Page 1

afgiftekantoor Linkebeek 1 P 006804

SJOENKE

België - Belgique P.B. - P.P 1630 Linkebeek BC 3352

Linkebeek • jaargang 53, nr 345 • april 2013 • maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de moelie en vzw ‘de Rand’

6-7 Dwars door Linkebeek Sébastien Lemaire

10-11 Komiek David Galle overleeft in chaos

© TDW

8-9 60 jaar Chiro Sjoen Feesten in de Moelie


van de redactie De winter weet van geen ophouden, maar nu Pasen voorbij is, durven we stilletjes uitkijken naar mooie zomeravonden, meer zonlicht en warmere temperaturen. Het gemeentebestuur zet zijn winterslaap nog even voort en vergadert pas op 15 april. Dat betekent dat je deze maand geen gemeenteraadsverslag in sjoenke vindt. In de rubriek Uit goede bron wisten we wél nieuws bij elkaar te sprokkelen, ook goed nieuws. In maart opende in Linkebeek het kinderdagverblijf Hollypop officieel de deuren. Al jarenlang was hier nood aan kinderopvangplaatsen. Het OCMW beschikt nu eindelijk over een geschikte locatie en de nodige ondersteuning om de dienstverlening volwaardig uit te bouwen. Hopelijk kunnen ook de problemen rond de subsidiëring door Kind en Gezin snel worden weggewerkt. Ook goed nieuws voor de restauratie van de Sint-Sebastiaanskerk, die deel uitmaakt van een geklasseerd landschap dat de schoonheid van het centrum bepaalt. Nu de subsidies door de bevoegde minister zijn toegekend, kunnen de restauratiewerken binnen zo snel mogelijk starten. Op zaterdag 20 april viert Chiro Sjoen zijn zestigjarige bestaan. Het was in het voorjaar van 1953 dat de dynamische onderpastoor Johan Boon deze jeugdbeweging in Linkebeek op de rails zette. Een lange weg, met hoogtes en laagtes, werd afgelegd, maar de groep wist stand te houden. De verjaardag wordt dan ook uitvoerig gevierd in en rond de Moelie. In zijn zoektocht naar oude straatnamen verplaatst Alex Geysels zich deze maand van het Op-Linkebeek naar de grens met Beersel. De huidige Dwersbosstraat, waar nu Huis Lismonde en de viskwekerij liggen, was vroeger vooral de weg naar Alsemberg en Nijvel. In de nieuwe rubriek Dwars door Linkebeek maakt sjoenke een wandeling door de gemeente. Willekeurig aanbellen en interessante verhalen van gewone mensen brengen, dat is het doel. De journalist vertrok aan de kerk, maar werd in de Kerkstraat al met open armen ontvangen door Sébastien Lemaire. Lees het boeiende gesprek met een gedreven musicus over een oud huis, oude polyfone partituren en muziek van mediterrane eilanden. Misschien brengt het verhaal je wel in mediterrane sferen. Wij wensen iedereen alvast veel zonneschijn toe!

verenigingsnieuws Wordt het mysterie eindelijk opgehelderd? De ring van Sjoenke Een spannende zoektocht naar de ring van onze reus zondag 22 september GC de Moelie Voor wie het intussen vergeten zou zijn: de ring van onze reus Sjoenke is nog steeds zoek. Maar we gaan er iets aan doen. Op zondag 22 september worden jong en oud verwacht voor een finale zoektocht naar het bijzondere juweel. Leuke tips en opdrachtjes leiden die dag naar de ultieme vindplaats. We doen dat in ploegen van vijf personen. Die mogen bestaan uit een mix van oude(re) en jonge(re) mensen, want de opdrachten en proefjes zijn op maat van de verschillende leeftijdscategorieën gesneden. Gsm’s, smartphones, schrijfgerief, gezond verstand: breng ze allemaal mee. Ze vergroten immers je kansen op succes. De cultuurraad reikt een mooie prijs uit aan de ploeg die de ring vindt. In deze sjoenke en in de twee volgende nummers geven we telkens een tip die de zoektocht op 22 september zal vergemakkelijken. De tip deze maand luidt: ‘Zoek het niet te ver.’ Inschrijven is vanaf nu mogelijk in de Moelie. Wie deelneemt, betaalt een bijdrage van vijf euro per ploeg.

Groepstentoonstelling: het beste van jezelf Schrijf je nu in 11, 12 en 13 oktober GC de Moelie Zoals elk jaar organiseert de Moelie tijdens het kermisweekend in oktober een tentoonstelling voor amateurkunstenaars uit Linkebeek en omgeving. Het thema voor dit jaar is Het beste van jezelf. Met dit thema kan je alle kanten uit. Portretten, landschappen, dieren, figuratief of abstract … het kan allemaal. Geef gewoon het beste van jezelf. Je kan maximaal drie werken exposeren. Alle kunstdisciplines zijn toegelaten.

2

Info en inschrijven: onthaal de Moelie, 02 380 77 51, info@demoelie.be Slechts 22 kunstenaars kunnen deelnemen.


terugblik

Toponymie van Linkebeek (8a):

Dwersbos

Twee wegen naar Alsemberg hadden achtereenvolgens hun betekenis: in eerste instantie de postweg langs Dwersbos, later de kleinere voetweg langs ‘t Scheeweg. Beide wegen worden soms door elkaar gebruikt, waardoor je de indruk krijgt dat het om één en dezelfde weg gaat. Wij beschrijven ze in deze toponymiereeks graag afzonderlijk. Deze maand hebben we het over Dwersbos.

1. Huidige naam: Dwersbos 2. Wegenatlas: nr. 6: tussen Hollebeekstraat en Grasmusdreef nr. 4: tussen Grasmusdreef en Elf bundersdreef (Beersel) 3. Grenzen: tussen de Hollebeekstraat en de Elf bundersdreef (Beersel)

eerst de weg nr. 6 die bij Popp over de volledige lengte de naam Sint-Sebastiaanstraat droeg: het huidige Dapperenplein, de Sint-Sebastiaanstraat, het wegje langs Kokske, de Brouwerijstraat, Dwersbos en de Grasmusdreef. Zij keerden terug langs de Hollebeekstraat, het Kleiveld, het Bloemhof en de Zavelstraat. * De huidige Elf bundersdreef mondde wat lager uit in Dwersbos: nabij de ingang van de viskwekerij. De bijgevoegde gravure uit 1660 is vermoedelijk van hieruit getekend.

4. Wijken: Nering en Boskant 5. Uitvoeringsdatum: vóór 1892 6. Betekenis: weg dwars door of langs een bos 7. Vroegere benamingen: * Postweg: vermeld vanaf 1701. Het Linkebeekse gedeelte van de weg, afgelegd door postkoetsen, vanaf Sint-Gillis over Ukkel, Linkebeek, Alsemberg, Ten Broek (Oude Nijvelse Baan) en zo naar Eigenbrakel en Nijvel. * Sint-Sebastiaanstraat: tussen Hollebeekstraat en Grasmusdreef * Jezuïetenstraat. De jezuïeten van Brussel hadden een buitenverblijf in het Hof te Dwersbos aan de Alsembergsesteenweg in Beersel. Veel gronden in Linkebeek, o.m. het bovengedeelte van de viskwekerij, waren hun eigendom. 8. Bijzonderheden: * De pelgrims die hier op bedevaart kwamen, legden ter plaatse een ‘bedeweg’ af, ‘weg-om’ genoemd. Zij volgden

9. Enkele historische gegevens: * Nabij de Anjousquare bevonden zich vroeger een brouwerij (kamme) en het Hof te Schilde. * Villa Les Roches was de laatste woonplaats van kunstschilder Lismonde en werd aan de gemeente geschonken (zie sjoenke nr. 284, maart 2006). * De viskwekerij kent een hele geschiedenis (zie sjoenke nrs. 313 en 315, februari en april 2010). Alex Geysels Bronnen: O. Smoes, Toponymie van Linkebeek, blz. 74 en 350 Wegenatlas (1843) Popp-atlas (± 1865) Dossier sjoenke en Linkebeeks Archief Met dank aan Gaston Berghmans voor de kopie van de gravure.

3


uit de gemeente

Uit goede bron

Officiële opening kinderdagverblijf Hollypop

Restauratiewerken kerk

Interpellaties Omdat schepen van Openbare Werken Paul Sedyn voor een heelkundige ingreep in het ziekenhuis werd opgenomen, krijgt ProLink tijdens de gemeenteraad van 4 maart geen volledig antwoord op alle gestelde vragen.

Brussels Gewest moet dus geen vergunning voor de af braak afleveren. Een vergissing die leidt tot een vertraging van het dossier.

ProLink doet nogmaals een poging om een overzicht te krijgen van de werken die dit jaar gepland zijn. Het antwoord van schepen Yves Ghequiere is erg kort: het schepencollege werkt momenteel aan een omgevingsanalyse die het programma voor de beleidsperiode 2014-2019 zal bepalen. ProLink heeft het ook over de overlast die de buurtbewoners in het Kleindal en de Klaprozenweg ervaren als gevolg van de overlopende rioolputten. Het afvalwater zorgt niet enkel voor geurhinder, maar zorgt ook voor gevaarlijke ijsvorming bij winterweer. Om deze situatie op te lossen, is het wachten op de aanleg van de collector van de Verrewinkelbeek. Die werken lopen vertraging op, maar zouden volgens schepen Ghequiere ‘binnen afzienbare tijd’ starten op het grondgebied van Linkebeek en Drogenbos. Gewestelijk Expresnet (GEN) ‘Hoe zit het met de werken van het GEN?’ Gemeenteraadslid Eric De Bruycker polst of het schepencollege voor of tegen de werken is. Het college antwoordt dat het niet tegen het GEN is, maar wel tegen de plannen van de ingrijpende veranderingen op het grondgebied van onze gemeente. De werken zijn in Linkebeek nog niet gestart omdat spoorwegbeheerder Infrabel wacht op de uitspraak van de Raad van Verbouwingsvergunningen. Die moet uitspraak doen over de klacht die bij de Raad van State werd ingediend door twee inwoners en door het gemeentebestuur van Linkebeek. De ligging van het station zorgt voor verwarring en vertraging. Na nader onderzoek van experts blijkt het station toch helemaal in het Vlaams Gewest te liggen. Het 4

Afvalberg ProLink informeert naar de evolutie van de hoeveelheid huisvuil na de aanpassing van de tarieven op het containerpark. Het goede nieuws is dat de afvalberg lichtjes vermindert. Door het afleveren van groenafval betalend te maken, neemt de hoeveelheid groenafval aanzienlijk af. Ook metaal werd minder aangevoerd. Hierna volgt een vergelijkend overzicht van de cijfers uit 2011 en 2012. Huisvuil per inwoner Gewoon huisvuil (grijze zak) Pmd (blauw) Gft (wit) Opgehaald papier en karton Grof huisvuil (containerpark en opgehaald op aanvraag) Selectief huisvuil (containerpark) Papier en karton Glas Bouwafval Groenafval Metaal Pmd

2012 132 kg 10,5 kg 24 kg 40,5 kg 50 kg

2011 134 kg 11 kg 22 kg 39,5 kg 47 kg

16 kg 30 kg 34 kg 33 kg 3 kg 1,5 kg

19 kg 32 kg 37 kg 45 kg 5 kg 2 kg

In totaal bedroeg de hoeveelheid ingezameld afval in 2012 ongeveer 1.837 ton, wat neerkomt op ongeveer 383 kg per inwoner. Het jaar voordien was dat 1.963 ton, goed voor 410 kg per inwoner. Het gewone dagelijkse restafval in de grijze zak is


met amper 3 kg per persoon afgenomen. De trend is positief, maar de totale hoeveelheid huisafval blijft niettemin hoog. GECORO De laatste vergadering van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) vond plaats op maandag 25 februari. Tijdens de laatste bijeenkomst werd gepraat over het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) dat in de maak is voor de strook van de Alsembergsesteenweg, tussen de Molenstraat en de spoorwegbrug (Boterberg). De commissie had heel wat opmerkingen en aanvullingen bij dit ontwerp. Ook een parkeervoorstel van de buurtbewoners van het Pastorijpad (ter hoogte van de Moelie) werd onderzocht. Lenteschoonmaak De lenteschoonmaak van 17 maart kende duidelijk minder succes dan anders. Misschien zat de venijnige winterprik er voor iets tussen? Nochtans lag er de voorbije maanden duidelijk opnieuw meer zwerfvuil langs straten en in bermen. Winterschade Ook deze winter deed de strooidienst goed zijn werk. Enkel op dinsdag 12 maart zorgden een ongeziene vrieskou, wind en sneeuw voor gladde straten. Met meer dan tien sterk hellende straten is strooien in Linkebeek altijd noodzakelijk. Het kostenplaatje zorgt wel voor een flinke hap uit de gemeentekas. Erratum In de bijdrage over de verkoop van Au Petit Coq vorige maand sloop een fout die we graag rechtzetten. Nieke De Cock, die lang het winkeltje uitbaatte, was de echtgenote van Jean en niet zijn zus. Jean en Louis hadden wel een zus, Gaby, die nog altijd in leven is. Hollypop Op zaterdag 16 maart opende het nieuwe kinderdagverblijf Hollypop officieel de deuren. Iedereen was welkom om een kijkje te nemen in de mooi ingerichte lokalen. De verwezenlijking van dit initiatief liep niet van een leien dakje. Al jarenlang is er in Linkebeek nood aan kinderopvangplaatsen. In 2010 kreeg het OCMW van Kind en Gezin 25 gesubsidieerde plaatsen toegekend. Een jaar later kon een geschikt huis in de Hollebeekstraat (nabij de spoorwegbrug) worden aangekocht. Voor de uitbating onderhandelde het OCMW eerst met de vzw Brueghelkind (Ternat), maar ze kwamen na maandenlange discussies niet tot een akkoord. Vervolgens werd contact opgenomen met de vzw Komma (Vilvoorde), die sinds enkele jaren ook actief is in de kinderopvang. Met hen kon op korte tijd een overeenkomst bereikt worden. Door de keuze voor een andere ondersteunende vzw moeten de subsidies van Kind en Gezin opnieuw worden aangevraagd.

In september 2012 konden de eerste peuters worden opgevangen. Momenteel worden een vijftiental kindjes opgevangen in Hollypop. Tegen het einde van het jaar hopen ze een volledige bezetting met 25 kinderen te bereiken. Tijdens de kleine openingsplechtigheid voerden de nietbenoemde burgemeester Damien Thiéry en OCMW-voorzitter Philippe Thiéry het woord. Dat gebeurde eerst in het Nederlands, nadien in het Frans. De vertegenwoordiger van de vzw Komma vond het niet nodig Nederlands te praten. Hij hield het bij een toespraak in gebroken Frans. OCMW zoekt vrijwilligers Het OCMW is met een nieuw initiatief gestart en gaat op zoek naar vrijwilligers die zich eenmaal per maand twee uur willen vrijmaken om samen met een minder mobiele persoon een uitstapje te maken. Kandidaten kunnen zich altijd melden: Peter Aelvoet, 02 380 67 55. Restauratie kerkgebouw Kerkgangers zullen al gemerkt hebben dat de binnenkant van het kerkgebouw sterk aftakelt. Ruim tien jaar geleden besliste de kerkraad het interieur van de kerk te laten herschilderen en de beschadigde glasramen te restaureren. De restauratie van de ramen was al gestart, maar een jaar later was het eerste glasraam nog niet klaar. Nu blijkt dat de aannemer de boeken heeft neergelegd, zodat een firma wordt gezocht om de opdracht voort te zetten. Na lang wachten heeft Vlaams minister Bourgeois, de bevoegde minister voor Onroerend Erfgoed, een subsidie van ongeveer 50.000 euro toegekend voor het herschilderen en het verbeteren van de elektriciteit en de verwarming in de kerk. Het resterende bedrag (40 %) wordt door de provincie, de gemeente en de kerkfabriek betaald. Benoeming burgemeester Voor de drie niet-benoemde burgemeesters, onder wie ook DamienThiéry van Linkebeek, is het wachten op de uitspraak van de tweetalige kamer van de Raad van State. De uitspraak over de benoeming wordt voor de zomervakantie verwacht. Intussen heeft Thiéry in het federaal parlement flink uitgehaald naar minister van Binnenlandse Aangelegenheden Geert Bourgeois, die hem weigert te benoemen. Hij noemde de commentaar die de minister formuleerde op het indienen van een klacht bij de Raad van State ‘machiavellistisch, smerig, pervers en schandalig’. Op zijn interpellatie antwoordde premier Di Rupo dat de burgers momenteel wel wat anders verwachten dan polemieken over afgelegde verklaringen. Thiéry’s interpellatie vond immers plaats net op het ogenblik dat het grote banenverlies bij Caterpillar in Gosselies in het parlement werd besproken.

5


Dwars door linkebeek

Sébastien Lemaire

Op zoek naar oude partituren In Dwars door Linkebeek maken we een rondgang door de gemeente, waarbij we willekeurige inwoners aan het woord laten. We stippelden een route uit, maar het toeval bepaalt waar we aanbellen. Vertrekken doen we in de Kerkstraat, waar we terecht komen bij Sébastien Lemaire. Hij mag de spits afbijten in deze nieuwe reeks. Onze aandacht wordt getrokken door een charmant huisje dat wat verscholen ligt achter in een steegje, in de schaduw van de kerktoren. Sébastien Lemaire (55) opent de deur en laat ons meteen binnen. ‘Ik woon al zo’n dertig jaar in dit huis’, begint hij, terwijl hij ons in al zijn gastvrijheid zijn woning toont. ‘Weet je trouwens dat dit een van de oudste huizen van Linkebeek is? Het moet rond 1790 gebouwd zijn. Alleen een deel van de kerk, de pastorie en misschien enkele boerderijen zijn nog ouder. Het deel waar nu de keuken is, is allicht nog ouder, want het staat op de kaarten van Ferraris (1771-1778, getekend op bevel van keizer Jozef II en Maria Theresia, n.v.d.r.). Toen mijn vrouw – die net als ik geboren en getogen is in Linkebeek – en ik in onze zoektocht naar een huis op dit pand stootten, waren we allebei onmiddellijk verkocht. Vooral het uitzicht op de vallei vanuit de tuin is prachtig. Ik hou erg van dit huis, ook al was er veel werk aan toen we het kochten. De oude dame die in dit huis woonde, gebruikte eigenlijk maar twee kamers. Al de rest had een grondige opknapbeurt nodig.’ Elastisch huis ‘Het is een speciaal huis, met een eigen karakter. Twintig jaar geleden was er een aardbeving. Veel huizen in de buurt kregen toen scheuren en barsten in de gevels, maar dit huis niet. In de hoeken zijn de muren niet in elkaar ‘geklonken’, maar zijn de muren gewoon tegen elkaar gemetseld. Er is destijds ook geen cement gebruikt om te voegen, maar gewoon water en zand. Daardoor buigen de muren mee bij trillingen. Dit is als het ware een elastisch huis. Na dertig jaar woon ik hier nog altijd heel erg graag.’ Oude partituren Op de sofa ligt een boek over meerstemmige muziek - polyfonie opengeslagen. Het verraadt meteen de passie van Sébastien. ‘Ik ben geboeid door muziek, en dan vooral door de muziek van Claudio Monteverdi, een Italiaanse componist uit de zestiende en zeventiende eeuw. De meerstemmige muziek uit die tijd - de prille barok - spreekt me aan.’ Het gaat bij de man wel verder dan enkel ernaar luisteren. ‘Net zoals mijn goede vriend professor Ignazio Macchiarella ga ik in Corsica, Sardinië en Italië op zoek naar oude partituren, meestal van kerkelijke muziek. Uiteraard hoop ik altijd om tot nu toe 6

onbekende stukken te vinden. Ik bestudeer de partituren en ik probeer ze aan te vullen. Dat lijkt misschien wat raar, maar in die tijd was een partituur voor polyfone gezangen eigenlijk maar een beperkte schriftelijke weergave van het muziekstuk. Aan de hand van één zanglijn wist iedereen hoe het geheel klonk. Ik probeer uit de mondelinge overlevering de ontbrekende informatie te halen om de partituur volledig te reconstrueren.’ Geheimen Het is vooral de ‘falsobordone’ (de fauxbordon, meerstemmige muziek met parallelle akkoorden, n.v.d.r.) die op de belangstelling van Lemaire kan rekenen. ‘De falsobordone is een traditioneel gezang dat in Corsica en Sardinië vaak gezongen werd. Ik zoek de partituren voornamelijk in de bibliotheken van kloosters. Het is een beetje zoals op schattenjacht gaan, in de hoop dat de bibliotheken hun geheimen prijsgeven. In Italië hebben bibliotheken van de franciscanerkloosters geen catalogus. Niemand weet precies welke boeken en manuscripten er te vinden zijn. De paters hebben wel een idee van wat er is, maar vaak weten ze niet eens waar een bepaald werk staat. Vandaar dat er doorgaans niemand in de bibliotheek mag, en bijna nooit leken, omdat je er zo een manuscript zou kunnen wegnemen zonder dat iemand het merkt. Voor mij maken ze een uitzondering, omdat ze mij na achttien jaar wel kennen.’ Fluit Muziek heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het leven van Sébastien. ‘Toen ik kind was, luisterden we elke middag naar Tafelmuziek op BRT 3. Zo heb ik de muziek ontdekt. Het was toen ook de tijd waarin de panfluit uit Latijns-Amerika naar Europa kwam overgewaaid. Ik was tien jaar toen ik mijn eerste fluit uit bamboe maakte. Later heb ik er mijn beroep van gemaakt. Ik maakte allerlei soorten houten fluiten met de hand.’ Nu houdt Sébastien zich voornamelijk bezig met de polyfone partituren. Hij is niet de enige die dit soort onderzoek verricht,


nieuws uit drogenbos

© Tine De Wilde

Felix De Boeck: de vaste collectie 8 jaar interactie tot 25 oktober FeliXart Museum Drogenbos

maar hij is wel een van de weinigen. Het blijft bij hem overigens niet bij onderzoek en lezingen. ‘Met mijn koor A Più Voci – wat ‘met meerdere stemmen’ betekent – breng ik die muziek weer tot leven. Tot eind vorig jaar had ik ook een groot koor, dat zelfs hier in de kerk van Linkebeek heeft opgetreden, maar dat werd me wat te omslachtig. Nu hou ik me enkel nog bezig met mijn vierkoppige koor. Dat in goede banen leiden, is al werk genoeg’, lacht hij.

Het FeliXart Museum zet haar vaste collectie terug volledig in de kijker met een representatief overzicht van schilderijen én tekeningen van Felix De Boeck: van zijn fauvistische periode over de mystiek geladen werken, zijn experimenten met fluoverf tot zijn abstracte synthesewerken. De collectiepresentatie wordt aangevuld met enkele werken van zowel modernistische als hedendaagse kunstenaars die in de acht voorbije jaren tentoongesteld werden in het museum, zoals Karel Maes, Hilde Van Sumere, Gaston De Mey, Vaast Colson, Nadia Naveau, Leen Voet, Ief Spincemaille en Renato Nicolodi. Een verrassende confrontatie. Het museum is open van donderdag tot zondag van 10.30 tot 17 uur. Adres: Kuikenstraat 6, 1620 Drogenbos Meer info: www.felixart.org

Sébastien bevestigt het beeld dat Linkebeek een gemeente is waar artistieke personen en kunstlief hebbers zich thuis voelen. In zijn huis hangen verschillende schilderijen, al dan niet van lokale kunstenaars. ‘Mijn vrouw en ik houden van kunst, of toch van mooie dingen. En ja, nu je het zegt, Linkebeek is een broeihaard van kunstenaars. Hoe dat komt, weet ik niet. Toeval misschien, maar het is hier natuurlijk mooi om te wonen. Blijkbaar is dit een inspirerende omgeving.’ Wim Troch

7


In het midden, v.l.n.r. Aurélie Buvé, Gilbert Van Leliendael en Tine De Sauter

Chiro Sjoen viert feest: 60 jaar Chiro in de Moelie

‘In de Chiro leer je meer dan alleen spelen’ Chiro Sjoen bestaat zestig jaar, en dat wordt gevierd. Op zaterdag 20 april vindt een groot feest plaats in de Moelie, waarop werkelijk iedereen welkom is: leden, oud-leden en sympathisanten. Sjoenke trok met blote benen naar de Chirolokalen om meer te weten te komen over Chiro Sjoen. Gilbert Van Leliendael (70) schetst het verhaal anno 1953. De enthousiaste hoofdleidsters Tine De Sauter (20) en Aurélie Buvé (20) belichten de huidige Chirowerking. 8

‘Toen ik tien jaar was, werd de Chiro opgericht, en mijn ouders lieten me meteen inschrijven’, weet Gilbert nog. Johan Boon, de toenmalige onderpastoor, startte de Chiroafdeling op. Toen, in 1953, was er alleen een jongens-Chiro, die twee jaar later werd aangevuld met de aparte meisjes-Chiro Hitomi. Na jaren van gescheiden Chiro’s, werd de Chiro eind jaren negentig gemengd.’


© Tine De Wilde

De Chirojongens hadden hun lokalen boven aan de Hollebeekstraat, later in het Gildenhuis. De Chiromeisjes gebruikten de speelplaats van zuster Alberta. Nu vindt de Chiro zijn onderkomen in de lokalen van de parochie. Maar 10 % Linkebekenaren Vandaag telt de Chiro een honderdtal leden. Toen Gilbert nog in de Chiro zat, waren dat er in de beste tijd een zeventigtal. ‘Het ledenaantal is enorm gegroeid omdat leden hun vrienden meenamen’, vertelt Tine. ‘Toen ik in de Chiro kwam, zes jaar geleden, kwamen bijna alle leden uit de basisschool van Linkebeek. Iedereen bracht vrienden mee uit nabijgelegen gemeentes zoals Rode, Lot en Drogenbos.’ Volgens Aurélie sturen ouders uit Ukkel en Brussel hun kinderen ook naar Chiro Sjoen, op ‘taalkamp’. ‘Dat is niet altijd gemakkelijk. We willen de Franstalige kinderen niet uitsluiten, dus gaan we trager of met makkelijkere woorden praten, maar dat is voor de Nederlandstalige kinderen niet altijd fijn. Je komt tenslotte naar de Chiro om je te amuseren, niet om een taal te leren.’ De weerslag is dat maar 10 % van het huidige ledenaantal uit Linkebeek komt. Maar als dit de enige Nederlandstalige vereniging in Linkebeek is, wat doet de rest van de jeugd dan, vraag ik me af? ‘Omdat Linkebeek niet veel jeugd heeft en bovendien 80 % van de bevolking Franstalig is, blijft er niet veel jeugd meer over’, lacht Tine.

Hechte vriendengroep Een Chirodag duurt tegenwoordig van 14.30 tot 18 uur. ‘Vroeger ging het er heel anders aan toe’, weet Gilbert. ‘Elke zondag stond volledig in het teken van de Chiro. Om 8.30 uur startten we met een groepsmis. Vanaf 14 uur speelden we, af hankelijk van je leeftijd, tot 17, 18, 19 of 20 uur.’ Dat waren lange dagen. Nu spelen ze alleen in de namiddag, maar de leidingsploeg is wel veel met de Chiro bezig. Elke vrijdagavond organiseren ze een leidingsvergadering van 21 tot 22.30 uur. Die durft naar verluidt al eens uit te lopen met wat pintjes. En op zondag staan diezelfde leiders een half uurtje voor de start klaar om de spelletjes voor te bereiden. Elke leider zit ook verplicht in een werkgroep naar keuze, rond aankopen, logistiek of creativiteit. Elk jaar wordt een bivak georganiseerd. Om de vijf jaar trekken ze naar het buitenland. Dit jaar is Kroatië aan de beurt. ‘En natuurlijk zien we elkaar ook buiten die Chiromomenten, want we zijn een hechte vriendengroep’, verwoordt Tine. En dat resulteert ook wel eens in romances. Aurélie en Tine hebben elk een leider aan de haak geslagen, en ook Gilbert trouwde met een leidster.

Christus Koning vieren we wel nog steeds. En voor de rest verwijst alleen het PX-teken naar het katholieke pax Christi.’ De kleding is niet fel veranderd. ‘We hadden vroeger een korte zwarte fluwelen broek, de typisch gele das en zwarte hoge schoenen met twee paar kousen erin. Dat kostuum trokken we aan om naar de mis te gaan. Als we gingen spelen, kropen we in onze speelkleren’, lacht Gilbert. ‘Die gele das hebben we nog steeds’, zegt Aurélie. ‘Maar nu combineren we dat met een blauw hemd, een dasring, een beige short of rok, onze eigen broeksriem, twee paar kousen en bottines naar keuze. Die bottines zijn verplicht, anders moet je pompen.’ Ik had niets anders verwacht. ‘Zo met korte broek in de kou gaan spelen, je moet het maar willen’, werp ik op. ‘Chiro is zo veel meer dan alleen spelen’, roepen Tine, Aurélie en Gilbert uit. ‘Je leert praten in groep, samenwerken in een team, je plan trekken, en je krijgt respect en verantwoordelijkheidsgevoel, noem maar op. In de Chiro leer je verschillende basisvaardigheden.’ 60 jaar Chiro rond het kampvuur Op zaterdag 20 april om 13 uur is het zover. Dan start het grote feest voor het zestigjarige bestaan van Chiro Sjoen. Het hele feestprogramma wordt in samenwerking met GC de Moelie georganiseerd, en vindt ook in de Moelie plaats. Om 13.30 uur voeren alle leden een toneel op. Elke groep brengt een sketch rond het thema Typisch Belgisch. In de namiddag is er randanimatie: een springkasteel, een speleobox, volksspelen, een suikerspinkraampje, noem maar op. De barbecue met een écht varken aan het spit is een van de toppers, net als het grote kampvuur met streekbierenbar. ‘Aan het kampvuur gaan we net zoals vroeger liedjes zingen’, vertelt Tine. ‘Want dat is iets wat we nu alleen nog maar op kamp doen. De archieven met foto’s, brieven, vlaggen en uniformen zullen worden tentoongesteld voor wie graag eens terugblikt op de voorbije zestig jaar.’ Iedereen is welkom op het feest. Alle oud-leden krijgen een persoonlijke uitnodiging in de bus. Marijke Pots

60 jaar Chiro zaterdag 20 april vanaf 13 uur – GC de Moelie Zin om bij de Chiro te gaan?

Tine (0478 34 27 46), Aurélie (0472 75 82 44) Ontdek Chiro Sjoen ook op facebook

Bottines of pompen Zijn er dan nog veel verschillen met vroeger? Gilbert: ‘Vandaag worden de jongeren leider als ze naar de hogeschool gaan, maar toen ik nog in de Chiro zat, werden we al leider op ons vijftiende.’ Ook de namen van de groepen veranderden. Volgens Tine is ook het katholieke ver te zoeken. ‘Wij gaan niet, zoals zestig jaar geleden, elke zondag naar de mis. 9


Š Tine De Wilde

10


Komiek David Galle overleeft in chaos

‘We hebben geen vat meer op de wereld’ Waarom lopen wij – de mensen – als warhoofden rond? We switchen onophoudelijk tussen de smartphone en de tablet, grijpen in de supermarkt naar kant-en-klare maaltijden en zappen ’s avonds van het ene naar het andere televisiekanaal. Je kan er alleen maar hoorndol van worden. In zijn nieuwe show Warhoofd gaat David Galle de chaos te lijf. Op donderdag 18 april staat hij op de planken in de Moelie. David Galle draait al een tijdje mee in het ‘comic circus’. In 2001 vormde hij een duo met Winnock. Hun voorbeelden waren Kamagurka en Herr Seele. De absurde humor van deze twee kon hen bekoren. David was de aangever. Zijn kompaan zorgde voor weerwoord. Toen zijn collega af haakte, besloot David in zijn eentje verder te gaan. ‘Met mijn pet, bril en koffer speelde ik een grappig typetje. Blijkbaar vond ik het nodig om mij achter een façade te verschuilen. Ik was op het podium iemand anders dan in het werkelijke leven. Maar in 2005 besloot ik de rekwisieten achterwege te laten en gewoon mezelf te zijn. Nadat ik de Comedy Casino Cup van Canvas won, volgde ik het advies van Bart De Pauw en legde ik me professioneel volledig toe op comedy. Ik leverde humoristische bijdragen aan De Kazakkendraaiers en De vrienden van de Veire. Dat televisie een enorme impact heeft, heb ik toen ondervonden. Je kan niet voorzichtig genoeg zijn met wat je op televisie zegt of toont.’ Chaos overal Met zijn tweede onemanshow Warhoofd toert David sinds oktober. Naar het thema moest hij niet lang zoeken. Hij put uit zijn eigen leefwereld. ‘Mijn onverbeterlijke warhoofd heeft al tot veel conflicten geleid. Ik laat mijn spullen overal rondslingeren, waardoor ik hopeloos moet zoeken om iets terug te vinden. Bovendien laat mijn geheugen mij vaak in de steek. Gelukkig steken mijn vrouw en twee kinderen een handje toe. Ik vraag mij wel af of huiselijke orde echt nood-

zakelijk is. We hebben al zo veel verplichtingen. Controlefreaks zijn er al meer dan genoeg.’ Het chaotische gevoel dat tijdens de show overheerst, wordt al opgeroepen door het inleidende jazzmuziekje, waarin de instrumenten elkaar proberen te overtroeven. ‘Meteen verduidelijk ik dat we ongeschikt zijn om op elkaars lip te leven. Maar we kunnen niet anders’, vindt David. ‘Wie inkopen doet, kan in onze westerse samenleving kiezen uit talloze gelijkaardige producten. Neem nu pakjessoep. Ongelooflijk toch hoeveel verschillende smaken er bestaan. Daarnaast verspillen we grondstoffen, we werpen voedsel weg in plaats van alles rechtvaardiger te verdelen. Om kleren of apparaten te repareren, zijn we vaak te gemakzuchtig. Als komiek vel ik echter nooit een oordeel, ik leg enkel de feiten voor. De toeschouwer kiest zelf een standpunt.’ Beschaafde komiek In tegenstelling tot de grofgebekte jongens ontpopt David zich eerder als een ‘beschaafde’ komiek die er niet op uit is om te kwetsen of te slaan. ‘Tieren, vloeken of kwaadspreken zou te gemakkelijk zijn. Ik kies voor een meer volwassen aanpak. Zonder brutaal of agressief te worden, wil ik mensen kietelen op plekken waar ze zelf niet aan kunnen. Regelmatig stel ik mezelf ook in vraag. Ik lever niet zozeer commentaar op de actualiteit, maar ik beperk mij tot de alledaagse dingen rondom mij. Ik maak kanttekeningen bij alles wat ik van op afstand heb geobserveerd. Op school en op mijn

werk in de haven was ik gekend als een stille, zwijgzame kerel. Mijn vrienden en collega’s schrokken toen ze merkten dat ik op het podium wel rad van tong was. Ik ben nochtans dezelfde persoon.’ Om zijn verhaal in te kleuren verandert hij vaak van gezichtsuitdrukking. ‘Dat hoort zo bij iedere overdrijving. In een oogwenk staat iemand anders op de scène. Het verhaal wordt aangedikt tot geen enkele toeschouwer zijn lach kan inhouden.’ Onderscheid Het gros van de stand-upcomedians praat voluit over de eigen lichaamskenmerken. Daar doet David Galle niet aan mee. ‘Dat ik roodharig, lang en mager ben, weet het publiek al. Waarom zou ik er dan nog over doorbomen? Vrouwelijke komieken en kleurlingen voelen zich vaak zo gediscrimineerd dat ze het een hele show over hun uiterlijk hebben. De Nederlandse Marokkaan Nadjib Amhali doet dit principieel niet. Hij hoopt zo een breder publiek te bereiken. Dat vind ik mooi.’ Als komiek onderscheidt David zich van de cabaretiers. ‘Ik breng geen ingestudeerde sketches, maar verrassende verhalen die uit het leven zijn gegrepen. Steeds heb ik mijn notitieboekje bij de hand. Maar een interessante gedachte of een idee moet soms jaren rijpen voor het in de show wordt opgenomen.’ Ludo Dosogne

David Galle Warhoofd donderdag 18 april humor Chaos, het leven is er vol van. In ons hoofd, in onze kast, in de garage ... We moeten dringend eens orde scheppen in die warboel, maar onze agenda is ook al vol. Structuur hebben we nodig, een oplossing. In zijn tweede avondvullende show gaat David Galle op zoek naar de oorzaak van en de oplossingen voor de chaos die ons omringt. 20.30 uur – GC de Moelie Tickets: 18 euro (kassa), 16 euro (vvk)

11


verenigingsnieuws

25e seniorensportdag (55+) Provincie Vlaams-Brabant dinsdag 28 mei Universitair Sportcentrum Leuven

Kijk! Ik fiets! Sportregio Zuidwest Rand woensdag 5 juni 14 tot 16 uur – speelplaats de Schakel

Om sport bij senioren te promoten, organiseert de provincie Vlaams-Brabant elk jaar de provinciale seniorensportdag. Het aanbod overstijgt de klassieke sporten. Naast de klassiekers, zoals een wandeltocht, fietstocht en petanquetoernooi, bieden ze ook heel wat nieuwe en minder bekende sporten aan, zoals soccerpal, struifvogel en countrydansen. Een aanrader is ongetwijfeld het leren van massagetechnieken.

Fietsen is het heerlijkste wat er is … Vooral als niemand je moet helpen. Daarom organiseert de sportregio Zuidwest Rand in samenwerking met de Moelie op 5 juni een fietsnamiddag in Linkebeek. Onder begeleiding van een ervaren sportmonitor leren de kinderen via verschillende oefeningen stapsgewijs helemaal alleen fietsen.

Deelnemers kunnen kiezen uit een veertigtal sportactiviteiten. De activiteiten duren 45 minuten of een halve dag, maar er zijn ook doorlopende activiteiten. Om de spieren los te maken en op te warmen, start de dag met een gezamenlijke opwarming. Tijdens de middag kan iedereen deelnemen aan de massaseniorobics. Locatie: Universitair Sportcentrum, Tervuursevest 101, Leuven (Heverlee)

Alle kinderen vanaf 4 jaar die al vlot kunnen fietsen met steunwieltjes, zijn van harte welkom op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool de Schakel om samen met hun ouders de stap te zetten naar het zelf leren fietsen. Zin om eindelijk van die steunwieltjes af te zijn en net zoals ‘de groten’ te kunnen fietsen? Breng dan één volwassen begeleider mee, je eigen fiets (zonder steunwieltjes), je fietshelm en schrijf je zo snel mogelijk in. Prijs: 5 euro

Meer info: dirk.craps@derand.be, 02 380 39 89 Meer info en inschrijven: dirk.craps@derand.be, 02 380 39 89

Expo kindertekeningen GBS de Schakel 25 tot 31 mei GC de Moelie Vanaf zaterdag 25 mei stellen de kleuters van GBS de Schakel hun tekeningen en kunstwerkjes tentoon in de Moelie. Iedereen is welkom om deze prille kunst te bewonderen. De expo is toegankelijk op zaterdag 25 mei tussen 14 en 18 uur. Daarnaast kan je nog tot vrijdag 31 mei de expo bewonderen tijdens de openingsuren van de Moelie en café het Labierint. Spring dus zeker ook ’s avonds eens binnen om een kijkje te nemen.

12


nieuws uit de moelie Ape Frank & Fantyshow zondag 28 april familie De Frank en Fantyshow is een kindershow om u tegen te zeggen. Deze dans-, spel- en doeshow is een uitdaging waar kinderen aan kunnen meewerken of gewoon van kunnen genieten.

nieuws uit de boesdaalhoeve Nieuwe huurtarieven in de Moelie Sinds 1 april 2013 gelden nieuwe huurtarieven voor de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’. Ze zijn van toepassing in de zeven gemeenschapscentra: GC de Boesdaalhoeve (SintGenesius-Rode), GC de Bosuil

Sprookjes en zo In de wolken zondag 21 april familie We ontvoeren je naar een wereld waar alles vederlicht is. Hier laten we je drijven op de wolken. Hier geven wij je vleugels. Kom en vlieg met ons mee. In de wolken is een interactieve peuterproductie zo licht als lucht, zo luchtig als de wolken. Eén acteur neemt je mee en een circusmeisje toont haar kunsten. Leeftijd: 1 tot 3 jaar Duur: 45 minuten 11, 14.30 en 16.30 uur – GC de Boesdaalhoeve Tickets: 9 euro (kassa), 7 euro (vvk). Leden Gezinsbond: 1 euro korting.

Frank is de zingende presentator. Hij wordt bijgestaan door een ietwat ongewone assistent Fanty, de lieve dikke knuffelbeer die graag de show steelt en vooral het hele gebeuren naar zich toe trekt.

( Jezus-Eik), GC de Kam (WezembeekOppem), GC de Lijsterbes (Kraainem), GC de Muse (Drogenbos), GC de Moelie (Linkebeek) en GC de Zandloper (Wemmel).

Voor kinderen vanaf 3 jaar

Bij de opmaak van de nieuwe tarievenstructuur hielden we rekening met de volgende principes:

15 uur – GC de Moelie Tickets: 8 euro (kassa), 6 euro (vvk)

Tickets en info: 02 381 14 51, info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be

NIEUW: Muziekkriebels voor baby’s zondag 21 april

Elk centrum krijgt dezelfde tariefsoorten. Gelijkaardige lokalen krijgen gelijkaardige prijzen in al onze centra. Al onze centra werken met dezelfde soorten activiteiten en onderscheiden klantgroepen om de huurprijs van een zaal te bepalen. De bepaling van het aantal dagdelen en de toegepaste korting is voor al onze centra gelijk. De aanpassing van de tarieven is dus geen rechtlijnige indexering van onze prijzen, maar wel een bijsturing in het kader van een harmonisering. Bij de opmaak van deze nieuwe tarievenstructuur hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de specificiteit van elk gemeenschapscentrum. Als je vragen hebt of extra informatie wil over hoe je de prijs voor jouw activiteit moet berekenen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze onthaalmedewerkers. Zij helpen je graag op weg om met de vernieuwde tarieventabel aan de slag te gaan.

Na het succes van onze peuterreeks in het najaar en onze kleuterreeks in het voorjaar, bieden we muziekkriebels aan voor de allerkleinsten. Baby’s zijn gevoelig voor klanken, ze reageren op muziek en geluid. Tijdens deze proefsessie prikkel je als ouder de zintuigen van jouw jonge spruit. Baby’s 0-6 maanden: 10.30 - 11 uur Baby’s 7-11 maanden: 9.45 - 10.15 uur Prijs: 10 euro Maximum 10 baby’s + ouder per groep Begeleiding: Els Buyle Info en inschrijven: 02 381 14 51, info@deboesdaalhoeve.be 13


Nederlandstalige basisscholen lopen (te) vol De Nederlandstalige basisscholen in de zes faciliteitengemeenten kampen met capaciteitsproblemen. Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Luk Van Biesen uit Kraainem vraagt dat de Vlaamse overheid investeert. De Vlaamse onderwijsminister Pascal Smet organiseert een ‘monitoring’ om de problemen in kaart te brengen en de budgetten daarop af te stemmen. Het aantal kleutertjes in de Nederlandstalige basisschool van Kraainem steeg van 110 in 2002 tot 161 vandaag. In de lagere school steeg het aantal leerlingen in die periode van 147 naar 176. Dat is te veel om alle kinderen nog een plaats te kunnen geven, dus investeerde de gemeente in containerklasjes als noodoplossing, om een leerlingenstop te vermijden. Kraainem is geen uitzondering. Ook elders in de Rand grijpen scholen en gemeentebesturen naar soms extreme maatregelen. In de gemeentelijke school Wauterbos en het OnzeLieve-Vrouwinstituut in Sint-Genesius-Rode geldt een inschrijvingsstop. Ook in Wemmel schoof de gemeente met klaslokalen en containers om de overcapaciteit in de Nederlandstalige en Franstalige basisschool op te vangen. Ook daar geldt een leerlingenstop. De Wemmelse onderwijsschepen Bernard Carpriau wijt de toevloed aan kinderen voor een groot deel aan het beleid in Brussel. ‘De noordrand van Brussel verstedelijkt nog verder. Er wordt volop bijgebouwd in Nederover-Heembeek en Laken, maar er komen geen scholen bij. Ouders die daar geen plaats meer vinden voor hun kinderen, komen in onze gemeente terecht. Hetzelfde probleem stelt zich trouwens in de secundaire scholen.’ De scholen uitbreiden is niet zo eenvoudig, meent de schepen. ‘We plaatsten containers om de grootste nood te lenigen’, stelt hij. Nochtans kunnen scholen rekenen op bouwsubsidies tot 70 % van de kosten. ‘Maar op die subsidies is het veel te lang wachten. Dat is een proces van heel veel jaren.’ Het gemeentebestuur van Wemmel besliste dan ook om zonder subsidies de Franstalige basisschool uit te 14

breiden. ‘We bouwen een nieuwe eetzaal zonder subsidies’, beaamt waarnemend burgemeester Walter Vansteenkiste. ‘Eigenlijk is er ook dringend nood aan meer klaslokalen, maar de wachttijden zijn verschrikkelijk lang. Daarom hopen we dat we in aanmerking komen voor een versnelde procedure. De school voldoet immers niet aan de norm: de leerlingen beschikken volgens de officiële richtlijnen over te weinig vierkante meter. Er is nu al een eerste containerklas in gebruik, een tweede is gepland. Ik hoop dat we met subsidies een viertal klassen kunnen bijbouwen.’ Stijging met 13,6 % Voor volksvertegenwoordiger en schepen Luk Van Biesen is de maat vol. ‘Er volgen 3.695 kinderen Nederlandstalig basisonderwijs in de faciliteitengemeenten. Dat is 13,6 % meer dan in 2002. Het Franstalige onderwijs is goed voor 2.939 kinderen, een stijging met 3,78 %. De Vlaamse overheid moet deze evolutie steunen. De afgelopen tien jaar zijn er quasi geen investeringen meer gebeurd. De aangekondigde nieuwe school van het gemeenschaps-

onderwijs in Wezembeek-Oppem werd nooit opgericht.’ Van Biesen vraagt dat de Vlaamse overheid in een aparte enveloppe voorziet voor nieuwbouw in de Nederlandstalige scholen in de faciliteitengemeenten. ‘Er is dringend nood aan de bouw van nieuwe scholen en de uitbreiding van bestaande scholen. Alleen als we de kinderen in Nederlandstalige scholen een plaats kunnen geven, werken we aan inburgering en ondersteunen we het Nederlandstalige karakter van de Rand.’ Die aparte enveloppe voor nieuwbouw is volgens Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet niet nodig. ‘Er dient hiervoor geen nieuwe begrotingspost gecreëerd te worden, want de middelen zijn voorzien in de reguliere scholenbouw’, stelt hij. De minister becijferde dat de Vlaamse overheid de afgelopen tien jaar meer dan 3,2 miljoen euro heeft geïnvesteerd in de scholenbouw (een term die nieuwbouw, renovatie en uitbreiding omvat, n.v.d.r.) voor het basisonderwijs in de faciliteitengemeenten.


Rand-Nieuws Monitoring Om de huidige capaciteitsproblemen het hoofd te bieden, werden drie lokale ‘taskforces’ opgericht in Asse, Grimbergen en Halle. ‘Deze taskforces brengen in kaart waar zich de grootste capaciteitsproblemen stellen in deze drie gemeenten. Als uit de aangeleverde gegevens blijkt dat er nog bijkomende acute noden zijn voor september, zal ik deze capaciteitsvragen meenemen naar de eerstvolgende begrotingscontrole in april. Verder moet de monitoring ook duidelijkheid scheppen over hoe de capaciteit de komende jaren zal evolueren. Bij de opstelling van de begroting voor 2014 wordt daarmee rekening gehouden binnen het beschikbare budgettaire kader.’ Wat de nieuwe school in Wezembeek-Oppem betreft, bevestigt de minister dat de plannen voorlopig van tafel zijn. ‘Het klopt dat het gemeenschapsonderwijs (GO!) in Wezembeek-Oppem plannen had om een school te openen omdat in het verleden de vrees bestond dat een school zou worden opgedoekt in de gemeente. Toen duidelijk werd dat die plannen niet uitgevoerd zouden worden, heeft het GO! zijn plannen voor een nieuwe school voorlopig opgeborgen.’ Het kabinet verwijst hier naar de woelige discussie over de toekomst van de Nederlandstalige basisschool De Letterbijter. Wachtlijst Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, behandelt de subsidiedossiers van scholen. We polsten naar het aantal scholen die in de zes faciliteitengemeenten een dossier hebben ingediend en dat zijn er nogal wat. Van de tien Nederlandstalige kleuterscholen hebben er vier geen subsidieaanvraag ingediend: de Nederlandstalige basisschool in Kraainem, het Heilig-Hartcollege in Wezembeek-Oppem, de gemeentelijke school Wauterbos en het OLV-instituut in Sint-Genesius-Rode. Al de rest heeft één of meer aanvragen lopen. De meeste dossiers zijn principieel goedgekeurd, maar vier scholen staan voor één of meer aanvragen op de wachtlijst. De wachttermijn kan behoorlijk oplopen. De gemeentelijke basisschool van Linkebeek wacht al sinds 2004 op de goedkeuring van een ingediende aanvraag. Voor de elf lagere Nederlandstalige scholen in de faciliteitengemeenten geldt ongeveer hetzelfde. Veel dossiers gelden dan ook zowel voor de kleuter- als de lagere school. Slechts drie scholen hebben geen subsidiedossier ingediend: de Nederlandstalige basisschool in Kraainem, de gemeentelijke school Wauterbos en het OLV-intituut in Sint-Genesius-Rode. De meeste aanvragen zijn principieel goedgekeurd en zes aanvragen staan nog op de wachtlijst ter goedkeuring. Een opvallende vaststelling is dat er veel meer Nederlandstalige dan Franstalige basisscholen een subsidieaanvraag voor investeringen hebben ingediend. Van de acht Franstalige kleuter- en lagere scholen hebben er zes geen aanvraag ingediend: de Franstalige gemeenteschool in Kraainem, de Franstalige basisschool La Fermette en Saint- Georges et N.D. de La Trinité in Wezembeek-Oppem, École primaire de la Paix in Sint-GenesiusRode, de Franstalige gemeenteschool in Linkebeek en de Franstalige basisschool in Drogenbos. Het aantal leerlingen is in deze scholen dan ook amper gestegen. Wellicht hebben ze daardoor minder nood aan een uitbreiding of aanpassing van de schoolgebouwen.

Sjoenke is een uitgave van de cultuurraad, het gemeenschapscentrum de Moelie en vzw ‘de Rand’. Sjoenke komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. De artikels die niet ondertekend zijn, vallen onder de verantwoordelijkheid van de hele redactie. Redactie Dirk Craps, Mark De Maeyer, Jef Motté, Jan Otten, Rik Otten, Anne Van Loey Eindredactie Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, veerle.weeck@derand.be Hoofdredactie Geert Selleslach, 02 456 97 98 geert.selleslach@derand.be Foto’s Pascale Leemans, Dirk Craps, verenigingen Redactieadres GC de Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek 02 380 77 51, info@demoelie.be, www.demoelie.be Verantwoordelijke uitgever Anne Van Loey, Schaveystraat 29, 1630 Linkebeek Voor info, tickets en reservering Voor het eigen programma van de Moelie kan je terecht bij Pascale Leemans op ma, di, do en vr van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur en op wo van 9 tot 13 uur. tel. 02 380 77 51, fax. 02 380 40 10 e-mail: info@demoelie.be, website: www.demoelie.be

Bart Claes 15


activiteitenkalender Wanneer

Wie / Wat

Waar

INFO

10 19.30

Atelier KANT-A-FEES / Kantklossen

GC de Moelie

0486 51 52 85

18 20.30

David Galle / Warhoofd

GC de Moelie

02 380 77 51

20 13.00

Chiro Sjoen / 60 jaar Chiro

GC de Moelie

0478 34 27 46

24 19.30

Atelier KANT-A-FEES / Kantklossen

GC de Moelie

0486 51 52 85

25 19.30

Quiltatelier / Patchwork en quilten

GC de Moelie

02 380 67 55

28 14.00

Ziekenzorg / Lentebijeenkomst

GC de Moelie

02 380 55 91

28 15.00

All Party Events / Frank en Fantyshow

GC de Moelie

02 380 77 51

16 19.30

Quiltatelier / Patchwork en quilten

GC de Moelie

02 380 67 55

22 19.30

Atelier KANT-A-FEES / Kantklossen

GC de Moelie

0486 51 52 85

25 14.0018.00

GBS de Schakel / Expo kindertekeningen

GC de Moelie

02 380 77 51

APRIL

Mei

wekelijkse activiteitenkalender Maandag 14.00 PC Linkebeek - Petanque of bowls GC de Moelie

19.30 Zumba GC de Moelie

19.00 Breiatelier - Breien GC de Moelie

16.00 Orfeusacademie - Muzikale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar GC de Moelie

19.30 tot 21.30 Jongeren aan de slag - Creatief praatatelier voor Nederlands- en anderstaligen van 14 tot 18 jaar GC de Moelie

20.30 Gezinsbond - Conditietraining GC de Moelie

20.00 Sportieve Vrouwen Linkebeek (SVL) Turnen GC de Moelie

19.30 tot 22.00 Café Combinne - Praatcafé voor Nederlands- en anderstaligen GC de Moelie

20.00 Sint-Ceciliakoor - Repetitie GC de Moelie

Woensdag 17.45 tot 18.35 Judoclub – Training 6-8 jaar 18.35 tot 19.30 Judoclub – Training 8-10 jaar 19.30 tot 21.00 Judoclub – Training vanaf 11 jaar Turnzaal GBS

Dinsdag 10.00 Sportieve Vrouwen Linkebeek (SVL) Turnen voor 50-plussers GC de Moelie 16.00 Orfeusacademie - Verbale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar GC de Moelie

Donderdag 14.00 PC Linkebeek - Petanque of bowls GC de Moelie

Vrijdag 16.00 Orfeusacademie - Muzikale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar GC de Moelie 18.30 tot 19.30 Judoclub – Training 8-10 jaar 19.30 tot 21.00 Judoclub – Training vanaf 11 jaar Turnzaal GBS Zondag 10.30 De Schaveystampers – Mountainbike ’t Schoolke Hollebeekstraat 262 14.30 Chiro Sjoen- Chiro-activiteiten Chirolokalen Hollebeekstraat 262

Sjoenke april 2013  

gemeenschapskrant sjoenke april 2013

Sjoenke april 2013  

gemeenschapskrant sjoenke april 2013

Advertisement