Page 1

Hier IN WESTFRIESLAND He rf st 2013

Klaar voor de start!

Weekend Hoorn Kunst & Cultuur luidt nieuw cultureel seizoen in

Steven Engel

Rapt de sterren van de hemel

Katinka Polderman Grof en teder tegelijk

KUNST CULTUUR LIFESTYLE


va

uitgeve

w

RETOURTJE

Broadway

Irma v

R

www.r

VANAF € 24.–

w

La

VR 08 + ZA 09 NOV. 2013: 20.15 UUR / ZO 10 NOV. 2013: 14.30 + 19.30 UUR

MUSICAL POPKOOR BROADWAY

IN SCHOUWBURG HET PARK HOORN VOOR KAARTEN EN RESERVERINGEN: WWW.HETPARK.NL / T. 0900-4387275 VOOR INFO: WWW.GAMEEMETBROADWAY.NL

M

w


vanderedactie vanderedactie vanderedactie vanderedactie anderedactie Ron Dol uitgever & vormgever

bij ze je trakteert op een voorstelling met minstens een ha

Rob Harpenau improvisatie. Wij kunnen niet wachten! fotograaf Iedere keer als de nieuwe HIER af is, blijkt er een rode draad door www.robharpenau.nl het nummer te lopen. verbindende factor dielaat onbewust Marian Vleerlaag OokEen muzikaal talent Tim Knol in HIER de weer van zich h redactie Ron Dolwww.vitamedia.nl verschillende hoofdartikelen tot één geheel maakt. Zo is er bij Na twee hectische jaren doet de tegenwoordig in Amste Oscar Westen uitgever & vormgever deze uitgave veel aandacht relatief mensen enrustiger de fotograaf www.indepraktijk.nl wonende voor Horinees hetjonge qua muziek wat aan en le www.fotostudio.nl Ron Dol ontwikkeling die zij doormaken of hebben doorgemaakt. uitgever & vormgever zich toeHIER op af zijn passie: e. Voor HIE Iedere keer als de meer nieuwe is, tweede blijkt er een rodefotografi draad door Irma van der Lubbe www.indepraktijk.nl redactie Ron Dol de komende edities veelbelovend Westfriesde talent va het nummer Tim te lopen. Een verbindende factor die onbewust Marian Vleerlaag Ron Dol www.vitamedia.nl uitgever & vormgever Ron Dol Neem Iedere cabaretier Sara Kroos. In HIER schetst zij de weg van het Marion Buis redactie keer als de nieuwe af is, blijkt er een rode draad door uitgever & vormgever gevoelige plaat, met deZomannen verschillendede hoofdartikelen tot te éénbeginnen geheel maakt. is er bijvan Ea uitgeverwww.indepraktijk.nl &www.indepraktijk.nl vormgever fotograaf www.vitamedia.nl Leids Cabaret Festival waaraan ze meedeed met jeugdige overMarian Vleerlaag het nummer te lopen. Een verbindende factor die onbewust de www.indepraktijk.nl Niet dat er ‘s zomersOnthoud nietsaandacht gebeurt op cultureel gebied. De Marian Vleerlaag www.marionbuis.nl dieafnaam. veel jongedraad mensen Ron Dol Iederedeze keer uitgave als de nieuwe HIER is,voor blijktrelatief er een rode dooren de redactie redactie moed, totHoornse aan haar huidige volwassen programma ‘Voor Bertwww.vitamedia.nl Derks verschillende hoofdartikelen tot één geheel maakt. Zodeisdoor er bij Karavaan, genieten met een er & vormgever Iedere keer te alslopen. deStadsfeesten… nieuwe HIER afHet is,ofwas blijkt er die een rode draad ontwikkeling die zij doormaken hebben doorgemaakt. www.vitamedia.nl het nummer Een verbindende factor onbewust de Marian Vleerlaag & fotograaf www.indepraktijk.nlIrma van der Lubbevormgever Leeuwen’ . Op 6hebben aprilDe staat zij op de van Schouwburg het deze uitgave veel voor relatief jonge mensen ende deDekker grote Toch we ieder jaarplanken het idee dat Westfriesland redactie Vleerlaag Hanneke Verkleij in aandacht Dirkshorn opgegroeide wielrenner Thomas het G. nummer te lopen. Een verbindende factor dieZoonbewust Marian redactiewww.studio2B.nl verschillende hoofdartikelen tot één geheel maakt. is er bij www.vitamedia.nl Park op weekend 14HIER aprilafhard in het Cooltheater indraad Heerhugowaard, waar- jaar schorsin Iedere keer als de en nieuwe is,Hoorn blijkt erzijn eensportieve door ontwikkeling die zij doormaken of hebben doorgemaakt. fotograaf tijdens het Kunst &rode Cultuur massaal www.vitamedia.nlredactie aan comeback naweg twee Neem cabaretier Sara Kroos. In HIER schetst zijwakker de van het verschillende hoofdartikelen één geheel maakt. Zo er bij deze uitgave veel aandacht voortot relatief jonge mensen en isde Irma van der Lubbewww.vitamedia.nl www.fotografiehannekeverkleij.nl ze jeuittrakteert opgens een voorstelling met minstens eenvan half uur eigen zegge het nummer bij te lopen. Eenculturele verbindende factor die onbewust dewaarin Marian Vleerlaag wordt de zomerslaap. Het evenement dat 30 redactie dopinggebruik. Twee jaar hij naar Cabaret Festival waaraan ze meedeed met jeugdige dezeLeids uitgave aandacht voor relatief jonge mensen enoverde Rob Harpenau ontwikkeling dieveel zij doormaken of hebben doorgemaakt. redactie www.vitamedia.nl Wij kunnen niet wachten! verschillendeimprovisatie. hoofdartikelen tot éénSara geheel maakt. Zo is erbeleeft, bij Irma van der Lubbe Neem cabaretier Kroos. In HIER schetst zij de weg van het augustus t/m 1 september zijn negende editie luidt ook Irma van der Lubbe fotograaf www.vitamedia.nl anderd is als mens en waarin hij de liefde voor moed, totdie aan huidigeofvolwassen programma ‘Voorhet de fietsen Bert Derks ontwikkeling zij haar doormaken hebben doorgemaakt. redactie redactie www.robharpenau.nl deze uitgave veel aandacht voor relatief jonge mensen en de Laura Flierman Leids Cabaret Festival waaraan ze meedeed met jeugdige overvormgever & fotograaf dit keerLeeuwen’ weer het nieuwe culturele seizoen in. Irma van der Lubbe www.vitamedia.nl herontdekt. belooft veel de komende . Op 6 april staat zij op de planken van Schouwburg het www.vitamedia.nl Tako Rem Neem cabaretier Sara Kroos. InDat HIER schetst zij voor de weg van het voorjaarsk stagiaire www.studio2B.nl redactie Ook muzikaal talent Tim Knol laat in HIER weer van zich horen. ontwikkeling die zij doormaken of hebben doorgemaakt. vertegenwoordiger moed, tot aan haar huidige volwassen programma ‘Voor dede Fran Bert Derks kers die hij gaat rijden en wellicht ook voor de Tour Park en op 14 Sara april in het ze Cooltheater in Heerhugowaard, waarvan der Lubbewww.vitamedia.nl Leids Cabaret Festival waaraan meedeed met jeugdige overNeem cabaretier Kroos. In HIER schetst zij de weg van het www.hierinwestfriesland.nl vormgever & fotograaf Na hectische jaren doet de tegenwoordig in Amsterdam Oscar Westen . Ophij 6&april staat zijook op de planken van Schouwburg het Nettwee alsLeeuwen’ Hoorn Cultuur HIER je prikkelen redactie hoopt tewil rijden. bij ze aan je Kunst trakteert opwaaraan een voorstelling met minstens eende half uur www.studio2B.nl moed, tot haar huidige volwassen programma ‘Voor Bert Derks Leids Cabaret Festival ze meedeed met jeugdige overfotograaf www.vitamedia.nl wonende Horinees het qua muziek wat aandat ende legt hij waarNeem cabaretier Sara Kroos. In14HIER schetst zij de weg van het Rob Harpenau Park enteop april in het Cooltheater inmoois Heerhugowaard, om erop uit gaan en te proeven van alrustiger het vormgever & fotograaf improvisatie. Wij kunnen niet wachten! Daphne WesselLeeuwen’ . Op 6 april staat zij op de planken van Schouwburg het de fotograafwww.fotostudio.nl moed, tot aan haar huidige volwassen programma ‘Voor Bert Derks www.studio2B.nl zich meer toe op ze zijn tweede passie: fotografi e.te Voor legt Leids Cabaret Festival waaraan met jeugdige overbij ze je trakteert op een voorstelling met minstens een halfdat uurdeze u komende maanden inmeedeed bijvoorbeeld de theaters zienHIER is.van Zoals fotograaf + journalist www.robharpenau.nlvormgever Wij van HIER in Westfriesland hopen harte & fotograaf Park en op .14 april in het Cooltheater in Heerhugowaard, waar- het Rob Harpenau www.blackblossom.nl Leeuwen’ Op 6 april staat zij op de planken van Schouwburg Tim deimprovisatie. komende edities veelbelovend Westfries opeen mooi cul moed, tot aan haar huidige volwassen programma ‘Voor detalent Wij kunnen niet wachten! Bert Derks cabaretière Katinka Polderman. Invoor ons hoofdartikel laat zevast van ons blad jou belofte vormt van fotograafwww.studio2B.nl muzikaal talent Tim Knol laat inde HIER weer van zich horen. Marion Buis bijPark ze Ook jeentrakteert op een voorstelling met minstens een half uur Marion Buis vormgever & fotograaf op 14 inbeginnen het haar Cooltheater in Heerhugowaard, www.robharpenau.nl gevoelige plaat, teplanken de mannen Easy-Go.waarLeeuwen’. Opde 6 april staat zijnog opapril de vanmet Schouwburg hetvanbezig fotograaf weten dat ze volop met nieuwe programma Rob Harpenau voorjaar! fotograaf www.studio2B.nl Na twee jarenwachten! doet de tegenwoordig in Amsterdam Oscar Westen improvisatie. Wijhectische kunnen niet www.marionbuis.nl fotograaf bij zeOok jehet trakteert op een voorstelling met minstens een halfhoren. uur www.marionbuis.nl Dorleijn Park en op 14Onthoud die naam. april in Cooltheater in Heerhugowaard, waarMarcMarc Dorleijn muzikaal talent Tim Knol laatmijn in HIER weer van fotograaf is. “Het kan best zijn dat ik 21 liedjes op kop ga zingen”, wonende Horinees het qua muziek wat rustiger aanzich en legt hij www.robharpenau.nl Rob Harpenau fotograaf fotograaf www.fotostudio.nl bij ze je trakteert improvisatie. Wijeigen kunnen niet wachten! opNa een voorstelling met minstens half uur twee hectische jaren doet deeen tegenwoordig innog Amsterdam vertelt ze op haar droogkomische “Het kan www.dorleijnfoto.nl fotograaf Oscar Westen Het team van inmanier. Westfriesland www.dorleijnfoto.nl zich meer toe op zijn tweede fotografi e. Voor HIER legt Ook muzikaal talent Tim Knol laatHIER in passie: HIER weer van zich horen. Rob Harpenau fotograaf www.robharpenau.nl Dirkshorn opgegroeide wielrenner Thomas Dekker werkt improvisatie. De Wij in kunnen niet wachten! wonende Horinees het qua muziek wat rustiger aan en legt op hij alle kanten op. ” We zijn benieuwd. Hanneke Verkleij fotograaf Timhectische de komende veelbelovend Westfries talent vast Na twee jarenedities doet de tegenwoordig in Amsterdam Oscar www.fotostudio.nl Westen fotograaf robharpenau.nl hard zijn sportieve comeback napassie: twee jaar schorsing weOokaan muzikaal talent laat in HIER van zich horen. zich meer toe opTim zijn tweede fotografi e. Voor HIER legt Marion Buiswww.fotografi fotograaf ehannekeverkleij.nl de gevoelige teKnol beginnen deweer mannen van Easy-Go. wonende Horinees plaat, het qua muziek watmet rustiger aan en legt hij Tim Knol fotograafwww.fotostudio.nl dopinggebruik. Twee waarin hijzich naarhoren. eigen zeggen verOok muzikaalgens talent Timde Knol laat in HIER weer vantegenwoordig Tim komende edities veelbelovend Westfries vast op Nabenieuwd twee hectische jaren doet de in talent Amsterdam Ook zijn we of dejaar hitvoorspellingen van rapper fotograaf www.marionbuis.nlOscar Westen Onthoud diezijn naam. zich meer toe op tweede passie: fotografi e. Voor HIER legt Marion Buis www.timknol.nl anderd isband als doet mens en waarin hijmuziek de liefde voor het fietsen heeft Na twee hectische jaren de tegenwoordig in Amsterdam Oscar Westen de gevoelige plaat, te beginnen met de mannen van Easy-Go. Oscar Westenfotograaf Engel en Mama Loo uitkomen. Behalve dat Engel wonende Horinees hetzullen qua wat rustiger aan en legt hij fotograafwww.fotostudio.nl Tim de komende edities veelbelovend Westfries talent vast op fotograaf Laura Flierman fotograaf herontdekt. Dat belooft veel voor de komende voorjaarsklassiewonende Horinees het qua muziek wat rustiger aan en legt hij www.marionbuis.nl Onthoud die naam. opzich 20 september albumpassie: ‘Dertig’ lanceert, hijHIER werkt meer toe zijn op nieuwe zijn tweede fotografi e.heeft Voor legt www.fotostudio.nl Marion Buis stagiaire www.fotostudio.nl De in Dirkshorn wielrenner Thomas Dekker Hanneke Verkleij de gevoelige plaat, te opgegroeide beginnen met de mannen van Easy-Go. Hanneke Verkleij redactie_voorwoord.indd 2 fotograaf kers die hij gaat rijden en wellicht ook voor de Tour de France die zich meer toe op zijn tweede passie: fotografi e. Voor HIER legt fotograaf samen metkomende het Hoornse gezelschap hettalent catchyvast op fotograaf Tim hard de edities veelbelovend Westfries aanillustere zijn sportieve comeback naStuurlui twee jaar schorsing wewww.indepraktijk.nl

Onthoud die naam.

www.marionbuis.nl

www.fotografiehannekeverkleij.nl www.fotografiehannekeverkleij.nl hij hoopt te rijden. Tim de komende edities veelbelovend Westfries talent vast op eensvan Marion Buis De indopinggebruik. Dirkshorn opgegroeide wielrenner Thomas Dekker werkt nummer ‘Mooi meisje’ “Het zoude zo de (na) Hanneke Verkleij de gevoelige plaat,uitgebracht. te beginnen met mannen Easy-Go. gens Twee jaar waarin hijmaar naar eigen zeggen verfotograaf Marion Buis fotograaf de gevoeligezomerhit plaat,hard tevan beginnen met de mannen van hij Easy-Go. aan zijn sportieve comeback na twee jaar schorsing we2013 kunnen worden”, denkt hardop. En na alle Daphne Wessel www.marionbuis.nl fotograaf Onthoud die is naam. als mens en waarin hij de Thomas liefde voor het fiwerkt etsen heeft www.fotografiehannekeverkleij.nl De in anderd Dirkshorn opgegroeide wielrenner Dekker Hanneke +Verkleij journalist Onthoud dieWij www.marionbuis.nl vangens HIERdopinggebruik. inaandacht Westfriesland hopen van harte dat deze uitgave naam. Twee jaar waarin hij naar eigen zeggen verLaura Fliermanfotograaf internationale voor hun nummer ‘Dance’ durft Mama herontdekt. Dat belooft veel voor de komende voorjaarsklassiefotograaf hard aan zijn sportieve comeback na twee jaar schorsing westagiairewww.blackblossom.nl van ons blad voor jou de belofte vormt van eenvoor mooihet cultureel www.fotografiehannekeverkleij.nl anderd ishijals mens en waarin hij de liefde fietsen heeft Loo tedie dromen vanrijden een wereldhit. kers gaat en wellicht ook voor de Tour de France die Dezelfs in Dirkshorn opgegroeide wielrenner Thomas Dekker SanderLaura van Ketel gens dopinggebruik. Twee jaar waarin hij naar eigen zeggen ver-werkt FliermanHanneke Verkleij De in Dirkshorn voorjaar! opgegroeide wielrenner Thomas Dekker werkt voorjaarsklassieherontdekt. Dat belooft veel voor de komende fotograaf Hanneke Verkleij fotograaf tesportieve rijden. stagiaire hardhijaan comeback na voor tweehet jaarfietsen schorsing anderd ishoopt alszijn mens en waarin hij de liefde heeft weMarc Dorleijn fotograaf www.awarnach.nl www.fotografi ehannekeverkleij.nl hard aan zijnOm sportieve comeback na twee jaar schorsing weDuco de Vries kers die hij gaat rijden en wellicht ook voor de Tour de France die nog even bij de muziek te blijven: zeker is dat we veel Laura Flierman fotograaf www.fotografiehannekeverkleij.nl gens dopinggebruik. Twee jaar waarin hij naar eigen zeggen verherontdekt. Dat belooft veel voor de komende voorjaarsklassieDaphne Wessel fotograaf stagiaire Het team vanjaar HIER in Westfriesland www.dorleijnfoto.nl gens dopinggebruik. Twee waarin hij eigen zeggeneigen verhij hoopt teTim rijden. zullen horen Hijnaar heeft zojuist fotograaf + journalist www.ducodevries.com Wij vanvan HIER inKnol. Westfriesland hopenzijn van harteplatenlabel dat deze uitgave www.blackblossom.nl anderd

kers die hijisgaat rijden en en waarin wellichthij ookdevoor de Tour dieheeft anderd als mens liefde voorde hetFrance fietsen is als mens en waarin hij de liefde voor het fietsen heeft

opgericht, Tender Records, ende er staat eenvormt nieuwe op cultureel Daphne Wessel Laura Flierman van te ons blad voor jou vansingle een mooi hijherontdekt. hoopt rijden. Dat belooft veel belofte voor de komende voorjaarsklassieaura Flierman fotograaf + journalist herontdekt. Dat belooft veel voor de komende voorjaarsklassiestagiaire Wij van HIER in Westfriesland hopen van harte dat stapel.voorjaar! De keerzijde daarvan is dat hij helaas geen tijd meerdeze heeftuitgave Tim Knol stagiaire www.blackblossom.nl kers die hij gaat rijden en wellicht ook voor de Tour de France die Daphne Wessel kers die hij gaat wellicht ookplaat’ voor Tour devormt France dieeen vanen ons blad jou de belofte van omrijden onze rubriek ‘Opvoor de tedeverzorgen. We geven hetmooi stokjecultureel Marc Dorleijnfotograaf fotograaf + journalist www.timknol.nl Wij van HIER in Westfriesland hopen van harte dat deze uitgave hij hoopt te rijden. fotograafwww.blackblossom.nl hij hoopt te rijden. voorjaar! graag door aan devan vele andere goede fotografen die hun roots Cees Franke Hetblad team in Westfriesland www.dorleijnfoto.nl van ons voor jouHIER de belofte vormt van een mooi cultureel fotograaf Marc DorleijnDaphne Wessel in Westfriesland hebben. Maar niet zonder Tim ontzettend te Daphne Wessel www.ceesfranke.com fotograaffotograaf redactie_voorwoord.indd 2 25-02-12 voorjaar! Wendy van der Veen + journalist fotograaf + journalist Wij van HIER in Westfriesland hopen vanuitgave harte dat deze uitgave Wij van HIER in Westfriesland hopen van harte dat deze Het team van HIER in Westfriesland www.dorleijnfoto.nl bedanken voor al zijn inspanningen voor HIER. Tim, langs deze stagiaire www.blackblossom.nl Marc Dorleijn www.blackblossom.nl Tim Knol vanheel onsde blad voorvormt jouhoud devan belofte vormt van een mooi cultureel fotograaf van ons bladweg: voor jou belofte eenopmooi cultureel veel succes en ons de hoogte! fotograaf Het team van HIER in Westfriesland www.dorleijnfoto.nl www.timknol.nl

Marc Dorleijn Marc Dorleijn fotograaf fotograaf

redactie_voorwoord.indd 2 www.dorleijnfoto.nl www.dorleijnfoto.nl

Tessa de Goede vormgever

redactie_voorwoord.indd 2

Tim Knol fotograaf

Tim Knol fotograaf www.timknol.nl Tim Knol fotograaf

voorjaar!

voorjaar!

Het belooft een geweldig cultureel seizoen te worden. Wij Het team van HIERteam in wekker Westfriesland Het van HIER zetten de alvast.in Westfriesland

www.timknol.nl

Leonie Bos Timvormgever Knol

13:16

Het team van HIER in Westfriesland

25-02-1

25-02-1


Vanonzeadverteerder

Trouwen in Restaurant Ridderikhoff Een unieke gastvrije locatie

Restaurant-café Ridderikhoff is niet zomaar een restaurant. Naast het prachtig monumentale pand met terras en uitzicht op het plein, is ook de bedrijfsdoelstelling mooi. Ridderikhoff biedt 29 medewerkers met een beperking een uitdagende en zorgvuldige leer-werkplek. Gasten worden bij Ridderikhoff daarom ook met extra zorg omringd. Mede-eigenaar Niels Abels: “In het tienjarige bestaan staat vooral onze goede prijs/kwaliteitsverhouding hoog in het vaandel. Dat zie je terug in onze lunch- en dinermenukaart, high tea’s en de prachtige buffetten. Maar ook in onze feesten op maat: van reünie tot complete bruiloft. Sinds vorig jaar zijn we namelijk officieel een trouwlocatie. Het ja-woord, de receptie, het buffet of à la carte diner, een avondvullend feest: het kan allemaal onder één dak, het dak van Ridderikhoff. Van 12 tot 150 personen – en alles ingevuld naar eigen wens tegen zeer schappelijke prijzen. Ridderikhoff maakt er voor u een waar feest van.” (Buffetten vanaf €17,50 p.p. Complete feestavond met hapjes en onbeperkt drankjes voor €23,50 p.p.)

4

Hier in Westfriesland • Herfst 2013

Kelly en John van Diepen vierden op 13 juni 2013 hun trouwreceptie in Ridderikhoff. Kelly: “Voor de huwelijksinzegening kozen we niet voor Ridderikhoff maar voor het Statenlogement: als klein meisje droomde ik er al van om als bruid door die poort te komen. Maar we wilden wel net zo’n sfeervolle en bijzondere locatie voor de receptie, dichtbij. We eten regelmatig bij Ridderikhoff, heerlijk en zo gastvrij. Vandaar onze keuze, en daar hebben we geen spijt van. Van tevoren zijn we langs geweest om al onze wensen door te spreken: van de keuze van de feestruimte tot de hapjes, alles konden ze regelen. Zelfs de ballonnen in de juiste kleur, het was perfect! Ook de kinderhoek met speelgoed en een keukentje, drinken en chips was super. Extra leuk omdat we een zoontje van twee hebben: Julian. Het was een schitterend feest en de geweldige bediening zorgde voor net dat beetje extra: wat een aardige mensen.”

Ook trouwplannen?

Neem vrijblijvend contact op met Niels Abels voor een oriënterend gesprek.

Restaurantcafé Ridderikhoff Roode Steen 9, 1621 CV Hoorn Tel.: 0229 212 101 www.ridderikhoff.org  


Hier Kunst & Cultuur

06 13 14 18 29 34 52 59 62 67

Steven Engel

Rapt de sterren van de hemel

Katinka Polderman Grof en teder tegelijk

KUNST CULTUUR LIFESTYLE

Westfries Erfgoed Theater het Pakhuis Made in Westfriesland Engel rapt de sterren van de hemel Hoorn Kunst & Cultuur De start van het culturele seizoen

Uit! Kunstzinnige en culinaire meesterwerken

Proef! Hotel Brasserie Oostereiland Smaak Culinaire inspiratie

Fashion Statement Nice ‘n rough Trendexpert Keukens anno nu Kleedkunst De zakenvrouw Hier & Nu Temporary body-art Look! Sepehr in stijl Shopping Groen moet je doen!

En verder‌ 17 33 66

Klaar voor de start!

Weekend Hoorn Kunst & Cultuur luidt nieuw cultureel seizoen in

Op de plaat Duco de Vries fotografeert Mama Loo

Lifestyle 26 30 39 41 45 50

num m er 16

Uit de kunst De Kunstkwekerij in Wognum

Culturele agenda De herfst van dag tot dag

Column Jaap Stiemer valt net niet flauw Column Marieke Brouwers is muzikantenvrouw Lezersservice Colofon en lezersinfo

Jaarg an g 4

He rf st 2013

Uitgelicht Violiste Birthe Blom

Lees! Kinderboekenweek

Herfs t 2013

IN WESTFRIESLAND

Katinka Polderman Grof en teder tegelijk

Culinair 20 43

Hier


KA TIN KA POL DER MAN

6

Hier in Westfriesland • Herfst 2013

Foto’s: Mechteld Jansen


Cabaret

Grof en teder tegelijk Cabaretière Katinka Polderman (32) weet met haar onverstoorbare podiumuitstraling, haar gortdroge humor en haar soms lompe liedjes op vreemdsoortige wijze een soort ontroering op te wekken. “Uiteindelijk doe ik vooral wat ik zelf wil. Mezelf vermaken en verbazen.“ De Zeeuwse Polderman was altijd al met schrijven bezig. “Ik was niet bepaald een aandachtstrekker, geen kind dat tussen de schuifdeuren André van Duin nadeed. Maar ik maakte liedjes en stond op mijn 15e, 16e op het open schoolpodium pornografische liefdesliedjes te zingen voor de leraren. Er was er altijd wel eentje die met een rood hoofd achterin de zaal stond. Erg leuk: laatst kreeg ik van drie leraren van die middelbare school een zelfgemaakt liedje terug.”

Soms lijkt het of je alleen staat met je goede smaak, intelligentie en denkbeelden Hé, ik maak dus cabaret! Polderman heeft er even over gedaan om uit te zoeken wat ze nou precies deed. “Ik maakte met drie meiden in een band grappige Nederlandstalige muziek. Ik stond met een elektrische gitaar op het podium dus ik dacht dat het punk was. Maar toen ik Jeroen van Merwijk hoorde, dacht ik:’ Hé, dit doe ik ook. Het is dus cabaret!’” Ze volgde de tweejarige opleiding aan de Cabaretacademie in Rotterdam, vervolgens studeerde Polderman aan de Koningstheateracademie in Den Bosch. Haar drijfveer mag dan niet het aandacht trekken zelf zijn, ze doet iets wat ze niet laten kan. “Ik moet me uiten. Ik maak nog steeds liedjes en tekeningen als ik ergens mee zit, ook zonder publiek had ik die gemaakt: gewoon voor mezelf. Zo heb ik een liedje gemaakt over mijn angst toen ik voor het eerst ging vliegen, met daarin alles wat er mis kon gaan: van neerstorten tot een drugsvondst in mijn koffer. Dat heeft me enorm gerustgesteld.” De zanglessen en toneelles van de theaterschool hebben haar technieken

aangereikt maar uiteindelijk doet ze vooral wat ze zelf wil: zichzelf vermaken en verbazen. “Mijn liedjes gaan vaak over gedachten die ik heb, frustraties die ik voel. Ik blijk medestanders te hebben daarin. Gelukkig! Soms lijkt het wel of je alleen staat met je goede smaak, intelligentie en denkbeelden. De tv aanzetten betekent soms schrikken.” Eigenzinnige dame Haar eigenzinnigheid leverden haar medestanders én succes op. In februari 2005 won ze zowel de jury- als de publieksprijs op het Leids Cabaretfestival. Uit het juryrapport: “Even weet je niet wat je met deze eigenzinnige

Hier in Westfriesland • Herfst 2013

7


dame aan moet: quasi onhandige opkomst met spiekbladen op de grond, maar al snel heeft ze het publiek mee. Katinka maakt met haar onderkoeldheid en ontspannen optreden het podium kleiner en zichzelf groter. Nonchalant en achteloos maakt ze haar grappen, soms met prettige zelfspot. In haar liedjes doet ze denken aan Jaap Fischer: origineel en komisch taalkundig slim.” Na deze overwinning toerde Polderman door het land met haar eerste avondvullende theaterprogramma ‘Polderman’. Sindsdien maakte ze onder ander nog twee soloprogramma’s (‘Polderman Kachelt Door’ en ‘Polderman Tuigt Af’) en schreef ze voor Spits, Trouw en de Volkskrant. Momenteel toert ze met haar nieuwe soloprogramma, genaamd ‘Polderman Baart Zorgen’ langs de Nederlandse theaters. Maakproces met Micha Wertheim Dat vroeg om nieuw repertoire en het bijbehorende maakproces. “Na het eerste succes moet je natuurlijk wel iets waarmaken,” stelt Polderman, “mensen verwachten iets van je. Maar als je een nieuw programma gaat maken, kun je dat soort gedachten niet gebruiken. Het moet een soort spelen blijven. Ik heb met Micha Wertheim gewerkt aan ‘Polderman Baart Zorgen’, elke week kwamen we bij elkaar. Het kon zijn dat er een zaadje geplant werd en dat het vijf weken later opeens terugkwam als liedje

Mijn hoofd is een speeltuin waarin ik helemaal los mag gaan of dingetje.” Het proces naar de uiteindelijke voorstelling zelf kan best lang duren, aldus Polderman. “Vanaf de tryout, waar het publiek erbij komt, weet ik nog steeds niet wat het precies wordt, wat werkt. Daar word je je dan pas bewust van. Maar voor de rest is mijn beroep vooral een speeltuin die in mijn hoofd bestaat, waarin ik helemaal los mag gaan.” Niet aanpassen Op het moment van het interview is ze nog volop bezig met haar nieuwe voorstelling. Heel avontuurlijk, noemt ze het. “Het kan best zijn dat ik straks 21 liedjes op mijn kop ga zingen,” vertelt ze op de voor haar karakteristieke droogkomische manier. “Het kan nog alle kanten uit.” Zeker is in ieder geval dat ze het niet geheel anders gaat doen, zoals met een band het podium op. Ze doet wat ze graag doet: met haar gitaar liedjes zingen. “Mijn succes is

8

Hier in Westfriesland • Herfst 2013

gebaseerd op het feit dat men een authentiek persoon wil zien. Daar stroomt uit voort dat ik helemaal mezelf mag zijn en nog een beetje gekker zelfs. Een kwestie van vooral niet aanpassen dus. Ik hoop dat ik nog heel lang programma’s en liedjes mag maken en dat deze het publiek bereiken die ze verdienen. De ambitie om een week in Carré te staan heb ik niet. Wel leuk hoor, maar als ik dingen mag maken, een boek mag schrijven en mijn talent volledig mag benutten, is het mij goed.” Theaterkerk Wadway Binnenkort staat ze in Theaterkerk Wadway met haar nieuwe voorstelling. Ze hoopt dat het er iets rustiger aan toegaat dan de eerste keer dat ze er stond. “We hadden toen twee serpentinekanons die net boven het publiek stonden gericht. Er was echter een rij stoelen bijgezet en toen het kanon afging, net bij het laatste nummer, trof een rubberen dingetje van het kanon een vrouw recht in het oog. Dat was heel erg. Die vrouw ontzettend geschrokken, dat was natuurlijk heel zielig. Ik wist niet of ik de voorstelling moest afmaken, nou ja, heftig dus. Ik heb nog een bosje bloemen gestuurd voor de schrik, voor wat het waard is.”

Polderman Baart Zorgen Theaterkerk Wadway Vrijdag 25 oktober 2013 www.theaterkerkwadway.nl Schouwburg het Park Zaterdag 15 maart 2014 www.hetpark.nl

Mail&Win Theaterkerk Wadway stelt gratis 3 x 2 kaartjes beschikbaar voor Polderman Baart Zorgen op vrijdag 25 oktober. Ga naar www.hierinwestfriesland.nl en win!


Hier in Westfriesland • Herfst 2013

9


ELKE DAG WEER EEN NIEUW AVONTUUR IN HET PARK!

PERCOSSA KNOCK–OUT

Slechts kort in Nederland te zien!

Vrijdag 27 september 20.15 uur

5

VAN S P TI ARK P T HE

BEN SAUNDERS IK, BEN SAUNDERS

Breaking News: Koop nu kaarten en maak kans op een gratis tattoo, door Ben zelf gezet tijdens de voorstelling! Zondag 13 oktober – 20.15 uur

CIRQUE STILETTO 2 Ellen ten Damme met de beste circusartiesten, de virtuoze Wereldband én een energiek ensemble van topdansers! Donderdag 9- en vrijdag 10 januari – 20.15 uur

NIEUW!

PAUZE- EN NAZITARRANGEMENTEN Reserveer meteen uw eigen tafeltje en stoel in de foyer voor een gezellige nazit of een ontspannen pauze. Wij verwennen u tijdens de pauze of na afloop van de voorstelling met onze Koffie Deluxe, Hollandse Hapjes, Borrel arrangement, Wijn arrangement of Prosecco arrangement. U kunt de arrangementen gelijk met het reserveren van uw theaterkaart bestellen.

INFORMATIE EN RESERVEREN

Dat kan via onze servicebalie (0900-4387275). Maar ook via www.hetpark.nl of download onze nieuwe app voor Tablet of Ipad.

FLASHDANCE

Met o.a. Jim Bakkum, Carry Tefsen en Anouk Maas én choreagrafie van ‘So You Think You Can Dance’ Roy Julan! Dinsdag 15- en woensdag 16 oktober – 20.15 uur

DRIBBEL (2+)

Theater Terra brengt het beste vriendje van elk kind naar Hoorn!

Zaterdag 1 maart om 13.30 uur en 16.00 uur.


Uitgelicht

BIRTHE BLOM Internationaal staat ze in hoog aanzien. Violiste Birthe Blom (1982) speelt over de hele wereld met de groten der aarde. “Toen ik vier was, wilde ik al violiste worden. Ik kom niet uit een familie waarin klassieke muziek een grote rol speelde, maar het gevoel zat er. Nu is de viool mijn leven. Vanaf mijn zesde mocht ik op les en sindsdien is het hard werken: vioolspelen is echt heel moeilijk. Je moet niet alleen de klank maar ook de intonatie eruit halen, als een menselijke stem. Dat is millimeterwerk. Een fractie verkeerd en het klinkt vals. Alles moet kloppen: techniek, timing, je fysieke aanleg. Je moet hier een soort natuurlijk talent voor hebben. Toch kostte het me jaren van studie om die ideaalklanken in mijn hoofd uit het instrument te kunnen halen; nóg ben ik constant bezig om mezelf te verbeteren. Maar altijd als ik speel is er die enorme vreugde in me. Die schoonheid: muziek behelst zoveel emotie, alles zit erin. Je speelt met je handen maar eigenlijk speel je met je hart. Als ik samenwerk met internationale musici, weer naar het buitenland reis en daar mag spelen, dan zie ik in mezelf nog steeds dat kleine meisje uit Westfriesland. Dan ben ik zo blij: dit heb ik bereikt en ik mag nog zoveel leren.” www.birtheblom.nl KAMERMUZIEKFESTIVAL HOORN Birthe Blom organiseert als artistiek leider voor de zevende keer het Hoornse Kamermuziekfestival op 7, 8, 9 en 10 november in het centrum van Hoorn. Met jonge, talentvolle musici en gerenommeerde binnen- en buitenlandse coryfeeën (waaronder Marco Bakker en Paolo Giacometti). Van een theatervoorstelling rondom Bach tot schoolconcerten met spectaculaire slagwerkgroep; van vertelconcert tot opera. Zie: www.kamermuziekfestivalhoorn.nl. Fotografie: Marion Buis


14

Hier in Westfriesland • Herfst 2013


Uit de Kunst!

Ontmoeting tussen kunst en natuur Tuinarchitect John Koomen wil mensen graag leren anders naar de wereld te kijken. Hij doet dat door een verbinding te leggen tussen kunst en natuur. En wel in de weidse boomkwekerij achter zijn hoveniersbedrijf, die vijf maanden per jaar is ingericht als beeldentuin. “Kunstenaars mogen verder gaan dan architecten, dat werkt inspirerend.” Wie langs het bedrijf aan de A.C. de Graafweg rijdt, kan nauwelijks vermoeden dat daarachter een stuk land ter grootte van vijf voetbalvelden ligt. Daar staan zo’n 130 beelden van 26 verschillende kunstenaars zorgvuldig geschikt tussen de meest uiteenlopende boomsoorten. “Een beetje een uit de hand gelopen hobby”, legt Koomen grinnikend uit. “In de 25 jaar dat mijn bedrijf bestaat, liet ik steeds regionale kunstenaars exposeren bij bijzondere gelegenheden. Zoals de opening van ons nieuwe pand, nu zeven jaar geleden. Zo’n vier jaar terug had ik de wens om de boomkwekerij achter het bedrijf meer te gaan benutten en onze klanten, maar ook anderen te laten genieten van al dat groen. Vanuit de goede ervaringen met de kunstenaars is toen het idee van De Kunstkwekerij ontstaan.” Diversiteit Marianne Laan is conservator voor de beeldentuin. Zij is nu al bezig met de expositie voor het volgend seizoen. Haar belangrijkste criterium is dat de beelden qua gevoel bij de omgeving moeten passen. “Er dient een bepaalde harmonie te zijn tussen het werk en de bomen”, vindt ze. “Dat betekent in ieder geval dat het grote werken of installaties moeten zijn, anders vallen ze in het niet. Verder let ik op diversiteit ten aanzien van de gebruikte materialen en stijlen, de beeldentuin moet wat smaak betreft voor ieder wat moois bieden.” Anders kijken Gevraagd naar zijn favoriete stuk uit de huidige expositie antwoordt Koomen dat het ondoenlijk is om één werk te noemen. “Daarmee zou ik alle andere kunstenaars tekort doen.” Laans voorkeur gaat na enig nadenken uit naar het werk Kiemen van kunstenares Imke Beek (zie grote foto). ”Het verbeeldt precies wat hier in de kwekerij gebeurt, het past gewoon perfect”, verklaart ze. Na wat aandringen noemt Koomen het beeld Vogel van Bert Koerts. “Ongelooflijk dat die man drie jaar geleden nog politieman was en na een carrièreswitch zulke mooie dingen maakt”, vertelt Koomen en-

Fotografie: Marion Buis

thousiast. “Vogel is gemaakt van twee oude ploegscharen en de helmstok van een skûtsje. Ik vind het fascinerend dat iemand in die materialen een vogel kan zien. Het is een kwestie van anders kijken en dat is precies wat ik ook wil met de tuinen die wij ontwerpen.” Pure rijkdom Helemaal achterin de tuin staat het werk Rietsigaren van kunstenaar Werner Breuer, dat door het materiaalgebruik en zijn afmeting wat surrealistisch aandoet in dit landschap. “Heel mooi”, vindt Laan, “ik houd van dit soort eenvoudige werken.” “Het is het fijnste plekje van de kwekerij, ik ga hier vaak op het bankje zitten”, wijst Koomen. “Voor mij is dit punt de ultieme samenkomst van kunst en natuur. Het is uiteraard altijd de vraag in hoeverre zo’n initiatief als deze tuin daadwerkelijk leidt tot meer opdrachten voor ons bedrijf. Dat valt niet te meten. Maar ik vind het gewoon fijn als mensen hier genieten. Dat doe ik zelf ook nog steeds, iedere dag als ik hier met de hond loop. Dat voelt als pure rijkdom.”

De Kunstkwekerij A.C. de Graafweg 21A 1687 PS Wognum 0229 – 577 610 www.dekunstkwekerij.nl Openingstijden t/m 7 oktober (daarna gesloten tot mei 2014): Maandag t/m vrijdag 10.00 – 16.30 uur Zondag 13.00 – 16.00 uur Entree/parkeren gratis.

Hier in Westfriesland • Herfst 2013

15


De nieuwe YAYA Herfstcollectie is binnen

Snel & makkelijk bestellen via onze webshop. sprintprint.nl

YAYA-Hoorn Kleine Noord 48 1621 JH Hoorn 0229 - 249690 Bezoek ook onze nieuwe webwinkel: www.vivrelavie.nl

✓ Print- en drukwerk ✓ DTP-studio, vormgeving ✓ Persoonlijk advies ✓ Snelle levertijd

sprintprint.nl

088 - 0229 229

25 jaar

Een lekker begin

Duurzaam koken: van de avond… een lekker idee

Op nog geen tweehonderd meter afstand van schouwburg het Park, is restaurant Alpino dé ideale start Alvan heteen vlees bij restaurant Alpino is biologisch en avondje theater. Het knusse, monumentale depand, visjes zijn duurzaam gekweekt. Ook proberen de hartelijke gastvrijheid en de verrassend gewe verspilling te smaakvol gaan. Gevarieerde kaartzoveel zorgenmogelijk voor eentegen heerlijk begin hoeft van deduurzaam avond. lukkig koken tegenwoordig echt

niet meer duur te zijn. En verantwoord eten voor En als toegift: op vertoon van uw entreekaart van de een mooie prijs; dat is toch een lekker idee. schouwburg, krijgt u 10% korting op de hele rekening. Restaurant Alpino Breed 32 in Hoorn Tel: 0229 - 218 567 Email: info@alpino.nl

WWW.JOHNKOOMEN.NL

T 0229 57 76 10

ONTWERP l AANLEG l RENOVATIE l ONDERHOUD

www.alpino.nl


14 september Dope D.O.D. + Martial Mouse 21 september RockPalast 2013. Unbeschreiblich + Street Nina Hagen en Herman Brood tributes 28 september MC Fit + Scor.pi.o + lokale SPIT IETS! supports 5 oktober Helden - Heroes (6 lokale bands kruipen in de huid van...) 12 oktober: 90’s NOW! (Everybody dance now...) 19 oktober: Nederbeat beat beat Ricky & the Koters en The Timeflies - sixties beatnacht

In het echt

25 oktober: Karma2Burn (usa)

Er schijnen regelmatig mensen flauw te vallen wanneer ze een beroemd kunstwerk in het echt zien. Ik kan me dat wel voorstellen. Al viel het me niet mee flauw te vallen bij het bezichtigen van de David van Michelangelo, omdat er de hele tijd bakvissen in het rond drentelden die zich zo lieten fotograferen, dat het net leek of ze zijn balzak met hun hand ondersteunden.

26 oktober: Israel Nash Gripka (usa) (rootsrock ism PeTiCantus) 2 november: Hoorn Indoor Bluesfestival (oa Bradley Circus + Ruben Hoeke) 9 november: Claw Boys Claw 23 november: Wooden Saints 30 november: Giovanca

Claw Boys Claw

VERWACHT 14 december: Beans & Fatback

hOTeL MariA KaPEl zoekt een penningmeester m/v

Hotel Mariakapel is een projecten expositieruimte in Hoorn waar kunstenaars uit binnen- en buitenland nieuw werk maken en presenteren. Hotel Mariakapel is gevestigd in de middeleeuwse Mariakapel in het oude stadscentrum. Het bestuur van Hotel Mariakapel bestaat uit gemiddeld vijf personen en vergadert zo'n 6 keer per jaar. De penningmeester komt daarnaast nog zo’n twee maal per jaar voor advies en controle langs. Één van de uitdagingen waarvoor het bestuur zich gesteld ziet is om de financiële positie van de stichting verder te verstevigen. Van de penningmeester wordt hierin een actieve bijdrage verwacht.

n

Profiel van de penningmeester: De penningmeester vindt het leuk om actief mee te denken over de financiële koers van Hotel Mariakapel, is jong, enthousiast en betrokken. (Bestuurs-) ervaring is geen vereiste, een relevante opleiding of werkervaring is een pré. De penningmeester heeft een grotendeels controlerende functie, en ziet er op toe dat de staf van Hotel Mariakapel een gedegen financiële administratie voert. Hij/zij: › beheert en controleert het vermogen van de stichting. › begeleidt de staf bij het voeren van een nauwkeurige boekhouding. › denkt actief mee over de begrotingssystematiek. › controleert de financiële onderbouwing van subsidieaanvragen en ziet toe op de financiële verantwoording en verslaglegging. › onderhoudt contact met de accountant.

Het betreft een onbezoldigde functie. Reacties graag vóór 16 september 2013 richten aan office@hotelmariakapel.nl ter attentie van de voorzitter, Frans Visscher.

Zo is er altijd wat. In een museum voor moderne kunst in Berlijn was ik een groot fotorealistisch geschilderd doek van zo dichtbij aan het bekijken dat er een zeer luid alarm afging en de zaalwacht bijna struikelend van haast naar me toe rende. Bij een overzichtstentoonstelling van Basquiat in Basel viel ik niet flauw, maar werd me het zicht ontnomen door de tranen in mijn ogen. Een doek, dat ik uit zo’n Taschen boekje kende, bleek zo overweldigend groot dat ik de kunstenaar als het ware met een bezem bezig kon zien om het te schilderen. Een zaal verder werd mij nogmaals het zicht ontnomen, maar nu door een dikke man die doende was met zijn iPhone een door Basquiat beschilderde constructie te filmen, van zo dichtbij dat je de lens van de telefoon bijkans over de verf kon horen schrapen. Het flauwvallen bij het ‘zien in het echt’ treedt uiteraard het meest op tijdens optredens van artiesten. Niet zelden gebeurt dat als gevolg van de weinig zuurstofrijke atmosfeer in de zaal. Maar de sensatie van op hetzelfde moment dezelfde lucht ademen als je held of heldin, nu ja, dat kan een mens doen wankelen. Wie deze opwinding allemaal niet wil, die leest gewoon een boek. Jaap Stiemer

Jaap Stiemer (1967) is journalist bij het Noordhollands Dagblad en actief als tekenaar, schilder en cartoonist. Daarnaast treedt hij op met gesproken woord en was hij drummer (o.a. in de Hoornse band Mama Loo) en gitarist-zanger. Met zijn geliefde en twee zoons woont hij in Hoorn.

Hier in Westfriesland • Lente 2013

15


Op de plaat

Westfriesland kent veel muzikaal talent. Nu onze vaste fotograaf voor deze rubriek helaas geen tijd meer heeft om dit talent voor ons vast te leggen, biedt HIER graag een podium aan de vele andere fotografen die hun roots in Westfriesland hebben. Duco de Vries verzorgt de aftrap.

Fotograaf Duco de Vries over zijn foto: “Edwin en ik kennen elkaar al heel lang. Ik heb veel naar zijn muziek geluisterd en wilde voor deze albumhoes een vuige, avantgardistische, ongrijpbare sfeer. Een beetje David Lynch-achtig. Als locatie heb ik gekozen voor de poort van een mastieffokkerij; dat zijn dure Italiaanse honden. De stijl van de eigenaren is nogal kitschy. Daar heb ik elementen aan toegevoegd die incoherent zijn. De chique pakken van de mannen geven sowieso een vervreemdend effect. Die vuile quad zorgt ervoor dat het niet verwijfd en te gepolijst wordt, maar toch rock ’n roll blijft. Hoe meer je naar de foto kijkt, des te minder je ervan snapt.”

Fotografie: Duco de Vries Styling: Annemarieke van Os

Bezetting

Edwin de Herder – gitaar/zang, Rory van den Bergh – bas, Gerrie Spaansen drums. Mama Loo bestaat sinds 2003 en heeft diverse bezettingen gekend. Onder meer met HIER-columnist Jaap Stiemer op drums.

Trio

Frontman De Herder heeft iets met trio’s. Hij houdt van de energie en de interactie tussen drie muzikanten.

Belgisch

Mama Loo maakt experimentele pop-rock. Er wordt wel eens gezegd dat de band Belgisch klinkt. Volgens De Herder heeft dat te maken met het feit dat Belgische bands, net als zij, zich niet zo druk maken over de vorm van een nummer. Hij schrijft eerst een verhaal in het Nederlands, vertaalt dat naar het Engels en filtert daar de lekkerste zinnen uit. Die krijgen op den duur hun eigen ritme en dat wordt leidend voor de melodie.

Disco

Dat was zo’n beetje de enige muzieksoort die De Herder nog niet had gespeeld in zijn leven. Toch hoor je op de single Dance van het nieuwe album Whitecap ontegenzeggelijk disco-invloeden. Compleet met talkbox, zoals ook Foxy die gebruikte op Get Off.

Clubhit

Nog voordat de single in september uit kwam, werd deze internationaal opgepakt. Onder meer door de Red Door Club in New York en door de Ierse dj Sean McCann, die er een remix van maakte en deze in clubs in Belfast draait.

Veelbelovend

Mensen als 3fm-dj Rob Stenders hebben toegezegd Dance te gaan draaien. Van verschillende kanten is hulp aangeboden om te helpen met de promotie. Ter ondersteuning is recentelijk een clip geschoten door de Hoornse PJ Feldberg. ‘Ik wil een wereldhit en geloof dat het kan’, aldus een enthousiaste De Herder. www.mamaloo.nl

18

Hier in Westfriesland • Herfst 2013


Duco de Vries fotografeert

Mama Loo

Hier in Westfriesland • Herfst 2013

19


Een brasserie in een voormalige gevangenis. Dat klinkt benauwend maar niets is minder waar. Het schitterende uitzicht over het IJsselmeer maakt van eten in de ruime en modern ingerichte Brasserie Oostereiland een culinair bevrijdende ervaring.

Fotografie: Fotostudio Imago

20

Hier in Westfriesland • Herfst 2013

Sinds twee jaar is het Oostereiland in Hoorn een culturele parel aan de kust van het voormalige Zuiderzeestadje. Als onderdeel van de haven is de voormalige gevangenis De Krententuin omgetoverd tot cultureel complex met het Museum van de 20ste eeuw, Cinema Oostereiland met drie filmzalen plus een hotel met brasserie. In deze laatste is het goed toeven voor welke bezoeker dan ook. Of het nu voor de film is, of het hotelgasten zijn of gewoon wandelaars die de stad en haven van Hoorn verkennen. Eigenaren Nanda en Dennis Bruin zien het publiek met de dag toenemen. Dennis: “We hebben natuurlijk altijd uitzicht op het water, dat is uniek. Maar het is meer dan dat: je komt hier ook echt een eiland op, stapt even in een andere wereld en dat is heel bijzonder.” Veel van de (hotel)gasten hebben ook iets met het water, stelt hij. “Ze doen mee met de Openwater-zwemwedstrijden of een zeilwedstrijd, soms zijn het surfers... Ook voor mezelf was het een ontdekking dat er zoveel met en op het water gebeurt hier. Ik wist niet dat Hoorn zo leuk is,” lacht hij. Voorbij het geijkte vegetarische aanbod Natuurlijk is het uitzicht belangrijk en zijn de culturele buren van het Hotel en de Brasserie trekkers. Toch is het culinaire aspect meestal het hoofddoel van de gasten. “Wij serveren altijd een filmhap van € 9,50 en een driegangenmenu voor € 24,50 met gerechten die snel op tafel staan. Dat kan voor de film uit, zodat je in alle rust kunt eten; eventueel met het dessert na de film. Maar men komt hier ook steeds vaker à la carte eten om een avond lang met een flesje wijn erbij te genieten.” De keuken is van een mooie puurheid, aldus Dennis. “Er is altijd keuze uit vlees, vis of vegetarisch - met vooral van


Proef!

Hotel Brasserie Oostereiland Even in een andere wereld het laatste een ruim aanbod. Ik houd van goede producten en wil voorbij de geijkte vegetarische kaart gaan. We werken veel met de biologische producten van Bio Italia: verse groenten, gemarineerde tomaten, heerlijke pasta’s en ook hun geitenkaas en vlees zijn super. Alles is goed gemaakt en biologisch: als je het eenmaal geproefd heb, ken je het verschil.” Geheim appeltaartrecept Dennis werkt ook graag met de gerookte zalm van Smoking uit Bovenkarspel. Een brasserie aan het water heeft natuurlijk een triootje vis en een mosselpannetje op het menu staan. Brasserie Oostereiland heeft de kaart qua prijzen en qua samenstelling heel toegankelijk gehouden: van hamburger tot carpaccio, Dennis’ eigen favoriet. “Maar we vinden het ook heel mooi om het net even anders te doen. Binnenkort op de kaart: een triootje kroketten met geitenkaas-, garnalen- én slakkenkroketten. Voor sommigen net te gek, voor anderen juist aanleiding om even de grens te verleggen.” Naast de carpaccio is de vegetarische herfstsalade met aubergine, pasta en geitenkaas Dennis’ favoriete combinatie. “Die is gewoon zo lekker. En voor onze zelfgemaakte pesto komen mensen

echt terug.” Maar publieksfavoriet is vooral de appeltaart van Brasserie Oostereiland. Een geheim recept van de brasserie zelf die samen met de Hoornse banketbakker Van den Berg vervolmaakt is en daar wordt gemaakt. “Ik daag de appeltaarttesters van AD uit; volgens mij is dit de lekkerste appeltaart van Noord-Holland. Kom maar langs, jongens!” aldus de eigenaar die ook lunchroom HemelS in de binnenstad runt. “Het mooie is dat mensen soms bij Van den Berg binnenlopen om onze appeltaart te kopen, maar dat gaat niet lukken. Deze is exclusief bij ons verkrijgbaar, daarvoor moet je dus het eiland op. Of even binnenlopen bij HemelS in de binnenstad.” Grootstedelijke uitstraling Van het gevangenisgevoel is in de brasserie weinig meer te merken, de frisse moderne inrichting met kleurrijke aankleding van kunstenaar Boxie heeft een grootstedelijke uitstraling. “In onze hotelkamers beneden is die sfeer er nog wel,” stelt Dennis. “Dan slaap je dus in een voormalige cel. Bovenin het hotel zijn onze kamers in de voormalige open inrichting, dus ook keuze genoeg voor het slapen. Omdat de brasserie onderdeel is van het hotel zijn we altijd in bedrijf. Met een mooi ontbijtaanbod en ook voor de avondgasten met of zonder film alle ruimte om te kunnen genieten van alleen een drankje. Privé- of bedrijfsfeestjes kunnen we hier ook regelen,” besluit Dennis Bruin, “met een privéfilm, persoonlijk bedrukte petitfourtjes, lunch of diner: alles is mogelijk. Wat we belangrijk vinden, is dat je hier echt uit bent. En dat het je de kop niet hoeft te kosten. Gewoon heerlijk uit eten met zijn tweeën en beneden de drie tientjes klaar zijn. Dat is in deze tijd heel belangrijk en dat kan in onze brasserie.”

Hotel Brasserie Oostereiland

Van links naar rechts: Danny Tor (kok), Dennis en Nanda (eigenaren) en Lennart Gerdes (bedrijfsleider). In de pan Pepijn (jongste) en daarnaast Annemijn en Emmelie.

Schuijteskade 5 1621 DE Hoorn 0229 - 820 246 www.hotel-oostereiland.nl Open: 7 dagen per week van 9.00 uur tot middernacht Hier in Westfriesland • Herfst 2013

21


recept

Flanksteak met gepofte sherrytomaatjes en jus van rode wijn Voor 4 personen: • 4 flanksteaks (steaks uit de flank van het rund) Gepofte sherrytomaatjes: • 500 gr sherrytomaatjes • 1 vanillestokje • 2 teentjes knoflook • 50 ml olijfolie • 1 theelepel poedersuiker • Zout en peper Rodewijnjus: • Het bewaarde vocht van de gebakken flanksteaks • 1 eetlepel mosterd • 1 theelepel tomatenpuree • 1theelepel provencaalse kruiden • 2 eetlepels boter • Half fijngesnipperd uitje • 1 teentje knoflook • 1 glas water • Half glas rode wijn • Beetje aardappelzetmeel (maïzena)

Verwarm de oven op 180°C. Hou de kroontjes op de tomaatjes en spoel ze met koud water. Leg ze in een ovenschaal. Voeg olijfolie en knoflook toe plus de vanille die je uit de stengel schraapt met een mesje. Drapeer dit over de tomaten. Breng op smaak met zout en peper en strooi de poedersuiker erbij. Meng goed. Plaats folie over de schaal, sluit goed af. Zet de schaal in de oven en laat de tomaten 10 à 15 minuten poffen. Smelt ondertussen boter in een koekenpan, fruit het uitje, de knoflook en voeg kruiden toe. Voeg daarna tomatenpuree toe en laat even ontzuren. Blus af met rode wijn. Voeg nog wat water toe en bind de jus met een beetje aardappelzetmeel. Laat 1 minuut zachtjes doorkoken en breng op smaak met zout en peper. Bak de flanksteaks in een hete pan met een beetje boter, schroei alle kanten mooi dicht zodat sappen en smaak behouden blijven. Bestrooi met peper en zout aan beide kanten. Leg op een bordje en bak af in de oven op 180°C. circa 6 minuten.

Favoriete adresjes van Nanda en Dennis Bruin Zalm van Smoking uit Enkhuizen. Zij roken de mooiste zalm. Als je dat eenmaal geproefd hebt, wil je nooit meer anders. Pasta’s en andere producten van Bio Italia. TS International Food is een groothandel met zulke goede biologische producten: dat verschil proef je meteen. Gebak van Van den Berg in Hoorn: Daar komen gasten om vragen. Het is gewoon het allerlekkerste gebak van Hoorn. We hebben ook hun Hoornse Broeder en zij bakken onze appeltaart volgens ons eigen recept. Noten van Verrukkelijk Organic in Hoorn. Biologische heerlijke noten van Nadja op de Gedempte Turfhaven, topadresje. Bakkerij Raat in Medemblik: Daar halen we ons eigen brood, bij de beste broodbakker van Westfriesland. Bloemen van Verena Machtel uit Zwaag: Deze bloemsierkunstenaar maakt de mooiste creaties voor onze brasserie.

Van den Berg - Hoorn Verrukkelijk Organic - Hoorn

22

Bakkerij Raat - Medemblik

Hier in Westfriesland • Herfst 2013

Uit eten Het Wapen van Medemblik: We hebben weinig tijd om zelf uit eten te gaan, maar bij het Wapen eet je heerlijk en ze hebben ook een daghap voor maar € 9,50. Klavertje Vier, Utrechtsestraat in Amsterdam: Voorheen mijn eigen lunchroom, ik kom er nog steeds graag. Heerlijk eten en een geweldige straat. Loft der zotheid in Hoorn: Een opvallend nieuw adresje in Hoorn waar ik echt verrast werd. Leuke mensen, lekkere dingen op de kaart, bijzondere tent. Net even wat anders voor Hoorn.

Het Wapen van Medemblik

Klavertje 4 - Amsterdam

Loft der Zotheid - Hoorn


Osinga Optiek onderscheiden als beste “Varilux-specialist” Van de Benelux!

Hoorn

Hoogkarspel

Medemblik

avenhorn

Grote Noord 87

Raadhuisplein 6

Nieuwstraat 21

Vijverhof 5

0229 - 21 45 07

0228 - 56 49 71

0227 - 54 15 26

0229 - 26 55 55

www.osingaoptiek.nl

optiek - contactlenzen

We zijn er. Altijd. Univé is er Altijd voor haar leden. Bereikbaar en dichtbij. Zoals u dat prettig vindt. Met onze adviezen, producten en diensten. Voor meer grip op de onzekerheden van het leven.

Breed 5 (0229) 75 34 00 hoorn@unive.nl

www.unive-hoorn.nl

Daar plukt ú de vruchten van!


Thermen Sauna Suomi Doen: de Thermen Verwendag • Gehele dag onbeperkt gebruik van onze thermen- en saunafaciliteiten • Koffie of thee met appelgebak of een puntje vlaai • Driegangenmenu, keuze uit arrangementenmenukaart Prijs: e39,95 per persoon Reserveren is noodzakelijk.

Heerlijk ontspannen in een informele sfeer

Een persoonlijke benadering, een vriendelijke, informele sfeer en professionele begeleiding; dat maakt dat gasten zich snel thuis voelen bij ons. Mede daardoor zijn we in vierenveertig jaar uitgegroeid tot een begrip in Noord-Holland en Westfriesland.

Reserveren is noodzakelijk – Elke dag open 11.00 - 23.00 uur – Dinsdag damesdag – Geen badkleding toegestaan Thermen Sauna Suomi • Holenweg 6 • 1624 PB Hoorn • 0229-214882


Een indruk van onze faciliteiten: • • • • • • • • • • • • • • • • •

Saunacabine met Löyly (een Fins opgietritueel) Rozensauna (stiltecabine) Infraroodsauna Tulisauna (houtgestookt) Zoutsteencabine Buiten en binnen afkoelfaciliteiten met o.a. neveldouche Stoombad met sterrenhemel Dompelbad IJsgrot 5-10°C Buitenbad 27°C met jetstream Binnenbad 34°C met whirlpool Hot whirlpool 39°C Kruidentempel 39°C Voetenbad 39°C Scrubruimte Drie rustruimten (allen rookvrij) Rokersserre: ons hele complex is rookvrij, voor de rokende gasten hebben wij echter een gezellige rokersserre gemaakt met mechanische afzuiging • Bar en restaurant • Tuin met zonneterras • Beauty-afdeling

www.suomi.nl

Highlight: infrarood Onze infraroodcabine is een van de grootste van Nederland. De stralingswarmte gaat net ietsje dieper dan andere sauna’s en bereikt spieren en pezen. Weldadig!

Highlight: Löyly Löyly is een Fins opgietritueel. In de speciale cabine wordt water of ijs met etherische olie op de hete stenen van de saunakachel gegoten. De luchtvochtigheid in de cabine stijgt tot enorme hoogte, waardoor het een stuk heter aanvoelt dan zonder een opgietsessie.


Nice ’n rough Vol en rijk is de (haar)mode van het aanstaande najaar. Maar wel iets minder ‘gladjes’ en gestileerd dan de afgelopen seizoenen; het mag allemaal wat ruiger! Bob Jansen en Danny Nelen inspireren je graag.

Bob Jansen Haar & Make-up Breed 30 1621 KC Hoorn 0229 – 214 483 Koemarkt 8 1441 DC Purmerend 0299 – 432 318 www.bobjansen.com

Fashion Statement #1: Wilde touch Bob Jansen: ” Ruiger, stoerder, plukkeriger: het haar voor het komend seizoen blijft uiteraard goed verzorgd, maar heeft absoluut een wildere uitstraling. Het is groot, heeft veel structuur en volume en mag gezien worden! Ten opzichte van de lente en de zomer zijn de tinten voller en dieper, met een hoofdrol voor bijvoorbeeld koper. Subtiele, maar toch goed zichtbare kleurcontrasten onderstrepen het gevoel van beweging en geven het kapsel meer diepte. Door te spelen met koele en warme tinten wordt het een spannend geheel. “ 26

Hier in Westfriesland • Herfst 2013


Fashion Statement

Fashion Statement #2: Army prints Danny Nelen: ” Afgelopen zomer zag je ze al, maar dit najaar breken ze definitief door: de army prints. Zowel voor mannen als voor vrouwen. Natuurlijk in verschillende legergroentinten, maar ook in minder voor de hand liggende kleurcombi’s zoals blauw met zwart. Je ziet de prints op jasjes/colberts, overhemden en blouses en zelfs op schoenen; zij het bij de vrouwen iets subtieler dan bij de mannen. Het silhouet dit najaar blijft slank en getailleerd, hoewel voor vrouwen voorzichtig hier en daar een A-lijn verschijnt. Zou dat de volgende trend worden?”

Bryant Mode Experience Kleine Noord 44 1621 JH Hoorn 0229 – 270 821 www.bryant.nl

Hier in Westfriesland • Herfst 2013

27


Wijn en bloemen:

DEEN webwinkel DEEN webwinkel maak het uzelf

Bestel de mooiste boeketten en de lekkerste wijnen online in Wijn en bloemen: de DEEN webwinkel. Voor 14.00 uur besteld is de volgende Bestel de mooiste boeketten en de in dag gratis thuis bezorgd bij uzelf of lekkerste bij iemandwijnen die u online wilt verde DEEN Voor 14.00 uur besteld is de volgende rassen metwebwinkel. een mooi cadeau. dag gratis thuis bezorgd bij uzelf of bij iemand die u wilt ver-

gemakkelijk maak het uzelf gemakkelijk

rassen met een mooi cadeau.

Glutenvrij: Steeds meer mensen hebben een allergie en de vraag naar Glutenvrij: glutenvrije producten is groot. Daarom hebben we meer dan Steeds meer mensen hebbenartikelen een allergie de webwinkel vraag naar 100 verschillende glutenvrije aan en onze glutenvrije producten groot. hebben we meer dan toegevoegd en kunt uisook voorDaarom glutenvrije producten 100 verschillende glutenvrije artikelen aan onze webwinkel uitstekend bij DEEN terecht. Voor 14.00 uur besteld is de toegevoegd en kunt u ook voor glutenvrije producten volgende dag al in de winkel! uitstekend bij DEEN terecht. Voor 14.00 uur besteld is de volgende dag al in de winkel!

Ga naar www.deen.nl voor uw online bestellingen, wij hopen dat wij winkelen op deze manier nog makkelijker voor u maken! Ga naar www.deen.nl voor uw online bestellingen, wij hopen dat wij winkelen op deze manier nog makkelijker voor u maken!

Kijk op de website voor Kijkproducten op de meer website voor meer producten


Westfries

Theater Het Pakhuis (Foto: Hanneke Verkleij) Het precieze bouwjaar van het pand van Theater Het Pakhuis is onbekend, het dateert vermoedelijk van 1610. Het is één van de twee prachtig bewaard gebleven VOC-pakhuizen aan Onder de Boompjes in Hoorn. Op de gevelsteen staan twee 17e-eeuwse onder Hoornse vlag varende driemasters. De beide pakhuizen zijn in 1940 en 1957 gerestaureerd en sinds 1965 rijksmonument. Het rechter pakhuis wordt sinds 1997 gebruikt als verenigingsgebouw van Vereniging Oud Hoorn. Oorspronkelijk dienden deze pakhuizen voor de opslag van kruidnagels, nootmuskaat en peper. De geurende specerijen werden vanaf 1606 aangevoerd uit Oost-Indië door de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De panden kenden daarna nog vele bestemmingen, zoals hulpkazerne, huurwoning, arbeidsbureau, consultatiebureau, rampendepot van het Rode Kruis, groentewinkel en winkeltje in kunstenaarsmaterialen. Sinds 1991 zetelt in het linker pakhuis het kleinste theater van Hoorn. www.pakhuishoorn.nl

Erfgoed


HIER MAIL&WIN

Doe mee en maak kans op 1 van de 5 messenkoffers van Blue Scorpion T.w.v.

â‚Ź 79,-! Een mooie keuken is niet compleet zonder goede messen. De Keukenloods stelt vijf van deze elfdelige messenkoffers ter beschikking; een aanwinst voor iedere hobbykok. De bladen zijn gemaakt van roestvrijstaal en hebben een prettige grip waardoor ze lekker in de hand liggen.

30

Hier in Westfriesland • Herfst 2013


DETRENDEXPERT WIE? Jeffrie Maas WAT? Mede-eigenaar van De Keukenloods WAAR? De Factorij 63a, Zwaag In (nieuwbouw)huizen zie je steeds meer open keukens. Hoe komt dat? “De keuken is niet langer meer die aparte ruimte waar het eten wordt bereid. Er wordt steeds meer in geleefd en daarom wordt de keuken vaker bij de woonruimte betrokken. Dat heeft consequenties voor de inrichting, want mensen willen daardoor dat de keuken meer bij het interieur past en andersom. Het is geen uitzondering dat wij van de materialen van een keukenkast bijvoorbeeld ook een tv-meubel of dressoir maken.” Kun je aangeven wat de belangrijkste verandering qua inrichting is, die door deze ontwikkeling is ontstaan? “Dat is absoluut het kookeiland. Dat is steeds vaker de ‘hangplek’ in huis en daarom stellen mensen hier meer speciale eisen aan. Een echte trend is het zogenaamde zwevende eiland; dat wil zeggen dat de basis veel smaller is dan de bovenkant. Zo houd je evengoed je bergruimte, maar oogt het eiland veel eleganter. Om diezelfde reden zijn de werkbladen vaak wat dunner tegenwoordig. Een trend hierin is een verdikt gedeelte in een ander materiaal, dat als een soort eetbar dienst kan doen.” Welke invloed hebben deze trends op het advies aan mensen die zich oriënteren op een nieuwe keuken? “Het advies beperkt zich niet alleen meer tot de keuken, maar strekt zich soms ook uit tot de woonkamer. In die gevallen verwijzen we door naar bevriende bedrijven die andere gebieden van het interieur beslaan, waarvan we weten dat ze dezelfde service en kwaliteit leveren als wij. Laatst hadden we een meneer die ons vroeg of we hem konden laten zien hoe hij straks in zijn keuken zou kijken vanaf zijn bank. Via een 3D-presentatie hebben we dat inzichtelijk kunnen maken.” Welke trends zijn er op het gebied van kleur? “Witte hoogglanskeukens zijn nog steeds populair, maar als onderdeel van een woonkamer kunnen die nogal kil overkomen. Daarom zie je tegenwoordig veel zachte

natuurtinten zoals zandkleur, grijsbruin of grijs met een vleugje olijfgroen erdoor. Dat staat meteen veel warmer en het geeft een chique uitstraling.” Zijn er naast modetrends ook technische ontwikkelingen? “Jazeker! Je merkt dat mensen steeds prijsbewuster worden en daardoor eerder kiezen voor energiezuinige apparatuur. Dat geldt trouwens ook voor de verlichting en daar speelt de opkomst van LED een belangrijke rol in. Vroeger was dat nog kil en blauw, maar tegenwoordig heb je prachtige warme LED-verlichting die je zelfs kunt dimmen. Onder de keukenkastjes zie je nu vaak LED-licht dat reageert via bewegingssensoren. Heel energievriendelijk. Helemaal nieuw is RGB-verlichting, dat staat voor Rood Groen Blauw. Dat kun je vergelijken met de omlijsting van de Philips Ambiance tv’s, die meekleuren met de omgeving. Met deze verlichting kun je via een afstandsbediening precies de sfeer creëren die je wenst en die aanpassen wanneer je maar wilt.”

De Keukenloods De Factorij 63a 1689 AK Zwaag 0229 – 268 206 www.keukenloods.nl

Hier in Westfriesland • Herfst 2013

31


INSPIREERT DecokayHoorn vakkundig advies, ook aan huis.

Kenmerkend voor Decokay is de deskundigheid van onze medewerkers, die u met raad en daad terzijde staan. Interieuradviseurs die uw ideeën kunnen vertalen naar uitvoerbare plannen, die passen binnen uw budget. Mensen met verstand van kleuren, lichtinval, materialen, indeling, budget die echt naar ú luisteren en die uw wensen in kaart brengen. Natuurlijk kunt u voor een deskundig advies terecht in de winkel, waarvoor u desgewenst een afspraak kunt maken. Maar ook een bezoek aan huis behoort tot de mogelijkheden. Waar komen uw ideeën beter tot hun recht dan in uw eigen, vertrouwde omgeving? Bel voor een afspraak en ontdek wat Decokay Hoorn voor uw bestaande of nieuwe woning kan betekenen.

Maatwerk door een persoonlijke aanpak

-

Meet- en montageservice

-

Professioneel advies op ieder gebied, ook bij u thuis!

-

50.000 kleuren te mengen verf

-

One-stop-shop!

Decokay Hoorn C.J.K. van Aalstweg 10 d, 1625 NV Hoorn telefoon: 0229 24 74 59 www.hoorn.decokay.nl - facebook.com/decokayhoorn Openingstijden maandag: 13:00-18:00 - dinsdag: 09:00-18:00 woensdag: 09:00-18:00 - donderdag: 09:00-21:00 vrijdag: 09:00-18:00 - zaterdag: 09:00-17:00 zondag: koopzondagen

RAAMDECORATIE

-

INBOUWKASTEN

Vele A-merken in ons uitgebreide assortiment

BEHANG

-

VLOEREN

Ons exclusieve Decokay Design huismerk: uitstekende kwaliteit voor een betaalbare prijs

VERF

-

GORDIJNEN

Wat biedt DecokayHoorn?


Workshop Workshop Workshop

Zelfsieraden sieradenmaken makenininglas glas Zelf U bent veel creatiever dan u dacht U bent veel creatiever dan u dacht

Zelf sieraden maken in glas U bent veel creatiever dan u dacht

Muzikantenbestaan Leer in een avond wat glas is en wat er allemaal mogelijk is om Leer de in een avond wat glasteismaken, en wat er allemaal mogelijk is om sieraden in uw eigenismagnetron Leermooiste in een avond wat glas is en wat erthuis allemaal mogelijk om de mooiste sieraden thuisininuwuw eigen magnetron de mooiste sieradentete maken, maken, thuis eigen magnetron

37,50 €€37,50

De cursus kost€ 37,50 De cursus kost DeInclusief cursus kost de door u gemaakte sieraden en een kopje koffie

XX X

Inclusief de door u gemaakte sieradenen eneen een kopje Inclusief de door u gemaakte sieraden kopjekoffie koffie PMS - tot 398U Donderdagavond van392C 19.20tot 22.00 Donderdagavond van 19.20 22.00 Donderdagavond 19.20 tottijdstip 22.00 of of voor op een een ander tijdstip voorgroepen groepenvan ander of voor groepen op een ander tijdstip (min. max. (min. 2 2enenmax. 6 personen) personen) CMYK 20/10/100/40 zowel coated als uncoated. thuis (min. 2Ook en max. 6 personen) Ook bijbij uuthuis Ook bij u thuis VANDEBRUG-HAGENDOORN Glaskunst2,in1621 HoornCG Hoorn Breestraat VANDEBRUG-HAGENDOORN Glaskunst in2 Hoorn Breestraat2 1621CG Hoorn NH 06-44940739 Breestraat (hoek Gerritsland(hoek Gerritsland-Kerkplein) VANDEBRUG-HAGENDOORN Breestraat2 1621CG Hoorn NH 06-44940739 Glaskunst in Hoorn GLASKUNST Breestraat GerritslandKerkplein)2 (hoek 06-44940739 / 06-51814357 Breestraat2 1621CG Hoorn NH 06-44940739 Breestraat 2 (hoek GerritslandKerkplein) 06-51814357 www.galeriex.nl VANDEBRUG-HAGENDOORN Kerkplein) 06-51814357 06-51814357

Galerie Galerie Galerie

FILM AAN HET WATER IN HOORN Elke dag middag- en avondvoorstellingen. Met premièrefilms en kinderfilms. www.cinemaoostereiland.nl

Ik ben getrouwd met een muzikant en dat kan ik iedereen aanraden. Mijn man is zeer gelukkig met wat hij doet en dat maakt hem een prettig mens om mee samen te leven, alleen dat al. Hij heeft geen 9-tot-5 werkschema wat de logistieke problemen met schoolgaande kinderen en baby’s thuis tot een minimum beperkt en ik mag óveral backstage. Backstage is leuk. Je staat tenminste niet in de rij op een blubberfestival voor een mobiel toilet maar zit luxe te plassen naast allemaal belangrijke mensen. Er staat bier en witte wijn koud en er is eten. Daarnaast heeft hij ook veel muzikantenvrienden en die geven de leukste feestjes. Heel fijn allemaal, ik kan niet anders zeggen. Behalve het lawaai dat hij maakt. Dat is minder. Onno mag thuis niet gitaarspelen, en zingen mag ook niet. Ons huis is voor zoiets echt letterlijk te klein. Wij wonen in een kabouterhuisje in een schattig hofje dat niet alleen erg klein maar ook zó gehorig is dat als de buurvrouw niest, ik ‘gezondheid’ zeg, waarop zij ‘dankjewel’ antwoordt. Zo gehorig. En dus heel klein. Ons huis is zó klein dat ik op de bovenverdieping - waar we gebukt moeten lopen - eerst één deur van een kamertje dicht moet doen om vervolgens de andere te kunnen openen. Als ik de ramen lap, doe ik binnen voor én achter tegelijk, zo klein. Een groter huis zit er voorlopig ook niet in. Wellicht is dat een klein nadeel aan het artiestenbestaan. Banken geven ons hooguit een hypotheek voor een plaggenhut op Rottumerplaat en onze jaarlijkse bezoeken aan de boekhouder zijn spannender dan welke thriller ook. Maar soit, hij is gelukkig, ik ben gelukkig. Zolang hij maar niet in huis gitaar speelt. Of zingt. Marieke Brouwers Marieke Brouwers (1973) is dramadocent bij een scholengemeenschap en zangeres (o.a. van de voormalige Hoornse band Marga en de Tijgers). Ze is de geliefde van de Hoornse muzikant Onno Smit (Beans&Fatback, Lefties Soul Connection). Samen hebben ze twee dochters: Billy (7) en Pip (2).

Hier in Westfriesland • Lente 2013

15


el el? n Eng ni 1982 g e n v e E t s S u Wie i n, 9 j : Hoor rdam m a a e n ent, dige Amst oorn Volle ren: ainm H s: t t r G a e S a t l n O Gebo ge woonp ool: a&E orn i Medi land n Ho h a d c i v s u r e H e l elbar InHo tadsdicht Midd : s s a e W i Stud 10 in 20 : r e nd Bijzo

34

Hier in Westfriesland • Herfst 2013

Foto’s: Sander van Ketel


Made in Westfriesland

Engel rapt de sterren van de hemel Op 20 september komt zijn nieuwe album uit. Het tiende alweer. Aan inspiratie heeft de uit Hoorn afkomstige rapper duidelijk geen gebrek. “Ik schrijf alleen nooit over de liefde, dat vind ik niet boeiend. Maar als de liefde uitgaat… kijk, dán wordt het interessant!” Een taalkunstenaar is het. Maar wel eentje met een kleine ‘handicap’ die je niet meteen verwacht bij een rapper. “Op de lagere school werd ik vaak uit de klas gehaald voor extra taallessen”, vertelt Engel. “Ik ben namelijk een soort van dyslectisch. Mazzel dat je de verkeerde d’tjes of t’tjes die ik schrijf niet kan horen als ik rap! Toch probeer ik wel altijd goed Nederlands te gebruiken. ‘Beter dan mij’ zul je me bijvoorbeeld niet snel horen zeggen.” Het was op de middelbare school dat Engel werd gegrepen werd door wat hij de jaren-90-hiphop noemt. “Vooral de Nederlandstalige rap van bijvoorbeeld Osdorp Posse en White Wolf uit Heerhugowaard vond ik te gek. Dat wilde ik ook. Mijn vriend Bas van der Sterren en ik deden op onze kamers onze grote voorbeelden na, maar op een gegeven moment begonnen we ook zelf wat te bedenken. Zo is het eigenlijk begonnen.” Rappen in het Engels is voor Engel nooit een optie geweest. “Je moet een taal perfect beheersen om erin te kunnen rappen”, ervaart hij. “Bovendien moet je hem ook heel goed kunnen uitspreken. Beide is bij mij niet het geval. En Nederlandse rappers waren mijn voorbeeld, dus het Nederlands was voor mij een logische keuze. Dat neemt

niet weg dat ik vaak naar Amerikaanse rap luister. Steeds vaker eigenlijk. Ik let dan vooral op het ritme, de flow en de klank.” Stad Het vinden van inspiratie voor de tien albums die hij heeft geschreven, kostte Engel niet veel moeite. “Inspiratie kan van alles zijn; een woord, een zin, iets wat ik meemaak”, legt

Hier in Westfriesland • Herfst 2013

35


hij uit. “De nummers gaan vrijwel altijd over mij, maar ik probeer de tekst zó te schrijven dat andere mensen zich er ook in herkennen.” Een mooi voorbeeld hiervan is het nummer ‘Stad’ dat op het nieuwe album ‘Dertig’ staat en dat hij samen opnam met zijn muzikale vrienden Just en Herman. “De clip is deels in Hoorn opgenomen en je hoort me ook ‘Hoorn’ erdoorheen roepen”, vertelt Engel. “Maar het nummer gaat niet per se over Hoorn. Het is meer het thuisgevoel dat je kan hebben in de stad waar je woont. En dat kan overal zijn.” Zelf heeft Engel een paar jaar geleden de Coenstad omgeruild voor Amsterdam. “Niet een hele bewuste keuze”, licht hij toe. “Er kwam daar een kamertje vrij bij wat vrienden en toen ben ik er gewoon gaan wonen.” Hoewel hij momenteel 80 procent van zijn tijd in de hoofdstad vertoeft, noemt hij zichzelf nog steeds een Horinees. “Veel van mijn vrienden wonen hier, ik ben hier vaak”, vertelt hij enthousiast. “Begin augustus lag ik met dat warme weer met wat vrienden ’s nachts aan het IJsselmeer. Een paar namen een duik, echt een heel relaxt sfeertje. Geweldig toch? Dat heb je in Amsterdam niet.”

Voldoening Wie de discografie van Engel bekijkt, ziet dat hij veel samenwerkt. Ook zijn nieuwe album nam hij op met verschillende muzikale partners in crime. “Ik haal daar veel voldoening uit”, vertelt hij enthousiast. “Maar soms is het ook pure noodzaak. Dan wil ik een bepaald melodietje in een nummer hebben, maar zelf kan ik niet zingen. Daar vraag ik dan iemand anders voor. Op mijn vorige albums hebben veel Hoornse muzikanten meegespeeld. Daar zijn er genoeg van. Hoorn zit muzikaal gezien in een goede flow, er gebeurt veel. Wat mij betreft vindt dat allemaal zijn basis in café Swaf en ’t Kroegie.” Die Hoornse gastmuzikanten waren onder meer Onno Smit van Beans & Fatback, Tim Knol en Wouter Hakhoff. “Ze zijn niet prominent aanwezig, maar nemen wel hun eigen ervaring mee en geven een eigen sfeer aan een nummer. Daar leer je van”, aldus Engel.

“’Mooi meisje’ zou zo maar eens de (na)zomerhit van 2013 kunnen worden, maar voor hetzelfde geld doet het nummer niks”

Bestellingen inpakken De release van Engels tiende album staat gepland op 20 september. Op het moment van dit interview is de rapper er nog niet helemaal uit op wat voor manier hij het album gaat uitbrengen. “Waarschijnlijk wordt het dit keer geen fysieke cd, maar verschijnt het alleen digitaal; je moet een beetje met je tijd meegaan”, grinnikt hij. “Ik heb geen platenmaatschappij, alle albums heb ik in eigen beheer uitgebracht. Wat dat betreft is het handig dat ik Media & Entertainment heb gedaan, dat komt goed van pas! Natuurlijk kun je het album straks kopen op ITunes. Maar ik denk er ook over om het op mijn eigen site, www.engelland.nl, aan te bieden. En dan iets goedkoper dan bij ITunes. Dat is fijn voor de kopers, maar ook voor mij: als ITunes er niet tussen zit, hou ik er zelf wat meer aan over. Bovendien denk ik dat mensen het wel sympathiek vinden om muziek rechtstreeks bij de maker te kopen. Helemaal als je weet dat ik ook alles eromheen zelf doe: t-shirts bestellen, bestellingen inpakken. Nee, dat vind ik niet erg, integendeel. Zo heb ik het idee dat ik dicht bij het publiek sta. Ik vind het grappig om te merken dat de meeste bestellingen van buiten Noord-Holland komen. Het stadium van ‘oom-koopt-decd-van-zijn-neefje’ ben ik inmiddels dus echt voorbij. Bovendien: dat doet oom misschien drie keer, maar na tien albums haakt hij echt wel af!”

(Na)zomerhit? Op het moment van dit interview staat Engel aan de vooravond van de opname van de clip van het nummer ‘Mooi meisje’. Het is een lied dat hij maakte met Stuurlui, een illuster gezelschap van Hoornse muzikanten en dat helemaal los staat van zijn nieuwe album. “Het ontstond met een riedeltje dat Daniël Baay en Stephan Stalenhoef in hun hoofd hadden. Dat zijn vrienden van me met wie ik al heel lang muziek maak. En iedere keer als we bij elkaar waren en wat drank op hadden, meestal in ’t Kroegie of bij een feestje, stak het de kop weer op. Begin deze maand besloten we dat we er nu maar eens een echt nummer van moesten gaan maken. Dat gebeurde op de welbekende woonboot van Daniël en voor de zang hebben we Jawek Kamstra erbij gevraagd. Het is echt een heel catchy liedje geworden, het zou best wel eens de zomerhit van 2013 kunnen worden. Als dat zo is, dan rol ik van mijn stoel af van het lachen. Heb je tien albums gemaakt en dan breek je door met iets dat heel anders is dan wat je normaal gesproken doet! Maar voor hetzelfde geld doet het nummer helemaal niks. We zullen zien.”

Mail & win Engel stelt vijf t-shirts beschikbaar die in beperkte oplage zijn gemaakt voor bij zijn nieuwe album ‘Dertig’. Ga naar www.hierinwestfriesland.nl, klik op ‘Mail & win’ en doe mee!

36

Hier in Westfriesland • Herfst 2013


ENGEL ZIEN EN HOREN?

• www.engelland.nl • www.facebook.com/ steven.engel.79 7 september: Engel & Just @ Paspop, Benningbroek 7 september: Engel & Daniel @ Firefestival, Hoorn 21 september: Engel & Just @ De Roos, Deurne 22 september: Engel & Just @ Boomdox, Rotterdam 27 september: Engel & Just @ ’t Kroegie, Hoorn (CD presentatie) 5 oktober: Kleine Jongens Tour (Engel, Def P, Diggy Dex & DJ DNS) @ Melkweg, Amsterdam

Hier in Westfriesland • Herfst 2013

37


De zakenvrouw

Orde op zaken in je kast Herken je dat? ’s Morgens voor je kast staan en niets meer kunnen vinden. Waar is dat groene jurkje? Blijkt het weer dubbel te hangen onder een jasje. Orde scheppen in je garderobe helpt om overzicht in de chaos te creëren. Het ordent, geeft inzicht en maakt het bewustzijn wakker wat je wel en niet meer in je kast wilt hebben. Bepaal wat je nog wel en niet draagt en waar je nog iets mist. Combineer oud met nieuw. Dat scheelt een hoop miskopen en maakt je garderobe compleet. En dat schept weer ruimte in je hoofd.

Wat past jou? Die presentatie of vergadering waar het op aankomt: dan moet je er staan en je zeker voelen. Je uiterlijk is een belangrijk middel om je innerlijke kracht te voelen. Dat hoeft niet in het geijkte veilige mantelpakje, integendeel! Laat zien wie je bent om je boodschap over te laten komen en draag wat jou het sterkst laat uitkomen voor dát betreffende zakengesprek. Beken kleur, want kleur communiceert. Maar hoe kies je de bij jou passende kleuren? Volgens Gerda van de PaschKaemer is dat zeer persoonsgebonden. “Het is een samenspel en draait om jouw wensen. Geen vrouw is ‘algemeen’. Het gaat om de kunst van het combineren - met stoffen, stijlen en kleuren. Maar ook door je eigen oude kledingstukken met nieuwe te combineren. Dat vraagt dus om overzicht in wat je al hebt!”

Gerda’s down to earth tips: • Zomer en winter altijd apart opbergen • Maak gebruik van kledingopbergdozen/zakken • Gebruik dezelfde hangers in een kast • Hang niks dubbel

Het gestreepte pak is van Bitte Kai Rand, de prachtige sjaal is van Charismah en de schoenen zijn van Chie Mihara.

Eerst jezelf ontmoeten! Gerda vindt zichzelf bevoorrecht als het om zakelijke kleding gaat: “In principe is alles wat aan collectie in de winkel hangt te dragen door mij. Het lukt mij echter nooit om de avond van tevoren te bedenken wat ik zal dragen: iedere dag weer is ‘s morgens eerst de ontmoeting met jezelf heel belangrijk. Uitgaande van hoe ik me die dag voel, kleed ik me. Bij besprekingen en onderhandelingen met andere modebedrijven draag ik ook een outfit waar ik me sterk en goed in voel. Dat is per dag verschillend. Ik laat me inspireren door de grote couturehuizen, wat ik zie op straat en natuurlijk ook door de vaste klanten van de PaschKaemer.”

Gerda Koopman over de kunst van het kleden

Steeds meer mensen hechten waarde aan ‘eigenheid’. Gerda Koopman, eigenaar van de PaschKaemer weet hoe je je karakter laat spreken in je manier van kleden. In elke situatie: je werk, vakantie, thuis of tijdens een uitje met vriendinnen. Laat jezelf zien! De PaschKaemer • Gedempte Turfhaven 58 • 1621 HG Hoorn • 0229 268621 • www.depaschkaemer.nl Hier in Westfriesland • Herfst 2013

39


S E R V I C E PA R T N E R

KEMKES SATELLIET- EN ELECTROSPECIALIST

Ook interesse in het kappersvak? De cursussen gaan weer starten!

Start in september 2013 Nog enkele plaatsen beschikbaar! Opleiding Junior Kapper/Kapper

Nieuwsteeg 1c, 1621 KX Hoorn Tel: 0229-217289 info@kemkessatelliet.nl

• Rijkserkend diploma • Stagebemiddeling • Aanvraag studiefinanciering mogelijk

Openingstijden: Ma: gesloten Di-vr: 09:00 - 17:30 uur Do koopavond: 19:00 - 21:00 uur Za: 09:00 - 17:00 uur

Diverse startdata

• Knipcursus (12 avondlessen) • 1-jarige avondopleiding (1 avond in de week) Wist u dat u bij ons uw haar kunt laten verzorgen tegen sterk gereduceerde prijzen? (onder begeleiding van docenten) KIJK SNEL NAAR ONDERSTAANDE PRIJZEN: Knippen/snijden Modelföhnen Wassen & watergolven Permanent vanaf Coupe soleil Verven Meerprijs lang haar

€ € € € € € €

10,00 9,95 9,00 42,50 18,00 25,00 10,00

Bel voor informatie naar: Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur, zaterdag 09.00 - 16.00 uur

WWW.KEMKESSATELLIET.NL

Nieuwsteeg 1B 1621 KX Hoorn 0229-211591

Jachtwagenstraat 70 1445 NM Purmerend 0299-477277

of kijk op: www.pcvakopleiding.nl

Vakmanschap, kunstzinnig en sfeervol in alle seizoenen! Grote Noord 48 • 1621 KK Hoorn • 0229 – 216 388 www.bloemserviceharing.nl


Temporary body-art Versier je lijf en je leven

Henna op je huid Henna staat voor het vieren van het wonder van het leven, intuïtie en vrouwelijkheid. Een hennatatoeage is een tijdelijke lichaamsversiering die 1 tot 2 weken blijft zitten. Bladeren van de hennaplant en essentiële olie vormen de basis van de eeuwenoude kunst om je lichaam met henna te versieren. Sierlijke bloemen, blaadjes en symbolische patronen op je huid vertellen dat het leven gevierd mag worden. Op zichtbare plekken aangebracht laat henna zien dat je een belangrijk moment in je leven viert. “Op het moment dat ik de eerste lijn zet, vergeet ik alles om mij heen,” aldus Sylvia. “Het begint te stromen en bijna als vanzelf ontstaan de patronen. Henna staat voor geluk, het bevat spirituele zegeningen.”

Nieuwste trend.. Wil je echt iets bijzonders, laat dan eens een prachtige glitter- of black tattoo zetten… Dat is absoluut dé trend van nu. Wij hebben meer dan 300 verschillende voorbeelden van klein tot rugvullend, maar we schilderen ook free-hand de mooiste patronen op jouw lichaam. Met een beetje goede verzorging is het mogelijk dat deze tijdelijke tatoeage toch 10 dagen kan blijven zitten, uiteraard afhankelijk van de plek waar deze is gezet. Onze jagua-, henna- en glittertatoeages zijn 100% veilig, ook voor kinderen en zwangere vrouwen.

Jagua tatoeages Nog niet toe aan een echte tatoeage? Of wil je je lichaam liever tijdelijk versieren? Laat dan een jagua tatoeage zetten. Henna is roodbruin, jagua blauw/zwart en lijkt daarom meer op een echte tatoeage. Deze gel wordt gemaakt uit sap van de onrijpe Genipa Americana, een Zuid-Amerikaanse vrucht. Inheemse stammen uit het Amazonegebied gebruikten het om hun lichamen mee te versieren. Jagua tatoeages slijten er na 10 tot 15 dagen vanzelf af, zo kun je steeds een andere kunstvorm op je huid laten zetten.

Kunstzinnige actie Tijdens het weekend ‘Hoorn, kunst & cultuur’ (van 31 augustus tot 1 september) geven wij 20% korting op alle body-art. Maak gauw een afspraak om wachttijden te voorkomen.

Sylvia Kuiper over spirituele zaken

Sylvia is eigenaresse van Centrum De Wijze Vrouw: spiritueel centrum en nieuwetijdswinkel in Hoorn. In deze rubriek vertelt ze over de niet-tastbare zaken in het leven en reikt ze hierover tips, adviezen en inzichten aan. Centrum De Wijze Vrouw • Grote Oost 23 • 1621 BR Hoorn • 0229 - 269 680 of 06 - 502 144 55 Hier in Westfriesland • Herfst 2013

41


Islamitische kwaliteitsslagerij

ANADOLU KASABI Garant voor kwaliteit

Duurzaam maatwerk is onze standaard

Uw versspecialist voor de mediterrane keuken

Tijdelijk: Bij renovatie of uitbreiding 6% BTW op montage! > > > >

Vrijblijvend inmeten, advies en offerte Levering en montage binnen 4 weken 40mm dikke panelen voor optimale isolatie Leverbaar in elke gewenste kleur

SALCO GARAGEDEUREN

Korenmarkt 4 Zwaagdijk-Oost T: 0228 565 999 info@salcogaragedeuren.nl www.salcogaragedeuren.nl

Turfhaven 7 1621 GC HOORN

T 0229-214318 F 0229-299155

www.gebruiktlego.nl • Voor € 1,50 al een legomodel • 3000 legomodellen op voorraad! • Een speciaal model? • Visitekaartjes printen?

kitty’s

• Video & Video8 op DVD?

Bel ons:

tijd voor een andere look?

0229 - 295535

Corantijn 45 1689 AN Zwaag

• LP’s • Dia’s Ged • Negatieven igi tali

s ee rd

BON VOOR:

hairstyling

Ge

ldig

to

t 1

& o p D

no

10% KORTING IN ONZE WINKEL ✂

ve

mb

er 2

01

3

VD

kitty’s hairstyling: kwaliteit, aandacht, ambiance

Achterom 91 • 1621 KS Hoorn • 06-22 61 02 62


Italiaans brood

De vier Italiaanse broodsoorten van Bakkerij Smit zijn heerlijk als sandwich of tosti, maar ook bij soep, bbq, maaltijdsalade of kaasfondue. O.a. Pestobrood en Milano (met tomaat, ui en paprika). Vanaf € 2,25.

Thuisburgers

Bakkerij Smit, Gedempte Turfhaven 56, Hoorn

Thuis experimenteren voor de lekkerste burger? Deze professionele burgerpers uit Italië kost € 28,- en maakt het zelf maken van burgers een stuk eenvoudiger. Kookwinkel Rich & Millbrook Muntstraat 1, Hoorn www.rich-en-millbrook.nl

Biologische burgers bij

Burgers-Hoorn

In augustus openden Ruud van Vliet en Wietse Stuurman Burgers-Hoorn: een nieuwe culinaire aanwinst voor Hoorn. Van Vliet (bekend van TexMex restaurant Sweet Dreams) zocht lang naar het perfecte burgerrecept en vond hem in New York. “Ik stond in de burger-der-burgertenten en wist niet wat ik proefde. Eenmaal thuis heb ik net zolang geëxperimenteerd tot ik het ideale recept had.” Van Vliet benadrukt dat de burgers van Burgers-Hoorn puur natuur zijn zonder kunstmatige toevoegingen en waar mogelijk biologisch. “We hebben rundvleesburgers van 100% Blonde d’Aquitaine, de lamsburger is van Westfries lam en de kipburger van biologische scharrelkip. Wij creëerden ook een hele lekkere vega-burger van portobello, kikkererwten en Lustice - gemaakt van de lupineboon, een eiwitrijke vleesvervanger.” Burgers serveert zijn burgers met de verse broodjes van het Hoornse Bakkersatelier en ‘skin-on fries’ met echte mayonaise. Puur genieten dus! Burgers-Hoorn • Kerkstraat 5 • 1621 CW Hoorn Elke dag geopend vanaf 17.00 uur • Voor afhalen: 0229 - 745 053 • www.burgers-hoorn.nl

Pata Negra

De Pata Negra-ham van de Culinaire Slagerij - afkomstig van het Iberisch schiereiland - is één van de beste rauwe hammen ter wereld. Kom deze smaaksensatie proeven in de winkel! Culinaire Slagerij, Kerkstraat 4, Hoorn www.culinaireslagerij.nl

Biologische wijn

De Collefrisio Montepulciano d’Abruzzo Zero is volrood van kleur, kruidig met jammig fruit en rijpe tonen. De mooiste begeleider bij gekruid gegrild vlees. Proef ‘m op de wijnproeverij van 3 november. Van € 8,90 voor € 7,80. Wijn- en Whisky Speciaalzaak `t Fust Slijter van het jaar 2011 Kerkstraat 11, Hoorn www.t-fust.nl

Hier in Westfriesland • Herfst 2013

43


jeje:: t mag mfsag er e her Deze zomDez

WEGDROMEN FØRSS BOXSPRINGS vanaf

* € 3.695,in vlakke uitvoering

vanaf

* € 5.195,-

in elektrische uitvoering

* In 160 of 180 cm breed en keuze uit lengtematen 200 en 210 cm; alles 1 prijs! **Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

NU GRATIS HT** PRIVATE LIG AF BIJ AANSCH RSS VAN EEN FØ ING PR XS BO

Dorpsstraat 162, Zwaag, telefoon 0229-237228

OPENINGSTIJDEN THEO BOT ervaar het verschil

maandag 13.30 - 17.30 uur, di t/m vr 09.30 - 17.30 uur, donderdag koopavond 19.00 - 21.00 uur zaterdag 10.00 - 17.00 uur

catch the dream www.forss.nl

www.theobot.nl

SCHOUW SCHOUWKEUKENS.NL De Factory 63d, 1689 AK Zwaag KEUKENS Telefoon: 0229-272107 E-mail: info@schouwkeukens.nl


Sepehr in stijl Naam: Sepehr Maghsoudi Woonplaats: Hoorn Beroep: Couturier

Sepehr staat met zijn ontwerpen op internationale covers en magazines en hij ontwerpt voor bekende artiesten en BN’ers. Sinds zijn afstuderen in 2009 heeft hij al acht couturecollecties geshowd tijdens de Amsterdam Fashion Week. Momenteel werkt hij aan een collectie voor Just Dance, een wereldwijd bekende dance game. Tijdens het koninklijk bezoek aan Hoorn in juni overhandigde hij Máxima een speciaal voor haar ontworpen stola. Zelf omschrijft Sepehr zijn stijl als ‘futuristisch en theatraal, met een hoog glamourgehalte’. Zijn droom is om ooit kostuums te ontwerpen voor Hollywoodfilms. www.sepehrmaghsoudi.com.

In deze rubriek bereiden Bob Jansen (Bob Jansen Haar & Make-up, Hoorn/Purmerend) en Danny Nelen (Bryant Fashion Experience, Hoorn) een bekende of minder bekende Westfries voor op het komende modeseizoen. Fotografie: Cees Franke

Na de zomer kan vooral krullend haar wat droog aanvoelen en pluizen. Sepehrs haar is daarom gewassen met een goede voedende shampoo en verzorgd met een bijpassende conditioner van het merk NYCE. Vervolgens is Sepehrs enorme krullenbos in vorm geknipt (‘ik knip het vaak zelf’). Om de styling mooi compact te houden is Miracle Curls Control, eveneens van NYCE, in het haar gekneed en is het gedroogd aan de lucht. Voor een couturier is het bijzonder om door iemand anders te worden aangekleed. Sepehr is echter erg enthousiast over deze stoere dandy-achtige stijl. Het korte, strakke vestjasje met armyprint zit middenin de trend van dit najaar en contrasteert mooi met het onberispelijk witte shirt. De zandkleurige broek is van het nieuwe hippe merk Siviglia, de klassieke brokes op stormzool zijn van Andrea Zori.

Hier in Westfriesland • Herfst 2013

45


Trendy meubels met een verhaal bij Kringloopwinkel ’t Zoldertje en Onopgemerkte Schatten Kringloopwinkel ’t Zoldertje en Onopgemerkte Schatten hebben vele meubels te koop: van brocante tot modern en van klassiek tot vintage. Deze meubels met een verhaal komen uit de meubelwerkplaats van leerwerkbedrijf de Baanbreker. Met liefde zijn zij bewerkt tot prachtige betaalbare aanwinsten voor uw interieur. In 2010 startte leerwerkbedrijf de Baanbreker de meubelwerkplaats waarin vrijwilligers en cliënten oude meubeltjes een make-over geven. Het werkt, de resultaten mogen er zijn. De unieke producten zijn niet meer weg te denken uit de winkels van de organisatie: Kringloopwinkel ’t Zoldertje en Onopgemerkte Schatten. De meubelwerkplaats startte kleinschalig in een zijvleugel van het activiteitencentrum van de Baanbreker. Het doel van de werkplaats is om een uitdagende werkplek te bieden voor de handige en creatieve cliënten van de Baanbreker. Maar ook om oude meubels een nieuw leven te geven. De invloed van de meubelwerkplaats bleek al snel positief. De meubels werden goed ontvangen en bij verkopen konden de cliënten trots zijn op hun werk. Inmiddels hebben de mannen van de meubelwerkplaats een grotere werkplek die grenst aan de tuin die de twee winkels van de Baanbreker met elkaar verbindt. Betaalbare brocante en vintage De houten meubels die binnenkomen bij Kringloopwinkel ’t Zoldertje gaan naar de meubelwerkplaats. Daar herstellen de mannen de meubels en passen ze frisse moderne verftechnieken toe. Met veel passie en oog voor detail worden bijzondere elementen aan de meubels toegevoegd, zoals unieke deurknopjes en beschilderingen. Inspiratie word gehaald uit verschillende woonbladen, er wordt gekeken naar nieuwe stijlen en hippe kleuren. Daarnaast worden bezoekjes gebracht aan eigentijdse woonwinkels zodat de gemaakte producten helemaal passen in de trendy interieurs van tegenwoordig. Elke keer is het weer een verrassing welke meubels er binnenkomen en hoe deze een nieuw uiterlijk kunnen

46

Hier in Westfriesland • Herfst 2013

krijgen; het aanbod is elke keer anders. Ook de bewerkingen verschillen per meubel in stijl, bijvoorbeeld: brocante, modern, klassiek, landelijk en vintage. Met veel liefde worden de oude meubels bewerkt en dat is te zien in het eindresultaat.


Vanonzeadverteerder

Inspirerende leerwerkplek Deze unieke meubels worden verkocht bij Kringloopwinkel ’t Zoldertje en Onopgemerkte Schatten, kunst en kitsch. Beide winkels zijn leerwerkplekken voor de cliënten van de Baanbreker. In verschillende sfeerhoekjes krijgen de meubels een geschikte plek. Met accessoires en vintageproducten worden de meubels aangekleed en krijgt u een goede indruk van hoe zij zullen passen in uw interieur. Zo vindt u unieke interieurartikelen die nergens anders te koop zijn, voor zeer vriendelijke prijzen. Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens kijken in de winkels.

Kringloopwinkel ’t Zoldertje Harpstraat 3-5 1601 GN Enkhuizen 0228 – 319 048 Ma 12.30 – 17.00 uur Di t/m za 10.00 – 17.00 uur Onopgemerkte Schatten, kunst en kitsch Venedie 6 1601 HB Enkhuizen 0228 – 324 574 Di en zo: 13.30 – 17.00 uur Woe t/m za 10.00 – 17.00 uur

Houten artikelen doneren Heeft u meubels of artikelen van hout die u wilt doneren? ‘t Zoldertje is er blij mee. Geef ze af of bel naar 0228 – 317 416.

Vrijwilligers en deelnemers gezocht Interesse om op het houtatelier te komen werken? Neem contact op met de Baanbreker op telefoonnummer 0228 – 317 416.

Hier in Westfriesland • Herfst 2013

47


Volgens de overlevering was de wijze vrouw iemand in de gemeenschap met veel levens- en andere ervaring, waar je heen ging als je met iets zat. Zij hielp met raad, een spreuk, een kruid en vooral met een luisterend oor. Sylvia Kuiper zet de traditie voort. Ontmoet een moderne wijze vrouw.

HIER in Westfriesland lezersaanbieding: gratis mini-reading bij iedere gekraakte bol Edelsteenbollen Kraken, uniek in Noord-Holland Altijd al willen weten wat er in deze 80 miljoen jaar oude Mexicaanse edelsteenbollen zit? Ontdek de ware schatten der natuur en breek zelf eens een bol open... De bol die je kraakt vertelt heel veel over jou, daarom gratis mini reading bij iedere gekraakte bol. Wij hebben edelsteenbollen vanaf d3,95 tot d65,00

• Nieuwetijdswinkel • Piercingstudio • Consulten • Cursussen

Centrum De Wijze Vrouw

Grote Oost 23 1621 BR Hoorn 0229 – 269 680 06 – 502 144 55 www.centrumdewijzevrouw.nl centrumdewijzevrouw@gmail.com volg ons op Facebook


NIEUWE EXPOSITIE IN WESTFRIES MUSEUM

Boeketten die nooit waren Van 1 september tot en met 1 december zijn in het Westfries Museum de vaak indrukwekkend grote bloemportretten van Bas Meeuws te bewonderen. Ze lijken zó te zijn nageschilderd van zorgvuldig gearrangeerde stillevens. Niets is echter minder waar.

Het Westfries Museum wil bij haar tentoonstellingen steeds een verbinding leggen tussen de Gouden Eeuw en het heden. “Bas Meeuws gebruikt bij zijn schilderijen dezelfde methode en techniek als de schilders in de 17e eeuw”, legt directeur Ad Geerdink de link bij de aankomende expositie uit. “Net als zij vaak deden, schildert ook Meeuws fantasieboeketten; de bloemen staan in werkelijkheid nooit samen in de vaas. Dat kan ook niet, omdat ze allemaal uit andere seizoenen komen. Ze ontmoeten elkaar pas op het doek.” Florilegia Meeuws fotografeert de bloemen die hij wil schilderen eerst één voor één en slaat deze op in zijn inmiddels zeer uitgebreide database. Vervolgens componeert hij een boeket op basis van de afzonderlijke foto’s. “In plaats van foto’s maakten de schilders uit de Gouden Eeuw gebruik van zogenaamde florilegia, botanische naslagwerken waarin alle mogelijke bloemen waren geschilderd of nagetekend”, vertelt Geerdink. “We hebben er een paar van op de tentoonstelling. De schilders gebruikten ze als uitgangspunt voor de kleur en textuur van de bloem, maar gingen vervolgens op een creatieve manier aan de slag met de vorm. Precies zoals Meeuws doet.”

Tulpen als kapitaal In de Gouden Eeuw golden bloemen als een waardevol bezit. Bloembollen hadden een vergelijkbare waarde als nu bijvoorbeeld goud en zilver. Vooral de tulp was het ultieme teken van rijkdom. “Er heerste in deze periode een ware tulpomanie”, weet Geerdink. “Er werd zelfs gespeculeerd met opties op tulpenbollen; een bubbel die later uiteen spatte. Daarnaast stonden bloemen symbool voor de vergankelijkheid, een thema dat ook Meeuws graag in zijn doeken verwerkt. Zijn schilderijen tonen vaak uitgebloeide of zelfs uitgevallen exemplaren.” Om het verhaal achter de werken van Meeuws te vertellen, hangt in de tentoonstellingsruimte een niet te missen videoscherm waarop de schilder zelf laat zien hoe hij te werk gaat bij het maken van zijn omvangrijke doeken, waarvan de grootste 2,5 meter breed is. “Het belooft een visueel spektakel te worden”, aldus Geerdink. Westfries Museum Roode Steen 1 1621 CV Hoorn 0229 - 280 022 www.wfm.nl

Open: Maandag t/m vrijdag 11.00 tot 17.00 uur Zaterdag en zondag 13.00 tot 17.00 uur Entree: Volwassenen € 6,50, Jongeren (tot 18) gratis Museumkaart gratis

Hier in Westfriesland • Herfst 2013

49


GROEN MOET JE DOEN! Laat het najaar maar komen, bij ons staat het sein op groen.

Gerecyclede eierdozen Deze lampen met de naam ‘Egg of Columbus’ zijn gemaakt van gerecyclede eierdozen. Prijs € 29,95 Wondermooi, Grote Noord 20, 1621 KJ Hoorn 06 – 2656 6965, www.wondermooi.com

Nachtjapon

Lekkere nachtjapon, waar je zowel in als uit bed veel plezier aan zult beleven. Uit de eigen Livera collectie. Prijs: € 19,99. Livera, Gouw 29, 1921 HA Hoorn 0229 – 216 083, www.livera.nl

Eerste hulp bij crisis

Een van de nieuwe cadeauartikelen van Ooms Feestwinkel is een serie collectebussen. Zoals deze groene collectebus kredietcrisis. Andere collectebussen: droomvakantie, verjaardagsfonds, droomauto, goed rapport. Prijs: € 7,99. Ooms Feestwinkel, Lange Kerkstraat 19, 1621 EG Hoorn, 0229 – 211 512, www.deschminkwinkel.nl

Magimix Premium

Is hij niet prachtig? Deze groene Magimix 5200XL is een Premium editie, wordt dus in beperkte oplage gemaakt en is voorzien is van drie extra accessoires: een bakvorm om direct uit de machine te bakken, een smoothiemixkit en een pureerkit. Prijs: € 500,-. De Kookwinkel, Muntstraat 1, 1621 GB Hoorn, 0229 – 216 558, www.rich-en-millbrook.nl

50

Hier in Westfriesland • Herfst 2013

Nieuw in Hoorn Vers, puur en eerlijk. Dat zijn de broodjes en drankjes van het nét geopende Local Hoorn. Vrijwel alle producten zijn lokaal verkregen. Naast heerlijke sappen een uitgebreid assortiment koffie en thee. Ook voor afhalen en bezorgen. Local Hoorn, Veemarkt 7, 1621 JA Hoorn


Stoer in groen

Spelen, rennen, springen: het is nog leuker op deze stoere groene cowboylaarsjes met glittersterren van het merk Muyters. Verkrijgbaar in maat 26 t/m 32, ook in de kleuren roze en zilver. Prijs: € 89,95. Ziengs, Gouw 33-35, 1621 HA Hoorn 0229-298429, www.ziengs.nl

Groen en goed voor de huid In het najaar en zeker straks in de winter merk je meestal dat je huid wat meer vocht en vet nodig heeft. HEMA heeft een serie fijne producten die helpen om de vochtbalans van de huid op peil te houden. Met cranberryolie en aloë vera. Prijs: vanaf € 2,80. HEMA, Gouw 4, 1621 GB Hoorn 0229 – 211 142, www.hema.nl

Gezond groen

Volgens de oude volkswijsheid werden kruiden gebruikt om ziekten en kwalen te behandelen. Centrum De Wijze Vrouw heeft een grote collectie kruiden en kruidentheeën in huis. Prijs: vanaf € 0,99. Centrum De Wijze Vrouw, Grote Oost 23, 1621 BR Hoorn 0229 – 269 680, www.sylviakuiper.nl

Groene traktatie

Bij Jamin is er altijd wel een cadeau om iets te vieren, zoals deze groene uitdeeltaart. Verkrijgbaar in diverse kleuren of thema’s. Prijs: vanaf € 9,99. Jamin, Grote Noord 21, 1621 KD Hoorn 0229-235164, www.jamin.nl

Op 15 september starten workshops over kruiden en wat deze voor je kunnen betekenen. Lezers van HIER in Westfriesland krijgen 20% korting.

Duurzame materialen

De Kloosterpoort heeft unieke sieraden, deels uit eigen atelier, van duurzaam materiaal zoals zilver of edelsteen. Daar heb je lang plezier van. Wist je trouwens dat je bij De Kloosterpoort ook terecht kunt voor een cursus edelsmeden? Zilveren ring met Malachiet, prijs: € 16,50. De Kloosterpoort, Wisselstraat 6, 1621 CT Hoorn 0229 – 218 950 www.dekloosterpoort.nl Hier in Westfriesland • Herfst 2013

51


Zoveel te beleven in het culturele weekend

Hoorn Kunst & Cultuur Het is traditiegetrouw de opening van het culturele seizoen in Westfriesland: het weekend ‘Hoorn Kunst & Cultuur’. Van vrijdagavond 30 augustus tot en met zondag 1 september staat de hele stad in het teken van kunst, muziek, zang, dans en nog veel meer. Het eerste weekend van september organiseert de stichGratis openingsavond ting ‘Hoorn Kunst & Cultuur’ voor de negende maal de Het weekend Hoorn Kunst & Cultuur 2013 opent met een opening van het culturele seizoen. “Het evenement is gratis avond voor iedereen in Schouwburg het Park. Wim uitgegroeid tot een begrip, mede door de grootste kunstZwijsen, voorzitter van de stichting ‘Hoorn Kunst & Culmarkt van Nederland op zondag 1 september”, aldus wettuur’ nodigt hierbij het Hoornse publiek uit om daarbij te houder Peter Westenberg. “Het weekend markeert het bezijn. “Een bijzondere avond die start bij de schouwburg en gin van een bruisend nieuw seizoen. Vooral vanwege de eindigt in Cinema Oostereiland. Heel toepasselijk luidt het kunstmarkt op zondag is dit evenement van onschatbare thema van de opening dan ook ‘Cultuur aan het water’”. waarde voor Hoorn: het zet onze stad op de kaart Roel Vente is als direcen brengt tussen de 30.000 en 40.000 bezoekers Musical Popkoor Broadway, aanwezig op de teur van Schouwburg openingsavond op 30 augustus in Het Park uit heel Nederland naar hier. De kunst heeft elk het Park gastheer bij de jaar weer een hoog niveau en de markt loopt als opening. “Bij ons zal het een lint door onze prachtige historische binnenpubliek kunnen geniestad: een mooiere entourage kun je niet bedenten van heel diverse opken.” Hoorn profileert zich dit weekend als kunsttredens van artiesten en en cultuurstad maar niet alleen aan bezoekers kunstenaars. Belangrijk, van buiten, stelt Westenberg. “Vast onderdeel want de schouwburg van de kunstmarkt op zondag is de cultuurmarkt. wil een thuis zijn voor Deze brengt een staalkaart van alles wat er de komende alle kunst en cultuur in Hoorn. De stad biedt een breed periode in de regio te doen is. Zelf ben ik een liefhebber cultureel aanbod voor jong tot oud: een zeer rijk aanbod van podiumkunsten en ik laat me altijd graag verrassen, waarin iedereen iets van zijn culturele passie kan vinden. zo kom je nog eens van de gebaande paden af.” Volgens Deze openingsavond op 30 augustus is een kick off van hem is kunst en cultuur ‘de toef’ op het leven. “Het maakt een ongetwijfeld wervelend cultureel weekend en daar het leven waardevol: het geeft inzicht, haalt je uit je daleveren wij graag onze bijdrage aan.” Ook het nieuwe seigelijkse sleur en leidt soms tot nadenken. Dat hoeft niet zoen van Schouwburg het Park belooft veel, stelt Vente. altijd per se de hogere cultuur te zijn. Hoe dan ook, het “En zeer binnenkort start de losse verkoop van extra voordoet iets met je, dat deel je weer met een ander en dat stellingen van onder andere bekende cabaretiers. Houd maakt je een completer mens.” daarom onze website goed in de gaten!”

Toneelgroep Sint Pieter repeteert op locatie

52

Hier in Westfriesland • Herfst 2013


SPECIAL

Hoe meer film, hoe beter Na een feestelijke wandeling over de Westerdijk met kunstzinnige verrassingen onderweg eindigt de openingsavond in Cinema Oostereiland. Margret Wagenaar, directeur Cinema Oostereiland, ontvangt de gasten. “We draaien Borgman, de fantastische nieuwe film van Alex van Warmerdam. De landelijke première heeft dan net plaatsgevonden dus heel bijzonder dat we de gasten hiervan gratis kunnen laten genieten. Deze avond is de start van een geweldig cultureel weekend en cultureel seizoen,” benadrukt ze. “Daarom werken we graag als culturele overburen aan het water samen met Schouwburg het Park. Nu de cinema volop draait kunnen we verder waar we gebleven waren met onze samenwerking. Deze had al gestalte gekregen met de Hoornse Filmdagen maar de komende jaren volgt er meer cultureel moois.” Cinema Oostereiland kan na anderhalf jaar bogen op hoge bezoekersaantallen en een positieve ontvangst van de Westfriese filmliefhebber. “Daarom kunnen we nu vrijwel alle films aanbieden die we willen waaronder landelijke premières. Wat ons betreft is de bioscoop die in aanbouw is, ook van harte welkom. Hoe meer film, hoe beter!” Van wildbreiproject tot klassiek concert Maar er is meer moois te beleven in het eerste septemberweekend. Wim Zwijsen: “In de Noorderkerk is het hele weekend een textielmanifestatie te zien en na het succes van vorig jaar zal ook het Wildbreiproject Hoorn weer

plaatsvinden. Meer dan 40 vrijwilligers bedekken de stad met hun breiwerk. Van het station tot aan de haven is Hoorn versierd met kleurrijke lantaarnpalen, bankjes en standbeelden tot en met de brug naar het Oostereiland. De weekendcursus Complete Vocal Technique in Theater Het Pakhuis is zeer de moeite waard – net als het klassieke Krententuinconcert op het Oostereiland. Maar er is zoveel meer.” Zwijsen, die samen met Joke van der Meij, Ron Dol en vele medewerkers voor de negende maal dit weekend organiseert, geeft aan dat er vele mensen en organisaties betrokken zijn bij de organisatie van dit weekend. “Het evenement laat zien hoeveel er hier in de regio gebeurt en met hoeveel betrokkenheid en plezier er samengewerkt wordt aan kunst en cultuur.” Ook voor hele jonge kunstenaars Eén van de samenwerkingspartners is het Westfries Museum. Educator Eugene Bakker: “Op de openingsavond van het culturele weekend zal het Westfries Museum de winnaar van de wedstrijd ‘De nieuwe West-Friese Rembrandt’

Hier in Westfriesland • Herfst 2013

53


Cultuur toegankelijk maken

voor iedereen.

Cultuur brengt mensen samen. Rabobank Hoorn-Midden Westfriesland vindt het belangrijk om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen. Daarom zijn wij trotse sponsor van Hoorn Kunst & Cultuur 2013.

www.rabobank.nl/hmwf Samen sterker. Dat is het idee van coรถperatief bankieren.


SPECIAL

bekend maken. Onder de naam YoungArt zal De Roode Steen op zondag tijdens de kunstmarkt de verzamelplaats zijn voor alle jonge kunstliefhebbers. Papier, potloden en verf zijn volop aanwezig om zelf mee aan de slag te gaan. Wie weet wordt de volgende Rembrandt ontdekt op YoungArt! Bij de kraam van het Westfries Museum kunnen kinderen Delfts blauwe tegeltjes schilderen en ze mee naar huis nemen om af te bakken. De medewerkers van ons museum begeleiden hen graag en laten de originelen zien: als museum vertalen we immers graag de prachtige 17e eeuw waarin Hoorn groot is geworden naar het nu.” De Hoornse Cultuurroute “Er valt in Hoorn inderdaad zeer veel moois te zien,” bevestigt Jeroen van de Brug, Hoornse glaskunstenaar en galeriehouder van GalerieX. “Zoveel historische gebouwen en monumenten, vele musea maar ook talloze galeries. Het gaat om een prachtige combinatie van historische kunst met moderne uitingen. Daar kun je ook na het weekend nog volop van genieten. De Hoornse Cultuurroute voert namelijk langs alle culturele hoogtepunten - van monumentale panden tot antiekzaakjes en van musea tot galeries met moderne kunst. Die routekaartjes liggen bij de VVV en deelnemende musea en

galeries. Omdat Hoorn zo’n mooie compacte binnenstad heeft, is het een overzichtelijke wandeling.” Ook voor zondag 1 september tijdens de kunstmarkt, want alle genoemde adressen zijn dan open, stelt Van de Brug. “Zelf sta ik ook op de kunstmarkt met mijn glaskunst. Met ruim 200 kunstenaars is er een grote diversiteit aan disciplines: schilderijen, tekeningen, fotografie, sieraden, brons en keramiek. En dus ook glaskunst. Zo kan een groot publiek gemakkelijk kennismaken met kunst; kan men meteen zien dat glaskunst niet alleen glas-inlood is. Omdat GalerieX ook open is, kan men zich daar

verder verdiepen.” Van de Brug stelt dat ook kunstenaars het publiek via de markt goed kunnen bereiken. “Het haalt letterlijk een drempel weg, daarom vind ik de kunstmarkt van grote waarde. Een prachtig evenement, waar eigenlijk landelijk reclame voor moeten worden gemaakt. Het is immers de grootste en mooiste van Nederland, dat mag iedereen weten!”

Hier in Westfriesland • Herfst 2013

55


SPECIAL

Programma VRIJDAG 30 AUGUSTUS

19.00 uur: Grootse opening van het culturele weekend in Schouwburg het Park met aansluitend een culturele tocht langs het water naar een gratis filmvoorstelling (‘Borgman’) in Cinema Oostereiland.

ZATERDAG 31 AUGUSTUS

v.a. 10.00 uur • Tegel- en aardewerkbeurs in Huis Verloren. • Textielmanifestatie: Textielkunstenaars presenteren zich het gehele weekend in de Noorderkerk. v.a. 12.00 uur • Hoornse Cultuurroute: galeries en musea tonen hun exposities. • Open Atelierroute: kunstenaars in Hoorn zetten de deuren van hun atelier open. Presentatie van alle deelnemende kunstenaars in de Boterhal.

ZONDAG 1 SEPTEMBER

12.00-17.00 uur • Kunstmarkt: de Hoornse Kunstmarkt is met zijn lint van honderden kunstkramen de grootste kunstmarkt van Nederland! • Kunstenaarsplein Montmartre: onderdeel van de Kunstmarkt. Tientallen kunstenaars zijn ter plekke aan het werk.

• Cultuurmarkt: culturele informatiemarkt, waar culturele instellingen uit geheel Westfriesland hun nieuwe programma’s presenteren. Met doorlopend voorstellingen op het Rabo Cultuurpodium. • YoungArt: (vanaf 13.00 uur!) de jeugd aan het werk: tekenen, schilderen, theater, enzovoort. • Textielmanifestatie: textielkunstenaars presenteren zich het gehele weekend in de Noorderkerk. De gehele middag sfeervol optreden van zanger/gitarist Hans Laduc. • Hoornse Cultuurroute: galeries en musea tonen hun exposities. • Open Atelierroute: kunstenaars in Hoorn zetten de deuren van hun atelier open. Presentatie van alle deelnemende kunstenaars in de Boterhal. 15.30 uur • Krententuinconcert (Oostereiland) van componist Wietse Stuurman door Boboli Ensemble en Hans Weenink (vleugel). VERDER DIT WEEKEND: • Wildbreiproject: Nederlands grootste wildbreiproject: alle straatmeubilair kleurig en fleurig aangekleed. (alle dagen 20 augustus t/m 8 september) • Kunst-etalageroute door Hoorn: kunstwerken in diverse etalages. Deze route wordt georganiseerd door het beeldhouwcollectief De Steenvrouwe en de fotovrienden West-Friesland.

Hier in Westfriesland • Herfst 2013

57


7 & 8 september

presenteert

Zaterdag 15.00 uur The New Amsterdam Big Band onder leiding van Tijn Wybenga

Zaterdag 20.00 uur Sintiromarus met gastoptreden van zanger Sefket Useinov

Zaterdag 21.15 uur

Frommermann met gastoptreden van zangeres Maartje de Lint

Gratis toegang!

Zondag 12.00 uur

Dudok kwartet, locatie Karperkuilhaven

Zondag 15.00 uur

Dudok kwartet, locatie Oosterkerk

Locatie:

Karperkuilhaven Hoofdsponsor

Subsponsors

Maaral

www.hoornsehavenconcerten.nl

VOK JONG VOK JONG BLOEMEN EN PLANTEN BLOEMEN EN PLANTEN


Literaire rubriek van Bibliotheek Hoorn, www.bibliotheekhoorn.nl Hans Lastdrager, directeur Bibliotheek Hoorn

Kom naar het leescafé! Foto: Marc Dorleijn

Al koffie gedronken in het nieuwe leescafé van de Centrale Bibliotheek? Tijdens onze openingstijden kun je daar lekker lezen. Kies uit maar liefst acht kranten en meer dan honderd tijdschriften! Op dinsdag, vrijdag en zaterdag werken mensen met een verstandelijke beperking in het leescafé: cliënten van zorginstelling Philadelphia. Op deze dagen kun je genieten van koffie, thee en lekkers. Voor de kinderen is er limonade of een biologisch sapje. Op zaterdagmiddag 7 september is de officiële opening van het leescafé. Vanaf september presenteren we er iedere laatste vrijdagmiddag van de maand een activiteit. Kijk voor het programma op onze website. Nieuwe initiatieven voor het leescafé: mail naar mc@bibliotheekhoorn.nl!

Activiteiten in het leescafé • Atelier Canvas&Coffee Kunstschilder, illustrator en docent tekenen/schilderen Deborah Freriks (Atelier Canvas&Coffee) geeft een gratis workshop ‘Illustreer je hoofdpersoon’. Heb jij een verhaal dat je wilt illustreren? Kom dan je hoofdpersoon vormgeven. vrijdag 27 september 15.00 – 16.30 uur. • Granny friday Kom haken in het leescafé. Nog nooit een granny square gehaakt? Deze klassieker onder de haakpatronen is heel leuk om te maken. Leer de basis of kom als gevorderde lekker meehaken. vrijdag 25 oktober 15.00 – 16.00 uur.

Kinderboekenweek Leestips van Bibliotheek Hoorn Van 2 t/m13 oktober is het weer Kinderboekenweek! Op 1 oktober, tijdens het Kinderboekenbal, wordt bekend welk boek een Gouden Griffel wint, de prijs voor het beste kinderboek. Natuurlijk heeft Bibliotheek Hoorn de genomineerde boeken in de collectie. Drie tips!

• Zoveel als de wereld hou ik van jou Imme Dros Deze prachtige, liefdevolle vertelling wordt op twee manieren verteld, door tekst en prenten. De tekst bestaat uit korte zinnen maar bevat veel talige gelaagdheid en filosofische inhoud. Er staat meer dan er staat. De prenten (ecoline met zachte, zwarte lijnen), zijn warm, liefdevol en verhalend. Schrijver en illustrator hebben wederom een prachtig boek gemaakt, dat alles wat de titel bedoelt, in zich heeft. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar. • Wie klopt daar? Bart Moeyaert

Najaarsprogramma

• De Noord-Hollandse Taal10Daagse – de jaarlijkse Taalquiz woensdag 18 september 20.00 uur. Centrale Bibliotheek. • Nico Dijkshoorn donderdagavond 10 oktober, 20.00 uur Centrale Bibliotheek. • Peter Buwalda donderdagavond 14 november, 20.00 uur Centrale Bibliotheek. • Sinterklaasliedjes met Ellis Bell zaterdagochtend 30 november, 11.15 uur Centrale Bibliotheek. Meer informatie en aanmelden: www.bibliotheekhoorn.nl.

Mail & Win

* 1 van de 3 boeken van Tanja de Jonge. Maak kans op het nieuwe boek Tijdrovers van Tanja de Jonge, kinderboekenschrijfster en medewerker van Bibliotheek Hoorn. Tijdrovers is een superspannend boek voor lezers vanaf 12 jaar.

• Zwarte zwaan Gideon Samson

Het paard van de boer is verongelukt. Met het vlees kan hij zijn gezin voeden, maar er zijn meer kapers op de kust. Prentvertelling met paginagrote kleurenillustraties, gebaseerd op twee mythen rond Sint Nicolaas. Vanaf ca. 8 jaar.

De impulsieve en eigenzinnige Rifka (12) is bevriend met Duveke. Op een dag bedenkt Rifka een bizar plan waarmee ze haar ouders, school en het hele dorp om de tuin wil leiden. Vanaf ca. 12 jaar.

* 2 x 2 kaartjes voor Nico Dijkshoorn op donderdagavond 10 oktober, t.w.v. € 24,00. Ga naar www.hierinwestfriesland.nl en win!

Hier in Westfriesland • Herfst 2013

59


De Krokante Kraal Met een sieraad laat je jezelf zien. Je versiert jezelf, onderscheidt je ermee of toont juist dat je ergens bij hoort. Hoe persoonlijker hoe beter, is de trend.

De Krokante Kraal Kruisstraat 22 1621 EJ Hoorn 0229 - 230 299 www.krokantekraal.nl Maandag en dinsdag gesloten; woensdag t/m zaterdag geopend van 11.00 – 16.30 uur.

Het mooiste sieraad maak je zelf!

Met het grote assortiment aan kralen en sieraadonderdelen, tegen een scherpe prijs, kan iedereen bij De Krokante Kraal naar eigen smaak kralen vinden om mooie creaties mee te maken. Ook voor gereedschap, cursussen en workshops.


Pe

TiC

r us P ant

ogramma seizoen 2 0 13 - 20

Zondagmiddag 15 september

14

American Aquarium

Eén van de beste Altcountrybands van dit moment

Zaterdag 12 oktober

Broken Down Suitcase

Zaterdag 26 oktober

Israel Gripka met Band

Verrassend Roots-folk-bluegrass-country duo uit Canada Support: JP Maurice

Locatie: Manifesto – Hoorn Meeslepend als Neil Young, vertrouwd als John Fogerty, een vleugje Stones, Ryan Adams en The Band, maar vooral Israel Nash Gripka!

k

ie e muz n i e l k rn in

root erLoren - Hoo G s u t V t Huis TiCan

Pe

tie He

Loca

Zaterdag 9 november

Tim Easton

Rockende, Rootsy, Folky troubadour uit Nashville Support: awkward i – eigenzinnige, authentieke singer-songwriter

Zaterdag 23 november

Eric Brace & Peter Cooper

Amerikaans Folk-Country-Roots duo van uitzonderlijke klasse feat. The Special Twenties

Zondagmiddag 22 december

ntus

a PeTiC

“Zimmer Frei”

Een prachtige ode aan de meester “Bob Dylan”

Zondagmiddag 13 april

A Small Town Music Walk IV

Terug naar de eenvoud, klein, intiem en 100% akoestisch

PeTiCantus

Voo r

mee

.nl tus n a r info: www.petic

Complete Complete Pearle Hoorn

bril

Uw leven lang goed zien

Dat is het motto van het team van Pearle in Hoorn. Zowel in ons filiaal aan het Grote Noord als in de Huesmolen zetten wij ons daarom in om u de best mogelijke professionele oogzorg te bieden. Dat kan een fijne bril zijn uit de huiscollectie of van één van de vele bekende, trendy merken die wij voeren. Draagt u liever lenzen? Dan hebben we voor u precies de goede daglenzen, weeklenzen, maandlenzen of nachtlenzen.

w129

Soms is voor optimaal zicht echter meer nodig dan een bril of lenzen. Ook dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij hebben eigen optometristen die speciaal zijn opgeleid om eventuele oogziekten op te sporen. Bovendien is in ons team een orthoptist aanwezig die specifieke klachten kan onderzoeken en behandelen. Zoals scheelzien, een lui oog, dubbelzien, hoofdpijn, slechtziendheid en leesklachten.

voor voor Dus heeft u problemen met uw zicht? Aarzel dan niet om bij ons binnen te lopen voor een deskundig advies. Grote GroteNoord Noord111, 111,Hoorn, Hoorn,Tel. Tel.(0229) (0229)272730309494 De DeHuesmolen Huesmolen9,9,Hoorn, Hoorn,Tel. Tel.(0229) (0229)767689899090 Vraag naar dede voorwaarden. Vraag naar voorwaarden.


Z

SEPTEMBER Woensdag Woensdag 4 september4 september 19:30 CARILLONCONCERT door Klaas de Haan, beiaardier. Grote Kerk, Hoorn. Vereniging Het Carillon te Hoorn. 20:00 SPIT IETS! Manifesto, Hoorn. Hip-hop jamsessie.

Z

Zaterdag Zaterdag 7 september7 september 17.00 FIRE FESTIVAL Huis Verloren, Hoorn. Muziek van nieuwe en doorgewinterde talenten. 22.00 JAZZ EN POP Cultura, Andijk. 20.15 CAROLIEN BORGERS MET HAPPY END BON-theater, Medemblik. Vrijdag 13 september

Vrijdag 13 september 20.00 MACHT EN PRACHT IN HOORN Oosterkerk, Hoorn. Lezing door Carel de Jong. 20.00 DE DOCHTER VAN DE BOEVENKONING Het Pakhuis, Hoorn. Familievoorstelling door TGD.

Zaterdag 14 september

Z

Z

Zaterdag 14 september OPEN MONUMENTENDAG 12.00 ORGELESTAFETTE Koepelkerk, Grote Noord, Hoorn. Door amateurorganisten ter gelegenheid van Open Monumentendag. 13.00 BEIAARDCONCERT Kerkplein, Hoorn. Stadsbeiaardier Frits Reynaert i.s.m. de Hoornse Brassband. Aansluitend torenbeklimming. 20.00 DOPE D.O.D. + MARTIAL MOUSE Manifesto, Hoorn. Rap, dubstep, rock en hiphop. 20.00 DE DOCHTER VAN DE BOEVENKONING Het Pakhuis, Hoorn. Familievoorstelling door TGD.

Zondag 15 september Zondag 15 september 12.00 OPEN MONUMENTENRONDLEIDING ‘Open Drom’ Cultureel Centrum Drommedaris, Enkhuizen. 12.00 SPEELDAG NL Binnenstad, Hoorn. 16.00 BADEENDJESRACE Munnickenveld, Hoorn. Organisatie: RoundTable 100. De opbrengst gaat naar de Dierenambulance Hoorn. 14.00 ENKHUIZER SGT. PEPPER’S JAZZ-CLUB Peperhuis, Enkhuizen. Jazz. 16.00 AMERICAN AQUARIUM PeTiCantus, Huis Verloren, Hoorn. Altcountryband uit North Carolina.

Z Woensdag Woensdag 18 september18 september 20.00 VOORRONDE TAALQUIZ (NOORD-HOLLANDSE TAAL10DAAGSE) Bibliotheek, Hoorn.

Zaterdag 21 september Zaterdag 21 september 20.00 ROCKPALAST 2013 Manifesto, Hoorn. Twee tribute-bands (Street! en Unbeschreiblich) en DJ Masquerade. 20.15 THE DUTCH EAGLES MET TAKE IT Schouwburg Het Park, Hoorn. Muziektheater. 20.30 ONCE UPON A TIME IN WESTFRIESLAND Theater Het Pakhuis, Hoorn. Muziek door Skotwal. 15.00 DE JAGER, DE DRAAK EN DE HEKS Theater Het Pakhuis, Hoorn. Vertelvoorstelling. Vanaf 4 jaar. Maandag 23 september Maandag 23 september 20.00 BIJBELSE AFBEELDINGEN OP GEVELSTENEN Centr. Bibl., Hoorn. Lezing Oud Hoorn, Herman Souer.

Op zondag 1 september wordt in het atelier van Nelly Oostland een schilderdemonstratie/expositie gehouden van aquarelschilderijen en Sumi-e. Sumi-e is een oeroude Japanse schildertechniek waarbij zwarte inkt, rijstpapier, oosterse penselen en water worden gebruikt. Rob Komala, docent aan de Sumi-e Academy, geeft de demonstratie. Nelly Oostland laat de verrassende kleurschakeringen van de aquarelkunst zien. www.sumi-e-academy.nl of 06 – 2383 2999 / www.painting-ofcourse.com of 06 – 2344 2374 Aanvang: 11.00 uur, locatie: Proostensteeg 24, 1621 LG Hoorn. Hier in Westfriesland • Herfst 2013

Zaterdag 28 september Zaterdag 28 september 20.15 BIRTHE BLOM EN ALBERT PIA Protestantse Kerk , Sijbekarspel. Klassiek concert. 20.15 THOMAS VAN LUYN ‘Van Luyn’s smaakvol avondje uit’ BON-theater, Medemblik. Cabaret. 21.00 REWIND TO..... THE 80’S Cayen, Enkhuizen. Muziek (dance).

Z

Z

Zondag 29 september Zondag 29 september 15.30 KOEPELCONCERT Koepelkerk, Grote Noord, Hoorn. Organist Mark Heerink en Margrita Rondeel, cello. 16.00 BRITTA MARIA EN MAURITS FONDSE ‘Un homme et une femme’ vive la chanson! Huis Verloren, Hoorn. OKTOBER Dinsdag 1 oktober

Z

Vrijdag Vrijdag 4 oktober4 oktober 19.30 CLUB FESTO Manifesto, Hoorn. Hét FRISFEEST voor 10 t/m 14 jaar. 20.30 DE GEBROEDERS FRETZ MET ‘REVOLTE!’ Theaterkerk, Wadway. Cabaret. 20.30 INSPIRED BY EVA Theater Het Pakhuis, Hoorn. Muziek door Jerney Kate.

Z

Dinsdag 1 oktober 20.15 VELDHUIS & KEMPER ‘Onder de douche - de liedjes’ Schouwburg Het Park, Hoorn. Cabaret.

Z

Z

Vrijdag 27 september Vrijdag 27 september 15.00 WORKSHOP ‘ILLUSTREER JE HOOFDPERSOON’ Bibliotheek, Hoorn. Door Deborah Freriks van Atelier Canvas&Coffee.

Sumi-e en aquarelkunst

62

Z

20.30 DWAALSPOOR Theater Het Pakhuis, Hoorn. Muziekfoyer. 20.30 ANDRÉ MANUEL MET BONZAAI !!! Schouwburg Het Park, Hoorn. Cabaret.

Zaterdag Zaterdag 5 oktober 5 oktober 15.30 KOEPELCONCERT Koepelkerk, Hoorn. m.m.v. Voces Cyriaci.

Z

Bollen kraken Altijd al willen weten wat er in die 80 miljoen jaar oude Mexicaanse edelsteenbollen zit? Bij Centrum De Wijze Vrouw kun je ze kraken en deze schatten der natuur ontdekken. Tijdens het weekend Hoorn Kunst & Cultuur (30 augustus t/m 1 september) is het extra aantrekkelijk dit eens te proberen. Je krijgt dan namelijk 20% korting. Prijzen vanaf € 3,95. Centrum De Wijze Vrouw, Grote Oost 23, 1621 BR Hoorn. 0229 – 269 680, www.sylviakuiper.nl.


19.30 HELDEN-HEROES Manifesto, Hoorn. Hoornse bands brengen een eerbetoon aan hun favoriete bands. 21.00 TIM VANTOL + FLORIAN WOLF Cayen, Enkhuizen.

ZZondag 6 oktober

Zondag 6 oktober 15.00 JAZZCONCERT Paul Berner, Michael Moore, Ed Verhoeff en Peter Tiehuis. Gitaarsalon, Enkhuizen. 20.00 NEW AMSTERDAM BIGBAND Jazz Affairs, Huis Verloren, Hoorn. Sunday Night Jazz.

In de agenda presenteren wij een selectie van het culturele aanbod deze herfst. Maar er is natuurlijk nog veel meer te doen Hier. Kijk voor een compleet overzicht en aanvullende informatie op de websites van de culturele instellingen.

ZWoensdag 9 oktober

20.15 SARA KROOS MET VAN JEWELSTE BON-theater, Medemblik. Cabaret (try-out). 20.30 SUZAN SEEGERS MET ‘SUUS ZINGT TOON’ Theaterkerk, Wadway. Muziektheater.

ZDonderdag 10 oktober

Zondag Zondag 20 oktober20 oktober 15.00 KINDERTHEATER DROMONDERWEG MECC de Witte Schuur, Enkhuizen.

ZVrijdag 11 oktober

Woensdag Woensdag 23 oktober 23 oktober 20.30 CIRCUS HOETCHATCHOV Theaterkerk, Wadway. Familievoorstelling 4+.

Woensdag 9 oktober 20.15 ONTSPOORD Schouwburg Het Park, Hoorn. Door De Toneelmakerij. Donderdag 10 oktober 20.00 NICO DIJKSHOORN Bibliotheek, Hoorn. Lezing.

Vrijdag 11 oktober 20.30 VINCENT BIJLO MET ‘ENKELTJE MARS’ Theaterkerk, Wadway. Cabaret.

ZZaterdag 12 oktober

Zaterdag 12 oktober 20.45 BROKEN DOWN SUITCASE PeTiCantus, Huis Verloren, Hoorn. Verrassend Roots-folkbluegrass-country duo uit Canada. Support: JP Maurice. 22.00 90’S NOW Manifesto, Hoorn.

ZMaandag 14 oktober

Maandag 14 oktober 20.00 GORAN KRYVOKAVIC Gitaarsalon, Enkhuizen. Klassiek concert.

ZZaterdag 19 oktober

Zaterdag 19 oktober 20.00 NEDERBEAT BEAT BEAT Manifesto, Hoorn. Sixties beatclub met bands uit het heden (Ricky & the Koters en The Timeflies).

Z

Z

Z

Vrijdag Vrijdag 25 oktober25 oktober 20.00 METAL MANIFESTO Manifesto, Hoorn. Metal Manifesto presenteert; Karma to Burn (usa), Candy Bar Planet en Black Morton House. 20.30 KATINKA POLDERMAN Theaterkerk, Wadway. ‘Polderman Baart Zorgen’ . Cabaret/try-out.

ZZaterdag 26 oktober

Zaterdag 26 oktober 20.15 MENOTTI KLARINETTRIO Protestantse Kerk , Sijbekarspel. Kamermuziekensemble. 20.30 ULRIKE QUADE COMPANY Theaterkerk, Wadway. ‘Munch en Van Gogh, de schreeuw van de zonnebloem’. Poppentheater voor volwassenen. 20.30 ISRAEL NASH GRIPKA MET BAND PeTiCantus, Manifesto, Hoorn. Amerikaanse singersongwriter en multi-instrumentalist.

90’s NOW! In Manifesto 90’s NOW! in Manifesto is exact wat je denkt dat het is: de jaren negentig en wel nu meteen. Onverteerbaar als ze leken, worden ze nu gemixt, gesneden en hapklaar gemaakt! Hits, modeflaters, jeugdherinneringen, fenomenen, gevallen sterren, uit de handel genomen speelgoed, one-hit-wonders, hoog uitgesneden rode badpakken, ballads van je eerste schuifelervaring en Anita’s boezem. Everybody dance now! Op 12 oktober, van 22.00 tot 4.00 uur (18+). www.manifesto-hoorn.nl

Z

Maandag Maandag 28 oktober 28 oktober 20.00 OMAN KAMINSKY LARA Gitaarsalon, Enkhuizen. Klassiek concert. NOVEMBER Z

Vrijdag 1 november Vrijdag 1 november 20.30 ANNE JAN TOONSTRA MET “MURW” Theaterkerk, Wadway. Cabaret. Z

Zaterdag Zaterdag 2 november2 november 20.00 RUSSISCH VUURWERK Oosterkerk, Hoorn. Concert door Byzantijns Koor Indrik en Russisch Koor Bjerjozka. 20.00 HOORN INDOOR BLUESFESTIVAL Manifesto, Hoorn. Derde Hoorn Indoor Blues festival, programma samengesteld door o.a. Ruben Hoeke. 20.30 MICHELINE VAN HAUTEM EN BRUNO BREL Theaterkerk, Wadway. Tour De Chant ‘L’esprit de Jacques’ 21.00 HAUSMAGGER part III Cayen, Enkhuizen. Muziek (trekzak). Z

Zondag 3 november Zondag 3 november 15.30 Free Time Old Dixie Jassband NH Kerk, Venhuizen. Concert.

Sieraden maken Bij de Krokante Kraal in Hoorn kun je het hele jaar door inspirerende workshops ‘sieraden maken’ volgen. Van oorbellen tot tassen-sleutelhangers: er zijn in de komende maanden weer vele data mogelijk op woensdag-, donderdag- of vrijdagochtend. Zie voor data en voorwaarden www.krokantekraal.nl. Heb je zelf een (vriendinnen)groepje, dan kan in overleg een datum worden afgesproken. Kosten: €19,50 per persoon, inclusief gebruik van gereedschap en oefenmateriaal, drankjes en wat lekkers. Hier in Westfriesland • Herfst 2013

63


Donderdag Donderdag 7 november 7 november 20.30 HARRY SACKSIONI Schouwburg Het Park, Hoorn. ‘ While my guitar gently weeps’ Vrijdag 8 november Vrijdag 8 november 20.30 KITTY COURBOIS Theaterkerk, Wadway. ‘Courbois, parels van poëzie’. Toneel/poëzie. Zaterdag 9 november

Z

Z

Z

Zaterdag 9 november 20.00 CLAW BOYS CLAW Manifesto, Hoorn. 20.15 DE GEBROEDERS FRETZ MET REVOLTE BON-theater, Medemblik. Cabaret. 20.30 MARJOLIJN VAN KOOTEN Theaterkerk, Wadway. ‘Wanneer wordt het leuk?’ Cabaret. 20.45 TIM EASTON PeTiCantus ,Huis Verloren, Hoorn. Rockende, rootsy, folky troubadour uit Nashville. Support: Awkward I.

Zondag 10 november

Z

Maandag 11 november Maandag 11 november 20.00 GOTHENBURG COMBO Gitaarsalon, Enkhuizen. Klassiek concert.

Z

Zondag 10 november 14.30 MUSICAL POPKOOR BROADWAY Schouwburg Het Park, Hoorn. Concert. 19.30 POPKOOR AMUZEMENT Manifesto, Hoorn. Uitvoering van het Hoornse popkoor Amuzement, Thema Queen. 15.00 THE HOT JAZZ AMBASSADORS Huis Verloren, Hoorn. Cd-presentatie en concert.

Donderdag Donderdag 14 november 14 november 20.00 PETER BUWALDA Bibliotheek, Hoorn. Lezing.

Z

Vrijdag 15 november Vrijdag 15 november 20.30 SJAAK BRAL MET ‘VAARWEL 2013!’ Theaterkerk, Wadway. Cabaret/oudejaarsconference/ try-out. Zaterdag 16 november Zaterdag 16 november 20.30 JEROEN VAN MERWIJK Theaterkerk, Wadway. ‘Er zijn nog kaarten!’ Cabaret try-out. Donderdag Donderdag 21 nov ember21 november 20.00 DE WESTFRIESE MUNT Bibliotheek, Hoorn. Lezing door Oud Hoorn, A.A.J.Scheffers. Vrijdag 22 november Vrijdag 22 november 20.00 DE GEMEENSCHAP EN TONEELGROEP ECHO Theaterkerk, Wadway. ‘Colombina’ . Toneel. Zaterdag 23 november Zaterdag 23 november 20.00 ACOUSTIC FESTIVAL Gitaarsalon, Enkhuizen. Pop, folk en fingerstyle. 20.00 OTHELLO DOOR JORIS LEHR Locatie: De Wit Beeld en Geluid, Westerstraat 37-39, Enkhuizen. Theater. 20.15 KASPER VAN KOOTEN MET KARAKTERS BON-Theater, Medemblik. Cabaret. 20.30 JEFFREY SPALBURG MET “THUUS” Theaterkerk, Wadway. Cabaret. 20.45 PETER COOPER & ERIC BRACE PeTiCantus, Huis Verloren, Hoorn. Feat. The special twenties. 21.00 APPA Cayen, Enkhuizen. Muziek (hiphop).

Theater het Pakhuis heeft dit najaar weer een gevarieerd programma. Met op 13 en 14 september De Dochter van de Boevenkoning door Tg Drommedaris, een zwartkomische voorstelling voor de hele familie. Aanvang 20.00 uur. En op 1 november de cabaretvoorstelling Heavy Balls van Brokstukken (Arjan Smit, Chris King Perryman, Korneel Evers). Pretentieloze, maar intelligent gemaakte humor. Onzinparades van absurde fysieke comedy, hilarische personages en mooie muziek. Aanvang 20.30 uur. Kijk voor het hele programma op www.pakhuishoorn.nl. Hier in Westfriesland • Herfst 2013

Z

Z

Z

Zaterdag 30 november Zaterdag 30 november 11.15 SINTERKLAASLIEDJES MET ELLIS BELL Bibliotheek, Hoorn. Vertelvoorstellling (2-6 jaar). 20.00 GIOVANCA Manifesto, Hoorn. 20.15 NADJA FILTZER Protestantse Kerk , Sijbekarspel. Franse chansons en Argentijnse tango, begeleid door accordeonist Andre Vrolijk. 20.30 JAN VAN MAANEN MET “VOOR HET ZINGEN” Theaterkerk, Wadway. Cabaret/try-out.

KunstOutlet Z

Z

Schilderijen, zeefdrukken, etsen, glas, objecten en cadeau-artikelen; bij de KunstOutlet koop je kunst tegen bodemprijzen. Dé kans om je huis of bedrijf in te richten met moderne kunst. Ook bieden is mogelijk. Alleen geopend tijdens het weekend Hoorn Kunst & Cultuur, op vrijdag 30 augustus, zaterdag 31 augustus en zondag 1 september, van 11.00 tot 16.00 uur. Locatie: Grote Oost 27, Hoorn. Bel voor een afspraak buiten de openingstijden van het cultuurweekend: 06 - 1524 4627.

Z

Zondag 24 november Zondag 24 november 15.30 KOEPELCONCERT Koepelkerk, Grote Noord, Hoorn. Organist Bas Westerhof m.m.v. Vocaal Ensemble Intermezzo.

Theater het Pakhuis

64

Z

Gitaarsalon Zondagmiddag 6 oktober is er topjazz in de GitaarSalon door Paul Berner, Michael Moore, Ed Verhoeff en Peter Tiehuis. Zij worden die middag gefilmd door DJAZZtv, een nieuwe jazz zender (zie www.djazz.tv). Verder bij de GitaarSalon: 14 oktober - Goran Kryvokavic (klassiek), 28 oktober - Oman Kaminsky Lara uit Mexico City (klassiek), 11 november - Gothenburg Combo uit Zweden (licht klassiek), 23 november – Acoustic Festival (pop, folk en fingerstyle), 5 december - Matthew Birch/gitaar, Maria Marin/zang, Ruven Ruppik/cajon & percussie (flamingo). www.gitaarsalon.nl.


HERFST 2013: EXPOSITIES & MEERDAAGSE EVENEMENTEN WEEKEND HOORN KUNST & CULTUUR 30 augustus t/m 1 september. Met gratis openingsavond in Schouwburg het Park op vrijdagavond 30 november en grootste kunstmarkt van Nederland in de Hoornse binnenstad op 1 september. BINNENSTAD HOORN Vrijdag 29 augustus t/m zondag 9 september ´Uitgebreid´. Een wildbreiproject van Helma van Kleinwee, van de winkelstraten naar de haven. AFFICHEMUSEUM t/m 15 september Dr. Hans Sachs collectie: ‘Gered van de Nazi’s’. 29 september t/m 22 december Reclame uit Nederlands Indië. i.s.m. het Museum van de Twintigste Eeuw.

HOORNSE HAVENCONCERTEN 7 en 8 september Klassieke muziek op het water. Karkerkuilhaven en Oosterkerk.

ZUIDERZEEMUSEUM Herfstmaanden Diverse exposities, o.a. Vissen naar verhalen, en Naar de kerk.

MUSEUMSTOOMTRAM Meerijden in de historische stoomtram in de driehoek Hoorn - Medemblik - Enkhuizen.

GALERIE WIM ZWIJSEN t/m 2 november Werk van Helma van Kleinwee en Wim Zwijsen.

MUSEUM VAN DE 20E EEUW Herfstmaanden Diverse exposities, o.a. Robots & Space Toys, 60 jaar Gouden Boekjes, Vrouw in de twintigste eeuw.

Programmawijzigingen en typefouten in de agendapagina’s voorbehouden.

GALERIE OOST 99 t/m 13 oktober Werk van Tina Lintvelt, John Jongbloed, Linda Roffel en Natalie Vinke met de titel ‘Nazomeren in OOST 99’.

BOTERHAL Herfstmaanden Wisselende exposities. Open Atelier route op 31 augustus en 1, 7 en 8 september.

ATELIER PAINTING OF COURSE 1 september Sumi-e schilderdemonstratie (oude Japanse schildertechniek) Proostensteeg 24, Hoorn.

DE BLAUWE SCHUIT Zondag 8 september Open dag van 12.00 - 17.00 uur. t/m 9 september Expositie door cursisten van docent Waalko Brouwer.

CULTUREEL CENTRUM DE TRIANGEL 21, 22 en 28, 29 september Kunstexpositie Steenvrouwen en schilderwerk van Tjitse Ydo. NH Kerk, Venhuizen.

CINEMA OOSTEREILAND Dagelijks filmvoorstellingen. Voor het complete actuele herfstprogramma, zie www.cinemaoostereiland.nl.

WESTFRIES MUSEUM Van 1 september tot en met 1 december Werk van Bas Meeuws Fotografische bloemstillevens.

FLESSENSCHEEPJESMUSEUM t/m december Expositie ‘Fantasia Italiana’ van de broers Cogoni.

GALERIE X Herfstmaanden Workshops ‘zelf sieraden maken met glas’.

Galerie WIm Zwijsen Follies zijn rare bouwwerken. Wim Zwijsen tekent ze in zijn schilderijen. Maar hij maakt ze ook ruimtelijk, in 3D. Met meccano, blokken uit de blokkendoos, elektronicaonderdelen, scherven en doorgezaagde miniatuurauto’s maakt hij zijn ruimtelijke, kleine follies. Elke follie is uniek. Ze zijn verpakt onder een stolp als een trofee. De follie als allerindividueelste expressie: ook in opdracht. Galerie Wim Zwijsen, Mosterdsteeg 8, Hoorn. Open: woensdag t/m zaterdag 14.00 – 18.00 uur. www.galeriezwijsen.nl.

Hier IN WESTFRIESLAND

Enthousiast over ons blad? Wij maken het met veel passie, gedrevenheid en zorgvuldigheid. Met hart voor uw zaak ontwikkelen wij ook mediaconcepten en media-uitingen voor u, in print en online.

Nieuwstraat 23 • 1621 EA Hoorn 0229-280230 / 0229-269576 www.vitamedia.nl www.indepraktijk.nl

Badeendjesrace Op zondag 15 september vindt voor het 5e achtereenvolgende jaar de Hoornse badeendjesrace plaats, tijdens de bekende Speeldag NL. Maya de Bij komt naar Hoorn om de jubileumeditie van de badeendjesrace officieel te openen door het startschot te geven! Vanaf 12.00 uur kunt u op het Munnickenveld terecht in Duckcity. Hier zijn allerlei leuke activiteiten voor de kinderen te beleven en warmen de eendjes zich op voor de race die hier om 16.00 uur van start gaat. www.badeendjesrace.nl. Hier in Westfriesland • Herfst 2013

65


colofon

Hier IN WESTFRIESLAND Herfst 2013

Klaar voor de start!

Weekend Hoorn Kunst & Cultuur luidt nieuw cultureel seizoen in

Steven Engel

Rapt de sterren van de hemel

Katinka Polderman Grof en teder tegelijk

waar

HIER wordt huis-aan-huis bezorgd bij 11.000 huishoudens in Hoorn. Daarnaast worden 4.000 exemplaren verspreid via adverteerders en culturele instellingen in Hoorn en de regio. Tijdens het weekend Hoorn Kunst & Cultuur worden van deze uitgave bovendien 1.000 stuks extra uitgedeeld. Kijk voor de verspreidingspunten op www.hierinwestfriesland.nl. Woon je niet in de regio of heb je geen gelegenheid om naar een verspreidingspunt te gaan? Word voor € 20,- abonnee en HIER valt ieder kwartaal gewoon op je deurmat! Aanmelden kan via www.hierinwestfriesland.nl.

KUNST CULTUUR LIFESTYLE

Foto cover: Mechteld Jansen Uitgeverij: De Praktijk Statenpoort, Nieuwstraat 23 1621 EA Hoorn Telefoon: 0229 – 269 576 info@hierinwestfriesland.nl Redactie Vitamedia Irma van der Lubbe & Marian Vleerlaag Statenpoort, Nieuwstraat 23 1621 EA Hoorn Telefoon: 0229 – 280 230 redactie@hierinwestfriesland.nl Vormgeving De Praktijk concept & ontwerp, Hoorn www.indepraktijk.nl Advertenties Tako Rem Telefoon: 06 - 33925909 takorem@hierinwestfriesland.nl Druk Hier in Westfriesland wordt in opdracht van De Praktijk gedrukt door Habo DaCosta, Vianen Verspreiding Herling Strijdhorst - www.herling-strijdhorst.nl Stichting Evenementen Stad Hoorn (SESH) Oplage / ISSN 16.000 exemplaren / 210-8351 Copyright

HIER in Westfriesland is een uitgave van De Praktijk. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotoafdrukken, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. HIER in Westfriesland is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave en voor handelingen van derden welke mogelijk voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. Over uitslagen van prijsvragen en/of speciale acties kan niet worden gecorrespondeerd. Opdrachtgevers van Hier in Westfriesland vrijwaren bij opdracht de uitgeverij van claims in verband met het schenden van de copyrights door gebruik van door opdrachtgever aangeleverd materiaal.

© 2013 De Praktijk - Hoorn

66

Hier in Westfriesland • Herfst 2013

Ben je fan van ons tijdschrift? Word dan vriend via de HIER in Westfrieslandfansite op Facebook! Daar krijg je een kijkje in de keuken en ‘hoor’ je de laatste nieuwtjes rond het blad. Bovendien kun je als vriend suggesties aandragen en word je soms gevraagd mee te denken over de invulling van het blad.

waar

Lezers en vrienden van HIER kunnen iedere uitgave mooie prijzen winnen en profiteren van exclusieve aanbiedingen en kortingen. Kijk direct op www.hierinwestfriesland.nl en klik rechtsboven op ‘Mail & Win’ (tenzij bij de aanbieding anders staat aangegeven). Vermeld duidelijk naam en woonplaats! Mail & Win: 1 van de 5 t-shirts die horen bij het nieuwste album van Engel, beschikbaar gesteld door de rapper zelf. Reageren vóór 29 november 2013. Mail & Win: 1 van de 5 messenkoffers van Blue Scorpion ter waarde van € 79,-, ter beschikking gesteld door De Keukenloods. Reageren vóór 29 november 2013. Mail & Win: 1 van de 3 kinderboeken Tijdrovers van Tanja de Jonge, ter beschikking gesteld door Bibliotheek Hoorn. Reageren vóór 29 november 2013. Mail & Win: 2 x 2 kaartjes voor de ontmoeting met Nico Dijkshoorn op 10 oktober ter waarde van € 24,-, ter beschikking gesteld door Bibliotheek Hoorn. Reageren vóór 30 september 2013. Mail & Win: 3 x 2 kaarten voor de voorstelling ‘Polderman Baart Zorgen’ van Katinka Polderman op 25 oktober in Theater Wadway. Reageren vóór 18 oktober 2013. Lezersaanbieding: 20% korting edelstenen kraken bij Centrum De Wijze Vrouw, tijdens het weekend Hoorn Kunst & Cultuur (31 augustus en 1 september 2013). Lezersaanbieding: 20% korting op alle body art bij Centrum De Wijze Vrouw, tijdens het weekend Hoorn Kunst & Cultuur (31 augustus en 1 september 2013). Lezersaanbieding: gratis mini-reading bij iedere gekraakte edelsteenbol bij Centrum De Wijze Vrouw. Aanbieding geldig tot 29 november 2013. Lezersaanbieding: de volrode, fruitige biologische rode wijn Collefrisio bij whiskyen wijnspeciaalzaak ’t Fust. Tijdelijk van € 8,90 voor € 7,80. Aanbieding geldig tot 29 november 2013.


Kunstzinnige en culinaire meesterwerken

Uit!

Wie?

Marianne Buijs (67) en haar buurman Adriaan Achterberg (56) uit Hoorn.

Wat?

Bezoek aan tentoonstelling ‘Rembrandt in zwart-wit’ in het Westfries Museum en aansluitend lekker eten bij Dinner & Co.

Waar?

• Westfries Museum, Roode Steen 1, 1621 CV Hoorn 0229 – 280 022, www.wfm.nl • Dinner & Co, Roode Steen 2, 1621 CV Hoorn 0229 – 266 645, www.dinnerenco.nl

Wanneer?

8 augustus 2013

Na haar hernia-operatie in mei van dit jaar moest Marianne Buijs uit Hoorn een aantal dagen plat liggen. Buurman Adriaan Achterberg hielp haar deze lastige dagen door. Reden voor Marianne om hem via HIER in Westfriesland te bedanken met een gezellig uitje.

dat Rembrandt hetzelfde had gedaan als hij nog had geleefd. Dat heeft nog een mooi gesprek over kunst opgeleverd!” Op vrijdag 30 augustus, tijdens de opening van het weekend Hoorn Kunst & Cultuur, wordt de winnaar van de wedstrijd bekendgemaakt.

Het uitstapje begon in het Westfries Museum. Naar aanleiding van de recente tentoonstelling ‘Rembrandt in zwart-wit’ had het museum samen met de Blauwe Schuit en het Noordhollands Dagblad de wedstrijd ‘Wie is de nieuwe Westfriese Rembrandt?’ georganiseerd. “Uit alle inzendingen waren er tien geselecteerd die je kon bekijken”, vertelt Marianne. “Via de website van het museum kon je als publiek je stem uitbrengen. Adriaan en ik hadden van tevoren al gekeken en hadden beide dezelfde favoriet: Jos Breg, wat ons betreft ‘een echte Rembrandt’. Totdat we het werk live zagen. Mooi, maar het bleek dat de eigenlijke afbeelding door een andere kunstenaar is geschilderd en dat Breg die gewoon op canvas heeft afgedrukt. Persoonlijk vind ik dat weinig vernieuwend, daarom koos ik uiteindelijk voor het werk van Inge Bakker. Abstract en kleurig, daar houd ik van. Adriaan bleef bij zijn keuze; hij dacht

Eten wat je wilt Na het museum hoefden Marianne en Adriaan alleen maar even de Proostensteeg naast het museum over te steken. In het nieuwe restaurant Dinner & Co, eveneens aan de Roode Steen, werden ze opgewacht door bedrijfsleider Patrick Hoogwoud voor een gezellig etentje. “Voor een vast bedrag kun je daar eten wat je wilt”, legt Marianne uit. “Je bestelt gewoon de voor-, hoofd- en nagerechten van de kaart. Nu zijn wij niet van die grote eters, maar ik heb toch wel twee keer die lekkere ossenhaas genomen. Het eten is er erg verfijnd en wordt met smaak klaargemaakt door de enthousiaste keukenbrigade.” Ook eigenaar Gerben-Jan kwam Marianne en Adriaan nog even begroeten. “Daardoor kregen we, net als bij het museum overigens, een echt VIPgevoel”, vertelt Marianne. “Omdat Adriaan en ik beide van kunst en lekker eten houden, viel dit uitje helemaal in de smaak. Ik ben blij dat mijn inzending werd uitgekozen!”

”Door die persoonlijke aandacht kregen we een echt VIP-gevoel.”

Ook een (gratis!) uitje verslaan voor HIER in Westfriesland? Meld je aan op www.hierinwestfriesland.nl. Geef aan met wie je op pad wilt en waarom. Vermeld ook je contactgegevens. Word je gekozen, dan neemt de redactie contact met je op. Hier in Westfriesland • Herfst 2013

67


W

OO ST . WW

R MT

NL

. AM

Nieuw in 2013: Reizen en culinair genieten zoals in de Roaring Twenties

EEN HEERLIJKE REIS DOOR DE TIJD IN 2013 OP ZONDAGMIDDAGEN: 25 AUGUSTUS, 1 SEPTEMBER, 8 SEPTEMBER, 22 SEPTEMBER EN 6 OKTOBER 2013.

www.stoomtram.nl/heerlijkereis Tel: 0229 214 862 - info@museumstoomtram.nl

Hier in Westfriesland Herfst 2013  

Magazine voor de regio Westfriesland

Hier in Westfriesland Herfst 2013  

Magazine voor de regio Westfriesland

Advertisement