Page 1

ΤΕΥΧΟΣ 50 ΙΟΥΝ.-ΙΟΥΛ. 2012

DELUXE T

H

E

F

I

R

S

T

U

P

M

A

R

K

E

T

F

R

E

E

W

O

M

E

N

S

M

A

G

A

Z

I

N

E

DELUXE MEETS

ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΕΛΛΑ ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΕΛΛΗ ΚΑΤΣΟΥ HERB RITTS DREE HEMINGWAY

Fashion looks

µε έµπνευση από τα catwalks

Sun&beach

Εκτεθείτε ασφαλώς!

Summer interior

FUORISALONE 2012 Οι νέες τάσεις µέσα από το Milan Fair FERNANDO & HUMBERTO CAMPANA Οι Βραζιλιάνοι πρέσβεις του design RETRO ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ Κατοικία στην Πολιτεία

MYKONOS The soul of Greek summer Οι σταθερές αξίες ενός προορισµού που παραµένει Νο1


&5$=<)25*5((&( *DLOH/DLVDLOLQJRIIWKHEHDXWLIXOLVODQGRI6SHWVHV*UHHFH


DELUXE XXXXXXXX

DELUXE

FOLLI

FOLLIE

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 12 16 18 30 112 114

34 40

22 26 28 74 76 82

ΣΤΗΛΕΣ WHAT’S DELUXE – Πολυτέλεια εξ ορισµού A CLASS – Οι luxurious εµµονές µας απέκτησαν τη στήλη τους PERISCOPE – Σελίδες αφιερωµένες σε ό,τι νέο είδαµε και ακούσαµε ΑΠΟΨΗ – Όταν φεύγεις από ένα ξενοδοχείο STAR SYSTEM – Αστρολογικές προβλέψεις DELUXE GLOSSARY – Ξαναγράφοντας τον ορισµό της νέας πολυτέλειας ΜΟ∆Α SPRING/SUMMER 2012 – Καλοκαιρινές εµφανίσεις από τα διεθνή catwalks FASHION CENTRAL – Trends and must haves στο χώρο της µόδας ΠΡΟΣΩΠΑ HERB RITTS – Η ζωή του σε B&W φόντο ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ – Mr Yatzer DREE HEMINGWAY – Το διάσηµο µοντέλο κατακτά τον κόσµο ΝΕΛΛΗ ΚΑΤΣΟΥ – Το όραµά της φάρµακο για όλους µας JASON ARKLEY-ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – Εκλεκτός και ευλογηµένος ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΕΛΛΑ – Lady art

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΥΚΟΝΟΣ 43 MYKONOS PAST PERFECT – Από το παρελθόν στο παρόν στο πιο διάσηµο νησί της Ελλάδας 46 MARCO BICEGO – The man behind the brand 48 ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΓΑΒΑΛΑ – Η beauty expert του Νησιού των Ανέµων 50 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙ∆ΗΣ – Maison Boutique, ένας πολυσυλλεκτικός χώρος 54 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑ – Building the dream 56 MYKONOS PLEASURE – Luxury hot spots 66 68 70 72 78 80 84 88 94

97 102 108 8

ΟΜΟΡΦΙΑ - ΥΓΕΙΑ QUELLE BEAUTÉ – Χαλάρωση & κυτταρίτιδα: Καλέστε την άµεση δράση! QUELLE BEAUTÉ – Ήλιος: Εκτεθείτε ασφαλώς! NOUVEAUTÉS – Ό,τι νέο στον κόσµο της οµορφιάς EDITOR’S CHOICE – Η Beauty Editor επέλεξε για σας ΑΦΙΕΡΩΜΑ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ FERNANDO & HUMBERTO CAMPANA – Οι Βραζιλιάνοι πρέσβεις του design FUORISALONE 2012 – Οι προτάσεις design µέσα από το Milan Fair 2012 RETRO ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ – Σπίτι στην Πολιτεία DECO – Ρεπορτάζ αγοράς ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ – How to make it vintage LIFE STYLE FOOD SOCIETY – Μια στήλη αφιερωµένη στον ουρανίσκο DESTINATION – Luxury resorts VIPARADE – Ματιές στο κοσµικό στερέωµα Φωτογραφία εξωφύλλου Συλλογή Spring/Summer 2012, BLUMARINE


DELUXE editorial

DELUXE Scream or ice cream? THE FIRST UPMARKET FREE WOMEN’S MAGAZINE ´¦µ¶O¢ 50 ©²µ±©²¢-©²µŸ©²¢ 2012

EKyOTPIA

NÄа AÊÌђÈÕÓÀÕÑÚ nagio@deluxeditions.gr

¢µ«¥OµŸO¢ ¦ªyO¢¨¢

TÁÐÌÄ AÊÌђÈÕÓÀÕÑÚ

§

D&G

Ë ÔÕÌʑ¿ ’ÑÚ ‘¾ÔÄ ÔÈ ÏÌÊÁÕÈÓÑ Ä’Á 6 ÈÅÇё°ÇÈØ ÎÏËÖ¿ÎÄ‘È ÐÄ ÆËÉÀÔÑÚ‘È ÊÌÄ ÇÈÃÕÈÓË ÉÑÓ°. ´Ë ÔÕÌʑ¿ ’ÑÚ ÕÑ ‘ÈÊÄÏÃÕÈÓÑ ÔΰÐÇÄÏÑ ÕËØ È’ÑÙ¿Ø ‘È ’ÑÏÌÕÌο ÈÔ°ÐØ ‘ÄØ ÇÌÇ°ÔÎÈÌ ÁÕÌ ÕÄ ÎÓÁÔÌÄ ÈÐÁØ ÎÄÐĒ¾ ‘’ÑÓÈÀ ÐÄ ÔÕÑÌÙÀÛÑÚÐ ‘¾ÙÓÌ ÎÄÌ 3000 ÈÚÓÒ. ¤’Á ‘ÎÈÌ Ë ÉÓ°ÔË «ÎÓÁÔÌÄ ÕÄ ÐÈÃÓÄ»; «’ÑÓÈÀ! ¨ ÇÀÄÌÕÄ, Ñ ÄÌÒÐÌÑØ ÄÚÕÁØ ÄÐÕÀ’ÄÏÑØ ÕÑÚ ÎÄÏÑÎÄÌÓÌÑÃ, ¾ÓÙÈÕÄÌ ÈÐ ‘¾Ô× ÔÚÐÐÈÉÌ°Ø -’°ÏÌ ÎÄÏ°- ÐÄ ‘ÑÚ Ú’ÈÐÖڑÀÔÈÌ ’×Ø ’ÄÓ° ÕËÐ ÑÌÎÑÐёÌο ÎÓÀÔË ÎÄÌ ÁÔÈØ Ä’ÈÓÊÀÈØ ’ÈÀÐÄØ ÎÄÌ ÐÄ ’ÓÑԒ°ÖËÔÄ ÐÄ È’ÌÅ°Ï× ÔÕÑ ÄÕÀÖÄÔÑ ÔÕÁ‘Ä-ÔÕё°ÙÌ (ÄÚÕ° ’°ÐÈ ’ÄξÕÑ), ÇÈÐ ‘’ÑÓÒ ÐÄ… ÔÙˑÄÕÀÔ× ÎÚžÓÐËÔË ‘È ÕË ÈÐÌο Óđ‘ÄÕ¾Ä ÛÚÊÄÓÌ°. ¢ÄÐ ÕÑ ÇˑÌÑÃÓÊË‘Ä ÕÑÚ ±ÑÓÅËÊÑà È͒ÓÈÔÌÑÐÌÔÕ¿ Û×ÊÓ°ÉÑÚ Edvard Munch ÎÌ ÈÊÒ… ÐÄÌ, ÄÐÄɾÓёÄÌ ÔÕËÐ ’ÈÓÌÅÁËÕË «ªÓÄÚÊ¿», ’ÑÚ ’ÑÚÏ¿ÖËÎÈ ÏÀÊÑ ÎÄÌÓÁ ’ÓÌÐ ¾ÐÄÐÕÌ 120 ÈÎÄÕ. ÇÑÏÄÓÀ×РĒÁ ÕÑÐ ÑÀÎÑ ÇˑђÓÄÔÌÒÐ Sotheby’s, ÔˑÈÌÒÐÑÐÕÄØ ’ÄÊÎÁԑÌÑ ÓÈÎÁÓ ×Ø ÕÑ ’ÌÑ ÄÎÓÌÅÁ ¾ÓÊÑ ’ÑÚ ’ÑÚÏ¿ÖËÎÈ ’ÑÕ¾, Ö¾Ï× ÐÄ ÑÚÓÏÌ°Í× ÊÌÄ ÕËÐ ’ÑÏÌÕÌο ÎÄÕ°ÔÕÄÔË. ¼ÙÌ ÊÌÄÕÀ ‘ÑÚ ¾Ç×ÔÈ ÕÌØ ÊÐ×Ôվ؅ ÉÓÑÃÇÈØ ÈϒÀÇÈØ, ÄÏÏ° ÊÌÄÕÀ ĒÑÈÐÑÙђÑÀËÔÈ ÕÄ ÙÓÚÔ° ÎÄÌ Î°ÖÈ ÈÀÇÑÚØ ÎÑÚÕ°ÏÌÄ. ¬ÀÏË ‘Ñà ÈÀ’È: «¬¾ÕÑØ ÀÔ×Ø ÈÀÐÄÌ Ë ‘ÁÐË ÔÑÚ ÈÚÎÄÌÓÀÄ -ÏÁÊ× Ä’ÁÊÐ×ÔËØ-ÄÊÄаÎÕËÔËØÏ̑ÑÎÕÑÐÀÄØ, ڒÑÖ¾Õ×- ÐÄ Ù×Ó¾ÔÈÌØ ÔÕÄ ÎÄÌÐÑÃÓÊÌÄ ‘ÄÊÌÁ ÕËØ Blumarine». ¦’ÌÕÓȒÑÃÔËØ Å¾ÅÄÌÄ ÕËØ limit up limit ’ÌÔÕ×ÕÌÎ¿Ø ‘ÑÚ Î°ÓÕÄØ Ôڑ’Ï¿Ó×ÔÄ ÈÊÒ, ĒÑÏđŰÐÑÐÕÄØ (;) ¾ÐÄ faux ’ÄÊ×ÕÁ 0%. ÌÄÕÀ ÕËÐ Õ¾ÙÐË ’ÑÏÏÑÀ ÎÁ’ÌÄÓÄÐ, ÕËÐ ’ÑÏÌÕÌο ÀÔ×Ø ÄÎÁ‘Ë ’ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÑÌ, ÕÑ ’ÄÊ×ÕÁ ÑÚÇÈÀØ! KÌ Á’×Ø Ï¾ÐÈ Î°ÕÌ ÉÀÏÈØ ‘ÑÚ ÔÕÑ twitter, «’ÓÑÔÑÙ¿ ÔÕÑ ÎÈÐÁ ‘ÈÕÄÍà ÕÑÚ “scream” ÎÄÌ ÕÑÚ “ice cream”». ªÄÏÁ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ…

ª°ÕÌÄ «ËÏÌÄÓ°ÎË

tagiopetritou@deluxeditions.gr APXI¢YNTAKT³©¤

ª°ÕÌÄ «ËÏÌÄÓ°ÎË

katiamiliaraki@deluxeditions.gr ¢µ±´O±©¢«O¢ & ¦¡©«¦Ÿ¦©¤ YŸH¢

M°ÐÌÄ ¤ÐÕ×оÏÑÚ

editorial@deluxeditions.gr ¢YNEPATE¢

¶ÓÌÔÕÌ°ÐÄ ¤ÊÊÈÏÑÐÀÇË, ¶ÓÌÔÕÀÐÄ ¤ÏÚÔÔÄÐÇÓ°ÎË, «°ÐÑØ ¥ÈÐ̾ÓËØ, ¸ÏÈÐÄ ¥ÓÈÕÕÑÃ, «ÄÓÀÄ ÌÄÊÌ°ÐÐÑÚ, ¥ÈÄÕÓÀÎË žÈÑÇ×Ó°ÕÑÚ, ¾ÐÌÄ ªÑÃÓÕÑÊÏÑÚ, žÈÁÇ×ÓÑØ žÈÑÙ°ÓËØ, ¤Ï¾ÍÄÐÇÓÑØ ³. ŸÌÛ°ÓÇÑØ, ±°ÐÔÚ «ÄÏϾÓÑÚ, yˑ¿ÕÓËØ «’ÑÊÇ°ÐÑØ, ª×ÐÔÕÄÐÕÀÐÑØ «’ÑÊÇ°ÐÑØ, ª×ÐÔÕÄÐÕÀÐÑØ «’ÑÚÊ°Ø, ±ÀÐÄ ¡ÈÕÓђÑÃÏÑÚ, ¸ÏÈÐÄ ¢ÈÐÇÁÐÄ, ¦ÌÓ¿ÐË ¢ÌϾÏË, ªÄÕÈÓÀÐÄ ´Ôȑ’ÈÓÏÀÇÑÚ µ¡¦µžµ±¨ OMOP¬IA¢

¢ÕÄÚÓÑÃÏÄ ´ÔÌÕÑÃÓÄ

µ¡¦µžµ±¨ yIAKO¢MH¢H¢

¬ÄÀË žÚ‘°ÎË ¬¯TOPA¬OI

¶ÓÌÔÕÁÉÑÓÑØ yÑÚÏʾÓËØ, yÌÑÐÃÔËØ ´Ô̒¿ÓÄØ, Ideal Image, Costas Picadas, Studio Panoulis, Yiannis Vlamos EM¡OPIKH yIEYžYNTPIA

NÄа AÊÌђÈÕÓÀÕÑÚ

CLIENT SERVICE COORDINATOR

MÄÓÀÄ ¢ÄÊ°ÐÄ y©¤¬¨«©¢¨

y¿‘ËÕÓÄ ¤ÓÄΰ y¨«©²µ³©ª²

B°Ô× XÄÏ° ¢ÑÉÀÄ §ÒÓÄ vs.graphicdesigners@gmail.com OIKONOMIKO¢ yIEYžYNTH¢

K×ÐÔÕÄÐÕÀÐÑØ XÄÕÛËÏȑÑÐÌ°Ø ŸOI¢THPIO

EÃË ZÄÓÄÙ×ÅÀÕË IyIOKTH¢IA DELUXE EKyOTIKH E.¡.E.

I×ÐÀÄØ 15 & KËÉÌÔÀÄØ, N. EÓÚÖÓÄÀÄ 14671, TËÏ.: 210 8075098, 210 6206043, Fax: 210 8078471 www.deluxemagazine.gr info@deluxeditions.gr

¤’ÄÊÑÓÈÃÈÕÄÌ Ë ÑÏÌο ¿ ‘ÈÓÌο ÄÐÄÇˑÑÔÀÈÚÔË ÁÏ×Ð ÄÐÈÍÄÌÓ¾Õ×Ø Õ×Ð ÎÈ̑¾Ð×Ð ÎÄÌ É×ÕÑÊÓÄÉÌÒÐ Ù×ÓÀØ ’ÓÑËÊÑÑÈÐË ¾ÊÊÓÄÉË °ÇÈÌÄ ÕÑÚ ÈÎÇÁÕË. ´Ä ÈÐڒÁÊÓÄÉÄ °ÓÖÓÄ ÈÎÉÓ°ÛÑÚÐ ÕÌØ ’ÓÑÔגÌÎ¾Ø Ä’ÁÆÈÌØ Õ×Ð ÔÚÐÈÓÊÄÕÒÐ ‘ÄØ. ª×ÇÌÎÁØ: 7988

1 0


what’s DELUXE

Sparkling! Σε κήπους διαµαντένιους µε background πλατίνας µας προσκαλεί η µοναδική συλλογή «Milly Carnivora» του οίκου Dior. Το υπέροχο κολιέ και τα earrings «Poisonus» µας γεµίζουν πολύτιµα λουλούδια.

My Precious Η πολυτέλεια του οίκου Van Cleef & Arpels περικλείεται στο υπέροχο µπουκαλάκι του Aqua Oriens. Ένα αρωµατικό ταξίδι στις παραδεισένιες παραλίες της Αϊτής µε υψηλή υπογραφή.

DELUXE Blue Belle Ο Zac Posen εµπνέεται από του Αιγαίου τα νερά και για την haute couture συλλογή του δηµιουργεί φορέµαταυπερπαραγωγές, ιδανικά για το red carpet του resort.

Satin Lover Κρατήστε τη σατέν υπογραφή του Giorgio Armani στα χέρια σας και κρύψτε µέσα της τα πιο πολύτιµα αντικείµενά σας.

Up & Away Οι δηµιουργίες του σχεδιαστή ∆ούκα Χατζηδούκα «µυρίζουν» όµορφο, stylish ελληνικό καλοκαίρι. www.dukas.com.gr

1 2

Timeless Τα διαµάντια κάνουν το χρόνο τον καλύτερο φίλο της γυναίκας µε τη βοήθεια της Judith Ann Jewels. www.deluxemagazine.gr


Perfect World Πέρα από τα brand new ρολόγια του οίκου Swarovski, οι επισκέπτες στη Βασιλεία της Ελβετίας εντυπωσιάστηκαν από το stand B25, που είναι φτιαγµένο από κρύσταλλα βάρους 500 κιλών!

is...

“Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΤΗΣ ΑΝΕΧΕΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΤΗΣ ΧΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑΣ”. COCO CHANEL

Stay Chic Απογειώνοντας τα πάντα chic cocktail dresses, ο Elie Saab αναδεικνύει τα αγαπηµένα µας παστέλ χρώµατα µε τον καλύτερο τρόπο. Υπέροχη λεπτοµέρεια το «κόψιµο» στο λαιµό των δηµιουργιών του.

Precious Apple… Στο θρόνο… Ακόµη και το θρόνο τους απαρνιούνται οι βασιλείς για χάρη των δηµιουργιών της Ισπανίδας σχεδιάστριας Patricia Urquiola. Σ’ αυτές συµπεριλαµβάνεται το µοντέλο «Crinoline» για την B&B Italia.

www.deluxemagazine.gr

Η Chopard προτείνει στους σταρ των Καννών να… δαγκώσουν το µήλο των 200 διαµαντιών, το γνωστό «Trophée Chopard». Εµείς δεν το γλιτώνουµε το αµάρτηµα.

Σαν Πεταλούδα Η glam πλευρά των 50s έρχεται στα µάτια µας µε την υπογραφή Yves Saint Laurent. 1 3


what’s DELUXE Fleur Précieux Προσοχή στη λεπτοµέρεια! Τα 28 λευκά διαµάντια και τα 42 ζαφείρια σίγουρα κάνουν το παντατίφ του οίκου De Grisogono να ξεχωρίζει από αυτό… της γιαγιάς.

Chaise Lounge Εκεί όπου η άνεση και το design συναντούν την haute couture, η εταιρία επίπλων Kartell µας συστήνει δηµιουργίες δια χειρός του ιταλικού οίκου Missoni, µε το ναό «Duomo» στο Μιλάνο να πρωταγωνιστεί.

It’s Magic! ∆εν χρειάζεται να ‘ναι µαγικό για να µας εντυπωσιάσει. Το βραχιόλι µε τα µικρά διαµάντια θα βρούµε µαζί µε άλλα precious items στο κατάστηµα Soho-Soho.

DELUXE is... Flower Power Με ζαφείρια και ροζ διαµάντια, το δαχτυλίδι της συλλογής «Diorette» του οίκου Dior δεν… µαραίνεται ποτέ.

Χρυσός Πυρετός Ξέρει να ανεβάζει το θερµόµετρο όσο και τον πήχη στην υψηλή ραπτική. Ο Λιβανέζος σχεδιαστής Zuhair Murad το αποδεικνύει µε την «Casino Fever» collection.

May’s Girl Βάζοντας µοτίβα από µικρά λουλούδια στα peep toes, η Βρετανίδα σχεδιάστρια Tabitha Simmons µε το επί ποδός κοµψοτέχνηµά της κέρδισε επάξια το «British Fashion Award» για το 2011. 1 4

Red Alert Βάζοντας φωτιά στα… κόκκινα η Louis Vuitton φλερτάρει µε την απλότητα και το στυλ, µε το LV logo να θυµίζει τη... µεγαλοπρέπειά της! www.deluxemagazine.gr


2 1 VOU KO U R E STIOU STRE E T 1 0 6 7 1 AT HE N S GRE E CE VO0U36 KOURE T E L + 321 0 21 1 7 2 7S3TI OU S TREET 10 67 1 ATHENS GREECE 0 2 10 3L61 W W W.TCE LI T+Y-3BRIDA .CO7 273 M WWW.C I TY- BRI DAL. COM


DELUXE A Class!

Girls fire

on

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΙΑ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ

T

o στοιχείο της φωτιάς ανέκαθεν γοήτευε τον άνθρωπο. Οµοίως και τους σχεδιαστές µόδας. Ο οίκος On Aura Tout Vu ρίχνοντας το σύνθηµα για νέο-cocooning προτείνει haute couture barbeque για τις θερµές µέρες του καλοκαιριού. Με απαράµιλλο design –full του Swarovski– η ψησταριά ετοιµάζεται να πάρει φωτιά από τα καλοσχηµατισµένα χέρια του µοντέλου, ενώ το swimsuitbody λειτουργεί ως φυτίλι στη libido των παρευρισκοµένων. Bon appétit... D

www.deluxemagazine.gr


Hippy Hippy Shake χειροποίητο charm necklace

join us on facebook Ekaterini jewellery design

ȚɈɌɄɔɑtșɁɔɆȺ Τ 210 3220067 new exclusive concept store Matogianni, Mykonos Τ 22890 78876 www.ekaterini.gr


DELUXE periscope Μπείτε στο κουκούλι σας Ζούµε σε µια από τις οµορφότερες χώρες του πλανήτη. Τώρα που το είπα αυτό, ας µπω κι εγώ στο κουκούλι. ∆εν είναι θέµα ντροπής, ίσα ίσα. Τα Cocoon Suites των Klab Architecture για το ξενοδοχείο Ανδρόνικος, είναι µια πολύ όµορφη και µοντέρνα οπτική στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και βρίσκεται, φυσικά, στη Μύκονο, το δηµοφιλέστερο νησί της Ελλάδας. Φουτουριστικές καµπύλες µε παραδοσιακά υλικά, όπως ο γύψος και τα καλάµια, µε κρυφό φωτισµό µας κάνουν να πιστεύουµε ότι το µέλλον έχει κάτι από Αιγαίο. www.andronikos.gr

ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΝΕΟ ΕΙ∆ΑΜΕ ΚΙ ΑΚΟΥΣΑΜΕ… ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΝΟ ΒΕΝΙΕΡΗ

Keramos

Μοιάζουν λίγο µε έπιπλα για παιδιά ή ακόµα για πιόνια του ντόµινο, όµως βγαίνουν σε κανονικές διαστάσεις για έπιπλα ενηλίκων. Τα ντουλάπια Keramos είναι ένας συνδυασµός υλικών, ξύλου, πηλού και γυαλιού, που προστατεύει τα περιεχόµενά του από τις αλλαγές της θερµοκρασίας. Επίσης φέρουν την υπογραφή των Adriano Design και La Castellamonte, που παρέχουν και πιστοποιητικό των σχεδιαστών µε κάθε έπιπλο. www.coprodotto.it

Η πιο premium Leica

Armadillo Chair Τα αρµαντίλλο είναι µικρά θηλαστικά που ανήκουν στην οικογένεια των δασυποδίδων. Το σχέδιο της καρέκλας του designer Baltasar Portillo µοιάζει µε µια ατυχή προσπάθεια να σχηµατιστεί ένα αρµαντίλλο στα κουίζ αυτά που ενώνουµε τις τελείες ώσπου να αποκαλυφθεί η εικόνα. H Armadillo chair αποτελεί ένα έπιπλο που δύσκολα το ξεχωρίζει κανείς από γλυπτό σύγχρονης τέχνης, ιδιαιτέρως άνετο µέσα στη γεωµετρική του αυστηρότητα. www.baltasarportillo.com 1 8

Αν ζείτε στην Ιαπωνία και έχετε αµύθητη περιουσία, τότε προφανώς έχετε και ιαπωνική εθνικότητα, (διότι µε την ελληνική αυτό τείνει να εκλείψει) έχετε µια µοναδική ευκαιρία, τώρα τον Ιούνιο. Μπορείτε να αγοράσετε µία από τις 50 µηχανές Leica's M9-P που θα τεθούν στην αγορά τώρα κοντά, στην τιµή γνωριµίας των 31.770 δολαρίων.

Ugo Rondinone - nude Για τους λάτρεις της σύγχρονης τέχνης το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει την έκθεση του Ελβετού καλλιτέχνη Ugo Rondinone µε τίτλο «nude». Η έκθεση παρουσιάζει νέα του έργα, σχεδιασµένα για τον συγκεκριµένο χώρο και στο επίκεντρό της είναι επτά νέα γλυπτά. Επτά γυµνά γλυπτά φυσικού µεγέθους εµφανίζονται σε χαλαρές στάσεις ήρεµης ανάπαυσης µε φόντο τους λευκούς τοίχους. Με αρθρώσεις σαν τις κούκλες που βρίσκουµε στις βιτρίνες των καταστηµάτων, οι µορφές αυτές είναι εξαιρετικά λεπτοµερείς, καθώς έχουν χυθεί σε κερί απευθείας από το ανθρώπινο σώµα. Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 24 Μαΐου - 19 Σεπτεµβρίου 2012, Νεόφυτου ∆ούκα 4, Αθήνα


To Νεοϋρκέζικο Όνειρο

Ένας φάρος στο ποτήρι

Τι άλλο θα µπορούσε να είναι το όνειρο του µέσου Αµερικάνου εκτός από το να του επιτρέπονται γιγάντιες ποσότητες φαγητού; Η οµάδα αρχιτεκτόνων Handel µας υποψιάζει πως εµπνεύστηκαν το concept του ξενοδοχείου Dream Downtown Hotel στη Νέα Υόρκη, την ώρα που έτριβαν τυρί πάνω από τη λαχταριστή τους µακαρονάδα. Τα 316 δωµάτια, χώρια τα δυο εστιατόρια, το µπαρ, το γυµναστήριο, το roof garden και η πισίνα, είναι όλα, µέσα - έξω, δηµιουργήµατα, των µάλλον gourmet αριχτεκτόνων Handel Architects. handelarch.com

Οµόκεντροι κύκλοι, όπως αυτοί που αποτελούν το γυαλί γύρω από το φως των φάρων, διαθλούν το φως στο ποτήρι σας, το κάνουν φυσικά ανθεκτικότερο, αλλά και δηµιουργούν περίεργα οπτικά εφέ στην παραδοσιακή φόρµα των µουράνο. Η τεχνική των φακών Fresnel χρησιµοποιήθηκε από την Italesse, για να αποτελέσει ένα φάρο αισθητικής στο τραπέζι σας. www.italesse.it

Marilyn & Me Είναι πολύ σπάνιο να διαβάζουµε για αληθινές χολιγουντιανές ιστορίες µέσα από ρεαλιστικά ντοκουµέντα. Μια τέτοια ιστορία είναι αυτή ενός νεαρού φωτογράφου και µιας πολύ διάσηµης ηθοποιού, δηλαδή του Lawrence Schiller και της Marilyn Monroe. Η αρχή της πτώσης της µεγαλύτερης σταρ των εποχών και η αρχή της ανόδου του φωτογράφου, όπως περιγράφεται από τα αρνητικά του σε µια πολυτελή έκδοση της Taschen. Marilyn & Me: A Memoir in Words and Photographs, Lawrence Schiller, εκδόσεις Taschen

Isola Chair Πολλοί συµφωνούµε πως ένα γραφείο µε την ώρα µπορεί να γίνει δυσάρεστη εµπειρία, ειδικά όταν οι ώρες που καθόµαστε εκεί είναι ατέλειωτες. Τη λύση µάς την προτείνουν οι Claesson Koivisto Rune µέσα από τις οργανικές φόρµες των επίπλων που σχεδιάζουν. Οι πολυθρόνες-αµοιβάδες, είναι ταυτόχρονα και γραφείο και σας επιτρέπουν να αλλάζετε πολλές στάσεις, αρκεί µετά από τόση δουλειά η νοηµοσύνη µας να παραµένει στα επίπεδα µιας πιο εξελιγµένης µορφής ζωής. www.ckr.se www.deluxemagazine.gr

Το icon έγινε αντικείµενο Το λογότυπο ενός από τα δηµοφιλέστερα applications των smartphones, δηλαδή το Instagram, πήρε σάρκα και οστά, για την ακρίβεια φακό, καλώδια και πολυµερή και έγινε αυτούσιο µια φωτογραφική µηχανή, απόλυτα συµβατή µε την ηλεκτρονική εφαρµογή. Επίσης περιλαµβάνει ενσωµατωµένο εκτυπωτή και φυσικά, τα αγαπηµένα retro φίλτρα που µετατρέπουν κάθε ερασιτεχνική µας απόπειρα σε καλλιτεχνική µατιά. www.adr-studio.it 1 9


L’ DELUXE exhibition

histoire de Van Cleef & Arpels 400 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ VAN CLEEF & ARPELS ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΤΟΥ PRESTIGIOUS MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΦΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΤΗ ΛΑΜΨΗ ΤΩΝ ΜΠΡΙΓΙΑΝ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ

Η Η έκθεση «Van Cleef & Arpels. L' art de la haute joaillerie» ξεκινά στις 20 Σεπτεµβρίου στο Μουσείο Les Arts Décoratifs του Παρισιού και θα διαρκέσει έως τις 10 Φεβρουαρίου 2013. www.lesartsdecoratifs.fr

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ

ιστορία της Van Cleef & Arpels γίνεται το θέµα της ρετροσπεκτίβας που θα φιλοξενήσει το διάσηµο Musée Des Arts Décoratifs του Παρισιού το ερχόµενο φθινόπωρο. Με χρονολογική σειρά µας δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσουµε πώς επτασφράγιστες πρακτικές και καινοτοµίες περνούν από γενιά σε γενιά πυροδοτώντας τη φαντασία και τροφοδοτώντας µια απίστευτη παραγωγή για ακριβά γούστα! Πρώτη εµφανίζεται η σειρά «Egyptian style», ενώ η έκθεση κλείνει µε την τελευταία συλλογή «Bals de Légende», που αντλεί την έµπνευσή της από τους χορούς στα σαλόνια της υψηλής κοινωνίας του περασµένου αιώνα. Οι διάδροµοι του Les Arts Décoratifs κάνουν τον επισκέπτη να χάνει την αίσθηση του πραγµατικού χρόνου, ο οποίος µεταµορφώνεται στο χώρο της έκθεσης και γεµίζει τις αισθήσεις από τις αναµνήσεις µιας λαµπερής ιστορίας. Μας πάει πίσω, στο 1906, τότε που τέσσερις λάτρεις του κοσµήµατος, οι Julien, Louis και Charles Arpels και ο γαµπρός τους Alfred Van Cleef, απόγονοι όλοι κοσµηµατοποιών και επεξεργαστών διαµαντιών, έδωσαν τα ονόµατά τους σε µια µικρή boutique της Place Vendôme. Εκεί ξεκίνησε και η ενενηντάχρονη ιστορία του σηµερινού υπερπολυτελούς οίκου και µέλους (πλέον) της αλυσίδας Richemont. H πορεία από το Παρίσι στην Deauville, το Monte Carlo, τις Κάνες και τη Νέα Υόρκη παρουσιάζεται στην έκθεση µέσα από µια σειρά ντοκουµέντων και εικονογραφήσεων που εξηγούν γλαφυρά πώς αυτό το ταξίδι στις πρωτεύουσες του κόσµου έκανε την υπογραφή Van Cleef & Arpels τόσο αγαπητή. D


Herb Ritts

DELUXE stars & models

™ Û×½ ÕÐÚ ÔÆ Ç¿ÏÕÐ!

BW

¬¯´²³¤¬²¢, ¢ª¨±²ž¦´¨¢, «µž²¢, ¤ž¤±¤´²¢… ´² ´¦³¤¢´©² ¦³² ´²µ ¤«¦³©ª¤±²µ ª¤ŸŸ©´¦¶±¨ ¡²µ ¤ŸŸ¤ ¦ ´¤ y¦y²«¦±¤ ¢´¨ ¬¯´²³¤¬©¤ ¦ª´©ž¦´¤© ¢´² «²µ¢¦©² «THE GETTY» ´²µ Ÿ²¢ ¤±´§¦Ÿ¦¢ ¤µ´² ´² ª¤Ÿ²ª¤©³© žµ«©§²±´¤¢ «¤¢ ¡¯¢ ¡²ŸŸ¤… ¤³±¨´©ª¤ ²y¨²µ± ¢¦ ª¤´© ¤¡²Ÿµ´¤ ž¦´©ª²! ¤¡² ´¨± KATIA «¨Ÿ©¤³¤ª¨ 2 2

Lights, Camera... Ritts!

«¾Ô× ÔÎÏËÓ¿Ø ÇÑÚÏÈÌ°Ø ÎÄÌ ÈÐÁØ ÍÈÙ×ÓÌÔÕÑà ÑÓ°‘ÄÕÑØ, Ñ ªÄÏÌÉÑÓоÛÑØ ÈÅÓÄÜÎ¿Ø ÎÄÕÄÊ×Ê¿Ø ÐÈÄÓÁØ ‘È ÕÄ ‘ÚגÌΰ ÊÚÄÏÌ°, Herbert Ritts Jr ÄÐÄÇÈÀÙÖËÎÈ ÔÕÄ ‘¾ÔÄ ÕËØ ÇÈÎÄÈÕÀÄØ ÕÑÚ ’80 ÔÈ ¾ÐÄРĒÁ ÕÑÚØ ÎÑÓÚÉÄÀÑÚØ É×ÕÑÊÓ°ÉÑÚØ ÕÑÚ ÎÁԑÑÚ. ² ÕÁÕÈ ÇÌÄÓÎÒØ ÈÎÎÑÏĒÕÁ‘ÈÐÑØ ÎÁԑÑØ ÕËØ ‘ÁÇÄØ ÎÄÌ Ë «ÅÄÓÌ°» ÅÌёËÙÄÐÀÄ ÕËØ ÔÁÑڑ’ÌÛ ÈÎÏ̒ÄÓÑÃÔÄÐ ÊÌÄ ¾ÐÄ «ÎÏÌλ. y¾ÎÄ ÙÓÁÐÌÄ ‘ÈÕ° ÕÑ Ö°ÐÄÕÁ ÕÑÚ, ÏÀÊÑÌ ‘’ÁÓÈÔÄÐ ÐÄ ÉÕ°ÔÑÚÐ ÕÄ ÔÕ°ÐÕÄÓ ÕËØ ÄÌÔÖËÕÌÎ¿Ø ÕÑÚ, ‘È ÕÌØ ÊÚ‘Ð¾Ø ÕÑÚ É×ÕÑÊÓÄÉÌÎ¾Ø ÇˑÌÑÚÓÊÀÈØ -ÔÕÌØ Ñ’ÑÀÈØ ÈÀÙÈ ÌÇÌÄÀÕÈÓË ÄÇÚÐđÀÄ- ÐÄ ÖڑÀÛÑÚÐ ¾ÐÕÑÐÄ ÕÄ ÎÄÏÏÌÕÈÙÐÌΰ ȒÌÕÈÃʑÄÕÄ ÕËØ ÈÏÏËÐÌÎ¿Ø ÄÓÙÄÌÁÕËÕÄØ. ¤ÊĒÑÃÔÈ ÁÔÑ ÕÀ’ÑÕÄ °ÏÏÑ ÕËÐ ÄԒÓÁ‘ÄÚÓË É×ÕÑÊÓÄÉÀÄ ÎÄÌ ¿ÕÄÐ ¾ÐÄØ Ä’Á ÕÑÚØ ’ÓÒÕÑÚØ É×ÕÑÊÓ°ÉÑÚØ ’ÑÚ ÙÓËÔ̑ђÑÀËÔÄÐ ÕÑÐ ¿ÏÌÑ ÕËØ ’ÁÏËØ ÕÑÚØ, ÕÑÚ ŸÑØ ·ÐÕÛÈÏÈØ, ÊÌÄ ÐÄ ÈÐÕڒÒÔÑÚÐ ÔÕÌØ ’ÁÏÄÓÑÜÐÕ ÕÌØ ÄÐÕÌÖ¾ÔÈÌØ ’ÑÚ ¾ÉÈÓÐÈ ÕÑ ’ÏÑÃÔÌÑ ÎÄÏÌÉÑÓоÛÌÎÑ É×Ø. www.deluxemagazine.gr


Herb Ritts trivia • ÈÐпÖËÎÈ ÔÕÑ ŸÑØ ·ÐÕÛÈÏÈØ. ºÕÄÐ ÊÌÑØ ÕÑÚ È’Ì’ÏђÑÌÑà Herb Ritts, ÕÑÚ ’ÓÈÔÅÃÕÈÓÑÚ ÎÄÌ ÕËØ ÇÌÄÎÑԑ¿ÕÓÌÄØ ÈÔ×ÕÈÓÌÎÒÐ ÙÒÓ×Ð Shirley Ritts. • ¢’ÑÃÇÄÔÈ ²ÌÎÑÐёÌΰ ÎÄÌ ©ÔÕÑÓÀÄ ÕËØ ´¾ÙÐËØ ÔÕÑ Bard College ÕËØ ±¾ÄØ µÁÓÎËØ. • ÈÎÀÐËÔÈ ÕË É×ÕÑÊÓÄÉÀÄ ÊÌÄ ’Ï°ÎÄ, ÁÕÄÐ É×ÕÑÊÓ°ÉÌÔÈ ÕÑ ÉÀÏÑ ÕÑÚ, ËÖђÑÌÁ Richard Gere, ‘’ÓÑÔÕ° ĒÁ ‘ÀÄ Buick. • ¸ÐÄ Ä’Á ÕÄ ÄÊĒˑ¾ÐÄ ÕÑÚ ‘ÑÐÕ¾ÏÄ ¿ÕÄÐ Ë Cindy Crawford. ¦ÎÈÀÐÑØ ÕÈÙÐ˾ÐÕ×Ø ÕËÐ «¾Ô’Ó×ÍÈ» ÔÕÌØ ÄÓÙ¾Ø ÕËØ ÇÈÎÄÈÕÀÄØ ÕÑÚ ’90 ÔÕÑÐ Richard Gere. • ¤Ð°‘ÈÔÄ ÔÕÌØ ’ÓÑÔגÌÎÁÕËÕÈØ ’ÑÚ ¾ÙÈÌ É×ÕÑÊÓÄÉ¿ÔÈÌ ÈÀÐÄÌ ÎÄÌ Ñ ÇÌ°ÔˑÑØ ÖÈ×ÓËÕÌÎÁØ, ÉÚÔÌÎÁØ È’ÌÔÕ¿‘ÑÐÄØ Stephen Hawking.

Celebrity Ville ¨ ÖÓÚÏÌο ÄԒÓÁ‘ÄÚÓË É×ÕÑÊÓÄÉÀÄ ÕÑÚ ÄÐÈÓÙÁ‘ÈÐÑÚ ÕÁÕÈ, Ô¾ÍÌ ÔÕÄÓ ÔÕÌØ ÄÓÙ¾Ø ÕËØ ÇÈÎÄÈÕÀÄØ ÕÑÚ ’80, ÕÑÚ Richard Gere, ‘È ÃÉÑØ «È’ÄÐÄÔÕ°ÕË Ù×ÓÀØ ÄÌÕÀÄ», ¿ÕÄÐ ÄÚÕ¿ ’ÑÚ ¾ÅÄÏÈ ÕÑÐ Ritts ÔÕÑ Ù°ÓÕË. ¨ ĒÁÏÚÕË ÈÐÛÈÐÀ Brooke Shields ÔÕÑ ÈÍÒÉÚÏÏÑ ÕÑÚ ’ÈÓÌÑÇÌÎÑà «Elle» ÕÑ 1981 ÖÄ Ä’ÑÊÈÀ×ÐÈ ÕËÐ ÎÄÓ̾ÓÄ ÕÑÚ ÎÄÌ ÖÄ ÕÑÐ ¾ÎÄÐÈ ÐÄ ÇÈÌ ÍÈΰÖÄÓÄ ÁÕÌ ÄÊĒÑÃÔÈ ’ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÑ ÕË É×ÕÑÊÓÄÉÌο ÕÑÚ ‘ËÙÄп ĒÁ ÕËÐ ÈÕÄÌÓÀÄ È’À’Ï×Ð ÕÑÚ ’ÄÕ¾ÓÄ ÕÑÚ. ´Ñ ÈÍÒÉÚÏÏÑ ÕÑÚ «Physical», ÕÑÚ ’ÑÏÚȒÌÕÚÙˑ¾ÐÑÚ ÇÀÔÎÑÚ ÕËØ ¤ÚÔÕÓÄÏÌÄÐ¿Ø ÔÑÒÈÓ ÔÕÄÓ Olivia Newton-John ÕÑÐ ¾ÙÓÌÔÈ ÄÊĒˑ¾ÐÑ Õ×РĒÄÐÕÄÙÑà pop stars, ÈÐÒ ‘ÁÏÌØ ÏÀÊÄ ÙÓÁÐÌÄ ÄÓÊÁÕÈÓÄ ÖÄ É×ÕÑÊÓ°ÉÌÛÈ ÕË Madonna ÊÌÄ ÕÑ ÈÍÒÉÚÏÏÑ ÕÑÚ ÖÓÚÏÌÎÑà ÕËØ ÇÀÔÎÑÚ «True Blue». ¨ ÉÌÏÀÄ ÕÑÚØ ÖÄ ÎÓÄÕÑÃÔÈ ÊÌÄ ÙÓÁÐÌÄ, ‘¾ÙÓÌ ÕÑ Ö°ÐÄÕÁ ÕÑÚ Ä’Á AIDS ÕÑ 2002. ¦ÎÈÀÐË ¿ÕÄÐ Ë ’ÓÒÕË ’ÑÚ ¾ÅÄÏÈ ÕÑÐ Ritts ’ÀÔ× Ä’Á ÕÑ ÉÄÎÁ ÕËØ ÎÌÐˑÄÕÑÊÓÄÉÌÎ¿Ø Î°‘ÈÓÄØ ÊÌÄ ÕÌØ ÄаÊÎÈØ ÕÑÚ ÅÌÐÕÈÑÎÏÀ’ ÕÑÚ ÕÓÄÊÑÚÇÌÑà ÕËØ «Cherish». ª°ÖÈ ÔÕÄÓ www.deluxemagazine.gr

• ¸ÙÈÌ ÎÈÓÇÀÔÈÌ 2 ÅÓÄÅÈÀÄ MTV ÊÌÄ ÕÄ ÅÌÐÕÈÑÎÏÀ’ ’ÑÚ ¾ÙÈÌ ÔÎËÐÑÖÈÕ¿ÔÈÌ. • ¨ Britney Spears ¿ÕÄÐ Ë ÕÈÏÈÚÕÄÀÄ pop star ’ÑÚ ÔÎËÐÑÖ¾ÕËÔÈ ÕÑ 2001. • ¨ ¾ÎÖÈÔË É×ÕÑÊÓÄÉÀÄØ ÕÑÚ ÔÕË ¥ÑÔÕÁÐË ÕÑ 1996 ÔÚÊξÐÕÓ×ÔÈ ’ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÑÚØ Ä’Á 250.000 ȒÌÔξ’ÕÈØ. • ºÕÄРёÑÉÚÏÁÉÌÏÑØ ÎÄÌ ÕÄ ÕÈÏÈÚÕÄÀÄ ÙÓÁÐÌÄ ÕËØ Û×¿Ø ÕÑÚ ÈÀÙÈ ÇÌÄÊÐ×ÔÕÈÀ ÑÓÑÖÈÕÌÎÁØ. • ¡¾ÖÄÐÈ ÔÕÌØ 26 yÈÎȑÅÓÀÑÚ 2002 ĒÁ ’ÐÈڑÑÐÀÄ.

’ÑÚ ÔÈÅÁÕÄÐ ÕÑÐ ÈÄÚÕÁ ÕÑÚ ¿ÖÈÏÈ ÕÑÐ Ritts ÁÙÌ ‘ÁÐÑ ÐÄ ÕÑÐ É×ÕÑÊÓÄÉÀÛÈÌ, ÄÏÏ° ÎÄÌ ÐÄ ÕÑÐ ÔÎËÐÑÖÈÕÈÀ, Á’×Ø ÕÄ ÄǾÏÉÌÄ Michael ÎÄÌ Janet Jackson, Ñ Chris Isaac, ÄÏÏ° ÎÄÌ Ë Jennifer Lopez.

In California... ºÕÄÐ ÉÚÔÌÎÁ ‘ÀÄ Ä’Á ÕÌØ ‘ÈÊÄÏÃÕÈÓÈØ ÈÎÖ¾ÔÈÌØ ’ÑÚ Õ̑° ÕË ‘п‘Ë ÕÑÚ Ritts ǾÎÄ ÙÓÁÐÌÄ ‘ÈÕ° ÕÑ Ö°ÐÄÕÁ ÕÑÚ ÐÄ ÏđŰÐÈÌ ÙÒÓÄ ÔÕÑ ÇÌ°ÔË‘Ñ ‘ÑÚÔÈÀÑ «Getty» ÕÑÚ ŸÑØ ·ÐÕÛÈÏÈØ. ¦ÍÒÉÚÏÏÄ ÊÌÄ ÇÌ°ÔË‘Ä ’ÈÓÌÑÇÌΰ Á’×Ø «Vanity Fair», «Vogue», «Interview» ÎÄÌ «Rolling Stone», ÎÄÖÒØ ÎÄÌ Îđ’°ÐÌÈØ ÊÌÄ ÇÌ°ÔˑÑÚØ ÑÀÎÑÚØ, Á’×Ø «Versace», «Gianfranco Ferré», «Ralph Lauren», «Valentino» Î.°. ÎÄÌ ÉÚÔÌΰ ÕÄ ‘ÈÊÄÏÃÕÈÓÄ ÑÐÁ‘ÄÕÄ ÕËØ ‘ÁÇÄØ ÅÓÀÔÎÑÐÕÄÌ ÔÕÌØ ’ÓÑÖ¿ÎÈØ ÕËØ ¾ÎÖÈÔËØ. D 2 3


DELUXE world

Reach out and touch the sky

TRIBUTE TO THE DELUXE WORLD OΛΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ DELUXE ΚΟΣΜΟ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙ∆Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΙΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Gareth Pugh’s costumes Πρώην χορευτής, ο designer Gareth Pugh επιστρέφει στις ρίζες του σχεδιάζοντας τα κοστούµια για το Carbon Ballet της Royal Opera House του Λονδίνου. Με σαφείς αναφορές στην αρχιτεκτονική, o Βρετανός σχεδιαστής δηλώνει την αδυναµία του στον αντικοµφορµισµό και το χορό.

Ο ουρανός του Βανκούβερ γίνεται το στοίχηµα για το αρχιτεκτονικό γραφείο BIG µε έδρα τη Νέα Υόρκη. Ο πύργος των 490 µέτρων είναι µία ακόµη απόδειξη πως ο Bjarke και οι συνεργάτες του αισθάνονται την αρχιτεκτονική σαν ένα ανοιχτό πεδίο δηµιουργίας και ολοκαίνουργιας αισθητικής ιδιοσυγκρασίας.

Cathleen’s first book H Cathleen Naundorf ασπάζεται την παλιά σχολή φωτογράφων, όπου σύνθεση και τεχνική αποτελούν το σηµαντικότερο κοµµάτι της δουλειάς της, για να µας δώσει φωτογραφίες που µπορούν άνετα να χαρακτηριστούν ως «ραφινάτες απεικονίσεις». Ηaute CoutureThe Polaroids of Cathleen Naundorf, εκδ. Ρrestel

CHANEL - Mario TESTINO

Dior: The Secret Garden

Η Sigrid Agren για τη Chanel Η πανέµορφη Sigrid Agren αντικαθιστά επάξια τη Vanessa Paradis και φωτογραφίζεται από τον Mario Testino για τον οίκο Chanel ως το πρόσωπο του Rouge Coco και του Rouge Coco Shine. 2 4

Υπό το soundtrack του «Enjoy the Silence»των Dépêche Mode και µε θέα τους µαγευτικούς κήπους των Βερσαλλιών, ο οίκος Dior λανσάρει τη νέα του haute couture συλλογή µ’ ένα υπέροχο film. Αύρα, µουσική και εικόνες… µαγικές!

Τα γλυπτά του Lang Ο Helmut Lang µας παρουσιάζει τη δεύτερη ατοµική του έκθεση. Στην προηγούµενη τεµάχισε 6.000 δηµιουργίες του για να κατασκευάσει µια σειρά από γλυπτά και να τους δώσει τον τίτλο «Make it hard». Τώρα δηµιουργεί γλυπτά από βιοµηχανικό καουτσούκ σε µια αφαιρετική προσέγγιση... 24 Washinghton Sqare North, Νέα Υόρκη

«A therapy» H νέα ταινία του αδιαµφισβήτητα διάσηµου Roman Polanski αποδείχθηκε διαφηµιστική καµπάνια της Prada. Εδώ ο Βρετανός Βen Kingsley υποδύεται το φυσικοθεραπευτή της Helena Bonham Carter, που πάσχει από ψύχωση µε τις δηµιουργίες του οίκου Prada. www.deluxemagazine.gr


Yatzer Mr.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΤΟ YATZER.COM ΕΙΝΑΙ ΤΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΠΟΛΥΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΑΙΣΘΗΤΟ, ΠΟΥ ΤΟΝ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 2.5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ.

2 6

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ

PHOTO CREDIT: PORTRAIT BY ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΠΑΣ

DELUXE interview


Έχεις δηµιουργήσει ένα άµεσα αναγνωρίσιµο τίτλο διαδικτυακά. Ποιo είναι το δυνατό συστατικό του yatzer; Αυτή την ερώτηση θα ήθελα να τη γυρίσω πίσω σε σένα. ∆ηλαδή εσένα που ξέρω ότι το διαβάζεις, τι σου αρέσει; Αν το έκρινα, λοιπόν, σαν αναγνώστης θα έβλεπα ότι απευθύνεται σε λίγους ανθρώπους. Όσο κι αν τα νούµερα είναι µεγάλα, οι αναγνώστες του είναι ένας κι ένας και νιώθω τυχερός, γιατί η επιτυχία του δεν προέκυψε απότοµα, αλλά την έχτισα σταδιακά. Μεταξύ των 5 ευρώ που έδωσες για το domain στην αρχή και της δηµοσίευσης στους Financial Times τι µεσολάβησε; Το 2003, όταν ξεκίνησα, το είχα πει παντού, αλλά µε κοιτούσαν όλοι περίεργα. Αυτό ήταν για µένα µια µεγάλη πρόκληση. Καλλιέργησα τα µάτια µου και τα µάτια του κόσµου σε µια αισθητική που άρχισε να εδραιώνεται δηµιουργώντας µια συγκεκριµένη ταυτότητα και όλο αυτό είναι συναρπαστικό, γιατί έχει προκύψει καθαρά ενστικτωδώς. ∆εν είχα τίποτα, ούτε γνωριµίες, ούτε σπουδές, πέρασα στο τµήµα Μετεωρολογίας, αλλά τα παράτησα, συνέχισα µε interior design, τέλειωσα, έκτοτε και µέχρι το yatzer να εδραιωθεί έκανα styling στο Μaison & Decoration. Γυρνούσα, λοιπόν, από το περιοδικό στις 11 το βράδυ και ανέβαζα θέµατα. Την ώρα εκείνη η Ευρώπη κοιµάται, αλλά υπήρχει ένας άλλος κόσµος που µένει ξύπνιος, έτσι προέκυψε και η δηµοσίευση των Financial Times το 2010. Και φυσικά µιλούσες τη γλώσσα τους, αφού από την αρχή έστησες το site στα αγγλικά. Πόσο ρίσκο είχε αυτό; ∆εν το λογάριασα. Είχα µεγάλες προσδοκίες από την αρχή. Ήθελα να φτιάξω το καλύτερο design site στον κόσµο! Σήµερα έχω φτάσει σε ένα 2%, θα συνεχίσω όσο µπορώ και ίσως µια µέρα φτάσω το 8%. Σύµφωνα µε το Architectural Digest, το yatzer συγκαταλέγεται στα 5 καλύτερα design sites στον κόσµο κι εσύ στους 100 εκείνους ανθρώπους µε τη µεγαλύτερη επιρροή στο χώρο του design. Ποια άλλη µεγάλη διάκριση έχεις πάρει ως «κύριος yatzer»; Φέτος είµαι ο Athens insider στο Louis Vuitton City Guide. Είναι ένα project όπου κάθε χρόνο µιλάει κάποιος για την

πόλη του και φέτος θα είµαι εγώ ο εκπρόσωπος της Αθήνας. Είναι πολύ ωραίο, θα είναι η πρώτη φορά που οι συνεντεύξεις µου θα µεταφράζονται σε τόσες γλώσσες... Σήµερα πού και πόσοι δουλεύετε για το yatzer; Αυτή τη στιγµή είναι έξι συντάκτες, αλλά το blend βγάζει ακριβώς αυτό που θέλω. Γενικά είµαι συγκεντρωτικός, τους αναθέτω τα θέµατα εγώ, συνήθως δεν δέχοµαι προτάσεις, όχι επειδή δεν τους εµπιστεύοµαι, αλλά επειδή αρνούµαι να διαπραγµατευτώ τα δικά µου αισθητικά πρότυπα. Πόσους visitors έχει το site; To 2011 έκλεισε µε 13.000.000 κλικ, 3 εκατοµµύρια unique visitors. Το γεγονός ότι διακρίθηκες από τους ξένους και ύστερα άρχισε να σε κατακλεύει σύσσωµος ο ελληνικός Τύπος (ηλεκτρονικός και έντυπος) πώς το σχολιάζεις; Σ’ έναν βαθµό είναι αναπόφευκτο, ίσως και κολακευτικό. Από το 2010 τα περιοδικά άρχισαν να παίρνουν οτιδήποτε εύρισκα, όµως το σοκαριστικό είναι ότι δεν ανέφεραν την πηγή και για µένα το να αποδίδεις τα εύσηµα εκεί που πρέπει είναι η ζωή µου ολόκληρη. Από την άλλη, το διαδίκτυο διέπεται από ορισµένες δηµοκρατικές αρχές, ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, έτσι κι αλλιώς εµένα δεν µου ανήκει τίποτα, δεν είµαι δηµιουργός, ούτε δηµοσιογράφος, αλλά curator… άλλωστε, αυτοί που πρέπει, ξέρουν… Με τη µατιά ενός ανθρώπου που ανήκει στα λιγοστά παραδείγµατα της σηµερινής επιτυχηµένης ελληνικής επιχειρηµατικότητας, γιατί πιστεύεις ότι «κολλήσαµε» στην κρίση; ∆εν υπάρχει οµαδικό πνεύµα, ο ένας τρώει τον άλλον, ο Έλληνας θέλει να είναι αφεντικό του εαυτού του, όµως θα δεις η κρίση θα µας κάνει να το ανακαλύψουµε αυτό. Τα πράγµατα βελτιώνονται, ήδη γίνονται ενέργειες και πραγµατικά έχουµε δυνατότητες, αλλά χρειάζεται χρόνο, γιατί η κρίση εδώ είναι ολική, όχι µόνο οικονοµική, αλλά και ηθική και δυστυχώς µια νέα γενιά που δεν προσπαθεί καθόλου. Έχεις σκεφτεί ποτέ να στραφείς στο σχεδιασµό; Όχι δεν θέλω, ίσως αργότερα, προς το παρόν φοβάµαι, γιατί έχω δει πολλά πράγµατα. Καµιά φορά σχεδιάζεις κάτι που

νοµίζεις ότι είναι µοναδικό, αλλά δεν είναι, κι εγώ µπορώ πια να ξεχωρίσω την αντιγραφή εύκολα. Όταν είσαι µέχρι το κόκαλο µέσα σε κάτι, έχεις και επίγνωση της δυσκολίας του. Οι Έλληνες παράγουν design, υπακούν στους ξένους ή απλώς αγοράζουν; Υπάρχει ελληνικό design, αυτό που δεν υπάρχει είναι παραγωγή, όσο για το αν αγοράζουν, αυτό δεν το ξέρω, πάντως εγώ το κάνω, µου αρέσει να µένουν εδώ τα λεφτά. Μια τέτοια στάση θα µπορούσε να βοηθήσει λες; Γενικά πιστεύω ότι οι κοινότητες και οι γειτονιές µπορούν να αυτοσυντηρηθούν. Όταν έχεις την ευκαιρία να βοηθάς Έλληνες επιχειρηµατίες, γιατί να µην το κάνεις; Βέβαια δεν αντιστέκοµαι στις διαδικτυακές αγορές, γιατί είµαι πολύ περίεργος. Από τους designers που έχεις συναντήσει, ποιον ξεχωρίζεις; Ο Jaime Hayon είναι ο αγαπηµένος µου, γιατί όσο παιχνιδιάρης είναι στο design του, τόσο είναι και στη ζωή του και εµένα µου αρέσουν οι χαρούµενοι άνθρωποι. Ακόµα ο γκουρού Ross Lovegrove, µπορείς να του µιλάς για ώρες. Οι 5 top designers όλων των εποχών… Dieter Rams, Gabriella Crespi, Jens Risom, Charles and Ray Eames και Philippe Starck. Ποια από τις πόλεις που έχεις επισκεφθεί στα (πολλά!) ταξίδια σου σ’ έχουν συναρπάσει; Στο Τόκιο χάθηκα, πολιτισµικό σοκ κανονικά. Κάτι που µπορείς να νιώσεις µόνο όταν βρίσκεσαι σε χώρες και λαούς που δεν σου µοιάζουν. Αγαπηµένο ξενοδοχείο, εστιατόριο, µουσείο -γκαλερί, design item. Hotel: Santa Teresa Hotel - Rio de Janeiro, (santa-teresa-hotel.com) • Restaurant: Funky Gourmet, (funkygourmet. com) • Gallery: The Apartment, Athens (theapartment.gr) • Design item: iPhone Στη συζήτηση περί αισθητικής τι βάζεις στην πρώτη γράµµη; Το ένστικτό µου και την εµπειρία µου που είναι όλη µου η ζωή... Μετά το yatzer τι; Παράλληλα µε το yatzer πολλά! Eτοιµάζουµε ένα online e-shop σε συνεργασία µε το yoox, θα είναι yatzer for yoox και ένα event στο Booze που λέγεται Fashionale, έχουµε καλέσει όλη την ελληνική σκηνή της µόδας να κάνει µια art εγκατάσταση µέσα σε ένα δωµάτιο (22-28 Ιουνίου). D 2 7


DELUXE portrait

Takes DREE HEMINGWAY

the world

ΜΙΑ ΠΡΩΗΝ ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΪΝΤΑΧΟ ΜΕ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ HEMINGWAY ΠΕΡΠΑΤΑΕΙ ΣΤΙΣ ΠΑΣΑΡΕΛΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΤΑΙ ΓΥΜΝΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΠΑΠΠΟΥ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΝΕΙ ΠΩΣ ΠΡΟΤΙΜΑ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΖΕΙ HARRY POTTER ΑΠΟ ERNEST HEMINGWAY. ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ

Η Dree Louise Hemingway Crisman είναι κόρη της ηθοποιού Mariel Hemingway και του Stephen Crisman και, όπως µαρτυρά το επίθετό της, δισέγγονη ενός εκ των σηµαντικότερων Αµερικανών συγγραφέων του περασµένου αιώνα. Γεννήθηκε και µεγάλωσε στο Αϊντάχο. Την πρώτη δεκαετία της ζωής της φοιτούσε σε σχολείο µε το όνοµά της. Αργότερα µετακόµισε µε την οικογένειά της στην Καλιφόρνια, γράφτηκε στο Χριστιανικό Λύκειο και πριν καλά καλά κλείσει τα 18 της χρόνια εγκατέλειψε τα πάτρια εδάφη, για να ακολουθήσει καριέρα µοντέλου. Έκανε το ντεµπούτο της στο modeling το 2009 περπατώντας στις πασαρέλες του Παρισιού για λογαριασµό του οίκου Givenchy, ενώ αµέσως µετά ακολούθησαν οι House of Holland, Karl Lagerfeld, Chanel και Rue du Mail. Ο φακός τής έχει ιδιαίτερη αδυναµία, γιατί είναι ευέλικτη και πολύ εκφραστική. ∆ιαθέτει µια έµφυτη αίσθηση του στυλ, ενώ φαίνεται να αντιµετωπίζει κάθε φωτογράφηση σαν έναν καινούργιο ρόλο. Γι’ αυτό και τη βλέπουµε να συµµετέχει συχνά στις διαφηµιστικές καµπάνιες ονοµάτων όπως Gianfranco Ferré, Salvatore Ferragamο, Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne και να φωτογραφίζεται -ακόµα συχνότερα- για µεγάλους τίτλους περιοδικών, όπως W Magazine, ΙD, Ηarper’s Bazaar και Vogue (όλων των εθνικοτήτων!). Σαν κλασική Αµερικανίδα έλκεται ιδιαιτέρως από τις πρωτεύουσες και την κουλτούρα της Ευρώπης. Αγαπηµένη της πόλη είναι το Λονδίνο, που επέλεξε για να σπουδάσει υποκριτική -όπως η µαµά της-, ενώ έχει ζήσει τα µισά από τα λιγοστά χρόνια της ενήλικης ζωής της στο Παρίσι. Της αρέσει πολύ η σειρά µυθιστορηµάτων Harry Potter και δηλώνει πως τα βρίσκει πιο ενδιαφέροντα από αυτά του προπάππου της. D 2 8


DELUXE άποψη

Όταν φεύγεις από ένα

ξενοδοχείο

Ο

ι πρώτες και οι τελευταίες εντυπώσεις από ένα ξενοδοχείο που επισκέπτεσαι, είτε για επαγγελµατικούς είτε για προσωπικούς λόγους, είναι οι πιο δυνατές. Τα τελευταία χρόνια, ενώ πληρώνουµε τα ξενοδοχεία µε τη µέρα, στην πραγµατικότητα µας κλέβουν δύο ολόκληρες ώρες. Αν πας για να µείνεις 5 ή 10 µέρες, δεν σου φαίνονται. Αν όµως, πας για ένα Σαββατοκύριακο, πας αργά (στις 2 το µεσηµέρι και υπό την προϋπόθεση ότι είναι έτοιµο το δωµάτιό σου, γιατί αλλιώς θα περιµένεις) και φεύγεις πριν καν κλείσει το 24ωρο. Κακός συγχρονισµός; Έλλειψη προσωπικού ή πληρότητα µε συνεχώς γεµάτα δωµάτια; (φύγε εσύ-έλα εσύ, αλλά περίµενε να καθαρίσουµε το δωµάτιο). Βρίσκεσαι πάντα να ζητιανεύεις προκειµένου να κρατήσεις το δωµάτιο µια-δυο ώρες παραπάνω, µετά το µπάνιο στη θάλασσα ή –αν είσαι στο εξωτερικό– για να βάλεις τα ψώνια στη βαλίτσα σου. Όσο δε για την υποδοχή, η φιλοσοφία του τσεκ-ιν µε το τσεκάουτ απέχει όσο η ανατολή µε τη δύση. Και ποιος δεν έχει ζήσει στιγµές υποδοχής που σε κάνουν να νιώθεις βασιλιάς. Μα να σε καλωσορίζουν, να σου παίρνουν τις αποσκευές από το χέρι, να σε συνοδεύουν στο δωµάτιο, µάλιστα ειδικά στο εξωτερικό να ψελλίζουν το ελληνικό σου όνοµα σαν να σε ξέρουν από χρόνια. Όλο υποκλίσεις, ρεβεράντζες, ευγένειες, φιλικότητες, χαρούλες. Όταν, όµως, έρθει η στιγµή να φύγεις, είναι σαν να σε ξέχασαν ήδη. Ούτε το όνοµά σου προφέρουν, ούτε χαρές σου κάνουν. Κάθισε στην ουρά και φύγε. Μάλιστα, αν µπορείς, τσέκαρε από βραδύς το λογαριασµό σου µήπως και καθυστερήσεις τη ρεσεψιόν, αν γίνεται. Τι µελαγχολικό κα απογοητευτικό να φεύγεις σαν να είσαι (σχεδόν) ανεπιθύµητος ή άγνωστος. Βέβαια, υπάρχουν και οι σπάνιες εξαιρέσεις στον κανόνα. Σε

3 0

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΕΜΠΕΡΛΙ∆ΟΥ www.tsemperlidou.gr k.tsemperlidou@gmail.com

ορισµένα ξενοδοχεία σε αποχαιρετούν φιλικότατα, ευχόµενοι να ξανάρθεις, και σε µια περίπτωση µου έτυχε να µας χαρίσουν την παραµονή της αποχώρησής µας µια οικολογική δερµάτινη φωτογραφική κορνίζα. Πράγµα που και εκτιµήσαµε και µας «έδεσε» µε τη συγκεκριµένη επιχείρηση. ∆εν θα αναφερθώ στις τιµές και στις υπηρεσίες κάθε επιχείρησης, γιατί το ρόλο αυτό τον έχει το διεθνές site tripadvisor.com. Εγώ θέλω να µιλήσω για την κουλτούρα του κάθε ξενοδοχείου. Αυτήν που αρχικά σου υπόσχεται ορισµένες υπηρεσίες ή ατµόσφαιρα και µετά εσύ διαπιστώνεις µε τα µάτια σου και ζεις µε τη ζωή σου, πόσο αληθινές είναι. Σε ένα ξενοδοχείο σε µια ξένη χώρα είχαν στα αληθινά οικολογική συνείδηση. Χρησιµοποιούσαν µόνο γυάλινα µπουκάλια, ούτε ένα πλαστικό. Παρακαλούσαν µάλιστα τους τουρίστες, εµάς, αν είχαµε φέρει κάποιο µαζί µας, να το παίρναµε πίσω στο ταξίδι επιστροφής (περιττό να πω ότι το µπουκαλάκι µε το εµφιαλωµένο νερό που κρατούσα από το αεροπλάνο πηγαίνοντας, ταξίδεψε πίσω µαζί µου). Λόγω ελληνικού καλοκαιριού και –πιθανών– διακοπών, θα ήθελα να ζητήσω από όσους ασχολούνται µε τα τουριστικά επαγγέλµατα, να δίνουν µεγαλύτερη σηµασία, έµφαση και προσοχή στην ώρα αναχώρησης των πελατών. Ηµών, δηλαδή. Ένα ανάλογο παράδειγµα είναι στα εστιατόρια. Βέβαια, εκεί παίζει ρόλο ο σερβιτόρος και το tip που περιµένει. Στο ξενοδοχείο, κανείς στη ρεσεψιόν δεν περιµένει tip. Αλλά στα εστιατόρια, ο τρόπος που σου δίνουν το λογαριασµό επηρεάζει το ύψος του φιλοδωρήµατός σου. Υπάρχει, ας πούµε, µια έρευνα που λέει ότι, αν ο σερβιτόρος σε ακουµπήσει 3 δευτερόλεπτα στον ώµο την ώρα που σου δίνει το λογαριασµό, έχει πιθανότητες για 20% παραπάνω tip από όσα θα του έδινες. Θα άξιζε να µας προσέξουν παραπάνω τώρα που οι δουλειές λιγοστεύουν. D www.deluxemagazine.gr


Η

Ideal Standard αναβαθµίζει την καθηµερινότητά σας µε µια νέα, πλήρη σειρά, προσεγµένη στη λεπτοµέρεια! Ανακαλύψτε τις

απεριόριστες δυνατότητες της σειράς Softmood!

Softmood

Η σύγχρονη κοµψότητα στην πιο αποδεκτή της µορφή

Softmood

Εκλεπτυσµένη αισθητική και πολυτέλεια της λειτουργικότητας

Εξαιρετικό φινίρισµα, πρωτοποριακές λειτουργίες και «έξυπνες» λεπτοµέρειες: όλα τα προϊόντα της σειράς, από τα είδη υγιεινής έως τα έπιπλα

και τα αξεσουάρ, είναι εξαιρετικά εύκολα και άνετα στη χρήση και σας προσφέρουν την αισθητική πολυτέλεια που ζητούσατε στο µπάνιο σας. Δηµιουργήστε ένα µπάνιο που να πληροί τις ανάγκες σας και να αντανακλά το προσωπικό σας στυλ επιλέγοντας µέσα από την ευρεία γκάµα προϊόντων της συλλογής. Τα κεραµικά είδη της σειράς µε την υπογραφή του καταξιωµένου Franco Bertoli δηµιουργούν ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσµα µε τις απαλές στρογγυλεµένες γραµµές σχεδιασµού.

Απαράµιλλο στυλ και εργονοµικές λεπτοµέρειες στα έπιπλα της σειράς ‘Softmood’ Σχεδιασµένα από το βραβευµένο design studio Artefakt, διαθέτουν πολλά λειτουργικά στοιχεία, κοµψό σχεδιασµό, πολυτελή φινιρίσµατα και αντανακλούν την κοµψότητα και την υψηλή αισθητική δηµιουργώντας ένα ιδανικό περιβάλλον µπάνιου. Χάρις στο σύστηµα ‘Push and Pull’, οι πόρτες και τα συρτάρια των επίπλων ανοίγουν µ’ ένα µόνο άγγιγµα, ενώ τα εύχρηστα διαχωριστικά επιβάλλουν την τάξη στο εσωτερικό τους. Συνδυάζονται µε νιπτήρες επικαθήµενους ή ελεύθερης τοποθέτησης σε πολλές διαστάσεις. Συµπληρώστε το τέλειο σκηνικό στο µπάνιο σας µε τους καθρέπτες της συλλογής, που µε απαλές καµπύλες στα άκρα και φουτουριστικές λεπτοµέρειες µε LED φωτισµό, αναδεικνύουν τον προσεγµένο σε κάθε λεπτοµέρεια σχεδιασµό τους.

Τη νέα συλλογή Softmood της Ideal Standard µπορείτε να δείτε στο Εκθεσιακό Κέντρο της εταιρίας και να τα αγοράσετε σε επιλεγµένα καταστήµατα ειδών µπάνιου σε όλη την Ελλάδα.

IDEAL STANDARD SHOWROOM Λ. Μεσογείων 265, Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΤΚ.154 51, τηλ.: 210 6790880-2 www.idealstandard.gr


DELUXE world event CAROLINE SCHEUFELE GEORGINA CHAPMAN

NAOMI WATTS

The gold the Glamour & Fame

LIU WEN

& beautiful ´¦Ÿ¦´¨ ¦±¤³ ¨¢, AVANT-PREMIERES, ¡¤³´©, Ÿ¤«®¨, GLITTER ª¤© ¦±¤¢ ¶³µ¢²¢ ¬²©±©ª¤¢ ¢´² ¬©±¤Ÿ¦. ¤µ´² ž¤ ¡¦© ª¤±±¦¢. ©¤´© ¨ ¤¡²Ÿµ´¨ ©²³´¨ ´²µ ª©±¨«¤´²³¤¬²µ y¦± ž¤ «¡²³²µ¢¦ ±¤ ¡³²¢¬¦³¦© ´©¡²´¤ ¤ŸŸ² ¤¡² ´¨± ´¦¶±¨ ´²µ ž¦¤«¤´²¢ ¢´¨± ¤¡²Ÿµ´¨ ¦ª¬³¤¢¨ ´¨¢! ¤¡² ´¨± ±©±¤ ¡¦´³²¡²µŸ²µ 3 2

VIRGINIE LEDOYEN www.deluxemagazine.gr


CAROLINE SCHEUFELE SEAN PENN

EVA HERZIGOVA

BRAD PITT CAROLINE SCHEUFELE

PAZ VEGA JANE FONDA

FAN BINGBING

KYLIE MINOGUE

www.deluxemagazine.gr

l

ÓÌРĒÁ ÏÀÊÈØ ‘¾ÓÈØ ¾ÏÄÅÈ Õ¾ÏÑØ ÕÑ 65o ¬ÈÔÕÌÅ°Ï Õ×Ð ªÄÐÐÒÐ ÎÄÌ ÊÌÄ ‘ÀÄ ÄÎÁ‘Ë ÉÑÓ° Ë ’ÓÑÔÑÙ¿ ÔÕÓ°ÉËÎÈ ÔÕÌØ ÈӑËÐÈÀÈØ ÎÄÌ ÔÕÌØ ’ÄÓÑÚÔÀÈØ. ¤’Á ÕË ‘ÌÄ ‘ÈÓÌ°, ÑÌ ÎÓÌÕÌÎÑÀ ÎÌÐˑÄÕÑÊÓ°ÉÑÚ ‘’¿ÎÄÐ ÔÕÌØ ÔÎÑÕÈÌÐ¾Ø ÄÀÖÑÚÔÈØ ÊÌÄ ÐÄ «ÔÚÐÕ°ÍÑÚл ÕËÐ ÎÌÐˑÄÕÑÊÓÄÉÌο ÄÕÛ¾ÐÕÄ ÕËØ È’Á‘ÈÐËØ ÙÓÑÐÌ°Ø. ªÄÌ Ä’Á ÕËÐ °ÏÏË, ÕÄ ÅϾ‘‘ÄÕÄ ÁÏ×Ð Õ×РڒÁÏÑ̒×Ð ¿ÕÄÐ ÔÕÓđ‘¾ÐÄ ÔÕÌØ Ïđ’ÈÓ¾Ø, ÎÚÓÀ×Ø ÊÚÐÄÌÎÈÀÈØ, ’ÄÓÑÚÔÀÈØ, ÔÕÑ ‘ÄÎÌÊÌ°Û, ÕÄ ÓÑÃÙÄ, ÕÄ ÄÍÈÔÑÚ°Ó. ªÄÌ ÄÐ ÑÐÁ‘ÄÕÄ, Á’×Ø Roman Polanski, «ichael Haneke, Lars von Trier ÎÄÌ Brad Pitt ¾ÎÏÈÆÄÐ ÕËÐ ’ÄÓ°ÔÕÄÔË ÔÕÑ ÇÌÄÊ×ÐÌÔÕÌÎÁ ‘¾ÓÑØ ÕÑÚ ÉÈÔÕÌÅ°Ï, ÕË ÔÕÌÏÌÔÕÌο ÄÓ¾ÐÄ Î¾ÓÇÌÔÈ ÎÄÌ ’°ÏÌ Ë Chopard. ² ÑÀÎÑØ ÚÆËÏ¿Ø ÎÑԑˑÄÕђÑÌÀÄØ, ’ÑÚ ÎÏÈÀÐÈÌ É¾ÕÑØ 15 ÙÓÁÐÌÄ ËÙËÓ¿Ø ’ÄÓÑÚÔÀÄØ ÔÕÑ ¬ÈÔÕÌÅ°Ï ªÄÐÐÒÐ, ÈÕÑÀ‘ÄÔÈ 65 Îё‘°ÕÌÄ ÊÌÄ ÕË Ð¾Ä ÔÚÏÏÑÊ¿ Red Carpet. yÃÑ Ä’Á ÕÄ ‘¾ÏË ÕËØ ÎÓÌÕÌÎ¿Ø È’ÌÕÓђ¿Ø, ÑÌ Hiam Abbass ÎÄÌ Bérénice Béjo, ÄÏÏ° ÎÄÌ ’ÑÏÏÑÀ °ÏÏÑÌ ÇÌ°ÔˑÑÌ, Á’×Ø Ë Eva Herzigova ÎÄÌ Ë Lana del Rey, ’ÈӒ°ÕËÔÄÐ ÔÕÄ ’ÈÓÀÉË‘Ä ÔÎÄÏђ°ÕÌÄ ‘È ÇˑÌÑÚÓÊÀÈØ Ä’Á ÕË ÔÚÏÏÑÊ¿ Chopard Haute Joaillerie, ÈÐÒ ÔÕÄ ’°ÓÕÌ ’ÑÚ ÄÎÑÏÑÃÖËÔÄÐ ‘ÈÕ° ÕÑ Õ¾ÏÑØ Õ×Ð ’ÓÑÅÑÏÒÐ Ë Ôđ’°ÐÌÄ ÎÄÌ Ë Ï°‘ÆË Ä’Á ÕÑÚØ ÄÔÕ¾ÓÈØ ÕËØ ‘ÈÊ°ÏËØ ÑÖÁÐËØ ÉÒÕÌÔÄÐ ÕË ÊÄÏÏÌο ‘ËÕÓÁ’ÑÏË ÕÑÚ ÎÌÐˑÄÕÑÊÓ°ÉÑÚ. D 3 3


Summer 3 4

ª¦©«¦±¤: ª¤´©¤ «¨Ÿ©¤³¤ª¨ PHOTO EDITING - ¦¡©«¦Ÿ¦©¤: «¤±©¤ ¤±´¯±¦Ÿ²µ ¬¯´²³¤¬©¦¢: YIANNIS VLAMOS

VERSACE

2012

DELUXE talks about fashion

¨Í¿ÐÑÄÔ Ä ÂÇË» ºÐÇ

¨ ¬²µ¢´¤ ¡¤³¤«¦±¦© ´² ¡©² ž¨Ÿµª² ¢´²©¶¦©² ´¨¢ ¢¦§²± ¤±¦¥¤§²±´¤¢ ´¨ «¦¢¨ ²Ÿ² ª¤© ¡©² ®¨Ÿ¤.


BALMAIN

RICCI

VERSAGE

PRADA

VICTOR ROLF

www.deluxemagazine.gr

3 5

MIU MIU

BALMAIN


§ÀÆȽ

¡¦³©¢¢²´¦³² «©ª³¤ ¦³¤ ´¦¶±¨¢ ª¤© Ÿ©²´¦³² «¤©². ´¤ SWIMWEAR ´²µ ¬¦´©±²µ ª¤Ÿ²ª¤©³©²µ ¬²³©²µ±´¤© ª¤© ¯¢ BODY ¢¦ ¥³¤y©±² EVENT. 3 6

DOLCE & GABBANA

DOLCE & GABBANA

DELUXE talks about fashion

www.deluxemagazine.gr


www.deluxemagazine.gr

3 7

LOUIS VUITTON

CHANEL

UNGARO

ROCHAS

MISSONI

GUCCI

D2SQUARED


BALENCIAGA

DELUXE talks about fashion

Sporty Chic

3 8

MCCARTNEY CHANEL

DOLCE & GABBANA

´² ¤žŸ¨´©ª² ALTER EGO ´¯± ¢¶¦y©¤¢´¯± ¦ª¬³¤§¦´¤© «¦¢¤ ¤¡² y¨«©²µ³©¦¢ ¡²µ ¦¡©¥¤ŸŸ²µ± ¦¡©¢´³²¬¨ ¢´O FITNESS.

www.deluxemagazine.gr


ACKERMANN LOUIS VUITTON VALLI

www.deluxemagazine.gr

GAULTIER

BALMAIN

VIKTOR & ROLF

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ, ΚΡΑΥΓΑΛΕΑ, ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΑΣΙΚΑ, ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΑ. ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ∆ΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ.

CHANEL

Accessories

3 9


DELUXE fashion central Chic & trendy

¤ÍÈÔÑÚ°Ó ÔÈ Ä’ÑÏÄÚÔÕÌΰ vintage feel ’ÄÔÕ¾Ï ÙÓґÄÕÄ Î°ÐÑÚÐ ÕÑ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ Õ×Ð Accessorize ’ÑÏà ÈÐÇÌÄɾÓÑÐ!

¤ ‘¬ÌÈÌÇ ÑЬÌÑÀ ÑÍÖ ‘¦¬È×ÄÏ’

Les petites fleurs

¤ÚÕ¿ ÈÀÐÄÌ ÀÔ×Ø Ë ’ÌÑ ÉÖËп ÕÔ°ÐÕÄ ’ÑÚ ’¾ÓÄÔÈ Ä’Á ÕÄ Ù¾ÓÌÄ ÔÄØ ÎÄÌ ÕÑ ÎÄÏÃÕÈÓÑ… ɾÓÈÌ ÕËРڒÑÊÓÄÉ¿ ÕÑÚ Karl Lagerfeld.

«È floral ÄÐÄÉÑÓ¾Ø Ë ÕÔ°ÐÕÄ Monsoon ÖÄ ÊÀÐÈÌ ÎÄÌ É¾ÕÑØ ÔˑÈÀÑ ÄÐÄÉÑÓ°Ø ÕËØ ÎÄÏÑÎÄÌÓÌÐ¿Ø ‘ÄØ È‘É°ÐÌÔËØ.

Summer’s best of

¨ ÔÈÌÓ° ‘ÄÊÌÁ ĒÑÕÈÏÈÀ ÕÑ Ä’ÁÏÚÕÑ highlight ÕËØ ÎÑÏÈÍÌÁÐ Juicy Couture ÊÌÄ ÕÑ ÉÈÕÌÐÁ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ.

¥ love sportswear

©ÇÑà ÕÑ Ä’ÑÕ¾ÏÈÔ‘Ä ÕËØ ÔÚÐÈÓÊÄÔÀÄØ ÕÑÚ ÑÀÎÑÚ Lacoste ‘È ÕÑÐ ¡ÑÓÕÑÊ°ÏÑ designer Felipe Oliveira Baptista… «°ÏÏÑРΰÕÌ ’ÄÓĒ°Ð× Ä’Á ÌÎÄÐђÑÌËÕÌÎÁ…

Luxury british fashion

Enjoy the sun

ÚÄÏÌ° ÔÈ ÓÈÕÓÁ ÔÕÚÏ ’ÓÑÕÈÀÐÈÌ Ë Longchamp ÊÌÄ ÐÄ ÎÑÌÕ°ÕÈ ÕÑÐ ¿ÏÌÑ ÎÄÕ°‘ÄÕÄ.

All time classic

¡°ÐÕÄ ÔÕÑ ÊÐ×ÔÕÁ «ÎÑÏÈÊÌÄÎÁ» ÃÉÑØ, ÎÌÐÈÀÕÄÌ Ë ÊÎÄÓÐÕÄÓÁ‘’Ä ÕÑÚ ÑÀÎÑÚ Gant, ‘È ÕÄ ÙÄÓÄÎÕËÓÌÔÕÌΰ ÎÄÓÁ ÔÈ ÉÑÓ¾‘ÄÕÄ ÔÈ ÀÔÌÄ ÊÓđ‘¿ ÎÄÌ ’ÄÔÕ¾Ï ÙÓґÄÕÄ.

¦‘’ÐÈÚԑ¾ÐÄ Ä’Á ÕÄ ÛÑڑÈÓ° ÙÓґÄÕÄ ÊÓÄÐÀÕÄØ, ÕÄ flat ÔÄÐÇ°ÏÌÄ ÕÑÚ ÑÀÎÑÚ «ulberry ĒÑÕÈÏÑÃÐ ¾ÐÄ Ä’Á ÕÄ must have ÕËØ ÔÈÛÁÐ.

Feel breezy ¡°ÐÕÄ in fashion ÈÀÐÄÌ Á,ÕÌ ‘ÄØ ’ÓÑÕÈÀÐÈÌ ÊÌÄ ÕÑ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ Ñ Ä’ÁÏÚÕÑØ ÔÙÈÇÌÄÔÕ¿Ø Giorgio Armani.

Friendship bracelet

¨ Links of London ‘ÄØ ÙÄÓÀÛÈÌ ÕÑ ÇÌ°ÔˑÁ ÕËØ ÅÓÄÙÌÁÏÌ ÉÌÏÀÄØ ÔÈ °ÎÓ×Ø ÎÄÏÑÎÄÌÓÌÐ¾Ø Ä’ÑÙÓÒÔÈÌØ. www.deluxemagazine.gr


Aqua gemstones

¢Ú‘’ÏËÓÒÔÕÈ ÕËÐ ÎÄÏÑÎÄÌÓÌп ÔÄØ È‘É°ÐÌÔË ‘È ÕÄ ÎÑԑ¿‘ÄÕÄ ’ÑÚ ’ÓÑÕÈÀÐÈÌ Ñ ÑÀÎÑØ Giorgio Armani.

Swarovski crystalline

In full bleu

´Ä 800 ÎÓÃÔÕÄÏÏÄ pavé ÕђÑÖÈÕÑÃÐÕÄÌ ÔÕÑ ÎÄÐÕÓ°Ð ÕÑÚ Ú’¾ÓÑÙÑÚ ÄÚÕÑà ÓÑÏÑÊÌÑà ÎÄÌ ‘ÄÊÐËÕÀÛÑÚÐ ÕÑ ÅϾ‘‘Ä.

Sporty look

«È ÔёÄÙÑ ÕË ÖËÏÚÎÁÕËÕÄ ÕÄ ÎÄÕÄÔÕ¿‘ÄÕÄ Soho Soho ÄÐÄÐÈÒÐÑÚÐ ÕËÐ ÊÎÄÓÐÕÄÓÁ‘’Ä ‘ÄØ ’ÓÑÕÈÀÐÑÐÕÄØ ÄÚÕÁ ÕÑ ÎÏÄÔÌÎÁ Halston ÉÁÓȑÄ.

«ÌÄ Ð¾Ä ÇÌ°ÔÕÄÔË ÔÕÚÏ ÇÀÐÈÌ Ñ ÑÀÎÑØ Tommy Hilfiger ÔÕÌØ È’Ì‘ÈÏÒØ ÉÓÑÐÕÌԑ¾ÐÈØ ÎÄÏÑÎÄÌÓÌÐ¾Ø È‘ÉÄÐÀÔÈÌØ ‘ÄØ.

Bag it

²Ì ÕÔ°ÐÕÈØ Proenza Schouler ’ÓÑÎÓÀÐÑÐÕÄÌ ÔÕËÐ ÄÌÔÖËÕÌο ‘ÄØ ‘È ΰÖÈ ÕÓÁ’Ñ.

Cat eye

´Ä ÊÚÄÏÌ° ÕËØ Miu Miu ÔÈ purple red ÙÓÒ‘Ä Ä’ÑÕÈÏÑÃÐ ÇÌÎÄÌÑÏÑÊˑ¾ÐÄ ÕÑ ‘ÈÊÄÏÃÕÈÓÑ ’ÈÌÓÄԑÁ ÕÑÚ ÎÄÏÑÎÄÌÓÌÑÃ.

«Womanity»

¦ÎÃÈÊÀÔ ÐÑÖË

MÈ navy ’ÄÓĒё’¾Ø ÎÄÌ ÏȒÕё¾ÓÈÌÈØ Ä’Á Ç¾Ó‘Ä ÎÄÌ ’ÄÐÀ, ÑÌ ÛÒÐÈØ ÕÑÚ ÑÀÎÑÚ Mulberry ÇÀÐÑÚÐ ÕÑÐ ÑÓÌԑÁ ÕÑÚ ÎÄÏÑÎÄÌÓÌÐÑà ÔÕÚÏ.

18 ÙÓÁÐÌÄ ‘ÈÕ° ÕÑ Angel ÎÄÌ 5 ÙÓÁÐÌÄ ‘ÈÕ° ÕÑ ¤lien, o ÑÀÎÑØ Thierry Mugler ÏÄÐÔ°ÓÈÌ ÕÑ Ð¾Ñ ÉÀÏÕÓÑ ÕËØ ÖËÏÚÎÁÕËÕÄØ.

Karl’s new label

´Ñ Ð¾Ñ label ªarl Lagerfeld ĒÑÕÈÏÈÀ ÀÔ×Ø ÕËÐ ’ÌÑ ÔˑÄÐÕÌο ÈÀÇËÔË Ä’Á ÕÑÐ ÎÁÔ‘Ñ ÕËØ ‘ÁÇÄØ ÊÌÄ ÕÑ 2012. ³ÑÃÙÄ ÎÄÌ ’Ä’ÑÃÕÔÌÄ ’ÌÑ ’ÓÑÔÌÕ° ÔÈ Õ̑¾Ø ‘È ڒÑÊÓÄÉ¿ ÎÄÌ ÔÕÚÏ Karl. ¤’ÑÎÏÈÌÔÕÌΰ ÔÕÑ kalrlagerfeld.com.

Cool summer

¢È ÊÈבÈÕÓÌΰ ‘ÑÕÀÅÄ, ÓÀÊÈØ ÎÄÌ ÈÐÕڒ×ÔÌÄÎ¾Ø Navajo ȒÌÓÓѾØ, ÕÄ ‘ÄÊÌÁ Õ×Ð ÎÄÕÄÔÕˑ°Õ×Ð Accessorize ÈÀÐÄÌ ÕÑ fashion statement ’ÑÚ ÙÓÈÌÄÛÁ‘ÄÔÕÈ ÊÌÄ ÕÌØ ÚÆËÏ¾Ø ÖÈӑÑÎÓÄÔÀÈØ.

Colorful nails

ÌÄ ÕÌØ ÐÃÉÈØ ’ÑÚ Ö¾ÏÑÚÐ ÐÄ ÍÈÙ×ÓÀÛÑÚÐ, Ë Essie ’ÓÑÕÈÀÐÈÌ ÕÌØ Ð¾ÈØ bridal ÎÄÏÑÎÄÌÓÌÐ¾Ø Ä’ÑÙÓÒÔÈÌØ ÕËØ ÔÕÄ ÎÄÌÐÑÃÓÊÌÄ, ÇÓÑÔÈÓ° ÎÄÌ °ÎÓ×Ø ÎÄÏÑÎÄÌÓÌа ÅÈÓÐÀÎÌÄ ÕËØ. 4 1


P

ast erfect

MYKONOS

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΠΟΥ Η JACKIE KENNEDY ΛΑΤΡΕΨΕ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ∆ΙΑ∆ΕΧΘΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ. ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ∆ΥΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΙΑΣΗΜΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΗΡΑΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ Η ΜΙΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ SUPER. ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ, ΑΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ∆ΙΑΣΗΜΟ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΤΑΝ, ΤΥΠΩΝΟΤΑΝ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΣΤΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ ΣΟΚΑΚΙΑ ΤΟΥ, ΤΟΤΕ ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΘΑ ΕΜΟΙΑΖΑΝ ΜΕ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΗΣ ∆ΟΞΑΣ!

PUCCI

Columbus day

www.deluxemagazine.gr

Tη δεκαετία του 1950 µια παρέα γόνων της αθηναϊκής αριστοκρατίας ξεκινά από τον Πειραιά για να φτάσει δεκαέξι ώρες αργότερα στη Μύκονο, ένα παραδοσιακό ακόµα ψαροχώρι, όπου η ηλεκτροδότηση σταµατούσε τα µεσάνυχτα και το νερό συγκεντρωνόταν στα πηγάδια και στις δεξαµενές. Μερικές µέρες αργότερα, όταν ο Ζάχος Χατζηφωτίου, η Μελίνα Μερκούρη, η Ελένη Βλάχου και ο Ντίµης Κρίτσας επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, αποκαλύπτουν τον κρυµµένο κυκλαδίτικο θησαυρό στους εξίσου διάσηµους φίλους τους, ανάµεσά τους και η γνωστή κοσµικογράφος Elsa Maxwell, η οποία ξεκινά αµέσως να οργανώνει κρουαζιέρες µε προορισµό το νησί. Εκείνη την εποχή όλοι αυτοί οι διάσηµοι επιβαίνοντες διανυκτέρευαν στο πλοίο ή φιλοξενούνταν σε σπίτια των κατοίκων. 4 3


LIN

KS

OF

LO

ND

ON

DELUXE mykonos

LOUIS VUITTON

Τα επόµενα χρόνια διαγράφονται καθοριστικά για το µέλλον της Μυκόνου, αφού από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 χτίζονται τα πρώτα ξενοδοχεία, το Απόλλων, το ∆ήλος, το Λητώ, το Ρώχαρη και το θρυλικό Ξενία στους Κάτω Μήλους, που υπάρχει µέχρι σήµερα.

Spread the fame Στο λιµάνι αράζουν τα κότερα και οι θαλαµηγοί των µεγαλύτερων ελληνικών οικογενειών, η «Κρεολή» του Νιάρχου, η «Ιζαµπέλα» των Φιξ, η «Σιντερέλα» της οικογένειας Γουλανδρή και λίγο πιο έξω η «Χριστίνα» του Ωνάση. Επιβάτες τους διάσηµοι χολιγουντιανοί celebrities και διεθνούς φήµης jet setters, όπως η πριγκίπισσα Grace Kelly, η καλλονή Brigitte Bardot, η πριγκίπισσα Σοράγια, η Gucci της γνωστής οικογένειας και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Jackie Kennedy.

Από την Grace Kelly στον David Bowie H Μύκονος της αριστοκρατίας δέχεται τις «ασεβείς» προκλήσεις των νέων κινηµάτων απελευθέρωσης που διαδίδονται ταχύτατα σε Αµερική και Ευρώπη τη δεκαετία του 1970. Tότε το νησί ζει µια από τις 4 4

συναρπαστικότερες δεκαετίες της ζωής της. Η λιτότητα, το µποέµ και ένα lifestyle που ζούσε τους δικούς του ασυµβίβαστους ρυθµούς ζουν πλέον ανάµεσα στους jet setters και στους super stars. Στην Παράγκα και τον Άγιο Σώστη έως το 1985 δεν φορούσε κανείς µαγιό και στα σοκάκια κυκλοφορούσαν όλοι ξυπόλυτοι. Αυτή η απόλυτη αίσθηση ελευθερίας σε συνδυασµό µε την απόλυτη οµορφιά του τοπίου τράβηξε το ενδιαφέρον διεθνούς φήµης καλλιτεχνών που χάνονταν στα σοκάκια ανάµεσα στο πλήθος χωρίς κανένας να τους ενοχλεί. Εκείνη την εποχή, το να δεις τον David Bowie ή την Grace Jones στο Santé και την Καρολίνα του Μονακό στο διπλανό τραπέζι του Vegera δεν προκαλούσε καµία αίσθηση. Όλα αυτά ανέδειξαν τη Μύκονο σ’ ένα νησί περισσότερο διεθνές και λιγότερο ελληνικό. Αυτή η παγκοσµιοποιηµένη τάση ενισχύθηκε από την παρουσία του Billy Bo που σηµατοδότησε και µια ολόκληρη εποχή. Τότε, µάλιστα, η Μύκονος άρχισε να υποδέχεται σχεδιαστές µόδας όπως οι Gianfranco Ferré, Thierry Mugler, Franco

Moschino και Jean Paul Gaultier που ξενυχτούσαν στο Pierro’s και έτρωγαν µακαρονάδες από τις πιατέλες που σέρβιρε ο Oλλανδός Pierro Amversa κατά τις 3 τα ξηµερώµατα προκειµένου να αντέξουν το ποτό.

Συµβαίνει τώρα στη Μύκονο... Από την εποχή που τα αδέρφια Ζουγανέλη ανακάλυψαν το «Paradise» και το «Super Paradise» µέχρι σήµερα έχουν αλλάξει πολλά. Υπάρχουν πλέον τέτοιες υποδοµές, ενώ ο ισολογισµός του νησιού τον Αύγουστο σχεδόν αγγίζει τον κρατικό. Πέρασαν οι εποχές που πήγαινες στις παραλίες µε τα καραβάκια και τα καφτάνια από το κατάστηµα του Γαλάτη που έντυνε τις γαλαζοαίµατες (και µη) κυρίες. Τώρα οι επιλογές για διαµονή, φαγητό και shopping είναι τόσο «ανεβασµένες» που θα µπορούσαν σίγουρα να συγκριθούν µε αυτές στο Σεν Τροπέ ή στο Κάπρι. Όµως, αν σου αρέσει το χρώµα και η ιστορία της, απολαµβάνεις τη Μύκονο µόνο και µόνο αν καθίσεις ένα βράδυ και χαζέψεις τα φωτάκια από τα καραβάκια που µπαινοβγαίνουν στο λιµάνι. Τώρα ότι στο διπλανό δωµάτιο, τραπέζι, παγκάκι µπορεί να βρίσκεται κάποιους από τους fun του νησιού -Roman Polanski, Harrison Ford, Denzel Washington, Oliver Stone, Richard Branson- θεωρείστε το απλώς φυσιολογικό, απλώς είστε στη Μύκονο… D www.deluxemagazine.gr


DELUXE jewel designer

Marco Bicego The

man behind the

brand M¦ ª¤´¤¯¨ ¤¡² ´¨± ©´¤Ÿ©¤, ² MARCO BICEGO ¢µ±¦¶©§¦© ´¨± ¡¤±¦«²³¬¨ ¡¤³¤y²¢¨ ¦±²¢ µ¡¦³²¶²µ BRAND ¡²µ ¬¦³¦© ´² ²±²«¤ ´²µ ª¤© «¤¢ ¢µ¢´¨±¦© ´¨ y©ª¨ ´²µ ¦ªy²¶¨ ©¤ ´¨± µ®¨Ÿ¨ ª²¢«¨«¤´²¡²©©¤. ¤¡² ´¨± ¥¦¤´³©ª¨ ž¦²y¯³¤´²µ

«ÌÏ¿ÔÕÈ ‘ÄØ ÊÌÄ ÕËÐ ÕÈÏÈÚÕÄÀÄ ÔÄØ collection. ÌÄ ÕË ÇˑÌÑÚÓÊÀÄ ÕËØ ÕÈÏÈÚÕÄÀÄØ ‘ÑÚ ÔÚÏÏÑÊ¿Ø È‘’ÐÈÃÔÕËÎÄ Ä’Á ÕËÐ ¤ÉÓÌο ÎÄÌ ÕÄ ÎÑԑ¿‘ÄÕÄ ’ÑÚ ÉÑÓÑÃÐ ÑÌ ÊÚÐÄÀÎÈØ ÔÈ Î°’ÑÌÈØ ÉÚÏ¾Ø ÕËØ. ¡ÓÁÎÈÌÕÄÌ ÊÌÄ Îё‘°ÕÌÄ ÉÕÌÄʑ¾ÐÄ Ä’Á ÙÓÚÔÁ 18 ÎÄÓÄÕÀ×Ð ÙÄÓÄʑ¾ÐÄ ÔÕÑ Ù¾ÓÌ ‘È ÕËÐ ’ÄÏÌ° ’ÄÕÓђÄÓ°ÇÑÕË ÕÈÙÐÌο bulino. ¼ÔÑ ÊÌÄ ÕÑ ‘ÑÐÄÇÌÎÁ ÉÌÐÀÓÌÔ‘Ä ’ÑÚ ÇÌÄÎÓÀÐÈÕÈ ÔÕÄ ÎÑԑ¿‘ÄÕÄ ÈÀÐÄÌ Ä’ÑÕ¾ÏÈÔ‘Ä ÕËØ ÈÍÄÌÓÈÕÌÎ¿Ø ÇÑÚÏÈÌ°Ø Õ×Ð ÕÈÙÐÌÕÒÐ ‘ÄØ. ž¾ÏÈÕÈ ÐÄ ‘ÑÌÓÄÔÕÈÀÕÈ ‘ÄÛÀ ‘ÄØ ÏÀÊÄ ’Ó°Ê‘ÄÕÄ ÊÌÄ ÕÑ background ÕËØ ÑÐёÄÔÀÄØ ÕÑÚ brand Marco Bicego; ¦ÀÐÄÌ ÕÑ È’ÒÐÚ‘Ñ ÕËØ ÑÌÎÑʾÐÈÌ°Ø ‘ÑÚ. ´Ñ Brand Marco Bicego ÈÀÐÄÌ 100% ÈÊÒ. ¥°Û× ÁÏË ‘ÑÚ ÕËÐ ÈоÓÊÈÌÄ Ô’ ÄÚÕ¿ ÕË ÇÑÚÏÈÌ° ÎÄÌ È’ÌÇÌÒÎ× ’°ÐÕÄ ÕÑ ÎÄÏÃÕÈÓÑ ÇÚÐÄÕÁ ĒÑÕ¾ÏÈԑÄ. ´Ì ÔÄØ ¾ÎÄÐÈ ÐÄ ÄÔÙÑÏËÖÈÀÕÈ ‘È ÕÑ ÔÙ¾ÇÌÑ ÎÄÌ ÕËÐ ÎÄÕÄÔÎÈÚ¿ ÎÑԑˑ°Õ×Ð; ´Ñ ÎÁÔ‘Ë‘Ä ÈÀÐÄÌ ÊÌÄ ‘¾ÐÄ ¾ÐÄ ’°ÖÑØ ’ÑÚ ÎÏËÓÑÐÁ‘ËÔÄ Ä’Á ÕÑÐ ’ÄÕ¾ÓÄ ‘ÑÚ. «ÈÊ°Ï×ÔÄ ‘¾ÔÄ ÔÕÑ ÈÓÊÄÔÕ¿ÓÌÁ ÕÑÚ ÎÄÌ ÄÔÙÑÏ¿ÖËÎÄ ‘È ÁÏÄ ÕÄ ÔÕ°ÇÌÄ ÕËØ ÇˑÌÑÚÓÊÌÎ¿Ø ÇÌÄÇÌÎÄÔÀÄØ Ä’Á ’ÑÏà ‘ÌÎÓÁØ. ºÕÄÐ ¾Ó×ÕÄØ ‘È ÕËÐ ’ÓÒÕË ‘ÄÕÌ°! ¡ÑÌÄ ÈÀÐÄÌ Ë ’ÓÑÔ¾ÊÊÌÔ¿ ÔÄØ ÔÕÑ design; µ’ÈÓ¾ÙÈÌ ÕÑ ÄÌÔÖËÕÌÎÁ ĒÑÕ¾ÏÈÔ‘Ä ¿ ÔÄØ Ä’ÄÔÙÑÏÑÃÐ ÎÄÌ °ÏÏÄ ’Ó°Ê‘ÄÕÄ ÁÕÄÐ ÔÙÈÇÌ°ÛÈÕÈ ¾ÐÄ ÎÁԑˑÄ; «ÑÚ ÄÓ¾ÔÈÌ ÐÄ ÄÊÊÀÛ×, ÐÄ ÐÌÒÖ× ÎÄÌ ÐÄ È’ÈÍÈÓÊ°ÛёÄÌ ÕÄ ÚÏÌΰ. ¦ÍÈÕ°Û× ‘È ’ÓÑÔÑÙ¿ ÎÄÌ ÕËÐ ’ÄÓđÌÎÓ¿ ÏȒÕё¾ÓÈÌÄ ÕËØ Î°ÖÈ ÔÚÏÏÑÊ¿Ø ‘ÑÚ Ä’Á ÕÑ Ö¾‘Ä ‘¾ÙÓÌ ÕËÐ ÕÈÏÈÚÕÄÀÄ ’¾ÕÓÄ ’ÑÚ ‘’ÄÀÐÈÌ ÔÈ Î°ÖÈ Îё‘°ÕÌ. ¡ÑÌÑ ÈÀÐÄÌ ÕÑ ’ÌÑ ÈÐÇÌÄɾÓÑÐ ÔˑÈÀÑ ÕËØ ÇˑÌÑÚÓÊÌÎ¿Ø ÇÌÄÇÌÎÄÔÀÄØ; ±Ä ‘ÑÌÓ°ÛёÄÌ Á,ÕÌ Ð¾Ñ ÄÐÄÎÄÏÒÕ× ‘È ÕËРё°ÇÄ ‘ÑÚ. «ÑÚ ÄÓ¾ÔÈÌ ’ÑÏà ÐÄ ÔÚÐÈÓÊ°ÛёÄÌ ‘ÄÛÀ ÕÑÚØ ÎÄÌ ÐÄ ÅÓÀÔÎÑÚ‘È ‘ÄÛÀ оÑÚØ ÕÓÁ’ÑÚØ ÊÌÄ ÐÄ ÉÕÌ°ÙÐÑÚ‘È Îё‘°ÕÌÄ ’¾ÓÄ Ä’Á ÕÄ ÔÚÐËÖÌԑ¾ÐÄ. ´Ì ΰÐÈÌ ÕËÐ «ÃÎÑÐÑ ÊÑËÕÈÚÕÌο ÔÕÄ ‘°ÕÌÄ ÔÄØ; ¡ÑÌÑ ÈÀÐÄÌ ÈÎÈÀÐÑ ÕÑ ÌÇÌÄÀÕÈÓÑ ÙÄÓÄÎÕËÓÌÔÕÌÎÁ ÕËØ ’ÑÚ ÔÄØ Î°ÐÈÌ ÐÄ È’ÌÔÕÓ¾ÉÈÕÈ Î°ÖÈ ÙÓÁÐÑ ÔÕÑ ±ËÔÀ Õ×Ð ¤Ð¾‘×Ð; «ÑÚ ÄÓ¾ÔÈÌ ÐÄ È’ÌÔÕÓ¾É× ÔÕÑ ÐËÔÀ, ÊÌÄÕÀ ÙÓÁÐÑ ‘È ÕÑ ÙÓÁÐÑ ‘ÈÕđÑÓÉÒÐÈÕÄÌ ÎÄÌ Î°ÖÈ ÉÑÓ° ÅÓÀÔÎ× ÎÄÌÐÑÃÓÊÌÄ ’Ó°Ê‘ÄÕÄ ÐÄ Î°Ð×. ¸ÐÄ °ÏÏÑ ÕËØ ÔÕÑÌÙÈÀÑ ’ÑÚ ‘È ÔÚÐÄӒ°ÛÈÌ ÈÀÐÄÌ Ñ ‘ÄÊÌÎÁØ ÕËØ ÕÓÁ’ÑØ ÐÄ ÔÚÐÇÚ°ÛÈÌ ÄӑÑÐÌΰ ’ÑÏÏ° ÄÐÕÀÖÈÕÄ ÔÕÑÌÙÈÀÄ ÇÌÄÕËÓÒÐÕÄØ ’°ÐÕÄ Äо’ÄÉË ÕËРёÑÓÉÌ° ÕËØ. ¡ÑÌÑ ÔÕÑÌÙÈÀÑ ÕÑÚ ÈÏÏËÐÌÎÑà ÕÓÁ’ÑÚ Û×¿Ø Ä’ÑÏđŰÐÈÕÈ ’ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÑ; «ÑÚ ÖڑÀÛÈÌ ’ÑÏà ÕËÐ ’ÄÕÓÀÇÄ ‘ÑÚ ÕËÐ ©ÕÄÏÀÄ. ¦ÀÔÄÌ ÈÔà ‘ÁÐÑØ ÔÑÚ ÎÄÌ ÔÈ ’ÈÓÌÕÓÌÊÚÓÀÛÑÚÐ ÕÄ Ñ‘ÑÓÉÁÕÈÓÄ ÙÓґÄÕÄ ÕËØ ËØ. ¤ÚÕ¿ Ë ÄÀÔÖËÔË ‘È ÊȑÀÛÈÌ ÄÚÕђȒÑÀÖËÔË. D ´ÌØ ÇˑÌÑÚÓÊÀÈØ ÕÑÚ Marco Bicego ‘’ÑÓÈÀÕÈ ÐÄ ÕÌØ ÅÓÈÀÕÈ ÔÕÌØ Boutique Marco Bicego «ÚÎÁÐÑÚ ÎÄÌ ³ÈÖÑÐÑÚ ÄÏÏ° ÎÄÌ ÔÈ È’ÌÏÈʑ¾ÐÄ ÎÑԑˑÄÕђ×ÏÈÀÄ ÔÈ ÁÏË ÕËÐ ¦ÏÏ°ÇÄ. ¦’ÌÔÎÈÉÖÈÀÕÈ ÕËÐ ÌÔÕÑÔÈÏÀÇÄ www.marcobicego.com ¿ ȒÌÎÑÌÐ×пÔÕÈ ‘È ÕÑÐ ÄÐÕ̒ÓÁÔ×’Ñ ÕËØ Marco Bicego ÔÕËÐ ¦ÏÏ°ÇÄ ÔÕÑ ÕËÏ 2103310601

4 6

www.deluxemagazine.gr


DELUXE mykonian beauty

|¼Ò’ÏÊΠƒ‘–‘†‘ H BEAUTY EXPERT ´²µ ±¨¢©²µ ´¯± ¤±¦«¯± ¦ª«µ¢´¨³¦µ¦´¤© ¢´©¢ ¤±¤±¯¢´³©¦¢ ´²µ DELUXE ´¤ «µ¢´©ª¤ ²«²³¬©¤¢, ¤ŸŸ¤ ª¤© ²Ÿ¤ ²¢¤ ž¤ ²«²³¬µ±²µ± ´¨± ®µ¶¨ «¤¢ ª¤© «¤¢ ª¤Ÿ¦© ±¤ ¤¡²Ÿ¤µ¢²µ«¦ «©¤ «¦³¤ LUXURY ¡¦³©¡²©¨¢¨¢ ¢´²± ±¯¢´² ¶¯³² ´¨¢ DG BEAUTYWORLD ¢´² y³¤¬¤ª© «µª²±²µ. ¦¡©«¦Ÿ¦©¤ ±©±¤ ¡¦´³²¡²µŸ²µ

¡ÑÌÄ ÈÀÐÄÌ Ë Õ°ÔË ÔÕÄ ‘ÄÏÏÌ° ÎÄÌ ÕÄ ÐÃÙÌÄ ÊÌÄ ÕÑ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ ÕÑÚ 2012; ²Ì ÎÄÏÃÕÈÓÈØ È’ÌÏÑÊ¾Ø ÊÌÄ É¾ÕÑØ ÈÀÐÄÌ ÄаÏÄÉÓÄ ÙÕÈÐÀԑÄÕÄ, ÙđËÏ° ’ÌÄÔÀ‘ÄÕÄ ÎÄÌ ’ÏÈÍÑÃÇÈØ. ¦ÌÇÌΰ ÊÌÄ ÕÄ ÐÃÙÌÄ, ¾ÐÕÑÐÄ ÙÓґÄÕÄ ÎÄÌ ombra (ÇÌÄÉÑÓÈÕÌÎ¾Ø Ä’ÑÙÓÒÔÈÌØ ÙÓґÄÕÑØ) ÈÀÐÄÌ Á,ÕÌ ’Ó¾’ÈÌ ÊÌÄ ÐÄ ÍÈÙ×ÓÀÛÈÕÈ ÔÕÄ ÔÑΰÎÌÄ ÕËØ «ÚÎÁÐÑÚ. žÄ Ö¾ÏÄÕÈ ÐÄ ‘ÑÌÓÄÔÕÈÀÕÈ ¾ÐÄ ÇÌÎÁ ÔÄØ ‘ÚÔÕÌÎÁ ёÑÓÉÌ°Ø ‘È ÕÌØ ÄÐÄÊÐÒÔÕÓÌÈØ ÕÑÚ DELUXE; žÈÕÌο ÈоÓÊÈÌÄ ’°Ð× Ä’’ ÁÏÄ, ÊÌÄÕÀ ÕÑ ’ÄÌÙÐÀÇÌ ÕËØ Û×¿Ø ’ÓÑݒÑÖ¾ÕÈÌ ÙđÁÊÈÏÑ, ÈÀÕÈ ÎÈÓÇÀÔÈÌØ ÈÀÕÈ Ù°ÔÈÌØ. ¼ÏÄ ÕÄ Ú’ÁÏÑÌ’Ä ÈÀÐÄÌ Ä’ÑÕ¾ÏÈÔ‘Ä Õ×Ð BEAUTYWORLD. ª°ÐÕÈ ‘ÄØ ‘ÀÄ ÏÀÔÕÄ ‘È ÕÄ Dos & Don'ts ÊÌÄ É¾ÕÑØ. Do smile • Do cry • Do feel • Do love • Do appreciate Don't hate • Don't hesitate • Don't give up • Don't underestimate «ÌÏ¿ÔÕÈ ‘ÄØ ÊÌÄ ÕËРȑ’ÈÌÓÀÄ ’ÑÚ Ä’ÑÏđŰÐÑÚÐ ÁÔÑÌ È’ÌÔξ’ÕÑÐÕÄÌ ÕÑ DG BEAUTYWORLD. ²Ì ’ÈÏ°ÕÈØ ‘ÄØ ÔÕÄ BEAUTYWORLD ĒÑÏđŰÐÑÚÐ ÈÍڒËÓ¾ÕËÔË, ȑ’ÈÌÓÀÄ, ÔÚо’ÈÌÄ, ÔÙÑÏÄÔÕÌÎÁÕËÕÄ ÎÄÌ ÈÐˑ¾Ó×ÔË ÊÌÄ ÁÏÈØ ÕÌØ ÕÈÏÈÚÕÄÀÈØ Õ°ÔÈÌØ ÕËØ ‘ÁÇÄØ. ªÄÌ ÁÏÑ ÄÚÕÁ žÅÄÌÄ ’ÓѾÓÙÈÕÄÌ ÎÄÌ ÅÄÔÀÛÈÕÄÌ ÔÕËÐ ÄÊ°’Ë ÊÌ’ ÄÚÕÁ ’ÑÚ Î°ÐÑڑÈ. ¡ÑÌÑ ÈÀÐÄÌ ÕÑ ‘ÚÔÕÌÎÁ ÕËØ È’ÌÕÚÙÀÄØ ÔÄØ; ¢ÕÁÙÑØ, ÔÎÏËÓ¿ ÇÑÚÏÈÌ°, ÁÓÈÍË ÎÄÌ ÄÊ°’Ë ÊÌ’ ÄÚÕ° ’ÑÚ ÕÁÔÄ ÙÓÁÐÌÄ Î°Ð×. ¸ÕÔÌ ÎÌ ÄÏÏÌÒØ ’ÌÔÕÈÃ× ’ÓÄʑÄÕÌΰ ÁÕÌ ¾ÐÄ Ä’Á ÕÄ ÔˑÄÐÕÌÎÁÕÈÓÄ ’Ó°Ê‘ÄÕÄ ÔÕË Û׿ ‘ÄØ ÈÀÐÄÌ ÐÄ ÄÌÔÖ°ÐÈÔÄÌ Á‘ÑÓÉÄ ‘È ÕÌØ È’ÌÏÑÊ¾Ø ’ÑÚ ¾ÙÈÌØ Ä’ÑÉÄÔÀÔÈÌ ÎÄÌ ÎÄÕ° ÔÚо’ÈÌÄ ÐÄ ‘’ÑÓÈÀØ ÐÄ Î°ÐÈÌØ ÎÄÌ ÕÑÚØ °ÏÏÑÚØ ÐÄ ÄÌÔÖ°ÐÑÐÕÄÌ Á‘ÑÓÉÄ. D 4 8


DELUXE creative

Δραπετεύστε στη µαγεία της Μυκόνου…

Χουλάκια, 84600 Μύκονος Τηλ: 22890 27172, 22890 25375

www.sanmarco.gr


DELUXE design store

maisonboutique by ƒÊÒÓÈÐØ ›ÂÌÐÚ;ÅÉØ «¦ ¢´²¶² ´¨± µ¡¨³¦¢©¤ ´²µ D E S I G N ª¤© ´¨ y©¤ª²¢«¨¢¨ ¦¢¯´¦³©ª¯± ¨ ¦ ¯´¦³©ª¯± ¶¯³¯± «¦ «²±¤y©ª¤ ª²««¤´©¤, ´² MAISON BOUTIQUE ´²µ ©¯³²µ ª¤ª²µŸ©y¨ «¤¢ ª¤Ÿ¦© ¢¦ «©¤ ¤±²©¶´¨ ¢µ±y©¤ŸŸ¤¨ «¦´¤ µ ¡²©²´¨´¤¢ ª¤© ¤²³¤¢. ¤¡² ´¨± ±©±¤ ¡¦´³²¡²µŸ²µ

5 0

¡ÒØ ÎÄÌ ’ÁÕÈ ’ÓѾÎÚÆÈ Ë ÌÇ¾Ä ÕÑÚ Maison

ÊÈÌ ÄÎÁ‘Ä ÎÄÌ ÔÈ ¾ÓÊÄ Õ¾ÙÐËØ. ´Ñ Maison

ÓÌÔÕÌο ’ÈÓÌÑÙ¿, ÖÈ×ÓÒ ÁÕÌ Ë ‘ÈÊÄÏÃÕÈÓË

Boutique ÔÕË «ÃÎÑÐÑ; ¨ ÄÊ°’Ë ’ÑÚ ¾Ù× ÊÌÄ

Boutique ÇÀÐÈÌ ÕË ÇÚÐÄÕÁÕËÕÄ ÐÄ «ÙÕÀÔÈÌ»

ÄÐÄÊÐÒÓÌÔË ÈÀÐÄÌ ÐÄ ¾ÓÙÑÐÕÄÌ °ÐÖÓגÑÌ

ÕÑ ÐËÔÀ ÕËØ «ÚÎÁÐÑÚ ÔÈ ÔÚÐÇÚÄԑÁ ‘È ÕËÐ

ΰ’ÑÌÑØ ¾ÐÄÐ ÙÒÓÑ Ä’Á ‘ÌÄ ’ÌÑ ÄÌÔÖËÕÌο

ĒÁ ÇÌÄÉÑÓÈÕÌΰ ÔˑÈÀÄ ÕÑÚ ÎÁԑÑÚ, ÐÄ

ÌÇ¾Ä ÕÑÚ Ô’ÌÕÌÑà ÎÄÌ ÕËØ ÇÌđÁÓÉ×ÔËØ ÙÒ-

’ÏÈÚÓ° ÎÄÌ ‘È ÃÉÑØ Ä’ÏÁ, ÄÏÏ° ÕÄÚÕÁÙÓÑ-

ÖÄڑ°ÛÑÚÐ ÕË ÇÑÚÏÈÌ° ÕÑÚ, ÐÄ ‘¾ÐÑÚÐ ÌÎÄ-

Ó×Ð ÊÈÐÌΰ, ĒÑÕ¾ÏÈÔÈ ’ËÊ¿ ¾‘’ÐÈÚÔËØ ÊÌÄ

ÐÄ ÎÄÌ ÌÇÌÄÀÕÈÓÑ.

ÐђÑÌˑ¾ÐÑÌ Ä’Á ÕÌØ ÄÊÑÓ¾Ø ÕÑÚØ ÎÄÌ ÊÌ’ ÄÚÕÁ

‘¾ÐÄ. ¨ ÄÇÚÐđÀÄ ‘ÑÚ, °ÏÏ×ÔÕÈ, ÔÕËÐ ÄÓ-

¡ÑÌÄ ÎÄÕ° ÕË ÊÐÒ‘Ë ÔÄØ ’Ó¾’ÈÌ ÐÄ ÈÀÐÄÌ

ÕÑ ÏÁÊÑ ÕËРȒÁ‘ÈÐË ÉÑÓ° ’ÑÚ ÖÄ È’ÌÔÎÈ-

ÙÌÕÈÎÕÑÐÌο ‘È ÕÌØ ÎÄÖÄÓ¾Ø ÎÄÌ ÏÌÕ¾Ø ÊÓđ‘¾Ø

ÕÄ ÙÄÓÄÎÕËÓÌÔÕÌΰ ÄÚÕÒÐ ’ÑÚ ÑÐё°ÛÑÚ-

ÉÕÑÃÐ ÕÑ ÐËÔÀ ÐÄ ¾ÓÙÑÐÕÄÌ ’°ÏÌ Ô' ÄÚÕÁÐ.

‘È ÒÖËÔÈ ÐÄ ÇÓÄÔÕËÓÌђÑÌËÖÒ ÔÕÑ ’ÏÄÀÔÌÑ

‘È ÄÐÕÌÎÈÀ‘ÈÐÄ design; ´Ñ ÅÄÔÌÎÁ ÙÄÓÄ-

±Ñ‘ÀÛ×, ÄÚÕ¿ ÈÀÐÄÌ Ë ‘ÈÊÄÏÃÕÈÓË ÄÐÕđÑÌ-

ÕÑÚ ÐËÔÌÑà ȒÄÊÊÈϑÄÕÌΰ, ÎÄÖÒØ ÈÀÐÄÌ Î°ÕÌ

ÎÕËÓÌÔÕÌÎÁ, ÐёÀÛ×, ÁÕÌ ÈÀÐÄÌ Ë ÎÄÌÐÑÕёÀÄ

Å¿, ÄÚÕ¿ ÕÑÚ ÎÁԑÑÚ ’ÑÚ ÔÈ ÔÕËÓÀÛÈÌ ÎÄÌ

’ÑÚ ‘ÑÚ ÕÄÌÓÌ°ÛÈÌ ÎÄÌ ÔÄÐ ÄÌÔÖËÕÌο.

’ÑÚ ÄÚÕ° ÈÌÔ°ÊÑÚÐ. ¦ÀÐÄÌ ÕÑ ÐÈ×ÕÈÓÌÔÕÌÎÁ

ÄÐÄÊÐ×ÓÀÛÈÌ ÕËÐ ’ÑÌÁÕËÕÄ ÕËØ ÇÑÚÏÈÌ°Ø ÎÄÌ

´Ì ‘’ÑÓÈÀ ÐÄ ÅÓÈÌ ÎÄÐÈÀØ ÔÕÑ ÎÄÕ°ÔÕˑÄ;

ÔÕÑÌÙÈÀÑ ÎÄÌ ÕÑ ÉÓ¾ÔÎÑ.

ÕËØ ’ÓÑԒ°ÖÈÌ°Ø ÔÑÚ.

´Ñ Maison Boutique ÈÀÐÄÌ ‘ÌÄ ÌǾÄ, ¾ÐÄ

¨ ÇÌο ÔÄØ ÄÐÕÀÏËÆË ’ÈÓÀ ÄÌÔÖËÕÌοØ; ¨

¡ÑÌÑ design item ĒÁ ÄÚÕ°

concept ’ÑÚ ÔÕÑÌÙÈÀÑ ¾ÙÈÌ, ÖÄ ¾ÏÈÊÄ, ÕÑ

ÄÌÔÖËÕÌο Õ×Ð ’ÓÄʑ°Õ×Ð ÈÀÐÄÌ ‘ÌÄ ÊÈÐÌ-

’ÑÚ ¾ÙÈÌ ÕÑ Maison Boutique

ÌÇÌÄÀÕÈÓÑ. ¤ÚÕÁ ÔˑÄÀÐÈÌ ÁÕÌ ÈÇÒ ‘’ÑÓÈÀ

ο ÎÄÌ ÄÉËÓˑ¾ÐË ¾ÐÐÑÌÄ. žÄ ‘’ÑÓÑÃÔÈ

ÍÈÙ×ÓÀÛÈÕÈ; New entry ÎÄÌ

ÐÄ ÄÐÄÛËÕ¿ÔÈÌ ÎÄÐÈÀØ ¾’Ì’ÏÄ ¿ ÄÐÕÌÎÈÀ‘ÈÐÄ,

ÐÄ ’ÈÌ ÎÄÐÈÀØ ÁÕÌ ’ÈÓÌÎÏÈÀÈÌ ÕÑ ÔÕÑÌÙÈÀÑ ÕËØ

ÄÊĒˑ¾ÐÑ ÔÕÑÌ-

’ÑÚ ÖÄ ¾ÙÑÚÐ, ‘°ÏÌÔÕÄ, ÕÑ ÔÕÑÌÙÈÀÑ ÕËØ

ÇÌÄÙÓÑÐÌÎÁÕËÕÄØ, ÄÏÏ° ÎÄÌ ’×Ø ÔÈ Î°’ÑÌÄ

ÙÈÀÑ ÕÑÚ Maison

‘ÑÐÄÇÌÎÁÕËÕÄØ, ÔÈ ÔÙ¾ÔË ‘È ÕËÐ ÈÔ×ÕÈÓÌο

’ÏÄÀÔÌÄ ÈÀÐÄÌ Ú’ÑÎÈ̑ÈÐÌο. yÈÐ ‘’ÑÓÈÀ ÐÄ

Boutique ÈÀÐÄÌ

¿ ÈÍ×ÕÈÓÌο ÇÌÄÎÁԑËÔË ÕÑÚ ÙÒÓÑÚ ’ÑÚ

ÇÑÖÈÀ, ÎÄÕ° ÕË ÊÐÒ‘Ë ‘ÑÚ, ÔÄÉ¿Ø ÑÓÌԑÁØ.

ÊÌÄ ‘¾ÐÄ Ë

ÕÑÐ ÈÐÇÌÄɾÓÈÌ. ¢ÎÈÉÕÈÀÕÈ ÁÕÌ ÕÄ ’ÑÏÏ° Îё-

ÌÄ ‘¾ÐÄ, ’°ÐÕ×Ø, ĒÑÕڒÒÐÈÌ ÕËÐ ÄÐÕÀÏË-

ÊÚ°ÏÌÐË ÎÄа-

‘°ÕÌÄ ÈÀÐÄÌ unique, ¾ÙÑÚÐ ’ÓÑÎÃÆÈÌ ‘ÈÕ°

ÆË ÎÄÌ ÕËÐ ÄÊ°’Ë ÊÌÄ ÕÑ ×ÓÄÀÑ ÈРʾÐÈÌ.

ÕÄ. ¨ ÏȒÕё¾-

ĒÁ ÔξÆË ÎÄÌ ’ÑÏà ưÍ̑Ñ. ÈÎÌÐÒÐÕÄØ

´Ì ÖÈ×ÓÈÀÕÈ ÄÐÄÊÐÒÓÌÔË ÊÌÄ ¾ÐÄРȒÄÊ-

ÓÈÌÄ ÎÄÌ Ë ÏÌÕ¿

¾ÕÔÌ Ä’Á ÕÑ ÅÄÔÌÎÁ ÔÎÈÏÈÕÁ ÈÐÁØ ÙÒÓÑÚ ‘È

ÊÈϑÄÕÀÄ ÔÄÐ ÈÔ°Ø ’ÑÚ ÇÓÄÔÕËÓÌђÑÌÈÀÕÄÌ

ÊÓđ‘¿ ÕËÐ

ÕÄ ¾’Ì’ÏÄ, ÔÚÐÈÙÀÛÈÌ ÎÄÐÈÀØ ÔÕÄ ÙÓËÔÕÌΰ

ÈÎÕÁØ ÕËØ ’ÁÏËØ; ÌÄ ¾ÐÄРȒÄÊÊÈϑÄÕÀÄ

ΰÐÈÌ ÊÌÄ ‘¾ÐÄ

ÄÐÕÌÎÈÀ‘ÈÐÄ ¿ ÇÌÄÎÑԑËÕÌΰ ÎÄÌ ÎÄÕÄÏ¿-

‘È ÇÓÄÔÕËÓÌÁÕËÕÄ ÔÕË «ÃÎÑÐÑ, ‘ÌÄ ÕÑÚ-

ÍÈÙ×ÓÌÔÕ¿. D


Pure beauty

DELUXE παρουσίαση

Γ

ια τους λάτρεις της οµορφιάς, της γαλήνης και της απλότητας το Mykonos Star αποτελεί δίχως δεύτερη σκέψη την ιδανική πρόταση διαµονής στο Νησί των Ανέµων. Χτισµένο στην ειδυλλιακή περιοχή του Αγίου Σώστη, το ξενοδοχείο ακολουθεί τη γεωµετρία του τοπίου κοιτώντας περήφανα τα αιγαιοπελαγίτικα νερά. Και είναι τα άσπρα και µπλε χρώµατα στο εξωτερικό του που το κάνουν να εναρµονίζεται πλήρως µε το παραδοσιακό µυκονιάτικο τοπίο και την τυπική µυκονιάτικη αρχιτεκτονική δόµηση. Αυτά όλα σηµαίνουν πολλά για τα µάτια του επισκέπτη, αλλά για τους φιλοξενούµενους των είκοσι ένα ανεξάρτητων suites του Mykonos Star η εµπειρία δεν σταµατά εδώ. H φιλοσοφία των ανθρώπων του είναι «πολυτέλεια παντού», αφού το ξενοδοχείο αγκαλιάζει µε κάθε τρόπο τους κανόνες της άψογης φιλοξενίας µε απλότητα και καλαισθησία. Όταν µάλιστα σε όλα αυτά προστίθεται η καλοκαιρινή και χαλαρή διάθεση, τόσο στην ευρύχωρη µε καταπληκτική θέα πισίνα, όσο και στην αποµονωµένη παραλία που βρίσκεται ακριβώς από κάτω, τότε το Mykonos Star απέχει κάθε σύγκρισης, γιατί κάνει τον επισκέπτη του να θέλει να επιστρέψει µε την πρώτη ευκαιρία.

Τ

Events calendar: Το µαγευτικό τοπίο και η αύρα του Mykonos Star σκηνογραφούν ένα άκρως ροµαντικό σκηνικό που προσφέρεται ιδανικά για την τελετή του γάµου σας στο εκκλησάκι του Αγ. Κωνσταντίνου που βρίσκεται στο χώρο του ξενοδοχείου και για ονειρεµένες γαµήλιες δεξιώσεις.

Taste the pure

ο ξενοδοχείο Mykonos Star βρίσκεται στον Αγ. Σώστη, ένα από τα καλύτερα σηµεία της Μυκόνου, σε µικρή απόσταση από την παραλία του Πάνορµου και δεν υπάρχει σηµείο του που να µην «κοιτά» το Αιγαίο. Η καταπληκτική αυτή θέα µπορεί να συνδυαστεί µόνο µε ένα υπέροχο menu στο «Veranda». Το εστιατόριο παίρνει κυριολεκτικά το όνοµά του από τη βεράντα του ξενοδοχείου πάνω στην οποία είναι χτισµένο. Πραγµατικά «κρεµασµένοι» πάνω από τα καταγάλανα νερά, στο «Veranda» θα απολαύσετε µια ποικιλία γεύσεων που χαρακτηρίζονται από παραδοσιακά ελληνικές ως «πειραγµένες» µεσογειακές. Μην φύγετε χωρίς να δοκιµάσετε τα φρέσκα µύδια αχνιστά µε σάλτσα φέτας και φρέσκο κρεµµύδι, τις παναρισµένες γαρίδες µε σουσάµι και σος ταρτάρ ή γαρίδες σαγανάκι µε φρέσκια ντοµάτα, γραβιέρα φέτα και την τηγανιτή φέτα σε φύλλο κρούστας µε µέλι και σουσάµι. Mykonos Star, Άγιος Σώστης, τηλ.: 22890 24032, www.mykonos-star.com


2 γεύση από Τοσκάνη

DELUXE promotion

Σ

κεφτείτε ότι ζείτε ένα όνειρο… µε θέα το γαλάζιο του Αιγαίου και του ουρανού, ατµόσφαιρα ειδυλλιακή, µία ήσυχη µαγική αύρα σας φτιάχνει τη διάθεση, αυθεντικές ιταλικές γεύσεις παίζουν µε την gourmet πλευρά σας, ένα ποτήρι Prosecco Millesimato σας ταξιδεύει και µία Crema del Sultano ή ένα Calzone Dolce σας χαρίζουν στιγµές απόλαυσης. Κι όµως, δεν είναι όνειρο! Βρίσκεστε στο εστιατόριο Bandanna στη Μύκονο. Θα αναγνωρίσετε από τα πρώτα κιόλας λεπτά τον πάντα χαµογελαστό chef Gian Luca Barlucchi, αλλά και την αγάπη του για ζωή και οτιδήποτε όµορφο στα πιάτα που θα επιλέξετε. Η ευδιάθετη οµάδα των εστιατορίων µε την απλότητα και την εξυπηρέτηση θα βοηθήσει ώστε η γευστική σας εµπειρία να είναι η καλύτερη δυνατή.

Επιλέξτε τον ειδυλλιακό και ήσυχο Καλαφάτη για να ζήσετε µία ιδιαίτερη βραδιά στον κήπο του Bandanna. Η µυκονιάτικη φύση και η απόσταση από τη Χώρα θα σας µεταφέρουν σε άλλους ρυθµούς και θα σας φέρουν σ’ επαφή µε την αυθεντική ενέργεια του νησιού σε συνδυασµό φυσικά µε µοναδικές γεύσεις. Αν πάλι αγαπάτε τους πιο έντονους ρυθµούς και έχετε διάθεση πιο κοσµοπολίτικη, το µόλις ενός χρόνου αδελφάκι Bandanna θα σας υποδεχτεί στον ανακαινισµένο του χώρο στον Τούρλο, χωρίς εκπτώσεις σε ποιότητα και νοστιµιά. Σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα, το καλοκαιρινό αεράκι θα είναι η καλύτερη παρέα για ένα δείπνο που συνδυάζει µοναδικά γεύσεις και ατµόσφαιρα και σας χαρίζει όµορφες βραδιές στο Νησί των Ανέµων.

Όποιο από τα δύο εστιατόρια και αν επιλέξετε, αφεθείτε σε ατµοσφαιρικές νύχτες ή ειδυλλιακά απογεύµατα µε πρωταγωνίστρια τη γεύση και τη ζεστασιά του Bandanna και γευτείτε αυθεντική ιταλική κουζίνα εκπαιδεύοντας και τις πέντε αισθήσεις σας, απαραίτητες για την απόλαυση του φαγητού, όπως µας υπενθυµίζει κάθε φορά ο Gian Luca! Μην ξεχνάτε ότι το Bandanna δηµιουργήθηκε για όλους αυτούς που αγαπούν το φαγητό, την καλή γεύση και τα όµορφα πράγµατα στη ζωή και δεν χάνουν την ευκαιρία να τα απολαµβάνουν!

Μην ξεχάσετε να δοκιµάσετε την Pizza Dolce: γλυκιά pizza µε φρέσκα φρούτα όπως φράουλες, µήλα, µπανάνες κ.ά.

Καλαφάτης, τηλ.: 22890 71800 • Τούρλος, τηλ.: 22890 22074


DELUXE interview

ªÑÂÎÓÙ¼ÒÌÂ

›ÂÍÂÎÂÓ¡

Building the dream ´² MYKONOS DREAM ESTATES ´¨¢ ¬³¤±´§¦¢ª¤¢ ª¤Ÿ¤«¤³¤ ¦©±¤© ¤µ´² ¤ª³©¥¯¢ ¡²µ Ÿ¦¦© ² ´©´Ÿ²¢ ´²µ. ¢µ±yµ¤§¦© ¤³©¢´¤ ´¨± ¤±¤ª¨ ©¤ ¤¢¬¤Ÿ¨ ¦¡¦±yµ¢¨ «¦ ´² ²±¦©³² ¦±²¢ ¢¡©´©²µ ¢´² y¨«²¬©Ÿ¦¢´¦³² ªµªŸ¤y©´©ª² ±¨¢© ´¨¢ ¦ŸŸ¤y¤¢ ¨ «¤ŸŸ²± ´²µ ª²¢«²µ. ¤¡² ´¨± ¥¦¤´³©ª¨ ž¦²y¯³¤´²µ

5 4

¡ÒØ ÍÈÎÀÐËÔÈ Ë ÔÙ¾ÔË ÔÄØ ‘È ÕÑ ÐËÔÀ ÕËØ

ÑØ Ÿ°ÛÄÓÑØ, ´ÑÃÓÏÑØ, ¡ÄÓÄÇÈÀÔÌÄ ÎÄÌ ÔÈ

ÔÑÚÐ ÄÐÈΑÈÕ°ÏÏÈÚÕÄ ÕÄ ÙÓ¿‘ÄÕ° ÕÑÚØ ÔÈ

«ÚÎÁÐÑÚ; ¨ ÔÙ¾ÔË ‘ÑÚ ‘È ÕË «ÃÎÑÐÑ

ÑÓÌԑ¾ÐÈØ ’ÈÓ̒ÕÒÔÈÌØ ÎÄÌ ’ÈÓÌÑÙ¾Ø ’ÑÚ

ÕÓĒÈÛÌÎÑÃØ ÏÑÊÄÓÌÄԑÑÃØ, ÈÏÏËÐÌÎÑÃØ

ÈÀÐÄÌ ‘ËÕÓÌο, ÈÀ‘ÄÌ ’ÄÌÇÀ ÕÑÚ ÐËÔÌÑÃ, ¾Ù×

ÅÓÀÔÎÑÐÕÄÌ ‘ÄÓÎÃÕÈÓÄ Ä’Á ÕÑ Î¾ÐÕÓÑ ÕÑÚ

¿ ;ÐÑÚØ.

ÊÈÐÐËÖÈÀ ÎÄÌ ‘ÈÊÄÏÒÔÈÌ ÈÇÒ.

ÐËÔÌÑÃ, ÈÉÁÔÑÐ ÕÑ ÄÎÀÐËÕÑ ÈÀÐÄÌ ’°Ð× ÔÕË

«ÈÓÌÎ¾Ø Ä’Á ÕÌØ Ñ‘ÑÓÉÁÕÈÓÈØ ÎÄÕÑÌÎÀÈØ

¨ ÄÊÑÓ° ÄÎÌпÕ×Ð ¾ÙÈÌ ÔˑÈÌÒÔÈÌ ’ÕÒÔË

Ö°ÏÄÔÔÄ.

ÔÕË «ÃÎÑÐÑ; ¤ÓÙÌÕ¾ÎÕÑÐÈØ Á’×Ø ÑÌ yË-

ÕÄ ÕÈÏÈÚÕÄÀÄ ÙÓÁÐÌÄ. ¦ÀÐÄÌ ÄÏ¿ÖÈÌÄ ÁÕÌ Ë

´Ñ Îё‘°ÕÌ ÕËØ ÈÐÑÌÎÀÄÔËØ ÖÈÓÌÐÒÐ ÎÄ-

‘¿ÕÓËØ ³ÀÛÑØ, yˑ¿ÕÓËØ ¤ÊÌÑÔÕÓÄÕÀÕËØ,

«ÃÎÑÐÑØ ¾ÙÈÌ ÍÈÉÃÊÈÌ Ä’Á ÕÑÐ ÎÄÐÁÐÄ;

ÕÑÌÎÌÒÐ ’ÁÔÑ ¾ÙÈÌ ÄÏÏ°ÍÈÌ ‘È ÕÄ ÙÓÁÐÌÄ;

ÌÒÓÊÑØ ¦ÚÓ̒ÌÒÕËØ ÎÄÌ Ñ ©Ô’ÄÐÁØ Javier

±ÄÌ, ڒ°ÓÙÈÌ ‘ÌÄ ‘ÈÊ°ÏË ÄÏ¿ÖÈÌÄ Ô' ÄÚÕÁ.

¢È ÔÙ¾ÔË ‘È ÕÌØ ’×Ï¿ÔÈÌØ Ë ÈÐÑÌÎÀÄÔË ¾ÙÈÌ

Barba ¾ÙÑÚÐ ÎÄÖÌÈÓ×ÖÈÀ ÊÌÄ ÕÌØ Ú’¾ÓÑÙÈØ

¨ «ÃÎÑÐÑØ ÇÌÄÉÑÓђÑÌÈÀÕÄÌ Ä’Á ÕËРڒÁ-

ÄÚÍËÖÈÀ. ´Ä ÕÈÏÈÚÕÄÀÄ ÙÓÁÐÌÄ ÑÌ ’ÈÏ°ÕÈØ

ÎÄÕÑÌÎÀÈØ ’ÑÚ ÉÕÌ°ÙÐÑÚÐ ÔÕÑ ÐËÔÀ. ¦ÐÒ

ÏÑÌ’Ë ¦ÏÏ°ÇÄ ÏÁÊ× ÕËØ ‘ÈÊ°ÏËØ ÈÌÔÓÑ¿Ø

¾ÙÑÚÐ ’ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÈØ Ä’ÄÌÕ¿ÔÈÌØ, ÄÐÄÛË-

ĒÁ ÕËÐ ÏÀÔÕÄ Õ×Ро×Ð ÄÐÈÓÙÁ‘ÈÐ×Ð

;Ð×РȒÈÐÇÚÕÒÐ. ¢ÄÐ ¾ÐÄØ Ä’Á ÕÑÚØ Õђ

ÕÑÃÐ ’ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÑ ÙÒÓÑ ÎÄÌ, ’ÓÑÎÈ̑¾ÐÑÚ

ÄÓÙÌÕÈÎÁÐ×Ð ÍÈÙ×ÓÀÛÑÚÐ Ñ ±ÀÎÑØ ¬ÓÄÐÕÛ¾-

ÕÑÚÓÌÔÕÌÎÑÃØ ’ÓÑÑÓÌԑÑÃØ, ¾ÙÑÚ‘È ’ÏË-

ÐÄ ‘ËÐ ’ÈÓÌÑÓÌÔÕÑÃÐ ÔÈ ÍÈÐÑÇÑÙÈÀÄ, ȒÌϾ-

ÔÎÑØ ÎÄÌ Ñ ¨ÏÀÄØ «’ÓÄÕÁ’ÑÚÏÑØ.

ÊÈÀ ÏÌÊÁÕÈÓÑ ÔÚÊÎÓÌÕÌΰ ‘È ÕÄ Ú’ÁÏÑ̒Ä

ÊÑÚÐ ÐÄ ÐÑÌÎÌ°ÔÑÚÐ villas, ÊÌ’ ÄÚÕÁ ÎÄÌ ’ÓÑ-

¤Ð Å°ÏÈÕÈ ÕÑÐ ÈÄÚÕÁ ÔÄØ ÔÕË Ö¾ÔË ÕÑÚ

‘¾ÓË ÕËØ ¦ÏÏ°ÇÄØ.

ÙÒÓËÔÄ ÔÕË ÇˑÌÑÚÓÊÀÄ ÕÑÚ Mykonos

’ÈÏ°ÕË, ’ÑÌÄ ÖÈ×ÓÈÀÕÈ ÁÕÌ ÈÀÐÄÌ ÕÄ ’ÌÑ ÇÚ-

¤’Á ’ÑÌÈØ ÙÒÓÈØ ÕÑÚ ÈÍ×ÕÈÓÌÎÑà ڒ°ÓÙÈÌ

Dream Holidays ’ÑÚ ÄÔÙÑÏÈÀÕÄÌ Ä’ÑÎÏÈÌ-

ÐÄÕ° ÔˑÈÀÄ ÕÑÚ CEO Mykonos Dream

ÈÐÕÑÐÁÕÈÓÑ ÈÐÇÌÄɾÓÑÐ ÊÌÄ È’ÈÐÇÃÔÈÌØ

ÔÕÌΰ ‘È ÕÑÐ Õё¾Ä ÄÚÕÁ.

Real Estates; ¨ ’ÓÑÔגÌο ȒÄÉ¿ ÎÄÌ

ÔÕÑ ±ËÔÀ Õ×Ð ¤Ð¾‘×Ð; ¤’Á ÕËÐ ¦ÚÓҒË,

ÌÄ ÕÑÚØ ¸ÏÏËÐÈØ ÕÄ ÄÎÀÐËÕÄ ÔÚÐÈÙÀÛÑÚÐ

Ë ’ÑÌÁÕËÕÄ ÕËØ È’ÌÎÑÌÐ×ÐÀÄØ ‘È ÕÑÐ ’È-

Ë ©ÕÄÏÀÄ, Ë ÄÏÏÀÄ ÎÄÌ Ë ¦ÏÅÈÕÀÄ ÇÈÀÙÐÑÚÐ ÕÑ

ÄÎÁ‘Ä ÎÄÌ ÕÒÓÄ ÐÄ Ä’ÑÕÈÏÑÃÐ ÔÕÄÖÈ-

Ï°ÕË. «È ÕÑÚØ ’ÈÏ°ÕÈØ ‘ÑÚ ÄÔÙÑÏÑÑÄÌ

‘ÈÊÄÏÃÕÈÓÑ ÈÐÇÌÄɾÓÑÐ, ÎÄÌ Ä’Á ÕËÐ ¤ÐÄ-

Ó¿ ÄÍÀÄ ¿ ¾ÙÑÚÐ ÄÏÏ°ÍÈÌ ÐÑÑÕÓђÀÄ; ¢ÕÑ

ÈÊÒ ’ÓÑÔגÌΰ, ‘È ÕÑÚØ ’ÈÓÌÔÔÁÕÈÓÑÚØ

ÕÑÏ¿, Ë ´ÑÚÓÎÀÄ, ÕÑ ©ÔÓÄ¿Ï, ÕÄ ¤ÓÄÅÌΰ

DNA ÕÑÚ ¸ÏÏËÐÄ ÕÑ Ö¾‘Ä ÕËØ ÌÇÌÑÎÕËÔÀÄØ

ÊÐ×ÓÌÛÁ‘ÄÔÕÈ ÄÓÎÈÕ° ÙÓÁÐÌÄ, ‘È ȑ’Ì-

¦‘ÌÓ°ÕÄ ÎÄÌ Ñ ŸÀÅÄÐÑØ, ÈÐÒ É¾ÕÑØ ÈÀÇđÈ

ÈÀÐÄÌ ’ÑÏà ÌÔÙÚÓÁ. ¦ÀÐÄÌ ÔÚÐÄÌÔÖˑÄÕÌΰ

ÔÕÈÃÑÐÕÄÌ ÎÄÌ ¾ÙÑÚ‘È Ä’ÑÎÕ¿ÔÈÌ ’ϾÑÐ

ÎÄÌ Î°’ÑÌÈØ ÎÌпÔÈÌØ Ä’Á ÕË ¥ÓÄÛÌÏÀÄ.

Çȑ¾ÐÑØ ‘È ÕÑ ÄÎÀÐËÕÁ ÕÑÚ. ¼‘×Ø ÈÀÐÄÌ

ÉÌÏÌÎ¾Ø ÔÙ¾ÔÈÌØ. ¦’̒ϾÑÐ, Ë «ÃÎÑÐÑØ ÈÀÐÄÌ

¡ÑÌÈØ ’ÈÓÌÑÙ¾Ø ¾ÙÑÚÐ ‘ÈÊÄÏÃÕÈÓË Û¿-

ÄÎÁ‘Ä ÄÓÎÈÕÑÀ ¸ÏÏËÐÈØ È’ÈÐÇÚÕ¾Ø ’ÑÚ

Ñ ÕÁ’ÑØ ‘ÑÚ, ;Ó× ÕËРΰÖÈ Ê×ÐÌ° ÕËØ ÎÄÌ

ÕËÔË; ¢ÀÊÑÚÓÄ ÑÌ ’ÈÓÌÑÙ¾Ø ’ÑÚ ÈÌÐÄÌ ÔÈ

ÖÄ ’ÓÑÕ̑¿ÔÑÚÐ ÐÄ È’ÈÐÇÃÔÑÚÐ ÔÕÑ real

‘’ÑÓÒ Ä‘¾Ô×Ø ÐÄ ÈÐˑÈÓÒÔ× ÕÑÚØ ’ÈÏ°-

ÎÑÐÕÌÐÁÕÈÓË ÄÎÕÀÐÄ Ä’Á ÕË ¶ÒÓÄ, Á’×Ø

estate ÎÄÌ ÔÈ ¾ÐÄ ‘¾ÓÑØ ’ÑÚ ÇÈÐ Ù°ÐÈÌ ÕËÐ

ÕÈØ ‘ÑÚ ÊÌÄ ÕÄ ÄÕÑà ÎÄÌ ÕÌØ ÄÇÚÐđÀÈØ ÕËØ

·ÊÌÑØ ©×°ÐÐËØ, ¤ÏÈÁ‘ÄÐÇÓÄ, ²ÓÐÁØ, ·ÊÌ-

ÄÍÀÄ ÕÑÚ, Á’×Ø Ë «ÃÎÑÐÑØ, ’ÄÓ° ÐÄ ÄÉ¿-

ΰÖÈ ’ÈÓÌÑÙ¿Ø. D


DELUXE publi

MYKONOS ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΟΡΝΟΥ!

Α

πό την πρώτη φορά που θα βρεθείς στο εστιατόριο Κuzina Μykonos -το ΟΙ ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ δίδυµο αδερφάκι της Kuzina στο Θησείο- καταλαβαίνεις γιατί αναδείΤΟΥ ΤΣΑΝΑΚΛΙ∆Η ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ χθηκε σε top σηµείο αναφοράς στο Νησί των Ανέµων. Σ’ ένα µαγευτικό ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ σκηνικό και µε θέα από τα τραπέζια του εστιατορίου τα κρυστάλλινα ΟΡΝΟΥ KAΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚUZINA MYKONOS ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ νερά της καταγάλανης παραλίας του Ορνού, η µοναδική αύρα και ο θαλασσινός αέρας έχουν τον πρώτο λόγο προσφέροντας µία άκρως αναζωογονητική αίσθηση ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΗΣΙΟΥ. που συνοδεύει νέες γευστικές εµπειρίες. Με γνώµονα την εναρµόνιση µε το όµορφο φυσικό τοπίο, η µοντέρνα διακόσµηση, η χαλαρή και ταυτόχρονα ζωηρή διάθεση, οι feel good µουσικές επιλογές και φυσικά οι µοναδικές γευστικές προτάσεις του chef ολοκληρώνουν την «ανεβαστική» ατµόσφαιρα και µας ταξιδεύουν σε µια απόλυτα καλοκαιρινή εµπειρία. Ο «αρχηγός» στο τιµόνι της Kuzina Mykonos Άρης Τσανακλίδης, δηµιουργεί ένα µοντέρνα εµπνευσµένο ελληνικό µενού έχοντας ως βάση τα αγνότερα προϊόντα της φύσης σε πρωτότυπους συνδυασµούς και fusion παραλλαγές. Απολαµβάνοντας καλαµαράκια µαγειρεµένα στο wok µε τζίντζερ και τσίλι, σπαγγέτι µε θαλασσινά και σάλτσα από φρέσκια τοµάτα, αλλά και τις sushi προτάσεις του µενού «συναντάµε» γεύσεις και αρώµατα απ’ όλο τον κόσµο! Deluxe tip: Για τη διαµονή σας, προτιµήστε το πλήρως ανακαινισµένο Mykonos Ammos Hotel, το οπoίο φιλοξενεί την Kuzina Mykonos. Θα κάνει τη διαµονή σας στο νησί, µια αξέχαστη εµπειρία! Kuzina Mykonos, Παραλία Ορνού, εντός του Mykonos Ammos Hotel www.mykonosammoshotel.com, www.kuzina.gr, τηλ. 22890 26434 www.deluxemagazine.gr

5 5


Φωτογραφία: Χριστόφορος ∆ουλγέρης

DELUXE mykonos insider

Μ YKONOS PLEASURE ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘ’ ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙ∆Ι, ΤΟ DELUXE ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ LUXURY ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ HOT SPOTS.

LOUIS VUITTON

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΙΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Louis Vuitton boutique O οίκος Louis Vuitton µας παρουσίασε πρόσφατα το νέο του κατάστηµα στη Μύκονο. Ready to wear συλλογές, αξεσουάρ και διαχρονικά γυαλιά ηλίου, θα κάνουν την εµφάνισή σας στη Μύκονο επιµελώς πολυτελή. Ενόπλων ∆υνάµεων, θέση 3 Πηγάδια, Χώρα Μυκόνου, τηλ.: 22890 78850 5 6

GUERLAIN, Terra Soleia, συλλεκτική πούδρα terracotta για το πρόσωπο και το σώµα www.deluxemagazine.gr


Rocabella Mykonos Art Hotel & Spa Χτισµένο κυριολεκτικά πάνω από την παραλία του Αγίου Στεφάνου, µε το βλέµµα στραµµένο στα γαλάζια νερά, στη Χώρα και τα σαγηνευτικά ηλιοβασιλέµατα της ∆ήλου, αποτελεί την πιο exclusive κρυψώνα που θα ανακαλύψατε ποτέ. Στα 19 δωµάτια αυτού του boutique hotel η art διακόσµηση δένει περίτεχνα µε τις high tech υπηρεσίες σ’ ένα πάντρεµα υψηλής αισθητικής και άνεσης. Άγιος Στέφανος, Μύκονος, τηλ.: 22890 28930-1, e mail: Mykonos@rocabella.gr, www.rocabella.gr

Queen of Mykonos

Gallery Efimerides

O Σταύρος Γρύµπλας και ο Κωνσταντίνος Κοντόσταυλος µας καλούν στο διάσηµο cocktail and champagne bar για αξέχαστες στιγµές διασκέδασης. Μοντέρνο design, ενηµερωµένη µπάρα και trendy µουσικές επιλογές θα κάνουν τα βράδια σας στη Μύκονο αξέχαστα. Queen of Mykonos, Ενόπλων ∆υνάµεων, Χώρα Μυκόνου, www.queenofmykonos.com

Άλλοτε σηµείο διανοµής του ηµερήσιου Τύπου, σήµερα σηµείο καλλιτεχνικού διαλόγου ανάµεσα σε γνωστούς και ανερχόµενους καλλιτέχνες. ∆ήλου 7, 84600, Μύκονος, τηλ.: 22890 79180, www.efimeridesgallery.com

Meres Μυκονιάτικη αρχιτεκτονική, cozy ατµόσφαιρα και θέα στην παραλία της Φτελιάς θα σας κάνουν να επιλέξετε για µία ακόµη φορά το συγκρότηµα κατοικιών Meres Homes. Παλαιόκαστρο, τηλ.: 22890 27160, www.mereshomes.com

Very Gavello Τrendy προτάσεις κοσµηµάτων σε ένα κοµψό και καλαίσθητο περιβάλλον προτείνει και φέτος η διάσηµη boutique Very Gavello. Ενόπλων ∆υνάµεων 2, Ματογιάννια

MOROCCANOIL Moroccanoil Treatment, πολυβραβευµένο προϊόν περιποίησης των µαλλιών µε πρωτοποριακή φόρµουλα. Σε επιλεγµένα κοµµωτήρια

Ilias Lalaounis Κοσµήµατα εµπνευσµένα από την ιστορία της Ελλάδας ταξιδεύουν µέσα από τα καταστήµατα Ilias Lalaounis και στη Μύκονο. Υψηλή κοσµηµατοποιία και µνήµες αλλοτινών καιρών δίνουν το δικό τους στίγµα µέσα από τις δηµιουργίες που θα βρείτε στο γνωστό κοσµηµατοπωλείο. Ν. Πολυκανδριώτη 14, τηλ.: 22890 22444

5 7


CHANEL, ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ SOLVE SUNDSBO

DELUXE mykonos insider

Chopard Οι λαµπερές αντανακλάσεις των κοσµηµάτων που διαχέονται από τις βιτρίνες του στα σοκάκια της Χώρας σε κάνουν να βρίσκεις κατευθείαν το δρόµο για το κατάστηµα της Chopard. Τρία Πηγάδια, Χώρα, τηλ.: 22890 26406

CHANEL, κραγιόν Rouge Coco Shine, λιπ γκλος Lèvres Scintillantes και διπλή σκιά µατιών Ombres Contraste Duo από την καλοκαιρινή συλλογή του οίκου, Summertime De Chanel.

Folli Follie Με έντονη παρουσία στο νησί, η Folli Follie προσελκύει κάθε χρόνο µεγάλο αριθµό επισκεπτών που γοητεύονται από τις συλλογές της, που συµπληρώνουν µε τον καλύτερο τρόπο τις καλοκαιρινές µας εµφανίσεις. Ματογιάννια, τηλ.: 22890 24643

Tharroe Hotel To ξενοδοχείο Tharroe of Mykonos έχει φροντίσει και πάλι να ικανοποιήσει και τις πιο φιλόδοξες επιθυµίες όσων το επιλέξουν για τη διαµονή τους στο νησί. Best staying και εµπνευσµένες γεύσεις στο εστιατόριό του το αναδεικνύουν σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Μυκόνου. Αγγελικά, Χώρα Μυκόνου, τηλ.: 22890 27370-4, www.tharroeofmykonos.gr

Interni restaurant Gourmet γεύσεις και εκλεπτυσµένες συνταγές σε ένα άκρως µοντέρνο περιβάλλον κλείνουν µαζί µας και φέτος ραντεβού στο διάσηµο εστιατόριο Interni. Ματογιάννια, τηλ.: 22890 26333, www.interni-restaurant.gr

CAUDALIE, Divine Oil, ελιξίριο περιποίησης µε 4 φυτικά έλαια για το πρόσωπο, το σώµα και τα µαλλιά. Τώρα µπορείτε να αποκτήσετε το συλλεκτικό Divine Oil µε χαραγµένο το προσωπικό σας µήνυµα και σε υπέροχη συσκευασία από το επίσηµο site www.caudalie.com

Εµπορικό Κέντρο «Κύκλος» Με δηµοφιλή καταστήµατα, όπως το Jade Avenue και Ανδρεάδης Homestores, το Εµπορικό Κέντρο Κύκλος φροντίζει να καλύπτει µε τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των επισκεπτών του Νησιού των Ανέµων. Αργύραινα Μυκόνου, Έναντι Κέντρου Υγείας


New

sparkling

entry

H

ÔÙÈÇÌ°ÔÕÓÌÄ ÎÑԑˑ°Õ×Ð Ekaterini ’ÑÚ ‘È ÄÉÈÕËÓÀÄ ÕÑ ÎÄÕ°ÔÕË‘Ä ÕËØ ÑÇÑà BoÚÏ¿Ø ÈÇÒ ÎÄÌ ÙÓÁÐÌÄ ÎÄÕÄÊÓ°ÉÈÌ ÕÌØ ÇÌÎ¾Ø ÕËØ ÌǾÈØ ÔÕÑ ÙÒÓÑ ÕÑÚ ÈÏÏËÐÌÎÑà ÎÑԑ¿‘ÄÕÑØ, ‘ÄØ ÈÐÕ°ÔÔÈÌ ÕÒÓÄ ÔÕÑ ÇˑÌÑÚÓÊÌÎÁ

ÕËØ ÔђÄРĒÁ ÕÑ Ð¾Ñ ÕËØ concept store ÔÕË ¶ÒÓÄ ÕËØ «ÚÎÁÐÑÚ. ¨ ÍÈÙ×ÓÌÔÕ¿ ÕËØ ÔÙÈÇÌÄÔÕÌο ÕÄÚÕÁÕËÕÄ ÎÄÌ ÕÑ °‘ÈÔÄ ÄÐÄÊÐ×ÓÀÔÌ‘Ñ ÔÕÚÏ Õ×Ð ÇˑÌÑÚÓÊÌÒÐ ÕËØ Î°ÐÑÚÐ ÕË Ð¾Ä ÄÚÕ¿ °ÉÌÍË ÔÕÑ ±ËÔÀ Õ×Ð ¤Ð¾‘×Ð ÈÍÄÌÓÈÕÌΰ ÈÐÇÌÄɾÓÑÚÔÄ. ÌÄÕÀ ÈÇÒ Ñ ÔÚÐÇÚÄԑÁØ ÎÏÄÔÌÎÑà ÎÄÌ ÈÚÉ°ÐÕÄÔÕÑÚ, ĒÏÑà ÎÄÌ ÈÎÎÈÐÕÓÌÎÑÃ, ’ÑÏÚÕ¾ÏÈÌÄØ ÎÄÌ ’Ó×ÕÑÕڒÀÄØ ÑÓÀÛÈÌ ÕÑÚØ ÎÄÐÁÐÈØ ÈÐÁØ ÔÕÚÏ ’ÑÚ ‘ÄØ ÄÓ¾ÔÈÌ

DELUXE publi

’ÑÏÃ. ¨ ÔÚÏÏÑÊ¿ ÕËØ ÊȑÀÛÈÌ ‘È ÕÌØ ÄÐÕÄÐÄÎÏ°ÔÈÌØ Ä’Á ÕÌØ Ïđ’ÈÓ¾Ø ’¾ÕÓÈØ Swarovski ÎÄÌ Õ×Рˑ̒ÑÏÃÕ̑×Ð ÏÀÖ×Ð ’ÑÚ È’ÌϾÊÈÌ ÊÌÄ ÕÄ ÈÐÕڒ×ÔÌÄΰ ÎÑԑ¿‘ÄÕ° ÕËØ. ¼ÏÄ ÄÚÕ° ÔÚÐÖ¾ÕÑÚÐ ÕÑÐ ÎÁÔ‘Ñ ÕÑÚ ÑÐÁ‘ÄÕÑØ EKATERINI Jewellery Design, ’ÑÚ Ä’Á ÕÑ Ð¾Ñ ÕÑÚ ÙÒÓÑ ‘ÄØ ÔÚÔÕ¿ÐÈÌ ‘ÌÄ ÄÌÔÖËÕÌο ÄÐÈÅÄԑ¾ÐË, ÄÏÏ° ÔÚа‘Ä Ïđ’ÈÓ¿ ÎÄÌ ÄÌÔÌÁÇÑÍË. ¬¾ÕÑØ, ÏÑ̒ÁÐ, ÊÌÄ ÕÑ ‘ÚÎÑÐÌ°ÕÌÎÑ ÎÄÏÑÎÄÀÓÌ Ë Õ°ÔË ÑÓÀÛÈÌ chic ’Ó×Ìа ÎÄÌ ÅÓÄÇÌа looks ’ÑÚ ÄÐÄÇÈÌÎÐÃÑÐÕÄÌ ‘È ÕÄ ÉÑÚÏ°ÓÌÄ, ÕÄ ÎÑԑ¿‘ÄÕÄ ÎÄÌ ÕÄ ÄÍÈÔÑÚ°Ó ÕÑÚ ÎÄÕÄÔÕ¿‘ÄÕÑØ EKATERINI. Playing with the word style: ´Ñ ÎÄÕ°ÔÕË‘Ä EKATERINI ÔÕË ¶ÒÓÄ ÕËØ «ÚÎÁÐÑÚ ÉÌÏÑÍÈÐÈÀ ‘ÌÄ ‘ÈÊ°ÏË ÔÚÏÏÑÊ¿ ‘È ÕÄ ÈÍÄÌÓÈÕÌΰ ÇˑÑÉÌÏ¿ ÓÑÏÁÊÌÄ ²O§²² ĒÁ ÕËÐ ²ÏÏÄÐÇÀÄ ’ÑÚ ‘ÄØ ÈÐÖÑÚÔÌ°ÛÑÚÐ, ÊÌÄÕÀ ÕÑ design ÎÄÌ Ë ÄÌÔÖËÕÌο ÕÑÚØ ÔÚÐÇÚ°ÛÑÐÕÄÌ ‘È ΰÖÈ È‘É°ÐÌÔË, ÁÏÈØ ÕÌØ ÒÓÈØ ÕËØ Ë‘¾ÓÄØ. ¦’ÌϾÍÕÈ Äа‘ÈÔÄ ÔÈ ÓÑÏÁÊÌÄ Ä’Á ÄÕÔ°ÏÌ ÕËØ ÊÐ×ÔÕ¿Ø ÔÈÌÓ°Ø ²²§²² STEEL ¿ ÕËØ ’ÑÏÚÔÚÏÏÈÎÕÌÎ¿Ø OOZOO Timepieces, ÄÏÏ° ÎÄÌ ÕËØ Ð¾ÄØ OOZOO Timepieces ĒÁ ÔÌÏÌÎÁÐË, ÎÄÖÒØ ÎÄÌ ÕÄ Îё‘°ÕÌÄ ’ÑÚ ÕÑ brand ڒÑÊÓ°ÉÈÌ Ä’ÑÎÏÈÌÔÕÌΰ ÊÌÄ ÕÑ ÐËÔÀ ÕËØ «ÚÎÁÐÑÚ. ¼‘×Ø Ë ÒÓÄ ÔÕÑ ÎÄÕ°ÔÕË‘Ä ¦KATERINI ÊȑÀÛÈÌ ÄÎÁ‘Ä ’ÌÑ ÈÚÙ°ÓÌÔÕÄ ÁÕÄÐ ÕÑ ‘°ÕÌ ’¾ÔÈÌ ÔÕÄ ’ÄÌÙÐÌÇÌ°ÓÌÎÄ ÓÑÏÁÊÌÄ ©²?©²±! ÎÄÌ ÕÌØ ’Ó×ÕÁÕڒÈØ Ö¿ÎÈØ iPhone ĒÁ ÕÑÐ ÎÄÓÕÑÚÐÀÔÕÌÎÑ ÎÁÔ‘Ñ ÕËØ RABITO. Read more... ¢ÕÑ ÎÄÕ°ÔÕË‘Ä ÉÌÏÑÍÈÐÑÃÐÕÄÌ ÄÎÁ‘Ä ÕÔ°ÐÕÈØ ÎÄÌ ’ÄԑÀÐÈØ TOUS, ÕÔ°ÐÕÈØ GABS ÎÄÌ ippolito, ‘ÄÐÕ¿ÏÌÄ, ’ÄԑÀÐÈØ ÎÄÌ ÕÔ°ÐÕÈØ SWASH, ÓÑÏÁÊÌÄ TENDENCE ÎÄÌ ÇÌ°ÉÑÓÄ °ÏÏÄ È’ÌÏÈʑ¾ÐÄ brands ÔÈ ÎÑԑ¿‘ÄÕÄ, ÕÔ°ÐÕÈØ ÎÄÌ ÉÑÚÏ°ÓÌÄ. ¦’̒ϾÑÐ ÔÕÑ ÎÄÕ°ÔÕË‘Ä ÕËØ «ÚÎÁÐÑÚ ÖÄ ÅÓÈÀÕÈ ‘ÌÄ ‘ÈÊ°ÏË ÔÚÏÏÑÊ¿ ĒÁ ÇÌ°ÉÑÓÄ gadgets ÎÄÌ Ö¿ÎÈØ ÊÌÄ ÎÌÐËÕ° ÕËϾÉ×ÐÄ. D www.deluxemagazine.gr

5 9


DELUXE mykonos insider

La Luna

Kiehl’s

Μακριά από την πολύβουη Χώρα της Μυκόνου, το beach bar restaurant La Luna σας περιµένει και φέτος για εναλλακτικές βραδιές διασκέδασης σ’ ένα καλαίσθητο περιβάλλον, παρέα µε καλή µουσική και εκλεπτυσµένες γεύσεις. Παραλία Λια, τηλ.: 22890 72150

Η Kiehl’s προσγειώθηκε στο Hondos Center της Μυκόνου (στην περιοχή Γιαλός) µε όλη την γκάµα των προϊόντων της για το πρόσωπο, το σώµα και τα µαλλιά. Προϊόντα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας βρίσκονται εδώ για να µην χαλαρώσετε ούτε στιγµή απέναντι στην υποχρέωση της οµορφιάς και της φροντίδας του σώµατός σας, ακόµη και στις διακοπές.

Linea Piu Στη νέα boutique Linea Piu οι θαυµαστές της διαχρονικής φινέτσας του οίκου Chanel θα έχουν την ευκαιρία να βρουν κοµµάτια για τις πιο luxury εµφανίσεις στο Νησί των Ανέµων. Ν.Καλογερά 24, Χώρα της Μυκόνου

NINE WEST, Love Fury, το πρώτο άρωµα του οίκου µοιάζει µε ελιξίριο αποπλάνησης (αποκλειστικά στα καταστήµατα Sephora)

Galleraki

Cinema

All day διασκέδαση, funky µουσικές επιλογές και πολύχρωµα καλοκαιρινά ποτά είναι αυτά που προσφέρει το γνωστό Galleraki που µας αρέσει πολύ. Μικρή Βενετία, τηλ.: 22890 27188

Στο κέντρο της Χώρας της Μυκόνου, στον ∆ηµοτικό Κήπο του Μελετόπουλου, θα συναντήσετε τον θερινό κινηµατογράφο Cine Manto προσφέροντας έναν τόπο ονείρου κάτω από τα λαµπερά άστρα του µυκονιάτικου ουρανού. Παράλληλα µε το σινεµά στον Κήπο, λειτουργεί από το πρωί έως το βράδυ το πιο δροσερό café του νησιού. Cine Manto, Λίµνη, Χώρα, τηλ.: 22890 26165 • www.cinemanto.gr

UNDICI interiors objects Nassos Hairesort

6 0

Για όσες επιθυµούν να είναι πάντα in fashion, το άκρως ενηµερωµένο µε τις τάσεις της µόδας κοµµωτήριο Nassos Hairesort φροντίζει να ικανοποιεί και τα πιο απαιτητικά γούστα. Nassos Hairesort, ∆ραφάκι, τηλ.: 22890 28441

Συναισθήµατα και εµπειρίες παίρνουν σάρκα και οστά στα αντικείµενα που µπορεί κανείς να θαυµάσει στο κατάστηµα design αντικειµένων Undici του αρχιτέκτονα και interior designer Άγγελου Φελουτζή. Φυσικά υλικά γίνονται αντικείµενα-έργα τέχνης και εναρµονίζονται µε το χώρο σαν φυσική συνέχεια του περιβάλλοντος. ∆ιάσηµα ονόµατα, όπως Missoni Home, φιγουράρουν στις προθήκες του καταστήµατος και µας βάζουν στον πειρασµό να αγγίξουµε για µία ακόµη φορά την πολυτέλεια. ∆ρακοπούλου 11, Χώρα Μυκόνου, τηλ.: 22890 22701, www.aggelosfeloutzis.com

www.deluxemagazine.gr


DELUXE mykonos insider

Cavo Paradiso Το διάσηµο µπαρ Cavo Paradiso είναι η σταθερή αξία στη νυχτερινή ζωή της Μυκόνου. Κανείς δεν φεύγει από το νησί, αν δεν ζήσει τουλάχιστον ένα από τα funky πάρτι του. Χώρα Μυκόνου, τηλ.: 22890 27205, cavoparadiso.gr

Tonia Andronikou Concierge Για όσους στις διακοπές αποστρέφονται τη λέξη οργάνωση, η Τόνια Ανδρόνικου, ιδιοκτήτρια του Concierge, φροντίζει για όλα: κρατήσεις δωµατίων, spa, baby sitting, car rental, µαθήµατα χορού και ό,τι άλλο επιθυµεί κανείς για αξέχαστες και προπάντων ξεκούραστες διακοπές. Ορνός, τηλ.: 22890 27160

Kessaris

Roca

Luxury κοσµήµατα και ρολόγια υψηλής ωρολογοποιίας µε την υπογραφή διάσηµων labels, όπως Panerai, Ferrari, Franck Müller και άλλων, εξιτάρουν τη διάθεσή µας για ακρότητες πολυτέλειας. Ματθαίου Ανδρόνικου 58 (Ματογιάννια), τηλ.: 22890 22880

New entry στο Νησί των Ανέµων είναι το εστιατόριο Roca, ακριβώς πάνω από το παλιό λιµάνι, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μυκόνου. Η µαγευτική του θέα το κάνουν ένα από τα πιο hot spots στη Μύκονο. Γευστικά ορεκτικά, εκλεπτυσµένες γεύσεις από τη Μεσόγειο και παραδοσιακά ελληνικά νησιώτικα πιάτα είναι το µεγάλο ατού του εστιατορίου Roca. Παλιό Λιµάνι, Χώρα Μυκόνου

Kalita Στο βραβευµένο εστιατόριο Kalita, ο chef Βάγιος ∆ούτσιας σερβίρει ελληνικά πιάτα φτιαγµένα αποκλειστικά µε παραδοσιακά υλικά από τη Μεσόγειο. Ν. Καλογερά 31, τηλ.: 22890 22704

6 2

Η Chora των design ονείρων SCHWARZKOPF, BC Bonacure, Sun Protect Hair Protection Oil, θρέφει τα ταλαιπωρηµένα από τον ήλιο µαλλιά και εµποδίζει το ξεθώριασµα του χρώµατος (στα κοµµωτήρια)

Το κατάστηµα CHORA είναι ένας ακόµη λόγος για να επισκεφθείτε το Νησί των Ανέµων: µοναδικά διακοσµητικά αντικείµενα, σπάνια δώρα, χειροποίητες κατασκευές, έργα τέχνης γνωστών καλλιτεχνών και µικροέπιπλα, θα σας ενθουσιάσουν πολύ. Φλώρου Ζουγανέλη 43, τηλ.: 22890 7936 www.deluxemagazine.gr


San Marco Hotel Σε απόλυτη αρµονία µε το φυσικό τοπίο του νησιού, το ξενοδοχείο San Marco συγκαταλέγεται στη λίστα µε τις καλύτερες επιλογές διαµονής στη Μύκονο. Γιατί εδώ θα ζήσετε τη νησιώτικη φιλοξενία µε τις πολυτέλειες ενός ξενοδοχείου της πρωτεύουσας. Παραλία Χουλάκια, 84600 Μύκονος, τηλ.: 22890 27172, sanmarco@sanmarco.gr

YVES SAINT LAURENT, La Laque Couture No4, βερνίκι νυχιών από την καλοκαιρινή συλλογή του οίκου

Jackie O’ H Μύκονος είναι ένα νησί που παρεκτρέπεται τη νύχτα, αρκεί να θυµηθούµε τις βραδιές στο all time classic Jackie O’, που µιξάρει το αναπάντεχο µε τις δυνατές µουσικές δίνοντάς µας το καλύτερο δείγµα νυχτερινής διασκέδασης στη Μύκονο. Jackie O’ Bar Club, Παραπορτιανή, Γιαλός, Μύκονος, 84600, τηλ.: 22890 79167

Elià Στη διαδροµή για την παραλία της Ελιάς, το Elià restaurant café bar σας προτρέπει να κάνετε ένα διάλειµµα για καφέ ή φαγητό. Πρωτότυπες γευστικές δηµιουργίες από ζυµαρικά ή κρέας και ολόφρεσκα ψάρια θα σας βάλουν στον πειρασµό να «σπάσετε» το πρόγραµµα διατροφής και να χαλαρώσετε απολαµβάνοντας ευφάνταστα πιάτα. Παραλία Ελιά, τηλ.: 22890 71204, www.mykonoselia.com

CALVIN KLEIN, ck one summer, συλλεκτικό άρωµα µε αναζωογονητική διάθεση


DELUXE mykonos insider

Comfort & Style

CAVO TAGOO

yÌÈÖÐÈÀØ ÇÌÄÎÓÀÔÈÌØ ÎÄÌ ’ÄÓÑÚÔÌ°ÔÈÌØ ÔÕÑÚØ ’ÌÑ ¾ÊÎÓÌÕÑÚØ ÕÄÍÌÇÌ×ÕÌÎÑÃØ ÑÇËÊÑÃØ ¾ÙÑÚÐ ÄÐÄÇÈÀÍÈÌ ÕÑ ’ÑÏÚÕÈÏ¾Ø ÍÈÐÑÇÑÙÈÀÑ ÕËØ «ÚÎÁÐÑÚ Cavo Tagoo ÔÈ ‘ÀÄ Ä’Á ÕÌØ ’ÌÑ ÄÍÌÁ’ÌÔÕÈØ È’ÌÏÑÊ¾Ø ÇÌđÑÐ¿Ø ÔÕÑ ÐËÔÀ. «È design ’ÑÚ ÍÈÉÈÃÊÈÌ Ä’Á ÕÄ ÎÄÖÌÈÓב¾ÐÄ, ÕÄ 80 Çב°ÕÌÄ ÕÑÚ ÍÈÐÑÇÑÙÈÀÑÚ ÎÄÌ ÑÌ Golden Villas ’ÄÓ¾ÙÑÚÐ ÁÏÈØ ÕÌØ ÄоÔÈÌØ ÎÄÌ ‘ÑÐÄÇÌÎ¾Ø Ú’ËÓÈÔÀÈØ ’ÑÚ ÖÄ ÈÐÌÔÙÃÔÑÚÐ ÕËÐ ’ÑÏÚÕ¾ÏÈÌÄ ÕËØ ÇÌđÑÐ¿Ø ÔÄØ. ©ÇÌ×ÕÌÎ¾Ø ’ÌÔÀÐÈØ, pool bar ÎÄÌ ¾ÐÄ Ú’ÈÓÔÃÊÙÓÑÐÑ Spa Center ÖÄ ÔÄØ ’ÈÀÔÑÚÐ ÐÄ ’ÄÓÄÕÈÀÐÈÕÈ ÕË ÇÌđÑп ÔÄØ ÔÕÑ Ú’¾ÓÑÙÑ ÐËÔÀ ÕËØ «ÚÎÁÐÑÚ. ¶ÒÓÄ «ÚÎÁÐÑÚ, ÕËÏ.: 22890 20100, www.cavotagoo.gr

Royal staying 6 4

To Royal Myconian Resort & Thalasso Center ÎÄÌ ÕÑ Imperial Resort & Thalasso Center ÇÈÐ ÈÀÐÄÌ Ä’ÏÒØ ¾ÐÄ ’ÑÏÚÕÈÏ¾Ø ÍÈÐÑÇÑÙÈÌÄÎÁ ÔÚÊÎÓÁÕˑÄ. ¡ÓÁÎÈÌÕÄÌ ÊÌÄ ‘ÌÄ ÑÏÑÎÏËÓב¾ÐË È‘’ÈÌÓÀÄ luxury staying ’ÑÚ É¾ÓÈÌ ÕËРڒÑÊÓÄÉ¿ ÕËØ ÊÐ×ÔÕ¿Ø ÄÏÚÔÀÇÄØ ÍÈÐÑÇÑÙÈÀ×Ð Myconian Collection, ÕÄ Ñ’ÑÀÄ Ä’ÑÕÈÏÑÃÐ must ȒÌÏÑÊ¿ ÇÌđÑÐ¿Ø ÊÌÄ ÕÑÚØ Ä’ÄÐÕÄÙÑà ϰÕÓÈÌØ ÕËØ «ÚÎÁÐÑÚ. TÑ ÍÈÙ×ÓÀÔÄ‘È ÊÌÄ ÕÑ ÓёÄÐÕÌÎÁ ’ÈÓÌÅ°ÏÏÑÐ ÕÑÚ ÎÄÌ ÕÌØ Ú’ËÓÈÔÀÈØ ’ÑÚ ’ÓÑÔɾÓÈÌ, ÄÏÏ° ÎÄÌ ÊÌÄ ÕÑ Ä’ÁÏÚÕÑ highlight, ’ÑÚ ÇÈÐ ÈÀÐÄÌ °ÏÏÑ Ä’Á ÕÄ ÇÃÑ spa ’ÑÚ ÔÚÐÄÐÕ° ÎÄÐÈÀØ ÈÇÒ. Ÿ¾ÍÈÌØ, Á’×Ø ÄÐÄÛ×ÑÊÁÐËÔË ÎÄÌ ÙÄÏ°Ó×ÔË ÇÀÐÑÚÐ ÕÑ ÔÕÀÊ‘Ä ÊÌÄ ÁÔÄ ÈÎÕÚÏÀÔÔÑÐÕÄÌ ÔÕÄ ’ÑÏÚÕÈÏ¿ ÕÈÕÓÄÊ×ÐÌΰ ÕÑÚØ. ¡ÄÓÄÏÀÄ ¦ÏÌ°Ø, www.myconiancollection.gr


DELUXE quelle beauté

ΧΑΛΑΡΩΣΗ & ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ;

την

BIOTHERM

δρ

Καλέστε

µεση

ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ, ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΥΦΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ. ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΜΑΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΨΟΓΗ ΣΙΛΟΥΕΤΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΤΟΥΡΑ

Firm Corrector, BIOTHERM ΠΩΣ ∆ΡΑ: Ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου που µειώνεται µε το πέρασµα του χρόνου, ενώ, χάρη στο συστατικό Laminaria Ochroleuca που περιέχει στη σύνθεσή του, διατηρεί τη σφριγηλότητα της επιδερµίδας. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ: Σφριγηλό και τονωµένο σώµα. Dior Svelte Body Desire, DIOR ΠΩΣ ∆ΡΑ Βασίζεται στο Desirectine, ένα σύµπλοκο πλούσιο σε φυσικά αποστάγµατα κρίταµου, που περιορίζουν το σχηµατισµό και την εξάπλωση των λιποκυττάρων. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ µειώνει το τοπικό πάχος, λειαίνει την επιδερµίδα, συσφίγγει και ενυδατώνει το δέρµα. Destock Ventre, VICHY ΠΩΣ ∆ΡΑ Μια δυναµική συνέργεια δραστικών συστατικών µε βάση την καφεΐνη και ενισχυµένη από ένα σύµπλοκο φυσικών δραστικών ουσιών διασπούν το λίπος. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Καταπολεµά το λίπος στην κοιλιά και γύρω από αυτή χαρίζοντας µέση δαχτυλίδι! 6 6


RoC® Anti-Cellulite Micro-Actif ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ορός διπλής δράσης που καταπολεµά την επίµονη κυτταρίτιδα έως -65% και το τοπικό πάχος έως -2,9 εκατ. ΠΩΣ ∆ΡΑ Βασίζεται στη µικρο-διάχυση ενός δραστικού λιπολυτικού ενεργού συστατικού, που σε συνδυασµό µε το Forskolin αυξάνει την ταχύτητα και τη διάρκεια της λιπόλυσης. Επιπλέον, είναι ενισχυµένο µε έναν συνδυασµό ενεργών συστατικών που «συντηρούν» το αποτέλεσµα, διαθέτουν αποσυµφορητική δράση, συσφίγγουν τους ιστούς και λειαίνουν την επιδερµίδα µειώνοντας την όψη φλοιού πορτοκαλιού, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνουν και απαλύνουν την επιδερµίδα. ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ Με την καθηµερινή χρήση παρατηρούµε τη µέση µας να λεπταίνει, τους γοφούς µας να λειαίνονται και τους γλουτούς να γίνονται πιο σφριγηλοί. Επιπλέον, το επιλέγουµε γιατί διαθέτει ευχάριστη δροσερή υφή που απορροφάται αµέσως και δεν κολλάει.

^

Slimissime 360, LANCOME ΠΩΣ ∆ΡΑ Περιορίζει την αποθήκευση λίπους στα λιποκύτταρα, εµποδίζει τον πολλαπλασιασµό τους και ενισχύει τον υποστηρικτικό ιστό της επιδερµίδας. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Σµιλεύει το σώµα, τονώνει και αποµακρύνει την όψη φλοιού πορτοκαλιού. Body Shape, APIVITA ΠΩΣ ∆ΡΑ Το πράσινο τσάι και το νεράντζι σε συνδυασµό µε αιθέρια έλαια από λεµόνι, αγριοκυπάρισσο και δενδρολίβανο, τονώνουν τη µικροκυκλοφορία, ενεργοποιούν τη λιπόλυση και αποτοξινώνουν την επιδερµίδα. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Μια ευχάριστη, αναζωογονητική εµπειρία που βελτιώνει τις καµπύλες, την όψη και την υφή της επιδερµίδας του σώµατος. Cellufight Anticellulite Cream, BIOTEN ΠΩΣ ∆ΡΑ Ένα κοκτέιλ από φυσικά ενεργά συστατικά όπως γκουαράνα, θαλάσσια φύκια και µαύρο πιπέρι, αλλά και η θερµαντική της δράση σε συνδυασµό µε µασάζ την κάνουν άµεσα αποτελεσµατική. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Μειώνει την όψη της

κυτταρίτιδας, συσφίγγει την επιδερµίδα και ενεργοποιεί τη µικροκυκλοφορία. Firming Body Cream, SHISEIDO ΠΩΣ ∆ΡΑ Συνδυάζει το ιαπωνικό άρωµα Kuroho µε το διακριτικό άρωµα από άνθος λωτού, αλλά και ένα µίγµα από ενεργά συστατικά, τα οποία ενισχύουν την παραγωγή υαλουρονικού οξέος. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Χάρη στην πλούσια υφή της ενυδατώνει σε βάθος την επιδερµίδα, χαρίζει ελαστικότητα, σύσφιξη και αναζωογόνηση. Sisleya, Anti-age Firming Body Care, SISLEY ΠΩΣ ∆ΡΑ Συγκεντρώνει 19 φυτικά ενεργά συστατικά, ένα από τα οποία είναι το εκχύλισµα από σπιρουλίνα που καταπολεµούν τα σηµάδια γήρανσης στο σώµα, όπως χαλάρωση, κυτταρίτιδα, λεπτές γραµµές και αφυδάτωση. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Μια απολαυστική κρέµα που εξοµαλύνει το περίγραµµα του σώµατος και διατηρεί τη νεότητα της επιδερµίδας.


ΗΛΙΟΣ εκτεθείτε ασφαλώς! ΤΑ ΜΠΑΝΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΟ ΜΑΥΡΙΣΜΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΕΡΜΙ∆ΑΣ ΣΑΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΤΟΥΡΑ

LANCASTER

DELUXE quelle beauté

Lancaster, Sun Delicate Skin Soothing Cream SPF50, ιδανικό για τις ευαίσθητες επιδερµίδες.

Clarins, Sun Control Stick SPF30, ειδικά για τις ευαίσθητες ζώνες του προσώπου.

6 8

Dior, Dior Bronze Protection Solaire SPF50, προστατεύει την επιδερµίδα του προσώπου από τον ήλιο και την πρόωρη γήρανση

Vichy, Capital Soleil, Emulsion Anti-Brillance SPF50, προστατεύει το πρόσωπο και δεν γυαλίζει.


Shiseido, Very High Sun Protection Lotion SPF50+, για απόλυτη προστασία στο πρόσωπο και το σώµα.

La Prairie, Soleil Suisse Sun Defense System, Sun Protection Lotion Body SPF30, µε ισχυρά αντηλιακά, αντιοξειδωτικά και ενυδατικά συστατικά.

www.deluxemagazine.gr

Clinique, Body Cream SPF40, προστατεύει και χαρίζει οµοιόµορφο µαύρισµα.

Estée Lauder, Bronze Goddess Sunscreen SPF30, αντηλιακή λοσιόν για το πρόσωπο.

Lancôme, Génifique Sôleil SPF50, αντηλιακό προσώπου ενάντια στη γήρανση της επιδερµίδας.

Roc, Soleil Protection SPF50+, προστατεύει από τον ήλιο, προλαµβάνει την πρόωρη γήρανση και ενυδατώνει την επιδερµίδα.

Garnier Ambre Solaire, Golden Protect SPF30, αντηλιακό γαλάκτωµα σώµατος για προστασία και λάµψη.

6 9


­¥¬Œ¤Œ ˆ—š¥‘Œœ¤Œ ¯ÕÐÊÎÆØ ÈÊ ÕÐ ÌÂÍÐ̾ÓÊ; œÉÏ ÑÂÓÂÍƾÄÆÕÆ Ï ÈÏ×Ó¾ÔÆÕÆ, ÂÍÍ¡ ÌÂÊ Ï ÂÑÐÌÕ½ÔÆÕÆ ÕÉÏ ÌÂÍÐÌÂÊÓÊϽ ÔÚÍÍÐȽ ÎÂÌÊÈÊ¡Û Bronze Goddess ÕÉØ Estée Lauder. ¼ÕÐØ ÑÆÓÊÍÂÎáÏÆÊ ÔÚÍÍÆÌÕÊ̽ ÙÓÚÔ½ ÑÐÁÅÓ ÌÂÊ ÑÂͼÕ ÔÌÊÒÏ, ÊÓÊžÛÐÚÔ ÎÑÓÐÏÛ¼ áÔÉ, ÃÆÓϾÌÊ ÏÚÙÊÒÏ, ÅÊÑÍ¿ ÎÐÍÁÃÊ ÎÂÕÊÒÏ ÌÂÊ ÙÓÚÔ¿ lip gloss.

NOUVEAUTÉS °,²§ ¯¤° ²°¯ ¨° ©° ²¦  °©°±ª§¢ 

§¥šˆ†¤Œ —…šŒœ¤Œ ™ ÕÓÊÍÐȾ ÂÓ×ΡÕ×Ï Dior Addict ÂÑÆÚÖÁÏÆÕÂÊ ÔÕÉÏ ËÆÙ×ÓÊÔÕ½ ÑÓÐÔ×ÑÊÌ¿ÕÉÕ ÕÉØ Ì¡ÖÆ ÈÚϾÌÂØ Dior. §Ð Eau Fraiche ƾÏÂÊ ÅÓÐÔÆÓ¿ ÌÂÊ ËÚÍÒÅÆØ. §Ð Eau Sensuelle, ÍÐÚÍÐÚÅ¡ÕÐ ÌÂÊ ÂÊÔÖÉÔÊÂÌ¿, ÎÐÊ¡ÛÆÊ ÎÆ ¼Ï ÌÐÎÄ¿ ÍÊÍ¡ Ç¿ÓÆÎÂ. §Ð Eau de Parfum, ÎÐÏÕ¼ÓÏÐ, ÐÓÊÆÏÕ¡Í ÌÂÊ ÅÚÏÂÎÊÌ¿ Ö ¼ÎÐÊÂÛÆ ÎÆ ¼Ï ÌÐÏÕ¿ ÎÂÁÓÐ Ç¿ÓÆΠÂÑ¿ ǾÏ ÐÓÈÂÏÕ¾ÏÂ.

SUMMER LOVE ¬Œš›‘ §—†—š‘ ™ ÕÆÍÆÚÕ¾ ÅÉÎÊÐÚÓȾ ÕÉØ Caudalie ÅÆÏ Æ¾ÏÂÊ ¡ÍÍÉ ÂÑ¿ ÕÉÏ Healthy Glow Mineral Powder, ÎÆ ÇÚÔÊ̽ ÔÁÔÕÂÔÉ ÑÐÚ ÂÏÂÅÆÊÌÏÁÆÊ ÕÐ ÙÓÒΠÕÉØ ÆÑÊÅÆÓξÅÂØ ÌÂÊ ÕÉØ ÙÂÓ¾ÛÆÊ ÚÈʽ ¿ÄÉ. —ÎÑÍÐÚÕÊÔμÏÉ ÎÆ ÂÏÕÊÐËÆÊÅ×ÕÊÌ¡ ÌÂÊ ÖÓÆÑÕÊÌ¡ ÔÚÔÕÂÕÊÌ¡ ÑÓÐÔǼÓÆÊ ¡ÏÆÔÉ ÔÕÉÏ ÆÑÊÅÆÓξÅÂ.

­¥ œ‘§‘ ›‘š ‘¥ œ‘§‘

†‘­§‘¥šŒ§‘! ¤Ê ÂÑÐÙÓÒÔÆÊØ, ÂÍÍ¡ ÌÂÊ ÐÊ ÈÆÁÔÆÊØ Õ×Ï ÌÓÂÈÊ¿Ï Colorsensational Pop Sticks ÕÉØ Maybelline New York, ÔÆ Ì¡ÏÐÚÏ Ï Õ ּÍÆÊØ ¿ÍÂ! ˆÓ¿ÌÆÊÕÂÊ ÈÊ ÌÓÂÈÊ¿Ï ÑÐÚ ÑÓÐÔǼÓÐÚÏ ÆÍÂÇÓÁ ÙÓÒÎÂ, ÂÑÂÔÕÓ¡ÑÕÐÚÔ ͡ÎÄÉ, ¾ÔÖÉÔÉ ÂÑÂÍ¿ÕÉÕÂØ, ÅÊÂÖ¼ÕÐÚÏ ÍÂÙÕÂÓÊÔÕ¼Ø ÂÑÐÙÓÒÔÆÊØ ÌÂÊ Æ¾ÏÂÊ ÆÎÑÍÐÚÕÊÔμÏ ÎÆ ÇÓÐÚÕÒÅÆÊØ ÙÓ×ÔÕÊÌ¼Ø ÈÊ ÚѼÓÐÙÉ ÈÆÁÔÉ. 7 0

™ ϼ ÑÐÍÁÙÓ×ÎÉ ÔÚÍÍÐȽ ÂÓ×ΡÕ×Ï ÕÐÚ Ð¾ÌÐÚ Ralph Lauren, The Big Pony Fragrance Collection for Women, ÂÇÊÆÓÒÏÆÊ ÌÂּϠÂÑ¿ Õ 4 ÂÓÒÎÂÕ ÔÆ ÅÊÂÇÐÓÆÕÊÌ¿ ÕÁÑÐ ÈÚϾÌÂØ. §Ð Sporty ÎÆ Ï¿ÕÆØ ÆÔÑÆÓÊÅÐÆÊÅÒÏ Æ¾ÏÂÊ ÊÅÂÏÊÌ¿ ÈÊ ÕÉ ÈÆΡÕÉ ÆϼÓÈÆÊ ÈÚϾÌÂ, ÕÐ ÍÐÚÍÐÚÅ¡ÕÐ ÌÂÊ ÇÓÐÚÕÒÅÆØ Sensual ÕÂÊÓÊ¡ÛÆÊ ÔÕÊØ ÓÐÎÂÏÕÊ̼Ø, ÕÐ Free Spirited, ÎÆ ÂÙÍ¡ÅÊ ÌÂÊ ÎÊοÛÂ, ÔÕÊØ ÆÑÂÏÂÔÕÂÕÊ̼Ø, ÂÏÆË¡ÓÕÉÕÆØ ÈÚϾÌÆØ, ÆÏÒ ÕÐ ÆË×ÕÊÌ¿ ÌÂÊ ÍÐÚÍÐÚÅ¡ÕÐ Stylish ÔÕÊØ ÈÆΡÕÆØ ÇÊϼÕÔ ÈÚϾÌÆØ.

—Ó×ÕÆÚÕ½ÌÂÎÆ ÕÉ ÔÚÍÍÆÌÕÊ̽ ÑÐÁÅÓ Harmonie Poudre de Soleil ÂÑ¿ ÕÉÏ ÌÂÍÐÌÂÊÓÊϽ ÔÚÍÍÐȽ ÎÂÌÊÈÊ¡Û Summertime ÕÐÚ Ð¾ÌÐÚ Chanel. §Ð ÂÍÉÖÊÏ¿ ¡ÈÈÊÈΠÕÐÚ ½ÍÊÐÚ ÎÆ ÎÊ ÆÍÂÇÓÊ¡, ÌÐÎĽ Í¡ÎÄÉ ÎÆÕÂǼÓÆÕÂÊ ÔÕÉÏ ÆÑÊÅÆÓξÅ ١ÓÉ ÔÕÊØ 6 ÂÑÐÙÓÒÔÆÊØ, ÂÍÍ¡ ÌÂÊ ÕÐ ¡ÈÈÊÈΠÙÓÚÔÐÁ ÑÐÚ ÑÆÓÊÍÂÎáÏÆÊ ÕÐ ÑÓÐÜ¿Ï.

—›¥™›§š›‘ ­¥ œ‘§‘ §Â Ç × Õ Æ Ê Ï ¡ ¼ Ï Õ Ð Ï Â ÙÓÒÎÂÕ ÊÔÐÓÓÐÑÐÁÏ ÊÅÂÏÊÌ¡ ÎÆ Õ ÑÊÐ ÂÑÂÍ¡, ȽÊÏ ÌÂÊ ÐÚżÕÆÓ ÙÓÒÎÂÕ ÔÕÉ Ï¼Â ÔÚÍÍÐȽ ÎÂÌÊÈÊ¡Û Neon & Nudes ÕÉØ Bobbi Brown. ˆÂ¾ËÕÆ ÎÆ Õ ÙÓÒÎÂÕ ÔÕ ÙƾÍÉ, Õ ΡÕÊ ÌÂÊ Õ ÛÚÈ×ÎÂÕÊÌ¡ ÌÂÊ ÔÚÏÅÚ¡ÔÕÆ Õ ÂÏ¡ÍÐÈ ÎÆ ÕÉ ÅÊ¡ÖÆÔ½ ÔÂØ!

www.deluxemagazine.gr


IR4OUCH"RONZER 4  3210/.

   -,.3+/*)*(3,.*'&+32*%$&3.#3"0-!.*)* ,3"2*'!3&,-+ /)+*(3#./1/(3+)/-3-%(*)332*0-)-30+(

A@?>=<@;:987?69 95483210/87809576.4@=96 "046=<--,95=<31,+829"8"7;1.*-8=?.*312"5?7;.*)75(<1.* =<@+?>3<.3<@995),+<@9.9589750<6-7<;5".9<31,"5 '(095;57"8?54.975@(&?6*5%%0/875=5-:?698=7)81"0)5 3210*95?694615098789,809577)597;&%75;:$8?#=<).1"5?<* 5;>"5;57?<=<-#8@50+$6?<;5$,*)89=817.387 51,"5?5;575--81%7<%>9<@*=51:%<9?8* B5?6C180?8+8?187*@=.1<38*;5-<;57179.*5=<31,+87* D<! D<! D< ! ' 3510/87?.-87<8(.;57 )75;17?7;&(@+7;&-:"E6%75;:$8%<#+?<=810+?5+6 ;57%<6?8@?7;&8"(:97+6F16+7"<=<7&+?8?6+?< =1>+2=<%7595?<90+8?8+?6+?7%"&?5+6"805 =<@$.-8?895),+8?86-7<;5".96>E6 +?5/@%2"5?7;:+?6"#?6+?<=7%<#97;57 +?69513&?<@-57"<#+?<9?8;<-?. +?<@*,"<@*;57?5"=1:?+5%7595595)8048?8 ?698=7)81"0)5+5*"8?55":97;51<#35


INVISIBLE FLUID MAKEUP, ESTÉE LAUDER

CROISETTE, DIOR Κάθε χρόνο τέτοια εποχή αναζητάµε µια πούδρα που θα µας δώσει το τέλειο ηλιοκαµένο χρώµα, αλλά µε φυσικό αποτέλεσµα. Η νέα πούδρα Diorskin Nude Tan από τη σειρά Croisette του Dior είναι ιδανική. Προσαρµόζεται στον τόνο της επιδερµίδας, προσφέρει την απαραίτητη λάµψη και χαρίζει εκθαµβωτικό αποτέλεσµα.

LE JEANS DE CHANEL Αποτίνοντας φόρο τιµής στο αγαπηµένο ρούχο κάθε γυναίκας, το blue jean, η νέα σειρά βερνικιών του οίκου Chanel περιλαµβάνει τρεις διαφορετικές αποχρώσεις του µπλε για super trendy εµφανίσεις. Επιλέξτε το αγαπηµένο σας ή δοκιµάστε την ολοκαίνουργια τάση που θέλει πολυχρωµία στα νύχια.

Πώς γίνεται ένα makeup να µην το βλέπεις, να µην το νιώθεις, αλλά να σου χαρίζει άψογη επιδερµίδα; Οι ειδικοί της Estée Lauder εκµεταλλεύτηκαν στο έπακρο την τεχνολογία IntuiTone και δηµιούργησαν το Invisible. Αναδεικνύει το φυσικό τόνο της επιδερµίδας, χαρίζει φυσική λάµψη σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισµού και έχει τόσο ανάλαφρη υφή που επιτρέπει στην επιδερµίδα να αναπνέει.

TOTAL BEAUTY

H BEAUTY EDITOR ΕΠΕΛΕΞΕ ΓΙΑ ΣΑΣ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ TOUCHE ÉCLAT, YVES SAINT LAURENT

Αυτό που κάνει το Touche Éclat το αγαπηµένο µας εργαλείο οµορφιάς είναι οι πολλαπλές χρήσεις του και το τέλειο αποτέλεσµα που αφήνει στην επιδερµίδα. Λειαίνει, χαρίζει λάµψη, σµιλεύει και φωτίζει τα σκοτεινά σηµεία του προσώπου.

SWEET DELICIOUS, DKNY Το νέο συλλεκτικό άρωµα της DKNY, το Sweet Delicious Pink Macaron παραπέµπει σε γλυκά, λαχταριστά cupcakes. Όσο για τη συνταγή, σας την αποκαλύπτουµε: νότες από νεκταρίνι και κουµκουάτ σε συνδυασµό µε χυµό από ρόδι! Μµµµµ…

ICONIC NUDES, BURBERRY BEAUTY Πόσο αρµονικά ταιριάζουν οι nude αποχρώσεις µε µια ελαφρώς µαυρισµένη επιδερµίδα; Η Burberry Beauty το αποδεικνύει µε την ολοκαίνουρια σειρά της. Το Sheer Summer Glow συνδυάζει τέσσερις αποχρώσεις. Χαρίζει καλοκαιρινή λάµψη σε όλο το πρόσωπο, αλλά µπορεί κάθε απόχρωση να χρησιµοποιηθεί στα µάτια και τα ζυγωµατικά. Οι τέσσερις αποχρώσεις του κραγιόν Lip Mist 7 2 συµπληρώνουν το καλοκαιρινό look.

CHROMATICS, REDKEN Ήρθε η στιγµή να ανανεώσετε το χρώµα των µαλλιών σας; Σας προτείνουµε να δοκιµάσετε τη νέα βαφή της Redken, Chromatics. Kαλύπτει απόλυτα τα λευκά µαλλιά και προσφέρει πολυδιάστατο, µόνιµο χρώµα, είναι άοσµη και δεν περιέχει αµµωνία.


Η Μαργαρίτα Ευθυµίου του studio Kinaesthesis είναι διαπιστευµένη εκπαιδεύτρια των σχολών Power Pilates N.Y. και GYROTONIC®

Κρήτης 20, Νέο Ψυχικό, τηλ.: 210 6719147 www.kinaesthesis.com/


DELUXE business woman

ΝΕΛΛΗ ΚΑΤΣΟΥ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!

ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΩ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ ΤΗΝ ΝΕΛΛΗ ΚΑΤΣΟΥ, ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ-ΠΡΟΤΥΠΟ, ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ, ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΟΡΑΜΑ, ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΗ!

Π

ανέµορφη και κοµψή, µητέρα δυο παιδιών 20 και 21 χρονών, ξεκίνησε να εργάζεται από το 1990 στην οικογενειακή επιχείρηση, την Pharmathen, που ιδρύθηκε το 1969 στην Αθήνα. Παίρνοντας τα ηνία µαζί µε τον αδελφό της, Βασίλειο Κάτσο, οραµατίστηκαν και εργάστηκαν µεθοδικά, ώστε σήµερα η Pharmathen να κατέχει µια εξέχουσα θέση ανάµεσα στις ελληνικές φαρµακοβιοµηχανίες, και παράλληλα να έχει αναδειχθεί ο µεγαλύτερος ιδιωτικός φορέας έρευνας στην Ελλάδα και µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες R&D φαρµακευτικών προϊόντων στην Ευρώπη. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Pharmathen είναι εγκεκριµένα σε όλες τις σηµαντικότερες αγορές έχοντας ταυτόχρονα σηµαντική παρουσία σε περισσότερες από 85 χώρες διεθνώς. Μέσα στην Ελλάδα της κρίσης, η Νέλλη Κάτσου µε το παράδειγµά της µας δείχνει ότι τίποτα δεν µπορεί να µας εµποδίσει όταν θέλουµε πραγµατικά να προοδεύσουµε και να προσφέρουµε, ενώ η γυναικεία της ηγεσία αποδεικνύεται όχι µόνο επιχειρηµατικά επιτυχηµένη, αλλά και ανθρώπινη, αφού η Pharmathen αναδείχθηκε «Best Workplace» για το 2012. Νέλλη, ποιες ήταν και είναι οι βασικές σου αξίες, αρχές και προσωπικά χαρακτηριστικά που θεωρείς ότι σε βοήθησαν να πετύχεις στην καριέρα σου; Νοµίζω ότι οι αξίες που µε χαρακτηρίζουν είναι τιµιότητα, υπευθυνότητα και 7 4

πάνω απ’ όλα σεβασµός στο διπλανό µου (συνεργάτη–πελάτη–συγγενή). Τα βασικά χαρακτηριστικά µου είναι αισιοδοξία, προσαρµοστικότητα, ψυχραιµία και ευθύτητα. Τι είναι αυτό που, όταν συµβαίνει στη δουλειά σου, σου δίνει τη µεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση; Με µία λέξη η δηµιουργία, που είναι για µένα συνώνυµο της επίτευξης ενός στόχου. Επίσης και

«Τίποτα δεν µπορεί να µας εµποδίσει όταν θέλουµε πραγµατικά να προοδεύσουµε και να προσφέρουµε…» όλα τα συναισθήµατα που πηγάζουν από αυτήν, δηλαδή η αποδοχή, η περηφάνια, ο ενθουσιασµός. Ποιες είναι οι «deluxe» απολαύσεις σου (δηλαδή, τι θεωρείς πολυτέλεια για τον εαυτό σου, ό,τι και να είναι αυτό, είτε κάποιο ακριβό ρούχο/αξεσουάρ, είτε καλλυντικά, spa, είτε χρόνος χαλάρωσης, είτε οτιδήποτε άλλο σε ευχαριστεί); Pilates σε εβδοµαδιαία βάση και πολλά ταξίδια σε ετήσια βάση. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν βρίσκοµαι σ’ ένα ταξίδι, σκέφτοµαι

ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΕΝΙΑ ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ

το επόµενο. Surfing στο διαδίκτυο για νέους ταξιδιωτικούς προορισµούς είναι η φυγή µου από την καθηµερινότητα. Αν µπορούσες να γυρίσεις πίσω το χρόνο, τι δεν θα ξαναέκανες µε τον ίδιο τρόπο; Έχω την τύχη να νιώθω τώρα ότι όλα τελικά µου ήρθαν όπως τα ήθελα πραγµατικά, τόσο στην προσωπική, όσο και στην επαγγελµατική µου ζωή, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν πέρασα πολύ-πολύ δύσκολες στιγµές σε όλους τους τοµείς. Τι χρειάστηκες πάνω απ’ όλα για να φέρεις σε πέρας υπεύθυνη και απαιτητική επιχειρηµατική καριέρα, οικογένεια, κοινωνική και προσωπική ζωή; Σύντροφο και παιδιά µε κατανόηση και πολλή αγάπη. Άξιο βοηθό σε δουλειά και σπίτι. Φοβερή οργάνωση χρόνου και τους ανάλογους βιορυθµούς! Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που θεωρείς απαραίτητα για να αντιµετωπίσει µια επιχειρηµατίας την κρίση και τις δύσκολες συνθήκες που συναντάµε σήµερα στις αγορές; Η κρίση φέρνει ευκαιρίες. Το ακούµε συνέχεια. Για ν’ αδράξεις, όµως, την ευκαιρία, θες διορατικότητα, γρήγορα αντανακλαστικά και διαρκή επαναπροσδιορισµό πορείας, άρα ευελιξία! Τι συµβουλή θα έδινες στις νέες κοπέλες που ξεκινούν τώρα την καριέρα τους; Να κυνηγήσουν το όνειρό τους, όπου και να βρίσκεται, όποιο και να είναι. Είναι πολύ σηµαντικό για τη µετέπειτα ισορροπία τους να γίνουν αυτό που θέλουν οι ίδιες από τον εαυτό τους και όχι αυτό που θέλουν οι άλλοι γι’ αυτές! D www.deluxemagazine.gr


www.deluxemagazine.gr

7 5


E DELUXE new kids on the spot

JASON ARKLEY

PHOTO: ΘΩ∆ΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΛΕΚΤΟΣ & ΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ

ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ 20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΠΕΡΗΦΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ!

ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΠΟΓ∆ΑΝΟ

Θ

α ήθελα η συνάντησή µας να γινόταν στις όχθες της λίµνης του Λοχ Νες ή στο κάστρο της Μονεµβασιάς, αλλά ακόµα κι αν η κουβέντα µας έγινε µε πιο πεζό φόντο, ο πολυµήχανος Jason Arkley-Χατζηαναστασίου κατάφερε να µε ταξιδέψει στο µαγεµένο του κόσµο. Έναν κόσµο σαν αυτόν που έπλασε για το ολοκαίνουριό του µυθιστόρηµα Εκλεκτός & Ευλογηµένος, η Προφητεία, όπου τα οράµατα µπορούν να µπλέκονται µε την πραγµατικότητα και οι παιδικές επιθυµίες να παίρνουν σάρκα και οστά! Ο Jason γεννήθηκε στη Γλασκόβη της Σκοτίας και αφού σπούδασε Fashion Business και Textile Production, αποφάσισε να ασχοληθεί µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και το styling ως µέλος της δυναµικής οµάδας του MTV. Όµως στα 27 του τολµά και πραγµατοποιεί τα λιλιπούτεια όνειρά του, αποκαλύπτεται ως ένας εξαιρετικά ταλαντούχος µυθοπλάστης και µας καλεί να ξεφυλλίσουµε τις περιπέτειες του Τρίσταν Μπάπτιστα, του Κάσπαρ, της ∆άφνης και των υπόλοιπων ηρώων της Μπριτάνεα.

Ποιο ήταν το µεγαλύτερο παιδικό σου όνειρο; Να γίνω ένας επιτυχηµένος συγγραφέας. Τι σε εµπνέει; Οι εικόνες γύρω µου. Ποια ιστορική/σύγχρονη προσωπικότητα θαυµάζεις; Την Αφροαµερικανή ακτιβίστρια Harriet Tubman. Ποιος είναι ο αγαπηµένος σου καλλιτέχνης; Ο ζωγράφος και εικονογράφος Norman Rockwell. 7 6

Πού θα ήθελες να βρίσκεσαι τώρα; Στο κάστρο του Εδιµβούργου. Πώς χαλαρώνεις; ∆ιαβάζοντας σε κάποια ήσυχη παραλία. Τι προσδιορίζεις ως την απόλυτη οµορφιά; Την εσωτερική οµορφιά. Πότε ένιωσες πρώτη φορά ερωτευµένος; ∆εν θυµάµαι. Πιστεύω ότι ερωτευόµαστε από πολύ µικροί, απλώς µεγαλώνοντας αντιλαµβανόµαστε το συναίσθηµα αυτό διαφορετικά. Νιώθεις προδοµένος από κάτι ή κάποιον; Σίγουρα κάποια στιγµή, αλλά δεν έχει σηµασία πια. Ποιο είναι το αγαπηµένο σου λουλούδι; Η τουλίπα. Ποιο ρούχο σου θα ήθελες να κρατήσεις για πάντα στην ντουλάπα σου; Ένα αγαπηµένο σκισµένο τζιν. Ποιον πόνο δεν µπορείς να αντέξεις; Αυτόν του θανάτου. Πού συχνάζεις; Σε χαλαρά µπαρ της Αθήνας. Ποιο έκθεµα µουσείου θα ήθελες να έχεις στο σπίτι σου; Το καταραµένο διαµάντι Hope που αναφέρω και στο βιβλίο µου. Τι µουσική ακούς; Rock, soul και funk. Από ποιον θα ήθελες να πάρεις συνέντευξη; Από τον Hans Christian Andersen. Τι νιώθεις ότι έχεις κατακτήσει ως τώρα στη ζωή σου; Τίποτα, θεωρώ ότι πάντα υπάρχει το επόµενο σκαλοπάτι. Τι έχεις πάντα στο σπίτι σου; Κόσµο. Ποια είναι η αγαπηµένη σου εµµονή; Η συγγραφή. Τι είναι για σένα πολυτέλεια; Να κάνεις µεγάλα όνειρα σε δύσκολες περιόδους. D www.deluxemagazine.gr


?

%$ +$%+!*+% )+ )

&# )+$%+"#+ )+ +'+%#+!+% +%# +%' !'+% + ( ++$%#& !#(++$ )%'+  $ )%'++$ )%'+)&

+93>?,52:=?*4;<57:=?1;<3?/.8:=?0-? ?069 ? ?) ? ??$!# ?!%&%!''"! &$?(((%!''"! &$


DELUXE designers

CABANA & CAMPANA © EDRA

Fernando & Humberto Campana

Les ambassadeurs

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΙ DESIGNERS ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΑΝ ΠΟΤΕ ΣΤΟ ΜοΜΑ, ΠΑΝΕ ΠΑΡΙΣΙ ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΩΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΝΕΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΥΝ ΤΑ ΕΙΠΩΜΕΝΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ

Α

πό τον ερχόµενο Σεπτέµβριο το Musée des Arts Décoratifs στο Παρίσι εντάσσει στη θεµατική του µια ενότητα για το σύγχρονο design παρουσιάζοντας µια σειρά από εναλλασόµενες εκθέσεις σηµαντικών εκπροσώπων του. Όµως για δύο εξ αυτών τα πράγµατα είναι διαφορετικά, αφού τα έργα τους θα παραµείνουν στους διαδρόµους του σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Πρόκειται για τους αδελφούς Fernando και Humberto Campana, οι οποίοι, σε ρόλο πρεσβευτών του βραζιλιάνικου design, επαναδιαπραγµατεύονται τη σχέση τους µε 7 8

το σχεδιασµό επίπλων και αντικειµένων δίνοντας έµφαση στην αναδηµιουργία και την επαναχρησιµοποίηση υλικών. Βέβαια για τους αδελφούς Campana η µεταστροφή αυτή της τέχνης τους δεν σηµαίνει και αλλαγή πλεύσης ως προς τον αρχικό τρόπο έκφρασης, αντίθετα µεγαλύτερη προσήλωση σ’ αυτόν. Τα έργα τους για τις εταιρίες Edra, Fontana Αrte και Alessi αποδεικνύουν πως τα ασυνήθιστα υλικά και οι τεχνικές τους είναι η

«συνήθης» οδός γι’ αυτούς. Μπαµπού, ταρταρούγα και ακανόνιστες γραµµές µπαίνουν στο ατελιέ τους στο Σάο Πάολο δηµιουργώντας αυθεντικές καλλιτεχνικές δηµιουργίες. Στόχος τους είναι να προσθέσουν µια περισσότερο ποιητική και λιγότερο χρηστική χροιά στο γλωσσάρι της σύγχρονης αισθητικής. «Η λειτουργικότητα ενός αντικειµένου-επίπλου απορρέει από τη φόρµα του και υπαγορεύεται από τα υλικά του», εξηγούν καλύτερα οι ίδιοι. www.deluxemagazine.gr


Και σαν γνήσιοι πρωτοπόροι ή καλύτερα αρτίστες της µαζικής παραγωγής αντλούν την έµπνευσή τους από την πολυσύνθετη κοινωνία. ∆εν διστάζουν να αναζητήσουν τις αναφορές τους στη χειροτεχνία των ιθαγενών της Βραζιλίας, παίζουν µε τα όρια του κιτς και του τοπικισµού και βαδίζουν στη διαχωριστική γραµµή της arte povera και του βιοµηχανικού design. Όλα αυτά τους κάνουν ιδανικούς υποψηφίους για µια ακόµα πρόκληση, αυτή της συνάντησης µε την αρχιτεκτονική baroque. Έτσι, ειδικά για την έκθεση, καταπιάνονται µε υλικά όπως ο µπρούτζος και το µάρµαρο και δηµιουργούν πανέµορφα γλυπτά που θα βγουν στην παραγωγή σε πολύ περιορισµένο αριθµό. D

BOUGEOIR «LA CRIME DE CROCODILLO»

PHOTO CREDIT: NIKKOS KOKKAS

«Αληθινή πολυτέλεια είναι το να έχει κανείς την ευκαιρία να δουλέψει πάνω σε σχέδια που θα του επιτρέψουν να δηµιουργήσει πρωτότυπα, χωρίς να υπακούει στις απαιτήσεις της βιοµηχανίας».

Polo ειδικά σχεδιασµένο για τον οίκο Lacoste, 2009 www.deluxemagazine.gr

7 9


F

DELUXE design fair

∆ΥΟ ΛΟΓΟΙ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΜΕΙΩΤΟ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ, Η Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ DESIGN, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΟ∆Α. ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΜΟΙΡΑΖΟΥΜΕ ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ FUORISALONE ΙΣΑ... ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ∆ΥΟ!

uorisalone 2

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ

0

1

4

Pure design

1

2

3 8 0

5

1. Ηigh voltage art Ανήκει αναµφισβήτητα στους πρωταγωνιστές της διεθνούς σκηνής του design. Ο λόγος για τον Βρετανό Tom Dixon, που κρεµάει φέτος τα διάσηµα φωτιστικά του στα ταβάνια του National Museum of Science and Technology και δηλώνει «...φέτος το σκηνικό στην πιο διάσηµη γιορτή του design αλλάζει και από συµβατικά εµπορική µετατρέπεται σε µια

2

πραγµατική απεικόνιση των καινοτοµιών που συµβαίνουν στο χώρο...».

2. Καθιστός στα ανοιχτά Με καταγωγή αιγυπτιακή και αστείρευτη έµπνευση, ο Κarim Rashid εµµένει για µία ακόµα φορά στις φουτουριστικές σχεδιαστικές φόρµες και «πλέει» στο Σαλόνι του Μιλάνου µε τον καναπέ «float» για λογαριασµό του ισπανικού brand Sancal.

3. Οι µυστικοί κήποι της Paola και της Zaha Η Paola Navone για την εταιρία Barovier&Toso και η Zaha Hadid για την Citco επιστρατεύουν τη µαεστρία τους στις ονειρικές κατασκευές και παρουσιάζουν την εγκατάσταση µε τίτλο «The Secret Garden» στο Orto Botanico.

4. Ο σταρ σε ρόλο κριτή Σε συνεργασία µε το περιοδικό «Frame» η Moooi γιόρτασε τα δέκα δηµιουργικά της χρόνια διοργανώνοντας το «Frame Moooi Award» µε κριτή το διάσηµο Philippe Starck. Εδώ είδαµε το project «stairway to heaven», µια δηµιουργία του ανερχόµενου σχεδιαστή Βertjan Pot που κατέκτησε την όγδοη θέση. 5. Call him rocky

Ο Μarc Newson µας παρουσιάζει την pop εκδοχή ενός από τα πιο κλασικά παιδικά παιχνίδια. Το παλιό και αγαπηµένο αλογάκι παίρνει το όνοµα «Rocky» και γίνεται ένα υπέροχο µπιµπελό φτιαγµένο εξ ολοκλήρου από ανακυκλώσιµα υλικά.


1

In fashion home collections 2

1. Τα γενέθλια

Το µήνυµα στον οίκο Maison Martin Margiela ήταν φιλόδοξο και αισιόδοξο. Εδώ είδαµε τέσσερις διαφορετικές αναπαραστάσεις σπιτιού µε highlight την καρέκλα «Juliette», σε σχέδιο του Hannes Wettstein για τα εικοσιπέντε χρόνια από την ίδρυση του οίκου.

2. Νεκροκεφαλές παντού!

Ο οίκος του αξεπέραστου Lee γιόρτασε τη συνεργασία του µε την εταιρία Rug και τοποθέτησε στις βιτρίνες της µπουτίκ Alexander McQueen αντικείµενα από την home collection δίπλα στις υπέροχες τουαλέτες υψηλής ραπτικής.

3. Θόλοι και µακραµέ Ο Mehrnoosh Khadivi, αρχιτέκτονας µε έδρα το Λονδίνο, δηµιούργησε την εγκατάσταση στην µπουτίκ Pollini της via della Spiga. Με τίτλο «Mirror Drop» το project αντλεί την έµπνευσή του από τους θόλους του αρχιτέκτονα Buckminster Fuller και τη γοητευτική αναρχία της σχεδιάστριας υφασµάτων Sheila Hicks αποτίνοντας φόρο τιµής στον ιστορικό ιταλικό οίκο.

3

4

5

4. The Home Collection Η συλλογή του οίκου Bottega Veneta για το σπίτι συνεχίζει να µας εντυπωσιάζει µε τις καταπληκτικές σειρές επίπλων που µας προκαλούν µε την υψηλή αισθητική τους. 5. Σχέδιο επανένταξη Η νέα συλλογή του οίκου Μarni για το σπίτι που παρουσιάστηκε στο Salone del Mobile, απαρτίζεται από εκατό design καρέκλες σε ζωηρά χρώµατα και δηµιουργήθηκε από Κολοµβιανούς πρώην κρατούµενους µε σκοπό να συµβάλει στην επανένταξή τους στην κοινωνία. 6. Mε την υπογραφή της Donatella Βασισµένη στους baroque

6

συνειρµούς που γεννά το όνοµα Versace, η καρέκλα Wave είναι τόσο glamorous και fashionable, όσο και η κολεξιόν για το Φθινόπωρο και το Χειµώνα του 2012-13, όπως την είδαµε στα catwalks της (ίδιας) πόλης. D 8 1


DELUXE interview

art LADY ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΕΛΛΑ

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, Η ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΕΛΛΑ, ΑΦΗΝΕΙ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΤΟ ΑΤΕΛΙΕ ΤΗΣ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΑ, ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΓΚΑΛΕΡΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΜΙΛΑ ΣΤΟ DELUXE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, ΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ

Ε

δώ και πολλά χρόνια η ζωγράφος Μαρίνα Καρέλλα ζει µόνιµα στο Παρίσι, όµως το «µονοπάτι» της ζωής την έφερε ξανά στα πάτρια εδάφη. Αυτή τη φορά η δουλειά της ξεχωρίζει όχι µόνο για την αρτιότητα της τεχνικής, αλλά και για την ποιητική της διάθεση. Με τίτλο «Το µονοπάτι είναι µακρύ απροσδόκητο, µαγευτικό», η έκθεση γεννήθηκε από µια σύµπραξη της τέχνης µε τη λογοτεχνία. Όλα ξεκίνησαν όταν ο συγγραφέας και άντρας της Μαρίνας Καρέλλα, Michel de Grèce, εµπνεύστηκε από τα έργα της µια ιστορία που µπορούµε να τη διαβάσουµε, αλλά και να τη δούµε. Στο υπόγειο, λοιπόν, της γκαλερί Ζουµπουλάκη στην πλατεία Κολωνακίου ξετυλίχτηκε ένα εξπρεσιονιστικό παραµύθι, φερµένο από την εποχή του µοντερνισµού, που παλαντζάρει µεταξύ ζωγραφικής και ποίησης, ή καλύτερα ονείρου και πραγµατικότητας. Εδώ η ζωγράφος παίζει µε την κίνηση και την ακινησία. Στον καµβά της κυριαρχεί το κολάζ µε λάδι, το διαφανές χαρτί και οι λευκές φόρµες που της επιτρέπουν να εκφράσει µια ψυχική κατάσταση που αλλάζει συνεχώς από τη στενοχώρια στο ροµαντισµό και υποκινείται από τους συνειρµούς που γεννούν στο υποσυνείδητο τα όνειρα. 8 2


Ο ΜΟΝΟΣΤΑΤΟΣ ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ ΤΑ ΑΛΙΚΑ ΧΕΙΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΦΟΡΗΣ ΛΙΛΙ.

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤ' ΑΛΛΑ ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ, ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑ∆ΥΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ.

To µονοπάτι είναι µακρύ, απροσδόκητο, µαγευτικό. Ακούγεται σαν το µονοπάτι µιας ζωής. Τι σας έκανε να εµπνευστείτε τον τίτλο αυτό; Ο τίτλος έρχεται από µια ιστορία που έφτιαξε ο συγγραφέας και άντρας µου Michel de Grèce. Πήρε όλα τα µικρά έργα που έχω κάνει και έφτιαξε µια ιστορία, κι εγώ δανείστηκα µια γραµµή για να «περιγράψω» τους πίνακες στους θεατές. Το ενδιαφέρον είναι πως ο καθένας µπορεί να αλλάξει τη σειρά που είναι τα έργα φτιάχνοντας µια διαφορετική ιστορία κάθε φορά κι έτσι δηµιουργείται έτσι ένα όµορφο παιχνίδι µε το κοινό. Πώς θα περιγράφατε το µονοπάτι της δικής σας ζωής; Γεµάτο στροφές. Τι αποτελεί πηγή έµπνευσης για σας; ∆ουλεύω από δεκαέξι χρονών και όλο αυτό το διάστηµα ανακαλύπτω συνεχώς ένα νέο υλικό που µε εµπνέει να φτιάχνω καινούργια πράγµατα. Στην έκθεση αυτή ένα περίεργο είδος χαρτιού που µοιάζει διαφανές µε ενέπνευσε και έκανα όλη αυτή τη δουλειά. Στα έργα σας δουλεύετε πολύ µε τη σκιά και το λευκό. Τι ρόλο παίζει το φως στην έκφρασή σας; Όταν έχεις γεννηθεί στην Ελλάδα, το φως παίζει πολύ µεγάλο ρόλο ούτως ή αλλιώς, το αισθάνεσαι βαθιά, αλλά νοµίζω ότι το φως παίζει πολύ µεγάλο ρόλο σε ολόκληρη τη ζωή, όχι µόνο στη ζωγραφική. Κάτι που είναι πάρα πολύ ωραία φωτισµένο, µοιάζει ωραίο ακόµα κι αν είναι αποκρουστικό, ενώ κάτι πραγµατικά όµορφο µπορεί να χάσει όλη του τη λάµψη εξαιτίας του κακού φωτισµού.

ΘΑ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ, ΟΜΩΣ ΕΚΕΙΝΟ ∆ΙΑΛΥΕΤΑΙ ΑΡΓΑ, ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΟΠΤΑΣΙΑ.

Μιλήστε µας για τις µνήµες σας από την πρώτη επαφή σας µε τη ζωγραφική, αλλά και τη µαθητεία σας δίπλα στον Γιάννη Τσαρούχη. Ο Τσαρούχης ήταν µεγάλος δάσκαλος για µένα. Έµαθα πάρα πολλά κοντά του, ουσιαστικά νιώθω πως εκείνος µ’ έβαλε µε τα δύο πόδια µέσα στη ζωγραφική. Όµως πέρα από δάσκαλος, ήταν και πολύ ξεχωριστός άνθρωπος, είχε τη δική του φιλοσοφία ζωής που για µένα ήταν πολύ σηµαντική και ό,τι έλεγε έµοιαζε πολύτιµο σαν ένα µαργαριτάρι. Ενώ έχετε εκθέσει έργα σας σε Νέα Υόρκη, Μαδρίτη, Βρυξέλλες, Ρώµη και Λονδίνο, κάποιες από τις σηµαντικότερες εκθέσεις σας έγιναν στην Αθήνα. Επιστρέψατε στο σηµείο εκκίνησης. Ποια είναι η καλλιτεχνική σχέση σας µε την Ελλάδα; Η σχέση µου µε την Ελλάδα δεν έχει διακοπεί ποτέ. Εδώ πήγα σχολείο, εδώ σπούδασα Ζωγραφική,

εδώ µαθήτευσα πλάι στον Τσαρούχη κι εδώ γεννήθηκαν οι δύο µου κόρες. Αν κι έφυγα από πολύ µικρή, στην ουσία, για λόγους επαγγελµατικούς, ποτέ δεν έλειψα, πάντα είχα ένα συνεχές πάρε-δώσε. Τι αισθάνεστε για την κρίση στην Ελλάδα; Νοµίζω ότι αισθάνοµαι αυτό ακριβώς που αισθάνεται κάθε Έλληνας αυτή τη στιγµή, στενοχώρια. Τα πράγµατα είναι πολύ δύσκολα και λυπάµαι γι’ αυτό, όπως όλοι µας. Πώς βλέπετε την τέχνη να εξελίσσεται στη νεότερη γενιά; Οι Έλληνες είναι πολύ ανοιχτοί στην τέχνη, πολλές γκαλερί φέρνουν ξένους καλλιτέχνες εδώ και αυτό δίνει τη δυνατότητα και στους νεότερους καλλιτέχνες να ξέρουν τι συµβαίνει έξω. Γενικά θεωρώ πως η ελληνική τέχνη είναι εξαιρετικά εκσυγχρονισµένη και πραγµατικά έχω τις καλύτερες εντυπώσεις από πολλές εκθέσεις που έχω δει στην Ελλάδα. O σύζυγός σας έφτιαξε τη δική του ιστορία βάσει των έργων σας. Εσείς, αν έπρεπε να δουλέψετε πάνω σ’ ένα κείµενο, ιστορία, ποίηµα, ποιο θα ήταν αυτό; Ο Καβάφης είναι από την αρχή µέχρι το τέλος η σηµαντικότερη πηγή της δουλειάς µου, νιώθω συνδεδεµένη µαζί του από πολύ µικρή. Βέβαια ποιητές, όπως ο Eliot, ο Αuden και πολλοί άλλοι µε έχουν τροφοδοτήσει µε ιδέες, αλλά ο Καβάφης ήταν και θα είναι πάντα δίπλα µου. D Η έκθεση «Το µονοπάτι είναι µακρύ, απροσδόκητο, µαγευτικό» της Μαρίνας Καρέλλα φιλοξενήθηκε στην γκαλερί Ζουµπουλάκη.

8 3


DELUXE house

Retro

Διαχρονική

πολυτέλεια

ΛΙΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΟ DESIGN ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ. 8 4


2 1

Τα επάλληλα πάνελ από ύφασµα στον τοίχο της τραπεζαρίας φιλτράρουν το φως και σε συνδυασµό µε το µοτίβο του υφάσµατος δηµιουργείται η αίσθηση του διάτρητου παραβάν. Αυτό είναι ένα επιπλέον στοιχείο που προσθέτει στη γενική εικόνα της ‘διαµπερότητας’ και ταυτόχρονα δίνει την αίσθηση ενός αυτόνοµου δωµατίου ενσωµατωµένου µέσα σε έναν ενιαίο χώρο. Η σουρεαλιστική εικόνα µε τον πολυέλαιο της τραπεζαρίας «The Empire» της Driade, όπως καθρεφτίζεται το βράδυ στις γυάλινες µπαλκονόπορτες, σε κάνει να αισθάνεσαι ότι δειπνείς! Η χρήση επιφανειών από διαφανή υλικά στην τραπεζαρία προσθέτει ακόµη περισσότερο στην αίσθηση του άπλετου χώρου χωρίς όρια που ενώνεται µε τον εξωτερικό χώρο.

3 4

1.

∆ίπλα στο σύγχρονο γλυπτό «Κολυµβήτρια» της Άννας Σαρλή, διακρίνουµε την εικόνα της Αγίας Παρασκευής που ταξίδεψε από τη Μικρά Ασία πριν από 100 περίπου χρόνια. «Οι χρονικές περίοδοι της Τέχνης δεν µε περιορίζουν, αφού λατρεύω να συνδυάζω στοιχεία από διαφορετικές εποχές, ώστε να προκύπτει κάτι µοναδικό», µας εκµυστηρεύεται η δηµιουργός του χώρου. 2-3. Μοντέρνα έπιπλα και διακοσµητικά δίνουν το δικό τους στίγµα αισθητικής στο χώρο και τον στολίζουν χωρίς να παραποιούν την έννοια του ενιαίου. 4. Η φωτογραφία-τοιχογραφία του Βαγγέλη Πατεράκη µε τις µορφές σε κίνηση τοποθετήθηκε εσκεµµένα πίσω από τον καναπέ στο διάκενο του διαδρόµου, ώστε να δηλώνει την κίνηση που προκύπτει από τη χρήση του διαδρόµου αυτού. Ταυτόχρονα, προσθέτει βάθος και προοπτική στο χώρο µε την ψευδαίσθηση που δηµιουργεί η χρήση των επάλληλων όγκων και επιφανειών.

Τ

ο ρετιρέ αυτό της Πολιτείας είναι η επιτοµή της αρχιτεκτονικής σ’ έναν χώρο όπου συνδυάστηκε µε τον καλύτερο τρόπο η µινιµαλιστική αισθητική, όπως την εµπνεύστηκε και υλοποίησε η Αρχιτέκτων Εσωτερικών Χώρων Έλενα Κάρουλα, µε το εξωτερικό περιβάλλον. Η ανάµειξη ετερόκλητων στυλ δίνει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσµα design, που είναι εµφανές σε όλους τους χώρους του. Η µοντέρνα αρχιτεκτονική διαχείριση των χώρων δείχνει έντονα την άµεση σχέση τους µε το περιβάλλον, κάτι που προκύπτει από το ύψος του τρίτου ορόφου όπου βρίσκεται η κατοικία και χαρακτηρίζεται από απλές, καθαρές γραµµές µε το λευκό φόντο να «γράφεται» από τις ποικίλες αναφορές από άλλες ζωές. Η διαχρονική αισθητική της Έλενας Κάρουλα αφήνει έντονα τη σφραγίδα της στη µοναδικότητα της θέσης του συγκεκριµένου χώρου και εκφράζει απόλυτα την προσωπικότητα και τον τρόπο ζωής του ιδιοκτήτη. D 8 5


DELUXE house

Η χρήση επιφανειών από διαφανή υλικά προσθέτει στην αίσθηση του άπλετου χώρου χωρίς όρια…

1 2

8 6

Παρόλο που ο χώρος είναι ενιαίος µε τη συγκεκριµένη διαχείριση της τοποθέτησης των επίπλων δηµιουργήθηκαν ενότητες που τις χαρακτηρίζει µια ιδιαίτερη ατµόσφαιρα. Η χρήση περσικών χαλιών δηµιουργεί την αίσθηση του ανθισµένου λιβαδιού που το ορίζουν οι δύο λιτοί δερµάτινοι καναπέδες.


4

3

1. Η πανοραµική θέα σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής χαρακτηρίζει τη µοντέρνα αυτή κατοικία της Πολιτείας 2. Έπιπλα κουζίνας όπου οι διαφανείς επιφάνειες δένουν απόλυτα µε τη συνολική αισθητική των χώρων του σπιτιού και τονίζουν το στοιχείο του φωτός σε κάθε γωνιά του. 3. Το λευκό σε τοίχους και έπιπλα στο κύριο υπνοδωµάτιο του σπιτιού σε συνδυασµό µε τον πίνακα neomodern αισθητικής επισφραγίζουν την εµµονή των ιδιοκτητών µε το µοντέρνο design και το άπλετο φως σε όλους τους χώρους. 4. Χαρακτηριστική γωνιά του εναέριου κήπου του ρετιρέ που ανοίγεται στη θέα προς το βουνό. Elena Karoula, Interior Architect Consultant Avras 42 & Xenias, Kefalari, Athens www.elenakarouladesign.com Elena@elenakarouladesign.com

8 7


DELUXE deco

doors

Out ¨ ¤¡Ÿ²´¨´¤ ¢´¨ y©¤ª²¢«¨¢¨ ´¯± ¦ ¯´¦³©ª¯± ¶¯³¯± ´²µ ¢¡©´©²µ ¦©±¤© ´² ª¤Ÿµ´¦³² ¤±´©y²´² ¢´¨± µ¡¦³¥²Ÿ¨ ´¨¢ ª¤ž¨«¦³©±²´¨´¤¢ «¤¢.

1.

¦¡©«¦Ÿ¦©¤-³¦¡²³´¤§ ¤²³¤¢

«¤±©¤ ¤±´¯±¦Ÿ²µ

11.

10.

1. ªÌÁÔÎÌ Ä’Á ÕË ÔÈÌÓ° ȒÀ’Ï×Ð Citycamp, DEDON 2. ªÄÓ¾ÎÏÄ ÕÑÚ ÔÎËÐÑÖ¾ÕË Ä’Á ǾӑÄ, HERM`ES 3. ¢ÈÕ ÔÈÓÅÌÓÀԑÄÕÑØ ÊÌÄ ÔΰÉÑØ, BOX ARCHITECTS 4. ĒÏÒÔÕÓÄ Ä’Á ÕË ÔÚÏÏÑÊ¿ Summerland, DEDON 5. ªÄÐĒ¾Ø ‘È ÔÎÀÄÔÕÓÑ Ä’Á ÕË ÔÚÏÏÑÊ¿ Daydream, DEDON 6. ¬×ÕÌÔÕÌÎÁ ÈÍ×ÕÈÓÌÎÑà ÙÒÓÑÚ, BOX ARCHITECTS 7. ¢Îđ’Á ÈÍ×ÕÈÓÌÎÑà ÙÒÓÑÚ ÕËØ ÈÕÄÌÓÀÄØ Moroso, INTERNI 8. ¢Îđ’Á ÔÈ ÔÙ¿‘Ä Ô×ÔÀÅÌÑÚ, BOX ARCHITECTS 9. ¸’Ì’ÏÄ ÅÈÓ°ÐÕÄØ Ä’Á ÕË ÔÚÏÏÑÊ¿ Summerland, DEDON 10. ¡ÈÕÔ¾ÕÄ ’ÌÎ ÐÌÎ, HABITAT 11. ®ËÏÁ ÉÄаÓÌ Î¿’ÑÚ, BOX ARCHITECTS

3.

4.

5.

9.

8. 8 8

7.

6.

2.


12. 13.

14.

23.

12. Ξαπλώστρα κήπου, καλάθι πικνικ και φανάρια εξωτερικού χώρου, BOX ARCHITECTS 13. Πτυσσόµενη ξαπλώστρα κήπου, HERM`ES 14. Τραπεζάκι που κλείνει για τον κήπο, HERM`ES 15. Κασπό εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, DESIGN SHOP 16. Τσάντες που µετατρέπονται σε ψηλό καλάθι, DESIGN SHOP 17. Μαξιλάρι και σετ τσαγιού της Greengate, EUROSCOPE Ltd 18. Ανάκλιντρο εξωτερικού χώρου, HERM`ES 19. Μεγάλος, µεταλλικός κάδος απορριµµάτων της εταιρίας Seleti, DESIGN SHOP 20. Ψηλή πολυθρόνα κήπου σε διάφορα χρώµατα της εταιρίας Driade, ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 21. Σπαστή καρέκλα του σκηνοθέτη και βοηθητικό τραπεζάκι από τη συλλογή Seax, DEDON 22. Στρώµα µε µαξιλαράκι από τη συλλογή αξεσουάρ Cirycamp, DEDON 23. Τραπεζάκι ενωµένο µε δύο σκαµπό-πάγκους, BOX ARCHITECTS

15.

16.

22.

17. 21.

20. 19.

18. www.deluxemagazine.gr

8 9


colors

DELUXE deco

1.

Shiny

Η ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΑΥΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΖΕΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ. 1. Ρολόι τοίχου, DESIGN SHOP 2. Μεταλλικές θήκες τοίχου σε 6 χρώµατα, DESIGN SHOP 3. Επιτραπέζιο φωτιστικό από κρύσταλλο, BOX ARCHITECTS 4. ∆ιακοσµητικό µαξιλάρι, HABITAT 5. Μπολ παγωτού από κρύσταλλο, KOSTA BODA 6. Ελαφριά κουβέρτα, HABITAT 7. Σκαµπό, µοντέλο Karmelina της εταιρίας Moroso, ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 8. Επιτραπέζια φωτιστικά, DESIGN SHOP 9. Βιβλιοθήκη τοίχου, KARTELL 10. Καρέκλα σε σχέδιο Carolline Fesser, www.carollinefesser.com 11. Φωτιστικό δαπέδου, KARTELL 12. Γλυπτό τοίχου από χαρτί της Jen Stark, www.jenstark.com

2.

4.

3.

12.

9. 5.

11.

8.

10. 9 0

7.

6.


13.

14.

15.

23.

24. 22.

20.

13. Αξεσουάρ πικ νικ, BED&BATH 14. Καρέκλα της εταιρίας Moroso, ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 15. Καλόγεροι σε διάφορα χρώµατα, ZANOTTA SHOP ATHENS 16. Ποτήρια από κρύσταλλο σε διάφορα χρώµατα, FABERGÉ 17. Αρωµατικό λουλούδι της συλλογής Hervé Gambs, KOSTA BODA 18. ∆ιακοσµητικό από κρύσταλλο, KOSTA BODA 19. Καρέκλα από ύφασµα της εταιρίας, Moroso, ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 20. Τσάντα-καρότσια για ψώνια, HABITAT 21. Πλακάκια, MODA BAGNO 22. Κρίκοι για υφασµάτινες πετσέτες σερβίτσιου, DESIGN SHOP 23. Πετσέτα µπάνιου, GANT HOME COLLECTION 24. Παιδικές καρέκλες, Ταπετσαρία τοίχου, BOX ARCHITECTS

16.

19.

17.

21.

18.

9 1


classic

DELUXE deco

New

1.

ΟΤΑΝ ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟ∆ΑΣ ΣΥΝ∆ΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΛΑΣΙΚΟ DESIGN, ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ.

1. Φωτιστικό οροφής, BOX ARCHITECTS 2. Θήκη περιοδικών, DESIGN SHOP 3. Χαµηλή πολυθρόνα, BOX ARCHITECTS 4. ∆ιακοσµητικά κεριά, DESIGN SHOP 5. Κρυστάλλινα διακοσµητικά, µοντέλο Jackie, KOSTA BODA 6. Καναπές βεράντας της εταιρίας Tribu, INTERNI 7. ∆ιακοσµητικό µαξιλάρι, GANT HOME COLLECTION 8. Σύνθεση τραπεζιών, HERMES 9. Σερβίτσιο πιάτων από πορσελάνη, µοντέλο Happy Season, KOSTA BODA 10. Τραπέζι από ξύλο, INTERNI 11. Καλόγερος-κρεµάστρα, HERMES 12. Πλακάκια της σειράς Fornasettiana, MODA BAGNO 13. Πλακάκια της σειράς Costumi, MODA BAGNO

13.

12.

2.

10. 11.

8.

9.

3. 4. 7.

6.

9 2

5.


DELUXE store

STUDIO

Νew store KOSTA BODA ILLUM

O ΝΕΟΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ STUDIO KOSTA BODA ILLUM ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ DESIGN ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ.

T

DELUXE παρουσίαση

o Studio Kosta Boda Illum άνοιξε τις πύλες του µε ανανεωµένη ατµόσφαιρα σ’ έναν νέο µοντέρνο χώρο της οδού Σταδίου 9 (απέναντι από το πολυκατάστηµα Attica). Στα 275 τετραγωνικά του το µοντέρνο ύφος και η έµφαση στη λεπτοµέρεια κυριαρχούν εναρµονισµένα πάντα µε την αισθητική και τη µοναδικότητα των αντικειµένων που φιλοξενούν τα γνωστά καταστήµατα. Περιηγηθείτε στους εντυπωσιακούς χώρους του νέου Studio Kosta Boda Illum, ανακαλύψτε τα είδη διακόσµησης και κουζίνας που εκφράζουν το προσωπικό σας στυλ, κάντε έξυπνους και οικονοµικούς συνδυασµούς και αναζητήστε τα ιδανικότερα δώρα για κάθε περίσταση, µέσα από τη µεγάλη ποικιλία σε σερβίτσια, ποτήρια, µαχαιροπήρουνα και είδη δώρων και διακόσµησης. Με τη βοήθεια ειδικών συµβούλων διακόσµησης και µε 3.000 και πλέον προτάσεις design αντικειµένων και ειδών σπιτιού, αλλά και µε περισσότερους από 30 επώνυµους διεθνείς οίκους, όπως Kosta Boda, Royal Copenhagen, Royal Porcelain, Rogaska, Noritake, Lladro, Atlantis, Robbe & Berking, Cutipol, Vista Alegre, Silampos, Spal, Sagaform, Meyer, Ivv, Menu κ.α., ανακαλύψτε µοναδικούς συνδυασµούς και όλα όσα ψάχνετε για το χώρο σας. Για όλους εκείνους που η ανανέωση του σπιτιού αποτελεί τρόπο έκφρασης, το νέο κατάστηµα Studio Kosta Boda Illum κάνει τις ιδανικότερες προτάσεις µεταµόρφωσης των πιο απλών καθηµερινών στιγµών σε στιγµές κοµψότητας και φαντασίας. www.deluxemagazine.gr

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών 210 3243164

9 3


V DELUXE interview

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ

HOW TO MAKE IT

INTAGE

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΑΝΑΒΙΩΝΟΥΝ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ∆ΙΝΟΥΝ ΤΗ ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΠΟΥ ΟΜΩΣ Ε∆Ω ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΤΟΥ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ

Πότε ξεκίνησε η ενασχόλησή σας µε την «αναβίωση» παλιών αντικειµένωνεπίπλων; Μόλις νοίκιασα το πρώτο µου σπίτι, σε ηλικία 19 ετών (το 1990), θυµάµαι δεν είχα ούτε ένα έπιπλο, µόνο ένα στρώµα και ένα ποδήλατο. Οπότε άρχισα να κοιτάζω σε υπόγεια συγγενών, στο δρόµο, και ό,τι έβρισκα που µπορούσα να το φανταστώ να αλλάζει, το ... «απαλλοτρίωνα». Εργαστήκατε σχεδόν µια εικοσαετία στα περιοδικά ως στιλίστρια. Αυτός ο κύκλος έκλεισε για σας οριστικά; Ναι, είναι αλήθεια ότι έχει κλείσει αυτός ο κύκλος. Αισθάνοµαι ότι έχω δώσει και έχω πάρει από το χώρο αυτό το καλύτερο δυνατό. Αποκόµισα σπουδαίες εµπειρίες και γνώσεις και είµαι ευγνώµων. Η προϋπηρεσία σας αυτή βοήθησε στο να ανακαλύψετε αυτό σας το ταλέντο ή τους δικούς σας νέους αισθητικούς κώδικες; Φυσικά! Ήταν ένα τεράστιο σχολείο για µένα, εκπαίδευσε περαιτέρω την αισθητική και τις ικανότητές µου και µου άνοιξε νέους ορίζοντες µε τα ταξίδια και την οµαδική δουλειά. Από πού αντλείτε τις ιδέες σας προκειµένου να εφαρµόσετε νέες πρακτικές στην αξιοποίηση παλιών υλικών; Σε κάθε καλλιτεχνική δηµιουργία πηγή έµπνευσης µπορούν να αποτελέσουν τα πάντα. Από τη φύση µέχρι µια κινηµατογραφική ταινία. Η προσωπική έρευνα στο διαδίκτυο

και στην τοπική αγορά παίζει κύριο ρόλο, µιας και ενηµερώνοµαι και πειραµατίζοµαι συνεχώς µε καινούργιες τεχνικές. Το τελικό κοµµάτι προκύπτει από αυτά που υπαγορεύει ο πελάτης ή δουλεύετε ελεύθερα, εν λευκώ; Συµβαίνουν και τα δύο. Μετά τα πρώτα ραντεβού και αφού έχω καταλάβει το στυλ που ταιριάζει στον κάθε πελάτη και στο χώρο του, δουλεύω έχοντας στο µυαλό µου τις ανάγκες του, αλλά υπάρχει «χώρος» για µένα να τον πάω παρακάτω. Έχω αρκετούς σταθερούς πελάτες, οι οποίοι, µετά τα πρώτα έπιπλα, µε αφήνουν ελεύθερη να δηµιουργήσω, γιατί µου έχουν εµπιστοσύνη. Οι καινούριοι πελάτες χρειάζονται ένα διάστηµα «προσαρµογής», αλλά έχει κι αυτό τη γοητεία του. Η δουλειά σας προσαρµόζεται στα αισθητικά πρότυπα της κάθε εποχής; Το κύριο µέληµά µου είναι να ταιριάζει το κάθε κοµµάτι –έπιπλο/αντικείµενο– στο χώρο του πελάτη και να εντάσσεται αρµονικά σ’ αυτόν. Αλλά µιλάµε πάντα για πλήρη µεταµόρφωση και όχι απλώς για αναπαλαίωση. Οπότε η τάση της εποχής, η «µόδα» όπως και αν διαµορφώνεται, είναι ένας σηµαντικός παράγοντας στις προτάσεις που κάνω στους πελάτες µου. Ποια καλλιτεχνική περίοδος ή ρεύµα στο design και ευρύτερα στην τέχνη σας εµπνέει; Οι δεκαετίες µετά το ’60, όπου το post modern στυλ άρχισε να κάνει την


CREDIT PHOTO: Ευτύχης Ανδρεαδάκης

εµφάνισή του, µε εκφράζουν περισσότερο, παρόλο που ο µινιµαλισµός που τις χαρακτηρίζει δεν είναι το δυνατό µου στοιχείο. Μετά το ’60, όµως, υπήρξε η ελευθερία να συνδυάζεις τα στυλ και τις τάσεις κι αυτό για µένα είναι το βασικό ζητούµενο. Επίσης µε γοητεύουν κάποια χαρακτηριστικά της περιόδου art deco και της σχολής Bauhaus. Με ποια υλικά σάς αρέσει να δουλεύετε περισσότερο; Το ξύλο και το σίδερο είναι

τα τελευταία 20 χρόνια µε το να προβάλλουν ένα neo-bohem τρόπο διακόσµησης στον προσωπικό τους χώρο και αυτό έγινε τάση, αναφέροµαι στο vintage και το mix & match, που αφορά και τα ρούχα, αλλά και το interior design. Ποια είναι τα σχέδιά σας για το µέλλον; Σκέφτοµαι να αρχίσω να µεταδίδω τις γνώσεις µου σε όποια (ή όποιον) ενδιαφέρεται µε κάποια ολοήµερα σεµινάρια σε γκρουπάκια των 10 ατόµων τους καλοκαιρινούς µήνες. Ακόµη πιο µελλοντικά σκέφτοµαι να ασχοληθώ και µε το σχεδιασµό και την κατασκευή επίπλων, αλλά αυτό πρέπει να έρθει οµαλά και στην ώρα του. D τα υλικά που δουλεύω προς το παρόν. Μου αρέσει το ξύλο γιατί δεν ξέρεις ποτέ πώς θα «αντιδράσει», είναι κάτι «ζωντανό». Εκπλήσσοµαι πολύ συχνά από το πώς µεταµορφώνεται ανάλογα µε την τεχνική που επιλέγω να το δουλέψω. Η δουλειά σας είναι µια εναλλακτική µορφή αγοράς που γίνεται µόδα ή κρύβει την οικονοµική αδυναµία λόγω της εποχής ή ακόµα το οικολογικό ρεύµα που επιτάσσει την επαναχρησιµοποίηση υλικών; Είναι και τα δύο. Επικρατεί µια νοοτροπία ότι το να µεταποιήσεις τα παλιά σου έπιπλα είναι οικονοµικό. Αλλά θα ήθελα να προσδιορίσω το βαθµό, όπως ανέφερα πριν. Είναι πιο οικονοµικό από το να αγοράσεις κάτι καινούριο από ένα ακριβό κατάστηµα. Είναι πιο ακριβό από το να αγοράσεις κάτι από ένα κατάστηµα µε προσιτές τιµές. Μόδα έγινε σταδιακά, διότι πολλοί άνθρωποι µε αυξηµένα κριτήρια αισθητικής, αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, editors περιοδικών, ασχολήθηκαν

Τηλ.: 22910 71371, 6972 302611 info@imataraga.net, www.ifigeniashome.com


and

Taste

Creativity O MΙΧΑΛΗΣ ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗ ΓΕΥΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ABOVO ΚΑΙ ΜΙΛΑ ΣΤΟ DELUXE ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ LEMON PIE.

Τι περικλείει για σας η φράση γευστική δηµιουργία; Για µένα η φράση γευστική δηµιουργία είναι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι γεµάτο αρώµατα, υφές και εντάσεις. Πώς θα περιγράφατε το µενού του Abovo; Στο εστιατόριό µας προσπαθούµε να κάνουµε νόστιµη κουζίνα. ∆εν µου αρέσει να βάζω ταµπέλες προέλευσης στο φαγητό µας. Θέλω να είναι ένα πολύχρωµο υφαντό µε γεύσεις απ’ όλο τον κόσµο. Αν ήµουν δική σας καλεσµένη, ποια πιάτα θα µου σερβίρατε; Ειλικρινά κάθε πιάτο προσπαθήσαµε να είναι πραγµατικά γευστικό από την αρχή ως τώρα. Κάθε πιάτο έχει ένα κοµµάτι από την ψυχή µας. Με µια λέξη ή φράση περιγράψτε µας τη γευστική εµπειρία όσων επιλέγουν το εστιατόριο Abovo. «Εµπειρία». Με ποια υλικά προτιµάτε να δουλεύετε; Μου αρέσει να δουλεύω µε φρέσκα υλικά. Αυτά µε εµπνέουν και αυτά είναι η βάση για µια νόστιµη κουζίνα. Ποια είναι κατά τη γνώµη σας τα µεγαλύτερα ατού της µεσογειακής κουζίνας; Νοµίζω η πολυσυλλεκτικότητα και οι εντάσεις της. Ποιο είναι το «είδωλό» σας από τη διεθνή σκηνή της γεύσης; Ο Michel Bras. Μπορείτε να θυµηθείτε ένα πιάτο που να έχετε δοκιµάσει και σας έµεινε αξέχαστο; Πού, πότε και ποιος το ετοίµασε; Ένα πιάτο που µου έχει µείνει αξέχαστο είναι οι µελιτζάνες µε γιαούρτι και γλυκιά σάλτσα ντοµάτα της γιαγιάς µου. Μας το έφτιαχνε πάντα τον Αύγουστο όταν ήµασταν στο χωριό. Αν µπορούσατε να παροµοιάσετε τη µαγειρική µε τέχνη, ποια θα διαλέγατε; Νοµίζω τη µουσική. Έχει βάσεις και πέρα από την πρώτη φορά της δηµιουργίας, µετά πρέπει να παίζεις πάντα µε τον ίδιο τρόπο το κοµµάτι. D

9 6

Lemon pie Υλικά Για τη ζύµη της τάρτας • 150 γρ. βούτυρο σε θερµοκρασία δωµατίου • 1 αυγό (50γρ.) • 20 γρ. ζάχαρη • 50 γρ. γάλα • 250 γρ. αλεύρι µαλακό Για την κρέµα λεµονιού • 200 γρ. χυµός λεµόνι • 3 αυγά (150 γρ.) • 200 γρ. ζάχαρη • 40 γρ. corn flour • 300 γρ. βούτυρο Εκτέλεση 1. Για τη ζύµη της τάρτας ανακατεύετε όλα τα υλικά µαζί. Είναι σηµαντικό να µην τα ζυµώσετε πολλή ώρα. Βάζετε τη ζύµη στο ψυγείο να ξεκουραστεί, µέχρι να ετοιµάσετε την κρέµα λεµονιού. 2. Βράζετε το χυµό λεµονιού µε το βούτυρο. Παράλληλα χτυπάτε τα αυγά µε τη ζάχαρη και το corn flour µ’ ένα σύρµα, µέχρι να γίνουν ένα λείο µίγµα. Ανακατεύετε µε το µίγµα λεµόνι-βούτυρο σιγά σιγά για να µην ψηθεί το αυγό απότοµα. Μεταφέρετε όλο το µίγµα στη φωτιά και ανακατεύετε ασταµάτητα µέχρι να πάρει µια καλή βράση. Μεταφέρετε την κρέµα σε κρύο σκεύος και τη βάζετε στο ψυγείο. 3. Ανοίγετε τη ζύµη της τάρτας µ’ έναν πλάστη σε πάχος 0,5 cm. Τη βάζετε σε βουτυρωµένη φόρµα τάρτας και τρυπάτε µ’ ένα πιρούνι παντού. Ψήνετε σε προθερµασµένο φούρνο στους 170 βαθµούς για 15'. 4. Αφού κρυώσει η τάρτα, ξεφορµάρετε, γεµίζετε µε την κρέµα λεµονιού. Βάζετε στο ψυγείο να παγώσει για 2 ώρες και σερβίρετε.


Με θέα την Ακρόπολη! Χρώµατα και αρώµατα Αυτή τη φορά τα αγαπηµένα µας Studio Kosta Boda Illum φιλοξενούν ξεχωριστά αρώµατα για το σπίτι. Με τη νέα συλλογή αρωµατικών λουλουδιών Hervé Gambs, ο χώρος µας αποκτά την αύρα της φύσης και τη φινέτσα της διακόσµησης.

Στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου Hilton, στην εκπληκτική βεράντα µε θέα τη φωτισµένη Αθήνα, το Galaxy είναι και φέτος το αγαπηµένο µας meeting point για κοκτέιλ και νόστιµο φαγητό παρέα µε τον πιο κεφάτο και στιλάτο κόσµο της πόλης. Ο executive chef Γιάννης Μανίκης έχει προσθέσει νέα πιάτα στο µενού που αξίζει να δοκιµάσετε: ριζότο µε τυρί taleggio, µανιτάρια και φασκόµηλο, σπαγγέτι µε µελάνι σουπιάς και πολλά άλλα. Η ποικιλία sushi εµπλουτίστηκε µε «Special Miura Maki» (σολοµός, chutney mango και αβοκάντο) και «Poseidon Nigiri» (λαβράκι, τόνος και φύκια wagame). Ξενοδοχείο Hilton Athens, Βασ. Σοφίας 46, τηλ. Κρατήσεων 210 7281407, www3.hilton.com

&

TASTE

STYLE ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΙΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Precious moments Το όνειρο µιας µαγικής δεξίωσης γίνεται πραγµατικότητα στο ιστορικό ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Οι λαµπεροί πολυέλαιοι, οι εντυπωσιακές µεταξωτές κουρτίνες και η µαγική ατµόσφαιρα προσθέτουν µια εκλεπτυσµένη πολυτέλεια στις πιο χαρούµενες ηµέρες της ζωής σας. Είτε πρόκειται για το γάµο σας, είτε για τη βάπτιση του νέου µέλους της οικογένειάς σας, η Μεγάλη Βρεταννία σας ακολουθεί πιστά στις σηµαντικότερες στιγµές σας. Πλατεία Συντάγµατος, τηλ.: 210 3330 814, grandebretagne.gr www.deluxemagazine.gr

Sweet tradition

Λουκουµάκι Αττική και ο αγαπηµένος σας καφές… Υπάρχει κάτι καλύτερο για τα καλοκαιρινά απογεύµατα; Με άρωµα τριαντάφυλλο, µαστίχα, λεµόνι και γεύση γλυκιά που χαρίζει απόλαυση στον ουρανίσκο µας, τα λουκούµια Αττική µας ταξιδεύουν στις αγαπηµένες γευστικές συνήθειες του παρελθόντος.


α

DELUXE life coaching

Aλλ ευκ

&

γή ιρίες

ΜΗΝ ΠΑΡΑ∆ΙΝΕΣΤΕ ΣΤΟ ΦΟΒΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ. ΑΓΚΑΛΙΑΣΤΕ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.

Ό

ταν όλα πάνε καλά είναι πολύ εύκολο να σκεφτόµαστε και να δρούµε θετικά για µας και τους γύρω µας. Τι γίνεται, όµως, όταν όλα µάς πάνε στραβά; Η σηµερινή κατάσταση δικαιολογηµένα προκαλεί ανασφάλεια, ανησυχία και στρες. Πολιτικά η χώρα µας βρίσκεται σ’ ένα από τα δυσκολότερα σηµεία της ιστορίας της. Οικονοµικά, τα πράγµατα είναι αβέβαια και απειλητικά. Κοινωνικά υπάρχει µια έντονη κρίση αξιών. Αυτό δεν είµαι σίγουρη ότι είναι κακό, αλλά σίγουρα ενισχύει την ανασφάλεια. Μέσα από όλα αυτά προβάλλει κάτι που προκαλεί φόβο και εκνευρισµό στους περισσότερους ανθρώπους: η αλλαγή. Αναρωτιέµαι πάντα γιατί στην πολιτική χρησιµοποιούν αυτή τη λέξη για να δώσουν ελπίδα (και να πάρουν ψήφους). Η ιστορία (και πολλές µελέτες) έχουν δείξει ότι ο φόβος της αλλαγής είναι ένας από τους ισχυρότερους φόβους που µας διακατέχουν και ταυτόχρονα η πηγή πολλών κακών σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Στην πραγµατικότητα, η αλλαγή είναι ένα από τα δυσκολότερα πράγµατα που καλούµαστε να κάνουµε στη ζωή µας. Η ανασφάλεια που προκαλεί το καινούριο µάς κάνει να κολλάµε στο παλιό, ακόµα κι αν αποδεδειγµένα µας βλάπτει. Και όχι χωρίς λόγο: η αλλαγή δεν είναι πάντα καλή. Να που τώρα, όµως, βρισκόµαστε στα πρόθυρα µεγάλων αλλαγών, χωρίς καν να τις έχουµε επιλέξει. Όταν η αλλαγή απειλεί τη δουλειά, το εισόδηµα, το µέλλον της

9 8

οικογένειάς σου και γενικότερα τη ζωή σου όπως την ξέρεις, τότε τι να σου κάνει η θετική σκέψη; Κι εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι: θετική σκέψη δεν σηµαίνει να εθελοτυφλείς, ούτε να ζεις στο µαγικό κόσµο του «εµένα δεν θα µου συµβεί ποτέ τίποτε κακό». Θετική σκέψη σηµαίνει να αγκαλιάσεις αυτό που δεν µπορείς να αποφύγεις και να δεις τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που –πάντα– κουβαλάει µαζί του καθετί καινούριο. Για να γίνει αυτό πρέπει να µην αφήσεις τον πανικό να σε παρασύρει. Ένας καλός τρόπος είναι να κλείσεις την τηλεόραση. Και τις εφηµερίδες. Και το internet. Και το ραδιόφωνο. Και ό,τι άλλο επιδίδεται στην κινδυνολογία και στον εκφοβισµό. ∆υστυχώς αυτή είναι δική τους δουλειά (τη λένε ενηµέρωση). Η δική σας δουλειά είναι να ανακαλύψετε ένα διαφορετικό modus vivendi βασισµένο στις ικανότητες και τα θέλω σας. Πριν από δύο χρόνια ένας πελάτης µου είχε µια καταπληκτική ιδέα για µια καινούρια δουλειά στο χώρο της έρευνας και της παραγωγής φαρµάκων. Όµως είναι οικογενειάρχης και φοβόταν να πάρει το ρίσκο. Χαρακτηριστικά µου είχε πει: «∆εν ξεκινάς κάτι καινούριο µόνος σου στα 45 σου και σ’ αυτή στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα!». Τον αδικείτε; Έτσι προτίµησε να παραµείνει στη φαρµακευτική που δούλευε 7 χρόνια παρόλο που δεν ήταν ευχαριστηµένος. Αυτό ήταν το τίµηµα της σταθερής σίγουρης δουλειάς. Ξαφνικά πριν από έναν χρόνο, κατάλαβε πόσο ψεύτικη ήταν αυτή η αίσθηση

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆Ρ. ΝΑΝΣΥ ΜΑΛΛΕΡΟΥ info@lifecoaching.gr, www.lifecoachinggreece.gr

της ασφάλειας, όταν έχασε τη δουλειά του λόγω περικοπών. Με τους φόρους να αυξάνονται, το δάνειο του σπιτιού και τα άλλα έξοδα να τρέχουν η αντανακλαστική του κίνηση ήταν να ψάξει να βρει δουλειά σε άλλες φαρµακευτικές. Μετά από τρεις µήνες άκαρπων προσπαθειών ήρθε να µε ξαναβρεί για να τον βοηθήσω να αντιµετωπίσει την κατάσταση. Φυσικά του θύµισα την καταπληκτική του ιδέα, όµως, ήταν πολύ πεσµένος ψυχολογικά για να ξεκινήσει κάτι µόνος του. Κάναµε πολλές συζητήσεις στις οποίες κατέληξε ότι ο κύριος λόγος που ποτέ δεν την υλοποίησε ήταν ο φόβος της αποτυχίας, και το οικονοµικό ρίσκο. Σιγά σιγά άρχισε να δουλεύει πάνω στην ιδέα του, ανακτώντας την αυτοπεποίθηση και τη θετική του διάθεση. Μέσα στους επόµενους 6 µήνες κατάφερε να πάρει χρηµατοδότηση και µάλιστα από το εξωτερικό (!) και να στήσει τη δική του εταιρία. Τέλος καλό όλα καλά; ∆εν ξέρω να σας πω µε σιγουριά. Αυτό για το οποίο είµαι σίγουρη είναι ότι αν δεν µπορούµε να ορίσουµε τις αλλαγές, µπορούµε σίγουρα να επιλέξουµε ένα θετικό τρόπο να τις διαχειριστούµε προς όφελός µας. Κανείς και τίποτε δεν µπορεί να µας εγγυηθεί ένα happy end. Σίγουρα, όµως, αξίζει να ψάξουµε και να πολεµήσουµε γι’ αυτό. Μην παραιτήστε! Αφήστε το κεφάλι σας να δουλέψει αντισυµβατικά και ακούστε την καρδιά σας. Έχετε µέσα σας πολύ περισσότερες δυνάµεις από ό,τι φαντάζεστε. Τώρα περισσότερο από ποτέ αξίζει να πιστέψετε σ’ αυτές. D www.deluxemagazine.gr


DELUXE food society

Σε µαύρο και λευκό

The summer taste statement Το «Eλλάδος Εικόνες» υποδέχεται το καλοκαίρι µε νέες γευστικές εµπειρίες και ατέλειωτες νύχτες καλοκαιρινού κεφιού σ’ έναν ανανεωµένο χώρο στο La Cabana στην ακτή Μιαούλη. Με αγνά υλικά απ’ όλες τις γωνιές της Ελλάδας και motto «Σκεφτόµαστε ελληνικά∆ηµιουργούµε ελληνικά», οι γευστικές εκπλήξεις µε άρωµα Μεσογείουθαλασσινά, σαλάτες, κρεατικά, risotti, διαδέχονται η µία την άλλη υπό το βλέµµα της Γιαγιάς Μαρίας που επιµελείται όλα τα πιάτα. Με τη θάλασσα να απλώνεται µπροστά και τη ζωντανή ελληνική µουσική να απογειώνει τη διάθεση, το «Ελλάδος Εικόνες» προσφέρει µια αίσθηση διακοπών µόλις λίγα χιλιόµετρα από το κέντρο της Αθήνας.

Η Ελληνικά Κελλάρια Οίνων -η µεγαλύτερη ελληνική εταιρία παραγωγής οίνου- απαντά στην οικονοµική κρίση και προσφέρει τη νέα σειρά κρασιών «Κύκνος», µε υψηλή ποιότητα και προσιτή τιµή. Η σειρά περιλαµβάνει δυο λευκά κρασιά και δύο κόκκινα µε την επωνυµία Λευκός Κύκνος και Μαύρος Κύκνος, αντίστοιχα.

DELUXE publi

Επιστρέψαµε. Πίσω στα απλά πράγµατα. Που µας κάνουν να νιώθουµε ωραία. Χωρίς περιτύλιγµα και προβολείς. Στην ποιοτική µουσική. Την αληθινή παρέα. Τα καθαρά ποτά. Τις ωραίες γεύσεις. Πίσω σ’ αυτό που ξέραµε, που θυµόµασταν, που µας έλειπε. Τώρα καθόµαστε ο ένας δίπλα στον άλλον ακουµπώντας στον ώµο του διπλανού ή στις ζεστές πλάκες του δρόµου, κάτω από τον έναστρο ουρανό, αναπνέοντας τον αέρα που πέταξε τους χαρταετούς µας. Μιλάµε, γελάµε, σιγοτραγουδάµε µε αλήθεια. Και χαµόγελο. Γιατί αυτό είναι το Bronco Bar. Ένα αληθινό χαµόγελο.

Διοµήδους Κυριακού 17, Κηφισιά, T 210 6236691 www.deluxemagazine.gr

9 9


DELUXE opinion

dreams

Sun shined

ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΕΜΠΝΕΥΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΜΠΝΕΥΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ, ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΤΗ ΖΕΣΤΗ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ.

O

χειµώνας που πέρασε ήταν φέτος για τη χώρα µας µεγάλος, κρύος, βαρύς και γενικά διαφορετικός από αυτούς που ξέρουµε… Θυµάστε την κλασική περιγραφή των βιβλίων του σχολείου που πάντα επισηµαίνει ότι η Ελλάδα είναι χώρα µε εύκρατο κλίµα, δηλαδή ήπιους χειµώνες και θερµά καλοκαίρια... Αυτά µάθαµε και αυτά ξέρουµε µέχρι και σήµερα! Ωστόσο ο φετινός χειµώνας ήταν σκληρός και άγριος και για µας και για τη χώρα µας… Επιτέλους, όµως, ήρθε η άνοιξη και µαζί µ’ αυτή και το γλυκό καλοκαιράκι. Ο ήλιος λάµπει παραπάνω από ζεστός, η θερµοκρασία ανέβηκε αισθητά πια και η ανάγκη µας να ξεχυθούµε στους δρόµους και στις παραλίες µοιάζει τώρα περισσότερο από ποτέ σκανδαλιστική, απαραίτητη, σχεδόν επιτακτική. Και είναι αυτό ακριβώς το φως του ήλιου που έχουµε απλόχερα στη χώρα µας, που τελικά ποτέ δεν θα µας συγχωρήσουν οι φίλοι µας οι Ευρωπαίοι, και ειδικά οι βορειότεροι. Εκεί, λοιπόν, κάπου στη Γερµανία, όπου το κρύο τρυπάει ακόµη το σώµα, εκεί όπου ο τουρισµός αρχίζει λόγω αλλαγής εποχής και φθίνει, εκεί παίρνονται αποφάσεις για το µέλλον µας, για το µέλλον των παιδιών µας και για τη χώρα µας ολόκληρη. Και βέβαια όσο βλέπουν ότι µε την πρώτη λιακάδα ξεχυνόµαστε στα ουζερί, στις πλατείες, στα σοκάκια της Πλάκας µε τους φίλους και τα παιδιά µας, τόσο περισσότερο σκυλιάζουν… Ε, λοιπόν, καλά λένε ότι η

1 0 0

ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Π. ΑΓΓΕΛΟΝΙ∆Η aggel@hol.gr

εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο! Όσο πιέζουν για να µας κόψουν όσα µπορούµε να χαιρόµαστε, τόσο εµείς τους «γράφουµε» αρµοδίως και κάνουµε, έστω και περιορισµένα, τα ίδια που κάναµε πριν το µνηµόνιο, πριν τα µέτρα και την κρίση. Γιατί; Γιατί είµαστε διαφορετικοί, γιατί είµαστε αισιόδοξοι, γιατί βρίσκουµε πάντα λύσεις στα προβλήµατά µας, γιατί έχουµε φίλους και συγγενείς που είναι δίπλα µας, γιατί τα παιδιά µας έχουν κατανόηση ακόµη κι αν τους αλλάζουµε τον τρόπο ζωής τους, γιατί µπορούµε να κοιµηθούµε σε µια παραλία µε κρασάκι και γαύρο, γιατί µπορούµε να πούµε το βάσανό µας στο φίλο και το διπλανό µας, χωρίς να ντρεπόµαστε, γιατί ξέρουµε ότι θα µας καταλάβει, γιατί µπορούµε να πάµε διακοπές σ’ ένα από τα εκατοντάδες νησιά µας και να ψαρέψουµε αν χρειαστεί για να φάµε! ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ! Ακόµη και τώρα που το βράδυ οι περισσότεροι µένουµε ξύπνιοι από το άγχος και τα προβλήµατα, δεν το έχουµε σε τίποτα να πάρουµε τον κολλητό µας –που κι αυτός ξύπνιος είναι για τον ίδιο λόγο– και να αρχίσουµε να µιλάµε και να λέµε χαζοµάρες. Άσε που κοντεύει να γίνει και trendy η βραδινή επικοινωνία. Έτσι, λοιπόν, αφήστε τους ξένους να βάζουν µέτρα προσπαθώντας να καταλάβουν πού στο καλό βρίσκουµε το κουράγιο και τα χρήµατα για όλα αυτά. ∆εν πρόκειται ποτέ να νιώσουν αυτό που νιώθουµε και βιώνουµε εµείς από µικροί. Τη σιγουριά της οικογένειας που δεν σε πετάει έξω από το σπίτι όταν γίνεσαι δεκαοκτώ ετών, την αγάπη της µάνας και του πατέρα, που προτιµά να στερηθεί τη σύνταξη για να τη στείλει στα παιδιά και τα εγγόνια του, τη συµπαράσταση του κολλητού, όταν τα πράγµατα πάνε στραβά, αλλά και τη φιλοξενία που σου προσφέρει στο εξοχικό του όταν αυτός έχει κι εσύ όχι. Έτσι θα ξεπεράσουµε την κρίση, έτσι θα επιβιώσουµε για άλλη µία φορά, έτσι θα µεγαλώσουµε και τα παιδιά µας, για να είναι οι επιζήσαντες κρίσεων, προβληµάτων και σοβαρών δυσκολιών. Γι’ αυτό ετοιµάστε τη διάθεσή σας για το καλύτερο καλοκαίρι. Για να ανακαλύψετε κάθε σπιθαµή της πατρίδας µας, κάθε ταβερνάκι απόµακρο και µοναδικό και χαρείτε το µε τους φίλους, τους συγγενείς και τα παιδιά σας. D www.deluxemagazine.gr


DELUXE promotion

ƒÆÁÔÉ ÌÂÍÐÌÂÊÓÊÏ½Ø ÏÁÙÕÂØ

A

’Á ÕÑ ÇÓÑÔÈÓÁ ÕÑÚ Î¿’Ñ ÔÕË ±¾Ä ¦ÓÚÖÓÄÀÄ ÕÑ ÈÔÕÌÄÕÁÓÌÑ «¼‘ÌÎÓÑл ȒÄÐĒÓÑÔÇÌÑÓÀÛÈÌ ÕË ÔˑÄÔÀÄ ÕËØ ÉÓ°ÔËØ «ÊÈÚÔÕÌο ’ÄÐÇÄÌÔÀÄ» ÎÄÌ ÉÌÏÑÇÑÍÈÀ -‘È ÄÍÌÒÔÈÌØ- ÐÄ ÊÀÐÈÌ ¾ÐÄØ Ä’Á ÕÑÚØ ’ÌÑ ’ÑÏÚÔÃÙÐÄÔÕÑÚØ ÎÄÏÑÎÄÌÓÌÐÑÃØ ’ÓÑÑÓÌԑÑÃØ ÊÈÃÔËØ. ´ÌØ Ú’¾ÓÑÙÈØ ÎÄÏÑÎÄÌÓÌÐ¾Ø ÐÃÙÕÈØ Ë ’ÓÑђÕÌο ÐÄ ÅÓÌÔÎÁ‘ÄÔÕÈ ¾Í× ’ÄÓ¾Ä ‘È ÉÀÏÑÚØ ÎÄÌ ÎÄÏÁ ÉÄÊËÕÁ ‘ÄØ ÈÐÖÑÚÔÌ°ÛÈÌ. «È ÄÚÕ¿ ÕË ÇÌ°ÖÈÔË ÕÑ ÈÔÕÌÄÕÁÓÌÑ ¼‘ÌÎÓÑÐ ÇÌÄÖ¾ÕÑÐÕÄØ ¾ÐÄРĒÁ ÕÑÚØ ×ÓÄÌÁÕÈÓÑÚØ Î¿’ÑÚØ Õ×Ð ÅÑÓÈÀ×Ð ’ÓÑÄÔÕÀ×Ð ÎÄÌ ¾ÐÄ ’ÏÑÃÔÌÑ ‘ÈÐÑà ĒÑÕÈÏÈÀ ÕËÐ ÌÇÄÐÌο ’ÓÁÕÄÔË. ¢’ ÄÚÕÁ ÅÑËÖÑÃÐ ÉÚÔÌΰ ÎÄÌ ÑÌ ÈÍÄÌÓÈÕÌΰ ÄÍÌÁ’ÌÔÕÈØ ÔÚÔÕ°ÔÈÌØ ÕÑÚ, ÄÉÑà ÈÀÐÄÌ ‘¾ÏÑØ ÕÑÚ ²‘ÀÏÑÚ ªÄÔÕÈÏÁÓÌÛÑ ‘È ÕÄ ÊÐ×ÔÕ° ÈÔÕÌÄÕÁÓÌÄ «ªÄÔÕÈÏÁÓÌÛÑ» ÎÄÌ «²ÓÀÛÑÐÕÈØ» ÔÕÑ ÏÁÉÑ ÕÑÚ ŸÚÎÄÅËÕÕÑÃ. ¨ ÚÆËÏ¿ ÑÓÑÉ¿, ÕÑ ÍÃÏÑ, ÑÌ Ê¿ÌÐÈØ Ä’ÑÙÓÒÔÈÌØ ÎÄÌ ÑÌ Ç̰ԒÄÓÕÑÌ ÙÓÚÔÑÀ ÎÃÎÏÑÌ ÇÀÐÑÚÐ ÔÕËÐ ÈÔ×ÕÈÓÌο ÇÌÄÎÁԑËÔË ÇÌÄÎÓÌÕÌο ’ÑÏÚÕ¾ÏÈÌÄ. ÌÄ ÐÄ ’ÈÓ°ÔÑڑÈ, Á‘×Ø, ÔÕË ÊÈÃÔË, ÕÑ menu ÔÙÈÇÌ°ÛÈÌ ÎÄÌ Ú’ÑÊÓ°ÉÈÌ Ñ ÕÄÏÄÐÕÑÃÙÑØ executive chef ±ÀÎÑØ ¬×ÕÌ°ÇËØ, ÈÐÒ ÕËÐ ÈÎÕ¾ÏÈÔË Õ×Ð ÔÚÐÕÄÊÒÐ ÈÍÄÎÑÏÑÚÖÈÀ ÐÄ ’ÈÕÚÙÄÀÐÈÌ Ë chef ª×ÐÔÕÄÐÕÀÐÄ ÎÀÐË. «¦ÎÈÀÐÑ ’ÑÚ Ö¾ÏÄ‘È ÐÄ ’ÓÑÔɾÓÑÚ‘È ÔÕÑÚØ ’ÈÏ°ÕÈØ ‘ÄØ», ‘ÄØ Ï¾ÐÈ ÑÌ Ú’ÈÃÖÚÐÑÌ ÕÑÚ ‘°ÓÎÈÕÌÐÊÎ, «ÈÀÐÄÌ ¾ÐÄØ ’ÏÑÃÔÌÑØ ÎÄÕ°ÏÑÊÑØ ÊÌÄ ÁÔÑÚØ ÏÄÕÓÈÃÑÚÐ ÐÄ ÊÈÃÑÐÕÄÌ ’ÑÏϾØ, ÄÐ ÁÙÌ ÁÏÈØ, ÊÈÃÔÈÌØ ÈÐÁØ ÈÔÕÌÄÕÑÓÀÑÚ». «È ÕÑ motto, ÏÑ̒ÁÐ, «ÙÑÓÕÄÔÕÌÎÁ ÕÔ̑’ÑÏÁÊˑĻ, ÎÄÌ ÄÕÑà ÕÌØ ÈÏÎÚÔÕÌÎ¾Ø Õ̑¾Ø, ÕÄ ÕÓĒ¾ÛÌÄ ÔÕÑРο’Ñ ÕÑÚ «¼‘ÌÎÓÑл ÊȑÀÛÑÚРΰÖÈ ÅÓ°ÇÚ ‘È ‘ÈÛ¾ÇÈØ ÕËØ ÈÏÏËÐÌÎ¿Ø ÎÑÚÛÀÐÄØ ÔÈ ‘ÌÄ ’ÌÑ ‘ÑÐÕ¾ÓÐÄ ÈÎÇÑÙ¿ ÕËØ. Taste review: ¤’Á ÑÓÈÎÕÌΰ ÇÑÎ̑°ÔÕÈ ÕÑÚØ ÐÕÑϑ°ÇÈØ ‘È ÖÄÏÄÔÔÌа ÎÄÌ Ô°ÏÕÔÄ ÎÌÕÓÌÐÁÓÌÛÄØ ‘È ϰ̑, ÎÄÌ ÕÄ ‘ÑÔÙÄÓÀÔÌÄ ÓÑÏ°ÎÌÄ ÊȑÌԑ¾ÐÄ ‘È sticks ÏÄÙÄÐÌÎÒÐ ÎÄÌ ‘ÄÊÌÑоÛÄ ŸÑÚÞÛÄØ. «ËÐ ’ÄÓÄÏÈÀÆÈÕÈ ÕÌØ ÔÄÏ°ÕÈØ ¾Î’ÏËÍË, ÈÐÒ ÊÌÄ ÎÚÓÀ×Ø ’Ì°ÕÑ ÕÄ ÛÑڑÈÓ° ÎÄÏÑÆˑ¾ÐÄ ‘’ÓÌÛÑÏ°ÎÌÄ ‘È ‘’°Ó‘’ÈÎÌÑÚ ‘’ÀÓÄØ ÎÄÌ Ë ÕÔ̒ÑÃÓÄ ‘È ÕÄ ÕÔÌÊÄÓÌÄÔÕ° ÙÁÓÕÄ ÈÀÐÄÌ ‘ÈÓÌÎ¾Ø Ä’Á ÕÌØ ÎÄÏÃÕÈÓÈØ È’ÌÏÑʾØ.¨ ÅÓÄÇÌ° ÎÏÈÀÐÈÌ, ‘È ÕËÐ ÈÏÏËÐÌο ÈÎÇÑÙ¿ ÕÔÌÛ Î¾ÌÎ ÎÄÌ ’ÈÐÕÄÐÁÔÕ̑ÑÚ ÔÑÚÉϾ ‘ÄÔÕÀÙÄØ. yÓÁÔÑÚ 1 & ¤ÀÊÏËØ 29, ±¾Ä ¦ÓÚÖÓÄÀÄ, ÕËÏ.: 210 210 6202475 www.kastelorizogroup.gr • reservation@kastelorizo.com.gr www.deluxemagazine.gr

1 0 1


DELUXE destination XXXXXXXX

LA MONNAIE ARTS & SPA ΗΟTEL, ΓΑΛΛΙΑ ΟΤΑΝ ∆ΥΟ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ!

Travel World through the

ΥΨΗΛΟ DESIGN, Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝ ΤΗ ΝΕΑ ΤΑΣΗ ΣΤΟ BEST STAYING. ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ

1 0 2

Οι Sylvette και Pascal Lebeau βρήκαν τον ιδανικό χώρο για να εκθέσουν τη σπάνια συλλογή έργων τους. Οι διάδροµοι του ξενοδοχείου, τα σαλόνια και οι 36 suites του La Monnaie Arts & Spa Hotel στη La Rochelle λειτουργούν σαν µια γκαλερί προσφέροντας εναλασσόµενες εκθέσεις µε έργα καλλιτεχνών, όπως η Hélène Jousse, Nicolas Benedetti και Liz Bono. Εδώ ο αρχιτέκτονας και interior designer Philippe Lucazeau καταφέρνει να διατηρήσει τη µυστικιστική ατµόσφαιρα του κτιρίου του 17ου αιώνα δηµιουργώντας παράλληλα µια έντονη αίσθηση χαλάρωσης. Worth to be mentioned: Οι γλυκοί πειρασµοί δια χειρός του βραβευµένου chef Pascal Caffet, οι θεραπείες του «happy few spa» και η παραλία του Ατλαντικού που ενδείκνυται για surfing. hotelmonnaie.com


ΜAMILLA HOTEL, ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΣΗΜΟΤΕΡΟΥΣ DESIGNERS.

SWAROVSKI

Το Mamilla Hotel είναι το νεότερο από τα πολυτελή ξενοδοχεία της Ιερουσαλήµ. Εξειδικεύεται στο international style διαµονής και επιτυγχάνει µια υπέροχη µίξη µοντερνισµού και παράδοσης συνδυάζοντας τον υψηλής ποιότητας σχεδιασµό µε τη φιλοξενία και τον τρόπο ζωής στην Ιερουσαλήµ και το Ισραήλ γενικότερα. Worth to be mentioned: Το εξαιρετικό design µε την υπογραφή του Piero Lissoni, το εστιατόριο µε τις παραδοσιακές γεύσεις και το spa που προσφέρει ολιστικές θεραπείες για µοναδικές στιγµές χαλάρωσης. mamillahotel.com

PALAZZO MARGHERITA, IΤΑΛΙΑ Ο ∆ΙΑΣΗΜΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ FRANCIS FORD COPPOLA ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ RESORT ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ. Χτισµένο σε ένα παραδοσιακό palazzo του 19ου αιώνα, παίρνει το όνοµά του από την οικογένεια Margherita στην οποία ανήκε, και µεταµορφώνεται από τον Γάλλο αρχιτέκτονα Jacques Grange σ’ ένα υπέροχο luxury boutique hotel. Worth to be mentioned: Οι εφτά suites του resort διαθέτουν όλες το δικό τους ιδιωτικό κήπo, το εστιατόριο Cinecittà µε τις αυθεντικές ιταλικές γεύσεις και ο γάµος της Sophia Coppola µε τον frontman της µπάντας Phoenix που θα γίνει τον Αύγουστο. palazzomargherita.com

ΑLILA MANGGIS, MΠΑΛΙ

CHANEL

ΕΞΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΝ∆ΙΑΛΛΑΓΗ! Η µαγευτική θέα του ανάµεσα στη θάλασσα και τα όρη Agung εξηγούν γιατί οι αρχιτέκτονες του γραφείου Κerry Hill επέλεξαν ως κεντρική ιδέα του σχεδιασµού τους την αλληλεπίδραση του φυσικού τοπίου µε τα κτίρια που αποτελούν το Αlila Manggis. Worth to be mentioned: Το λόµπι µε την αχυρένια στέγη, το καλογυαλισµένο ελεφαντόδοτο στις επιφάνειες και τα χρωµατιστά δάπεδα, οι χρυσές αντανακλάσεις από τα φώτα στην πισίνα. alilahotels.com 1 0 3


DELUXE destination XXXXXXXX

ΑNA YELA, MΑΡΟΚΟ Η ΦΡΑΣΗ «ΖΩΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΗΝ Ι∆ΑΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΖΕΙ ΣΤΑ ΠΟΡΦΥΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Το όνοµα του ξενοδοχείου µεταφράζεται κυριολεκτικά µε τη φράση «I am Yela» και πράγµατι τα πάντα εδώ συµβαίνουν σε χρόνο αόριστο, αφού κρύβουν αναφορές στο παρελθόν του Μαρόκου. Κάθε κοµµάτι της διακόσµησης, των επίπλων και των αντικειµένων του έχει σχεδιαστεί προσωπικά από τον ιδιοκτήτη του Βernd Kolb και τον interior designer Yannick Kervy. Worth to be mentioned: To Αna Yela έχει µόνο τρία δίκλινα δωµάτια και δύο σουίτες, το υπαίθριο καθιστικό στην εσωτερική αυλή και το εστιατόριο και η αυθεντική σκηνή νοµάδων από τη Σαχάρα στη βεράντα. anayela.com

«Η ΖΩΗ ΞΕΚΙΝΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΦΟΡΜΙΣΜΟΥ. ΖΗΣΕ ΛΟΙΠΟΝ, ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ». Αυτό (σε ελεύθερη µετάφραση) είναι το µήνυµα που ήθελε να µεταδώσει ο designer του resort The Library. ∆ηµιουργώντας µια κοµψή µινιµαλιστική δοµή µε φόντο το καταπράσινο περιβάλλον, η «βιβλιοθήκη» έχει στόχο τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής Koh Samui. Στο εγχείρηµα αυτό συντελούν οι τολµηροί χρωµατισµοί µε έµφαση στο κόκκινο και στο γκρι που δηµιουργούν ένα άκρως ελκυστικό αποτέλεσµα. Worth to be mentioned: Η τεράστια παραλία και το δάσος που περιτριγυρίζει το ξενοδοχείο, οι σουίτες µε θέα των ωκεανό και η casual αισθητική. thelibrary.co.th

1 0 4

RAAS, ΙΝΔΙΑ «ΒΥΘΙΣΜΕΝΟΙ» ΣΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΤΖΟΝΠΟΥΡ. Χτισµένο κάτω από το φρούριο Mehrangarh, το Raas προσφέρει µια εντυπωσιακή θέα και αποτελεί ένα µοναδικό κράµα ασιατικής αισθητικής και διακριτικής κοµψότητας. Πρόκειται για ένα κόσµηµα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής µε παραδοσιακό περιτύλιγµα. Worth to be mentioned: Η µοναδική ευκαιρία που προσφέρει για ξεκούραση και αποµόνωση, οι κήποι σε Mughal στυλ και η τεράστια υπερχειλισµένη πισίνα. raasindia.com

BLUMARINE

ΤHE LIBRARY, ΤΑΪΛΑΝΔΗ


Catering


DELUXE destination

UNIQUE HOTEL, ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ.

ΟΤΑΝ ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΑ ΗΘΗ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ… Είναι ενα κοµψό ξενοδοχείο στο Κασκαΐς της Πορτογαλίας σκαρφαλωµένο σε µια προεξοχή του βράχου λίγα µέτρα από τον Ατλαντικό ωκεανό. Εδώ ο σύγχρονος σχεδιασµός παντρεύεται µε την κλασική πορτογαλική αισθητική πετυχαίνοντας µια εξαιρετική µίξη παλαιού και νέου. Worth to be mentioned: Το κάτασπρο εξωτερικό του και η µινιµαλιστική διακόσµηση σε ζωηρή συνδιαλλαγή µε τις ξύλινες κατασκευές στο εσωτερικό και τον πολυτελή διάκοσµο.farol.com.pt

LOUIS VUITTON

FAROL DESIGN HOTEL, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Μόλις µερικά µέτρα από το τεράστιο πάρκο Ibirapuera του Sao Paolo, το ξενοδοχείο υψώνεται σαν υπερωκεάνιο σε δεξαµενή. Όλα εδώ, από την πράσινη χάλκινη πρόσοψη της εισόδου, µέχρι τις γεωµετρικές γραµµές στο εσωτερικό του, σε κάνουν να νιώθεις ότι ζεις σε µια αρχιτεκτονική µακέτα που ζωντάνεψε. Worth to be mentioned: Η αρχιτεκτονική του κτιρίου και το εσωτερικό επιµελήθηκαν οι Ruy Ohtake και ο Joao Armentano. hotelunique.com

ΜONDRIAN, ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΝΑ VISUAL ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΕΜΑΤΟ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΤΟ ΜΑΓΟ ΤΟΥ INTERIOR DESIGN PHILIPPE STARCK. Φηµισµένο για την urban chic φιλοσοφία διακόσµησης, το Mondrian στο Λος Άντζελες ταράζει τα νερά στα πηγαδάκια των Leading Hotel of the World. Εδώ ο επισκέπτης απολαµβάνει µια υπερπολυτελή εµπειρία φιλοξενίας, βγαλµένη απευθείας από τις σελίδες ενός ζωντανού παραµυθιού, σαν 3D αναπαράσταση της «Αλίκης στη Χώρα των Θαυµάτων», σε µια εναλλαγή πραγµατικότητας και ονείρου. Worth to be mentioned: Το όνοµα Philippe Starck, ξανά!!! mondrianhotel.com

Ευχαριστούµε την Design Hotels για την παραχώρηση των φωτογραφιών των Μamilla, Farol design hotel, La Monnaie Art & Spa, Raas, Unique Hotel, Αna Yela και Τhe Library.


Το DELUXE,

το πρώτο upmarket freepress περιοδικό για τη γυναίκα, εισβάλλει µε... deluxe attitude και στο διαδίκτυο! Κάντε κλικ στο www.deluxemagazine.gr και βρεθείτε στην καρδιά της µόδας, της οµορφιάς, του design, της διακόσµησης, των πολιτιστικών, της καλής ζωής. Επικοινωνήστε µαζί µας, αλλά και µε τους υπόλοιπους εγγεγραµµένους χρήστες της σελίδας µας, για να ανταλλάξετε πληροφορίες, να ενηµερωθείτε για τα νέα trends και για τις προσφορές µας.

Deluxe Is…

| Fa s h i o n | B e a u t y | A g e n d a | Pe o p l e & Pa r t i e s | D e c o | Tr a v e l l i n g | G o u r m e t | A s t r o

www.deluxemagazine.gr Deluxe Is…

| Fa s h i o n | B e a u t y | A g e n d a | Pe o p l e & Pa r t i e s | D e c o | Tr a v e l l i n g | G o u r m e t | A s t r o

www.deluxemagazine.gr

Βρείτε µας στο διαδίκυο!

1 0 7


DELUXE viparade ¤¢´³¤¬´¦³¤ ¶¤«²¦Ÿ¤, ²¨´¦µ´©ª¦¢ ¡¤³²µ¢©¦¢, ª²«®¦¢ ¦«¬¤±©¢¦©¢. ²© ¢µ±´³²¬©¦¢ ¢«©²µ± ¢¦ ¯³¦¢ ¶¤³¤¢.

±¤´¤Ÿ©¤ ¢µ¦Ÿ©y¨, «¤y¤ «¡¤Ÿ´²©¤±±¨

§¦´¤ ¤±´¢¤ªŸ¨, ¤Ÿ¦ ©¤ ¤±´¢¤ªŸ¨, ±©ª²¢ ¥¤³y©±²©¤±±¨¢

«´¤ ©y¦µ²±´¤¢ «¤§©» ´Ñ «ÑÚÔÈÀÑ ÑÚÏÄÐÇÓ¿ ¬ÚÔÌÎ¿Ø ©ÔÕÑÓÀÄØ ÔÕÑ ’ÏÄÀÔÌÑ ÕËØ ÅÓ°ÅÈÚÔ¿Ø ÕÑÚ Ä’Á ÕÑ ÈÏÏËÐÌÎÁ Ց¿‘Ä ÕÑÚ ICOM (International Council of Museums, yÌÈÖÐ¾Ø ¢Ú‘ÅÑÃÏÌÑ «ÑÚÔÈÀ×Ð) ÊÌÄ ÕÑÐ ÈÑÓÕÄԑÁ ÕËØ yÌÈÖÐÑÃØ ¨‘¾ÓÄØ «ÑÚÔÈÀ×Ð ÍÈÎÀÐËÔÈ ‘ÌÄ ÔÈÌÓ° ÈÎÇËÏÒÔÈ×Ð Á’×Ø Ë ¾ÎÖÈÔË É×ÕÑÊÓÄÉÀÄØ «´ÄÍÌÇÈÃÑÐÕÄØ ÔÕË Ë» ÔÕÑ «’ÄÏÎÁÐÌ ÕÑÚ ª¾ÐÕÓÑÚ ÄÀÄ. 21 ÊÐ×ÔÕÑÀ É×ÕÑÊÓ°ÉÑÌ ’ÓÑÔ¾ÉÈÓÄРȒÌÏÈʑ¾ÐÄ ¾ÓÊÄ ÕÑÚØ ’ÓÑÎÈ̑¾ÐÑÚ ÐÄ ÔÕËÓÀÍÑÚÐ ÕÑ ¾ÓÊÑ ÕÑÚ «ÑÚÔÈÀÑÚ ÑÚÏÄÐÇÓ¿ ÊÌÄ ÕËÐ ’ÓÑÔÕÄÔÀÄ ÕÑÚ ’ÈÓÌÅ°ÏÏÑÐÕÑØ, ÕË ÔÚÐÈÙ¿ ¾ÓÈÚÐÄ, ÈΒÄÀÇÈÚÔË ÎÄÌ ÈÚÄÌÔÖËÕђÑÀËÔË ÕÑÚ ÎÑÌÐÑÃ.

ª¤´¦³©±¤ ²µŸ¤±y³¨, ¦Ÿ¦±¤ ¡¤´¢¨

±©ª²Ÿ ªµ³©¤ª²¡²µŸ²µ, ²yµ¢¢¦¤¢ ªµ³©¤ª²¡²µŸ²¢, ¦¯³©¤ §¤±±©¤

«¤³©¤±±¤ ¥¤³y©±²©¤±±¨, §¦´¤ ¤±´¢¤ªŸ¨, y¨«¨´³¤ ¬©Ÿ©¡¡²µ ª¤´¦³©±¤ ¥¤¬¦©¤, ±©ª²¢ ¥¤¬¦©¤¢

©¯³²¢ ³¤¬¤¨Ÿ, ¤±²µ¢ª¤ ³¤¬¤¨Ÿ

1 0 8

ª²³©±¤ ª¤««¦±²µ, ¦±©¤ Ÿ¦ª¤±©y¨, ©¢«¨±¨ «¡²y¤±²µ

www.deluxemagazine.gr


«¤³©§¤ ª²µ´¢²Ÿ©²µ´¢²µ, ³²§«¤³© ¶¤´§¨©¯¤±±²µ, ³¤±©¤ ¢²µ´²µ, ¢²¬©¤ ¢´¤µ³²¡²µŸ²µ

«©¤ y©¤¬²³¦´©ª¨ ¦±¤¨¢¨

©¤¢«©± ²©ª²±²«²¡²µŸ²µ, ¦ŸŸ¨ «¤±´¨

ª²³©±¤ ª¤««¦±²µ, «¤³©¤Ÿ¦±±¤ ¥¤³¯´¢¨

¨ µ’ÈÃÖÚÐË ¢ÕÓÄÕËÊÌÎ¿Ø & ¦’ÌÎÑÌÐ×ÐÀÄØ ªÄÓÑÏÀÐÄ ¤ÊÊÈÏÑÐÀÇË-¢ÄÓÄÐÕђÑÃÏÑÚ Ú’ÑǾÙÖËÎÈ ÄÊĒˑ¾ÐÈØ ÉÀÏÈØ ÊÌÄ ÐÄ ÕÌØ ÍÈÐÄÊ¿ÔÈÌ ÔÕÑ Ð¾Ñ ÎÄÕ°ÔÕË‘Ä STUDIO KOSTA BODA ILLUM ÔÕËÐ ÑÇÁ ¢ÕÄÇÀÑÚ 9. ²Ì ÎÄÏÈԑ¾ÐÈØ ÈÀÙÄÐ ÕËÐ ÈÚÎÄÌÓÀÄ ÐÄ ’ÈÓÌËÊËÖÑÃÐ ÔÕÑ ‘ÑÐÕ¾ÓÐÑ ÙÒÓÑ ÕÑÚ Ð¾ÑÚ ÎÄÕÄÔÕ¿‘ÄÕÑØ ÎÄÌ ÐÄ ÄÐÄÎÄÏÃÆÑÚÐ ÔÚÏÏÑÊ¾Ø ÔÈ ÈÀÇË ÇÌÄÎÁԑËÔËØ ÎÄÌ ÎÑÚÛÀÐÄØ. ´Ñ ‘ÑÐÕ¾ÓÐÑ ÃÉÑØ ÔÈ ÔÚÐÇÚÄԑÁ ’°ÐÕÄ ‘È ÕËÐ ÄÌÔÖËÕÌο ÎÄÌ ÕË ‘ÑÐÄÇÌÎÁÕËÕÄ Õ×Ð ÄÐÕÌÎÈ̑¾Ð×Ð, ÎÚÓÌÄÓÙÑÃÐ ÔÕÑ Ð¾Ñ ÎÄÕ°ÔÕË‘Ä ÔÕÑ Î¾ÐÕÓÑ ÕËØ ¤Ö¿ÐÄØ.

¬¤±¨ ¢¤³¤±´²¡²µŸ²µ, ¦Ÿ¦±¤ «¤ª³¨-Ÿµ«¡¦³¨

¤Ÿ¦ ¤±y³¤ ¡¤ŸŸ¨

«©«©ª¤ ¶¤±y¤ª¤, ¦©³¨±¨ y¤±¦Ÿ©¤±-«¡¤³y¨

ª¤´¦³©±¤ ²µŸ¤±y³¨, ¡¦³¢¤ ¡¤±¤©¯´©y¨, «¤³©¤ ¥¤´²¡²µŸ²µ

¦¥¦Ÿ©±¤ ¡¦´³¤ª¨, «©ª¤¦Ÿ¤ y² ¤ ¤¤¡¨ ¢«¡¯ª²µ, ª¤³²Ÿ©±¤ ¤¦Ÿ²±©y¨¢¤³¤±´²¡²µŸ²µ

www.deluxemagazine.gr

¢²¬¨ y¦Ÿ²µy¨, ¦Ÿ¦±¤ «¤±´§¤¥©±²µ

1 0 9


DELUXE viparade

¦Ÿ¦±¨ ¡¤´³²±©ª²Ÿ¤, ¢²¬©¤ «¡²µŸ©±¤ª¨, ¥¤¢©Ÿ¨¢ ª³¦´¢¨¢, «¤³©¤ «¡¤³«¡¤Ÿ©¤, ª¦Ÿµ µ±¨, «¤y¤ Ÿ©¥¦³¨

«ª¤ŸŸ©¡¤´¦©³¤» & MISSONI SHOW ¢È ÈÎÇ¿Ï×ÔË ÊÌÄ ÕËÐ ÈÐÀÔÙÚÔË ÕÑÚ ÄÖÏËÕÌÎÑà ÔבÄÕÈÀÑÚ «ªÄÏÏ̒°ÕÈÌÓÄ» ’ÓÄʑÄÕђÑÌ¿ÖËÎÈ È’ÀÇÈÌÍË ‘ÁÇÄØ ÕÑÚ ÑÀÎÑÚ Missoni ÔÕÑ ÍÈÐÑÇÑÙÈÀÑ Astir Palace ÔÕË ¥ÑÚÏÌÄʑ¾ÐË. ² ÑÀÎÑØ Missoni ’ÄÓÑÚÔÀÄÔÈ ÕËÐ ÎÑÏÈÍÌÁÐ ·ÐÑÌÍË/ªÄÏÑÎÄÀÓÌ 2012, ÄÏÏ° ÕÑ ÎÑÌÐÁ ÈÐÕڒ×ÔÌ°ÔÕËÎÈ ÎÄÌ Ä’Á ÕÄ ÐÚÉÌΰ ÕËØ City Bridal ÎÄÌ ÕÑÚ ÑÀÎÑÚ Oscar de la Renta. ´Ä ¾ÔÑÇÄ ÕËØ ÈÎÇ¿Ï×ÔËØ ÖÄ ÇÌÄÕÈÖÑÃÐ ÔÕÑ ÄÖÏËÕÌÎÁ ÔבÄÕÈÀÑ «ªÄÏÏ̒°ÕÈÌÓÄ».

¦µ¨ ¶¤´§¨y¤ª¨, ª¤´¦³©±¤ ¡¤±¤²¡²µŸ²µ, ±¤±¢µ ©¯¤±±©y¨

¦Ÿ¦±¨ ¡¤¡¤y¨«¨´³©²µ, ª¤´¦³©±¤ ¡¤±¤²¡²µ²µŸ²µ, «¤³©¤ ª²³©´¢¤

¦Ÿ¦±¨ ¡¤¡¤y¨«¨´³©²µ, ¦Ÿ¦±¤ ¥³¦´´²µ, ¦©³¨±¨ ±´¤£¬¤

¦©³¨±¨ ±´¤£¬¤, ¦©³¨±¨ ª²µ´¢²µª²µ, «¤³©§¤ ¬¤¢©¤±²µ, Ÿ©Ÿ¦´¤ «¡²µy¤

¢²¬©¤ «¡²µŸ©±¤ª¨, ±©±¤ ¥Ÿ¤¶²µ, ©¯¤±±¤ ª¤³µ²¬µŸŸ¨

¶³©¢´©±¤ ¡¤¡¤ž¤±¤¢©²µ, Ÿ¨y¤ ª¤¥¤Ÿ©¦³¤´²µ, ²Ÿ¤ «¡²³±¯§¨

1 1 0

¤Ÿ©¢ y©ª¤©²µ, ª¤´¦³©±¤ ¡¤±¤²¡²µŸ²µ, ¤ž¤±¤¢©²¢ ¤ž¤±¤¢©²µ

www.deluxemagazine.gr


¤±±¤ ª²µ«¡¤, ¦Ÿ¦±¨ §µ²µ³¤ª¨, ¤±¤¢´¤¢©¤ §µ²µ³¤ª¨, ±©ª²¢ «¤ªŸ¤³¤¢

Links of London ¢’ ¾ÐÄ ÍÈÙ×ÓÌÔÕÁ cocktail ’°ÓÕÌ ÔÕËÐ ÎÄÕÑÌÎÀÄ ÕÑÚ ¥ÓÈÕÄÐÑà ’Ó¾ÔÅË, Ñ ’Ó¾ÔÅËØ ¤.¦. Dr. David Landsman ÎÄÌ Ñ ´ÛÒÓÕÛËØ ªÑÚÕÔÑÏÌÑÃÕÔÑØ, yÌÈÚÖÃÐ×Ð ¢Ã‘ÅÑÚÏÑØ ÕÑÚ ²‘ÀÏÑÚ Folli Follie ڒÑǾÙÕËÎÄÐ ’Ï¿ÖÑØ ÎÁԑÑÚ Ä’Á ÕÑРȒÌÙÈÌÓˑÄÕÌÎÁ, ÄÖÏËÕÌÎÁ (’ÓÒËÐ ²Ïڑ’ÌÑÐÀÎÈØ), ÇˑÑÔÌÑÊÓÄÉÌÎÁ ÎÄÌ ÎÄÏÏÌÕÈÙÐÌÎÁ ÙÒÓÑ, ÑÌ Ñ’ÑÀÑÌ ÖÄÑÄÔÄÐ ÕËÐ ÈÌÇÌΰ ÔÙÈÇÌÄԑ¾ÐË ÊÚÐÄÌÎÈÀÄ ÎÄÌ ÄÐÇÓÌο ÔÚÏÏÑÊ¿ «Heritage», ‘ÌÄ ÔÚÏÏÑÊ¿ ÎÑԑˑ°Õ×Ð ÎÄÌ ÈÌÇÒÐ ÇÒÓÑÚ ÕËØ Links of London ’ÑÚ ÈÀÐÄÌ ÄÉÌÈÓב¾ÐË ÔÕÑÚØ ²Ïڑ’ÌÄÎÑÃØ ¤ÊÒÐÈØ ÕÑÚ ŸÑÐÇÀÐÑÚ. ª¯±¢´¤±´©±²¢ «¡²µ´¤³¨¢, ±©ª¨ «¡²µ´¤³¨

ª¤³²Ÿ©±¤ ¤¦Ÿ²±©y¨-¢¤³¤±´²¡²µŸ²µ, ©¯³²¢ ¢¤³¤±´²¡²µŸ²¢

«¤³©§¤ ª²µ´¢²Ÿ©²µ´¢²µ, ¦Ÿ¦±¤ «¤±´§¤¥©±²µ «¤³¤ ª¤³¦´¢²µ, ¢¨Ÿ©¤ ª³©ž¤³©¯´¨

±©ª²¢ ¥¦³±©ª²¢, ¥¤³¥¤³¤ ¥¦³±©ª²µ

www.deluxemagazine.gr

¥©ªµ ª¤©¤, ´§¯³´§¨¢ ª²µ´¢²Ÿ©²µ´¢²¢, ¦Ÿ¦¤±¤ ¡¤²µŸ¤´²µ

1 1 1


Βραχιόλι από την καλοκαιρινή συλλογή του οίκου VALENTINO

STAR SYSTEM ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ 21/5/2012 ΜΕΧΡΙ 20/6/2012 Ο ΗΛΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ ΣΤΟ ΖΩ∆ΙΟ ΤΩΝ ∆Ι∆ΥΜΩΝ. ΙΣΩΣ ΜΕΓΑΛΩΣΕΤΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΑΙΩΝΙΟΙ ΕΦΗΒΟΙ. Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΥΤΗ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙ∆ΙΑ. ΑΠΟ ΤΙΣ 21/6 Ο ΗΛΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ ΣΤΟ ΖΩ∆ΙΟ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. ΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΙ ΘΑ ∆ΙΕΠΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΥΤΗ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΗ ∆ΙΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΤΩΝ ∆Ι∆ΥΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΑΛΙΟ, ΕΝΩ Ο ΧΑΛΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ, Η ΑΚΟΥΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΛΕΛΗ esi@deluxeditions.gr, renasileli@yahoo.gr τηλ.: 210 8070268

Οι καταστάσεις θα γυρίσουν προς όφελός σας. Οι συνάδελφοί σας δεν θα διστάσουν να σας δώσουν ένα χέρι βοήθειας. Ωστόσο στο διάστηµα Ιουλίου κάποια προβλήµατα θα προκύψουν και πολλά κοντινά σας πρόσωπα θα έχουν από σας απαιτήσεις. Φροντίστε να είστε συνεπείς µε τις υποχρεώσεις σας.

Εσείς οι Λέοντες το διάστηµα µέχρι το τέλος του Ιουνίου θα είστε αρκετά µαχητικοί στην απόκτηση χρήµατος, ενώ θα βάλετε πλώρη για ρυθµίσεις στα οικονοµικά σας. Μέχρι τις 22 Ιουλίου πολλές ανατροπές θα συµβούν στη ζωή σας και θα σας τροµάξουν λιγάκι. Όµως σαν βασιλιάς του ζωδιακού, θα τα ξεπεράσετε όλα.

Αυτή την περίοδο και για ένα έτος ακόµα θα έχετε την τύχη µε το µέρος σας. Πολλοί θα αποφασίσετε να κάνετε παιδί. Το διάστηµα από τις 22/6 και µέχρι τις 22/7 τα αισθηµατικά σας θα σας στέλνουν µηνύµατα αισιοδοξίας παρά τον εκνευρισµό που θα σας διακατέχει. Τα οικονοµικά σας θα είναι σε καλό δρόµο.

ΤΑΥΡΟΣ

Το διάστηµα του Ιουνίου θέτετε πολλά ερωτήµατα στον εαυτό σας και έχετε ήδη αποδείξει πως είστε συναισθηµατικά ανεξάρτητοι. Τώρα είστε έτοιµοι να δεχτείτε στη ζωή σας το µεγάλο έρωτα. Επιπλέον στη διάρκεια του Ιουλίου θα ζήσετε µια ευνοϊκή οικονοµικά περίοδο. Τώρα θα ανοίξετε την αγκαλιά σας σε όσους σας αγαπούν και σας το δείχνουν.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η περίοδος µέχρι τις 20/6 θα είναι φοβερά εκρηκτική για σας. Μέσω της εργασίας αναζητείστε διέξοδο. Έτσι κι αλλιώς η δουλειά είναι συνώνυµη µε το ζώδιό σας. Μεγάλες προσδοκίες ικανοποιούνται και σας οδηγούν ψηλά. Αλλά και στη συνέχεια, µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα, θα έχετε καταφέρει µε ιώβειο υποµονή να περιφρουρήσετε τη ζωή σας από κάθε απειλή και να τα βάλετε όλα στη θέση τους.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

∆Ι∆ΥΜΟΙ

Εσείς είστε οι τυχεροί της περιόδου µέχρι τις 20 Ιουνίου, χάρη στην πολύµηνη παραµονή της Αφροδίτης στο ζώδιό σας. Ωστόσο κάποιες ζηµιές µέσα στο σπίτι και προβλήµατα µε ηλικιωµένους από το κοντινό σας περιβάλλον θα σας κουράσουν συναισθηµατικά. Με το πέρασµα στον Ιούλιο θα βρεθείτε τσακωµένοι µε πολύ κόσµο. Παρ’ όλα αυτά νέα πρόσωπα θα εµφανιστούν που θα σας διασκεδάσουν, θα ερωτευθείτε, θα σας απογειώσουν.

ΖΥΓΟΣ

Το διάστηµα µέχρι τις 20/6 θα έχετε ξεπεράσει το επιφανειακό στάδιο της αναζήτησης και θα έχετε εµβαθύνει στα µεγάλα µυστήρια της ζωής. Εδραιώσατε την προσωπική σας ταυτότητα και ανταποκρίνεστε πια ουσιαστικά στο νέο σας πρόσωπο. Ωστόσο το διάστηµα που ακολουθεί θα βρεθείτε πιεσµένοι επαγγελµατικά. Τα αισθηµατικά σας είναι αυτά που θα σας αποζηµιώσουν.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ

Εσείς οι Καρκίνοι µετά τις 6 Ιουνίου 2012 ηρεµείτε και ανασυγκροτείστε. Σίγουρα µια νέα προοπτική θα δώσετε στη ζωή σας, αλλά και από τις 20/6 έως τις 22//7 θα σας δοθούν πολλές ευκαιρίες στο πεδίο των σχέσεων και της επικοινωνίας. Μην τις αφήσετε να πάνε χαµένες.

Μέχρι τις 20/6 η Αφροδίτη θα είναι αρωγός στα οικονοµικά τόσο, που θα θελήσετε να κάνετε και κάποιες χρήσιµες αγορές, ίσως και επενδύσεις. Το επόµενο διάστηµα και µέχρι τις 22 Ιουλίου θα πρέπει να αποκοπείτε από τις σχέσεις του παρελθόντος για να υποδεχτείτε το νέο πρόσωπο που θα γοητεύσει τη ζωή σας.

ΙΧΘΥΕΣ

ΚΡΙΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

1 1 2

ΛΕΩΝ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Συνετοί και οικονόµοι χωρίς παρ’ όλα αυτά να στερείστε, γενναιόδωροι, αλλά λογικοί, δεν θα πρέπει να αντιµετωπίσετε ποτέ σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα. Ειδικά αυτή την περίοδο όπου έχετε κέρδη από εκεί που δεν το περιµένατε. Το διάστηµα από τις 21/6 και µέχρι τις 22/7 θα τα έχετε οργανώσει όλα. Θα ζήσετε την καλύτερη φάση στα επαγγελµατικά και τα ερωτικά. Τα οικονοµικά σας βελτιώνονται. Επιλέγετε τοποθετήσεις και λύσεις που σας εξασφαλίζουν µακροπρόθεσµη ασφάλεια. Το πανέξυπνο µυαλό σας βοηθάει σ’ αυτό. Μετά τις 21/6 και µέχρι τις 22/7 θα αντιµετωπίσετε µε αγωνιστικότητα τα επαγγελµατικά σας ζητήµατα. Πολλά όνειρά σας θα πραγµατοποιηθούν.

Η τύχη είναι µε το µέρος σας και µπορείτε να πλουτίσετε εύκολα. Αυτή την περίοδο έχετε µια αίσθηση ενοχής, πράγµα που σας εµποδίζει να απολαύσετε ό,τι έχετε. Μετά τις 21/6 και έως τις 22/7 είναι το διάστηµα που θα αναγνωριστεί η αξία σας στον επαγγελµατικό τοµέα. Κάποια ανέλπιστα κέρδη θα σας βοηθήσουν να διασκεδάσετε.


DELUXE

Σ Η Μ Ε Ι Α

∆ Ι Α Ν O Μ Η Σ

SHOPPING

ΑΒΑΞ Λ. Κηφισίας 233, Κηφισιά AMARILIO Λ. Κηφισίας 258, Αθήνα, Λ. Βουλιαγµένης 44-46, Βούλα ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ Γρ. Λαµπράκη 16 & Μεταξά, Γλυφάδα, Κυριαζή 30, Κηφισιά, Χαϊµαντά 28, Χαλάνδρι, Πανεπιστηµίου 9, Αθήνα ANDRIA Ξάνθου 7, Αθήνα, Μητροπόλεως 64, Θεσσαλονίκη ΑΡΑΘΥΜOΣ Κανάρη 10, Κολωνάκι ARMANI CASA Λ. Κηφισίας 188, Χαλάνδρι ARTEMIDE Σόλωνος 34, Κολωνάκι, Λ. Κηφισίας 200, Κηφισιά, Γ. Παπανδρέου 92, Θεσσαλονίκη ATTITUDES The Mall Athens, Α. Παπανδρέου 35, Μαρούσι ATTITUDES MALL Αλ. Παναγούλη 17, Γλυφάδα BACCARAT Λ. Κηφισίας 238-240, Κηφισιά, Golden Hall, Λ. Κηφισίας 37Α & Σπύρου Λούη BALLY Σταδίου 4, City Link, Αθήνα BCBG MAXAZRIA Αναγνωστοπούλου 4 & Ξάνθου, Κολωνάκι, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 310, Ερυθραία, Κύπρου 51, Γλυφάδα BSB The Mall Athens, Ανδρ.Παπανδρέου 35, Μαρούσι, Φοίβης & Ι. Μεταξά 12, Γλυφάδα BOHO Καρνεάδου 15, Κολωνάκι BOX ARCHITECTS Ξανθίππου 2, Κολωνάκι CHEZ FLORETTE Ηρακλείτου 15, Κολωνάκι CHOPARD BOUTIQUE Σταδίου 2 & Βασ. Γεωργίου, Σύνταγµα COMME IL FAUT Κύπρου 35, Γλυφάδα DIMITRIS GEORGANTAS Κολοκοτρώνη 3, Κηφισιά EMCO LINE ∆ουκίσσης Πλακεντίας 5, Μελίσσια ETIENNE AIGNER Βουκουρεστίου 25, Κολωνάκι ΕΥΓΕΝΙ∆ΗΣ Λ. Κηφισίας 197, Μαρούσι FESSA-ΜΑΡΘΑ ΓΡΑΜΜΕΝΙ∆ΟΥ Πλουτάρχου 8, Θεσσαλονίκη FLERIA Πατρ. Ιωακείµ 35, Κολωνάκι, Κύπρου 74, Γλυφάδα, Λ. Πεντέλης 73, Χαλάνδρι, ∆ηµ. Βασιλείου 18, Ψυχικό FREE SHOP Βουκουρεστίου 50, Κολωνάκι, ∆ηµητρίου Βασιλείου 15, Νέο Ψυχικό GANT Καψάλη 3, Κολωνάκι, Ι. Μεταξά 20, Γλυφάδα, Κύπρου 5, Κηφισιά, Σολωµού 4-6, Φάρος Ψυχικό, Golden Hall, Λ. Κηφισίας 37Α & Σπύρου Λούη GANT BOYS Καψάλη 8, Κολωνάκι GANT NEW Καπνικαρέας 1, Αθήνα GAVELLO Λουκιανού 5, Κολωνάκι GOFAS Σταδίου 3, Αθήνα GOLD CLASS VILLAGE Λ. Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 3, ∆έλτα Π. Φαλήρου, Ανδρέα Παπανδρέου 35, θέση Ψαλίδι, Μαρούσι GUCCI Τσακάλωφ 27, Κολωνάκι, Εµπορικό κέντρο Αίγλη-Κολοκοτρώνη 8, Κηφισιά HOME ATMOSPHERE ROUSSETOS Λ. Κηφισίας 302, Χαλάνδρι HEAVEN ON EARTH Λεβίδου 16, Κηφισιά ΘΕOΛOΓOΣ ∆ηµ. Βασιλείου 1 & Κηφισίας, Ψυχικό IMAGINARIUM Galleria Κοραή, Σταδίου 30 & Κοραή 4, Αθήνα, Εµπορικο Κέντρο Αίγλη Κολοκοτρώνη 8, Κηφισιά INTERNI Ηρακλείτου 4, Κολωνάκι, Ποσειδώνος 59, Καλαµάκι, Κηφισίας 190, Χαλάνδρι INTERNI OFFICE Λ. Κηφισίας 237, Κηφισιά ISAIAS Ηρώδου Αττικού 4, Χαλάνδρι ΙΩΝΙΑ Λ. Κηφισίας 279, Κηφισιά KARTELL FLAG STORE Λ. Κηφισίας 14, Μαρούσι KASSIS Αργυροπούλου 1-3, Κηφισιά KATHY HEYNDELS Αθηναΐδος 14, Αθήνα, Π. Ιωακείµ 21, Κολωνάκι, Γρ. Λαµπράκη 13, Γλυφάδα, Α. Παπανδρέου 35, The Mall, Μαρούσι STUDIO KOSTA BODA ILLUM Σταδίου 9, Αθήνα, Ανδρέα Λαζαράκη 16, Γλυφάδα, Λ. Κηφισίας 373, Ν. Ερυθραία, Λεβίδου & Αργυροπούλου, Κηφισιά ΚOΥΡΤΗΣ Λ.Κηφισίας 252, Κηφισιά, Λ. Κηφισίας 176, Μαρούσι, Λ. Ποσειδώνος 54, Άλιµος ΚOΥΡΤΗΣ JUNIOR Λ. Κηφισίας 114, Μαρούσι ΚΡΗΤΙΚOΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Λ. Κηφισίας 338, Κηφισιά LACOSTE Σόλωνος 5, Κολωνάκι, Πατησίων 122, Αθήνα, Ι.Μεταξά 35, Γλυφάδα, Ηρ. Πολυτεχνείου 45, Πειραιάς, Χαϊµάντα 19, Χαλάνδρι, Κολοκοτρώνη 10, Κηφισιά, Golden Hall, Λ. Κηφισίας 37Α & Σπύρου Λούη LA MURRINA Αλωπεκής 8, Κολωνάκι, Λ. Κηφισίας 378, Ν. Ερυθραία ΛΑΣΚΑΡΗΣ Λεβίδου 14, Κηφισιά LAURA ASHLEY HOME Βουκουρεστίου 28, Αθήνα, Κύπρου 59, Γλυφάδα, Oµήρου 10 & Στρατηγή 7, Νέο Ψυχικό ΛΗΤΩ 17ο χλµ. Εθν. Oδού Αθηνών-Λαµίας, Κηφισιά LIANA CAMBA Αναγνωστοπούλου 26-28, Κολωνάκι, Φοίβης 15, Γλυφάδα LIANA VOURAKIS Βουκουρεστίου 1, Αθήνα City Link LOEWE Π. Ιωακείµ 30-32, Κολωνάκι LUSSILE Ερµού 37, Αθήνα, Μεταξά & ∆ούσµανη 20Α, Γλυφάδα, Τhe Μall, A. Παπανδρέου 35, Μαρούσι ΜΑΓΕΙΑ Χάρητος 18, Κολωνάκι ΜΑΓΕΙΑ ΤΕΕ Χάρητος 27, Κολωνάκι MADURA Σταδίου 9, Αθήνα MARINA RINALDI Σκουφά 8, Κολωνάκι, Α. Μεταξά 35, Γλυφάδα, Αργυροπούλου 10, Κηφισιά, Oµήρου 9, Ψυχικό MCM Ξάνθου 2 & Αναγνωστοπούλου 4, Κολωνάκι MINAS Εµ. Μπενάκη 8, Κηφισιά MINI RAXEVSKY The Mall, Α. Παπανδρέου 35, Κολοκοτρώνη 81, Πειραιάς, Αγ. Παρασκευής 10, Χαλάνδρι, Κυριαζή 40 & Κασσαβέτη, Κηφισιά M&M HOUSE Λουκιανού 36, Κολωνάκι MODA BAGNO Αναπαύσεως 50, Βριλήσσια, Λ. Βουλιαγµένης 41, Άνω Γλυφάδα, Λ.Κηφισίας 192, Χαλάνδρι ΜOΥΣΙΚOΣ OΙΚOΣ ΦΙΛΙΠΠOΣ ΝΑΚΑΣ Λ. Κηφησίας 293 & ∆ηληγιάννη, Κηφησιά NAUTICA Κανάρη 2, Κολωνάκι, Ι. Μεταξά 18, Γλυφάδα, Χαρ.Τρικούπη 152, Ν. Ερυθραία, Κυριαζή 34, Κηφισιά, The ΜallΑ. Παπανδρέου 35, Μαρούσι, Βασ. Γεωργίου Α 31 & Γρ.Λαµπράκη, Πειραιάς, Καποδιστρίου 42,Φιλοθέη, Λ. Κηφισίας 212, Νέο Ψυχικό, Αράχωβα NOTA Ακαδηµίας 17 & Βουκουρεστίου, Αθήνα OBSERVATORY ATTITUDES Σόλωνος 9, Κολωνάκι, Αλ. Παναγούλη 17, Γλυφάδα OSCAR DE LA RENTA, CITY BRIDAL Βουκουρεστίου 21, Αθήνα PALMERS BOUTIQUE Π. Ιωακείµ 16, Κολωνάκι, Κολοκοτρώνη 2, Κηφισιά ΠΑΡOΥΣΙΑΣΗ Π. Ιωακείµ 33, Κολωνάκι, Ι. Μεταξά 16, Γλυφάδα, Λ. Κηφισίας 324, Ερυθραία, Αριστοφάνους 19 & Χαϊµαντά, Χαλάνδρι, Oλυµπιονικών 290 & Ν. Παρίτση 2, Ψυχικό, Κολοκοτρώνη 11, Κηφισιά, Golden Hall, Λ. Κηφισίας 37Α & Σπύρου Λούη ΠΑΤΕΡΑΣ Λ. Κηφισίας 292, Νέο Ψυχικό ΠΑΤΣΕΑΣ Κηφισίας 336, Ψυχικό, Αγ. Γεωργίου 8, Χαλάνδρι, Ερµού 25, Μαρούσι, Κυριαζή 30 & Αλωνίων, Κηφισιά POLO JEANS Κολοκοτρώνη 12, Κηφισιά POLO JEANS-GANT Πινδάρου 22, Κολωνάκι PREVIEW Π. Ιωακείµ 19, Κολωνάκι RALPH LAUREN Κασσαβέτη 19, Kηφισιά RICHE Τζαβέλλα 28-30, Καστέλλα, Λ.Κηφισίας 204, Κηφισιά ROOM SERVICE Φοίβης 16, Γλυφάδα, Ηροδότου 33, Κολωνάκι, Λ. Κηφισίας 228, Κηφισιά SECRET ELEMENTS Ξάνθου & Σπευσίππου 2, Κολωνάκι ΣΙΛΒΕΣΤΡΙ∆ΗΣ Αγ.Τριάδος 1 & Μεσογείων 501, Αγία Παρασκευή, Πατησίων 95, Αθήνα, Λ. Κηφισίας 360Α, Χαλάνδρι SIMPLE CARACTERE Α. Παπανδρέου 31 & Αγ. Παρασκευής 2, Χαλάνδρι, The Mall, Α. Παπανδρέου 35, Μαρούσι, Παναγίτσας 6, Κηφισιά TIMBERLAND Τσακάλωφ 16, Κολωνάκι, Χαρ. Τρικούπη 152, Ερυθραία, Κυριαζή 34, Κηφισιά, The Μall Athens, Α. Παπανδρέου 35, Μαρούσι, Κηφισίας 133, Μαρούσι, Βασ. Γεωργίου Α 18, Πειραιάς, Καποδιστρίου 42, Φιλοθέη, Λ.Κηφισίας 212, Νέο Ψυχικό, Αράχωβα TOMMY HILFIGER Λεβίδου 16, Κηφισιά, Σόλωνος 1, Κολωνάκι, Α.Μεταξά 14, Γλυφάδα, Golden Hall, Λ. Κηφισίας 37Α & Σπύρου Λούη TSALIKIAN JINA Βουκουρεστίου 20, Αθήνα ΤΡΑΜΠΑΚOΠOΥΛOΣ Βασ.Γεωργίου Α 4, Πειραιάς, Σταδίου 7, Αθήνα TZANNES MONTBLANC Πανεπιστηµίου 41 (Στοά Νικολούδη), Αθήνα, Βουκουρεστίου 1 & Στοά Σπυροµήλιου 2-4 Citylink, Κολωνάκι VANI Λ. Κηφισίας 361, Κηφισιά VARDAS Μεσογείων 225, Αθήνα, Ηροδότου 24 & Π. Ιωακείµ, Κολωνάκι, Λ. Πεντέλης 91, Χαλάνδρι, The Mall Α. Παπανδρέου 35, Μαρούσι, Παναγίτσας 6, Κηφισιά, Χαριλάου Τρικούπη 151, Νέα Κηφισιά, Κύπρου 70 Πλ. Εσπερίδες, Γλυφάδα, Αγ.Νικολάου 49 & Γρ.Λαµπράκη 46, Γλυφάδα, Golden Hall, Λ. Κηφισίας 37Α & Σπύρου Λούη WOLFORD BOUTIQUE Σκουφά 9, Κολωνάκι, Κολοκοτρώνη 1, Κηφισιά ΦΑΝOΥΡΑΚΗΣ Παναγίτσας 6, Κηφισιά, Πατρ. Ιωακείµ 23, Κολωνάκι ZERTEO Mεταξά 24-26, Γλυφάδα, Κολοκοτρώνη 1, Κηφισιά ZOULIAS VASSILΙS Ακαδηµίας 30 & Λυκαβηττού, Κολωνάκι

ΞΕΝO∆OΧΕΙΑ-ΕΣΤΙΑΤOΡΙΑ-DELICATESSEN-CAFES

ABOVO Κολοκοτρώνη 37, Κεφαλάρι, ADAMO ∆ηµητρίου Βασιλείου 16, Ν. Ψυχικό ΑΛΕΑ Λ. Κηφισίας 258, Ν. Ψυχικό, Κύπρου 76, Γλυφάδα ASTIR PALACE Βουλιαγµένη ATHENS PARK HOTEL Λ. Αλεξάνδρας 10, Αθήνα BAREFOOT CONTESSA Κασσαβέτη 12, Κηφισιά CAFE ΚΑΦΕ Ζησιµοπούλου 9, Γλυφάδα CAKE Ηροδότου 13 & Καψάλη, Κολωνάκι, Λ. Κηφισίας 180, Domus, Ψυχικό CASA Πλατεία Αγ.∆ηµητρίου 13, Κηφισιά CLEMENTE City Link, Αθήνα COMMON SECRET Λ. Κηφισίας 324, Ερυθραία DASH Κολοκοτρώνη 8, Κηφισιά DEGUSTATION Κουµπάρη 5, Πλατεία Κολωνακίου, Παπαδιαµάντη 7 & Λεβίδου, Κηφισιά DIVANI APOLLON PALACE & SPA Αγίου Νικολάου 10 & Ηλίου, Βουλιαγµένη FAUCHON Σταδίου & Αιόλου, Notos Galleries, Αθήνα GALLO NERO Λ.Αλεξάνδρας 10 (Athens Park Hotel), Αθήνα GASPAR ∆ηµητρίου Βασιλείου & Λυκούργου, Φάρος Ψυχικού, Ν. Ψυχικό HAMPTON CUPCAKES Λεβίδου 11, Κηφισιά HYTRA Ναυάρχου Αποστόλου 7, Αθήνα IRENE Θησέως 57, Εκάλη ΛΙΑΣΤΗ ΝΤOΜΑΤΑ Αγαµέµνονος 23 (Eµπορικό κέντρο Ερµής 1ος ορ.), Χολαργός LIS CAFE Ι. Μεταξά 30 & Ζησιµοπούλου, Γλυφάδα NESPRESSO Λ. Κηφισίας 168, Ν. Ψυχικό NJV ATHENS PLAZA Βασ. Γεωργίου Α’ 2, Σύνταγµα NIXON Αγησιλάου 61Β, Κεραµεικός ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ Φωκυλίδου 15, Κολωνάκι PASTIS Golden Hall, Μαρούσι PASAJI CITY LINK Στοά Σπυροµήλιου PERISCOPE Xάρητος 22, Κολωνάκι PERE UBU Κύπρου 74, Γλυφάδα ΠΟΡΤΕΣ Λ. Κηφισίας 242, Φάρος Ψυχικού ΠΡΥΤΑΝΕΙΟ Golden Hall, Λ. Κηφισίας 37Α & Σπύρου Λούη SALUMAIO DI ATENE Παναγίτσας 3, Κηφισιά SQUARE SUSHI ∆ηληγιάννη 56, Κεφαλάρι, ∆εινοκράτους 65, Κολωνάκι SEMIRAMIS Χαρ. Τρικούπη 48, Κεφαλάρι THE KEFALARI SUITES Πεντέλης 1 & Κολοκοτρώνη, Κεφαλάρι TWENTYONE Κολοκοτρώνη 21 & Μυκόνου, Κηφισιά VALAORITOU BRASSERIE Βαλαωρίτου 15, Κολωνάκι WAGAMAMA Golden Hall, Λ. Κηφισίας 37Α & Σπύρου Λούη ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΥΘΟΥ Εκάλης 40, Νέα Ερυθραία ZILLION’S ∆ιονύσου 69, Κηφισιά

GALLERIES-ΧΩΡOΙ ΤΕΧΝΗΣ-ΒΙΒΛΙOΠΩΛΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡOΥ∆ΑΚΗΣ Πανεπιστηµίου 17, Αθήνα, Νίκης 20, Σύνταγµα, Λαζαράκη 27, Γλυφάδα, Λ. Κηφισίας 268, Κηφισιά, Καλλιγά 31 (∆ηµαρχείο Φιλοθέης), Φιλοθέη, Κηφισίας 294, Εµπορικό Κέντρο Ψυχικού, Ψυχικό GALLERIE LEFAKIS Λ. Αλίµου 67, Άλιµος, Χαρ. Τρικούπη & Τατοϊου 73, Ν. Ερυθραία, Λ. Κηφισίας 140, Νέο Ψυχικό GALLERIE TITANIUM Βασ. Κωνσταντίνου 44, Αθήνα KOAN Σκουφά 64, Κολωνάκι MIHALARIAS ART Λ.Κηφισίας 260 & ∆ηληγιάννη, Κηφισιά STUDIO PANOULIS Πινδάρου 38, Κολωνάκι ΤΗΕ ΤSITOURAS COLLECTION Σόλωνος 80, Αθήνα, Κυριακού 7, Κηφισιά ZOUMBOULAKIS GALLERIES Κριεζώτου 7, Αθήνα, Αγαθοδένος 37, Αθήνα, Πλατεία Κολωνακίου 20, Κολωνάκι

BEAUTY/ HEALTH CENTRES & SPA

ANDREAS COIFFURE Ηροδότου 19, Κολωνάκι, Λ. Κηφισίας 375, Ερυθραία, Λ. Κηφισίας 362, Χαλάνδρι ANGELOPOULOS- HAIR COMPANY Χαριλάου Τρικούπη & Τατοϊου 73, Ερυθραία ANNA.KOM Oλύµπου 43, Κηφισιά ASANA Στροφυλίου 67, Ν. Ερυθραία CHRYSALIS DAY SPA Ηρώδου Αττικού 7, Κηφισιά COSTAS Μιλτιάδου 5, Κηφισιά DOUDESSIS Βουκουρεστίου 39, Αθήνα FINGER TIPS Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ερυθραία GEORGES COIFFURES Π. Ιωακείµ 4, Κολωνάκι, Λ. Κηφισίας 363, Κηφισιά, Σολωµού 4-6, Ψυχικό GINO Μεταξά 30, Γλυφάδα GLOSS Χαρ.Τρικούπη 149, Κηφισιά ΗΛΙΑΣ ΖΑΡΜΠΑΛΗΣ Ηροδότου & Σπευσίππου 4, Κολωνάκι, Χαρ. Τρικούπη 141 & Αιγίνης, Ν. Ερυθραία, Εθν. Αντιστάσεως 103, Ν. Ψυχικό IMAGINAIL Χαρ. Τρικούπη & Πεντέλης 2, Ν. Ερυθραία JOHNNY Σολωµού 9 & Στρατήγη, Φάρος Ψυχικού KINAESTHESIS Κρήτης 20, Ν.Ψυχικό LA PRAIRIE SPA Λ. Κηφισίας 238-240, Εµπορικό κέντρο Μελά, Κηφισιά MDE HAIR DESIGN Λ. Κηφισίας 292- 294, Ψυχικό NASSOS HAIRESORT Χάρητος 3, Κολωνάκι NIKO & NIKO ∆ηµητρίου Βασιλείου 7, Νέο Ψυχικό PACIFIC LABYRINTH HEALTH CLUB Σολωµού 4- 6, Ψυχικό ROSEMARY COIFFURES Χαρ. Τρικούπη 152 & Πεντέλης, Ν. Ερυθραία TEO Ηρ. Πολυτεχνείου 8, Αγ. Παρασκευή, Τσακάλωφ 6 (2ος όροφος), Κολωνάκι, ∆αβάκη 3-5, Αµπελόκηποι, Κύπρου & Πανδώρας 22, Γλυφάδα, Π. ∆ροσιάς 5 & Σταµάτας 1, ∆ροσιά, Χ. Τρικούπη 46 & Φιλαδελφέως 10, Κηφισιά, 25ης Μαρτίου 25, Ν. Σµύρνη, Λ. Πεντέλης 77, Χαλάνδρι ΤΕΤΑ Εθνικής Αντιστάσεως 84, Ν. Ψυχικό

ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΙΑΤΡOΙ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ερµού 6 (5ος όροφος), Αθήνα ΑΣΚΗΤΗΣ ΘΑΝOΣ Λ. Κηφισίας 360 & Θερµοπυλών 2, Χαλάνδρι ΒΑΛΣΑΜΗΣ Εθνικής Αντιστάσεως 84Β, Χαλάνδρι, Oµήρου 32, Κολωνάκι ΕΥΓOΝΙΑ Βεντήρη 7, Hilton ΙΝΣΤΙΤOΥΤO ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝOΛOΓΙΑΣ Αλαµάνας 3, Μαρούσι ΚOΝΤOΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Περ. Σταύρου 13, Ψυχικό ΜOΡΦΗ Λ. Κηφισίας 164, Ν. Ψυχικό, Λ. Ποσειδώνος 36, Π.Φάληρο ΜΠΑΖΑΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Αγ. Σοφίας 6, Ν. Ψυχικό ΝΤΑΙΛΙΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝOΣ Βασ. Σοφίας 115, Αµπελόκηποι ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου 3, Κηφισιά ΡΙΜΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Λ. Κηφισίας 34, Αµπελόκηποι ΡΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤOΣ Αγ. Βαρβάρας 83, Χαλάνδρι SYMMETRIA Εθνικής Αντιστάσεως 66, Χαλάνδρι ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓOΣ Παπαδιαµαντοπούλου 4, Hilton

ΑΘΛΗΤΙΚOI OΜΙΛOΙ

ΑΘΛΗΤΙΚOΣ OΜΙΛOΣ ΑΘΗΝΩΝ Βασ. Όλγας 2, Αθήνα ΑΘΛΗΤΙΚOΣ OΜΙΛOΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Τατοΐου 49, Κηφισιά GOLF ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ Τέρµα Προνόης, Γλυφάδα ΙΠΠΙΚOΣ ΝΑΥΤΙΚOΣ OΜΙΛOΣ ΕΛΛΑ∆OΣ Ακτή Μιαούλη 51, Πειραιάς ΠOΛΙΤΕΙΑ ΤΕΝΝΙΣ CLUB Αριστοτέλους18, Πολιτεία SUNNY TENNIS CLUB Εκάλη

www.deluxemagazine.gr

1 1 3


DELUXE glossary Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ, ΤΟ Ι∆ΙΟ ΚΙ ΕΜΕΙΣ. ΟΜΩΣ ΠΑΝΤΑ ΚΑΠΟΙΟΙ, ΚΑΠΩΣ, ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ. AVANT-GARDE, ΑΛΛΑ ΚΑΙ MAINSTREAM ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΩΠΑ, PROJECTS, DESIGNERS, MOST WANTED ITEMS. ΞΑΝΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΣΥΛΛΑΒΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ DELUXE ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ.

Ο Τokujin Yoshioka παρουσιάζει το κινητό τηλέφωνο x-ray.

Urban

Ladylike

Πέδιλο Charlotte Olympia από τη συλλογή Spring Summer 2012.

∆ηµιουργία από τη µεγάλη συλλογή γλυπτών από χαρτί της καλλιτέχνιδας Jen Stark.

ay x-r

Enchanted

ου

ργ

Delicate

ία της in. σχεδ ιάστριας Yiqing Y

DE LU XE µι ∆η

Expression

Η εγκατάσταση martin luther church hainburg από το αρχιτεκτονικό team της Coop Ηimmelb(l)au.

Λήψη από το short film του οίκου Alexander McQueen για λογαριασµό του λονδρέζικου Selfridges, µε τίτλο Obscure Desires.


MYKONOS : 11, Drakopoulou str. - Aigialos 84600 / Tel. : +30 2289 0 22701 ATHENS : 10, Skoufou str. - Plaka 10553 / Tel : +30 211 0103517 www.aggelosfeloutzis.com - www.a-undici.gr

DELUXE | MYKONOS June - July 2012  

Mykonos - The soul of greek summer