet\ Ristorante al tramanto – Restaurant italian Athiri bar – Bar Dac\ ave]i pachet all inclusive, ceea ce este recomandabil, bufetul se va servi în Athiri Bar. De ce spun c\ este recomandabil? Pre]urile sunt destul de piperate, de exemplu pre]ul unei sticle de Coca Cola 0.25 l la Farumathi este de 8 dolari, iar o bil\ de înghe]at\, 3 dolari. Bufetul inclus în pachet este destul de bogat, îns\ se repet\ în fiecare zi, pu]ine sortimente sunt schimbate sau ad\ugate fa]\ de zilele anterioare.

• • • • •

submarinului v\ vor permite s\ vede]i diferitele soiuri de pe[ti care au ad\post în interiorul pe[terii unde ve]i ajunge.

Tips and tricks • V\ recomand s\

ave]i dolari schimba]i de acas\, cursul pe care îl acord\ casele de schimb valutar de pe insul\ nu este avantajos (euro aproximativ egal cu dolarul). • Ruga]i un îngrijitor s\ v\ sparg\ o nuca de cocos [i s\ vi-o cure]e. Este absolut delicioas\, iar felul în care o desface este un adev\rat spectacol! • În fiecare sear\, la restaurantul cu specific pesc\resc de pe ponton se

................. Foto: © Alexandra Cristian


I

dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

Foto: © Alexandra Cristian

....................

36 DESTINA}II EXOTICE LUNA DE MIERE ~N MALDIVE

........................... hr\nesc rechinii, acel “Shark feeding” pe care îl a[tept\ lumea în fiecare sear\ cu sufletul la gur\. Este interesant de v\zut zecile de rechini, de diverse dimensiuni care se lupt\ pentru resturile de pe[te. • Îngrijitorii resortului v\ vor ajuta cu bagajele la venire [i la plecare, 1 dolar este tips-ul pe care obi[nuiam s\ îl oferim pentru acest serviciu, pentru room service-ul zilnic [i la mas\, iar angaja]ii hotelului erau mai mult decât recunosc\tori. • Majoritatea cocktailurilor sunt gratuite în bar, a[adar, nu rata]i spectacolele organizate în fiecare sear\ pentru a anima clien]ii resortului (seri de karaoke, band-uri live, etc)! • Lua]i pachetul all inclusive pentru a putea gusta nestingheri]i din toate fructele senza]ionale, pr\jiturelele colorate [i mâncarea specific\! • Proteja]i-v\ cu creme de plaj\ cu factor de protec]ie ridicat! Chiar dac\ este înnorat [i nu sim]i]i ini]ial puterea soarelui, acesta este foarte, foarte puternic [i v\ poate arde! Noi am p\]it-o:)

Informa]ii utile: Temperatura medie este de 25,4 – 30,4 °C, iar cea mai bun\ perioad\ pentru o vizit\ este între noiembrie [i aprilie, în sezonul uscat. Moneda na]ional\ este rufiyaa (MVR). Sunt acceptate majoritatea cardurilor de credit interna]ionale. Ora local\ este cu dou\ ore înainte fa]\ de ora României. Viza turistic\ este valabil\ 30 de zile de la intrarea în ]ar\, iar pa[aportul trebuie s\ mai aib\ cel pu]in 6 luni valabilitate la data termin\rii c\l\toriei.

...........................

Alexandra Cristian Travel Blogger, alexandracristian.ro

• Întreba]i la recep]ie când va avea loc urm\toarea nunt\ pe plaj\ [i lua]i parte la ea! Este o experien]\ interesant\. • Pe insul\ tr\iesc liliecii uria[i. Simpaticele flying foxes te caut\ cu privirea în plin\ zi din copacii resortului. • Aten]ie! Nu se poate intra cu b\uturi alcoolice în ]ar\. • Aviz fum\torilor…]ig\rile în Doha sunt mult mai ieftine decât în România, a[adar, dac\ ve]i avea escal\ în Doha, nu merit\ s\ lua]i ]ig\ri de acas\, pre]ul pe pachet fiind de aproximativ 2.5 euro. Love, A.C.38 DESTINA}II

I LA SERENISSIMA, DOMINANTE, LA REGINA DELL’ADRIATICO

Foto: © C\t\lin Hladi

La Serenissima, Dominante, O vizit\ `n Vene]ia pentru orice turist `nseamn\, de cele mai multe ori, câteva zile `n care va `ncerca s\ cuprind\ chintesen]a locului. De aceea, e important s\ fii informat, s\-]i faci o list\ must see, pentru c\ nu vei avea timp s\ vizitezi toate obiectivele despre care ai citit sau pe care le-ai v\zut `n bro[uri [i ghiduri turistice.

Dup\ inunda]ia excep]ional\ din aceast\ toamn\, provocat\ de cel mai ridicat flux din ultimii 50 de ani, maree atribuit\ crizei climatice, turi[tii au `nceput s\ revin\ `n vechea cetate de ape, dar multe din comorile f\r\ de pre] ale Serenissimei au fost afectate iremediabil de fluxul ridicat. Apa a atins un nivel maxim de 1,87 de metri, iar turi[tii au


dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

39

Vene]ia a purtat de-a lungul timpului nume precum “La Dominante”, “Serenissima”, “Regina Adriaticii”, “Ora[ul Apelor”, “Ora[ul M\[tilor”, “Ora[ul Podurilor”,“Ora[ul Plutitor” sau “Ora[ul Canalelor”

....................................................

Foto: © Diana Chereche[

© Adrian Stoicoviciu

Aflat\ `n `ntregime `n Patrimoniul UNESCO din anul 1987, Vene]ia este unul dintre cele mai reprezentative ansambluri arhitecturale ale Italiei. Arhitectura gotic\ vene]ian\ cu influen]e otomane [i bizantine – Palatul Dogilor, Ca’ d’Oro – [i cl\dirile construite `n stil renascentist [i baroc – Ca’ Pesaro sau Ca’ Rezzonico – definesc cel mai romatic ora[ din lume.

........

Foto: © C\t\lin Hladi, © Adrian Stoicoviciu, © Diana Chereche[,

la Regina dell’Adriatico „Mascareri" (Mae[tri confec]ioneri de m\[ti) aveau statut de pictori. Ei erau asista]i de „targheri", pictori decoratori, specializa]i `n pictura suprafe]elor ceramice sau tencuite.

`notat, la propriu, pe str\zile pline de ap\, `n timp ce `n Piata San Marco un vånt puternic a purtat prin aer p\l\rii [i umbrele. Pia]a, fiind situat\ `ntr-una dintre cele mai joase zone ale Vene]iei, a fost afectat\ `n mod special. Doar o singur\ dat\, `n 1996, apa a atins un nivel mai ridicat decåt `n aceast\ toamn\, de 1,94 metri.

Dar, s\ sper\m c\ anul viitor nu ne va mai aduce o alt\ maree istoric\, pentru c\ o excursie în Italia ar fi incomplet\ f\r\ o vizit\ `n vechea cetate a dogilor, locul pe care toat\ lumea viseaz\ s\ `l vad\ cel pu]in o dat\ în via]\. Marea atrac]ie a ora[ului este, desigur, apa. Laguna, invadat\ de


40 DESTINA}II

I LA SERENISSIMA, DOMINANTE, LA REGINA DELL’ADRIATICO

M\[tile vene]iene, misterioase, tulbur\toare, ne introduc `ntr-o lume veche de 300 de ani.

mare în structura sa urban\ ce [erpuie[te pe sub poduri, este, de fapt, un ora[ magic format din 117 insule mici, legate între ele prin poduri, toate construite parc\ pentru a fi explorate de vizitatori. Construit\ pe insuli]e, Vene]ia pare c\ plute[te pe ape, fiind de altfel singurul ora[ european unde str\zile nu sunt folosite pentru transport rutier, ci doar pentru promenade. Re]eaua de transport `n Vene]ia este preponderent desf\[urat\ pe ap\, de[i prin Ponte della Liberta se poate ajunge aici de pe continent [i cu trenul sau cu ma[ina. Vene]ia este legat\ de o serie de peste 150 de canale, peste care trec 400 de poduri. Mii de turi[ti vin anual la Vene]ia pentru o plimbare „incognito” pe Canal Grande, dar [i pentru viitorul Il Carnevale care va avea loc `n perioada 8 - 25 februarie 2020. M\[tile vene]iene, misterioase, tulbur\toare, ne introduc `ntr-o lume veche de 300 de ani. Locuitorii lagunei erau renumi]i pentru f\r\delegile [i libertinajul lor [i nu doar `n perioada carnavalului. Pentru vene]ienii secolului VIII, purtarea unei m\[ti reprezenta acordul oficial al comunit\]ii de practicare a „libert\]ilor interzise", a jocurilor de noroc, a partidelor de amor sub semnul anonimatului, chiar [i `n m\n\stiri.

În 1608, „Consiliul celor zece"( parlamentul republicii vene]iene) a emis un decret, prin care se interzicea oric\rui cet\]ean s\ poarte o masc\, cu excep]ia zilelor `n care aveau loc banchetele oficiale.

Foto: © Diana Chereche[ Foto: © C\t\lin Hladi


dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

41

S\ nu ui]i de insulele lagunei – Lido, indisolubil legat\ de lumea filmului [i Murano, capitala mondial\ a arti[tilor sticlari [i constructori de ambarca]iuni!

Foto: © Adrian Stoicoviciu

.....................

Foto: © Diana Chereche[

Purtarea m\[tilor era permis\ în timpul evenimentelor importante [i la principalele s\rb\tori, cum ar fi „~n\l]area Domnului", „Serenissima" sau în cazul în care Dogii urcau pe „Bucintoro" (o somptuoas\ ambarca]iune folosit\ `n scopuri diplomatice, urmat\ de o procesiune de b\rci [i gondole).

...

Poduri pie]e, biserici • Podul Rialto, primul pod

construit peste canalele vene]iene [i un important centru de shopping [i fashion. • Pia]a Rialto, o important\ pia]\ de pe[te [i de produse locale proaspete. • Pia]a Campo Santa Margherita nu atât de plin\ de turi[ti ca San Marco [i oferind un aer local. • Biserica San Giorgio Maggiore aflat\ pe insula cu acela[i nume [i ad\postind la interior câteva picturi ale lui Tintoretto. • Biserica Il Rendetore, construit\ de supravie]uitorii ciumei pentru a mul]umi divinit\]ii pentru via]a lor. • Biserica Santa Maria Dei Miracoli, `nchis\ pentru un deceniu, dar ref\cut\ complet recent • Paolo (San Zanipolo), a doua biseric\ vene]ian\ ca importan]\, ad\postind mormintele a 25 de dogi, dar [i importante lucr\ri de art\.

.....................

Foto: © Adrian Stoicoviciu

..................... M\[tile mai erau folosite, de asemenea, de nobilii s\raci care cer[eau pe strad\, iar femeile c\s\torite erau obligate s\ le poarte atunci când mergeau la teatru. Carnavalul însemna abandonarea de sine, r\zvr\tirea [i nebunia liber consim]it\, `n numele libert\]ii absolute. De s\rb\tori, palatele `[i deschideau por]ile pentru cet\]enii de rånd, iar pe aleile lor r\sunau, zi [i noapte, acordurile menestrelilor. Centrul istoric al Vene]iei este `mp\r]it `n [ase cartiere (sestieri) – Cannaregio, Castello, Dorsoduro, San Marco, San Polo [i Santa Croce. De asemenea, pentru turi[tii care vor s\ cuprind\ `ntr-o vizit\ la Vene]ia cât mai multe cuno[tin]e despre ora[ul italian, `n jurul ora[ului se afl\ [i alte insule superbe, printre care celebrul Murano


42 DESTINA}II

I LA SERENISSIMA, DOMINANTE, LA REGINA DELL’ADRIATICO

Cu insule mici [i canale pitore[ti, cu istoria sa bogat\ [i cu rela]ia sa profund\ cu marea, Vene]ia este un loc unic.

– renumit pentru sticla de Murano, Padua, Torcello sau Verona.

Obiective de top Cele mai importante obiective turistice, odat\ ajuns `n Vene]ia, sunt Bazilica San Marco [i Pia]a San Marco, `n care este amplasat\ cl\direa. Intrarea `n partea principal\ a bisericii este gratuit\. ~n schimb, pl\te[ti tax\ pentru intrarea `n micile muzee aflate `n interiorul bazilicii. Unul dintre acestea te va conduce pe acoperi[ul bazilicii, unde se deschide o vedere interesant\ asupra pie]ei. Un alt punct propice unei panorame asupra ora[ului o reprezint\ turnul Campanile. Fii atent la ora la care se trag clopotele din turn, dac\ nu vrei s\ fii asurzit; asigur\-te totu[i

Foto: © Diana Chereche[

Transportul pe canale Transportul pe canalele vene]iene se face fie prin re]eaua de transport `n comun – celebrele Vaporetti, dar [i cu taxiurile pe ap\, numite Motoscafi. S\ nu uit\m nici de pitore[tile gondole, dar preg\ti]iv\ s\ pl\ti]i un pre] considerabil pentru o plimbare destul de scurt\.

Hoteluri recomandate • Pilgrimage Village. • Thanh Lich. Restaurante recomandate • Le Jardins de la Carambole Hue. • Y Thao Garden house Hue Local restaurants by cyclo Hue – poate s\ nu fie pe gustul tuturor, `ns\ este o experien]\ pe care nu trebuie s\ o rata]i.

Foto: © Diana Chereche[


dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

43

Celebrele ]es\turi Bevilacqua `mpodobesc pere]ii Biroului Oval de la Casa Alb\, iar casa de mod\ Dolce & Gabbana folose[te acest postav `n colec]iile sale exclusiviste

c\ vei vedea clopotele `n timpul vizitei tale. Cea mai important\ atrac]ie a Vene]iei, dup\ Basilica San Marco, este Palatul Dogilor, iar un tur al Palatului include [i o plimbare pe celebra Punte a Suspinelor. Dar ca s\ cuno[ti sufletul ora[ului nu este suficient s\ vizitezi Pia]a San Marco sau Palatul Dogilor. Rezerv\-]i trei-patru ore pentru a r\t\ci la `ntâmplare pe alei [i str\zi l\turalnice. Vei `ntâlni cele mai interesante p\r]i ale ora[ului, baruri [i restaurante cu meniuri locale tradi]ionale, pe care n-ai s\ le `ntâlne[ti `n aglomera]ia turistic\ din San Marco.

Pentru un tur superb al lagunei, alege o plimbare cu Vaporetto 1, cel care merge de-a lungul Marelui Canal. Odat\ plecat, te mai po]i opri pentru o demonstra]ie de sticl\rit pe insula Murano, apoi pentru o plimbare `n insula Burano, renumit\ pentru cl\dirile sale colorate. {i dac\ e[ti atras de natur\, mai degrab\ decât de cl\diri [i aglomera]ii urbane, `n insula Torcello, la numai o or\ distan]\ de Burano, vei g\si ceea ce cau]i – o rezerva]ie natural\ [i priveli[ti remarcabile, dar [i o biseric\ din secolul al VII-lea, cu minunate mozaicuri.

.....................

Ce [i de unde s\ cumperi?

Foto: © Adrian Stoicoviciu

Ora[ul este plin de magazine de suveniruri, iar pentru cei care doresc s\ ia cu ei acas\ amintiri valoroase, oferta este generoas\. Dac\ vrei s\ cumperi un obiect de art\ din sticl\, cel mai bine e s\ faci o incursiune pe insula Murano unde po]i s\ `]i achizi]ionezi, direct din cuptoarele mae[trilor sticlari Barovier & Toso, Nason & Moretti, Seguso, Salviati, Venini, Signoretto (sunt mai mult de 100!) obiectul preferat, iar de pe Insula Burano, faimoasa dantel\ vene]ian\. În ceea ce prive[te cump\r\turile de lux, acestea se pot face `n Pia]a San Marco, unde vei g\si unele dintre cele mai cunoscute branduri cum ar fi Versace, Missoni, Laura Biagiotti, Fendi, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Prada, Louis Vuitton, Valentino, Kenzo, Max Mara, Salvatore Ferragamo [i multe altele. Foarte bogat\ este, de asemenea, [i oferta de bijuterii pe care le po]i g\si `n magazinele San Marco, dar [i `n zona podului Rialto unde, pe vremuri, erau concentrate laboratoarele aurarilor vene]ieni Pomellato, Bulgari, Damiani, Cartier [i Hermes.

Pia]a de obiecte second hand [i antichit\]i Din decembrie pân\ în martie, administra]ia local\ din Vene]ia, Murano [i Burano organizeaz\ pie]ele în aer liber destinate colec]ionarilor [i iubitorilor de antichit\]i: „Pia]a de Minuni", din cartierul Canareggio (Campo Santa Maria Nova), Pia]a „Robe de la Mar"(Via Garibaldi), din Cartierul Castello [i Pia]a „Polvere di Ricordi" (Campo dell' Erbaria), din cartierul Dorsoduro.

.....................

Oana Iana

Costumul de carnaval Costumul de carnaval, pentru care vene]ienii cheltuiau adev\rate averi, era compus din „Bauta" (o manta neagr\, lung\ pân\ `n talie care acoperea umerii), un „Tricorno" (o p\l\rie de culoare neagr\ cu trei col]uri), [i o masc\ alb\ cu buze proeminente numit\ „Larva”, care avea [i rolul de a modifica vocea posesorilor, pentru a nu fi recunoscu]i. Existau, de asemenea, [i o serie de m\[ti care se purtau la diferite ocazii speciale. De exemplu, „Moretta" (masc\ confec]ionat\ din catifea neagr\) se purta în mod normal de femei, în special atunci când acestea vizitau m\n\stirile [i „se l\sau prad\” amorezilor. Era o masc\ „mut\" care avea cusut pe interior, `n dreptul gurii, un buton mare de pånz\, care se ]inea `n gur\ [i care `mpiedica purt\torul ei s\ vorbeasc\. ~n acest fel, identitatea celor ce purtau „Moretta” era mai bine protejat\.


44 BUSINESS INTERVIEW

I RARE{ FLOREA, DOMENIILE AVERE{TI Licoarea fin\ care define[te Podgoria Hu[i este celebrul vin de Zghihara, autentic romånesc.

De la Fitbit la Cramele Avere[ti, From Fitbit to Cramele Avere[ti, business-ul de familie Family Business Story .............................

Rare[ Florea BUSINESS Unul dintre cei mai importan]i produc\tori locali de vin, situat în top 10 cele mai mari planta]ii de vi]\ de vie din România, Domeniile Avere[ti, [i-a extins echipa de management prin numirea lui Rare[ Florea în func]ia de Country Manager, începând cu luna octombrie. Rare[ Florea pleac\ de la Fitbit pentru a se concentra pe business-ul de familie. Cu o experien]\ profesional\ de treisprezece ani în industria de servicii financiare, retail, [i comer] online, Rare[ Florea va superviza strategia comercial\ a Domeniilor Avere[ti în România [i va coordona totodat\ procesul de expansiune [i în alte ]\ri din Europa sau Asia. Domeniile Avere[ti sunt de]inute de Constantin Dulu]e. Afacerea va fi condus\ astfel în familie.

INTERVIEW One of the biggest wine producers in Romania - amongst the top 10 vineyards -, Domeniile Avere[ti is extending the management team with the addition of Rare[ Florea as Country Manager, since October. He is leaving Fitbit to concentrate on family business. With a thirteen years experience in the financial services, retail and e-commerce he will be supervising the commercial strategy of Domeniile Avere[ti in Romania, coordinating the expansion to Europe and Asia.

Domeniile Avere[ti is run by Constantin Dulu]e, making it a family business now.

„Modele de business evolueaz\ rapid în industria de larg consum, iar noua pozi]ie m\ responsabilizeaz\ [i mai mult, fiind vorba de businessul nostru de familie. Noua func]ie aduce cu sine provoc\ri, dar [i [ansa de a valorifica experien]a acumulat\ pân\ acum în transformarea [i maturizarea acestui segment de pia]\, care are un poten]ial de cre[tere uria[. Dintotdeauna am fost adeptul unei culturi antreprenoriale, care pune pe primul loc oamenii [i posibilitatea de a gândi [i implementa ac]iuni clare într-un timp scurt, mentalitate pe care cu siguran]\ am reg\sit-o [i în cadrul noii echipe”, men]ioneaz\ Rare[ Florea. Absolvent al Universit\]ii Bucure[ti, Facultatea de Administra]ie Public\, Rare[ a intrat în contact cu mediul de afaceri interna]ional înc\ de la primul loc de munc\, gestionând, pentru echipele din care a f\cut parte, rela]ia comercial\ cu parteneri strategici din România [i Europa Central\ [i de Vest. {i-a consolidat ascensiunea profesional\ ocupând pozi]ii cheie în cadrul mai multor companii de top precum Eurobank EFG (Bancpost), Groupon, PayU (Naspers Group), Vector Watch supervizând rela]ia de business cu echipe locale [i interna]ionale. În 2017, odat\ cu achizi]ia Vector Watch de c\tre compania american\ Fitbit, Rare[ a ocupat pozi]ia de Regional Country Manager CEE, fiind responsabil cu performan]a [i strategia comercial\ a companiei în 19 ]\ri din Europa Central\ [i de Est.

“Business models are fast evolving in the retail industry, and the new position makes me more responsible, since it is a family matter now. The new position meets me with new challenges, but also allows me to put my experience with the transformation and growth of this market (which has great potential) to good use. I was always drawn towards a people-oriented entrepreneurial approach that allows for making clear, important decisions in a short time frame. And I have surely found this mentality to be present here as well”, Rares Florea tells us. As a University of Bucharest alumnus (Faculty of Public Administration), Rares has worked with people in the international business field since his first job, where he (as part of the team he was in) was coordinating the commercial relationship with the strategic partners in Romania, Central Europe and Western Europe. His career evolution was marked by an ascending path, occupying key positions at top companies such as Eurobank EFG (Bancpost), Groupon, PayU (Naspers Group) and Vector Watch, where he supervised the business relationship with local and international teams. In 2017, with the acquisition of Vector Watch by the American company Fitbit, Rares has occupied the CEE Regional Country Manager position, being responsible with the performance and the commercial strategy of the company in 19 countries in Central and Eastern Europe.

Cu o tradi]ie ce dateaz\ din anii 1874, Domeniile Avere[ti au intrat pe pia]a de larg consum în anul 2010, în urma investi]iilor de modernizare [i extindere ale actualului proprietar, Constantin Dulu]e. Portofoliul

Dating back to 1874, Domeniile Avere[ti entered the large consumer market in 2010, following the investments of present owner Constantin Dulute in the modernization and expansion of the company.


dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

45

.............

produc\torului din zona Hu[i num\r\ peste 20 de vinuri din soiuri române[ti [i interna]ionale, printre care s-au remarcat înc\ de la început soiurile locale: Busuioaca de Bohotin [i Zghihara de Hu[i.

The Husi region producer offers 20 wines made from Romanian and also international vines, with the local varieties Busuioaca de Bohotin and Zghihara de Husi making an impression from the beginning.

Cea mai mare planta]ie de Busuioac\ (130 hectare), 35 hectare cu Zghihar\ [i alte 485 de hectare din soiurile de Feteasc\ Regal\, Feteasc\ Neagr\ [i Sauvignon Blanc, Merlot precum [i altele, alc\tuiesc totalul de 650 de hectare denumite ast\zi Domeniile Avere[ti. Îngrijirea vi]ei de vie, vinificarea, îmbutelierea [i comercializarea celor peste 5 milioane de litri de vin produ[i aici se face cu 50 de angaja]i permanen]i [i peste 120 de colaboratori.

The 650 acres today bearing the name ‘Domeniile Avere[ti’ include the biggest vine of Busuioaca (130 acres), 35 acres of Zghihara and 485 acres of various vines such as Feteasca Neagra, Feteasca Regala, Sauvignon Blanc, Merlot. This is handled by 50 full time employees and 120 collaborators looking after the vineyard and insuring the winemaking process, the bottling process and marketing are flawless.

Vlad Andriescu, start-up.ro

............................. Urm\re[te ecosistemul startup-urilor române[ti de peste [apte ani. Îi plac pove[tile cu rat\ri mai mult decât îi plac pove[tile de succes, pentru c\ e mai mult de înv\]at din sinceritatea unei înfrângeri. Dar nu crede c\ partida a fost pierdut\. Sus]ine antreprenoriatul, dar î[i p\streaz\ un spirit critic fa]\ de ideile [i implement\rile locale.

He has been following the Romanian start-up ecosystem for 7 years. He enjoys failure stories more than success stories because there’s more to learn from the brutal honesty of a failure. But he doesn’t think all is lost. He supports entrepreneurship, but maintains an attitude of critical analysis towards the local attempts.


46 ADV

I LUMEA NOU| A VECHILOR VINURI ROMÅNE{TI

dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

Sunt locuri `n Romånia unde frumosul, romanticul [i tradi]ia se `ntålnesc, dånd na[tere unui veritabil izvor de emo]ii [i tr\iri. Domeniile Avere[ti – Tot ce este mai bun `n Podgoria Hu[i ADVERTORIAL

Lumea nou\ a vechilor vinuri romåne[ti ............................. ~ntr-un loc din Romånia, `n nord-vest, `n mijlocul ]inuturilor binecuvåntate cu soare [i struguri ale Podgoriei Hu[i, se g\se[te Centrul Viticol Avere[ti. Vi]a de vie a fost cultivat\ aici, `n inima zonei culturii Cucuteni, de mii de ani. ~nsemn\ri despre vinurile locale g\sim `n manuscrisurile cronicarilor, iar `n 1874 boierul {tefan Negruzzi `mpreun\ cu talentatul oenologului francez René Faure, au intuit c\ terroir-ul zonei este unul aparte [i au `nceput s\ integreze concepte [i practici de viticultur\ modern\. Francezului i se datoreaz\ rena[terea soiurilor vechi romåne[ti Zghihar\ [i Busuioac\, precum [i introducerea

soiurilor fran]uze[ti Merlot, Cabernet sau Aligote. Timpul nu a str\mutat `ndeletnicirea str\veche a oamenilor locului, cultura vi]ei de vie fiind predat\ din tat\ `n fiu, timp de secole. Podgoria Hu[i poart\ amprenta pasiunii [i tradi]iei comunit\]ii. ~ncepånd din 2010, la Avere[ti a `nceput revigorarea viticulturii la standarde de excep]ie. Replantarea viilor pån\ la un num\r de 650 de hectare de vi]\ nobil\ `n prezent, construirea unei crame ultramoderne [i formarea unei echipe de oenologi [i viticultori experimenta]i, speciali[ti de `nalt\ clas\, vorbesc despre pasiunea [i dedicarea echipei de la Domeniile Avere[ti.

.............................

Zghihar\ autentic\

Busuioac\ inconfundabil\

Din soiurile emblematice ale podgoriei se nasc, an de an, gusturi unice. De departe, licoarea fin\ care define[te Podgoria Hu[i este celebrul vin de Zghihar\, autentic romånesc. Din struguri de culoare verde-g\lbui, cu pete ruginii, dovad\ a mångåierii soarelui, se ob]ine un vin alb sec, u[or [i proasp\t. Vinul de Zghihar\ de Hu[i are aciditate ridicat\, fiind un companion ideal pentru preparatele pe baz\ de fructe de mare [i salate.

La Domeniile Avere[ti frumosul, romanticul [i tradi]ia se `ntrep\trund. Busuioaca de Bohotin, cel mai seduc\tor soi pur romånesc care ne `ncånt\ cu vinuri puternic aromate [i extrem de apreciate, ocup\ peste 100 de hectare din planta]ie. Din strugurii acestui soi minunat, cu boabe violet-ro[cate, am vinificat aici o Busuioac\ roze, inconfundabil\, de Avere[ti. Vinurile de la Domeniile Avere[ti impresioneaz\ prin unicitate, fiind u[or de `n]eles, dar greu de uitat.I

48 BRANDURI ROMÅNE{TI ... SUS, SUS, SUS, LA MUNTE SUS... Salut\-i pe ceilal]i drume]i! Pe munte a[a se procedeaz\.

Photo Shooting Jeno Major

...sus, sus, sus, la munte sus... De ce s\ mergi pe munte?

Masivul Ciuca[, Carpa]ii de Curbur\, foto: © Jeno Major

Pasiunea pentru munte se poate na[te spontan în tine, odat\ cu prima drume]ie reu[it\. Doar la asta m\ gândesc de câteva zile, la mun]ii pe care îi am pe list\, la mun]ii pe ale c\ror poteci am c\lcat sau voi c\lca... Muntele e magic, e de poveste. Odat\ ce te-a prins în mreje, nu te mai las\. For the beginners, pentru cei care nu au dat `nc\ de „gustul

muntelui”, se poate pune `ntrebarea „de ce s\ merg pe munte?’’ P\i, hai s\ vedem. Am destule argumente [i experien]e personale de povestit [i, poate, dup\ mica mea argumenta]ie ve]i fi impulsiona]i s\ ajunge]i pe munte. Primul motiv: natura e sublim\! Cu tot ce reprezint\ ea. Muntele îmi


dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

49

pare crea]ia perfect\ a naturii. La munte g\se[ti de toate. De la vârfuri impresionante, cascade uimitoare, pe[teri, chei, p\duri dese, lacuri absolut memorabile, pân\ la o faun\

Nu uita aparatul foto! Inutil de precizat ce frumos este s\ ai o amintire cu mun]ii pe care ai urcat. Asta te va putea motiva s\ continui [i s\ revii. În rest nu c\ra lucruri inutile.

Ai grij\ la alimenta]ie!

.....

Este important s\ ai ap\ [i mâncare destul\ pentru tura pe care o faci. Hrana s\ fie bogat\ nutritiv, nu doar calorii goale. Ai nevoie de rezisten]\ [i energie pe munte. Nu uita de ceva dulce. Eu prefer ciocolata, dar mierea e net superioar\.

.......

Masivul Ciuca[, Carpa]ii de Curbur\, foto: © Jeno Major

................

Un zâmbet [i un salut î]i înc\lze[te inima [i te face mai vioi.

extrem de diversificat\, dublat\ de o flor\ incredibil\. Motivul 2. Dac\ ne gândim la faptul c\ mi[carea în natur\ înseamn\ s\n\tate curat\, atunci muntele cu tot ceea ce are el de oferit, devine un obiectiv ce trebuie atins [i repetat în permanen]\. Motivul 3. Ah, aerul curat de la munte, mai ales cel de la altitudini mari. Cu to]ii avem activita]i care ne ]in `n zone aglomerate, urbane, unde trebuie s\ respir\m aer irespirabil! Face]i o cur\ de ozon, de la surs\. Motivul 4. Dac\ v\ spun c\ de aici lumea se vede altfel, m\ ve]i crede? De la în\l]ime ve]i vedea panorame uimitoare, perspective neb\nuite, ve]i fi st\pånii lumii! Motivul 5. R\s\riturile [i apusurile pe munte te las\ cu gura c\scat\… Dac\ ai un grup care s\ te `nso]easc\, e foarte bine, dac\ nu, po]i fi [i singur pe munte. Lini[tea vârfurilor înalte te va face s\-]i auzi propriile b\t\i ale inimii, stresul va disp\rea ca prin minune, gåndurile rele se vor risipi în fa]a peisajelor pitore[ti ce ]i se vor a[terne la picioare. Nu trebuie s\ m\ crezi, trebuie s\ mergi s\ vezi, s\ fii acolo, pe munte. Motivul 6. La munte lucrurile cap\t\ alte sensuri. Mul]i montaniarzi,


I

50 BRANDURI ROMÅNE{TI ... SUS, SUS, SUS, LA MUNTE SUS... Nu uita aparatul foto! Inutil de precizat ce frumos este s\ ai o amintire cu mun]ii pe care ai urcat. Asta te va putea motiva s\ continui [i s\ revii. În rest nu c\ra lucruri inutile.

Foto: ©Jeno Major

Nu l\sa pe munte decât urmele pa[ilor t\i! .............................. Cea mai important\ regul\ din orice drume]ie, de oriunde, de altfel. Nu l\sa gunoaie pe drum. Este atât de urât s\ mergi prin natur\ [i s\ vezi gunoaiele l\sate de nesim]i]i. Nu f\ [i tu a[a! Dac\ po]i, chiar ia din gunoaiele de pe traseu, când te întorci. Ajut\ muntele pentru c\ într-o bun\ zi poate vei reveni pe munte chiar tu sau copiii t\i.

..............

printre care m\ num\r [i eu, urc\, fac escalade, pentru a atinge o anumit\ stare de `mplinire, greu de atins în mijlocul ora[elor. Muntele te `nva]\ s\ te interiorizezi, s\ te exteriorizezi, s\ te aduni, s\ te eliberezi, s\ te recalibrezi, s\ vezi mai clar... Po]i, pur [i simplu, medita la via]\, po]i afla cine e[ti [i ce vrei de la via]\. Motivul 7. Apoi, pe munte ai parte de cel mai important lucru, de libertate. Pe munte `n]elegi cu adev\rat ce înseamn\ s\ fii liber. Muntele te ajut\ s\ te rupi de tentaculele tehnologiei, de televizor, de calculator, de [tiri sau de alte lucruri ce te ]in ocupat zilnic. Pe munte nu ai nevoie de bani ca s\ `]i cumperi chestii nefolositoare. Motivul 8. Cunoa[te-]i ]ara! Dac\ nu ai mai fost pe munte `n Romånia, vei vedea c\ majoritatea traseelor de la noi sunt chiar bine marcate. Salvamonti[tii, jandarmii montani sau voluntarii, pentru care eu am tot respectul, au grij\ în permanen]\ de munte, de trasee, de drume]i. Le mul]umesc acestor oameni [i m\ simt chiar bine, [tiind c\ cineva are grij\ ca eu s\ m\ pot bucura `n siguran]\ de frumuse]ile mun]ilor. Ace[ti oameni au practic grij\ de mine, de s\n\tatea mea.

Dar nu subestima muntele! Nu po]i s\ te aventurezi din prima pe oriunde. Trebuie s\-i `nve]i regulile, respect\-l, nu te aventura din prea mult entuziasm, `nva]\-l, to]i am început de undeva, nu? Dac\ respec]i muntele, el te va r\spl\ti cu tot ce are mai bun [i mai frumos. Dar e de bun sim] s\-l respec]i [i tu, s\ ai grij\ de el, s\-l p\strezi curat. În final, î]i mai spun c\ te po]i documenta în privin]a traseelor, echipamentelor [i a altor aspecte necesare pe o mul]ime de site-uri de profil. În ultima vreme sunt tot mai mul]i iubitori de munte care sunt bucuro[i s\-]i împ\rt\[easc\ din experien]ele lor. Nici m\car nu presupune vreun efort treaba asta, dai ni[te click-uri.


51

......................

......

dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

Reguli de baz\ pe munte 1. Nu subestima muntele! Muntele nu este ceva de speriat, dar trebuie s\ respec]i cåteva reguli. Începe cu dreptul! Documenteaz\-te `nainte.

2. }ine cont de vreme!

.....

Foto: ©Jeno Major

Pe munte vremea este schimb\toare [i te poate surprinde. Intereseaz\-te din timp [i din mai multe surse ca s\ nu ai surprize [i s\ te po]i bucura de frumuse]ea muntelui.

Foto: ©Jeno Major

3. Ai grij\ mare cu ce te îmbraci [i ce ai în picioare! La capitolul echipament bocancii sunt pe locul 1. Sunt atâtea [i atâtea modele cu diverse propriet\]i: pentru vreme uscat\, pentru ploaie, pentru noroi, pentru z\pad\. Este critic de important ca piciorul s\ se simt\ confortabil, s\ respire. Ai mei de exemplu sunt Zamberlan, cu talp\ Vibram, Gore-tex. Îmbr\c\mintea, de asemenea, trebuie s\ fie confortabil\, în straturi, u[oar\ [i obligatoriu s\ ai o pelerin\ de ploaie sau ceva impermeabil.

Foto: ©Jeno Major

4. Alege rucsacul potrivit! Rucsacul î]i poate crea probleme [i dureri de spate inutile dac\ nu e de calitate [i dac\ nu [tii cum s\-l preg\te[ti. Alege un rucsac pe m\rimea ta; nu-]i fie ru[ine [i probeaz\-l înainte de a achizi]iona unul. Greutatea în rucsac se repartizeaz\ astfel: u[oar\ jos, grea cât mai aproape de spate în zona umerilor, medie în jurul celei grele [i sus din nou ceva u[or. Sunt sigur c\ nu ai vrea ceva greu pe margini ca s\-]i joace pe spate, s\ te dezechilibreze sau s\ nu te po]i îndoi a doua zi.


I

52 BRANDURI ROMÅNE{TI ... SUS, SUS, SUS, LA MUNTE SUS...

.....................

.....

dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

Deschide ochii pe drum! Uit\-te bine pe unde calci, pe ce piatr\ pui piciorul. Recomand s\ ai cu tine un pansament, o fa[\ elastic\, un algocalmin, un leucoplast cu rivanol. Nu se [tie niciodat\ cum te împiedici sau te dezechilibrezi [i ajungi julit la destina]ie. Sau nu mai ajungi. De vreo luxa]ie nici nu pomenesc, c\ nu vrea nimeni a[a ceva pe munte.

Foto: ©Jeno Major

5. Documenteaz\-te despre traseul pe care vrei s\-l faci!

ie[ire. Anun]\ cunoscu]i, prieteni, salvamont, unde pleci [i ce tur\ vrei s\ faci. Nu se [tie niciodat\ ce se poate întâmpla. Aspectele astea pot face uneori diferen]a dintre o tur\ reu[it\ [i una nefericit\. Deci, de ce s\ mergi pe munte?… Pentru c\ merit\/meri]i!

Un aspect vital: s\ [tii clar unde mergi [i la ce s\ te a[tep]i. E bine s\ ai o hart\ cu locul respectiv la tine. Evident c\ î]i sugerez s\ respec]i marcajele [i s\ nu te aba]i de la ele sub nici o form\, mai ales dac\ e prima

M\ declar un `mp\timit de natur\, drume]ii [i de orice fel de c\l\torie care are leg\tur\ cu natura. Pe primul loc e Romånia, are absolut de toate. De[i turismul romånesc nu este dezvoltat la poten]ialul pe care-l are, sunt mereu încântat de o c\l\torie prin ]ar\. Locuiesc la Cluj-Napoca, am locuit [i în Bucure[ti, Timi[oara, Berlin, Copenhaga, Oslo .... dar inima mea a r\mas, mereu, la Cluj. Nu [tiu ce `mi place mai mult, muntele sau marea, nu m-am putut decide niciodat\. Vara reprezint\ pentru mine anotimpul suprem. Ador ie[irile cu bicicleta, am zeci de mii de kilometri pedala]i. Dac\ a[ putea,

Actor al sec]iei germane a teatrului „Gong” din Sibiu, n\scut `ntr-o familie mixt\, dintr-o mam\ s\soaic\ [i un tat\ maghiar, Jeno Major este un `ndr\gostit de fotografia de natur\ [i colind\ pe coclauri, a[a cum `i place s\ spun\. ~n scurta perioad\ de cånd surprinde natura `n ipostaze cromatice ireale, Jano a adunat numeroase premii, dar acest lucru nu l-a f\cut s\-[i schimbe stilul boem. Membru al unui grup de fotografi talenta]i, cutreier\ lumea `n c\utarea adev\rului vizual, prin Asia, China, India, Nepal sau prin Apuseni. Pentru fotografia de peisaj trebuie s\ ai „ochi s\ vezi”, men]ionaz\ Jano `ntr-un interviu. Pescar cu state vechi, a dat pescuitul pe fotografie [i tr\ie[te la intensitate maxim\ fiecare r\s\rit sau apus care `i poate

..........

aventurainromania.ro

..........

Cristian B\r\ian .............

vara a[ ]ine-o doar `n ture de biciclet\. Pe lista mea cu locuri ce trebuiesc vizitate cel pu]in o dat\ în via]\ se afl\ Thailanda, India, Indonezia, Maldive [i Egiptul. Jobul meu de vis e s\ fac emisiuni TV cu animale.

................

aduce un cadru fotografic unic. „M\ sui `n >Gimini<, scot måna pe geam, v\d `ncotro bate våntul [i am plecat. M\ simt privilegiat [i `i mul]umesc lui Dumnezeu `n fiecare zi! Am o meserie fain\, care `mi d\ libertate!”

Jeno Major, Vr\jitorul din OZ, Teatrul Gong, Sibiu, foto: © C\t\lina Dr\ghici


FOCUS CORPORATE

I

dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

53

Getting a handle on dreams

dertourlife

Doi dintre cå[tig\torii campaniei „N-ai curaj!”, Tårgul de Turism de la Romexpo, foto: © Travel Brands

Publica]ia oficial\ a DERTOUR, parte a Grupului german REWE

Focus Corporate – Târgul de Turism 2019. 54. "N-ai curaj s\ pleci chiar acum în vacan]\!" 56. Am dat premii celor dispu[i s\ plece, pe loc, `n vacan]\.

57. Top oferte recomandate `n 2019 - 2020. 58. City Break – Budapesta, capitala b\ilor termale. 60. City Break Magic – Pie]e [i tårguri de Cr\ciun.


54 FOCUS CORPORATE

I NEWS

Vacan]e c\utate la Târgul de Turism 2019 Bucure[ti, 19 noiembrie 2019

La finalul Târgului de Turism 2019, reprezentan]ii celei mai mari re]ele de agen]ii de turism din România, Dertour, au prezentat tipul de vacan]e cel mai c\utat de români. Peste 850 de vacan]e au fost vândute amatorilor de c\l\torii la standul Dertour, pe timpul celor patru zile de târg. Cele mai c\utate destina]ii au fost Turcia (cu pachete de la 438 euro/7 nop]i), Thailanda (de la 599 euro/7 nop]i) [i Egipt (de la 399 euro/7 nop]i). Dac\ Turcia este cea mai popular\ în rândul românilor, cea mai inedit\ destina]ie în care a fost cump\rat\ o vacan]\ a fost Panama, iar cea mai îndep\rtat\ este Cancun, aflat\ la o distan]\ de 10.050 km de Bucure[ti. La categoria pre]uri, cea mai ieftin\ vacan]\ vândut\ de Dertour a fost de 140 de euro, pentru o vacan]\ în Viena de dou\ nop]i. Cea mai scump\ vacan]\ vândut\ la Târgul de Turism a fost de

Preg\tim oferta potrivit\... , foto: © Travel Brands

12.777 euro, în Maldive, la un resort de cinci stele, pe plaj\, cu piscina proprie, în regim all inclusive, de nou\ nop]i, pentru o familie cu un copil, bilete de avion [i transferuri interne cu hidroavion. Clien]ii au acces la ,,Just Veg” - primul restaurant vegetarian din Maldive premiat la nivel mondial, se bucur\ de cazare într-un resort premiat cu distinc]ia “Premium All Inclusive resort of the year” 2015, servicii de fine dining [i b\uturi alcoolice fine ale unor branduri de top, toate pentru o vacan]\ perfect\. Conform statisticilor de dup\ Târg, cea mai popular\ perioad\ în care românii aleg s\ mearg\ într-o vacan]\ este la începutul verii, în intervalul 20 iunie - 5 iulie. Dertour, cea mai mare re]ea de agen]ii de turism din România, a vândut în cele patru zile de târg vacan]e de 1.1 milioane euro, cu 15% mai mult fa]\ de anul anterior, rezultat ce confirm\ c\ este una dintre agen]iile cele mai c\utate de români.

Focus group la Tårgul de Turism al Romånei, foto: © Travel Brands

Despre Grupul DER Touristik

Despre Travel Brands S.A.

Grupul DER Touristik a fost fondat `n 1917 [i reprezint\ divizia de turism a Grupului REWE. Are o cifr\ de afaceri de 6 miliarde de euro, 10.500 angaja]i [i 2.800 agen]ii. Este prezent `n 15 ]\ri din Europa, are peste 10 milioane de clien]i anual [i este `mp\r]it `n 4 divizii: Europa Central\, Europa de Nord, Europa de Est [i DMC/Hoteluri. Travel Brands SA face parte acum din zona Europa de Est care cuprinde 17 tour operatori, 30 de speciali[ti de destina]ii [i o companie aerian\.

Travel Brands SA este o companie fondat\ `n 2018, care cuprinde toate activit\]ile de turism ale Touring Europabus Romånia SRL, Nova Travel SRL [i Danubius Travel SRL. Toate aceste companii exist\ pe pia]\ de peste 25 de ani . Travel Brands SA este condus\ de Cosmin Marinof, are 350 de angaja]i [i 80 de puncte de lucru. Compania va p\stra aceea[i structur\ de activit\]i, dar le va dezvolta [i va ad\uga altele `n viitor.

Pentru mai multe informa]ii, consulta]i: www.dertouristik.com.


dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

55

Grupul REWE func]ioneaz\ din 1927 [i este ast\zi al patrulea angajator din Germania. Are o cifra de afaceri de 61 miliarde de euro, 360.000 angaja]i [i 10.000 puncte de vånzare. Cosmin Marinof, CEO Travel Brands, operator al brandului Dertour în România [i echipa Travel Brands, foto: © Travel Brands

Peste 14.000 de persoane au vizitat anul acesta Târgul de Turism Ofertele de vacan]\ Dertour prezentate la târg au cuprins oferte speciale pentru Revelion, incluzând propuneri inedite precum petrecerea S\rb\torilor de iarn\ în Delta Dun\rii, vacan]e în destina]ii exotice (Thailanda, Bali, Mauritius, Panama, Cancun), pachete Early Booking pentru vacan]e de var\ 2020, dar [i vacan]e în România. Dertour a lansat [i noi destina]ii pentru vara 2020, în Tunisia [i Bali, cu un num\r record de 17 plec\ri pe fiecare destina]ie. „Românii caut\ tot mai mult vacan]e în destina]ii exotice, fiindc\

acum sunt foarte accesibile ca pre] – cu atât mai mult cu cât azi, nu mai trebuie s\ achite to]i banii deodat\, ci pot opta pentru avans mic [i plat\ în rate, ceea ce face ca orice vacan]\, oricât de sofisticat\, s\ fie accesibil\ oricui”, spune Cosmin Marinof, CEO Travel Brands, operator al brandului Dertour în România. Noutatea edi]iei a fost pentru Dertour lansarea unui pachet inedit numit „N-ai curaj s\ pleci chiar acum în vacan]\”, prin care a oferit pachete cu 100% reducere celor care au intrat în provocarea de a pleca pe loc în vacan]\. 14 curajo[i au câ[tigat vacan]e gratuite în Europa, pe loc, [i au plecat deja în destina]ii precum Viena, Roma [i Paris.

Despre DERTOUR DERTOUR face parte din grupul DER Touristik Group, unul dintre liderii industriei de turism din Germania. Are sediul în Köln, peste 130 de companii [i a generat un venit total de 6,7 miliarde de euro în 2018. Are o echipa de 10.900 de persoane în 16 ]\ri europene. În fiecare an, 9,9 milioane de turi[ti aleg vacan]ele organizate de unul dintre turoperatorii [i speciali[tii Grupului: Dertour [i ITS în Germania; Kuoni & Helvetic Tours; Exim Tours [i Kartago Tours în

Europa de Est; Apollo în Scandinavia; precum [i Kuoni în Marea Britanie [i Fran]a. Re]eaua num\r\ aproximativ 2.800 de agen]ii de turism incluzând liderul de pia]\ din Germania DER Reisebüro - [i vânz\ri online. DER Touristik Group încorporeaz\ cinci branduri hoteliere, un furnizor de servicii de c\l\torie, o companie aerian\ [i DMC cu 61 de birouri în 26 de loca]ii.

Pentru mai multe informa]ii, consulta]i: www.dertouristik.com.


56 FOCUS CORPORATE

I NEWS

"N-ai curaj s\ pleci chiar acum în vacan]\" Am dat premii celor dispu[i s\ plece, pe loc, `n vacan]\. Românii prezen]i la Tårgul de Turism de la Romexpo, dornici de chilipiruri, au avut de ales `ntre multitudinea de vacan]ele grece[ti sau turce[ti [i destina]iile exotice din Mexic, Brazilia sau Thailanda, pentru care au avut parte de numeroase discounturi, beneficii de plat\ cu vouchere de vacan]\ sau plata în rate lunare. Peste 60 de consultan]i Dertour au ajutat iubitorii de c\l\torii s\ î[i aleag\ vacan]a perfect\, la pre]uri reduse – oferte speciale pentru Revelion, incluzând propuneri inedite precum petrecerea S\rb\torilor de iarn\ în Delta Dun\rii, vacan]e în destina]ii exotice, pachete Early Booking pentru vacan]e de var\ 2020, dar [i vacan]e în România. Printre cele mai atractive oferte s-au num\rat cele în destina]ii exotice (Thailanda, Bali, Mauritius) cu pre]uri excep]ionale, vacan]e inedite în România (Cr\ciun în Delta Dun\rii) [i în locuri îndep\rtate Panama - Playa Bonita, Mexico City - Peninsula Yucatan [i Cancun sau Egipt - Hurghada, precum [i cele Early Booking în Turcia, Grecia, Spania [i Bulgaria.

Nicolae Lech, Touroperating Director, Travel Brands, foto: © Travel Brands

„Reducerile la vacan]e, în cele 4 zile de târg, au fost de peste 50%, pentru c\ au cumulat discounturile la caz\ri, create special pentru târg cu cele Early Booking. Poate cea mai ingenioas\ vacan]\ promis\ la tårg a fost chiar promo]ia noastr\, pachetul „N-ai curaj!" gåndit [i pus `n practic\ de talentata noastr\ echip\ de marketing a Dertour. Mai multe persoane au acceptat provocarea de a veni cu bagajele f\cute [i de a pleca pe loc într-o vacan]\, dac\ se înscriau la o tombol\ [i câ[tigau, prin tragere la sor]i, unul din locurile puse `n joc. „N-ai curaj s\ pleci chiar acum în vacan]\” – acesta a fost sloganul nostru prin care cei care au venit la târg cu bagajul de mân\ preg\tit au avut [ansa s\ câ[tige [i s\ plece, în decurs de câteva ore, într-o destina]ie european\. Dertour a premiat, `n acest fel, spontaneitatea iubitorilor de c\l\torii veni]i la târg, preg\ti]i s\ plece în vacan]\ imediat [i s\ se înscrie în cursa pentru câ[tigarea unei vacan]e 100% gratuite, acordat\ pe loc, prin tragere la sor]i.

Doi dintre cå[tig\torii campaniei „N-ai curaj!”, Tårgul de Turism de la Romexpo, foto: © Travel Brands


dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

57

Top 10 oferte recomandate 2020 Cosmin Marinof, CEO Travel Brands, operator al brandului Dertour în România [i echipa Travel Brands, foto: © Travel Brands

1. Grecia, Creta, Aston 3* BB (Ierapetra)

6. Havana, Cuba, Hotel Terral 4*

Tarif Early booking: 369 E/persoan\.

Tarif: 3.070 E/dou\ persoane.

Cazare/Mas\: 7 nop]i cazare `n camer\ dubl\ twin + bilet de avion + taxe aeroport. Perioada: 02.06.2019 - 09. 06.2020 Ofert\ valabil\ pentru rezerv\rile efectuate pån\ la data de 31.12.2019, `n limita locurilor disponibile.

Cazare/Mas\: Dubl\ Superioara, Mic dejun. Transfer aeroport - hotel - aeroport. Dus: Otopeni, 21:15 02/03/20 - José Martí International Airport, 08:10 03/03/20 Retur: José Martí Airport, 10:30 12/03/20 - Otopeni, 19:55 13/03/20

......................

2. Turcia, Antalya, Glamour Resort & Spa 5* (All Inclusive)

7. Puerto de la Cruz, Canary Islands, Blue Sea Interpalace 4*

Tarif Early booking: 449 E/persoan\.

Tarif: 1.485 E/dou\ persoane. Early Booking, de la 599 EUR/pers/sejur, plecare 17.06.20

Cazare/Mas\: 7 nop]i cazare `n camer\ dubl\ standard + bilet de avion + taxe aeroport. Perioada: 01.05.2019 - 08.05.2020 Ofert\ valabil\ pentru rezerv\rile efectuate pån\ la data de 31.12.2019, `n limita locurilor disponibie.

Cazare/Mas\: Camer\ dubl\, Mic dejun. Transfer aeroport - hotel - aeroport. Dus: Blue Air Otopeni, 11:30 30/05/20 - Tenerife, 15:30 30/05/20 Retur: Blue Air Tenerife, 16:25 06/06/20 - Otopeni, 23:55 06/06/20

......................

3. Thailanda, Krabi, Cha-Da Resort 4*

8. Magaluf, Balearic Islands, HSM Don Juan 3*

Tarif Early booking: 777 E/persoan\.

Tarif: 1.198 E/dou\ persoane. Early Booking, de la 599 EUR/pers/sejur, plecare 17.06.20

Cazare/Mas\: 7 nop]i cazare `n camer\ dubl\ standard, mic dejun + bilet de avion + taxe aeroport. Perioada: 02.02.2019 - 10.02.2020 Ofert\ valabil\ `n limita locurilor disponibile.

Cazare/Mas\: Doubl\/ Twin Standard, Demipensiune. Transferuri. Dus: Otopeni, 13:40 17/06/20 - Palma de Mallorca, 16:00 17/06/20 Retur: Palma de Mallorca, 16:45 24/06/20 - Otopeni, 21:00 24/06/20

......................

4. Mauritius, Oceanul Indian, The Address Boutique Hotel 4*

9. Limassol, Cyprus, Hotel Navarria 3* Tarif: 1.198 E/dou\ persoane. Early Booking, de la 483 EUR/pers/sejur, plecare 14.06.2020

Tarif: 1.365 E/persoan\. Cazare/Mas\: Doubl\ Standard, Mic dejun. Transfer aeroport - hotel - aeroport. Dus: 01/02/20 06:05 Otopeni, Air France - 02/02/20 06:30 Mauritius Retur: 10/02/20 21:00 Mauritius, Air France - 11/02/20 13:35 Otopeni

Cazare/Mas\: Doubl\/ Twin Standard, Demipensiune. Transferuri. Dus: Blue Air Otopeni, 14:00 14/06/20 - Larnaca, 16:15 14/06/20 Retur: Blue Air Larnaca, 17:00 21/06/20 - Otopeni, 19:20 21/06/20

......................

5. Nusa Dua, Bali, Mahogany Hotel 3*

10. Mexic, Circuit Mexic 2020

Tarif: 1.958 E/dou\ persoane.

Tarif: 2.299 E/persoan\.

Cazare/Mas\: Dubl\ Superioara, Mic dejun. Transfer aeroport - hotel - aeroport. Dus: Otopeni, 12:55 17/04/2020 - Denpasar, 17:30 18/04/2020 Retur: Denpasar, 09:20 28/04/2020 - Otopeni, 20:35 28/04/2020

Cazare/Mas\: Camer\ dubl\, Pensiune complet\. Toate transferurile asigurate. Perioada: 21 ianuarie - 2 februarie 2020. Durata: 12 nop]i / 13 zile, Mexico City - Merida - Uxmal - Chichen Itza - Cancun.

..........

Cere o ofert\ personalizat\ la: 031.438.73.21, 031.438.73.22 sau alege una pe www.dertour.ro


58 FOCUS CORPORATE

I CITY BREAK I BUDAPESTA

Nu e nevoie s\ a[tep]i Cr\ciunul pentru a vizita capitala Ungariei. Budapesta `]i ofer\ multe avantaje: e aproape, se afl\ la doar o or\ de zbor cu avionul, are magazine [i servicii occidentale [i dispune de cea mai mare re]ea de b\i termale.

Budapesta Capitala b\ilor termale Pu]in\ istorie

Budapesta este capitala cu cele mai multe fântâni termale din lume – în anul 1934 Budapesta a ob]inut titlul de ora[ al b\ilor. Debitul zilnic al celor 118 surse naturale de ap\ [i al fântânilor cu temperaturi cuprinse `ntre 21-78°C este de 70 de milioane de litri de ap\. Pe lâng\ tratamentele medicale, b\ile istorice ale capitalei maghiare ofer\ servicii de masaj, saune, cabine cu aburi [i alte servicii de wellness [i spa.

Ungaria are multe comori de arhitectur\ religioas\. În Zsámbék, ruinele bazilicii gotice sunt impresionante. Bazilica din Esztergom, cea mai mare biseric\ din Ungaria, este catedrala Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Esztergom, Budapesta [i sediul Bisericii Catolice din Ungaria. Esztergom a fost, în evul mediu, capitala regatului Ungar. Muzeul Cre[tin din Esztergom g\zduie[te cea mai bogat\ colec]ie ecleziastic\ din ]ar\. La fel de interesant\ arhitectural, la sud de Budapesta, construit\ în stil gotic, este [i Biserica Ortodox\ Sârb\ din Ráckeve.

B\ile Rudas

.....

B\ile Rudas au o vechime de peste 500 de ani, cl\direa central\ dateaz\ din secolul al XV-lea, înc\ de pe vremea st\pânirii turce[ti. Ini]ial, `ncepånd cu anul 1936, în aceste b\i aveau acces doar b\rba]ii. Dup\ renovarea finalizat\ în anul 2005, `n zilele cu acces mixt, doamnele se pot bucura [i ele de serviciile b\ii termale. Primul eveniment

..............

Minivacan]\ pentru întreaga familie!

DESTINA}IE DE TOP

Monumentul Millenium din Pia]a Eroilor (Hosok tere), Budapesta, foto: © justcpr

Cinetrip a avut loc în 1998. Începând cu anul 2007, Cinetrip SPArty este cunoscut ca fiind gazda unora dintre cele mai nebune petreceri din lume.

B\ile Király În 1565, pentru a avea acces la b\i într-o zon\ sigur\, chiar [i sub asediu, pa[a Arslan a demarat construirea unor b\i în interiorul zidurilor ora[ului. Conductele de ap\, fabricate ini]ial din molid, au aprovizionat b\ile pân\ în anul 1796. B\ile, care dateaz\ `nc\ din perioada ocupa]iei


59

Rudas B\i, Budapesta, foto: © Magyar Turizmus Zrt

Pia]a Eroilor, Budapesta, foto: © justcpr

dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

Excursii în jurul Budapestei

B\ile Lukács

Budapesta este centrul cultural al Ungariei, îns\ [i zonele din împrejurimi ofer\ numeroase activit\]i interesante. Palatul Regal Gödöllö, construit la începutul secolului XVIII de Antal Grassalkovich, a fost re[edin]a preferat\ a Împ\ratului Franz Joseph [i a so]iei sale, Elisabeta, prin]esa Sissi. Palatul g\zduie[te expozi]ii, concerte [i evenimente, precum Festivalul Interna]ional de Harp\, Festivalul de Muzic\ Liszt [i Zilele Palatului Baroc. Un alt exemplu de arhitectur\ baroc este Palatul Ráday din Pécel, care servea drept loc de întâlnire, cu 250 de ani în urm\, pentru oamenii de [tiin]\ [i scriitorii vremii. Szentendre, ora[ul arti[tilor [i al bisericilor, organizeaz\ în ultimul weekend din fiecare var\, Festivalul Zilelor [i Nop]ilor Szentendre. La doar 40 de km de Budapesta se afl\ fostul scaun regal din Visegrád – Jocurile Interna]ionale de la Palatul Visegrád comemoreaz\ întâlnirea istoric\, din1335, dintre regii Cehiei, Poloniei [i Ungariei. Vác este un alt or\[el fermec\tor de pe malul Dun\rii. Acesta g\zduie[te Váci Világi Vigalom – o petrecere stradal\ cu concerte [i activit\]i pentru familii. Vác este locul de origine al Festivalului de Teatru V4.

Dup\ recucerirea Budei, B\ile turce[ti Lukács au devenit proprietatea statului. ~n c\utarea vindec\rii, la B\ile Lukács, veneau oameni din toate col]urile lumii. Pe pere]ii cl\dirii b\ilor se afl\ amplasate, `n semn de recuno[tin]\, pl\cu]e din marmur\ ale celor care [i-au g\sit aici vindecarea.

B\ile Gellért B\ile Gellért au fost construite în secolul al XIII-lea de Andrei al IIlea, pe locul fostului spital Gellért. Construite în stil secesionist, sunt un reper turistic important al capitalei. Complexul, inaugurat `n 1918, este format din 13 piscine, alimentate cu apa din adâncurile Muntelui Gellért. Aici a fost construit\, în anul 1927, prima piscin\ cu valuri din lume, care func]ioneaz\ [i în prezent. Complexul a fost complet renovat în 2008, iar faian]a de culoare albastr\, caracteristic\ acestor b\i, str\luce[te acum din nou. În vacan]a dumneavoastr\ la Budapesta trebuie s\ include]i neap\rat câteva ore de relaxare la b\i. Ve]i avea parte de experien]e de neuitat!

Budapesta pentru tineri Festivalul de la Sziget a pus Ungaria pe harta mental\ a zeci de mii de tineri. Acest festival muzical grandios este, cu siguran]\, de interes pentru tineri, dar Budapesta se poate l\uda cu multe alte atrac]ii. Budapesta este un ora[ vibrant a c\rui via]\ de noapte este `n continu\ schimbare. Cartierele din centrul ora[ului s-au transformat în adev\rate scene de petrecere. Totul a început acum mai bine de zece ani când, pe strada Kazinczy, a fost deschis un bar în curtea interioar\ a unei cl\diri d\r\p\nate – Szimpla Kert. Aceasta a copiat moda „puburilor-ruin\” [i a devenit o emblem\ a Budapestei. Apoi i-au

.................

turce[ti, au fost declarate monument istoric.

Budapesta pentru copii Gr\dina zoologic\, gr\dina botanic\ [i parcul de animale s\lbatice din Budakeszi sau rezerva]ia de ur[i din Veresegyház î[i a[teapt\ oaspe]ii pe tot parcursul anului. ~n imediata apropiere a gr\dinii zoologice se afl\ Circul Mare. Tropicarium, cel mai mare acvariu cu ap\ s\rat\ din Europa Central\, Teatrul de lasere, Pista [i Parcul de aventuri Challengeland sunt alte cåteva locuri iubite de copii.

urmat multe altele, precum Kuplung, Ellátókert, Anker’t sau Éleszto. Szimpla a reu[it s\ revitalizeze un cartier care acum fream\t\ cu sute de cafenele, baruri, cluburi [i restaurante stradale. Cea mai recent\ inova]ie `n zon\ este Curtea Gozsdu – o serie de cur]i interioare interconectate, pline de restaurante [i vinoteci, care au dep\[it estetica „ruinelor” [i caut\ s\ o înlocuiasc\ cu un design nonconformist. Merit\ s\ explora]i Budapesta dincolo de Strada Király [i pute]i face acest lucru în multe feluri. Urma]i un circuit pietonal alternativ, închiria]i o biciclet\, ric[\ sau Segway [i descoperi]i secretele ora[ului. Pozi]ia sa geografic\, aflat\ `n centrul Europei, confer\ ora[ului multiple avantaje – este u[or accesibil din orice punct al Europei, cu trenul, autobuzul sau avionul, iar op]iunile de cazare în hoteluri, pensiuni sau hosteluri cochete sunt nelimitate.

.................

Zenaida F\rca[ consilier turism


60 FOCUS CORPORATE

I CITY BREAK I PIE}E {I TÅRGURI DE CR|CIUN

DESTINA}IE DE TOP

Cr\ciunul e magic. Indiferent dac\ sunte]i în c\utarea unor cadouri mai deosebite, dac\ visa]i la atmosfera vesel\, festiv\, cu miros de brad [i cântece de sezon, pie]ele de Cr\ciun sunt cele mai bune destina]ii de city break.

City Break Magic

Pie]e [i tårguri de Cr\ciun Bucure[ti, Pia]a Constitu]iei ~n Pia]a Constitu]iei din Bucure[ti, `ntre 28 noiembrie [i 26 decembrie, are loc Tårgul de Cr\ciun Bucure[ti. Evenimentul atrage peste 1 milion de vizitatori din ]ar\ [i str\in\tate [i reprezint\ o destina]ie City Break de neratat pentru cei care vor s\ experimenteze un Cr\ciun tradi]ional, unde pot degusta preparate romåne[ti autentice. Mo[ Cr\ciun `i a[teapt\ pe cei mici `n Casa magic\, destina]ia favorit\ a copiilor, unde Mo[ul [i elfii le ofer\ daruri. La Tårg ve]i mai g\si 100 de c\su]e decorate festiv, o zon\ gastronomic\, un carusel, un patinoar `n aer liber, mai multe zone unde se organizeaz\ concerte [i spectacole [i un minunat brad de Cr\ciun.

Budapesta, Ungaria Pia]eta din fa]a Basilicii Sf. {tefan din capitala Ungariei g\zduie[te una dintre cele mai frumoase [i atractive pie]e de advent din Europa. Compensând lipsa unei tradi]ii îndelungate, organizatorii au reu[it s\ impun\ acest eveniment pe plan european prin îmbinarea elementelor tradi]ionale cu cele moderne.

O gam\ larg\ de produse de artizanat, bucate tradi]ionale, indiferent dac\ sunt sau nu specifice Cr\ciunului, jocurile de lumini 3D de pe fa]ada bazilicii Sf. {tefan, sunt printre atrac]iile acestui târg. E deschis între 27 noiembrie 2019 [i 2 ianuarie 2020.

Strasbourg, Fran]a, g\zduie[te, între 23 noiembrie [i 30 decembrie, una dintre cele mai iubite pie]e de Cr\ciun din Europa. Marche de Noel din Strasbourg r\mâne o destina]ie de neocolit, mai ales c\ este [i una dintre cele mai vechi din Europa, organizat\ pentru prima data în 1570. Supranumit\ „Capitala Cr\ciunului", pia]a tradi]ional\ de Cr\ciun a capitalei Alsaciei are toate atuurile pentru acest titlu, al\turi de specialit\]ile alsaciene, atmosfera unic\ [i evenimentele dedicate acest târg organizat într-un site din patrimoniul UNESCO, în „inima” unuia dintre cele mai frumoase ora[e din Europa.

Viena, Austria În ultimii ani, Viena s-a impus ca una dintre destina]iile greu de trecut cu vederea [i în luna decembrie, când au loc târgurile de


61

..................

dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

City Break Magic

Cr\ciun (din 17 nov. în 24 decembrie). Sunt mai multe astfel de pie]e în capitala Austriei, mai mari sau mai mici, atât în fa]a Palatului Belvedere, lâng\ catedrala Sf. {tefan, Palatul Schönbrunn, în Karlsplatz, Pia]a Am Hoff. Cea mai spectaculoas\ r\mâne cea din fa]a Prim\riei, desf\[urat\ sub motto-ul „magia vienez\ a Adventului”. În Pia]a Prim\riei, care se transform\ într-un t\râm de basm plin de str\lucire, g\si]i cadouri de Cr\ciun, decora]iuni, dulciuri, produse tradi]ionale. Printre atrac]iile de neratat din Pia]a Prim\riei sunt patinoarul [i trenule]ul, dar nu lipsesc nici spectacolele tematice [i vinul fiert. Dac\ v\ place cana, o pute]i lua acas\, dup\ ce a]i achitat contravaloarea sa.

Köln, Germania

Köln se va l\sa cuprins de magia Cr\ciunului între 26 noiembrie [i 23 decembrie, când tot ora[ul de pe Rin va fi decorat festiv [i va organiza mai multe târguri. Cea mai important\ pia]\ de Cr\ciun (Advent) este cea de la baza vestitei Catedrale din Köln, dar pie]ele mai mici au [i ele multe de oferit. Pia]a Îngerului din Newmarkt, Ora[ul Sfântului Nicolae, târgul din Stadtgarten [i cel din port, precum [i trenule]ul sunt atrac]iile care atrag milioane de vizitatori în Köln doar în aceast\ perioad\ plin\ de lumin\ [i speran]\ premerg\toare Cr\ciunului. Bradul din fa]a Basilicii Sf. {tefan, Budapesta, foto: © justcpr

Baden-Baden, Germania Un eveniment cu tradi]ie al acestui or\[el vestit printre amatorii de Spa@wellness, târgul de Cr\ciun din Baden-Baden, î[i tenteaz\ vizitatorii cu cele mai apetisante produse [i cele mai atractive activit\]i de sezon, între 29 noiembrie [i 6 ianuarie. Aici, la poalele Mun]ilor P\durea Neagr\, nu lipsesc iluminatul feeric [i crea]iile elevilor din ora[, vinul fiert cu scor]i[oar\, spectacolele, pove[tile [i dulciurile. Iar bradul uria[ din fa]a Kurhaus nu poate fi trecut cu vederea.

Berlin, Germania Acest ora[ sofisticat [i bine pus la punct devine mult mai nonconformist, romantic [i vesel între 23 noiembrie [i 31 decembrie. Atunci, atrac]iilor clasice ale Berlinului li se adaug\ [i cele sezoniere, prilejuite de apropierea celei mai iubite s\rb\tori a anului. Cea mai impresionant\ pia]\ este cea din fa]a Palatului Charlottenburg, unde totul se îmbrac\ într-o mantie luminoas\. Winterwald (P\durea de iarn\) din fa]a micu]ei orangerii ofer\ atrac]ii magice pentru copii, inclusiv un carusel nostalgic, iar în Märchenzelt (cortul de basm) cei mici î[i pot testa talentul la arte [i meserii. Se în]elege c\ [i cei mari au [i ei tenta]iile lor gastronomice!

......

Bucura]i-v\ de atmosfera special\, într-un weekend prelungit din ora[ele mari [i mici din Europa, îmbr\cate în straie de s\rb\toare.

Carmen Neac[u consilierturism.roMOZAIC

I CR|CIUN PE STR|ZILE LONDREI

dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

63

mozaic 63.

Cr\ciun pe str\zile Londrei

DESTINA}IE DE TOP

67. Headway Essex Classic Vehicle Show. 70. Drumul c\tre Dakar – Romånia 4X4. Off-Road `n Maramure[ – Mitsubishi Adventure Day 72. Belagio All Seasons. 74. Gastronomie. 76. Advertorial – „Pia]a altfel”

Berkeley Square, Bradul de pe cl\direa Clubului Annabel’s, foto: © Alexandra Cristian

~n luna decembrie, Londra este `nv\luit\ de magie, atmosfera de s\rb\toare sim]indu-se la fiecare pas. Pe lång\ tårgurile de Cr\ciun care sunt principala atrac]ie `n aceast\ perioad\, cele mai importante str\zi din ora[, g\zduiesc acum cele mai frumoase expozi]ii `n aer liber. Sisteme de lumini care `]i fur\ ochii, brazi uria[i perfect decora]i, globuri multicolore,

`ngera[i [i stele feerice, vitrine care te las\ f\r\ grai… explozie de culoare [i de sentimente de bucurie! Am tr\it clipe unice [i spiritul Cr\cinului m-a cuprins instant odat\ ajuns\ `n capitala Marii Britanii, `nc\ de la primii pa[i f\cu]i pe str\zile metropolei. Doamne, cåt de frumoas\ este Londra `n preajma s\rb\torilor! Am descoperit cele mai spectaculoase decora]iuni


64 MOZAIC

I CR|CIUN PE STR|ZILE LONDREI

Tårguri de Cr\ciun din Londra: Winter Wonderland, Leicester Square Christmas Market, Christmas by the river lång\ London Tower, Greenwich Christmas Market, Winterville Clapham Common, Kingston Christmas Market. St. Christopher’s Place, Oxford Street, foto: © Alexandra Cristian

stradale, decoruri cu tematic\, cu poveste. {i pentru c\ mi-ar p\rea r\u s\ ajunge]i aici [i s\ rata]i cele mai frumoase str\zi preg\tite de s\rb\toare, iat\ care sunt preferatele mele:

Oxford Street Strada este faimoas\ pentru experien]a de shopping ce o ofer\, cu o lungime de peste 1,5 km, peste 300 de magazine [i peste o jum\tate de milion de vizitatori zilnici. Uimitor, a[a-i? Oxford Street este superb decorat\ cu globuri argintii [i mov, o multitudine de sfere de diverse dimensiuni ce creaz\ un aspect elegant al `ntregii zone. Cele mai apropiate sta]ii de metrou: Oxford Circus, Bond Street sau Tottenham Court Road. ....................

DESTINA}IE DE TOP

Carnaby Street

Regent Street O important\ destina]ie de shopping, Regent Street este situat\ `n imediata apropiere a str\zii Oxford [i se termin\ `n pia]a Piccadilly Circus. Decorul de Cr\ciun este unul dintre cele mai frumoase din Londra, avånd Seven Dials, foto: © Alexandra Cristian, alexandracristian.ro


Ziua Calului, foto: © Vali Mada

tema „The Spirit of Christmas”. ~ngerii ce `[i `ntind aripile de-o parte [i de alta a str\zii, sunt cople[itor de frumo[i. Tema aleas\ este unic\, mai ales datorit\ faptului c\ a fost inspirat\ din decorul montat pe strada Regent `n anul 1954, la inaugurarea acesteia, „~ngeri care cånt\ la trompete”.

65

Oxford Street, foto: © Alexandra Cristian, alexandracristian.ro

dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

....................

Cele mai apropiate sta]ii de metrou: Oxford Circus, Piccadilly Circus.

Cartierul Soho, foto: © Alexandra Cristian, alexandracristian.ro

Carnaby Street Strada pietonal\ dedicat\ iubitorilor de shopping, amplasat\ `n cartierul Soho, `n imediata apropiere a Oxford Street [i Regent Street, a preg\tit un decor de excep]ie anul acesta, inspirat din filmul care `l celebreaz\ pe legendarul Freddy Mercury. Avand decorul de Cr\ciun gåndit dup\ versurile Bohemian Rapsody de Queen, Carnaby Street este unul dintre cele mai fotografiate `n aceast\ perioad\. Cele mai apropiate sta]ii de metrou: Oxford Circus, Piccaddily Circus. .........................

China town ~n jurul Gerrard Street am g\sit Chinatown, un cartier cu magazine, restaurante [i alte business-uri conduse de cet\]eni chinezi. Mi s-a p\rut una dintre cele mai animate str\zi, iar vibe-ul sim]it acolo a fost unul pl\cut. Decora]iunile care `mpodobeau `ntreaga zon\, desigur, cu specific chinezesc, m-au `ncåntat deopotriv\. Cele mai apropiate sta]ii de metrou: . . . . . . . . . . . Leicester Square, Piccadilly Circus [i Covent Garden.

Cartierul Soho 2

Cartierul Soho cuprinde o zon\ de 2,6km , fiind limitat `n partea de Nord de Oxford Street, `n Sud de Cambridge Circus, `n Vest de Regent Street [i `n Est de Charing Road Cross. ~ntreaga zon\ este renumit\ pentru partea de entertainment, str\zile fiind populate de numeroase baruri [i restaurante la mare c\utare printre locuitori [i turi[ti. Pe lång\ decorul de pe Carnaby Street am g\sit aceste haioase texte…SO, HO HO. Cele mai apropiate sta]ii de metrou: Oxford Circus, Piccadilly Circus, . . . . . . Tottenham Court Roud, Covent Garden [i Leicester Square.

Covent Garden District din Londra, asociat `n primul rånd cu pia]a de legume [i fructe, o zon\ de shopping foarte popular\ printre turi[ti, dar [i cu Royal Opera House, care este de asemenea cunoscut\ ca [i „Covent


66 MOZAIC

I CR|CIUN PE STR|ZILE LONDREI

dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

Capitala Marii Britanii este mai frumoas\ `n perioada dintre ani, atunci cånd str\zile sunt `mbr\cate `n haine de s\rb\toare.

Garden”. Decora]iunile de aici nu m-au dezam\git nici ele, `ntreaga zon\ fiind preg\tit\ pentru cea mai frumoas\ s\rb\toare din an. Candelabre cu våsc pline cu lumini]e, proiec]ii de fulgi de z\pad\, un ren uria[, brazi `mpodobi]i [i alte display-uri de Cr\ciun `ncånt\ `n aceast\ perioad\ turi[tii veni]i din `ntreaga lume [i locuitorii Londrei deopotriv\. Cea mai apropiat\ sta]ie de metrou: Covent Garden .................................

St. Christopher’s Place O zon\ pietonal\ cu magazine [i restaurante, amplasat\ `n vecin\tatea Oxford Street, una dintre cele mai cochete descoperite `n aceast\ excursie prin Londra. Am ajuns aici `n prima sear\, iar impactul a fost cu atåt mai mare cu cåt nu apucasem `nc\ s\ vedem marile bulevarde. Atmosfera de aici este una pl\cuta, iar decora]iunile de Cr\ciun, WOW! Cea mai apropiat\ sta]ie de metrou: Oxford Street. .................................

Berkeley Square O imagine iconic\ care a umplut instagramul, bradul de pe cl\direa clubului Annabel’s. Deschis pentru prima dat\ `n anul 1963 de catre Mark Birley, vizitat de arti[ti de renume de la Madonna [i Mick Jagger, acesta a fost redeschis publicului `n anul 2007, dup\ o investi]ie de 55 de milioane de lire. Cele mai apropiate sta]ii de metrou: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bond Street, Green Park, Oxford Circus.

Seven Dials

acei fulgi uria[i de nea mi-a atras aten]ia. ~ntreaga zon\ este cozy&chic, cu diverse buticuri, restaurante [i baruri. Cele mai apropiate sta]ii de metrou: . . . . . . . . . . . . . . Covent garden, Leicester Square, Tottenham Court. {i dac\ a]i b\tut drumul pån\ la Londra, nu trebuie s\ rata]i cel mai mare tårg de Cr\ciun din Marea Britanie – Tårgul Winter Wonderland – despre care pot s\ spun c\ este, probabil, cel mai frumos din lume. Carnaby Street, foto: © Alexandra Cristian

DESTINA}IE DE TOP

Cele 7 str\zi care conecteaz\ Soho de Covent Garden sunt [i ele `mbracate `n haine de s\rb\toare. Decorul simplu dar totu[i de efect, cu

St. Christopher’s Place, Oxford Street, foto: © Alexandra Cristian

...........................

Alexandra Cristian Travel Blogger, alexandracristian.ro


MOZAIC

I HEADWAY ESSEX CLASSIC VEHICLE SHOW

dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

67

Peste 240 de ma[ini clasice s-au aliniat `n acest an la show-ul auto organizat `n parcul castelului din Colchester, Marea Britanie Aston Martin DB2, prima ma[in\ din genera]ia DB. – Milionarul David Brown (DB), produc\tor de tractoare, a fost proprietarul Companiei Aston Martin dup\ cel de-al doilea r\zboi mondial. Aston Martin DB2 are [ase cilindri, capacitatea cilindric\ de 2,6 litri [i o putere de 105 cai. A doua versiune DB2 a fost mai puternic\, cei [ase cilindri dezvoltau o putere de 123 cai.

Colchester Castle Park

Headway Essex Classic Vehicle Show .................................................................. Indiferent dac\ sunte]i un pasionat de ma[ini clasice sau, pur [i simplu, sunte]i un fanatic al motocicletelor de epoc\, Essex Classic Vehicle Show este evenimentul perfect pentru to]i pasiona]ii `n ale c\ror vene curge benzin\! Duminic\, 15 septembrie 2019, mai mult de 240 de ma[ini clasice i-au transportat `n timp pe cei prezen]i la spectacolul oferit, ca `n fiecare an, `n Castle Park, Colchester. Evenimentul a atras peste 2.500 de vizitatori, au fost acordate premii [i trofee la mai multe categorii, inclusiv pentru ma[ina cu cea

mai bun\ stare tehnic\ construit\ `nainte de cel de-al doilea R\zboi Mondial [i pentru cea mai frumoas\ ma[in\ prezent\ la show-ul auto. Trofeul acordat pentru ma[ina aflat\ `n cea mai bun\ stare tehnic\ a fost cå[tigat de proprietarul råvnitului model Ford, cea mai popular\ ma[in\ pus\ `n circula]ie `n anul 1958. Show-ul a fost sus]inut de momente artistice, `n parc au fost prezente trupe engleze[ti care au cåntat cover-uri sau piese originale – [i englezii se pricep cel mai bine la asta, dac\ ar fi s\ ne gåndim doar la Beatles sau Rolling Stones, trupe care [i-au `nceput ascensiunea


68 MOZAIC

I HEADWAY ESSEX CLASSIC VEHICLE SHOW

Muscle Car, Ford Mustang, model 1969, foto: © John Rock

Ferrari Dino GTS, Pininfarina, Cabrio, foto: © John Rock

.................................................................. cåntånd la evenimente de mic\ anvergur\. Cânt\re]ul Steve Brewer [i acroba]ii din echipa Team Kinetix au `ncåntat mul]imea care s-a bucurat de un spectacol de excep]ie. Pentru c\ Marea Britanie este o ]ar\ litoral\, înconjurat\ de Oceanul Atlantic, cu Marea Nordului, la est, Canalul Mânecii la sud [i Marea Celtic\, la sud-sud-vest, având a 12-a cea mai lung\ coast\ din lume, la eveniment au fost expuse `n standuri [i ambarca]iuni. Evenimentul are [i un scop caritabil, “Headway Essex” al\turi de “Charity Classic Vehicle Club” adun\ fonduri pentru cei cu afec]iuni cerebrale.

Old car, stil de via]\ Ma[inile prezente `n acest tip de show sunt din categoria „second life” putând fi v\zute rulånd pe str\zile marilor metropole, conduse de celebrit\]i sau `n garajele colec]ionarilor boga]i. De-a lungul vie]ii lor, aceste ma[ini au servit mai multor scopuri – au fost ma[ini de familie, ma[ini de croazier\, “Muscle Car” sau au fost martori la jafuri precum cele ale celebrului cuplu Bonnie and Clyde, sau ale celui mai faimos gangster american din anii ‘20, Al Capone. De-a lungul timpului aceste ma[ini au fost vopsite [i revopsite `n diverse culori, au supravie]uit mai multor furturi [i au schimbat o

Muscle Cars, Hot Rods Culture – Old Car Tuning, foto: © John Rock


dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

69

Miliardarul Ion }iriac are cea mai mare colec]ie de ma[ini de epoc\ din Romånia [i printre cele mai mari din lume. ~n colec]ia sa, care num\r\ 300 de ma[ini de epoc\, se afl\ modele rare [i chiar unicate. Daimler, foto: © John Rock

Swiss Classic World Cars and Bikes 23 - 24 mai 2020 Messe Luzern Lucerne, Elve]ia.

Classic Austria Auto & Motor Show Exhibition 11 - 13 septembrie 2020 Messe Wels, Elve]ia.

Motorrad Messe 19 - 20 septembrie 2020 Congress-Centrum Suhl, Germania.

Classic Expo International Vintage car 9 - 11 octombrie 2020 Messe Salzburg, Austria.

.................. TVR, Brtitain Mountney GT, foto: © John Rock

Istoricul ma[inii Istoricul ma[inii este deosebit de important. Exist\ firme specializate care gestioneaza istoricul vehiculelor, care certific\ autenticitatea acestora [i care au un rol important `n men]inerea valorii ma[inilor istorice. Dac\ poten]ialii cump\r\torii pot verifica lista proprietarilor, defec]iunile mai vechi dezvoltate în timp [i diversele interven]ii suferite la motor sau caroserie – opera]ii foarte importante la o ma[in\ de epoc\ –, valoarea acestor ma[ini cre[te.

John Rock Copywriter

Calendar de evenimente MotoTechnica - show International classic car 11 - 12 ianuarie 2020 Messe Augsburg, Germania.

..................................................................

duzin\ de proprietari. De]in\torii lor sunt noroco[i, sunt proprietari de istorie, de]in geneza unor opere de art\ pe 4 ro]i, o istorie romantic\ [i cu pove[ti ce traverseaz\ mai multe genera]ii. Dintre romånii celebri, nelipsit de la show-urile organizate cu ma[ini istorice, se num\r\ [i afaceristul Ion }iriac, care, de altfel, dispune de un impresionant parc auto.

International oldtimer 16 - 19 ianuarie 2020 MECC Maastricht Exhibition & Congress Center Maastricht, Olanda.

Bremen Classic Motorshow Vintage Fair 31 ian. - 02 feb. 2020 Messe Bremen & ÖVB-Arena Bremen, Germania.

International Classic Motorshow 21 - 23 februarie 2020 Casa de Campo Madrid, Spania.

I-X Piston Power 13 - 15 martie 2020 International Exposition Center Cleveland, USA.

American Car Show 10 - 12 aprilie 2020 Messukeskus, Expo and Convention Centre Helsinki, Finlanda.

Oldtimer-Tage 16 - 17 mai 2020 Classic Remise Berlin, Germania.


70 MOZAIC

I MITSUBISHI ADVENTURE DAY 2019 Baia Mare, Poiana Soarelui, Izvoare, 4 octombrie 2019, Romånia 4X4 Off-Road `n Maramure[ –Mitsubishi Adventure Day Mitsubishi Adventure Day 2019, foto: © Ilie Tudorel, www.tudorphotoblog.blogspot.com

Drumul c\tre Dakar – Romånia 4X4 Off-Road `n Maramure[

Mitsubishi

Adventure Day

............ De[i `n Romånia nu putem vorbi de un turism 4WD (4 weels drive) de mas\, a[a cum exist\, spre exemplu, de zeci de ani `n America de Nord, concursurile 4WD pe teren accidentat au c\p\tat o oarecare popularitate. ~n aceast\ toamn\ cele mai noi modele ale produc\torului japonez de ma[ini de teren 4X4, Mitsubishi [i un traseu accidentat au fost ingredientele care au compus cea mai a[teptat\ demonstra]ie off-road b\im\rean\. Desf\[urat într-o loca]ie pitoreasc\, `n Poiana Soarelui, Izvoare, evenimentul a fost dedicat `mp\timi]ilor de acroba]ii pe 4 ro]i. Cele mai apreciate modele Mitsubishi din gama off-road au fost testate de iubitorii de adrenalin\. Participan]ii `nscri[i `n concurs au condus pe teren accidentat, înso]iti de un copilot cu experien]\ din Echipa Mitsubishi. Mitsubishi Adventure Day, eveniment aflat la cea de-a treia edi]ie, este o curs\ preliminar\ pentru b\im\renii care vor s\ concu-

reze `n raliul Dakar 2020, din America de Sud, de anul viitor, din Argentina, la clasa amatori. Evenimentul este [i un spectacol auto destinat pasiona]ilor de off-road din Baia Mare [i proprietarilor de ma[ini Mitsubishi. Cursa off-road a avut loc `n data de 4 octombrie [i a constat `n parcurgerea unui traseu accidentat, o curs\ de `ndemanare a c\rei miz\ a fost calificarea `n prima etap\ pentru raliul Dakar. La startul cursei, organizate pe un traseu special amenajat la intrarea `n statiune, s-au `nscris 46 de concuren]i. La volanul modelelor 4 x 4 Pajero [i L200 ale producatorului japonez Mitsubishi, concuren]ii [i-au probat `ndemånarea [i au `ncercat s\ scoat\ timpi cåt mai buni. Spectacolul a adunat `n sta]iunea Izvoare nu doar concuren]i, ci [i spectatori [i turi[ti afla]i `n vacan]\ `n Poiana Soarelui. Vremea a ]inut cu organizatorii, dealerul auto Fortuna Motor Baia Mare, asisten]a a putut


Foto: © Ilie Tudorel, www.tudorphotoblog.blogspot.com

dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

Mitsubishi Pajero Locul I – Paul Habina Locul II – Anton Ozsvath Locul III – Cristian Huiu

Locul I – Dan Kertesz Locul II – Iancu Popescu Locul III – Alexandru Koller

Diplome speciale

.............

Mitsubishi L200

Volanul de aur – Nora Popescu Sufa de aur – Anton Ozsvath Troliul de aur – Ioan Coman

~n apropiere de Sadova, foto: © Mihai }u]u, Uzina de pixeli

s\ admire ma[inile la treab\, iar concuren]ii au avut posibilitatea s\-[i demonstreze abilit\]ile de [ofer. Cu o participare mai pu]in nume-

roas\, `n finalul competi]iei, femeile au demonstrat c\ sunt [oferi]e redutabile. Dac\ ar fi concurat de la egal la egal cu b\rba]ii, clasamentul final ar fi ar\tat cu totul altfel. ~ncurajate de pe margine, Nora Popescu sau medicul Mona Medan au parcurs traseul Mitsubishi Adventure Day, iar `n final au primit felicit\rile organizatorilor. Nora Popescu, care a recunoscut c\ este pasonat\ de 4WD, a cå[tigat diploma „Volanul de aur”. Dup\ parcurgerea mai multor etape, s-a f\cut clasamentul final [i au fost premia]i cei [ase cå[tig\tori ai clasei Pajero [i, respectiv, L200. Mitsubishi Adventure Day este un eveniment de tip Off-Road Test Drive desf\[urat, de fiecare dat\, cu cele mai performante modele Mitsubishi [i de fiecare dat\ `n mijlocul naturii. Având în vedere c\ Poiana Soarelui se afl\ `ntr-o zon\ ardeleanomoro[eneasc\, unde se [tie c\ se m\nånc\ bine, evenimentul nu se putea `ncheia decåt cu un mare Bob Gulas iute, la ceaun. Emo]iile pilo]ilor [i fluturii din stomac i-au adunat pe to]i cei din poian\ `n jurul ceaunului `n care se prepara fiertura cu papric\ [i mult\ ceap\, la foc domol. A fost mult\ voie bun\, a fost [i horinc\ pentru cei care au avut [ofer de schimb, au fost de toate.

.......

Foto: © Ilie Tudorel, www.tudorphotoblog.blogspot.com

4 octombrie 2008, Izvoare

Mitsubishi Adventure Day 2019, foto: © Ilie Tudorel, www.tudorphotoblog.blogspot.com

Clasament Mitsubishi Adventure Day

71

Zenaida F\rca[ .............

Rewriting, info – Fortuna Motor Baia Mare


72 MOZAIC

I BELAGIO ALL SEASONS ~nainte de toate, Bellagio este un ora[ cu atitudine. La fel ca un restaurant de cinci stele care-[i rezerv\ dreptul de a-[i selecta clien]ii, cea mai Esplanad\ pe lacul Como, foto: © Oana Iana

Belagio All Seasons Totul este cochet, fin, elegant [i extravagant în destina]ia preferat\ a vedetelor de la Hollywood, acolo unde pân\ [i câinii miros a parfum scump. Nu, nu e o exagerare, vorbim despre una dintre cele mai exclusiviste destina]ii turistice din Lombardia, situat\ pe malul lacului Como, lac devenit faimos dup\ ce George Clooney [i-a cump\rat o vil\ aici. Iat\ de ce acest burg cu 2.900 de locuitori este un must see, dac\ ajunge]i vreodat\ prin zon\, mai exact dac\ ateriza]i în Milano. La circa o or\, o or\ [i jum\tate de mers cu trenul din capitala Lombardiei, apoi cu feribotul de la Varenna, în cel mai nordic punct al lacului Como, str\juit de culmile impresionante ale Alpilor, se afl\ el, Bellagio, un ora[ care este recomandat a se vizita în toate anotimpurile, datorit\ climei relativ blânde din regiune (chiar [i iarna, temperatura scade rareori sub 7 grade). Odat\ ajun[i aici, ve]i descoperi c\ totul se petrece în centrul or\[elului, de[i mare parte dintre vile [i pensiuni se întind de-a lungul colinei care urc\ sau coboar\, depinde de perspectiv\, spre port. În tradi]ionala marin\, forfota atinge apogeul dup\ amiaza [i seara, de[i vapora[ele înc\rcate cu turi[ti sau taxiurile de ap\ care-i aduc pe cei cu dare de mân\, men]in viu acest or\[el, cam la orice or\ a zilei. Majoritatea americani, unii dintre ei stabili]i chiar de ani buni în

Bellagio, dup\ exemplul cona]ionalului Clooney, turi[tii [tiu care este prima oprire odat\ ajun[i în portul din centrul or\[elului: savurarea unui espresso ca la el acas\ [i-a unui croissant pufos la una dintre terasele cochete cu vedere la lac, în timp ce admir\ ambarca]iunile luxoase acostate în apropiere. De aici, o serie de str\du]e amplasate în paralel, înguste [i cu sute de trepte, ca în orice ora[ italian care se respect\, te conduc c\tre strada principal\ din localitate, Via Garibaldi. Un loc vibrant, plin de cafenele, restaurante, salumerii [i magazine de suvenire, care te conduce c\tre pia]a principal\ a ora[ului, Piazza San Giacomo, dominat\ de biserica principal\ a ora[ului, Basilica din San Giacomo. Mai rare sunt aici supermaketurile, sau lipsesc cu des\vâr[ire, dac\ ne gândim c\ acestea sunt, de fapt, ni[te mini-marketuri cu pu]ine op]iuni pentru cump\r\tori. Un alt must pentru turi[tii disciplina]i ajun[i în Bellagio este vizitarea somptuoaselor gr\dini deschise publicului, care apar]in de cele dou\ vile principale din or\[el: Villa Serbelloni, construit\ în secolul 15 [i de]inut\ în prezent de Funda]ia Rockefeller [i Villa Melzi, datând din secolul 19. Pline de istorie, aceste dou\ cl\diri impresionante î]i permit s\ te bucuri de panorame asupra lacului pe care locurile publice nu ]i le ofer\, pentru un


dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

73

.................

Oana Iana

.....................

..........

destul de r\coros împrosp\teaz\ constant apa din lac. Turi[tii [i r\]u[tele pe care le pute]i întâlni la tot pasul v\ recomand\ experien]a. Pe scurt, Bellagio nu-i pentru turi[tii low cost. Sau nu pe termen lung. Chiar dac\ apa proasp\t\ este singurul lucru pe care-l prime[ti gratuit în Bellagio, datorit\ fântânilor întâlnite la tot pasul, pentru a te bucura de tot ceea ce are s\-]i ofere acest ora[ ai nevoie de un buget destul de m\ricel. Dar cum priveli[tea face to]i banii, iar îmbinarea dintre mun]i, lac [i cl\diri cu parfum de demult este, aici, unic\, î]i recomand\m s\ încerci s\ cuno[ti aceast\ perl\ a Lombardiei. Un resort care î[i men]ine neatins\ popularitatea, de sute de ani...

Faleza lacului Como, foto: © Oana Iana

Faleza lacului Como, foto: © Oana Iana

pre] de circa 10 euro. Cei dornici de aventur\ nu se pot declara satisf\cu]i pân\ nu bifeaz\ tradi]ionala plimbare cu vaporetto de-a lungul lacului Como, acostând [i vizitând rapid [i or\[elele învecinate cu Bellagio sau bucurându-se, pur [i simplu, de priveli[tea elegantelor case de pe malul lacului. S\ nu crede]i c\ în zilele c\lduroase nu ave]i cum s\ v\ r\cori]i, în acest cochet or\[el situat pe malul lacului. Ei bine, da, pute]i face baie chiar în lac [i sunte]i cât se poate de în siguran]\. Indicat ar fi s\ încerca]i s\ v\ b\l\ci]i în timp ce privi]i Alpi,i în locurile special amenajate, precum mica plaj\ amplasat\ ceva mai sus de port, pe colin\, acolo unde un pârâu

Faleza lacului Como, foto: © Oana Iana

sofisticat\ sta]iune de pe lacul Como, a[a cum este considerat acest col] de rai, pare o destina]ie creat\ dup\ chipul [i asem\narea milionarilor.

Toc, Miascia, Pan Mein, Paradèl Spre deosebire de celelalte p\r]i ale Italiei, pizza [i pastele nu se simt ca la ele acas\ în Bellagio. Aici, felul de mâncare tradi]ional, ba chiar unul antic, poart\ numele de Toc (tocca - a atinge/ se m\nânc\ cu mâinile) [i seam\n\ cu m\m\liga noastr\ româneasc\. De fapt, în mare parte asta [i este, o m\m\lig\ amestecat\ cu unt [i brânz\, servit\ al\turi de pe[te uscat din lac, pui umplut [i rece sau salam de cas\. Se mai serve[te împreun\ cu un fel de vin fiert, denumit Ragel, adus în caraf\, care ajut\ la digestie. Pentru desert, trebuie s\ încerca]i trata]iile locale precum Miascia, un tort realizat cu f\in\ de porumb [i fructe uscate; Pan Mein, f\cut cu f\in\ alb\ [i galben\, ou\, unt, lapte [i flori de soc; sau Paradèl, o napolitan\ din f\ina alb\, lapte [i zah\r.


74 MOZAIC

I TURISM CULINAR

Buc\taria popoarelor, o marc\ turistic\!

Turism culinar

Foto: © C\t\lin Hladi

..................... În turismul global, exist\ o nevoie tot mai mare de noutate, iar turismul culinar are un poten]ial imens de a face fa]\ acestei cereri. La fel ca [i `n cazul altor tipuri de turism, turi[tii culinari caut\ experien]e unice [i servicii personalizate. În ceea ce prive[te aspectele gastronomiei, pân\ în prezent, turismul de mas\ s-a concentrat în principal pe solu]ii universale precum cele fast-food. Turi[tii de acest tip au propriile preferin]e care sunt clar distincte de ale celor care practic\ turismul de mas\.

În ]\rile cu industrie turistic\ dezvoltat\, turismul culinar joac\ un rol important în completarea patrimoniului [i turismului rural, oferind o experien]\ mai bogat\ vizitatorilor. Turismul culinar se bucur\ de o popularitate în cre[tere la nivel mondial. În fiecare ]ar\, cultura gastronomic\ afecteaz\ întreaga societate, deoarece tradi]iile na]ionale [i obiceiurile culinare sunt independente de nivelul veniturilor. Buc\t\ria interna]ional\ se bazeaz\ pe tradi]iile gastronomice na]ionale.

Buc\t\ria german\

Buc\t\ria italian\

Una dintre cele mai proeminente la nivel mondial, buc\t\ria german\ pune la loc de cinste g\lu[tele de toate tipurile– Nudeln– [i cartofii. Dintre supe au trecere mai ales supele crem\ de cartofi, mazare sau linte, `ngro[ate cu fain\ [i lapte. Sosurile sunt groase, se servesc lång\ rasoluri – Braten – sau peri[oare – Klopse. Nem]ii stau bine [i la deserturi, m\nånc\ torturi, placinte [i budinci cu fructe.

Italienii sunt cunoscu]i pentru numeroasele feluri de „pasta asciuta” [i pentru arhicunoscuta pizza quatro formaggi, calzone ... ~n Italia se månånc\ diferit, `n func]ie de regiune. Astfel, `n nord

Buc\t\ria austriac\ Buc\t\ria austriac\, p\strat\ de la vechiul Imperiu Austro-Ungar, seam\n\ foarte mult cu cea german\, nu am s\ insist prea mult, este o buc\t\rie fusion, `ntre cea german\, italian\ [i cea oriental\. Vedeta buc\t\riei austriece este, incontestabil, [ni]elul vienez din carne de vi]el. Printre supe este renumit\ supa vienez\, o sup\ de carne de vit\ [i os cu maduv\, condimentat\ cu ceap\ pr\jit\ [i crutoane. G\lu[tele tradi]ionale – Nockerl – se servesc cu tocani]\ sau paprica[. Ca deserturi, austriecii m\nånc\ Linzer-ul, un aluat copt cu umplutur\ de marmelad\ de fructe, tortul Linzer, pe baz\ de migdale sau alune [i tortul Sacher.

Buc\t\rie italian\, foto: © Dollores Benezic, www.dollo.ro


dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

75

Mo[tenirea cultural\, tradi]iile locale [i obiceiurile culinare specifice diferitelor na]iuni, modific\ comportamentul turi[tilor [i a determinat apari]ia unui nou tip de turism – turismul culinar

alimenta]ia se bazeaz\ pe orez, `n timp ce `n sud se g\te[te pe baz\ de paste f\inoase [i “frutti di mare” – crabi, homari. ~ntre deserturile preferate de italieni se numar\ “gellati e granite” [i cafeaua “espresso”, o specialitate italian\.

Buc\t\ria spaniol\ Cea mai cunoscut\ specialitate spaniol\ este paella, un preparat tradi]ional din orez, scoici, creve]i, ardei [i maz\re. La fel de popular\ este [i „Zarzuela de mariscos”, o tocan\ preparat\ din homari, creveti, scoici [i pe[te, `n special cod [i merlucius. Multe preparate sunt comune buc\t\riei mediteraneene, mai ales prin folosirea uleiului de m\sline. ~n Peninsula Iberic\ se consum\ multe semipreparate, la loc de cinste fiind specialitatile de jambon Serrano, cårna]ii chorizo, cårn\ciorii pican]i [i diferite preparate

..................................

Buc\t\rie exotic\, foto: © Anca Cheregi, www.ancacheregi.ro

Tradi]ii culinare Ecler– Fran]a Buc\t\ria fran]uzeasc\ e cea mai sofisticat\ dintre toate – cu foie gras, cu piept de ra]\, cu felurite brånzeturi [i baghete de cereale de toate felurile, vinuri speciale –, dar cel mai fran]uzesc preparat pare a fi eclerul, prezentat `n mii de sortimente.

Ciocolata – Elve]ia Aici nu avem dubii, Elve]ia este patria ciocolatei, ciocolata este brandul lor na]ional.

Tafelspitz, Austria Ca urmare a mo[tenirii imperiale, buc\t\ria austriac\ are mai multe delicii tradi]ionale, `mp\r]ite pe zone geografice. Cele mai cunoscute preparate sunt din regiunea vienez\ – sni]elul vienez, [trudelul [i chiar tafelspitz.

Buc\t\rie englezeasc\, breakfast – ham and eggs, foto: © C\t\lin Hladi

Moules frites – Belgia Buc\t\ria belgian\ seam\n\ cu cea francez\, Moules-frites e o måncare de midii cu cartofi pr\ji]i.

.............

Finlanda – Mykyrokka Finlandezii sunt mari consumatori de cereale, dar [i de pe[te cu cartofi pr\ji]i. Specialitatea zonei se nume[te Mykyrokka [i este o sup\ cu cartofi cu carne de ren `n sânge.

.......

afumate din carne de vit\, piept sau antricot [i de oaie. {i cu supele stau bine. Cea mai popular\ este supa crem\ de legume, dup\ care se servesc pl\cintele de carne – empanadas sau olla podrida.

Buc\t\ria englezeasc\ Fish and chips. Da, e specialitatea lor. Ei au inventat-o! Sandvisurile sunt, de asemenea, tot o inven]ie englezeasc\, iar “five o’clock”-ul lor, ceaiul foarte fierbinte servit cu zah\r, l\måie [i lapte este la fel de popular ca Big Ben-ul. La fel de populare sunt [i breakfast-urile lor – ham and eggs. Englezii sunt mari månc\tori de pe[te. Printre pe[tii prefera]i se num\r\ pl\tica, codul, macroul [i scrumbia afumat\. Le plac [i fripturile de vit\ – “Yorkshire pudding”, supele cu praz – cockaleekie [i cl\titele cu cartofi. La capitolul deserturi, insularii se dau `n vånt dup\ „plum pudding”, o budinc\ de prune, stafide, coac\ze ro[ii sau mere. Dintre b\uturile tari sunt renumite whisky-ul sco]ian [i ginul.

.......


I

76 MOZAIC TURISM CULINAR

dertourlife Nr. 2, iarn\ 2019/2020

Turismul culinar, `n ]\rile cu industrie turistic\ dezvoltat\, joac\ un rol important în completarea ofertei turistice

Buc\t\ria suedez\

Buc\t\rie austriac\, sup\ clar\ de carne, foto: © C\t\lin Hladi

La deserturi merit\ men]ionat\ pr\jitura `n straturi – sandkage [i budinca de småntan\ cu nuci, migdale [i stafide. Desertul popular suedez este cl\tita cu fructe conservate.

Buc\t\rie mediteraneean\, costi]e de miel cu felii de vinete la gr\tar, foto: © Dollores Benezic, www.dollo.ro

..................

~n toat\ peninsula scandinav\ se m\nånc\ mult pe[te. Este renumit somonul marinat servit cu sos de mu[tar. Alcool. Suedezii sunt mari consumatori de bere [i distilate ob]inute din cereale – Bourbon, Whisky. Cel mai popular fel de måncare suedez este platoul „smorgasbord” compus din trei feluri de preparate din carne – fileu de hering marinat sau pr\jit, diferite fripturi reci [i renumitele chiftelu]e suedeze. Dintre supe merit\ amintit\ “nyponsoppe”, preparat\ cu m\ce[e, alune [i fri[c\ b\tut\. Dintre preparatele calde hamburgerul din amestec de diferite c\rnuri tocate –frikadeller– e pe primul loc.

Tarator – Bulgaria Bulgarii, influen]a]i de greci [i turci, [tiu s\ fac\ castrave]ii mura]i, salate [i iaurturi. Taratorul este o delicioas\ sup\ de iaurt cu castrave]i.

Souvla – Cipru Buc\t\ria cipriot\ este un mix `ntre cea turceasc\ [i cea greceasc\ – Haloumi, Hummus [i Tzatziki – dar preparatul tradi]ional este friptura de miel, porc sau pui, adic\ Souvla.

Patka – Croa]ia Buc\t\ra croat\, specific mediteraneean\, cu pe[te, fructe de mare [i m\sline, exceleaz\ `n zona de p\s\ret, respectiv friptura de ra]\ cu paste – Patka.

Gravlax – Danemarca Danezii sunt mari amatori de sendvi[uri cu carne de porc, cu icre, cu hering marinat sau brânz\.

Leivasoup – Estonia Leivasoup este o sup\ preparat\ din påine [i mere, asezonat\ cu scor]i[oar\.

Zenaida F\rca[

.............

Rewriter

www.corinnechocolat.ro facebook.com/corinnechocolat +40 744 303 903

Smart Bistro, Bucure[ti PRODUC|TORI

ALIMENTE NATURALE REALIZATE ARTIZANAL

La standul Corinne Chocolat am z\bovit un sfert de ceas. Am z\rit fel de fel de minun\]ii colorate [i dr\g\la[e, prezentate cu r\bdare de c\tre ni[te oameni prieteno[i, care acordau aten]ie fiec\rui client în parte.Cam \sta e secretul. F\-l pe client s\ se simt\ special [i o s\ i se rup\ sufletul dac\ pleac\ f\r\ s\ cumpere ceva. Erau acolo bomboane cu ghimbir, lime, migdale, nuc\ pecan, physalis, dar [i combina]ii desebite precum meri[or [i portocal\, spirulina [i ment\ sau turmenic [i grapefruit. Am degustat din tabletele cu lavand\ [i din cele cu chilli. Cu cele din

urm\ am avut pe loc o conexiune. Mi-am dat seama c\ nu e degustare, ci e o adev\rat\ experien]\, un fel de dans. Da, un dans, în care ciocolata neagr\ [i uleiul esen]ial de chilli danseaz\ împreun\, dup\ o coregrafie prestabilit\. La un moment dat, îns\, intervine o separare, un freestyle, în care fiecare vrea s\ ias\ în eviden]\, apoi amândoi î[i dau seama c\ tot mai bine le e împreun\. Astfel, papilele gustative sunt cel mai bun ring Duduia Magda de dans pentru un haos plin de armonie. Bloggeri]\


R\u de transport? Grea]\? V\rs\turi? Previne [i trateaz\ simptomele asociate r\ului de transport

MEDICAMENT HOMEOPATIC

2405/28.03.2019


Getting a handle on dreams

PUBLICA}IA OFICIAL| A DERTOUR, PARTE A GRUPULUI GERMAN REWE EXEMPLARUL T|U GRATUIT

15 experien]e pe care nu trebuie s\ le ratezi `n

Thailanda Ora[e-fantom\ din America

DO YOU BELIEVE IN GHOSTS? La SERENISSIMA Luna de miere în

dertourlife, Nr. 2, iarn\ 2019/2020

Maldive

„Echipa este capitalul cel mai important al unei afaceri!” “The team is the most important asset of a business!” BUSINESS INTERVIEW

Silvia M\inescu Managing Director Boiron Romania

dertourlife este o publica]ie editat\ de JustCPR sub brandul DER Touristik Group, parte a Grupului REWE

dertourlife Nr. 2/iarn\, 2019/2020


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.