Catalogus maart 2019

Page 1

Kunst • Antiek • Inboedelveilingen • Taxaties

DERKSEN vei lin g b e d r ijf

Elly Kuipers (1938-2016)

DERKSEN veilingbedrijf


Kunst • Antiek • Inboedelveilingen • Taxaties

DERKSEN ve i l ing be drijf

Derksen veilingbedrijf Sinds 1945 is Derksen veilingbedrijf gespecialiseerd in het veilen en taxeren van kunst, antiek en inboedelgoederen en het ontruimen van inboedels. Het kopen op een veiling is voor menigeen een spannende ervaring met vaak verrassende opbrengsten.


VEILINGINFORMATIE MAART 2019 Deze veiling uit particuliere inbreng, wordt gehouden t.o.v. Gerechtsdeurwaarder de heer L H L M Vloet te Arnhem

KIJKDAGEN: Vrijdag Zaterdag Zondag

1 maart 2 maart 3 maart

11.00 - 17.00 uur 11.00 - 17.00 uur 11.00 - 17.00 uur

VOLGORDE VAN VERKOOP: Veiling Timed Online: Start sluiting Timed Online veiling maandag 4 maart 20.00 uur

AFHAALTIJDEN VEILINGGOEDEREN: Dinsdag Woensdag

DERKSEN ve i l i ng b e d ri j f

5 maart 6 maart

08.30 - 16.00 uur 08.30 - 16.00 uur

VEILINGKOSTEN: 29% AGENDA:

Maandag 8 april Kunst- Antiek- en inboedelveiling Dinsdag 16 april Vastgoedveiling Regio Oost Maandag 1 juli Kunst- Antiek- en inboedelveiling Maandag 9 september Kunst- Antiek- en Inboedelveiling Maandag 7 oktober Special Maandag 18 november Kunst- Antiek- en Inboedelveiling

Amsterdamseweg 23 6814 GA ARNHEM tel: 026-4421498 www.derksen-veilingbedrijf.nl info@derksen-veilingbedrijf.nl

Rabobank NL63RABO0148407854 H.R. 09189969 BTW Nr. 8202-27-419-B01

Volgrecht wordt toegepast. Het volgrecht is het recht van de maker van een origineel van een kunstwerk om bij iedere latere doorverkoop van dat werk een percentage te ontvangen van de verkoopprijs. Als een kunstenaar overlijdt, kan het volgrecht overgaan op zijn nabestaanden of andere erfgenamen. Het volgrecht eindigt 70 jaar na het overlijden van de kunstenaar. Volgrecht is niet verschuldigd bij iedere verkoop van kunstwerken. De belangrijkste vereisten zijn: • Het moet gaan om de verkoop • Van originelen van werken van grafische of beeldende kunst (of exemplaren daarvan in beperkte oplage) • Waarbij een professionele kunsthandelaar is betrokken als koper, verkoper of tussenpersoon • Waarbij de verkoopprijs € 3.000 of meer bedraagt (inclusief veilingkosten), en • Waarvan de kunstenaar niet langer dan 70 jaar daarvoor is overleden. Vergoedingspercentages De hoogte van de vergoeding wordt als volgt berekend: • 4% van het deel van de verkoopprijs tot en met € 50.000 • 3% van het deel van de verkoopprijs van € 50.000,01 tot en met € 200.000 • 1% van het deel van de verkoopprijs van € 200.000,01 tot en met € 350.000 • 0,5% van het deel van de verkoopprijs van €350.000,01 tot en met € 500.000 • 0,25% van het deel van de verkoopprijs hoger dan € 500.000 De gehele tekst die is opgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt u op onze website onder “Volgrecht”

FEDERATIE


Op 3 april 1938 wordt in Arnhem Elisabeth (Elly) Kuipers geboren. In 1948 wordt er een schrift uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. Elly gebruikt op een nette en artistieke manier dit feestelijk vormgegeven schrift op de lagere school voor haar lessen. Naast de aantekeningen in een prachtig handschrift maakte zij als 10-jarige al kleine mooie illustraties. Ook zijn er vanaf haar lagere school bijzondere tekeningen van haar bewaard gebleven die zij gaf aan haar ouders waaruit blijkt dat Elly haar talent al van jongs af zichtbaar werd. Elly had het vermogen om intensief waar te nemen.

Gezin van herkomst Elly Kuipers was de tweede van de vijf kinderen in het protestants gezin Kuipers. Haar vader was fiscaal auteur en uitgever. Moeder bestuurde het gezin met huishoudelijk hulp. Elly had met haar vader een hele diepe band ondanks zijn drukke bestaan. Elly was de oudste van de drie meisjes en had een eigen plek in het gezin door haar sterke behoefte om een eigen weg te zoeken. Als kind leefde Elly bescheiden, teruggetrokken en had moeite om zich te verhouden tot het reguliere schoolsysteem van toen. Van jongs af was zij een fijnbesnaarde waarnemer en intuïtief kunstenaar. Zij heeft haar lagere school afgemaakt bij het Katholieke Pedologisch Instituut van dr. Haar ouders hebben er veel voor over gehad dat zij haar weg in het leven zou vinden. Dit heeft geresulteerd in een zeer groot oeuvre. Belangrijke inspiratiebronnen voor Elly Kuipers waren het geloof en de natuur. Door het pedologische instituut kreeg zij verbinding met het katholicisme. Sindsdien verkeerde zij in kringen van religieuzen in en om de stad Nijmegen. Zo heeft Pater Malta haar zeer zorgvuldig ingeleid in het Roomskatholieke geloof wat haar blik op de wezenlijke kant van het geestelijk leven heeft verdiept. Elly heeft zich tot katholiek laten dopen.

Opleiding Na het Pedologisch Instituut doorliep Elly in de periode vanaf 1954 tot 1959 de Academie voor Beeldende Kunst en Kunstnijverheid Genootschap “Kunstoefening” in Arnhem met als specialisatie schilderen (van de heer Sieger) en grafiek (van de heer van Kruiningen). Ze slaagt in 1959 met een indrukwekkende cijferlijst waaronder een 8 voor vrij tekenen, kunstgeschiedenis en schilderen. Elly was leerling van Anton Kloosterhuis en fijnschilder Fred Sieger. In 1967 gaat ze dankzij een beurs van het Rijk naar Antwerpen om daar een opleiding te volgen aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten. Voor het leerjaar 1967/1968 wordt er 300 frank betaald. In 1975 volgt Kuipers de cursus creatief pedagogisch didactische bijscholing aan de academie voor beeldende kunsten te Arnhem en sluit deze op 7 februari 1976 met goed gevolg af.


Bekendheid en exposities Over Elly Kuipers als beeldend kunstenaar is te lezen in het Lexicon van Nederlandse beeldende Kunstenaars van 17501950, samengesteld door Pieter A. Scheen. Verder wordt zij door P.M.J. Jacobs genoemd in het biografisch handboek Beeldend Nederland. De eerste officiële tentoonstelling vindt plaats in Nijmegen in 1964 bij de G.B K. In 1967 exposeert zij in het Gemeentemuseum van Arnhem onder de overkoepelende titel “Kunst uit Gelderland”. In de volgende jaren exposeert Elly ondermeer bij Galerie Cojean Scheveningen, De Waag, Besiendershuys, Open huis, De Commanderie van St. Jan, Galerie Polman, AMRO-bank, Delta Galerie, Galerie Styn Buys en Galerie De Pluis, allen in Nijmegen. Ook exposeerde Elly met vele Solo tentoonstellingen waaronder bij Kunsthandel Teunissen (1972), Kasteel Wychen, VVV Nijmegen, Galerie De Natris, Hotel Val Monte te Berg en Dal en in het Gemeentehuis te Beuningen.

Docentschap Als docent was Kuipers van 1970 tot 2000 verbonden aan de Vrije Academie Beeldende Kunsten te Nijmegen. In 2000 neemt Elly Kuipers officieel afscheid van het Stedelijk Centrum voor Kunst en Cultuur De Lindenberg. Na 2000 zette zij haar privélessen schilderen voort vanuit haar riante 2e atelierruimte in het souterrain onder haar huis. Mede vanwege de grote bescheidenheid van Elly Kuipers, stelde zij geen prijs op een groot afscheid van de Lindenberg. In een persoonlijke brief van de directie aldaar is grote dank voor haar inzet en persoonlijke betrokkenheid te lezen. Op 13 februari 2002 levert Elly 10 werken in bij de Stichting Beeldende Kunst Gelderland welke plaatsvindt in het KAB Posttheater aan de Rozendaalsestraat te Arnhem. Het zijn allen werken die recent door haar gemaakt zijn. De verkoopprijs van de werken wordt vastgesteld op ca. 2000 gulden per stuk.

Intuïtieve symboliek Sinds 2010 zijn series zwart/wit- en kleurenlino’s opgenomen in de collectie van het Bijbels Museum te Amsterdam. In 2011 verschijnt haar boek Bomen zien. Bomen hebben Kuipers al van kind af aan gefascineerd. Bomen, takken, stronken enz. Hierin voelde zij een oerkracht en iets Goddelijks. In 2013 wordt haar tweede boek uitgegeven getiteld Vissen, Vogels, Vuur, Verbeeld Dagboek. De thema’s zijn inspirerend en doordrongen van symboliek: Vissen geven vruchtbaarheid aan, maar staan ook voor het Christendom. In stromend water betekenen vissen, soms levensritme, beweging. Een andere keer is water het bloed in de aderen. Vogels zijn boodschappers, soms vervoeren ze ook doden, dan weer betekenen ze beweging van de geest, bescherming of toenadering. Vogels, als ogen geschilderd, kunnen waakzaamheid uitdrukken. Een schelp kan in deze schilderijen een beschermend omhulsel betekenen. Ook kan ze een symbool van de ziel, of een geheime, verborgen plaats zijn. Vuur drukt nu eens hartstocht, verlangen uit, een andere keer betekent het vernietiging. Bladeren bedekken soms symbolisch de gedachten die wij hebben, beschermen ons voor de buitenwereld. Ze kunnen het verleden verbergen, en geven zo dat, wat geweest is, rust. Bladeren vormen een beschermende laag en kunnen ook droevige gebeurtenissen bedekken.


Eigen woorden In de CV die zij zelf heeft opgesteld geeft Kuipers een impressie van haar werk: “Dagelijkse gebeurtenissen, emoties, Bijbelse vertellingen en de Vragen die een mens in de seizoenen van het leven kan tegenkomen, zijn voor mij aanleiding voor een vertaling naar papier in de vorm van prent, linosneden, olieverven, etsen, gouache of aquarel. Naast portretten en stillevens zijn ook het landschap en stadsgezicht lange tijd onderwerp geweest in mijn werk. Intuïtief vormen bomen, mensen en dieren telkens elementen van het geheel, waarbij een milde ironie spreekt. In het verleden werkte ik vaak in opdracht en naar reëel onderwerp. Tegenwoordig ligt de nadruk op de vrije schilderkunst waarbij symbolisme en impressionisme in de fantasie zijn te herkennen”. In een interview in Dagblad De Gelderlander van 8 februari 2001 zegt Elly Kuipers: “Ik schilder zonder plan, maar wel met een gemoed…”.

Nalatenschap Op 5 oktober 2016 overlijdt Elly Kuipers op 78-jarige leeftijd in Nijmegen na een kort en intens ziekbed. Eind 2018 heb ik op verzoek van de executeur een bezoek gebracht aan haar atelier aan de van Dulckenstraat 32 te Nijmegen. Het atelier (2 woonhuizen) stond vol met haar levenswerk. Ca. 8000 werken trof ik aan waaronder een imposante collectie olieverfschilderijen op doek, linoleumsnede en schetsen. Ook stond haar schildersezel en stoeltje midden in haar atelier compleet met flessen terpentine en vele tubes verf naast haar schilderspalet alsof zij zo thuis zou komen om verder te gaan met haar werk. Samen met de dames Aimee en Liesbeth van Obelisk Boedelbeheer, die de executeur een uitstekende helpende hand hebben geboden en de mannen van het transport Paul en Thijs, is een deel van haar collectie naar het veilingbedrijf gebracht. De overige werken zijn in opslag genomen om later te bekijken wat er met de overige collectie gedaan moet worden. Veel heeft Elly Kuipers bij leven niet verkocht buiten de verkoop-exposities om. Aangenaam verrast was ik zeker dat in het TV-programma Schatgraven van Omroep Gelderland tijdens een opnamedag in november 2018 een werk van Kuipers voor de camera gehaald werd. Elly Kuipers staat zij te boek bij de RKD als Erkend Nederlandse schilder. Ook wordt zij vermeld in de schilderlexicon van Pieter Scheen en Jacobs.Maandag

4 maart

20.00 uur

Elly Kuipers, auto’s & treintjes

Elly Kuipers / auto's treintjes

Veiling Elly Kuipers

1 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1987, 90x75 cm

13 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1990, 80x120 cm

2 € 100 - € 150 Elly Kuipers (1938-2016) Zelfportret in atelier voor schilder, doek gedateerd 1962, 100x80 cm

14 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een vrouw, doek niet gedateerd, 50x40 cm

-

3 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1999, 100x85 cm

15 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een vrouw, doek gedateerd 1983, 50x40 cm

-

4 Elly Kuipers (1938-2016) Stilleven met gedroogde bloemen in vazen, doek gedateerd 1978, 80x50 cm

16 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1986, 55x45 cm

5 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1995, 90x100 cm

17 € 25 - € 50 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek niet gedateerd, 65x55 cm 18 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren en vogel, doek gedateerd 1992, 60x50 cm

-

19 € 50 - € 100 Elly Kuipers (1938-2016) Zelfportret in spiegel met diverse attributen in atelier, doek gedateerd 1980, 50x60 cm

23 € 100 - € 200 Elly Kuipers (1938-2016) Het theebezoek, vrouwen rond tafel in interieur, doek gedateerd 1964, 130x150 cm

24 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1989, 95x120 cm 25 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren in maisveld, doek gedateerd 1996, 75x90 cm

6 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1992, 90x110 cm 7 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1993, 90x110 cm 8 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1988, 85x110 cm 9 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1987, 9.x110 cm 10 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie van vrouw met vlinder, doek gedateerd 1998, 90x80 cm 11 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren op trap, doek gedateerd 1999, 90x75 cm

-

12 Elly Kuipers (1938-2016) Interieur met vrouw in stoel, doek 60x55 cm

donderdag 21 februari 2019

26 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren en vis, doek gedateerd 2012, 65x95 cm 20 € 25 - € 50 Elly Kuipers (1938-2016) Stilleven met kannen op tafel, board gedateerd 1956, 48x55 cm 21 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1987, 85x105 cm 22 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1996, 100x80 cm

-

27 Elly Kuipers (1938-2016) 5 Diverse linoleumsnedes van ca. 40x50 cm 28 Elly Kuipers (1938-2016) 8 Diverse linoleumsnedes diverse afmetingen

-

29 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1989, 80x55 cm 30 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 2004, 75x60 cm

1


Elly Kuipers / auto's treintjes

Veiling Elly Kuipers

31 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met mannen bij trap bij tunnel, doek gedateerd 1996, 75x90 cm

43 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1998, 100x145 cm

51 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1987, 70x90 cm 52 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1997, 95x125 cm 53 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met bomen, doek gedateerd 2016, 80x60 cm

32 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren doek, niet gedateerd, 115x145 cm

-

33 Elly Kuipers (1938-2016) Liggend naakt, doek gedateerd 1967, 55x65 cm

-

34 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1986, 50x65 cm

44 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met vrouw bij boom, board gedateerd 1976, 52x44 cm

-

45 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek niet gedateerd, 55x65 cm

-

46 € 50 - € 100 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren in interieur drukkerij, doek niet gedateerd 50x75 cm

54 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1988, 60x60 cm 55 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek 60x80 cm 56 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met vele figuren, doek gedateerd 1985, 70x90 cm

-

57 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren en vogels, doek gedateerd 2012, 85x80 cm 58 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek niet gedateerd, 70x80 cm

-

35 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een vrouw, doek gedateerd 2002, 60x50 cm

-

36 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een vrouw, doek gedateerd 1964, 60x40 cm

-

37 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een man, doek gedateerd 2002, 60x50 cm

-

47 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1987, 85x105 cm

60 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1994, 90x105 cm

38 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuur en handen, doek gedateerd 2010, 65x75 cm

48 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, Verbintenis, Ode aan natuur en elkaar, doek gedateerd 1999, 100x115 cm

61 Elly Kuipers (1938-2016) 10 Diverse werken w.o. etsen en linoleumsnedes

-

62 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een man in pij, doek gedateerd 1973, 50x35 cm

-

63 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een vrouw, doek gedateerd 1961, 60x50 cm

-

64 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een man met pet, doek gedateerd 1986, 50x40 cm

-

65 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een vrouw, doek gedateerd 1983, 55x40 cm

-

66 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met vrouw en vogels, doek gedateerd 2012, 80x60 cm

-

39 € 20 - € 40 Elly Kuipers (1938-2016) Gezicht op straat vanuit het atelier gezien, doek gedateerd 1981, 65x35 cm

59 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 2000, 100x90 cm

40 € 25 - € 75 Elly Kuipers (1938-2016) Voorstelling van een schrijvende vrouw aan tafel, doek gedateerd 1962, 70x50 cm 41 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1985, 70x55 cm 42 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 2000, 70x60 cm

49 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1991, 60x70 cm 50 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1986, 60x85 cm

donderdag 21 februari 2019

2


VERHUIZEN MET DERKSEN STAAT GARANT VOOR KWALITEIT !

Lijstenmakerij

van Norden v.o.f.

Van Rosenthalweg 25-A 6862 ZR Oosterbeek info@janvannorden.nl

www.janvannorden.nl


Elly Kuipers / auto's treintjes

Veiling Elly Kuipers

67 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1987, 70x60 cm

77 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1999, 70x80 cm

87 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1986, 85x55 cm

68 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek, niet gedateerd, 120x150 cm

78 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek, niet gedateerd, 80x90 cm

-

88 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met zelfportret, doek gedateerd 1974, 75x55 cm

-

79 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren en hoofd, doek gedateerd 1998, 90x80 cm

-

89 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek niet gedateerd, 115,35 cm

-

80 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met gezichten, doek gedateerd 2003, 70x80 cm

-

90 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1985, 45x55 cm

-

69 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1969, 40x70 cm

70 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1987, 45x70 cm 71 Elly Kuipers (1938-2016) 7 Diverse werken w.o. aquarel

-

81 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1992, 85x70 cm

91 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met olifant en vogels, doek gedateerd 1970, 55x70 cm

82 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met zittende figuren met maskers op schoot, doek gedateerd 1994, 65x95 cm

92 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met atributen op tafel in atelier, doek gedateerd 1979, 60x60 cm

72 â‚Ź 25 - â‚Ź 75 Elly Kuipers (1938-2016) Stilleven met attributen op tafel w.o. boeken en fruit, board gedateerd 1964, 80x60 cm 73 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een vrouw, doek gedateerd 1969, 50x40 cm

93 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, Onderscheiding, loutering, doek gedateerd 2011, 90x75 cm

83 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek niet gedateerd, 70x90 cm

-

84 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met naakte figuren, doek gedateerd 1987, 75x90 cm

-

85 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1991, 60x75 cm

74 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een vrouw, doek niet gedateerd, 50x40 cm

-

75 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een man, doek 50x45 cm

-

76 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1985, 70x85 cm

donderdag 21 februari 2019

-

94 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1991, 90x110 cm

86 Elly Kuipers (1938-2016) Gezicht op overkant, gezien vanuit het atelier, doek gedateerd 1979, 65x50 cm

3


Elly Kuipers / auto's treintjes

Veiling Elly Kuipers

95 Elly Kuipers (1938-2016) Gezicht op huizen te Nijmegen, doek, niet gedateerd, 60x80 cm

96 Elly Kuipers (1938-2016) Uitzicht vanuit atelier, doek gedateerd 1994, 60x80 cm

97 Elly Kuipers (1938-2016) 8 Diverse lithos jaren 50

-

-

105 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een man met pijp, doek gedateerd 1987, 60x50 cm

-

114 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1997, 105x90 cm

106 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een meisje, doek gedateerd 2007, 60x50 cm

115 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1986, 80x90 cm

107 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren Opgaan in het grote geheel, Uit bewondering voor Fred Sieger ben ik de wereld die in mijn hoofd zit, in het vrije werk gaan schilderen, doek gedateerd 2009, 180x45 cm

116 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1993, 85x105 cm

108 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een man, doek niet gedateerd, 60x50 cm 109 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek niet gedateerd, 70x60 cm

-

110 Elly Kuipers (1938-2016) De dampartij, doek gedateerd 1963, 70x80 cm

-

111 Elly Kuipers (1938-2016) Stadsgezicht met industrie, doek, niet gedateerd, 65x80 cm

-

98 € 20 - € 40 Elly Kuipers (1938-2016) 13 Diverse linoleumsnedes van o.a. jaarwisseling 1974 99 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, een baken van licht, doek gedateerd 2010, 45x150 cm 100 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuur met druiven en duiven, doek onduidelijk gedateerd, 60x80 cm 101 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een vrouw, doek gedateerd 1997, 50x40 cm

-

102 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een vrouw, doek niet gedateerd, 65x50 cm

-

103 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een vrouw, doek gedateerd 1982, 55x40 cm

-

104 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een man, doek niet gedateerd, 50x40 cm

-

donderdag 21 februari 2019

117 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1997, 90x110 cm 118 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek, niet gedateerd, 50x80 cm

-

119 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren tijdens bruiloft rond een tafel, doek gedateerd 1965, 75x80 cm

-

120 Elly Kuipers (1938-2016) Gezicht op huizen in de buurt van het atelier, doek, niet gedateerd, 65x80 cm

-

112 Elly Kuipers (1938-2016) Gezicht op huizen in de buurt van het atelier in Nijmegen, doek gedateerd 1985, 60x85 cm

121 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 2012, 90x70 cm 113 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met gezicht, Ontrafeling, Mysterie van het gelaat, doek gedateerd 2011, 65x90 cm

122 Elly Kuipers (1938-2016) 14 Diverse werken w.o. etsen en linoleumsnedes

-

123 € 20 - € 40 Elly Kuipers (1938-2016) 8 Diverse linoleumsnedes met figuren in interieur

4


Elly Kuipers / auto's treintjes 124 Elly Kuipers (1938-2016) 17 Diverse werken w.o. etsen en linoleumsnedes

Veiling Elly Kuipers -

133 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een man, doek niet gedateerd, 60x50 cm

125 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1988, 70x80 cm

134 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een man, doek niet gedateerd, 60x50 cm

126 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1987, 80x70 cm

135 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1980, 50x40 cm

127 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren en vis, doek, niet gedateerd, 80x95 cm

136 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek niet gedateerd, 70x60 cm

-

146 Elly Kuipers (1938-2016) Poserend naakt, doek gedateerd 1968, 60x50 cm

-

137 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1983, 70x50 cm 138 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een vrouw, doek gedateerd 1996, 50x35 cm

-

139 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1986, 70x80 cm 128 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, Meester, Christus blijft de baas in de volwassenheid, doek gedateerd 1986, 65x80 cm

140 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek niet gedateerd, 65x45 cm

-

donderdag 21 februari 2019

-

149 Elly Kuipers (1938-2016) Stadsgezicht met industrie, schildersboard 1960, 60x80 cm 150 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1994, 80x105 cm

129 â‚Ź 50 - â‚Ź 100 Elly Kuipers (1938-2016) 12 Diverse linoleumsnedes waaronder de verloving en trouwen van Wulmud en Koos, Opening tentoonstelling en Tante Mien en Oom Tjibbe bij het zilverkastje uit 1969, inclusief passe partout, 60x50 cm

151 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1995, 75x105 cm

-

132 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1987, 80x40 cm

148 Elly Kuipers (1938-2016) Stilleven met plant en citroenen, doek gedateerd 1961, 60x50 cm

-

143 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 2000, 90x120 cm

131 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een man, doek niet gedateerd, 60x50 cm

-

141 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek 70x90 cm 142 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, houtsnede, gedateerd 1962, 73x12 cm

130 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een man met pijp, doek gedateerd 1987, 60x50 cm

147 Elly Kuipers (1938-2016) Gezicht op haven, schildersboard gedateerd 1965, 60x80 cm

144 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek, niet gedateerd, 110x130 cm

-

145 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek, niet gedateerd, 100x140 cm

-

152 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1986, 80x70 cm 153 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1987, 80x70 cm 154 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met gezichten, doek gedateerd 2011, 90x60 cm

-

5


Elly Kuipers / auto's treintjes 155 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met gezichten, doek gedateerd 2011, 90x60 cm

Veiling Elly Kuipers -

156 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1989, 75x50 cm 157 Elly Kuipers (1938-2016) Vrouw in atelier, aquarel gedateerd1984, 45x34 cm 158 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1991, 105x90 cm 159 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1988, 70x90 cm

168 Elly Kuipers (1938-2016) 10 Diverse tekeningen met figuren

-

169 Elly Kuipers (1938-2016) 5 Diverse linoleumsnedes van ca. 40x50 cm

-

182 Elly Kuipers (1938-2016) Collage met diverse studietekeningen, 63x94 cm

-

170 Elly Kuipers (1938-2016) 5 Diverse linoleumsnedes van ca. 40x50 cm 171 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een vrouw, doek gedateerd 2014, 50x40 cm

-

172 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een vrouw, doek niet gedateerd, 50x40 cm

-

173 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met bloemen, doek gedateerd 1979, 40x30 cm 174 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren en hoofden doek gedateerd 1994, 80x90 cm 175 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren in circus, doek gedateerd 1965, 80x95 cm

-

183 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 2008, 85x65 cm 184 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek niet gedateerd, 90x70 cm

-

185 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 2013, 60x70 cm

160 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren en gezicht in de lucht, doek gedateerd 1998, 90x60 cm

186 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, Poortwachters, doek gedateerd 1994, 90x75 cm

161 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1986, 75x60 cm 162 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren bij trap, doek gedateerd 1994, 95x80 cm

-

163 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met vele figuren, doek gedateerd 1990, 90x70 cm

-

176 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1986, 40x80 cm

164 Elly Kuipers (1938-2016) Interieur, aquarel gedateerd 1964, 62x47 cm

177 Elly Kuipers (1938-2016) 2 Ingelijste studietekeningen, elk 23x31 cm

165 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1988, 80x70 cm

178 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek niet gedateerd, 60x50 cm

-

166 Elly Kuipers (1938-2016) Stilleven met atributen op stoel in atelier, doek gedateerd 1979, 75x65 cm

179 Elly Kuipers (1938-2016) Balkon, tekening / aquarel gedateerd 2006, 40x30 cm

-

167 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met vogels w.o. Vlaamse gaai, doek gedateerd 1968, 75x75 cm

180 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1990, 60x90 cm

donderdag 21 februari 2019

181 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren en vogel, doek gedateerd 2011, 80x90 cm

-

6


Celsiusweg12b | 6662 PX Elst | 0481 - 74 60 10 | info@ro-wi.nl | www.ro-wi.nl

Klein bureau, grote resultaten. Alkema | Vloet | Kuijpers Gerechtsdeurwaarders is een modern en volledig onafhankelijk gerechtsdeurwaarderskantoor. Ons team bestaat uit gerechtsdeurwaarders, juristen en incassomedewerkers. Voor advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, incassobureaus, rechtsbijstandverzekeraars en andere rechtshulpverleners staan wij klaar om de nodige ambtshandelingen te verrichten. Wij doen dit snel en accuraat. Voor spoedopdrachten maken wij tijd! Voor ondernemers bieden wij een compleet pakket aan diensten op het gebied van incasso en debiteurenbeheer, van herinnering en aanmaning tot dagvaarding en beslaglegging. Wij hebben voor iedere onderneming, van zzp-er tot multinational, een passende oplossing.

Zijpendaalseweg 47 6814 CC Arnhem 026 - 355 21 11 info@avk-arnhem.nl www.avk-arnhem.nl


Elly Kuipers / auto's treintjes 187 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek niet gedateerd, 40x70 cm

Veiling Elly Kuipers -

188 Elly Kuipers (1938-2016) Objecten in de vensterbank van atelier, doek gedateerd 1978, 80x70 cm

195 Elly Kuipers (1938-2016) Alarm Signaal, linoleumsnede 32x56 cm

196 Elly Kuipers (1938-2016) Figuren aan tafel, aquarel gedateerd 1984, 38x48 cm

-

199 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek 50x40 cm

189 â‚Ź 25 - â‚Ź 75 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een lezende man, doek gedateerd 1961, 80x70 cm 190 Elly Kuipers (1938-2016) Stilleven, doek, niet gedateerd, 50x70 cm 191 Elly Kuipers (1938-2016) Stilleven, doek, niet gedateerd, 80x65 cm 192 Elly Kuipers (1938-2016) Figuren rond tafel met desert, aquarel gedateerd 1984, 39x49 cm

-

193 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1989, 80x60 cm 194 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1997, 100x80 cm

donderdag 21 februari 2019

-

-

197 Elly Kuipers (1938-2016) Figuren in een kamer, aquarel gedateerd 1981, 35x47 cm 198 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een vrouw, doek gedateerd 2003, 50x40 cm

207 Elly Kuipers (1938-2016) Op visite met handwerkje, aquarel gedateerd 1985, 39x49 cm

200 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een vrouw, doek niet gedateerd, 50x40 cm

-

201 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren en gezichten, doek gedateerd 1994, 80x95 cm

-

208 Elly Kuipers (1938-2016) Poserend naakt, crayon gedateerd 2000, 60x30 cm 209 Elly Kuipers (1938-2016) Poserend naakt, crayon gedateerd 1982, 51x26 cm 210 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met vele figuren, doek gedateerd 1987, 80x90 cm

-

211 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met mannen, doek gedateerd 2010, 80x90 cm

202 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren in maisveld, doek gedateerd 2004, 80x90 cm 203 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 2013, 110x80 cm 204 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1993, 70x75 cm 205 Elly Kuipers (1938-2016) Landschap met bomen, aquarel gedateerd 1985, 49x38 cm

-

206 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek niet gedateerd, 50x60 cm

-

212 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een vrouw, doek gedateerd 2005, 50x40 cm

-

213 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een kind, doek gedateerd 2002, 50x40 cm

-

214 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een vrouw, doek niet gedateerd, 50x40 cm

-

215 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een man, doek niet gedateerd, 50x40 cm

-

7


Elly Kuipers / auto's treintjes

Veiling Elly Kuipers

216 € 25 - € 50 Elly Kuipers (1938-2016) Silleven met schildersattributen op tafel, doek gedateerd 1964, 40x50 cm

226 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1987, 80x90 cm

217 Elly Kuipers (1938-2016) Vissen, doek gedateerd 1961, 40x50 cm

218 € 25 - € 50 Elly Kuipers (1938-2016) Cafe interieur met figuur op kruk en barman achter de bar, doek 30x40 cm 219 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een man met snor, doek niet gedateerd, 50x40 cm 220 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een man, doek gedateerd 1997, 50x40 cm

-

221 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een vrouw, doek niet gedateerd, 50x40 cm

-

222 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een vrouw, doek gedateerd 2011, 50x40 cm

-

223 € 50 - € 100 Elly Kuipers (1938-2016) 15 Kleuren linoleumsnedes van Gelijkenissen met daarbij 2 mappen met dezelfde serie en de originele ontwerptekeningen, ca. 14x35 cm 224 Elly Kuipers (1938-2016) 13 Diverse wanddecoraties w.o. tekeningen en grafiek

-

225 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1988, 70x100 cm

donderdag 21 februari 2019

227 Elly Kuipers (1938-2016) 9 Diverse werken w.o. etsen en linoleumsnedes

-

228 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, Die niet weten waarheen te gaan, Maria bewaarde alles in haar hart, doek gedateerd 1987, 8x105 cm

233 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, Terugblik in mijn verleden Gesteund door boom en vogels komen herinneringen, doek gedateerd 2009, 70x95 cm

234 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1985, 70x100 cm 235 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 2004, 80x90 cm 236 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1997, 80x100 cm 237 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1986, 80x65 cm 238 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met bloem, doek gedateerd 1983, 85x60 cm

229 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren bij boom, Carpe et Labora, Vruchten plukken in de ontrafeling, doek gedateerd 1988, 75x100 cm 230 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1999, 85x100 cm 231 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met vele figuren en een hand, doek gedateerd 1995, 80x95 cm 232 € 50 - € 100 Elly Kuipers (1938-2016) 7 Kleuren linoleumsnedes van de Schepping met daarbij een map met dezelfde serie en de originele ontwerptekeningen, ca. 20x25 cm

239 Elly Kuipers (1938-2016) Figuren in kamer, kijkend naar schilderij, crayon / aquarel gedateerd 1984, 38x48 cm 240 Elly Kuipers (1938-2016) Het bezoek, crayon / aquarel gedateerd 1985, 38x48 cm 241 Elly Kuipers (1938-2016) Het familiebezoek, crayon / aquarel gedateerd 1984, 39x49 cm

-

242 Elly Kuipers (1938-2016) Man en vrouw in kamer, crayon / aquarel gedateerd1985, 39x49 cm

8
Elly Kuipers / auto's treintjes 243 Elly Kuipers (1938-2016) Interieur met nonnen, geestelijke en vrouw aan tafel, crayon / aquarel gedateerd 1985, 40x49 cm

Veiling Elly Kuipers -

251 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren en gezichten, doek gedateerd 1996, 70x90 cm

-

260 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1997, 90x70 cm 261 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met vogels, doek gedateerd 2004, 90x70 cm 262 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 2010, 90x80 cm

244 Elly Kuipers (1938-2016) Het familiebezoek, crayon / aquarel gedateerd 1985, 38x48 cm

-

252 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuur en boom De Fluitiste, Muziek ontstijgt het alledaagse, doek gedateerd 2008, 80x90 cm

245 € 50 - € 100 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een man, doek gedateerd 1962, 70x50 cm 246 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een non / zuster, doek gedateerd 1972, 60x50 cm

248 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 2012, 85x60 cm 249 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1987, 80x55 cm 250 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren Smeekbede, Diep menselijk verlangen, doek gedateerd 1984, 75x60 cm

264 Elly Kuipers (1938-2016) 10 Diverse wanddecoraties w.o. grafiek 265 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met hand, doek gedateerd 1988, 60x70 cm

-

267 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1980, 60x70 cm 253 € 50 - € 100 Elly Kuipers (1938-2016) 10 Kleuren linoleumsnedes van de 10 Geboden met daarbij een map met dezelfde serie en de originele ontwerptekeningen, ca. 20x25 cm 254 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1988, 80x90 cm

268 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1991, 55x75 cm 269 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, verso notitie: Schimmen uit verleden, We hebbenh elkaar nog, we komen uit ons ouders voort, doek niet gedateerd 65x80 cm

-

255 € 25 - € 75 Elly Kuipers (1938-2016) Stilleven met atributen op tafel, doek gedateerd 1963, 65x85 cm 256 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1985, 75x60 cm 257 Elly Kuipers (1938-2016) Binnen / Buiten, doek, niet gedateerd, 90x70 cm

-

258 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1987, 90x75 cm 259 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren met maskers in de hand, doek gedateerd 1999, 95x75 cm

donderdag 21 februari 2019

-

266 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1986, 70x80 cm

-

247 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 2012, 80x60 cm

263 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren en vogel, doek gedateerd 1990, 90x75 cm

9


Elly Kuipers / auto's treintjes

Veiling Elly Kuipers

270 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren in interieur, doek gedateerd 1969, 65x85 cm

271 Elly Kuipers (1938-2016) Atelier op zolderkamer, doek, niet gedateerd, 70x85 cm

-

272 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, Lijdende Christus aan het kruis, Wie ziet mij?, doek gedateerd 1987, 70x55 cm

275 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1988, 60x80 cm

288 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1996, 70x80 cm

276 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1986, 60x80 cm

289 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek, niet gedateerd 40x80 cm

277 Elly Kuipers (1938-2016) Portret van een dame, doek gedateerd2007, 80x60 cm

290 Elly Kuipers (1938-2016) 22 Diverse werken, etsen, linoleumsnedes ets

â‚Ź 25 - â‚Ź 75

-

278 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1987, 100x80 cm

291 Elly Kuipers (1938-2016) 2 Dozen etsen en grafiek w.o. gevat in een boek

-

279 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek niet gedateerd, 80x75 cm

-

292 Elly Kuipers (1938-2016) 18 Schetsboeken met vele studies

-

280 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren in grot, doek gedateerd 1991, 90x80 cm

-

281 Elly Kuipers (1938-2016) De schilderles, doek gedateerd 1984, 75x60 cm

-

282 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1998, 80x90 cm

293 Elly Kuipers (1938-2016) 3 Dozen met platen linoleum met religieuze voorstellingen voor het maken van linoleumsnedes 294 Elly Kuipers (1938-2016) 16 Schetsboeken met vele studies

-

295 Elly Kuipers (1938-2016) 16 Schetsboeken met vele studies

-

296 Elly Kuipers (1938-2016) 9 Diverse werken w.o. ets en tekeningen 297 Elly Kuipers (1938-2016) 16 Schetsboeken met vele studies

-

298 Elly Kuipers (1938-2016) 19 Schetsboeken met vele studies

-

299 Elly Kuipers (1938-2016) Koop diverse studietekeningen in mappen 283 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1985, 60x80 cm 284 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek gedateerd 1992, 40x70 cm 273 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren, doek niet gedateerd, 80x60 cm

-

274 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren Vruchten van de oorsprong, Moederfiguur geeft de traditie aan de kinderen door, doek gedateerd 1986, 60x80 cm

donderdag 21 februari 2019

285 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuren met kinderen en vogel, doek gedateerd 1992, 95x85 cm 286 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie met figuur met vele gezichten, doek gedateerd 1995, 90x80 cm 287 Elly Kuipers (1938-2016) Compositie van figuur op paard, doek gedateerd 1999, 90x80 cm

300 Elly Kuipers (1938-2016) Doos diverse linoleumsnedes met Bijbelse voorstellingen 301 Elly Kuipers (1938-2016) Koop diverse wanddecoraties w.o. religieuze voorstellingen

-

302 Elly Kuipers (1938-2016) Grote koop schetsen en platen om gravures mee te maken

-

303 Elly Kuipers (1938-2016) 9 Albums met schetsen en grafiek

-

-

10


LUNCHEN, BORRELEN EN LUNCHEN, EN DINEREN OPBORRELEN DE MOOISTE DINEREN OP DE MOOISTE PLEK VAN ARNHEM PLEK VAN ARNHEM

Zijpendaalseweg 95 6814 CH Arnhem Tel. 026 379 98 35 Web www.brasseriezypendaal.nl E-mail info@brasseriezypendaal.nl vanafwww.brasseriezypendaal.nl 11:00 uur (maandag en dinsdag gesloten) Zijpendaalseweg 95 6814 CH Openingstijden: Arnhem Tel. Woensdag 026 379 t/m 98 zondag 35 Web E-mail info@brasseriezypendaal.nl Openingstijden: Woensdag t/m zondag vanaf 11:00 uur (maandag en dinsdag gesloten)

Sweerts de Landasstraat 52 6814 DH Arnhem 026 442 5321 info@dna-notaris.nl www. dna-notaris.nl

Je leven verandert, je gaat trouwen, je koopt een huis, je start een bedrijf of je krijgt een erfenis. Op dit soort momenten is het goed om met een notaris te praten. Onze notaris kan je vertellen en adviseren over wat voor jou de beste oplossing is. Bij DNA werken leuke en enthousiaste mensen. Wij nemen de tijd om naar je te luisteren. Wij weten hoe lastig het soms kan zijn om precies te weten wat je wilt en wat je belangrijk vindt. Onze notaris weet als geen ander hoe prettig het is om goed begrepen te worden. Daarna wordt je geadviseerd over welke mogelijkheden er zijn en welke voor jou het beste zijn. Bij DNA ben je altijd welkom. Je kunt zo vaak bellen of langskomen als je wilt. Wij staan voor je klaar.


Elly Kuipers / auto's treintjes 304 Elly Kuipers (1938-2016) 10 Albums met studietekeningen en linoleumsnedes w.o. Bijbelse voorstellingen zoals de Kruisweg

Veiling Elly Kuipers -

320 € 50 - € 100 3 Diverse 1/43 modelauto's, merk SmtS

333 € 40 - € 60 11 Diverse 1/43 Ford modelauto's, merk Herpa en Trofeu 334 € 50 - € 100 15 Diverse 1/43 Opel modelauto's, merk Vitesse 335 Burago, verzameling van 7 naoorlogse sportwagens, 1/18 en 1/24

-

336 Doos met ca. 40 1/64 modelauto's van diverse fabrikanten

-

321 € 40 - € 60 3 Diverse 1/43 Opel Ascona 400 automodellen van merk Racing43 305 € 25 - € 50 Elly Kuipers (1938-2016) 30 Diverse linoleumsnedes over het leven van Jezus, buitenmaat 24x30 cm per stuk 306 € 25 - € 50 Elly Kuipers (1938-2016) Koop Nieuwjaarswensen, jaren 60, 70, 80 en 90 307 € 20 - € 40 Elly Kuipers (1938-2016) 10 Diverse linoleumsnedes jaren 60 308 Elly Kuipers (1938-2016) Map met etsen en ander grafiek w.o. ontwerpen voor o.a. glas in lood

-

309 € 40 - € 80 Elly Kuipers (1938-2016) Cassette met ca. 40 studietekeningen / aquarel, 40x50 cm per stuk

322 € 40 - € 80 11 Diverse 1/43 Opel modelauto'svan diverse merken 323 € 40 - € 60 6 Diverse 1/43 Opel Kadett GTE rally modelauto's, merk Arena 324 € 50 - € 100 4 Diverse 1/43 Opel Commodore modelauto's, merk Traffic 325 € 40 - € 60 7 Diverse 1/43 Opel modelauto's, merk Hostara, deels bouwpakketten 326 € 50 - € 100 3 Diverse 1/43 Opel modelauto's, merk Provence Moulange 327 € 40 - € 60 3 Diverse 1/43 Opel modelauto's, merk Tin Wizard

310 € 50 - € 100 Elly Kuipers (1938-2016) Cassette met ca. 50 studietekeningen / aquarel, 40x50 cm per stuk 315 € 50 - € 100 15 Diverse 1/43 Ford modelauto's, merk Minichamps en Vitesse 316 € 40 - € 60 11 Diverse 1/43 BMW modelauto's, merk Minichamps

328 € 50 - € 100 4 Diverse 1/43 Opel modelauto's, merk Traffic 329 € 40 - € 60 4 Diverse 143 Opel modelvrachtauto's, merk Parade, Hauteville en Victoria 330 Burago, verzameling van 7 vooroorlogse sportwagens, 1/18 en 1/24

317 € 40 - € 80 13 Diverse 1/43 Opel modelauto's, merk Onyx 318 € 40 - € 80 12 Diverse 1/43 Lancia Delta Intergrale modelauto's, merk Vitesse 319 € 40 - € 80 6 Diverse 1/43 Opel en Holden modelauto's, merk Mini Racing

donderdag 21 februari 2019

337 Doos met ca. 400 1/87 modelauto's van diverse fabrikanten 338 Doos met 13 1/24 opel modelauto's

-

339 € 40 - € 60 Doos met ca. 150 1/87 modelauto's van diverse fabrikanten 340 Doos met ca. 50 1/87 modelvrachtauto's van verschillende fabrikanten 341 Doos met ca. 75 1/87 modelauto's van diverse fabrikanten

-

342 Doos met ca. 250 1/87 modelauto's van diverse fabrikanten 343 Doos met ca. 75 1/87 modelauto's van diverse fabrikanten

-

344 Doos met ca. 30 1/24 modelauto's van verschillende fabrikanten

-

345 Doos met ca. 30 1/24 modelauto's van verschillende fabrikanten

-

346 Doos met ca. 300 1/87 modelauto's van diverse fabrikanten 347 Doos met ca. 55 1/43 modelauto's van diverse merken

-

348 € 40 - € 60 Doos met ca. 75 1/87 modelauto's van diverse merken 331 € 50 - € 100 18 Diverse 1/43 Porsche 911 modelauto's, merk Vitesse 332 € 50 - € 100 15 Diverse 1/43 Opel Manta 400 modelauto's, merk Vitesse

349 € 40 - € 60 Doos met ca. 150 1/87 model raceauto's van diverse fabrikanten 350 € 40 - € 60 Doos met ca.150 1/87 modelauto's, merk Herpa

11


Elly Kuipers / auto's treintjes

Veiling Elly Kuipers

351 Doos met modelauto's in verschillende schalen en van verschillende fabrikanten

365 € 40 - € 60 11 Diverse 1/43 Ford modelauto's, merk Revell

352 2 Dozen met ca. 60 1/87 modelvrachtauto's van diverse fabrikanten

366 € 40 - € 60 19 Diverse 1/43 Opel modelauto's van diverse merken

353 2 Dozen met verzameling van 20 modelauto's, verschillende schalen en fabrikanten

-

367 € 40 - € 80 5 Diverse 1/18 Opel modelauto's, merk Minichamps

354 2 Kratten met boeken over auto's en treinen en oude autofolders

-

368 € 40 - € 60 Verzameling van 50 1/87 modelvrachtauto's van diverse fabrikanten

355 Doos met ca. 400 1/87 modelauto's van diverse fabrikanten

378 € 50 - € 100 20 Diverse 1/43 Opel modelauto's, Schuco

379 € 80 - € 120 17 Diverse 1/43 Opel modelauto's, merk Minichamps 380 € 50 - € 100 19 Diverse 1/43 Opel modelauto's, merk Schuco

356 Verzameling va ca.90 1/87 modelvrachtauto's van diverse fabrikanten 369 € 40 - € 60 Verzameling van 50 1/87 modelvrachtauto's van diverse fabrikanten

357 3 Dozen met verschillende modelbouwdozen en benodigdheden, deels gebouwd

-

358 Grote verzameling van benodigdheden voor het elektronisch aansturen van modelspoorbanen

-

359 2 Dozen met verschillende modelbouwdozen, deels gebouwd

-

360 € 40 - € 60 22 Diverse 1/87 en 1/64 race modelauto's van diverse fabrikanten 361 € 80 - € 120 13 Diverse 1/43 DTM seizoen 1994 modelauto's, merk Minichamps

370 € 40 - € 60 Verzameling van 50 1/87 modelvrachtauto's van diverse fabrikanten 371 € 80 - € 120 18 Diverse 1/43 DTM seizoen 1992 modelauto's, merk Minichamps 372 € 80 - € 120 12 Diverse 1/43 Opel modelauto's, merk Paradcar 373 € 40 - € 60 13 Diverse 1/43 Opel modelauto's, merk Onyx 374 € 80 - € 120 20 Diverse 1/43 Opel modelauto's, merk Minichamps 375 € 50 - € 100 20 Diverse 1/43 Ferrari modelauto's, merk Herpa 376 € 50 - € 100 11 Diverse 1/43 Audi race modelauto's, merk Minichamps

381 € 100 - € 150 24 Diverse 1/43 DTM seizoen 1995 modelauto's, merk Minichamps 382 € 100 - € 150 25 Diverse 1/43 DTM seizoen 1993 modelauto's, merk Minichamps 383 € 100 - € 150 23 Diverse 1/43 Mercedes 190 Cosworth modelauto's, merk Minichamps 384 € 40 - € 60 19 Diverse 1/43 Opel modelauto's, merk van diverse fabrikanten 385 € 50 - € 100 24 Diverse 1/43 BMW modelauto's van diverse fabrikanten 386 € 100 - € 150 23 Diverse 1/43 Mercedes 190 Cosworth modelauto's, merk Minichamps

387 € 80 - € 120 19 Diverse 1/43 BMW M3 modelauto's, merk Minichamps 362 € 40 - € 60 64 Diverse 1/87 model raceauto's, merk Herpa 363 € 100 - € 150 18 Diverse 1/43 DTM seizoen 1994 modelauto's, merk Minichamps 364 € 40 - € 60 9 Diverse 1/43 Opel modelauto's, merk Racing Replica's

donderdag 21 februari 2019

377 € 50 - € 100 16 Diverse 1/43 modelauto's, merk Herpa

388 € 80 - € 120 19 Diverse 1/43 Opel modelauto's, merk Minichamps 389 11 Diverse 1/43 modelauto's van diverse fabrikanten 390 € 40 - € 60 12 Diverse 1/43 Opel rally modelauto's, merk Vitesse

12


Elly Kuipers / auto's treintjes

Veiling Elly Kuipers

391 € 50 - € 100 16 Diverse 1/43 modelauto's, merk Herpa 392 € 80 - € 120 19 Diverse 1/43 Opel race modelauto's, merk Minichamps 393 € 40 - € 80 14 Diverse 1/43 Opel modelauto's, van diverse fabrikanten

405 € 50 - € 100 Roco H0 43183 3-Delig tramstel "Persil" Rheinische Bahngesellschaft AG 406 € 40 - € 80 Roco H0 8500 tram, Deutsche Bahn 407 € 40 - € 80 Marklin H0, 3092, Koniglich Bayerische Staatseisenbahnen

394 € 80 - € 120 18 Diverse 1/43 BMW M3 modelauto's, merk Minichamps 395 € 40 - € 60 Verzameling van 54 1/87 modelvrachtauto's van diverse fabrikanten 396 € 50 - € 100 14 Diverse 1/43 Ferrari modelauto's, merk Herpa 397

-

Afstandsbestuurbare Opel Vectra raceauto van merk Tamiya met aftermarket afstandsbening 398 € 50 - € 100 7 Diverse 1/18 Team Rosberg modelauto's, merk Minichamps 399 Verzameling van ca. 100 1/87 modelbusjes, voornamelijk Volkswagen, van diverse fabrikanten 400 Verzameling van 40 1/87 modelvrachtauto's van diverse fabrikanten 401 € 40 - € 80 9 Diverse 1/43 Porsche 911 modelauto's, merk Minichamps

408 € 40 - € 80 Roco H0 43022 2 passagierwagons van Deutsche Bahn 409

€ 40 - € 80

Roco en Trix H0 Verzameling van 12 goederenwagons en 2 locs, voor-oorlogs 410 Fleischmann en Roco H0 verzamling van 5 passagierwagons en een loc van Deutsche Bahn 411 € 40 - € 80 Rivarossi H0 1096 elektrische locomotief en Trix H0 2448 diesel locomotief

412 3 Dozen met H0 modelhuizen en benodigdheden voor het bouwen van treinbanen

-

402 € 40 - € 80 Trix H0 verzameling van 5 passagierwagons en 2 locs, Koniglich Bayerische Staatseisenbahnen en Reichsbahnen 403 € 40 - € 80 Roco en Trix H0 Verzameling van 13 goederenwagons en 2 locs van Deutsche Bahn 404 € 40 - € 80 Roco en Trix H0 Verzameling van 12 goederenwagons en 2 locs, Koniglich Bayerische Staatseisenbahnen

donderdag 21 februari 2019

13


Openingstijden Maandag 13.00- 18.00 uur Dinsdag 9.30- 18.00 uur Woensdag 9.30- 18.00 uur Donderdag 9.30- 20.00 uur Vrijdag 9.30- 19.00 uur Zaterdag 9.00- 17.00 uur

Wijnkoperij Henri Bloem

Natuurlijk koopt ook u uw brood en banket bij Arnhems oudste bedrijf! Al sinds 1767 leveren wij brood en banket aan de Arnhemse bevolking. Wilt u een beter bewijs van kwaliteit en ambachtelijk vakmanschap? Wekelijks hebben wij speciale aanbiedingen. Komt u regelmatig langs om te zien wat wij voor u in de aanbieding hebben! Verkooppunten Achter de Coulissen 1 Beethovenlaan 53 Broerenstraat 23

Elderveldplein 17 Fortunastraat 9 Geitenkamp 15 Groningensingel 955

Hanzestraat 137 J. Israelslaan 92a Middelgraaflaan 10a Oostburgwal 40

Thuvinestraat 37, Duiven Brink 12, Huissen Pres. Kennedylaan 301b, Velp

Arnhem - Duiven - Huissen - Velp - www.hilvers.nl - E bakker@hilvers.nl - T 026-364 41 41


Aantekeningen

DERKSEN veilingb edr i j f


ALGEMENE VOORWAARDEN Geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam met ingang van 30 maart 2004 onder Nr. DS. 40530226.

Artikel 1 toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen de veilinghouder en de koper waaronder die betreffende koop, verkoop, bemiddeling, waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring. Onder koper wordt mede de aspirant koper verstaan die deelneemt aan vei l i ngbed r i j f de veiling.

DERKSEN

1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door de veilinghouder aanvaard. 1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt door publicatie in de catalogus voorafgaande aan de veiling en/of mededeling voorafgaand aan de veiling. Een ieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

Artikel 2 informatie-/onderzoeksplicht 2.1 Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door de veilinghouder en zijn personeel naar beste weten verstrekt. 2.2 De koper dient vóór de koop de staat en de beschrijving van een voorwerp in de catalogus of kavellijst ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren en een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan en de koper dient waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen, terwijl de koper niet op illustraties in de catalogus dient af te gaan. Indien in de catalogus bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen. 2.3 De veilinghouder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van de beschrijving in de catalogus of op andere wijze kenbaar gemaakt, van materialen zoals bijvoorbeeld houtsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein en diamant, een en ander met uitzondering van edele metalen. De veilinghouder aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in artikel 6 van deze voorwaarden.

Artikel 3 bieden 3.1 De koper kan in persoon bieden. Tevens is het de koper mogelijk per telefoon te bieden, of door achterlating van een schriftelijke biedopdracht. Andere biedmethoden, bijvoorbeeld elektronische of door middel van het internet of mondelinge biedopdrachten, staan alleen ter beschikking indien deze uitdrukkelijk door de veilinghouder worden aangeboden. 3.2 Schriftelijke biedopdrachten dienen ondubbelzinnig en duidelijk te zijn en naar het oordeel van de veilinghouder tijdig genoeg voor de aanvang van de veilingzitting door de veilinghouder te zijn ontvangen. Indien er meerdere schriftelijke biedopdrachten door de veilinghouder worden ontvangen waarbij de te bieden bedragen gelijk zijn en deze biedingen ter veiling de hoogste biedingen op het voorwerp zijn, wordt het voorwerp verkocht aan de persoon wiens bieding door de veilinghouder het eerst is ontvangen. 3.3 Biedopdrachten hoeven slechts te worden uitgevoerd indien de veilinghouder redelijkerwijs daartoe gelegenheid heeft en de veilinghouder heeft te allen tijden het recht van het voeren van een biedopdracht af te zien. 3.4 Indien koper telefonisch wil bieden, dient dit uiterlijk een dag voor de veiling schriftelijk met de veilinghouder te worden overeengekomen. 3.5 De veilinghouder sluit steeds iedere aansprakelijkheid ter zake van het om welke redenen dan ook niet slagen van een telefonische bieding uit, evenals het om welke redenen dan ook niet slagen van een schriftelijke bieding, elektronische bieding of bieding door middel van het internet.

Artikel 4 totstandkoming koopovereenkomst 4.1 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer de veilinghouder het bod van de koper heeft geaccepteerd dan wel het voorwerp aan de koper heeft toegeslagen. 4.2 Alle voorwerpen worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het ogenblik van toewijzing bevinden.

Artikel 5 verplichtingen koper 5.1 De koper dient zich op eerste verzoek van de veilinghouder te legitimeren. 5.2 De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen. 5.3 De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 6 terugnameverplichting veilinghouder 6.1 Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus of kavellijst uitgesloten, is – onverminderd de artikelen 2 en 4.2 – de veilinghouder bereid een geveild voorwerp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van drie weken na de verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties). 6.2 De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus voorafgaande aan of tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling of schriftelijk aan het publiek werd medegedeeld. 6.3 De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van de veilinghouder.


Artikel 7 rechten veilinghouder en veilingmeester 7.1 De veilinghouder en de veilingmeester behouden zich de volgende rechten voor: a. zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren; b. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop; c. voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen; d. kopen te combineren of te splitsen; e. kopen niet te gunnen of op te houden; f. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een tot stand gekomen koopovereenkomst mag beroepen; g. na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling de veilinghouder en de veilingmeester het recht hebben de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende voorwerp te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer vei l i ngbed r i j f aan te nemen; h. indien de koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan de veilinghouder bekend te maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te tonen, de koopovereenkomst te ontbinden en te herveilen; i. voorwerpen niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een ander; j. gedurende de veiling geen voorwerpen af te geven; k. namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen; l. voorwerpen waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden.

DERKSEN

Artikel 8 betaling/eigendomsoverdracht 8.1 De betaling door de koper van de koopsom in Euro verhoogd met veilingkosten, andere kosten en eventuele BTW, één en ander als door de veilinghouder vast te stellen, moet vóór de aflevering van de gekochte voorwerpen plaatsvinden en binnen de door de veilinghouder te stellen termijn, zonder dat korting of verrekening is toegestaan, een en ander tenzij anders is overeengekomen. 8.2 Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien vooraf aan de veiling aan alle terzake geldende voorschriften is voldaan onder andere met betrekking tot de inkoopverklaring. Zulks ter uitsluitende beoordeling van de veilinghouder. 8.3 De eigendom van de voorwerpen gaat niet eerder over dan na volledige betaling van de koopsom en in geval van niet tijdige betaling niet eerder dan na volledige betaling van de koopsom inclusief de in artikel 9 genoemde kosten.

Artikel 9 niet-tijdige betaling 9.1 Bij niet-tijdige betaling zal de veilinghouder aan de koper rente in rekening mogen brengen gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3% dan wel – naar keuze van de veilinghouder – 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper, welke kosten worden begroot op 15% van de koopsom vermeerderd met de veilingkosten met een minimum van € 250 (zegge: tweehonderdvijftig Euro), onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen. 9.2 De veilinghouder heeft tevens het recht om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt en daardoor van rechtswege in verzuim is, de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventuele gedeeltelijke betalingen vervallen in geval van ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan de veilinghouder die tevens het recht heeft de volledige schade, zoals een mindere opbrengst, en kosten op de koper te verhalen en het geveilde onmiddellijk of later te herveilen of uit de hand te verkopen. De nalatige koper kan geen aanspraak maken op een eventuele meeropbrengst.

Artikel 10 ophaaltermijn 10.1 De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen en af te (laten) halen binnen de door de veilinghouder aan te geven termijn. Behoudens het recht van de veilinghouder een kortere of langere termijn aan te geven geldt als uiterlijke ophaaltermijn, een termijn van vijf werkdagen na de laatste veilingdag. 10.2 Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te nemen en op te (laten) halen binnen de gestelde termijn is de koper van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 9 van overeenkomstige toepassing. Tevens heeft de veilinghouder het recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag te geven, waarbij vervoerskosten en het daaraan verbonden risico eveneens ten laste van de koper komen.

Artikel 11 onverkochte voorwerpen 11.1 Indien een voorwerp ter veiling onverkocht blijft, heeft de veilinghouder gedurende een periode van tien dagen na de veiling het recht doch nimmer de plicht het onverkochte voorwerp alsnog te verkopen tenzij anders overeengekomen met de inbrenger. 11.2 De veilinghouder zal een dergelijke verkoop na veiling (“aftersale”) alleen aangaan indien die verkoop kan geschieden voor een prijs die resulteert in een bedrag dat minimaal gelijk is aan de netto verkoopopbrengst waarop de verkoper recht zou hebben gehad indien het voorwerp voor de voor deze veiling geldende limiet zou zijn verkocht, zulks tenzij een andere regeling met verkoper wordt overeengekomen. 11.3 Een aankoop door een koper in de zin van dit artikel geldt als aankoop ter veiling waarop deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing zullen zijn.

Artikel 12 aansprakelijkheid veilinghouder 12.1 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passepartouts etc., behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden. 12.2 In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade. 12.3 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag of bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt dooropzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden en/of behoudens voor zover door een verzekering van de veilinghouder gedekt. 12.4 Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico.


Artikel 13 foto’s en illustraties 13.1 De veilinghouder is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, zowel voor, tijdens als na de veiling, rekeninghoudende met geldende wettelijke bepalingen. De veilinghouder behoudt het auteursrecht op al deze afbeeldingen.

Artikel 14 diversen 14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen koper en veilinghouder vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling (en) benaderen. 14.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 14.3 Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een tussen de veilinghouder en de koper gesloten koopovereenkomst, de vei l i ngbed r i j f totstandkoming van een koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens het recht van de veilinghouder om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement van de koper.

DERKSEN

Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken en Machinerieën. Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden. Overname en hantering van deze voorwaarden is alleen aan de leden van voormelde Federatie toegestaan.

AANVULLENDE VEILINGVOORWAARDEN De veiling wordt gehouden volgends de in de catalogus vermelde “Veilinginformatie”. Het veilinghuis behoudt zich echter het recht voor, de volgorde te wijzigen. De verkoop geschiedt om contant geld met een in de veilinginformatie aangegeven veilingkosten. De koper is verplicht deze koopprijs in gangbaar Nederland geld of via de pin voor de aflevering te voldoen. Indien bij een toewijzing van de koop twee of meer personen tegelijk aan het bod zijn of moeilijkheden rijzen over de toewijzing of anderszins, als bijvoorbeeld over de uitleg van plaatselijke gebruiken of biedingen, of vergissingen van de afslager, beslist hierover de deurwaarder en hij heeft het recht de koop terstond opnieuw te doen herveilen met dezelfde rechten. In afwijking van art. 6 van de Algemene voorwaarden, met betrekking tot terugname en gelijktijdige teruggave van koopprijs en opgeld bedraagt de periode waarbinnen de koper terugname van het geveilde kan vragen niet 3 weken maar 10 dagen. De bereidheid tot terugname vervalt eveneens, als de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich ten tijde van de toewijzing bevond. Er is geen teruggave mogelijk bij technische apparaten. Voor de schilderijen gelden de volgende omschrijvingen: - Een werk gecatalogiseerd met “Ges.” en voorzien is van de periode dat de kunstenaar geleefd heeft of geboren is, is naar onze mening een werk van de genoemde kunstenaar. - Een werk gecatalogiseerd met “Toegeschreven aan” is naar onze mening waarschijnlijk een werk van de genoemde kunstenaar. - Een werk gecatalogiseerd met “Met signature” is naar onze mening niet van de hand van de genoemde kunstenaar.


Amsterdamseweg 23 6814 GA Arnhem Telefoon

026 - 4421498

E-mail info@derksen-veilingbedrijf.nl Internet www.derksen-veilingbedrijf.nl

Derksen veilingbedrijf

Volg Ons Op DerksenVeilingbedrijf

DERKSEN ve ilin g b e d r ijf


Derksen veilingbedrijf Adres Postcode Telefoon

Amsterdamseweg 23 6814 GA Arnhem 026 - 442 14 98

Internet Email

www.derksen-veilingbedrijf.nl info@derksen-veilingbedrijf.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.