Persbericht Minister Muyters - Speerpuntclusters: focus, samenwerking en impact (15 januari 2015)

Page 1

PERSBERICHT PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE EN INNOVATIE BRUSSEL – 15 januari 2016

Speerpuntclusters: focus, samenwerking en impact Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters zette de volgende stap in de hervorming van de strategische samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en ondernemingen. Kernwoorden in de hervorming zijn focus, samenwerking en impact. Internationaal geslaagde innovaties hebben meestal één gemeenschappelijk punt: ze vertrekken vanuit een interdisciplinair model. Bedrijven die kennis delen en samenwerken met kennisinstellingen spreiden niet alleen het risico, maar bereiken vaak ook mooiere resultaten. “Vandaag zijn er, ook in Vlaanderen, al mooie voorbeelden van dit soort samenwerkingsverbanden, maar we kunnen beter” zegt minister Muyters. “Het warm water moet niet telkens opnieuw uitgevonden worden. We moeten integendeel nog meer focus leggen op de echt strategisch belangrijke sectoren en via doorgedreven samenwerking economische impact creëren.” De kern van de hervorming ligt in het initiatief van op het terrein zelf. Naast een aantal innovatieve bedrijfsnetwerken, wordt gekozen voor een beperkt aantal speerpuntclusters. Die laatste zijn de echt grote strategische sectoren waar Vlaanderen -ook internationaal- het verschil kan maken. Vanuit de overheid wordt voor hen een maximale financiering van 50% voorzien, geplafonneerd op 500.000 euro per jaar. Ze worden ondersteund voor een periode van 10 jaar. Een vast aantal is er niet, maar de selectie is streng. De organisatie op zich zal klein zijn. Naast het samenbrengen van spelers, op zoek gaan naar interessante ontwikkelingen en internationale contacten, krijgt de organisatie de opdracht om een ambitieus competitiviteitsprogramma uit te werken. De wederzijdse engagementen en doelstellingen zullen in een clusterpact afgesproken worden. Het voorstel werd positief onthaald door de diverse adviesraden. De grootste bezorgdheid was concretisering van steunmodaliteiten, voorwaarden en procedures. Er werd gekozen om die niet in te schrijven in het Besluit van de Vlaamse Regering, maar wel uit te diepen in de oproepdocumenten en de handleidingen. Het besluit kan nu naar de Raad van State, waarna de effectieve oproepen gelanceerd kunnen worden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De beoordeling en selectie van de speerpuntclusters gebeurt niet volgens een competitief oproepsysteem. De uitgewerkte dossiers zullen eerst voorgelegd worden aan een team van externe experten, waarna het Hermes beslissingscomité een beslissing neemt over de steun aan de clusterorganisatie en de modaliteiten voor de onderhandelingen over het clusterpact. De beoordelingscriteria werden beschreven in het besluit:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Economisch draagvlak Economisch potentieel Aanwezige technologische competentie Aanwezige wetenschappelijke competentie Betrokkenheid relevante kritische actoren Ontbreken van een ander initiatief met vergelijkbare rol Draagvlak, ervaring en competentie van de organisatie in het definiëren, organiseren en opvolgen van de nodige activiteiten en programma’s 8. Potentieel om gedurende langere termijn de continuïteit inde werking te waarborgen Een aantal bestaande initiatieven in strategische domeinen (Flanders Food, FISCH, VIL en SIM) werd gevraagd een voorstel tot speerpuntclusterorganisatie uit te werken, conform de bepalingen in het Vlaams Regeerakkoord. Deze vraag houdt echter geen de facto selectie en goedkeuring in. Daarnaast zullen nog een aantal andere initiatieven een voorstel indienen, waarna de experten en het beslissingscomité hun werk kunnen doen. Vlaams minister Muyters: “Het is een belangrijke doelstelling van het nieuwe Vlaamse clusterbeleid om te komen tot consolidatie en hergroepering van een aantal bestaande initiatieven binnen de grote strategische sectoren in Vlaanderen. Wij gaan ons echter niet voor jarenlang laten vastpinnen op die enge selectie. We moeten steeds onze ogen en oren open houden, zodat toekomstige interessante sectoren de boot niet missen. Vandaar dat we geen vast aantal van speerpuntclusters vastleggen. Als zich een window of opportunity aandient, moet Vlaanderen in het gat kunnen springen.”