Page 1

afgiftekantoor Kraainem 1 P 005212

DE LIJSTERBES KRAAINEM • JAARGANG 15, NR 1 • JANUARI 2014 • MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE LIJSTERBES EN VZW ‘DE RAND’

België - Belgique P.B. - P.P. 1950 Kraainem I BC 3352

2-3 Scouts uit lokalen door asbest

4-5 KUNSTeldoos Proeven van creatieve kronkels

14-15 Samenwerken ja, fusie nee

© TDW

10-11 Johan Terryn in GC de Lijsterbes ‘Blijven uitstellen was geen optie’


UIT DE GEMEENTE

Scouts uit lokalen door asbest Uit de gemeenteraad van 26 november > Op de gemeenteraad van september vroeg oppositiefractie Open om in november een eerste debat te voeren over de beheers- en beleidscyclus (BBC). De bedoeling is dat elke schepen zijn beleid voor de volgende vijf jaar uit de doeken doet. De verbazing is groot als het schepencollege het beleidsplan laat uitdelen. Het is niet meer dan een dubbelzijdig A4-blad. Raadslid Luk Van Biesen (Open) begrijpt er niets van. ‘Dit tart alle verbeelding. In elke gemeente is dit een doodnormale zaak; dit bestuur slaagt er niet in om de noodzakelijke informatie te geven. Zelfs niet na, zoals de meerderheid zelf zei, maanden hard werken. Een beleidsplan bestaat uit meer dan slagzinnen en grote woorden.’ Ook de fractie van Kraainem-Unie heeft bedenkingen. Raadslid Bertrand Waucquez: ‘Bepaalde zaken roepen nu al vragen op (kunstgras voor de voetbalclub, een nieuw administratief centrum), omdat ze blijkbaar al in detail uitgewerkt zijn. Wij vragen ons af waar de cijfers vandaan komen. Ook de samenstelling van de stuurgroep lijkt een vreemde zaak. Het lijkt een FDF-monopolie en is geen goede weerspiegeling van de Kraainemse bevolking.’ De aangewezen burgemeester Véronique Caprasse (Union) en schepen Arnold d’Oreye de Lantremange (Union) zeggen dat het plan niet gedetailleerd kan worden voorgelegd bij gebrek aan tijd. De meerderheid maakt bekend dat er zonder diepgaand debat over het plan gestemd zal worden op de gemeenteraad van 30 december. De oppositie stelt voor om het toch nog in december te bespreken. De meerderheid stemt schoorvoetend in om het beleidsplan midden december op een speciale vergadering te bespreken, niet op een gemeenteraad, zodat er geen zitpenningen uitgekeerd moeten worden. Schepen d’Oreye de Lantremange (Union) weerlegt de kritiek als zou de stuurgroep gemonopoliseerd worden door het FDF. ‘De samenstelling van 2

de stuurgroep gebeurde lang geleden en heeft niets te maken met politiek, maar met ervaring en competenties.’ > Begin 2014 moeten de gemeentelijke vzw’s ontbonden worden. Volgens Open zal dat problemen opleveren, want de gemeente is daar niet klaar mee en de tijd dringt. Open vraagt hoe de meerderheid dit denkt op te lossen. ‘Welke structuren zullen de vzw’s vervangen? Hoe zal de belangrijke financiële overdracht gedaan worden? De vzw Sport heeft op korte termijn 50.000 euro subsidies gekregen. Het zou normaal zijn als dit bedrag teruggestort zou worden aan de gemeente.’ Schepen Thierry Van de Plas (Union) en schepen d’Oreye de Lantremange (Union) verklaren dat er vereffenaars zullen worden aangesteld, maar dat de raden van bestuur van de vzw’s nog niet klaar zijn met verschillende administratieve en financiële zaken. Zij garanderen wel de nodige continuïteit. > De lokalen van de scouts zijn gesloten omwille van de aanwezigheid van asbest. Raadslid Johan Forton (Kraainem-Unie) vraagt zich af hoe het nu verder moet met de activiteiten van de scouts. Hij raadt aan om de lokalen volledig te saneren.

De aangewezen burgemeester Véronique Caprasse (Union) zegt dat er op dit ogenblik onvoldoende middelen zijn. ‘Het was al moeilijk om geld te vinden voor de studie. Voor volgend jaar hebben wij 20.000 euro vrijgemaakt om aan de sanering te kunnen beginnen. Meer middelen zijn er niet.’ De aangewezen burgemeester benadrukt dat zij haar verantwoordelijkheid heeft genomen om de lokalen te sluiten. Op korte termijn kunnen de scouts terecht in de lokalen van de scholen. Er zal een werkgroep worden samengesteld. De gemeente vraagt de scouts om ook eigen middelen aan te wenden om hun lokalen in orde te krijgen. De aangewezen burgemeester doet ook een bijzondere uitval naar de schepen van Jeugd, Thierry Van de Plas. ‘Ik heb gedaan wat binnen mijn mogelijkheden en bevoegdheden ligt. Het wordt misschien tijd dat de schepen van Jeugd ook zijn verantwoordelijkheid opneemt.’ > Raadslid Joost Vanfleteren (OPEN) wil weten hoe de bevoegde schepen zal omgaan met de nieuwe reglementering over het maximale geluidsniveau. ‘Vooral het jeugdhuis De Villa zal metingen moeten uitvoeren, omdat het wekelijkse activiteiten organiseert. Worden deze activiteiten gezien als


N(I)ET GEMIST openbaar? Is dat het geval, dan stellen wij voor een permanente geluidsmeter te plaatsen.’ Schepen Elisabeth de Foestraets-d’Ursel (Union) antwoordt dat de nodige metingen nog moeten gebeuren en dat het college daarna een beslissing zal nemen. > Het college liet in de voorbije maanden een enquête uitvoeren bij de Kraainemse bevolking onder de noemer Uw mening telt. Raadslid Marie-France Constant (Kraainem-Unie) vraagt een stand van zaken. Schepen van Onderwijs Véronique Caprasse (Union) antwoordt dat het dossier al in het college werd behandeld, maar nog niet geïnterpreteerd. Raadslid Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) vraagt de resultaten om een eigen interpretatie te kunnen geven. De meerderheid reageert kortaf en zegt dat de resultaten meegedeeld zullen worden wanneer dat past.

Impressie van Percossa De familie Oostvogels uit Bertem had kaarten geboekt voor de Beenhouwerij, een theaterduo dat naast ritme ook humor in zijn percussiespektakel brengt. Toen ze hoorden dat dit optreden niet kon plaatsvinden, annuleerden ze hun kaarten niet, maar liet het gezin zich verrassen door de slagwerkgroep Percossa. Juist voor de examenperiode vonden ze nog de tijd om in de Lijsterbes deze Nederlanders, die zelfs gevraagd worden in Taiwan en China, te bewonderen.

> Ten slotte vraagt Kraainem-Unie of er vooruitgang is geboekt in het dossier van de heraanleg van de Wezembeeklaan. Hiervoor moesten op verschillenden niveaus contacten worden gelegd. Schepen van Mobiliteit Olivier Joris (Union) geeft toe nog geen initiatief te hebben genomen. ‘Onbegrijpelijk en ongehoord’, repliceert raadslid Luk Van Biesen (Open). ‘Op de vorige gemeenteraad beloofde de meerderheid dit snel in gang te steken en nu constateren we dat er niets mee is gedaan.’

VERENIGINGSNIEUWS

Weens concert Liberale socioculturele kring Librado zondag 5 januari 16 uur - GC de Lijsterbes Om het nieuwe jaar muzikaal in te zetten, brengt de socioculturele kring Librado Wenen helemaal naar Kraainem. Tijdens een Weens nieuwjaarsconcert brengt het Vlaams-Brabants Symfonieorkest onder leiding van dirigent Rik Ghesquière prachtige klassiekers, waaronder Weense walsen, polka’s van Strauss en vele anderen. Kom mee genieten van deze prachtige muziek en raak helemaal betoverd door Wenen. Aansluitend op dit Weense muziekspektakel klinken we op het nieuwe jaar.   De toegang is gratis. Inschrijven is verplicht: reserveer je plaats bij Jurgen Segers via jurgen@lukvanbiesen.be of 0494 18 55 95.

‘Dit optreden loste volledig onze verwachtingen in’, klonk het bij de familie. ‘Het is origineel en een ideale mengeling voor jongeren en de iets ouderen onder ons.’ Af en toe proberen de ouders hun kinderen mee te nemen naar een cultureel evenement. ‘Toch heeft dit bij hen nog niet veel losgeweekt. Cultuur zal bij hen wel een passieve interesse blijven’, stellen de ouders. Luc Timmermans

3


Creatief aan de slag met KUNSTeldoos

Proeven van creatieve kronkels De kindernamiddagen op woensdag kennen een lange geschiedenis in GC de Lijsterbes. Sommigen zullen zich wellicht de creanamiddagen van de Gezinsbond of de knutselnamiddagen met juf Aurélie en Karlien herinneren. Na enkele jaren knutselvreugde stopte ook juf Helga er mee, waardoor GC de Lijsterbes met een nieuw initiatief op de proppen kwam. Samen met GC de Kam riep het gemeenschapscentrum KUNSTeldoos in het leven. Peter Arijs vulde samen met zijn vijfjarige dochtertje Iratxe de enquête in waarin de gemeenschapscentra peilden naar de voorkeur voor activiteiten bij kinderen en hun ouders. Iratxe vertelde thuis altijd enthousiast over de werkjes die ze vol trots meebracht. ‘Ik vind het belangrijk dat Iratxe en later ook de kleine Maitane (2 jaar) kunnen proeven van verschillende activiteiten, hun verschillende talenten kunnen ontdekken en vooral plezier maken in hun vrije tijd.’ 4

Kinderen stimuleren Iratxe werd uitgekozen als proef konijn voor de nieuwe kindernamiddagen onder de noemer KUNSTeldoos. Iratxe speelt thuis enthousiast verder met de handpop die ze maakte tijdens een van de activiteiten. Zij en haar zus zijn graag creatief bezig; dat bewijzen alle tekeningen in huis. ‘Ze hebben nog zo veel andere talenten naast knutselen’, vertelt hun papa. ‘De workshop rond de Notenkraker trok mijn aandacht. Muziek slaat aan bij

mijn kinderen; ze zijn graag met muziek bezig. We denken er dan ook over na om hen naar de muziekschool te sturen.’ De workshops van KUNSTeldoos zijn een hulpmiddel voor ouders die hun kinderen willen stimuleren hun diverse talenten te ontwikkelen. Slaat beweging aan, dan kunnen ze daarna naar een sportclub. Worden ze eerder blij van het maken van muziek, dan is de muziekschool misschien een goed idee.


NIEUWS UIT DE LIJSTERBES

© Tine De Wilde

‘Het kan voor sommige ouders een nadeel zijn dat de KUNSTeldoosworkshops niet iedere woensdagnamiddag plaatsvinden. Vroeger was dat namelijk wel het geval. Wij zien het als een fijne mogelijkheid om af en toe, op een redelijk ongedwongen manier, de kinderen te laten kennismaken met de rijke wereld van creativiteit in alle mogelijke vormen.’ Een beetje Spanje in Kraainem Peter komt uit Gent, zijn vrouw Nuria is Spaanse. Samen met hun kinderen vormen ze een multiculturele vrolijkheid en ze koesteren en stimuleren diversiteit. Ze zijn getrouwd in Bilbao, verhuisd naar Gent en hebben later hun plekje in Zaventem gevonden. De meisjes spreken thuis Nederlands en Spaans. ‘We hebben nog even getwijfeld om ze in het Frans naar school te sturen, maar we hebben toch gekozen voor de gemeentelijke basisschool in Kraainem. De sfeer van de school is erg fijn en we vinden het ook belangrijk dat minimaal een van de ouders de schoolvoertaal spreekt’, stelt Peter. Omdat hij tennis speelde in Kraainem en af en toe een voorstelling meepikte in het gemeenschapscentrum, kende Peter de gemeente ook als een fijne naschoolse omgeving. Voor het gezin Arijs-Gomez zijn de kinderen erg belangrijk. Peter is ook om die reden betrokken bij de ouderraad op school. Hij werkt zelf in de IT-sector en zijn vrouw werkt bij een farmaceutisch bedrijf. ‘Met twee werkende ouders is het een vrij druk bestaan.’ Net daarom vinden ze het erg belangrijk om in hun vrije tijd te ontspannen. Dat doen ze in het weekend samen met de kinderen in de natuur. Omdat ze veel familie hebben in Spanje, trekt het gezin er een aantal keer per jaar op uit naar het zuiden. Daarnaast hebben beide ouders ook hun eigen hobby’s. Peter volgt een opleiding tot sommelier en zijn vrouw geeft yogalessen. Ook Iratxe weet wat ze graag doet. ‘Ik doe al drie jaar balletinitiatie in Woluwe’, vertelt ze trots. ‘Gisteren heb ik met mijn mama koekjes gebakken en ik ga ook naar de Franse les in Brussel.’

Gelukkig heeft ze nog tijd en energie over voor de KUNSTeldoosnamiddagen. Nele De Meyer

Nederlands leren Op 29 januari start een cursus Nederlands voor beginners in GC de Kam in Wezembeek-Oppem. Daar kan je nu al voor inschrijven. De cursus vindt twee keer per week plaats, op woensdag en vrijdag, telkens van 9 tot 12 uur. Inschrijven en betalen doe je bij het CVO Tervuren-Hoeilaart, Brusselsesteenweg 106, Tervuren, 02 767 04 30, www.cvoth.be.

Wie interesse heeft in de KUNSTeldoosactiviteiten kan meer informatie vinden op de websites van GC de Kam en GC de Lijsterbes. Vanaf februari gaat de nieuwe reeks van start, voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, in drie verschillende leeftijdsgroepen. De workshops zijn nu nog leuker; elke woensdagnamiddag wordt een sportief en creatief feest. We werken rond het thema ‘durf-het-zelvers’. Het gaat erom dat kinderen zelf dingen durven te doen en aan de slag gaan met verschillende materialen op verschillende manieren. Onder andere met lichtgraffiti werken, dozen bouwen, knutselen, zelf een film maken en meedoen met een activiteit tijdens de Boekenweek staat al op de planning. Afsluiten doen we met een buitenspeeldag in de tuin van het gemeenschapscentrum. De workshops vinden alternerend plaats in GC de Lijsterbes en GC de Kam. Dit is een uitstekende gelegenheid voor kinderen en hun ouders om beide centra en hun aanbod te leren kennen. De workshops kunnen in kleine blokjes per leeftijdsgroep geboekt worden, zodat ze gemakkelijk in jouw drukke gezinsschema passen. Ook deze keer zetten we in op de creativiteit van de ouders. Hou de website van de centra in de gaten om te zien welke durf-het-zelfworkshops we aanbieden.

Vergeet je identiteitskaart niet als je wil inschrijven. De cursus kost maximaal 72 euro (cursusmateriaal niet inbegrepen). Openingsuren CVO TervurenHoeilaart: maandag tot donderdag 9-12 uur en 18.30-22 uur.

Nederlands oefenen Op 29 januari start in de Kam ook een conversatiegroep voor mensen die al heel goed Nederlands spreken, maar wat vaker willen oefenen. De conversatiegroep geeft de deelnemers de kans om veel in het Nederlands te praten. Je kunt het nieuws van de dag bespreken, een muziekvoorstelling bijwonen en daarna gezellig nababbelen, een culturele uitstap maken … Bijna alles kan, als je er je Nederlands maar mee oefent. De conversatiegroep komt wekelijks samen. Vanaf 27/01/2014 t.e.m. 2/06/2014, elke maandag van 19.30 tot 21.30 uur. Prijs: 65 euro (enkele (culturele) activiteiten zijn in deze prijs begrepen) Toelatingstest, ingschrijving en betaling in GC de Lijsterbes op maandag 20 januari van 18 tot 19.30 uur. Betalen kan contant, met Bancontact of per overschrijving binnen de vijf werkdagen na je inschrijving. Je moet een niveautest afleggen om te kunnen deelnemen aan de conversatiegroep.

Alle info: www.dekam.be, www.delijsterbes.be 5


OUD-NIEUW

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Halle hoek Dezangrélaan-Kasteelweg Vlak voor de parking van het Jourdainkasteel staat de kapel die in 1840 werd opgericht door de pachter van de boerderij van Jourdain. In deze kapel staat een zwart Onze-LieveVrouwebeeld. Oorspronkelijk werd het kleine gebouw omgeven door twee hoge lindebomen en was het wit geschilderd, zoals de zogenaamde witte huizen in de omgeving. Na hevig stormweer op het einde van de jaren tachtig viel de rechterlinde om en werd de kapel verwoest, zodat die hersteld moest worden. Bovenaan staat een bekroonde lijst waar bijna onleesbaar op staat: ‘Deze kapel is (toegewijd aan) O.L.V. van Halle door J.P. De Ryck en A.C. Claes 1840 (vermoedelijk).’ Tekst en foto: Luc Maes

WEKELIJKSE ACTIVITEITENKALENDER MAANDAG 13.30 tot 16.30 Hobbyclub Kreativa Creatief handwerk Zaal Cammeland

18.30 tot 19.30 Turnkring KnA Funky Jazz Kids (8 tot 14 jaar) GC de Lijsterbes

14.00 OKRA Trefpunt 55+ Kraainem ledenvergadering (eerste maandag van de maand) Zaal PUK

19.30 tot 20.30 Turnkring KnA Zumba GC de Lijsterbes

20.00 tot 22.00 Koninklijke Fanfare Kunst & Vrijheid Repetitie Zaal Cammeland DINSDAG 13.00 tot 17.00 kantatelier ‘de Lijsterbes’ (tweewekelijks) GC de Lijsterbes 14.00 OKRA Trefpunt 55+ Kraainem Wandeltocht (elke tweede en laatste dinsdag van de maand) Vertrek: parking Cammeland

6

20.30 tot 21.30 Turnkring KnA Funky Jazz (gemengd +14 jaar) GC de Lijsterbes 20.45 tot 22.00 ZVC Mikra Competitie zaalvoetbal thuiswedstrijden Sporthal Kraainem WOENSDAG 9.20 tot 11.30 Myriam Goetghebuer Stretchinglessen voor volwassenen en senioren (niet tijdens schoolvakanties) Sporthal Kraainem

14.00 tot 16.00 Magda Calleeuw Tekenlessen (9 tot 16 jaar) Zaal Cammeland

20.30 tot 21.30 Turnkring KnA Pilates GC de Lijsterbes

18.00 tot 21.30 Turnkring KnA Recreatieve gym (vanaf 3 jaar) Sporthal Kraainem

21.30 tot 22.30 Mikra Old Timers Vriendschappelijk zaalvoetbal 35+ Sporthal Kraainem

19.00 tot 22.00 Aquarelatelier ‘de Lijsterbes’ Cursus ‘aquarel en andere waterverftechnieken’ (niet tijdens schoolvakanties) GC de Lijsterbes 19.30 tot 20.30 Turnkring KnA Fitness – BBB GC de Lijsterbes 20.00 tot 21.30 Turnkring KnA-Venkra Vendelzwaaien - gevorderden Sporthal Kraainem

21.30 tot 23.00 Kraainem Tigers Floorball Sporthal Kraainem DONDERDAG 11.00 tot 14.00 OCMW-Kraainem Resto & Co Cammeland 13.00 tot 16.00 Aquarelatelier ‘de Lijsterbes’ Cursus ‘aquarel en andere waterverftechnieken’ (niet tijdens schoolvakanties) GC de Lijsterbes


VERENIGINGSNIEUWS Resto&Co Kalender

Poëzie bij Resto&Co

Beweging Resto&Co (OCMW) donderdag 16 januari 14.30 tot 15.30 uur - zaal Cammeland

Op donderdag 30 januari doet Resto&Co voor de vierde keer mee aan Gedichtendag. Elk jaar opnieuw dragen de deelnemers en de medewerkers mooie gedichten voor. Het thema dit jaar is verwondering, een woord dat je op veel manieren betekenis kan geven. We nodigen iedereen die dat wil uit om een gedicht, tekstje of liedje te zoeken dat je kan associëren met verwondering.

Beweging Resto&Co (OCMW) donderdag 23 januari 14.30 tot 15.30 uur - zaal Cammeland Beweging Resto&Co (OCMW) donderdag 30 januari 14.30 tot 15.30 uur - zaal Cammeland

Resto&Co is een dienstverlening van het OCMW van Kraainem. Inwoners van de gemeente die graag wekelijks in gezelschap tafelen en/of deelnemen aan groepsactiviteiten zijn van harte welkom op donderdagmiddag in zaal Cammeland. Meer info en inschrijven via Freya Hendrickx, freya.hendrickx@ocmw.kraainem.be of 02 719 20 76.

ACTIVITEITENKALENDER WANNEER

WAT / WIE

WAAR

JANUARI zo

5

16.00

Weens concert / Librado

GC de Lijsterbes

za

11

19.00

Nieuwjaarsreceptie / GC de Lijsterbes & Cultuurraad Kraainem

GC de Lijsterbes

vr

17

20.30

Nooit van niks iets / Johan Terryn

GC de Lijsterbes

ma

20

20.00

Infosessie: kinderen en internet

GBS Kraainem

zo

25

11.00

Jaarlijkse mosselkermis / KSC Sprint

Gemeentelijke feestzaal Wezembeek-Oppem

do

30

20.30

Kraainem dicht! / Gedichten & Gerechten

GC de Lijsterbes

Kraainemse verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor februari bekend willen maken, kunnen voor 2 januari een beknopte omschrijving van de activiteit bezorgen aan het onthaal van GC de Lijsterbes.

14.00 tot 18.00 OKRA Trefpunt 55+ Kraainem Kaartnamiddag Zaal PUK

9.00 tot 17.00 Tennisclub De Kamme Jeugdlessen (vanaf 6 jaar) Terreinen bij de sporthal

19.00 tot 22.00 Aquarelatelier ‘de Lijsterbes’ Cursus ‘aquarel en andere waterverftechnieken’ (niet tijdens schoolvakanties) GC de Lijsterbes

10.00 tot 12.00 Turnkring KnA Recrea art-gym dames (specialisatie, na test) Sporthal Kraainem

19.00 tot 22.00 Filakra – O. Bonnevalle Ledenvergadering (eerste donderdag van elke maand) Zaal Cammeland ZATERDAG 9.00 tot 10.30 Turnkring KnA Recrea ritmische gym (specialisatie, na test) Sporthal Kraainem 9.00 tot 10.30 Turnkring KnA Recrea jongeren jump team (specialisatie, na test) Sporthal Kraainem

10.30 tot 12.00 Turnkring KnA Demo gym team (selectie) Sporthal Kraainem 10.00 tot 11.00 Turnkring KnA-Venkra Vendelzwaaien (beginners vanaf 8 jaar) Sporthal Kraainem 11.00 tot 12.00 Turnkring KnA-Venkra Vendelzwaaien (gevorderden) Sporthal Kraainem

12.00 tot 13.00 Mikra Badminton voor jongeren vanaf 6 jaar (3 x per maand) Sporthal Kraainem 13.00 tot 14.30 ZVC Mikra Zaalvoetbal voor jongeren vanaf 6 jaar (3 x per maand) Sporthal Kraainem ZONDAG 9.00 tot 12.00 Filakra – O. Bonnevalle Ledenvergadering (elke derde zondag van de maand) Zaal Cammeland

19.00 tot 21.00 Mikra Badminton recreatief voor volwassenen (3 x per maand) Sporthal Kraainem WEBSITES VERENIGINGEN • www.mikra.be • www.kna-kraainem.be • www.sportraad-kraainem.be • www.delijsterbes.be/nl/ verenigingen • www.tennisdekamme.be

14.00 tot 17.00 Chiro BAM (van 6 tot 12 jaar) Chirolokalen, Zaventemseweg 6 18.00 tot 19.00 ZVC Mikra Competitie zaalvoetbal Thuiswedstrijden Sporthal Kraainem

7


UIT HET KRAAINEMSE VERLEDEN

Het kostershuis ontstemd was en dat hij de klacht niet had aangenomen, omdat Verheyden een ambtenaar had beklad. Het enige dat Verheyden nog kon doen, was een klacht indienen bij het gouvernement in de hoop dat het de zaak misschien zou onderzoeken.

Foto: Het kostershuis, klaar voor de sloop rond 1965.

Het kostershuis, op de plaats van de huidige zaal PAT, zorgde in het verleden voor heel wat verhitte discussies. Wie was de eigenaar van de grond en wie van het gebouw? En wie mocht er wat in doen? Ook vandaag hebben we een nieuwe discussie over het gebouw en het gebruik ervan. L’histoire se répète. Voor de kerk van Kraainem stond tot halverwege de twintigste eeuw een gebouw dat, na heel wat functies te hebben bekleed, rond 1965 verdween. Het gebouw diende hoofdzakelijk als school en woning voor de koster en werd het kostershuis genoemd. Na de Tweede Wereldoorlog maakte de Chiro er gebruik van. Later werd het een parochiale bibliotheek en zelfs gewoon een woning. Om de oorspronkelijke eigenaar of bouwheer van het kostershuis te kennen, moeten we ver terug in het verleden. In de negentiende eeuw was daarover nogal wat discussie tussen de kerkfabriek en het gemeentebestuur. Belofte In het archief van het aartsbisdom vinden we een document waarin vermeld wordt dat het gebouw door de kerkfabriek van Sint-Pancratius werd gekocht op 29 mei 1822, voor de som van 82 gulden, 15 stuivers en 15 deniers. Klaar? Niet meteen. Op 19

8

augustus 1828 wordt een zekere E.B. Verheyden, pachter in Kraainem met als locatie de boerderij in het huidige Jourdainpark (nu gedeeltelijk afgebroken), veroordeeld. Hij was lid van de kerkfabriek en waarschijnlijk ook de voorzitter. De man voelde zich in zijn wiek geschoten, greep naar de pen en schreef een vlammende brief naar de procureur waarin hij zich beklaagde over het gezag van de burgemeester van Kraainem. Hij klaagde burgemeester Maeck aan, omdat die er op aangedrongen had het schoolhuis te kopen met geld van de kerkfabriek dat de gemeente achteraf terug zou betalen. De burgemeester had dit formeel beloofd. Nadien trok de gemeente van het gouvernement 300 gulden en een extra som geld, samen zo’n 700 gulden. De kerk heeft echter nooit iets ontvangen. De advocaat die boer Verheyden onder de arm genomen had, schreef hierop naar zijn cliënt dat de procureur zeer

Dispuut 1 Ook de pastoor mengde zich in het debat. Samengevat ging het er ongeveer als volgt aan toe. Uit de briefwisseling tussen de pastoor, eveneens Verheyden genaamd, en burgemeester Maeck blijkt dat deze laatste aandrong op de aankoop van het kostershuis door de kerkfabriek. Maeck liet het overkomen als een aankoop van een gemeentehuis dat als school zou dienen. In Extract uyt den deliberatie-boek der Kercke van Crainhem (21/3/1830) lezen we: ‘[…] dit huys is gekogt geweest vóór eene wooning te bezorgen aan den koster, aangezien er geen verblijf voor denselven was, den in eene herberg, voordien is dit huys ook bestemd geweest voor een school lokaal, aangezien die twee fonctiën door den selven persoon bedient worden, soo het blijkt uyt een reglement behoorlijk goed gebeurt […].’ Dit leverde voor de kerk een zekere winst op, want vroeger betaalde de kerk de koster 84 gulden Brabantsch courant en nu boden ze een gratis woonst en 50 gulden Nederlandsch courant. Dertig jaar later doemen opnieuw problemen op. Het knelpunt is deze keer het huurcontract. Betaalt de gemeente voor de school? En betaalt de kerkfabriek de koster? Gedurende enige tijd weet men blijkbaar niet meer aan wie het gebouw toebehoort. Toch komt er duidelijkheid. Tot tweemaal toe, op 25 april 1865 en 8 mei 1865, verklaart het gemeentebestuur dat het de eigendom van de kerk niet contesteert en dat het bereid is te betalen. Het aartsbisdom bezat immers de akte van de aankoop van het huis op 29 mei 1822, toen het huis werd gekocht om het aan de koster te geven. Vraagstuk kostershuis opgelost.


VERENIGINGSNIEUWS

Dispuut 2 Naast het kostershuis was er echter ook nog het kostersland. Dat lag achter de kerk en werd in 1879 verhuurd aan Guilielmus Bocsin, voor 23 frank per jaar. Deze partij land van 17 are (nummer 187 op de kadasterkaart van Popp) werd al meer dan vijftig jaar door de kerkfabriek verhuurd, maar nu bleek deze grond ineens eigendom van de gemeente te zijn. Hoe was dit mogelijk? Op een bepaald moment had iemand ontdekt dat de gemeente de onroerende belasting betaalde, want op het kadaster stond de grond ingeschreven als eigendom van de gemeente Kraainem. Dit is moeilijk te begrijpen, aangezien eerder duidelijk werd dat de kerk eigenaar was. Ook dit geschil werd opgelost. Pastoor Luyten schreef hierover: ‘Mits enige formaliteiten en een overeenkomst met het gemeentebestuur werd voor diezelfde grond door notariëlen akt, overschrijving gedaan en als kerkegoed definitief overgemaakt ten jare 1936.’ Op de grond staat op dat moment het patronaat of zaal PAT of, zoals het aanvankelijk werd genoemd, het lokaal der parochiale werken. Al de kosten ‘voor opbouw en mobilieren van het lokaal’ heeft pastoor Luyten op zich genomen. Hij betaalde daarvoor ruim 200.000 frank voor de Tweede Wereldoorlog. Een tweede parochiezaal PUK werd in 1970 op het kostersland gebouwd. Zes jaar na de bouw brandde alles af. Kwaad opzet? Dat is nooit geweten. In 1978 herrees PUK als een feniks uit zijn as. Georges Bulteel

Infosessie: Kan je een geheim bewaren? - Kinderen en internet Ouderraad GBS Kraainem maandag 20 januari 20 uur - GBS Kraainem Op 20 januari organiseert de ouderraad van de gemeentelijke basisschool Kraainem een infosessie voor ouders over veilig surfen op het net. Gastspreker Peter De Waele vertelt in deze sessie Kan je een geheim bewaren over zaken waarbij je als ouder een oogje in het zeil kan houden. Hij was vijftien jaar lang het hoofd van de cel Pedofilie van de federale gerechtelijke politie en vanuit zijn politie-ervaring zal hij toelichten hoe kinderen veilig op het internet kunnen surfen. Hij zal concrete preventietips voor ouders bespreken en raad geven om jonge kinderen weerbaar te helpen worden. Inschrijven kan via oudervereniging.kraainem@gmail.com. Locatie: gemeentelijke basisschool, E. Bricoutlaan 61, Kraainem

Jaarlijkse mosselkermis KSC Sprint Wezembeek-Oppem zaterdag 25 januari 11 tot 22 uur De organisatoren van de jaarlijkse mosselkermis, waar ook lief hebbers van steak met frieten hun buikje rond kunnen eten, hopen jullie opnieuw talrijk te mogen verwelkomen. Zoals steeds is deze mosselkermis bedoeld om de kas te spijzen voor wielerwedstrijden die KSC Sprint elk jaar in Wezembeek-Oppem en Kraainem organiseert. Het bestuur wil via deze weg alle trouwe medewerkers bedanken die deze Sprintevenementen mee ondersteunen. Locatie: gemeentelijke feestzaal, Louis Marcelisstraat 134, Wezembeek-Oppem

Word fietsbegeleider in Kraainem Ben je een echte fietslief hebber en wil je jouw enthousiasme overdragen op beginnende fietsers? Word fietsbegeleider en leer mensen die nooit of zelden gefietst hebben belangrijke vaardigheden aan met een ervaren lesgever. Als begeleider word je verwacht op de lessen van de deelnemers. Die gaan door op zondag 23/02, 02/03, 09/03 en 23/03 van 13.30 tot 15.30 uur. Je krijgt vooraf een gratis opleiding, aangeboden door de provincie Vlaams-Brabant. Geïnteresseerd? Neem contact op met Aurélie Walschaert via info@delijsterbes.be of 02 721 28 06.

9


‘Blijven uitstellen was geen optie’ Johan Terryn (44) is een man van veel terreinen. Hij werd ooit ontdekt door Mark Uytterhoeven in het legendarische Onvoorziene omstandigheden om daarna zowel op radio als tv een knappe reeks neer te zetten, van Groot Licht tot Camping Casablanca over Het Zesde Zintuig tot Een ster in de familie. De Antwerpenaar verkent de komende maanden nieuwe horizonten met zijn eerste solovoorstelling: Nooit van niks iets. Een verhaal over de dingen die liever niet gezegd worden en hoe die ons leven in een wurggreep houden. Ontdek zijn verhaal op 17 januari in GC de Lijsterbes. 10

‘Het maken van de voorstelling was als een organisch proces, ik ben een hele tijd geleden beginnen te schrijven, eerst als een soort vingeroefening, om het daarna ook helemaal af te maken. Plots vond ik het de moeite om mijn verhaal voor een publiek te brengen en heb ik alles in gang gezet. Ik hou zelf van groteske vertellingen en dat is de voorstelling zeker geworden.’ Beklemmend grappig Terryn baseerde zich op twee verhalen uit de krant die zijn pad kruisten. ‘Ik heb ze laten versmelten tot één plot.


© Tine De Wilde

betreft een heel extreem voorbeeld.’ ‘Het is een heel kwetsbare voorstelling geworden, zeker door zulke thema’s naar boven te halen. Afgaande op de eerste publieksreacties vonden de mensen het ook wel spannend omdat ze de plot pas ontdekken als alle puzzelstukjes in elkaar passen. Dat maakt Nooit van niks iets beklemmend, maar er zijn ook grappige momenten. Het is niet mijn bedoeling om de mensen met een heel zwaar gevoel naar huis te laten gaan. Mensen moeten de humor inzien van dat soort situaties. Het is een rauw verhaal, maar mensen zullen er ook om lachen. Die rauwheid gecombineerd met dat licht satirische heb ik nodig om iets als schaamte en schuldgevoel te doorgronden.’

De krantenberichten leken me heel onwaarschijnlijk en ik wou het nog onwaarschijnlijker maken door ze op elkaar te leggen, met daaronder een thematiek die de mensen gaandeweg ontdekken: schaamte en schuldgevoel. Een oer-Vlaams thema dat heel herkenbaar is, hoe onwaarschijnlijk het verhaal ook is. Het zijn geen evidente thema’s om in een voorstelling te gieten, want er wordt weinig over gepraat. Hoe meer je die dingen verzwijgt of opkropt, hoe meer ze je in een wurggreep houden. Het verhaal van mijn hoofdpersonage is wat dat

Alleen de uitdaging aangegaan Terryn stortte zich niet zomaar op dit avontuur. Voor hij aan de voorstelling begon, ging hij te rade bij zijn grote theaterheld Peter De Graef. ‘Ik volgde bij hem een masterclass om te zien of zo’n solovoorstelling wel iets voor mij is. Bij hem heb ik geleerd om de zwarte kantjes van iets niet uit de weg te gaan. Op die manier geef ik een zinvolle invulling aan wat ik breng. De mensen kunnen er iets mee, maar ze moeten er niet dagenlang over nadenken. Het is geen moeilijke voorstelling, dankzij de cabareteske uitstapjes die het geheel luchtig maken.’ Deze voorstelling is er een waar Terryn erg naar heeft uitgekeken. Hij brengt ze volledig solo, een grote uitdaging. ‘Er viel wel ontzettend veel op mijn schouders: als het me niet lukt, kan ik niemand met de vinger wijzen (lacht). Ik draag de hele verantwoordelijkheid, maar dat is ook het prettige omdat ik er helemaal mijn tanden in kon zetten en de voorstelling helemaal naar mijn hand kon zetten. Ik bied het publiek stevig materiaal, maar dat mag soms wel’, stelt hij geruststellend.

‘Dit is voor mij een nieuwe carrièrewending. Ik heb een grillige loopbaan achter de rug waarbij ik van verschillende facetten van het televisie- en radiomaken heb geproefd. Ik ben daarbij altijd gestuurd door mijn eigen drive om op verschillende manieren verhalen te ontdekken en te vertellen. Deze voorstelling stond al een tijdje op mijn checklist. Blijven uitstellen was geen optie. De honger om mezelf uit te dagen was er.’ De ontdekker in Terryn heeft de bovenhand gekregen en hem zo geprikkeld dat een vervolg niet uitgesloten is: ‘Ik sluit niet uit dat er nog meer voorstellingen komen. Die kans is redelijk reëel. Althans, dat hoop ik.’ Steven Verhamme

Johan Terryn Nooit van niks iets vrijdag 17 januari theater / humor Geïnspireerd door teksten van Rutger Kopland, Chuck Palahniuk en Frank Deboosere schreef Johan Terryn in een vlaag van zinsverbijstering Nooit van niks iets. Een verhaal tussen slapen en ontwaken, als de droom stilaan oplost en tegelijk het besef van de werkelijkheid langzaam binnen sijpelt. Een verhaal over de dingen die liever niet gezegd worden en hoe die dan precies ons leven in een wurggreep houden. Een grinnikende en hinnikende nachtmerrie over onzichtbare wortels, ‘roeselbachs’ en de Kalmthoutse Heide. 20.30 uur – GC de Lijsterbes Tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk)

Honger om uit te dagen ‘Ik ben nu 44 en heb die levenservaring echt nodig gehad om de voorstelling te maken. Tien jaar geleden had ik de zin niet om alleen op een podium te staan. Op dit moment in mijn leven vind ik het wel aangenaam. Ik heb veel goesting om te spelen, wellicht omdat het thema ook wat samenhangt met mijn leeftijd.’ 11


NIEUWS UIT DE LIJSTERBES Nieuwjaarsreceptie zaterdag 11 januari receptie De cultuurraad van Kraainem en GC de Lijsterbes nodigen alle inwoners uit voor een drankje op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Breng familie, vrienden, kennissen en buren mee om samen met ons te klinken op een voorspoedig 2014.

Kraainem Dicht! Gedichten & Gerechten donderdag 30 januari podium / culinair Dat ook poëzie door de maag gaat, zal men in Kraainem beamen. Op donderdag 30 januari vieren poëzielief hebbers in Vlaanderen en Nederland de vijftiende Gedichtendag. In Kraainem houden we vast aan het traditionele

Lennaert & de Bonski’s De Bonski’s kennen hun wereld donderdag 6 februari muziek / humor / Nederlands leren Lennaert & de Bonski’s brengen een nieuwe voorstelling voor al wie Nederlands leert. De Bonski’s kennen hun wereld zit vol wereldmuziekjes in

19 uur - GC de Lijsterbes

VIND ONS LEUK! Wil je niets missen over GC de Lijsterbes? ‘Like’ ons dan op Facebook en ontdek alle nieuwigheden via onze fanpagina.

recept van zowel gedichten als gerechten. Terwijl een selectie prachtige gedichten en proza wordt voorgedragen op het podium, staat amateurkok Pascal De Mey van Muziek & Beweging Kraainem achter het fornuis. Bij het samenstellen van het menu laat Pascal zich inspireren door de gedichten die ‘s avonds worden gebracht. De tickets omvatten een driegangenmenu met aperitief en koffie. Het aantal plaatsen is beperkt tot dertig. 19 uur – GC de Lijsterbes Tickets: 23 euro (enkel in vvk)

Af en toe verwennen we onze fans met leuke prijzen via een van onze wedstrijden. Hou onze pagina dus zeker in de gaten!

een Nederlandstalig jasje. Maar het gaat deze keer ook over culturele identiteit. Wat maakt de Russische Bonski’s zo verschillend van de Belgische zanger met wie zij op het podium staan? Zijn de mensen uit Scandinavië echt kouder dan die uit Afrika of Zuid-Amerika? Waarom wil een Belg altijd op tijd zijn? Je hoort het allemaal in deze humoristische muziekvoorstelling. Verstaanbaarheid en interactie met het publiek staan centraal. Samen met de voorstelling verschijnt een cd met een boekje vol taalspelletjes. Voor de leerkrachten is er een educatieve bijlage. Lennaert Maes (zang en gitaar), Andrei Bonski (mandoline, viool, accordeon en toetsen), Kriss CC Bonski (contrabas, percussie, toetsen en tuba)

www.facebook.com/delijsterbes i.s.m. Maandacht, vzw ‘de Rand’ en het Taaluniecentrum NVT

Taaliconen Hier vind je activiteiten in het Nederlands. Ook als je niet-Nederlandstalig bent, kan je deelnemen. Gebruik de uitleg bij de taaliconen om een activiteit te kiezen. Je spreekt nog geen of niet zo veel Nederlands. Je begrijpt al een beetje Nederlands. Je begrijpt al veel Nederlands en je kan ook al iets vertellen. Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands. Meer informatie: www.delijsterbes.be/nl/taalicoon De taaliconen zijn ontwikkeld door het Huis van het Nederlands Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 12

20.30 uur - GC de Lijsterbes Tickets: 12 euro (kassa), 9 euro (vvk & abo)


Meer info: 02 721 28 06, info@delijsterbes.be, www.delijsterbes.be

Johan Verminnen & groep En avant la muzik! zaterdag 8 februari muziek Gedrevener dan ooit, met in zijn koffer 44 jaar muzikale omzwervingen, gaat deze Wemmelaar samen met zijn trouwe muzikanten keihard door. In het Verminnen-Brussels uitgedrukt, klinkt de strijdkreet: En avant la muzik! Verminnen grabbelt gretig in zijn korf klassiekers, al dan niet in een nieuw jasje, opgefrist met enkele fonkelnieuwe

liedjes en gelardeerd met humoristische en pakkende commentaar. Liedjes als Brussel zijn intussen van de mensen geworden en Verminnen is heel gelukkig om iedereen te horen meezingen. Toch vermijdt hij routine. ‘Ik wil echt nog altijd in het zweet staan na een optreden’, stelt hij. Bert Candries (gitaren), Leo Caerts (klavieren), Nils De Caster (viool, lapsteel, mandoline), Gert Meert (percussie) 20.30 uur - GC de Lijsterbes Tickets: 22 euro (kassa), 20 euro (vvk), 18 euro (abo)

Oproep tentoonstelling GC de Lijsterbes kleurt groen op Saint Patrick’s Day Op 17 maart vieren Ieren overal ter wereld Saint Patrick’s Day. In Kraainem worden de handen in elkaar geslaan om deze feestdag in de (groene) verf te zetten. Op 14, 15 en 16 maart organiseren we een Saint Patrick’s Festival op Vlaamse wijze. Met een bende enthousiaste Vlaamse en Ierse vrijwilligers zorgen we voor een weekend vol activiteiten: concerten op vrijdag (Carl Dempsey Band) en zaterdag

(Sons of Navarone) en een brunch en theater op zondag. Waar Saint Patrick’s Day gevierd wordt, kleurt alles steevast groen. Ook de Foyer, die het hele weekend lang dienst doet als Irish pub, krijgt een groen tintje aangemeten met een Iers-Belgische tentoonstelling. Hiervoor zijn we nog op zoek naar artiesten die in de maand maart een of meerdere werken met een groene touch willen tentoonstellen. Komt een van je werken in aanmerking? Mail dan een foto van je werk naar info@delijsterbes.be. Hartelijk bedankt!

NIEUWS UIT DE KAM IN WEZEMBEEK-OPPEM De Nieuwe Wildernis donderdag 16 januari film Een machtige zeearend scheert over de boomtoppen. Denderend trekt een kudde van duizend wilde paarden voorbij. Twee volwassen edelherten leveren strijd om in de gunst van een hinde te komen. Aaseters verdringen zich om een achtergelaten kadaver. Dit is pure, woeste natuurpracht zoals je die nooit eerder zag. En toch is De Nieuwe Wildernis gewoon hier gefilmd, in de Lage Landen. De hoofdrolspelers van De Nieuwe Wildernis zijn geen acteurs maar dieren: de extraverte konikpaarden, oogverblindende ijsvogels en een jong vossengezin. Soms aangrijpend, maar ook vertederend en op andere momenten humoristisch en ontroerend.

Meer info: 02 731 43 31, info@dekam.be, www.dekam.be

Tableau Nr. 11 Marathon Five-O donderdag 23 januari theater Marathon Five-O is een komedie over vriendschap en obsessie van Bert Cosemans en Bart Van Avermaet. Het is het langverwachte vervolg op de succesvolle voorstelling Marathon. Na jaren komen Fred en Bob elkaar terug tegen. Ze zijn nu vijftigers en om een of andere absurde reden besluiten ze opnieuw samen te trainen. Deze keer zal het hen goed doen. Deze keer zal het hun leven veranderen. Een must see voor alle joggers en lamzakken! 20 uur - GC de Kam Tickets: 14 euro (kassa), 12 euro (vvk)

15 uur en 20 uur - GC de Kam Tickets: 4 euro (kassa), 15 euro voor filmpas (vijf films)

13


Samenwerken ja, fusie nee Midden november vorig jaar lanceerde Eddie De Block (Open Vld), burgemeester van Merchtem, een oproep voor meer samenwerking tussen gemeenten. ‘Op lange termijn zijn fusies van gemeenten onafwendbaar’, zei De Block. Wat vinden de faciliteitengemeenten hiervan? Begin december sprak Gunther De Wilde (CD&V), schepen in Gooik, in dezelfde richting. ‘Ik ben dertien jaar schepen. Elk jaar schuift de hogere overheid meer kosten en taken door naar de lokale besturen. De financiële druk wordt almaar groter. Op een bepaald ogenblik is de schaalgrootte van de gemeente niet meer aangepast aan de uit te voeren taken. Er resten twee oplossingen: of de schaal vergroten of het takenpakket opnieuw bepalen.’ Volgens De Wilde zijn veel gemeenten in het Pajottenland te klein om alles zelf te blijven doen. SP.Avoorzitter Bruno Tobback ging nog iets verder: ‘We moeten kleine gemeenten verplichten om te fusioneren.’ Ook de faciliteitengemeenten zijn kleine gemeenten. Een aantal kampen met dezelfde capaciteitsproblemen als Gooik. Wat vinden zij ervan?

Burgemeester Alexis Calmeyn (Drogenbos Plus-LB) van Drogenbos ziet een fusie met een andere gemeente niet zitten. ‘Drogenbos heeft geen nood aan een fusie. Samenwerkingsverbanden kunnen wel een pluspunt zijn. Ik denk daarbij aan zaken zoals het ophalen van het afval, onderhoudswerken, de aankoop van zware machines, de gezamenlijke aankoop van grondstoffen zoals strooizout of papier, de uitbreiding van de brandweer en de politiewerking.’ Voor de aangewezen burgemeester François van Hoobrouck d’Aspre (LB-Union) van Wezembeek-Oppem is een fusie niet aan de orde. ‘Alles 14

Pascal Vyncke, SeniorenNet

Niet aan de orde Bij de fusie van gemeenten in 1976 werden de zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand niet betrokken. Ze bleven aparte gemeenten. Deze gemeenten hebben een speciaal taalstatuut, wat het niet makkelijk maakt om samen te werken, laat staan te fusioneren.

hangt ervan af hoe ver de nieuwe Vlaamse Regering wil gaan om fusies al dan niet te verplichten. WezembeekOppem is geen vragende partij. We hebben een fusie financieel ook niet nodig. Als er dan al een fusie zou

moeten komen, dan is buurgemeente Kraainem voor ons wellicht de enige optie. Maar ook dat zal niet zo eenvoudig zijn, want de faciliteiten in Kraainem en Wezembeek-Oppem zijn verschillend. Dat zou dus goed onderzocht moeten


RAND-NIEUWS

worden, want de rechten van onze inwoners moeten gevrijwaard blijven. Ik vermoed wel dat Kraainem akkoord zou gaan met een fusie met Wezembeek-Oppem. Maar dat is nu niet aan de orde.’ Zeer moeilijk We polsten ook bij de aangewezen burgemeester Véronique Caprasse van Kraainem, maar vanuit die hoek bleef het stil. Ook vanuit de faciliteitengemeenten Sint-Genesius-Rode en Linkebeek werd niet gereageerd op onze vraag. Walter Vansteenkiste (Lijst WEMMEL, onaf hankelijke), burgemeester van Wemmel, deed dat wel. ‘Samenwerkingsverbanden kunnen gemeenten vooral op financieel vlak soelaas brengen. Er worden al een aantal nieuwe initiatieven uitgewerkt. Het gaat over enkele grootschalige initiatieven via bestaande intercommunales en enkele kleinere samenwerkingsverbanden die best tussen buurgemeenten kunnen worden geregeld. Dat kan via eenvoudige onderlinge afspraken, al moet ik toegeven dat het in de praktijk niet altijd eenvoudig is.’ Toch is het soms simpel. ‘Wemmel heeft een hoogtewerker, Merchtem niet. Merchtem heeft een rollend podium, Wemmel niet. We kunnen afspraken maken om dat materiaal aan elkaar uit te lenen, zodat we niet allebei die investeringen moeten doen.’ Een ander voorbeeld: ‘Via Haviland is er een aankoopcentrale in de maak voor wegwerkzaamheden, brandstof of energie. Als genoeg gemeenten samen een offerte vragen, dan zakt de prijs.’ Wat een fusie betreft, is de burgemeester van Wemmel zeer sceptisch. ‘Omwille van hun speciale statuut is een fusie waarbij faciliteitengemeenten zijn betrokken zo goed als onmogelijk. Als er op termijn toch een fusieronde zou komen, dan kan dit mogelijk negatief uitpakken voor de faciliteitengemeenten, omdat zij waarschijnlijk niet zullen kunnen profiteren van een schaalvergroting. Dat zou deze gemeenten in een erg moeilijke positie brengen. Nu al hebben we het als gemeente vaak moeilijk om te voldoen aan de Vlaamse voorschriften en subsidiereglementen omdat er weinig of geen rekening wordt gehouden met ons bijzonder taalstatuut. De hogere overheid houdt ook te weinig rekening met de politieke en bestuurlijke gevolgen van de wijze waarop ons gemeentebestuur wordt samengesteld. Denk maar aan het rechtstreeks verkozen college en het OCMW. Als de faciliteitengemeenten behouden blijven, vereist ons bijzondere statuut ook bijzondere aandacht en een bijzondere aanpak vanuit de hogere overheid op bestuurlijk en financieel vlak.’ Joris Herpol

DE LIJSTERBES is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Lijsterbes en vzw ‘de Rand’. De lijsterbes komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. REDACTIE An Bohets, Magda Calleeuw, Nele De Meyer, Ann Lemmens, Linda Teirlinck, Luc Timmermans, Annick Tordeur EINDREDACTIE Sofie Roelandt, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, sofie.roelandt@derand.be HOOFDREDACTIE Geert Selleslach, 02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be REDACTIEADRES GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem, tel. 02 721 28 06, info@delijsterbes.be, www.delijsterbes.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel ONTHAAL GC DE LIJSTERBES Het onthaal is tijdens de kerstvakantie gesloten. An Bohets (onthaalmedewerker), Nele De Meyer (centrumverantwoordelijke), GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem, tel. 02 721 28 06, info@delijsterbes.be, www.delijsterbes.be OPENINGSUREN Ma van 17.30 tot 20 uur (hele dag gesloten tijdens schoolvakanties), di tot vr van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. FOYER DE LIJSTERBES Open van maandag tot en met zaterdag van 10.30 tot 24 uur en op zondag van 10.30 tot 18 uur. Je vindt deze editie en het volledige archief van de lijsterbes op www.delijsterbes.be. 15


ESTAFETTE

Als geboren en getogen Kraainemnaar is hij er niet weg te slaan. Lambeau woonde al in verschillende uithoeken van Kraainem en bouwde in 1997 een huis, om er te blijven. Zijn vader en grootvader gingen hem al voor als echte Kraainemnaars. Zijn grootvader was actief in de politiek, meer bepaald in de partij KRA Samen, toen de overkoepeling van alle Vlaamse partijen. ‘Hij was schepen van Openbare Werken en stond als landbouwer heel dicht bij de bevolking, dichter dan de politici van tegenwoordig. Hij ijverde ook mee voor de openstelling van het Jourdainpark voor het grote publiek.’ Traditie De naam Lambeau zou wel eens een belletje kunnen doen rinkelen: de ouders van Lambeau waren de eigenaars van het bedrijf Lambeau-Torel in de Van Hovestraat. In die zaak in bouwmateriaal bracht hij als kind veel tijd door. En de appel valt niet ver van de boom, want Lambeau is nu verkoper bij Intercarro, een bedrijf dat import en distributie van keramische tegels en natuurstenen doet. ‘Ik ben eigenlijk licentiaat vertaler Nederlands-Duits-Engels, maar kwam in de verkoop terecht. Mijn opleiding komt toch goed van pas, want er komen veel internationale klanten over de vloer die graag in hun eigen taal worden aangesproken.’ Ook in Kraainem is zijn talenkennis handig. ‘Er komen veel internationalen in de gemeente wonen en omdat ik mijn talen goed beheers, is contacten leggen gemakkelijk voor mij.’ De Nederlandstaligen zijn dun gezaaid, maar dat zorgt er ook voor dat iedereen goed aan elkaar hangt. ‘Er worden bovendien veel activiteiten georganiseerd voor de Nederlandstaligen, dus in die zin zijn we verwend. Kijk maar naar de mooie affiche in GC de Lijsterbes. Als er een voorstel-

© Tine De Wilde

Peter Lambeau (49) maakt deel uit van de derde generatie in Kraainem en is Kraainemnaar in hart en nieren. ‘De gemeente is verstedelijkt en toch residentieel, wat maakt dat we van de voordelen van beide kunnen genieten.’

Peter Lambeau

Niet uit Kraainem weg te slaan ling van het Echt Antwaarps Teater wordt gespeeld, zijn we er steeds bij. Ik ben ook onder de indruk van het uitgebreide aanbod activiteiten dat voor de kinderen wordt georganiseerd.’ Lambeau heeft samen met Linda drie kinderen die allemaal school lopen en liepen in de gemeentelijke basisschool. ‘Ik heb mijn lagereschoolperiode ook doorgebracht op de Kraainemse schoolbanken en heb daar goede herinneringen aan. Uit de gemeentelijke basisschool zal vooral juf Lea van het tweede me bijblijven, ook al omdat ze jarig was op dezelfde dag als ik. Meester Bulteel van het zesde was een legende en de sport- en zeeklassen staan voor altijd in mijn geheugen gegrift.’ Sportief ‘Toen enkele jaren geleden zaalvoetbalploeg Old Timers werd opgestart, ben ik mee op de kar gesprongen. Met hen speel ik één à twee matchen per maand, aangevuld met mijn wekelijkse tennismatchen bij De Kamme. Ik heb ook deel uitgemaakt van nog andere

Kraainemse verenigingen. Ik ben lang lid geweest van postzegelclub Filakra en speelde lang geleden bij de plaatselijke voetbalploeg Royal Espérence. Ik was er zelfs kapitein.’ Lambeaus kinderen zijn lid van Mikra. Voordeel ‘Naar mijn mening is Kraainem een leuke plek om te wonen. De gemeente is zowel verstedelijkt als residentieel en je kan dan ook genieten van de voordelen van beide: je bent snel in het centrum van Brussel voor allerhande activiteiten, maar woont toch in een rustige buurt met grote tuinen.’ Als hij dan toch een nadeel moet zoeken, kiest hij voor het drukke verkeer. ‘De hoge woning- en grondprijzen hebben er spijtig genoeg voor gezorgd dat veel van mijn vroegere schoolvrienden uit de gemeente zijn weggegaan. Wij hebben het hier enorm naar onze zin en zullen waarschijnlijk ook in Kraainem blijven wonen.’ Marijke Pots

Lijsterbes 01 2014 lr