DertourLife - 5

Page 1

Getting a handle on dreams No - 5/iarn\ 2020/2021

dertourl fe

BUSINESS INTERVIEW

Nicu R\dulescu, Pre[edinte Organiza]ia Patronal\ a Turismului Balnear din România (OPTBR) „Chiar [i f\r\ vaccin anti-COVID-19, relansarea turismului este o necesitate!"

PUBLICA}IA OFICIAL| A DERTOUR, PARTE A GRUPULUI GERMAN REWE EXEMPLARUL T|U GRATUIT

Vacan]\ f\r\ griji în Hurghada DESTINA}II EXOTICE

Dubai 20/21

Dertourlife No - 5(45), iarn\, 2020/2021

Zanzibar, Jurnal de c\l\torie Gata de plecare? Rezerv\-]i vacan]a în Maldive!

CITY BREAK Vacan]\ la Budapesta Castelul familiei Bellu de la Urla]i

dertourlife este o publica]ie editat\ de JustCPR sub brandul DER Touristik Group, parte a Grupului REWE

DESTINA}II RECOMANDATE

FOCUS CORPORATE Târgul online de turism DERTOUR – Evadeaz\ în siguran]\ cu oferte exclusive de vacan]\! Avans „0”! Pandemia reduce tarifele! Top oferte recomandate `n 2020-2021


Getting a handle on dreams No - 5/iarn\ 2020/2021

dertourl fe

BUSINESS INTERVIEW

Nicu R\dulescu, Pre[edinte Organiza]ia Patronal\ a Turismului Balnear din România (OPTBR) „Chiar [i f\r\ vaccin anti-COVID-19, relansarea turismului este o necesitate!"

PUBLICA}IA OFICIAL| A DERTOUR, PARTE A GRUPULUI GERMAN REWE EXEMPLARUL T|U GRATUIT

Vacan]\ f\r\ griji în Hurghada DESTINA}II EXOTICE

Dubai 20/21

Dertourlife No - 5(45), iarn\, 2020/2021

Zanzibar, Jurnal de c\l\torie Gata de plecare? Rezerv\-]i vacan]a în Maldive!

CITY BREAK Vacan]\ la Budapesta Castelul familiei Bellu de la Urla]i

dertourlife este o publica]ie editat\ de JustCPR sub brandul DER Touristik Group, parte a Grupului REWE

DESTINA}II RECOMANDATE

FOCUS CORPORATE Târgul online de turism DERTOUR – Evadeaz\ în siguran]\ cu oferte exclusive de vacan]\! Avans „0”! Pandemia reduce tarifele! Top oferte recomandate `n 2020-2021


Getting a handle on dreams No - 5/iarn\ 2020/2021

dertourl fe

BUSINESS INTERVIEW

Nicu R\dulescu, Pre[edinte Organiza]ia Patronal\ a Turismului Balnear din România (OPTBR) „Chiar [i f\r\ vaccin anti-COVID-19, relansarea turismului este o necesitate!"

PUBLICA}IA OFICIAL| A DERTOUR, PARTE A GRUPULUI GERMAN REWE EXEMPLARUL T|U GRATUIT

Vacan]\ f\r\ griji în Hurghada DESTINA}II EXOTICE

Dubai 20/21

Dertourlife No - 5(45), iarn\, 2020/2021

Zanzibar, Jurnal de c\l\torie Gata de plecare? Rezerv\-]i vacan]a în Maldive!

CITY BREAK Vacan]\ la Budapesta Castelul familiei Bellu de la Urla]i

dertourlife este o publica]ie editat\ de JustCPR sub brandul DER Touristik Group, parte a Grupului REWE

DESTINA}II RECOMANDATE

FOCUS CORPORATE Târgul online de turism DERTOUR – Evadeaz\ în siguran]\ cu oferte exclusive de vacan]\! Avans „0”! Pandemia reduce tarifele! Top oferte recomandate `n 2020-2021


R\u de transport? Grea]\? V\rs\turi? Previne [i trateaz\ simptomele asociate r\ului de transport

MEDICAMENT HOMEOPATIC

2405/28.03.2019


R\u de transport? Grea]\? V\rs\turi? Previne [i trateaz\ simptomele asociate r\ului de transport

MEDICAMENT HOMEOPATIC

2405/28.03.2019


R\u de transport? Grea]\? V\rs\turi? Previne [i trateaz\ simptomele asociate r\ului de transport

MEDICAMENT HOMEOPATIC

2405/28.03.2019


I CONTENTS I

dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

„Romånia se afl\ pe o traiectorie ascendent\ (...)”

5

“Romania is on a growth trajectory (...)”

life Foto: © Max Kukurudziak

PREVIEW

63 ...........

06. Point of View – Schi 2020-2021 România versus Bulgaria. 08. Point of View – Iarn\ în Emiratele Arabe Unite – Dubai 2020/2021. 10. Preview – Colaboratorii edi]iei – dertourlife. 11. Editorial Cosmin Marinof – Nu aduce anul ce aduce ceasul (r\u)! Keep Walking! Alege for]a! 12. Destina]ii – Vacan]\ f\r\ griji în Hurghada, Egipt. 22. Schi 2020-2021 – România versus Bulgaria. 30. Destina]ii exotice – Jurnal de c\l\torie – Zanzibar, Africa. 38. Branduri romåne[ti – Unicitatea Casei Kraus. 44. Business Interview – Nicu R\dulescu, Pre[edinte OPTBR. 46. Destina]ii exotice – Gata de plecare? Rezerv\-]i vacan]a în Maldive!

I

22

Foto: Fezbot 2000

destina]ii

12

...........

focus corporate 52. Focus Corporate – Târgul online de turism DERTOUR – Evadeaz\ în siguran]\ cu oferte exclusive de vacan]\! 54. Avans „0”! Pandemia reduce tarifele! 55. Top oferte recomandate `n 2020-2021. 56. City Break – Vacan]\ la Budapesta. 58. City Break – Conacul familiei Bellu de la Urla]i.

...........

63

mozaic 63. Mozaic – Iarn\ în Emiratele Arabe Unite, Dubai, 2020/2021. 68. Turist în Copenhaga, Danemarca. 72. Cernobîl – P\måntul dup\ oameni! 76. Ciocolata s\rb\torilor de iarn\ /ADS.

......


6 POINT OF VIEW

I

IARNA 2020/2021

I

Foto: © Mattias Olsson

Schi 2020-2021 De[i Carpa]ii României nu au altitudinea Alpilor, sta]iunile române[ti sunt unele dintre cele mai subevaluate destina]ii de schi din Europa. Mun]ii acoperi]i de z\pad\, cabanele pitore[ti, pârtiile bine între]inute [i pre]urile rezonabile sunt, pentru pasiona]ii de schi, argumente suficiente pentru a petrece vacan]a de iarn\ în România.


dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

România versus Bulgaria Chiar dac\ sta]iunile de schi ale României sunt mici, mai ales în compara]ie cu Fran]a [i Austria, domeniul schiabil din România însumeaz\ 187 de pârtii omologate, cu o lungime total\ de 162 de kilometri. I Cite[te articolul de la pagina 22

7


8 POINT OF VIEW

I

DUBAI 2020/2021

Iarn\ în Emiratele Arabe Unite Dubaiul este una dintre cele mai populare [i dorite destina]ii de vacan]\. Este locul unde boga]ii lumii î[i petrec vacan]ele în lux [i extravagan]\. Burj Khalifa, Dubai Shopping Mall, Desert Safari, Palm Island sunt doar câteva dintre obiectivele turistice cu nume sonore care atrag, anual, milioane de turi[ti. I Cite[te articolul de la pagina 22


dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

9


Getting a handle on dreams

dertourlife >dertourlife< este o publica]ie editat\ de JustCPR sub brandul DER Touristik Group, parte a Grupului REWE

Paty [i Dan Coscai To]i vis\m s\ c\l\torim în locuri minunate. Împreun\ cu Dan, partenerul meu de via]\ [i de c\l\torii, ne-am hot\rât s\ transform\m visele în realitate, s\ venim în ajutorul celor care iubesc c\l\toriile [i s\ le aducem informa]ii care s\ îi ajute în alegerea vacan]ei visate. A[a s-a n\scut proiectul „calatoriaperfecta.ro", un site unde po]i g\si informa]ii despre ce po]i face cu timpul t\u liber [i, mai ales, informa]ii despre c\l\torii. C\l\torim împreun\ de mult timp [i [tim c\, dincolo de alegerea locului potrivit, dincolo de bugetul pe care ]i l-ai propus [i pe care îl ai sau nu, dincolo de alegerea hotelului sau a pachetului turistic, vrei s\ tr\ie[ti clipe memorabile pe care, la întoarcerea din vacan]a mult visat\, s\ le iei cu tine acas\. {i aici itervenim noi. Î]i ar\t\m locurile minunate pe care le-am vizitat [i ]i le prezent\m exact a[a cum sunt, cu bune [i, alteori, cu rele. Credem c\ fiecare c\l\torie ne îmbog\]e[te suflete[te prin lucrurile pe care le descoperim. Ne dorim ca cei care vor citi articolele noastre s\ vad\ c\, dincolo de nara]ia c\l\toriei, acolo am pus ceva [i din sufletele noastre. Dorim s\ împ\rt\[im iubitorilor de c\l\torii impresiile noastre [i sper\m c\ îi vom ajuta, în acest fel, s\ g\seasc\ mai u[or drumul spre urm\toarea destina]ie. Ce înseamn\ pentru mine c\l\toria perfect\? C\l\toria perfect\ nu exist\! Dar dac\ o împar]i în dou\ categorii, în bune [i în rele, dac\ le pui în balan]\, iar talerul cu bune atårn\ mai greu [i mai adaugi [i pu]in\ emo]ie, vei avea re]eta c\l\toriei perfecte. Asta facem noi, de fiecare dat\, în fiecare loc pe unde ajungem, înclin\m balan]a! {i reu[im de fiecare dat\!

...............

....

I COLABORATORII EDI}IEI

............

10 PREVIEW

dertourlife Revista oficial\ a DERTOUR, parte a Grupului REWE Nr. 5 (45), iarn\ 2020/2021 ISSN 2393 – 5278 /JustCPR, Foto copert\: Nicu Cherciu Editor in chief: Adriana Constantin (office@justcpr.ro) Editori: Zenaida F\rca[, Ligia {endrea, Carmen Neac[u Senior Art Director: Marcel {tef (mstef@justcpr.ro) DTP: Luca Hagiu Colaboratori: Alexandra Cristian, Anca Ar\u, Ana [i Irina Mayer, Paty [i Dan Coscai Foto: Andra Mirea, Mattias Olsson C\lin-Andrei Stan, Ilie Tudorel, Anca Ar\u, Anca Cheregi, Paty [i Dan Coscai, Diana Chereche[, Nicu Cherciu Traducere: John Rock Publicitate: GSM: +40 728 006 654, cstef@justcpr.ro

Publisher:

Anca Cheregi

Alexandra Cristian

„Dac\ nu m\ g\si]i acas\, prelucrånd poze [i scriind al\turi de cele dou\ pisici ale mele, mai mult ca sigur sunt pe drumuri, prin Romånia sau prin ]\ri str\ine. M\ entuziasmez u[or la gåndul unei c\l\torii, fie c\ e vorba de o excursie de 3 s\pt\mani pe alt continent, fie c\ e vorba de un weekend petrecut `ntr-o cas\ veche din inima Transilvaniei. Lucrez la un proiect, vreau s\ transform excursiile `ntr-un stil de via]\. A[a c\, `mpreun\ cu so]ul meu, am purces la construirea unui camper van cu care, sper\m noi, vom descoperi lumea.” www.ancacheregi.ro

„Despre mine, e simplu… , sunt fericit\ c\ tr\iesc… ceea ce tr\iesc ast\zi [i ceea ce am tr\it ieri [i `nv\t s\ m\ bucur de lucrurile simple... Mi-am propus s\ zåmbesc, s\ explorez [i s\ `nv\] c\ fiecare zi e nou\ [i plin\ de necunoscut. Cåt despre c\l\torii, mi-ar lua o zi `ntreag\ s\ explic cåt de mult le ador. ~mi place s\ m\ plimb, s\ vizitez cet\]i, biserici fortificate, castele [i conace, lacuri [i cascade, m\ri [i oceane, sate uitate de lume sau metropole impun\toare, s\ cunosc oameni ..., toate acestea fac parte din Universul meu.” www.alexandracristian.ro

Turn to professionals!

Adresa redac]iei Aleea Lungule]u Nr. 3, sect. 2, Bucure[ti e-mail: office@justcpr.ro www.justcpr.ro, Tel.: +40 728.006.654

Copyright: DERTOUR

Nicu Cherciu

Ilie Tudorel

„Primul aparat de fotografiat a fost un Smena 8 pe care l-am stricat la Sibiu `n timpul Revolu]iei din 1989. M-am n\scut la Sibiu [i am emigrat 1990 la Cluj, <ca s\-mi caut alt aparat de fotografiat>! Freelancer, sunt pasionat de fotografie din 1988. CV: fotograf la Teatrul Na]ional Cluj-Napoca din 1996-prezent [i la Opera Na]ional\ Român\ Cluj-Napoca din 1997 - prezent, din 2010 sunt fotograf oficial TIFF (Festivalul Interna]ional de Film Transilvania). www.fotonicuwordpress.com

Ilie Tudorel, artist fotograf din Baia Mare, este un ambasador prin imagini al Romåniei în lume. Prima fotografie a f\cut-o `n clasa I. Este membru al Uniunii Arti[tilor Plastici (UAP) filiala Baia Mare [i al Asocia]iei Interna]ionale „Euro Foto Art”. A expus lucr\ri în 15 expozi]ii personale de art\ fotografic\ [i în 18 expozi]ii de grup din Romånia, Belgia, Ungaria [i Ucraina. S-a specializat `n fotografia de arhitectur\ [i în fotografia de natur\ [i peisaj la Academia Photo România. www.tudorphotoblog.blogspot.ro

...........................................................................

Po[ta redac]iei:: V\ a[tept\m opiniile, ofertele de colaborare [i orice tip de sugestii pe adresa redac]iei sau prin e-mail (office@justcpr.ro). R\spunderea asupra con]inutului articolelor revine `n exclusivitate autorilor acestora. Reproducerea par]ial\ sau total\ a oric\rui text, fotografie sau imagine grafic\ din con]inutul revistei, f\r\ acordul scris al editorului, constituie infrac]iune [i se pedepse[te conform legilor `n vigoare. Toate drepturile de vånzare a spa]iilor de publicitate apar]in editorului revistei.


PREVIEW

I EDITORIAL I COSMIN MARINOF

dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

11

„Turi[tii vor s\ plece în vacan]\, dar vor s\ fie siguri c\ î[i pot recupera banii în cazul în care rezervarea lor se anuleaz\, dintr-un motiv sau altul.”

Nu aduce anul ce aduce ceasul (r\u)! Keep Walking! Alege for]a! au tras obloanele [i de aici pân\ la haos nu a mai fost decåt un pas. Dar Travel Brands [i DERTOUR au r\ms pe baricade! For]a grupului, din care face parte [i DERTOUR, avea s\ fac\ scut în fa]a inamicului nev\zut, iar puterea de negociere a grupului a f\cut posibil\ o sc\dere a pre]urilor nemaiîntålnit\ vreodat\ în industria ospitalit\]ii, ca o masur\ de fidelizare a clien]ilor DERTOUR, pe de o parte, iar pe de alt\ parte, ca politic\ sustenabil\ a grupului de firme. Rezultatele nu s-au l\sat a[teptate, clien]ii no[tri au continuat s\ c\l\toreasc\ [i s\ aib\ încredere în serviciile DERTOUR. Pentru anul viitor, Cosmin Marinof promite s\ vin\ cu noi pachete de servicii personalizate pe categorii de vårst\ [i profil social, familii sau grupuri, care s\ ofere siguran]\ [i protec]ie sanitar\ în fa]a Covid-19, pe de o parte, iar pe de alt\ parte servicii turistice superioare la pre]uri mult reduse [i mai men]ioneaz\, din nou, c\ toate aceste facilit\]i turistice nu ar putea fi posibile în afara grupului de firme german [i f\r\ sprijinul substan]ial al acestuia. Dar pån\ atunci, mai avem de s\rb\torit Cr\ciunul [i Anul Nou. "Turi[tii vor s\ plece în vacan]\, dar vor s\ fie siguri c\ î[i pot recupera banii în cazul în care rezervarea lor se anuleaz\, dintr-un motiv sau altul.”- a mai declarat Cosmin Marinof. Din acest motiv, creativa echip\ de marketing a imaginat pachete Early Booking cu avans „0”. Ce î[i poate dori mai mult de atåt un turist? Rezervare f\r\ costuri. Cu siguran]a return\rii banilor în cazul în care vacan]a nu merge bine. În edi]ia Dertour Life lansat\ în luna martie am debutat cu un slogan care parafraza un cunoscut brand interna]ional, Keep Walking! Nu s-a schimbat înc\ nimic de atunci, dar acum a[ mai ad\uga „Alege for]a”, for]a grupului REWE din care face parte [i DERTOUR.

...................................... .................

Cosmin Marinof, CEO Travel Brands,

operator al brandului DERTOUR în România.

......

„Anul 2019 a adus turismului romånesc o performan]\ unic\ [i a marcat cea mai de succes poveste din industria ospitalit\]ii – Grupul DER Touristik, una dintre cele mai mari companii de turism din lume, cu sediul în Germania, a achizi]ionat cea mai mare re]ea de agen]ii de turism din ]ara, Travel Brands S.A”. A[a începea, exact acum un an, editorialul de Cr\ciun [i Anul Nou al [efului Travel Brands, operator al brandului DERTOUR în România, Cosmin Marinof. Ce a urmat, la mai pu]in de dou\ luni distan]\, avea s\ schimbe lumea – primul lockdown pe timp de pace din istoria turismului [i a lumii, închiderea grani]elor Uniunii Europene [i a mai multor state ale lumii, restric]ii severe de c\l\torie, greu de respectat, m\[ti, distan]are social\... [i mult\, mult\ frustrare. Cum adic\? A[a, dintr-o dat\, nu mai putem c\l\tori? Nu mai putem pleca în vacan]e? Nu mai putem fi liberi? „Vrem s\ le oferim clien]ilor no[tri cele mai bune servicii, observ\m cum a[tept\rile lor se schimb\ de la an la an, cum î[i aleg din timp vacan]ele [i cum sunt foarte aten]i atunci când î[i planific\, în detaliu, vacan]a. În anul viitor ne vom focusa pe zona Mediteran\ – Grecia, Turcia, Cipru, Spania, Egipt, destina]ii iubite de români – [i vom organiza plec\ri în destina]ii exotice – Thailanda, cu un numar record de plec\ri, Zanzibar, Maldive, Punta Cana, Cancun, Bali... oferta este, practic, nelimitat\” – mai spunea CEO-ul Travel Brands. {i s-a ]inut de cuvånt! Doar c\, dup\ iner]ia vånz\rilor de pachete Early Booking de la Târgul de Turism din februarie, din anul acesta, lucrurile au luat o întors\tur\ nea[teptat\. OMS (Organiza]ia Mondial\ a S\n\t\]ii) a f\cut anun]ul fatidic – Covid-19 a fost botezat: Sars-Cov 2. S-a instalat panica, majoritatea operatorilor de turism


12 DESTINA}II

I HURGHADA I EGIPT

uri[tii se

în rn\

O vacan]\ f\r\ griji {tiu, ai avut un an greu, toate planurile tale ]i-au fost date peste cap, e[ti extenuat [i vrei s\-]i încarci bateriile. {i te-ai gândit s\-]i petreci vacan]a în Hurghada, Egipt. Perfect! Ai pl\tit zero lei avans, e[ti în siguran]\ [i te a[teapt\ o vacan]\ nesperat\. Unde mai pui c\, dac\ zborul se anuleaz\ din cauza închiderii destina]iei pentru turi[tii români, banii se returneaz\.

Ce po]i face în vacan]a ta de iarn\ în Hurghada Lista de op]iuni poate fi nesfâr[it\, fie c\ e[ti în vacan]\ cu copiii [i familia, cu prietenii sau e[ti solo traveler, în Hurghada exist\ lucruri de f\cut pentru toat\ lumea. Iar vestea bun\ este c\ multe din lucrurile pe care ]i le-ai propus s\ le faci în Hurghada cost\ pu]in sau sunt complet gratuite. Î]i va fi greu s\ alegi. Crede-m\!


dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

13

Safari, ATV 4 x 4, foto: © Irina Nakonechnaya

În Hurghada ai acum [ansa s\ experimentezi senza]iile adâncurilor tr\ite de Beatles în submarinul galben, dar cu un alt c\pitan: Sindbad.

„We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine"... Cred c\ toat\ lumea a fredonat, m\car o dat\, refrenul celor de la Beatles.

4 x 4 prin de[ert. Safari

în Hurghada Spectacolele Alf Leila Wa Leila (O mie [i una de nop]i) Una dintre cele mai iubite pove[ti spuse în resorturile turistice egiptene este cea a celor O mie [i una de nop]i. Acest tip de spectacole sunt pentru cei interesa]i de cultur\, folclor, de pove[ti [i basme populare. Dac\ e[ti interesat de muzic\ [i dansuri tradi]ionale, de spectacole fantastice [i istorie roman]at\, Alf Leila Wa Leila este pentru tine.

O alt\ „bif\” popular\ în Hurghada vizeaz\ c\l\toriile în de[ert. Off Road Safari cu un fel de motociclete quad, 4 x 4. S\ conduci în vitez\ un ATV prin de[ert sau un buggy în caravan\, prin norii de praf ro[u care acoper\ pân\ [i soarele, nu e chiar o plimbare prin parc. O astfel de aventur\ prin de[ert poate dura 7 ore, dar dac\ alegi o c\l\torie mai lung\, cu o vizit\ în satele populate de beduini [i un picnic pe nisip cu gr\tar [i dansatoare, excursia ta poate dura pân\ dup\ l\sarea serii. Copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani nu au dreptul de a conduce aceste tipuri de vehicule. Nu uita! Verific\ dac\ asigurarea ta de c\l\torie este valabil\. Buggy-urile 4 x 4 nu sunt chiar ni[te juc\rii pentru copii!

Via]a de noapte. Cluburi [i baruri Exist\ un singur lucru pe care nu ar trebui s\-l faci în Hurghada [i pe care l-ai putea regreta mai târziu. Dac\ te duci în baruri [i cluburi de


14 DESTINA}II

I HURGHADA I EGIPT

Marea Ro[ie este, pentru amatorii de scufund\ri, una dintre cele mai populare destina]ii .

noapte, fii circumspect! Asta nu înseamn\ c\ via]a de noapte din Hurghada este „de lep\dat”, nici pe departe, dar s-ar putea s\ te alegi cu o mahmureal\ de toat\ frumuse]ea – b\uturile din cluburile lor sunt f\cute dintr-o vodc\ egiptean\ local\, nedigerabil\, [i te po]i alege cu cea mai crunt\ mahmureal\ din via]a ta, plus dureri de cap care s\ te ]in\ pån\ a doua zi diminea]a.

Blue Moon Animal Center Hurghada La fel ca [i în Turcia sau Grecia, în plimb\rile tale prin Hurghada vei vedea o mul]ime de pisici [i câini vagabonzi. Aceasta este cea mai mare problem\ peste tot în Egipt. Din fericire, exist\ Blue Moon Animal Center Hurghada care are grij\, gratuit, de câinii [i pisicile de pe str\zi. Chiar dac\ vizitarea unui ad\post pentru animale ar putea s\-]i trezeasc\ amintiri nepl\cute – poate te-a mu[cat vreun cåine sau poate te-a zgåriat vreo pisic\ – [i, desigur, vizita nu e pe to do list-ul t\u, vederea unor animale neajutorate te-ar putea emo]iona [i, poate, vei reflecta! Po]i vizita Blue Moon Animal Center în zilele de mar]i [i duminica, de la 9.30-12.00.

Crazy Land Park Hurghada Egipt Exist\ un mic parc de distrac]ii pe strada Sheraton numit Crazy Land Park. Dac\ ai trecut pe-acolo, poate l-ai v\zut. Mie mi-a luat ceva timp pån\ mi-am f\cut curaj s\-i arunc o privire mai atent\. Chiar dac\ nu sunt o amatoare a parcurilor de distrac]ii, m\rturisesc c\ vizita a fost o experien]\ foarte interesant\. Caruselele nu p\reau a fi între]inute în mod regulat, a[a c\ nu am îndr\znit s\ le încerc. Dar, cu toate acestea, locul merit\ v\zut. Intrarea a costat doar câ]iva b\nu]i, [i am fost fericit\ s\ pl\tesc pentru asta. Dac\ c\l\tore[ti cu copiii, poate c\ nu e cea mai bun\ idee s\-i aduci aici.

Tur de microbuz To]i cei care viziteaz\ Egiptul ar trebui s\ încerce un tur cu microbuzul. Este unul dintre cele mai amuzante [i mai ieftine lucruri de f\cut în Egipt. C\l\toria itinerant\ cu microbuzul în scop turistic este o modalitate rapid\ [i ieftin\ de a te deplasa în jurul Hurghadei. Cost\ doar câteva lire egiptene [i ai siguran]a c\ nu vei suferi vreun accident în haosul rutier din Egipt.

El Dahar El Dahar este cel mai vechi cartier al ora[ului Hurghada. Explorarea lui El Dahar este un lucru de f\cut singur. Vei descoperi o cultur\ pe care nu o vei putea în]elege în profunzimea ei [i vei avea nevoie de aten]ie [i

Uit\-te dup\ litera „S”!


15

................

dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

lini[te. Târguie[te-te în Bazar pentru orice nimic [i cump\r\ legume proaspete din Pia]a de fructe [i legume. Pe lång\ cump\r\turi, exist\ o mul]ime de alte lucruri de f\cut în El Dahar, ca de exemplu vizitarea Bisericii Copte [i a M\n\stirii Baramus din Hurghada.

ales într-o zi rece de iarn\. Pe lâng\ explorarea vie]ii subacvatice, exist\ o mul]ime de alte lucruri de f\cut în Hurghada Grand Aquarium, în special pentru copii. Exist\ un loc de joac\, un cort beduin, iar cei care doresc s\ c\l\reasc\ o c\mil\, o pot face. Curajo[ii pot face, de asemenea, scufund\ri în bazine pentru a hr\ni rechinii.

Mâncarea egiptean\ Când sunt în vacan]\ m\nånc aproape orice, f\r\ acel sentiment de vinov\]ie al celui care se urc\ pe cåntar în fiecare diminea]\. Unul dintre cele mai bune lucruri pe care le po]i face în vacan]\ este s\ te r\sfe]i, s\ m\nånci ce-]i place. Mâncatul delicateselor este lucrul meu preferat pe care-l fac pretutindeni pe unde c\l\toresc! Încearc\ mâncarea egiptean\, vei avea surprize pl\cute! Cea mai bun\ mâncare autentic egiptean\ din Hurghada este servit\ în restaurantul Dar El Darak. Restaurantul este situat în apropiere de Sheraton Road. Dac\ vrei s\ vezi ce gust are fast-food-ul egiptean, încearc\ restaurantele cu servire la geam. Sunt cel pu]in patru restaurante fast food în Hurghada care servesc de la falafel la burgeri.

Plaja Felfala, vechiul drum Sheraton-Hurghada Plaja Felfela este situat\ sub Dealul Mic, vizavi de restaurantul Granada. Priveli[tea spre plaj\ [i mare este uimitoare. Coborârea pe plaja Felfala este interzis\, dar oamenii se strecoar\ neobserva]i, înoat\ în mare [i petrec timp pe plaj\. Î]i recomand s\ admiri marea de sus, în loc s\ cobori singur pe plaj\. Dac\ totu[i te încume]i s\ cobori, o po]i face, dar pe propria r\spundere. Nu am aflat de ce este interzis\ folosirea plajei – poate din cauz\ c\, în în Hurghada, nu exist\ plaje publice – dar amatorii de pescuit pot face rezerv\ri pentru excursii dedicate, cu b\rci.

Hurghada Grand Aquarium Cel mai bun loc pentru a explora via]a subacvatic\, f\r\ a intra în ap\, este Grand Aquarium. Acvariul Hurghada este un loc bun de vizitat, mai

Drume]ii pe traseul montan al M\rii Ro[ii Traseul de munte al M\rii Ro[ii a fost deschis în 2019. Drumul m\soar\ 170 kilometri lungime, iar parcurgerea complet\ a traseului dureaz\ aproximativ 10 zile. Dac\ vrei s\ parcurgi întregul traseu, trebuie s\ apelezi la un ghid local din triburile beduine. Exist\, de asemenea, [i trasee mai u[oare [i mai scurte, în cazul în care dore[ti s\-]i încerci condi]ia fizic\.

C\l\rie în Hurghada Vrei s\ admiri apusul soarelui, pe plaj\, la trap, în [aua unui Pur sånge arab, una dintre cele mai vechi rase domesticite de cai? Perfect. La Hurghada exist\ aproximativ zece grajduri de cai care organizeaz\ excursii c\lare. E o experien]\ unic\, pe care nu vrei s\ o ratezi!

Muzeul Hurghada Muzeul Hurghada a fost deschis în acest an, la începutul lunii martie [i este situat în zona hotelului Intercontinental, în apropierea Resortului Hilton Hurghada. Muzeul este împ\r]it în [ase sec]iuni [i prezint\ perioadele cuprinse între epoca faraonic\ [i Egiptul modern. Cl\direa are dou\ etaje, unul este destinat muzeului, iar cel\lalt uzului comercial. Zona comercial\ este deschis\ între orele 10.00 [i 23.00, iar muzeul este deschis zilnic între orele 10.00 [i 14.00, cu o pauz\ de trei ore la prånz, iar seara, de la 17.00 la 23.00. Biletele la muzeul Hurghada cost\ 200 Lire egiptene, pentru adul]i. Copiii sub 6 ani [i studen]ii str\ini pl\tesc 100 Lire egiptene. Pentru


16 DESTINA}II

I HURGHADA I EGIPT Dac\ vrei s\ vezi ce gust are fast-food-ul egiptean, încearc\ restaurantele cu servire la geam. Sunt cel pu]in patru restaurante fast-food în Hurghada care servesc de la falafel la burgeri.

egipteni taxa de intrare la Muzeul Hurghada este de 80 Lire egiptene, pentru adul]i [i 40 Lire egiptene, pentru copii [i studen]i.

Hurghada Bowling Hurghada Bowling Center este situat în zona El Kawther. Este u[or de g\sit, iar cei mai mul]i dintre taximetri[ti [tiu cum s\ ajung\ aici. Centrul de bowling ofer\ distrac]ie pentru toat\ lumea, de la copii pân\ la vârstnici. În cadrul complexului exist\ un restaurant, o cafenea [i o zon\ de joac\ pentru copii.

Kidzo, mallul Senzo Las\-]i copii s\ se joace la Kidzo. Dac\ mergi la cump\r\turi în mallul Senzo, las\-i pe cei mici s\ se joace la Kidzo. Intrarea este gratuit\, dar dac\ vrei s\ folose[ti facilit\]ile resortului, trebuie s\-]i achizi]ionezi un card pe care va trebui s\-l încarci cu cel pu]in 50 de Lire egiptene.

Plajele Hurghada este f\cut\ pentru iubitorii de plaj\. În împrejurimile ora[ului ve]i g\si zeci de plaje unde po]i s\ te a[ezi [i s\ te bucuri de soare. Dar nu pe gratis! În Hurghada nu exist\ plaje publice libere, dar majoritatea hotelurilor au propria lor plaj\ privat\ pe care o pun la dispozi]ia oaspe]ilor.

Marina Hurghada New Marina Hurghada nu este chiar atåt de nou\ precum îi spune numele, dar este unul dintre locurile pe care ar trebui s\ le vizitezi. În port vei putea vedea ancorate iahturile luxoase ale boga]ilor lumii, te vei putea plimba prin port, pe cheiuri [i pe falez\, f\r\ a fi h\r]uit de taximetri[ti [i comercian]i ambulan]i, vei putea gusta o cafea bun\, b\uturi diverse [i fructe proaspete.

Insulele Giftun: Mahmaya, Paradis [i Orange Bay Lucruri de f\cut pe mare: Kitesurfing în Hurghada Marea Ro[ie e raiul zbur\torilor cu zmeul. Kitesurfing-ul a devenit, în råndul sporturilor nautice, cel mai iubit dintre toate. Exist\ multe centre de kitesurf în Hurghada care ofer\ cursuri [i lec]ii de kitesurfing pe diferite categorii de vårst\ [i performan]\, de la încep\tori pân\ la experimenta]i.

DESTINA}IE DE TOP

Caravan\ de c\mile, foto: © Vaida Tamosauskaite

Unele dintre cele mai populare [i iubite excursii din Hurghada sunt, cu siguran]\, cele organizate cu barca în Insulele Giftun. Giftun Island este o insul\ foarte aproape de Hurghada, la aproximativ o or\ de mers cu barca. Micul arhipelag este alc\tuit din trei insule pe nume Mahmaya, Paradis [i Orange Bay. Excursia cea mai iubit\ de turi[ti este cea de o zi pe insula Paradis.


Foto: ©Timothy Meinberg

dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

17

DESTINA}IE DE TOP

Mai mult ca niciodat\, turi[tii vor acorda prioritate impactului c\l\toriilor lor asupra planetei, asupra comunit\]ilor locale.

Cost\ aproximativ 400 Lire egiptene [i include prânz, snorkelling [i accesul pe plaj\. C\l\toria începe diminea]a, iar întoarcerea are loc în jurul orelor 3.00, dup\ amiaz\. Oferta de petrecere a timpului este variat\, po]i petrece clipe memorabile pe tot parcursul zilei vizitånd insula, po]i face snorkelling în mare sau scufund\ri direct din barc\.

..............

..............

Snorkeling [i prånz pe insula Orange Bay

Excursie complet\ de o zi – Magawish [i Insula Giftun

Durata: 7 ore, plecarea între 7:30-8.00.

Durata: 9 ore. Include dou\ spoturi de snorkelling la Marea Ro[ie [i vizitarea

O c\l\torie include prânzul, b\uturile r\coritoare,

Insulelelor Giftun. Dac\ våntul bate cu putere, iar vremea

utilizarea echipamentelor de snorkelling [i asisten]\.

este rece, ar fi bine s\ ai la tine ni[te haine mai c\lduroase.

..............

..............

Snorkeling [i prånz pe Insulele Giftun Durata: 9 ore. Include pick-up [i drop-off, mas\ de prânz, b\uturi nealcoolice, ap\ mineral\, ghid [i asisten]\. Cu pu]in noroc, în timpul deplas\rilor prin micul arhipelag, te po]i întålni cu delfinii. Buggy 4 x 4,

foto: © Aleksey Kuprikov

Mini Egipt Park [i Sand City Hurghada Mini Egiptul [i Sand City Hurghada sunt ni[te fabuloase muzee în aer liber, unde po]i vedea replici în miniatur\ ale cl\dirilor [i monumentelor celebre din Egipt, realizate din nisip [i alte materiale.


18 DESTINA}II

I HURGHADA I EGIPT Unele dintre cele mai populare [i iubite excursii din Hurghada sunt, cu siguran]\, cele organizate cu barca în Insulele Giftun. Giftun Island este o insul\ foarte aproape de Hurghada, la aproximativ o or\ de mers cu barca.

...................

Parcul Mini Egipt este situat în zona golfului Makadi, la 30 de minute distan]\ de Aeroportul Interna]ional din Hurghada. Este deschis de la 10.00 la 19.00. Dac\ î]i achizi]ionezi un bilet la Mini Egipt Park de pe siteul lor, pre]ul include [i pick-up-ul. Din Hurghada, un bilet pentru adul]i cu pick-up costa 20 de euro. La Sand City Hurghada po]i vedea Sfinxul din nisip [i alte sculpturi mari realizate tot din nisip. Complexul de sculpturi în nisip Sand City este situat într-o zon\ hotelier\ aproape de Senzo Mall [i este deschis zilnic de la 09.00 la 17.00.

Negociaz\ pre]urile! Tocmeala [i h\r]uirea turistului fac parte din cultura Egiptului. Cel mai autentic lucru pe care-l po]i face în Hurghada este s\ te tocme[ti la pre]uri. La fel ca în bazarurile turce[ti, egiptenilor le place s\ se tocmeasc\, ba chiar s\ te h\r]uiasc\ cu ofertele lor. Dac\ nu e[ti familiarizat cu acest tip de nego], e[ti o victim\ sigur\!

Shisha egiptean\ Intr\ într-o cafenea local\. Le g\se[ti la fiecare col]. A[eaz\-te la o mas\, savureaz\ o cafea egiptean\ [i încearc\ shisha, narghileaua egiptean\. Fumatul la narghilea este un obicei tot mai popular în rândul tinerilor. Cele mai multe dintre cafenele au propriile lor re]ete shisha [i nenum\rate arome de tutun din care s\ alegi. În Hurghada [i alte sta]iuni turistice egiptene, cafenelele sunt deschise pentru toat\ lumea. Chiar dac\ majoritatea clien]ilor sunt b\rba]i, femeile sunt binevenite [i ele. Egiptenii î[i beau cafeaua din paharele mici, iar gustul este diferit de cel al cafelelor din barurile europene.

Scuba diving Uit\-te dup\ litera „S”! A[a marcheaz\ egiptenii cluburile de scuba diving. Marea Ro[ie este, pentru amatorii de scufund\ri, una dintre cele mai populare destina]ii de scuba din lume. Pasiona]i din întreaga lume vin s\ se bucure de locurile uimitoare din adåncurile M\rii Ro[ii, cu corali geniali [i pe[ti care, în bancuri, coloreaz\ apa în spectrul complet al luminii. Dac\ î]i place [i ]ie s\ te scufunzi, afl\ c\ Hurghada este destul de accesibil\ ca pre]uri în compara]ie cu multe alte ]\ri.

........

Mamsha este unul dintre cele mai bune locuri pentru o plimbare în Hurghada. El Mamsha este un cartier lung de patru kilometri unde vei g\si magazine [i restaurante, locul perfect pentru o frumoas\ plimbare de sear\. Pentru copii, El Mamsha este mai mult decåt un loc de joac\, cei mici pot închiria ma[inu]e electrice cu care s\ se înv\rt\ în jurul t\u, în timp ce tu î]i faci plimbarea de sear\. Va fi destul de greu s\-i opre[ti din frenezia [ofatului!

Foto: Ian Schneider

Promenada El Mamsha


dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

19

Micul arhipelag este alc\tuit din trei insule pe nume Mahmaya, Paradis [i Orange Bay.

........

Foto: shutterstock

Foto: shutterstock

Foto: Spencer Davis

Foto: Biljana Martinic

Snorkelling în Marea Ro[ie Dac\ î]i este fric\ s\ te scufunzi, po]i încerca, totu[i, s\ arunci o privire asupra vie]ii subacvatice a M\rii Ro[ii, plutind cu mare gra]ie peste recifele de corali. Facilit\]ile de snorkelling din Hurghada sunt uimitoare. În Hurghada nu sunt recife de corali aproape de plaj\, dar po]i rezerva o excursie cu barca pån\ la ele. Exist\, de asemenea, un recif artificial subacvatic construit la mic\ distan]\ de plaja hotelului Sahl Hasheesh.

Sliders Aquapark în El Gouna Lâng\ Sliders Cable Park, în El Gouna, ai [ansa s\ vizitezi cele mai neobi[nuite parcuri acvatice din lume. Sliders Aqua Parc este unic în lume datorit\ faptului c\ este un parc acvatic plutitor. Este deschis zilnic de la 09.00 la 18.00, iar o or\ de distrac]ie cost\ 12 euro, pentru adul]i [i 8 euro pentru copiii cu vârsta de pân\ la 16 ani. Dac\, îns\, vrei s\ petreci mai mult timp în parc, pentru dou\ ore trebuie s\ sco]i din buzunar 18 euro, iar pentru cei mici 12 euro.

Shopping Cui nu-i place s\ fac\ cump\r\turi în vacan]\? Dup\ '90, în primele mele vacan]e „afar\”, singurul lucru pe care doream s\-l fac era s\ colind prin magazine. Acum nu mai am acela[i apetit pentru cump\r\turi, dar recunosc c\ shoppingul în vacan]\ este distractiv. În Hurghada exist\ o mul]ime de locuri bune pentru a face cump\r\turi. Cea mai mare esplanad\ comercial\ din Hurghada se afl\ la Sheraton Road, unde vei g\si absolut tot, de la mirodenii [i parfumuri pentru haine, la fake-uri de tot felul [i, uneori, branduri de marc\. Dac\ î]i dore[ti s\ faci cump\r\turi într-un centru comercial, relaxat, cu aer condi]ionat, ai dou\ variante: una dintre ele se afl\ la 10 kilometri distan]\ de centrul ora[ului, Senzo Mall, iar cealalt\ este în zona Arabia, lâng\ Hotel Hilton.


20 DESTINA}II

I HURGHADA I EGIPT

Kitesurfing-ul a devenit cel mai iubit sport nautic dintre toate. Marea Ro[ie e raiul zbur\torilor cu zmeul.

dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

Viziteaz\ waterpark-urile din Hurghada. Este cel mai potrivit lucru pe care îl po]i face în Hurghada împreun\ cu întreaga familie.

Hurghada Aqua Parcuri

El Gouna. F\-i o vizit\!

Viziteaz\ waterpark-urile din Hurghada. Este cel mai potrivit lucru pe care îl po]i face în Hurghada împreun\ cu întreaga familie. Jungle Aquapark, Makadi Bay Water World & Sindbad sunt parcuri vizitate anual de turi[ti din toat\ lumea. Cel mai probabil, ve]i ob]ine bilete mai ieftine dac\ le vei achizi]iona direct, f\r\ intermediari. Trebuie doar s\-]i rezolvi problema transportului. Un bilet pentru o zi î]i asigur\, de obicei, facilit\]i all inclusive.

El Gouna este o sta]iune cochet\ aproape de Hurghada. Po]i face cu u[urin]\ o excursie de o zi la El Gouna, din Hurghada. Pentru copii, El Gouna este un loc de joac\ adorat, Funky Monkey, pentru romantici exist\ Marina, portul de agrement cu cele mai mari iahturi de la Marea Ro[ie, iar pentru doamne, exist\ „centrul ora[ului”, cu nenum\rate facilit\]i de shopping [i relaxare [i o mul]ime de restaurante, cluburi [i baruri.

din Hurghada. Este situat în apropiere de Mallul Senzo, la o distan]\ de 10 kilometri fa]\ de centrul ora[ului. Are o mul]ime de piscine [i 35 de tobogane acvatice – 21 pentru adul]i [i 14 pentru copii.

.............. Makadi Bay Water World este cel mai mare parc acvatic din apropiere de Hurghada. Este situat în zona Makadi Bay, la o distan]\ de 30 de kilometri fa]\ de Hurghada. Are 50 de tobogane acvatice pentru adul]i [i copii.

.............. Sindbad Aqua Park, aflat în El Mamsha, este cel mai mic [i, de asemenea, [i cel mai ieftin aqua parc din zon\. Dac\ ai venit în vacan]\ cu toat\ familia, iar copii t\i sunt înc\ mici, atunci Sindbad poate fi cea mai bun\ alegere pentru tine.

„We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine". Cred c\ toat\ lumea a fredonat, m\car o dat\, refrenul celor de la Beatles. În Hurghada ai acum [ansa s\ experimentezi senza]iile adâncurilor tr\ite de Beatles în submarinul galben, dar cu un alt c\pitan: Sindbad . Excursiile cu submarinul se pot rezerva la Hotelul Sindbad, în El Mamsha. Dac\ e[ti claustrofob, probabil c\ submarinul nu este pentru tine. Dar ai variante: barca de sticl\, transpartent\. Poate fi o experien]\ inedit\. Exist\ o mul]ime de lucruri de f\cut în Hurghada, nu-i a[a?

..............

DESTINA}IE DE TOP

Caravan\ de c\mile, foto: © Dan Calderwood

..............

..............

Submarinul Sindbad

Irina Petra Mayer .............

justcpr.ro

..............

.............. Jungle Aquapark este unul dintre cele mai mari parcuri acvatice22 DESTINA}II

I SCHI 2020-2021 I ROMÅNIA VERSUS BULGARIA Atunci cånd Cr\iasa z\pezilor î[i deschide u[a de cle[tar [i las\ fulgii de nea s\ zboare peste piscurile înalte ale mun]ilor, tot atunci temerarii sporturilor de iarn\ î[i iau schiurile în spate [i escaladeaz\ mun]ii în c\utarea celor mai bune pårtii. .

Schi 2020-2021 România versus Bulgaria Aceast\ iarn\ nu mai este ca toate celelalte de pân\ acum. A venit f\r\ brad, f\r\ pie]ele de Cr\ciun, f\r\ mirosul de castane coapte [i turt\ dulce... dar, chiar [i a[a, dezbr\cat\ de feeria lumini]elor scânteietoare, cu siguran]\ sunt destui iubitori ai sporturilor albe care au a[teptat-o un an întreg, cu sufletul la gur\, chiar [i f\r\ Mo[. Deplas\rile în aceast\ perioad\ au devenit o problem\, dar pandemia de Covid-19 nu a putut lua amatorilor de schi bucuria vacan]elor de iarn\, iar turi[tii no[tri, care pun siguran]a lor [i a familiilor lor pe primul plan, continu\ s\ rezerve vacan]e la schi, în cuno[tin]\ de

cauz\, la fel ca alt\dat\, dar aleg destina]ii mai aproape de cas\. {i care ar putea fi cele mai apropiate destina]ii de iarn\ dac\ nu cumva chiar cele de acas\ sau din ]ara vecin\, patria mur\turilor? A[adar, ce alegem?

România versus Bulgaria Iat\, în oglind\, câteva idei de destina]ii de schi, snowboarding sau s\niu[, iubite de români, pentru vacan]a de iarn\, nu foarte departe de cas\ [i la pre]uri accesibile.


dertourlife Nr. 3, martie/aprilie 2020

23

Atra[i de peisajul imaculat, cu z\pad\ din abunden]\, alunec\ pe mun]i de ghe]ari sau pårtii luminate.

Foto: © Ostap Senyuk

3 destina]ii romåne[ti De[i Carpa]ii României nu au altitudinea Alpilor, sta]iunile române[ti sunt unele dintre cele mai subevaluate destina]ii de schi din Europa. Mun]ii acoperi]i de z\pad\, cabanele pitore[ti, pârtiile bine


24 DESTINA}II

I SCHI 2020-2021 I ROMÅNIA VERSUS BULGARIA

...... între]inute [i pre]urile rezonabile sunt, pentru pasiona]ii de schi, argumente suficiente pentru a petrece vacan]a de iarn\ în România. Chiar dac\ sta]iunile de schi ale României sunt mici, mai ales în compara]ie cu Fran]a [i Austria, domeniul schiabil din România însumeaz\ 187 de pârtii omologate, cu o lungime total\ de 162 de kilometri.

Cerbul de Aur La doar dou\ ore de mers cu ma[ina de Bucure[ti, Poiana Bra[ov, celebr\ în lumea întreag\, în primul rând, datorit\ Festivalului Cerbul de Aur, este cea mai popular\ sta]iune de schi din ]ar\. Cu ascensoare care ating o altitudine de 1.799 metri [i 25 de kilometri de pârtii, în principal verzi [i albastre, Poiana Bra[ov este o sta]iune perfect\ pentru schiorii încep\tori. Pârtiile sunt deschise de la orele 9:00 la orele 17:00, iar cele prev\zute cu instala]ie de nocturn\ pân\ la orele 21:00. Poiana Bra[ov este cunoscut\ [i pentru barurile sale AprèsSki [i After-Ski, cu vedere la pârtii, pentru berea local\ [i programele artistice sus]inute de ansambluri folclorice.

Pentru schiorii experimenta]i Predeal este una dintre cele mai populare sta]iuni montane din România, vizitat\ atât vara, cât [i iarna. Cu o altitudine mai mare decât cea a Poienei Bra[ov, de[i pârtiile sale sunt mai scurte [i mai pu]ine la num\r, însumând 8,5 kilometri, sta]iunea ofer\ mai mult\ aventur\. Pârtiile sunt mai grele, potrivite mai ales pentru schiorii intermediari [i pentru [colile de schi. Pârtia Subteleferic, de exemplu,

......

Foto: © Natia Rukhadze

este locul de antrenament al schiorilor tehnici [i al celor care se preg\tesc pentru competi]iile de slalom special. Predealul e cunoscut, de asemenea, [i pentru soarele lui, fiind unul dintre cele mai însorite locuri din România. Datorit\ pozi]iei geografice în care se afl\ pe Valea Prahovei, pe axa schiului [i a sporturilor de iarn\, pe [oseaua care leag\ între ele cele mai populare sta]iuni de schi din România, Predealul s-a definit ca o sta]iune de top. Aici, schiul poate fi u[or combinat cu o vizit\ la Castelul Pele[ din Sinaia, precum [i cu o excursie la Bra[ov.

Schi [i tradi]ii O vacan]\ de o s\pt\mân\ la schi, în sta]iunea {uior, nu va satisface pe toat\ lumea, dar este o ocazie excelent\ de a descoperi tradi]iile, mâncarea [i ospitalitatea oamenilor din Maramure[. Petrece]i o noapte într-una dintre c\su]ele tradi]ionale, cu horinc\, preparate tradi]ionale de s\rb\tori [i dormi]i într-un pat pe saltea de paie. Cele 12 pârtii, potrivite pentru încep\tori [i schiori de nivel mediu, variaz\ de la pârtii u[oare de schi pentru bebelu[i, pân\ la piste negre, dificile, accesibile cu un teleschi. Abonamentele pentru transportul pe cablu sunt la un pre]uri rezonabile, iar cei c\rora nu le place s\ schieze pot încerca traseele de drume]ii prin z\pad\.

Sta]iune împ\r\teasc\ Sinaia, cunoscut\ pentru spectaculosul Castel Pele[, unul dintre cele mai fermec\toare din Europa, precum [i pentru frumoasele sale vile construite în stil interbelic, este un hub al sporturilor de iarn\. Cu


dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

25

Turi[tii sunt atra[i de peisajul fabulos, de z\pada din abunden]\, de vinul cald [i berea rece.

New entry

cea mai înalt\ zon\ de schi din România, ajungând la o altitudine de 2.090m, Sinaia este o r\sf\]at\ a fulgilor de nea. Pârtiile sale, însumând peste 20 de kilometri, majoritatea ro[ii, se adreseaz\ mai mult schiorilor experimenta]i. La mai pu]in de dou\ ore de mers cu ma[ina de la Bucure[ti, Sinaia este una dintre cele mai bune op]iuni pentru o excursie de o zi la schi sau snowboard, combinat\ cu un break la nenum\ratele baruri [i restaurantele din sta]iune.

De data asta, „Da” e „Nu”! Pån\ acum, ne-am acomodat cu gåndul c\ Bulgaria ne fur\ turi[tii de litoral, dar parc\ nu am vrea s\ pierdem [i „întrecerile de iarn\”. Patria mur\turilor devine rapid una dintre cele mai populare

Freeride, foto: © Kevin Wolf

Ski School, Bulgaria, foto: © Emma Paillex

Sta]iunea de schi Straja, din jude]ul Hunedoara, este relativ tân\r\, fiind deschis\ în 2002. Majoritatea celor 12 pârtii ale sale, care ating altitudinea de 1.445 metri, au instala]ie de nocturn\, f\cându-le perfecte pentru schiatul de dup\ apusul soarelui. Cea mai lung\ pârtie are impresionanta lungime de 8 kilometri. Pentru a reduce cozile la transportul pe cablu, fiecare pârtie dispune de propriul ascensor. Punctul forte al sta]iunii, pe lâng\ altitudinea potrivit\ practic\rii sporturilor de iarn\ [i al pârtiilor de dificultate medie [i înalt\, este durata sezonului de schi, care ]ine din noiembrie pân\ în aprilie. Straja dispune, de asemenea, de [coli de schi, de centre de închiriere a echipamentului sportiv, de centre de cazare în 210 cabane, de case de vacan]\, case de oaspe]i [i vile.


26 DESTINA}II

I SCHI 2020-2021 I ROMÅNIA VERSUS BULGARIA Turismul este o parte important\ a economiei din ]ara vecin\ [i atrage anual un num\r tot mai mare de turi[ti, atåt pe litoral cåt [i în sta]iunile de schi.

]\ri din Europa, pentru schi. Cu sta]iuni ieftine, z\pad\ suficient\ [i pârtii standard, nu este de mirare c\ sute de mii de schiori coboar\ pe pârtiile ]\rii în fiecare iarn\. Exist\ trei sta]iuni majore de schi în Bulgaria - Bansko, Borovets [i Pamporovo - plus multe altele mai mici [i mai lini[tite de explorat.

75 kilometri de pârtii Bansko are 75 kilometri de pârtii pentru toate categoriile de schiori. Situat\ la poalele Mun]ilor Pirin, la 160 de kilometri de Sofia [i 525 kilometri de Bucure[ti, Bansko este cea mai mare [i mai apreciat\ sta]iune montan\ din Bulgaria. Aflat\ la o altitudine de 930 metri, Bansko este în plin\ dezvoltare, dup\ investi]iile consistente efectuate în ultimii ani aici, zona fiind modernizat\ vizibil, astfel c\ s-a ajuns la un domeniu schiabil de 75 de kilometri de pârtii, plus al]i 65 de kilometri de schi fond. Cele 14 pârtii de schi din zona Bansko sunt deservite de dou\ telecabine, opt instala]ii de telescaun [i patru de teleschi. Un bonus pentru schiori este pârtia de [apte kilometri aflat\ între Banderishka Polyana [i Bansko. Bansko are pârtii de schi adaptate abilit\]ilor tuturor, de la încep\tori, care au la dispozi]ie nu mai pu]in de 35 de kilometri de pârtii, la cei cu experien]\ medie (37 de kilometri de pârtii) [i pân\ la avansa]i (trei kilometri de pârtii grele). Sunt [coli de schi, unele doar pentru cei

....... Foto: © Pamela Saunders

mici, iar schiorii [i snowboarderii sunt a[tepta]i la Fun Park Platoto. Cel mai dificil traseu din Bansko este pârtia Alberto Tomba, lung\ de doi kilometri [i jum\tate. Dup\ ce statul bulgar i-a concesionat-o celebrului schior italian Alberto Tomba, fostul campion mondial a amenajat-o la cele mai înalte standarde [i se spune c\ nu rateaz\ niciun sezon pentru a veni s\ schieze aici. Unele dintre pârtii ofer\ condi]ii minunate pentru schi de noapte, mare parte din ele fiind deservite de tunuri de z\pad\ artificial\. Startul sezonului de schi din Bansko se d\ în decembrie [i se încheie la jum\tatea lunii aprilie, într-un an care nu iese din tiparele meteo normale. Ave]i ce face în Bansko [i dup\ ce v\ l\sa]i cl\parii din picioare. Sunt multe baruri [i restaurante în sta]iune, iar hotelurile au piscine [i centre spa unde v\ pute]i reface dup\ efortul depus pe pârtie.

{i regii schiaz\! Sta]iunea de schi Borovets se afl\ pe versan]ii nordici ai lan]ului muntos Rila, la 70 km sud de Sofia [i a fost, istoric vorbind, locul de joac\ al monarhului Bulgariei. Sta]iunea, amplasat\ într-o p\dure de pini, la 1.390 de metri deasupra nivelului m\rii, se mândre[te cu 58 de kilometri de trasee de schi, plus o serie de trasee destinate schiorilor o freeride. Temperaturile de aici sunt pl\cute, cu o medie de 5 C în ianuarie. Fidel\ trecutului s\u regal, sta]iunea ofer\ hoteluri de lux cu

.......


dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

27

Cei mai mul]i turi[ti provin din România [i Moldova, dar [i din ]\ri cu tradi]ie în schi alpin.

Pentru vederi panoramice de 360 de grade, cu doar 5 leva, pute]i urca în Turnul TV Snezhanka, aflat la altitudinea de 1926 metri, dup\ care, pute]i merge]i la ber\riile Après-Ski, la Alex’s Pub, care serve[te, pe lång\ bere, burgeri, chipsuri [i cl\tite. În apropiere de Pamporovo, la altitudinea de 1873 de metri, la poalele vârfului Mechi Chal, se afl\ sta]iunea Chepelare, mai pu]in cunoscut\. Pamporovo are 20 de kilometri de pårtii, un telescaun de patru persoane [i câteva telescaune pentru pârtiile mai mici. Chepelare

Foto (sus): © Nathan Ziemanski

acces la pârtii, restaurante care servesc preparate din buc\t\ria bulgar\ [i baruri Après-Ski unde riderii î[i pot potoli setea cu o bere. Pârtiile sunt dotate cu instala]ie de nocturn\, distrac]ia poate continua pân\ dup\ l\sarea întunericului, pân\ la orele 22:00, dup\ care turi[tii sunt invita]i s\ petreac\ în cluburile de noapte.

Preferata celor mici Pamporovo, aflat\ în sudul Bulgariei, este o sta]iune mai mic\, mai potrivit\ pentru familii, cu pante mai blânde [i via]\ de noapte mai pu]in animat\. Cu aproximativ 36 kilometri de pârtii, este locul perfect pentru a înv\]a s\ schiezi, majoritatea pistelor fiind u[oare, verzi [i albastre. Pamporovo este o sta]iune iubit\ de soare, statistica spune c\ are 270 de zile de soare pe an, iar z\pada nu ajunge s\ se depun\ întrun stat suficient pentru toat\ perioada schiabil\, dar exist\ o mul]ime de facilit\]i de înz\pezire pentru a men]ine pârtiile în stare excelent\.

Foto (jos): © Logan Weaver

are cea mai lung\ pist\ de schi din Bulgaria, de aproximativ 5 km [i ofer\ lec]ii de schi pentru adul]i [i copii. Ora[ul în sine are singura fabric\ de schi [i snowboard din peninsula Balcanic\, care lucreaz\ cu Atomic Skis.

Sta]iuni mai mici – Ribari]a Satul-sta]iune Ribari]a, aflat\ la altitudinea de 600 de metri deasupra nivelului m\rii, la poalele lan]ului muntos balcanic, nu e chiar o sta]iune de schi. De[i aici exist\ o singur\ pist\ de schi, cu lungimea de un kilometru, deservit\ de un teleschi [i facilit\]i reduse pentru practicarea celorlate sporturi de iarn\, Ribari]a este singura sta]iune de schi din Bulgaria care ofer\ schi de var\, pe iarb\. În sat exist\ distilerii de rakie [i mici ateliere artizanale de obiecte populare [i o tavern\, Stara Ribari]a, unde pute]i servi o cin\ tradi]ional\ bulg\reasc\. La mic\ distan]\ de Ribari]a, se afl\ o m\n\stire veche, din secolul al XVI-lea, M\n\stirea Troyan, c\reia merit\ s\-i face]i o vizit\!


28 DESTINA}II

I SCHI 2020-2021 I ROMÅNIA VERSUS BULGARIA

Foto (sus): © Ivo Juricci

Freeride La doar 40 de kilometri de Borovets [i cu doar 4 kilometri de pârtii, Malyovitsa este mai potrivit\ alpini[tilor sau freerider-ilor care doresc s\ ating\ vârful de 2.729 metri. Este o destina]ie popular\ printre schiorii avansa]i care vin aici pentru schi extrem. Dac\ sunte]i unul dintre ace[tia, angaja]i-v\ un ghid care s\ v\ duc\ pân\ în vârf. Ascensiunea începe de la 1730 metri [i dureaz\ aproximativ [apte ore. Cea mai bun\ perioad\ pentru montaniarzii consumatori de adrenalin\, ce vor s\-[i testeze abilit\]ile sportive, este între lunile februarie [i aprilie. Nu uita]i s\ lua]i cu voi un aparat de fotografiat. Priveli[tea care se întinde de acolo, de sus, peste lacul balcanic Strashnoto (Lacul înfrico[\tor) este incredibil\.

Aproape de Sofia Vitosha, o alt\ mic\ sta]iune din oferta bulgarilor, aflat\ la aproximativ 10 kilometri de Sofia, capitala Bulgariei [i la altitudinea de

Foto (jos): © Max Kukurudziak

2290 metri deasupra nivelului m\rii, este una dintre cele mai înalte sta]iuni bulg\re[ti. De[i nu este o sta]iune de schi cu preten]ii, are avantajul de a fi u[or accesibil\, venind dinspre Sofia. Are 20 de kilometri de pârtii deservite de 15 ascensoare, are tarife rezonabile, servicii decente [i z\pad\ din bel[ug. Un abonament de o zi pentru adul]i cost\ aproximativ 40 de leva. Orice alegere a]i face în acest an complicat, cele dou\ destina]ii, România [i Bulgaria, ofer\ variante agreabile [i sigure pentru petrecerea vacan]ei de iarn\. Dispun de toat\ gama de pârtii, deservite de telescaune, potrivite pentru schiorii încep\tori sau avansa]i [i de trasee de schi fond. Cele dou\ destina]ii recomandate se pot mândri, la fel de bine, [i cu facilit\]ile alternative de relaxare, cu piscinele calde [i s\lile moderne de fitness, cu centrele spa&wellness [i cu restaurante chochete care servesc preparate tradi]ionale.

Zenaida F\rca[ justcpr.ro30 DESTINA}II EXOTICE

˘ ˘ I JURNAL DE CALATORIE I ZANZIBAR O vacan]\ exotic\ pe plajele cu nisip alb [i apele ireal de transparente din Zanzibar + Safari blue cu delfini + Safari în Craterul Ngorongoro, cea mai mare c\ldare vulcanic\ din lume, poate fi concediul la care ai visat.

The Rock, Zanzibar, foto: © Anca Ar\u

Zanzibar, Africa Jurnal de c\l\torie

...................

Dac\ tot e iarn\ afar\, am zis s\ trec în revist\ vacan]a noastr\ c\lduroas\ din Zanzibar, sumarizat\ sub forma unui jurnal de c\l\torie. Pentru a v\ face o idee de buget necesar, las la finalul jurnalului meu, împ\r]ite pe categorii, toate cheltuielile pe care le-am avut în acest\ vacan]\ memorabil\.

....................

Noi, eu [i so]ul meu, nu am plecat într-un grup organizat [i nu am avut un pachet de excursii inclus, dar am rezervat toate excursiile la fa]a locului. A[adar, pe scurt, cum am ajuns, cu ce am zburat, unde am stat, cu ce ne-am deplasat, ce am f\cut, ce am v\zut, ce am mâncat [i ce am b\ut în Zanzibar [i în safariul african.


dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

31

Cel mai frumos apus „made in Zanzibar” l-am v\zut pe Plaja Paje.

Safari Zanzibar, foto: © Vincent van Zalinge

Cu ce am zburat Am zburat cu FlyDubai, compania low cost de la Emirates. Am plecat seara, la 22:30, zbor de 5 ore pân\ în Dubai, am f\cut escal\ de 6 ore acolo [i mai departe, înc\ 5 ore, pân\ în Zanzibar. La întoarcere, am plecat diminea]a la ora 8 din Zanzibar, pe aceea[i rut\ [i am aterizat pe Otopeni, în jur de ora 22. Între Zanzibar [i Arusha am c\l\torit cu o companie local\, Precision Air, dar sunt multe companii aeriene care opereaz\ aceste zboruri [i au multe curse pe zi. Zborul pân\ la locul de unde am plecat în safari a durat o or\ [i jum\tate.

Unde am stat În Zanzibar am stat într-un resort aflat direct pe plaj\, în partea de est a insulei, la Miramont Retreat Zanzibar. În general, raportul pre]calitate mi s-a p\rut corect. A[ face aceea[i alegere [i a doua oar\.

.................

Miramont Retreat Zanzibar este departe de a fi o loca]ie luxoas\ sau cu aer de resort exotic, deci depinde de ce a[tept\ri ave]i. Dac\ v\ mul]umi]i doar cu strictul necesar, Miramont merit\ de luat în calcul. Noi am ales varianta de bungalow-uri, cu 35 euro pe noapte. La Miramont am stat 7 nop]i, iar o noapte, pe final de vacan]\, am petrecut-o în Stone Town, cel mai mare ora[ al insulei. Ne-am cazat la Golden Tulip Hotel Boutique, exact în centrul ora[ului [i am pl\tit 90 de dolari.

Cu ce ne-am deplasat Noi ne-am deplasat mai mult organizat, respectiv, de la aeroport la hotel cu ma[ina – drumul a durat o or\, am stabilit anterior transferul Foto: © Manan CC care a fost asigurat de resortul Miramont, a costat 40 dolari, sum\ care s-a împ\r]it la num\rul de c\l\tori–în excursiile zilnice (aproape în toate) am avut transportul asigurat tot de Miramont Retreat Zanzibar –

.................. Safari Zanzibar, foto: © Sergey Pesterev


32 DESTINA}II EXOTICE

˘ ˘ I JURNAL DE CALATORIE I ZANZIBAR

Masaii, cel mai vechi trib african semi-nomad, originar din sudul Keniei [i nordul Tanzaniei, conform convingerilor lor religioase, consider\ c\ vânatul animalelor s\lbatice este un mare p\cat! .................... .....

microbuz. Între insul\ (Zanzibar) [i continent (Arusha, de unde am plecat în safari), ne-am deplasat cu avionul, cu cei de la Precision Air. {i în rest, pe jos, noi doi!

Ce am f\cut, ce am v\zut Dup\ cum v\ spuneam la începutul jurnalului, noi nu am plecat întrun grup organizat, nu am avut un pachet de excursii inclus, ci am rezervat toate excursiile la fa]a locului, la Miramont Retreat Zanzibar.

Safari Zanzibar,

{i nici nu am stat s\ calcul\m dac\ variantele noastre de excursii la Ferma de condimente, la Plaja Nungwy, în parcul Jozani sau în safari sunt excursiile optime sau nu, ca pre], dar pot spune, f\r\ rezerve, c\ ne-am sim]it extraordinar. A[adar, iat\ cele 4 excursii alese de noi:

1. Excursie la Ferma de Condimente Spice Tour + Plaja Nungwy Durata: o zi, pre]: 15 dolari/persoan\ În prima parte a zilei (8-12) am vizitat o ferm\ de condimente. Am mirosit, pip\it [i v\zut cum se cresc, pe rând, scor]i[oara, nuc[oara, cui[oarele, vanilia, ghimbirul, l\mâi]\ [i cafeaua arabic\. Am aflat care

.....

sunt întrebuin]\rile de zi cu zi ale plantelor, fructelor [i condimentelor, am mâncat, pe rând, portocal\, ananas, grapefruit, mango, jake’s fruit, banan\, pepene [i nuc\ de cocos. {i am constatat c\, toate, au alt gust decât [tiam eu! Un b\iat ne-a f\cut p\l\rii, br\]\ri [i co[ule]e pentru condimente. În a doua parte a zilei, de la ora unu dup\-amiaz\ [i p\n\ la orele 18, am avut program de stat la soare pe plaja Nungwy, plaj\ aflat\ în nordul sta]iunii. Eu am f\cut plaj\, so]ul meu, a jucat fotbal.

foto: © Jeff Lemond

2. Jozani Park + plaja „The Rock”+ apus la Paje Durata: o zi, pre]: 25 dolari/persoan\ Din cei 25 USD, 10 USD reprezint\ taxa de vizitare a Parcului Jozani. Personal, vizita nu mi s-a p\rut c\ a meritat banii. Plimbarea dureaz\ 23 ore, f\r\ s\ fie nimic spectaculos, în schimb, plajele de la Oceanul Indian, din a doua parte a zilei, mi-au pl\cut infinit mai mult. La sfâr[itul lui martie, tot acest parc va fi practic acoperit de 5 metri de ap\. În Jozani Park am v\zut multe maimu]e ro[ii [i albastre care s\reau din creang\ în creang\ prin copacii pe sub care treceam noi. Dar mult mai mult mi-au pl\cut, în aceast\ excursie, plajele. Cel mai frumos apus „made in Zanzibar” l-am v\zut pe o plaj\ vestic\ a insulei: Plaja Paje.


dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

33

Apoi am poposit într-o lagun\ albastr\ unde erau multe mangrove. Am aflat, cu aceast\ ocazie, c\ femeile din Zanzibar prepar\ din seva lemnului de mangrove amestecat\ cu henna o licoare care le sc\pa de o sarcinile nedorite. Beau acest amestec, in faza incipient\ de sarcin\ [i se produce, practic, avortul. Iar la întoarcere am trecut cu barca pe lâng\ 6-7 delfini care se jucau frumos. Am oprit motorul, am f\cut lini[te [i ne-am uitat la ei. F\r\ vân\toare, f\r\ scufund\ri, f\r\ ]ipete.

.....

....................

Arusha, safari, foto: © Anca Ar\u

A[ face aceea[i alegere [i a doua oar\.

Arusha, safari, foto: © Anca Ar\u Safari Zanzibar, foto: © Kelly Arnold

3. Safari Blue + Delfini

4. Snorkelling Mnemba

Durata: o zi, pre]: 45 dolari/persoan\ În ziua respectiv\ ne-am trezit la 4 diminea]a [i am plecat s\ vedem delfinii. Ei înoat\ undeva, lini[ti]i, în larg. Sunt mul]i, prieteno[i [i frumo[i. Iar noi [i celelalte 25 de b\rci, efectiv, îi h\ituiam. Cum se vedea un delfin toate b\rcile ambalau motoarele [i se îndreptau spre ei. Vreo 50 de oameni s\reau in apa, ca sa inoate cu ei, vreo 30 ]ipau, în acela[i timp, ... unde s\ te ui]i ca s\ îi vezi. Mie nu mi-a pl\cut deloc acest episod. Dar a doua parte a excursiei a meritat din plin. Am fost pe plaj\, foarte frumoas\, de altfel, unde am mâncat ananas, nuc\ de cocos, pepene “i banane, am f\cut baie [i multe poze colorate!

Durata: jum\tate de zi, pre]: 25 dolari/persoan\ Am plecat de diminea]a spre o insul\ numit\ Mnemba [i am f\cut snorkeling. Denumirea acestui sport vine de la cuvântul nem]esc schnorchel, adic\ schnarchen... de la „sfor\iala” pe care o faci cu masca pe figur\, sub ap\. Am v\zut pe[ti, corali, stele de mare. Apa oceanului se vedea foarte clar în nuan]e contrastante, iar pe mica limb\ de p\mânt nisipul era str\lucitor de alb, ca o argil\, înconjurat de apa nefiresc de transparent\ cu nuan]e turcoaz-cyan. Am f\cut multe poze sub ap\. Apoi, pe o limb\ de p\mânt, am v\zut cea mai frumoas\ plaj\ din via]a mea.


.........

˘ ˘ I JURNAL DE CALATORIE I ZANZIBAR

The Rock

34 DESTINA}II EXOTICE

Ce am mâncat, ce am b\ut Cel mai des am mâncat la pensiunea resortului, la loca]ia de cazare, Miramont. Nu aveai prea mult\ varietate, dar mâncarea era proasp\t\ [i bun\. Zilnic, aveai de ales între 2-3 feluri de mâncare. Meniul Miramont, într-o zi oarecare, se compunea din produse specifice, homar, caracati]\, calamari, creve]i [i fructe proaspete [i bune. Cina o serveam, în fiecare sear\, tot la Miramont. Cam asta sunt impresiile noastre din Zanzibar. {i, în continuarea jurnalului meu de vacan]\, p\strând acelea[i nara]iune, iat\ impresiile mele din Safari, din nordul Tanzaniei.

Cum am ajuns Din Zanzibar am plecat spre Arusha, un ora[ din nordul Tanzaniei, aflat la 900 de km de Zanzibar, cu avionul. Drumul dus-întors pentru dou\ persoane, Zanzibar-Arusha, ne-a costat 470 de dolari americani. Noi am zburat cu PrecisionAir, a[a cum am mai men]ionat, cu o companie local\. Exist\ mai multe variante de zbor, [i mai ieftine [i mai scumpe, cu avioane mai mici, sau chiar cu elicoptere. De la aeroport am fost prelua]i de cei care au organizat safari-ul, iar peste noapte am r\mas în loca]ia pus\ la dispozi]ie de organizatori, un motel. Exist\ foaaaaarte multe firme care organizeaz\ safari-uri. Noi, de exemplu, am ales MeruTreks [i am stabilit totul cu câteva luni înainte. Dar pute]i rezerva [i la fa]a locului, b\nuiesc. Mai mult ca sigur, de fapt:). Toat\ distrac]ia de dou\ zile [i o noapte de safari, în care am vizitat dou\ parcuri, a costat 600 de dolari plus 30 de dolari bac[i[. Noi atât am dat.

Ce am f\cut, ce am v\zut Am r\m\s, a[adar o noapte în Arusha, iar a doua zi diminea]a, la ora [ase, am plecat cu ma[ina, drum de 2 ore, c\tre locul de unde urma s\ plec\m în safari. Aici am ajuns la 8:30, am luat micul dejun [i ne-am îmbarcat în ma[ina 4 x 4, noi doi + înc\ un cuplu de japonezi. Am plecat spre Craterul Ngorongoro, cea mai mare c\ldare vulcanic\ intact\ din lume, cu un diametru de 19 kilometri [i o adâncime de 600 de metri, un crater spectaculos format prin explozia [i pr\bu[irea în

Zanzibar, foto: © Annie Spratt

interior a vulcanului Ngorongoro, acum dou\ milioane de ani. În interiorul craterului tr\iesc animalele s\lbatice, iar pe buza lui tr\iesc masaii, un str\vechi trib african, originar din sudul Keniei [i nordul Tanzaniei. Masaii au un stil de via]\ semi-nomad, principala lor ocupa]ie fiind p\storitul. {i li se permite s\ se „a[eze" aici pentru c\, conform convingerilor lor religioase, vânatul animalelor s\lbatice este un mare p\cat, iar, în acest fel, ei func]ioneaz\ ca un protector al faunei. Este singura zon\ de conservare unde sunt a[ez\ri omene[ti, animalele s\lbatice fiind, practic, blocate în craterul imens. Am trecut printre (sau am v\zut foarte de aproape) gazele, antilope, bivoli, zebre, hipopotami, lei, hiene, [acali, elefan]i [i un rinocer, dar de foarte departe. Eu nu bag mâna în foc c\ rinocerul era chiar rinocer. Atrac]ia principal\ aici este rinocerul negru, o specie pe cale de dispari]ie, ocrotit\ de guvern. În Craterul Ngorongor tr\ie[te o popula]ie de aproximativ 25.000 de exemplare de copitate mari, dar [i cea mai mare popula]ie de carnivore mari din Africa. Craterul g\zduie[te cea mai dens\ popula]ie cunoscut\ de lei [i leoparzi, care tr\iesc [i våneaz\ elefan]i [i bivoli. Rezerva]ia este înscris\ în patrimoniul UNESCO din 1979. A doua zi am vizitat un alt parc, Tarangire, casa multor animale, de


dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

O incursiune în lumea atåt de diferit\ a Masailor ofer\ experien]e de neuitat.

35

Cea mai bun\ vacan]\ în Zanzibar o po]i avea iarna, iar cea mai pu]in recomandat\ perioad\ este în lunile ploioase martie [i noiembrie. ........

The Rock

asemenea, dar incomparabil ca experien]\ cu cel de la Ngorongoro. În drumul nostru c\tre baz\, locul în care am dormit, înspre parc, am trecut prin mai multe sate de masai. Casele lor sunt circulare [i extrem de simple. Remarcabil la masai este în\l]imea lor, sunt recunoscu]i ca fiind popula]ia cu cea mai înalt\ medie de în\l]ime, de 1,90 metri. Fiind o popula]ie numeroas\ [i foarte tradi]ionalist\, guvernul tanzanian, împreun\ cu cel kenian, au demarat un program prin care încearc\ s\ îi determine pe masai s\ renun]e la stilul lor semi-nomad de via]\ [i s\-[i integreze copiii în sistemul public de înv\]\mânt, dar f\r\

Plaja Paje, Zanzibar, foto: © Majkl Velner

prea mare succes. În parc am v\zut maimu]e, zeci de elefan]i la un loc, un leu de departe, bivoli, antilope, stru]i, zebre, girafe. Ca o curiozitate, este prima dat\ cånd am avut ocazia s\ studiez, atât de aproape, un elefant. Are dimensiuni impresionante, inclusiv organul genital. În cazul elefantului african organul genital are o m\rime medie de 150 cm.

mai mare ora[ al insulei. Ca tot turistul ajuns în StoneTown, ne-am f\cut poze în fa]a casei lui Freddie Mercury, casa unde s-a n\scut [i a copil\rit legendarul solist al celor de la Queen. Stone Town este un „ora[-vacarm” înscris în patrimoniu UNESCO, cu str\du]e înguste… autentice. Dar a[a vacarm ca în zona pie]elor eu nu am v\zut în via]a mea… Sute de tarabe întinse peste tot, mii de oameni la un loc, pui pr\ji]i, porumb copt, pe[te, legume, condimente, telefoane, papuci, ligheane, înghe]at\, fructe, creveti... toate vândute, practic, pe aceast\ strad\. Pia]a de pe[te, la ceas de sear\, miroase... a pe[te!

Câ]i bani am cheltuit Costurile sunt în dolari americani, pentru 2 persoane adulte, pentru toat\ excursia de 12 zile: Zanzibar + Safari 2 zile:

...........................

Unde ne-am odihnit Noi am dormit doar o noapte. Dup\ Ngorongoro, ne-am întors la baz\ (lodge), unde am înnoptat, în corturile de lux – a[a erau toate aici, cu pat normal [i baie proprie.

Ce am mâncat Mesele au fost incluse în pre]ul excursiei. Dou\ mese mic dejun, un prânz la pachet [i o cin\. Nimic spectaculos, dar måncarea a fost suficient\ [i proasp\t\. Cam acestea ar fi impresiile din safari v\zute prin ochii no[tri.

StoneTown La întoarcerea din safari, am revenit în Zanzibar pentru o noapte. Am r\mas caza]i în StoneTown, partea veche a Zanzibar City, cel

Avion dus-întors Bucure[ti-Zanzibar: Avion dus-întors, Zanzibar-Arusha (pentru safari): Cazare: Safari, 2 zile, 1 noapte: Mas\: Transport: Excursii: Cartel\ internet:

970 USD 470 USD 350 USD 600 USD 450 USD 90 USD 215 USD 15 USD

...........................

Bine de [tiut Zanzibar este un arhipelag din estul Africii, un teritoriu autonom ce apar]ine de Tanzania, iar limba vorbit\ este swahili. „Jambo” înseamn\ „salut” [i îl ve]i auzi foarte des folosit, dar nu la fel de des ca „pole, pole” care se traduce prin „încet, înceti[or”


˘ ˘ I JURNAL DE CALATORIE I ZANZIBAR

dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

Arusha, locul de unde urma s\ plec\m în safari, foto: © Anca Ar\u, www.ancaarau.ro

36 DESTINA}II EXOTICE

Aeroportul Arusha, foto: © Anca Ar\u, www.ancaarau.ro

aproape de ecuator experimenteaza fluxul [i refluxul zilnic. Diminea]a apa se retrage 2-3 kilometri [i revine pe pozi]ii în a doua parte a zilei. Popula]ia, în majoritate covâr[itoare, este musulman\, de aceea noi am respectat, cât de cât, un cod vestimentar [i afectuos. Pre]urile sunt m\ricele, moneda local\ este [ilingul, dar se poate pl\ti, mai peste tot, [i în dolari. Oamenii sunt foarte s\raci, aeroportul arat\ ca o autogar\ dintr-un ora[ de provincie de la noi. Zanzibar nu mi s-a p\rut deloc o loca]ie periculoas\, dar noi nici nu ne-am aventurat pe str\zi l\turalnice, seara. Oamenii mi s-au p\rut prieteno[i, dar am p\strat mereu distan]a – în sensul c\ nu am dat curs invita]iei lor de a ne ar\ta insula sau de a cump\ra diverse lucruri. Ne-am întors acas\ s\n\to[i!

Anca [i Paris Ar\u

.......

Plaj\ din insulita Mnemba, foto: © Anca Ar\u, www.ancaarau.ro

Pentru a intra în Zanzibar, românii nu au nevoie de viz\. În Tanzania, pe insul\ sau pe continent, nu sunt necesare, în sensul de obligatorii, vaccinurile, dar se cer pentru turi[tii care vin din alte ]\rii ale Africii. Noi nu am f\cut niciun vaccin, chiar dac\ am f\cut safari în nordul Tanzaniei, la grani]\ cu Kenia, dar am luat, totu[i, amândoi, pastile de malarie. Am respectat regulile de igien\, nu am b\ut decât ap\ îmbuteliat\, am folosit spray de ]ân]ari [i crem\ de protec]ie solar\. Nu am mâncat pe strad\, dar nici extrem de aten]i nu am fost. Am b\ut freshuri, care probabil aveau ghea]\ din ap\ de la robinet, am mâncat [i în taverne improvizate. În ce prive[te vremea, trebuie evitate perioadele martie, a doua jumatate a lunii mai [i toat\ luna noiembrie. Sunt luni ploioase. Insula, fiind

.........

Anca Ar\u .....

.....

ancaarau.ro38 BRANDURI ROMÅNE{TI

I CRI}, CASA KRAUS

Situat\ în localitatea Cri], în inima Transilvaniei, Casa Kraus are o istorie care începe cu secole în urm\, pe vremea când sa[ii erau organiza]i în vecin\t\]i

Foto: Casa Kraus, Cri]

Unicitatea Casei Kraus ....... În anul 2010, casa parohial\ a fost salvat\ de la ruin\ de Funda]ia M&V Schmidt care a început imediat lucr\rile de renovare. Ulterior, Funda]ia a luat decizia de a reconstrui o parte dintre zidurile surpate, dup\ planurile originale, iar ast\zi por]ile ei sunt larg deschise pentru

....... turi[tii care vor s\ îi treac\ pragul [i s\ experimenteze stilul de via]\ autentic s\sesc. Unicitatea Casei Kraus este dat\ nu doar de originea [i istoria ei, ci [i de originalitatea amenaj\rii [i decor\rii interiorului casei [i a celor nou\ camere. Fiecare camer\ poart\ numele unui sas


dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

39

[i totul decurgea dup\ o orânduial\ bine stabilit\.

Casa Kraus este fosta cas\ parohial\ a preotului Johannes Traugott Kraus, fiind lipit\, practic, de gardul bisericii evanghelice fortificate din localitate. n\scut în Transilvania [i fiecare camer\ a fost „creat\” cu piese de mobilier vechi pictate [i restaurate astfel încât s\ reflecte rolul acestor personalit\]i în istoria [i cultura transilv\nean\. Camera 4, de pild\, este camera Hermann Oberth. N\scut într-o

familie s\seasc\ din Transilvania, Hermann Oberth a fost fascinat de mic de [tiin]\, construind la doar 14 ani primul s\u model de rachet\ [i devenind astfel unul dintre p\rin]ii fondatori ai astronauticii. Inspirat\ de personalitatea [i experimentele sale, camera poate g\zdui peste


40 BRANDURI ROMÅNE{TI

I CRI}, CASA KRAUS

Aerul curat, buc\t\ria tradi]ional\ [i ospitalitatea sa[ilor sunt doar câteva motive

.......

pentru a-]i petrece vacan]a sau concediul la Cri] împreun\ cu familia sau cu prietenii.

.......


dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

41

Turismul intern a redevenit destina]ia cea mai dorit\ de romåni [i nu numai, iar satele s\se[ti sunt o atrac]ie magnetic\ pentru ace[tia.

Baie, Casa Kraus

..............................

noapte doi adul]i [i un copil într-un pat amplasat la cerere. Camera 5, una dintre cele mai spa]ioase ale Casei Kraus, poart\ numele lui Samuel von Bruckenthal, personalitate sonor\ a vie]ii culturale [i politice din zona de vest a ]\rii. Samuel von Brukenthal a fost un jurist sas, guvernator al Transilvaniei, colec]ionar de art\ [i fondator al muzeului din Sibiu. Camera 6 este camera Stephan Ludwig Roth. Gânditor umanist, istoric, profesor [i pastor luteran sas din Transilvania, Roth este una dintre figurile active ale intelectualit\]ii s\se[ti, iar camera care îi este dedicat\ te îmbie, în acord cu spiritul s\u, la

Decorul tipic s\sesc al Casei Kraus a fost recompus cu migal\ de c\tre doamna Veronica Schmidt, Vicepre[edintele Funda]iei M&V Schmidt, care pune suflet, talent [i pricepere nu doar în proiectele legate de comunitatea sa[ilor din zon\, a educa]iei copiilor din Cri], dar [i în proiectele de design interior pe care le realizeaz\ cu succes în ]ar\ [i peste hotare.

medita]ie. Camera 8 îl omagiaz\ pe Carl Wolff. Economist, jurnalist [i politician sas din Transilvania, Carl Wolff a fost directorul Casei de Economii din Sibiu. Aceasta este una dintre cele mai mari camere din pensiune, astfel încât familiile cu unul sau doi copii au la dispozi]ie un spa]iu generos pentru a se putea bucura împreun\ chiar [i în zilele ploioase. Cei mici sunt exploratori prin defini]ie, a[a c\ o camer\ de familie nu putea s\ nu poarte numele unui celebru explorator n\scut în zona s\seasc\, Franz Binder, care a scris cartea “C\l\torind peste [apte m\ri”, bazat\ pe jurnalul s\u de c\l\torie. Camera este îndeajuns de mare pentru a putea oferi clipe de odihn\ [i relaxare unei familii cu doi copii. C\su]a Sofia Folberth este un univers aparte situat în curtea fostei case parohiale [i a actualei Case Kraus. Numele c\su]ei cu o arhitectur\ rustic\ este al unei doamne în vârst\ de 94 de ani, o s\soaic\ care tr\ie[te în Germania [i care revine în fiecare an în satul Cri] pentru a le povesti turi[tilor istoria locului.


42 BRANDURI ROMÅNE{TI

I CRI}, CASA KRAUS

La Cri], departe de tumultul marilor ora[e, via]a î[i urmeaz\ cursul simplu [i firesc.

C\su]a are o capacitate de cazare de pân\ la patru persoane, fiind organizat\ în stil duplex, cu baie proprie. Universul ancestral [i impun\tor al Casei Kraus este completat de farmecul zonei [i al locurilor din împrejurimi înc\rcate de istorie – de comunit\]ile s\se[ti Viscri, Saschiz, Bune[ti, Fi[er, Me[endorf, Roade[ [i de salba de biserici fortificate, de cetatea Rupea, complet renovat\, [i de cetatea Sighi[oara, aflate la nici 30 de kilometri de Cri]. Iar cei pasiona]i de ciclism pot parcurge aceste locuri pe biciclet\. Nu întâmpl\tor Casa Kraus ofer\ în pre]ul unei camere [i posibilitatea închirierii unei biciclete. În zon\ se afl\ unul dintre cele mai atractive trasee de biciclete din România. Traseul porne[te din Viscri [i traverseaz\ nou\ sate [i ora[ul Sighi[oara. Cea mai mare parte a

traseului trece prin p\dure [i poate fi utilizat pe tot parcursul anului, fiind pietruit. Fascinant este [i Complexul Geologic Raco[, aflat la nici o or\ distan]\ de Casa Kraus. Este o arie geologic\ protejat\, cu o suprafa]\ de aproape 100 ha, integrat\ în Situl Natura 2000 Dealurile Homoroadelor. Cele trei puncte de atrac]ie turistic\ ale sitului sunt Vulcanul Stins, Lacul de Smarald [i Coloanele de Bazalt, toate acestea conservând manifest\rile vulcanice bazaltice cuaternare. Istoria se scrie în continuare, iar Casa Kraus î[i propune s\ devin\ un loc de referin]\ în drumurile turi[tilor care vor s\ viziteze zona s\seasc\ din Transilvania, dar [i a celor care vor s\ se relaxeze pentru un week-end departe de agita]ia ora[ului.

Foto: © Calin-Andrei Stan www.calinstan.comI

44 BUSINESS INTERVIEW NICU R|DULESCU, PRE{EDINTELE OPTBR „Suntem în situa]ia în care sus]inerea domeniului depinde aproape integral de deciziile [i restric]iile impuse de Guvern“ ........

Nicu R\dulescu, pre[edintele OPTBR: „Chiar [i f\r\ vaccin anti-Covid-19, relansarea turismului este o necesitate!” ........

.......

Nicu R\dulescu, pre[edintele Organiza]iei Patronale a Turismului Balnear (OPTBR), vorbe[te într-un interviu acordat Dertour Life, despre provoc\rile momentului [i despre perspectivele turismului balnear [i Spa din România.

Investi]iile sunt blocate, speciali[tii sunt nevoi]i s\ p\r\seasc\ sistemul, iar eforturile de revitalizare a balneologiei române[ti [i de dezvoltare a unui sistem de SPA la nivel european risc\ s\ se piard\, spune N. R\dulescu.

Dertour Life: Cum arat\ în acest moment situa]ia hotelurilor membre ale OPTBR? Nicu R\dulescu: Hotelurile din sta]iunile balneare din România opereaz\ [i în prezent cu restric]ii, având facilit\]ile balneare [i spa, inclusiv piscinele interioare, închise înc\ din luna martie, neputând s\ desf\[oare activitatea f\r\ profilul lor specific pentru care erau c\utate înaintea pandemiei. Industria balnear\ reprezint\ pachete complete de tratament, SPA [i servicii de mas\, ce nu pot func]iona una f\r\ cealalt\. În acest moment, risc\m ca zecile de milioane de euro investi]i doar în ultimii ani în aceast\ industrie, toate eforturile de revitalizare a balneologiei române[ti [i de dezvoltare a unui sistem de SPA la nivel european s\ se piard\, atât pentru bugetul României, cât [i pentru speciali[tii no[tri aprecia]i în întreaga lume.

Dertour Life: Cum crede]i c\ va ar\ta noua normalitate în industria balneo din România dup\ pandemia COVID-19? N. R\dulescu: Paradoxal, COVID-19 ar putea fi motivul pentru redescoperirea [i evolu]ia sectorului balnear, cu multitudinea de factori naturali de cur\ cu care România a fost binecuvântat\. Tratamentele balneare trebuie s\ î[i reintre în drepturi [i sta]iunile s\ î[i primeasc\ pacien]ii. Atingerea s\n\t\]ii maxime [i a st\rii de bine trebuie s\ fie un scop pe care centrele balneare [i Spa-urile medicale trebuie s\ îl promoveze f\r\ încetare [i la întreaga lui dimensiune. Speciali[tii români au la îndemân\ o bog\]ie de resurse naturale terapeutice: o treime din izvoarele termale [i minerale ale Europei, lacuri s\rate, n\moluri minerale [i sapropelice, mofete, saline [i un bioclimat divers [i trebuie l\sa]i s\ le utilizeze în folosul [i spre binele turi[tilor.

Dertour Life: Care sunt principalele provoc\ri [i cum le face]i fa]\? N. R\dulescu: Principalele provoc\ri sunt lipsa de predictibilitate [i a unui dialog real cu autorit\]ile. Este imperios necesar în acest moment s\ [tim ce m\suri vor fi implementate în unit\]ile noastre [i mai ales când.

Dertour Life: Care ar fi cele mai eficiente [i urgente m\suri pe care poate s\ le ia guvernul pentru a sus]ine sectorul balneo? N. R\dulescu: Dac\ pân\ la începutul pandemiei industria balnear\ [i cea Spa s-au dezvoltat constant datorit\ eforturilor din partea mediului de afaceri românesc, acum suntem într-o situa]ie în care sus]inerea acestui domeniu depinde aproape integral de deciziile [i restric]iile impuse de Guvernul României. Printre m\surile guvernamentale pe care le solicit\ industria balnear\ se num\r\ cele fiscale, precum reducerea taxelor [i impozitelor pe durata st\rii de alert\ în func]ie de gradul de ocupare al hotelurilor [i reducerea sau eliminarea taxei pe activitate [i a redeven]ei miniere datorate c\tre Agen]ia Na]ional\ pentru Resurse Minerale (ANRM), dar [i m\suri precum prelungirea [omajului tehnic, prelungirea m\surii de sprijinire a pl\]ii salariilor sau posibilitatea de angajare în industrie a persoanelor aflate la pensie, f\r\ a mai achita contribu]iile sociale pentru acestea, cu excep]ia unui impozit de maxim 10%, acordarea de granturi f\r\ condi]ii legate de men]inerea unui nivel ridicat al cifrei de

Dertour Life: Care sunt m\surile de securitate adoptate de hoteluri pe fondul pandemiei Covid-19 [i ce impact au avut ele? N. R\dulescu: În cadrul Comisiei Medicale a OPTBR a fost elaborat un set de m\suri pentru bazele de tratament, centre Spa [i piscine din sta]iunile balneare, în vederea prevenirii r\spândirii virusului SARSCoV-2 [i a asigur\rii desf\[ur\rii activit\]ilor balneare, precum [i a celor corporale, în conditii de securitate epidemiologic\. Dertour Life:- Ce impact au avut aceste m\suri? N. R\dulescu: Dovad\ a eficacit\]ii lor [i a rigurozit\]ii cu care sunt aplicate este faptul c\, pân\ în prezent, nu a fost înregistrat niciun caz de infectare cu noul coronavirus în unit\]ile noastre.


dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

45

„Principalele provoc\ri sunt lipsa de predictibilitate [i a unui dialog real cu autorit\]ile”

Nicu R\dulescu, Pre[edinte OPTBR foto: R\zvan Chiri]\ © Agerpres Foto

.....

afaceri [i a num\rului mare de salaria]i, acordarea voucherelor de vacan]\ [i în 2021, precum [i sprijinirea medicilor [i terapeu]ilor specializa]i din industrie. Dertour Life: Ce se întâmpl\ cu personalul hotelurilor [i cel medical angajat în unit\]ile OPTBR? N. R\dulescu: Personalul hotelier a fost reintegrat în activitate în func]ie de nivelul de ocupare din unit\]ile noastre. Din p\cate, întrucât activitatea piscinelor interioare, a tratamentelor balneo [i Spa este restric]ionat\, am fost nevoi]i s\ renun]\m la o parte din angaja]i sau s\-i redistribuim în alte sectoare. Situa]ia dificil\ din ultimele luni a dus la plecarea unor persoane cu grad înalt de calificare profesional\ în str\in\tate sau în sectorul de stat, iar în acest caz pierderile sunt greu de estimat. Dar în mare parte am reu[it, cu eforturi, s\ stabiliz\m situa]ia personalului. Dertour Life: Ce grad mediu de ocupare au avut hotelurile în acest an [i anul trecut? N. R\dulescu: Gradul de ocupare mediu în unit\]ile destinate contractelor cu Casa Na]ional\ de Pensii Publice a fost, în acest an, între 30 – 40%, fa]\ de 60-70% în anul anterior. În hotelurile de Spa [i wellness, unde s-au efectuat cele mai mari investi]ii, gradul mediu de ocupare a fost [i mai serios afectat, aici înregistrându-se doar 1020%, spre deosebire de 50-60% în anul 2019.

..... ........................... dup\ aceast\ perioad\. Cât de repede poate reveni la o normalitate? N. R\dulescu: Din experien]a crizei economice din 2009 credem c\ va fi nevoie de cel pu]in cinci ani pân\ când turismul î[i va reveni. Aprobarea unui vaccin va ajuta acest proces, dar chiar [i f\r\ vaccin relansarea turismului este o necesitate. Trebuie avut în vedere c\ va urma o criz\ economic\ [i, prin urmare, mul]i nu vor mai avea bugetele pentru vacan]\ pe care le-au avut în 2019. Dertour Life: Care sunt principalele modific\ri ale comportamentului de consum ale turi[tilor români generate de aceast\ pandemie? N. R\dulescu:-Turi[tii români s-au orientat c\tre turismul intern, în loca]ii care ofer\ diverse activit\]i în aer liber. Dertour Life: Ce dori]i s\ le transmite]i cititorilor Dertour Life? N. R\dulescu: Mult\ s\n\tate, tuturor!

Carmen Neac[u Dertour Life: Este o [ans\ pentru relansarea turismului intern

Scurt\ biografie: Nicu R\dulescu este unul dintre cei mai reputa]i profesioni[ti din industria ospitalit\]ii din România. Absolvent al Academiei de Studii Economice (ASE) Bucure[ti, specializarea Planificare [i Cibernetic\ Economic\, Nicu R\dulescu activeaz\ în turism înc\ din anul 1981. [i-a adus contribu]ia la dezvoltarea turismului din România, inclusiv din func]ia de secretar de stat.

consilierturism.ro

Activitatea sa ca pre[edinte al OPTBR, func]ie pe care o de]ine din luna mai 2005, s-a remarcat prin recunoa[terea interna]ional\ a domeniului Spa Wellness din România. De altfel, din anul 2007, Nicu R\dulescu este vicepre[edinte al European SPA Association (ESPA). Este membru al Consiliului Consultativ al Turismului din cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.


46 DESTINA}II

I INSULELE MALDIVE I

Foto: Dreamstime

DESTINA}IE DE TOP

Gata de plecare?

Maldivele sunt sinonime cu luxul. Caz\rile din Maldive variaz\ de la pensiuni ieftine la vile private cu tarife exorbitante. Din cele 1.192 insule maldiviene, doar aproximativ 100 sunt sta]iuni.


dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

Rezerv\-]i vacan]a în Maldive!

Dac\ te ui]i pe o hart\ [i vezi salba de plaje albe din sudul Indiei, din Oceanul Indian, s\ [tii c\ acelea sunt insulele Maldivele, un arhipelag de 1.192 insule de corali grupate în 26 de atoli, din care doar 192 sunt locuite de cei 350.000 de locuitori ai ]\rii. Nu exist\ nic\ieri altundeva pe p\mânt insule mai frumoase ca cele din Maldive, cu apele sale imposibil de pure [i celebrele resorturi suspendate pe piloni.

Ca s\ ajungi pe una dintre aceste superbit\]i de insule, trebuie s\ aterizezi mai întâi la Malé, capitala arhipelagului, pe aeroportul interna]ional Abrahim Nasir. De aici [i pân\ la destina]ia final\ mai ai de mers [i va trebui s\ alegi între dou\ variante: avionul sau barca. Majoritatea închiriaz\ câte o barc\, iar cei mai simandico[i, dac\ atolul lor se afl\ la distan]\ mai mare, zboar\ cu un hidroavion.

Fie c\ e[ti stilul rustic Robinson Crusoe sau cau]i avanposturi de lux, în Maldive ai de unde alege! În fiecare an se deschid tot mai multe plaje [i sta]iuni, semn c\ aceste t\râmuri de ape sunt pe gustul tuturor.

47


48 DESTINA}II

I INSULELE MALDIVE Când spui relaxare [i distrac]ie, te gånde[ti la mare, iar dac\ vrei s\ vezi lucruri inedite [i dore[ti s\ faci ceva ie[it din comun, atunci nu sta pe gânduri, încearc\ scuba-diving!

Dac\ mergi cu hidroavionul, re]ine c\ acestea zboar\ numai în timpul zilei. Hidroavioanele aterizeaz\, de obicei, pe o platform\ plutitoare aflat\ lâng\ insul\, iar apoi oaspe]ii sunt transfera]i cu barca, la ]\rm. Sta]iunile situate mai aproape de Malé folosesc b\rci pentru transfer.

Cele mai frumoase insule din lume! Cum [tii c\ te apropii de Maldive? Atunci când pasagerii din jurul t\u încep s\ se agite, s\ zâmbeasc\ [i s\ exclame: Wow!, O, Doamne! Ce frumuse]e! … Privit\ de sus, marea de culoare azurie [i insulele cu nisip alb, r\sfirate la întâmplare peste tot, înconjurate fiecare de câte un inel de culoare turcoaz deschis, arat\ ca ilustrata pe care o [tii din fotografii [i din documentarele travel de la TV. Dintr-o dat\, ui]i de cele 22 de ore de zbor [i î]i spui: A meritat efortul!

Ce diferen]iaz\ insulele Maldive de toate celelalte din lume? În\l]imea. Maldive este cea mai joas\ ]ar\ din lume, insulele arhipelagului aflându-se, în medie, la doar 1,5 metri deasupra nivelului m\rii. Cel mai înalt „vârf” al arhipelagului este în insula Villigili [i are altitudinea maxim\ de 2,3 metri.

Când e[ti înconjurat de ocean, este de la sine în]eles c\ orice activitate are de-a face cu apa. Orice deplasare presupune o plimbare cu o barc\, o [alup\ sau un yacht pentru o croazier\ în larg. Mai autentic\ poate fi plimbarea cu dhoni, un fel de gondol\ local\ folosit\ adesea [i pe post de taxi, care v\ poate duce oriunde în zon\. Sunt curse speciale pentru orice: pentru turi[tii care vor s\ pescuiasc\, s\ fac\ scufund\ri, s\ se bucure de ocean în deplin\ lini[te, de la r\s\rit pân\ la apus…


dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

49

Turismul este cea mai important\ parte a economiei insulelor Maldive

Dac\ î]i plac via]a de noapte, cump\r\turile [i divertismentul, Maldivele nu sunt pentru tine. Dar dac\ î]i place s\ faci snorkeling, scufund\ri [i relaxare pe lâng\ cea mai perfect\ plaj\ pe care ]i-ai imaginato vreodat\, acesta este locul!

......................... Zboruri spre Maldive Zborurile interna]ionale ajung la aeroportul Abrahim Nasir din Malé. Exist\ zboruri directe c\tre Malé din Dubai [i multe ora[e europene .

......................... Vremea în Maldive Paddle Boards, Maldive

Situate pe ecuator, Maldivele au temperaturi tropicale calde pe tot

Fiecare sta]iune din Maldive este autonom\ din punct de vedere energetic [i administrativ, î[i produce propria energie electric\, are propriile servicii de salubrizare, alimenta]ie [i ofer\ chiar [i servicii medicale, dac\ este necesar. Maldivele sunt o na]iune islamic\. În timp ce maldivienii respect\ tradi]ia islamic\, insulele î[i fac propriile reguli [i func]ioneaz\ ca mai toate sta]iunile de pe plaj\ din întreaga lume, unde se serve[te alcool [i carne de porc. Oricine este binevenit aici!

anotimpuri distincte – ploios [i secetos. Din mai pân\ în octombrie

parcursul anului, care variaz\ între 23°C [i la 32°C. Insulele au dou\

plou\ intermitent, iar din noiembrie pân\ în aprilie este vreme uscat\.

......................... Moneda Moneda maldivian\ se nume[te „Ruffia” (MVR); cu toate acestea, în sta]iuni se accept\ pl\]i în dolari americani. Majoritatea cardurilor de credit sunt acceptate, iar pl\]ile se pot efectua electronic.

DESTINA}IE DE TOP

.........................


50 DESTINA}II

I INSULELE MALDIVE

dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

Î]i aminte[ti de exploratoratorul Jean Jaques Cousteau [i de reportajele sale subacvatice? Azi, scuba-diving poate face oricine iube[te apa!

locurile cu via]\ marin\ abundent\, iar un grup de scafandri te vor îndruma în periplul t\u prin adâncurile oceanului. Aici vei fi întâmpinat de animale marine [i de pe[tii care se învårt în jurul recifelor, în bancuri. Dac\ ]i-ai propus, deci, s\ descoperi via]a adåncurilor, s\ vezi creaturile marine în mediul lor, s\ c\l\tore[ti spre cele mai frumoase m\ri [i oceane, s\ te bucuri de via]\, ia în calcul scufund\rile recrea]ionale. Este mai u[or decât crezi. Sub ap\ culorile sunt minunate, pe[tii curio[i sunt aproape de tine, epavele au istoria lor. Vei cunoa[te oameni, cu obiceiurile, mânc\rurile [i pove[tile lor. Scufund\rile „recrea]ionale” se fac f\r\ efort, folosind echipamentul standard: costum, vizor, butelie [i detentor pentru aer, plus instrumente de control. În mod obi[nuit, scufundarea recrea]ional\ are loc la o adâncime între 10 [i 20 de metri, în func]ie de loca]ie, preg\tirea/certificarea [i limitele fiec\rui scafandru. Primele scufund\ri pot fi f\cute de la vârsta de opt ani, sunt programe pentru copii, Bubblemaker [i Seal Team, pentru care nu este nevoie de scufund\ri la mare, exerci]iile pot fi exersate [i în piscine. De la vârsta de 10 ani se poate ob]ine brevetul interna]ional Junior, Open Water Diver. Nu exist\ limit\ superioar\ de vârst\, important\ este starea foarte bun\ de s\n\tate a celor care doresc s\ practice scufund\rile (scuba diving).

DESTINA}IE DE TOP

Foto: © Colin Watts

Cel mai bun lucru pe care-l po]i face atunci când…, da, e un cli[eu, dar a[a este, cel mai bun lucru pe care-l po]i face în Maldive este s\ te scufunzi în adâncuri [i s\ observi via]a marin\. Sunt o gr\mad\ de insule perfecte pentru scafandri [i snorkeleri, cu magazine dedicate care vând echipament de scuba diving [i snorkeling, cu instructori califica]i de scufund\ri [i programe adaptate pentru toate categoriile de vârst\ sau performan]\. De pe orice atol, în câteva minute, po]i ajunge la un recif de corali populat de stele de mare uria[e, de bancuri de pe[ti colora]i, de anemone de mare… cadru perfect pentru un selfie cu o camer\ subacvatic\. De[i îmi plac scufund\rile, de obicei m\ lupt cu temperatura apei. Dar în Maldive nu este cazul, apa este atât de cald\ c\ nici m\car nu îmi dau seama de diferen]a de temperatur\ dintre mediul acvatic [i cel subacvatic. Insulele Maldive dispun de unele dintre cele mai bune situri de scufund\ri din lume. Aici vei fi fascinat de abunden]a de via]\ marin\, extrem de animat\, exotic\ [i colorat\. Este locul unde te po]i bucura în voie de incursiunile marine, de scufund\rile zilnice din b\rci, de scufund\rile nocturne sau de cele asistate de scafandri profesioni[ti. Î]i po]i rezerva sejururi pe vapoarele care execut\ mici croaziere în

Anastasia Mayer .........

justcpr.ro

..........

Diving în Maldive


FOCUS CORPORATE

I

dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

51

Getting a handle on dreams

dertourlife

Pia]a Eroilor, Budapesta, foto: © justcpr

Publica]ia oficial\ a DERTOUR, parte a Grupului german REWE

Focus Corporate – Târgul online de turism DERTOUR. Evadeaz\ în siguran]\ cu oferte exclusive de vacan]\! 52. Avans „0”! Pandemia reduce tarifele! 54.

55. Top oferte recomandate 2020 - 2021. 56. City Break – Vacan]\ la Budapesta. 58. City Break – Conacul familiei Bellu de la Urla]i.


52 FOCUS CORPORATE

I NEWS I TÂRGUL ONLINE DE TURISM DERTOUR

Târgul Online de Turism Evadeaz\ în siguran]\ cu oferte exclusive de vacan]\ Bucure[ti, 16 noiembrie 2020 – Ve[ti bune pentru cei care vor s\ evadeze într-o vacan]\ în siguran]\, la pre]uri ,,de pandemie” cu politici de anulare gratuit\. În perioada 16 noiembrie 2020, [i pân\

duminic\, 22 noiembrie 2020, a avut loc Târgul online de Turism, organizat de DERTOUR, una dintre cele mai mari re]ele de agen]ii de turism [i turoperare din lume.

Târgul s-a desf\[urat live, pe platforma online www.dertour.ro, unde iubitorii de vacan]e au fost a[tepta]i de peste 50 de consultan]i în turism cu propuneri de vacan]e în siguran]\ [i oferte speciale, adaptate perioadei. Datorit\ desf\[ur\rii online, cei care au vrut s\ profite de pre]urile reduse din aceast\ perioad\ au putut foarte u[or s\ primeasc\ consultan]\ LIVE personalizat\ pentru alegerea vacan]ei perfecte, prin video-call individual cu exper]ii în turism de la Dertour, din confortul propriei case, f\r\ s\ stea la coad\ sau în aglomera]ie. Experien]a interac]iunii a fost similar\ cu cea din al]i ani de la Târgul Na]ional de Turism, iar în plus, datorit\ desf\[ur\rii online, au putut participa la târg, cu u[urin]\, [i turi[ti din alte ora[e ale României. Oferta a cuprins o selec]ie de vacan]e în destina]ii sigure, dar [i asigurate - prin politici de plat\ cu avans zero, returnarea banilor în maxim 14 zile, dac\ zborul se anuleaz\ din cauza închiderii destina]iei pentru turi[tii români [i prin serviciul de asigurare a vacan]ei împotriva riscurilor Covid-19 atât înainte de plecare, cât [i în timpul vacan]ei, sau posibilitatea de testare Covid-19 la pre] preferen]ial, sub cel al pie]ei (285 lei).

Printre destina]iile de vacan]e sigure se num\r\ Turcia, Egipt, Zanzibar, Dubai, Maldive, Republica Dominican\ sau Cancun. Ofertele beneficiaz\ de reduceri semnificative de pre], de pân\ la 45%. Cei care vor s\ î[i petreac\ Cr\ciunul, Revelionul sau vacan]a de iarn\ a copiilor într-o experien]\ de c\l\torie sigur\, au putut alege dintre pachetele pentru Egipt (de la 491 euro, 7 nop]i), Turcia (de la 466 euro) – destina]ii din ce în ce mai solicitate pentru s\rb\torile de iarn\ sau insulele exotice precum Zanzibar (de la 1299 euro pentru zbor charter direct, 5 nop]i la hotel de 4 stele, cu mic dejun [i cin\ festiv\ de Revelion) sau Maldive (de la 1299 euro pentru 6 nop]i, zbor direct charter, hotel 4 stele, mic dejun [i cin\ festiv\ de Revelion). Ca m\sur\ de siguran]\ suplimentar\, zborurile c\tre destina]iile exotice Zanzibar [i Maldive sunt directe - cu charter - f\r\ s\ fie nevoie s\ se schimbe avionul pentru escal\, special pentru turi[tii Dertour. În plus, pentru mai mult\ siguran]\, to]i pasagerii trebuie s\ prezinte la îmbarcarea din România un test negativ PCR. ,,Ne-am adaptat contextului perioadei actuale [i în]elegem eventualele temeri ale clien]ilor, pentru care venim acum în întâmpinarea lor cu solu]ii pentru vacan]e sigure, astfel încât turi[tii s\ fie

Pentru mai multe informa]ii, consulta]i: www.dertour.ro


dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

53

Ve[ti bune pentru cei care vor s\ evadeze într-o vacan]\ în siguran]\, la pre]uri „de pandemie" cu politici de anulare gratuit\.

................. lini[ti]i, s\ aib\ op]iuni de încredere [i s\ nu ri[te. De exemplu, turi[tii care pleac\ în c\l\torie au testul f\cut, cu rezultat negativ, nu pl\tesc avans pentru rezerv\ri cu plecare mai repede de 30 de zile, iar în cazul anul\rii din motive ce ]in de pandemie, banii sunt recupera]i rapid. Destina]iile au m\suri sporite de siguran]\ [i nu sunt aglomerate ca în al]i ani. Se poate c\l\tori în siguran]\ dac\ lu\m cu noi m\surile de preven]ie: purt\m masc\, ne sp\l\m des pe mâini, p\str\m distan]a. În orice vacan]\ în viitorul apropiat a[a se va c\l\tori, este deja un mod de via]\ [i oriunde vom merge, nu ,,uit\m m\surile acas\”, declar\ Cosmin Marinof, CEO Travel Brands, operator al brandului DERTOUR în România. ,,O vacan]\ în siguran]\ într-un loc ce respect\ toate m\surile anti-Covid-19 [i unde turi[tii au test negativ [i respect\ m\surile, poate însemna risc mai sc\zut decât cel adus de o zi obi[nuit\ în orice ora[ din România. Mul]i dintre noi viseaz\ la vacan]e [i avem nevoie

.................. de relaxare, s\ evad\m din st\rile de fric\ [i s\ ne cre\m noi amintiri al\turi de familie,” adaug\ acesta. DERTOUR vine cu oferte [i pentru cei care vor s\ profite în plus [i de reducerile de Early Booking pentru vacan]a de var\ 2021, având posibilitatea de anulare gratuit\ în cazul anul\rii zborului din cauza pandemiei [i garan]ia banilor înapoi. Turi[tii pot alege sa rezerve acum f\r\ niciun risc - f\r\ avans - [i totodat\ s\ profite de discounturile de Early Booking, ce ajung pân\ la 45%. Tarifele pentru destina]iile de var\ sunt în acest moment la cel mai mic nivel posibil. ,,Siguran]a [i confortul clien]ilor sunt prioritatea num\rul unu în aceast\ perioad\ pentru DERTOUR, iar clien]ii care au c\l\torit cu noi în aceast\ perioad\ vin s\ confirme exigen]a cu care am tratat fiecare rezervare în parte”, adaug\ Cosmin Marinof. Detalii complete despre pachete sunt disponibile pe www.dertour.ro.

Cosmin Marinof, CEO Travel Brands, operator al brandului Dertour în România [i echipa Travel Brands, foto: © Travel Brands

Despre DER Touristik Group DER Touristik Group, parte a grupului Rewe, este unul dintre liderii industriei de turism din Germania. Are sediul în Köln, peste 130 de companii [i a generat un venit total de 6,7 milioane de euro în 2018. Are o echip\ de 10.500 de persoane în 16 ]\ri europene. În fiecare an, 9,9 milioane de turi[ti aleg vacan]ele organizate de unul dintre turoperatorii [i speciali[tii Grupului: Dertour [i ITS în Germania; Kuoni & Helvetic Tours;

Exim Tours [i Kartago Tours în Europa de Est; Apollo în Scandinavia; precum [i Kuoni în Marea Britanie [i Fran]a. Re]eaua num\r\ aproximativ 2.800 de agen]ii de turism - incluzând liderul de pia]\ din Germania DER Reisebüro - [i vânz\ri online. DER Touristik Group încorporeaz\ cinci branduri hoteliere, un furnizor de servicii de c\l\torie, o companie aerian\ [i DMC cu 61 de birouri în 26 de loca]ii.

Pentru mai multe informa]ii, consulta]i: www.dertouristik.com.


54 FOCUS CORPORATE

I NEWS I PANDEMIA REDUCE TARIFELE!

Pandemia reduce cu 25% tarifele de Revelion în str\in\tate, pentru Turcia [i Egipt.

Avans „0”! Pandemia reduce tarifele! Rezerv\rile se fac cu avans zero, anul\rile sunt gratuite [i banii sunt returna]i integral dac\ zborul se anuleaz\ din cauza închiderii destina]iei pentru turi[tii români. Pandemia de Covid-19 a f\cut ca vacan]ele de Revelion în str\in\tate s\ se ieftineasc\ în acest an cu 25% în medie, iar pe turoperatorii mari i-a determinat s\ ofere turi[tilor pachete rezervate cu avans zero [i cu rambursarea integral\ a banilor, în cazul în care, înainte de începerea sejurului, ]ara respectiv\ interzice intrarea românilor sau România impune carantin\ pentru persoanele întoarse din acea ]ar\, potrivit reprezentan]ei în România a turoperatorului DERTOUR, unul dintre cei mai mari la nivel mondial. În anii trecu]i, rezerv\rile pentru Revelion începeau înc\ din august, iar „vârful” era în lunile septembrie, octombrie [i prima jum\tate a lunii noiembrie. Din cauza incertitudinii generate de pandemia de Covid-19, în acest an rezerv\rile pentru Revelion s-au decalat [i au început în luna octombrie, pentru c\ turi[tii amân\ cât pot de mult decizia de a pleca în vacan]\, dorind s\ [tie dac\ [i unde se va putea c\l\tori. „Turi[tii nu mai vor s\ pl\teasc\ integral Revelionul cu mult timp înainte, pentru c\ nu sunt siguri c\ vor putea pleca. Încep deja s\ aib\ o alt\ gândire, vor s\ plece în vacan]\, dar vor s\ fie siguri c\ î[i recupereaz\ banii. Atunci, noi le d\m posibilitatea s\ fac\ rezervarea f\r\ s\ dea niciun ban, iar pe 15 noiembrie pl\tesc 10% din sum\ [i pe 1 decembrie achit\ restul de 90%” a declarat Cosmin Marinof, directorul general al reprezentan]ei DERTOUR în România. Dac\ între momentul rezervarii [i plecarea de Revelion se întâmpl\ s\ fie interzis\ intrarea în ]ara respectiv\, turistul trebuie s\ intre în carantin\ la întoarcerea în România ori se anuleaz\ zborul, atunci DERTOUR îi returneaz\ integral banii. Dac\, în aceast\ perioad\, turistul se îmboln\ve[te de Covid [i nu mai poate pleca sau la testul pe care-l face înainte de plecarea în ]\rile care cer test Covid iese pozitiv, pentru acest lucru exist\ o asigurare care poate fi cump\rat\ cu 150 de lei [i care include [i recuperarea banilor pentru îmboln\virea înainte plecare,

dar [i în timpul vacan]ei. Detalii despre oferte pot fi solicitate consultan]ilor din agen]iile DERTOUR, dar [i online pe oferte@dertour.ro. Efectuarea testului Covid este achitat de turi[ti, iar clien]ii DERTOUR beneficiaz\ de un pre] preferen]ial de 285 lei [i garantarea rezultatului în 72h în re]elele de clinici medicale Medicover . Dertour a lansat deja chartere pentru Cr\ciun [i Revelion în Antalya (Turcia) [i Hurghada (Egipt). Un sejur de cinci nop]i în Antalya, de Cr\ciun sau Revelion, la hoteluri de 4-5 stele all inclusive, cost\ de la 417 de euro de persoan\. O vacan]\ de [apte nop]i în Hurghada, tot la hoteluri de 45 stele all inclusive, poate fi achizi]ionat\ cu pre]uri începând de la 529 de euro. În Turcia se poate c\l\tori f\r\ restric]ii, iar Egiptul cere test Covid pentru turi[ti. „În acest an, pe fondul pandemiei, vacan]ele de Revelion în str\in\tate s-au ieftinit, în medie, cu 25%”, a spus Cosmin Marinof. DERTOUR preg\te[te pachete de Cr\ciun [i Revelion [i în alte destina]ii, printre care Tanzania – Zanzibar, Maldive, Emiratele Arabe Unite - Dubai. Anul trecut, destina]iile favorite ale românilor care au plecat prin DERTOUR în vacan]\ au fost Thailanda, Dubai, Maldive, Zanzibar, Republica Dominican\, precum si destina]ii mai apropiate, printre care Bulgaria, Spania, Italia, Egipt [i Turcia. „Pân\ acum, autorit\]ile ne-au spus c\ <a c\l\tori> egal <<r\spândirea virusului>>, dar nu c\l\toria în sine a transmis virusul, ci lipsa m\surilor în timpul c\l\toriei [i dup\ ce ajungi la destina]ie, m\suri pe care acum le respect\ to]i turi[tii (masc\, sp\lat pe mâini, distan]\). Care e diferen]a între a tr\i într-un ora[ din România sau a merge într-o vacan]\ într-o alt\ ]ar\ (s\ zicem Grecia, Dubai, Dominican\, Fran]a, Italia etc)? M\surile anti Covid (spalat pe maini, distantare, masca) le lu\m cu noi oriunde. Între timp, îns\, IATA a anuntat c\ (sunt acelea[i [anse între a lua coronavirus din avion [i a fi lovit de un fulger)", a ad\ugat Marinof.

Despre DERTOUR DERTOUR face parte din grupul DER Touristik Group, unul dintre liderii industriei de turism din Germania. Are sediul în Köln, peste 130 de companii [i a generat un venit total de 6,7 miliarde de euro în 2018. Are o echipa de 10.900 de persoane în 16 ]\ri europene. În fiecare an, 9,9 milioane de turi[ti aleg vacan]ele organizate de unul dintre turoperatorii [i speciali[tii Grupului: Dertour [i ITS în Germania; Kuoni & Helvetic Tours; Exim Tours [i Kartago Tours în

Europa de Est; Apollo în Scandinavia; precum [i Kuoni în Marea Britanie [i Fran]a. Re]eaua num\r\ aproximativ 2.800 de agen]ii de turism incluzând liderul de pia]\ din Germania DER Reisebüro - [i vânz\ri online. DER Touristik Group încorporeaz\ cinci branduri hoteliere, un furnizor de servicii de c\l\torie, o companie aerian\ [i DMC cu 61 de birouri în 26 de loca]ii.

Pentru mai multe informa]ii, consulta]i: www.dertour.ro


I OFERTE RECOMANDATE I

dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

55

Foto: © Travel Brands

Top 10 oferte recomandate 2021 Ofertele sunt valabile la momentul public\rii articolului [i pot suferi modific\ri.

1. Maldive, Arena 4* Tarif: 1623,16 E / persoan\.

• ••

Cazare/Mas\: Mic dejun [I Cin\ festiv\ de Revelion, 6 nop]i cazare `n camer\ Standard Deluxe (F\r\ Fereastr\), bilet de avion + taxe aeroport, transferuri [i asisten]\ turistic\ incluse. Dus: 26/12/20, 22:00 Otopeni, GullivAir - 27/12/20, 10:00 Velana Intern. Airport. Retur: 02/01/21, 10:00 Velana Airport, GullivAir - 02/01/21, 17:00 Otopeni.

.........

1. Maldive, Arena 4* Tarif: 1.239,21 E / persoan\.

• ••

Cazare/Mas\: Mic dejun, 6 nop]i cazare `n camer\ Standard Deluxe (F\r\ Fereastr\), bilet de avion + taxe aeroport, transferuri [i asisten]\ turistic\ incluse. Dus: 02/01/21, 19:00 Otopeni, GullivAir - 03/01/21, 07:00 Velana Intern. Airport. Retur: 09/01/21, 14:00 Velana Airport, GullivAir - 09/01/21 21:00 Otopeni .

3. Zanzibar, AHG Dreams Bay Boutique Hotel 4* Tarif: 1.278,81 E / persoan\.

• • •

Cazare/Mas\: Mic dejun [i Cin\ festiv\ de Revelion, bilet de avion + taxe aeroport, transferuri [i asisten]\ turistic\ incluse. Dus: 28/12/20, 23:55 Otopeni, ANIMA WINGS 29/12/20, 09:05 Abeid Amani Karume International Airport. Retur: 03/01/21 18:00 Abeid Amani Karume International Airport, ANIMA WINGS - 04/01/21 03:15 Otopeni

.........

4. Antalya, Turcia, Belek, IC Santai Family Resort 5* Tarif: 490,39 E / persoan\.

6. Hurghada, Egipt, Minamark Resort and Spa 3*, Tarif: 476,61 E / persoan\.

• •• .........

Cazare/Mas\: 7 nop]i, All Inclusive, + bilet de avion + taxe aeroport, transferuri [i asisten]\ turistic\ incluse. Dus: 27/12/20 10:00 Otopeni, Tarom - 27/12/20 13:10 Hurghada. Retur: 03/01/21 14:10 Hurghada, Tarom - 03/01/21 17:30 Otopeni.

7. Hurghada, Egipt, King Tut Resort 3*, Tarif: 436,02 E / persoan\.

• ••

Cazare/Mas\: 7 nop]i, All Inclusive, + bilet de avion + taxe aeroport, transferuri [i asisten]\ turistic\ incluse. Dus: 03/01/21 10:00 Otopeni, Tarom - 03/01/21 13:10 Hurghada. Retur: 10/01/21 14:10 Hurghada, Tarom - 10/01/21 17:30 Otopeni.

8. Dubai, Citymax Bur Dubai 3*, Tarif: 510,41 E / persoan\.

• • •

Cazare/Mas\: 7 nop]i cazare `n camer\ dubl\ standard, mic dejun + bilet de avion + taxe aeroport, transferuri [i asisten]\ turistic\ incluse. Dus: 22/01/21, 14:10 Otopeni, Fly Dubai 22/01/21, 21:00 Dubai International Airport. Retur: 29/01/21, 09:35 Dubai International Airport, Fly Dubai 29/01/21 13:10 Otopeni.

.........

9. Cancun, Mexic, Aloft Cancun 4* Tarif: 1.124 E /persoan\.

• ••

• ••

Cazare/Mas\: 8 nop]i cazare `n camer\ dubl\ standard, mic dejun + bilet de avion + taxe aeroport, transferuri [i asisten]\ turistic\ incluse. Dus: 21/02/21 10:00 Otopeni, Air France - 22/02/21 08:40 Cancun Intern. Retur: 02/03/21 10:10 Cancun Intern., Air France - 03/03/21 08:40 Otopeni.

5. Antalya, Turcia, Belek, IC Santai Family Resort 5* Tarif: 397,82 E / persoan\.

10. Punta Cana, Ocean Blue Sand 5* Tarif: 1.790,00 E /persoan\.

Cazare/Mas\: 5 nop]i, Ultra All Inclusive + bilet de avion + taxe aeroport, transferuri [i asisten]\ turistic\ incluse. Dus: 02/01/21, 06:00 Otopeni, ANIMA WINGS - 02/01/21, 08:45 Antalya. Retur: 07/01/21, 20:30 Antalya, ANIMA WINGS - 07/01/21, 21:15 Otopeni.

Cazare/Mas\: 8 nop]i cazare `n camer\ Junior Suite Standard, All Inclusive + bilet de avion + taxe aeroport, transferuri [i asisten]\ turistic\ incluse. Dus: 31/01/21, 06:00 Otopeni, Air France - 31/01/21, 18:45 Punta Cana. Retur: 10/02/21 21:05 Punta Cana, Air France - 11/02/21 16:50 Otopeni.

Cazare/Mas\: 5 nop]i , Ultra All Inclusive + bilet de avion + taxe aeroport, transferuri [i asisten]\ turistic\ incluse. Dus: 28/12/20, 06:00 Otopeni, ANIMA WINGS - 28/12/20, 08:45 Antalya Retur: 02/01/21, 20:30 Antalya, ANIMA WINGS - 02/01/21, 21:15 Otopeni

• ••

.........

..........

• ••

.........

Cere o ofert\ personalizat\ la: 031.438.73.21, 031.438.73.22 sau alege una pe www.dertour.ro


56 FOCUS CORPORATE

I CITY BREAK I BUDAPESTA

Aflat\ `n centrul Europei, accesibil\ din orice punct al Europei cu trenul, cu autobuzul sau cu avionul, cu cea mai mare re]ea de b\i termale [i op]iunile nelimitate de cazare [i servicii turistice, Budapesta este o destina]ie de vacan]\ adorabil\.

DESTINA}IE DE TOP

Pia]a Eroilor, Budapesta, foto: © justcpr

Vacan]\ la Budapesta Arhitectur\ religioas\ Ungaria are multe comori de arhitectur\ religioas\. În Zsámbék, ruinele bazilicii gotice sunt impresionante. Bazilica din Esztergom, cea mai mare biseric\ din Ungaria, este catedrala Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Esztergom, Budapesta [i sediul Bisericii Catolice din Ungaria. Esztergom a fost, în evul mediu, capitala Regatului Ungar. Muzeul Cre[tin din Esztergom g\zduie[te cea mai bogat\ colec]ie ecleziastic\ din ]ar\. La fel de interesant\ arhitectural, la sud de Budapesta, construit\ în stil gotic, este [i Biserica Ortodox\ Sârb\ din Ráckeve.

.................................

Budapesta este un ora[ în care e bine s\ vii cu temele f\cute. S\ [tii de acas\ unde anume vrei s\ ajungi [i ce anume vrei s\ faci. De[i, e foarte posibil ca, în cazul în care te opre[ti în mijlocul drumului, dezorientat, s\-]i sar\ în ajutor vreun localnic [i s\ te întrebe dac\ te-ai pierdut sau dac\ ai nevoie de ajutor. Dar la fel de bine te po]i trezi [i cu apostrof\ri din partea lor, în cazul în care temperamentul t\u latin se manifest\ prea zgomotos în locurile publice. Aproape toat\ lumea bunghe[te un pic de englez\, nu trebuie s\-]i faci probleme din acest motiv, dar maghiarii î[i folosesc cu mult\ måndrie limba matern\, tributari, probabil (sau evident), vremurilor imperiale . Ora[ul e agitat, zgomotos, contrastant. A[a se vede Budapesta de pe malurile Dun\rii, de pe trotuarele pe care localnicii fac jogging sau se plimb\ cu bicicleta. Se aud vorbite limbi europene, limbi asiatice, limbi nord-americane [i hispanice. O plimbare, agale, pe cheiul Dun\rii, este binevenit\ dac\ vrei s\ iei o gur\ de aer dup\ o diminea]\ plin\ de... obiective turistice, iar dac\ vrei s\ te integrezi în peisaj, ca un adev\rat locuitor al Budapestei, mergi pe podul Szabdasag. De[i Podul cu lan]uri, Lanchid, îl dep\[e[te în faim\, acesta are mult mai mult farmec. La ora amiezii, b\rba]i [i femei se ca]\r\ pe balustradele sale verzi pentru a sta de vorb\, pentru a scrie o poezie, pe tablet\ [i pentru a-[i l\sa privirile mângâiate de valurile Dun\rii albastre, ca s\ amintesc de valsul compus

de Johann Strauss sau, Dun\rea care numai albastr\ nu e! ~n imediata sa apropiere se afl\ Pia]a Central\, cea mai frumoas\ din Europa, dup\ p\rerea mea, construit\ în 1986. Dac\ locuitorii vin aici s\ cumpere legume [i pr\jituri delicioase, turi[tii se opresc pentru suveniruri [i faimosul salam unguresc cu paprika. Eu, când vizitez un ora[ str\in, m\ pun pielea localnicilor. Le vizitez pie]ele, m\nånc unde m\nånc\ ei [i merg cu transportului public. În Budapesta am mers cu tramvaiul, care este o modalitate bun\ de a face cuno[tin]\ cu ora[ul, mai ales c\ în Budapesta func]ioneaz\ ceas. Un abonament pentru o zi întreag\ [i care î]i ofer\ acces la toate mijloacele de locomo]ie ale acestuia cost\, în forin]i, echivalentul a [ase euro.


dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

B\ile Szechenyi, foto: gotohungary.com

57

.................................

Excursii în jurul Budapestei Budapesta este centrul cultural al Ungariei, îns\ [i zonele din împrejurimi ofer\ numeroase activit\]i interesante. Palatul Regal Gödöllö, construit la începutul secolului XVIII de Antal Grassalkovich, a fost re[edin]a preferat\ a Împ\ratului Franz Joseph [i a so]iei sale, Elisabeta, prin]esa Sissi. Palatul g\zduie[te expozi]ii, concerte [i evenimente, precum Festivalul Interna]ional de Harp\, Festivalul de Muzic\ Liszt [i Zilele Palatului Baroc. Un alt exemplu de arhitectur\ baroc este Palatul Ráday din Pécel, care servea drept loc de întâlnire, cu 250 de ani în urm\, pentru oamenii de [tiin]\ [i scriitorii vremii.

B\ile Rudas

Dar cel mai bun lucru pe care-l po]i face într-o vacan]\ la Budapesta este s\-i vizitezi facilit\]ile termale. Budapesta este capitala cu cele mai multe fântâni termale din lume. În anul 1934 Budapesta a ob]inut titlul de ora[ al b\ilor. Debitul zilnic al celor 118 surse naturale de ap\ [i al fântânilor cu temperaturi cuprinse `ntre 2178°C este de 70 de milioane de litri de ap\. Pe lâng\ tratamentele medicale, b\ile istorice ale capitalei maghiare ofer\ servicii de masaj, saune, cabine cu aburi [i alte servicii de wellness [i spa.

B\ile Rudas au o vechime de peste 500 de ani, înc\ de pe vremea st\pânirii turce[ti. Ini]ial, `ncepånd cu anul 1936, în aceste b\i aveau acces doar b\rba]ii. Dup\ renovarea finalizat\ în anul 2005, `n zilele cu acces mixt, doamnele se pot bucura [i ele de serviciile b\ii termale. Primul eveniment Cinetrip a avut loc în 1998. Începând cu anul 2007, Cinetrip SPArty este cunoscut ca fiind gazda unora dintre cele mai nebune petreceri din lume.

B\ile Gellért

Via]a de noapte

B\ile Gellért au fost construite în secolul al XIII-lea de Andrei al IIlea, pe locul fostului spital Gellért. Realizate în stil secesionist, sunt un reper turistic important al capitalei. Complexul, inaugurat `n 1918, este format din 13 piscine, alimentate cu apa din adâncurile Muntelui Gellért. Aici a fost construit\, în anul 1927, prima piscin\ cu valuri din lume, care func]ioneaz\ [i în prezent. Complexul a fost complet renovat în 2008, iar faian]a de culoare albastr\, caracteristic\ acestor b\i, str\luce[te acum din nou. În vacan]a dumneavoastr\ la Budapesta trebuie s\ include]i neap\rat câteva ore de relaxare la b\i. Ve]i avea parte de experien]e de neuitat!

Chiar dac\ Pandemia de Covid-19 a modificat programul [i comportamentul localurilor, Budapesta r\måne un ora[ vibrant a c\rui via]\ de noapte este `n continu\ schimbare, iar cartierele din centrul ora[ului s-au transformat în adev\rate scene de petrecere. Totul a început acum mai bine de zece ani când, pe strada Kazinczy, a fost deschis un bar în curtea interioar\ a unei cl\diri d\r\p\nate – Szimpla Kert. Acesta a copiat moda „puburilor-ruin\” [i a devenit o emblem\ a Budapestei. Acestuia i-au urmat altele, precum Kuplung, Ellátókert, Anker’t sau Éleszto. Szimpla, cu sute de cafenele, baruri, cluburi [i restaurante stradale, a reu[it s\ revitalizeze un cartier damnat. Cea mai recent\ atrac]ie `n zon\ este Curtea Gozsdu. Are o serie de cur]i interioare interconectate, pline de restaurante [i vinoteci, care au dep\[it estetica „ruinelor” [i caut\ s\ o înlocuiasc\ cu un design nonconformist. Budapesta merit\ explorat\ [i dincolo de Strada Király. O po]i face în mai multe feluri, îi po]i descoperi secretele urmånd un circuit pietonal, pedalând o biciclet\ închiriat\, cu o ric[\ sau f\cånd echilibristic\ pe Segway. Pozi]ia sa geografic\, aflat\ `n centrul Europei, accesibil\ din orice punct al Europei cu trenul, cu autobuzul sau cu avionul [i op]iunile nelimitate de cazare în hoteluri, pensiuni sau hosteluri fac din Budapesta o destina]ie de vacan]\ adorabil\.

B\ile Lukács Dup\ recucerirea Budei, B\ile turce[ti Lukács au devenit proprietatea statului. ~n c\utarea vindec\rii, la B\ile Lukács, veneau oameni din toate col]urile lumii. Pe pere]ii cl\dirii b\ilor se afl\ amplasate, `n semn de recuno[tin]\, pl\cu]e din marmur\ ale celor care [i-au g\sit aici vindecarea.

B\ile Király În 1565, pentru a avea acces la b\i într-o zon\ sigur\, chiar [i sub asediu, pa[a Arslan a demarat construirea unor b\i în interiorul zidurilor ora[ului. Conductele de ap\, fabricate ini]ial din molid, au aprovizionat b\ile pân\ în anul 1796. B\ile, care dateaz\ `nc\ din perioada ocupa]iei turce[ti, au fost declarate monument istoric.

Zenaida F\rca[ .................

justcpr.ro


58 FOCUS CORPORATE

I CITY BREAK I URLA}I

DESTINA}IE DE TOP

La o or\ de condus ma[ina, la 86 de kilometri de Bucure[ti, în localitatea prahovean\ Urla]i, pe fostele domenii ale familiei Bellu, se afl\ unul din cele mai frumoase conace din Muntenia, Conacul Bellu

.........

De la m\rire la dec\dere! .........

În încercarea mea de a descoperi mai multe lucruri pozitive despre România [i de a o portretiza mai comercialo/turistic, dar mai ales la insisten]a familiei mele, am hot\råt s\-i fac o vizit\ conacului cu nume de cimitir. Auzisem/v\zusem/[tiam cåte ceva despre personalitatea complex\ a bogatei familii de aromåni, dar ce aveam s\ descop\r la cap\tul unui drum care nu anun]a nimic spectaculos, avea s\-mi dep\[easc\ a[tept\rile.

.........

.........

zon\ viticol\ a jude]ului, parte a „Drumului Vinului”. La o intersec]ie, un mic indicator spre dreapta, singurul de altfel, anun]\ Conacul Bellu. La cap\tul drumului am dat de zidul alb [i foi[orul ce str\juiesc intrarea pe domeniul Bellu. Am parcat, am scos aparatul de fotografiat [i m-am pus pe treab\. Am intrat în curtea muzeului [i cu legitima]ia ag\]at\ de gåt am dat s\ intru în muzeu. Aici alt\ mostr\ romåneasc\.

.........

Drumul

Situa]ie

Vremea promitea s\ fie cald\ pentru acea perioad\ din an, a[a c\, într-o duminic\, nu foarte de diminea]\ am pornit la drum spre Conacul Bellu. Mi-am setat GPS-ul, mi-am luat cu mine o cafea [i am plecat spre Urla]i. Am inaugurat ciotul de autostrad\ care leag\ acum capitala de A3, autostrad\ pe care am p\r\sit-o la Gherghi]a [i am continuat apoi, pe DN1D, pân\ la Albe[ti-Paleologu [i mai departe, pe Drumul Jude]ean 102C, pân\ la Urla]i. Pe parcursul c\l\toriei am avut senza]ia c\ dau timpul înapoi cu 30 de ani. Pe [osea, acelea[i vechi probleme, drumuri nesemnalizate, acostamente periculoase peste care [oferi besmetici conduceau sinuciga[. Cred c\ se dau prea u[or carnetele de [ofer... Peisagi[tii idilici zugr\vesc acest drum în culorile toamnei, [i poate a[a [i trebuie, dac\ faci abstrac]ie de inerentele neajunsuri de care ai parte la tot pasul, pe toat\ distan]a parcurs\. Drumul trece prin frumoasa

Chiar dac\ ghidajul a fost profesionist, atât cel de la foi[or cât [i cel de la conac – domeniul se împarte în dou\ entit\]i muzeale, Muzeul Bellu, cu foi[orul care str\juie[te intrarea pe domeniu, având de o parte casa paznicului [i de cealalt\ casa gr\dinarului [i Conacul Bellu – inadverten]ele s-au ]inut lan]. Am explicat c\ reprezint una dintre cele mai importante reviste de profil din Romania [i c\ ar fi în interesul administra]iei muzeului s\ m\ ajute s\ realizez un advertorial, dar am aflat cu stupoare c\, pentru serviciul pe care voiam s\-l fac pro bono, trebuia „s\ m\ adresez în scris", urmånd s\ a[tept (cine [tie cåt) aprobarea sau respingerea cererii mele, dup\ care, în situa]ia unui r\spuns pozitiv, ar fi urmat o alt\ deplasare în vederea realiz\rii unui set de fotografii. Da, la fosta Moschee Sf. Sofia din Istanbul, la Muzeul de Art\ Cicladic\ din Atena sau la Tate Britain din Londra, în toate, se pot face poze, dar nu [i


dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

59

La Conacul Bellu din Urla]i ve]i avea parte de o atmosfera boem\ de secol XIX! .........

în conacul de la Urla]i. Nu! O fi vreo problem\ cu noi românii? Sau nu ne cunoa[tem interesul? Taxa de fotografiere este de 25 de lei, dar de fapt nu se poate fotografia în interior, nici în foi[or, nici în conac.

................................

Fotograful În muzeul Bellu sunt prezentate obiecte de o mare valoare, de la aparatele de fotografiat nem]e[ti sau fran]uze[ti utilizate de Alexandru Bellu, la covoarele oltene[ti, icoanele transilv\nene pictate pe sticl\, un ceas s\sesc împodobit cu flori, precum [i multe originale [i reproduceri dup\ fotografiile realizate de Alexandru Bellu. Muzele fotografului au fost tinere ]\r\nci costumate în straie populare. Vederea lor mi-a provocat o stare de admira]ie, uimire, bucurie, mul]umire..., mul]umirea celui care a descoperit comoara ascuns\ [i, adev\rul este c\ aceast\ fil\ de istorie este bine ascuns\, avånd în vedere c\ noi, românii, nu ne cunoa[tem îndeajuns propria istorie. Gândul mi-a fugit la Grigorescu, la ]\r\ncile lui [i la Matisse. Doar c\ ]\r\ncile lui Bellu sunt senzuale, de-a dreptul, miros a flori de cåmp [i au gånduri tainice. În alte fotografii sunt surprin[i oamenii satului precum Mo[ Ni]\, fluiera[ul, [i de asemenea peisajele din Valea Cricovului sau de pe Valea Mieilor.


60 FOCUS CORPORATE

I CITY BREAK I URLA}I

De îndat\ ce treci pragul Conacului Bellu, dai de o alt\ lume:

Conacul Bellu De la Muzeul Bellu, la cap\tul unui drum de pietri[ care [erpuie[te prin p\dure, printre arbori venerabili se afl\ Conacul Bellu, o cas\ alb\ cu pridvor [i stâlpi negri, înconjurat\ de un gard simplu din lemn. Privit peste gard, conacul nu impresioneaz\ neap\rat, poate [i din cauza l\st\ri[ului l\sat s\ creasc\ în voie [i care mascheaz\ o bun\ parte din construc]ie. Actualul Conac Bellu este, de fapt, „Casa mic\", singura construc]ie care a mai r\mas în picioare [i care a sc\pat de cutremurul din 1940 [i de distrugerile comunismului. Din complexul de cl\diri de pe dome-

niul Bellu, care se întindea pe aproximativ 5 hectare, f\ceau parte „Casa mare", cu patru fa]ade diferite, „Cuhnia" sau buc\t\ria, o biseric\ [i „Casa mic\", ce a fost foarte bine restaurat\, cea care se viziteaz\ ast\zi. Conacul este înconjurat de o mic\ gr\din\, intim\, frumos aranjat\, cu mici alei, b\nci [i flori de toate felurile. Urcând sc\rile conacului – în grupuri de 5-7 persoane, a[a cum recomand\ actualele norme de igien\ sanitar\ – cu un accent puternic na]ional, ajungi în pridvor, în terasa pavat\ cu pietre de råu [i ghivece cu mu[cate. Intrarea are aerul [i mirosul vacan]elor la bunici, la ]ar\. Dar, de îndat\ ce p\[e[ti în interiorul conacului, dai de o alt\ lume [i cultur\, una fran]uzeasc\/italieneasc\/nem]easc\ în care amprenta familiei Bellu e pus\ ap\sat, de parc\ to]i cei cu nume de Bellu ar fi cu tine, acolo, ca ni[te umbre, în fiecare înc\pere vizitat\, supraviegåndute ca nu cumva s\ strici ceva – în camere exist\ mobilier sculptat din nuc, stejar sau cire[, cu intarsii de esen]e africane, [ezuturi capitonate cu piele de Cordoba... Podelele sunt acoperite de covoare din lân\, iar tavanele care las\ la vedere grinzile masive, dau înc\perilor un aer de fortifica]ie medieval\. Pe pere]i atårn\ tablouri semnate de marii pictori ai vremii, picturi de familie, litografii, ale unor autori precum Teodor Aman sau Carol Pop de Szathmary. Vitrinele sunt pline cu vase de por]elan, seturi de farfurii, tacâmuri [i halbe de bere bavarez\. Sunt multe lucruri de v\zut, sufrageria, salonul turcesc, dormitorul, camera de lucru, salonul chinezesc, în care se afl\ obiecte deosebite de mobilier [i decor, cum ar fi râ[ni]a, piuli]a, papucii cu clopo]ei folosi]i la dansurile turce[ti, impresionanta bibliotec\ în care se afl\ exemplare de mare valoare ce au apar]inut bibliofilului Alexandru Bellu, un telefon Ericsson de la 1905, sc\rpin\toarea din salonul turcesc, o pianin\ veche cu „semitonuri" de abanos, precum [i un gramofon cu pâlnie de alam\ coclit\, dar care se afl\ într-o stare perfect\ de conservare. Ceea ce ar putea face invidios si un designer industrial cu multe premii la activ, sunt cele dou\ jil]uri minimaliste, sculptate dintr-un lemn forjat, de esen]\ tare, ro[iatic\, care, prin modulare, devin scaune de rug\ciune. Masa sculptat\ din sufragerie, preg\tit\ de oaspe]i, cu cele 8 scaune cu speteze înalte, privirile fixe ale familiei portretizate în tablourile de pe pere]i, mirosul de candel\, podeaua scår]åitoare [i vocea nazal\ a vreunui „Martinville, Au clair de la lune" ce iese din goarna gramofonului... toate, împreun\, descriu perfect atmosfera boem\ de secol 19, în care ilustra familie î[i ducea traiul.


dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

61

Pe pere]i atårn\ tablouri semnate de mari pictori, vitrinele sunt pline cu por]elanuri fine, podelele sunt acoperite de covoare din lân\, iar tavanele care las\ la vedere grinzile masive, dau înc\perilor un aer de fortifica]ie medieval\.

Istorie Conacul Bellu este considerat un monument reprezentativ al arhitecturii române[ti, unul din cele mai frumoase conace din Muntenia. Ceea ce putem vizita ast\zi este parte a unui complex arhitectonic ce dateaz\, se pare, din sec. al XIX-lea. Situat într-o zon\ pitoreasc\, înconjurat de un parc cu arbori b\trâni, conacul poart\ cu el multe pove[ti [i legende.

Foi[orul a fost reconstruit pornind de la un singur stâlp de sus]inere, dup\ vechile planuri [i fotografii, între anii 2008-2010, iar în 2011 a fost deschis publicului. Ast\zi el poveste[te despre Alexandru Bellu fotograful, iubitorul de art\ [i colec]ionarul de costume populare române[ti. Alexandru Bellu s-a n\scut în 1850, în Bucure[ti, ca fiu al lui {tefan Bellu [i al Elisei {tirbei, fiica domnitorului Barbu {tirbei. Provenind dintr-


62 FOCUS CORPORATE

I CITY BREAK I URLA}I

......

Adresa: Urla]i, strada Orzoaia de Sus, nr. 2, program de vizitare: mar]i-duminic\, de la 9 la 17, luni închis

format\ în lapidarium, unde sunt ad\postite fragmente de sculpturi, multe fiind aduse de Alexandru Bellu din c\l\toriile sale. În loc de concluzie, vizita Conacului Bellu [i a domeniului care include [i Muzeul Bellu a meritat. A fost acel ceva care, atunci cånd vrei s\ emigrezi, te ]ine în loc, î]i d\ speran]\. Distrugerile provocate ansamblului boieresc de la Urla]i de c\tre comuni[ti [i de vremuri nu mai pot fi întoarse, dar ce a r\mas ne las\ s\ în]elegem, în oarecare m\sur\, dimensiunea neamului romånesc.

........

o familie de aromâni din Macedonia, stabilit\ în }ara Româneasc\, cu mul]i înainta[i de seam\, bancheri, mini[tri sau baroni ridica]i în rang de Imperiul Habsburgic, Alexandru Bellu a studiat în Fran]a [i Elve]ia. În Paris a fost introdus în lumea artelor de c\tre unchiul s\u George Bellu, cu nume fran]uzit Georges de Bellio, medic, iubitor de art\, cunoscut ca prieten al pictorilor impresioni[ti din Fran]a. În casa unchiului s\u l-a cunoscut pe Nicolae Grigorescu [i între cei doi s-a legat o prietenie puternic\, dat\ fiind [i pasiunea comun\ pentru lumea satului. A studiat dreptul, dar nu a profesat ci s-a dedicat pasiunilor lui, fotografia, numismatica, filatelia. A avut mai multe propriet\]i în Europa, în ]\ri precum Italia, Elve]ia, Fran]a, dar de multe ori se retr\gea în lini[tea casei de la Urla]i. S-a c\s\torit cu Alexandrina, originar\ din Urla]i. Au avut [apte copii, iar unul din ei, George, cedeaz\ conacul Academiei Române, în 1926, el retr\gându-se în casa gr\dinarului. Alexandru Bellu, valoros om de cultur\, este considerat „precursorul artei fotografice din România”, recunoscut interna]ional ca artist fotograf, a ie[it cu aparatul de fotografiat în natur\, imortalizând „imagini de o frumoas\ poezie”, aici pe plaiuri române[ti. La un moment dat a autorizat tip\rirea de c\r]i po[tale dup\ fotografiile sale. Fotografiile sale cu ]\rani români au fost reproduse în albumul "La Roumanie en images", ap\rut la Paris, în 1919. Un alt nume important al familiei Bellu, care trebuie amintit este Barbu Bellu, ministru al culturii în timpul lui Barbu Catargiu [i apoi ministru al justi]iei în timpul lui Nicolae Cre]ulescu, este cel care a donat terenul pe care ast\zi se întinde Cimitirul Bellu.

Epilog La plecare, mi-am adus aminte de team building-ul pe care l-am f\cut, acum cå]iva ani, la cramele din zon\. De pe poiana din fa]a conacului se v\d cåmpurile cu planta]ie cu vie [i mi-am dat seama c\ ne afl\m într-o zon\ viticol\ de tradi]ie. În subsolul conacului se afla pe vremuri o re]ea de crame. Crama cu arcade a supravie]uit timpurilor [i de]ine unelte specifice viticulturii, butoaie, amfore de p\strat vinul, iar o alt\ parte de cram\ a fost trans-

Anastasia Mayer ............

justcpr.ro


I DUBAI, IARNA 2020/2021

dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

63

TURISM DE TOP

MOZAIC

mozaic 63. Iarn\ în Emiratele Arabe Unite, Dubai, 2020/2021 68. Turist în Copenhaga, Danemarca 72. Cernobîl – P\måntul dup\ oameni! 76. Ciocolata s\rb\torilor de iarn\

Dubai 2020/2021 Iarn\ în Emiratele Arabe Unite Pentru turi[tii români, Dubaiul este una dintre cele mai populare [i dorite destina]ii de vacan]\. Este locul în care oamenii boga]i din întreaga lume vin s\-[i petreac\ vacan]a în lux [i extravagan]\, este ora[ul care s-a transformat, în mai pu]in de 50 de ani, dintr-un mic sat pesc\resc, într-unul sclipitor [i plin de farmec. Burj Khalifa, Dubai Shopping Mall, Desert Safari, Palm Island sunt doar câteva dintre obiectivele turistice cu nume sonore care atrag, anual, milioane de turi[ti. În plus, vremea în Emirat este cald\ [i însorit\ pe tot parcursul anului,

...........

chiar [i în lunile de iarn\. De aceea, mul]i turi[ti î[i transform\ vacan]a de iarn\ din lunile decembrie [i ianuarie, într-una de var\, fac punte cu s\rb\torile de iarn\ [i petrec zile fierbin]i în excursii organizate în de[ertul arab sau în Raiul cump\r\turilor, în Dubai Shopping Mall.

Iarn\ fierbinte Dac\ nu v\ sim]i]i confortabil cu vremea rece din ora[ul natal, atunci Dubaiul poate fi, pentru dumneavoastr\, escapada perfect\ unde s\ v\


64 MOZAIC

I DUBAI, IARNA 2020/2021

Stabile[te-]i ca punct de reper cea mai înalt\ cl\dire din lume, Burj Khalifa, care m\soar\ 829.8 metri .

.................... r\sf\]a]i la soare. Clima tropical\ e numai bun\ pentru plaj\. Dubaiul este un paradis al celor care iubesc „iernile toride" [i sporturile nautice. În lunile decembrie [i ianuarie, odat\ cu apusul soarelui, temperaturile scad la minimul zonei, la 15-16 °C, iar în timpul zilei, acestea variaz\ între 26 [i 30 °C. Luna decembrie este potrivit\ pentru a da start distrac]iei. În aceast\ perioad\ Dubaiul str\luce[te în lumina artificiilor, într-o explozie fascinant\ de culoare [i muzic\ – nu uita]i de spectacolul unic de sunet [i lumin\ care are loc, în fiecare an, la Burj Khalifa. Tot în aceast\ perioad\ se organizeaz\ multe petreceri [i festivaluri de strad\ [i au loc evenimente ale diferitelor branduri de lux. Acest lucru v\ permite s\ experimenta]i amestecul de opulen]\, extravagan]\ [i stil modern, amprent\ inconfundabil\ marca Dubai.

Decembrie special

TURISM DE TOP

Exist\ evenimente care au loc numai în aceast\ lun\ a anului, cum ar fi Festivalul Interna]ional de Film din Dubai, Festivalul de Cump\r\turi din Dubai [i Festivalul Zilei Na]ionale a Emiratelor Arabe Unite. Dup\ cum [tim, Dubaiul nu are probleme de natur\ sanitar\, dar ar

Gigantul Burj Khalifa. Panorama ora[ului v\zut\ de la etajul 124, prin acest „ochi de vultur" este pur [i simplu magnific\.


dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

65

ora[. Spectacolul de sunet [i lumin\ din noaptea de 31 decembrie face deliciul turi[tilor. Nu exist\ un mod mai glorios de a-]i începe noul an, decât acesta, împreun\ cu familia.

La Perle

TURISM DE TOP

Conceput [i creat de legendarul Franco Dragone, spectacolul La Perle încânt\ privitorii. 60 de arti[ti [i acroba]i de talie interna]ional\

Burj Khalifa, foto: © Nicu Cherciu Foto: © Nicu Cherciu

trebui, totu[i, urm\rit un calendar al evenimentelor organizate în acest\ perioad\. Alte activit\]i speciale la care pute]i participa includ zbor cu balonul cu aer cald, plimbare cu c\mila, scufund\ri la mare adâncime [i para[utism. Vremea perfect\ din decembrie v\ permite s\ face]i toate aceste activit\]i f\r\ b\t\i de cap.

efectueaz\ în fa]a spectatorilor mu]i de uimire cascadorii uimitoare [i salturi mortale. Cl\direa teatrului, ca mai toate construc]iile din Dubai, este proiectat\ s\ uimeasc\, este un spa]iu unic care ofer\ spectatorilor experien]e fascinante. Dac\ c\l\tori]i în Dubai cu copiii, acesta este un loc pe care nu trebuie s\-l rata]i.

În Dubai distrac]ia nu ia pauz\!

Vechiul simbol al Dubaiului

Exist\ o mul]ime de facilit\]i de agrement care v\ vor ]ine ocupa]i pe tot parcursul zilei. În primul rând, vizita]i Burj Khalifa! Îl ve]i putea admira din fiecare col] al ora[ului. Aceast\ minune a ingineriei, înalt\ de 825 metri, ofer\ o frumoas\ vedere panoramic\ asupra întregului

Burj Al-Arab, situat pe propria sa insul\ artificial\, avand 321 metri în\ltime, a de]inut, pentru mult timp, titlul de cel mai înalt hotel din lume. Conceput s\ semene cu o barc\ cu pånzele întinse, Burj Al-Arab este opulent în toate modurile posibile, cu suitele sale de apartamente


66 MOZAIC

I DUBAI, IARNA 2020/2021

Fântâna Dubai, din fa]a cl\dirii Burj Khalifa, cea mai înalt\ fântân\ din lume, construit\ dup\ modelul fåntånii Bellagio din Las Vegas. Moscheea Jumeirah, foto: © Nicu Cherciu

luxoase, al c\ror pre] poate s\ dep\[easc\ 15.000 de dolari americani pe noapte, este unul dintre cele mai scumpe hoteluri din lume. Arogan]a maxim\ pe care o po]i face, este aceea de a merge pentru cin\ la restaurantul subacvatic Al-Mahara, ai c\rui pere]i complet din sticl\, din podea pån\ în tavan, permit contemplarea vie]ii marine.

Para[utism în de[ert Consumatorii de adrenalin\, trebuie s\ [tie c\ înaltul cerului ce acoper\ de[ertul arab este populat de „nebuni” frumo[i cu para[ute, care se arunc\ în abis din avioanele care îi urc\ pân\ la 5000 de metri. La achizi]ionarea unei vacan]e, pute]i alege diferite pachete de para[utism pe care s\ le include]i, în prealabil, în pachetul turistic.

Safari în de[ert

Cod vestimentar Pentru c\, în aceast\ perioad\ a anului, vremea în Dubai este frumoas\, recomand turi[tilor s\ împacheteze în bagajele lor lucruri u[oare, de var\, tricouri cu mânec\ scurt\, pantaloni scur]i, c\m\[i din bumbac [i sandale confortabile. Cu toate acestea, trebuie s\ re]ine]i c\ Dubaiul are unele restric]ii privind codul vestimentar. Nu pute]i purta, de exemplu, ]inute indecente în spa]iile mai populate sau în apropierea locurilor de cult. De aceea, pentru a evita situa]iile stânjenitoare, este

Burj Khalifa, foto: © Nicu Cherciu

Este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le pute]i face în Dubai. Pute]i vizita vasta întindere a de[ertului arab [i pute]i participa la diferite activit\]i în de[ert, cum ar fi turele de sand boarding, condusul de quad-uri (diferite tipuri de ATV) [i mult dorita plimbare cu c\mila. De asemenea, pute]i alege s\ r\mâne]i peste noapte la unul dintre corturile beduine. Pute]i petrece pân\ în zori, întin[i pe perne, admirând unduirile dansatoarelor din buric, gustând preparate din buc\t\ria local\ sau ascultând cântece tradi]ionale arabe.


dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

67

Burj Khalifa, foto: © Nicu Cherciu, www.fotonicu.wordpress.com, www.nicucherciu.wordpress.com

În jurul celebrei cl\diri Burj Khalifa se g\sesc frumoasele gr\dini cu alei [erpuite. ............ Arabiei, metropol\, ora[ [i emirat `n egal\ m\sur\, în ciuda opulen]ei afi[ate [i contrar tuturor a[tept\rilor, s-a transormat într-o destina]ie accesibil\ pentru toat\ lumea. Renumit pentru sofisticatele atrac]ii turistice, de la gigantul Burj Khalifa, cea mai înalt\ cl\dire din lume [i pån\ la acvariile mamut [i pârtiile artificiale de schi din interiorul Mall-urilor, Dubaiul este o variant\ bun\ de luat în calcul pentru vacan]a de iarn\. Zenaida F\rca[

............

justcpr.ro

TURISM DE TOP

esen]ial s\ purta]i rochii lungi, bluze, c\m\[i, tricouri, pantaloni, hanorace, pulovere [i blugi care s\ acopere cât mai mult din corp. O recomadare aparte o facem femeilor, care trebuie s\ se asigure c\ hainele lor nu sunt prea mulate pe corp, prea transparente sau las\ la vedere prea mult\ nuditate. Asigura]i-v\, de asemenea, c\ a]i pus în bagaj ochelarii de soare [i p\l\riile aferente! Dubaiul, una dintre cele mai frumoase destina]ii turistice din lume, avanpost al de[ertului Arab, aflat pe faleza Golfului Persic din Marea


68 DESTINA}II

I TURIST ÎN COPENHAGA, DANEMARCA Capitala Danemarcei are o vibra]ie aparte. Este plin\ de culoare [i via]\, cu obiective turistice inedite, kilometri întregi de piste pentru biciclete [i locuri în fa]a c\rora r\mâi f\r\ cuvinte.

Foto: © Alexandra Cristian, alexandracristian.ro

Foto: © Alexandra Cristian, alexandracristian.ro

Turist în Copenhaga, Danemarca ................. Capitala Danemarcei, Copenhaga, metropola cu str\zi late, magazine de tot felul [i via]\ de noapte, este un ora[ cochet [i intim, cu un centru istoric care poate fi str\b\tut la pas. Ora[ul ofer\ un mix inedit de arhitectur\ desprins\ parc\ din basmele lui H.C Andersen [i construc]ii minimaliste specifice Scandianviei, dar cel mai important aspect, ofer\ siguran]a epidemic\, aici distan]area social\ se realizeaz\ de la sine, f\r\ efort, fiind un ora[ „aerisit". Copenhaga este situat\ pe coasta insulei Sjaelland, în insula Amager, fa]\ în fa]\ cu strâmtoarea Oresund. Tradus în limba român\, numele ora[ului înseamn\ „Portul comercian]ilor”. Numele îi demasc\ pozi]ia strategic\ pe care o ocup\ la Marea Baltic\ [i importan]a pe care o are în economia metropolei-port. Popula]ia ora[ului este de 1,8 milioane locuitori, iar suprafa]a este de 88 km2, împ\r]it\ în 15 districte. Iat\ cåteva dintre cele mai importante obiective [i atrac]ii turistice din ora[:

Parcul Tivoli O atrac]ie a capitalei Danemarcei este parcul de distrac]ii Tivoli, unul dintre cele mai vechi din Europa. În c\utarea inspira]iei pentru construc]ia Disneyland-ului din America, însu[i Walt Disney a trecut pragul gr\dinilor Tivoli, iar Hans Christian Andersen, dup\ ce a vizitat parcul, a scris basmul „Privighetoarea”. Aici se vor sim]i bine atât cei afla]i în c\utare de adrenalin\, dar [i turi[tii care doresc s\ petreac\ câteva ore într-un cadru de poveste cu gr\dini luxuriante, cl\diri istorice, lacuri, alei

.................. [i decoruri exotice. Palatul maur, turnul japonez, castelul H. C. Andersen [i lacul cu b\rcu]e sunt câteva din principalele atrac]ii ale parcului. Tot aici exist\ unul dintre cele mai vechi roller coastere din lume.

Nyhavn Nyhavn sau Noul Port este cea mai animat\ parte din Copenhaga. Aici ve]i g\si case colorate [i terase în[irate de-a lungul canalului, imagine emblematic\ a capitalei Danemarcei. Cea mai fotogenic\ zon\ este chiar aici. Vederea de ansamblu, cu multicolorele c\su]e perfect aliniate de-o parte [i de alta a cursului de ap\, pe care stau ancorate b\rcile preg\tite s\ ias\ în orice moment pe mare, este una fascinant\. Aceste case colorate, în care acum func]ioneaz\ cafenele [i restaurante, sunt construite tradi]ional din lemn, c\r\mizi [i ipsos. Cea mai veche cas\ se afl\ la num\rul 9 [i dateaz\ din anul 1681. Dac\ ajunge]i aici trebuie s\ v\ opri]i la una din cochetele terase cu vedere panoramic\ asupra întregii zone. Nyhavn a fost construit între anii 1670-1673 de c\tre regele Christian al V-lea, ca punte de leg\tur\ între mare [i vechiul ora[, locul unde navele se înc\rcau cu m\rfuri. Portul era iubit de marinari pentru berea bun\ [i prostituatele care-l populau.

Mica Siren\ Inspirat\ din povestea lui Hans Christian Andersen, statuia este una dintre principalele atrac]ii turistice din Copenhaga. Aceasta a fost


dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

69

Ora[ în ora[, Christiania este cool, liber, plin de culoare [i oameni relaxa]i!

d\ruit\ ora[ului, în anul 1913, de c\tre produc\torul berii Carlsberg, Carl Jacobsen. Statuia din bronz, ce cânt\re[te 175 kg, a fost realizat\ de c\tre sculptorul Edvard Eriksen. Chipul sirenei a fost modelat dup\ inf\]i[area balerinei Ellen Pret, protagonista Operei de Balet „Mica Siren\”, care a repurtat un mare succes la vremea respectiv\. Micu]a siren\, de doar 1,25 metri, st\ coco]at\, cuminte, pe stânca din Portul Copenhaga. Decorul în care a fost amplasat\, în parcul Langelinie, o face [i mai special\. Din p\cate, de[i este un simbol al ora[ului, de-a lungul timpului, statuia a avut de suferit din cauza diverselor acte de vandalism.

.......

..................

Freetown Christiania Christiania este un ora[ în ora[, un loc liber unde convie]uiesc, dup\ propriile legi, aproximativ 1000 de persoane. Aici se vinde cannabis în plin\ strad\, se cultiv\ legume pentru traiul zilnic [i se tr\ie[te dup\ reguli arbitrare stabilite de comunitate. Christiania este, de fapt, un cartier amplasat în centrul Capitalei Danemarcei, unde oamenii locuiesc în case construite de ei în[i[i sau în cl\diri ce, odinioar\, faceau parte dintr-o cazarm\ militar\. Atmosfera vibrant\, aerul boem, feeling-ul de libertate [i cl\dirile nonconformiste fac din aceast\ loca]ie o destina]ie inedit\ pe care nu trebuie s\ o rata]i, daca ajunge]i în Copenhaga.

....... Foto: © Alexandra Cristian, alexandracristian.ro

.................


70 DESTINA}II

I TURIST ÎN COPENHAGA, DANEMARCA

În cartierul Christianshavn, convie]uiesc dup\ propriile reguli [i legi, independente de cele ale statului danez, aproximativ 1000 de persoane.

În Christianshavn este interzis furtul, violen]a, armele, accesul ma[inilor [i drogurile tari. Cei care doresc s\ se mute aici, trebuie s\ treac\ de votul consiliului local.

Foto: © Alexandra Cristian, alexandracristian.ro

Foto: © Alexandra Cristian, alexandracristian.ro

Palatul Amalienborg Re[edin]a familei regale daneze, se compune din patru cl\diri cu fa]adele orientate c\tre pia]eta p\trat\, în centrul acesteia reg\sinduse statuia regelui Frederik al V-lea, fondatorul palatului Amalienborg. Edificiul a fost construit de patru familii de spi]\ nobil\ iar dup\ ce, în anul 1794, palatul Christiansborg a ars, familia regal\ a cump\rat palatul Amalienborg [i s-a mutat aici. Cele 4 cl\diri care formeaz\ palatul, privite din exterior, sunt identice, dar diferite în interior [i poart\ numele regilor Christian al VII-lea, Christian al VIII-lea, Frederick al VIII-lea [i Christian al IX-lea. Palatul este p\zit zi [i noapte de Garda Regal\ îmbr\cat\ în uniforma

similar\ cu cea a regimentelor Armatei Britanice: tunic\, pantaloni alba[tri [i p\l\rie din blan\ de urs. În fiecare zi, la ora 12:00, ve]i avea [ansa s\ asista]i la ceremonialul de schimbare a g\rzii regale, care are loc în fa]a palatului Amalienborg. Schimbarea de gard\ se face din dou\ în dou\ ore, iar Garda î[i porne[te mar[ul la ora 11:30, de la Castelul Rosenburg. .............

Palatul Christiansborg Amplasat în centrul Copenhag\i, pe insula Slotsholmen, palatul Christiansborg func]ioneaz\ ca sediul al Parlamentului danez, Biroul


dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

71

Chiar dac\ cocaina, heroina, amfetamina [i ecstasy-ul sunt interzise, în Pusher Street se comercializeaz\ „la liber” cannabisul.

Foto: © Alexandra Cristian, alexandracristian.ro

primului minstru [i Sediul Cur]ii Supreme daneze. Un fapt unic, nicaieri în lume nu mai func]ioneaz\ laolalt\ toate puterille statului democratic: puterea legislativ\, puterea judec\toreasc\ [i puterea executiv\. Primul palat a fost ridicat pe locul cl\dirii actuale, în anul 1167, urmând o serie de reconstruc]ii, dou\ dintre ele find realizate în urma unor incendii devastatoare (1794 [i 1884). Ast\zi, palatul st\ m\rturie pentru trei epoci daneze. Partea principal\, finalizat\ în anul 1928, este realizat\ în stil neobaroc, capela dateaz\ din anul 1826 [i este în stil neoclasic, iar s\lile de spectacol au fost construite între anii 1738-1746,

...........................

Foto: © Alexandra Cristian, alexandracristian.ro

cea mai mare zon\ comercial\ din Europa. Pre]urile sunt pentru toate buzunarele, iar oferta de shopping este bogat\ [i diversificat\. Pe acest imens rai al cump\r\turilor, magazine ca Zara [i H&M stau laolalt\ cu cele de la Louis Vuitton sau Prada. Dac\ vrei s\ pleci acas\ cu un suvenir sau e[ti în c\utarea unui cadou simbolic, aici vei g\si nenum\rate magazine care vånd chilipiruri. Chiar dac\ nu ai chef de shopping, merit\ s\ te pierzi prin magazine pe aceast\ strad\ [i, inevitabil, vei ajunge s\ te opre[ti la un scurt „window shopping" sau la una din renumitele cafenele Espresso House. Dac\ vrei s\ serve[ti masa, pe Stroget vei g\si atât restaurante fancy, cât [i mâncare servit\ direct pe strad\, la geam sau în gherete. Pentru mai mult shopping [i pentru alte op]iuni de servire a mesei, trebuie s\ mergi pe Stroget, la Centrul Comercial Illum. Spor la shopping [i aten]ie la distan]are! Love,

în stil baroc. În turnul cl\dirii a fost deschis\ publicului, în anul 2014, o platform\ care ofer\ o panoram\ superb\ asupra ora[ului. Accesul pe platforma amplasat\ în cel mai înalt punct al ora[ului se face cu liftul [i este gratuit.

Stroget Strada pietonal\ care începe din zona g\rii [i se continu\ pân\ în pia]a Kogens Nytorv este principala destina]ie de shopping din ora[ dar [i una dintre cele mai populate de turi[ti [i localnici. Branduri scandinave dar [i ale marilor case de mod\ interna]ionale sunt aliniate de-o parte [i de alta a impresionantei pietonale de 1,1 km,

Alexandra Cristian Travel Blogger, alexandracristian.ro


72 MOZAIC

I TURISM DE AVENTURA˘ I PRIPYAT Întotdeauna am fost fascinat de Apocalips\. De fapt, nu neap\rat de sfâr[itul lumii, ci mai degrab\ de ce r\måne dup\ sfâr[itul lumii. Iar Cernobîl este unul dintre acele locuri din lume unde po]i imagina un astfel de scenariu.

Pripyat, foto: © Yves Alarie

Cernobîl – P\måntul dup\ oameni! În 1986, centrala nuclear\ de la Cernobîl avea deja patru reactoare func]ionale, iar alte opt urmau s\ fie construite. Se construia nebune[te, în stil rusesc, la scar\ sovietic\. Cernobîl urma s\ fie un hub de energie ce ar fi aprovizionat cu electricitate aproape toat\ Ucraina. La doar 2.5 km de centrala de la Cernobil s-a construit, de la zero, un ora[ nou, Pripyat, ora[-dormitor ce a g\zduit marea mas\ a muncitorilor de pe uria[a platfom\ nuclear\.

Num\r\toarea invers\ Pe 26 aprilie 1986, unitatea num\rul 4 a centralei a fost supus\ unui exerci]iu de rutin\ [i s-a simulat întreruperea de curent într-unul din generatoare, o manevr\ de antrenament ce avea s\ sporeasc\ eficacitatea echipei tehnice în fa]a unui accident nuclear. Lucrurile nu au mers bine, iar manevra a dus la explozia reactorului. A avut loc o explozie imens\ ce a format un uria[ nor radioactiv, plin de uraniu, grafit [i alte substan]e radioactive, iar câ]iva dintre muncitori au fost uci[i pe loc. Apoi, în lupta lor cu incendiul care a urmat exploziei, au murit pompierii din Pripyat. To]i! Radioactivitatea din perimetrul reactorului dep\[ea cu mult normele de siguran]\, iar a doua zi diminea]a nivelul radioactivitatii avea s\ fie deja de 15.000 de ori mai mare. Gorbaciov a fost informat despre accident [i a decis crearea unei echipe de comisari care s\ plece de urgen]\ la Cernobîl. Comisarii nu au în]eles dimensiunea dezastrului [i pl\nuiau repunerea în func]iune a

centralei. Familiile muncitorilor nu au fost informate nici ele de accident, nimeni din ora[ nu cuno[tea dimensiunea dezastrului, iar via]a se desf\[ura de parc\ nimic nu s-ar fi întâmplat. Abia la 30 de ore dup\ explozie, cånd responsabilii comuni[ti au în]eles ce se petrece, s-a decis evacuarea ora[ului Pripyat. Atunci, sute de autobuze au invadat ora[ul [i, în doar dou\ ore, a fost complet evacuat. Dup\ plecarea autobuzelor, pompierii au continuat s\ lupte cu incendiul, iar mul]i dintre ace[tia, din cauza arsurilor grave suferite, au murit în chinuri. La dou\ zile dup\ accident, pentru ru[i [i pentru lumea întreag\, accidentul nu a existat. Conducerea zonei a fost preluat\ de armat\, iar secretul era înc\ bine p\zit. Dar nu pentru mult timp. Norul radioactiv, dus de vânt, a ajuns în Suedia, iar ace[tia au ar\tat cu degetul c\tre comuni[tii ru[i care au fost nevoi]i s\ recunoasc\ oficial accidentul, mic[orându-i îns\ importan]a. Unul dintre cei care au în]eles îns\ gravitatea a fost Secretarul de Partid al Ucrainei care, de altfel, s-a sinucis. Oricum, KGB-ul ar fi avut „grij\" de el. Întreaga Europ\ era acum la mila vântului care ducea norul radioactiv peste tot. Nivelul radia]iilor dep\[ea de [apte ori normele, iar în 5 zile a atins [i România. Din perimetrul centralei au fost evacua]i, în total, 100 000 de oameni. În incendiu au fost implica]i 600 pilo]i de elicopter (au murit aproape to]i la scurt timp dup\ accident) care au aruncat deasupra centralei 240 de tone de nisip [i ciment, în doar dou\ zile.


Pripyat, foto: © Yves Alarie

dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

73

Dar 195 de tone de material radioactiv mocnea în reactor, iar o a doua explozie, care ar fi fost cu adev\rat catastrofal\, era iminent\. Kievul, aflat la 100 de km distan]\, ar fi fost [ters de pe fa]a P\mântului [i o mare parte din Europa ar fi devenit un teritoriu de nelocuit. Pentru rezolvarea problemei s-a recurs, [i de acest\ dat\, tot la o solu]ie ruseasc\. Au fost adu[i 40.000 de rezervi[ti din toat\ ]ara, denumi]i, aproape ironic, bioroboti, care, înarma]i doar cu ni[te lope]i [i ni[te combinezoane, care nu le asigurau protec]ia, au trebuit s\ îndep\rteze de pe acoperi[ul reactorului elementele radioactive

rezultate în urma exploziei. Evident c\ au murit. Atunci, sau mai tårziu, prin spitalele ruse[ti. În aceast\ lupt\ sinuciga[\ au mai fost arunca]i 10.000 de mineri. O mare parte dintre ace[tia, denumi]i lichidatori, au murit de diverse tipuri de cancer, în primii ani dup\ accident. URSS nu a acceptat niciodata s\ desp\gubeasc\ familiile îndoliate sau mutilate în urma dezastrului, iar singura compensa]ie pe care au acordat-o acestora a fost de 100 de ruble la salariu. Pre]ul pl\tit în vie]i omene[ti a fost imens, cifrele reale nu se cunosc, iar adev\rul st\ sub cheie în beciurile KGB. Cu mari pierderi omene[ti [i cu peste 8 miliarde de dolari cheltui]i s-a reu[it construirea unui sarcofag ce a acoperit unitatea reactorului cu numarul 4. Se spune c\ acest accident a gr\bit c\derea URSS... Se spune c\ accidentul a fost regizat de KGB... Se spune c\ acolo s-a vrut crearea unei gropi pentru reziduuri nucleare aduse din toat\ lumea... Se

Foto: © Jorge Fernandez Salas

Foto: © Silver Ringvee

Chiar dac\, în mare, [tiam despre ce este vorba, odat\ ajuns acolo mi-am dat seama cât de nepregatit am fost pentru o asemenea experien]\…


I TURISM DE AVENTURA˘ I PRIPYAT

Pripyat, foto: © Ilja Nedilko

74 MOZAIC

spune... Se spune... Se spune... Dar orice s-ar spune, la Pripyat, la Cernobîl, s-a scris o pagin\ tragic\ de istorie. Acesta a fost , pe scurt, filmul sumbru al evenimentelor ce aveau s\ cutremure Duma ruseasc\.

Chernobyl exclusion zone Instituit\ în 1986, cu o suprafa]\ de 2600 de km p\tra]i, Zona de excludere Cernobîl este o ]ar\ într-o alt\ ]ar\. Cu grani]e, cu reguli speciale, cu poli]ie proprie [i sistem de conducere propriu. Nu ai voie s\ fumezi, nu ai voie s\ m\nânci fructe, nu ai voie s\ te a[ezi, s\ iei ceva de acolo acas\, nu ai voie s\ bei alcool, nu po]i vizita decât ceea ce vor ei [i doar al\turi de un ghid [i un ofi]er responsabil cu radia]iile [i nu po]i intra decât cu un permis special. Aici nu po]i s\ te mu]i, dar aproximativ 300 de persoane, care locuiau [i înainte în diverse sate, au primit aprobarea de a se întoarce. Sunt în majoritate b\trani, iar în urma lor nu mai vine nimeni! Cernobîlul nu e complet p\r\sit. La central\ muncesc [i locuiesc temporar, în blocuri nou construite, vreo 3000 de oameni. Din 2005, Cernobîl se poate vizita. A devenit o atrac]ie turistic\. Una fragil\, îns\, care peste 20 de ani va disp\rea! Zona va fi acoperit\ de p\duri, iar cl\dirile se vor pr\bu[i.

O zi la Cernobîl Sunt mai multe agen]ii care organizeaz\ excursii de o zi la Cernobîl cu plecare din Kiev. E important s\ ai la tine pa[aportul. Toate datele din pa[aport trebuie s\ corespund\ cu hârtiile lor, pentru c\ vei primi un permis special. {i iat\-m\ pe drum. Un autocar cu oameni din toat\ lumea s-a umplut în diminea]a în care am pornit spre Cernobîl. Kievul e la vreo 100 de km de Cernobîl, iar drumul dureaz\ un pic peste 2 ore. La început, drumurile sunt pline de ma[ini, iar pe m\sur\ ce te apropii de Cernobîl, drumurile devin din ce în ce mai goale pân\ când, pe kilometri întregi, nu mai vezi decât p\duri. E ca [i cum te-ai apropia de

locul unde sfâr[itul lumii s-a petrecut deja. Vederea acestor locuri pustii î]i cre[te senza]ia de anxietate. O vizit\ la Cernobîl nu e ca [i cum ai merge s\ vizitezi un ora[ oarecare. Practic, vizitezi o alt\ ]ar\. Iar prima oprire este la grani]\. De la grani]\ [i pân\ la Cernobil (nu pân\ la central\) sunt vreo 20 de km. Pustii! Prima oprire se face la intrarea în ora[, apoi, trecând pe lâng\ o serie de blocuri fantom\, ajungi la sta]ia de pompieri, pompierii despre care spuneam c\ au murit cu to]ii. De aici, urmånd un drum lung de vreo 10 km, ajungi la Centrala Nuclear\ Cernobîl, un spa]iu industrial imens, care î]i d\ fiori reci pe [ira spin\rii. Noul sarcofag ce acoper\ reactorul, uria[ul cavou rusesc, te anun]\ c\ te afli în Iad. La plecarea din Kiev, unii dintre noi au primit ni[te contoare Geiger pentru m\surarea radia]iilor. Valoarea normal\ trebuia s\ fie de 0.02 unit\]i. În locul în care m\ aflam ini]ial valoarea era de 0.12 unit\]i, apoi, dup\ cå]iva pa[i mergånd în direc]ia sarcofagului, era de 2 unit\]i, iar la poarta prin care aveau acces turi[tii, de 7 unit\]i. Aceast\ valoare nu te ucide, dar expunerea pe termen lung e mortal\. La 50 de metri de sarcofag, contoarul Geiger o luase razna, piuia în continuu, iar becul ro[u se aprindea intermitent. Sarcofagul, a[a t\cut cum era, p\rea inofensiv. Vechiul sarcofag a fost construit din ciment [i vie]i omene[ti. Noul sarcofag, f\cut s\ reziste cel pu]in 100 de ani, a fost construit chiar lâng\ central\, iar apoi a fost glisat pe [ine deasupra celui vechi. A costat 2.8 miliarde euro, a fost construit din o]el, ciment [i titan, în aproape 10 ani, fiind o colaborare între mai multe ]\ri [i Ucraina. Ce va fi peste 100 de ani? Dac\ nu invent\m ceva nou pån\ atunci, va fi un alt sarcofag, mai mare, care le va acoperi pe celelalte dou\. Dac\ vizita la Central\ nu m-a mi[cat în mod deosebit, destina]ia aflat\ la doar 2,5 km m-a cutremurat, la propriu – Pripyat, un ora[ de talia Mangaliei, care a avut 40.000 de locuitori. Gol! P\r\sit! Inundat de vegeta]ie! La intrarea în ora[, la fel, al]i gr\niceri, dar parc\ mai duri! Apoi, am ajuns în epicentrul dezastrului de la Pripyat.


dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

75

Pripyat, foto: © Yves Alarie

....... În 1986, pe lâng\ satele evacuate, casele demolate, acoperite cu p\mânt, p\durile doboråte [i acoperite [i ele cu p\månt, problema cea mai mare a fost dat\ de evacuarea ora[ului Pripyat. În urma refugia]ilor au r\mas p\r\site case, magazine, [coli, gr\dini]e [i toate celelalte locuri din ora[. Reziden]ii au plecat cu pu]inul pe care l-au putut pune într-un geamantan [i au fugit… Ora[ul a murit subit în doar dou\ ore! {i a înghe]at în timp… Iar acum, dup\ 34 de ani, natura î[i revendic\ locul. Vegeta]ia invadeaz\ tot. Case, str\zi, blocuri, locuri de joac\... tot! An dup\ an, frunzele c\zute din copaci au format un strat fertil în care arborii [i-au înfipt r\d\cinile [i sfarm\ betoanele într-o îmbr\]i[are mortal\. Platoul central al ora[ului, pia]a mare, este deja p\durice, iar cu timpul, cu siguran]\, va fi p\dure. Un lucru inedit, chiar [i aici, chiar [i în aceste condi]ii, au existat ho]i de fier vechi. Ace[tia au furat la început metalele scumpe ca aluminiul, inoxul sau cuprul, iar apoi au trecut la fier. A[a iradiat maxim, l-au extras [i l-au vândut. Fierul a ajuns în industrie, din el s-au realizat alte obiecte, dar care erau radioactive. În URSS, în anii de dup\ accidentul nuclear, se spunea c\ atunci când un rus î[i cump\ra un obiect de uz caznic, furculi]\ sau o ma[in\ de spalat, îl m\sura cu contoarul Geiger. Nu ai voie s\ te a[ezi nic\ieri! Vizitezi în mare vitez\ locurile ce alt\dat\ erau pline de via]\ – restaurante, piscine, [coli, teatrul, fostul stadion, mergi pe c\r\ri ce alt\dat\ erau str\zi asfaltate [i te fere[ti de crengile copacilor prin care întrez\re[ti siluetele fantomatice ale blocurilor p\r\site, cu geamuri sparte [i tencuiala c\zut\ sau, dimpotriv\, înc\ bine p\strat\, chiar [i dup\ 30 de ani. Iar dac\ toate aceste locuri nu au reu[it s\ te impresioneze, o vizit\ într-unul dintre blocurile p\r\site te va face s\ suspini. Dezn\dejdea [i frica oamenilor care, în mare grab\, [i-au p\r\sit agoniseala de-o via]\ e înc\ acolo, plute[te în aer! Cu siguran]\, cele mai impresionante imagini sunt cele cu juc\riile abandonate ale copiiilor. La plecare, seara, când întunericul se las\ peste Pripyat, iar umbrele devin amenin]\toare, în lini[tea total\,

....... senza]ia de gåtuire îi n\p\de[te [i pe cei mai pu]in sensibili. Întunericul î]i d\ fiori la zgomotul metalic f\cut de te miri ce obiect care cade, iar drumul înapoi pe [oselele goale nu are nimic romantic. Pleci cu un sentiment de neputin]\ [i te bucuri c\ la[i în urm\ acel sfâr[it de lume. Te sim]i u[urat, ca dup\ un film de groaz\ care se termin\, când se aprind luminile. Pripyat este, de departe, cel mai impresionant loc pe care l-am v\zut. Se poate vizita, este sigur [i nu destul de departe încât s\ nu î]i permi]i s\-i faci o vizit\. Dac\ vei a[tepta prea mult, vei rata spectacolul trist pus în scen\ la Pripyat. Ora[ul dispare! P\durea înghite nu doar ora[ul Pripyat, ci intreaga zon\. Blocurile, în timp, se vor pr\bu[i. Dac\ vrei s\ vezi cum va ar\ta p\måntul dup\ ce oamenii îl vor p\r\si, mergi s\ vezi Pripyat, mergi s\ vezi Centrala Atomic\ de la Cernobîl! Dup\ r\ul uria[ pe care noi, oamenii, i l-am f\cut P\måntului, probabil c\ cel mai bun lucru pe care îl putem face e s\-l p\r\sim, s\-i d\m timp s\ î[i revin\!

Dan Coscai Paty [i Dan Coscai, calatoriaperfecta.ro


76 MOZAIC „LICHIDUL CALD „

I

dertourlife Nr. 5, iarn\ 2020/2021

Ne place ciocolata [i asta este foarte bine! Xocolatl, a[a cum o numeau aztecii `n forma sa lichid\, cel mai iubit [i mai gustat dulce din lume, este un aliment s\n\tos.

Se apropie s\rb\torile de iarn\, iar odat\ cu ele, cre[te [i consumul de ciocolat\. Au trecut de mult vremurile când, în România existau doar câteva m\rci de ciocolat\, modeste la aspect, la gust [i la pre]. Pia]a ciocolatei s-a diversificat, iar produc\torii [tiu s\ speculeze trendul consumist al românilor. Pia]a ciocolatei este segmentat\ `n trei categorii: tablete, cu circa 70% din total, batoane, cu 20% [i praline, cu 10%. În România, consumul de ciocolat\ pe cap de locuitor este printre cele mai sc\zute din regiune. Potrivit cercet\rilor de pia]\, `n ]ara noastr\ se consum\ anual o cantitate ce nu dep\[e[te dou\ kilograme de ciocolat\ pe cap de locuitor, comparativ, `n Elve]ia se consum\ 12 kg, `n Grecia 5 kg, iar `n Polonia 4 kg.

Ciocolata cu lapte în topul preferin]elor Onorabilul loc I este ocupat de ciocolata cu lapte [i crem\, aproximativ 30% din `ntregul volum de ciocolat\ tablete vândut anual `n România este din aceast\ categorie. La fel de apreciat\ de consumatorii autohtoni este [i ciocolata cu lapte (simpl\), cu un procent de aproximativ 25%. Locul trei este ocupat de ciocolata cu alune, cu aproximativ 15% din `ntregul volum vândut, `n timp ce sortimentele cu diferite creme nu dep\[esc procentul de 10%. Ciocolata alb\ pare s\ nu aib\ mare trecere la gusturile [i buzunarele românilor, aceasta fiind preferat\ de numai aproximativ 5%.

Ciocolata ]ine inima s\n\toas\! Pe lång\ neajunsurile legate de calorii, consumat\ `n cantit\]i moderate, ciocolata ne poate influen]a pozitiv s\n\tatea. Studii de specialitate demonstreaz\ c\ ciocolata reduce pericolul apari]iei bolilor de inim\, previne infarctul miocardic [i reduce colesterolul r\u, compus care are capacitatea de a regla tensiunea arterial\. Flavonoidele din ciocolat\ `mbun\tatesc circula]ia sanguin\ fiind recomandat\ `n efort intelectual [i `n situa]ii de stres.

..................................................................

Ciocolata s\rb\torilor de iarn\ Xocolatl, lichidul cald

Bun\ `n cura de sl\bire

Ingredientul de baz\ al ciocolatei, cacaoa, a ajuns s\ fie cunoscut `n Europa abia dup\ 1492, odat\ cu descoperirea Americii de c\tre Columb. ~n America Central\, ciocolata era cunoscut\ sub forma unei b\uturi picante `nc\ din antichitate, fiind preparat\ de c\tre maya[i [i apoi de c\tre azteci, din boabe de cacao. Aztecii numeau aceast\ b\utur\ cald\ „Xocolatl” (lichid cald). Pentru a-i `mbun\t\]i gustul, ace[tia i-au ad\ugat zah\r, vanilie [i scor]i[oar\, iar pentru c\ numele era greu de pronuntat au redenumit-o „chocolat”. Aceast\ b\utur\ inedit\ [i sofisticat\ a devenit foarte apreciat\, iar aristocra]ii spanioli au `nceput s\ cultive arbori de cacao pe planta]iile din noile lor colonii. C\lug\rii spanioli care procesau boabele de cacao au dezv\luit din gre[eal\ secretul, iar ciocolata a devenit rapid cunoscut\ `n `ntreaga Europ\ drept b\utura cu puteri de `ns\n\to[ire. Inventarea dispozitivului cu abur pentru `nmuierea boabelor de cacao a f\cut posibil\ fabricarea ciocolatei la scar\ industrial\. ~n 1828 s-a inventat presa de cacao, ceea ce a îmbun\t\]it calitatea b\uturii, prin eliminarea gr\simii existente `n boabele de cacao – untul de cacao. Acest fapt a determinat `mbun\t\]irea gustului [i a conferit ciocolatei fine]ea pe care o cunoa[tem ast\zi.

Ciocolata este recomandat\ `n cura de sl\bire deoarece confer\ sa]ietate. Consumarea ei `nainte de mas\ taie pofta de mancare. Ciocolata face minuni [i `n cuplu, consumul de ciocolat\ ducånd la eliberarea endorfinelor, aceea[i substan]\ secretat\ de corpul uman atunci când suntem îndr\gosti]i. Acest compus are capacitatea de a reduce anxietatea [i, ca atare, combate unul din efectele nepl\cute ale sindromului premenstrual. ~n fine, l\sând la o parte toate beneficiile [i efectele curative, adev\rul este c\ ciocolata ne place. {i pentru c\ trendul cooking câ[tig\ tot mai mul]i adep]i, iar ciocolata artizanal\ e la mod\, s\ arunc\m o primire [i asupra produc\torilor autohtoni de ciocolat\. Corinne Chocolat a început, acum câ]iva ani, cu o moar\ de cacao cu bile din o]el, iar acum fabric\ peste 100 de sortimente de ciocolat\ artizanal\, cu con]inut redus de substan]e alergene, arome naturale [i îndulcitori pe baz\ de stevie. Are propria ei clientel\. O g\si]i pe www.corinnechocolat.ro.

Doar dinIngredienteNaturale Produc\tor: SC CORSIAN DELICII SRL Tel.: + 4.0744.303.903 /+ 4.0772.277.033 • www.corinnechocolat.ro • facebook.com/corinnechocolat

Zenaida F\rca[ Rewriter


R\u de transport? Grea]\? V\rs\turi? Previne [i trateaz\ simptomele asociate r\ului de transport

MEDICAMENT HOMEOPATIC

2405/28.03.2019


Getting a handle on dreams No - 5/iarn\ 2020/2021

dertourl fe

BUSINESS INTERVIEW

Nicu R\dulescu, Pre[edinte Organiza]ia Patronal\ a Turismului Balnear din România (OPTBR) „Chiar [i f\r\ vaccin anti-COVID-19, relansarea turismului este o necesitate!"

PUBLICA}IA OFICIAL| A DERTOUR, PARTE A GRUPULUI GERMAN REWE EXEMPLARUL T|U GRATUIT

Vacan]\ f\r\ griji în Hurghada DESTINA}II EXOTICE

Dubai 20/21

Dertourlife No - 5(45), iarn\, 2020/2021

Zanzibar, Jurnal de c\l\torie Gata de plecare? Rezerv\-]i vacan]a în Maldive!

CITY BREAK Vacan]\ la Budapesta Castelul familiei Bellu de la Urla]i

dertourlife este o publica]ie editat\ de JustCPR sub brandul DER Touristik Group, parte a Grupului REWE

DESTINA}II RECOMANDATE

FOCUS CORPORATE Târgul online de turism DERTOUR – Evadeaz\ în siguran]\ cu oferte exclusive de vacan]\! Avans „0”! Pandemia reduce tarifele! Top oferte recomandate `n 2020-2021


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.