Page 1

Tweemaandelijks tijdschrift

(niet in juli -

Jaargang 32 K.V.B.P. Rupelstreek Aangesloten bij: K.L.B.P. en V.P.A.H.

Verantwoordelijke uitgever: Patrick Van Doorslaer Ridder Berthoutlaan 14/2 2845 Niel


K.NHPC-KVBP clubdagen 2016 Januari: 3 en 17 17/1/2016 Algemene Ledenvergadering Februari: 7 en 21 Maart: 6 en 20 April: 3 en 17 Mei: 15 Juni: 5 en 19 Juli en augustus gaan we rusten September: 4 en 18 Oktober: 2 en 16 November: 20 December: 4 en 18 Ruildagen van 9 tot 12 uur. Clubs die hun tijdschrift onder “Ruilabonnement” opsturen aan het secretariaat krijgen “De Nielse Klok” bij uitgave gratis toegestuurd. Het overnemen van artikels uit dit blad wordt vrij toegestaan mits vermelding van de bron.

the venue

Colofon De Nielse Klok is de spreekbuis van de Koninklijke Nielse Hobby en Postzegel Club en de KVBP afdeling Rupelstreek Lid Cultuurraad Niel Samenstelling bestuur: Voorzitter: Marc Weyns Colonel Silvertopstraat 2 bus 8 2850 Boom 03/888 10 77 E-mail: voorzitter@nielse-hobby-club.be Secretaris en ruilmeester: Celeste De Graef Wirixstraat 15 2845 Niel 03/888.67.24 E-mail:secretaris@nielse-hobby-club.be Schatbewaarder: Karel Vermeulen Dillesstraat 31 2660 Hoboken 0474/291081 E-mail: penningmeester@nielse-hobbyclub.be Materiaalmeester, kantineverantw. en hulpschatbewaarder: Gerda Van den Eynde Ridder Berthoutlaan 14/2 2845 Niel 03/888.77.02 E-mail: materiaalmeester@nielse-hobbyclub.be Hulpruilmeester: Renilde Haegemans Clement Bolssensstraat 28 2627 Schelle E-mail: hulpruilmeester@nielse-hobbyclub.be Redacteur en webmaster: Patrick Van Doorslaer Ridder Berthoutlaan 14/2 2845 Niel 03/888.77.02 E-mail: redactie@nielse-hobby-club.be Bestuurslid Ludo Van Miert Clement Bolssensstraat 28 2627 Schelle E-mail: ludo@nielse-hobby-club.be Lokaal: Gemeentelijke Basisschool Veldstraat 1 2845 Niel

www.nielse-hobby-club.be

Bankrekening: BE85 0682 1194 2906 Postcheque: BE38 0001 6725 4672


Inhoud Woordje van de voorzitter .. 1

Oplossingen Quizzzz 5 ..... 24

Clubnieuws ...................... 3

Quizzzz .......................... 25

Numismatiek .................... 6

Nieuwe uitgaven: Europa . 26

Jokers ........................... 13

Waarheen? ..................... 32

Bekende momenten in postzegels ...................... 17

Nieuwe uitgaven: Wereld . 34

Hoe en waarom postzegels? .......................... 23

Zoekertjes ...................... 39 Uit het oude boekenrek .... 44

Woordje van de voorzitter Van uw voorzitter, Aan al mijn hobbyvrienden wens ik een gezond 2016. Laat ons vooral onthouden dat elke dag we gezond opstaan, we dit als een geschenk moeten zien. Ik hoop jullie allen zo snel mogelijk in 2016 te kunnen zien. Ik zie jullie binnenkort! Wist je nog dat ik het had, in ons laatste ledenblad, over het waarom van het verzamelen. En besloot met: wie zouden wel de mensen zijn die dit doen? Wel laat ons daar nog even over verder gaan. Als je verzamelaars observeert, dan zal je soms een beetje excentrieke mensen tegen komen. Denk maar aan die Russische gravin(?) Maar gelukkig zijn de meeste toch normaal. Mensen hebben vaak een behoefte of een hunkering naar nieuwe dingen. Naar aanwinsten. Voor vele buitenstaanders is de emotionele betrokkenheid bij het zoeken naar voorwerpen opvallend. Zeker bij het net vinden van iets waar men al lang (Vervolg op pagina 2)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016

1


(Vervolg van pagina 1)

naar op zoek was, of bij vaststellen van het verlies van een onderdeel van de verzameling, kunnen er vreemde houdingen of gedragingen vast te stellen zijn. Al valt dat tot dusver in onze Nielse hobbyclub wel mee. Hoe kan je voorkomen dat de belangstelling voor het verzamelen de belangrijkste dingen van het leven gaan overschaduwen? Gekke vraag? Nee, dit is ze niet. Er zijn inderdaad mensen die hun gehele leven besteden aan hun hobby. Niets anders meer kennen. Je zou dus kunnen zeggen dat we een gezond evenwicht moeten kunnen bewaren. Iets dat we goed kunnen afmeten door de tijd die we redelijker wijze besteden aan onze hobby. En laat ons meteen nog eens benadrukken dat niet enkel verwerven belangrijk is. Maar zeker ook het af en toe bekijken van de verzameling, ze regelmatig schoonmaken of herschikken erg nuttig kan zijn. Ze bewonderen en ze‌ beveiligen. Het kost allemaal tijd. En hoe zit het met de kosten? Slorpt het niet te veel op, onze hobby? Heb je voldoende zelfbeheersing iets niet te kopen als je het zich eigenlijk niet kan veroorloven? Wat dat betreft; je kan gewoonweg niet alles kopen of verzamelen wat er te vinden is. Er is dus gezond evenwicht nodig. Op deze wijze is verzamelen erg leerzaam. Het is dus verstandig de kosten te berekenen van elke hobby wat betreft tijd en uitgave. Hiermee eindig met mijn eerste voorwoord van 2016, nogmaals een gezond 2016 gewenst!!! Marc

2

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016


Clubnieuws Ruildagen

Tentoonstelling

De volgende ruildagen vinden plaats op zondagen 3 en 17 januari en 7 en 21 februari en 6 maart.

In de maanden januari en februari worden de tentoonstellingen zoals steeds verzorgd door de leden.

Veiling voor de leden De veiling voor de leden vindt plaats op 3 januari en 7 februari en 6 maart.

E-mailadressen Om de ledendatabank up-to -date te houden, vragen we aan iedereen die over een e-mailadres beschikt dit, zo u wenst, te sturen naar redactie@nielse-hobbyclub.be.

Jaarlijkse Veiling De jaarlijkse veiling voor en door de leden van KVBP Rupelstreek/K.NHPC vindt plaats op zaterdag 16 januari 2016. Meer info: veiling@nielse-hobby-club.be Je kan de veilinglijst downloaden op www.nielse-hobby-club.be

Alvast bedankt.

Algemene ledenvergadering Op zondag 17 januari 2016 is er, vanaf 11u00, de algemene ledenvergadering. Hou deze datum alvast vrij.

Website De website van K.NHPC wordt regelmatig aangepast. Bezoek hem op www.nielse-hobby-club.be. Opbouwende kritiek is steeds welkom op redactie@nielse-hobby-club.be Leden van K.NHPC die willen deelnemen aan competitieve nationale en internationale postzegeltentoonstellingen krijgen hun inschrijvingsgeld terugbetaald. De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016

3


KONINKLIJKE NIELSE HOBBY EN POSTZEGELCLUB K.V.B.P. RUPELSTREEK.

ORGANISEERT OP ZATERDAG 16 JANUARI 2016 EEN POSTZEGELVEILING VOOR EN DOOR DE LEDEN IN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL VELDSTRAAT 2845 NIEL VEILING 13U30 BEZICHTIGING LOTEN VANAF 11.U30 LIDKAART K.N.H.P.C. - V.P.A.H. - K.V.B.P. OF KLBP VERPLICHT LID VAN DE CULTUURRAAD – NIEL INLICHTINGEN: TEL 03.888.67.24 E-MAIL VEILING@NIELSEVEILING@NIELSE-HOBBYHOBBY-CLUB.BE

4

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016


17 januari 2016 Algemene ledenvergadering

Start omstreeks 11u00

• Voorgerecht • Pastei met garnituur. • Hoofdgerecht ♦

Orloffgebraad

• Varkens goulash • Als slot • Verrassing

De Koninklijke Nielse Hobby– en Postzegelclub wenst iedereen

een vreugdevol 2016

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016

5


Numismatiek De geschiedenis van het geld De geschiedenis van het geld overspant duizenden jaren. De numismatiek is de wetenschappelijke studie van geld en zijn geschiedenis.

In 1492 ontdekte Christoffel Columbus tabak, waarna het uitgroeide tot een belangrijk product in onze samenleving. Vandaag kent iedereen de schadelijke effecten van nicotine, maar vroeger werd tabak beschouwd als medicatie. Vervolgens werd het een symbool van vrijheid en van een bijzondere levensstijl, zoals die van de bekende cowboy Marlboro. Maar wat velen niet weten, is dat tabak op verschillende momenten in de geschiedenis ook gebruikt werd als betaalmiddel…

Zwarte slaven in een tabaksplantage in Virginia in de 16e eeuw © University of North Carolina.

In de 17e en 18e eeuw teisterde een tekort aan metaalgeld de meeste kolonies in de “Nieuwe Wereld”, die voor hun bevoorrading zeer afhankelijk waren van Europa. Ruilhandel was dan ook de belangrijkste vorm van handel bij de kolonisten. Al snel groeiden bepaalde goederen uit tot echte betaalmiddelen: afhankelijk van de regio werd er betaald in bloem, (Vervolg op pagina 7)

6

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016


(Vervolg van pagina 6)

maïs, vee of…tabak. Vanaf het einde van de 16e eeuw werd de tabaksplant verbouwd, en tabak groeide uit tot het belangrijkste teeltproduct in de zuidelijke kolonies zoals Virginia en Maryland. In 1642 kreeg tabak in Virginia een wettelijk statuut als betaalmiddel om huur, boetes of geïmporteerde goederen uit Europa mee te betalen. Deze tabak werd bewaard in grote opslagplaatsen, die vanaf 1713 tobacco notes uitgaven. Dit was papiergeld dat de tabak die er opgeslagen lag, als dekking had. Dit systeem, dat in 1747 in Maryland overgenomen werd, bleef meer dan 150 jaar bestaan.

Er zijn twee grote nadelen verbonden aan het gebruik van landbouwproducten (zoals tabak) als betaalmiddel: hun levensduur is beperkt en hun kwaliteit kan zeer sterk verschillen. Om het eerstgenoemde probleem tegen te gaan, werd de wettelijke geldigheid van de tobacco notes beperkt tot 18 maanden. Het tweede nadeel veroorzaakte vooral problemen in de 17e eeuw toen schulden systematisch met tabak van de slechtste kwaliteit betaald werden. Met de opkomst van de opslagplaatsen werd een inspectiesysteem uitgebouwd. Enkel inspecteurs kregen toestemming om tobacco notes in omloop te brengen. Maar omdat niet alle inspecteurs even plichtsbewust waren, verschilden de tabaksprijs en de koers van de biljetten afhankelijk van de reputatie van de inspec(Vervolg op pagina 8)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016

7


(Vervolg van pagina 7)

teur. Het gebruik van tabak als betaalmiddel was het meest verspreid in Virginia en Maryland, maar kwam ook voor in andere Amerikaanse kolonies, op sommige Caraïbische eilanden, in Brazilië en zelfs Oceanië. Met de opkomst van het officieel papiergeld in de 19e eeuw verdween het gebruik van tabak als betaalmiddel uit de samenleving, Biljet van 12 shilling uit New Jersey in 1776 met een tabaksblad op de achterom tijdens de Tweede Wereldkant. oorlog opnieuw zijn intrede te © Museum van de Nationale Bank. doen. De geallieerde soldaten kregen sigaretten bij hun gevechtsrantsoen, waardoor een groot deel verslaafd geraakte aan nicotine. In een bekend artikel beschrijft R.A. Radford, een economiestudent aan de Universiteit van Cambridge die in 1943 als soldaat gevangen genomen werd door de Duitsers, het ontstaan van een markteconomie gebaseerd op sigaretten in het krijgsgevangenkamp in Beieren waar hij verbleef. Hij vertelt hoe de status van de sigaret veranderde van een gewoon object naar een betaalmiddel en hoe de prijzen reageerden op externe schokken. Zo kon een vertraging in de voedselbevoorrading of de introductie van sigaretten van minder goede kwaliteit de prijzen doen stijgen. Omdat sigaretten regelmatig vernietigd werden –ze werden immers opgerookt- bleef het geldaanbod vrij stabiel, waardoor inflatie vermeden kon worden. Zelfs niet-rokers aanvaardden sigaretten als betaalmiddel omdat ze er zeker van waren dat ze steeds iemand zouden vinden met wie ze de sigaretten konden ruilen. Het gebruik van tabak als betaalmiddel in de 20e eeuw bleef nochtans niet beperkt tot dit ene voorbeeld. In de maanden (Vervolg op pagina 9)

8

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016


(Vervolg van pagina 8)

en jaren die volgden op het einde van de oorlog functioneerden sommige Europese economieën op basis van een vrij geavanceerd systeem van ruilhandel. Op verschillende plaatsen, zoals in Oostenrijk, Italië en Nederland, fungeerde de sigaret nog vaak als betaalmiddel bij transacties. Het belangrijkste voorbeeld is echter Duitsland, waar ruilhandel een à twee derde van de transacties tussen 1946 en 1948 uitmaakte. Tussen 1936 en 1946 vertienvoudigde de geldhoeveelheid in Duitsland, terwijl de productie halveerde. Hoewel dergelijke economische ontwikkelingen doorgaans leiden tot een sterke inflatie, heeft Duitsland dit doemscenario door een beleid van prijsbeheersing en rantsoenering weten te voorkomen. Omdat de officiële rantsoenen echter niet volstonden, ontstond een zwarte markt waar de prijs voor goederen veel hoger kon zijn dan de officiële prijs. De prijs voor boter, suiker, koffie of bloem lag bijvoorbeeld honderd keer hoger. Een groot deel van de bevolking beschouwde deze praktijken als schandalig. De meerderheid van de Duitse burgers verkoos dan ook om hun goederen te ruilen in plaats van buitensporige prijzen te betalen. De weigerachtige houding ten opzichte van de Reichsmark vloeide dus niet per se voort uit de depreciatie van de munt, maar uit de vermindering van zijn gebruik (en Reclame voor een Amerikaans tabaksmerk tijdens de dus nut) als beTweede Wereldoorlog. © Nationaal tabaksmuseum Wervik taalmiddel. Doordat er inherente beperkingen zijn verbonden aan ruilhandel (vooral de noodzaak aan een wederzijdse overeenkomst over de uit te wisselen goederen), deden bepaalde goederen (Vervolg op pagina 10)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016

9


(Vervolg van pagina 9)

snel hun intrede als betaalmiddel. Zo speelde de sigaret omwille van haar interessante eigenschappen een doorslaggevende rol in deze nieuwe economie: de sterke vraag van rokers garandeerde de aanvaardbaarheid van de sigaret als betaalmiddel, waardoor mensen in staat waren om zowel kleine als grote aankopen te doen met aparte sigaretten of pakjes. Het was dus goed mogelijk dat een sigaret, vooraleer te worden opgerookt, eerst honderd keer was uitgewisseld. De belangrijkste leveranciers van sigaretten waren de Amerikaanse soldaten die ze als rantsoen ontvingen en lieten opsturen door naasten. In 1947 bevatten meer dan 95% van de opgestuurde pakketten uit de Verenigde Staten sigaretten. Personen die ze verhandelden of uitwisselden op de zwarte markt, konden dan ook enorme winsten opstrijken. In Berlijn was het bijvoorbeeld mogelijk om met vier pakjes die elk minder dan een dollar kostten, een orkest voor een ganse avond te huren. De sigaretten hadden zoveel waarde dat bepaalde ondernemers de peukjes van Amerikaanse soldaten aan de uitgang van bioscopen en cafés begonnen te verzamelen om er nieuwe sigaretten van te maken. Ten slotte functioneerden sigaretten ook in het Roemenië van de jaren 80 als betaalmiddelen. Daar werden sigaretten van het merk Kent voor allerhande transacties gebruikt. Alleen sigaretten van dit merk werden geaccepteerd en de prijs van een pakje kon op de zwarte markt stijgen tot 14 dollar. Bijgevolg werden sigaretten voor de bevolking te duur om op te roken. In de praktijk waren ze continu in omloop totdat ze te beschadigd waren. Een groot deel van de sigaretten werd dus nooit gebruikt. Niettemin was het bezit van deze sigaretten een teken van rijkdom in een land waar armoede alomtegenwoordig was… Ludovic Bequet, Museumgids Museum Nationale Bank van België

10

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016


Heideplaats 52 2845 Niel Tel : 03/888.00.97

speciaalzaak rookartikelen

dagbladen en tijdschriften

wijnen en likeuren De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016

lotto 11


Big enough to handle. Small enough to care!

Uit sympathie

Kapelsesteenweg 509 - 517 B-2180 Ekeren tel.: +32-3-660 20 05 Gsm: 0478 666 480 Fax: +32 3 605 03 98

12

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016


Jokers De feesten zijn in aankomst, tijd voor een drankje.

(Vervolg op pagina 14)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016

13


(Vervolg van pagina 13)

(Vervolg op pagina 15)

14

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016


(Vervolg van pagina 14)

(Vervolg op pagina 16)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016

15


(Vervolg van pagina 15)

Bron: Robert Van de Velde

16

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016


Belangrijke momenten in postzegels We gaan verder met de Slag bij Waterloo

De Pruisen worden gestuit Ney bleef nieuwe troepen eisen, niet wetend dat Napoleon op zijn oostflank al door de voorhoede van de Pruisen werd aangevallen. De Franse reserve kon niet op tegen de Pruisische overmacht. Napoleon zette daarom zijn 10.000 man sterke Jonge Garde in, de lichte troepen van de keizerlijke garde. In felle straatgevechten in Plancenoit, al bijna in de rug van het Franse centrum, slaagden de Fransen er nog steeds niet in om de Pruisen terug te dringen. Hierdoor was Napoleon genoodzaakt om twee bataljons van de Oude Garde in te zetten, de kern en elite van de keizerlijke garde. Wonder boven wonder lukte het de Oude Garde het tij te keren, Plancenoit met de bajonet zuiverend, en werden de Pruisen voorlopig teruggedrongen, zodat althans de weg naar het zuiden openbleef.

De Britse linie wankelt Ondertussen slaagde Ney erin om onder dekking van de cavalerie met opgetrommelde infanterie van D'Erlons alsnog de hoeve La Haye Sainte in te nemen. Het King's German Legion werd verdreven en de hoeve viel in de handen van de Fransen. Ogenblikkelijk werden infanterie en artillerie-eenheden naar voren gebracht om de geallieerde carrĂŠs onder vuur te nemen en een doorbraak te forceren. Onder deze nieuwe ontwikkeling dreigde het hele geallieerde centrum te bezwijken. De troepen in de carrĂŠs begonnen zichtbaar te wankelen. Men poogde ze met ruiterij en infanterie te versterken maar de reserves waren nu te zwak om veel invloed te hebben. De Prins van Oranje liet nog een tegenaanval ondernemen door enkele Hannoverse bataljons, die echter door Franse cavalerie werd afgeslagen. Deze mislukte aanval zou ook bijdragen aan de (Vervolg op pagina 18)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016

17


(Vervolg van pagina 17)

negatieve berichtgeving in de Britse geschriften over de Prins van Oranje en de Nederlandse troepen. Verschillende geallieerde eenheden vluchtten van het slagveld. Voor de Fransen leek de overwinning nabij maar hun aanval begon door de snel oplopende verliezen stil te vallen. Daarbij was hun tijd bijna om. Steeds meer Pruisische troepen bereikten van het oosten uit het slagveld en het hele Franse leger dreigde hieronder verpletterd te worden. Door het uitblijven van de verhoopte aankomst van de troepen van Grouchy, die overeenkomstig Napoleons oorspronkelijke opdracht de Pruisen nog in noordoostelijke richting dacht te achtervolgen, waren zij nu sterk in de minderheid.

De aanval van de Garde wordt gestuit door de Nederlanders Napoleon probeerde met een laatste krachtsinspanning de zege zeker te stellen, en gaf om zeven uur 's avonds bevel voor nóg een stormloop. Hij wist dat hij door zijn reserves heen was, en zette zijn Keizerlijke Garde in. Om het moreel hoog te houden liet Napoleon door brigade-generaal Charles de la Bédoyère aan zijn linkerflank het bericht overbrengen dat Grouchy gearriveerd zou zijn. Als de aanval de sector bereikt had waar de verdediging al wankelde, iets ten westen van het centrum, had hij nog een kans gehad. Door een coördinatiefout echter, trof hij eerder de geallieerde rechterflank die nog relatief vers was. De geallieerde posities daar werden verdedigd door Engelsen, Hannovers en Brunswijkers. De Franse Middelste Garde, hoewel in de minderheid, viel hen twee keer aan. De Middelste Garde bestond uit fuseliersgrenadiers die de Oude Garde moesten ondersteunen. De eerste keer ontstond er een (Vervolg op pagina 19)

18

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016


(Vervolg van pagina 18)

gat in de geallieerde linie. Een tegenaanval door de Prins van Oranje mislukte en hijzelf raakte zwaargewond. Wellington raakte door zijn reserves heen, maar de verse Nederlandse 3e divisie, geleid door generaal David Hendrik Chassé, vulde het gat op. De eerste aanval van de middengarde verzandde in een vuurgevecht waarna beide partijen zich terugtrokken, maar de tweede aanval verliep voor de Fransen rampzalig: met een aantal kartetssalvo's van de Nederlandse Rijdende Artillerie werd een ware slachting aangericht onder de Fransen, de Engelsen ontvingen de middengarde met een salvo, en de divisie van Chassé overrompelde hen met een bajonetaanval. Hoewel het gewond raken door de Prins van Oranje later in Nederland de meeste aandacht zou krijgen, was de actie door Chassé een keerpunt in de slag. Chassé's 3e divisie was in reserve achter de rechterflank opgesteld geweest, rondom het dorp Eigenbrakel. Al snel kwam het bevel om zich in reserve op te stellen achter het centrum van de geallieerde linie. Chassé merkte dat de Britse troepen vóór hem op de vlucht sloegen en de Artillerie niet langer vuurde. Hij zag al snel dat Napoleon de Keizerlijke Garde op het centrum afstuurde en gaf het bevel aan zijn artillerie om positie te nemen en de vijand onder vuur te nemen, terwijl hij intussen de brigade van kolonel Detmers in colonnes liet opstellen voor de tegenaanval. Het vuur van kapitein Krahmer de Bichins batterij rijdende artillerie en de kracht van de jonge Detmers bajonettenbrigade braken de aanval van de beroemde Garde en dreven haar toen op de vlucht. De brigade van Detmers zette de aanval door, verdreef de Franse garde van een laatste positie bij La Haye Sainte en achtervolgde de vluchtende Fransen tot aan het Maison du Roi bij Plancenoit, waar ze Pruisische troepen tegenkwamen. De terugtocht van de Franse garde eindigde in een wilde vlucht, die oversloeg op de rest van het Fran(Vervolg op pagina 20)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016

19


(Vervolg van pagina 19)

se leger. Daarop beval Wellington de algehele opmars van het geallieerde leger.

De Pruisen breken door Ondertussen waren ook de Pruisen weer doorgedrongen tot Plancenoit. Dat dorpje werd verdedigd door ongeveer 20.000 Fransen van Lobaus VI korps, twee cavaleriedivisies, de acht bataljons van de Jonge Garde en twee bataljons van de Oude Garde tegen ongeveer 30.000 Pruisen. De Fransen hielden de verdediging ongeveer een uur vol voordat ze door een gigantische Pruisische tegenaanval en bloedige straatgevechten uit Plancenoit werden gedreven. De laatste eenheid die vluchtte was de Oude Garde die de kerk en het kerkhof verdedigde. De Franse verliezen waren verschrikkelijk. Het Eerste bataljon Tirailleurs van de Jonge Garde bijvoorbeeld verloor die dag 92% van zijn mannen aan doden en gewonden.

Het Franse leger vlucht De Oude Garde, de meest geharde soldaten van allemaal en nog altijd trouw aan Napoleon, dekte de aftocht van hun keizer. In perfecte formaties wisten zij nog een aantal aanvallen van de geallieerden af te slaan alvorens zich al vechtend terug te trekken. Generaal Pierre Cambronne, uitgedaagd om zich over te geven, zou toen de historische woorden hebben gesproken: "De garde sterft, maar geeft zich niet over!" Een andere variant is dat hij zich beperkte tot een kort maar krachtig antwoord: "Merde!" In werkelijkheid werd hij gevangengenomen door de Britse generaal Halkett. De laatste twee carrés van de Oude Garde vormden een levend schild voor Napoleon en zijn staf. Deze carrés waren het Eerste Regiment Grenadiers en het Eerste Bataljon van het Eerste Regiment Jagers, de beste soldaten van het Franse leger. Deze carrés wisten tezamen met de nog resterende Franse cavaleriebrigades alle aanvallen van de geallieerden af te (Vervolg op pagina 21)

20

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016


(Vervolg van pagina 20)

slaan. Het laatste carrĂŠ Jagers van de Keizerlijke Oude Garde dat de aftocht dekte, werd geleid door de Rotterdamse kolonel Jan Coenraad Duuring. Napoleon bevond zich hier een geruime tijd in alvorens hij zijn soldaten moest verlaten om naar Parijs te rijden - hij vreesde een opstand van de Parijzenaars. De Nederlandse 3e Divisie en enkele Nederlandse cavalerie-onderdelen, die de Fransen tot ver achter hun linies had achtervolgd, ontmoetten achter de Franse beginposities de Pruisen en hielden halt. De Pruisen namen de achtervolging van hun uitgeputte Nederlandse collega's over. Wikipedia.org / Catawiki

voor

AL uw feesten Telefoon: 03 888 98 71 Fax: 03 290 49 89 e-mail: keukenkabouter@pandora.be Blauwbrugstraat 8

2845 Niel

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016

21


NODIGT U UIT OP DE

25STE NATIONALE RUILBEURS POSTZEGELS—POSTSTUKKEN—ONGETAND BELGIË

Op zaterdag 23 januari 2016 van 09u15 tot 15u30

22

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016


Hoe en waarom postzegels?

Hoe noemt men bij postzegels drukfouten”? Het kan voorkomen dat de zegelontwerper of graveur zich vergist. Hierdoor komt op de drukplaat of drukvorm niet het gewenste zegelbeeld. De zegels die voor deze vergissingen gedrukt worden, noemt men “drukfouten”. De fout bevindt zich dus op alle zegels van de gehele oplage. Ondanks talrijke controles die de zegel bij zijn vervaardiging van de eerste schets tot de definitieve druk ondergaat, komen er toch wel zulke drukfouten voor. Een van de bekendste bevindt zich op een zegel van de Dominicaanse Republiek uit het jaar 1900. De graveur had de grens met het buurland Haitï iets verschoven. Haitï beantwoorde deze grenscorrectie met heftige diplomatieke protesten; bijna was het om deze zegel tot een oorlog tussen deze twee staten gekomen. Ook een Ierse zegel, waarop het hele eiland Ierland tot een Vrije Staat schijnt te behoren (terwijl het noordelijke gedeelte deel van het eiland bij Groot-Brittannië behoort), leidde tot diplomatieke verwikkelingen. Ook hier werd de vergissing als een opzettelijk “grenscorrectie” beschouwd. Wordt vervolgd. Celeste De Graef

Bezoek ook onze website

www.nielse-hobby-club.be Opbouwende kritiek is steeds welkom op redactie@nielse-hobby-club.be

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016

23


Oplossingen Quizzzz 5 Vraag 1:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

1497 Vraag 2:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

2578 Vraag 3:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

3308 Schiftingsvraag:

hoeveel juiste antwoorden komen er binnen op vraag 1? 9 juiste antwoorden

Voor de nieuwe deelnemers zijn hier nog even het reglement: Voor een juist antwoord op de eerste drie vragen telt telkens één punt. Indien de eerste drie vragen correct zijn beantwoord, doet men maar eerst mee met de schiftingsvraag. Indien deze correct is telt dit voor twee punten extra. Er is geen discussie over de antwoorden, de quizmaster is steeds in zijn gelijk. Opmerkingen worden wel steeds onderzocht, doch dit betekent niet dat er een wijziging zal komen in de punten toekenning. De oplossingen van de quiz mag je nog steeds afgeven op een van de clubdagen, ten laatste tijdens de uren van de laatste ruildag vóór het verschijnen van het volgende clubblad. Op een later tijdstip worden er geen meer aanvaard.

24

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016


Quizzzz!!!!!!!!! Quizzzz 1 Vraag 1:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

Vraag 2:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

Vraag 3:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

Schiftingsvraag: Hoeveel juiste antwoorden komen er binnen op vraag 1 Oplossingen Quizzzz 1 Vraag 1: _______________________________________ Vraag 2: _______________________________________ Vraag 3: _______________________________________ Schiftingsvraag:

_______________________________

Naam:

_______________________

Lidnr. _______

Adres:

_____________________________________ _____________________________________

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016

25


Nieuwe uitgaven: Europa Kasteel Löwenburg—€ 0,90

Aland 2 februari 2016 Strandjutterij—€1,20

Beierse woud—€ 0,85

Zeilschepen—€ 0,10—10

Auto’s—2 x € 0,70

Duitsland 2 januari 2016 Bloemen—€ 2,50

Estland 13 november 2015 175ste verjaardag uitgave eerste postzegel—€ 0,55

1250 jaar Schwetzingen— € 1,45

(Vervolg op pagina 27)

26

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016


17 november 2015 Kunst—€ 0,55

19 november 2015 Kerstmis—€ 0,55—1,20

2 december 2015 Meteorologisch observatorium Tartu Universiteit—€ 0,65 Frankrijk

5 november 2015 Helden van het verzet— 4 x Lettre Verte

9 november 2015 Muziekdozen—4 x € 0,68

Rode Kruis—5 x € 0,68

13 november 2015 Roland Bartes—€ 1,15

4 november 2015 5 x Lettre Verte

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016

27


27 november 2015 50 jaar satelliet Asterix— € 0,68

(Vervolg van pagina 27)

16 november 2015 Haan—€ 0,68

Frans Andorra 9 november 2015 Ramon d'Areny—€ 1,25 Star Wars— 4 x Lettre prioritaire

28 november 2015 De levende Kerststal van Engordany—€ 0,76 23 november 2015 50 jaar Nationaal bestuur van de Bosbouw—€ 0,68

25 november 2015 Klimaat Conferentie—Wereld 20g

Groot-Brittannië 7 januari 2016 Shakleton—2 x 1st Class— 2 x £ 1—2 x 1,33—2 x 1,52

(Vervolg op pagina 29)

28

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016


(Vervolg van pagina 28)

Italië 2 november 2015 Pier Paola Passolini—€ 0,95

30 november 2015 Salvatore Ferragamo—€ 0,90

13 november 2015 50ste verjaardag van de stichting van het Instituut voor Internationale Zaken— € 0,95

7 december 2015 Gaetano Perusini—€ 0,95

21 november 2015 Kerstmis—2 x € 0,95 Giubileo Straordinario della Misericordia—€ 0,95—1— 2,20—2,90

27 november 2015 San Giovanni Battista Hospitaal—2 x € 0,95 (Vervolg op pagina 30)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016

29


(Vervolg van pagina 29)

9 december 2015 Barbiana School—€ 0,95

Liechtenstein 16 november 2015 Juwelen uit de oudheid— CHF 0,85—1—1,30 Jersey 5 januari 2016 Chinees Jaar van de Aap— p 47 Schilderijen—CHF 1—1,40— 1,90

Kroatië 25 november 2015 Kerstmis—HRK 3,10 Kerstmis—CHF 0,85—1— 1,40—1,90

1 december 2015 Visuele kunst—€ 1,20—3,10— 4,62

Chinees Jaar van de Aap— CHF 1,90 (Vervolg op pagina 31)

30

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016


(Vervolg van pagina 30)

Luxemburg Oldtimers—€ 0,70+0,05— 0,95+0,10—1,30+0,10— 1,40+0,25

Man 27 november 2015 CHOGM—€ 3

Monaco Prinses Charlène—€ 1,60

Kerstmis—€ 0,70+0,05— 0,95+0,10 Roos Prinses Charlène— € 0,68

Bloemen—4 x ATR 50 g

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016

31


Waarheen? Hieronder vind je nationale ruildagen en beurzen die de volgende maanden plaatsvinden 16 januari—Ruilbeurs voor zichtkaarten (Cartophilie), Cercle des Collectionneurs Hennuyers—Salle "Les Tilleuls" Place de St.Symphorien 4, 7030 Mons (St.Symphorien)— 7u30-12u—tel.: 0474/62 76 60 16 januari—Veiling voor VPAH, KVBP en KLPB leden, Koninklijke Nielse Hobby- en Postzegelclub—GBS Niel, Veldstraat, 2845 Niel—13u30— e-mail: veiling@nielse-hobby-club.be 23 januari—25ste Nationale Ruilbeurs, Koninklijke Kielse Postzegelkring—Stedelijke Feestzaal Kielpark, St. Bernardsesteenweg 113, 2020 Antwerpen-Kiel— 9u30-15—e-mail: luc.impens@skynet.be 30 januari—14de Nationale Ruilbeurs, Cercle Philatélique Yvetois—Salle Communale, Place St. Laurent, 5650 YvesGomezée—9-16u—e-mail: guidosse.jm@scarlet.be 31 januari—26e Ruilbeurs voor zichtkaarten—Zaal vzw Ogy Sport, Place des Combattants, 7862 Ogy (Lessines) 08u30-13—e-mail: ogybrocant@skynet.be4 31 januari—15e Verzamelaarsbeurs—Athenée Royal de Fragnée, Rue de Fragnée 73, 4000 Liège—09u tot 15u— e-mail: luc.fautre@gmail.com 7 februari—29e Ruilbeurs, De Posthoorn Keerbergen— KTA - GITBO Keerbergen, Molenstraat 2, 3140 Keerbergen—9u-16u—e-mail: georges.vgoidsenhoven@skynet.be 8 februari—Ruilbeurs, Antwerpse Postkaarten Club—Zaal “Ars-’t Spant”, Boomsesteenweg 333, 2610 Wilrijk—914u—e-mail: j.v.beehoven@telenet.be 13 februari—Grote Verzamelaarsbeurs, Kuurnse Verzamelaars Vereniging—Zaal Kubox (Renbaan), Kattestraat 188, 8520 Kuurne—7u—16u—Tel.: 056/71 71 17 (Vervolg op pagina 33)

32

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016


(Vervolg van pagina 32)

13 februari—17e Grote Beurs der Verzamelaars, De Henegouwse vriendenkring der filatelistische kringen Charleroi—Institut St.André, Rue du Parc 6, 6000 Charleroi—9u-17u—Tel.:071/87 94 00 28 februari—Internationale voorjaarsbeurs, Binkse Ruilclub Turnhout—Hivset Apostoliekenstraat 4, 2300 Turnhout—8-13u30— e-mail:secretariaat.binkseruilclub@telenet.be 5 maart—Grote Beurs voor Filatelie & zichtkaarten, Cercle Philatélique des Fagnes Chimay—Cultureel Centrum Sudhaina, Rue des Battis 34, 6464 ChimayBaileux—9u-17u—e-mail: gbaudot@skynet.be 5 maart—Nationale Ruilbeurs, Koninklijke Filatelistische Kring van Dendermonde—Middenschool Atheneum, Geldroplaan, 9200 Dendermonde—9u-16u— Tel.: 052/21 12 51 5 maart—7e ruilbeurs, Club Philatélique Cominois— Salle les Marmousets, Rue des Arts 2, 7780 Comines— 9u-17u—Tel.: 0476/07 02 24 6 maart—16e Nationale Filateliebeurs, De Postiljon Boortmeerbeek—Cafetaria van de Sporthal, Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek—8u30—15u— e-mail: ida.vanrillaer@telenet.be 6 maart—14e Ruilbeurs, l'Union Philatélique Athoise— L'école St.François, Rue de Pintamont 28, 7800 Ath— 9u-16u—Tel.: 068/28 31 11 Bron: Philandria.eu

Koop bij onze sponsors De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016

33


Nieuwe uitgiften: Wereld Australië 14 december 2015 Wilde bloemen—3 x $ 1—2

Falklands 20 november 2015 20ste verjaardag van ESRG— 2 x p 30—2 x 75— 2 x £ 1

Frans Polynesië 5 november 2015 100 jaar postzegels voor het Rode Kruis—F 500

16 december 2015 De markt van Papete—F 80

Hong Kong 20 november 2015 31ste Aziatische Internationale Postzegeltentoonstelling— $ 5,10—6,10

8 december 2015 Oude Chinese uitvindingen— $ 1,70—2,90—3,70—5

India 14 november 2015 Dag van de kinderen—INR 5— 25 (Vervolg op pagina 35)

34

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016


(Vervolg van pagina 34)

16 november 2015 BEHL—INR 5

Israel 8 december 2015 Nili Centenary—NIS 5

24 november 2015 Gezamenlijke uitgave met SinPensioensparen—NIS 11,70 gapore—INR 5—25

EEPC—INR 5

Nostalgie—3 x NIS 2,30

3 december 2015 Zoologisch onderzoek—INR 5— 25 (Vervolg op pagina 36)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016

35


(Vervolg van pagina 35)

Dag van de postzegel—NIS 10

Nieuw Zeeland 13 januari 2016 Het Chinese jaar van de Aap—$ 0,80—1,40—2—2,50 Theater en entertainment— NIS 2,30—4,10

Verenigde Naties 23 oktober 2015 70 jaar Verenigde Naties— € 0,80—1,20—CHF 1—1,90—$

Nieuw Caledonië 6 november 2015 Schildpadden—4 x F 110

0,80—1,70 24 november 2015 Klimaat Conferentie—€ 0,80— CHF 1,40—$ 1,20

7 november 2015 Niaouliplant—F 190 (Vervolg op pagina 37)

36

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016


(Vervolg van pagina 36)

Verenigde Staten 1 oktober 2015 Kerstmis—10 x c 49

23 oktober 2015 Sneeuwvlokken—4 x c 49

12 januari 2016 Papieren hart—c 49

Zuid-Afrika 9 oktober 2015 Werelddag van de post— 5 x Standard Postage

27 oktober 2015 Oliver Tambo—Standard Postage

8 december 2015 100 jaar publicatie Oxford University Press in ZuidAfrika—Standaard Postage

De nieuwe postzegeluitgaven van Europa en de wereld zijn slechts een selectie van diegenen die bij de redactie bekend is. Deze lijst is daarom niet volledig. De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016

37


38

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016


Ik zoek—Ik ruil—Ik bied aan IK ZOEK

IK BIED AAN

Munten, zilver België, Belgisch Congo, alle munten en briefjes. Ook alle munten “Derde Rijk” van 1933 tot 1945. Frans Haegemans, ben regelmatig op de clubdagen aanwezig.

Een mooie verzameling boeken en DVD’s van Wereldoorlog II. Zeker voor verzamelaars!

IK ZOEK

Laat een seintje voor afspraak op tel.: 03/459.91.30 of 03/288.97.87 na 18u00.

Israël gestempeld recent Kongo gestempeld recent Bob Borower Tel.: 0476/86 22 97

IK ZOEK—IK RUIL—IK BIED AAN Ook uw zoekertje kan hier staan! U hoeft enkel een ‘zoekertjesformulier’ te vragen op een clubactiviteit, in te vullen en af te geven aan een bestuurslid. Uw zoekertje verschijnt dan in het volgende clubblad. Deze zoekertjes zijn gratis voor de leden. Gelieve binnen te brengen ten laatste de ruildag vóór verschijning van het clubblad.

Koop bij onze sponsors De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016

39


IK BIED AAN

6 egg codllers (engelse eierpotjes) gemaakt voor 1 ei. 6,00 €/stuk, ook verkrijgbaar als set van 2 of 3 stuks pruimendesign

setje van 2 egg codllers voor 1 eitje 6,00 €/stuk = 12,00 € bloemendesign

Graag contact opnemen a.u.b. Van de Velde-Darcon, Vredestraat 32, 2845 Niel Tel: 0497/67.16.67 We zijn regelmatig op de clubdagen aanwezig.

WANNEER JE OP DE TOP VAN EEN HEUVEL STAAT, MERK JE DAT ER NOG HOGERE HEUVELS RONDOM JOU ZIJN

NELSON MANDELA

40

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016


Markthandel Groenten & Fruit

A.G.F. Primeurs DrĂŠ & Ingrid Tel : 0478/740 410

Openbare Markten maandag

=

Hoboken

dinsdag

=

Niel

woensdag donderdag

= =

Mortsel Antwerpen LO

zaterdag

=

Niel

Steeds dagverse kwaliteit !

Ook in 2016 spaarpuntenaktie voor gratis draagtas

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016

41


Brood– en banketbakkerij

Eduard Claessenslaan 94 2845 Niel Tel : 03/888.08.42

Dinsdag en vrijdag gesloten

42

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016


ZONDAG 28 FEBRUARI 2016 Tussen 08:00 tot 13u30

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016

43


Uit het oude boekenrek Als uitsmijter vonden we het wel interessant om eens te grasduinen in “De geneesheer der armen” van Dokter Beauvillard een uitgave van 1929 en te kijken hoe men 85 jaar geleden omging met geneeskunde.

De geneeskundige planten. Zilverkruid. Potentilla orgenta. Het is een plant van ons land, met zilverhelle bladeren en alleenstaande bloemen en groeit op de beemden oevers der beken. Deze plant is stoppend. ‘t Treksel van zilverkruid word gereed gemaakt op volgende wijze: 20 of 30 gr. voor 1 liter water. 10 minuten laten trekken. Men mag er 6 of 4 tassen per dag van drinken in geval van geringe buikloop. Genomen als gorgelmiddel, om het tandvlees te verstrammen. Armoise of bijvoet. Sint –Janskruid, Sint Janskroon. De plant is zeer gemeen op alle harde en woeste gronden. Eigenschappen: men bereidt met de bladeren een treksel 20 gr. 1 liter water, 3 of 4 tassen van drinken dagelijks in geval van hysterie. Deze tisane is versterkend en opwekkend, doch in geval van bloedarmoede is zij totaal onvoldoende. Boschkruid. Arnica Montane. Tabak der Vogeezen, der Savoyards, kinkina der armen, Valkruid. Deze plant groeit overvloedig in alle bergstreken. Inwendig gebruik: men moet heel voorzichtig zijn. Indien de staat van gevoelloosheid bij een zieke blijft duren, mag men hem 2 of 3 tassen boschkruidtisane geven, tot dat zijn gezicht weer wat kleur krijgt en zijn pols weer regelmatig pocht. (dosis: 15 gr bladeren of bloemen en één liter treksel) zeer nuttig ook in geval van stuipen. Wanneer men de dosis te sterk gebruikt zoo veroorzaakt het boschkruid voor geweldig hoofdpijn, ijlende koorts, stuipen en zelfs den dood. Uitwendig gebruik. Als uitwendig gebruik is het boschkruid of kneuzingen; schokken te genezen, dopt men een doek in een aftreksel van boschkruid: de wonden zelfs wanneer ze door besmette voorwerpen, messen enz. veroorzaakt zijn, genezen en het bloed stolt niet in de weefsels onder de huid. Wordt vervolgd 44

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 1—jan-feb 2016


Klaar voor onze exclusieve behandeling? Wat kan u uitsparen met uw verzekeringen? Wij bekijken het gratis voor u.

Baeyaert Verzekeringen, St.-Hubertusplein 14 Niel Tel.: 03.843.25.56—0495/57 98 58

Afgiftekantoor : 2845 NIEL

Afzender : K.NHPC/KVBP NIEL Wirixstraat 15 2845 Niel +32-(0)3-888.67.24

De Nielse Klok nr. 1 - 2016  

De Nielse Klok is de spreekbuis van de Koninklijke Nielse Hobby en Postzegel Club en de KVBP afdeling Rupelstreek. De Koninklijke Nielse Hob...

Advertisement