Page 1

DROGENBOS • JAARGANG 15, NR 1 • JANUARI 2014 • TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MUSE EN VZW ‘DE RAND’ België - Belgique P.B. - P.P. 1630 Linkebeek BC 3352

2-3 Marjolijn Dijkman en Maarten Vanden Eynde: kunstenaars met een missie Blik op de wereld vanuit Drogenbos 6-7 Even achterom kijken 10-11 Samenwerken ja, fusie nee TDW

afgiftekantoor linkebeek 1 P 004769

KAASKRABBER


M/V VAN DE MAAND

Marjolijn Dijkman en Maarten Vanden Eynde: kunstenaars met een missie

Blik op de wereld vanuit Drogenbos Ze koesterden dezelfde passies: reizen, creatieve spinsels de vrije loop laten gaan en ontdekken. Samen maakten ze hun droomproject waar. Marjolijn Dijkman en Maarten Vanden Eynde richtten samen Enough Room for Space op en zijn in gelukkige balans in hun woonst in Drogenbos. Welke ervaringen en verrijkingen willen zij ons meegeven met hun project? ‘Ik ben geboren in Leuven’, begint Vanden Eynde. ‘Voor ik mij in Drogenbos vestigde, heb ik op heel wat plaatsen gewoond. Ik leefde twee jaar in Leuven, negen jaar in Antwerpen, tien jaar in Gent om dan drie jaar in Amsterdam te studeren aan de Rietveld Academie, waar ik mijn echtgenote Marjolijn leerde kennen. Samen woonden we tien jaar in Rotterdam, daarna even in Anderlecht om ten slotte onze stek hier te vinden in de Sterstraat. Een oude wijnopslagplaats was de ruimte en de woning die wij nodig hadden. Sinds februari 2012 is dit onze thuis. Ik hoop voor een lange tijd in Drogenbos te blijven. Ik heb er geen dag spijt van.’

2

Liever fantasie dan realiteit Dijkman gaat verder: ‘Ik werd geboren in het uiterste noorden van Nederland, in Groningen. Ik studeerde in Utrecht en stapte later over naar de Amsterdamse academie, waar ik Maarten leerde kennen. Vanaf dan loopt onze levensweg samen.’ Ze studeerden er dezelfde richting: vrije media. ‘Die gaf ons de gelegenheid ons verder te bekwamen als kunstenaars, maar dan niet in één kastje opgesloten. Onze interesses zijn te breed om ons te laten opsluiten in één richting. Die interesse omvat zowel fotografie als beeldende kunst, maar ook archeologie, musea, literatuur, geschiedenis; alles wat een creatieve mens kan boeien en verrijken.’

‘Wij hadden van kindsbeen af interesse voor het creatieve’, haakt Vanden Eynde in. ‘Ikzelf door mijn moeders carrière als kunstenares en Marjolijn door de ruime blik van haar ouders voor alles wat mooi is en een boodschap brengt. Ik zou na mijn studies beginnen als grafische kunstenaar voor een bureau, maar verkoos mijn vrijheid. Ik wil ongebonden zijn in mijn werk. Een wetenschapper maakt achter elke vondst een reconstructie van de realiteit. Ik kon achter elke vondst een verhaal fantaseren en vertellen. Ik zocht niet naar de waarheid, maar ik stelde vragen.’


UIT DE GEMEENTE

© Tine De Wilde

Meer boodschap dan taal ‘Wij reisden tien jaar de wereld rond. Ik kan je sneller de landen opnoemen waar we niet waren dan alle plaatsen die we wel bezochten’, lacht Dijkman. ‘Dat deden we om zaken te onderzoeken of werk tentoon te stellen. De ontmoetingen met allerlei mensen en volkeren, met andere kunstenaars en hun werk bepalen hoe wij vandaag in deze wereld staan. We waren geen toeristen, maar een onderdeel van de gemeenschap. Elke ontmoeting was een verrijking en een confrontatie die aanzette tot zelfreflectie.’ Vanden Eynde vertelt over het project dat ze in 2005 samen uit de grond stampten. ‘We richtten een groep op, Enough Room for Space, die projecten en mensen van over de hele wereld wil samenbrengen. Sinds kort hangt er aan onze gevel een mooie koperen plaat met ons logo in het Engels en daarbij een vertaling in het brailleschrift. Dat is een knipoog naar mensen die niet willen zien, en dus ziende blind zijn. De taal is onbelangrijk; het is de boodschap die telt. Onze boodschap is er één van respect voor ieders eigenheid.’ In alle rust werken Als we een rondleiding door het huis krijgen, merken we op dat alles doordacht is. Het is duidelijk dat deze mensen zich niet willen opsluiten in hun cocon, maar openstaan voor de gemeenschap. ‘Toen we dit huis vonden, wisten wij dat dit het was’, vertelt Dijkman. ‘Het was voldoende groot om er twee ateliers in onder te brengen, zodat we elk op onze manier creatief bezig kunnen zijn zonder elkaar te storen.’ Het atelier van Vanden Eynde is beneden. Een verdieping hoger vinden we het atelier van Marjolijn. Een houtkachel staat te ronken en verspreidt een aangename warmte die uitnodigt om te werken. Het binnenplein, omringd door de muren van de buren en het atelier, geeft het gevoel van een dorpsplein, een ontmoetingsplaats waar mensen met elkaar kunnen praten. De gezellige gastenkamers stralen één ding uit: puur genieten. Kunstenaars en genodigden zullen hier kunnen verblijven, zodat de vriendschapsbanden van over de hele wereld blijven voortbestaan.

Een gemeenschap op mensenmaat naast de stad Wat vinden zij van Drogenbos? ‘Toen wij pas aankwamen en de verbouwingswerken startten, bleven voorbijgangers regelmatig staan om een praatje te slaan’, antwoordt Vanden Eynde. ‘Tijdens de twee jaar in Anderlecht hadden wij geen enkel contact met onze buren of wijkbewoners. Hier verliep alles zo spontaan! Wij voelden ons heel welkom in de gemeente. Wij ontdekten het FeliXart Museum, het groen van de Zennebeemden, de boomgaard en de weiden. Deze gemeente geeft ons het gevoel dat er heel wat beweegt en leeft vlak naast de grootstad. Een gemeente op weg naar de toekomst: vol energie en plannen.’ ‘Wat onze hoop en wens is,’ gaat Dijkman verder, ‘is dat geen boom in Drogenbos nog wordt omgehakt, dat geen plekje groen meer verloren gaat. Dat het vreedzame samenleven wordt behouden, welke taal men spreekt of welke culturele achtergrond men heeft. De diversiteit van deze gemeenschap is een schat en een verrijking, dus laat ons dat koesteren en bewaren. En laat ons de openheid hebben om met elkaar samen te leven en nog veel mooie dingen te realiseren.’ André en Niko Lerminiaux Enough Room for Space (ERforS) werd in 2005 opgericht door Marjolijn Dijkman en Maarten Vanden Eynde. ERforS is een non-profitorganisatie die de creatie van fysieke, virtuele en mentale ruimte voor culturele initiatieven stimuleert. Dit doen ze door wereldwijd evenementen, residenties en onderzoeksprojecten te initiëren en coördineren. ERforS probeert zo vrij mogelijk te werken en altijd de context en het idee voor de uitvoering en het medium te plaatsen, om zo de scheiding tussen verschillende disciplines (kunstzinnig, wetenschappelijk of activistisch) in vraag te stellen. Ieder project wordt geïnitieerd en gecoördineerd door een combinatie van kunstenaars en curatoren. Meer informatie: www.enoughroomforspace.org

Kerstmis … Vroeger in Drogenbos Ik was nog maar acht streepjes hoog, toen ik mee naar de nachtmis ‘toog’, een uur te vroeg vertrokken we al, voor een goed plaatsje bij de stal. Daar zat ik me dan te vergapen, aan de os, de ezel en de schapen, terwijl mijn rug vol kriebels kroop omdat er kaarsvet op ‘n herder droop. De Fraternité repeteerde eerst nog iets nief, tot op klokslag twaalf Louis zijn stem verhief. Mijn maagske knorde, ge zult nog wel weten dat ge voor de communie niets mocht eten. Dan dacht ik: ‘Waarom preekt hem toch zo lang?’ want in feite was ik veel te bang dat ‘t pitje, thuis onder ‘t konijn misschien een groter vuur kon zijn, en in de plaats van zacht gebraden ‘t konijntje, verbrand was aangeladen. Dat kreeg ik niet uit m’n gedachte, al lagen de herderkens daar bij nachte. Ten langen leste was ‘t dan toch gedaan, – ons meter was al wat eerder weggegaan – waarom, dat kan je toch wel raden: om ‘t konijntje verder af te braden. Op kerstdag sneed ons ma lekkere kramiek, en ‘t eerste korstje ervan kreeg ik. De smaak ervan vergeet ik nooit, na zo veel dagen gewoon brood. Als ik het, achteraf, opschrijven moet, vierden wij Kerstmis, Nieuwjaar, vroeger goed. Met een konijntje, zelf vetgemest, had onze familie het opperbest. Nu is ‘t fondue of barbekjoe, en nog een hele hoop eraan toe. De nachtmis, die is lang vergeten en wat is er overgebleven? Het eten ...? Daarom besef ik na al die jaren pas hoe zalig Kerstmis – en Nieuwjaar – vroeger was! Bob Vander Oost

3


UIT DE GEMEENTE

Uit de gemeenteraad van 21 november

Betalen voor grof huisvuil

> De gemeenteraad duidt vertegenwoordigers aan voor Finilek en Haviland. In de buitengewone vergadering van Finilek zal de gemeente vertegenwoordigd worden door schepen Marc Vettori (Drogenbos Plus-LB); raadslid José Lefever (Drogenbos Plus-LB) is plaatsvervanger. Bij Haviland zal de gemeente vertegenwoordigd worden door burgemeester Alexis Calmeyn; zijn plaatsvervanger is raadslid José Lefever. > Bij de bespreking en stemming van de jaarrekening 2012 beklemtoont schepen van Financiën Corinne François (UF) dat de financiële toestand van de gemeente gezond is. De gemeenteraad gaat hier unaniem mee akkoord. > In Drogenbos zal je voortaan moeten betalen voor het grof huisvuil. Het zal niet meer door de gemeente worden opgehaald. Raadslid Nahyd Meskini (UF) vraagt meer verduidelijking. Bevoegde schepen Steve Roobaert (Drogenbos Plus-LB) wijst erop dat een en ander een gevolg is van richtlijnen van het Vlaams Gewest. In Drogenbos wordt het grof huisvuil thuis opgehaald na een seintje aan Haviland. Je betaalt naargelang van het gewicht. De inwoners kunnen hun grof huisvuil ook kwijt op het containerpark van Vorst, uiteraard tegen betaling. Omdat de gemeente geen eigen containerpark heeft, kijkt ze uit naar een samenwerking met SintGenesius-Rode, Linkebeek of Brussel. Burgemeester Alexis Calmeyn beklemtoont dat de gemeente het grof huisvuil niet meer zelf komt ophalen. Als inwoners toch grof huisvuil buiten zetten, zullen ze hierop aangesproken worden.

4

Uit de gemeenteraad van 19 december

Vzw wordt PEVA > Deze laatste gemeenteraad van 2013 heeft het (nog) niet over het meerjarenplan 2014-2019 of het budget 2014. Ook over de personenbelasting of de opcentiemen wordt nog niet gestemd. > De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting, statuten en het motiveringsverslag van de PEVA-vzw Sporthal en PEVA-vzw De Krabbers (speelpleinwerking). De raad keurt een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Drogenbos en de twee vzw’s goed. Een en ander is het gevolg van het nieuwe gemeentedecreet dat gemeenten verplicht om een gemeentelijke vzw om te vormen tot een privaatrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap in vzw-vorm (PEVA-vzw). Raadslid en voorzitter van de gemeenteraad Baudouin De Wulf (Drogenbos Plus-LB) heeft het moeilijk omdat dit in een commissie werd besproken en niet plenair. Hij is van oordeel dat de vzw Sporthal niet ernstig wordt genomen en eigenlijk door de gemeente in de steek wordt gelaten, onder meer bij het gebruik van lokalen door de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool. Bij de stemming over de PEVA-vzw Sporthal onthoudt De Wulf zich. Hij stemt tegen de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de PEVA-vzw Sporthal. De andere raadsleden van Drogenbos Plus-LB en UF stemmen voor. Wat betreft de PEVA-vzw De Krabbers stemt iedereen voor, De Wulf incluis. > De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met een contante belasting op de verkoop van huisvuilzakken en een belasting op het behandelen van milieuvergunningsaanvragen, die vooral van toepassing zijn op bedrijven. > Schepen Steve Roobaert (Drogenbos Plus-LB) licht de aanvraag voor provinciale subsidies voor ‘gemeentelijke natuurprojecten Moeras fase 2’ toe. Hiermee wordt de verdere uitbouw van dit natuurproject mogelijk. Zo zal er onder meer gezorgd worden voor meer beplanting, er worden rustbanken geplaatst en er komt een doorsteek naar de gemeentelijke begraafplaats. Geraamd prijskaartje: 35.000 euro, waarvan 20.000 euro gesubsidieerd is. > De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met een samenwerkingsovereenkomst met de Groep Intro vzw regio Vlaams-Brabant voor het uitvoeren van huishoudelijke energiescans en beslist om in 2014-2015 verder deel te nemen aan het project intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen. Ten slotte is de gemeenteraad het unaniem eens met de raming voor de restauratie van de Hoeve Felix De Boeck, fase 1, 2 en 3. Het betreft hier de buitenzijde, het Huis van Polleke en het interieur. Kostprijs voor de gemeente: 324.517,38 euro. Hugo Devillé


VERENIGINGSNIEUWS

De kritikaster

Oproep in kaaskrabber werpt vruchten af Opsporingswerk den Grooten Oorlog In het vorige nummer vroegen wij ons af of iemand de doodsoorzaak kende van Jan Baptist Van Den Bogaard, overleden in Drogenbos op 11 november 1918. Een paar dagen later vernamen wij van Michel Van Den Bogaard (een grootoom van de overledene) de ware toedracht in verband met het overlijden van Jan Baptist. Hij was waarschijnlijk het enige burgerslachtoffer in Drogenbos. Wij danken Van Den Bogaard voor zijn reactie en nodigen je uit dieper in dit verhaal te duiken tijdens de tentoonstelling Drogenbos tijdens WOI, die loopt van 11 tot 18 november 2014, in de gemeentelijke feestzaal.

Er zijn elke dag maar enkele duizenden kinderen die sterven van honger. Er zijn maar enkele miljoenen kinderen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Er zijn maar enkele miljoenen kinderen die dagelijks kinderarbeid verrichten in de meest mensonwaardige omstandigheden. Dus hebben de Verenigde Naties rustig de tijd om zich bezig te houden met het meest acute probleem van onze planeet: het trauma dat kinderen oplopen door het zien van Sinterklaas en Zwarte Piet. Vooral Zwarte Piet.

Heb jij nog foto’s of documenten van de periode 19141918 met betrekking tot de gemeente Drogenbos? Deel je verhaal en contacteer Hilda Jacquemijns op 02 377 05 98 of sicca.silva2010@skynet.be.

Stel je voor, een grote kindervriend die zich laat helpen door een mens van een andere kleur. Twee eeuwen geleden leden kleurlingen nog onder de slavernij, werden ze soms slechter behandeld dan dieren en bestond de groep uit wezens die niet eens als volwaardige mensen werden beschouwd. Logisch dat de Verenigde Naties optreden. Na de vleeseters (foei, dieren doden), de bontjagers (dat zij zelf hun haar op hun lichaam laten staan, dan hoeven zij de huid van dieren niet te dragen), de vissers die hun vissen verdrinken en daarna opeten en de insectenkwekers die die arme beestjes als voedsel willen gebruiken, werd het tijd om die mensonterende gebruiken van zwarte knechten voor kindervrienden aan te pakken. Proficiat Verenigde Naties. Gelukkig dat jullie er zijn om het onrecht uit de wereld te helpen. Dus lieve mensen, vanaf nu geen Zwarte Pieten meer, maar netjes gewassen blanke Pieten die door de schouwen kruipen. Vanaf nu geen kolen meer branden in de kachel, geen hout meer in de open haard, geen stookolie meer in de centrale verwarming, zodat de schouwen netjes blijven en de helpers van de Sint niet meer zwart worden. Of misschien nog beter: de Sint terugsturen naar Spanje en hem huisarrest geven zodat de vreugde in de kinderogen niet meer kan worden gezien, zodat kinderen niet meer kunnen geloven in al die verhaaltjes en onze wereld nog wat meer verzuurt. Kritik Aster

5


Even achterom kijken We brachten ook mooie portretten van mensen uit Drogenbos, hoe ze zijn, hoe ze leven. Over hun bestaan en hun dromen. Luiza Kochkarova uit Kazachstan vertelde haar verhaal over leven in een vreemd land. Of Robbie Craps over zijn passie: basketbal. Of Liliane Deneyer over reizen en wandelen. We praatten met Giovany Jiminez, de eerste Colombiaanse profrenner in Europa en inwoner van Drogenbos. Uiteraard hadden we aandacht voor het plaatselijke verenigingsleven met korte berichtjes en aankondigingen. We schreven over dertig jaar dansgroep Dosido, die dat onder andere vierde met een spectaculaire dansflashmob in het Zuidstation in Brussel. En verder hadden we die eeuwige kritikaster, die zijn eigenzinnige commentaar niet voor zichzelf kan houden, en natuurlijk ook die prachtige beelden van onze fotograaf Tine De Wilde op de achtercover. Op naar 2014.

© TDW

Na de gemeenteraadsverkiezingen kregen we een nieuwe politieke meerderheid. Nou ja, een aantal nieuwe gezichten, want de nieuwe meerderheid was ook de oude. Burgemeester Alexis Calmeyn haalde bijna 25 % van alle stemmen en werd dus geplebisciteerd door de bevolking van Drogenbos, naar eigen zeggen omdat hij een politiek voert die dicht bij de mensen staat. ‘Eén burger blijft gelijk aan één citoyen’, vatte hij dat bondig samen in een interview in de kaaskrabber van januari 2013. Na ruim twintig jaar plannen kwam er ook eindelijk actie aan het Kuikenpad: nieuwe woningen, appartementen, serviceflats, een rustoord en groen. Als dat allemaal gerealiseerd is, zal Drogenbos er anders uitzien, schreven we in januari 2013. We schreven over Het Moeras, dat nieuwe stukje groen tussen de Verlengde Stallestraat, de Grote Baan en de Kuikenstraat. Over wat het is – een groen rustpunt in de gemeente met een boomgaard – en wat het zal worden: groen vermengd met cultuur uit het FeliXart Museum.

‘Motivatie brengt je heel ver’, vertelt de Franstalige Jacqueline in de kaaskrabber van februari 2013. Zij oefent haar Nederlands in Café Combinne, een praatcafé dat open staat voor iedereen die een beetje Nederlands kent en dat wil oefenen door over alledaagse dingen te praten met andere mensen uit allerlei windstreken.

Praatgroep Nederlands Café Combinne

6

© TDW

In 2013 bracht het leven in Drogenbos heel wat moois. Nu het nieuwe jaar uit de startblokken is geschoten, nemen we de tijd om even achterom te kijken. Met onze gemeenschapskrant de kaaskrabber probeerden we jou op een positieve manier te informeren over gebeurtenissen en activiteiten in onze gemeente. Dat leverde heel wat mooie beelden en artikels op. Een kort en onvolledig overzicht om het geheugen op te frissen.

Bouwput nieuwe rusthuis


© TDW Het Moeras

© TDW

© TDW

Flashmob Zuidstation Dosido

Liliane Deneyer

7


ACTIVITEITENKALENDER WANNEER

WAT / WIE

WAAR

JANUARI do

9

13.30

Praatgroep / Café Combinne

GC de Muse

do

9

19.30

Fit en in beweging / Femma

Gem. feestzaal

di

14

14.30

Ledenvergadering / Okra

Gem. feestzaal

do

16

13.30

Praatgroep / Café Combinne

GC de Muse

do

16

19.30

Fit en in beweging / Femma

Gem. feestzaal

do

23

13.30

Praatgroep / Café Combinne

GC de Muse

do

23

19.30

Fit en in beweging / Femma

Gem. feestzaal

zo

26

14.30

Familiefeest / Davidsfonds

Hof Ter Nering

do

30

13.30

Praatgroep / Café Combinne

GC de Muse

do

30

19.30

Fit en in beweging / Femma

Gem. feestzaal

FEBRUARI za

1

14.00

Lichtmis / Ziekenzorg

Gem. feestzaal

do

6

13.30

Praatgroep / Café Combinne

GC de Muse

do

6

19.30

Fit en in beweging / Femma

Gem. feestzaal

za

8

13.00

Themadag / Dansgroep Dosido

Gem. feestzaal

di

11

14.30

Ledenvergadering / Okra

Gem. feestzaal

do

13

13.30

Praatgroep / Café Combinne

GC de Muse

do

13

19.30

Fit en in beweging / Femma

Gem. feestzaal

zo

16

14.00

Pannenkoeken- en wafelenbak / De Wonderwijzer

Regenboog

do

20

13.30

Praatgroep / Café Combinne

GC de Muse

do

20

19.30

Fit en in beweging / Femma

Gem. feestzaal

zo

23

9.00

Ontbijtgesprek / Cultuurraad

FeliXart Museum

do

27

13.30

Praatgroep / Café Combinne

GC de Muse

do

27

19.30

Fit en in beweging / Femma

Gem. feestzaal

WEKELIJKSE ACTIVITEITENKALENDER DANSGROEP DOSIDO De Pattotterkes dansen wekelijks op zaterdag in de Regenboog van 10 tot 11 uur o.l.v. Marijke. De Giechels dansen op zaterdag van 9.45 tot 10.45 uur in de gemeentelijke feestzaal o.l.v. Ines. De Shakers dansen op zaterdag van 11 tot 12 uur in de Regenboog o.l.v. Ines. De Groovers dansen op zaterdag van 10.45 tot 11.45 uur in de gemeentelijke feestzaal o.l.v. Elke en Lieze. De Hiphop A dansen op vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur in de Regenboog o.l.v. Elke. De Hiphop B dansen op vrijdag van 19.30 tot 20.30 uur in het Paviljoen o.l.v. Lieze. De Hiphop C dansen op woensdag van 20 tot 21.30 uur in het Paviljoen o.l.v. Tina. De Jemenieters dansen op maandag van 20 tot 21.30 uur in de gemeentelijke feestzaal o.l.v. Nouche. Meer info: Nouche Sents, 02 377 12 31 en www.dosido.be

8

DJEMBÉGROEP DOSIDO De djembébeginners spelen op woensdag van 18.30 tot 19.30 uur in het Paviljoen o.l.v. Mozes. De djembévolwassenen spelen op woensdag van 19 tot 20 uur in het Paviljoen o.l.v. Mozes. Meer info: Nouche Sents, 02 377 12 31 en www.dosido.be

SINT-SEBASTIAANSGILDE De schutters van deze gilde komen wekelijks op maandag samen in café Oud Drogenbosch om 18 uur, waar zij hun pijlen kunnen richten op de liggende wip, maar niet als het regent en tot eind oktober. Meer info: Bob Vander Oost, 02 377 02 55

DANSGROEP DE ZANDLOPER Elke vrijdag van 14 tot 17 uur dansen de leden van dansgroep De Zandloper in de gemeentelijke feestzaal onder leiding van Jean-Pierre Bulté. Meer info: Gust Guillaume, 02 377 05 96 of Jean-Pierre Bulté, 02 377 05 97

BIBLIOBUS De bibliobus van Beersel komt drie keer per week naar onze gemeente: op woensdag aan GC de Muse van 16 tot 17 uur, op donderdag en vrijdag achteraan op de parking aan het Paviljoen van 14 tot 15.30 uur. Meer info: GC de Muse, 02 377 05 70 (9-12 uur)

ONTMOETING TUSSEN SENIOREN De senioren zijn van harte welkom, elke maandag en woensdag van 13 tot 17 uur in het Paviljoen, om er een kaartje te leggen, een koffie of een pintje te drinken en samen een babbeltje te slaan. Meer info: Chantal Troch in het Paviljoen, 02 377 63 19

ZANGKOOR SERENATA Zangkoor Serenata komt wekelijks samen om te zingen in de gemeentelijke feestzaal, van 19.30 tot 21.30 uur. Meer info: Myriam Claessens, 0475 36 97 08 of info@koorserenata.be


NIEUWS UIT DE MUSE Filmstage 5, 6 en 7 maart GC de Muse We maken van je groep een heuse filmcrew: iemand voor de camera, regie, het geluid … en een heleboel andere setmedewerkers. Iedereen gaat onder professionele begeleiding aan het werk. Op een actieve manier maak je kennis met de verschillende fasen en taken in het filmproductieproces.

Kiezen jullie voor een spannende kortfilm? Een soapaflevering of een nieuwsitem? Prijs je het nieuwste product aan in een reclamespotje? Of toch maar een minidocumentaire? Stilte op de set en … actie! Prijs: 65 euro (basisprijs), 60 euro (Gezinsbond-leden)

Met toeters en bellen kleutermuziekatelier 3 en 4 maart – GC de Moelie Kan je met muziek dingen vertellen? Natuurlijk! En misschien wel meer dan je met woorden kan vertellen. We nemen je mee in de wondere wereld

VERENIGINGSNIEUWS Eindejaarsreceptie Dankzij de samenwerking van het FeliXart Museum, GC de Muse en GC de Moelie werd de eindejaarsreceptie dit jaar een groot succes. Het bundelen van de krachten van deze drie partners gaf de feestelijke afsluiting van een jaar verenigingsleven een nieuwe locatie, vorm en belangstelling. Meer dan honderd aanwezigen, nauw betrokken bij het gemeenschapsleven van Drogenbos, tekenden present. In zijn welkomstwoord sprak de voorzitter van de cultuurraad André Lerminiaux over de evolutie die onze gemeente doormaakt: het opnieuw wakker worden van Drogenbos. Hij nodigde iedereen uit om het weekend van 8, 9 en 10 mei 2015 in de agenda te noteren. Het zal een feest worden dat geen enkele inwoner kan missen: het bewijs dat de verenigingen in onze gemeente tot een grote prestatie in staat zijn. De museumconservator is dankbaar voor de samenwerking, zodat duidelijk werd dat het museum deel uitmaakt van een levend Drogenbos. Voorzitter Jan De Craen van vzw ‘de Rand’ sprak zijn respect uit voor wat een kleine gemeente kan realiseren in soms moeilijke omstandigheden. Nadien ging het feest verder en werd er gedronken en gegeten op kok Erwins gezondheid. Onze eigen muzikanten zorgden voor de ambiance. De onverwachte maar goed gesmaakte flashmob (een groep mensen die plotseling op een openbare plek samenkomen, iets ongebruikelijks doen en daarna weer snel uiteenvallen, n.v.d.r.) van dansgroep Dosido zal niet snel vergeten worden. Ten slotte werd duidelijk dat Drogenbos kan feesten. Publiek dat op deze receptie danste? Du jamais vu. Tot volgend jaar!

Zonder stoomboot

van de muziek. GC de Moelie en Jeugd en Muziek organiseren dit jaar voor jou Toeters en bellen: een waar muziekbad voor jonge kinderen. De kleuters worden twee dagen ondergedompeld in klanken en muziek. Na Toeters en bellen kan je de muziek niet meer missen. Meer info: dirk.craps@derand.be Prijs: 30 euro Op locatie in GC de Moelie.

Op 10 december kwam Sinterklaas langs op de maandelijkse vergadering van Okra Drogenbos. Voor alle zekerheid en omwille van de commotie rond het bestaan van Zwarte Piet – dankuwel Verenigde Naties – werd ook een Witte Piet ingehuurd om de heilige man te helpen bij het uitdelen van geschenken. Het was een leuke namiddag voor de leden en iedereen ging met een grote glimlach, een pak wafels en een tombolaprijs naar huis. Dankzij voorzitter Gust, zijn echtgenote José en de ploeg helpers werd het een geslaagde bijeenkomst.

9


Samenwerken ja, fusie nee Midden november vorig jaar lanceerde Eddie De Block (Open Vld), burgemeester van Merchtem, een oproep voor meer samenwerking tussen gemeenten. ‘Op lange termijn zijn fusies van gemeenten onafwendbaar’, zei De Block. Wat vinden de faciliteitengemeenten hiervan? Begin december sprak Gunther De Wilde (CD&V), schepen in Gooik, in dezelfde richting. ‘Ik ben dertien jaar schepen. Elk jaar schuift de hogere overheid meer kosten en taken door naar de lokale besturen. De financiële druk wordt almaar groter. Op een bepaald ogenblik is de schaalgrootte van de gemeente niet meer aangepast aan de uit te voeren taken. Er resten twee oplossingen: of de schaal vergroten of het takenpakket opnieuw bepalen.’ Volgens De Wilde zijn veel gemeenten in het Pajottenland te klein om alles zelf te blijven doen. SP.Avoorzitter Bruno Tobback ging nog iets verder: ‘We moeten kleine gemeenten verplichten om te fusioneren.’ Ook de faciliteitengemeenten zijn kleine gemeenten. Een aantal kampen met dezelfde capaciteitsproblemen als Gooik. Wat vinden zij ervan?

Burgemeester Alexis Calmeyn (Drogenbos Plus-LB) van Drogenbos ziet een fusie met een andere gemeente niet zitten. ‘Drogenbos heeft geen nood aan een fusie. Samenwerkingsverbanden kunnen wel een pluspunt zijn. Ik denk daarbij aan zaken zoals het ophalen van het afval, onderhoudswerken, de aankoop van zware machines, de gezamenlijke aankoop van grondstoffen zoals strooizout of papier, de uitbreiding van de brandweer en de politiewerking.’ Voor de aangewezen burgemeester François van Hoobrouck d’Aspre (LB-Union) van Wezembeek-Oppem is een fusie niet aan de orde. ‘Alles 10

Pascal Vyncke, SeniorenNet

Niet aan de orde Bij de fusie van gemeenten in 1976 werden de zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand niet betrokken. Ze bleven aparte gemeenten. Deze gemeenten hebben een speciaal taalstatuut, wat het niet makkelijk maakt om samen te werken, laat staan te fusioneren.

hangt ervan af hoe ver de nieuwe Vlaamse Regering wil gaan om fusies al dan niet te verplichten. WezembeekOppem is geen vragende partij. We hebben een fusie financieel ook niet nodig. Als er dan al een fusie zou

moeten komen, dan is buurgemeente Kraainem voor ons wellicht de enige optie. Maar ook dat zal niet zo eenvoudig zijn, want de faciliteiten in Kraainem en Wezembeek-Oppem zijn verschillend. Dat zou dus goed onderzocht moeten


RAND-NIEUWS

worden, want de rechten van onze inwoners moeten gevrijwaard blijven. Ik vermoed wel dat Kraainem akkoord zou gaan met een fusie met Wezembeek-Oppem. Maar dat is nu niet aan de orde.’ Zeer moeilijk We polsten ook bij de aangewezen burgemeester Véronique Caprasse van Kraainem, maar vanuit die hoek bleef het stil. Ook vanuit de faciliteitengemeenten Sint-Genesius-Rode en Linkebeek werd niet gereageerd op onze vraag. Walter Vansteenkiste (Lijst WEMMEL, onaf hankelijke), burgemeester van Wemmel, deed dat wel. ‘Samenwerkingsverbanden kunnen gemeenten vooral op financieel vlak soelaas brengen. Er worden al een aantal nieuwe initiatieven uitgewerkt. Het gaat over enkele grootschalige initiatieven via bestaande intercommunales en enkele kleinere samenwerkingsverbanden die best tussen buurgemeenten kunnen worden geregeld. Dat kan via eenvoudige onderlinge afspraken, al moet ik toegeven dat het in de praktijk niet altijd eenvoudig is.’ Toch is het soms simpel. ‘Wemmel heeft een hoogtewerker, Merchtem niet. Merchtem heeft een rollend podium, Wemmel niet. We kunnen afspraken maken om dat materiaal aan elkaar uit te lenen, zodat we niet allebei die investeringen moeten doen.’ Een ander voorbeeld: ‘Via Haviland is er een aankoopcentrale in de maak voor wegwerkzaamheden, brandstof of energie. Als genoeg gemeenten samen een offerte vragen, dan zakt de prijs.’ Wat een fusie betreft, is de burgemeester van Wemmel zeer sceptisch. ‘Omwille van hun speciale statuut is een fusie waarbij faciliteitengemeenten zijn betrokken zo goed als onmogelijk. Als er op termijn toch een fusieronde zou komen, dan kan dit mogelijk negatief uitpakken voor de faciliteitengemeenten, omdat zij waarschijnlijk niet zullen kunnen profiteren van een schaalvergroting. Dat zou deze gemeenten in een erg moeilijke positie brengen. Nu al hebben we het als gemeente vaak moeilijk om te voldoen aan de Vlaamse voorschriften en subsidiereglementen omdat er weinig of geen rekening wordt gehouden met ons bijzonder taalstatuut. De hogere overheid houdt ook te weinig rekening met de politieke en bestuurlijke gevolgen van de wijze waarop ons gemeentebestuur wordt samengesteld. Denk maar aan het rechtstreeks verkozen college en het OCMW. Als de faciliteitengemeenten behouden blijven, vereist ons bijzondere statuut ook bijzondere aandacht en een bijzondere aanpak vanuit de hogere overheid op bestuurlijk en financieel vlak.’

DE KAASKRABBER is een uitgave van gemeenschapscentrum de Muse en vzw ‘de Rand’. De kaaskrabber komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. REDACTIE Joke Dondeyne, André Lerminiaux, Niko Lerminiaux, Patricia Motten, Paul Smets, Rositta Van Herpe EINDREDACTIE Sofie Roelandt, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, sofie.roelandt@derand.be HOOFDREDACTIE Geert Selleslach, 02 456 97 98 geert.selleslach@derand.be REDACTIEADRES GC de Muse, Patricia Motten Kuikenstraat 4, 1620 Drogenbos tel. 02 333 05 70 patricia.motten@derand.be Open op ma, di, do en vr van 9.00 tot 12.00 uur VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Eddy Frans Kaasmarkt 75 1780 Wemmel

Joris Herpol 11


PORTRET UIT DROGENBOS

© Tine De Wilde

Française France Potteau (67) volgde de liefde naar België en kwam in 1978 in Drogenbos wonen. ‘Ik woon hier heel graag. Het is rustig en alles wat je nodig hebt, is vlakbij. Nu ik met pensioen ben, geniet ik volop van mijn kleinkinderen. Zij betekenen alles voor mij.’ En voor Kiandro, Maude, Aaron en Kyle is het altijd feest als ze bij hun mamy zijn.

Kaaskrabber 01 2014 lr  
Kaaskrabber 01 2014 lr  

De Kaaskrabber verschijnt tweemaandelijks in Drogenbos. De krant bevat vooral plaatselijk nieuws, informatie over verenigingen en de activit...

Advertisement