Page 1

afgiftekantoor Linkebeek 1

SJOENKE

België - Belgique P.B. - P.P 1630 Linkebeek BC 3352 P 006804

Linkebeek • jaargang 51, nr 326 • mei 2011 • maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van de cultuurraad, gemeenschapscentrum de Moelie en vzw ‘de Rand’

2-3 Uit de gemeenteraad: een raad zonder geschiedenis

4-5 Uit goede bron: alarm in de scholen

6-7 Een blik achter de schermen van het OCMW

14-15 Op zoek naar duidelijkheid over taalgebruik in de Rand

© TDW

8-9 Linkebeekse viskwekerij etaleert rijkdom van de natuur


02 van de redactie

Lentekriebels De paasvakantie schonk ons een geweldig voorsmaakje van de zomer. Niet enkel de grasmaaier werd uit de kelder gehaald, maar ook de barbecue, de fietsen en de wandelschoenen. Precies op een moment dat de natuur op haar mooist is. Het waren ideale dagen voor een stevige wandeling of fietstocht. Een mooie gelegenheid om de prachtige boshyacinten in het Hallerbos te gaan bewonderen of om een bezoek te brengen aan de viskwekerij aan het Dwersbos. Het domein is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. Het is een prachtig stukje natuur waar zeer interessant werk gebeurt. Johan Auwerx werkt al jaren in de viskwekerij en geeft uitleg. Hij vindt de natuur in Linkebeek wonderbaarlijk rijk en hij maakt sinds kort ook deel uit van de GECORO. Voor het begin van de echte zomer valt er nog heel wat te beleven. Meer details lees je op de volgende bladzijden. Rond deze tijd viert de Gezinsbond zijn negentigjarige bestaan, proficiat! OKRA organiseert een lentefeest en rolt tweemaal per week met de petanqueballen op de weide van GC de Moelie. Met de KAV kan je op reis naar het pittoreske Frans-Vlaanderen. Senioren sporten met BLOSO in Leuven, tieners mogen inschrijven voor een sportdag aan zee en kleuters kunnen leren fietsen op de speelplaats van de gemeenteschool. Over enkele dagen krijgt iedereen de brochure van de podiumprogrammering van GC de Moelie, GC de Muse, GC de Boesdaalhoeve en CC de Meent in de bus. Voor wie tickets wil bemachtigen, is 28 mei een belangrijke datum. Vroeger noemden de Linkebekenaren het dorpsplein met de twee prachtige linden ‘den Dries’. In een tweede bijdrage over Linkebeekse plaatsnamen heeft Alex Geysels het over de betekenis van het woord ‘dries’, dat nu nog op een paar straatnaambordjes voorkomt. Bij gebrek aan gemeentelijk nieuws vond de redactie het goed om de schijnwerpers te richten op het OCMW. Door de vele groene ruimten en het geaccidenteerd reliëf is Linkebeek een fraaie gemeente waar het goed wonen is, maar wel erg duur. Je denkt niet meteen aan armoede of sociale problemen. Uit een gesprek met de voorzitter, de secretaris en de maatschappelijk assistente blijkt nochtans dat het OCMW de handen meer dan vol heeft. De gemeenteraad vergadert wel maandelijks, maar hoeft zich momenteel enkel uit te spreken over ‘lopende zaken’. Het uiterst korte verslag van de zitting, de dinsdag na het paasweekend, bewijst dat nogmaals. Momenteel werken de meeste gemeentebesturen zich nochtans uit de naad om volgend jaar bij de verkiezingen een goed rapport te kunnen voorleggen.

Raad zonder ges

Uit de gemeenteraad van 27 apr De gemeenteraad kwam vlak na het paasweekend bij elkaar ondanks een zeer beknopte agenda en zonder echt dringende beslissingen. De vergadering duurde amper een kwartier. De gemeenteraad duidt oppositieraadslid Mark De Neef aan om de gemeente te vertegenwoordigen op de jaarvergadering van Finilek op 29 juni. Finilek staat in voor de financiële dienstverlening wat de levering van gas en elektriciteit betreft. De gemeenteraad keurt het voorstel van Iverlek om een kapitaalherschikking door te voeren goed. Iverlek levert de gemeente gas en elektriciteit. De operatie moet de openbare besturen op termijn een hogere financiële vergoeding garanderen. Sinds september 2009 verschijnen de Gemeentelijke Mededelingen in een nieuw kleedje. De geleverde informatie bleef grotendeels ongewijzigd, maar de nieuwe look van het blad zet meer aan om het te lezen. Er moet een nieuw bestek worden goedgekeurd voor de lay-out en het drukken van het infoblad. Verschillende firma’s worden aangeschreven om een offerte in te dienen. De prijs van de opdracht voor een periode van twee jaar wordt op 67.000 euro geraamd. Dat deze opdracht twee jaar geleden werd toegekend voor een bedrag van 34.000 euro, lokt verschillende vragen uit. Nu blijkt dat toen bepaalde opdrachten niet in de prijs begrepen waren. LK2000 keurt het bestek niet goed.


VERENIGINGSNIEUWS 03

Jeugdsportdag Judoclub Linkebeek Zaterdag 25 juni

schiedenis

ril

Tijdens de maanden juli en augustus zijn er opnieuw speelpleinen op de Hoeve ’t Holleken. De gemeenteraad keurt de organisatie en de kosten voor de monitoren goed. Er worden weer een aantal studenten aan het werk gezet om straten, voetwegen en pleinen netjes te houden tijdens de vakantie. De studenten krijgen een behoorlijke vergoeding, die de gemeente ongeveer 31.000 euro zal kosten.

Op zaterdag 25 juni organiseert Judoclub Linkebeek een jeugdsportdag. Deze dag voor jongeren van 7 tot 77 jaar wordt opengesteld voor alle inwoners van Linkebeek. Het is de bedoeling dat je kan kennismaken met enkele nieuwe of ongewone sporten. Wat staat er op het programma? De schuttersclub van Drogenbos is te gast om ons de kneepjes van het boogschieten te leren. Schermen staat ook op het programma. Voor deze sport is in Linkebeek al eens een initiatie aangeboden. Wegens de enorme bijval kruisen we graag nog eens de degens. Voor de ene wordt het een eerste kennismaking, voor de andere een prettig weerzien met deze veelzijdige sport. Daarnaast is er ook krachtbal, een wat ongewone, maar jonge sport die de sportleraar Etienne Schotte in de jaren zestig creëerde in het Brugse. Ten slotte voelen we ons als judoclub verplicht om ook een ongewone vechtsport aan te bieden. Onze keuze viel op kendo, een zeer oude Japanse gevechtssport. Kendo is gebaseerd op technieken die de samoerai toepasten. Ze gebruikten een zwaard. Wees gerust; vandaag de dag worden alleen gespleten bamboestokken als zwaard gebruikt. Overigens zijn de kendoka’s gehuld in een beschermend harnas. Benieuwd hoe deze Japanse initiatie zal aflopen? Schrijf je dan nu in! Iedereen kan inschrijven aan de hand van het formulier dat je op onze website vindt. Niet vergeten: na de sportinitiatie houden wij een reuzenbarbecue. Sinds kort kan je alle nieuws van de judoclub op onze gloednieuwe website vinden: www.judoclublinkebeek.be. Iemand die nieuw is in de gemeente en een leuke sport zoekt, vindt op deze site onmiddellijk alle contactgegevens en informatie. Natuurlijk is de site niet alleen gemaakt om mensen wegwijs te maken. Je kunt er ook prachtige foto’s bekijken van onze jonge judokampioenen op toernooi.


04

Uit goede bron

De werken voor de uitbreiding van de spoorweg in het kader van het Gewestelijk Expresnet hebben de gemeentegrens bereikt.

Vandalisme De bendeleider en nog enkele daders van de inbraken die tijdens de maand maart plaats vonden, werden door de recherche van de politiezone Rode opgepakt. Ze bekenden de inbraken in verschillende kantines van sportclubs, waaronder die van de voetbal- en hockeyclub van Linkebeek. De bendeleider was geen onbekende voor de politie en zou verantwoordelijk zijn voor tientallen diefstallen, inbraken en vandalenstreken in de omgeving van Linkebeek, Beersel en Rode. De hockeyclub heeft een alarmsysteem ge誰nstalleerd. Het gemeentebestuur overweegt de omheining rond de sportvelden te verbeteren. Alarm in de scholen Het was al een tijdje geleden, maar de voorbije weken werden de scholen opnieuw geplaagd door drie alarmmeldingen. Politie en brandweer kwamen ter plaatse. Het ging telkens om vals alarm. Gelukkig, maar vervelend voor het onderwijzend personeel en de leerlingen, die telkens de straat op moesten. De laatste keer gebeurde dat tijdens de middagpauze, zodat een hele groep kleuters zelfs niet de tijd kregen om hun schoentjes aan te trekken en ze op hun kousen over het voetpad liepen. Dertigjarig bestaan Camerata, het symfonisch orkest van Linkebeek, werd in 1981 opgericht en vierde onlangs zijn dertigjarige

bestaan. Dat gebeurde met een zeer geslaagd concert in de Sint-Sebastiaanskerk, gevolgd door een gezellige receptie in het Gildenhuis. Ondanks het goede weer was de opkomst zeer behoorlijk. Opvallend was de afwezigheid van de gemeentelijke overheid. Enkel twee gemeenteraadsleden uit de oppositie waren present. Het schepencollege, dat deze activiteit nochtans had aangeprezen in het gemeenteblad, blonk uit door afwezigheid. Bibliotheek Eens te meer moet er naar een nieuwe bibliothecaris worden uitgekeken. Dat zal dan de vijfde zijn in evenveel jaren. Het personeelsplan van de gemeente voorziet in een deeltijdse bibliothecaris en een deeltijdse assistent. De gemeentebibliotheek voldoet niet aan de wettelijke voorschriften, zodat de gemeente zelf moet instaan voor alle personeels- en werkingskosten. Het gemeentebestuur oordeelt dat een deeltijdse bibliotheekassistent volstaat om de bib open te houden. Bibliothecaris Benoit Cichelero was hier ongeveer twee jaar aan de slag, maar zag het niet zitten om zijn voorlopige contract te verlengen. Hij kan aan de slag in een bibliotheek in het Kortrijkse waar de werkomstandigheden er wellicht heel anders uitzien. Er doen geruchten de ronde dat het gemeentebestuur liever verlost zou zijn van de bibliotheek. In La Libre Belgique van 17 maart hekelden de waarnemende

burgemeester en een van zijn mandatarissen de Vlaamse subsidiepolitiek voor openbare bibliotheken, culturele centra en sportverenigingen. Spoorweg De werken voor de uitbreiding van de spoorweg in het kader van het Gewestelijk Expresnet hebben de gemeentegrens bereikt. De begroeiing in de bermen werd verwijderd. Het is duidelijk te zien waar de twee nieuwe sporen aangelegd zullen worden aan de kant van de Sophoraslaan (Ukkel). Zoals we in het vorige nummer schreven, heeft het gemeentebestuur zijn beroep tegen de plannen niet ingetrokken, omdat de actiegroep RER-Linkebeek weigert zijn beroep op te geven. Het blijft nu afwachten wanneer de beroepscommissie een definitieve beslissing in deze zaak zal nemen. Dat de uitbreidingswerken er komen, staat zo goed als vast. Dat het project op het grondgebied van Linkebeek nog wordt aangepast heel wat minder. Bedevaart en boeteweg Het Holleken zorgde ervoor dat Linkebeek de voorbije weken nog eens in de media kwam. Eerst met de diefstal van een collectie zeer waardevolle schilderijen en enkele beelden (hoofdzakelijk van de Latemse school) in het landhuis van de familie Flachet in het afgelegen Elsgatveld. Hier waren duidelijk geen knoeiers aan het werk,


VERENIGINGSNIEUWS 05

KALM viert dertig jaar kooklessen

maar kunstdieven die goed ingelicht en georganiseerd te werk zijn gegaan. Voor Lieve zal het verlies van deze mooie schilderijen, waartussen zij en Manu jarenlang hebben geleefd, een enorme leegte nalaten. Ook het financiële verlies is moeilijk te verwerken. Ander en beter nieuws was de onverwachte komst van een koninklijke prins naar het Holleken. De flamboyante prins Laurent van België deed even de politieke onderhandelingen vergeten door zonder toestemming van de regering naar Congo te trekken en met een Libische diplomaat te praten. De regering vond het nodig om hem de levieten te lezen en de voorwaarden vast te leggen om zijn dotatie te kunnen behouden. Dat zou gebeuren op vrijdag 8 april en men wilde dat in de uiterste discretie laten plaatsvinden, zonder opdringerige journalisten en fotografen. Daarom werd uitgekeken naar een geheime locatie niet te ver van de Wetstraat en de woonplaats van de prins. Zijn landgoed ligt aan de rand van het Zoniënwoud op het grondgebied van Tervuren, op een boogscheut van Jezus-Eik. Jezus-Eik, daar gingen tot rond de jaren dertig de parochianen van Linkebeek op bedevaart naar het heiligdom van OnzeLieve-Vrouw (Notre-Dame-au-Bois). Zij trokken te voet via Verrewinkel of de Linkebeekse dreef naar het Zoniënwoud en volgden de kaarsrechte Bundersdreef die hen

tot aan de kapel van Welriekende bracht. Van daar was Jezus-Eik niet ver meer. Het Sint-Ceciliakoor zong er dan de hoogmis, de processie en ook nog het lof en streek nadien wellicht neer in de naburige herberg Istas voor een welverdiende kriek, alvorens de terugweg aan te vatten. (De huidige dirigent van het koor kan van zulk scenario alleen maar dromen.) Een belangrijke kabinetsmedewerker van de eerste minister moet dit ooit gelezen hebben in de Geschiedenis van Linkebeek en stelde prompt voor om de ontmoeting met de prins op het Holleken te organiseren. De prins en zijn echtgenote kunnen ongezien via het bos vertrekken en er als fervente ecologisten een gezellige fietstocht van maken. Met fietshelm en koerstrui moeilijk te herkennen en geen last van flitsende politieagenten. Met behulp van de nieuwe fietsknooppunten rijden ze van aan hun prinselijke villa in Tervuren via het aanpalende arboretum, de kerk van Jezus-Eik en de kapel van Welriekende dwars door het Zoniënwoud om na het oversteken van de Waterloosesteenweg na een uurtje op het Holleken te belanden. En zo geschiedde. De premier en de prins gingen akkoord met het voorstel. De prins kwam met een nederig vervoermiddel zijn penitentie op het Holleken in ontvangst nemen en knielde op de terugweg nog even neer bij de kapel van de Welriekende.

Het was aftellen naar 19 maart. De viering ter ere van het dertigjarige bestaan van de kookclub was een schot in de roos. Op 19 maart begonnen we ’s morgens met een vijftiental koks met de bereidingen en de zaalschikking. Later op de dag kwamen maar liefst 65 personen genieten van het lekkere eten en de gezellige sfeer. De avond werd afgerond met een tweemansorkestje dat liedjes bracht van de jaren zestig en zeventig. Na het tweede liedje stond de dansvloer al in vuur en vlam. Het feest duurde tot 1 uur ’s nachts. We kregen niets dan lof over alle gerechten. Vooral de bouillabaisse werd enorm gesmaakt. Om een lang verhaal kort te maken: de afwezigen hadden ongelijk.

KALM trekt er op uit Op 6 of 13 mei, afhankelijk van de interesse en het weer, organiseren we een typische caféwandeling met gids in Brussel. We vertrekken om 17.30 uur aan GC de Moelie. Het is raadzaam om samen met het openbaar vervoer te gaan. Als er voldoende personen zijn die de centrale van Drogenbos willen bezoeken, kunnen we dat organiseren. Het bezoek duurt ongeveer twee uur en drie kwartier en kan alleen op een weekdag plaatsvinden. We kunnen starten om 9.30 uur. Inschrijven: yves.vanbelle@telenet.be, 02 306 08 45 Op 9 juli staat een bezoek aan de kerncentrale van Doel op het menu. Het bezoek duurt drie uur en een kwartier en start om 9.30 uur. Daarna ben je vrij of we kunnen samen iets eten en een bezoekje brengen aan het polderdorpje Lillo. Inschrijven: yves.vanbelle@telenet.be, 02 306 08 45


06

Een blik achter de schermen van het OCMW

‘Waar anderen falen, kunnen wij nog bijsturen’ Wie de naam Linkebeek hoort, denkt niet meteen aan armoede of sociale problemen. Toch heeft het OCMW er de handen meer dan vol. Achter de mooie muren schuilt soms grote armoede, zo blijkt. Bovendien krijgt het OCMW niet alleen mensen met financiële moeilijkheden over de vloer. Het takenpakket is erg gevarieerd. Het OCMW van Linkebeek is niet ondergebracht in een grijs en groot kantoorgebouw, maar in een eerder rustieke witte fermette. Hier heerst geen anonimiteit. De mensen worden nog persoonlijk benaderd. In de tuin van het OCMW spreken we met voorzitter Philippe Thiéry,

secretaris Bernard De Vos en maatschappelijk assistente Ann Feliers. ‘Het OCMW staat in voor sociale hulpverlening in al haar vormen’, verduidelijkt Philippe Thiéry. ‘Dat kan gaan van


uit de gemeente 07 gen en appartementen. Die huurders komen hier ook over de vloer, maar dat zijn niet de typische OCMWklanten waar iedereen meteen aan denkt.’

© Tine De Wilde

Met dank aan de vele vrijwilligers Het OCMW biedt diensten aan voor elke levensfase. ‘De laatste tijd gaat veel aandacht naar de jongsten en de oudsten in de maatschappij’, gaat De Vos verder. ‘Zo opent binnenkort een minicrèche naast de opvang voor zieke kinderen. Voor de ouderen organiseren we heel wat thuisdiensten om hen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Daarom organiseren we poetshulp, warme maaltijden of een mindermobielencentrale.’

financiële steun en schuldbemiddeling tot hulp bij het vervullen van administratieve taken of het tegengaan van de vereenzaming.’ OCMW-secretaris Bernard De Vos treedt hem bij: ‘Elke hulpvraag wordt beantwoord. Ons cliënteel is heel verscheiden. We hebben uiteraard mensen die in armoede leven, maar het is ruimer dan dat. Zo verhuurt het OCMW van Linkebeek ook een veertigtal wonin-

Voor die laatste twee diensten doet het OCMW een beroep op vrijwilligers. ‘We hebben in totaal een dertigtal vrijwilligers die regelmatig bijspringen’, vertelt maatschappelijk assistente Ann Feliers. ‘Zonder hen zou het onmogelijk zijn om alle diensten aan te bieden. Zij bepalen voor een belangrijk deel het succes van het OCMW. Zo hebben we ook een sociaal telefoonproject, waarbij vrijwilligers alleenstaande ouderen regelmatig opbellen om een praatje te slaan. We proberen zo vaak mogelijk zelf naar de mensen toe te gaan. Op die manier wordt de drempel om naar het OCMW te komen verlaagd. Vroeger was er misschien nog gêne om hulp te vragen, maar vandaag vinden de mensen sneller de weg. Onze dienstverlening raakt dankzij verschillende activiteiten en het gemeentelijke informatieblad beter bekend.’ Samenwerking loont Toch lijkt het paradoxaal: een OCMW in een gemeente die geassocieerd wordt met grote villa’s en dure bouwgrondprijzen. ‘Iedereen zegt dat Linkebeek een rijke gemeente is, maar toch is ook hier armoede. De mooie muren verbergen soms schrijnende situaties’, weet Thiéry, die sinds 2001 OCMW-voorzitter is. ‘Ook sociale en familiale problemen kunnen lang verborgen blijven. Of er vandaag meer nood is aan een OCMW dan pakweg twintig jaar geleden, weet ik niet, maar ik weet wel dat er een grote nood bestaat aan dienstverlening voor ouderen. We moeten voor hen activiteiten organiseren, maar hen ook

financieel ondersteunen. Ouder worden en opgenomen worden in een rusthuis kost veel geld. Als OCMW passen we bij wat de bejaarde niet kan betalen. Zelf een OCMW-rusthuis bouwen in Linkebeek, is onbetaalbaar. Daarvoor is Linkebeek te klein.’ Die kleinschaligheid speelt het OCMW vaker parten. ‘De administratieve last wordt alsmaar groter’, vertelt Bernard De Vos. ‘We krijgen meer taken toegeschoven, maar dat brengt extra werk met zich mee. Voor een deel wordt dat opgevangen door een samenwerking met andere faciliteitengemeenten. Als er informatie vertaald moet worden, is het voordeliger om dat voor een aantal gemeenten te doen. Ook de alcohol- en drugspreventiemedewerker en het Digitaal Sociaal Huis – een website waar onze dienstverlening wordt voorgesteld – zijn gemeenschappelijke initiatieven.’ Geen nummer Wie werkt voor een OCMW, krijgt te maken met heel wat problemen. Toch halen Bernard De Vos en Ann Feliers veel voldoening uit hun baan. ‘Ik heb tien jaar in de privésector gewerkt, maar het grote verschil is dat je hier met mensen voor mensen kunt werken’, zegt De Vos. ‘Je kunt mensen uit een penibele situatie helpen en echt het verschil maken.’ ‘Wij zijn vaak het laatste vangnet. Waar anderen falen, kunnen wij toch nog bijsturen. Voor ik bij het OCMW van Linkebeek werkte, heb ik vier jaar bij het OCMW van Brussel gewerkt. Daar zijn mensen veel meer een nummer. Hier heb je echt een persoonlijke band met je cliënten. Dan kun je de mensen ook veel beter helpen. Regelmatig zien we hier nog asielzoekers terug die wij toegewezen hebben gekregen, maar die nadien in Brussel zijn gehuisvest, omdat ze het gevoel hebben dat ze in Brussel niet geholpen worden. Dat is het voordeel van een klein OCMW: je kent iedereen en je kunt cliënten helpen met al hun problemen. Dat is het mooie’, besluit Ann Feliers. Wim Troch


08 uit de gemeente

Johan Auwerx achttien jaar thuis in de viskwekerij

‘Wonderbaarlijk hoe rijk de natuur in Linkebeek is’ De viskwekerij van Linkebeek kent een lange geschiedenis. Aanvankelijk was ze een privékwekerij, later was ze een onderzoekscentrum van de Leuvense universiteit. De jongste twintig jaar is de kwekerij eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek kweekt er nu bedreigde vissoorten. Johan Auwerx werkt er al achttien jaar. Niemand is beter geplaatst dan Johan Auwerx om over de viskwekerij te vertellen. Hij werkt er bijna twee decennia. De jongste negen jaar woont hij er ook samen met zijn gezin. Op het domein met 26 vijvers werken zeven personen. ‘In hoofdzaak kweekt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) hier bedreigde en in Vlaanderen uitgestorven vissoorten, met de bedoeling ze vrij te laten in de beken en rivieren’, vertelt Johan Auwerx. ‘We voeren hier dus verschillende programma’s uit om de variatie aan vissoorten te herstellen.’ Op dit moment loopt er in de kwekerij een programma voor zes vissoorten. In de vijvers en bassins worden beekforel, kwabaal (die soort was zelfs volledig verdwenen in Vlaanderen), snoek, serpeling, kopvoorn en rivierdonderpad gekweekt. ‘De Vlaamse Gemeenschap is met de kweekprogramma’s begonnen omdat het visbestand in de Vlaamse waterlopen er sterk op achteruit ging’, legt Johan uit. ‘Sinds de jaren zestig werd de waterkwaliteit overal veel slechter. In de jaren tachtig was er nagenoeg geen leven meer in de beken en rivieren. Er moest dus iets veranderen. Er werd werk gemaakt van waterzuivering en er werden kweekprogramma’s opgesteld.’ Nieuwe kans De herstelprogramma’s zijn niet onbelangrijk. ‘In de eerste plaats omdat in de Conventie van Rio de Janeiro is vastgelegd dat landen moeten ijveren voor het behoud van de biodiversiteit, maar ook omdat bepaalde vissoorten een belangrijke rol spelen in het ecosysteem’, weet Johan. ‘Wij proberen hier in de kwekerij de bedreigde

vissoorten een nieuwe kans te geven en kweken ze hier in optimale omstandigheden. De vissen kunnen opgroeien tot gezonde dieren, wat hun kansen in de vrije natuur verhoogt.’ Ook met de waterlopen zelf gaat het stilaan de goede kant op. ‘Vroeger werden heel wat beken rechtgetrokken, maar dat kwam het leven in de waterlopen niet ten goede. Het is immers in de meanders – de kronkels – dat planten en dieren het best gedijen’, verduidelijkt Johan. ‘Nu worden de beken stilaan weer vaker in hun oorspronkelijke loop gelegd. Ook het feit dat regenwater en afvalwater op meer en meer plaatsen gescheiden worden opgevangen en afgevoerd, leidt tot een betere kwaliteit van het water in de beken en rivieren. Op veel plaatsen gaat het intussen goed, al blijft waakzaamheid geboden. Oorspronkelijk leefden er een zestigtal vissoorten in de Vlaamse waterlopen. Eén derde daarvan is grotendeels verdwenen, één derde heeft het lastig om te overleven en slechts één derde komt nog frequent voor. Bovendien zien we ook steeds vaker ‘exoten’, of vissen die eigenlijk niet thuis horen in onze waterlopen, opduiken. Dat zijn dan vreemde vissen die ongecontroleerd in de waterlopen zijn vrijgelaten of vissen die via het Donau-Rijnkanaal tot bij ons komen. Een tiental jaar geleden is immers een verbinding gemaakt tussen de Donau en onze waterlopen, waardoor de vissen uit het Donaubekken nu ook in onze streken voorkomen. We zullen moeten afwachten of dat positief afloopt of niet. Vaak zorgt dat voor concurrentie en uiteindelijk het verdwijnen van de inheemse soorten, maar dat is koffiedik kijken.’

Gezond boerenverstand Toch is Johan in het algemeen optimistisch. ‘Het gaat de goede kant op’, vindt hij. ‘In Vlaanderen wordt er hard gewerkt en bij de mensen begint het besef dat ze zorg moeten dragen voor de natuur te groeien. De meesten denken ook groen. Of ze altijd het juiste doen, dat is een andere zaak. Vaak denken ze ook dat ze de dingen juist aanpakken, omdat ze ooit hebben gehoord dat het zo moest. Het probleem is dat de kennis vrij jong is en nog regelmatig moet worden bijgestuurd. Wat men vijf jaar geleden de aangewezen manier vond om iets te doen, kan nu dus al achterhaald zijn en zelfs ontraden worden. Het is dus niet altijd even eenvoudig om goed te doen, maar meestal kom je met gezond boerenverstand nog het verst.’ Het hoeft geen betoog dat het leven van Johan doordrongen is van de natuur. Hij woont op het domein van de viskwekerij en in zijn vrije tijd is hij imker. ‘Bezig zijn met leven, dat spreekt me blijkbaar aan’, oppert hij. ‘Die geuren brengen me tot rust. Het leven is hier heel fijn. Je zou het misschien niet zeggen, maar het is wonderbaarlijk hoe rijk de natuur in Linkebeek is. Dankzij al die grote villatuinen en parkdomeinen is er een grote planten- en dierenrijkdom. Er is weinig vervuiling en weinig bemesting. Zo kom je hier nog prachtige paddenstoelen en allerlei zeldzame vlindersoorten tegen. Ik ben af komstig uit Limburg. Het fietsen ben ik een beetje verleerd door de hoogteverschillen hier, maar leven en werken in Linkebeek is echt heel aangenaam.’ Wim Troch


09


10 VERENIGINGSNIEUWS

Smullen en feesten met Gezinsbond Linkebeek

Petanque OKRA Linkebeek

KAV Linkebeek: programma Moederfeest Woensdag 25 mei 19 uur – GC de Moelie

De maand april verraste ons met prachtig lenteweer. Daarom ruilden we de bowlsballen vroegtijdig in voor petanqueballen. We spelen buiten op de weide van GC de Moelie. OKRA-petanque beschikt er over vier petanquebanen. Er mogen dus gerust nog wat spelers bij komen. Heb je zin om mee te spelen? Kom eens een balletje meegooien. We spelen iedere maandag en donderdag van 14 tot 17 uur. We sluiten telkens af met een frisse pint in café het Labierint.

Onze superkooknamiddag van 26 maart was voor de zoveelste keer op rij een geweldig succes. Zo succesvol dat zelfs kinderen uit de buurgemeenten massaal aanwezig waren. Het thema was ‘carnaval’. We maakten taarten, rolden pizza’s en maakten knotsgekke marsepeinen figuurtjes. Om 16 uur volgde de apotheose: de nieuwsgierige papa’s en mama’s kwamen kijken en snoepen van alle lekkernijen. Ook voor onze nieuwe bestuursleden Annick, An, Noemië en Els was het een leuke en geslaagde namiddag. Voor herhaling vatbaar! Ondertussen hebben al onze leden, oud-leden en sympathisanten een uitnodiging ontvangen voor ons verjaardagsfeest op 15 mei. Nog niet ingeschreven? Geen probleem: neem even contact op met Katelijn (02 380 67 55) of Marleen (0473 88 25 96) en we zorgen ervoor dat je op zondag 15 mei vanaf 11 uur in het Gildenhuis mee kan genieten van een luxebrunch met bubbels. Om 13.30 uur organiseren we een kinderzoektocht en dan volgt er nog een verrassing. Tot dan!

Bij slecht weer spelen we bowls in de polyvalente zaal van GC de Moelie.

Lentefeest OKRA Linkebeek Dinsdag 24 mei 12 uur – GC de Moelie OKRA viert zijn lentefeest. We starten om 12 uur met een kleine receptie, gevolgd door een lekker etentje in een toffe sfeer. Je betaalt slechts 20 euro per persoon. Wil je meefeesten? Schrijf je dan voor 12 mei in bij Jeanine Verkist, 02 380 56 56, Stationsstraat 87, 1630 Linkebeek.

Meimaand, moedermaand! Zoals steeds worden alle moeders onder ons verwend. Telkens weer zorgen kernleden en vrijwillige helpende handen voor versiering, ontspanning, hapjes en een drankje, waarvoor onze dank. Wij nodigen iedereen uit om te komen genieten. Je kan je inschrijven door een seintje te geven aan de verantwoordelijke van je afdeling. We verwachten je. KAV op reis Woensdag 8 juni Zoals ieder jaar gaan we samen op stap. Dit jaar gaat onze verkenningsreis naar de mooie streek van Frans-Vlaanderen. We bezoeken de stad Cassel en houden halt in Bergues, vernoemd in de film Bienvenue chez les Ch’tis. Noteer dus nu al de datum in je agenda en zorg ervoor dat je bij de eersten bent om je in te schrijven. Herdenkingsmis Zaterdag 18 juni 17 uur – kerk van Linkebeek Onze jaarlijkse mis ter nagedachtenis van alle overleden KAV-leden. Kookdemonstratie Donderdag 23 juni 19.30 uur – GC de Moelie Onze vaste lesgeefster Jeanine Toelen is weer op post om ons nieuwe en lekkere ideetjes voor te schotelen, zodat het in de zomermaanden elke dag smullen is aan tafel. Iedereen is van harte welkom voor een avond vol culinaire verwennerij. Het bestuur wenst iedereen een zonnige en prettige vakantie.


VERENIGINGSNIEUWS 11

Regionale zeesportdag voor 13- tot 18-jarigen Vrijdag 1 juli Zegt watersporten of strandsporten je wel iets? Zin in een avontuurlijk dagje naar zee met vrienden en vriendinnen? Schrijf je dan in voor de regionale zeesportdag in Westende. We vertrekken rond 7.30 uur en zijn rond 19.30 uur terug. Op het programma staan onder andere golfsurfen, zeerafting, marinepiste en verschillende strandspelen. Bij slecht weer is er een vervangprogramma.

Provinciale seniorensportdag Provincie Vlaams-Brabant en Bloso Dinsdag 31 mei Universitair sportcentrum Leuven

De verplaatsing gebeurt per bus of per trein, af hankelijk van het aantal inschrijvingen. Meer informatie over het vertrek (uur, plaats …) vind je in de bevestigingsbrief die je ontvangt na je inschrijving. Iedereen die geboren is tussen 1 januari 1993 en 31 december 1998 kan deelnemen. Prijs: 10 euro (geen drank of eten inbegrepen) Je inschrijving is definitief na betaling. Info en inschrijven (tot en met 15 juni): dirk.craps@derand.be, 02 380 39 89

Kijk! Ik fiets! Woensdag 22 juni 14 uur – GBS de Schakel Fietsen is het heerlijkste wat er is … vooral als niemand je moet helpen! Daarom organiseert de Sportregio Zuidwest Rand in samenwerking met GC de Moelie van 14 tot 16 uur een fietsnamiddag in Linkebeek. Alle kinderen vanaf vier jaar die al vlot kunnen fietsen met steunwieltjes zijn van harte welkom op de speelplaats van GBS de Schakel om samen met hun ouders de stap te zetten naar zelfstandig fietsen. Onder aanmoediging van een ervaren sportbegeleider doen we verschillende oefeningen waarbij de kinderen stapsgewijs leren om helemaal alleen te fietsen. Zin om eindelijk van die steunwieltjes af te geraken en net zoals ‘de groten’ te fietsen? Breng een volwassen begeleider mee, je eigen fiets (zonder steunwieltjes), je fietshelm en schrijf je zo snel mogelijk in. Prijs: 5 euro Info en inschrijven: dirk.craps@derand.be, 02 380 39 89

Om sport bij senioren te promoten, wordt ieder jaar de provinciale seniorensportdag georganiseerd. Op 31 mei slaan de provincie Vlaams-Brabant en Bloso voor de drieëntwintigste keer de handen in elkaar om dit evenement voor vijftigplussers in goede banen te leiden. Het aanbod overstijgt de bekende sporten. Naast de klassiekers, zoals de wandeltocht, de fietstocht en het petanquetoernooi, bieden we ook heel wat nieuwe en minder bekende sporten aan, zoals soccerpal, struifvogel en countrydansen. Een aanrader is ongetwijfeld het leren van massagetechnieken. Deelnemers kunnen kiezen uit een veertigtal verschillende sportactiviteiten. De activiteiten worden georganiseerd als een initiatie van 45 minuten, een sessie van een halve dag of een doorlopende activiteit. Om de spieren los te maken en op te warmen, start de dag met een gezamenlijke opwarming. Tijdens de middag kan iedereen deelnemen aan de massaseniorobics. Adres: universitair sportcentrum, Tervuursevest 101, 3001 Leuven (Heverlee) Prijs: 5 euro (vvk), 7 euro (kassa) Info en inschrijven: dirk.craps@derand.be, 02 380 39 89


12 TERUGBLIK

Toponymie van Linkebeek (2) de ‘driesen’ voor zware misdaden. Er was ook een plaats voor de galg. In 1481 werd er iemand onthoofd en in 1482 werd er een galg opgesteld … Het belang van deze plaats wordt nog onderstreept door de tweede naam, ‘gemeente’ (1739), d.w.z. gemeenschappelijk grondbezit. Haast onbekend is de Krekelendries aan het kruispunt van een hele reeks wegen: Hollebeekstraat (tweemaal), Grasmusdreef, Heidedreef, Bospad, Scheeweg en het steile wegje naar het Wijnbrondal. Je kunt je inbeelden dat handelaars en veedrijvers wilden rusten na de beklimming van de steile wegen.

Dries is wellicht de plaatsnaam met het grootste aantal betekenissen. Soms zijn ze tegenstrijdig. Volgens Van Dale zou het zowel een grasland als een braakof moerasland kunnen zijn. Vermoedelijk is het woord ‘dries’ afgeleid van ‘driesprong’, het kruispunt van drie wegen, de plaats bij uitstek om handel te drijven. Trekpaarden en ander vee gingen dan grazen op de gronden daaromheen. Een openbare, gemeenschappelijke gra(a)sweide was geboren. Daar mocht iedereen zijn dieren gratis rond laten lopen, zodat de gronden dikwijls dor en woest werden door overbegrazing. Op die wijze kwam men tot verschillende betekenissen, maar de drie ‘driesen’ in Linkebeek zijn enkel synoniem voor ‘openbare grond rond een kruispunt’. Het huidige Dapperenplein was het historische kruispunt van drie oude wegen: de Zavelstraat (vroeger Homborchstraat), de Sint-Sebastiaanstraat en het eerste gedeelte van de Horzelstraat (vroeger Processiestraat). Vanaf 1626 vind je de benaming ‘Kerkendries’: het pleintje behoorde immers toe aan de kerk van Linkebeek. Parallel vind je vanaf 1506 de naam ‘Speel-

dries’. Een document uit 1702 vermeldt: ‘Den kercken dries ofte speel dries alsoo genompt omdiewille dat men daer compt te schieten met den handboge oft wel de kinderen daer spelen bij onse gedenckenisse …’ Er bestond toen inderdaad een bekende schuttersgilde in Linkebeek. Naast dit plein bevond zich een herberg met een vijver als drenkplaats voor de dieren. Zoals elders plaatste men er een zwaan op als waakdier. Vijver en herberg kregen de toepasselijke naam ‘de Zwaan’. Die naam vind je nu nog terug in veel Vlaamse gemeenten. Vanaf 1661 vind je de naam Galgendries voor de driesprong op ’t Holleken van de Rodestraat, de Koestraat (nu de Villalaan) en de Bellestraat, de huidige Hollebeekstraat als verlengde van het Wijnbrondal en de bijkomende straten (Hollebeek, Grasmusdreef, Heidedreef ). Later kwam daar de weg naar het Zoniënbos (waar nu ook de Hollebeekstraat is) bij, langs het verdwenen Hof ten Ellenboog (aan de Amnestysquare). Deze dries was ooit een belangrijke plaats in ons dorp. Hier of in de omgeving zetelde de schepenbank die straffen mocht uitspreken

De dries bevond zich aan de bovenzijde van de Grasmusdreef. De drenkplaats was hier blijkbaar een smalle, misschien boogvormige plas, ‘kreek’ genoemd. Het woord bestaat nog in het Engels als ‘creek’, maar verdween hier uit de volksmond zodat gezocht werd naar verwante woorden, in dit geval ‘krekel’. Trouwens, aan het naastliggende Bospad bevond zich gedurende een hele periode (14701795) een ‘Hoenderenpoel’. Of het over dezelfde waterplas gaat als de genoemde kreek, konden we niet achterhalen. Alex Geysels Bronnen Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, trefwoord: ‘dries’ Geschiedenis van Linkebeek, trefwoorden: ‘galg’, ‘galgendries, ‘gemeente’, ‘krekelendries’, ‘kerkendries’, ‘speeldries’, ‘Zwaan’ O. Smoes, Toponymie van Linkebeek, blz. 94, 114, 120, 216, 376 R. Billiet, Toponymie van Herne, blz. 69, 117 Met dank aan Marguerite Berghmans.


nieuws uit de moelie 13

Ticketverkoop seizoen 2011-2012 Het huidige seizoen loopt stilaan ten einde en het nieuwe wordt momenteel naarstig voorbereid. Het programma voor 2011-2012 ligt intussen volledig vast. Het belooft een spetterend aanbod te worden. Het aanbod van de Moelie wordt ook dit jaar samen met dat van de Boesdaalhoeve, de Muse en de Meent bekend gemaakt via het BUURTabonnement. Je vindt de brochure rond 20 mei in je brievenbus. Door het succes van dit BUURTabonnement, vliegen tickets vaak heel snel de deur uit. Wie bepaalde voorstellingen zeker niet wil missen, koopt best snel tickets!

Nieuws van het Labierint Op zaterdag 28 mei gaan we op brouwerijbezoek bij brasserie de la Senne. De nieuwe brouwerij in Molenbeek is bekend om zijn ietwat bittere bieren met een laag alcoholgehalte zoals de Stouterik en de in het Labierint verkrijgbare Taras Bulba. We zullen kennismaken met twee zeer gedreven jonge brouwers, Yvan en Bernard, die een enorme passie hebben voor het vak. Ze werken in een kleine ambachtelijke brouwerij en maken er een erezaak van hun bier op de oude wijze te fabriceren. Dat wil zeggen: niet gefilterd, niet gepasteuriseerd, zonder additieven en met enkel edele grondstoffen van de beste kwaliteit.

De abonnementen- en ticketverkoop van de Moelie, de Boesdaalhoeve, de Muse en de Meent gaat dit jaar van start op zaterdag 28 mei van 8 tot 20 uur in CC de Meent in Alsemberg. Personeel uit de vier centra slaan die dag de handen in elkaar om de massale ticketverkoop vlot te laten verlopen.

Een groot BUURTabonnement: Je kiest tien verschillende voorstellingen uit het gezamenlijke aanbod van de vier centra en je krijgt maar liefst 33 % korting. Wil je tijdens het seizoen bijkomende voorstellingen bijwonen, dan krijg je eveneens 33 % korting op de ticketprijs. Wil je een of meerdere voorstellingen dolgraag bijwonen, kom dan zeker op 28 mei je tickets kopen in CC de Meent, Gemeenveldstraat 34, 1652 Alsemberg.

Het thema voor onze jaarlijkse groepstentoonstelling is blijkbaar een schot in de roos, want we bereikten zeer snel het maximum aantal toegelaten deelnemers. Bijgevolg aanvaarden we geen nieuwe inschrijvingen meer. In de loop van de maand mei wordt het aangrenzende lokaal van de exporuimte (lokaal 3) in een nieuw kleedje gestoken. Er komen een nieuwe parketvloer en nieuwe plafondtegels. GC de Moelie beschikt binnenkort dus over een mooie moderne tentoonstellingsruimte. Kom op 7, 8 of 9 oktober zeker een kijkje nemen.

Esther Boateng vervoegt het team van GC de Moelie Op 1 april trad Esther Boateng in dienst als onderhoudsmedewerkster. Ze werkt zowel in GC de Moelie in Linkebeek als in GC de Muse in Drogenbos.

Nog even in herinnering brengen dat er twee abonnementsformules zijn: Een klein BUURTabonnement: Je kiest minstens vijf verschillende voorstellingen uit het BUURTabonnement en je krijgt 20 % korting. Wil je tijdens het seizoen bijkomende voorstellingen bijwonen, dan krijg je eveneens 20 % abonneekorting.

Groepstentoonstelling Ritme en beweging

Deze bieren met een complexe smaak en een uitgesproken persoonlijkheid zijn echte karakterbieren. Ze gisten na in de fles of in het vat, wat er voor zorgt dat je ze lang kunt bewaren en dat hun smaak evolueert. Je kunt de brouwerij en haar bieren ontdekken voor de spotprijs van 6 euro. Inschrijven kan via info@hetlabierint.be of aan de toog.

Esther is af komstig uit Ghana, maar woont sinds 2006 in BelgiĂŤ. Esther volgt avondlessen Nederlands en heeft onze taal al goed onder de knie. We heten Esther van harte welkom en wensen haar veel succes.


14

Op zoek naar duidelijkheid over taalgebruik in de Rand

‘Geef de feiten voorrang’

Als het gaat over het taalbeleid in de Vlaamse Rand en zeker in de faciliteitengemeenten, wordt vaak verwezen naar de studie Boes en de studie Veny. Meester Frank Judo en professor Ludo Veny maakten nu een synthese van beide studies. Professor Marc Boes zocht in 1999 een antwoord op de vraag: ‘Hoe kunnen we binnen het bestaande wettelijke kader zo maximaal mogelijk de nadruk leggen op het Nederlandstalige karakter van de Rand?’ Anders gezegd: rek het elastiek zo ver als het kan. Professor Ludo Veny las die studie in 2007 na met de rechtspraak in het achterhoofd en belichtte alle punten die onbetwistbaar zijn. Nu gaf de Vlaamse overheid professor Ludo Veny en meester Frank Judo de opdracht beide studies tegen het licht te houden om voor eens en voor altijd duidelijkheid te hebben over wat kan en wat niet kan.

© Filip Claessens

Rue de Dahliasstraat ‘Twee vragen staan centraal’, zegt Frank Judo. ‘De eerste gaat over de faciliteitengemeenten: is er een onderscheid tussen communicatie van het gemeentebestuur met de eigen inwoners


RAND-NIEUWS 15 en communicatie die ook voor anderen bestemd kan zijn? De tweede vraag is ruimer: kan het eigendomsrecht van de overheid het opleggen van taalvoorwaarden rechtvaardigen? Wie beide studies vergelijkt, stelt vast dat er een grote grijze zone is waarover geen absolute zekerheid bestaat.’ Duidelijkheid scheppen ligt dus moeilijk. Op het terrein is de situatie zelfs nog ingewikkelder, aldus Judo. ‘De faciliteiten zijn een compromis, een vergulde pil die het vastleggen van de taalgrenzen moest verzachten. De faciliteitenregelgeving wordt door de ene als een overgangsmaatregel gelezen, door de andere als een voor eeuwig verworven recht. De dubbelzinnigheid die er nu is, is niet alleen het gevolg van verwarrende tekstredactie of slechte wetgeving. Ze zou er nooit geweest zijn als er op het veld zelf al geen spanningen, gevoeligheden en tegengestelde belangen waren. Je mag nooit te veel verwachten van het recht.’ Die grijze zone laat ruimte voor interpretatie, wat – letterlijk – gevolgen heeft voor het straatbeeld. ‘Boes heeft het onder andere over de straatnaamborden in de faciliteitengemeenten’, vertelt Judo. ‘Volgens Boes zijn deze borden allemaal bestemd voor inwoners én niet-inwoners. Faciliteiten gelden enkel voor inwoners, dus valt communicatie naar beide categorieën niet onder de faciliteitenregeling en moeten alle straatnaamborden volgens hem in het Nederlands. Veny zoekt aansluiting bij de huidige praktijk en rechtspraak en concludeert daaruit dat ze allemaal tweetalig moeten zijn.’ De synthesestudie van Veny en Judo biedt een genuanceerdere kijk. Daar wordt geval per geval bekeken. ‘Wij maken een onderscheid tussen straten die ook regelmatig door niet-inwoners worden gebruikt en andere straten’, verduidelijkt Judo. ‘In de eerste soort straten kan enkel de Nederlandse benaming worden gebruikt omdat de faciliteiten enkel voor de inwoners van de faciliteitengemeenten gelden. In straten die zeer waarschijnlijk enkel door inwoners worden gebruikt, kan een meertalig straatnaambord dan weer wel.’ Grondwet Ook het eigendomsrecht is voor discussie vatbaar. ‘Het zou denkbaar zijn dat je zegt: het Marktplein is eigendom van de gemeente, dus hier leggen we taalvoorwaarden op. Stel dat je er een avontuurlijke sportdemonstratie zou organiseren, dan is het niet onredelijk om van de deelnemers te vragen Nederlands te kennen, zodat ze de instructies begrijpen. Aan de andere kant: voor het kopen en verkopen van appels geldt de taalvrijheid zoals die in de Grondwet werd vastgelegd. Het eigendomsrecht en de taalvrijheid zijn twee even zwaarwichtige beginsels. Als je een van beide wilt beperken, moet je daar een goede reden voor hebben. Ons devies daarbij is: geef de feiten voorrang. Je kunt niet van achter een bureau bepalen hoe het moet; dat moet op het terrein gebeuren, maar beleidsmakers kunnen eigenlijk wel creatief zijn. De wetgeving en het recht geven hiervoor voldoende mogelijkheden.’ Wim Troch

Sjoenke is een uitgave van de cultuurraad, het gemeenschapscentrum de Moelie en vzw ‘de Rand’. Sjoenke komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. De artikels die niet ondertekend zijn, vallen onder de verantwoordelijkheid van de hele redactie. Redactie: Mark De Maeyer, Jef Motté, Jan Otten, Rik Otten, Anne Van Loey Eindredactie Olivier Constant, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, olivier.constant@derand.be Hoofdredactie Geert Selleslach, 02 456 97 98 geert.selleslach@derand.be Foto’s Pascale Leemans, Dirk Craps, verenigingen Redactieadres GC de Moelie Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek 02 380 77 51 info@demoelie.be, www.demoelie.be Verantwoordelijke uitgever Anne Van Loey, Schaveystraat 29, 1630 Linkebeek Voor info, tickets en reservering Voor het eigen programma van de Moelie kan je terecht bij Pascale Leemans op ma van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.30 uur, di van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, woe van 9 tot 13 uur, do van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, vrij van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur . tel. 02 380 77 51 fax. 02 380 40 10 e-mail: info@demoelie.be website: www.demoelie.be rek.nr. 091-0113298-31 Gelieve bij een overschrijving steeds het reserveringsnummer en de voorstelling te vermelden.


Activiteitenkalender Wanneer

MEI

7 13.00

Wie / Wat

WAAR

INFO

Sportoverleg Linkebeek Sportdegustatie

GC de Moelie

02 380 39 89

12 19.30

Quiltatelier Patchwork en quilten

GC de Moelie

02 380 67 55

12 20.00

Brussels Volkstheater Oud Papier

GC de Moelie

02 380 77 51

15

Gezinsbond Viering 90-jarig bestaan

Gildenhuis

0473 88 25 96

24 12.00

OKRA Lentefeest

GC de Moelie

02 380 56 56

25 19.00

KAV Moederfeest

GC de Moelie

0477 08 01 58

26 19.30

Quiltatelier Patchwork en quilten

GC de Moelie

02 380 67 55

28 14.00

Het Labierint Bezoek aan brasserie de la Senne

Vertrek parking GC de Moelie

0472 98 63 37

31 14.00

OKRA Ledenbijeenkomst

GC de Moelie

02 380 83 85

31 9.00

BLOSO Seniorensportdag

Universitair sportcentrum, Tervuursevest 101, 3001 Heverlee

02 380 39 89

JUNI 8

KAV Daguitstap naar Frans-Vlaanderen

0477 08 01 58

18 17.00

KAV Misviering voor overleden KAV-leden

Sint-Sebastiaanskerk

0477 08 01 58

22 14.00

Sportregio Zuidwest Rand Kijk! Ik fiets!

GBS de Schakel

02 380 39 39

23 19.30

Quiltatelier Patchwork en quilten

GC de Moelie

02 380 67 55

23 19.30

KAV Kookles

GC de Moelie

0477 08 01 58

25 13.30

Judoclub Jeugdsportdag

GC de Moelie

02 380 59 75

28 14.00

OKRA Ledenbijeenkomst

GC de Moelie

02 380 83 85

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN Maandag

14.00

OKRA

Petanque of bowls

GC de Moelie

Maandag

16.00

Orfeusacademie

Muzikale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar

GC de Moelie

Maandag

20.00

KAV

Turnen

GC de Moelie

Maandag

20.00

Sint-Ceciliakoor

Repetitie

GC de Moelie

Dinsdag

10.00

KAV en OKRA

Turnen voor 50-plussers

GC de Moelie

Dinsdag

16.00

Orfeusacademie

Verbale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar

GC de Moelie

Dinsdag

19.30

Zumba

Dinsdag

19.30 tot 22.00 Café Combinne

Praatcafé voor Nederlands- en anderstaligen

GC de Moelie

Dinsdag (eerste van de maand)

20.00

Videoclub Zennevallei

Clubvergadering

GC de Moelie

Dinsdag (laatste van de maand)

14.00

OKRA

Ledenvergadering + koffietafel

GC de Moelie

Woensdag

17.45 18.45 19.45

Judoclub

Training 6-8 jaar Training 8-14 jaar Training +14 jaar

Turnzaal GBS

Woensdag

19.00

Fanyi Fan

Djembé

GC de Moelie

Donderdag

10.00

Fit & Fun

Body & Balans

GC de Moelie

Donderdag

14.00

OKRA

Petanque of bowls

GC de Moelie

Donderdag

19.00

Breiatelier

Breien

GC de Moelie

Donderdag

20.30

Gezinsbond

Conditietraining

GC de Moelie

Vrijdag

16.00

Orfeusacademie

Muzikale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar

GC de Moelie

Vrijdag

18.30 19.30

Judoclub

Training 8-14 jaar Training +14 jaar

Turnzaal GBS

Zondag

14.30

Chiro Sjoen

Chiro-activiteiten

Chirolokalen Hollebeekstraat 262

GC de Moelie

Sjoenke_mei11  

2-3 Uit de gemeenteraad: een raad zonder geschiedenis 4-5 Uit goede bron: alarm in de scholen 14-15 Op zoek naar duidelijkheid over taalgebr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you