De Nacht van kunst & wetenschap programmaboekje

Page 1

PROGRAMMA

ZATERDAG 24 MEI 2014 BINNENSTAD GRONINGEN 200 ACTS, €10,WWW.DENACHTVANKUNSTENWETENSCHAP.NL


Inhoudsopgave Voorwood 3 Algemene info 4 General info 6 Rug400 programma 8 Weg van Kunst naar Wetenschap

10

Groninger Museum 14 Pathe 18 Academie Minerva Zuiderdiep

20

Academie Minerva Praediniussingel

24

Usva 28 Der Aa-Kerk 32 Vismarkt 36 Universiteitsmuseum 38 Academiegebouw 40 Academieplein 46 Universiteitsbibliotheek 48 Grand Theatre 52 Bibliotheek Groningen 54 Tschumipaviljoen 58 Vera afterparty 59 Blokkenschema 62 Sponsors en partners

66

Colofon 71 Plattegrond 72


3

VOORWOORD DE NACHT VAN KUNST & WETENSCHAP Op zaterdag 24 mei verandert de binnenstad van Groningen voor de vijfde maal in één groot festivalterrein voor De Nacht van Kunst & Wetenschap. Ontstaan in het kader van het 395-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen heeft het festival zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een populair stadsfestival. Dit jaar heeft De Nacht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan een extra feestelijk tintje. De recente start van de Akademie van Kunsten – onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen – benadrukt nog eens het grote en breed gedragen belang van de relatie tussen kunst en wetenschap. Kunst, cultuur en wetenschap dragen in belangrijke mate bij aan onze samenleving. De Nacht van Kunst & Wetenschap laat aan een breed en gevarieerd publiek zien wat onze eigen kennisinstellingen in huis hebben. Het festival laat de Groninger binnenstad bruisen van creativiteit en inspiratie. Een groot aantal podia biedt ruimte aan talent op het gebied van wetenschap, theater, muziek, kunst, dans, poëzie en film. De Nacht laat u op een inspirerende en verrassende manier kennismaken met de thema’s waar Groningen als City of Talent in uitblinkt: healthy ageing en energie. Onderzoekers, muzikanten, wetenschappers, kunstenaars, en andere creatieven krijgen tijdens De Nacht de ruimte om hun talent of onderzoek te laten zien. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf uitvinden hoe u zo gezond mogelijk oud kunt worden en wat u zelf kunt doen om minder of duurzamere energie te gebruiken. Met ruim tweehonderd programmaonderdelen heeft De Nacht u echter veel meer te bieden. Wissel tijdens uw ontdekkingsreis door de binnenstad een nachtcollege van sterrenkundige Vincent Icke in het Groninger Museum af met experimenten in de Der Aa-Kerk. Of bezoek een concert van De Wereld Draait Door-huisband Tangarine op de Vismarkt. Meet uw hersenactiviteit in het ProefLab en omdat lachen goed is voor uw brein, is Boom Chicago present. Ik wens u allen een gezellige, leerzame en bovenal inspirerende Nacht van Kunst & Wetenschap toe. Met vriendelijke groet, Dr. R. L. (Ruud) Vreeman

///////////////////////+ /

Burgemeester van Groningen


ALGEMENE INFO

4

Over De Nacht /////////////////////////////////////////////////////

EHBO +++++++++++++++++++++

Op 24 mei is de binnenstad van Groningen hét centrum van kunst en wetenschap. De route van De Nacht voert je langs onverwachte ontmoetingen tussen kunst en wetenschap op bijzondere plekken. Geniet van lezingen, workshops, tentoonstellingen, debatten, wetenschappelijke experimenten, muziek, theater, dans en unieke voorstellingen waar kunst en wetenschap elkaar letterlijk ontmoeten.

In geval van nood kun je terecht bij de EHBO-post. Deze kun je vinden op de Vismarkt. Verder kun je ook altijd mensen van de organisatie aanspreken om EHBO-ers voor je op te roepen.

400 jaar RUG +++++++++++++++++++++++++

Taal /////////////////////////////////////////////

De Nacht van Kunst & Wetenschap is dit jaar onderdeel van het lustrumprogramma van de Rijksuniversiteit Groningen. Van 15 mei tot en met 15 juni viert de RUG haar 400-jarig bestaan met het thema For Infinity. Daaronder valt ook het 400-vragenprogramma, waarbij vragen worden behandeld als ‘Bestaat God eigenlijk?’ Voor het hele verdere programma van RUG400 kijk je op www.rug400.nl.

Tijdens De Nacht van Kunst & Wetenschap zijn de meeste programma-onderdelen in het Nederlands. Enkele onderdelen zijn echter in het Engels en deze zijn in het programmaboekje aangegeven met de Britse vlag. Kunstenaars en wetenschappers kunnen je overigens vaak wel in beide talen te woord staan.

Tijden ///////////////////////////////////////////////////////////////

Eten en drinken +++++++++++++++

Het festival gaat van start om 20.00 uur en duurt op de buitenlocaties tot 01.00 uur. Op de meeste binnenlocaties gaan we langer door. Check het blokkenschema voor de exacte tijden. En kom vooral ook naar de afterparty in Vera. Daar draait DJ St. Paul de rest van De Nacht nog lekker plaatjes.

Er zijn barren en eettentjes op het Academieplein en de Vismarkt. Hier kun je betalen met lustrum-muntjes. Ter plekke verkrijgbaar en met pin te betalen. Deze muntjes zijn tijdens De Nacht alleen te gebruiken op de buitenlocaties, wel blijven ze geldig bij andere evenementen van de RUG400 feestmaand. Binnenlocaties werken met eigen horeca. Meestal cash, soms met munten.


5

Binnenlocaties /////////////////////////////////

Buitenlocaties ++++++++++++++++

Om toegang tot de binnenlocaties te verkrijgen heb je een polsbandje nodig. Bij alle locaties geldt vol is vol! Dus wil je ergens graag bij zijn, wees dan vooral op tijd!

Naast het programma op de binnenlocaties is er ook buiten van alles te beleven. Natuurlijk het hoofdpodium op de Vismarkt, maar ook van alles op de Weg van Kunst naar Wetenschap. Hier vind je de meest uiteenlopende acts in straattheater, muziek, beeldende kunst en meer. Laat je verrassen! Voor toegang tot de buitenlocaties is geen polsbandje nodig.

Kaarten kosten in de voorverkoop online (tot 23.59 uur op 23 mei) â‚Ź10,00 en zijn via www.denachtvankunstenwetenschap.nl verkrijgbaar. Vanaf 19 mei kun je op een aantal plekken direct een polsbandje kopen. Te weten: Plato Groningen, Groninger Museum en het VVV kantoor op de Grote Markt. Wacht niet tot de dag van de Nacht zelf, dan kan het al uitverkocht zijn, in ieder geval zijn de rijen lang en de kaarten duurder. Op 24 mei kosten de bandjes â‚Ź15,00. E-tickets omruilen voor een polsbandje kan op 24 mei overdag tot 17:00 uur bij het VVV kantoor op de Grote Markt en bij het Groninger Museum. Vanaf 19:30 uur kun je hiervoor terecht bij onze infobus op de Vismarkt, in het Academiegebouw of het Groninger Museum. Let op: een E-ticket geeft geen toegang tot de binnenlocaties, ruil deze dus eerst om voor een polsbandje! Kijk voor de laatste informatie op denachtvankunstenwetenschap.nl.

VEEL PLEZIER! GROETEN, DE NACHT VAN KUNST & WETENSCHAP

////////////////////////////////////+/


GENERAL INFO About The NiGht///////////////////////////////////////////////////

6

First aid +++++++++++++++++++

On 24 May, Groningen’s city centre will be all about arts and sciences. The Night’s route will lead you past unexpected encounters between arts and sciences on extraordinary locations. You will be able to enjoy lectures, workshops, exhibitions, debates, scientific experiments, music, theatre, dance and unique performances wherein arts and sciences merge.

In case of an emergency you can contact the first aid team, which is located at the Vismarkt.

University of Groningen 400 years ++++++++++++

Language ///////////////////////////////////////

This year, the Night of Arts and Sciences will be part of the University of Groningen’s lustrum celebrations. From 15 May to 15 June, the University of Groningen will be celebrating its 400th anniversary with the theme For Infinity. Part of this is the 400 Days for 400 Questions programme, covering questions such as “Does God exist?” and many others. For the complete RUG400 programme, see: www.rug400.nl.

A lot of the events on the programme will be performed in Dutch. However, some events will be conducted in English and in the programme, these will be indicated with an icon of the Union Jack. Though it’s definitely worth a mention that most artists and scientists will be able to speak to you in English. Enjoy!

Timetable ///////////////////////////////////////////////////////////

Food and drink ++++++++++++++++

The festival will kick off at 8 p.m. and will last to 1 a.m. at the outdoor locations. At most indoor locations, we will go on for far longer though. Please check out the timetable for exact times. And do remember to get to the afterparty at Vera, where DJ St. Paul will be spinning discs all night long!

The Academieplein and the Vismarkt have three catering outlets each. You can pay for any purchases with anniversary tokens. These are available on site and payable by card. During The Night, you can only use these tokens to pay for any food or drinks at the outdoor locations, but you can also use them at the other events of the RUG400 anniversary celebrations. Indoor locations have their own catering, usually work with cash, and sometimes with (their own) tokens.

Remember you can always speak to a representative of the organization to have them contact the first aid team for you.


7

Indoor locations ////////////////////////////////

Outdoor locations ++++++++++++++

In order to gain entry to the indoor locations, you need a wrist band. All locations admit entry on a first come, first served basis. So if you really want to see, hear or experience something, be sure to be there on time! The presale tickets are sold online at €10.00 each (up until 23.59 on 23 May) and are available on www.denachtvankunstenwetenschap.nl.

In addition to the program at the indoor locations, there is also plenty to do outside. There is of course the main stage at the Vismarkt, but also the many events, acts and activities on the Road from Arts to Sciences. Here you will find a wide variety of acts in the fields of street theater, music, visual arts and more. Let us surprise you! You don’t need a wristband to access the outdoor locations.

From 19 May onwards you will also be able to buy a wristband at a number of other places, namely: Plato Groningen, the Groninger Museum and the Tourist Information Centre (VVV) on the Grote Markt. Don’t wait too long though, as by the time The Night has finally arrived, tickets might be sold out already. In any case, there will be long queues and ticket prices will have gone up. On 24 May, the wristband will set you back €15.00. You can exchange your e-tickets for a wristband until 5 p.m. on 24 May at the Tourist Information Centre on the Grote Markt and at the Groninger Museum. From 7.30 p.m. You can obtain wristbands at the Academiegebouw, at the Groninger Museum and at our information bus on the Vismarkt. Note: An e-ticket does not give you access to the locations, so do make sure to exchange it for a wristband first!

ENJOY THE NIGHT! GREETS, DE NACHT VAN KUNST & WETENSCHAP

Go to denachtvankunstenwetenschap.nl for more information.

////////////////////////////////////+/


400 dagen voor 400 vragen Ter gelegenheid van haar 400ste verjaardag geeft de universiteit iedereen de kans om vragen voor te leggen aan deskundigen bij de RUG. Ruim 400 vragen zijn er binnengekomen en al deze vragen worden beantwoord in lezingen en experimenten, kinderkenniscafés en kindercolleges, fietstochten en een familiedag. 400 dagen voor 400 vragen is een uitgebreid publieksprogramma voor Groningen, Friesland en Drenthe dat de hele feestmaand loopt. Ook tijdens De Nacht van Kunst & Wetenschap worden een heel aantal van de 400 vragen beantwoord.

Vragen, vragen, vragen? De Nacht heeft het antwoord! Bij de ingestuurde 400 vragen zaten veel vragen over de Superprovincie, het brein en het heelal. Wij hebben daarom een heel blik met wetenschappers opengetrokken die de vragen gaan beantwoorden: Barend van Heusden geeft bij De Slag om het Noorden in de Universiteitsbibliotheek antwoord op de vraag of er daadwerkelijk een cultuur verschil tussen Groningers, Friezen en Drenten bestaat. Want kun je spreken over een Groningse, Friese en Drentse identiteit? In De Nachtmis wordt de vraag van een tienjarige vragensteller beantwoord: ‘Bestaat God? En kan de Universiteit dat niet even uitzoeken? Dat gaan we dus doen met onder andere Prof. Dr. Andre Aleman en Prof. Dr. Barthel. Vincent Icke geeft in zijn Nachtcollege in het Groninger Museum en het Kennis café samen met Rien van de Weijgaert in Academie Minerva antwoord op alle vragen over zwarte gaten, de oerknal en het uitdijende heelal. In het Academiegebouw worden alle vragen over het brein beantwoord, zo gaat Geluksprofessor Leo Boormans uitleggen waarom bepaalde mensen gelukkiger zijn dan anderen. Heb jij ook nog een vraag die je wilt stellen? Dat kan tijdens De Nacht! Alle vragen over je hersenen kun je stellen tijdens het braindaten met de hersenwetenschappers in het Academiegebouw. Vragen over DNA en genen? Cisca Wijmenga geeft antwoord bij het KNAW Ontdekkerscafé. Kortom De Nacht geeft antwoord ;-)

8


De RUG bestaat 400 jaar! Dat wordt van 15 mei t/m 15 juni gevierd met een feestelijk programma rondom het RUG400-thema For Infinity (4∞). Een greep uit de evenementen die je nog kunt bezoeken.

Voor Eeuwig, muziektheater in de openlucht i.s.m. NNT • Voor iedereen › Woensdag 14 en donderdag 15 mei 2014, try-outs › Vrijdag 16 t/m zondag 18 mei 2014 › Woensdag 21 t/m zondag 25 mei 2014

Gift for Infinity: Iedereen in beweging voor ‘Actief Oud is Goud’

Met groots afsluitend projectiespektakel ‘A Gift for Infinity’ door Noord Nederlands Orkest, Club Guy and Roni, WERC Collective en Jan Klug • Voor iedereen, vanaf € 1,-/ vrije entree › Vrijdag 23 mei, 13.00 – 00.00 uur, Broerplein

Groninger Cantus Fest

Groot zangfestijn als afsluiting van Lauwersloop & Walk for Infinity • Voor deelnemers Lauwersloop & Walk for Infinity en studenten › Vrijdag 30 mei 2014

Roei-evenement Bommen B∞trace Roei-tweekamp tussen Groningen en Münster • Voor iedereen › Zaterdag 14 juni 2014

Parade door studenten & Stadjers › Zaterdag 14 juni 2014

For Infinity Slotfeest

Knallend einde van een fantastische feestmaand met o.a. Bløf, De Jeugd van Tegenwoordig en Sandra van Nieuwland. • Voor iedereen › Zaterdag 14 juni 2014 Tijdens hele RUG400-maand staat de Gift for Infinity centraal: een onderzoek naar Actief Oud is Goud. Ook bij De Nacht kunt u bijdragen. Check RUG400.nl voor info over alle evenementen en het onderzoek Actief Oud is Goud!

Alumni-ontvangst en -lunch in binnenstad • Voor oud-studenten › Zaterdag 14 juni 2014

9


ge s

kin Fol

kt ar m is

t

a tra

V

t

a stra inge Folk

WEG VAN KUNST NAAR WETENSCHAP

Gedempte

iep Zuiderd

Naast alle toffe binnenlocaties is er ook op straat van alles te beleven. Laat je verrassen door gekke acts, wetenschap op straat, straattheater, muziek en meer. De Weg van Kunst naar Wetenschap is de route tussen het Groninger Museum en het Academiegebouw. Ook kun je hier de Promenade, het mini-filmfestival van RUG400, bezoeken. Centraal StationGroningen Groingen Centraal Station

10


11

HIGHLIGHTS Weg van Kunst naar Wetenschap RUG400 - Promenade Doorlopend // Diverse locaties

Close Act: i-Puppets Doorlopend // Diverse locaties

Op de route word je verrast met korte films over de duurzaamheid en de veranderlijkheid van de menselijke cultuur. Een mini-filmfestival met aandacht voor uiteenlopende aspecten van menselijke cultuur, de waarde van natuurlijke resources, hergebruik van materialen en rituelen, materiaalfetisjisme en de betekenis van social media voor de samenleving. De films worden vertoond op verschillende locaties in de Broerstraat, Stoeldraaierstraat, Folkingestraat en Ubbo Emmiusstraat. Geniet ervan en laat je inspireren!

i-Puppets. Ze kijken je analyserend aan. Het zijn onderzoekers van deze planeet, ontdekkingsreizigers van deze tijd. Ze worden aangestuurd vanaf een ander level en bewegen als een collectief brein. Ze zijn vreemd, grappig en soms ook angstaanjagend. Let op, ze trekken zo aan je voorbij

De Groeten: Alle Gekheid Doorlopend // Diverse locaties

Unblocked 23:00 - 23:30 // Synagoge

De Groeten is terug na een megatour met de voorstelling ‘Tot de schijt ons doodt’. In de nieuwe voorstelling, ‘Alle Gekheid’, brengen ze vanuit een ijscokar de drang naar eeuwig jong zijn in beeld, met alle consequenties van dien. Wordt het vriezen of verliezen? Verwacht een muzikale voorstelling met een gelaserde knipoog.

In Unblocked Project zoeken choreograaf/ bewegingsonderzoeker Edan Gorlicki en cross-media kunstenares Francesca Bardaro naar de schoonheid van natuurlijk bewegen. In dit community-art project werken zij nauw samen met twaalf Stadjers wiens levensverhalen en zoektocht naar authentiek bewegen is vertaald naar crossmediale en interactieve kunstinstallaties. Vannacht biedt de Synagoge hier een voorproefje van.


PROGRAMMA DE WEG VAN KUNST NAAR WETENSCHAP RUG400-promenade - Mini Filmfestival //////// #Was ware das Leben ohne das Handwerk? Zentralverband Deutsches Handwerk (DE), 2012 Tijdstip: Doorlopend

Pakkend fragment over de duurzaamheid van onze cultuur. Hoe hebben we de huidige samenleving opgebouwd en waar staan we nu?

#Buenos Aires Recyclers, Nikki Schuster (AT/DE/ARG), 2011 Tijdstip: Doorlopend

Experimenteel geanimeerde tour langs de onbegaande en bevuilde uithoeken van de wereldstad Buenos Aires.

#Thru Tokyo, Hifana (JAP), 2013 Tijdstip: Doorlopend

Kutiman mixt de beelden, geluiden en muziek van de stad Tokyo tot één prachtig geheel.

# Stroom, Siebe de Boer (NL), 2007 PROGRAMMA Tijdstip: Doorlopend Mooie animatie van de Groningse Siebe de Boer langs leidingen. De vereiste middelen voor de huidige theater overige locasamenleving op poëtische manier in beeld. ties knaw cafe # Water, Wouter Jansenivanka (NL), 2013 Tijdstip: Doorlopend annot Een halfdode goudzoeker leidt drie berooide bountyhunters naar een onwaarschijnlijkjudith grote goudklomp. ciska wijbenga Hebzucht en paranoia slaan toe... mulder j#vd plicht Fresh guacamole, PES (USA), 2012 Tijdstip: lieven Doorlopend scheire Prachtige stopmotion-animatie over een avocado die steeds verandert in andere, onverwachtse voorwerpen. In 2013 genomineerd voor een Oscar!

#All your friends are offline, part 1 & 2, Marten Winters (NL), 2006 Tijdstip: Doorlopend

Kritische film over internet- en mediagebruik uit 2006, een eeuw geleden in internet-tijd.

#Between Shaves, Michael Buckley (AUS), 2004/6

Tijdstip: Doorlopend

12

Michael laat zich in 1984 en 20 jaar later weer scheren bij een kapper in Pushka, India. Wat is er veranderd?

#Wil je me voeren aan de krokodillen? -Manon Bovenkerk (NL), 2008 Tijdstip: Doorlopend

Een aap hunkert naar mooie vrouwen en de jungle, terwijl de stad rondom hem langzaam in verval raakt.

#Hua-Shan-Qiang, Su Yu-Hsien (TW), 2013 Tijdstip: Doorlopend

Dit verhaal over een overledene op weg naar het hiernamaals speelt zich af in een prachtig authentiek Taiwanees huis van papier en dient als metafoor voor de Taiwanese politiek.

#InBetween, Anja Hertenberger (DE), 2003-2007 en nu

Tijdstip: Doorlopend

Anja Hertenberger loopt langs de route met een camera op haar buik en monitor op haar rug alsof je door haar heen kijkt: je blik op de omgeving, de anderen, onze eigen cultuur wordt verscherpt.


13

diverse locaties ++++++

Folkingestraat /////////////////

#Was XL

#Het Zeefdrukbureau

Tijdstip: Doorlopend

Niks geen droger! In deze dansvoorstelling hangen de dames de was lekker buiten. Want een beter milieu... JUIST!

#Close Act: i-Puppets Tijdstip: Doorlopend

Aangestuurd vanaf een ander level, bewegend als een collectief brein. Let op, ze trekken zo aan je voorbij!

#Maarten Schuchard Tijdstip: Doorlopend

Een verrassing in de etalage. Fototentoonstelling met mystieke fotografie.

#De Groeten: Alle Gekheid

Tijdstip: Doorlopend

#Unblocked

Tijdstip: Doorlopend

Tijdstip: 23:00 - 23:45

Zeefdrukken, post-its en getallen. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter het kunstwerk wordt.

Edan Gorlicki laat in een combinatie van dans en installaties de schoonheid zien van het alledaagse, bewegende en onvolkomen lichaam.

#Journeymen Soundsystem

Museumeiland +++++++ #Kiekjeskar

Tijdstip: Doorlopend

Een huisgemaakt soundsystem, bediend door dĂŠ kenners van reggae. Vergeet je dansschoenen niet.

#Spullenmannen: Six degrees of freedom

Tijdstip: Doorlopend

De spullenmannen zijn gek op spullen! Maar ook op technologie, kunst, wetenscchap en mooie Tijdstip: Doorlopend dingen maken. In hun straattheater voorstelAlle Gekheid. Straattheater van een stel jonge dames over eeuwig jong zijn, vriezen of verliezen? ling speelt tijdens De Nacht een robotarm de hoofdrol.

#guts

Synagoge ++++++++++

Tijdstip: Doorlopend

Ga op de foto als je favoriete wetenschapper in een oldtimer.

#VERS

Tijdstip: Doorlopend

VERS gooit haar caravandeurtje open om een ieder te verwelkomen met een gedicht op maat en een portie gezelligheid.

Laat je verrassen op de route met een theatrale performance.

////////////////////////////////////+/


GRONINGER MUSEUM Kunst ontmoet wetenschap in het Groninger Museum. Waar liggen grote wetenschappers als Vincent Icke en Douwe Draaisma ‘s nachts wakker van? Ze leggen het zelf uit in De Nachtcolleges. Bekijk de exposities van het museum door een wetenschappelijke bril, geniet van concerten in het Auditorium en sla vooral de onvergetelijke Job Lounge niet over!

14


15

HIGHLIGHTS GRONINGER MUSEUM CLUB GUY AND RONI

en Dansacademie Lucia Marthas

20:15 - 21:00 // 21:45 - 22:30 // 23:15 - 00:00 // Trap naar Coop Himmelb(l)au

CIRCUS TREURDIER

De Stadjer de stad uit!

20:00 - 20:30 // 21:15 - 21:45 // 22:30 - 23:00 // 23:45 - 00:15 // Job Lounge

Prof. Dr. Dick de Waard

Samen met de dansers van Dansacademie Lucia Marthas van de Hanzehogeschool, lichtvormgever André Pronk en studenten van Academie Minerva presenteert Club Guy & Roni de dansinstallatie ‘Breath’. Een speciale productie voor De Nacht! Geïnspireerd op wetenschap en de muziek van Morton Feldman concentreren dansers en publiek zich op de adem. In een wereld waarin stress en verwachtingen een hoofdrol spelen is Breath een oase van rust. Breath is dans, tergend langzame dans. Een fascinerende ervaring! Méér of minder stadjers? Het Koenijn weet het antwoord. Deze zelfbenoemde heerser stichtte een elitaire dictatuur waarin iedereen verplicht kreeft en kaviaar eet. Het Volk het Land uit, de Stadjer de Stad uit! Muziektheatergezelschap Circus Treurdier en Dr. Jacob Dijkstra, socioloog aan de RUG, dagen je, zingend, schreeuwend, en musicerend uit in dit absurdistische Eeuwige Nachtcafé. Zijn volk en elite een harmonieus geheel? Nee! Er woedt een onderhuidse strijd die losbarst tijdens De Nacht.

Over Tulpenmanie!

Tegen het einde van de 16e eeuw groeide de tulp(enbol) uit tot een zeer gewild bezit en handelsobject. De prijzen liepen op tot onwaarschijnlijke hoogtes, er ontstond onrust en windhandel vergelijkbaar met de economische ‘bubbles’ van de laatste jaren. Hebzucht en afgunst, grote rijkdom en grote verliezen maar ook maatschappelijke betrokkenheid kenmerkten de handel in de tulpen destijs. Professor de Waard vertelt je er alles over aan de hand van de prachtige tulpenschilderijen op zaal.

22:30 -23:00 23:30 - 00:00 // Op zaal - Kunst door een wetenschapsbril Ons leven zit vol tijdsillusies. De jaren lijken sneller te gaan bij het ouder worden. Maar hoe kan het dan dat de dagen wel gelijk blijven? Waarom duren drie minuten ‘in de wacht’ veel langer dan drie minuten in gesprek met vrienden? Waarom lijkt de terugweg korter dan de heenweg? Wat doen onze hersenen verkeerd? Douwe Draaisma, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, weet dat haarfijn uit te leggen. 21:45 -22:30 // Coop Himmelb(l)au - De Nachtcolleges

DOUWE DRAAISMA

DOUWE BOB 21:30 - 22:15 // Auditorium - Intieme concerten

De Beste Singer-songwriter van Nederland. Douwe Bob bracht zijn debuutalbum uit, speelde op Pinkpop en er werd een documentaire over hem gemaakt. Eigenlijk is hij in rap tempo één van de beste artiesten van Nederland geworden. Naast zijn optreden op het hoofdpodium maakt Douwe Bob ook een klein aantal mensen heel gelukkig met een intiem optreden in het Auditorium. Vol is vol!


PROGRAMMA GRONINGER MUSEUM Coop Himmelb(l)au De NachtcoLleges ++++ Vanavond in het Auditorium akoestische sessies in een intieme setting. Hollands grootste talent, internationaal 22 PROGRAMMA De Nachtcolleges - ‘Waar lig je ‘s nachts wakker van?’ talent: in plaats van op het grote podium staan ze nu Die vraag wordt verdomd interressant wanneer je binnen handbereik voor je neus. Alsof Douwe Bob in je hem stelt aan bekende wetenschappers. Tijdens De huiskamerexporuimte kelder zolder speelt. Nachtcolleges doen we het. collision art collision art #Cajita & A Seated Craft evelien vrooland Tijdstip: 20:15 - 21:00 Even wegdromen bij deze combinatie van Britse en # Nachtcollege: Diederik Jekel & science & science jl Berlijnse kracht. Met loopstation en zonnige Tijdstip: 20:30 - 21:15 popliedjes.mccullgh Op de radio, op TV en ook tijdens De Nacht maakt hij wetenschap (be)grijpbaar. Maar waar ligt hij ‘s alle onderdelen #Douwe Bob nachts wakker van? Tijdstip: 21:30 - 22:15 meike eryng De Beste Singer-Songwriter van Nederland, bekend # Nachtcollege: Douwe Draaisma lee cole21:45 -22:30 van onder stan andere zijn hit ‘Multicoloured Angels’. Tijdstip: Douwe Draaisma, verbonden aan de RUG, ver#Qeaux Qeaux Joans telt ons alles over de Illusiemachine en hoe ons

Mendini CafÉ ///////////////////////////

Ze begon al met liedjes maken toen ze zeven was en weet op een unieke manier emoties over te brengen door te zingen. Een fenomenale zangeres met een bluesstem waar zelfs Seasick Steve stil van wordt.

Job Lounge /////////////////////////

Auditorium - Intieme concerten ////

Tijdstip: 22:45 - 23:30

#Geppetto & The Whales Tijdstip: 00:00 - 00:45

Briljante mix van americana en meerstemmige pop, ontdek ze voor ze groot zijn!

16

leven vol zit met tijdsillusies. Hoe kan dat?

#Nachtcollege: Vincent Icke Tijdstip: 23:00 - 23:45

Wakker ligt hij niet vaak, behalve over die ene vraag: ‘Hoe kromt de zon de ruimte?’

#Nachtcollege: Leo Bormans Tijdstip: 00:15 - 01:00

De geluksprofessor geeft ons uitleg over de vraag waar we ‘s nachts allemaal wakker van liggen: waar worden wij mensen nou echt gelukkig van?

#Ongoing Jazz Jam Conservatorium Tijdstip: doorlopend

De grootste talenten van het conservatorium jammen er op los!

Trap naar Coophimmelb(l)au // #Breath - Club Guy & Roni en Dansacademie Lucia Marthas

Tijdstip: 20:15 - 21:00 // 21:45 - 22:30 // 23:15 - 00:00

Fascinerende dans, oase van rust in een wereld vol stress.

#Circus Treurdier - De Stadjer de stad uit!

Tijdstip: 20:00 - 20:30 // 21:15 - 21:45 // 22:30 - 23:00 // 23:45 - 00:15

Circus Treurdier en Dr. Jacob Dijkstra - Absurdistisch theater in ons eigen Nachtcafé: de Stadjer de stad uit!


17

Op zaal - Kunst door een wetenschapsbril +++++++ PROGRAMMA #Ronald Hunneman 20:30 - 21:00 Tijdstip: Filosoof en docent aan de RUG vertelt bij het kunsttheater overige locawerk Het Laatste Oordeel over hoe kunst ons brein beinvloedt. ties #Peter Hattinga Verschure knawPaul cafe ivanka Tijdstip: 20:30 - 21:00 // 21:30 - 22:00 annot Deze wolkenkenner en beeldend kunstenaar is vannacht je weerman bij de tentoonstelling Natural ciska wijbenga judith Beauty. mulder #Prof. Dr. Dick de Waard over de j vd plicht tulpenmanie lieven scheire Tijdstip: 22:30 - 23:00 // 23:30 - 00:00

Hebzucht & afgunst: over de tulpenmanie toen en de bubbels nu.

#Wouter Marchand

Tijdstip: 21.30 - 22.00 // 23.30 - 00.00

Gespecialiseerd in de geschiedenis van het studentenleven. Hij vertelt ons alles over het studentenleven van

Op zaal ++++++++++++++ #Meindert Talma

Tijdstip: 21:00 - 21:30 // 22:15 - 22:45 // 23:30 - 00:00

De studententijd in Groningen, bezongen door een Fries in unieke liedjes met een laagje ironie.

Infocentrum //////////////////////

Entreehal ++++++++++++

#Film Groningen Life!

#Viesueel geweld - INFINITAS

GroningenLife! - Alle laifde veur studeren in Grunn’ in een filmpje.

Speciaal voor De Nacht en de verjaardag van de RUG. Maak bij dit kunstwerk een oneindige selfie in de eindeloze ruimte.

Tijdstip: doorlopend

Tijdstip: doorlopend

Ploegpaviljoen ///////////////////// #Voor eeuwig jezelf! Tijdstip: doorlopend

#De Collectie

Tijdstip: Doorlopend

De GM-Insiders maken een mooi portret van je, wat je direct mee kunt nemen!

Hoogtepunten uit de collectie van het Museum met topstukken van Andy Warhol, Alessandro Mendini en Peter Paul Rubens.

Mendinipaviljoen ////////////////// #Capita Selecta II Tijdstip: Doorlopend

Een mix van schilder- en beeldhouwkunst, mode, fotografie en design uit de eigen collectie.

‘NACHTCOLLEGES’


18

PATHE

Een nieuwe locatie voor De Nacht van Kunst & Wetenschap: Bioscoop Pathe! Tijdens De Nacht gaat hier de film ‘For Infinity: The Movie’ in premiere. Een unieke kijk in het studentenleven van Groningen, De RUG liet deze speciaal voor haar 400ste verjaardag ontwikkelen. Beneden zet de NTR het cafe op de kop met een heus wetenschapscircus en quiz. Ben jij slimmer dan de wetenschappers?


PROGRAMMA PATHE ZAAL 3 ////////// #For Infinity: The Movie

Tijdstip: Doorlopend

exclusieve premiere van feelgood-movie over Groningen!

Hoe laat je in een half uur zien dat Groningen de leukste universiteitsstad van Nederland is, met perfecte studieomstandigheden, gedurfde architectuur, swingende studenten en sympathieke Stadjers? En hoe vertaal je dat typische Groningengevoel naar een volledig gezongen en gedanste film vol goede grappen en absurditeiten? Een feelgood-movie en coming of age-verhaal in één? Het is gelukt met For Infinity – the Movie, Tijdens De Nacht de exclusieve première!

CAFE +++++

#NTR wetenschapscircus

Tijdstip: Doorlopend

De NTR presenteert: Wetenschap in het circus!

De NTR presenteert: Wetenschap in het circus! Stap in de piste en stel je brein op de proef. Je vindt er het Experimenten Parcours om zelf wetenschap te ervaren. In de Campus Quiz strijden docenten en studenten om de titel, maar ook bezoekers doen een duit in het zakje! Powerlectures van Prof. Gert ter Horst over omgaan met liefdesverdriet en prof. Bert Otten over bewegingswetenschappen. Presentatie: NTR’s eigen Harm Oving.

#NTR campusquiz

Tijdstip: 21.00 // 23.00

19


ACADEMIE MINERVA ZUIDERDIEP In Academie Minerva aan het Zuiderdiep ontdek je alles over energie en sterrenkunde bij het Kenniscafe. Kun je sterren ruiken, horen en zien? We proberen het gewoon. Sterren staan ook op het podium, in de hal vind je de beste opkomende bands van het moment. En hoe bespaar je energie in je huis? In de door Chriet Titulaer geinspireerde huiskamer van de toekomst vind je de beste tips! En vergeet vooral het dakterras niet! 20


21

HIGHLIGHTS ACADEMIE MINERVA ZUIDERDIEP PAUS 00:30 - 01:15 // Arena

Twee drummers, basgitaar, toetsen. Twee drummers? Jazeker. PAUS wordt internationaal geprezen om hun experimentele geluid en hun explosieve optredens. Met hun Siamese drumopstelling creëren ze een bombastisch geluid dat samen met de basgitaar meeslepende grooves oplevert. Voeg daar de sfeervolle melodieën van de synthesizer aan toe en je krijgt een hypnotiserend geheel dat van het begin tot het einde spannend blijft. Sterrenkundigen hebben met een telescoop op de Zuidpool zwaartekrachtgolven waargenomen. Een belangrijke aanwijzing dat het heelal na de oerknal razendsnel groter is geworden. Wat gebeurde er precies na de oerknal? Waarom zijn deze waarnemingen revolutionair? Vincent Icke legt op beeldende wijze uit wat we weten over de ‘oersprong’, en gaat in gesprek met zijn Groningse collega Rien van de Weijgaert en het publiek. Gespreksleider is Alex van den Berg.

KenniscafÉ: Heelal 20:15 - 21:00 // Kantine

KenniscafÉ: Energie 22:30 - 23:15 // Kantine

Sterren ruiken Doorlopend // Algemeen

Zie de sterren zoals je ze nog nooit eerder hebt gezien! Ruimteonderzoeksinstituut SRON ontwikkelt technologie en instrumenten voor internationale ruimtemissies en doet onderzoek naar de evolutie en geschiedenis van het heelal. Zo ontwikkelde SRON de infrarood-ruimtecamera HIFI, ook wel ‘De Moleculenjager’ genoemd. Hoor signalen die sterren uitzenden en ruik elementen uit de kraamkamers van jonge sterren. Zien, horen en ruiken: Ervaar het heelal zoals je het nog nooit eerder hebt waargenomen!

De Jonge Onderzoekers Doorlopend // Algemeen

Waar halen we over 20 jaar onze energie vandaan? En hoe kunnen we de energie tijdelijk opslaan voor wanneer het niet waait of de zon het laat afweten? Met de ‘power to gas-technologie’ werken Groningse bedrijven en kennisinstellingen aan een oplossing: elektriciteit omgezet in gas en als waterstof opgeslagen. Heeft dit ‘groene gas’ de toekomst? In dit Kenniscafé spreekt Alex van den Berg met hoogleraar scheikunde Kees Hummelen, die met zijn team werkt aan goedkope plastic zonnecellen met een hoog rendement, en Wout de Groot, hoofd New Energy van de Gasunie.

Techniek en wetenschap zijn spannend! Speelse proefjes voor jonge - en stiekem ook voor minder jonge - bezoekers. Creatief aan de slag met gereedschappen die je zelf niet in huis hebt en knutselen met verrassende materialen. Speel met Zingende Sprieten en Springende Schijven, maak Ecostroom en Bouw met Lego Mindstorms. Kijk, doe en ontdek bij de Jonge Onderzoekers.


PROGRAMMA ACADEMIE MINERVA ZUIDERDIEP Arena ///////////////////////////////

Kantine ++++++++++++++

Algemeen ///////////////////////////

In de Arena van Minerva staan tijdens De Nacht vier talentvolle bands op het programma. Een aantal daarvan komt voort uit de Academie voor Popcultuur, een van de opleidingen van Academie Minerva van de Hanzehogeschool.

# Kenniscafe: Heelal PROGRAMMA Tijdstip: 20:15 - 21:00 Leidse hoogleraar theoretische sterrenkunde Vincent Icke legt op beeldende wijze uit wat we weten over de theater overige locaoerknal. # Kenniscafe: Energie ties Tijdstip: 22:30 - 23:15 knaw cafe ivanka Waar halen we over 20 jaar onze energie vandaan? annot #Huiskamer van de toekomst Tijdstip: Doorlopend ciska wijbenga judith Wandel door de huiskamer en ontdek de beste tips mulder om energie te besparen! j vd plicht # Huiskamer van de toekomst: Online lieven Museum scheire Energie

#Tvilight: Slimme verlichting!

#DIFF

Tijdstip: 21:00 - 21:30

Zin om blij te worden en gezellig te swingen? Dan moet je zeker naar DIFF.

#Cosmic U

Tijdstip: 22:00 - 22:30

Euforische barok post-rock, jawel!

#The Future’s Dust Tijdstip: 23:15 - 00:00

Met de perfecte combinatie tussen de sfeer van dreampop en de dreiging van postrock de belofte van 2014!

#PAUS

Tijdstip: 00:30 - 01:15

Lekker vet de avond afsluiten met een stel Portugezen die een combinatie spelen van progrock, hardcore en... samba!

22

Tijdstip: Doorlopend

Wat kunst ons kan vertellen over het besparen van energie!

#Huiskamer van de toekomst: Energie

Tijdstip: Doorlopend

Superslimme straatverlichting door Tvilight uit Groningen. Probeer het zelf!

#Sanne Valstar en Erik Trip - dinosaurus

Tijdstip: Doorlopend

Installatie met kinetische elementen en een gras-dinosaurus van twaalf meter.

#Sterren ruiken Tijdstip: Doorlopend

Sterren ruiken, zien en horen: Ervaar met SRON het heelal zoals je nog nooit eerder hebt gedaan!

#Bibberbeestjes Tijdstip: Doorlopend

Knutsel in een half uurtje een grappig zelfbedacht beestje in elkaar dat als een malle in de rondte bibbert!

Transitiespel

#Beun en Haas

Duurzaamheid saai? Niet met het enige echte interactieve Energie Transitiespel!

Wie de vette visuals in de Academie hebben gemaakt? Nou, Beun en Haas dus!

Tijdstip: Doorlopend

Tijdstip: Doorlopend


23

Algemeen - Jonge Onderzoekers ++++ Techniek en wetenschap zijn spannend! Speelse proefjes voor jonge - en stiekem ook voor minder jonge - bezoekers.

#ENERGIE

Tijdstip: Doorlopend

Doe-dingen met oneindige energie!

#Zingende Spriet Tijdstip: Doorlopend

Oscillatoren creëren frequenties die de mens normaal niet kan horen. Kan jij ze laten zingen?

#Springende Schijf Tijdstip: Doorlopend

Magnetische polen en aluminium schijven. Een proef vol spanning!

#Ecostroom

Tijdstip: Doorlopend

Zelf elektriciteit opwekken. Hoeveel heb je nodig om een gloeilamp te laten branden?

Dakterras ///////////////////////////

#Minerva Proefdaktuin PROGRAMMA Tijdstip: Doorlopend Loungen op het dakterras van Academie Minerva omringd door kunst en natuur. theater overige locaties knaw cafe ivanka annot ciska wijbenga judith mulder j vd plicht lieven scheire

‘Sterren op het podium’ ACADEMIE MINERVA zuiderdiep

#Mindstorms

Tijdstip: Doorlopend

Lopende robots, slimme auto’s en ballen-weg-schieters. Het is allemaal mogelijk met Lego Mindstorms!

////////////////////////////////////+/


ACADEMIE MINERVA PRAEDINIUSSINGEL

Dacht je bij de tijd te zijn? In Minerva aan de Praediniussingel ontdek je dat je alweer drie stappen achter loopt. Duik hier in de wereld van (Bio) Art & Technology. Studenten en alumni van het Frank Mohr Instituut presenteren de nieuwste innovaties op het grensvlak van kunst, nieuwe media, wetenschap en technologie. En ook: lezingen van kunstenaars over wetenschap en chillen in de (Serious) Gaming Lounge. Minerva Preadiniussingel geeft vanavond een blik in de toekomst met veel gave interactieve kunst! 24


25

HIGHLIGHTS ACADEMIE MINERVA PRAEDINIUSSINGEL (Serious) Gaming Lounge Doorlopend // Entreehal

Jos Volkers

Ecological space engineering

Doorlopend // Kelder

NHL Hogeschool, 8D Games en GameAcademy presenteren serious games in de wetenschap. Serious games zijn booming, vooral in het Noorden. Deze games hebben naast entertainment nog een ander doel: gedragsverandering, training en educatie. Vooral in de zorg is het een snel groeiende markt. Kom ‘racen met je prothese’, schaatsen in de ‘exergame’ en ontdek direct hoe deze games de medische wereld beïnvloeden. Jos Volkers studeert aan het Frank Mohr Instituut en is een veelbelovend jonge kunstenaar. Hij presenteerde zijn werk al op verschillende festivals, maar ook in het UMCG. Wat je kunt verwachten van Jos Volkers? Fascinerende beeldende installaties, waarin techonologie en kunst samenkomen. In zijn werk “Ecological Space Engineering” gaat Jos op zoek naar het ideale gesloten ecologische systeem. Oftewel, een ruimte waarin we kunnen overleven bij een wereldramp. De Ark van Noach 2.0!

Martijn van Bachum Autobiographer Doorlopend // Entreehal

Kunstenaars over wetenschap

De Autobiographer is een interactieve installatie die biografieën schrijft. Hij schrijft jouw biografie door op internet relevante informatie te zoeken. Je kunt zelf bepalen hoeveel informatie je vrijgeeft door wel of niet te antwoorden op vragen. Niet beantwoorde vragen worden echter door de installatie zelf ingevuld. Welke informatie kan de machine over jou vinden? Martijn van Bachum studeert in juni met dit project af op het

Driessens & Verstappen

21:30 - 22:00 // Expositiezaal

Federico Murgia Doorlopend - Groene Zaal

The Human Synthesizer

Maria Verstappen van het gelauwerde kunstenaarsduo Driessens & Verstappen vertelt over hun fascinatie voor zelfgeorganiseerde processen in de natuur. De belangrijkste inspiratiebron voor hun succesvolle mediakunst.

The Human Synthesizer: Maak geluid met de beweging van je eigen lijf. Je eigen digitale soundscape door geluidsgolven te manipuleren. The Human Synthesizer is de leukste manier om ook nog wat op te steken over de totstandkoming van geluid. Hoe werkt geluid in een ruimte? Je eigen soundscape wordt ook nog eens visueel uitgebeeld.


PROGRAMMA MINERVA PRAEDINIUSSINGEL Entreehal////////////////////////////////

Eerste verdieping ++++++++

#Tjeerd Veenhoven

#Jade Thomson: Nature Nurture

Wist jij dat je van palmbladeren vegetarisch leer kunt maken? Of van lege petflessen een windmolen? ‘Design to change the world, even just a little’ is het credo van Studio Tjeerd Veenhoven. Kom de bijzondere ontwerpen bekijken!

Hoe zou je planten ervaren als ze een persoonlijkheid hadden?

Tijdstip: doorlopend

#(Serious) Gaming Lounge Tijdstip: doorlopend

Serieus leuke spelletjes! Kom ‘racen met je prothese’, schaatsen in de ‘exergame’ en ontdek direct hoe deze games de medische wereld beïnvloeden.

#Martijn van Bachum - Autobiographer Tijdstip: doorlopend

Ontdek met deze interactieve installatie wat de (online) wereld van jou weet.

#Klaske Oenema Tijdstip: doorlopend

Op Noorderslag en Crossing Border had ze al succes en ze won de publieksprijs van de Rietveld Academie. Tijdens De Nacht vertelt Klaske Oenema in haar beeldend, theatrale, muzikale performance de mooiste verhalen. Een aanrader!

#Moniek Westerman - In de war Tijdstip: doorlopend

Deze kunst van alledaagse en gevonden voorwerpen laat je in al die gekheid van de snelle wereld even stilstaan bij de kleine dingen.

26

Tijdstip: doorlopend

#Sander Bos - Heavenly reality Tijdstip: doorlopend

Kelder ++++++++++++ #Jos Volkers - Ecological Space Engineering

Tijdstip: doorlopend

Ecological Space Engineering. Vind samen met Jos Volkers een antwoord op de vraag hoe we het beste een grote wereldramp kunnen overleven.

Stap in dit levende schilderij en ervaar de overgang van een echte naar een virtuele wereld.

#Sander Bos - Animaties Tijdstip: doorlopend

Animaties gebaseerd op patronen uit de natuur, ontstijg even de materiele werkelijkheid.

Expositiezaal - Kunstenaars over Wetenschap////// Kunstenaars op het grensvlak van wetenschap. Hoe helpen ze elkaar aan nog betere ideeën? De twee blijken vaker dan je denkt erg dicht bij elkaar te liggen. Drie voorlopers aan het woord!

#Kunstenaars over wetenschap: Han Brezet Tijdstip: 20:30 - 21:00

Hoogleraar Industrieel Ontwerp over duurzaamheid in design en kunst.

#Kunstenaars over wetenschap: Driessens & Verstappen Tijdstip: 21:30 - 22:00

Natuurlijke processen als inspiratiebron voor succesvolle mediakunst.

#Kunstenaars over wetenschap: Ruben Abels: DesignArbeid Tijdstip: 22:30 - 23:00

Hoe blijf je invloed uitoefenen op de inrichting van je eigen omgeving?


27

Groene Zaal - Frank Mohr Instituut ////// #Federico Murgia - The Human Synthesizer

Tijdstip: doorlopend

Maak je eigen digitale soundscape door te bewegen.

Expositiezaal ++++++++ #Highlights Energize Festival 2013 Tijdstip: doorlopend

In 2013 organiseerde de Hanzehogeschool Gronigen de eerste editie van het Energize festival. Een festival helemaal in het teken van... juist: energie! Tijdens De Nacht proosten we op de uitgave van de catalogus met een uitgebreid verslag.

#Raul Saldarriaga - Apariciones Tijdstip: doorlopend

Beinvloed deze interactieve videoinstallatie met je eigen beweging.

#Francisco Ladeira Virtual Redemption Tijdstip: doorlopend

Moorden, vechten, stelen. In een game doe je dingen die je in het echte leven nooit zou doen. Toch? Fransico Ladeira vraagt het zich af. Beken bij hem je virtuele zonden en vertrek met een schoon geweten. Virtueel dan ;)

‘het grensvlak van kunst en nieuwe media’ ACADEMIE MINERVA PRAEDINIUSSINGEL

////////////////////////////////////+/


USVA

Cultureel Studentencentrum USVA. Het pand is een doolhof en leent zich prima voor een ontdekkingstocht tijdens De Nacht. In letterlijk alle hoeken en gaten van het pand vind je kunst en wetenschap. Topwetenschappers van de KNAW, wetenschapscabaret van BNN’s Lieven Schreire, muziek op zolder en botsingen tussen jonge ideeenmakers & kunstenmakers in de kelder. Een plek om te verdwalen! 28


29

HIGHLIGHTS USVA Knaw Ontdekkerscafe Diverse tijdstippen // Theater

Lieven Scheire

Wetenschaps cabaretier

22:30 - 23:00 // Theater

Onder leiding van Lieven Scheire (o.a. BNN’s Proefkonijnen) ontdek je in het ontdekkerscafé van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen met welke nieuwe ontdekkingen wetenschappers op dit moment bezig zijn. Samen met jonge onderzoekers op hun vakgebied schuiven zij aan tafel en vertellen ze over de nieuwste ontdekkingen, methodes en onderzoeken. Na afloop van ieder blok borrelen ze na in het Café en kun je al je vragen stellen. Belgisch natuurkundige en televisiepresentator Lieven Scheire weet als geen ander het publiek te boeien. Met zijn ervaring als stand-up comedian brengt hij iedereen in de ban van de natuurkunde. Op meesterlijke wijze combineert Lieven zijn passies humor en fysica, maar niet zonder gevaar... De kans bestaat dat je na een optreden van Scheire besluit om natuurkunde te gaan studeren!

JOHN LENNON MCCULLAGH 00:00 - 00:30 // Zangzolder

De grote prikkelshow Met Stug TV 20:15 - 20:45 21:15 - 21:45 22:15 - 22:45 23:15 - 23:45 // Dramazaal

COLLISION: ART AND SCIENCE Doorlopend // Kelder

John Lennon McCullagh is een 16-jarige Britse singer-songwriter. Met platencontract op zak getekend door Alan McGee, ontdekker van Oasis, zet hij de eerste voetstappen buiten zijn vaderland. Zijn muzikale reis begon toen hij met zijn vader op roadtrip ging om Bob Dylan te bewonderen. Sindsdien schrijft hij zelf liedjes met debuutalbum North South Divide als resultaat. Denk aan folk-liedjes in de traditie van Bob Dylan en Johnny Cash (Mondharmonica inbegrepen!). In de Grote Prikkelshow van studententelevisie STUG staan jouw zintuigen centraal! In hoeverre beïnvloeden prikkels je gedrag? Aan de hand van experts, experimenten en filmpjes worden de vijf zintuigen op een eigenwijze manier behandeld. De Grote Prikkelshow is tegelijkertijd een unieke gelegenheid om in levende lijve de opname van een televisieprogramma bij te wonen. De gelijknamige tv-show wordt uitgezonden bij het Groningse OOG TV. Collision Art & Science is een te gekke samenwerking tussen studentenen docenten van het instituut voor Life, Science & Technology van de Hanzehogeschool, illustratoren van Illustratie 57, muzikanten en andere creatieven. De tweede editie van deze samenwerking heet ’The Revival van de Plant’. Dat maakt nieuwsgierig! Samen met Collision ga je in de kelder van de Usva aan de hand van experimenten en kunstinstallaties op zoek naar de raakvlakken tussen kunst en wetenschap.


PROGRAMMA USVA Kelder - Collision Art&Science ////////////////////////////////////////////// Ga in de kelders aan de hand van experimenten en installaties op zoek naar raakvlakken tussen kunst en wetenschap! #DIY-away!

#Dansende emulsies

Zangzolder +++++++++++

22 PROGRAMMA Tijdstip: doorlopend traptreden, maar dat is het meer dan waard. Tijdens De zolder van de Usva bereik je na flink wat

Over het interessante gedrag van oliebolletjes en andere emulsies.

De Nacht vind je hier de beste singer-songwriters. exporuimte kelder zolder #SETTANTANOVE collision art collision art #Mijke Eryng #De Super Smoothie Tijdstip: doorlopend Tijdstip: 21:00 - 21:30 evelien vrooland Een presentatie van prachtige posters en kaartjes waar Tijdstip: doorlopend Groningse singer-songwriter speelt poëtische Maak zelf een pre-biotische lupinesmoothie. Lekker iederéén blij van wordt. & science & science jlmet akoestische gitaar. verhalenliedjes hoor! mccullgh #Beeldboys #Eveline Vroonland #Phytoscavenger, Avange on radical elements Tijdstip: doorlopend Tijdstip: 22:00 - 22:30 alle onderdelen Tijdstip: doorlopend Laat jezelf portretteren in 5 minuten. En dan ook nog Bezieling, eenvoud, authenticiteit en... een loopstation! Watte? De uitleg daarvan en waarom antioxidanten vier resultaten. Bonus! meike eryng werken tegen veroudering. #Stan Lee Cole stan lee cole23:00 #De Muurschilderaars Tijdstip: - 23:30 # Superlippen Tijdstip: doorlopend Net terug van zijn clubtour in New York: kleinkunstenaar Niet te missen visuals die je onmogelijk in één oogopslag kunt bevatten.

#The Wall of Shame Tijdstip: doorlopend

Ga je schamen in het biechthokje!

#Jannes Heidinga Tijdstip: doorlopend

Literair fenomeen met poëtische wetenschap voor rusteloze zielen.

#DIY Bio

Tijdstip: doorlopend

Kopieer je DNA en kloon jezelf!

30

Tijdstip: doorlopend

Maak je eigen plantaardige lipgloss!

#Visual Arts

Tijdstip: doorlopend

Brengt woordkunst en visuele kunst samen. En jij mag meedoen!

#Illustratie in de wetenschap Tijdstip: doorlopend

Willemijn Gadiot is medisch biologe en vertelt je alles over de waarde van illustratie in de wetenschap.

#Collision Art&Science - DJ’s Tijdstip: doorlopend

Altijd een bijpassende plaat! Zoran Pillay, Derek te Rijdt en Cultiv8.

met intieme liedjes tot dansbare beats.

#John Lennon McCullagh Tijdstip: 00:00 - 00:30

16-jarige singer-songwriter in de traditie van Bob Dylan en Johnny Cash.


31

Theater - KNAW OntdekkerscafE //

Entree / CafÉ ++++++++++

Dramazaal /////////////////////////

In deze talkshow onder leiding van Lieven Scheire (o.a. BNN’s Proefkonijnen) ontdek je met welke nieuwe ontdekkingen wetenschappers op dit moment bezig zijn.

PROGRAMMA Tijdstip: doorlopend

#Double Pendulum

#De grote prikkelshow

#Prof. Dr. Cisca Wijmenga Tijdstip: 20:30 - 21:00

Zijn er genetische verschillen tussen Noorderlingen en de rest van Nederland?

#Prof. Dr. Oscar Kuipers Tijdstip: 21:30 - 22:00

‘Knutselen’ met de bouwstenen van het leven.

#Lieven Scheire

Tijdstip: 22:30 - 23:00

Lieven Scheire met wetenschapscabaret!

#Dr. Diederik Roest Tijdstip: 23:30 - 00:00

Op reis door de tijd, op weg naar de oerknal!

#Prof. Dr. Hans van der Plicht

Double Pendulum is een interactieve kunstinstallatie, een combinatie van wiskundige principes, mechaniek en live-filmbeelden. Door Ivanka Annot.

theater overige loca#ties Multimedia Painting Tijdstip: knawdoorlopend cafe ivanka Laat je overprikkelen in deze interactieve media-installatie. Door Judith Mulder. annot ciska wijbenga judith mulder j vd plicht lieven scheire

Tijdstip: 20:15 - 20:45 // 21:15 - 21:45 // 22:15 - 22:45 // 23:15 - 23:45

In de Grote Prikkelshow van studententelevisie STUG worden je zintuigen verleid!

‘EEN ONTDEKKINGSTOCHT’ USVA Cultureel Studentencentrum

Tijdstip: 00:30 - 01:00

Hoe zag de Noordzee er vroeger uit?

////////////////////////////////////+/


32

DER AA-KERK Der Aa-kerk toveren we tijdens De Nacht om tot de Kerk der Wetenschappen. In de RUG400-expositie 400 jaar Wetenschap is in een keer de wetenschappelijke historie van Groningen te zien. Science Linx organiseert tijdens De Nacht hier de IG Nobel Night. Wetenschappers over onderzoek die je eerst laat lachen en daarna aan het denken zet. Zo komt stand-up-bioloog Kees Moeliker langs, wie weet wel om over ‘De bilnaad van de teek’ te vertellen. Wetenschappers van de RUG geven colleges van 24 seconden en 7 woorden. En dat is nog niet zo makkelijk!


33

HIGHLIGHTS DER AA-KERK THE BLACK ATLANTIC 22.45 - 23.30 // Der AA-Kerk

Kerk der Wetenschappen:

The Black Atlantic. Voorheen een volledige band, tegenwoordig speelt voorman Geert van der Velde over. zijn blloedmooie liedjes weer solo. Gelukkig is Geert een rasmuzikant wiens liedjes in kleine setting minstens even mooi zijn. Melancholische, slepende liedjes die een luisterpubliek verdienen!

L@MP - Lab @ My Place

20:00 - 20:30 // Der AA-Kerk

Kerk der Wetenschappen:

EXPO FOR INFINITY Doorlopend // Der AA-Kerk

GASUNIE & ENERGY ACADEMY EUROPE PRESENT:

DANCE FOR ENERGY

21:30 - 00:30 // Buiten

Experimenteren, moet dat per sĂŠ in een groot lab? Nee. Dat onderzoek doen ook heel goed thuis kan laten Science LinX en Pavlov Labs zien met L@MP: Lab @ My Place. Verschillende teams van wetenschappers zijn neergestreken in een aantal huiskamers. Zij doen onderzoek naar vragen die worden gesteld door bewoners en scholieren van verschillende middelbare scholen. Benieuwd? In Der Aa-Kerk wordt het resultaat gepresenteerd! Met medewerking van: Praedinius Gymnasium, International School Groningen en

Als wetenschap een etiket heeft, staat daar dan een houdbaarheidsdatum op? De tentoonstelling in de Der Aakerk geeft kijk op de rijke geschiedenis van de universiteit, aan de hand van bijvoorbeeld instrumenten en preparaten. Tegelijkertijd biedt ze een blik op de verre toekomst, met interactieve opstellingen, games, discussies en spektakel. Van 1614 tot in de eeuwigheid!

Kom dansen op de Sustainable Dance Floor. Door de beweging van alle dansersop de vloer gaat de verlichting branden en zie je de batterij opladen. Dans mee en wek je eigen energie op! Wie krijgt het snelst de batterij vol? Studenten van Hanze sportstudies komen het goede voorbeeld geven. Jij doet ook mee toch?


PROGRAMMA DER AA-KERK IG NOBEL NIGHT ///////////////// De internationale Ig Nobelprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan onderzoeken die je ‘eerst laten lachen en daarna aan het denken zetten’. Vanavond vier blokken over de Ig Nobels met prijswinnaars Kees Moeliker en Pek van Andel, die ook vertellen over hun eigen onderzoeken. Daarnaast zijn er ook in elk blok twee 24/7 lectures. Onderzoekers vertellen 24 seconden over hun onderzoek en vatten het samen in 7 woorden.

#Wander Lowie (Taalwetenschap) /Kees Hummelen (Chemie)

Tijdstip: 21:30 - 21:50

Van Engels als tweede taal ‘handig in je netwerk’, tot plastic zonnecellen ‘handig op je rugzak’.

Janniko Georgiadis (Neurowetenschappen) /Berend van de Kolk (Accountancy) Tijdstip: 22:00 - 22:20

Van neuroimaging en seks ‘handig voor in bed’, tot fatsoenlijk bestuur ‘onhandig in Den Haag’.

Christiaan Zuidema (Planoloog) / Ellen van der Werf (Sociaal psycholoog) Tijdstip: 23:40 - 00:00

Van overal een windmolen ‘handig in de tuin’, tot identiteit in eigen kweek ‘handig in de growshop’.

Marcel Broersma (Journalistiek) / Linda Steg (Psychologie) Tijdstip: 00:10 - 00:30

Van iedereen in het nieuws ‘handig voor veel likes’, tot duurzaam in gedrag ‘handig na de zondvloed’.

34

VERDER IN DER AA-KERK ++++++

#L@mp - Lab @ my Place Tijdstip: 20:00 - 20:30

Experimenteren, moet dat per sé in een groot lab? 22 PROGRAMMA Nee. Dat onderzoek doen ook heel goed thuis kan 48 PROGRAMMA exporuimte kelder zolder laten Science LinX en Pavlov Labs zien met L@MP: Lab @ My Place. collision art collision art #Jurgen Visser (muziek) evelien vrooland Tijdstip: 20:45 - 21:15 & science & science jl om bij weg te dromen. Prachtige luisterliedjes mccullgh # The Black Atlantic (Muziek) Tijdstip: 22:45 - 23:30 alle onderdelen Bloedmooie folkliedjes van Geert van der Velde. meike eryng stan lee cole

BUITEN ++++++++++++++++

# Dance For Energy Tijdstip: Doorlopend

Gasunie en Energy Academy Europe present: Dance for Energy - Dans mee en wek je eigen energie op!

RUG400 +++++++++++++++

# Expo For Infinity Tijdstip: Doorlopend

Expo for Infinity: 400 jaar RUG in beeld


35

22 PROGRAMMA 48 PROGRAMMA exporuimte kelder zolder collision art collision art evelien vrooland & science & science jl mccullgh alle onderdelen meike eryng stan lee cole

‘KERK DER WETENSCHAPPEN’ DER AA-KERK


VISMARKT

Als de marktkramen nog maar net weg zijn veranderen we de Vismarkt in een kloppend festivalhart met muziek en kunstinstallaties. Gratis toegankelijk met te gekke acts uit het hele land: Douwe Bob, Town of Saints, Jacco Gardner en Tangarine. De Vismarkt is ook de plek waar je je polsbandje ophaalt en terecht kunt voor alle info. 36


37

PROGRAMMA VISMARKT

MAIN STAGE #Jacco Gardner

#Town of Saints 20:00 - 20:45 De perfecte combinatie van indierock en traditionele folk.

21:30 - 22:15

Prijswinnende barokpop, neo-psychedelische sixties.

#Tangarine 22:45 - 23:30 De zingende tweeling, met volledige band!

#Douwe Bob 00:15 - 01:00 De beste singer-songwriter van Nederland, en beyond.

ALGEMEEN

#Discovery Truck

#Urban House - Art Bomb

Bouw mee aan de energie van de toekomst!

Streetart-performance met graffiti, muziek en licht . Door graffitikunstenaar Elroy Gramsbergen en deelnemers van de Urban Academy. Een kaal object wordt live omgetoverd tot een te gek kunstwerk. Must see!

#Infobus

#Panopticon

Ben je iets kwijt? Wil je een polsbandje kopen? Of zoek je nog een programmaboekje? Op de Vismarkt kun je terecht bij de informatiebus!

Interactieve installatie die je dwingt om te kiezen. Maar hoe? En is het de juiste keuze? Stap in de ruimte en los samen deze levensechte puzzel op. Door studenten van de Minor Art & Techonolgy van Academie Minerva.


UNIVERSITEITSMUSEUM

38

Het Universiteitsmuseum is sinds 1934 een wetenschapsmuseum in het academische hart van Groningen. Speciaal voor het RUG400 lustrumfeest is de tentoonstelling ‘Uit de Schaduw’ samengesteld. Een verzameling kunstwerken die 400 jaar lang nauwelijks zichtbaar is geweest. Oud ontmoet nieuw, want het WERC Collective presenteert hier een te gekke mediakunstinstallatie van collega-kunstenaar Bram Snijders.


39

PROGRAMMA UNIVERSITEITSMUSEUM ALGEMEEN ////// #Tentoonstelling Uit de Schaduw De Universiteit bezit een grote collectie kunst. In elke gang, kantoor of hal hangt wel iets moois. Het nadeel is dat dit niet zichtbaar is voor het grote publiek. Daarom: de tentoonstelling ‘Uit de Schaduw’ in het Universiteitsmusem. Tijdens De Nacht leiden studenten van de opleiding kunstgeschiedenis je ook nog eens rond. Ga mee op verhalenreis!

WIJNBERGZAAL +++++ #WERC Collective presenteert Bram Snijders Tijdstip: Doorlopend

We gaven de jongens van WERC collective uit Groningen carte blanche om iets tofs te doen in het Universiteitsmuseum. Ze nodigen Bram Snijders uit, onderdeel van collega-collectief Deframe uit Utrecht. Bram Snijders brengt ‘To be Reproduced’ naar de Wijnbergzaal. Een interactieve installatie die het klassieke schilderij ‘La reproduction interdite’ van René Magritte opnieuw bekijkt. Spelen met je eigen schaduw! Bram Snijders exposeerde eerder al in V2_, Biennale, in Tokyo en het Fiber Festival.

Tijdstip: Doorlopend


ACADEMIEGEBOUW

Het Academiegebouw, een icoon van wetenschap in Groningen. Tijdens De Nacht kom je hier alles te weten over het menselijk brein. Dit jaar is het Europese jaar van het Brein. Ontdek hoe je brein je voor de gek houdt, hoe je je brein gelukkig maakt en wat het doet als je seks hebt. In De Nachtmis gaan knappe koppen uitvinden of God bestaat, want bestaat die eigenlijk? Verder kun je wegdromen bij theater, zijn er huiskamerconcerten en spreken de topvrouwen van de RUG over hun onderzoek. 40


41

HIGHLIGHTS ACADEMIEGEBOUW LEO BORMANS

Wat is het geheim van geluk?

20:00 - 20:30 // Aula

Leo Bormans is auteur van de internationale bestseller ‘The World Book of Happiness’. Hij reist de wereld rond als Ambassador of Happiness & Quality of Life. Op TV liet hij onlangs De Wereld Draait Door twee minuten zwijgen, want zwijgen is een kwaliteitsvolle aandachtsvorm. Maar waar worden wij echt gelukkig van? Kom het ontdekken.

Braindating tussen de kwabben Doorlopend // Spiegelzaal/Bruinszaal - Proeflab

case mayfield 23:45 - 00:15 // Engelse zaal, huiskamerconcerten

Drs. Janniko Georgiadis 00:15 - 00:45 // Curatorenkamer

BOOM CHICAGO 21:00 - 21:30 23:00 - 23:30 // Aula

Oeh, spannend! Kom in het proeflab braindaten met een neurowetenschapper. Zit oog in oog met zo’n knappe kop en stel alle vragen over het brein. Geïnspireerd tijdens een lezing? Toch nog een vraag na al die informatie? Dit is je kans! En dat in een ruimte met echte hersenpreparaten. Als dat niet romantisch is! Het Proeflab is tot stand gekomen met medewerking van ‘Research School Behavioural and Cognitive Sciences’ (BCN), het Neuroimaging Centre (NIC) en Bewegingswetenschappen van UMCG/RUG.

Case Mayfield wordt vergeleken met Amerikaanse folk singer-songwriters Ryan Adams en Ray LaMontagne. Wij zijn trots dat Case ‘gewoon’ Cornelis Veerman heet, geboren in 1987, te Volendam. Onze Case geeft zijn muziek de kracht om het ene moment flink de pan uit te swingen en om vervolgens bij menigeen de gevoelige snaar te raken. Schitterende combinatie van country-achtig gitaarspel en rauw stemgeluid. In volle glorie te beluisteren op de splinternieuwe single Close Enough en tijdens De Nacht van Kunst & Wetenschap.

Over je hoofd vol seks

Wat gebeurt er in je hersenen tijdens seks? Janniko Georgiadas doet er al tijden onderzoek naar. Zijn wij ons seksuele brein, of moet seks toch ook worden geleerd? Zijn boek ‘Hoofd vol seks’ komt naar verwachting in het najaar uit.

Boom Chicago komt langs, want lachen schijnt goed te zijn voor je brein. ‘Insane in The Brain’, zeg maar. Het bekende Amsterdams-Amerikaanse comedygezelschap speelt hun aan het brein gewijde programma vol scherpe sketches en snelle improvisatie op De Nacht, ondersteund met video, muziek én social media. Bij zijn!


PROGRAMMA ACADEMIEGEBOUW Engelse zaal, huiskamerconcerten // De Engelse zaal is tijdens de Nacht dé plek voor intieme huiskamerconcerten door talentvolle singer- songwriters. Tijdens de huiskamerconcerten in het Academiegebouw zit je op stoelen met een verhaal. Studenten van de Academie voor Popcultuur richten de ruimte in met enkel gratis aangeboden materiaal. Je herkent ze aan het label met een korte geschiedenis van het meubel. Het is zelfs mogelijk ter plekke een meubel te ‘adopteren’.

#Martyn Ell

Tijdstip: 20:30 - 21:00

Hij wordt ook wel de Groningse kruising tussen Ed Sheeran en John Mayer genoemd.

#Inge van Calkar

Tijdstip: 21:30 - 22:00

Singer-songwriter én psychologe. Een pareltje uit Groningen!

#Christopher Paul Stelling Tijdstip: 22:30 - 23:15

Houd je van een mooi verhaal op fijne gitaarmuziek? Ga lekker zitten.

#Case Mayfield

Tijdstip: 23:45 - 00:15

Muziek uit Volendam, maar anders dan je gewend bent.

#Circle of death

Tijdstip: 00:45 - 01:15

RUG wetenschappers maken in deze muzikale performance duidelijk dat afwijking van de norm noodzakelijk is.

42

Aula +++++++++++++++

Curatorenkamer, Hersenen & ...//

Tijdstip: 20:00 - 20:30

Hersenen & ...’ is een serie korte lezingen over het brein vanuit verschillende invalshoeken. Wat doet je brein als je seks hebt, hoe zit het met voeding en hoe ervaren we kunst?

Hét platform voor jong schrijf- en taaltalent neemt een hele rits toffe gasten mee waaronder A.R.T., Rico, Willem Bosch en Karin Bruers.

Waarom onze hersenen dingen mooi of lelijk vinden.

#Leo Bormans

22 PROGRAMMA exporuimte kelder zolder #BOOM Chicago ...& geheugen: Prof. Dr. Boddeke collision art # Tijdstip: 21:00art - 21:30 // 23:00 - collision 23:30 Tijdstip: 20:15 - 20:45 ‘Insane in thevrooland Brain’ Sketches en improvisaties Hoe komt het dat je sommige dingen wel onthoudt en evelien van de beste comedyclub van NL. Lachen! andere niet? & science & science jl #Henkjan Honing - Muziek in je hoofd # ...& bewegen: Prof. Dr. Bert Otten mccullgh Tijdstip: 22:00 - 22:30 Tijdstip: 21:00 - 21:30 Hoogleraar muziekcognitie legt uit: hoe zit dat alle onderdelen Wat gebeurt er in de hersenen van Epke Zonderland? eigenlijk met muziek in je hoofd? meike eryng #Lebowski Achievers ... & kunst: Prof. Dr. Barend van Heusden stan lee# cole Tijdstip: 00:00 - 00:45 Tijdstip: 21:45 - 22:15 Brein, Gein & Geluk - Leo Bormans legt ons tijdens dit college uit wat het geheim is van geluk.

Faculteitskamer Letteren Brein, gein & geluk +++++ #Tom Lash - REM

Tijdstip: 20:45 - 21:15 // 00:00 - 00:30 // 01:00 - 01:30 Cabaret om te lachen, over hoe mensen denken en waarom.

#Lachworkshop

Tijdstip: 21:45 - 22:00 // 23:15 - 23:30 Lachen kun je leren!

#Valeria Gazzola - Mirror Neurons Tijdstip: 22:15 - 22:45

Deze wetenschapster vertelt je alles over de werking van spiegelneuronen.

#... & verliefdheid: Prof. Dr. Gert ter Horst Tijdstip: 22:45 - 23:15

Wat gebeurt er in je hersenen als je verliefd bent?

#... & voeding: Prof. Dr. Gert-jan van Dijk Tijdstip: 23:30 - 00:00

Waarom we soms zo gelukkig worden van een patatje oorlog.

#... & seks: Drs. Janniko Georgiadis Tijdstip: 00:15 - 00:45 Over je hoofd vol seks.


43

Faculteitskamer Godgeleerdheid +

#Metabrain Hyperdrive Tijdstip: doorlopend

Laat je hersenen prikkelen in deze attractie met zes afzonderlijke hersenkamers.

Hal bij faculteitskamer Economie +

#Brainwave performance

Tijdstip: 21:45 - 22:05 // 23:00 - 23:20

Een performance die volledig wordt gecomposeerd door hersenactiviteit!

Faculteitskamer Rechten +

#MusicLab - Marcel de Vries Tijdstip: doorlopend

Marcel bouwde een enorme theremin. Probeer dit unieke instrument zelf!

Spiegelzaal/Bruinszaal, Proeflab // Ontdek hoe je eigen hersenen je voor de gek houden!

Heymanszaal, De Nachtmis ++ ‘Sommige / /// mensen geloven in God, anderen niet. Kan

PROGRAMMA # Philips braingame Tijdstip: doorlopend Beïnvloed beeld en geluidoverige met je hersenen! theater loca#ties Neuromechanica-proefjes knawdoorlopend cafe ivanka Tijdstip: Houd met de vreschillende proefjes je brein voor de annot gek en kom er achter hoe je brein ‘denkt’. ciska wijbenga judith mulder #Braindating tussen de kwabben Tijdstip: doorlopend j vd plicht Vraag één op één een neurowetenschapper het hemd vanlieven het lijf. scheire

de universiteit niet even uitzoeken of God bestaat?’ Deze vraag stelde een 10-jarig kind aan de Universiteit. Voor ons de aanleiding om het er met een aantal topwetenschappers over te hebben in De Nachtmis. Presentatie door Andrew Makkinga.

#Eyetracker games

Is religie een product van ons brein?

Tijdstip: doorlopend

Stel je zicht op de proef bij het Neuroimaging Center.

#Laat je scannen! Tijdstip: doorlopend

Ontdek de bijzondere wereld van het hersenonderzoek!

#Prof. Dr. Peter Barthel Tijdstip: 20:30 - 21:00

Sterrenkundige Barthel is ervan overtuigd dat wetenschap en spiritualiteit elkaar versterken.

#Prof. Dr. Lubbert Dijkhuizen Tijdstip: 21:30 - 22:00

Microbioloog vertelt over God en de evolutietheorie.

#Prof. Dr. Andre Aleman Tijdstip: 22:30 - 23:00

#Simone van Saarloos Tijdstip: 23:30 - 00:00

Als God niet bestaat, waar geloven we dan in? Een preek van Simone.

#Rapbattle

Tijdstip: 00:30 - 01:00

Gelovige rapster Queen P. en Groningse rapper 7even sluiten De Nachtmis met een rapbattle af!

////////////////////////////////////+/


Senaatszaal, RUG topvrouwen /////////

Faculteitskamer Economie, De Meeste Dromen zijn Bedrog ++

Het Academiegebouw hangt vol met portretten van hooggeleerde mannen, maar waar zijn de illustere vrouwen? Het project Illustra 2014 maakt vrouwelijke hoogleraren uit verleden en heden zichtbaar. Hoor lezingen van Topvrouwen aan de RUG. Mineke Bosch geeft een korte inleiding op het ontstaan van Illustra 2014 en er is een spectaculaire Augmented Reality App.

De meeste dromen zijn bedrog: In de Faculteitskamer Economie een specilaal kunst en wetenschap programma over dromen. De jeugtheaterschool maakte er een voorstelling over, neurowetenschapper Ysbrand van der Werf zorgt voor de feiten!

#Prof. Dr. Petra Rudolf

Tijdstip: 20:15 - 20:45 (Nederlands) // 21:30 - 22:00 (Engels)

Grote ideeĂŤn over kleine dingen: Nanowetenschap en nanotechnologie.

#Prof Dr. Petra Hendriks 20:15 - 20:45 (Nederlands) // 21:30 - 22:00 (Engels)

Hoe zit het met communicatieproblemen door autisme?

Mediacompound ///////////////////// Dè plek op het festival waar traditionele en nieuwe media elkaar ontmoeten. Kom hier ook lekker rondhangen, met je favoriete artiest op de foto gaan en de interviews van Glasnost bijwonen.

22 PROGRAMMA exporuimte kelder zolder Radio Glasnost collision art collision art # Tijdstip: doorlopend Presentatoren Bram Douwes en Martijn Middel evelien vrooland # JeugdTheaterschool - Dream On ontvangen diverse artiesten en wetenschappers in hun Tijdstip: 20:15 20:45 // 22:15 22:45 // & science & science live-uitzending. jl 00:15 - 00:45 mccullgh Voorstelling over dromen van de JeugdTheaterschool #Social Media Lab uit Groningen. Tijdstip: doorlopend alle onderdelen Samen met de Hanzehogeschool Groningen doe je zelf meike eryng #Ysbrand van der Werf social media-onderzoekjes. 21:15 - 21:45 // 23:15 - 23:45 stan lee cole Neurowetenschapper (VUmc) over de droom om het #Yournalism mysterie van slaap op te lossen.

Tijdstip: doorlopend

Stel je vraag! Prijswinnend journalistiekconcept Yournalism doet de rest.

#Prof. Dr. Janka Stoker

22:45 - 23:15 (Nederlands) // 00:00 - 00:30 (Engels) Over het hardnekkige stereotype van de ideale leider.

#Prof. Dr. Marian Mourits

22:45 - 23:15 (Nederlands) // 00:00 - 00:30 (Engels) Wat leren we van onze genen in de strijd tegen kanker?

//////////////////////+/ 44


45

‘een icoon van wetenschap in Groningen’ ACADEMIEGEBOUW PROGRAMMA theater overige locaties knaw cafe ivanka annot ciska wijbenga judith mulder j vd plicht lieven scheire

////////////////////////////////////+/


ACADEMIEPLEIN

Het Academieplein Het Academieplein het iseindpunt het eindpunt van van ‘Weg de ‘Weg van Kunst vannaar naar Het Academieplein is is het eindpunt van dede ‘Weg van Kunst Wetenschap’. Kunst Genoeg naar te Wetenschap’. eten en te drinken Genoeg en te een eten centrale en te plek Wetenschap’. Genoeg te eten en te drinken en een centrale om eens drinken even en na een te praten centrale over plek wat om je eens allemaal even na gezien te hebt. plek om eens even na te praten over wat je allemaal Loop zelf praten door over een wat enorm je megabrein allemaal en kijkhebt. eensLoop van binnen gezien hebt. Loop zelf door een enormgezien megabrein en kijk zelf door hoe de een grijze enorm massa megabrein er uitziet. en kijk Ook eens kun van je je hier eens van binnen hoe de grijze massa er uitziet. Ook kun je binnen hoe de grijze massa melden er uitziet. voor Ook een kun Nachtexpeditie! je je je hier melden voor een Nachtexpeditie! hier melden voor een spannende Nachtexpeditie! 46


47

PROGRAMMA ACADEMIEPLEIN #De Cabine: Bas Leegstra

Tijdstip: Doorlopend

Is in alle stilte in een hutje zitten beter dan de snelle buitenwereld?

#Het Megabrein

Tijdstip: Doorlopend

Wandel door een drie meter hoge menselijke hersenpan.

#Nachtexpedities

20:00-23:00

Nieuw tijdens De Nacht: Expedities! Ga in een kleine groep een uur lang op avontuur. Een expeditie prikkelt je zintuigen en brengt je langs verrassende locaties en activiteiten die niet in het programmaboekje staan. We verklappen alleen dat het leuk is, maar de inhoud blijft geheim. Nieuwsgierig? Geef je op bij De Cabine van Bas Leegstra op het Academieplein.

L@MP: Lab @ my Place

20:00-23:00

expeditie langs de huiskamerlabs!

#Swoolish

Tijdstip: Doorlopend

Swingen op het Academieplein met oude plaatjes uit een brandweerwagen!


48

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK

De Universiteitsbibliotheek: eigenlijk is er zo’n beetje alle informatie ter wereld wel te vinden. Vanavond is de UB het terrein van taal en cultuur. Zo bouwen we met artistieke Friezen, wetenschappelijke Groningers en gepassioneerde Drenten de Megaprovincie met een eigen taal en nieuw volkslied. Zou het gaan lukken? Ook verdwaal je hier spreekwoordelijk in de Toren van Babel, leer je columns schrijven en drink je een biertje in de Kulturkantine, terwijl je om de oren wordt geslagen met de beste muziek en poezie.


49

HIGHLIGHTS UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK Joost Oomen revue 22:15 - 23:00 23:30 - 00:15 // 4e verdieping - KulturKantine

Gedichten moeten ervaren worden, gedichten horen op het podium. Dat is de boodschap die Joost Oomen uitdraagt bij zijn optredens. Met een grote bende muzikanten weet deze jonge dichter het publiek een ervaring te geven die zijn weerga niet kent. Joost Oomen was in het studiejaar 2010-2011 huisdichter van de RUG en is nu benoemd tot Stadsdichter van Groningen.

SLAG OM HET NOORDEN Diverse tijdstippen // 2e verdieping

Ronald Snijders

De Alfabetweter

Bestaat er daadwerkelijk een cultuurverschil tussen Groningers, Friezen en Drenten? Deze vraag kreeg de RUG voorgelegd tijdens het project ‘400 vragen voor 400 dagen’. De vragensteller vroeg zich naar aanleiding van de eventuele vorming van een gezamenlijke ‘noordelijke’ megaprovincie af of de weerstand en vrees die dat bij sommigen oproept terecht is. In de Slag om het Noorden zoeken we het uit. Ronald Snijders kennen we als Alfabetweter en van het tvprogramma Rambam. Hij toert door de theaters met een Splitpersonality show, speciaal voor normale mensen. Tijdens De Nacht is hij twee keer een half uur te zien. Absurdisme op het hoogste niveau, elke zin is poëzie met een kronkel.

20:30 - 21:00 22:30 - 23:00 // 3e verdieping

Lebowski Achievers - Achievers Night 21:00 - 21:45 4de verdieping - KulturKantine

Workshop werkplaats: 21.45 - 22.15 23:00 - 23:30 // Zaal 1e verdieping

Rosanne Hertzberger

Achievers Night is hét platform voor jong schrijf- en taaltalent. Tijdens De Nacht komt hun jonge talent nieuwste teksten, tracks en verzen laten horen. Met het nieuwste werk van Erik Jan Harmens, Karin Bruers, Mick Johan en Willem Bosch. Muziek komt van Rico & A.R.T. Stichting Stop Met Praten geeft de briljante tip hoe je een ongewenst gesprek kunt beeïndigen.

Rosanne Hertzberger is columnist en microbioloog. De ene dag is ze te vinden in het lab, waar ze een proefschrift over melkzuurbacteriën bij elkaar pipetteert. De andere dag typt ze een column voor NRC Handelsblad en nrc.next over de economie, werkloosheid of de verkiezingen. Ook schuift ze regelmatig aan bij DWDD of P&W om die column toe te lichten. Wil jij ook gelezen worden? Rosanne heeft goede tips!


PROGRAMMA UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK 2e verdieping Slag om het Noorden // Één provincie met Friesland, Groningen en Drenthe. Zou het kunnnen? Vanavond denken we van wel. In Slag om het Noorden gaan we op zoek naar de identiteit van de superprovincie. Presentatie door Ruth Koops van ‘t Jagt.

#Opening

Tijdstip: 20:15 - 20:45

Één grote noordelijke provincie? Het kan! Cultuurwetenschapper Barend van Heusden legt uit. Daarna het Nieuw Noordelijk volkslied van de Drentse Martijje Lubbers, de Groningse Marlene Bakker en de Friese Douwe Dijkstra.

#De Grote Quiz van het Noorden Tijdstip: 21:15 - 21:45

Wat weet jij van de noordelijke provincies? Speel mee in de petje-op-petje-af-quiz, gepresenteerd door abel Darwinkel. Herman Sandman (Noordelijke journalist) presenteert een column en Martijje zingt.

#Muziek & Dialect Tijdstip: 22:15 - 22:45

Waarom is zingen in dialect hip? George Welling vertelt hierover. Jack Hoeksema weet alles over waar de dialecten vandaan komen. Muziek van Marlene Bakker.

#Slag om het Noorden - Finale Tijdstip: 23:15 - 23:45

Gaat het lukken met de megaprovincie? Verschillende sprekers van de avond gaan met elkaar in debat onder leiding van Mark Sekuur. Muziek van Douwe Dijkstra.

50

4de verdieping - KulturKantine//

Zaal 1e verdieping ////////////////

#Workshop werkplaats: #De Methode: Anneke Claus en Kasper Simone van Saarloos van Hoek 22 PROGRAMMA Tijdstip: 20.45 - 21.15 Tijdstip: 20:00 - 20:30 Leer de fijne kneepjes van het columnschrijven van exporuimte kelder zolder Tissues en feestslingers met muziek en gedichten. deze NRC-columniste! art collision art #collision Lebowski Achievers - Achievers Night #Workshop werkplaats: Rosanne evelien vrooland Tijdstip: 21:00 - 21:45 Hét platform voor jong schrijf- en taaltalent neemt &hele science & science Hertzberger jl een rits toffe gasten mee waaronder Tijdstip: 21.45 - 22.15 / 23:00 - 23:30 A.R.T., Rico, Willem Bosch en Karin Bruers. mccullgh Schrijfworkshop door succesvolle columniste en microbioloog. alle onderdelen #Joost Oomen Revue Tijdstip: - 23:00 // 23:30 - 00:15 meike22:15 eryng Verwacht een dichter extraordinaire met een bende Trappenhuis //////////////////////// stan lee cole muzikanten en gekkigheid. 3e verdieping //////////////////////// #Ronald Snijders - De Alfabetweter Tijdstip: 20:30 - 21:00 // 22:30 - 23:00

Absurdisme op het hoogste niveau, elke zin is poëzie met een kronkel.

#Ronald Hunneman & Gijs Nillessen Dat maak jij ervan!

Tijdstip: 21:30 - 22:00 // 23:30 - 00:00 Stand-up filosofie: stop met bijleren.

#Toren van Babel Tijdstip: doorlopend

Hoe hoger je komt, hoe meer de verwarring groeit. Door Collectief SAUS.

#Traplopers

Tijdstip: doorlopend

Ervaar hoe je je beweegt in de mensenmassa. Door Anneriek de Vries.

#Grafische werkplaats

Tijdstip: doorlopend

Een interactieve kunstinstallatie. Ga met letters aan de slag. Doe mee!


51

‘Het terrein van taal en cultuur’ UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK

////////////////////////////////////+/


GRAND THEATRE

Het Grand Theatre, dat prachtige pand aan de Grote Markt waar je sowieso een keer moet zijn geweest. Het in 1930 geopende bioscooptheater kende vele gedaantewisselingen, maar ook een bijzondere historie. Naast Wim Kan, Toon Hermans en Andre van Duin deed deze locatie ook dienst als podium voor bijvoorbeeld bokswedstrijden. Maar niet tijdens De Nacht, want dan gaan we genieten van theater en dansen op muziek. Swingen met de Bigband van het Prins Claus Conservatorium, het Broken Brass Ensemble en weggeblazen worden door de jongens van Nobody Beats the Drum die gaan optreden met een Tesla Coil! 52


PROGRAMMA GRAND THEATRE

GROTE ZAAL

#Bigband van het Prins Claus Conservatorium 21:00 - 21:30 The Big Band of the Prince Claus Conservatoire doet de blues met Freddie Smokin’ Bryant!

#De Nacht Serious Talent 22:15 - 22:45

foto

De winnaar van de 3FM Contest wordt via 3FM bekend gemaakt en is te vinden op www.denachtvankunstenwetenschap.nl

#Broken Brass Ensemble 23:45 - 00.30 Toeters en blazers, volledig feest!

#Nobody Beats the Drum + Tesla Coil 01:00 - 02:00 Een Tesla Coil (ooit uitgevonden door Nicola Tesla) die honderden kilovolt uitspuwt samen met de hartversnellende combinatie van breakbeat, electro en hiphop op een podium. Een knetterende show waar de vonken van afvliegen!

BOVENZAAL STUDIO

#Bozic: Intergalactic 20:00 -21:00 Theatervoorstelling: Een aangenaam ontregelende ervaring over het binaire.

#Kroodsma & De Boer 20:15 - 20:45 // 21:30 - 22:00 // 23:00 - 23:30 // 00:30 - 01:00 Theatervoorstelling op een exclusieve plek in het Grand Theatre. 53


BIBLIOTHEEK GRONINGEN

54

De Bibliotheek verhuist binnenkort naar het Groninger Forum aan de Nieuwe Markt. Tijdens De Nacht onderzoeken we welke ‘nieuwe markten’ er nog meer zijn. Alles over actuele en soms controversiele ontwikkelingen als bitcoins, crowdfunding, computerkunst, (sociaal) ondernemen, big data en privacy. Kort-maar-krachtige traplezingen, DIY-activiteiten, een spraakmakende talkshow en virtuele ‘Matthijs-van-Nieuwkerk-ervaringen’ met de Oculus Rift. Alles over de toekomst wat er op dit moment toe doet vind je in de Bieb! De Nacht in de Bibliotheek Groningen wordt mede mogelijk gemaakt door Europe Direct.


55

HIGHLIGHTS BIBLIOTHEEK GRONINGEN Enter the Real Doorlopend // Leescafé

Met virtual reality installatie Enter the Real verkent mediakunstenaars-duo Snow (Adri Schokker en Ruben Boxman) de troebele grenzen tussen echt en virtueel. Door de toeschouwer af te snijden van de tastbare realiteit maar er wel fysiek doorheen te laten lopen, komen de lichamelijke en virtuele ervaring samen. Door het dragen van de Oculus Rift (virtual reality headset) worden de gevolgen van de verdwijnende grenzen tussen echt en nep onderzocht.

Theatergroep Space

Pig Bank For Homeless Dreams

21:00 - 21:45 // 23:00 - 23:45 // WN Zaal

Rutger van Zuidam 21.00 - 21.20 // Traplezing

Bitcoins for Dummies

Speciaal voor De Nacht van Kunst & Wetenschap presenteert Bitcoinexpert Rutger van Zuidam de traplezing Bitcoins for Dummies. Wat voor gevolgen heeft Bitcoin voor ons dagelijks leven? Rekenen we straks onze drankjes af met Google Glass? Nu het spreekwoordelijke stof rondom de ophef is neergedaald wil iedereen wel eens weten hoe relevant Bitcoins werkelijk zijn. Wil jij ook weten hoe het zit? Dan mag je dit niet missen!

Talkshow: Google weet alles 20:30 - 21:00 // Het Buro

Typhoon typhoon 23:00 - 23:30 // Het Buro

Voor de kunst: muziek

Theatergroep Space presenteert de Pig Bank For Homeless Dreams. Een interactieve talentenjacht waarbij het publiek met een-druk-op-deknop beslist over de toekomst van de kandidaten. Onder leiding van quizmasters Petra Ardai en Luc van Loo presenteren de kandidaten hun idealen via een groot scherm en strijden ze om de winst. Waarvoor kies jij? Heb je sympathie voor de underdog? Ga je voor de X-factor? Of toch voor die aantrekkelijke idealist?

Privacy een issue? De een ziet overal spoken en de ander denkt: wie niks fout doet, heeft niets te vrezen. Bekend is dat veel bedrijven - de ING bijvoorbeeld - belangstelling hebben voor ons privéleven. Ongezond? Marloes ten Kate in gesprek met Arno Siebes, specialist op het gebied van data mining en student Shawn Buckles die zijn eigen privégegevens te koop aanbood.

Voor schrijver en performing artist Typhoon is een bijzondere hoofdrol weggelegd in De Bieb! Speciaal voor De Nacht komt Typhoon naar Groningen voor een spoken word-performance. Vervolgens zal hij bij talkshow-blok ‘de idealistenmarkt’ in gesprek gaan met sociaal ondernemer Mark Hillen en Roy Cremers, initiatiefnemer van crowdfunding-website Voordekunst.nl. Recentelijk wist Typhoon de financiering van zijn documentaire ‘Lobi Da Basi’ (Liefde is de Baas) te voltooien met behulp van het Voordekunst-platform.

PIG BA N

WWW .

K.nl


PROGRAMMA BIBLIOTHEEK GRONINGEN Het Buro +++++++++++++ #Voor de kunst: spoken word van Typhoon Tijdstip: 23:00 - 23:30

Rapper/dichter Typhoon is een veelgeprezen artiest. Alle grote festivals zagen zijn shows reeds, evenals Koning Willem-Alexander en het voltallige kabinet. In de aanloop van de release van zijn tweede solo-album Lobi da Basi bezoekt hij Groningen om zich van zijn literaire kant te laten zien.

Traplezingen +++++++++++ Korte, pittige voordrachten van bijzondere wetenschappers en eigenwijze ondernemers die je op interactieve wijze wegwijs maken in hun wereld. Alles over de kunst van het sociaal ondernemen, computers die kunst maken, crowdfunding als redder van de kunsten, digitalisering van creatieve banen, Bitcoins, en een exclusief interview met rector magnificus Elmer Sterken!

Talkshow ‘Van Alle Markten Thuis’ - Talkshow-hostess

Marloes ten Kate bespreekt de laatste trends en de 22 PROGRAMMA nieuwste ontwikkelingen op het gebied van uiteenlo48 PROGRAMMA pende markten met kunstenaars, wetenschappers, acexporuimte kelder zolder tivisten en ondernemers. Cartoonist Vanbeek spreekt collision art collision art tekenend een woordje mee. evelien vrooland #Google weet alles science & science Tijdstip: 20:30 jl - 21:00 #&Rutger van Zuidam Wat kun je doen om je privacy te beschermen? Met Big Tijdstip: 21.00 21.20 mccullgh Data-specialist Arno Siebes en student Shawn Buckles Bitcoins for Dummies. die zijn persoonlijke data verkocht. alle onderdelen #Interview: Elmer Sterken #Mediamarkt, maar dan anders meike21.00 eryng Tijdstip: - 21.20 Tijdstip: 21:30 - 22:00 Interview met de Rector Magnificus over De Nieuwe stan leeWelk cole nieuws wil jij horenof lezen? Met Huub Schuijn en Markt.

#Thijs Broekhuizen Tijdstip: 22.00 - 22.20

Over de impact van digitalisering op de economie.

#Eelco Den Heijer: computerkunst Tijdstip: 22.00 - 22.20

Kunnen computers creatief zijn? De computer als kunstenaar klinkt als een fabel. Toch promoveerde Eelco den Heijer onlangs aan de VU Amsterdam op dit onderwerp.

#Mark Hillen: social enterprises Tijdstip: 00:00 - 00:20

Een inspirerende traplezing over de Kunst van Sociaal Ondernemen.

#Roy Cremers: crowdfunding Tijdstip: 00:00 - 00:20

56

Het Buro- Talkshow ‘Van Alle Markten Thuis’ /////////

De do’s en dont’s bij crowdfunding.

Sybren Kooistra van Yournalism en hoogleraar journalistiek Marcel Broersma.

#De voedselmarkt Tijdstip: 22:30 - 23:00

Kook jij gezond, lekker, milieubewust of alle drie? Met Youth Food Movement-activist Wilbert van de Kamp, initiatiefnemer Merlijn Albering en hoogleraar landbouweconomie Dirk Strijker.

#Mens versus computer Tijdstip: 23:30 - 00:00

Word jij vervangen door een computer? Computerkunstenaar Eelco den Heijer en econoom Thijs Broekhuizen.

#Idealen en crowdfunding Tijdstip: 00:30 - 01:00

Waar geef jij je goeie geld aan uit? Met rapper Typhoon, sociaal ondernemer Mark Hillen en crowdfunder Roy Cremers.


57

Marktplein, entreehal /////////////////

Entreehal /////////////////

#Bouw je eigen (Nacht)lampje!

#De Onderwaterwereld

Met David Bakker.

Installaties over de wonderlijke onderwaterwereld van Koos Buist. Wat kunnen we leren van slimme biotoopjes uit de natuur?

Tijdstip: doorlopend

#De Maakschappij Tijdstip: doorlopend

Maak je eigen meubel of huis met een lasersnijder. Knutselen 2.0!

Tijdstip: doorlopend

#Geen Woorden Maar Zaden-bibliotheek Tijdstip: doorlopend

Neem deel aan de collectieve moestuin!

Tuin //////////////////////////////////////////

#Floris Maathuis (Oklahoma 2.0) Tijdstip: doorlopend

Gluren en begluurd worden in deze digitale wereld. Je bent informatie, dus je bent. Een bijzondere kunstinstallatie.

Leescafe ////////////////////////////////////

#Enter the Real

Tijdstip: doorlopend

Loop letterlijk door een virtuele omgeving met een Oculus Rift.

WN zaal /////////////////// #Theatergroep Space: Pig Bank For Homeless Dreams

Tijdstip: 21:00 - 21:45 // 23:00 - 23:45 Een interactieve talentenjacht door theatergroep Space.

‘NIEUWE MARKTEN, NIEUWE KANSEN’ BIBLIOTHEEK GRONINGEN

////////////////////////////////////+/


TSCHUMIPAVILJOEN

Het Tschumipaviljoen, in 1990 ontworpen door deconstructivistisch architect Bernard Schumi, nu een unieke locatie op De Nacht. Centrum Beeldende Kunst Groningen en Tschumipaviljoen bieden kunstenaar Lieselot van Damme een podium met haar interactieve installatie I am so money. Win een dikke prijs door je selfie te uploaden via imsomoney.net. Je selfie wordt realtime op geld geprint en al het geld samen waait door het gebouw. Vang het winnende biljet en win! 58

“


59

#I’m so money ///////

doorlopend vanaf 21:00

I’m so money: Win met je selfie een dikke prijs! Spektakel in het Tschumipaviljoen! Win met je selfie een dikke prijs. Het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen) en het Tschumipaviljoen bieden startend beeldend kunstenaar Lieselot van Damme een podium met haar interactieve installatie I am so money waarmee je je eigen geld kunt maken…

#Afterparty Vera, Dj St. Paul /////// Nog niet uitgedanst? Dat begrijpen we. Daarom regelen we samen met de vrienden van Vera een kickass afterparty met Dj St. Paul. In de afgelopen jaren groeide hij uit tot een vaste waarde voor festivals als Lowlands, Oerol en Into The Great Wide Open. Pop, soul, indie, beats, rock ’n roll: mooie muziek is volgens St. Paul niet aan genres gebonden. Daar sluiten we ons graag bij aan.

Na afloop van de nacht


60


61


20 Der Aa-kerk

15 30 45

15 30 45

Lab @

Buiten

Academie Minerva Praediniussingel

Entreehal Kelder

Jürgen Visser

The Black Atlantic

IG NOBEL

IG NOBEL

Han Brezet

Expositiezaal

15 30 45

01

15 30 45

02

IG NOBEL

IG NOBEL

Ruben Abels

Driessen & Verstappen

Sander Bos Animaties & Heavenly Reality // Jade Thompson: Nature/Nurture

Arena

DIFF

The Future’s Dust

Cosmic U

Kenniscafe: Heelal

Kantine

Paus

Doorlopend: Huiskamer van de toekomst // Online energie museum

Kenniscafe: Energie

Knutselen met energie met de jonge onderzoekers // Bibberbeestjes maken // Slimme verlichting // Proef op het dakterras // Sterren ruiken // Dinosaurus

Yournalism // Social Media Lab // Glasnost: Live radio met Nachtgasten Proeflab: Philips Braingame // Neuromechanica-proefjes // Braindating tussen de kwabben // Eyetracker games // Laat je scannen

Bruinszaal / Spiegelzaal Engelse Zaal

Martyn Ell

Inge van Calkar

Heymanszaal

Prof. Dr Bartel

Prof. Dr. Dijkhuizen

Aula

00

Games en installaties Frank Mohr Instituut: Techniek, audiovisueel, kunst en meer!

Mediacompound

De nachtmis:

15 30 45

Jos Volkers: Ecolological Space Engineering: Hoe te overleven bij een wereldramp!

Algemeen

Academiegebouw

23

(Serious) gaming lounge // Tjeerd Veenhoven // Martijn van Bachum // Klaske Oenema // Moniek Westerman

Eerste Verdieping

Academie Minerva Zuiderdiep

15 30 45

Dance for Energy: Uit je dak op de energieopwekkende dansvloer

Groene Zaal Kunstenaars over wetenschap:

22

Tentoonstelling 400 jaar wetenschap: Expo for Infinity

Doorlopend Koor my place

Brein, Gein, Geluk: Leo Bormans

Boom Chicago

Tom Lash

Brein, Gein, Geluk: Faculteitskamer Letteren 62

21

20

21

Case Mayfield S. van Saarloos

Christopher Paul Stelling Prof. Dr. Aleman Henkjan Honing: Muziek in je hoofd

Lachworkshop

Boom Chicago Lachworkshop

Mirror Neurons

22

23

Circle of Death Rap Battle

Lebowski Achievers Tom Lash

Tom Lash

00

01

02


20

De meeste dromen:

15 30 45

21

..Geheugen : Boddeke

Hersenen & .. : Curatorenkamer

.. Bewegen: B.Otten

23

15 30 45

00

Ysbrand van der werf

15 30 45

01

15 30 45

02

Dream on

Brainwave Performance ..Kunst: B. van Heusden

..Verliefdheid: G. Ter Horst

..Voeding: G. van Dijk

..Seks: J. Georgiadis

Metabrain Hyperdrive: De Hersen Prikkel Attractie!

Faculteitskamer Godgeleerdheid RUG Topvrouwen

Senaatskamer

RUG Topvrouwen

RUG Topvrouwen

RUG Topvrouwen

Marcel de Vries - Muzieklab: Maak je eigen klanken in de megagrote theremin!

Faculteitskamer Rechten

Academieplein

Het Megabrein // De Cabine: Startpunt Nachtexpedities // L@mp // Swoolish Entreehal

Bouw je eigen (nacht)lampje // De Onderwaterwereld // De Maakschappij // Geen woorden maar zaden Google weet alles

Het Buro

De Mediamarkt

De Voedselmarkt

Leescafe

Typhoon

Mens vs computer

Idealen & Crowdfunding

Enter the Real!

Traplezingen

Bitcoins voor Dummies

Thijs Broekhuizen

Mark Hillen

Traplezingen

Elmer Sterken

Eelco Den Heijer

Roy Cremers

WN Zaal

Pig Bank

Tuin

Pig Bank Floris Maathuis - Oklahoma 2.0

20

63

15 30 45 Dream on

Brainwave Performance

Hal bij Economie

Bibliotheek Groningen Talkshows :

22

Ysbrand van der werf

Dream on

Faculteitskamer Economie

15 30 45

21

22

23

00

01

02


20 Groninger Museum

15 30 45

15 30 45

22

15 30 45

23

15 30 45

00

Entreehal

Viesueel Geweld - Infinitas // Voor eeuwig jezelf

Exposities

Mendini Paviljoen - Capita Selecta // Ploegpaviljoen - De collectie

Mendinicafe

R. Hünneman

Hattinga Verschure

Hattinga Verschure

W. Marchand

Club Guy & Roni ft. Lucia Marthas

Hal Benedenverdieping

01

15 30 45

02

Circus Treurdier

Grote Zaal

Geppetto and the Whales

Club Guy & Roni ft. Lucia Marthas Nachtcollege: Vincent Icke Circus Treurdier

Meindert Talma

Meindert Talma

Big Band Prins Claus Conservatorium

3FM: De Nacht Serious Talent

Kroodsma en de Boer

Studio

Qeaux Qeaux Joans

Nachtcollege: Douwe Draaisma Circus Treurdier

Op Zaal

D. de Waard W. Marchand

Club Guy & Roni ft. Lucia Marthas

Nachtcollege: Diederik Jekel

Coop Himmerb(l)au

D. de Waard Hattinga Verschure

Douwe Bob

Cajita & A Seated Craft

Auitorium

Joblounge

15 30 45

On Going Jazz Jam door studenten van het Prins Claus Conservatorium

Kunst door een wetenschapsbril Benedenbalie, startpunt rondleiding

Grand Theatre

21

Kroodsma en de Boer

Nachtcollege: Leo Bormans Circus Treurdier

Meindert Talma Broken Brass Ensemble

Kroodsma en de Boer

Nobody Beats The Drum + Tesla Coil

Kroodsma en de Boer

Bovenzaal Bozic - Intergalactic

Pathe

Cafe

Universiteits Bibliotheek

For Infinity: The Movie

Filmzaal NTR Wetenschapscircus

NTR Wetenschapscircus

Campus Quiz

NTR Wetenschapscircus

Toren van Babel // Grafische Werkplaats // Traplopers

Trappenhuis

Workshop: S. van Saarloos

Zaal 1e verdieping Slag om het Noorden

Zaal 2e verdieping 64

Campus Quiz

20

Workshop: R. Hertzberger

Slag om het Noorden

21

Workshop: R. Hertzberger

Slag om het Noorden

22

Slag om het Noorden

23

Slag om het Noorden

00

01

02


20

15 30 45

Universiteits Museum

Wijnbergzaal

USVA

Entree / Cafe

15 30 45

De Alfabetweter

Zaal 3e Verdieping Kulturkantine

21

De Methode

22

Nillesen & Hünneman

Lebowski Achievers

00

15 30 45

01

15 30 45

02

NIllesen & Hünneman

Joost Oomen Revue

Joost Oomen Revue

Tentoonstelling Uit De Schaduw

Algemeen

Multimedia Painting // Double Pendulum KNAW ontdekkerscafé

Lieven Scheire

KNAW ontdekkerscafé

KNAW ontdekkerscafé

KNAW ontdekkerscafé

Collision Art & Science De Grote Prikkelshow

Dramazaal

De Grote Prikkelshow Mijke Eryng

Zangzolder Mainstage Town Of Saints

De Grote Prikkelshow Eveline Vroonland

Jacco Gardner

De Grote Prikkelshow Stan Lee Cole

John Lennon McCullagh

Tangarine

Douwe Bob

Algemeen

Panopticon // Discovery Truck // Infobus // Urban House - Art Bomb

Algemeen

RUG400 Promenade // WAS XL // I-Puppets // Maarten Schuchard // Fototentoonstelling RUG 400 // GUTS

Tschumipaviljoen

I’m So Money

Synagoge

Unblocked

Folkingestraat

Journeyman Soundsystem // Het Zeefdrukbureau // Spullenmannen

Museumeiland

Kiekjeskar // Vers // De Groeten: Alle Gekheid

20 65

15 30 45

De Alfabetweter

De Kelders

Weg van kunst naar wetenschap

23

Werc Collective presenteert: Bram Snijders

Theater

Vismarkt

15 30 45

21

22

23

00

01

02


Freia Gasterra Gasunie Hoofdsponsor van de Gemeente Groningen Het Fonds Menzis NAM Provincie Groningen Stichting Beringer Hazewinkel Stichting J.B. Scholtenfonds Stichting Nicolaas Muleriusfonds

Nacht: Energy Academy - Groot “Verder denken | U wilt groeien. Het verschil maken. Uw ervaring completeren met de meest recente kennis en inzichten. GeĂŻnspireerd worden. Maar bovenal: aangezet worden tot verder denken.

www.aog.nl

Groot Weergeven

Dit programmaboekje wordt u aangeboden door:

VIA BALK

66

Gemeente Groningen Hanzehogeschool RUG Science LinX UMCG

Bano - Groot


67

Sponsoren van de Nacht:

Al vijf jaar partner in techniek van De Nacht


De Nacht wordt georganiseerd door: RUG 400 jaar + programma - halve pagina

68

AOG - halve pagina


69

ZALSMAN - HALF Met heel veel dank aan:

RICOH - HALF

Groningen Talent Group


Dank aan de sponsoren van RUG400:

Stichting J.B. Scholtenfonds Stichting Nicolaas Muleriusfonds

70


71

COLOFON Design Studio Plakband Productie Zalsman Groningen BV Redactie Jelle Gietema, Koen Haringa, Elco van der Meer, Justus Hoen, Bernou Ozinga, Bianca Pander Fotografie Alex Denekamp, Elco van der Meer, Gerhard Taatgen, Jeroen Sportel, Maarten Oedekerk, Niels Kim, Stephan Keereweer. Oplage 10000 Nachtteam & De Nachtcommissie Bianca Pander Projectleiding, zakelijk leider Bernou Ozinga Projectleiding, programmeur Marijn Nagel Hoofd Productie Rutger Smidt Assistent productie Shannen Badenbroek Vrijwilligerscoordinatie Marleen van der Steen Artiestenproductie & finance Koen Haringa Hoofd communicatie/PR Jelle Gietema Communicatie/PR Elco van der Meer Communicatie/PR Wouter Bakker Assistent programmeur Emma Parmentier Assistent programmeur Nynke Oele Programma Academie Minerva en Route Peter Reen Programmering muziek Justus Hoen Communicatie/PR, Programmacommissie Daphne Prochowski Programmacommissie Frank Dercksen Programmacommissie Sjoukje Sikkema Programmacommissie Elise Hoven Programmacommissie Ernst Lalkens Programmacommissie Bart van der Laar Science Linx Renkse de Jong Science Linx

RUG400-lustrumbureau Els van den Berg Joris Eijkelhof Franck Smit Gemma van der Holst Anouk Overbeek Anke Kersting Marjan Kiewiet Anjette Kruize Sanne Buter Willemien Bruulsema

lustrumcoordinator penningmeester sponsoring communicatie-/projectmedewerker communicatiemedewerker vrijwilligers & projectmedewerker projectmedewerker artiesten & projectmedewerker secretariaat secretariaat

Productie Pieter Spoelstra Peter van der Giezen Martin Bierman Suzan Rinket

Advies & Productie Vismarkt Projectleider Banopro Productie vanuit RUG 400 Productie vanuit RUG 400

Partners Club Guy & Roni, wetenschappers van BCN/NIC en Bewegingswetenschappen UMCG, NTR/Wetenschap24

Ook heel veel dank aan deze helden: Het hele lustrumbureau, RUG400 studentenbestuur, Albert - Jan Postma, Ruth, Cato en haar collega’s, Gretha en haar collega’s, Frits Hesseling en collega’s, Daphne, Ria, Herman, Carla, Hans, Annelies, bode- en conciergediensten Academiegebouw, Oscar van Lebowski, Peter 2 meter, Harmen van der Hoek, Eric Bos, Tijs van Liemt, Eleanor en collega’s bij Gasunie, Anne, Charles en de rest van de Energy Academy, Annelieke en collega’s van AOG, Marieke en Elisabeth van Het Akkoord van Groningen, onze vrienden bij het Groninger Museum, Groninger Forum, Dagblad van het Noorden, Gezinsbode, RTV Noord en OOGTV, Marketing Groningen, de NTR/Wetenschap24, Studio Plakband, WERC, Studium Generale, politie, brandweer en het CME, maar bovenal heel veel dank aan alle vrijwilligers, wetenschappers, onderzoekers, meedenkers, sponsoren, partners, familie en vrienden van De Nacht!


t bo t aa str ge

13

in er

16

e ot Gr rkt Ma 10

Tschumipaviljoen Pathe

at ra est

t traa rugs

B

USVA

8

at

a str

Grand Theatre

7

t traa ge s

Vera

in Folk

Der Aa-kerk

9

r ste Pel

Academie Minerva Praediniussingel

at

at

Akker straat

a str

a str

V

11

r ste oo

gat Koud

Her

kt ar m is

inge

Academie Minerva Zuiderdiep

k Fol

Synagoge

holm

72

12

Mun neke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Groninger Museum Museumeiland

15

de

14

Route: Weg van kunst naar wetenschap

Ou

PLATTEGROND DE NACHT VAN KUNST & WETENSCHAP

Vismarkt Universiteitsmuseum Bibliotheek

6

4

5 Gedempte

Zuiderd

iep

3

Academiegebouw Academieplein Universiteits Bibliotheek

1 Centraal Station Groningen

2