Page 1

Linkebeek • jaargang 52, nr 333 • februari 2012 • maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de moelie en vzw ‘de Rand’

6-7 Linkebeek maakt zich op voor vierde zeepkistenrace 8 Toponymie van Linkebeek: Oplinkebeekpad 10-11 Henk Rijckaert over de kunst van het liegen 14-15 Rotsblok BHV verlegd

© vzw ‘De Rand’

afgiftekantoor Linkebeek 1

SJOENKE

België - Belgique P.B. - P.P 1630 Linkebeek BC 3352 P 006804


van de redactie

Winterslaap Voor een uitverkochte zaal mocht Raymond van het Groenewoud op 12 januari in de Moelie het jaar op gang trekken. De maand nadien was het de beurt aan Willem Vermandere, een ander icoon onder de Vlaamse zangers. In het vorige nummer van sjoenke kon je al een uitgebreid interview lezen met deze troubadour en beeldend kunstenaar. Chiro Sjoen blikt tevreden terug op haar jaarlijkse Haantjeskermis en licht een tipje van de sluier op over het zomerkamp. De judoclub gooide meteen hoge ogen op het eerste toernooi in Zemst. De zesdeklassers van GBS De Schakel staken de handen uit de mouwen ten voordele van het project Music For Life. In dit nummer kom je ook meer te weten over de voorstelling Het experiment, waarin Henk Rijckaert ons alles vertelt over de kunst van het liegen. Op 2 maart kan je in de Moelie de proef op de som nemen. Nog belangrijk nieuws om nu al in de agenda’s te noteren: de vierde editie van de zeepkistenrace komt eraan. Op zondag 6 mei zullen creativiteit, behendigheid, durf en een dosis geluk opnieuw zorgen voor een spectaculaire en aangename namiddag. Het Op-Linkebeek zou een van de oudste nederzettingen van ons dorp zijn. Deze hoger gelegen wijk flirt met de grens van het hoofdstedelijk gewest, maar is ook een pittoresk plekje van Linkebeek. Alex Geysels geeft tekst en uitleg. Hoewel de winter zich in de donkerste dagen lang koest heeft gehouden, hield het gemeentebestuur blijkbaar toch zijn winterslaap. De gemeenteraad keurde op 12 december van vorig jaar netjes op tijd de begroting van dit jaar goed en deed dan de boeken dicht tot 6 februari. Omdat er van de eerste vergadering in 2012 geen verslag is, maken we van de gelegenheid gebruik om op de werking van het OCMW te focussen. De dienstverlening van de openbare dienst draait in deze barre economische tijden op volle toeren. In tegenstelling tot veel andere gemeenten valt het in Linkebeek niet op dat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen. Het gemeentebestuur zal nog wel een paar asfaltstroken uitsmeren en bereidt zich voor op het grote verzusteringsfeest in mei. Voor het overige blijft het opvallend stil. Er wordt wellicht her en der gelobbyd om kandidaten over te halen en lijsten samen te stellen. Afwachten wie eerst kleur zal bekennen.

2

Uit goede Stormweer De hevige storm die op donderdag 5 januari over het land trok, heeft in Linkebeek weinig schade aangericht. Naast een aantal weggewaaide dakpannen kwamen er ook vijf bomen op de openbare weg terecht, onder meer in de Lange Haagstraat, de Heidedreef, de Rodestraat en op het kerkhof. Octopus Nabij de school werden felgekleurde octopuspalen en een aantal kleine hekken geplaatst die de schoolomgeving beter herkenbaar moeten maken voor automobilisten. Het Octopusplan kwam in 2005 tot stand op voorstel van de voetgangersbeweging, met steun van de overheid. Het hoofd van de octopus symboliseert de schoolomgeving, de armen de verschillende routes daar naartoe en ook de vele partners die hier een verantwoordelijkheid in hebben. Het plan helpt de school- en gemeentebesturen bij het realiseren van verkeersveilige routes naar de school. In Linkebeek is de impact vrij beperkt, omdat maar een minderheid van de kinderen te voet of met de fiets naar school komt. Sinds enkele jaren werd de schoolomgeving omgedoopt tot een zone 30, maar al snel werd duidelijk dat dit onvoldoende is om het merendeel van de automobilisten aan te zetten hun snelheid drastisch te beperken. Het nieuwe straatmeubilair kan daar misschien wel toe bijdragen. Alsembergsesteenweg Tot voor enkele jaren was de Alsembergsesteenweg een deel van de provincieweg Brussel-Lillois (Braine-l’Alleud). Eind


bron 2008 werd het deel van deze steenweg op het grondgebied van Linkebeek, Beersel en Rode overgedragen naar het Vlaams Gewest. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Beersel beginnen binnenkort met de uitvoering van een eerste fase van grondige verbeteringswerken. Tussen de gemeentegrens van Linkebeek met Beersel (wat verder dan de Hoekstraat) en het gemeentehuis van Beersel (eerste verkeerslichten richting Alsemberg) wordt de riolering vernieuwd en het wegdek en de fietspaden worden heraangelegd. Het verkeer zal omgeleid worden via de Grote Baan richting Beersel en zo richting watertoren van Alsemberg. Afwachten wat de gevolgen voor het doorgaande verkeer in Linkebeek zullen zijn, voornamelijk tijdens de ochtendspits. Windstil In tegenstelling met veel andere gemeenten is het in Linkebeek nog windstil rond de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Wellicht zijn er in bepaalde kringen aftastende ge-

sprekken aan de gang en is men volop op zoek naar kandidaten. Omwille van de polarisatie van de politieke situatie voelen blijkbaar weinig Linkebekenaren zich geroepen een politiek mandaat op te nemen. Het is dus nog onduidelijk hoeveel lijsten er ingediend zullen worden. In enkele kranten liet de niet-benoemde burgemeester al weten dat hij opnieuw van de partij zal zijn. Op 12 januari verscheen in een paar Franstalige kranten een interview met hem. Daaruit blijkt duidelijk dat hij alles uit de kast haalt om zich bij het Franstalige kiezerskorps te profileren. Zo heeft hij het onder andere over Vlaams extremisme. Ook over of hij al dan niet opnieuw de oproepingsbrieven in de taal van de betrokken kiezers zal verzenden, over zijn twijfels over de onpartijdigheid van sommige magistraten van de Raad van State en over een eventuele nieuwe voordracht als burgemeester. Op de vraag of hij niet vreest terug naast een benoeming te grijpen, laat hij uitschijnen dat er bij zijn huidige kartelpartners van de Franstalige meerderheid stemmen

opgaan om geen kandidaat meer voor te dragen die de kans loopt niet te worden benoemd. In de kranten stond ook te lezen dat op het FDF-congres van 15 januari in Oudergem werd beslist de niet-benoemde burgemeesters van Linkebeek en Kraainem opnieuw als lijsttrekkers uit te spelen. OCMW Aangezien er in januari geen vergadering van de gemeenteraad was, besteden we hier wat meer aandacht aan de werking van het OCMW. De belangrijkste doelstelling van het OCMW blijft de bestrijding van de kansarmoede. De dienstverlening gaat van preventie en hulpverlening tot probleemoplossing. Naast financiĂŤle bemiddeling biedt een OCMW ook materiĂŤle en psychologische hulp. De dienstverlening richt zich hoofdzakelijk tot werklozen, alleenstaanden en zieke bejaarden en mensen die door omstandigheden in de problemen geraken. In deze moeilijke economische tijden stijgt het belang van deze openbare dienst. 3


De OCMW-raad keurde op 8 december het budget voor 2012 en de aanpassingen aan het meerjarenplan 2009-2013 goed. De gemeentelijke bijdrage voor dit jaar bedraagt 955.000 euro. Het OCMW zal proberen er maar 800.000 euro effectief van te gebruiken en het overige deel terug te storten. Uit een interne evaluatie blijkt dat de inwoners minstens het behoud van de bestaande OCMW-dienstverlening willen. Er is vooral grote tevredenheid over de dienst opvang van zieke kinderen en de verdeling van warme maaltijden. Omdat een aantal bejaarden naar een rusthuis gingen, volstaat één gezins- en bejaardenhelpster. Bovendien nemen goed gestructureerde initiatieven zoals Familiehulp een deel van het werk op zich. Er is een toenemende nood aan huisvesting voor minder gegoeden zodat het OCMW verder uitkijkt naar woongelegenheid met een lage huurprijs. Momenteel zijn er al enkele appartementen gehuurd. Het OCMW probeert huisvesting te vinden voor de toegewezen asielzoekers, wat de terugbetaling van de kosten door de overheid verdubbelt. Een huis in de Hollebeekstraat biedt onderdak aan zes asielzoekers; daarnaast zijn er nog een paar andere gehuurde panden voor vluchtelingen. In samenwerking met andere faciliteitengemeenten doet het OCMW voor 4

enkele specifieke diensten een beroep op gespecialiseerde externe vzw’s. Dit is het geval voor schuldbemiddeling, trajectbegeleiding voor werkzoekenden en preventie voor drugs en alcohol. Er komen steeds meer aanvragen voor hulp en begeleiding bij overdreven schuldenlast. Een deeltijds sociaal assistente, gesubsidieerd door de overheid, staat in voor deze dienst. Via een jobcoach worden de mensen met een leefloon begeleid bij het zoeken naar gepaste tewerkstelling. Hiervoor werkt het OCMW nauw samen met werktrajectbemiddelaars van de VDAB en Orbem (werkgelegenheidsagentschap Brussels hoofdstedelijk gewest). In samenwerking met vier andere faciliteitengemeenten is een preventiewerker voor drugs- en alcoholproblemen aangeworven. Voor juridisch advies kan wekelijks een (deeltijdse) jurist geraadpleegd worden. Vorig jaar gaf Kind en Gezin de principiële goedkeuring voor de oprichting van een minikinderdagverblijf met 25 plaatsen. Dit gebeurt via het Centrum voor Kinderopvang Bruegelkind dat al in verschillende andere gemeenten in Vlaams-Brabant dergelijke initiatieven heeft lopen. Dit nieuwe project zal onder meer gefinancierd worden door de verkoop van OCMW-gronden in de Horzelstraat/Moensberg in Ukkel.

De financiering en het onderhoud van de sociale woningen is een belangrijke post in het OCMW-budget. De kostprijs van de twaalf sociale woningen voor jonge gezinnen en tien appartementen voor bejaarden of mindervaliden in de Hess-de-Lilezlaan bedroeg ongeveer 3 miljoen euro. Na aftrek van de subsidies van het Vlaams Gewest (800.000 euro) blijft er 2,2 miljoen euro af te betalen over een termijn van twintig jaar. Hiervoor wordt sinds 2007 jaarlijks 182.000 euro ingeschreven. Voor het onderhoud van deze sociale woningen en die op de Bremhof is dit jaar 27.000 euro vastgelegd. Voor volgend jaar wordt 70.000 euro klaar gehouden voor de vernieuwing van tien verwarmingsketels. Het afgelopen jaar presteerde de poetshulp 3.125 werkuren, de gezins- en bejaardenhulp 950. Er werden 3.300 maaltijden aan huis besteld. De dienst alarmsystemen voor bejaarden is uitbesteed aan een vzw en kost 3.600 euro per jaar; de inkomsten hiervan bedragen ongeveer 2.400 euro. Voor de dagopvang van zieke kinderen is het gemiddelde jaarinkomen 4.200 euro, wat neerkomt op 420 kinderen aan tien euro per dag. Het Babbelkot heeft tweemaandelijks plaats. Dit jaar zijn er een drietal uitstappen gepland en ook drie lunches in Linkebeekse restaurants.


verenigingsnieuws Befaamde zeepkistenrace weer in aantocht Inschrijven kan tot 16 april

Regionale kleuterhappening Zondag 4 maart Sportregio Zuidwest Rand 14 uur - sporthal Wildersportcomplex Spelen is het leukste wat er is … Vooral als je heel veel speelgoed hebt en je samen met andere kindjes uit de bol mag gaan.

Het is weer tijd om het containerpark te plunderen, de zolders en kelders op te ruimen of tussen het grof vuil van de buurman te snuffelen. De vierde editie van de zeepkistenrace komt eraan! Op 6 mei krijgen waaghalzen en creatievelingen de kans om hun eigen zeepkist te bouwen en (hopelijk) als een speer over het uitgestippelde parcours te vliegen. Zin in spanning, sensatie en vooral veel plezier? Schrijf je dan in voor 16 april. Inschrijven kost slechts 5 euro per zeepkist, verzekering inbegrepen. Noteer deze data en trommel vrienden, kennissen en familie op voor het spektakel van het jaar! Hieronder vind je de voornaamste punten uit het reglement waarmee je rekening moet houden bij de bouw van je zeepkist. • De minimumleeftijd voor de deelnemers is 10 jaar. • De kist moet op minstens drie wielen steunen. Een tweewieler met een derde niet-functioneel aanhangsel kan dus niet. • De basisstructuur mag geen volledig bestaand chassis zijn. Losse onderdelen van bestaande voertuigen mogen wel gecombineerd worden, maar de bestaande combinaties mogen niet in hun geheel overgenomen worden. • Een goed werkende besturing is noodzakelijk. • Er mag geen aandrijving aanwezig zijn. • Maximumbreedte = 1,5 meter, maximumlengte = 2,5 meter, maximumgewicht = 50 kilogram • Een mechanische rem die de kist bij 20 km/u op 6 meter tot stilstand brengt, is verplicht. • De zeepkist moet uitgerust zijn met een mechanisch of elektr(on)isch waarschuwingssignaal. Info en inschrijven: info@demoelie.be, 02 380 77 51 of bij het onthaal van GC de Moelie

Alle kinderen tussen 3 en 6 jaar zijn onder begeleiding van hun ouders van 14 tot 17 uur welkom om te komen spelen op de springkastelen, fietsjes en pedalo’s, in het doolhof, op het klim- en klauterparcours … Ook puzzelen, ballonplooien en dolle pret met auto’s en treintjes staan op het programma. Kortom, een namiddag in het kinderparadijs. Adres: sporthal Wildersportcomplex, Sportlaan 11, 1600 Zuun Inschrijven kan enkel de dag zelf vanaf 14 uur en kost 3 euro per kind. Meer info: Dirk Craps, GC de Moelie, 02 380 39 89, dirk.craps@derand.be

LAHN Het archief bezit een reeks historische foto’s van het Dapperenplein. Je kunt ze bekijken via www.dropbox.com/ gallery/46252155/1/F02-Dapperenplein?h=accb7f. De verwijzingen zijn wat ingewikkeld, maar op aanvraag krijg je het adres in een e-mail. Dan is een eenvoudige klik voldoende om in te loggen. Omdat oude foto’s nogal ‘vuil’ en onduidelijk zijn, heb ik ze digitaal bijgewerkt. Soms is de grauwe hemel vervangen door een achtergrond in gebroken wit met verlies van onbelangrijke details, zoals boomtakken. De oorspronkelijke zichten blijven in elk geval bewaard en zijn op eenvoudig verzoek via e-mail te verkrijgen bij linkebeeksarchief@skynet.be.

KAV: programma Op zondag 12 februari kan je met KAV gezellig een namiddag gaan bowlen. Op donderdag 29 maart organiseren we om 19.30 uur een les bloemschikken rond het thema Pasen. Meer informatie vind je in het maandelijkse activiteitenblad. 5


© Tine De Wilde

‘Veiligheid


boven alles’

Linkebeek maakt zich op voor vierde zeepkistenrace

Marc Moorkens, Dirk Craps en Christopher Standaert van de stuurgroep ‘Zeepkistenrace’ steken deze dagen de koppen bij elkaar voor de organisatie van de vierde zeepkistenrace op 6 mei. Een evenement dat steeds meer bijval krijgt in Linkebeek, maar ook grondig voorbereidingswerk vraagt. ‘De zeepkistenrace is in 2004 ontstaan toen de voorzitter van de cultuurraad, Rik Otten, ‘een droom’ had’, vertelt Marc Moorkens (zie links op de foto), de ondervoorzitter van de cultuurraad. ‘Rik is iemand die luidop durft te dromen, en na enige nachten denkwerk smeet hij het idee voor de organisatie van een Linkebeekse zeepkistenrace op tafel. De reactie liet niet lang op zich wachten. Er werd een werkgroep opgestart, er kwam een reglement, een planning, promotiemateriaal, en in 2005 werd de eerste zeepkistenrace georganiseerd. Nu zijn we aan de vierde editie toe. We hebben al een draaiboek en we kunnen de organisatie telkens verfijnen. We leren uit elke editie omdat we een goede debriefing houden waarop we de zaken die goed en minder goed liepen uitgebreid bespreken.’ Vrijwilligers ‘Naast de voorbereiding zijn er de dag zelf zo’n twintig vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden. Er zijn seingevers die met vlagjes aangeven dat het parcours vrij is, en we hebben zelfs een cameraman die beelden doorstuurt zodat mensen vanop de parking van de Moelie de zeepkisten op een groot scherm kunnen zien. Het parcours bestaat uit een flinke afdaling achter de Moelie van zo’n vierhonderd meter. De deelnemers starten vanop een schans, en dan moeten ze twee keer bijsturen: langs het rondpunt en aan het T-kruispunt. Alle zeepkisten worden op voorhand getest, de jury controleert ook de remmen’, lacht Marc. Ze willen er voor de vierde keer een dag vol plezier van maken, maar het moet veilig blijven. ‘Je mag niet vergeten dat de zeepkisten op sommige

momenten tot 40 kilometer per uur en meer halen als ze naar beneden zoeven. Helm en bescherming zijn dus zeker nodig. Het parcours wordt ook afgezet met strobalen die we van de plaatselijke landbouwer Pierre mogen gebruiken. Ook het Rode Kruis zal met een stand voor eerstehulpverlening aanwezig zijn.’ Het evenement lokt zo’n 350 mensen. Dat is in een kleine gemeente als Linkebeek een groot succes. ‘De zeepkistenrace slaat ook bruggen naar de Franstaligen, want ook zij nemen deel aan de race. Elke deelnemer krijgt een prijs. Er zijn hoofdprijzen voor de drie snelste zeepkisten, maar ook de origineelste zeepkist en de grootste pechvogel worden beloond. Daarnaast krijgt elke deelnemende ploeg ook een cartoon van het hele team die door cartoonist Frank Bervoets wordt getekend’, weet Marc. Strenge controle ‘De dag van de zeepkistenrace start al om 9 uur, wanneer we de deelnemers verwelkomen’, pikt Dirk Craps (zie rechts op de foto), stafmedewerker van vzw ‘de Rand’, in. ‘Na de verwelkoming volgt de technische keuring. De zeepkisten moeten immers aan enkele strenge eisen voldoen. Zo mag de basisstructuur geen volledig bestaand chassis zijn. Er moet ook een goedwerkend stuur zijn. Een aandrijving is uit den boze. De kist mag maximum 50 kilogram wegen, 2,5 meter lang en anderhalve meter breed zijn. De rem moet de kist bij 20 kilometer per uur op 6 meter tot stilstand brengen. Dat wordt ook eerst getest voordat de wedstrijden beginnen. Wie niet de vereiste beschermkleding draagt zoals handschoenen, lange broek, elleboog-

en kniebeschermers, helm … wordt ook niet toegelaten tot de wedstrijd. Natuurlijk mogen de deelnemers boven de beschermkleding wel ludieke kleding aandoen. Dat stimuleren we zelfs. Teams die verkleed zijn, hebben immers meer kans om de originaliteitsprijs te winnen.’ Spektakel Na de keuring starten de tijdritten. ‘Die bepalen dan de rangorde aan de start’, legt Dirk uit. ‘Om 14 uur begint de wedstrijd. Er wordt drie keer afgedaald, en de beste twee tijden worden opgeteld. De zeepkisten racen per twee naar beneden. Dat zorgt voor meer spektakel. De mensen in Linkebeek kijken echt uit naar de race. Na de vorige editie in 2010 vroegen ze ons al wanneer ze konden inschrijven voor de nieuwe zeepkistenwedstrijd. Het is een evenement dat leven in de brouwerij brengt. Naast verschillende teams uit Linkebeek hebben we ook teams uit Alsemberg en er deed ook al een keertje een team uit West-Vlaanderen mee. Die hadden als eindwerk een zeepkist gemaakt die de vuurdoop op ons parcours moest doorstaan. Het leuke is dat jong en oud deelnemen, want ook senioren doen mee. De laatste keer namen een vijftiental zeepkisten deel. Het maximum is vastgesteld op dertig zeepkisten. Dat is nodig om het doenbaar te houden’, besluit Dirk Craps. Joris Herpol Inschrijven voor de zeepkistenrace van Linkebeek op 6 mei kan tot 16 april via info@demoelie.be of 02 380 77 51.

7


TERUGBLIK

Toponymie van Linkebeek (6a) Oplinkebeekpad

Elke straat heeft zijn verhaal. In de reeks Toponymie van Linkebeek gaan we op zoek naar de herkomst van een straatnaam die veel inwoners van Linkebeek vast bekend in de oren klinkt. Maar wat schuilt er achter die naam? Alex Geysels legt nieuwe accenten in de geschiedenis van Linkebeek. In dit nummer gaan we op zoek naar het mysterie achter het Oplinkebeekpad. Toponymie 6a, 6b en 6c beschrijven drie wegen die nauw met elkaar verbonden zijn: sommige gedeelten worden door elkaar gebruikt. Het gaat over het Oplinkebeekpad, de Marissaldreef en het Wijtsmanpad. 1. Huidige naam: Oplinkebeekpad 2. Wegenatlas: nummer 29 3. Grenzen: tussen de tunnel onder de spoorweg en de Kleindalstraat 4. Wijk: Oplinkebeek en Klein Delle (Kleindal) 5. Uitvoeringsdatum: voor 1843 (wegenatlas) 6. Betekenis: Oplinkebeek = hoger gelegen gedeelte van Linkebeek. De naam Oplinkebeek en varianten vind je vanaf 1380: Toplinkenbeek, op linckenbeke, t’oplinckenbeke … 8

7. Vroegere benamingen: 1843 Wegenatlas: ‘Kerkweg d’Oplinkebeek, weg van Linkebeek naar de Parc-hoeve langs het gehucht Oplinkebeek’. Deze loopt in de atlas verder door langs de huidige Kleindalstraat (die hier een veldweg wordt) tot de Perkstraat en Verrewinkel. ± 1865 Popp: Kerk weg d’Oplinkebeek 8. Bijzonderheden: Het pad, zonder de benaming, vind je al op de kaart van Ferraris (+/- 1772) en gedeeltelijk op de kaart van het St.-Jansgasthuis uit 1707. Vandermaelen vermeldt het volledige pad zowel in 1837 (kadasterkaart) als in 1840 (topografische kaart). In een stratenatlas uit 1989 vond ik nog de juiste benamingen, maar op dit ogenblik weet men blijkbaar niet meer tot welk pad het gedeelte tussen B en C behoort: ik vond er de nummers 19 en 3 tegenover elkaar. En in het punt C staat de plaat ‘Wijtsmanpad’ … Ik ben gaan grasduinen in enkele internetkaarten. Het Oplinkebeekpad wordt hier blijkbaar beperkt tot het gedeelte AB. Zowel voor BC als voor CD schrijft de ene Marissaldreef en de andere Wijtsmanpad. Ik heb hier de officiële wegenatlas gevolgd en – bij mijn weten – is er geen officiële wijziging doorgevoerd voor deze wijk. 9. Historische gegevens: De historische Kellebron ontspringt nu onder de ijzeren deksels aan het punt

A. Deze Keltische naam betekent dat Oplinkebeek een van de oudste nederzettingen was in ons dorp. Nr. 1: de huidige bouw dateert uit 1926. Een van de ‘windborden’ is voorzien van de symbolen van de vrijmetselarij: passer en winkelhaak. Nr. 2: kadastraal geregistreerd in 1913. Nr. 31: La Garenne (= konijnenheuvel). In het bevolkingsregister 1900‘09: Oplinkebeekpad 16, later 12. Gebouwd in art-nouveaustijl door architect Léon Sneyers, leerling van Paul Hankar. De eerste keer verhuurd op 1 juni 1904 door F. Depauw, landbouwer, aan P. Janssens, de eerste bewoner van het huis. Het gebouw staat helemaal achterin; het kleinere huis, dat je ziet vanaf het pad, was vermoedelijk bedoeld voor een conciërge. Een mooi overzicht vind je op de satellietbeelden van Google maps. Alex Geysels Bronnen: Geschiedenis van Linkebeek (1957), blz. 27 en 31 Toponymie van Linkebeek, blz. 309 Wegenatlas 1843 (bewaard op het gemeentehuis) Andere oude kaarten bewaard in het Linkebeeks Archief VIOE (Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed) Met dank aan Marianne Beaugnée, professor architectuur www.brussel-art-nouveau.be/NL/regards/inco.swf Stratenatlas van Brussel en omgeving, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1989 maps.google.be (zowel stratenplan als satellietmap) map24.derouck.com geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/straten/


verenigingsnieuws Judoclub Linkebeek op competitie Op 1 januari gingen de judoka’s over naar een hogere leeftijdscategorie of ze werden tweedejaars in hun eigen categorie. Op zaterdag 14 januari stond de eerste competitie voor onze U11 (pupillen) en U13 (miniemen) op het programma in Zemst. Het toernooi in Zemst was het eerste in een reeks van vier competities in Vlaams-Brabant. Tijdens de toernooien voor U11 en U13 worden de judoka’s ingedeeld in groepen van drie of vier deelnemers, zodat ze minstens twee of drie keer kunnen kampen. In de voormiddag stonden de wedstrijden voor de pupillen (U11) op het programma. Er waren vijf deelnemers uit onze club. Ze behaalden allemaal fraaie resultaten. Dmitryi Paschaly was in grote doen. Zoals we van hem gewoon zijn, won hij op overtuigende wijze zijn eerste twee wedstrijden. In zijn derde wedstrijd kende hij meer problemen, maar zijn onfortuinlijke tegenstander moest de wedstrijd staken, zodat Dmitryi zijn drie wedstrijden won en de eerste plaats veroverde. Voor Luc Ruyters was het pas zijn tweede toernooi. Luc liet zich opmerken als een echte wedstrijdjudoka. Hij won op een indrukwekkende manier twee wedstrijden. Eén tegenstander was echter beter, zodat Luc mooi tweede werd in zijn reeks. Ook Olivier Boulert werd tweede. Olivier verloor zijn eerste wedstrijd om daarna met een fraaie worp zijn tweede tegenstander te vloeren. Van Olivier kunnen we gerust zeggen dat hij altijd naar zijn mogelijkheden presteert. Voor Jonathan Foe Ekoa was het zijn eerste toernooi. Nadat hij zijn eerste twee wedstrijden verloor, herpakte hij zich in zijn derde wedstrijd. Jonathan behaalde een derde plaats. Onze vijfde deelnemer was Florian De Villaer. Florian begon te speels aan zijn eerste twee wedstrijden. Zijn tegenstanders profiteerden maximaal. Tijdens zijn derde wedstrijd pakte Florian echter uit met een prachtige worp die hem een volledig punt opleverde. Hij werd zo nog derde in zijn reeks. ’s Namiddags stonden de wedstrijden voor de miniemen op het programma. Reno Debremaeker stal de show. Reno vocht een prachtig toernooi. Eén wedstrijd won hij na amper drie seconden, terwijl hij zijn twee andere wedstrijden verloor op beslissing. Volgens ons verdiende Reno echter veel meer. Jammer genoeg dachten de scheidsrechters er anders over! Voor Gwenn Paquet was het zijn eerste toernooi. Gwenn verdedigde zich op een voorbeeldige manier en won zijn derde wedstrijd. Ook hij werd zo verdiend derde. Pol Fasy was onze derde deelnemer. Pol moest echter de strijd staken toen hij ongelukkig viel. De trainers Katrien, Ben en Vital waren zeer tevreden over de prestaties van onze judoka’s en trokken met een goed gevoel terug naar Linkebeek. Wie meer foto’s van onze club wil bekijken, kan altijd terecht op www.judoclublinkebeek.be. Jonge of oudere sportievelingen kunnen nog steeds kennismaken met onze club op woensdag- of vrijdagavond. 9


Henk Rijckaert over de kunst

10


nieuws uit de moelie

Het derde en laatste seizoen van Zonde van de Zendtijd, gemaakt door comedians Henk Rijckaert, Bert Gabriëls en Thomas Smith, zit erop. Hoog tijd voor Henk Rijckaert om opnieuw de schouwburgen van Vlaanderen onveilig te maken met zijn nieuwe theatershow Het experiment. In Het experiment neemt Rijckaert zijn publiek mee in de wereld van de leugens. Iedereen wordt dagelijks door iedereen belogen en bedrogen. Het is de hoogste tijd om keihard terug te slaan. De Gentenaar leert zijn publiek zelf liegen en bedriegen. Zonder scrupules en op wereldschaal.

van onzin overnemen ... Vrij snel dus. Zo kwam ik tot de conclusie dat het eigenlijk niet moeilijk moet zijn om mensen iets te laten geloven, alleen: op mijn eentje is dat nogal moeilijk. Ik had apostelen nodig om de boodschap te verspreiden: het publiek.’

Stoppen op een hoogtepunt Het tweede seizoen van Zonde van de zendtijd groeide uit tot een ware hype. Henk Rijckaert en zijn kompanen belandden daardoor in een roetsjbaan. ‘Bij de laatste reeks was het nieuwe er een beetje af. Niet voor ons, maar wel voor kijkend Vlaanderen. We kregen vaak de opmerking dat seizoen één en twee beter waren, maar ik vond onze derde

Je kan alles ook volgen op de website www.experiment.be. Daar kan je op een wereldkaart zien waar de leugen al verspreid is. ‘Voor mezelf vind ik het tof als een voorstelling niet eindigt op het moment dat het eindapplaus stopt en de zaallichten aangaan. De voorstelling blijft voortleven, ook al omdat iedereen uit het publiek een sticker mee naar huis krijgt. Die sticker moeten ze dan kleven op de plaats waar ze de leugen verteld hebben. Als een soort merkteken. Mensen kunnen foto’s mailen van plaatsen waar ze de sticker hebben opgekleefd of ze kunnen hun verhaal met mij delen: waar en tegen wie ze de leugen vertelden. Schitterend toch dat een voorstelling zo zijn eigen leven gaat leiden? Interactie is voor mij altijd erg belangrijk geweest bij mijn voorstellingen. Het toppunt zou zijn dat mijn leugen ergens in de geschreven pers zou verschijnen, liefst nog in een wetenschappelijk getint magazine, dan staat het zwart op wit. Ik google af en toe. Voorlopig verscheen er nog niets, maar dat komt wel’, grijnst Rijckaert.

van het liegen reeks de sterkste. De beslissing dat er geen vierde seizoen zou komen, hebben we zelf genomen. De ruggengraat van het programma is de verborgen camera. Als de mensen je gezicht beginnen te kennen, wordt het op den duur moeilijk. Een vierde seizoen zat er naar ons gevoel niet in, omdat je jezelf dan herhaalt. Ook al komt er telkens weer actualiteit bij, het zou niet genoeg zijn om het programma fris te houden’, aldus Henk Rijckaert. ‘Televisie maken was vooral plezant. Ik heb er van genoten en vooral veel bijgeleerd over het maken van humor. Bovendien kon ik samenwerken met een aantal comedians van hoog niveau en daar leer je veel van. Nu ben ik terug in de zalen aan het spelen en ik merk toch dat ik dat soort uitdagingen nog tien keer toffer vind. Je krijgt meer feedback omdat je onmiddellijk weet of iets aanslaat of niet. Als je televisie maakt, kan je alleen maar hopen ‘dat ze het leuk vinden’. Van op het podium in de zalen zie je de mensen lachen. Dat geeft je energie om nog beter te doen.’ Kijk uit voor de sticker De titel van zijn nieuwe voorstelling mogen we gerust letterlijk nemen. ‘Samen met de mensen die naar de show komen kijken, wil ik een leugen over de hele wereld verspreiden. Het is een idee dat ik meenam uit Zonde van de zendtijd. Het viel me toen hard op dat mensen eigenlijk alles geloven, ook klinkklare onzin, als je het maar goed verpakt. Ik heb dan maar zelf een leugentje verzonnen om dat, samen met het publiek, her en der te verspreiden. Ik heb me daarbij een beetje geïnspireerd op het verhaal dat je als mens per jaar zeven of acht spinnen opeet in je slaap. Uiteraard is dat niet waar, en die leugen is zelfs door een Amerikaanse universiteit verzonnen om te onderzoeken hoe snel mensen dat soort

Onschuldig Iedereen pleegt wel eens een leugentje om bestwil, maar waar ligt de grens? ‘Liegen over je relaties vind ik not done en dat ga ik ook niet stimuleren, maar anderzijds verloopt het leven wel makkelijker als je af en toe een leugentje vertelt. Als je echt over alles eerlijk moet zijn, maak je het jezelf moeilijk. Liegen is ook de basis van de opvoeding. Ga maar na wat voor leugens je zelf aan je kinderen vertelt om je er van af te maken. Ik heb nog geen negatieve reacties gehad over het feit dat de show over liegen gaat. Iedereen ziet er wel de onschuld van in en ik verplicht niemand ... Ik zet ze enkel een heel klein beetje onder druk. Ik probeer alleen duidelijk te maken dat mensen soms makkelijk dingen overnemen en dat er van onze naïviteit geprofiteerd wordt. Er zijn een aantal leugens die inspelen op de onzekerheid van mensen. Dat zijn doorgaans de oneerlijkste leugens, want vaak dienen ze om geld te verdienen, denk maar aan astrologie en zo. Een nuchtere mens staat daarbij stil, maar velen gaan snel mee in dat soort van pseudowetenschappelijke verhaaltjes’, besluit Henk Rijckaert. Steven Verhamme Henk Rijckaert, Het experiment, vrijdag 2 maart, 20.30 uur, GC de Moelie 11


verenigingsnieuws Music For Life GBS De Schakel

nieuws uit de moelie Henk Rijckaert Het experiment Vrijdag 2-3 humor Als begenadigde verteller en attente observator laat Henk, bekend van Zonde van de zendtijd, je een werkelijkheid zien die je wellicht nooit eerder had opgemerkt. Hij maakt gedachtesprongen die enkel hij kan bedenken en sleurt je mee in zijn eigen, puur wetenschappelijke realiteit. Hij bouwt zijn eigen waarheden, geheel volgens de regels van de leugenaars. En hij experimenteert …

Begin december zetten de leerlingen van het zesde leerjaar van de Linkebeekse school De Schakel een project ten voordele van Music For Life op poten. Het idee om geld in te zamelen werd enthousiast onthaald. Na heel wat brainstormen, kwamen ze met een schitterend voorstel op de proppen. Voor elke 50 cent die er ingezameld werd door de leerlingen van de school, werd een liedje naar keuze afgespeeld tijdens de speeltijden. Maar er moest eerst nog heel wat gebeuren. Tijdens de lessen zedenleer gingen de zesdejaars in groepjes op zoek naar informatie over deze editie van Music For Life. Via de website kwamen ze heel wat te weten. Dankzij hun actie hebben de leerlingen 270 euro ingezameld. Het bedrag ging integraal naar Music For Life, met dank aan juf Aurore, juf Michele, Noor, Lora, Kenza, Valentine, Luna, Charline, Luna, Lara, Boris, Lilou, Marc, François, Yarno, Lander, Robbe en Reno.

Meer info: www.henkrijckaert.be

Nieuws van Chiro Sjoen

20.30 uur – GC de Moelie Tickets: 16 euro (kassa) - 14 euro (vvk)

> Onze jaarlijkse Haantjeskermis was weer een groot succes. We willen iedereen bedanken die is komen eten, drinken en die de sfeer erin bracht. Een nog grotere ‘dank u’ gaat uit naar de ouders, vrienden en kennissen die de handen uit de mouwen staken om de Haantjeskermis draaiende te houden. > Stilaan beginnen de voorbereidingen voor het kamp 2012. De leiding heeft er al ongelooflijk veel zin in. De creatieve ideeën om een fantastisch kamp in elkaar te steken, stromen binnen. > 2013 wordt een speciaal jaar. Chiro Sjoen mag immers zestig kaarsjes uitblazen. Dat gaan we uiteraard uitbundig vieren. Daarnaast gaan we traditiegetrouw op buitenlands kamp en jawel: de bestemming ligt al vast. Tijdens de zomer van 2013 gaan we naar Kroatië! > Op vrijdag 9 maart is er onze jaarlijkse Fataalfuif die plaatsvindt in ’t Schoolke. Iedereen is van harte welkom voor een frisse pint of om de benen nog eens los te schudden. De leiding 12

Lees ook het interview p. 10-11.


De Sven Vuurshow Woensdag 14-3 familie

Walter Baele Klein Gelatine Vrijdag 27-4 humor

Als een wat vreemd personage met een te korte lange broek, opvallende rode kousen en een rood T-shirt halt houdt in de Moelie, start een superactieve, explosieve en vurige show. De Sven is er met een interactieve circusact waar kinderen vol verwondering naar

Voor zijn tiende zaalshow ging Walter Baele enkele maanden undercover. In de gedaante van zijn populairste typetje, Martin Rigolle, deed hij researchwerk in een volkswijk van Zwijnaarde. Vermomd als prins Filip dook hij op in een betere buurt van

Nieuws van het Labierint Zaterdag 25 februari kan je in het Labierint terecht voor een proeverij. Het thema is deze keer whisky en bier. We combineren vier whisky’s met vijf bieren. Je zal het je al snel afvragen: waarom kan je die twee godendranken zo goed met elkaar combineren? Een bierspreker leidt alles in goede banen en vertelt over de gelijkenissen tussen whisky en bier.

Prijs: 15 euro Inschrijven kan tot 22 februari via www.hetlabierint.be of aan de toog. De plaatsen zijn beperkt.

kijken, maar ook actief aan kunnen deelnemen. Spanning verzekerd. leeftijd: 4 tot 12 jaar duur: 70 min. 14 uur - GC de Moelie Tickets: 8 euro (kassa), 6 euro (vvk)

Laken of hij dook anoniem onder in de wijk Klein Gelatine. Een crazy comedycruise met enkele opvallende opvarenden. Mis dit vijfsterrentypetjesspektakel niet!

In februari zijn er maar liefst drie ‘bieren van ’t moment’! De Augustijn blond op vat, Augustijn donker en de Augustijn grand cru. Tegelijkertijd kan je in het Labierint de Augustijnstamtafel komen ontdekken. Een tafel waarbij je met je vrienden niet alleen Augustijn kan degusteren, maar waaraan je ook een heerlijke spelavond kan beleven. Tot in het Labierint

Meer info: www.walterbaele.be Steven & Cinderella 20.30 uur – GC de Moelie Tickets: 18 euro (kassa), 16 euro (vvk)

nieuws uit de Muse Goochelworkshop Van maandag 20-2 tot woensdag 22-2 Heb je altijd al eens willen weten hoe een goochelaar zijn trucs doet? Onze goochelaar onthult een aantal van zijn grootste geheimen en leert je de vingervlugge kneepjes van het vak. Na deze workshop verras jij iedereen met je kunstjes! 9 tot 16 uur - GC de Muse, Kuikenstraat 4, 1620 Drogenbos Er is opvang van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur. Prijs: 65 euro voor de drie dagen. Gezinsbond-leden betalen slechts 60 euro. Info en inschrijven: info@demuse.be, 02 333 05 70 Betaal via overschrijving op het rekeningnummer 091-0177879-10 van GC de Muse, met als vermelding ‘goochelworkshop’ en de naam van het kind.

13


Rotsblok verlegd Op 15 september 2011 ging er een collectieve zucht van opluchting door de Wetstraat. Misschien wel door het land. De onderhandelaars voor de vorming van een federale regering bereikten na 459 dagen een akkoord over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV), een dossier dat de twee gemeenschappen van dit land vijftig jaar uiteen dreef. Een symbool geslecht of toch niet? In de gemeenschapskranten van september 2011 uitte Jan Walraet, de voorzitter van de Vlaamse mandatarissen in de faciliteitengemeenten, de vrees dat de zes faciliteitengemeenten rond Brussel de rekening zouden betalen voor een splitsing van BHV. ‘De politieke situatie in de zes is allesbehalve rooskleurig, zelfs uiterst onrustwekkend’, zei hij toen. ‘Al sinds de invoering van de faciliteiten dreigen deze zes gemeenten het kind van de politieke rekening te worden en nu misschien opnieuw.’ Nu er een akkoord is bereikt en een regering gevormd, zijn de meningen over de splitsing van BHV verdeeld, wat voor sommigen voldoende is om van een goed akkoord te spreken. ‘Een historisch akkoord’, volgens de ene. ‘Broek op de enkels’, volgens de andere. Maar akkoord of niet akkoord: België heeft opnieuw aangeknoopt bij het compromis. De meerderheidspartijen verdedigen het akkoord in meerdere of mindere mate; N-VA, Vlaams Belang en FDF verwerpen het. Ook op plaatselijk 14

niveau zorgt het akkoord voor verdeeldheid. De ‘burgemeesters’ uit Halle-Vilvoorde, die de druk op de ketel hielden, noemen de splitsing ‘een overwinning’. Een aantal Vlaamse mandatarissen van Wezembeek-Oppem en Wemmel vinden dat de faciliteitengemeenten inderdaad de rekening betalen van deze BHV-splitsing; de mandatarissen in Linkebeek zijn dan weer gematigd positief en federaal parlementslid en gemeenteraadslid in Kraainem, Luk Van Biesen, is tevreden met het akkoord. Inhoud Wat houdt de splitsing van BHV in? De kieskring BHV wordt gesplitst. Enkel de inwoners van de zes faciliteitengemeenten zullen voor de federale en Europese verkiezingen ook op Brusselse lijsten kunnen stemmen. De andere inwoners uit Halle-Vilvoorde stemmen op Vlaams-Brabantse lijsten. Stemmen uit een naburige kieskring worden niet overgedragen. De senaat wordt niet langer rechtstreeks verkozen, maar samengesteld uit vertegen-

woordigers van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en één Duitstalige. Tien senatoren worden gecoöpteerd, zes Vlamingen en vier Franstaligen. Voor de toewijzing van deze gecoöpteerde senatoren kunnen Franstalige partijen rekening houden met de stemmen uit Halle-Vilvoorde; de Vlaamse partijen kunnen stemmen uit Brussel meerekenen. De Vlaamse Regering blijft bevoegd voor de benoeming van de burgemeesters in de faciliteitengemeenten. Zolang een kandidaat niet benoemd is, is hij ‘dienstdoende’ burgemeester met volle bevoegdheid, zodat deze gemeenten geen schepenambt verliezen, zoals het was. Afgewezen kandidaten kunnen in beroep gaan bij de tweetalige algemene vergadering van de Raad van State en niet meer bij de Vlaamse kamer, zoals het was. Er komt een metropolitane gemeenschap waarin verschillende actoren over het hele grondgebied van de vroegere provincie Brabant kunnen samenwerken. Het is een overlegorgaan zonder beslissingsmacht.


Rand-Nieuws Verder wordt het stemmen vanuit het buitenland vergemakkelijkt, wordt ook het gerechtelijk arrondissement BHV gesplitst en is er een herfinanciering voor Brussel. Halfvol of halfleeg ‘De Vlamingen hebben hun trofee – de splitsing – binnen. De Franstaligen zijn tevreden met de compensaties. De zes faciliteitengemeenten behouden hun rechten’, kopte La Libre op haar website. Allerhande opmerkingen en reacties maken duidelijk dat het toch niet zo simpel is als de bovenstaande zin laat uitschijnen. Want, zoals bij alle communautaire akkoorden, hebben de verschillende partijen en protagonisten een verschillende interpretatie van het akkoord. Onder het stille oppervlak beweegt het water, kijk uit voor de onderstroom. Zit in het akkoord de kiem van nieuwe problemen? Ja, volgens sommigen, want de Vlaamse faciliteitengemeenten worden feitelijk Brussel. Nee, zeggen anderen, want de faciliteitengemeenten behouden hun speciaal statuut inclusief de rondzendbrief Peeters. Het is niet zeker dat de carrousel rond de benoeming van de burgemeesters in de faciliteitengemeenten zal stoppen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober zal bijvoorbeeld iemand als Damien Thiéry (FDF) in Linkebeek zich kandidaat stellen, niet benoemd worden door de Vlaamse Regering omdat hij de taalwetten heeft overtreden doordat hij ook Franstalige oproepingsbrieven heeft opgestuurd, waarna hij in beroep gaat bij de paritair samengestelde tweetalige kamer van de Raad van State, en af hankelijk van de Nederlandstalige of Franstalige voorzitter van dat moment al dan niet benoemd wordt omdat die voorzitter de doorslaggevende stem heeft. ‘Russische roulette’, noemde Thiéry het. Opiniemaker Jean-Pierre Rondas noemde het akkoord ‘slappe was’. Het is geen ‘proper pakket’ omdat de inwoners van de faciliteitengemeenten electorale en gerechtelijke privileges krijgen. Hij verdenkt de Franstaligen van ‘geostrategische uitgangspunten’. ‘De faciliteitengemeenten worden eigenlijk aan het Vlaamse gezag onttrokken, inciviek gedrag wordt beloond. Hun (de Franstaligen) echte bedoeling is een gunstige uitgangspositie te verwerven in geval van een uiteindelijke splitsing van België.’ De regeling van de gecoöpteerde senatoren moedigt bovendien de Franstalige partijen aan om met eigen lijsten op te komen in Vlaams-Brabant, want de uitslag in Halle-Vilvoorde wordt meegerekend bij de verdeling van de Franstalige zetels. De kans op een Vlaamse verkozene uit Brussel wordt zo goed als onbestaande. Rotsblok Duidelijk is dat niet iedereen het gevoel heeft dat het om een evenwichtig akkoord gaat en dat het gevoel van opluchting, berusting en hoop overheerst. Duidelijk is ook dat het een noodzakelijk akkoord is om federaal een regering te kunnen vormen en een beleid te voeren. Het is het rotsblok, dat eerst van de weg gerold moest worden, vooraleer de federale regering verder kon rijden. Een zuivere splitsing, zoals Alexander Decroo (Open VLD) het noemde, is het zeker niet. Hoe het ook zij, elk communautair akkoord dat in ons land werd gesloten, heeft zijn kracht maar bewezen bij de uitvoering en naleving ervan. En dat bleek in het verleden nogal eens wisselvallig. Afwachten. Geert Selleslach

Sjoenke is een uitgave van de cultuurraad, het gemeenschapscentrum de Moelie en vzw ‘de Rand’. Sjoenke komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. De artikels die niet ondertekend zijn, vallen onder de verantwoordelijkheid van de hele redactie. Redactie: Mark De Maeyer, Jef Motté, Jan Otten, Rik Otten, Anne Van Loey Eindredactie Olivier Constant, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, olivier.constant@derand.be Hoofdredactie Geert Selleslach, 02 456 97 98 geert.selleslach@derand.be Foto’s Pascale Leemans, Dirk Craps, verenigingen Redactieadres GC de Moelie Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek 02 380 77 51 info@demoelie.be, www.demoelie.be Verantwoordelijke uitgever Anne Van Loey, Schaveystraat 29, 1630 Linkebeek Voor info, tickets en reservering Voor het eigen programma van de Moelie kan je terecht bij Pascale Leemans op ma van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.30 uur, di van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, woe van 9 tot 13 uur, do van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, vrij van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur . tel. 02 380 77 51 fax. 02 380 40 10 e-mail: info@demoelie.be website: www.demoelie.be rek.nr. 091-0113298-31 Gelieve bij een overschrijving steeds het reserveringsnummer en de voorstelling te vermelden. 15


activiteitenkalender Wanneer

Wie / Wat

Waar

INFO

februari 12

KAV Bowlen

15 14.00

Clown Piekje Carnavalsshow

GBS de Wonderwijzer in Drogenbos

02 333 05 70

16 19.30

Quiltatelier Patchwork en quilten

GC de Moelie

02 380 67 55

19 9.30

KALM Kookles

GC de Moelie

02 306 08 45

25 19.00

Het Labierint Whisky- en bierproeverij

Café het Labierint

0472 98 63 37

2 20.30 Henk Rijckaert Het experiment

GC de Moelie

02 380 77 51

8 19.30

Quiltatelier Patchwork en quilten

GC de Moelie

02 380 67 55

9 21.00

Chiro Sjoen Fataalfuif

’t Schoolke

0478 34 27 46

14 14.00

De Sven Vuurshow

GC de Moelie

02 380 77 51

24

Videoclub Zennevallei Nationale wedstrijd 1 minuutfilmpjes

GC de Moelie

02 380 61 65

29 19.30

KAV Bloemschikken

GC de Moelie

02 380 25 68

31 14.00

Gezinsbond Kooknamiddag voor kinderen

GC de Moelie

02 380 67 55

02 380 25 68

MAART

wekelijkse activiteitenkalender Maandag 14.00 PC Linkebeek - Petanque of bowls GC de Moelie 16.00 Orfeusacademie - Muzikale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar GC de Moelie 20.00 KAV - Turnen GC de Moelie 20.00 Sint-Ceciliakoor - Repetitie GC de Moelie Dinsdag 10.00 KAV - Turnen voor 50-plussers GC de Moelie 16.00 Orfeusacademie - Verbale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar GC de Moelie

19.30 Zumba GC de Moelie 19.30 tot 22.00 Café Combinne - Praatcafé voor Nederlands- en anderstaligen GC de Moelie (eerste dinsdag van de maand) 20.00 Videoclub Zennevallei Clubvergadering GC de Moelie Woensdag 17.45 tot 18.35 Judoclub – Training 6-8 jaar 18.35 tot 19.30 Judoclub – Training 8-10 jaar 19.30 tot 21.00 Judoclub – Training vanaf 11 jaar Turnzaal GBS

Donderdag 14.00 PC Linkebeek - Petanque of bowls GC de Moelie 19.00 Breiatelier - Breien GC de Moelie 20.30 Gezinsbond - Conditietraining GC de Moelie Vrijdag 16.00 Orfeusacademie - Muzikale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar GC de Moelie 18.30 tot 19.30 Judoclub – Training 8-10 jaar 19.30 tot 21.00 Judoclub – Training vanaf 11 jaar Turnzaal GBS Zondag 14.30 Chiro Sjoen- Chiro-activiteiten Chirolokalen Hollebeekstraat 262

Sjoenke_feb12  

10-11 henk rijckaert over de kunst van het liegen 14-15 rotsblok bhv verlegd Linkebeek • jaargang 52, nr 333 • februari 2012 • maandeLijks t...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you