Page 1

TESTIMONIALS


Autorski podyplomowy program: Curriculum periodontologiczno implantologiczne Prof. Markusa Hürzelera Miejsce: Instytut Stomatologii UJ ul. Montelupich 4, Kraków Cztery intensywne, 2-dniowe sesje obejmują: wykłady, zajęcia praktyczne z wykorzystaniem szczęk świńskich oraz, jeśli będzie to możliwe, zabiegi na żywo. W ramach programu przedstawiony zostanie protokół postępowania praktycznego. Oferuje on korzyści nie tylko początkującym, ale również doświadczonym klinicystom. Program składa się z czterech 2-dniowych modułów, tworzących integralną całość.


SZKOLENIE Z MIKROCHIRURGII Termin: 1-2 lutego 2013

CHIRURGIA PERIODONTOLOGICZNA

Bez względu na to, czy posiadają Państwo, czy też dopiero planują zakup mikroskopu stomatologicznego, albo też pragną zmienić sposób wykonywania zabiegów implantologicznych i periodontologicznych- ta intensywna, dwudniowa sesja praktyczna nieodwracalnie zmieni Państwa praktykę. Decyzja o stosowaniu lup, czy mikroskopu będzie miała ogromny wpływ na poprawę Państwa umiejętności i wiedzy w dziedzinie periodontologicznej chirurgii plastycznej.

Zachowanie zębów powinno być naszym naczelnym celem; w kontekście możliwości implantologii stomatologicznej, coraz więcej periodontologów zapomina o obowiązku ratowania zębów. Zachowanie zębów jest wciąż najbardziej przewidywalną opcją terapeutyczną. Z tego też powodu w trakcie sesji zostaną zaprezentowane i omówione możliwości terapii periodontologicznej oraz fazy podtrzymującej.

Czego Państwo nauczą się w trakcie tej sesji: • poznanie koncepcji postępowania mikrochirurgicznego, • zrozumienie procesów gojenia się ran w zabiegach periodontologicznych, • nauka pracy w dużym powiększeniu. Metodologia sesji zakłada pracę pod mikroskopem w trakcie całej części praktycznej. Zajęcia praktyczne na materiałach zwierzęcych.

CHIRURGIA PLASTYCZNA PRZYZEBIA Termin: 20-21 września 2013 Sesja ta obejmuje intensywne ćwiczenia praktyczne na bardzo zaawansowanym poziomie przeznaczone dla wszystkich klinicystów pragnących pogłębić swoje umiejętności w dziedzinie zabiegów chirurgii plastycznej przyzębia. Celem sesji jest udoskonalenie i poszerzenie Państwa umiejętności w dziedzinie chirurgii plastycznej przyzębia. Uczestnicy zostaną poproszeni o przyniesienie swoich lup chirurgicznych do prowadzenia zabiegów z wykorzystaniem szczęk świńskich. Organizatorzy zapewnią instrumenty mikrochirurgiczne i mikrochirurgiczny materiał szewny. Czego Państwo nauczą się w trakcie tej sesji: • koncepcja postępowania mikrochirurgicznego, • obszar kontaktu tkanek przyzębia z materiałami protetycznymi, • estetyczne wydłużanie koron klinicznych, • pokrywanie recesji korzeniowych i augmentacja tkanek dziąsłowych, • augmentacja tkanek miękkich wyrostka, • zachowanie wyrostka.

Termin: 28-29 czerwca 2013

Czego Państwo nauczą się w trakcie tej sesji: • problematyka biofilmu w jamie ustnej, • śródzabiegowe usuwanie biofilmu, • różne rodzaje płata (płat pełnej grubości, płat dzielony), • płat dostępu, • procedury regeneracyjne, • dowierzchołkowe przesunięcie płata. Metodologia sesji obejmuje demonstrację prowadzonych zabiegów na żywo, praktyczne działania chirurgiczne z wykorzystaniem lup i szczęk świńskich. IMPLANTACJA W STREFIE ESTETYCZNEJ Termin: 31 stycznia-1 lutego 2014 Ta intensywna sesja będzie poświęcona zabiegom implantacji w strefie estetycznej. O sukcesie terapii implantoprotetycznej nie decyduje już to, czy doszło do osteointegracji implantów. Omówione zostaną zalety i wady różnych stosowanych współcześnie koncepcji implantologicznych. Czy podejście bezpłatowe i minimalnie inwazyjne jest zawsze najbezpieczniejszym sposobem postępowania z punktu widzenia końcowego wyniku estetycznego? Czego Państwo nauczą się w trakcie tej sesji: • planowanie leczenia, • planowanie implantacji w 3D, • techniki zachowania wyrostka zębodołowego w celu ułatwienia późniejszej implantacji, • augmentacja tkanek twardych i miękkich w obszarze bezzębnego wyrostka jako przygotowanie do implantacji, • osadzanie implantów techniką bezpłatową, • natychmiastowa odbudowa protetyczna implantów.


Wiedza, którą gromadził Profesor i zdobywał przez całe swoje życie zostaje w pigułce przedstawiona w trakcie kilku spotkań. Dzięki temu, jako słuchacz i uczestnik mogę szybciej osiągnąć terapeutyczny sukces niż moja konkurencja. Na tym polega postęp. Wszyscy kursanci to tzw. "wyoperowani" i doświadczeni chirurdzy. Dzięki wskazówkom oraz wiedzy opartej na wieloletnim doświadczeniu Profesora, mogą zaoferować swoim pacjentom bezpieczniejsze i skuteczniejsze metody leczenia. To nie tylko zysk dla Pacjenta i lekarza, lecz również zmniejszenie ryzyka powikłań. Zagraniczni lekarze chętniej dzielą się swoją wiedzą, niż lekarze z Polski. Może dlatego, że wykładowca zagraniczny nie mówi do własnej konkurencji. Warto tu jednak powiedzieć, iż wydzieliła się grupa około 300 lekarzy implantologów, wg mojej oceny, którzy spotykają się na kursach i sympozjach krajowych i zagranicznych na całym świecie. Ich umiejętności są ponadprzeciętne i dzięki nim nie odstajemy od poziomu światowego. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że nawiązujemy już twórczy dialog z światowymi sławami i konwersujemy jak równy z równym. Zagraniczne ośrodki edukacyjne mają też dłuższą tradycję i większe doświadczenie w szkoleniach. Niestety za tym idzie cena. W stomatologii jednak szczególnie widać, że za ceną podąża jakość, a ją chcemy swoim pacjentom oferować na najwyższym możliwym poziomie. Lek. stom. Radosław Jadach


To program dla tych, którzy od praktycznej strony chcą poznać zagadnienia związane z mikrochirurgicznym podejściem do estetyki biało-czerwonej podczas zabiegów implantologicznych i periodontologicznych. To rzadka okazja, żeby podpatrzeć jak Marcus Hürzeler przeprowadza implantację w strefie estetycznej, czy wykonuje na żywo zabieg pokrycia recesji tkankami pobranymi z podniebienia. Przeważającą część każdej z czterech dwudniowych sesji stanowiły intensywne zajęcia praktyczne oraz operacje na żywo, podczas których można obserwować oraz wykonywać zabiegi pod okiem Profesora Hürzelera. Wszystkie zajęcia praktyczne odbywały się z zachowaniem standardów mikrochirurgicznych (lupy, mikroskop, narzędzia mikrochirurgiczne, nici 7.0). Program Curriculum umożliwił dokładne poznanie i zrozumienie w teorii i praktyce sprawdzonych protokołów postępowania wykorzystywanych podczas zabiegów implantologicznych i periodontologicznych w strefie estetycznej. Lek. stom. Piotr Puchała


Program autorski Prof. Markusa Hürzelera to duża porcja solidnej wiedzy z dziedziny periodontologii i implantologii. Wiedza oparta na najwyższych osiągnięciach naukowych podana w bardzo zrozumiały sposób. Pan Profesor kładzie duży nacisk na zrozumienie biologii i fizjologii przyzębia, co z kolei przekłada się na logiczne planowanie i wykonywanie zabiegów perio. Każdy moduł wnosi szerokie spectrum informacji praktycznych, dzięki czemu uczestnik szkolenia może już następnego dnia stosować nabytą wiedzę w gabinecie. Nie bez znaczenia jest fakt, że we wszystkich spotkaniach i zabiegach bierze udział średni personel (higienistki). Poprzez tak zaplanowane i przeprowadzone szkolenia na bieżąco można zdobywać i poszerzać wiedzę w zakresie min. pracy na „4 ręce”, czy organizacji pracy w gabinecie. Program szkoleń jest rozłożony w czasie, co pozwala na wdrożenie nowych technik u pacjenta, obserwację swoich postępów i możliwość dyskusji w trakcie spotkań. Wszelkie wynikające ze specyfiki tematu niejasności mogą być i są omawiane na bieżąco. Dzięki miłej i przyjaznej atmosferze, wysokiemu poziomowi merytorycznemu, dużą ilością modułów praktycznych, szkolenia wiele wnoszą w podniesienie kwalifikacji zawodowych. Lek. stom. Bogusława Czarnowska


Dla mnie kurs Curriculum to jest periodontologia w pigułce. Klarowne i zwięzłe przedstawienie najistotniejszych informacji w zarządzaniu tkankami miękkimi, zaprezentowanie powszechnie wiadomej wiedzy w ujęciu codziennej praktyki mikrochirurgii i to co najlepsze, czyli zajęcia hands on pod stałym nadzorem Profesora Hürzelera. Inny poziom wiedzy, sposób jej przekazania, partnerskie podejście do problemu. Nic dodać nic ująć. Lek. stom. Katarzyna Suckiel - Papiór


www.ceia.pl www.dental-depot.com

Dental Depot Wasio 2013. All rights reserved

CURRICULUM PERIODONTOLOGICZNO - IMPLANTOLOGICZNE Prof. Dr. Markus Hürzeler  
CURRICULUM PERIODONTOLOGICZNO - IMPLANTOLOGICZNE Prof. Dr. Markus Hürzeler  

Wykładowca: Markus Hürzeler DMD, PhD Patronat naukowy: dyrektor CEIA dr n. med. Piotr Majewski Konsultant: dr n. med. Witold Jurczyński Czt...

Advertisement