Page 1

PB-PP|B-P608748 Jaargang 2 nr. 1 januari 2019

BELGIE(N)-BELGIQUE

Afgiftekantoor : 2845 NIEL

Het Niels Klokje

KONINKLIJKE NIELSE HOBBY– EN POSTZEGELCLUB

Afzender :

Verantwoordelijke uitgever: Patrick Van Doorslaer Ridder Berthoutlaan 14/2 2845 Niel redactie@nielse-hobby-club.be

Bezoek ons op het web! www.nielse-hobbyclub.be

K.NHPC/KVBP NIEL Wirixstraat 15 2845 Niel +32-(0)3-888.67.24


Colofon K.NHPC-KVBP clubdagen 2019 Januari:

6 en 20

20/1/2019—algemene ledenvergadering Februari: 3 Maart:

17/2//2019—nationale ruilbeurs 3 en 17

April: Mei: Juni:

7 5 en 19 2 en 16

Juli en augustus gaan we rusten September: 1 en 15 Oktober: November:

20 17

December:

1 en 15

De ruildagen vinden plaats van 9 tot 12 uur.

Clubs die hun tijdschrift onder “Ruilabonnement” opsturen aan het secretariaat krijgen “Het Nielse Klokje” bij uitgave gratis toegestuurd. Het overnemen van artikels uit dit blad wordt vrij toegestaan mits vermelding van de bron .

Samenstelling bestuur Secretaris en ruilmeester:

Redacteur en webmaster:

Celeste De Graef Wirixstraat 15 2845 Niel  03/888.67.24 E-mail: secretaris@nielse-hobby-club.be

Patrick Van Doorslaer Ridder Berthoutlaan 14/2 2845 Niel  03/888.77.02 E-mail: redactie@nielse-hobby-club.be

Schatbewaarder:

Bestuurslid

Karel Vermeulen Dillesstraat 31 2660 Hoboken  0474/291081 E-mail: penningmeester@nielse-hobby-club.be

Ludo Van Miert Clement Bolssensstraat 28 2627 Schelle E-mail: ludo@nielse-hobby-club.be

Materiaalmeester, kantineverantw. en hulpschatbewaarder:

Lokaal:

Gerda Van den Eynde Ridder Berthoutlaan 14/2 2845 Niel  03/888.77.02 E-mail: materiaalmeester@nielse-hobby-club.be

Hulpruilmeester: Renilde Haegemans Clement Bolssensstraat 28 2627 Schelle E-mail: hulpruilmeester@nielse-hobby-club.be

Gemeentelijke Basisschool Veldstraat 1 2845 Niel

Bankrekening: BE85 0682 1194 2906 Postcheque: BE38 0001 6725 4672

Het Niels Klokje is de spreekbuis van de Koninklijke Nielse Hobby- en Postzegel Club en de KVBP afdeling Rupelstreek Lid Cultuurraad Niel Het Niels Klokje - Jaargang 2/ nr. 1—januari 2019

2


Bestuurswoordje Beste clublid, lezer en verzamelaar De Koninklijke Nielse Hobby– en Postzegelclub wenst u en uw familie een vrolijk en vreugdevol verzameljaar 2019. Stip deze data alvast aan in je agenda: • zaterdag 19 januari 2019: jaarlijkse veiling voor en door de leden van K.NHPC, VPAH, K.V.B.P.-K.L.B.P. • zondag 20 januari 2019: onze algemene ledenvergadering met afsluitende Breugheltafel • zondag 17 februari 2019: nationale ruilbeurs in zaal Keizershof

Het bestuur.

3

Het Niels Klokje - Jaargang 2/ nr. 1—januari 2019


Ledenhoekje Veiling door de leden

Tentoonstelling

De veiling voor en door de leden vindt plaats op zondag 6 januari 2019.

Elke eerste zondag van de maand stelt één van onze leden een deel van zijn verzameling tentoon. Ditmaal is Marc Weyns aan de beurt.

Ruildagen De volgende ruildagen vinden plaats op 6 en 20 januari 2019.

Nieuwe parkeerplaatsen in de buurt Om het parkeerprobleem in de buurt van de gemeentelijke basisschool op te lossen heeft de gemeente Niel een nieuwe parking in gebruik genomen. Deze is op wandelafstand van de school. De inrit bevindt zich aan de Antwerpsestraat 113 tegenover Schreus Tattoo Studio.

Postzegelveiling—19 januari 2019 Op zaterdag 19 januari 2019 organiseert K.NHPC/KVBP Rupelstreek haar jaarlijkse veiling. Deze vindt plaats in de refter van de Gemeentelijke Basisschool aan de Veldstraat in Niel. De veiling start om 13u30 maar je kan de loten reeds bezichtigen vanaf 11u30. Let op : de veiling enkel toegankelijk is voor leden van de K.NHPC, VPAH, KVBP en KLBP . Het Niels Klokje - Jaargang 2/ nr. 1—januari 2019

4


Algemene ledenvergadering Op 20 januari 2019 houden we onze algemene ledenvergadering die traditioneel afgesloten wordt met een etentje. Dit jaar zal het een Breugheltafel zijn bestaande uit pompoensoep, zwarte en witte pensen, paté, kop, kippenbout, frikandellen, warme krieken, appelmoes, rijstpap De deelnameprijs is € 20 voor de leden. Niet-leden betalen € 22,50 Wil je er bij zijn, geef dan bijgevoegd formulier af op de clubdagen aan Karel Vermeulen. Het kan ook via het e-mailadres ledenvergadering@nielse-hobby-club.be of op rekeningnummer BE85 0682 1194 2906 van Nielse Hobby en Postzegelclub met mededeling “Algemene ledenvergadering 2019 + het aantal leden en niet-leden”.

Grote nationale ruilbeurs—17 februari 2019 Op zondag 17 februari is het weer feest voor de hobbyisten. Op die dag organiseert de Koninklijke Nielse Hobby en Postzegelclub haar grote nationale ruilbeurs. Wie zijn collectie postzegels, sigarenbanden, jokers enz. wil vervolledigen, kan hiervoor van 9 tot 16 uur terecht in Zaal ‘t Keizershof, Emiel Vanderveldelaan 25, in Niel. De toegang is gratis. Stip deze datum alvast aan in uw agenda.

E-mailadressen Om de ledendatabank up-to-date te houden, vragen we aan iedereen die over een e-mailadres beschikt dit, zo u wenst, te sturen naar redactie@nielse-hobby-club.be. Alvast bedankt. Leden van K.NHPC die willen deelnemen aan competitieve nationale en internationale postzegeltentoonstellingen krijgen hun inschrijvingsgeld terugbetaald.

Nieuws van de post—Bpost werkt weer met prior- en non-priorzegels Wie een brief verstuurt, moet vanaf 1 januari kiezen tussen een non-priorpostzegel of een duurdere priorzegel. Begin jaren 2000 maakte Bpost al eens zo'n onderscheid, maar in 2007 werd opnieuw overgeschakeld op een enkele postzegel. Nu keert de priorzegel dus terug.

Een priorzegel zal 1 euro kosten, of 9,7 euro voor een velletje van 10. Alleen met die priorzegels is de levering de volgende werkdag nog verzekerd. De non-priorzegel zal 95 cent per stuk kosten, of 9,2 euro voor 10. Dat is ruim 9 procent duurder dan de huidige zegels. Met zo'n postzegel brengt de postbode de brief binnen maximaal 3 werkdagen. Wie nog postzegels van na 1961 heeft liggen, kan die blijven gebruiken. Na 1 januari beschouwt Bpost die zegels automatisch als non-prior.

5

Het Niels Klokje - Jaargang 2/ nr. 1—januari 2019


Heideplaats 52 2845 Niel Tel : 03/888.00.97 speciaalzaak rookartikelen

dagbladen en tijdschriften

wijnen en likeuren

voor

AL uw feesten

Telefoon: 03 888 98 71 Fax: 03 290 49 89

e-mail: keukenkabouter@pandora.be Blauwbrugstraat 8

Het Niels Klokje - Jaargang 2/ nr. 1—januari 2019

2845 Niel

6


Nieuwe uitgiften: België 28 januari 2019 400 jaar Manneken Pis Frankeermethode:

 World

Dieren aan het werk Frankeermethode:

 België

(Vervolg op pagina 8)

7

Het Niels Klokje - Jaargang 2/ nr. 1—januari 2019


(Vervolg van pagina 7)

100 jaar Neutraal Moresnet Frankeermethode:

ď‚ƒ World

Big enough to handle.

Uit sympathie Kapelsesteenweg 509 - 517 B-2180 Ekeren tel.: +32-3-660 20 05 Gsm: 0478 666 480 Fax: +32 3 605 03 98

Het Niels Klokje - Jaargang 2/ nr. 1—januari 2019

8


Waarheen Hieronder vind je nationale ruildagen en beurzen die de volgende maanden plaatsvinden. Dit is slechts een selectie. Een vollediger overzicht vindt u op www.philandria.eu. Klik op Evenementen

✓ 19 januari 2019—Postzegelveiling, Kon. Nielse Hobby– en Postzegelclub—Gemeentelijke Basisschool, Veldstraat, 2845 Niel—11u30-17u—E-mail: veiling@nielse-hobby-club.be ✓ 26 januari 2019—28ste Nationale Ruilbeurs—Hangar 27, Parklaan 161-2650 Edegem—9u30-15u30— e-mail: luc.impens@skynet.be ✓ 26 januari 2019—Limbufilex 2019—Ontmoetingscentrum Brueghelheem, Dorpsstraat 17-3990 Grote-Brogel-

Peer—10u-16u30—E-mail: guido.van.briel@outlook.com

✓ 3 februari 2019—32ste ruilbeurs met stand A. Buzin—Parochiezaal Berk & Brem (naast kerk), Sint Mi-

chielsstraat 20, 3140 Keerbergen—9u-16u—Tel.: 015/25 53 90

✓ 10 februari 2019—Internationale postzegel- & muntenbeurs—Lokaal “Den Hof”, Hendrik Heymanplein 7-

9100 Sint-Niklaas—10u13u30—toegang: € 1,50—Tel.: 03/777 35 90

✓ 17 februari 2019—Grote nationale ruilbeurs, Kon. Nielse Hobby– en Postzegelclub—Zaal ‘t Keizershof, Emiel Vanderveldelaan 25—2845 Niel—9u-16u—E-mail: ruilbeurs@nielse-hobby-club.be ✓ 23 februari 2019—7de ruildag met tentoonstelling—Zaal Meyer, Groenenborgerlaan 216-2610 Wilrijk— 9u-15u30—E-mail: franciscusdecoster@gmail.com

Jokers Een kleine greep uit de +/- 7000 tellende verzameling van Robert Van der Velde Thema van deze maand: zeer speciale en zeldzame jokers

9

Het Niels Klokje - Jaargang 2/ nr. 1—januari 2019


Quizzzzz Quizzzz 1 Vraag 1: Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

Vraag 2: Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

Vraag 3: Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

Schiftingsvraag: Hoeveel juiste antwoorden komen er binnen op vraag 3?

Oplossingen Quizzzz 1 Vraag 1:

_________________________________________________________________________________________

Vraag 2:

_________________________________________________________________________________________

Vraag 3:

_________________________________________________________________________________________

Schiftingsvraag:

__________

Naam:

__________________________________________________

Lidnr. _________________________

Adres:

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

Voor de nieuwe deelnemers hier nog even het reglement: ✓ Voor een juist antwoord op de eerste drie vragen telt telkens één punt. ✓ Men doet maar men met de schiftingsvraag indien de eerste drie vragen correct zijn beantwoord. Wanneer de schiftingsvraag correct is, telt dit voor twee punten extra. ✓ Er is geen discussie over de antwoorden, de quizmaster is steeds in zijn gelijk. ✓ Opmerkingen worden wel steeds onderzocht, doch dit betekent niet dat er een wijziging zal komen in de punten toekenning. ✓ De oplossingen van de quiz mag je nog steeds afgeven op een van de clubdagen, ten laatste tijdens de uren van de laatste ruildag van februari, april, juni, oktober en december. Je kan ze eveneens mailen naar quiz@nielse-hobbyclub.be. Op een later tijdstip worden er geen oplossingen meer aanvaard. Het Niels Klokje - Jaargang 2/ nr. 1—januari 2019

10


Oplossingen Quizzzz 5 Vraag 1: Geef het nummer (OBP) van deze zegel. 509

Vraag 2: Geef het nummer (OBP) van deze zegel. 2060

Vraag 3: Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

3352

Schiftingsvraag: Hoeveel juiste antwoorden komen er binnen op vraag 2?

6 juiste antwoorden

Brood– en banketbakkerij Eduard Claessenslaan 94 2845 Niel Tel : 03/888.08.42 Dinsdag en vrijdag gesloten

11

Het Niels Klokje - Jaargang 2/ nr. 1—januari 2019


Ik zoek—Ik ruil—Ik bied aan Ik bied aan

Ik zoek

Een mooie verzameling boeken en DVD’s van Wereldoorlog II. Zeker voor verzamelaars! Laat een seintje voor afspraak op tel.: 03/459.91.30 of 03/288.97.87 na 18u00.

Munten, zilver België, Belgisch Congo, alle munten en briefjes. Ook alle munten “Derde Rijk” van 1933 tot 1945. Frans Haegemans Ik ben regelmatig op de clubdagen aanwezig.

Ik zoek

Sterstempels Denemarken Roger De Vogelaer—Tel.: 03/830 28 86 Ik ben regelmatig op de clubdagen aanwezig

Ik zoek ✓ Israël gestempeld recent ✓ Kongo gestempeld recent

Bob Borower Tel.: 0476/86 22 97

Ik zoek Tijdmeting. Postzegels met horloges: schouwklokken, staande klokken, klokken op gebouwen (indien goed leesbaar), zak– en polshorloges evenals zonnewijzers en zandlopers. Etienne Terlinck—Tel.: 03/440.45.16 Ik ben bijna altijd op de clubdagen aanwezig.

Ik bied aan ✓ 6 egg codllers (engelse eierpotjes) gemaakt voor 1 ei.

6,00 €/stuk, ook verkrijgbaar als set van 2 of 3 stuks pruimendesign

✓ setje van 2 egg codllers

voor 1 eitje 6,00 €/stuk = 12,00 € bloemendesign

Graag contact opnemen a.u.b. Van de Velde-Darcon, Vredestraat 32, 2845 Niel Tel: 0497/67.16.67 We zijn regelmatig op de clubdagen aanwezig.

Ik zoek

Onderstaande stempels van de Congoboten Roger De Vogelaer Tel.: 03/830 28 86 Ben regelmatig op de clubdagen aanwezig

Ik zoek—ik ruil—ik bied aan Ook uw zoekertje kan hier staan! U hoeft enkel een ‘zoekertjesformulier’ te vragen op een clubactiviteit, in te vullen en af te geven aan een bestuurslid. Uw zoekertje verschijnt dan in het volgende clubblad. Deze zoekertjes zijn gratis voor de leden. Gelieve binnen te brengen ten laatste de ruildag vóór verschijning van het clubblad.

Ik zoek Menu’s van vroeger en nu Van de Velde-Darcon, Vredestraat 32, 2845 Niel Tel: 0497/67.16.67 We zijn regelmatig op de clubdagen aanwezig. Het Niels Klokje - Jaargang 2/ nr. 1—januari 2019

12


Algemene ledenvergadering

Op 20 januari 2019 houden we onze algemene ledenvergadering die traditioneel afgesloten wordt met een etentje. Dit jaar zal het een Breugheltafel zijn bestaande uit pompoensoep, zwarte en witte pensen, paté, kop, kippenbout, frikandellen, warme krieken, appelmoes, rijstpap en verschillende soorten brood. De deelnameprijs is € 20 voor de leden. Niet-leden betalen € 22,50 Wil je er bij zijn, geef dan onderstaand formulier aan Karel Vermeulen af op de clubdagen. Het kan ook via het e-mailadres ledenvergadering@nielse-hobby-club.be of op rekeningnummer BE85 0682 1194 2906 van Nielse Hobby en Postzegelclub met mededeling “Breugheltafel + het aantal leden en niet-leden”.

Inschrijvingsformulier algemene ledenvergadering

Naam: Adres: Postcode:

Gemeente:

neemt deel aan de Breugheltafel met

Totaal

leden aan € 20

niet-leden aan € 22,50

€ €

Terug te bezorgen aan Karel Vermeulen, Dillesstraat 31, 2660 Hoboken E-mailadres ledenvergadering@nielse-hobby-club.be Stort het verschuldigde bedrag op rekeningnummer BE85 0682 1194 2906 van Nielse Hobby en Postzegelclub met mededeling “Breugheltafel + het aantal leden en niet-leden”.


Profile for Koninklijke Nielse Hobby- en Postzegelclub

Het Niels Klokje - nr. 1 - januari 2019  

New
Advertisement