Het Niels Klokje - nr. 5 - december 2021.

Page 1

PB-PP|B-P608748 Jaargang 4 nr. 5 december 2021

BELGIE(N)-BELGIQUE

Afgiftekantoor : 2845 NIEL

Het Niels Klokje

KONINKLIJKE NIELSE HOBBY– EN POSTZEGELCLUB

Afzender :

Verantwoordelijke uitgever: Patrick Van Doorslaer Ridder Berthoutlaan 14/2 2845 Niel redactie@nielse‐hobby‐club.be

Bezoek ons op het web! www.nielse-hobbyclub.be

K.NHPC/KVBP NIEL Wirixstraat 15 2845 Niel +32-(0)3-888.67.24


Colofon K.NHPC-KVBP clubdagen 2022 Januari

16

Februari Maart

6 en 20 6 en 20

April

3

Mei

1

Juni

5 en 19 Juli en augustus gaan we rusten

September:

4 en 18

Oktober:

16

November:

20

December:

4 en 18 Clubs die hun tijdschrift onder “Ruilabonnement” opsturen aan het secretariaat krijgen “Het Nielse Klokje” bij uitgave gratis toegestuurd.

De ruildagen vinden plaats van 9 tot 12 uur.

Het overnemen van artikels uit dit blad wordt vrij toegestaan mits vermelding van de bron .

Samenstelling bestuur Secretaris en ruilmeester:

Redacteur en webmaster:

Celeste De Graef Wirixstraat 15 2845 Niel  03/888.67.24 E-mail: secretaris@nielse-hobby-club.be

Patrick Van Doorslaer Ridder Berthoutlaan 14/2 2845 Niel  03/888.77.02 E-mail: redactie@nielse-hobby-club.be

Schatbewaarder:

Bestuurslid

Karel Vermeulen Dillesstraat 31 2660 Hoboken  0474/291081 E-mail: penningmeester@nielse-hobby-club.be

Ludo Van Miert Clement Bolssensstraat 28 2627 Schelle E-mail: ludo@nielse-hobby-club.be

Materiaalmeester, kantineverantw. en hulpschatbewaarder:

Renilde Haegemans Clement Bolssensstraat 28 2627 Schelle E-mail: reinilde@nielse-hobby-club.be

Gerda Van den Eynde Ridder Berthoutlaan 14/2 2845 Niel  03/888.77.02 E-mail: materiaalmeester@nielse-hobby-club.be

Hulpruilmeester: Karel Vermeulen Dillesstraat 31 2660 Hoboken  0474/291081 E-mail: hulpruilmeester@nielse-hobby-club.be

Lokaal: GO! Basisschool De Parel Veldstraat 1 2845 Niel

Bankrekening: BE85 0682 1194 2906 Postcheque: BE38 0001 6725 4672

Het Niels Klokje is de spreekbuis van de Koninklijke Nielse Hobby- en Postzegel Club en de KVBP afdeling Rupelstreek Lid Cultuurraad Niel 2

Het Niels Klokje - Jaargang 4/ nr. 5—december 2021


Bestuurswoordje Beste leden De hardnekkigheid van het coronavirus werd onderschat waardoor we in een 4de golf zitten. De regering heeft op vrijdag 26 november noodgedwongen de coronamaatregelen verstrengd en nu het K.B. hierover verschenen is, vraagt Vlaanderen “om – in het licht van de ernstige epidemiologische toestand in Vlaanderen – de georganiseerde activiteiten binnen (workshops, repetities, bestuursactiviteiten, ...) stil te leggen tot en met 19 december.” . Daarom hebben we besloten om zowel de bijeenkomst van 5 en 19 december te annuleren. Er zullen dit jaar dus geen clubdagen meer zijn. Wij rekenen op uw begrip. We blikken toch al hoopvol vooruit naar volgend jaar. We organiseren opnieuw onze algemene vergadering op zondag 16 januari 2022. Die wordt traditioneel afgesloten met een etentje. Omdat het verloren maandag is geweest kan je deze keer kiezen tussen worstenbrood en/of appelbollen. Je kan inschrijven met het formulier achteraan in deze nieuwsbrief. Wil je algemene info over het Coronavirus en de nieuwe maatregelen surf dan naar: www.info-coronavirus.be/nl/ of www.coronagids.be. Op www.niel.be/coronacrisis staat alle info i.v.m. de coronacrisis voor de gemeente Niel. Voor nieuwsupdates ga je naar www.vrtnws.be. Op https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/12/misleidendeinfoopsocialemedia/ kan je checken of de berichten die op sociale media, via sms, mail en WhatsApp over het coronavirus circuleren al dan niet die niet altijd waar zijn. Hou het gezond. Het bestuur

Ledenhoekje Ruildagen

Veiling voor en door de leden

De volgende ruildagen vinden plaats op 19 december 2021 en 16 januari 2022. Dit is ook de algemene ledenvergadering.

Elke derde zondag van de maand vindt een kleine veiling voor en door de leden plaats. Behalve op de algemene ledenvergadering.

E-mailadressen Om de ledendatabank up-to-date te houden, vragen we aan iedereen die over een e-mailadres beschikt dit, zo u wenst, te sturen naar redactie@nielse-hobby-club.be.^ Op die manier kunnen we jullie sneller op de hoogte brengen van eventuele aanpassingen van onze activiteiten, vooral in deze onzekere tijden.

© Iris Van Robays

Alvast bedankt.

Het Niels Klokje - Jaargang 4/ nr. 5—december 2021

3


Nieuwe uitgiften: Europa Wereld Åland

4 november 2021

20 oktober 2021

Softdrinks van Turks-Cyprus

Kerstmis—€ 1,75—3,50

50 jaar diplomatieke betrekkingen met China—€ 0,75 50 jaar THOK—€ 0,34

Duitsland 7 oktober 2021 Vlinders—€ 1,55

Tijgerkat—€ 3

18 november 2021 Druppels en ringen—€ 0,80 Alderney 1 september2021 The Secret Garden —p 50—70— 73—£ 1—1,15—1,20 Kerstmis—€ 0,34—0,41—0,64

Klimaatverandering—€ 0,80

Cyprus (Turks)

3 november 2021

9 september 2021

Het Kerstverhaal—p 45—70—73— £ 1 –1,15—1,20

Olympische en Para-Olympische Spe- Mythisch Duitsland—€ 0,60—0,80 len 2020—Ykr 2—3

2 november 2021 50 jaar alarmnummer 110—€ 0,95

7 oktober 2021 Cyprus (Grieks)

De eerste Turks-Cypriotische auto— Ykr 3,50—6,25

17 september 2021 Katten—€ 0,34—0,41—0,50—0,64 (Vervolg op pagina 5)

4

Het Niels Klokje - Jaargang 4/ nr. 5—december 2021


(Vervolg van pagina 4)

Strijd tegen COVID-19—KR 20—25

75ste verjaardag Herfst Postzegelbeurs—€ 1,28

Robert Blum—€ 0,80

100 jaar Duitse Danssport Vereniging—€ 0,80

Marianne—Lettre Verde 4 november 2021 Kerstmis—Jól

Kerstmis—€0,80 + 0,40

Frankrijk 2 november 2021

22 november 2021 Kerstmis—€ 1,50

Kermis en Nieuwjaar—12 x Lettre Verde

Vrolijk Kerstfeest -€ 0,80 8 november 2021

Valerie Giscard D’Estaing—€ 1,28

Postzegelopbergdozen—12 x Lettre Verde

Far Oer 20 september 2021 Bisschopskazuifels —KR 17—21 200ste verjaardag geboorte van Gustave Flaubert

Frans Andorra 16 oktober 2021 Schilderijen—€ 2,56

Schilderijen—KR 17– 39

Franse historische figuren— 2 x € 3

5 november 2021 Flora—€ 1,50 (Vervolg op pagina 6)

Het Niels Klokje - Jaargang 4/ nr. 5—december 2021

5


(Vervolg van pagina 5)

Kerstmis—€ 0,80+0,10—1,05+0,15

Guernsey 3 november 2021 Kerstmis—p 45—50—70—73— £ 1 —1,15—1,20

50 jaar Artsen Zonder Grenzen— € 0,80 Kerstmis—€ 1,28 11 november 2021 100ste verjaardag Royal British Legion—£ 1

Bloemen—4 x ATR 50 gr. Groot Brittannië 17 september 2021 DC Comics—6 x 1st

Ierland 7 oktober 2021 150ste verjaardag Gaiety Theater— 4xN

Nederland 11 oktober 2021 80ste verjaardag van Tom Poes— 5 x € 1+0,48

4 november 2021 Kerstmis—4 x N—2 x W 19 oktober 2021 Rugby—2 x 2nd—2 x 1st—2 x £1,70—2 x £2,55

15 oktober 2021 Luxemburg

Dag van de postzegel—oranje— violet

16 november 2021 Verzamelpassie—3 x € 0,80

2 november 2021 Kerstmis—2 x 2nd—2 x 1st– 1 x 2nd Large—1 x 1st Large—£ 1,70—2,55 28 oktober 2021 Digi Art—4 x € 1 De Luxemburgse Moezel Regio— € 0,80+0,10—1,05+0,15—1,40+0,15— 1,60+0,30

6

Het Niels Klokje - Jaargang 4/ nr. 5—december 2021


Quizzzzz Quizzzz 5 Vraag 1: Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

Vraag 2: Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

Vraag 3: Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

Schiftingsvraag: Hoeveel juiste antwoorden komen er binnen op vraag 1?

Oplossingen Quizzzz 5 Vraag 1:

__________________________________________________________________________________________

Vraag 2:

__________________________________________________________________________________________

Vraag 3:

__________________________________________________________________________________________

Schiftingsvraag: __________ Naam: ___________________________________________________ Adres:

Lidnr. _________________________

________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

Mail de oplossingen van de quiz naar quiz@nielse-hobby-club.be.

Het Niels Klokje - Jaargang 4/ nr. 5—december 2021

7


Reglement quiz Voor de nieuwe deelnemers hier nog even het reglement: Voor een juist antwoord op de eerste drie vragen telt telkens één punt. Men doet maar mee met de schiftingsvraag indien de eerste drie vragen correct zijn beantwoord. Wanneer de schiftingsvraag correct is, telt dit voor twee punten extra. Er is geen discussie over de antwoorden, de quizmaster is steeds in zijn gelijk. Opmerkingen worden wel steeds onderzocht, doch dit betekent niet dat er een wijziging zal komen in de punten toekenning. De oplossingen van de quiz mail je naar quiz@nielse-hobby-club.be. Ook vragen over de quiz mail je naar dit adres.

Brood– en banketbakkerij

Eduard Claessenslaan 94 2845 Niel Tel : 03/888.08.42 Dinsdag en vrijdag gesloten

8

Het Niels Klokje - Jaargang 4/ nr. 5—december 2021


Oplossingen quizzzz 4 Vraag 1: Geef het nummer (OBP) van deze zegel

338

Vraag 2: Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

2539

Vraag 3: Geef het nummer (OBP) van deze zegel

2950

Schiftingsvraag: Hoeveel juiste antwoorden komen er binnen op vraag 3? 8 antwoorden

Stand na quizzzz 4 Naam Andries Chris Degrave Renée Wijnen Michel Cools Judith Van de Vyver Willy Van Dyck Dirk Van der Velde Robert Darcon Sonja

Quiz 1 5 5 5 5 5 5 3 3

Het Niels Klokje - Jaargang 4/ nr. 5—december 2021

Quiz 2 5 5 5 5 5 3 3 3

Quiz 3 2 2 2 1 1 1 1 1

Quiz 4 5 5 5 5 5 5 5 3

Totaal 17 17 17 16 16 14 12 10

9


Jokers Een kleine greep uit de +/- 7000 tellende verzameling van Robert Van der Velde Thema van deze maand: Waag een gokje in het casino

10

Het Niels Klokje - Jaargang 4/ nr. 5—december 2021


Het Niels Klokje - Jaargang 4/ nr. 5—december 2021

11


Ik zoek—Ik ruil—Ik bied aan Ik zoek

Ik zoek

Menu’s van vroeger en nu Van de Velde-Darcon, Vredestraat 32, 2845 Niel Tel: 0497/67.16.67

Munten, zilver België, Belgisch Congo, alle munten en briefjes. Ook alle munten “Derde Rijk” van 1933 tot 1945. Frans Haegemans Ik ben regelmatig op de clubdagen aanwezig.

We zijn regelmatig op de clubdagen aanwezig.

Ik bied aan 6 egg codllers (engelse eierpotjes) gemaakt voor 1 ei.

6,00 €/stuk, ook verkrijgbaar als set van 2 of 3 stuks pruimendesign

setje van 2 egg codllers

voor 1 eitje 6,00 €/stuk = 12,00 € bloemendesign

Graag contact opnemen a.u.b. Van de Velde-Darcon, Vredestraat 32, 2845 Niel Tel: 0497/67.16.67 We zijn regelmatig op de clubdagen aanwezig.

Ik zoek

Ik zoek Israël gestempeld recent Kongo gestempeld recent

Sterstempels Denemarken Roger De Vogelaer—Tel.: 03/830 28 86

Bob Borower Tel.: 0476/86 22 97

Ik ben regelmatig op de clubdagen aanwezig

Ik zoek Nevenstaande stempels van de Congoboten Roger De Vogelaer Tel.: 03/830 28 86 Ben regelmatig op de clubdagen aanwezig

Ik zoek—ik ruil—ik bied aan Ook uw zoekertje kan hier staan! U hoeft enkel een ‘zoekertjesformulier’ te vragen op een clubactiviteit, in te vullen en af te geven aan een bestuurslid. Uw zoekertje verschijnt dan in het volgende clubblad. Deze zoekertjes zijn gratis voor de leden. Gelieve binnen te brengen ten laatste de ruildag vóór verschijning van het clubblad.

12

Het Niels Klokje - Jaargang 4/ nr. 5—december 2021


Puzzelhoekje Nu jullie toch veel tijd hebben vinden jullie op de volgende pagina’s een aantal breinbrekers. Je wint er niks mee maar het is altijd plezant je hersenen te trainen. De oplossingen vinden jullie in de volgende nieuwsbrief. Veel puzzelplezier.

Woordzoeker Zoek in het diagram de woorden terug die in de woordenlijst zijn weergegeven. De woorden staan horizontaal, verticaal en diagonaal in beide richtingen in het diagram. Sommige letters worden meer dan één keer gebruikt. Als alle woorden uit de lijst zijn weggestreept in het diagram vormen de overgebleven letter een oplossing.

ABBÉ PIERRE

LEUK

BINNENSTAD

MOOI

BOOT

NACHTLEVEN

CAFÉS

PARKEN

DRUKTE FIETSPADEN

RHÔNE-ALPES ROUTES

GIDS

RUÏNES

HORECA

SAÔNE

KERKEN

SCHOLEN

KROEGEN

TROLLEYBUS

Het Niels Klokje - Jaargang 4/ nr. 5—december 2021

13


Rebussen

1

2

3

4

5

6

Van welke firma’s zijn deze logo’s?

14

Het Niels Klokje - Jaargang 4/ nr. 5—december 2021


Oplossingen Puzzelhoekje Rebussen

1 De tijd gaat snel, gebruik hem wel

2 Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan

3 Blijven de zwaluwen lang, wees voor de winter niet

4 Vorst in september, zacht in december.

Raadsels 1

Als een leraar de leerlingen van zijn klas in groepjes van 4 plaatst, dan blijven er 2 kinderen over. Plaatst hij ze in groepjes van 3, dan blijft er maar 1 leerling over, maar heeft hij 2 groepjes meer. Hoeveel leerlingen telt deze klas? 22 leerlingen

2

In een straat staan 100 huizen. De huizen zijn genummerd van 1 tot en met 100. Elk huisnummer komt 1 keer voor in de straat. Hoeveel negens staan er in totaal in al deze huisnummers? 20 (10 bij de tientallen + 10 bij de eenheden)

Van welke firma’s zijn deze logo’s?

Rabobank

Vredeseilanden

Het Niels Klokje - Jaargang 4/ nr. 5—december 2021

Grimbergen

Zwitsal 15


Oplossing kruisende woorden 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

A

C

C

U

M

U

L

A

T

O

R

2

A

C

H

T

E

L

T

H

E

E

3

N

R

E

N

E

E

E

N

G

4

N

E

O

N

V

I

R

D

E

5

E

E

N

S

EE

S

M

I

R

6

M

O

I

L

D

O

N

E

7

E

M

L

L

E

M

E

N

8

R

O

E

I

E

N

9

S

E

T

E

T

R

E

N

J

E

R

10 11

V

D

R

E

O

E

M

E I

T

U

S

D

E

L

T

A

R

M

E

Heideplaats 52 2845 Niel Tel : 03/888.00.97 speciaalzaak rookartikelen

dagbladen en tijdschriften

wijnen en likeuren

16

Het Niels Klokje - Jaargang 4/ nr. 5—december 2021


Algemene ledenvergadering

Op 16 januari 2022 houden we onze algemene ledenvergadering die traditioneel afgesloten wordt met een etentje. Omdat het dan bijna verloren maandag is kan je deze keer kiezen tussen worstenbrood en/of een appelbol. De deelnameprijs is € 12. Wil je er bij zijn, geef dan onderstaand formulier aan Karel Vermeulen af op de clubdagen. Het kan ook via het e-mailadres ledenvergadering@nielse-hobby-club.be of op rekeningnummer BE85 0682 1194 2906 van Nielse Hobby en Postzegelclub met mededeling “Etentje KNHPC + het aantal leden en niet-leden”.

Inschrijvingsformulier algemene ledenvergadering Lidnummer: Naam: Adres: Postcode: neemt met

Gemeente: deelnemers deel en kiest voor 2 worstenbroden à € 12

2 appelbollen à € 12

1 worstenbrood en 1 appelbol à € 12

Totaal

Terug te bezorgen aan Karel Vermeulen, Dillesstraat 31, 2660 Hoboken E-mailadres ledenvergadering@nielse-hobby-club.be Stort het verschuldigde bedrag op rekeningnummer BE85 0682 1194 2906 van Nielse Hobby en Postzegelclub met mededeling “Etentje KNHPC”.

Het Niels Klokje - Jaargang 4/ nr. 5—december 2021

17


Jozef Wauterslaan 17 2845 Niel


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.