Page 1

Sint-genesius-rode • jaargang 13, nr 1 • Januari 2011 • maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus)

afgiftekantoor sint-genesius-rode

buurten

België - Belgique P.B. - P.P. 1640 Sint-Genesius-Rode 1 BC 3352

Uitgave van gemeenschapscentrum de boesdaalhoeve en vzw ‘de Rand’

2-3 Novarode: een nieuw stukje Rode

6-7 Het Boesdaalpark: een multifunctioneel landschapspark

10-11 Klara Van Es laat alzheimerpatiënten aan het woord in GC de Boesdaalhoeve

14-15 Profielschetsen faciliteitengemeenten geactualiseerd

© TDW

4-5 Van Oekraïne naar Rode: In de ban van betrokkenheid


Novarode: een nieuw stukje Rode

© vzw ‘De Rand’

02

De sanering van Novarode, het braakliggend terrein rechts op de foto, is rond.

De sanering van de Novarodesite is rond. Op het terrein komen driehonderd woongelegenheden en in het midden een openbaar park met waterpartijen. De projectontwikkelaar heeft al een verkavelingsvergunning, maar nog geen bouwvergunning. Novarode vormt een belangrijk stuk van Rodes verleden. Negenhonderd jaar geleden draaide hier al het rad van de molen van Termeulen. In het begin van de zestiende eeuw werd het een papiermolen. De vallei van de Molenbeek was destijds de bakermat van de papierindustrie in de Nederlanden. Brussel was vlakbij en de groeiende administratie daar had nood aan papier. Een fel besproken toekomst Zo’n 20 jaar geleden ging de papierfabriek failliet. Driehonderd werknemers stonden op straat. Het verlaten terrein werd een dorpskanker. Nochtans is de site strategisch gelegen, pal tussen het dorpscentrum en het station. In 2003 besliste de gemeente dan ook om de industriële bestemming van het gebied via een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) te wijzigen in woon- en parkzone. In 2004 werden alle gebouwen op de site gesloopt, ook het hoofdgebouw, dat Monumenten en Landschappen nochtans wou beschermen. Studiebureau SUMResearch maakte een BPA ‘Papierfabriek’ en een masterplan op. De plannen voorzien in een centraal

gelegen openbaar park met in het midden de heraangelegde Molenbeek en de vijver en aan de rand woningen. Er komen een driehonderdtal woongelegenheden, tot vier bouwlagen hoog, met een maximale nokhoogte van veertien meter. De gebouwen in de buurt tellen slechts twee bouwlagen, met een maximale nokhoogte van zeven meter, protesteerde de Vlaamse oppositie, maar volgens de meerderheid is er slechts tweeëneenhalve bouwlaag zichtbaar van op straat, omdat het terrein een hoogteverschil van bijna vijf meter heeft. De oppositie stelde ook vragen bij de bouwdichtheid (er komen op de Novarodesite meer woningen per hectare dan in de buurt) en bij het mobiliteitsprobleem: driehonderd woongelegenheden meer zullen de files op de Zoniënwoudlaan nog verlengen. Vergunningskwesties De woningen worden gebouwd langs de Stationsstraat en de Gemeentehuislaan en zullen ontsloten worden via de Stationsstraat en de Zoniënwoudlaan. In het BPA is ook voorzien in een aantal woningen langs de Rollebaan, maar als die er komen is dat voor een latere fase. Om hen te ontsluiten, zou er een nieuwe weg parallel aan de Rollebaan naar de Gemeentehuislaan moeten komen. Het park wordt ontsloten via vier poorten: aan het

gemeentehuis, op de Zonienwoudlaan, op de Termeulenstraat, en aan de voormalige hoofdingang op de Stationsstraat. De gemeente eist van de projectontwikkelaar dat er op de Novarodesite vijftig betaalbare woningen komen. De provincie formuleerde de voorwaarde nog wat scherper en veranderde ‘betaalbare’ in ‘sociale’. Dat betekent echter niet dat een sociale huisvestingsmaatschappij of het Vlaamse investeringsfonds Vlabinvest betrokken worden bij het project. De private projectontwikkelaar bouwt de sociale woningen en de gemeente neemt ze nadien over. Midden september keurde de gemeenteraad de verkavelingsvergunning van projectontwikkelaar Immpact goed. Een bouwvergunning heeft Immpact nog niet aangevraagd. De provincie moet eerst een vergunning verlenen voor de verplaatsing van de Molenbeek naar zijn oorspronkelijke bedding in het midden van het terrein. Pas daarna kan Immpact een bouwvergunning voor het park aanvragen en een voor de woningen. De sanering onder toezicht van OVAM is wel al rond en was minder zwaar dan gevreesd. SITA moest slechts drie weken pompen en drie dagen afgraven. De vijver moet wel nog uitgebaggerd worden. Karla Goetvinck


VERENIGINGSNIEUWS 03

Sprokkels We kregen het de voorbije weken allemaal over ons heen. Bijna 20 graden warm begin november en zware regen midden november, met de nodige overstromingen in de nabije omgeving. Eind november, begin december volgde dan een serieus winteroffensief. Mooie taferelen met sneeuw en – bijna – Siberische temperaturen. Hopelijk heb je er van kunnen genieten. Wie er wel hebben genoten, zijn de negenhonderd – je leest het goed – toeschouwers tijdens de voorstellingen van Het Kinderuur in GC de Boesdaalhoeve. Zomaar eventjes vijf uitverkochte sinterklaasvoorstellingen! Het wordt een klassieker bij Sprokkels, maar we blijven het vermelden. Er sluit nog maar eens een handelszaak in ons dorpscentrum. Slagerij Walschot zakte een aantal jaren geleden van de Lindestraat af naar het centrum, maar zag ook daar de ene winkel na de andere sluiten. Het ga jullie goed, Guy en Anne-Marie! Ook weg uit het centrum … de kerstmarkt. Het alternatief in de Boesdaalhoeve mocht er zijn. Een vijf meter hoge kerstboom en daarrond op de binnenkoer een aantal gezellige chalets en kraampjes zorgden voor een knusse sfeer. De plaatselijke verenigingen boden de typische kerstmarkthapjes en -drankjes aan; de culturele raad en de Boesdaalhoeve stonden in voor de organisatie van een leuke fakkeltocht en geslaagde optredens van het Genesiuskoor en een gospelkoor. Meer moet dat niet zijn. Hiermee ronden we dit jaar af. Terugblikken doet iedereen wel op zijn of haar manier zeker? Voor volgend jaar wensen we je vooral een goede gezondheid en al wat je hartje verlangt. Prettige eindejaarsfeesten!

Vosholenwandeling St.-Pieters-Leeuw Pasar Rode Zondag 23 januari 2011 14 uur – parking gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw is qua populatie een van de grootste gemeenten in Vlaams-Brabant. Gelegen aan oude en belangrijke verbindingswegen en in de schaduw van steden zoals Brussel en Halle, groeide deze landelijke nederzetting uit tot een belangrijke woon- en werkgemeenschap. Zondag 23 januari leren we deze gemeente wat beter kennen tijdens een wandeling van ongeveer 8 kilometer door de prachtige omgeving. Afspraak om 14 uur op de parking van het gemeentehuis in Sint-Pieters-Leeuw. Meer info: Raymond Vermeulen, 02 356 92 87, pasar.rode@telenet.be, www.pasar.be/Sint-Genesius-Rode

Jaarlijkse algemene vergadering Natuurpunt Rode Dinsdag 18 januari 2011 19.30 uur – GC de Boesdaalhoeve Alle leden en sympathisanten van Natuurpunt Rode zijn van harte uitgenodigd op dinsdag 18 januari voor de algemene vergadering 2011 in GC de Boesdaalhoeve. We vertellen je graag wat Natuurpunt Rode in 2010 presteerde en wat we in 2011 van plan zijn. Aansluitend op de officiële vergadering is er de geïllustreerde voordracht Gezamenlijke toekomstvisie voor een sterker Zoniënwoud door Patrick Huvenne. Het gedetailleerde programma ziet er als volgt uit: 19.30 uur: opening en mogelijkheid om met het bestuur en met elkaar kennis te maken 20 uur: algemene vergadering Natuurpunt Rode. De voorzitter geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar en van de plannen voor 2011. Het financiële verslag wordt daarna toegelicht door de penningmeester. Het (her)verkiezen van het dagelijks bestuur is een noodzakelijke formaliteit. We sluiten dit gedeelte af met de mogelijkheid tot vragen stellen. 20.45 uur: pauze met een drankje en een hapje, aangeboden door Natuurpunt Rode 21.15 uur: voordracht Gezamenlijke toekomstvisie voor een sterker Zoniënwoud. De spreker is Patrick Huvenne, regiobeheerder en houtvester Groenendaal bij het agentschap voor Natuur en Bos. Patrick Huvenne en het Zoniënwoud zijn een jeugdige combinatie. Dat spreekt zeker uit zijn toekomstvisie inzake bos en natuur voor onze regio. Interessant is dat deze boodschap voor de meesten nieuw (en vernieuwend) zal zijn en interactief; je eigen inbreng kan bepalend zijn voor het verder uitkristalliseren van de toekomstvisie voor ‘ons’ Zoniënwoud. 22.30 uur: officieel einde Breng gerust buren en familieleden mee.


04

Oekraïense wiskundige went moeizaam aan individualisme

In de ban van betrokkenheid Opgegroeid in het communistische Kiev voelt Oksana Prykhodko in Rode een botsing der beschavingen. ‘Iedereen knapt hier klusjes en problemen zelf op. In Oekraïne helpen wij elkaar’, merkt ze op. ‘Morgen zal ik je vragen of je goed bent thuisgekomen. Dat doen Belgen nooit.’ Oksana houdt woord. In een sms de volgende ochtend vraagt ze of ik door de donkere bossen van Sint-GenesiusRode de Brusselse ring op tijd zag opdoemen. Geen zorgen, we zijn thuis, maar met het gure weer had het anders kunnen lopen, dat is waar. Die vanzelfsprekende vriendelijkheid is mij inderdaad vreemd – al vind ik bij mijn eigen moeder wel die zorg. Klaarblijkelijk is het gebaar oer-Oekraïens en in niets zou het mij verbazen als Oksana’s

Limburgse man Jeroen voor een palet aan dergelijke gestes moeiteloos overstag is gegaan. Dat moet dan ongeveer gebeurd zijn in 1999, nadat de geliefden elkaar troffen in de MBA-opleiding van de universiteit van Diepenbeek. Dat het ooit zo ver mocht komen, dankt Oksana aan de ontmoeting met rocker Gilbert uit Bilzen, warempel ergens in een Roemeens hotel, bijna tien jaar eerder.

‘In 1990 was ik als achttienjarig meisje met mijn vriendin met een bus op rondreis in Joegoslavië en Roemenië. Dat was mogelijk dankzij de communistische partij KP, waar mijn oom een hoge functie had. Ergens in een hotel in Roemenië hebben we toen een rockbandje uit Riemst ontmoet. Die vriendelijke Belgen nodigden ons uit om samen de avond door te brengen en we hebben adresgegevens uitgewisseld’, legt Oksana uit. ‘Straf genoeg heb ik


uit de gemeente 05 Compromissen sluiten Die tijd werd nog geweldiger toen ze in het tweede jaar MBA haar man Jeroen leerde kennen. ‘Uit die twaalf studenten van het managementprogramma zijn drie koppels voortgekomen … Het was een vruchtbare studie!’, glimlacht Oksana. Uiteraard was het gelukkigste koppel van Limburgs-Oekraïense makelij en het vestigde zich eerst twee jaar in Brussel en kocht dan een appartement in Elsene. ‘We woonden recht tegenover het ziekenhuis, dus ik kon aan de lopende band bevallen’, grapt Oksana. Ze bracht er Daniël (6) en Anton (3) ter wereld en het jonge gezin verhuisde naar een ruim huis in Sint-GenesiusRode.

© Tine De Wilde

Die woning was de beste oplossing voor de kinderen en ook het product van een compromis. ‘Jeroen is geboren in Overpelt en is meer rust gewoon. Ik kom uit een miljoenenstad, voor mij is zelfs Brussel al klein, al woonde ik er erg graag. Ik mis het wel: een avondje cinema, de GB om de hoek, tien minuten tot de Louizalaan, de vele tentoonstellingen en theaters vlakbij … En het nodige lawaai, dat ook’, mijmert Oksana.

niet lang daarna in Kiev een brief gekregen van Gilbert om naar België te komen en bij hem en zijn vrouw Marina te logeren.’ Het glazen paleis Toevallig op de dag waarop het Oekraïense parlement de onaf hankelijkheid uitriep, op 24 augustus 1991, zette Oksana voor het eerst voet op Belgische bodem. ‘Het verschil in ontwikkeling tussen de USSR en het westen was toen nog enorm. We reden met Gilbert van de vlieghaven naar hem thuis en kwamen langs een kantoor van KBC. Ik vroeg: ‘Woont hier de

koning?’ Ik had nog nooit een glazen kantoor gezien en was ervan overtuigd dat dit het paleis moest zijn’, lacht Oksana. Het warme contact met de aimabele Gilbert en Marina bleef intact en de nieuwe vrienden bezochten elkaar afwisselend in Kiev en Bilzen. Toen Oksana na haar studies Toegepaste Wiskunde een MBA-opleiding wilde volgen in het buitenland, stootte ze op het Engelstalige programma van de universiteit van Diepenbeek. Handig ook, daar in de buurt kende ze nog een oude vriend … ‘Ik heb twee jaar bij Gilbert ingewoond. Een geweldige tijd!’, zegt Oksana.

Maar Rode heeft zijn troeven. Daniël en Anton lopen school in het OnzeLieve-Vrouwinstituut en groeien op in een tweetalige omgeving. De jonge knapen volgen tennisles in Dworp en volgen in het gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve een soort ‘predans’. ‘Dat lijkt nog het meest op streetdance. Het is goed en ook grappig hoe ze op die muziek leren bewegen’, vindt alvast hun moeder. Jeroen en Oksana maken vooral vrienden onder de ouders van die schoolgaande jeugd. Nood aan gemeenschapszin Aan één ding kan Oksana maar moeizaam wennen en dat is het individualisme van onze westerse maatschappij. ‘De mensen leven hier zo sterk op zichzelf, iedereen lost zijn problemen zelf op. Het westen is ook zo materialistisch ingesteld. We kijken goed naar welk speelgoed de televisiereclame aanprijst voor de kinderen, in plaats van onze kinderen buiten te laten samenspelen’, zucht Oksana. ‘In Kiev leven we veel meer betrokken op elkaar. Als een vriend er laat naar huis vertrekt, vragen wij of die goed is thuisgekomen. Dat doen Belgen niet.’ Johan De Crom


06

© vzw ‘De Rand’

Een multifunctioneel landschapspark

Elke Rodenaar kent de Boesdaalhoeve, zoveel is zeker, maar wat stel je je voor bij het Boesdaalpark? Dat is de groene zone van ongeveer vier hectare die er vlak bij ligt en dus de groene long vormt. De kampeerders van Pasar, de Gordelaars en de jeugdverenigingen kennen het zeker, want het maakt intussen deel uit van hun vaste activiteiten. Toch heeft dit gebied ook voor hen vast nog heel wat verrassingen in petto. Herman De Ridder en Marcel Vossen brengen verleden, heden en toekomst aan de oppervlakte. Herman was ingenieur bij het ministerie van Openbare Werken en ‘Waters en Bossen’ toen het gebied werd aangekocht om het te vrijwaren van acute verdere verkaveling. Hij is al vele jaren met pensioen en diept verre herinneringen op uit zijn geheugen. ‘Dat waren nog eens tijden’, mijmert Herman. ‘Ik had rechtstreeks contact met de verschillende ministers die in mijn actieve periode verantwoordelijk waren voor openbare werken of het groenbeleid. Tegelijk was ik actief in de streekvereniging Zenne en Zoniën waarmee we, samen met onder meer Fernand Vanhemelryck, opkwamen voor een groene en landelijke Zennevallei.’ De aankoop van de boerderij en bijhorende gronden gebeurde

omstreeks 1975, maar het duurde tot 1985 voordat de groene zone werd ingericht als een sfeervol buurtpark. Voor de hoeve was het al veel langer duidelijk dat ze een culturele bestemming zou krijgen waar de Vlaamse en andere geïnteresseerde inwoners een vaste stek zouden vinden.

mispelbomen over zich heen. De gaten in de bestaande hagen werden opgevuld. Aan de voet van het spontaan begroeide en af en toe gemaaide spoorwegtalud kwam een haag ter afscherming. Die was tegelijk een verbinding tussen de begroeide spoorwegberm en het park.

Boter voor de bomen ‘Toen ik bij de laatste pachter van de boerderij passeerde om het verlaten van de gebouwen te bespreken, liepen de kippen op tafel en stonden de koeien tot aan hun uiers in de mest. Toen ik aangaf dat die mest ‘zo goed als boter’ was voor de nieuwe fruitbomen die we gingen aanplanten, liet de boer hem verdwijnen, zodat we hem toch maar niet konden gebruiken. Hij vertrok dan ook met tegenzin nadat er verschillende aanmaningen waren geweest.’ De akkers en weiden kregen een nieuwe tooi van meidoorn- en sleedoornhagen, een boomgaard met oude fruitrassen als Enkele Bellefleur en Court Pendu (rustieke appelsoorten), maar ook rode kornoelje en wat

Werk dat je niet mag zien Door het uitgesproken reliëf stelden zich regelmatig problemen met te veel afstromend water. Dat loste men op door het af te leiden naar een poel met wilgen in de boomgaard. ‘Snoeien en maaien behoorden tot het reguliere onderhoudswerk en dat deden we natuurlijk allemaal zelf. Ik herinner me dat ik daarbij steeds dezelfde vuistregel voor ogen hield: de best gesnoeide boom is diegene waarbij je na het werk niet ziet dat hij gesnoeid is’, aldus Herman De Ridder. Marcel Vossen was in die tijd de rechterhand van Herman en zou het later allemaal van hem overnemen. Hij is verantwoordelijk voor het huidige beheer en draagt ook nog zijn steentje


VERENIGINGSNIEUWS 07 bij voor de toekomst van het park. ‘Op dit ogenblik is het park nog steeds een multifunctioneel landschapspark waar we het beheer toepassen volgens de regels van harmonisch parkbeheer’, verduidelijkt Marcel. ‘Dat gebeurt op basis van enkele aspecten die we steeds in een zo goed mogelijk evenwicht tot elkaar brengen: duurzaamheid, dynamiek, diversiteit, mens, natuur en milieu. Die komen uiteraard allemaal aan bod in het gediversifieerde park dat we vandaag voor ons hebben. De jeugd moet zich kunnen uitleven, bepaalde vormen van toerisme zijn toegelaten, wandelaars zijn welkom, maar ook biodiversiteit moet kansen krijgen en de bestaande infrastructuur moet er binnen vele tientallen jaren nog steeds zijn.’ Meer kleur ‘Ook al onderhouden we het geheel regelmatig en volgens de regels van de kunst, toch zal ik voor de toekomst wat andere accenten leggen’, onthult Marcel. ‘Vandaag oogt het allemaal nogal somber en eenkleurig groen. Daarom komen er nieuwe beplantingen van bloeiende, al of niet houtige soorten en bessendragende struiken. Dat is een lust voor het oog en goed voor insecten, vogels en zoogdieren. Uiteraard is er veel respect voor de authentieke boomgaard waar we jonge hoogstambomen inplanten voor de oude die wegvallen. Zo behouden we dit historische element voor de verre toekomst. De graslanden maaien we slechts twee keer per jaar en het maaisel voeren we af. Ze krijgen uiteraard geen bemesting of geen behandeling met pesticiden. Dat levert botanisch interessante percelen op die je nog weinig terug vindt in de overigens schaars overgebleven hoogstamculturen.’ Gelukkig kon men deze plek vroeger vrijwaren van de steeds verder om zich heen grijpende hoogbouw en ijverden Herman en Marcel mee voor een park dat gezien mag worden door het publiek. ‘Natuurlijk neemt de aangrenzende, schitterende hoeve een belangrijk deel van de uitstraling voor haar rekening en is ze een drukbezocht gemeenschapscentrum in de Rand. Daarvoor is het tenslotte allemaal bedoeld en zo kunnen we ook de natuurpracht doorgeven aan de volgende generaties’, besluiten Herman en Marcel. Herman Dierickx

GLTT: nieuwe cursussen Vanaf 24 januari 2011 breiden we het GLTT-aanbod informatica uit met enkele (ver)nieuw(d)e cursussen en workshops.

Inschrijvingen 2011-2012 Onze-Lieve-Vrouwinstituut 1. Verplichte voorrang voor broers/ zussen Vanaf dinsdag 1 februari 2011 9 uur tot en met maandag 28 februari 2011 16 uur. 2. Andere inschrijvingen Vanaf dinsdag 1 maart 2011: 9 uur kleuterschool, 8 uur lagere school en 9 uur secundair ASO-TSO-BSO 

Wat hebben we voor jou in petto? • Ontwerp je eigen brochures en folders met InDesign voor gevorderden in het gecombineerd onderwijs. • Maak een boeiende fotoshow met Proshow Producer. Vanaf januari is er ook een cursus Proshow Producer voor gevorderden. • Creëer een adembenemende website Dreamweaver. Na een basiscursus Dreamweaver en een voor gevorderden, is er nu ook een cursus Dreamweaver ‘vervolmaking’. • Leer alles over vennootschapsbelasting (graduaat boekhouden). • Verdiep je in vennootschapsboekhouden (graduaat boekhouden). • En nog tal van extra cursussen ... Hou zeker onze website – www.gltt.be – in het oog voor meer informatie over de geplande workshop Proshow en Lightroom begin januari 2011! Info en inschrijven: Van maandag 17 januari tot vrijdag 21 januari 2011 van 19 tot 21 uur - Campus Rode en Campus Halle Zaterdag 22 januari 2011 van 9.30 tot 11.30 uur - Campus Rode en Campus Halle Zaterdag 29 januari 2011 van 9.30 tot 11.30 uur - Campus Rode en Campus Halle Dag, tijdstip en informatie over elke cursus vind je op www.gltt.be of kom eens langs: GLTT, Schoolstraat 2, 1640 Sint-Genesius-Rode. Meer info: info@gltt.be

Adres: Onze-Lieve-Vrouwinstituut, Kloosterweg 1, 1640 Sint-GenesiusRode

Eenvoudige verkleedkleren voor kinderen KAV Donderdag 27-1, 3-2 en 17-2-2011 19.30 uur Ons Parochiehuis Een verkleedpartijtje is altijd feest! Niet alleen met Driekoningen of carnaval trekken kinderen een zotskap aan, ook op verjaardagsfeestjes of op een miezerige vakantiedag duiken kinderen graag in de verkleedkoffer. Met enkele goedkope stoffen en een paar aangepaste attributen tover je zo de leukste verkleedkleren tevoorschijn. We vertrekken van het basispatroon van de kinderpyjama, een cirkel als patroon voor een cape, een plooirokje … en laten onze fantasie de vrije loop. Een draak, een dalmatiër, een verpleegstertje, bijtjes, Zorro, roodkapje, ridders, prinsessen, een brandweerman, cowboys en indianen … Ons aanbod is buitengewoon groot en heel gemakkelijk uit te voeren dankzij het handige patronenboekje vol leuke modelletjes. Deze cursus vindt plaats op de volgende donderdagen: 27 januari, 3 februari en 17 februari 2011. De cursus duurt telkens drie uur. Info en inschrijven: José Konings, 02 380 59 20, jose.konings@telenet.be


08 VERENIGINGSNIEUWS

K-Creation Dance geniet na van actieve herfst De dansers en het bestuur van K-Creation Dance hebben de voorbije maanden weer niet stilgezeten. We blikken graag even met jullie terug. > In september waren we opnieuw aanwezig op de jaarmarkt van Sint-Genesius-Rode, waar er de hele dag op het danspodium initiatielessen en optredens werden gegeven. Natuurlijk konden toeschouwers en dansers ook bij ons terecht voor wat lekkers. Diezelfde maand kwamen we ook in actie bij de jaarlijkse Jeugdhappening. > Voor de Freakz On Stage, de elitegroep, waren de eerste maanden van het nieuwe dansseizoen zeer druk. In oktober waren zij op televisie tijdens het programma Peter Live op EĂŠn. Zij dansten mee met niemand minder dan David Guetta. In november werden zij uitgenodigd om het gastoptreden te verzorgen op de bekende danswedstrijd Dance.Kicks, waar zij twee jaar geleden zelf de hoofdprijs van Urban Dance Ambassador van Vlaanderen en Brussel in de wacht sleepten.

> Op 26 februari nemen zij deel aan de wedstrijd Dance. Vibes, waar zij nu al hard voor aan het zweten zijn. > Daarnaast organiseerden we ook nog eigen evenementen. De Dance Battle was opnieuw een geweldig succes. Dit jaar schreven 63 dansers zich in. Verdeeld over 22 groepen trokken ze het podium op om familie en vrienden te verrassen met hun eigen creaties en dansjes. Het werd een spetterende en spannende namiddag. Voor een bomvolle zaal gaven alle deelnemers het beste van zichzelf en voor de jury was het niet makkelijk om een winnaar te kiezen. Uiteindelijk ging iedereen naar huis met een medaille, een mooie prijs en een trots gevoel. De winnaar mocht zijn danceact nog eens tonen op de kerstmarkt in de Meent. > Begin december kwam de goede Sint met zijn Pieten op bezoek tijdens de danslessen, om alle jonge dansertjes te belonen voor hun harde werk. > Op zaterdag 11 december traden alle jeugdafdelingen op tijdens de kerstmarkt in CC de Meent. Maar liefst 8 groepen traden op en maakten deel uit van de gezellige kerstsfeer. > Ook de volgende maanden valt er nog heel wat te beleven bij K-Creation Dance. Zo organiseren we het negende spaghettifestijn op 25 en 26 maart 2011 en een Holidaymeeting eind juni om het dansjaar mooi af te sluiten. > Ten slotte nog een heuse primeur: K-Creation trekt deze zomer naar zee voor een heuse dansstage! Van 17 tot 22 juli kunnen de dansers genieten van waterpret, leuke activiteiten en vooral heel veel dans. Hou de website in de gaten voor meer informatie en inschrijvingsmogelijkheden. Natuurlijk zijn ook niet-leden meer dan welkom! Heb je trouwens nog zin om je ook bij deze actieve K-Creationfamilie te voegen? Wacht niet tot volgend jaar! In februari starten namelijk onze tweede halfjaarlijkse abonnementen. Van harte welkom! Meer info: www.k-creation.be, 0496 28 53 87, info@k-creation.be

UPV ZoniĂŤn-West: programma 2011 UPV ofwel Uitstraling Permanente Vorming wenst iedereen een vrolijk en gezond 2011. We blikken graag al even vooruit op wat het nieuwe jaar allemaal te bieden heeft. Maandag 10 januari 2011 De staatshervorming Prof. dr. Herman Matthys, VUB Maandag 7 februari 2011 De economische crisis Prof. dr. Freddy Vanden Spiegel, VUB Maandag 7 maart 2011 De pancreas: waarvoor dient hij? Dr. Sigrid Vandebosch, UZ Brussel Maandag 4 april 2011 Artrose van de heup Prof. dr. Thierry Scheerlinck, UZ Brussel

Maandag 2 mei 2011 Vrijzinnig humanisme: streven naar een betere wereld De heer Luc Teuwen (moreel consulent), Unie Vrijzinnige Verenigingen Maandag 6 juni 2011 Problemen bij de ouder wordende vrouw Dr. Patrick De Brucker Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen voordrachten. De lezingen beginnen steeds om 15.15 uur en de toegang is gratis. Locatie: OCMW-dienstencentrum De Boomgaard, Vergeetmij-nietjeslaan 8, 1640 Sint-Genesius-Rode Meer info: Annie Deheegher, 02 305 66 02, anniedeheegher@telenet.be


COLUMN 09

High tea KAV Dinsdag 18 januari 2011 13.30 uur – Ons Parochiehuis High tea zet thee in het middelpunt, maar niet zonder heerlijke hapjes. Op dinsdag 16 september leren de KAVdames en al wie geïnteresseerd is diverse soorten thee naar waarde schatten en we proeven een typisch assortiment zoets en hartigs. De ‘high tea’ vindt zijn oorsprong rond 1840. In dat jaar kreeg Anna, de zevende hertogin van Bedfort, rond vier uur ‘s middags honger. Omdat ze niet kon wachten tot het avondmaal, werd speciaal voor haar een lichte maaltijd bereid met verschillende theesoorten. Alle theebladeren komen van dezelfde heester, de Camellia sinensis. Ze worden, af hankelijk van de toegepaste behandeling, theesoorten met verschillende kleuren, aroma’s en kwaliteiten. Ook als je een echte koffiedrinker bent, zul je van thee heel erg genieten. Thee heeft een heel apart aroma, het is een prima opkikker en bestaat in enorm veel smaken en soorten. Tijdens de demo maken we kennis met een ruim assortiment van groene, zwarte en witte thee. Natuurlijk proeven we ook van enkele soorten. Naast thee worden er ook hapjes geserveerd, meestal in drie gangen: sandwiches en hartige hapjes, scones met jam en room en tot slot cake, koekjes en bonbons. Prijs: 8 euro (leden), 11 euro (niet-leden) Info en inschrijven: Mimi Van Keerbergen, 02 331 45 38, mimi@telenet.be

Infoavond positief coachen Sportregio Zuidwest Rand Woensdag 26 januari 2011 20 uur – GC de Boesdaalhoeve De sportregio Zuidwest Rand organiseert een infoavond over ‘positief coachen’ in GC de Boesdaalhoeve. Deze infoavond stond eind september al op het programma, maar werd door onvoorziene omstandigheden geannuleerd. Iedereen met interesse voor dit onderwerp is van harte welkom. De volgende thema’s worden besproken: wat is een positieve coach/supporter, positief supporteren in de praktijk, werkpunten voor de positieve coach/supporter, coach de sportouder … Het einde is gepland rond 22 uur. Prijs: 5 euro per persoon Gelieve het deelnamegeld na inschrijving te storten op het rekeningnummer 431-2689917-77. Info en inschrijven: Dirk Heylen, 016 26 76 62, dirk.heylen@vlaamsbrabant.be

Koken met Greet Speculaasmuffins Ingrediënten voor ongeveer 20 muffins: > 225 g zelfrijzende bloem > 50 g speculaas > 1 zakje bakpoeder > 60 g kandijsuiker > 1 ei > 2 dl melk > 75 g boter > papieren bakvormpjes Voorbereiding: > Verkruimel de speculaas (dat gaat makkelijk als je hem in een plastic zakje stopt en er met een deegrol of glazen fles over rolt). > Laat de boter smelten in een steelpan. Bereiding: > Meng de bloem met het bakpoeder, de verkruimelde speculaas en de kandijsuiker in een grote kom. Maak een kuiltje in het midden. > Klop in een andere kom het ei los met een vork en roer er de melk onder. Giet het mengsel in het kuiltje en meng onder de bloem. > Roer ook de gesmolten boter door het deeg. > Giet het deeg in de papieren bakvormpjes en schuif gedurende ± 20 minuten in een voorverwarmde oven op 200°C. > Laat de muffins af koelen op een rooster.


10

Verdwaald in het geheugenpaleis

© Tine De Wilde

Alzheimer-patiënten aan het woord

Omdat niet iedereen de langdurige aanwezigheid van camera’s op prijs stelde, moest ze op zoek gaan naar een andere leefgemeenschap. Uiteindelijk kon ze haar plannen uitvoeren in de Bijster in Essen. Voordat de opnames in oktober 2008 van start gingen, werkte ze een tijd zelf in het verzorgingstehuis als vrijwilligster. Zo kon ze de bewoonsters, die de eerste kenmerken van de ziekte van Alzheimer vertoonden,

Enkele jaren geleden bestelde de VDAB bij Klara Van Es presentatiefilms van een aantal beroepen. Toen ze dat van bejaardenanimator in het Geelse verzorgingstehuis Perrekes onder de loep nam, maakte het begeleid en beschermd samenwonen van patiënten die in verschillende fases van hun ouderdomsziekte waren, zo veel indruk op haar dat ze er later een uitgebreide documentairefilm over wilde maken. persoonlijk leren kennen en er drie personages voor haar film uitlichten. Virtuele wandeling Voor haar documentaire bedacht ze de intrigerende titel Verdwaald in het Geheugenpaleis. Een verwijzing naar De oratore van de Romeinse politicus Cicero (106-43 v. Chr.), die andere redenaars een techniek schonk om hun betoog te structureren. Als ze in

gedachten een geheugenpaleis met verschillende kamers bouwen, kunnen ze in elke kamer voorwerpen met betekenissen onderbrengen, die ze tijdens hun virtuele wandeling wegnemen. Alzheimerpatiënten lopen echter verloren in dit gigantische paleis met zijn vele ruimtes en gangen. Zij ervaren het als een labyrint. ‘In eerste instantie was het mijn bedoeling om te onderzoeken of je als demen-


02 nieuws uit de boesdaalhoeve 11 terende persoon toch gelukkig kan zijn’, begint Klara Van Es. ‘Daarom was de oorspronkelijke werktitel voor deze film Bijster gelukkig, maar die hebben we niet behouden. Terwijl de meeste documentairefilmers mensen met Alzheimer belichten vanuit hun eigen bekommernissen of vanuit hun omgeving, laat ik de patiënten zelf aan het woord. Toen de film klaar was, hebben alle personages uit de film en de bewoners van het huis hem meteen gezien. Vooraf gaven ze hun schriftelijke toestemming voor latere openbare vertoningen. Iedereen blijft herkenbaar en er worden geen schuilnamen gebruikt.’ Worstelen met een ziekte De camera’s stonden gedurende dertig opnamedagen in de afdeling Iduna, die is genoemd naar de godin van de eeuwige jeugd in de Noorse mythologie. Daar verblijven acht mensen met dementie onder begeleiding van één verzorger per shift. Ze zijn er zich van bewust dat er met hun verstand iets niet in de haak is. Dit eerste stadium van de ziekte kan lang duren. ‘We zoomen in op drie bewoners van rond de tachtig’, legt de cineaste uit. ‘Anita is af komstig uit een welgestelde familie in het Nederlandse Ede. Ze woonde lange tijd met een Belgische man in Brasschaat. Ze volgde een klassieke zangopleiding. In haar ogen is ze naar het verzorgingshuis ‘gesleurd’, omdat ze een keer met de auto verkeerd was gereden. Wat alzheimer met haar doet en wat ze nog van de toekomst verwacht, kan ze met verve verwoorden. Het tweede personage, Louise, heeft een heel andere achtergrond. Als schippersvrouw uit het Gentse heeft ze haar hele leven gevaren. Alice ten slotte groeide op in Stabroek. Zij profileert zich als een ruwe bolster met een blanke pit. Elk van deze vrouwen beschrijft of toont haar achteruitgang op een eigen manier. Alleen Anita spreekt het woord alzheimer uit en noemt het een ziekte. De anderen verbazen er zich over dat er iets schort aan hun geheugen.’ Levensechte montage Mensen met alzheimer worden in een verzorgingshuis opgenomen als de familie gevaarlijk of onverantwoord gedrag constateert. Ze vinden bijvoorbeeld de weg niet meer naar huis of ze vergeten een gastoestel uit te schakelen. In de eerste fase van hun ziekte kunnen ze nog normaal eten, hun bedden opmaken, fietsen en zwemmen. Volgens Christine Van Broeckhoven – een autoriteit op dit gebied – bestaan er ook milde vormen van vergeetachtigheid, die niets met dementie te maken hebben.

De beelden van de film zijn in chronologische volgorde gemonteerd, zodat je ziet hoe het aftakelingsproces verloopt. ‘Als een bewoonster te zwak wordt, moet ze naar een aangepaste leefgroep’, verduidelijkt Van Es. Die dreiging hangt als een zwaard van Damocles boven iedere patiënt. ‘Eenmaal per week gaan ze naar het hoofdhuis voor de misviering of voor hun lichaamsverzorging. Daar worden ze ook geconfronteerd met zieken in een vergevorderd stadium, bij wie de levensfuncties het laten afweten. De patiënten zien er niet meer te best uit en zijn fel vermagerd. Een overplaatsing verontrust de groep van achterblijvers doorgaans meer dan de betrokkene, die het zich nauwelijks nog realiseert. In de film gebeurt het drie keer. Elke verandering van afdeling wordt zorgvuldig voorbereid en met de familie doorgesproken. Toen twee vrouwen tegelijkertijd moesten worden overgeplaatst, ontwikkelde zich bij de achterblijvers een euthanasiedebat. We hebben deze hachelijke discussie in de film bewaard.’ Geen taboes Ondanks de druk van buiten om een vervolg aan Verdwaald in het Geheugenpaleis te breien, is Klara Van Es niet zinnens om hierop in te gaan. ‘Ik heb het nu wel gehad. Alleen de beginfase wilde ik in beeld brengen. Over stervende zieken zijn er al genoeg films op de markt. Maar ik laat de nieuwsgierige kijker niet helemaal op zijn honger. De personages van de film leven nog. Zes van de acht vrouwen uit de Iduna-afdeling zijn jammer genoeg overgeplaatst naar een afdeling van lotgenoten bij wie de ziekte zich in een verder gevorderd stadium bevindt.’ Ondertussen bereidt Klara Van Es een filmdocumentaire voor over de invloed van migratie op de identiteitsbeleving. ‘Dit is een erg beladen onderwerp met veel valkuilen. Het bestrijkt verschillende domeinen zoals arbeid, religie en de genderproblematiek. Ook hier geef ik de migranten het woord. In de gewone media krijgen zij nauwelijks ruimte of wordt hen in een polariserend debat de mond gesnoerd. Ik laat ze zijn wie ze zijn. Als ze onjuistheden zouden vertellen, dan is dat voor hun rekening. Ik ben wel nieuwsgierig naar hun waarheid en wijs hen zeker niet terecht’, besluit Van Es. Ludo Dosogne Verdwaald in het Geheugenpaleis, Klara Van Es, donderdag 13 januari 2011, 20.30 uur, GC de Boesdaalhoeve Klara Van Es leidt de film zelf in.

Theater Droommolen Faar 7 Woensdag 5-1-2011 We starten het nieuwe jaar met een modern muzikaal sprookje vol fantasie en speelse humor. Meego woont nu al zeven jaar in vuurtoren ‘Faar 7’. Je ziet hem enkel ’s nachts, als hij tegen de zee praat. Op een dag merkt Jasper, die naar zee komt om te zwemmen en zandkastelen te bouwen, de geheimzinnige vuurtorenbewoner op. De zoektocht naar Meego brengt Jasper in een wonderlijk avontuur langs dwaallichtjes, sprekende mosselen en de edele zeemeermin Ilena. Een sfeervolle familievoorstelling om het jaar mee te beginnen!

Duur: 65 minuten Leeftijd: van 5 tot 9 jaar 15 uur – GC de Boesdaalhoeve Tickets: 8 euro (kassa), 6 euro (vvk), leden Gezinsbond krijgen 1 euro korting Info en reservering: 02 381 14 51, info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be Na de voorstelling kunnen kinderen terecht in Koters&Co, een interactief doe- en communicatiestation. Koters&Co bestaat uit verschillende modules met leuke opdrachten, licht en geluid, kostuums, boekjes... In een van deze modules maken we een postkaart en sturen die naar een vriendje.


02 nieuws uit de boesdaalhoeve 12

Finale Zennetoer Zaterdag 8-1-2011 CC ’t Vondel - Halle

Verdwaald in het Geheugenpaleis Donderdag 13-1-2011

Sax-Appeal Aperitiefconcert Zondag 16-1-2011

De vijfde editie van Zennetoer is bijna gedaan, maar niet getreurd … De finale staat voor de deur. Zennetoer is een regionale muziekwedstrijd en breidt elk jaar verder uit. De wedstrijd drukt zijn stempel op het muziekwereldje van het Pajottenland en de Zennevallei. Net als de vorige edities was deze editie een groot succes. Er werden dan ook massa’s demo’s ingezonden en daaruit werden 25 groepen geselecteerd die het beste van zichzelf mochten geven in een van de vijf preselecties. Tijdens deze preselecties werden ze gewikt en gewogen door de

Verdwaald in het Geheugenpaleis is een documentaire van Klara Van Es over leven met dementie, door de ogen van mensen met dementie. Ze wonen samen in een flat, onder continue begeleiding en verzorging. De flat heet Iduna en is een wat ongewone leefgroep van de Bijster, een wooncentrum voor mensen met dementie in Essen, België. De acht bewoners van Iduna bevinden zich in wat wetenschappelijk geldt als de eerste fase van de ziekte. Vlagen van

Sax-Appeal (° 1999) bestaat uit vier jonge, enthousiaste saxofonisten die elkaar leerden kennen in het Brusselse conservatorium. Liesbet Berbé bespeelt de sopraansaxofoon, Bertel Schollaert de altsax, Kristof Kerremans de tenorsax en Thomas Van Gelder de bariton.

jury. De volgende groepen werden meer dan goed bevonden en staan dus op 8 januari in CC ’t Vondel in Halle in de finale: Aegis, Let Lewis Live, Winston Wutu, Tagueule en Pan Spherics. Ze rekenen op jullie steun. 20 uur – CC ’t Vondel (Halle) Meer info: www.zennetoer.be

film

luciditeit, vergetelheid en afwezigheid wisselen elkaar voortdurend af. De film volgt de personages meer dan een jaar. Alleen zo ontdekt de kijker wie ze zijn en wie ze waren. Alleen dan wordt duidelijk hoezeer hun (zelf ) bewustzijn onherroepelijk af brokkelt en de afwezigheid het langzaam maar zeker haalt van de luciditeit. Op het einde van de film is niets nog zoals het was. De film wordt ingeleid door regisseur Klara Van Es. Duur: 1 u. 27 min. 20.30 uur – GC de Boesdaalhoeve Tickets: 3 euro (kassa), 3 euro (vvk)

klassiek

Ze brengen frisse en doordachte programma’s, waarin plaats is voor zowel hedendaagse als ‘klassieke’ muziek. Ook de confrontatie met andere kunsttakken wordt niet uit de weg gegaan.

Sax-Appeal houdt van uitdagen en uitgedaagd worden. De voorbije jaren bewees Sax-Appeal dat het heel wat in zijn mars heeft. Het ensemble was in 2002 een van de laureaten van het Gouden Vleugelsproject, een prestigieus initiatief van o.a. Jeugd en Muziek, Klara en KBC, dat jong Vlaams muziektalent ondersteunt. In dit kader stond het kwartet een seizoen lang samen met het gerenommeerde Prometheus Ensemble op de planken. Daarnaast concerteerde Sax-Appeal al in het vernieuwde Flageygebouw voor het Festival van Vlaanderen en het was te gast op Klara in Brugge 2002. Ook op buitenlandse podia (o.a. in Nederland en Duitsland) kan je Sax-Appeal geregeld aan het werk zien. i.s.m. Academie Orfeus

Info en reservering: 02 381 14 51, info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be Deze film kan je ook zien in Dienstencentrum De Boomgaard op vrijdag 14 januari om 14 uur.

11 uur – GC de Boesdaalhoeve Tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk), 8 euro (abo) Info en reservering: 02 381 14 51, info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be


02 nieuws uit de boesdaalhoeve 13

Iza Picture of you Donderdag 20-1-2011 muziek

Iza is synoniem voor een kleine groepsbezetting met een Engelstalig repertoire. Isabelle Tanghe is een vrouw die pop maakt met een alternatieve rand. En voor wie alles juist moet zijn. Haar teksten zijn toegankelijk en te begrijpen, haar muziek melodieus en haar stem is het bindmiddel. Iza is de eerste van drie sterke, jonge vrouwen die hun kunnen tonen op de Graanzolder. Sam Janssens en Sander Goethals (muzikanten)

Sprookjes en Zo Sneeuw! Zondag 23-1-2011 Hou je ook zo van het dwarrelen van de sneeuwvlokken, een warme haard en een gezellig verhaal? Zet dan gauw je muts op, trek je sjaal en wanten aan en kom er lekker bij om samen op avontuur te gaan. Sneeuw! is een fabelachtige interactieve voorstelling voor kinderen van 1 tot 3 jaar. Een voorstelling die de sfeer ademt van het verre Noorden, stil en sprookjesachtig. Met weinig woorden, sterke beelden vol muziek en kleuren voert Sneeuw! je mee langs klassieke en verrassende sprookjesplekken.

Guy Swinnen Tapijtconcert Woensdag 23-2-2011 (nieuwe datum) muziek

Iedereen kent Guy Swinnen als de ruige frontman van de Vlaamse rockgroep The Scabs. De rasmuzikant speelt zonder moeite festivals als Werchter plat, maar vanavond toont hij zich van zijn zachte kant. De intieme setting van een tapijtconcert met zijn kussens, tapijten en feeërieke verlichting vormt het prachtige decor voor een akoestische soloset. De muziek, de sfeer en de hapjes laten je zonder meer met een warm gevoel huiswaarts keren.

Een fantastische ervaring voor de allerkleinsten! Duur: 40 minuten

20.30 uur – GC de Boesdaalhoeve Tickets: 10 euro (kassa), 8 euro (vvk), 6 euro (abo)

11 uur, 14.30 uur en 17 uur – GC de Boesdaalhoeve Tickets: 8 euro (kassa), 6 euro (vvk), leden Gezinsbond krijgen 1 euro korting

20.30 uur – GC de Boesdaalhoeve Tickets: 15 euro (kassa), 13 euro (vvk), 11 euro (abo)

Info en reservering: 02 381 14 51, info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be

Info en reservering: 02 381 14 51, info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be

Info en reservering: 02 381 14 51, info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be

Kinderklanken Februari 2011 Vanaf februari kan je in GC de Boesdaalhoeve terecht voor acht muzikale sessies voor baby’s/peuters van 12 tot 30 maanden. Meer info verschijnt in het februarinummer of kan je nu reeds vinden op www.deboesdaalhoeve.be.


Het beeld van de faciliteitengemeenten

Profielschetsen gemeenten geactualiseerd

Het aandeel open ruimte in de Rand daalt, de woningprijzen en de belastingdruk zijn er hoog. Aan de andere kant zijn ook de lonen er enorm, terwijl er in sommige gemeenten opvallend veel leefloners wonen. Dat blijkt uit de gemeentelijke profielschetsen 2010. We houden de zes faciliteitengemeenten tegen het licht. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) en minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) hebben onlangs de nieuwe editie van de zogenaamde gemeentelijke profielschetsen voorgesteld. Dat zijn rapporten waarin per Vlaamse gemeente relevante cijfers worden opgelijst voor alle mogelijke beleidsthema’s. De lijsten moeten de gemeentebesturen helpen bij het voeren van hun beleid. ‘Gemeentebesturen moeten in de volgende legislatuur een strategisch beleidsplan op lange termijn maken. Dat staat zo in het nieuwe gemeentedecreet’, vertelt Jan Van Alsenoy van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). ‘Deze cijfers kun-

nen hen daarbij helpen. Besturen kunnen uit de cijfers afleiden welk beleid ze moeten voeren, welke knelpunten er opgelost moeten worden. Ze kunnen zichzelf vergelijken in tijd, en met andere gemeenten. Een heel nuttig instrument.’ Een vergelijking We doen de oefening voor de zes faciliteitengemeenten voor een aantal kenmerken, zoals de belastingdruk, de druk op de woonmarkt, de inkomens en het aantal vreemde nationaliteiten. Enkele vergelijkingscijfers: de belastingdruk in een gemiddelde Vlaamse gemeente bedraagt 605 euro per inwoner, voor een doorsnee (rij)huis

betaal je 183.925 euro, het gemiddelde inkomen per belastingaangifte is 26.966 euro, per 1000 inwoners leven er 3,6 van een leefloon. Drogenbos telt 4893 inwoners (2008), dat zijn er net 200 meer dan in het jaar 2000. Daarvan heeft 11,5 % een vreemde nationaliteit. De belastingdruk is er hoog: 904 euro per inwoner. Met 1964 inwoners per vierkante kilometer is de druk op de open ruimte er heel groot. In 2000 waren er nog 81 hectaren onbebouwd, in 2009 nog amper 66. Een doorsnee (rij)huis kostte er in 2009 217.396 euro. Het gemiddelde inkomen ligt met 24.921 euro lager dan in Vlaanderen. Drogen-

© vzw ‘De Rand’

14


RAND-NIEUWS 15 bos telt 8,6 op 1000 leefloners. Samengevat lijkt Drogenbos de ‘armste’ gemeente van de zes faciliteitengemeenten te zijn. Kraainem telt 13.080 inwoners (2008), een stijging met 388 in vergelijking met het jaar 2000. Hier wonen de meeste vreemdelingen van de zes faciliteitengemeenten, liefst 27,2 %. De belastingdruk in 2008 bedroeg 557 euro per inwoner, maar in 2010 ging de aanvullende personenbelasting wel fors de hoogte in. Kraainem is met 2253 inwoners per vierkante kilometer ook de dichtst bewoonde gemeente. Er is nog 224 hectare open ruimte (242 in 2000). Een woning is er het duurst: 311.173 euro. Het gemiddelde inkomen bedraagt 37.462 en er zijn weinig leefloners (2,1 op 1000). Een gemeente van extremen. Linkebeek scoort nergens extreem, behalve in het aantal leefloners. Met 1,1 op 1000 is dit de laagste score van de zes faciliteitengemeenten. Er wonen 4721 inwoners, dertig minder dan in 2000. Daarvan heeft 10 % een vreemde nationaliteit. De belastingdruk bedraagt 674 euro per inwoner, de bevolkingsdichtheid bedraagt 1138 inwoners per vierkante kilometer. Een doorsnee huis kost er 277.125 euro, het gemiddelde inkomen is 32.079 euro per aangifte. In Sint-Genesius-Rode verdienen de mensen het meest. Het gemiddelde inkomen per aangifte is er liefst 39.008 euro. Er wonen 18.021 mensen, nagenoeg evenveel als tien jaar geleden. 16,1 % is vreemdeling. Er wonen 791 inwoners per vierkante kilometer. Dat is relatief weinig en dat komt door het Zoniënwoud. Het aandeel open ruimte blijft hangen op 1403 hectare (1435 in 2000). Een kleine woning kost er 252.349 euro, het aantal leefloners is laag: 3,1 op 1000. In Wemmel is de belastingdruk het laagst met 586 euro per inwoner. Er wonen 14.916 mensen, net 1000 meer dan in het jaar 2000. Daarvan heeft 9,4 % een vreemde nationaliteit. Er wonen 1706 mensen op elke vierkante kilometer en er is nog 435 hectare open ruimte (458 in 2000). Een klein huis kost 260.576 euro, het gemiddelde inkomen is 32.079 euro. 3 op 1000 mensen leven van een leefloon. Wezembeek-Oppem ten slotte is na Kraainem de duurste gemeente om te wonen. Een doorsnee huisje kost er 294.355 euro. Het gemiddelde inkomen per aangifte is er 36.868 euro, de belastingdruk is 668 euro per inwoner. Er wonen 13.534 mensen, bijna honderd minder dan in 2000. Daarvan is 21,8 % vreemdeling. Het is een drukke gemeente, met 1985 inwoners per vierkante kilometer en nog 270 hectare open ruimte. Het aantal leefloners ligt op 3,9 per 1000, net meer dan het Vlaamse gemiddelde. Samengevat enkele opvallende cijfers op een rij. Drogenbos telt met 8,6 op 1000 veel mensen die het met een leefloon moeten stellen. In Kraainem kost een woning (311.173 euro) bijna het dubbele van een gemiddelde Vlaamse woning. Linkebeek heeft opvallend weinig kansarmoede en in Sint-Genesius-Rode verdient het gemiddelde gezin enorm veel. Wemmel heeft een lage belastingdruk en Wezembeek-Oppem is druk en duur. Bart Claes

BUURTEN is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve en vzw ‘de Rand’. Buurten komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Redactie Sofie Decorte, Jan Decuypere, Greet Lebleu, Anne Sobrie, Johan Stoffels, Pascal Velkeneers, Heidi Wauters Eindredactie Olivier Constant, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, olivier.constant@derand.be Hoofdredactie Geert Selleslach, 02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be Redactieadres GC de Boesdaalhoeve, Hoevestraat 67, 1640 Sint-Genesius-Rode tel. 02 381 14 51, fax 02 381 11 34 info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be Verantwoordelijke uitgever Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel Voor info, tickets en reserveringen Pascal Velkeneers, (onthaalmedewerker), Cindy Van Dijck (stafmedewerker) en Sofie Decorte (centrumverantwoordelijke). Openingsuren: maandag van 13.30 tot 20.00 uur, andere weekdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Rek.nr. 091-0165013-45, gelieve bij een overschrijving steeds te vermelden over welke voorstelling het gaat. Buurten wordt ondersteund door de afdeling Sint-Genesius-Rode/Beersel van de Orde van den Prince. Verhuis je uit Sint-Genesius-Rode en wil je op je nieuwe adres gratis Buurten blijven ontvangen? Dat kan! Speel je toekomstig adres door aan GC de Boesdaalhoeve en we zorgen voor een maandelijks exemplaar in je brievenbus.


Activiteitenkalender Wanneer Wie / Wat

Januari

Waar

Info

5 15.00 GC de Boesdaalhoeve Theater Droommolen: Faar 7

GC de Boesdaalhoeve

02 381 14 51

7 14.00 Dienstencentrum De Boomgaard Nieuwjaarsconcertje met Kon. fanfare St.-Jozef Dworp

De Boomgaard

02 380 40 02

8 20.00 Zennetoer Finale

CC ’t Vondel

www.zennetoer.be

De Boomgaard

02 380 40 02

10 15.15 UPV-infonamiddag: de staatshervorming

9 9.30

Dienstencentrum De Boomgaard

02 380 40 02

13 13.30 Okra Koffietafel

Ons Parochiehuis

02 380 40 94

13 20.30 GC de Boesdaalhoeve Film: Verdwaald in het Geheugenpaleis

GC de Boesdaalhoeve

02 381 14 51

14 14.00 Dienstencentrum De Boomgaard Film: Verdwaald in het Geheugenpaleis

De Boomgaard

02 380 40 02

16 11.00 GC de Boesdaalhoeve Sax Appeal: Aperitiefconcert

GC de Boesdaalhoeve

02 381 14 51

16 14.00 Natuurpunt i.s.m. Natuurgidsen Zuidwest-Brabant Linkebeekwandeling Maretakken en dwaallichtjes

Kerkhof Linkebeek

02 356 24 78

18 13.30 KAV Rode Centrum High Tea

Ons Parochiehuis

02 380 59 20

18 19.30 Natuurpunt Algemene Vergadering

GC de Boesdaalhoeve

02 358 11 13

20 19.30 KAV Rode Centrum Groot vriendinnenfeest

Ons Parochiehuis

02 358 15 65

20 20.30 GC de Boesdaalhoeve Iza: Picture of you (Graanzolderconcert)

GC de Boesdaalhoeve

02 381 14 51

De Boomgaard

02 380 40 02

23 9.30

Dienstencentrum De Boomgaard Maandelijkse wandeling o.l.v. Leo

Dienstencentrum De Boomgaard Maandelijkse wandeling o.l.v. Leo

23 14.00 Pasar Vosholenwandeling

Gemeentehuis St.-P.-Leeuw 02 356 92 87

23 11.00 GC de Boesdaalhoeve Sprookjes en Zo: Sneeuw!

GC de Boesdaalhoeve

02 381 14 51

23 14.30 GC de Boesdaalhoeve Sprookjes en Zo: Sneeuw!

GC de Boesdaalhoeve

02 381 14 51

23 17.00 GC de Boesdaalhoeve Sprookjes en Zo: Sneeuw!

GC de Boesdaalhoeve

02 381 14 51

26 20.00 Sportregio Zuidwest Rand Infoavond: positief coachen

GC de Boesdaalhoeve

016 26 76 62

27 19.30 KAV Rode Centrum Verkleedkleren naaien

Ons Parochiehuis

02 331 45 38

28 20.00 GC de Boesdaalhoeve Negende Boesdaalquiz

GC de Boesdaalhoeve

02 381 14 51

Ons Parochiehuis

02 380 59 20

Februari 1 13.30 KAV Rode Centrum Creanamiddag 1 13.30 KAV Rode Centrum Bollekes in was (ook om 19.30 uur)

Ons Parochiehuis

02 331 45 38

3 19.30 KAV Rode Centrum Verkleedkleren naaien (2)

Ons Parochiehuis

02 331 45 38

Okra Eetfestijn

Ons Parochiehuis

02 380 40 94

6 11.30 Okra Eetfestijn

5 17.00

Ons Parochiehuis

02 380 40 94

7 15.15 UPV-infonamiddag: de economische crisis

Dienstencentrum De Boomgaard

02 380 40 02

7 19.30 KAV Rode Centrum Jonge dames koken Valentijns

Ons Parochiehuis

02 380 15 65

Kersthappening 2010 in beeld

Bedankt aan alle aanwezigen!

Buurten_jan11  

14-15 Profielschetsen faciliteitengemeenten geactualiseerd 6-7 Het Boesdaalpark: een multifunctioneel landschapspark 10-11 Klara Van es laat...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you