Page 1

Brochure Scholingsaanbod 2017-2018

Contact Wielingenstraat 111 1441 ZN Purmerend T 088 410 10 50 https://cpow.mijneigenacademie.nl

1


de Rolf groep

2


Inhoud Voorwoord.........................................................................................................................................5 21ST Century Skills in een rijke leeromgeving (blended learning)............................................... 7 Bouwen aan een positieve groep..................................................................................................8 Congres OinO - het geluk van de toekomst................................................................................. 9 Coรถperatief leren basis....................................................................................................................10 Coรถperatief leren basis (blended learning).................................................................................. 11 Coรถperatief leren - verdieping....................................................................................................... 12 De iPad en de leerkracht - starttraining......................................................................................... 13 Effectief feedback geven - leren zichtbaar maken.....................................................................14 Engels in het basisonderwijs.............................................................................................................15 Executieve functies.......................................................................................................................... 16 Flipping the classroom - de klas op z'n kop................................................................................... 17 Goed groepsklimaat........................................................................................................................ 18 Google G-suite training................................................................................................................... 19 Het jonge kind en ICT....................................................................................................................... 20 iPad en het Jonge Kind - deel 1..................................................................................................... 21 iPad en het Jonge Kind - deel 2..................................................................................................... 22 Kindgesprekken................................................................................................................................ 23 Leren Leren........................................................................................................................................ 24 Mediawijsheid, het nieuwe analfabetisme................................................................................... 25 Mindfulness (kennismaking).............................................................................................................26 Omgaan met moeilijk gedrag ........................................................................................................ 27 Oudergesprekken.............................................................................................................................28 Peuter- en kleuterbrein.....................................................................................................................29 Programmeren en het Jonge Kind................................................................................................. 30 Programmeren in het onderwijs...................................................................................................... 31 Teach like a Champion................................................................................................................... 32

3


Teach like a champion voor IB-ers................................................................................................. 33 Zelfsturend leren................................................................................................................................34 E-learning trainingen Een uitdagende leeromgeving creëren........................................................................................36 Een werktaak effectief nabespreken.............................................................................................37 Het aanleren van leerstrategieën.................................................................................................. 38 Office 365 SharePoint training......................................................................................................... 39 Office pakket.................................................................................................................................... 40 Ouderbetrokkenheid........................................................................................................................41 Professioneel communiceren met ouders..................................................................................... 42 Toepassen van coöperatieve leervormen in de klas................................................................... 43 Aanbod CPOW Post HBO-traject Mentor en werkplekbegeleider......................................................................... 45 Post HBO-traject Mentor herhalingsprogramma...........................................................................46 Presenter op een presenteerblaadje.............................................................................................47 Aanbod businesspartners BrainGym - BrainGym 1.01 - deel 1................................................................................................. 49 LeerKRACHT - Effectief vergaderen en plannen met een SCRUMBORD......................................................................................................................50 LeerKRACHT - Effectief werken / tegengaan van verspilling...................................................... 51 LeerKRACHT - Intervisie / teamdynamiek...................................................................................... 52 LeerKRACHT - Krachtige vragen stellen......................................................................................... 53 LeerKRACHT - Verdieping van gezamenlijk lesontwerp en lesbezoek d.m.v. Lesson Study.................................................................................................. 54 LeerKRACHT - Werken met retrospectives..................................................................................... 55 Bereik jezelf - Mindfulness.................................................................................................................56

4


Voorwoord Met trots presenteren wij u hierbij de digitale nascholingsbrochure van OinO-Advies. U vindt in deze uitgebreide gids het aanbod van OinO-Advies, gevolgd door het aanbod van haar businesspartners. Niet alleen onze fysieke trainingen staan benoemd en uitgewerkt, ook staat er een uitgebreid e-learning aanbod omschreven.

Van de trainingen die u in de gids vindt, kunt u iets lezen over het doel van de training, een korte inhoud en informatie als de tijdsinvestering en de accreditatie bij het registerleraar. Daarnaast wordt er per training aangegeven om welk niveau het gaat, door middel van het aantal gevulde sterren.

Wat ons betreft is een digitale brochure passend in het digitale tijdperk waarin we leven, uiteraard zijn we graag bereid tot nadere toelichting en specificering. We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen als we daarin iets kunnen betekenen. Tot slot willen we deze kans niet onbenut laten, om u mee te nemen in een heel speciaal jaar voor OinO-Advies. We bestaan 10 jaar in 2017 en wat ons betreft is 2017 ‘Het jaar van het geluk’. Laten we er samen een prachtig en ondernemend 2017 van maken!

5


6


21ST Century Skills in een rijke leeromgeving (blended learning)

Niveau:

De samenleving verandert in snel tempo van een industriële samenleving naar een kennis- en netwerksamenleving. Wat betekent dat voor het onderwijs? Creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Het is een greep uit de vaardigheden waarover jongeren in de 21e eeuw moeten beschikken. Een betrokken, ondernemende, nieuwsgierige houding is daarnaast een must.

In deze training leer je hoe je jouw leerlingen kunt voorbereiden op de toekomst. De training bestaat uit twee bijeenkomsten, inclusief online ondersteuning. De geleerde theorie wordt met leuke opdrachten in de praktijk gebracht. ‘21st Century Skills in een rijke leeromgeving’ wordt ‘blended’ aangeboden. Blended learning is een combinatie van digitale trainingsmethoden (e-learning) en klassikale praktijktrainingen. Door leerstof blended aangereikt te krijgen ontstaat een dynamische mix van leren.

Wat je na deze cursus hebt geleerd:

Registerleraar:

 Wat de 21st Century Skills zijn en wat ze inhouden  Leerarrangementen maken, waarbij de 21st Century Skills een rol spelen  Meer leervragen stellen dan antwoorden geven  Leerlingen eigen leervragen laten formuleren

BiLEhTkpyz

12RU

7


Bouwen aan een positieve groep

Niveau:

Geen basisrust? Moeilijke groep? Actie! ‘Bouwen aan een positieve groep’ geeft je vanaf de eerste schoolweek tools in handen om basisrust te creëren, taakgerichtheid te vergroten en de sfeer in je klas positief te beïnvloeden. Na afloop van deze training heb je tools in handen om binnen je groep een positieve sfeer te creëren en een taakgerichtheid van meer dan 80% te bereiken.

Duur: 3 bijeenkomsten van 3 uur - 9 SBU Programma: Tijdens 3 bijeenkomsten wordt een aantal pijlers besproken waaraan samen met de directie, de leerlingen en hun ouders gewerkt kan worden. De pijlers zijn:  doelen van het onderwijs en gezag;  normen en waarden (o.a. je bent op school om te leren);  regels, afspraken en routines;  handhaving van de punten 2 en 3 (o.a. straffen, belonen en zelfverantwoordelijk leren);  oefenen van sociale vaardigheden en coöperatieve werkvormen. Een klassenconsultatie met nabespreking is mogelijk tussen de tweede en derde bijeenkomst. Alle onderdelen vinden plaats met behulp van: informatieoverdracht, praktische voorbeelden van gedragspictogrammen, het maken van een plan voor de eerste weken, info voor ouderavonden, het oefenen van werkvormen, uitvoering in de klas tussen de bijeenkomsten en feedback hierop. Toepassing is de volgende dag mogelijk. 8


Coöperatief leren, basis Niveau: Samen laten werken en leren, waarbij je zelf doet en leert van en met elkaar, is voor kinderen de meest effectieve manier om te leren. Het is ook één van de succesfactoren van Robert Marzano, die een werkelijke bijdrage leveren aan een beter resultaat. Belangrijk is dat je het goed organiseert en dat er het juiste klimaat voor heerst binnen de school en je groep. Coöperatief leren, met activerende werkvormen, is een moderne vorm van leren leren. Hierbij wordt Ieren als constructief proces gezien waarbij op basis van interactie met de omgeving voortdurend de houdbaarheid van persoonlijke opvattingen wordt getoetst. Een leren in dialoog dus. Met als bijkomend effect dat persoonlijke verhoudingen en daarmee het samenwerken worden verbeterd. Met name ook door de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Binnen het coöperatief leren krijgen leerlingen de kans om eigen verantwoordelijkheid te nemen, om te oefenen in diverse groepsrollen, om te leren geven en nemen. Doelgroep: leerkrachten groep 1 tot en met 8, Intern Begeleiders en Remedial Teachers. Duur: 1 bijeenkomst van 3 uur Programma:  Wat moeten we verstaan onder coöperatief leren?  Welke structuur kan ik zien bij coöperatief leren?  Wat levert coöperatief leren op voor de kinderen en voor mijzelf?  Hoe kan ik coöperatief leren inbouwen in mijn les?  Hoe introduceer ik coöperatief leren bij kinderen?  Wat vraagt toepassen van coöperatief leren van mij als leerkracht?  Wat vraagt toepassen van coöperatief leren van de school als geheel?  Daarnaast laten we je kennismaken met een keur aan coöperatieve werkvormen.

9


Coöperatief leren: basis (blended learning)

Niveau:

Binnen een klas kunnen grote niveauverschillen tussen leerlingen voorkomen. De ene leerling heeft meer moeite met de tafels, terwijl een ander dit ogenschijnlijk makkelijker afgaat. Als leraar probeer je maatwerk te bieden, maar dit lukt niet altijd. In deze training maak je kennis met coöperatief leren. Hierbij gaat het om de samenwerking tussen sterkere en zwakkere leerlingen. Je zorgt hiermee dat alle leerlingen betrokken blijven bij de les. Deze vorm van samenwerken gebeurt niet spontaan, maar in een bepaalde werkvorm. In deze training leer je enkele didactische werkvormen, die je uitprobeert in de klas. De basistraining ‘Coöperatief leren’ wordt ‘blended’ aangeboden. Blended learning is een combinatie van digitale trainingsmethoden (elearning) en klassikale praktijktrainingen. Door leerstof blended aangereikt te krijgen ontstaat een dynamische mix van leren. De training ‘Coöperatief leren’ wordt tevens als complete training aangeboden. Wat je na deze cursus hebt geleerd

Wat coöperatief leren is en welke meerwaarde het kan hebben voor de klas

De begrippen G.I.P.S en de zeven sleutels van Spencer Kagan

Didactische werkvormen die je uitprobeert in de klas

Registerleraar:

M2bzupuTO6

6RU

10


Coöperatief leren – verdieping

Niveau:

We weten dat coöperatief leren de prestaties van de leerlingen verbetert. Ook weten we hoe we de coöperatieve werkvormen kunnen inzetten, wanneer de werkvormen het meest waardevol zijn en welke voorwaarden we daarvoor moeten scheppen. Tijdens dit verdiepingstraject gaan we door waar we gebleven waren en leren we nieuwe en complexere werkvormen te hanteren. Daarnaast wisselen we ervaringen uit over het werken met de verschillende werkvormen en onderzoeken welke het meest effectief zijn

Je krijgt tevens kennis en instrumenten aangereikt om op schoolniveau een doorgaande lijn rondom coöperatief leren te ontwikkelen. Hiermee leg je voor je leerlingen ook duidelijke ontwikkelingsdoelen vast op cognitief en sociaal gebied. Duur: 2 bijeenkomsten van 3 uur Programma Bijeenkomst 1  Coöperatief leren: Ervaringen tot nu toe; wat werkt? Bespreking a.d.h.v. foto’s uit de eigen praktijk.  Effectief leren met coöperatieve werkvormen (GIPS-model)  Bestaande werkvormen bespreken  Nieuwe werkvormen uitwisselen  Huiswerkopdracht

Bijeenkomst 2  Terugkoppeling huiswerkopdracht  Coöperatief leren voor iedereen?!  Nieuwe werkvormen uitwisselen  Hoe een doorgaande lijn op te zetten?

11


De iPad en de leerkracht – Starttraining

Niveau:

Een tablet heeft meerwaarde als u er goed mee kunt werken. U moet zich vertrouwd voelen en de mogelijkheden van de tablet kunnen toepassen in uw onderwijs.

Doelgroep: Leerkracht, ict-coördinator en directie. Duur: 1 bijeenkomst van 3 uur. Programma: Tijdens deze bijeenkomst leren we u welke instellingen u allemaal kunt doen. Leren we u alle inns-and-outs van de tablet en het toetsenbord welke u tijdens het gebruik in en om het onderwijs goed van pas zullen komen. Samen kijken we naar de mogelijkheden van de Apps, digitale boeken lezen, aantekeningen maken op de tablet, PDF’s lezen en bewerken en het werken in de cloud.

Benodigdheden:   

 

Deelnemers beschikken over een iPad. De benodigde accounts (Apple ID’s) zijn voor aanvang van de bijeenkomst op de iPad ingesteld. Deelnemers hebben op de iPad de rechten en beschikken over de accountgegevens (Apple ID) om zelf apps toe te kunnen voegen via de store. De iPad is voorzien van het nieuwste besturingssysteem (iOS). De locatie beschikt over een zeer goed werkend Wifi met internetverbinding. De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door alle deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden.

12


Effectief feedback geven - leren zichtbaar maken

Niveau:

Kinderen leren voor een heel groot deel door de feedback die ze krijgen van hun leraar tijdens de les. In deze workshop van één dagdeel gaan we hiermee aan de slag. Het gaat om feedback die specifiek gericht is op het léren van kinderen, en in mindere mate op hun sociaal-emotionele gedrag. We nemen hierbij de visie van John Hattie op effectieve feedback als uitgangspunt. John Hattie is een onderwijsonderzoeker die verbonden is aan het Melbourne Education Research Institute in Australië. In 2013 verscheen zijn boek “Leren zichtbaar maken”. Hierin geeft hij een overzicht van onderzoeken die de afgelopen 20 jaar gedaan zijn naar de factoren in het onderwijs die een impact hebben op het leren van kinderen. Feedback is één van de krachtige middelen die een leerkracht kan inzetten om kinderen hun leerdoelen te laten bereiken volgens Hattie. In zijn schaal met effectgroottes die er werkelijk toe doen, voorbij de effectgrootte van 0.40, scoort feedback een effectgrootte van 0.73. Programma: In de bijeenkomst van 3 uur oefenen we met Hattie’s suggesties voor effectieve en goede feedback:  Een korte kennismaking met het gedachtengoed van John Hattie, ‘Leren zichtbaar maken’  Wat is feedback eigenlijk – definitie, omschrijving en inhoudelijke begrippen  De samenhang van effectieve feedback met een helder en

Registerleraar.nl:

duidelijk geformuleerd lesdoel (SMART)  Niveaus van feedback: je oefent hier praktisch mee, wat doe je, wat zeg je? Feedback is nooit een losstaand onderwerp, maar heeft zijn plek in een doelgerichte les die is opgezet binnen het model Directe Instructie (of IGDI, ADI of EDI – Effectieve directe instructie). Kennis en ervaring van het model Directe instructie wordt als voorwaarde beschouwd voor deze workshop. Aan het einde van deze workshop kun je in de groep binnen je lessen aan de slag met gerichte feedback.

1VshZ5s7FR

9 RU 13


Engels in het basisonderwijs

Niveau:

Vanuit het Platform 2032 wordt geadviseerd om Engels aan te bieden vanaf de kleutergroepen. Onderzoek toont aan dat vroeg beginnen met een vreemde taal tot een betere taalvaardigheid leidt dan laat beginnen. Ook toont het aan dat vroeg beginnen met een vreemde taal niet slecht is voor de ontwikkeling van het Nederlands als eerste of tweede taal. Steeds meer scholen willen dan ook dat kinderen al vanaf de kleutergroep in aanraking komen met de Engelse taal. Maar hoe geef je vorm aan een doorgaande lijn? Wat mogen we van de leerlingen en de leerkrachten verwachten? Om een sterke doorgaande lijn neer te zetten binnen de school, moeten de vaardigheden van de leerkrachten onder de loep genomen worden. Hoe hoger het niveau van de leerkracht, hoe sterker de basis kan worden gelegd. Het programma bestaat uit twee bijeenkomsten van 3 uur. Bijeenkomst 1  Eigen vaardigheden van de leerkracht - Taalgebruik - Uitspraak  Didactiek - Hoe bied je de leerstof aan?  Verschillende methodes - Welke methode hanteert de school? - Welke methodes zij er momenteel op de markt? Bijeenkomst 2  Eigen vaardigheden leerkracht (vervolg)  Doorgaande lijn groep 1 tot en met 8 - Hoe ziet de doorgaande lijn eruit als deze schoolbreed wordt ingezet?  Overgang naar het voortgezet onderwijs - Welk niveau wordt er van de leerlingen verwacht aan het einde van groep 8?

14


Executieve functies

Niveau:

Te laat! Verkeerde bladzijde voor je neus. Pen kwijt. Weer een boze juf…. Executieve functies staan aan de basis van ontwikkeling en leren. De executieve functies hebben, net zoals het fonologisch bewustzijn, veel invloed op het leren lezen. En de executieve functies zijn bepalender voor het algeheel functioneren dan het IQ. Ze hebben een directe invloed op de sociale ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling en de werkhouding. Als de executieve functies zo belangrijk zijn, moeten we ze bewuster inzetten in ons onderwijs. Dat kan gedurende de hele basisschool maar juist ook in de onderbouw, omdat deze functies zich op jonge leeftijd snel ontwikkelen. In deze training van twee bijeenkomsten krijg je zicht op ontwikkeling en problemen in executieve functies en leer je je onderwijs daar op af te stemmen.

Programma: Dagdeel 1  Welke zijn de executieve functies?  Hoe ontwikkelen deze zich?  Welke problemen kunnen ontstaan in en door de executieve functies? Dagdeel 2  Hoe kun je de ontwikkeling van executieve functies stimuleren?  Hoe kun je je onderwijs aanpassen als executieve functies niet goed functioneren?

15


Flipping the classroom: de klas op z’n kop

Niveau:

Wat als we het eens omdraaien? Jouw klassikale instructie bekijken de leerlingen thuis of tijdens de verlengde instructie op school, in de vorm van een filmpje. Vervolgens gaan ze zelfstandig aan de slag en heb jij als leerkracht je handen vrij voor ondersteuning op maat voor jouw leerlingen: verdieping, herhaling en persoonlijke begeleiding. Tijdens deze workshop maak je kennis met het concept ‘Flipping the classroom’ en de mogelijkheden die het kan bieden voor jouw groep. Je leert wat een goed filmpje is en je ontdekt hoe eenvoudig het is om zelf een filmpje te maken. Ook maak je kennis met een paar handige (web)tools om de lestijd optimaal in te vullen met zinvolle en effectieve leeractiviteiten.

Duur: 1 bijeenkomst Doelgroep: Leerkracht, ict-coördinator, directie en IB-er Programma: Tijdens de bijeenkomst ontdekt u wat Flipping the Classroom is. Hoe het een bijdrage kan leveren aan het onderwijs. U gaat opzoek naar geschikte instructiefilmpjes, maar maakt ze ook zelf, zonder dat het veel tijd kost. Daarnaast leert u hoe u er voor zorgt dat leerlingen het instructiefilmpje kijken en hoe u dat kunt controleren. Ook kijken we naar de extra mogelijkheid om vragen aan filmpjes toe te voegen. Na de instructie gaat u zelf aan de slag. Aan het einde van de bijeenkomst presenteert u uw productie aan de groep.

16


Goed groepsklimaat Niveau: Een goed groepsklimaat is een voorwaarde voor het geven van goed onderwijs. Om opvoedingstechnieken op een effectieve manier in te kunnen zetten is een positief pedagogisch groepsklimaat een vereiste. Met een dergelijk positieve omgeving doe je recht aan de gewenste structuur die nodig is wanneer kinderen leren en werken, en houd je tegelijkertijd open oog en oor voor het individu en zijn zorgen, eigenaardigheden, spanningen, plezier etc. Een groep met een positief pedagogisch klimaat heeft mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te leren. Je creĂŤert daarmee een stevige basis om opvoedingstechnieken in te zetten die zijn gericht op de vermindering van ernstige gedragsproblemen. Programma: Bijeenkomst 1: De houding van de leerkracht heeft grote invloed op het groepsklimaat. De leerkracht kan er voor zorgen dat alle kinderen zich veilig voelen, dat ze zich gezien en gehoord voelen. De eerste bijeenkomst leer je praktische vaardigheden die je kunt toepassen in je groep waardoor de sfeer zal verbeteren. Bijeenkomst 2: De invloed van feedback: Feedback geven is een krachtige manier om een positief groepsklimaat te bevorderen. De manier waarop je als leerkrachte feedback geeft aan je leerlingen is van grote invloed op de wijze waarop zij met elkaar omgaan. In de praktijk blijkt goede feedback geven nog niet zo gemakkelijk. Hoe je dit goed kunt doen leer je tijdens de tweede bijeenkomst. Bijeenkomst 3: In een groep spelen verschillende belangen en behoeften. Als leerkracht kun je er voor zorgen dat kinderen leren om voor zichzelf op te komen terwijl ze tegelijkertijd rekening houden met elkaar. Je leert hoe je kinderen kunt begeleiden bij hun conflicten en hoe je ze vaardiger kunt maken in het zelf bedenken van oplossingen. Bijeenkomst 4: In iedere groep doen zich problemen voor. De meest effectieve en prettige manier om deze problemen op te lossen is door de kinderen hier zelf een rol in te geven. Vaak weten kinderen zelf maar al te goed hoe ze het anders willen en wat er voor nodig is om dit te bereiken. Tijdens deze vierde bijeenkomst leer je hoe je samen met je groep aan groepsdoelen kunt werken.

17


Google G-suite training

Niveau:

Deze training bestaat uit 1 bijeenkomst. Hierbij richten we ons op het dagelijks gebruik van Google Apps for Education, o.a. Gmail, Google Agenda, personen, taken en de online opslag in Google Drive. Het is een bijeenkomst waarin u zelf hands-on aan de slag gaat en direct uw eigen Google Apps for Education omgeving leert kennen en daar waar nodig direct kan aanpassen. Duur: 1 bijeenkomst van 2,5 tot 3 uur Doelgroep: Leerkracht, ict-coördinator, IB en directie Benodigdheden:  Deelnemers beschikken over een eigen laptop met internet verbinding.  Deelnemers beschikken voor de Google Apps training over de juiste accountgegevens.  De trainingslocatie beschikt over een goed werkend Wifi met internetverbinding.  De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door alle deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden.

18


Het jonge kind en ICT

Niveau:

Ook in de eerste twee groepen van het primair onderwijs wordt ICT steeds meer ingezet. Deze training bestaat uit 3 bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we samen met u in op de verschillende mogelijkheden van het gebruik van ICT in de onderbouw (groepen 1-2) van het primair onderwijs. Duur: 3 bijeenkomsten van 3 uur Doelgroep: Leerkracht, ict-coördinator, IB en directie Benodigdheden:  De locatie heeft de beschikking over een goed werkend digibord/touchscreen  De deelnemers kunnen gebruik maken van een goed werkend digibord/touchscreen (minimal 1 bord per 3 deelnemers)  Tijdens de training wordt er gewerkt met behulp van webbased software. Van tevoren wordt aangegeven met welke software gewerkt gaat worden zodat de deelnemers, indien nodig, zelf een account kunnen aanmaken.  Deelnemers beschikken over een iPad. · De benodigde apps worden een week voor de training doorgegeven en zijn voor aanvang van de training geinstalleerd op iPad.  De benodigde accounts zijn voor aanvang van de bijeenkomst op de ipad ingesteld.  Deelnemers hebben op de iPad de rechten en beschikken over de accountgegevens om zelf apps toe te kunnen voegen via de Appstore. · De iPad is voorzien van het nieuwste besturingssysteem (iOS).  De locatie beschikt over een zeer goed werkend Wifi met internetverbinding. De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door alle deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden.

19


Ipad en het Jonge Kind – deel 1

Niveau:

In de eerste twee groepen van het primair onderwijs worden digibord of iPad steeds meer ingezet. De iPad is, met de in deze training aangeleerde vaardigheden, een grote aanwinst voor het kleuteronderwijs.

Doelgroep: Leerkracht groep 1 t/m 3 (4), ict-coördinator, directie en IB. Duur: 3 bijeenkomsten van 3 uur. Programma: Bijeenkomst 1 is gericht op de vindbaarheid, het beoordelen en gebruiken van verschillende apps in de onderbouw. Bijeenkomst 2 is gericht op Rekenen met de iPad bij jonge kinderen. U gaat aan de slag met verschillende reken apps, categoriseren van apps bij de tussendoelen, interactief rekenmateriaal, enz. Bijeenkomst 3 staat in het teken van instructiefilmpjes voor het jonge kind. U gaat zelf verschillende apps ontdekken en u gaat zelf ook instructiefilmpjes maken. Benodigdheden:  Deelnemers beschikken over een iPad.  Deelnemers hebben de iPad starttraining gevolgd of zijn volledig bekend met het basis gebruik van de iPad.  De benodigde accounts zijn voor aanvang van de bijeenkomst op de iPad ingesteld.  Deelnemers hebben op de iPad de rechten en beschikken over de accountgegevens om zelf apps toe te kunnen voegen via de store.  De iPad is voorzien van het nieuwste besturingssysteem (iOS).  De locatie beschikt over een zeer goed werkend Wifi met internetverbinding. De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door alle deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden.  Tijdens deze sessie wordt gewerkt rondom de iPad van Apple. 20


IPad en het Jonge Kind – deel 2

Niveau:

In de eerste twee groepen van het primair onderwijs worden digibord of iPad steeds meer ingezet. De iPad is, met de in deze training aangeleerde vaardigheden, een grote aanwinst voor het kleuteronderwijs. Deze training bestaat uit 3 bijeenkomsten. Doelgroep: leerkracht groep 1 t/m 3 (4), ict-coördinator, directie en IB. Duur: 3 bijeenkomsten van 3 uur. Programma: Bijeenkomst 1 is gericht op Taal met de iPad bij jonge kinderen. U gaat aan de slag met verschillende taal apps, categoriseren van apps bij de tussendoelen, interactief taal materiaal, enz. Bijeenkomst 2 is gericht op Rekenen met de iPad bij kinderen. Bijeenkomst 3 is gericht op ‘De hoek in, maar dan anders’. Spelend leren met de iPad bij de jongste kinderen, hoe is de iPad in de verschillende hoeken inzetbaa ren u gaat met verschillende verwerkingsapps aan de slag. Benodigdheden:      

Deelnemers beschikken over een iPad. Deelnemers hebben de iPad starttraining gevolgd of zijn volledig bekend met het basis gebruik van de iPad. De benodigde accounts zijn voor aanvang van de bijeenkomst op de iPad ingesteld. Deelnemers hebben op de iPad de rechten en beschikken over de accountgegevens om zelf apps toe te kunnen voegen via de store. De iPad is voorzien van het nieuwste besturingssysteem (iOS). De locatie beschikt over een zeer goed werkend Wifi met internetverbinding. De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door alle deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden. Tijdens deze sessie wordt gewerkt rondom de iPad van Apple. 21


Kindgesprekken Onderwijsontwikkelingen komen en gaan. Of je je als school nou richt op HGW, HGPD, OGW, OPP, OGO of EGO, alles valt of staat met communicatie! Of je nou in gesprek bent met de ouder, de leerling of een collega, de manier van communiceren is bepalend voor het resultaat. Kind gesprekken zijn nodig om een goede relatie op te kunnen bouwen met de kinderen in je groep. Je leert elkaar beter kennen; wat de onderwijsbehoeften zijn, wat het kind drijft, waar het problemen ervaart, etc.

Niveau:

Doelgroep: Leerkrachten basisonderwijs, intern begeleiders en teamleiders. Programma: Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten, waarbinnen de volgende onderwerpen woorden behandeld: Bijeenkomst 1:     

Didactisch kindgesprek Waarom? Gesprekstechnieken Kindplan Stap voor stap in gesprek

Bijeenkomst 2:   

Pedagogisch kindgesprek Nuances van taal Do’s en Don’ts

Registerleraar:

Bijeenkomst 3:   

Reflectie en vooruitkijken aan de hand van praktijkopdracht Oud-kind-leerkracht Kindgesprekstechnieken passend bij de ontwikkelingsleeftijd

Tussen de bijeenkomsten wordt van de deelnemers verwacht dat zij een praktijkopdracht uitvoeren en verwerken.

AR7tOSSjHl

12RU

22


Leren leren

Niveau:

“Klaar!” Je leerling gooit met een plof zijn werk in de nakijkbak… afgeraffeld en niet af. Hij werkt voor jou en niet voor zichzelf. Andere leerlingen leveren hun werk niet eens in. Ze zitten hun tijd uit in de klas, luisteren niet naar de instructie, wachten tot ze weer naar huis mogen. Je leerlingen willen niet naar school of komen alleen nog naar school om lol te maken met hun vrienden en vriendinnen. Heel frustrerend voor jou als leerkracht!

Hoe hou je het voor de kinderen én jezelf leuk en zinvol? Hoe hou je je leerlingen en jezelf gemotiveerd? Hoe maak je kinderen eigenaar van hun eigen leerproces? Programma: Dagdeel 1: Motivatie Dagdeel 2: Motivatie beïnvloeden via de basisbehoeften Dagdeel 3: Eigenaarschap deel 1 Dagdeel 4: Eigenaarschap deel 2 Dagdeel 5: Relatie vanuit het kindgesprek deel 1 Dagdeel 6: Relatie vanuit het kindgesprek deel 2 Dagdeel 7: Competentie deel 1 Dagdeel 8: Competentie deel 2 Deelnemers kunnen tijdens of na afloop van dit traject twee keer een begeleidingsmoment inplannen waarbij

 

feedback wordt gegeven op het plan van aanpak.

feedback wordt gegeven na observatie van een kindgesprek.

Registerleraar:

feedback wordt gegeven na een lesobservatie waarin de leerkracht een aanpassing in autonomie of competentie heeft gedaan.

amXvSqlEdC 27 RU

23


Mediawijsheid, het nieuwe analfabetisme

Niveau:

Media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en zijn tevens de toekomst. Internet, tablets en andere nieuwe media spelen een steeds belangrijkere rol in het leven van kinderen en jongeren. Ze groeien er van jongs af aan mee op, wat bij ouders en professionele opvoeders regelmatig tot vragen of zorgen leidt. Kennis over en ervaring met de media is daarom belangrijk. In de dagelijkse opvoeding moeten opvoeders hun kinderen ondersteunen bij het kunnen begrijpen en bewust omgaan met de media. Hoe kun je als school het gesprek over mediawijsheid structureren en hoe kun je weloverwogen kiezen wat bij de school en de leerlingen past? Doelgroep: Leerkracht, ict-coÜrdinator, directie en IB. Duur: 3 bijeenkomsten van 3 uur. Programma: Tijdens de eerste bijeenkomst worden de aanwezigen meegenomen in de mediawereld van de leerlingen en de school ontvangt handvatten om afspraken te maken over het gebruik van media. De tweede teambijeenkomst staat n het teken van de eigen competenties van de medewerkers/docenten/leerkrachten. De derde bijeenkomst maken de deelnemers kennis met allerlei verschillende Sociaal Media die ingezet kunnen worden tijdens de les. Benodigdheden:  

Deelnemers beschikken over een tablet, smartphone of een laptop. De locatie beschikt over een zeer goed werkend WIFI. Het is stabiel en krachtig genoeg om alle deelnemers gelijktijdig op te kunnen laten werken. 24


Mindfulness (kennismaking)

Niveau:

Je vindt werken in het onderwijs boeiend, maar tegelijk komt er ook veel op je af: grote klassen, zorgleerlingen, vergaderingen, activiteiten, verslaglegging, gesprekken met ouders. Kortom er zijn weinig rustige momenten. Je gaat maar door, zonder aandacht voor jezelf te hebben. Je merkt, dat je stress krijgt. Je gaat piekeren en blijft in je hoofd zitten. Thuis is het moeilijk om je werk los te laten. Je slaapt slechter. Als dit herkenbaar is voor jou, dan kan mindfulness iets voor je betekenen. Wat is mindfulness? Mindfulness gaat over aandacht brengen in je leven. Het betekent leren met milde open aandacht aanwezig te zijn bij wat nu is. Door je aandacht te sturen leer je afstand te nemen van de drukte in je hoofd en sta je weer open voor de ervaringen van het hier en nu. Doel van de workshop Kennismaken met mindfulness. Er worden tijdens de workshop oefeningen aangeboden, die je kunt toepassen in het dagelijks leven. Zeker in je werk kun je veel aan deze oefeningen hebben. De deelnemers krijgen een indruk van de 8-weekse training. Wat is het effect van de training? Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de volgende effecten mogelijk zijn:        

Minder stress Minder piekeren Beter ontspannen Beter omgaan met angst en somberheid Anders omgaan met pijnklachten Meer energie Verbetering van de concentratie Verbeteren van de levenskwaliteit 25


Omgaan met faalangst

Niveau:

Omgaan met faalangst Leerlingen die zoveel lijken te weten, maar op essentiële momenten, wanneer er een prestatie verwacht wordt, (toetsen, mondelinge momenten etc.) het niet kunnen laten zien. Herkenbaar? Vast wel. Lastig? Zeker! Want hoe weet je nu of deze leerling het echt niet kan of dat hij er met zijn pet naar gooit? Nog belangrijker, welke hulp heeft deze leerling nodig om het wel te kunnen? In deze training leer je symptomen van faalangst te herkennen en handelingsbekwaam te worden in begeleiden van faalangst bij leerlingen. Welke ondersteuning beperkt de belemmeringen en schept de kansen? Vroeg signaleren, een vangnet voor deze kinderen creëren wat gedragen wordt door school, ouders, leerkrachten, omgeving en last but nog least door het kind zelf, zorgt voor een stevige basis om, ondanks faalangst, toch naar grote hoogten te durven springen. Programma: In twee dagdelen krijg je theorie en praktijkopdrachten rond de volgende onderwerpen:        

Kenmerken (cognitieve, sociale en motorische faalangst) Gedragskenmerken Interventies pedagogisch en didactisch Van belemmerende gedachten naar versterkende gedachten Reflectiegesprekken op proces Meervoudige intelligentie Betrekken van ouders Intervisie over eigen casus

Tijdens de training zal veel ruimte zijn voor vragen en oplossingen die jullie meebrengen uit de praktijk.

26


Omgaan met moeilijk gedrag

Niveau:

Grensoverschrijdend gedrag wordt vaak gezien als moeilijk gedrag, maar ook teruggetrokken gedrag is moeilijk is voor een leerkracht. Omgaan met gedrag vraagt veel van de vaardigheden van de leerkracht. Als je voldoet aan een aantal voorwaarden om positief gedrag te creëren, kun je een stap verder gaan: aanleren van goed gedrag. Zo kan een groep werken aan positief gedrag en kunnen de rollen binnen de groep positief veranderen. Ook het aanpakken van pesten is een probleem waarbij de groep een belangrijke rol kan spelen. In een viertal dagdelen leer je:  dat je er leerkracht toe doet als het gaat om het scheppen van goede voorwaarden om goed gedrag te creëren in de groep. In de spiegel kijken naar je eigen gedrag.  hoe gedragsveranderingen plaatsvinden en hoe je daarbij gebruik kan maken van gedragstheorie.  hoe positieve groepsvorming een belangrijke bijdrage levert aan het voorkomen van negatief gedrag in de groep en pesten.  Doorgaande lijn SEO en voorkomen pestgedrag.  Mogelijkheid tot intervisie. Kennis is macht, kennis delen is kracht. Programma: 1e bijeenkomst:  Wat is moeilijk gedrag?  Positief leerkrachtgedrag.  Positieve of negatieve groep  Groepsvorming 2e bijeenkomst:  Positieve feedback  Formuleren van groepsdoelen (OGW)  Aangeleerd gedrag afleren (ABC-methode)

Registerleraar:

3e bijeenkomst:  Gelijkwaardig in gesprek met ouders en kinderen  Vraag/gesprekstechnieken voor gedragsverandering  Dossiervorming en verslaglegging  Hoogbegaafd en moeilijk gedrag 4e bijeenkomst:  Gedrag in een groepsplan  SEO competenties  Leerlijn SEO  Pesten – Anti pestprogramma’s

3bAvYjtRZ3

16RU

27


Oudergesprekken Niveau: Als leerkracht op een basisschool heb je te maken met veel verschillende gesprekspartners. Een belangrijke gesprekspartner is de ouder. Zowel de leerkracht en de school als de ouders willen ervoor zorgen dat de leerling de beste begeleiding krijgt bij het leren op school. Deze training helpt je om vanaf de kant van de ouder naar het gesprek te kijken en zo je gesprekken inhoudelijk beter te maken. Door het voeren van goede gesprekken kun je veel tijd besparen aan reparatiewerkzaamheden. Deze training zorgt dat je als leerkracht handvatten krijgt om betere gesprekken te voeren, we oefenen om goed te luisteren, leren manieren om te gaan met weerstand en emotie. Ook zullen we stilstaan bij voorbereiding, verslaglegging, dossiervorming en de gespreksroutes binnen de school. Zijn die wel zo duidelijk als iedereen denkt? Programma: Bijeenkomst 1:        

De ouder als partner in een gesprek Verschillende vormen van oudergesprekken? Doelen van oudergesprekken Voorbereiden van gesprekken. (HGW-cyclus) Ouderbetrokkenheid in de school De ouder in de 21e eeuw De ouder als ervaringsdeskundige Casussen om te oefenen

Bijeenkomst 2:       

Goed (leren)Luisteren en omgaan met weerstand Actief luisteren Waarnemen of interpreteren Spreken we dezelfde taal Omgaan met boze ouders Gespreksroutes binnen de school Grenzen aangeven, hoe doe je dat?

28


Peuter- en Kleuterbrein

Niveau:

Kleuters zijn ‘een volkje apart’. Ze functioneren en leren op een andere manier dan oudere kinderen. Niet voor niets was er vroeger (in de goede oude tijd) een aparte opleiding voor kleuterleerkrachten! Maar door de technische mogelijkheden van nu weten we veel over de aanleg en ontwikkeling van de hersenen. En daarmee kunnen veel ‘kleuterbijzonderheden’ verklaard worden. Waarom vragen kleuters steeds maar waarom? Waarom horen ze zo graag steeds hetzelfde verhaal of doen ze hetzelfde spel? En waarom is spelend leren de eni-ge mogelijkheid van leren bij kleuters? In deze training krijg je informa-tie waardoor je van ‘onbewust bekwaam’ opschuift naar ‘bewust bekwaam’. Je weet hoe de hersenen van kleuters functioneren. Je weet wat kleuters daardoor wel en niet kunnen, en vooral: wat ze nodig hebben! Programma: Dagdeel 1 - Het peuter– en kleuterbrein Dagdeel 2 - Ontwikkeltaken van het jonge kind Dagdeel 3 - Leren en ontwikkelen

Registerleraar:

i3qz2gG6xs

12 RU

29


Programmeren en het Jonge Kind

Niveau:

Programmeren leert kinderen en leerkrachten vaardigheden die passen bij leren en werken in de 21e eeuw. Ook jonge kinderen komen al op school met veel digitale vaardigheden. Daarbij heeft de school als taak hierbij aan te sluiten. Ook voor jonge kinderen is programmeren naast leerzaam, ook een uitdagende leuke activiteit. In deze bijeenkomst gaan we in op de mogelijkheden van programmeren bij het jonge kind. Ook programmeren zonder computer is mogelijk.

Aan het eind van de bijeenkomst weet u welke mogelijkheden programmeren kan bieden binnen het onderwijs aan het jonge kind. Doelgroep: Leerkracht, ict-coördinator, directie en IB. Duur: 1 bijeenkomst van 3 uur. Benodigdheden:   

Deelnemers kunnen in hun eigen klas gebruik maken van een computer/tablet, zodat het geleerde direct toegepast kan worden. Indien er tablets op de school aanwezig zijn, zijn de volgende apps aan te bevelen: Foldify, Scratch junior, Turtle logic. De locatie heeft de beschikking over een goed werkend digibord met computer welke is verbonden aan een goed werkende internetverbinding.

30


Programmeren in het onderwijs

Niveau:

In een maatschappij waarin computers centraal staan, zouden leerlingen naast rekenen, taal en aardrijkskunde - op de basisschool ook een programmeertaal moeten leren. In de toekomst is het waarschijnlijk net zo belangrijk om te kunnen programmeren als om goed Engels te kunnen spreken. De vaardigheden die daarbij nodig zijn helpen inzicht te krijgen in de 'achterkant' van de apparaten die we dagelijks gebruiken. Programmeren leert kinderen creëren in plaats van consumeren.

Doelgroep: Leerkracht midden- en bovenbouw, ict-coördinator, directie en IB. Duur: 1 bijeenkomst van 3 uur. Programma: Tijdens deze bijeenkomst leert u de beginselen hoe u op eenvoudige wijze aandacht kunt besteden aan programmeren in uw groep. Vaardigheden die kinderen leren van programmeren:     

Creatief en logisch denken Ruimtelijk inzicht Probleemoplossend vermogen Structureren Samenwerken

Benodigdheden:  Deelnemers kunnen in hun eigen klas gebruik maken van een computer/tablet , zodat het geleerde direct toegepast kan worden.  Indien er tablets op de school aanwezig zijn, zijn de volgende apps aan te bevelen: Kodable, sphero.  De locatie heeft de beschikking over een goed werkend digibord met computer welke is verbonden aan een goed werkende internetverbinding.

31


Teach like a champion

Niveau:

Wil jij de lat een beetje hoger leggen en van goede leerkracht een echte kanjer worden? Wil jij beschikken over een arsenaal aan vaardigheden om daarmee het beste uit iedere leerling te kunnen halen? Dit trainingstraject leert je bewezen technieken van topleerkrachten aan en laat zien hoe je die in kunt zetten bij jou in de groep. Met jouw klassenmanagement weet je een sterke groepscultuur neer te zetten, weet hoe je je leerlingen gemotiveerd en betrokken houdt en hoe je een effectieve leeromgeving weet te creëren, waarin resultaat en plezier in leren hand in hand gaan. De training is gebaseerd op het boek ‘Teach like a champion’ van Doug Lemov.

In vier dagdelen versterken we je bekwaamheid op basis van vaardigheden die bewezen topleerkrachten hanteren. Herkenbaar en direct toepasbaar in de praktijk, Geen ingewikkelde theoretische modellen, maar ‘best practices’. Technieken bruikbaar in alle voorkomende lessituaties en lesfases, ongeacht het vakgebied. Geen extra papierwerk. Leraren leren op een gestructureerde wijze van en met elkaar.

Er komen veel verschillende technieken aan bod, zoals ‘strakke overgangen’, ‘100 %, weet niet geldt niet’ en ‘de haak’. In elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. We gaan het hebben over het opbouwen van een sterke gedragscultuur, het hebben van hoge verwachtingen, hoe hou je leerlingen betrokken en geactiveerd tijdens de lessen en over teachtechnieken in relatie tot lesmodellen en opbrengstgericht werken. De Teachtechnieken zijn richtinggevend, maar geven voldoende ruimte voor (persoonlijke) accenten

Voor deze training heeft elke deelnemer het boek “Teach like a champion” nodig.

32


Teach like a champion voor IB-ers Wordt op jouw school de lat hoog gelegd? Wordt er geïnvesteerd om goede leerkrachten echte kanjers te laten worden door de training ‘Erkend competent’? De training ‘Erkend competent’ leert de leerkracht bewezen technieken. Het laat zien hoe die in de groep kunnen worden ingezet. Hoe klassenmanagent een sterke groepscultuur neer kan zetten, hoe leerlingen betrokken en gemotiveerd blijven en hoe een effectieve leeromgeving gecreëerd kan worden, waarin resultaat en plezier in leren hand in hand gaan.

Niveau:

De inzet van deze training voor leerkrachten, betekent iets voor jouw rol als ib-er. De wijze waarop jij deze leerkrachten coacht, ondersteunt en begeleidt, zal mede bepalend zijn voor het succes en de uitwerking op de werkvloer. Dit trainingstraject leert je daarom niet alleen de basis van de bewezen technieken, maar zoomt ook vooral in op de manier waarop jij jouw rol als ib-er hierin op kunt pakken. In vijf dagen wordt je meegenomen in de training die de leerkrachten ook krijgen. Telkens zal daarbij de verbinding worden gezocht met de specifieke rol van de ib-er. Bij de start van de training zullen we samen met jou bepalen wat jouw startsituatie is. Welke vaardigheden heb je, wat wil je versterken en wat wil je verbeteren? Gaandeweg de training kom je door de uitwerking van huiswerkopdrachten tot een ‘portfolio’, waarin je jouw persoonlijke ontwikkeling, maar ook vragen en aandachtspunten scherp kunt houden. Uiteindelijk ga je aan het eind van de training een plan van aanpak maken voor je eigen school. De training zal enerzijds bestaan uit informatie en presentatie, maar er zal ook veel aandacht zijn voor gezamenlijk overleg, uitwisseling en de persoonlijke vertaling naar jouw school. Aan de orde zullen komen: De technieken uit de training van de leerkrachten Vertaling van deze technieken naar je school, je team en de werkvloer De ib-er als coach Communicatie en voeren van gesprekken Omgaan met feedback en reflectie Kijken in de groepen en voeren van een nagesprek Eventuele inzet van video opnames Voor deze training heeft elke deelnemer het boek “Teach like a champion” nodig.

33


Zelfsturend leren In deze training word je vanuit theorie en praktijkvoorbeelden geprikkeld jezelf een spiegel voor te houden. Je wordt je bewust van keuzes die je tot nu toe gemaakt hebt. En je ziet mogelijkheden om het eigenaarschap van jouw leerlingen stap voor stap te vergroten. Programma: Dagdeel 1: •

De participatieladde

Intrinsieke en extrinsieke motivatie

Flow

Motivatie voor het proces, voor het product en voor het klaar zijn met de taak

Autonomie in de verwerking

Dagdeel 2: 

Autonomie in het stellen van doelen

Succescriteria en reflectie

Nakijken?!

Kindplan

Groepsplan dat door de leerlingen bedacht is

Feedback aan jezelf en aan klasgenoten

Registerleraar:

Dagdeel 3: 

Autonomie in het groepsproces

Groepsregels, wie is verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat?

ESYpwbbOjq

16 RU

Dagdeel 4: 

Autonomie m.b.t. inhoudelijke doelen

Eigen leervragen van de leerling in relatie tot de methodelessen

34


E-learning trainingen

35


Een uitdagende leeromgeving creëren

Niveau:

De inrichting en organisatie van je klas heeft een significante invloed op het gedrag en de leerprestaties van je leerlingen.

Een klas kun je zo inrichten dat zowel de samenwerking als de zelfstandigheid wordt bevorderd. Een klas die druk en chaotisch is ingericht zorgt voor chaotische kinderen. Plaatjes aan de muur kunnen de concentratie verminderen, maar zorgen ook voor een gezellige omgeving. Wat is nu de juiste balans?

Wat je na deze cursus hebt geleerd   

Een aantal uitgangspunten waaraan een lokaal dient te voldoen. Praktijkvoorbeelden van indelingen van de klas en voordelen hiervan. Aanpassingen voor leerlingen met speciale behoeften.

Registerleraar:

CyHgcioVWo

4 RU 36


Een werktaak effectief nabespreken

Niveau:

Het nabespreken van een werktaak is belangrijk om je leerlingen lesstof te laten verwerken. Bovendien wordt op deze manier duidelijk in hoeverre leerlingen de leerstof hebben begrepen. Hoe ziet een goede nabespreking eruit? Uit welke onderdelen hoort een nabespreking te bestaan?

Wat je na deze cursus hebt geleerd    

Doelen waarmee een nabespreking wordt gevoerd Uitvoering afhankelijk van het doel Tips voor nabespreking Werkvormen voor nabespreking

Registerleraar:

E4otjAYDTc

4 RU 37


Het aanleren van leerstrategieën Niveau: Iedere dag krijgt een leerling veel nieuwe lesstof aangeboden. Een leerling moet zich hierop oriënteren, de benodigde informatie selecteren en deze actief verwerken en structureren. Daarnaast is het essentieel dat hij leert hoe hij zelf het beste leert en wanneer hij welke leerstrategie inzet.

Wat je na deze cursus hebt geleerd  

 

Het belang van het aanleren en het toepassen van leerstrategieën in de klas. Welke leerstrategieën er bestaan voor de ontwikkeling van metacognitieve kennis en vaardigheden en hoe je hieraan kunt werken. Welke leerstrategieën er bestaan voor de ontwikkeling van de cognitieve vaardigheden en hoe je hieraan kunt werken. Welke leerstrategieën er bestaan om de organisatievaardigheden en de motivatie bij leerlingen te verbeteren. Hoe je het best om kunt gaan met huiswerk.

Registerleraar:

bFpl1iZpmR

4 RU 38


Office 365 SharePoint training

Niveau:

Sharepoint is de online samenwerkplek van Microsoft Office 365. Tijdens deze dynamische training leer je onder andere bestanden delen met collega’s en leerlingen, werken in groepen en bibliotheken aanmaken. Hierdoor kun je effectief samenwerken aan projecten of documenten. Duur: Twee bijeenkomsten en online ondersteuning Doel: • • • • • •

Sites volgen op inhoud De zoekfunctie gebruiken Waarschuwingen instellen Verschillende functies raadplegen, zoals discussiegroepen, forum, stichtingsbibliotheek, agenda’s, taken en notities Samenwerken aan bestanden in groepen Versiegeschiedenis gebruiken

Programma Tijdens deze training leer je niet alleen werken met SharePoint, maar maak je ook kennis met de specifieke indeling van het systeem voor jouw organisatie. Je weet hierdoor precies hoe je SharePoint in jouw eigen omgeving in kunt zetten.

Registerleraar.nl:

82DmTUtVJw

9 RU 39


Office pakket

Niveau:

Word Door de mogelijkheden van Word optimaal te benutten, maakt u snel mooi opgemaakte teksten. In de module leert u hoe u tekst opmaakt, tabs gebruikt voor handige overzichten, afbeeldingen invoegt en overzichtelijke tabellen maakt. Met de kennis van deze module is een rapport, verslag of lesbrief in een handomdraai gemaakt.

PowerPoint Praktisch toepasbare kennis van Microsoft Powerpoint zal u helpen een aantrekkelijke en effectieve presentatie te maken. Leer aan de hand van deze e-learning cursus alle ins en outs van deze software, zodat u na afloop een aantrekkelijke presentatie in elkaar kunt zetten.

Excel Excel is een spreadsheet-programma waarmee gegevens bewerkt kunnen worden. Het is een handig programma om bijvoorbeeld uw administratie of urenstatistieken in bij te houden. Of resultaten van leerlingen. In de cursus maakt u kennis met de verschillende mogelijkheden van dit programma. U gaat aan de slag met eenvoudige formules en u leert hoe u de gegevens kunt opmaken. Daarnaast maakt u gegevens inzichtelijk door ze in een grafiek weer te geven. Excel is een handig en veelzijdig programma. Door het op de juiste manier te gebruiken, kan het u veel tijd besparen.

40


Ouderbetrokkenheid Niveau: Om de ontwikkeling van een leerling optimaal te laten verlopen is een goede samenwerking met ouders essentieel. Als school is het daarom belangrijk dat je de betrokkenheid van ouders stimuleert. Ouderbetrokkenheid is meer dan alleen ouders inzetten bij vieringen en partijen. In samenwerking met school kunnen ouders een actieve bijdrage leveren op pedagogisch, organisatorisch en bestuurlijk gebied. In deze cursus wordt aandacht besteed aan het belang van ouderbetrokkenheid en hoe scholen de ouderbetrokkenheid op verschillende gebieden kunnen stimuleren. Wat je na deze cursus geleerd hebt • • • • •

Wat ouderbetrokkenheid is. Wat ouderbetrokkenheid je oplevert. Hoe ouderbetrokkenheid verloopt in de praktijk. Wat je als school nu al doet aan ouderbetrokkenheid. Waarin de school zich verder kan ontwikkelen om de ouderbetrokkenheid te verbeteren.

41


Professioneel communiceren met ouders Als leraar voer je regelmatig gesprekken met ouders. Een adequate communicatie met ouders zorgt voor een prettige samenwerking en betrokkenheid. Hoe voer je een goed gesprek en hoe ga je om met reacties van ouders?

Deze cursus behandelt verschillende soorten gespreksvormen en geeft praktische tips in het contact met en het betrekken van ouders bij de leerling en de school. Wat je na deze cursus hebt geleerd     

Welke verschillende doelen oudergesprekken kunnen hebben. Hoe de gespreksinformatie toegepast kan worden in de praktijk. Voorbereiden van een gesprek en toepassen van verschillende gespreksmodellen. Interacties tijdens het gesprek en hoe miscommunicatie kan worden voorkomen. Behouden van een goede relatie met ouders en manieren om ouderbetrokkenheid te vergroten.

Registerleraar:

pvhVw1jZCO

4 RU

42


Toepassen van coöperatieve leervormen in de klas

Niveau:

Samenwerken is een onmisbare competentie in onze samenleving. Samen kom je tot nieuwe inzichten en samen los je vraagstukken sneller op. Door het inzetten van coöperatieve leervormen stimuleer je de sociale ontwikkeling van je leerlingen. Welke coöperatieve werkvormen zijn er allemaal? Hoe zet je deze werkvormen het beste in?

Wat je na deze module hebt geleerd  Het verschil tussen groepswerk en een coöperatieve leervorm.  Welke criteria essentieel zijn om een structuur in de klas te vormen waarin coöperatieve leervormen succesvol geïmplementeerd kunnen worden.  Welke werkvormen er binnen een bepaalde les toegepast kunnen worden en hoe dit aan te pakken.

Registerleraar:

lRajKkogOn

4 RU 43


Trainingsaanbod CPOW

44


Post HBO – traject mentor & werkplekbegeleider

Verschillende technieken en stijlen van begeleiding, coaching en communicatietechnieken. U ontdekt of ‘beoordelen’ en ‘begeleiden’ bij elkaar passen en onder welke voorwaarden begeleiding en coaching echt effectief is. U maakt kennis met het onderwijsprogramma van de iPabo.

U ontwikkelt zich als werkplekbegeleider op de volgende terreinen: Coaching en communicatievaardigheden; Begeleiden en coachen van leraren en studenten; Structuur van de opleiding van de Hogeschool; Formuleren van leervragen; Begeleiden en evalueren op lessen van studenten. Tijdens de opleiding is er aandacht voor taakopvatting, positionering in, facilitering, procedures en afstemming met de eigen organisatie, hogeschool, schoolopleider en werkveldassessor. Doelgroep Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs met onderwijsbevoegdheid die opgeleid willen worden voor het coachen en begeleiden van studenten. De opleiding bestaat uit twee onderdelen het basisprogramma en het verdiepingsprogramma. Doel verdiepingsprogramma Het begeleiden van studenten die praktijkonderzoek doen binnen de school. U maakt kennis met de facetten van het cyclisch werken bij praktijkonderzoek en begeleidt de studenten bij: Het formuleren van een onderzoeksvraag vanuit de ambitie van uw school; Het formuleren van deelvragen n.a.v. de onderzoeksvraag en het opzetten van een vooronderzoek; De beoordeling op de werkplek en de opleiding.

OinO-Advies, Ondernemers in Onderwijs, is onderdeel van de Rolf groep Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl

45


Post HBO – traject Mentor herhalingsprogramma

Doel verdiepingsprogramma Het begeleiden van studenten is steeds aan ontwikkeling onderhevig. Daarom is het goed om regelmatig het herhalingsprogramma voor het mentorschap te blijven volgen. Punten die bij dit programma aan de orde komen zijn: • Update van ontwikkelingen vanuit de iPabo • Ervaringen met betrekking tot reflecteren • Oefenen vanuit cases • Vragen die vanuit de praktijk naar voren komen Doelgroep Leerkrachten

46


Presenter op een presenteerblaadje! Inleiding Bij deze cursus leer je de mogelijkheden van de Presenter volledig te benutten. Prowise Presenter is een online software pakket met vele mogelijkheden. Brons is een starterstraining, zilver gaat wat verder en goud gaat nog dieper op de software en didactiek in. Daarnaast is het mogelijk om de training op maat aan te laten passen.

Korte omschrijving/inhoud Brons De basisvaardigheden ('knoppencursus') voor het maken, delen en gebruiken van lessen binnen Prowise Presenter. Inloggen in Prowise Presenter Toepassen van de werkbalk Paginamanager en navigeermogelijkheden Media toevoegen Digitale gereedschappen (tools) toevoegen Opslaan, openen en delen van presentaties Kennismaking ProConnect Zilver Naast basisvaardigheden ('knoppencursus') ook aandacht voor het maken, delen en gebruiken van lessen binnen Prowise Presenter. Gebruikersinstellingen Presenter toetsenbord Gereedschappen combineren Linken naar werkveld, websites en andere presentaties Bouwstenen toepassen en combineren met gereedschappen Bewerkmogelijkheden ProConnect onderdelen Goud Korte herhaling van de basisvaardigheden ('knoppencursus'). Het leren maken, delen en gebruiken van lessen binnen Prowise Presenter. Daarbij de inzet van de bouwstenen binnen de lessen en de didactische inzet van de software. Herhalen bewerkmogelijkheden Importeer functie Annotate functie Toepassen ProConnect functionaliteiten Digitale les maken vanuit leerdoelen Presenter didactisch Nieuws en brainstorm

Doelgroep Basisschoolleerkrachten die graag optimaal gebruik willen maken van hun digibord. Iedere deelnemer moet in kunnen loggen in Prowise Presenter om deel te kunnen nemen aan de training. Workshop: wij kunnen ook workshops verzorgen voor een heel team. Vraag naar de mogelijkheden.

Training wordt verzorgd door: Tiago van der Stam en Kirsten Bant Beide werkzaam op een CPOW-school en opgeleid tot Prowise Presenter trainers

Contact Hoofdkantoor Rijksstraatweg 104 7383 AW Voorst academies@oino-advies.nl T 088 - 410 10 50 www.oino-advies.nl


Trainingsaanbod Business partners

47


BrainGym 1.01 – deel 1

BrainGym biedt bewegingsoefeningen, die gemakkelijk zijn aan te leren en toe te passen, weinig tijd in beslag nemen en geen energie kosten maar juist opleveren. BrainGym is ideaal voor ieder die te maken heeft met moeilijkheden als concentratie, lezen, schrijven, rekenen, spelling, onthouden, coördinatie, organiseren, zich aanpassen aan veranderde situaties, examen doen, enzovoort. Voor ieder die ervaart: ‘Ik doe zo hard mijn best en het lukt toch niet’ Tijdens deze training gaat u alle 26 BrainGym-oefeningen ervaren en eigen maken. U ervaart de invloed hiervan op lezen, schrijven en het functioneren van ogen en oren. U krijgt inzicht in leerprocessen, wat betreft de coördinatie tussen de hersenen en het lichaam ( links/rechts-, boven/onder- en voor/achter-coördinatie). Daarnaast wordt de Dennisons Lateraliteits Repatterning en Emotional Stress-release behandelt. Er is geen speciale vooropleiding nodig.

OinO-Advies, Ondernemers in Onderwijs, is onderdeel van de Rolf groep Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl

48


LeerKRACHT: Effectief vergaderen en plannen met een SCRUMBORD

Omschrijving Workshop: Let maar eens op: hoeveel tijd besteed je in vergaderingen aan échte gesprekken over onderwijs? Als leerkracht besteed je veel tijd aan zaken waar de leerling niet direct beter van wordt. Administratie, projecten, vergaderingen, dingen regelen, et cetera. Veel van die zaken kun je veel efficiënter doen met een scrumbord. Op LeerKRACHT-scholen zien we vaak dat teams hun onderwijszaken bijhouden op het leerKRACHT-bord. Naast dat bord hangt een scrumbord waarop praktische regeldingen staan. Dat werkt efficiënt. Zo kunnen jullie je tijd samen besteden aan waar het echt om gaat: het inhoudelijke gesprek over onderwijs. Maar hoe maak je dat scrumbord zo effectief mogelijk?

Voor wie is deze workshop; Leerkrachten die willen leren effectiever te vergaderen en te plannen met hun team met behulp van een ‘scrumbord’ Doel: De deelnemers: • Krijgen inzicht hoe je een effectief scrumbord opzet • Oefenen met het opzetten van een effectief scrumbord dat op hun school gebruikt kan gaan worden.

OinO-Advies, Ondernemers in Onderwijs, is een onderdeel van de Rolf groep Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl

49


LeerKRACHT: Effectief werken/ tegengaan van verspilling

Omschrijving Workshop: We herkennen vormen van verspilling en delen tips en trucs om efficiënter te werken door onderscheid te maken tussen kern-, niet-kernactiviteiten en verspilling. Het denken in kern-, niet-kernactiviteiten en verspilling is afkomstig uit de ‘Lean-filosofie’, die in veel bedrijven en organisaties wordt ingezet om effectiever te werken. Deze workshop is bedoeld om de deelnemers op een andere manier naar hun eigen tijdsbesteding te laten kijken. Door uit te wisselen wat het team onder kern-, nietkernactiviteiten en verspilling verstaat en oplossingen te bedenken om efficiënter te werken.

Voor wie is deze workshop: Leerkrachten die hun werkdruk willen onderzoeken om effectiever te gaan werken en verspilling van tijd tegen te gaan. Doel van de workshop: de deelnemers: • •

Kennen het onderscheid tussen kern-, niet-kernactiviteiten en verspilling Herkennen hun eigen kern-, niet-kernactiviteiten en verspilling en bedenken daar acties op

Waarom: Inzicht in de eigen werkweek en tijdsbesteding zijn de basis voor eigen regie om efficiënter en dus effectiever, te werken. Bijvoorbeeld: Onderzoeken of werkzaamheden toegevoegde waarde hebben voor leerlingen, om vervolgens te besluiten om ze niet meer of veel minder te doen

OinO-Advies, Ondernemers in Onderwijs, is een onderdeel van de Rolf groep Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl

50


LeerKRACHT: Intervisie en teamdynamiek

We bespreken in kleine groepjes een casus aan de hand van stappen uit het intervisiemodel. Er zijn vele methodes. We hanteren een methode die uitdaagt om vragen te stellen en nieuwsgierig te zijn, in plaats van zelf advies te geven hoe het beter kan. • Samen reflecteren • Door de intervisiemethode ontwikkel je een aantal vaardigheden: Luisteren, goede vragen stellen en doorvragen; problemen herkaderen; feedback geven en ontvangen; adviezen formuleren. Voor wie is deze workshop? Schoolleiders (directeuren en adjunct-directeuren, MT-leden) Doel van de workshop Je leert van en met collega's: - Kenmerken en voorwaarden van effectieve intervisie - Beter om te kunnen gaan met werk gerelateerde uitdagingen die effect hebben op de dynamiek binnen je team - Dat je in een hele korte tijd een effectieve intervisie kunt doen - Dat er verschillende vormen van intervisie zijn. Je oefent intervisie en komt tot adviezen voor een vraagstuk dat jij of een collega inbrengt

OinO-Advies, Ondernemers in Onderwijs, is een onderdeel van de Rolf groep Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl

51


LeerKRACHT – Krachtige vragen stellen

Omschrijving Workshop We onderzoeken waarom vragen krachtig zijn. We leren verschillende soorten krachtige vragen onderscheiden en tenslotte oefenen we er mee. De oefening spitst zich toe op vragen stellen tijdens bijeenkomsten van het team. Deze vaardigheid is uiteraard overal bruikbaar.

Doelgroep Leerkrachten die hun inbreng in teamvergaderingen, oudergesprekken, LeerKRACHTbordsessies en andere bijeenkomsten nog meer kwaliteit willen geven. Doel: De deelnemers: ▪ * Krijgen inzicht hoe je de kwaliteit van een gesprek kunt verhogen door het stellen van krachtige vragen ▪ * Weten wat je nodig hebt om krachtige vragen te stellen ▪ * Weten welke soorten krachtige vragen er zijn ▪ * Oefenen en worden beter in het stellen van krachtige vragen

OinO-Advies, Ondernemers in Onderwijs, is een onderdeel van de Rolf groep Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl

52


LeerKRACHT: Verdieping van gezamelijk lesontwerp en lesbezoek d.m.v. Lesson Study

Omschrijving Workshop / training In de workshop formuleer je een onderzoeksvraag waarmee je in de groep aan het werk gaat. Je focust op één lesaspect en het effect daarvan op enkele leerlingen. In een groepje van drie kies je vervolgens één onderzoek. Als de vraag is gekozen die je wilt gaan onderzoeken kom je bij het volgende onderdeel: het ontwerpen van de onderzoeksles. Dat doe je op een specifieke manier, namelijk door focusleerlingen in gedachten te nemen (Leg de verschillende onderdelen van het formulier uit). Deze leerlingen staan voor een specifieke onderwijsvraag of –behoefte. Door voor elke focusleerling apart het doel aan het einde van de les te bepalen, worden verschillen duidelijk en kun je hier in de opzet rekening mee houden. Focusleerlingen kunnen staan voor niveau, gedrag, onderwijsbehoefte, etc. Bij het ontwerpen van de les zit een belangrijk deel van de effectiviteit van Lesson Study. Door opvattingen over lesgeven met elkaar te delen, wordt er kennis uitgewisseld die anders verborgen zou blijven. Dat de leerlingen bij slechts één van de drie docenten in de klas zitten maakt niet uit. De ervaring leert dat andere docenten het makkelijk kunnen koppelen aan leerlingen met soortgelijke vragen. Doel van de workshop De deelnemers: •

Weten wat Lesson Study inhoudt, waar het vandaan komt en wat het kan bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs.

Bepalen wat het onderzoeksdoel is en ontwerpen de eerste onderzoeksles.

zijn enthousiast om te starten met Lesson Study

Voor wie is deze workshop / training Voor leraren die samen de aller-, allerbeste les willen ontwerpen. Samen lessen ontwerpen zorgt ervoor dat je sneller leert en het levert veel werkplezier. Lesson Study is geschikt voor zowel startende als ervaren leerkrachten. Je moet natuurlijk wel open kunnen staan voor nieuwe ideeën en tips van je collega's. Dat maakt het een heel krachtige manier van leren. Hoe groter het lerend vermogen van de school, hoe makkelijker Lesson Study in te zetten is. Wat doe je na afloop met de workshop Het grootste effect bereik je door met andere deelnemers op de workshop afspraken te maken over onderling lesbezoek na het ontwerpen. Je geeft je eigen vervolg aan de workshop. Daarmee breng je lesson study echt in de praktijk en ervaar je de meerwaarde. Vervolgens kun je op je eigen school afspraken maken om deze werkvorm in je team toe te passen.

OinO-Advies, Ondernemers in Onderwijs, is een onderdeel van de Rolf groep Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl

53


LeerKRACHT – Werken met retrospectives

Omschrijving Workshop / training Retrospectives zijn een goede manier om continu je werkwijze te verbeteren. Ze helpen verbeteracties te vinden die er toe doen en ze ook daadwerkelijk uit te voeren. Ze ondersteunen teams om continu te leren en te verbeteren. In de meest simpele vorm bestaat het uit de vragen: Wat ging er goed? Wat kan beter? Wat gaan we vanaf nu anders doen? In een retrospective gebruik je oefeningen waarmee teams inzicht krijgen in wat er gebeurt en waarmee zij verbeteracties kunnen bedenken. Dit kan gedurende 5 minuten na afloop van een bordsessie, maar kan ook gedurende een half uur op een studiedag of teambijeenkomst ter evaluatie van een periode van enkele weken. Elk team en elke situatie is anders, daarom is het handig om een repertoire te hebben van verschillende werkvormen die je met je team kunt toepassen. Bovendien houdt het toepassen van verschillende werkvormen jou en je team scherp en blijft evalueren een uitdagend en verrassend proces. In de workshop presenteren we een aantal vormen van retrospectives. Enkele daarvan gaan we actief oefenen. Waarom retrospectives? Regelmatig tijd nemen om terug te kijken en te reflecteren op de afgelopen periode brengt successen en problemen duidelijker in beeld en versterkt het leren van het team Voor wie is deze workshop / training Leerkrachten en schoolleiders die nieuwe werkvormen willen leren om samen met hun collega's effectief en snel inzicht te krijgen in het verloop van hun verbeterproces. Doel: • • • •

De deelnemers begrijpen het belang en nut van retrospectives De deelnemers kennen 7 manieren om met behulp van retrospectives met hun team terug te kijken op de afgelopen periode De deelnemers weten wat ze kunnen doen om een retrospective in te plannen en te begeleiden De deelnemers weten welke retrospectives zij in hun eigen team gaan toepassen

OinO-Advies, Ondernemers in Onderwijs, is een onderdeel van de Rolf goep Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl

54


Mindfulness

Tijdens de Mindfulnesstraining leer je om te gaan met situaties welke je niet, of nauwelijks, kunt beïnvloeden. Deze kunnen betrekking hebben op zowel lichaam als geest. Je leert, door middel van aandachtoefeningen, in het “NU” te blijven en je niet te laten meeslepen door gedachten en emoties. De aandachtoefeningen helpen je om je geest tot rust te brengen met de ademhaling als anker, waar je altijd naar terug kunt keren. De theorie geeft je inzicht in je gedragspatronen. Waarom doe je wat je doet, en hoe zijn deze patronen ontstaan? Door hiervan bewust te worden, kun je andere, meer verstandige keuzes maken in plaats van te reageren vanuit een eerste emotie. Het onderzoeken en het leren benoemen van je gedachten geeft je ruimte; je wordt vrijer ten opzichte van gedachten en dat zorgt ervoor dat je meer innerlijke rust ervaart en meer kunt genieten van het leven. De training is geschikt voor iedereen die last heeft van psychische en/ of lichamelijke klachten. Je kunt hierbij denken aan o.a. - spanningen en stress op het werk of in de thuissituatie - burn-out - somberheid/depressie - angstklachten - concentratieproblemen - slaapproblemen - (chronische) lichamelijke aandoeningen

OinO-Advies, Ondernemers in Onderwijs, is onderdeel van de Rolf groep Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl

55

Digitale brochure - CPOW - 2017 2018