Page 1

Kraainem • jaargang 12, nr 9 • november 2011 • maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de LIJSTERBES en vzw ‘de Rand’ België - Belgique P.B. - P.P. 1950 Kraainem I BC 3352 P 005212

2-3 Jef Van Eeckhoudt, voorzitter van filatelievereniging Filakra O. Bonnevalle

6–7 Estafette: Stefan De Saedeleer en Maureen Verlé 10-11 Tien jaar Arid in GC de Lijsterbes 14-15 Nieuwe Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei

© TDW

afgiftekantoor Kraainem 1

de lijsterbes


‘Een postzegelverzameling beoordeel

2

Š Tine De Wilde

Jef Van Eeckhoudt, voorzitter van filatelievereniging Filakra - O. Bonnevalle


je op kwaliteit, niet op kwantiteit’ Iedere eerste donderdag en derde zondag van de maand komen de leden van de filatelievereniging Filakra - O. Bonnevalle samen om postzegels en postwaardestukken samen te bespreken. Op zondag lokken de vergaderingen nog tussen de 30 en 45 verzamelaars, maar het is niet gemakkelijk om nieuwe leden aan te trekken. ‘We tellen momenteel 110 leden, maar elk jaar kalft dat een beetje af, omdat er geen jongeren meer bij komen. De interesse bij hen is weg’, weet voorzitter Jef Van Eeckhoudt (77). Wat meteen in het oog springt, is de speciale naam van de vereniging. ‘De Gentse postzegelontwerper Oscar Bonnevalle was een kunstenaar die honderden postzegels heeft ontworpen’, vertelt Jef Van Eeckhoudt. ‘Naar aanleiding van het twintigjarige bestaan van onze club in 1995 hebben we een postzegel uitgegeven samen met Oscar Bonnevalle. Vandaar dat onze filatelievereniging Filakra - O. Bonnevalle heet. We zijn in 1975 ontstaan omdat er toen heel wat vraag was naar een postzegelclub in Kraainem en de oostrand rond Brussel. Er was eerder al een filatelievereniging, maar die was te gronde gegaan na taalperikelen. Ik werkte toen bij de politie en kende veel mensen. De contacten waren snel gelegd. Van het een kwam het ander en sindsdien komen we elke eerste donderdag en derde zondag van de maand samen om te vergaderen.’ Taalproblemen kent de postzegelclub niet. ‘We zijn een Vlaamse vereniging, aangesloten bij de cultuurraad, maar we hebben nooit problemen gehad met anderstaligen. We trekken natuurlijk een internationaal publiek aan. Er zijn ook Engelse, Duitse en Franse leden. Maar omdat het vaak over zo’n specifieke onderwerpen gaat, kan je niet vermijden dat de communicatie tussen twee anderstaligen bijvoorbeeld in het Frans verloopt. De veiling zelf en de communicatie via ons clubblad gebeuren in het Nederlands. Dat verloopt allemaal vlot. De leden kennen onze statuten.’ Big business ‘Een postzegel vertelt heel veel over geschiedenis, aardrijkskunde, maar ook bijvoorbeeld over de actualiteit of een

bijzondere gebeurtenis’, weet Jef. ‘De laatste jaren zien helaas steeds minder jongeren deze troeven in. Ze hebben andere interesses. Dat is deels ook gekomen met de komst van het internet en de e-mail, met als gevolg veel minder briefwisseling. Langs de andere kant is het ook allemaal ‘big business’ geworden. Wij kunnen B-Post niet meer volgen. Ze geven veel meer postzegels uit dan vroeger. Nu moet je al tien zegels kopen als je de hele collectie wil hebben, omdat de zegelranden op kleef briefjes verschillend zijn: de ene zegel is gekarteld langs één zijde, de andere langs een andere zijde of langs twee zijden. Een postzegel kost tegenwoordig ook al 71 cent. Wil je een unieke poststempel, dan moet je die zelf laten afstempelen in het lokale postkantoor. Tegenwoordig zijn alle postzegels afgestempeld in Brussel. Je hebt dus geen unieke stempels meer. Ik heb wel nog wat bronnen bij notarissen, ministeries en andere plaatsen waar veel briefwisseling per post is, maar het wordt toch moeilijker om het allemaal bij te houden.’ Overdaad schaadt De kracht van een goede verzameling ligt volgens Jef niet in de kwantiteit, maar in de kwaliteit. ‘Hoe de verzameling is opgebouwd, is zeer belangrijk. Per thema bijvoorbeeld. Zo heb ik een hele reeks over de natuur. Maar ook rond de oorlogsjaren, toen de postzegels werden uitgebracht in de bezette gebieden. Een zegel uit Pruisen is historisch zeer interessant. Je vindt ook tweetalige afstempelingen van tijdens de Eerste Wereldoorlog hier in ons land. Maar nu is het niet meer te volgen. Er zijn zeker 50 nieuwe uitgaven per jaar. Mensen haken dus af.’

Dat heeft spijtig genoeg ook gevolgen voor het ledenaantal van Filakra - O. Bonnevalle. Elk jaar zakt het ledenaantal met 5 tot 6 mensen, omdat er geen verjonging is. ‘We zijn momenteel met 110 leden, in totaal zijn er in die 36 jaar al zo’n 500 mensen lid geweest van onze vereniging. Ondanks de gestage daling van ons ledenaantal organiseren we nog steevast onze jaarlijkse nationale ruilbeurs in zaal Cammeland, goed voor een veertigtal verkopers en 300 tot 400 bezoekers. Het ledenfeest wordt helaas niet meer georganiseerd. Het is niet meer haalbaar omdat de kosten te hoog oplopen. Ook de clubuitstappen worden niet meer georganiseerd. We gingen vroeger op uitstap naar beurzen in Londen, Wenen, Parijs, Essen, Maastricht, Keulen ... Ik ben zelf meer dan tien keer naar beurzen in Praag geweest. Daar geraak je niet uitgekeken. Het waren allemaal zeer leerrijke uitstappen, maar het transport met de bus wordt duurder en het is moeilijk om een hele bus volgeboekt te krijgen. Maar niet getreurd: noteer alvast zaterdag 21 januari 2012, dan vindt onze grote jaarlijkse nieuwjaarsveiling plaats’, besluit Jef Van Eeckhoudt. Joris Herpol

3


uit de gemeente

Geen concrete maatregelen tegen overstromingen Uit de gemeenteraad van 20 september > Op deze gemeenteraad kwam het tot een erg pittige discussie over de aanpak van de recente overstromingen. Laag Kraainem werd deze zomer drie keer getroffen in twee weken tijd. ‘De meerderheid stond erbij en keek ernaar’, volgens buurtbewoner en raadslid Luc Timmermans (OPEN). ‘De Franstalige meerderheid zal geen bijkomende maatregelen treffen ter bestrijding van de overstromingen’, concludeerde hij. ‘Alles kan bekeken worden, maar de gemeente kan niets doen’, was dan weer de conclusie van schepen Thierry Van de Plas (UNION). OPEN is zwaar ontgoocheld door deze houding. ‘Het getuigt van weinig respect ten aanzien van de getroffen inwoners.’ Raadslid Luc Timmermans (OPEN) klaagde aan dat de gemeente in de laatste zeven jaar niets heeft gedaan om de voortdurende overstromingen aan te pakken. ‘Eén infovergadering met buurtbewoners is de trieste balans. Nooit werd er grondig overleg gepleegd met de intercommunales, nooit werden buurtbewoners degelijk geïnformeerd en nooit werden er maatregelen genomen op korte termijn. Pas vorige week, na een vraag van de oppositie voor een spoedvergadering, werd informatie opgevraagd.’ Schepen Van de Plas (UNION) probeerde deze argumenten te weerleggen en oogstte daarmee heel wat hilariteit op de publieksbanken. Opmerkelijk was ook dat hij geen steun kreeg van zijn collega’s uit het schepencollege. OPEN gaf een aantal kortetermijnmaatregelen die de gemeente zelf kan uitvoeren: hulp aan de slachtoffers, de aanwending en billijke vergoeding van het gemeentelijke technische personeel, de aanleg van een doorsteek naar het lager gelegen natuurgebied MolenbosMolenstraat, het onderhouden van de rioleringen en het ophalen van groot huisvuil. 4

Ook op middellange termijn kunnen maatregelen genomen worden. Zo kan het laagst gelegen gebied onteigend worden en een ondergronds vergaarbekken worden aangelegd. De onteigening van maximaal 28 woningen dringt zich op; een maatregel die de gemeente financieel aankan. Bovenop het vergaarbekken kan de gemeente een nieuw gemeentelijk depot bouwen dat voldoende groot is om de opslagplaatsen in de Begijnhofstraat en de Dezangrélaan over te nemen. Hierdoor kan de gemeente die gronden verzilveren als bouwgrond. Met de bouwmaatschappij Elk zijn Huis kunnen woningen worden gebouwd die bij voorkeur aan de onteigenden kunnen worden toegewezen. ‘Grote problemen vragen drastische oplossingen. Het is aan het college om dit uit te werken. De Franstalige meerderheid is verdeeld over mogelijke onteigeningen: het FDF is tegen, CDH wil het onderzoeken’, zei raadslid Luk Van Biesen (OPEN). De Franstalige meerderheid was niet opgetogen met het systematische applaus van het publiek bij de interventies van OPEN. De voorzitter van de commissie Openbare Werken, Guillaume Von Wintersdorff (UNION, CDH), ging zelfs verbaal in de clinch.

Verschillende mensen vroegen zich openlijk af of de meerderheid wel een oplossing voor de overstromingen wil. ‘Als het college niet beweegt, zullen wij de nodige informatievergaderingen organiseren, al dan niet in aanwezigheid van de bevoegde schepen’, zei OPEN. > En dan was er nog de zoveelste motie van de UNION-meerderheid. Die ging over het feit dat de Brusselse telefoonnummers niet meer opgenomen worden in de papieren versie van de Witte Gids en de Gouden Gids, maar alleen nog de nummers uit Vlaams-Brabant. Ongeloof en hilariteit bij OPEN. ‘Damien Thiéry van het FDF deed hierover een interpellatie in het parlement. De drie leden van het FDF gingen akkoord met deze uitgave. Het is dus onbegrijpelijk dat nu een lid van het FDF een motie indient tegen een beslissing waar zijn partij in het parlement mee akkoord ging’, stelde de oppositie van OPEN, die vroeg om de titel van de motie te wijzigen. ‘Daar staat ‘de gemeenteraad van Kraainem’ vermeld, wat impliceert dat de voltallige gemeenteraad deze motie ondersteunt. Wij willen aan een dergelijke belachelijke motie echter niet meewerken’, zei OPEN. De motie werd toch goedgekeurd, meerderheid tegen minderheid.


verenigingsnieuws De smaken van Herve en Aubel zijn verslavend Resto & Co op uitstap Op dinsdag 20 september trok Resto & Co met een goedgevulde bus naar de ambachtelijke stroopfabriek in Aubel (Nyssen). Het weer en het verkeer zaten mee en het productieseizoen van de appel- en perenstroop was volop bezig. Bij het uitstappen zagen we onmiddellijk tientallen houten kisten vol fruit staan. De heerlijke zoete geuren kwamen ons gewillig tegemoet.

Na een korte stop om de kaasbestelling op te halen, vertrokken we met de bus naar Kraainem. Sommigen al zingend, anderen al slapend, maar allemaal even voldaan.

Onze vriendelijke gids liet ons proeven van de wonderlijke wereld van de natuurlijke stroop. Maar liefst acht kilo fruit is nodig voor het bereiden van een kilo stroop, zonder bewaar-, kleur- of zoetstoffen! Vlak bij de stroopfabriek wachtte verzamelaar-fotograaf Alain Boos ons op in zijn woning, die tot een kruidenierswinkeltje in de sfeer van de jaren dertig is omgebouwd. Je kon naar hartenlust herinneringen aan vroeger ophalen, aangevuld met een verhaal over elk product en elke verpakking. Nadien schoven we aan tafel in de gezellige bistro aan de overkant. Daar proefden we van kazen en charcuterie uit de omgeving, met een plaatselijk gebrouwen biertje voor de lief hebbers. Wist je trouwens dat in de streek steeds een beetje stroop wordt geserveerd bij de kaas? Sommigen vonden de Hervekaas zo lekker dat ze graag een blokje mee naar huis wilden smokkelen. Maar eerst naar de ‘liquoristerie’ van Philomène, wat zuidelijker in Grand-Rechain, voor een boeiend verhaal over kruiden en planten en hoe die worden verwerkt tot allerlei lekkers zoals wijn, likeur en gelei. Uiteraard mochten we ook daar van alles eens proeven: ‘faneur’ met vlierbloesem en linde,

Week van de Smaak thema Choco-line Resto & Co Dinsdag 29 november 14 tot 16 uur zaal Cammeland

Choco-line, dat zijn desserts om je vingers bij af te likken! Voor het vierde jaar op rij organiseert Resto & Co een smakenfestijn in het kader van de Week van de Smaak. Deze keer zetten we onze Belgische chocolade in de kijker. Kom zeker eens proeven! Prijs: 3 euro Wil je graag meewerken? Neem dan contact op met Rita Custers of Marieke Verheyden: 02 719 20 76.

verschillende soorten gelei en likeur van gember, cuberdons ... Zelfs van witloof en spruitjes hebben ze hier al likeur gemaakt!

Kalender Een uurtje sport: tai chi met Bernadette Resto & Co Zaal Cammeland Donderdag 10 november 14.30-15.30 uur Knutselen Resto & Co Zaal Cammeland Donderdag 17 november 14-16 uur Een uurtje sport: tai chi met Bernadette Resto & Co Zaal Cammeland Donderdag 24 november 14.30-15.30 uur Week van de Smaak: Choco-line Resto & Co en OCMW-Kraainem Zaal Cammeland Dinsdag 29 november 14-16 uur

KAV Kraainem: programma Gespreksnamiddag: van Amaretto tot Zabaglione Dinsdag 15 november 14 uur - zaal PUK Neen, geen kookprogramma, wel een gespreksnamiddag boordevol historische eetweetjes. We verdiepen ons vandaag in het verhaal achter gerechten zoals sachertaart, madeleines, bloody Mary en crêpe Suzette. Filmvertoning The Inn of the sixth happiness Dinsdag 29 november 14 uur - zaal PUK Een Engels dienstmeisje droomt ervan om missionaris te worden en reist naar China om er een herberg te openen voor ezeldrijvers op doorreis door de bergen. Langzaam wint ze het vertrouwen van de lokale bevolking en het hart van een Europese kolonel. Ze bekeert een machtige mandarijn tot het christendom, maar haar grootste moment komt als ze tijdens de Japanse invasie honderd thuisloze kinderen door vijandelijk gebied naar veilige oorden brengt. De film is gebaseerd op ware gebeurtenissen en kreeg een Oscarnominatie voor ‘beste regisseur’. Voor meer inlichtingen over de activiteiten van KAV Kraainem contacteer je Liliane Hertens: 02 720 53 57, Liliane.Hertens@telenet.be.

5


‘Kraainem is steeds een beetje vakantie’ Estafette: Stefan De Saedeleer en Maureen Verlé Het koppel dat we deze maand interviewen, heeft misschien voor velen geen introductie nodig. Stefan baatte twintig jaar d’Oude Pastorie uit en is zo bij half Kraainem bekend. Samen met zijn vrouw Maureen werd hij vroeger veel gespot in jeugdclub De Villa. Op en top Kraainemnaars dus! Stefan De Saedeleer (41) en zijn vrouw Maureen Verlé (39) waren steeds heel actief in Kraainem. ‘Ik zat hier op de lagere school, ging naar de Chiro, heb verschillende sportclubs bezocht, zat in de fanfare en was lid van jeugdclub De Villa’, aldus Stefan. In De Villa leerde hij zijn vrouw Maureen kennen, waar wel meer koppels in Kraainem ontstaan zijn. Maureen was ook heel actief, alleen de Chiro sloeg zij over. ‘Ik zat al in een meisjesschool. Dan ook nog eens in de Chiro alleen met meisjes omgaan, zag ik niet zitten’, lacht ze. Is dit sport? In welke club heeft Stefan niet gezeten? ‘Bij KnA heb ik enkele lessen in een wit pakje gestaan, tot ik besefte dat ik aan het turnen was’, grapt hij. ‘Ook de basketclub heeft me eventjes gezien, maar het werd al gauw duidelijk dat ik niet echt een sportief type ben.’ Maureen wel, want zij speelde volleybal. ‘Vrijdagavond gingen we naar De Villa, zaterdagmiddag speelden we volleybal. ’s Avonds gingen we opnieuw weg, steeds met dezelfde 6

kliek’, vertelt Maureen. De Villa was toen hét sociale gebeuren voor veel tieners. Zelfs als ze in hun vrije tijd weg gingen, was het met vrienden die ze van daar kenden.’

besloten er een weekuitstap van te maken en tot daar te fietsen. We sliepen niet veel, dat kan ik je verzekeren.’ Je voelt Stefan al aankomen, voor de terugrit hebben ze toch maar de trein genomen.

Een van de memorabele momenten van Stefan is de verre fietstocht naar de Ardennen die hij met de Chiro maakte. ‘Met De Villa gingen we een paar dagen plezier maken op een weide, maar wij

Kattenkwaad Vroeger kende Stefan bijna iedereen in Kraainem, omdat zijn papa bij de gemeente werkte, later omdat hij d’Oude Pastorie uitbaatte. Tot twee jaar geleden deed hij


verenigingsnieuws dat samen met zijn broer en ouders. ‘Na 21 jaar zijn we ermee gestopt. Mijn ouders hadden rust verdiend en het alleen voortzetten met mijn broer was te zwaar. Er zijn ook voordelen aan verbonden, nu heb ik bijvoorbeeld meer tijd voor onze drie kinderen.’ De kinderen lopen school in Moorsel. Dat komt omdat Maureen en Stefan verhuisden naar Moorsel, toen ze net getrouwd waren. Ze lieten de kans om te bouwen naast Maureens ouderlijke huis niet onbenut en keerden na zeven jaar terug naar hun roots. Kraainem is veel veranderd volgens het koppel. ‘Vroeger kon je hier als kind ongestoord op straat spelen, dat is nu voorbij. Wij stapten tijdens vakanties ’s morgens op onze fiets en kwamen ’s avonds terug. Niemand maakte zich druk over ons’, weet Stefan nog. ‘We haalden kattenkwaad uit, maakten speren, stookten vuurtjes.’ Een beetje vakantie Maureen vertelt waarom het heerlijk is om in Kraainem te wonen. ‘Je bent hier steeds een beetje op vakantie, met al die verschillende nationaliteiten. Daardoor zijn de kinderen ook gemotiveerd om hun talen goed te beheersen.’ De verstedelijking vindt ze wel een beetje jammer. ‘In Moorsel hadden we soms babbeltjes met de buren, maar hier weten we amper wie er in de straat woont.’ De nabijheid van Brussel is een groot voordeel, vooral omdat ze dan nooit ver moeten rijden naar hun werk. Het gezin is ook grote fan van GC de Lijsterbes. ‘De kinderen kunnen mee naar leuke optredens in een kleine zaal, zoals die van Les Truttes, de Kreuners en The Magical Flying Thunderbirds. Dat is trouwens ook een leuke gelegenheid om vrienden van vroeger tegen te komen. Bijna al onze vrienden trokken weg uit Kraainem, maar ze behouden ook hun band met de gemeente.’ Marijke Pots Het favoriete plekje van Stefan De Saedeleer: ‘De oude watermolen is verdwenen toen de omgeving rond de sporthal vernieuwd werd, maar dat was mijn favoriete plekje. We gingen er in mijn kindertijd met de fiets naartoe en hingen er wat rond aan en in het water. We waren ook vaak in het Parc Jourdain te vinden, toen het afgesloten was voor het publiek. Er was niets leuker dan rondhangen aan het vervallen gebouw, vissen, zwemmen, schaatsen en vlotten bouwen.’ Het favoriete plekje van Maureen Verlé: ‘Mijn beste vriendin woonde hier twee straten verder. De weg die we steeds namen om bij elkaar te gaan spelen, een wandelpad tussen Wilgengaarde en de Armand Fortonlaan, moet grondig versleten zijn’, herinnert ze zich. ‘We speelden vaak op straat en ik vind het spijtig dat onze kinderen dat niet kunnen. Toen het kruispunt hier ooit was afgesloten, hebben ze dat uitzonderlijk kunnen doen, en dat was geweldig.’

Weekendrestaurant Kraainem Carnaval Zaterdag 26 november – 17 tot 22 uur Zondag 27 november – 11.30 tot 15 uur zaal Cammeland Op 25 februari 2012 trekt de 33e carnavalsstoet door de straten van onze gemeente. Het Kraainemse carnaval ontstond in 1975, maar in 1978 trok de eerste stoet pas door de straten. Het feestgedruis begon in Laag-Kraainem en trok via de Vogelwijk naar Stokkel om langs de Astridlaan en Kapellelaan terug te keren naar het centrum van Kraainem. De optocht bestond ook bijna uitsluitend uit Kraainemse verenigingen. Het carnaval groeide en ook de stoet werd groter met steeds meer groepen van buiten de gemeente, maar minder Kraainemse groepen. De eerste zaterdag na Aswoensdag werd automatisch in de agenda van menige Kraainemnaar ingeschreven als ‘de carnavalsdag’: ’s namiddags was er de stoet en ’s avonds het grote carnavalsbal. Toen carnavalsgroep Hoog-Kraainem de fakkel overnam van de stichters van Oud-Kraainem werd afgeweken van de traditie. De stoet zou telkens de eerste zaterdag van maart plaatsvinden. In 1998 en 1999 werd er door organisatorische moeilijkheden geen carnavalsstoet georganiseerd, maar naar aanleiding van het magische jaar 2000 werd op vraag van de gemeente opnieuw een optocht in elkaar gestoken. De organisatie van deze stoet bracht de carnavalisten van het eerste uur weer bij elkaar en zo werden al snel plannen gesmeed om de traditie van een jaarlijkse carnavalsstoet in ere te herstellen, met onze 33e verjaardag als resultaat! Voor de voorbereiding van de nieuwe stoet rekenen we op de financiële steun en medewerking van de gemeente en natuurlijk ook op jouw steun. Op zaterdag 26 en zondag 27 november organiseren we ons jaarlijkse weekendrestaurant ten voordele van de stoet in zaal Cammeland. We hopen op een massale opkomst.

Ledenfeest Ziekenzorg Kraainem Zondag 4 december 14 uur - GC de Lijsterbes Naar jaarlijkse gewoonte komt de Sint op bezoek in GC de Lijsterbes. De namiddag start om 14 uur met een aperitief. Daarna volgt er een optreden van Het Ambi Trio, een oefening voor je lachspieren! Uiteraard is er voor iedereen een lekker stuk taart met een kop koffie. Alle zieken, ziekenbezoekers, familieleden en sympathisanten zijn welkom. Inschrijven kan bij de ziekenbezoekers of bij Jeannine: 02 720 02 61. 7


TERUGBLIK

De school mijner jeugd, waar de uren langer duurden, was stil … Het treft me telkens weer als ik de school binnenstap, hoe druk het eraan toegaat. Ofwel zijn de leerkrachten in beweging, ofwel zijn het de leerlingen. Er zijn nu allerlei bijzondere leermeesters die van hot naar her moeten: de rooms-katholieke godsdienst, de protestantse godsdienst, de islam, de zedenleer, de lichamelijke opvoeding, de computer, de zang en het tekenen hebben een deskundige lesgever die van het ene lokaal naar het andere holt. De kinderen zelf moeten van de klas naar het zwembad, van de gymzaal naar de computerklas of de projectiekamer. Het heen-en-weergeloop houdt haast niet op. De oase van rust, nu een fata morgana? Als die drukte me dan als het ware overvalt, denk ik soms aan het vers van Karel Van de Woestijne: ‘Het huis mijns vaders, waar de dagen trager waren, was stil …’ De titel van dit stukje is er trouwens een parafrase van. Dan hoor ik de stilte die vroeger in de scholen heerste, stilte die slechts onderbroken werd door het speelkwartiertje of door een zingende of tafels van vermenigvuldiging reciterende klas. De school was een oase van rust. Een oase van rust die echter door de leerlingen onbewust niet altijd op prijs werd gesteld. Vredige stilte werkt ook wel een zekere eentonigheid in de hand. De dagen kenden weinig afwisseling met steeds dezelfde leerkracht vooraan in dat eeuwig zelfde klaslokaal met meubels en een aankleding die de ouders van de kinderen

soms nog gekend hadden. De alwetende meester of juffrouw goot zijn of haar wijsheid uit over de hoofden van de kinderen die maar te slikken hadden. Leerstof overbrengen was blijkbaar voldoende. Zelf experimenteren, onder elkaar over een bepaald probleem van gedachten wisselen, zat er voor de braaf luisterende kinderen niet in. En achteraf maar klagen over de gebrekkige mondigheid van onze jonge mensen … De kinderen verbleven ook langer op school; de schooldagen duurden langer en het schooljaar ook. Het begon op 1 september en eindigde rond 20 juli. In overwegend landbouwstreken mochten sommige leerlingen wel helpen bij de aardappeloogst. Die ‘gelukkigen’ kregen enkele dagen of een paar weken extra vakantie om aardappelen te rapen. Ja ja, toen moesten ze die nog van de grond oprapen!

Altijd feest Voor de directies was het opmaken van de schoolkalender een aangename bezigheid. De school moest vierhonderd halve dagen open zijn en de inrichtende macht mocht zelf bepalen wanneer. Vandaar dat de kinderen maandag en dinsdag na kermiszondag vrij kregen. Gedurende feestdagen zoals O.L.V. Onbevlekt Ontvangen (2 februari), O.L.V. Lichtmis (19 maart), Sint-Jozef (25 maart) …, maar ook met Sinterklaas, het feest van Sint-Antonius (17 januari) en de Goede Week bleven de schoolpoorten dicht. Er waren veel onderbrekingen in het schoolleven, maar de vakanties waren ook merkelijk korter. En niet te vergeten: de school was open van maandagochtend tot zaterdagavond met één enkele vrije namiddag, de donderdag. Als de kinderen op donderdagochtend voor de eerste vrijdag van de maand

wekelijkse activiteitenkalender maandag 13.30 tot 16.30 Hobbyclub Kreativa Creatief handwerk Zaal Cammeland

dinsdag 18.30 tot 19.30 Turnkring KnA Funky Jazz Kids (8 tot 14 jaar) GC de Lijsterbes

20.00 tot 22.00 Koninklijke Fanfare ‘Kunst & Vrijheid’ Repetitie Zaal Cammeland

19.30 tot 20.30 Turnkring KnA ‘Zum’ Fit GC de Lijsterbes

14.00 tot 17.00 OKRA Trefpunt 55+ Kraainem (Gratis) koffietafel (elke eerste maandag van de maand) Zaal PUK 15.00 OKRA Trefpunt 55+ Kraainem Wandeltocht (elke derde maandag van de maand) Zaal PUK

8

20.30 tot 21.30 Turnkring KnA Funky Jazz (gemengd + 14 jaar) GC de Lijsterbes 20.30 tot 22.00 Mikra badminton- en zaalvoetbalclub Trainingen badminton voor volwassenen (2 x per maand) Sporthal Kraainem

woensdag 9.20 tot 11.30 Myriam Goetghebuer Stretchinglessen voor senioren (niet tijdens schoolvakanties) GC de Lijsterbes 14.00 tot 16.00 GC de Lijsterbes Creatieve kinderateliers voor kleuters van 3 tot 6 jaar (niet tijdens schoolvakanties) GC de Lijsterbes 14.00 tot 16.00 GC de Lijsterbes Creatieve kinderateliers voor kinderen van 6 tot 8 jaar (niet tijdens schoolvakanties) GC de Lijsterbes 19.00 tot 22.00 Aquarelatelier ‘de Lijsterbes’ Cursus ‘aquarel en andere waterverftechnieken’ (niet tijdens schoolvakanties) GC de Lijsterbes

19.30 tot 22.00 Hobbyclub Kreativa Creatief handwerk Zaal Cammeland 18.00 tot 21.30 Turnkring KnA Recreatieve gym vanaf 3 jaar. Per leeftijdscategorie. Meer info: www.kna-kraainem.be Sporthal Kraainem of GC de Lijsterbes 20.00 tot 21.30 Turnkring KnA-Venkra Vendelzwaaien - gevorderden Sporthal Kraainem donderdag 19.00 tot 22.00 Filakra – O. Bonnevalle Ledenvergadering (eerste donderdag van elke maand) Zaal Cammeland


Ook meester Bulteel ging ooit – een tijdje geleden – naar de lagere school. Hij zat hier in het derde leerjaar samen met het vierde. De volledige klas telde veertig leerlingen!

naar de kerk mochten voor de biecht, was dit een welkom tussendoortje. Dat de schoolreis – als die werd georganiseerd tenminste – het jaarlijkse hoogtepunt van het schooljaar was, hoeft zeker geen betoog. In de klassen zelf was het didactisch materiaal vaak schaars en uit de tijd. De oubolligheid droop van de muren. De boeken waren niet in kleuren gedrukt, maar bevatten enkel zwarte, min of meer geslaagde, pentekeningen. Een foto was een zeldzaamheid. Oefen- en werkboeken waren totaal onbekend; het kladschrift diende voor alle oefeningen. Ik heb de inspecteur er nog op horen aandringen dat lei en griffel nu (1952) wel definitief door een ‘werkschrift’ – het mooie woord voor kladschrift – vervangen mochten worden. De tijd gaat snel. Die oefen-

11.00 tot 14.00 OCMW-Kraainem ‘Resto & Co’ Cammeland 13.00 tot 16.00 Aquarelatelier ‘de Lijsterbes’ Cursus ‘aquarel en andere waterverftechnieken’ (niet tijdens schoolvakanties) GC de Lijsterbes 19.00 tot 22.00 Aquarelatelier ‘de Lijsterbes’ Cursus ‘aquarel en andere waterverftechnieken’ (niet tijdens schoolvakanties) GC de Lijsterbes 14.00 tot 18.00 OKRA Trefpunt 55+ Kraainem Kaartnamiddag Zaal PUK

en werkboeken lieten natuurlijk toe om veel tijd te winnen; er moest minder geschreven worden en we konden ons meer wijden aan de hoofdzaken. In de jaren vijftig werd nogal wat geschreven door de leerlingen! De materiële uitrusting van een school heeft natuurlijk alles te maken met de centen en aangezien de jaren vijftig nog onder de naweeën van de Tweede Wereldoorlog kreunden, moesten we geduld hebben. De tijden veranderen De school is niet langer de tempel van de wetenschap. Ze kreeg er heel wat concurrenten bij: televisie, radio, film, computer ... Dat de kinderen nu beter hun mannetje kunnen staan en beter algemeen ontwikkeld zijn dan pakweg vijftig jaar geleden, valt niet te betwijfelen, maar het mooi verzorgde

vrijdag 18.00 tot 20.00 OKRA Trefpunt 55+ Kraainem Gemeenschapsdansen Zaal PUK zaterdag 10.00 tot 12.00 Turnkring KnA Recrea art-gym dames (specialisatie, na test) Sporthal Kraainem 9.00 tot 10.30 Turnkring KnA Recrea ritmische gym (specialisatie, na test) Sporthal Kraainem 9.00 tot 10.30 Turnkring KnA Recrea jongeren jump team (specialisatie, na test) Sporthal Kraainem

handschrift is bijna verleden tijd geworden en zonder fouten schrijven wordt zelfs aan de universiteiten een probleem. Al vinden sommigen dat dit onbelangrijk is … In het onderwijs is men steeds meer de klemtoon gaan leggen op het kunnen in plaats van het kennen, het weten. En dat is in mijn ogen cruciaal. De informatie die het internet aanreikt, is enorm uitgebreid en best toegankelijk, maar daarom bezit de gebruiker die kennis nog niet. Het komt erop aan te kunnen kiezen, te kunnen selecteren, het belangrijkste te vinden tussen een massa bijkomstigheden, te kunnen samenvatten. Een synthese neerschrijven in een foutloze taal, dat leerde de goede school in de fifties ook al aan … Georges Bulteel

10.30 tot 12.00 Turnkring KnA Demo gym team (selectie) Sporthal Kraainem 10.00 tot 11.00 Turnkring KnA-Venkra Vendelzwaaien - beginners vanaf 8 jaar Sporthal Kraainem 11.00 tot 12.00 Turnkring KnA-Venkra Vendelzwaaien - gevorderden Sporthal Kraainem 12.00 tot 13.00 Mikra badminton- en zaalvoetbalclub Trainingen badminton voor ‘kids’ (3 x per maand, september tot juni) Sporthal Kraainem

13.00 tot 14.30 Mikra badminton- en zaalvoetbalclub Trainingen zaalvoetbal voor ‘kids’ (3 x per maand, september tot juni) Sporthal Kraainem zondag 9.00 tot 12.00 Filakra – O. Bonnevalle Ledenvergadering (elke derde zondag van de maand) Zaal Cammeland 19.00 tot 21.00 Mikra badminton- en zaalvoetbalclub Trainingen badminton voor volwassenen (3 x per maand) Sporthal Kraainem

9


nieuws uit de LIJSTERBES

Tien jaar Arid in GC de Lijsterbes

‘We kijken al volop naar de toekomst’ ‘Als ik die verzamel-cd in handen heb, komen flink wat nostalgische gevoelens boven’, geeft Jasper toe. ‘Op die manier besef je plots heel concreet wat je als groep al allemaal hebt gemaakt en wat je toch maar lekker gepresteerd hebt. Een gevoel van trots komt naar boven, naast veel herinneringen die onlosmakelijk aan songs vasthangen. Met onze laatste single The High Life erbij, zitten we aan negentien nummers die als single werden uitgestuurd. Sommige zijn zelfs hits geworden en dat verbaast me soms nog het meest.’ Trouw aan de roots Jasper en co waren erg jong toen ze Arid uit de grond stampten. Hun blik

© Charlie Dekeersmaecker

The High Life, zo heet de huidige single van Arid, de groep rond Gentenaar Jasper Steverlinck. Het nummer was de voorbode voor de Singles Collection, het album waarop alle singles van de band verzameld zijn. Een ‘must have’ voor de fans. De magie van de groep schuilt vooral in de combinatie van de unieke stem van Steverlinck met het snedige gitaarspel van David Du Pré en de pittige drumpartijen van Steven Van Havere. Drie mannen die met hart en ziel musiceren en zo het plaatje laten kloppen.’ Live weet de groep nog steeds het sterkst te overtuigen. De theatertournee houdt ook halt in GC de Lijsterbes in Kraainem, maar eerst vroegen we Jasper Steverlinck hoe hij terugkijkt op tien jaar Arid.


nieuws uit de LIJSTERBES lonkt dan ook al naar de toekomst. ‘We willen vooral al nadenken over wat we na deze tour gaan doen. Ik denk dat we in de voorbije tien jaar in wezen dezelfde jongens zijn gebleven. De ‘core business’ van Arid is niet veranderd: noch de stijl van de muziek, noch onze beweegredenen om muziek te maken. Ondertussen zijn we wel alsmaar professioneler gaan werken en gaandeweg zijn we wellicht betere muzikanten geworden.’ De kern van de huidige theatershow bestaat uit songs van hun vier Aridplaten en dat zijn lang niet alle liedjes van het verzamelalbum. ‘Natuurlijk spelen we daar een selectie uit, maar we willen het voor de mensen toch fris en verrassend houden, zeker voor de fans die ons al vaak aan het werk zagen’, aldus Jasper. ‘Zo zullen er ook een paar covers tussen zitten die we misschien ooit gedaan hebben, maar die onze platen niet haalden. We willen ook totaal andere versies van sommige nummers brengen, iets wat we al eerder deden in vroegere theatertournees. Die versies hebben we uiteraard op voorhand gerepeteerd omdat een paar songs toch andere akkoordenschema’s kregen of herschreven werden. Voor ons gewone repertoire hebben we ondertussen nog maar weinig repetities nodig. Veel liedjes kregen ook een ‘strip down’ en zullen in een sobere versie gebracht worden, vaak enkel met piano en gitaar. Ik zing ook nummers uit mijn soloplaat. Die dingen hielden we vroeger strikt gescheiden, maar eigenlijk passen die songs perfect in de Arid-stijl. Een leuk weetje voor wie een paar keer komt kijken, is dat we bij elk concert al onze songs door elkaar mengen. We brengen dus nooit twee keer dezelfde set.’ Adempauze Na de tour zetten de muzikanten Arid even ‘on hold’. ‘We zullen vanaf 2012 een beetje de kat uit de boom kijken. Ondertussen werk ik verder aan mijn soloplaat, die er volgend jaar zeker moet komen. Het wordt absoluut geen coverplaat zoals mijn eerste cd, maar toch kan het gebeuren dat er een of twee nummers van anderen op zullen staan. Ik wil deze keer vooral eigen materiaal brengen. Ook de andere bandleden zullen zich concentreren op andere projecten om dan over afzienbare tijd fris terug te keren met Arid.’

Intense beleving Het aantal fans van Arid is met de jaren alleen maar gegroeid. Het is ook opvallend dat de groep fel gesmaakt wordt in Wallonië. ‘Ik denk dat je dat succes alleen maar kan verklaren door de airplay die we steeds hebben gekregen op de Franstalige radiozenders. Misschien houden de Walen ook wel van de combinatie van heroïek, emotie en een zekere dramatiek die in onze muziek zit. Ik vind trouwens dat de beleving bij concerten onder de taalgrens een beetje anders is. De Walen zijn iets vocaler, ze roepen veel meer dingen en zijn ook wat uitbundiger. Dat zorgt meestal voor een vlot contact met de fans. Misschien zijn de mensen in Vlaanderen minder uitbundig of mondig of luisteren ze gewoon beter? We kijken uit naar het concert in Kraainem, maar speciale herinneringen aan een concert in de Rand hebben we niet. We hebben al zo veel gespeeld dat het moeilijk wordt om alle plaatsen te onthouden’, zegt Jasper. Realistisch ambitieus ‘Het is niet omdat we Arid even in de ijskast stoppen, dat we de ambitie om door te breken in het buitenland volledig hebben opgeborgen. Destijds hadden we de pech dat de platenfirma net failliet ging toen we op de rand van de doorbraak stonden. Sindsdien gooit de muziekindustrie er minder geld tegenaan. Ondertussen hebben sommige van onze bandleden kinderen en dat geldt ook voor mij. Ik heb niet meer de behoefte om alles en iedereen achter te laten om per se iets uit de grond te stampen in het buitenland. Onze ambitie is in die zin toch veranderd, maar het kan en mag natuurlijk nog altijd. Als je het juiste nummer op de juiste plaats en het juiste moment uitbrengt, gebeuren soms rare dingen in de muziekwereld.’ Steven Verhamme Arid, In Concert, vrijdag 25 november, 20.30 uur, GC de Lijsterbes

Kinderateliers Nederlands voor 4- tot 6-jarigen Voor anderstalige kinderen met een basiskennis Nederlands Babbeltuur is een wekelijks kinderatelier voor kinderen van 4 tot 6 jaar voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. Het kinderatelier is de ideale gelegenheid om gedurende acht weken in het Nederlands te knutselen en te spelen. Op het einde laten de kinderen tijdens een toonmoment zien wat ze geleerd en gemaakt hebben. Voor kinderen met een basiskennis Nederlands die het Nederlands als tweede of derde taal gebruiken, is het goed dat ze ook in hun vrije tijd hun Nederlands spelenderwijs kunnen oefenen. Tijdens deze ateliers wordt hun kennis van het Nederlands nog meer geactiveerd en ze kunnen de verworven kennis Nederlands verder oefenen om hun spreekzin en -durf te stimuleren. Taalverwerving is een complex leerproces. Je kan dus niet verwachten dat de kinderen na acht ateliers vlot Nederlands kunnen spreken. De kinderen worden in een Nederlandstalige context ondergedompeld. Ze krijgen echter geen taalles. Data: Woensdag 19 en 26 oktober, 9, 16 en 23 november en 7, 14 en 21 december, telkens van 14 tot 16 uur. Organisatie: jeugddienst Panta Rhei in opdracht van vzw ‘de Rand’ Locatie: GC de Lijsterbes Prijs: 65 euro voor kinderen die in een faciliteitengemeente wonen of naar school gaan en voor een tweede kind uit hetzelfde gezin; 75 euro voor kinderen die buiten de gemeente wonen Inschrijven kan via het onthaal van GC de Lijsterbes: 02 721 28 06, info@delijsterbes.be. Het aantal plaatsen is beperkt tot max. 12 kinderen per groep. Snel inschrijven is dus aangewezen. Meebrengen: reservekleding en een schortje Meer info: www.pantarheivzw.be/babbeltuur

11


nieuws uit de LIJSTERBES Andrea Croonenberghs en Peter Schoenaerts Anders nog iets? Maandag 14-11 theater Fast Forward maakt al tien jaar theater voor anderstaligen die Nederlands leren. Anders nog iets? is een plezierige voorstelling met livemuziek en veel humor en met Andrea Croonenberghs! Peter Schoenaerts is artistiek leider van Fast Forward en acteur.

De Beenhouwerij Binnen zonder kloppen Zaterdag 19-11 muziek

Arid In concert Vrijdag 25-11 muziek

Sommigen noemen het humoristisch percussietheater, anderen spreken liever over een unieke muzikale beleving. De Beenhouwerij laat in elk geval niemand onberoerd! Na enkele zijstappen zijn Gerrit De Cock (Les Truttes, 2BE) en Reinert D’haene (Yum, ‘Who took my badjas’)

Arid overtuigt live het sterkst. Het geluid van de nieuwe Arid is dramatisch, krachtig, mysterieus en melodisch. Het ontdekken waard. Laten we het voor één keer niet hebben over Buckley, Bono of Bruce: de stembanden van Jasper Steverlinck werden al genoeg vergeleken met die van andere

© Ilse Fimmers

Hij is lange tijd zelf docent Nederlands geweest. Andrea Croonenberghs is niet alleen een bekende tv-omroepster, maar ook actrice en zangeres. Anders nog iets? is geschikt voor anderstaligen van alle niveaus, maar Nederlandstalige vrienden en familie zijn uiteraard ook van harte welkom. Meer info: www.delijsterbes.be, 02 721 28 06 Meer info en gratis lesmateriaal: www.fast-forward.be www.andreacroonenberghs.be www.peterschoenaerts.com 20 uur - GC de Lijsterbes Tickets: 10 euro (kassa), 7 euro (vvk), 7 euro (nachtvluchtabo)

weer verenigd. Voor hun vijftienjarige bestaan duiken ze de leukste decorstukken op en ze geven de beste acts een grondige oppoetsbeurt. En omdat deze drummers niet graag stil staan, wordt er ook driftig gewerkt aan nieuwe scènes met gloednieuwe decorelementen en bijpassende filmpjes. De animatiefiguurtjes Noëlla, Whoopie en nieuw gevogelte zullen ongetwijfeld weer de show stelen. Binnen zonder kloppen wordt een best of met gloednieuw materiaal. Mag het voor een keer ietsje meer zijn? Meer info: www.delijsterbes.be, 02 721 28 06 of www.debeenhouwerij.be, www.myspace.com/debeenhouwerij 20.30 uur - GC de Lijsterbes Tickets: 14 euro (kassa), 12 euro (vvk), 10 euro (nachtvluchtabo)

nieuws uit de kam in Wezembeek-Oppem Kung Fu Panda 2 Woensdag 2 november familiefilm

Foto: Guy Kokken

knappe kopstukken. De magie van Arid schuilt vooral in de combinatie van Steverlinck met het snedige gitaarspel van David Du Pré en de pittige drumpartijen van Steven Van Havere. Wie hun platen soms te gepolijst vindt, valt achterover van de sexy synergie on stage. Begin dit jaar werd hun vierde studioalbum Under The Cold Street Lights aan het grote publiek voorgesteld tijdens twee uitverkochte concerten in de AB. In november is de Lijsterbes aan de beurt. Meer info: www.delijsterbes.be, 02 721 28 06 20.30 uur - GC de Lijsterbes Tickets: 20 euro (kassa), 18 euro (vvk), 18 euro (nachtvluchtabo) Meer info: GC de Kam, 02 731 43 31, info@dekam.be, www.dekam.be

Harry Potter and the Deathly Hallows: deel 1 en 2 Donderdag 3 november filmmarathon

In Kung Fu Panda 2 leidt Po eindelijk het leven dat hij altijd wilde. Zijn nieuwe leventje verandert echter volledig als een In deel 1 moeten Harry, Ron en Hermelien het geheim van de nieuwe en machtige vijand China en kungfu voor eens en onsterfelijkheid en kracht van Voldemort vinden en vernietigen. voor altijd van de kaart wil vegen ... In het tweede deel staat Harry Potter oog in oog met de dood. 15 uur - GC de Kam Tickets: 2 euro

Deel 1: 17 uur – Deel 2: 20 uur – GC de Kam Tickets: 3 euro, duofilmticket 5 euro


Theater RAT Radio Sinterklaas Woensdag 30-11 familie Het rommelt in het huis van Sinterklaas. Alles loopt in het honderd, want Pieterbaas loopt naast zijn schoenen. Hij voelt zich een popidool omdat hij een megasinterklaashit heeft. Hij mag zijn liedje op de radio en op televisie gaan zingen en overal moet hij gaan optreden.

Maar wie neemt er dan zijn taken over? Als hoofdpiet regelt hij normaal gezien alles. Door dat ene liedje is niets meer wat het was. Het sinterklaasfeest dreigt dit jaar helemaal fout te lopen. Sinterklaas en zijn Pieten beleven een muzikaal avontuur vol vrolijke fratsen. O, kom eens kijken … Meer info: www.delijsterbes.be, 02 721 28 06 vanaf 2 jaar duur: 45 min. 14.15 uur - GC de Lijsterbes Tickets: 9 euro (kassa), 7 euro (vvk), 5 euro (nachtvluchtabo)

GC de Lijsterbes lanceert ‘Pla-du-Zjoerr’ GC de Lijsterbes pakt dit seizoen uit met een nieuwe culinaire formule. Voortaan kan je via het onthaal niet alleen tickets bestellen, maar in één klap ook je tafeltje reserveren in de Foyer. Het keukenteam verwent zijn klanten zeven dagen op zeven met telkens een andere dagschotel. Van Zeeuwse mosselen tot Belgische stoverij of een pasta pesto. De dagschotel wordt een onderdeel van het cultuuraanbod van GC de Lijsterbes. In combinatie met een ticket voor een voorstelling ben je voor 9 euro extra per persoon zeker van je tafel en je wordt door de chef verrast met de plat du jour. Terwijl je onderuit zakt voor een fijn concert, laat je de afwas lekker staan!

Kunst in de Foyer – Lies Daenen A Woman is a women is a woman De voorbije twee maanden beet Bart Persoons de spits af met zijn bijzondere ‘tenententoonstelling’. De komende weken is het de beurt aan Lies Daenen, een kunstenares uit het Leuvense. In haar werken toont ze de mens in zijn dagelijkse doen en laten en in zijn kwetsbaarheid. A Woman is a women is a woman is een reeks over vrouwelijkheid en diversiteit. De schilderijen geven fragmenten van handelingen en gebaren van individuele vrouwen weer. Momenten die gewoon, dagelijks zijn, maar (nog) niet bedoeld voor de publiekelijke blik. De afgebeelde vrouwen zijn zeer gelijkend in hun vrouwelijkheid, maar toch erg verschillend als individu. Vanaf 8 november kan je de werken van Lies Daenen bewonderen in de Foyer.

Creatieve kinderateliers op woensdagnamiddag Juf Virginie en juf Sofie begeleiden tijdens de wekelijkse creatieve kinderateliers op woensdagnamiddag de kleuters van 3 tot 6 jaar en de kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar. Lieve kindjes, in november is het thema speelgoed! We maken zelf speelgoed waar we ons later mee kunnen uitleven. De laatste woensdag van de maand krijgen we bezoek van de Sint en zijn Pieten en we gaan met zijn allen naar de sinterklaasvoorstelling kijken in GC de Lijsterbes. Woensdag 9, 16, 23 en 30 november 14 tot 16 uur – GC de Lijsterbes Prijs: 25 euro voor 4 woensdagen, inclusief deelname aan de sinterklaasvoorstelling op woensdag 30 november. Alle inschrijvingsformulieren moeten voor maandag 7 november worden ingestuurd. Meer info: 02 721 28 06, info@delijsterbes.be

Theater De Spiegel Winterreise Donderdag 10 november klassiek Winterreise bestaat uit 24 gedichten van de Duitse romantische dichter Wilhelm Müller, die door Schubert op muziek zijn gezet. De liederencyclus verhaalt de lotgevallen van een jongeman die is afgewezen door zijn geliefde. De muzikale verhaallijn wordt gecombineerd met poppenspel, schaduwspel en liveschilderwerk. 20 uur - GC de Kam Tickets: 14 euro (kassa), 12 euro (vvk), 10 euro (abo)

La Piel Que Habito Donderdag 17 november film Robert Ledgard (Antonio Banderas) is een briljante chirurg. Sinds zijn vrouw bezweek aan haar wonden na een autoongeval, probeert hij een artificiële huid te creëren die immuun is voor brandwonden en insectenbeten en … waarmee hij haar had kunnen redden. 15 en 20 uur - GC de Kam Tickets: 3 euro (kassa), filmpas: 10 euro (5 films) 13


Nieuwe Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei

‘Onze werking moet van onderuit groeien’

De Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei werd in mei boven de doopvont gehouden. Het is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van zestien gemeenten en de provincie VlaamsBrabant, met een financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid. De zestien gemeenten zijn Beersel, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, 14

© Tine De Wilde

Het Brabantse trekpaard is niet zomaar een handig lastdier en de geuze is niet zomaar een biertje. Het zijn symbolen voor de identiteit van het Pajottenland en de Zennevallei. Zo zijn er veel meer grote en kleine voorbeelden van cultureel erfgoed te vinden, van volkstradities tot een verzameling oude bidprentjes of een dorpslegende. De nieuwe Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei wil dit erfgoed opsporen, helpen bewaren en in de schijnwerpers zetten. Coördinatoren Karen Van Buggenhout en Koen Demarsin leggen uit waarom.

Halle, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Drogenbos, Linkebeek en Sint-GenesiusRode. De laatste drie worden vertegenwoordigd door vzw ‘de Rand’. We bezoeken coördinatoren Karen Van Buggenhout en Koen Demarsin op hun werkplek in het Castelhof in Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek).

Nieuwsbrief ‘Veel verenigingen zijn bezig met cultureel erfgoed’, vertelt Koen. ‘Heemkundige verenigingen, maar ook andere organisaties. De KAV die een traditionele taartenbak houdt, een reuzengilde, de Pauwelviering in Galmaarden, de Mariavrienden in Halle, noem maar op. Elke vereniging


Rand-Nieuws doet dit op eigen houtje. Wij willen hen een handje helpen, hun erfgoed helpen bewaren en ook kansen geven. We zijn een aanspreekpunt en helpen waar we kunnen. In onze nieuwsbrief maken we erfgoedactiviteiten in ons werkgebied bekend.’ De Erfgoedcel richt zich niet op onroerend erfgoed, zoals waardevolle gebouwen of sites. ‘Wel op roerend en immaterieel erfgoed’, weet Karen. ‘Roerend erfgoed is verplaatsbaar, zoals een oude fotocollectie, schilderijen, bidprentjes, vaandels of oude gebruiksvoorwerpen. Immaterieel erfgoed is niet tastbaar, zoals feesten, dialecten, tradities, volksverhalen, muziek, vakmanschap of processies.’ De werking is nog in een opstartfase. Karen en Koen zijn volop bezig om alle gemeenten in het werkgebied te bezoeken. ‘Een proces van lange duur. Elke gemeente heeft wel enkele verenigingen die met cultureel erfgoed bezig zijn. We willen met hen allemaal praten. Onze werking moet van onderuit groeien, we willen niets opleggen.’ Moelieduivers en taartenbakkers In Linkebeek en Sint-Genesius-Rode zijn Koen en Karen al geweest, Drogenbos volgt nog. ‘In Linkebeek spraken we onder meer met de voorzitter van de cultuurraad en de mensen van het Linkebeeks Archief. Het is een heel mooie gemeente. Veel kunstenaars hebben zich laten inspireren door het Wijnbrondal, ook dat is cultureel erfgoed. De gemeenten rond Brussel hebben allemaal wel eens de rol van ‘voorraadkamer van Brussel’ gespeeld. In Sint-GenesiusRode werden veel taarten gebakken. Die traditie is ook een stuk erfgoed. In Linkebeek waren het dan weer broodbakkers die hun broden in Brussel aan de man brachten. Linkebekenaren dragen dan ook de spotnaam Moelieduivers. Een moelie is een bakkerstrog. Volgens een dorpslegende werd er ooit een bultenaar al plagend in een moelie geduwd. Toen de pestkoppen het deksel er af haalden, was de man gestorven. Een fraai stukje cultureel erfgoed!’ Peters en meters Karen en Koen zijn op zoek naar peters en meters. ‘Mensen met een interesse voor het erfgoed van de regio’, vertelt Karen. ‘We willen een netwerk uitbouwen van vrijwilligers en erfgoedsympathisanten waar we samen met onze erfgoedverenigingen een beroep op kunnen doen als dat nodig is. Zonder enige verplichting uiteraard.’ Een andere uitdaging van de Erfgoedcel is om zo veel mogelijk erfgoed op te lijsten in de digitale databank van erfgoedplus (www.erfgoedplus.be). Deze zoekwebsite van de provincies Vlaams-Brabant en Limburg is een heel handig en openbaar instrument voor iedereen die iets wil opzoeken over cultureel erfgoed. Het vergemakkelijkt onderzoek en ook voor de verenigingen zelf is het een troef om hun collectie volledig gratis in digitale vorm te hebben. ‘Het archiveren zelf is een enorme klus’, vertellen Koen en Karen. ‘Elke vrijwilliger is dus welkom.’ Bart Claes Ben je een erfgoedsympathisant en wil je de nieuwsbrief van de Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei ontvangen? Of wil je je af en toe als vrijwilliger inzetten? Stuur dan een mailtje naar karen.vanbuggenhout@dilbeek.be.

de lijsterbes is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Lijsterbes en vzw ‘de Rand’. De lijsterbes komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Redactie Magda Calleeuw, Sam Custers, Ann Lemmens, Linda Teirlinck, Luc Timmermans, Annick Tordeur Eindredactie Olivier Constant, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, olivier.constant@derand.be Hoofdredactie Geert Selleslach, 02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be Redactieadres GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem, tel. 02 721 28 06, info@delijsterbes.be, www.delijsterbes.be Verantwoordelijke uitgever Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel Onthaal gc de lijsterbes An Bohets (onthaalmedewerker), Sam Custers (centrumverantwoordelijke), GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem, tel. 02 721 28 06, fax 02 725 92 11, info@delijsterbes.be, www.delijsterbes.be, rek.nr. 091-0165014-46. Gelieve bij een overschrijving steeds je naam en de voorstelling te vermelden. openingsuren ma van 13.00 tot 17.00 uur, di tot vr van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, wo ook van 17.30 tot 20.00 uur (niet tijdens schoolvakanties). Op woensdag 9 november zal het onthaal uitzonderlijk al om 19.30 uur sluiten. foyer de lijsterbes Open van maandag tot en met zaterdag van 10.30 tot 24.00 uur en op zondag van 10.30 tot 21.00 uur. 15


activiteitenkalender Wanneer

Wie / Wat

Waar

November 10 14.30

Resto & Co – een uurtje tai chi met Bernadette

14 20.00 Peter Schoenaerts & Andrea Croonenberghs – Anders nog Iets?

Zaal Cammeland GC de Lijsterbes

15 14.00

KAV Kraainem – gespreksnamiddag Van Amaretto tot Zabaglione

Zaal PUK

17 14.00

Resto & Co – knutselnamiddag

Zaal Cammeland

19 20.30 De Beenhouwerij – Binnen zonder kloppen

GC de Lijsterbes

24 14.30

Zaal Cammeland

Resto & Co – een uurtje tai chi met Bernadette

25 20.30 Arid In Concert

GC de Lijsterbes

26 14.00

Kerstmarkt Kreativa

GC de Lijsterbes

26 17.00

Weekendrestaurant Carnafolk

Zaal Cammeland

27 10.00

Kerstmarkt Kreativa

GC de Lijsterbes

27 11.30

Weekendrestaurant Carnafolk

Zaal Cammeland

29 14.00

KAV Kraainem – filmvoorstelling The Inn of the sixth happiness

Zaal PUK

29 14.00

Resto & Co – Week van de Smaak: Choco-line

Zaal Cammeland

30 14.15

Theater RAT – Radio Sinterklaas

GC de Lijsterbes

Kraainemse verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor december bekend willen maken, kunnen voor 2 november een beknopte omschrijving van de activiteit bezorgen aan het onthaal van GC de Lijsterbes. © José Michaux

Kunst in alle vormen tijdens Artiestenparcours We kondigden de achtste editie van het Artiestenparcours in Kraainem vorige maand al aan in de gemeenschapskrant. We blikken graag even terug op wat er op 8 en 9 oktober zoal te bewonderen viel. Ondanks het druilerige weer waren veel mensen van de partij. Je hoefde ook niet door regen en wind om het parcours af te leggen. Een Engelse dubbeldekker bracht alle bezoekers van bestemming tot bestemming. In totaal stelden meer dan 150 artiesten tentoon, verspreid over 68 plaatsen in Kraainem. Het artistieke aanbod was weer erg gevarieerd: van graffiti over beeldhouwwerken tot schilderijen. Zelfs de kunst van het tafel schikken kwam aan bod!

Lijsterbes_nov_11  

2-3 Jef Van Eeckhoudt, voorzitter van filatelievereniging Filakra - O. Bonnevalle 10-11 Tien jaar Arid in GC de Lijsterbes KrAAiNEM • JAArGA...