Inredningsval Floras gränd lägenhet 312

Page 1

FLORAS GRÄND

INREDNINGSVAL RADHUS 312

Kakel & klinker

→ Hall golv - Galaxy Taupe 30*30

→ WC/D entréplan golv - Galaxy Taupe 30*30, vägg - vit matt 20*40

→ Kök stänkyta - vit matt 10*30

→ Tvätt golv - Galaxy Beige 30*30

→ WC/D övre plan golv - Galaxy Beige 30*30, vägg - vit matt 20*40

Kök

→ Lucka Arkitekt plus Moln (ljusgrå), Marbodal

→ Bänkskiva Ek karbon 604, Marbodal

→ Handtag Solliden svart, Marbodal

→ Vitvaror rostfria, Siemens

Tvätt

→ Bänkskiva Flinga ljus 603, Marbodal

→ Handtag Pik rostfri, Marbodal

El

→ WC/D spotlights med dimmer i tak

→ WC/D övre plan komfortgolvvärme (vattenburen golvvärme på entréplan)

Övrigt

→ Golv (ej entré, wc/d och tvätt) Dalen 3,0 M, härdad 1-stavsplank i ljus ek, Bjelin

→Garderob entré spegel i en av skjutdörrarna, Marbodal

Tillvalsvärde: 40 200 kr

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.