Page 1

PB-PP|B-P608748 Jaargang 2 nr. 2 februari 2019

BELGIE(N)-BELGIQUE

Afgiftekantoor : 2845 NIEL

Het Niels Klokje

KONINKLIJKE NIELSE HOBBY– EN POSTZEGELCLUB

Afzender :

Verantwoordelijke uitgever: Patrick Van Doorslaer Ridder Berthoutlaan 14/2 2845 Niel redactie@nielse-hobby-club.be

Bezoek ons op het web! www.nielse-hobbyclub.be

K.NHPC/KVBP NIEL Wirixstraat 15 2845 Niel +32-(0)3-888.67.24


Colofon K.NHPC-KVBP clubdagen 2019 Januari:

6 en 20

20/1/2019—algemene ledenvergadering Februari: 3 Maart:

17/2//2019—nationale ruilbeurs 3 en 17

April: Mei: Juni:

7 5 en 19 2 en 16

Juli en augustus gaan we rusten September: 1 en 15 Oktober: November:

20 17

December:

1 en 15

De ruildagen vinden plaats van 9 tot 12 uur.

Clubs die hun tijdschrift onder “Ruilabonnement” opsturen aan het secretariaat krijgen “Het Nielse Klokje” bij uitgave gratis toegestuurd. Het overnemen van artikels uit dit blad wordt vrij toegestaan mits vermelding van de bron .

Samenstelling bestuur Secretaris en ruilmeester:

Redacteur en webmaster:

Celeste De Graef Wirixstraat 15 2845 Niel  03/888.67.24 E-mail: secretaris@nielse-hobby-club.be

Patrick Van Doorslaer Ridder Berthoutlaan 14/2 2845 Niel  03/888.77.02 E-mail: redactie@nielse-hobby-club.be

Schatbewaarder:

Bestuurslid

Karel Vermeulen Dillesstraat 31 2660 Hoboken  0474/291081 E-mail: penningmeester@nielse-hobby-club.be

Ludo Van Miert Clement Bolssensstraat 28 2627 Schelle E-mail: ludo@nielse-hobby-club.be

Materiaalmeester, kantineverantw. en hulpschatbewaarder:

Lokaal:

Gerda Van den Eynde Ridder Berthoutlaan 14/2 2845 Niel  03/888.77.02 E-mail: materiaalmeester@nielse-hobby-club.be

Hulpruilmeester: Renilde Haegemans Clement Bolssensstraat 28 2627 Schelle E-mail: hulpruilmeester@nielse-hobby-club.be

Gemeentelijke Basisschool Veldstraat 1 2845 Niel

Bankrekening: BE85 0682 1194 2906 Postcheque: BE38 0001 6725 4672

Het Niels Klokje is de spreekbuis van de Koninklijke Nielse Hobby- en Postzegel Club en de KVBP afdeling Rupelstreek Lid Cultuurraad Niel Het Niels Klokje - Jaargang 2/ nr. 2—februari 2019

2


Bestuurswoordje Beste clublid, lezer en verzamelaar, Na de veiling van zaterdag 19 januari en de algemene ledenvergadering met aansluitend het breughelbuffet van 20 januari is de volgende grote activiteit de nationale ruilbeurs van 17 februari. Deze vindt plaats in zaal Keizershof in Niel en iedereen die zijn collectie postzegels, sigarenbanden, jokers enz. wil vervolledigen is welkom. In navolging van Robert Van der Velde, die ons al jarenlang laat kennismaken met zijn uitgebreide collectie jokers, levert Roger De Vogelaer een bijdrage over de Deense veldpost tussen 1947 en 1958.

Het bestuur

ZONDAG 17 FEBRUARI 2019 VAN 9 TOT 16 UUR

ZAAL “KEIZERSHOF” E. VANDERVELDELAAN 25 2845 NIEL GRATIS TOEGANG CAFETARIA MET BELEGDE BROODJES KOUDE & WARME DRANKEN ORGANISATIE: KONINKLIJKE NIELSE HOBBY– EN POSTZEGELCLUB KVBP RUPELSTREEK VPAH—AFD. NIEL LID CULTUURRAAD NIEL

INLICHTINGEN RUILBEURS: C. DE GRAEF TEL.: 03/888.67.24—E-MAIL: RUILBEURS@NIELSE-HOBBY-CLUB.BE

3

Het Niels Klokje - Jaargang 2/ nr. 2—februari 2019


Ledenhoekje Veiling door de leden

Tentoonstelling

De veiling voor en door de leden vindt plaats op zondag 3 februari 2019.

Elke eerste zondag van de maand stelt één van onze leden een deel van zijn verzameling tentoon.

Ruildagen De volgende ruildagen vinden plaats op 3 februari , 3 en 17 maart 2019. Op 17 februari is geen clubbijeenkomst omdat we dan de nationale ruilbeurs organiseren.

Nieuwe parkeerplaatsen in de buurt Om het parkeerprobleem in de buurt van de gemeentelijke basisschool op te lossen heeft de gemeente Niel een nieuwe parking in gebruik genomen. Deze is op wandelafstand van de school. De inrit bevindt zich aan de Antwerpsestraat 113 tegenover Schreus Tattoo Studio.

E-mailadressen Om de ledendatabank up-to-date te houden, vragen we aan iedereen die over een e-mailadres beschikt dit, zo u wenst, te sturen naar redactie@nielse-hobby-club.be. Alvast bedankt.

Het Niels Klokje - Jaargang 2/ nr. 2—februari 2019

4


Ledenhoekje Postzegelveiling—19 januari 2019 Op zaterdag 19 januari organiseerde K.NHPC/KVBP Rupelstreek haar jaarlijkse veiling. Deze vond plaats in de refter van de Gemeentelijke Basisschool aan de Veldstraat in Niel. Er waren een 25-tal aanwezigen die op 614 loten konden bieden en de veilingmeester was tevreden met de verkoop. Volgend jaar vindt de veiling plaats op 19 januari 2020. Hou deze datum alvast vrij. De sildeshow van foto’s van de veiling vind je op https://tinyurl.com/veiling-KNHPC-2019 . De originele foto’s kan je verkrijgen bij Karel Vermeulen.

Algemene ledenvergadering—20 januari 2019 De algemene ledenvergadering van K.NHPC vond dit jaar plaats op 20 januari 2019 en startte omstreeks 11u00. Aansluitend was er breughelbuffet. Hier namen 58 personen aan deel. De afwezigen hadden ongelijk want het buffet werd door de aanwezigen zeer gesmaakt. De foto’s van de algemene vergadering en het etentje vind je op https://tinyurl.com/ledenvergadering-2019 De originele foto’s kan je verkrijgen bij Karel Vermeulen.

5

Het Niels Klokje - Jaargang 2/ nr. 2—februari 2019


Heideplaats 52 2845 Niel Tel : 03/888.00.97 speciaalzaak rookartikelen

dagbladen en tijdschriften

wijnen en likeuren

voor

AL uw feesten

Telefoon: 03 888 98 71 Fax: 03 290 49 89

e-mail: keukenkabouter@pandora.be Blauwbrugstraat 8

Het Niels Klokje - Jaargang 2/ nr. 2—februari 2019

2845 Niel

6


Deense veldpost in Duitsland—1947-1958 De bijdrage van Roger De Vogelaer, lid van de Koninklijke Nielse Hobby– en Postzegelclub, handelt over de 4000 militairen die deelnamen aan de bezetting. Deze waren ingedeeld bij de Britisch Northern Army Group, met de benaming; DEH DANSKE BRIGADE l TYSKLAND Zij hadden hun eigen postdienst waar vijf dienstplichtigen de post sorteerden. Er weren vijf verschillende postkantoren, genummerd van l t/m 5 in gebruik. DDB l was postkantoor JEVER. Jever was ook het hoofdpostkantoor waar' de overige kantoren onder ressorteerden,.

DDB2 was Garnizoenspostkantoor JEVER De stempels waren allemaal van hetzelfde type met een diameter van 28 mm. Het nummer van het verzendend kantoor staat onderin de stempel, juist onder de dwarsbalk. In de onderstaande afbeeldingen werd de brief dus afgestempeld door DDB 2. Voor aangetekende brieven en waardepapieren werden blanco stroken, van het Deense type, gebruikt die na het opplakken werden afgestempeld met : D.D.BRIGADE I TYSKL

(Vervolg op pagina 8)

7

Het Niels Klokje - Jaargang 2/ nr. 2—februari 2019


(Vervolg van pagina 7)

DDB3 was URICH

DDB4 was Garnizoen postkantoor VAREL

DDB 5 was WILHELMHAVEN

In 1949 werd de getalsterkte verminderd tot ongeveer 1000 man. Het hoofdpostkantoor van Jever werd verplaatst naar ITZEHOE (Holstein) met de benaming: DET DANSKE KOMMANDO I TYSKLAND

(Vervolg op pagina 9)

Het Niels Klokje - Jaargang 2/ nr. 2—februari 2019

8


(Vervolg van pagina 8)

In Itzehoe hadden tot 1863 Deense troepen gelegen en was toen nog Deens grondgebied. Na deze datum (DuitsDeense oorlog in 1864) werd het gebied ingelijfd bij Duitsland. Nu werd het weer een Deense garnizoenplaats en bleef dat tot in 1958. Bron: Roger De Vogelaer

Leden die eveneens een bijdrage willen leveren over een deel van hun verzameling, kunnen deze bezorgen op de clubbijeenkomsten of mailen naar redactie@nielse-hobby-club.be. Zo wordt deze nieuwsbrief echt voor en door de leden.

Big enough to handle.

Uit sympathie Kapelsesteenweg 509 - 517 B-2180 Ekeren tel.: +32-3-660 20 05 Gsm: 0478 666 480 Fax: +32 3 605 03 98

9

Het Niels Klokje - Jaargang 2/ nr. 2—februari 2019


Waarheen Hieronder vind je nationale ruildagen en beurzen die de volgende maanden plaatsvinden. Dit is slechts een selectie. Een vollediger overzicht vindt u op www.philandria.eu. Klik op Evenementen ✓ 3 februari 2019—32ste ruilbeurs met stand A. Buzin—Parochiezaal Berk & Brem (naast kerk), Sint Mi-

chielsstraat 20, 3140 Keerbergen—9u-16u—Tel.: 015/25 53 90

✓ 10 februari 2019—Internationale postzegel- & muntenbeurs—Lokaal “Den Hof”, Hendrik Heymanplein 7-

9100 Sint-Niklaas—10u13u30—toegang: € 1,50—Tel.: 03/777 35 90

✓ 17 februari 2019—Grote nationale ruilbeurs, Kon. Nielse Hobby– en Postzegelclub—Zaal ‘t Keizershof, ✓

✓ ✓ ✓

Emiel Vanderveldelaan 25—2845 Niel—9u-16u—E-mail: ruilbeurs@nielse-hobby-club.be 23 februari 2019—7de ruildag met tentoonstelling, Koninklijke Philatelic Club Cosmos—Centrum Oosterveld, Zaal Meyer, Groenenborgerlaan 216-2610 Wilrijk—9u-15u00—E-mail: franciscusdecoster@gmail.com 24 februari 2019—37ste Nationale Postzegelbeurs, Lokerse Postzegelkring—Parochiaal Centrum St.-Anna, Veerstraat 10, 9160 Lokeren—9u-16u—e-mail: guidolantheerne@skynet.be 2 maart 2019—Nationale ruildag, Koninklijke Filatelistische Kring van Dendermonde—Koninklijk Atheneum, Geldroplaan, Dendermonde—9u-16u—e-mail: denis.hugo@skynet.be 3 maart 2019—19de nationale filateliebeurs, De Postiljon Boortmeerbeek—Sporthal, Sportwegveld 6, 3190 Boortmeerbeek—8u30-15u—e-mail: secretariaat@depostiljon.net

Jokers Een kleine greep uit de +/- 7000 tellende verzameling van Robert Van der Velde Thema van deze maand: pentekeningen

Het Niels Klokje - Jaargang 2/ nr. 2—februari 2019

10


Eindstand quiz 2018

Naam

Quiz 1

Quiz 2

Quiz 3

Quiz 4

Quiz 5

Totaal

Andries Chris

5

5

5

5

5

25

Cools Judith

5

5

5

5

5

25

Wijnen Michel

5

5

5

5

5

25

Van Dyck Dirk

3

5

5

5

5

23

Van der Velde Robert

5

5

3

5

2

20

Degrave Renée

3

5

3

3

5

19

Van de Vyver Willy

5

5

3

3

2

18

Darcon Sonja

5

3

3

3

2

16

Brood– en banketbakkerij

Eduard Claessenslaan 94 2845 Niel Tel : 03/888.08.42 Dinsdag en vrijdag gesloten

11

Het Niels Klokje - Jaargang 2/ nr. 2—februari 2019


Ik zoek—Ik ruil—Ik bied aan Ik bied aan

Ik zoek

Een mooie verzameling boeken en DVD’s van Wereldoorlog II. Zeker voor verzamelaars! Laat een seintje voor afspraak op tel.: 03/459.91.30 of 03/288.97.87 na 18u00.

Munten, zilver België, Belgisch Congo, alle munten en briefjes. Ook alle munten “Derde Rijk” van 1933 tot 1945. Frans Haegemans Ik ben regelmatig op de clubdagen aanwezig.

Ik zoek

Sterstempels Denemarken Roger De Vogelaer—Tel.: 03/830 28 86 Ik ben regelmatig op de clubdagen aanwezig

Ik zoek ✓ Israël gestempeld recent ✓ Kongo gestempeld recent

Bob Borower Tel.: 0476/86 22 97

Ik zoek Tijdmeting. Postzegels met horloges: schouwklokken, staande klokken, klokken op gebouwen (indien goed leesbaar), zak– en polshorloges evenals zonnewijzers en zandlopers. Etienne Terlinck—Tel.: 03/440.45.16 Ik ben bijna altijd op de clubdagen aanwezig.

Ik bied aan ✓ 6 egg codllers (engelse eierpotjes) gemaakt voor 1 ei.

6,00 €/stuk, ook verkrijgbaar als set van 2 of 3 stuks pruimendesign

✓ setje van 2 egg codllers

voor 1 eitje 6,00 €/stuk = 12,00 € bloemendesign

Graag contact opnemen a.u.b. Van de Velde-Darcon, Vredestraat 32, 2845 Niel Tel: 0497/67.16.67 We zijn regelmatig op de clubdagen aanwezig.

Ik zoek

Onderstaande stempels van de Congoboten Roger De Vogelaer Tel.: 03/830 28 86 Ben regelmatig op de clubdagen aanwezig

Ik zoek—ik ruil—ik bied aan Ook uw zoekertje kan hier staan! U hoeft enkel een ‘zoekertjesformulier’ te vragen op een clubactiviteit, in te vullen en af te geven aan een bestuurslid. Uw zoekertje verschijnt dan in het volgende clubblad. Deze zoekertjes zijn gratis voor de leden. Gelieve binnen te brengen ten laatste de ruildag vóór verschijning van het clubblad.

Ik zoek Menu’s van vroeger en nu Van de Velde-Darcon, Vredestraat 32, 2845 Niel Tel: 0497/67.16.67 We zijn regelmatig op de clubdagen aanwezig. Het Niels Klokje - Jaargang 2/ nr. 2—februari 2019

12


Profile for Koninklijke Nielse Hobby- en Postzegelclub

Het Niels Klokje - nr. 2 - februari 2019  

Het Niels Klokje is de spreekbuis van de Koninklijke Nielse Hobby- en Postzegel Club en de KVBP afdeling Rupelstreek. De K.NHPC is lid van d...

Het Niels Klokje - nr. 2 - februari 2019  

Het Niels Klokje is de spreekbuis van de Koninklijke Nielse Hobby- en Postzegel Club en de KVBP afdeling Rupelstreek. De K.NHPC is lid van d...

Advertisement