Page 1

afgiftekantoor linkebeek 1 P 004769

kaaskrabber Drogenbos • jaargang 14, nr 3 • MEI 2013 • Tweemaandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de MUSE en vzw ‘de Rand’

België - Belgique P.B. - P.P. 1630 Linkebeek BC 3352

4-5 30 jaar dansgroep ‘Do Si Do’ Eén grote familie op het podium 6-7 Robbie Craps over zijn basketpassie

TDW

10-11 Rand-nieuws Wonen in de faciliteitengemeenten


uit de gemeente

Meerjarenplan De kritikaster OCMW goedgekeurd Uit de gemeenteraad van 18 april > De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2013-2015 en het budget 2013 van het OCMW goed. De nieuwe voorzitter van het OCMW, Myriam Sents (Drogenbos Plus-LB), geeft enige toelichting. Volgens haar is 2013 een overgangsjaar. Iedereen moet zich inwerken, nadenken en zich voorbereiden voor er belangrijke beslissingen genomen worden. Het OCMW telt vijftien personeelsleden, voltijds en halftijds, vooral in de poetsdienst. Het aantal te behandelen dossiers blijft ongeveer gelijk, maar de kostprijs voor de gemeente wordt hoger. Er wordt een extra inspanning geleverd om leefloners terug in het arbeidscircuit te integreren. Wat betreft de voedselpakketten is de vraag groter dan het aanbod. Grote, nieuwe projecten moeten volgens voorzitter Sents niet meteen verwacht worden. De volgende jaren komen er wél nieuwe initiatieven. Uiteindelijk keurt de meerderheid van Drogenbos Plus-LB deze meerjarenplanning goed; de Franstalige oppositie van Union onthoudt zich. > Drogenbos wil een taalpremie voor het personeel behouden. Dit is al enkele jaren een heikel punt omdat de Vlaamse overheid dit niet wil toestaan. Een eensgezinde gemeenteraad is er echter van overtuigd dat het personeel er recht op heeft. > De gemeenteraad keurt eenparig de aanpassing en verlenging goed van de overeenkomst ‘duurzaam bouwadvies voor particulieren’. Burgemeester Alexis Calmeyn (Drogenbos Plus-LB) duidt op het nut van deze dienst voor de bevolking van Drogenbos, waar er – onder andere door de vergrijzing – toch heel wat verbouwingen en aanpassingen aan woningen nodig zijn. Dankzij de vzw Dialoog kunnen de Drogenbossenaren genieten van deskundige raad bij eventuele verbouwingen. Hugo Devillé

2

Er was eens een tijd dat vloeken verboden was of minstens niet netjes stond. Wij vloekten ook nog in onze eigen taal. Een flinke godverdomme was goed voor een tik op onze vingers. Nadien stond het beter te vloeken in de taal van Marianne. Een nom de Dieu vloeide uit onze monden. Misschien wisten wij niet allemaal wat dat precies wilde zeggen, maar het stond chic om in het Frans te vloeken. Vandaag zegt het kleinste kind shit bij de minste tegenslag. Wat shit betekent, weten zij niet, zoals onze ouders misschien niet wisten wat het woord van Cambronne betekende (deze Franse generaal zou met merde geantwoord hebben op de vraag van de Engelsen om zich over te geven in de slag om Waterloo). Te pas en te onpas wordt dit woord gebruikt. Misschien is er hier en daar een ‘evolué’ die Scheisse zegt, maar uiteindelijk betekenen al deze uitdrukkingen hetzelfde, namelijk stront. En daar heeft mijn slechte karakter en goed hart het moeilijk mee. Al die vuile woorden en uitdrukkingen die wij zomaar klakkeloos uit andere talen overnemen. Waar het vroeger goed stond Frans te gebruiken, zijn wij nu overgeschakeld op het Engels. Is dat dan beter? Wel, in elk geval onverstaanbaarder voor de vele oudere mensen die wel perfect Frans kennen en verstaan, maar die van het Engels geen cheese hebben gegeten. Moet nu elk lied dat succes wil kennen in het Engels worden gezongen, meestal geradbraakt, slecht of onverstaanbaar Engels? De elite was er enkele decennia geleden trots op dat zij Frans leerde en velen verloochenden hun moedertaal om goed over te komen. Vandaag willen jongeren en zelfverklaarde moderne Vlamingen onze taal verengelsen. Wat zij dan zeggen of bedoelen, is niet altijd van belang, de manier waarop zij Engels denken te spreken nog minder. Jean-Marie Pfaff, de arbeiderszoon die het tot de beste doelman van de wereld schopte, werd uitgelachen omdat hij het Duits verhaspelde, maar hij kon wel ballen uit zijn doel houden. En dat was zijn eerste opdracht. Misschien dat velen vandaag lachen met onze Engelssprekende medeburgers, die denken dat zij beter en slimmer zijn dan hun medeburgers omdat zij schuttingwoorden gebruiken, vloeken en zingen en zich manifesteren in het Engels? Waar is onze taalfierheid en kennis gebleven? Kritik Aster


verenigingsnieuws Verslag palmviering Ziekenzorg Drogenbos

Zomeren op het speelplein Speelpleinwerking De Krabbers 3 juli tot 27 augustus Zoals elk jaar staat een enthousiast team te popelen om jouw kinderen een geweldige zomervakantie op het speelplein te bezorgen. Wij organiseren elke dag activiteiten, net als enkele uitstappen verspreid over de vakantie. Elk kind van 3 (schoolgaand) tot 12 jaar is welkom.

Op zaterdag 23 maart, een zonnige namiddag, organiseerde Ziekenzorg Drogenbos de palmviering. We startten de namiddag met een misviering in de Sint-Niklaaskerk. Zangkoor Serenata verzorgde het muzikale gedeelte van de eucharistie. Daarna werden alle leden uitgenodigd in de gemeentelijke feestzaal, waar zij getrakteerd werden op een aperitiefje met een knabbel. Ook dansgroep Do Si Do was van de partij. Zij brachten een minioptreden, zodat de kleinsten al eens op een podium konden oefenen voor het grote optreden van 26 mei. Vervolgens was het tijd voor een lekkere koude schotel en een goed glas wijn. Na een toffe babbel en het proeven van enkele paaseitjes trok iedereen rond 17.30 uur tevreden huiswaarts.

Ben je 16 jaar of ouder, tweetalig en vol energie? Dan ben je altijd welkom om ons monitorenteam te versterken. Als je interesse hebt, neem je best contact op met Priscilla Loos in het gemeentehuis (02 333 85 14, priscilla.loos@drogenbos.be).

De volgende uitstap vindt plaats op zaterdag 30 juni. Meer informatie volgt. Ken je zieken of mensen die eenzaam zijn? Laat het ons weten. Wij brengen ze graag een bezoekje. Meer info: Patricia Motten, 02 333 55 70, patricia.motten@derand.be

Verslag 16e quizavond Davidsfonds Drogenbos Elkaar overtroeven met kennis en weetjes, de indruk geven dat je zo veel meer weet dan de rest. Wat is er leuker dan een avondje quizzen in fijn gezelschap? Op vrijdag 15 maart verzamelden allesweters die voor geen geld ter wereld willen afgaan en weinigweters zonder encyclopedisch geheugen, maar met een boerenverstand, voor wie deelnemen belangrijk is dan winnen, in de gemeentelijke feestzaal voor de zestiende editie van de Davidsfondsquiz. Vijftien ploegen van drie personen vochten tot de laatste vraag en amuseerden zich kostelijk. Want ook dat is de Davidsfondsquiz: een aangename avond beleven en elkaar soms eens de loef afsteken in kennis. Met dank aan Anja en Michel, onze quizmakers sinds vele jaren. 3


Vereniging in de kijker

30 jaar dansgroep ‘Do Si Do’

‘Do Si Do’ danst flashmob in het Zuidstation in Brussel

‘Wij zijn één grote familie op het podium’ Dansgroep ‘Do Si Do’ blaast dit jaar dertig kaarsjes uit. Ze vieren dat op zondag 26 mei met een familiefeest en dansoptreden. Dertig uitdagingen staan de dansers te wachten. Ben je benieuwd of ze die tot een goed einde brengen? Ga dan zeker een kijkje nemen. Alles begon in oktober 1983. Nouche, Cathy en Annie waren op zoek naar een initiatief dat mensen dichter bij elkaar kon brengen. Omdat ze nu eenmaal liever dansen dan balsporten beoefenen, richtten ze een dansgroep op. Na een jaar werd de dansgroep verdeeld in twee aparte groepen: de volwassenen en de kinderen, elk met hun eigen lesgeefster en programma. Ook werden de eerste uniformen gemaakt uit gordijnstoffen, bezorgd door een Italiaanse pater. Nog een jaar 4

later zag een derde leeftijdsgroep het levenslicht, onder de vleugels van KBG. Deze dansgroep kreeg de naam ‘De Solsleutel’. Door de naamsverandering van KBG naar Okra veranderde ook De Solsleutel van naam. Voortaan heten zij ‘dansgroep De Zandloper’. Volksdansen In het begin stond vooral volksdansen centraal en de dansschool opereerde onder de noemer ‘volksdansgroep Dosido’. Met de tijd veranderde de

naam in dansgroep ‘Do Si Do’. De volksdansen werden steeds hedendaagser. Meer en meer moderne dansen pasten in het repertoire. Daardoor ging het ‘samen dansen’ wat verloren. Vandaag zijn veel dansen een individuele expressie en is de fysieke connectie met anderen minder. Nieuwe dansvormen krijgen alle kansen bij ‘Do Si Do’. Ook voor nieuwe ideeën en activiteiten staat de groep open. Zo zijn ze zeven jaar geleden gestart met een djembégroep, met succes. In september starten ze met een dansgroep voor kleuters vanaf drie jaar. En voor het jaarlijkse familiefeest zijn ze afgestapt van de geijkte formule. Jeugd aan zet ‘Do Si Do’ viert dit jaar zijn dertigjarige bestaan onder het motto ‘30 years of


verenigingsnieuws challenge’ (30 jaar uitdagingen). De jeugd krijgt de kans om zijn stempel te drukken op de groep, en dat is goed. Ze werken ook actief mee. Opvolging is verzekerd.

‘Den Grooten Oorlog’ in Drogenbos Sicca Silva

© Tine De Wilde

Voor het familiefeest ging ‘Do Si Do’ dertig uitdagingen aan. Of ze die tot een goed einde brachten, krijg je te zien tijdens het optreden. Wat mag je verwachten? Een bar en een dessertenbuffet, een receptie voor alle aanwezigen, een springkasteel voor de kinderen, optredens van alle dansgroepen en ten slotte een babbelbox voor wie zijn ei kwijt wil. Om bij te blijven, volgen de lesgeefsters op regelmatige basis bijscholingen. Maar de eerste regel van de groep is en blijft: het moet plezant blijven. Zowel inspanning als ontspanning zijn belangrijk. Een foutje maken mag. Iedereen is welkom, wat de sociale status, huidskleur of af komst ook is. De groep is er heel trots op dat zelfs drie kinderen met een beperking meedoen. Zij horen bij de besten en genieten enorm van het dansen. Jongens gezocht Maar wat de groep nog mist, zijn mannelijke dansers. Wie zich geroepen voelt, is altijd welkom om mee te doen. Jongens brengen immers een nieuwe dynamiek in de groep. Ze creëren meer mogelijkheden. Voortaan dus geen excuses meer om in de zetel te blijven hangen. ‘Do Si Do’ haalt je er met plezier uit! André Lerminiaux Het familiefeest vindt plaats op zondag 26 mei om 14.30 uur in de turnzaal van de Franstalige basisschool (Grote Baan). Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap, het gemeentebestuur en de cultuurraad van Drogenbos. Meer info: voorzitter Nouche Sents, Frankveld 37, Drogenbos, 02 377 12 31, info@dosido.be, www.dosido.be Facebookpagina: dansgroep Dosido

Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren er geen militaire activiteiten in Drogenbos en omgeving, maar dat betekent niet dat de Drogenbossenaren geen hinder ondervonden van de oorlog. De voedselschaarste vormde al van in het begin van de oorlog een probleem. Als bezet gebied werd België getroffen door de Britse economische blokkade tegen Duitsland. De invoer van levensmiddelen stopte en de binnenlandse productie was onvoldoende om het land te voeden. Daarbij kwam nog dat het Duitse leger dieren en gewassen opeiste om zijn eigen soldaten te kunnen voeden. Om de bevoorrading van het land te verzekeren werd het ‘nationaal hulp- en voedingscomité’ opgericht. Tot in het kleinste dorpje stond een lokale afdeling, bestaande uit vrijwilligers, in voor de verdeling van de steun. Ook in Drogenbos kwam de hulp op gang, met onder andere ‘les oeuvres de l’enfance’. Deze hulporganisatie was er voor zuigelingen en ze was tevens een voorloper van het huidige Kind en Gezin. De taak van de organisatie bestond erin de baby’s en peuters op te volgen en de moeders raad te geven in verband met verzorging. Daarnaast verdeelde ze ook melk en voedingsmiddelen. Sicca Silva heeft in haar schatkist een foto gevonden van de organisatoren. Zittend van links naar rechts: Juffr. De Bres Juffr. Jeanne Calmeyn ? Mevr. Cutt Juffr. Angèle Kestemont

Staand van links naar rechts: Mevr. De Bres Mevr. Van Leeuw-Deleu E.H. onderpastoor Van Volxem Mevr. Jordy Mevr. Schoukens Mevr. Rodts ***

Expo Wereldoorlog I Sicca Silva i.s.m. gemeentebestuur Drogenbos november 2014 Voor deze expo over de Eerste Wereldoorlog zijn wij op zoek naar documenten, foto’s en voorwerpen, en naar verhalen van ouders en grootouders over WOI. Geef ons een seintje als je over informatie beschikt. Graag spreken we af om jouw verhaal op te tekenen. Van foto’s of documenten die je wil houden, maken wij een afdruk. We bezorgen ze jou zeker terug. Hilda Jacquemijns 02 377 05 98, sicca.silva2010@skynet.be ***

Bronvermelding grafsteen Eugène Dufresny In de kaaskrabber van maart 2013 kon je op blz. 2 het verhaal lezen achter de grafsteen van Eugène Dufresny. Deze tekst was af komstig uit het archief van Sicca Silva, wat niet vermeld werd. Graag zetten we dit recht.


M/V VAN DE MAAND

Robbie Craps

‘Basketbal heeft mij al veel levenslessen gegeven’ Onze man van de maand is niet echt een man met de fysiek van een basketbalspeler. Hij is geen kleerkast en meet geen dubbele meter, maar in zijn hoofd zit wel de echte spirit van een sportman: steeds beter proberen te doen. Robbie heeft waarschijnlijk de genen van zijn grootvader Robert Craps. Enkele decennia geleden was hij in Drogenbos gemeenteraadslid en hij was enkele jaren voorzitter van het OCMW. Zijn grootvader was een gedreven en geëngageerde man en zo hoeven we niet lang te zoeken naar de oorsprong van Robbies inzet. Robbie werd geboren op 23 mei 1990 en woont al zijn hele leven in de Kerkstraat in Drogenbos. Hij is student industrieel 6

ingenieur aan de Erasmus Hogeschool in Brussel maar vooral: hij is een van de jongste baskettrainers van ons land. Trainerswerk boeit ‘Ik ging naar de lagere school in Drogenbos. Daar stond, zoals voor de meeste kinderen in ons land, voetbal centraal. Toen ik mijn humaniora in het Sint-Victorinstituut in Alsemberg deed, monopoliseerden de oudere leerlingen daar de voetbalterreinen. Enkele van mijn vrienden speelden toen basketbal in Sint-Genesius-Rode en Alsemberg en dus ging ik eens kijken en meespelen. In 2004 werd ik speler bij de jeugd in Alsemberg. In 2007 speelde ik nog altijd in Alsemberg, maar ik kreeg ook de kans om mee te trainen met de ploeg van Okapi Aalst. Ik realiseerde mij toen twee dingen: ik ben niet goed genoeg om ooit in een eerste ploeg te spelen, en het trainerswerk boeit mij. Dus schreef ik mij in voor de cursus trainer.


verenigingsnieuws Op mijn achttiende mocht ik mijn examen afleggen en ik kreeg mijn diploma van coach-trainer. Op deze jonge leeftijd trainde en begeleidde ik als hulpcoach een mannelijke seniorenploeg uit Ukkel. Het seizoen daarop werd ik eveneens hoofdcoach van de tweede ploeg, waarmee we meteen een promotie konden afdwingen. Ambitie Op de trainersschool leerde ik veel gereputeerde trainers kennen. Het belangrijkste voor mijn carrière was de ontmoeting met Sven Van Camp, hulpcoach van de Antwerp Giants. Hij werd mijn mentor en stond altijd klaar met goede raad. Ik wou echter niet mijn hele leven kleine ploegen blijven coachen. Dat was zeker leuk en de sfeer was er zeer gezellig, maar ik miste er de ambitie om hogerop te geraken. Ik voelde de drang om een grotere ploeg te kunnen trainen en resultaten te boeken. Toen werd ik door Sven Van Camp uitgenodigd om deel uit te maken van de coachingstaf van de GameTime Basketbalkampen. Daar leerde ik veel topcoaches en topspelers kennen. In die periode had ik Ukkel verlaten voor Sint-PietersWoluwe, een ploeg die één reeks hoger speelde. Ik behaalde er goede resultaten en op het moment dat ik een nieuw contract wou tekenen, kreeg ik telefoon van Hamady Ly, de coach van de eerste ploeg dames van BGW (Basket Groot Willebroek) om de staf te vervoegen. Die kans kon ik onmogelijk voorbij laten gaan en tot grote teleurstelling van Sint-Pieters-Woluwe, ging ik naar Willebroek. Na één seizoen als assistent-coach werd ik jeugdcoördinator bij BGW. Zo kon ik helpen goede spelers naar de eerste ploeg te laten doorstromen. Mijn werk als coach is matchen begeleiden, trainingen geven, video’s bekijken en ontleden van eigen en andere matchen. Niet evident Mijn hobby is bijna uit de hand aan het lopen, maar toch heb ik steeds studies en basket

kunnen combineren. Alleen door een strikte planning en discipline is dat mogelijk. Ik wil nooit een training missen, zelfs niet als ik de volgende dag een examen moet afleggen. Ik moet alles nauwkeurig plannen en zorgen dat het een het andere niet schaadt. Tot nu toe lukt dat wonderwel. Ook mijn vakanties zijn bijna helemaal aan basket gewijd. Zo doe ik deze zomer drie Blososportkampen waar ik evengoed jong talent als gevestigde waarden uit de basket ontmoet. Het basketbal heeft mij ook geleerd om met mensen om te gaan. Als jonge snaak tussen al die gevestigde waarden en toptalenten dwing je respect af door correct en rechtvaardig, maar ook rechtlijnig, kordaat en eerlijk te zijn. Damesbasketbal Het Belgische damesbasketbal is in vergelijking met voetbal een kleine sport. Op tv of op de radio kan je veel voetbal zien of horen, maar als het over basket gaat, haalt enkel An Wauters regelmatig de pers. En toch is damesbasket in ons land aan een opmars bezig. Bij de mannen zijn vooral beroepsspelers, en dan vooral buitenlanders, actief op het hoogste niveau, bij de vrouwen is dat helemaal anders. De Belgische nationale damesploeg betekent iets in het internationale basketbal. Er wordt vandaag ook meer geïnvesteerd in damesbasket dan vroeger en dat is een goede zaak. Vrouwen en meisjes trainen is echter niet zo evident. Zij zijn veel emotioneler. Een man zal sneller zijn gedacht zeggen en uitvliegen, om daarna alles te vergeten. Vrouwen kunnen soms maanden na de feiten terugkomen op een voor mij al lang vergeten probleem. Maar dat hoort bij mijn leven als trainer. Als ik morgen de kans krijg om professionele trainer te worden, zal ik die zeker grijpen. Ik wil wel eerst mijn diploma halen, maar daarna … zal ik wel zien. Wat is er mooier dan van je hobby je beroep te kunnen maken? Basketbal heeft mij al heel veel geleerd over het leven. Omgaan met succes en teleurstelling, mijn leven organiseren, volhouden als het minder goed gaat en blijven dromen dat het beter kan en dat de grenzen er zijn om ze te verleggen. Mooi toch?

Jaarlijkse wandeling Davidsfonds Drogenbos zondag 30 juni Net voor de zomervakantie trekt onze afdeling er op uit om te wandelen, te genieten en de dag af te sluiten met een vriendenmaal. We gaan dit jaar naar Mechelen. In de voormiddag vertrekken we met de wagen (carpooling) of tram en trein. Hopelijk is het weer zo mooi dat we onze picknick ’s middags kunnen opeten in de openlucht. Als dat niet het geval is, zorgen we wel voor een alternatief. Vervolgens gaan we onder de deskundige leiding van onze wandelgidsen Jef en Géry Mechelen bezoeken. Rustig zoals altijd, genietend van de stad, maar ook van een terrasje. En zoals altijd sluiten we de dag samen af met een etentje in een restaurant. Een fijne activiteit om een werkjaar af te sluiten en de vakantie in te stappen! Heb je zin om deel te nemen, neem dan contact op met onze voorzitter Myriam Govers via 02 378 36 46 of met Hilde Roelandts via hilde. roelandts@skynet.be.

Start nieuw schuttersseizoen Sint-Sebastiaansschuttersgilde maandagavond 18.30 uur – café Oud Drogenbosch De schuttersgilde van Drogenbos heeft de schietoefeningen hervat. Sinds midden maart komen we terug samen op maandag om 18.30 uur in café Oud Drogenbosch om onze pijlen af te schieten. Bij regenweer en op feestdagen gaan onze bijeenkomsten niet door. Heb je interesse? Kom gerust een kijkje nemen. Meer info: Bob Vander Oost, 02 377 02 55

Niko en André Lerminiaux 7


nieuws uit FELIXART Felix De Boeck: de vaste collectie 8 jaar interactie tot 25 oktober FeliXart Museum Drogenbos Het FeliXart Museum zet haar vaste collectie terug volledig in de kijker met een representatief overzicht van schilderijen én tekeningen van Felix De Boeck: van zijn fauvistische periode over de mystiek geladen werken, zijn experimenten met fluoverf tot zijn abstracte synthesewerken. De collectiepresentatie wordt aangevuld met enkele werken van zowel modernistische als hedendaagse kunstenaars die in de acht voorbije jaren tentoongesteld werden in het museum, zoals Karel Maes, Hilde Van Sumere, Gaston De Mey, Vaast Colson, Nadia Naveau, Leen Voet, Ief Spincemaille en Renato Nicolodi. Een verrassende confrontatie. Het museum is open van donderdag tot zondag van 10.30 tot 17 uur. Adres: Kuikenstraat 6, 1620 Drogenbos Meer info: www.felixart.org

wekelijkse activiteitenkalender Dansgroep Dosido De Pattotterkes dansen wekelijks op zaterdag van 10 tot 11 uur in de Regenboog o.l.v. Marijke. De Giechels dansen op zaterdag van 11.15 tot 12.15 uur in de Regenboog o.l.v. Marijke en Ines. De Groovers dansen op zaterdag van 10 tot 11 uur in de gemeentelijke feestzaal o.l.v. Elke en Lieze. De groep hiphop voor beginners danst op vrijdag van 19.30 tot 20.30 uur in de Regenboog o.l.v. Elke. De groep hiphop voor gevorderden danst op woensdag van 20 tot 21.30 uur in het Paviljoen o.l.v. Tina. De Jemenieters dansen op maandag van 20 tot 21.30 uur in de gemeentelijke feestzaal o.l.v. Nouche. Info: Nouche Sents, 02 377 12 31 Djembégroep Dosido Djembé voor kinderen op woensdag van 18.30 tot 19.30 uur in het Paviljoen. Djembé voor volwassenen op woensdag van 19 tot 20 uur in het Paviljoen.

Dansgroep De Zandloper Elke vrijdag van 14 tot 17 uur dansen de leden van dansgroep De Zandloper in de gemeentelijke feestzaal onder leiding van Jean-Pierre Bulté. Meer info: Gust Guillaume, 02 377 05 96 of Jean-Pierre Bulté, 02 377 05 97 Ontmoeting tussen senioren De senioren zijn elke maandag en woensdag van 13 tot 17 uur welkom in het Paviljoen, om een kaartje te leggen, een koffie of een pintje te drinken en samen een babbeltje te slaan. Meer info: Christiane Lerminiaux, 02 377 63 19 Sint-Sebastiaansgilde De schutters van de gilde komen elke maandag om 18 uur samen in café Oud Droogenbosch. Tot eind oktober richten ze hun pijlen op de liggende wip (niet als het regent). Meer info: Bob Vander Oost, 02 377 02 55

Bibliobus De bibliobus van Beersel komt drie keer per week naar onze gemeente: op woensdag aan GC de Muse van 16 tot 17 uur op donderdag in de Boomgaardwijk van 14 tot 15.30 uur op vrijdag achteraan de parking aan het Paviljoen van 14 tot 15.30 uur Meer info: GC de Muse, 02 333 05 70 (9-12 uur) Zangkoor Serenata Zangkoor Serenata komt wekelijks samen in de gemeentelijke feestzaal, van 19.30 tot 21.30 uur. Meer info: Myriam Claessens, 0475 36 97 08 of info@koorserenata.be

nieuws uit de moelie Weg van Klassiek 2013 Festival van klassieke muziek en natuur in het Pajottenland 23-25 augustus Weg van Klassiek maakt geen onderscheid naar rang of stand en verwelkomt je op intieme concerten in een abdij, kasteel, boerderij en bos. Ontdek het muzikale erfgoed van clerus, adel en landlieden en sluit je aan bij de brigands van de Boerenkrijg! Streekgidsen nemen je mee langs een prachtig abdijlandschap, het oeroude Liedekerkebos en imposante herenhoeves. Hop en bier zijn nooit ver weg, dus alles smaakt naar landschap, natuur en ander lekkers van het Pajottenland. 8

De muziek sluit subtiel aan bij de bijzondere omgeving en wordt gebracht door topmusici zoals het Danel Kwartet, Zefiro Torna en Ronald Van Spaendonck. De concertlocaties zijn stuk voor stuk bijzonder: de abdij van Affligem, de Bellemolen, de ruïne van het kasteel van Liedekerke, de brouwerijtoren van het Ankerhof, kasteel Kruikenburg … Ontdek het volledige programma vanaf 1 juni via www.wegvanklassiek.be.


nieuws uit DE MUSE Iedereen BUURTabonnee 2013-2014

Kinderbuurtfestival familie

Clown Robbedebob Regenboogshow familie

Eerstdaags valt de nieuwe seizoensbrochure van GC de Muse, GC de Moelie, GC de Boesdaalhoeve en CC de Meent in je bus. Daarin vind je het podiumaanbod van de vier centra voor het cultuurseizoen 2013-2014. Wil je de voorstellingen uit de vier buurtcentra combineren? Dan kan dat tegen een voordeeltarief. De vier centra slaan opnieuw de handen in elkaar voor het BUURTabonnement. Je kan kiezen uit drie verschillende formules.

MINIBUURTABONNEMENT

Je kiest 3 of 4 verschillende voorstellingen en krijgt 5 % korting. Wil je tijdens het seizoen bijkomende voorstellingen bijwonen, dan krijg je eveneens 5 % abonneekorting op de ticketprijs.

MIDIBUURTABONNEMENT

Je kiest 5 tot 9 verschillende voorstellingen en krijgt 15 % korting. Wil je tijdens het seizoen bijkomende voorstellingen bijwonen, dan krijg je eveneens 15 % abonneekorting op de ticketprijs.

MAXIBUURTABONNEMENT

Je kiest 10 of meer verschillende voorstellingen en krijgt 25 % korting. Wil je tijdens het seizoen bijkomende voorstellingen bijwonen, dan krijg je eveneens 25 % abonneekorting op de ticketprijs.

TICKETVERKOOP

Vanaf zaterdag 8 juni kan je online een BUURTabonnement kopen via www.demeent.be of ter plaatse in de Moelie, de Boesdaalhoeve en de Meent, van 9 tot 14 uur.

GC de Muse, GC de Moelie, GC de Boesdaalhoeve en CC de Meent openen op 15 september samen het Kinderbuurtseizoen met een gelijknamig festival. Op die manier willen de vier centra hun cultuuraanbod voor families promoten. Het vertrekpunt is een gezellige en grootse picknick in het Schaveyspark in Linkebeek. Meer dan een plaatsje in het park, een picknick en een deken op een grasweide heb je niet nodig om het gezellig te maken. De kinderen worden intussen verwend met leuke voorstellingen in het park en in het bos. Als de zon aanwezig is, kan je zo genieten van een heerlijke nazomer. Bij regenweer vinden de voorstellingen in tenten plaats. Je kan je plaatsje in het park vanaf 12 juni reserveren in een van de deelnemende centra. Voor families met kinderen van 3 tot 12 jaar. GC de Muse (op locatie park Schaveys) zondag 15/9/2013 – 11 tot 16 uur

Clown Robbedebob heeft een grote droom: zijn eigen regenboog bezitten. Samen met de kinderen gaat clown Robbedebob op zoek naar de regenboogkabouters. Na een moeilijke tocht met allerlei tegenslagen volgt hij de raad van een wijze tovenaar. Hij tovert zijn eigen regenboog. Dat moet uiteraard gevierd worden met een groot dansfeest voor iedereen! Voor kinderen van 4 tot 12 jaar. GC de Muse - Op locatie: GBS de Wonderwijzer (Steenweg op Drogenbos 252) woensdag 19/2/2014 – 14 uur

Tickets: 8 euro (kassa), 7 euro (leden Gezinsbond)

Tickets: 6 euro (basisprijs), 5,70 euro (minibuurtabo), 5,10 euro (midibuurtabo), 4,50 euro (maxibuurtabo), 5 euro (groep). 1 euro korting voor leden Gezinsbond op basisprijs.

Dewa Entertainment

Pruts & Tijl

familie

familie

De snoepjesfabriek

Springding

Vanaf woensdag 12 juni kan je online losse tickets kopen via www.demeent.be of vanaf 8.30 uur ter plaatse in de Muse, de Moelie, de Boesdaalhoeve of de Meent. Online jouw tickets kopen is gemakkelijk. Zo vermijd je immers het lange aanschuiven tot het jouw beurt is. Weet je niet zo goed hoe je online tickets moet bestellen? Geen nood! Op dinsdag 4 juni organiseren we in CC de Meent om 14 uur en om 18 uur een infosessie. We geven persoonlijke uitleg bij de voorstellingen en demonstreren hoe je gemakkelijk en efficiënt tickets voor je favoriete voorstellingen kan bestellen. Heb je de gezamenlijke seizoensbrochure niet ontvangen? Neem dan contact op met het onthaal van GC de Muse. We sturen je graag een exemplaar op. Meer info: GC de Muse, Kuikenstraat 4, Drogenbos, 02 333 05 70, info@demuse.be, www.demuse.be

Dit is ongetwijfeld de lekkerste show die je ooit bent tegengekomen. De hoofdrolspeler, de clown, komt terecht in de snoepjesfabriek van professor Sjmickel Sjmack. Daar beleeft hij, samen met de kinderen, waanzinnige en ongelofelijke avonturen. Kom samen met de clown in deze interactieve show vol muziek, humor en natuurlijk snoep, alle geheimen van de snoepjesfabriek ontdekken. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar. GC de Muse - Op locatie: GBS de Wonderwijzer (Steenweg op Drogenbos 252) woensdag 9/10/2013 –14 uur Tickets: 6 euro (basisprijs), 5,70 euro (minibuurtabo), 5,10 euro (midibuurtabo), 4,50 euro (maxibuurtabo), 5 euro (groep). 1 euro korting voor leden Gezinsbond op basisprijs.

Wat staat er nu voor de kinderen? Is het een springkasteel? Is het een podium? Is het een reuzengrote matras? Neen, dat is het niet. Het is het springding van Pruts & Tijl! Een speciaal ontworpen springpodium waarop iedereen zich kan uitleven op muziek. Je mag er zeker ook op proberen te dansen. Knotsgekke fratsen uithalen is een must. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar. GC de Muse - Op locatie: GBS de Wonderwijzer (Steenweg op Drogenbos 252) woensdag 14/05/2014 – 14 uur Tickets: 6 euro (basisprijs), 5,70 euro (minibuurtabo), 5,10 euro (midibuurtabo), 4,50 euro (maxibuurtabo), 5 euro (groep). 1 euro korting voor leden Gezinsbond op basisprijs.

9


Wonen in de faciliteitengemeenten

Veel verhuizingen, dure woningen Vlaams-Brabant is de duurste provincie om te wonen en de faciliteitengemeenten spannen de kroon. De economische crisis lijkt geen invloed te hebben op de woning- en grondprijzen in de Rand. De wet van vraag en aanbod speelt genadeloos: inwijkelingen uit Brussel, expats en Europese ambtenaren zijn op zoek naar een rustig en groen plekje, maar die plaatsen zijn beperkt.

Op de kaart: de gemiddelde prijzen van woningen in Vlaams-Brabant

Onderzoeker Filip De Maesschalk van het steunpunt sociale planning van de provincie Vlaams-Brabant en Katrien Tratsaert van de dienst wonen stelden het dossier Wonen in Vlaams-Brabant samen. De doorlichting bundelt cijfers en gegevens over wonen in de provincie. Algemene conclusie: het is goed wonen in Vlaams-Brabant, maar voor veel inwoners wordt het stilaan problematisch om een betaalbaar dak boven het hoofd te vinden. Zeker in de Rand. De stadsvlucht uit Brussel speelt nog altijd, net als de druk van de expats en ambtenaren van de Europese Unie. Veel verhuizingen De woonstabiliteit is veel lager in de Rand. Gemiddeld verhuisden 91,4 % van de Vlaams-Brabanders niet in de loop van het jaar 2011, maar in gemeenten als Drogenbos, Kraainem en Wezembeek-Oppem zakte dat onder de 90 %, wat meer verhuizingen impliceert. De plaatsen van de mensen

die vertrekken worden snel ingevuld door mensen die veel betalen voor een woning in de Rand. ‘De jonge gezinnen die uit Brussel vertrekken richting de Rand zijn vaak kapitaalkrachtiger dan toen ze er als jongere aankwamen’, stelt Filip De Maesschalk vast. ‘Bovendien gaat het meestal om tweeverdieners. We zien dan ook hoge inkomens per aangifte rond Leuven en rond Brussel.’ Enkele cijfers: het gemiddelde inkomen per belastingaangifte in Vlaanderen bedraagt 28.902 euro (in 2010). In Kraainem is dat 39.357 euro, in Wezembeek-Oppem 39.185 euro en in Sint-Genesius-Rode 38.770 euro. De inkomens van heel wat Europese ambtenaren zijn dan vaak nog niet meegerekend: hun beroepsinkomsten moeten niet opgenomen worden in de aangifte van de personenbelasting. Drogenbos scoort vreemd genoeg net onder dat Vlaamse gemiddelde. ‘Een

deel van Drogenbos ligt in de Zennevallei, die loopt van Halle tot Vilvoorde. Deze zone is vroeg geïndustrialiseerd en kent nu relatief meer problemen van werkloosheid en zo meer. Daardoor zijn de inkomens er lager’, verklaart Filip. De toevlucht aan rijke inwijkelingen zorgt voor een grote druk op de krappe woningmarkt. ‘De meeste woningen in de Rand dateren uit de periode tussen de Tweede Wereldoorlog en de crisis van de jaren tachtig. Sinds 1981 wordt er veel minder bijgebouwd en nieuwbouw komt er bijna helemaal niet meer bij.’ Er is dan ook nog amper plaats. In Vlaanderen is gemiddeld 26,6 % van de oppervlakte bebouwd. In Linkebeek is dat 48 %, in Wemmel 55 %, in Wezembeek-Oppem 68 %, in Kraainem 72 %, in Drogenbos zelfs 84 %. Sint-Genesius-Rode scoort 43 %, maar daar wordt heel wat oppervlakte ingenomen door het Zoniënwoud.


Rand-Nieuws Torenhoge prijzen De torenhoge woningprijzen zijn dus het logische gevolg van het spel van vraag en aanbod. ‘Terwijl je aan de rand van de provincie, in Zoutleeuw, amper 71 euro voor een vierkante meter bouwgrond betaalt, betaal je in Kraainem 505 euro. In Linkebeek is 74 % van de verkochte woningen duurder dan 400.000 euro, weten de onderzoekers. De prijsevolutie toont bovendien dat de prijsstijgingen zich de jongste jaren blijven doorzetten. Ook de huurmarkt is duur. De mediaanhuurprijs in Vlaams-Brabant bedraagt 549 euro per maand, maar in Wezembeek-Oppem is dat 950 euro, in Kraainem 866 euro, in Sint-Genesius-Rode 827 euro en in Linkebeek 711 euro. Bovendien tellen de faciliteitengemeenten relatief veel huurders. Drogenbos telt het laagste aantal huiseigenaars van Vlaams-Brabant: amper 55 % van de inwoners is eigenaar van zijn huis. Het Vlaamse gemiddelde is 72,7 %. Van een daling van de woningprijzen of een lagere vraag door de economische crisis lijkt weinig sprake. Wel positief is dat de Rand gemiddeld relatief veel sociale woningen telt. Het Vlaamse gemiddelde is 5,5 sociale huurwoningen per 100 inwoners. Wezembeek-Oppem zit aan 7,6 %, Drogenbos aan 5,9 %. Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wemmel scoren dan weer veel lager dan het gemiddelde. Wonen in eigen streek Kunnen jongeren met deze prijzen nog een woning in eigen streek vinden? De vraag stelt zich al decennia, maar de sociale verdringing lijkt niet te keren. Het concept ‘wonen in eigen streek’, opgenomen in het decreet grond- en pandenbeleid, zou een antwoord moeten bieden. Het decreet verbindt voorwaarden aan de verkoop van bepaalde gronden in deze ‘dure’ gemeenten, zodat mensen met een band met de gemeente voorrang krijgen. In Vlaams-Brabant gaat het om 27 gemeenten. In 2012 werden er amper 32 dossiers behandeld, in 2011 49 en in 2010 136. In de faciliteitengemeenten werden tot nu toe 16 projecten volgens het principe ‘wonen in eigen streek’ verkocht. Vlabinvest is een ander instrument. Dit investeringsfonds van de Vlaamse overheid verhuurt of verkoopt woningen en gronden aan inwoners die zelf geen eigendom hebben en die niet te veel verdienen. Inwoners met een band met de gemeente krijgen voorrang. In het werkjaar 2011 kwamen er via Vlabinvest 43 woningen bij in Drogenbos, Grimbergen en Sint-Pieters-Leeuw. Het project in Drogenbos is een huurproject in de Kuikenstraat, in samenwerking met de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting. Het bestaat uit 19 appartementen. 2 appartementen zijn gefinancierd door Vlabinvest en de 17 andere zijn sociale huurappartementen. Eind 2011 had Vlabinvest in totaal 478 woningen gerealiseerd, al dan niet in samenwerking met sociale woningmaatschappijen. In de faciliteitengemeenten ging het om 19 in Drogenbos, 47 in Sint-Genesius-Rode, 8 in Wemmel en 34 in Wezembeek-Oppem. In maart 2012 keurde de Vlaamse Regering de spelregels goed voor de oprichting van een ‘rollend grondfonds’, de meest recente maatregel. Dit financieringsfonds met 50 miljoen euro startkapitaal moet strategische gronden aankopen in gebieden met een bijzondere behoefte. In Vlaams-Brabant komen 48 gemeenten in aanmerking, de zes faciliteitengemeenten inbegrepen.

de kaaskrabber is een uitgave van gemeenschapscentrum de Muse en vzw ‘de Rand’. De kaaskrabber komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Redactie Joke Dondeyne, André Lerminiaux, Niko Lerminiaux, Patricia Motten, Paul Smets, Rositta Van Herpe Eindredactie Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, veerle.weeck@derand.be Hoofdredactie Geert Selleslach, 02 456 97 98 geert.selleslach@derand.be Redactieadres GC de Muse, Patricia Motten Kuikenstraat 4, 1620 Drogenbos tel. 02 333 05 70 fax 02 333 05 79 patricia.motten@derand.be Open op ma, di, do en vr van 9.00 tot 12.00 uur Verantwoordelijke uitgever Eddy Frans Kaasmarkt 75 1780 Wemmel

Bart Claes 11


Š Tine De Wilde

beelden uit drogenbos

21 APRIL 2013, 12.47 uur, CATALA - GROTE BAAN, DROGENBOS Fotografe Tine De Wilde trekt er op uit in Drogenbos en legt haar impressies vast in verrassende beelden.

Kaaskrabber mei 2013  

Gemeenschapskrant Kaaskrabber

Kaaskrabber mei 2013  

Gemeenschapskrant Kaaskrabber

Advertisement