Page 1

WEZEMBEEK-OPPEM • jaargang 12, nr 8 • oktober 2011 • maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de kam en vzw ‘de Rand’

2-3 Uit de gemeenteraad: Motie tegen splitsing telefoonboeken

10-11 Tine Embrechts brengt muzikale parels van liefde in GC de Kam 4-6 Het kasteelpark de Burbure en het Dexiadomein 14-15 Anderstaligen zetten tanden in het Nederlands

© TDW

afgiftekantoor wezembeek-oppem

uitgekamd

België - Belgique P.B. - P.P. 1970 Wezembeek-Oppem BC 3352 P 007373


Motie tegen splitsing telefoonboeken Uit de gemeenteraad van 12 september Raadslid Philippe Sala (UF) is onlangs naar Kraainem verhuisd. Hij vraagt de titel van ereschepen aan. In 1982 kwam hij voor het eerst op bij de gemeenteraadsverkiezingen, hij werd gemeenteraadslid en later schepen en lid van de politieraad. De gemeenteraad gunt hem de titel. Bij de UF zijn er twee tegenstemmen en twee onthoudingen. De provinciegouverneur gaat niet akkoord met het negatief saldo van de buitengewone begroting en vraagt om dat in evenwicht te brengen. ‘Het negatief saldo heeft te maken met de werken in Ban-Eik’, zegt schepen Frédéric Petit (UF). Er komt een overdracht van de gewone dienst naar de buitengewone dienst. Het meerjarenplan van de kerkfabriek wordt goedgekeurd. Bij de UF zijn er vier onthoudingen. ‘Ik onthoud mij omdat er geen Franse missen gegeven worden in de kerk’, zegt schepen Eléonore de Bergeyck-de Moerloose (UF). Aan Vlaamse kant wordt luidop geredeneerd dat ze zich niet om inhoudelijke, maar om communautaire redenen onthoudt. De kerkfabriek HH. Michael en Jozef heeft een exploitatieoverschot van 335.000 euro op haar rekening 2010. De markt op het Sint-Pietersplein oogst niet het verhoopte succes. De gemeente beslist dat ze vanaf nu in de namiddag mag plaatsvinden in plaats van in de voormiddag. Voor de periode 2012 tot 2016 trekt de gemeente 15.000 euro per jaar uit voor de aankoop van verkeerstekens. Het lokaal van de harmonie, het oude politiekantoor en het scoutslokaal worden afgebroken. Daarvoor wordt 15.000 euro per gebouw gerekend. De platte daken van de sporthal, het Hoeveke en het scoutslokaal worden 2

vernieuwd. Op het speelplein naast de sporthal worden voetbal- en basketbaldoelen geplaatst (680 euro). De prijs voor de concessie van een tennisterrein wordt vastgesteld op 1.800 euro per jaar en per terrein, plus indexering.

Deze prijs geldt voor de volgende zes jaar. Omdat er maar tien gemeenteraden per jaar zijn en het schepencollege elke week vergadert, wil UF de bevoegd-


UIt de Gemeente heid over de aanstelling, de bevordering, het ontslag en de functiebeschrijvingen van ambtenaren overdragen naar het schepencollege. ‘De laatste tien jaar heeft de gemeenteraad nooit tien keer per jaar vergaderd’, merkt raadslid Jan Walraet (WOplus) op. ‘Wij zijn tegen deze overdracht. En als ze toch wordt doorgevoerd, vragen we om de beslissingen die het schepencollege neemt mee te delen aan de gemeenteraad.’ Op 6 september werd er ingebroken in het recyclagepark. De betaalautomaat voor groenafval werd vernield. De gemeente schaft dit systeem af. Raadslid Wilfried Servranckx kan dat als voorzitter van de raad van bestuur van Interza alleen maar toejuichen. ‘Interza was al lang vragende partij om die ‘belasting’ af te schaffen.’ Het is niet de eerste keer dat WOplus meer aandacht vraagt voor de zwakke weggebruikers. Deze keer vestigt raadslid Jan Walraet (WOplus) de aandacht op de vele werken in de gemeente. De aannemers maken putten zonder ze veilig af te schermen voor voetgangers, zoals momenteel het geval is in de Landrainstraat en de Diepestraat. ‘Burgers dienen klacht in bij de politie, die dan komt kijken, maar ondertussen blijft alles liggen zoals het ligt. Het zou beter zijn als de gemeente vooraf met de aannemers afspraken maakt over de afscherming. In de Landrainstraat komen de kabels voor verlichting in het midden van de stoep uit de grond.’ ‘In maart kende de gemeenteraad subsidies toe aan de erkende verenigingen’, zegt raadslid Jan Pollaris (WOplus). ‘Toen werd hier ook gezegd dat de niet-erkende verenigingen opnieuw een erkenningsaanvraag moesten indienen. De Running Club heeft dat ondertussen in april gedaan, maar heeft nog altijd niets ontvangen.’ Schepen de Bergeyck (UF): ‘De ambtenaar die zich met deze dossiers bezig hield, is vertrokken. We zoeken een nieuwe.’ Raadslid Pollaris vindt het niet kunnen dat het vertrek of de ziekte van een ambtenaar de werking van de diensten blokkeert. ‘Eigenlijk is dit geen argument. De verenigingen hadden ten minste een brief moeten krijgen om de ontvangst van hun aanvraag te bevestigen. Ik hoop dat de verenigingen die

nu moeten wachten op de komst van een nieuwe ambtenaar hun subsidies met terugwerkende kracht zullen krijgen vanaf het moment van de aanvraag.’ Volgens de secretaris is dat niet mogelijk. Bij het begin van het nieuwe schooljaar zijn er in de gemeente drie spandoeken, die de weggebruiker tot een veilig rijgedrag aanzetten, verschenen bij bepaalde scholen. ‘Waarom niet bij alle scholen?’, vraagt raadslid Jan Pollaris. ‘Het is een overheidscampagne die twee jaar geleden werd opgestart’, antwoordt schepen de Bergeyck (UF). ‘De politie heeft dit jaar drie scholen geselecteerd: het Heilig Hartcollege, de Duitse school en de Trinité. De spandoeken voor de andere scholen zullen tegen volgend schooljaar klaar zijn.’ UF dient een motie in tegen de splitsing van de telefoonboeken. Vroeger waren er twee: zone Noord en zone Zuid. Dit jaar zijn er drie: een voor Vlaams-Brabant, een voor Waals-Brabant en een voor Brussel. Deze beslissing werd genomen uit ecologische overwegingen. Hoewel UF erkent dat niet politieke, maar ecologische redenen de drijfveer zijn, vindt ze dat hiermee de rechten van de Franstaligen in Vlaanderen geschonden worden, ook al kan iedereen de volumes Brussel, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant op simpele aanvraag krijgen. ‘Wij zullen de inwoners van onze gemeente massaal aanzetten om de andere volumes aan te vragen’, zegt raadslid Jean-Pierre Butaye (UF). ‘Dat verbaast me zeer. Ecologie en uw politiek gaan blijkbaar niet samen. De meeste mensen gebruiken die telefoonboeken niet. Maar hoe meer jullie zulke moties indienen, hoe beter voor ons. Het is het beste bewijs van hoe absurd jullie bezig zijn’, zegt raadslid Jan Walraet (WOplus). Raadslid Wilfried Servranckx (WOplus) vult aan: ‘De zwaarste ophaling van Interza is die van de telefoonboeken.’ Bij UF lijkt niemand te weten dat de witte en de gouden gids te vinden zijn op het internet: www.wittegids.be en www.goudengids.be. De twee raadsleden van Ecolo onthouden zich op de valreep.

Dokters van wacht Het centrale oproepnummer van de wachtdienst voor huisartsen is 0900 69 004. Via dit nummer word je automatisch doorverbonden met de huisarts van wacht. De wacht loopt tijdens de week van 19 uur tot 7 uur, tijdens het weekend van vrijdag 19 uur tot maandag 7 uur en op feestdagen vanaf 19 uur de avond voordien tot 7 uur de dag erna. Apothekers van wacht > Van 30/9 tot 7/10 Apotheker Christiaens Oppemlaan 6 1150 Stokkel 02 772 77 66 > Van 7/10 tot 10/10 Apotheker Delarue Koningin Astridlaan 272 1950 Kraainem 02 731 06 06 > Van 10/10 tot 14/10 Apotheker Stevens Mechelsesteenweg 130 1970 Wezembeek-Oppem 02 731 33 67 > Van 14/10 tot 17/10 Apotheker Jansen-Ceupens Lange Eikstraat 8 1970 Wezembeek-Oppem 02 731 89 40 > Van 17/10 tot 21/10 Apotheker De Coster Mechelsesteenweg 225 1933 Sterrebeek 02 731 23 66 > Van 21/10 tot 28/10 Apotheker De Moor Dorpsstraat 541 3061 Leefdaal 02 767 44 38 Apotheker Rouvroy Leuvensesteenweg 210 1932 Sint-Stevens-Woluwe 02 720 02 31 > Van 28/10 tot 31/10 Apotheker Boone Jezus-Eiklaan 2 3080 Tervuren 02 767 44 86

3


uit de gemeente

Het kasteelpark de Burbure en het Dexiadomein

In het vorige nummer van uitgekamd kwam je alles te weten over de plannen van de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) met de recent aangekochte delen van het Dexiadomein. Redactielid Michel Spreutels neemt in dit nummer de lezers graag mee naar het rijke historische verleden van dit prachtige stukje natuur. De nationalisering van het familiaal landgoed in Roemenië, de hoogoplopende successierechten verbonden aan zijn erfdeel en terugkerende zware onderhoudskosten dwongen Philippe de Burbure de Wesembeek (1898-1983) tot een drastische inkrimping van zijn domein. Aan de Warandeberg legde de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom een wijk met eengezinswoningen met bijhorende straten aan. Daarnaast werd de overdekte tennishal van de toenmalige tennisvedette Patrick Hombergen opgetrokken en ook de Royal Camping & Caravaning Club werd ingeplant. De Warandeberg zelf werd aan beide straatzijden tot aan de Kerkhofstraat voor villabouw verkaveld. Aan het Sint-Pietersplein werden twee huizen tegenover de hoofdingang van de kerk met hun bijhorigheden verkocht. In het uiterst noordwestelijke gedeelte van het domein werd de grote visvijver met zijn bijhorende gronden tot aan het gemeentekerkhof van Kraainem in de A. Dezangrélaan eigendom van het Gemeentekrediet van België (nu de Dexiaholding). In 1968 werd het al als sport- en ontspanningscentrum voor het personeel van het Gemeentekrediet ingericht, met café-restaurant, voordrachtzaal, voorzieningen voor binnensporten, tennis-, basket- en voetbalvelden en een visvijver. Ten slotte werd aan de Tramlaan in Sterrebeek (Zaventem) aan de buitenkant van het kasteelpark een reeks villa’s opgetrokken. Met het volledig afgesloten sport- en gezinscentrum van het Gemeentekrediet zouden de echte Wezembekenaars uiteraard in de toekomst niets meer te maken hebben. Hoogstens kwamen, althans volgens welingelichte voetbalexperts, de Rode Duivels er regelmatig hun zoveelste internationale veldslag voorbereiden. Intussen hebben ze daarvoor veiligere oorden opgezocht … Vandaag bestaat het familiedomein de Burbure nog hoofdzakelijk uit het kasteelgebouw (een beschermd monument sinds 1982), geflankeerd door het verbouwde pachthof ten Bisdomme, met een vijf honderd meter lange dreef in een vijftig meter brede open ruimte die verbonden is met de historische dorpskern van Wezembeek (met het als dorpslandschap geklasseerde Sint-Pietersplein en zijn sinds 1988 als monument geklasseerde Sint-Pieterskerk). Dat deze Sint-Pieterskerk oorspronkelijk een villakerk was (behorend of gepatroneerd door de plaatselijke kasteelheer), kan je afleiden uit het feit dat ze in de onmiddellijke nabijheid van het kasteel van de heren van Wezembeek stond en dat ze, ook nu nog, er met een dreef aan verbonden is. 4

grafsteen van de familie de Burbure - heren van Wesebeke en Heytsfort in de Sint-Pieterskerk

Op de boerenbuiten Aan de noordkant van het kasteeldomein bevindt zich op het grondgebied van Sterrebeek de Heistvoordemolen. Hierbij hoort een kasteelpark of warande met een aangepaste en zeldzame beplanting en een grote vijver tussen het kasteel en het molengebouw, die door de Wezembeek en plaatselijke bronnen wordt gevoed. Om zijn historische, artistieke en wetenschappelijke waarde werd het huidige kasteelpark de Burbure terecht bij Ministerieel Besluit van 21 december 2001 als dorpsgezicht beschermd. Vermits bij een titel een goed hoorde, had Gaspar Deburbur of De Burbur in 1695 de heerlijkheid van Wezembeek met het bijhorende waterslot (gebouwd eind zestiende eeuw) en de aanpalende heerlijkheid Heistvoorde op het grondgebied


van Sterrebeek gekocht. Bovendien was hij al sinds 1684 heer van het Speelhuys of kasteeltje Terbrugghe in Zaventem. Dit inmiddels verdwenen Speelhuys, uitgerust met een watermolen en brug op de Woluwebeek, lag in de huidige Lambroekstraat in Zaventem. De molen had de latere ridder Gaspar de Burbure omgebouwd tot poedermolen voor het produceren en leveren van salpeterkruit of buskruit voor de Spaanse artillerietroepen in onze gewesten. In 1694 werd hij dan ook door de koning van Spanje in de adelstand verheven. De heerlijkheid Heistvoorde was een belangrijk landbouwbedrijf, uitgerust met een watermolen. Van deze Hertsvoorde- of Heysvaartmolen en zijn aanhorigheden werd al in de veertiende eeuw melding gemaakt. De pachters moesten een jaarlijkse pacht betalen en zelfs bepaalde karweien voor de heer uitvoeren. In 1898 verbouwde een ondernemende Oscar de Burbure zijn Heistvoordemolen tot een melkerij, die door de pas aangelegde buurtspoorweg langs de huidige Tramlaan door de melkboeren uit de wijde omgeving werd bevoorraad. In het molenaarshuis werd ook een bottelarij geïnstalleerd voor het gebrevetteerde drinkwater dat hij aan de toen nog heldere bronnen en beken op zijn domein onttrok. In 1906 werd de exploitatie van de graanmolen stopgezet en in 1940 werd het rad verwijderd. De melkerij zelf werd omgebouwd tot een ‘estaminet’, waar de sporadische bezoekers aan de nabijgelegen visvijver zich bij het drinken van een koele geuze of kriek nog op de heuse boerenbuiten waanden. Momenteel zijn de gebouwen van de vroegere melkerij aan de Tramlaan tot een drietal woningen verbouwd, waardoor spijtig genoeg het architecturale geheel van dit historische gebouw verloren is gegaan. De vroegere tramhalte, nu een bushalte, die nog altijd op dezelfde plek is gevestigd, wordt nog steeds door de autochtone bevolking als ‘aan de melkerij’, of beter nog als ‘aan den ezel’ omschreven. Dit laatste blijkbaar ter nagedachtenis van een ter ziele gegaan uitzonderlijk werklustig lastdier of misschien wel ter herinnering aan een uitzonderlijk nukkige manspersoon. De prozaïsche

de Heistvoordemolen van het geslacht de Burbure in Sterrebeek

werkelijkheid klinkt enigszins anders; de uitdrukking ‘ezel’ zou af komstig zijn van ‘Essel’ of ‘Esselveld’ …

kikkers gingen vangen om ze achteraf in de biechtstoelen en wijwatervaten van de Sint-Pieterskerk te deponeren …

Kikkers in de biechtstoel De vroegere Heistvoordemolen ligt aan de grote vijver van het Burburedomein, die nu gevoed wordt door het water van de Wezembeek (ook Vuilbeek genaamd) en plaatselijk bronwater. Deze watermassa verdwijnt in de bestaande, maar vandaag totaal onaangepaste, moerriool en zorgt regelmatig voor ernstige wateroverlast. De belangrijkste maatregel zou er dan ook in bestaan om het oppervlaktewater van de Wezembeek uit de moerriool te houden en de beek opnieuw in haar oorspronkelijke bedding onder te brengen. Er zou dan een nieuwe open bedding voor de Wezembeek worden gegraven, vanaf het kasteelpark tot aan de monding in de Kleine Maelbeek, de Kraainemse Molenbeek. Intussen bestaat er al een overloopsysteem van de Burburevijver via de Dexiavijver naar die Kleine Maelbeek.

Flitsende stekelbaarsjes Waar het geslacht de Burbure de Wesembeek terecht fier is op zijn illustere verleden en zijn prachtige familiedomein, blijven de herinneringen van de oudere plaatselijke bevolking aan haar contacten met de kasteelbewoners van weleer nog levendig voortleven. Iedereen denkt nog met weemoed terug aan de bewogen jaarlijkse lentepluk van sneeuwklokjes door de lokale jeugd, onder de vorm van een luidruchtig en onaangekondigd bezoek tot aan de brug pal tegenover het kasteel. Ook de verfrissende vangst van flitsende stekelbaarsjes aan het verdwenen waterrad van de melkerij tijdens de zomermaanden door de wakkere Wezembeekse knapen staat in het collectieve geheugen gegrift. Om nog maar te zwijgen over de winterpret van joelende kinderen met hun gewaagde schuifpartijen op ijzeren plooistoelen over de dichtgevroren visvijver!

Er wordt ook aan gedacht om de toegegooide bedding van de zijarm van de Wezembeek, de Kapelanebeek, terug open te leggen. De bron van deze beek bevindt zich achter in de tuin van de vroegere woning van ‘Wie Pin’ in de Oscar de Burburelaan en was vroeger goed bekend bij de toekomstige communicanten, die er ter voorbereiding van hun catecheseles

In de jaren vijftig werd het domein in het voorjaar telkens getooid met ware anemoontapijten. Op diverse plaatsen in het de Burburebos wonnen mensen langs beken en bronnen ook veel waterkers. Op de oevers van de beek groeiden nog grote trossen goudgele boterbloemen. 5


voorjaar in het de Burburebos langs de Ooievaarslaan

de molen van Heistvoorde met zijn verdwenen waterrad

de Dexiavijver in Kraainem

Er stonden ook veel struiken met braam- en vlierbessen, die elk jaar opnieuw op mysterieuze wijze gretig afnemers vonden. Vooral de vlierbesstruiken ter hoogte van de Kerkbergstraat waren letterlijk erg in trek.

Sterrebeek, terwijl sommige eigenzinnige Wezembekenaars de richting van Kraainem via de A. Lenaertsstraat bleven uitgaan.

Hoewel kasteelheer Philippe de Burbure oorspronkelijk geen enkel bezwaar had tegen het sporadisch sprokkelen van schaarhout op zijn domein, moest hij hieraan toch kordaat een einde stellen toen hij tot zijn uitzinnige woede vaststelde dat lokale onverlaten steeds dikkere en grotere exemplaren van zijn statige beukenbos hadden omgelegd. Iedereen had het toen blijkbaar koud in de winter of zoals het spreekwoord toen al luidde: ‘Nood breekt wet!’ Grootse plannen Menige Wezembekenaar zocht bij valavond de rust van het schaduwrijke de Burburebos op, waarbij zijn gedachten alleen afgeleid werden door de zachte gezangen van een eenzame houtduif of door de verdwaasde aanblik van de rustende koeien in de kasteelweiden langs de stille dreef naar de melkerij. Wat de toevallige voorbijgangers er kwamen uitspoken, interesseerde de beestjes eigenlijk niet, zolang er nog maar voldoende mals gras overbleef. Van het bestaan van dit heerlijke wandelpad, dat van het kerkplein in Wezembeek parallel aan de eigenlijke kasteeldreef dwars door het de Burburegoed tot aan de Tramlaan in Sterrebeek reikte, bleken spijtig genoeg alleen de bewoners van het dorpscentrum van Wezembeek echt weet te hebben. De andere inwoners van de gemeente, af komstig van Oppem, namen immers steevast de Mechelsesteenweg tot in 6

Behalve van Jan Vandendriessche, die als landbouwer regelmatig karweien voor de kasteelheer van Wezembeek opknapte, en van de laatste Kraainemse molenaar Hubert Backaert, die bij zijn beroepsactiviteiten in zijn watermolen in de nabijgelegen Molenstraat een voorarm was kwijtgeraakt, viel er van de vroegere buurtbewoners vanuit het nabijgelegen Kraainem weinig teken van leven te bekennen. Met de recente aankoop van de vijver en de weilanden op de westelijke flank van de Wezembeekvallei van het Dexiadomein door de Vlaamse Gemeenschap zou hierin verandering komen. Naast deze heringerichte vijver staat een attractief knuppelpad op stapel. Tussen het Sint-Pietersplein in Wezembeek en de watermolen aan de Tramlaan in Sterrebeek zou een fietspad en/of wandelpad worden ingericht. De inmiddels verworven weilanden zouden op hun beurt als hoogstamboomgaard worden ingericht met een wandelpad en een ontmoetingsplaats. Dergelijke aanplanting zou dan een verwijzing naar de vroegere bestemming van het gebied zijn, meer bepaald naar de bloeiende boomgaard van wijlen Norbert De Joncker, beter bekend als ‘de man van Maaike van de Keuster’ in de Boomgaardstraat in Kraainem … De lokale bevolking kijkt dan ook hoopvol uit naar de concrete realisatie van dit prachtige initiatief. Michel Spreutels


verenigingsnieuws

Viering van een honderdjarige op 27 januari 1989 (Coll. De Beekers) De vereniging Erfgoed Wezembeek-Oppem heeft een aantal oude foto’s waarover de nodige informatie ontbreekt. We diepten opnieuw een foto op uit de doos vol mysteries. We doen een oproep aan de lezers van uitgekamd. Wie werd in de bloemetjes gezet? Wie poseerde met haar? Waar werd deze foto genomen? Wil je meehelpen om het mysterie achter deze foto te ontrafelen? Elke inlichting is welkom: vereniging Erfgoed Wezembeek-Oppem, GC de Kam, Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem, 02 731 43 31, info@dekam.be.

Herfstfeesten: 23 september tot 15 oktober Als je dit leest, zijn de Herfstfeesten al begonnen. Intussen is ook onze overzichtsfolder verspreid in alle brievenbussen van Wezembeek-Oppem. Heb je er toch geen ontvangen? In GC de Kam zijn er nog beschikbaar. We geven hieronder graag een beknopt overzicht van de activiteiten in oktober. Tenzij expliciet anders vermeld, vinden de onderstaande activiteiten plaats in GC de Kam. De meeste activiteiten zijn gratis. Er wordt alleszins geen onderscheid gemaakt tussen leden en niet-leden. Een van de doelstellingen van onze Herfstfeesten is immers om iedereen, ook wie geen lid is van een vereniging, te laten kennismaken met het verenigingsleven. > Zaterdag 1 oktober, 20 uur: OLCO organiseert een humoristisch dia- en filmprogramma in GC de Kam: Madagascar, een eigenzinnige kijk van vier vrienden. Een plaats reserveren (wat aanbevolen is) kan via GC de Kam. > Zaterdag 1 oktober, vanaf 21 uur: De jeugdraad organiseert een fuif in JH Merlijn: Cruise control: op wereldreis naar het land van party en fun. > Zondag 2 oktober, 10 uur: De eucharistieviering in de Sint-Pieterskerk wordt opgeluisterd door het Koninklijk Sint-Ceciliakoor uit Nieuwerkerken, o.l.v. Paul Pans. > Zondag 2 oktober, vertrek om 10.30 uur aan GC de Kam: herfstjogging (recreatief joggen): 5 km en 10 km.

> Dinsdag 4 oktober, 20 uur: Natuurpunt organiseert een voordracht over de campagne Koesterburen met extra aandacht voor de dieren, planten en paddenstoelen die onze gemeente koestert. > Donderdag 6 oktober, 15 uur: Het Feest voor alle leeftijden wordt dit jaar opnieuw georganiseerd door OKRA i.s.m. de Cultuurraad en GC de Kam. Zij bieden je een optreden van Marc Dex aan. Kaarten kosten in voorverkoop 10 euro. Taart en koffie zijn inbegrepen. > Vrijdag 7 oktober, 20 uur: optreden Perles d’Amour, georganiseerd door GC de Kam. Kaarten kosten 14 euro in voorverkoop. Meer informatie vind je elders in dit nummer van uitgekamd. > Donderdag 13 oktober, 20 uur: optreden van de Ierse topband Altan, georganiseerd door GC de Kam. Kaarten kosten 20 euro in voorverkoop. Meer informatie vind je elders in dit nummer van uitgekamd. > Zaterdag 15 oktober, van 10 tot 17 uur: Het Davidsfonds stelt het boekenpakket voor waaruit je kan kiezen voor jouw lidmaatschap voor het nieuwe werkjaar. Wij hopen dat je tijdens de Herfstfeesten komt kennismaken met een of meerdere van onze verenigingen. Ronald Cools Voorzitter cultuurraad 7


verenigingsnieuws Oproep aan de oudere inwoners van Wezembeek-Oppem De nog jonge vereniging Erfgoed Wezembeek-Oppem wil zo veel mogelijk erfgoed van Wezembeek-Oppem zorgvuldig bewaren, ordenen en openstellen voor het publiek. Daarom deze oproep: gooi niets meer weg! Doodsprentjes en -brieven, affiches, krantenknipsels, werkinstrumenten, oude filmfragmenten, foto’s, video’s of dvd’s, feestprogramma’s en verslagen ... kortom: alles is belangrijk. Wil je het graag zelf bijhouden? Geen probleem, geef een seintje en we komen een foto of een kopie van het materiaal maken. Vooral oude foto’s zijn welkom: groepsfoto’s, foto’s van feesten, optochten en processies of beelden van straten, huizen, kapellen en oude pachthoeves. Haal de schoendoos met foto’s uit de goede oude tijd eens boven, keer ze om en bekijk je schatten. We zijn ervan overtuigd dat er interessante zaken tussen zitten die we niet verloren mogen laten gaan voor de jongere generaties. Als we jouw foto later opslaan in een album, dan wordt (als je dat toelaat) jouw naam als eigenaar van de foto er steeds bij vermeld. Meer info: GC de Kam, Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem, 02 731 43 31, info@dekam.be

Tentoonstelling Ingeworteld Kunstkring Wezembeek-Oppem, Werkgroep Erfgoed en GC de Kam Van 29 oktober tot en met 6 november Onder de dakpannen van de oude brouwerij de Kam kan je genieten van kunstwerken en voorwerpen die de sfeer van vroegere tijden oproepen. Onze voorouders hebben in hun eenvoud, godsvrees en noeste arbeid een stempel op onze streek gedrukt. De sporen die ze achterlieten in de vorm van verhalen en oude foto’s waren een bron van inspiratie voor onze kunstenaars, die in hun eigen persoonlijke stijl onze ‘roots’ hebben uitgebeeld. Verdwenen steegjes, werkende boeren, de vruchten van de akkers, de trekpaarden ... Al deze beelden doen het verleden herleven. In een tijd waarin alles snel verandert, is deze tentoonstelling een stille getuigenis en tegelijk een eerbetoon aan onze voorouders. De tentoonstelling is alle dagen doorlopend open van 13 tot 18 uur. Meer info: vera.gheys@telenet.be

Zang- en dansklas Elke woensdag 15 tot 16 uur - GC de Kam Binnenkort start in GC de Kam een gloednieuwe zang- en dansklas voor kinderen van 5 tot 7 jaar. We leren op een prettige manier zingen, dansen en acteren. De lessen worden in het Engels gegeven. Meer info: Jeanette.Marino@scarlet.be, 0476 88 64 76 8

nieuws uit de Kam Optreden Marc Dex Donderdag 6-10 muziek Marc Dex werd geboren op 3 maart 1943 in Retie. Hij begon zijn muzikale carrière bij de drumband van de KAJ. Later richtte hij samen met zijn broer Jules ( Juul Kabas) het orkest ‘The Ruby’s’ op. Zo werd hij ontdekt en er volgde een eerste single Vaarwel Jenny. In 1967 nam hij deel aan de liedjeswedstrijd Canzonissima. Hij zong drie nummers en haalde de finale met O Clown. Voor het Vlaamse publiek was een nieuw idool geboren. Marc Dex begon aan een indrukwekkende serie hits en reeg de optredens aan elkaar. In 1968 groeide hij uit tot een van de populairste Vlaamse zangers en hij stak zelfs heel even Will Tura naar de kroon. In 1970 kreeg hij ook een eigen radioprogramma op radio Limburg: Marc groet ’s avonds de mensen. Niet huilen mama, Rozen zonder doornen, Maar in Amerika, Palma de Mallorca, Aardig meisje van den buiten en Waarom liet je mij alleen? zijn enkele titels uit zijn rijke repertoire. Het wordt een optreden speciaal voor onze senioren. Een optreden van hart tot hart! OKRA i.s.m. GC de Kam en de cultuurraad 15 uur - GC de Kam Tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk) (taart en koffie inbegrepen)

Fototentoonstelling Allemaal Wezembeek-Oppemnaars De portrettenreeks Allemaal Vlaams-Brabanders wil de diversiteit van de inwoners in onze provincie belichten. De afgelopen jaren hebben reeds 21 gemeenten de tentoonstelling georganiseerd. Dit jaar is het de beurt aan de gemeenten Wemmel, Sint-Genesius-Rode, Overijse en Wezembeek-Oppem. Samen met onze twee fotografen, André Deprêter en Herman Genbrugge, heeft GC de Kam Wezembeek-Oppem doorkruist om de Wezembeek-Oppemnaars, met hun verschillende nationaliteiten, culturele achtergronden, leeftijdsverschillen … op de gevoelige plaat vast te leggen. Elkeen met zijn eigen verhaal, dromen en passies. De tentoonstelling Allemaal Wezembeek-Oppemnaars werd officieel geopend op vrijdag 23 september. Je kan deze prachtige expo nog komen bekijken tot en met vrijdag 14 oktober. De tentoonstelling is open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.


Tine Embrechts, Manou Gallo en Virna Nova Perles d’Amour Vrijdag 7-10 muziek Zolang de liefde bestaat, zal ze over de hele wereld in al haar verschillende facetten en vormen bezongen worden: parels van liefdesliederen, over hartenpijn en verdriet, liefde voor je kinderen of ouders, liefde voor het land, de

onmogelijke liefde … Drie straffe madammen brengen dat alles in een spetterend en vertederend muzikaal programma. Tine Embrechts is niet alleen actrice (bekend van de Anneliezen of Kelly, de pornoactrice), maar ook een steengoede zangeres. Manou Gallo groeide op in Ivoorkust. Ze belandt als bassiste en vocaliste bij de wereldvermaarde groep Zap Mama. En Virna Nova, de knappe zangeres en gitariste, is af komstig uit Zuid-Frankrijk en van vele markten thuis. In Brazilië speelde ze samen met de legendarische Philippe Baden Powell. Frederik Caelen (accordeon, piano, artistieke leiding) Ruben Appermont (contrabas, piano) Frederic Malempre (percussie) 20 uur - GC de Kam Tickets: 16 euro (kassa), 14 euro (vvk), 12 euro (abo) Meer info: www.dekam.be, 02 731 43 31

Altan Ierse folk Donderdag 13-10 muziek De Ierse topband Altan brengt al ruim twintig jaar de rijke traditionele muziek van Donegal op internationale

podia. Instrumentals (een mix van aanstekelijke, snelle reels, jigs, highlands en hornpipes) worden afgewisseld met fraaie, vaak in het Keltisch gezongen songs en ballads. Kenmerkend voor de band is het prachtige tweeviolengeluid. Accordeon, gitaar, bouzouki, mandoline en de schitterende zang van Mairéad Ni Mhaonaigh maken de sensatie compleet. Ze werkten samen met Dolly Parton, The Chieftains en Riverdance. Hun liveshows zijn swingende feesten vol respect voor een traditie waar zij van houden en die zij met trots vertegenwoordigen. 20 uur - GC de Kam Tickets: 22 euro (kassa), 20 euro (vvk), 17 euro (abo) Meer info: www.dekam.be, 02 731 43 31

Andrea Croonenberghs en Peter Schoenaerts Anders nog iets? Donderdag 27-10 theater Fast Forward maakt theater voor anderstaligen die Nederlands leren.

Dit jaar is het feest, want de theatergroep bestaat tien jaar. Anders nog iets? is een plezierige voorstelling met livemuziek en veel humor. Peter Schoenaerts (de artistieke leider van Fast Forward) brengt enkele hoogtepunten uit vorige producties en zorgt voor interactie met het publiek. Hij brengt speciale gaste Andrea Croonenberghs mee! Zij is al meer dan twintig jaar de bekendste tv-omroepster van de VRT. Daarnaast is ze ook actrice. Ze speelde belangrijke rollen in de televisieseries Windkracht 10, Flikken, Emma en Thuis. Geschikt voor iedereen, maar ontworpen voor anderstaligen die Nederlands willen leren. 20 uur - GC de Kam Tickets: 10 euro (kassa), 7 euro (vvk), 7 euro (abo) Meer info: www.dekam.be, 02 731 43 31

9


nieuws uit de Kam

Muzikale parels van Tine Embrechts over eigenzinnig project Perles d’Amour GC de Kam belooft op 7 oktober overspoeld te worden door een muzikale golf van liefde. Manou Gallo en Virna Nova, twee internationaal vermaarde topmuzikanten, brengen dan samen met Tine Embrechts Perles d’Amour: een spetterend en uiterst gevarieerd programma van beklijvende, speelse, vertederende en dansbare liefdesliederen.

10

Straffe madammen Perles d’Amour is een productie van Kultuurburo Link, een vzw die graag met buitenlandse topartiesten werkt. Dat is ditmaal niet anders, want met Manou Gallo uit Ivoorkust en Virna Nova uit Frankrijk staan er twee straffe madammen op het podium. Manou Gallo treedt al op sinds haar twaalfde. Eerst enkel in Afrika, maar al gauw krijgt haar ritmische virtuositeit wereldwijd naam en faam. Eind jaren negentig belandt ze als bassiste,


Tattoo del Tigre. Haar uitstraling op het podium, als actrice en zangeres, heeft blijkbaar indruk gemaakt op de initiatiefnemers van Perles d’Amour. ‘Ongeveer een jaar geleden kreeg ik een telefoontje van Kultuurburo Link. Zij zochten voor hun project met Manou en Virna nog een artieste uit eigen land om voor een beetje tegengewicht te zorgen en het geheel aan elkaar te praten. Ik vond het een heel fijn en spannend idee en heb meteen toegehapt’, begint een enthousiaste Tine Embrechts. Unieke muzikale ontmoeting Tine Embrechts, Manou Gallo en Virna Nova bezingen in Perles d’Amour samen de liefde in een gevarieerde voorstelling waarin intimiteit en uitbundigheid naast elkaar staan. Manou en Virna putten uit hun eigen repertoire. ‘Manou zingt vooral Afrikaanse liedjes. Die zijn heel dansbaar, want ze klinken lekker vet en funky. De nummers van Virna, een meesterlijke gitariste, neigen meer naar popmuziek en ook wel bossanova. Ze zijn over het algemeen vrij rustig.’ Tine Embrechts is voor de voorstelling op zoek gegaan naar nummers waarmee zij een speciale band heeft of waar een verhaal achter schuilt. ‘Ik heb geen eigen nummers, behalve één liedje dat ik voor El Tattoo del Tigre heb geschreven’, aldus Tine. ‘Ik voel me in dit geval dan ook een beetje de vreemde eend in de bijt, ook al ben ik de enige Belgische. Maar ik zou het flauw vinden om gewoon covers zonder meer te zingen. Het mag toch wat persoonlijker zijn, vind ik.’

liefde

© Tine De Wilde

Tine zal onder andere het liedje brengen dat ze elke avond voor haar kinderen zingt, een nummer uit de soundtrack van de Disneyfilm Dumbo. Ook Dans les yeux de ma mère heeft de voorstelling gehaald, een nummer van Arno waarin hij de liefde voor zijn moeder bezingt. En heel waarschijnlijk covert Tine een liedje van Prince. ‘Dat is mijn grootste en langst durende muzikale liefde. Ik ben er alleen nog niet helemaal uit welk nummer het wordt.’

percussioniste en zangeres bij Zap Mama. Sinds 2001 toert ze vooral met soloprojecten de wereld rond. Virna Nova is een uitzonderlijk getalenteerde gitariste en zangeres uit Zuid-Frankrijk. Klassieke gitaar, blues, jazz, samba, soul of funk, ze speelt het allemaal even begeesterd. Manou en Virna kennen elkaar al een hele tijd en ze deelden al vaker het podium. In Perles d’Amour krijgen ze voor de gelegenheid het gezelschap van Tine Embrechts, vooral bekend van haar acteerwerk in De Anneliezen en Het Peulengaleis. Dat ze ook een aardig potje kan zingen, bewees ze onder andere in de Antwerpse mambobigband El

Perles d’Amour is een unieke muzikale ontmoeting die uitmondt in een brede waaier aan muziekstijlen in verschillende talen. De voorstelling is dan ook uitermate geschikt voor een internationaal publiek, wat mooi meegenomen is in een gemeente als WezembeekOppem. ‘We zingen songs in het Engels, Frans, Spaans, Portugees en waarschijnlijk ook enkele in het Nederlands. Het zal bijzonder gevarieerd zijn, de kunst wordt om er toch een soort van geheel van te maken. We zullen nog wat moeten puzzelen, maar het helpt wel dat we een rode draad hebben: de liefde in al haar facetten.’ De lat ligt hoog Hoe ver de muziekstijlen van de drie vrouwen ook uit elkaar mogen liggen, ze voelen elkaar muzikaal perfect aan. Dat bleek al tijdens de eerste repetities. ‘Ik had op voorhand behoorlijk wat stress, want Manou en Virna spreken natuurlijk geen Nederlands en dus moest ik mijn beste Frans bovenhalen. Maar het is echt goed meegevallen. Het zijn twee madammen die weten wat ze willen. Ik was meteen mee met hun muziek. Het waren erg vruchtbare ontmoetingen. Ik heb de indruk dat ze behoorlijk streng zijn en de lat heel hoog leggen, maar het komt allemaal wel goed’, nuanceert Tine. ‘Ik vind het vooral heel spannend, want ik ben zeker niet de beste zangeres. Ik zing gewoon doodgraag!’ Dat zal ongetwijfeld vonken geven op 7 oktober. Klaartje Van Rompaey Tine Embrechts – Manou Gallo – Virna Nova, Perles d’Amour, vrijdag 7 oktober, 20 uur, GC de Kam

11


nieuws uit de Kam Le Gamin Au Vélo Donderdag 20-10 film Cyril (Thomas Doret) is net geen twaalf als hij door zijn vader in een kindertehuis wordt gedropt met de belofte hem te komen halen. Cyril loopt weg uit het tehuis en gaat zelf op

Tom Kets & Martine De Kok De Gruffalo Zaterdag 29-10 familie Gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Julia Donaldson en Axel Scheffer spreekt deze muzikale vertelling tot de verbeelding van jong

zoek naar zijn vader. Op zijn zoektocht ontmoet hij de kapster Samantha (Cécile de France), een vrouw die hem liefde zou kunnen geven en zijn woede zou kunnen sussen ...

en oud. Kleine muis wil de andere dieren in het bos flink bang maken. Daarom verzint hij een groot beest: de Gruffalo. Gelukkig weet muis dat de Gruffalo niet echt bestaat. Of toch?

De broers Dardenne sleepten dit jaar tijdens het filmfestival van Cannes met Le Gamin Au Vélo de Grand Prix du Jury in de wacht.

Tom Kets en Martine De Kok gaan op tocht door het bos en vertellen het verhaal van de kleine muis aan de hand van leuke liedjes. Samen met een piano en een accordeon wordt de zaal omgetoverd tot het grote bos van de Gruffalo.

Regie: Jean-Pierre en Luc Dardenne Met: Cécile de France – Thomas Doret – Jérémie Renier – Fabrizio Rongione

Kung Fu Panda 2 Woensdag 2-11 familiefilm In Kung Fu Panda 2 leidt Po eindelijk het leven dat hij altijd wilde. Samen met zijn medekungfuvrienden ‘de Vurige Vijf ’, namelijk Tijger, Kraan, Mantis, Adder en Monkie, beschermt

hij de Vallei van de Vrede met zijn kungfuvaardigheden. Zijn nieuwe leventje verandert echter volledig als een nieuwe en machtige vijand China en kungfu voor eens en voor altijd van de kaart wil vegen. Om deze schurk de baas te kunnen, moet Po samen met zijn vrienden zijn eigen mysterieuze verleden zien te ontrafelen voor het te laat is ... 15 uur - GC de Kam Tickets: 2 euro

leeftijd: vanaf 5 jaar Originele versie – Nederlandse ondertitels – 87 min. 15 en 20 uur - GC de Kam Tickets: 3 euro (kassa), filmpas: 10 euro (5 films)

15 uur - GC de Kam Tickets: 8 euro (kassa), 6 euro (vvk), 5 euro (abo) Meer info: www.dekam.be, 02 731 43 31

nieuws uit de lijsterbes in kraainem

Meer info: GC de Lijsterbes, 02 721 28 06, info@delijsterbes.be, www.delijsterbes.be

Wim Winters Klavichord Vrijdag 7 oktober klassiek Mozart en Beethoven bezaten klavichords. Ook Wim Winters kiest het klavichord voor zijn tocht door het klavierrepertoire van de achttiende eeuw. Een muziekbeleving om niet snel te vergeten! Concertlocatie: kerk van Saint Anthony’s Parish in Kraainem Inleiding om 19.45 uur door Willy Vervloet in de koepelzaal van GC de Lijsterbes 19.45 uur – GC de Lijsterbes Tickets: 14 euro (kassa), 11 euro (vvk), 11 euro (abo) 12


Harry Potter and the Deathly Hallows: deel 1 en 2 Donderdag 3-11 filmmarathon

Theater De Spiegel Winterreise Donderdag 10-11 klassiek

Harry Potter and the Deathly Hallows (Harry Potter en de relieken van de dood) is het zevende en laatste avontuur van Harry Potter en verschijnt in twee delen.

Theater De Spiegel bewerkte de bekende liederencyclus Winterreise van de Oostenrijkse componist Franz Schubert. Het werk bestaat uit 24

In het eerste deel beginnen Harry, Ron en Hermelien aan hun meest riskante opdracht ooit. Ze moeten het geheim van de onsterfelijkheid en kracht van Voldemort vinden en vernietigen: de Horcruxes. Helemaal alleen, zonder de begeleiding en bescherming van hun professoren, zijn de drie vrienden meer dan ooit van elkaar af hankelijk. In het tweede deel staat Harry Potter oog in oog met de dood. Terwijl hij ervoor kiest om zijn zoektocht naar de Horcruxes voort te zetten, met de hulp van Ron en Hermelien, woedt de oorlog verder. Steeds meer geliefden van Harry verdwijnen. Maar de tovenaarswereld zal opstaan voor een allerlaatste slag waarin de ultieme confrontatie tussen ‘de jongen die bleef leven’ (Harry Potter) en de ‘heer van het duister’ (Voldemort) zal plaatsvinden. Zal het Harry lukken om Voldemort weer sterfelijk te maken en hem voorgoed te verslaan? Originele versie – Nederlandse ondertitels – deel 1: 146 min., deel 2: 130 min. 17 uur - GC de Kam Tickets: 3 euro (kassa), duo-filmticket 5 euro

gedichten van de Duitse romantische dichter Wilhelm Müller, die door Schubert op muziek zijn gezet. De muzikale verhaallijn wordt gecombineerd met poppenspel, schaduwspel en liveschilderwerk. Schubert schreef zijn Winterreise oorspronkelijk voor tenor en piano. In deze bewerking neemt de tenor John Pumphrey de zang voor zijn rekening. An Raskin hertaalt de pianopartituur naar bajan, een Russische accordeon. Dit muzikale verhaal vertelt over de lotgevallen van een jongeman die is afgewezen door zijn geliefde. Putje winter vertrekt hij op een eenzame reis, zonder te weten waarheen of voor hoelang. In de winterse, dorre en koude natuur ziet hij zijn innerlijke lijden weerspiegeld. Karel Van Ransbeek (concept en regie) – An Raskin en John Pumphrey (muzikanten) – Adrian Lenski (muzikale coaching) – John Pumphrey en Lieve Van Vlierberghe (poppenspel) 20 uur - GC de Kam Tickets: 14 euro (kassa), 12 euro (vvk), 10 euro (abo) Meer info: www.dekam.be, 02 731 43 31

La Piel Que Habito Donderdag 17-11 Film Robert Ledgard (Antonio Banderas) is een briljant chirurg. Sinds zijn vrouw bezweek aan haar brandwonden na een auto-ongeval, probeert hij een artificiële huid te creëren die immuun is voor

wonden en insectenbeten. Daarmee had hij haar kunnen redden. Na twaalf jaar experimenteren in de kelders van zijn kasteel is hij er eindelijk in geslaagd een huid te maken die tegen alles bestand is. Het enige dat Robert nu nog nodig heeft, is iemand om zijn uitvinding op te testen … La Piel Que Habito is een verfilming van Tarantula, een roman van de Franse misdaadschrijver Thierry Jonquet. Voordat Antonio Banderas een ster werd in Hollywood, was hij vooral bekend als de vaste acteur van regisseur Pedro Almodóvar. Na meer dan twintig jaar werkt het duo weer samen in dit spannende drama. Regie: Pedro Almodóvar Met: Antonio Banderas – Elena Anaya – Marisa Paredes Originele versie - Nederlandse ondertitels - 117 min. 15 en 20 uur - GC de Kam Tickets: 3 euro (kassa), filmpas: 10 euro (5 films)

VRT-Bigband met Marijn De Valck Toots Thielemans tribute Zaterdag 29 oktober muziek

Klarinet ConSept Aperitiefconcert Zondag 30 oktober klassiek

Samen met onder meer Marijn De Valck brengt de VRTBigband een swingende ode aan onze Belgische trots: Toots Thielemans. Een tweetal jaar geleden werd de bigband opgericht om de gloriedagen van de BRT-bigband nieuw leven in te blazen. En of dat gelukt is!

De voorspelling van de kluizenaar van Tervuren beschrijft de onmogelijke liefde tussen markies Egmond en Eliza, een molenaarsdochter. Dit verhaal uit de negentiende eeuw wordt gebracht door het ensemble Klarinet ConSept (o.l.v. Danny Van Biesen) en Kathleen Bollue. Zij maakt met haar boeiende vertellingen een prachtige theatermonoloog van dit concert.

20.30 uur – GC de Lijsterbes Tickets: 16 euro (kassa), 14 euro (vvk), 12 euro (abo)

11 uur – GC de Lijsterbes Tickets: 16 euro (kassa), 14 euro (vvk), 12 euro (abo) 13


Anderstaligen zetten tanden in het Nederlands Cursisten Nederlands nemen deel aan verenigingsleven met

Bijt in je vrije tijd

Bijt in je vrije tijd, met als slagzin ‘Zet je tanden in het Nederlands’, is een project voor anderstaligen die Nederlands als tweede taal leren – in vakjargon: NT2-cursisten. De doelstelling van het project is tweeledig. Bijt in je vrije tijd moet contacten tussen lokale sociaal-culturele clubs of vrijetijdsverenigingen en NT2-cursisten bevorderen. ‘Op die manier leren de cursisten de verenigingen beter kennen’, vertelt Karen Stals van vzw ‘de Rand’. ‘We kiezen samen met de participerende verenigingen een ‘actieve’ activiteit uit, waar cursisten Nederlands aan kunnen deelnemen. Het zet hen aan om zelf de stap te zetten naar een lokale organisatie, zodat ze niet alleen in klasverband, maar ook daarbuiten hun Nederlands verder ontwikkelen.’

© Tine De Wilde

Het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant en vzw ‘de Rand’ organiseren ook dit jaar Bijt in je vrije tijd. Net als vorig jaar is het de bedoeling om volwassen anderstaligen die Nederlands leren en plaatselijke Nederlandstalige verenigingen meer met elkaar in contact te brengen.

ook omdat de anderstaligen ervan uitgaan dat het Nederlands per definitie te moeilijk is’, verduidelijkt Karen. ‘Bijt in je vrije tijd is een opstapje om achteraf gemakkelijker de stap te zetten naar een vereniging.’

‘Een tweede aspect van het project is het werken aan toegankelijkheid. Dat wil zeggen dat er speciale aandacht gaat naar de communicatie met anderstaligen. Een medewerker van het Huis van het Nederlands staat stil bij het mondelinge en Vaak is voor anderstaligen de schriftelijke gebruik van het Nederlands in drempel om deel te nemen aan het de vereniging. De centrale vraag is: ‘Hoe verenigingsleven nog hoog. ‘Dat kunnen wij als Nederlandstaligen kansen komt enerzijds omdat de vereniginbieden aan anderstaligen om hun Nedergen niet bekend zijn, maar anderzijds lands verder te ontwikkelen?’ 14

Allerlei praktische tips worden op een interactieve manier verzameld. Ook wordt elke activiteit gelabeld. Zo krijgt een sportactiviteit, waarbij de woordenschat eerder beperkt is, een lagere beoordeling qua moeilijkheid dan bijvoorbeeld een lezing over whisky.’ Bruggen slaan Concreet gaat het als volgt in zijn werk. ‘Vzw ‘de Rand’ en het Huis van het Nederlands vragen aan de verenigingen die meedoen om één – al dan niet bestaande – activiteit open te stellen voor NT2-cursisten’, legt Karen uit. ‘Ter voorbereiding zal het Huis van het Nederlands samen met enkele leden van de vereniging gedurende één


Rand-Nieuws sessie van maximum anderhalf uur stilstaan bij het taalgebruik in de organisatie. In andere gevallen stuurt het Huis nuttige tips bijvoorbeeld per e-mail op. Dat gebeurt allemaal op maat van de vereniging en het soort activiteit. Het centrale uitgangspunt is de vraag hoe wij zelf als Nederlandstaligen in ons taalgebruik een brug kunnen slaan naar anderstaligen die Nederlands leren.’ Wijn en boeken Op dit ogenblik zijn er in de hele rand rond Brussel een 25-tal activiteiten waaraan de cursisten kunnen deelnemen. Dat gaat van een ‘body work-out’ in Asse, tot een kookworkshop in Overijse en samenzang in Tervuren. Ook Les Amis de Bourgogne uit Wezembeek-Oppem en de gemeentelijke bibliotheek van Kraainem doen mee. ‘Wij zorgen voor een wijndegustatie’, vertelt Marc Evens van Les Amis de Bourgogne. ‘Dat doen we zo’n drie tot vier keer per jaar. De degustatie op 9 maart wordt speciaal voor anderstaligen georganiseerd.’ Les Amis de Bourgogne zetten ooit een soortgelijke activiteit op touw voor de conversatiegroep Nederlands van GC de Kam. ‘Dat is toen erg goed meegevallen. Er wordt op zo’n avond uitleg gegeven over hoe de wijn gemaakt wordt. Tijdens het proeven vragen we de anderstaligen ook wat ze van de wijn vonden. Zo wordt het voor hen ook een taaloefening.’ Les Amis de Bourgogne hopen op een kleine tien deelnemers. ‘Het is niet zo moeilijk om de degustatie te organiseren’, aldus Evens. ‘De anderstaligen bereiken vraagt misschien wel de meeste voorbereiding. Gelukkig krijgen we daarvoor hulp van het Huis van het Nederlands en vzw ‘de Rand’.’ Ook de gemeentelijke bibliotheek van Kraainem doet mee. ‘Het leek ons een interessant initiatief ’, aldus Ann Lemmens. ‘Ook voor wie pas Nederlands leert, heeft de bib immers heel wat te bieden. Zo hebben we boeken die speciaal geschreven zijn voor anderstaligen, aangepast aan hun niveau. Op dit moment hebben we er een tiental, maar dat zullen er in de toekomst zeker meer worden.’ Op 29 november organiseert de bibliotheek een gratis voorleessessie. ‘De activiteit bestaat uit twee delen’, gaat Ann verder. ‘Eerst is er een rondleiding in de bib als eerste kennismaking met het aanbod. Daarbij wordt niet enkel gewezen op boeken die voor hen nuttig kunnen zijn, maar bijvoorbeeld ook op de kinderboeken. Vaak is het immers zo dat de kinderen van anderstaligen wel naar de Nederlandstalige school gaan. Het is dus nuttig dat de anderstaligen weten dat we voor hun kinderen heel wat materiaal hebben. Het tweede deel van de workshop bestaat uit het voorlezen. Theatergroep De Zonderlingen leert de anderstaligen hoe ze expressief kunnen voorlezen. We hopen uiteraard dat er massaal wordt ingeschreven, ook al hebben we maar vijftien plaatsen beschikbaar’, besluit Ann Lemmens. Wim Troch Meer info: http://bijt.derand.be

uitgekamd is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Kam en vzw ‘de Rand’. Uitgekamd komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Redactie Louis Declerck, Ghislaine Duerinckx, Jan Pollaris, Marc Snoeck, Michel Spreutels, Karla Stoefs, Frank Vandendael, Jan Walraet Eindredactie Olivier Constant, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, olivier.constant@derand.be Hoofdredactie Geert Selleslach, 02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be Redactieadres GC de Kam, Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem 02 731 43 31, info@dekam.be, www.dekam.be Verantwoordelijke uitgever Marc Snoeck Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem Voor info, tickets en reserveringen kan je terecht bij Anne Decuypere en Daisy Cleymans van het onthaal van maandag tot vrijdag: 9 - 12 uur en 13 - 17 uur, elke derde donderdag van de maand: 9 tot 12 uur en 13 tot 19 uur tel. 02 731 43 31, e-mail: info@dekam.be, website: www.dekam.be rek.nr. 091-0113608-50, gelieve bij een overschrijving steeds je naam en de voorstelling te vermelden 15


activiteitenkalender Wanneer

Wie / Wat

Waar

info

1 20.00 OLCO Dia- en filmprogramma over Madagascar

GC de Kam

02 767 28 29

1 21.00

Jeugdraad Cruise Controlfuif

JH Merlijn

0472 30 14 15

2 10.30

BLOSO Jeugdsportival

Hofstade

02 731 43 31

2 10.30

Running Club WO Herfstjogging

GC de Kam

02 782 02 96

4 20.00 Natuurpunt Voordracht Koesterburen

GC de Kam

02 731 81 76

6 15.00

OKRA i.s.m. GC de Kam Marc Dex

GC de Kam

02 731 83 39

11 10.00

OKRA Seniorensportdag Kortenberg

Sporthal Kortenberg

02 731 83 39

12 19.30

CM Kilootje minder

GC de Kam

02 240 85 06

15 9.00

Davidsfonds Boekenpakket

GC de Kam

02 731 81 84

18 20.00 KAV Bloemschikken

GC de Kam

02 731 48 79

19 19.30

Oktober

CM Kilootje minder

GC de Kam

02 240 85 06

25 20.00 Gezinsbond Bloemschikken

GC de Kam

02 731 97 80

22 20.00 KamKlub Free podium

GC de Kam

02 767 74 49

26 12.00

Woon- en zorgcentrum

02 731 83 39

26 19.30 28 tot 30

OKRA Petanque-etentje CM Kilootje minder

GC de Kam

02 240 85 06

JH Merlijn LAN-party

JH Merlijn

0472 30 14 15

Verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor november bekend willen maken, kunnen voor 10 oktober een beknopte omschrijving van de activiteit bezorgen aan het secretariaat van GC de Kam.

Heerlijk relaxen aan GC de Kam tijdens 31e Gordel Het personeel van GC de Kam, de vrijwilligers van de verenigingen en de cultuurraad van WezembeekOppem waren er op zondag 4 september weer klaar voor. Voor de 31e keer vond het grootste Vlaamse familiale en sportieve feest plaats: de Gordel. Dit jaar was het weer de grote spelbreker, maar dat lieten de moedige sportievelingen niet aan hun hart komen. GC de Kam was zoals gewoonlijk een van de zeven controleposten op het parcours van de 100 km fietsen. Ook de Groene Wandeling langs het ZoniÍnwoud, met als eindbestemming GC de Bosuil, kwam langs jouw gemeenschapscentrum. Ten slotte was er de wandeling die specifiek bestemd is voor personen met een beperking. Deze keer bleven alle pijltjes op hun plaats hangen en er waren ook geen duimspijkers te bespeuren. Kortom, de Gordel verliep in alle rust en kalmte ‌ Volgend jaar nog een stralende zon.

UITGEKAMD_okt11  

14-15 anderstaligen zetten tanden in het nederlands 2-3 uit de gemeenteraad: Motie tegen splitsing telefoonboeken WEZEMBEEK-OPPEM • jaargang...

UITGEKAMD_okt11  

14-15 anderstaligen zetten tanden in het nederlands 2-3 uit de gemeenteraad: Motie tegen splitsing telefoonboeken WEZEMBEEK-OPPEM • jaargang...

Advertisement