__MAIN_TEXT__

Page 1

Brochure E-learning aanbod 2018-2019

Contact Hoofdkantoor Rijksstraatweg 104 7383 AW Voorst academies@oino-advies.nl T 088 - 410 10 50

www.oino-advies.nl


E-learning aanbod 21st century skills in een rijke leeromgeving Activerend lesgeven aan collega’s ... Ouderbetrokkenheid Een sociogram opstellen Werken met een keuze- of planbord De instructietafel effectief inzetten Toepassen van coöperatieve leervormen in de klas Overdrachtsgesprek voeren van po naar vo Zelfstandig werken in de klas Klassenafspraken hanteren Een uitdagende leeromgeving creëren Werken aan de sociaal-emotoinele ontwikkeling Een conflict oplossend gesprek Professionele ontwikkeling Projectmatig werken Onderwijsdoelstellingen behalen Een klassengesprek voeren Collegiale consultatie Bezoeken van een netwerk of professionaliseringsbijeenkomst Coaching door de intern begeleider Professioneel communiceren met ouders Werkoverleg met collega's Effectief vergaderen met het team Het voeren van een functioneringsgesprek Een werktaak effectief nabespreken Voorbereiden en uitvoeren van instructieles Een effectieve instructie geven Het aanleren van leerstrategieën Het creëren van een taakgerichte cultuur Het zelfvertrouwen bevorden Deelnemen aan intervisie Hanteren van de sociale kaart Meldcode HGK basis: Meldcode en definities Meldcode HGK verdieping: Signaleren en gespreksvoering Meldcode HGK gevorderd: Handelen bij zorg Oktopus Zuludesk Teacher Meldcode en samenwerking Veilig Thuis Algemene module Word (2010-2013/2016) Word gevorderd (2010-2013/2016) Microsoft Office Specialist Word Algemeen Onderwijsmodule Word Algemene module Excel (2010-2013/2016) Excel gevorderd (2010-2013/2016) Microsoft Office Specialist Excel Algemene module PowerPoint (2010-2013/2016) Microsoft Office Specialist PowerPoint Onderwijsmodule PowerPoint(2010-2013/2016) Basismodule Access (2010-2013/2016)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


Microsoft Office Specialist Outlook Algemene module Beeldbewerking Algemene module Digi veiligheid Algemene module Internet Email Algemene module Online Samenwerken Algemene module Theorie Algemene module Windows( 7/8/10) Gynzy Microsoft Office 365 voor beginners Zuludesk Management Prowise presenter Klass-E! Leerkrachten p(s)o: Werken met een meldcode Vluchtelingkinderen

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67


Voorwoord Met trots presenteren wij u hierbij de digitale nascholingsbrochure op het gebied van e-learning van OinOAdvies. U vindt in deze uitgebreide aanbod op het gebied van E-Learning. (digitaal te volgen trainingen) Wat ons betreft is een digitale brochure passend in het digitale tijdperk waarin we leven, uiteraard zijn we graag bereid tot nadere toelichting en specificering. We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen als we daarin iets kunnen betekenen. Wij wensen u veel plezier met het samenstellen van jullie e-learning aanbod. Mochten wij u kunnen helpen met het samenstellen van de keuze bel of mail ons gerust. Team Academies, 088-4101050 academies@oino-advies.nl


21st Century skills in een rijke leeromgeving De samenleving verandert in snel tempo van een industriële samenleving naar een kennis- en netwerksamenleving. Wat betekent dat voor het onderwijs? Creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Het is een greep uit de vaardigheden waarover jongeren in de 21e eeuw moeten beschikken. Een betrokken, ondernemende, nieuwsgierige houding is daarnaast een must.

In deze training leer je aan de hand van online theorie, video's en opdrachten hoe je jouw leerlingen kunt voorbereiden op de toekomst. Je doorloopt deze training individueel, en op je eigen moment en plek.

Wat je na deze cursus hebt geleerd

Wat de 21st Century Skills zijn en wat ze inhouden

Leerarrangementen maken, waarbij de 21st Century Skills een rol spelen

Meer leervragen stellen dan antwoorden geven

Leerlingen eigen leervragen laten formuleren

Registerleraar:

F2OashgP3z

4 RU

1


Activerend lesgeven aan collega’s

Niveau:

Werken vanuit een professionele leergemeenschap, ofwel ‘leren van elkaar’. Dit is hot item in het onderwijs op het moment. En dat is terecht, want uit onderzoeken blijkt dat het leren van deskundige collega’s leidt tot verbetering van de werkkwaliteit. Mits … de workshops/studiebijeenkomsten kwaliteit hebben. En lesgeven aan volwassen is niet zomaar hetzelfde als lesgeven aan kinderen. Deze cursus is een introductie in activerend lesgeven aan collega’s. Centraal staat het interactief lesmodel. Je leert een workshop ontwikkelen waarin je aandacht besteedt aan: • Aansluiten op de startsituatie van deelnemers • Uitnodigen tot reflectie • Activerend presenteren van theorie • Geven van opdrachten waar de deelnemers in hun werkpraktijk wat mee kunnen

2


Ouderbetrokkenheid

Niveau:

Om de ontwikkeling van een leerling optimaal te laten verlopen is een goede samenwerking met ouders essentieel. Als school is het daarom belangrijk dat je de betrokkenheid van ouders stimuleert. Ouderbetrokkenheid is meer dan alleen ouders inzetten bij vieringen en partijen. In samenwerking met school kunnen ouders een actieve bijdrage leveren op pedagogisch, organisatorisch en bestuurlijk gebied. In deze cursus wordt aandacht besteed aan het belang van ouderbetrokkenheid en hoe scholen de ouderbetrokkenheid op verschillende gebieden kunnen stimuleren. Wat je na deze cursus geleerd hebt • • • • •

Wat ouderbetrokkenheid is. Wat ouderbetrokkenheid je oplevert. Hoe ouderbetrokkenheid verloopt in de praktijk. Wat je als school nu al doet aan ouderbetrokkenheid. Waarin de school zich verder kan ontwikkelen om de ouderbetrokkenheid te verbeteren.

3


Een sociogram opstellen

Niveau:

Door middel van een sociogram breng je de sociale relaties van de kinderen in de klas in kaart. Hierdoor kun je (potentiële) problemen tussen leerlingen gemakkelijker traceren en deze direct aanpakken. Je verbetert je klassenklimaat. Dit resulteert onder andere in verminderd pestgedrag in de klas.

Wat je na deze cursus hebt geleerd • • • •

Korte achtergrond van sociometrie als onderzoeksmethode. De stappen om een sociometrisch onderzoek uit te voeren en de resultaten te visualiseren in een sociogram. Interpretatie van de resultaten. Op welke manier je de conclusies uit het sociogram in de klas gebruikt

Registerleraar:

faHqdsBly7

4 RU 4


Werken met een keuze- of planbord Het is belangrijk dat kinderen zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen handelen. Een keuzebord is daarbij een goed hulpmiddel. Maar wat is een keuzebord precies en hoe zet je het effectief in?

Niveau:

Wat je na deze cursus hebt geleerd • • •

Bestaan van verschillende soorten keuze- en planborden. Hoe hiermee in de klas gewerkt kan worden. Aandachtspunten tijdens het werken met het keuze- en planbord.

Registerleraar:

elHUkGYaKJ

4 RU 5


De instructietafel effectief inzetten

Niveau:

Bij de klassieke manier van instructie geven staat de leerkracht voor de klas en zitten de kinderen op hun stoel te luisteren. Deze manier van lesgeven lijkt wat achterhaald, mar bestaat nog steeds. Daarnaast werken scholen tegenwoordig ook met meer moderne lesgeeftechnieken zoals een instructietafel en instructiegroepen. Wat is het idee hierachter? En hoe maak je de instructietafel in je klas tot een succes? Wat je na deze cursus hebt geleerd • Hoe maak je gebruik van een instructietafel in de klas? • Aandachtspunten bij het gebruiken van een instructietafel. • Vormen van extra begeleiding aan de instructietafel en wanneer je deze toepast.

Registerleraar:

6rcLloZAQ

4 RU 6


Toepassen van coöperatieve leervormen in de klas

Niveau:

Samenwerken is een onmisbare competentie in onze samenleving. Samen kom je tot nieuwe inzichten en samen los je vraagstukken sneller op. Door het inzetten van coöperatieve leervormen stimuleer je de sociale ontwikkeling van je leerlingen. Welke coöperatieve werkvormen zijn er allemaal? Hoe zet je deze werkvormen het beste in?

Wat je na deze module hebt geleerd • Het verschil tussen groepswerk en een coöperatieve leervorm. • Welke criteria essentieel zijn om een structuur in de klas te vormen waarin coöperatieve leervormen succesvol geïmplementeerd kunnen worden. • Welke werkvormen er binnen een bepaalde les toegepast kunnen worden en hoe dit aan te pakken.

Registerleraar:

lRajKkogOn

4 RU 7


Overdrachtsgesprek voeren: van po naar vo

Niveau:

Een overdrachtsgesprek is belangrijk omdat u hiermee de toekomstige leerkracht/school op de hoogte brengt van de ontwikkeling en leerbehoefte van het kind. Op deze manier krijgt de leerling een goede en snelle aansluiting op de nieuwe school. Wat je na deze cursus hebt geleerd • Hoe voer je een goed overdrachtsgesprek? • Hoe bereid je je hierop voor? • Welke onderwerpen dienen allemaal aan bod te komen? • Welke informatie is belangrijk?

Registerleraar:

uzZReLtqRZ

4 RU 8


Zelfstandig werken in de klas

Niveau:

Zelfstandig leren werken en functioneren is een belangrijk aspect in zowel ons onderwijs, als in de gehele maatschappij. Door leerlingen in de klas te leren zelfstandig te werken en eigen werk te plannen, uit te voeren en na te kijken, worden zij voorbereid op het nemen van eigen verantwoordelijkheid en autonomie in de toekomst.

Het zelfstandig leren werken van leerlingen creëert voor jou als leraar ook de mogelijkheid om je bezig te houden met de leerlingen die extra tijd en begeleiding nodig hebben in jouw klas. Op deze manier wordt het voor jou makkelijker te differentiëren. Natuurlijk is het niet van de ene op de andere dag mogelijk om met zelfstandig werken met uw leerlingen te starten en je zult je misschien afvragen wat de specifieke afspraken zijn die jij van tevoren met leerlingen maakt zodat zij zelfstandig aan de slag kunnen met taken. In deze cursus worden stappen beschreven waarin je het zelfstandig leren in jouw klas in kan voeren. Je leert wat hierbij de te ontwikkelen vaardigheden van de leerlingen zijn, maar ook de eigenschappen en vaardigheden die jij als leraar toe dient te passen. Wat je na deze cursus hebt geleerd • • • •

Zelfstandig werken en de voordelen van het toepassen ervan. Organisatie en planning in de klas bij invoering. Rollen van leerlingen en leraar. Toepasbare werkvormen.

Registerleraar:

q4jH8id9BP

4 RU

9


Klassenafspraken hanteren

Niveau:

Iedere leerkracht heeft te maken met leerlingen die niet willen luisteren en/of afspraken niet nakomen. Vervelend, want ze verstoren je les en je houding wordt er niet positiever van.

Wat je na deze cursus hebt geleerd • •

• • •

Het belang van effectief klassenmanagement als ondersteuning van afspraken in de klas. Welke klassenmanagementstrategieën essentieel zijn om een klassenomgeving te creëren waarbij afspraken succesvol geïmplementeerd/nageleefd kunnen worden. Praktische tips voor het maken en centraal stellen van afspraken in de klas. Herkennen van verschillende soorten storend gedrag bij leerlingen en mogelijke oorzaken hiervan. Manieren om met leerlingen om te gaan die zich niet aan afspraken houden of storend gedrag laten zien.

Registerleraar:

DVwirpJAaR

4 RU 10


Een uitdagende leeromgeving creëren

Niveau:

De inrichting en organisatie van je klas heeft een significante invloed op het gedrag en de leerprestaties van je leerlingen.

Een klas kun je zo inrichten dat zowel de samenwerking als de zelfstandigheid wordt bevorderd. Een klas die druk en chaotisch is ingericht zorgt voor chaotische kinderen. Plaatjes aan de muur kunnen de concentratie verminderen, maar zorgen ook voor een gezellige omgeving. Wat is nu de juiste balans?

Wat je na deze cursus hebt geleerd • • •

Een aantal uitgangspunten waaraan een lokaal dient te voldoen. Praktijkvoorbeelden van indelingen van de klas en voordelen hiervan. Aanpassingen voor leerlingen met speciale behoeften.

Registerleraar:

CyHgcioVWo

4 RU 11


Werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling

Niveau:

Als je een les geeft over een sociaal-emotioneel thema, dan is dit vaak (enigszins) beladen. Leer met deze cursus op een praktische manier gemakkelijker met dit soort onderwerpen in de klas om te gaan.

Wat je na deze module hebt geleerd • • •

Indeling van de onderwerpen voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Veiligheid en pedagogisch klimaat binnen de klas. Toepassen van lesvormen voor sociaal-emotionele thema’s.

Registerleraar:

3T3CT1wXB7

4 RU 12


Een conflict oplossend gesprek voeren

Niveau:

Is een conflict altijd een negatieve gebeurtenis? In deze e-learning cursus leer je conflictsituaties op tijd te herkennen, deze met leerlingen te bespreken en je eigen gedrag ten opzichte van leerlingen te begrijpen.

Wat je na deze cursus hebt geleerd • • • • •

Wat is een conflict? Voeren van een bemiddelingsgesprek met een of meerdere leerlingen. Strategieën om ruimte te bieden aan leerlingen of te nemen tijdens een gesprek. Achterliggende oorzaken bij een leerling tijdens een conflict. De rol die je als leraar laat zien.

Registerleraar:

cHFwc9H6cX

4 RU 13


Professionele ontwikkeling

Niveau:

Als leerkracht ben je continu in ontwikkeling. Er wordt ook behoorlijk wat van je verwacht. Waar loop je in je vakgebied tegenaan? Waar wil je jezelf verder in scholen? Besteed je voldoende aandacht aan dergelijke vragen?

Wat je na deze module hebt geleerd • • •

Reflectie op en theorie over het veranderen van gedrag. Het bepalen van ontwikkelingspunten. De stappen bij het samenstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Registerleraar:

CSdyiuY6ul

4 RU 14


Projectmatig werken

Niveau:

Als leerkracht heb je vast eens een project georganiseerd. Bestaat er binnen je school hiervoor een planning met onderdelen die zeker niet mogen ontbreken?

Wat je na deze cursus hebt geleerd • • • •

Projectorganisatie en projectmanagement. Thema’s en onderwerpen voor projecten in de klas. Functionele werkvormen bij projecten. Het samenstellen van projectgroepen.

Registerleraar:

ioT5icF7Bw

4 RU 15


Onderwijsdoelstellingen behalen

Niveau:

In deze cursus wordt een methode besproken waarmee je voor de gehele groep een plan samen kunt stellen om te voldoen aan leerdoelen, maar waarmee je ook rekening houdt met de verschillende behoeften van jouw leerlingen.

Wat je na deze cursus hebt geleerd • • •

Doel van handelingsgericht werken en uitgangspunten hiervan. Opstellen van een groepsplan. Rekening houden met motivatie bij leerlingen.

Registerleraar:

BblpsjnUZG

4 RU 16


Een klassengesprek voeren

Niveau:

Leerlingen ontwikkelen zich het beste binnen een veilig klimaat en een goede sfeer in de klas. Om dit te behouden zijn gesprekken waarin alle leerlingen aan bod komen essentieel.

Wat je na deze cursus hebt geleerd • • • •

Het belang van klassengesprekken. Voorbereiding en het proces van een klassengesprek. Regels en afspraken die je met leerlingen maakt. Vaardigheden van de leerkracht.

Registerleraar:

JEVkFppYAs

4 RU 17


Collegiale consultatie

Niveau:

Collegiale consultatie en de hierbij horende lesbezoeken geven je als leraar de kans om objectieve feedback te ontvangen op het eigen handelen. Het samen reflecteren op de gebruikte aanpak versnelt het leerproces en vergroot de vaardigheid in het samenwerken als professionals. Maar waar let je precies op tijdens dit lesbezoek? En hoe geef je na afloop feedback, zodat de ander er iets van opsteekt?

Wat je na deze cursus hebt geleerd • • • • •

Waarom en met welke doelen collegiale consultatie wordt toegepast. Het toepassen van een werkmodel voor de verschillende werkvormen van collegiale consultatie. Aandachtspunten tijdens een lesbezoek. Communicatietechnieken tijdens de gespreksvoering. Gespreksstructuur voor de nabespreking van het lesbezoek.

Registerleraar:

9yPEpcHNbp

4 RU 18


Bezoeken van een netwerk of professionaliseringsbijeenkomst

Niveau:

Jezelf ontwikkelen gaat niet vanzelf. Daartoe is actie nodig! Denk aan het bezoeken van een netwerk- of professionaliseringsbijeenkomst waar een voor jou interessant thema centraal staat. Wanneer zijn er bijeenkomsten en wat kun je hiermee?

Deze cursus geeft een overzicht van bijeenkomsten en tips om opgedane kennis en contacten te benutten. Wat je na deze cursus hebt geleerd •

• •

Waarom bezoek je een netwerkof professionaliseringsbijeenkomst en wat is het doel van deze bijeenkomsten? Over welke onderwerpen worden bijeenkomsten georganiseerd? Hoe kun je opgedane kennis toepassen in je praktijksituatie?

Registerleraar:

Urwwd4iNZP

4 RU 19


Coaching door de intern begeleider

Niveau:

De intern begeleider kan coachen op het gebied van verbetering en bewustzijn van je functioneren als leraar. Daarnaast kan de ib'er je helpen door advies en feedback te geven in een moeilijke situatie. Waarvoor kun je nog meer bij de ib'er terecht? Hoe haal je zoveel mogelijk uit deze begeleiding? Wat je na deze cursus hebt geleerd • De meerwaarde van een coachingsgesprek en wanneer je hiervan gebruikmaakt. • Wat je kunt verwachten tijdens een coachingsgesprek en hoe je dit voorbereidt. • De taken van een intern begeleider. • Vaardigheden om zoveel mogelijk uit de verkregen informatie tijdens het gesprek te halen.

Registerleraar:

SddcSNxgyY

4 RU 20


Professioneel communiceren met ouders Als leraar voer je regelmatig gesprekken met ouders. Een adequate communicatie met ouders zorgt voor een prettige samenwerking en betrokkenheid. Hoe voer je een goed gesprek en hoe ga je om met reacties van ouders?

Deze cursus behandelt verschillende soorten gespreksvormen en geeft praktische tips in het contact met en het betrekken van ouders bij de leerling en de school. Wat je na deze cursus hebt geleerd • • • • •

Welke verschillende doelen oudergesprekken kunnen hebben. Hoe de gespreksinformatie toegepast kan worden in de praktijk. Voorbereiden van een gesprek en toepassen van verschillende gespreksmodellen. Interacties tijdens het gesprek en hoe miscommunicatie kan worden voorkomen. Behouden van een goede relatie met ouders en manieren om ouderbetrokkenheid te vergroten.

Registerleraar:

pvhVw1jZCO

4 RU

21


Werkoverleg met collega´s

Niveau:

Als leraar werk je op school (mogelijk) samen met collega’s die verantwoordelijk zijn voor dezelfde jaarlagen. De werkzaamheden van deze groep en de lessen die jullie geven, dienen goed op elkaar te worden afgestemd. Daartoe voer je op regelmatige basis een werkoverleg met het team van collega's. Wat wordt besproken tijdens zo'n werkoverleg? Hoe bereid je dit voor en met welk doel? Wat doe je wanneer je tot een overeenkomst moet zien te komen?

Wat je na deze cursus hebt geleerd • • • •

Wat werkoverleg is. Hoe werkoverleg wordt voorbereid en de uitvoering hiervan in stappen. Tips om het voor collega’s eenvoudiger te maken om de gemaakte afspraken na te komen. Manieren van onderhandelen met collega’s.

Registerleraar:

Bnyvb3kgAD

4 RU

22


Effectief vergaderen met het team

Niveau:

Binnen scholen worden diverse onderwijsdoelstellingen opgesteld die behaald dienen te worden. Daartoe is het belangrijk de struikelblokken die teamleden ondervinden te verwijderen. Teamvergaderingen spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe vergader je op een effectieve manier? Hoe zorg je ervoor dat alle teamleden aan bod komen tijdens een vergadering zonder het gespreksdoel uit het oog te verliezen?

Wat je na deze cursus hebt geleerd • • • •

Het verschil tussen vergaderen en een werkoverleg. Hoe je een vergadering voorbereidt en gestructureerd laat verlopen. Toepassen van verschillende manieren om een besluit te nemen. Vaardigheden en interventies die je tijdens vergaderingen kunt toepassen.

Registerleraar:

N4WQnqiJsw

4 RU 23


Het voeren van een functioneringsgesprek

Niveau:

Functioneringsgesprekken worden gevoerd om na te gaan of werk naar tevredenheid gaat en welke ontwikkelingspunten er zijn. Daarnaast is het een mogelijkheid om je wensen kenbaar te maken aan je leidinggevende. Welke vragen kun je tijdens een functioneringsgesprek verwachten? Hoe bereid je je gedegen voor?

Wat je na deze cursus hebt geleerd • • • •

Wat het doel is van een functioneringsgesprek in relatie tot andere gesprekken gericht op persoonlijke ontwikkeling. Wat tijdens een functioneringsgesprek aan bod kan komen en hoe je jezelf hierop voorbereidt. Het doen van voorstellen tijdens het gesprek en hierbij onderhandelen. Ontwikkelen van de afgesproken actiepunten.

Registerleraar:

SvdJhZRclX

4 RU 24


Een werktaak effectief nabespreken

Niveau:

Het nabespreken van een werktaak is belangrijk om je leerlingen lesstof te laten verwerken. Bovendien wordt op deze manier duidelijk in hoeverre leerlingen de leerstof hebben begrepen. Hoe ziet een goede nabespreking eruit? Uit welke onderdelen hoort een nabespreking te bestaan?

Wat je na deze cursus hebt geleerd • • • •

Doelen waarmee een nabespreking wordt gevoerd Uitvoering afhankelijk van het doel Tips voor nabespreking Werkvormen voor nabespreking

Registerleraar:

E4otjAYDTc

4 RU 25


Voorbereiden en uitvoeren van een instructieles

Niveau:

Als leraar weet je dat een goede les staat of valt met een goede lesvoorbereiding. Waaraan voldoet een goede lesvoorbereiding? En hoe deel je je lessen in?

In deze cursus ga je aan de slag met een model waarmee je een effectieve instructieles kunt vormgeven. Wat je na deze cursus hebt geleerd • • • •

Uitvoering van een didactische analyse Formulering van doelstellingen Planning van de lessen volgens het ADI-model Tips voor tijdens de les

Registerleraar:

Q59K8RApiR

4 RU 26


Een effectieve instructie geven

Niveau:

Het geven van een effectieve instructie is een van de belangrijkste vaardigheden van een leerkracht. Een heldere en gestructureerde opbouw van je instructie is dan ook essentieel.

Maar niet alle leerlingen hebben dezelfde leerbehoefte. Om tot beheersing van de leerstof te komen zal de ene leerling meer hulp en begeleiding nodig hebben dan de ander. Het is belangrijk om tijdens de instructie hierop in te spelen. In deze cursus zal het geven van een effectieve instructie volgens het activerend directe instructiemodel worden behandeld. Hierbij zal extra aandacht worden besteed aan het formuleren van doelen, gedifferentieerd werken en het geven van feedback.

Wat je na deze cursus hebt geleerd • • • • •

Hoe je een effectieve instructie kunt geven aan de hand van het activerend directe instructiemodel. Verschillende manieren hoe je de voorkennis van de leerlingen kunt activeren. Belangrijke aandachtspunten bij het formuleren van leerdoelen. Hoe je de leerlingen effectieve feedback op hun prestaties kunt geven. Hoe je kunt differentiëren binnen je instructie en het zelfstandig werken.

Registerleraar:

2kTp9lKJJr

4 RU 27


Het aanleren van leerstrategieën Niveau: Iedere dag krijgt een leerling veel nieuwe lesstof aangeboden. Een leerling moet zich hierop oriënteren, de benodigde informatie selecteren en deze actief verwerken en structureren. Daarnaast is het essentieel dat hij leert hoe hij zelf het beste leert en wanneer hij welke leerstrategie inzet.

Wat je na deze cursus hebt geleerd • •

• •

Het belang van het aanleren en het toepassen van leerstrategieën in de klas. Welke leerstrategieën er bestaan voor de ontwikkeling van metacognitieve kennis en vaardigheden en hoe je hieraan kunt werken. Welke leerstrategieën er bestaan voor de ontwikkeling van de cognitieve vaardigheden en hoe je hieraan kunt werken. Welke leerstrategieën er bestaan om de organisatievaardigheden en de motivatie bij leerlingen te verbeteren. Hoe je het best om kunt gaan met huiswerk.

Registerleraar:

bFpl1iZpmR

4 RU 28


Het creëren van een taakgerichte cultuur

Niveau:

Als leerkracht is het belangrijk om zoveel mogelijk lestijd in te zetten voor het leren. Helaas gaat er iedere dag tijd verloren aan leswisselingen, het opruimen of het verzamelen van materiaal. Daarnaast is het belangrijk dat de leerlingen tijdens lessen actief oefenen met de lesstof. Het creëren van een taakgerichte cultuur in de klas is dan ook essentieel.

In deze cursus wordt aandacht besteed aan het aanleren van routines, waardoor het verlies van lestijd wordt verminderd. Daarnaast worden technieken besproken die je helpen om een taakgerichte en zelfstandige werkhouding bij de leerlingen te ontwikkelen. Wat je na deze cursus geleerd hebt • • • • •

Het belang van een taakgerichte cultuur op school. Verschillende routines voor in de klas om tijdverlies te voorkomen. Hoe je als leerkracht de taakgerichtheid van de leerlingen kunt bevorderen. Technieken die je in kunt zetten om de betrokkenheid van de leerlingen tijdens de les hoog te houden. Hoe je de leerlingen een taakgerichte en zelfstandige houding aanleert.

Registerleraar:

nc1n7RU2PE

4 RU 29


Het zelfvertrouwen bevorderen

Niveau:

Het zelfvertrouwen van een kind is een belangrijke voorwaarde om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierdoor heeft een kind vertrouwen in zijn eigen kunnen en kan een eventuele tegenslag goed worden verwerkt.

Als leerkracht wil je graag het zelfvertrouwen van de leerlingen bevorderen. Welke technieken kun je inzetten om het zelfvertrouwen te versterken? En hoe kun je een negatief zelfbeeld bij een leerling helpen verbeteren? Wat je na deze cursus hebt geleerd • • • • •

Hoe het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van een kind ontstaan. Hoe je een negatief zelfbeeld bij een leerling kunt herkennen. Hoe je het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van een leerling kunt versterken. Hoe je op een effectieve manier complimenten en kritiek kunt geven. Hoe hoge verwachtingen in de klas bij kunnen dragen aan het zelfvertrouwen van de leerlingen.

Registerleraar:

KGfKkefeoU

4 RU 30


Deelnemen aan intervisie

Niveau:

Tijdens intervisiegesprekken met teamleden leer je van en met elkaar. Aan de hand van gestructureerde gesprekken kom je samen tot oplossingen en nieuwe inzichten. Wat komt er tijdens een intervisiegesprek aan bod? Hoe breng je zelf een onderwerp in? Aan de hand van welke werkvormen kun je intervisie in de praktijk toepassen?

Wat je na deze cursus hebt geleerd •

• • •

Wat intervisie precies inhoudt en wat het onderscheid is met andere begeleidingsvormen die in het onderwijs worden toegepast. Het soort onderwerpen dat je kunt inbrengen en aandachtspunten alvorens je een onderwerp inbrengt. Communicatievaardigheden en technieken die je kunt toepassen tijdens intervisie. Verschillende soorten werkvormen voor intervisie en bij welke vragen of onderwerpen je deze kunt toepassen.

Registerleraar:

mqbEMDYOHp 4 RU 31


Hanteren van de sociale kaart

Niveau:

In de klas kan zich een situatie voordoen die binnen de school niet kan worden opgelost. Je hebt dan hulp nodig van lokale jeugdzorginstellingen. Deze cursus geeft duidelijkheid over hoe je als leraar gebruik kunt maken van de sociale kaart en hoe je omgaat met jeugdzorginstellingen. Wanneer je met een probleem bij de juiste instelling aanklopt, dan is het probleem sneller opgelost. Wat je na deze cursus hebt geleerd • • • • •

Het doel van een sociale kaart en welke instellingen hierin worden opgenomen. Van welke instellingen in bepaalde situaties gebruikgemaakt kan worden. Hoe de instellingen ingezet worden en met welke factoren je hierbij rekening houdt. Hoe er samengewerkt wordt met de instellingen en de communicatie hierbij. Op een integere manier omgaan met informatie van een leerling.

Registerleraar:

Z5RLvvBU2F

4 RU 32


Meldcode HGK basis: Meldcode en definities

Niveau:

Sinds 1 juli 2013 is de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindersmishandeling van kracht. Professionals, waaronder leerkrachten, zijn sindsdien verplicht de meldcode te gebruiken bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat zijn signalen van geweld in huiselijke kring? Wat zijn definities van huiselijk geweld en kindermishandeling? Welke basiskennis heb je als leerkracht nodig? Je gaat zelfstandig online aan de slag. Een ervaringsdeskundige, zelf slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling, neemt je mee in haar ervaringen, en legt uit hoe belangrijk de rol van de leerkracht is bij het opvangen van signalen. Haar verhaal is volledig op beeld vastgelegd. Daarnaast verwerk je de aangeboden theorieën aan de hand van diverse vragen en opdrachten. Wat je na deze online training hebt geleerd • Wat de Wet Meldcode inhoudt en uit welke stappen deze bestaat • Hoe de Meldcode op jouw school is geïmplementeerd • Definities van kindermishandeling en huiselijk geweld

Registerleraar:

woXHpKvbfj

3 RU 33


Meldcode HGK verdieping: Signaleren en gespreksvoering

Niveau:

Wat zijn signalen van geweld in huiselijke kring? Hoe weeg je of je actie moet ondernemen? Welke stappen dien je te ondernemen? Hoe ga je het gesprek aan met kinderen, ouders, verzorgers en andere leerkrachten? Wat je na deze training hebt geleerd • De basisvaardigheden van het signaleren: willen, durven, kunnen • Harde en zachte criteria voor eerste weging van kindermishandeling • Gesprekstechnieken om met leerlingen en ouders/begeleiders over dit zwarte onderwerp te praten

Registerleraar:

hbsjAkMxES

4 RU 34


Meldcode HGK gevorderd: Handelen bij zorg

Niveau:

Hoe onderneem je actie bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling? In hoeverre voldoet jouw school aan de minimumeisen vanuit de wet? Wat je na deze training hebt geleerd • De sociale kaart van jouw school in kaart brengen • In hoeverre jouw school voldoet aan de minimumeisen zoals gesteld in de wet met betrekking tot protocol, deskundigheid en verwijsindex • Hoe je je kennis rondom dit thema op peil houdt

Registerleraar:

ZIVi59scl1

2 RU 35


Oktopus

Niveau:

Oktopus is software voor het digibord van Ctouch. Deze software kan zowel op het digibord als op de tablets van de leerlingen worden toegepast. Oktopus biedt veel mogelijkheden, zoals het toevoegen van afbeeldingen, muziek, vormen, een zoeklicht en rolscherm. In deze e-learning cursus krijg je handvatten aangereikt om het digibord optimaal te kunnen gebruiken tijdens je lessen. Praktijkvoorbeelden tonen aan hoe je het bord kunt inzetten in jouw eigen lessen. Hiermee kun je de lessen uitbreiden en de leerlingen (blijven) uitdagen.

Wat je na deze e-learning cursus hebt geleerd: • • • •

De basisvaardigheden van de software Het gebruik van het Ctouch-digibord Lessen voorbereiden en opslaan voor later gebruik Eenvoudige interactieve elementen toepassen

Registerleraar:

A9mDikzJmC

4 RU 36


Zuludesk Teacher

Niveau:

De tablet is bezig aan een opmars in klaslokalen. Toch brengt het gebruik ervan ook nadelen met zich mee. Voor leerkrachten is het bijna niet te controleren waar de leerlingen op hun scherm mee bezig zijn. Met Zuludesk Teacher heb je als leerkracht de mogelijkheid om op een snelle manier alle tablets in het klaslokaal te beheren. Hierdoor heb je volledige controle over alle tablets en weet je precies wat de leerlingen aan het doen zijn. ‘Zuludesk Teacher’ wordt aangeboden als e-learning cursus. In deze cursus worden vaardigheden via tutorials aangeleerd. Stap voor stap leer je hoe de online applicatie werkt en hoe je dit in je klaslokaal kunt gebruiken. Wat je na deze e-learning cursus hebt geleerd: • Navigeren in Zuludesk Teacher • Restricties invoeren, applock en weblock instellen voor de groep/leerling en deze weer opheffen • Apps toevoegen aan de tablets van de leerlingen • Berichten sturen • Een quiz maken voor én doen met de leerlingen

Registerleraar:

ALUsj8GKah

2 RU 37


Meldcode en samenwerking Veilig Thuis Scholen werken met de 5 stappen uit de meldcode. In de praktijk leveren de stappen voor en na de melding vragen of ongemakkelijke momenten op. Je vraagt je af of de situatie ernstig genoeg is. Of je wel genoeg gedaan hebt om de ouders richting hulpverlening te bewegen. En als je eenmaal gemeld hebt is het zaak in contact te blijven met zowel ouders als kind, maar ook met Veilig Thuis.

Programma: In deze training leer je wat je mag verwachten van Veilig Thuis: hoe verloopt de procedure, wat is het tijdpad en welke rol kun je zelf in de samenwerking met Veilig Thuis nemen. Je frist je kennis van de 5 stappen uit de meldcode op en wisselt via intervisie ervaringen uit met andere deelnemers. Ten slotte leer je hoe je omgaat met emoties en loyaliteit in de gesprekken met kind en ou- ders.

38


E-Learning Algemene module Word (2010-2013/2016) De basismodules voor computervaardigheid vormen een goede basis voor efficiënt gebruik van Office toepassingen, zoals het werken met Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint en Internet/E-mail. De modules zijn aangemerkt als goedgekeurd ECDL-lesmateriaal. Word is een krachtige toepassing voor tekstverwerking en opmaak. Er zijn veel beroepen waarin het zeer handig is als je de mogelijkheden van Word beheerst. Na afloop van deze cursus is de cursist bekend met de belangrijkste functies van Word en kan hij deze efficiënt toepassen. Studiebelasting: 16 - 20 uur Hieronder staan de onderwerpen die in deze module behandeld worden (de onderwerp indeling kan per Word-versie iets afwijken): ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Word, basismogelijkheden Verplaatsen en Kopiëren Tekenopmaak Alineaopmaak Documentopmaak Tab instellingen Pagina instellingen Andere mogelijkheden Bestandsbeheer Tabellen Afbeeldingen, Vormen en Grafieken Samenvoegen Opmaakprofielen, Inhoud en Index Cases

Na deze cursus kunt u eventueel de vervolgcursus voor Word gevorderden doorlopen.

39


E-learning module Word gevorderd (2010/2013, 2016) Het niveau gevorderd is bedoeld voor iedereen die meer nodig heeft dan de basis computervaardigheden. Bijvoorbeeld helpdeskmedewerkers, boekhouders, administratief medewerkers, secretaresses enzovoort. Ook ervaren computergebruikers leren in deze module een groot aantal nieuwe en nuttige mogelijkheden. Word gevorderd is ontwikkeld voor leerlingen in het MBO en volwasseneneducatie. De module is gebaseerd op de exameneisen van ECDL Advanced en aangemerkt als goedgekeurd ECDL lesmateriaal. Doelgroep: Secretariële beroepen Studiebelasting: 12-20 uur Hieronder staan de onderwerpen die in de module behandeld worden. ♦ Secties en kolommen ♦ Stijlen ♦ Efficiënt tekstverwerken ♦ Tabellen ♦ Inhoudsopgave en index ♦ Extra mogelijkheden ♦ Hoofd- en subdocumenten ♦ Samenwerken aan documenten ♦ Samenvoegen ♦ Velden ♦ Verwijzingen ♦ Formulieren ♦ Cases

40


E-learning Microsoft Office Specialist Word Algemeen MOS is de afkorting van Microsoft Office Specialist. Met een MOScertificaat worden kennis en vaardigheden in Microsoft Office aangetoond. Studenten en medewerkers met een MOS certificaat hebben een goede tot zeer goede computervaardigheid. Daarmee leveren ze een hogere productiviteit en is er een hogere efficiency bij het werken met Microsoft Office software. Het verhoogt de prestaties. MOS certificaten zijn bedoeld voor studenten en (toekomstige) medewerkers in het bedrijfsleven. De inhoud van de modules is gebaseerd op de MOS-examens waardoor een cursist de garantie heeft dat alle examenonderdelen zijn behandeld. Een MOS-examen wordt afgenomen door een testcentrum. Zowel scholen als commerciële aanbieders kunnen zichzelf als testcentrum aanmelden om examens af te nemen. In Nederland wordt dat door Certiport (www.certiport.com) verzorgd. Doelgroep: Secretariële beroepen en Supportmedewerkers Studiebelasting: 16-24 uur Hieronder staan de onderwerpen die behandeld worden. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Basismogelijkheden Tekenopmaak Alinea-opmaak Pagina-opmaak Documentopmaak

41


Onderwijsmodule Word (2010 - 2013/2016) De Onderwijsmodule Word is specifiek voor leerkrachten/docenten ontwikkeld, met onderwerpen en voorbeelden uit de dagelijkse onderwijspraktijk. Word is een krachtige toepassing voor tekstverwerking en opmaak. Na afloop van deze cursus is de cursist bekend met de belangrijkste functies van Word en kan hij deze efficiënt toepassen in de klas. Studiebelasting: 16 - 20 uur Hieronder staan de onderwerpen die in deze module behandeld worden (de onderwerpindeling kan per Word-versie iets afwijken): ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Word, de basis Opmaken 1 Opmaken 2 Invoegen Tabellen Overige mogelijkheden Samenwerken aan documenten Cases

42


E-learning Algemene module Excel (2010 - 2013/2016) De basismodules voor computervaardigheid vormen een goede basis voor efficiënt gebruik van Office toepassingen, zoals het werken met Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint en Internet/E-mail. De modules zijn aangemerkt als goedgekeurd ECDL lesmateriaal. Excel is een krachtig programma voor gegevensverwerking, rekentabellen, budgetteren en grafieken. Er zijn veel beroepen waarin het zeer handig is als je de mogelijkheden van Excel beheerst. Na afloop van deze cursus bent u bekend met de belangrijkste mogelijkheden van Excel en kunt onder andere berekeningen maken, grafieken invoegen en functies toepassen. Studiebelasting: 10 - 12 uur Hieronder staan de onderwerpen die in deze module behandeld worden (de onderwerp-indeling kan per Excel-versie iets afwijken): ♦ Excel (basis) ♦ Kolommen en rijen ♦ Opmaken ♦ Functies en sorteren ♦ Absolute en relatieve celverwijzingen ♦ Grafieken ♦ Extra mogelijkheden ♦ Cases Na deze cursus kunt u eventueel de vervolgcursus voor Excel gevorderden volgen.

43


E-learning Excel gevorderd 2010/2013/2016 Het niveau gevorderd is een vervolg op de basismodules en is bedoeld voor iedereen die meer nodig heeft dan de basis computervaardigheden. Bijvoorbeeld helpdeskmedewerkers, boekhouders, administratief medewerkers, secretaresses enzovoort. Ook ervaren computergebruikers leren in deze module een groot aantal nieuwe en nuttige mogelijkheden. Modules op dit niveau zijn ontwikkeld voor leerlingen in het MBO en volwasseneneducatie. Het niveau is gebaseerd op de exameneisen van ECDL Advanced en zijn aangemerkt als goedgekeurd ECDLlesmateriaal. Doelgroep: Financiële beroepen Studiebelasting: 10-20 uur Hieronder staan de onderwerpen die in de module behandeld worden. ♦ Opmaak ♦ Overzicht houden ♦ Beveiliging en Controle ♦ Efficiënter werken ♦ Rekenfuncties 1 ♦ Grafieken ♦ Rekenfuncties 2 ♦ Werken met gegevens ♦ Cases

44


E-Learning Algemene module MOS Excel MOS is de afkorting van Microsoft Office Specialist. Met een MOScertificaat worden kennis en vaardigheden in Microsoft Office aangetoond. Studenten en medewerkers met een MOS certificaat hebben een goede tot zeer goede computervaardigheid. Daarmee leveren ze een hogere productiviteit en is er een hogere efficiency bij het werken met Microsoft Office software. Het verhoogt de prestaties. MOS certificaten zijn bedoeld voor studenten en (toekomstige) medewerkers in het bedrijfsleven. De inhoud van de modules is gebaseerd op de MOS-examens waardoor een cursist de garantie heeft dat alle examenonderdelen zijn behandeld. Een MOS-examen wordt afgenomen door een testcentrum. Zowel scholen als commerciële aanbieders kunnen zichzelf als testcentrum aanmelden om examens af te nemen. In Nederland wordt dat door Certiport (www.certiport.com) verzorgd. Doelgroep: Financiële, Administratieve en Secretariële beroepen Studiebelasting: 12-22 uur Hieronder staan de onderwerpen die behandeld worden. ♦ Basisvaardigheden 1 ♦ Basisvaardigheden 2 ♦ Werkbladen, kolommen en rijen ♦ Vervolg Werkbladen, kolommen en rijen ♦ Functies ♦ Controleren ♦ Absolute en relatieve celverwijzingen ♦ Afbeeldingen, objecten en tekstvakken ♦ Grafiek maken en verwijderen ♦ Overzicht houden

45


E-learning Algemene module PowerPoint (2010 -2013/2016) De basismodules voor computervaardigheid vormen een goede basis voor efficiënt gebruik van Office toepassingen, zoals het werken met Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint en Internet/E-mail. De modules zijn aangemerkt als goedgekeurd ECDL lesmateriaal. PowerPoint is een presentatieprogramma met een groot aantal mogelijkheden. In veel beroepen is het een pre als je deze mogelijkheden beheerst. Na afloop van deze cursus PowerPoint kunt u op een efficiënte manier een aansprekende en professionele presentatie maken. Studiebelasting: 12 – 16 uur Hieronder staan de onderwerpen die in deze modules behandeld worden (de onderwerp indeling kan per PowerPoint-versie iets afwijken): ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

PowerPoint basismogelijkheden Presentatie maken Afbeeldingen en (Auto)Vormen, Film en Geluid Diamodel opmaken Diagrammen en grafieken SmartArts, tabellen en grafieken Animatie Overgangen en Animatie Presenteren Cases

46


E-learning Algemene module MOS PowerPoint (2013/2016) MOS is de afkorting van Microsoft Office Specialist. Met een MOScertificaat worden kennis en vaardigheden in Microsoft Office aangetoond. Studenten en medewerkers met een MOS certificaat hebben een goede tot zeer goede computervaardigheid. Daarmee leveren ze een hogere productiviteit en is er een hogere efficiency bij het werken met Microsoft Office software. Het verhoogt de prestaties. MOS certificaten zijn bedoeld voor studenten en (toekomstige) medewerkers in het bedrijfsleven. De inhoud van de modules is gebaseerd op de MOS-examens waardoor een cursist de garantie heeft dat alle examenonderdelen zijn behandeld. Een MOS-examen wordt afgenomen door een testcentrum. Zowel scholen als commerciële aanbieders kunnen zichzelf als testcentrum aanmelden om examens af te nemen. In Nederland wordt dat door Certiport (www.certiport.com) verzorgd. Studiebelasting: 12 – 16 uur Hieronder staan de onderwerpen die in deze module behandeld worden. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

PowerPoint basismogelijkheden Presentatie maken Afbeeldingen en (Auto)Vormen, Film en Geluid Diamodel opmaken SmartArts, tabellen en grafieken Overgangen en Animaties Presenteren Extra mogelijkheden

47


E-Learning Onderwijsmodule PowerPoint (2010 -2013/2016) De Onderwijsmodule PowerPoint is specifiek voor leerkrachten/ docenten ontwikkeld, met onderwerpen en voorbeelden uit de dagelijkse onderwijspraktijk. PowerPoint is een presentatieprogramma met een groot aantal mogelijkheden. Na afloop van deze cursus PowerPoint kan de docent op een efficiënte manier een aansprekende en professionele presentatie maken. Studiebelasting: 12 – 16 uur Hieronder staan de onderwerpen die in deze modules behandeld worden (de onderwerpindeling kan per PowerPoint-versie iets afwijken): Presentaties openen en bewerken ♦ Nieuwe presentaties maken ♦ Invoegen 1 ♦ Invoegen 2 ♦ Achtergrond en diamodel ♦ Animatie en Overgangen ♦ Presenteren ♦ Cases

48


E-Learning Basismodule Access (2010/2013, 2016) De basismodules voor computervaardigheid vormen een goede basis voor efficiënt gebruik van Office toepassingen, zoals het werken met Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint en Internet/E-mail. De modules zijn aangemerkt als goedgekeurd ECDL lesmateriaal. Access is één van de meest krachtige applicaties in de Microsoft Office-suite. De wereld van databases lijkt voor 'normale mensen' vaak een ontoegankelijk bolwerk met een onbegrijpelijk vakjargon. Maar schijn bedriegt. Wanneer je de logica achter een database gaat begrijpen zul je zien dat deze veelal een hele logische opbouw hebben welke je eenvoudig kunt ontleden. In deze cursus komen de verschillende onderdelen en mogelijkheden van het databaseprogramma Access uitvoerig aan bod. Na het doorlopen van deze cursus begrijpt de cursist het principe van een database en kan hij onder andere formulieren, records, tabellen, query’s en rapporten opvragen en maken. Studiebelasting: 16 - 24 uur Hieronder staan de onderwerpen die in deze module behandeld worden (de onderwerp indeling kan per Access-versie iets afwijken): ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Kennismaken met een database Tabellen Formulieren Tabellen ontwerpen Rapporten Queries Cases

49


E-learning MOS Outlook Microsoft Outlook is de standaard e-mail- en agendasoftware bij het overgrote deel van de Nederlandse bedrijven. Tevens wordt het veelvuldig gebruikt door particulieren. De training Outlook is ingericht op de Outlook desktopversie. De training Outlook start met basisvaardigheden, zoals e-mailberichten verzenden, ontvangen, beheren en archiveren. Verder leert u hoe u vergaderverzoeken kunt maken en vergaderingen kunt inplannen. Ook het beheren van de agenda en de contactpersonen komt aan bod. Dit alles en meer wordt behandeld in de cursus Outlook. De cursus is zowel bedoeld voor de beginnende Outlook gebruiker als de ervaren Outlook gebruiker die zijn/haar kennis verder wil uitbreiden. Met het doorlopen van deze cursus bereid u zich voor op het Microsoft Office Specialist (MOS) examen. Studiebelasting: 8-12 uur Hieronder staan de onderwerpen die in deze module behandeld worden: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

E-mail, Basis E-mail, Extra mogelijkheden E-mail, Beheer Agendaweergaven en afspraken Vergaderingen Taken en Notities Notities en logboek

50


E-learning Algemene module Beeldbewerking De cursisten krijgen in deze module basiskennis over analoge en digitale afbeeldingen, kleuren en grafische indelingen. Daarnaast gaan ze zelf aan de slag met het programma Photoshop Elements (versies 13/14). De cursisten leren alles over het bewerken en verbeteren van afbeeldingen. Aan de orde komen onder andere het verbeteren van kleuren en scherpte, het toepassen van filters, effecten, lagen en het zelf aanmaken van een nieuwe afbeelding. Een nuttige en eigentijdse module die elke cursist zal aanspreken. Studiebelasting: 8-12 uur Voor deze cursus heb je een licentie van Photoshop Elements nodig op je computer. Hieronder staan de onderwerpen die in deze module behandeld worden: ♦ Beeldbewerking, de basis ♦ Foto's importeren en opslaan ♦ Aan de slag met Photoshop Elements ♦ Afbeeldingen aanpassen en verbeteren ♦ Foto's in alle maten ♦ Werken met selecties ♦ Materialen, opvullen, lijnen ♦ Filters en effecten ♦ Werken met lagen ♦ Tekst en vormen

51


E-learning Algemene module Digiveiligheid Het gebruik van ICT in ons dagelijks leven is vanzelfsprekend geworden. Maar zijn we ons voldoende bewust van de mogelijke gevaren? Cybercriminaliteit is een sterk groeiend fenomeen en komt in vele vormen voor. Hackers, phishing, skimming, etc. Het is dagelijks in het nieuws. In de module Digiveiligheid maakt u kennis met de meest voorkomende gevaren en leert u hiermee omgaan. Onderwerpen als veilig surfen en communiceren, zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens en gebruik van een beveiligd netwerk komen hierin aan de orde. Studiebelasting: 14-18 uur Hieronder staan de onderwerpen die in deze module behandeld worden: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Veiligheid, omgang en kwaadaardige software Illegaal verkrijgen van gegevens Identiteit en wachtwoorden Contact, privacy en cookies Toezicht, netwerken en bestanden

52


E-learning Algemene module Internet/E-mail De Algemene modules voor computervaardigheid vormen een goede basis voor efficiënt gebruik van Office toepassingen, zoals het werken met Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint en Internet/E-mail. De modules zijn aangemerkt als goedgekeurd ECDL-lesmateriaal. De module Internet/Mail kan gebruikt worden als voorbereiding op het ECDL-examen Online Essentials. Daarvoor moeten de volgende onderdelen doorgenomen worden: Internet: Chrome/Internet Explorer 11en E-mail Basis: Gmail/ Outlook.com of Outlook (2013/2016) Studiebelasting 8-10 uur: Internet: 4 uur Gmail/Outlook.com: 4 uur Outlook 2013/2016: 4 uur ♦

Internet Chrome en Internet Explorer 11 Basisvaardigheden Internetgebruik Hulpmiddelen Zoeken Contact via Internet

G-mail/Outlook.com Gebruik van E-mail Structuur Instellingen en agenda

Outlook 2010-2013/2016 E-mail, Basis E-mail, extra mogelijkheden E-mail, Adresboek en beheer Instellingen van Outlook

53


E-learning Algemene module Online Samenwerken De cursist wordt met deze module voorbereid op ‘het nieuwe werken’. Werken vanaf elke locatie, via pc, tablet of telefoon. Daarbij komen begrippen als Cloud computing, ELO, blog en wiki aan bod. Ook de risico’s van online samenwerken worden belicht, hoe beveilig je privacygevoelige gegevens? De cursist gaat zelf aan de slag met onder andere onlinebestandsopslag, het aanmaken en delen van bestanden in de Cloud, het delen van agenda’s en het inplannen van online vergaderingen. Studiebelasting: 6-10 uur Hieronder staan de onderwerpen die in deze module behandeld worden: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Wat is online samenwerken? Beginnen met online samenwerken Agenda’s en online vergaderingen Gebruik van mobiele apparaten Sociale media gebruiken

54


E-learning Algemene module Theorie De module Theorie kan in combinatie met de module Windows gebruikt worden als voorbereiding op het ECDL-examen Computer Essentials. In de module Theorie worden de basisbegrippen behandeld van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het gebruik van ICT in ons dagelijks leven is vanzelfsprekend, maar wat komt er allemaal bij kijken? De onderwerpen in deze module zijn heel divers. Behandeld wordt onder andere: soorten computers, geheugen en randapparatuur, uitleg over software en hardware, netwerkverbindingen, gegevensveiligheid en ergonomie. Studiebelasting: 8-12 uur Hieronder staan de onderwerpen die in deze module behandeld worden:

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Een computersysteem Hardware Software Netwerken en internet Gegevensveiligheid Werkomstandigheden

55


E-learning Basis module Windows (7/8/10) De module Windows kan in combinatie met de module Theorie gebruikt worden als voorbereiding op het ECDL-examen Computer Essentials. Wilt u beter leren werken met de computer en de verschillende mogelijkheden optimaal benutten? Met de algemene module Windows leert u de mogelijkheden van het besturingssysteem Windows kennen. U leert onder andere hoe u bestanden kunt beheren en past uw beeldscherm aan uw persoonlijke voorkeur aan. Studiebelasting: 8-12 uur Hieronder staan de onderwerpen die in deze module behandeld worden. Er zijn drie versies beschikbaar: Windows 7, 8 en 10. Kies de versie die bij u op de pc staat. Windows 7/8 ♦ Starten met Windows 7 ♦ Starten met Windows 8 ♦ Computer, schijven en mappen ♦ Computer, bestanden ♦ Snelkoppelingen op bureaublad ♦ Configuratiescherm/PC-instellingen ♦ Overige mogelijkheden Windows 10 ♦ Starten met Windows ♦ Apps gebruiken ♦ Het Bureaublad ♦ Programma’s opstarten ♦ Mappen op de computer ♦ Bestanden op de computer ♦ Overige mogelijkheden

56


Gynzy Gynzy is software die je op op alle digiborden kunt gebruiken en helpt je om de lessen interactiever te maken. Wil je jouw leerlingen zelfstandig aan de slag laten gaan met Gynzy? Dat kan met Gynzy Kids. Als leerkracht bepaal je de inhoud van de les, de leerlingen voeren het uit. Je hoeft niet te wachten op de resultaten, want deze zijn direct in te zien. Deze training volg je geheel online. De training is ontworpen voor leerkrachten die de software in de les willen gebruiken. Wat je na deze cursus hebt geleerd: • De verschillende interactieve mogelijkheden van Gynzy • Lessen voorbereiden en klaarzetten • Met een gemakkelijke, vrije houding het bord voor de groep bedienen • Het bord gebruiken bij adaptief onderwijs en bij verschillende lesfases • Leerlingen thuis of op school laten oefenen met de apps van Gynzy Kids Niveau: basisbekwaam Tijdsinvestering: 3 SBU

Contact Hoofdkantoor Rijksstraatweg 104 7383 AW Voorst academies@oino-advies.nl T 088 - 410 10 50 www.oino-advies.nl

57


Microsoft Office 365 voor beginners

Niveau:

Microsoft Office 365 biedt handige tools om efficiënt te werk te gaan. Schrikken termen als OneDrive, Cloud en BCC je af? Dat is nergens voor nodig. Met deze cursus leer je Office 365 kennen en kom je erachter welke mogelijkheden dit jou biedt.

Aan de hand van een zestal video’s nemen we je mee door Office 365. Aan bod komen de onderwerpen e-mail, contactpersonen, agenda, OneDrive en Web Apps. Na ieder hoofdstuk maak je een aantal opdrachten, waarmee je de theorie in de praktijk probeert te brengen. Afsluitend wordt je kennis getest door middel van een eindtoets.

Wat heb je na deze cursus geleerd: • • • • •

Hoe je je Postvak IN overzichtelijk kunt maken en houden; Het toevoegen, importeren en beheren van contactpersonen; Werken met de online agenda; Wat de voordelen zijn van het werken met OneDrive; Overschakelen op andere applicaties en daarmee verder kunnen werken in bestanden.

58


Zuludesk Management The tablet is making his entry into a lot of classrooms these days! ZuluDesk Management is an online application that helps you, as a teacher, to keep an eye on all the devices that are been used by the children. You’re able to manage registrations, to view activities and to solve incidents. This e-learning ‘ZuluDesk Management’ shows you step-by-step, how to manage this online application and how you’re able to use it efficiently. In this training you will learn among other things about: •

Dashboard Overview

Device Administration

Users & Groups

Incident System

Profile Management

Level: Beginners Time-indication: 2 course hours

Contact Hoofdkantoor Rijksstraatweg 104 7383 AW Voorst academies@oino-advies.nl T 088 - 410 10 50 www.oino-advies.nl

59


Klass-e! Klass-e! hoe werkt het? Een leerkracht ontvangt vier programmaboekjes per schooljaar over aansprekende, belangrijke onderwerpen uit zijn vak; om iets nieuws te leren of bestaande kennis te actualiseren. Elk programma bestaat uit een boekje dat per post naar de leerkracht wordt verstuurd. De inhoud van dit cahier komt overeen met de e-learning die op de online leeromgeving wordt ontsloten. Naast de toe te sturen programmaboekjes in het abonnementsjaar heeft de leerkracht ook toegang tot alle eerder uitgekomen elearningprogramma’s. Online wordt een entreetoets aangeboden en de inhoud van het cahier wordt verrijkt met een aantal tussenvragen, waarmee de bestaande kennis en reflectie op het eigen handelen getoetst kan worden. Aan het einde van de e-learning volgt een eindtoets waarmee de leerkracht - bij voldoende resultaat - vijf nascholingspunten verdient. Daarvoor wordt een certificaat verstrekt. De onderwerpen zijn: - Ik zie, ik zie disleksie - Flyer - ADHD en ander opvallend gedrag - Flyer - Regie over sociale media - Flyer - Wat je gewoon moet weten over het kinderbrein -Flyer - Van feedback naar feedforward - Flyer - Hoogbegaafdheid en nog veel te leren - Flyer De datum is een fictieve tot-en-met-inschrijfdatum. Elke 2 weken worden de aanmeldingen geïnventariseerd en ontvangt u toegang tot de e-learning.

(naam businesspartner) is een business partner van OinO-Advies Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl

60


Prowise Presenter

Prowise Presenter is online software, waarmee je op elk digitaal schoolbord of touchscreen kunt werken. Met Prowise Presenter maak je kennis met de belangrijkste mogelijkheden van de software en word je vaardig in het gebruik ervan. Wanneer je Prowise Presenter beheerst, kun je op eenvoudige wijze je vaardigheden toepassen in het didactisch gebruik ervan. Deze training volg je geheel online. De training is voor leerkrachten die het bord dagelijks in de les gebruiken. Je gaat allereerst aan de slag met de basisfunctionaliteiten van Prowise Presenter en vervolgens ga je dieper in op de verschillende mogelijkheden en het didactisch gebruik ervan. Wat je na deze training hebt geleerd: • • • •

De verschillende interactieve mogelijkheden van Prowise Presenter toepassen Lessen voorbereiden en klaarzetten voor een later moment Met een gemakkelijke, vrije houding het bord voor de groep bedienen Het bord gebruiken bij adaptief onderwijs en bij verschillende lesfases

Niveau: startbekwaam Tijdinverstering: 3 SBU

OinO-Advies, Ondernemers in Onderwijs, is onderdeel van de Rolf organisatie Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl

61


Leerkrachten p(s)o: Werken met een meldcode

De e-learning cursus start met uitleg over de verschillende vormen van kindermishandeling. Je leert hoe kindermishandeling kan ontstaan en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Vervolgens leer je welke signalen kunnen wijzen op een onveilige opvoedsituatie én wat je met deze signalen kunt doen. Je maakt kennis met de Wet meldcode en de vijf stappen van een meldcode.Aan de hand van herkenbare casuïstiek leer je wat deze stappen inhouden. Deze e-learning wordt aangeboden door Augeo. Hoe herken je signalen van kindermishandeling bij jongeren die in de pubertijd zitten? En wat kun je als docent voor jongeren betekenen als ze thuis verwaarloosd of mishandeld worden? Dat zijn vragen waar deze cursus voor docenten op in gaat. De cursus start met de vraag wanneer gedrag van jongeren afwijkt van ‘normaal’ jongerengedrag. Dit afwijkende gedrag kan allerlei oorzaken hebben, één daarvan is kindermishandeling. Vervolgens worden de verschillende vormen van kindermishandeling besproken en leer je welke verbale en nonverbale signalen kunnen wijzen op een onveilige opvoedsituatie. Je leert het Basismodel meldcode is en wat jouw verantwoordelijkheid is binnen deze stappen. Deze stappen kun je als docent direct toepassen in de interactieve werkvormen met herkenbare videocasuïstiek. Je oefent met het voeren van een gesprek met een leerling en een ouder. Daarnaast ontvang je via mail een half jaar en een jaar na het afronden van de cursus een kort opfrismoment.

OinO-Advies, Ondernemers in Onderwijs, is onderdeel van de Rolf organisatie Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl

62


Vluchtelingkinderen

Vluchtelingenkinderen maken vaak een opeenstapeling van stressvolle gebeurtenissen mee en kunnen chronische stress ervaren. De meeste vluchtelingenkinderen zullen zonder professionele hulp hiervan herstellen. Leerkrachten kunnen daar een belangrijke rol bij spelen en de natuurlijke veerkracht van kinderen versterken. Klik hier om eerst een account aan te maken bij Augeo. Na registratie staat de e-learning klaar in je leeromgeving, hier kom je direct terecht.

OinO-Advies, Ondernemers in Onderwijs, is onderdeel van de Rolf organisatie Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl

63

Profile for de Rolf groep

Digitale brochure e learning 2018 2019 !  

Digitale brochure e learning 2018 2019 !