__MAIN_TEXT__

Page 1

Scholingsaanbod Tabijnacademie 2019-2020

De Trompet 1960 1967 DB Heemskerk academies@derolfgroep.nl 088-410 10 50 tabijn.mijneigenacademie.nl


2


Inhoud Voorwoord

2

21st century skills

3

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld

4

Balans in werk en privĂŠ

5

Beelddenkers

6

Begeleiden van onderzoekend leren

7

Bewegend leren (motiveerkracht)

8

BHV basistraining

9

BHV herhaling

10

BHV - Ontruiming en brandbestrijding (theorie)

11

Communicatie met ouders

12

Effectief feedback geven - leren zichtbaar maken

13

Escape classroom (teamtraining)

14

Excel in de klas

15

Executieve functies

16

Green screen: foto en filmmogelijkheden

17

Interactievaardigheden voor BSO

18

Kanjertraining basisopleiding

19

Kindgesprekken - DaniĂŤlle Aust

20

Leren leren

21

Mentorentraining

22

MR Basistraining

23

Mijn stem gezond en fit

24

Nieuw in Nederland

25

Omgaan met moeilijk gedrag

26

Onderpresteren

27

Pensioen in zicht

28

Peuter- en kleuterbrein

29

Prowise beginners

30

Prowise expert

31

Psychologie in de klas

32

Specialist jonge kind

33

Specialist lees- en spelingproblemen

34

Stimuleren van sensomotoriek

35

Teach like a champion

36

Verras je klas!

37

Werken met passie, de werkdruk voorbij

38

E-learning trainingen

39

1


Voorwoord Voor je ligt de nieuwe digitale brochure 2019-2020 van de Tabijnacademie. De aanmeldingen van afgelopen jaar laten zien dat veel collega’s zich graag blijven ontwikkelen en dat is fijn. Je kan door de digitale brochure bladeren via de interactieve inhoudsopgave en terugknoppen (wit rondje met grijze driehoeken aan de bovenkant van de pagina’s). Wanneer je op de titel van de training klikt, kom je direct op de juiste pagina in de Tabijnacademie. Highlights De doelen uit het koersplan 2019-2022 zijn o.a. het uitgangspunt geweest bij het bepalen van het trainingsaanbod. En er is nog een aantal nieuwe inspirerende trainingen in het aanbod zoals o.a. ‘Eerste hulp bij stemproblemen’, ‘Verras je klas’, ‘Escape classroom’, ‘Green Screen’, ‘Onderpresteren’ en ‘Executieve functies’. Ook nieuw dit jaar is de training ‘Pensioen in Zicht’. Deze training op speciaal verzoek van de personeelsraad in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid: collega’s van zestig jaar en ouder komen in aanmerking voor inschrijving. Voor de BSO- en pedagogisch medewerkers start dit najaar een derde groep met de opleiding ‘Oog voor interactie’. De basis Kanjertraining is opgenomen in het aanbod. Op veler verzoek worden er trainingen ‘Ontruiming en brandpreventie’ opgenomen in het aanbod, gegeven op verschillende scholen. Het gaat hierbij om de theorie, niet de praktijkvaardigheden. Op de website van de Tabijnacademie (www.tabijn.mijneigenacademie.nl) staan de definitieve data en prijzen. Door te klikken op de titel van de training in de deze brochure kom je automatisch op de website terecht. Let op: Een training gaat door bij voldoende inschrijvingen. De Rolf groep laat je uiterlijk een maand van te voren weten of een training doorgaat. De eerste inschrijvingstermijn sluit op 30 juni 2019. Laat je verrassen door het nieuwe aanbod en maak je keuze!

Namens de projectgroep Tabijnacademie,

Heleen Tolsma Sectormanager HRM en bestuursondersteuning

2


21st Century Skills, blended De afgelopen jaren zie je meer en meer een verschuiving van kennisoverdracht naar kennisconstructie. 21st century skills staan centraal bij dit veranderproces. We willen kinderen niet alleen voeden met informatie, maar hen vooral laten ervaren en hen op die manier kennis op laten doen. Een leerkracht die sec zijn methode volgt, komt vaak niet toe aan onderzoekend en ontwerpend leren. In de workshop laten we je zien hoe je, zonder dat je een hele nieuwe methode of leergang aan moet schaffen, wél kunt bouwen aan toekomstgerichte competenties, waarmee je lessen geeft die leerlingen zich tot in lengte van jaren herinneren. Programma De training wordt ‘blended’ aangeboden. Blended learning is een combinatie van digitale trainingsmethoden (e-learning) en klassikale praktijktrainingen. Je leert hoe je jouw leerlingen kunt voorbereiden op de toekomst. • • • •

Wat zijn 21st century skills en wat houden ze in Leerarrangementen maken, waarbij de 21st century skills een rol spelen Meer leervragen stellen dan antwoorden geven Leerlingen eigen leervragen laten formuleren

Duur 2 bijeenkomsten à 3 uur en de e-learning 21st Century Skills Trainer de Rolf groep

3


Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling Tijdens deze drie trainingsdagen word je meegenomen in de taken en verantwoordelijkheden van aandachtsfunctionaris. Het is een interactieve training waar relevante thema’s aan bod komen. Denk aan: veiligheid en risico’s, gespreksvoering, coaching, samenwerking, organisatiecultuur, keuzes die er te maken zijn en meer. In de afgelopen jaren zijn er al zo’n 30 collega’s van Tabijn getraind en hebben ze nóg meer oog voor de kwetsbare kinderen die (wellicht) opgroeien in een situatie van huiselijk geweld en kindermishandeling en weten ze ook hoe te handelen bij signalen van zorg. Alle theorie wordt interactief aangeboden, waarbij er zoveel mogelijk een directe koppeling wordt gemaakt met de eigen school. Doelgroep De training tot aandachtsfunctionaris is bedoeld voor intern begeleiders en/of directeuren. Leerkrachten met belangstelling voor dit thema zijn ook van harte welkom, al is het zonder ambulante uren lastiger om de taak van aandachtsfunctionaris te vervullen. Programma/inhoud van de bijeenkomst(en) Thema’s tijdens de training zijn: • Waarom is de Wet meldcode ontstaan • Wat gaat er aan de meldcode vooraf • Wat is de positie van de verwijsindex ten opzichte van de meldcode • Wat hoort er bij geweld in afhankelijkheidsrelaties • Belemmerende en beschermende factoren • Signaleren en waarnemen • Waarden en normen • Veiligheid en risico’s: verschil en hoe te meten • Gevolgen op verschillende vlakken • Wat maakt dit thema zo ingewikkeld op verschillende niveaus • Wat zijn taken en verantwoordelijkheden van de aandachtfunctionaris naar cliënten, de interne geledingen en naar externe samenwerkingspartners • Hoe zorg je ervoor dat de meldcode intern wordt geïmplementeerd én geborgd • Wat is de positie van Veilig Thuis • Gespreksvoering met collega’s, cliënten en/of samenwerkingspartners Trainer Kristin Gerritsen

4


Balans in werk en privé Iedere medewerker, jong of oud, krijgt te maken met het combineren van bepaalde verantwoordelijkheden en taken in werk en privéleven. Sommige mensen lukt het om alle wensen en ambities in werk en privé te combineren en om dit in gezondheid en met plezier te doen. Andere mensen vinden het lastiger om de balans te houden. Soms leidt dit tot een gevoel van disbalans en lukt het niet meer goed om met plezier en energie te werken. Ook kan het leiden tot spanningen en stressklachten op het werk en zelfs tot ziekteverzuim. Het zorgen voor een goede balans in de dingen die men doet, is van wezenlijk belang voor de gezondheid en inzetbaarheid. Niet alleen op de korte termijn, maar zeker op de langere termijn. Het (weer) de regie nemen over wat belangrijk en nodig is, het maken van keuzes en het regelen van zaken zijn aspecten die een rol spelen bij het vinden van een goede balans. De training ‘Balans in werk en privé’ is gericht op het verstevigen van de persoonlijke balans waar het gaat om gezondheid en energie in relatie tot verantwoordelijkheden en werkzaamheden in het werk en privé. Naast kennisdeling staan reflectie en eigenaarschap centraal. Er wordt een sterke koppeling gemaakt met de ‘dag van morgen’. Programma • Timemanagement • Energiemanagement • Plannen, prioriteiten stellen en keuzes maken • Werk en privé dus in balans! Data en tijden 4 bijeenkomsten van 3 uur Bijzonderheden Terugkombijeenkomst na 3 tot 4 maanden. Deze training heeft vanwege zijn persoonlijk karakter een maximum aantal deelnemers van 10 personen. Na het volgen van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname.

5


Beelddenkers Deze training geeft je inzicht in wat beelddenken is. Je weet hoe u beelddenken kunt herkennen en welke onderwijsaanpassingen nodig zijn om tegemoet te kunnen komen aan de leerbehoeften van deze kinderen. Je maakt kennis met een drietal methoden die speciaal zijn bedoeld voor beelddenkers. Programma Eerste deel: Theorie • Wat is beelddenken? • Hoe leert een beelddenker? • Wat hebben beelddenkers nodig? • Wat vraagt dit van u als leerkracht? Tweede deel: Praktijk Kennis maken met de methoden: - Leren Leren van Marion van de Coolwijk - Ik Leer Anders - De Woordbeeldtrainer van Will Missot Duur 2 bijeenkomsten á 3 uur Trainer de Rolf groep

6


Begeleiden van onderzoekend leren Uit veel onderzoek blijkt dat feedback een krachtig middel kan zijn om het leren van leerlingen te bevorderen. In de cursus leer je hoe je vanuit je coachende rol als leerkracht feedback op een gerichte manier kan inzetten tijdens actief leren. In de cursus staat het begeleiden van conceptuele kennisopbouw, samenwerking en zelfsturing door de leerling centraal. Doelgroep Leraren basisonderwijs De specifieke leerdoelen van de cursus zijn: • Je kent de richtlijnen vanuit de theorie voor het geven van feedback tijdens actief leren en de situatie in de praktijk. • Je hebt zicht op je eigen feedbackgedrag en kunt dit beschrijven. • Je bent je bewust van de voorwaarden voor het geven van feedback tijdens actief leren en kent oplossingen voor organisatorische problemen zoals tijdgebrek. • Je kent het verschil tussen activiteiten, producten en leerdoelen en je kunt doelgerichte feedback geven. • Je weet wat BKC feedback inhoudt en je kunt deze feedback geven. • Je kent de optimale manier van feedback geven: een balans tussen begeleiden en sturen en je kunt op een begeleidende manier feedback geven. • Je kunt verschillende soorten vragen stellen waarmee je het denken van leerlingen op hogere niveaus kunt stimuleren. • Je begrijpt wat metacognitie is en je kunt de ontwikkeling ervan bij leerlingen stimuleren. • Je weet wanneer samenwerking leren bevordert en wat de rol van feedback hierbij is. Je kunt feedback gericht op de samenwerking geven. Programma De cursus bestaat uit 4 cycli van activiteiten. Elke cyclus bestaat uit: 1. Een informatieve bijeenkomst; bespreking van theorie en praktijk aan de hand van filmbeelden en actieve werkvormen (dagdeel 1, 3, 5 en 7). 2. Het (laten) filmen van een les die je geeft in je eigen klas (±15 minuten), waarin je bewust aan de centraal gestelde doelen werkt. 3. Het bekijken van je eigen film; je selecteert daaruit een fragment waar je trots op bent en een fragment waar je een vraag bij hebt, aan de hand van de gestelde doelen. 4. Begeleide intervisie: het bekijken en bespreken van ieders videofragmenten in groepjes van drie of vier personen (Dagdeel 2, 4, 6 en 8). Trainer Fontys Hogeschool

7


Bewegend leren Meer bewegen is niet alleen goed voor je lichamelijke conditie. Ook je hersenactiviteit neemt toe als je beweegt. Door te bewegen worden de hersenen ‘aan’ gezet en wordt leren gemakkelijker. In deze workshop leer je hoe groot de invloed van bewegen is op leren en motivatie. We bieden een programma boordevol bewegingssuggesties om ook tijdens de reguliere lessen de hersenen ‘aan’ te hebben staan. De stof beklijft beter, de leerlingen zijn geconcentreerder en leren met plezier! Doelgroep Leerkrachten, IB-ers en onderwijsassistenten die graag bewegen tijdens een workshop Programma In de training komen de volgende onderdelen aan bod: • Wat doet beweging met je hersenen? • Bewegen tijdens het leren, op drie niveaus: friemelen bewegen in de klas bewegen in het groot • Bewegen in jouw klas. Praktische ideeën om meteen toe te passen. Na deze training ben je nog meer overtuigd van het belang van bewegen in de klas en heb je genoeg suggesties gekregen om bewegen te kunnen integreren in je lessen, ongeacht het vak. Duur 1 dagdeel Trainer Motiveerkracht Bijzonderheden Deze workshop is ook als uitgebreide training te boeken. We werken dan niet alleen aan inspiratie, maar aan gedegen implementatie bij u op school.

8


BHV basistraining Kunnen en durven handelen in geval van nood Dat is het einddoel van de basisopleiding Bedrijfshulpverlener (BHV) met officieel NIBHV certificaat. Onze praktijkgerichte aanpak maakt ons uniek: als toekomstige BHV’er oefen je zélf de benodigde vaardigheden in uitdagende scenario’s en rollenspellen. In speciaal voor BHV ontworpen ruimtes bootsen wij levensechte calamiteiten na, waardoor cursisten ervaren hoe te handelen in stressvolle situaties. Programma De BHV baisopleiding is verdeeld over twee dagen. Gedurende de eerste dag oefenen de cursisten hoe eerste hulp te verlenen. Zij oefenen onder andere reanimeren, stabiele zijligging, Rautek-greep, Heimlich-manoeuvre, verbanden aanleggen en hoe een AED te bedienen. Tijdens de tweede cursusdag staan de vaardigheden brandbestrijding en ontruiming centraal. Vanuit praktijksituaties blussen de cursisten zelf diverse beginnende branden en leren zij communiceren en organiseren tijdens een ontruiming. Duur 2 dagen Trainer Soliede opleidingen

9


BHV training herhaling (Eerste hulp en eerste hulp aan kinderen) Bekwaam blijven handelen in geval van nood De vaardigheden van BHV’ers worden uitvoerig getest tijdens de herhalingsopleiding bedrijfshulpverlener (BHV). Het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden staat centraal. Ons uitgangspunt is dat de BHV’ers handelingsbekwaam zijn. De cursisten gaan dan ook direct aan de slag met oefenen. Programma Cursisten gaan aan de slag met reanimeren, stabiele zijligging, Rautek-greep, Heimlichmanoeuvre, verbanden aanleggen en de AED bedienen. Wij meten de bekwaamheid van uw BHV’ers en geven extra aandacht aan de vaardigheden die nog niet helemaal worden beheerst. Er is extra ruimte voor vaardigheden die nog aandacht nodig hebben. Doelgroep Gecertificeerde bedrijfshulpverleners Duur 1 dagdeel Trainer Soliede opleidingen

10


BHV - Ontruiming en brandbestrijding (theorie) De bedrijfshulpverlener verleent niet alleen eerste hulp bij incidenten maar heeft ook een belangrijke rol als een gebouw ontruimd moet worden of als er een beginnende brand geblust moet worden. In deze training ligt de focus op brandbestrijding en ontruiming. Deze training maakt geen onderdeel uit van de voor behoud van de BHV-certificering verplichte herhalingstrainingen en vervangt deze ook niet, maar is aanvullend (en vrijwillig) hierop. Programma Tijdens de training wordt aandacht geschonken aan: • preventieve brandbeveiliging gevaren bij brand • gevaarlijke stoffen • de taken van de BHV’er bij brand • blusmiddelen • • ontruiming (4-stappenplan) Doelgroep BHV’ers met een afgeronde BHV-opleiding Duur Training van 3 uur van 13.00 tot 16.00 uur Trainer Aad van den Boogaard Bijzonderheden Deze training is aanvullend op de herhalingstraining BHV. De training wordt op verschillende schoollocaties gegeven.

11


Communicatie met ouders Als leerkracht op een basisschool voer je veel en vaak gesprekken met ouders. Uitgangspunt voor beide partijen is daarbij dat de leerling de beste begeleiding verdient bij het leren op school. Deze training helpt je om een gesprek ook eens vanaf de kant van de ouder te bekijken. Je krijgt handvatten om je gesprek inhoudelijk te verdiepen. We oefenen om goed te luisteren en leren om te gaan met weerstand en emotie. Ook zullen we stilstaan bij voorbereiding, verslaglegging, dossiervorming en de gespreksroutes binnen school. Programma Bijeenkomst 1 • De ouder als partner in een gesprek • Verschillende vormen van oudergesprekken • Doelen van oudergesprekken • Voorbereiden van gesprekken (HGW-cyclus) • Ouderbetrokkenheid in de school • De ouder in de 21e eeuw • De ouder als ervaringsdeskundige • Casussen om te oefenen Bijeenkomst 2 • Goed (leren) luisteren en omgaan met weerstand • Actief luisteren • Waarnemen of intepreteren • Spreken we dezelfde taal? • Omgaan met boze ouders • Gespreksroutes binnen de school • Grenzen aangeven, hoe doe je dat? Doelgroep Leerkrachten en pedagogisch medewerkers Duur 2 bijeenkomsten van 3 uur Trainer de Rolf groep

12


Effectief feedback geven - leren zichtbaar maken Kinderen leren voor een heel groot deel door de feedback die ze krijgen van hun leraar tijdens de les. In deze bijeenkomsten gaan we hiermee aan de slag. Het gaat om feedback die specifiek gericht is op het léren van kinderen, en in mindere mate op hun sociaal-emotionele gedrag. We nemen hierbij de visie van John Hattie op effectieve feedback als uitgangspunt. In twee bijeenkomsten versterken we je kennis en vaardigheden. Je maakt kennis met het gedachtengoed van John Hattie, ‘Leren zichtbaar maken’ • Wat is feedback eigenlijk – definitie, omschrijving en inhoudelijke begrippen • De samenhang van effectieve feedback met een helder en duidelijk geformuleerd lesdoel (SMART) • Niveaus van feedback: je oefent hier praktisch mee, wat doe je, wat zeg je? • Mindset • Hoe leer je kinderen op een juiste manier feedback geven aan elkaar • Kindgesprekken • Bijeenkomst 1 • Een korte kennismaking met het gedachtengoed van John Hattie, ‘Leren zichtbaar maken’ • Wat is feedback eigenlijk – definitie, omschrijving en inhoudelijke begrippen • De samenhang van effectieve feedback met een helder en duidelijk geformuleerd lesdoel (SMART) • Niveaus van feedback: je oefent hier praktisch mee, wat doe je, wat zeg je? Bijeenkomst 2 • Je kent de plaats van de verschillende soorten feedback binnen het lesmodel. • Je weet hoe je de mindset kan beïnvloeden. • Je weet hoe je leerlingen kunt leren feedback aan elkaar te geven. • Je weet hoe je leerlingen kunt stimuleren zichzelf feedback te geven. • Hoe vaak spreek je met de leerlingen; wat bespreek je dan? Hoe plan je dat? Merk je dat het effect heeft? Duur 2 bijeenkomsten van 3 uur Trainer de Rolf groep Bijzonderheden Kennis en ervaring van het model Directe Instructie wordt als voorwaarde beschouwd voor deze workshop.

13


Escape classroom (teamtraining) Deze workshop is zonder twijfel één van de allerleukste die je met je team kunt volgen. Dat is ook wat we steeds horen van de scholen waar we deze uitvoeren. Eén van jouw lokalen bouwen we om tot een ‘Escape Classroom’. Met je team probeer je aan de hand van onderwijskundige vraagstukken te ‘ontsnappen’ uit de klas door deze opdrachten goed te maken. Zo kom je steeds verder en uiteindelijk is de ontlading daar wanneer de deur zich opent. Vervolgens ga je met teamleden aan de slag hoe je zelf een escape classroom bouwt. Je denkt na over je doelgroep, je leeropbrengsten, wellicht een overkoepelend thema en de materialen die je nodig hebt. Dat zijn overigens nooit dure materialen. Aan het einde van de middag heb jij je eigen kaders om zelf met jouw leerlingen te gaan ‘ontsnappen’. Doelgroep Teams Duur 1 bijeenkomst á 3 uur Trainer de Rolf groep

14


Excel in de klas, blended Excel is een handig rekenprogramma. Tijdens deze dynamische training maak je kennis met de belangrijkste mogelijkheden van het programma en word je vaardig in het gebruik ervan. Wanneer je Excel beheerst, kun je op eenvoudige wijze berekeningen uitvoeren en tabellen en grafieken maken. De training bestaat uit drie bijeenkomsten, inclusief online ondersteuning en afwisselende opdrachten. Deze opdrachten zijn zo vormgegeven dat je ze ook als inhoudelijke les kunt gebruiken, in alle groepen van het basisonderwijs. Programma • Excel projectmatig gebruiken in je klas • Opdrachten direct integreren in je eigen lessen • Berekeningen uitvoeren • (Op)maken van tabellen, grafieken en spreadsheets Duur 2 bijeenkomsten inclusief online ondersteuning Trainer de Rolf groep Bijzonderheden ‘Excel in de klas’ wordt ‘blended’ aangeboden. Blended learning is een combinatie van digitale trainingsmethoden (e-learning) en klassikale praktijktrainingen. Door leerstof blended aangereikt te krijgen ontstaat een dynamische mix van leren.

15


Executieve functies Te laat! Verkeerde bladzijde voor je neus. Pen kwijt... Executieve functies staan aan de basis van ontwikkeling en leren. De executieve functies hebben, net zoals het fonologisch bewustzijn, veel invloed op het leren lezen. En de executieve functies zijn bepalender voor het algeheel functioneren dan het IQ. Ze hebben een directe invloed op de sociale ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling en de werkhouding. Als de executieve functies zo belangrijk zijn, moeten we ze bewuster inzetten in ons onderwijs. Dat kan gedurende de hele basisschool maar juist ook in de onderbouw, omdat deze functies zich op jonge leeftijd snel ontwikkelen. In deze training van twee bijeenkomsten krijg je zicht op ontwikkeling en problemen in executieve functies en leer je je onderwijs daar op af te stemmen. Programma: Dagdeel 1 • Welke zijn de executieve functies? • Hoe ontwikkelen deze zich? • Welke problemen kunnen ontstaan in en door de executieve functies? Dagdeel 2 • Hoe kun je de ontwikkeling van executieve functies stimuleren? • Hoe kun je je onderwijs aanpassen als executieve functies niet goed functioneren? Duur 2 bijeenkomsten van 3 uur Trainer de Rolf groep

16


Green Screen: foto- en filmmogelijkheden Wil je het thema of de projectweek wel eens op een bijzondere manier afsluiten? Wil je leren hoe je op eenvoudige wijze speciale effecten kunt realiseren? Neem dan deel een deze leuke en interactieve training! Programma In ĂŠĂŠn bijeenkomst leer je de principes van het Green Screen. Door middel van de green screen techniek kun je namelijk op elke plek en in elk denkbaar thema geplaatst worden. Of je nu het weer wilt gaan presenteren, of dat je als Harry Potter op een bezem wilt vliegen of dat je in je eigen tekening wilt rond lopen. Tijdens deze workshop leer je hoe het werkt en hoe je het kunt gaan inzetten in de les. Duur 1 bijeenkomst van 3 uur Trainer de Rolf groep

17


Interactievaardigheden voor BSO: Oog voor interactie In deze training leer je kinderen in de buitenschoolse opvang nog adequater te begeleiden. Je bent in staat om de signalen van kinderen te observeren en op basis hiervan een beslissing te maken hoe jij reageert. In de training komt aan bod hoe je respect hebt voor de plannen die kinderen maken en hoe jij van deze plannen gebruik kan maken om leerrijke kansen te creëren voor kinderen. Je leert hoe je kinderparticipatie in de praktijk brengt en ontwikkelingsgerichte en inspirerende activiteiten aan kinderen aanbiedt. Tevens leer je hoe je op een effectieve manier reageert bij conflicten tussen kinderen. Het doel van de training is het effectief inzetten van de zes interactievaardigheden zodat jij in de praktijk nog beter in staat bent om aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen in de basisschoolleeftijd. Er wordt gebruik gemaakt van video om interacties in de praktijk te analyseren en te bekijken. Indien alles met een goed gevolg is afgerond krijg je een certificaat vanuit het Nederlands Jeugdinstituut. Een waardevolle en energieke training waarbij we gaan kijken door de ogen van een kind! Programma Kennis over en oefenen met de zes interactievaardigheden • Sensitieve responsiviteit • Respect voor autonomie • Structureren en positief leidinggeven • Praten en uitleggen • Ontwikkelingsstimulering (met daarbinnen de kinderlijke taalontwikkeling) • Begeleiden van interacties tussen kinderen Kijken naar jezelf met anderen Dit gebeurt door het maken en analyseren van opnames van eigen interacties in de praktijk. In de bijeenkomsten laat de pedagogisch medewerker zelfgekozen beeldfragmenten zien aan mededeelnemers. Dit gebeurt in een veilige setting van twee personen en met behulp van concrete kijkvragen en uitgewerkte kijklijsten. Hierbij wordt aandacht besteed aan een goede manier van feedback geven en een veilige sfeer. Versterken eigen taalvaardigheid De training is zeer taalrijk opgezet. Pedagogisch medewerkers leren op een taalrijke manier het contact met kinderen, met ouders en met hun collega’s te verdiepen en leuker te maken. Actieve werkvormen wisselen elkaar af. Doelgroep Medewerkers BSO, pedagogisch medewerkers Duur 6 groepsbijeenkomsten (één bijeenkomst per 2 á 3 weken) 1 individueel coachingsgesprek met de trainer Data worden n.a.v. de inschrijvingen vastgesteld. Trainer Joyce Blauwhoff

18

Bijzonderheden Inschrijving verloopt uitsluitend via de BSO-coördinatoren.


Kanjertraining - basisopleiding Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Om de Kanjertraining in de klas te mogen geven dienen de basistraining en daaropvolgende scholingen gevolgd te worden. Programma Dag 1 • Uitgangspunten van de Kanjertraining: - Doe je niet anders voor dan je werkelijk bent - Hoe stop je meeloopgedrag – motor en benzinepomp - Mentaliteit van vertrouwen en wantrouwen - Twee mentaliteiten: Straatcultuur en wederzijds respect • Thema 1- Jezelf voorstellen • Thema 2 - Goed denken over jezelf en de ander Dag 2 • Korte terugblik • Daders en slachtoffers • Knieboeken/werkboeken/handleiding • Conflictbeheersing en pedagogische rode draad door de school • Thema 3 - Gevoelens • Thema 4 - Grenzen stellen en nee kunnen zeggen • Thema 5 - Belangstelling tonen Dag 3 • Uitwisselen van ervaringen: intervisie • KanVas - LVS en sociogram • Thema 6 - Samenwerken • Thema 7 - Vriendschap en kritiek • Thema 8 - Kritiek leren geven en ontvangen • Thema 9/10 - Het is goed dat je er bent • Meidenvenijn • Implementatie en borging Doelgroep Leerkrachten en onderwijsassistenten Duur 3 bijeenkomsten van 9.00 tot 16.00 uur Trainer Kanjertrtaining Almere Bijzonderheden Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS).

19


Kindgesprekken (Aust Bureau voor Coaching) We voeren kindgesprekken om leerlingen meer verantwoordelijkheid te laten nemen over hun leerproces. Leerlingen moeten uitgedaagd worden op welke manieren zij het beste leren. Leerlingen krijgen dan inzicht in hun eigen talenten, overtuigingen en belemmeringen. Door leerlingen uit te dagen zelf met ideeĂŤn, doelen en oplossingen te komen geef je de leerlingen gelegenheid om meer eigenaarschap te nemen over hun leerproces. Programma Deel 1: Praktische uitvoering van kindgesprekken in mijn lessen 1. Inventarisatie kindgesprekken: wat doe ik daar al mee? 2. Opdracht met comfortzone/stretchzone en paniekzone: Waarbij voel ik me veilig en waardoor voel ik me uitgedaagd bij het voeren van kindgesprekken? 3. Opdracht: bekijk alle informatie op sharepoint/de tegel die er is over het voeren van kindgesprekken en maak een selectie waar je iets mee wil gaan doen. 4. Introductie gespreksmodel met voorbeeldvragen. 5. In tweetallen elkaar bevragen op plan van aanpak met als doel om een plan te maken met een eerste stap. 6. Uitwisselen en afsluiten Deel 2: Ik weet wat eigenaarschap is en hoe ik met een kindgesprek het eigenaarschap van een leerling kan vergroten. Ik herken patronen die daarbij niet helpend zijn. 1. Verkenning begrip eigenaarschap 2. Opdracht: hoe kunnen kindgesprekken eigenaarschap vergroten? 3. Introductie: modellen bij verantwoordelijkheid mijdend gedrag. 4. Oefenen met kindgesprekken/driehoekgesprekken en terugleggen verantwoordelijkheid 5. Uitwisselen en afsluiten Deel 3 : terugkommiddag Na een aantal weken komen de deelnemers weer bij elkaar. Voor deze bijeenkomst kunnen de deelnemers situaties inbrengen van bijvoorbeeld kindgesprekken of driehoekgesprekken, ervaringen delen, uitwisselen en oefenen. Dit afhankelijk van de behoefte van de groep. Het doel van deze bijeenkomst is het borgen van de ontwikkeling in het voeren van kindgesprekken en/of driehoekgesprekken. Duur 3 dagdelen van 14.30 - 17.30 uur Trainer DaniĂŤlle Aust/Aust Bureau voor Coaching

20


Leren leren “Klaar!” Je leerling gooit met een plof zijn werk in de nakijkbak… afgeraffeld en niet af. Hij werkt voor jou en niet voor zichzelf. Andere leerlingen leveren hun werk niet eens in. Ze zitten hun tijd uit in de klas, luisteren niet naar de instructie, wachten tot ze weer naar huis mogen. Je leerlingen willen niet naar school of komen alleen nog naar school om lol te maken met hun vrienden en vriendinnen. Heel frustrerend voor jou als leerkracht! Hoe hou je het voor de kinderen én jezelf leuk en zinvol? Hoe hou je je leerlingen en jezelf gemotiveerd? Hoe maak je kinderen eigenaar van hun eigen leerproces? Programma Dagdeel 1: Dagdeel 2: Dagdeel 3: Dagdeel 4: Dagdeel 5:

Motivatie Motivatie beïnvloeden via de basisbehoeften Eigenaarschap deel 1 Eigenaarschap deel 2 Relatie vanuit het kind gesprek

Deelnemers kunnen tijdens of na afloop van dit traject twee keer een begeleidingsmoment inplannen waarbij: • feedback wordt gegeven op het plan van aanpak. • feedback wordt gegeven na een lesobservatie waarin de leerkracht een aanpassing in autonomie of competentie heeft gedaan. • feedback wordt gegeven na observatie van een kindgesprek. Duur 5 bijeenkomsten van 1 à 3 uur Trainer de Rolf groep

21


Mentorentraining De training krijgt een nieuwe opzet. Meer informatie volgt.

22


MR basistraining In de basiscursus worden de Wet Medezeggenschap Scholen en het (model)reglement uitgebreid besproken. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad komen aan de orde en worden geoefend aan de hand van praktijkvoorbeelden. Daarbij hoort ook de werkwijze van de geschillencommissie en de manier waarop bestuur en medezeggenschapsraad daarmee om kunnen gaan. Belangrijk is het onderdeel dat gaat over de relatie en communicatie met het bestuur en de andere geledingen van de school. Programma Dagdeel 1: Hierin behandelen we het onderdeel ‘Wet en Reglement’. Daarin komen aan de orde: De kerntaken van de MR, De WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen), het MR-reglement en het beleid in de school. Dagdeel 2: Betreft het onderdeel ‘De school en het functioneren van de MR’. Daarin komen aan de orde: Wat een MR moet weten over besturen, geledingen binnen een school met daarin een overzicht van taken, De relatie tussen de MR en andere schoolgeledingen. Dagdeel 3: Hierin wordt ‘Het eigen functioneren van de MR’ behandeld. Daarin komen aan de orde: Het functioneren van de MR in de praktijk, communicatie in en door de MR. De training beslaat twee dagdelen. In aansluiting daarop zijn verschillende vervolgtrainingen mogelijk, die ieder een dagdeel beslaan. Doelgroep Leerkrachten en ouders Duur 3 dagdelen Trainer Alfred van Kesteren (de Rolf groep) Bijzonderheden De cursus is bedoeld voor de gehele (G)MR. Maar de cursus kan ook door alleen de oudergeleding worden gevolgd, bijvoorbeeld als de personeelsgeleding afzonderlijk cursussen volgt of het cursusaanbod alleen is toegesneden op de personeelsleden in de MR. Aanmelden voor leden oudergeleding (G)MR via academies@oino-advies.nl.

23


Mijn stem gezond en fit Algemene (korte) beschrijving van de training Heb jij wel eens last van een vermoeide stem? Herken je dat na een dag veel spreken je stem anders klinkt of zelfs onaangenaam voelt? Of duurt het herstel van je stem lang na een verkoudheid? Voor leerkrachten is de stem een heel belangrijk instrument. Dit heb je vaak pas echt door op het moment dat je stem minder goed is of het spreken je vermoeid. Ik wil jou laten ervaren en leren hoe je op een ontspannen manier kunt spreken voor een groep. Programma De workshop bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een interactieve presentatie met theorie over hoe ons stemapparaat werkt en wat er allemaal invloed heeft op de stem. Het tweede deel gaan we aan de slag met de ‘Lax Vox Methode’. Dit is een effectieve en makkelijk toe te passen methode, die zowel voor ontspanning als voor een betere stem kwaliteit werkt. Na de training ken jij je eigen stemapparaat beter, weet je hoe je goed voor je stem kunt zorgen en wat je kunt doen als je stem een keer anders voelt en/of klinkt. Je krijgt een informatiefolder en de Lax Vox bubbelbuis om zelf mee aan de slag te gaan. Duur 1x 2 uur Trainer Jolijn Kerkkamp Bijzonderheden Zelf meenemen: een 1/2 liter flesje, bijvoorbeeld een Dopper

24


Nieuw in Nederland Heeft u ook te maken met een instroom van nieuwkomers, kinderen die (soms) vanuit de fulltime taalklas of een schakelklas bij u in de klas komen? Het zijn kinderen waar u rekening mee wilt en moet houden. Programma Dagdeel 1: Talige leeromgeving • Effectief woordenschatonderwijs aan kinderen met een NT 2 achtergrond • Taal leren door taalgebruiken: maak een talige leeromgeving in je groep • Wat is er op de markt voor nieuwkomers: een greep uit les- en leermaterialen • Hoe ben je zelf aan de slag met je kinderen in de groep? Ruimte voor uitwisseling van ervaringen en leren van elkaar Dagdeel 2: Omgaan met trauma • Kenmerken van het hebben van een trauma • Angsten en hechtingsproblematiek • Ondersteuningsbehoeften • Hoe ben je zelf aan de slag met de kinderen in je groep? Ervaringen delen, behandelen van eigen casuïstiek, je eigen rol, de rol van de school. Dagdeel 3: Stimuleren van burgerschap • Verkennen van de definitie en onderdelen van burgerschap • Kennis, vaardigheden en houding bij burgerschap in combinatie met nieuwkomers • Hoe ben je zelf aan de slag met de kinderen in uw groep: ervaringen delen, concretiseren burgerschap in de eigen groep en school Doelgroep Dit aanbod is specifiek bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders in het primair onderwijs die groepjes nieuwkomers in hun eigen bestaande groep binnenkrijgen of te maken hebben met een schakelklas in de school. Duur 3 dagdelen van 3 uur Trainer Anita Aalpoel (de Rolf groep)

25


Omgaan met moeilijk gedrag Grensoverschrijdend gedrag wordt vaak gezien als moeilijk gedrag, maar ook teruggetrokken gedrag is moeilijk is voor een leerkracht. Omgaan met gedrag vraagt veel van de vaardigheden van de leerkracht. Als je voldoet aan een aantal voorwaarden om positief gedrag te creëren, kun je een stap verder gaan: aanleren van goed gedrag. Zo kan een groep werken aan positief gedrag en kunnen de rollen binnen de groep positief veranderen. Ook het aanpakken van pesten is een probleem waarbij de groep een belangrijke rol kan spelen. Doelgroep Leerkrachten en onderwijsassistenten Programma 1e bijeenkomst • Wat is moeilijk gedrag? • Positief leerkrachtgedrag • Positieve en negatieve groep • Groepsvorming 2e bijeenkomst • Positieve feedback • Formuleren van groepsdoelen (OGW) • Aangeleerd gedrag afleren (ABC-methode) 3e bijeenkomst • Gelijkwaardig in gesprek met ouders en kinderen • Vraag-/gesprekstechnieken voor gedragsverandering • Dossiervorming en verslaglegging • Hoogbegaafd en moeilijk gedrag 4e bijeenkomst • Gedrag in een groepsplan • SEO competenties • Leerlijn SEO • Pesten - antipestprogramma’s Duur 4 bijeenkomsten van 3 uur Trainer de Rolf groep

26


Onderpresteren - ze doen het niet expres! Kinderen hebben van nature een intrinsieke motivatie om te leren en willen er op school graag iets moois van maken. Als (hoogbegaafde) leerlingen hun motivatie verliezen en niet meer naar vermogen presteren, gaat het dus ergens mis. In deze training leer je de valkuilen kennen en leer je onderpresteren te keren of beter nog, te voorkomen. Je krijgt zicht op de symptomen en je leert de verschillende typen onderpresteerders kennen. Verder maak je kennis met de theorie van Seligman, het stappenplan van Witley en het VEIF-model. Met je mededeelnemers ga je aan de slag met een casus als cliënt, coach en observator. Programma • Zicht op problematiek onderpresteren • Concrete plannen voor aanpak • Oefeningen in de groep • Literatuurtips • Hand-out Duur 1 dagdeel Trainer Novilo Bijzonderheden Kennis van het boek De 7 Uitdagingen van Tijl Koenderink is een absolute pré.

27


Pensioen in zicht Als je pensioendatum nadert, betekent dat wellicht een grote verandering voor jou en eventueel je partner. Je neemt afscheid van je werk, je werkzame leven en (een deel van) je collega’s en gaat een nieuwe toekomst tegemoet die op allerlei manieren ingevuld kan worden. Er is veel tijd voor vernieuwen en veranderen. De training ‘Pensioen in Zicht’(PiZ) kan een goed hulpmiddel zijn als voorbereiding op deze nieuwe levensfase. Als deelnemer van de PiZ-training ga je de balans opmaken en onderzoeken wat er gaat veranderen. Wat aan bod komt is o.a. doelen bepalen, plannen maken en idealen in een ander jasje gieten. Daar hoort ook bij dat je prioriteiten gaat stellen en de ervaringen met anderen deelt. Kortom, met een nieuwsgierige blik naar de toekomst kijken! Programma • Kennismaken met elkaar • Balans opmaken • Over veranderingen • Uitnodigend communiceren • Vitaliteit en leefstijl • Prioriteiten stellen Doelgroep Leerkrachten 60+ Duur 2 dagen inclusief overnachting Trainer Loof training en advies (Jacqueline Hovius) Bijzonderheden De training vindt plaats bij Hotel Blooming in Bergen.

28


Peuter- en kleuterbrein Kleuters zijn ‘een volkje apart’. Ze functioneren en leren op een andere manier dan oudere kinderen. Niet voor niets was er vroeger een aparte opleiding voor kleuterleer-krachten! Door de technische mogelijkheden van nu weten we veel over de aanleg en ontwikkeling van de hersenen. En daarmee kunnen veel ‘kleuterbijzonderheden’ verklaard worden. Waarom vragen kleuters steeds maar waarom? Waarom horen ze zo graag steeds hetzelfde verhaal of doen ze hetzelfde spel? En waarom is spelend leren de enige mogelijkheid van leren bij kleuters? In deze training krijg je informatie waardoor je van ‘onbewust bekwaam’ opschuift naar ‘bewust bekwaam’. Je weet hoe de hersenen van kleuters functioneren. Je weet wat kleuters daardoor wel en niet kunnen, en vooral: wat ze nodig hebben! Programma Dagdeel 1 - Het peuter– en kleuterbrein Dagdeel 2 - Ontwikkeltaken van het jonge kind Dagdeel 3 - Leren en ontwikkelen Duur 3 bijeenkomsten van 3 uur Trainer de Rolf groep

29


Prowise voor beginners Alle lokalen binnen Tabijn zijn voorzien van een Prowise-bord. Deze apparatuur heeft voor leerkrachten allerlei functies waar je misschien nog geen kennis van hebt kunnen nemen. In deze training ontdekken we de mogelijkheden van de hardware (het bord zelf ) en de software ‘Prowise Presenter’ zodat je meer uit je bord kunt halen om je lessen te verrijken. Duur 2 uur Trainer Robin Smorenberg (Tabijn)

30


Prowise expert Tijdens de experttraining Prowise gaan we verder in op verschillende onderdelen die bij de basistraining aan bod zijn gekomen. We duiken o.a. dieper in op het ontwerpen van lessen en gevorderd inzetten van verschillende tools binnen het programma ‘Presenter’. Programma • Gebruikersinstellingen • Presenter toetsenbord • Gereedschappen combineren • Linken naar werkveld, websites en andere presentaties • Bouwstenen toepassen en combineren met gereedschappen • Bewerkmogelijkheden • ProConnect onderdelen Data workshops 26 september 2019 15.30 - 17.00 uur 1 oktober 2019 15.30 - 17.00 uur Trainer Robin Smorenberg (Tabijn)

31


Psychologie in de klas In deze training duiken we wat dieper de theorie in van vijf stoornissen (ADHD, ASS, ODD, Angst- en hechtingsstoornissen). Omgaan met leerlingen met een gedragsstoornis in een klas vol kinderen is niet altijd even makkelijk. Door de kennis rondom de stoornissen te vergroten leer je wat je wel en niet van deze kinderen kunt verwachten. Door positief te kijken naar de mogelijkheden ontdekken we welke kansen er zijn voor de leerkrachten van deze kinderen. Ook bespreken we hoe je de grens tussen onderwijs en hulpverlening, als school en als individuele leerkracht, zorgvuldig bewaakt. We bekijken veel mogelijkheden die inpasbaar kunnen zijn binnen het reguliere onderwijs (BAO en SBO). We gaan met een positieve bril kijken naar ‘negatief’ gedrag. Zorgen dat we er minder ‘last’ door ervaren. Gedragsprobleem versus stoornis, wat is het verschil? Verder komt aan bod: Praktische handreikingen voor in de klas, oudercontacten, uitwisselen van ervaringen en tips met elkaar. Doelgroep Leerkrachten en intern begeleiders Programma Dagdeel 1: ADHD Dagdeel 2: Oppositioneel Gedrag Dagdeel 3: ASS Dagdeel 4: Angst, faalangst en depressie Dagdeel 5: Hechtingsproblematiek Duur 5 bijeenkomsten van 3 uur Trainer de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep

32


Specialist jonge kind De opleiding Specialist Jonge Kind is bedoeld voor iedereen die zich wil bekwamen in het onderwijs aan kleuters. Na de opleiding die bestaat uit 12 modules, verspreid over anderhalf jaar, voel je je als leraar (nog meer) competent om te werken met jonge kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool. De leraren dienen te beschikken over een afgeronde pabo-opleiding. Na het volgen van deze opleiding ben je beter toegerust zijn om een verantwoord en beredeneerd aanbod voor kleuters samen te stellen vanuit de toegenomen kennis van onder andere doorgaande lijnen, werkwijzen en de rol van spel. De school heeft een specialist in de kleutergroep, die in de eigen groep effectief onderwijs verzorgt en in staat is om collega’s in andere kleutergroepen te ondersteunen en coachen Programma • Specifieke belevingswereld van het jonge kind (‘De wereld van de kleuter’), De specifieke belevingswereld van het jonge kind: ontwikkelingspsychologie, leerpsychologie en pedagogiek van het jonge kind. • Spel en spelbegeleiding: de rol van de leraar, observeren en handelen door de leraar en de rol van spel bij de cognitieve ontwikkeling. • Thematisch werken en de speel-leeromgeving. • Creativiteit, expressie en muzikale ontwikkeling. • Klassenmanagement: zelfstandig werken, meervoudige intelligentie en coöperatieve werkvormen, executieve functies. • Taalontwikkeling en beginnende geletterdheid. • Rekenontwikkeling en beginnende gecijferdheid, werken met routines. • Spel, beweging en de sensomotorische ontwikkeling. • Observeren en volgen: OHGW. Doelgroep Leraren PO die zich willen specialiseren tot specialist Het Jonge Kind Duur 12 bijeenkomsten van 4 uur Trainer OnderwijsAdvies

33


Specialist lees- en spellingproblemen Binnen deze mastermodule ontwikkel je kennis rondom het begrip dyslexie door het bestuderen van wetenschappelijke publicaties. Je leert actief, deelt en bediscussieert je nieuwe kennis met medestudenten. Je bent volledig op de hoogte van de inhoud en toepassingsmogelijkheden van de binnen je schooltype beschikbare protocollen leesproblemen en dyslexie. Je bent in staat vanuit je nieuw verworven wetenschappelijke kennis en kritisch onderzoekende houding hierin gerichte keuzes te maken voor de onderwijspraktijk. Je werkt of leert werken vanuit het handelingsgerichte perspectief en je bent in staat planmatig en handelingsgericht te onderzoeken, realistische doelen te formuleren en onderwijsbehoeften vast te stellen. Je leert hierbij gegevens overzichtelijk vast te leggen in een handelingsgericht verslag met gerichte aanbevelingen voor een ‘evidence based’ aanpak. Je heeft je voorstel na overleg met betrokkenen afgestemd op de mogelijkheden van leerling, ouders, leraar (leraren) en school. Je kunt zowel de leerling als de leraar (leraren) gericht ondersteunen bij het realiseren van de gemaakte afspraken. Daarnaast leer je bij te dragen aan het verbeteren van het onderwijs aan en de begeleiding van leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie op schoolniveau. Vanuit jouw specialisme ben je gesprekspartner voor externen die een rol spelen in de afstemming van de begeleiding van de onderzochte leerling. Je bent betrokken, leergierig en uitdragend. Programma Eindkwalificaties Alle specialisaties die leiden tot het diploma ‘Master Special Educational Needs’, richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties: • Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor: leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon • Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor: schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en • beroepsontwikkeling, met aandacht voor: een onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling Doelgroep Deze mastermodule Ernstige lees- en spellingproblemen of dyslexie is bedoeld voor leraren en begeleiders die werkzaam zijn in het PO, VO, MBO of SO. Zij willen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften binnen de domeinen lezen en spellen zodanig ondersteunen dat zij zich optimaal ontwikkelen, succeservaringen opdoen en maximaal kunnen profiteren van het hen aangeboden onderwijs. Je hebt je verdiept in ‘leren en professioneel handelen’ en geletterdheid. Duur 12 dagdelen van 3 uur

34

Trainer Seminarium Orthopedagogiek, Hogeschool Utrecht


Stimuleren van sensomotoriek Waarnemen staat aan de basis van elke cognitieve handeling. Waarnemen doe je met al je zeven (!) zintuigen. Het nauwkeurig kunnen waarnemen en kunnen filteren van prikkels die vanuit de zintuigen binnenkomen zijn voorwaarden voor ontwikkeling. Uit onderzoek komen steeds meer aanwijzingen voor de invloed van bewegen op leren en op de executieve functies. Dit betekent iets voor het aanbod in de kleutergroepen en in de jaren daarna. Programma In deze training van twee dagdelen leer je over de senso-motoriek, de fijne motoriek en het schrijven. Je beseft hoe de motoriek invloed heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling, de werkhouding en de leerresultaten. Je leert hoe je je aanbod rijker kunt maken en hoe je kinderen met problemen in de motoriek kunt begeleiden door te oefenen en door compensatie. Door te investeren in motoriek leren kinderen meer en voorkom je problemen. Als slot analyseer je van een leerling uit je groep de invloed van de motoriek op zijn ontwikkeling en vind je een sleutel tot een aanpak. Dagdeel 1

• De zeven zintuigen en de zintuiglijke verwerking • Fasen in de fijne motoriek • Oorzaak en gevolg • Een rijk aan bod en mogelijkheden voor compensatie

Dagdeel 2

• Schrijfonderwijs • Senso-motoriek en fijne motoriek op het schoolplein en de speel-/ gymzaal • Een rijk aanbod en mogelijkheden voor compensatie • Analyse van de ontwikkeling van een leerling uit je groep en intervisie hierop

Duur 2 bijeenkomsten van 3 uur Trainer de Rolf groep

35


Teach like a champion Wil jij de lat een beetje hoger leggen en van goede leerkracht een echte kanjer worden? Wil jij beschikken over een arsenaal aan vaardigheden om daarmee het beste uit iedere leerling te kunnen halen? Dit trainingstraject leert je bewezen technieken van topleerkrachten aan en laat zien hoe je die in kunt zetten bij jou in de groep. Met jouw klassenmanagement weet je een sterke groepscultuur neer te zetten, weet je hoe je leerlingen gemotiveerd en betrokken houdt en hoe je een effectieve leeromgeving creëert, waarin resultaat en plezier in leren hand in hand gaan. De training is gebaseerd op het boek ‘Teach like a champion’ van Doug Lemov. Programma Er komen veel verschillende technieken aan bod, zoals ‘strakke overgangen’, ‘100 %, weet niet geldt niet’ en ‘De haak’. In elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. We gaan het hebben over het opbouwen van een sterke gedragscultuur, het hebben van hoge verwachtingen, hoe hou je leerlingen betrokken en geactiveerd tijdens de lessen en over teachtechnieken in relatie tot lesmodellen en opbrengstgericht werken. De teachtechnieken zijn richtinggevend en geven voldoende ruimte voor (persoonlijke) accenten. Duur 4 bijeenkomsten van 3 uur Trainer de Rolf groep Bijzonderheden Voor deze training heeft elke deelnemer het boek ‘Teach like a champion’ nodig.

36


Verras je klas! Een goede werksfeer en betrokken leerlingen is wat elke leerkracht graag ziet. Toch kan het behoorlijk lastig zijn om de aandacht van kinderen langere tijd vast te houden. Afwisseling is hierbij cruciaal. Deze praktische cursus benadrukt het belang van uitdagende werkvormen, maar ook de kracht van complimenteren en belonen. Gedurende de training worden vele werkvormen toegelicht en geoefend. Door het bestuderen van verschillende educatieve leermiddelen en het doen van praktijkoefeningen krijgen de leerkrachten een aantal technieken onder de knie. Daarnaast ontvangen de leerkrachten een overzicht van inspirerende apps en websites voor in de klas. Aanvullende informatie Verras je Klas biedt meer dan 50 verrassende spelvormen. Elke spelvorm is direct uitvoerbaar en sluit aan op alle leeftijdsgroepen. De spelvormen zijn ingedeeld in de categorieën: spel, bewegen, concentratie, sfeer en samenwerken en helpen plezier, afwisseling en ontspanning te realiseren in de klas. Programma • Theoretisch kader activerende en coöperatieve werkvormen • Vakinhoudelijke werkvormen voor taal en rekenen • Sfeermakers (corrigeren versus belonen) • Energizers • Digitale leermiddelen (sites, apps) • Educatieve leermiddelen (aanwezig materiaal uitleggen, bestuderen en spelen) Duur 1 bijeenkomst van 3 uur Trainer Onderwijsadviesbureau Docenttalent Bijzonderheden Om het geleerde in de praktijk te kunnen uitvoeren is het nodig dat de deelnemers het kaartspel ‘ Verras je klas’ aanschaffen. De training wordt afgesloten met deen thuisopdracht. Deze worden uit het kaartspel gekozen.

37


Werken met passie, de werkdruk voorbij Veel onderwijsprofessionals ervaren werkdruk. Uit vele onderzoeken blijkt ook dat het beroep ‘leerkracht’ één van de meest stressvolle beroepen is. Over de werkdruk en piekbelasting in het onderwijs wordt dan ook veel geschreven. De belangrijkste vraag die veel leerkrachten zichzelf stellen: ‘Wat kan ik doen om de ervaren werkdruk/stress te verminderen?’ Als mensen het over werkdruk hebben is het belangrijk een onderscheid te maken in ‘het druk hebben’ of ‘het ervaren van stress’. Het druk hebben is niet hetzelfde als stress hebben. Wanneer je het druk hebt, kun je nog steeds leren en ontwikkelen en vanuit passie je vak uitvoeren. Dat is bij het ervaren van stress anders. Uit breinonderzoek blijkt: stress en leren gaan onmogelijk samen. Maar wat is dan precies stress? Wanneer wordt dit ervaren? Wat gebeurt er dan met iemand en hoe beïnvloedt dit zijn interactie met de omgeving? Om stress te kunnen verminderen is het belangrijk dat een leerkracht zich meer bewust wordt van zijn eigen interne dynamiek. Wat gebeurt er tijdens het werk als leerkracht wanneer het drukker of moeilijker wordt? Wat voelt, denkt én besluit hij dan? Wanneer een leerkracht met afstand leert kijken naar zijn eigen gedrag en dat van zijn team kunnen er stappen worden gemaakt om een ervaren gevoel van werkdruk te verminderen. In de training staat deze zelfkennis en het handelen van hieruit centraal. Dit wordt gedaan aan de hand van voorbeelden uit de (eigen) onderwijspraktijk. Programma • Wat is stress? • De interne dynamiek: herkennen van stress. • Voorkomen en verminderen van gevoelens van stress. Duur 1 dagdeel van 3 uur Trainer DocentTalent Onderwijsadviesbureau

38


E-learning Klik op onderstaande link om naar het gehele E-learning aanbod te gaan op de Tabijnacademie. >> e-learning trainingen

39


http://tabijn.mijneigenacademie.nl

Profile for de Rolf groep

Scholingsaanbod Tabijn 2019-2020  

Scholingsaanbod Tabijn 2019-2020