Page 1

T 088 410 1050 | academies@derolfgroep.nl | www.derolfgroep.nl


Workshops Omgaan met echtscheiding op school……………………………………………………………….……….………6 Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen………………………………………………….………..…….………7 Gouden regels voor gedragsverandering (starters)…………………………………………….….…..………8 Workshop: Mindset de weg naar succes…………………………………………………………………….………9 Denksleutels / creatief denken verrijken onderbouw/middenbouw…………………………….……10 Het verschil tussen Jongens en meisjes in de klas………………………………………………………….….11 Meertalige kinderen in de klas………………………………………………………………….………………….……12 Lezen is hartstikke leuk…………………………………………………………………………………….…………….…13 Dyslexie en passend werken aan technisch lezen………………………………………………………………14 Van samenwerken naar coöperatief leren- basis……………………………………………………………….15 Geef yoga in de klas....en ontvang……………………………………………………………………………………..16 Wie kent (deze) quiz………………………………………………………………………………………………………….17 Close Reading…………………………………………………………………………………………………………………….18 Verhaal en contextsommen……………………………………………………………………………………………….19 Wiebelen en friemelen……………………………………………………………………………….........................20 BHV……………………………………………………………………………………………………………………………………22 Overgang van groep 2 -3 (OB)……………………………………………………………………………………………23 Motorische ontwikkeling bij het jonge kind………………………………………………………………….……24 CLT Cognitive Load Theorie………………………………………………………………………………………………..25 Werken met ontwikkelingsperspectieven………………………………………………………………….………26 Grej of the day…………………………………………………………………………………………………………………..27 Rekenontwikkeling onderbouw…………………………………………………………………………………………28 Een goed begin is het halve werk (startersbijeenkomst)……………………………………………………29 Welkom bij AWBR! Bijeenkomst nieuwe medewerkers........................................................30

Trainingen Taakspel…………………………………………………………………………………………………………………….………32 Hoe werk je met: “De Vreedzame School”………………………………………………………………….……..33 Hoe maak je het leren zichtbaar………………………………………………………………………………………..34 Effectief feedback geven AWBR…………………………………………………………………………………………35 Met sprongen vooruit groep 1&2, 3&4, 5&6, 7&8……………………………………………………………..36 Interactief voorlezen en begrijpend luisteren (OB)…………………………………………………………….37 Referenties niveaus en passende perspectief voor IB’ers………………………………………………..…38 Werken met combinatiegroepen (starters)………………………………………………………………………..39 Mindfulnes en bewustzijn (MBCT)……………………………………………………………………………………..40 Executieve functies…………………………………………………………………………………………………………….42 Omgaan met moeilijk gedrag…………………………………………………….……………………………………….43 Leren van lastige oudergesprekken……………………………………………………………………………………44 Beeldbegeleiding……………………………………………………………………………………………………………….45


Middenmanagement training…………………………………………………………………………………………….46 Kindgesprekken………………………………………………………………………………………………………………….47 De dierenvriendjes “het belangrijkste instrument dat ben ik”……………………………………………48 Een goede basis voor interne vertrouwenspersonen…………………………………………………………51 Aanpak voor moeilijk lerende kinderen……………………………………………………………………………..52

Netwerken Netwerk rekenen…………………………………………………………………………………………………………….…55 Netwerk HB specialisten……………………………………………………………………………………………….……56 Netwerk kunst en cultuur…………………………………………………………………………………………………..57 Leerteam als maan roos vis veel te makkelijk is…………………………………………………………………58 Leerteam kleuters met ontwikkelingsvoorsprong………………………………………………………………59 Netwerk bewegingsonderwijs……………………………………………………………………………………………60 Groepsintervisie IB (Start + vervolg" samen sta je sterk")…………………………………………………..61 Netwerk Startkracht - Samen sta je sterk…………………………………………………………………………..63 Netwerk coördinatoren Democratisch burgerschap…………………………………………………………..64

Opleiden en professionaliseren Mentorentraining (basis) Competentiegericht Opleiden in School…………………………………….66 Mentorentraining (Verdieping)………………………………………………………………………………………….67 Flitsbezoeken BASIS A & B………………………………………………………………………………………………….68 Opfrisworkshop mentoren…………………………………………………………………………………………………69 Deskundigheidsbevordering vertrouwenspersonen…………………………………………………….…….70 Is de onderwijsconsulent er ook voor mij?..............................................................................71

Incompany netwerkdagen en cursussen (op aanvraag) Kinderen met onwikkelingsvoorsprong signaleren…………………………………………………………….76 Teamscholing op maat hoogbegaafdheid………………………………………………………………………….77 Verrijken: Anders vragen stellen……………………………………………………………………………………….78 Werken met DHH……………………………………………………………………………………………………………..79 Compacten: met grote stappen door de stof…………………………………………………………………….80 EDI (effectieve Directe Instructie) met borging in de praktijk……………………………………………81 Lesson Study "samen inhoudelijk aan de slag"………………………………………………………………….82 Samenwerken met je duo…………………………………………………………………………………………………84 Teamtraining timemanagement……………………………………………………………………………………….85 Teamtraining Feedback geven………………………………………………………………………………………….86 Collegiale Visitatie in de school………………………………………………………………………………………..87 Teamtraining op maat………………………………………………………………………………………………………88


E-learnings Werken met een keuze of planbord………………………………………………………………………………..…90 Een effectieve instructie geven……………………………………………………………………………………….…91 Klassenafspraken hanteren………………………………………………………………………………………………..92 Een uitdagende leeromgeving creëren………………………………………………………………………………93 Het creëren van een taakgerichte cultuur………………………………………………………………………….94 Onderwijsdoelstellingen behalen……………………………………………………………………………………….95 Overdrachtsgesprek voeren van PO naar VO……………………………………………………………………..96 Een klassengesprek voeren………………………………………………………………………………………………..97 Het zelfvertrouwen bevorderen…………………………………………………………………………………………98 Een conflictoplossend gesprek voeren……………………………………………………………………………….99 Een sociogram opstellen……………………………………………………………………………………………….…100 Effectief vergaderen met het team………………………………………………………………………………….101 Het voeren van een Functioneringsgesprek…………………………………………………………………….102 3 keer online aan de slag met het schoolplan………………………………………………………………….103


Workshops


Omgaan met echtscheiding op school Steeds meer kinderen hebben gescheiden ouders. Voor hun staat het leven op z’n kop. School is dan soms de enige plek waar het leven ‘gewoon’ doorgaat. In deze training leer je wat dit van jou als leerkracht en als schoolorganisatie vraagt. Inhoud bijeenkomst: • Effecten van scheiding op de ontwikkeling van kinderen • Onderwijsbehoeften van een kind: tijdens en na de scheiding • Welk gedrag is normaal en wanneer heeft een kind specialistische hulp nodig • Loyaliteit • Gezag: wie heeft recht op informatie? • Protocol

Duur: 1 bijeenkomst á 2,5 uur. Datum en tijd: 11 maart 2019 van 14.30- 17.00 uur Locatie: School van de deelnemer. Opleider: de Rolf groep/ Lenneke Jansen Niveau:


Docent Doel Inhoud

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Berdien Bode: SPO-West/Begeleider Passend Onderwijs Ellen Posthumus: SPO-West/Begeleider Passend onderwijs Introductie in Lesgeven aan getraumatiseerde leerlingen. Praktische handvatten voor in de klas. In jouw klas en tijdens jouw lessen heb je een goede leeromgeving gecreëerd die alle leerlingen tot leren zou moeten laten komen. Toch zijn er in elke klas wel een of twee leerlingen die opvallend gedrag laten zien en niet goed tot leren komen. Dat kan onder anderen komen door opgelopen trauma, zoals vechtscheiding, verlies van een ouder, ingrijpende gebeurtenissen op de vlucht naar Europa. We hebben de laatste tijd steeds meer te maken met leerlingen die door verschillende omstandigheden en soms al op jonge leeftijd getraumatiseerd zijn geraakt. Deze leerlingen laten gedrag zien dat niet door onze “standaardinterventies” positief wordt beïnvloed. Wat hebben deze leerlingen dan wél nodig? Leraren die met de juiste kennis over trauma een enorme bijdrage kunnen leveren aan het herstel van aangerichte schade. Als dat lukt, raak je als leraar ook minder snel uitgeput of gefrustreerd. Je kunt als leraar leren om traumasensitief les te geven, waardoor het klassenklimaat voor alle leerlingen veiliger wordt.

Voorbereiding

In deze bijeenkomst combineren we kennis over lesgeven aan leerlingen met trauma, met (eigen) praktijk voorbeelden en praktische handvatten voor de volgende dag. Geen

Tijdsinvestering

1 bijeenkomst van anderhalf uur

Doelgroep

Intern begeleiders en leerkrachten

Kosten

Deze workshop wordt je aangeboden door de AWBR academie

Aanmelding Niveau:

Aanmelding voor 16 september

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

07-11-2019

15.30-17.00 uur

AWBR school

10

15

AWBR Academie 2019-2020


Gouden regels voor gedragsverandering

Docent

Suzan van der Zijde Opleider en trainer AWBR Academie

Doel

Aan het eind van de bijeenkomst heb je handvatten gekregen en uitgewisseld over hoe je ongewenst gedrag kunt begrenzen, gewenst gedrag kunt aanleren en ongewenst gedrag kunt laten uitdoven.

Inhoud

Onderzoek heeft bewezen dat gedragsverandering met drie gouden regels gepaard gaat (Delfos, 1999). 1. Het ongewenste gedrag worden begrensd (gestraft) 2. Het gewenste gedrag worden aangeleerd (beloond) 3. Het ongewenste gedrag wordt uitgedoofd (negeren) Na een korte theoretisch achtergrond over o.a. het verschil tussen gedragsproblemen en gedragsstoornissen gaan we tijdens deze workshop in op de interventies die bij bovenstaande drie gouden regels gebruikt kunnen worden. We zoomen in op gedragsverandering bij kinderen met gedragsproblemen (en niet op kinderen met gedragsstoornissen). Er wordt gebruik gemaakt van verschillende coĂśperatieve werkvormen.

Voorbereiding

Welke gedragsregels hanteer jij in de klas? Zijn deze regels zichtbaar? Zo ja, hoe? Neem een foto op je mobiel mee!

Tijdsinvestering

De bijeenkomst duurt 1,5 uur.

Doelgroep

Starters

Aanwezigheidsplicht 100% (1 bijeenkomst) Aanmelding Aanmelden voor 20 januari Niveau

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

maandag 2 maart 2020

15.30 – 17.00 uur

AWBR kantoor

6

20

AWBR Academie 2019-2020


Docent Doel

Inhoud

Voorbereiding Tijdsinvestering Doelgroep

Mindset: de weg naar succes

Ilse Wassenaar (specialist HB, leerkracht Denklab) Na deze workshop: • weet je wat Mindset is; • weet je wat de gevolgen zijn van feedback; • weet je hoe je goede feedback kunt geven; • weet je hoe je als leerkracht van invloed kunt zijn op de mindset van kinderen • ken je de theorie van Carol Dweck; • heb je voor een leerling uit je klas een klein plan geschreven om zijn/haar min verbeteren. • heb je lesideeën gekregen waarmee je met de kinderen aan Mindset kunt werken Je hebt kinderen die genieten van uitdagingen op school, die hard werken voor goede resultaten en die zich niet uit het veld laten slaan door tegenslagen, zoals onvoldoendes. Er zijn echter ook kinderen die het liefst alleen gemakkelijke opdrachten doen en die zich dom voelen wanneer ze hard moeten werken om iets onder de knie te krijgen. Vaak is hun motivatie voor school daardoor niet optimaal. Wat blijkt? De manier waarop mensen hun intelligentie en mogelijkheden zien, is van grote invloed op de groei die ze doormaken. Een vaste mindset belemmert ontwikkeling. Een groei mindset zorgt voor motivatie en doorzettingsvermogen en is onmisbaar voor het ontplooien van talenten. Het goede nieuws is dat je een vaste mindset kunt veranderen in een groei mindset. Volwassenen spelen hierbij een cruciale rol. Tijdens de workshop Mindset krijg je een heldere uitleg over de mindsettheorie van Carol Dweck en leer je hoe je een positieve mindset bij kinderen (en jezelf!) kunt stimuleren en bekrachtigen én hoe je er met de kinderen uit je groep aan kunt werken. n.v.t. Eén bijeenkomst van ongeveer 1 ½ uur Leerkrachten, IB’ers en directieleden die geïnteresseerd zijn in het hoe en waarom

van Mindset en feedback.

Aanwezigheidsplicht 100% Kosten Aanmelding Niveau

Dit scholingsaanbod wordt je aangeboden door AWBR Aanmelden voor 16 september

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

Donderdag 3 oktober

16.00 – 17.30 uur

BK

6

20 AWBR Academie 2019-2020


Denksleutels

Docent

Ilse Wassenaar (leerkracht Denklab, specialist HB)

Doel

Samen met de collega’s van andere scholen good practice delen en nieuwe lesideeën en opdrachten voor kinderen (met, maar ook zonder een ontwikkelingsvoorsprong) bedenken.

Inhoud

Na deze workshop: - weet je wat Denksleutels zijn - wat de theorie achter de Denksleutels is - hoe je de Denksleutels in je klas kunt toepassen - heb je zelf opdrachten bij een thema bedacht rond enkele denksleutels - delen we de opdrachten met elkaar, zodat je een collectie denksleutelopdrachten hebt om mee te starten

Voorbereiding

Bedenk vooraf met welk thema je de komende tijd in de klas gaat werken

Tijdsinvestering

1 bijeenkomst van 1,5 uur

Doelgroep

Leerkrachten van OB/MB

Aanwezigheidsplicht 100% Kosten Dit scholingsaanbod wordt je aangeboden door AWBR Aanmelding Niveau

Aanmelden voor 20 januari

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

Donderdag

15.30 – 17.00

School van de deelnemers

5

15

12 maart

AWBR Academie 2019-2020


Jongens en meisjes in de klas Het verschil tussen jongens en meisjes in de klas zal voor iedere leerkracht een belangrijk aandachtspunt zijn. Jongens gaan vaker aan de slag en experimenteren, meisjes gaan eerder praten en voeren graag opdrachten uit. Geen van beide is goed of fout. Het is wel anders. Er is verschil in de wijze waarop meisjes leren en waarop jongens leren. Hoe benut je de verschillen tussen jongens en meisjes en hoe zorg je ervoor dat jongens én meisjes optimaal leren? Hoe kom je tot werkvormen en leerstrategieën die zorgen voor optimaal leerrendement? De workshop “Jongens en meisjes in de klas” geeft inzicht in de werking van het brein van jongens en meisjes, laat zien waar hun behoeftes liggen en welke aanpak in het onderwijs het beste daarbij aansluit. Onderdelen: - Bewegen in de klas - Visuele ondersteuning in de klas - Versterken van autonomie - Samen leren - Ouders en leerkrachten op een lijn. Doel en resultaat: In deze training krijgen leerkrachten (beter) zicht op de verschillen tussen jongens en meisjes in de klas. De leerkracht krijgt praktische handvatten om goed aan te sluiten bij de verschillende behoeften en leert duidelijkheid en structuur aan te bieden in de dagelijkse onderwijspraktijk. Datum: 27 mei 2020 om 14:30 uur tot 17:00 uur Locatie: Één van de AWBR scholen

DocentTalent Is een business partner van De Rolf Groep Deventer - Amsterdam - Enschede - Ochten - www.derolfgroep.nl Aanbod van Docenttalent voor OinO / Rolfgroep 2018-2019


Meertalige kinderen in de klas Veel leraren krijgen te maken met één of meer meertalige kinderen in de groep. De talen die zij spreken verschillen, hun culturele achtergrond is anders en ook het tempo waarin zij zich het Nederlands eigen maken verschilt sterk. Het is van belang om kennis te hebben van wat het vraagt om meertalige kinderen in je groep te hebben en hoe integratie binnen het bestaande onderwijsaanbod kan plaatsvinden. Leraren hebben kennis over onderwijs aan meertalige leerlingen in hun klas en weten welke pedagogische, didactische en organisatorische aanpak werkt. Leraren weten welke rol woordenschat hierbij speelt en hebben kennis over goed woordenschatonderwijs aan meertalige kinderen. Leraren weten welke materialen/middelen ingezet kunnen worden om hun onderwijsaanbod aan meertalige leerlingen te versterken.

Doelgroep: Leerkrachten Werkwijze: Informeren, uitwisselen en leren toepassen. Aantal bijeenkomsten: Één Locatie Op 1 van de AWBR scholen Datum en tijd: 15 januari 2020 van 14:30 uur tot 17:00 uur

OnderwijsAdvies Is een business partner van De Rolf Groep Deventer - Amsterdam - Enschede - Ochten - www.derolfgroep.nl


Lekker lezen is hartstikke leuk! Docent

Wia Rijpkema, docent Nederlands pabo HvA, instituutsopleider AWBR

Doel

Na deze workshop: - Weet je waarom (voor) lezen zo belangrijk is. - Heb je samen met collega’s van andere scholen good practices gedeeld. - Heb je nieuwe lesideeën gekregen op het gebied van leesbevordering.

Inhoud

In deze workshop gaan we kennis, werkwijzen en lesideeën delen. Daarnaast bespreken we hoe je ervoor kunt zorgen dat je leerlingen gemotiveerd zijn om te lezen d.m.v. het inzetten van verschillende lees bevorderende activiteiten. Deze workshop is vorig jaar ook aangeboden. De inhoud zal hetzelfde zijn.

Voorbereiding

n.v.t.

Tijdsinvestering

1,5 uur (aanwezigheid bijeenkomst).

Doelgroep

Voor leerkrachten van groep 3 t/m 8.

Aanwezigheidsplicht 100% bij 1 t/m 4 bijeenkomsten Aanmelding Niveau

Aanmelden voor 16 september 2019 1 ster = 1e kennismaking met het onderwerp

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

18 november

15.30-17.00 uur

AWBR school

5

20

AWBR Academie 2019-2020


Dyslexie en passend werken aan technisch lezen Al in december groep 3 zijn er grote verschillen waar te nemen in de technische leesontwikkeling van leerlingen. Met behulp van onder andere de toetsen van het Leerlingvolgsysteem zijn zwakke lezers te signaleren, maar om zwakke lezers daarna goed te begeleiden zijn na een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de leesproblemen goede interventies noodzakelijk. Uiteindelijk kan bij 3-4% van de leerlingen ernstige enkelvoudige dyslexie worden vastgesteld. De opvang van deze leerlingen in de klas vereist een goede bepaling van en aansluiting op hun specifieke onderwijsbehoeften. Vaak is het nodig om in de bovenbouw compenserende en dispenserende maatregelen te treffen, om een leerling zo volwaardig mogelijk te kunnen laten deelnemen aan het leesonderwijs. Ook hier zijn de onderwijsbehoeften van een leerling bepalend. Bij een grote achterstand kan het voor een leerling zelfs nodig zijn om een ontwikkelingsperspectief op te stellen. Tot slot is het erg belangrijk om alle gegevens omtrent de begeleiding van de leerling gestructureerd over te dragen naar de collega van de volgende groep of naar het voortgezet onderwijs. Voor een goede opbrengst van deze workshop is het aan te bevelen een casus van een leerling van de school of uit de groep mee te brengen. Doelgroep: Leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers en taal/leesspecialisten van basisscholen van groep 3 t/m 8 die voldoende basiskennis hebben van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie en hun kennis willen uitbreiden en verdiepen op het gebied van technisch lezen in relatie tot dyslexie. In een bijeenkomst van 3 uur worden de volgende onderdelen behandeld: •

De ontwikkeling van het technisch lezen

Signaleren van leesproblemen en dyslexie: kwalitatief en kwantitatief

Remediëren: waarom, wanneer, hoe en waarmee?

Compensatie en dispensatie bij technisch lezen

Technisch lezen en ICT

Duur: 1 bijeenkomst á 2,5 uur. Datum en tijd: 20 mei 2020 van 14:30 uur tot 17:00 uur Locatie: school van deelnemers. Opleider: de Rolf groep /Saskia Slot Niveau:


Van Samenwerken naar Coöperatief leren

Inhoud

Maria Fellinga, docent Daltonspecialisatie HvA & instituutsopleider Na deze workshop: - Ken je minstens vijf voordelen van coöperatief leren; - Weet je het verschil tussen didactisch en pedagogisch samenwerken; - Ken je minstens drie valkuilen van het (huidige?) samenwerken op scholen; - Ken je de vijf basiskenmerken van Coöperatief leren (J&J) en kun je deze toepassen in een werkvorm; - Ken je de sleutelbegrippen van Kagan; - Ken je minstens vijf coöperatieve werkvormen om te gebruiken in je klas; - Heb je zelf vier coöperatieve werkvormen ervaren; - Weet je hoe je de rollenkaartjes kunt inzetten (materiaalbaas etc.). Op veel scholen wordt samengewerkt. Coöperatief leren is de volgende stap. Uit onderzoek is gebleken dat coöperatief leren positief bijdraagt aan een hoger leerrendement. Tijdens deze workshop leer je de voorwaarden om tot echt coöperatief leren te komen, ervaar je een aantal werkvormen die je de volgende dag kunt toepassen in je klas. Niet alleen coöperatief werken tijdens de verwerking van de stof, maar ook tijdens de instructie en evaluatie van je les. Leer onder andere over genummerde hoofden, tweepraat en het inzetten van ‘de stiltekapitein’ op 3 maart en op 4 maart kan je les er anders uitzien. Coöperatief leren is niet weer een extra iets, maar een manier om je instructie of verwerking effectiever (en leuker!) te maken. Deze workshop heeft nagenoeg dezelfde inhoud als de eerder gegeven workshop.

Voorbereiding

Geen voorbereiding.

Tijdsinvestering

De workshop duurt 1,75 uur.

Doelgroep

Leerkrachten, ib’ers en directieleden die geïnteresseerd zijn in het waarom en het hoe van coöperatief leren.

Docent Doel

Aanwezigheidsplicht 100% (1 bijeenkomst) Kosten Deze workshop wordt je aangeboden door AWBR en de HvA Pabo. Aanmelding Niveau

Aanmelden voor 20 januari.

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

Dinsdag 3 maart 2020

15.30 – 17.15 uur

Bestuurskantoor

6

20

AWBR Academie 2019-2020


Docenten Doel

Inhoud

GEEF yoga in de klas….. en ontvang.

Wesna Klootsema, juf onderbouw bij de school of understanding Anne van der Weg, juf bovenbouw basisschool De Kleine Reus Na de workshop heb je verschillende tools in handen gekregen en kan je , de volgende dag al, yoga geven in je klas(lokaal) aan je hele groep. Ter inspiratie, ideeën en verdieping krijg je ook het boek; Geef yoga in de klas, geschreven door de docenten van de workshop. Kinderen krijgen steeds meer te maken met prikkels, er wordt veel van ze verwacht. Ze lopen vaak op hun tenen en dan nog is het soms niet goed genoeg... Met yoga en mindfulness in de klas geef je de kinderen een momentje rust, ontspanning, hernieuwde energie en een flexibel lichaam. Ook draagt het bij aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen en bevordert het een goede sfeer in de klas. Yoga is leuk! En het mooie is, dat je door yoga te geven in de klas hetzelfde positieve effect ontvangt.

In 1,5 uur laten Wesna en Anne, beide leerkracht op basisscholen in Amsterdam, je ervaren hoe het is om kinderyoga te geven in de klas. Heel praktisch en aan het eind een fijne, praktische verrassing. Voorbereiding

Makkelijke zittende kleding is fijn maar geen must.

Tijdsinvestering

2 uur aanwezigheid

Doelgroep

Leraren in het basisonderwijs/brugklas.

Aanwezigheidsplicht 100% Kosten 60 euro pp (inclusief boek) Aanmelding Aanmelden voor 16 september Niveau

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

Woensdag

15.00 – 17.00 uur

AWBR school

20

20

6 november

AWBR Academie 2019-2020


Docent Doel Inhoud

Wie kent (deze) quiz?

Ilse Wassenaar (specialist HB, leerkracht Denklab) Kennismaken met diverse digitale quiztools en andere online applicaties die je les interactiever kunnen maken Het zwarte krijtbord is vervangen door een digibord. Informatie zoeken de kinderen niet meer op in een encyclopedie, maar op het internet. Tijden veranderen… Hoe maak ik mijn les 2020-proof? Is dat lastig met al die digitale tools of kan ik dat ook? In deze workshop maak je kennis met een paar van die tools en leer je ze gebruiken in de praktijk. Aan het einde van de workshop: • weet je waarom interactief lesgeven meerwaarde heeft • heb je kennis gemaakt met diverse online tools • weet je hoe je deze tools kunt inzetten • heb je een les gemaakt met een van de tools • heb je je les gedeeld met de andere deelnemers De gebruikte tools zijn o.a. : Kahoot, Plickers, Socrative, QR codes, Bloon, Lessonup, Memory en Quizizz.

Voorbereiding

Zorg zelf voor een device (laptop, tablet, mobiel) en neem lesmateriaal mee dat je om wilt zetten in een digitale quiz (bijv. je taalboek of aardrijkskundemethode)

Tijdsinvestering

Eén bijeenkomst van ongeveer 1 ½ uur

Doelgroep

Leerkrachten en andere geïnteresseerden die kennis willen maken met diverse tools, ze willen uitproberen en er zelf verder mee willen gaan…

Aanwezigheidsplicht 100% Kosten Aanmelding Niveau

Dit scholingsaanbod wordt je aangeboden door AWBR Aanmelden voor 20 januari

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

Dinsdag 25-2-2020

16.00- 17.30 uur

Op één van de scholen

6

20

AWBR Academie 2019-2020


Close Reading – Midden/bovenbouw

Docent

Suzan van der Zijde Opleider en trainer AWBR-Academie

Doel

Na deze bijeenkomst: - heb je een beeld van wat Close Reading inhoudt. - heb je praktische ideeën opgedaan voor je eigen school of groep.

Inhoud

Close Reading is een aanpak om te komen tot een diep begrip van teksten. • Je werkt met een prentenboek of tekst die leerlingen uitdaagt tot nadenken. • In je les(sen) staat de tekst centraal. • De leerlingen (voor)lezen een tekst herhaald, verdeeld over verschillende sessies • Je stelt tekstgerichte vragen die leerlingen stimuleren om dieper in een tekst te duiken, de tekst te doorgronden. • Je laat leerlingen veel met elkaar praten over de tekst, en zet verschillende werkvormen in om leerlingen actief te laten nadenken over de tekst of het prentenboek. • De leerlingen komen tot diep tekstbegrip. In de workshop maak je kennis met de opzet van een Close Reading-les. Er wordt een algemeen kader aangegeven en aan de hand van een verhaal uit het boek: Het grote rijksmuseum voorleesboek wordt geoefend met hoe een Close Reading-les (serie van 3 sessies) ingevuld kan worden. Je ervaart zelf hoe het is om steeds dieper begrip te krijgen van het verhaal en je krijgt praktische voorbeelden en werkvormen die je direct in je eigen groep kunt toepassen.

Voorbereiding

Lapp, D., Moss, B., Grant, M., & Johnson, K. [2018). Close Reading. [T. van Dalen, D. Mijs & M. van Logchem, vertaling en bewerking]. Huizen: Pica. Geen voorbereiding

Tijdsinvestering

De workshop duurt 1,5 uur.

Doelgroep

Iedereen die werkt in het onderwijs. Toegespitst op leerkrachten groep 4 t/m 8 (evt. gr. 3)

Aanwezigheidsplicht 100% (1 bijeenkomst) Aanmelding Niveau

Aanmelden voor 20 januari

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

maandag 9 maart 2020

15.30 – 17.00 uur

AWBR kantoor

6

20

AWBR Academie 2019-2020


Verhaal- en contextsommen

Docent

Suzan van der Zijde Opleider en trainer AWBR-Academie

Doel

Na deze bijeenkomst: - Kun je het verschil benoemen tussen verhaal- en contextsommen. - Heb je praktische handvatten om leerlingen te helpen de transfer te maken van context naar opgave en oplossing. Volgens de kerndoelen primair onderwijs moeten leerlingen zowel kale sommen als toepassingsopgaven kunnen oplossen. Deze toepassingsopgaven zijn complex en vormen de ontmoetingsplek van de drie kernvakken: rekenen, taal en algemene kennis. Hoe onderwijs je deze sommen? En welke materialen en hulpmiddelen zijn hiervoor beschikbaar? In deze workshop gaan we aan de slag met een stappenplan en het zogenaamde vierstapsmodel om de leerling te helpen de transfer te maken van context naar opgave en oplossing. Ingegaan wordt op het belang van woordenschat en het verwoorden of visualiseren van het denkproces. Een praktische workshop waarvan de inhoud direct toepasbaar is in je dagelijkse praktijk.

Inhoud

Voorbereiding

Schmeier, M. (2017). Effectief rekenonderwijs op de basisschool. Huizen: Uitgeverij Pica. Geen voorbereiding

Tijdsinvestering

De workshop duurt 1,5 uur.

Doelgroep

Iedereen die in werkt in het onderwijs. Toegespitst op rekenonderwijs in groep 4 t/m 8

Aanwezigheidsplicht 100% (1 bijeenkomst) Aanmelding Niveau

Aanmelden voor 20 januari

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

maandag

15.30 – 17.00 uur

AWBR kantoor

6

20

16 maart 2020

AWBR Academie 2019-2020


Wiebelen en friemelen in de klas

Leer waarom dat nuttig is, in plaats van storend Docent Doel

Inhoud

Monique Thoonsen – 7 Zintuigen (www.7zintuigen.nl) – Pedagoog, prikkelexpert, fysiotherapeut Leren zien of een leerling onderprikkeld is (te weinig prikkels ervaart om zich te kunnen concentreren) of overprikkeld is (teveel prikkels ervaart en daardoor afgeleid is). Je leert simpele en praktische oplossingen, die je direct de volgende dag in kunt zetten. Heb jij te maken met kinderen die • Constant wippen, wiebelen en friemelen, • snel afgeleid zijn, • grenzen van anderen overschrijden, • niet kunnen samenwerken, • en heftige emoties laten zien? En merk je dat daardoor veel tijd kwijt bent aan het omgaan met storend gedrag? De oorzaak van het storend gedrag kan een verkeerde Zintuiglijke Prikkelverwerking zijn. En dat heeft veel gevolgen voor leven en leren. Je voelt je niet lekker en kunt je niet concentreren als je last hebt van te weinig of te veel prikkels. De eerste groep is te sloom en slaperig en de tweede groep gestrest. In deze workshop leer je deze kinderen goed te begeleiden en alternatieven te bieden die niet storend zijn, maar het kind wel díe prikkels geeft die hij nodig heeft om zich lekker te voelen en te kunnen leren. Door het gebruik van videobeelden en coöperatieve werkvormen leer je onder- en overprikkeld gedrag herkennen. Met behulp van een handige kijkwijzer leer je beslissen of de leerling ondersteuning van jou nodig heeft, of dat hij het lekker zelf kan regelen. Je leert strategieën die je direct de volgende dag in kunt zetten. Je krijgt bronnen aangereikt waar je meer tips en informatie kunt halen.

Voorbereiding

Er is geen voorbereiding nodig. Als je ‘Wiebelen en friemelen in de klas’ gelezen hebt, is dit een mooie verdieping en mogelijkheid om vragen te stellen. Maar ook mensen waarvoor de informatie nieuw is kunnen prima aansluiten bij de workshop.

AWBR Academie 2019-2020


Tijdsinvestering

Eén bijeenkomst van 3 uur

Doelgroep

Onderwijsprofessionals van groep 1 t/m 8, of die daarmee te maken hebben, bijvoorbeeld als ambulant begeleider

Aanwezigheidsplicht 100% voor het behalen van het deelnamecertificaat Kosten

De kosten voor deze workshop bedragen € 50,-

Aanmelding Niveau:

Aanmelding voor 16 september 2019 of

Datum

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

30 oktober 2019

14.00 – 17.00 uur

AWBR-school

6

14

AWBR Academie 2019-2020


Docent Doel Inhoud

Bedrijfs Hulp Verlening (BHV) voor scholen BASIS + HERHALING

Kompas Veiligheidsgroep Cursus tot schoolhulpverlener / herhaling. Er wordt dit schooljaar twee keer een praktijkmiddag georganiseerd. Aan deze praktijkmiddag kunnen zowel medewerkers deelnemen die de BHV cursus al hebben afgerond (herhaling) als medewerkers die de BHV basiscursus willen volgen.

Tijdens de cursus gaat u aan de slag met levensreddende handelingen, brandbestrijding, reanimatie en toepassing van de AED (defibrillator). Ook cursisten die nooit eerder een BHV cursus hebben gevolgd kunnen deelnemen aan deze herhalingscursus. In dit geval dienen zij de module elearning van tevoren af te ronden, de cursist krijgt daarom voorafgaand aan de cursus een e-learning voucher toegestuurd. De module e-learning is een online cursus waarin de cursist alle basisbeginselen van de BHV leert. Deze module duurt ongeveer 3 uur. Nadat de cursisten de module hebben afgerond printen zij een deelcertificaat uit welke zij moeten overleggen op de praktijkdag. De module e-learning in combinatie met het praktijkdeel BHV staat gelijk aan een volledige BHV basiscursus. Voorbereiding Voor de basiscursus: Het afronden van de module E-learning. Tijdsinvestering 6,5 uur Doelgroep De basiscursus (module E-learning + praktijkmiddag) is geschikt voor medewerkers die nog geen ervaring hebben met BHV. De Herhalingscursus (praktijkmiddag) is geschikt voor medewerkers die de basiscursus in het verleden hebben gevolgd. Aanwezigheidsplicht 100% voor het behalen van het certificaat. Kosten E-learning Basis BHV cursus: € 53,40 p.p. Praktijkgedeelte Basis + Herhaling: € 62,80 p.p. Bij meer dan 10 deelnemers wordt de prijs verlaagd.

Data

Tijd

Locatie

Eerste mogelijkheid: 20 november 2019

13.30 – 17.30 uur

AWBR school

Data

Tijd

Locatie

Tweede mogelijkheid: 4 juni 2020

13.30 – 17.30 uur (praktijkgedeelte Basiscursus + Herhaling)

AWBR school

Min. aantal deelnemers 10

Max. aantal deelnemers 20

(praktijkgedeelte Basiscursus + Herhaling) Min. aantal deelnemers 10

Max. aantal deelnemers 20

AWBR Academie 2019-2020


De overgang van groep 2-3 In groep 2 mogen jonge kinderen lekker spelen. In groep 3 moeten jonge kinderen op hun stoel blijven zitten en luisteren naar de leerkracht. Voor veel kinderen is dat een grote overstap. Met name voor veel herfstleerlingen is deze stap te groot. Op welke manier kunnen herfstkinderen deelnemen aan groep 3? Wat zijn richtlijnen voor de overgang naar groep 3? Hoe kan de methode in groep 3 omgezet worden van sturing naar begeleiding? Door op een andere manier naar het onderwijsaanbod in groep 3 te kijken, is het voor jonge kinderen gemakkelijker om de overstap van groep 2 naar groep 3 te maken. De Rolf groep biedt u ondersteuning bij het opzetten van een doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3. Er zal een omslag in denken plaatsvinden over didactiek aan groep 3. Dit leidt tot doelgerichter werken, aansluiting bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen en een betere samenwerking tussen groep 2 en groep 3. Programma: In een bijeenkomst van een halve dag worden de volgende onderdelen behandeld: • Waarom een andere werkwijze voor groep 3? • Welke aanpassingen zijn er nodig in de klas? • Werken vanuit het doel. • Mogelijkheden voor overgang van groep 2 naar 3. • Concrete activiteiten zien en ervaren. Duur: 1 bijeenkomst á 2,5 uur. Datum en tijd: 4 maart 2020 van 14:30 uur tot 17:00 uur Locatie: een van de AWBR scholen Opleider: de Rolf groep / Eveline Kaleveld. Niveau:


Motorische ontwikkeling bij het jonge kind Kinderen kijken tv, spelen op een tablet of smartphone. Leuk en leerzaam, maar de motorische ontwikkeling wordt in zulke activiteiten nauwelijks geprikkeld. Een goede motorische ontwikkeling is de basis voor een evenwichtige totale ontwikkeling van het kind. In deze training leer je hoe de motorische ontwikkeling (grof, fijn en sensomotorisch) verloopt en hoe je deze kunt stimuleren. Ook leer je over de wisselwerking tussen de sociaal emotionele, cognitieve en spraak- taalontwikkeling en de ontwikkeling van de motoriek. Dit wordt ondersteund met veel concrete tips die direct toepasbaar zijn in de eigen groep. Welke activiteiten en materialen bied je aan om de motoriek te stimuleren? Hoe organiseer je dat? Hoe kun je een kind met zwakke motoriek op maat begeleiden? En wanneer adviseer je de ouders een kinderfysiotherapeut of ergotherapeut in te schakelen? Duur: 1 bijeenkomst van 2 uur. Datum en tijd: 26 november 2020 van 15:30 uur tot 17:30 uur Locatie: op 1 van de AWBR scholen Opleider: de Rolf groep /Nicole Verdonk Niveau:


Cognitive Load Theory

Docent

Suzan van der Zijde Academisch schoolopleider en trainer AWBR-Academie

Doel

Na deze bijeenkomst: • Weet je wat de Cognitiswve Load Theory inhoudt en weet je hoe je hier rekening mee kunt houden tijdens het geven van instructie. • Ben je in staat om een aantal (instructie)strategieën die rekening houden met deze theorie toe te passen in je les.

Inhoud

Uit onderzoek blijkt dat onze hersenen maar een beperkte hoeveelheid nieuwe informatie tegelijk kunnen verwerken. Dit heeft te maken met het feit dat ons werkgeheugen zeer beperkt is en dat, als het werkgeheugen “overbelast” wordt, leren moeilijk of zelfs niet zal plaatsvinden. In deze workshop krijg je inzicht in hoe verschillende variabelen (denk aan: de opdracht, voorkennis, hulpmiddelen enz.) verband houden met elkaar en invloed uitoefen op de cognitieve belasting. We bespreken en oefenen verschillende strategieën die je als leerkracht kunt gebruiken om de cognitieve belasting te optimaliseren en het leerproces van je leerlingen te maximaliseren.

“I’ve come to the conclusion Sweller’s Cognitive Load Theory is the single most important thing for teachers to know” (Dylan William, 2017) Voorbereiding

Geen voorbereiding

Tijdsinvestering

De workshop duurt 1 1/2 uur.

Doelgroep

Iedereen die in werkt in het onderwijs.

Aanwezigheidsplicht 100% Kosten Dit scholingsaanbod wordt je aangeboden door AWBR Aanmelding Aanmelden voor 20 januari Niveau

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

maandag 7-4-2020

15.30 – 17.00 uur

AWBR kantoor

6

20

AWBR Academie 2019-2020


Werken met ontwikkelingsperspectieven Basisscholen hebben bijna allemaal veel gegevens over de prestaties en de ontwikkeling van hun leerlingen, maar doen daar nog weinig mee. Slechts een derde van de scholen gebruikt prestaties van leerlingen bijvoorbeeld om op het niveau van leerlingen, groepen en de school als geheel te bekijken hoe ontwikkelingen verlopen. Het ontwikkelingsperspectief is niet bedoeld om de ontwikkeling van een leerling te volgen maar om het onderwijsaanbod voor een leerling zodanig te plannen dat een leerling zich optimaal ontwikkelt. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief (OPP) kan in scholen o.a. een bijdrage leveren aan het voorkomen van ‘onderpresteren’, doelgericht werken, beredeneerde keuzes in leerlijnen/ leerstof-aanbod maken, het in kaart brengen van de ontwikkeling van leerlingen en aan het verbeteren van het planmatig handelen in school. Een ontwikkelingsperspectief is het maken van een inschatting van ontwikkelingsmogelijkheden bij een leerling. Een ontwikkelingsperspectief is o.a. nodig bij LGF-leerlingen, leerlingen met een verwachte uitstroom naar praktijkonderwijs of VSO en leerlingen met een achterstand op één of meerdere basisvaardigheden. Programma: In een bijeenkomst van een halve dag worden de volgende onderdelen behandeld: • Waarom werken met een ontwikkelingsperspectief? • Een ontwikkelingsperspectief opstellen. • Een leerrendement vaststellen. • Het gebruiken van een ontwikkelingsperspectief. • Concrete activiteiten Duur: 1 bijeenkomst van 2,5 uur Datum en tijd: 18 september van 14:30 uur tot 17:00 uur Locatie: Één van de AWBR scholen Opleider: de Rolf groep / Lenneke Janssen Niveau:


Grej of the day

Docent

Ilse Wassenaar en Arianne Dobber (leerkracht Denklab, specialist HB)

Doel

Na deze workshop: • weet je wat een Grej of the day is • ken je de breintheorie achter Grej of the day • weet je aan welke criteria een Grej of the day dient te voldoen • kun je zelf een Grej of the day maken • ga je naar huis met een Grej of the day die je direct in je klas kunt gebruiken

Inhoud

Voorbereiding Tijdsinvestering

Herken je dat? Jij hebt je les goed voorbereid, maar de kinderen tonen geen enkele interesse. Dat overkwam ook Micke Hermanson uit Zweden. Hij bedacht de Grej of the day (het ding van de dag) en kreeg zijn leerlingen opeens wel gemotiveerd. Kindeen hadden iets om over na te denken, gingen zelf op onderzoek, vertelden het thuis en ouders bemoeiden zich er ook weer mee. De interesse was gewekt. En een paar maanden later was er een totale omslag in de klas. Kinderen waren leergierig en kwamen graag naar school, al was het maar om elke dag de Grej of the Day te horen. Neem een device mee waarop je een presentatie kunt maken 1 bijeenkomst van 1,5 uur

Doelgroep

Leerkrachten

Aanwezigheidsplicht 100% Kosten Dit scholingsaanbod wordt je aangeboden door AWBR Aanmelding Niveau

Aanmelden voor 20 januari

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

Donderdag

15.30 – 17.00 uur

AWBR school

5

15

6 februari 2020

AWBR Academie 2019-2020


Rekenontwikkeling onderbouw Spelend rekenen. Een winkel is een veelzijdige leeromgeving. Daarom pleiten we voor de winkel als permanente hoek in iedere groep – als decor om doordacht te werken aan rekendoelen. Reken je mee?

Duur: 1 bijeenkomst á 2,5 uur. Datum en tijd: 8 januari 2020 van 14:30 tot 17:00 uur Locatie: Één van de AWBR scholen. Opleider: de Rolf groep / Claudia Zoutewelle Niveau:


Een goed begin is het halve werk….

Docent

Ilse Schoens Onderwijsadviesbureau Docenttalent

Doel

De workshop geeft antwoord op de meest voorkomende vraagstukken van starters als het gaat om het organiseren van de start van het schooljaar.

Inhoud

Vanaf de eerste schooldag gaat het erom dat je als leerkracht zorgt dat alles in de klas zo georganiseerd is, dat de leerlingen optimaal onderwijs krijgen. Een goede organisatie van de groep is van dan ook van enorm belang. De manier waarop je organisatie verloopt, heeft te maken met je planning, regels en afspraken, structuur en organisatie. In deze workshop krijg je handvatten aangereikt om een goed georganiseerde start van het schooljaar te beleven. Tevens worden vele tips aangereikt die bewezen effectief zijn in de praktijk. Onderwerpen: • Rooster en planning • Introduceren van regels en afspraken in de klas • Routines in je schooldag • Effectieve communicatie • Kennismakingsactiviteiten voor de eerste dag

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de workshop wordt van de kandidaten verwacht dat ze het artikel ‘Een goed begin is het halve werk’ uit JSW lezen (beschikbaar op www.docenttalent.nl en meegestuurd als bijlage).

Doelgroep

Aanbevolen literatuur achteraf: Luiten, E., & Verweij, L. (2013). Talent voor de klas: een praktisch handboek voor de startende leerkracht. Drunen: Delubas. Vooraf 15 minuten lezen Training 2 uur Startende leerkrachten die voor het eerst een groep opstarten.

Aanwezigheidsplicht Kosten Aanmelding Niveau

100% Deze workshop word je aangeboden door AWBR. Aanmelding voor 27 juni 2019 1 ster

Tijdsinvestering

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

21-08-2019

09.15-11.15 uur

Bestuurskantoor

6

15

AWBR Academie 2019-2020


Welkom bij AWBR! Bijeenkomst nieuwe medewerkers

Organisatie

AWBR Bestuurkantoor en AWBR Academie

Doel

Na deze bijeenkomst: • Heb je kennisgemaakt met je collega’s die net als jij nieuw zijn bij AWBR; • Weet je meer over de visie van AWBR op onderwijzen; • Ben je bekend met het aanbod van de AWBR Academie; • Heb je informatie ontvangen over de cao en het integraal personeelsbeleid (alleen leerkrachten); • Heb je kennis gemaakt met het AWBR Bestuurskantoor en de AWBR Academie.

Inhoud

• • • •

Kennismakingsactiviteit De visie van AWBR op onderwijzen Speeddates met het bestuurskantoor (aparte speeddate rondes voor directieleden/ib’ers, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel) Borrel

Voorbereiding

Geen.

Tijdsinvestering

2 uur

Doelgroep

Alle nieuwe medewerkers van AWBR.

Aanwezigheidsplicht Alle nieuwe medewerkers van AWBR worden verwacht. Kosten

Deze bijeenkomst wordt je aangeboden door AWBR.

Aanmelding Niveau

Aanmelden voor 16 september 2019 1 ster

Data

Tijd

Locatie

Woensdag

15.00 – 17.00 uur

AWBR Bestuurskantoor, Baarsjesweg 224, 4e etage

25 september 2019

Min. aantal deelnemers 1

Max. aantal deelnemers --

AWBR Academie 2019-2020


Trainingen


Taakspel Docent

Bouwien van Weringh, oud-directeur, adviseur en gecertificeerd Taakspeltrainer

Doel

Wat levert het op? Taakgerichtheid, een positieve sfeer en een vermindering van regel overtredend gedrag in de klas.

Inhoud

Taakspel bestaat uit drie trainingen in een schooljaar. September: invoeringstraining Januari: uitbreidingstraining mei: generalisatietraining Tussen de trainingen door zijn er consultaties in de klas. Deze zijn van belang om ervoor te zorgen dat Taakspel op de juiste manier wordt ingevoerd.

Voorbereiding

Geen voorbereiding

Tijdsinvestering

3 trainingen in een schooljaar en 6 consultaties in de klas Nagesprek van 20 minuten na elke consultatie.

Doelgroep

• Geschikt voor iedereen die op zoek is naar manieren om een positieve controle op gedrag te bewerkstelligen. • Leerkrachten groep 3 t/m 8

Aanwezigheidsplicht 100% Niveau

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Woensdag 11 sept (BK) 22 jan (school) 27 mei (school

3 bijeenkomsten Tijd: 14.30 – 16.00 uur (+ individuele consultaties in de klas)

Locatie: 1e bijeenkomst OBS …….. de volgende bijeenkomsten i.o.o. op een AWBR school. (+ consultatie in de klas)

1

Max. aantal deelnemers 10

AWBR Academie 2019-2020


Docent

Hoe werk je met: “De Vreedzame School, programma voor democratisch burgerschapsontwikkeling” Kobie Vos, Stichting Vreedzaam

Doel

Na de 3 bijeenkomsten ben je op de hoogte van de doelen en werkwijze van het programma van de Vreedzame School, heb je je eigen vaardigheden en inzichten in het ontwikkelen van democratisch burgerschap en het oplossen van conflicten d.m.v. mediatie vergroot. Je kunt werken met de inhoud van de lessen in je groep/school.

Inhoud

De bijeenkomsten bestaan uit een informatief gedeelte, een gedeelte eigen vaardigheid en gelegenheid tot intervisie met collega’s van andere Vreedzame Scholen. De werkwijze is interactief en er is voldoende ruimte voor de inbreng van vragen en het bespreken van ervaringen en knelpunten.

Voorbereiding

Ter voorbereiding van het algemeen gedeelte van de handleiding van de methode de Vreedzame School lezen. Tijdens iedere bijeenkomst wordt aangegeven welke stukken er voor de volgende bijeenkomst handig zijn om te lezen. Ook wordt gevraagd om good practice voorbeelden te sturen tijdens de training zodat deze met collega’s besproken kunnen worden.

Tijdsinvestering

15 uur (3 bijeenkomsten van 2,5 uur + 2,5 uur voorbereidingstijd per bijeenkomst) Deze workshop is bedoeld voor (startende) medewerkers van Vreedzame Scholen.

Doelgroep

Aanwezigheidsplicht 100% voor het behalen van het certificaat. Kosten

€ 160,00 p.p. bij minimaal 10 deelnemers. Bij meer dan 10 deelnemers gaat de prijs omlaag.

Aanmelding

Aanmelden voor 16 september 2019

Data

Tijd

Locatie

Woensdag 30 oktober 27 november 29 januari

14.30 – 17.00 uur

AWBR-school

Min. aantal deelnemers 10

Max. aantal deelnemers 25

AWBR Academie 2019-2020


Docent

Hoe maak je het leren zichtbaar?

Saskia Dekker, onderwijsconsulent, trainer en Opleider in de School, AWBR

Doel

Leren zichtbaar maken, het creëren van zichtbaar lerende leerlingen: Ideeën hebben over hoe je de leerlingen meer eigenaar maakt van hun eigen leerproces

Inhoud

Weten jouw leerlingen wat ze gaan leren? En wat doen succesvolle leerlingen eigenlijk? In het onderzoek van John Hattie staat op nummer 1 in de lijst met 150 invloeden op leerprestaties: ‘jezelf op voorhand een cijfer geven/verwachtingen van leerlingen’ (effectgrootte van 1.44). John Hattie onderstreept het belang van de ‘zichtbaar lerende leerling’. Dit is de leerling die antwoord kan geven op drie vragen: – Waar ga ik heen? – Hoe sta ik er voor? – Wat is de volgende stap? Tijdens de workshops gaan we in op de kenmerken van een zichtbaar lerende leerling en hoe je als leraar deze kunt ontwikkelen bij je leerlingen. We maken samen de vertaalslag van de onderzoeksresultaten naar jouw eigen praktijk. Van doelen stellen en effectief feedback geven tot het werken met succescriteria. Wat leveren deze bijeenkomsten jou op? • Je hebt concrete ideeën over hoe je de leerlingen meer eigenaar maakt van hun eigen leerproces. • Je weet wat de kenmerken zijn van een zichtbaar lerende leerling. • Je weet hoe je deze kenmerken kunt ontwikkelen bij leerlingen. • Je maakt een vertaalslag van de onderzoeksresultaten naar jouw eigen praktijk.

Voorbereiding Tijdsinvestering

n.v.t. 4,5 uur  Bijeenkomsten (exclusief reistijd) 3 uur  uitvoering in de praktijk

Doelgroep

Leerkrachten / ib’ers

Aanwezigheidsplicht 100% voor het behalen van het deelnamecertificaat. Kosten Deze training wordt je aangeboden door AWBR. Aanmelding Aanmelden voor 16 september 2019 Niveau

Data

Tijd

Locatie

Donderdag 10 oktober 7 november 28 november

16.00 – 17.30 uur

AWBR school

Min. aantal deelnemers 8

Max. aantal deelnemers 16

AWBR Academie 2019-2020


Docent

Effectief feedback geven; het verbeteren van de leerprestaties van de leerlingen

Doel

Inhoud

Ilse Wassenaar, hoogbegaafdheid specialist AWBR Saskia Dekker, onderwijsconsulent, opleider, trainer AWBR Academie

Je leert in deze training hoe je een ‘Fixed mindset’ naar een ‘Growth mindset’ bewerkstelligt, bij jezelf en bij je leerlingen. • Je wordt je bewust van je eigen grondhouding bij het geven van feedback. • Je leert de verschillende niveaus en lagen van feedback geven herkennen bij jezelf, deze te verdiepen en toe te passen in de praktijk. Je persoonlijke leerdoel staat centraal. • Je leert hoe je de leerlingen een rol in de feedback kunt geven. Hoe maak je hen eigenaar van hun eigen leerproces? In deze training krijg je o.a. achtergrond informatie over: • het gedachtegoed van Carol Dweck m.b.t. Fixed en Growth Mind-set • John Hattie; Leren zichtbaar maken. • Linda van den Bergh en Anje Ros; Begeleiden van actief leren. •

De theorie wordt gebruikt in verschillende werkvormen, o.a. het samen analyseren van film of geluidsopnamen (o.a. uit de eigen praktijk), waarbij het persoonlijk leerdoel centraal zal staan; je deelt ‘good practices’ met elkaar. De training wordt afgesloten met een korte presentatie (in woord of beeld) over het eigen leerproces. Voorbereiding

Na elke bijeenkomst krijg je een huiswerkopdracht. Het onderzoeken van de eigen praktijk staat centraal, waarbij gebruik gemaakt wordt van kijkwijzers, Rubrics, filmopnamen en het lezen van achtergrondinformatie. Tijdsinvestering 6 uur  Bijeenkomsten (exclusief reistijd) minimaal 4 uur  voorbereiding en uitvoering in de praktijk Doelgroep Doelgroep: leerkrachten Beginsituatie: deze training is een vervolg op de workshop “Mindset: de weg naar succes”. (3 oktober 2019) Aanwezigheidsplicht 80% voor het behalen van het deelnamecertificaat. Aanmelding Aanmelden voor 20 januari 2020 Niveau

Data

Tijd

Locatie

Donderdag 30 januari 5 maart 2 april 14 mei

16.00 – 17.30 uur

AWBR Bestuurskantoor, Baarsjesweg 224, 4e etage

Min. aantal deelnemers 6

Max. aantal deelnemers 12

AWBR Academie 2019-2020


Met Sprongen Vooruit Met Sprongen Vooruit is dé nascholing op het gebied van rekenwiskundedidactiek volgens de meest recente inzichten. Het rekenprogramma is ontwikkeld voor groep 1 t/m 8 op basis van het gelijknamige proefschrift van dr. Julie Menne. Het is wetenschappelijk bewezen dat rekenresultaten van leerlingen verbeteren als ze les krijgen op basis van Met Sprongen Vooruit. Typerend Met Sprongen Vooruit:  Inzicht in rekenleerlijnen en vakdidactiek  Interactief rekenprogramma met coöperatieve werkvormen  Uitdagende rekenmaterialen en leerzame rekenspellen  Rekenen met Eigen producties  Bewegend leren rekenen  Te gebruiken naast iedere regulier rekenmethode Met Sprongen Vooruit cursussen in het kort: Overzicht rekenleerlijnen met theoretische achtergrondinformatie Leerlijnen toegelicht aan de hand van oefenlessen, spellen, materialen en modellen Opdoen van rekendidactische kennis, vaardigheden en inzichten Rekenspellenboek met elk meer dan 100 oefenlessen en spellen Praktische rekenmaterialen en spellen, direct inzetbaar in de groep

groep 1&2

groep 3&4

groep 5&6

groep 7&8

Doelgroep: Leerkrachten, rekencoördinatoren, intern begeleiders en remedial teachers van het basis- en speciaal (basis)onderwijs. Cursusduur Studielast Inclusief Certificaat

4 x 2,5 uur 40 uur (waarvan 30 uur praktijkopdrachten) Rekenspellenboek en cursusmap na voltooiing

groep 1&2

groep 3&4

Vervolg

Vervolg

Doelgroep: Cursisten die verdieping willen na de reeds afgeronde basiscursus Cursusduur Studielast Inclusief Certificaat

3 x 2,5 uur 30 uur (waarvan 22,5 uur praktijkopdrachten) Rekenspellenboek en cursusmap na voltooiing

Kijk voor de data in Amsterdam op de AWBR academie

Afgelopen schooljaar hebben meer dan 5.500 leerkrachten, rekencoördinatoren, IB’ers en RT’ers een cursus gevolgd. Zij hebben deze cursussen gemiddeld beoordeeld met een 8,5 of hoger!


Interactief voorlezen en begrijpend luisteren. Bij jonge kinderen is interactief voorlezen een krachtig middel om taal te stimuleren en woordenschat uit te breiden. In deze bijeenkomst leer je om op een doelgerichte manier het verhaal bij kinderen te laten leven. Welke vragen stel je aan kinderen? Hoe zorg je ervoor dat je de interactie tussen kinderen bevordert? Hoe zorg je ervoor dat kinderen dieper nadenken en leren oplossingen te verzinnen? Je krijgt praktische tips over het stellen van goede vragen en je leert denk- en stimuleervragen te stellen. Bovendien brengt deze bijeenkomst je op ideeĂŤn om met jouw kinderen een speelse verwerking te verzinnen, zodat je meteen aan de slag kunt!

Duur: 2 bijeenkomsten ĂĄ 2 uur. Datum en tijd: 14 oktober en 2 december van 15:30 uur tot 17:30 uur Locatie: school van de deelnemers. Opleider: de Rolf groep / Nicole Verdonk Niveau:


Referentieniveaus en passende perspectieven voor Ib'ers De inhoudelijke doelen uit de referentieniveaus en passende perspectieven maken dat je onderwijs op maat kunt bieden. Als je weet naar welke vorm van voortgezet onderwijs een leerling overstapt kun je bepalen of de leerling ‘op koers ligt’. Bied je nu overbodige doelen aan en kun je gaan schrappen? Of moet je het onderwijs verrijken of versnellen zodat de leerling het gewenste startniveau aan kan? Deze training is voor leerkrachten en intern begeleiders die het beste uit elke leerling willen halen. Bijeenkomst 1 Hoe verhouden de kerndoelen, de referentieniveaus, fundamentele- en streefniveaus en de leerroutes zich tot elkaar? Wat is het doel van deze niveau indeling? Wat zijn inhoudelijke verschillen en overeenkomsten tussen de taal- en rekenniveaus? Welke doelen moet je minimaal nastreven en welke doelen moeten minimaal beheerst worden door jouw leerlingen? Voor welke leerlingen streef je welk niveau na, zodat je recht doet aan hun mogelijkheden en zorgt voor een veilige overstap naar het voortgezet onderwijs? In deze training duik je in de verschillende doelenlijsten en leg je een relatie met het aanbod in de methoden van jouw school. Je leert welke aanpassingen je kunt maken en welke accenten je kunt leggen voor jouw groep. Bijeenkomst 2 Hoe, wanneer en met wie bepaal je welke leerroute bij een leerling past? En hoe geef je die leerroute vervolgens vorm in je onderwijs? Op een manier die bij de leerling past en die uitvoerbaar is in de groep? In deze training leer je hoe de leerkracht en de intern begeleider samen met de leerling en de ouders invulling geven aan de resterende lestijd van een leerling op school. De referentieniveaus en leerroutes zijn hierbij een hulpmiddel. Wanneer duidelijk is welke doelen worden aangeboden, en welke doelen kunnen vervallen, kan de resterende onderwijstijd gepland worden. Hoe kunnen de stimulerende factoren van het kind en het onderwijs benut worden om de doelen te bereiken? Tijdens deze training maak je een start met het schrijven van een ontwikkelingsperspectief voor een leerling uit je school. Duur: 2 bijeenkomsten van 2,5 uur uur. Data en tijd: 12 februari en 25 maart 2020 van 14:30 tot 17:00 uur Locatie: School van de deelnemers Opleider: de Rolf groep / Lenneke Jansen. Niveau:


Werken met combinatiegroepen Het werken in combinatieklassen is meer dan 2 of 3 groepen bij elkaar hebben. Het vraagt een organisatorisch andere aanpak en houding van de leerkracht. Het werken met combinatiegroepen kan ontstaan vanuit visie en/of vanuit noodzaak. In beide gevallen zullen school en leerkracht handvatten nodig hebben om met instructie, leerinhouden en werkvormen aan de slag te gaan. De Rolf Groep biedt ondersteuning bij het werken met combinatiegroepen. Er worden verschillende mogelijkheden van de combinatiegroepen belicht. Daarbij worden de pedagogische en didactische voor- en nadelen uitvoerig besproken. Hiermee krijg je praktische handvatten om op school inhoudelijke keuzes te maken bij het werken met combinatiegroepen. Programma: In een bijeenkomst van twee keer een halve dag komen de volgende onderwerpen aan bod: • Visie • Mogelijkheden met een combinatiegroep • Instructiemogelijkheden en zelfstandig werken • Organisatie en didactiek • Ouderbetrokkenheid • Concrete handvatten • Leerlijnen • Instructiemogelijkheden en zelfstandig werken • Organisatie en didactiek • Plan van aanpak op leerkracht- en schoolniveau Duur: 2 bijeenkomsten van 3 uur Opleider: de Rolf groep / Thijs Wisselink Data en tijd: 4 september en 25 september 2019 van 14:30 uur tot 17:00 uur Locatie: Éerste dag op bestuurskantoor / hierna op 1 van de scholen. Niveau:


Mindfulness en bewustzijn (MBCT) Onderdeel van Mindtrainers voor kinderen trainersopleiding (deel 1) Docent

Doel

Kim Oostendorp – Mindtrainers voor kinderen – Mindfulness Based Cognitive Therapeut en dierenvriendjes hoofdtrainer. Doel? Drukte, vermoeidheid, stress of andere omstandigheden kunnen je in de weg zitten. Ervaar je onvoldoende aandacht en ruimte in je leven? Kan je moeilijk ontspannen? Heb je behoefte aan praktische handvatten om dit te veranderen? Leer in deze training met behulp van mindfulness oefeningen de mind te trainen waardoor je jouw bewustzijn en ontspanning kan vergroten. Wat weet en kan je na de workshop? – Je zelfbewustzijn zal door deze training toenemen. Je krijgt daardoor inzicht in de werking van de mind en jouw mentaal functioneren. – Je leert verschillende mindfulness oefeningen kennen en beoefenen. – Je krijgt de mogelijkheid een belemmerend patroon van gedrag, gedachten, gevoelens in kaart te brengen met als doel deze zelf te doorbreken. – Je bent in staat je eigen mind te trainen en in de drukte van alle dag momentjes van stilte op te zoeken als je dit nodig hebt.

Inhoud

Inhoud – De mindfulness en bewustzijn training is gebaseerd op de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Een bewezen effectieve therapie bij psychische klachten. – Door deze training zal je mentaal bewuster worden en meer grip op jezelf krijgen. – Je leert verschillende mindfulness oefeningen beoefenen zodat je in de waan van de dag jezelf momentjes van aandacht leert geven die je nodig hebt voor meer evenwicht. – Gedurende de training vinden momenten van zelfreflectie plaats waardoor bewustzijn groeit. – Door de training leer je om te gaan met (lastige) gevoelens en ontwikkel je (zelf)compassie waardoor je in je dagelijkse leven meer begrip zal ervaren. – Je ontvangt een werkboek en je krijgt toegang tot een online programma waardoor je extra ondersteuning, verdieping en mindfulness audio opnamen ontvangt.

Zie voor meer informatie: http://mindtrainersvoorkinderen.nl/de-dierenvriendjes-trainersopleiding

AWBR Academie 2019-2020


Voorbereiding

Je ontvangt een uitnodiging voor MIJN Mindtrainers. Ter voorbereiding mag je hier inloggen en het digitaal werkboek uitprinten.

Tijdsinvestering

Tijdinvestering en huiswerk – De training bestaat uit 8 uur contacturen. – Per dag ben je 15 minuten kwijt aan het verzorgen van je huiswerk opdrachten. – Voor iedereen die zijn/haar zelfkennis wilt vergroten en behoefte heeft aan zelfsturing, meer rust en balans door inzicht in je eigen functioneren.

Doelgroep

Aanwezigheidsplicht 100% bij 1 t/m 4 bijeenkomsten Kosten

240 euro (inclusief werkboek en een online educatief programma)

Aanmelding Niveau

Aanmelding voor 16 september 2019

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

Woensdag 16 okt 30 okt 13 nov 27 nov

15.00 – 17.00 uur

AWBR school

6

8

AWBR Academie 2019-2020


Executieve functies Te laat! Verkeerde bladzijde voor je neus. Pen kwijt. Weer een boze juf…. Executieve functies staan aan

de basis van ontwikkeling en leren. De executieve functies hebben, net zoals het fonologisch bewustzijn, veel invloed op het leren lezen. En de executieve functies zijn bepalender voor het algeheel functioneren dan het IQ. Ze hebben een directe invloed op de sociale ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling en de werkhouding. Als de executieve functies zo belangrijk zijn, moeten we ze bewuster inzetten in ons onderwijs. Dat kan gedurende de hele basisschool maar juist ook in de onderbouw, omdat deze functies zich op jonge leeftijd snel ontwikkelen. In deze training van twee bijeenkomsten krijg je zicht op ontwikkeling en problemen in executieve functies en leer je je onderwijs daar op af te stemmen. Programma: Dagdeel 1 • Welke zijn de executieve functies? • Hoe ontwikkelen deze zich? • Welke problemen kunnen ontstaan in en door de executieve functies?

Dagdeel 2 • Hoe kun je de ontwikkeling van executieve functies stimuleren? • Hoe kun je je onderwijs aanpassen als executieve functies niet goed functioneren?

Duur: 2 bijeenkomsten van 2,5 uur. Opleider: de Rolf groep / Tak: Leerkracht en Resultaat. Data en tijd: 25 maart en 15 april 2019 van 14:30 uur tot 17:00 uur Locatie: school van de deelnemers Niveau:


Omgaan met moeilijkgedrag, basis Grensoverschrijdend gedrag wordt vaak gezien als moeilijk gedrag, maar ook teruggetrokken gedrag is moeilijk is voor een leerkracht. Omgaan met gedrag vraagt veel van de vaardigheden van de leerkracht. Als je voldoet aan een aantal voorwaarden om positief gedrag te creëren, kun je een stap verder gaan: aanleren van goed gedrag. Zo kan een groep werken aan positief gedrag en kunnen de rollen binnen de groep positief veranderen. Ook het aanpakken van pesten is een probleem waarbij de groep een belangrijke rol kan spelen. In een viertal dagdelen leer je: • dat je er leerkracht toe doet als het gaat om het scheppen van goede voorwaarden om goed gedrag te creëren in de groep. In de spiegel kijken naar je eigen gedrag. • hoe gedragsveranderingen plaatsvinden en hoe je daarbij gebruik kan maken van gedragstheorie. • hoe positieve groepsvorming een belangrijke bijdrage levert aan het voorkomen van negatief gedrag in de groep en pesten. • Doorgaande lijn SEO en voorkomen pestgedrag. • Mogelijkheid tot intervisie. Kennis is macht, kennis delen is kracht. Programma: 1e bijeenkomst: • Wat is moeilijk gedrag? • Positief leerkrachtgedrag. • Positieve of negatieve groep • Groepsvorming 2e bijeenkomst: • Positieve feedback • Formuleren van groepsdoelen (OGW) • Aangeleerd gedrag afleren (ABC-methode) 3e bijeenkomst: • Gelijkwaardig in gesprek met ouders en kinderen • Vraag/gesprekstechnieken voor gedragsverandering • Dossiervorming en verslaglegging • Hoogbegaafd en moeilijk gedrag 4e bijeenkomst: • Gedrag in een groepsplan • SEO competenties • Leerlijn SEO • Pesten – Anti pestprogramma’s Duur: 4 bijeenkomsten van 2,5 uur. Data en tijd: 1 april, 22 april, 20 mei en 17 juni 2020 van 14:30 tot 17:00 uur Locatie: School van de deelnemers Opleider: de Rolf groep / Lenneke Jansen Niveau:


Docent Doel

Inhoud

Leren van lastige oudergesprekken

Robert van Mulligen, Pabo HvA en Universitaire Pabo van Amsterdam Ik geef aan beide opleidingen onder meer colleges over samenwerking tussen ouders en school en gespreksvaardigheden. Na de workshops - kun je de behandelde gespreksvaardigheden in gesprekken herkennen. - kun je beredeneren welke gespreksvaardigheden effectief zijn in een casus. - kun je aangeven hoe je als professional je grenzen in een gesprek kunt aangeven en kunt blijven aansturen op een dialoog en samenwerking met ouders. - kun je aangeven wat de structuur is van een oudergesprek. Als uitgangspunt voor de workshops worden twee boeken gebruikt: • Ron Oostdam en Peter de Vries (2014). Samenwerken aan leren en opvoeden • Molen, H. T. van der, M.A. Hommes en F. Kluijtmans (2015). Gespreksvoering, Basisvaardigheden en gespreksmodellen. Groningen: Noordhoff Uitgevers. Aan de hand van kennisclips kun je je de leerstof uit deze boeken eigen maken.

Tijdsinvestering

Centraal in de workshops staan lastige voortgangsgesprekken. Op basis van casuïstiek die je zelf kunt inbrengen worden in de tweede en derde workshops rollenspelen gevoerd met een trainingsactrice. De rollenspelen gaan over voortgangsgesprekken (onder meer rapportgesprekken, portfoliogesprekken) die door leerkrachten als lastig worden ervaren. De rollenspelen moet je voor de bijeenkomsten voorbereiden en worden in een zodanige setting uitgespeeld dat iedereen zich er goed bij voelt en er van leert. Als het mogelijk is, zal er ook worden gekeken naar authentieke oudergesprekken. Deze zijn gefilmd in opdracht van de pabo. • Bekijken van kennisclips over gespreksvaardigheden • Bekijken van kennisclips die gemaakt zijn op basis van het boek Ron Oostdam en Peter de Vries – Samenwerken aan leren en opvoeden • Voorbereiden van rollenspelen 3 bijeenkomsten met voorbereiding: in totaal 12 uur

Doelgroep

Leerkrachten, IB’ers en directieleden

Voorbereiding

Aanwezigheidsplicht 100% bij 1 t/m 4 bijeenkomsten Kosten € 225,Aanmelding Aanmelding voor 16 september 2019 Niveau

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

Woensdag 16 okt 15 jan 20 mei

Tijd; 15.00 uur tot 17.00 uur

OBS de Narcis Querido

10

30

AWBR Academie 2019-2020


Doel

Inhoud

Beeldbegeleiding

Deze training is gebaseerd op het denkkader waarin de communicatie een belangrijke rol vervult. De communicatie is de drager van de boodschap. Veel ‘problemen’ zijn vaak te herleiden tot belemmerend communicatiepatronen. Het onderzoeken van patronen die ons helpen en patronen die ons belemmeren om ons doel te bereiken is doel van deze training. Het leren hanteren van de camcorder, telefoon, tablet of andere apparaten die beelden kunnen vastleggen is hierbij van groot belang. Het technisch aspect vraagt aandacht maar zeker ook het ethisch aspecten. - Samen leren doen we in de groep. De diversiteit kan ons helpen om kritisch te reflecteren op onze eigen denkkader; anderzijds is het ook leerzaam om samen op onderzoek uit te gaan. Het ontwikkelen van een nieuwe begeleidingsmethodiek vraagt ook om het ontwikkelen van een nieuwe taal. Het analyseren van beelden tot bijzondere kleine eenheden van communicatie helpt bij het opsporen van patronen. Deze basiscommunicatie zullen we in deze training leren kennen, herkennen en leren hanteren. De training omvat vijf bijeenkomsten Tijdens de bijeenkomsten bespreken we de uitgangspunten, theorie en praktijk van video interactie. Samen met de deelnemers uit de groep leggen we steeds de verbinding met uw ervaring als coach/supervisor in het onderwijs en de theorie. Naast het leren analyseren en selecteren van betekenisvolle fragmenten oor de gecoachte is het ook belangrijk dat u zelf de nieuwe vorm van begeleiden met beeld leert hanteren. 4 De zelfgemaakte video-opnamen uit uw onderwijspraktijk dienen als oefenmateriaal voor het: • bekijken van de beelden; • ontwikkelen van leervragen; •

analyseren en selecteren van fragmenten;

hanteren van het begrippenkader van de basiscommunicatie;

voeren van een activerend video interactie feedbackgesprek;

Het leren omgaan met een eenvoudig pakket videobewerking;

Het leren hanteren van de specifieke begeleidercommunicatie in de feedbackgesprekken.

Tijdsinvestering

6 bijeenkomsten van 3,5 uur

Doelgroep

Leerkrachten, IB’ers en directieleden

Aanwezigheidsplicht 100% bij 1 t/m 6 bijeenkomsten Kosten € 390,Niveau Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

28 november 2019 16 januari 2020 19 maart 2020 16 april 2020 28 mei 2020 11 juni 2020

Tijd; 09:00 uur tot 12:30 uur

AWBR school

10

30

AWBR Academie 2019-2020


Middenmanagement training Is leidinggeven iets voor jou? Ben je een aanstormend talent en over een paar jaar lid van het managementteam? Tijdens dit kweekvijvertraject voor aankomend management maak je kennis met een aantal managementtools en bijbehorende vaardigheden om ze vervolgens toe te passen in je eigen schoolorganisatie. Je leert over het vormgeven en uitvoeren van een beleidsplan, kwaliteitszorg en leidinggeven aan een project en/of personen. In zes bijeenkomsten maken de deelnemers kennis met een breed scala aan activiteiten die bijdragen aan een succesvolle schoolorganisatie. Doelgericht leidinggeven loopt als een rode draad door deze bijeenkomsten heen. De deelnemers krijgen een aantal tools aangereikt, ze leren hoe ze deze tools kunnen gebruiken voor hun eigen school. Theoretische aspecten en praktische oefeningen komen aan bod. Uiteindelijk hebben de deelnemers de handvatten aangereikt gekregen om op macroniveau naar hun eigen schoolorganisatie te kijken en om een wezenlijke bijdragen te leveren aan het managementteam. Inhoud: •

Belang van missie en visie in scholen

Kwaliteitszorg en beleid Ontwikkelen, maken, vernieuwen, monitoren en borgen; Doelen stellen (SMART); Planmatige trajecten opstellen met PDSA van Deming.

Situationeel leiderschap met Hersey en Blanchard

Communicatie en Klantvriendelijkheid

contacten met ouders; Gesprekken voeren over functioneren

theorie en praktische oefening Transactionele analyse

eigen rol en die van anderen Teamrollen Belbin

Effectief vergaderen, hoe werkt dat? Agenda opzetten, structuur, besluitvorming, voorzitten

Duur: 6 bijeenkomsten van 2,5 uur. Opleider: de Rolf groep / Lenneke Jansen Data en tijd: 25 november en 9 december 2019, 13 januari, 10 februari, 16 maart en 6 april 2020 Locatie: School van de deelnemers Niveau:


Kind gesprekken Onderwijsontwikkelingen komen en gaan. Of je je als school nou richt op HGW, HGPD, OGW, OPP, OGO of EGO, alles valt of staat met communica�e! Of je nou in gesprek bent met de ouder, de leerling of een collega, de manier van communiceren is bepalend voor het resultaat. Kind gesprekken zijn nodig om een goede rela�e op te kunnen bouwen met de kinderen in je groep. Je leert elkaar beter kennen; wat de onderwijsbehoe�en zijn, wat het kind drij�, waar het problemen ervaart, etc. Programma: Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten, waarbinnen de volgende onderwerpen woorden behandeld: Bijeenkomst 1: • •

Didac�sch kind gesprek Waarom?

Gesprekstechnieken

• Kind plan • Stap voor stap in gesprek Bijeenkomst 2: • •

Pedagogisch kind gesprek Nuances van taal

• Do’s en Don’ts Bijeenkomst 3: •

Reflec�e en vooruitkijken aan de hand van prak�jkopdracht

• •

Oud-kind-leerkracht Kind gesprekstechnieken passend bij de ontwikkelingslee�ijd

Tussen de bijeenkomsten wordt van de deelnemers verwacht dat zij een prak�jkopdracht uitvoeren en verwerken. Duur: 3 bijeenkomsten á 2,5 uur. Data en tijd: 5 februari, 11 maart en 8 april 2020 locatie: school van de deelnemers Opleider: de Rolf groep / Thijs Wisselink Niveau:


De dierenvriendjes “het belangrijkste instrument dat ben ik” Onderdeel Mindtrainers voor kinderen trainersopleiding (deel 2) Docent

Kim Oostendorp – Mindtrainers voor kinderen – Mindfulness Based Cognitive Therapeut en dierenvriendjes hoofdtrainer.

Doel

Doel? De dierenvriendjes geven je als docent niet nog meer taken erbij maar is een behulpzame ‘tool’ waardoor je meer overzicht, rust en vriendelijke aandacht in de opvoeding en je werk zal gaan ervaren. Wat weet en kan je na de workshop? – Je leert de dierenvriendjes methode kennen. Met de dierenvriendjes methode kan je (zelf)bewustzijn en mindfulness op een praktische wijze toepassen in de dagelijkse praktijk en op kind-niveau uitdragen – Je leert 9 dierenvriendjes kennen. Elk dierenvriendje staat voor bepaalde gedragingen, emoties en talenten (kwaliteiten). De dierenvriendjes zorgen ervoor dat aan deze aspecten taal kan worden gegeven waardoor kinderen samen met jou de innerlijke wereld en functioneren leren opmerken. – Je geeft kinderen en jezelf in de klas de ruimte aandacht te geven aan zichzelf waardoor ze gaan ervaren hoe hun binnenwereld werkt, wat hun talenten zijn en hoe ze daarmee om kunnen gaan. – Je kan met de kinderen stille kikker pauzes oefenen. In deze stille aandacht oefeningen leren kinderen zich te verbinden met zichzelf. Wat betekent dat zij zichzelf leren waarnemen en voelen. De kinderen oefenen om de aandacht en stilte in zichzelf te vinden. – De kinderen zullen door jou bewust (mindful) op gedrag en emoties worden opgevoed en aangestuurd. – Door de training kan je de kinderen hun talenten laten ontdekken en nieuwe talenten aanspreken voor een fijn evenwicht en groei. – Je bent beter in staat ouders te adviseren in hoe om te gaan met bepaald gedrag en emoties en te vertellen wat er nodig is aan nieuw talent.

Inhoud

Inhoud – In de training wordt de achtergrond van de dierenvriendjes methode, namelijk Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), Roos van Leary, deugdentaal (talenten) en gedragstherapie besproken. – Als toekomstig dierenvriendjes trainer staat je eigen mindfulness en bewustzijn beoefening centraal zodat je dit kan uitdragen in de klas. – Door de dierenvriendjes en lessen krijgen innerlijke functies als aandacht, ontspanning, lichaamsbeleving, vriendelijkheid, (zelf)regulatie van gedrag / emoties en ontwikkelen van talenten de aandacht. AWBR Academie 2019-2020


– De training en dierenvriendjes worden ondersteund met een educatief online thuis programma MIJN Mindtrainers. Je krijgt hiervoor een persoonlijke inlog. Mijn Mindtrainers verzorgt educatief en ondersteunende informatie zoals online lesmateriaal en extra opdrachten voor in de klas. – MIJN Mindtrainers verzorgt ook een online thuisprogramma voor ouders om hen ook geheel vrijblijvend op de hoogte te brengen van de dierenvriendjes. – Je ontvangt bij de training een digitaal werkboek en het lesmateriaal. Waaronder het dierenvriendjes voorleesboek, de talentenkaarten en een trainersboek.

Zie voor meer informatie:

Voorbereiding Tijdsinvestering

Doelgroep

http://mindtrainersvoorkinderen.nl/de-dierenvriendjes-trainersopleiding

De voorbereiding bestaat uit inloggen in het online systeem en het digitaal werkboek uitprinten. Tijdinvestering en huiswerk – De training bestaat uit 13 uur contacturen, 10 uur groepsbijeenkomsten, 2,5 uur groepssupervisie tijdens je praktijkervaring en 0,5 uur bel moment met de trainer. – Per dag ben je 15 minuten kwijt aan het verzorgen van je huiswerk opdrachten. – Gedurende de trainersopleiding integreer je per dag 15 minuten een dierenvriendjes les in jouw klas. – Na het afronden van de trainersopleiding ben je verplicht om minimaal twee keer per jaar aan te sluiten bij een evaluatie en opfris moment, bestaande uit supervisie en een netwerk moment met Mindtrainers voor kinderen en andere dierenvriendjes trainers om je kennis te verdiepen. – Voor docenten die werken met kinderen uit onderbouw en middenbouw (4 tot 8/9 jaar) – Om de dierenvriendjes (deel 2) uit de Mindtrainers voor kinderen trainersopleiding te mogen volgen moet je de Mindfulness en Bewustzijn (deel 1) hebben afgerond. Als je afgelopen twee jaar ergens anders een mindfulness opleiding/cursus/retraite hebt gevolgd dan mag je je ook inschrijven. – De trainingsopleiding is voor iedereen geschikt die affiniteit heeft met zelfbewustzijn, zelfreflectie, balans, mindfulness, yoga en mindful parenting. – Voor iedereen die zich kunnen verhouden tot de visie van Mindtrainers voor kinderen: “Wij geloven erin dat als we in balans en gelukkig willen zijn, het nodig is de innerlijke wereld toe te treden met zelfbewustzijn, (vriendelijke) aandacht en ontspanning. De dierenvriendjes helpen dit op een toegankelijke wijze te integreren in de dagelijkse praktijk.”

Aanwezigheidsplicht 80% bij 5 bijeenkomsten of meer Kosten 390 euro (inclusief digitaal werkboek en lesmateriaal met online programma) * Voorwaarde voor behoudt van kwaliteit methode en registratie: 100 euro, per jaar per dierenvriendjes trainer. (Verplichte bijdrage aan coaching, supervisie, online abonnement met extra lesmateriaal) Voorwaarde voor behoudt van kwaliteit methode en registratie: Elk jaar wordt er per kwartaal een balanscheck, supervisie en netwerkbijeenkomsten voor de AWBR Academie 2019-2020


gecertificeerde dierenvriendjes trainers georganiseerd. Bestaande uit begeleiding leerproces, integratie van nieuw lesmateriaal, momenten van persoonlijke verdieping en verbinding. Een aanwezigheid van 50% bij deze bijeenkomsten is verplicht. Aanmelding Niveau

Aanmelding voor 16 september 2019

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

Woensdag 8 jan 22 jan 5 febr. 26 febr. Terugkom: 25 maart

14.30 – 17.00 uur

AWBR school

6

8

AWBR Academie 2019-2020


Training ‘Een goede basis’ voor interne vertrouwenspersonen Docent

Frank Brouwer, trainer/adviseur bij Stichting School & Veiligheid

Doel

Na afloop van deze basistraining beschikt men over gedegen kennis en vaardigheden om klagers professioneel op te vangen en te begeleiden in het vervolgtraject en is men in staat voorlichting te geven en preventietaken uit te voeren. Vanuit deze goede basis kan men aan de slag met het vertrouwenswerk op school, inclusief de taken die in de wet- en regelgeving vermeld staan.

Inhoud

In de training ‘Een goede basis’ komen alle aspecten van het vertrouwenswerk aan bod. Onder andere taken en bevoegdheden, klachtbehandeling, juridisch traject, gesprekstechnieken, voorlichting, etc. De training heeft een intensief karakter waarbij informatieve onderdelen worden afgewisseld met het oefenen van praktijksituaties. Deelnemers die de volledige training gevolgd hebben en de toets met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen een certificaat als bewijs van deelname.

Voorbereiding

Geen

Tijdsinvestering

De training bestaat uit vier bijeenkomsten op 16 en 30 oktober 2019, 5 en 26 februari 2020, tussen 15.00 – 19.00 uur (incl. maaltijd). Er zijn huiswerkopdrachten. Totale tijdsinvestering: ca. 20 uur

Doelgroep

Interne vertrouwenspersonen (interne contactpersonen)

Aanwezigheidsplicht 100% Kosten

420 euro (inclusief 60 euro deelnemersmaterialen) Bij meer dan 12 deelnemers wordt dit bedrag lager….

Aanmelding

Aanmelding voor 16 september 2019

Niveau

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

Woensdag 16 oktober 30 oktober 5 februari 26 februari

15.00 – 19.00 uur

AWBR school of bestuurskantoor

12

20

AWBR Academie 2019-2020


Docent Doel

Inhoud

Aanpak voor moeilijk lerende kinderen

Sonja Brilman en Ellen Posthumus van SPO West Begeleiders Passend Onderwijs met expertise op het gebied van (laag) moeilijk lerende kinderen De deelnemer die gebruik maakt van deze twee inloopbijeenkomsten kan: - voor de kinderen uit haar eigen klas met een licht verstandelijke beperking (niveau moeilijk lerend gecombineerd met andere problematiek) leerdoelen bepalen voor rekenen, begrijpend lezen, leren leren en sociaal emotionele ontwikkeling. - deze doelen vertalen naar een concrete aanpak in de klas waarbij de onderwijsbehoefte van het kind en het leerkrachtgedrag centraal staan. - een goede keuze maken uit aangepaste of specifieke materialen. - deze individuele leerlijn (deels) inbedden in de groepsaanpak. - er morgen mee aan de slag. Eerste inloopbijeenkomst: Je komt naar deze bijeenkomst als je een kind in de klas hebt met een licht verstandelijke beperking (LVB) en je hebt een ondersteuningsvraag. Je neemt alles wat je aan gegevens hebt verzameld over dit kind (kinderen) mee en gaat ter plekke -samen met de aanwezige expertspuzzelen om een goed praktisch plan van aanpak voor dit kind in jouw klas te maken. We hanteren de principes van het handelingsgerichte werken.

Tweede inloopbijeenkomst: het effect van het plan van aanpak dat je tijdens de eerste bijeenkomst hebt gemaakt en de afgelopen maanden hebt uitgevoerd wordt besproken met de experts en collega’s. Centraal staat de handelingsgerichte evaluatie van de (eventueel tussentijds bijgestelde) aanpak en het gevolg daarvan voor de ontwikkeling van het kind met een (soms vermoedelijk) licht verstandelijke beperking. Je hebt zoveel mogelijk feitelijke informatie bij je, waar je de evaluatie op kunt baseren (toegang tot Parnassys?). Je bedenkt mbv de experts, je collega’s en met gebruik van al het aanwezige materiaal de volgende stap voor de ontwikkeling van dit kind. Morgen kun je er alweer mee verder. Voorbereiding 2 weken voor de eerste inloopbijeenkomst wordt de deelnemers een artikel over LVB toegestuurd, om die voorafgaand te lezen. Vooraf bedenk je voor welk kind je een plan van aanpak wil maken. Je komt naar de bijeenkomsten met alle spullen die gezamenlijk een “beeld” van het kind geven: gegevens uit het LOVS, verslagen (zowel van gesprekken als van observaties) uit Parnassys, je eigen ervaring met het kind, en je eigen ondersteuningsbehoefte(n). Tijdsinvestering Voorbereidingstijd (zie boven) + 2 uur. Je kunt tot een half uur na aanvangstijd van de inloopbijeenkomst binnenkomen. Uitvoeren van Plan van aanpak tussen 6 november en 5 februari. Je kunt tot een half uur na aanvangstijd van de tweede inloopbijeenkomst binnenkomen. Doelgroep Deze inloopbijeenkomsten zijn geschikt voor leerkrachten die een cognitief zwak functionerend kind in hun klas hebben, en die zich zorgen maken over de totale ontwikkeling van het kind. Zowel de cognitieve als op sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind leidt bij de leerkracht tot een ondersteuningsvraag. Aanwezigheidsplicht Iedereen die op de eerste inloopbijeenkomst is geweest (vrije inloop tot een half uur na de start), komt ook op de tweede inloopbijeenkomst voor het vervolg. Kosten Deze bijeenkomsten worden je aangeboden door AWBR AWBR Academie 2019-2020


Aanmelding Niveau

Aanmelden voor 16 september 2 ster = vereist voorkennis en ervaring met het onderwerp

Data

Tijd

Locatie

Woe 6 nov 2019 Woe 5 febr 2020

14.30 – 16.30 uur 14.30 – 16.30 uur

1e bijeenkomst Bestuurskantoor. 2e bijeenkomst i.o.o. op een AWBR school

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

6

12

AWBR Academie 2019-2020


Netwerken


Netwerk rekennetwerk

Docent Doel

Carolien wieken Een netwerk vormen met als doel kennis te delen.

Inhoud

Wat is er mooier dan kennis delen met enthousiaste collega's binnen de stichting? Dit is één van de aanleidingen om een "Reken-netwerk" binnen AWBR op te zetten. Een netwerk waarin rekencoördinatoren, -specialisten en andere bevlogen collega's actuele onderwerpen op het gebied van Rekenonderwijs kunnen bespreken. Daarnaast is er voldoende ruimte voor eigen inbreng en het uitwisselen van ervaringen. De onderwerpen die aan bod komen zijn; betekenisvol rekenen, meten & meetkunde, automatiseren, gebroken getallen, rekenen en ICT, rekenen en leren zichtbaar maken.

Voorbereiding Tijdsinvestering

In overleg Ongeveer 5-6 bijeenkomst per schooljaar van 1-1.5 uur

Doelgroep

rekencoördinatoren, -specialisten en andere bevlogen collega's

Aanwezigheidsplicht 80% Kosten geen Aanmelding Niveau aanduiding

Aanmelden op de academie

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

i.o.o.

woensdag van 14.00-15.15

Wisselend op een AWBR school

4

10

ma, di, of do 15.00-16.15

AWBR Academie 2019-2020


Netwerk HB specialisten

Docent

Ilse Wassenaar (specialist HB, leerkracht Denklab)

Doel

Samen met de collega’s van andere scholen (en eventueel andere besturen)

Inhoud

Delen van kennis, werkwijzen, materialen en lesideeën De inhoud van de bijeenkomsten wordt (deels) in onderling overleg besloten n.v.t. Minimaal 2, eventueel 3 bijeenkomsten per jaar van ongeveer 1 ½ uur

Voorbereiding Tijdsinvestering Doelgroep

good practices, materialen, opdrachten en ideeën delen.

Leerkrachten, IB’ers, specialisten HB die voldoende voorkennis hebben m.b.t. hoogbegaafdheid en werken met groepjes HB-leerlingen.

Aanwezigheidsplicht 100% bij 1 t/m 4 bijeenkomsten 80% bij 5 bijeenkomsten Kosten Aanmelding Niveau

Dit scholingsaanbod wordt je aangeboden door de AWBR Aanmelden voor 16 september

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

dinsdag

15.30 - 17.00

1e bijeenkomst in het Denklab van OBS de Meidoorn. Overige i.o.o.

-

15

8 oktober Overige data i.o.o.

AWBR Academie 2019-2020


Netwerk Kunst & Cultuurcoördinatoren

Procesbegeleider

Marcia Hexspoor, bovenschools Kunst & Cultuurcoördinator AWBR

Doel

Als Kunst & Cultuurcoördinator heb je een andere rol binnen de organisatie met vaak nieuwe taken. • Met gelijkwaardige collega’s werk gerelateerde situaties die je bezighouden bespreken, elkaar inspireren en samen zoeken naar oplossingen • Leren van en met elkaar • Uitwisseling van externe contacten en good practises

Inhoud

De inhoud van de bijeenkomsten zal gezamenlijk bepaald en ingevuld worden.

Voorbereiding

• •

Doelgroep

Kunst & Cultuurcoördinatoren

Reflecteren op je eigen werksituatie Facultatief een presentatie geven over eigen successen / werkervaring

Aanwezigheidsplicht 100% Niveaubepaling 1 ster Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

Woensdag

14.30– 15.00 uur

Locatie 1e bijeenkomst: AWBR Bestuurskantoor, Baarsjesweg 224, 4e etage

4

18

9 oktober De overige bijeenkomsten i.o.o.

(frequentie 3 keer per heel schooljaar)

Locatie 2e bijeenkomst i.o.o.

AWBR Academie 2019-2020


Leerteam

Docent Doel Inhoud

Voorbereiding Tijdsinvestering

Doelgroep

Als maan, roos, vis veel te makkelijk is…..

Ilse Wassenaar (specialist HB, leerkracht Denklab) Samen met de collega’s van groep 3 van andere scholen good practice delen en nieuwe lesideeën en opdrachten voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong bedenken. Delen van kennis, werkwijzen, materialen en lesideeën: • Welke materialen zijn op de verschillende scholen aanwezig en geschikt? • Welke ideeën gebruiken we al en zijn zeer geschikt voor deze doelgroep? • Waaraan moeten opdrachten voldoen die je inzet voor deze doelgroep? • Hoe organiseer je de instructie en nabespreking voor de leerlingen die verrijking krijgen? • Samen opdrachten bedenken die je kunt gebruiken in je klas voor deze doelgroep • Lesideeën uitproberen in je klas en terugkoppelen naar het leerteam d.m.v. foto’s, filmpje of geluidsfragment n.v.t. 4 bijeenkomsten van ongeveer 1 ½ uur. Huiswerk: Lesideeën uitproberen in je klas en terugkoppelen naar het leerteam d.m.v. foto’s, filmpje of geluidsfragment. Leerkrachten van groep 3, die leerlingen hebben met een ontwikkelingsvoorsprong en op zoek zijn naar materiaal en werkwijzen om hen onderwijs op maat te bieden.

Aanwezigheidsplicht 100% Kosten Dit scholingsaanbod wordt je aangeboden door AWBR Aanmelding Aanmelden voor 16 september Niveau

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

Donderdag 17 okt 16 jan 19 maart 18 juni

16.00 – 17.30 uur

Op één van de deelnemende scholen

6

20

AWBR Academie 2019-2020


Docent

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong Ilse Wassenaar (specialist HB, leerkracht Denklab)

Doel

Samen met de collega’s van andere scholen good practice delen en nieuwe lesideeën en opdrachten voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in groep 1-2 bedenken. Inhoud Delen van kennis, werkwijzen, materialen en lesideeën: • Welke materialen zijn op de verschillende scholen aanwezig en geschikt? • Hoe kun je gewoon materiaal verrijken? • Welke ideeën gebruiken we al en zijn zeer geschikt voor deze doelgroep? • Waaraan moeten opdrachten voldoen die je inzet voor deze doelgroep? • Hoe organiseer je de instructie en nabespreking voor de leerlingen die verrijking krijgen? • Samen opdrachten bedenken die je kunt gebruiken in je klas voor deze doelgroep • Lesideeën uitproberen in je klas en terugkoppelen naar het leerteam met behulp van foto’s, filmpjes of geluidsfragmenten Voorbereiding n.v.t. Tijdsinvestering 4 bijeenkomsten van ongeveer 1 ½ uur Huiswerk: lesideeën uitproberen in de klas en terugkoppelen m.b.v. foto’s, filmpjes of geluidsfragmenten Eventueel de in de workshop gemaakte ideeën thuis verder afmaken Doelgroep Leerkrachten van groep 1-2, die leerlingen hebben met een ontwikkelingsvoorsprong en op zoek zijn naar materiaal en werkwijzen om hen onderwijs op maat te bieden. Aanwezigheidsplicht 100% Kosten Aanmelding Niveau

Dit scholingsaanbod wordt je aangeboden door AWBR Aanmelden voor 16 september

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

Donderdag 31 okt 23 jan 26 maart 4 juni

16.00 -17.30

Op een van de deelnemende scholen

6

20

AWBR Academie 2019-2020


Netwerk Bewegingsonderwijs Docent

Anita Helderman • Onderwijsconsulent AWBR • Opleider in school • Procesbegeleider netwerken en ontwikkelteam W&T

Doel

‘Van elkaar en met elkaar leren’ over bewegingsonderwijs.

Inhoud

Heb je interesse om bij je AWBR-collega’s die bewegingsonderwijs geven, in het lokaal te kijken, lessen te ontwerpen, succeservaringen te delen en te praten over het vak? Dan is het netwerk voor leerkrachten bewegingsonderwijs misschien ook iets voor jou! In de praktijk blijkt het van meerwaarde te zijn om bovenschools kennis te delen omdat veel leerkrachten bewegingsonderwijs solistisch opereren binnen een schoolteam.

Voorbereiding

In overleg met elkaar vullen we de bijeenkomsten in en voorbereidingen behoren tot de mogelijkheden. Bij belangstelling is er ruimte tot het geven van presentaties of mini-workshops.

Tijdsinvestering

Richtlijn tijdsinvestering: 15 uur

Doelgroep

Vakleerkrachten die bewegingsonderwijs geven.

Aanwezigheidsplicht 80% Aanmelding Niveau

Aanmelden altijd mogelijk

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

24 sept 28 nov 20 jan 24 maart 25 mei

15.30 – 17.30 uur

Op een van de AWBR scholen

4

onbeperkt

AWBR Academie 2019-2020


Groepsintervisie intern begeleiders (START + VERVOLG) “Samen sta je sterk”

Intervisiebegeleider

Saskia Dekker, coördinator, onderwijsconsulent, opleider en procesbegeleider AWBR Academie.

Doel

Intervisie is een vorm van wederzijdse begeleiding waarbij gelijkwaardige collega’s elkaar helpen hun taak beter uit te oefenen. Intervisie is professioneel bevragen, analyseren en adviseren. Leren van en met elkaar in een veilige omgeving, onder begeleiding van een onderwijsconsulent. • Je bent in staat om je eigen rol en aandeel in een ‘probleemsituatie’ onder de loep te nemen. •

Je kunt reflecteren op je eigen handelen en je eigen rol/overtuigingen/ opvattingen daarin beschrijven.

Je breidt je handelingsrepertoire uit naar aanleiding van de vragen, analyses, inzichten en adviezen. Je deelt ‘good practices’ met elkaar.

Je bent je bewust van het belang van collegiale consultatie als middel tot professionalisering.

Inhoud

In vijf bijeenkomsten wordt systematisch, volgens een samen gekozen methode, gewerkt. De deelnemers brengen casussen in, die aan de hand van de gekozen intervisiemethode, worden besproken. Doorgaans worden één of twee casussen besproken per bijeenkomst. Een actieve bijdrage van alle deelnemers is een vereiste. Vervolgens formuleert de deelnemer die de casus heeft ingebracht de wijze waarop hij zijn handelen gaat veranderen. In de daarop volgende bijeenkomst wordt teruggekoppeld wat het resultaat was van het nieuwe handelen in de praktijk.

Voorbereiding

Elke intervisiebijeenkomst valt of staat bij de actieve inbreng van de deelnemers. Er wordt van ieder verwacht eigen praktijkervaringen ‘mee te nemen’ naar de intervisiebijeenkomst. Het omgaan met deze werkinbreng gebeurt op basis van vertrouwelijkheid en veiligheid.

Tijdsinvestering

10 uur (bijeenkomsten – exclusief reistijd) 2,5 uur (voorbereiding casus, presentatie, theorie lezen e.d.) Intern begeleiders

Doelgroep

Aanwezigheidsplicht 80% voor het behalen van het deelnamecertificaat. Kosten

Deze intervisiebijeenkomsten worden je aangeboden door AWBR.

Aanmelding

Aanmelden voor 16 september

Niveau

AWBR Academie 2019-2020


Intervisie IB START 2017-2018 Data

Tijd

Locatie

Donderdag 10 oktober 21 november 16 januari 12 maart 28 mei

09.00 – 11.00 uur

AWBR Bestuurskantoor, Baarsjesweg 224, 4e etage

Min. aantal deelnemers 4

Max. aantal deelnemers 6

Intervisie IB (VERVOLG schooljaar 2016-2017) Data

Tijd

Locatie

Woensdag 2 oktober 27 november 15 januari 4 maart 13 mei

09.00 – 11.00 uur

AWBR Bestuurskantoor, Baarsjesweg 224, 4e etage

Min. aantal deelnemers 4

Max. aantal deelnemers 6

AWBR Academie 2019-2020


“Samen sta je sterk” Docent Doel

Inhoud

Voorbereiding Tijdsinvestering

Netwerk StartKracht

Saskia Dekker, AWBR onderwijsconsulent Anita Helderman, AWBR onderwijsconsulent Een netwerkgroep vormen met andere enthousiaste startende leerkrachten (leerkrachten met 1- 3 jaar werkervaring) om van gedachten te wisselen en ideeën op te doen die direct inzetbaar zijn in je eigen groep. We houden de bijeenkomsten wisselend op een AWBR school, waarmee we in verschillende klassen komen. Hoe ziet het onderwijs eruit bij je collega? Heb je altijd al eens met AWBR collega’s over het lesgeven en het onderwijs willen spreken op een informele manier? Ontmoet deze collega dan bij dit netwerk! In de vijf bijeenkomsten bepalen we samen de inhoud van de netwerkbijeenkomsten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan: • Uitwisselen van succeslessen. • Tips & tops uit de dagelijkse praktijk delen. • Gedachten delen over het onderwijs. • Het geven van informatie/workshop aan elkaar over een bepaald onderwerp of eigen specialisatie. • intervisie, het bespreken van een casus. • ………………….. Elke netwerkbijeenkomst valt of staat bij de actieve inbreng en betrokkenheid van de deelnemers. Vijf bijeenkomsten van 1.5 uur - overig: 2 uur (richtlijn)

Doelgroep Voor startende leerkrachten met maximaal 3 jaar werkervaring. Aanwezigheidsplicht 80% Kosten StartKracht wordt je aangeboden door AWBR. Niveau aanduiding

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

Maandag 23 september 4 november 3 februari 30 maart 8 juni

15.30 – 17.00 uur

AWBR Bestuurskantoor.

4

10

AWBR Academie 2019-2020


Docent

Netwerk coördinatoren Democratisch Burgerschap

Dennis de Vries - Stichting Vreedzaam (begeleid Vreedzame scholen, Vreedzame wijken) - Trainer leerkrachten in de Vreedzame School - Begeleider netwerk schoolbesturen AWBR, SPOU en PCOU

Doel

Gezamenlijk werken aan het vormgeven van democratisch burgerschap op je school.

Inhoud

Sinds 2006 is er de wet actief burgerschap en sociale integratie. Dit betekent dat scholen actief moeten werken aan burgerschap. We zien dat dit op veel verschillende manieren wordt vormgegeven. Gezamenlijk bekijken we hoe we dit op onze scholen doen en wisselen we ‘good practices’ uit.

Voorbereiding Tijdsinvestering

Nader te bepalen. 3 uur per bijeenkomst. Huiswerkopdrachten afhankelijk na input vanuit het netwerk zelf (en is onderdeel van je werk als specialist burgerschap) Dit netwerk is bedoel voor specialisten ‘burgerschap’ of ‘vreedzame school’. Ook leerkrachten met een interesse voor burgerschapsvorming zijn welkom om aan te sluiten. Dit netwerk is een voortzetting van het netwerk ‘Vreedzame School’ in 2016-2017.

Doelgroep

Aanwezigheidsplicht 100% voor het behalen van het deelnamecertificaat. Kosten

€ 175 euro p.p. bij deelname van minimaal 10 deelnemers. Bij meer deelnemers gaat de prijs omlaag.

Aanmelding

Na akkoord van je directie: voor 16 september

Niveau

♥♥

Data

Tijd

Locatie

25 september 2019 4 maart 2020 20 mei 2020

14.00 – 17.00 uur

AWBR-school

Min. aantal deelnemers 10

Max. aantal deelnemers 25

AWBR Academie 2019-2020


Opleiden en professionaliseren


Docent Doel

Mentorentraining (BASIS) Competentiegericht Opleiden in School Saskia Dekker, opleider in de school, AWBR Maria Fellinga, docent / instituutsopleider, HvA PABO • • • •

Je leert studenten begeleiden en beoordelen volgens de werkwijze van AWBR, HvA en UPvA. Je ontwikkelt gespreks- en begeleidingstechnieken. Je weet hoe een begeleidingsgesprek is opgebouwd. Je wisselt begeleidingservaringen uit met collega-mentoren.

Inhoud

In vier bijeenkomsten krijg je informatie over de wijze waarop AWBR, HvA en UPvA studenten begeleiden. Daarbij ontwikkel je technieken en vaardigheden om studenten beter te kunnen begeleiden en beoordelen. Middels het oefenen van gesprekstechnieken met interactieve werkvormen en het uitwisselen van praktijkervaringen leer je van en met elkaar. Dit wordt aangevuld met het verstrekken van achtergrondinformatie over gesprekstechnieken en PABO HvA / UPvA.

Voorbereiding

Je krijgt na elke bijeenkomst opdrachten mee om in de praktijk uit te voeren in samenwerking met je student.

Tijdsinvestering

8,5 uur  bijeenkomsten (exclusief reistijd) 5 uur  voorbereiding en huiswerk Leerkrachten die een student van de HvA of UPvA begeleiden.

Doelgroep

Aanwezigheidsplicht 80% voor het behalen van het deelnamecertificaat. Kosten Deze training wordt je aangeboden door AWBR en de HvA. Aanmelding Aanmelden voor 10 september Niveau

Data

Tijd

Locatie

Dinsdagen: 10 sept 1 okt 5 nov 10 dec

15.30– 17.30 uur

AWBR Bestuurskantoor, Baarsjesweg 224, 4e etage

Bijeenkomst 10 dec: 15.30 – 18.00 uur

Min. aantal deelnemers 8

Max. aantal deelnemers 16

AWBR Academie 2019-2020


Mentorentraining (VERDIEPING)

Docent

Saskia Dekker, opleider in de school, AWBR Maria Fellinga, docent / instituutsopleider, HvA PABO. Doel 1. Verdieping en/of uitbreiding technieken procesmatig begeleiden van de student. 2. Verdieping inhoudelijke aansluiting bij het curriculum Pabo HvA (link met de thema’s, link met opdrachten kunnen leggen, koppeling praktijk aan theorie). Inhoud De verdiepende mentorentraining is als volgt opgezet: • in de eerste bijeenkomst zal in het eerste deel de mentor zelf centraal staan. Leidraad is daarbij het HvA competentieprofiel mentoren. Deelnemers wordt van tevoren gevraagd deze bij wijze van zelfevaluatie te scoren en eigen leerpunten te formuleren op basis van dit profiel. In het tweede uur staat het begeleiden van de student centraal, en dan met name de doorgaande lijn stage-activiteiten – beoordelingscriteria – link competentiematrix; • in de tweede bijeenkomst ligt de focus op begeleiding en begeleidingsvaardigheden. Werken met (door de deelnemers ingebrachte) casussen uit de eigen praktijk; • de derde bijeenkomst gaat over transfer, d.w.z. op welke wijze kan de mentor de student ondersteunen (en uitdagen) bij het (leren) toepassen van het geleerde in ándere situaties; • in de vierde bijeenkomst, tenslotte, staat beoordelen centraal, zoals de (interpretatie van) de beoordelingscriteria en de rolverdeling mentor en opleider. Eveneens aan de hand van casussen. Let op: dit is een voorlopige opzet, het kán zijn dat er nog kleine wijzingen / aanpassingen plaatsvinden. Voorbereiding Na aanmelding krijgt de deelnemer het HvA competentieprofiel voor mentoren toegestuurd. Deelnemers wordt van tevoren gevraagd deze bij wijze van zelfevaluatie te scoren en eigen leerpunten te formuleren op basis van dit profiel. Tijdsinvestering 9 uur  bijeenkomsten (exclusief reistijd) 4 uur  voorbereiding en uitvoeren in de praktijk Doelgroep Deze workshop is voor mentoren die een student van Pabo HvA of UPvA begeleiden en de basistraining voor mentoren volledig hebben gevolgd. Aanwezigheidsplicht 100% voor het behalen van het deelnamecertificaat. Kosten Deze training wordt je aangeboden door AWBR en de HvA/Pabo. Aanmelding Na akkoord van je directie/stagecoördinator aanmelden voor 16 september Niveau

Data

Tijd

Locatie

Woensdag 12 februari 11 maart 15 april en 27 mei

14.45 – 17.00 uur

Locatie: AWBR Bestuurskantoor, Baarsjesweg 224, 4e etage

Min. aantal deelnemers 8

Max. aantal deelnemers 16

AWBR Academie 2019-2020


Docent Doel

Inhoud

Voorbereiding

Flitsbezoeken BASIS groep A&B

Saskia Dekker, onderwijsconsulent, trainer en Opleider in de School, AWBR Eerste kennismaking met het voeren van Flitsbezoeken en de reflectieve dialoog. Doelen: • je kent de kenmerken van flitsbezoeken; • je weet wat de vijf aandachtspunten tijdens het flitsbezoek zijn; • je voert flitsbezoeken uit in je eigen praktijk; • je hebt kennis van, en hebt geoefend met het formuleren van reflectieve vragen. De training bestaat uit 2 bijeenkomsten. De deelnemers verkrijgen de noodzakelijke achtergrondinformatie over flitsbezoeken en gaan vooral direct oefenen in de praktijk middels uit het uitvoeren van verschillende klassenobservaties in tweetallen, met een gerichte opdracht. •

Opdrachten / Flitsbezoeken uitvoeren in de praktijk.

Schaf het boekje of de waaier “Flitsbezoeken” aan (www.bazalt.nl) of misschien is het al aanwezig op school omdat collega’s deze training al hebben gevolgd.

Tijdsinvestering

5 uur  Bijeenkomsten (exclusief reistijd) 3 uur  uitvoering in de praktijk Doelgroep Directieleden, ib’ers, bouwcoördinatoren. De training wordt dit jaar twee keer verzorgd. Geef bij aanmelding duidelijk aan of je je wilt inschrijven voor de 1e of de 2e training. Aanwezigheidsplicht 100% voor het behalen van het deelnamecertificaat. Aanmelding A: aanmelden voor 16 september B: aanmelden voor 20 januari Niveau

Data

Tijd

Locatie

Flitsbezoeken A: Maandag 7 oktober 18 november

09.00 – 11.30 uur

Wisselend op een AWBR school van een van de deelnemers.

Min. aantal deelnemers 6

Max. aantal deelnemers 10

Flitsbezoeken B: Donderdag 27 februari 14 mei

AWBR Academie 2019-2020


Docent Doel

Opfrisbijeenkomst mentoren AWBR

Voorbereiding Tijdsinvestering

De bijeenkomst wordt verzorgd door een van de opleiders van AWBR. De afgelopen jaren is er veel veranderd in het curriculum van de HvA, waardoor ook de wijze waarop studenten begeleid, is veranderd. Na deze bijeenkomst ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en afspraken rond de begeleiding en beoordeling van de studenten van de HvA en de UPvA Je weet wat er van jou verwacht wordt als mentor en wat je van de student en opleider mag verwachten. In vogelvlucht worden onderstaande onderwerpen behandeld en is er ruimte om vragen te stellen en kennis en ervaringen te delen: 1. Startgesprek 2. Praktische afspraken 3. Stagemap 4. Begeleiding door de mentor 5. Stagebezoek 6. Beoordeling 7. Hindernissen Geen voorbereiding nodig 1 uur

Doelgroep

Voor mentoren die mentorentraining BASIS vóór 1 juli 2016 ebben gevolgd.

Inhoud

Aanwezigheidsplicht 100% Aanmelding Aanmelding voor 6 september 2019 voor de bijeenkomsten van: - maandag 16 september - donderdag 19 september Aanmelden voor 10 januari 2020 voor de bijeenkomsten: - dinsdag 21 januari - woensdag 29 januari Niveau

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

Keuze:

15.30 – 16.30 uur

AWBR school

3

20

ma 16 september do 19 september (aanmelden vóór 10 september) Di 21 januari woe 29 januari (aanmelden vóór 10 januari)

AWBR Academie 2019-2020


Deskundigheidsbevordering School interne vertrouwenspersonen Docent Doel Inhoud

• PPSI, -Externe Vertrouwenspersoon • Contactpersoon bij AWBR Academie is Saskia Dekker Het delen van kennis over de taak van interne Vertrouwenspersonen van AWBR en hun rol en mogelijkheid om in school bij te dragen aan een sociaal veilige leeromgeving. In de scholingsbijeenkomst(en) gaat de aandacht uit naar: • de klachtenregeling en de procedures die horen bij de klachtafhandeling • de wettelijke basis en de rol van de interne vertrouwenspersoon, • het schoolveiligheidsbeleid van AWBR en de bijbehorende protocollen, • sociale media, cyberpesten en de wettelijke gevolgen hiervan. De in te zetten werkvormen worden in overleg met de docent vooraf bepaald. Na een gezamenlijke start kan je kiezen uit een van de twee onderstaande workshops: • Voeren van gesprekken met klagers • Morele dilemma’s in het vertrouwenswerk.

Voorbereiding

Naast informatieoverdracht wordt er ook ruimschoots aandacht besteed aan casuïstiek. De eigen ervaring van de interne vertrouwenspersoon is hierbij belangrijk.

Tijdinvestering Doelgroep

4 uur, waarvan 1 uur voorbereiding De bijeenkomst is bedoeld voor de interne vertrouwenspersonen die door het schoolbestuur zijn aangesteld op de AWBR scholen.

Aanwezigheidsplicht 100% Aanmelding Aanmelden voor 16 september Voorbereiding Eventueel: - Voorbereidende opdracht – casuïstiek. Niveau

Data

Tijd

Locatie

Min. deelnemers

Woensdag

15.00 -18.00 uur

AWBR school

17, Per school wordt minimaal 1 interne vertrouwenspersoon vereist

2 oktober 2019

Max. deelnemers 32 deelnemers

AWBR Academie 2019-2020


Onderwijsconsulenten AWBR Coรถrdinator onderwijsconsulenten Saskia Dekker 06-26802079 s.dekker@awbr.nl


“Is de onderwijsconsulent er ook voor mij?” Begeleidingsvormen AWBR Onderwijsconsulenten In het onderwijs draait het om de leerkracht. Didactische kennis, pedagogische kennis, gedifferentieerd werken, functioneren binnen een team, leiding kunnen geven… En dat allemaal met plezier! Hoe geef je daar vorm aan binnen je eigen mogelijkheden? Bij het beantwoorden van deze vraag kunnen wij, de onderwijsconsulenten, jouw gesprekspartner zijn. Hieronder worden de verschillende vormen van ondersteuning en begeleiding bij professionalisering beschreven. Voor alle trajecten geldt vertrouwelijkheid: wij maken vooraf afspraken over eventuele verslaglegging. De inzet van de onderwijsconsulent gaat altijd in overleg met de directie van je school. Wanneer je denkt dat je gebruik zou willen maken van een van de onderstaande mogelijkheden, neem dan contact op met de directeur van jouw school. Hij of zij kan je doorverwijzen naar een van de onderwijsconsulenten. Standaardbegeleiding: “Een nieuwe baan, een goede start” Om je te ondersteunen in je nieuwe werksituatie verzorgen wij een standaardbegeleiding. Deze begeleiding is een standaardpakket, dat wordt aangeboden aan iedere ervaren leerkracht die voor het eerst binnen AWBR komt werken. Na een kennismakingsgesprek volgen drie bijeenkomsten met beeldopnamen en nagesprekken. Je geeft zelf aan welke ontwikkelpunten bij jou leven. De begeleiding wordt afgerond met een samenvattend verslag, dat in onderling overleg wordt vastgesteld en besproken met de directeur. Startersbegeleiding: “Ik heb mijn eigen leerproces” Alle startende leerkrachten krijgen gedurende de eerste 3 jaar van hun loopbaan minimaal één begeleidingstraject van de AWBR Onderwijsconsulenten. Dit maakt onderdeel uit van het AWBR Inductieprogramma voor startende leerkrachten; StartKracht. Het begeleidingstraject bestaat uit 3-5 bijeenkomsten met beeldopnamen en nagesprekken. Coaching: “Ik zou het graag willen hebben over…” In het coachtraject staat jouw concrete vraag centraal. Waar wil je aan werken? Wat wil je bereiken? Wat is de geschikte begeleidingsvorm? Samen met jou en de directie maken we afspraken over vorm, tijdpad, evaluatiemomenten en verslaglegging. School Video Interactie Begeleiding: “Kijken naar mezelf” Het contact met de leerlingen heeft niet alleen te maken met praten en luisteren. Ook lichaamstaal, mimiek, intonatie, houding, oogcontact en non-verbale houding spelen een belangrijke rol. De camera geeft een duidelijk beeld van hoe jij van jouw mogelijkheden gebruikmaakt. Een selectie van de gemaakte opnamen wordt tijdens nagesprekken aan de hand van een kijkwijzer besproken. Zo ontdek je zelf aan welke punten jij wilt werken.

Onderwijsconsulenten AWBR Coördinator onderwijsconsulenten Saskia Dekker 06-26802079 s.dekker@awbr.nl


Supervisie: “Ik wil nog prettiger en beter werken” Supervisie biedt je tijd en gelegenheid om dat wat jij in jouw werk tegenkomt en bezighoudt nader te bekijken, om er wellicht anders tegenaan te kijken. Een onderwijsconsulent begeleidt je bij het proces. Door te kijken naar eigen handelen, denken, willen en voelen in jouw specifieke werksituatie ontdek je misschien nieuwe mogelijkheden. Een supervisietraject bestaat uit 10 - 15 gesprekken, om de veertien dagen. Jouw eigen schriftelijke inbreng vormt de basis van elke gesprek. Aan dit traject is geen enkele vorm van verslaggeving verbonden. Groepssupervisie: “Ik wil nog prettiger en beter werken en daarbij leren van elkaar" Bij groepssupervisie werk je eveneens met de eigen schriftelijke inbreng, aan je eigen persoonlijke thema (zie supervisie). Alle deelnemers (2- 3 per groep), komen elke bijeenkomst (2 of 2,5 uur) aanbod waarbij de zij bevraagd worden door supervisor en supervisanten. De 10 bijeenkomsten vinden om de 2 a 3 weken, buiten de school, plaats. Intervisie: “Een goed gesprek met collega’s; verhelderend” Intervisie is een manier om met je collega’s over het vak te praten. In een kleine groep wordt op systematische wijze een persoonlijke inbreng van een van de gesprekspartners besproken. Dat kan een heldere kijk opleveren. Feedback van collega’s kan er toe leiden dat je tot een andere benadering van een onderwerp komt. Een positief neveneffect is dat deelnemers aan het intervisietraject vaak veel leren van en over elkaar. Hierdoor ontstaat meer wederzijds begrip. Een onderwijsconsulent treedt op als gespreksleider en biedt verschillende vormen van intervisie aan. Collegiale Consultatie: “Wij gaan bij elkaar in de klas kijken” Het team heeft besloten om tijd en ruimte te maken om bij elkaar in de klas te gaan kijken. Het is verstandig om dan vooraf afspraken te maken met elkaar. Waar kijk je naar? Hoe bespreek je na? Wat verwacht je? Wat is het eventuele vervolg? Wij kunnen ondersteuning bieden bij de voorbereiding van dit proces, het samenstellen van een kijkwijzer en bij het voeren van de nagesprekken. Duotraject: “Samenwerken met je duopartner” Je duopartner en jij willen tot een prettige samenwerking komen met naleefbare werkafspraken. Hoe doe je dat? Hiervoor bestaat het duotraject! In deze begeleiding worden de overeenkomsten van de wensen en verwachtingen binnen een samenwerkingsverband besproken en concreet gemaakt. Voorwaarde om het duotraject te starten is dat beide deelnemers deze begeleiding willen. Coaching: “Hoe ondersteun ik een collega?” Je hebt zelf een begeleidingstaak gekregen ten opzichte van een collega of student. Waar moet je dan allemaal aan denken? Hoe begin je? Waar begin je? Wat moet je doen om tot een optimaal resultaat te komen? Hoe ga je om met weerstand? Voor een antwoord op dergelijke vragen, kun je bij ons terecht.

Onderwijsconsulenten AWBR Coördinator onderwijsconsulenten Saskia Dekker 06-26802079 s.dekker@awbr.nl


Netwerk: “Samen delen, leren en ontwikkelen” In een bovenschools netwerk staat kennisdeling, het uitwisselen van ervaringen en het vergroten van leerkrachtvaardigheden, centraal. Hiervoor worden homogene groepen samengesteld. Netwerken kunnen worden gevormd op belangstelling voor een thema (bijvoorbeeld bewegingsonderwijs of beeldende vorming), maar kan ook gericht zijn op werkervaring; starters en (bijna) uittreders of uit leerkrachten werkzaam in bepaalde bouwlagen. In een netwerk ontmoet je collega’s van verschillende AWBR-scholen. De onderwijsconsulenten begeleiden deze leerteams. Loopbaankoersonderzoek: “Wat wordt mijn volgende stap?” Er is vaak een actuele aanleiding, die meestal niet alleen van organisatorische, maar ook van persoonlijke aard is. Je brengt een persoonlijk en professioneel verleden met je mee en bevindt je in een periode waarin je de behoefte hebt om na te denken over eventuele stappen binnen je loopbaan. Deze behoefte is onlosmakelijk verbonden met je visie op je eigen leven in het algemeen. Van daaruit ontstaat dan duidelijkheid over de toekomst: een nieuw loopbaan- (en levens)beleid. Je wilt de balans opmaken van de eerste helft van de loopbaan. De lessen die hieruit gedestilleerd worden, vormen de basis voor nieuw beleid voor de tweede helft van de loopbaan. Je wilt op zoek naar nieuwe perspectieven, nieuwe vitaliteit en nieuwe flexibiliteit. Men zit vaak gevangen in belemmeringen, problemen of beperkingen die van invloed zijn (geweest) op het verloop van en succes in de loopbaan. Tijdens de loopbaanadvisering wordt daarom, zeker in eerste instantie, de wereld juist opgevat als een veld van ongekende mogelijkheden voor het realiseren van dromen en het ontplooien van kwaliteiten. Je gaat op zoek naar een loopbaanperspectief dat in het verlengde ligt van wat je wilt doen, maken, geven, beleven, leren, onderzoeken, schenken etc. Re-integratie: “Langere tijd ziek geweest en nu weer terug…” Nadat je langere tijd afwezig bent geweest in verband met ziekte – mogelijk gerelateerd aan je werksituatie – volgt een re-integratieprogramma. Een onderwijsconsulent kan daarin jouw gesprekspartner zijn. Ondersteuning kan al plaatsvinden voordat je daadwerkelijk weer naar school gaat. Eventuele inzet van een onderwijsconsulent wordt besproken bij het opstellen van het reintegratieplan. Oriënterend gesprek: “Is de onderwijsconsulent er ook voor mij?” Wie weet… Je kunt altijd een oriënterend gesprek aanvragen. Contact Voor informatie of het maken van een afspraak kun je contact opnemen met Saskia Dekker (coördinator onderwijsconsulenten) via s.dekker@awbr.nl of 06-26802079.

(v.l.n.r.; Anita Helderman, Mitzy van Loon & Saskia Dekker (coördinator) Onderwijsconsulenten AWBR Coördinator onderwijsconsulenten Saskia Dekker 06-26802079 s.dekker@awbr.nl


Incompany netwerkdagen en cursussen


Teamscholing Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong signaleren (1)

Voorbereiding Tijdsinvestering Doelgroep

Ilse Wassenaar (specialist HB, leerkracht Denklab) Na deze workshop: – ken je het model van Renzulli en Mönks – ken je de leer- en persoonlijkheidseigenschappen waar je begaafde kinderen aan kunt herkennen – weet je hoe je bij kleuters kunt signaleren – weet je waarom dat zo snel mogelijk moet gebeuren – ken je een signaleringslijst – heb je voor jouw groep gekeken naar een quickscan Hoogbegaafde kinderen zijn niet per se de professortjes met een brilletje op. Hoe herken je dus een kind met een ontwikkelingsvoorsprong in je klas? Aan hoge resultaten op de LVS scores. Maar als de leerling inmiddels het plezier in leren kwijt is geraakt en is gaan onderpresteren, dan zul je hem of haar op die manier niet ontdekken. Hoe dan wel? Door te letten op die kleine signalen die kinderen afgeven: de leer- en persoonlijkheidseigenschappen. In deze workshop komen ze langs en zul je misschien al een kind uit je klas in gedachten krijgen. En dan begint het pas, want dan zul je het aanbod moeten aanpassen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Maar het begint allemaal met signaleren! Herkennen en erkennen! n.v.t. Eén bijeenkomst van ongeveer 1 ½ uur schoolteams

Aanwezigheidsplicht Kosten Aanmelding Ster

n.v.t. Dit scholingsaanbod wordt je aangeboden door AWBR Neem contact op met Ilse Wassenaar via: i.wassenaar@awbr.nl Het niveau wordt i.o.o. bepaald, afhankelijk van de kennis van het team.

Docent Doel

Inhoud

Data

Tijd

Locatie

ioo

ioo

Desbetreffende school

Min. aantal deelnemers --

Max. aantal deelnemers --

AWBR Academie 2019-2020


Docent

Teamtraining op maat (Hoogbegaafdheidspecialist) Ilse Wassenaar (specialist HB, leerkracht Denklabs)

Doel

De teamtrainingen hebben als doel (een deel van) het team mee te nemen in een schoolbrede ontwikkeling. Doelen van deze trainingen worden vastgesteld in overleg met de voorbereidingsgroep van de school.

Inhoud

Mogelijke onderwerpen: Signaleren van (hoog)begaafdheid Compacten Verrijken Werken met het DHH Mindset TASC model Verrijken binnen Blink In overleg andere onderwerpen die binnen mijn expertise vallen

Voorbereiding

In overleg

Tijdsinvestering

In overleg

Doelgroep

schoolteams

Aanwezigheidsplicht n.v.t. Kosten

n.v.t.

Aanmelding

Neem contact op met Ilse Wassenaar voor een oriĂŤnterend gesprek (i.wassenaar@awbr.nl)

Niveau

Het niveau wordt i.o.o. bepaald, afhankelijk van de kennis van het team.

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

i.o.o.

i.o.o.

i.o.o.

Schoolteam

Schoolteam

AWBR Academie 2019-2020


Verrijken: Anders vragen stellen

Voorbereiding Tijdsinvestering Doelgroep

Ilse Wassenaar (specialist HB, leerkracht Denklab) Na deze workshop: • weet je wat de taxonomie van Bloom is • weet je hoe je tegemoet kunt komen aan de educatieve behoeften van HB-leerlingen • weet je welke lesmaterialen eenvoudig inzetbaar zijn • kun je zelf hogere orde denkvragen bedenken voor je groep heb je zelf hogere orde denkvragen bedacht bij een thema dat in jouw klas speelt Door middel van een andere manier van vragen stellen a.d.h.v. de taxonomie van Bloom kun je binnen je onderwijs differentiëren en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong verrijkende opdrachten geven, zonder dat ze “buiten de groep” komen te staan. Tijdens de workshop krijg je een heldere uitleg over de theorie van de taxonomie van Bloom. Je maakt kennis met materialen, die praktisch inzetbaar zijn in je klas en je gaat zelf aan de slag. Je bedenkt voor je eigen groep vragen die uitdagend zijn, de zogenaamde Hogere Orde Denkvragen (HOD vragen). Kortom: Luisteren en kijken naar de theorie, materialen bekijken en zelf opdrachten bedenken die je de volgende dag meteen in je klas kunt gebruiken! Bedenk van te voren welk thema in je klas aan de orde is of gaat komen Eén bijeenkomst van ongeveer 1 ½ uur schoolteams

Aanwezigheidsplicht Kosten Aanmelding Niveau

n.v.t. Dit scholingsaanbod wordt je aangeboden door de AWBR Neem contact op met Ilse Wassenaar via: i.wassenaar@awbr.nl Het niveau wordt i.o.o. bepaald, afhankelijk van de kennis van het team.

Docent Doel

Inhoud

Data

Tijd

Locatie

ioo

ioo

Desbetreffende school

Min. aantal deelnemers --

Max. aantal deelnemers --

AWBR Academie 2019-2020


Werken met het DHH

Docent Doel

Ilse Wassenaar (specialist HB, leerkracht Denklab) Na deze workshop: • weet je op welke momenten je het DHH in kunt zetten • weet je hoe je een groep en een leerling kunt toevoegen • weet je hoe de quickscan werkt en hoe je die kunt inzetten • weet je hoe de signalering werkt en wanneer en hoe je die kunt inzetten • weet je hoe je compact- en verrijkingssuggesties kunt krijgen • weet je hoe je pedagogische en didactische adviezen kunt krijgen

Inhoud

Het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) is een signalerings- en diagnostiseringsinstrument dat je kunt gebruiken om meer handelingsadviezen te krijgen voor je (hoog) begaafde leerlingen. Dit instrument wordt tevens gebruikt voor de aanmelding van leerlingen voor het Denklab.

Voorbereiding

Zorg voor voldoende laptops, computers en je inlogcode voor het DHH

Tijdsinvestering

Eén bijeenkomst van ongeveer 1 ½ uur

Doelgroep

schoolteams

Aanwezigheidsplicht n.v.t. Kosten

Dit scholingsaanbod wordt je aangeboden door AWBR

Aanmelding

Neem contact op met Ilse Wassenaar via: I.wassenaar@awbr.nl

Niveau

Het niveau wordt i.o.o. bepaald, afhankelijk van de kennis van het team.

Data

Tijd

Locatie

i.o.o.

i.o.o.

Desbetreffende school

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

AWBR Academie 2019-2020


Docent Doel

Inhoud

Voorbereiding

Teamscholing Compacten: met grote stappen door de stof Ilse Wassenaar (specialist HB, leerkracht Denklab)

Na deze workshop: • weet je wat compacten is • weet je wat de opbrengst is van compacten • weet je welke lesstof je kunt schrappen en welke lesstof absoluut niet • ken je verschillende manieren van compacten • weet je welke richtlijnen het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (D • hanteert • weet je wat de gevolgen van compacten zijn voor jouw organisatie • weet je wat de vereisten zijn van compacten • heb je in je methode gekeken hoe je kunt compacten • heb je voor het komende blok nagedacht over de praktische invulling • heb je met je team een keuze gemaakt of ga je die maken over de wijze van • compacten Stel je voor dat je iets moet doen dat je al lang kunt. En dan moet je het ook nog twee weken lang elke dag oefenen. Saai, toch? Dat is precies wat wij van begaafde leerlingen in het onderwijs verwachten. Geen wonder als deze kinderen zich gaan vervelen en soms zelfs vervelend gedrag gaan vertonen. Maar hoe voorkom je dat nu zonder dat er hiaten ontstaan? Door te compacten en verrijken (C&V)! Tijdens de workshop ervaar je zelf waarom compacten noodzakelijk is en hoe je dat praktisch en verantwoord kunt doen voor jouw eigen groep, zodat je het in het volgende blok direct kunt toepassen. Neem je rekenboek of taalboek mee van de methode die jullie op school op dit moment gebruiken

Tijdsinvestering

Eén bijeenkomst van ongeveer 1 ½ uur

Doelgroep

schoolteams

Aanwezigheidsplicht n.v.t. Kosten

Dit scholingsaanbod wordt je aangeboden door AWBR

Aanmelding Niveau

Neem contact op met Ilse wassenaar via; i.wassenaar@awbr.nl Het niveau wordt i.o.o. bepaald, afhankelijk van de kennis van het team.

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

i.o.o.

i.o.o

Desbetreffende school

--

--

AWBR Academie 2019-2020


(Effectieve Directe Instructie) met borging in de praktijk

Trainer en begeleiders

Suzan van der Zijde (trainer en opleider in de school) Mitzy van Loon (onderwijsconsulent), Anita Helderman (onderwijsconsulent), Saskia Dekker (onderwijsconsulent en procesbegeleider Lesson Study)

Doel

Hoe zorg je voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen? Hoe maak je een les effectiever? De sleutel tot succes is de leerkracht.

Inhoud

De teamtraining is gebaseerd op het boek Expliciete Directe Instructie (EDI) van John Hollingsworth & Silvia Ybarra. Het uitgangspunt bij expliciete directe instructie is dat je op sommige momenten in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen. Expliciete directe instructie is een goede manier om gedragsproblemen te voorkomen, betrokkenheid te verhogen en de leerprestaties te verbeteren. In deze training krijg je tips en technieken voor een goede les aangereikt, waarna je ermee gaat oefenen in de praktijk. Vervolg mogelijkheden: - Lesson study kan ingezet worden bij de verdiepingsslag waarbij we samen lessen gaan voorbereiden, analyseren en bijstellen. (zie voor verder informatie in het aanbod Lesson Study) -

Facultatief is het mogelijk om gerichte begeleiding van de onderwijsconsulent aan te vragen, met of zonder beeld. De onderwijsconsulent ondersteunt bij het borgen van de vaardigheden in de praktijk.

Samen kijken we naar wat beter kan in een veilige setting: Het handelen van de leerkracht? De didactiek? Het klassenmanagement? Het omgaan met verschillen? Voorbereiding

Voorgesprek met directie / MT om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de behoeften en beginsituatie van de school.

Tijdsinvestering

Training i.o.o. Vervolgbegeleiding i.o.o. Team

Doelgroep

Aanwezigheidsplicht i.o.o. Kosten Deze training met borging in de praktijk wordt je aangeboden door AWBR. Aanmelding

Aanmelden via s.dekker@awbr.nl

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

i.o.o.

i.o.o. (EDI training duurt 2 uur)

Eigen school

Schoolteam

Schoolteam

AWBR Academie 2019-2020


Lesson Study “Samen inhoudelijk aan de slag”

Docent

Saskia Dekker, onderwijsconsulent, opleider en procesbegeleider

Doel

Mis jij het ook zo om inhoudelijk aan de slag te gaan met je collega’s, dan is Lesson Study iets voor jou. Wat kan Lesson Study je opleveren: • • • • • • • •

Inhoud

Hogere kwaliteit van je lessen. Je voelt je na deelname competenter in je pedagogisch (vak)didactisch handelen. Je bent je nog meer bewust van de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen. Je geeft kwalitatief betere instructie. Je begrip van de vakinhoud neemt toe. Betere koppeling tussen lange termijn doelstellingen en het dagelijkse werk. Verbeterde vaardigheid om meer zicht te krijgen op waar leerlingen zijn in hun leerproces. Bevorderende samenwerking tussen jou en je collega’s.

Met je collega’s van dezelfde school kies je een vakgebied en een gemeenschappelijk doel, en bereid je samen één of meer lessen in detail voor. De (onderzoeks)les wordt uitgevoerd door een van de teamleden, waarbij de anderen de leerlingen ‘live’ observeren. Na afloop worden de geobserveerde leerlingen geïnterviewd en wordt de les direct op de school met elkaar nabesproken met het oog op het leren van de leerlingen. Samen stel je de les bij, op basis van de discussies in de nabespreking, waarna de herziene les opnieuw wordt uitgevoerd. De Lesson Study cyclus wordt uitgevoerd onder begeleiding van Saskia Dekker. Indien gewenst is er een vakdidacticus (bij een deel) van de bijeenkomsten aanwezig om inhoudelijk op vakdidactisch gebied antwoord te geven op vragen, complexe vraagstukken toe te lichten en aanpakken op het didactisch vlak te belichten. Dit kan ook door het aanreiken van vakliteratuur.

AWBR Academie 2019-2020


Voorbereiding Tijdsinvestering Doelgroep / beginsituatie

Tijdsinvestering: 24 uur (6 bijeenkomsten van 2 uur en 2 uur voorbereiding / uitvoering per bijeenkomst) Deelnemers aan een Lesson Study team: -

Aanwezigheidsplicht Kosten Aanmelding

zijn werkzaam op dezelfde school en in dezelfde bouw (BB 6/7/8 of MB 3/4/5 of OB 1/2); - zijn gemotiveerd om hun didactische (instructie) vaardigheden te vergroten en de leeropbrengsten van de leerlingen te verbeteren; - willen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. 80% voor het behalen van het deelnamecertificaat. Deze teamtraining wordt je aangeboden door AWBR. Aanmelden via s.dekker@awbr.nl

Data

Tijd

Locatie

i.o.o.

i.o.o.

AWBR school

Min. aantal deelnemers per groep 2

Max. aantal deelnemers per groep 6

(6 bijeenkomsten van 2 uur i.o.m. de betreffende school)

AWBR Academie 2019-2020


Samenwerken met je duo, aanbod voor studiedag Docent

Anita Helderman • Onderwijsconsulent • Opleider in school • Procesbegeleider

Doel

Voorbereiding

Bewustwording van de verschillende aspecten in de ‘samenwerking in een duobaan’ die van invloed zijn op het slagen van deze samenwerking. - Afstemming vinden over hoe de samenwerking eruit kan zien. - Het maken van onderlinge afspraken. - Het borgen van deze afspraken. Geen voorbereiding vereist.

Tijdsinvestering

1 bijeenkomst van 3 uur

Doelgroep

Duo-partners

Inhoud

Aanwezigheidsplicht 100% bij 1 t/m 4 bijeenkomsten 80% bij 5 bijeenkomsten Kosten Aanmelding Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

In overleg met de directie

In overleg

Op je eigen school

4

In overleg met de directie

AWBR Academie 2019-2020


Teamtraining Timemanagement; wie zelf geen plannen maakt, past meestal wel in het plan van een ander

Docent

Saskia Dekker, onderwijsconsulent, opleider in school en procesbegeleider AWBR Academie

Doel

Doelen van deze bijeenkomst i.o.o. met de voorbereidingsgroep van de school zelf. Mogelijke insteek kan zijn: • • • • •

Je kent het kwadrant van Covey en past dit toe in je eigen praktijk. Je kent de stappen van Rationele Effectiviteits Training (1950) door Albert Ellis en oefent hiermee in de toepassing op je eigen gedrag. Je kent de belemmerende en bevorderende factoren voor je eigen timemanagement. Je ontvangt vele bruikbare tips rondom plannen en timemanagement. Je hebt een eerste stap gemaakt in het stellen van doelen en prioriteiten.

Inhoud

In deze training word je je bewust van de wijze waarop je omgaat met je tijd en hoe je dit anders zou kunnen aanpakken. Op interactieve wijze, ondersteund door de theorie, ga je zelf en in samenwerking met de andere deelnemers op onderzoek naar jouw valkuilen en blinde vlekken. Je ontdekt wat jouw aandachtspunt(en) zijn en gaat daarmee aan de slag.

Voorbereiding

Voorafgaand aan beide bijeenkomsten krijg je een opdracht mee om in de praktijk uit te voeren.

Tijdsinvestering

5 uur  twee bijeenkomsten. 2 uur  voorbereiding en uitvoering Voor teams die gezamenlijk aan de slag willen met de wijze waarop men met de beschikbare tijd omgaat en dit anders willen gaan aanpakken.

Doelgroep

Aanwezigheidsplicht 100% voor het behalen van het deelnamecertificaat. Kosten

Deze training wordt je aangeboden door AWBR.

Aanmelding

Aanmelden via s.dekker@awbr.nl

Data

Tijd

Locatie

i.o.o.

i.o.o.

AWBR school

Min. aantal deelnemers 4

Max. aantal deelnemers 25

AWBR Academie 2019-2020


Docent

Effectief feedback geven; het verbeteren van de leerprestaties van de leerlingen

Doel

Ilse Wassenaar, hoogbegaafdheid specialist AWBR Saskia Dekker, onderwijsconsulent, opleider, trainer AWBR Academie • •

Inhoud

Je leert in deze training hoe je een ‘Fixed mindset’ naar een ‘Growth mindset’ bewerkstelligt, bij jezelf en bij je leerlingen. Je wordt je bewust van je eigen grondhouding bij het geven van feedback. Je leert de verschillende niveaus en lagen van feedback geven herkennen bij jezelf, deze te verdiepen en toe te passen in de praktijk. Je persoonlijke leerdoel staat centraal. Je leert hoe je de leerlingen een rol in de feedback kunt geven. Hoe maak je hen eigenaar van hun eigen leerproces?

In deze training krijg je o.a. achtergrond informatie over: • het gedachtegoed van Carol Dweck m.b.t. Fixed en Growth Mind-set • John Hattie; Leren zichtbaar maken. • Linda van den Bergh en Anje Ros; Begeleiden van actief leren. De theorie wordt gebruikt in verschillende werkvormen, o.a. het samen analyseren van filmopnamen (o.a. uit de eigen praktijk), waarbij het persoonlijk leerdoel centraal zal staan; je deelt ‘good practices’ met elkaar. De training wordt afgesloten met een korte presentatie (in woord of beeld) over het eigen leerproces.

Voorbereiding

Na elke bijeenkomst krijg je een huiswerkopdracht. Het onderzoeken van de eigen praktijk staat centraal, waarbij gebruik gemaakt wordt van kijkwijzers, Rubrics, filmopnamen en het lezen van achtergrondinformatie. Tijdsinvestering 7,5 uur  bijeenkomsten (exclusief reistijd) 5 uur  voorbereiding en uitvoering. Doelgroep Doelgroep: leerkrachten Beginsituatie: deze training is een vervolg op de workshop “Mindset: de weg naar succes”. Wanneer je deze workshop al hebt gevolgd, kun je de eerste bijeenkomst overslaan. Geef dit dan aan bij je aanmelding. Aanwezigheidsplicht 80% voor het behalen van het deelnamecertificaat. Kosten Deze training wordt je aangeboden door AWBR. Aanmelding Aanmelden via s.dekker@awbr.nl Data

Tijd

Locatie

i.o.o.

i.o.o.

AWBR school

Min. aantal deelnemers --

Max. aantal deelnemers --

AWBR Academie 2019-2020


Collegiale visitatie in de school

Docent

Saskia Dekker, onderwijsconsulent, opleider in school en procesbegeleider AWBR Academie

Doel

Binnen een duidelijke structuur met concrete afspraken, bij elkaar in de les op bezoek komen met als doel elkaar te ondersteunen bij het reflecteren op de eigen lessituatie.

Inhoud

Aansluitend bij de beginsituatie van het team wordt i.o.o. overleg besproken wat nodig is om het proces van collegiale visitatie in te zetten en te borgen. Mogelijke invulling: De bijeenkomst 1: • Weten waar je allemaal rekening mee moet houden bij collegiale consultatie, om het voor ieder tot een succes te maken. • Het belang van goed communiceren onderkennen. • Kennen de regels van feedback geven en ontvangen. • Weten wat de eigen aandachtspunten zijn bij het geven van feedback. Bijeenkomst 2: • • • • •

Je kent de voorwaarden voor het geven en ontvangen van feedback. Je weet waarom feedback lastig kan zijn. Je kent de vijf fasen van een coachgesprek. Je kent het proces van feedup, feedback naar feedforward. Je hebt geoefend met het geven van feedback

In de periode tussen de bijeenkomsten gaan de leerkrachten bij elkaar observeren in de klas en voeren van de nagesprekken. Voorbereiding

Tijdsinvestering Doelgroep

Een voorbereidingsgroep (directie + 1 of meer leerkrachten) voert het afstemmingsgesprek met de trainer om samen tot een passend programma te komen. i.o.o. afhankelijk van de duur van de bijeenkomsten (meestal 2 uur) en de CV-rondes + nagesprekken die de school inplant. Voor teams die gezamenlijk aan de slag willen met het leren van en met elkaar middels observaties in de klas.

Aanwezigheidsplicht 100% voor het behalen van het deelnamecertificaat. Kosten

Deze training wordt je aangeboden door AWBR.

Aanmelding

Aanmelden via s.dekker@awbr.nl

Data

Tijd

Locatie

i.o.o.

i.o.o.

AWBR school

Min. aantal deelnemers 4

Max. aantal deelnemers 25

AWBR Academie 2019-2020


Teamtraining op maat

Docent

Saskia Dekker (onderwijsconsulent, trainer AWBR academie)

Doel

De teamtrainingen hebben als doel (een deel van) het team mee te nemen in een schoolbrede ontwikkeling. Doelen van deze trainingen worden vastgesteld in overleg met de voorbereidingsgroep van de school.

Inhoud

Mogelijke onderwerpen: Oudergesprekken Bordsessies Timemanagement Collegiale visitatie / intervisie Lesson Study EDI Leren zichtbaar maken In overleg andere onderwerpen die binnen mijn expertise vallen

Voorbereiding

In overleg

Tijdsinvestering

In overleg

Doelgroep

schoolteams

Aanwezigheidsplicht n.v.t. Kosten

n.v.t.

Aanmelding

Neem contact op met Ilse Wassenaar voor een oriĂŤnterend gesprek (s.dekker@awbr.nl)

Niveau

In overleg

Data

Tijd

Locatie

Min. aantal deelnemers

Max. aantal deelnemers

i.o.o.

i.o.o.

i.o.o.

Schoolteam

Schoolteam

AWBR Academie 2019-2020


E-learnings


Werken met een keuze- of planbord

Het is belangrijk dat kinderen zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen handelen. Een keuzebord is daarbij een goed hulpmiddel. Maar wat is een keuzebord precies en hoe zet je het effectief in?

Niveau

Tijdsinvestering: 4 SBU

Wat je na deze cursus hebt geleerd: • Bestaan van verschillende soorten keuze- en planborden. • Hoe hiermee in de klas gewerkt kan worden. • Aandachtspunten tijdens het werken met het keuze- en planbord

Wij denken graag met je mee!

T 088 410 10 50

elHUkGYaKJ

academies@derolfgroep.nl

www.derolfgroep.nl


Een effectieve instructie geven Het geven van een effectieve instructie is een van de belangrijkste vaardigheden van een leerkracht. Een heldere en gestructureerde opbouw van je instructie is dan ook essentieel. Maar niet alle leerlingen hebben dezelfde leerbehoefte. Om tot beheersing van de leerstof te komen zal de ene leerling meer hulp en begeleiding nodig hebben dan de ander. Het is belangrijk om tijdens de instructie hierop in te spelen. In deze cursus zal het geven van een effectieve instructie volgens het activerend directe instructiemodel worden behandeld. Hierbij zal extra aandacht worden besteed aan het formuleren van doelen, gedifferentieerd werken en het geven van feedback.

Niveau

Tijdsinvestering: 6 SBU

2kTp9lKJJr

Wat je na deze cursus hebt geleerd: • Hoe je een effectieve instructie kunt geven aan de hand van het activerend directe instructiemodel. • Verschillende manieren hoe je de voorkennis van de leerlingen kunt activeren. • Belangrijke aandachtspunten bij het formuleren van leerdoelen. • Hoe je de leerlingen effectieve feedback op hun prestaties kunt geven. • Hoe je kunt differentiëren binnen je instructie en het zelfstandig werken.

Wij denken graag met je mee!

T 088 410 10 50

academies@derolfgroep.nl

www.derolfgroep.nl


Klassenafspraken hanteren Iedere leerkracht heeft te maken met leerlingen die niet willen luisteren en/of afspraken niet nakomen. Vervelend, want ze verstoren je les en je houding wordt er niet positiever van

Niveau

Tijdsinvestering: 4 SBU

Wat je na deze cursus hebt geleerd: • Het belang van effectief klassenmanagement als ondersteuning van afspraken in de klas. • Welke klassenmanagementstrategieën essentieel zijn om een klassenomgeving te creëren waarbij afspraken succesvol geïmplementeerd/nageleefd kunnen worden. • Praktische tips voor het maken en centraal stellen van afspraken in de klas. • Herkennen van verschillende soorten storend gedrag bij leerlingen en mogelijke oorzaken hiervan. • Manieren om met leerlingen om te gaan die zich niet aan afspraken houden of storend gedrag laten zien.

Wij denken graag met je mee!

T 088 410 10 50

DVwirpJAaR

academies@derolfgroep.nl

www.derolfgroep.nl


Een uitdagende leeromgeving creëren De inrichting en organisatie van je klas heeft een significante invloed op het gedrag en de leerprestaties van je leerlingen. Een klas kun je zo inrichten dat zowel de samenwerking als de zelfstandigheid wordt bevorderd. Een klas die druk en chaotisch is ingericht zorgt voor chaotische kinderen. Plaatjes aan de muur kunnen de concentratie verminderen, maar zorgen ook voor een gezellige omgeving. Wat is nu de juiste balans?

Niveau

Tijdsinvestering: 4 SBU

CyHgcioVWo

Wat je na deze cursus hebt geleerd: • Een aantal uitgangspunten waaraan een lokaal dient te voldoen. • Praktijkvoorbeelden van indelingen van de klas en voordelen hiervan. • Aanpassingen voor leerlingen met speciale behoeften.

Wij denken graag met je mee!

T 088 410 10 50

academies@derolfgroep.nl

www.derolfgroep.nl


Het creëren van een taakgerichte cultuur Als leerkracht is het belangrijk om zoveel mogelijk lestijd in te zetten voor het leren. Helaas gaat er iedere dag tijd verloren aan leswisselingen, het opruimen of het verzamelen van materiaal. Daarnaast is het belangrijk dat de leerlingen tijdens lessen actief oefenen met de lesstof. Het creëren van een taakgerichte cultuur in de klas is dan ook essentieel. In deze cursus wordt aandacht besteed aan het aanleren van routines, waardoor het verlies van lestijd wordt verminderd. Daarnaast worden technieken besproken die je helpen om een taakgerichte en zelfstandige werkhouding bij de leerlingen te ontwikkelen.

Niveau

Tijdsinvestering: 6 SBU

nc1n7RU2PE

Wat je na deze cursus hebt geleerd: • • • • •

Het belang van een taakgerichte cultuur op school. Verschillende routines voor in de klas om tijdverlies te voorkomen. Hoe je als leerkracht de taakgerichtheid van de leerlingen kunt bevorderen. Technieken die je in kunt zetten om de betrokkenheid van de leerlingen tijdens de les hoog te houden. Hoe je de leerlingen een taakgerichte en zelfstandige houding aanleert.

Wij denken graag met je mee!

T 088 410 10 50

academies@derolfgroep.nl

www.derolfgroep.nl


Onderwijsdoelstellingen behalen In deze cursus wordt een methode besproken waarmee je voor de gehele groep een plan samen kunt stellen om te voldoen aan leerdoelen, maar waarmee je ook rekening houdt met de verschillende behoeften van jouw leerlingen.

Niveau

Tijdsinvestering: 4 SBU

BblpsjnUZg

Wat je na deze cursus hebt geleerd: • Doel van handelingsgericht werken en uitgangspunten hiervan. • Opstellen van een groepsplan. • Rekening houden met motivatie bij leerlingen.

Wij denken graag met je mee!

T 088 410 10 50

academies@derolfgroep.nl

www.derolfgroep.nl


Overdrachtsgesprek voeren: van po naar vo Een overdrachtsgesprek is belangrijk omdat u hiermee de toekomstige leerkracht/school op de hoogte brengt van de ontwikkeling en leerbehoefte van het kind. Op deze manier krijgt de leerling een goede en snelle aansluiting op de nieuwe school.

Niveau

Tijdsinvestering: 4 SBU

uzZReLtqRZ

Wat je na deze cursus heb geleerd: • • • •

Hoe voer je een goed overdrachtsgesprek? Hoe bereid je je hierop voor? Welke onderwerpen dienen allemaal aan bod te komen? Welke informatie is belangrijk?

Wij denken graag met je mee!

T 088 410 10 50

academies@derolfgroep.nl

www.derolfgroep.nl


Een klassengesprek voeren Leerlingen ontwikkelen zich het beste binnen een veilig klimaat en een goede sfeer in de klas. Om dit te behouden zijn gesprekken waarin alle leerlingen aan bod komen essentieel.

Niveau

Tijdsinvestering: 4 SBU

Wat je na deze cursus hebt geleerd: • • • •

Het belang van klassengesprekken. Voorbereiding en het proces van een klassengesprek. Regels en afspraken die je met leerlingen maakt. Vaardigheden van de leerkracht.

Wij denken graag met je mee!

T 088 410 10 50

JEVkFppYAs

academies@derolfgroep.nl

www.derolfgroep.nl


Het zelfvertrouwen bevorderen Het zelfvertrouwen van een kind is een belangrijke voorwaarde om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierdoor heeft een kind vertrouwen in zijn eigen kunnen en kan een eventuele tegenslag goed worden verwerkt.

Niveau

Tijdsinvestering: 6 SBU

Als leerkracht wil je graag het zelfvertrouwen van de leerlingen bevorderen. Welke technieken kun je inzetten om het zelfvertrouwen te versterken? En hoe kun je een negatief zelfbeeld bij een leerling helpen verbeteren?

KGfKkefeoU

Wat je na deze cursus heb geleerd: • • • • •

Hoe het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van een kind ontstaan. Hoe je een negatief zelfbeeld bij een leerling kunt herkennen. Hoe je het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van een leerling kunt versterken. Hoe je op een effectieve manier complimenten en kritiek kunt geven. Hoe hoge verwachtingen in de klas bij kunnen dragen aan het zelfvertrouwen van de leerlingen.

Wij denken graag met je mee!

T 088 410 10 50

academies@derolfgroep.nl

www.derolfgroep.nl


Een conflictoplossend gesprek voeren Is een conflict altijd een negatieve gebeurtenis? In deze e-learning cursus leer je conflictsituaties op tijd te herkennen, deze met leerlingen te bespreken en je eigen gedrag ten opzichte van leerlingen te begrijpen.

Niveau

Tijdsinvestering: 4SBU

Wat je na deze cursus hebt geleerd: • Wat is een conflict? • Voeren van een bemiddelingsgesprek met een of meerdere leerlingen. • Strategieën om ruimte te bieden aan leerlingen of te nemen tijdens een gesprek. • Achterliggende oorzaken bij een leerling tijdens een conflict. • De rol die je als leraar laat zien.

Wij denken graag met je mee!

T 088 410 10 50

cHFwc9H6cX

academies@derolfgroep.nl

www.derolfgroep.nl


Een sociogram opstellen

Door middel van een sociogram breng je de sociale relaties van de kinderen in de klas in kaart. Hierdoor kun je (potentiële) problemen tussen leerlingen gemakkelijker traceren en deze direct aanpakken. Je verbetert je klassenklimaat. Dit resulteert onder andere in verminderd pestgedrag in de klas. Wat je na deze cursus hebt geleerd: Korte achtergrond van sociometrie als onderzoeksmethode. De stappen om een sociometrisch onderzoek uit te voeren en de resultaten te visualiseren in een sociogram. • Interpretatie van de resultaten. • Op welke manier je de conclusies uit het sociogram in de klas gebruik • • •

Wij denken graag met je mee!

T 088 410 10 50

Niveau

Tijdsinvestering: 4 SBU

faHqdsBIy7

academies@derolfgroep.nl

www.derolfgroep.nl


Effectief vergaderen met het team Binnen scholen worden diverse onderwijsdoelstellingen opgesteld die behaald dienen te worden. Daartoe is het belangrijk de struikelblokken die teamleden ondervinden te verwijderen. Teamvergaderingen spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe vergader je op een effectieve manier? Hoe zorg je ervoor dat alle teamleden aan bod komen tijdens een vergadering zonder het gespreksdoel uit het oog te verliezen?

Niveau

Tijdsinvestering: 4 SBU

N4WQnqjJsw

Wat je na deze cursus heb geleerd: • • • •

Het verschil tussen vergaderen en een werkoverleg. Hoe je een vergadering voorbereidt en gestructureerd laat verlopen. Toepassen van verschillende manieren om een besluit te nemen. Vaardigheden en interventies die je tijdens vergaderingen kunt toepassen.

Wij denken graag met je mee!

T 088 410 10 50

academies@derolfgroep.nl

www.derolfgroep.nl


Het voeren van een functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken worden gevoerd om na te gaan of werk naar tevredenheid gaat en welke ontwikkelingspunten er zijn. Daarnaast is het een mogelijkheid om je wensen kenbaar te maken aan je leidinggevende. Welke vragen kun je tijdens een functioneringsgesprek verwachten? Hoe bereid je je gedegen voor? Wat je na deze cursus hebt geleerd:

Niveau

Tijdsinvestering: 4 SBU

SvdJhZRclX

• Wat het doel is van een functioneringsgesprek in relatie tot andere gesprekken gericht op persoonlijke ontwikkeling. • Wat tijdens een functioneringsgesprek aan bod kan komen en hoe je jezelf hierop voorbereidt. • Het doen van voorstellen tijdens het gesprek en hierbij onderhandelen. • Ontwikkelen van de afgesproken actiepunten.

Wij denken graag met je mee!

T 088 410 10 50

academies@derolfgroep.nl

www.derolfgroep.nl


3 keer online aan de slag met het schoolplan Bij de start van het nieuwe schooljaar begint voor veel scholen de nieuwe schoolplanperiode. In een drietal online trainingen van een half uur neemt onderwijsadviseur Anita Aalpoel de stappen met je door en zorg je ervoor dat het schoolplan echt aansluit bij de huidige ontwikkelingen op jouw school!

Niveau

Tijdsinvestering: 2 SBU

Tussen de trainingen in ga je praktisch aan de slag met een analyse van de huidige situatie om te komen tot strategische doelen, met daarbij aandacht voor het creĂŤren van draagvlak binnen je team. De trainingen en praktische opdrachten geven je dĂŠ bagage voor het schoolplan. Na aanmelding krijg je binnen 2 (werk)dagen een mail waarin de link staat die je toegang geeft tot de training. Je kunt hiermee zelf bepalen waar en wanneer je aan de slag gaat. Deze link is beschikbaar tot aan de zomervakantie. Veel succes! De kosten zijn gebaseerd op drie online trainingen.

Wij denken graag met je mee!

T 088 410 10 50

academies@derolfgroep.nl

www.derolfgroep.nl


T 088 410 1050 | academies@derolfgroep.nl | www.derolfgroep.nl

Profile for de Rolf groep

Scholingsaanbod AWBR Academie  

Scholingsaanbod AWBR Academie