Page 1

NEW-YORK DAILY TRIBUNE.

WBW-YOBK TBIB--IB.

..,,a.W.v..KK..;"';vT«'.r« _,'Vi-ath

"(,,!NI waaiaaja bv.ry .mi ri r Y k fltbltBain, . ****** ..,.,«! onraccs **D**8. txo-ivt. oTy--*yr*J'** ..*, centiferweea, «- Ont _«

ttmot-oaoooafl-^^KmBau ^HvertMl

tnOtT^^-^ivaiB.

aB, a bM "h.V

VOL. XII.NO. 3,552.

r.»«". ***** 'r,fc. «M:»e MB S.r.gle <*.>...».

NlBl»l" JHfLT.¦.¦"»'. reqalredreeeived Smh ,,_,. faanil.a |l H T+rex lJk.IBi.ra I* **** xav**. Om-2 Ibaa Btt- are hi|her

**T

"r____T___*tt5

S___a__JVflh .'tfle. U tln.

¦

wh,** oot _lb wed any diifaretiee ain

aaaara

Mp«.l.»t.ed**e>.. in ad* *..«.* fll r. B_n.oaeua.addrv«*£.

**"

|

-^.ffSw Ad-M-fleBaaaB Kft £ J*"g -«"-ewb u-ertu» ln no oaa, e»n

EatbCtftittBoW* TllE^K»ll*tVKi:iilVTKIIll>E pflOOfltt

Ti » .» everv ».,......v

NB

_T__!j rvn-Ja.iceoBa«,Py.cr xi SrfaV

TIIK R1W-T0BB TKIB1 NK .anhwich iilaboi, aeat-iuroavn. 0SUMOB t.M. ufriteeacb M_d St^_a,er fc» i* lhe >'i«'tuie MaaMwlwdfrtee *'.-«' it p»r copy. .

ORKKLfcY A McELRATH, fob-ibaM

Bdigione Noticea. *V. »l. I.liclv ail, bf permitiinri of

IBg

a-... ..a

TO¦MtMR'MV.

-.

____

ear.

Ma*

V.

.r. ..

,.

.

,

porlumtrt

tka l"iSaaaav) ItblaM at u,eha*Cnap.'l"' been '-¦."i.tly A,i<5»my. laralaMBa*., wnicii Ur O. DP-WKV, o a terafon-. B*v .. trd ll

AIvfERICAaN bTO-iCAL

VI. >k . ruio. l..-merly ot tljii cty, willprM bMmorrawa tti x <>.l A fl ano S\ o'clnck P M Tbe Sauday 8.h»

Biil Be. I neit labbato m-rolng, Utti init.,at l.'ie u- .altiiur 'f Borlety.|t» I >»ihwii: I nlterHiillat t A ptaar.li lia llnt Lecture Room ofthe IJniy*' BEL , v fladwal Collaaa, iiib.t.nea. M av, TO-MORROIV fal .!.. Hfvicnln tbe ojorniog atl".,anl i-J o'cl>,k ia tbe aJUnxHi-_ s : "Bi * '. ",'*'»--'i *.**¦ M.-r Jahn I* l.i't.'"*. .sl- Ca»-al B eor r. uniik'iiiviiii-i Pfe***lte,ian l °d0Ck ; ***** " '' '"¦

FUND SO-

CltTV.-(.RAM) MILITARY MUMCAL FKST1-

VAL AT CA8TI.K OARDK.N. SATL'RI) AY, Sept 4, AFTER.NOON AND KVENINO, jf) which oecaaion the following ext-aor_atry combiiittJon uf Muaicl Tal.ut will appear Boawaai h's Cobbbv Band. lari.KiiiiAiiii.Kta Brais Baitn. ' Aoa.Ns't v*f_wiNeros Bkaii Bai»d. Vy'Ai.l.act'k KMpikt. Bras. Ht.in. , WAfietMniiEa'sNtw Vosk Bras.BaMB. RCHIBRF.I.'S Na-II .Nal. I1ra<-. BtNl) Noi.fs 7th Ragime.nt Band. rm; Bk DBLVB Coatr-T Ua*.:. (Nutidi.1 Ouard) Tnt Tkov BRasa Band, end '-ubob.,, *, D-fll IRB»JI>, I ti.r wor.lup The BoavoB BBIOAOa Brass Baxo. rahtic I.T- wced B*cb B.i.d wil plav twoSulo piecea, aad the whole kody, HarvicriBtl,.. A.M.,bbo,:, 1-Mftpt TWO Hl'NDrlEO PKRri.RVlK.a-4, .oatbeiiug neatly will DrrfOTm several splendid enit-mble piecra, - * among which BBWO P; will be fcot.d Ckxuein, .... »,h-av wlll Le Overture to Yrn Mtuch from Ath.hi ny tn* |*a.nr, Rev. 6. U. Ll RC UABU, O.O., at l«i A. le; St.rcb frotii tl.e Piopht-te;DtavolO) Muaital Kund Mareh, by fl aad 4 P. -M Ardlttl, and Die Kr-acr.den Wajta, hv I..r.ner. Btg.HEnR M..NJI8, M. BOI'LANCKIt. I'l.nlat, and rs HeltH'ovn .»ervlrr. vrill be soalactod TO fAI L ini.IEN, Violioit'-, have volunu-errd their servi.va M jltltllW i*-.l atlil o tf.e-pa-.i.'i. Tet.t er-,r.i"- hv th» . tocetbrr wili many ut.ier emloent Artiats, whose BBBBM K-1 M EA«TWl>OD .nll be dulyaiiBOPuced. at I) M OBAHAM ¦¦ M. R^v _Ld I* wi.i.tticuiMt Tieketift.i Afttinoon and Evening, Fifty centa, onchecki vfm TrMaeraaea Dia-OorMS la tb. evinta| itveo open at iu'cli.ck. Couct.tstoi On .ATI'RIMY tiLNINU a raeetog will b- held io >r.v*niriAfternirt>n.rioort Concertat 7J o'ck«;k. aaasaaaafaaa. To prevent cro*dins st the doora, the ptil.Iie are reCa?' to buy thelr tickel* at the Sr.-ret.ry'i ollice, No. 479 -..-, «....! IIef"orm«*rl Preabyierlnn i l,»r ,-h, "if Mtdrkl t'nlliee, No. tJ7 Crtabj-.t., near 8p ing et I'ruth] Iroadway, at tl.o Muttc Storea, Hotela, Ac. M TiMUOBKUA' i.Sai.bat,.» MORNINO.at i"| q.*cio-k, AS (iAK DKN.. afiei-noa at j|- Tbe BBblic are nnU.d. 8^*t ( J CENTS-MONDAV, Sepiemherfi. ir.'i 'RevOTlhr* C'aaal.Bi l-rrBbyierliin I'h'.ireh. GREAT KK.SriV'AL flr CARPKNTKIt, PkBor)willrvopeolorPobile vV .r.iip. a ooniDoi-CToration olDRAMATIC tlie tntroductioo of the Drat._ In ofSlag -a»m*NHAy.Sepi.-n-t)ei *> Tba Bav. Mr. Ll nUIK hour* uiual the Bt iiniandBUcinoOO BK anl 17-2-ONK Hl NDBEO YKARS AOO. .luf.. rreaeb Tlir I'Ktoru -.ipecttd fo preacn me lucceeding Sk': ha aid of the Amerteaa Dra.natle Kund, Mr. N.afie, Coniiteasof Landtfcldt (Lo.a 8tpl. ,2_________ M'ins. C'>rby, Minlei,) ttJ KaBrtaenib.at Frrabvierlao 1'hnrrh- Ntblo'a C* i f F.enrh Dancers, Hnd i vav, Meairs. ll(i..r of Fnailaaalll al a, i aecornl-av.).Tne pamting " Mobii.I'D'.i Troupe, John Seftou, Mti,,|beer> -nmpleu- *. on *i ,»iii"of which divin, aervicw V i;ttrs. Mrs ia. Ftt, O. ba* lor wverai w.ek* been cimd-ti'ted i'i lhe laeitu.e Uoi nt Mla.IUci tttdkon, C.W. Taylor, B w I'hareh will be iv.pvned lur puttlic wor*hip on SAHAlits llitf.it, WiethorJ, BATH fllMlNIM. iie:-i, Sept. 6. rrea:blBg by tlie P_iMrs Krrn.td, Dono, Bor, Rt» ASA 0. eM! III. I). II. Mls* Kr.ncis, Holman, MH. Bi'Ht:. Mr. Bellamy, |, Nerleer-fl I Inirrli, R<K_*evelt-i'.. .l'.e». ' bVBi.ii'a Sastln, Pope. B P< IllftlJ.s.Seanairi'Miniiter atBavannati, will Preata Mr Burioo, Parry, Il il i* Lbuicli TOMOKROIV (Salihetlii AkTKR>JOO ., Mr. Attgoims B.ttl.am (I.is firat apKrederick, .k All lailor* aod tlitlr fnendi are luvited Ui pearsj.. r thu aeo*oo) Wamyss, BtliLS. bvaii free. Mr Bruukham, Marsh, Cyple. ttm*- Quarirrlv Nerinoa.-flav Y I'ARKKR, of rhe Mi Cu'oVtck, (hii fint sppearance rk..liui rbapek tv .li prearh in tht free, Chtr.h iiftlie H ily tkiessasea,) BUAKSl'EARE'.S "Mr.RCHANT OK VESICL." Mariv*. lLu.,1. w.t BM' ii*and) 1 <> M I! It'JIV >;\|*;. rti**0. 'ihe «a»a.terly Ciloctioia u .11 baiabenap. Toe OARRICK'S LKTHK'' BAI.l.r T CK "OECHALI MBArX." ...lac ara laapcctfully invited. FBEN'CH AND SPANISH DlV KIITISSKMENT. lo.os, \ ecl ai.d ItiKl. i...ir.ital Oraud (.rchraUa, aod other avaliable talent, Irom Ntblr,' Oa.den, Bowery Theater, N.t.oi.al Theatar, utd New-Y.ia Theater, ror a,. m fu|| Biei-lina a! Ilxrtnti enih Buit.i, s Theater, BsSBSSB'a Muaeum. ti-ld at the Henry Ctay "iVa.d HM| t oiiniiiltri-. tttIfl ThrsAer, B.oadway taat, the loilowm^ Detklla HuMaoa Wed-*t-a] Braalag. In iar.»e.iuent anaouncem*nts Th* svealrf-'a aand I, ifloaawaMaaairtMBBfaaaaBfaai in-anaemf r.U ut.det th* 1mu.rdi.te directlon of H. J. Cou'

"

-

Ir^*, :;.K<: .% 8-^ Jtidoik._

|

.-

_

'

ff>MOaBO«

r.tvAi.,'«nce*ttbe"Kiveroi.u _

Ioealeti

l'£_

Cl

luCKETd, ~5u

..

..

..

..

.. .

.. .-

..

lhe il'.u.vi Mur.d and Timtt

,*iie

7

i .' ime c -imenceien

*

t .,

-.

.

nbe.

ooe

>Bkr

Sat'i.diy. Bep'. t;

io noa \*

be iddraaaa PabhabaM ti Ch* jtu.u-.tt p.'d l to .lYKR "AILLI.irt timri. No _.*>7 Broad w.y. New

J AND HISPUBLISHED-LOUKH TIM«;s. h, Henrv W I), 1':

BOHN'S

tralttu»Louiayoeen Hurtenss, kB n.othar, Cav.'frac Fr.cegl

DST

¦*

¦

Wteti

York._

Ki^tntb ara hii Oener.:*

LIBRARIE8. N*tw\Mlunru*«.

NPAND R> MXMOBIALS OK CilRlSlHN I.llE l vol. Vi-8 BBEMF.R'S WORKI. Bv .Mary llowi.t. Nejgta. t. r- i.dClI.erTan. 1 V-l 8R1DGEWATEH TREATT8E8. Vol. 2. U'S ORA1IONM loi.4. BANOi. BRO. k CO.. Na 11 Pai H J i.t Publuhed

'

.

Ai ....I-

x".'

»

"'

"

ipolilitai Koturo.

-

J

Inrnfl hv l\ hrrtu; By a mo-irnful ai*reu...n.ia we are ,ir*ORJK dea'li ol onr m**.r eiUj_Bi^<1 t.-l'owcti_.r>. e 'i reuarar rf tha B tiiVART/ Jr,tt eoaMaaaiaaaati XlilihWard Oeinociatic II big Coniniittee. Tlnnture, bt it " aad la-nent Im onhttittd, That sn BlllBBBlj ir.nurn ojr xvA rneit oeepiy deplore g.eat and irreUmt ly Baratlelt.il J a* iui*p«,biw*1I bi lo cur <-fl, -ial re'kHc .ir-, Tl.at tion* witli'lhe rtece.fcd, wedeeply frel the K*- ol »kj kind. aeirnoi, Bol'leand beuevoie.'i' a man ; _r-upuloiiil.y im-u ai.fharge of every dniv. a We aioi.pl and tflinent ie the a (joA a_d juit aay tiuly iay. lhat in all tbat coo-tuuiei lnm. Ban, nnt-e eicel.ee, aod flw equeiedbereated relallvM nd ii ed Tnat we teuder to Lu and inanrle our tean w.ib fr,rBd*our liea'iltltiyaipathie., Ihnr* tt one b? tb«m and u» deaily beleved. Hr.,.... Tbat wilh pnd* we polut tu llie example ol oui Bt* t.ie.d'aro k_w*i.te. To the Whig party be faraahed a

HALL.GRAND CflNCKRT-MAOAME rVfARIKTTA AI.B')*4)

MKTKoroLiT-xN ritpertfully

aoi.ooncea tu the rausicel puhlia of New-Y >rk, tbal ber FiaST CuNCF.RT OK TIIESEASOS B_ take pl>ve un T Vt: S D A Y. EVBBIBO, Sept. 7, 1353. od whlch .. cas.on MAUA.ME ALRONI wili be sawuted ty BIONOR ROV FRfl. BIONOR BAN OlOYANNI, tnd BIiiNOK ARDITI. Wiih a Ora.' d Orc!i*stra.

e-a'tii,

Tloketa. One Oollar. Reaerved tteai*- Two D.llar* ta be had at ttT" IsssiTsd asabt, (Prc» Taro l>olina.) the Mi.c H'.ore cf tVIULiAM aALL. .V SONS, Bruadway. To all other rerts ;f the house. (Oce 1). llv,' to I.e had of *AMI EliC. JOlaLlE'a Musie Store. No. Sts> Brovlw.y. Ooors opau .t n{ o'aloak Ccneert to aa-omeaos prccuely a I o'*loca.

u> Hennr i.lav faaMaadaaMtabtadavoflaa io II alwsyi, wo i

h* hted. aud gaai i«l iu.it*,ii.n h.t,.ir.i, 'inat ihe n,.iie

liig pilaciplei

,. __-, wiil wiir enibenol.___tl i Committee Ib. aaaai i.'a'ii* of awaralag fur thut. dayi. and ceitibe «f liie abuve That eugrorard ,1, eopio. 8*4 bt tlie nfflrem.f thu I'.nnuiittec. ani nul 10 lhe family *l rtt deeaaaed biuth.r snd aMucitte. A<..,it.d Tliat the ahove pri-ai'ih'e be duly a*te*ti-d and KI'iiAltii PHII IP8, I "kiruian. ral.ju-md BIKP11KN CLARK, I ;.e-Ch_ir_i_-.

ii

,

_

NlrtLU'.^

T* be fellowed t>y

Can.tlle.Mras

BVRNES.;Comn;i:tM.

BDRTON'-

¦

Op.-rs, c*.led

THKATtlR.UiBinl'era-

Bad t>.n,lng .uluian MaMrt l.RKH.KY. RIPI.KY, IV. H. CIANNlNti and 0. A- DaNA Uave each engnged te give at lr-_it one lectura 8f Ob aouria, and other Ineodi ot aBociaiion may ba ex-

NKW-V()HKTHKATER^Astor-plttce.

.TkllS EV ENINO, September 4, will la L0VK8 SAtlUKlCfc 1 Matl.ew Elmore.Mr. .Marnnrrt Eiinotr.MlSB.I 'i t'.icliide wi-hP I'

faasapaaasa.

O" l.iaud VeaetartiiB Feaitviil..Tha inint aoBaal a,eetii,| i,| tbe Ai_i,*r'..aii 8oc,ety wtll be aatobraiad witb agraad PeatlvalVegetaiiao Dlaoei, at th. Cbiueae Aa aani.it K.a.n.*, Hent l.\ Bt t> o'clnck, P M Tlie AImmi bf JOHN J MUlVAT; .nu.ic by DUUU ORTH'S B,. ial W)B*t* and irrecha* bv tbe oflice'., mauit^r* aad lhair The Ladt.t will partake of lha dinner, and aartiriMitnlo* maettog at I" A M., »t > tk. prvoeedini*. _. » Hall. Tirkato #1, lor aal. al PUW laEB8 k WP-UaS llu i_l Nk-aku-B_ Wurd Ti*io|>rrance Meeitna* l* i iti nii.ih mer 8ili av and .''ntt, wlll eomllail, c faXaBBrlu.e Mirr t.r ihe Ht.i.n TO -M, IRROII EVENINO («abb_ti.) loek. -paakeii-liou. UoraM O'.ei-it-. aad R N.

R. I ott

.

Baaaa 7r>eent*. m> american .m'iSeum. -PHI.NKAST HARM M, Man^ .-snd I'-, .ii.HN uBAEMWOOO, Jr AstuL.t _aaaasr. C W of io

r.iv.t*

Barm:

CI.VUKK. 1'irer'or Ainuieiiient. The .... at Pr. ¦« Dra . THE CKI'MANS ORI'AM. Wiil bs pr*lu art Hia' KV ENINO a' Tt o't'-k i. 1 lsn>.i.rs, at I o'cloek THI- AKI KR.NOOM. r 1KV l)AY frou. 7A M Ib I'I l'.M. Ad.ltUa** to t.| Mi 8E0M andio tbeENTERl VINME>TS, oseM .

jaaa, __g._

.

i>J a"dam e'albunFs^first co.n

l_T "plrli .viiitilfratatlaaa -Mn. A. L FlflH. ot ail',k l.u.ilt of hoJ-b«*ler. nuw rr*lde* at No ?H IVeB Wib (n**- Tib av ) N.w I art, and proffen oppoitootttea thr t-toi.oii.rni ul Spir. utlit.ii to cendid ttfavailiaailaf ¦Bgv'.iii. cioun ror PrlvaM t*.me* fr..m 10 A. M to 1 P M. Fvr a,'.M-e!lint*..-i ca'ii tromi tobt.U and from 7 to 4 av.ti_.i Nu one receivid -n Satiuday or Sundiy. Taro-t M l_<{* ij. llaahlna and Bathlaa Katab_ty reople'a B-BbaM-ul lu Vlwll-al..Tlati lioii»e ha* baen t,peo lo tba 11 tbtee r_t.Bt_a, aud lhe loiiowing *t_l_aieut bUjwi fl t*tHc teanit* TW. bav. beeo I9,7t5 tnb bethrri, equal tn an averaaa of **3 l*.7ll iwitumlsg belhir*, nr !«< par day. '75 *_" *vt* ***** -* iba waab'ni departoient tbere bava beea 1.7T* watbvia

sored al lhe Pituo-Fxite asd M 81 8*8 f VV M HAI.L a, 4()N. No. Bl Bioadway, io| poaite tbe 1'a.t.) ou aad a/Uf Vhutad.y, ed SepL fro. A Jl iv '> 1". M.

..

M1NSTKEL \l/UOI)'« ?? lltra.WBV-Open

HALL, No.

EV K.RY EV ENINO ( se>!s and Fihi. |..ar. l'eilr.rai)oos Mutli uieurp.ia«d tid BsgroDaiBBSBiiaa* Bteaaalsd !'.. mopsaaii ai.i'Dienre a! o..*k Ad.u.saiuu ib ornta.el.iidreu aaif or'ce Tb* After.ioon Conoerlsare dlsauufB .e.1. *44

'

JTUNE ARTtS..The splendid Lim-

En-

I. DEBTBtXTlON OF THE TOWBB JL gravtog.-'TI A.N') OF l.in.l, -t'KSION OK TU). Kli eriratf., 1)1'- >¦ ,-. fBlBtlpg ... lu lhe new Muaeum

.maloi.d B SW houn Tbe BSM lata ha\r not b«rn uwd u macb Bl tba Diraeasrv.i.irnllohave ihatn Tha a_le raiwon why tb.y a-. aot .11 ra*o at all tim,, mcit ^ ^m^ ., p|e >re ^nu.-Mt taotagv.to ta denve.l. one tne. them oaM B.tboai con.au, valn Tliej |r. (l No_9 Md w-hln. .*''" " ' " »«vtBtMe.,B»l, aod more eooaomlcally el f e.Ub.uhi_._i Uk-a ii ca_, be la any houn. Come aod MB

-

.

.

M

Sr IT/. Prititaellrr N

wiib rotr, a»d additions, Iu.i|.'-d AI»o,

\Y^).y'P.f.

the

Vn..AimleHeptemherE.Nl-IVEERS' _

aod < I'RNaL for Septeniber. K.dited bt Julii* IV Adtinr .'ml Eofia*ar, with numerooi llltulratia-aoi. Price 85 faafl >i Nn or 8.1 per annum. Coai ni- Siiipention Brld/a, Report of Mr RnebHef; the Cryital Paace; The Con.ptr.t-v. raaCbeattnfa ..xaotntu.g Poxrertot An'n'irite aod Bitu.j.ia hu Oall: rfktire Ki«ine« ( flssHsalflaa of, (Illu«tr*red>; 8team Vnage, t au*** > fihelr fai Iure In Koiland ; Encwnn'a ( v ,nc r.niine, (Illu*trat-i'i; Meri.anic. 'r-r th* .Millian. lo XVII.; EleCr, -Me'allu'iy. HUoatrtted,; The l'netry f.ciem-e; l)*vieon'i New Kngine aod Motnr Botrden'* 4*'* r eteirn <iu»ce, iPltte); On the Ai-ultererton of .ii Iii). Nflii*ei ar.d Corretpor-.dence Plmi for th. .m.rican Cryital Palace; -'air of tbe American faatiite. Ac Tu* ,'.a.t a, r, .1 ', r rt. il ...mn tk* BerklDMal lr*ti. [Tnaaaa Ii i. tl.iii.u|lily prartiaal. aeaiul led -< aenlifir-. ind Bl tm. [Couner A fai'.kf'il Jcnial of rr-rerit ii.r.-.»-r*nt» *-. leveBBBMB n» BbaaBMB »_J F.i|,.**r i». [Am. M" l.in.t.

Eiabtb Fri'.ti.n.

BUtk

ready.

irmrl atd

-

f

,y, up aUira.

y f.MIL

Ai

I^Peai-Omre, ItTj" "aaVraiiAV 1* *.TL*NTIC'

IXcih SJai-lnmioiiB. KAR ..l MU81C foi NOTH1NU

rBBB-f-eluie. .

iru'Iiat-uirenrtaJ Mut.<. whlch,

r.

ai lha ut'.ai pr.oa* w. ,1 *..*." miaro-a, l alvee i.tar rifut b'.» i. i.vat ,.,-*, 'tt .Mus.ckl u.ara sl.oks* MueltaJ raadins. aiid th. rai tl.r «u#b U>d.l^s.S.r.1 ar.d Iruthf .1 Ofttl WU.S oa Uf. .Ik., . «-* a».d a>ar(»r.i.a<a A r.«|,,.ls f .18* "t M -'¦**! t.lf. il. Iktl.l'l.'--ita st. W. '1 ba sitari, ln' ludli.f I l*r..*»la>f l*a" i ssmssmUb. Most.». Earm B*w*iid t*e*

9*-''

.

te*

Barta **o* I

ra

ttttAumt.rkni '**' M'.i ...I laalrurietaUlAoa M.s Arab.teitu wiliaa *.a*s.a*ij Uu* iast.... Uon. mmt tb*au>*at>l \, i.erawes t* aWe tn ntitn.' lt nn titmy* ty tira rsJu *But .

<

.

m

aSuck »'.

I..'... and ia ti.J f a*r' ,! tl tt ht- yet **d reeaauc i»ra.., »t r.

pnpbk

li,.. immeoav .tl. it

y .

tatne."

I

RKDFI KLD. C.ioton Hall.

J B

PIJBLI8HED

.T.

¦.

.

.

I-..I. rs-.te,.

.,

¦-

.

jr....

..-.

UB.rr.tlTI f ind *tt mt «

a.' «k .!,,,. r Ii. Lr a-riei-li. 3ir»!, r- l J,. -rai: t_» |-r.'.- ..o Tbia « a ..¦ t^larly t , rtal sr,. Iw * ..a. bf l . . -, .f.ial r.

-

-

It f* I

.

onra

,,t

a-i

per. Price 50 ceita "W Ibe trada are >e.|_eeted to aaad te tbelr

_QABBKTT k CO. Pohluhe., Ka

CREATION OF E88AY

-

.

(,..-.

tij».»

ill

.

M*M

.

ir

.

i-

r.t,

,

-

11

>.

|.->

y

.

.

aadi .¦..

i

-

¦ .._.-..

,

aad 18

*

-t

.'.

..-

and act

New-York.

.

"

"

-

<

.

'tprr. 7'*.

n u.

I

M-|STKRIr.SaOrOil-tpieipftI.e8ap«rn_tBraJ ¦. -. ,. llaiii|Aieci ta* Cock-lane Kappog*! Uie Stratford iraii.a Ai-io.'is D mom Baaaaaa, ,». Bafa 8t.e.MyMeiie.; ter*. Ic Ift By Cliaile* \lyiil*_.l:.oa. liiuo Pap.r, toe, Miullu. r*i ia C

n-

.\

il THK.

CHiLnATHOMK; nr lhe rilnilatt afmial alUaiiy llhiatraBd. By John s c At-mit Bass> tlitd e Itb wood eofi 1' oo Muelin **Ml TliK MliTHHl ATHtiMK. M t.'ie Pn.c'.plei of .au-ial Kuty tamniar'y Ulni'iated. BvJohn8 C Abbott. I Ith aaa-aroaa aaavailiM i«um Mu*i:n. fi.'c Vlll BLEAK lltu SK-I'ir, 11 By ChartoDfahaM .uo II ul: Illu-ti..' ni. Pabluhlo^ ln Nuuj -ri. I.; c'.i. tch i\ ERIE RAILROAD OITDE BOnK-Cootiining a *laery I',;..-,, T B'!.«. I ..ita . I K.rt KinbeliltieO a igrit:i.|*.i, II .a.d I.y Lawmgand Bar. t, ,- niOniio-l -ri.t*. tt made f,.i»tbli work, by Wb Mi-Leud. -

I

.-

Paaar,

i>,

»c

ixpraMly

Mu_lin'.ic. (Nieili edition. gr-.-aUy ea.

S EATINO A-ornmer Bj. k.

Beautifnily

.

mnt.'iia, 7*i aent* 11|

.,

...

W Cor-

Hy,J Do*i|_» by Keawtt.

Is&L'fcD. DEMOCRATIC RE|UbT f IliV.-Neaherni. Iul. II. Nol. forlrat ol W. K1N0.

^s

R.KlB| anu

llblj fl

r

...

laarrvTt. .[ \t,,ro

P.»y 1'ipu Layiog-Kir. Trada a_dliiil-iah

tf.t'

HuBoa lliiiuh North Aoieti.a'-Tba BiliiingClM.

i. ti..

,n

Ui.. own I B' m.ni* r.,w,

.rt

h a> at

Hutviy

-Tbe Coovenllon Syrtem. Mi.naiv IBaaryOfay didale* I'mUi ol

ai

1,1..

i**_|,,..,

ih.Navy 1 -kr, il mtotl.A I au.ll. '.a Mkai.bae-( i,a<ua-abia, Or, Uie il taet l al .. ae, i aoatluaed I I aad '.¦ ,. Balaci l'-..rw f,oll, u,. |..f.baplera ,,| il.u 8<-ajtl, bltbartuanilt-

I

,,,

>l k.ai.ad Mu'.ijiil I*| Iil_W-BleUl"|C-T_

baaa

Babinidt,

la._l,lall.u

rabrahad al DEboisatiC tf-VlEW otfca, Hu l II....!_., _,._., M ;,|.. laB« aa.l W fa bad o» tli Ajtmlwie. #> iyea« ih aaaiajmtie

PBaaaaaaaa

THF

LAWYERS.The N.-w R

TO

...-.--

baaaa, AODITIONS TO NUCTIO- asd ELEAOING ttl'Y.K THE CODB ey Hr.vav Wi.irTtt)H Btaaarad 1 taoanlja lutu the puslishod volume; to .

subaeribers or pur'-'-ksern. Ttie workt. del.vrred gr.tls wi.h ibe .aditiooi., af. t-, ,* BUia a full lyensais rf the a .s aaw rattlad upon the recent revieluuc.' tne iLu.e*. |'rl«r, as leroteft re. g8 Kor saie hy JOHN J. D10«*JY", Nj 1 Nai.'.'St New-'.'.rk.

CUantt. u

ti.

.

at No. U ttUk Ite.

t.as the beat ol reference.

the th iv.

oa*.

BBT-

la li.'.'-ly rrtpectable faunliee, wttli mu-h

ertl

sasssss,sVslftsasfraslsiiBs*ti s claaa from several tr.i-1.

.

i.i:,. it.ee u.

IB

aaa bbb.

ta

'a-nilies Teaa''e, ,,j. m '.ne I':ar.o Fjrte. A-idiess TtiACli-

'.

.

rr.aaa.

u..-

AMlDDLE-ACEO AmEBIC.B WOMAN ALady. expfrii-nrctl Teaching,

a... .a" BssB uka ssrUa WldowsvwiU Blly Musi re.pecfat. e refatva*** f'ven aud re*A M

wt.hr. B

.

,'jw.ii-^j--dla.e

i

.

-

iJ*¦

in

Ikewtal

.'.ii

..nn

S

l.

Pslot-

U ii.f.u.ti.lt cl l.a o. 8MS_k a-.d IRefar-.icee -)* ViLii.ui. ar.d wil be aitrii. V\ t.uid go S.".:h ur V. ail. AdifosaM.e. i.lN. Nsw llsasa, Coou. i i.i er.c:.

I,, ,

.

.

ATn Respei wlal

i ai.i.k

..

r

.SAltl'.-.

¦

-.

Ir-

in

AVorjae

n

...e

8

(tiRL fr.

fur . ».->..-:.

il

Mr. li.kR-

!

wiahai

d

ambemia'd. aod

it

nxj.' refer.

(okl. wi'!. i

aiktaatioa

ss i rti ll'.trniv". Nu '*' Auurl-f... Br |

a,

,i

__

aasiit

t'i

ebiaSraa, faiuiiy .'- R- *t '-'* EdTM i" e, tt BftttihS iiyaing Eetai"_i'uai.k, Nu. .I to-*» any aay ¦Btil su.ted. ii'A.M' ED. !5y i rarj reape 1% raa Lady,ae*sl t Um !*__!" ¦Baa a ti>A brlas . very line playei oo the j.teno-fnr'.e, aiabU a verj 'y.ntbtscay rsBaard sad sraaglad Mssbos sbe woald whlcB to *l. ¦ laSiya, asaiael aay of bfanch*a ..... where .he ¦ :o

s

taka care ol

r

to dotne

amall

".

¦

¦

IbaBBBV*

boras sad sa osaortuaity O. ISl -.-litkg. A*d.rasT

,,i a

F5v m\'ANTED. \\ aitiail vv.ru.n. a

rk i-f a.tt.ail private |,.,o.r. aid l'islaSewtr st,

a .n u

*

hsiraii

*

in

lha

tb.0.CS_

a

.

tbe year

yoaag

.ltiiit'.'ii t.,

WANTED.

.

,ir tha

nt

SifUAfR

WANTED.In" roopoo"

»NS

labl* fan.illvi, for a'arge numt.er of C'llldreo ol botb tl.o, ci Honien w'tb lu'ant*, tt l.,w walB Appll.at1a.ii to r>- made ai tli-Ottioeol ih-CouiuiimoBniof K.taln iu lha Park. |-»t

TK.M HKK. Wiiinl iiiiiin>,ii,it,*!'.. in .i: s* oiaary, i TaachM, lady or aaatlaaua pet^it t" irii'rn, i. tha HaiP, and ln other br.octe* Appli.

:a

itiUnjat oii. e what thiy ian t**:li, .kr '. will tavetluB ii,»iri», * ai Mcir i fereace* Iteleren-e. ,1 ven ln re¬

by

Addrtu N.

turn.

E. R Orticeof TheTrlbuus.

OOLLBli-ES. UNlVUtSlTUeiadiit'.arulabed Cnlvenrtty To Oentlemen, or

a K-iiolar uf .A of Oeroiaay, who hn made edui.ki'..,i. hu itudy, and h*a been for yean prof. aor lu Belr.um ind Kranje. would hka to eni.r fr.toaa arrariemant witii any Cnlvertlty or Coikttn fur Hn* '.-tcblngof ancient an.l mod- _i laoguagM, malhMBtfle hait.ry. et_ ete. He eornea liia-hly reaunimend-d Addreee Boa No bhti Poat Offce. New-V.rk.

T()

PRINTERS.Whdh'iJ. al tho offiee

I. r;'a t.rnet.x.. 14'' Iri-ld lt, Wll. .v ute Atk PrialM .'*¦ ne ne*d ipply hat i .t-i Linl To i'i thi oaa liberal wigeiwUI ba d tnd io. :>

of i llami' i..!.. a

a amall t'aiuilv ot'two aNTED.la al'r..lea.u.t0.ri UB ¦general :.u'-*wwB i \\ abi* to ate p'aia -oklog. Apply at "..uV.»k«i>laaiba i... tho*sgaea *t. Ot«l -fu~*e* rtraiii>-atd._ ity tworeipectWsraaa-eus a* 8*an ttraaa. aad tba

it

agto tniah Oooi rafa-e* rat

_t

i

gtt.n

t aJI

f.

sad Mvadayi Bt N* i*> Wt* ITttek

tav uijt

Thl* Hotel t* hy far tha ...art airy. spaeloBS aad SSa* of Panart. publl* Um la Uie Clty i.iHM n Miitvi.ria Pimtmrnt near tha ROW IRY, Su.gle Oentleuieo acoomi.ijdaUd wltk rn.uii. on t-cona liuer, w th boaid.

AT Nu. II RIVINGTON ST. loign otry

A~Ti7EA;SANT K(.t).V) to

........

KIM>Vlr_an.l Ir. tta.

let, with board.

eppoaite Fike.

rooun

ahanged.

rartla'

II M.COX. No t'ii Br-artwav

in.titajtioni, C»",

tf h*ti

.*..

.0

O, e percent m advan-e uu one year caaceli atttts *xpecie., fci.d p.oc ir*i 'i.e. re'juiied cijuipenaatluu irj.ia a* p>aured i.y aUauiferaoie check A eheeb will begivea for iBpp |ta| tha Bahott of a Towc witb our Cuiulara

« U.rt-

HOaRD..A privnto fuuiily have

BB*

two

.1 ll,.. r, ,i-tliy f. rn .had, C -j- '.. rr.s nn th. ir, will. bedri'i.mi nnd clu*.'s aOauhe.l Di.t they would let to two alD|ile Oaa.iBBSra w.il. or without pa-tiaj Busrd. No other Boardrrt In the house. Loeaiion i...t ab.ua 4lh si, aod weat ef tle Bowary. Balli I'i the houae. AddVera C, Ti.'.noe Oll.er. Ra'areocea flvrn anl re.|..lr*d. .

BOARDLNO

l..r

KA.VllLtES.-Snltea

Rioi.rt, elrgautly furu.shnd, te s»-t

lor a.nt'1 fainlllas, und at tbe new aud saa ..nejimis I uloe Huuss, "¦ II'.. '.. ..»','. tw. Canal and Spnng .U., whera will bi-foond Ihe quiet and comfo.. uf * p.ttate ',u*n. tosether wttb *ll tba adttute|i-i of a pjl.uc Hotel. Also, S few cbolce i njle Ro- uu b.r (i..,i'»rn l

ol

tt.ay No

BOARD..A (t.'iitli-mun un.I hii Wuh, BOARD.Lnrj;»<Mi'i'iplace, vvi'li li'ilrtMima, BOAR DIN(».A amall iHiuilw, ortwo~o_f

or two ur three Biosle ..entlrmeo. r.n tn tfieomrmad.ied witb pleaaant fuuui* aud imi ot paii.ai btiafd at No. I.-- H k°d*on ai.

rooma, fuiolsbed or ..nfi.ri.i«h-d au'table fur faat.ll****I J. St. kih-st griitieii.rti, .1 No

tl r. e tdrglr teritiamen cod uhtain g>e}d Board, WItB lar tr |.le«sa. i.n-,.-., and 'lie coi..f..rla of a eulel husn*. at tn, ibi VAcat inl.ti, near tl.e )th av Be.le.re.. sa»

B OARD in SOUTH BROOKLYN.. OaaBkMaUkU

a

(l*Bkl)ruaa and

h.t VA ile tb fceac. omu.oilated with >L»«i., -eligitf.lly ..tuav Udtlo tlu oew sBOf-bua** Nu. N8 Heoiy st, w'.'Jkia d.a n .uutaa' walk of Uu Haonltoa-ferry or t.o uf to* Haath-

f*rry.

unluiniahaal

riM.ma

with bu.id ln 8 ftrst cl.as hr.uae frirmshed w.'b g*S Cr jtf t. vatSV, ln ... No. -¦¦. I Fast ilruadway.

neiotla-

uaaut

reeebeN

MEDl

B.BB.881

Two or t'iree aii-gl*

I k H*'t*r accn»t. mrd to the charge of a laag* Kac t t .1 vtlio ll iii ISf. Hei, j.-d Ho..kkt-e|.er and SaJeioiin, B-flbMaattu lloa. Addre*. P, Box No 1.181, P o

..ra *:

k i'ARTY of (ieiirlf«nirni hnre oowan X a ippuiiui.i'y to seture . a.ll uf MBB8 *l Na Mg he Ile tod to be att.uns tl.e n»al rleJrabla In all Brutdway, respet's to he bad ta the eity Also, may he had. ooe or twa ti. .-Iboard tf deaireal

thoreofh practteol TOU E. H. B OARD..To lat, (7I S. SCHOOL Ad'ENOV.Byatt MatMaa A'l'I ERS..A

BOARD.No. 109 E)wt I6th-st.,

aaaa

8tutveaa/<l park, la a grtvate lamHf, wllb sommo. .1 apafliiiet.ts ault.d lo'a.r.ilie. A.>lw*0S .irr it. ii i fur so gle .-.iitla.nea Tk* Uf.BSB I* a*w, BfUB gaa. tt tnr, aud mM l-olho, Aa. |. .',.-.

in anOElJCE..A a.mn.l, WANTED IflSNatflMB, Roi.aii Ibr ttmil;«a gad tin^la BOARD-bafssassasa and BOAKDINt* fi't. Dr, Ooodoi (hroo WAXITED.Tog-Rboat, Rimihib PlalMPTON, keoaa, Bi'lARD..Very df-inil.lo WANTED.-An Aaaiatoni Book-keepor BOARD--a (jJindi'mMn and Wife .At N... lfaeaao-at., WANTED Rallioada j .?., l'i yeeri >.f B|e, i ipiSle ol iawa m-h rate aaa af aaaaaabal plain hand. miy addreaa iACrvrf. aatUlBb tbli it Boat, flvlaa uame, ag*. ra.~>.N, a, lidi e ' »r .i.i-iit* refefenc*, t*l*r> r* .ui'ed, kc lf .., u 'n a c ...itry newipaprr o_l-.e tbe Setter ." m

t,:(i-

rguttsa baflaaa

lalkB, Wbo

rf

writaaa

h

Men. None nerd apply hut 'hoae who enperieucd -ifr.-. A.riy ,., RLaO <.i-I.KJ_., -

I

--

¦!.t..n

r.

.*

.-I

li'.

,....-.,

No 75 Trtafls ..lace. MO. LTON k Ho. 47 Bro»,ltvay

liaBikire retail erUbLtlninnt. Addrew, wiih txf-

t

r /.

A.a*. tn

fenf.

IM

rk* ll 'J. Tea-a BB, M or. St«k'n* '".eo, tad Porter*, 8ai k*"t

i-d i. iiainMi I Wlth .-leiei. *, c,

b. yt tte,

'

'-o>* i-i

P-*t-

'

w

THOMAI -I'lNK, aigaot. inr aacelleot 'ANTED.Sirui.tl-.iin \A Ch*mr>rrmaid«, _r.rnf V CaaAa gemral Hervaata \ Mi '*-*, li t'lt, ke App'v i'th* ,

.

..,.

.

.

-

.' N" 3 t-talne-t' El r ll.O i: -lA.sr AORM Hv.orat tbe ,.id >'" IKTP A-.VM .',.*, ttt ..L N H-'l ..** W- .* Mh ., -ed by re*p»c-

.-,

-,.¦! r.i-caieier.-ati.

cliiiscltrMn.llted. ._

lht/AHTED.Maotl *yr

i

Ou.y lef-aouof good

iad Cioak Haoda, Y

ott t Bliaali. A*o, and i f«w ac^-Koinad fl 'Ao finn Bewri. ,*<oc« bat fifH rate tundi uaed appiy, at'

,

ikimmd

Nu

8

1a. Ifeo** eew, yitn

Rrfc.reea»aat«li*»ae4. fwo iimiiitiiiiro il e.r >.k ivra or alnf In Oenlleneo ean 'et ae* .«iif.<At*d w'h pleasar.1 ri._s and boa/d ai Na. 173 Easl Bruadway. trlertuCA* axcli*a.*ed can with au t_a aaMaaa i.e sMaasad tn a b*w u.proven.ei.'s. at Nu. l'H F.asl 17ib at, auitaola lur Oaatla* Jaoea aud thelr Wive*, ot aiugle geatlauiraa. *

.

caa

Ruoiii* with Board, firnlshed or aa* pleesar.t two or lli.ee i.nila ifrutle.aea .an bara io, or pptt-tl B.rard. wirn toa liea uaa of tha bath, on taasaaBM tssra* by.tp. ... »t Nu ilt (ireetvat, Betweea lu.lty .r.d 4th tta. IUterei.ee* reqairwl A

...

en

men. at

ali U.e i...eJern

r.htain

.

Oaaadway._

...

B OARDTNQ in BROOKLYN.AGeaUao.kf ud VA IK, aod thrra slntl* o«a ba ccvit,n.a<lated wuh buwrd amd pleaaantOentlaaoeo, rouaas ai Ma 81

IsSSbB a

|> \3 .ty

coixaf

of Faaf l-*t.

OA R D \n I

UtflEY~CITX\~^^t\lt\~-

ble K-msr. beobta'-.-dat No. ll Onrad tt., Jarssa .i i.« u, u ta*' walk BBBB me Ferry.

i'r

BOARD

WANTED. A

Mtaic Tea/ ber woald like

Gentlar_-i

tt ohtain Board io a ra* tbla faml.y or l rst-raie bardieg hoaaa, wksra ba c ...i<.tra-t dolI. He aia* woald nke to aaeept so.a ci- pupt 's-urthe pltoo Addf-aa, stallo/ lucadon, H.N, i;.-noa Ort.ce. tat.:

D..TliBt spai iousand elegant neva -XD A Clert in I^OAR \V^AN beaa*) '(urniahed furaltare Uroeghaat) Ns. preferred. Muat I k,'thn. \\ wlthoat jfaBBB. Ao AawneaaFaiuiiyGro.itt sv, ls af forth* u

gcMflflltl wtb ("ni IAMEBPIE1I

| ai.d takinrrare of a : W B.eaekint

bjrve Io-

foBi anb fonnb.

IOSf

b-janP .lie wl.trf wbere iha

\" EsTERI J A V.On

.iBeamer John Neilw.n, or oo the itopa a Pick.t-Bwk, eontaiBUil fl. ia mjo.y a prtfn.i*. nr.. fcr ||,au... payible to Mra Jme BrewBMorber i»r,'.n. uttbotaer papr.t Tha fladBi.tll be ltborally ra tt ard^ by leavmt ib. aame at No. M Motton it

ajiy

.......

WANTKD.Situatioii". i'....d.T

AMERICAN HOTEL, P_iama. N. 0.

lt

gi-.eD.

Waaher and faruily Is .N asad VV,.:K,t,lur App.y a'

AppiJ

rarnts i>o ae.-oud door oai. be thtalned tn a grlv.l* lifate'asa house, w-.th rawrd, aeu Vth ... aud Mad.uo-e>,tiaia..

WATPSS

or to do Us

laya_

ttttt tB

AC

above,

thii Otlice.

a-.ty

raapartabla CTkarakwB.Id.

w.ml.l I.e n.i teacbini ea the Beal >tf eoar.p»t_ratton fcckar koarS. l.th.ise an.l lenulred. Addrea*T

imii 01 tuli

I't.n

*e»e*

re

11 / ANTED.A smurt. ti \f culored (Jirl, aad«fWl kfdstksa rfeefa ""tii f.u:ly-..ae *oud th*J «uy rasu.lt wuhi'i 4..dp,a.neoo*lug Mual briu* .that. B**f Bl No lf.' WttA it.Jl W,

Ua'srea

..uiU kt

.ei

,

\\

wisliea \\oen\, vvbnra AYOl'Nl, LADY plsiiof.rte nBMaBBI B. OBIce.*ta..g

It will badaairablaM rriv*i Addr-w. p-idi-ti.n, IVILBER-

lubui,* OBca

QKKVaNTS 1^5

-

a

Off e, :?" Urand *t, rear the B..tvery -l*Tok*, ,11 r_> lor II. unwoik, llulnng, Itoi Im, A*., kc N B..tta llwm r-i-.l fiuhtu. aud .oui^.-teot ameKi*

a

AS Aggty Ladt wlio ll.. AVoing yeara s

E,

KtiR,

i

Intu Cook, Waaharand plain rciab'e Vo-.nt \\ ir. pr.ya'.t Ib.

..

,i,

ew

«

PR1NCIPLESOF HYDROPA- j c.

,),r»»1"f._'**1'~

at._(

p.r .il'.i.oi

t-

Dcfiot, reqaeel tbepjblte to .ntpe.l

ihe luvaitds '. itde to He*.lh and liapp: r*ss, Inimi p'ain. laini'l.r ex|-o*'.ttua i.f the pt.ne p.*sul tl* VVATIRCIRK. BTBTEM By Dy. d 4 Utrtb.A. YOW LER* v VV kf.i.-'. Yiw.. --> cents. EsBBStokj No 13i NiMsust., N. r,

IHT,

,1

sl.* was .d.icatrd, Is drsiruus of >bfaialn| p.iva.a lu.tloos itifsfi.ille-. rach. .'ls i.r to *ive lees-.iaal besawa resirtnit-r, 1.. Kreerli FnfltsK Mu...\ Te.H,.u..dr.tte. Apply t" Madauie O Kl-ItaAlaLB, tio. ... b a.tllii

PARTNER

6l ro., Music ,

ortwo

afllh B»*ig 8ir>sleUentl»nieu, »can I* affuuniHelated raspeciam* fan.ily. oot lai frora plraaai.t Ft.lu-u Fe.iy Apply at No. M Nw>au-*l U.uuklya.

WANTED.Who lm« a tr-.w liurdred rfollariat coiiuu.iid.iay **MUi 11,008. «'¦ v. wbo old be illing to "ngtge to a aM linl ptaaiaiiiInnisiM. wh.c!i wtll. witn mioaWata ettort*. ii *t

SCHUBKRTB

u*in**., aud liave

pleaie-d.liv** 1>KTKh.ltlN'A. ION, Hereld Olflee._

l

No. '2i>1 Broadway, fi. Y thelr lmmecae itock f Muais fer V clee, Plan', for 2, i, 8,1 aaods, foi O'tyui, V'...'... V lelunee'u, Ha*p, 0*ehe*tra, i«, la every style, for vtrtaiwa ar.d beginnera The greateet sa lecti.n ln tbe l'nited Butee, of gliVi.t""1 worth Order* of t.-.m oai Aaieiisaa Masls wUI U atraadad U WiU

AhPKR k BRorHKPkS, No.

rierti n 'o

louatodo

.

-

''

irlectinii u' itaridi'.l and pepiilar Krtncli l.iieratnre. incliiQlng ti.- null receM new wurki. ;'iit r*c.wed aid f. r An ..trun are rt**,.-. i:uil> iutntr-d io in*p-ct the it-xk ,_.. .n tii d. tn wli-h iddilnni will cnnitantly be mide LIBHAlKaK. ETRAM.KRK. N» Wllnad-gy PRANCI8 HOtiSKAI.I..

nnd lii- VV1KE, A OENTLEMAN Bessaata ALADV. iiisi HriivptUVoin Paris, whero ti

balasala Marahaafa who m .y wnii th* lervicei

do lii.iin.w Would prefer to engw. ev*ry wtth inelliioar that wa. much r.I re ,1. .r.i where a trtde ecu'd larxtexatA Thoae havliaiplentv ol mean.. an.l «nx

"

tFRENCH BOOKS_k largn oodehoiee

ne*r

Ic, p'i..ii,« y'l'ur Oei.llniiir, to * licit arilen Mtt *o Ile 'i determined to pn*_ .tlea. and

ai

iu*

-

\

Joi.n's Park__

|iri'hu city Hbe

-a

i

ninl WIFE rAnd four

five s.B*le lientlen.cn co he a., .inmodalad arltB B.ard a.-d p.rasaut ll,...... ai N. 11 V af >ek st, aear Ht. or

n

ol aa euerie

tovvnseniV'n "*-"..:'i:r..-Tw»y'.' tba ULORIES of ()!.f> CH1Pail

SING

-

"

A_(JEN ILK.ni.a.N

FA(T[:Rl.KS, IHPORTERS,

cr w

PKVVA.-t-roTT OBAHAM MKLODIKd fm thr ( AMPaION.-H. KsTl.S k COZANfl Nos.'. I tod 1(83 N8*8.0 st, New-York. have Just pab.'ti.ed . ..e.-jtif,.] aoll* .tion of over tif-y VVMi Scrifs as ...i v tli- or n leot. si.d Orekara Cl.ii>* Ihroashoa we Caited dpal Btet.i They oon.|'ri«- the beet Cnllect...a ev'^.t, h.t-iag been wl-cted bj a olsting..ahrd vVkl| Tli- *ont_, are tn-ittlj adapted "tn the m,*t p. jjalsi a'.rs auch" at "O'dEolklB Hofue," Dearett Mi*," Lotejy Ne.i.' Baa Bolt, -Ol.l Rieii. 'he Bow," 'etor Spaagled Lauiier,'' LuW Backed Ca.-,'' Old Uraolte State," I o, kc. ft.e -tcit'. a :d fJrthani a-l. .i.n ii prlDted un fm- paper, |8_o auo.a.n nj Tl paaee, wub acorrecl llkeaeu . I tlie Old He.o P-rwms \» .. ,ins eop'ea can kave them aer.t t.y Tisil hy irrr.itiinf, p Nt-paM, IS cents. ar 18 aaglaa Ba BL ciu.s *nd bo..8«ii.-rs wiu i»e siiBCiied at *7 per hundred. Ori'er* to be addr-ased to III E.STI8 A CO/ANB, No*. m *ud H'i Ns*rau-*t.. 24 Y.

THK WORLD..k

IVatl -t K.Biaklin s.iuate. publl«,i Thii Oay, THK liODD KaWilaY t*"R.i|l). RR. tl). By , !,*rlei I.ever. T; ¦ Dattoaa" M*oia» Tiaraay,*- -u laad l 'k»h.-l," ie Parti, Svo. Taper. cent*. II. BITI.KKS ANALJitY UP RU.IUION. A new F.l'an M 'ha urfal Antli'i", prei,*r»J i..j*t!y by im atc Dr Em.ry. Pre.loent of Dlcllmoa CoIItga, »'d eoa** lettrt by Rev. ,. li Ctookl II itn i n-tv Bl a'ikp..> .f lii.t.er. tnd a eopiom Index l2rno.. mmlln, 7* cei.l*. It eaat iba aaaaa Iwsaiy yean hai-iiu'Kir ir i. rtiil conii,-<eied » noa*,er-plece ,,f r, aaomng in ,a*h*li jfCbi *' p lt* b ret 1*. hy intlltuiiii* the a .a.'u.-y hetw,-* :-i,ji « -\ ,,1 ii'd couric-ofnature, toiliuwtliat have lad tlir uuie orltin. 1 hive Arrived grr-iter aid fmni tiie \'>wi ard reamningi j* Butler ti.in I nave heen sbio to f.r.d bei'd*. a Iba a iri-ol our exlitlLian'l'-rtlil,' I >r <;halmer.. III tlCEUO'8 ,1 8CI l.AN D18PUTATI >Ni Witb Crltical aad Kxplaoat, ry. By Cnarle* AoBijilnh Ni.tr*, hi n, I.L. D la'nia; al.r-e,.. f|. N cl****lcal « iiralar of i.ur country rnja.fii l.uh^r r»p tikr.cw of no i'i>r_ who*:ia_ori m^r-.-declded con^deu.r n ey b» rep.ied. .¦¦ lt.'. | .,-.». Nn other iudividti.1 ba. contn'mted so larg.-ly u, the C-Ute il c.aincka learoioi inourciQntir rafBoa I'- I IIilH'M. ANIi 8COTT8 i.P.KKK LRXICOIf, A ,i-. I.j-xlc.j.1. I.t»ed on lbi ,j-iiii»ij IVjrtt ut -i*»aw B- Hoarafl I.i.Idell. a.A.and Rnliert ii. ii. M A. Hlth C, rreitioi.i in.l Adilltinn*. and tba la lenlaan in Alpbabencal Oide, oftbe I'rnper NaaBS .x.curr:a« Btbe priiiajal ,ir,.k Aajtbo.*. hy H-nry UrUier, II A. Ha j&i3vo.. ilieep, #."-. iKigntn ednion.) h»t ri BLUMI.. I A I ATIN-ENOLISH AM) ENOlalSH-LATlN DICriONAKY for theu^iol «.!. from Uie Lexlm of Preund, Ceorg.*. md Kalfictmidt. By Charlei Aiail.on.il, l> .-ii.a:1 i:u She*p. |. II LIU'O. I'S t IIAI.VKKS Meinotriof tbe Life and WilllBll a.m.r*, I) D.LL 1). by b'* loo-inaw.tbe Rev. IViliiani llauaa, LL. D. Hom _j_iplete in i '! || OB TBI! AMI',!,.. 1TIKS. Byll-rmio lll.riTRftE, lltDa.p A..1I01 tl -i)|.-e," "Omoo," -Reabu.-L, k.c. i Hi nn.| I'lpe*CI.IriORU 11 THK KAMILY. By a Virgtnian. lino.

N.. li B'j>,trttt

trachiDg tlie Knilli'i l.rioehei, aiaa, Matt,-. Kr.ii.-h wiii»,detir>i»tifii_ttona*.l*ilyO.»*enieii,or would

M\.\!

-ti-

^n,li..D ,rj.I.

,...--.-'»..

» «d, ... t ¦.. e cob.iSw tk* woik aa af aa sissoraltaadi

CMB be

ari-oinoodafed with pleasant Boo.ai aad Board ai

go u rrttdent (loverne*. ln al.-mtlv B-wt of referencM gu*n. Addrew M _* L. M. V , Tribune OUice

'.

'..i*. rr.r.tr -l.e.r t

...

BIBIWO.B

,,n

I

hu.1 I.ADY A(iENTLK>MN BaBawaaaaaakaaud

in

0

.

--'I .. ¦'! ..e." 11

.. ....... ..

orde.ra 2i Aan-it.

. ..

e

r, .a .

_

Eaat I Jm it., near l nivenitypiaca

r

r

UBS.SS ...

ri

LoldO --l-

the LIPK OF CHRlST. Read st tor Eternlty. Dietated ryfh* Rpari* -.1 I hn IVi'brah».n ia. .«. u.x-irl Compo*rad l.y the Spirit* ol'Sw.j^ei.horg \\ :il raliam, Si aart, and I.oiell Pnce. V. ceaii Kor uie by rOWLKBI k WKLLSi, No. lil Nawaait.

11

167.8*1 Btu4kdn»y.

ol

H

Sff*

lhat 'B**U

.

ll.e

put.ii i-rl

"

,

.

-

M

Sl Nt » L E (i EN TLE EN or Ot-i.iiewtn and thrlr VMvee caa h* aotf 1.QK-ialW wi.h Huaiil, an-i the pi'.vilegeol kol aud cold !**¦., »i Nu.

i-.«pabl. laaeblai Kn.ll.h. Kiencn aod Muuo A tuitable oe,*,',, will Bad * o mi irtabla hjina Apply _l

aa t

.

-

lAoh un 1-ur.

ha-

lavinv lo the country

a

-

I

aa* rrai.t_.ca.

Ai-'EW

If.M._

n.i-f

I'---.

,-!-.

...

w»!l

;.,... aa

¦ .

a

ran.e

~A atefamily (¦"UVFRNKSS ltKSti.B, funilshed Apavrtuf of experlooco ASUITE elfgnntly Ln<!y GM)VERNESS..A Artfiree*aAOABlF..TrtbuueOfIic«)._

THII.() MOf;NINi.

Se.oi.^ Edtttoasl T!!K TV EATMEBB,eurpl.ta thrre j_t«. c.iu.titing uf TLe Batns *f tte i'a-.-lete, HscUf Al.re. Sc.ence at.d teive. PrUs IBdoSSd JOi snia, earh part lo pap-r Bouud io mui la f .np ->-. |,,...

,-ai'ltal of ftt>_ Bva haa-

a

Douio aitb Ronrnfl

LRONER

WANTEO.In

ui

PBBM, and wi 1 »linrtlv be publithed, BlIOlAC, or, THK RllAta HIITORS,'' by 11 Maxwell, \ . Author ol Hactor OlUli.ran,'' Sturie* >>f II alril. ..,"Ae. BciuUfully iileeUalad ua liaMd I.t THK

In..

gat.i- k. aaaai ».ti. t a taak.a "aaed mt, sad Us .rhi.rd B-ii.fl* Ot tl.'sa* lu wfevr.i .i"I. lo|..<. 8'a addraaar.I lUMraasai w ".( sad i mr, tmmmmaa aaaaaBj kt .u ,'acrlhtf* ove/ tw» buodred pa(ea uf tbe vary fceai BBSSJ

.a

Fubl ahrd by

taimerraaia

tha o>i it iaBraMM tcJ »e do Lot aaade* at

\ I.'Ji

-

an.l l.aa

tte. on

.rn.

.ur. to in vr. V.-.-R' n ,Bd timks u pui.iin.ad tv.,y *-.to.riay. at Nj .1 K.ailw,,. N«w V.,ik by OI.IV I.'t I'V 1*. Md liJt HARDHrDllRB Wlttldt t wa ui4 rpply -slc .' A .uti.pirt.wtvkly of i.ew tmai unueua. MbMsb) ItSUoelloa ¦> Faarleaa ai. t-us.t.n, y Qeoft* (.n.ii liiMof vtusiiai Tirtea Wiakssal FatUsaasBau|aad 4 riU.tal). ut Mtatlenl rBSdlBg 1 f.ifiai with BSSaOM* fca BVS BfBSasM o' I laall BBd ii.ir.(i luuaral.aa thev ali... trainpie. all to le* lurs.ih.d ln a alyla at .aat* and sU

enrkanlini Ttowito^e Ul»t

tla- rna.«I

,i * <.:

thutt

.....

.'...at-. ¦ ' Hasar"are s-ritt. ..".I.«a1,-t.t

.

w.th

man

yoi.DS

X , at ihia sBtoa. utth real

:euuirod. OtfC- Msyer*. uiverxim, No IM WilHEi-MANN .1 M .1 Kll. Pnhliiher.

lior niuikkl *cq'itr»ment», ar.l a.a-ii»''*uieil totui'lon, dr.ire** llt-utt, n ** i.'iav.-.-ne*a, to t»ich iirulo, rudlm.nt* braurdee. Ai hei Utii Ii tl fn nch. with the umal partly o^c ., lad '. rt,mi. al eniagei.iei ti, and a g*nteel aad xt intiartable houie eitenlial, tne unount af c i_ip*niitloo will be let. ioip..rtk.t Anv pen n .l-iuiii< lt, by teatlrg a lioe for B A at Trihtiee o,l..-e, wlll be waited upon, wtiea taiiua ref- ren-;.». _c tvill be ^l.en

-'

...... » .

t

H*i.ry II

Suhecrlben fa S'.tyrrt '1'n.teerrxm. the Bew Pieturimeo need fa BSttf. Refer¬ Onl) e\|«::eneed buiioee* nf I

GOVERNESS.AEagHsbyouay Lady of iape-

*.ol, U'uio.

.

icein centa

Pa. ,,r,rii| tn

WANTED.To obula

Otlice.

i

¦.¦

l

iturrp,' "floLin Uiad," Ac Beiutif'ally Illattratrd..

u.ij

Sl 1 .».

{..war

KAIR P.OSAMOND; or, THE Ql'KEN'S VICTIM.. lhe Anth, r of "Uuittin Mitiy, or, tim Bliclnmith cf

a

'.I .-I darr-

.

tiie

or

-t u I" 'A '

.

wonld llk* totavMt tl ta earoe drtd toa tharaend VV -utd p-efer inveetlng wilh a 10 thi* c.ty pavlng huainea. mm I* ti.t p.rtirul.r, hut wotalal wl.o l.a* an ttpioi patner pref.r that lhe h.ialeeae b* tlnady e.t.*. l.heat Addrea T.

ilan-.it

.

-* STOLKN Ull.Ia By Mn. (iore. At-thoreei or Abedneg',, The .Money L*n<* r,'' iic Pnce i.*> cent*. Thl* beautiful and tnu, lilni N'ovel tiaia'ready mn t'iroiia'h rea e.i'lnni, and itill lhe demand foi it ureater Ui.*o evor lhe Sattirdiiy Couriet" ln n .ticing il aayi. " Tbil fl ui oltedly the bnt No\,-l Mn Onre haa ever writtan." Alie, a New Editmn of

M, k

CANVASSERS

al.

r

.

tmoa

Apply betweeo A MOI LTUfl k PLIMPTOW No. 17

encea

READY. HAiiAK. A STORY \\0\V OFTOHVY. ByJUUs Carey. auth. of "Cl-rerII r

nese ...bb

an

Lady,

l

an ai-l'e

r

i

wi-hwikk am.at hvUsasded l active n-an can otak* li" 'i. fn' r-r week F'.lltBrriKwl.l Ie aivea Call et tbe Htl *t ttntj, t'..> .tf'.-er, (e. . tm-- batwreu Ncs 69 aad f.V> belof* 10 A.M .. t' ¦' 1 o'ciuck 1' M

AtUrvar.

the b-B year.

"

f

unt

*:.i.

"ta

.*

rr

Norwuh,ot.

ciir.srr k.

"RAKE CUkNCEuovv ht.il tff.'fS tl Wlttt

.A

'- t.i*

.

poe.s, Aa, Ac. Iu 1

ky aay who caa cucaaw 8.*- to f*s<-«o etbsre

*>* made

C«i>.'a!-en aM e-abltahed Om w»y, Dry tl g»B*ial Cuo'ra St, re,, f |U yetrt ttfVMl.g ia a .'. ur.-i irg v ilt** "i. tiie H»*ena K> -r R.;lr.«d. wilnlnSt Bt'lts trom tle t ity t>f New-Y. ra ' ,t.e and ti.e pteaiter* te lesra lur a tf... nf yrar., lf de*ir. ,1 Appiy nr.aa'vLttfiy to t. tl BBOWN. No. 71 VV bj, al. r. iu 11. .' P. B

thi-'

e.p^nence ,r m 13 to 11 v.iri old. look ..I .11, 1) II: PANY

.

i-

.Ol. lalllO.

""iRAIi.aLLaN CAS TLE :

I**"

-:nre:

.101.N.- "N, Ho\ No. Tii, Poit-O"

i,

uc.uk," Lyra," and ftl.e. Price Bt ...

Bffaaa.raa paakyud,

.1.500.

i

.

.

and tha DISKASES of

MR

>H)Nm.'[_.

"

tv- a B*>p!v.hy e..,a«ing tor the tuhecilher ie tke Book Ageoft Bu.inesa. Refarruce re lulrtH Pui. dlrvetlonaglfetl 10J. vv

m

WANTKD.One who aadarataadl ber biuine*. ani Mapnf th* uiteS Star-. .nd l .t I cmJ.'omt well reo.'u.ri.rualed. wtll meet with a g-, ,-t . M ecr.-'-.un Mai i of tka VVstid(W Msfeal :'» pru tion at N 17 .th-et. fir*t dcir below 2d-av. Aprly froui ard JJotlk aii ol As co, a, ai Mai'i Kurope, ,,, AM. BoBfli au* ti. ii ..unted and pue'et 'orn:. Aiso, Mapiuf the*"ate.t .Nr* Vork aid of the te rral gUUl T^ .\ PEBIENCED8ERVANT8.ftmiwil. Talil*'. new besutiru| ll'iutrat'd Atla* K.>r*e.ooy i. V il' RNELL No 1T»Broadway. dniruui of pioenrini tirtt.-lnm Pmteiraot and \\__A li" I .ti ;i ar" reipaettally lafeiioal tbayeaa finda s. i.n i: VS NEW NOVKL. larie ind raparloi Mlaattos oi every eapaeity, wfth aaaamble^rt refer uceS, at MaNN1.NI.- olSce, No. 18 MAHY BEAfl.II.- By Mrs. Orey. au-! or nf The li.lary-tt, Br, > l lar's VV ife." and said to he the l-eet work ever iy hrr Ittsecesofl rnt^it he wttoli'.ng and ekamiag vjrks naLTRENCa TEACHER.A tti*- haaevei been pui.i.alied, aid n.i ooe will read wh, ,t recooiruebdiaf It. Pnre 50 eots Juat re:*ivod .u.1 fur JT f.v* .f Piiir, Breve'e ale I. i'liiveiveie da Krai'a*., Aea. den ie it Pir'.-J. aith man y.n.t eipenenc. ai Principal of ir... 'v BLM K v BRofHr lt. So. !34Ni8rau-M. a ira.ioi i'i Paria fl leehoM of a ittaatfaa t* Praasb New Book by Alice Ctrey. Teiclier, e'lik^r .nici.ojloi family. AdArawTO, Tri-ttue

cn itnrdiy .A il'ort snd f. ,mprehea*lve J-rek witb material* fDr Ortl Kt-i'iut fir Senool* Crlleie*. by J. T. ( h.mplin Prrafe*»or nf O-eeg trt a,in in tl eteml e C-IJejt*. 1 v,,l Lnm, 7.1 cent* The iimple deiiin with which thu Urammir hu beeo rpired. li fa exinhit the ceitral and enentiil fact* aal ii riple* ofthe langoige. in tbeclear.it, mnet practifi! aad ott laaiBBI h,r ui po**ible: the a-.tnnr hainravu tr* a'era tchieifly from Kt.hnir, Kiugerand IV'under'i idiail!e w rki. ri lha MkttS I). A A CO will puhliih next week, ORAMMA1 OP IK OREER I.ANOIiAQK, fortlieoieoi' IliiieJ-auola ,1 Collrie*. by Or. Raphaal Kubner, Lra_tlale,l f.o-n i'io mr.,! by Edward* and Taylor. A new revind odit'.ua. rutv

Lk

lt

c

ikron »r,

No 188 Biaaiwaf lllll to **-."" PER I . '" aVtvesc-Bi eau ees.lv at

tfioo* rr*B. of respeetauie a/ereaa, anetilcap-.tl <to heur with) ul Bera

L> E.. Ten octive Moa arant*

GLIOK-BOOK-?, ATL-8SE?, Ci O O K. WASHKR aod Iii AVS..VoWusbip ]

id

kc -An .ara H_d.ware aaaM ...- .... ~v tt eet, wiehaa to uu, ar,

.

a with .ll ih, trade. with tha work of a stora F-i p*"KaJan

n

-

appiy

and afige, wl.o can wr-.te well. U ajui.k at w*ia ni.parenia lna|Ulre ll No. i Cou latj.l*. tt

pregrar.cy and Ita dtseate*. tjhortioii, u*er::.« l.eiu. rrhage, ti.a i.e general maoaaeinent of child-h.rth. oarslnt, Ao. IIli.ti.t-d wtth numetou* eases of tr-i'.ient by JOEI. SllEW, M D. FOW Ll i'.s A VVELLS, Pnbl:.are. No. 131 gaaaaa st., N V'., acd No ni vv _h'n.toc it, B.*:.to.

*^i Brual^av

1,1m

,.,

.

lai. i-"tin*

Wo.mk.n A deacriptite ted ,-ract.cal ero.k. ahjwtt.s the aupr.nor;ty ul water-tre.rmett n i.... ritruat'oo aod Itt dlacords, chlorrtia, leucorrhta, fluor, prcptua uterl. hyeter.a, a'irtl ditrasea. and otier weakneiae. uf female*; ie

^HA.MPLItN'S NEWGREEK QRAM* __J MAR-I). APPI.KTON 4 CO No iibluh

UDWlKftRY

J

BOV WANTED.Orv aboat ll(Igurea,jrean WANTED- Apur. hii-i.'rl.r Ii ivholeaale Dry *n\y 11II1 I tr\tv# akNaBaa, B Ul WaNI'ED. atty BOYS WANTED'..Tho^e hai ing had j j I-HIMNK.SS WaN ted.a Broadway .4, TWy.0Y, dollara,

an

]\l 'Iv-bL

*

,

..

ALLKN AKD THE '.-REEN MOl'NTAIN HEROK.S OF 'iB. THI IRVINO Gipfr. *i For sai-: iij B.jokseilcrs|en*r*iiy, aod by .' Wl SNET k CO, B-ala.

El

,

BaaaVMaal

t\ Itnal' .BPl'il. nr t* t a; r-.t tn ntfiee o' eitny year* |rart-..-e. P.r inf rn.*f.i'n cail on Dr 1, INDRO. oirue. ChathSM kiid Pu*ne-ri next d jor to tha Ex hia*. otlice.

iosrnaicfa N«tnTaJ.'t,*te.,

or,

by tas aalboroi Bart H

gx-J Lu-. wtth twa

,,

Kor -uie, TO I.OOKBINDKR* Bindrry. the.ppar.t'ufurt-arrj.

TI'I.LKR, P.«q eriived ber* in Uie

A PARTNER W.. NTED.Whh

9 V

RY R VMIM.r'.a.

e. t-ur d in mi-arr*. co ..ll eege*,- B i'ub'l-l *(i it tha i ftiie ot n.eT.-mperance Vlara-'iae, 't i *t BUERUkK. Ageetiand asva.frn war ted

nt

New.Yark.-NOTlCK-Tfle EatiMee oe 8ATI RDAI. Sa.pt 4, at lii1 a, %% **-¦ -'">** * -11mail lot A ck^d Bteuien aUtJ.rman Stttei will ba Mal a* Atlantic. W|| v BRAHY. t M.

Niw York ef ¦¦**-,' mxmt tbalr grnnaw l_M ab ** MbU aervtaM bm _!** l-**N ****** t- om will ht pt*w**jy dt*

peitunued

Houra upeo al 7^, perf.irr.ianc* U coinmence at 7J Botea aad 1'uquet, Bf aenta I'pper Buzea, Mi.ll, Slngle ae.Li

r

OT I'nrte l.rrea,!'^" BraaO)-Bfl__ai. aaientad |K4» kxxowu u, be oe.. f« roralga Thu Oraaa*>¦I* krtl'iBaci ut baaaly ut AW a:%bnuy »JH[*~«__» conMeeilylaracoouaaa ia ag tha aeUoe of parti*. coor.raaa Ita om *u _.». VeaeB-a b loaa, well haert-i. 11. fo, w»,iU. adapud Mar-aiacturM ar laaraem^eBtly THLO. 8CH WABTi'. No lt Jaw^at. I8wa af llamna rtaaTaa. i>,1a.' tatbalaaaat aikta partaar, Dr. NICOI.AB. hav* io« hf* ***W kt k Co . M*lail«c

perforined

Lord Avondale.Mr Dy. tt .lul.a.Mlw VVattoa (j*n. Tanason.Skstratt I M's St. Ciair.. Mrs l.yott Buh Tyke.Lytandr rTtioii |. n Mn Nioaly ...\1.s. Mngkss THE TVVt) ttl'EENS. Tocoi.eluf'ewub Uieas l lit-Jr and 1'arqurt, .**' oent* Seo.>d Tler, '2b eeat* Private Botea. %b, Orcheati. t'l.aira Ib cent* Ooors up** sl 7; to souiuieuce st "1 o'clock.

Oflk,

itortwtj.

/AMCA

F J.-llv /ampa.I. g.iei

at-THIS EVENINO Sept 4 will be SCHOOL UK Hr.KoRM.

Of" Tb. .North An.erliuii I'liHlniiv. N. J.-A. BBMB of Uoeuinal Leatuie* wul ee ilvec at lbi* luetltuwanntiaiinguBlhe KIR_ T SL'NDAY lo Augaal prua, BBBflaUmiii aeb luoceaiiva 8aaday duilng ibe Bunmar

*_.

the three aet

to sf'O-

I'.ml ul iii * i Pa* delit i\. Paa-iy.ieo. A'l. r trcuiid Aet Ls UiUlB; Sailur'i Horopipe. l'lfvious tv third Aet loteimisstuD of fteeo Btoatta

ipcrial Nuticet.

floa oy'

Miton

H*aa«er..THIS EV'ENINO, September i, 71 o olooA with lhe OvBffBfB |S / a'r.pa.

m,-!.;l,v 18 -**-»."._

***,**. *tkaymimi

eARiiEN.Jou.t

me.ee. *t

lyT- t.aad 1 .ef arai. A meeting cf tha fnendi of ti.e tb. tli,u.ettrid bill, wlll Uke pi». e at Mil.taiv Hall, Btanv oi»po*._» Sprlng *t on Tl E80AV K'. ENINU. at -lOlIN 'CO«MKR*i>R'>. ) Itck^SUAY THOMAS A. K. Ri;

.,,_

.

Km

te.t- oy ot

Begio at 7 o'clock.

way.

,.,.

,wo h..

...,..

pai.erorotberwisa) witb eoo. bo.e ta -BBBBB tka Btata* Bta . regu.ar supply . f A-erKen Hardwara AJatrera £CZ .are of J. 8 Byta, Torouto. C VV. **»

BO \ UIT H P ATERS and Booka ia

tt directr-d H'M

th,

ln l

8

'ANTED.Aa Reaident Gororaoai in

AF0R1

.,

t

-

fiee ot

ed, with 92* earh. to |..H an eutire new article. Aient. per week. Th * i* nj humhoi No r-.»k iad noc. lrpetitioo. Calf or Bdarew No.3i7 B.iwery.

-.

,.

IN FR.8S.

-->

..

"

aa

...

BB-MtaJdarart. ,,

c

...

.

..m a.t .id ci

-

.tei-nthip 8ea,hei_er. frnm t/harleeiuB. In the year lStl) or IS-,', fcr tthlob an owner i* wiLt*d. Apply to S.uK.oRD. TILr'-TONACO. No 4« Sooth-B.

...

,

.

A7.IISP..aow flKHAN'K'S'

A~

-.

.J Y.i br.l

|

.

g.vec

tate.

Po»t-Offc«.

.

ra. t.i

i ,0

fl r P-otea:*nt *.«-

.-

lai.

n.:,iauf afamt iv.lvaacreeoi Htaase

-tk:,nUi:NKY 3I,LL-R- *^«a»!tafBtft HARDWARE TO NEVV.YDRK BOSTON. MKRCHANTSta ai.Bf)a ty

nt

faa

A *

.-

., k.;"eu

....

,.

X

car-

. B b'J-.dj lahaal a Fkaaah 'ady. tProt«renc.»wall ar.l aaaerieaMil to laaahfaa r.'ie Kren,-*i ltniun.-e. Addiew. with i:ftr<_ief-, poapud, A B. Lu'-n aiuere

Por-

QlBllll

views; III. ¦srasaVS oftbe Rcrap&rta Pt ily . t,-OPecllori; IV Bl- g-.rbi<-»i >|..--. . li.l; V. Hiaurlt, >-iaur.Aty ol F.-n;a Liistorf nr.-- iTBa 1 ****** ' T '. | | Bgaaa.taat!

OFFEfllAO for |8I_.Coaflfataf BM -.v, pa... oi «. r(-aii:r_. printed ln'i.» te-t ity1* nf tv> ..pp*r u;-h ;tr-_iv':'e» .--eel .frattcr*. iy I lhe b* -' .»,inerlciij todSB e mor.'-lv IMOfld nf tbe in wt di*. , r'n e-.j-rt* of the put jear mtrter, iviiich Dog tJ-myer*nce advocatei; w th otia*r nil.- Ibiltba h.*t unrk ever ied.raiei to tbe 'nendtoflhe

MECHANIC*.' MA<1APPL__TON\S'readv. MAGAZINE,

A\

AUBwef

pates

ar.d

iainiediately. Nn I i

itrpor.able Pio'-ettanttw charge. -_i* ttetk.

r Loui* ^ipo.een free-. btoatrtfe Vc.'' IIW ***** Fitiacts from hi. VA'urts and L»tt*-a. wtire-

.

AMERIi.aN TKMTERANCE

THK

*t

N*\PO-

Itrl.lLn.e Ht

,

PuvHTTfT^s--VK^tThtiTctiZZ Pbyu wculrl a*II his il*.e and piaetf-a Tka

*v*o

Proteetaal Twi'nry-t-v.le aoaeeqaeoee the lern

"fT'ANTED v '.':.-'.* bbb ber of ct I* at

e*1|U.»l OiBfter.vtrt ele-tnt I'neo .'^ rei.ta Df.VMTT A. DA'.'l.>PORr V b'iehet, A*»Bt* for Grahan. t MagBzir.*, ". .-itin- Bu.la.ng*.

.

For aa« tba Rtock and f-'ttlurte >.f a Ladiae' ftOos Stera, Store. looUiuB. tod at»>'k at f ood Bl aay ;u .i-.orttvway tbKawm Add-ea, R M r*1vo..*

faa ttaaitt a_»i,i Her dt'-. .'.r 14 ye.r* old. *ha wtahai to l'i** io ITe boaie witb _i«*r to do clitrn her worh *od w..| n ta' ie, or SBBSal aay Tl.e '-nt ot releren -. fV-n bai lait rotflover. w'-;e *he had o-c-A tat rr.-ea aan ead rtoe inouli.*. , n bl *e«o for iure diri. al .' .11 fa berry *t.

..

-

"

Jr»fERE8T!Nfl tij SHOEVfAKKRS

l-^n.

Biaa

v

j, a

.-ti.,-, 14.Y.

Woni.<ld!e-a$ei! ll cepahla nf .-oodaet-

a

Ta.e of tctsiua interest acd thnlht,* ratbos. Pnse 2*> THE ;:; ;rs of | r- RTWATT.B-aaai SSU Tf.a ireat tomute wbieh -.a* Ian Ba l*.o*h proriBB- >-d ooe o| ;r,a ry o-u Le *ver resd, hu t_ aa Iratnsara t* ¦.. THF PRAIRIE SCOt/T: or. Af.trr.* T * R.-.«gayi*said hy good .otra u, U t - very t -.- pictnra Llfett.r writrn Pri-e Wei.ta t.Rt-HAWS MAOA/.1NE for Sept, m*e: 112 fa. e

*

rfier.-e

IVANTF.D-By fo eoek. w*eli aad *t

THE MISER.A

ettfs

-*

i.i

-tmnaernemB.

ky

¦

¦ a

,.f

.-

.

ba had uf A BtO 8.nda. Ne. ien Kulr-.n-t* Rus hMayClark. k Co.. No. 273. and Ricak Sii.nh. No. 727 Broad way ; Cary A Co., No 24r> Peari-st.; and by draggisU and tkrougb'.ut the world.

l*»cand I almrlan (harrli, BrooUlya.~_V K-se-Tliv .ervieeiof tht* Sooiety will 1- re*>.-ind

a

. beaa ..f.l pr«p*rt!»a. :-«t^r''v dyti the hslr nOr brown, whirfi neiuier **>\tr sunihioe or Umith in tb* 1-asi. charge * h ii «-. i» >>.<i

ion.

_

lOMUBB

War.

a

r.a'aisl k.aek or

UT Kev. II. K. *lye. liHiuiy return»d'r.,m . iliort taa. t. ih.' fi .i_"'-l "till trt n.e hit miu.iU.nal tlu'i.. *l'liv<.fc et Uie i;»." niB'iou,'' l.iooi'yo, TO M1 MLRUtP y.-K.Mrt<i *ud KVK.Mr._-, atlbe luwai hjun. |

ill .t-iiire

CF* Plana.Parta nail Houae Purutahlna Baaa** rlatloB. Tte hftl. retuiar .tetuig if tbu Atsociatioa will be held. aod sevrral sliarts awarderi, ,. KRIDAY EVEMINO, Bevt. 18, at Brtntu A Co s Pi.to-Fr.r e Rooms No. V.i Bmadway, at 7J o'clock Al pereom de.irona tb p.-'.rare Piaoo* or Furn.tnre will Snd it<reat!y to tlieir Ir ter*-»t to u-in tbi* Asa e!aii"n, wbich th«v m*,y do n, appMcaiion trVtt.e Truster a' *.).<_ above pla.e. Tl.e tneetInsa ct the As*. ciation me p'.blic. J VMES PIR3SON, P:er.dent A. II. Jorrr.Yv. Trnstee lt' Ihe art of IMelng lluiiinn Hair is bnt iml>.-t.-tiv ...d.rttf. d eveo ly UosewtN rntke t-ie jr-**.*»tt pttteiisioBS. Th* tnost ofthe popular liair Djes of rheday ...ay foi tbe time blackrn Uo liair, kot I >oo u he tucceeded 8y s tarBishrd ,r**n or au e ilt. -r *.,u itiy uns1/*i:,'y eohr HAIH I), \.' i vo'rt r,f ti,*. ..,{. BcgiJt'HELKCTItlC ''

nt'lorllS CIICCL.TInV, of e»:b Mail SU-emer for LIvM _-_-a*a-i ea Uw tepottum 8*. a year. fa anvpart a. Bruiu, $!.-..*¦* U>ou»eBt. poettwe tnc.-ded.

rsr Kev. f. r*T< eea,rreeabB Ne 4?7 7ib fa arfleb AJLaalt*j P.M.

vs

.

...

¦"*

'

-

BM ruing Pnoe ya ai-1 H Kiid.iv Tl . fa t.. Advertla,

_i^r^0J.,i;u:^^r:t,"nTUK NEWVOKH TBIB1

l-'ilfy linliitr. *n!y

FARDOROn.HA,

-..

rurtoo aod Aan r*

' rieerl antl irr.rcrri1.,e pr,... .,:rJtl 0. , a:.*.' Laek I aod, tka kalaaea tm tn BlOu secording to i-t* <* eao i*ma'n 'or two or tbfW ytrt Lard r.ea- tb.t aod >.t,rter ol'i-.titn of the t.tne mil nanirs.'ly. ts hr.d at fr >... %it*> to $VX> per .rr*. No 1 ttsf t tutttt f,,r . profiuble iutest ..rpt trlff. n the v of N*w>ork. A few iplenl.d Int, near the celebrau-d 'sk* Knrkirkf.irit. _£ mgKUBM ..;'.,'. '.. « B eiil city lott; a beautifui I tzitr a tol tia -e oiWkl * » ooaa> M c. try rttiaeBre near the city. An SXSDWMoth*train Stli iast., at 1*0*1 Brookhn fr>r l.tke I.arl Thuraday 11 o'-'.ck A. M Ticke's 78 c*nU. b. be had st tbe iffioe cf C. WUOO, Nu M8 Broe'way.

rau re

ai

,

abit.i

Bsaaaai yflB_ ntmt aaa » tn'.eic I :. ee wlecit. n of new ind onglnal Cb.rh Moi c w..i be I v.n. arrar;.»d » .'ehoir jracr re t -fi. ftvrred t" dty r * rlr-er* ». f. i y»t-,ahve op-«|l"BuflanheB irnr rat', t .* i the tame M* fl teo i-.-pie* $;,, »i.,i iirrer pro,or 8* » t m a..va. ce »r mee tnn *ri ient cn th* teceyt-onof _*. b| i-»o poetaee mmpt » Aa aaraaa .., aiBgniaeiab r.i ten "ilweri'ier*. » tr». ol

A (tr nile u ! A t ten tion !.kor rt aad Jnham A> ra furn.-i.-d with Fiagi Banoera. Transpe.--r-.ciea, ACKKRMAN k MILLFR. at their old ataaa, £.>>

ti, hy II Nasaao-s*.. between

ITO-U** ^rtfBI .IK, pnce,* V ,1 f), ii.«J|.!owurtw.-.nt)

lillaK

. Al *" elMO ltl."* **.,- a'-«i

fl

a\nmp a gvoa baa¬ prrteot Any ortinaf) baai ut* mm* ceaa wa** .; lboo**nd*cllaft a aaar ak klaafai »tpaana The ii.- k is woith al».'i* hfte*n bu.id, r.i i I'v.-. a et ail of taa first itvlaa. aad buoght wtll Tl.e SBsdB '. oae of Ue kaat ln the y-Aco, tb* rrt.t ol which. ts very low. Tba stock aul (« Bsns will be solti low Pt. ca*fi..' trr '*.) I r .-n Tha «**i of city rrfrr*n*« wiil bsglvaa. Add.-ts T, Boa Mo. «*,!«*} g*t f

PRICE TWO CENTS.

NEW-YORK, SATURDAY, SEPTEMBER 4, 1852.

Net. ,«rk Th« adterl'ee.

atr... ..'

PR4CTI

a aafe. . . _s .d pr, Mla-B T*JVll ttr in 1 Saeac* ut of <**ay

at** st

lo e,'

Mlvwue

me- are

ARARE CBAICI ttt

< Al. TAILOB -Fu, url. / Boateae >. a thr.vti.g

Ctjunrtj fnr JBnsitust ftUn.

DRUii 8TORJ.

OitLP I'liai

ior hbboi giora. ta oaa of tbv kait thoingblarM ia|*a .>mg rny It will ba told *>*ety to a eaat, caiMuar. lo|ulrs M Na ."2. i aaa' a, i«nr uf Httflfl

ti

w'th aaw bow ready

n«*r

rrasgdlao

OVdtr. 1- it.'i:.s'.r*lag*a (*utlr.nea accotnra-ela ed wltk u.tesor slrjle rooms, furfllsated or anAiraiah*d, wlih fail r partial boaid. Ti.e hoora ba*'_e tnodarr. loigruvaasrat*, .,

talba, A.C.

BOAR D^-TwoUentlemencao be

aceom-

hansaoinely hroithad faoaax wah ot -...-. partial Board. lo a ptIvate fa-m.y, at No I'A .i-sv , laionei Baih la BoaM. A ttr,, wiU

t

u

uar*.

^^^^^^^^^^^^

B"OARDT.A^e^tTeirian aod hia Wifa,

or two or thrae aingle Ooatiemaa. eaa flad Board arai amt iraaant Uo.n* ib . moat r»ra«*«*'»1* t j bsihs aad all U* aaoilefa tu.pravspaan lat tta ita Itb st, near stk-av.

kaSSak.> twsnj»

WILLlAMSBURflia_aaioet*^ Vf^SS

_

BOARD ackallp

la

The beet lenail. n aad only two (raatlearaa aad .-. Laaty aat ***** Frarv Aaa.aaaasaaa.. F**ry .aatlenwa eea r.ad larf* aad **VJ**** ***** tth* 8saU o_d. kyffflyiag M eck ali.

K88


ACtfts"

2^_ Rootn, p'*"«wnnt franf

** _r-_.kA._niM.. at A IV -'»*

| _Ej----_r__ K-*ierraee*<*ai.^__-

eniiei.*,

)Ul B,er..«,

witb

t.. real

aad W,f_, at No 1*1 flrcla-d-B-

and SAW MILL for SALE. gl-aira ..o.t I -ura trcrr «_-_¦.¦_¦ -"'.".i^S t .* Uw-ilaag Hmtrnm, BHiliaaaaaM _> Plt l,W*«fcta ,eilw.*-aee * ** ***

FARM ymnTmoVwxAt

the winter. ehhur LET.Dcrinz u>getr*r. tt pert-id* reqal-ed. tbe

TO ofP*eiaa.fh

a* <r a*p«r*»*lyI'.lH'na Oal.eo*«of tbe ..e-noei kced--ij tftmnot t iMBmedeai Po tbe i-rm-.g' _e_'.<-f rt-.t

-t palrr-r* t'i. ue i*rle. ire vo well aaed .rri'-k li Aoeu- B*an se«->ciof tnBki"*,

«

tmrnam r?i

.-ju-

._.

,."*".

mb*

^

*i

......

.--.ad

'

*^_/s^ SJaai_rk*_k_ or lfw»i, te WaNTED-.-Niroiahed .ele.ni P.iitl r*. elegant Ki*tr't"T» faney arne'ea. Ihaf T>(>AKD rn -~--*i <» *'" waa.led, ay two _r..th*« V R batka, e_f*-atent aot to to Mrpeaaed. Por terau iaIt;.TTllyo» » aa-tlv tnntUh.-d p.*e*t.t SALE..v fcr -**">'** onvate family. Br.H.kl.i, ia tha firatts f*t* .- M"** s*r_ twe 'cari'ilra oo.or A _____« i.*lor...d ft,*, O. i.T lh*f*"y BBd MB_M *_''*l -f."'"_ **"M LKT. reDt mo-l-rnT*.A flflarftror* -TateV...*** 4 ae-eairtf ..>-...d lodj ia_Wio| "». meriet, wtt» br.akf.-t ef DUCATIOW..A T Box I .-*-»*. .*".¦'." a_d Maa BW BBrt rt ***** *^\*,m* d7!^ 0, cnxinro i-nte1*? BaBaaaaattrslraa-Baallaaafla-. r *. .*. .»a. with «t_r> k> d heeriue-t Dwei.oa fal bMI ad. £____TJeaaM traraee,_f *ttva £o mr W, .aMte.mvoaua U fltaa ad _nrtn a_-j nf > B J*' fa-' T**.Jt-" l>«»ce._ r.af_ihraBBWu;ara.a*i_o_n_ef>»e.an ^ * jrflfc .» T-.u *d-__--. Apt,i, tbe praakB-v-f ta C PARTRI_a>B.N*3 J^Tfrtt : Io let, faiib board. a iv Kso.tfW-M.DIsBltntt. i Btuedt- MdtMi wealiaa! J L«aa-M CcoiUa-dt-B_ i_"Bb!e for a sh.hI! E»nn of 20* tt*k, .^ *"' ^t. laraee'.ry Marfl pan.ry aftached. SALE.A I tl. ani i.**. ft^,^.« I por "T".,,, r£_£.3 Parlof cr Mk flaa C t_e rMitieo*ait *nd M» »'le. Intjulreat No 14 atiriam aU Fh-.**¦<*.b pt Boaemeot the LKT.Fr.,i,t from Oeret -rv__M mii* f\*t) ara*r*d wnhta oo* Cia nVr. ttxvawxexin Bdi. ta a.1 araa. aafahfl l-jgj*,^" i=q*"- nf A'HITET*.-oott.. w-:h ifldfaa d-ori of iiained c'ua. aad J. B*droom New-J.r»*v For part*.*-.-** KBiidllea aud ein^le l.HDtle- BBd -ealto 1-ai 1WJ ». noin 1* new, rvomii la/«e Brutw. TJllAKJl. Bro-fc-faTt* .»*a«a_lMt_ __D A^BlJTftEE. ¦*. « ytaw8. a.- Cv-.-i-B"I ->»"d wili hnd deii.hffai *ai_t.and I] la *mtt t- B.*ly ton.-.ihed. aad a-e ve'y de.ir.b'e fbr a atnail farn-.y Vh av Re'e-eotya 2id «t. oo ttU* ¦» Tn*- tfawataia SALE.. Smm* K, -B|lloiwr witbtiut .hilnreD Keierer.-e, excban-ed. [aoa-ra ATE LLVON.A.M-. IV b \ SEMLNaKVE ali ro#era-U, wilh N-n-.iaad new, te^uied. mipn.teii.aale_ a: aaoa -?---. va. ISg pnmiaee No _!3flatta-rt- betweea V...1 '*««..'» *»-. M I A l MON M 0 .'".'.« ,-,'.-Tie%0h*.»d9y.t-?.y. rottaoetbieuton

guan'a-ixqa-ior

t_. 8CHOOL.Be 71 Rt*B.

u

-rt

,.-'m. ma

_^_

1*10

ne,

v.*

.

w

n.n

oa

BoARD'NO-.

E

-* "'

'*"

.

.

un

FOR P E*SS 8 ALaV-A Lot ef viroand PRIVATE toiu.ras^to^ 'AJ BlfgEBJ ftkTSe-Ufc FUR SALE..PbBbT H'.uaea

r.---v .-

..

..

i.i

w-

-

*

.-

r»SW!_

«*u

'¦--

Tl'.L. UOMBBB.at.BlHI; V,T,...s... m*,n*S -*_£S*S! PKo

-i-ssa

S> OA R D I NO..Emtiilies nndof aiin<le tba w.mfort. maj obtain all 5 OentUmrn havli.i witb la.pa nii.il

rooma, f*. lrl'» tuA gt* la of hatha, by applviu* at No SPn txb-tt.

or

oie

.aah. witb *t*e

private

oaa

t>oard-).With £imk1 Htxomniu-Btlooa, bloek aaat

J)

-btaiaed al tta be tt

No r> ir-ing-place. oaa

ol I'nou-eguai. lon-euvaie_

STriolIN'SPARK.. .i.r1" Oentlemaa. Aflcetlru.-nend bi* Wife.

B.wTrI).

riftir

i.r a ruom

and board at .vo.

a-uOtuiuoaaltMi wilh a pleaaant

<mu. Ba.

..V.mk-B_

Hnd ainijle O.ntle-

BOARD..Eainiliita required._ D. orniabed Kooma BC1AR aenlnerar-r, of Boa d. wtll «t No Al O ova-B

Bigle MB

Baa d«ll*htful -jlt-*a_d t__Houae witb modern

atovemeau llelerence. .

toa-d, ari'veaieoU.

at

to

1*

lut, wlth

No -*' Sd-ev. Booae new, witb modera tto-

BrooklyB._

resppct-blpfarrriliee. MMMBB * Hut OM I- Mt I M IMl LE^'.Tosmall ( iot., w..er ,0 Btt . Ra M "»« laaaa ar.d two pentne*. Imutre at No

BO.RD1NO

IaO LET.To

BROOKLYN..For .

h-«n; _attaBll_l

Tarmaieawnable, and lefereoce* exchauged. thu Offiee._

ASareei r. ai

._

or BI-OOKLYN..two ob-alr ileaiaot Hoomtand ibrte liai'e ,ei tlirn*n

T>OARD in

¦_> Boeid lnawijall jynvetr

*raall, seler-t Family.

b

br.ci llalfuf ahaudaatn* tbree-.ia.r» aod -e*e;.i*at CTMlBll Ho t- dal;,htfully Irxa-d ln Carr-.H-t. nearroom* i. and e...,t.;.».'w*lve lj'.u*a The BrwAIti.Mll rot e!».*r,ilv hr.iabed. with |k* and .thw r_.nv*nien>-*e riv.n lle»t|AK, Bef-reaee.rnrjeoe ai.r, te.uired Addrew, ;r_,u..d;eieiy. O P. U,

mZ,.a,gae-ThTOciokcr. OIT.ce._._

110"LET

BROADWaY.A larija

od

°a and M endid Ro-m oa the *__ood .to*-. tr*otAot ****** Broadwar ain Broome-B.. edcilrakiy ed.p-eeial Bowery No tf* able Tail.i. Apply

to_HJULLfcR. ofluomm No.

TU LKT.The third story

two fire r'ae»i. pmi'e-e of batb Bl fca»t V-thit.- "*t be mail and rtepecteble Tne n ramily booas. oweer w'thtorreia femilj etcepv the bfaiee of fl.vt Oent aod wife . r wldow »r,d da_*bter, apply ai i-ove,

A OeOCeiuen aad thelr IV) ve* or Klu.lo U.atleinea oear tu tne r u.,e fba'Uy oecupyiul a very pleaaant hoiue merri-rt cupae* ur t Feirt would lik. to la*. one or two tt gnot* ie.,11.M to B aid d.ane, e' w.rk d.y. "» d«-Irrd Ruom. farawhe. or

SbBttS

av_._

n*a- -n

d eeliar.

.

iu

».««_. &My__L___3-_ M Bflfl .'.!.«

¦*¦

.-everai

eao

lamlly. Inin. wituln 10 mu.atae w.'k Iroot Pu't.n-feii\, md neai a iteg* route. Addrewa.

bctnera*'.

oi

LeiWoa-av_|_

ME(hA.NlCS and .MaNUFAOrntotmTt'UR'*' IfalbMbaa »"al, bererei.ed lra.-n .'¦"-*.' ir.l'i-e .wolarg. Building. .Oraad aiblejwiiie.. aad arer-et woold ibe |r.,ur,d tbe Botverv Tbe ow.er

TO

.t.

. '

* ;l ti,* t'*-». *i .,le,Ppiir_ett Api».-e*aid!.,.ild,ri'*t' kO 1 OSBOBW No U7 Mnle-rrv fl

J"j

C K

ro

TO~LEt..Rooms£ on

or unfurfaroiabfldlucoUd

ni»hed or for Oaicea. fl tho edin'.reMy the Boutb-ea.1 corner of Bn ulwtt aod Bm-me II MIL_P.RNo ii*

rt.

buildiag

Apply

Bowery

LKT. WHl-li_litfd KlMI.MS. wlth rpo -*______!_ Powei. of any ilie Inqulreof I orwitbcot Btean. C. M HIMONSONf. No III Lewtert. with Room, front OARD..One onlH.»_e lhe .ecoid lloor; aiio one oo .n.aii ooe adjoimug. to Lr-T^two hird. (Iri.m.l tt> let, with partial hoaid to two or three \rlLUAlILE 8TORES P**-

T.,Tritmne

*-**

tn-

flnile jeBtleni«L,

No children. pilvate Umily and llb-av. Bi<>_d««iy

imaJI

ib a

Apply at4era*t Utl.-it.

betweeo

IJOaRDLNU

DOWN TOWN-At

J CHAMBKRLIN'8 Nortl. River Houie, No M _inii.gioD-*t- tu-ti lVa»Mo||toB Market A few P*/m** ment Roere*i* can be aocom«...''atad with Board at kt .**> per week Alao. ft-roiehed Room. to let witb or wrthout

*Uoeri._

BOARDINO-.A v«ry jilHtiBrtrit n**i;oad

mXory fiout Roon. aud Bed-room to lat, wtth Board, to Oentleaia- and tt Wife ai No 177 Ka*t Broadway, Boutb Bda latweea Ruigen aud JeBermn-ttt a

834 Broadsray, HUTBla No. rrady for tho r_e»ptJoa of

EOLIAN near

lul

n-.-uare <¦ now

the houw telorln complete r, pkir, l allrej^iee, lor tiie accon.n-iod* Ion of pern.ineLt bi n t.aniii-ot rxxuden. E UaVKSON. Proprietor.

caia.iui),

T *m_B BlarMM We.00"Pttaafl Cheiprtnt* .ewinia mimediateiy Ore nf the be**. flMSfaM tor bullnaM In the city. Baiberi look mtt lor one of

tbem_ finnora U.untfi_. a small

WANTKD.Bj

family. a

--

drt**CALI IN. Tribune Dlfice.

1*ED in BKOOKLVS Fur fl/AN W OentlemtB. bUWlf* and tiomjo'.. part ufa't -'. i,

8it ivg-rontn and two runf jrta',1* fut. itted «.'n K.rchen, or theu*. of on.. Iffcaudl j» b'e ihej wm be >»tei. permanentiy. Addnai M C. Ih

iiMilalag fl

brntmrnta Tth sad Ito-e.. tta* 25 oave-balf ia* at.*-.. 1 .tt pie* and parti

tesraarb]

Iron-

t

Al..

a

.

Br,-kl)0 i'o*tOftee

amall, goo* Htt faiaaaaS-

rent,

Otntl.men, ran have i>le_**,it Ronma f-i--.-*h*d or at Na Hl 4'b av. P«rtiiiAin i-rirfl. aith or ,vith..it aom aUhiri tnio.plv tbetr own food, can have it prepared cook. ueat a in "ne bonie oy couipetert. npiir IM1TON SQl'ARP...A Oentieu.au and hi* <VV«(oe without a..*rd, furu'lhed room. children) ean afaafl ele^antly taiit witli uae of lhe kiicb-oi or a f*w ,*entie.n-n w.mld lut taken wlth o< wit'i.ait partial K ard Kint-nla** pnvata bouae Keilth aud 0 rmtn ipoken Applv at No 11 Bt. Ci*ni*n,'» ylece, IMacdougal *t., between Waverly-plaee

and Cltntoo-plBce )

_

ROOMS with BOARD T?_|l5T-CLA_W j ttttaOas-M a,.d thrh flfraaa,M abajfa Oaaa-aaa»a,

InB

wnt of and n^ar Briadway, taaliu t.a' l» r--inei.ce ' Bo II. 'rl r.p-»ir» aa.iae'a aud batn*. vicibltyAi I Mt-tr, fa b.'l N B.. (plei.did pa,l..i t l*t on¦ firat lioor. Addiew A C. ALLISON, Lowoi Poat Offiee.

S1NULE UBTTLEMEN con "l^OUR li p-tial Boar^. at No. kl7 ¦ yfeaMat <-ry*lif-it T.-rm* reaw.nH'le. Rf_reuce exrhami'd. inUkNI_*Hh[> ROOM8 to LET. II llho"i ui.ala Im OaMMMM only.- Two pleaaant r-aima, wl

ohtaira

JT . or. thr .etH.d floor. al N» 47 II BBaiC, a f-w doori RTvon wbo eeal.ehle liainll f<. Wr*t a.i l>r,«j,»»y.a

in

aerk ijuirme**, rflaaflaaB and p«.nnneocy

l/UhN USHED KOt»V1S. I

gentlemen

Uentie-

wo

m a,e* and il.rii ll'iv_a .ji a lew alu. le .IniKleiiiea ean he *oc ion,...lai.r, wilh cleaaaiit, alry front R.».,n*, lo a fau,,I>, w»M»e tl.e,e ara a few mltel Soardear Th.

frtvata,i-i.i.iain'a Bhowej Ka ba, ouav

a.'l the biudem l.njjroiojiienu, ,i..i a-.id aud and loaaBaa ph.iuau.l Diuuer Itr 'laallemee

Ingul-e

OnMiurlllk

N.. IB

.1

*VeM ttM B

_

further r NOiICK. A atill lt t.,r f*U

1MPORTAN

Keiuctti.,-flu«t be n,'d ta, nikke

ro, iu

*t.ck,

8llp*. B .ya1 aad '/.di.*', "> «.,J-,,_llI.

eo*t md le«e-L»dlea Oaitet*. 7 ; Hu*tliaa. i anl 7b l/j M'h'i II... t» P and ll Maa'l Sh ma.

£ aid

4 ano b Ha.j-*' B...,t*, 6 > 7/ (ien'', and I'h.idrri'. R.l.lnt. I;, 3 4 WANN'a Boot a, d Shoe Slom. No. S»>"t.r*_d

g'h.*-*

,

lt

h. !». nnd 10..TVoo Rooma in 3,1

IVO. l 1 .,<..*<> !M II Bll-t

to

i.et

ZDICKIliaOM.

PLEA8ANT U>

LKT- ll'nh or

ii.ul.-olt So. K», Of

R00.M9 FURNHHRD wilh.jui Breakfaat and Tea Bt lo.

Tbe

i.i'i'av,-iiey ["ace OOOrwaee*_hetweeaCilatiia 11.e- tia.jdero l.iu.i.iveinenU h,.u»e ha* kll

teel fsmilj.apart nf a PllMI be^ ol nei^liho»ho<d, weat of Broaflwa* Th* ai.d reuulred Addr-el JOIIV, tbl* otlica. given

fe-iu (Setau for liuie. LOTS tm SUUURIUN RESI-,.1 conUluli.l

A"CRK

» a*c loi... lit.Nl 08 for fl llaB in »'ie v.a li aitua'. d tlnee mile* Iroin **'iili.u»_ui^lj. M aid Nrwlow and a P.Mknwd, luthli.c tweeu _M Tu.up'.ke l| mlie. Iiom ,he a'aai-.l. .nd Newt. ara C.r-ek pBrr> la*-dina lbaaa*tfaaat..baaea< M ttfaaasB.aada_eSMM la eati.n taa te Secided l.> I-t Oa on. lecaiiaa flabnaaa, ban. _c. worth la'.'"". <. r ulnch the p..rrlia*.r hImc'i **.*.

lamw-flM 1* -all

II.

in a

ine

UamrB, wh.,.©Ibalh. No .'II tUM Baoadway. -Sev.ralvert ple

Romi M fat M ilni-t lenlle-

un,

iaa»-aBbaal Bvar_.a No.iii'_.',augto_ pi_ce,overiocking

M »«.!air |ton aajuart. to and a Kll. iu lhe new bmIdtiut. cruer of lltremvich It.M.ni ..a.htt*. <ne lofl faalt aImi, *everal . ualle, B...-I tlie Uciitn**. for hunnea* powM Oaa flBBltt HiiT*uiiHw»-d taell ll.hted Apply imBe.dy and the ria.ni. etceeeii.^l> MiBMi, bi fa. Ilaa, No. tt _

ba*J*5

_ABKR

LET WITH HO\RDm ArtS-

io noOMS Huiialle lor fa>uli'.*»ud *ln«le Oentlem«n

Jf% BSSSSM imptovenieou, No «la** -..uae, i>pUie wim ali ttek-t amted IM

*

lieit Uth-.1. R.leieuoe.

for Oentleraeo aml r>ii()>|s.Suitabie II I.i.'ma BM *i"_.- O^ntleiuen, mt*

tbelr Ivaa, * ." _Oreve_it-|*aea nthat Th.h '.* orrll tafaaadatNe fkimi-hed and *u|.|.i'ed with all tha moiletu oouvaaiaaeea An eXthtl't* »' lelelrliea-*lrijUlied

nratly TO LKT.Near Daiflfl-eqaape,

rpWO I fltN,

a

Far-

turulihed aparUneBta

eiabed Baaa or a .uite ot Apply al Nn Ifa Brv.dw-y.

KARM WANTED.Of from 50

AfA

pi-aaaal BtJenliioian _ud llife u.»» B'*'i. at No IM Hudww-B The h..aa Refereuce. aaihauged Ba* all tbe nioden. tniproveiueele

lU.ina wtll

Kt

T\V() av*

tx.-*t

PARLORH.

to

-fi'arrraof MiB nle land #lth (and o.i.lulA anv bwe alibw ab al IH_ mllra nf Ntw i'o,i. Addrr»« p»i paid, J,'IIN .imHNbom, Man B.aM PuM 'ttico, Weat* rlai M*r l<-, New I o.k. |ii-<ug . Inll .nd trun de*.., Iplijn of Ite fai.'J and 'ujidin**- Low i.aar B cnurel.n*. aMaafa PII**ta.a Otlir-e. I.nnir.a kr .wlll, ltl. t.ry leWBB C*Il pili.. r-calt. p,oni|jt aneoiiKB. __________

MORRISANIA

t^AST

VILLAirE.

I.;,l,.ni iVont. in

kaRam POR sai.k. --Heaararaal oasrlrak n» brau'lfu. lakr. wl Ir go U V" Bc-** .>( land, larje urrhard. ard b'l.lflina ...-. aollahlai.u. I.i.ildiriia S-ve a. elirolr h, »iu he aold oa idftttt|.j.i pila'eg I" to I. eereieiea.i«ii g temit topiii.i.Men lui-nprove. two M..he»ar. ..ke i. ait,a'r<i I) in.leae^.'of Peek.klll, Cfcaaikiaal it n aop« H R R.T-..1 'rara rn.le* fif*y wt'hin ar.diu.iif tt. p-it.t Bi aren-ty. equa)-d fi. ... Ne« < ..rk V I. t-l hn b~n IBfSBllj t.u.t tnj ^t.b i-.r ed '." r.ii n.-i rr».rt. sad thrre caa be t.o duaoi oh.t in Bihi.t pr>i..| i..u lake must B'tran a l»rg* P'.rtloa oftislt ts rHOMaB JoNES, laMtMMJ ora frora tb* dtj H 8m*dtfij. .

Apjjlv

OrhoolB.

at I'acitic Hotel 0 at I aud U u eloca daily, troa

>*»ve

IMtlV II-E(.E.

Land. ittuale lo tlie tjwu of Rhiuebnak, al villageaud Caaati. 'I aillvt *outtattarrt.v Bbm thaRivei Rblnebeck, and e.t'warllr frum tbel lludou tbe ui-W u prr K».in*d. twa-BBS |x Hudaon Knn volire excelleol mlll *ite^ wlth a 1.11 of w.'.r of (reatni.Alv atloidlng luttuieol anr ct ktiJi'1 Hkty B f.itne. Tlie laod l* tu-A p t»r- I K-vei.l iarie Ini.i . deeiiabla proiwriy bu n.4 and ur.l t'ii.i»herrtita rr bevii ..rteird to lhe pu.iic I:,., tiirr* of P lltit01 of k'RANCI- T. UAURETTRITTM'N. IUnnr-«l. BON.No bi Jot.i. *t N> . Voik. -

r.

*.

.. t '-a.eitu.ij aVflwel Ne. lat.tiai'llir Kii.uor m'ir 'a.ij* .l-a.uvia.li. C.mi'til latt wall MM ay intt lea Ap-l.t to

1111

*c

|

¦.

r weH iwol-eotlemeo, TITANTKIV.By runilabte Ria>m, SBBSal tl.vr »ttb*leepi_g ""

on

tna

tt a. pflaaai ilj Ka^ied. ., ,t aiibla fiva mtuutM mx«j t*yj lh* AlV, tloaaa. .B-Uof Addieet V\ Tralmee O*oa.

UWHTH ST., eppaaitfl tbo Opera Ill"7 Let}***-*¦-* Ro.au eeeond

floor te h* _,

"». ..'ta i*t t.,r the wii.ter

ou

tbe

Doaeta

FV>URNISHED

to Cn HOUSK to

fu*t ei MAY B*_t-T-e w lo be ahaeol fr an the

aeMewee

LET^till of Ua.u.e a

-..

tky. Tn* H._*a tt fa tbe of Weehiagina-enu ire, of ¦ a>4 -ttneaaiaar nei|hWibo.d laxart xtt aeavetUMca aad f

mtbo

i aiuetial aee_m_wd*tioa, lt fl. I*.idaa tu'i ittard wrh rnt-aftan ..rdiuary rtaa.mwi aal il-gi rr I'aaaoeptioaabJa ¦otaraucoa win b. re^atnal. w_o nai t iu cbtria. apI'.i lb« Biilraw rl thi grr J HOlOH. N. _A, BroMway u rl,

au d

-¦¦---

PART ofa HOUSE

TO

LKT-(To

a woa'.l aaolael (aatUy wlthwat abUdren praAwrMi -I arj

iMeal'j kaitiea u> a getiieel naigbtvrUasi. aed uatauxfa ¦wbM Apply taar of Ho. I* Meroer B, ap .'._»._ with STftAM POWBR w aaadv Powb, b LET.-flae llgbt R-aaaa anlb good let tn Iba aaa Ddf-t Bail_laa. av_er of C-alre aad Pr__btimot* Apply UjW A At_L__N. Safl_l8Sa_flSSfl BBBB-I .

t>0OMS M\

laiaaa_ of H-vRRECENT OKADUATE the t.-*t rec.iiiioe.ud»tiuna da-

AS. BOAllDIMi

.

47 h, i.*. .*'». i aaBHaaaa, K.'n *»d Oat-baiM-kaa, t ,. atl r I. trrea, *. l *> .iwed .uu iaa. mon Aa ncalflat Taveia ataad * B.o laalla A'*', . i.rni ,t ." aciaa, . »\c. i.iai. Irr. abodt T Bifla *t*m Pralala A -j, a tm* o' II BBM u.w H uae a d Bara and flO-Md, wall walrred kgd (loelII aeon-hoiiwu

N.v. TU M.sart BOUatntlal.; Haleof llillftl.. Schtol Sc.-ll.l re*|wlfuliy .ur* iir.eeth.1 they have upei.ed Nu Ol S.setist-, rdaaa.a M V.-ura ofL.tet, mat..vt'u* aill Cirnpnje It.oth Rn.'k.tu. The rirorae Enflstb >n .1. >t« Pt*irhe. Krereh M.tle ai 0 Dr.wing..

rp6'LET.IVo JL r-iBtalxa of 10LN08 A OLTTUk li» biib

mRhlTv.

p»,d tu Ibe rr.ur.la oui in.aner* ¦,t the B) their eare Tl.e M'.teea R., aet.rt.tr u( m.ny ye.rt'experlenre io teasniog, p'rd .ayatrm which they feel eoat-.ieot wiU be ap-

ar

attentl-'D

be

« i,.

.-

hava

.'

vrd Thr h.ttieat ref»r*nr«e c.n he ftvea, .nd f*e*-.motrali at to tl irsalSf and rapahtlny trutn iad.e* Bf the t.r.' rai.a in CeaBda ai.rt Ni.ta .tri.na way he teeB at .eir realdenca, wnere

¦rt

had_

kare.

sf tero.s also ean

B

aod DaY SCHOOLNo for OARDINU H1X. from Paoa, Vui IBSJ

be

HO LAIHFS-Mia, g> Rt Mark'.ilar.. New v,.r. isra*ClfaPy -

-

8BB88

VV

o

,-n

.

» th*

KDNr-SOAY.lh* la Sapieio-

br-.

«

c.

tbe

HtokM SPDOWICK WH re.-*1ve |al day ut *te>. teu.hrr, at Ne il &. M

¦.¦

i>'.h

tt_

.

aoa.

the

e

"

rapaclty Termi modereU. AddreB

ai ai

.

t

^_

T DE L'OUEST. loog PKLM'H-M. taaa-ner of hl* na'lv* laj.«-a_* lo Paraa ..rfer. hn B <it B.n> *tl_r.-o w;m.-l*.ul i-d-.,d,.a,.. S* MrIflKth.-b n H l^wi-tt. rvr Befe.. w,th aeraflBBai *."*>**'** » I-elloi. P, o-dwav atd It-h-flBl '*u-^ I,, H II' MaOflafly. Chnaa.pl.erB M. R-enm..nt. No. a

.'

*'*<.

Waaafa Mr

Mr c c ,.ate, No 7i OaaB i.No. l-S Na*_*ai at. -i-

*

I.OARD nKKNi'H aod BNGLISR II Th .mpav-.-tt-Tbe JL IflO ard IMV .iCHi»"L N-thau lot aeUbllanui PAI.AtKK tl-aeet jien *5ept re.

a

6_

VoongL*d'.aaou.MO.NI)AY.

PROTft-TANT BCflooLta VWl'flO INObwOAT JfE*R_-_fCH a^atr* Br* Srotd.t; Norh I r.,

it.*

VA |- A B K ¥ R. A

un.iUrnk -. r**er*«>c>*a Ac. may b* ubia.aed .1 L.e «t

.

Tbe neat aaaat..0

Pr ne! -al

.

..

.

<

PBt.Ni-H.N-

i

B ooraty.

ir.i

Iru' iki.d.

N iu r.a..'i., . \t a ..in

J il.t-ap for eaab, or en lai.aeu v pfnt V> lj to Waaa «' BM i** N

.

-

L^OR ^.-tla^/. A

tftieinrnt

Hou*. and

C11TY -T

..-oaa

tl

.x'.,

.

a; .'.

-aattary,

not. la perfect ate ibe P. k ot the Theo: iieal i very lu l e. d co-.jlrt*. oroar: WB'liail pauite.-. : aad *«rtt ai' i r-ai-ea. A:. Por k*v bath*. BB ei I** *' a miaeia'B ta> view ibe boaaa, kppit Rn; It7t*tb-av.. or lo II 1I.LIAB HAR»-LL.

ettita,

LKT--Beaadfal

Rt»-iSALKor to dencei i R*van*wiad. L. I-T«i> *t,*ry attie »nl Baaeaeni HOI >t B, ju*t halthed ln m.alern *tyle, ea^h aontaaiirr hfk^o rvajuia teu ot which are bedreoaua. marBie ataiitie* to r*«wu,entk. Ial aad weoed etonea; ra«ir,ee. aioieu and M.. * M to< iloora; brick oveoe aod flotti aaieut ranae lo th. feflahaMl lacioeed eaan pt__r* tn tba re«r Th. bouaea aie ib fall new of the l att Buer. aad withiB Uiree n.iaute.' *ala of the dock. fiom whl_s the aeanhoal i_MBBM_d Capt. Baldwia leevei fournme*a da; for New-Voik A *upenor bae ef Bage* ronniog betwera A.iona ane Pul ou Kerry. B c*ok.va. patae. tl.. door artmry baui. from 7 A M tul l. P M t * furttar pamaoUiiiBeh.raafiill.Br RT H'>l'Klt'S. at Ravaoiwood. ox at N.\ 3. PeeA-^ip. N. V , coai 11 A M tlii 1

JTL^OR

P_MJ_

FOR SALK

ut

TARRVTO WN.Thnt

beautiful flaaata kaoaa tottv

Proepeet 11:11 ovotaia'.og aear'j {tu acrea It u elevat-d, co_ina_d:i^ ta* **** o1 -*-* Hadaon River. frum New-York _rt,K''':*i*'"*-,B* th_ r* h __~J?* Brohra-iag boO. buika Biveral villaeea, ***,' r*P9*n Iaa, iad * *n r bbsb flaal _!___, kc. T_.Bi.pei.gaoua asaasn._a_fldiat*ta_a^) tte aoce« var, «... tho H._»," e_il aaaellaat, tha _!__¦__* aai-taaia* tbe el_n__> l^aartTJZ.?*,**'!-1**-_--* *Vt*-****ttaWt -(laeB axoellaoL n__n_t_e' walk of ib. center ** ***** 6m«Um MB. a*

*

o? Ina

«aX -.a-rSJc*^*

loJ3_.l_BaS2S____, "__L_?U_

CH>R _JALE-HOUSE and

L^l\~_*io7

_B» aad I ti Lemna-et, aad Ne fl Breeana B, Lot 2S bv |M>. Ouud pr*terty to.* itrapn-vemenat. AJkliwh or tisxti laeart L<ti. JAh) V* lis'itnc-f ««*, E VALBONCR. ao. N. ji

_Ur|,.-fl.tts:6rs_i«._..!_

n-ar

RIV IMOTON *T -A ta.Ml Mt'e aud Pe '.

c.u:niencr .'.

utt. ¦.¦.!

ttr tt. lo-t tta Badakaa Bra bMoNDAi kidta .aida. Tae ma.e a.1 lema.f

t»u t: ot etitiancas

detartmeatat'e .-Uie.) arpt e'e lils WM NlCHOIat*.

fer YOl'NU HKNTlaE-

1N>TITL'TE

MKN. N» l-a. Y.*M ,a.,h-*> il'ui-N.oee-.n MOIOAff, ni* th. ISth ol Se.ir...i^r M VRBYBKA H,,ac'..r .., ,ntt reput_d aataMiaba e.,t. tetpfta y laB.aMtae pabIM ci_*>* o' praiflaal Bareaylag «"d 11*11 r.niinee lac wiil ba C..i.tt., tij Bfafl di.nni lhe anaatoo_ -

fur URAMMARIth itSCHOiL rtm Soluol will

IHVIiNli

»v near Bo>- N re- per. aa MONDAY tptli l ir. ulara cao b>* .b'tlnag «t Clark V A.t.-.r, S. I l.'aah.vtl ,o m kud at Meairt Hall tq-ki- Meaan Lr-. t».,a.al'», No 411 Brialway, tit) Ma-aai ar.d Kaynoi i, No 7o N.B.jwen 1)1'NS. A M.. Pnocloai

I'H S uL\8.lOAL aod JE. Wiil;HOOL, Baftaaatorl ARTONI. formarlj of YnIh JosKI'H iQ-yr. JWYMAN CLA8SICALaud ENti MADAME CHEOaRAY roapHCtfullj N

BflOLIIH >t nut.ra o' MONDAY, a

r-

,

ci>.

|

'.>

.

,i> lnm

.*

a.i.ii Uie

iuwo, Ne 7i Cm l-Jth-w

:n

Broadwir, w.ll ba

,.,,'. .i fa tba i'i i*i re.id-i.ce of hit pupl.a, or at

c-io-r

of Iivmn-

.nd her tnendi tbat ber I

raMfl

ii,f.,rn.. Mo

italpaailofl WRONfcaDAY.laat

ii

SCHnoD INSTITUTI. »r:;i

MKCHANICS ROOUREB, No II RaaBBba JAS

1 ¦.'

aaaaua

.¦«'

I'la'nu.ii

M....a>. s-pi h,

Bel wtCaaaaattaa

WASHIMil'oN UOLLKGI*

|\|OL'i\T Al K INOTITUTf 1*1 II a.hli .-'i.i. d. i.|a!

Bc III Ith at coriK) ..t II.;a.ua.e (i.Ku IV CLARRK A M. BOd jAMh > t A.lNMll A M Pilui-ipi.a, »i .ni.en-.-w 1:* tri.'lacli'olyiB, i ii dt. iND IV th* lita >r,.t ¦,.' 1 I.e Pflttaafl kavlng raftttaa faafaraliaM »nd '.wm. fj, f'-r i-cat: -r. »¦ i i-1tu a, thi lagtoat Iba -'.ni-ii. m u w..! be tn r< n.pl. ¦'.* rc,-r t .r ti- roc-ottjii ol tu Prajfeaaoii, Teachert., d gapf '. ot i! l >th I ^,-pt Itt* b ¦[.-<¦ tl.tt Iba pupll* w-.il bi puu tuiilv pr,-*eot at U "Ct.:..* of thei. Ii^j' I'rrarrrai n.tervleai wtth th* I'rtuc'pall, and Cat ilng.ai nani** of pa'r >lib ,d pupl'i u: patt yr tr. MgaMM Molal'ilg w"h plaii cf ,i.i luiition leulali m., l-r ut. kc.. mty be ha.1 (tl the RojiTkoI ths Inilltute, tr-.,;: Sept | 8irB..|eia tthaabBve laieiy rtniotrai to thi Jltv wtll tlieir ai.d fleatie . prlt. e lluli Ich.ioi f.ir iba adaaatiaa n of pro|iM*. are l.ivi'e.l nivnil . or tt.- :r » the letlted and d< .''.ht'i.1 |.jca*loi, an 1 lea-u Iba a.i atuw-i af tba laBimttt Pupiliot ih« lavaalla Oararuaaat an urntr tba e.pe.i*.' care ai.ri fafltta Itt of oue ot tli. Prinat

,.:¦

-

sfaafl

W^kTraND

will i','o,.-i, hia si'HoiK. Mi) SI» t 0*. forBOYsl.a.No I'.ll-.- tn

Uu.here Ile io_t-r

Y,

«..

hwa'teiitlj.-i to a lo ar So oltr* iha'.,/ tion pe'aoi.allt. lie wai ra ry .ut the xiiarn U, pla, a a, i ha n,iat HBelj tu tuan-t Jialr wiaae* A* MB8 fl tt ti-' i'.'ti. Baflbad i .t.i saarM aliaia ihe lul t _. *' t-e or a.x v. aaflb . iao a«uli like to Bll W ill -* ei if tn, ation. t t. p 1. aiul pauon* for tl.e lait I*, yean Tero.. rl''*'ier ani.iiin c»

.

7\| ,"|

l*>aS M. B.

i

...,,»

«'

ii

KNOW

will ,'|i.*n hHr "«i,tn.'

mMOMDA. teptemter, at N > aag lltaan Appilc_uoo* miy be IM1I A M.

oiaae

e

.»*

ln

o:

D.rctod

bj V1CTOR BKAI'MONT, C E

Urayt.«

if ur Bchuol of Art* ai.d _ax.ufaetu-.of Pana A nea soorse of Laeairee .od L«aaoae tn.l be.ie oa the l*t of Sep Umtai neat Vot paitleu.>a aad rrfereoora tppiy tl thl

gchuu 1. Ns 881 Hoastou-at

CLAS8ICAL hi HOOL.

t

.

n:

uror

l

VA'onetar

MaTHEMaTICAL

Ma NBtoaVaeaaaa

aear

Wa_.gua

-

by the sSore o:le fir t.e last ato. l Bara. 8 aad SC, oppwsiu wara, wiiloceoBytasoBw Boi lti y-.nor- '. ca-.Kr. o the st of 0 tober. ioe,

Ba

¦

trn

rts beeo ic proeeat of ereetloo darr.. motubs and ts bu-it to a sabataaf.Bi otao-er

.ae

h_.-ed feet ta laugih.

toaka. l.reat atterMoe

,<

ll.so._-.')

tftj Met w.de, aad tira stor.esu

bu beec flvao to the modern app.;s.ra fot gaa Cra on ts-.u.-. i.grit, t-ear. aad v*aa . Jjo Io.- ttur-re wttt br uccapled by ihe Schooi A Ree Lee

Urvroorn. snd s B.i_y

81*81*.

Tt a laatiratioa btao Asaoemy

wui

Ofjr_.se__ ws arn.ag its _rtag*

kareafter be k.iwn ra tba Mstrapo

li wul bave Uree Depar.nitot* 1 Acadruitc I .'tlaie. 1 l r.t^raity Tbe tblrd UibbjUuaat to be oet.toH at aa early day Tbe Prvfreaurah:pa to be eatai.sorxi ln Us Academ.e an: Cofce*'-*** Depar.neBta. uo'ted W..1 ba M foLluwa t.r 1. Frofcaapracie of tb* I'm.'-t I*agB*se and Lltaratu... 2 Proferaorsh'.p of Ui* Hoiocn Laagaag-a aad Utteratare Onek Laogoagra sa*4 5. Piurara.'-.'.p oi the LaiU ._

4, b

'.

oeflOMiA. ,.!h*ept ,., No 77 EaitJiit-*t- be-

-,:.'

HU »1

Br.-a.dway

a-. a-^,»,»N

MOflDAl

Ba

!.<

*«-pt ii

rrofesscrthip of Drtwtng and .Arts of Ooagx ttotomtrdnp of Maihema_ kte_.m., P__topby ..

BBd Aatr 6. Froftwefet'.p of Cheiuljt.. a»d Fajsi-a T. *mmt*tt*m) tt Moft>, IcteaiectaaJ, sod

Bond-*, kfll

Hat-"

.tl

»oui,| Ladi-a. No ii I >. aad 4thav,| wili ba reopeuedon

<or

.

.-___._

B^'rr^t.

*****mmtmmmm.

***-

.

S" per ai'iarter, wtli

oeeeau

Hy keep

.

MAtMlLLIlN

«iie«._

k.ofhy I riLfuss.ua

ni of Hebrew. C_.aie aad Orlaatal Laa Tle it..vUt._ who ara ta fiil tb. abaiA, rtrapecdt-ai) awauooee ab.fr, W. be arrtatfiBfad at Ue opaaittg af thi

Metro.clttar Academy

Tb. maaUa af Ue Inactut*. anR ._*.1>_ la tte tti rt**.. Wminradaa, taa lat of Sept*.bar. Fot ada,.iow. cv.r ini a.._. a adnras* .

-»T-_"-_>:.'. S.EDGV1CE, Se«--7 if-U Fa-Je.*y

did _w«.tu*el ot <.,,«

\

'

iwetni*¦

»/

SiSKvaavttw J. _*__¦_¦ geq._lga^tt3 rBBaej ,-*_.* cr-er uf De>

M

kB0pMg

^^

-

*******

{?| ^eL,"-, !-Er-__rt_^^^S ,u '"i'1 t:,tub .% -'.__ a.raied. will ^« ,-,1-^ JoBoaBa wll ba£j£ ,.,,,%, ^ViO-,. NEayTOIfete I.lI-HTS KS-tKS. I>I **_____f' aaavdiV daaaaai.attaaaflaflji *

IN-TITUTE. rii.r.h> KEMALE .t>w-Vi.rt.Tneaeal Aeaa*.M)

Ik'..

.-

-

fc,, tale.» <*. 1*1 N B

__

N*

t a«n

ee. entiee

of . bich

^SHVfaW^t^^S &^i«^S:_5S3^-si *£***^* ttmC******* h.

,

IW

ri._.eP.rtek

H

8| W

«l| the lateB imprtved gae, .fi.I

*

ffS__L__l MM»«Ma_l 3 r\aZt-toix*w ottery

"5_T« tt-av*wT-l .J*'

aod II a/-r.M,u j. No «

^"**

Pn>A»-w>r%

.

_

or eountry

vart'*»..at. Iistiiittt't, w-ll r.i...i.-1'f"* .., isivg The srans <>t

tm.

punctaally

eaeoema

i:..'^2s__ns£^5S«g H'_.:.r;.*rv.r"«?rS«,i"r«cf?it_* iflcood-haod Ptaooo* ¦tt_y_l**_g l«\ hasaaal PlANOS..? paal kM|aasa__aajg tiai.hei. at

I7S Ifaaad S"" i tt- *4<'. #* .d iH.a-.iv. r.w*w«.^ Haaa ....... laaa*

.«**77%^^^^E2*S*LS-J2_r ahout

vance. oo

M>»".li\Y.the

KOR rES.--IVraoiia PIANO ??o ,Ti7isASki-o fttaaattars _,n

ii

area> V »» tbelr

pOT-

advniaga ...d Wbb.

%l

.I if.

..rlha sairi

a*.

IM

..... ,«

r::;«^v:^c:;t;^;":^o^,-¦^-^.ndMrttttttaaaattfa

.-

.>b'."> h d r-.,v*oi»hle prl»a» board "n, Pnp.i. Int NnseilB 'h- flrtnlll Of 'h- ItatltBte tn

.

r«>

thrr-.r.ta of tt-..(V .lld the WfTnl *f ...NrmWIoB ., L bmi Bl th- Int itute. o* further uf the foliowlag h- or..e-,.ed h, Mtdreesl..* e.thrr -' Tr-.atesa -xr.l 'tvH aentiea.*r who rm eoniti'n'e ItAAt: VriRRIS. O O.. rr**ld*nt f- |l Rauvt .> ftea*-: et I . i i.r.t».«.i>,;t, S.ratary. i"u> tl.wktf, in__-.li Hotle. 'r. Fheiiesei¦ .u.d-rell, J.nir.f. H'-lmea, llr4Jm4a' Om Hum, ,-.,,-..-. fking

.a,

ffijavra V'ree.

.**l£

JL"r. A $ Ifflk

o

Barasalra-lBBa KMOYaL.Ivfr.aad Mrs. KIDDER

ll

.1..

ll.e ...Mo, tna' kh-ur raUatl PMr...,....dL*li."»

....-.

7'^'i-d «_"".,''--'^ ,''r.

*'U jini a. s D*. M....' V.,....* BB** r........ or M....f)«a. Se,.i IV IH. ..ha-idathBra. ¦wtw.teiiih. ) ,,.,.., i N ..Ib.-...""."' »' -f Thr, anl ,1-rehe prr,H.r-,i H .'duol lhe WIJ'. *>." Y...>, l..'"r..,l,l..|B .I'i *****. m-thiHtS ¦¦". «ul.r..c.-.»..i»N. -ul. .. I.r ,'.'l the .i.e,...,.gthe.r -.cn ... ur .1 ihe t»o.>k. ai.a.e.n- ....t W saaauwd M ilu.-... K H Plerehn, No 141 .

Nas-a..*l_ Honi. for BOYrt..B A. SVllTH, C< Wllloue-o* Oiau. rtUSlSaltefLsiBSBlBI A.t_1e.,y,M.-. lv-. ,....... tk* llUirf UpraabM aaaat, .» Wr KBraa, Chi, I.n.ii» SSSWOI '..)* *** ....'-. wi.i -*- " a* ..

t

Itrd t. I.r'.r W.l. find lu tho

i.'H.i

eni t

The lu. Ml.

B

tlrll.hltul *ud

l.

pupll* oe and

af Mr A . ulrawi.il ho .u.Hy *****'*** * Hia i"-*« *Bsa**B8aSo btil of .Btl.e

m>

tery Bleaulir. .ea...rl..l-i.r _...«....'»'h.l Y,,i f.itlber infeni.«t'<ia addieae «¦>.. h* a*..A g . SMITII. Yl Hatr.,,, C,mo.t.i Profeaaura uf Va.e lai.lRi.Iki n »- Th- P ra.tr. I Hilieii *<u 8 Kasl li'h et Tiiuinia U-au. le,e, Di n.-y Cssrti R Baraa»e *. ¦>-«>.. l*» la* gaa, N.. HUs .» kaatatoe, K*| No .".' R(.w.l*.v. A R-ed, PeaiNtj »¦_.,, No LM p.il'i.n .' .New Yor. (ily; Ref Oeorge Allen, VViurratri .A'aaa

,tiu.li...

St

MISSKs, N... HOOL for YOUNH "t. »..'1 The P_l Term

M

HBrara

srawisa

l.'ti.f

MONDAY, ,-+ept ti ,vti..i:tii>K. p.u.c.p.i A at-p.r.i.' dni.arin.ebt fur Hinall Bu,t. uodei Uie charge of Mn N l OOK. wiilc ¦

SI'A TE

NU'IoNaL

aM)

UW

-> ln ml.. Balk ni. B 'V s»;atni. .>.. ity. S Y -Toa Bl trnn w.l. r,.tii.iie.,1-. on t tr llll uf S p-.r..,bdr I ) B t of tii.- I. aitatiaa, fu .rtm ynu i,, sa ls BxUa>sors Su.-ai log aud '" r ti i Caa ra, as wei u ... the <4Mn e nf L.w A tir.ular ftaui.a paruculais, s*i t ky rn-i irst, diVV K.) vv L "ill. r-t'-o (pot'puni to J.

li.

DTUVVEHANT -(^JaKK 80HOOL.1 'I'i kO* 8CH0UL,ka BOYS, will h-t O-Air Na.8lEta bb ailNDAT, tkaBtkai s.

<t

'.'

.

ttl.en Mr r will --*

fm

I.

f..|.|-y

n,ay

px] .i .,N,tv Yu.8, .*.../

t

.--

hia hiraer p.p...

I

NKXT I'KKM ui' rpUE M. Afl.i! V-- CbASBICAL Mad

HOOL wili tssBBSsaas Niiii,i»i uf pupll. I;n..t-il. lai, A.' apply at u.e IBSB.

m

.u.l

i|..*e tj till U.e \*c4i.cl«a ti.at msy

r

>lr. H. Q. kL. sa MONOAY, 'ae IU last K.r lurihe. irci-

N*

Ih'i

1'iiVlVIKrli

pvti-ultrs

*"u...n,

.:

,

Hr -.alyii.

KOKTES.-Tha rine.it PIANO Pflae^lWM.faf^^ }J**Kf £_tt

¦ Il.MaitoflV

r aaaaa

a_.

x-*^

!._ P.*'»i i!.'....

Hau rw.. ii.ihen'. aod wmmmt h ..M,.ir BS aod a^v*d hand Plarnw t* B_fl

.

a o

THK M SSEt MaKSHALL hava -rt I

ra~

Ul tr Rchm.1 for younf La1l*s a id Mlts-tl No. Tbey are pi. parra torocelvs 3or 1 cblldreo

,.,ie,.. i.e,. as huardrr.

h E N K V s T. URAM vi a R

1*IA*>.

BCBOOI No. » ll-.rjit N. Y, ..-. .¦¦sal.i. will

itanxth Baat4kf .v-r"'"'. r*..p.i, M.'ii»y, S .pt. ., wi.h ev-ry p<-aaih e advan'a.a fur ......y c'a»1oa' . m Suav . BB .. P'.pi « are re. ,iv-d at all Btee. Tr.le l liub-eo u< reaerted > c.i.. u.ud-d by mtoyuf thr ( .rtgy aud > thrr W*M touwn cl Iz-nt, .t inaf in te*o by rf-'*iene lu th* Ctreular Parti.tt are to-nind to call, ax.B.ire il.r van-rus fla»»e». aod indge f.r the.useUa. uf ha sti>>'ir p'l.f ed Br: f j...ie n-a tha Oreud l". snd the Divisien bv Ker.y. tbe 8 ,hr*-l u reached without dillliulty bt B'.rtls ftu VV ll laoi.l.'.fsh U r Ul ACKKNBifS. A M, Rector. nuw in ao

ii. iit

iNu.i.n

W.-stli'lr-l-

iUBUd t-. '*', f.r com nerclta, Atd-r-y tm Cl»S'*l .UO BtBCOiaUcal ei'ucari u J HACBY.Tl, A. M I pi, t.t si T-a-;.-'.ul F eneh and Ortwiag. Pria aty r'saa Kvening claa fruu. 7 tlii 9, for uithu.r.ic and buuk k eping for Yuuog Maa. t'

NO E< >KTKS.

a

-

O'Nii-.-. BCROOL I. '»h-ibto*D. N J will wirnV\ B.DNE8DAT.BSBt*8MBtI T-r-n. f,rU*r4, luetrat t.ui. lu stsagBsB, Warhnuaai.e. aaid Lacia, ktt: por nnLi.rr. Bli^.c. pot quarta*, fmrn |I.I lo 8J", Fraosh, gfj,

Otawibg gV

*_

Atta .¦.*£.._« Nn *d» BB ."«

P«l l.iilxHii l»ur*

''*-* * Sh-BflM PfaBM wll! and I, t.. tlieii advau,-*. t»lm*** ** B Oleni,-I'o'i Maiiufectorv Na IM FttlB Bl ai.d r««aBroaduay ) A general aaa...liu«,,t ef inah.y.By BT w.ial PflaM comi.i.ily oi. ha.ad. tt lil h » ill he «"ld l»w aaah ai* aooto-ed pe»et D.'alei* .upolleii on lil.*r*l terma. PM

llO.N.i P.iBaa-at_ No. WARBKIMIM8, >IaNo-Ki»R'IK iliaa abova 1 ,..,*.Ja rlaJ.ajo Hi a.ina, R Ol.KiNN V

I

jih.

*¦¦

t

i.

are tnvtts.1 u. call at Ma Perwii. ahoet parchaiiiig Piano. Warer.ua ii HfNiHt I CO wheie (liev wtll Ind an _a i.toeii, ol KiMwwoal Piauaiforte. of ano.le,,. aiyla laveryluBrumeol warrant-d f.,r two tearl Sh JuladmiMa Be-Titenained a* ta. ijiiallty, the pavinent m.l be daAtrrad

eallI luch doubl are removed Hi P.a,.» ,e,-alvnd la earl aevment for oewonne New aud wand liaud l*'a.>" Ual. fla, .ifar'ort. Nre Sl I. lli and Sl*. Riv.n*l..ii-*t

PRiNCfi

a

0O.'t. vlElaOHKONS..

fhe ..i. nal fi ti.,-. M-ii.rtea,, «,.!cti .a* ai.Kjd Iba laat l.r yeara and p.nvad I'aelf ¦ ..ij-er'-u Inatromeal tn thoM lf a»y ithei mll., Sflf h* heA only of »h» aale a«*.nt, WM. HAi.i. a anti n. ii',K.a.i..v faBflflStt .h« Parb.l

\f\~V.~

H..RRI.SON Iihk r,*in,iv.,l hia twt Wa.ero.nn* fio.i, Nu il Canal al MSBMSfaSBMf at u.ai IJra.d-*!, wh«re rnav he f.und a M-.aea lo fla ,|7 iplendld *ja».n,.e,it ,.f 1'ian.. faflSM a

fllucliin-TTj, Ut. skwinu machine..

Sinijkr's

Tii.-ie la,,,. leaajB any aaaartaMM fa aflag tn»«« tavtlnal.le laia.i -avli.| o.a. I.lia-a, arlili ll nxecutnall t.i.n* il.-.maa yie ol ai. ai ia.au. v a-d .lu. a"llliy Ivy v ad.pced tu| to ai.y in.rt al Mwfag, .,id ot* .xmeo ,.y ladinaon their baM ll,* Baal demand lor Ihflflfl inachlu.w. aad en. "i, woik Ihe ui.ive,*al *ai|.laoll,.|i liieji 'la/eglvnu ll no am tli lirtiM ftjr Iba-H meliiineaa, wliir.h ne«d*,..,ly fa Iw ktn.wn tu be flfl(iieiia'-n llie |. ii.ripal ..il * for tn* atl. >f thns. oa* ehii.JN.iaai Na itt Broarway, where th*y *an '¦* ¦>.n fa upe,ali..», flal where lhe prnprief .r wl'l im happy Ul dmnoa. .t/ale li'-i' u* in v .,, any nn* whn will call

COTTON KACTORY MACHINKRY

POB HALK- At SLehai.ic.viil-. aaraUna C» >.)IM Auerlcaii l.'i.e. Ti... ul <.. .., -o,, a. fuiluw. and* 8

Spii.n'i.* KreB.e*, I Soendei* I Mnla* I S(ihjIui* Pranm, 00 Ipindle. I II arpeia. 5 P-eaan* .>" UaaflM Can*. H-j'.l.'na. itee.n Har.aea., Bbatlfaa ao _e SU ofwhleh at BflaasOJ per cei.t leaa than the ...I_ii.-.! ruet

I^NOLISH

Parr

VlA»;HINKRY..(miioa, Marninnry ja_...faotur_a ry

IVihji Plas and Silk

I'nrt'* A Co aieal *r i«w V..rt

Mancheatei, ,uip..rted to Addrnei, for prlcea, Vo J.tS

ardai Paylhair kuthur-

aad Meutt'e the I'nited Btataa COCKKRkCO No 14 !..-'«. NawVorb.

EAh.VIKRS,

OILr"

tliai

IM . 1111 KR aad -narbel. wiili l«c nne »n*hei »f naia pe* u, ,». iti' farra baraai oaBaary It li J»' venle at and d>ew Ita ta ot talnuie pxrrahle, tr.or- iiphiy A l*ver or railway p iw.r fir.il.hed lf iuotiti Y- * all j.,.|.ie,e witb pnwer. I'I*. to |_Mi a-cidingB tOOBPH » iJILBriRT, atae Addrew, poB paid t ... lai-ii H. ¦,.,, Irua *'li .*.i*»,i aud e.l--an. ni i.i.

C'r i.M-ll

No 211 KearlB NT

K-tSKX I.'OVIPaNV-v

riiHK

J

>l

\\

CMIfll KY DKPOT Hte.ui Knalne., fn.m I'I Uj 90 Oortepower, ln,.. Planera, Veitl.'al B d H n/..,,a! II 'Hl, K,J*il,e l.aO.ea, I'.lp Hallllller* .'*'/- "»,.-.«, I' wer ..'

Punrhe*. and otnei arpe varintle. Mi-bloltt T.I*, _>>¦>.lanliy oo l.i.d. or fl aach u'. *:.¦** tnat uidar* mat ba .upollmi fi,.ni ihe aa.jrk. al a *'ort nolice liiga aad iiwStea" K..gi.,_i tnd R.iIti, ol auy hm, Itataa II ... Pumine **- ti-r H'haela, Sl-*m.,«, aa, aw flilla, CoIU.i. and II ia.1 Machinery ma.. u, <.d--t Aim Puileya, havaon I ar.d. aod niak. to order, (..*.--in..it v-t and PreigM , ..u.panv. ,., Lawrence. Maaa Care Th* r

Sreaiurn

-

aa- > ha»i..*.,_* of th* larfeat loa, l.irae «|kij, |n the t'nied 8 .le*. wtth eaten.itu t», ilitle* f..r niauofactnrini Ma-hin-ry. arn auakUd lo furniab * |oo,i a/tfafa, aut ..ff-, |. a. a verv low prtee. OOR'ION M, KAY li.nt, Oflice and B-BflBBBry O.p-t, Ho 94 UrtxaA-U M T ,

Cnilerp, tiurdoiure,

CaSt THE KALL >K>SloNufMiaasPAL' ADIRoNlMC i. ,1,1.1,1,

"'

Bfaaaaaj

I^>I

aaurt-

bt the om ""ay oe \»uud *i tba fc C(> N. ., 9 Sl'www BBfaaraBB- A«o«rt,aW1*"a,¦ "' 4*'ll0'**tltl0 «,-__ .'.. Maaaa, T Qtthart b . P'-P''"*'

aiaut.f» aaajfaBS IBI

S)Crl<JH)L *>r\*\> TRUE, BOAKDINU aad DaYSCH f|**HK J| f.r 1..IMI LAlllKM, Nu lo Rutt rttt-A J BKKTX

CLARKK. l'ri..ti(.as, will upri. on W'KD . K 41) V V iks BU al '. p< ( iiiui.il n.av h>-..ln ,i..rd,Bl llayuu.'a B'Mik auea, Nu K Btiaray, aud a- ihe sakssa

aa

*\*t. STKKL,.-.Tl.ia

Hi-ei i n.pti.y are uiakli.e a *up«noi article uf aM B,e-i wananted eijaal to tny ln o.a/knt. and ar" prepared tmi all ku.da uf ilauwivued Caai ***** Tbat ae *.-*. i,, Htaa.4* or Rulla. aaal . m alao pr_p«raa to receive oid.r* t.,t Rialled and d.eel Btawl taa Im. a.ar.uculad oillM M ..¦. .'*,'. y luar.-_-we.ia CtMupaay'i II araboua.. No Hl I.«n *t, N Y lo execute oiaer*

s"cnoi il7 of" HJ. r\J H VVotxlf* MIS8ES t'HAlN PUMJ-l., SCHOOL far UNIVEhalTV CKAMMARSCriiMlL MlfcSE-J TAYLOAS iRATKS and KKNDKRS.-H. KKli M»»d«y G I_ Maoala-Uiry, Bow.r}, CalMgl DWIGHTS S'a'HtKJL of DE* pnreaae-' M PayajeBUad-aa-rd 8.fapBBBBi PERCIJSSION L9.imt.TVs CLA-SICALi ("^LN WADDINOanri Scbool. No. Ofapfl w M'»'['o\VN..KND'S Mua-af, 6_ L. Bf. \ vi R. (iRgiiN

p«n the-.r Sebool fo' Yoonc Ladl a. »t Ne. 1 t-auee tium II k*_ingu>a aiaare, oo MONDAY,

re-

flb Se^t a

VOLNO LADIEB, Ko |,C Wiveriej.p.eie two h b Aa*_n |-^;o-*|uare. an_ teufen oa MONDAl r*>lrr; brr

km

ii B >'¦

iss

811N, No MO Broadway wbere ta. b-wi loetru-tlon BavaatathaasMal Diawu-gaad PaiaHag. u kb a

ter*

4G

Eaat *£'h-*t., eoraar Irv-ag-alaoa tAA reopen

oa

Sept.

M CARROLL'S BOARDIN*.raadyto aod MRS. Mo_d*y, R_i. H- D WARD will b** ree;.

I ter

p-plia 8ept

1

,

al

No HB Breadwey.

DAT ICHOOL. Nu iii Weat Hio-e'-, betweeo Itt lept IS, 13J2. ani b*vbat'i., w... reupao o_ RS. GlBSON. N'». o" iehool tot Yoaag wt!|r»Oe*B ber Boerdir ¦ and Dky A.ratt .N*w-Yo:_. A.f L__iee._Tl-_.-UAV "tb *epte_._er .Niw-Yota.

Union-square,

86,

i

< r. (i K a »i >l a k Ll MB'A < (11 I.I. IE, Ita M-.ray st .) CHARI.KS ArT> <fN, I.L I), Rrccr wl.l opeo f.r th* nas#f.B ot puptla, aftoi lhe ,u.i.ir va.ja.1 o, un MONOAl, Bepi. »

Pr f I. A JsBBSM deetu* The t.ra*. Departtbr J.'i,'. r, ir.e l puer 8 ..fish and tne Clotmil redepl ?> Pup.M »r* raSgsa *iin..,iMe-.»jaly on (rin-d ai tbe a»» uf k-«.| yea.. »..d upwaed. aod p'npnioi fi.r Ua. cuuntiua h"uar ot tnt ttt'iifttto; oi any C.rcu.ra may oe oMMr-ed al Appletuo'a, l>«awood'a, or Crowei. . bookstor*. >n H.uader.y, ottd ol Baynur's, 10 toa OEO 8 PARKFtt, Prtoclpal Bow*rj.

Irou

aoo

/ , leperiur guvaaltrt Chalb. anth tainad aal tu'jetn* -!|tat furknd reela k* Aa Ac.ly hntWied bacleta aaaafbatured »',. i-w. and reuil, by " McCLABY k POW-'IB. Seaeea PaJI*. H T. ¦,,-

ire-uls

-_LKY'8 (irate aod Peodei !4u t*U 8r-a,r..«t three dooil w>*i of the al Cona* Cbnreb Builde,* aud othen wn., ar* aboitjioi..* Or. I-I w ;..-, fl., well m eall. uli.i. ntiofident thal hli patteraa. tat vaiiltv and ahaapneaa. are

_

l-5_L_

MRS.

MULLIUAN'S and Miss ROEU

MISS

GARFIKLDS SiJHOOL for

PRT_*S BOARDING and OAY dCHOOL far NO LADII-i. No I ll Mt IIMM, Am bowa frow Ma

flbaiaWtli faoaaaad

oa

WtQNfcdPAY, aaat

»

Hii'NO L/.Di>8wia.bere< *aaal.«Nj iti Wm* l»»_ batweae Ha aad Stbava. oo fluNOAY. iaet 6 Ctrealan. Kating terme _e, may be e BBfltt B lha oebool. .

rolitlea. Ph.'

,-ae.

_

..

"t-.-t-c reetded _i--*a Meu t *o yeari l>. K"r»fw for tnaay vaanta having itudi d and U* ru* o, New-lerk b. f«eii bl-neek .lualtfiod to dojuan »y be plaMdla bi* naadt Om toUi.ae wImj B^eida* dpell|B| B. adii g, W nting, acd Art hm tio. ,J-,ere wlll b* la.^l it without ektra ebarc*. Oreel Latia. Ptanch. ApouUh. Uitct.ti. Iiaaa-a. O.-aw.n. Muaie aad <_ti_.__a Ic* Cir-aJa*a a*. L'.kwuod't, No lil. and Crowan a «*o fit* Broadway. Put i.r.aa.:1 for B yt Terma iii a year Addraaa J

t* aud

at, I te:

C1VIL ENGINEER1N0 SCH(H)L-

******_*Z MucJ

IVkW ...,.SKH.MI U»«l) I'lt.M)\a*.a?__ii Ontw^

..J

..

ye«,_»ea, oiay

wtll

PriBCipa.

LlUral.ra

HbTmJSx\jT__.'-^S

3T

--,.

INSTITCTE. No. 131 ALLE1-

otxtn

.

i'B,-ticular atteuiioa IsnoWape* O-am-ntt a.d Ifrawras '*"." Flatra. tMsUaad r- ta tt .rr. ('¦ ksrs. to Yot'nl " ' ***** -.* BbbSSM Bl. mav b« a__U*d at his ,s wei ss by bb, I >r.k-.--Cl*a*e*for LfMlir* Ue. etrrr. I ('.¦ ln'- I to e o Moc. P M fcf leu.-. M'Teacr*. oa Sturday afUr.ivr vd.n* r'te' rrn,-.. "vm U '.'.'Ch-Ck Krrr-Ml kes f. n»« lUSBMB : .t S,-h«r'l....l l''.v.te ln.uuct.ua pru_pt y st tend-d io f ftral*. P*>'"i*J '° ur'"l,,' ¦¦ .*.. *»va_*oauasd atrlaa Foi k« SSStalTSlS t sT*****~f. _. .. liyl** vui Prof***"f, jit'HISTKR, opp ar* th« .\me_nc-ia Art Caloa.

t\,i- .

e Day acr.,.,1 f.r B.nion Mninav Sept. htb ai So. 14" B<a»ery, on* blocl f o u Brt>a.w*| aid ive doin a*3ve

,T.it N.. .ii iVeat e _a-The lal.Termof f. I. it.n.-i. n aill assMBsacasa Mi..n'*aY. tae-tbu' >op lea.Brr ttr pa.t.cu tr. sbs ( re O wh.cr. ty'* 'ttioeti Bltbelr-.t'tue J'JHN 11 Hlti.W.N, A M Pr.ocipal

m__g

.issBrara)*a_aa> aUrassgaaadra.awalMI eOraa; aOltoMfa «o\rti)- ,., BJ .wholerarawisf k* rtkraaraUd arfcraapisiniiala. tvaararasara '"^^^.f-X. ual fv*-(-|*Tiii-i.i-ra,iri\>*MVl*l1 to tO LAOi_*» Na '«" cuj s-e eonreyed f'i|"" l* e.tr. LEVCRKPT, tosaBBraaS BSfasaras to th* p«*tp*.n*e ,....- at..".»'l

oe r-i-n d nM'iMilf, Prneip*' -Tnu leboal w.ll . fo' tt pa-tlcalira, ind for orja 8erieuif»r beAppiin'ioi made to lhe Pnrcpal it the ah ,ve idireai.

DAI

»t

aad ba

.^ <»w*l« ***}** Bo*f. ,**, ^alie. h,,n slib-rM eoeUereer bll a""-*"**"'-*mym m ,.eh_ni--d. *t*

troBi tbe cn-e*' .enta and ba ** l

.'

-»¦¦

-..

-

STEAM

^airaof DLDLIY A^IKK, oa Meprea Lofta, ','5 by ?0 fi»et. with

refer

^^_

71*

nt-Ht

.u.il.-* aml I*. in-, t, w.th under eeltt, flrfB h* II v,il. aoil f ....ia- .a it>e rw«l iiiamaer, wi'ti marile manie *. k.iilea ,fci*e. \c .'¦..¦,i iu llia tl l-n-et eait ol tta1,1111* i»i ,.r.-»l* ia ija.i.-a un ih* r riuntJ a

.B-a-tBgtUa AnoM-, Mau'rMMM b!> occttr aa* a. aa aeai.y averv tlLnkia a_.h_7____.'!_ floor Boat S to IB dallf_ York aad tba Hi*Ue__a\ trttuxttxttY* lfW__~***_ to LKT. MTKB .Hl b. POWER and ROOMS > ut u, ABRAM L.ON, T-i-jtowa. of Bleacker R__ulTT___.^_* eon*r *' bv *. -Three aaliwdB rwaaa Baaa Builaitai, New-Vork. ^^^ ¦¦ttOaaaaOttB ard Bank atseaB eaitabie hw aay ajanatarlu Mg perpoeea '* witi goodaeedy Jfwei^ well nghied oa thiaa Bdaa

-.¦

.

Ma

n wvnki'iJP.

-.-.

aOfla

.

1.R()KES.«H)R

FOH '.a'_ RIPLEY will rr*o|)cti h«r liehool l8Fa_fl8-it,-IBa«. an.l DAY SCHOOL.. Wi.vs FOR SALE.. A llol'SE. thrae BOARDING I.AlaLoU's BOAKDINt. ood ACADEMY, Nf. 5't B...,.l- Mlvs BOND-ST. 'nr_.SALK--A Eiinii ,-f I.^OR I.'MuaaB-el.evaiMa.s'U1 WRTJoHN MAC HUlXKN iHUwon 1"H>OPEN,Sept.Bny*, colleuiate la-rpi. Uysaadsrl Cihelsea taught pl»aaanl!» SAlal"'

m*

N L 8 Uii*

f ra-

.

iot

of Hr.ninl COOtala* i'.itaiaatad A t.»... e

-

DRAVV4*4 Broed-

Erl Hl "M'EKS

No WO tne PAINT,Ni. tlf AUKMY. krt w*B rv-'jen oa ttt* -a an* j*..al mm,___"_'.. >it to pro»_4 e**ry dsy.f .KI'lKAiRKR .rti.-rt--. asaidta

i)r~i-_ ti .N LAPWl" auKS.. I'ho aiif^ai!

v

Faltt... Cs.ibilds* Addir*. OBADUATE, ean uf V B Palarar, TtiNra. dMIsfB Maw-Teik.

.

a tea .wl»r» tbar. ar* faw or no boaroerv Addreai

Pr ..ci.al

imatr li.atiuillvi. for thrlt « .8 "r ls per.r.'.iu-d t Rrv Baaiaal 0*1 -od, 8I0.88 VVr.t Utt.-tt Mr VV V.AUen. 1 W IVa.e, l.a'..'!.¦'.'«.I'.rt Nn.33VA'*f Mata ;r..'.:dr.,. Surf.t lirt Pr VValke and r...f (' l

VAII. Piainhrld, N J., *:.d

i

c.

***** -* *** ** *.-¦'.*- Tbebe*lrB-

O R E 1

v\ l.D.tf.s-

t..

t

h

lostit.ita,

DAY, AVpl lt Thr Btpoi. tu.entaari* arranfetueata of thia Inftltuttoo pro uf thr blaheat ..rdri lls l'f..(e«..n and T-«.'.er. iU Li.ra ry, I'k.i.'.is.ai.d Appejalta, Ita nuifr ai.d svstem of inluacllon. auo lia cu.arsu le-ct.irea ara of a ch%-» -ler (o iDBurs. as hu as fctWN* u-airuiu.n.liuaa ean. an aacorualisr.rd. 4 .iria'i.i, rducanon. I'u,.1U u.d sv^llcul* I. ad.lar.., .. ..pnrtm* k. .uirciualiv prrwol at ihr op*olu« r.eralsea tl.tuut. iu.t t- mUbJiii** hy Inter. nr at lha loatllutlun, and peraona lule.t.r*. «ith tha 1'rlaclpal. a/ier Sapt. &

io

a

colaLKtilATK INSTI-

¦.

r

tt.

*

th--t'nl_fl«*KJV*i.aned.

-

,

inx* ttorn I" ia- I ooiih.ideil IhS

.-, ,-.on

fl I.l-II I-cbo.,1. N. li^ut K'ti .' tail term beaiit,* M'l.NUAY, >*i>t p.

,

I^A

--

*s

A

I; Lot, No Sf MiilDrrrv B Ai»A iHaoa and _M N-> tnhtxk*_ lTJAli.n»L Ap.it KOBKRT HSKrRNo ITy irtexRoom aad ooe B., Sittinij /ANTKD.A fror_ 'toUA M and ui P M or iwo Beilrix.iii*. by thiee *ingla Oent'emen, witb luil Hcwid Te mutt not exoeeti ?!-.> per w.ek AddiB.i immodiato p*1 u and la^oH SALK.With OBIE, Tvibuoe Ortioe._ t!.-ee-r.orv 1; flaa,_fa ttik,.,t I.i t, trr. No de.i|.'.:tu.:y .:'u.ted oppjANTED. Bv aintrle (ienili>iiiBR. a \\!f llonoi. fa p-nate famlv witb bie-kfut aid

_

\ ILLEPL-IT coatlouei E \ I*. RMSfor SA LE, GO< M) aod CH nri.rtion m h* I rn h 'snma*-. ani l-tera-. a-. thr*«- of |1 .JTfaaa af l"*1 arrr* ea.li ibree H BB *.-r*«, ul bis p.i-1'..or at b;s owb, No ii VV ast p.'dei.ee the ttaaa ataatyof mtm, Itora af th aarra.eJI a l Twer.iy-e.tfiih al.neai Ilru.dtt.y. 'U* oil,*r *!^d r*a m*. fnili, aim ii.h' miiroan BBala for Iaa to eity -ta-tiinged ai.d villajt,- Hou.et and l-oU. *ome antl DAY SCHOOL. *rpr to pr<'i-ritt .a.n ai ean aaaaB t<> Mew.i .i

tx

firet elaw houaa, No li« lUb it, between kth and 9-h lo let wtth boa*d Ala>, auiall n-»ni» Toe bo.-* bM

F. V. RLM8F.N.

VABD, »lu. will bnn«as . T*«:hrr m N*w-T-srk,rs .._gteobtsUoaeapaietB i.'t raivtea* UpBtlaraaa ot.kl*g Ussaara

daileui Ra.lioad Offoe, oppialU City Hall

..

*

.

.-

,.a

New Y.tk a..s

Atwut 'ib" lejtl (leuielu'.ug unanld) ...vlu* lu tii* elFhtb of M acre to il» acrn*. aieotfered BrSALB in the nioet lavoi.blt tenn* Tei, oer o*.ot aowt, tud haltace on oi before March. IIM Titenarfecl Tli*u flfl jc.-np) a vvr> healrh) tnd 'ekutlfil loi-tiuii,, near aad fl Hill ile* of thr BaB BIVM, aud lu tlie Imined.ate via Imty and rett lhe re*lde*jce* of *eve al .l lhe u,o«l wealtliy ipenieble oltl-rut of ^ iwtclae*ler Couiitj. AI*o line hihlog wllhln our i,u-rt_i of a Bklfl Several b,,uww are oot. ju'lcini and l.,t» aellini rai.idlv Poi rn.pa and otker ,nVr.iat: i apply -I* B ll IN.uN, Na b Tr»..o-row. aaar

J

-ou. one

-

.

N B -llacliaiof reaor

LaKE property. tht*

TI'TION fr VOCNO LA0IF.8

.-..-> 'f-.

»

..

Auylj

ABBOTP8

CaX sBr.N'-H N'JandflCaJMMEECtAt, Broadaay. t« ~cno.cd to al |« t. ivraeen IMb ion ."th iu Tbe *aai_

»-..

.

,

Af» tn |;*a> tacb. tn the bea-'.i'u! ktout .| tnt r* frjm Wil'ia asbu.-sh. iaye r.t IM.*p*th. I. ?>* m II niitute* by ommbate* from the dlfr*a*bed and ean ferer.t (rmn .v*-y a*' rnluotea F.re >nly 6, oeots Vi.I.Bto J VAN M.ClrR. Ir on the premlsra. or F.

Part ) Urt tiORHAM I) ARHorr. (L'alo. The riil.th a.dru.ia year wiil eoa.menoe

R

IIRlir' ,r',r

rooo;

r.-*'.

c

r.i

Le-,.., frtm

-SDiotl-r

u

. ..

KR-'vv'NS .'LV.sSlSCH )->U

M

v

f..r SALE.HOME l»r ALL. r.i-

_

_.-.

r

B.-44._

...

"

"rt

m

*

*

p«id a.d

I, BBBB ¦!, Wtltl. ecil.ll.l'1 l» », ar,-. I-i'.' wt.rn tbr reuibikder oii le .d ai d muiiaaitr, if detne.1 Mt»i«-iic.':.ri a'Uraa,.! and p»ii;,ulai*caia la- had >.f * H <«LI'.V. Na'tl. aal .la , lll.ll. *burgh i H A'lftlVS Ull. MfOt Oraad B an" Br an»ay, N V l. \"L k Sol'll r.K, No Pl Kultoii il, llioi.kl):i

-.

THREK 8IN0LR liKNTLElain

or

tu ue

-a

iiaronon ie..'iid tl..a>i «ib panaad thalr artvM ", ntngl. «-noaa bava iha asa_hsss of ala.iaie. u*e

fafla.

In

or

i,,

-

.

or

u

. *

o

,

.......

V*

Raven*wood,

tioutiili bava aaaabaaaa

.

{'. ma « -'efi enet gST'i each. w1th..ul additi..na! cmL T».e andrrtiaied fck* "'V L-jt*. tbe Suialleal uf whiciars wb.aBl* .ftby I'ffr-.t Ib Uie 8 ran.tos nlim* uf Yotik.ra. R. mttd m\th»cly balv* ac I.our'a nda ky tba Hudaet Rivsrand Stoamboal !-i ''.n-.iBBUkf »alkof tha Baflrr^d DAgot \gpmapmt,bccaraar* bow tn-.ld-.8i oa ivfs des:* .:ed *a tb* tnas Taru as Nua bt ar.d rL wh:.L is erecaug mtdot .tatrac: to coal I each lea dollar* to bepai^on g*I'rery uf »*r*«rn*rt |^' uotht. «b of Brp'. mber nrxt. n.d tbo m.y ieo.aU ou boad aad a-iortsa** (ut thrtr iea tat b per c«nt poaatively taka paaa Tbe eratriLg lof cboi. ul lot* wiil ..f *a|.u»...f-r a»ai, ...d IcIMtliattDl Yonkera, on *-'.« .1, wtll Ol be enttiled to toe 'H ood the SBra.I fl *rw_| '.ott bouers tfcer»oo wl_.tjt addl'iuaal cna* one or mor« of of de»ir saa pr^riirlng ar* that AM peiM M theae lo. ahi.ild suhw.'lbe al r.one, as tl.ere are ooly s f»w lota Irft ri t a>.l*vr1hed for halrsof K.al Totoie at M»rchar>t«' Ktehaas*. aod Hoaaabold Kflecu »t pr.vate isBlrasaa, .tlasSsd ra ea nawaskl. ygfuf,ALdr.IlT 1. M' OI.A). Aattl'ceer, R*aJ Va*»:e a-d iot-ira..re Atent. i No 4" VA al.-et.. fn.oi 10 A M. to 3 P M. Otf.cn-. j ,0(1 No a^ iiraI^^t. frurn 4PM u> ' P M J...

t

-an.'. l-i

.-¦

r

"

as

.8

LAST

LOTS

utria

*

ru.

SflM BM l*arM8-_M)aW B CHANCE.ONLY A FEW Jr prerrh Oerm.rane-tp-»''"*"«,¦ "V i-'iaen-tn fr.,m LOTS LKFr -Lota fvf unly I ". th* haaatiful *t_ naawaiaagbl rwU ll m-w* dl* tnc-.ia.ned reternucet'ot f obuiu to two tw.da-ej.liag cl.snc. sod Yor.lfrs. of SVA-,

g-

Nr» i..kl

*

«

.

aay

B1IR. Mu III Nswaust. New-Y ork. iimtA lt Vk :.!: tu*> .ri!.

a eom'ortab'e liouw f,r . BadMaMalaad flaMly, wIM * *m»Ii «*d*o anachad Ad Irea* Box No Hl New V..k Pi*! < >fti>%. f.vin| ptrtleuaani .f houae. luca'ion, aud tenn.

Aatairia or

with DOARD prieato E(K).MS fknilly fldtabla geatWaiaa ik_j Batiery._ BALB.WATER in WAbHINOrON-PLACE. IX)R Roo.vis PainflaB ***% R OOiMS I.KT.iviil. SPEA.M POWHand* far

reference*

Kfegaeteral 11 thanl, BO r* and caiatiei. bv l>. .***) .* .___*t lat. te,e*tnt r-t .mrath aia teagbt to akr ., «.*at. ssaera Bmb *£*?*$* titePem latrraeUsj l* Bserdl, .'.'¦»'*»_ at-i ti*m _Paren'* srishiaflfl lin-I Pi.!*-.' wo. ettlan. ^raprauv*- a d dt».-1ua fr.... .<>, *ci* .

i>n*.«tl- »n4 -vla_ue H EVkMM. i l.\>-E*a of I w orh.ntl LMiEV .>' '.-* ttuiti » aa-iaau -f tha ******** OOsartra88 Maa* tHARLlKC 0 a-u«a JL ih* c -«¦>* .' tbPr leganaMttU ev». paa«r aa ot geiical fcr*mo avp *. Ma Dr BaBSSSl hl)_tvu_B ClaaBa DfB fT-it.-. BfU Sr.c-e*. I'uh RvaaMa Ei Mfraaaa Propoae. to oraa-UB » ird .f are In IBSBMkS dcp_ttm.i."nr pu? a,aa ati aaafla M fla_a_»h_ .Bwi'ieoa-naaae-attoMb eoaraepra.arat.My to entm. g tbe *^"u*-t*''*^***Z ilAmmaota taa 't. wuh tr the nu ef elaas'D cu..-se. ac1 a-Ua B*-»atg at the i.rre i _*_'"_*_ eaffie* 8* a'adltta. Vb* .:8orx Ro-attjiad' tt.r. u»h 'hr befl e« ta bvtB dev*rtme..u B80AT LVRNI8 11 * t'UXm*t v"' v\ .daawdai **»* vt t eet-.. ctjara a -.. p- . paitietlie-l ras cb *.l* Bt (j ¦"**...' rjoott_ ekaaMB I fuii luf riial'oo i_::'r. *t>i--.r- v

rai*. srapr yriontx ahroitftery, A«_, lehen.esrl.r-t-at le K-*kivn A large eart ot the -rarehaa* kkooe-f nt, eeafcofUe sre.leae eea re.klaeakBadaad -nrvrt¦as Aiep, tkhmant*kSBSf nakra i.*** arnat* rn to* aowa .f Re.'i.N.i.. H-rkin.er f-o N Y bl aaJ* or -tihf_ra Iw .alr- of FOrtAR 1 l,F.r'TKiC."inee,iur-.t.|_w, Nu IV raltoe-st N V. «t nf VA, M *V UFA Ml « -VaS BenaaV

by of ningle WANTKD.To FAMlLIt-S.Or d.mpaaiea l»-aid, Purthaan L«»t WASH- WANl'KD.To ROOMS I^URN1-<HKD IVI OH-0411 a

^7'_LV_2fSl

'

wJub-B-aaaTa,

Guaaags. wifa lereo eHu.Br la Bond-at. o*ai

ttoacnoet,

^ho*m?*^S**n**\* 3 2*J' atttatoacata 1_**-***. taMrlttMBI

-t

5 Mf^S^VSrtt?tt^fltt« r-aW^^^SS ****-****-*+ KmI "vt'iV^v ?+'*%£>£

*

*

--

__

n.*-a B"»« tn . tw mttttrj utd t.a_at.-aet ttou.lt

.arl ufl

.

i* this Aa

mi. u it as

.

I fattlflaafl bj I.a;:-.: u ia wfael BBBM I to th.roa*h . ii_d_aa._.d ,ae4annarjve_a--.t. awvadM u.. C*u» ..rcial ___r-.ii.-. a n.-.. .' l.-,__ rc-e-a. Nj 7* Heart *' «.d____ii_. g()L ...^j. j-rSN-F(L Maa<aal

near. taro etory D*vlhrf BBd lytt af Boaad l» th* V i!!af* o' V r t"X pjptmt l< trroret' walk '.-om tka DSSSt,VVwall foaoad and t Trbjae »_je. eoofj t>:i tm tne encr. Addreaa toR fnee | ,48B. !*¦'¦.» e*a re.Ua oo hond ar.d ¦ IBtUI el*a*ant free atona A abr.-etn.aad naar*.r,e>B, Hooaa, Bolshad la toe rary taat o.oder. ay ut anth gaa. heth*. ka. ataat* 'a th* *taea

,

a

>.«.:. ¦ a ta,

E\, j. |^|, ij;

FOR SALE.A FOR 6 L E.Ac

rw. r-d .^,1.. .! lawbUbUeycra

'

_.h."-¦__*..

«'..*>

of _,._«_*, .rrau.-m-e'a -lefl Bed

Biver. a-BB * Tora aad Har-' -.. pi t- flra_Mad ara . ***** "** _, Mfall 1-edifWfl fl i.u.N Co. I CVy-B, or by edd~. M« Piiocipit. bi F«*"i

"T^ag^j

Tn* -J-.-itae." ,. *¦." Ul t"m'*\" t%7 wnpelled. *.tr-B Maahas atttttti ani New .il auo-trt oc* Ycrt * ol

» «'.** rtpe.l-*f_ toJ. M. KLV d.ara_*e rew,-t Ll mw m-xint a tn t Tte. |Lbs*B .aat.i.te.a-u^s-My Appiy mNa-ha*,#u:~ionria*-r-ru*,mAo,taJm -i.taiatt** eatweanoe P*pi>* rweived at .... Aill. t-4'.i:,it I.y BM-r Ik 1 K PRl iIMLI PA N I'I ** M}- **._* PAlMlMt't! " I Iba '",**^"'* Baw>' FREDFRlk-K aba t-c-u »y COB, tmami h, ,b- waHne.d aad B eaay MMM

I*.

on tare st Tba lota BBBBto Lota. Nt* '."' aad IB' Ehrabeth bndt Hooaa w.th aad*.-fjar-stori a < fer' aBi wi. lel'tr* oa tr-Bt aod rear. ba_: la a *u_.at-.al roaaaar. aod aad ata aew, nearly Itogs inls.-.edr.-maa. aicdnclB* Ba larite App.f to .MCtt-K-g ., TtlbKSZ. No 1(3 Walkra *L

. .

a-

Cotrpfc-fr-*.

Breed-W.

....

twe room* aad twu (.a.i ro^Di* Wl'l. I0*et., pintne*. and (rot ¦ wkler. .-.Ijtlni tweec lltla and :HHt.-tti. aid betweeu 2d aod ">.l.-avi. Ad-

ae-Dnd floir. eoiupi_nng

.V.caonoer. No 7

L-itoA. J BI*t.:C.EB

.

a

-1

<

--.

..

,

m

£ga,nTw^gaagfl^^^ "".^tfl^tlr^iA*.

mt.

a.u

tb*

aeO tor w

.,.,..**

-

B U n¦

a

RIBIM. Ho

f:NlNv*Si'HOt)LS.No-ed- SI '/Xra. t^- .vaar-raos

KV

"

.*

. re

v

FARM

an er

a .w

PDBUC r

-**pt-»-

v-co-. araga -J*y.

»..

I.

r-*3 state ot eafBiao m Wm

a

w

:,

.

r

WAREPIANO«,*,-, t«_|.

Y'S farjjjl BpR A DnRIIR g'?\'nerxutn __* !*»;'*%%¦ '*''-**.. ytL-x-Tb*

s«'H.K)L HffFS *.*-*-a* -* » Ka IV .-uyvwavl. >I l*TTOnr»

BOOK KKEPING _-RACTlCAL lh.' -_-*y S-vl-teepiogpraeUeaJly 'aatgl.tby A C.

.

-.

U a!_ii<~o-iktlii-tr«ai. l*o *A Br_adaiy. Bach __-fl>'l_l xnao* g, t< reaetvea ***tvate tnetroctirn, aod w

pu[ acri*,.y tt Pi*- «.-i_'p 8 ki *mh;x::nt all Ibe bu_l..j_e traaiadOomt ot aa axtaaBM flBBBBaflai htaa* Taraa aioieraM ¦

Ci.ealara soota'aiBg rafat-DSea, le.

ahove ai^T..

Ma

la rttala-l M

M. H

-aj

CAPb.

Cleth Ooe

't

,.ir,,j,( tbe Imm aod

atd i .viiLIS*! .IcH.HJL-Vorth-eaal of Bmada-at ar d litr.-tt, wtll be reepened oo aOS* DAV. 8ept *. at 9 A M Tirrala s al L «-k tooa'o, Na. 411 Br-adway i vsas *r.e Bntun'a fvo 6*7 Broadway,aad at Ue reeidene* of tor tnatkpt, No 373 I".-et. near Tocns-

aheapeB article need r>y'i Peremeioo tipi Wtra Cartrldfea aad ii«.r.i.. MaMrtala Powder PIbbb. Ae A aa ia aad ea«iwiate ___,r..,e_t of lh* above fcr Bleby tha maaaflkBtarer'* e.U- aa-j,,a IRANCIBToMRB A 80N8. Ne « Malden laaa

Piotsxi'/oTtei.

RIKLKH, PIH70L8, CUT* GUN8, vtQtm'**' rL*TTmw*".** *h*****~*WmMWA*m

FHFNv.H

eoroar

k.*-*q ../*.._

AP1ANO-KORTE of aayatior^toiiB aod koisb, .ateat s-yie of ea**.

beat uiakert

io U.ia

city,

tarae Bj eoe A tr.e snd wtrranie.. 'ur iwo years, sevea

qatte osw lt wiU bseuid vtry port- ct urVer, u foea to leave tae clty. It ea_ be *eea low, m the owner.i No M iliaaoa *t, from 9 aii 11 u'ciuck, for * few da). r-oai 7 ui) 9 F M

oetava. tn

A M *Bd

B OSTON

PIANO-FORTES.The

_-geet assormetii uf F)*noe te lha city ia to U tiaail at hr warert.oiaof T OlLBkkT k CO la .3 Broad¬ way, eutr.fr *f Auikrav st, teppua.u Br.adway Bai k and Ttee'er. and wul bt sold ai great bariMna Tbey Bave ta* _eta.e fxa.. and are wanaotte* tu staad aat elimais. Dsalera (BpjbtMd au f*ry llbrtal tar.a Ollbert/s C-xtag* or Ruudoir riaajoa, cooTstiiaul for an.ail rxn-na, for a»l. low, aod warraatod Alao, .aeateaaittas.iiT.iieiif ef Oiikert h Co'. injpruvt-d af.olian Piauue, univ-rt*.. admiuad to ba toaliu.rr. MOK Ai_r* * Al I RS ¦*¦.. Ag.Npenur wcund-htied Piano* aod Melodeon* ra mai rweaty-Sra Bsr tor aai* al tbe ft.uwu>g oriee* fra, g**t, flrj %*\

HaJ, |l H I .£*>?.>.. 4iA". |iM. iiV* a- #188. t:.| V. *.ui_o I'taivA .-*' gU^ aad gea Oraad Piaoc r'»" do. wuh *.. iiao. #888 TitmepkCa'tM*U>

iiyju *n\b,9l'.titLi%oo- C*arUrt-;rv4«LS,t-,

fBAfltiB TOMigi

a

eONB,

flo I Ma.d._..|ei.e. ,n-,to axv. oAtaatlxax ot bevera lo MaU aataaaive t*mtn*a*Ati otf tht abov. touda wbUktbav___r *-***'-**-fcr Bl. sflBBB fcr MB or approvad eiadU A anoataat npply oTCOLra PI8TOLB. ,f aUBaaa

SUROIOALlffSTEU[VKW-YORK il Mf-STMANCPACTOBYN.. iriralMBB * ¦*,',*!

OBINKir.aHiyrr. _, _._ MacufBctijr.ricf Bll kinde ot Barfueal tad IHotoi laawaT.oaare. n-,i;nae» ai.d hna C.'lary whieb ara Oflorad to Dealen apoa tbe muB IlMral tamia. __¦_,-.

PLUMBKRaS ENG-NK BUiLtil TOMaaatacturera,

KBB, Ae-HATDei ABANDaR.. Braw Pa-.nd.n *f*r fcr tala at 'hur Bora, Hix. tli t lota* aantaiy of f.Vir Po**.*tt.OiueCxck* Ot, Cure. Paunt OU Caae, Hom Plpaa, Caapbaaa, BB Ac. Cocto. t-c

-

Pno-lat

Ae,

and 11/ATCHMAKER8' *t *t TOOLB Wetab MateriaLt. JEWELERS* Bmfa, Toafl aad -

fUaa* TarBini Latbea of tli aV.**. Aa. laiM-tad. BBM u a by Wfl H PRABBE; No W Chatham. ^^

Mred aod k_

a^hhiMdeonboiaUaatonB^Nra-Yuaa.


sjliirrllfinrtittfci.

»i8a_%a/di_ i! Vi V t* *t._'.'.

* ii"-

_

_

icaa

**********

ot .11 d- srto; "pLALS JkiaaiJ sad Ki.fiaaaara arara toa \JC ot tM*mmJSffS-UsBaaaalss

.H^inpurw. hy tn"***

Notirei. WASHIffd FLUID..N*!*oo'a Ch!- DR. prokflfliwal Broad¬ H- F. BRKfitS, No.

lithe onty geaulae ln_pr> veu.eol fea a Bbor and rapeuae, and maltoi Iia-.ca very white, wit nt Reler to lhe. A*tr*r II..uae 8old hy tnrorr *o ti r fabna O-i tr, rfent.-aliy. Ofp-L No. IU iVerren-.t. JAflPA PV Lli. *«ai.i.f»rfn'.r Liberal diacjiuat to the trade. aew.

Y~ka.st pouTdkk..b.

FaCRKT OF B__AUTY.HOW

assWaRK".VVhi»"ll.

_

KT.

.?

BtV ''.r2,lrrT"r.JIns ,a)V.Ma.re«owluBofeMd.ur^A(. .

Pl.-\N13 ior SALK. OTR-iVVJiKHllV sarUUra araissraeud

Varawaaj Ss^LarakVak. aU**wsa*MVr* ""-,..» j,.., u

.....

I'..,.

firarajka .,,.,,!,.,.,., virllifh Ort. IHvk f'r.nee AlBBBida,

Sr.'iiog, Urg____tr_| !¦£/£._.,.,,,. 11 rder. H ....*' r°ut,'?.."rrSr!er'll-8 DAMFI. HlO'HvS Nnne-rymHn Fi...r.lnf No 7 a.,..../

S.l-nt. A

i i

,,n.

l*Tor..'n*«.lh'e BBBaeai J B.eec.er, Lst,, a._ .i awM bs paeetaaily wiawded u o* o-w irraswdi A »W.h < i.-r*n-r, rwpabra af layios mt .s.rai^d.the tiaBiufulBMtoteaakB8aaaaaBBBa-l a

,,(

_

ky Bddifaeii.f assbo.e

JU IM

and

.

dealer in Doora, Saah, HARLOW, NowBlindB, Nu bf. CHI a-.tWlBM uf

Bt.k-ejt. abova Mn ta taratok ilia rvery to

Vuik J B FI t. p.epar.d artiele ba a.id wi!) warrant i, qeaiutv SBeBty. notle*. Otde.t filled tu.d aaa). sl-^d ^iepirailited R. I'KuV ED COFKEE..Mra. BOII Na t*i Kowsry. (--.ve dianove-ed ...

¦*

rEABauBsl ik

by whlch the rr--ce»a lIBWIlag M.d prep»ili.*Cf)*t-e (avor.te hevertue ls strnr h tne hne ar nat>c Bavtv of tlns b-lt ette't* a Cortee, prr.er.en It n- I onlv improve* the old inol'. or SB*u s *t two or 'bree r> n's p- r pjuud over ihs U.etn to aail will eaa'le p.etivktiin This uewdl.covery II pe ic* p»r tou.il aad tbe hr.e.t jld Oavstl rr.e t lavaaf one at Jamaica the hnest Samatra aud

shi'liu*_

I>oi;N Ds}' B__L°__ llllllHIII ri'y eawd Harn* and lOU.lMfll SII.M n*.»

S>.,..|rer*li>r.aleby VAN BRLNF*. WAfKOlS, No .808

HANDSOME.

KELLY'***

ING an.l PRINTENGRAV 111 Fuiliiu *t. Pnr.ita, B.ll-

OfTId N... i-*.**. Mmn/o.f w...k. 15 isinras Cerde, MssSBk MssraBSa WssViag \ ........ ai.d .. Unsae Caid*, BAalosra«ka^ka.ke. aale, PMBSBt. O.I, Ac, kc. .Fur B C-pperpl.te H IM;

NEW-YORK

K'.K<;rriOTVPE

Ac. OhK*' .Copper dupllCktfS uf r-ype, tufiktlukt. j..I> cut. ia aa'liil.t BSvancl or. itrictipe P>ic-s. priutrrs' at the *M..« rrio* Oop.er on bti.A. aud Bk CtM v [.ed to svdsr, li.r VA

_.

sUaaatag, sil.l.uglu inil.i-.pefinien b oka. Baiterus BBd electiutypiug, oaaiie to *'¦""'-"*. ElSt-O-MctalluraUt, No. (il AmiaL

as

Brd*i,j au^ios^uctiuf.^.^,,

FX)R

LO JG BRANCIL OCEAN HOU«E HIOHLAND D'iOK. PORT WAS li*.OTr,N. MOI'NTS lod .«w aud BROWN'B IlDCK. ai.d IH IHlLK.T, I'A'N Tne .ilnd'd it-.n.ei OOLDEN LAIT. < aot. H M Co ever, will ltaie piri I.i-'. ol R,'biu*«n-"l.. N. it., eaily, ,-Uudayl exeepted) _* foUaret Leave. Shrew*bary. I.. .--ea New-Yotk M '-I >dr,e*-ay, i-ept 1, 5P. M. Wedrie>d.y.Sept. 21 1"A. 10 2, 6 IThortday, Thunday. 3 iu IPn.av. *, 6 Fnday, * fith. M Moi,,Lv A7 A ,i U i Sai-iday, Tii_.<i*.>. ?"> 12 7,. 2 Monday, I A.M 9, IWedaaalay,.. 7,10 T-.aday. I.. 110 9, i Ittuday, Wedi.eaday, ln. 4 9. 11 A fl-Pridav, Thanriav. '". li M M'twdaJ, li'h.7 A M ,1 Pridav, -

..

.-

..

rio».KriY m>>kf, Ne

"7

Maldealaaa.e-r'EIM*

line at I-w-.t Cl" A LOI TRr.Llitvllal] srticl-a ln their enp aid L'fer ^Bosr, PreBata, pr'c**.- Kr.v-I [... anri Dny Dii'i*a Ink.rand i-* Ma.nold Ltr..r tVfkara, J.. rt...* bw 1861 B okt tna-1* to ,'>a"-ro Ci-ds. Circulurs, Nrttta Clifcks. A.C p.intsd bi k)weat rate Blationera, Prin'eraa-id Bouk Bli.dera, 77 Majdnn-lans.

W AREHOUSE..J. T. DER-

BJCBfOM k CO, No. 188 Fulton st., otfer or ta's ,u.. wwasttenra, vvnt>ng P.p-rs *lngl'_sh, Frso.hand Ameri.an. aod quelltles Net..ua|e-i, ott suoa, we'itnta BtH.k I'apai. .1' «..-8. ttnislits and qu.litie*. ¦flMur I'hi.ei. ftti.cy colois.i.d wuit- o) the bes* qotllty. Baagiag r.|.e', wl.iie ..... subaaa, nirtrren' wldtbs. Haie.t' P.uri. tbla, snd ... tli- ).-.! u.jal'ty. .-i»4'> rnd 4l>k4fl Qtotk Pa..rl.:i«'»4l>, r.l ter ¦> P.i>e..i.» rolls (.» ttilnra Harduare Pxp-i, t l.rne assortment Just arrlvs*. Enslial. Bl.ealtil. s I'.per ' f tl.e )e-at .jiialiiv Wr. finy Fuef, ttraw. ian a-d Mantlla. Tea P.f-rr »f nirterent si/»s Ta. R.«.fini P.uei tuUahie (orrocam folla

..

..

..

¦.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.aiuiday,

..

Monday. ,.e.,.av

..

3P._aTa,...,'y.

11

II. I0

14,

..

Wedneaday,

..

lh,

..

4 b

.. ..

A fl 14 14 10 Wedi.eadav. 8i*«e* t.il] be in le.diuetion lhe arrival of the Boat, to ciiar) Baaaaataaa M Ml paiB ot th* eeaatry._ ¦I

..

.

..

HIOHLaNO _HK-WM,Lhi, PORT ,'tr.AN

1/OR

UOUflB (Lon. Bi_nc_.j JL OUI K. WABOlflOTOh MOI'NTS LIOCK BROW.V8 OOCR,

(B.ddl'tow.-. end RKD RANR -Tha _aa and iplendld rricotiit THO!"48 Ui'NT. Capt A. II llaaierty, wlll laavi : the New Haven Pl.r, Peck-i:ip, Eait River, m follewr Proro Sbrewl-ury Pmtn New-York. Wediaeaosy, f-ept 2.I, 67 AM Wedneaday, Sept |, 9| A M. 'J hurway, .' Thuraday. .. ..

3

..

.*

81NDAY, Monnay, Tuei^By, llennttrlay, lharwiay, Prirtsj,

.. ..

..

7|

i, 0 b, 1

*. ..

t>. Pl 7, 9

.* ..

Kriday, IBINDAY, Monday, ,_-t-rriav.

*.

..

..

..

**

fl, 1(,, 11, 12,

..

|Tne«lay,

--

..

..

..

.

of toe owEon.

F^OR

BOOK-BINDERS'

MANN, loiportets No. bt OOL.'l-ST Lr..liei f... book-budsf*! Bnd deacriptiui. uf t-ulurrd Also. Bngltoh rn.asli.., MarahaaPS US* poekrl bte.k ...ukria' thraad, ar.d every a. i.t'ie re.ji,irr,1 lolhetr.d- Cf..*a...o-ra wl.n L.i> iii l.r.e uuai.til.ea wli) liud ll to tbeir toleirast to oxau.ii.t oui stoek. r.R Ilu'i.-g Maclilnoa, Bt.ndit.g Prease* and Culting MaBblurs furuuh.nl ou a.ir.uutice.

-1ARDS and CARD RHEET-..Tha

y fuhscrlhor kaa had dlt. en yei>rs' pt tCtlc.il espeneoce rad taida, aai tn in the i. Hinifvtt.re o( Bnaaraied and C I tn keep on ia .d BooiP em it s ht-si.eas tur tnn..-II ltitendf and 4 ..lored C.tia.'.d aeon.p'rtr Btlf-r'i..riit of Knamelrd ui ciah bayCard Me. ts 22x21 lIlChe^ wliich hr will ^ler Bf» s' pnees rxc*f dti.K'y low All Cards t hts oian.if*-.iuiB «nd uu.t lv of will he wartaiit.'d to p lr» well. anrt »t.> si/e aud set speCaid can t.ecul at a l*w iinniitua' oul.ee. R Call Olintnaand pr.cesat No 4 Keade-at. eornerVVIIDUY, vt Canlre st. No. 1 _rU-adt.it,

SHREWSRURY, HIOH-

LAND DOCK OCKAN HOt»K, (Long Bmneb.) POBT WASHI.NOT'ON, MOCNTI HOCR, SROiVN'R (). . ii iMidd,et<jwij I and KKl) B.ANK.Tb. popular ite_n.er PDUIN LEWIB, C_pt J P Cor 11 ea. wl ll leava RobinK'ra-n P,»r, N<>r..h Hlver, a* followi: P'on* Hhrewibnry. Krori, New-Yorl >*e..M, 8 AM Thnntday Sepl A i'' A.M.; Wedneiday Kriday, Monday,

Knday, .Monday,

t*UAttx,wex'berpe'mvtihg

itM M Betnnsing, leave

A

/\

on

are

-art of tht: NIA1IABA FALLS IN mi.N ATIONAL SV ll.e wirs BltlDOK CO.MI'ANIKS, foi Ihecunstm. tmu Si.speuaijn Bridge, uf bi>0 feel si...i., cabr.illlit Ballruad tn hrer.ctedovri tlnr Niitaara Rivei. hok.s. tl.a Falla. fof ION OF P.M NDS Qf IRON Uadeiivt-ryufONK MILL W1EE, orai.y purti..r. ol il. ii. t la*. U>*n l>iii..kal IU, at Ib* atte ct the bnd»o, oaitbs ft.luutug condilioua 1. Tbe wire ia to br uf tio. lOsixe, so th.t 20 feet wiU pound. lesa than IS I!* Ab otfer BM weith rxactly uae wn.i. nu 2. Th. BtataIU 80 to tu Ihs will be greatla prolerred. .lilii lime coat,imooU. and bn..!..d mad 3. Tlie air* aven. Utb tsuos ol tl.r s^inr tlitckness. holea. oi Drdrly as bard U three to muat b« fintobfkd It 4.

*J Key PirtatS P. M.

LI-RANON LBaNV, TKoVthe NKIV-YOKR and HAJL *.

-5PBINOS-Th»e«ri,.f LKM BAILIIOAI). leave thel uy Hall Btatl'-n. N^w Vorb, Dailv iSiinnayieicepted,) at I",,'clock A Jl. Mail Trala tauCha l.rui, K..,,r ILrner., ooiiieeting wilh IV,wtern RAllroad f..i Albany .nd Troy, Lebanon Hprinai. PltUfield. Hpnna Beld and .almr interuiedtaie 8.a.i,.pt At 3 ,.'cl,<*k, P M A-ctuiirv-darloo Train to Chithani K.a»«. Railroad

pflafl 10 Bour Ca.rneit, ryauneetlai wlth Wnatern py Ptatenturt f..r l.ebanon rtpnri* will take the BO -"e.oek, A Sl Tr-in to < Hatham, IVeeterntheRailroad a»ioe afterCauaao. and Kiare io Lebanon, arn-tng early t otou,,M BlaOAfl, aut>«-lnt<>nd9al Bare UuoQ»b, BB

b Tl e l.un n>u»t have been iiiuir.rar.tai.td ofthe bestqn.lt. wir*

of

gieat

ai_ticlt>,iur*'*'th. 6 Ma.Bl m.ifA h»ve been tiuuiuf.tured of cold-blral .,..,.

Thr t>-.«. aud uut ot BnUii.cito pis, aor uf hot-blaat p.g. ahikirual evldiuce wil) be te^uirtd betoreriand of 7

8all.iM5U.ry be diawu ttie qu.lity of tl.r- i.t.n. of wl.ich the wire iauoto loas ttiao two 8. Tha wire u.ual be dr.wu on blutika (BT toe-'. iu dian.ri... 9. li oiu.t bs put up ln bundles of IM Ibs-. as near as can ba gone, e Ui...ul .in..iski li.s 10 Th. WUS U iv be deltvered tn flve e^nal Dort1..ns dur. tnn tben...oil.*of May, Juue. Juky, Au*_t. aod Septo-bwi 11. Ou delivery the wire will bs e-taintnod and tasted ln tkt fulluwiu, ...j.u..tr. Ofavary8kaadAat, of 1^888ak*__aa poat* Skeln will U-.st itcletl, and tuai>ei.ded beiueeu two 8C0 feet .patU the oue et.d at.ohed to a cape.n. by which lt wili !»> g.ttduaMy l.auled sa uniil it break. Tbe coi.ditioo bow la. tl.ai il.ia waio unat not break widi a giealer deiteetiui.ii._i. luebsa. whicl. Mao..raai u. i,3MI Ilt,... r*n,.k.X) tt.ch of aolid wire *e«tivO If it stajids thU peisupeif.ciai BBiprtoA le._ .ea furtliei axaaiiuatiui. of that l.tXHJ Iba.. in ifiit'l, lt will ba tonllwi qi.ailtte*. will be oout.iiued but Ituet. ted m .i piiutH. at the du»pi>e*l ofthe oonUMstor. 12. Aa ira»«l. u...tt.ur. B4.d ubre. eacb e..d ul a akela wtll palf beteatniby be...1it.glt a >uaxe over the laws i>r a lai*e Tba ofnew itU.ii.ip elie.* and e*.d...g lt hack a**iu ..( (Mlure. .

wtie ir.u.i alanti tht* laral wiUtoui ti.e Iraat stto Ita hai. no. nti rl.at t.i> will at uiie ..u.e lime I** o.a_itaed bv hendirg.ttd BSftaflkBB, *'." kj liaii.mennf. Iling «nd

aotohing tbe anda, which Bwras psut

of Ue» operation of

vartou. (ests sallsNotorlly, IS ut its Will Iheti l-eacoeelru c.ri,;i..ua)ly,ai>d 80 peroeut. a.wUactoi lo bank.'.)* d U> lhe be lall value will Uau pa 14. TheiV per cent will be reeervrd tot foor n.ontha touset B_uuld ... tl.a.., itut,.^ h« cuoet.ueti'tn of lhe aat.). . mi\ u.i.ie defr. liva *krlua be dlsootarej, auch akeitii will br. le.ieetod and plM:.>d at the eontrw-tor'a rhttv^el, .itil^i t.i. tt n ui whulr. Bklsd ur i.t.l uilr.i, to auch cot.dit. 'B ihewo.k Tb* Utks) kspasa Ic \t strriag*--|i |~i tralue ofsoel. w.re, Utgrlher with the i.rwr ettpwrided npoa Iw ft.laa.. o-l llij, S.l p»r cr-nt. ..~-rv«d U, will Uiea IA The ... ne.aianrd. aa U.e Kaa.*** "f the Br-Sge, wilt be the tolo iuorei-1 tl.e.Iovn toeta, he will aag* aa aa liaat-ii Uie Bnlge CornaatuaJ uo.i.iieUtttren e cont'actoi ¦%plea a. .' from bia rt.-, ..mn tlie. ahall be no appeal Ifi Pii.pm.al* tor ikT.t>orted wire will .law r.e.Cvt'ptod. i»nehall Bf.'.«. '<t l'_a wul be used on the Canada side, aod may be .votided, tf .. .portsttll) wav of New >ork. 17 |'rr.ri<e.la wM! .« laasrvod unnl the 1ft of Ortot-sr BStt; they *re to be direfied tothe unrleraigned, at "fiarar* Falkt N V aad d ali he tnvked on lhe oot-bpa " ff.r B*irlf« VV Ir. Frvpeala Thote 18 cunti-u.-, whae propraal*are aeoeptavl, wtll be Inf irtneu o( the *act by mai' hetnrn 0r cai t!.« Htb of UsJOHN A ROKBLINU. 8or-fee»t Fn.n-er td ibe Niagara Falla Railroad tiuspensioc Briiga V V Aufust S. Nl.ta-.. r-nch loU as have Mi.n1 the

¦

~

"

jTaJk)

IKS2_

W. TUTTLE. imponer of Preech aod Qernipp F.tBV Oi>*ds, Nofeltles F.ngliah, Bnd Tnts both BBSStl .1 i rn* neolal, sulUiil* fur preeeiilt,

GEORUE T'O BDILDBB8. th*

.

Ofl

Kinporiuf.:, No

*rlvdoLtil th

ca cf

*+4o

Broadway

:..

l»e rePropaaalaalartil i)^ TrunBTfef Srpte.ber

ikaNew-Jertei

k>'tb.fciiy.tTio.*4.

¦

a

tk

""ki. tt Bi PVI** t."*' hktt

ertt.

m Qorapaev.Ns "¦ l.iut>rt»-*t, BRU'K BUILDIWa 4a tkaGera* to ba New-Jersey Tlie liuiidm* 8 .

lunt J*. |«.t w.de aod fonr PU.r.n* hi*h

t.oi.sea»bal8a4,ai.dt pUn aen.

MOKNINO ofLlNK forat

Mjrray-B. ALBANY.-Krom lhe whaif fool 7 o'cl.jok A. M. daily (Sunday* exeepted) uiaklun ihe u*u*J ALIUA, iioaoier and *iileudid C.pt II landirga The fa*tleave New-York Monda)*, W^iue-daya, Paf-r»on. will liour lhe lau.o at raclia:t-rii_u.d«y aud Albany and Pridi}!, The new and beantlful iteamei ll f.INI)r.I.R, Capt.0 w and Parohain. wlll ttra Now-Yotk. Tueaday*, Thui*.lay« Baturday* and Albany tacb alteniate day Aleal* aenad oa b_ard N. B Po. faitbai ir.finu_tion applv to jJAMKH BISHOP b Co. No. 8 BSSTMB Bl

NK\Viiii(l,'li_,uiTKr,-.iu,T FRaN-

THK

CI8 SKIDDY tnli ieave foot of Jty-M at ' o'cloek, f Albany, M MOMDAYS, w-i'DME-OAYS aod HAIrt i.«kiT,|the frllowing latiaina: Waet Polut, Newbu.*l, PoaaBkaiarla Kin*it-a. Bniu-1, CaUkiil ind Hadton, landlnn. reiinr'i'g oo Bl'enate dtya mak,..| the ann Th,* t*>nt i* protired wiih Prancii'i Patent Metall c Life The ownen tcei eontilint that pa_KJ_geri Boat* wili pronotiiice her tbe nfei, it d nxt oomlortitie boat on tbenvar JAH MeCI l.LOI'OH. Aient, No. Ifl* Kront-lt.

I;R1-

ifaafi

S__TEAMBOAT

A K *1 KN l A.For

Ponglikoeptle, Ne*bar«h, Qttaaaflfl C Id Spnug, Cera-al wall aoil Miltoia, fr-'in U,e foot uf .1 ay-*t, «very kferoooo 51 o'cl<<k. Returuin*. <*lll leave Poonhkeepale every morn Ing kl fi o'Aock. (Sundav* «i_ceute_ i Mewl* aerved on hoard.

RAILROAD. RIVERratioo .».

HFDSON

Triln leave Chanibcn-it daiiy (Suudayi cep'rd) for Altaii) and Troy as follotii. l honn and jonne.tte EXraCM Train st b A M.. throu.h in o'alockMaM lrg witMi_tn*ria:tili.g Butialo or Montrre! atl W.vTr.uni ever.mg-MAil. Tt-JB kt I A. M -TifRocr;ii Bt Bi.dt I' M t-tPBKU TBAIB at I' P 81, aad Acc.-MPaawr gen tak»o al ( baa> m iTUN Trun at 7a,'. P. M ben it.. Canal st Cbnuophn it_ HU.it and JUt ii.-si «.. from C*aaUL-JUaa*-* M U bav Haa Tbbib ai to Albkiat- ?I M fa Tro)-$6 50 U. Mootreal-fl. 10 to and hagga_ecn-tc_* Ac-Ticket* BuHb1o->17 10 to Chicago. for principal piacel Writ and N >,lh can he -Ueloed at 8TARK. OKOROE Chan-hen-rt

if

Soperinteadent.^

EW-YORK TXj I 1 -Tra'.n* leave

and KKIK RAILROAD.

pier foot of Dnane-rt. a* fcllowi. Y.xrttr.*-* Tatit at 6 A M for Ounkirk, coanectlni witk flrv-eiBB.iteaniboetB *r ClevelanA Sanduiky, Toledo aal Monroe. ar.d railroad* to Ctccinnati and CUIoagO Mail Trun bt f A M.for alliutiona. Delaaran. M av Train at P M via Pieruiont, for Wiv Traii* at P M via leriev Clty tor Delaware. Nicmt PxrRi<> Train at b P. lt., tot Bunllrk. oonnefl lag with _rkt-c!a« itramry-Bt for Uetrotl direct. aoaoee:_u with Kxpiew Train for CbfaMa EMicaANTTa-ia atb P Jl ni Plemont. CHAS MINOT. 8-pet.ntendaat ,

,

EW-YORK nnd KRlfc. and KLMlrlA T\J II and CANANDAKiCA KlILIloADtl. Tralna leavi Pier hol

"f Lunne^t

followi Rooheiter snd l>ay Kvpre*.-Atfi A M for Canandil-iia, named plscet the Mme Niarara lalfl, i>r*nng at tbe above etentng. M tii 1 reini, leave att_ A M, itcpping over tiighl at Piinira P. M., aHvIng .* Canaal&t Ni|h, Yxpi'-n I.*aiea alii. fit.roe lo t_lt« tba ?| uuin tot "*.' Dur-irif, gn a at 7 4" Buila!" Palli and Ni._ar. Roeheeter, 1 hu li the i|Uiekrit, ci.e.pert, at. 1 moit oom;a.rt»bl8 rvuta tc Weitern N-w-Yorl and Canada iV'eit ICHARL1.S MilvOT, Supt N Y and Y. R R. II ,; l.ATMAM. "ip; C. xni Y. R R. a*

VKRMON'J nml SflW RAMPOHIRI OKDHCEO EATEO.Oyahwaafl P Mfiorn Peck-iiip every d.y ai

FM.KK._iT

t"

at

.KAVKLKIl,

>

Tl ......ti ta,«et». VB New-Vork .Od Nrw-Htvan Ra'.lroaA HYOK, Agent. Prenht Ottiee No !.. Southnrt N Y

lVIKW-llAVEN ittitl NEW -LONDON

ll

RAII.K lAP-Si'MMKR ARRANOK.MP.NT.-O. and alter WeuueMay, Aug lr., l^'U, Traica will run al follott* Leate New-Haven at 7*'A M, Aerommodatitm Trala f. i N.w Ia._i.-o. ilopplai Bl .11 »le.i-ju». IUIA M Kt:, Bi GullfonLCoune, ;icuiiliter, Liioeand M-w -k.iIi the *lea7 *l and railroad f.-.a* far BtoBlnitoB, ProvllaaM aad flawaail b.i.I'M As r-ri iMaltliou Tia.D lor Net* Loliri B, HSflffa| Bt ill ttar .

fl

SBfMs>a.W) BI lhe uf. Maaa JONATHAN IROTTKlCTreraarai. Leave

6c*,to Ncw.Torh,V«ih ALtoat, ^

_

REOUL-_-l

ut>..n

C'LENFIELD PATENT STARC H

.

I TY-nunr.es .(. ,f^ , ,.w m,Bt f-..s v.iu.h'e B''ic.e, BBMSlUIta BBSBtara 1 ll . all ther. in use ***** s.'-.r B.aAsl. t L1oe. a, Lacea, Ae , ,!LlT1*l!,r""J""jl ano la-ttolij onaflrciee ..,, pe,,pi,,., ., nr damp atan-tpnera. Bi Id >>y ras>Madb*>. Orecer, r*n»rt'ly <,n. WAUaRB utbsiraa, uarauaaai ag.aaa oirus.a ooiuu*NoiV.jVVaih.nl 1**1*01 a.u**ad Burrl..

¦f_____M.BakBUto|laa_4d

YEA8TP0WDEK

-THEUEST'*-

Tkta afU*l* haa Uen to u.orb Unprov. I.f Uto tuW il btl thal tte .»»>.». rsit 0.1. I, s,par|.,r to aoy ..tl.r. «.»BOUAd 10 U* riiltad rktatoa _|.,. [, u ^ ,IMI f,m(, g.u^. rioutaufl Btain UliM|WIU,4lon-,l,...ili o. la lt eacb laUl p:'- ^p ln lia tesuk, aaad .4 al . .aaa pi.aa k.u. iht a.ii.ti...!.. Aast.. *.f aala. ptire PouaU tntlntg Bainrotttt Bas Carb fcVuda, Cieain 'Iaria..kndMuap PuaraW, *drv). aud Ba) MuHa uthaii ara u>.i*|0 il,. »i,,..» ot nny meicbaiila Coui.tr) wh. l.aaJa grocar or diu*j 1*4 lu tbla eltv VA/rlU part lou lar k.r thag.uu.na arl.. I*s Warraitad haa f.m. adtillafBlluaIj rt. aka. k* *... aaaatUi u, tito ...»_..!«. arai mmmmt TMOMAJ _NU*_ V* g,«« >* udra s». R 1 .

N« v, London et fi j A M, A-iooimjida'!i>n Tn'a »..... ,* la.fad M Ba faiflew-Haven MrgplagB .' tat '¦>.' I I ut Riv-, li-n'fj'da- N w BBB leet l.t*.. *-Pi waaaaia .i.a flawaort, Pi "*-n< e tn.. >> ^.-i . Nr* l,-">do-, taket*i i Bi ij fv. n 'n 'I'* ii.'" :i ¦'. Vo.k f< Net. p Sl Ar oi-inodauiai Traio Iui Iraiu . *¦ t.tu llat*" a.-l'l-*¦ t * A kt -lut. ,t |-r*aa Tratn leava-a New-Havaat oa thl lr«ei. Saw York tgftrni *i tba 8 A M Kipre IT,viaafaIbbvm Waw-Havaa m Af -j i, -k fl 98B f BaaraaTralaflaMllaw-Y t/ arrival*i itt h»a i. n sat' j" A M andlnt> Tlie T* < ttvlni wilh New-Haven (ork Train* al flew B A M r"B.eel I', P M V V rd I lh' i" 1 M Tr»'n'*«m New '. Pkiwr.-ibV »l N.w llat.nlor

?rr**T>.

un th*

.1

¦

*>eeB._

...

wuuid AMBLER, M.D., Dendat, ******** jh-ti.* isuitifslli iB«*r_ktofcraads8Bd *raaU ra obrarad assse to. .Z. rd ,',.... ih- i__s___aad ih-ir nn aaa*** P ktarsddsBTa bd wb.. nsry fstur bta. wtth to.-

Ji;. .

Nu. .1 lVaeh.Mt.npi*-, l-^oiutog the Newiurk veraitv

)_

sI?PEtTAi'I.ES a.-ifiitih.Bosraff.adjuatad hIIv

.

tlw'fxpnliTialM ************ B »** .* ^n^oTlsobbtt, H,pt

HartloifleM

.

flaw lle,«n. Aiirurt 17, -"<a

M U1*KS fir HAI.K.Anion. Aflflfa h.re^*. al.,,.,.1,.,

100

whleh way be tvutd aome atti. lari* pal.a, w.l .""'. ,#»1 brokn a lew la.ia flulaa Uoke lo «..*. aed ao..,- **ry kl \l ale. B « v ael.l,.|toa mi Na Ml, le.,.,1,.

.iK'XiHif

.f MaMbBriBB.MJaa-Bba-|h.

to

b> Mr urperfect nr.-ro. B"b ane.riia *ccar*ey, M T. Refer pkankh BpertasM Makst. Wa» racta-l'Tt DbBoSI ''Un tnd Halsted. 9iiri*o_ to th* New Vo.kLi«lcrrc._y: D**.Staphe*-suna_j>d .pitai.and 5r Wallaa* tnd Dr MoM,

Btoa8*a_8ar.

JeoBatoih' __T

IT /'

_____

for all fmrtB of tba 8. PA8SPORTB to travelen.laaned oy

NR.

,

BEW

IM1T -TION"l.-TV.e unpa-UirledII Dr n>TAK'.*l BaLsiM ol I-t> -trttlY. ett-c.rynt Unami tor whii*. it n m-iro'iieoda* m nl ih* of t..e b*it phyncien* wu via fa aili'm. r-n.d-ctedB U'ge *nd lr. a_.ni ttaatt tor . aad Thi* tt. a. pontx-d *eve rai unpnniipi*dofeoun>?.-T«ir." _.._ ..aaie it'i.-.'ar uaiiiuie*. .!

rr.paci et oar at BBB0MB8BSSBBBB IntheSlB t*wentv-»va pat Mal ot aaah _seeat_d bld to M aald Btt-tl iwanty dayi after tae recelpt of noOoe of ita areepttf ince at Ll ndon. tf fer 8iart__i Baaa. tad PhiieJelcfcta, tkt Dcllk; Bondk: tbe remaindrr to be paid !n InitallaiieeU '.-*.dxye thereefter, anr.l tha whoie ani-unt B w'tied. rt the fnll amount can be paid ta at once tf deaired. Thepropuiiji wili be aodreBed to OEOROE V A*BACOrv, frsai-rer. Phl.Bdelphia. and indoned Propcaal* Loan. fhey will ip-cify the prfle eflered fcr Dollar aod Starilad londi. cr either. , _, and aetermlnod by tba Boari r-g The bldi will be ipeoed 0".r*ct-.n, on the 16th d_y of Beptember. to the r^ed ea* '.a Any farth-r infon_a-ioo op.fa re'BOoo at the oflice of taa iT-rpeca tnu be fnrnuned ipplieadon Ccn-.eai.y. or ta EDIV ARD MILLER. Chief EuBneer. Ma the

, .

»

f.arvr»ae«iatfMh-.kili .

.puriou*

ippearta.e la.r the |eriu'.ne B Uaa_l. *Ot. WuMTB BBflfla ofi* iuiv e. r,",i,_. ool» acaafaa Tiie reit owrely iml

ortginai. whiie tney poearas tioae of ltl blflSI tothe merk'. Ttt M i_t ., kfctha w'tk 'be w.-r.-i "Dr. II .*_.-'. Baliim of ( barn, i'h'ltd ." bl wn ia the glam, aaah IrttU ****.**. ol H Wls.AR. ."-I {>. l.h»l.nth.t'i-on', wilh tiie ivralure ,py rie-t Tb »*>t!l baeaveior»r l:-reit.,i wtth k \vr*tT*r -C lec.red, '114,, n wYcfc w.ll alwayi appear lh* wr..u»n ng.~r.-l Dl UITARS BALS.AM of

world.>na.sr>era.h>. 1 H NONF.M. Nntarr. No

*>

Broanway

on .cc.ot Ot ia lieM popularltv. bal aud to.na eoitveiy c u*t»rfeitral in Philaneli'-ia, .*_.,! Bettfla. i"e tpun,-u laSSfailM tnrown into ti.e m.rkei *t.l eatemively lircui-ied. tt-fl-fafl SBMBSf b«l jra art retail, byA. BAD BAMOS, Oeoer.l Aiei.t*. No ,.'- ttxi'.-¦.:*'. TB'-ma« k Mixwell. No. **lolia h.n-.t Mirhaa, .-¦*. 1*1 Bwad»,«y AiUread M irtug hoowi Dmg Store., and No. 110 Ato*d*tf.

_.__,._

II been

R

T^Tj^-'Lllllllll,

kAV,at CEA W BUCE'» No.

BEOBu M Iks Orand-st.. «

New-.orl.-£***. Sfre-lhe attentl-D of famll.es l-pbolsvr- and tntkn tc the hmgaeed tf-nt-d ts ehor.' pnrcrf-ei -*j>-etfai_i Bed of tsa-i-vt,

*~>r rsst

ct fWa, *eT»me**ea. Pajilksse*. ax low reads Cot* Ac.sllof which hsve been pore..tted and wiil br *oid tt inch gejeei as to oiaka it aa sash itoJk the tbove examiae proand to call ail tbr inducetn'Bt aeat to aay part cf flonsto OMkb tl lt? pirchtses. Joodsfree of c.taaa. Old Ue Mty, Brook.'t n tnd *V ll'iannbiirgh Bs.i ana and Mkttreasei renovated aud .a.-.e over aaos C^VVB>-'CK. Nu*»v> tirtad-st.,Y. IA ionr eat* af Ksaes-sv. N.

baaulllul awort.«B1

p'-ice*.

¦

-_aa**.-^

i; a m p h e n e i \ vi ps, l?«LUiJ>.oiTeTi7i7i Lamp*. Cruek-r>, Vrasa F Cktoa *

Oi-vts VVere.

Hail

tjif.nf».lr*.

Negj

acd Ma'ta Trats, many "ner aseUI arti¬ p'eaenis, .rd "ther store in the eity, al

Ac",ri,i.,»TeBSeiia.fur T*a

Cu|« a. d S.i.eett.

eiea. .il teilmt r.h'eaper tlan any C A BAI.IWIN'B, No M Bowery. I door* s&ovs Us The»t*r_ vs BEDBUOS.. BKDSTKADS whieb fuld ln . ot va.iu.

IRON

New-York, lat July and let Janaary Principal Sayebie lr. IMB. WTLMINOTON ar.l MANCHV8TEB SEVEN |

-VlLL-A-iUsaaaiafHi* >R. DrB ABKOWN D OLMSTEAD, aa Elecn.pathtit. No _.«

,*

BAhOAlMMn KEATHKR.S, G'REaT ATTEaJBEB. T

<

ex

lt

/nrnitnre, Ut.

Baaa i atd* peite... uccup>iag BB "...re way tbat uiaknthe.vrr) cojiveuieut. Tbe atteollon ofthe trade ****** tf** BBBBBUaBBSkstl r.t N.. Want*.Caammm*** A Us.l-.iud bt HALL CO, I

Me.cJ.ajjl* N B -Advanoe* in*de on oon.i«om*>nis

by

J^oadwav.

PH; i ENT RAILRnADCONIr'.RriBLEMORroA..E IiiiM 8 ( oupoo* patal.le an N.-w-Yoi'k, .at lune aud IB De* Prl,il|»l MiabU IH** -*.M-, MADISON aud INDI INAPOI.IS SEVEN PER CENT COMEIITIBLE RA LROAI) KIBST MoRTQAfiY. BONDS. loup^i payable Itt May aad 'B No-ember. Pni.cipal faJUoue iu -I. Eutlre oebl ol tiie Compa 01 t-ift.no. kli ne RELLFFONTAINE and INDIANA SPF.CUL

VS?r«Mlo8_CC0UNTT.

"

BONIM

a;,«, .

l.t

hy hl* new «"de ot ni-dieal featmenl, fl dkiiy auiii * tw-ceaafuiB Paliy. Rhenn.»ti*m. 8,-rof.ilr. H >nchit'.a loripieni l.ong Dlsraeea, ,Meiv...i* afteetioM ef th* Head, UyeBa .,,.. h l.iver. tc ivafnew.ofU ea* Ky- a Bltndneai.l Icera K.-jptlve Dneaiee, cootli prp*'a Telter. with a grviei Cenceri by tor-jci acd aidStreaof l..,pg St.-neing. and Houri for eoneultanoo tu>i.,na) and l.oai trea'mant beea My dacahtar hai ueauneut *nm I A. M to y P M lo-e n.i Ki draf for tive yearv thfll we feared ihe wouid her 881*8-9 voite. Di WilbaaA lotwowfea_.r-iti.red Marto my ireet ^ritfaetioi aad utter aitoni-timent. cured ma garet T'lanipey, No l/'Clinron^t "I'r WtUfaaa joiat, of a Scrof.iht.c ai.d Rneuma'ic alteclioo of the Inee wbi. b d'tebled n*e from ttaiking for a Iodi wbile, tn three ii.ua. *nd tbat, 'oo, a»er tbree ofthe beat phyilcinu- liad liled ln vain to help n.e " "

RAILROAD CONVERTIBLE MORMAOK BEV'EN. PM'. , l'"T BONDS, loupon* ¦, ttab.e li, New-York, IB Ju.v ai.u l.t .Uiu.arv. t-SU. INDIANA CENTRAL SEVEN PER CENT. RAILBOAO CONVERTIBLE FIRST MORTOAOE lrt Mayandlit BONDS, li.no..i,. payaMa .iiNea,-Yoik, Na.teoaiair PvTtdp-1 peyabl. iit NoiaaiMr, IM8 SEVEN PER .1 POltrsMOI'TII Ohio, t350ftt,CITY CENT Bt.Mis, Caaa-aa p.y.Me la New-Tarh, u> lahj aid iit laniia.y Oua-ai.teed by tlie Scloie and lloeking Ohio, IEVEN PERCENT. T,ie pavahle lat July and Ll lan.try. BONDS, I ,,i.,,,* are «-. .re,i'e.,l b/ iha ,'inThe* daie io fali* 1871 prlnripei ol Counthe Ca cn laati ai.d Manetia Railroad P.jpeleil-O tv I-.IHWI*eali. Tilna l ia.e',1.*. $ll.,«-" BEV'EN PER CENT. nirSTV. Ind, 0*000 ('.ALLEN na.al.le I.i li.lv an,

BBBaflM-fl-JMS

!n/_i,. "i'^J. |LP HEKKY,

fl-rlal Ag.nt ofthe Ceasfflaafa Locdcn. J EDOAR THOMPSON. Prafldaai Phllade.pma, Jnlv *, ly-*A

.lan.iary.

PEK CENT. fAOoo Al./.EN <oiNTY.Oi.in. BBVF.N payaMa laJ.Jy aad lat Jaa BOlMM, tt ii-i Coopniw ian IVERT COUBTY, Obfa SEA EN PER CENT BONDS. C.iuiMtnipavai.l-l*t July aod l»t Iaa Ml PERCENT.

C B 8TOCKWELL, No 217 Broadway.

and DIARRHKA

DYSENTERY ellectually

cured by HUNTER'8 DVSENl'r.R. LuRDIAL. wanaaMl wkiiout oplnm ,>r any kinu if migi

.*l|ht yeai* ln n.e and nut one failnre The -,HWt retpeeta blereb-.eiiceaiiteii iu Philadelphia, wher» lt <» ektenatvel. u«ed lll.hly *#ie-ai.|e to lhe taa'e Eor i-iv H'*u ind peiiu-i of delioale ttouiacb II u much reaommendev by tha fiiat phyciilau* E R EVANS. Wholeaale Aiwnl, No I eWuth Sd-B., and f..r aale by O H RlrvO. Philadelphiar, JuttB receited Bnd Joho-*t., New-Yo'k. BOI D.u._'»t. i. ei oaaiuay C,.. No 11S| Oraal aj. Williauuburgh by Bi).*MV'.i.L A|ent> wai.led in aval, .ecllon of lhe I oiiai

Onio,8EVtN ?SCflWiCLARRCiil CA»ES..A Irir^H aeeortment BONDS. l.t Am and nt Y-b CaatwoepavaMe LECCIA'S OINTMENT.PatInaarb saM fal -i."*' prlnBONDS curita- t'y BB Ia. c al.o cues ruade to order of Siver, TU* farraoii | *«¦ ented arith excluUve Roy.l piivtleaa ei a te.iie.iyof Oenntn bilver. Roi wood. MsBOgaov, Btok J*****, Nu. elt-l .nd intere*t io all caae* payable mmi- intiually, in ii» tiie |_oeiel di1 -EBI.L*). B K niii-culuua etl-.iaiy, at auch _okuoa,le.l*ed N B Ca.«s io let or lhe Ktir, l>v New Y,.k of Cuoe aud Por lo BAco. The RAILROAD BONDS are trcor*A la the mrv,. a'nele rtctlot. for itudie. of tlie Ulai.d* i.l raud it. Sdvo-scas: of BfoadaTay, N Y_ anl of t fa_ulne* and mott e_iloei Ptauce, inoivn the bt Dee.) .t Tnat,MMBM mai.iier by ,Ma.,-a_e appn.ved Piotecioi of the public laflnaflfaa, fllhalutly. aatahafl dtiaea of Naw.f i_.wlthBawar.iB aaa m .'.e- the Royal reaponeible «Cc of kltnl loi liieiiiiialmn, oiolt any k.0 ^puinimg,Wanaatad asd re.nie.ly tvih all fauit to enier aud wil earh lme, aquip-ienta, ,tO hcad-achc poue'ful iti- dolon iu iuteterale tt .ter ,i.ay he t" MJ am, art ol lo'areat or |i*iiicipal an PAINT8. ln each pora.. fora.relhr.jal, a-ald-. ilje ache, gout, glaualulea, nar.ly.la laaaad, aad COI NTV BONDS CITY Tba Tl.u NF.vv. IEB8ET ZINC CO. yVsnkuss. L»iritl iture, eontu.top* and hruu»a mu*cular conlraeiioi.t. nervouaueaa, Arr. ,-t 'lie bi ,f

SHuW

are

D~R.

,,i

ZINC

are

D-y-st.. prep.re.i to aupply tl.eir Zui* rajol* luwu._i unt. t. per poond. No. I I'hlto. 8iound ln ull. Bs. :..

al

proper laa_B g.aratii'g Iii. ftettmSpe^'.l direct vote BM Ibal v<i x-**, and ihe [.ople intereited, tliat l-.-iug flrfalj favor af

llie fol-

viine

rme.

.n a

in

vote

No. 2 V\'l,;u S......U i.. vil. p-r poaad. No. .1 V\ I,. a, .... .n.l ln ull. Ir.pri pound. Broa., aad BU ^ graaad la oil, b.c per pouad. Drv Wkitooi .na, Hv. p^r pound. .VVHIIX ZIMC PAINT. Aftei thurou^h tesi ta Eaiops »".l tk* l'nited BUtea. ht* .i tu .rir.,.1 ns baaaly .nd p.teetlva aaaiitia* maa. tot whilBBaa* aad bfillla.ry It li f.t Ihu. ai.v othrr paint Ir,.... ».l n..|...i.o ..prupertir»«o.;.....iii..» BBiivaladi k laftae «tl>ei . pi«.u-..ia will su»sr *qa*l weight. dangi in oa la f.uUi 4'' lo .'8' frr'r i-^nt. iin.ie tim.-e ti an laad. and I. Hr-ir>.. n.re Buiuk skissrrT- tkaeasUaMi Aa *>. tasuasaisl will Bttl "'in. ¦/r.l..-. ,fi. wlim etp<«e,1 Ui ill- lulpl.-mus «h*»....f soal I..-. ..r tt.- fcal vr afsbiss Tn.ir Z.nc Baaad la aaiaisk ur.^.ire.il.e pormlBln hni.h Th-ilr RBOVVN A>.l) BLACK /INC PaINT.-I tti sfkwkoais ba. * h.rd *>.-.) aohd siatslH* aratteaera woted l.nck. irur. .nd ..thr. meulii'' BBlhera are .eiii.ra.hl* for then f.r"-pn.>. prupert.-. Tl.-y sre sp«-ially .d.pted f..r n.Hrinr puriM«e^. ..avin, be-ii fu.ii.d U r"*ial 'il* rorrndaMdr.tmctJve to other paints Oeal Ing aein.r of .... w*>-r.ten.» to oa liher.l srsmppiirdANNINO A KmriF.R, Ag»nts, No i'i f»T-s*._ _M

lli.,|**ue. Th* lawt under wlijel, theee Bondt are -,»a.ed raanlratM aroaci aath. ritiaa loa aba a _Hr.CI.lL I.El Y ,.f i' x1- 8 to ^ BET APAR1 eti-i'itiveiv fbr tbi parpoB M me.-ing the arciah -* totereat »nd irnt.iilly rn raiabaiM the princi¬ xabtcb ran be enforct-d tht.u«li the coiitt o' law, ihould pal. Bbacowa aeeaaaarv Tlia,^. ert.ia ..|.er,ie in tl:e ,...iir- ol BWTtgafa OBtM real and peiw.nal c»taBl within tiie raaaaatlva Clty and Haiiti Coaat] and 1 r.-'rew l oalttMtiOM adopted hy the penpl* r»f Ohiodebt the eraaitt M an> tunre.l lediai ¦ rr.'hih,t ah«iln,elyb.aiii.,iar;*i. wll l TO ip tbeir win prevenl S I-. (',,, rtue. (urtler Itanent *e, uilt.-l.l ,|ilt«.tf b-* t" htd can ln irpllcation ca.* aaah Pn,'.-d asbibtta kt oo> tti' e. ritirg fall and detatled intoruia'-Da xt to the natore ot nch t*n,nty.

^orsts, Carciugtra, &t.

Bank h. payahle Itt Joly 1888. B 1 rate ,., aavaa per ln the City ef New Y,rk loier-.t a, tba lor whtolicoupena New York aemi_ii,iually, ia eeat.. payable Bie aitari *rt W lhe Bond* TlieCnpi*ai.Sti ck f.tthr* Buffaloand Naw-Vork Clty Ballroaii l< natanv*,ibscrl-ed. U8750,1X10 ol wbicb |6l4 066haa bO been paid ln cash The track from Attica t. HornelUulle, ai.d ll milea haa been built aud equipped b> llie Coiapaoy, now in raaa'ag oi.l. r, thron.ii. ut. The cort ,-f th-** nn aud Car*. of n.il^* li $','*i l'.1 'I. mcludini Loo..uiotne* iiniiieaii.ue aioioote*. wh'rb fhrrinirant have «. ttioleot for 7<m of ol »eiie«of l*»t a lhe Th* Boiidi r.ow odered are I b. vcu-ed by tl -fuxl ai.dinlv '«¦ n.tiie uooa the Suiilb C to Kiupp, timi'ii rt-'tmd to, exeooted blioplieid acd T Drhoti. Tiualeei Tim Company htn- punhaied _. t.ill-l ofthe Bartalc and Rocheaier lla.ir- ... BBIB. I.oai Alto . U, a in-mt elllll niil-e from ButUlo. The la'U-r Conjp._iy -,e hiiildlm a i.*w uonk direct t, Batav:*. ikiwaiBBi Ing .1 tho poiot |u*t owitlnnada thal It will be completed by tlie lit of Noveiuberiiext. when to tlie BufComtai.i are to live p. .«.* ai'.n oftne il mile* (aioand New-Yoik Clty llailr, ,.d Couipanv. The .einai.nn* eigbi n.il.a uraoinatn. at Bafiaio. aie u ,w b dldtog,ao_MI the ¦ be** l'.a.ad wlll i-eca-iiipl.-ted ln Uie in.nth .,/ Novemhel next. and the cr* iui.,.:i< ,...mj H.iil.'., i.. ilan-i.,iiiia. Where It Inteia-ctl lhe New-York anii Eile Railnwd, a>2 lialVi fl, ui Neu York, uixklul tiie wl..il.-.il*laa.;e betweeo Butlalo-id Nrw York iii mile*, being Iba *hort**t. mutt di.ttt ind cc.irui.nt coiuie.ilou hetweeu New-York and

,.

^'''jra

_T

stylish

Bav 4 ABBIA IE HOltS*'. |8j t.t- c* l.-.s'i, gantle, k'.d sndttrll I'r.-- tur dsab'S or nr.,.1-. harnett. tl- 18 t.iu.o Bfft ta.llh.iil . v>ri- Bold oi.lyfor a-iutii ;, be arrn at No 4i llnh!t,...n st, N-tt-Vurk Clty. Frl.te, giot'. ft or wi'h HORSF. am. a ne»util,.l BLIOINOTOF BUOOT |trnIsstS. BTlll u.rd one iiinnlh aii' lti perfect ord*r. Blaf-fc Htaaa, toimd and t'yhsli. To Be seen st No +U Carmiiie-tl.

FOR

a.

a*

*.._

r >-t

.*

ia

SALE.Twgether

CaiTla|a$lM*i

srapnrHtc

BorasBlia,_

beautifui young grav ll/AM'H)-\ Hawa.tvaU Ism wrBBa Ull BBB mane..bsTayaaa 13 T v

an.l ll. h-indi l.ieh, pon> tu.lt, atillali ai.d ...nd aeli-.1i. gea Mr. Ile lia, kli.rt. .aUbruBa ia hani..*I, or.'.dui.d. ih- 8*1 p.rfr.ily SSBod .".I n L.t t.ut I.i or.-" B-tVeaiS witlnut vkaos tm k. o...- tha. .l.dv Bray rtds vt.nl. btahby, laa ha..dsou.eat ..-.it Haa to raa to doaaia bansara wi k Yu.k A.id,.-.. Box i.|."«; Nr* City. I.. ii. tl.- ity --

Coiiurmtrrsiiip.

JVOTIt'E..Tho Copartoerahlp l)orr>to11 nkairg sadra th- -tn M BLAtJtJJppEa t.--

ot BI.NJWlI.i h'KiV'N w^s rtliilved hv tl.e dra'h I'hr a*( urt of '..« i^H Bl k" Kl.ll>)*', on lks88lk ut W will he limji.iated by BRO N, the aurv: be sune n*r aid B1..V( KB1.I i.l.fc. BJB Ot UodsSBSS d hiiiir-.i wih br ron'.nuril nrder the Bl. ofV\lLH.t.VI bht.ws k JOHN ItL.Vl KLIUt.K. at tt.-i -8WM ri.ue,

T^1-**!: ^',"|(l|^,^\j,1i|a*. B_AC.LIOUE. of H. M. fVjOl'lt.'E..T\\o partnarahip day dissolved by mutual 11 LOCK WOOD CO

comerol South-st acd fecB.

«UP.

JOHN

ii thii k sf-nseit, and ether of ihe '.der«i_.ned are

aulhorlf>ed to aet. ^ IiOCKWOOD OEOBOB RL'OD *fbp Clothing hnrlnew, ln all tt* hranef.es, will b* eoatta-

CCTaiii aii.iiaiyaa.iaaiTr

rad...hec.d.iandb,U.e«.bacn'>*Hr

^^^ livretii»..rii

THE'COPaRTNERSHIP

t xtttteg Utwrr,, QEOBOF I WO .1) snd CHAS VV IHTI.IK K.Hsan Si.krrt and G aa era. do...8 bslUeSS *t Nf. ni(i,_i.d*t .iathia.U> diaaVNtrxd b« in-i'..*.'c ...aml

gJ»54Vffi$l!!x«.

-

N.V..Vu.k.Sr,,V,,e.,

-tfinannal. N-wBtate nfHANI'S' DEPAJt TMENT, Vofk-AL.ABV, Aug LS iH..2..Jl.e Mr'.K. toitda*'B td l_ B*NK. ul Ctiauiaii.i.ie County. (Mtr... RLAD k Ikk) u.lte ii.i.in o. the a|.puitii.n*iia

BANK

n^s

ot

a

LaTHKOI', fi ui drinpl thr

il

tl.e Ci.v ul N»w-Vi.il. aat-'-n-a

lia cii.ui.llf

note,,

tur tne re-

U.'r Ihrr willi A r-

.

Isssaek -if-.n*. ii.nuf at'ir-'intu.rt.t'f PtolaskBi An a.-i to ainend tue a-..eral aarr* rl...- U tl.r ttl r.,n..ed aeta relaiha* U Irjcwptxarad Ka-i**, 8an«'-g A**oc.Hia* 8J.il Individual Banker..' PMeed Apnl 1., l_i--»l. DANIKL B rLT J'HN, BupertntendeBt

NewBANK DEPARTMENT.8ta.f day

V\ Hl TK Yofk.-Ai.s.Mf, Aagnat 2^. lA^i-The fi.rd ie thiso.Rr-a ILtlNS BANK, iNal>l«*.i haa thls of tn* KI. at'OV oullee of lhe afp4.lntnje.,t uf NF.LIoN satnt for tbe redetnpUoa of itselrC'iiBtlag Cit) of Albany. aaw.th of BSBt of ll.e a reto.all.in afphm' Bctrt toselhei l'..-li- kBsovalai u> h «*euts, Hreeable tothe *ctentitl-d |nf."P"r*"'d rrlvin* U An aet to ainetid tbe e-vei.l *-ts gaiikt Baiikiua A*toci«n.>r.and ludividusl *lar kers,' Paaaeai April 17. tobl DANIF.L B 8T JOHM. BogaitaliBaaal '

L^RKI Ml N S I'.ANK. of W.A^Hl.NGJL TON, D. C, i*d**u.»d al i of un* per a..t)nt bf J HOI

OH,

Bioadw»y.^

Nu

rHINATi^blATorc,. fiREDl'fsoN V,' MFSsK.t DL'NCAN, SHKKMA.N COVir.ANr, A

Bsaksra, N«w Yirk,

Meicanule Cre*.

tre prepared Ctrcular Note*. ar-d Le'ter* ef (redit »n the OBIC**TAL. BANK OF LONDON, tvkilable al all th* brauei.* tnd afer.-lrt of tbat eaabiishmeiit. as f. i I MADAA3. LANTON. ChlnsIKTNO KONO, .._...¦, to laau*

ta.

8HANOHA1.

J}l

¦INOArOBM,

BO-H?,*X». I CALCITTA._ KANDY. Xi.HAN-EonSAN FKANLTSCO.

COLI MBO,

1

c.,.Ct,M

E b,0l,TB1LLc"o0OKEBaOTH£B_ACO.

ty lao Francisct. ln n.s to su-.t. Fm saie No.W AMOS R. KNO. *-*|_*_?.Tr__ |a.eal Hoi.ds. TTtTirkvr

G"1^ALENA

AND UBICAGO UNION p*r een't I ASU MlBaiBgim RAILROAO

RAII.BOAI) 7

MILWAUKEE

........n

,..,

¦"('m'oi MH.WAIKF.F. rtjntemam.

rnnc'.pal _d ,-,

lutrie.tp.).l^nN.:;>otkJ,rr;hv citv TEN

fkaN(Im;o C.mN Pfg k> Cl NT BONDB ...d CI'lirn.-al %I.irt8RSIA---XA8K^ _d lut*-al E_I.N PTR KNT BONDB oi .*»<

(

9*wmUmmm.1mi^nnt^ wDOEAOf. No. II Wa.i

at

curu. i

VV lUtaon

av

RA-1.ROAJ DOLLARS -**atmtt*j______i

PENNSYLVANIA

LOAN-3.->.'.»f«' luih*** ***, ra«e**lvrd al lhe n_e. of U. C^mpwt,*« iaaoaaok ** '~ aotll _. Ibth day of 8. ilember f-e*'. MBBI. . hulr u. ka.y p .itl.SE .ftha abi.vea*ni*a p^,,. T.- leaaa.ll U ?*< ured by a fli.l "'' Juto. nmd t tim Ccupany BM -0atsnl. wbich. wl.au plared lo BfUl l«- ****Al**% wlu

U'M,^,u .^*^^lmTwam\ .^uf[''*jTl^^M, wUhs-aal* rtiubBtab. UMfisbutgh viSKsf ."^^-rr^wr £"K _nd

iSfamtt OibbTbbj JgkBBe-aaaBB

«...

WIN.-I...-I LANIER A CO., NaSWaOah New Y.rk, April II,

Wb2_

SlMKON~DRAPKR on

BOTVALO MORTOAOE BONDS of ^twdK-RBT COflPANT fcr AND NEW.VOBK CITV RAILRoaD lha Maabaalar th.

«Jj__- Wma*t***AJ**9. BTmmBmOB

"¦''"*

by diog^iaUgenerally.

DVSPKPSIAI-Dr. CUREfor PEPSIN faa aaa OMaailva PhudM

CVREAT

I HOC01ITON8

Oaatric Joi.e aieaarad f.om B*aa*a, or iha atnmeeh .>' th. Ot, alter dlrtclion. from Ba, jo Li** '"*. the (treat Pny.iologleal Cheiiilal. by 1.8. IIOCOHTON, M ll, I'niHdelpoia Pa Thi* i* a Ortst Natural Remedy eu laal BJ. Boa md Dyipepa!_,curiii|i after Naltire'* uwn mei hnd, hy N*tur«'i,WB ainil theOaatrlc.liitre Naafa fl BM flfalaf .laevaBt 0T mt* lutee-Ihe Solvent oflhl Dl|e*llng I'lliirijileof tlie Na.tric E, ,1. ihe pnrilviiaa preaerm i and *¦ imnlailng ag-o t "t Uie itoina, I. and Intaapaea li laaafcaaMd Bwia .i.o,a, i. .. llie ,.», th"* flnaiag an a.tirinal IHgeative Plald. tn ltl eh .tillcal tt i.a'u.it, »iialnc |u1rn. piee.l*rl» likefurni.hniia cin| laM and perfect iuh*'ltut. and the pain* and evil* ol for ll By lhe anl of MB preparation, r. moved, pial a. tliey would lndi|eW,on .ad dt.pep.1. .re fa fa aaaahhaaSaaaaaa lr i* d»mg wonden tor dv.pep tie*. ruriia. i aeet ol lienillly, t inai'ia'tnri. Nerv.aii* Oerlioe ard Dy.pei'U, loiianiiiiitlon, auppo*ed to he on lhe Verie ol ¦begrava Iha wI.aiiBa andaafa aana irbfah it u b.ued it ii. ihelnilieaideit.ee curion* and remarkahle. H'hole laleand reuil Aieuti. .1 K.ll.l.l CO No I'Ht Nas*_u B.

tBadfljaflvs

.

COMI'LAlNT, JaUNDH:E,'

L1VKR

DYSI'E'-SIA. CHEOfllC« NERVOI'S DEBILI arll«ng 11 DISEASESof the KIDNEY*!, and sll duteaeeinoh a» hoo, a DISORDEBED LIIER or 8 POM ACH, INH'ABI) Pll.r S, El I.LNESS of HI.OODtnthe HEAO ACIIII1 Yf tl.e hTOMACH, NAI SEA HEARTHIRN Id thi DlbOL'PT ot POOD. EII.LNi-SS .r WKIOHP aiVKINil o, BTOMACH SOITt ERi\;TATIONS, SWlflthn of PIT STOMACH. the at PLLTTERINO MINO of Iba HEAD III'RRIEI) .nd DIKPICI'LT BIlKATIMNiJ EI.i TTERI.NO ar rhe HEART. CHOK IriO, r .^['KPOCATINO 8KM ITION8wheplnaLYIN(J

rosTI'HP. MI.MN1--J1 ol PI8ION, O, .TS or "KHn. |i.e tbeSIOHP, PE! ER and !>¦ I.L PHVInihe HEAD, DKI'ICIENCYof PERMPIRAPION. VELLOWNE-fl ul tle r-KIN. EYES a.d PAIN la thaBIDE, Ktt K.CHKST LIMB8 .ic I'DDEN PLI-IHES of HEAT, BIKNINO ln the PLE8H. onaalaal I.IIMHNINO. o' EUL, and ,eat DEI'RESSION .f Sl"l(l II, ran be efleetutila inred PR HOilEI.AND 8 CEI.EBRATE.n OKKMAN HITTERB,

Z

|

.

timn KV l.a

g

**

fACBSOB,

At the Oero.aii Stedleine Store No l_i, Arcb-lt., Phllad. Their t ..arr over the above d,.»»«*. la net Steelled, II BuBalo. hy auy other preparation In 'lie I'r.lted BfafaR B equaleil, At Boitalo tlil Ruid connect* witli a Railroad b.,w .r- li ie cuiea alie*l, lu mauy oaaee alter Ikllfol phyitalana had t* aieaaaof arhtt fal lea. ganua'.l U-taien Bullalo andbe Lewtaia... adnti t coniniunicatloii wlll createu heitweeii llie Eaa'..in Theie Bitteri are worhy the artentl on of Invalldi. Pjb eitlea. Niaaai* Palli, aud Toroulo, Canada Weat, wltlioot a Baaflag greM vtrtaaa fa the laatileaitoa of ttaaaM of th* ai.d leaw-r «l.nd«. ei-*riiu * >he .io.t tearchlng poweri break at Ki.ttaio. livei Thi* Boad will foim an lmportant connedlon wlth the u araabaaai laiaOialfaaaaf Bm d'gewive orgaaa, tney ari ta. Dr-ti.it and Railn.iui* ln Ca'Bi'.a runuu-l weatoily withal Mfe, eerta'u and pleaaant noiilierly to La«e* Haroa, Bopertm aud Michlgao. Tha entire ln..' laoin Lewirtou Ui Burtalo an.l N-w-Vork wlll ba READ AND Pioin the Hoiuin Bee. 0 tbe *i_ feel gmige, te tl be.1 to pioinol- ttt aoinfort ol Editor aald, Dec The aeaaoM} to lhatrsnaaortBiuiaol ireigin. flavalenaad " Dr Ilo-fla-d'. celebrated Bermin Blttari, fcr the ion Tem a inade kuottu un llie d iv i ilfl A. D. PATCilIN,Trea*-rer. ol I.ltei (..lopUlnt, Jaundice, DyvpeMla ChrOOlC or NB* Jct further lnfornialt.,n applv to vou* Drbilil), Udetervrdly one nf tlie m.at p-jpular medl CVBTIB. BBAL8 J^ PEARINO, No. 40 Wall-at. cmraof lhe day 1 heae Ritter* h .tw been uaad by tftou .end*. and a frlend at nur elMiw aay. he h* hioueif reeeived and |>e maiient cure ol I.iv*r Complaint from and BOS'I'OM RAI (.ROAD an tB.ctnal the ate o> tln* remedy We are convinoed that. ln the um iv.te aale 8BONliS-Theundenignedo-eratp the patient eouttantly ga'oi itraogrbaud thefc* Bnteia. tlie ol BONDS of BM'i'NDMnllTOAi.ECONI KBTIHLE a ta«t worhy >f grea'con*,deral1on Tbey are pleaaanl TI'OI nd BOSTON RAILROAD COMPANY The vigor. *nd can be n**d by peri->oi wl'b the m^il ta*te a*d ameli, In whl_h of ||.fl,,«i ain, ui t ot this lr.an ti W "-". ". Moaiach* wlth la'ely, under any alreurrutaniee d-.pot. d of _Ld tha retnaindcf wlll be lold m auiounU to deiieaie frma expenenee, Bud to tba aBlilted wa Weare*peaki,| ¦ult purclia*eri hai been mide Bivtt Ibeir u*e." Tbe loan *tcured by the weond mortrMe Boaton EVIDKNCE MORE Railroad and tne of Troy tfce fcr purp.ee lotnpletmg Hoa C. D. Hincm.nk, Mayor ol tha Clty of Camdan, N 11., lor purIrom Hoo*ic» Kklli to the State line at Pownal, for aud tl.e road, for runcing lurMtora iiicitlt,n_l Cliuin, havaraan maav Bot .da l'H.ori *Ni.'-i Oraata BiTVrs»-Wa luiuidalliai the t!o_l'_g deU ofthe Coinpanv. The the eaitrce frooi whlsb flatteriBjt notlceaof uithuto medicloe.and aie pajah « on Ihe lit of April, IsCl. at the llink of Uj.ui'a menta in oiak« lndacd reapecung _u* eliaclied eame iuiry Intereat bavo coa.i they Berie. .l New-York. and wa Prom Inqui'y wa tvere pertntdrd to om lt and muit SBJ anl at lhe «_i» place. Tbey are convernnle Int/. »tock payai-le the liver of dl*ea*ei lt* io iciioo it aie Jate and f..end their upon froan laii ipecilic for at year* 01 tne ci tupany par It exarte apoa Induence ind the powi-tful di|e.tneor**n on lhe aon, iti friudii^* aod a»P'iraecuied by a u.ortg-ie H'ool anc J.o_* C. Heartt, of T.oy, aervou*p,o.trBt,oni*really iur"ili!iig It ^iliiiliidiUength Uoaocts. to Johu E eu* tbe aa**v*a, bn_gi_g them into a itate ol rapoaa, _x*k.a| M-ieci oialy to lhe previoui inornaje oi ftuxvi U. rf freaiiu I CoinRaHro_d ¦leet. B.a.«jo aud , f tbaT.ai .lock Tlie rapr.al -W A,..,. lutau * "II Un* raedietre wai more generally aied, wa are eitle paaviuUriifar ai.d paid iu >. |i_l/».l n.e Hrd there wnio he lew iieknee*. ai trom tha itntnaeb, livei Toal,»*fl.l30M. B_rlbad__d-_ipa-lfafl|S6.M696 ard -rs ,.* lyitem, lhe vreat m.j'irHy of real and Imagta B-kOunt eipeidtd fcr CajuatJUOUOU aod e^ulpuieut up to ary durB.ee «man ate Have them lu a heaithy oon li Btt Auiu'i !"-->_. leOyiJ.tA.. jI. of the trom ano extend* City y»u caa bid d. ftanoe fa eptdemiei geoerally. Th'.iea Ti-.T.'-vaud Bo*ton RailroadStale at Pownal, I eroio.it, trBordiiary medicine ws would adviee our frieeds who SM liue of lhe Troy ,o tba «a»,-rly to give a trlal it arill reootnuend iteell paitof Lnal at .il lodupced U taLoI.y wiluiu the Male of New-Vofk. andBU-tou in ol to It Troy ihou'd, tact, be m every fiirii.y tio other naedicln. liue i.f Pailw.t ekteiiding fr,.ru tlie Ciiy ean produce ru.-h tvldence* of mertl." aad the E-ie Cana1. iti.i.'h i* come. uA .f ihe PTtehborg. Por ieie whol.iele and reta<l, at Uia I eiu oi.t k M_»**cli,wetti, the Troy A Oreenlield, and THE OARMAN MEDICINE STORE, tbe Tre\ A Biatoa Rallro*d«. , , _. one or localed 12U Arch it, ona door below t.th, Philadelphia, and k) U No through The Tio. ai.d B.aito.i ballroad in tt Stale and Boua le dt&Jer* neoerally ihrtn^bi.ut lhe ooontry rcrpeet*! the n..t prodirt.ve farnnog Couulieidwaaie. l-or aale, wholei-le and irtall. bv A. B. A 0. 8ANDB by rapid* and the bai.k. ,,f * n.er bn'keu at *bort eor er ot Eolton and n illi*m-i,i. N Y. water fall*. when. lhe factory. the u.achi.e.l. .p.lhe baraaM producu of Rtrti A...- M»-Cr._rlei II RUg. coruer Broadway and ard lhe ia.il. are pooring out ihe daily increating b-jrderJotn a , New-Yurk. and Mr. Hay*. Bi..oklynhoi.,.i, fadaatr] and ailU The hn'iand uio-mumi and mieerala a-id or_l witli tii ed Matt tal.et are if,|thi.

BrTcONVINCED.

.

f|«KOY I

.

.

,

_

all or eo>*..-d wtt vali.able w.«,d and tlmber, each ai.d whubareu. w being tranaported in large quanouee over tne wnaeetl Bl Eatt Bndie the Tmy and Boeton Railroaj. tiie n,:h aud prowilh a roa.1 f 2 ri.ll_e long ninnlor lliniu|h and Nrw-1 m or*, Rutland, docilveCo.ii-ti-ii'f Waa^iagtoo. iinoant of bmineae i* dein V einiooi, frein wbich a large

at_ttlll II.*,*ick

lt coauecti wilh readi (the

Troy and

I ei u ont, o.. otilei flag, |»adBenuini'. ', and the ll'r.lern an.xher nch and prodiictlte valley U) RI land, Ing tniouph It comieera wuh Rallroa,!* leading to Bu-linjion and

wbere

to Bortfn Thi* latter ei,naertienlaoieof_eeMimporta'ioa Wll opemtba whole of IVeatera Vermont trom Benolnrtoo to Car.ide ind faiaflbM oy way nf tne Truy ao'1 Boitoa Riilr ad aeonveoient ouilet for flflattflfl unUi.-ii'ed aiaioirt Of fieight. anl atate n.d ripid ineanr of travel lo lli numer*

oui ind enterprulPg lnhahitante Tie Riad u oow doing a iarge and profuhie buflaeB, aad Ita reievti and the oi*t ol IU coostruttioB reider the tocnno' the Road unheei'atingly ty ample-ard the Direeter. aa recouin.end ihem to capita't^* a detiraole tnvertment. WARD A CO, Na M «Vailit.

1 LLLNOIS

WRS. ALLEN'S l/?B«w-ry;

T WINTY

OF

Lil ERPOOL U 8 MAIL 8TT.AMS.IIP COM¬ PANY, No. M Wall it N Y Auiuat 17, IM -The bookl hn lo-ecrip'.ii n t,, the balanoa cf tba Htork of thii Company to tlie pewage nf tb* act for taBot BBbaeii-eii tor .reeeed wall puy ptenoo* by lha lioveroruett. will be opaaad fl their ofllea. a* al.cne. from tbe loth to tbe ibtb ei au-pi*mber neat, li-ciuiiva, by ord«r of the Beard at Directori. WM. L. YOLLE. -enretary,

N( LRRKNT MOIfEY..Rate*. ai

|V.

diecocn* at Ra D Wall B corn.r of New-B State. ane-thud. Ea»_*rn, ona-euhth. J»i*ev. loe^iBarter, and ,

other

kta_.r,oport-*..tt',vi,w ittOAMITI IOHN80N

I AND

WA_UUNTB BOOOHTaadi

I BOLDoo tba ewwt favorable lanas, by COLEMAN ADR ARE, N. 69 WaU at, oeai Hanover at to M lenslaa loa, io, and 4,< acre WarranU, naraatled aad recelvabl* al anv i*nd Oflice ib tbe Laitad Btaine, eoa* hand llar.-ar'* forwarded to ail parUof Un Baatly oa tb. markat pnoa, oa lha reeeipt of remlrtanaaa. euaeuy al _ji

* a.* ai. .-.>¦..*

euuai

'

_

THOL'SAND NATIVI

TIEU-

ma«1c art. Tbou wl.o believe-t net inwrtttea lo thaitar* And do abt'.t that I»re :« Bcb-ld the proof» .1 A*troh.|t. uuth ; 01 twenty tbouaand hi] uatttitiee By Sweiten* pronliet. lhe fained Rohack, eaat. Not oaa hai beeu'ehal!inged as ualrua. an facti liae tli-** .*. iluhi»d .do ihey uot Oaaortwo. ln... mt'ode_.ou*i *i ..i. Oi taa or ttt.aty, roi jbi he right by thaace But BrbaattlBa Maa ungift«d »,«h rbaari To read and andentaod the glorioni atara,

.'

FIC E of the NEW-YORK Rnd

wnwtjSSSJsaB^a «;'.*¦*.'. irrataWBt

t-nrf..) r_d rl<'-H)RO vuL *_¦.__ I _B_Ali_. IsuLCerthecrafgeofDM. FOvVLER, TtTRS L N.

IJm^1

tkri-.lw.T.lrowi'**

2vila.t

Could tweoty tbouaa-d deeUniee gredtct, Tn imp.a«-.hl. Nor u._ke one failnre Dr C W ROB.'f'K. t a Swadtali Mag'ciaa and Aitr-lf* »f r, hat never rewrte toaay trlck or «,ie,arfa«e in lhe pracIle BB inhea'tf 'ion of lhe ponuc l.ceof hi*p>. I t.. 'arla, and i.e cb.llenge.lhe world to d.aP'ovetbeoi Aaci*i -bihv U had fl Dr R08A< K it ail houri ol th* day aad -t*uing. and oituttiaaobtained, at bu reiidinae. **¦>¦ * -

III

eat.N'w

-k_

HAVI YOU NO do.it know. l»»voaboow waal

WHY

BJARDJ -jdl »'^J _g*

» I rrow' No. III all you Vm ttt A****. **** * itt ttttaa HaM'S O-Ol ENT It w,la foree o..t lacfce to irow ln f.x weeka, and .._ ., Ihwh PrW trt pi.... ki B- B wa*"* ______mmmm oouiiiry aafely.

w_ll

****,*-_*»j*-**>

.¦ggaUSW?^

CDaUt Cnrt.

MOUNTAIN WATER?L'RE O^RANliE NEIVYgfSgjt --Tr.- ft_ra__s 5aS?s £ STaKB BO. TH

al rhe tx

'

' *"n

ORANtlE,

,' *. *.

». -f *-.

... aa a Bl IV .1*. IV. ItaUOB Bt » Bad H **¦**> ***

KMurn.ng, avweb xJtan** ai H art H t M* _...

-

^..~-~.

**

"Ccg^WottKM. \Nct.,,M..C)r.vro(t'ieSurr«^al^f

I^Y'I _.-£... ¦?...I...i».e-..l'*e __*..'" t.t, uf Ra*> I. .:v>v;vv,v.^r3 K<l

'

tba

t

,.... asi ia tle ,.i.....i at We .-. * *m. rf N-w Y,rt. n 8* ***** .*. T'.h .a»

¦";;,..-

"-"j." _. 5bbS3. a/ktartb -etit.-lra-ea. '.

.^..V^,ai.BMt'i^*Ha.«'V»______ ortlei ul tira .**«""*___

..

¦ iN l'l KM A.NCfc 4*1

au

«a=it-s»««i35s_3?3S *»_» ^!;'h.' ;;"rt^'"> jol'.V Turk.uu K

*.

brt.r.

o,

*4«**ml>" ..tt

-S)"r.-»_. '"

l*._*

DCLCTl. Adrr-satfaraf. al tne ortler IM'lli.M WKntan

f^m*"*"

fe__^^|^WKjS5 a.h

."* .. .>**¦¦-

£aZs-.aa*N-rasfCB-B»toj>****t*t**l utaaik vv.., l«ti. <. tkt cty ottea V rk. .^WJSS la*"

a, 1 a

a.

i

ara

a.

.... u.

m

^^.-s^^^t^ ru,toaBBg"* Ihe Sill~)|?ata |M ItSI XM'K.f ol

..nlrr 1*4Y......*i.aatede.asad.*BssBsabwsUMraauaBarassBB uBBM.arara^^al an ......-n <.)".".' .***

,

.,

a...-. N,»

--

¦*-»..._.» .aara.-tto rilSlBHB .:. .-,4 B.,it.ii.*r Bn.«a *4u mw Yurt. N or lefee th* mh *»» "f -1 "*"> '*.*. o*at.-D«'«* ***** *"i ,,h. *.* of e-si. Jeaaarj ary o*s<. aa/.t M(IKT|MltR HKHWN. AJtamftrator. AJ.astt-irt*. UREEK. kMll.l.A ilawflnj JylT .... .,; ti -y ... M..

AM'K IN Pl'KSI .bf;.

-/..*7'_

ol

an

onlcr of thtt tfurro«at«

al *4*» 1. rk. NuU.* i* k»l*4>y a**. U»a)l p»*»"*r» iUC.i»tl M.-t J>-K> V it.».K-Mlk:...u^ ** wrasra tra ara arab rt'.-Y-.k.i '-.B.am I tb. .ui*........tth. '.* *"**** > * w the Cty d N.-.Y-rk....... .l .1.1

u-lt

k.*.M

t^a^arasraf J"*"'.V,.. k**__s 2****1 i 1 nvtlkL

.;..?'->-V.;>V;^,sV,.Mi\^_a.kt«f-mt.

.*..

IM H-KKBY illVKN,a.-t-..riiiiiatta ra«jaua_g_»a_d ""ra--.-fBrassraaaNUTICr. .VB...*ry*. k.^'i-v!; .r.::'r:::!ir.:,v si-.».v^r^ '¦-»; i.._iBn«-^ .k...B..,rafc-Uss«b;7¦ J C-

ol'

,le u. wvw tk* iste

.!.«--*. lhat lh*f tr* ?..".. 4-...o,» ^ ,,..,.,. theiauf,... lha s.kv

.

'*.

.

aansraasBt*

KliVk I!k ltl|ri"4, »,,.¦..,»».. »*KAS« ¦ >i**"iS-»

ISA1

io

_.

_

Sl TRE.MK <<)l IM'.-J«iri" «'. i, BBBttl aB-t._*toMaal. , .... Vm. .r* b*.-t>» . .ed aad '**u'"-4

KKW-VOKK a

.

nrd

.n. sl. T-r

l

«'

tl. Cl-.k... -i-.

.«- .1 th*

4.W H.ll "I

. Nr. V ..k, ..a ll.e .-el..la»..f J..na. ..-.-, .ad'." ""."* tkeCitg t,.uri.-t..n..U.* **'i tuaplaiati* **.»***'***'

,.,i.r.

alu

wraat.

!.

.u

ii.*

r.i,

'..-'¦'

<¦¦

Me«

"

d.y.i....ht..«.t,.., .adkfy tl.e

r ...fr^,.... p.»,.,..'. a.th.n the .,..., .,u i,.r th* aaa

,]..(.... w,th

.n

htmatg r«ra.v_kaa ******** ".***-

"""'L

BCfk-l W,B88BSIttdBthl* .-_^raS2ft_

J^<_ff _ha_* ._. ^/.V"^' L_l v*1 i3 rr"""'*) "."¦

raaea 88BI BTftwa tht '"*¦. t>« ."1. **» ." »>"'¦

...'

in.ta

rtbdat-x re*f_-.iara.B..aai .atie* tke t.*s ..il4Ist.'.w8*

i-.i:

nn

*'"'. '>;*-..",!',,'";,JY."J ".'' ***} ¦ ia '.

N"

l"

VVaU.l.B V.

COt Kr-i'ounBUPRENE8.ttat, plaiablT. **>-'**

NEW-YORK

Wiil.srti I. ty ul Ua**** kt, :,.,,, M. kf.lr Jri.nSai.t s.

('. th*

t.

Sfc.aSSBBl BB

IKMi.kM I,.. .i...i..i>.«.«»" a"8 ~4..rad to aa.«af tha. ,'r ... n t.i,.'ti. tl... ..I...., whi. *.l U BlBd .» ii.. <8B«a*( u»at», t «rk in tbe I'. aat* .» Igeaea* et J«.n«e*..u tka-a.d . .>. tWa '" ..>' mpiomt, *».«.' aka ** aadtoaerveariBf »>.>" jB .8 SBld OaaaBJ 8..l....b...atl.....*>».>>> '8- i Bsf* ". ...BeaifB. >i. e..t ilu. .imm..at "B .; .-.., a.ib.n iw.ity..ay.a'.*r th. ,y ,1 errt,.r a..l ..»>«'..' t- .*.«.! !*.

<>..i..i-tt. tl..i. ti.at:..ra'...»...I.U.. pl...u.8 .a khia 808*81 «,n..i. .i.ir... .,.,... y.u. Mfc* raraaa I'u. doBat* aad e.ai.i. ,-« ***.. maaukoi ..M.S>l*.>a Il,.t ...n, I...... U.el-eMlf *>*'tBH.f .1 ...tM.t.A A O I) .iitivi Iw.lti *i,4 N 'r. ... Iheiw.1| in.tktlaf <«( M»r.k, t laVW tl.a tnat ». Ui.s sititu. Uah-.i the unll. >'af uf A.ifu. 11 VV. k AS I B k>, A itornsf I r plaiauf.

sa..i

*tt*wtm*\

a_k .«**_**....__*.. .

R.-lfB kiuaa.Ck.N V. Tliasb.ne i»'ht.oi.e-i .-uSii.iB.nt in tkss a. ti .<> «as Slrd wilh tka C.f.k oi Qusi iCsaaBy.eB il>* I'lh.ltf u. Au|u t, law. B..4I llttrw*

_

iiitrkm k voi KT.Ooaacv of Wkl i: vv7r67TK J.hms M. u,....... l..

Xa

Batt»r, paieUaT, aaaia.t Oarara ,,'t.|,,,.l,.nt ta-r.IM.RS r.tl,r.,K,..-,,...*l llf.rgffDANr. an.l rra.nre,. to ii-.rrf Ut. .i.mtaa a* f.rrriy ...r>. .«.nr<> p'.iut in tl,.. a. tni., «l-b wul I.e aie* >¦> th. ..8V* nf tke llrra ol tli* C.uuty of v|ua«u*. al Jan-... a, .. -..tl t-aetf .and tAa.nkUaSftSatvP* .>' ..>¦»' au.airr t. tl.a ...ei uii.)l..i.t ua Bs.f.i* U.. I'unaif m k|.*r_, atriUi ».. Bee, .. Me fi he*** rtt.hty akkfa »lt*r tb* wn... >.l ll..« ...nim.,0. aa fou, .1>> t» «>.**. snd kt ». tba serviwi paa ,iu-it* .1 ib* i.y said ea l-'-oit ttitliil. IL* tiinr 8! ir^wt. tli* yUinti*" .n >I.IS arlMB aill t.kr ).'i|ii ri.t afaiaei f>'i> for th* NS ... i*o l.u.elre.l ,|«lthouaand al.t lar*. *i>i. lelaiael (mm ihr ..thtl. J.» >>( Ju'y. ou.l-.n. K.l.l ll.e I,un,Irr,I al.tl U'l) >*>', kr-..le. Ul* t'¦ "t* "I " I*W*" M-ltlV .Irvrk'b Jaf ..I A..*.»t, IWi H. Attor. *y ...r Planii.rr, K»ly... q. -en. Co I*. V. Tl.r Bbots mri....ued asUat nu... a...u .a.lled sr.lhtk* fir.k i.i vv ¦>'.¦'.. ii.uLty.UB tk- Biietrttta day ui Aufutl,!... -'

-

»S_

BSSl laa-

SftTPREME

COURT.-Oasaaa Raeft againat

t lt hr.t ll,.n». limiiiH.ru..- Po> rriaf (4'om n»taar ) To KHHrHI I H' 1(1' Im Ti.u ara brrrny..rd tad r^uirad to IBSTtat tl * .<.liii>l....t rn tl... ail..,.,, wl,., I. m 8l*d ... Ih* ..*. *j ui il.- Ctlft ni Ih* I >t, .n.l I'o.nly o> Nat* Vu.k, tt Ib* Cif .I.II| cty af b.n lakrB.sa* ui tasva. t sagg ai r .>.' .>.«.** t>. u>e .a.. saaae.M bb ti.* saUaaW**, in 8.. ..ui... s.. ia P.a. >t, n*w. 1 rk t i-j, » il.in twrnty il.ty, .Ar. U.e ..rte*... tbu turam-iaa .>. yu.. ri,i...vr »t u>* <l.y >.r aaaa .*'..»; ai.l >r raa (a.l u, .aswef tb*aaade.tykMatwabai tha t.m* >i.,rr-.,*, 11,« rj.__.uud r_ Uu. a. Ii.u wul ...pl, ... Ibe Cuu'l 1'. r -b- rel.a. -lnn.»lrd in UM.u.u >M p'a.t.t.- Dstaai Naw Ynrk, Au| *>, isfn) R ... ¦».1 r 4'...".. y BBMUBSbI

lUR r..la Mm SUPREHE dB*S*f,

.nittt'i

ofth«ap-

1II.* Al Ir.mrn aml (.'........onaltf itt tb* Citg »,..! lel.t.teui tl,* l.l'f.M.f. anl I.AViV'l OUT ul k l'l Hl II Sivl'Al.K .,...«. ..Hl .111 Hl Mlli k. V. <ijl All K. 11 i-e MX.li W.iJ ... ... .1 v r..e 1 iiM,.in.-i..nersnl r.t.maU «aJ A. 8*..ii,rnt iu tl.a aBeve et.Bai ...u»r saasaag i.t* ......<. u.t th*v *<l n.e.l .Itl.e.lll, e .i JII.IV. V\ k. K K *. ... S , A* Wall .1 , .Btliel.iy.il Nrw Vork. ua th* .411. J«f..l S.nUmWr, 1*84 at i ... te k ... II a.tr.iea.n. I... tl.. p..rp.ee i.l heario. U '>P*>.llsoa to li.r I..tiih.tr ..,,! A..e.... e..l <>l ti.* *t.d I'u* ni.... a.r., .i.y par na ra aw.a* aka aag teaaidsl ibf*aa*lvsi ati-«t*d ib*r*by.. I. I*AS. DstaJ.Na. tork.S»|.'»».l«-r Mti.r. BaIS'tHI), Jf ,1 j.m.v A u(>kl, Cirro.ii_m.lrl.

(lu sl.on

1,1 ^.¦*

-

)

J..SBPH 8 KiKK, H.sat P. Pati.i, Attu.tr-y tl tli

t'fll KT.-lu

Sl I'KK.MK

tl.r matter ..(

tho

1* M.jror, AMarm*a-and. ..il.ue...a.ry ul Ue. t.t* B.yur, All.fnieu-audi t. p ., .-.. i.... 'ha ul >.». l.rk. r»is..'ra to tk* (il'I.MM. oi .vk iir8(iii».ii anO thaltkl I'liui. h K-ai,l to tA* rth 8>S* Tw y MY I'X HTIH au*.... d.*C..y ... New Yo.k N..... * is h*r*ny aitan tbat l kSSB. *¦ *8pr..-*. Su.1 .....ii'MriebU. ou iriet kf sSSSBB »T 'h* a*o-

ST.,(V<iiti

th.ruats,

ee.|,n|" tn Ih* SbSra *ut.tl.d matter. w.l. u* la.** ky tb* Buanrakk* Hr... y y f.i w.rts, on* u. tb* J BMBMB "I tl,,. Cuurt.at Ui* Sut'.w* Cu.tCl.mi ...... |»r in raaa m ht. UMBSBj bf lha Clark f>V U.A Court sl ......ftiie.i m tl.a tny Hal. ¦>. Ih* City of Wew Yurt, aa -Mi.u.lay. ll,* I I... d.f tl Srplr.ltletr. IHfni, kt Vu'clutk Ik Ik* kttai BUOB.- 1).ta' N.W Y,,'k A t I" t.i Hltlll

HKNMY i."|

Haasi E. P.'IBS, Aiu.rn**

I. a

IIHK818, 1 Mktt .H.-l.P, > 8J..Ba oo* ra

OSBOKlVB. ,81

S I

)

LHltiaM- COIJKT.-. ln

tira umtt-si of tiie app.i. BBBB nf tha Baf ut, AM*. mau au* Cu...ua».ahr .tf lha CitB ol N«w ti.rk, ri'iti't U. tk* i.ftNIMi ..... LtTlSO OL'T af a pl hl IC Mf' MO,....... a. m.ie.Mli'.'lAl.* ligh'AKI.ia ll.- h ;..!-,:,U. VV..,)... tt.S.iiy Tl,* .ikUr.^.^d, Cmnuatioasra of E.umat* a.d A*.M*m*at ia Uh> ale»* *.i>.tlad nsatter, h*r**f f.l* ... -e-S. p.-t..*Dt t.i tk* r**,'.>rrrtet.,l.ul SL Arl uf "ll,* l-^t.k_H lur. ol th* pr. ,.'a nf th* Sut* uf B.w Yufk, *ou(Jed A. A.tU IM an ArtU. r»d»<* a*»*r*l kn relaU^f par ao.rnd bb Art iksC U ii Met* Vnrk.iau. us* A.l,' **.ed tanlMi teui.tly u.a.'intL. A 'SBbtled "Aa A'l lu *.i>*adaa Aet eoutled 183--, sad an At t io r.laWD U. 'ha ...llecuoii nf At«**n.eult aod Tal**, .a tb* for "th*r purp.***, BBBBB BaB City andO.ontyof Baw1. V' rt.and 14, 184<>," pa.*r,| May IMi; u- tln. ,,«n.r .tt o.Mfi, .xt-npaot ot occupaoUnf all le,. .**, au.l impruvad af un.mprr.vad kad.afaeted

j

-

t

-

»

»

that

-y

Ile, ab*'* aot.liad

aSartad -1 e.ei.y

Bat*

...

y -'»¦!

ikr.r asunal* aa* aa****m*al aa

uialtrr acd litat ail p*r*u*a wkua* .alatwu aa* a--' wh.. may k* upp..wd tr. th* mat*,arefiu.aaaa

tn pi*.*..' :l.*.r "hj*.

.mn* ia

wnunfl, u> MiisES BAYBAKI). Jt.l

of tb* «a.d C«r.un»t*«>n«*. at th* f8B.vef JohB Kt, th* CBairinan ib theCty -.1 *>nm f'"*, ».>.,>. thirta W**k., Bn as Wall .L,noti.. Aad inai tl.a h.U esna** oi 8#

A

tbuI Isy. from tha date of .>

AB . .«-'. *" t (..Ho*)., thst t* tu say t.e aaid ast.rr.ai* . a* . .« .--... o.r..l. of laod, attuBta, ry.as.ad »*>*« <. Wi_.iaH.nli. Ward af th* C.ty .>( «.. Yort, *nd knnud.*, i*mnbot Ob tb* north. kf .)>* *"->tis4 .»>. that ¦.'¦.*» and , aa ty tb* arly Im* nr i.i. «.f *iit» -ataotb at, (OTtk »C) oa oeIbeU auatb, ** *aet, uy t.i B..rrfc*rry bn* or atda of Ponjr tbjr* st (4.st) . MUrlf l......r «d*<* Si.rJi a. (84b 8*. ) na tf)* w*.t, uy tk* eaat .».) as li.ii..o. tk* nmm erlf kn.... sia.oi El«t*n_ ...ol(IIUi Estimat* aa* A..B* iaaaa' ,a 8b* u*d ty u.a Cuiiui.Ma«.ii*ra 8tra*t Cfta.iaMMow klerre *.iUtl«l TWU*!. uu 81* *s *f.r*mu4 * ll" " Bap ..'pf.^yir ar'. ittir., «*d wi.irr .aid raap .. ss'j'J*., Bftat 0*t tt 0 P*b*B fi rr.1 ...r .-.. '«aef.te* kf U>8 ..per.-4iaBB* tn. *)>r_*t_r**r*b Wafdol t-fu'r.. kr.'.wri a. Hke.lD.iiS'l...«.<!...... Uv* City u( (..» Yurt" A»* Ul* m.i Cunnni.«wm*ri f.irtk*. ptp Bul.*,U.at U.e.r r*__.rt .u tb* alao.* aaUiiwd .n..t»i *nll ke made SnLr*au> ,A lhe I'alt uf 18.« |..r» at a tka to Coart ar.d Id*> r.l T.rrr, st tn* .*.« C..ur>, to t* h*ld..'tl t!.a Clty Hal. ul tba Cty of >-. Ynrk na Saturday tbatd day Oet*t>tr, ION at Iba *a*b.a* uf U.a Court ue th.t day and tbat Uter* aad tbe.. or . Suub tietrnfUr o* rnuaael cau k* uaarJ, * .ouie-a wtll ft* wa*. Ib. N.w Y rkI 1,'illH .rt ta i#S llfrlV.) IW* rtla cualru.** Oated M4.||,r..ll./,ll:*. -

tkf

pr'asrctal

H.rSKg BUYrlAKO.Jr.l J.lHP) A. WKEktS. Iasst.88.BBBk

.

CENTRAL RAILROAD

COMPANY.Tbe (hurth in*tal_ienl of hve per cent oa ?,.'» ".i. ot th* < n*truet,on lloodt, u iii baco-ne du* and pejabi* at the oflice of lhe Company, No _B Wall-«L, o>: Pnaal. Septeniber l" By order ,,t me Etecutlve CimA10KR1SKETCHLM. Tnaiircr. Bittee.

WORLD'S hvir

RESTORER l* not a bair dye, and eontaln. no deleteiioua Ingredient. It aever tail* to re»tore the hair. howevai gray. to lt. ori|inal color. Bnd »t Ibe nmi. lime tn Mtt ao ai..i leetore ,,.- uibt, however weak, lf apphed accordiog to dir-e.tuu.t. The tialr wil] retain H« ortilnaj ctilor dur-.ng life. By invtgoratiog tlie .kin, BMBflSM. nervee, blood veeeela ai.d MMB of the hair. pretent. the hair frnn 'aiilOf. eurea baloneM reinoveeaiid preveult di/ilne*.. headache, per.piratioo <f the head, dacdruff, *e*.'d head, or eny enir-t.oai it tbe head bee ,Vri/-- Y.-rk Chnnule for old md large ad.ertiwmenf. Pree |l bti per botrle. Por aale at th*- erta :pal del.,. No IM Bro.»ne-w.,conerof EiUatietbi No IWiaod No. IM Broadway; No. fll II aib__gton it~; No. 2-17 r ultori it Brookljn.

_

pjadM *j***l Y ARD WARRANTaS..Tlia buI.siiII*^La bu-'-'-it pi'.ca* L__d Wartaala 1 *_*__**_* *_*i*-1 Naw^A 9*****±*****t Ofaaa. Na I WaU," ofUluXAvtmil Sy_Sa_^*iaaa7S k lOliitA*J\ ****** .*1»-u*4 **»*»*****llwm iraa

tb. b»aiur- uf ih*

S..!d alto

.t

by auction [...«.i. at lhe Merchan'V

will ioII

PKIDAY Null.N, IMb Bept,

flatulei.cy. *ciatlca, etalnia. *cald*. hermoriboid*. Inniora, toolh-ache. tfiitueiali, tl.e jnii.la. pareiiwlna. «>r« e»e«, heJ... .pleen, apaarna, nyapeppati^a.' dlaraaea, ohalrui-.Uoiitof lla cwd.alay, paloltHlloii af iheh.art. hv*t»ri,a. gi.i.line*. of tlie iK-ut. aoaadaaad *.re*of *U knidl *>l,l *r wlinleiale a.id leiall at the pnnclpal depot 'n New-York a, thednig Boreof Meain A. B A D. dti.di. No l'i, Pulton, cornet ol Will.aiii

£^^^J..»«^v^^aMUaratorer.v. __3ya5

tlie

"u-efll

,

w

beikccecf

ti'*

"

l^a Meraotmnteeerenatttwrtrtmma_WATERCURErii*vTKH()Al)WAV

fll-5ital. ?S7 Fa- B.oadway. New-York Mid Tf YDROPaTIIIC IN-ITITUTE.Dr ARE of CuUNThRFElTS Btt. aflflfafl knd

«

Tba Boodi wlll ba rad-emed wben iba tntereB 1*tea*aa* eoaMyaile oi ihe 31B of DeeembB. 10S", «< U»ey ma* et-eBol verted, at the optino of tb. ownei. anto tba capital OeaeaB-

SUMMEB WATER-

COBB k CO.. No. 89 WaJI-at., TXrT SHEW'S

e Stock C__.n.i_n-ea.d<W*eti_flB-.ker_ ITOCK* b-..»M aad Mal. Bteu. RaJlrwd. Clty, aaa Other la art reiotial-d. , COLLKl-TIONS n ade la all parta ot tba L'alled StatM and tbe Cauaca* witb proanptuoaa.

nnd AlLRilAD MORTOaGE, CITY OOUNTT BOflDB.Wa otter f.r *ale at fair re.ee tne loilowiBg SECl RITIES of lhe tuott nndoubtad eharao/ILL! A.M P. MINER, Attoruey-at- ttt.x-.t. OHIO and PENNSYLVANIA SEVEN PER Ifin.ifln Law. U.lkeaharre, Fenta_ CENT. BAILROAD CONVERTIBLE BONDS, Cnooni

.

,

IMa

not-tde. u .t

wu

ffBVtaaa jeari

*ltrrati.n fiuta

ur

ahca'd bave

L^OR SALE.A beautifui voooff,

rue«oav, "-Vedueiday,

me KUIVIN LK'A'18 Ui. n' wlll mn to KK V roRT, toachmi at Kort H»-ii!! A M ar.d RobtsiO- it, li-* tbe fort f riimin nd-it at

_

ol WIRE WANTED.. TUN8 ri||| the M 9 pr,,., Sll lniiti'd hy the unde.rsuued aals

wl.lrh will inako hard ty of elaroual bioun.s. fihr* Bi.J tuiighbt..

HaRVEV

Wadneaday,'

Bverv

i*

M. D., DoatBORDELL, lst <f May. tnm No. 9*3 **t atdir, removed kaa bs BaMMMt.wksra ... ...No sat*raasa_Jt_kraaUd kMaaVraaaaii i8ibii, la nrMe't ___««_-

are

|0 ilodnesriay Thu-wday. -, 11 12 Jl ;'riday, 1 P.M !-taturdav. HatoidBy, I AM 8IJIIDAT, Bll NDAY, 1-, bt Monday, Monday, H, Tue«iay, 7J Tne.riiy, 15. lt llrdncaday, Werneiday, lhe *t_»-I for 8t-uaui wil) ruu tn conueAillon wilh _¦._. 8tagei to snavey PB-iengnn to all paiU of the eountry.. AM nerjoci we forb'.d triiliag the above boat oa Ibe aae.,aal ..

WaREHODSE,of -COOK A

C"

..

..

..

P L A TI N(i aod MBPAL reOllOlro- va DIETRICH, No. 83 D.iii-st., kicds uf plated or gilt guuds ln the rer'*(tsa« Bakrssad atd Knday, ruanner. btit cheaptst Matuidiy,

SILVER BOOK, PAPER and STAACCOUNTCnpyiBg

bo

Suamboats anb ftailroafta. 8HREW_*BU*Y. RKD BANK

..

_______

PAPEli

to

1 can iiaatrucl e_T p*rm*u\uvx! to tM _a_rt*_._e. uarh buw u- aiBBe brown akin fair aud elear. 1 tea, bow to reuuivo lau MMatt aad freeAIea 1 taacn how to ibaaajl the .*,'!.>w faca into ooe of beauty I teai.li how lo .i.ake the w.lokled ikir, auxarth I ttavb bow to uitke fai wi. a-eir. a* wi.ut- *a pearla I teach how ta tixtke otleoaua hieein pe.fct-tly .w^i I tea. 1. li..w ta, rn.ke hard hrc wn haiid* a,fl and whlta I teach baa to i_ake !«-.._ «a.»* nard aud aoaad. 1 teact, l.i.w tu make th- liair tm* lukunentl* I car. h_*t-o lhe urowtl. of whuker*, -ia.,...taai.ee, Aa I tea. h how to h.ve hrl|ht a.d ipartrlBf -%-* I tria.b hi.W to pie-e/ve the e,e*i|i,t foi lifo. I tea. h baw to rewtairllmpaired eyeaiint I tea. h hot* to eliei.*. BJ hair lo iu ..nnaal eolnr. I teacl. ha.w la el.ai,«r 'l,e_ol,.. ..f the hau a* ne«red. I tea. I. how to u.ake Itae hair aa.ft. rich aod glowy. I teach bow to aiake Ito lip. and <-r.**Ji* red! I u ai I, how lo 'eilHJie a«i|>erfl_..ia hair I k. ow the ebote are all p_rf»<tlj harnileat I know they are al' very rheap and pleaaant. I kl. urien r>r'oo wili like them nn tnal I nve directiun* to make ar,d ou tb*or aompotjndl. I ki.ow they ar. belle. thn» any adverttaed wieinetiM 1 a.a ONLY ONE DOLLAR lor kll thii tnformetloa I rr^elie l.a letter* ,.nle»* po*rpaid Addr.a*or*er,d u, M LAVAMK, Preneh ChernlB, No IW Na-»*'i-«, coiner Ann New-York He will SSSB lh* aoik by n.ail r.i otharwtt

.t ahi.rf

a new

Ch»

s1

iibe way. tBVUea iadi... ai.d fentiemen ao eaamtne articrs) his il* waa to know tha velua of ae advertisad * e wora whwih Bklrt tol Supsotter. "Btupetders ra.ot wbo wil) ool weer aay oth** klad ; alao BBBl by

babbTtt atnany yftdans who rej.et k-'t -.er*_

T.

ie tbe .inginai mveoturof taaCbamleal Yeaa PowdM, whieb li prepared aud luld hy bim al Noe b» and *t WMThaa. who p_ro_j_e Iftpi. n-*i N-w-Y.rk lnthat"r raa.fhe ahore witb oame "a ahmiM m*e that th»y get

Mo- »."* waBaa.8*a* Brtither * (tiI,A"» w A t\ r.. ._^ ^^j ^ drt. ^, ***** h.a.lf«. have ,|eac. loU0 at J| Co.. o( J Otnnoyt*** (, 4|URP|jKSg. gmi-ti-e po.fttmot* Baa 1 7 hUBtaBBt, ' LAS>WArvr -tl v^WaKK .¦'.I "laBB t piowr, Tree anj Pl J «c AC. Bear-t OU. P.o.) L'tn. BavreU Co ean*. ^^ 7 ^^ ^ Bei stUKr,, .M Ova)

701

ie*_*mtn,_ ^J^***--^P_

aBferd m Mfl m tBVMtoaat of thetrl-oda, aod faa ponetaailty witb wbicb tba 'alareB will M waA mmb baet «_. e.-umeat aaenrtbea ^^ ____, «_.. The Bo_di w.ll he w*aed ta eoina * _n witb Interew eooponi. il the rate of f.t aar oeot>_ Jnly ST eaea M-bel p. v.Me oo tbe i"irw day. of J anna'y _od or laasaSBflfl reer. at the -tta ofthe C-mpaay. ln tbuolty. witb IniereB eoeBO-B, al Uie ¦*.**__*¦ 0.".'aerling, fo witboat eayded-eboe .eat- p.vihfe la Loadoa-aaab

fl.a.y B

Sl

DtfW*.Atu.ru^.

JflllaeW^

ist the apVKK VIK tioi KT*.ln tke oiatter C.-o.w««ahr *> **.

plicalM.n ol tt* Bagor, AJd*r.n. aa* OME .tt-'fOtgW C,.y of Ln Y.-k, r...,v.u. lf.* urtttViO ofC-.rr. fUrnl to mm AND TWIMT rt.CRTH »r.. fr. -.. »f>* O* fjtb k».. ib tb* C.t» of N.w T..A. Tk. tr.i.r-.jwl, ol Estin.sU *f.J Assew.int .n U.* al*.* *uUtl*J at*nu .. *.r.rt.katu. .i rrauuwaiiuU of aa a'.'*/ .TT. r, M ***** ter* i- Ib* Mopka of Ot* Sut* of l*aw Yurt, ootillmi gg Bu.Dd .u Arta.utlad *. A-1 *o rw..Ke .....1 uUrly tu U . C.ty ol B*w "Yort. .atu n- A.-t. S- ah-> aa Aet aotrtJ.4 Au A. t to au-Uaa ia eet'.ti.i* t» tb* toilattio. uf A.w.aw.4. |fc fcr otk.r .""V-ra .___ af an* tuuBW .1 B*w Yort. sad 8* f. I«al, m tb. owiwr \e*>,- m*»* Bay ot tmpr,,y*i b..-e*. oai all c 4M«I» of ...¦» i«...v~-. thmt .. .«y Uety ..... f,.re_,y,.i at .__.,.i*w8* 8** *»* all.-__ .ilafll**'*** te*> iMMB tlAt st-va ,tMl.*l __tt.tr, aad tbal tU*b"v**i*iC*Ji_tt**,M.1 fc.t~. .hartky. and -k^ may tta* H V. U gMBMI Ibwr td-rOD*. at .*a Ui. AL...U...J' te. *ot* CAtmrmmtnitrt*.

Onnmfi^oma m**ml'*L\J-

ktjts »*%*££. **^Zf2L?*»A*\ *;t ***?*"rjpp

£ r-.y..:

__j J,, ***,**" '^^'^raa'errad »''''^___"~jir

. -

c^-ljUrjad ~.lZX£i\m\*t^** ..*».___"_J,"^1 mm"*"^m'm .**^,%.'A^aamklt. ***JJ**i*tsm**P*hl «ru_S. t**_PgJJ^T -


kaown bereaare tkomtof Baa. D'lar_* |«a

Ri-iv

Busxarr.s wo-txoeo. Tharoad

****h****^** flhtt

*** aaoeheat. a..d lha eountry for lhe aiaaaca

k-d-artUa._ oftho Citi/.i-ns tW A Publica faiMr-.'iii.j a Oan-aoaa faJaBaawajjaUl flj ¦TlfaaT-itaisai »_£ SLttWfi be. 1 ofW, i. .-.*¦.. kP --n>fd a tl* ...MtM| ;_. tn the N Aogult. w.ll be pr-w nte8.

E^?jU»sSSS in.««£

fltttt Cltlw-.^erallyai. ..*¦*.» O'drr By Becretary Cr-BaikN. Juia

_Ajt

at.

troe ar.t Atay some shens

TiiiliKNiN Heavkb-Kelt

!talttMMMW«

prepared de*.

;.'. 441 rrarl-tt are

.

Is.) .|ylaa enmpriiiri

compler*

a

aud

i-. ch Veinu Tap*»uy, Briat**:. Thre* Ply a -.-other i It-ie.legB Aiaoarbsiraaaacrtrrieotofar irari. a -, tre ot'-iot lt

r.f thel .rpr-

p tt t-ipetllion. PatTBMOB Ct! Ht'MPHREVS. h. BB

,-

..

tW

rau'^

-

Broadway,

VV'i.i-est,

rf

eorner

and').. A-.ct.ue Rxima.

I

flsq ricnreast f rirf.fo aod

No.37f»

daiiy fro-. onu.o.liT larg* tat- *,'. ' ln th.s ythiog s*e r*cetv"ns

»n

roa*.'-1 'r hrUlian-T ever ort-rwtl Imih. a

fknt fti<k I

B.tuket Many palt* kaiirl eis-wher'. A.ao -he r- BBBBSd Worid'S Ktirtarpet to one er.-.ie piece, to w'.-.cb *« csJl pokBa ateonoa

n,ce

.' bl mr, :. -.rr,-.. t .(»law*t wblsh al tkarast* Waldsvcim k B...

''

r

..iro.«e. we

S

I.

**>

fB/ai.lf, B inmBMfa theaamirit__.< Ji.a.a»n,._n.i or' J_

"n_NOA"'» Tbade.Tbo rapidlj d'«*ppearii ..Tb"u«h

Concerta will Stvatag'a in"?)rpr*

tW Ma-anta

the

.-

.

-qaal

ra

white hall

ur,*

g and loat tot'l't. t.tmemory detr.

edminble *,.-*t.iu'« m Kaox'i e -aantly

mn-

PUiA

Vn__

..et. *** -**x

NEW-VORK TRIBUNE. KEW.TORK, SATI KDAT, SEPT. f-r r-ronta-nt,

I'ultan-rt., Fall Stjlfll of OflOtla thmT KALIaOflO'ltma*ry*m^ r ky aar '¦I "i wniHMiiw raady,iiiuieot'"-

Ki .' Vrr. pf.r.rs

>*. rt-e-fV-itdeef,

frUalalJJI

gy A***i'i*e*neotifot TSt Tribvnt ot MoDday oogh: lo oe Satordiy evaaing.

f

HsBdsB.* New-Orlean* SatBi en..u*tit.'... Ben . l| i. | r f .und Il.it V ou.'.f II' 108 *« per pr.ond. i f.T.f ll * i, T-a itra ;. p'. ol Rasi "¦] r r Tea r< r p I'u.. (¦ Bre* -.t 'i a p-t pound 4 fV Tlirs* T-'S, war* ;r..p wete ca-"'i'.'. ?> let tad by a.. old n\ rn|t I knrlars rtai.ti-.l eq.ia

e

»

.

1

.e

bHONDAI MORNING III

trich liin.it. It 1

ill cfinfAJ*.

w

f theC

nimmary of all tiie ttee thesail-. nr. j V ir .et lie-

coane

en

*

perhapa,

w\ i.i,

vaths, ite

.

-

t

r*

"

¦>«

¦'

H

*

ur*

»

a.

.

1-

-

»

'

>r

i

-

.

,n

n.o n w- a ert

we

>,.

,.

we

ou

t

-

*

.

iu.

.____.

.

*

evnrv

..

.-

-

in

.

.

>>i

i.

"

r

n

a

...

-

i..-ri

rs

i

at

e

a v

.*. orr

s

o...

>

'

.

i

¦' .*

.

t

nre

.ii

i

.

.

-

.,

.*

.

of tbe

aak.rtuie.iU of tlieal Ortodl Ol-

Ona farad to Retailer* Il ilti* a.untiy. STa only a*k iu Impaa Boa of *tylna.nd pnce* Onr pnoe* are undewitlng aud uulform-NiTT Cash pay¬ able in ten dayi , to o of time. ky \Aeai* piepared grant Ihort aaeoinadatl.Baok. paper, payable at addlng iLkerekt md uk'ng of through th., Iravelieia, the aid hv \le .hall oihii.it. OuuAe Oidon ient aoantry. a Ml -aiaie of Saiuple. ot our Bnd fo,and d.npalch. a'.'1. fllle.* pro.eptiew loaa wlll be ol'*--&***.. wa/ded BMSilij .11 the w,.,f o* lh,im dlnnifcath. T.-m _¦ the uaaaM to ka, via RMiroadi roa, WmnTwiauv,M.'i'i.i"a it Pi.im. anM Ja.blwra, Imporlor. No. 47 Broadway uuat eileiuve .

N.a_a

atJenFall Fabmohaoub Clotoinb tlut _rmfor_a_BaiaeiACiv'.'-Theiepuutinnaniuiredby (oi leueialaalr, foitl Ui lhat afaeluilugClolhii.g

anaaanre, hai given tiimi thnmt floaBaand u an iwu,.-i trade thalr aloab alag-Bt raady-tp* evholeeai. lia. y uiul,' t>' i: 11ie e.|*tIng Iw the hall flaoa read>.a,id '" '''^n ln aBlaCeijUonol couutry MMahSaMB tl.e r _.; and ll e*t-;n of Iba pnuaira'oiiie. and t. wn* Boa. ** wrll u ail lhe n :aNew-Orlean*. Sa**iii...h, < barh ler town* uf impoiiHiiceiii ihe Boafa tba leatily and hn)*h, Otumt Ibafl te-*'.x- itit l.-. the*tyle aud BkS-Bfal flVeeta, ha, louta,rHuJi_,Otert3iHii-, lor ih Natafaooa '* Tl.l ,*t t« precia.ed anofjiailmilt-d ihai ,.f t. to ,1 '*.-. i2 l* I *urp*« (ah ll c BMortn.ent onpreeedented ioe any ftnmfr yf.'. k-d to be aiu>»e:iier waodaairaM I' New York Mrrx-haiate fi, m faaaoaalV) tone and clmacter to their tail Baeb, and !¦> BBM Utioii for k-eplng*i-l-**i>( ,v are Iniited u> naw taa Ue«ie*t t^ i;y ol it5 k Ojj. w_olea_ledop*iun-ut of nBroadl laaaiaas aay. A-BBfioM UfltB Na Bl «e

*_*****

Merohoat BTAnoaswa .v l vmiulk, to Ne l.t H Talk.r^ have ien,, t ,f a fl fatwaaaHoa (Biewrtar*. Marh.. Bua'dliigs, *

to faraflb arocla are ao'.ii-, and ilie io.j« tta. i..na'j..* mB'.eriala.

preaared

ar-eu,| wbeie they

Baeal'thiebtiriaat

('tisir 0'

lo* Dar^s Goooa w DEPaaTmifT.--Wo farala i De

L.lnaa. artt k.* i. l**ac* and Pau.v Silkl P_ac> Alpaca* Tu saav, ,n M lmporiei* tnd .1 I -era. No 17 Bj.

vti* att.uii t

aa Ci bu'ia,

Yanbee _».r,_fni

Notion Dbpaotment..A

of

¦¦

.roa,

latpe-taii and Jotbeta. N^

Fbint

am>

.,*

Broadway^_

QuaaBAM Dliartment..

Merria.a._n4 Coal^u, trt i , ,.;httr H ,h , r-tU aiB'i.t ol ali ihe oth., ,,,u. ot Maa aah ia 0al*-'-tt- .-* . ko- We luviie tnipeilion **?. M^__-" afeer prlcea Tttaittv, fl_n 10!, v, v,aa u.f",.

.

,'tiy. _¦."PI,"«'»aiidJoi,b.;.,Np Wbitb Uoooa and EmbboiucbieW ei.vi:»Pa.f«.'ar»it.utioe to th* -«lTnBl| fl. atdeia *urt«__ ander the d!ra«:ioo of B? n_J!_ S Cfasdfl *huu. Buyeti wilt do well io iea ont prtoaa. 1..-. v f.-oa.

.

..

t.

Ttvirm, Heci

hm x

P. im

_laipoiBriB-d Jj-Iaeta, thk 17 Broad-,y

iinjTcirHi-

oara tW N.w GikhIa el aaa d nch goodi fa mui.t, tloa, aad tae ehoHtu ie!»ctioa ade Bih in are _BflS wb fli aaobg every ntw .deei<e aai Md ev««y d-^iiaMa _b_d. ia ... « auaJHy. ri-ccb Mk ang IVooUa ail wu.! De laalaea. Baatt aud M Preaeh Matflne, ail flaid. Lupm'i art ll.'iiard . lnbewgreat vait.ly !.*,-*» aad r.aluaaid m»a'.'lie.. ShawtoDome-u. U-uda Hoiaary. aad l.lneuaa-d EBtbrotdar'al. tiMtwilted B'nadcVth. fer laiie*. lloaki an . k. d.ta

t'.roaiaiy aada-adaeofara flrramrhCtm i N aad in IhmiIvm Booiot} or-.h. Pfll Trade, afa t*W «eaMrap^o'.^iBgt!.iratei>iiaBaU al i-aoe, ch.ap aad a* ib.e, ah -.iu eiaft'.ae ht

Psicst.Hibam «

WlMliVV Oi.v iMBBTa

K\ThA.»KI)l-

AT

b_i|it.i. Call iad Homei bv 11 r

te.- eiu.

ii*ai

Home -O.ili aaii

A rn.

.

tttRce *nd Ai-» alrt.ght aad tr-destiut-ttbl*. Pi.ataal VV. M Ba M Broauway.

e

oall soBaMfl

»o

Ci..'l>n#wrtB»aad Maass-ilaasia, Ur

m_

,.

.

.1_..t-i.*).- .J li.irl Nil.

Fowlebi ic Wells, Phreonio^MO aaA PaaiMkan, Cttatoa Uall_No. Ul .-ean. rt Naw-Yorb l« V% MhlBftoaMa O-Baa. ******

3 Na

po<ti;i

¦..!,,,

,

I

.-¦"..

.

.

t_T We H-k tho frioodi of SCOTT aml nt our oAeonn<lBsamioa

following Campaigfl publicatioos.

;\iet

F'lii'iii!*. of tho Causo! call ood Imi't wunt to

if yoa i'i'|ipli I'very boOJO iu \'ur boo

Toira <>r Wunl wi'h Coanty,nn: i.ui: OF 6BIf. CAMFAI«HI

rr

,1 l'i- uio.'t eir-i t-

Ibl sceaea ia bia iUuatrious rafer, includiuc tlie He.tti-* ofChippewa,

t

«

Ct 1 ..!)

.

J

vs.

-

V| t. -t Dal Pnoceu iatolsBSkl ' ...mu. falo*. Ai'iea aml Sura.rtt ui .il tinda.

Bl» .

,.ui

,1

I

1 :.--..

p.

N

»

¦-,..¦

."-.anl* i

any

wu.

aill,!. .*

Braoklya of M<*. ll\,-. fti Dragg Ma !'...r cent*.

a_a

oy

Lton's Katbaibon

Haik..

ior thb

.:iun, ul a (

.... ,

.

a-rai. g.-ar.-aUy proi,,. it b>.|8. lut, >'r, ib t- i BM lavsryai ihing*bn* teantv, ti.at th* Katb.ro. list fully reati-rrd tny lit A ll C*B1 . Baldur*. ot 1.' >.-. t y-.tr* I u *ite

Ihr K»tktruf> .-

s

b-rma! bt al. tirat C

-.1

.

.

\

t

.

v

m

m

i>

?*

|l

t'i a-d

pe, tad tbe ls f r.ieaate. tj.jad#..y. New V. t

H.AIK Dl.Mi..i'K.ai'AUURo'j Exi

t l-ILlaa .. 11. is Ovt, tu c»lur tte hair or whiaksr, t tutot it ia appiteu. tu' ¦-. o rj utks hatl M tat.- lt aaa re wtshed -.uiB>ed te'v afltaoat diitutbiag Iks ii)s the taxtara snd ¦ s.littng no.' tad ud-.r improi II . tpr a\ or sold st Caii ' tbs h. Nu o Ajtor tu_*e VVtg .ad 8. Ip r.

t>t

..

rat.i

fi r

ap|.ly.og

Ue

iy*._

public n.U'. ii"' *-'.i|>|).)-t' tmoie-l.a'e "V,\ tlavsa*r*l Improved a'abpsa*,*" by IT Tlu*

an

t

g-.twth,

pr.Muse

al

alewwe-t.

sly*

s

.

Iks .

piUllptl Oivgaii i.iu.*

tW No

-i

i

.& -A.

k r t.

s ne*r

m-st fit.tt*'. ra t .X JCIt It , .d -

ia

»n Bl ru-i«-> vv,.. Bd aooner .**-e; t . than ther* *ppear nume: ora rtady to ap) .sriat* U theli "tn h**e puriHta. :.¦ e Thiia bas 11 heen .»¦;.:. DaVII » K B'.'t.r of wl -ch w-, a I , ¦. ... I'^tll mi..,, |,., , ., t ftrn.*r ao|or, avllneea, aud srtwth. Lt»» uut 1 I " aena'.ce Da- . Bthvtce Prit-S. 9B SSOtS Y l: pt: '* !: -aai *¦ . aad a'. Noa ol **-'».. n"r' '¦ N

1.iad in

.

-

.

-

RrT-JL

*1I B*f?ul; IT* *.*'*>***

*

ira?.l^r<,Y'

etadf.,.---. I- Bo-ery »«* . r*****, ".

tmW Gocbadd's a*

istrar.

B-ll

"*

¦...¦.

Nothi...Should thia

ptrtiaaatra. jvnt-^,-.

M iM.w i> tiii: iiri: of ci:\. 8lOIT.a l,r»Bai iturit* up ia dtv.ll. public pl .'¦'-aritli eii':it-en sptritad ill ia* .t. ai.,1

for tlO per tboasai I, * >. -_. J'ern.a, Cath a ll to ba eent i'i .Me.il

rearhtheey,t7f

D wlujUANew \*rkeuTi,ia.i>*Y M-.<<.-.,. hei_,i..lfci to leturs al saa**. aad ast prasstatt: tu* jatnaey'la-f h.

to prepai |K.*'.

«ill

tie

B-Tordad -

centa

t

'-g aad

und.rasd8eaatahtottt

.

a*8

k 4 N

Nurtba

peyaaeat

ui

jiu.r

.

w

s mr

-.

rn

1 wsslnd-i.-el

hy

4 added, aa ttt Pi

iiiuW 500 niil.'r, aad

^adi»d

."

IrUiifi tTOBBB*, eacb ove aith aa*> Men ar« bBt-

our vm*.

tkela

land, >

spe-'^y Btkerlaad ls go-xl ftr BOAh'.ng

wiu-

'

¦

anl th*o ta. prvperaB a uf * ast . ,t:*iti id gtve to i\*ry iti.n . tr.ct of whrre be ctn ve srtth his family ,->.'ifta.-, * ,t ».MIr< to thr wealU of oatrat. V. -. k i-l elevatiru hurnan os'urs tal th.' see IB BTkag » al m >re t-nu 1 * t t.M8 11BB

the aaiiastut J, than su-h a doflaata of tftta ouutry I I s nti. uaoaleoa the laattfora t'«si | oo* rOlntttipri.Te) It. hal eetof*o l'.ti. n; ttoklmsi . -I* il t -i u f.-e»ly. la4 rootalk oi 1

.

.

.

-

rilb

or

ist

pleuea

lt

**

inc'-nailt n

he pnu .'.. ea bb iim

Li.s .a. I.B

.

ent i maa ihoard l»e 1' ¦al Mii.'i of. oi'.y ba that Gee > bai vvnut" todoall thia, bai ht$ party dore i)"*.... elee why dida 't the Data s n paaa the Homeetead bill!

li

..

L'ASt IA li.MniM.

i

tT' tiif nnpiif;> i.irr. of mott i'i Grraaaa.Itt aaaai aiaa, iHiiatralinaa,

..

.

tW .1- N. E-ETOOLOB, Kiti.. 80 well Wmg* of our City *nd .'?Uta,ot

known to tfte

i«.,li..l our Citv in-t. r, ny, after neailt f-*e y-i<rs tu NN f«.t.*rt> Texaa.

'

o

tns

n

or

..

*

Landa for 'he Landleae, nnd with what tha Whiga iroald bara,

Hau:

u

"'lhe iioiiiination ol llaif will not hurl ua mueB iti tim a|i,art.r. NN a arn .Imug our l.e.t.-'

Aug. 31', llllflllB.BO. UeauijaCo., tt BaTor.Ing reaaona for inataitiiiiglowPierce la a aaaia .BaiBaaaaBa chi notTha Raaaraaiaaoa againat Scott, ba atoopa torerj even in PraaMeatial HaeUaaai A si» wlo hava baao Bgaiaat M canery to vviuvot.--. If 1'ive Land i*>'. great many i«>r ><ott. I think ptxjmtt nry tha -Uita .ln. trino of party Dainocracy, why la a opeal) .but t,r ibr Piatfonaafloptad -t Baltiaaaaai tnera iliuili' ol it. nlil liavt* tu-, contrary doctrina reepectiag ihe Public Utir I'rupa ko.hI liert*, BBB 'p' lu.lian Corn, Landa affinned in tha Pieree-Bei.more wh.h will M lij;lit. If taara ili*ni,i be early Platfoi:...' Can the party ba peimittad to trtiit. it wili ba rary poor iooaad* 1'iuit nabiniJant, iVa-li*** I'oiiiiiion

*ia

n nu art

.i'

"

aaeaptad ln.hl wi'h the bara and ron with tha "Ci\, im Bi HataalBfl Oa. a,i<. :*0, i*'i. i 'ur prospei'ia iu I 'ni,» me brif titeaiaf llile'a hounda' ln thia fnahion .' laaa aal nork Boaadij an I ipe, tad. Gen. Caaa gloriea ia being a Land Ra« Boiiiii,aii.,ii I rt-e S.ul llriiu., i.ti wili BBBparl hi tl I .Many lor.ter, and aat being a Soclaliat. Suppoee mtt tln-, i. tht*. ,-aM* iirm aadflare lapeatato r |urirt.*ri." there bad been no BoeiallatB, where would the lania i-ilrct Irom otl'«",'.ii i aava Au< BL 11 .-'. ha bare learaed tobe aLand Refi*t*mer ! Ia aaa Cauatjr af aar H it.', **in.ir Uaaaaaat lailor l.i'uo vi,tn, Mcott will now h**at Pii-rra, T HeraltPt Blonchy report thna pre- aml II il,- wul pri.-aitaly po'l moie rvtafl, tbaa aenta tha General on another Irnportant aitaar. iNJui) vaaa aato arr bttr frr Hfiir " .

"

.

queatioa

II.I.I.MIIS.

Th" orator then ret.-'wed tb') qaeal n ef f '. mther a* a stste.n oi destrurtl.m, .itic hia* ni..,,.ii)..|i.ra.l tht) etpeupe ot sg ri.-iilnn. mifl ..th«f Intorists." .

\\'.' 1,-in't help belie.v.ig timt Gen. Caaa Uii.w- better thaa thia, and aur witaaaa in

lupport ofthe Indictmanl

.

.-

thc Conatitutloa : while Jefferaoa, Sam lel Adamat 0

.'

a.*

>

ickney, ahompiooa of

a

ran

.

aud

oii

i iv k HbBBS Is given by 0» 188888881 at ihla brty, lhat owlug to tha ehi.Ura at Rochcrter the .naeOag ralled at tbal place lor the l H- lo"- *»111 **"-* h""* * Vm* lcit-ad. lt ii-.r_«.tly b.>t>-d tbat nvury I'ou-'y AUT ame wlll bu repr.ueuted b| iti approprtata n_.u.*r o, nbd ihat at tha can moatinpa oi ta.i afaar. ora. on a. I evaalag D^.'|at-a from all lVm ,»araBea aM b«t praeaat. Alllau.ae Loc.l aud n* |_ul..*.l

/

->

upoo

parisi.n

(.1 our iiieiisuro- ainl

view- wi'h

i

|

fl 7'tr* ,v y iVOaaa, <.u vi, III, I riday,

tt*Xo\ UMt

Piq tf flolooa. WOi yeitrrd.j _,,rr.l,i.it,il lor (ongr-M bf tho Whla li.it,ut B. 15- VV'A-*iinrKvr:,

C'otivf tiiion at Itouhtnril. *t, w. .£_/ Alr. \\ iBBBOOai is a moat B__BBBBB-8 and untinri)- W'tu', aml waa on^ ul tim .S.ri.t >riil l».:l egati-a Iriuii lllii.oia m tlu* late N\ i.;_ Nn 11' CaaraatiBa ttt rtcott aDtlMtt-Ba. 11^ wili work tor the Catise, and we hopn lor the luxmyii1

cbraaacliag hia alaeti-fla |nt. BTJowi 11. BoAOutTi oi m

ladbMpoliai

is th* Wlni? candidate fur Congrea* iu th., Marma Hntii.t of lia.li.iii... lie is an ahl<*, el,npii**ut and worthy man, and will atump the Uistrii-t. lli voted for N an Ituren in IX. '

am

MlRTLANIi.. We hoVO

fieijiient

lltnl

clieering fldiicea Irom this gallant State. Tha YVhiga ara canvassing ittlionnii-lily, and loaireoO'..i.t.i a ot BOCeaaa ia at.atiily lurr-n.ui^. I'in*y liava . -raii rally in llaltunoraon the I ith uiil. m

¦

Tliina-. ln WaahloMlaa.

,.

&c. w-Tf'h.* fra-

t-'\>f-t <d

kttaar*laaasataiataa Wbif caaaagreaaad hias al the Antor Home laat n;>*ht. NVe truut hia roiea h. anl iu tae CafleflBa no'-i proveediaf. Rtw-Yoai M'.nik Ttvi'im-ri; Al-

¦<

i

*,,|..i*a

a

with palafataa, They had i largaSoilpnrty majority, bi tha and Free help: Whig by i larga majority : yet paaaed the Houaa OltlO. tha Senate wimil nol touch it. afrana >_L30!s Habkebk i*» nomiuated Efbo. Pierce'a immadiate ReiireaantatlTai in for rv-lection to Con|iris hy tlie Wliifa of M Histricl last time in ind Peaalae) retad N ltl, Diatrii-t. Ba Coagresa (Narria I'i.-ree'-. nnd twtrnlflitieen Uttdroi I'a-,-, (.'cn. which |*aie apaclal argaa live majjrity, n^n'm-t i-: Frank aml carried it by SM Mflj *-*$ '* tenooncad Pafri H' IVei** //.( piled wherfupon tho late l.oi*o-.'o, l.fRisUture l_800 rs gigaatic the bill in nnnteaeuirad tt-i four BflB__8- BBBB) upon lua ba,*k tbree robbery. Whea Qan. Oaaa, la the fa e of niaioritv, which hi* ovpe.ta tu alioulde* an-l dialettartooi itipiey icta, prochtit-i thal / franf" Fraa pme nf. Boeoaao to Waa contrH-tt*. this lltownCo., n*i*e,iril >t>ati*r,l*.y,

i- Gaa. Ca.i* b_naelf. Whrn he araa our Miniaterai I.i ia Casi made a ip.h in hia Paria, under tha low dutiea of tha Com* ibirt aieerea ln Tammany Hall oo Thur*- promisa Tuiin. ha wrote homo ramon* day . reoiog, iotoodeil 'o prore tl itratiog agaiaal riurh duUaa and thairru* reteran aapiraol ia :¦,) < lld !-"*>_ **-.' tl bi in.,ii- elTecta in atimuli a imting qj laire a*. the youogeal of aa. It araa ef Freach talyrka, uewi;awa. portationa rather a go portiaoa speech, bat aot an dec. Hi*. firal backara for tha Praaideney it nne. The Qenorel \irnd uot t'> il- wara th.> Dickinaona of Nrw Jersey, aldifFereoce. between tho two w..v- Pi-ot.-t 'iuiii-t-., thongh DemoiT..N partii vthi-1, ban dirid 1 our coaa* at.d th.-y cartainly ondaratood him aa W fi w;,li the Feder* trj with them. ('en. Ca---i doaa aat iiii-'i nml hi. party with tne Democnta of Bgreeing his own original, unpromptad Gron i-l>aiik ry. Adaiitdog, for l.u* is _npaliad by a [mrty naconvictiona, meot'a aake, th,* eorrectuosa oi thia claaai. aaaa of Proiv.. sai thut lt npaet- the Qeneral'i tbeory; for tbe Foder_J__ta certalnly did Bnt wo vvi-mv af expo-in^ thaaa tii- ks a' Fi'derul Cooiritine ai uf tim partisan. Gaa. Gbm and hia c«r b of Qorerameat ititatioo, crcatiuj workera huve bm ana atring to poll thal which Qoo. Coi ui bardly fiad eh md thal is tha i .trong e,ir.ii.ii to praise, while the Deniot" aad di-.tr iat '<r prejndl ! i*. thro it.' ..; tl -o ba able fo tha Whiga. They hope bang i. both There arew Lodiridual ii- iv giviag 'i- a 'jH.I name. -The V. f.i.'¦:.... !. tl, I*¦ the ralii ol way--1 IV..pie;' -the Whiga waat u ity, arhlle diatruat thaGovernment;. erally appYored ar.d f Dem- ^id« r a Naii'.n.il Debt it tln* Wiiiq- .0:1rhoaflerward took tl bleaaiat*.such be adoption .tion- wliiMchy the iandeaiable. Federal Cooatitotioa, ofthe ¦iWie* oi Sliiini Denux ru.-v -eek to B, Haiiiii'on, -Iay, Kutin Kiogi a triumph.not u liiir ..mi.i v

there ia an impoitant crr.r. Iti* BBBda to ap¬ at the Blpear that ne* -papei* rmn-t bt prrpvid th« ktty ti.a aberunmile.l, in ooler to aacaia eaal prr rent. demction on the rate of tiie one kipoats^e ; ia fict, however, tim law ailowsthe vance payment to be made at the oiii.e wher* tbe neaei aper ia Jilirered.

I ,.

.

HiSj^eBaO,

from tle oilito arflieh il Obb heen

w

.

.

Laaio. Cottt Gordo, Laady's .Vi'.. with hia prutectmn rV'Di. Pi.wii.i.. OcoHat aad Auriat, Contreraa,Chapullapec, fl'»he Irlan priaoaeraia t'anada, \r. dec..al.irge, utukltu disesjiesof the Kyesni .'Br-kdwkT, tt"-.- can U bafldacflae paaaphiel wopagea. on tine h .'T.r. ir-ti.lt at /'',, "f'rto" rnorn (.nprr.ia its altl.oBt pt.ii, ai..i willmove aud luuk lika taa aatu -ii 1'rn'e pl*. f-.* per haodrad, cent- perdo^^n. j rai eyr Dgla. Mail 2fliB__lfoa A iil> IM I'VIN KlLl.EK. BBD NO Hl'VINN I..n ord.*red to ba Beat

***"TVaaS Uquldthmomr* Hair~-Dv«r_" srltbsal aasaadoa rass-atU. mU* i S_ll. l_K__!*__»A^t&3^nffl |_T Nuaibflrsofuenili-niaacoiiiBtoNfiV' *» .oap sariaB tilZl fSaBBlaa 'aS******* fnwblra sail tbey York prroire hana-oma Sblrra. aail. aaa, roawkaW Aa Pr!!_^ _!_u*~,1n r-t*Wam_Tgart^f*u7V3t _«Sd **?**.**¦ Wkira sad Hair Ask-Tu tl Wr-iV W4B4t-__C.fU,, Ji

\

N| Ol I', ailh *J6 ll

t

a

ila good.

tW Fisr'b PataatMetallic l> trialCaaea,

mill*

i.

be sent t*,

Krioadi nail tbia ia not caknlatad ta

|.

liRAI-AM to (nll

K*

__»_a^L^i^SSa_fe -Trf

(iiwii abowa

ia ii

bsaatifal .ut viliti-- ef Voikata *"« iwo ci an.v . ts ui. alawsDs ll.nt-huuse. u|.'.-!i c at | "- each. wuh ».: 8 I" .> tks ik ¦.! I rt Oulj liOsssh ir ln .. aill ik.... f«ly like pl»;e. aid ihe IrawtBg v*"i. u isis't-.. B-",saaraaMia I' r ...-.r-» -a.r aad it II N | Bo -\**. *'¦ itoa I'A M u Isransci Ig'Tl r m »to N .. .'> OisbI h ii .io i r* m n e M. .

.

waet road. MaBMon ia the \lb.de.'a l)egai.m.nt of Ji'k llVaiiiar K>Ttai isaaaarr, N.- Wa Bowery, naa. O.-ad-B n_.

?

.*

(Todargaiv

.

evetv

PpociBBIB top) will [a.,it-pai'.l applicatioD iacloshlg Mble. N

.

Hair Dye and Wios -BiTnriM'i ¦ I.IJU fc. tbera artUlrad a___*_i T t

ine

-

\ r WS N .. I.u-.v f CBI Kl WUdov* Sbadra aay aad 84 Beade-*in ara ralliaf i Cun .m Tn....uiac. MraltnCarta.i

*4RV

ItaS-ut .*('-«¦

Itt d.-aeupi ..*.. of Oaada, C CeltB_,HuUe»o;i. . I*. ei.t l':,iea_, k x Ile tm ite bojer* te taB the pncea TWBBOV. MaVt.TOB h l-IMT* fall

.ti"

«

to

.

i

... ni.. ...

I No " B | rad ...ii i -i Tsp> -W.at. I'.' li .r.l., 'Ihi-ep.t. Ir_rra.:n Ciip-ta, R«f, <>.l ' ft..w Mikdea, «... 'Ih* ..rgrtt, heapett, and n.o. elsg.nl aaooitarnt evn otl. i -.1 m IMa country. A.M'i.i-'.'.'k

Br~H_cNfli L.

Fobtbb ia oo hand with oaeof the heW aBortmenU rraiy tuade Cl.!_injt mi Y ,.aiandaee aiehlug UiKjd* e.er |' el tbiag, aa, ble t.«'iufbl*i>lo*o( ;*lla...l a:t.i< aot lail to puch-aa, a* he otte.i a. iu. Mtodely ali iMii.p.ta: ii.i- No. ifl Coiuilaadt-B.

ini K'

...1

jr.

Urtkaaku

oat

orar-iow-

8"

'

t'ty, Str.trhing a't.ng

itnJ, and sttry family kft-ptog lu owa trettsfi wlUit .beir re.'h.

the

...

r>

I

.

.

oa

»a*

'

'.. ler

Sir.ele ropiea in wrnppers.

v

'

.

[i la,

aaa.

ii

in_. Aod il ap* reruly for -r.-ulin*;, etn that wl aod ,ie ah-ggiahoes* apathy iii.MLi.MiNs Hbto. Fall Pattebn. be had at the, Dr'.k on Monday Morning. Pliea, -Bl_i.,<wroe. Pine ar.d Nam-.i-iU.-Tiie atyle fo-the areHt 1.-' snpplanted bj tl >:'ra^e Baal s'x cents. BBlBi SBMSaalll be ittriduced of Wr.ttxy.xv. fahric the l.te now ottored *». 1*. rassd v ill exhibil a fiery nnd TbeVuh tmiak and luperlor oht^r*" ihej -°tl,e '** *»>¦ ****** M IWO* "!"*"J to puMic iniKt"^ tW Tn_. Tirim ,cii:»Tio\. or Pro- rolcanic L.a;., corner Pine ai.d Nae.ii tt-. power which no saperfirial re* to tns Tera now fcr ia!e iu tl.ia rr I're 'I'ratir Cmntiderei," ii the title .traioti nt 'lie terixononi Fall 8t1 I Hatteii'. immood of the Spaaiah 1_B Peoflb's th- -:,'i mtroiucd No. Ibt of a Tract by the KJitorof Tn. THAom ahi. i ip IBH ThflaBaaal U l i" caa kr p aader or of thl H rasood block ssst ef tbe Bosreiy Qorerameol >t, all- Bid BVll mattlui t e repuittl.n -n Staodflrd PrtOM -i ha.* Iirm i_r'_r.ii to prpp«ii-e l.y ttie nrodooir.g HkM lhai orfy ompffii Wheo a geoerai rebeliioo dooa take p ll*r PiaiiHB-a' ( itio.a, Si'.Aka. AT RbDBCCD PbICBS.. he J^gij frien's that ftcta and arg*u:neatt '.7 No. U Park-row, oppoiile the Aaor Houie. lha. tioisofniacy Stmri'i Rrfii.* Baaan 1 .ht in. it irill be as exploatre and re* I Tbs piaa* ta g*tg BrowB ttoBBfi ***** on thit '¦¦*¦¦ iboold be rendered more Hut thin Fall ..ri. Espcnicobio lir-nrinj Hm tm eaeap, tm at ri one ,<f their oa n toraa i."¦-. raftti Pl Psaebeaaod a.d heaity that hn riven tlie .'in. at Bo ramkineaall tha elfgincatheir - to tl.e |.*i',!ic In this Trart, o r via* An<i in tnu! ot D thia i- their ln^n repulutinn t: HaU of bii Mannlaci Honei of the jtreat practiraJ question of the diy i* ilu'i If Paiza Mboalt-ato Ua I'nion and h* u MlUag ihem a, tbe low prl^a F. 8. Cieaveb's to make good be Baal cheaper deaire b. Neee are be'tai. aod cer'amly there can Ain they r.i. htuted art'r.l*. wb.c' ¦OAI .Tkil Theit-reilN-. 181 Naatau-it ,cori'. rof !:. r.t fu.lrt S kj) th the Wnrltl, BOW toiag roSBO rnnnciated with clearnn-* t!;o'ii*h with neceasarv »*i* of the iv,. Id their rigii bo free i 1 uspaiaelplsd psrsou > ara kaaAirt* lt absai Hat. I.eart *\ Co., b| ae boIb t fm it tae ia!m considera_Septemker BBd Tbe tikde »-iu ablil ra. hereby cirn: BM aisinat b-.nr n iudcpeodeut. tra.li. The only laauenaid pnd.ier-ol fllblnI fir li-nilemen'i lata. Mo. poaed oo lii BBIlhasllU tlinir ''.mteifritCo.. the i.aborinjr, Millions att are d.'eply ia* ip laosivsis i-Bported byVV. J Davii k S Mo ll- tol iu the pr,'-.' \V 3, taid- Aitor Haiiie, IllittaflJ Tho patu-rn I etCl-aten S tlrsve-'t t .1* sf-ntt Y touiber, mw rea^y. n Mvaaled o, every en. art tert-ited in a pioper <!<- ision. NN e do not deaire I ition in the blaad of n relioaceapoo ia la Huea to iui-. of and I'- ilun.ei) may be bad at sll tuil clmi drus and fancy alloa, aad atiicrit aaaSaal aiadtd in tbe c< ip.etiouof ita*T.an-eiri,: lorni llelldving atures. tliat i.r,. -i'e only lh, aid bt ln *.rd.let o ir liew ward help for the ai bievementofCuboa libiitroaitle* t bav ahated. tha a'ten Ue exeltament lor I* rdlelled to theqniel Bid f our lentltni* F. S. ClIAVKl'l i'f.ht tu.RT..In df tlie matter br con pared aith that of o :r anSai BaaBBBBSfaa «t* ls for September, now ctfereti fcr tlisir *;¦ide ttie iiiim isble I'eitu erty. There is no Lopox to come from ao Mptaire and ipproval .'«. ttstrd by ) B, C *avrr ttt dualoped in the Tracts, Speeches, lafoni.-t> oo whom they r,*it their hopei of s-ilabrood --I rss klkiiow. Ilni.y BbsvtBg .toip Bbavtag tCW Gems's Full atyios of Gontlomt'D's Ca.I. tfem', .reatr ,.nA BapoaaeBOBS Toolh I'owdrr. *t heini (tu i.. wherewith ihey aie now flooJing the < -o mBoioTaaioa from tho (Joited Statea rotioDtOod wtr»> nrriur U tksss of all otkra ntaksa**, Sad wbic!. HiU wm iwued Sat.uday, the 'i'tt inB. We aak oniy Bn earue.«t cniapariaon of COB* is the iiuiin ljit..ti, No 211 oroadway, oppoilte St Pi-' i raultogitt nnrji.al'f'.ed .at.s t,y. Itay of tlieir patriotiim. This VV. J. Dtvit A ("", Nu 40 CuBrtlandl tt, ¦>*,. au unprejm I' 8, leat'.'t Sule Vgen!,. TO COCNTRT MeRCHVMS AND ClTV wt-ar-t all the feotorea of tn ln* H^itmlon 8ai.r.», iui..- Poiui.ia Ooous, JUviK.au.Autlm^ PoruLaa I'ti, mi.' of Scori and GBAOAfl! Inuk at thia tiii al one. prodocod hy local caaoeoi nnd Pbicei. RflKUMATiaa Cubkd..Tbouaaada al rorcLiadriviki. asu We are piepared to grent buyer* of Dry Ooodi, Yankee eaj>»Bhav. I*-*.. c.irrrlrf Mi i tl.e paat ye.r, eomotlt'os »v*rt I'iai'I. aad if yon find it ealaalatad to ia lodeomwith new, a (' full, arried on at the peraooal poril of oadve ..( il.lt t»1ol .1 ajid l.itnert'. in-iir.'.l- dlsSBBB, N-tlottr. Carptta and OB Chilhl, al -te MBurtment rscoBt iBliamnMktory. (_cutc) attend-d with .w.liingt snd .lo a?k NVe not aid cinulation! le aid Ha aryoa Oootit _nd Pur*!rn OiM,dl early l'l ratfe 1 si Cobooa. L'n loabtodly there la some conDooieatlr. likrOBM) pni-hal-d SbIbisjbbisiiI rritulra (t.r *feari-i. OVB SvSTr.M 1* gltmg B-lVfiial .tand.m rivtn*by ye.ra Th**e htvi byear.that aa tttre ia aa eapyrifbt,aad yoi ar** aa oectioa bi rween tt coaapiracy, if. lodood, r.'i K.ie.itn rei eeleBTBied latUtkf l;"p to tbo*e who ha.e teated lt. oy Dki.fr 8. Oai «Ki>irar. BOBBd ai,u B.ood Paniier, whi-h lt rsestabta .ylr.t. ln- to print loi louraelv.s if you caa iave aoythiuf i.i re reaUy ,»,' one,.in Caboood sundry aad U-riRi roinedy. p»t. fnrll. (or lliltone eiir,a- I | Jait ooen'iog k very *upeil r dia^ley «,f mpie »!iki Meilno exBinl. Popltni, AlpacBk, Aihe* tt* ¦ttflh Ure_.Ouoda -oinuriiu.l phviicl.nt, iiilnl,' --t, fm th. ('atue l>> bu di.,ag. I: there i- a Imrer or of of rextleji apirita laoar owa eolor* Al*o, ht*'. staadiag tbraoghirat tbs Birad **tai oijni.i/atior.s of Clotha, entirely u.w and sh.ice aad sitissas De Lainet, fr v. v. Alezai iikO i satral 0 ra t!,it tbaprefar. Roeia"aadihari-iof plalu M .-tio betterrieaol bal thia ia wi-rli kept io tho beautiful deeigm Kituch Menneiaud DnLilne*. couotry, H Baiclat-st, Aator Houra. aaw t Kt all evenft, '* tkf Petple ftflflfl wh*i !a, k all klud* of Waailaa, BHa sttMarfae Hukwi*. Engllab, there is oo »*\We Intite atMagrouod. \V<- beiiere Goi.i. Pepis..Tlie New-York (Jold P Beotch, Preccb ind Donierrtc parteular I'roh rtiut. it, tlca le rnor dlarlay of tbe varloM riadei of ion| aod Squirt I ln nnd preaame t.i.ir..- Conpaay ara aotv pfaeand 'o MMly Bra Manufat imw oi io! re, g pedition thl* tured In coioilty Bhawi* inuni-l' Banklag ll .l*-., t sbbm Bai n aau'l-r-d by I I n,tv ,i.t asiarepraaaaaad and gros-lv It W.inr. Oooaa Dtr»K,a_NT tvlth lit I'ens. ol Ua ....... Boae \i ill I"* till u poahire reroh haa takeo .j.ut'i- ', The Room devoted fa U»te O.Kid*. ai,d wf.iob 1* Bader tht tisfi*. and a'. ir.nP..r«i-ti.-. |...»- Bt ti.riru:aJ,?neil !> thniieainlM of jouinali*t» Bad al Mpeivi*.on o* Dan'.P Tii..mai aapun.ha._i and and Pen place lathe laland aad the Cabaaa h *uto fl worthy ofa vlalt Baayaaflaa IhS ariat of IVnite l.au-.a, KtSStilsslly repalred .'ry N B. Pen* t.r*,*. ln ».tly aoiight to iinderit" llaudk.rLinen Oaasfafl Lo*:**, L.wua. CBmbrlca, JaeoneU, thal their frienda will nol .« lefl shown ahlef-, Edglnn. Pnuge*. Art-.h,ial Plowen. lu, Uaonu»'eta tW Wh call Btteatioa to the aotire vo * M by an orerg BCt 8 Clotln, tli<* fm.- «.i' Lopea uiial bia componioaa. aad Bln,o.t unrlvaled Alai. Towela, Napkina Tmle ).'.'' ...!... tn foi we.in hli of all aaaBcfla tt aaoB aarticularfv woaM tt, ailirlu IBf BMJOlltJ il th,' IV iple OBlj Im it luilt krrssol I.i t sl ..»*- l.and Aa Paeaniaa traia »l \*» ln n bui h u maoifeatotioa ha_ takea bebaif, Inviu. atteoiioB lo the due of l_BBrai_ei-B I .4- l.ar,d tf.e 9th laa Tkketa ; Iwvas Broo lys th. loodi pertaJutig had a llte'a tlmt eaperi. .oe Kileljio ''. to tlieiu. Ilelp B, arill tou to act it i Bi mdsrav No lo br of C lisd VV.uii, eipl,i.iril oentaraeli waj, e. i' reqairea no prophol to aa} thal M thl* department, ihr adt».ta«e* he otfer. to oiaae buye-l, pi;., moat be examtu'd and t*_t,*d to be appiedaied r-f-.re th'iii vAAPBI am) Sii.ii>. an aid arill aboaod for the comple* Remeinber Go. Booti Tbe P-n*ha«ir. and Mai.a^r. of the UoalBBT, i"H. VV f\lS N' iM I'l.it.-i: lt. 'I'ltna...and 0,, Cl-oiH. YaNkgr. NoVIons, aod I kllj of the work, l.ut ui.til then even the 'utpeelioa aud tl.a P.ii 11. tt.ick lor IBB raBVHEar*,io\iteUie JtloaeB airi-tiny Ill k'.d cumplrir. 'I'-v-lt ttalr good* aod pnce* $1. per hundred, 35 enta |>e-'i.T- of tl S w iii not be s*ir>.sfss ravrsu Bsolsorasi Psbibb.1- Ooaoa OarAaTaaat ol" UooieBia C I. NN CBB pi nt largl BBBtbefl <heaperto Bn\iou« ;,. r. BSWB Comprtee* every dearrii.iioia j¦. i expeiimeot. olaAHit all the.tylei of Bnwu and Bleached 81.«t.ungi aad Bhulii a'l Tm (iia.AT E>,.i.isii ami Ami:ri< Al order by iifinfc poor,r paper, bo*. we do not th'nk aa PaiNi abu OiaoMjiM Dr-KiKrariiT. on

.-

thecap "i'i riuiiiy which mighl

N II

.

Man

a

Doa

ft ard

-

ifreg-an and thr

sible tlmt hi- ri_..rous ! thaa aay oth

mtm-

.

k), it ii moi

Triabttwefor Cn'tjo-nia,

.

_____

___

era'* now ire wi'h reapect 10 Oen. Scott. jI er sa.l Chaacellor of tfle Kschetiuer) a,<i ***, kd(.t-n. Cp.s. gava *thel»ysf areligio v-*ard Hu! ver l.tttoa. battar kaown a_ tl- u*t-**t* ^ulaer. ..ainnf the Pe-liri-a fi »»ittB| '**i* hortation which we are sure they needed, ******* i**4k *t **-* decaaae «ra them d andwhhhwe trust wil! gooj. { niMa SflE. f{«hert I>eni_on, If'jrts Church laeder It |at .CBBBB-BB4BflaJ and ; VV. K. (iladr-tot^. who(ahoiorad hi<a«lf br etp. , ;-i'i," which i* .-n*i>ii)* hntlon't like. tng the atrooti-a oi'.Veapoliraa tvranny Ual aaar whlch b rnnccmintable in a man worth a i mer. Of tba Wh.gs, T. B. Htt *-***, (*-* .-. Lard MUHoa Dollar-. which he ha* done pre- j thor.i I..;rd John Kuaaell (lata .-.eia.er) and the Kadhtre. .__.<*-( known ara Sfuart i Dudiei Is General vious littie hnrd waat lor. Tht* «.*BilbBlf Cobdea, John Hright, fl'ilaae HiYi'i.I womon. under a Socialisric diepeMB*' I it-ale. Ldwaid ., n. Joarph Ifume, J. A. l-oe-uck, aod tion. won't ki. vv who ure tlie fmheri of Miail (EOlaor rf Tke NmoyCtof******, ***** their own ion*. which would be Incnve- AfliiiuB reputations. AaaoBf tka ln«>i BnI>ntTr. (Editar al Thi iVeUuM :.¦¦.: <'.. vir¬ nient: but he mu*t r jade- C. i-'«»*o of Ihe T*b,'ct)*ro lh* matt A'.Attor T IrtJtk*. the Btandardl tue (nor nmle either) by one of OCouoeU" aoae (Matiriafl) t But ootablr. whichprevail in WaabaBBJtea Cirv. iaieturoed. A«eaf th* InJeprn leutaare KichGen. Ch<< loe- ipiite right to con.nier.J aid M BlHlB Milnetatir-l'octianilJoanNVaiaar, C!.i i-M.-mi'v to hi*1 auditor*) antl denounce cliui proprietor of The Times. a do.M* return, twa Licentiii'isne-». whether cloaked ns So- Ona baaoaajk haa made one ine.nbfll retoraad and h*^B,i^l'ran,*hiied, hava :iiat t irili-m ot otheaTwiee* h i- -eldom bv rea.on of hia Hebre* I,**"* . .ualiiied v Hall ia pui to to geod i Mia The Ntw POOT-kfll Law OR NKiraeAwhen he turns round an<i aays: .roRRE-Ti.>.v-ln the li» mt *e cootwd it PIrs i vrttl to gtrstotbalr.dlerasodUeptwrthAtwhlih Ih*, ttaet Tbat t* my d»al*lne, my frt-nd*. hava into The Ttibmtte, Irom tlie Washmjtton pI H, s-.d 1 mean lereefter ut apttok aui to some ei tl again. ihtraM Itke lha gl rioai sttftiT of a C B nu oe»l> paii-ed, relivvinn the pieas

-v

can

far I ullferola.

t'sUoBf -jftr

-

-

We«

9 inmnds.

oi

_it'i-

i-

m

ll

'

-

taa Helioed

r.

'

If we m_T judge from the inloruiatioa rpceiied from Cuba. and especialir from the letter cf our own modenlO and wellir.formed corre«p >nd.*n\ tlie dUcoutent ..f the Creoles has r,-1 bfld b point whlcb Btttbrook. The pubiithreaUnsa<ation at Huvann of au< h n ioumdl M J oi del Puehto alone OfinOM I iogTOe f roeotut-oa aod eoarafe whirh o«ly ooo la to become _eneral in or.ler to effiare erery

goty; aod tbofaci foreign ._.' arms liiive !-een diathroagh the Isloud in eoojideruble Dombei- lodkatoa a wtdely prepared onarith ipirnn. T < io-Oe Kor Kurope. no doulit. like TV areri bopiog Tlie U- S. Mail BtoomaMp AUaotic* -ry Btirring Capt. West. will leave thii port TO D VV at 1 MOm S mill'eekJy '/'-. hii in, a-.; noon, for Li»be had at t ccntairiirg all tb* latest newi, rather prorocotire thaa prereative oi \mDesk, Thi* Morniag.ia wrappor.*, ready for maiiing. tggf Tt T*xn-mt\*o*rrv**A la tbli Clty, Brooklya, WliUaina-arir. aad J*.iy Ctty ibr I2| aaati per waek. payable lo tbe earnen N__iea seat t_r-_Q«b ibe Faet-OtSeeor Peaay Poat wlll ba promptly piaeed oa Ue C-iT'.wr' booka

.

'¦"

i;_tAII.--»-,or Nartb.Carallaa.

A-

1 ( HA.

he ient a b.fc*a oilock

Cruahed Loaf S

fiughl. a.r oal >¦,--¦-.; ps ate. -0

aoilairii ____

to

s/dstoat,

|

'.

1. 1859-

fVUFUHJi M'OTT, af Nrtr.Jereey.

_

l-r "peatirii. II.lt rjUA'll'. I'oWlf'-r

*

and inak-a lelrctioa fram hli remy . .ps.b u-

v

sdarsj %W Be.-t quality

Nn. 1)1 Br

Uey Ind M Hat, wh_chbw Braeh ll a ftrtci.f tifJturedKallB.ylenf a_lwlaarafaaatubef_M< aahla < all oa hun at No^ ut

ta«t* Thep-blicare K Oi1ePi.ce

.*,. r .

'B*

a' B".,

lhe

,

aa* »*en . .aaotia*. .**. f

-

¦-

^J^^^^j:^BXMBt.£ Ba.*OB*BI*ro..'r.tJ kc for ....,-i orl f; 'T' Voe." P'"'^t Jo.ShlVlliltoa H'"V.I'I. > eall, b Mttf.i Inteed __,_', iw iriili'i* "'.'.> .'« ***** *-**r*-*.-*****_* an

t

-.,

r_wdar aad for tha aa'e «' IttaaPs Mametic or

N» «2< Broadway ¦

Broadway._

".' .'<

hp

0>p.'.t

.

.

.

f MW W »-*. VV.-.

tk.ru

aeise

to LocwaKica CaarBTiaaa..Shitb to ex row

.

raaoa»aa.-In hour Wbea e_ch la,

i

*

..-raa.w.l-.a-.t**.* .. Itkea flbaaU b» Peweea _i.wa.d p **U>

*

*

**t

u*

*_..-

Tbaf.tend*eo*ru-t,.n»nc1 OBBta eif * etiarie for toe la a ft.ee pilrcip' » uh h.m M oiaie no l«'m Oaaa tn time Intruduca* ln t.ie l_ir,a--a_r.U.I-: h balatt it tt haa Tbe rtnee of Oe¦t.-enal. MSMH Bad

thk

.

...

* reeveeifullj It.vltod to SSBBaSBS the Pr.a r\«'n-*» (¦ tefl at tl.e Worldi Pt'r. togelfm w.'h a lar. ti.I u-* Bonralt* of mfsatof the di*aagaa*had raan cfu_ BO.try, st BltuVi (Hl\*ry. Wo. »<

H,rvin--a-t«u.liiy

"vVBi.verff.il No 'iHBro.dwiy.opp »He Oimv. r.»:-..a'Bl.'.er-l.reNe.

__*

.

".itoaMltBhapaaioie

or

*

That a s.of y o'er be: fare. Acd i.v* v ttttn* et eo-amiidaya Pair *Vj- tag rs b*r r>> od.y **m-'1WUh all iu.aharaiati.kt O'rw rl. t Aad r.otivate Ihs -tp-ir*; . w»s .Mb*b-'*-; r rra tsk*r. fn *.i su-t r-re_iuro (;a)l*-y. No >.> Br adway._ DA«rEBREOTrrE9 bt BtvAbir..The

HAT-A M.IV ' " *¦* No JU Hr,iedw.y. hBtlia . amarafl Ihe in- .da.lmn of an aotlrelf new w.Uof Halt lor tne |.re*«e, ».ll*-*a.u but lo .!.. aa'.are of ill ma-rial .f tta .pp.-ntn.eota. that thlihaid"*n aaittabarMM. hal T" ,---- .th#f |,»l h- invart.ir a d -la.iufeoturer e. of wh.ch lt licjmooaed l* rf bdtM.atproe-.cd Thanee wxiure. rmd The eropa-.i .».,-* xwxmt .....eipe.and al-Urable." and lt M tt-BSBtt ever bai a Ih-t I.iappeired of till tny* I jilifaBBJIBlaTB I la»h<ou latbe Anterioen held n.i, *re nivel In their et-. la. ind tne Tl>. liain. ane ,nn .. ¦. e.ert deptrtmont of tbe an ol Maa-BM* of perffa-'i .n f inhjlled kud twfltt into kbape in thu he lo aa. hetlog , ¦ovel aed peeilwaifa'.r.c will rerol.-ct that .*

item

rs-

-

*

u

Aktioote..WhooI ¦\Va-t-'- N>f eri< r iao_ ael |tvo ur da*P «' twoof oawivia .Vw-drlevr.i, frota N PhiW bav* tttd evarythtr g flBB -nM you Bottiea aa mt'thou B ne good. frota tai. an i.itNfldo-. tems rew. s,"tre to ra¬ <* a.-* Hivaca; gi'aa Bfld fa WaMd afafatt t* adafl we ***** ****Jei%L n tea Ib m--*t tf ft U -!.» <IBTla, Balt.n.-re.A:o. I *88_ Caarle^ton srS-B l^ Gra_BW.c.*-_ i Pv*r Nfl BBBfliJ bv the receive fortber Bccoiioti of ,!flmfl|e# the White Hocbe iy*LTo>I Of lata Staam There i. fllao a para'raph in re.a'.,.n Mk.aa .etaao-a V C. a*it .at-'r*to fl WelVer m-eting at NVilmm-ton, p-ao. ta* Bat ii k«B u _«.* a-najd '.Btire which seetr- lo hsve beeo slen.erly attended. on. or importwi i, of little general iatereM 1

.

>

U^OaTOM

£,"25 **** *Tth* ftU JZgm*****

ti

**-

Th* s'.-a t a- i-n ti rr. ia r u L'.s*b> ntsu* baraiagtiifer l:e J t ui i wt* st jtim aa* . nd* :b tr.lliant gio-y tfcer* Bi t nth»r s a.-sof mort. B*rl*ck Iks t.rn.ari.rTii r,f .*rtk B-or* that th* wav of Ti-re nxnj shs1| Ar.r lld iheir f-^ihnt g 'o*y *vl* Ltn-l thevw*** No : rvi. Aad bietsof leeser Us* B t; ft BuiBsalatra.e*. on. o'.* few TL. Old Wo.id raoc* tf. a-reet the New I -um*. aod wru.« r,*. eje ,* kn, H*r heart tbe palacl)*r '*B'.ty tli aa freeo aac _B At in her o*-n aweet *a*Vr air

N- KaII,S I ni* *-I8* lhe Bflttt ln**-> auoUier aalama of ... Warefbr lo

"

Bi TiLiRAi'! -We |H

C.rr«*p*|.l*n. t *l rii. H V Tr.l.uiw. W_ BOBOOBOO. Taarsdsy, 8ept 3, IKB.

ofCoagroOB, olpn-tied u,*nily N. K. H.u as

Jiy 8 new Ihiv lUD-ltaneoijily wtthpha cnriimation

,.

Jud|a ot the Northern Dlstrict of Nea-.ork, flva naa Clerkihlpa ware aaubllihad ln tha Poat-Othee I»r*pa-|.

tneal Three of ibaaa oWcea aaro Uil.-d wlth tha ,n nl dallcacy and pro,ii|atna.i by ths r-,.l.-Ing I'oaloiaaloMieneril, laavtnR tao plae-a lo be llll-d Oy

commeudahla

his iuocrai..r. Wbat rendera tha cim mora praiiaaorthy aad liberal la, thu Iwo, lf not throa, of tha ap* p int-eaara Laaa. ,>ooe. The -i!*lrbanrlT-n very graal

i-iaif-atiuo to ail uattlet

Ur. Iiu1 contirmatl.jn wu not I'-mHy made wlihoat bf a truubleaorua natara. ThU !i aa agt uf C-mmltteai aad lov-Mlgitloai. TuA

¦coaa oppoalilon

'alaat hoaaaiy af Loeo-1'ocolam ta arountd..1 18888, ao fu u tt can ba ***** i. *v .i» n th* whig party WnUa

thay ara D».iii|out cirruptlonion lha ona h«ad,tne>y ara

_*..m lavlihly on tha othar. Kath.r Ilin tttr, theira, hw by prejndiciag the jury ngain.it d-.p__jla| wbo kaa probably drawa frora tha Traaaury tnurn ihxo. ¦ad priea aa tbe Rpg'Hi FditiBB AUo, u- before lhe asm is trie<l. Alas thar a threo I. .rthi of a inll.lon of dollarr, iluca Marc_, 1815 1 and tried te defeat im: r__J-_P__JC.1 iht: nt- tuni' ta v-1*1 by theae liuneat D.inoaiata Bfty ihouiabd doiau eminent and ao vuneiable as Gen. maa . i ..*., the 8__ur *tzt B-ore fur l__0__B| hli eontrant wiih thn Givera.} were the Oid Fogioa,' the thito C toop diity baaiaeee! BieaL Bo.i. ll.ivfit.r<-x, aooiber 'Uainefl NaBBBBBV Ibif-.'ing. ..;. dnWod and ra I* tt t-O.UOJ more ln the n-ne ity e Bat thii U nut a WK B. ROBl.>.io>'*t BPUCI un of oxporimeot a Tiik Nrw Hor/ai ot ComvOMB..From atreuantanaa. All the putli i rlutlnf of Caflflflaai and .New-Hampshire l>r*:ii. r_cy _x.dCtrhoIic fc.tiian'* a FodoraJiats LTnloa l.nit's Class. ficd lisC ol tli« nsw House of tha (iovarament.amo'jotln^ to hundrada of ib meortt patiin.li', p.-'gr". rn,*- |1" |vr thousand. $1 35 dared jierfect dollan annually.li glv.n to another Vem ereX'. enive. anl 'he reil l P Cea_Maa," aow before us. and .pparantly made tooi wtt, per hur._rvd, *J centi sin/tly. the Kdltoroi Tht L'niait aewipapar. Taut re* jp with ii.Jk.il c.re, we compile ti.e following ther i,-en b-U-Msaoly propitioai Im uir. |.fl more n_on«y U BBM aaal trom theTreaS*at.-tiCI tW aVlll I \?T\ WIllG-A Let* power. lie tb. I oftbe J growtfa .nry, I,t v: l.iing a valld aad blndlng a-mira t, thia Whole Dt.i..L/tr of MBBBMMI.I ter tt om Imtjm ( / (.-By Hoaaca G Gen. B, an rer_tved for _*h_i-g lha l*M war wlth Y.njg sBVeS, a:_lal^rlailsis.ill BB a .-11111 at'. !:' :J f:_'..:..¦.'.t ot" tne cotin'ry. V,'by eoald oot 'j io. Can lat-l an aaflaBBBtBg Mexlco. Tbea lf we go bayk mt r Free Trade Tbt.1.._..'. t.i ra.ii.-aJ itiil-rer,, e bataaaa tae tvo of bll otrn Fi iii.'inory of Lord Joho Il'i*ie>ti;. lg.> ihall Ind the ollowlng lumi, whl, b ware .totan I,/ Ii Whig* toi.wrri I' grrat part.. whi. h dr.;. Ket IUd_a) .rman. i*i.na for p.».:'. ri rg a {ad r a- to tell the truth on this point ? irlab B.;,8jJ« ;,7 Bl uw rai.e BBBfli h< lderi, during Ien thaa twenty yoara ot »:0 tlu A \\rge a I)*rm.j.-r_li<: Vdrrlnlatrailoa: he of or L)ou*)ttjl portiug thr*ol liNViiig partv not the 1J eoald lndep*r.deiita ipoak worthily Why /. AmnkWWUn t".-,i,t>t. Amn**,-. t I i Pl rUBBBBaat

uii-Ti

<

i

>

.

.i

-

"

'

.r

..

*

-.

.-

.

l'i.'

»

fl1' p.*r

.

wi.'-i liied ani the Federal ticket WtirJ. h* ordered lo b« sent by Mail 1 cent for a»eh '00 oailea and ucder a_.d 8 c-cts fu. over jou alias tunt b* about the la-t pubiic not <»f his life (oudoff added W prepay p-at**-*. tbo ruie of uld John Ad.m-* n' that.) and IKII A>D« mt. Rim-A :r who eojoyed the lUariactioa ul" being ha'ed CtJuie.bi UBBBf V. I'llii,. tbn le*Ang ertny and J Jelianon ? inallgn.ut lhe AmtU lot Sep. in Vhe J'lotr, the /_a tm:., biaBBaiaaa Oa_apfligaTttet,(16Urga He wa- abuM*d as an ari*tocrnt, enemy of page., It showa tha etlects of llnti.h Iree Trada on the Irduatry, I'lirii. aod I'rosper.tr oi libertjt dec hy th,* I>.*mocratic journals of lreland, as pr,M-laiuird bv her l'-tnoti and by n- Gen. Cas-'s bovbood just a-* Gen. Scott is partial observrra. It appeali eapaciallv to the now, ai.d oiiiit-rs of the Rerolution_ry .aelinge and jidfment of Iriihmant I'riia $10 P«t Utousaad, |l .', par hundred, .* ienU Bingly. ArniT, who had nerred under when they ****** ^ ¦*--**- thut Mi.H Clietitliro has tbougbt tlieir miiitary geniua entitled them to command him, were as b<>ld in ta !__¦ to1. ***** .** **-*-*-* their detractinn tm any of tbe laoryer Geur

huntlred,

'

-/TT*-1 Ttx*!**

_o c-uta ;^r ,1

*

^r.at \N'

.' ii-

by deatk;. |g Tweiit>-two of the Kadicals are U.Motsrs, or Ptotests-ta not of the Churcti of t.gltinJ, aa are tbree of the VVhite, anl ooe Conservative* Fortv-oae of the 'Irisii I'rijade' are Romaa C'atholica. aa are one Whig and one Ua.licaJ; ai| tbe rest ."'') balong, tt leaat -ominsJIy, to tbe Eafe-I-Wd < hurih. Ofthe wlmla nuiiiber, 1-' were not ia tiie laat Iloust*, but sever. of them were meuiuera ol fornier liouses. Tbere are fortythree 'l.or-is' ia ihe Houae ooe of thaaa a iUdical,) five Karls, five Marquiaea and four fWauiata. The 'Sira,' KL Hua.,' Hud. Caaarals,' 'tXdmtrtit,' 'Colooala,' tkt*, tre too oumsroaa to awatkio. Among the JUerbjitoa, we not<* no aamrs oiuch VaraxcU-a three

'

n-'a -t.

ilt X*. i ¦.- h K J. B ...nl

\'

u

'"

K OfkM<...| WJ|WY, llM| .i|,S li,la,.JW

|

*'a,\f*et *

-

* r. ."_'."'r.S l.i'.j "

-..art

K

H

*

t. t L M

',x¦

*t

41*11 t.ps«k.*_.

| 1.4. .**.

.

t tU Igait.C.nuiui J t'oAaxanl.XX o-.tag-

*

..

n

li a*

Ptf*

.....

«B.Bonw*.at_«*a ll |j,w M*.|,na» t i|*ot *t Bu M.llaa . Kra.a* ..,,

».<

..

>t.

-

.

w.,

CUaSfTMe x, ,

j xaoaA ..i. ,

I ao..r..aar.».l.,l,L. ll.i H. IvlX

fl -, ¦ «,ai 'latm M. :,.».,' t.«> .. ... Wkhir-t u t*at ttewxtmmm.. H *¦. -.gat.lt' a_L*l-_ n.-.t k faawi«»Ae»-t.. Hao

kn.tmtny

H..I.I II aS. Sa a, -a a. a run...,.*i>io___ 1

t-

..>... a-^.

V...1......

V -II

n

,.

a.

a..*

mttn

txyoa

i'|.»l.maiia,*il

Ju iaa ,

.*

O', *.

0*k

i*jo*m

18MB

GrtUUrtol.Blr-R^BB

Thia pluaderlag ot tka pobtk Trsaaury fl laaeparaWa ftoai a <*o I oco Admlali_-_ti.e. ParBealar ladirid. uala may be honaat, but wlth aa lecuitra, aad r thm lar-Bf nce oi inch naen ucompoee ihr* K__plra Clab, aad OL'Bflvl.-a'il.j'. Ujxiji by hruta luraa, lt is tnspiaaihh aa


Weofth" eW *.>*_- Ste'a ¦ .nn-. unkniwa bere. wa rolnJewttl; |, tt, an>- I p,*wu_ieinara ii hardli a d.r la aMafllaaald Botflal f,,r7o.- Bftf N ir h Carollofane la yo\.r n.etrup lli Tr-erffor,* I f. *1 tt bSSM he-*. a.d .11 tb»- asoraso when I r«_e*t that we are all Walge* |Ch*wir.| Oenilo.. rn, vou ha»a two candlia'-w pre I, au-A tor yotir vntaw ln Novetnber n«xt Wno are tr.ryt Oaa ls WlaflaH ****, loud rbe*n the<>tseria

*¦».* »***** *******». jpoa.-illh.TTra-A.-_I J. lllllTl

:^tof*»

B_M... ..«..«I .«.* raid ^airratd W.mmBJ»I-rr kkakitra-..,*."' _»*"£2n.w kha earanwa re.dy tobow *-**"~w^ the

Bor-t-rrat witb

,

1.

ratlh

a. artnr .1

m

kU bark

ke ralghi laad I

Fr.Dk'l,.Pierc«. It ur.ni.wiary for rn* t ip**._ ol tht* n.lliiaiy saasrlaaa A Oaa Bcott, aod I dr, n ,t propoae to do ". ¦* Vi u all know hli la. >ri for the battlefitld: fr a. Cnlpp.wa to country Inru «,l lhe wari of our country you have Mex'eo, r, »d the sl.rloui rern.d (,t hli briv. .y and pititotlim. ..

to

_

laaarrtlcnt.

A Valra IroM

1 teti notteil y

Whea wa.

<*¦"_*"

Whig Nerional

ma

ia rassioe at ILU .n.ore, all ty*t *********

-t.ii,v..n.lrxpt.cUt.oOt'»

t.,,ther,,..thsrnr,i

******** °f ".T? theK.rataB.l..i.«.t.,....al'l-' o th. staoii«r,l-l-arer ih" woiilt. ba chottt, »*¦* aeaaiakBB. ... th.- ereaaBl WaafpaHf Oaa for on. «.tt,n..itsn,e tho n,.ni..ni,on

BeaM

have

jf ihe Wlaja ..f f-r.-.-t..-t Gkltered

NateaaaaaaaiyWhtfteraaaaal mnobaarW 8881 ****** ***** " "'<.'

oierlnok. d,or Scott

KjESSi-SEKSWS.I _*-_-.

ItelittJe. l-et ineoi ga | BBB i t > t.e. rahe.e we t ref have ->e ll amldev.-r 'k upon thf W.th .st An. -nrin pr .te i we lo.int u vv.irtiiv tiKi atMl lai'ltfiil lienertli* miip nn. v-ry |iBa ahall aevei I..-*, tMmnimm an.1, s.. far IBBOrJ ^n ,!,|.-,-.le.l. It i. I..IMI.I) -, BBl kT tliat taey tuaj tiMi Wm.. ii;i\tnM* aad

tbe rarri-d out ov araa avar i tittf.il, aaar r \V >'-J li.r Wl.'- part* aml taa i-t.i.'itrv. rhot thi ol i'i>.ii.ect.i..it aia strugkjiiiie i >r t.* .i-tv. aad acntggrr*, in (j ..I'spr a;. the* .i'i eeataaae lhal "ei den'ce, tiU ihtVJ to'..| Ust even.rg tli- Whiga af Norfclk.tta ol.l ofthe baa tbea. wlm bave .een both WBaja sunili.ue aml stoi.n.-nil the lo'in.' Whiga, heU eme aia. wriaed a "Ceijr» tteirfret eaweaigB pt-wB i'lub," Ibs t.-it.-r tnilo lia'tle intl.eprrse.ii aaataeft. i\ortv Ik baa kava arota tiraatatirai the l.nlsva'k oi tbe Wbig part| in Cooaeeticat m il -ir wili p.'.e ih** g ilu.t H.-r.. aot aauch ahort ot ;'i 0 inti'iu'v on .he aaeooit Titeadajr of No aet) ber. Te Bo Ir.. wi.nlt) be la fall .nort of hei ilti'y. and in a roBteat I.M* tliis, timt she don'l _

Itnow kotr to ile i'.'tit.ecfi ut. s.i.ill to l>e rure Tae *aii'e oi but siaar aud een .io, arlll be beard m tte preseni contest. as af jora, eB\*teiaaieg Whig pnnciplei tlmu tbal hrrp ide, an.l BB) iag BO other aoaoff tlime Statei hrr name mav !". iecerdo*1 aui.mij S :o't es nn W.rk look uptn tlie lame«*dot lieti. of tlie sh.ry illlii.n. small pait of tl.e pride ..""t-iteB. I.et the I.oco- Fisi"i p-u'vhisal>ii*e '.onor. the Aiiu-ri sn people will viadtoate

ghrea ler heart a.id i I re.iiain aiievrt i) yours, ). t.J.

CBaaactieat

On. Nott.

te. u

...

*t>

m

Hobbs

Phe Boatoa papera Bonaa..' i I.e n an *-io si*ns the

or

padi*put>ti£ofwheilu-r favor Mr. Webeter ieaaatad II .'.'.^ or crvritten n diflereat is cifTermtlv as it io'ibs, culars. Hut *»e think Tke Atkee etoatsttO COD* p .e.tive Htitement: troversy hy this Tne pubttc will tw.r ln .Lljatb.t thefus narn* is Uobbs U real.Botibs sn lmIlobhs, not B>'..b*. We with to d* justice to tbi peiraonage. agintry i.ra ttkli however, tbat whether he be 11 >t>il are

I.erin "

g,

rea..),

c*

R.>M» toe prmencti nf hl*

up'>n a'slzzla

ns-iia

(WbscriptloB p**)er' will nut endangtr the safity of

the

.vV-|pa.ty/

wm

'.

oj

tt* taa tadatj tertains a tungU, kmk* *rkm* ¦'»»'"'* '" l,ea lt in ani I-"""" "' V* more l.r men t.har i . {\ h -a-Wtuga h.s not that d-shonor ttW aroiilaol the,rflA >P I. are dome t'lririrast t< man himself avhom thev Weif ' we r.-nii. i.

know, bat will puion

b? prtlerr.dm maii .iib ymtnyle. Bal elrll tervicee di n..t al¬ wayi quality lor l.x.cullv. stafloa; a nun u ty -vj. a few yairi In Cnmtrei*, and not therebe erjtitl'*d ur q.iaU'.ed lo BU the Chair of .-' tte. In hy tl nt itatl .ti »' wint a man nf ptlrlototn, r.f bravery acd ,1 ryh ser. ires. (ientlprn*n, rtli.h BgB I am n >t ao

*°W .

ft

what y-.u ult

>u

totalaa rren. t*nf ib-nri-i-p-rforn.arceiofGeo Fraiklin l'ii»ice, of Nr-w-Hatrptniri., and thj-nreto tomen -tice ol thi' linpo-te. t evil »eri icei aad c'aimi >>l QeB B tk [Cbeeia] .Imne «lll dtapute that wa htr.-prei**ril»*d a* < ur I'lnnldniH tb*- f.r»t mll.tary man of tti* agfl bm first ebalaaj outoa[Cbaaraj lgrautl.. aas aal *. t»|.,n* Ir. cauc.iiee and aoaaaaflaf c.nvent! joi are lr d'»|a' aaMe, permral 'ne !i._« nsuai ~6* ii»rlfir ed, aad tii.l, 1. and barmnny demand that thi punia hr'.u.' a clear m.joiityi.f llie volutta tn Ci>nvr*ntion ih ,,.'1 iaa ibe baunrr. True, m.-u eu.ioent for _t_b riv.l e-.r .-. tnem *.he were

o!-l rr.Kn. I hr.Hn uld polltlelan I hive he«>n tve've y.ari ln Ooagraaa. and i..ur ot \ them wero I>d irirlug lhe adiialLiitiatt au of M.rtln *a Buren. I... tbe t'.rr.H of my lervtc**, I have had oppirtiol tln to h*ar ind iee io_i»*tr,lne of public ni"n ml BTS nf C Ogrtwi. f.r lt wu at laafl .-tl, fully 04 ¦ rli-iiwrnk, fr ai38tn40h wat'-hrhr ¦ *.:._:.ven of ibe Little .HKtclan. What wai the oplriioi of Mr. V.n Kur. n ln n *a,d lo ctir candidate * lr. Ihe wlnt^r of .

"

'

.-

I.trlcl

fereie it r

.-. Caroliaa, looked f, r

the burn'. rupt_re w::b

troubi,-*,

.*

of

at.'l a at any mr.m.irit. In thii rwi»s »Mri.y, Mr. Vati Bur.n called up.n* (ien. Seott, and t-.«t rl r. vlut, tl;_ of fc.i o!. inldler bo StaeaB jiallart trluir,' bi, and l*y a ronclllat'irv and iuiicieui c i_r*e ne

.,

d the itr'ie and p'*.ventr-d a eoMeloa. Taamsa wbo ln l- Vi tore dowa the Noaflagof Eaglaadaad eat tlieitan an. itiipeilu Ita place, wai ient by M.nln \ au Buren »u i]u»II the rliln. tt<r_i which .jvjt** .. IbTenteriliai'ly our the St lawrence. A«H,n, ln ,-mI

t

.

wl.en the worth Caflara Bjubdary w-*i thrpateoin.r nur pe&re, and M.loe bad s*.\ ,iu lo ,*ti^».,: in war ou ber nwn reipomlM'iiy, who w.t .> ct wl*n full p.,w ra bj tbli iirrf Pre.ld. ut Van Buren, tn}«llay thr* exctt*' ¦ a, wbile tuliy ai-lrtalnlng ibn baflnr of tne n v.l ,a, to tt a'ei'i il pontblo tny boaawaaeai Oaa Wit.&ald w.i tbe rum, |..b,)nr*| «nri noily did hi -icouli BiflMalf; . >liaeit <-mciii of by by maan.r, tt.,-y klndij-ii, by worti* aud dn'.l* he luothed lhe auary >eltn^» . IBB borOereieaad uri,i,i.-ii!..n»bly arerted tbacurae ol wtr But I* t u< go baek a lew yean, and ..->. wbi s ,t entruitt-a "Ita the reiponilb),, and d"llc_*.i ralni ,n of aettlii,« tbe Nulliric.litin .'mr nl 1933. Yoa .11 k.i jv that S uih Oarolliaa nad our*nly rube.led aod ti-r-'.'."i d ii. eak ap tka Ualoa who, Owa did that lagael m old loldler ai.d MSrliflOaa J»ck*jn aatraal wtth lha uiak of irltJIug the ditli.-.ulty i flen. IVintiiM 0, itt u .* ,ht- u,an [cheers.] and 'Igbt nobly and fjrtuiiatc'y r the ca uiitry Cld he acijol, hlmji*ll. Ha w .'nt to ri.iiih Carolina as a man nf p,*aca ba t»!_,'d witn thom In a frteiidly »_,1 eoaelllfla.ry mar ner ; h*i oofliorad the-n by ibe blood of tb»-lr ancntor*. by tb-', ginnl Inaerl,nn-o >t lr,***men, by tbe world'. hopei of llberty, to Man 11 tr-eir duty. Brotbat sraa aiaaad ailut brother. f i'i. *r i-ltfcii.it i,-o. .ul he h'ld ioith uie ollv-vbraacb, aii wbcti lhe ^al!a_t moi uf tlie Pnitr;.)tto .-at,* lu-rliil* t atilnlic .pprnl, tbey return.-d to tnelr Kllej-i iu> et to th I ¦¦»:_ ol l.iDJ-rty atd tbe counin wai e ived -a-n.i. ln aaa-adiia ' ei Beolt for tnu iervl> e. (im. C.ti (wbo nrloieiied the Deaioarary at T-uininy lUll lait r.inlit wrote a lelier, ln wlitcn ae i:hI..* ljtbat he htd ti ,* fi.l'ett t,,i ti,l- nee In the p,uJ«Lce and p.triotti'n of IbeUerool i.'bpjewa [Oheora] I h.v*i aai. thitl tier-d aot alliid.- to Cien ooaktt 881 ilaai lf are innit, ot i.utory.they are tung, by the very b iyi n nur itre. U.ihe w jtlal U t jo Uiiuui wlth thern to oe l^noiant ol the leait one And oi civil sailtU-B Ot really linportaLtci,tl icrvl, «a.what man lMng (qow tim ileu.-y (.'.ny ti no mon . oan inow anyihlni* .) Imu aithi 11_ the way ,,f .ervtce to aud bumtnltr I 1 wi* in NVa*h'ti<ton ln 1839, andllb.rty on one.x-cmioQ I i.w Mr. C ay and i'ri-iident Van Buren talklnir atide,. for ,i |.' pnlltlcally ,.| ptar-d thoie two gentlemen were Ir, priv.te Int* :,n un** upon the in.it f*iiiili.r t*riri. ..

lHaiy

The Frr.hei ln Alnbama *ad Oorgla-larae Ameuat nf Trapertv Dx**.'r<*?**- 'K ********* af 1.1% e. Laat.

elrquBDt rem.rks be had made. He was c .nfldeot tl Wblga cfNewV.'k did th-ir duty, u he knew

,-g

bardj bat h" it .re

in

i.row_i J.

Inrihi

hu

rpxt-

t'

ni

,

wiuM lund. The

.-

.1.* ci

WHIGS OF NEW-YORK CITY TO WBIrt i. vu; iti:'i«. kmai; to\c.Ri:wsiii'.\,

,"->prcf-he. of Hon. I.dtjvitrd Hlanlv of >'. (' I

fiittiN

Brui.k-, i:..|.. iaiiiI others.

judge,

lue^reat

.--

Tliere waa n large aml enthuuastic gathlaoaattbe rrin?ofthe Wh'ps ol .^elA.^t.lk CitJ last nie;ht, l.oco llei.ry Ciaj. !-iu-, ii Kr.Otam N.ilona! Coaveafloa, auii*h,iwj'l bow all taa Bt Conatitiition IluII, hoth in numljera an.l in rn Paaa im-n of lhe p'ni>, a:id *o,n,' aol pieat ly meeting. sreat.! id baen kllied t.y tn'apirit a most Bteariaiag aml eharrtag whi.-li leaa i i I bodie* oc¬ thirdi rule, aud how iherr* ro«e .!,. The sudden aml coaiaua -^liower of raia, aman never bed n* thutiitbt of lor the l'reil.l.*ney. Mr «,'

o

curred at about the hour for tti. aaaernb.Bgof tta f keepinj; iiiatiy tiloiisatids was tl.e Bieiin-i Bt lioiiii* vtlio werr antiotts to ho present, but in spite of tliia tlie Hall an.l t he etreet l>r a long .listarce eat h wiu wi.e ir'Dvilei! ful!, aud the arrival cf Delegatieea coatiaaed up to a 'ate bour, as tlie v.trious Ward n.eeti.ifts aJjoiirne.! uud nitrched to tlie grai d readl /vou-;. The Hnll waa decorated with n very

Clulis,

large tianspaiemi. rrpir-tn'iitiiit irnportant scenes

itithe lile af (ien. Beotl, ip ¦ '' itppewa to Cliejmlteper. (in thestantl lti froniof t"*eil dl, !>)dworlh's hand dlacouraed tne .ousio for wt.lch they a-s faraous, Bnd eullveBed the proneedi'.gs from time t) time aviih gnaitlal and patili-ili- atiaios BBBBal U- l,\e t.ccai'.jn. inside )he At 8 o'cltu'k the 37.11 aa. ca'le;l to orde*1, RUd lh>- ft-llowinf c«ntle:non

maedng

Were n.tnpd ard

an^olnteii hi r.l!'.e*r.

Chairvtib.L)ON ALOBZO Cl M1MAN. Jacob Rtaefelt, kiarr.L *4ukfldart,

W

tii'.u ttierwjod, PaaarV L'lekaaod,

D-'tiui. M l.aughlln, Joho B. Pri k,

Chrtatiaa Vi 8] W n

MjrgBti f JrVrge Lake, V.

M tk-ai.f,

un .r.-e 1)

.igi.M,

Oeor.-. Coitier, 1" las i'. VVi It.ioit, tay n i.^ng

0 .rtellus

AnJeraon, Thun... llyatl, Davtli. roaaaa, BUa*]ii heishiitii, Hiiggs, Charlea Bteaart. Irahna lienrv, .v'*tiu>.i lie'ao.ate. C.er.'J Stujvesant,

Taoaaas i.-ii. h i

Fra-icla Samu

Oeg>-

J

C.

«e. h

Ilaraajf,

I'lujkaey,

Am'. o.e f. Kl ._j.l.n.i, .latn-al' ,'jult-r L'.t..ie! 11 Ig-BBBSBIB.

ll.ury Oaa__k,

!i.rpt, Krrn, l'B.,inaa Child, Jr., Sf«ri_ lohn J Druromer,

aea

if

B

i

I'o

>ia«

C.*:i.a,

V

laaw- Maiii.iiy, rns

,)b:4.-' II It'orvn kVtn 11 i*!_rarki.

Ba

a >'

Broara,

VSn: I. Ruksr, li*»r D'v' r ** ik ;u IVlklll, .1 .ha tlio!-v.

Wm Dot-ker, Gao. W Wl'l'ami Koor't Mi.tray Jatne* **haw, V\ ui 1. rtte*»k.ni, ¦h phrn Uae,

'V

.

Jtiiies T.

The Chiiirinun

('

.'

Aagast, ntli i* !i

wu ai uii

or,

.vinhsfsn.

favored the cd

Tli.- CliKirni.'.r the

to

the

kw.t-ace an old and wr

sBon. El'Vt ARU Bl TNI.1 lilouie cf Reprfie«tfi-!-, a

Woodbary.

«t

.

.-:;_Mni Cutiinieuti 1 Bl

I I

B

I

i'

eice,' froai ahli t-

ia.' read, aad *.:d tuatall ihe acti ia Mtr.b»l aal ,,f l',l . *

the man might,aeT ln p.r.-i taesis) left out birafloa, be (UkaaortlaiBcluaed 1,1 Uie hbfc>-j ol tlie ca.uuiry with jt.t la. u>y to th ;i<ju*e. wa* 1 1'imco n.ad.* by augl.ter. Mr. I'rrildeiit Polb, atrJ ient to M* ,ic ia u'xc-i ot C H. I'.eia'on, who wh* t.i bai, aaparaided Hon r-^itL W e bave hid one Wnij 1'rt'ilde.i Iruti lha (loaatals pr,.icrt' ed Al.y ile n&exattoa AdadnkBratloa >,t J,u,« K. an nher. It wo_'..l soea ai i'oik.andwe shall have their t Hal t'lat i.'h^nnei ol Ibretgaeoo«t iliould thu. leiurn to plague lhe luventori. Mi tbe L 68-Foco C n-w r erred .in OB fl) the ptper wcich c.,ld n l I papar, Hu ltbe t olltni line. K'heen Tnat paper b.eak down We taao Mr. Plerr.e to he a fair reprmetiia Mai tlie nt the oi-l-l ui ol Mr. C.lboun, aud oti nu _round I.e wlll bea \ .lua'j:.* ally of lue c immer.Ul thn c iiuitry. Mr 0T_JITOB ».'jchr ; .at!,.n oi Pr.-t-Tii >n ai J id- efli ..-UtNil i'rte rade up .njour pi a^i"1ty. \\ ttliln.'t n, Aai nn *. J,''. non, Ja, ki *n, w *re all Pr I l.t*, and th»- 1 r*i I'arl'! wa* t..-n-.i bl tle ia. ine itt, ..I* .lu 1. 1.- '. I) *..< 1 iiiadoipl ".. N I b .. / lea 1 I clai ni n w tl .'ie bia u a BrBflb F raa Trader. Taaapaakerf aa to nil-rata ..1-ami whirh m.*»ut ai,. l.:au or 0, ......mn Mr. rbeace bo daflred nl^hi pi 1 ,1, aw Gaa Pl rra'i treer, n* U i .1 bb lnthe"Jii. At t'o'itieia* he Oil ln>_i his horae, hii kneeand la'nted sacA wer., tli . .prnlued N**\' c Le jjtnpt'd o:f nu ib iho lint Ja\ ol a:don u *_.*¦.:.'.* *i hitlt', rata _>,.;.* t ¦* .ti t nnd f,-)l i.pi u s b__..i lu full 1,1:: -! tne ',,.'. AiMoilnodel I.*-y n** l.ro.i tn bii eoai t I ,* iv utder lh,' n*e nl the e.i y 1 'rr- UM .! J i <i.iu', ler* II

|)

....

Thl

¦

.avasgUlta

IiBBaoaiBB uf hl. Whig Ii ends North Car.iir,i»pt ,Ki,., ,r t, ,.-,, tnc soch .a-liebce. il wai aottVn t'n\ he | .-* *u ctllod u;> >n |o aland btnore sui-l. a rmtner,,a lltt, , ,.|g, Besldei 8Lat, b* waa not in Bb8 .- :t i spe_,k.'og t\ bere Report er* were taklng bts very worda aad st-jdfr^ b-m torth, wltk an -hnr laBBBkrhatfaaa la .'..Bgresi, II hs aaaaa i mert

so

lar

e a

apsecb. goted, bad or luo "s.'.otM tt migti be, ht.

*.l i

ekane 18 revlra at d crrect tbe report, bat here .re i 4ozeu iuen tsl.*B| down every i,|iaL!e tta; BBB] a.l ari-lng It on tiie wtci-s ot llghtnlog tj all pat ts

even brfoi- thi. wordi ar* hkff0«l .1 mj .outb. Piat I bave cu_Ing to be a .' I Lat. BoIblog to **y v*bl*b I would beallat* >. t.y i, any maa fco ray u. all Dss, or to repeat t hl^' b .t.;n. iCneer. Ba, aa_aaaretta *m rtgh,.., j m\n.-,, k-;e»d. tlX. ,<h tar j l i.avs juai i tt t ai a .u^ r.i t.-<ji laaaassl m Of Cougrru, s les.i in du'iug ahl-b bave hard'y ti«! .ne u. gi. to iriu'.k-- lor I do hka to ao to Charef Boara.lifMts.witb..nt t>lng dUtiit'.r.l wi ¦kat thrre was boo».i husl.ra* I B*fi n ortbeth.-igiii ae»l>vi«rl tial 1 did tvt fsil at liberty to 'f-ny myassl tli* praaMire of a vldt to the gall.nl Whlgi oi N » detuy and Ksw-Yotk.and kaaca I am bere t*oi|».t

tKAinUy,

"

..¦

tTaaha flalitaaaaa vviiiii ilaaweataaavs I'i

Id.y. Sept i!,

waa.i

-

The property ofthe Maryland Mining purchased yeit»rds* Oompany, aaar Caratterlaad, wat i.ii j-,. ,1*0, by Davld Leavcat, 1 e,i ietn ot IbaAtaral aw£xet ngeBaak. Bew-York. i* is i ..ipjirxl th.t itio prt.peity

w.ts

;

puicha*ud ft>r tb. Cu.uberl ud Coal .ud *

i

M y.r. Wtb.ier Heea.M lo Wllmlna-ion. N. <'. r.ui.inv.trir ., Friday, *' ia Wi'A Webater mee H (', ..n the lst laek T ire wa i i» .us prt-sent, and a tutnV> r

ingwni beld

Bpeeckea Vla

iraeted tfcrotifh moraearl sity.

,.

(.¦>

_i6,

n4

Col

Ard.-rs.i-, and K bart C->wan, and a * il. i.s w.re ad.rpiel, dn...; c'n U >th lha Whig *. d D atts '< ii.r <-i, aud iinmt*y raaoaMaaadlBg

aadGrabaaa

ol \\ UU In

Rr»r!.ter

K> .I. er ni \. iiii. . I .rn.d till T t-d WUHara Bowera, I tt.a thirtai nih ball t.

Haa,' t.

t;

saaai

a

iut.tl.-r the t,---tai wtt ixk tn'jed. Oaeb litaeaiiiiiiiai ..I tu" aarrleea ol Hau. I raolilin I'.erre II lu tbe tent, al ,. d. Af., r tl,ii, I u-ii 'tn B of I li 'l piMn BBd a i raldaade ntortto ,-.,*, le wh ni he _..¦¦. Mt-al-o. Haafloadraaead awaapaaa foren-llng ihe war, wh sa B_raa tt',ui_r.d in'i-i tr,"n the a n-il ol battir. I* thn the io.:, to nold up for nur votea on the ground <A Ufl puhl'c ier-

li

d

J -bn Bei

Tk.

¦.

a

af

.!. *.ih

aod

t

<

_M

odi-Ui

parentage. l

thit Mr. i.rahaa _h, wh-..*« lt wu reaap slaad I free n.raae tion, and boa It wai l_'lu.*i c-.l t.y ih» *nt «tory. lia ..ueitlnr. .t a. |U bO BM '* '' M olI Nal' WalM -..ata. ,i«nt!«rnen, Whig -

llon.

I

Tbe

aiu.s oier lli* i*h S *reat

.a-U^yaa iaiy.>rt*nt pofl. . Iti i;,i.i«_n l l « y>u wlth

a noexp.'iU'.! wl (Ve p 1 1 I rTllasora ¦» .* n. f.r ble nia.oilty Pretlv.rTae Vas of Ifaal] [CHbb oVrGraflsai aa aa laaraad la ieocvlsa poiat ol ireitdImporiaaea,Wflaa aa took up aaaa ftlar. ourc-a-rlatawiheaaaa Ibal ae had tot a -soraaah

Mr iiiiun,

v.i.ur

AbJuow, li

Daa

akaa-raaOea 8eo«i

¦-'.

weu'L-'paiawh',..,-.

LevaUer.sfl-ald u

'> ''"*'

leaUrrelv. After

V

,.r

re-

The Trhiiinirprc l.'rnni-Frarn llavnne. Kr.'

>m .

We bave Vera Crur detea

to

the 2lat

ywhlch wele.rn t: t tke «d Tahaaafc [>»c route wai not made at the tline . l aud 1.0 othtr day had

Hava-adateatotbi

th.nigbt th»t

ioa oin* aareoaa i a

that it WM

arrra:*d ¦-..

ary paptts would he g*rroiti-d

on

n

lhe

"n

Bm

a >f thn II lst S -pf-misr.

Tt.r *4o.nhttB >inii-v.ad Aeaktaaa-tfaaal Bllray. Bai .ir '.:.. Krtday. .¦**.

One... the overdu< Ni w-Orl.-in- mallfl 8 rtly. I Tne tStic-t'tleans Picaynne anya wbi.e Mn lahaana atrh.K.1 leaaher, vias dr.an.d who went U> her reacue, wu .leo ,

h.tl.ti.g

i1r..wted.

Hai sU|er, '

.

«

men, aanted Jamea Caaaidy >oui V (..ll.gher, nol Into an artiay.ln wblcb tbo Bha.B *»*. klllttd.

Two

Fraiii llalllnt -TBa Flekrrv «ao*Haa.

BosT.-t, rld.y.aepA I

.| I-H .» *.¦.«.'«' la,,,, we,., .pral..d.-an 111,.,-urbl". d..,.. without w.-rk. NNnal tosrurh i.ii.U.g 9*3* ii..,, bai. nl Ca ...;rrii 011. l da lh'' p'"'> BJO,

rna,-..'an,'..I wUltomeloi" »ut. \uubivai.'a<>»u(-l*mflBa 1*1

iM.r.i

BaaBM BflB lah'-r all Ibalraliiaa

.Sir J.'hn \\*r\"\ vve By lha dai.ateiiiii.i 'nb*te'll.ltl.a to the la iBrt. The papar* *r«»

errdi.li.us aa to Ihs *tp%mW*M**t Bthetj ']**»" '*¦ a* lh*y.l.. t. .A trrllia-B th* H'1-tafc *********** W. 8sb la *BKnbargaiu away tbair UghU l-r sprivllage can aalsta wk-Bbikvy ..y Uolraa f.luatowaat.

T-TZm

|

al the latta aheO-a, It li prohihly I ap .. praofleed iara an «.*..,»>... eatkntte-Aud wh.u

been

wa

to

.

.a

,*p ill HlOflQ tl iui '-ho bl i'*l drutikean,***, t*. >w trl|.-ii.**, tha whole*ale cotruptl n, tne birbar im lallr* l.latl, n, the Intenilty nl eandliUle* w»ri)*.| ted italuad, the htPeit rlei'i.ri aho ire rnlne.1. th" fe ">,* onai who are itibn.ued anti di.hoanrad; tie liti. tae a'.t »ad ia tha .Ity iliat*|aaii, thedaudati, whlcb italkde**i ratl'in ol it.lf and unt uhamed.lh* llgiit, n.ik*'d wordi, ihe ii tnf of aoble aaaaa. of th. l.ol, .'4u.t ot vi,-tlnai, deitroyed o aiiai aad loaa .¦ ah, on whoio luneial ptle a ne* Phrlliu-.aila

tum

i'i.

ii

pri.-*, ...'ni lu.n. .1 ibelr attrnilon to tas cultifdtiou uf sugar. Tbe k.da are said 10 yield wsll. Anita waa At the monieul of bosrdrd by the spta'n of tie port, accompante i by tbe railroad df-ector, t> 8*trch the vetsol lor a ssrvaal of th.- 'mte', wh.. tn. nii-ht prevtoBS hid r .bt.ed bli mater ..I #:; jiMi lo caah. Not litidiiig tbu ludivldu.l on o.ar.1 the At.lta, toe captain of thi p irt lutuntly ord.trod tne t wer I'loa to gf I Bader way aad praeeed to aea ¦fJM tka bilj II reules, whlch had s.lled ih.' ¦ >rui it*. By tlie Anitn we have datea from the

saillagthe

aaaaadaajkastal

raaraa.**

The

meiiM

,,l

aaoal

tha

rorrupti n aud intimidation wara

ouea. on an ele,

direct (ioieriimeiit infljeaoa.

tioneering a>;ent at llerby, ar(Ity of Mt'iU-o to the itd ani Vera Cruz t>> mn Vih tu*'. reatfld in tha il.j'raiit act of l»nl»in^, n letter waa A coireapoiideot ln Vera Crua aaya fouiid from illaj,r IJere^lnrd, the Secretary at that on the I.t latt.,afier ion..) skltm'sliln/, K.-bollefo War, wh, tem that aame H.-reilord npens a r-.l.t 1.-tueil Irom Jshpa. 'ln<-r. ndiiCa, talilch Wasdett'l.ed

dnyt »t I'.iebla, w»t e\pe.t.>il >t l'.ir-f.' ->n tbe *i Hlleitif.ee avtit <|iliti> illlll al VoTt Clll/., w,.s n.>t ll.e l.a*i p">sp...-t lf BB I np.t.vii n-wi ialkalall. Ualbas nti ¦-> ss i.n,. .rt.tl >.isoontla -'d tod at a jruat to be h. avy, itl-s can only be

i'liua

upon

asa I

sod Iheie

'

Baflflfl-faial tirm for ele I'loneertag m-nnaa* publi.hea a rirrular froBB

a

Tke 1','ole Hrrm/I

Adairattj'Hauaa

the

ta fhe half-pay aaaaaBaj

iiauder in-cliief ol a niral sa.-ilrfe. their votes for tlie mmaatation, re<piestin( The tnanrrectiona of Bfaaathm aml tarial candidates..Uirec-t forre ol arias haa . iuaCalaJara, th Ntgb fn-y bava BOl i/4i'..-i 1 lorce, hare MM oa 888 ..tl.nr h m8 t..'rn su,iprnss..ii. 'i'ne poiltl )0 Baaa baaa eaaalajed, tn at Cork, ILIfast, Uaa* l.stn I'a.h plti'n r.-em* to be nb mt tlie it-niii at Bfiek (at aliitli latter pUce ei^ht per.noa oar last advic**. th.t ls to say, la saa. rkeGasd alaj.i.a atlair,or ita late. hti thi) ap^r ..r nre of b«log wen- killed.).Threata of ejeetment br Uadlorda .nly a li eal in..-.e-nent I'ti>' lOSUrgeatS, W0O orattip- egniiir-t their farmern, iinle*. voted with them; op y Ibe Hsdnnsl flsard.bsn piitiH-rhadrkirh*idaa. 'ihe I 'i N:', n' of l.oid Dafbf hareio ftx-a th* frssa wLI' h ws latri. tbal Iks >n'>r*.ri" ;r I* dhet-ted tioto tlieir colleuf ama.. i ureata of ei'ila* in>-r|i.t. ly H^'.lnit tb. pr. .t\litl. u'nuth rrWesof I enniplu Tbe p.ao aa.ru Iih. tli" QuvraOf, P >rt> II ., had me dealiaf n;-un.t .liop-kutepera. of diaaiiiaal ,.. lab >l ln >> tii-i.'-.. i'i Im r.<ht* 1 l i*v» l tba *('*teol lallseo, deelares a weotol e nddoaeata ia* a^aimt aorkinen, intoxi.'atioii, ttt, >i .Vm Nataonal Adii'liiiti.iti'.n. whl.ii tt aeaaseaat uaarptng frtttOt in. am af mrruption i/,iritifil osaa it,.-. ti.t'.fuit'.r.ei pow.'rs i- "j.Ulns >.f the negleet of w.re added by t'ie rariaai the ro.*1 proaloaHfl ik. l .rnrr.eul ln 1 Itomaa Cathalid I'rocaaawaa wa. is* tioBBgriaat i'.«. in , .^t._8l ti.i-1'li'..'al 'US "t lii.' mi il iu oidi r to iaflsaM lo^otiy aud reli^inios ,1 pltc". ,.t P trt.llI i ».i. (.r. g. tln Daviie <¦ t-i tha Na*rap8r] etf *tk ttitki everyii.iviia a. aeeepwdtbe bul wrBaataa hatied) nhvie. Oaa af tba raaults oftbia pr... lamitioa -.ry cn I.l tt.ry str.ln to thn Oentril '! yero>n>-.it, Irisn priesta, of Sto.kport It'ita. Tiie ur.if-stlng bls loyaity nnd .'t'erftig his adbeti ia, at ihs weie ther'-tnrie.l viil'i aiiuil.r >*. a|,,)n*. isbib llrae aallng tbal hia 1 aaliaa to iba oaVa ti 1 luirti*. .1 ttnani >l:e ol u he is tb-'.hanllv tbech 1 t.t elactiaa ia over, i.i/r-d, itnca Bflaadf a ainrla paoaai ¦B. t. tb.' only one wh" cn raakara orrJer. haa r-a.iarei iro.u taeaty-iro Coaaaal Qaaaa'a li appear* tnat tbe Adaakrfstradoa ..th-rdlitruateil nlacea lostrnctkMUi t<> iaralidate IberatumstO thls obcueperou* n.ethod ol tnaolleatiog iJh-t*iou to tae l', rdaaaaat on aacaaatai brlbaryaad laHaida* law ai.d r. it.r.fti,' rder to the eorara intty, a.-. e .-. t>on. Bh Ii pnaJtillBB a|niiilt eleeti ,1 mam'iera ;,i.-r.tly dlrected a part "f th* n.t! BalfofOSSla prmligiiad, a*i,l Itie ix,,i',im.'.-, ol' the BpOB tiiHie'i.i.lr.us .-.try .ad t "->i lt * m tre orth.' JX have orenraiaad al D*rby,Cn karaauutb. liirn.tans caadioaa A'>d \*g*l laleutl metood ot *h .wltig lt* peac v, llarvit li, CSaatarbuiy, inaotith, NV'ik. ii*ld, At th* laat aei: unt* tlie laet.BSata bad iii sd t'i- n,1

aia-ii,

by

th.

cniii

¦>

'rl''am, Au?. Uavina, thll pmt at an mrly hoir yoitiri.y rnlbg. Biie orlng. ti a i.-, ..»* ipi-rl., to J. Cornin^ ie

¦'», flrrtrad n

.<

at

¦.

t

C».; ita to Brosra, Brotberi S* (.' t. f.iai la G Maa ii Ifon fourto Jaeoh UN S ,_ d. one li Hivli Jackion one to A. II Ut hie one 11 J. N. Qic .tt, |lflO,0 Oll order, and une trui.k men hmdiio tait.dewold Br-.-tiiera.

Wv learn from pr,..,-! rersthal thi Qor-

'

rrment authorlilea tad iu.je<vj^d lu leizlngths pr,ui ot tha piper aalled Tne i Ma t'lhf. fru>U, and arreit 11 'iie j*u; lliheri at;d had BBU the-n to priaon.

.

le'rss iu tbr) I. .v.'inment ho

ue, .ir..)

vi -...; .

«¦

Tke officora of tL** .teamer repor arrival ot lhe t. ivrrii'n.-tjt rrr ..4. I-o- r.)t)'rs li ."¦. u meau* t > wben ite left Baraaa, arrtiti for polltlcil oilinia C'.ty of M> xlco ca',1 on the(-i..Trroniei.thishy aaovaai th) recogni.-.-1) ifiia. Theyaaaparitka .

nere nuir.eroui.

The ehoiero lia'l

i bai m» Inltiative of a feaaral ravod or ultra l)*m"rr»t. a ».ioin n-/4t'fa p n :' >o. Tfco.aaak.a a'trtl-I* i-'rotn w.-.t we can I-arf, lh>'lii*ur)t "ii* a.ive m ItlaV ni tbeir origtaal p aM B, a-.d ti:i. Civeroinent 1* making war ii.hjo tu>m thro.i.-h .h* melliai of pasav tril> t iy, wt .ct, perhapa, may prove m.re e-te.nlve tha-i a ai, isdlvt .ti i regaiai braape Adaaraa hti u.-,b .iiab .ttr'. elosiai tke ; r*. i<umi » i

eothrely diaapponred

fr:m the olty, but the ye'.I iw Csvar wn rery p two or three Ami ricao Tliere irero itjgar ihlpi, and one British resaal, In the hur'j.nineugageA. I ir-ighu h_ai «l:,_t'y Improved. The ahip Canton waa taken tot New-Vork at 3 reats abngilie. tb* .-"penlip bilg Acdom, for M»n ''»i, il II reali per bol; Ametlcaji bark Pannna, Cipt CuUes, for Tritite, .**paoiib brig Amanda tot Cork ani a tn .r<et i '. and -pannh ahip Valenclino tot Veclos at

ooly

ie a salaaai whMa tbraa ds tle, Iiurlnj; U't''mb.rg'., vessels baaad la t.i»p 'rU at Aitaia, *,a ,:'oti.lr c»rg.jrs ^r^o iaj ll.aasaaln l.aortara ao i etMsigaaes, who t: a I f ,. lal M m iad kbea rs Bswad por*. ity again at iimi been Introrlarad i'.,,» A |i ifcS V.r.. Ccoi l.-glslaf.'-e, ask'.e,' the ll -i.t" _to a ne.ty ot* axtrad. m wlik thoI >» fft .ed i- -*. « TMa I* (rikfodtd tiov-Hl' .

.

.'.

t-,:»,

tkt' Iraede

Aini'l the havoe occaaiooed hj SpioUh ¦¦-

m_u

had

.

hroa|!il agilnit bim Slar.y penona again U

whom thai rn mi-nt have ,-btalned lufirrinitl'ia hava dad a tou, Vf'nd 8,atJ*i but the ("ove-ci-eut hal 0)' *t lr, dli.ov.rlnr ihe prlucl^al cmplralwri. , .*>.' h *'"¦ ¦D t'-*b, erery Cubaa i"iw t^ li U .'-a.., ll.'a.,. Wbicb, Of very dlfil-ulL Tne I'nnhiai.'a jltlll OBBSafl mir ul poiiuUtlon nk. the I .'o*aa -XaoftaXxtl perflaa ob ln hetn, aad a-e Imnrudeut in their eoaiaa r-iai.1 to wh_t ik-mid be don. to tbe Cubaai, | ,1 i-n-i to t>t-»n the brearh betwrata lha tw. . and wlll ba pn-ductlre ol auch hloody arwrk, I

lia**)

'*» r.y iMt letttr, macy more ¦arrn*ta hare aaaa t .. y-l h»».' h'*iU -jf u trlal aot ol aay i.-rtiUaan ! Iwa l'i-*- re*id tbal «he puhltihen, edlt m aad jilaien -l Lt lf 4*1 i'***** hava beea takea la lha «rt Of prtDtlBa tba (ourtb » lmhor of that paper; to -ball »a aMB fl> a*ek op soo-epv aorrosr, '

pnitably,!

t.

I'itsi.1

-t to i.

,.

16

l.t.loilrig ^J'-ile order

<d tbe 3d, andef t1'* head "t lin- I,"*Stgto glves veral I'etna of news, wbt:b may

'

iad It wu -il I n .il'ti, en 1. ial'nll tbat BBM nf the pi'.n ueri 1* a mnn el prop>-ttv. oe:*r a few dayi. IwuidI -med tnffwoith-r hyaafa / '.' fl 'jQ-yi (aw rld-flll td beea taken, aud inioaf tiiam i ¦« i i tii** bi_heit Q 7 u- .,*nt empioy-E»nla !a Uit p»ii f the aaaatrj bal th .t htt armi hid been lie further re* takro, a* they had ill be»r. .1 pi that lha flagaaai had b-entiken, who bad ojB a.-ti: j a c* Ul_ part A tba co_Ury, aad, t_|.-' lutr.e meaa-ad whh laittr.t d*.th bad .idraiad .*iu. Bfl ¦e-rv.re thtt a perion in the eevploy of tke Coaat da )« n oa.on h*d naployed bim. Taat perion, a Mr. rot. fl n.w la prtaon, aad lt li aald tbat no proof exn j

ir..d

tiua.all.M.d. I

t

tt e w«ifr. i of Huane. ptlionenln the mounta'ni'.,anl w'.th th*»m icia-' -.'.. eeBadtbaCaaaoMoaatalas 1

eeat_ine to f>e tll'ed wuh

haa authorTli-- (}..v,-11,11.'m seCoaocil I .ur tUousaud nf the N*

inirce, I otrtalried tbe

.-_uk, lhat

-

tke most .ilnreralog acQ..aa» ef tb* r.vagas of tke lad'saaln I)a»o»o, oonor*. <' tkuli*. aad Nsw Lera.

md yellow {. vr-r, we »r» t'-.-e-*.ten,*d by a rebetlt.ia. .. u/ ra I ;b«, I U :'., .ulbreik, Lotwlt: atanding tiie active iiy>*i.r»* r rorn a

t*'.m

llie uapaara

-ra

.i

...

opoaitioo

Kauier*. aad **ign el Treuble.Arm.r ol flie Ii.'llor ut ihe lo/ del l'n, blo-Cboli-ra

t

iy ik" .-chnelrle p*rty.

.. V

-y

Capt. Fernandea, irrl ad at thta p->rt yt'St. iday, troin l.aguna 10s 7:h lu.t. thult via V t'.tll, wus aelling nt G riale, loading Logwood «nd acaraa at thit, tn-t ettkne having ¦ a .1

Steamahip Empiro.v andCity, Capt. Anu-u-t

hundred and fifty

k.titi

¦.

ilceil

Th."

ipfoinut

v,ThBisBay,t-*pt The Hon. T. Ledger Huti h t'i

I'

s

-

Ti..* schoooer Anita,

Wiodle,|it'om

tloreinment.

Vlnaoraliv ol < harlr.lon.

mo

"

U.-...-..N -...I

.

.

" We bellevo we may i.'-i rm, al tiili general eleodoa, there haa baen m.,re tr.:,uig tniro-cor etpii'iu, i*>rm intimidmien, moiejanaticum . .1 nore dtboucbtry taaa on auy prevloui oacalon. ll it re,, ,.t«.t -a*. .,, a y hu b.-en more extanilr*ly iei.,rt*J li ut tnte ele.'i >. than for many pri'iloui yean-' N I'm a,n iaa! »f la'iiaMati n »,,,i aadaalalaaaaa fl erery n>,i whHh h.i

l.nter from »le\li*o.

Arrival ol'ilie BflBBfra Clty*

I'ni ll

Tte vv

r.t i.tr

ealaaa.

u

..

very di-D. aota*itb*tsae1a| thsrssrabti po.t KwUaaiburg .n.1 Oraal Bnrtin t.'u and . ...at.et |. ! pa .1, an,i ;.. l .. *rt at, L Oo p'.-i... -ii. .¦! s'ewIBf-ftoD I y crr.t .woobI 11 i'i anl .>a N* f-OrV t)UI obtlt. ran t .e.l.llllll ,/ C-.n.t

'.."r-are

.'.,

-j.

.rtilied lyitaii'.aile ii.tl.iildatlnn." 'I'litia lar ElflBBt Jonaa's I'eople't Ftfifm New. alter this Chartut week ly papei, hear tbe we.eklv piper ol the oppoaite party, the moat eo*> ber, the moit rat ion .1, tha uioat moderaf,- m'is of the industrial Uii:ir»enirie, The Li"4**U t'.ctnoniiit.

e» vrt«» . ia

\ rk at.'

k, (.'

I ".'*'

ttm*} Ihey hai a opened the i-eaapooli.il d,unk*a,-**; have ihnw.red tha gold nf enrrnpti >n, ai at !>-.Ihey.tio In alir.it every ,'. B'eite.1 place Uieyhava <\ ly

.

LATER FROM liWANA

PkIladfl|>klB.

Tlie Democratic Conreatiuo bara Iih'I

.

Km

S80-S fl,:. Brlda*,

lii.lnntn ther-vent

ty t'lir,-. It ,i ay be iaid l'n.' wai ln I.e.ind 4y, at din lio|land ta*y b.nee.npl .ye.t_,<irp..il,-*t >r.*k the italli nl th ie opp ued lo tlie n, they oare teat. ...fl gang. af tm int»_t rutltne pmwllug t.r a:k argaabced th* itrrati tn l«'te.-i*. pt and tiitliu! lata iH» Ita.. al *'**-.

...

JUSt,

Maraaitifultfa n thiaa, bacaa

''hy

WhlgCltj C iiventionmei lai Btag, ior ti.e (Hupoae ol kmlaatiag Th.-

*

Alt.r [Xolot 0",'o'i. li-a'ia gentlrmaa wt* h.ll*d wlih tr.rrl cntbuiiast'.fl a 0 liUbiy* cbeerli l, whlch e *a*mm ., , tloagttaaa. When ll- IMl in Kea-Uaaapel lenee again pfevailfxl be pro.eeded to .late tbat hi suiiijlj dwaoaiinad la »ctiQ 11t. n.

Yrlday, B-pt ', 1831

ay n ta vote if almt tn.-lr owo c ,t:ic.r _c tt, and ilieaewd a_.rS.aboi Hus W8hdelPier*teai'ii tn*people whjd.red 1> «ynip*tbl/e wilh the r.atlvn *\*ct .rt, an 1 .- xu-Util rlnr w_nle«ale trmr.ler on the unre*tatl"^ pe ip'e

..

dungercutly wound-d.

BB Ililier (ind i.t

8*

,.

And for m&n's in-oinpletf nesa Let the soft inonne of thy pity ri^e, Make a liiirnt-oiT**ring of tlie sacrilice. Tiiink in thy bHter Bflgniah. Thou hast not dmi" t'i- wrong. Tliis eclio af a s»n£ Whoae fuint, sa<! minors lani;iiisli Aijainst thy will or care, ahall i:oinfort tl'*e, T NA'oulu it thou the wounded or the weapon be Art thou too we.k and wearv, Ti o pitfleaa in pain To love where love is vain T Weste starlifcht on the dreary, The self lont. aiiil tlu* eold / (or auch is one for wlunii thy lemal life is all undone. 'J'he Spring-fnrf>akfn hlnsanm, DiaapJB| it- prtllid leuves, [iot w itliout ptirpoae grieves ; Fnr hi.l.Ien in itn bnaom |trnHi, .Sleepa th,.' cr,'. n Iroit : h ive pati-nne, trust BBd God keep-. the ¦iiiijhine ol thy durkened youth. Sore, liruisetl, nnd hlee.lin;», tlie erael traad Lat tiay puift adora spreud And np to Heaven pleading. lltaa (*!io*er«,l brfireaeeaoa tba heart of stone,

I

On Thuraday moraiugthe tworeporta <;-i.:it Mi.iu '* .iii Mrc odeb'a wereiskated Mr. BaBBi verj eartesUy sapporaadaaaloa wit'i the Daa y Heasrs, Goodell anJ Jobaaoaaad

'

'.

Tory

Wea.-tueily ht>«r d xiiiLopoly tri^ijad tupreo*e BOldtera nlthio-.liJ|*uul,aud inyuuatiiiird, Ullo* IUuui.r tneUuAljrd'a aral eh cto.aby f,,ri-e,al arfila* lti-ui

Htt w\ SatBidsy, Aag i II ¦-. S nce rey last ad-..c.4 f.e 14-1, ui4t om Bt ittatarket tsbsaa fsry dalli l.owet.r. pncet litvese.n Bra*. ssceet ii dsoltaa, .» ¦¦ ivi ias* i gi i.i «. ¦ fslloaries ratea, aath aaai *'i .'. have n Btd 'o t'te last tr«tnrtiiint hsve beaa Soas -, >-.n per .rroba (or s**ort*<t BltttAB.; 1018 tat anri . s .tBraars I, t f * t'i,, .i.ur.l.,. and .il'', tot .VI'.'. 't*do Ti.e etpjrts dur ui 'BS "Mt two werka irtm th-ipirt anl .M.ttn.tt* rSWI i\i* >' lv* h'*n MOl tO th I'i" 'A 'i'i BS. BOI '«. *t Whi. Tbs tetal sxpoit far tba two ports a ¦-' ra»a* atti ><? sr t.i sod toths u aaaa t ji :.7l? ar i| ll I dats, ita>>'ut I48.ivabt.ra * i.t-i) f _fs aitlclfl i beenexp^.-te.! .iocemy lsst Pr..** n.i- intaL inM LAtasii ..i.e isJ.i.ig. Maa I raah f k-gof ,-i i.a'l -r.s aadtbI A ...ti.liierakleh'i.ttiealiMbeenJonel-i T" -. ra* itasd .'.ibi UK hi « 11 Eat u.ted statea for hott. the tn «ara ore sovd regutat

baa occurrad amoog the coai Two women and aev-

weie

Ib* B. T. 1

-

'iaa

*,..', Irnvn atd murder ta.ne* nt the old

Im Uia.

on

CIIAMOMlI.I.....F*rTheN. Y. Tribune. Now heart! eend forth thy eweetneie, Croabed, traiaplad in thedust,.

DAV

Mr. Ba_. li the orttor, aud treeilrf he-ei-ni Mi. \'> Uaoa 1* proit.iar.d. I Bale of tln- .llitrvlun.t UIning I oinp.tBV

Corr*.,-

aad

A lii'.h eu-cti *nli pfx.eiieil with. »nl heras «,-eae

eniu.-r, rmpern Uied iln.-e tne

Hrtvanrt tlurkri..

Tlie 1'holera nt Rorheatar. Ro. IIS8T8B, l riday, Sapl3| I*"-"'-. Tl,e Bor.ril of Health report leven deatha Irom cbrlera during tbe 1 »it forty el*ht lioun, an auatemeul of .*" per cent. ilnce the lait report.

Niitlor.ul l.lbtriy Von\ enflon.

Fred Vovglatt'i Tajicr 'J'ht- Free I). n ht.

i«y. Sept.

"

punt.r

leiaiawO,

corraadai

tii.* _,,at,-t aaaavat al eie-toral Le. ii jn*ii-»,t-:ili> carried out.

FAI

?

Tliom:,- Sheldon was huog on Saturday Cyathiaaa foi murd.*r iu the prei.nc-Jof ant-nneoie

..-ral men

| wtmwa Taftgray I "__f a, assasv ./ tkaatntarmat Bear*r.,ri

gf.n for l-oib t'»c(i"ns.

;-ht,d it Ibter.eie wilh irade.

A ii,'i

B) Tolcgrajih tu Tln* New-Yoil Trihune.

or-

to the r th rl that slekaaasthara C. '-e v._i laiarce atd hl.h and -ijr'i nuw co aaiert*;il law

inloeri In Cravei C .unty. Mo

THE LATEST NEWS.

will bc tho

Friday, Sept.

1

glory, tbatef'

ter, tln* Iaa BBaaraa t fue Ton M th<.1. l.r t ie r Mi'ti iaietratina tne ^rvate-t .lei-tinn haa tieett tflgaraticalli w

beeapsesad

A fire iii P .'-.". mile, Mo., deatroyed l>ropeity to the value of $10,00 nn the .-.th A J__il.

Oppoiitlon who wore preient. Foff a meeting, fotap in M siort a time, snd witlio.it tbe uaual pr.'parHtlf.n lor a path. ttmg, it was a rt-markably large one, and aide aw.ke wiiU enthuiiaiin.

FraeCbanrksa '-.¦ P.M.. aaoatad Ibe aadortw report, sad i.orftiiatid ** a Na'l aai Tlcket, Wa*. (1 .odell for lee_eal, Prettdrat, a»d Cl ra C. i

y abetiag

ihedaafeoae

ovorBowlag,

usiae< ln the pap-r, but It la a.li thtt th ree wtll be e'irri.r I 1 Oe rh. >>r. rn.ea with lury huolr.'ds of OOldtara kli.J y it, ....1 . noiu- the puhlto .treat dii-.l by the UUoasiv I ui'i, -V ', iuiu i-.sQt

C I aJWd.

oi the dlscomfitted

the

v

|

announced

al

n.i**

*.

can

tha Timti Niaa Aittilts, y.t ,'oatrnc to eiga i-heaa \''tii..*,* 10888-8, r.evertt.eleaa, clatiasa .iillititnt to make the new Farli.-tmeot ths moat virBBSSBlMy that ever mi le gpeernes an I psned jrinal hssra i rtflataraa kiaf-oae Arl ia saataaaiai. tm with tba «ene,.-il ,-l, <-f on i'omediilv P.low-

'i

..

Kiot.

then Nn ii'i.Ato tbe mmideri of the Vtdatkti A**oclatiio lhat they wr.nl'1 ricort Mr. BtBa**y kl bli lodglngs, al tlie Astor Houae. The t'nionlsu tben to..k U.ulr hannerfroi". ths

Mr. Goodell and bia frienda mel

Camdan

ibeoflee wer.- aaBvesof »*i->*

Ai pst ..---.HBOa l'jlm.tr, h weli haOWB n-'iillola .Ms l.l.nd, * p-n't, w.a «rre*te I t eater Uv. V is ais> jii j..* ara aora fall to l-i the t n'.ticstlons. S'.;', .rreits aro b.eog m*le erery day »nd tuauy prlliio*rs are hrriuglit In fr i ibe a lhoaaeoe> er.itry. Seateacehai t t B.B

Iluaa for .lliinler-l Irelii ritrk. ravlllr. _Io.-

but dec

¦.

l-rit'l> retnrned tbanka,

audi' aee wiu aaaag

r»,|ui:i* 1.>nx (Otaktob) ii»d Le.-n f,,r leieral j.-tri |i Coa* gien with Mr. I't,"ce, ard wtt tolerably Ca.i. NVik'ht aud ot1*n of thtt with 1'* ih.t ha B-T8T paity, l'.t ho pleoge.i 1.1a word .uch a man ln Caagraal as 1 ;->u i" Plerea [laoghte: ; that so lar hi he kr.i'iv ba hai nor *r ^en bl m, «bcr^ may Boaailiasa be a mnrlt lu obabarltf. »nd pertinpa it wae f.i eapi-alally 111 the caie ot 1. ,_ d.Jeiei. I'.'it, i.i Mr. IV'(*" aai aerarkaoaaordle* 1I_ i.a iii..hf,l lo Cnngreii, what drl h,i d.i thorr, vottd i(jj*.i.-t l'e, siaim br l\'ti..wi .,f ftavolatioaajTy rated anaimt pafiag to tbe aidoa ol BeMiara; heHa.r.ion tbe Itl.ry due her liuiband be )'ii-»i'.l*"jl voted ui.lii.rmiv aad iieau'.y agalaal AaMfleaa La'j ,r, iui a^.iii.t i;.ior aud llti_«r lasararaaaaata Mr.

at

-ttires li.

ipati Asdfortber,toseowa_ltbaaeeas*-oB the.iih.'rs roncerned »roelth'irCal).n.

Advicei from Cape Haytieo reeilvad at

.

Mlts Itiiiwu wer. anii.it lt ln ibe af.t-mi.on the tl.-l-.to was contlouei, and Mr. .. id.l'S report waa r.j.'.i.d i.y a nisjjiii/ of 17. The n.lnnrl*. r.-pr>rt w.a sarrlod. Ooodali'S p.rtv rrr-.l-d .nJ hsve (.-me to ths | ree Cknri'., sr j blafrk adi eoBdnue roaoived to k-'ep i,|. tba LlbeTlJ party, Lut 10 VOta I'.r IIaIh. neCi nve..ii,.n then a-Jjt utnei to meet nt Syiteun' Oct. ln, wnei, .hrr-1 retcm wiil be ealesi.ed ln d's i jv ha I, to be named Jerrv II t'i.

the river

priated

ndly, the jo»".

i, ik |

From In-.e Ilavtl.-n.

lor Beott aad Grahain. Mr Broo.i waaargadlogooa,

<

B'tMrd tbe ohject* ofthe m.ieili. aixi c-»'l-*d op.m

Mr. Cook'b GleeC

"

MaJor-Oaaaral

timt*******

Rof.i ii litilaid, Jel ti Nlii», I) Rat.il..lph Mar.a, R'ubeo I. .vi-joy,

OtaKTOB next reviewnd at », nu* i aervteoa of Oaa. Pieree, iialrv a* bi* t.'xtoftcl.l I.if'e ol liercean.i K'Dir. i»*u.*d t.y 1111.1 o'.'y ui tle party. Mr. Plaroa'i cnil *.'r\;.*.i wera n >' II" .., exteu.lv,- a. to nia alaaWiia

Moodaj

On

i i-rce woald veto all iuub apmade tn apprnprlate, pci»t>r* qae* t-.tj-0 ai d conatudi-d l>v to'.'i a'ln.- ta tka ffleadsaf ih>- ei lai gement of t"i« Krii Canal, >in.l sll h«r uatfal linpn.V' mei ia ot our pa ¦¦'-)" BOl ki. la i'\»rt t-. ri-'lvri*

SKi I'M)

.

The

h!i_erU__o ll tadbeeu ir twenty y.an

Cut

C.iNA-r. :a,

a

>-

( ,| ',\' «.;,. T.e.>- I'.r IWB, l.r.nvtlle H<..l-,a<_. |l.. w,ai >a^t n»ar Alavn la a Moaday, witii fr*ur c mpaatoea, i .-*l Me* Cjllutn ard t,.n »_d Je-'.*ri acd sna Mr J *ri i**ui ir w»« i.i ed. ar. iaw C ra | put h'Tl pe*. fe.tlv ait Beaaaasai, bal aa ln Wedeaeday ni«ht nmhi*g bad beea haard of hia or hli rimpaatom In C

vt. propriailt Hr. BbOOBB th.a

-.

.i

irent io

Xt'oty o,

| tW The New -York Teai her, dovoted aotwilhitaiidtng tb» foul westher. to Popular Ldur;ation, is le he publish. il month y at Albany, commenring. with next month. It ia On -im; Mektin'o..Tlie Inability ot the j Mr. Clay told ma tliat thrre wu Hall t tc -mmodatc tke te l>e thr special orpun of tlie New*Yorfe H'ltte Subrequeuly r>owd, r.'ndT.'d an ontaiie !¦«_ m.i fium the flaine boundary, and thit Teachers'Associ.tion. t}l \ycr annu.n, 32 pagei the 1'retldi nt wu apprebanilre ei trouble tviih meellnp nect-ssary. A stai.d was eract'-d ln tlie strcot, i.i'ttlhLd; but, iaid Mr. Clay, Oaa. flaoH la tnere, aud frcm wbicb sever.l »p.wk*rs addressed tbecrowd. A jnontlily. T. WaValaaliaa, local Kditor. 1 have every c.intideiice ln nla pttrioilun, rirmneai aod hand of musli- was prrseit, snd ei.livnied the aaaaa ut.- iii Jartgaiial. I haveaufean nl war. [CBaan -{.POXTAIvEOI S I.ATIir.KIM. Buch wai Henry Clay'i pplnlOB of Um rll It dlscf.ureed the nf-w aud popular alr c.ilej I) .wn ,(ua!.fieatlntii of < .en. Bcott. aod lhe ien lel fully pro red tbe Bai ks," whlch Wat playad tor the buu.iii ol a puty I itat.amuui rreetoi OK THE aaat Hut It li iaid in mme nl tbn pape-i that Mr. Ciar w.i tn llie nomination of 'i*n. -CJtt I tn iw thit OpflCard tn.'.e linol a wuri. ol iruth In tbli report. Me. Clay, ou all I know, vt -u ln faror of Mr. I ilUn ire; but h<* an ltiily latlified wlth the r.mit ofthe Ooaraatl m. NVn-n the |ti'i . froai Capitol Hqaara gave notiee ol th.* r.-* i, i ineoneatked Mr. Clay lf he inould it-ip tbe lirinir. \rti tie n ln- mighl hlleoinlm injuri mily. No, iaid Mr. ('.. lei tbrtn reverberate thny tirlr.g noihlug r>ui *atlil_ction an.l j'-yt . mv hnart. ar. (.,'. la,,'l«..-.l tb.t (ien. Bcott would l,:liy car,y out lhe prioclple. ol tbe l\'o!« p.rty. Tba '-ilao repreaeiit.tlon* nf tho pmii i/i.t l., Lr ,-nriertt'd; tl,,» pulillc rngnl lo DBdeTBtaad tnatno nun waa ui.re i.ll.tir-d wu;, thii tiom aafluO thaa Wtt

I Mil -ht *>r tm, ha. b aaa(' BBVpl.B8 i.j»al ('.n-h' tn fmrrot*. the b.iuwtln i.er...n bi ebarga bad ki eoai.ikaviaa prep.red t*to MT. and f .*t h.« Ind t k.-n but a aln<l* proof T u-crrow weta.ll gtve more i-vteoilvr doiai1! p >n Bas

»

c

rtxttue nn

[LaafhlW.J

proceeded

fl

'

."«.

Hand, and ti.e meeting adji.urned. down Tlie Dnioniata then Broadwflf tn the Astor, urdr-r tho romtnand of A. liejm ids, .raud Marahi.l, andC.pt blirey and others as Aisistanu. Alter partaktng t.f refroshment*, I -., tbe i.ioiiist. wara ea therituy home by 1- oclock, P.M ple.si-d irBb tbe Brraaa**.leata of ti.e eve.og,

I

.

..

»c\.

.

CaaaoLt

b-ln^

-

>>¦¦

the

nt

Lo.xix.t. yiday. Air. _a.t*aa

ra, the uioit aearrlii < ad rtr.araat be conreived. Th.-y mat k'*e req'tir.d ea oath to state who were Uiafl a-e-xx tt, aad wbat ri.mm*tiii<*atio8** They held with thatria Ttwv may he askrd and compelle., to atate. not only weat they know, but what they ¦ l.elieve, ra ijectiira, ar.d suapect," aa to ir.oney expendvd ea b*r by themnelvee or any nne eliw* a.tinc.anthrm **** ¦ not aothorfaed.BO their r-e'ia!f. Irtawa 0,00 *r can ko tliroi.5.1 t!ie itranje ordeal % "th iiiit riak ot pi r,urv. if he have tlie aiifbtast i '--'* that it ia paaaaBBl or l.kil- thV nny oue aa ta ** led to eaaiatap cn hia ln'ial. the tiuiifl* af tt '. law. Mav, aaaa uppo.m? tiiia law to take it iaa ', al thit tlie new l*r,ia!at *.».» wtll n*e the ruae tj aatbaelargj, who aaly beii ve aaaaa of

| BBM

that

,-la."'e.tin* artntlng oflea, la whtch w*l ptp-'r Walck, the .idl*ul"is. ., gtsmped wr soBBnek n )**y f.ift, Bar /.".vi IBSSMSS sreteodthe Otrerot!

-'.

Tk. H 1 Tn,i»

* ot

Jv. at before the lat* Hotue of Com aaaaa d<V*al aeparat. *, N reaolved to heap up a." *n*-*y t,ea aa po.'^Me foi itt auece*aora io **wit **T ** railiamrnt. it BOOal a Dracooiaa .'aw a a aal bnhery rorription, intirti,|»fK»n, and eKHtlaaaer. iag aharp practices .n fBBflaO-i Along li.t of que.tions is drawn up. whicfl, bv thiaeoa, tment. mav te put to petrflaa-w* or

i w u »ery little /. la Vtorldge at r io relation ti the *tate*n.,nt of th... fllaafl_-0aa Selmv Cilu-n-.'.a <*lu'-ved rt. t. I hav* |o p-mark tbat tt appaata to me that 'he *. .1. ih.aw of r.-.y. paiucuaar.y I sasaties I* ILinpton, lt ng-.' .- i t-.i-n made io f" ,>t;)-"r, glaaoa aad Mra, Tajk... AJI tka river crope were at- '.1*0. ineair peh .. tht.-riy rui_«d. WBjrii.tner.ttS.tr Doa Ul-n 4'al.a, a native Ol lt irai run in ,1 thal i numVr of n«»^:i*.*f*^ ...trad..r y .'.eoe., wi",' drown«*d. .nd »>'»*.. » ipeeflnad ,n ra fek t ir tbi neetad aith raverat rrapaetable Seealsk I w.a la

lijured

d aaoeesslaJ t**w eUI ir and e rdlvotoa, lit...; Barvty.eadeoa.tdamfe* y w* *rOI we t' If loa of *etM ar.l .*i.m, irork for t -raaara dointfnl the sti-i d m etmtt, al to ch* ue sr.d t" pett.-rt r-ur org*nl7Blt ri«. II" had kaowa OoV. a better (JrabaiT., oi North O*.olloa, L.ng and well,l.aad nomlntt'd. man riu' aot r>* fo. r. 1 for the place be lit.reover, hr is a married mnn, bt! a wif» snd chil¬ wa* marrlel, and bad dren, while Mr. King rtevrr sh'Wt. he bad no taste fir _*I*t.d !¦.".. n i > iMeeUjas betweea raaa sad ; and the pany af n aa, tc- Wl party w.s tbat ptI» ty,-aoeratts eo-ealied aad p.rtyl's tba Improveanae! Biver aad Barbor bill oj>posrta. Tl.e nssaajr rrf Ibe edoe thr.woald to waa dae b toafv.faarty, and

Mr.

aat ladag

it

I ,-,r- -v _U"e have the satit("*rt; in to

ia Ihe -nulh

-loriii

Tue water in tbe river waa ar a atand sdaesdaj bf, an.l It wu . ipp.aed that tbe treitie work ar.d brldgas .t I

I'.riiiBh t, :."f.: Bew-Bs.tsalek were eomraaadofl ky BU Ji br ilartry. .:n Beott tn- ru sa .wed blrBseii u.

m. aaur. i.

I'nrtii-nlur. ot tli.-

pletrly reitored.

-

a'l inch

...."t-oa

lava

r

-.

.*-'. lt w

.

-

*

ChibiBSTass, Th.iradiy, tJept. 18 Tlio Maila from Cnlambio ood Augu**ta

jli n ..- b hi* b.tiiri.:t w». Leckjf- kc i s sied the ehtracieriif.. artrit.ut-dDblm y Bov. Dr Cbaa 'nt, iti.ihe.jp. ut c the p rt.fl i.lrn Tti>-n th- re wn**»tka wbo il*o Cberokee alfliculrt-i oy flea. u.M:»tl*«f e> ^1. II uw ten'led tftr-e-rnv.t we-t tbe bin. at trr North vv.atein B nmliry llne, wh.--.-fi.

Be

'*'

tor wai -ix Mr. Uoulter araa

a

t orreprtea at lie Ueaw.

Carnaraad.t

'. lo Oil.jiN, I prttatti)j .-. .: D tho*a who were ,.mp\ty*>d lrt tt, *od tbe ln__.l-Kae.nis thst Bt-rved such a crlrnio.l task. were ut*s fals las been dor.e without n*vla* iaaaa8B8 88 *1 >l«at iresr*, rtlrt.'v, W*lly. wi.h m**amk», a* w* sa! 1 t*t» (! iver' n;*i I w,i.i:d pmee«d to every.bIng Tae Tri> un*!. f tae Mlriaai- f.aaaM -c procBsda w'lh . I v >,. . I .je Ihe pjbll<* know* that I-et-i *e*t witb c ,'lideni-e npoa lhe ft/Vnee of tb* (? ."rnrrteot, lo t*hmp\ and Ira eo**-;:*, b-*f tre ahi. h wtll tmm****t ba d.»hed t j pi-vra or BBBB* :ndcd the ofl jrl* of ahraj Tte*." ene our The Dwb> de la Itm et, lhe organ ol the CatalsBS,

i\

have b-en ...»ume-, lhe railroad

>.-,

(ten

t

Ga.t the Hamborg, the flaa, and p

A

{.'.r.f Tr.« p.,.n he m.dr onr J.y »i. l.t.-r*. y ;-. te outtheae*t It 1* aa essy tklog to bo kravs.: braf*.-'.ut.. 'u *-cott w«a BBd thr t

fl

onrna'*

i-'-.-h v*>sthe f Mtrtl avimrar uf V-rdty. oo taklng tbe pr .fa of»i"8 r.i thtt lur j-tserl la tk* t-rninttle pso*". ihey

jured,

svery oflear wh bad aarvad ta ll**.ea ttr>

"

bave tb"

ti-.reavs

live perioni kflS-d. AH th- ri-iieli fl th.* .? irt wer. ln and .omeof them w.'re Mown laBB B_8 eraoOa 'lar*,- areaaarasrara 11¦»_. The llehi-tnute was >**rrled ofT aflh a wb.V f.mliy abn.rd of tt. Taa mtxrrei were ul deatroyed, and the lurroundlng couutry mun-

pr.r/p't

ti.

Thu*-iday. 8*?*

Ci ,-tr.r-r n

Tli,* frp-lipt, in Georgi Hod A Lave prnvrtd rr...M dli.atrou* At _NIiif.il.* a li i\VIl ilnlTM

Nr rth Ctn ;i_a w..uld, S- ott nn I (irabam would be suc serafnl. It was I >cal arVrs whlch bad produaed th- re¬ cent reaultin North Cr. lloa. She had produe-- tbe rrcsnt raaakl tn Norih Car..Una. ani she had pr.i-ed, wbenever'N-a "lu .. fa'tersd ln l--l,aad gave -nOt) i.t t.rih.rn. li-* iva* p.loed tbat, maj..ii_-, whea ciWri Wrre propused (et Weatter, and were glveL, tbat lhe narua of tb.t oase dl.rJngulihed VV Mg itatatman wa* received ao Coidiy. Ti ere wra Bliojr wtt-n hii name wa* n.l ed wuh l.ie graatrat ea lhe VAhlgiof N .«¦*). -k. Ut. Bt*e * mhi thtiilaarr.'j that ll tta* wnll kaown tbat he bad him*eif * di.lerent rt..ir. thm (i'-r. .- it !... PrSB.i Bl, M >rd i.i n >re, Od N.w Vork b -t, whea BoaH .'.,1 ..rtna.n wer.- o >-o na In.t- l,be woald aa askaaaed ao f*'i t> atve tkaVV-t> sid r>i-t1-..- SSippOft II- tr-.ifd thal ster woi.ld «..jO buckleou nii aruur and r--t kkia psrty ia ablab hakakraa¦o aaaat aarvieea .a pat tt to Iba aooa aeaaa er M Weoileralot k.-j Wklj ta tbe aadieaea If.al Coa.. -. flowed U Uf .>.!. .n,l wer* not moral.y o at i la ventti'L, t.c aod btl triecdi .i pport it* l. mir.eei. A ro.it. of tti" csp-tclty Gea. Bti.u. hai provea lo be p sa-**r of, o* a ratlttary c_efcaaaut fafl ta take s_la aoa ss a dvfliaa, aad Ba tala, ml tbe Prsaldrat.I csatr arttk koaor t> hi. e mniry. iijeut iu Bis

ta r,:.«.*;. v' t*-***8 tk.i ¦ .r.fns, tbV '*** ar,'ol«* wetnk I *».". t. *"¦' (»!l>w4nc l.trd ai .iteraLly a* ooaalhla. '.* ttotetad'tp /fiVK**1' tiie i.orern- BM urnal. sara aa ''II iwi " When. oo the 1.' h Inat. waaald ttattl.', .Tera*n-rr.t has put itt ftngtr in the tort. reaoex'dog tlu, %u». ,ri Jf .» tiie subf.r.lve y.per / 1 '.' trresl*, tkeptiHIla

ui*'.

marie County.

lhe

EUROPEAN CORRE3P0XEE_.eE ENkiLAND-

leawaaraa_Irila _*w.i-m. "f

Tlie Freshet la Vlral-la. Kr. 'tttoyv Friday. Bept 3,1B9 The Ti-rx-n* Jitoroi im* caaood n -*,«ri<»ii-« fr ibet and tnuch d.»lru Uja ot pruperty tn Albe-

7r*vsa-rt7*f -Air. t y hn* 11 8888*0 des,*",rr,',",tOr>o aod wo .".'I tr.a-nph gh*8 beyond a-elcl a. k'.'.'rk 'aiibful'y >.ad yoar November triarn*)h pat.. ucert'la. [(.I'treii, long eobdcoed ! After tt anng tV.'iii llr. Cooke, calla were aaade fcr Brooks 11 frotn and RiMo.oa. and flaaJiy, Mr. Baaawrg Baooai sppeared, who thankad Mr. .".Unly Ib bthalf of tho Whig. of N-w V ark Oy bettt / .-et-

and

or

s-

rtsy n..l i.true

It t.ys thU

dliptt.b fro n bel <w tik-ti o"^a*ioo of Jf a

tba; H*>bollslo h.«d Crst Inli, iaua..i l'. Uiiii'iii-rn r ha IM d to V r* nidun Uoui a ti.lstake, lf our 1-or ...i.t'" wslhl. fc. Vera t'rt./ hecor-ect bai I'aebl* prolo town. lt U alao ..B'ed that .ereral ior Baaaaaaa A. k. tbi.kaaa********* Ii.e a ¦Aa ta s.y. tb.t his ra.vemeols .re myat. ry C-SSth- (loreram.-Bt d b.t Ing BSSBBOd *ol c,adj-H-s w.ih b.m tr.r..ash . Braraf i: .-.'-.., leoceol th. v j_ioi«rakra j of the t-a h ot tke eltr<e Toe /. <* V..a Cra* ba a hBtor friin and Brto-u *rrl*al af the .nnoorln, jVlaiw. thiria "f toe ff-v Jtlsg forret al thal (ijvern*n>nt I.-..0* tha wl C.n.mUslooers who atated that Ariata wt* d_SO.rrlrr.iat Ja'apa. ln Ver* Crut ta awiat.ew ('. i*""'1 "T"rr t im rain l be A' n. BOWS'er, d iiifia b'. __._______..,.u tna revolt had left ' il/aha tor J dapa, au pcnrlty. Lcbragaray utesl ranii to ba** caased ratish leosaa ia, tke trgwlalu'e, oo re..elat of the nows. w*» Im4.a I mrjolttrly roBvated Bb*iuld ke Uk* part wito flebjledo tka BBarkr erould wear asertous Muect,

i

,*

.

,

} ,.Lctd

mbbbb, H-Oaarsiald, Mnadear an.l a itreet asaa* ber nl otiier plauea. s »i eir,lii lu teo D-il.yita ii iiiljer. it in piaied llut, rvei uudcr t,.i inast v _,,, n. '«. ua ..*,, they will be reji-cted aa peti'tnn. 'I lie prini ipni vinei of t lia l.nb.rv,,; .rr'iptiaa in'* iiitiu.iiia'ion were., nf < ourne, itiu

tiaa aod tha Peaaa'

a^ricultiral

ilwoafha,Iai

iiieooa-

ratioa of il; i^reatea* poaiihle iiuu.ber tt ahich tter. tl.e Wki>se had e«|ieiid. d flll thair aemaea in laaBafaraaauN oi IWI. Tfla i ,a.titueneieiof di n.eiy papalaaad ainulartarlarg, town. aad il hy >,,r. ujwt-acae, ii.j cOUBtiai *ere, theiifor|in:uliarBJBBO ivrsa. ».*v unfavoril,',: gn,iin,l m^ »l tewi'il ele-'mii are m llnt ain trsdiDflya tiie bac lianalia af druahaa .lahauebery, tionally terma for tlie d. acauat*

-»i

,iiv.

i.'tioi'al Btockjobbioij

iic of m.liliral cooecieaeea, tlie r. naat .larreet tiaira of lne puhlieaaa. Aa aa Kur. i«:. 'ail paperla tivfte rttrxirr.ng tatH*ntut'< *ert ¦kl. "

tr*.ea oi thet jiwtjleatoal pra* £arammxhwitA satar* *«*. aatarally aeaaefhey woee. of n-lw in thc ancient Idanan _**4m .trr tben turoed aervaui, .'*_* mraad taaater. lf tbe irraat he --er for aaa arw

so.

.

"

a

,.«? ,,n that day brutaiity will reign ,*-?*.*.* of tfla 1 he maatera were the grawi digmtanee.orvaata rul.DC claaaea, or eectiona of claaaea, thethe clasees, pnrl(om,*-.1 tl,e iiiaaa of thrie lain* emircled by Ihe rases of the aoalefd eletiturt tora, af thoae thouaamla that had no other cal ir i thaata be mere hangera oa,aud whoee .uaparO, votal or maouai, alwaya aptiearad deatrable, werfl it only on account oftto* tflrfltrieal .ttect. U ttm

el",

luliowupthe butary of Bri'iih

Klectiooa ftr fl

i**^*J*H>

strtrtbr. .^-i*.-oa 2T5rarr'-'»

^"akeaa

luMmY

he> did, tboueh io fl dua afraetioo the aetaet n.oveuient of liritish aocaty. Juat aa opp<iaeatO I tha reprearntative aystetn inaet feai ntirpne***!

"

The Stpfto nieiitiima a report that the I'sga had pronoune*d at \pt-n for th* raia Mgadeof tke dl**cv!uti >n of 0nigfets, aod >tf ike

,og

pn

htbiions,

rrsdl-au .rabip ..t Artata. Tba Siglt, however, doubts -ha, aad e\pii.i*e* great conrideao* lo I'raga TaeJaTea iwr saji that the linrernmeot rr. rlteJ -avorahle lla^raraaa lr..m him oa tbe lst ln«t Tba C*nM.ujauiaik th*. Adratt.ia.rati.iu orgao, *ays. lhat Ib aea rui.-re aro*0 irear, tba lact lhat an aid of L'.-.ga bad arrived atths .piial w.th letter* frotn hin tlatlng th«l he had rwr-gBsed sstooymous ..rr, . mb atl^t r*pvw*ooleOg that Baraas aUtruMitd by the (i vert moat, -.nd waauadera tttrrraiBi'el._ai.re, u.gr*_er with oausr /.loeaoea-l. laa (.n- oraor of M.< tioac.n. rewaa aaw laarve to T.uBBiepan

Triere

nothing

inthe paper*

*.* vitality. lt will al «in period o! their fullthe utmoat etraiainf of .<

aaaBBaa, even by

Irooi tha reJatiooe of *r-zvt numbers the necaaaity of a voU ia accordaaA with the actual atate of t__»«e; but lr of cerflu-r* tt.ta aute of thiiiga the aeceaity I-uoni of mrniWrs wdl alwaya follow I h. trad.tionai bi.bery ol Bntah »«.. **** lar wa. it, but another fonn, a. hflBtfl popular. in wb.cli the r.Ut.ve

deduclan., toderive

**f'*»" **-*»^*!mm_

.

eiuinapartie.ahowed

n.;

atreaJB oU-^OBO*

itaelfi Taeir ********

e__:*":^Vwly.^ trj

r-oraaaatadtheiataraata

».

of tba

._.f*m**La aa

^uW. that tbia TOhaaaa waaa had. « *.*


_..*-----_

JJXTX.

order in exeile an (Bflflrre-r-tenti. Tb'* '* . il eved aU tb* yamp* baaaaaa *-<veral noted G*a* fror* rhe. r>t. flaala hav.. V*o e*yn .n 1-eip.r-rtoea C. ntntLtin ile. Ther* nr* n*,* three diff-reit c*. <.,\t ¦*, taa ara? ******** p.'tieainT.irk*v. refoimetr'led Iv Reahid Psafla, t*tm th. fir.tir" The-er- BdH t'r .n**'v-'n- P-r*v., aM I trt kei. with the Moftfl ani l le,i__a.tneprie_-M Oai'a* ur-drr the laaraaea R af iaaTtin. laWvrra, .»-».* Ik .»*¦« br. thi-r. Tbei r, ,w.,j..i IhapalijaiaaafHiiaaa

aiane.

Tbe ._____**£ «rrllr rnterast ef its baaaaa -tiic.tad i-r;^, STaata .******. .Ue.fwtth fn ^tSaSST Aad oreera-hndri*. ******* |ooked ttee fiodert-wrre awn.

to

th* Hrrt

Ibe... u. hnrt ..ra.les, _t...,-.tr

. k't

.f.

wkerrthrsroracV mattar tt te.t

wbb .

t

*

to oe

lor,

.t-o

.*****. ^

ti.

aD.

tne

SrSSfaftatfwaaj. fond -1831. ^hV!ii*..S«nheHrf.,r.,.b.ll

"""^""L

i-BBBB-tioa of......(******a-itaaeld Irom by lhe sdm ihelaninil anstocracy, hut ***1 tte moltile ekaraa. Thu* thr ll trtded tor the

aia»

.

.

*

.?

t-trnm

¦>.

rn

_» St

.n

aW.Eea^tKVh^^^ aasaleguards H*******]W .TaMhlfthrai aad atdeed, ZammmeM the landed ar*aar-eiacy;

?***

^'TnrVtVo a-aaleVa

ae» sa.s

maaa

aa

« ine

.,an _-,-.,-*. to

..

r

oa lb*l -re -.. *"*'*** er /'- Bfafsaa ***** at M.n*ne*T*rti :e de-l.-ed .Mefc ra ******** r^at. - thCd. r,'t.t. »Bka raara 8 -I * kaeao." ''",' ...h* r>HB" h"-0*- - U M y"^Mto come. tM '-. vears -av w to* . 'k lt to ba »<B w *lf " :' "> -*¦ i _ ."'-..''f .h.;;p*'i'.V Ml I v.wo '-.na ta ui-nly tar*. far tatof aairrarr ¦" aitb aak aaaw ean he pscked nvj.-h

seutb.

..

In Moldavia ai.l V. aliarh'fl

Bll_***__Bufl'-iaa ai.

.1

»_S

sad wlih BBSBBsrasly, who was * praettetl man and

OUt tO Wie DOtk t f'Sli ..r N*« /. .land Bsl but

or.,.frpr.

_.__

-

bi aagia-Baad

koisliUBtavan **<"*****: trwTt!.aciu«i..i/-iHg plate vvithii. H-taeaaa elrcti, nlmc t'.atof

n-ji. friend of Hu-aia, to som li th** ImpeodiBg Indiv we har,* -ntere-'in* aaaa hy tba From I dn aut i.-in toir>»uba lW-tiiui.- .....hnt.-ali forihunivttrsal iodifa*t*oa, laatasail. Ofeoe»ae ITbb*, or your reader* with the detaili ot tte Hurnn-e aar, Md rbeit avea fmm taa eeaaarvativa aufol lavor in fBMral tbe first time. H.....e worda whieb *i'l ead «ith an addirioaal eataaafoa ol araola maaa.if tr.* I. ineh frage. aad ataaa tka the Eait Indis ('mnpanv's terrirorv. Uif ttie vou*. I f»e toe* on* u*. with to awekea am ng tha as»-vei Prolna.iatsl.oiit tl.e best .[.rit wlii.'li begiaa aa *»e;l t» ia Caleutta aad B na* af Reform, thtv have given Itetoriii^rs the Deeeaa. in class the BOder raaaita Pi ay areu.nn.tr; auch is anel-ctioo Imv, i. fraiighttheirwith.hare. iarporteat is o llou-e of Coinuiona With su,.i ir. the. Covernment, snd to clai n a)Btet..; such a Bisierr of e'tction now pu'ti,'» t'orth t'i- ii"t roiea raisedaf vart charaeter of I.i.bary, are In or.'rr la eeaaprafaead the such ti,,- c-iitrnl/..ii..., af Laadaahall.aT Au a-was thtv hive intimidat.on, eorruptionand ciati.jn haa been ergaaised at Peoaah, a'n'in_-,t in tke laie Ble ti.,.., il .* necei.ary the nnti.e ai i.x ....>» Ml.S an-i Ih-v *nx haaaiilBlilklild a J in par- erltn-aTon. attix wtin rfucntion-il tert-, i oa p' iaa to call attrntion to a fact whirft optratc alirl d.iectioo .,.,. t«, (invrrnin*-!,! san. *. b i' lrt usaadoar cnillren Ii you rrfer to the general clrcttor.s nnceei1001, to n-n* inth, Mnriea ol tne have no obatructiooa 08888018 BBBte in tha WiJI find thnt, yeu our eountry, bat tbia,.m-nt i- aai i. of tae. eoaatry votelr-se the ol Bksjoritj prefsure tbaOaeesfl. A toeag Hiadoo, aa'¦'ia atatad ia aa ol electora vas iacreaaBpon ll.e piivileprii bjdy IVt..,,, letter, m-'iv t, I iluoj, t... ,. Iro mr,oe the drlllaild was hea.d louder, 1,'iidtoaii the atflirneya ia I! .n.bay, '.> taha ot circle ol lha BB.cdle clasies, >oi an azteaaiOB an an artieled r'-rk, aatflai ha mt_utaerre the ... t<> w.. elaaa, fninthe ki'ifraroDF-tiltiei.i it-e. tarfliitlebim tnpmcaaeaaaaij apprniiioahip, eveivt.ate of a similar pr.v.l. ped t.rclc ajaa. ti.-,* btfon the ."".;a.-, ii'i durt ae aa Au thal (be ..ni* mra-inre, ll.e nn i.l.er of el^.-li.r- hot tbey ,*i..-*-,! taa*e.ireWm aaa aad »il who aciuallv vi.ud grew laaa onl leaa, aad thecoa- I nder thesa itire r" '¦-". I h netiiueiices thus nmre >m>) more ....i,t-a«i*il tt.au le toe allowad ro Mr llick-a-oa, I'liiut, tbraogH ni aelvr*. N> vrr was tlns facl ttpttt Btl..uj air^.-ut nn apptaaricoaOip ai n practise tlrctit.n late the atwa I'-mr* *li "r aaat*afaetory exami I.et us take, f.r ir.s-iance, l.onlon. li. the c.ty uoderaoae Hu* for rai I.. n -liip.. the J.jd_.« onlv lO.wKJ tbe coiistiturncv niim'irrs 26,7*28; waarehi-^.l «u tbe yo m_ taaa sras dr* 'e l r<> tp

_g

te w,nl m.rket nf Eng'tnd, or neary so at least, »od htve lo v to put Joaathsn *crf bis t»!e*'-'r* out ot tiie ,.tl.-i. ti t- b.i .. iii»tk-ts «nd I an. >jCl*iWfiy *f opln-. murb lhat- oporai ss a nsiteltee. hortf-r atd a n -b ea»t»r ooe to.n tbe *irtt." a coriooa reThe Gerautn papera

re

-

bejiiri

Tt»»arllau.l»la .... ubei .'3 -M <.-.;i-.-

M.r

13,000

tests, mtlltVB re^i-terrd tlntois, dii-y

p..ttav Tl.e-* etan.pb-s will snfl'iOB. VVlut tl«. t'.ev ofthe privHefed ...n>'.;iI prove Thrapathy encis-s. Aml lak apathy, w>mt pr >v->s it' Taat |ha> bava eatlived Ite bmelv. a. thal Ihey bave te, lost rvny inten'st in tni B*ewa pol.iicalaawtea Thie i. iu 110 wi.e iipaibv BfOtBsl poiittr.l o. |C a apresra of politii s, the r. aail anl, but i.rii't ia af wh.ch, for the m»st p»it, eaaeal*) eoaaisl nuet tb. W.fa, i.r ttu belp.nK totba Torieatlieto TurWa. The eoaatituent'oiiipier \i\h.p-1. n.ri>i» >v. I, thal t ti*- (|. ..-.ou I.** no aiaa ttnh tli* ...nkOl ii-r.'. wi'ti i'arlm ei'lit-r lonprrnf r«iliei.u 11 VVi... i.,> .bl lhe «"..'i. ing ' Laws A-fii.f <nt ti ot tha voters ab . hadele tr I can.' to t

e

.

.

a I'loiectiiii ihi r.iili.ni-ni. .i.n taaa the Pnitaet.mst r..rli.m.in its H, but onlv nnd aaalaBVely aV anaaare nrai airlnnit li> thia preaaara fraaa

witkour, ui ..tti.. aaaaaa >>i iaflaMB. ia| I'ariiameal thfi. bj t.itin^, 1 Riret |>>rl.'>i." .filiet.ile.it aow irei.eve. l'n,-i aaa.def tae birbarta ineini mo-'e ol fof.u^ ae an anliqu-ited l.intiirt, Btll fr.,111 ibe bbibibbI r.i>l.nii oi should nake iroat afainttthe prataate 'r '» witbout, und dictate law* i.i tl.e iiK'io... i» tbe aeaae ita aarroa .¦....atitut .nnia, thej .M.nid jaaa tba pnirral ussaalt etetrlliof nincl.I.l'ry. B|hll.r' tli* tviiiili'Mi.lii|ii'|itd '1 lu-hrUrv ninl iii'iini.iati..ii practiced ky tbe rioleal sTaviea were. thra, awtelj eapinaBtol f>r baab la I.i* dyara elaetaraj budwa wnkh hringiin (imt. havrbrt incfif nl.lt- oi pro.iuc'ion, aud whijh aaaaaharaar craaiadeci i,,- alaetiHal reaaliaaad i.al Parlian 1 avs, rrallyI'u.i.i.tn liiii...... tt a- 1t1-M.lt.

Olii

And

d.

lha

rt-.-mt .'

a.i-e.

>tt

Tnt

lhe rnd

of it> career .t h id dlBaotw d loi »¦ cltoaa wnieb .-H.-li otli. r to i-'inplrte st-.ii I.nll I'ne broophr t'ttiii.-iii.' ut tn un.- vkiuii- the otdoaaeedad; >

«

oew

it

birth. ispaial)iic from tne botll ofita KiKi Haati ..*>.

rgekBl I wo! hu b->en appl!*d lo a ilal whlrn Ib ) ic.-tt ,.ti Oi M. Paa I A .I ii. ? va. ii". frora l*«v*a _.. ........v .. fn,, matra -n -.«. I tt some itaie ya*« as tbe L-rnod ln l llstrtrt ."*..... ii. ¦fd *j.*r rt-ral j, ,'i.l.te.d llui.,b..ll.' 1 e .oe.t.8 of pine Ih.'re ,,p. "... ifdaaaa.,av wiih ..!>..* hut saadapoBf> i* iba wiu'e »rr .h>.t rt-rj -'I o-'r ot ibekra

I'oiiun Ib AuMrullu. Laaaan. i.w.y, Au Cott*sfosA*Bca v( Tl.a B 1 1......I..

usr-X), leD.

ae

tjeeatiea

tu the

ho be overthrntk.i

whlehthaufb i* af pralactioa, v*! -oinhiiit'd tlie

1

minontv

Bot

Oil^)o^i-

lien, as the vote of wartt of contidtnce canuot he canird hy tha .ipparrnt n.ajinty; and while, tlisreloie, there is the araaaaet of a fioverniiH-nt whieb, aaabla le carry it> ovu Rieasurrs, will |>ri.|rase .10 inea«iirrs at all iinplya>f primi|>l<*s et po itical econ aty, hut will jovern aad MlaBBBaaaa inateail ol leb.rliitini;, K.i-i an hard at work in t.e Kaat tu. I.r.nf Htak*. Tl.e grtat aim of llussia Biiiie the last twa genem' aaa haa heen to get a fcot.ng in the Miii.terranean, in order to control Ibe afrai.s of K.tirope I'lu. aUB im t>' ba attained edbrr hy seiz-ng; t'oustantuioplr, wh.ih woulJ Bsohahly .BWefaa l.a.op.- i.i a get.eral war, as the aatrrrs-a of K.jlai.'l are at st.ilte, aml all tht- nt

diplomacv

BBttters to

is

a

liona of lta.lv

n.l

Western

F.iirtipe w juld in

arkno«lei!ge

totlraiUr BBsnaaB Taaleava

BBM '-..-Hoer bf 8 i,ttt-r tr,ay b» dts.oiv-d ', at by mrsoa ot a kalea. Iravlo. thn *.. lf o.-te- ber,.l. C t.tle ., klaakslS. aad .Aoer atlbtUa m..le-.f w-fi ha»* krasj beaa sraps-iya in a atrta, i l.'i.t'iatlooa. rlal* are aarm, duraole, aad a*

*

'-* iom.uiln_ dtia* _* ..Ubetlci.*.

ytl-owi.

,,;.I.iai..,.hh*.fl-l*in* r>a_f.rfflnt>T w..li.kf | Be ftflbvwtag m.r.ii.v

No U-Set

^«-**r**

u._ i'_«h».I nf wai a

hillday.

...und .»»!-M* Tha Kaip.mrw.ot "f f' »»ry,aad ir-.e! h p'"»« rran mwkaaas saa*. ** hatadfl-Bg -v,ry day, for 1 ibnut thUprlrrite. Ba ofa-onmrn p;,*a,- hearaerabediatBa fi .t dlgi.liary->fthellungary n rtteit irr bk flrtitjirr. ln rv-ry initance, u well raaaataaeei ?eii ba pr"p*«itBg Kneerv t the de-^enH-. lhe nu y aad h.'red taalnir the PmflHial MBSe. one ab* saearrd by bia hi-n and w.ll nigh l,.l-p-.i-*ui ani raetranit. aa Jifliilna. toaa rr ik wit->atardfe*rIraltir.ui. e yttlbr trrtiteivtle f,rrlndeA of gaflrta, B a.try tie Eoieeror >. h tt madr* tr pn ,-,,|..i arwrrwaloa, '*.'

"

- -

such

tlie ivvay ot the

f.ir

II.

.->

erflbiatr

right

giH

'-.flien.a'd B8_d MMff bf two bwtil Od Bfld

This, indeed. w*i* a ball, a colo«ral bafl, "» Bahv'i.man hall,' that proper lai.gu./e eaitnuS

df scnbe, that

c>mpa** It wil| met*ipho*s cnoot lhe hall tu

siane njrai.f tf* fikr fhe fc-it.tain ol

-

/e

-.f

tny, thaC

n.srket plsre. which it eiif.,*e.l, ae.l whi. .'i is f..ic*t».> I.et ia hifht, d.d not sern. a JispropDrtionatvly Itrga ;rnr:d

thr

********" oilhi.4 t|f fi-l the .-ei.'er ol ll.e rtmtil '."¦> li r itl giiest. .s eat.instetl sr f B8B BB "". t friam ..! pritiea* anj .ii-itt'r up t>f tH sairfs | eopbf, aea* raia, daanj or up. a* n>a ahajaaavaa perttra -

aad aperttie.le aay Btwbiaf of a upriaalioa of I .... ih. \nr. .n BBd atber cunous 'ori.gner*. The vsnety ef drr*e. krature aml manmr <-,i-n-

l.ine.l wuh the thratnr*! itr.orationa m rn* h.ll, B*B* under rhe splendid .lliiminati.." ol rouotle«. ' B BB Hl''*)* ,-lee. . K rt.l B ln. ie .-oteria.i. n. i'.i. t -. on t.ougb than anv o*ber I havr gtieo haae l",.ll..weil Hm. sigl.r. ofthe . aptfa.1ri,-...|<h -Ul tne.r wmrerand sunin.rr chauges. t'e.s rv-K wa,-: liraatei.i atBikal w.-mtu, wn..se aeMieal aa-

pe>f..rn,er-. tlie ...| p-rt* |..-in_ ?>* M*B> d",rr»«. l.a.*orr>e tsti V -inset. Mrrsietirs, Ctitpiu*. QaaiBMld ke. \,i-i»r.i«ni n the *a redn-*** ol a arwlL-e, Ibe e*Bia«*r e rigbtfal king, the Bsfsbwrg. rngett A'tc-ot Anu*. ef Arpai. osth. aas d*lver*d Oa the stepi nl .n-C-uirch te baa ott. n Baada r.-eii't it ia Plaaeh bia* _.. th* Beapd n nf tk* Emp.'cr tn B iawere one hundred aod fifry tt tlie nld 88-8-888 iu the Pliaiahl efaha h.paM8,aaa u.-ane Pe»tb b*d et,. u.h ha him, yel itul w.ir.- aas It ihe old ms'iime. by ttry, m*a,>i everyippliei c iiMry, In ipue of ih* Btliagaa .t.ng p. pul.r 'avor. Tho turk. tio*. ter, onlt A Krench aeWiar raatflda rieteey,Bat. al* aal ahere* aMt favora*-!-. AN h"l a mrl.id is. p.ot.d rather untii't-r-w-i.tI; lareegaaaB aea* n wt tvavmsc. Bflowiag wi ue'v h^tandirg BflBdVs re. tho peofr. i.i heart, N.y. ir.iei.-Bttfl-Bgaaaa aavaltyef Mm kJr«., i iaeitj w«. eaeJtedaaaaaf>» laa Ih.r «t varimi*. periede fra a R dl -ta> '-*'',, fcraiga ¦ll .f iev.r*i ,'¦ u,.t yio« . .h'.w.-d li* «v from ai* tpiarter* dowo t thal would parehaaata Praaee; th* trnmnhan*lv **-U*-. mtrch.,1 ln aimiei g-nd.rm-e throagh fc>*-rv.r, l-iatn y h. ini.ket t.< l.Uk litl.el.al a.liii.-wiOu f'O n tl.e f. rreth*rret.fi tn choerlr*_ ind t*k,o< "tf the h.t, and .nd nnvemer rhey *»-il| do so ,c*in. ipife of th* parted *nr.i Kmoero 's tia.ket Baapla. Tae latt.rII .>(r-sdil. and Ai r.o ore woaM do lo ,h, tx»«ia 11 itrtt- aa 1 uire. \ tha in_in i>( the iirm Bleeard ..? I..1111.1 |..lthe frmplHt WH.n ....i ,,r ih., i-.wo. aid BB4BVA* ten .r | i-e for g»p ti«, it" wi** n-n<t he m.de on s"tnebody :ie l.-til ol Bha t. k*ta thaa moie l.i.allk Bai Ma dlrd ta*rr a hay-e. rk tfla gaadanaeiluaad aot*twe iimn ul a <H*,ti*n a aailor i» a PirBlh laa i.tll wobahlv .h.i'-'r<l aaraa'ra Paoas t» wtnm rikepeovla *>**k t^eemp-y de'eat.i.ke.HuBat c*n»eattT)lB|*>drv*B mvi-h is n»t upon 'he ncetn wve. aa.itri rti. T:.e taaaaB turn-d ., rl ._. tnhuv of 30t_ par¬ not to aad thaaawBa aajaa baefhB Lr'.-.i.id'd aal Ud te f..»ar,l wai a*ra He aeeartbalaea, ihbreaab* ti. . *.»ie w.-ui .!*¦' aayrt paawtewkaa prt. bvir adsaaraaaa nfif'tU en..t.gli. 'her.' e,-Here t*»'s ,-rr n\A n>,t l*ave hii ipartneul, and went t**e proporkinei ot the bloated »_r_* ot 9" in he* ia- ii.' ii. aa vs*, n» *' ,: al kpteaaaa ai cratnu.in -f. i',. Seine waa eade the eeeae ef lh* away ln v*t* lrw*;.-:'*i otv.nl tt-* Prince from tti* i|t.a-f*r tfitie nurket. «-,, lt w-« io B|*i ii li«'i F *d ln Keiketr.-... DW rn..* work. TflB BflfOl cunedv wm aaaallewa: 'Ihi-'e,..»t ha.l beaa eeareal rarsaakaial ***** aM -1 *.»ild A .i,r.inl..u ihe al iato entered .her.; »» haie bre,ven.erery V tiijr.ie wa« SBpQaaJ tne I-. h af \uiust w.uli »>« the aeea iioaol haf }.-*, -..-.,..'»-\ bbm paaflhanat. a~a p ifmi n'ed waa an.l fhi.t hy t.ir.t ii rv. an m- ,y'a r.'pri-e. I >.*> in nt..,-.te aaaamat af BkrMaaal aiiakaaa. .11 the oeter l-gaa of j )j tul welcomtnij wero eliber the (laval S h.-nl frigate, Piir ClTl "¦' fhklt, tnat trt.i aictur r facttti di ttotritttrr of that'.'are ai.n»tinor r. aeaia. She aboafd had Neuiili. launrhe.iat la'elt lhe "i'i paedoa eiraaraMtetioa pttrlla Teiieiv.r. ta-rhleftown ofw, |mdlaa and ¦ti i iht.i ha* g. .n't-i arr-h of tr* Bevb* Rajaeleh aade bia a 4*rh *peec. tn n*ht earroBeaVa,srai aeared ta 'he riier, it pai ii.m.r.t ta i '--<' aaiaaa ,aaaaaaj iaaaa araa .'« b* dtd n'lucderitandif, oodied t-»o afrainers af nn parti. u'ar tti.ina<H .,.< up t.i l-t, .wh'-hit"* hern ioii.'e,i.i>-.( foi |'"i.'Hai tauers iifl-f But atter having got a_'.nt roreraloa a'tatk hrr. A re.-nnnoiter-ne b at from tna v*. y _'_ci u.iy Wt. ,t pr..|».,rriotii.l tti- M I MH ,1, ii..i.t.i.i...* nf lt b*taraad rather lelky, aad nei.t away half a fay .staanier- *.**> ii.».l in'o hv the fcgnte, and foened ,...,-,..* ar» ,.-liii.-al tuttVrer.. hew aaaay aka re« aaaa tbaa l* *.i aattied tor bls departara fba to rrtir*. Aiii.ed beeta then pro.-eeda.l agrsinit t, .r.l fo mtin l.he.tk. aiidli .wiiunv i)>.:» ****** reu-n.tnf ea ker, ipaeeh.sras patriaicb.la h'hl* Part Bad tn et.lecr hl* BKBBW BBB-fl bl h*r.n.l liattrre. tn*mtheohor*ep*aad i. a change ol unmerired iitW'sb.i.eiit intv

.

*

a

-o

.

.

v

r.

I

-

.,

>.

?

,.

""*

i t

kia of ilie pn.n.lan BKSdfl tl.e -*e btoa p», p m *m h. plaa aaB m* day aay ,,,, ^ I,., *» wrj.n t.r Serataa pe pla abeaU aa t nii o»n li *;!»i Ax. Fr.r .1. .1 .. ob ralurnrd. I'.nc* hU Srit arrival. twice I., Peab wbr-teih* people took not the'eait n.Mli-e. f >.

b'r" Wherevrr h« lorki In onr rppreiied co'-ntrr. he eaaael bai m*et the A, eo>*t hatred aaalaalhlaialf, Tt*, ».|._-,,t d.'H.i..: ard*al h«aee el rade-aptki^ een h, aud tne tb. prayevs tat ihe weilhre of LouiilaKwhioi ca.e you I .a. f, t r hli c.'tntng baek n.ain. '.. i'i il h. .ar ti i..I tba . oi:!-, 1 bappl B e .,f r..ur*. ofa wn-le enriptured naii >n. tbe

iky-reudinicbten

FR.ANCE. Thr Pete. C*r-..t*--.-.* fl Tba B. T. Tl

Paa_i Tnunday, aag Id,

..

**

l

uhirh were rharplv answered. I iu.iIIi a .leuiaud f.-r tie higalato surrender wss aaa arr red b; ber fiag tein. nail. 1 to the ii'.iir. M_g**.a*a dea

wae vietono ia np, aad ihe frigafr, haiaf Krench. I sderra tbat ae Apraiaa ,n tiie iadivuhial nation itistherela aa raceauBefldstiaa: in the f.n..< I'lie pla.ter of* p-tri* ia V. r-e. m Kn. kets at light ahol up hernic wrath anl

f >r UM n went oat.earhaSt, llelena iM'ineii'ii Siowers if Br lesMal or helliah up the ItlU'kv heav-na, fulpl,.l.,. na, ligbl ir.. a Bd aad r«. i.t.d far an hear, th* t-iaearer'a SfUiaoa 'he lught*, afirementioied. Ntttidiiiit owt like a gareafliaed ,-,.ri>*e na n i.ue.al p.ra. B*tt'e! Battle! ^lauthter' BlauBhter*.Horl bath the rn, ra abaieata. la araviia nf r-ni-'l .*-f the tlou_hr';il.

'.»

<!a*he*of tire

fl.

Ma r.

.,..;,..

tt.t

wi.o

aad wh-ti

ti.e.

ara.all

i>... ra

oracial BfeadWar, wtech a id i. ln B-iaS.las.lt a lo..< (***** ptonnHimis ,.r. .\.) 888 ot llo....r. i :,..n.itii na m laW -HBja >-e -t oi Mtaaae ».* tbe eateat afaaa tardj i. i'l.nri' bat taa hleeaM tlift.-..r* ot BiesJe* aaarey ,..,..,! ptaaebaaai aei la praieBeerhla « darh l-v

tl.r

i

,,,,.!, nr.-.as

.

ehiMigb h.

waei

(*".'¦

pmroil. reTl-et.'r-.etle.'i tr, ,;; a l.e.;i'i mst tt. ,...,e Ttea .* IhBJ *rrk ri i.l a ia tha de- ,r..-s...-«ir-r.ioi. tr:...'..t.'t.d riger at lar,., 1 ,H,i.,e..(*. and wi.h .* .trv t-ian t..,. rberr tl.e araaliata still ahav.. a.in-hr ..r..te. I npi.l.l..' .',.-.".1 n>oa (wuraal ..t ll.e, aa art*els

"'';' riVeaa/ v.a... m t* ispoMiakiaf thvaviayawtJMraailaaaaaa rart,althooah

,.

Prefcet ia aaacaaa .lr,.a.i...e..t, «.f tha ypeitt waraedeaaaawapapar eaaaaeaat ail. I*. ".'f-rmrl paasara. A

,t

,,,

Aaolher View of ihe flubjaci. iB. T. 1 laaa,

11.

Plt ia the

*

.

*.

,.,-

.e

">.

->

3

....

.

.

**>

-¦»

w,.

.

.

'

.

m

.

.

ii

,

.

i

»

...

>i

uu

>

,

>.¦

,

e

.

'

>

*.>>

" <

.

.*.

r

.

.

,

'

>

n.i..i

,i

.

'.

....

u-..-.

*.*vo

*

ii,

ii.

..

"I...H

,

.

.

-

r.

*

.,

"

ni.

,.

«.

on

..

..

..

w

|..

i.

.

..

c

,

wi

r>

-<

r.

i.i

t. *re

*

e

>"r

a

......

a ..

<

om

..>

>-

ni;-,

ia

...

'i

-i

*

an

.¦> m

.

a

*

r.

.

un

ii..

i.

.in

..

ai

.

a

i

*t

>i

xx

..r

*o

a-

.

{I

..*

>..

>.

r

.

"

-o

*

>t

-,

m

..

.

..

<¦>

.i.i

ii i

io.

..

.

».

i.

-

I....III.

,n e

,,

-

' '¦

-..

¦

i

"

a.

ii e

-ii.

..

,

i

-

.

, .

-

t

-

.

i.

-

.,

.

ie

I-.

*

.n

-.

.

.1.

.

.,.

e.ner

-

I H, atic* at lhe Cia'cnce K;v r, lu ial. , ee-f a ite nrnwer ot th«ae tb.e.,iperlue.il* wa* JobkUtba li. a rt-aloait and i-l!i.-i^:il aUflSW

eflb

Digbt'l

.' .;

.

|l,ii, wnm

aai..-1 "nt uejear !*¦'

rei

aa t',r !. aai

-

.

.

^t"*,'

-

°/dtr

*

-.

*

,

H .rai al r -d aL.ut ar ..t *,*'. ut the reljas-l

al

a-

j

,,

a____n*'J"_*bV°*

SJW_-.*^c?j-ja"-»S. iomT__ _.___!?

[**Ua mV..na1^i^,*tUM«-**-+**. BnanahT ^.S' oi *M,mm* _ia, _2^*t? *i7__*tal jSflT ^2**__.l'r *

I'll-fl^^wSJ^-^-J** ..._

._

.

.

rli n'.

.

ef th-

lOtle ot .*l**,

.

r-i. a.!

. w.

|

.

rt heaits

...**u_

I >B

'.e given lo t b*S b-en c .ottt.-d P>

:

IX' ..

sa..itaJ.

ln.;

i

ruet

of kte owa iy wMsh waa provad BB t utae txree .. yeari

Irom tte « . twaaij g- w.tssasa arritrei Dsagar.aai .¦ .lbeah.'.-a t Ile Ont .'.* we-e i-,r,er. I .' s.tB/1 BBd riliUa.ci.ara to tBe pteee .: '""".' were ittri'-rg t",e-.cc.i. r.arl.i, f_J some c... . Ti.e pm pl-. dra-sn f.rth t.y the run.rea siare * Wl StTvaaai te.ad .¦¦ ..rnr, rxu- I

day

Ita

Ai'was tn v,tc.

ctme.

.

.

ai.lt.li! Ii.i'.

hutdrod gxntboti

¦

.

ttlth the 1 -np.'r.>r a (ite Mm

ur.

*.

i

Whm truiy

ka .HgktBd i_f.al c Id rrtcr.eto.-y, uno.turat, s_l abuftlal.to * s-h Ii v the \ -ten* r tn* l SOtBS fun-t u.-1'-!

cc -*,

oct a

word

fro**u tn bl* glo .mv, ps ani lurto-idrri by triest*", rde _d», beta. ea the loog 'aoe .f a .1 Ban A ff ry i'sbt It *u, uioi' Kka«da| Bt suitea n th* sa ows. tht-.ro t...tr:arn^*s.*nl''y !!"lll' etth-r to thej-li. cr to lhe let t at il _t it -.efor * bAm, ini ibe paseaaeal, daikag whUk bi. aadai j W.l k fr r:. |i>>ua: ra^- -r lhe eoid 181888 i ? VA't* ti fro-n ta rvltrf bo rvcefi. o at sB i :. .a tra! C-* B icw a.-:-.-,' -.1.? very aa:' .a. tae ->rav. ; i. u, ot wblcb b«- bai uiui i*.-*tl, r la ..wrdrring Hi w l ne 1.'.-» Tip'.tj; ap m. ., atd ii'-srtl.-s r, wi-.. b i

>

:"

t-

At^S l.

--i

_

tttv

..

be :. opt reaairf .ca le*. t txs Whsls uward laa au.- I trraal p>»ert> I him loui>e -. g I- Tt.Jt aia f-w awa v (reoaft.y, » ra be a*tetjed s T: tVasn » ravarha lai ".'-.: bl* *lrc_te'-SrifrjbwUin .

.

.

acbtirch,

oorp .eai«ar_t | r_ho)kam. oo

ss

to

Io t_, t .e:.U - ib--wai.

eoud-ct tke

peopls

U. lae

.l.-i.kej. i..;i1.-ient to

,\l,.aor,

croJie.'tte

I ;l

n'n.U-d T.

rugl

¦taal here, tny t.i it m the ia 8Bd is raiiaareryihiag was aaaumed to tu th* wa\ lar ¦ dad«ra*iea af Lhe Eapira. l-U* l*o '.li BfS I r-t. I'ue .Noihinj waa »,n.'iug ni..fr-. tfla tr,...... ix-.u.A.the aaai* r:»i»u people. Bal.ti-i'.'ier .

I atde io da/jie,

fat

*. r.e w

It aaaabuia

.'

>. .* ere

¦pgaaeira,

*nt. A. a deraonaml ttiua aenire the ,:¦ waa b, i. t ..nr* %,, en'liu.iaiin of

|

f-.iry

Baetj,it

I aaia ;. ifBBBBtary aaaw, witn tfl* tfla aakitada. Ifih.jiieatbaaiaaaate you, tbpy err. 1 .aw a lia al oaa of paaa f-rtread, Bad not a vu,:e waa

tha' every where w. r* to be ie*n eagl-e. itn(>erial .lowni, ainl tti, letr. r-, L .N.. w,ni h ^ere iiitatrut. rd at Mght to blasa w tn tire. «lving to tlio tba t* e, afwaieh 1 greex. exf. nt ef tba hare |ivrn but fow ot the pointi, tlie labor ot it.s . taa aaaaa lor tn*. tn|, et.«.ii an i.oujtn Uie> pj-hedon he work all day .Suuday w th then Btfl mt .'il'geiice. On thataeeooat. and t if wu.,]. no: aaa Uth of the Itiint** did duty ¦¦'. d tr*e ill-,!iiu-'r,n ia comidered

plaflaf

prareJ

..

watbaBBfl,

high

l.v I'ai.tinii cunooieeurato bera baaa

a

iulaie;

the miw ->t tn.-. rancli toler-t,ly da-//.l.-,i l.y if. The fiieat.rks wer,- u_fi< eptiun-iMy ft 1'i.ir.t. || them aeivei bat tiie Meflflt 8*-Bt Ileru ,rd, BB whirh aere to be pluiedofi with grett eilect. wa. tba, a r re. I' *et to hxve be, r.'i imtneose Ura criti.-al mrtngets cr,

i*,l

anu

aere

Btiuetare ef wood aad caawaaa

ajaite ..irptasing

the rcin-ry c tn* '.raj.o Opera tteab; tlie. wo ,dea per* the aiia'oiny ol tha ¦aBfltaia iad ite lower »»r> all tlier. the U*ta re,y *. ro* ki ere nof ah'.r tu "-t-iqI

d,cl ..it..«,

lnviog reaily (tBeatriealJ Alpiaa look, bdt tli-* upp-r aaaiflat ihe r

wiod, iotii»t*-l akrdoror the iiorpu.e ot ..*. Bernin to tba palaca of the Lagfllat-ra i'.oiy. B> the good r.aruie ol a g'isr I. \t;. je i gpreia ..tt. .e baaiaraa wm t.. leti... one |«aa*, I * ,t aduitted nrxt ¦aaaiaf ta rh a the baek ada of HaaaB >t. raiaedabrral Maad,theagh it waa witba aigbt Bernerd wii, h aboucdei) iu Bflriflfll sprcimrot, i t; t K. i *.. at n:_tr, when, fr>m uie tf-eian.e canvaaa hflvm^ lie*n eftaa BOBd for byal ef eae tfla tt ¦nto baadiaga ;one political f t**. Atiion^ ,j h n x I wai stru-k pertice -:.,-.*. u.iAt-*v Aeat tte IMaee. tbe witli ile light of a Uige pieo af dotb. whlcb tt t be | was now a ihcier, I ftu_k. to the public ** :.ecool iad.lirreac. of b-tuiuiee revn»e had figured !a-t i'e;emi*r in i sli Badiioa ip*ct«c'ra m_i mhliaM. the crlebrtfion ofthe election, and ln \ahuI of art tbe G te *ill no* i.-.n;iire w;h still bere in hxrg* xe-ll, w PraaidCtM'a letters tbat inuch ti.it uf May. tarej ,1 waa at iroverl,, Yox Populi. lor Uei, wiii-.b.l.y theaiiuaed wtg. lesehigh,astaaaat the iilutoina'i ,o of or of nguiii. nn acci¬ the u.an aaaaa *,ery ry a ludure. aad to i... ¦ 0:i, L-a,.;,t tht ctavais dent, wn, hosrever, t.nud exartiy apaflfa down. t |be rreflt taiuipccarv h__l.r.WJaJ ln tte Tbe ball at St.i ioud on Meaday ni^'ht wm .'.-1 laaa-fl .Vi ii ._¦ dl,j u0t trore courtly than any yet gjfM \,-, tj1(* I'rca.detit. caaaed ti 1 r_.i -», ¦ ,.:, Miai -er-. ol Sture Iiipropcr < liaiaifers. utileas afljuyiBg tuleaof do* ._. treir ia, iea dan, ed with . tail womeu and or B-BBM ef .Vate, were -.'eneraily excluJed. bilaj >. at Le Prea.dei,t wm n.,t Hara Tbt Platem*m de I* ans irntifiu ta aaa the I'tin'e amvia ia '"-tu Cic r.e »a.j tne dflaaaa Etyohmk aaw tha ter aociety. To it him juitice, he attr.ctiou. Bet^aoihevaruuipilplara very well lnving uo dignity af i.earm;. he Ut »a..rrcta.: aahexicinalfoui.tain.with ,-unidi aii.u_.ei ueae, but h_havea hfa-flrlf I,ke a aaiet .wnia. ev.rgreeaa. aod ll.wef*. T.^od,of* proper p*ein 1.man. The hall wm a little atiff aud ttu.golo, aupp. mnr l.uaed white clo_.., (it *;_,_ up %t 1-rn.al. however, uutil hia retiretxirut to hia BBBBBI aicbt, h-il, ilar autla. with tri color*d penninta _t rlarfl aaaa the bri.k daadflg l,e-,inand and rald hmg-./i »¦.; wa-, kept awtaifaapvaa.eriaaea ap Liti flaeraiag. Hv camlle lurht the U.e dai't-fatBiM Vi lh. L..v, i,aon£ Uit i'lill',% i'.vk'.a I'.'}' 1 ..tWi l,j'jm*.q. \j \j* ia ¦'

-.-

n.rsij.n;. l» c- 'it -¦

-

ard

-

-

.

.

.a.!. h 4>verytliin< .....iin.l. I*. tly sp. nlatore ..in.teii un.j Iaid aaaJa their aaaa aadl thsir

--..¦>

undreds, anl ualy rejret tiiat

rst is so soon

over.

Money

tiie was

(leaiinK harBJ.fa upod

vt-ry tritls*. What would bo dear ui N.w V ork, | rnts, waa coit.i.lei.d akeap here at -t I . ,,f 'I i». Tl.e blii.ksini'l. vt is p.i.l fr,itn 11| l0 |j,^ M two nr three hours work, aml after making; a rtaaa iuthis way ma coupl^of iiK.iiths. <|.nertsd I.. I S. Army, and ia b. ii.g now closely pursued. Iaaaa s|*«<-uiat.-.l ia a/aiima, paaaiaahaaL dtc; t

.

.tl.i-is

j.urchaaid lame

or

broken-diwn hoiaea,

r.ulrs and oien, at frotn *}'-i to $10, aad ...:,l the oii.e in a few da>s alti r at from S Jl) t* t'v.

808 charged to 8B8kjraab8 tkt ao."-. £0x1*, .utJeiy, miilasses, A^>-., a; tii*. sutier'. st-.re, wa* >8yaed an)thio|{ Fve ever seen.fiom %t to|< >er gallon for moltsses ll am crnlihly mionnsd,)

..hich

will

acki.ovlrdge, without di.ot.to her uiirr._M,i,able, ai.d s*e* vth.iigalaeIb paaparttea. Tha de-i!a of aunh

.e exi

vou

ibitant, _tofc'e

iMJO».tions I inight protract, hut the sb.ve wul r.fhce to five you some uJet of tliem. V io4*_*r, lliietl \ppleg gnd i'etcbes, and e*eo Holaiseo, lour, HacoQ snd I'oik. a e aitictaa ataveh »> re i.U'.ii aougbt afier, aud were oh.inrd aith conklderaMe tiouble aotl at no amall aiuoun'*.

...

.

w.i

¦ casdra 'a sferv wincw ct tb-'.n, trd ai .east oce t'.ck yal .w tUtuA b*i-* s.s | so_ao a very ha'J j.aols_ce. ter the ht»ds of IheobralnBBB In S->tle oi ihie, fe-ndedf tk-re we*e at fr*t but few iagtio bsraea Tbs poaos. n 8. bowtvrr weat r«utnl with a large wagio f il! ot toa* ftt-hted tbeao, aad wbatavar ao Cag waa pat ft rth Ury hrt'ogkt up oaa dlreatly, pot tt by mala aureaoat of the wtodt-w, aad charged h-r B thraailraas u* eost Th* Ltcpeif rgtgaeross froai Budato lo-.kat tbe Ulu a-laaiii b. rrtt tke mob ta tb* .treeU, atd Ihs m >*) re nitlsctj pi.^ taaim, |ie |r88ltP|t *VW Wtk-JB.t'l, 89 .

-

K asuth, were

lo*t.Biiy ier»d by tb* pt'Uet.eo

IrVpu'-teaa

,

wu

to

!'^-

aifiaal, leokiag perched [ureid .Nip. leon, aoapte 1 Udagaaea 11, t, ..1 :i- ,.:- BBd iBOBBted ona la.npne paifoctty*\,,'wellt,known,li/e a

wall aektaa, Be»aratoaor .-r

pr't

imperial eaglei, oaib_,warf

with aome aera te get i ated m tbe Kreccb mate..:. m iioiit nt the CbaaJber of --I bad aaiatrl tne Coevaatfortrras ai Moaat I'.-iisn, bbatba with a daah ef »..:..' r and tii_h oa .* *l

it)

Tasmui

at-.

l*aasllaB8i pie rvarateod tat waa raaasda i... l.a

tnil'ilp.'l

(iiiaid*. wbo allow tba aar Iran »e be baadlad like

»

.

The

:~.)tt

-

pUces,

D-WOtii

nl.r .is , ,,.... r.

.-

_

-

r,»*r»

ii..'.

.

-

laaid-Nital ex iimaly prerl _aly bren t'tar, or by getting a se.port ou theAdinti. II yeara * laiintna. ahlab I aoaaidared ararwraflar qiaah-t-atioa fa.r lhe i-.n. u* >pical eoun¬ Durinjr. the inst.irei tion in lluugary .t w.* u.uler- h..* touii. waicn ba wai g"l3i, ai ho wai tk BftKNi that Austna was to 0**tt the l>ay etCktJmxTO, try lad a tba pro, C 1. tt U>>. INrat ludle* tt."l'y li.t>* h.C Ml adj. iuiaatha iadepaaaaat Tanaifffj ot Maaiaaa* af Oaaia Iba he Is saw la »:_¦.*-ui h*^iva :_ pataa assuim.i tne pro ti e aj-urd'-i ci'.mirM bal gro, to the Kussians who have Uf .-.utrJla, acd io'pi'j) to u^»ie tactorate t.f »l....i-ri.rer... liut tl.e ai".*-ne WBI oecoii col .'_.u--iio: ion d.r* or * f, tu'^h- i -mt tTHttiattr), as ju*t at the n.ou'li af the Lay >.f tt, iidu l'i in iwe'-ij to uiiity ti.ii.i tnvmrymmj, a.d do- artaahlag rrg CiUio.au aaatysBf partioaaf it.eotrarkiab ivery eraaiag aUBllhai Mr the II*. at.1 us ttjtt t .it '10m thr Itordera pessafloattwbkflhehap^oastoapaedBhealfBt -red aiina.' Bataiit. to ||,e pre, interser'iiig the COBtintutt ol t.ihii-r. [Br I t wadatan ix-\L ..-at he wtit'h a rnaaldaria| tha 'tustr.aa sml, aud i-.>iiiiiiant'iiig th* eti raace i>l i.; '."tb tru^l. '.n*r and mui!: of the bay. _g y.^.r, aa tne plua of tie c.-*...ni fieCl.'eu.-e e tr ti d t ot Ji.ai_tc_.a_J t^. it.p tl.e iutetition txa.tpirtto, hiika 1 tffttaasd tlrair wi rta.' .ut a itui'i-i, a ¦> und. Bmdeseneeathetreaas of trcctng ^t..,ng batter.rs on tbis part t.i* ttie b. 1. lit. I.ili.t. lulliat 1 a-aaiTj-, »a,t *.a%-'zg a. :Aay coaet. wh. h would make tha p<>rt t"" t'attaro aa l."'1 pxaia eacb aad be g'.rn tt a* bii utfit ior warl,k*puritt,et. Jt arrme.l then tfce Olarraaa ard Hchacad liir.n, la-re n 'i*. wholly tbat the wh .!* af the Austria-Uutsmn sthr.e e^ousb c: the :*i ,'_a_ty aud aur-h ~4 \t.wss ab.idt.nt-d. hut now, aa the Turktsli works cleai at.d reaJ> '.<r ihe j i,.ujh l.r acv eun.'. -.- _| c^i "'* Au*tr'..iCabaaal aaaaaada t»>n p;*nta': ae, wbl>h*coiu-Jerst> ial I s__n___ it ba* a r.,l.t ha *Mmmi that u, t.,e aaaaaaVaa af tfceru"!va'.! c ~eft\''.y .Ja. Jl li>- S I "ull -t: aod t0 .trragthrn tbe Je- thc hat'.w t ib* BrttUn praciflal hra m s a a , k^1 MBM *»D.ch it BBbhaa kn us immed.ate len-i-ra- flaauMba i it-j prciorable .to :-._». tae r* i'*'*e tt-plant . arg-c '. .t f B boa, at haaaeal aM .t. ara, ahip. i,.B r,,^ to e_irt inch a ha-aL'Ty. eapeaially ai tbe l.su a the M-allae cut wi* the jrraatrat speed. tn aad. Im p.y ik, wh.ne c oi >.! t:i* ir p i«ia_o uu, :. Trrat..u._)t-Joit-rkv,,-etl |.a raatsaetwaa *d.*p, ar. er-e '-r»niai*_-rd re l aeal witii lhe or_-r n. t to opem th*m *>ei .rerru. U- aartaapcaBaaSa, vl t_ e\j>.*oJ !a.-g-- i. < ing ibr bigh eras. Attbe.. * t. «e the Au.:nta cooae. tram lud-a t attesfl h) B t ©ftn-iaj ptottt oven contain tesdia; art.cir- iadi- Ua c.*im._i,y li um |aa Irtrrl.r fl thal .f _J«ir« ha thaa u*e c_ta_ir ot tt. U *¦ il.at of cat.i'g tkat Austia it.t.u.'s to assum. a pr jtec- u. laflaa torate 8088 Ki.ai..t in a ...11.lar *.». a. Kuea.a hts "Th. f-ur rnaalnlnr Mnrla ot th* r.i_« haflaafll di>ne with Ha_a*ia ani Wali .cht. i.)n tke other "*****'*' tl* r,.wo on tbe Hantc* aad P band l\>*.!<t*Btir.optti is Uirt.1.0 tatti th* greate*'. -HJa s1 -lat It I. erU.,'. tb CoBtuston, asit sevtns ti.at Kuaaia 1. ptepaj-ed to str.ke a hU>w 1^ a.l r.irket, iel)ii>g ou the alot Austiia and the rrn.- e legiante eitbe t.itsi-rror su.el. a* oo tne putr disfhaaaleal ai Itaaea as whith tkanstoas of Kincltnd. pieveut tne i.ttion ll Aualn-Ua r_.WB M ,tr L fratn guarding her I Naiga il.(.- :f ita. A* to Ain'iiaa, thr 8ti*i bave uo .m. c m turopn, and a Ji- kicahUaa wben I tf ver^i..B i* also i.i prepirtt.on. tn* goternunit.-. of iha me .*.*-*-* ai l__.t SL *M,r^u***** Euio|i« being abaut t.> hr.t.iw their paterual c ue ovrr * * buadrad aaa eo (he uoset'icd adaua ol Met'co. fire* h.ve occurred usdy tn Constaa- aa-aaaai. i.oa Frequent lrt.,, *mm '"laaa _.!.-» aad rv ra.,..i.__ faople from the lst to th* 6th of Vugust, trte.r trotlil tbat oo.r-l.-j-alit lo ba * r*pr,aij:od were elewn p.est oues. fhe krst day bn waa sat tn>« rb.aead ev.r, iprUi., u,. a.n-.a^. ^J.¦" antl so Of it cootiaued. dibVirnt ailj a five at pecuitrly ici'rrly to a-^ct tii ol.ot tn ../ eonrse tbe op nu>n prevs.ls ainougst the Turks way ah_-ibeproduc.il both greeter aad laar ta* that thi8 luvriidia/is.ia i_lUfated hy tbe Kul- iccotd atd f,.i a_:g yeari Uaa i; ls the Im, \h*tpt*j BDtvent havr to

mB* frflw

t

IZlab'e.1*:,,ie mUZh.dDlackflBtt*

,,-h. rtaiaet'.a- »n-l f he nitiK no- t e. n. ******** Mr^,.,i ,he Maaabiaa in the aeraaBg: tiie Iti.. n-a.leen e.l-lre-i" tu'li* Praeideai, ei,,r-*»,n« Srafe bed co-n* lo | I ..t that f-e head < l' 'he bief, t*. mt the te »f th* Bleeaad tu* f>in tuttme hi ue,.! f-us under her p-o'ec'ton: an.l the Pre-i-'enr re-.l.._ that the IV. wa* ail right. f, r that hr put hinve'i" uH.-r*he protectioa Ha i f lhe i irg-n a, 4 tbe .'*ni<i. <.(' the F<.|>er,>r. t hr n fo<k a chair af baoaff oear f h» _r_n 1 altar: ontbele, w». a fr'».'in** for t**e 8*B*tO and ou fnr fher'ipl -u at.t. I'he eigle-i wore then the bv th* Arelib,-' af .i,|i hr.M.jthf in, snd Bprohbd l-nli water. b» eaglen it muit not be understood live l.irrls hut"nrlirar* color. BB*B_aaafl*d hv eag'ei. which hxv* m**tAmt**i tlie p.en.h I >ck.

.

m a

hy

:u.

...

WkUathe EngUah eireea ia et.ua^v.l la aterile spt.u'u'ioi.s abaat tha altUaata fate of the Hfihv Muistry,

i n*

-

'

hfl^jaflk

;

Loi.

i.,l.).,..,.....tn.,,1 A f, tO in Furi- bai or litmrily »" urti-tic ...._ «.t tm. .. tditor wi.,. ieaapaB.n*n* aaaa*-aata fhuraday V ateaded therehytbal the lt dritk* flgaiiratiea. I" lhe .f... I* ai..*-.' no lacattbis . tbal ¦urtli, thaa Tli,* t. te- are il hatoaer.bappilj. Tbe !,,M,. a warataB "" him al-<>- IHf«* «re I if tnt.e- *.l*il wapaad tn.ir leBa ami derata .elve-, bead sad beart. ta the gvaeafhl snd ftm* two or thr. e hundred thouiand riaitara from oat- ,...i wii-.f ..-iir.iii: <iaiiy. thBoagh tha i ssBaal q«*l>tj rewvw Itej | el tha ......try ., PiaBati »*. ada tha '..r iieathiae, from the dapertaaata, froai r.lol th. eighty ii-> tii'itt"""* i parajit of the day. Nochiag eeuld ba hat* "-' M.'" -,...-¦..|| adiii.ilialrat.irB i' |. || ;..,, ;. tba ebaaael a. .1 beyoad tii*- Rhiae, .thmn |.-.vern-r of ilelte*B||bla.a ti r d»ai_,.r_ than sach a tfini. tor r'li'h a BBOpta beyoad /*«! witaal iii.t, ,i otber people'a lt la th-. theaigafr. hld-teetiag lefc us Quieb "i he htie Pariaiaaa had Io th. Mthe Bltracied I*e.-.«'.i.e. Mail. (or haedonaaada bitbar, BMetly I" they Iksyaoafar jah Uke <-,.,.n,.riiti> t.. ly ti.. ita rariaaa nu' vorkiaga, n" atatu* Wa aba raasaia hara had oaa aaiet aigbt'i rett ,.,!.. Witb 11 rat ce af A.t | br in pht t<> l nu t «n arrra bu ti n -. r h, Tl.e I'.. r.l.no ol tba li'* iI*etn.MM IISBI li. und ..'bar mn paaa Ihioagb laiaeela'e.iaa, aad ott'e ai.d wUch aru loaad 10 ba us. !_1 la msny Bry.greap, ao l»ak ef ligbta aad loaera, bo aie. our fit preaa. n from thal trlv ie, and ar.- nr ared re except* lar'wrtb walaradl tavala fmM.ivor* ottgeg Niaafiov* ladia ni.d be einiik'il tw \> a ti.... he wo .Id dnH Li. .li»il, nn aaa is tareara BsraaapaB them. iflf a aaght aaaeil ef baraed fi iaa aml lua.la *f aartraitBre rorical '"'¦' ?l,r in ss ;i! before i Court* England I Mii.|.. m.ii nt t-aii'iiditra aie sW*|k*adad « ..'..inv.-if *'. i 'I bai ar. n t.eur'i n' cril Cl Called ni-t to ,1, rule p.luitr. ei. Hag'StarT, pbwtar .f Paria, imig'-n, ,,.fljre. u rept ih-. I deirBs el atti rn. i Tl.e eUr'ofs ol >amf Fmur ha/iiia II ngary, &o_ I ,.i..r ot Auitrii thit iiiiauine m.t *n,k. Do a new y-.iidvr aaaaa. and atad t.*.* hini aaaaapjireBtiee. Th« H'B,.sareari <i liieem asheri at t1'!' pnaaipal atbei .niae*. laaapa upon in.M n i.t.i'w tln lorni °paioti ».r* IVera: ia. j detitK i.;r.,i. whtiai fhe I'm* ti( the oatli-'aknn,' reii, ii.-p doea Bol spprrcate Iba wivreof I'. re iU tbe dlii' JBalJOB. p Al* HC il "U 'he stmeta. i.r.-il, jul uvnw raua earcaoa ,-r,uii*in. lhroo»li tl.a Tta*} iW'-li ta baforeraed lleauty aa the* rt>l; uver tie iinil'ifiidmoiH 11 irn- Paria ia |eaeral r.-rains u« eiterLal li^nsoi the ig ,,| 'il.i'ir .ilh.-r* ratlirr ll.authego aaa.ea, wi o hava in uireuhi ir, th.- eountry, aad .'¦ n d \ct t trn-t BMBta ii the Ptaee d* la Cflflceraa »he i« one ,.f pr. t .\utionni f, ta nf the litli af Augttat. I dl errmoBy,thaPiefhetdepoaaa I'airii. **8*uraa7. July IB. h. rxeluded lor*iei ... ahVial "i ."' »«"'. ." i".*»ea j..i..iml..t. ii r<» »» J II an aru ) .nii Btfldy totm U I eolor in givin* t'liliaadbaaor. Bui how i!,,e- Eiirlaad rreceivem taa an aaaaa* i.,r thtt ia aaatfle it itaeflbial ialaaaee r"e, liet Ottveiaawat eteniaed Sn 'll.*- ii* mporu oftha Hoafa- iaaa ta tae Coat-aeata, l*n lad ia tlie <-aH- araa.\,j/ijj»<i./. workii'C f '"e m'-initl »pir;t' 'l'n C sp 1 -nt. aarali a, n.rihcbiiataaad before ita i.irc,, bv Preadefltial ivi lha 11. f"i- in '"'I" "' ,l'"itm." ..th. ,te. a.d AastrtaaaearapaaarB aaaaa Ma oi Th* Oeti/y '" tne piper ahich prei di4ul i» w*^""" vk.ifu.',), tht |t.uni»li.it .ne< i-. H .|n»tte iihI klouaa eeuld teach ia Americaa Po>*- tln ree last wiuttr. Yet it waa in OO otdmarv kitti trairl*, i-rBaras J ..eph.v-dl-enr-. u aad projrrraa, ii prea di Ial rai nia-nl li. liiiilli.e. Al'er k.|.i*illg this il 14 eitiy ofOraciaa the ,f la«i t.'.'li Art,for "Itiiii-ih. Boabay auvwaeyibavadoa* .a'« H.hi BB imf, tor senie natiotisl. Tba BBtko pif propsrtiei '. ,.;.lt.. .)..«¦ p |.i-t. im*. iiii.ii oi u.pa] *| \, u.n tio i mn. 'H«r it* Uwduo Into the trt ln nfaalu v-t bia daya tire BBWBt in makiDg plastei c\*ti ol tl..* nth.r liiun tt.wt ol smipl.' OB loik.-r*. They did .¦:¦ \* .-,le hii-i ollieiefor IM tt -'' ''.tt ion ol tlu: eiilu.os :'i»u tli', r it Iflea mucti |tr.....'.r.....'i. b*»[t»| tral_irg n.u.l *"'.'¦.'.,..-.* tt. the nr II Barberiai uo t.i.a ,.t' Milo, tbe Ltaeoea ,.-* a >.' L«Hii Nspbbbbb. irir not aak lor it in adiau. e, tnev li n a aBpraeaad tbapara aad aue a aariia athaaas oataaBi app rai ka waald wiptratre t te..i, ii.'ti.s ire I.n,lH..,l tt.it" wh. n lntlic^d ).an a*ii ul Bfal |oiuiial, app.rently ma Boa uf tbelr ll^hi aiul b.i peytag ,iu*i»*»* \a.-.-. Tba therefore,ii tobead liredaad laad appsesal af ll Ib preeaeci.m.ly in forced ltiAi>'i »rin tka *.x* ..I t.uth anti varttj I\.y Su, t tmrmym 11 awBerUllf r.-_ne ul l'.« le, mi i. hia, a te woald wilh kl.l.Alril^e li .'I.MIIiy tna ".'"!"',"!e iui tnt.fi tn,.*"t i.l all, ir i.i niiitHli'e l,v IL, ill BT. eileia,-e they mii-t pav fur it. Tne Inll Wlll n>t be. t..p i-i tl.e pro.pt-c*. ul the huvesf ri.r.taghhlicbti^.,1, whlln ail ihe la'u^i.-ui bead * irk, waioh kii..i..es. in-.un Iho t ibe r.mperor* rtcepU n as ot ib*. I'Jb.ic Bpl 1t el tba iaberttaaea u^liwata dorl tot p.y (.-..ly M Wefl, Wi .,ld ,,-.:,, B fl te der db>eipeta paritaaac a riitll onr, for tliuse public fol iit ihelargei p.'t af Fiaaee, raa wri'er amijoiciaga ibeasaa wBogorera l*dl*m IWaa »ie me trlaweof wfcuil we haie uutll BaglaBd, vthn ll iltl iil- np all over _'rani:e. France wiit-n, accordui< to ;|p t- .i sti .rr tirop i)l nesrlv all kiiids ol K"*"1, Io order tor-tplalB bow B wa* poniblo to aeeaaaa. la order fl train th- p vul tti n ! tnil-ry iay, miely raaa| kaaBrtaa aa aaW*p*|rar. liorror aad an iageaioai a tka Uaaara.b I'eiitMula." Wo baaa the iftii in.*._lu_ ..I lh iM aM..:.- Bourgoiag [in pret-eatioa >,i prejadaelel ii..l '.ut al. iii.l.i'eirt t to.tag*. ll.Ifca.asd >..>'-v'.'.nol Bkard on Buakiad urauch li.ill* anl -rresI he m lu.i"ii I l.ur.i l.i.nd. n.ler. v'*. .«, lu oi.iei to g.-t I. 1)1*1 1-,'V eeaea* an Aasoiteea cty Ua ln a-os _.'4rf. in. etate tim M.da Boargoieg ii aotMeaeof .iner Boflare, atd -lain, Joarpa te Feath p Traf-lgai M j,. |,i.-, wl h.iul any regard lo U e ni .rai pi jgren nl i,.tn hia H"in (.ni* ii.fii i, l.i.itii .Nspotl.e worda ab.,al i.u.tae fasV a IO wflieb l>. aad froai baal ill Will ba | ofa ii.ti-.l aeeOBBBiy tetraflcaad tha tce popalattoa Iflaeeaet-ieJial wtitara,"] rxpeadituraa ii.i i, th..aa* |f. t i'the liheraUoa ..' i.* u..iry , BBBgt.aet uf iba urara la oai BefOisaaass J.ilii II,iii,t.nre l.r ue pul.Ii.shes ia Ibe .Niit.i^, 'hr aad So. tliM n* eoarhiiationa are pi",»Htit minih it cltidinR ither, mo'iier and thr. ts V :*! Kntii-r, has I'len reiM'tni f.i be repulliibraJ r>1, btrfore it .-..'. be givea t> tn* p-intrd arti,l_8 en the pfotltict'oll uf COttOB ::i Vu-i nc tarera i' i. ih, Tba hei.rviili.il lold all'.'.-te firyi *iir|»rnra ..b !.. uurt oe iumi.ihhj i. thu Ceaaor oi tn-i barably aaelaaVd. Heaea eevcn thon aa cor- ciularin ar,- -.'"' fruu.-i ,*, iitini.i p. r auniiui, thal trala. Tha) a,e iatereatiag, bui rflfier t",» I.* lf'* I'lrnidi lit, invini stld onlv a te* iiionths ara aedooted t.y raspoatlbra adbora ilut n a niet iag le-a tnan four oeata pef day loi lotic* He statas ttut i',r veaia, be htdalwaya -l)..t i.tt.p.,.. fur etery bara,bydra-baaded ioad>iaa»,aad growiag n'lt' to *.y. tl irap.'t.ali.'e tl.it i ma i.i. aad aat his w>ll t-.af: i.o the iapreaaioa tbal rtuetralia wouldaupjilj Eu« raeh aambar! Te Uiaaarate tba popahu oalara ireveated nim fiaaiiaahility ite P ktra, wkt, tf tbe papar eoetstn tba ruptieaa. lha Anti ('bii-f. raWasiaf eai it his and to laaatadaa witli of tlie P*ta waatevar, «i,le cutt,m, ati Quveri*aeai proeeeda ateeaiaraof rtipe I'.ut this i- the hri^lit o thi-leteend to iilustrate tlie p irpose of ita .Im.i.I.I l.i.w, when ln p .-te.ei.n of lliirr.trailierj "I hhie ial illan. ina«Hinei,t« and lit.l.hip* 10 baa pn ii.*.., in |sll oi dVprtre tl.e.u .1 :).":. I .orerinuent ii u ed iiv th* vVli.t a trry io*. i, still rrtsin titin |.iirion.r. t- reveire. Tha P, I tt,ei I'tfg ver, lrt me <j lotc fr.,rti tti," **ro-.*llin ition of tlir (i i. ».t fea.iy .i..i..-t..'I.e r-J er.-miDt-r, ai.d turli *.rnliee* t. rnake, ln r-ri-Ieiv irhi^ um > man l.eiri i.oii.i.niiviry amatha! iii**uro*,* one ni the oi bls iitenre teap)j...mt. lo prap up wh .tevrr iytmaty may iwav, or li ipe to »nrk out tb . gretiUia .lualnii'n,* lafl saraa yeara, "Matioaal rrarato,wBowasdrprivad Ikeptrtiaafltai (i...-..t -Ue >n.e is tli.. u.,w coaaidarsd foeai ia theae aaila. to an nut. i.l tt i.l wtll ici. ,.!> b«* i-.t.llied. 1. h*. l >'ii Augaet .tun ha Uld n..t IBtoora*lj BtekBI tht Kalip'oua Pftaifthe toavay, I'ratli e. I'.'ie late Y. U', thit ol Iflst BUB* «,.i he* t.. 'h.Lu i.tht n.e huaaa Iwlaa ttt I'.ngiau.l < my I*«wa r,«lt k> A Ire broba oai at the Ely*ea tha etae* n.eht, taat es.ora, BBorsover, .re uiul h> ir 11 the l'n |. r.,r h u suppreaaed n n iiio-t mren-i.u.ly and laeoleBtlj u-.ed for ,'ni, f..f s.ih DiW.VtraS )n-y Iht. rnuialiy In.uuaiiy eLiia.'li thouunl tti tt tne M-ioII ll e i'.l.inel ofthe l'r*>tiil*lil. Tne ionp.>i>st.r*i.t aj ar*ea wii brouaht,1. te uitud ttia fiit* nipiikute n..t.tate, th*'.ur.d.ir ihat chfiter peivle, »ho wuie luiut-whal lut-riatuU Iu tno t,.'j l'.'-'c.I trafcor* I nieu tha i'abiii, t were burned, Imt valuabie parpeae. Erarj ochei ides a ^ui»>r,liuat* i,,;eI.,, I a.ii. a laeilltiBg from |.-,lirn il tool ol tha i ,.-..; p.en.iiina at .ataa. .*, ib. praaa t* mtr..ly eeaaBaaea a inniier. w.amd atiorJ a-. dethe anirreln ol' flie K'ii|.*rt.r, orilinarilv kept, ti, tln- aaiabip af Wapelaea. Altheugb llt.trl Lllirll. ' ptno,'. wheii 1 BBaehad hal tfleGorereaaaatef .*|.rie had .ii-.* h ti.iI, one, iiut leaaieaalsra raifler _i-»p ten Nt. I> rcflBVVad. here, itai-noiea oierthi .araby foeswa ieveeiae. Il« IMa ptarakrad, I rap^l lhat all laat baa beea pn .i.aeu taile were bj hundrede of tli ti'ati t-t, yet inte ln th.t qu.rter Tbey told me, tor j*xvnyie pili.tetl fi'Ol'1 .b >ut the li l. ..n.to ol Public liie'rurHoti lrt. .--.iird a Viiiiefer ard papers Tke dl-a't ttr gmw Ic UuLi.ttl»n haa to nsiociite in one r.'lit;i..ut an I nidenred that tbi y only ipan cotton uerc, tbry I -ivene ofthe lawa tbe aa biguest sh._* tvery particla, oiyraacisJ a. pb i_ Uj-^.irT is Inrre lorhiililiiit* the BB8 ia rha 1'nl.l..- aad Free _T:ii,. rsssplim Bt.d fr, anjftliliaK I uld Iraro, ili.'r Al.il HN rua. he in-ti'ii tionai i,'t tion- ..I aaewal Praaea |>i,.iia luiwaa w.-h .lt..a..; .«r 1 lefoied .l.J i.e r-< i. m tt ae, ,\..t >uld are ;,,.;, .iin,. Wapeleeaia ryatoin, gru-t liouls 4if a bwah eatirJed Blitioii.h Jtma-hai, ai.,1 hU iia'«ei *h 'I'he tlmtarm of tn tb, _'¦ nour, Boaraaira al the l, aaaa. Mon satkoakasm ritkerOBtba ,trt .1 ibe |aaary aad iub-i- |, iiiiiiMu. Tha au* nf Pericleeapte tiie a^e ,,i ttaem ii Uie\ r..uld, U' ibe e_u ot tae cii.pi.r. 1 iu*n for the uie of the I oung." I'he pi.-amhlo * tbe ll'.h'.p i* re.pies'ed, nt the mtme of miire seigii'ir. cioiied the h.i>e ot Btahfl ai .11 c .louuu mu.t do teeat c!"!***. or uf i*e p.-p Bs. a, kat, *»t b :h- e\ t*| i| il* .li-.-ree .let laies .im'in <his book euntsiinmiii ii- ait ,1«, ieaee, wa. called iate play hit iaaarsfll lltghotig, iaa Priaoa*Pre_a_eai lu B. i. ol ofl. i. mott ..i ib.in ti.ijn*r», aad 8 wbo b.ve _B|tbta| to do whh l>^wulo.'-t, b.! irruik hi4i..ry is niu'i' ...u*lv diatortad l>v party i,ut t»-i,,i< 8aaanaaed aaal ,1 ln.hi the (ioveruu.ai.1, he f.uod oo to g'oriry aad dJaaamiaare iaperial aaaaa on r Ul -.eivi.-t* lollowel hy n /> DtOM |,. rrlif ..|ua ij uti-.i.'ce.-iui tii.-re ln 1 uxaet (>.rit Ite. ite. Father Leriqaar, author ofthe ou tba l-'iii ui Anifuatt, the duy oltli- Aaaunpii the ex^jf.laieut abnuM trted at all h.Zardi. m* learaed ia oae to isy Ood .,.*. irta 31. tl \,11. .,. aflh u*. ai u.. ,.i aay kind, .i.-torv iii i|..r»ti..i.,i- ,i BeaaMU* Baaaaariist,aad nmr, r..i A.,.- rte »-' <..! foi the d.y of ht* iil.iiiBahbat.iiitlai, ,-t Sft'ii Nmpiteoo, aaa Bte." ali tothe b*bm Bad m-iiia, ol ll<; tacituratr. lh* i* ipialiti »> (laad '" kreii fi ai.> lar, io iad .<ui ta,"e «h.i> tadi ladm srrifs! lt. I't*slblbs h ot Jute, tad t.'.tt tur t realarin hi. rjoh a. o apeak nf Mon.ieur ji.i* s laeeL what be eid,,i aabiaga i.t nf the linl- tad aa E>a* ...I nl. ,i*. ii,ii ...it .adCbraflaaeeea-fl aiaa*aara 1841 st it. liii 6rtt i*. tbal lt l* tbs c.'.i.t Cav ot ih» I'asih kaiiwa b, l.r Minquia ile Biraa|mrta, ga-arral i-i>>..waaaaaa] .- -it. r tha Bo-« died sf. pnnrot taa NepBew. ^u in tii,: geearal prolat, tu| in ., t .lorni ib* nuclim nl a coiinc ,{.o-*t_. _aaaaadaat be faii. BBdikatlkaraa.i Mteal] u~..y of fhe fi t. -, jHi'di-hed bv tlie I'refect ot ae araasta ef Hia Majaatj LouiaWtlJ ..n.a. waiehhtabeea arloeted jr..A-ui- riL.ty at Morttui. l.a? .-ti.i 1 amb .ptiy Ij.» <¦ i i'1* ls i..-n «n eaitoalty ka e-\,e*<*i*d Napoaaa'aeai.ibadej 'oi.. e, at d peeti d ou ti.e wuil. ol Paria I nt aaab, tl'i.l Uirl, MiiilK.ail.il. laeea I.., i i.t ll. I., ,' lor the lullrat li'op* uf ti ivetu.ii>-iit 1) il tdet.t'i.I I, nl.ji'. tDaict- them to Boiek to wlfera ti lan-iini. th woild I'lie iniia ataala are ii,iii.*i, to ',im uur.e tneir h.ie ilrr..|y ,,-lo'tneii tn t "-ttlMmei I, wnti*b W THK OVKRLANIi DflORATION. i ioiieri..»' enurse e*a aaly be iaferrrd bf 'tie s> CjiJ tUallhif e years *g>>. I.otals h.>**.,:)>. ttevaraor oi tirt-vl u .1 ihr ve*y boOi'tn ot the icae tn nu ,-h pr, diu_ mdattaadiag it. Krary. aiadowa oa tfle evaaiag ol the I5tb efAuguat.'* Hiragary, anitrO h-m i>.-:'ie.-*U., al IVato, ou th.t at lafldBgaali rlHaaas, aud raflalaas ena* la.to th> j A.-li-l r.-i... ol rrovislooa The fa* ixoibliant Tbe iaritatioB wbb nor anv one exfor a coup d tat accepted hff day. poiateduutafl ai au o- ,-a«ioii Ibaaaalsa beeu ena'.aed, Iti t-.o ve*y all the netai ot tbe to ratabhab il ln liiU-lt> lu tl la i» tiio-e abo, like tt.i- Prealdroi'i tador oa Uiirtli-r, Ae. Tha Mscy w*ka before the arrtv-l eoiitaiaad |,t pti*"* Eaapira not tewer i.'te.| r-ipeil.neiit. top.nl prng,.*. QTsiairaai a.. -i* an ra put ia ui.ai..u u. ui.k* Ika rr*.poB<1anra al Ih* 1 V IBfcBBS the Bi ulev.ird, ute directly or uulnectiy ia the a-» of rhe p-*rif,nna eirealatiag thr.>u<hout tt.au *ix l aeeflaal Miut-ier. a the aaalasportaal t". .'*. I rara *s Ib Isftstel sad ii.l.y p«>..l f. st B.aaaar, Bbbbabba 1_laiioar, l >tc«pil. Iran., ratreatiag aeertsia (^-,»t._ to eattnii.ti l'n sideut pay. poiat- aii,i,jj: tha i'ut oo *rot*iuii asaat, who, la tt.'l.e itat poBoSSsa *l* wers Ou*y, lnirr. I ibal: U' t a* ten.pt any deirription ofthe i'ljtaibait-authcnttc falk waa braly rei-'iid.y, Atti;. ti, i-.,.'. , |u lbi- seaioaa di».harge o, tbeir c,e,li-'.l du'le-, are Ice lt.c. Oovera r. Ai: re..-.t, wiote itUtj_trsKh le: hr. *,,,««... i.rtiin. t*ti.n. tba th* ITour Panaiaa ot ttt-in moat ,r>iii»* wilh a eer'iill Sveli-'i alllbe ,-.i-ia,ire tney ean, I Eds. TrUiune: Aa t'm |)inaabtl Lirlinn-, *.. te t .."* *"d :» |tv|»fuaily, X, lo tfc. ahole columriri _ive of in c.rrj'ns tul tkU rxpertmeal it. Eaaigb i¦» pra l'-i;.r-.. ahaaa eharai wera duty eelehralad. )ou irak^itetr »p>-.>aaeslafaU drsai I aatea to sent! you these few lines. The gns.t .'. not alraadj apjeare.1 on X'bec.r., fa.ntie to *ay tbal prep,rar.iotn weie bmOb for one itiie eiiiliielinieiai i:alll.l,il initsteo r.r way, acd raih*r rij r ,-i |a lht DwAy Ittm ll rcuit. nt t -al (ect* of thr present Baaaaa ia pistand <>n*. bi iim vl t*»a w)...-i to ait.4 d.-p-tattots, aud eoataaBoua migrat'on , , niiitlolia. 'il tlie K'.a'.e, i.l tlie ..ll.iill Paa ^.n afligbr, tt.Crtil. galexpe ina^nl in tbo tii.>iii.il-i.c,nry m.i.nr Tne nloe ikisatfBtef tbo. aboald *a>iw dtstsbedi.iaas wm Place i d> me bad gaa*pipra wiodiag around it tan «m, Irom the PUca Ha-tile t«, the Arcti of !'t. mijhty thronjr, timt erosniad tho . ot Auitralian cotton wbich I MbaBBl .1 *.-> dhfl readi (mm '-(nr .-...ifrl ..i y ,.f th* ,,f Asaaaa tfle Cbaaipa nttto wr at, is no longar n tb< baa tothe top; tha great thaouab* Ti.ipfa attnatth.'tbeeadPlace dela I'lam.t-rki Uaaaaaaiaa ai Maaahaaaar, am* aawaloaao uie aeen; the murm urin( d*l) stit-kt-i,' r, l.r th -io wno c uid n-jt Dear anJ w*a doeo* Ceacerda nrre ai »e «i>h icrt.r l ¦oirui.juiita reia.rl b.a b.*.-u glvea hy lh.lt Q'.'ti bM'ij i;r_lil^liig h_d..t-T.en The f ^n.t.', J*>a j_ll raieae, tha raMMaf af chains and waifons, the laird ta tbat ea teat that il bad tha a,,|>_a.aiu'e ti in i*i mi owa. ln,- ip le in ti.e driee .la.uniliv w. fM.o tn ihe >, fl ata| kaaBflea,rl .,'-1 br*, t-i | rather cl a:. UBBB m-e nalle dr tkmtre tuan of a jwinjf of thirsty oxen, that duly p*,.s»ri| our gartw, it ut'iti. viiu-j at 1 I0OI V '.'. aa egiiaatriaa etatae of haa Fielda tbr I and t" 'I.n.laat* E'yaa_a A.f*. th. Brtsbaaaaad l> Ki.r,., Mereaa Bey, m .tt iv li<- »,|u*.re tflat th' eefireaaof the Klys,¦*-. were r stt bM oe ptii'D_: tBrougb ur st lha Eaperw ae regleof eohaaal sia* pnaided 0 iion, are bcard no more. A t..mt. I.k>- -i.llneis lli'.eafl^em v.lued rw«p-.-t r*:y at 1 *-, aIX- [ i.per.IBSt K'-idrg lun i-!.,,: aitheateadad apparat.ia oi dlaaaatka IlU lhe .>r«aio there we>e Bsvraga oter tte aicti nl Ifll r.II u.t l. m

nflntm of Turltry- .llovriiirni. In liiilia-

.-tbe

man

ir tree. Tm aay:

--

votfd

gire

Mwtarwatakisdofwool

.

lared elecUra; only l^ntiOto ed. lii l..i-.i". af 20,1..'.") elrt.lt.r-, I Ot ol e-li.lf votr.l. ln l.-tet¦aol,''br B-eiieuf ontsol thein-isf auiniatt-.l con-

Ilx »f I

r.

,if ii.

.r

r< wng -iui sa ~y "fi tn*r * esfte at H-.it**''* Klvajr '.-1 years as*0 TfcB avpra»r produce ct t.b.nc) ln :* .aertea u *l... Iba, . th* asea, bat b tun to thn*.-r<» ... ,..e..ii.ry."h'' uB tf* '.V.li.mn a.,d i'.tl*r|.>0 K>:-'*. *n fe-tt tn*nd tn Auit. Hunter U; r'hu'a'i'S oi the lrx,«*.t, e lie* ati-L 1 l> tt th* coim.y at ."..d per lo bk,. !..!... th-t we ikall v*'V aa o be a>le«. toMaa.re as in well ......hr Joaaafcaa u.' ..ur .r{f.r_iDthe hreerlDg.U'.M we.l as tn theto oe mt -.t Ion one and ibeo let him h*ve tbe tiiieriea, dosrlf Li.t'.r btl 1 .¦**, by .11 _aans, I ihli.k h* will ,eed tre.,, at .11 e'et.fa, kt .m -....''..1*1.1 h» h.t n-v-r .-. nr anrb a Bl w r'T to hts e rameretal sy.'em l iM htr d. tnd t>. bis sitTsry system oo th'' ot*i*r. ai ns from A.istralla. . >ir..ln.d lo i*. etve *0 M '>' thes* days Ve-have alreeey p.n Iv.lh >>p.'n «nd i-r'ii my "ii<

r

et.

.

glaaiar.

¦_! £ "! Va?i-

~

a , ow r.,lti.«i*d prrttt mmt .. dt kaa farher, p '-f.d |, rn

war

man

a.

c.....e w.tt.m

_

KSe?bS

¦.... r .h.r. wr> I wtthout hurttos theri-.-e ,w fRvtt-tSSM I* i...rih* oaly*.**»| ..wn pr Jjcea taaa ara -, T s*i.r*fj ex'.r.lv lt lo tba ru'.'.-d Ktefdara t> AuttraiU n o 'aho I .eold .ap 'V hy rteani of fr** aai rtecn ia InrMsei.oua. or g-ows wild tn thf o-atr*. «m.ti-nl

I.l

.-.ore or

n

f

h,..n

! K!,'w..'t.'.r-'; Bb a-^25 of »*2^1^_d ****** *\_ 1r^Z* ."-";. Af the aaaa fl fo be f.rr» ifi'if eaaap l,'nO.v.Ba.ihst -^ *>** liU'lrh.I-f-rVh. The aeabar <£ "~P' °_, £ atiout -¦I'O.OOo. pajy. fc-rrsp*r

ciK.

to ba . 5e o. taa pto.deIr...ce.seo J.alt tlie .mpas..»..*-.l ^tolW. official bercra,drawiaf tha lota aBnuT'aoftbe at .n.ui.R tl.r..., riotiaf, ia b.e< bat.t.c car.-uje l.kethe tbecreatioa'tl pirt.-.i.ien.ary dlJiBitiaa, and t*kCrrtan IVntaurs at toe btrth >f Jt.p.'er, ***** Charle.maene hIS r.f for ...ch 9*********^ trtat d "iS'l'ianch gaTpey tha Cnart.s-. end th- PulUa.fomk* surrounded ****** _,nl« k*4l CoaetaaHaople, 5f.M-t.hen ¦*'¦'.-¦¦»¦?*I.i I.urnpe. rtaadi.ni'SB.-d the reform I. ah.l SraaaBesaatbawasile ,'iei.ction struKglfiiiust oo_* ott. aadwateh- 1'art'a Ifl. rep'aced BBB by Ali Pasba, tne m...

-oe .b r. .-oa. ov

^,,nf

**r*>;

lr.

-

.'u-

re.e..

Iieh werel.

cn

inf.

.*

in,|.e.e..i.

"

««A"._-h.

.--

m he

...

tak..«

I taa I"

.

raw^arafaoftaaitaa r,rou<ht h

...

eV

~

.

ba ta ent

a hanrlso-na inmtl, seaad Ui tetvs iHM truahle I iu h * iBs. _ifarvial beerala, au.l *t at ia wuf<it.> tnm * Ihimr* de lu lliii e, oa Tui-dav t.i^bt, tbat tw should not le al le to a'tml tbeir hall that evee-

.or.l h< aith

mile w.trt to Ihe ML tl t 'orI-more than a****** irt.ailv **** ***A 1,',

ChemP"

'-

-..«r.-

ra.dal*

.

******* of moral r,.v.t...Bfl and

anaeiple

hVt*

,,r

a -a""*,0' "2 *ae .":'h wa i'*'^r aavaag .raaa -***. I m

bad

**r '."*, L*_-_-__

^:r;^,^;'pr:;:n!ri,^0';^etra^..:o:: C8...!i.Cwm -^t-^^^'^-n'^r^.r^a^^ 3 w;i.;^a/niir,,tkwiiuke:,i r"''"i -.--',;: Tb-P*

£r...g

.

.

the

on

aad

vtr»

lt' >v larfw .I am-^inl of ********* jear**"""*¦ mhfc...... a.,, taa&afaer Baat, ¦''""' . a

rJaniar tke piantar

._.

sa»teg tn

Ibe .___.. __!. Ved S e_T?2 -..7la.*/e?r,wo-'yrny,*'r:^ .;ndeno,nret-e-ul'anfrh^*^'',;..,o'pen, Ah ir haeaaaB ****_*__ » ""J that ;^.Ulw.v.ntb.' t-ode_ir:,*'..n.B.t've.ag ui uri

m**dn eteoraj* ttuV,n.r.«feeaaewKel rar-^ead e.pecally

Tne_ra ol .-oa'ly rle.ct.onno w.se Hourgroi* wrn- .n of four *rgdi of geut-ral elec ii.a..riivris, to compete tion. They con»id.-»ed it chiapr tlian y I.y y. ueial moral, hand with lhe laixlral aiiittocra. l'<'- unnry me ma. ().i the. other Baaai lonnmus hy pt" nere univera of represm'm* the, mJIv psailoas.aat artaraat of n».dernto so-iety demaad in a posit.aa theiefoie. Tbty arrr, aaaai totm >n ..«. tbat t-ltitors should he ruled by and mot.ve*, kaont iOtcreats, not by pcrsonaltl.is local.Ut*>, tira p-st and ihe ara. Uraj racurrvdta was, induen-e i.felector.V raorr tir latter specics

in

****¦ +*. *"i"> **-** every au-n*. a .n. maea lia "

.

Od

Pftfj

pn.vi fore stsrtii.g on luch a loog and weana...ne juur¦sBT BCreea the Plaias. Aut'-sco'uutici a.*slw i"v Lie».«sary. They *rld«.m run slu-rt of

-Mlits, aad are, geuerallv i|)mkicr, ._¦ i»'on.!«J iv.th arm* ai.d ai,..u.it.itton.n*»t«*¦»na'andi-aT, of>en--r hy aaaa* reuuently by cowardi.-e. butet Ind.-ini, tbey aat.nr.VrMaiidiiig of tbe hahifs mi'. thennelvea to he n.hbfd t *»iily N my on

this account aret;r.wrwl'.ed to rrturn tf.the State* cour*** ou iH-easious oaf enpruBilr.s. The wis*»t to caution ttraos (t.y »tf n*) countfiioK Ind ana k '< they do come oo, (»t *el* spon.st approachirig I dom b*pper*. h4*weaer, they will be *lr;'s»t *ura t4. ian osr.) rai»e the ui.rning nll*. lf ihey still aera'sf alioot VaMJ vt t-«m vlu vn. Tl_a .n>t>


CITV roi.iTics. Abcse or (*t.y. s.iiTT..Tke earteide Hall d'm-.nstrad .n,

¦«52i2Sf

***** of iHittiBf thenito

rn'*-

Ta*nmBt>y amal'-fry orators of tbeuoderu. k to abuae (ien rV itt lo H Thu. sdav e.enlng. rep*«tleg all lhe aia'da"-perbai b*>eD raaniaf.etu'e.I, i*iu4 alrr Tho languag. was iaiuttlo to oaaip.Uolhe U) (ar a cj_tr.di Btaa af hlrtory, of tb* public, ratra th, good It At tae ,nd q ita flsirracr-,ul lo thoia emp!.i>tog more d! trsth(Btr>f Ome, ln tho hall, Gen. Casi. wlta iulni-»8 at.a dlgolty wa. oontradletlnf lhe defaming ora¬ tors by apeakiog as fi liows man here w hi *x" But I c.n s*y th.t, lf tber* I. aaa tne Wnig p.-t} aod thelr caadidale, pecta we to *Ou*emlttakeo. 'Cnoeri I enitaiHtn no br-ii vrry Itvch with mcb warf.re. BVe Bava aerUus b.tn.-a mouah Ibe V\ hlis «t>d if lh> th.i-rt-scnre yeara aod 1*0 wnieh to u* «ry ngbt exp-ess my I bave .itr.t-st .itaiutd give 1 will five lt. Tbo Wht»» are just ss bin-st oplolon, as we ,.r*. [Cb..*r..' They Ibloa tbey aie rigbt, aad mi, thl..k they ere wr -ng. Th*y tbi- k we ar* wroog, Tba Walgs ars are werkn-.w we sre right. i.ne.r. tn tbe um* ahip wi h ui. atd must raak or laim srltk him long.he known h.ve aod I know ftea, Broat. -,.i II s brave man. »nd . hlgb mloded, hone*t patriot out tel* not y choi:*. B

..---*-'** pn'lllca'.ahleh

B?_»-sB»Ss!S Sa

***^*TS1 tha "¦*j'Jg^l

aaadsaahle, aadaad.1 i.i.a.ii aeead h . arflVaaa

a..na

-.::;';-:p,;r.v;r;,;:;'t;,-^iesu,-

'V,rrrirhrdth'.r |mi ther*

ll.-. ,w..,.. le.*, r,p,.t hi-Mn-i "¦

'

bave

0083*81818 K.rial aeeliaatiaae ia * .' ,.)il£ ,.,r WMlt gtfa-aflifor bebiad .^^fK/Saghariafbeea antm-l-. (lf ,tl, -..., b, afgraa* their aaoag ********ne."*_.£%£ ah.ad. t><> ¦.¦ tne autaraig _, tl. t|lat are

JSa,tfjgj_,.()

l.siwe gt

al»-_«*T_r3^ra*^a: "_-

«irhed Eacava to rane

mdei west ol

tim

i__i.-n.

tnie

or tou-t-i.. aew .. -. AT. When thev murder a.a was tuuud uulivwl the

i, aaaaa, but aflffaad _dt tor the tt.ulea, thev I- ft

Jiv iio'li.o

liai.nt g

raa. L#/ing

lie hf.aaaflB*. d.-tri lt, OUI me out of Capt. W e

.

Hts te i.turn Witfloat takio< them nnd Maaoari, where a wife lueuntextu abibflaa Sre te de^oreflieleaa. 0B_N_, era Ion*, de nl pro.lrm "C arm of reii'v aith Haaaoaeaeo aaaa aaaa at this pert sraa TDe onli draah hv cbalera oi I bila* Jamei i>r Pal. f..r.i.-ilv lhe ai* fl few houra, Bad who.otteran.il...I to a bnghter aad a better world. of1th s 1/1 uo*)ngards rett, tirces the lme count 1 > VeR-tahle.t nf .ien d- .riptmneu-caaaflad the lait ami the pre-anc year

fcon,0',Ter.mew_ere"in

JuBtfce

e/lee.

ilh's AfKOOltoral 2 £!!_ aarrraJ pteats ,Kia7«tbegrowiBof Siaach b; +**-~*.*r*_* ./££ .h.cb anuualli appear Mav and June. BBMll

a aome*

letane.

Oara

m

l"u Our water excell* ut, and can be lound !,, two rure ai.i clear at any part af tha pMinea fe»t beneath the .urlace ol th" ground. three BaVaaal is obtained lere with Rre*t trouble. Jrlule* and w.got.a have to ereea the river Platte, eevei.l Bleaa- fiill

he,.

l-irgnaea

a-

a

ia

or

anirh is full of quick sand, and -oiuet.mes three f et deep. Number of fcn.it.rant*, kt*, whrh pa.«e<. tlus I',.t boa the 1-' May lo the preaent time: I'MHS'ftltn 4.111.1 Wnmen, 5^55 CbUdrea; total aaaaa tt Ur-oaa, 28*_. .,800 Horeea. ...IMMI

.Bthe*,T4.SMIJa»rV,'_39H0 rlherp,6 flfagoaa, all ui .1 H(»r; <<'f««l number ot anitnaln, 111,319. nf June. iee|S t.-w llorinon JMi> BM,m l^.iniiing tlieir araa to tne lirea** 8alt l.ase Clty, 1,.'

u

.

train*

Um .aliey aflhe Latter-Day tfaiata. wbo oew mi thcu pren-nt IBeaiaiyee. e.owly wending from the Ka.teru Horixea. aloi

-'. Lom

Voura,

i iki

n,

Corpnral, 1 Cumpauj, IJlti Infantry. C.S..I forgot flflfltiaaiBC tbat tha aaaigratioa on the other eide of the l'lut'e ia coinputud to be

equal to the above.

mt

lirll aod Ulpluitiiiilc Aiipropiinilon Bill. hiii Tbe OoooroJ BBBB-HBBI ToC_r.a_t i..-gul«tive Exaaaaa.

proridea

ftpprojuriotiaa

fl',888 TtiinuM Rlo._lo. _a»la--e, 4.0. 7J-.IHI0 OUier rntlli.iaud Hi.dl.guf 11 ol 11. K.fl.«fla ClUlU»t-lJt Yxucuet* Ut 11. laf W.0"d l.iaaiyuf Ctugiota. riraiu.-ijt.ai ea_i). 77,000 Ilrballli.J ul ol Mui. b K kt-tuui. Buildi-.. .-.''.",',", TlW.ll> la-i-_l in"Ul.*.*. *_,.«_! ** t_at lirp_.tn.-nt. Couiiun-utl-.aai.aaol B. E. I aec-iiiv. Baii.uu.g. /"¦'"*

R,2«

liae l.lr.H....-...

lj.^.,.,.^1-1 «-u7,-««i.tK).|.*.,-*.a,l fl'ai lletiaitii.eiii.*.

"

il._iliei-arta.eiil.

*.

M,aB

._*l l)eKa,lU,.ut. C.'-tl-gouie.tl.m_a5t»l ii Baiid.ng.

,' J

Kaatauva ki. .'¦..ireei.

^

Bunamr -\,.'i ttaXa Il»v> |lr|>a.'1».r.,l... 1.000 Cai.tli.«n-t r»|»l.*»»o'.lial Deii.IUiieut. awTkxaaaava Hmloing. I'a.lOtliC- i>-,.......el,i.. .. i'Txti l .l,.,r_il*Mje.»r..,l tliat Drpariniaiil. Auaimi uf the I'. l». Ileiiaituieiil. '«' Thrt.. ien Mate.Ml.il. *****

v^' IJe*"

alOaniaaaU.¦..¦ fante Jail i.ij llrjiailliieiii. totmt 1i**m -me. i haa iu i'i".". '* ,IM 8uii..,r.

i;*,,.,

.a',,',,,,,,

I>e|._r,.lieut.

l.uht-Hou* h.i.-.u.i._.ent. 81 ' ¦'*** .SohTteaau y l>ei>_run._t . JM.,1.,* lli»|i,.,. ,', '' Bu Irauelico lluapltal. Cuiu-u. II..... Yuiei.r |,.l.t_rtira. lx,,'HK, Paflfl l...d... ot I'lI-Iic l.ina*. chletly loi I'ailloiDI. .-_ Buiviji ..>",,,.., t.rrk-,... -'«-'<** y.blu Baiiaiaii.¦.¦* .,

,

Tutal.

.~

MHlll.llM.al

3-

Caliloinia Land C'linnw ou. Auruilie* ni 0 i.ioni..

5.1,011.1

.

^'.,*,"'

lieaiury Notei. >ipet.M«oi..- Loai.taiid ir M.X1C0.. 8881

I'lll.ei' r>

Bll*erlla-l>o,la

llal

»«.

lOn.it.i li.fi, in.i) 11. Kuud loi DiiaMi-a »-*.a. 11. To Mi tliott, l Ajjeii at Ai. |,o.uu -. >. ti'W I'a'iiiurjla 7,. VI ot ) lu Jiali.c. heeyei, ot IVintioila Otiin i:xjjr_ic-o, -lin.. '. '' Cnntl_|.-,.ii*i ot IVniui. 4.1,'H''' lLM_.l*a-P-rtoi Putiicti f I'.iluajbia. H,'W lleiic-i. B uid_r> I'oui ul«*lou. i.'""lul year. A'raaiHg,it)l ka.nr dur.ng Agriculinul St.tiitic.. *.lH"n Libiaiiai. r.ieut Utln-e. 1.W0 taAattttl for .'a t*uu". Statue. b.not Tttuouurtt-i 1. ol ,in-fi.ou|ii'i ,<r. up. ".I'-'O taUitat oo Stocka helO Ur l*hli kaaawi. 8.181 ...

_U Bt.v_i.iie(*uii*n. Jte_r_,l.t<r.n ol |7 l._au Otli.-e Certlhcata..

1W.J

Bo^itoi flru, N-i.i.lCt.i.gir-1. AniaDiru Auin.r* (m ntw fleiutwii. Barorung in t.la.tK-.#«i Cvutaau O.obe .ud Rii.dini .

Bo.,1. ti.r l'_u-i,I Ollu-e . I---J

tW Tlie iciortii.ii of Jfiha Vmi Baren, I.orenro B. t*bep*rd, Wm. Mlner and othen. by the fro-n hii of

8tateCotveotlf.n, aod lhe retr*st Ryoden t Vm, for frar ef tbe *.me fate, ha* *eriou*ly oteadfd tbe N*w Votk B.ruburoera. Oo ibe otoer baod, the lluvxerp are etBaBBBBJ °var theij f.r toelr us-le** aa*

peadlture nicet.ga.

l.it.,.ijoi Paieatoa-a.

*,***

.

.;

Orand

,'

Tctal.#7

7i...»*-i

?41,765

Acri.l. ai aa thr l.rle Kallroa.l. kKditoro.! rn* t*. Y Trtbune:

Oarno, Tl «a Co., Thuraday, 8ept 2-10 A. M. As tbt« uuiiJ truin from I.in^hHmt_>ti iva-. ptil.g we*t tbl* tn. rnli.g, wben within BheaBtaa mllea

ef tbia vBlape eait, (near ^.wyeri.) lt wai overw.ea Bad iaa li.to by tbe t.lght eiprea paiierg-r trala, <whl_h wm behind tl'-ie,) cauilng tbo bajtgige car, wiib Bhe baggattiBM,,- rMr A.ibur.) to leive the iracb. and Ulato ae dlwb, aome fitteen to twenty feet below. Mr a.thur eecaped iiuhurt; one brakemaaoDly i't,hUj Ibj^^j na pMaenjjera hurt; bigfagaearof expreai trai. thmwn partly o!f tae traet. tixjlh Uah . wu. be <Uu__*o here for a few bouia \

JhaaaAaa

rapectfuMy,

T.

i. r.

a

COUHOOI ON TBK kicil»O.N RlVEB RAILO0*D Bn.rtly aiu-r I u'elock I_m 0|gh^ Uie Ne* V .rk toootonorr tr_lu, due her, M hall p. rao into a a ihort dlitaace iirlght uala wa Cattletun Tt.e frrtgbt MB barktag uy, tottn*om the pu,p m 0f ukloa .heantral Bp trala. Belore UaU cmid be ___¦ eif-eied however tne Ifi tbe u.p.alW Olrectl.o, __d tho p__i___er tr.ln -

pla

efS [tTi *tt Z ,^.,ttrll"r_. 5 Cfe _-!!/___ /* ^^flfla^^SrSJ ¦¦¦'¦i

TaalTaXflTSotf

»* iiCaitletnn. to _UE2 a*rtoua dimage wt*

-

B.th leeaaaa flvaa.er,- .Ii.btly tojurafl, bre.)u_-d.,_*. aalrcw-cau-hen, * onT or *.*- ^ara^a ___-¦¦*. brol«ad. but ¦_ ao llva laal or Umba orokea Alb tro. Jour m

^

tti

tWCzo. Hatoock. ex-vToiKjaHwvf'r of wll)

Budaa,

lectare oo Temperanee oo una.y alter Aooaaaat, iio'cioak, ht tbe Qgaaiflb larry.u. o'_l-__, tt tho foot ol Third at, and la tba avaoU^ tl .aaTeaparaaoe Uall laTbird-at., beteeea Avaaav l> a

a_iUwfla.

_^_

glre aa ellalble ilte lor aa Oneervetory, 0_O t-et abora lLo I.'u_« n, nn the P.tlaadee, one m!l« eh<ve F irt I.ee, atd to l__Jude tn tbe donatioo a T-i-ecoje W-rth

provitird lio.uuo wtll he la-ierto-d by others towerd building an Obiervatory there. lie luii-rti 4<0 ibare* of *.'.". each ai th. proper mode c* f ohtiinln.

MaflM

Lhe rVtlred r. »_ t. .We ought lo have an O .lervetory at tbli p >lat, and aewUhajrneh^cly ,,f icleotile m-o w,,uld ukeor Ibli pr 'er aaeer cooildsr-Uon, and either accept ll mg i-eit a better ona . at of the tW tbe boteli, yriterday, we nottce the fnltuwi.g at tha Metropolhan Ilitel Ii m. P- K-aHng. M C Kv P. I W'licnx, Maa W. P. Cooren, La Judge Uiwi, Oil] Gaa C VV.erl-li, Va; Capt T .ullnn. U. A.; Cipt| r>l-r, V. 8. M Baa, B F ll.tlett B wton Jonn BelUe, Al.., Ben. Kdwerdi drty, hl C Ky.

¦nffflla

Arnopg

rtroofen .

_.

Ti.MHtBA.ME

(rKEAT P.-VIL-

AM> TIIE

LiON-(»o Thursdar erooltg another Urge aalieoce -iiem.ied ln the " Alllmee Tent,' st the Fire P ,Inll pitied away. die Altbtmgh the fira f.atb of novelty bai meetingi are evreedtnglycrowoed wlth theiame mlaed Bitiltltude gaihered frum the -averni and dem arnand Cew r..y and lh*. Juncttnn >.f Crnai aad Lttt'e IVater iLd O.eoge-iti. Never were there BB ri 1-lngi who more oe»d«d tbe bie.ilrgl f .emyrinc*-!. BBd le'don a compaiiy more Inteieited In tae dUcualon of tbe

Fifth Ward..Thf Scott aii<1 (ira-iam lubjeet. Club met.tthe.Mark.n Home lut evenln?. V, Prra't J. Tbe

II Benneiln ihe Chalr. After the meeiing wa* orgtuized. leaahaakaa weie passed appolnrlog a cemmtttee to mtke rai l.Vetioo meetlog lo tbi* C io. preparati>>n for a grat.d arrasloi.al Dletrlct. On roation of Mr. Hale, the Club tl.eo adji.urued lo proce»>d to th* he.dqu.rtera of the lid .t.1.18, hi.il p.oceed with tbat body lo Ihe meeting at Con»litutlon Hall.

Sevf.>th Ward..Hon. Wm. A. Back-

elt, M C. fr. m the 8eoeca District of Ihla Sut*, addreaaed tho _. mber* of the Club and otber* present, at tha Iaaaa mritlrg hold Bt the headuuartar. af the Club, on Thursday Btlta.1_ He made an tble and effentlva

Theiubitincs of hii remarki were In rai*. tion to the comparattve merlu ol the two ctndldatei now before the Amertctn people lor tbeir luftragei f.r tbe Prealdency. Ue had known Senttor Pierce evsr aince be b.d been lo Congress, and he had never doae

ipeech.

ilDgle sct to meilt tb* thank* of hi* country-nen b .' tbe whole llfe of Om. iScott had be^orefoted to bls coun¬ try, and no man d.re t-.lnsay It He w«s roofid.ot tbat bls ft-ilow-chi/ens were uow golrg to give him the hljh-

meeting wai called lo nr.ler l.y iler I. Burlelgh, ard tbeaudleice j..'n«<lln an anAenn ». ta- _ir»ue of Grar» witr Rrr Mr. rJ.u.en of Eait H oo iklyn, after ablch M i:u,ilegbaddr«a*ed lhe p* .pln ln .n earoeet aud aloqaaal mOtWtr, aod wai li.t-ned to with mi'lei a' er whir-a many laiemperaw yoang men .....,!' aiid b, yi came f iiward and itaned tbeenpledge.to make a >oHb It li all.bt palnful aod tnnir_a.lva man dermur ce rum and a 1 Ita .errible tem rfatl ,m to found ln be lota, taepreeoct-tn ai . eeiucb wrecCi mty ..

ol wbomlirge nutuben congregat* at theae mtetlugi. Hut there ,* a ple_*log aud buo- l..*pinng aeetrafl p*elenu-ti lo the Oi-igbt aod *j.,ark'loi; facei nf the rnetnberi of ibe Home wbo bave been laved and reitir.d to

bapptree*

Rev. Mr Hanien, I>v T.M l'*>aea, 0*org* Befd **k, and ("ant ("ail.gher tA ll.**achu.e,t* gave tntenwiag but bil.f iddreiie*, md. witb tte aeflea that ia .ther tu.etlug *t I be b. Id i_ the Tent >n P id.y ev-nlnr, the audiei-H j.ilaedlnili.gtr'g' ft*U*Q>*i from whn« all hLialtg* Bo**," blH with ihe a^'nt hc lenedicd in,

aat

offeilng of

a

tb.nkful oatlon acd

{>*.;.!..

apaakera

at Nimh Ward..Among the tbe meeting of the Mnth Ward I.undy'i I,.ne Cluh on Thuriday evrrlng wn* J. \V. Crerne, E»q of the Fif teenth W*rd. Tbis gentleman alludlr.- totheiciodeloul remarks aiade by Col. 1'olk, ln Coogresi lately.Vbo aroeeaaeed I'¦.r. Bcoti a"humbn_;.'' He ijoke front ctilty. aajli.:: thal Orn Sc.tt wai s mott *tup*ndloui Ue had -.ur-.t-.-ded In

hurn.ug^log I'resldeut humbug. Jeaataoa ln |tvla| bim a commlstlon when he bad ac.roel) .rilved at tbe .ga of manbood. At I.uocy's L.r.c.Fort Crorge and Chlppewa he bad hutnbugged the Biltitb ln making them bat.VB tbat ihey were delea'el be had bumbuggod the South C.rollnUa* ta seUllng tlieir Oi'.c iMea ln Nul ;.catl'>n ttmei. Ue had evnr beea iii'ti biiftglLg. Uu bad humbugged the Mottcaas from Vera Ciuz lo tbe City ot Mexico and mtde the m l.elirve lhat they w- re wbipped a do^en tlmes; anl now lo c»p tbe cllmax n thls stupet.d.ous system ofbatn bugiiery (the sp*aker) belleved tnat (Ien Bc itt would bun.lmg iimre thau two tblids ot the Am"rlcan poopl-i tov. t>. for him nnd thus make MaBtetf hy auib bun-Jug wa- m glug tht- I'u aldeut of the Da.id 5taie4 Taere >rou* remeicechee.ing during the wht.lo of hU bum rr.arks; as the ldca of sucb a maa a- Oaa. Beetl uelo^ tallcd a humbug by Wm. U. i'o'k, was ludlcraus, atd Mr (rrtone, by bh -fyln of treating the buo araorllon' n.ado lt appear realciilo;:i lo tke extreme.

SlXTXnm Wari)..The Cliorubiisro Club n.rt l.it evi-rilng at th*lr Hetd.|U8rt.-rf, Caelses Hall, toiter cf DgbtaaOlhal and I.igbth av.I'rBsi lli.r.ai-ll lo tke Chalr. It*»oluil..na d.i.t J. .*i-h

were

adopted ln favor of the Ite.-.t.v l.aw.when, aflnr a to the iho.t fptich, a_d a little 8tt.i_(ing, thry roeeilLg at CoBSttBaaoa Hall. This Clab mt>ol« a*

BdJoaVBBd

aboie rvcry 1

rldny tlght.

e

Braadaraj

met nt the Hoi.se laa' evenlOL', Owen U. I'.-.-nnao, In the I'bt'r, Afu-r they were ca led to m ii ll. V Yeote, Btttnaagjf onler they proceed*d t.i the me.-ili.g at Conililutlon Hall. two by tw j, accompat.led by a band.

tV"Tlie Dnioniat*

b^TTIih

Rfen*a Whi^ General

Yonng

Corrndtteo aftt r rollcali. J' B-ooki, presldlng, a'.d J. II. MaifBB. eecretary. adjt-urued to the meeting at Consiltutton Hall.

a

tlf 'Jl.ft Soit Guardmel BtGmatitutioo Hall last evaatae, tt. U Browua preatdln^ und ad;ourned to the

publc meetlog ln the IlalL

ba corao ov.r Iba

tmletly diiperiel Weatacnange

proap-cliol tbe

Flw

Pidaal

morning. flbofll '-* PlBB..-OflbrokeKriilHj/ ou-. to the third .1 ry.f a braii fire

B

o'cloek,

a

116 -f ***** tk, aad wai C¦>. *>.>. 11, whh ah ut ei.gln*. julrkiy exllr.g-ii.hed "y tir-. wai auiiued ttne Ki<ntb

fnutdryin

ti.e rea, ..( N.,

fiodamage. After tbe Wa.d l'ulice aute.i BoaoOa NaSeaaM u^ .ud par* il.i.d lo breakli.g «li.e..wa aud p'tylog "ter lul.. iha bati ung, n< twltbiunding tbe orderi gtveo tbnm to

deitit

Kikis..Ln**t

a

eveoiog.

aboat 1] o'clnck, l

a_aei ob thf THxaaoaiTBa at A. J. Piloiour*. (fortnerly l.yn.A A; CkmHta) i".4 fall-il. 7 AM. N..-0 o P ti 6 PM. ttkOi. W ni Bept, a.t..". .tn .-....aa, this aaa and ivanae.

_Jl<

K*w Tork Tlir.trr-Lote-.S«. r'..; r P B'.rtt.E'- lr*.trr s ;,,.,.! . Bl BlB 1 ftih... slian.rii Ban Ba. Rarana-'s W.rej.in-1 he OT.ii.n-. I)..-.- BaBa-laB. O*. S \\ (44 «...».*.». I'..r ..-¦.« r -ry * ¦¦

--

OBMlsOafdN Gra.M.i.-arj Moaarslrssfjval

g,.t under wuh viry

18, Tho hliirin of tlro in tho Vllt Di.-lri.t Uft nliht, abnut S o'rluck, n> caiiied oj tne nuri la/ of acanp-inelamp ln a t.ull.lt,ig cori.nr nf Soetbaai Ili.vet *u. Rul vory tr.ll'r g damage wa« *utltine,| There vv.^ » falae nUrm in 'lie Vlili ii.

tt-

C*k N<>.

tli« tl-uiei

were

al ubi iUii-.k.*.

Dlitrlct at.ru:

tW A tino ihawet nt o a*i locfc laat

btb-

.,.

t.liowlo. p.ti-i,_a >hr* New Vi.rh II >*,.li.i Adinlt ed, .'Ul, reii,.l.,,n« July H, 31 i

.1 tr( aiineiit at

351; romaiiilug Au^uit 11,-01.

Man

int.M)

D_An..On

the Iflfa .an nt tne trael f the II ,d*,.n K'ver It ttl-,,ad ceedtng tn w..rk. whe_, ahout ,,u« un1" Bel ¦*

aaplneel

ypxptaa>a. aboat 61% o'cWwk tne

repaln

were

pn

Tiiu'-li.v."t

the le.ld.ticnit W.imii G lltynn, tiey eiioomred a de.d nmii la>i,ig cl *e -*y the ira.i. Tnev atwioe« no fla-d, tiidtbeCoreeore< Eaaarafl/aabeeaa,8 m* ner pr ******* aa l-'.-q, wla.andii. hu aaaai araaaa > tx.nluad 'ln wn a tbe Iput Biapaaaalal jury, hii notBB ani Ummi a Ao*ni .ca' oo tbe empee *ndi iu imm tb- rtj:h, 'ein-^l,, io tbi otel ptrl ikull,»iu la iwo Ol Ibe brad. tbe lefl a.in and Iti 181 bn'li,i_n hti (t gi .4 «i.n»Mn ivai!i*....i, ;*,«-. Ih> a. ilgl.thai.d j

m nr.e; wi'b cr.pe nn. Ba a a. rtie.ie,. ln * ii»:x bi-i k ,red re.t, p'um c ,iWhlte k*> ;trk< i, a n.iut.le breanird tj'.ce., aad a.ttu. t panU. J.ogilib aiaileu wk-ii, aud wnl-e !!.>.>..!> r.itrae .hlrt, had uu n plain, cl. a'>, |, ui. Iay tum one fu'i !*-.«>», whltt .hlrt, tw.i cmru cntti.u thlrta, ,-r.e C.otuu tia.i el unrler.nlrt, and one pali ul draw. r. ,.f aaaa* n.aie.la' txtu r jll.r.j' l.g tae bi dv, <h« I. ll, wu.^ nia.kt wer* loimd Oa lo leit arn., il ^ aud lanwal d a*. nu the rl_htar », tl O 11. C B. B atd Sareval d.,U ua .i-rr.c.m. .ever.l wltrae-a. »*. re 11eall 11*. 11 ..' Wflaa kne» n rhlug .,f aaaa* *. Ble inth, aai Ihu Secaird nrar manner he bteniinn >>t 'ne flgaal hare tit'iii, >u) to ibe eare eal lt-> I ¦"' *"* tkt ,'.reiad waatbaaa eaployed na '),.i.« lhe tracl. l.aai,..til |,ei.,,i . irai.lug It wai at* e_ t,y Mr Ha* !'.** tOat ne I auiid the wateh ii, n at their reipec.ve itatlnni a, all b'.un ol lb4 nt.lit. ln tim iiinit ll r'l-inent ftinni, .ud M !*¦> "C04 their h.adi nu tne .l.-iit irui.d ii en ly.ng

.

.

aaleapwhh

rai*e. , lhe Juiy exonersi"d the nftee'S aod em^b.yesiof th, RaUiiad Coapaay froai aU Maaaa \ -«4i.*t ... tne Tr,»t me de.-ra., .i eaaM to Ul flaata bf 84888 Jury ULkn< wu tt tbe Jury.' cat.10

deetb,

,

tktatkt The

tu,

.

*

X-Hi'*

r»«i,

tbaiaanaanouat

B%nBB.Jr,orBew-Herae,

,.

NBSRT B. P'.YH.P.. f- ina' .' <¦¦>»B t* B*M CATflABIBI ..-,*,,,. c-

.

-

id

BBOWbl Ll

.

.,

.

rate!

.. «-

.' .,

r-.f-

-. xra ....

."?

*'

:*.'.

ia,

a'tanj l.r fa

t

H ... . . .. ,..¦ i.aaav.tw-M uaoatu * *a »- i,,.... baa 11 ..< __l. eli-.-*.,»...;..*->. »-a- aal .1 la.a ai t, ltto-4 U. n.i.la a.a .- ra. -».i ....

¦.

...

.

t. a

....

MAhlA h ,* 1 *1""

at

_,

dr.

aar*,,*. a- **r

l

...

...

.».

*

., f

¦--

.

*

.

Cn.ABdE

(>F

(tRAM) LaBCBBT.. **

mai)

.

'?'"j.r.s^.t. 3. SARAH,

atMho faa, Ba afUm*t*t

tt net...,-., a.. l..a.aiS of An|a... i*f roaaump,,.,". i. ,1a. Hl Jt*«K A. ».l...fM.H...... '. . Car. rnaar. tepk J. Ji l-iWA l> .»,:* if li_ri.a \. .4.. i yaara I aaa.lh* aag ll >f* ilalwi kaQaiacr, flwa., far iawraawl Maaiaaw *u, CATHalli. Thu,-,a» -"v' .. ."-ra-

j. a,., l« teal.lt,., aa-

1_ibtb8..The

reiior *as r..>li-1 ->o dt-LCf i-I Dr u.l'yi a,* lu A' dou Tuca, wn ll inn il f.'i.ilt aket-aeaal M.i.i.v last, duii. u t.nt.i **<i ii.'in BSSraBMH to .toe, ai.d many faiuanie

\

.

'-.

B1NB JaBB

atUcis.re mltitna 'loe -htevesenter.-o th'oiu'n'.hii rr.d.t ti,M Buors wlta hi. .t* cellar ^ratiu*, aid cut it.r uati "** lhat tk.ttl It .|r**J "y d.y through the frobt baseuirtt door, as taat was t jund open.

bf-ft-babaa

*¦'.*

r irt M.-- ,aa '"' > an, m x ,n aa, itlecMk *.

Dirai dVtinoBS

¦¦

-

exandbatlon.

-

ai Atogtkuat Witkam eai CaBuriaa H.llw.n, , Sf iv. tai to »tt*»J h*r

a*

,,!i*»,.l ., ..'rt . . .'. ker l.ll.e. hn .-»Hr

~**

'ar

*"i

Riv kh Tnii.vr.*< Df.Tr.fTH)..VTeatei.k*f

BIOWBI.L, Betb, kaaaaOa, »atarCera,aVa )*-._.

Mi. m*kt u '/ ta. im .

si-j ..i---

.

-

-

M,. Ci IIIAItl.M.: saiTH.a**-' l.tt ai».a*,5_ I.a»r..c.Ca., B. T. A « II ,, ¦ I a-. -akah BLPHICB n-i W,aLf*a «,i« ' :.. Mr*. BABaB BTOPntan, aaal Tl.a Oiaata.8 T,'. tiAa*i t*.a Ii.un I. HBarsTlaD, afOaaawa,! r t**J Jt .' i Iaa a. ..I, k« *rt m siairi b, ,." .DtKP.ki., »i*'i '¦ resrisa t T" r *t » a,| H

..

_

,

BBOOKLYW 1T-MS.

himi inaa .*-'.-,.¦ iiba.y.«.T, *a-M. a. KLIZABI ;n hu BsS, ttm '- n 11 aag " ' ' ' '"'. \x || | \Vt I.II.V(,| H. M-'l M *' lai'i* M*. I 1/ thKII, Htin" 1. .1 aiia-'r ..' i b.' ol* I" al-l t a ,. ,. ..,.,.¦-, a 1 M ii *. ii iflaOB, r *¦ .ac*,R. t, tt-i .>..' il.n.rJ,

B.'m fcdver.ieeii.riit Bervtcai wiu oe nrld there regalarrj by tb.t a.no.lu*u..u certaiier. lao tosts

FlBBJ..Alioiit? *> r«t.-i..i»ny.i.'.'rilay 0 iini>>..f ('I... I

out lu lbg B fiiei.t brwkt I I'O' I.ck

.nd w.a

tim

t',,1

.) ob ine

ii I.. s n.-tati- ti.'io tn* s- v.-ial ir. l.r loaa t

iw

iiiuMii a ii t.iias. ai.i a WaB-trefOlseees. HAeHAH U,>> l>, *l-d 7*. al lale* Maa* A<i|si.1. i i.\i \- i, ia.,,,1. ..-.i u,.tT.r«w_i.«-w ia Kr- .1 -tlr. AI.I.>>*, "l-l '.'.«' »'...l'.>*». A .1 l*. -I ITIKA IMIO.al-l l.a' U.rtr-.jth, Pr JA*tr- K BLflKMUOBr, t|«l '«. *t M.U'aiae, B. J,

Ctyt'.

A'.gJI

-

Ase.ArLT

with a

't

J,,HN-a,a. ,. A7. at l.tona, Wit,.*C> N T A a| 11. Bll .'IM- I'AllH «|-'7.,. Irl-i Pl.4ll.ll H «-,it .ii eiini rr. *..' r* *< ackat -,'.'.* Am a .

Kwirf..Yeater.ay

....

....

...

...

saargaoi aasaahfaaat*

a,aCkm.rawaiaaj.a

railob.asa

ni. imm

C* , B. J . Aa

l.'u..ul.a. ul uim lld Dl.lftcl I" ..!.' t, *iie tn.'.wd a (i.t iiau i.u .oe »...

-

"ii'_l

MBoui.in.g Id fei'ir. I- a'aj.it ..'.Hi, l»-'...« li* lUu-s t. .-i baa. BBdagBMBadbefore si.'-oir.ri Tr .i Un- bri-ajfi, arrlv. a ou thb ground. weie

IH, tt Cm

JoitM

rotni'y

ru^i.la >-l ibe Fr.i.a>- .AoaO-ii.y, u -.ny iaaaa ol laa coulUjrel: .o. .us.uU d i* s BBsadS 'J An iiiiiiii. wus rung for th** decobd Dtat'lt-t a>.oi.t li eloefcoa in- pravkrai avaarag,esaisd l>> b hn ln lhe h>tt st.'ie ..' J..hu M.ir'ak, N ."7 bUtalt A i.uli.bif bl B.U0S,BaB*.BBd ,:*pt -fer* .U uajiel, tl.cl.

-*t

l

THII VA. H I.V I' t|». K.l'. Ci-.a."nal., A a| W. M,. flABTBA H BLOW ll.tM1!.,'i'N, .**! ll.it Ciacianili, KBTIBO aa-l atll..' '..'I.l"*»n *"« ll j.,>AiiiaN iiAMi. i-i. *i»i tt *i Bawtialia, Co«... WaU Httna Ko-ige. I jumiiii.M'I'I. .li'HN t-ut ,1 at IV*.' ¦.i't I ¦ Bn , AllilKI.Nh lia,H'lKi.,..».>.' >'¦ «l-.'l 'a|*J"i..'

.n.owbt

r.

ti*ii':

C

ii.i.ii

lu K.er.lav BSBI c >. sum*fi, IBgraBiB wtiO * ...iu-* .f ine iou.tia.ir.'» Bto. fn.t t.| l»;gn D ... .im c.u.td mu uu.i.u.by .<. il.i.ut lignt, wili.bw.s

\V l.s.'ti at.,

a' '

* r.

... glhl MaHIK .,*'. .*, ir, *,... t.lf il 11M .'I l i ^llll.a !*..! l»r II II »! tm«., a|*J

inorii-

BCtMitfS, sllu.lrd

t.r-1'.r)

-

Karouu... jriisauH rowBLL, «.. aflflrartka « li -*-t X -,| tt ,'h ifa ruit

Iree.

Bto

*>-l'***_

.

.

maama-m-a-a-aaa-aaamx^

COMM ERCIAL MA ITER9.

wlili . 8..i'r II.- Ir. p. n gr-crry 1 rs Iny st .nd ll .ppear. tbat .S wife i-bii.m Into tb SBOra t.r a ..* par BOSS, BBd l.tii. uu.b.kae » baa r. inatka, in a in ..i.eut il pH**l..i. Ibi.a . la.»>- h> e... tr.lfe, tn* p .lut of snii-i.siii.it ke iii ii* Iblgb, ii fli iii.g . aavaga Dr |:h> <1>-a waa a>-i,t -r. ... 1 j'-w.-d ;;^ tn-i w i.ii.il l| WaSBlBfBt (h.'Utbt tti.,'.t.n w«. ali.tik lu tnn gr .in, t.ui it t'-ituiiHi. i) p uvrd utaeffsrise Ua eetef br.wgkl 1" ., re Ju.'i" J-.f-i. C etnt'h, ta- acrused statnd titt ,

'

Halea .

f*th\

tkaoorarvtaes

«ai

i.

s

-

i.

« i

,-.--.

la, I.. i

la.

ii>i> aalaanateaal; aad Ittg.

I..

a

.

¦¦

t

la.

.'

Kll*

l

.

Jjt.Mii Bio-i., >i w

to

ci

ir*

Cuan Klagi Cuaaty Ae i

r-ni-y i.-t » m-ui* in rtvtl

.-ri

louao

'i-mi; r.itDw.v..Jaatice ot

rl-naimi, di-td

". (»

IIKai laefa ('u-nity CoaveaCouut) C-tb--n.mttte* L.tn»t .'..*....'* .w-.t . ii nel, V.ll-y Md li.-i, ti.ui'b (irove, ai.fi tti.'ir Ass» ft.*.ly I'H'.rKt CoaVBlB.B <>u th-» K'.Ul Tbe OliJ Ci run .«>-. h«v.- c^llrd tae Clty C.nf.'tillon ob tbe 'ti2o <>( "Jepl*.i.r.rr. at ian City II .lel, and b.vr d.'u'd'd lo siininb tb* ('.igr-ssi'iial uo ntnadon lo lhe ian e CtraVDOd n iton pr| npry rlectl.ui -tre l taki p'.ie BB Iho j lih, acd Um pti.lt to be uy u Iro u 1 tu B o'ck ck

bs tn* C n.'.-i'Hil.>o Chunh. la il.-i.ryit,

<"ii

"i

A".....baaa

-'

'...

.I

I...

¦.¦a. A

.

ln

.

.

j.

Ill

' .

.

|(D

,.

..*°!li

*,'

.

-1,

t

-,-

at

.

.....

A.i.Ml r,

'-l

i*.I .1..'.

aavflliTi .1 **i

go!........tent BH --. t.ie«, » k ,,..'.'.".. ^ ,

n

in. A"

.

j

t"

recew.

In the

opened and

d lo

clty,

to-morrow dlrtoe aervice will ba tmtnber of tbe houies ot Dlrlae w.irsblp aa wtll e seen by reference to tae Knli^tj. a

Kolicea Ip. another column.

tW Some

niisnpprelit-n.ion

may ari-t-

from an artiele ln yetterd*, * Ivflaai as to thsd-tath of Mlt* I.*ura Addi*oD, v- hlsb we deslre to obflate. It Bppesrs ttat sbe bad beeu trarel'le. to the VVe*t, o* lar bs Kontucky. lu company wlih some of her tn.o .. and od thelr way home. t'poo le.ibu.g Nlaa.'a Fali.sfae wa* takrn tertoualy 111 and medical adi Ice was orocured. After a (ew daya ahe again left for N-w Y»rk to eom. paoy wtth h*r frleadi and In cbarge of a physlclao aod by bls advitv"* oat after arrlvlog at Aloaoy ahe suddenly bt-gan to ilnk, snd notwitbatancing the etfjrts of Dn. Hun, 1 r-emsn and Arraiby, sbe died after s few boars Sbewaslr |B88a N*w V..rk ln tbe Oregin, and wu burlad on Tnundty tn tbe ifocond av. Cstnetory.

tW Tbe

creat

mu.iral festivnl of the

American Mi.s.e. I und t* jelety takea place thls after. Doon and evening at Caaile Ctrdeo. Not only tbs ex oallent object of tbe Araoclatloo, but tbe remarkable charaeter of the prr.gramme reoder tbi. Concert spe' cially wi rtby lhe attaatlon of every lover of mastc. at the Five Poi.-vts.. Tbe Eaeet.its |0 the 1 ent of ihs Clty Alllsase lo the i'ark at ti.e 1 Ive polots eontinue to bs IntaresCog aad

T-mperance

beoef.c.l Last evenlug addresras Mt-rari.

Peabody, li^ydeck

and

wers

raad* by

Buckman,and Dr. C.

V.

who i.c.*-a*lno*lly w.'kert al H I}-? i'hi ne.it , wt_r !> tnxlra ed jeireidaiaH rnu n, wu ,j_i.od iui oi . .bopla tbal victi*:*) aad Ml ln tbe f aaa He down a rti^ht ,if n,ai»K*-d tu gett.p, bv.1 nmn .tun.bl*n to ia<* ih.p ,.| nii lU-pi. A^-iu be b«g'i«badup uosadweal io<>ner entered thm 0- lell b e_!pi-)er, abl. and exp'ied Crnner Irei wili hold ao iat.a tribu lie tnnruiug. body qutit Bpoa mn

'*'r

bt RuvTPiE--.. k rolnred I H rjell Trocy, w-.lle at pier to lo <iit l::ve*, a* «V..Jijeii1ay nl.ht w.i atiacked by a _.ng of rnwdiei, ote ol wr.em ttruck niu. op-.u tne tt ad witn a aili I ! a* ue, and mim ibe reit j, Ibe gang r.n aw.y* Tbe wnnnjieo maa w_a inuo.1 m be aert .i.ily iiijur_d, autt wa* 1,-mnveo lo the New Vork HuipUel by tbo 8et ntd \N ard I'oUca.

Attacked

rr.n, n.iiied

A( cipe?«t

i> a

Stome-Yabp.k jrooog

John Kuiber, whll- ai wo'k lntneitiaerardof Mr. Audenoc.in Tompklniit, w«a I'v.rrtir u.jurtd ynteid.y b> being caugbi brn-ath a plle .»f lalilng none Oe wai ptck.1 uv> and eumveyrt to tbe llew-V ork aoaptUi b) tbe Tnl-teeiiU Ward p.liee. Ha'l. a youoe man Rn Oveb.. Maitin wai iuo over la Etat Brort railou.g at Ho M Rldge*'tx..aod aevar-ly laju el later way by li.-e*. c.rilag* aaOy. Ue waa taken home, when lhe eertlo*e of vr man named

F-ik wcreprocui-d.

young Railroaii AcciDEtn..A ran ovar

iaan.

yeaaru.yartaf*arc_i.*a l.awaad Betell bad aiK-r. re.r PUlutia^. B |, by a trala -I rara, ** **** hu .u« Oody hU leit le. n^aily aevered Hoabmugtlto ibUCttjaLd taento Iba Nawlork

.

B

aaarflal CealCe... Mj( .».» ,-". .* <

.'

a ..ii a*| 4

.

«

*

'.

ISO *.. Saw iiu .ii.. »¦.I '*'. KK

pb*

,

£

_£***"**.

tW Wt -BTB rt*' eived from the artist a COpy 4.1 B beautitul IBbOgrapb reprstetetag tbs Rettla i-f Ilrrrnar.iUtlt of IBS HuOgBJ.| WaT of ladatMa.

IIungiH.B*, osdra tba aeJlaal B*_. dttoAlid tbo t.-.-.J {u.*i.M Of '._...'- Mad *m*OtMt

eace, wbere tb.

Ikea&la'lt ul Mr. SeBentl tha

tbe market ta

.>.

evening

Veaterdaj iiiorrjii.ir fhe neaabera ef

tW

u..itir.i io app-ar oeUra ibr ivi'ce Beaataaaale .ara .lv evtdeuce as lo tb* uunb*r ot Juftice B.awe.i, to b«v. bousee oo BBBBBf pt-ut abu optut r Otaitrs iui |. Ib de.'.bco of lha law ie.nt.lly p.asta) by Ibe 0 j-n.noa caee* wero ot A tiumoer rep jriod. Council. 1.gs

afrernoon, _i a tW On D.iifif.'nib asi dr.tt.ug a borteand iigot wagoa tbrouih iourtt it,h«tcciaeouli> rau -^aiuat au Iriaa girl aud kt., cl*ti bet dowa T vo ol io« wbe^l* pra*ed o*er ner

Wednesdij

l.Aiy Saoracaprd.howe.er,

wite Out

attnehed tW A liorso uo VVeoa

to a

*.'*_**.

wa4a_4baiTaa-aawu*Uiai_a«oa,a«saa»ia

. ...

diit

eart waa luio

aday erabtfg, oy g-tt.ug ihs mp y drowonti p-tud wcicb aat formad Oy tb* rnceui 'alj. oo Tira lotun lor.ler at, beianen Pjweraaod Alualia. tta." I oa* *0 drep U.al.t Uinrj* 0<4.Og Bill th* Cors. * b..d txrald be seen. Uo wa*, however, wllb coaildet ailo dUtculty e.\iedc*i«4t a

HOBUKKaN ITEVtS. Tlie Nationh! (iutanli. onC'Hj'tain Tu'tle. Toey

.BBdelbeir r.-.i larg*l eao.irtloo Bad a

rnarsday.

Fo'l l-*«. anu rery agrsable dme ot lt, were tebrou.bl bask a wcl rlddled largoL Tb*y Na*a»oai* i* na p*-)-1 °»****** aa'a Br*** B*o_ Ta« ln Uuooksn rioa tne sfter lormed t I si-mps.los of... *trbt lo

aiad

ietile*.j uL Mr. V. . j ropajalti.ii, tt U und-ritood, wlth I Httle ai<jaii_ca,i. n, wnoJd be aciepUble WUiiCj-' many. Ai tbe meedog of tbe Iitreciori, held tbli atarnoota. to dUeuu tbeirrangemenu there wuao ju,.ru_i I.rie la piaent, aad cooiw.aeutiy no acd in w.i bad.Iiland li U i* cent belter tban yeaierdty. Long lura, icarcely ro (ia Reading bu a ao a dowowerd and aeat to Mll, a deciioe at l| ¥ --*-¦ ."¦. tiayera, aull ao however, ieem tu Indlcale tbal ae ell'j-ie bare wu _cOva and Zlnc down. itock let tba to dupoatdon sa laprore brmor MOI ibarea aol», cloeing M 11 *.. under ment al .» V "*.».. Hudaon Ii!»ar U advaactag 70 to-day. St.>_iaf. tbeUeree^dr-C-lpV ll loucbad .n. Tbar* .. a ton wu lr in *4h*k, thutt, uiler . opti maaA demand at tull P'lcu for tx. ..-Sale -ixkafir

baaklag purpoaea Vkgtui. Wd at 111'n, aa laiprjva -n. and namof Ik f ceot i eder.l _t .iks are alao lold tt tB ,ood demand. h nl* ot OAOO K UM. '.(W. i:na B*odi ware ftra, IMk lelilag el kJ%.

l'lier. ia but a tuodorate buaineaa doing

ta -.-cbeage, aad tbe azx tex :* dull _t 10-|910^ f cent Tta *-1>y'J °' b11** '* '*,r- h°me riraciaw douUiera Bsbk Bc.*, with Cuj lodorieuteet, aold al 10%. l-'raaca, 5 Ua .*> l_'i-

la

.

IB .,

^

ut Jb*roc*u.. Triday, Aj *: '*' ******* C " *i»i"Vs.sr B..I - KB. B..8.. -1

FHlLADBLrHla tioLtmHi f.*

Jle*'*t--8Bl..r*r-l

IkV !»,. -i ?. ii. aaaaa ra-a o**.***. 3impittwo**e *w ».%, s k n»< «* ra rflsA.. .' ara u..t sr rt** -wr. teM Karkji ,**"*. it\ 1 U."t -.00 B.-rr. Car... ITta, BO) S. h B.> Breftf 'J',iri!a*v«i< a'.jwoiu- br rto. p. laBB ata.k 1. iiT l*«.. niri-Ta.a RK r*»a. . .<. \ 18, 'ATtj, tm*

Tli.

'...

"

at

ia aome activity in l-reighta, there but ae market U dail.

Wbeat to

...

«.

mt leaxtl OoulAe tbwi aaa par aeia ll U H .. !*«trw»tlr tu,r.ed .ail tbat _*. laad paica-Mu

Sllgll lu.ury.

....

'".

v»»

a*a,v.u*a.

%

.

genarally

Llverp.«l,

To l.lrarpool ib* e-gagea»eni* are about 45 UUO buabWr.r_t .t _c. '.'. ,a i.ijui ur-a,**) bbla. Flour M 13d.,

,.1. Ka.ln 1 To 1 lodajn, I'j.'JflJ buab. Wbeat. '*!., -Ultci Beaf, i 6; ali), Ib a f.rslga . ...*... Kt. bbla. i-'lour, at md __0 lua OU C.ie al 17,6, aad a fall ear(o of Od Cak*. la auoiber tortig* roBfli, a: ±t ia_:2 nt<i. Tj Uavre, >bera fl Utw or I

ii

b alrt C.jttou al

over

Utt year.

** Paasfogera.$******* ***** 1 itdgbi eatluiUed. TtlUl.

Dedu>

tpsjd U-J-.em Huad for Tk),-! pass-a ger.

ttktjtit tii 5.,4T ***

Nftrtceipts..JSaBaS At.-iuaa, 11*31. *******

***%*** **** lnoteaaein IBSI. TBeteielptalo Atlg. 1-a) wnr. #V| St>l >" I The amount receiveil at rhe Sub Treasuiy waehi:.-01l P.id, $101 I" l.al.uoe, *.;.')..7,lie. itneiii'H ti'lvi e» liuve been roBythe tbe celvfd ol psvmanl of ihn firat ln.l*lli>ent of 98 f cebt. io about lour BBBBB- ll tha IlilnoU Csalral Hallroad Bonds, neg-tlated by Mr. (.Uoert (littbsrt *\

Aooib*r portloa Ck**) ia London Tali t«t. at r-tl tba doubt teB Mr UllOerl'e negolUtloBa. ».oiull>*efeotii«lreaull ol ,t-a i.e. noUce a ii.Mle.raga The prlfsleletier* by tbe amount of b...l..*ra d >lng lu aVrtrtcan 8 -curlrt-. al pro.loua p.ices. Tbey aaaaB favor.b.y of the pro.pecloa* BoaaB

JobijsoB. ot tht*

full

watp't'dupln

tbe l.nBdoB market for the lematoler >>f Ibeysar. oideraforSuaikiand Hondi oafaoomeBjftbs Aaterlca, but malul> from thn Coudneoi

tlie Hu.lson River Rail¬

The rtM'i.i|>tr. ol

reported ai **t*kk*M ».

road tor Ausuil are now The iiiiiouni of

Oniitftiidlog Treasury Tl.e GrorefJ Fhe Iniuriioie Coiapany baa deolar. d a BBBBl »nousl dlvldeLd of « ||e*ot. Tba Fira lusuranos C.mpaoy, of Brooklya, . tf N.t-.l*h1-*'."<'l-

Atlantic

cent Tbe Troy Clty Bank aod Ike Bank ol Troy kave each declarid a aeml annual dlrtdend of IVk f eaat. The ll.it' a (Ot> B.ok ha* deelared ao ettra divi¬ dend id ll on eaoh ahare. The Lawrense BfsaafacniriDg C.'mpaoy (I.oweli) bas declared a seral-aa¦aai dividend ol 4 V sent. (.140 per *hare.)

ln

Thf atftHiniTol to-morrow liaa |MMN gold .:-.¦». 1 Tlie rnte nt wliich Mr. John TlioinplOB

» Ciiy of Hartford 8 xet wa* III. ieaa held A v-erv yesterdsy, tvaoulactured I.y the Aubura Co. I, r«) piaraa were aid, and btougbl very g- t p'i«--a, hlghly nde

took

.¦'

.

large*Mle etfeerpedaifi

Baw-Oiteaaa, CteataaaBt, tc. Tne ate.ag waa ¦aaa aptittrd than uaual. Kvery lot oo tne catalogue waaauid. auc a lari;e number waa du ^Heated. Tne prt>* . wera t Twilled.***,*! t**t**tt Hrtiaaelf. H"* 81

.**}t***L

Itnga 'Iht.e.fl,. M euptttin*.aaaj at -wuvs.. 11»p*atr}

\t*r*pypm.naiwt

»t tlie CollHCtor'-. Ollire at Clun.bla Raiin.sd, for tbe ...oatk the I'hlladr.lphla, ol Aoguaiaud ihe liacal year, aaoompared witfc last year, were a* follow*

Thn ricci|)tri

WA .'rT report.tiU'i :..) e«i» Bt .11,1-.'-'-'. :«>!»,8ld tl :e*ov.unt*lieeNev. 'iu, UB1.

Do

u

Wh

obtk ei.dlt.f Aug

a**).lA7 tt

8.n,e tltod l»*t >ear.

walaaS aal PBafl'l

.

not prw**ed Bicaragua au Uuttuated d-cllotngioja,'.., alnprttiDgalibai'i'*, cni.ildeiaL'y. WILLUM.BfjilU-1 ITEMS. terward recoverl.g to 88% Tae iraniactl joi are lupp-.-ied t*» b* turned nal moitly Patrick -.",-, i.r UO imrei, tW < m Wi-liH'.ilay lut weei or l»o. by tbe ItiBB-Bfl eeller ol the Drfrllb, wrle drtvtaa a c>al eart up i .utfc Firs> .1 f-.i i« tb* gr..ui d lt, irnni .1 th^ v*hio'e, tne waeei of Tbe bidditg fnr this i*ioflk wu enlmeied at aad wl .' b pet.ed "v*r M* right arm sod oeck Ue w.a la alter the cin*e of ihe 8-cuod I .ard, la coni*<pjeace keb up b> (.-';. »-i. VV.Nxi.urt aud Cna^lu, aud couf-|e.i ol apreralenl impreulon that the ili.'ficulllea betweeo 1*. bl* rr.ien cr. lt. N* V .rk, bad y >ui o>.l lalally lnth* Company aod Mr Vanderbtlt BMN ln prugrau of Jui rd. Hum wa* Uie c.use of lhe accidet.

wm

Illvet'urg. Meaxly fifty persoas *lga>td us pteaga or False Pbf.te!»cE-..Capt. C-UtaVOI TooL-bt tbera wtll be anotbar meeting; tomorroa Savaiann of ibe UtiaeLlh Wara PoUee I"**"*** & "", a IBB tbe Teat lo tn tbs beld wil) be d) in* aerr*ce moralag rtaxu-O. aaa w.rraai Uiued by Juidc* aad Ml *oo ia l inai. Mtdre o' Kirabetbtown, N J Mr snd sfterBooa, aud atempersBse meeting tothe evea cb-Tged by U.w. 0***%** * tra TDesar.oa Ib tbe roorntog wUl o* R.f. By Mr U- JeieualJ: C Wflalir, |. hy I.astwood. and la lha after aaaa by Bav _.UraBara, nenex.rt ..I Ull CB| -tib bavt.01.UOO bapp-art-g'r0* Uon. ohi^neri from hlaa^arly Tea.peiBM-*t dU-iourses ln tbe eveatng. outnn tim* *u *>

uy

gala

Ansoui.t aaper latt

IRO

'-I

vary tair

a

..

on

it an baaa faairal.IM

it-i

a!.

CrJbtral U to be cjo

.

1

tn

| »

.

.

lt n

ir ncaraaaa Tiaaa I M

ai

R.t.r.nv\ Ao

MB

-.:¦ -.'-¦''*.

*¦ .,.¦..*' H

-,

*

.1..

Ii'»i

i'-.¦«

.

its

0

u

.

-

i V* ao..« Tbe figureeare:

srllers The auotlou au uuuiaroiialy sl tended, snd am ng tlie buyers, beeidss clty tr.dars, were doaleri fr..m B ston, Pall.dalpbla, Ca.rlaatoa,

¦'*»

lli ,1 uv.iia, a. *>

,.rt V-.VC.

11

Tln* ISfW-Voik nnd New-Haven Rail¬

road

ftcb.ry lo U.a

R It.:i

"'K..-...I. J-.. IM

....

|,0

The reieipts of the HtirUun Road ia

Auau.t are raUroatnd at t", VtXi, ao tocreaea of BM 018 on last year. Tbs racetpia of ths paat eight .oatba, easi.li.u.a ar."> <v 01 r Augu*t, *ra.8111.IW 4a.,.i»a .-an. time 18ft. 381 Increaaelo 1- O'-'t Y cent.tti Theralmtte for lhe mm.'nlrtg four m>nthi oftbe year ta 8 t*t 000, m.kiog |7-..i,0U) for tbe year.

,.<

.

la.WU II liUSto.aaito.BB....

baildlai Wt.w Cobcbbt Hall..The..f Ih*

tl,000

«'

'..

i.iaa l.or| !.>.<*1 l.lt.-l \t*i

|i'...,

«

.kia

Ao

10-

i .....

Whig

CoBTBBTIOIf.-Tlie

\\

|e

al

.1 .!<>..i.i ao||

i

L>-'iin. ar.aawaa..B'Jward tt.

Bas sd Distrlet iraU'd kj OBtoa Ceiraddea, rd Pi lhe. a l.w d.y 8 tli-ce, lor an BSBBak wi'ti a ha u.uer . '¦>.. s....lih .n B Kd-atd 4..H.I., tp iu I'yni .uiaUp.t. st.basbiri, fci.d It 8o,i8'() ball to auawer b. ure a Court ul coii.prt. bt juriadi.tl..!.

lu.

.1

.

«....

,

tr,* ItK.»7

IU

k.

.-"

IIi.i.d

ou

*"! .*> ai

M * IVi,n Bal. '..

Baal.

.Cvsiaay.

,.*i

lai* raa.ht>S II.U.. '.«,

.,11'-

Ju.*Mi.*x Au. I .'. A; i ., ..->«. !'¦ -, A.. .ma t ¦', An .!.'¦ J*

,ot I'.l

l-^.

.

aa

aaorbaa, while ae a vtatl

-

*

...

I'lnl ''. Ua iiwa o*.,ii>H Ill A. . '...11,1 IM

...

thht tbe wi.ulJ wm uot ol dti.gS.oua usiure, peailbK h>. w.a 01s. li.rsf-d

0*888. ICaraaaa*.¦88*. I .10*% ilie aflaaaaa TaaBOe.. tt * '. .«l al'J .*'¦' l-'a iue!| a7» 0,1. ',* t'b]

lhe

ai

.1 ..

and Nortnern lodlaoa Kotd la Aususi wara aboeB a.,.84. The reeeipt*i'fJuoe, July and Auguat ***** lo etoera oftbe esti n.'** ft>r tbaaa about ft moi tht made last year

n*.t, 'r..* ,1a. r**iA*taa ol

an»ri.o..i

,,n*.<

sTrriikv ii BITCMC0C8 r-ia-_ralrf*afaaa_a*U-aaar, u-e i,;.*i B..M>*-«it.rt. .i.a BB. a-. army **r".'*u.*i-< a,ar.raea». vt., aa *t , -.i-. J.'HN HAT,', ar-' -..->.'.-.--, W T l"|t-

an il.'.r K'.-*. u-rnated n.n.iif.Mi J. VV. Tudl*. li*ra tnievt-r, c.Ujill '0 th* .rt ol at.it.lug t.om tne Sblp C'.luniOla. Ml. I'ultl* del. sBsd ihe n, aud called tbe of?icrr, wbt. pr.x-urr.il a b >*t, anrl c..i<ht taa iBIsvas who «is>. had a koat, aod krirajrM mam bsck. .'_Uce Bogart eommitted tb.ui f.r t'1.1.

Th*'

-

...

.

ppckagea.i-tBjM U9 pa ksge*..848,188 letiBlpta of thf Nnitht-rii Mit tii<ri«

9tr

li, 1 at ii...,,..na ».»t 1, a. Gr-a..-.. ,,. lai. J CirriN SEI.L>1 h.iLtU .'I-t te.r.aflil. .*..*_-...' TI...II- i*S_Bm*.B i -.1 .ar.-,. a-< ¦Mlll t-w b.M .t th. Kp>'.'<H>l' l O'lral. 0-e*. I'* Ir-.Blaoii II. fa-la-...... (t* n.t a- I ¦.'. I. 1 * ,,,..,.-.... a. Ka.tKi r ri 1/ IH1IH »'-.»' T... ,tl ,,. l-.a.. -..a .i , . Ba M 11, t*i walti^ tba faaeral a ..,.-. -..a .. .1 .'..on ia.aaj c ,.- *,, tttrr W Mt I r-*a > »k r M ,1 *a,t i, KDWABD,Ma . ,.a..-i»r aal l txtrUxr* . ufl ar* leaectfaBr maaaa t> *tt«.J th* iha,i iti Ib* rr* .. i- M , , I, a irar.l't'.ber. Br J»«. H*rr |. N... 1. .td.^bi* at.,

1SJ4.

J.»l pack*a**...'..|t.ABM» pack_as....$l.4*ti.345 wAaaaovssa

ttl

*rr*^.-jnt «t. Bn _nr..»t

....

tt\m 1» latt year tba bw.)la088

l*i.»l.

I

-..-..a.n

,

same we«k

THB'iW'M ON THf MkBktT.

li -% mi *t u*. ati l ¦*., flABI H *ifl > tail aaaa ta* ".

v.S

.t.t.*'vu

*U.']Si

(ollowi:

WU Bl

'ro** tii*

'

¦¦.

...

aartl

h.

IBBl

I

-.

.I

'*r

,i

..

0. I rtitt

it a|.-

.... .:-.:',,'... Iiiii^i. |«f'a"a,, *'

*.,

lll'lll VVH-4

Total.

Compa*ed wiih tee

'

| B l.'l.n.l,, *

ll

a,

..,

.tta.ate

ajig

,- ..:,..,-.. *.|| ,,---. '

l«a

WABtnscssa , ,_ . Mannt-rare* of Wool. *** ** Hauufact-.iriof C-ttoa.._ Manutajtuie* of Silk. **** ** Mai.ut.ii....t>f riat. I* .-,~ Mleoa.weotia)..

-

N«'

.... ,

v

-t

|i.«_*n

-

-

.

*.,...

t n

aij>

| *>1I MsatBkVroresof Wool. II* Maj.uraf-tu.es of dttoa. *l tA.BIk itT** MBoala.tureeolS.lh. 187 U.l» K-t. ,Ma_oefa.-tu~8*f ** ' H Miaceiiaosuo*. *u foui.

U1KD. Onrr.Jtr.Sert. l.Br. PflABOBI t Kl.r. l t..* I *a r**r .' Wilii.a TVarrftV ..ir.al f*.*»d. .>f th* flafll inJ (wall broU.r alK Uitf t»» , ..!. B.,(rew-M aa r-*j*»i,.i».iii ,." i !.(,... rA«>Y.« Ja» of j ¦-. .**.- itwrafl H»r

\*,*t

WITBOBIWALS.

¦¦.¦"

,

a*

MiscatiaBaaaa. Tetai.Oi

.

1'twnr,

(I

....

....

'

.

importa of D-y (Io4>da

are to abeat l**t werk. lha itiputts of laiissl1*0*. u* tr.. n haadU* |a large. but uot eacoraive. tha Cguies for Diy (ioods are a* f .llows : coxtv.rrtoa. VahaBaa. '. tf«t Man BB.Iaaaa of wool.\t\s a*-...v«e ll'B B.uracturmoflot.a. i.csS ^ att ,n M.u.:.*..* ef Silk. , Btanot*_.-ture* ot Ra». Ui-0"Sl

*

a ernitOB

t i

rr..

,

«

nsn.fd M.r.ls C.moi .1. *.* laaterda! .ir.at»d )* O fic Riu*. ol u.e rwaradtab VV.rd, ea r,»<i artekavteg etieirO tbe houie ot F.lr1.-t -(iiit'.N). .3 I'w*.it>VA'naa elft'h |)., and .. i*n t'.etetiom 8i!U i <n laury. hti i».>..-i arrrtt- c, ba h»fi $30 of lhe ssotaa n.->n*y st t. Jn.ilce ft.uirt con.mltt-d lhe aecused to avalt

Mis. Anniso*.

-At 11 ,.e.t »a* h.-Ul >,*.,erday oy Cor NMT 1*«* iluut tbt b.dy nf Mi»* l.au.a Wiimtmmrm, nin- r.iu- _iur* Adoli. ii. laln an actr. ai at Ibe Broad *al To-at-r. w*io wbile ea ba araa froa niaaaraito dae oa thu ( ity, ai a>,lli**d ln nur eillduri nt ye.te,.1t». Hr. Ideilaatfea .on aanaaa , xa utia.: ,n ui tn>- b .iy dye >oaud ttaie lt ai hli a-pii.l, u tsal il. alb *a«.-ti*"d»,< r**n.ritt, B "' the nralt.. A ver.il,-' An leal efcel ni Y. wa* a Mtive i'xn, cir-.'iytbf 'ury. percaied «,"'d I'nara >u **ulo lh.. ba-ty aad '.'.^e.iiijt um-. t .-ttb-r wuh ner n.y ev«ei*_, wiiiih iii. -i...im,..-,-, aar*rla u -...,i,i'_. that ibaci*e_anddre totn I n ae he l« eea-h r Itupil'iHi I b, oucht .tancei, were »tr.-> 11,1. ued bv * ruii.o- that aev-rtl *ua(,lrl,n. ealled N *.' 11 lalBrea* l.te her », lealal^uce, c. li hu en t o >il ii, i u Tru-a^ay, ev,,i.*r,'v laseaS -n t have ,-ted are wbu rep n.nrt.-m examl_et!, n and t a W bi llablfl mid lhe ttaa» nl lhe h.Ute, lh> lady Inid lf ihe rdawi-diaeb a.iHxtniin.U .,. on ner ti.e »' **n*" reina'm b^r thal 'lhe reault wm

v

'"."»'.< B1BB SBI1

Utal.

'

<>i

,

WIM'rt.l' If.lTT srLL.i' s. a-'.kl i* t K.r.aa.airr* M _*t_I.I.A ** '.-. *¦ **** >', Tr .f J. H. *V l* Bt J 10*1 10, I Mm OTH!

Iliili-r, Bi. '.'li I -n.l erstv. wltO . yl-ee nf grnen hr.e-4 lrt vaii.rd .1 ?¦'>'¦, wMeft I la e'l-'if-n h. Bad S'.l-O, to bl. pos8*.*!"P. li* was pu-aurxl by M". K., wno arrestod bia. ln He suen aud i»a».d til.n vr.r io th>-c.iau.if <>f Oi'.ei fJallagher, >.( ibr iSlitJj VV.r.i Un wn* t.t*0 bri.-rr Juatice Bogtrt and eommitted to the 1*0.3* tor

.

Thk Sri'UK.i DraTB

rmiilie City. arrive.l to-day

Pe.akta.lato

.

.

A

1.

dlichirged,

,

%

,

I-,-.

i

*u

Aupuit

p«***d yrtwam A* BBBB «. (ke .ppropriall'ii* ludi lot 8B*a . t >. disbauraaraot* f.ura Ik* d-b Ttaas> u j bere wtll be very large. traai Tht* N'wO'iaaa*, brtag* s furtber ooastdrrsble aaaaaataf

c.t... ,.. a...-tiu.ifit aona-TAvaa._rfl B tmaI._< I.IVIUI CT. l,UMM ... e aeoa t a >. i.- h.t ru , u.a wCahoi isk .> 1 H l»l KK tXk In Uttf, I , M.a rABBI BAITOfl. Beaa-iwafOal li*.,*....'

R(>v. DrSxconn U.MTAi.iA.t«wiujii'ki ii. .-. tfte I' ..nale proncn o'lty, trVsSSjteftoa Dewey, ot J..ra Tiu: EosriTAi...During iliw oiootfa of Ar>ade.i.y, m ssbub Bt, lu aanlTt-W .ri.iog l mnarccelrnd ,n*-innmh-r I the

1.

,

W Bl, hl**

L.tlPH

..

BARTaa w..H»wtKi.. » r> si»i. i\ nriKk MlHT B.iilMl Bl A-ii.-t. . t i ¦!. itviav f atiirk......i *<. y.n,.m .-.T" .-"*** **IO 1 Hinl.a -..r.-.-k

rd Id g dau~y I'lLt.'.'. B toaider al DahBBBlaa'a li jo I. lt .pp.'.r* ihai wh-n M' P. *ft hi. r mm ibbaaeesid waaeaaaged lti ihe hab i *ar hyintuckt-g d twa a cs*^t vvneo arnsted be had bistooU wnn cl..-., acd j»o eoaapartaa a rhlsrj wtth ibe .1-.. t ....._ ls t.e vaLan, It *.. louu.l to 11 Ii ey.rt.y He waa co ninliied by Junlce B gi*t for examlnatton.

tu

p*t*A***\i '1 hnre la mors artivi*y In mooay, hat ha supply ls 888888, ai»d .. ka»w ofa.. ehaagja te rraaaUt*) biP8

..

i ..*

,,

Hr-

eaakneaiarareesdteleavtas

,

..

,.

.

SlTBPIClOB oy (Jkami L.BC.BT..Sergeat.l I.kl Krh, "I Ur Fl>.l W«>.l Fei.-e, y»«i."-d.ty rraied an (BsTiB an on iBsylekj' Of ggsaHag hlfcl 50 Mr Ic ci lo liou. a va.iae iu tee r k.i.i

tr.'.... ..i n. j..nu

I

a t., n »

.

WttttUt..

SroI'-MI'I IN...-\

SR"i%

.

Officer Duun, of tae (.-u l-tiri W, ,l,,u tt. « ir oo Tourao*) nl^nt, arfaa8H a jr.iog INB* I c*t*-|-*d witb rob" leg Ca'> b t'romw-i!, real -i g ia (lao U.tdied anr Twet.1) a, v»bih at, bear F..utUi-af.. of a p -ctetr bfs'k r.-Mali'tt g l-'ilu m«.n-y Cnrnweil. li ap^re.ri, met ih* ac-utea, ai 1 wa'ked *oiv» d|.ttee<t wi'n ler, wban sbe aucd. nlj tu-ned -.. i him. and a't-rthrjwtng hln. d..wo. aufr*«d.-d in aCraateg the r.ikbr-rf. -loe thrt. V.eo, hut was pBTSaad hy Cr,.mw-ll. wnn re.l'ed M Ue P.'Ser* »or awutanc-, tLd at-r B aht'pcOAie, taey lucfrdtd ln arr. sco* ber wttn toe moo.y io ber pt«88888*8*. ?he w»* n,k-o ).ef,,re Jaslloe VWod, aad COH.mlttrd l" Bb*wer ioe eoarjs.

OF

i«l_...

..»_.'»

1

Airo.'K s.ara aiat * Bi i Atto. ti'l* BV..A_|S l"VnvRI, K STR'I t.ru .ft.aw«. le K. ... v , r.iVM ARfllBB, ..(.Wa l>..r.WA/_. I t r .- K- . * * i* t''"..."T Strr., or ' at a..... .1 . -... , n r tr.vs, B ... A*e li_ C B«B8I :,ir*et\r .t *o**n ... I AKIUI. SVALBftlUuK

.

ClIARGF.

a<

... ......

aBB*s*iTB.b,

hkj

t

Haa

» .-,.

i

.

*.'

thkria Inn. fuMirflj by i ifl. ,r> M iri-in.-r *...! ri "*. Ltrer.'h VVare, te Bav|-g, *8 la .>'-»*-l "O tbe t'.abt o» tbe 5th of May last, a*t.u!ted M- l0*tt ram. oo tb e cmar f Tbi'iet'iaihaL aid FistBrei.k bv by U r..w1n« . I.'y*-}i_it»i:t, of ibo-t In nls ''te*. aiid wi I.e tmanlng uo**r u>-p«i ., r>.bilng M' B .¦' a Mtddeo wat.et « ntait a small am> uot «f m ">ey tu at.lat. d lo Uie asatu.t a_d r- hh-rv, by a auraX Bt Ci*l»4jer.l*-a, *homint(*4 b> r'*"e-t ttl-'r e».-.pe II*, In'.rt*.. mn* r.p-'..-d at tftr t'rn*. aod l'vrk~-l up lo a c»il at th* tstaUt.ij H u.e. »r>.m wmcb 0* Tot- oui, anl tb! ti w ba* e*cap.d pui i.b.i.rnt He was tak-io bo tiie J .tUrn \V.«_o, etel h»l.1 |.> h.ll I >r a (urtn-r e\ an>i*.'i>.n Tb>>** enit.~d wtth tae *i*i:a**d la ti" coa ti tstt'-n of the ffouy. tre ksowo, aad prjbabiy «U1 soota be cuatooy. nr a

aal

.

!.

7b* ahip Ba'drrore, for.nrrlf a Ha r* paeke-, B.V1 taaa, has been sold al tli 000 aad Ibs *kl_> M*d». a. ITS taaa, utV'to To C_ lo aia tfcera ls a (air bistaeea deaac

BRVwr. nh TV-t*

* VIT.H

|l( WABO

K-,

HIIM

IUI ,

104 o'cloek lait nlght.

preread-g

,

*

laBarlvfl.

w«s

Hk'Hwav RuFKAKr

,'HiRi.r* r

*

i

.-.¦*-»««*rg*

...aal, Oa

ot Uie Set.

flm l.r.ke nut In the ro-iku.g rtepar..iiei,t el J.l*>u

Botel, in r.n.aow.y, hut, nwiui M '-he pr i-npt arrlrai nl Uae iirit *Vard I'nilce aod Kn_<i.n Oo N BB «ad

vVedaaaday

CITV ITEMS.

were re

iiipriiMUl.n

oura,

and l.lood at Ib* late pri mary

tum

against tbem. A Ntw-Vork OflSKSI itort. Mr. CHABbr nr Rorbcrt..Dn Laaa l.evenhe-g, an Aitron' m.-r of our CHy, p'opotaa Tbur*t 8) Li.bt, a j Hk.hvtaT ut, uien lbib* 1 la-ct Mtldra

t

-.

.

i

nearly rai.8*.

U

f'ng doln*. Tbepaaket of th* lst

or

Oi cwi-. ii ,__*__!. »._, a.KI.Il 8,

fl

kkO«l

Bl

.

to

MARKIKII. pawBtrr, Ct, i*Pt -v «..

,. . ., nil'iot

-

I 8 flataBaari-aiiai. 888,818 I .r K tj-eii.t* on N K Oalacte u* t.- Mu.ac,aUM»it. -. Bteinaaiy. Oalai'i*. eut fl M.uie.. **."".' tivt Aadii-iiial I'lerki in Poat-Othea.

Talal, M iw.II uieou*.t Total, uudar lieiietal Head*.

ol money,

. p*r acre. 1 ae defendant VVfeiraler did aot iptiear lo ba*r b. et ai d pt\ i-t.A'^'-i mihe m.tier as t -i«ia-»r iBlaW 11* w»a held a. b.'l la tha aum nf tl 9t9 aad Vfdgf io 8-J,i>4j to aoswer tha cntrg-** preferred

,. fotn.' t> ti.|-i-d <a la.. nlng lomeabat cfioled down one ofthe m ist oppres- p.rmltii irii,d tbal ii.'ili.- la Oae-adSBT i.'emeterv. Thep.it It. t raad I>t.t<'t. k iwerar, aod ft'lte d Iblu s t'ubCOIl K -oin. slvely suliiy da)* of lhe setsoo. Tne raln wai reneaed nr if-m eaaailaafloa wai he d reahwday, _»i_at, Sept. S.t. U. ln tne ali tutpl-lous the muit w'li unotuD'.edly allay at 11 o clork, tbough nol to a great exteut. publlc tulnd. aroi ool ¦ v<*r> Hitiva Mock nurtW A DomHer of aparloaa ('.uirtrir eoiaa Then b. en patir-u u^iou tne diltots ot lue Tne CbVBCHBSi.TIip Clergy and their btHndal L.t pr|r-j>igenerally were tirm. AllhePlrit _*'i ni'K.N Dcatib..ktkkfMt naiiii'il John baie jrci.t.j Hu'aol tf lf .tly. f'»'' tiocks aro returnlug from tho green paalure* anl DbiI, »i> o tudd,-iilv y* t«rday a'ieruoob al tbe c irner dldmcuistag* B<*rd, alth.r,hth*re waa a wllilugnea ta buy, yet M-U-.U a. I. »u^uu*e«J ,r..j|i lha afjflflO w.tPilbg place* ot tbe country Dartag ttralr sbtence Ol l-ba.bari MjO the,e aaa nn bimyaucy. At the ttttoi B uxtd tae Ai.ai lt..LM.t Brltal II'. laaalM eveai.gOfficer the e_ce».,ve b«at ef the *un but prl«e« were qulte flrra, tbe cburcbe. have bren undergolng the prxess-f re' teel* o'r. mnvi Woitrl.,..! th-' Fi at lll.lrl-t I' ll>'', a resrnd a man tran»a<:tl,.i wen: ItM.lted, o t>, N,, '.'¦ M ,tt it wbere tbe < lroner wlll wenwlth a imall luinublot smcb no tbe market. -lork* patra, palrttlug and cleanslus ao n.ve th.- Bch.iol s .... hwld an II |*e.l upnn them. r.n-0 Jobn Bcli .tm, ful h^atli.^ bl* ttite w-.m a gua tu tt.- moat bratal anu tc.ucali.ua mtuuor. Ue are cai ri. d witb Ktiie or no ditH :u.ty. and coniequeatly A ti»i tiiMii t.ili.r. tiHineil H,^nr? H,irt- karral I.-"*10 aod thvateis. Laat Sabbatb aet.-ral of lhe churcBes to aaswer. Bad mn*

keitiy ..I Sritr.utt »,-Arni.. .Beaaniar... tu Crl* io P.t.nt DSu. Ao-lll... t 1

Tttkt

.

ts.hr

c.HttoA BBOt, hii buO]coU ia

-

be dr awtng wai mada* f.om t_es- .T by aa eye w'tnea anl partir'pitt lr. me fi«Lt Tne ;-rint miy be obtilued of Kdward Sctl- .*-_>, t»hakeipeere Hotel

*mm*t 06

Increaae.

ihe week endii.g S«pt.

ol [tnpertationa i.anlfesl. ll, s,

p«f

itgdtmtht -r

,

km

»:

.

.

1'.

8

;.'.ki.!

-'*r

CaSMBty IBB kgaOmrat

tu

.-.

roua aieareM'St.s. TS

.'¦'.¦ .-. Cssl, tl aerlscoa. CfiasB .ai'-'Mi. va| ...Ifi .. ...se* fsa^le., 4.1*8 t).|.l4», 8: tr.l.'. I-. ..uas B'.ttl *.«-!, fi IW. .'., nm» Bl a | ii .. >,a. '. n-.i. ITI tit*nOt Aaaalta,

LagWIMd

. , I..11.... J» -*... r..y.'. p . ,.. j A Ci..n Ttr .»'i.,'k' «-l> R. ar-.-inair 4... 4 8. Aak ...» 't. 8u*a A.f, aiMI. I i..rte» ¦ ... .-,. Ar...... . .... «... H... _.*>. IBI fks. I'rf li-ttl* f.r sl**..f t\a, .>¦... Ilt* v< . 9 OaBSB. IW S* »*. Bara'**a. *«<*.. 1-, 1 i. Hyit.lAi it-- ymt fUO-trtno.n* ., y,. .' t« ... -. II p.r We.tera W,_rkl 14..'. ... Alet.a II la *.' WaWMB dn. Tl .* i.r Ha...... * .* p-rS^.r,.».D-^e 8.4* PrrTL^ ,.l.,a. i.l ..... f-f «¦ io per I .tk"".' Ckur L t- ¦<¦ yr K..i.».y. " '.*' <¦ ta*. aa 'f* tt....*,. io* ~t. <¦ ¦*. sr* n t a, i,»a haaasste mt tno^ . ».. faa. ta '* r.. 81*8 »..» ao.it.as'..aaa. t. m ** m. p. M/att »... R...¦. m....... ra*le ,. , i . Haralras, i'*g **a. B*i_ir..*. i f-isat I**. i'" I i!.tri. ... i *7l.s 1' I a K '- A 4.1 Hl**, 188 tt rl-.r 3M Sfc.s *.*.*.

....

tnr* lar

.

i3l'k| Bo* .

>

_.

£*,. r'

.

...

iarau

tvs.p,

I-a.

tr. 14 *t,m M-.i.t*..

"-I ¦.> -¦.

.

kte

..-.*-.*.' St*..!***-'-*"** ''"*/__'___?¦ »»u C4- **" **** .V«* IZttlnt 4iid. i*a*aM ««. w*a rsssraa. ira. r«ji, ,T***."T.. Bt «*1 aad*. rlsat.r. I.anu Kaa..! lOhB*. Un.p Bia. k.SM *«««' '*)7'" "teaa* c.^. iraaaa. *o t,? ."'-. ;>* *".)«*'. VasetU., .4..I O.^af.SM ^11*1. ii.'!. 0 ra.7* 1.4 .LU Iss'a* Hl »'k*8 ** -lf 4o Sraai..* l.B."*. 8*1*. tpOitytt. '.ien B.** 4WW8 4*4 Lka. T.r'-s* ..

'.

*

ii

'

**

*»*

*.

taaa

'..

'-* I*' '-. *'

a

iT.

./f« b ..ur'. 8«a 1 >BMIs t-ahtrtl", «... St**.. '*tS k.¦ o ii**) at. ii. fiata*.aaio ptf Ta. i/if ra.sMl h.l't Ijal |**fl*8* m '". 41 e».eilk. 80 8.8. ll4s.lUl.irae traat* IW aa* Vt .a* nt pr*- * Uip* * turl. 88 -i>4 hrsa M..a* ,.» «84U.. VA, ... 84 u». R ae«"> 4.171 >.*ts Waal.tlg*. VVte.ri. i.k8»t8. 1/J-Sp'ss W.ra*w Oltat, P mmk fetal***. (..,..

Gooila at the port of w«*kao-n« Bept S, loS«:

linpoi'a of Dry

N.w Voik ior tbe

MAfiurAcn-BB* or wool.

ia* *«., 88* BB| Ca*as \V.*,'«as, ITI ykp... t*< '*.. I'Cl., Ao 81.4AI, ySBBaBt. t 4*.. . ie .I.'li. K*r-e,. Pl >-4 Wo.srr 1. 11' Io., B4. .1* 8l". Ortt.**. Tl 4e ItlJTl ; C*.' a »nA Wn ited. BB 4o.. SlW.Vw I>* I..«, II *. 8M8*; 8 I* Btr.Mi**, 1 4>. .i.'.il SJ^wls, i'4 ... *<:...' li ria.laaia. Cualaara. Sliii.Co.*.* 14 »IO"k 1.it.nss. I34*.*lj*ri, 8 ... 4. .8 Bata.rt. 1/, lo B'.jCl Hua*. 13V 4o SVfSST l.*i Gtovss » «i> Bl.*** ra.Miag*.*'4o S"'i TBfa.lS *o *.o4A« **, B**l*, 4» 81441 Csrvt.s, liftn. *oi B 1*1*1 pMaase*. le**. -..-. el WmI, a ao, ..T,44f, X. t.l.rlat 8*4.1. .. mabttAC-nian or corroa. 14 4a 8A.-***> rnet*. eo'te... 4 el fi*. *f*,M» talutW 194... M aai; Oiasft.aw 34 4.. STMBi ir.4«¦".»...«._*...__' IJBU Vi.*s*. Baikiaraiil. » Se.,81Vjir.i Ma.4»*rrfc»f.,-««o *i tm, tt.». BiW-iLar** 4<>, W4*.a*i.:r) Ga»aa.4 4o..8i.4« VA.Bb I8-.8J8., e*ak_8 W4. ,8«.#*.. rr.as-.T4... I'S, 4o »M., T.-r*.8_, 8S«.*irarB-B8fc.rarM«f A**tra.i*i*-. St).l7». tt>.. .4>il.k*. «.l'.*4 t4Sei4*s*. n. ..

,

.

.

,

.

.

,

~

"

.

.

.

,

8MBl_ns8teMk. vMat|»8dBfctB8*igpBl

-

t...- r.

"

»>>

4ir alLK.

J<#

.*...__. *.*T'am*7 Vsaa. as*. 18 4... .. *v.i V.I.4KJ. 14 4<> ....¦.__* aTrlas liBaad ******* rCh,. -..**.no. I.a,tiSBke*.,asii.ia* -*_

,1 *.!*.,

tMJ!A"aaa_Ta

.._ C-T^ #dt _S W***»sd *».:-.,:^'.J^'llikVrri-as.ia

W..r.t**. M **.. 841.1*1, 8.0. I *r*.i «..!"».

, ..

.

i;

*«.,

Sia^ri_.**.i~_*r*.'.

.-


tf^l

.

"»mw

¦¦

x.,.*e. I.e*

''.'.,,.,

1VM'

»

.-

.

¦"

...

-¦ r.l-re--

l»M>^>a.^actm.t\**'.,.*kTtAvttem*.

.

l

....

t.

.

_

fMsrn

*.

l;_r.uf

-*

a

Arrived.

*tJma\tm*.*i

arai

.

te atWr, S_Sra_aD las-Tv-araaraa-It-afkBsra

A

--.-'¦

.*.a..h..«-.-*r"--i

_

Vvhaler..

¦.r;\

,r*.*i

...

********

*.*.

'.,

..*..-.

....

,

lat

1,4

-

»

.

\7exr*.******

r H. 1*0*0.

r

"

r^.e. at r '. '*'X H-4

i .

Ird;. atekkra OMBB. MBBvaK-ravl ."cft***at rubu. at-r*. twaai al k>.traswi' ss *»»** *"-*.

.'

.

*.

"'.¦.

.

¦-.

lak

|

f

Ila.I»

a,

.

Tvta

-*..a t.

I-

-.

-;.';¦.'' ¦*Br_*Js

,l.r,Ai.-.<«#. I

MAXtlAlTVai

.lt-.r^

-a7v4 *....

'"« r' .".

.."¦

..Ita.

ai

IS.- '.I.

mxi r

1.'»**"'* I-,.. ,.,o.a.a Hf. ,. .,4 t.

*

.*--'

iflBBS

*>*,.,d

kfoa. Tt.

a m»,

P.el*

,,.--¦

.

r

*.

,.j. i. Br IA '

.

| '

'

'r-

-i.

A

:.

r

*

I

--.-.--

.

D

.I

'

'¦'

'"

-

a

H-|

.

.

at:

O

.

*

1

-

'.

p.

Tiie A rimiio. lo n*t flltha Loi.d'j- martet. ' w*la_r. -i.o. vate. anrl there it rwa I, f,.r-n-xerl tneBaaae rmirl trade. ea e. of 7<. hbla .. |4 Vi,/1| «:;. Xu g

;

*J» BflflflM brandi. and t< W*$S 57Jt/)ifol'i taucrfn-,, .aory tcxtn, anior-cetrtoniiitlti "' I' '.. leraar it "I > -BtaBal wanted ar.d aeattt uetv t.T.AiN.Thaa u belter dtmind lor llnei'. i.o Iaa waiket ba la arers' Tt* an.¦¦ >farl aismadarab Ta* We rij'.'Ciii act'.va *ai,ipir« lnqul, in oa't tue-r. e aalei a-e li' i« B buib. commi.n l «,>od Q*eaeae a* t1 "*',r,* wr hindn.mi .l-aa-f. II f,.r n*w, d.liv.rerl; iV"1f*b.i^h '¦' ,'."".,i '¦" fl .JnatS' ..',: ;,-«Hi., ru.ti r.r.i.na "iv '0 .¦'¦¦. .« i*

,..

St. ,

P.

»

PKOVISIONa.Tiiere

feellng

batter

n .

-,.

V i. r Jt ' ¦..

r

Bf

»|ifo

er.tt

a raii

'

Ciaiali

Bi,

c

c

"

.

.......

B,...,

Bl

u

I'

..

UaTbha. Bfaaflaa.aiaadBr_al.aai

r..r. (Bl

V« 1

Bl

,H

11.,.,....

ts

r.l..

S..,. H. i

ll.

,.

Bltktt ,

,

a

1

B.w.ri,

-.

,

>.,

..

8

....

t>.

lf.:. llk I.

t

)

Nlllll

-.t.r

>

.

..,->.-. I

Mnrketa ...Krj.rf.d k%

llaios, 1,.

,

.M

.

y a,

,

srw V

I

ti. ,.-ii .l«.

u

,,

..\p...s

PH,

'irnJnk

,

.1-

, , >

M

1

.

»

-.

., t

/..

\,

I is

I .

.

.

Baa

1 )

i

.

¦

BSaabad

¦'.

f

AL_7ar,ad_*pMaaa t^S'waw-iepeiflM piiiaie aaaaa*. m'i aa

Y ova

ln

...

te.mi

.MaaebavakeaatirBja Wbi*' :t\*-'lutla'.l i'a.*

t

,

,

-

.

".' "_

.,».

,

I

.

.

"I

.

I

N.«

'i

N

a waik.t

f

«

l

¦

I

-

, l***1 «.

.

;:,.

v.

p

,

. , 1

*

.

,

....

t

t

.

.

,

.

I

m,

1

' .

*

f

. .

I

.., V

I

.

*

.

\

\k

-

s.

t

~

.

W

a.

¦¦'

i

-

t .

K

,

I

..

,

I

l

-.

.

I a .

»

.

.

f

.

B

-

k -k. x.

k

.er. A » II I '

*.

l.fk

>-.

8k1 fV

-

.V,

,

.« .t.

o.. tt .

*.*>.

.1

¦

e

'Vrom

R- Colku ,C-.: S Stifcm. iaa. Atlaatit. W *»t. L.»».*«-*!. l , a. Ba '.' M v » se,i». aa.*aa_*,o_aa,a*i im.. M.*at.a txltaxa. r.e»^W.. llt.r* Povi* bt't. rna'* Man, vHa_i.., S».au_*_. Ht- lii'i P. I*Bu'l1m * S__i * C-i B CkaiabJI. M.t.-l_-ra. r. W.'rflk_. Carflw. aaaa. Ba t n s .* ***--. Bk«.», r /Barn. iri-rr*. B. .k«*r.8 S*l <._lA.lt. S,.... 1 la_irwia«i a.taaara, B. S.are. A i. Xxt _<? V- *** '¦* Ba.iArl; AW.nta. I'^**..h.t a*. c.w....ia-k^i. rk.-.* i^*" ai, .r._4». R .ll * ra»k*.sa_^*. J a 1 L ¦ kiiim «--'-*-w¦¦a****-*-c -» '¦-* *--. **rtaxax, r*ethaai, S. .

ST aTJiawa. Vw.H-r.i-Ai-rtoe.St. «___T" i'lV-iCe cT __!.s-a_. wr__-^____r. aT^i .J*.*-. RbbbTa**kaML_v_. Ta Baa e

ct.it

t.r^upr.r.. a^A-e.. |

Ck.rt.Bl -" ." J'-

"VJ-r^.*:. '

'

.

v

*

' ,

%v .

..

>\

* .¦

.i.IV. Bo a -

t..^, h »t. y

vk

.

'ooa.

,

> ..-

1 '."*. ".*. tr.r.. "''-¦*.-.»*'», BteVate. rras7*SS!S a Pte.iisra, oi **m

.r^/VVT^ ¦?.¦.*_*.

n*m

n*

*'

St.A*. Ar *.,.,,) lfH k a.4 aart al a- , t.

il J . '.>.. leul .... ,1. IM*. 'a . ¦ 1, .,a, A svtsttres. Carl. Oar*a*r .' .-» kaiA. .--* r**p*n ttOsi, Hvb 9ra teck a aa* t***.->.. sbim .. ;uu,

*

»a»

MhM,

.

yarda

ILDING .SSOClATION raraaas

i .

..

! Oea*

CorapoB]

c11T1 tt

tyoa-row

.

'

-

th* a.-*t lavorat le tarm* .i Diar. It Dar'.ti Bor

NESMITH k 00

k,

21

-a

N

.

Ca oiaoefa*

i

I

UANItL

MPlM Net* V.,-t . ¦ bava lu. t.d-.ul of L.*Ul i'.r Cant ,

,

Bt-fl,

V.rah,

l'

iri

IV \

B.mtA,

TRISTI.V.S.

att,

'.i.x-i'- llIA ^'ii**,

CliM (1 Carleton, l.nci'ii Hnpklni, DbaMlO Haviland. l.-vi

i;.-..!, David l.. s.yra,

Ur ar| A 8t,,iie, Jo.i.i Sreward, Jr, O E. Malthy, B II ii Jamea T. bo.'tor,

Alm-t Ileed, llleta < >ru*C'u'ti*a, iu onnarll, Hannaa Bobar, H. IV. T M | uilicka l.l.l.ll Ol-O WAI.TKB, Preaiai.nt I.i-.ii 18 OBEOOBY, liaa-Pi ui aaal i II A*4 NEWI HMH, S«cuod Iice-l'iealdaav l'i

mva.i,

"lecreiary. Life loiuranee.

MANHATTAaN

LIKE INSURANCI

a name aga'.mt all mi. ti**i of ri.lal uo mo*t fivurabla tern.l ur muoe.- ti -nay iuiure, pay-ble *'. any il raa r-je, >cd .%'**. «aaei.f dtitb CaUfcralaaermlttraniad it i-« A. * AlaVuBU, Praidaal C. T. H'tHfi e, 8_''et&ry. N. D Moi ..a, A. A.ram Uii Buia, M. U, at tbe offle* iauy from I lo* tfelock. r M

Clfe rlaka,

LIV K b l'Ol K iCM-

11 81'RANI'K roMPANV. uf New Havaa. Coaa. BRAf.Cii OkkiCK, N-> 18 Vlal!-.t. N y. CAPITAL. A.IO.IMMI. T 11 ..laipany ii.iuiei l. Btuek,.... li m llaraa, Cattla aataal tauaw fce., _r, ftjin death.oeeafloa ot icusct. M dieaw uf any deecripttio wh.a_*«var. THOMAS K-.NDRI-K.. i'raaldal Br a..r. T. Bcva-n i.a. Seasretarv

EW-YORK BKALTH INSURANCE No ABBOClATIOM.OItaa \\ th*

"|ihi, aai

un

ii.tur-*

t

dek,

when

¦r-.ea

187 Broadway -Capital laealth »f both Ma.nard Ker*ialaa |ai lo t-" i ei yew, and pay a t<> ?-1 pa ani double that a.u.,iiiat for funeral ei

ui

_

<

Apply it >lie uftiee for papen iivini a aai* delinlt*

pei.iei

v*

. iv

\\

_

7ADDINC. TheA .

.

*...

-

,

..av..'

t

*

orlgiual Star WadI

<

i

_-

>

M I'.n.-a.. Agwt*. eij _ ;.

ac-

m iixii

mxioon.oe Tt

.aaled tui liner-M

t

incb

te«,j_e

.

.*>,

ard per-

HATS..Cistorn makea noce.aary tbe aaoo_, -amea tbat oot Fall Hau ara r*adv Gaatlaiiie* weary ot tbelr 8amni.r Hau aar. aea. uw* taaa-anaat, paipetrata a ebxnn ia Oatd a*ar u oaa* apII ARNiX Ks. iiaaan, pi-Wiaie aad Mr-nilni nb knrtwty, lt-etn* flo.a

FALL

_No

£ASH10NABL£

*****?.*m*,l1**

3 ** naa. i wil. aail en MONDAY. Bt^ "" -*»" ft-.» pier tt foos »f Wer.asl, la'aauak P M.pt-ci.iJ magNorth Rive; Tt.* Pecb. Baii ttteair.up Ca.psay's al Paaa.a a.ficDt eteaiuei PANAMA .ill a* tn rearlnwra * ".alk tnd pa.enjteri and aail 1.BHi*dte *.. rece -,r :¦ affo t* w.il te soansi oa tha Bt'ly tor aaa I'i.rlsoto N. lb*tr paaseagari ttlx-uga wv_t pui pait of th* Oaaaaalas. " " **>d a etptei.l-.ob

8 N

rtaauet

_ti11*** aaiuos, Siara-Rouin.*»*...._. Ut.,i Aft.-is foi-wxra avaiooo. _t.**

Baaaadi

*

i

d«*a.i.*.

.upi'.ylb""^**.**" ^..«;;«¦ "3

atn.-o-Beeof-sC' tttmilT* Nt'.vvh;t\KY .c..r..ef t.f vta.., N.».^ |T?, Vl'ATKvS maIL -TEASt*ii slllP AVI-.I.IP 4DVIPANY eon.ireiitia wilh the l*Ai .« TTNIT_D B. COBAl'AM -Daly lI.n>oab .1. ABflN. 1 "e oil I. M'.tNIA...! OKMMVN. tlUALLa..d Pt-tWe, tli. PANAMA tyotim ttueettP} H.e.n.ert Tol.f.r sad,oilaOraraa .'«.;«..*'.**'.*? te te (Nvaakataaakahh MwiU. *_a ftota A.i..uw»ll, aadtnth *anb sasalk. i-d ft..«t...o th.ra «"2oc?0' *?.b tte saa. NrV.'i M.'i.dBBi tbe Sui.i.y. Ibi BklltBg l»hr pt-.p.'i.rd r

*

II

l

.Tk

<...-.

...

...

ai.e.1

aim

antl.

,.,,

are to he ia rea.ti.iea Thi l.r.i.t- Mail Str..'....s -I .beuiaita .1 Pa-.a-na, Ibi r..tlarad -i-.it-'. BB art.t.l LNITKD -ikirf MAIL Kl KAM..HIP *¦ v»lullitr T).«(. tt. wing .8 8 Hslof lhe sle.iiislup* bttluBglcg

luna rlllLAID-Ll'tUA 1,1'8'lt.B lillNOl*...'.**.> OM* EL DOItADO.MWlDBI _taVia_ CITY...8,88*4 rAi.niN..i.it.'iu.-

for Atp.i.tt ..1 oa tho Mb acd ."th od lbeuew ate.in-.htp r.t. DORADO and ihe f ALCON ttlj itraaa Nsw-OHsaaeaad Aapi.walL .or. a A' and r\.n. 'ag wii» laavuigOB tte ttk wd BM t.f ssak im-oiii, s tirai'.si.iis I'acilid tl.r T'lt.mgb I.l.*s t.> antl froui .**¦. *» i »rleai.. a'.fi r,",a'",. rasasao. v'» warala aod tteaan raassaa iii IN.-i. Oi'-'Bi.s eas l»e *ec.ueii fro.o AaJMhlKONv .'BONvJ. HAllBIB V t'.O As-ii-aatthai place nu Mva* raost Baw-toaa ro t.rifwtit, wn i. bb. [adlra* ftaliTr State tanmt.h»'B li.u.i Al'kii.1 K r« aid AaJtMio B'ate Uooui*.bk (iecui d Cabio St.ntleiw . *A Slearajie. Sa? P-t*.eii.*'i are laiideri et the r-.'lr ad l-p.it. itspinwtll frra f aarBSB a The i.i.i.au iw.»s m opr.aiion, ai.d cara runnirs over hall tl.» d'.'-t...'* .'. V«|.inw.ll to Pfuiana, tftB is frou. *.*htrea Baaslteftte isthinus awy te p..-tf..riiietivaiiea friHo |10 te ui twrutjt. ur h.'uia.tbeexeeuae, wl.iah *_., toi.e bti.urhy tlir pajiteii^era PAt iriC M4JL MTKAMHIlir COaaPANY. The (.i.M.a tre iiilri'iiied th.t, nmiertne oew ar,...gaineB8 .'I is l i..|.»uy. .Sieair.ri-a, Inaoecled ai.d approvetl by lha ,,ii,,.,.i..1nd L> N.vy (Iifloara i_d oarry. Naty Depar'.. herealter leave Panau.B tinius* lug'lie 0 ¦*. Maila. will i.f tlie Ail.u'io Maila. aod San P.ajt' dtalelyor>t.nlii*tbeIsCairiv.l and I t> dt.sof eao . "luuth, aad w.il Uniah tisei.

New-Vmk [jsevtef .. i.i.'li

Itfe.

apulco. R".t h lii

at A

Im kept at nach end uf tba asuta ta BSSBSBBIS tW tekiwia| . eiraii. Pa. krtanowbek.i.f1r,g lo tb* P-vnlfle ot tbe Paolflo, eos 0| M.il H'r ,1. .|..|i ...iipany. a-e whith will he.l-a^. ... port .1 eart. ene uf tk* ruolao.i.i i'kn (.Aii- .,*.»un.i ooi mhia.aaaaai lr ,tN) -4SI- l" ...I, ,<» m-a. i'i INHTITI ITION iiaiiuoe Ni'1'IHKBM-R I..I.IIU..S ANT-CLGPE .7SStuo« t

A

-e«e.v»

Bf.vet

..

RKCI Ht.li:.I.luns

CUMPAMT-CAaa CAriTAL, 1188,188, lod.pead fund. Mlo/tbl'il freuili.rij .-e No IO B:. adwiy, aomer .*f Libarly^l.

axplaoation All r.,,i uiuucali.'Ui rnut tie aildieawd tn tb. U P IMIKUKN, P.**.d*aL p'-at-paid 8«-:ret.r>. > fl A f S.ei.tvy. Hm II Miv<rii. E-Amic; i Pbyitslaa.raaM.o, lecee. Ka 14 ll a.kerM ...

B(.'RTNKTT, rrea.

-.

.baodiie. Ho'.*eti.. d lf iniltia.e, Veaael* tt> Port, Ae. n tli* aaW Iaia.iai.la teri_a Ali .uaaei pruo.pUy _ljiia:ad anl

__*__

KKI'UBLIC KIRK LM8URAMCB00.

.laeanaee B ...A -gt, curaer of Wail trt WU,.ia -. r._t ll groaad I l leaa, M Th tti rnpani.riavlni their Capital of I'a, i^i paid ll,'» aal, are pt'.itin* U> loooia Igala*. Mah.b-'. loa. ar.d exnuxg* by fire. M 'ai jrabla terr ,i Th*c< mpanj prov-.i a 'j.at, ar^i ptjlni 7 '¦ tent aa e_

er. al lhe rate ,.f per per t of tiie reoiainlr* profit* a.* lu b* divld.* aaiar'd io ac-lp, beai1n| iLt;r*«t. wnlea lertpu tu ba r*d**t_abl* ln caah when*v-r tba loaaaalated profla

taterea' a

Ct.VI PANY f New Virk-nffreN., !'. Bn^dwaj -. Ca mpacj '.*ingtn toeeeaafil .ipertric-.. B -« a ii:* MotuaI. or Joint St,,.-* gnaclple, o* liSBBBI B tt 'it (OM *af9ty -J Aoy lat'-rtoaaon rei, At-tuit} A* m*y be obt.oed on apgiieati -a Bt lhe O.oa

H A T S..Elogant paaaflaOb Haa u 0»-|l iaa tbaa Broadway pBbflB ¦.wataJo bbowS, «*-IM CaaaJ-a, aaa iom oaa Bauflaa.

Conpany.

DItlCTOBI.

Jaeob Reeee, 6 l au. ir.rcr. Joha a ttayaun. BaflsiBsa John L. Baskwf, Thoiua* Draa. jot.L vv Marraraaa,

4>ecrgeCl_t. Ribee-tBcbeU,

R- W. Howe*, Jusrph Poaite, 8a_-*l U roacer,

Jo_.Or»y,

G*or*.vv. rlisga, V. A. Palmsr, N.m_ surr, N

aa_-S, L-o.-rl Bacga, t Harns, tl. Ii

VV

JacibA.ia, 9 Leverich, VVolfe, Heary J. W Kelloga, la.- -i S *i*r>ct d, Joaepa Bnttoa, t W RSmu.t*, Batetl Ward, Beo.. Bahc«k, Jcha Bi «ano. tuareae OtUlLh, JACOB *^ REE.«E Pr^-.deot B. G H HI NTINOTON, Attaary. 8 CAbiaa_Lt..NLi. Coamssl. VA a V. rotTia. Secretary JOHN T METCALrX, M D. I MadissJ EDWARD PIELDSMD, S Y.xaib.BBBB .

At th* OrBee of tle Compiaj

daily fr'.m 2 to

¦-«

II li.a-i. H A»plnwill, lliiiiau, Butier O-ucaa, Cbt. ,c* 11 RuaaaU, I laaae Townier.d, leaa A H-epliea*

Ci- r-C .r'.'t,

Ow.rpeT Aiaa,

.'e...

road Ula A.t.i Sor ty of leoadca. GsncraJ st, Jersey Clty .Th* a»vr As*»Vi OOJe* No. TloG.sd* tSeet _*ar_c*s rn the life* of pef Company B ot'.ooee soas taatstat ta tha ktuud Scataa, aad aa Cal..ra_ aa. othar ansial basarda, tt!_. r_aa af yre.... FcrtBii.i

¦Mialabova, __hl-^aa.»h____»__k.. i. kwrnrnWalok fliaU, ¦_BJ|1 to

._

A*tor Jr,

.

T HEPEOPLES' FIRE INSURANCE

(iJMPANY of tbe CITY of NK.W .\tjPK, eaublu_wd ta l-'l, at No 173 Caaai-at., Rraoch On-**, N» j. Broadwiy next eorner of Wall ak, opp-«te Tnnlty Cbar-rb l_*or* B_ dloaa M'rctandiae, Hu'aaeh 'd Curtii'ara, Ve* ali :n Port aao the_r Cutu**, Ae., aralul io*. oi dainaae bj BreJERLMUI' X_,BBJ-la_s ProfldaeA .

Meiri 0 Lrott.an, Bacraury. Oecjice Pnxomc, Sorvayor.

VHtHINA.t*N)turra. 0RK'<CN.l,.-r.t,.n,. >u|,| MMI S .C-ntuns PA.NAMA......Itt,.. |.**rH.MI 1.bbOtuae ('AI.IDCltM A. I.'t.'tu.s Nii.Url.M .>.- laua KKKMcNT.Wtitune. Thn new ttrtu ..,i|, t't.M MK. A w.ll ply hntweeo Saa 8 aadraa ...d o, rtsfs Osaawk araoiltea *. ihe a.ru.erpora Ih* arrlva.sof n.a n.a.ls and paa**..arrs at I'tiitini aod ra* | without ds'al wuh the mails aud paaanafen li.r tha IBMflMI fr.rii. K«.i naBSBMa tmt nt s^emlng Ikrougk pa*«a*r by tlie aMad tMlaS M-.il -lieanmrsfroni New-York >.--.. prefereoceolaceeu.m.edailuooa '.jard lhe PaclAa Mail BlvaaMaa H.tei of fcr* from i'.uian.* I«. Sar. Kianclsoo on tb* ui St fcvor.ble te.u.s A retuiar line af Pfi.pellen wiil be kept ap Ior tha toaaa. portallon of ff.'t.ii Saa tr.i.al.'f.t paaav.ijiar* hetwnes Paalii'liiidtlaa Kr.i.c.Ko One ot ln* abov. at*am*rt tfllf keep up theroi iecu..u between Acapultn. aod otber MeiW SsasatW I t-I. paeteusn _a*il,.e.-,.! 881 Ibe. pareo..1 ham. ... mat aaaasatea <u rasssaiasieBa i» s-.b.e (wtt. t.t will t>r takaa st Cb^t.* at 7" cai.lt iier fu«>|, *nt FfSigbl fri iii Psaena k ***i. i rt.araa at tlie rai*. ut ti'«) p*r ma.

traiakt f.r itataso apply vi;ifAltl..:S A th* i.tTtceof Ihel'ompaole*. No. 177 at W atrrn, New Vork .f

WHITNRY, Wo*t*t,

*.

rosrOaT

tV)R .NAN I'RANClSfH).AtRriiluieeJ

Kttea, vt. Aap.irwall, N.t y I' ty Tke Aavorlte rlouhla '«. -t, Capt ( li.iioi'll n.glne s'r.w.lwiiitp PBoM KTIlV.I taaa bu.iirn, Isavs ttai Nf i, N..nt, iiive...... sati ft. DaY, rteptrn.ber 4 at So'cloek, P M pr*ct*ely, for Asptoa.ll. fi Sd (" ." wt.ei.co the will pr.jcaed to Ban 1'ian de] Ni.rte, -jlvii.f nnote-gntp the eelecti n of either roota. rui ptMtse, at rrdi.r ed i»t*a, apply ot.ly ta D B ALI.KN, No iHattery plaaa, opttt'ra

FOR SAJJ*

V KKAM l*t(.() Tha .....v lli.estflng tli.bU lur aros. ln Ing the lsil.ij.ua. -Tba ali. rt rat *..d nii.ai.eet route. Tho fa-

vorlterioubleeiifli.e will le.ve fn.... P'rr Ni, 2

PK'iMKTliKUB

IWS.iunl, r*J >. tl. Kiv.i, al '1 fVclock P

P.. KDAV Bept tor Ha.. iaan **l Ne.-ta. Meek.bj,88BATI i anoeeklog with tbe d> ul.le a.gln* ttoau. er 8.8. rr-i

I.I.Vt is,-i.»i ii turu, over the tiVtrtfua tranait route, hav¬ hut 12 niilej, i.r loi.A tr.espuriatii.o Tblt rouU ts nora ing Ui perfect order, aad p.s*eii.ri,,r_,u r.ly apoe foi... iBrougta witii diap.trh. ln the m.-ai eo.i.fort able tnaaaer Theea |f*SBHWkST8 i .p rn r r nltlsT nn ai.d vteo'iiuaodatlooa._ I_S.M .nd pasaese .i tl.e I..a.as4 ratea, apply uaia to D B AI.I.KN. Asmt. So . Hatury plasa, ap su.fi. M A IL T F. -M8HIP / a PANY foi Hsa-OriiBBB via Havaaa tbeaplera. 'd Beau.al.lp IM'IRK CITY lln.ry VV io.Ha, ao.O.ad.r. w.ll «sll mai tl.r pier al IW of VVarrea-s* N K oa M prealaaly MONDAV, hr,.'. ails'S.Skf 10 1.8V.Ss

Lii

i

COM*

,

,

8NU NSW-4J8U..A.VI.

BATtS Ul f8tt.t..r.

NK.W AKHANur.MKNT. Ladlrs and After Sel.e.o Ber'ua.**al hatvts Aan\o-utntU*. bt at-ri.se

Bei'tis. tk

Bpecie only Uk*n oo frelshl tu llavana Pre i).i toktu u. NewOn.aj.s at .-. oaaU per etabU fnot. Hl.tppeis SfBslsbl ara rr.|..ea>ed to supply lhe...feiteS atlBtka Conpoiij » bilsol i* t wblef. inay ba : ad oaa at tb* Batsa No otliar form arlll be slgoad. tppl.cBfi.il No blila ot ladiu* ai.nnd after ibe abip ha* sall*d. 8ur freigl.i or p*«aji- apply lo M O ROKKRTU No ITT Wrat-tA, SOI. WtrrBB.

DI8PATCH LINE for AUSTRALIA. -The

.it

salllug u.Id I.aOV ARBBL.LA wtll hava

disp.l.1 'i.r Port Philip ar.d B.doey dlreel Tttmoegert tot the »r..\e port* me respecllully U. /iie.1 tu vi*ll and tttralaa tte very sonfortahi* anasMBsastwaf thi* f«s*.l roa i.t riiai.i apply oo boa;. p nr No. I North rllver, ot to El.ki fTON, No. N Waash

CH>R

AUSTRALIA.boLI'HIM

F CLirrKB UNK -Pof Portrhilip*od Bydnaa dlrasl. the e-otii.ly oew A 1 olipper DOI.PIII *4, I.O.8. lua* bjr.ea, «»>.rie A Trardy eou.a.aod.r, will sall on her firsi voyM* flepten.ber ti, for the al**.*e port Tl.e BBB *omodaBSSB Ic thu beaut.'u. vaesel ara gr.euualad fot eUcaaea and Htted ap SBrtlBlj for lhe Oio.fr rt uf b.llles or MoilB psrsons, havics lar te aod smal ttate mo-rie A* tli la* I* taa onlv Clipper uuw up for wa. p-.rt, lt la cuuftdSBtly eaa*alsa a* will tnaka the itiortett pastag. oo record fur f/elgiit or aaaasg* *-'' spp'teadua>.f*»'" be ne.-eestuy. oa boaid, ltst No. 1. Nort.. Rner, I.1 Cari.il.-it or to bi ri k titi'TUtRB. No.. BBssjI .IBkaNbaB N 8 A r. r-t W. uie A adr.i: Tar.lt oo ali de*cr1ptt»a Ol _.

fooot. iuui he aaaa at t.iot*lc*of tbe *ib*erti.era C*pC wiil 'es happy to receive aoy aoii.lanuir.nt* aod eas* Tnody give i.fererir* .- v ..* of Ste Brat hriwi* I* theettr. tkm\

CM)B U V EimxMT- United Statei st*t_*l ;p ATLA**TtC, Capulu Itrnes VV'sst. M. Wall EAST RIVER IHNK b«iaj? un- Tb:* *t"Uuer w-: rl*r«rt witb tb* l'l M-l* for Buroaa to ot lluua.

THE

*¦:.<: procu-e pjme*xc.,n thUt B_nkt*g purchaaed by them. itteate eom_r St-.Mark'a p ar.e anl Mav., wili terap.jrar-.i| occapy the premlw* N j. 6 ^1-av.. betweoo l'th and 1'lh-tU. where they will 00.0 a.o Ui* aib i*eo_-mber next, aod tbe

luheerlbera to th* capital itiaek ar* aotlSod tbat the tnt ia*u:_-e_t wlll be p*>able at CottpU-.e on tbal d*y IV. 8 8ALLOW, Caabier.

©ccan Btramtra, Ut.

Lll-E l^^UKANCr.--f»latio^_ L.hI THE Pawaga *

Kenoadr,

ll.-."... 8.

Fr_d*r1rk A. UelaaO, Jame. C B-.l, Jai_e« IVaj-reo, Dau:el Draae dinlt-, Artr.ar Leary, M.-ic.er w, Ifamllwa, walalil O t'xtat, P«!ei Hall, Decc'r* Du»r, R.n,i.n*. Jol.n _'.e*ard, Jr., ROBERT 8 lo.xj-.ll.. frerl-aa-. Bf.eta P. CcilV. Be;rrtarv

,

ot ..

r

aod ap'.'ai ih_ll__.i_attotl.on.vDO. TSVlTIEl. lemu.l « Howland, Rolert B Mtntera, I Re'itwn II theie, a H,itti,.y, ' <^ Cetoa, Dan!*-l B Paanaf. Joal^ii').**., llilllimll Buaiell, Auiiartu* C UoWQlog, Joteph 'J.HIard. Jr Jtiue. M Walatbury, lav.aij B Lai__r,

M1L10N

li

.

.

-Keud-.r

dayt

.,

I.V-lRANtE COMr-ANY, No. m Wail-W., coiaei A Peaii il. CAPITAI. O.OO.I'OO. At an eleeti.-n aald '1.1.Iay, Ibe I .1 ,w ri inntleroan wer* eh. aeo 'u.ct l y«ar. Om nt l-.lder. Sarnp*..!! M-ore MaaaTaylor, S ni.rii. il, Marai, al. P*(mjob, erauoit Skdrly, Bauj Clia* Biikl.t t-r Aiex II flraiit, Peter Manlii, la-net B IVil»re_, Aaa 8 P.rter, Ui.,ainK K,tt«r laaae C Taylor, Henry At ¦ abasjoaal aaflag f tba Board. BAMPrl1.'' Mo'iKK. K,<, wa-, ananiii.,'my r* iecied Praaideat of tba J MIlaTON bHITH, dwetary (..niaiy'. k Pab. Ne* N B Tbta Coaaaar eoatlaaa to iaaara R .idingi, Mer

-

Illki,

1 I btmc-ta oeck rtr>X>-_. wriatieu, buwafer bair tuhu.a.1 of i iad Aemgn. art largeat van*<j ever aa I'T Uit very iheap. el vk.mi bltjii*^ or ren L at No uo koxnry. eorum at llaamxtM. U. H

llbr-oil a

r at

Vf

.

-

*¦. Brued-c. atd.No >..N.w-it.

.ce.

VaLecUos,

'

|A.Ball McLasa.Bsa

..

i

a.

rrtaua A. Palmsr,

JaxraC Eiudwla, J.y Is . .. J._8.1iarr!s, JohB Bod'r*

ftswfl

Barkiey,

ert

I -V

I san,

Cbttjing, &t.

... e. vr« Jtron*, W/,i|^a rn.tu»T A?1."L J W '..-".titB.r4.fc, gi:. «. ^r*.leaaae. Ata.raT Oaa f.***w**rt ¦*>... B*«

U

>

Se ^el'v-rad al |4 7> tBBt1 B -ui so4 81 t* SS. r*

ia '.he H. .ga, aft * ..at I |iB JuilN BKL'CK, Prard'Q*L Bix*.. «, Ufcr-ta t Z E N 8' Fl K E lN > L' RANCB -,' tll-at. aod t>4 B rwery a caafc capital f I B iad i laigt . I. onntliiaaeto Inairs ra.last boat Doit a«* b*. pi'eon DweHin* EfoOBM M.-r-Jiaao:**. Ilocse aad ^1 deavi'pt.'.aa f »-..« Lt p-cteatty oa

..-uad-a. audNo MMawfl.

..

.

ty

.

Water Twb' i M ITH k CO, flcu-a af labtic, fer ale by No SS Broad-*t acd No. fl New-*c

Ta-.^T..LfrY £**

»-'

V

.

PEOPLE'S RIHt-ON STORE..

>.

\\

the

TCHI-U.-, Pucretary

Paal W. Sp.,rtord, Bepti.r.n* t'liaikea, laBMS Kreelaiid, lliarie* Haory Bbaldaa, CbwtaaHI'ayen, R.'«»ri, Nelaaa, IVtlwinU lliinf, rltmael I Beal*, *-*il'iam II

i-.--a la

V

|

li,ri'...--¦"" r :

I t. T.tevi*. Ceaaraa riyweau 30U .k »>.-. I***.

s-

.

SHIRTl.NiiS.. Tiie W'HITEKOCK lli:'l--ck M T ref..ar f

CmMpftaJee**. *

. ,.

.

rOtT OP NKW-YUAB.Sr t.3. rieariHl.

h

te laaa,

»u,,.r.r._. .

*.

a-.r

'.-.-.

UCUTCNBTEIN

t

i

-

8, WaatCaaMt IB.i i

MAiUNE JOURN..L.

K_''

a«.B

»... ...

iflCtfnEaflaaaaai

N

V

___-_______--__.

laatnu .ia...,-.vait

H

'¦»

>.

i ..

*.

.

. V tkom x, ti* ttt T^'U.I t»>** *at*. ».*.. .ta a.r aa.drH *i.I i-* '**. i*a_*....«¦.», a.l«att*... i .;.

1|.

<

1

wbfla, A J. R.ic.*ii_. ..d

aad

THE

K-. W*.

a

>t.r,

-

O

B irttale, '-V»ter».ury E i Ile medal TickiNos..d. brale*] MEBKIMACK WAJiDlNO..Bkci fiJf.ROC KR8* FIRE 1N>; (Lh Mt._J. LIKE IN81:RANCE PR1N1S.Maddera and BbaooM HUVVAHD R

.

-.

.

k t

. ..

.

.

K-

i

Baa UM wesbadaDr. l.r tt,ebj t ».wic fl i. Nl -M.rti h CO,H

.

"

.

,

Dr_ (_>oo&o. caaoa, a LUE NANKKKNS..50 bs

.tvi*.

.

.

.

.

t

ll

The O tl Wil

oew

ra*

.

-t

ai ..

orp* **»p

a

i, -

«

*

*.

.

..

N

...

,

a,.

¦

..--.-.

.....

t.y

.

«._i Lan not i. 8,. 11 u IITH CO, B

Bv tTeleirrapk. .*I 1.

.

.

-

J

1

.

a «

Oi ala

.

n.»,.

As.

v

.

.

1*1

a

>

vi.

.

.

.

'

'.

.-

A

.

P**Maaera Arrtved

I 1 *.

|

,

J

.

r

11

.

i *:

.

aa

.

fa... >..>-.aa-la.rr. Iral

1

* A a .ly ami *wr .'vetw ... 'I-, ''"¦ " re'e. ara h»l :,...!-, a t.', M-a-a.*ait. aud aareiroaertni..; Ba- ivrtt.reS. irmi. .¦-, e-u.-klv tak.n ap na *.¦ * lr iba pera* oi tt.- vi loa k'u « »l i*n' abarir to »i,tica. Hnflan *r« prrt'y flrin. »_d tha *_.* xerto dutl.i Ut* tm we..* ai tba ._:.¦-¦ I vticn of lait aaal. *. .'. -aal.

.attk.i ta. k 8 P >,. w i,uh Ma.a*., J -i , a e naiit.1 o n.. .. t i Uaaattj sa raa* kl.fl.aaVt v ... MI * M. rrall.j ,oi i* r^irtoa..,; . fla.bi.--ai M «* ¦ --l.»a, k. I\ .. J M t ootaa | . .!.» t«* H_._i iif. aa » ,. ' .;-l 11 M. vav a a. ....!.. A** t.a.. x\,n je-*,-*ti. fl*i m. i ki. a C -ha.

kl,

.

.

.

.

t

1

Bal*

ti, aaaa

i

.

.

A

B

_,,¦_.!...

¦¦¦

"

I

. *

IM

.

-.

*

-.

A

lapaii

N.r.aa-A

*

....

.

tle

¦..

ft.A -,t 'h 14

Jnsntanct. ?tompanui.

.

0.1

....

-.

v

v

I.n.

...

.

.

,

iValkni

.St

k-

l. A

.

v

¦

^

.

.

_

aar.en.ri t-v

1 I

» .

VA

la* f tk*

-

.-.

.

x t

v«*

.

\.-

t

8r. .rt.., and VA ti.at

m.

-x) tx;

-.>...-.. st

N.-.r-h lha

.

.... >

.

.

*

a

-

.

.

r-

.

¦

'

(-.,..

Sttl Al prvee. t tbe re..:l't ao lhat .-**iera am b* iu!>('ll*d w '.<_ aoj Jei-'i

I)

»

.

.

.

.

.

aaal p>e** iu« ..(luaihet 'bev aa.v deaire A I.'i. Awortmi-.t ot lai .Vi *o'd to Ea'era baaa bar. wau int_h:.,n». nl, auJ d.a.cn _re ui...b tronbl-.-a |l(a.a,

.

i

'.

llie-.rsnpeno. J C.1 Mribsrs w.l; furu'ib t arrt aud sraea al t , t.ll adtMier* take plao* t^ewhoacrly baf.jretbe ANIi.ll-i'N k.-> i'sidi, No . tlrteaa!.*'. av aud kfc av aear l.-ih-ss u

ta BfBfSiedIB del.-.-er to la.in.llea I. C al > ...jrs-.fruu.lt uiy garl *l th.s .... | SBVSfS t witb la t tnyrrto: Aninrwc'te tot Aiointtu . ,t .nd flh-.t .,

*

i.

¦

-

hy caib

.

,

Otfio, S^trarara-a Coa V

COAL.-.Tba Hennaylvatt. IJITjWTON (teafBBJ LINE OFEIC'E <>h THE (iROCE-W FIRE yANDERBILT ateamship

I

l

.

WHILE it li .

,

IV V HI 1 -'.

Thi mt'Hunt,

.I'tire

u.wn

AV ii, Vika.lv COAL

t.r.

...

48

'W t-ui-rlt

1

,-

S.a

r

-.

.

N.

.

....

A

*

,. 11

'

V.

1

.

'

'

Bl

...

1

¦

....

r

'

Alb,i-t l.umlu-r .SlarUet. T-|iii-rket.-,atiii'i«* a-'i-e aad iaa f.:i trade promnei a ba ui..t.ialii laier Ifa Octa I a»M oaa ba »ot t-rward i e MM Ok* MW

X

.

-

rflollI'lS

.

t

. .

Ball, Ni

H

.

.

'"

,

.

.

.

Vork,

.*

.

,

-

T.

O.wD

.

.

1r.|

.

r'C

tadutt .Coa"aai

1

.

l.r-.... I

i

.

H.

V.

¦*""*

,

.1

M

r

once*

uie,

.

*.

.

«

t.

..

.

.

,

k.aaat

.

»

'

.

.

n. t

.

. .

aii tte vaitoas fc.dao. m* hrabarglag l l*e*ch <lr.-.ri.r4 n , »)rr-l, Cannel, SidneT Haa. Lablak, I ->. t, .nsgn.BB. kfl al. ..f U.e f-rt he*» aaa JAIIIm L vVOBT.. fortalebw. , *t. s- t-.r Tboinpet-o, sfid'th-.v soi A tte b'i vVall-SL

t

1

...

...

.

has in yards C1(>AL..Tho 8uhstril.rr Liraraoel

.

be <!vwd

praaabal Sad

o

j\j KW^iWGLANI.

Coal. tc

.

1

-

....

ot"

1

.

\. ..

*

'

*

r

.

*

1

I .

.

i

.

.

,i,i_-in.>r..

B

....

SU.Arr

r

*

N

a.BBill

".

.

'

t

,

:N \ . ll

,

7. at of pened White (_.rt"ite V\ are |0sra's*b*M R- tA-i.f'.am IsgssadBpittsooB Bltas WlltitW Ware. 1'. paeaagw Olraswsra, *'i .ind* li.!..'.-. .. ,t rlealer. sndgr. ver», for ,-a-h.

.-

.

.

10 o'

I

tt > ...-.' t

,

J,.r.r,.|t.,

.,,.--.,

1

1

:o

By .ider fl

D. IV

Iriepl. IVilker,

J

a

-t

t

yt XX I>1 i,|,,,;"

'

..

,

.

ItTJESDA-rT, Sept.

'

r

t

A ,

|

S

.,.-., H

>. .

.

I.

..,

laaai

4

I a.,

|

v

M

.-

.1

a

flatle* a.i

.

-

'

I -

»

-

Hr.-

.:-.

-

-

.v

,

'i.e C*i Ulicate* exi. r.t ,-f pajment. ar. x

twLe

.u

At-IKORNlAandOrlrJtfON.trre Sra'nwaU naw and doaB*.aagl** "'-B.

Ite a«.*udid

**<»

ftbeB. p aaadla flapeareadbai April, I8M. fes alter Monday, t i>* l.'tl, il? paid m .ike m_i-_er, on BBd I* caucei.ed tn tl-e

titew

^

ttate CKK.tCNT CITY. I liVoliuiA.A»«"tou. ..t,i»N.u.ua 4'II* KDKKK.l.kuotuua

,_..,

'..* -.48

| r.BgSSB

.

...

.. |. f thaaa bbs**** wra ofl tbs day ot B-So*» IB* lot* UsStlBl f Wb*. 8 dee.18 erl.l he rusi,v.r..i ei* tB* i>*iei,r. BBB t*...a... ^u -.nd ai.d inorl«ri«r tor aa* rsar, *t' i"r' , 1 .,n-|. it.'.l-. r'.-r mart »"ft rall ptrti.-.iiara, ani'ij *t. or t» loJl'llil A. H.AMMIR I..|.N t >1 Wa* V ;.,n lok'esr At.H- I.T il N 'il.AV. 1" LM t, . ¥. M.,. d No OtTlors Ws Bf ~*.ll* frsai .i, fre-. 4P. M tu .)' kt VV'f W. 8.:a. if A tl .*-i

.

.

*

v ,

,.br.,

.

r.t'.at. H

n

-.

i ....

"l

"..

...

¦

prt/l Ht.l towarrl lha

'"'_.?'.._* ,,e tklSMl.LDBlklir

OlilO

te pa ,1, w ali tne iiitet-tt due therenn, un ind after Monday. *4 .**. tbai the ietarat ind *¦'pei Ihel'ih of M*v r*

Kew Virk, Apr'l.'l,

''S w.ier

... a

t_tf dato,

aat .nd a *

-.

stte

ak

Trui'.e-i bav* ala reaolved, that lhe balaoce of th*

e

.

STEAM8TAT18 MAIL T^NlTEl) wira th,atAfttl* 8HIP cOMPaNY, BBaawsassj Oal* \J l B. .f"*b M k!l. 811 A.MSUII COMPANV

ia

Total Aaafl..l.su.UOM The Tr jateea have declared a Dividend of Xhirly tive I'.i ba _et .'aroed I'teiuluui* of tb,* pa*t year, paya!,ie he « load II ii.itv 0 M*> ne\t.

I aalr

H... fc I.

..

l

...

\

«

Ma

.

..

\.

,

11 II

1

-

*

*.«.

«

,

i- «... .

I

.

......r-

_____?_.

I BalVV-hl Sepi | m.'Tl.. iifla ¦'ll Hl'»Sa,-. weie uia.1. -ai-», bren a*»l»*ekbave * '».>. 11 Hl.-.at.el* flw.,, ,| 4 IVh H r i 81 ai MO goe, .. - v«*f.'*T Coi of i atae Tb* l'-a-i»-i v s-rjt Tu. i.uulWei-l.»ei.a,.al p.lo*. ra.|io,' ... .aiici* are l i-a.*? I a, > U i*v. i Mn OaiaaMS, -c b

I>

.-¦¦

.

-,

.iflt)li aadstra

YTx-

.

tht.

¦

¦

'

ffom

aad .

txtri. e.

ornote..-J

'.¦/.' N-~ ).<r*. tn

indtharsli Bav. Th* sir ti ,at*r : these Bli *.*.**> | dai h-, .'-a.-itoAtaBi.-l stags* un.I in-.

.

*.---.

Ml 1 I.

. ..

V

.

r Bss

.

aad U t.

-

-

,

-

\

.

...

.

t_U

7'

.

-

a

.

\t f.

H

,

...

... .

1

,8.1

i*.

't-

.!.

»

r'.n...

t

.tl-

Caa*

,lo

«

\

.

.

-

'".

r

.

*

.

.

iv

Ameiia. BrBaene,

'.* 1 I

Vt.'-i

tk.

11

>,. i* .

...

ae..

!».«1 1 \

I

d

rea.

-

-

b« r

d

8*

tbe beaitby lu-at.t.n. Wl ...aaerli,«treeiSttnee, *s "T MMarklifl and'. .iift' , rapl.lly 18V well asia'r aad r'' Hta**a l.r.r.t'i are localfd er. 8>r in vah-s Str»ttt'rr*..ttanfl I-1». ni.-.l.nrf

v

.

''"

¦

*..

-

.

r

'

v

Bcaioa II -

.

, .

I

.

>.' a'

-'

w

.

_**ti and ITaaMtled C.xl'J.

T!

_

si-irrsa-isst.ii.vra

T_* .?...B.th-p I'MTKU oa SATt'kDAi

k

-

suiaalfli lf irtp lirrf "rr **~ T***" *.**."ll 1 »p

t, fH"l

.1- '

,.,-..

«.i,rr

-.

8. a .*.»

.,

II

.

sl fi

'

M ral

B

i

n.'

"

a

.

IM

I,

>

'

.

I -

.

swid. ir.. wha.f aaM and Uke the ?m B00 Goceral A-e..t. Ns i. lOMNHON. * JONI.S tio IIH kV eal 1 OJr-»»r of laib.IV «*¦

Tcra

aa

*

-

Ittfll tbay had,

n

...' 8t_.k..

I »' Aietkon-

M

.

.

,

-...,,

t t

B.

*"

B>

-

-

.

wxat

and teantl

--t»

-,

a

.

i.l

--..

.(.

{ . t ,1

.'

V..V.

tk '

a.r t.

ll-a-T r H ».. 1

r-

¦>

...

.

...*..-.

.

'

.---a

|

...

»

.

».».

> ..

.

'

,\., i.,.r-

) I.

-

rorl

.

H ».T,

I

,-

.

H

1

N

*ndtdly

-

»kV i-ALK '.i'

.

...

tull

4

8|

'

..-

'

...

Bl H. NICOLAi wil

Al Bl

.tt...

any flrthl !>-.¦ .'. witi Awelt, ita laveate. in i

Th-r,

.

.

......

.

r*rt

Nr*

-..

Ws «;.

-I..

tl

,

*

nf

t. ttr.

«..*.-

.

.

.

.**

|

'

BAI TIMOItr. 1

«

¦-¦¦

Si

r*

*

*..!«.«

¦

t\

*-

t

|

*.

¦.

r:->N ba f

r'^i __''**/,n_1'',':"'.,_r' *25 ** ..¦i.k.*,. ¦.**

¦^i^-Tiv-TSteai jJ-^^JTa

t,.

.>e*rl iBl.'tJ. Iial-r-i ttlthnisrr..-tot lleh paatar ,n» lU *i.o»l *tl Itt I t ft* 1*4 rtl> vi, pt Ir ln ker rlii.ak «arn d a wai , , Ta ahaaDtwr .fa-trat -Ch.tat sasy Caalr* ******** ' *'r I 1 hal. . R bl*l With 8 * iBogai y. rrao* ms iad raa p \ littlilett'i. Al ft. e

PEREMPH

.

.

tt..

ot

>l

1

.

*

*

...

.

y

t.

.

.

\.

...

.

¦

.,

BcKsbi.s

V,

1

v...

1

.

A ti.at

.-

..

.11*,>¦

,

a

ta, laa**.

......

Ba

.

M

.

r.

t

.

.

-

.

-.-¦--

la,|M<.,|,

I.i 'i. V4

s

.i .

.

I

.

.

.

..

>'«.... --. 8.-..-»

...... ,.'.....

i

I

.1-

.,

.

.

.-¦¦'¦

.

sr ...t,., Im

-

Ba_b.isa_krraBV-.lBit_r,

mUtth

I

.1.

-.,|.

'.'

..

v

a 1

l.a.n.l.r.

,

.

I.l, I >

.....

IIabket.PrufayiSapt

PiiiLAun.i

,

-

-

,

v

-

t

-

1

. .

«=i \s,j

_______

hia _.-Tl.e.e b« been »...t little t.utl..aaMd..!..X"-.The a ., ii,i.'ed >.-qu-it wi.h.iii cbuea ie arioei «.*.-*****. Pi uaaawketlaei niu,-|.''on Mlet lin .H lat'. forihipuient ai ,i ' -.,n,e *c. «al* ol V-bbli aitra Ivaah MSnj Sl H T». aal** far u,«de '¦»"«*. .ie ._, pi> t iha letail n ."< *>**.'r* bava abeea MlSa laqaa'lir- .. . i.l -i of wtth,Dtl,era"|.of#, ao'o at Id » Coaa Mbai. ta »,-.* Bu ^ aa Ba.eao'1 '" ik'i BnuJyamr. ..tt'^. »"d l.na Pr.it. ,, .i o-arlai.a'il asi',,1,*.*" riaru. 'nu,.-\i.. l.uili pnme new an.l old ReOa. arel.'wer Pa loi ofl ^ kita »¦ *l. ". >. aK'nt 81 07. afl-it. md i"u. hii C.-a* fl a d.iric " buih I e.iow Sl,718 bette, deoiA,-.! Sa"-- "I « ll Uiriar.ii re a-:,v n t. a ai.d afl..a», aaliii. otM»<",i.- ,<. » H..11 hern i..ldat *v. I\hi-»v a> in in,-ud -qaafl BaaaU akaa 85a, labeiabbla aal

.

,..*,.,. ,

na'

*

'¦ .*

H '........ lartoa, Saa rr*i

. .-

.

...

I

-

BBWa| prici

1

....

b

.....

.-,

Woed, ai. la.hai

aud

flnasrsde leidit V Ode. fUOAt'aia _rm; I -.«l,h^r tt uo.Ot\e md l,a*a b» B»owa Havaaa '.'.." q.ilnuiil>iv w«k; pisil ii very d_ll ud p".**. «nd Ci«l .. M a, |l a ;' bbl* Mtoler.l |10 i.a* ia Nn. ton Uaadiv. ts $«_?, .".for Nu ;, tl-.,.nr aart <f 'h.w.tk: Wa fl a«!ed a I »a Ka No 1 .rethe

»

.

.....*!....

I

'

aaah

aa aaa

'

i¦-¦

i

"

Molawet .re lat'ier in.,ra * rarta *.M.t -'4- .t.i.

*

i..

fl.

-.

¦

>

k.

... i

kBl

.. ien

1

8,1

sl.

r.

AT kl i

.-r,8-r

6* ¦*".-

,1..,

>

_-

.

..«-.',. a-r. !M. 8(*( ».., e.

-

j-r ,': mertbi, drlivarad lliera. BtaebeAOOO I.Ka'i Hi i. .ati.m rbe recairaaoenaae light. .viaae weuht*of Hrt-iliackS lea-a li,jh-r . a uii.»~Liiners '. aatvai laaa iwl..m7,;ald.ii »,ii M " 'i tht 'Ao, toanive, ai pamli 7r/l7Sc Bom iti.re. ia l.t«, », j)R, i .- iaa kagiGaa aal* Boila aold at >lia»j,panw Ttrt* ailai 8aikaI'raaa .y ^ IBdN lil-iiri. i-Uiuai8ioich I'lft aold tl92-i*if. ooe, ii-anede^imd wlr'n fa . *'*l ('BRIE8- r_Ow fl ataadt St l).,.,,-.,,.-.. ;' o tBHafliBflai a09jc;l.«aiiive I"" b, ct , ihan

.

,

M-

Vk

S

HANDik I RM Srki UND -r-li-i

raa

sa

Vk ., ^

.

Amount cf _inrc_i cf'. ..' T.'_1 for Bx yean. tl. < aa Ua ipaid la c*ih.

I_

N

ri

I

.1. A

.

*

*

.

l«ch«^

-.,

.,

-I

r.« A-i-. »¦

r.'*A8TKRlllndimind:

.

as

.

BVTk* Iwsfta

I

*

ruiiyfar K* ffUOACCO. 'Uerelia ma.dera'* BOhrtdaioU fora«part,ii Bal riiMcoitiMieiieao); Wk*. ;. rio Miaon ( ..nniy at b _-« .- anil Be.'. I.ai'.t 4.1 .17 !¦*!.* Ilavana . I II ¦' .» |a I aba llie tiaiaiMfnij* tr- lifht M.nutaa ,t«.i !. io mocxi i»a|D* xx. wi li a red >.. *,.». . I.I.AH ¦»aull. Hl Hint Hj-aLlih*. 'd lt.' Bl '.« .'¦ IfllM^B HlDKSare li.m. f.,1." (>iin..e. j aano. orotuitt. i.btto diitao* A-ret, \A-ns. i;,.., 8 ,j.,..,i.* at 1-J, i .....utlj, I,'*"" Bi.> If.tb, f-t ttntoe. M ft Uie I WOatb.1 ''.enO B-auaw Airea. ,n BVeiu. e!

Baa rr.s

,

-, VV

,,.

_

.

,.,.*.¦

r

.

at!

taa ear

e« *' ao<

aco>n......d.n.

kVWBB.I

raiety

Btii-rg

,fr_r__aio_i?4<.

Au.

sa**

a

"

imia IB

Thoa. B

BBteB

stwsaa tke hour*

tawaaterEaaiagaorUAT.>.

¦'

-

*

.-

*_a

I^lrrlp^

..

-..-..

.

'.

-

I Bu. a » < |... .-..¦-»

«*>

...

.

Ur-

te

--

'

*

.

r-

.

.

"

...

r.

..,|-

Bo I

Tei

VKW ll 1. RK _T.

1

'

.

j

"

*

''.-..'''.

.'.

h

.

.

-

1* B «8...

-i

aag

-,

.

"

.

-

.

r.n

.

s

..

.

H

r

t

"

t

.

T

*

.

. -

ILBAM

Ks . . , -.-.-,.'¦-..-

"

"

-

kit, wi'h a b»tret d.oaand fnr tlie tru-le. t".A toao, it af tLa avi'keti'- aal*. nt M*, ahli. .-. $i. .'.,j»/|"i ii-J (er aal M_ij*,*-u Bll for Pnme. |17 2*j for hea-y B.*. for Cleir. Bref ii fimi arth a fnr loeairy for ttia btnertrua: ta'aof ifiebbn it li-r.t'bf.r ,\|....i»ea.d tt ,ii»i. old Fltaa I'r'M.e.Mew ana Beef f_4.ni aal r.aataal Oa Men'l are gnif t at former p lai Lird lllc and BtikUi Mdbefia«ii, Bj aue esfcvei aaluirf fl* 1*1* at II* ti 11 * Bn'*, a ti.'ner. a id in rwl deioann a I4«>|t. for Oae; lt,_r ,.- Iw Stai«, aadjuaiu. iui il aaia'.- at I Char.ia Coamy. Clieaw C,il'l-KR.\V» noii.-c taleiU ibu ,a*n tb Peruv.an Pi| oa arivtr taiir a. fi.l xoort Hut.-.Tbe matlret ll verv du nt'.brtf: im!l; ."' bal^naw, rarl> plekni hava anflelhara, ol wh.. li Iwwa ooiiti'tft'-t -seara-sa te eaalfly 008 I.AIHS.r* ii » ttdj pr.o.- ar* lo'.iar. 8*iil aa ... eti 87] Ii«ir.| «r tii* fltta pri-e Bll- Btf? « Barau ai.d Yn.e are 8ra with .nii! Irrival* Ll a*^ * titur lunoi .u Uiai.i-ik.i. i-aieiui h owptm tk all .1,1 a' <¦. Tl llllvlald ararf aa lh. river a< d hn delatered liaie at B3 "f Wbas md IKl it .Tba in-iktt I* ma ra Batai le Ut" t ba't hu Burcbliali'nill --' Bl ?- i...j\l,S80 e. aa .' o /ant. Bl l(> Theie 1* ,|,.lte a ip-c.ln.e aohali at 7,tf7jc Cai'n.i* Baia 1 iki./ < t.ere. v. ia uone Ti*ie aliat ia * 1.1 Ml B*ki a< V' N Bafla2,888bbla

-V."t

I sai)

»i

-.-

kem

A

.

rtain.

*..

cr

x.a

Doitie-iir rnrf..

......

.,

. .

.

-j

t,k, |

-

¦" ba .1 *^ t. ean in it.i* at |i ai'»«fora«o»Mlarfrle ISafl tva.ii White M I htiao th hea.erl ?7; ilie hoih. I>.| Ohlo t |l. ar.d l,»l« r,r 'V-.,*rn ar* W<1 Hal* i'>.._. ndll Cbir*«oat7ec aru.-iate By* ii Baa, saha t* "" bo'b m i ( «m i. he,.**, ia ie*,-.- and wa> t»,i t,,r tbe home trade -iiaioi l_.SM fliih. at7l-7&. fnr uuouLd. 1:1 i '-Att 3io lor ll'e«tar_ WMISKT-Themirkft il.-W firm. tba luprlv eicaedi SS,. _enr_.d. ai)_ *aie*of H.-d t>bl* a' -1" .Uc rO lalei*'' M 3**»il|e. fir 1'riHjD Drada n io lair re<i_e«t; albW. aSlika, thwo aad iaterea Io <ar Park

I

the

,.1 ,h* rraneiarv Li.r- saavri

te ab* niraaP-.#s *m u'.us ihro.iat. tmtooa* ba. prt*eioapa Ot fairaMai. eZni....* Hou, New-Voit. .noin*. .. Mail l'-i.>* lhe at uto* u.t.4 toa oe h--.* B ii iljMBiIha m*t p,.aatoBaa *ut.aof fve r, ,.t p«-f .^'''V ro* freight , akkl ran... ., wKh N H Shine^arerriioree,!'... .* wbsrt wm th.c.'nu*ii>'. Bitti sl uu.,..* *** ol .he oa ocloch I i" ol »nd

*

,y.

.-'"

"

"-

r..w,

..,

...

s

.

.

-..

..-

.

....,;

pnaao

.,.4 .l-l'

..,

t

'.

r

,

r

w

kfbk.aia,

i

-

;

t

*

tur.s. aa* a

..

,

_,.

r*_BBe**n*wVlibV*l.^wl'ai tte Riilinied wharr Aaphra wali. fre* Tranait -f 'h- lahm- al th» t******'. **£

*

Rci.rrt, im-

BB

M*?_\\ £1**.

li¦

.

fcrlninH

.,

S.

ct

)

BAist.'t r»s«T.i tir.swtiL

fl| the ant r

,-

..

i

j\jFW-YORK la tW-t. KVsiTED *_iWaa_C. Sakf Ha? r*n BBD-V. teararatefA a_» r. 81. ^_*Jy?asararaiuis -_*-¦. '^"Tc^-T Crt.pp***, [-1*9 rrarawa hy praraaara. «;- *^J* £j la*B>l¦ B8I8B._ Tb* wBtea'

M-isaas

FcrM-..*:;:

nadeby llowrA C.

*

ai

sVorrORD.TIlaKaTGNkCOe, and SAN FRa.N«ISC\> .*<«. rirtw a

-

Ea :*a/.fi.i

larlds

t> .

.

ihe year, w

lalaodTraaaj

LaaBatararm

ei)

_

11 ..k utaHir UKI -a*teeaaB

#1. .:*

sa

¦1

"

1

On

.

m

aad

um._*______«

.

!!"/r7al, Wll C^-th OaMartaalfl-a.*'¦¦' a___bs

"

'

¦

.'-

,

t.ita.

l.lreArA Bl.ll **.**.

*

,au april, Titalirv.or.ntcf Premi-mi.Itfl rhe aaaai ot PMflaflaa taarked al daring af-

n!..r..,lty

*.

P.41c:e* i-oed from 3d

.

.

'

'

'"

"

ird |

*,

ST.BDA

H M TuRt,

t!,.'.-'o

K?r''

KRAkNClSt.ia_DIR_CT.^

EHIRSAN

**£"'***'*

fTATU-Eirr. 00

Jtjd-tiwd-,

t rasaaieoBi, -Tbe eapenot taat amiiias **# AOBV UinP, Ut>\ Mesier. w.il be d-apab h«d 8w tk*f gkasf fren'.t t-l'e 1ft *.>(..» ae; t.t pa**at- .u.lf.rail port ni >d.tK-*i* f. f BAaal i>e ar J ,i'

va...

cftaaaaa, aCftflflaBBBjaflae-

' Am. a. Am. -nt of Pr-roiuaii

"*%y

**

u,r»

INSl'KMlTi'-L ..'

tba kM.owing

* BMBBlk Wry Of Mvr.r.y '¦ n.f-k.1« ci¦. araii |of th* solfcrrwraa, »^ Oaa Hy.power bitl fcat Saaabe Piraa, 15 ¦BpssstBS k-rde. iiring Cmih, nrpoi.I '<as i , «,._ m._| Maehine aitb two Er.kra ani 8tea_ V-. -a

rVa.'tr.

ZrtwiA ST!.****

_,

IaM. gtvelaM,. gp, Csa* k 1. * 'tioc* '. boa-d. *»b*f* *" ."il* -'tadl-.g w.«. fr-S' -.. pia ...-. -f arurroai^, »_ th* .-. fll raTOae kCO,lN . a ea ¦ ll

,,

-.-

'-

ORTliMiEu t SAl.K of-'-'rt atCLOTH

M

-

Ar

t

'

¦-.

liTERCANTILE ,'V 'INV.N'. a*.. [TI

loast. th*

kV.>...a.-,*-. l*»'i-'i

**'¦"

atjaaiay

.

1

t.d at

ara m«

Hal HaaaaaaaaiHfl

" rm

'

'

'

of Uf* l_.ur-

.

.

kaa .*-.,

j

g|

"f-PTiSrS

'

.v

F.'^auta

tdvantaf* a***

-

.

.........

41-

...

fep|rad

>o W Bee.onan

. r.f*

*h*

>

.t.

..

v

-*_l,Ar.tn.yb,^onir:

w

.

irk I

1

*..¦'..

.

Ite. C 1

4 -!."

Rrs 1

ioaal

f\T,i B_At..i.JlU'ianfa ^nrd

'

tte*

--

,-n* bu* ¦ .*rvl**S

wr ui*

tbaa _*w feeturei. acd iivnnaal tbaa !__* referred , iad wnU-rt ar* peeato. ..A >.- ._ tb* pcinti

****" *

¦ .....

, I

B. r

TP

<

'

-..¦--._..

,

B_r«>

_

A

Dkl

1' and Pr^_ tfurrB-

*

-

_

V.

I

"

¦.

T

¦--.

-.

c

»

A

hr a*

i

'.

II

aa.fla.1

.

¦*.. t 4

...,..,....-

¦

,

a .

,.

<

FLh.NirCRK. OU^BBOLU B* A Bl I!i .)

*

-

.

4

,

a 1 :.

A

n.-msTiD roa Taa Tbibcbb. tkiotr.Bn *» fl iMbeee*- witk e atajly. t*mu****fk*m*htt :w. Nalaal i fi --mli ts* < >*-y ** wai i»v r h« low |r.oaa_-* F, OI K ANI) MrAI.-O'ir r."l*t Uttar. to aaas. A-nf<.,.*. tbe _a«..»a>'*raMo tr'vate advf.e. l.y bu. wlth right entvafl aa. Ptev.i ad for erport. b rt aot o, t l.r,* Tba _M demand ll*'ead* .. -,-, a_r ^ are bapflMf BBMMI liad*. r^'.ert .; « rrSS, f trt''rrov it *i Ua li very trare* an Iwaat, port -Jiinhoi-i Tbeeataeaf PoaoBflaa i . .aomWat ll »f875forN' ..-.i-r'r.eaurla. xxtratXhb'..a'9Su. C..l_Bl<>,. »0 .'r.lll,, *'.««* ; V 3,'l.;*l 11, f.mrs anl Ml, Mgaa ,-xetv M 1 '. fci r.ii.a.oe to aed_Obi<i tl Oble, indA Peaeiar atd Obto* *. 71.;,, 121 f.r *xtra Oi >-"« '.' ni ibr i-HaOaaaai BoetB*ra ta _,,*r an-

.

*--*******..

.c; *._ .-

tti..II.'.'

I l*r

flpobre, Arr.

'e

**

;

-

.e *.rl*.w.»i

f*

. ,

...,-.

¦

.

^.

1

.

*

benmdpnor. I B rek

.

-

. 1-

.

or n i»-

ll.a,l...«0-'« '

.1

,. -.

\t

«

r.-a

Br-tteat pp...'*B.a

1

.

...

.¦¦.

»

.

u

.j

1

.

i-raar-e-ea

hav* ai

niert.

eaae

in

_.-j.

A piepa._a<

'-

H!'

.

>. w Jr......' ... I SABB.V.H M -RVNiJ At -* fre* a

E. V k'e*oa.ei*

1

'*

r

....

ii

.

-

-

L ra.ss*

L..J

L^MaiaaaaBBwi

"*"

.-¦-

I

-

-..

,

arlll

I

.b.i btat:

BOOB

¦

-

I

'

"'-

*

C

HIICI

ta

*

flsca*-,

otuxi* *

-

.

*

ymm.wfkwmaml.kt.

a^r

l-a than the

._«!.

treat _.*cteri

auta.i *l«b aace a rahabla

-

-

-.aupeaui

,

B.n

H

late'unet

-e ara 0 i*t

a

i l. 8 Mail I .-*»st*B»ra'.g ai t w H-'t, Btelnra P'tf V

k 'N.i

or

c*r :.:.

thntalva of the

npaay ha-. aval -d lea.

io.**. **e«oa.a

ua-i-Ba*. -

f^OR CHABLI9lt)H.--0aaB|.WMlM *_*, Netra_-r,

**^*^**^ L,U ^iidttle,! apvv r._^__22_. No P -Vnib-st_-_ ta wbole ta '

0 1

Wl

"

TaL' '

TaB.t

HKoTHKK it OV.

ByH*T" BA.NuS.

*.

.

fcr -**>

w

taafl BM*

A tf M a-t *. Aat*/1ot>**r

1 a* *. a«a.

at

,

BaicB b-D 9kiia-in.

.

iM-raiet .proy*^*d I]

anre-a

tavue

r*

.1 a_hcaoaa %.-.,««. touttal ^^^ rva of a t_-J«rare extra

-r .--

tc*-:e er_.. .* bod-1 md r.aed1 ****** tb* I_KU-ed.

...

f-

nAT>

te a» PaBBl sjawe w»,-eao«ra. no. ra

gI

,

-.

thal to*V aaay ata.l te _. !.-

'*

"',

'

tba aoouaa-tty. waaid

to

a

t*-***'*Ut Tbey

-rasadaBraiatejtea^^id^^-.s. "_^.J^^_am_Juia.ta**ra£.

¦* ta

_*«**_-_. -\tm\*.

w-

perry. Jerwv C :y.

8^-^* ..*..£.

"

M

¦ i*»s***l »Js»*f Adf-r.J . IW**! -e.u ...-. . * r. « C«* H.twra. ,tt B-anas *. u

*..a

>'

Ii

WHBALTH nd

1

i

A SlRANCr COMPAOT, N J.-Tl I

dav .rt-ui v..«_._«d Bakter aaiJajaaaal mtUX * *e rraetves tn. arat rtu 0/ _. A-.*-*

^£r-_ S aa

ViLFa LIFE

ROVAL .MAIL STEAMSHIP PKTBEL, »ai tocl IV

Bampaon C-__in_nd*r, wil! BEJUILOA aad BT. TUOMAB oa tba MB keoy *-* to B_nnada.|r» BBBBBJ f i*"«* to **- Thomaa. ? Tba PetreiBBBBjy ba be«o tia.it for a ttvpieaY "ellm-.ta .Ilm aaal aaa well v*a_U*Md aad .xp.-eaaly iflua-rooaa witbaal'. sl mgs a_4a_cws/t*_ta VA -1 iaa*flrga fraiabi u low rataa Aep.pl Apply lo aai' Ar

Sanirer

X.Cl_UlD,Sal

8ATCR04V. Sept I. 12 o'elosh H., ff. t-iBtlvfly herthat the foot of C.J No bertl.ifeca.d P.» for. Vot BBBBBB. BBB BBBBBBB. BBB.WBaSf] on

na

tt

er

et

ti

fre thl or ss Oons for eleiorre and e>.n,fort. appiy to I.b'.V K (,(j|.|,INj ¦. CO.Nj bf, Wa. Paaaaoger, are rt^uesud le I* on b .ard a Hl A. M

Tbe s.tmihlB ABCTIC wil) msooed tha

aod rai1 September i«, IW&

HAL1FAX

ai

AT.A.NT1C

8TEA.MER, for -ULI-

BAX, NOVA BCOTIA.-Tha aaw sad salsadU. .te._I.-.p I IR JOHN HABV'CY, batil *s»reaaly te _ks tine, aad run.tahrd ln eleaaot ftt le for t:¦* assoaa.aodsdora **.' ***** th* *adcf ie is VVkari. »a»tra_ ¥fof *********** Halifax, 8ATUB0AY, al 4 fy-slosk T¦ M, *mt\ laava UaJlfasavary for Bo-uo, every Tl.E.*W*,Y. ptiSplmP r M r*ra-rirat Cabte, loeladir* traaka. |lJ. tt* tm tmt Cablrr, witboat tnrals, hi. to* h-agml or B88_BJ

^__-J-_SB4 l^CSa-SBa -

New-York Tribune #3552 (4 September 1852)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you