Page 1

Brochure Scholingsaanbod 2017-2018

Contact De Boelelaan1109 1007MBAmsterdam academies@oino-advies.nl T 088 - 410 10 50 https://amstelacademie.mijneigenacademie.nl

1


de Rolf groep

2


Inhoudsopgave Office365 3-luik - geen elearning......................................................................................................... Starttraining iPad en de leerkracht...................................................................................................... Programmeren in het onderwijs........................................................................................................... Mastermodule Autisme......................................................................................................................... 21 th Century Skills in een rijke leeromgeving - blended.................................................................. WereldoriÍntatie en nieuwe media.................................................................................................... 1-daagse basistraining voor contactpersonen................................................................................. iPad en het jonge kind - deel 1........................................................................................................... Mastermodule Geletterdheid.............................................................................................................. Mediawijsheid........................................................................................................................................ 1-daagse opfriscursus voor contactpersonen................................................................................... Gevorderd gebruik digibord................................................................................................................ 1-daagse training gespreksvaardigheden voor contact- vertrouwenspersonen in het onderwijs................................................................................................................................................. Jonge Kind en ICT.................................................................................................................................. De Les begint mobieltjes‌ aan........................................................................................................... Programmeertalen................................................................................................................................ Programmeren en het jonge kind....................................................................................................... 1-daagse basistraining voor contactpersonen.................................................................................. Module Sociale veiligheid..................................................................................................................... ICT-coach opleiding (Post HBO).......................................................................................................... Next Gen Expert..................................................................................................................................... Blended training Word.......................................................................................................................... Blended training Excel.......................................................................................................................... Blended training PowerPoint................................................................................................................ Gynzy - blended.................................................................................................................................... Blended traject Mediawijsheid............................................................................................................ Blended Werken in de Cloud............................................................................................................... E-learning Onderwijsmodule PowerPoint........................................................................................... E-learing Onderwijsmodule Word........................................................................................................ E-learning Excel.....................................................................................................................................

7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 26 27 31 32 33 34 35 37 38 39 40 SharePoint training - Blended............................................................................................................... 41


4


Voorwoord Met veel plezier presenteren we het aanbod van de KOLOMAcademie 2018. De KOLOM-Academie is een platform waar scholing, opleiding, uitwisseling en ontmoeting plaatsvindt. Deze brochure geeft een overzicht van de trainingen voor de start van 2018. Bij de trainingen wordt een korte inhoud beschreven, de doelstelling en de tijdsinvestering. Verder wordt aangegeven of de training geaccrediteerd is bij het registerleraar. Door middel van het aantal gevulde sterren wordt aangegeven om welk niveau het gaat bij de training.

Naast de trainingen in deze brochure zijn er ook veel e-learning modules beschikbaar. Deze e-learning modules kunnen op eigen initiatief gestart, gestopt en hervat worden. Verder vindt u onder de databank een groot scala aan literatuur ĂŠn zijn er mini colleges over uiteenlopende onderwerpen te vinden.

5


6


Aanbod trainingen Office365 & SharePoint Office 365 en SharePoint zijn diensten van Microsoft. Deze diensten kunnen volledig webbased worden gebruikt, maar ook als een applicatie op de desktop, laptop, telefoon of in een combinatie. Met Microsoft office 365 werk je altijd met de meest recente versie.

Klaar voor de start! En toen was er Microsoft Office 365. Documenten maken, mail checken en werken waar je maar wilt. Dat gaat soms net even anders dan dat je gewend bent. Tijdens de starttraining maken we kennis met de online versies van de mail, agenda, contactpersonen, taken, de OneDrive en het SharePoint. Samenwerken, delen en dat waar je maar wilt. Hoe leuk is dat? Aan de slag! Je bent al aardig gewend aan het werken met Office 365 en SharePoint. Je deelt makkelijk documenten en werkt samen in documenten. Is dat alles? Nee hoor! In deze trainingen verkennen we de verschillende tegels die ook nog in Office 365 zitten, zoal OneNote, Sway, Formulieren, Delve, Video, ‌) En er komen steeds weer tegels bij, dus klaar is het nog niet! Classroom Classroom is een digitale omgeving waar leerkrachten (midden- bovenbouw) voor leerlingen opdrachten kunnen klaarzetten en beoordelen. Leerlingen en leerkrachten kunnen via deze omgeving samenwerken, en plaats en tijdonafhankelijk aan de opdrachten werken. In deze bijeenkomst maken we kennis met de Classroom en de mogelijkheden die het zowel de leerkracht als de leerlingen biedt. Voor de ICT-er: beheer Speciaal voor de ICT-er of voor degene die een stukje beheer van Office365 gaat doen, is er een training op het gebied van beheer. Wat kun jij inrichten en wat is handig? We nemen het beheersgedeelte met je door. Uiteindelijke keuzes maak je zelf [of worden bovenschools bepaald]. Tevens bespreken we de beheer app.


Start training: de iPad en de leerkracht Een tablet heeft meerwaarde als u er goed mee kunt werken. U moet zich vertrouwd voelen en de mogelijkheden van de tablet kunnen toepassen in uw onderwijs.

Deze training bestaat uit 1 bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst leren we u welke instellingen u allemaal kunt doen. Leren we u alle inns-and-outs van de tablet en het toetsenbord welke u tijdens het gebruik in en om het onderwijs goed van pas zullen komen. Samen kijken we naar de mogelijkheden van de Apps, digitale boeken lezen, aantekeningen maken op de tablet, PDF’s lezen en bewerken en het werken in de cloud. Algemene gegevens Locatie: Bijeenkomsten: Aantal deelnemers: Doelgroep: Duur per bijeenkomst: Niveau:

Bij u op school 1 Max. 16 Leerkracht, ict-coördinator, directie 3 uur

Voorwaarden  Deelnemers beschikken over een iPad.  De benodigde accounts (Apple ID’s) zijn voor aanvang van de bijeenkomst op de iPad ingesteld.  Deelnemers hebben op de iPad de rechten en beschikken over de accountgegevens (Apple ID) om zelf apps toe te kunnen voegen via de store.  De iPad is voorzien van het nieuwste besturingssysteem (iOS).  De locatie beschikt over een zeer goed werkend Wifi met internetverbinding. De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door alle deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden.  De algemene voorwaarden vindt u op onze website: www.OinO-Advies.nl Mocht de school niet met een iPad maar met een andere tablet werken, neemt u dan even contact met ons op.

OinO-Advies, Ondernemers in Onderwijs, is onderdeel van de Rolf groep

Voorst – Amsterdam – Assen – Barendrecht – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl


Programmeren en het Jonge Kind Deze training bestaat uit 1 bijeenkomst. Programmeren leert kinderen en leerkrachten vaardigheden die passen bij leren en werken in de 21e eeuw. Ook jonge kinderen komen al op school met veel digitale vaardigheden. Daarbij heeft de school als taak hierbij aan te sluiten. Ook voor jonge kinderen is programmeren naast leerzaam, ook een uitdagende leuke activiteit. In deze bijeenkomst gaan we in op de mogelijkheden van programmeren bij het jonge kind. Ook programmeren zonder computer is mogelijk Aan het eind van de bijeenkomst weet u welke mogelijkheden programmeren kan bieden binnen het onderwijs aan het jonge kind.

Algemene gegevens Locatie:

Bij u op school

Bijeenkomsten: Aantal deelnemers:

1 Max. 16

Doelgroep: Duur per bijeenkomst:

Leerkracht, ict-coördinator, directie, IB 3 uur

Materiaal: Niveau:

Wordt digitaal aangeleverd

Voorwaarden  Deelnemers kunnen in hun eigen klas gebruik maken van een computer/tablet, zodat het geleerde direct toegepast kan worden.  Indien er tablets op de school aanwezig zijn, zijn de volgende apps aan te bevelen: Foldify, Scratch junior, Turtle logic.  De locatie heeft de beschikking over een goed werkend digibord met computer welke is verbonden aan een goed werkende internetverbinding.  De algemene voorwaarden vindt u op onze website: www.OinO-Advies.nl

OinO-Advies, Ondernemers in Onderwijs, is onderdeel van de Rolf groep

Voorst – Amsterdam – Assen – Barendrecht – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl


AUTISME Algemeen In deze mastermodule wordt een verbinding gemaakt tussen kennis vanuit de kinderpsychiatrische theorie en de ecologische pedagogische werkelijkheid van het werken met leerlingen met ASS in de onderwijspraktijk. Er wordt ingegaan op de verklaringen van autisme, op de beperkingen in de sociale interactie, in de communicatie, in het verbeeldend vermogen en op de prikkelgevoeligheid die een leerling met ASS kan ondervinden in de schoolsituatie (Bogdashina, 2006; Delfos, 2003; Delfos & de Groot, 2012; Vermeulen, 2008). De manier waarop deze leerlingen denken en leren en de consequenties voor het onderwijs komen aan bod. De rol van de leraar heeft hierin een centrale rol (Pameijer, van Beukering & de Lange, 2009; Pameijer, Wulp & van der Zandbergen, 2012). Voor wie De mastermodule ‘autisme’ is bedoeld voor leraren en begeleiders in het speciaal en regulier onderwijs die staan voor de uitdaging leerlingen met complexe onderwijsbehoeften te begeleiden in een zo optimaal mogelijke sociaalemotionele ontwikkeling. Eindkwalificaties Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Special Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties: A. B. C.

Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor: leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor: schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor: een onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling

Bronnen De kennisbank bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen. We verwachten van u enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Beoordeling van de prestatie Bij deze mastermodule laat u aan de hand van een product zien op welke wijze de inhoud verwerkt is. We beoordelen uw prestatie aan de hand van criteria die bij elke mastermodule vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover afspraken met u gemaakt. Sleutelwoorden Autisme, sociale interactie, de leraar, kinderpsychiatrie, ecologische, pedagogische werkelijkheid. Meer info Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op http://www.cursussen.hu.nl/Centra/Seminarium-voor-Orthopedagogiek/Aanbod/Mastermodules.aspx

Versie april 2015


21ST Century Skills in een rijke leeromgeving (blended learning)

Niveau:

De samenleving verandert in snel tempo van een industriële samenleving naar een kennis- en netwerksamenleving. Wat betekent dat voor het onderwijs? Creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Het is een greep uit de vaardigheden waarover jongeren in de 21e eeuw moeten beschikken. Een betrokken, ondernemende, nieuwsgierige houding is daarnaast een must.

In deze training leer je hoe je jouw leerlingen kunt voorbereiden op de toekomst. De training bestaat uit twee bijeenkomsten, inclusief online ondersteuning. De geleerde theorie wordt met leuke opdrachten in de praktijk gebracht. ‘21st Century Skills in een rijke leeromgeving’ wordt ‘blended’ aangeboden. Blended learning is een combinatie van digitale trainingsmethoden (e-learning) en klassikale praktijktrainingen. Door leerstof blended aangereikt te krijgen ontstaat een dynamische mix van leren.

Wat je na deze cursus hebt geleerd:

Registerleraar:

 Wat de 21st Century Skills zijn en wat ze inhouden  Leerarrangementen maken, waarbij de 21st Century Skills een rol spelen  Meer leervragen stellen dan antwoorden geven  Leerlingen eigen leervragen laten formuleren

BiLEhTkpyz

12RU


Wereldoriëntatie en nieuwe media Of je Aardrijkskunde, topografie, geschiedenis en biologie nu aanbiedt als verschillende vakgebieden of ze thematisch binnen een bepaalde context aan de orde stelt, verschillende nieuwe media helpen kinderen de leerstof eigen te maken. Denk nog maar aan het topografie oefenprogramma waarmee kinderen met een helikoptertje van stad naar stad moeten vliegen. Het bestaat inmiddels ook voor de iPad, maar stamt uit de jaren ‘90. Of de komst van Google Earth in combinatie met het digibord. De wereld de klas binnenhalen leek nog nooit zo gemakkelijk. Maar we gaan verder… Wat dacht je er bijvoorbeeld van om met een virtual reality (VR) bril op door Rome te lopen, of de paleiszalen van Versailles te ontdekken? Of dichter bij huis een QR-code speurtocht te maken over de natuur om de school. We hebben tal van ideeën. We inspireren je om aan de slag te gaan. Samen maken we inhoud die u direct kunt gebruiken in de klas.

Doelgroep: Leerkracht, ict-coordinator, directie IB Duur: 1 bijeenkomst van 3 uur

Niveau:


Heleen de Jong Advies T +31 (0)6 250 24 555 E info@heleendejongadvies.nl www.heleendejongadvies.nl

1-daagse basistraining voor contactpersonen Deze 1-daagse training is een oriëntatie op ongewenst gedrag in de schoolsituatie Zoals:seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, pesten en radicalisering. Als contactpersoon ben u het eerste aanspreekpunt bij kwesties over ongewenst gedrag. Kennis en vaardigheden zijn belangrijk om hier op een adequate wijze mee om te gaan. In de training wordt hiervoor een stevige basis gelegd. Voor wie? U bent aangesteld als contact- of vertrouwenspersoon en wilt meer kennis en inzicht krijgen in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Voor mensen die overwegen om contactpersoon te worden die willen weten wat van hen wordt verwacht. U krijgt inzicht in het kader van waaruit contactpersonen werken en wat de rol van de contactpersoon precies inhoudt. Do’s en dont’s passeren de revue, bij welke kwesties komt u in actie en wanneer verwijst u door. Kenmerk De training heeft een interactief karakter en is een mix van stukjes theorie en praktijk. Resultaat Na de training heeft u inzicht in taken en bevoegdheden die horen bij de rol van de contactpersoon. U heeft kennisgenomen van het wettelijk beleidskader en u weet op welke wijze u de positie van de contactpersoon binnen de school gestalte kan geven. U weet wanneer u zelf handelend moet optreden en in welke gevallen u moet doorverwijzen. Programmaonderdelen  Taken en verantwoordelijkheden van de contactpersoon in relatie tot de klachtenregeling onderwijs  Competenties, kennis en vaardigheden voor de rol van contactpersoon  Het wettelijk kader van de klachtenregeling  Praktijkvoorbeelden Data,   

plaats en tijd 19 februari, 14 april en 2 juni Kruisweg 59 in Haarlem, dicht bij station en parkeergelegenheid. Tijdsduur: van 9.15 – 16.15 uur.


iPad en het jonge kind – deel 1 In de eerste twee groepen van het primair onderwijs worden digibord of iPad steeds meer ingezet. De iPad is , met de in deze training aangeleerde vaardigheden, een grote aanwinst voor het kleuteronderwijs.

Deze training bestaat uit 3 bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we samen met u in op de verschillende mogelijkheden van het iPad in de onderbouw . De eerste bijeenkomst is gericht op de vindbaarheid, het beoordelen en gebruik van verschillende apps in de onderbouw. Daarnaast kijken we naar de organisatie in de groep. De tweede bijeenkomst is gericht op Rekenen met de iPad bij jonge kinderen. U gaat aan de slag met verschillende reken apps, categoriseren van apps bij de tussendoelen, interactief rekenmateriaal, enz. enz. De derde bijeenkomst staat in het teken van instructiefilmpjes voor het jonge kind. U gaat zelf verschillende apps ontdekken en u gaat zelf ook instructiefilmpjes maken. Als vervolg op deze training is “De iPad en het jonge kind – deel 2” ontwikkeld. Algemene gegevens Locatie: Bijeenkomsten: Aantal deelnemers: Doelgroep: Duur per bijeenkomst: Materiaal: Niveau:

Bij u op school 3 Max. 16 Leerkracht groep 1t/m3 (4), ict-coördinator, directie, IB 3 uur (exclusief verwerkingsopdrachten) Wordt digitaal aangeleverd

Voorwaarden  Deelnemers beschikken over een iPad.  Deelnemers hebben de iPad starttraining gevolgd of zijn volledig bekend met het basis gebruik van de iPad.  De benodigde accounts zijn voor aanvang van de bijeenkomst op de iPad ingesteld.  Deelnemers hebben op de iPad de rechten en beschikken over de accountgegevens om zelf apps toe te kunnen voegen via de store.  De iPad is voorzien van het nieuwste besturingssysteem (iOS).  De locatie beschikt over een zeer goed werkend Wifi met internetverbinding. De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door alle deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden.  Tijdens deze sessie wordt gewerkt rondom de iPad van Apple.  De algemene voorwaarden vindt u op onze website: www.OinO-Advies.nl

OinO-Advies, Ondernemers in Onderwijs, is onderdeel van de Rolf groep

Voorst – Amsterdam – Assen – Barendrecht – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl


GELETTERDHEID: SPELLING, BEGRIJPEND LEZEN, SCHRIJVEN Algemeen In de mastermodule Geletterdheid : spelling, begrijpend, schrijven wordt dieper ingegaan op begrijpend (en studerend) lezen, staat het spellen in PO, VO en SO centraal op zorgniveau 1 en 2 (en 3 ) en daarnaast wordt het vakgebied creatief schrijven belicht. Leerlingen die bij het leren lezen en spellen in hun moedertaal ervaren hebben hoe moeizaam dat proces bij hen verlopen is, zullen waarschijnlijk diezelfde problemen weer ervaren bij het leren van vreemde talen, vandaar dat binnen dit onderwerp ook deze problematiek aan de orde komt. Het afronden van de mastermodule. Geletterdheid: spelling, begrijpend lezen, schrijven veronderstelt dat u door gericht te werken aan uw kennisniveau vanuit recente ontwikkelingen een koppeling leert maken met uw praktijksituatie. Onderwerp: Spelling op zorgniveau 1 en 2 Een goede spellingvaardigheid wordt in onze maatschappij heel belangrijk gevonden. Wie de lezer respecteert zorgt voor een foutloze tekst (Oepkes, 2006). Veel leerlingen hebben veel moeite met spellen en veel scholen boeken op dat gebied tegenvallende resultaten. Het beeld dat door het onderwijsveld doorgaans geschetst wordt is: de toetsresultaten zijn beneden verwachting óf de leerlingen presteren wel goed op de toetsen, maar maken in hun eigen schriftelijk werk steeds weer dezelfde fouten. Aan het spellingonderwijs wordt in het basisonderwijs veel tijd besteed maar ook in het voortgezet onderwijs wordt nog gericht gewerkt aan spelling. In dat licht bezien is het vreemd dat de gewenste resultaten toch uitblijven. In deze mastermodule wordt dieper ingegaan op het spellingsysteem en het spellingonderwijs en de verbetering op zorgniveau 1 en 2. Hoe verloopt de spellingontwikkeling, wat is goed spellingonderwijs, hoe ga je om met de onderwijsbehoeften van goede en zwakke spellers, welke ‘evidence based’ interventies leiden tot een beter resultaat en hoe gaan we om met spelling bij moderne vreemde talen, zijn de vragen waarop binnen deze mastermodule naar antwoorden wordt gezocht. Onderwerp: Begrijpend lezen Doel van het leesonderwijs is begrijpend te kunnen lezen. Soepel technisch lezen en beschikken over een adequate woordenschat zijn condities die bijdragen aan succesvol begrijpend lezen. Een goede begrijpend lezer is verder een actieve gemotiveerde lezer die bewust verschillende leesstrategieën inzet om zowel van de inhoud van tekst te kunnen genieten als uit verschillende tekstsoorten relevante informatie te kunnen destilleren en verwerken. Uit het PPON- onderzoek (Heesters, e.a., 2007) blijkt dat ongeveer de helft van de leerlingen lezen leuk vindt en dat 70 % van de leerlingen lezen als belangrijk beschouwt. Toch is uit onderzoek gebleken dat sinds 1993 het percentage leerlingen dat zegt nooit een boek te lezen is verdubbeld tot 13 %. Blijkbaar staat het enthousiasme onder leerlingen voor lezen onder druk. Om echter een goede (begrijpend) lezer te kunnen worden is het belangrijk veel te lezen, na te denken over wat men heeft gelezen en hierover uit te wisselen. Daarom wordt binnen dit onderwerp naast aandacht voor de ontwikkeling van begrijpend lezen naar studerend lezen, nagegaan hoe we volgens de nieuwste inzichten om moeten gaan met het aanleren van leesstrategieën en het omgaan met specifieke onderwijsbehoeften binnen dit vakgebied. Onderwerp: Creatief Schrijven (Stellen) Geletterdheid is: om kunnen gaan met schriftelijke taal. Volgens Van Norden (2004) verhouden lezen en schrijven zich tot elkaar als luisteren en spreken en kan lezen worden gezien als een receptieve en schrijven als een productieve vaardigheid. Vloeiend kunnen lezen en schrijven is een belangrijke basisvoorwaarde voor maatschappelijk functioneren en betrokkenheid is voor het ontwikkelen van zowel lees- als schrijfplezier de belangrijke motor. De vraag die binnen dit onderwerp centraal staat is: hoe brengen we leerlingen tot functionele schrijfvaardigheid? U onderzoekt welke condities belangrijk zijn voor het verbeteren van het schrijven en welke interventies effectief zijn in het streven naar verbetering van het schrijfproces. Voor wie Deze mastermodule is bedoeld voor leraren met diverse taken of functies binnen het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs of Middelbaar Beroepsonderwijs die zich willen verdiepen in het leren van leerlingen

Versie april 2015


Eindkwalificaties Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Special Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties: A. B. C.

Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor: leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor: schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor: een onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling

Bronnen De kennisbank bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Voorbeelden van bronnen zijn vakliteratuur, wetenschappelijke tijdschriften, vaktijdschriften, websites, digitale documenten, documenten uit uw werksituatie, enzovoorts, gericht op de mastermodules uit deze specialisatie. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen. Beoordeling van de prestatie We verwachten enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieĂŤn, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij deze mastermodule laat u aan de hand van een product zien op welke wijze de inhoud verwerkt is. We beoordelen uw prestatie aan de hand van criteria die bij elke mastermodule vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover afspraken met u gemaakt. Sleutelwoorden Spelling, begrijpend lezen, creatief schrijven. Meer info Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op http://www.cursussen.hu.nl/Centra/Seminarium-voor-Orthopedagogiek/Aanbod/Mastermodules.aspx

Versie april 2015


Rijksstraatweg 104 7383 AW Voorst  0575 – 490 576  info@oino-advies.nl  www.oino-advies.nl

Basistraining Mediawijsheid Media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en zijn tevens de toekomst. Internet, tablets en andere nieuwe media spelen een steeds belangrijkere rol in het leven van kinderen en jongeren. Ze groeien er van jongs af aan mee op, wat bij ouders en professionele opvoeders regelmatig tot vragen of zorgen leidt. Kennis over en ervaring met de media is daarom belangrijk. In de dagelijkse opvoeding moeten opvoeders hun kinderen ondersteunen bij het kunnen begrijpen en bewust omgaan met de media. Hoe kun je als school het gesprek over mediawijsheid structureren en hoe kun je weloverwogen kiezen wat bij de school en de leerlingen past? Tijdens deze training nemen we u mee in de media wereld van de leerlingen. U ervaart wat uw leerlingen meemaken en krijgt handvatten om hen te begeleiden.

Algemene gegevens Locatie:

Bij u op school

Bijeenkomsten:

1

Aantal deelnemers:

Max. 16

Doelgroep:

Leerkracht, ict-coördinator, directie

Duur van een bijeenkomst:

3 uur

Kosten:

€680,00. (BTW vrij) excl reis- en evt. materiaalkosten

Materiaal:

Wordt digitaal aangeleverd

Niveau:

Voorwaarden Deelnemers beschikken over een tablet of een laptop. De locatie beschikt over een zeer goed werkend WIFI. Het is stabiel en krachtig genoeg om alle deelnemers gelijktijdiog op te kunnen laten werken. De algemene voorwaarden vindt u op onze website: www.OinO-Advies.nl

OinO-Advies, Ondernemers in Onderwijs, is onderdeel van de KG & Rolf organisatie Voorst – Amsterdam – Assen – Barendrecht – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl


Heleen de Jong Advies T +31 (0)6 250 24 555 E info@heleendejongadvies.nl www.heleendejongadvies.nl

1-daagse opfriscursus voor contactpersonen “Hoe zit het ook alweer?” Voor wie? Voor gevorderde contactpersonen. Maar ook een aanrader voor mensen die al geruime tijd de rol van contactpersoon vervullen en die ooit een training hebben gevolgd, maar zich afvragen of ze nog op het goede spoor zitten, qua rol, taken en wet- en regelgeving.

Kenmerk De training heeft een interactief karakter en is een mix van stukjes theorie en praktijk, met in de het middagdeel aandacht voor gespreksvoering en oefenmomenten met een acteur. Resultaat Na de training u uw rol als contactpersoon weer helder voor de geest en bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook heeft u uw gespreksvaardigheden die horen bij de rol van contactpersoon een nieuwe impuls gegeven. Programmaonderdelen  In sneltreinvaart maakt u opnieuw kennis met de belangrijkste elementen van de klachtenregeling, juridische aspecten, geheimhouding en de wet op de privacy.  Do’s en dont’s  Nieuwe ontwikkelingen  Toelichting op de meest essentiële gespreksvaardigheden  Lastige en moeilijke gesprekken worden geoefend, waarbij een acteur is betrokken. Datum, tijd en plaats  14 oktober  Kruisweg 59 in Haarlem, dicht bij station en parkeergelegenheid.  Tijdsduur: van 9.15 – 16.15 uur.


Rijksstraatweg 104 7383 AW Voorst  0575 – 490 576  info@oino-advies.nl  www.oino-advies.nl

Gebruik in de les van het digibord/touchscreen Een digitaal schoolbord heeft pas meerwaarde als u er goed mee kunt werken. U moet zich vertrouwd voelen en de mogelijkheden van het bord kunnen toepassen in uw onderwijs. Deze training is voor leerkrachten die de basisfunctionaliteit van het digibord beheersen. Tijdens deze training richten we ons op het gevorderd gebruik van het digibord of touchscreen bij u op school. Deze training wordt gegeven in de vorm van een workshop en gaat dieper in op de didactisch meerwaarde van het bord. Het is een vervolg op de training “Functioneel gebruik van het digibord”. Er wordt gestart met een korte introductie, daarna gaat u in kleine groepjes zelf aan de slag. De groep komt tussendoor steeds bij elkaar voor nieuwe instructie. Onder begeleiding gaat u in kleine groepen veel zelf aan de slag met praktijkgerichte opdrachten. De onderwijssituatie is steeds het uitgangspunt.

Algemene gegevens Locatie:

Bij u op school

Bijeenkomsten:

1

Aantal deelnemers:

Max. 16

Doelgroep:

Leerkracht

Duur van een bijeenkomst:

3 uur

Kosten:

€680,00. (BTW vrij) excl reis- en evt. materiaalkosten

Niveau: Activ, Smartboard, Gynzy, eBeam, Focus board, HD bord, Interwrite, Mimio, Samsung, Slimboard, Starboard, Ctouch, i3 Learnhub, Classflow, Prowise Presenter.

Merk:

Voorwaarden Deelnemers beheersen het basis gebruik van het digibord of touchscreen. Deelnemers kunnen in hun eigen klas gebruik maken van een digibord, zodat het geleerde direct toegepast kan worden. Voor het gebruik van de digibordsoftware (en eventueel methodesoftware) moeten de deelnemers toegang hebben tot hun eigen account (indien van toepassing). De locatie heeft de beschikking over goed werkende digiborden (minimaal 1 bord per 3 deelnemers) met daaraan gekoppeld een goed werkende PC/laptop. Op deze PC/laptop is de meest recente digibordsoftware geïnstalleerd. En deze computer is verbonden aan een goed werkende internetverbinding. Voorafgaande aan de training horen we van u met welke digibordsoftware (naam en versie) er op uw school wordt gewerkt. Tijdens de training wordt er gewerkt vanuit 1 softwarepakket. De algemene voorwaarden vindt u op onze website: www.OinO-Advies.nl OinO-Advies, Ondernemers in Onderwijs, is onderdeel van de KG & Rolf organisatie Voorst – Amsterdam – Assen – Barendrecht – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl


1-daagse training gespreksvaardigheden voor contact- vertrouwenspersonen in het onderwijs De training geeft inzicht in de eigen manier van communiceren en in die van anderen. U leert omgaan met weerstand en emotie bij de ander (de klagende partij) en het benutten van de eigen persoonlijke kwaliteiten hierbij zonder de relatie te schaden. U breidt uw basisrepertoire aan gespreksvaardigheden uit met nieuwe mogelijkheden en inzichten die u kunt inzetten bij het voeren van een adequaat (hulpverlening)gesprek in uw rol als contact-vertrouwenspersoon. Er worden actuele praktijksituaties nagespeeld en geoefend waarbij een acteur wordt ingezet. Voor wie? Voor contact-vertrouwenspersonen die zich (verder) willen bekwamen in de specifieke methodiek van gespreksvoering om een adequaat hulpverleningsgesprek te kunnen voeren. Resultaat Je hebt handvatten om verbaal om te gaan met kritiek, assertief te zijn en het vergroten van je zelfvertrouwen. Je repertoire aan vaardigheden is uitgebreid en communiceren is gemakkelijker geworden. Je bent je bewust van je eigen rol en aandeel hierbij en meer grip op interactie. Programmaonderdelen Kennis van en inzicht in communicatieprocessen toegespitst op de rol van contact-vertrouwenspersonen. Oefenen met casuĂŻstiek De training heeft een interactief karakter. Praktijk en theorie zullen gedurende de dag afwisselend aan de orde komen. Meedoen en oefenen staan centraal.

Contact Hoofdkantoor Rijksstraatweg 104 7383 AW Voorst academies@oino-advies.nl T 088 - 410 10 50 www.oino-advies.nl


Het jonge kind en ICT

Ook in de eerste twee groepen van het primair onderwijs wordt ICT steeds meer ingezet. Deze training bestaat uit 3 bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we samen met u in op de verschillende mogelijkheden van ICT in de onderbouw van het primair onderwijs. In de eerste bijeenkomst richten we ons op de mogelijkheden van het digibord/touchscreen. Aan de hand van voorbeelden gaat u zelf aan de slag met het bord. De tweede bijeenkomst is gericht op het zoeken en beoordelen van apps en gebruik van de tablet bij het jonge kind. Er zijn tal van mogelijkheden voor zelfstandig, adaptief en (samen)werken door leerlingen met de tablet. De derde bijeenkomst kijken we met name naar de creatieve mogelijkheden van ICT bij de jonge kinderen. Algemene gegevens Bijeenkomsten:

3

Doelgroep:

Onderbouwleerkracht

Duur per bijeenkomst:

3 uur

Materiaal:

Wordt digitaal aangeleverd

Platform tablet:

Of

of

of

Niveau:

Voorwaarden     

Deelnemers beschikken over een tablet. De benodigde accounts zijn voor aanvang van de training ingesteld. Deelnemers hebben op de tablet de rechten en beschikken over de accountgegevens om zelf apps toe te kunnen voegen via de store. De tablet is voorzien van het nieuwste besturingssysteem (iOS, Android, of Windows). De trainingslocatie beschikt over een zeer goed werkend Wifi met internetverbinding. De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door alle deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden. Tijdens de bijeenkomst wordt er gewerkt vanuit 1 besturingssysteem.

OinO-Advies, Ondernemers in Onderwijs, is onderdeel van De Rolf groep Voorst – Amsterdam – Assen – Barendrecht – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl


De les begint – mobieltjes aan Een smartphone of tablet is een prachtig apparaat, maar wat zijn de mogelijkheden binnen het onderwijs? OinO-Advies heeft voor de drie bekende besturingssystemen een aanbod ontwikkeld. U ontdekt de verschillende mogelijkheden binnen het onderwijs.

Als school kunt u er ook voor kiezen om leerlingen hun eigen tablet of smartphone van huis mee te laten nemen, dit heet “Bring Your Own Device” afgekort BYOD. Welke mogelijkheden zijn er dan om de tablet in het onderwijs te gebruiken? BYOD – De les begint, mobieltjes aan! Deze training bestaat uit 1 bijeenkomst. U maakt met allerlei verschillende toepassingen die inzetbaar zijn in het onderwijs, onafhankelijk van het besturingssysteem dat de leerling meeneemt. Denkt u hierbij aan de verschillende mogelijkheden om online samen te werken, of om de leerlingen te laten oefenen. Algemeen Locatie: Aantal deelnemers: Doelgroep: Duur: Platform: Niveau:

Bij u op school. Max. 16 Leerkracht, ict-coördinator, IB, Bouwcoördinatoren, Directie 3 uur En en Basisniveau

en

Voorwaarden  Deelnemers beschikken over een tablet.  De benodigde accounts zijn voor aanvang van de training ingesteld.  Deelnemers hebben op de tablet de rechten en beschikken over de accountgegevens om zelf apps toe te kunnen voegen via de store.  De tablet is voorzien van het nieuwste besturingssysteem (iOS, Android, of Windows).  De trainingslocatie beschikt over een zeer goed werkend Wifi met internetverbinding. De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door alle deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden.  De algemene voorwaarden vindt u op onze website: www.OinO-Advies.nl

OinO-Advies, Ondernemers in Onderwijs, is onderdeel van de Rolf groep

Voorst – Amsterdam – Assen – Barendrecht – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl


Programmeren met ‘programmeertalen’ We gaan aan de slag met ‘programmeertalen’ met behulp van bijvoorbeeld Scratch en de app Tickle om de robot [Sphero, Ollie en Dash&Dot] te programmeren.

Algemene gegevens Bijeenkomsten: Aantal deelnemers: Doelgroep: Duur per bijeenkomst: Niveau:

1 Max. 16 Leerkracht, ict-coördinator, directie, IB 3 uur

Voorwaarden  Indien gekozen wordt voor de training Aan de slag met de robot / Aan de slag met robots in de klas, dienen de robots aanwezig te zijn.  Indien gekozen wordt voor het begeleidingstraject onderwijsrobot, dient de onderwijsrobot ook op de locatie aanwezig te zijn.  De trainingslocatie beschikt over een goed werkend Wifi netwerk met internetverbinding. De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door alle deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden.  De algemene voorwaarden vindt u op onze website: www.OinO-Advies.nl.

OinO-Advies, Ondernemers in Onderwijs, is onderdeel van de Rolf groep

Voorst – Amsterdam – Assen – Barendrecht – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl


Programmeren in het onderwijs In een maatschappij waarin computers centraal staan, zouden leerlingen - naast rekenen, taal en aardrijkskunde - op de basisschool ook een programmeertaal moeten leren. In de toekomst is het waarschijnlijk net zo belangrijk om te kunnen programmeren als om goed Engels te kunnen spreken. De vaardigheden die daarbij nodig zijn helpen inzicht te krijgen in de 'achterkant' van de apparaten die we dagelijks gebruiken. Programmeren leert kinderen creëren in plaats van consumeren. Vaardigheden die kinderen leren van programmeren:  Creatief en logisch denken  Ruimtelijk inzicht  Probleemoplossend vermogen  Structureren  Samenwerken Tijdens deze bijeenkomst leert u de beginselen hoe u op eenvoudige wijze aandacht kunt besteden aan programmeren in uw groep. Algemene gegevens Locatie: Bijeenkomsten: Aantal deelnemers: Doelgroep: Duur per bijeenkomst: Materiaal: Niveau:

Bij u op school 1 Max. 16 Leerkracht midden- en directie, IB 3 uur Wordt digitaal aangeleverd

bovenbouw,

ict-coördinator,

Voorwaarden  Deelnemers kunnen in hun eigen klas gebruik maken van een computer/tablet , zodat het geleerde direct toegepast kan worden.  Indien er tablets op de school aanwezig zijn, zijn de volgende apps aan te bevelen: Kodable, sphero.  De locatie heeft de beschikking over een goed werkend digibord met computer welke is verbonden aan een goed werkende internetverbinding.  De algemene voorwaarden vindt u op onze website: www.OinO-Advies.nl

OinO-Advies, Ondernemers in Onderwijs, is onderdeel van de Rolf groep

Voorst – Amsterdam – Assen – Barendrecht – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl


Basistraining voor contactpersonen

Deze 1-daagse training is een oriëntatie op de rol en taken van de contactpersoon binnen de school. En op ongewenst gedrag zoals: seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, pesten en radicalisering. De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij sociaal-emotionele kwesties. Daarom zijn kennis en vaardigheden vereist om hier op een adequate manier mee om te gaan. In de training wordt hiervoor een stevige basis gelegd. Voor wie: Voor (aankomende)contactpersonen die meer kennis over en inzicht willen krijgen in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. En voor diegenen die graag willen weten wat hen te wachten staat in deze rol. U krijgt inzicht in het kader van waaruit de contactpersonen werken en wat deze rol precies inhoudt. Programmaonderdelen: 

Taken en verantwoordelijkheden van de contactpersoon in relatie tot de klachtenregeling

Competenties, kennis en vaardigheden

Het wettelijk beleidskader

Oefenen met praktijksituaties

Resultaat Na afloop van de training heeft u inzicht in taken en bevoegdheden die horen bij de rol van de contactpersoon. U heeft kennisgenomen van het wettelijk beleidskader en u weet op welke wijze u de positie van de contactpersoon binnen de school gestalte kan geven. U weet wanneer u zelf handelend moet optreden en in welke gevallen u moet doorverwijzen en naar wie. De training heeft een interactief karakter. Stukjes theorie en praktijk komen afwisselend aan de orde.

Data, plaats en tijd 20 april of 24 juni 2016 Kruisweg 59 in Haarlem, dicht bij station en parkeergelegenheid Tijdsduur: van 9.15 –16.15 uur

OinO-Advies, Ondernemers in Onderwijs, is onderdeel van de Rolf groep

Voorst – Amsterdam – Assen – Barendrecht – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl


Sociale Veiligheid In deze mastermodule staan verschillende perspectieven op sociale veiligheid (in het bijzonder agressie/pesten in het onderwijs/ radicalisering) centraal, zodat u een onderbouwde visie kunt formuleren die uw handelen in de beroepspraktijk richting kan geven. Allereerst kijken we naar de definities van agressie, pesten en radicalisering, hoe een definitie nuttig is in onderzoek en bepalend voor het denken en handelen in de praktijk. Ook wordt ingegaan op verschillende perspectieven zoals die in de praktijk en wetenschap te onderscheiden zijn: ecologisch kader, sociale informatieverwerkingsprocessen, oplossingsgerichte benadering en een probleemgerichte blik.

Er komen verschillende processen rond sociale veiligheid aan bod. Veelal gaat het om groepsprocessen, de wijze waarop macht en machteloosheid worden vastgezet in rollen en normen. Er zijn echter ook op individueel niveau bepalende factoren. We zullen o.a. ingaan op zelfeffectiviteit en kwetsbaarheid. Ook de persoonlijke beleving van de leraar komt aan bod: wat doet het met je als je slachtoffer of getuige bent van agressieve gedragingen en denkbeelden door leerlingen? Tevens staan interventies op school centraal. Wat is het wettelijk kader waarbinnen Nederlandse scholen moeten opereren en welke keuzes zijn daarbinnen mogelijk? Doelgroep De mastermodule is bedoeld voor leraren en begeleiders in het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs die staan voor de uitdaging leerlingen met complexe onderwijsbehoeften te begeleiden in een leefwereld waarin de sociale veiligheid bedreigd wordt. Eindkwalificaties Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Special Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties: A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor: leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon. B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor: schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering. C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor: een onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling. Beoordeling van uw prestatie Bij deze mastermodule laat u aan de hand van een product zien op welke wijze de inhoud verwerkt is. We beoordelen uw prestatie aan de hand van criteria die bij elke mastermodule vermeldt staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover afspraken met u gemaakt.

Hogeschool Utrecht is een business partner van OinO-Advies Voorst – Amsterdam – Assen – Barendrecht – Enschede – Ochten – www.oino-advies.nl


Niveau:

Gezocht: Next Gen Expert (m/v) Je kent het wel. Als innovatieve leerkracht of directeur ben je altijd in de weer om je onderwijs te verbeteren. En wanneer je eenmaal overtuigd bent, loop je steeds weer tegen dezelfde muur aan. De NextGen Expert neemt zijn team mee en kijkt niet alleen naar innovatie, maar vooral naar inhoud! Tijdens deze opleiding leer je aan de hand van je eigen onderwijsinhoudelijke concept een ontwikkelplan te maken waarmee jullie de leerlingen voorbereiden op de toekomst. Voorafgegaan door een persoonlijke intake stippelen we jouw persoonlijke pad uit en gaan we samen op weg naar jouw school in de 21e eeuw. Als NextGen Expert ben je: •

Een op innovatie gerichte coach die jouw school inspireert in toekomstgericht onderwijs.

In staat om doelgericht ICT in te zetten binnen jullie onderwijsconcept.

Op de hoogte van nieuwe onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen.

Gericht op het onderwijs van morgen, met de leerling die over 15 jaar begint aan zijn eerste baan.

Meer informatie: OinO-Advies Rijskstraatweg 104 7383 AW Voorst 088 – 410 10 50 www.OinO-Advies.nl info@OinO-Advies.nl


POST-HBO-OPLEIDING ICT-COACH PRIMAIR ONDERWIJS

Effectieve inzet van media en ICT in het onderwijs In de afgelopen jaren is er in het onderwijs veel in ICT geïnvesteerd. Leerkrachten hebben relevante kennis en technische vaardigheden opgedaan, zoals het beheren van het schoolnetwerk, het werken met een digibord en het bijhouden van ICT-ontwikkelingen. Hoewel deze kennis en vaardigheden onmisbaar zijn voor een school, leiden ICT-investeringen nog niet altijd tot het gewenste rendement of leeropbrengsten. Hiervoor is mediadeskundigheid en kennis van verandermanagement nodig. U kunt deze deskundigheid opdoen bij de praktijkgerichte opleiding tot ICT-coach:

• U ontdekt de invloed van ICT en media op onderwijs. • U leert hoe media de onderwijskwaliteit efficiënt en effectief kan verbeteren. • Na het volgen van de opleiding bent u in staat om uw collega’s te begeleiden bij de inzet van media en ICT in hun lessen.

“Praktisch, boeiend en resultaatgericht.” Landelijk erkend post-hbo-diploma

Jacqueline Rekers, leerkracht en ICT-coördinator: “Het belangrijkste wat ik tot nu toe heb geleerd? Projectmatig werken waarbij je start met het delen van de visie om zo draagvlak te creëren.”

De opleiding ICT-coach is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door de Inschool Academie en OinO-Advies. De Inschool Academie is een initiatief van Inschool en OOG onderwijs en jeugd (www.oog.nl) en verzorgt geaccrediteerde opleidingen voor het PO en VO. OinO-Advies voorziet in trainingen en opleidingen gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van onderwijsprofessionals. De tweejarige opleiding ICT-coach levert bij goed gevolg een landelijk erkend post-hbo diploma op. De Inschool Academie heeft door het hele land uitvoeringslocaties. De opleidingen worden zowel individueel als incompany aangeboden.

i

Meer informatie: www.inschoolacademie.nl en www.oino-advies.nl


Programmaopbouw

POST-HBO-OPLEIDING

ICT-COACH PO

Attitude, rol, taken en compete nties (tweedaagse)

Praktijkgericht opleidingsprogramma De opleiding ICT-coach hanteert een methodiek die gericht is op leren en implementeren. U leert een nieuw proces ontwerpen en succesvol implementeren, zoals een andere manier van multimediaal onderwijzen of het ontwikkelen van een rijke digitale leeromgeving. Anne Afman, leerkracht bovenbouw en ICT-coördinator: “Ik vind de cursus erg leuk en leerzaam. De docenten zijn vooral heel inspirerend. We krijgen niet alleen mensen uit het onderwijs, maar ook van andere disciplines. Het goede van de opleiding vind ik dat het zo praktijkgericht is. Ik leer om dingen gestructureerd aan te pakken en om planmatiger te werken. Meteen na de eerste dagen merkte ik al dat ik er wat aan had.”

Eerste studiejaar Module 1

Tweede studiejaar Module 5 Communicatie en Schoolmedia

U wordt getraind op zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid, maar ook op probleemoplossend leren in teamverband. Een combinatie van oplossingsgericht leren en action learning is de didactiek die past bij de ontwikkelingsbehoefte van drukbezette professionals: resultaatgericht, praktijkgericht en efficiënt. De opleiding is sterk praktijkgericht. Situaties uit uw werk worden vertaald naar concrete oefeningen. Na afloop van deze opleiding bent u in staat om met de competenties (kennis, vaardigheden en attitudekenmerken) die de ICT-coach in zijn of haar taak nodig heeft, ondersteuning te geven aan de ICT- en organisatieontwikkeling binnen de eigen school. En aan de ontwikkeling en begeleiding van leerkrachten.

Voor wie is deze opleiding geschikt? De opleiding is bedoeld voor ambitieuze mensen in het onderwijs die zich in hun functie als ICT-coach verder willen professionaliseren, maar ook voor leerkrachten die willen doorgroeien naar een functie als ICT-coach. Zij zijn in het bezit van een diploma Leraar Basisonderwijs en werken minimaal drie dagen per week op één school of (eventueel bovenschools) op meerdere scholen. Zo kunnen de opdrachten op de eigen praktijk worden toegepast en direct worden uitgevoerd.

De tweejarige opleiding bestaat uit acht modulen, waarvan de eerste module als tweedaagse wordt uitgevoerd. De overige zeven modulen bestaan elk uit twee trainingsdagen, gemiddeld één per maand. Er wordt in de planning rekening gehouden met de schoolvakanties. De totale studielast van de opleiding komt neer op 420 studiebelastingsuren, inclusief voorbereiding (gemiddeld 17,5 uur studiebelasting per maand). Dit staat gelijk aan 15 EC (European Credits). De studiedruk wordt in de praktijk lichter ervaren, omdat een deel van de opdrachten overlap heeft met de eigen werkzaamheden op school.

i

Meer informatie: www.inschoolacademie.nl en www.oino-advies.nl

Beleid en Verandermanagement

Module 6

Klassenmanagement

Module 3

Module 4

Projectmatig werken

Module 7

Zorg en Kwaliteit

Coaching

Module 8

Ondernemerschap, Beleid en Financiën

Erkend diploma Iedere module wordt afgesloten met een werkopdracht. Gedurende de opleiding vult u het persoonlijke portfolio in. Dat maakt onderdeel uit van de eindbeoordeling. Na het positief afsluiten van alle onderdelen ontvangt u, bij accreditatie, het diploma ICT-coach (15 EC) vanuit de Stichting Post HBO. U wordt opgenomen in het landelijk register van deze stichting. U ontvangt een diploma met een specificatie van de inhoud van de opleiding en het niveau waarop de opleiding is gevolgd.

Het volgen van de opleiding ICT-coach PO biedt u:

deskundigheid voor het opstellen van ICT- en √ De onderwijsgerelateerde beleidsnotities kennis over schoolmedia √ Actuele √ Kennis over attitude en rollen van de ICT-coach √ Communicatievaardigheden √ Coachingsvaardigheden √ Projectmanagementvaardigheden

i Programma

Module 2

Vincent Schottert, leerkracht groep 4 en ICT-coördinator: “De literatuur en oefeningen over coachen waren echt een eyeopener. Tijdens de eerste lesdag leer je direct kijken naar je eigen houding en ontdek je wat je zelf kunt doen om collega’s goed te ondersteunen. Bijvoorbeeld om hen mee te nemen bij nieuwe ICT-ontwikkelingen. De opleiding en opdrachten helpen me op school echt verder.”

in pedagogische, organisatorische en √ Inzicht didactische aspecten bij veranderingstrajecten, waarbij

√ √ √

handelingsgericht denken het uitgangspunt is Competentieontwikkeling Een directe verbetering van uw praktijkkennis door de expertise van ervaren en gediplomeerde veldexperts Doorgroeimogelijkheden en carrièrekansen (LB-functie basisonderwijs)

Meer informatie: www.inschoolacademie.nl en www.oino-advies.nl


Praktische en inhoudelijke informatie Is dit de juiste opleiding voor u? Kijk op de website www.oino-advies.nl of op www.inschoolacademie.nl voor meer informatie. Op beide websites vindt u het aanmeldingsformulier, de voorlopige planning, de modules, de opleidingslocaties en een kostenoverzicht. Wilt u een persoonlijk advies? Neem hiervoor contact op met de Inschool Academie via telefoonnummer 033 462 27 17, e-mail: opleidingen@inschoolacademie.nl of met OinO-Advies via 0575 490 576, e-mail: info@oino-advies.nl

Postadres Postbus 2033 3800 CA Amersfoort T: 033 - 46 22 717 E: opleidingen@inschoolacademie.nl

www.inschoolacademie.nl

Postadres Rijksstraatweg 104 7383 AW Voorst T: 0575 490 576 E: info@oino-advies.nl

www.oino-advies.nl OinO-Advies, ondernemers in onderwijs, is onderdeel van de Rolf groep

Aaldert Sattler, directeur basisschool: “Ik ben 61 en heb al veel competenties ontwikkeld en veel cursussen gedaan. Iets aanhoren en lezen, betekent nog niet dat je het kunt. Zeker niet als het coachen een specifiek terrein zoals ICT bestrijkt. Ik ben nu een projectplan aan het schrijven voor ons bestuur om de iPad effectief op onze scholen in te zetten. De kennis en ervaringen uit de eerste modules helpen enorm.�


Blended training Word (2010-2013/2016) De basismodules voor computervaardigheid vormen een goede basis voor efficiënt gebruik van Office toepassingen, zoals het werken met Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint en Internet/E-mail. De modules zijn aangemerkt als goedgekeurd ECDL-lesmateriaal. Word is een krachtige toepassing voor tekstverwerking en opmaak. Er zijn veel beroepen waarin het zeer handig is als je de mogelijkheden van Word beheerst. Deze blended training bestaat uit een E-learning en drie fysieke trainingen. Na afloop van deze cursus is de cursist bekend met de belangrijkste functies van Word en kan hij deze efficiënt toepassen. Studiebelasting: 25 - 29 uur Hieronder staan de onderwerpen die in deze module behandeld worden (de onderwerp indeling kan per Word-versie iets afwijken):              

Word, basismogelijkheden Verplaatsen en Kopiëren Tekenopmaak Alineaopmaak Documentopmaak Tab instellingen Pagina instellingen Andere mogelijkheden Bestandsbeheer Tabellen Afbeeldingen, Vormen en Grafieken Samenvoegen Opmaakprofielen, Inhoud en Index Cases


Blended training Excel (2010 - 2013/2016) De basismodules voor computervaardigheid vormen een goede basis voor efficiënt gebruik van Office toepassingen, zoals het werken met Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint en Internet/E-mail. De modules zijn aangemerkt als goedgekeurd ECDL lesmateriaal.

Excel is een krachtig programma voor gegevensverwerking, rekentabellen, budgetteren en grafieken. Er zijn veel beroepen waarin het zeer handig is als je de mogelijkheden van Excel beheerst. Deze blended training bestaat uit een E-learning en drie fysieke trainingen. Na afloop van deze cursus bent u bekend met de belangrijkste moge-lijkheden van Excel en kunt onder andere berekeningen maken, gra-fieken invoegen en functies toepassen. Studiebelasting: 19 - 21 uur Hieronder staan de onderwerpen die in deze module behandeld worden (de onderwerp-indeling kan per Excel-versie iets afwijken):  Excel (basis)  Kolommen en rijen  Opmaken  Functies en sorteren  Absolute en relatieve celverwijzingen  Grafieken  Extra mogelijkheden  Cases .


Blended training PowerPoint (2010 -2013/2016) De basismodules voor computervaardigheid vormen een goede basis voor efficiënt gebruik van Office toepassingen, zoals het werken met Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint en Internet/E-mail. De modules zijn aangemerkt als goedgekeurd ECDL lesmateriaal.

PowerPoint is een presentatieprogramma met een groot aantal mogelijkheden. In veel beroepen is het een pre als je deze mogelijkheden beheerst. Deze blended training bestaat uit een E-learning en drie fysieke trainingen. Na afloop van deze cursus PowerPoint kunt u op een efficiënte manier een aansprekende en professionele presentatie maken. Studiebelasting: 21 – 25 uur Hieronder staan de onderwerpen die in deze modules behandeld worden (de onderwerp indeling kan per PowerPoint-versie iets afwijken):  PowerPoint basismogelijkheden  Presentatie maken  Afbeeldingen en (Auto)Vormen, Film en Geluid  Diamodel opmaken  Diagrammen en grafieken  SmartArts, tabellen en grafieken  Animatie  Overgangen en Animatie  Presenteren  Cases


Gynzy training (blended) Gynzy is software die je op op alle digiborden kunt gebruiken en helpt je om de lessen interactiever te maken. Wil je jouw leerlingen zelfstandig aan de slag laten gaan met Gynzy? Dat kan met Gynzy Kids. Als leerkracht bepaal je de inhoud van de les, de leerlingen voeren het uit. Je hoeft niet te wachten op de resultaten, want deze zijn direct in te zien.

Door: Autisme Steunpunt

‘Gynzy’ wordt blended aangeboden. Blended learning is een combinatie van digitale trainingsmethoden (e-learning) en klassikale praktijktrainingen. Door leerstof blended aangereikt te krijgen ontstaat een dynamische mix van leren. Doelgroep: Leerkracht

Niveau:

Duur: 2 bijeenkomsten van 3 uur. Doel:     

De verschillende interactieve mogelijkheden van Gynzy; Lessen voorbereiden en klaarzetten; Met een gemakkelijke, vrije houding het bord voor de groep bedienen; Het bord gebruiken bij adaptief onderwijs en bij verschillende lesfases; Leerlingen thuis of op school laten oefenen met de apps van Gynzy Kids.

Registerleraar.nl:

Registerleraar.nl:

Programma: De training is ontworpen voor leerkrachten die de software in de les willen gebruiken. Tijdens de eerste bijeenkomst ga je aan de slag met de basisfunctionaliteiten van Gynzy. Tijdens de tweede bijeenkomst ga je dieper in op de verschillende mogelijkheden en toepassingen van Gynzy en Gynzy Kids.

vYi5Yf3iU3

9 RU

12 RU


Mediawijsheid Kinderen in de basisschoolleeftijd besteden gemiddeld 2 tot 3 uur per dag aan media zoals televisie, internet, gsm en games. Leerkrachten moeten handvatten krijgen om leerlingen hierin te begeleiden en om zelf te profiteren van de vele mogelijkheden van de nieuwe media. Zo kunnen ze er tijdens hun lessen gebruik van maken om het onderwijs boeiend en eigentijds te maken. Maar er zijn meer mogelijkheden: de school kan bijvoorbeeld ouders snel en efficiënt informeren met behulp van de nieuwe media. Of zij kan zich profileren als een onderwijsomgeving die geheel aansluit op de belevingswereld van de kinderen door een mediawijze school te worden. Via een serie laagdrempelige workshops probeert OinO-Advies leerkrachten in het basisonderwijs aan de nieuwe media te brengen. Een initiatief dat samen met Digital Learning, partner van KoksGesto, werd ontwikkeld. Een initiatief om de vele nieuwe mogelijkheden die media bieden en die wel door kinderen, maar nog niet breed door het basisonderwijs worden opgepakt, te ervaren. Een training die de kloof in gebruik van nieuwe media tussen kinderen en leerkrachten overbrugt. Een training die onderwijs, moderne techniek en plezier koppelt en leerkrachten mediawijzer maakt. Programma Vier workshops van een halve dag en één elearning van Instruct: 1. Introductie ‘Digitale media in het onderwijs leerproces’ 2. Het managen van nieuwe media in de groep 3. Introductie ‘Schoolprofilering met behulp van nieuwe media’ 4. Het nieuwe communiceren met team en ouders

Workshop 1. Introductieworkshop Digitale media in het onderwijs leerproces Wat zijn nieuwe media? Digitale media en hun kenmerken/eigenschappen, w.o.:       

Digibord Telefoon Televisie PC, laptop, I-pad Internet, Social media Games Fotografie en Film

De rol van digitale media in de lessen     

Relatie met visie en doelstellingen van de school Wat kun je met nieuwe media? Welk medium is geschikt voor het aanleren van welke kennis en kunde? Waar moet je op letten? (beïnvloeding, toepassingsbijzonderheden en do’s en don’ts) Integratie van media en toepassingen

De beste basis voor onderwijs! OinO-Advies, Voorst: 0575 490576 – Ochten: 0344 700200 - Haarlem: 023 7009709 – Dwingeloo: 0521 700202 www.oino-advies.nl


Mediawijsheid

Case: De lipdub als ultieme exponent van ondernemend onderwijs     

Wat maakt de lipdub zo ultiem? Inzet als schoolactiviteit Stappenplan om een lipdub te maken Organisatie en kosten, tips en trucs Toelichting op het lesmateriaal en bronnen

Workshop 2. Het managen van nieuwe media in de groep Hoe stuur je het gebruik van nieuwe media? Afspraken, regels en protocollen Cyberpesten en privacy Hoe helpen nieuwe media bij het realiseren van je groeps- en schooldoelen? Workshop 3. Introductie workshop Schoolprofilering mbv nieuwe media Hoe kun je nieuwe media inzetten voor je doelgroepen? Kosten, baten, voordelen en nadelen De kracht van nieuwe media Workshop 4. Het nieuwe communiceren met team en ouders Het nieuwe media spel Reageren op berichten Werkoverdracht bij duopartners Oudercommunicatie Beheer, verantwoording en privacy

E-Learing: In de module Digiveiligheid maakt u kennis met de meest voorkomen-de gevaren en leert u hiermee omgaan. Onderwerpen als veilig surfen en communiceren, zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens en gebruik van een beveiligd netwerk komen hierin aan de orde.

De beste basis voor onderwijs! OinO-Advies, Voorst: 0575 490576 – Ochten: 0344 700200 - Haarlem: 023 7009709 – Dwingeloo: 0521 700202 www.oino-advies.nl


Blended Werken in de Cloud. De cursist wordt met deze module voorbereid op ‘het nieuwe werken’. Werken vanaf elke locatie, via pc, tablet of telefoon. Daarbij komen begrippen als Cloud computing, ELO, blog en wiki aan bod. Ook de risico’s van online samenwerken worden belicht, hoe beveilig je privacygevoelige gegevens? De cursist gaat zelf aan de slag met onder andere onlinebestandsopslag, het aanmaken en delen van bestanden in de Cloud, het delen van agenda’s en het inplannen van online vergaderingen. Deze blended training bestaat uit een E-learningtraining en een fysieke trainingen. Hieronder staan de onderwerpen die in deze module behandeld worden:     

Wat is online samenwerken? Beginnen met online samenwerken Agenda’s en online vergaderingen Gebruik van mobiele apparaten Sociale media gebruiken


E-Learning Onderwijsmodule PowerPoint (2010 -2013/2016) De Onderwijsmodule PowerPoint is specifiek voor leerkrachten/ docenten ontwikkeld, met onderwerpen en voorbeelden uit de dagelijkse onderwijspraktijk. PowerPoint is een presentatieprogramma met een groot aantal mogelijkheden. Na afloop van deze cursus PowerPoint kan de docent op een efficiënte manier een aansprekende en professionele presentatie maken. Studiebelasting: 12 – 16 uur Hieronder staan de onderwerpen die in deze modules behandeld worden (de onderwerpindeling kan per PowerPoint-versie iets afwijken): Presentaties openen en bewerken  Nieuwe presentaties maken  Invoegen 1  Invoegen 2  Achtergrond en diamodel  Animatie en Overgangen  Presenteren  Cases


Inhoudsopgave Onderwijsmodule Word (2010 - 2013/2016) De Onderwijsmodule Word is specifiek voor leerkrachten/docenten ontwikkeld, met onderwerpen en voorbeelden uit de dagelijkse onderwijspraktijk. Word is een krachtige toepassing voor tekstverwerking en opmaak. Na afloop van deze cursus is de cursist bekend met de belangrijkste functies van Word en kan hij deze efficiënt toepassen in de klas. Studiebelasting: 16 - 20 uur Hieronder staan de onderwerpen die in deze module behandeld worden (de onderwerpindeling kan per Word-versie iets afwijken):        

Word, de basis Opmaken 1 Opmaken 2 Invoegen Tabellen Overige mogelijkheden Samenwerken aan documenten Cases


E-learning Algemene module Excel (2010 - 2013/2016) De basismodules voor computervaardigheid vormen een goede basis voor efficiënt gebruik van Office toepassingen, zoals het werken met Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint en Internet/E-mail. De modules zijn aangemerkt als goedgekeurd ECDL lesmateriaal.

Excel is een krachtig programma voor gegevensverwerking, rekentabellen, budgetteren en grafieken. Er zijn veel beroepen waarin het zeer handig is als je de mogelijkheden van Excel beheerst. Na afloop van deze cursus bent u bekend met de belangrijkste mogelijkheden van Excel en kunt onder andere berekeningen maken, grafieken invoegen en functies toepassen. Studiebelasting: 10 - 12 uur Hieronder staan de onderwerpen die in deze module behandeld worden (de onderwerp-indeling kan per Excel-versie iets afwijken):  Excel (basis)  Kolommen en rijen  Opmaken  Functies en sorteren  Absolute en relatieve celverwijzingen  Grafieken  Extra mogelijkheden  Cases Na deze cursus kunt u eventueel de vervolgcursus voor Excel gevorderden volgen.


SharePoint Blended Sharepoint is de online samenwerkplek van Microsoft Office 365. Tijdens deze dynamische training leer je onder andere bestanden delen met collega’s en leerlingen, werken in groepen en bibliotheken aanmaken. Hierdoor kun je effectief samenwerken aan projecten of documenten. Deze training bestaat uit twee bijeenkomsten en online ondersteuning. Tijdens deze training leer je niet alleen werken met SharePoint, maar maak je ook kennis met de specifieke indeling van het systeem voor jouw organisatie. Je weet hierdoor precies hoe je SharePoint in jouw eigen omgeving in kunt zetten. ‘SharePoint online’ wordt ‘blended’ aangeboden. Blended learning is een combinatie van digitale trainingsmethoden (e-learning) en klassikale praktijktrainingen. Door leerstof blended aangereikt te krijgen ontstaat een dynamische mix van leren. Wat je na deze training hebt geleerd: Sites volgen op inhoud De zoekfunctie gebruiken Waarschuwingen instellen Verschillende functies raadplegen, zoals discussiegroepen, forum, stichtingsbibliotheek, agenda’s, taken en notities Samenwerken aan bestanden in groepen Versiegeschiedenis gebruiken Niveau: startbekwaam Tijdsinvestering: 12 SBU Register Leraar Registratienummer: 82DmTUtVJw

Digitale brochure kolom 2017 2018  
Digitale brochure kolom 2017 2018