Page 1

LINKEBEEK • JAARGANG 54, NR 352 • JANUARI 2014 • MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MOELIE EN VZW ‘DE RAND’

4-5 De Zondag opent de deuren in de Moelie 8-9 Dwars door Linkebeek ‘Hier hebben de huizen nog een ziel’ 10-11 The London Quartet gaat geen uitdaging uit de weg 14-15 Samenwerken ja, fusie nee

© TDW

afgiftekantoor Linkebeek 1 P 006804

SJOENKE

België - Belgique P.B. - P.P 1630 Linkebeek BC 3352


VAN DE REDACTIE

Een frisse start De eerste sjoenke van 2014 is er; het jaar kan beginnen! De cultuurraad, de redactie van sjoenke, de programmeringscommissie en het personeel van de Moelie wensen jullie een opperbest jaar toe. In de aanloop naar de eindejaarsfeesten werd het een drukke bedoening voor de verenigingen. De jaarlijkse eindejaarsreceptie van de cultuurraad en GC de Moelie was een groot succes. De fakkeltocht langs de Scheeweg en door het Cleetbos lokte niet minder dan 120 enthousiaste stappers. Daarna was het gezelligheid troef aan de drankstalletjes en in de knap versierde zaal. Het hoogtepunt van deze avond was ongetwijfeld het filmpje waarmee cultuurvoorzitter Rik Otten voor zijn 15 jaar voorzitterschap in de bloemetjes werd gezet. Altijd te laat, maar steeds goed geluimd. Een chaotische en verstrooide professor met de allures van een stuntman. Iemand met leuke ideeën, een luisterend oor en een open geest, waardoor hij beide gemeenschappen in Linkebeek dichter bij elkaar kan brengen. De gemeenteraad kon het budget en het meerjarenplan nog niet goedkeuren omwille van computerproblemen. De opmaak van het budget, het meerjarenplan, de boekhouding en de jaarrekening van de openbare besturen – ook de gemeenten – laat op zich wachten. We moeten nog even geduld tonen om te weten met welke plannen het gemeentebestuur dit jaar zal uitpakken. Een verslag van de laatste gemeenteraad kunnen we je wel al meegeven. Stand-upcomedian Bart Cannaerts mag op 16 januari de spits af bijten en voor de eerste theateravond van dit jaar zorgen. In februari is The London Quartet te gast in de Moelie. Een gesprek met Steven Brooks, de tenor van deze knappe muzikale groep, lees je in deze sjoenke. Ten slotte maken we in deze editie plaats voor Kris Op Het Eyndt en Ann Kestens. Zij zijn de nieuwe uitbaters van het café in de Moelie. De Zondag is voortaan the place to be voor een gezellige babbel en lekker streekbiertje. Op Het Eyndt vertelt je graag over hun dromen voor De Zondag en hun keuze voor een Linkebeeks café.

2

UIT DE GEMEENTE

Beleidsplanning moet Uit de gemeenteraad van 16 december > De bestuursmeerderheid is er niet in geslaagd om voor 1 januari 2014 het verplichte meerjarenplan 2014-2019 en het budget aan de gemeenteraad voor te leggen. Dit moet gebeuren volgens de voorschriften van de beleids- en beheerscyclus (BBC), een nieuwe werkmethode om het beleid te plannen, de financiering en de boekhouding hiervoor te regelen, alsook de evaluatie (met jaarrekening) nadien. In de gemeenteraadszitting van 16 december worden enkel alle kleinere belastingen en retributies goedgekeurd. Of er geraakt wordt aan de personen- en/of grondbelasting blijft dus nog een onbeantwoorde vraag. Dat wordt wellicht duidelijk tijdens de zitting van 27 januari. > De kerkfabriek en het gemeentebestuur sloten in 2003 een overeenkomst af voor het gebruik van een deel van de pastorie. Deze lokalen dienen als woning voor de conciërge. Omdat de gemeente sinds begin dit jaar de aanpalende garage als stapelplaats gebruikt, wordt de huurovereenkomst aangepast. De maandelijkse huurprijs voor de garage bedraagt 100 euro. > In 1998 werd voor het onderhoud van de schoolgebouwen een privébedrijf ingeschakeld. Het werd echter geen succesverhaal. Verschillende bedrijven volgden elkaar op en het geleverde werk was ondermaats. De laatste maanden kwamen er steeds meer klachten van het lerarenkorps en van ouders. Nu het contract ten einde loopt, stelt het schepencollege voor om op proef het werk weer toe te vertrouwen aan eigen personeel. Daarvoor zijn drie contractuele personeelsleden nodig, waarvan er al één bij de gemeente in dienst is. De meerderheid van de gemeenteraad gaat akkoord om twee bijkomende contractuele personeelsleden voor twee jaar op proef aan te werven. Prolink heeft vragen bij het toezicht op de geleverde prestaties en vraagt zich af of de directie van beide scholen achter deze nieuwe regeling staan. Prolink stemt tegen. > In Linkebeek zijn er twee vzw’s die door de gemeente belast zijn met taken van gemeentelijk belang: de vzw Ontspanningscentrum Hoeve ’t Holleken en de vzw Linkebeeksport. Deze vzw’s moeten zich voor 2014 in orde stellen met de voorschriften van een nieuw gemeentedecreet. In een uitgebreid motiveringsverslag stelt het schepencollege aan de gemeenteraad voor beide vzw’s om te vormen tot een Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in Privaatrechtelijke Vorm (GEVAPV). Met dank voor deze draak van een naam. Het belangrijkste kenmerk van deze structuur is dat er een beleidsvoerende taak van gemeentelijk belang aan toevertrouwd is. Daarnaast is de gemeente als rechtspersoon lid van deze structuur, ook van de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt een raad van bestuur aan. De meerderheid van de leden wordt door de gemeenteraad aangeduid. De nieuwe GEVAPV zal een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente moeten afsluiten en verantwoording moeten afleggen over de uitvoering van de toevertrouwde zaken die van gemeentelijk belang zijn. Op die wijze kan de gemeenteraad de democratisch noodzakelijke controle uitoefenen. De gemeenteraad keurt unaniem


wachten, allerhande belastingen niet deze beslissing en de statuten van de twee nieuwe agentschappen goed. > De gemeente, het OCMW en de politiezone gaan tijdens de periode 2014-2017 gezamenlijk gas en elektriciteit voor gebouwen en openbare verlichting aankopen. Het energiebedrijf Eandis wordt aangesteld om hiervoor de hele gunningsprocedure te organiseren. > Het gebruik van bussen en trams van de Lijn blijft gratis voor 65-plussers. Wel zullen ze voortaan administratiekosten moeten betalen voor de aanmaak van een Mobib-kaart. Zoals veel andere gemeenten beslist de gemeenteraad die 5 euro op zich te nemen voor de inwoners die hiervoor bij de Lijn een aanvraag indienen. Duplicaten bij verlies of schade zullen niet worden vergoed. > Het gebruik van het containerpark wordt opnieuw fors duurder. Dat was ook vorig jaar al het geval toen de toegang werd geautomatiseerd. Dat was nodig om enkel de inwoners van de gemeente toe te kunnen laten en het werk van het personeel te vereenvoudigen. De overheid wil ook het principe de vervuiler betaalt toepassen bij de berekening van de bijdrage in de hoge kostprijs voor het verwerken van het huishoudelijk afval. Vooral de verwerking van grof huisvuil en tuinafval kost volgens schepen Ghequiere handen vol geld. De strenge reglementering van het Vlaams reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) be誰nvloedt eveneens de kostprijs. Voor de volgende vijf jaar wordt voor grof huisvuil de retributie voor gewone wagens opgetrokken van 2 tot 5 euro. Voor monovolumewagens en gewone wagens met aanhangwagen gaat de prijs van 5 naar 20 euro en voor bestelwagens met aanhangwagen van 12 naar 50 euro. Voor andere fracties (zonder toevoeging van grof huisvuil) is dat respectievelijk 3, 15 en 30 euro (vorig jaar 2, 5 en 12 euro). Een aantal fracties blijven gratis, onder meer papier en karton, pmd, metalen, elektrische apparaten, frituurolie, textiel en batterijen. De meerderheid keurt het nieuwe retributiereglement goed; Prolink onthoudt zich. Ook voor het ophalen van grof huisvuil aan huis komt er verandering. De overheid legt minimum- (0,05 euro per kg) en maximumprijzen (0,60 euro per kg) op voor de inzameling en het verwerken van bepaalde fracties van huishoudelijk afval. Om het afvaltoerisme tegen te gaan, stelt Haviland voor de prijs van 0,26 euro/kg toe te passen in alle gemeenten die aangesloten zijn bij de intercommunale. Het ophalen (minstens twee keer per jaar) zal gebeuren in samenwerking met Haviland. > De gemeenteraad keurt meerderheid tegen minderheid een hele reeks kleinere belastingen en retributies goed. Omdat het budget 2014 nog niet bekend is, vindt Prolink het voorbarig nu al deze belastingen goed te keuren. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen we naar onze rubriek Uit goede bron.

3


TERUGBLIK

De Zondag opent de deuren in de Moelie

Een nieuwe naam, een nieuw Kris Op Het Eyndt en Ann Kestens zijn sinds begin dit jaar de nieuwe uitbaters van herberg De Zondag, het voormalige biercafé Het Labierint. ‘We willen met het café een nieuw verhaal schrijven. De look wordt aangepast, maar ook het concept. Ik wil er een gezellig eet- en praatcafé van maken waar de mensen zich thuis voelen. Ik leg de nadruk op gezelligheid. Ik wil dat iedereen, jong en oud, kan zeggen: laat ons rustig iets gaan drinken in De Zondag.’

4

De horeca heeft voor Op Het Eyndt nog maar weinig geheimen. Als rasechte Leuvenaar werkt hij in allerlei studentencafés en leert hij er de kneepjes van het vak. Nadien leidt hij tien jaar lang het Brusselse kantoor van Flying Service, een bedrijf dat evenementen organiseert en inkleedt van begin tot einde. Op Het Eyndt: ‘Ik heb ook een koksdiploma. Dat wil ik uitspelen in De Zondag. Het zal een eenvoudige menukaart zijn: een spaghetti of een croque monsieur. Op


Linkebeek. Zo kan ik een betere dienstverlening geven, maar ben ik ook dicht bij mijn gezin. Ik heb een dochtertje waar ik rekening mee houd. Ik denk dat ik het evenwicht heb gevonden. Ik wil de uitdaging aangaan om van De Zondag een succesverhaal te maken.’

© Tine De Wilde

‘Het is iets wat ik altijd al heb willen proberen, maar het grote startkapitaal dat je nodig hebt, schrok me af. Toch had ik het gevoel dat ik veel spijt zou hebben als ik het nooit zou proberen. Daarom is de concessie via vzw ‘de Rand’ ideaal voor mij. Bovendien ken ik Linkebeek vanuit een vorige job: een prachtige gemeente. Ik hoop me hier snel thuis te voelen. Ik ben van nature een babbelaar, dus dat helpt (lacht). Ik wil ook alle verenigingen leren kennen: de petanqueclub, Chiro, maar ook de Linkebeekse voetbal- en hockeyclub.’

verhaal termijn wil ik ook een verse dagsoep en andere gerechten op het menu zetten. Iemand die vandaag spaghetti eet, moet de dag nadien iets anders kunnen eten. Op zondag zijn er pannenkoeken.’ Café voor iedereen Of het horecabestaan hem geen schrik inboezemt? ‘Eigenlijk niet, ik weet hoe het er in dat wereldje aan toe gaat. Bovendien verhuis ik met het hele gezin van Sint-Pieters-Leeuw naar

Muziek en lokale bieren De Zondag: een nieuwe naam, een nieuw verhaal? ‘Zo kan je het stellen. Het pand wordt opgefrist. Zo komen er vier grote houten banken, met daartegenover designstoelen. Beschouw het als een theatercafé. Verder komt er ook een zware houten leestafel. Livemuziek brengen is ook een van mijn ideeën: plaatselijke rock- en bluesbands, maar ook elektronische muziek is welkom als de jeugd dat wil. Ik zal zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van de klanten. Maar karaoke, nee, dat niet.’

terechtkunnen. Mijn vrouw en ik bezoeken regelmatig cafés om rustig iets te drinken, al valt het ons op dat veel cafés niet aangepast zijn aan gezinnen. Daarom zal er in De Zondag een kinderhoekje zijn. Als de Moelie iets doet voor kinderen, zullen we proberen daar een verlengde van te zijn. Dan bakken we samen cupcakes of zo.’ Er is maar één ding dat Op Het Eyndt een beetje angst inboezemt. ‘Ik ga een café openen in een dorp van enkele honderden inwoners. Ik weet niet of veel Franstaligen hier iets komen drinken, maar ze zijn welkom. Het WK voetbal in Brazilië kan een goede gelegenheid zijn. Het volledige kampioenschap zal hier live te volgen zijn, dat staat al vast. En omdat er in Linkebeek toch wat nationaliteiten samenleven, hoop ik hen via het WK te bereiken.’ Wie in De Zondag met Op Het Eyndt en Kestens wil kennismaken, moet niet langer wachten. De cafédeuren zwaaiden op 6 januari enthousiast open, al hebben de uitbaters nog een leuk vooruitzicht in petto. ‘Als we de cafékneepjes helemaal doorhebben, volgt een groot openingsfeest waarvan de datum al vaststaat. Linkebekenaars, hou 23 maart alvast vrij in jullie agenda’, lacht Op Het Eyndt uitnodigend. Jens De Smet

Het voormalige café Het Labierint stond vooral bekend om zijn omvangrijke bierkaart. ‘Onze kaart zal ook heel uitgebreid zijn. Ik wil de nadruk leggen op lokale bieren, al zal je er ook gewoon een pintje krijgen. Als Leuvenaar neem ik mijn Stella mee, maar ook voor een glas wijn zal je in De Zondag terechtkunnen. Bovendien wil ik dranken aanbieden in sociale eenheden, zoals een geuze in een literfles met enkele glazen, zodat de klanten zelf kunnen inschenken. Dat bevordert de gezelligheid.’ Gezellige boel En net die gezelligheid moet centraal staan in De Zondag. ‘Dat wil ik echt benadrukken. Het hele gezin moet hier

5


Uit goede bron

> De belasting op de begraafplaats: Concessies in volle grond, graf kelders, in het columbarium of een urnekelder worden belast naargelang van de duur, het aantal personen en of het een inwoner of niet-inwoner betreft. In volle grond is de prijs voor een inwoner van de gemeente voor 20 jaar 500 euro, voor een niet-inwoner 1.750 euro. Dezelfde prijzen gelden voor een concessie in het columbarium. Een concessie van 30 jaar in een graf kelder kost voor een inwoner 1.150 euro, voor een niet-inwoner 4.700 euro. In een urnekelder is de prijs voor 20 jaar voor een inwoner 700 euro en voor een niet-inwoner 1.950 euro.

Schaveystraat De werken voor de aanleg van een kleine waterzuiveringsinstallatie (KWZI) in de Schaveystraat waren nauwelijks gestart of ze lagen al opnieuw stil. Tijdens de graafwerken stootte de aannemer op een oude gasleiding waarvan men het bestaan niet kende. Na onderzoek werd dit probleem opgelost en na Nieuwjaar kon de aannemer opnieuw aan de slag. Als de winter niet te fel uithaalt, zal de aanleg van de KWZI een zestal weken in beslag nemen. Daarna volgen de rioleringswerken in de wijk Wouterbos en de Schaveystraat. De werken zouden voor de zomer klaar moeten zijn.

> De belasting op het bouwen en verbouwen gebeurt op basis van de totale inhoud van het gebouw. Er wordt 0,60 euro betaald voor de eerste 500 m³, 1 euro voor de volgende 500 m³ en 2 euro voor het volume daarboven.

La Libre Belgique Volgens een artikel in La Libre Belgique zou de aangewezen burgemeester Damien Thiéry geen kandidaat zijn bij de parlementsverkiezingen van dit jaar. In 2010 werd hij eerder onverwacht als volksvertegenwoordiger voor het FDF verkozen. Nu overweegt hij zijn politieke loopbaan terug te schroeven en onderhandelt hij met een groot farmaceutisch bedrijf waar hij tot in 2010 een belangrijke post bekleedde. Bij een interpellatie van Prolink tijdens de laatste gemeenteraad gaf hij toe dat hij nadenkt over zijn toekomst, maar dat er momenteel geen sprake van is dat hij als aangewezen burgemeester zou opstappen. Intussen maakte hij bekend dat hij overstapt van het FDF naar de MR.

> De belasting voor het ophalen van sluikstorten kost 25 euro per zak, verhoogd met transport- en personeelskosten. Ook het laden en bergen van achtergelaten voorwerpen en voertuigen langs de openbare weg wordt belast.

Belastingen en retributies De personen- en grondbelasting (onroerende voorheffing) zijn de belangrijkste bron van inkomsten voor de gemeente. Tijdens de gemeenteraad van 16 december werd niet duidelijk of die belastingen ongewijzigd zullen blijven. Gezien de weinig rooskleurige financiële situatie is een verhoging niet uitgesloten. De gemeenteraad keurde wel een hele rist kleinere belastingen en retributies goed. Een overzicht: > De belasting op het afleveren van administratieve stukken verhoogt, zoals op identiteitskaarten (+ 5 euro op de huidige aangerekende prijs), paspoorten (25 euro voor 5 jaar), getuigschriften (3 euro), trouwboekjes (45 euro), rijbewijzen (idem als identiteitskaarten) en stedenbouwkundige attesten. > De retributie op de huwelijksplechtigheden: Huwelijken op een gewone werkdag zijn gratis. Op vrijdagnamiddag en zaterdag kost het 120 euro.

6

> De geïndexeerde belasting op de leegstand van woningen en gebouwen bedraagt 1.092 euro. Voor een tweede verblijf is de belasting op 1.000 euro vastgesteld. > De belasting op de vuilniszakken blijft ongewijzigd. De grijze zakken kosten 1,02 euro (30 l) en 1,74 euro (60 l).

> De retributie op het deponeren van afvalstoffen in het containerpark gaat fors de hoogte in. Voor gewone auto’s is de retributie 5 euro voor grof vuil en 3 euro voor andere afvalfracties (onder andere groenafval, hout, puin). Voor auto’s hoger dan 1,8 m betaal je respectievelijk 20 en 15 euro en voor auto’s met aanhangwagen en grotere voertuigen 50 en 30 euro. Een aantal fracties blijven gratis omdat hiervoor een terugnameplicht geldt (o.a. papier, glas, pmd, olie, elektrische apparaten). Opgelet, als je bijvoorbeeld bij groenafval ook wat grof huisvuil aflevert, betaal je voor de duurste fractie. > Verder is er nog de retributie op de standplaatsen op de rommelmarkt en de kermis, de belasting op de reclameborden (50 euro per m²), op de taxi’s, op de brandstofpompen (500 euro per teller), op de masten en pylonen (2.500 euro per mast of pyloon) en op de bankinstellingen (1.500 euro per kantoor, 800 euro per self bankingtoestel en per automatische geldverdeler). > Parkeren in de blauwe zone in het gemeentecentrum is gratis voor de duur die op de verkeersborden vermeld staat. Wie langer parkeert, riskeert een boete van 30 euro per dag.


VERENIGINGSNIEUWS Nieuws van de Gezinsbond

Petanqueclub Linkebeek

Al onze leden, vrienden en sympathisanten wensen we via sjoenke een spetterend en sportief nieuw jaar. Het bestuur van de Gezinsbond Linkebeek wenst al zijn leden en trouwe sympathisanten een spetterend en gezond 2014. Vergeet bij het winkelen je nieuwe lidkaart niet te gebruiken. In de bondskrant of op de website vind je nieuwe aanbiedingen. Ook dit jaar zorgen we voor de organisatie van tal van activiteiten. Noteer zaterdagnamiddag 15 maart in jullie agenda voor onze kooknamiddag voor kinderen. Koks en kokkinnen in spe kunnen dit niet missen. Als je graag via e-mail op de hoogte gebracht wil worden van onze initiatieven, laat ons dan jouw adres weten. Stuur een mail naar marleendeschepper@telenet.be en verwacht regelmatig nieuws over de Gezinsbond-activiteiten.

Op maandag 9 december namen vier ploegen uit onze club deel aan het curvebowltoernooi in Opwijk. Eén ploeg haalde de derde plaats, wat voor Linkebeek een prestatie is. Tot in de lente zal deze sport ons boeien, tot we het petanquen kunnen hervatten. Wil je graag kennismaken met onze clubleden en activiteiten? Kom eens kijken naar deze curvebowlactiviteit in de Moelie. We spelen elke maandag en donderdag tussen 14 en 17 uur. Meer info: Albert Dobbeleire (0479 47 29 81), René Mosselmans (0475 27 26 39), Marie-Louise Boone (0495 57 71 19)

Terugblik: eindejaarsreceptie Op zaterdag 14 december organiseerden de cultuurraad van Linkebeek, GC de Moelie en JeuLink hun traditionele fakkeltocht met eindejaarsreceptie. Om iets voor zeven vertrokken 118 enthousiaste wandelaars met fakkels voor een tocht door het nachtelijke Linkebeek. Na een uur wandelen, verwelkomde de heropstartende jeugdwerkgroep JeuLink hen op de tot kerstmarkt omgebouwde parking van de Moelie. Glühwein, chocomelk, soep, koffie en jenever werden met plezier aangenomen. Rond half negen trokken ze de feestelijk ingerichte zaal in om te luisteren naar de speech van cultuurraadvoorzitter Rik Otten. Toen wist hij nog niet welke verrassing de overige leden van het dagelijks bestuur voor hem in petto hadden. Met een filmpje waarin heel wat Linkebekenaren hun appreciatie voor Otten kenbaar maakten, werd zijn vijftienjarig voorzitterschap van de cultuurraad van Linkebeek gevierd. Ook zijn echtgenote Tina werd in de huldiging betrokken. Nadien werd er gezellig gekeuveld bij een glas en een hapje. Mark De Maeyer

7


DWARS DOOR LINKEBEEK

Mark en Carine Elst-Ermans

‘Hier hebben de huizen nog een ziel’ Jules Lismonde, Herman Teirlinck, André Delvaux, Jean Frison, André De Waegh … Het lijstje van kunstenaars die een band hebben of hadden met Linkebeek is opmerkelijk lang. In sjoenke is dat artistieke kantje meermaals belicht. Ook deze aflevering van Dwars door Linkebeek heeft een kunstzinnige inslag. Tijdens onze toevallige wandeling door Linkebeek belandden we immers bij Carine Ermans en Mark Elst. Zij zijn de bezielers van Théâtre du Tilleul en houden dus de eer van de vallei der kunstenaars hoog.

Hoeve met creatief atelier Bijna 25 jaar wonen Ermans en Elst in het hoeveachtige gebouw langs de Linkebeek. ‘De voorbije jaren is de beek twee keer overstroomd’, vertelt Elst. ‘Het water stond vijftien centimeter hoog in huis. Ik kan je verzekeren dat dat niet zo prettig is. Ik begon de moddersporen van de muren te halen, maar achteraan zie je nog restanten van de rotzooi.’ Achteraan bevindt zich het atelier van het huis. ‘Wij hebben een theatergezelschap’, licht Ermans toe. ‘Al meer dan dertig jaar brengen we met Théâtre du Tilleul theater voor kinderen. We zijn gespecialiseerd in schimmenspel. De naam van onze groep verwijst naar de

8

figuren uit lindehout die we in onze eerste voorstellingen gebruikten.’ Eerlijke kinderen Er zijn niet zo veel theatermakers die schimmenspel aanbieden, maar het koppel leeft zich er perfect mee uit. ‘Ook na dertig jaar’, zegt Ermans. ‘De mindere zijde is het papierwerk dat erbij komt kijken, maar spektakel creëren is wél wat we graag doen. Nadenken over voorstellingen, ideeën uitwerken, decors ontwerpen: allemaal erg amusant. En natuurlijk is het spelen zelf, en zeker voor kinderen, plezant. In tegenstelling tot volwassenen zijn kinderen eerlijk in hun reactie. Ze zeggen niet dat ze het tof vonden omdat anderen het tof vonden of omdat je hoort te zeggen dat je van de voorstelling hebt genoten. Je merkt tijdens het spelen meteen wat de kinderen van de voorstelling vinden. Als ze geboeid zijn, gaan ze er volledig in op.’ Dat blijkt ook uit de vorige voorstellingen van Théâtre du Tilleul. Kinderen mochten de theatergroep een brief sturen met hun verhalen, opmerkin-

© Tine De Wilde

De route van Dwars door Linkebeek begon enkele maanden geleden aan de kerk, om zo via het Gemeenteplein en de Stationsstraat richting de Alsembergsesteenweg onze verkenningstocht door Linkebeek voort te zetten. Op de hoek van de Stationsstraat en de Brouwerijstraat – wat lager gelegen en verscholen tussen het groen – ligt het huis Elst-Ermans.

gen, wensen of ideeën. Alle brieven zijn geklasseerd in dikke mappen. ‘Ongelooflijk hoeveel brieven we hebben gekregen’, gaat Ermans verder. ‘Brieven, tekeningen, kaartjes, commentaren, fantasieën … Wel duizend brieven, en elke bief heb ik persoonlijk beantwoord.’ Kasten van villa’s Het zenuwcentrum van de theatergroep is het huis langs de Brouwerijstraat. Zowel het atelier als de kantoorruimte is er gevestigd. ‘Oorspronkelijk waren dit drie kleine arbeidershuisjes, maar wij hebben er één geheel van gemaakt.’ Ze wonen er in alle rust. Vanuit hun woonkamer


kijken ze uit op een groot stuk groen, zonder dat er ook maar één huis het landschap verstoort. Het koppel woonde eerst in Beersel, maar is op zoek gegaan naar een woning in Linkebeek. ‘Dit dorp heeft nog steeds de charme van een dorp’, gaat Elst verder. ‘Sommige gemeenten in de buurt hebben ook een groen karakter, maar de kasten van huizen die er staan – zoals in Sint-Genesius-Rode – zijn meestal onpersoonlijk. Hier in Linkebeek staan ook villa’s, maar de meeste huizen hebben een ziel. We wandelen graag in Linkebeek. Door de kleine straatjes of tussen de velden en het groen. Park Schaveys en de omgeving van de boerderij van Perck zijn onze uitverkoren wandelplekjes. We wandelen meer dan we televisie kijken.’

Linkebeek te verlaten. Na al die jaren hebben we hier veel vrienden en we zijn geïntegreerd in het gemeenschapsleven.

Geen slaapdorp ‘Een van mijn favoriete locaties in Linkebeek is Huize Lismonde’, vult Ermans aan. Zowel het interieur als de omgeving is prachtig. We hebben allerminst de intentie om

Wim Troch

In Hoeve Holleken hebben we meegeholpen aan het kleine festival, een tweetalig artistiek evenement. We hebben enkele keren deelgenomen aan de Open Tuinen – ik heb daarvoor trouwens de affiches ontworpen. Daarnaast hebben we meegewerkt aan Tournée Générale, een ronde langs de Linkebeekse cafés. En wat bijzonder positief is: de jongste jaren is er een buurtcomité opgericht. Af en toe vindt er nu een buurtfeest plaats waarbij je elkaar beter leert kennen. Zo wordt vermeden dat Linkebeek een slaapdorp wordt en da’s een goede zaak.’

9


The London Quartet flirt vrolijk met genres in repertoire van 3.000 songs

‘We gaan geen enkele muzikale uitdaging uit de weg’ De vier heren van the London Quartet zijn geboren entertainers. Op een aanstekelijke manier schakelen ze over van klassiek naar musical of van folk naar jazz. Ze kruiden hun shows met flegmatische humor zonder de kwaliteit van de muziek in het gedrang te brengen. Wie het beste van deze Britten wil horen, moet op 6 februari naar de Moelie afzakken. Toen Steven Brooks zo’n acht jaar geleden auditie deed bij het ensemble zong hij I never harmed an onion van Ralph de hond uit de Muppetshow. Het legde hem geen windeieren. Brooks, die een opleiding aan het Leuvense Lemmensinstituut en het Brusselse Conservatorium had gevolgd, kreeg de kans om zich aan te sluiten bij het gezelschap. 10

Kannibalen Het London Quartet ontstond meer dan dertig jaar geleden als studentengroep op de universiteit van Cambridge. Onder de noemer Cantabile lokte het a-capella-experiment van contratenor Richard Bryan en Michael Steffan enthousiaste reacties uit. Er was al meteen belangstelling van de BBC. ‘Tijdens de tournee door de Verenigde Staten en Canada leverde de uitspraak

van het woord Cantabile echter problemen op. Sommigen noemden ons Cannibale, terwijl we in onze muziek toch nergens naar kannibalistische praktijken verwijzen. Een naamswijziging drong zich op. Het London Quartet was geboren’, legt Brooks uit. Bariton Michael Steffan uit Cardiff had zich in Cambridge zowel toegespitst op middeleeuwse als op moderne talen. Hij volgde zangles bij niemand minder dan Elisabeth Schwarzkopf.


Wie aan musicalsongs of filmmuziek verslingerd is, komt ook aan zijn trekken bij The London Quartet. Als de groep in Duitsland optreedt daarentegen, wordt vooral aangedrongen op klassieke composities. Alsof het publiek een soort nieuwjaarsconcert of ein Abend in Wien wil beleven. ‘Intuïtief voelen we aan waar het publiek op uit is’, zegt tenor Brooks. ‘We kunnen het programma tot op de laatste minuut aanpassen. Ons repertoire bestaat uit 3.000 songs, die we in de juiste outfit en met de nodige passie op de planken brengen. Op een eeuwenoud liefdesmadrigaal kan een nummer van de Beatles of een meezinger uit de Muppetshow volgen.’ Take That ‘Eigenlijk verschillen we nogal van klassieke ensembles’, nuanceert Brooks. ‘Wij bestrijken het hele muzikale veld en veranderen als dat nodig is van stijl. Dat is ondenkbaar bij onze klassieke collega’s. Wij bieden de programmatoren en het publiek een maagdelijk kleurboek aan. Voor de invulling van de show kunnen ze kiezen uit een uitgebreid gamma kleurpotloden. Brute overgangen worden alleszins vermeden. Ook houden we rekening met de grootte van de zaal. Als we optreden in een kerk kiezen we eerder voor ernstige nummers, tenzij de organisator ons nadrukkelijk een andere opdracht geeft. Als autonome zangers gaan we geen uitdaging uit de weg. Als ons gevraagd wordt om een nummer van Take That te arrangeren, laten we er geen gras over groeien en gaan we meteen aan het werk. Als we een deal sluiten, maken we onze belofte waar.’

© Tine De Wilde

Getrouwd koppel op de planken Tijdens hun concerten profileren de zangers zich niet als stijve harken, maar als dynamische showdieren. Zij veranderen enkele keren van kostuum, nemen het podium volledig in en gebruiken heel hun lichaam om hun bedoelingen te verduidelijken. Zo bouwen ze de gepaste stemming op.

Met zijn vertolkingen van Händel, Bach, Brahms en Orff viel hij ook in de smaak van Herbert von Karajan. Hij nam een single op met Tim Rice. Mark Flemings muzikale loopbaan ontkiemde op de Trinity School, waar hij lid was van het knapenkoor, dat vooral kerkdiensten opluisterde. In 1977 zong hij in de Royal Albert Hall de jubileumhymne voor de Queen. Passie in 3.000 songs In hun Brits programma spelen de vier zangers – voorzien van de Union Jack en een bolhoed – uiteraard in op een hele reeks Engelse clichés. Er wordt gefocust op de Queen, Mister Bean en Monty Python. Maar de schijnwerper wordt ook gericht op musicalcomponist Andrew Lloyd Webber, het zetten van thee, de Big Ben en de Londense underground. De vier kunnen zelfs putten uit een immens aanbod van cricket songs. ‘Dit typisch Engelse slagbalspel met houten stokken inspireerde in de dertiende eeuw al een aantal componisten. Nog steeds boeit het de toondichters. We brachten zelfs een cricketcd uit, die erg gegeerd is in het sportmilieu.’

Onderhuidse conflicten worden meteen opgelost. ‘Vergelijk ons maar met een getrouwd koppel. Soms zijn we wekenlang dag en nacht samen. Ruzies zouden fataal zijn. Als er iets scheef zit, praten we het probleem meteen uit. Maar gelukkig loopt alles gesmeerd.’ Ludo Dosogne

The London Quartet Best of British donderdag 6 februari muziek / humor Richard Bryan (contratenor), Steven Brooks (tenor), Mark Fleming (tenor) en Michael Steffan (bariton) Meer info: www.thelondonquartet.com 20 uur – GC de Moelie Tickets: 18 euro (basisprijs) 11


NIEUWS UIT DE MOELIE Bart Cannaerts Wanneer gaan we nog eens bowlen? donderdag 16 januari humor Een voorstelling over de zinloosheid van het bestaan en hoe je daar welgemutst mee om kan gaan. Niemand vindt bowlen echt leuk. Maar heel af en toe sta je toch op zo’n baan met zo’n gekke bal aan je vingers. Je bestelt drank via een microotje en probeert die schoenen heel normaal te

The London Quartet Best of British donderdag 6 februari muziek - humor

Clown Robbedebob Regenboogshow woensdag 19 februari familievoorstelling

The London Quartet staat voor virtuoos zingen, gecombineerd met Britse humor die er nooit ‘over’ gaat, in een immer gemoedelijke sfeer. Dankzij de musical Blondel kwam het kwartet, dat in de jaren tachtig ontstond als een studentengroepje, in de publieke aandacht met meer dan vierhonderd voorstellingen in de Londense West End. Van polyfonie tot

Clown Robbedebob heeft een grote droom: zijn eigen regenboog bezitten. Samen met de kinderen gaat clown Robbedebob op zoek naar de regenboogkabouters. Na een moeilijke tocht met allerlei tegenslagen volgt hij de raad van een wijze tovenaar. Hij tovert zijn eigen regenboog. Dat moet uiteraard gevierd worden met een groot dansfeest voor iedereen!

popsongs, van madrigal tot McCartney. Ze treden overal ter wereld op met hun uitgebreide repertoire. En ze hebben ondertussen ook al een vijftiental albums op hun palmares. Richard Bryan (contratenor) - Steven Brooks (tenor) - Mark Fleming (tenor) - Michael Steffan (bariton) www.thelondonquartet.com vinden. Je balt de vuist als je alle kegels omgooit en op het scherm een kegel begint te dansen. Bowlen, dat is zoals het leven. Het is een belachelijk tijdverdrijf, maar af en toe een strike gooien, houdt ons recht. De kans is groot dat je ooit al gelachen hebt met een grap van Cannaerts, op tv als gast in Mag ik u kussen?, De Slimste Mens of Scheire en de Schepping of nog als een van de bedenkers van Benidorm Bastards en Wat Als?.

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 14 uur - op locatie: GBS de Wonderwijzer (Steenweg op Drogenbos 252) Tickets: 6 euro (basisprijs)

20 uur - GC de Moelie Tickets: 18 euro (basisprijs)

Taaliconen Hier vind je activiteiten in het Nederlands. Ook als je niet-Nederlandstalig bent, kan je deelnemen. Gebruik de uitleg bij de taaliconen om een activiteit te kiezen.

www.bis-producties.be

Je spreekt nog geen of niet zo veel Nederlands.

Bart Cannaerts (spel, tekst en muziek)

Je begrijpt al een beetje Nederlands.

20 uur - GC de Moelie Tickets: 14 euro (basisprijs)

Je begrijpt al veel Nederlands en je kan ook al iets vertellen. Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands.

UITVERKOCHT

Meer informatie: www.demoelie.be/nl/taalicoon De taaliconen zijn ontwikkeld door het Huis van het Nederlands Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

12


Info en tickets: 02 380 77 51, info@demoelie.be, www.demoelie.be

Zumba in de Moelie Vanaf dinsdag 7 januari biedt GC de Moelie opnieuw wekelijks zumbalessen aan. Wegens het grote succes worden de lessen voor een jaar verlengd. Om 19.30 uur beginnen we aan deze energieke work-out. Kom genieten van opzwepende muziek en leuke danspassen, begeleid door onze uitstekende lerares Delia. Wil je meer informatie of je inschrijven? Bel, mail of kom naar het onthaal in GC de Moelie: dirk.craps@derand.be, 02 380 39 89 of www.demoelie.be.

Met toeters en bellen kleutermuziekatelier 3 en 4 maart

Filmstage 5, 6 en 7 maart GC de Muse

Kan je met muziek dingen vertellen? Natuurlijk! En misschien wel meer dan je met woorden kan vertellen. We nemen je mee in de wondere wereld van de muziek. GC de Moelie en Jeugd en Muziek organiseren dit jaar voor jou Toeters en bellen: een waar muziekbad voor jonge kinderen. De kleuters worden twee dagen ondergedompeld in klanken en muziek. Na Toeters en bellen kan je de muziek niet meer missen.

We maken van je groep een heuse filmcrew: iemand voor de camera, regie, het geluid … en een heleboel andere setmedewerkers. Iedereen gaat onder professionele begeleiding aan het werk. Op een actieve manier maak je kennis met de verschillende fasen en taken in het filmproductieproces. Kiezen jullie voor een spannende kortfilm? Een soapaflevering of een nieuwsitem? Prijs je het nieuwste product aan in een reclamespotje? Of

toch maar een minidocumentaire? Stilte op de set en … actie!

Prijs: 30 euro Meer informatie: dirk.craps@derand.be, 02 380 39 89 of www.demoelie.be

NIEUWS UIT DE BOESDAALHOEVE

Prijs: 65 euro (basisprijs), 60 euro (Gezinsbond-leden) Op locatie in GC de Muse. Meer informatie: 02 333 05 70 of www.demuse.be

Info en tickets: 02 381 14 51, info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be

Tableau nr. 11 Marathon Five-O donderdag 13 februari theater

Theater De Maan Neuzen zondag 16 februari familie

Marathon Five-O is een komedie over vriendschap en obsessie van Bert Cosemans en Bart Van Avermaet. Het is het langverwachte vervolg op de succesvolle voorstelling Marathon uit 2007. Na jaren komen de hoofdpersonages Fred en Bob elkaar weer tegen. Ze zijn nu vijftigers en om een of andere absurde reden besluiten ze opnieuw samen te trainen. Deze keer zal het hen goed doen. Deze keer zal het hun leven veranderen. Een must see voor alle joggers en lamzakken.

Op een grote matras vol kussenpoppen en XXL-beddengoed spelen twee jongens het verhaal van Juul en Vital. Om te neuzen heb je twee neuzen nodig. In Groenland is dat de normaalste zaak van de wereld. Het is er ijskoud en van ‘neuze neuze’ krijg je het warm. De jongens zoeken een land waar het warm is, maar neuzen kan je overal. Ze neuzen met de gekste dieren: met grote en kleine neuzen, met de lange puntige neus van de neushoorn en de vieze vuile vochtige neus van de walvis. Na de voorstelling mogen de kinderen het decor induiken. Voor 2- tot 4-jarigen.

www.tableaunr1.be 20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve Tickets: 15 euro (basisprijs), 13 euro (groep), 10 euro (student)

Maximaal 50 personen (kinderen en volwassenen) per voorstelling. Leden van de Gezinsbond krijgen 1 euro korting. Om de korting te krijgen, reserveer je telefonisch of per mail met vermelding van je lidnummer (02 381 14 51 of info@deboesdaalhoeve.be). 9.30, 11 en 15 uur - GC de Boesdaalhoeve Tickets: 7 euro (basisprijs), 6 euro (Gezinsbond)

13


Samenwerken ja, fusie nee Midden november vorig jaar lanceerde Eddie De Block (Open Vld), burgemeester van Merchtem, een oproep voor meer samenwerking tussen gemeenten. ‘Op lange termijn zijn fusies van gemeenten onafwendbaar’, zei De Block. Wat vinden de faciliteitengemeenten hiervan? Begin december sprak Gunther De Wilde (CD&V), schepen in Gooik, in dezelfde richting. ‘Ik ben dertien jaar schepen. Elk jaar schuift de hogere overheid meer kosten en taken door naar de lokale besturen. De financiële druk wordt almaar groter. Op een bepaald ogenblik is de schaalgrootte van de gemeente niet meer aangepast aan de uit te voeren taken. Er resten twee oplossingen: of de schaal vergroten of het takenpakket opnieuw bepalen.’ Volgens De Wilde zijn veel gemeenten in het Pajottenland te klein om alles zelf te blijven doen. SP.Avoorzitter Bruno Tobback ging nog iets verder: ‘We moeten kleine gemeenten verplichten om te fusioneren.’ Ook de faciliteitengemeenten zijn kleine gemeenten. Een aantal kampen met dezelfde capaciteitsproblemen als Gooik. Wat vinden zij ervan?

Burgemeester Alexis Calmeyn (Drogenbos Plus-LB) van Drogenbos ziet een fusie met een andere gemeente niet zitten. ‘Drogenbos heeft geen nood aan een fusie. Samenwerkingsverbanden kunnen wel een pluspunt zijn. Ik denk daarbij aan zaken zoals het ophalen van het afval, onderhoudswerken, de aankoop van zware machines, de gezamenlijke aankoop van grondstoffen zoals strooizout of papier, de uitbreiding van de brandweer en de politiewerking.’ Voor de aangewezen burgemeester François van Hoobrouck d’Aspre (LB-Union) van Wezembeek-Oppem is een fusie niet aan de orde. ‘Alles 14

Pascal Vyncke, SeniorenNet

Niet aan de orde Bij de fusie van gemeenten in 1976 werden de zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand niet betrokken. Ze bleven aparte gemeenten. Deze gemeenten hebben een speciaal taalstatuut, wat het niet makkelijk maakt om samen te werken, laat staan te fusioneren.

hangt ervan af hoe ver de nieuwe Vlaamse Regering wil gaan om fusies al dan niet te verplichten. WezembeekOppem is geen vragende partij. We hebben een fusie financieel ook niet nodig. Als er dan al een fusie zou

moeten komen, dan is buurgemeente Kraainem voor ons wellicht de enige optie. Maar ook dat zal niet zo eenvoudig zijn, want de faciliteiten in Kraainem en Wezembeek-Oppem zijn verschillend. Dat zou dus goed onderzocht moeten


RAND-NIEUWS

worden, want de rechten van onze inwoners moeten gevrijwaard blijven. Ik vermoed wel dat Kraainem akkoord zou gaan met een fusie met Wezembeek-Oppem. Maar dat is nu niet aan de orde.’ Zeer moeilijk We polsten ook bij de aangewezen burgemeester Véronique Caprasse van Kraainem, maar vanuit die hoek bleef het stil. Ook vanuit de faciliteitengemeenten Sint-Genesius-Rode en Linkebeek werd niet gereageerd op onze vraag. Walter Vansteenkiste (Lijst WEMMEL, onaf hankelijke), burgemeester van Wemmel, deed dat wel. ‘Samenwerkingsverbanden kunnen gemeenten vooral op financieel vlak soelaas brengen. Er worden al een aantal nieuwe initiatieven uitgewerkt. Het gaat over enkele grootschalige initiatieven via bestaande intercommunales en enkele kleinere samenwerkingsverbanden die best tussen buurgemeenten kunnen worden geregeld. Dat kan via eenvoudige onderlinge afspraken, al moet ik toegeven dat het in de praktijk niet altijd eenvoudig is.’ Toch is het soms simpel. ‘Wemmel heeft een hoogtewerker, Merchtem niet. Merchtem heeft een rollend podium, Wemmel niet. We kunnen afspraken maken om dat materiaal aan elkaar uit te lenen, zodat we niet allebei die investeringen moeten doen.’ Een ander voorbeeld: ‘Via Haviland is er een aankoopcentrale in de maak voor wegwerkzaamheden, brandstof of energie. Als genoeg gemeenten samen een offerte vragen, dan zakt de prijs.’ Wat een fusie betreft, is de burgemeester van Wemmel zeer sceptisch. ‘Omwille van hun speciale statuut is een fusie waarbij faciliteitengemeenten zijn betrokken zo goed als onmogelijk. Als er op termijn toch een fusieronde zou komen, dan kan dit mogelijk negatief uitpakken voor de faciliteitengemeenten, omdat zij waarschijnlijk niet zullen kunnen profiteren van een schaalvergroting. Dat zou deze gemeenten in een erg moeilijke positie brengen. Nu al hebben we het als gemeente vaak moeilijk om te voldoen aan de Vlaamse voorschriften en subsidiereglementen omdat er weinig of geen rekening wordt gehouden met ons bijzonder taalstatuut. De hogere overheid houdt ook te weinig rekening met de politieke en bestuurlijke gevolgen van de wijze waarop ons gemeentebestuur wordt samengesteld. Denk maar aan het rechtstreeks verkozen college en het OCMW. Als de faciliteitengemeenten behouden blijven, vereist ons bijzondere statuut ook bijzondere aandacht en een bijzondere aanpak vanuit de hogere overheid op bestuurlijk en financieel vlak.’ Joris Herpol

SJOENKE is een uitgave van de cultuurraad, het gemeenschapscentrum de Moelie en vzw ‘de Rand’. Sjoenke komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. De artikels die niet ondertekend zijn, vallen onder de verantwoordelijkheid van de hele redactie. REDACTIE Dirk Craps, Mark De Maeyer, Jef Motté, Jan Otten, Rik Otten, Anne Van Loey EINDREDACTIE Sofie Roelandt, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, sofie.roelandt@derand.be HOOFDREDACTIE Geert Selleslach, 02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be FOTO’S Pascale Leemans, Dirk Craps, verenigingen REDACTIEADRES GC de Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek 02 380 77 51, info@demoelie.be, www.demoelie.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Anne Van Loey, Schaveystraat 29, 1630 Linkebeek VOOR INFO, TICKETS EN RESERVERING Voor het eigen programma van de Moelie kan je terecht bij Pascale Leemans op ma, di, do en vr van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur en op wo van 9 tot 13 uur. tel. 02 380 77 51, e-mail: info@demoelie.be, website: www.demoelie.be Je vindt deze editie en het volledige archief van sjoenke op www.demoelie.be. 15


ACTIVITEITENKALENDER WANNEER

WAT / WIE

WAAR

INFO

JANUARI wo

8

14.00

Babbeltuur / start kinderateliers

GC de Moelie

02 380 77 51

wo

8

19.30

Kantklossen / Atelier KANT-A-FEES

GC de Moelie

0486 51 52 85

wo

15

19.30

Kantklossen / Atelier KANT-A-FEES

GC de Moelie

0486 51 52 85

do

16

20.00

Wanneer gaan we nog eens bowlen? Bart Cannaerts / theater

GC de Moelie

02 380 77 51

zo

19

9.30

KALM / KALM

GC de Moelie

02 306 08 45

wo

22

19.30

Kantklossen / Atelier KANT-A-FEES

GC de Moelie

0486 51 52 85

do

23

19.30

Patchwork en quilten / Quiltatelier

GC de Moelie

02 380 67 55

zo

26

14.00

Repair Café

GC de Moelie

02 380 77 51

FEBRUARI 6

20.00

Best of British The London Quartet muziek - humor

GC de Moelie

02 380 77 51

wo

12

19.30

Kantklossen / Atelier KANT-A-FEES

GC de Moelie

0486 51 52 85

zo

16

9.30

Kookles / KALM

GC de Moelie

02 306 08 45

© Dirk Craps

do

LINKEBEEK IN BEELD

Sjoenke 01 2014 lr