Page 1

Coneixent la prehistòria des dels còmics Lectura crítica dels mites de l’arqueologia El personal investigador del Departament d’Arqueologia de la Institució Milà i Fontanals explicarà aspectes bàsics de la prehistòria a través de la lectura comentada de còmics. Allò que s’explica i allò que es reflecteix a les imatges són aspectes rellevants que des de l’infància són retinguts pels nens i nenes que els llegeixen. Per aquesta raó, és important fer una lectura crítica on trencar certs mites i exposar allò que realment coneixem des de l’arqueologia, i ressaltar així la importància de la recerca. Aquesta activitat pot adaptar-se a joves de secundària i Batxillerat, adaptant per a cada nivell el grau de profunditat. Canviarà el llenguatge emprat i el tipus de còmic amb el que es treballarà. Si arribem d’una manera amena al públic juvenil, i si aconseguim que tinguin una postura crítica sobre el que es diu, s’escriu i es dibuixa de la prehistòria, l’objectiu del taller s’haurà complert.

Organitza Institució Milà i Fontanals (IMF-CSIC) Barcelona.

Cicles educatius Educació primària i secundària obligatòria i Batxillerat. Lloc Al centre de recerca

1


Objectius didàctics • • • • • • •

Adquirir coneixements bàsics sobre prehistòria-societats humanesarqueologia

Conèixer de primera mà la feina diària del personal investigador i tècnic Afavorir l’interés per l’estat actual de la recerca en prehistòria Promoure la lectura de còmics relacionats amb la prehistòria

Ajudar a identificar falsos mites de la prehistòria que es transmeten a través de la literatura juvenil Promoure la interpretació crítica de còmics a través de la comparació de diferents obres

Afavorir l'adquisició d'un esperit crític d’allò que es diu, es llegeix i s’escriu.

Tipus d’activitat Xerrada i demostració

Metodologia L’activitat pretén ser interactiva amb l’alumnat i el professorat. El personal investigador dirigirà les línies a debatre a partir de la selecció de textos i imatges publicats en còmics. Es complementa amb la presentació de material audiovisual. Durada 2h

Suport per preparar l’activitat Contacte previ amb el personal investigador de la Institució Milà i Fontanals

Inscripcions: a través del programa Escolab de l’Ajuntament de Barcelona, està previst que s’obrin el 6 de setembre de 2017. Responsables: Juan F. Gibaja i Millán Mozota. Institució Milà i Fontanals de Barcelona (IMF-CSIC)

Observacions : L’activitat intentarà cobrir la demanda de les escoles en funció del personal investigador disponible.

2

Coneixent la prehistoria des dels comics · Escolab  
Coneixent la prehistoria des dels comics · Escolab  

Activitat dirigida a secundària i batxillerat

Advertisement