Page 1


SPIS TREŚCI 32 ELEKTRONICZNA OPASKA FITNESS 34 5 POMYSŁÓW NA - funkcjonalne schowki z drewna 36 KOMFORT W DOMU - bez względu na pogodę 38 JAK ZABEZPIECZYĆ - patio i ogród przed zimą 40 ALL IN ONE DESIGN - premiera estetycznej linii produktów 44 SKANDYNAWSKA DEKORACJA DOMU - jak samodzielnie wykonać kwietnik? 4 PRACE PODWYKONAWCZE

46 ZAMKNIĘTA CZY OTWARTA? - jaka kuchnia najlepiej do Ciebie pasuje?

6 6 MILIONÓW FUNTÓW ODSZKODOWANIA - dla poszkodowanego budowlańca

52 MODA NA LATANIE - czy każdy może zostać pilotem?

10 WYWIAD Z RAFAŁEM SYKUT - właścicielem RS Machinery 12 THE SHARD 14 PRZYGOTUJ DOM NA ŚWIĘTA 16 ODZIEŻ OCHRONNA W UK - to warto wiedzieć 18 ZIELONE NIEBO TUŻ ZA OKNEM 20 BETONIARNIA NA PLACU BUDOWY

50 KORNWALIA - czyli angielski koniec świata

22 W „BRYTYJSKIM MIAMI” - cienkie narożne drzwi przesuwne

48 CIAŁO JAK MALOWANE - designerskie trendy w tatuażach

26 ZESTAW NATRYSKOWY - z deszczownią i baterią

54 MONSTER TRUCK - cywilna odmiana

28 BEZBOLESNE LASEROWE LECZENIE - wrastających paznokci

56 NARTY NA WYSPACH 58 MOBILNE BANKI MOCY

30 MATERIAŁY NA BLATY KUCHENNE - nasza szóstka Anonse Media Group / Anonse Ltd 126 High Street, Whitton TW27LL Telephone: +44 208 719 0088 Email: redakcja@dekorator.uk

WWW.DEKORATOR.UK

58 KINDLE OASIS 2 BUDOWA I REMONT KROK PO KROKU

3


ARTYKUŁ

PRACE

PODWYKONAWCZE W praktyce projektów budowlanych często dokonuje się zleceń prac podwykonawczych. Wynika to zasadniczo z konieczności zapewnienia należytego wykonania specjalistycznej części prac, wymagających odpowiedniej wiedzy i doświadczenia ich wykonawców.

U

mowa w przedmiocie prac podwykonawczych stanowi odrębny rodzaj zobowiązania pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, choć rodzaj i zakres zlecanych prac jest ściśle związany z głównym kontraktem budowlanym. Niemniej, należy pamiętać, iż tego rodzaju zobowiązanie nie tworzy bezpośredniej relacji prawnej pomiędzy klientem zlecającym a podwykonawcą. Dlaczego o tym wspominamy? Ponieważ zdarza się, iż w przypadku braku płatności BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

4

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

przez wykonawcę, podwykonawca zwraca się bezpośrednio do klienta w sprawie zapłaty. Zdarzają się również sytuacje, w których wykonawca odmawia zapłaty argumentując, iż sam nie otrzymał płatności od klienta. To dla podwykonawcy nie ma znaczenia (poza trudnością w odzyskaniu należności), albowiem wykonawca ma obowiązek zapłacić za wykonane usługi niezależnie od kwestii zobowiązań stron projektu głównego. Należy pamiętać, iż główny wykonawca pozostaje podmiotem odpoGRUDZIEŃ 2017


wiedzialnym za należyte wykonanie umowy, a tym samym odpowiada za usługi świadczone przez podwykonawców. Dlatego tak ważne są odpowiednie zapisy umowy o prace podwykonawcze, w tym zapewnienie, iż zatrudnieni podwykonawcy mają odpowiednią wiedzę, doświadczenie, certyfikaty i ubezpieczenia. Zaniedbania w tym zakresie mogą drogo kosztować wykonawcę.

Oto przykładowy opis omawianej relacji prawnej w kontekście zależności (lub jej braku) i odpowiedzialności za naruszenia umowy: jeśli firma X Ltd zawiera umowę z Y Builders Ltd (kontrakt główny) dla wykonania określonych prac budowlanych, a następnie firma Y Builders Ltd zleca prace elektryczne firmie Z Ltd (podwykonawca), wówczas Z nie nabywa żadnych praw ani obowiązków wynikających z umowy głównej pomiędzy X i Y. Podobnie, X nie nabywa żadnych praw określonych umową pomiędzy Y i Z. Tym samym, jeśli prace wykonane przez Z nie będą odpowiadać wymogom projektu głównego, wówczas X będzie miał roszczenie względem Y tytułem naruszenia umowy głównej, a Y będzie mógł dochodzić swych roszczeń wobec Z tytułem naruszenia ich umowy. Wyżej opisana relacja regulowana jest prawem zobowiązań, niemniej należy pamiętać, iż w pewnych sytuacjach, wykraczających poza bezpośrednią relację kontraktową, mogą powstać obowiązki, których niedopełnienie (np. z powodu niedbalstwa) będzie rodziło cywilną odpowiedzialność deliktową. Należy pamiętać, iż podstawowa konstrukcja zasady odpowiedzialności wynikająca z prawa zobowiązań, może być odpowiednio zmodyfikowana mocą porozumienia stron wyrażonego w odpowiednich zapisach umowy. Oznacza to, przykładowo, iż strony mogą w sposób wyraźny zapewnić, że klient X będzie mógł dochodzić swych roszczeń bezpośrednio od podwykonawcy Z. Stąd też ważne jest dokładne zapoznanie się z zapisami umowy głównej, w tym zakresie m.in. praw osób trzecich. Przyszłe strony każdej umowy powinny dokładnie zapoznać się z jej często szczegółowymi zapisami. Chodzi bowiem o zrozumienie treści i świadomą akceptację przyjętych zobowiązań. Podpisanie dokumentu potwierdza, iż jego zapisy są zgodne z wolą strony. Nie można później argumentować, przykładowo, iż umowa została podpisana mimo, iż w większości była niezrozumiała, ponieważ: była w języku angielskim, zapisana małym druczkiem z licznym odniesieniami, obszerna itp. Trzeba mieć świadomość, iż jeśli dojdzie do naruszenia umowy, np. z powodu niezrozumienia jej zapisu lub jego błędnej interpretacji, poszkodowana strona będzie dochodzić swych roszczeń w trybie zapewniającym ich skuteczność. Dodatkowo, w przypadku umów o prace podwykonawcze, wykonawca powinien podjąć wszelkie starania, by odpowiednio dobrać swych podwykonawców. Jeśli, jak wskazaliśmy, to on zasadniczo ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, w jego interesie jest właściwe zabezpieczenie swojej pozycji tak względem klienta głównego jak i podwykonawcy. W zależności od rodzaju prac, powinien on m.in sprawdzić, czy podwykonawca ma aktualne uprawnienia potwierdzone certyfikatami i czy on i podwykonawcy mają odpowiednie ubezpieczenia, m.in. na wypadek szkody i roszczeń osób trzecich. Takie sprawdzenia mogą zaoszczędzić wykonawcy wielu zmartwień, oraz co ważne, odpowiednio zabezpieczyć go na wypadek ewentualnych sporów finansowych. „Przezorny zawsze ubezpieczony”, co w przypadku zleceń podwykonawczych nabiera szczególnego znaczenia.

Artukuł opracowany przez Katarzynę Woźniak

Partner Zarządzający/ Prawnik Euro Lex Partners LLP (City London) Master of Law (Poland) LLM in Business International Law (UK) LLB (Hons) (UK)

Twój kontakt do kancelarii:

Euro Lex Partners LLP, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HN, (przy stacji metra Liverpoool Street) Otwarte w godz 9-21- Pracujemy dla klientów również w Sobotę Tel. 020 8144 8363, Mob 07837214987, Mob 077 7226 0251, E: office@eurolexpartners.co.uk, skype: eurolexpartners

www.eurolexpartners.eu

Anonse Media Group / Anonse Ltd 126 High Street, Whitton TW27LL Telephone: +44 208 719 0088 Email: redakcja@dekorator.uk

WWW.DEKORATOR.UK

BUDOWA I REMONT KROK PO KROKU

5


ARTYKUŁ

6 MILIONÓW

FUNTÓW ODSZKODOWANIA

dla budowlańca poszkodowanego przy rozbiórce budynku.

Pracownik budowlany, który został przygnieciony i doznał urazu nogi skutkującego amputacją oraz poważnego urazu głowy, uzyskał odszkodowanie warte 6 milionów funtów.

M

ężczyzna ten był reprezentowany przez Mecenasa Johna Davis, obecnie kierownika departamentu do spraw obrażeń katastroficznych w kancelarii adwokackiej Sintons. Mec. Davis ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań za poważne urazy, w tym uszkodzenia głowy, mózgu, rdzenia kręgowego, kręgosłupa i zmiażdżenia oraz amputacje. Prawnik podkreśla, iż odszkodowanie dla jego klienta zostało tak obliczone, aby odzwierciedlało ono negatywny wpływ wypadku na jego życie, zrekompensowało cierpienie oraz zapewniło mu długoterminową, specjalistyczną opiekę i rehabilitację. Klient reprezentowany przez adwokata Johna Davisa, pracował przy rozbiórce pubu, kiedy to nagle zawalił się na niego komin przygniatając go, co spowodowało poważny uraz mózgu oraz amputację nogi powyżej kolana. BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

6

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

GRUDZIEŃ 2017


ARTYKUŁ John Davis, jeden z czołowych adwokatów w UK do spraw odszkodowań za obrażenia głowy i kręgosłupa, który w trakcie swojej kariery wywalczył dla swoich klientów, osób dorosłych i dzieci, znacznie ponad 100 milionów funtów, w tym np. 8 milionów funtów dla Polaka poszkodowanego w wypadku samochodowym, wskazuje, iż uzyskanie możliwie najwyższego zadośćuczynienia pieniężnego nie jest jedynym celem osób poszkodowanych i ich rodzin.

Łukasz Wójcik, polski prawnik w kancelarii Sintons zwraca uwagę, iż wypadki w branży budowlanej odpowiadają, aż za 30% wszystkich wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Praca na budowie należy do wyjątkowo niebezpiecznych, a ryzyko wypadków, szczególnie tych powodujących poważne obrażenia ciała i trwały uszczerbek na zdrowiu jest znaczne. Ze statystyk Health and Safety Executive wynika, iż w Anglii i Walii do 20% wypadków na budowach dochodzi w skutek uderzenia przez spadające przedmioty, a do 10% zdarzeń dochodzi na skutek przewrócenia się struktury budynku np. ściany, sufitu, muru lub komina albo maszyny budowlanej jak np. dzwigu.

Adwokat podkreśla, że z jego bogatego doświadczenia wynika, że osoby ciężko poszkodowane potrzebują pomocy w uzyskaniu od ubezpieczyciela; Przedpłaty na pokrycie bieżących wydatków oraz oczekują od adwokata pomocy w zorganizowaniu na koszt ubezpieczyciela ale w porozumieniu z nim; Prywatnej, intensywnej rehabilitacji, Specjalistycznego sprzętu medycznego, Prywatnego leczenia uzupełniającego, Całodziennej, profesjonalnej opieki, Adaptacji domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub nawet zorganizowania alternatywnego lokum, Terapii z psychologiem oraz specjalistami z klinik bólu, Środka transportu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, W późniejszym czasie, również pomocy w uzyskaniu dodatkowych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy lub wolontariatu. Jeśli miałeś wypadek w pracy i chcesz dowiedzieć się więcej wejdź na: www.sintons.co.uk/personal-injury-polish/wypadki-w-pracy a jeśli uczestniczyłeś w wypadku drogowym wejd na: www.sintons.co.uk/personal-injury-polish/wypadki-drogowe

BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

8

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

Mecenas Davis podkreśla, iż on wraz z polskim prawnikiem odwiedzają klienta i jego rodzinę w szpitalu lub domu aby mieć jak najlepszą możliwość zapoznania się z problemami i potrzebami osób poszkodowanych oraz ich rodzin. Ważne jest także aby poszkodowani mieli świadomość, iż jeśli po wypadku wrócą do Polski mogą ciągle liczyć na pomoc Adwokatów Sintons, dodaje Mecenas. Adwokat podkreśla, iż nie tylko pracownicy zatrudnieni na etacie ale także osoby samozatrudnione (self-employed) i pracownicy agencyjni mogą ubiegać się o odszkodowania powypadkowe. Jeżeli miałeś wypadek w pracy albo wypadek drogowy polski prawnik kancelarii adwokackiej Sintons udzieli Ci darmowej i niezobowiązującej porady na temat możliwości wystąpienia o odszkodowanie powypadkowe. Firma Adwokacka Sintons uzyskuje odszkodowania na zasadzie „nie wygrywasz, nie płacisz”, co oznacza, że klienci tej kancelarii nie ponoszą ryzyka finansowego i nie są obciążani żadnymi opłatami wstępnymi. 0800 093 3060 – bezpłatne połączenia z telefonów komórkowych. Wyślij darmowy sms WYPADEK na numer 60777 – zadzwonimy do Ciebie. Dowiedz się więcej lub porozmawiaj z nami na czacie na: sintons.co.uk/pl

GRUDZIEŃ 2017


WYWIAD

WYWIAD

Z RAFAŁEM SYKUT właścicielem RS Machinery

Panie Rafale, przeglądając Wasza firmową stronę www.rsmachinery.eu odnoszę wrażenie, że ma Pan chyba wszystkie dostępne maszyny. Skąd u Pana pomysł na taką działalność w Wielkiej Brytanii? Dziękuję, miło mi to słyszeć. Rzeczywiście, najbardziej popularne i uniwersalne maszyny znajdują sie w naszym parku maszyn. Pomysł? Polak i budowlanka, przecież to oczywiste! (śmiech). Kiedy przyjechał Pan na Wyspy miał Pan już jasno określona wizję czym będzie się Pan tutaj zajmował? Czy w Polsce też działał pan w sektorze maszyn budowlanym czy zajmował się pan zawodowo czyms zupełnie odmiennym? Jak w przypadku większości Polaków mój przyjazd był trochę na ”żywioł”. Zaczynałem od ciężkiej pracy w kilku różnych zawodach. Zawsze jednak czułem się dobrze w handlu, wystarczył upór i energia. Przy wsparciu żony, postawienie firmy na nogi nie było takie trudne. Okazuje się, że typowo amerykańską karierę można zrobić także w Wielkiej Brytanii. (śmiech) Jacy kilenci zgłaszają się do firmy RS Machinery: ci z dużym budżetem czy macie również klientów z mniej zasobnym portfelem? Atrakcyjne ceny to jeden z naszych atutów. Transport zapewniamy po tak zwanych kosztach. Pracujemy na naprawdę niewielkiej marży. Jedno z haseł naszej firmy to: „Małą łyżeczką też się można najeść!” BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

10

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

Z jakim najbardziej szalonym pomysłem zwrócili się do RS Machinery Wasi klienci? Jesteście w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającemu klientowi? Jeden z naszych klientów zamówil u nas przenośną tablicę swietlną, nie zrobił tego jednak aby poprawić bezpieczeństo na drodze lecz aby wyznać uczucia swojej wybrance. Oczywiście zamówienie zrealizowaliśmy z wielką przyjemnością. Ile osób Pan zatrudnia, czy łatwo zostać pracownikiem RS Machinery - kto ma szansę na pracę w Waszej firmie? Tworzymy obecnie dziesięcioosobowy zgrany team, który świetnie się rozumie i wzajemnie uzupełnia. Nie planujemy w najbiższym czasie zatrudnień jednak firma ciągle rośnie i kolektyw niewątpliwie się powiększy. Najłatwiej o pracę mechanikowi, mile widziane będą osoby z doświadczeniem w obsłudze maszyn. Oczywiście najważniejsze są cechy indywidualne: rzetelność, wszechstronność, umiejętność pracy w grupie. Mówi się, że ogólnie sektor budowlany zawsze ma się dobrze, a tutaj - na Wyspach - szczególnie. Co wyróżnia RS Machinery wśród innych firm tego typu? Myślę, że nowoczesność. Większość maszyn sprzedajemy już przez internet. Oprócz rzetelnego opisu i dokładnych zdjęć na naszej stronie, na życzenie klienta przesyłamy film z pracy maszyny, gdzie można usłyszeć silnik i zobaczyć wszystkie funkcje hydrauliczne mechaniczne danej maszyny. Telefon, internet to najważniejsze narzędzia naszej pracy. GRUDZIEŃ 2017


ARCHITEKTURA

THE

SHARD Oficjalnie otwarty w 2012 roku The Shard jest najwyższym budynkiem w Wielkiej Brytanii. Wysoka na 309,7 metra perła architektoniczna Anglii była mocno niedoceniana na etapie budowy. Angielski Heritage, krytycznie skomentował budowlę, jako „odłamek szkła w sercu historycznego Londynu”. Sugerując, że tak kontrowersyjna bryła oszpeci miasto, nadał jej nazwę Shard (ang. Odłamek), która, ku zaskoczeniu, doskonale się przyjęła. BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

12

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

GRUDZIEŃ 2017


Niezrównane widoki Podobno najlepszy widok w Londynie można zobaczyć tylko na szczycie The Shard, dokładnie na piętrach 68, 69 i 72. Punkty widokowe oferują odwiedzającym niezrównane widoki panoramy miasta 360 stopni.

Pomysł i sponsor Aby zrobić miejsce dla nowoczesnej bryły w 2008 roku rozebrano budynki biurowe Southwark Towers . Pomysł pojawił się po stronie Sellar Property, który miał zamysł na innowacyjną i wielofunkcyjna przestrzeń w jednym. Cechy takiego „miasta w pionie” posiada The Shard, który dzieli 72 piętra na sektor biznesowy, mieszkalny, hotelowy oraz rekreacyjny. Od 2009 roku głównymi fundatorami projektu byli angielski developer Sellar Property oraz Narodowy Bank Kataru i katarski deweloper nieruchomości Barwa Real Estate. Obecnie właścicielami The Shard są Sellar oraz prywatni inwestorzy z Kataru.

Przemyślany i zaskakujący projekt Zaprojektowania tak wymagającego budynku, zarówno ze względu na jego docelowe funkcję, jak i lokalizację oraz oczekiwania sponsorów, wymagało uzdolnionego i doświadczonego architekta. Podjął się tego Renzo Piano, włoski architekt znany z prac przy światowej sławy obiektach, takich jak Centre Georges Pompidou w Paryżu czy The New York Times Building w Nowym Jorku. Od początku widział Shard, jako rzeźbę przypominającą wieżę wyłaniającą się z Tamizy. Inspirował się m.in. wieżami Londynu przedstawionymi przez weneckiego malarza Canaletta oraz masztami żaglowców. Renzo Piano zaproponował taki układ przeszklonych szyb, aby mogły odzwierciedlać światło słoneczne, dzięki czemu cały budynek zmienia się wraz z porą dnia i roku. Smukła, elegancka i nowoczesna bryła

Anonse Media Group / Anonse Ltd 126 High Street, Whitton TW27LL Telephone: +44 208 719 0088 Email: redakcja@dekorator.uk

WWW.DEKORATOR.UK

budzi wizualny zachwyt i kontrowersję, która, według architekta nie była by mniejsza, nawet, gdyby budynek mieścił się w samym centrum drapaczy chmur. Jest wyjątkowy. I był, jak przyznaje Renzo Piano w rozmowie dla independent.co.uk budynkiem jego marzeń.

Ciekawostki z projektu The Shard został zaprojektowany z myślą o efektywności energetycznej i normach ekologicznych. Jest on wyposażony w elektrociepłownię działającą na gazie ziemnym z National Grid. Paliwo jest przekształcane na energię elektryczną, a ciepło jest odzyskiwane z silnika, aby zapewnić ciepłą wodę dla budynku. Ciekawostką jest ilość użytego w budynku szkła. Znajduje się w nim aż 11 tysięcy tafli szkła o łącznej powierzchni 56 000 metrów kwadratowych (odpowiada to powierzchni 10 boisk piłkarskich).

Dostępny dla ludzi Budynek ma 72 kondygnacje, na których znajdują się sklepy, galerie, restauracje, a także biura i punkty widokowe. Pierwsze 28 pięter to biura i punkty usługowe. Od 31 do 33 znajdziemy restauracje i kawiarnie, kolejne osiem pięter zajmuje ekskluzywny hotel, a piętra od 53 do 65 przeznaczone są na prywatne apartamenty. Powyżej znajdują się widokowe tarasy dla zwiedzających. Na ostatnim piętrze znajduje się taras na świeżym powietrzu. W odróżnieniu od wielu ciekawych i nowatorskich budowli, The Shard nie jest budynkiem zamkniętym i zarezerwowanym np. dla konkretnej instytucji finansowej. Można wybrać się tam na kolację. Zarezerwować nocleg w hotelu czy po prostu wjechać na najwyższe piętra, aby zobaczyć jak wygląda Londyn w promieniu nawet 40 mil. Zwiedzanie jest jednak odpłatne. Bilet dla osoby powyżej 16 roku życia waha się w granicach od £ 16 do £ 32.

BUDOWA I REMONT KROK PO KROKU

13


TRENDY

PRZYGOTUJ

DOM na święta

Czy istnieje coś takiego jak świąteczne trendy? A może wystarczy ubrać choinkę? Jak każdego roku, tymi samymi ozdobami wyciągniętymi z dna szafy, spod łóżka lub ze strychu. Ważne, żeby było kolorowo. I żeby tradycji stało się zadość. Oczywiście, że może tak być! Święta i tak się odbędą. A najważniejsze to rodzinna atmosfera i pyszności na wigilijnym stole. Jednak, doceniając ten krótki bożonarodzeniowy czas, jaki możemy spędzić z bliskimi, chcemy przecież celebrować go jak najpiękniej? Czyste okna, wykwintne potrawy, elegancki strój. Dopełnieniem wizualnej strony świąt może być przemyślany i atrakcyjny wystrój wnętrza. Spokojnie! Nie trzeba malować ścian i przesuwać mebli. Wystarczą odpowiednio dobrane dodatki. BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

14

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

GRUDZIEŃ 2017


Małe dodatki, wielka zmiana Girlandy na kominku, wieniec na drzwiach, stroik na stole. To drobiazgi, które odpowiednio użyte nadają wnętrzom świątecznej charyzmy. Co zrobić, żeby wybrać lub przygotować te właściwe? Na pewno warto przemyśleć wymarzony wystrój zanim wybierzemy się na zakupy. Dzięki temu, w sklepowym koszyku nie wylądują wszystkie ozdoby, jakie spotkasz na swojej drodze, bez względu na to jak dalekie są od twojej koncepcji świątecznych dekoracji. Stworzysz niepowtarzalny klimat, unikając kiczu i wybierając maksymalnie 3-4 kolory. Skup się na jednym, głównym pomieszczeniu, w którym odbędzie się biesiadowanie. Kilka pasujących drobiazgów rozmieść w pozostałych pokojach, unikając jarmarcznego chaosu i jednocześnie pozostając w spójności z głównym pomieszczeniem.

Dobry plan Przemyślany design to podstawa. Przejrzyj inspiracje w internecie. Zrób sobie spacer po sklepach i weź pod uwagę własne preferencje. W jakich kolorach czujesz się dobrze? Jakiej zastawy stołowej użyjesz? Jak chcesz się ubrać? Czy robisz totalną rewolucję, czy może chcesz wykorzystać posiadane już ozdoby, choinkę i tylko dokupić parę drobiazgów? Może posiadasz piękną porcelanową zastawę i cudowny biały obrus. Choinkę zawsze wybierasz żywą, zieloną, bo natura to twój klimat. Wybierz kontrastowe serwety, duże granatowe i mniejsze złote. Wykorzystaj je podczas nakrywania do stołu, aby podkreślić elegancki obrus i zastawę. Użyj granatowych świeczników i klasycznych białych świec. Między półmiskami i talerzami poukładaj luźno świeże gałązki świerku. Kup kilkanaście białych, złotych i granatowych bombek. Do tego wykonaj samodzielnie dużą złotą gwiazdę na czubek choinki i dopasuj łańcuszek drobnych jasnych lampek. Jeżeli posiadasz ozdoby, które nijak do siebie pasują, możesz je pomalować farbami w sprayu. Na drzwiach pozostałych pomieszczeń umocuj gęste wieńce z żywych iglaków. Twój dom będzie wyglądał stylowo i harmonijnie. Jeżeli natomiast lubisz zaskakiwać i dobrze czujesz się w odważnych zestawieniach kolorystycznych, w święta nie może zabraknąć u ciebie czerwieni! Na gałązkach choinki umieść czerwone kokardy, takie same możesz upiąć na krzesłach. Na parapecie lub kominku ustaw ozdobny świecznik i stroik, a na stół zarzuć obrus ze świątecznym motywem.

cji, bez zasłon i firan ustaw na parapecie trzy ozdobne bombki na stojakach lub zawieś kilka lampek w kształcie gwiazdy. Lubisz zasłony? Wybierz takie ze świątecznym motywem. Niech okno stanie się świątecznym obrazem! Kominek. Girlandy i świeczniki wydają się stworzone dla tego miejsca. Dodatkowo możesz ustawić przed nim figurę bałwanka lub mikołaja. Blat kominka to także świetne miejsce na szopkę betlejemską. Inne: detale, takie jak pojedyncza bombka, kokarda lub gałązka świerku dobrze będą wyglądać na krzesłach i drzwiach.

Więcej, nie znaczy lepiej Staraj się konsekwentnie dobierać ozdoby i decydować, które miejsca zostaną poddane metamorfozie. Nie przesadź z dodatkami. Zbyt duża ilość akcesoriów, zamiast przytulnej i wyjątkowej atmosfery, wprowadzi chaos i kicz. Poza tym, im więcej zastosujesz dekoracji, tym więcej czeka cię później sprzątania.

Dobry humor Pamiętaj, że tak jak czas świąt, tak samo i czas przygotowań powinien być przyjemnością. Przygotuj dekoracje, przemyśl co postawisz na wigilijnym stole, zaangażuj w prace domowników i przede wszystkim nie zapomnij o własnym uśmiechu i dobrym samopoczuciu. Nich stanie się najpiękniejszym dodatkiem i prezentem dla bliskich.

Wskazówki, którymi możesz się kierować planując świąteczne dekoracje: 1. Przemyśl styl i projekt dekoracji. 2. Zrób zakupy, wykonaj ozdoby ręcznie. 3. Zadbaj o spójność np. zimowy skrzat na każdym oknie, gwiazda betlejemska na każdych drzwiach itd. 4. Pamiętaj, że więcej, nie znaczy lepiej. 5. Udekoruj strategiczne miejsca: stół, kominek, okna. 6. Nie zapomnij o choince. Dopasuj ją do wystroju, ale jednocześnie pozwól się wyróżnić. Bez względu na rozmiar i styl, to ona jest gwiazdą świąt. 7. Pamiętaj o uśmiechu na własnej twarzy. Koniec końców, dobry nastrój jest najważniejszy podczas rodzinnego biesiadowania.

Strategiczne miejsca Dekorowanie domu nie musi wiązać się z dużymi wydatkami i stratą czasu. Wystarczy postawić na kilka elementarnych miejsc, które podczas świąt odgrywają ważną rolę: Stół, przy którym spotkasz się bliskimi na uroczystej kolacji. Przy którym toczyć się będą rozmowy. Przy którym smakować będziesz tych rzadko przygotowywanych, ulubionych i wyczekanych potraw. Zadbaj o obrus, serwety, zastawę, stroik świąteczny lub świeczniki. Dobrze dobrane przeniosą wigilijne spotkanie na zupełnie inny poziom, nadając mu wyjątkowego charakteru. Okna. Nie tylko zaglądamy przez nie, aby zobaczyć pierwszą gwiazdkę. Stanowią duży element na ścianie i ich oprawa nadaje tonu całemu wnętrzu. Jeżeli utrzymujesz je w minimalistycznej tenden-

Anonse Media Group / Anonse Ltd 126 High Street, Whitton TW27LL Telephone: +44 208 719 0088 Email: redakcja@dekorator.uk

WWW.DEKORATOR.UK

BUDOWA I REMONT KROK PO KROKU

15


ARTYKUŁ

ODZIEŻ OCHRONNA

W WIELKIEJ BRYTANII – to warto wiedzieć Często powtarzamy, że nie szata zdobi człowieka, ale czy jest tak naprawdę? W branży budowlanej właściwie dobrane ubrania ochronne zapewniają wygodę i bezpieczeństwo nawet w czasie wykonywania najcięższych prac, ale przecież nie  tylko te aspekty się liczą. Dziś, gdy rynek coraz bardziej się profesjonalizuje, prezencja pracowników odgrywa ważną rolę marketingową, dlatego ich schludny wygląd powinien być przedmiotem troski każdego pracodawcy.

P

ierwsze wrażenie ma znaczenie – odzież też buduje wizerunek firmy. Gdy zleca my wykonanie jakiejkolwiek pracy fachowcom, to bez wątpienia większe zaufanie wzbudzi w nas pracownik w schludnym stroju roboczym z wyeksponowanym logo firmy w której jest zatrudniony, niż niedbale ubrana „złota rączka”. Ubrania robocze, chociaż na pierwszy rzut oka mogą wydawać się kwestią marginalną, bo przecież najważniejsze powinny być umiejętności, w istocie odgrywają bardzo ważną rolę w marketingu i sukcesie firmy, przynosząc realne korzyści wizerunkowe. Odpowiednia, stosowna do wykonywanej profesji odzież BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

16

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

będzie wspierała pożądany wizerunek firmy – rzetelność, solidność, niezawodność. Obok roli pierwszego wrażenia, jakie na kliencie wywiera starannie ubrany pracownik, ogromne znaczenie ma też kwestia wygody – bo jak może dobrze wykonywać swoje zadania fachowiec, który nie czuje się komfortowo w stroju roboczym, który uwiera, gryzie, klei się do skóry? Odzież robocza musi łączyć w sobie estetykę, funkcjonalność, komfort oraz bezpieczeństwo – wszystko to, co sprawia, że schludnie wyglądający pracownik firmy będzie mógł dobrze reprezentować swojego pracodawcę.

Ochronna odzież ostrzegawcza

Dobierając odzież roboczą pamiętajmy też o bezpieczeństwie, jakie ma nam zapewnić ubiór. Właściwy, niekrępujący ruchów krój oraz  odporne na  uszkodzenia materiały to jeden z czynników minimalizujących ryzyko urazów. Równie ważne są barwy odzieży, zwłaszcza, gdy prace odbywają się w warunkach ograniczonej widoczności.  Pamiętajmy o kurtkach, kamizelkach czy spodniach odblaskowych. Zwłaszcza przy pracach na drogach bądź budowach. Pracując na terenie Unii Europejskiej musimy posiadać ubranie ostrzegawcze. Kupując kamizelkę bądź kurtkę odblaskową pamiętajmy aby sprawdzić czy posiada normę EN 471, którą powinna spełniać odzież przeznaczona do wzrokowego sygnalizowania obecności użytkownika (w warunkach niebezGRUDZIEŃ 2017


Rękawice skórzane zapewniają ochronę mechaniczną, są wykorzystywane w pracach lekkich i średnio ciężkich. Rękawice antyprzecięciowe, takie jak Portwest Kevlar® Latex Grip Gloves, służą ochronie dłoni przed przecięciami i rozdarciami. Dodatkowo zapewniają dobrą ochronę cieplną, kiedy istnieje niewielkie zagrożenie termiczne. Dzięki PVC umieszczonemu wewnątrz rękawic, możliwe jest operowanie przedmiotami ponieważ ma właściwości termoplastyczne. Dla operatorów młotów pneumatycznych, ubijarek ręcznych oraz pracowników ręcznie szlifujących i polerujących przedmioty zalecane są rękawice antywibracyjne. Ich cechą charakterystyczną jest zminimalizowanie drgań narzędzi. Co więcej chronią dłonie przed niską temperaturą i wilgocią. Dla osób mających styczność z przemysłowymi środkami chemicznymi zalecane są rękawice kwasoodporne np. Portwest Flexo Grip Nitrile Gloves, które pokryte są nitrylem.

Zapewniają wyczucie i pewność chwytu

Rękawice przeznaczone do magazynów o niskich temperaturach i chłodni są wykonane z przędzy akrylowej takie jak Portwest Thermal Grip Gloves - są to rękawice ochronne ocieplane, a ich porowata struktura zapewnia lepsze utrzymanie przedmiotów. Zapraszamy do zapoznania się z szeroką gamą odzieży roboczej sklepu online - Safepol. Ze szczegółową ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www. safepol.co.uk lub przez bezpośredni kontakt na info@safepol.co.uk

www.safepol.co.uk

piecznych, o każdej porze dnia i nocy oraz przy świetle reflektorów). Pracując w Wielkiej Brytanii pamiętajmy też by koniecznie wyposażyć się w odzież wiatro- i wodoodporną. Wygoda, komfort termiczny i bezpieczeństwo to te aspekty, które w przypadku prac budowlanych są równie istotne, co schludny wygląd i nowoczesny design.

Jak ważne są rękawice robocze i ochronne?

Rękawice robocze mają za zadanie chronić dłonie. To część ciała, która jest najbardziej podatna na uszkodzenie naskórka podczas wykonywania wszelkich czynności. Uszkodzenia nerwu, ścięgna, drobne skaleczenia, otarcia… Urazy, na jakie narażone są dłonie pracowników firm budowlanych można mnożyć. Ich konsekwencje mogą być różne: od infekcji lub podrażnień przez ciała obce i substancje dostające się do rany w momencie odniesienia urazu, aż do utraty czucia, zesztywnienia czy utraty chwytu i siły. W takich przypadkach przywrócenie względnie normalnej sprawności dłoni, o ile w ogóle jest możliwe, to kwestia wielu miesięcy rehabilitacji. Zabezpieczenie dłoni rękawicami ochronnymi jest więc koniecznością, która powinna stać się codziennym nawykiem każdego budowlańca. Od wykonywanej pracy zależy, jaki rodzaj rękawic ochronnych będziemy użytkować. Zawsze jednak upewnijmy się, że rękawice przeszły testy jakości i uzyskały odpowiednie atesty wyznaczone przez Unię Europejską. Anonse Media Group / Anonse Ltd 126 High Street, Whitton TW27LL Telephone: +44 208 719 0088 Email: redakcja@dekorator.uk

WWW.DEKORATOR.UK

BUDOWA I REMONT KROK PO KROKU

17


ZIELONE OGRODY

NIEBO

Zielono mi…? Kiedy przyjechałam z Polski do Londynu, marzyłam o tym, aby w wolnych chwilach przechadzać się pięknymi, urokliwymi uliczkami tegoż miasta, podziwiając uroki angielskiej architektury oraz wszędobylskiej zieleni. Pierwsze, co pozytywnie wpłynęło na moją psychikę, to zielone połacie traw pól golfowych, boisk i parków. Warto zaznaczyć, że był grudzień – w Polsce szara plucha, brudny śnieg i kompletny brak zielonego koloru w naturze. Dlatego angielska zielona trawa i zimozielone krzewy wprowadziły pozytywny aspekt do mojego nowego życia, do kompletnych zmian jakie sobie samodzielnie zafundowałam, do niepewności jakie towarzyszyły mi każdego dnia.

tuż za oknem Naukowcy dawno już zauważyli, że zieleń poprawia nasze samopoczucie i jakość życia. Okolica w jakiej mieszkamy ma duży wpływ na naszą psychikę. Nie zawsze jednak jest nam dane żyć w takim otoczeniu, jakie byśmy chcieli. Zadbajmy więc sami o to jak wygląda nasz ogród, balkon czy zaledwie parapet. Stwórzmy zieloną oazę w zatłoczonym mieście. Zielone porady dla każdego.

Ale wraz z tym miłym akcentem przyszło ogromne rozczarowanie i niemiłe zaskoczenie. O ile faktycznie w wielu londyńskich uliczkach można się zakochać bez pamięci, o tyle pośród większości ulic zlokalizowanych poza strefą turystyczną dominują ulice pełne szarości, brudu, nudy i monotonii. Może w całokształcie Londyn jest zielony, ale nasze „własne podwórka” straszą i przytłaczają. Pamiętam jak bardzo zaskoczyły mnie wszędobylskie śmietniki. Rozstawione na zabetonowanych podjazdach, wśród ususzonych badyli i stert odpadków z mebli, elektroniki czy ubrań. Wy też to zauważyliście? Te betonowe przestrzenie, nieumyte okna, różnorodne śmietniki wypełnione zawsze po brzegi… kopiuj-wklej, kopiuj-wklej… Nie wiem jak Wasze, ale moje serce krwawi za każdym razem, gdy wita mnie taki widok. W związku z tymi – wątpliwej jakości – wrażeniami pomyślałam sobie, że każdy przecież może ulepszać swoje otoczenie dbając wyłącznie o własną przestrzeń. Każdy może. Nie każdy chce i nie każdy potrafi. Dlatego – dla tych co chcą, ale nie potrafią – od dzisiaj w tym miejscu znajdziesz moje porady na polepszenie wyglądu Twojego otoczenia. Ludzie żyją (nie tylko w Londynie) w najróżniejszych warunkach mieszkaniowych z bardzo zróżnicowanymi możliwościami finansowymi. Czasami wydawać by się mogło, że brakuje przestrzeni i pieniędzy na cokolwiek. Dlatego znajdziesz tu porady na temat aranżacji na balkonach, tarasach, podjazdach, w ogrodach ale również na parapetach czy stołach. Na każdą kieszeń i każdą przestrzeń. Bo Twój kawałek ogrodu, Twoje zielone niebo może być wszędzie. I wcale nie zawsze potrzebujesz na to dużo miejsca, czy masy pieniędzy.

BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

18

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

GRUDZIEŃ 2017


Małymi kroczkami Parapet chyba ma każdy z nas. Widziałam już wiele możliwości na wykorzystanie tego miejsca. To co ludzie potrafią tam trzymać… a wystarczy kilka trików, aby parapety były ozdobą domu. Zarówno w środku jak i na zewnątrz. Z okazji zbliżających się świąt dziś pomysł na bożonarodzeniowe wykorzystanie przestrzeni przy oknie. Święta możesz stworzyć w jednej chwili łącząc w białej doniczce miniaturowy śnieżnobiały cyklamen razem z ostrokrzewem kolczastym. Cyklameny są atrakcyjnymi i łatwymi w utrzymaniu roślinami domowymi, idealnymi na zimowe miesiące. Znakomicie sprawdzają się zarówno na zewnątrz jak i we wnętrzach, ale przy wyborze należy zorientować się, które z okazów są gatunkami pokojowymi, a które ogrodowymi. Ostrokrzew z zimozielonymi liśćmi i czerwonymi kuleczkami będzie świetnym dodatkiem do śnieżnobiałych, delikatnych cyklamenów. Wystarczy uciąć kilka gałązek i po prostu włożyć je w ziemię doniczkową tuż obok białych kwiatów. Efekt zainteresuje niejedną osobę. Uważaj jednak z tą rośliną jeśli w swoim otoczeniu posiadasz dzieci. Krzew dość mocno kłuje a poza tym jest trujący. Używaj go więc z rozwagą z dala od rączek małych dzieci: Snowy White Cyclamen, Holly tree.

Jednak jeśli kolorowe dodatki nie są w Twoim guście proponuję rozwiązanie Marianny z SongBirdBlog, która połączyła śnieżnobiałe miniaturowe cyklameny z własnoręcznie wykonanymi gwiazdkami (gotowe można zakupić niemalże w każdym sklepie z ozdobami na choinkę) i białymi światełkami bożonarodzeniowymi. Prosto i z klasą.

A co na zewnątrz? Zewnętrzny parapet możemy udekorować takimi samymi cyklamenami jak w środku, wybierając jedynie gatunek przystosowany do warunków zewnętrznych. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest połączenie cyklamenu, bluszczu oraz cyprysiku cytrynowego: Snowy White Cyclamen, Hedera Helix ‘White Wonder’, Cupressus macrocarpa goldcrest lemon small

Dla osób bardziej wymagających proponuję połączenie białego cyklamenu z potocznie nazywaną gwiazdą betlejemską oraz bluszczem. Kompozycja nadaje się na parapety czy świąteczne stoły: Snowy White Cyclamen, Red Poinsettia, Hedera Helix ‘White Wonder’ Anonse Media Group / Anonse Ltd 126 High Street, Whitton TW27LL Telephone: +44 208 719 0088 Email: redakcja@dekorator.uk

WWW.DEKORATOR.UK

Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do świątecznej zmiany swojego parapetu.

Basia OLEJNIK - Architekt krajobrazu

Partner - 81 Design Limited

BUDOWA I REMONT KROK PO KROKU

19


ARTYKUŁ

BETONIARNIA NA PLACU BUDOWY

Obecnie, niezwykle rzadkim widokiem jest grupa robotników, którzy biegają z wiadrami od betoniarki do fundamentów. Dzięki wygodzie i dokładności, jaką oferują dostępne na rynku mieszalnie betonów, chętnie oszczędzamy czas i siły zamawiając materiał z betoniarni. Firma dowiezie na miejsce wybrany rodzaj betonu specjalnym betonowozem, zwanym popularni gruchą. Do jakich miejsc warto zamówić gotowy beton? - posadzki - beton na podjazdy, podłogi - stropy, schody, fundamenty - podpiwniczenia, ściany piwnic

Zamawiając mieszankę betonową otrzymujesz jednocześnie usługę wylania betonu, dzięki specjalnej pompie, która pompuje mieszankę „z gruchy” na docelowe miejsce. Zaletą małych betoniarek jest możliwość przygotowania dokładnie takiej ilości betonu, jakiej potrzebujesz. Okazuje się, że betoniarnie również mogą stosować się do tej metody bez straty dla kieszeni klienta, a dzięki doświadczeniu, również bez straty na materiałach! BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

20

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

Dlatego wybierając betoniarnię warto zwrócić uwagę na to, czy przygotowują beton przy Tobie. Tak, jak na przykład firma EcoMix, która wykonuje mieszankę betonową (ready mix concrete) na miejscu, sugerując się Twoim zapotrzebowaniem. Płacisz więc tylko za tą ilość, jaką zużywasz! EcoMix posiadają nowoczesne pompy oraz fachową wiedzę, dlatego warto skorzystać z ich pomocy np. w kwestii doboru właściwego betonu do określonej powierzchni. Inny beton wylejesz na zewnętrzny podjazd, a inny na posadzkę w łazience. Podążając za potrzebami klientów, EcoMix są dostępni 7 dni w tygodniu, 24godziny na dobę. Dzięki doświadczeniu i nowoczesnym urządzeniom w zaledwie godzinę przygotowują beton nawet na 50m3 powierzchni. Jest to najlepsze rozwiązanie zwłaszcza, kiedy potrzebujemy wylać betonem większą przestrzeń. GRUDZIEŃ 2017


ARTYKUŁ

PCW instaluje popisowe cienkie narożne drzwi przesuwne

W „BRYTYJSKIM MIAMI” Na pierwszy rzut oka ten wąski i piaszczysty półwysep w Poole Harbour w Dorset może nie wydawać się idealnym miejscem na posiadanie nieruchomości. BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

22

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

GRUDZIEŃ 2017


Współpracując z grupa architektów, zespół PCW miał za zadanie zaprojektować, wyprodukować i zamontować przeszklenia, które byłyby odporne na morskie warunki pogodowe i jak najlepiej wykorzystywałyby panoramiczne widoki na plażę. Środowisko przybrzeżne stwarza wiele wyzwań dla każdego budynku, a zwłaszcza dla przeszkleń. Mówimy o zwróceniu szczególnej uwagi na obciążenie wiatrem, wodoszczelność, przenikalność powietrza, odkształcenie szkła i ramy oraz obliczenia wytrzymałości profili. Należy także wyliczyć odpowiedni rozmiar drenaży, aby wyprowadzić wodę z ram i wykonać obliczenia termiczne. Pozwolą one upewnić się, że ogólne wartości współczynnika U-value szkła i ramy zapewniają doskonałą wydajność cieplną. Wszystkie te obliczenia muszą uwzględniać dodatkowy nacisk na poszczególne elementy ze względu na środowisko morskie. Jak najlepiej wyeksponować zapierające dech w piersiach widoki na wybrzeże? Zdecydowaliśmy się na „efekt bezramowego szkła’’ z jak najmniejszymi ramami i dużymi powierzchniami szklanymi, aby stworzyć efekt połączenia wnętrza z częścią zewnętrzną, otwierając cały narożnik domu i tworząc płynne i niczym niezakłócone przejście do przestrzeni zewnętrznej. Nasze popisowe, SlimLine, pionowe profile o grubości 26 mm były idealne do tego projektu. Aluminium zapewnia optymalne wsparcie dla dużych szklanych paneli o wysokości do 3,5 metrów. Zaprojektowanie całego narożnika domu z dwiema ścianami salonu prawie całkowicie zastąpionymi szklanymi panelami, wymagało ścisłej współpracy wszystkich zaangażowanych stron. W tym samym czasie musieliśmy zaplanować system drenaży odciągających nadmiar wody z ram tak, aby były ledwie widoczne. Grupa inżynierów budowlanych przygotowała konstrukcję budynku, tak aby możliwa była instalacja otwieranych i przesuwanych drzwi narożnych dużych rozmiarów. Natomiast zespól projektantów włączył rysunki CAD wybranych produktów w plany architektoniczne. Osadzona konstrukcja dała uderzający efekt wizualny oraz bezpieczeństwo i wygodę. Upewniliśmy się, że podłoga na zewnątrz i wewnątrz jest dokładnie na tym samym poziomie, tak aby cały ten obszar był bardziej zespolony, ale także bezpieczniejszy i wygodniejszy. Spektakularne efekty widoczne są na załączonych zdjęciach.

J

ednakże Sandbanks jest teraz synonimem bogatych rezydencji i rekordowych cen domów w Wielkiej Brytanii. Znany jest także jako „Brytyjskie Miami „. Mówi się o nim, że jest czwartym najdroższym miejscem na świecie, jeżeli chodzi o ceny posiadłości. To właśnie w tym miejscu, do wolnostojącej, dwupiętrowej i oszałamiającej nieruchomości, która była poddana gruntownej renowacji, firma PCW wyprodukowała i zamontowała przeszklenia na całej elewacji tej nadmorskiej rezydencji. Ten prywatny dom znajduje się tuż przy plaży i jest narażony na częste, silne wiatry i ostre morskie powietrze, dlatego też wymaga bardzo wytrzymałych systemów okienno-drzwiowych.

Anonse Media Group / Anonse Ltd 126 High Street, Whitton TW27LL Telephone: +44 208 719 0088 Email: redakcja@dekorator.uk

WWW.DEKORATOR.UK

BUDOWA I REMONT KROK PO KROKU

23


ARTYKUŁ

ZESTAW

NATRYSKOWY Z DESZCZOWNIĄ I BATERIĄ - zalety i właściwości -

Zestaw obejmujący deszczownię, baterię i natrysk łączy w sobie wszystkie właściwości i zalety tych trzech elementów, które bardzo dobrze ze sobą współpracują. BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

26

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

GRUDZIEŃ 2017


Z baterią termostatyczną

Zestawy z deszczowniami mogą być wyposażone w baterie termostatyczne, które od tradycyjnych rozwiązań odróżnia utrzymywanie stałej temperatury wypływającej wody, niezależnie od zmian ciśnienia i temperatury cieczy w rurach. Pamiętajmy, że zadaniem baterii termostatycznej nie jest podgrzewanie wody, ale utrzymywanie stałej nastawionej na pokrętle temperatury niezależnie od temperatury wody pobieranej z sieci oraz skoków ciśnienia. Są jednak instalacje, w których baterie termostatyczne nie powinny być montowane. Przede wszystkim armatury tego typu nie montujmy tam, gdzie zastosowanie znajdują gazowe podgrzewacze przepływowe.

Przykłady oferty rynkowej

J

edna bateria obsługuje zarówno natrysk, jak i deszczownię. Oferowane na rynku komplety są nie tylko funkcjonalne, ale mają też ciekawe wzornictwo, zatem odpowiednie rozwiązanie można dobrać do każdego stylu aranżacji. Wyposażone w szereg dodatkowych udogodnień, sprawiają, że podczas codziennej kąpieli czujemy się jak w prawdziwym SPA.

Relaks i bezpieczeństwo

Do głównych zalet deszczowni należy przede wszystkim zapewnienie wygody i bezpieczeństwa użytkownikowi. Prysznic pod deszczownią to nie tylko higiena, ale również dodatkowa przyjemność związana z delikatnym masażem. Strugi wody w postaci rozproszonych strumieni opływają ciało z każdej strony, co pozytywnie wpływa na skórę i układ krążenia. Kąpiel jest bezpieczna, gdyż woda spływa z góry, a w rękach nie trzeba trzymać rączki prysznicowej. Właściwość taka nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do osób starszych oraz z dysfunkcjami. Dzięki temu rozwiązaniu mogą one podczas kąpieli trzymać się jedną ręką uchwytu. Należy jednak pamiętać, że rączka prysznicowa oczywiście jest przydatna, dzięki niej weźmiemy na przykład prysznic bez moczenia włosów. Wygodne i łatwe przełączanie strumienia z deszczowni na rączkę natryskową zapewnia niezawodny przełącznik metalowy z ceramiczną wkładką. Deszczownie znajdują zastosowanie nie tylko w kabinach prysznicowych, ale również w wannach z parawanem. Armatura ta jest także doskonałą ozdobą łazienek. W zależności od preferencji można wybrać urządzenie o nowoczesnym lub tradycyjnym designie. Interesującą propozycją są też deszczownie montowane do sufitu oraz z podświetlanymi wylewkami. Anonse Media Group / Anonse Ltd 126 High Street, Whitton TW27LL Telephone: +44 208 719 0088 Email: redakcja@dekorator.uk

WWW.DEKORATOR.UK

Chcąc posłużyć się konkretnymi przykładami, warto sięgnąć do oferty firmy FERRO. Znajdują się w niej dwa typy deszczowni — z natryskiem i baterią termostatyczną Trinity oraz z natryskiem i baterią jednouchwytową Algeo. Zestaw z natryskiem i baterią Algeo wyposażono w deszczownię z drążkiem metalowym o długości 110 cm. Oprócz tego przewidziano regulowaną wysokość mocowania zestawu do ściany oraz możliwość regulowania odstępu deszczowni od ściany. Średnica głowicy talerzowej wynosi 20 cm. Warto wspomnieć o rozwiązaniu Easy Clean System, które zapewnia łatwe usuwanie kamienia wapiennego z deszczowni i rączki prysznicowej. Zestaw posiada przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną oraz mydelniczkę. Z kolei bateria natryskowa bazuje na regulatorze ceramicznym. Powierzchnie poszczególnych elementów pokryto chromem. Bateria jest montowana do ściany, przy czym do montażu służy przyłącze mimośrodowe G1/2 o rozstawie 150 ± 20 mm. Natrysk podłącza się od góry. Użytkownik ma do dyspozycji 3 rodzaje strumienia rączki, której średnica wynosi 11 cm. W komplecie znajduje się wąż natryskowy w oplocie metalowym o długości 150 cm. Ciekawym zestawem w ofercie firmy FERRO jest także deszczownia z natryskiem i baterią termostatyczną Trinity. W komplecie bateria natryskowa posiada regulator termostatyczny a dzięki innowacyjnej konstrukcji typu Safe Touch System korpus baterii nie nagrzewa się. Przydatne rozwiązanie stanowi blokada gorącej wody Safe Stop 38°C, chroniąca przed przypadkowym obrotem pokrętła w kierunku wody gorącej i w efekcie poparzeniem. Na etapie wyboru odpowiedniej deszczowni warto zadbać o zestaw wysokiej jakości. Chodzi tutaj zarówno o odpowiednią ilość dysz, jak i rozwiązania zapewniające łatwe usuwanie kamienia. Nie mniej ważna jest również precyzyjna regulacja temperatury oraz atrakcyjne wzornictwo.

BUDOWA I REMONT KROK PO KROKU

27


BEZBOLESNE LASEROWE LECZENIE WRASTAJĄCYCH PAZNOKCI

Wrastający paznokieć, który jest nie tylko problemem estetycznym, ale przede wszystkim funkcjonalnym, utrudniającym chodzenie i psującym samopoczucie. Skutecznym i bezbolesnym sposobem pozbycia się tej dolegliwości jest zabieg z wykorzystaniem lasera.

W

rastanie paznokci, dotyczące najczęściej dużego palucha, spowodowane jest nieprawidłowym wrastaniem i zawijaniem płytki paznokcia w wał otaczający płytkę paznokciową. W miejscu wrastania rozwija się bolesny odczyn zapalny, niemożliwy do wyleczenia dopóki tkanka drażniona jest wrastającym paznokciem.  

Zabieg laserowy – szybki i skuteczny

Tradycyjnymi, obecnie coraz rzadziej spotykanymi, sposobami leczenia wrastających paznokci były do niedawna: chirurgicznie zerwanie całej płytki paznokciowej - zabieg inwazyjny, bolesny i niosący za sobą ryzyko nawrotu dolegliwości oraz chirurgiczne wycięcie klinowe obejmujące brzeżny fragment paznokcia na całej jego długości wraz z tzw. macierzą paznokcia, z której paznokieć bierze swój początek wzrostu (metoda Queno). Wraz z rozwojem techniki i coraz szerszym zastosowaniem laserów w zabiegach medycznych pojawiła się szybka, skuteczna i prawie bezbolesna metoda terapii poprzez laserową korektę wału paznok-

BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

28

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

dr Piotr Gross, specjalista chirurg

ARTYKUŁ

ciowego. Polega ona na usunięciu laserem frakcyjnym CO2 zmienionego zapalnie wału paznokciowego i w efekcie umożliwienie swobodnego wzrostu płytki paznokciowej, która nie napotyka na swojej drodze narastającego na nią wału paznokciowego. Zaletami metody w porównaniu do metod „klasycznych” są m.in. - mała inwazyjność i bezbolesność zabiegu - możliwość wykonania nawet w ostrych stanach zapalnych wału paznokciowego (promień lasera nie tylko zatrzymuje krwawienie, ale także działa odkażająco i przeciwbakteryjnie) - brak powikłań i minimalne dolegliwości po zabiegu, - bardzo wysoka skuteczność – brak nawrotów wrastania   Procedura trwa 45 minut i przeprowadzana jest w miejscowym znieczuleniu. Po zabiegu zalecane jest siedzenie z uniesioną nogą przez kilka dni, co ogranicza dolegliwości i zapobiega ewentualnemu przekrwieniu palucha. Nie ma natomiast konieczności ponownej wizyty w celu zdjęcia szwów, których po zabiegu laserowym nie zakłada się a zmianę opatrunku pacjent przeprowadza samodzielnie.

GRUDZIEŃ 2017


MATERIAŁY

NASZA SZÓSTKA

MATERIAŁÓW NA BLATY KUCHENNE

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów blatów kuchennych. Przedstawiamy wady i zalety sześciu najpopularniejszych materiałów, aby pomóc ci wybrać odpowiedni blat do nowej kuchni.

B

lat idealny to taki, który jest odporny na wysoką temperaturę, wilgoć i działanie preparatów domowej chemii. Nie ulega zarysowaniom i odbarwieniom, jest trwały i będzie nam służył przez lata. Niestety, nawet najlepszej jakości materiał pod wpływem działań mechanicznych może ulec uszkodzeniu. Wybierając materiał na blaty kuchenne powinniśmy więc brać pod uwagę nie tylko, jego zalety i wady, ale także nasz styl życia i intensywność oraz rodzaj prac wykonywanych w kuchni. Jeżeli rzadko przygotowujesz posiłki w domu, każdy blat sprawdzi się dobrze w twojej kuchni i nie warto inwestować w ten element wyposażenia dużych pieniędzy. Jeżeli natomiast dużo gotujesz i to w kuchni toczy się życie towarzyskie, może lepiej wybrać trwalsze tworzywo.

1. Blaty laminowane (laminates) Są wykonane z płyty, najczęściej wiórowej i pokryte laminatem, który tworzy gładką powierzchnię. Można je łatwo wyczyścić. Kawałki laminatu są cięte na wymiar i wykończone na brzegach, ponieważ płyta nie jest odporna na wilgoć. Cieszą się dużą popularnością ze względu na szeroki wybór kolorów i wzorów oraz niską cenę.

- Zalety:

można kupić laminaty w wielu kolorach i wzorach łatwo utrzymać je w czystości niska cena

- Wady:

są podatne na zarysowania zniszczony blat trzeba wymienić źle zabezpieczony blat może spęcznieć pod wpływem wilgoci BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

30

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

GRUDZIEŃ 2017


2. Blaty ze stali nierdzewnej (stainless steel counters) Stal nierdzewna jest dobrym wyborem, jeżeli zależy nam na współczesnym i industrialnym wyglądzie kuchni. Są odporne na ciepło i dość trwałe. Łatwo utrzymać je w czystości, ponieważ nie ulegają reakcjom na gorącą wodę lub środki chemiczne. Często stosowane na zapleczach kuchennych w restauracjach.

- Zalety:

można na nich kłaść gorące garnki, patelnie są łatwe w czyszczeniu nowoczesny wygląd

4. Blaty drewniane (wood counters)

- Wady:

wszelkie czynności wykonywane na blacie dają głośny pogłos są podatne na wgniecenia dość kosztowne

3. Blaty z marmuru (marble) Wygląda niezwykle efektownie, ale jest bardzo drogi. Często stosowany tylko na wybranych elementach kuchni np. na wyspie kuchennej. Jest żaroodporny i wodoodporny, jednak wymaga stałej konserwacji.

- Zalety:

są bardzo wytrzymałe, trwałe i żaroodporne ewentualne zarysowania można zlikwidować poprzez polerowanie niezwykle piękne; luksusowe

- Wady:

bardzo drogi ciężki zimny w dotyku wymaga czyszczenia specjalnymi preparatami wymaga konserwacji

Blaty drewniane oferują piękny ciepły wygląd i są dostępne w szerokiej gamie kolorów. Powinny być wykonane z odpornego, dobrego gatunkowo drewna ( dąb, klon lub drzewa egzotyczne). Powinny być zaimpregnowane na etapie produkcji lub regularnie konserwowane (poprzez olejowanie).

- Zalety:

łatwe do czyszczenia porysowany lub odbarwiony blat można poddać renowacji (szlifowanie)

- Wady:

nie są odporne na wysokie temperatury mogą się odbarwiać (gorąca woda, kawa, czerwone wino) wymagają odpowiedniej pielęgnacji i konserwowania średnio drogie

5. Blaty betonowe (concrete counters) Coraz bardziej popularny we wnętrzach beton dotarł również do kuchni. Blaty przypominają kamień naturalny. Przygotowane na wymiar w fabryce w formie płyt są dodatkowo zabezpieczone przed pękaniem. Nadają kuchni industrialnego stylu. Można go zabarwiać pigmentami na etapie produkcji.

- Zalety:

wytrzymałe, żaroodporne i wodoodporne łatwe w czyszczeniu

- Wady:

zniszczone nie nadają się do renowacji, nie tak jak drewno lub marmur bardzo drogie

6. Blaty kompozytowe (soild surface) Powstają w wyniku łączenia minerałów oraz żywic. Blaty z płyty wiórowej są oblewane kompozytową mieszanką. Wygląd naturalny kompozytu przypomina kamień, ale można ingerować w kolorystykę. Może być formowany, aby spoiny i złączenia nie były widoczne.

- Zalety:

trwałe, odporne na zarysowania i działania mechaniczne odporne na wysokie temperatury, nie odbarwia się łatwy do utrzymania w czystości

- Wady:

wysoka cena jeżeli dojdzie do uszkodzenia, nie można go reperować Anonse Media Group / Anonse Ltd 126 High Street, Whitton TW27LL Telephone: +44 208 719 0088 Email: redakcja@dekorator.uk

WWW.DEKORATOR.UK

BUDOWA I REMONT KROK PO KROKU

31


ELEKTRONIKA

ELEKTRONICZNA OPASKA FITNESS

Designerska, nowoczesna opaska na rękę fitness od Samsunga to jedna z najlepszych na rynku propozycji dla aktywnych osób, które chcą mieć kontrolę nad ilością spalanych kalorii, pulsem czy pokonanym dystansem.

D

ostępne na rynku opaski elektroniczne mogą być mylone ze smatwachami, ponieważ często granica między nimi jest niezwykle cienka. W błąd może wprowadzać również wygląd. Jednak zasadnicze różnice wynikają z funkcjonalności. Wysokiej klasy opaska fitness to gadżet pomocny dla osób intensywnie uprawiających sport oraz dla tych, którzy podczas ćwiczeń wyznaczają sobie kolejne cele. Dobrze dobrane urządzenie jest dokładne i posiada przynajmniej takie funkcje jak monitorowanie snu, krokomierz, licznik spalonych kalorii, licznik przebytego dystansu, akcelerometr i pulsometr. Najlepsze modele dodatkowo mają wbudowany GPS, mogą połączyć się z naszym smartfonem, pełnią funkcje żyroskopu, mają opcję wyznaczania celów, tryb zegarka i wiele innych. Jednym z najlepszych na rynku opasek fitness w 2017 roku, jak podaje komputer świat, jest produkt Samsunga: Gear Fit 2. Wszystkie modele Gear Fit współpracują ze smartfonami z androidem, są wodoszczelne oraz pyłoszczelne, posiadają niezbędne funkcje kontrolujące aktywność oraz mogą powiadamiać o przychodzących mailach czy smsach. Dodatkowo wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED nie tylko wygląda dobrze, ale zdecydowanie wpływa na wyraźny odczyt i czułość ekranu. BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

32

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

Model Gear Fit 2 od Samsunga jest zaprojektowany w kilku kolorach (czarny, niebieski, fioletowy, różowy), a prosta forma urządzenia pozostaje w ciągłości z paskiem, tworząc spójny jednolity kształt. Uniwersalność designu sprawia, że fitband dobrze prezentuje się na ręce i jest wygodny w użytkowaniu. GRUDZIEŃ 2017


ARTYKUŁ

5

POMYSŁÓW NA

funkcjonalne schowki z drewna

Ulubione książki, drobne elementy garderoby, codzienne kosmetyki – wszystko to lubimy mieć pod ręką, a jednocześnie chcemy uniknąć bałaganu. W przechowywaniu tych przedmiotów pomogą nam funkcjonalne schowki z drewna – nie tylko praktyczne, ale i dodające wnętrzom uroku. Jak je wykonać?

N

iektórzy lubią nowoczesne, pozbawione zbyt wielu ozdób pomieszczenia. Inni preferują „ciepłe” przestrzenie, w których to właśnie różnorodne dodatki budują atmosferę. Przy odrobinie pracy możemy uzyskać niepowtarzalny efekt i wyczarować z niepozornej, drewnianej skrzynki po owocach lub palety małe dzieła sztuki, które sprawdzą się w każdym wnętrzu.

BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

34

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

Skrzynki pną się w górę

Recykling drewnianych skrzynek robi ostatnio prawdziwą furorę w aranżacji wnętrz. Wykorzystywane są one m.in. jako stoliki kawowe, oryginalne siedziska, półki na książki bądź też elementy zielonych ścian, w których rosną kwiaty i zioła. Czemu nie miałyby zagościć także w naszym mieszkaniu? Aby tak się stało, powinniśmy skompletować 5-6 podobnych skrzynek. Jeśli są to przedmioty używane, GRUDZIEŃ 2017


Paleta do góry nogami

W kuchni przestrzeń jest na wagę złota. Kubki, pojemniki czy też słoiki z przyprawami – wszystko to potrzebuje odpowiedniego miejsca. Wygospodarować je pomoże nam drewniana paleta umieszczona w nietypowej orientacji – zawieszona pionowo na ścianie. Paletę mocujemy w taki sposób, aby trzy elementy tworzące jej dolną podstawę były skierowane nie do ściany, lecz do środka pomieszczenia i pełniły dzięki temu funkcję półek, na których ustawimy wspomniane wcześniej przedmioty. Zaletą tego rozwiązania jest jego prostota – nie musimy nic zmieniać w konstrukcji palety, możemy się jedynie ograniczyć do jej wcześniejszego pomalowania lakierobejcą lub olejem na wybrany kolor.

Kolorowy zawrót głowy

Zwłaszcza w pokoju dziecięcym dobrze sprawdzą się drewniane skrzynki zawieszone na ścianach w pozornie niezorganizowany sposób. Zamocujmy je tak, aby dnem dotykały ściany, a ich wnętrze tworzyło funkcjonalną półkę. – Środek skrzynek można pomalować kolorową farbą, a ich zewnętrzne fragmenty pokryć Bejcą do drewna Vidaron w jednym z eleganckich, ciemnych odcieni, np. „Orzech Włoski” lub „Modrzew Europejski”. Takie zestawienie może przynieść niesamowity efekt końcowy i nadać wnętrzu zupełnie nowego charakteru – dodaje Anna Szymaszek.

Oryginalne pufy

trzeba je najpierw oczyścić, przeszlifować i odpylić. W przypadku nowych elementów, po ich oczyszczeniu możemy od razu przejść do malowania – naturalny kolor drewna pomoże podkreślić np. zastosowanie Lakierobejcy Dekoracyjno-Ochronnej Super Wydajnej Vidaron. Gdy skrzynki wyschną, łączymy je ze sobą, stawiając jedną na drugą, aż stworzą swoisty piętrowy regał. Następnie mocujemy go w kilku punktach do ściany. Zmieszczą się tam książki, kwiaty lub też bibeloty – wszystko w zależności od naszych potrzeb.

Jeśli mamy pod ręką większą ilość drewnianych skrzynek, możemy z nich również stworzyć funkcjonalne pufy. Najlepiej będą do tego pasować długie, niezbyt głębokie skrzynki. Odwracamy je do góry nogami, na deski kładziemy po prostu poduszkę lub też wykonujemy profesjonalne siedzisko z użyciem gąbki tapicerskiej i materiału obiciowego, które następnie mocujemy do drewna. Możemy się także pokusić o montaż z jednej strony wieka na zawiasach, co sprawi, że puf zamieni się w funkcjonalny schowek. Drewno to źródło wielu inspiracji. Warto z nich skorzystać, aby we własnym domu lub mieszkaniu stworzyć niepowtarzalne ozdoby, które jednocześnie będą stanowić „schronienie” dla mniejszych przedmiotów. Jesień – pora, gdy więcej czasu spędzamy w pomieszczeniach – to dobry moment na zadbanie o wnętrza i samodzielne wykonanie drewnianych schowków. Zastosowanie odpowiednich produktów pomoże nam wydobyć i zachować na dłużej naturalne piękno drewna.

Gazety i książki pod ręką

Długie, jesienne wieczory sprzyjają lekturze. Odpowiednio przygotowana, podręczna biblioteczka, pozwoli przechowywać gazety i książki w jednym miejscu tak, aby swobodnie można było po nie sięgnąć, gdy tylko mamy na to ochotę. Do wykonania biblioteczki potrzebujemy sporej, głębokiej skrzynki z drewna. – Możemy zostawić ją bez malowania lub, po uprzednim przygotowaniu, pokryć olejem do drewna Vidaron, który daje subtelne, półmatowe wykończenie. Do wyboru mamy m.in. takie kolory jak „Antracyt Szary” oraz „Teak Naturalny” – mówi Anna Szymaszek, Specjalista ds. PR Produktowego w FFiL Śnieżka SA. Do spodu skrzynki mocujemy następnie za pomocą wkrętów cztery gumowe kółka – można je zakupić np. w markecie budowlanym. W ten prosty sposób otrzymujemy podręczny, mobilny gazetnik. Anonse Media Group / Anonse Ltd 126 High Street, Whitton TW27LL Telephone: +44 208 719 0088 Email: redakcja@dekorator.uk

WWW.DEKORATOR.UK

BUDOWA I REMONT KROK PO KROKU

35


MARKIZY

KOMFORT W DOMU bez względu na pogodę

Jesień i zima to czas, w którym zakładamy ciepłe czapki, szaliki, wełniane skarpety i puchowe kurtki. Wiemy, że aby pozostać w pełni sił, musimy się odpowiednio zabezpieczyć przed trudnymi warunkami zewnętrznymi. Podobnie powinniśmy chronić okna, dzięki czemu poprawi się również komfort przebywania w pomieszczeniach, w których spędzamy około 90 procent czasu.

D

la człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno – powiedział kiedyś Oliver Wendell Holmes, amerykański pisarz i poeta, dlatego kierując się jego słowami, warto zadbać o komfort w domowym zaciszu. Dzięki temu, nie tylko poczujemy się lepiej, ale także oszczędzimy na rachunkach. A pomogą nam w tym nowoczesne rozwiązania.

BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

36

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

GRUDZIEŃ 2017


Oszczędność energii Jesienią i zimą nie tylko „zmarźluchom” zależy na cieple, dlatego powinniśmy skutecznie zapobiegać jego ucieczce z wnętrza domu. Najwięcej przenika go przez przeszklenia. – Pomimo, iż markizy FAKRO są montowane na zewnątrz, ograniczają utratę ciepła z wewnątrz pomieszczenia, ponieważ stanowią dodatkową barierę dla niekorzystnych warunków atmosferycznych – mówi ekspert FAKRO. Dlatego korzystnie wpływają na zmniejszenie rachunków za energię. To z kolei przyczynia się do ochrony środowiska – ograniczenie strat ciepła powoduje, że na ogrzanie budynku można przeznaczyć mniej węgla, gazu czy też innego źródła energii. Oznacza to poprawę jakości powietrza, co jest istotne zwłaszcza w dużych miastach, które rokrocznie zmagają się ze smogiem. O dom powinno się dbać przez cały rok – podobnie jak o własne zdrowie, bo tylko wtedy czujemy pełną wygodę. Długie jesienne i zimowe wieczory to dobry czas, by poświęcić go najbliższym przy dobrym filmie, planszówkach czy zwykłej rozmowie. Czynniki zewnętrzne mogą to zakłócić, dlatego warto postawić na nowoczesne rozwiązania, dzięki którym możemy o nich zapomnieć niezależnie od pory roku.

Wygoda nie tylko w jesienne wieczory Długie jesienne wieczory sprzyjają relaksowi z dobrym filmem czy książką. Spokojny wieczór w domowym zaciszu może jednak zakłócić np. intensywne światło z przydomowej latarni. Szczególnie, jeśli dom znajduje się w dużym mieście lub przy ruchliwej ulicy. Możemy zasłonić okna ciemnymi roletami, ale odseparujemy się wtedy całkowicie od świata zewnętrznego. W takich wypadkach warto postawić na funkcjonalne rozwiązania, które zabezpieczają przed „zanieczyszczeniem światła”, jednocześnie nie zabierając widoku zza okna. – W markizach do okien pionowych FAKRO dobieramy odpowiednią przezierność materiału, z którego wykonana zostanie osłona okienna. Dzięki temu, pozostawimy sobie widok na otaczający krajobraz, jednocześnie odcinając się od uciążliwego sztucznego światła, które dochodzi do pomieszczeń z zewnątrz – dodaje Janusz Komurkiewicz, Dyrektor Marketingu firmy FAKRO. Markizy są dobrym rozwiązaniem również w przypadku zbyt intensywnego słońca, które potrafi dokuczyć nawet w środku zimy – pozwalają mu dotrzeć do wnętrza, ale równocześnie rozpraszają promienie słoneczne, co sprawia, że nie będą nam przeszkadzać refleksy na ekranie monitora czy telewizora. Stanowią więc doskonałe wsparcie dla osób, które często pracują w domu. Instalując markizy możemy również zapewnić sobie większą prywatność. Bo choć widzimy to, co się dzieje za oknem, my przestajemy być widoczni dla osób z zewnątrz. To ważne, zwłaszcza w chłodne wieczory, kiedy spędzamy czas przy sztucznym oświetleniu. Anonse Media Group / Anonse Ltd 126 High Street, Whitton TW27LL Telephone: +44 208 719 0088 Email: redakcja@dekorator.uk

WWW.DEKORATOR.UK

www.fakro.co.uk

BUDOWA I REMONT KROK PO KROKU

37


DOM I OGRÓD

JAK

ZABEZPIECZYĆ patio i ogród przed zimą?

Skoki temperatur, wilgoć, marznący deszcz czy błoto to czynniki, które w okresie jesienno zimowym mogą uszkodzić przydomowe nawierzchnie. Patio w o ogrodzie, brukowy podjazd czy zadbany trawnik można odpowiednio przygotować przed zimą, minimalizując tym samym ewentualne zniszczenia. Kilka prostych sposobów na przygotowanie terenu wokół domu na chłodną i wilgotną porę, pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek wiosną i brzydkiego widoku za oknem. Odpowiednie zabezpieczenie tarasu przed zimą gwarantuje zachowanie estetycznego wyglądu na długie lata eksploatacji.

1. Generalny porządek Zacznij od zgrabienia liści i usunięcia patyków, jednorocznych czy przekwitłych roślin. W pomieszczeniu gospodarczym schowaj meble ogrodowe, ozdoby i donice, których nie będziesz używać. Krzesła czy stół możesz też zabezpieczyć wodoszczelnym pokrowcem.

2. Trawnik Trawa w ogrodzie, nie wymaga specjalnego nawożenia. Dobrze jest ją jednak skosić ostatni raz i oczyścić z liści. Wykorzystując do tego szerokie grabie przy okazji można wykonać lekką wertykulację darni poprzez wyczesanie trawy drucianymi grabiami. Zapobiegnie to rozwojowi pleśni, jeżeli trawa zostanie pokrywa przymarzniętą wodą lub śniegiem. BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

38

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

GRUDZIEŃ 2017


3. Kostka brukowa Niektóre nowoczesne materiały często są dodatkowo zabezpieczone przed np. pęknięciami, już na etapie produkcji. Jeżeli twój podjazd czy taras nie jest wyłożony tego typu kostką, można zastosować specjalne środki chemiczne, które redukują wchłanianie w podłoże wody i innych płynów. Taki zabieg zwiększa też mrozoodporność materiału, chroni go przed wyblaknięciem, ogranicza powstawanie białych wykwitów, utrudnia wzrost mchów oraz wydłuża trwałość.

4. Płytki tarasowe

Obecnie produkowane płytki charakteryzują się niską nasiąkliwością i ze względu na wygodę w eksploatacji są chętnie wybieranym podłożem na tarasy. Warto jednak zabezpieczyć fugi, aby użyte w nich barwniki (z tlenkiem żelaza) nie odbarwiły się lub nie zostawiły zacieków na płytkach. Może się tak stać na skutek wahań temperatury. W sklepach z chemią budowlaną i ogrodową można dostać dobrej jakości silikonowe preparaty do impregnacji fug.

5. Drewniane patio Drewniane podesty i tarasy zewnętrzne należy każdego roku olejować przed zimą. W tym celu można wybrać olej rozpuszczalnikowy lub wodny. Uchroni deski przed odbarwieniami, pęknięciami czy zamarzaniem. Warto też pamiętać, aby ewentualny śnieg czy naniesione przez wiatr zanieczyszczenia regularnie usuwać zamiatając, aby nie uszkodzić delikatnej struktury drewna.

Anonse Media Group / Anonse Ltd 126 High Street, Whitton TW27LL Telephone: +44 208 719 0088 Email: redakcja@dekorator.uk

WWW.DEKORATOR.UK

6. Krzewy i drzewa Jeżeli w ogrodzie posiadasz wieloletnie rośliny, jak krzaki róż czy krzewy iglaste, drzewka owocowe lub pnącza, warto zadbać o ich bezpieczeństwo w zimie. Nie tylko mróz czy śnieg mogą wpłynąć na uszkodzenia roślin, ale także silne suche wiatry i obfite opady. Róże otul argowłókniną, która jest przepuszczającym powietrze, wytrzymałym materiałem do ochrony roślin przez warunkami atmosferycznymi. Wokół nasady róż warto dodatkowo usypać kopiec z ziemi. Agrowłóknina dobrze ochroni również drzewa owocowe. Pod iglakami wysyp korę, która ureguluje wilgotność podłoża. Pomyśl o roślinach w ogrodzie i zabezpiecz je tak, by przetrwały mokre,wietrzne i pozbawione słońca dni, w jak najlepszej kondycji.

BUDOWA I REMONT KROK PO KROKU

39


ARTYKUŁ

PREMIERA estetycznej linii produktów

ALL IN ONE

DESIGN w Wielkiej Brytanii

BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

40

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

All in one design to najnowszy koncept, który podbija rynek europejski, a teraz szturmem wchodzi również na rynek brytyjski. Firma Best Eco Windows z Londynu już od nowego roku w swej ofercie będzie posiadać osiem spójnych kompozycji bram, okien, drzwi i rolet. Opracowana z myślą o klientach o najbardziej wyszukanych gustach oraz o tych, którzy projektując dom zwracają uwagę na każdy, nawet najdrobniejszy detal. Estetyczna linia produktów „All in one design” to nie tylko oszczędność czasu potrzebnego na wybór stolarki, ale przede wszystkim gwarancja harmonijnego wyglądu okien, drzwi, bram i rolet. To również pewność całkowitej zgodności technologicznej oraz wygody, jaką bez wątpienia jest możliwość zamówienia wszystkich elementów stolarki u jednego producenta. Rozwiązania „All in one design” są zarówno dostępne w stolarce PCV, jak i aluminiowej, dostosowując się do potrzeb klienta. Wśród przygotowanych kompozycji znajdują się zarówno te, bardziej stonowane, polecane do budownictwa tradycyjnego jak i te wyróżniające się kolorami i zdobieniami, które idealnie sprawdzą się w nowoczesnej architekturze. Nazwy poszczególnych kompozycji nieprzypadkowo nawiązują do nazw włoskich miast. Włosi, znani są bowiem nie tylko ze swojego mocnego temperamentu, ale również z zamiłowania do sztuki i mody oraz nadzwyczajnego wyczucia estetyki. Linia produktów „All in one design” to natomiast najmodniejsze kolory, odważne połączenia materiałów i zdobień. To także najwyższa jakość wykonania i możliwość wyboru produktu. Klient wybiera system okienny, roletę, typ drzwi oraz bramę, a ich aranżację pozostawia w rękach wykonawcy. Sięgając po produkty z linii „All in one design” można być pewnym, że elewacja po montażu stolarki zyska spójny, „skrojony na miarę” wizerunek. Wszystkie propozycje systemu All in one design można już znaleźć na stronie www.bestecowindows.co.uk Zaprezentowane kompozycje można modyfikować. Na życzenie klienta, stolarka może przybrać dowolnie wybrany kolor. Zamówienia można składać już w tym roku. GRUDZIEŃ 2017


Anonse Media Group / Anonse Ltd 126 High Street, Whitton TW27LL Telephone: +44 208 719 0088 Email: redakcja@dekorator.uk

WWW.DEKORATOR.UK

BUDOWA I REMONT KROK PO KROKU

41


ARTYKUŁ

SKANDYNAWSKA DEKORACJA DOMU

jak samodzielnie wykonać kwietnik? Kwiaty są prawdziwą ozdobą domu – nadają wnętrzom niepowtarzalnego uroku, przybliżają domownikom kontakt z naturą, a także filtrują i nawilżają powietrze w pomieszczeniach. Warto mieć ich jak najwięcej, szczególnie kiedy zieleni zaczyna brakować na zewnątrz. Miejscem dla nich odpowiednim są nie tylko parapety. Jak przygotować oryginalne kwietniki w stylu skandynawskim krok po kroku? BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

44

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

GRUDZIEŃ 2017


D

o wykonania dwóch oryginalnych kwietników potrzebne będą: 24 listewki (16 sztuk o długości 11 cm oraz 8 sztuk o długości 9 cm), klej na gorąco, gąbka ścierna, metalowe uchwyty, gwoździe, kuweta oraz pędzel i wybrany kolor emalii akrylowej do drewna i metalu, np. Śnieżka Moje Deko.

Przygotowanie Na początek, za pomocą gąbki ściernej należy przetrzeć dokładnie każdą listewkę – dzięki temu, drewno pozbawione zostanie wszelkich nierówności oraz drzazg. Kolejny krok to złożenie czterech kwadratów. Na każdy powinny przypadać dwa dłuższe i dwa krótsze elementy. Łączenie ich następuje za pomocą kleju na gorąco. Do dwóch dłuższych listewek dodajemy mocowanie, dzięki któremu będzie można zaczepić kwietniki na ścianie. Przygotowane podstawy należy połączyć ze sobą za pomocą czterech dłuższych listewek, również z użyciem kleju na gorąco. Sześciany foremne odstawiamy do czasu, aż klej wyschnie – koniecznie zapoznając się wcześniej z instrukcją producenta podaną na opakowaniu (w zależności od produktu, czas schnięcia może być różny).

Dekoracja Po złożeniu kwietnika możemy przystąpić do jego dekoracji. Kolor emalii wybieramy zgodnie z własnymi upodobaniami i kolorystyką wnętrza, w którym ozdoba ma zostać ustawiona. Najbardziej uniwersalną barwą jest biel, to także kolor charakterystyczny dla stylu skandynawskiego. Decydując się na konkretny odcień weźmy pod uwagę również konwencję pomieszczenia. Na ścianach błękitnych oprócz bieli, dobrze będą wyglądać pastelowe odcienie fioletu, różu czy żółci, na tle szarych ścian – biele, beże czy barwy oliwkowe, czerwonym zaś elegancji dodadzą czarne ozdoby. Wybrany kolor emalii, zanim zostanie wlany do kuwety, należy dokładnie wymieszać. Za pomocą pędzla malujemy drewniane elementy kwietnika, pamiętając szczególnie o miejscach łączenia listewek. – Do pomalowania kwietnika doskonale nadaje się Śnieżka Moje Deko. To produkt bardzo łatwy w aplikacji, ma łagodny zapach, szybko schnie i doskonale kryje. Jest też bezpieczny dla dzieci, dlatego do majsterkowania można zaprosić również młodszych domowników – mówi Anna Szymaszek, specjalista ds. PR-u Produktowego w FFiL Śnieżka SA.

Wybór roślin Gdy farba wyschnie, kwietnik mocujemy do ściany i wstawiamy doniczki z kwiatami. Kwiaty to dobry dodatek dla domu – dodają wnętrzu ciepła i niepowtarzalnego charakteru. Rozważmy wcześniej rodzaj rośliny – paprotka oprócz urokliwego wyglądu zapewni również odpowiednią wilgoć, lawenda otuli przyjemnym zapachem. Jeśli kwietnik planujemy umieścić w kuchni, możemy pokusić się o różnego rodzaju zioła, które pełnią funkcję dekoracyjną i doskonale nadają się do przyrządzania rozmaitych dań. Przygotowanie wyjątkowego kwietnika nie zajmuje dużo czasu. To również świetna zabawa i doskonała ozdoba pomieszczeń. Nawet gdy za jakiś czas zmienimy wystrój wnętrza, kwietnik będziemy mogli z łatwością przemalować i ustawić w innym, bardziej dogodnym miejscu. Odpowiednio dobrane rośliny zadbają o nasze samopoczucie. Anonse Media Group / Anonse Ltd 126 High Street, Whitton TW27LL Telephone: +44 208 719 0088 Email: redakcja@dekorator.uk

WWW.DEKORATOR.UK

BUDOWA I REMONT KROK PO KROKU

45


WNĘTRZA

ZAMKNIĘTA CZY OTWARTA

jaka kuchnia najlepiej do Ciebie pasuje?

Zanim zdecydujesz się na aranżację mieszkania czy projekt domu, przemyśl dokładnie swoje potrzeby i styl życia, aby przestrzeń, w której spędzisz długie lata spełniała Twoje oczekiwania.

W

ostatnich latach moda na otwarte kuchnie stała się tak popularna, że trudno znaleźć projekt domu z odrębną zamykaną kuchnią. Jednak są osoby, które wolą mieć odizolowane miejsce gotowania od salonu czy jadalni. Plusem takiego rozwiązania jest zminimalizowanie unoszących się zapachów z kuchni czy możliwość zamknięcia za drzwiami kuchennego bałaganu. Dodatkowo, odrębny salon może służyć za okazjonalną sypialnię dla gości. Dużą zaletą kuchni otwartych, jest przyjemna dla oka przestrzeń oraz możliwość czynnego uczestniczenia gospodyni w rozmowach z gośćmi i rodziną. Nie ma dobrej ani złej opcji. Jednak należy wybrać lepszą dla siebie. W tym celu warto przeanalizować poniższe wskazówki: BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

46

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

GRUDZIEŃ 2017


Zastanów się ile czasu spędzasz w kuchni? Czy przygotujesz przetwory, lubisz piec i gotujesz regularnie? Ile czasu spędzasz w domu, a ile w pracy i w podróżach? Czy posiadasz odrębną przestrzeń na jadalnie? Ilu domowników zasiada wspólnie do stołu? Anonse Media Group / Anonse Ltd 126 High Street, Whitton TW27LL Telephone: +44 208 719 0088 Email: redakcja@dekorator.uk

WWW.DEKORATOR.UK

Jeżeli kuchnia Twoich marzeń jest bogato wyposażona, a Ty spędzasz w niej sporo czasu, może warto zainwestować w dużą, przestronną kuchnię z miejscem dla rodziny i bliższych znajomych, przy których można spokojnie zamieszać w garnku i jednocześnie poplotkować popijając herbatę. Jeżeli jednak jesteś osobą, która lubi minimalistyczne rozwiązania, a kuchnie traktuje jako pomieszczenie do podgrzania posiłku czy zaparzenia kawy - opcja otwartej na część dzienną kuchni, oszczędnej w designie, wydaje się być strzałem w dziesiątkę.

BUDOWA I REMONT KROK PO KROKU

47


PPL(A)

MODA NA

NA czy LATANIE każdy może zostać PILOTEM?

Licencja pilota turystycznego (ang. Private Pilot Licence – PPL) uprawnia do kierowania samolotem w celach nie komercyjnych. Piloci zawodowi muszą posiadać licencje wyższych kategorii. Szkolenie lotnicze jest procesem wieloetapowym. Składa się z cyklu kursów teoretycznych oraz praktycznych. Licencja pilota samolotu turystycznego posiada skrót PPL(A) i jest najpopularniejszą licencją, o którą starają się pasjonaci lotnictwa.

PPL(A) - prawie jak prawo jazdy? Okazuje się, że zdobycie licencji pilota turystycznego jest łatwo dostępne i niemal każdy może starać się o jej uzyskanie. To prawie tak proste, jak w przypadku prawa jazdy na samochód. Jak powszechnie wiadomo, „prawie” potrafi zrobić wielką różnicę. I tak, już w wieku 16 lat można rozpocząć kurs w jednym z kilkunastu klubów aerobowych w Polsce, a o wydanie licencji uczestnik kursu może starać się po ukończeniu 17 roku życia. Należy odbyć 100 godzin teoretycznej nauki oraz minimum 45 godzin zajęć praktycznych z instruktorem. Zajęcia z teorii na kursach PPL(A) obejmują m.in. takie zagadnienia, jak prawo lotnicze, ogólna wiedza o samolocie, meteorologia, nawigacja czy łączność. Pierwszą różnicą, między zdobyciem prawa jazdy, a podstawową licencją pilota, jest zatem wiek kandydata oraz czas szkolenia. Zasadniczą i najważniejszą różnicą jest jednak koszt kursu i uzyskania licencji. Niestety, nie można powiedzieć, że wydatki związane ze szkoleniem teoretycznym i praktycznym są na każdą kieszeń. BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

48

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

Kosztowna pasja Latanie to sport, który wymaga nie małych nakładów finansowych. Całkowity koszt szkolenia na licencję PPL(A) zależy przede wszystkim od centrum szkoleniowego, które wybierzemy. Najczęściej kursy odbywają się w klubach aerobowych. Szkolenie trwa od 2 do 12 miesięcy, a jego koszt waha się pomiędzy 18 000 PLN, a nawet 40 000 PLN. Samą cenę kursu należy jednak zwiększyć o ewentualne dodatkowe godziny szkoleniowe na niebie (nawet 400 PLN za godzinę latania) i koszt egzaminu (ok 1300 PLN). Cena za kurs może się różnić w zależności od ośrodka szkoleniowego oraz rodzaju samolotu, na jakim uczy się kandydat. Najpopularniejsze, opłacalne i jednocześnie dobrej jakości maszyny to Cessna 152 i Cessna172. GRUDZIEŃ 2017


Czym najlepiej latać?

Z lotu ptaka

Wystarczająca do prywatnego użytku maszyna to samolot porównywalny cenowo do dobrego samochodu. Plusem jest nie droga eksploatacja, przyjemność użytkowania i oczywiście, wygodne przemieszczanie się. Ultralekkie samoloty nie przekraczają wagi 450kg. Ich ogromną zaletą jest możliwość startu ze 100m oraz zwinność. Z roku na rok, coraz więcej osób, szczególnie biznesmenów, decyduje się na zakup samolotu. W Polsce jest kilka firm, które produkują ultralekkie samoloty. Starają się konkurować z zaufaną niemiecką, czeską i amerykańską produkcją. Wrocławski ZUT Aviation, który ma w swojej ofercie dwa lekkie samoloty oraz jeden śmigłowiec, zapewnia, że koszt eksploatacji samolotu jest porównywalny do ceny utrzymani auta średniej klasy.

Według pilotów, latanie to bogate i wielozmysłowe doświadczenie warte zainwestowanych w szkolenie pieniędzy i tygodni. Niesamowity widok, z kabiny pilota na świat pod skrzydłami, zapiera dech w piersiach. Szybowanie w nieograniczonej przestrzeni, bez korków, hałasów, świateł i znaków drogowych niezwykle odpręża i pomaga oczyścić umysł. Niektórzy hobbyści, latają tylko i wyłącznie dla tych bezcennych wrażeń. Dodatkowym atutem, szczególnie dla ludzi biznesu jest elastyczność i prędkość podróżowania. Lot z centrum Polski nad Bałtyk zajmuje o połowę czasu mniej niż pokonanie tej trasy samochodem.

Złapać bakcyla Weterani latania hobbystycznego zgodnie twierdzą, że jak ktoś złapie”lotniczego bakcyla” to jest to związek do końca życia. Nawet jeśli, na skutek zdarzeń losowych, pilot siada za sterami samolotu po kilkunastu latach przerwy, to podnosi maszynę jakby robił to wczoraj. Zupełnie tak, jak z jazdą na rowerze. Tego nie da się zapomnieć.

Anonse Media Group / Anonse Ltd 126 High Street, Whitton TW27LL Telephone: +44 208 719 0088 Email: redakcja@dekorator.uk

WWW.DEKORATOR.UK

BUDOWA I REMONT KROK PO KROKU

49


CIEKAWE MIEJSCA

KORNWALIA CZYLI ANGIELSKI KONIEC ŚWIATA

Z klifów na Przylądku Land’s End, który jest najbardziej wysuniętym na zachód fragmentem Anglii rozciąga się majestatyczny widok na Ocean Atlantycki. Wielki błękit, strome klify porośnięte szumiącymi trawami, malownicze latarnie morskie i rozległe wrzosowiska to tylko niektóre z estetycznych atrakcji, jakie oferuje Kornwalia - hrabstwo Wielkiej Brytanii znajdujące się na południowym zachodzie wyspy.

Pejzaże, jak z obrazka Linia brzegowa Kornwalii szczyci się pięknymi plażami i klifami tworzącymi unikalną rzeźbę wzdłuż krańców półwyspu. Charakterystyczne dla tego terenu są wrzosowiska oraz łąki, na których beztrosko pasą się stada owiec. Niczym akwarelowe, sielskie pejzaże wyjęte z obrazów. W Kornwalii znajdziemy też liczne stare zamki i ruiny, a także tętniące życiem porty. Lokalna kuchnia bogata jest w potrawy rybne, a słynne pierogi kornwalijskie to przygotowywany według tradycyjnej receptury regionalny przysmak. Prawdziwym atutem tego obszaru są

BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

50

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

piękne plaże i wody przybrzeżne sprzyjające sportom wodnym oraz nurkowaniu. Kraina jest słabo rozwinięta ekonomicznie. Jak podają statystki to najuboższe hrabstwo w Wielkiej Brytanii. Jednak budzi ogromne zainteresowanie wśród turystów. Jest to miejsce, w którym czas biegnie trochę wolniej niż zwykle, co z roku na rok, docenia coraz więcej turystów. Przez hrabstwo przebiega najdłuższy w Wielkiej Brytanii szlak turystyczny, mający 1014km długości „South West Coast Path”. Szlak prowadzi przez znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO –Wybrzeże Jurajskie oraz Krajobraz górniczy Kornwalii i Zachodniego Devonu. GRUDZIEŃ 2017


Historia, zabytki, atrakcje Zabytkowe kopalnie górnicze, które mają nawet 2000 lat są dostępne dla turystów w objętym ochroną górniczym terenie Kornwalii. Chętnie odwiedzane są także jaskinie, w których podobno piraci ukrywali swoje łupy. Wśród budynków zainteresowaniem cieszą się zamki i latarnie morskie. Najsłynniejsze są ruiny Zamku Tintagel, gdzie według podań urodził się i wychował król Artur. Nieopodal zabytku znajduje się muzeum King Arthur’s Halls. W pobliżu miejscowości Porthcurno, 4 mile od Land’s End można zwiedzić wyjątkowy amfiteatr. Wyrzeźbiony w granitowych skałach stanowi niepowtarzalną scenę, której tłem jest wielki błękit oceanu. Teatr pod chmurą powstał z inicjatywy brytyjskiej aktorki Roweny Cade w latach 30 XX wieku. Jest otwarty dla turystów przez cały rok, ale spektakle wystawiane są tylko sezonie letnim od czerwca do września.

I zimą, i latem Ta cudna kraina zachwyca o każdej porze roku, dlatego śmiało można wybrać się tam, zarówno latem, jak i zimą. Wspaniałe plaże i usługi przystosowane dla surferów cieszą się dużym powodzeniem w najgorętszym sezonie. Nie bez powodu, wybrzeże hrabstwa zwane jest Riwierą Kornwalii, a miejscowość Newquay to stolica brytyjskiego surfingu. Wybrzeże Kornwalii posiada około 300 mniejszych i większych plaż. Wśród nich również unikalne, piaszczyste zakątki, w których można zrelaksować się z dala od tłumu turystów. Jesienią i zimą, kiedy temperatura nie pozwala na wodne szaleństwa, wciąż można korzystać z uroków wybrzeża kornwalijskiego, spacerując i podziwiając pieniące się fale, wschody i zachody słońca. Warto zaznaczyć, że Kornwalia to najcieplejszy region w Anglii. Średnia temperatura w ciągu roku to 10-12 stopni Celsjusza, a latem średnia temperatura waha się między 13, a 19 stopni. Zimową porą, Kornwalia oferuje wyciszenie, piękne krajobrazy, smaczną kuchnię, ciekawe zabytki i estetyczne doznania.

Sztuka, widoki, kuchnia Muzea historyczne w Kornwalii dotyczą głównie historii górnictwa, z której słynie region. W miejscowości St. Ives znajduje się uwielbiana przez przejezdnych galeria sztuki. Prezentowane są w niej prace współczesnych brytyjskich artystów, jak na przykład rzeźby Barbary Hepworth. We wspomnianym wcześniej Newquay, oprócz typowo letnich atrakcji, kwitnie nocne życie klubowe. Świetnym miejscem wypadowym do zwiedzania hrabstwa jest niewielkie miasto Penzance na zachodzie półwyspu. Urocza miejscowość zachwyca wąskimi uliczkami i długą promenadą z widokiem na wszystkie odcienie błękitu, które oferuje niepowtarzalny duet oceanu i nieba. W mieście znajdują się również atrakcyjne plaże, restauracje, puby i galeria sztuki. Komunikacja międzymiastowa z Penzance jest bardzo dobrze dostosowana do oczekiwań turystów. Oprócz cudownych widoków, ciekawej historii i życzliwych ludzi, Kornwalia zaskakuje lokalnym jedzeniem. Kornwalijczycy bardzo lubią eksperymentować w kuchni, a dzięki świeżym dostawom ryb i owoców morza tworzą naprawdę ciekawe kompozycje kulinarne. W restauracjach i barach można więc znaleźć zarówno tradycyjne, pospolite lub międzynarodowe potrawy, jak i te zarezerwowane dla bywalców brytyjskiego końca świata.

Anonse Media Group / Anonse Ltd 126 High Street, Whitton TW27LL Telephone: +44 208 719 0088 Email: redakcja@dekorator.uk

WWW.DEKORATOR.UK

BUDOWA I REMONT KROK PO KROKU

51


TATUAŻE

CIAŁO JAK MALOWANE designerskie trendy w tatuażach

Trendy w sztuce tatuażu zmieniają się podobnie jak te w modowe. Jeszcze parę lat temu, uznaniem cieszyły się duże, kolorowe i szczegółowe tatuaże, niczym obrazy przeniesione na ciało. Ten czas minął i obecnie bardzo popularne są tatuaże minimalistyczne oraz stemple (ang. tiny tattoo). Najchętniej decydują się na nie kobiety lub te osoby, które debiutują na fotelu tatuażysty, ale mężczyźni także doceniają niewielkie wzory, które można ciekawie umiejscowić np. na przegubie dłoni lub na ramieniu.

Znaczenie i modne wzory Zalety:

1. Małe jest piękne – skromny w rozmiarach, ale potężny w odbiorze i dodatkowo, pasujący do każdej kreacji. 2. Cena – im bardziej pracochłonny oraz materiochłonny tatuaż, tym wyższa cena. 3. Czas realizacji – podobnie, jak w przypadku kosztów. Decydując się na niewielki wzór spędzimy dużo mniej czasu „pod igłą”, a szczegółowe i wielkoformatowe dzieła wymagają nawet kilku sesji.

Najlepsze miejsca

Nie wielki wzór można umieścić właściwie na każdej części ciała. Jednak najlepiej prezentuje się na kostkach, nadgarstku, szyi, na karku lub za uchem. BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

52

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

Małe tatuaże opowiadają o pasjach, sekretach, ale mogą też nieść przesłanie. Często przedstawiają właściciela tatuażu jako osobę z poczuciem humoru i dystansem do siebie. Mogą mieć symboliczny charakter. Bywają subtelne lub wyraziste. Wśród uniwersalnych wzorów królują etniczne i naturalne motywy: liść, kwiat czy pióro. Okazuje się, że minimalistyczny może być nawet domowy zwierzak czy też, idąc w bardziej egzotycznym kierunku, słoń lub lew. W dalszej kolejności, chętnie wybierane są geometryczne kształty lub kosmiczne symbole: księżyc, diament, słońce, trójkąt. Powodzeniem cieszą się także tatuaże typograficzne oraz miłosne. Salony tatuażu odwiedzają nawet pary nowożeńców, którzy tradycyjne obrączki zamieniają na trwałe i tuszowane. GRUDZIEŃ 2017


MOTORYZACJA

Cywilna odmiana

MONSTER

TRUCKA Oto samochód, który można z powodzeniem nazwać cywilną odmianą monster trucka. Osadzona wysoko nad ziemią karoseria, off-roadowe opony, wzmocnione zawieszenie, solidny napęd 4x4 oraz potężny silnik czynią z Forda F-150 Raptora maszynę do szybkiego i spektakularnego pokonywania wertepów. Pomimo ekstremalnego charakteru, autu nie brakuje ogłady - jego motor korzysta z dobroci downsizingu, wnętrze zostało obficie wyposażone, a nad pracą podzespołów mechanicznych czuwa elektronika.

BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

54

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

GRUDZIEŃ 2017


Dane techniczne Ford F-150 SVT Raptor Rok produkcji: 2013 Rodzaj paliwa: Benzyna Umiejscowienie silnika : Przód Typ silnika: Widlasty Napęd : Na cztery koła Pojemność silnika (cc): 6200 Liczba cylindrów: 8 Liczba zaworów na cylinder: 4 Moc silnika (KM): 411 Prędkość obrotowa maksymalnej mocy (RPM): 5500 Maksymalny moment obrotowy (Nm): 588 Prędkość obrotowa maksymalnego momentu obrotowego (RPM): 4500 Przyspieszenie 0-100 km/h : 6,2 Skrzynia biegów: 6-biegowa automatyczna sekwencyjna Typ nadwozia: Pickup Liczba drzwi: 4 Liczba miejsc: 5 Masa własna (kg) : 2580 Długość (mm): 5603 Szerokość (mm): 2192 Wysokość (mm): 1920 Rozstaw osi (mm): 3680 Katalogowe zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km): 16,8 Katalogowe zużycie paliwa w cyklu miejskim (l/100 km): 21,4 Pojemność zbiornika paliwa (l): 98 Anonse Media Group / Anonse Ltd 126 High Street, Whitton TW27LL Telephone: +44 208 719 0088 Email: redakcja@dekorator.uk

WWW.DEKORATOR.UK

BUDOWA I REMONT KROK PO KROKU

55


NARTY LIFESTYLE

NA WYSPACH

Wraz z nadchodzącą chłodniejszą porą roku, bez względu na śnieg czy jego brak, miłośnicy aktywnego wypoczynku nie mogą doczekać się wjazdu na stok czy wypróbowania nowej deski snowboardowej. Okazuje się, że mieszkając na wyspach niekoniecznie trzeba planować długi i kosztowny urlop w Austrii, we Włoszech czy we Francji, aby skorzystać z uroków zimowych sportów. Poniżej kilka ciekawych resortów w Wielkiej Brytanii, które są tańszą i bliższą alternatywą dla alpejskich tras. BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

56

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

GRUDZIEŃ 2017


Raise, The Lake District Ski Club Miejsce, któremu co prawda trudno konkurować z Alpami, posiada działający 360 metrowy wyciąg. Członkowie narciarskiego klubu w Raise chętnie korzystają z uroków dziewięciu różnych tras, dostępnych w zależności od panujących warunków pogodowych. Najdłuższa z nich ma prawie kilometr. Korzystanie z tego miejsca umożliwia członkostwo w klubie. Koszt karty członkowskiej dla dorosłej osoby to ok. £ 23. Więcej informacji na stronie www.ldscsnowski.co.uk

Yad Moss Snow, Ski Slope, the Pennines, Cumbria Przy dobrych warunkach śniegowych można korzystać ze znajdujących się w tym miejscu ośmiu tras o długości nawet do 800 metrów. Trasy narciarskie są poprowadzone wzdłuż płytkich wąwozów i na gładkich obszarach trawiastych. Tak przygotowana powierzchnia umożliwia jazdę na nartach nawet na cienkim śniegu. Miejsce posiada wyciągi 600m i 120m w pionie. W pobliżu znajduje się kawiarnia oraz punkt, w którym można zjeść własny posiłek, zostawić rzeczy lub skorzystać z toalety. Dzień członkostwa to koszt ok. £15. Więcej informacji na stronie www.yadmoss.co.uk

Allenheads, Northumberland, Ski-allenheads Teren narciarski jest obsługiwany przez brytyjsko – norweski klub narciarski i posiada dwa stałe wyciągi. Aktualne warunki pogodowe są podawane na bieżąco na stronie internetowej klubu www.ski-allenheads.co.uk. Roczne członkostwo wynosi 25 £ i jest obowiązkowe. Nie ma możliwości opłaty dziennej. Zaletą Allenheads jest możliwość wypożyczenia sprzętu (ilość ograniczona).

The Nevis Range Jeden z najlepszych resortów w Wielkiej Brytanii, w którym można w pełni korzystać nie tylko z zimowych atrakcji (wyciąg, trasy, wypożyczalnia sprzętu, serwis sprzętu, restauracja), ale także wszystkich uroków ciepłych pór roku, które oferuje to miejsce (wędrówki, rajdy rowerowe i wiele innych). Jest to miejsce dla wszystkich narciarzy i snowboardzistów, którzy mieli już styczność ze stokiem. Tzw. Gondola Górska, to wyciąg, który serwuje niespotykaną podróż wśród chmur. Umieszczone na wyciągu sześcioosobowe gondole przemieszczają się po północnej stronie Aonach Mor, ósmej najwyższej góry w Wielkiej Brytanii. Podróż trwa kwadransa w każdą stronę. W The Nevis Range znajduje się łącznie 20km trasy. Nie ma śniegu? Nie szkodzi! Można potrenować na sztucznym stoku. Wszystkie informacje dotyczące cen i dni otwarcia znajdują się na stronie www. nevisrange.co.uk Jak się okazuje, można znaleźć świetne miejsca do jazdy na snowboardzie i nartach w Anglii. To dobre rozwiązanie, dla tych, którzy mają tylko kilka dni lub weekend na śniegowe szaleństwo. Pozostaje tylko trzymać kciuki za opady śniegu w górskich rejonach Wielkiej Brytanii. Anonse Media Group / Anonse Ltd 126 High Street, Whitton TW27LL Telephone: +44 208 719 0088 Email: redakcja@dekorator.uk

WWW.DEKORATOR.UK

BUDOWA I REMONT KROK PO KROKU

57


GADŻETY

MOBILNE BANKI

MOCY

P

Jeżeli często ładujesz telefon lub podróżujesz – ten gadżet ułatwi pracę Twojego smartfonu i nie tylko. Istnieją różne rodzaje banków mocy, o różnych pojemnościach i masach. Każda z trzech poniższych propozycji mieści się w innej grupie cenowej. Wybierz odpowiednią dla siebie przenośną ładowarkę i bądź zawsze w kontakcie!

rzenośne ładowarki można podzielić ze względu na design, rozmiar, ciężar, ale także funkcje takie jak: automatyczne wyłącznie, sygnalizująca dioda, możliwość ładowania kilku urządzeń jednocześnie, opcja szybkiego ładowania i inne. EasyAcc Classic Solar Power Bank – przenośna, uniwersalna ładowarka zewnętrzna z latarką Jeśli szukasz banku energii, który jest ekologiczny, ten jest idealny dla Ciebie. Ładowarka EasyAcc może być ładowana wszędzie, gdzie jest dostęp do słońca, ponieważ posiada panele słoneczne. Zaletą jest dość mocna bateria 15000 mAh i 2 porty USB. Infinie Power Bank - designerska zewnętrzna bateria od Infinie BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

58

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

Precyzyjne wskaźniki pokazują poziom mocy, stan ładowania i wybór napięcia. Zawiera również 9 warstw ochronnych przed nadmiernym ładowaniem i ewentualnym zwarciom. Moc: 10400mAh. Wydajna i atrakcyjna wizualnie. Możliwość turbo szybkiego ładowania. Dla fanów ładnych rzeczy: wygląd książki, dostępna w 4 kolorach. RAVPower - zewnętrzna bateria o mega dużej mocy Ultra-wysoka pojemność 26800 mAh, co daje możliwość na przykład 12- krotnego naładowania Iphona lub telefonu czy tabletu o dużej mocy. Posiada 3 porty USB umożliwiając jednoczesne ładowanie nawet 3 urządzeń. Posiada LED-we wskaźniki mocy i napięcia. Zaletą jest możliwość szybkiego ładowania i automatyczne wyłącznie. GRUDZIEŃ 2017


Property Shop - Polska Agencja Nieruchomosci Jesteśmy energicznie dzialającą firmą założoną i prowadzoną przez doświadczonych agentów nieruchomości. Doskonale znamy lokalny rynek nieruchomości i służymy Wam pomocą działając sprawnie i szybko. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie starając się zaproponować najkorzystniejsze rozwiązanie zależnie od sytuacji. Dokładamy wszelkich starań aby jakość naszych usług była na najwyższym poziomie, a zadowolenie klientów to nasz priorytet. TRZYPOKOJOWE MIESZKANIE NA GREENFORD UB1 2YG

ONE BEDROOM FLAT – YEADING UB4 0XR

PIEKNY APARTAMENT Z DWIEMA SYPIALNIAMI I 2 LAZIENKAMI / ISLEWORTH/ TW7 4JU

Do wynajecia mieszkanie na Greenford. Mieszkanie znajduje sie na drugim pietrze, do dyspozycji poddasze. Mieszkanie sklada sie z w pelni wyposazonej kuchni, oddzielengo salonu, dwoch sypialni oraz lazienki. Cicha i spokojna okolica z widokiem na Grand Union Canal. Szesc tygodni depozytu. Dostepne od zaraz!

Duze dwupokojowe mieszkanie na parterze. Mieszkanie sklada sie z osbnego pokoju dziennego z dostepem do ogrodu/patio, kuchni, duzej sypialni i lazienki. Do mieszkania przynalezy miejsce parkingowe. Mieszkanie usytuowane w dogodnym miejscu z dobrym dojazdem do Heathrow i stacji metra Northolt.

Nowoczesne trzypokojowe mieszkanie w cichej spokojnej okolicy na Isleworth. Mieszkanie sklada sie z dwoch podwojnych sypialni z wbudowanymi szafami, dwoch lazienek oraz duzego pokoju dziennego z kuchnia. Mieszkanie idealne dla pary lub rodziny. Do mieszkania przynalezy miejcsce parkingowe. Dostepne od dzis!!!

£1300 PCM

£1150 PCM

£1375 PCM

MIESZKANIE DWIE SYPIALNIE PLUS POKOJ DZIENNY /HOUNSLOW / TW3 4NL

VERY GOOD CONDITION 3 BEDROOM HOUSE W7 2NY

BRAND NEW 1 BEDROOM FLAT / HOUNSLOW TW3 3AP

Przestronne 3 pokojowe mieszkanie na Hounslow. Mieszkanie sklada sie z dwoch podwojnych sypialni, duzego pokoju dziennego, kuchni oraz rodzinnej lazienki. Ogrzewanie gazowe, blisko do stacji metra Hounslow West i sklepow. Dostepne od zaraz!!!

Piekny, duzy dom z trzema podwojnymi sypialniami na Hanwell. Dom sklada sie z duzej, w pelni wyposazonej kuchni, bardzo duzego pokoju dziennego z widokiem na ogrod. Na pierwszym pietrze znajduja sie dwie, duze podwojne sypialnie oraz lazienka z wanna. Na drugim pietrze znajduje sie podwojna sypialnia z wbudowanymi drewnianymi szafami oraz lazienka z wanna. Dodatkowe zalety domu to ogrzewanie gazowe oraz duzy prywatny ogrod. Dostepne od zaraz!

Ladne dwupokojowe mieszkanie na Hounslow. Mieszkanie znajduje sie na parterze i sklada sie z pokoju dziennego, w pelni wyposazonej kuchni oraz podwojnej sypialni z dostepem do lazienki. Idealne dla pary. Dostepne od zaraz. Dodatkowe atuty to ogrzewanie gazowe oraz mozliwosc korzystania z ogrodu.

£1250 PCM

£ 1775

£1100 PCM

MIESZKANIE TRZYPOKOJOWE / HANWELL W7 3TH

STUDIO FLAT WITH GARDEN A0 4UR

POKOJE JEDYNKA I DWOJKA W7 2PN

Bardzo ladne trzypokojowe mieszkanie na Hanwell. Mieszkanie znajduje sie na pierwszym pietrze i sklada sie z dwoch sypialni (jednej podwojnej i jednej mniejszej), w pelni wyposazonej kuchni, pokoju dziennego oraz lazienki z wanna. Mozliwosc czesciowego dofinansowania. Dostepne od 20 grudnia.

Studio flat na Wembley. Mieszkanie skada sie z oddzielnej kuchni, lazienki oraz sypialni/salonu. Dostep do ogrodu. Wszystkie rchunki wliczone. Dostepne od 1 grudnia.

Dwa pokoje podwojne oraz jeden pojedynczy do wynajecia w jednym domu na Hanwell. Ceny of £550 miesiecznie ( wszystkie rachunki wliczone). Doskonala lokalizacja, 10 min do stacji Boston Manor.

£1350 PCM

£1050 PCM

£550 PCM

tel: 0208 840 7326 | 118 Uxbridge Road, Hanwell, W7 3SU info@propertyshop.uk.com | www.propertyshop.uk.com

Anonse Media Group / Anonse Ltd 126 High Street, Whitton TW27LL Telephone: +44 208 719 0088 Email: redakcja@dekorator.uk

WWW.DEKORATOR.UK

BUDOWA I REMONT KROK PO KROKU

59


ELEKTRONIKA

KINDLE OASIS 2 Ulepszony, innowacyjny, z większą pamięcią i bardziej wytrzymałą baterią od poprzedników, Kindle Oasis 2 jest idealnym prezentem od Amazon z okazji 10 już urodzin czytnika Kindle, najlepszego z dostępnych na rynku e-readerów. Może być tez idealnym prezentem gwiazdkowym dla tych, którzy lubią dużo czytać i chcą mieć łatwy dostęp do ogólnoświatowej biblioteki

Amazona Najnowszy e-czytnik Kindle Oasis ma większą baterię niż poprzedni model, jest wodoodporny, ma bardziej precyzyjny ekran, możliwość wyboru spośród wielu czcionek i równomierne podświetlanie tekstu. Oasis integruje się z Audible, audiobookową usługą firmy Amazon, umożliwiającą przełączanie między czytaniem, a słuchaniem książki za pomocą jednego dotknięcia. Do tej opcji wymagane jest podłączenie słuchawek, ponieważ urządzenie nie ma wbudowanego głośnika. BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

60

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

7 – calowy ekran pozwala na wygodne czytanie, bez konieczności przesuwania stron co kilka wyrazów. Nowy Kindle jest tez estetyczny,lekki i cienki. Udogodnieniem jest jego asymetryczny kształt. Ergonomiczna konstrukcja przesuwa środek ciężkości, tak, że czytnik spoczywa w dłoni niczym grzbiet książki. Łatwo można przesuwać strony za pomocą ekranu dotykowego lub przycisków. Niezależnie od tego, czy czytasz lewą czy prawą ręką, orientacja strony automatycznie się dopasowuje. Na rynku dostępne są różne wzory etui dla tego czytnika, co umożliwia spersonalizowanie urządzenia według gustu.

GRUDZIEŃ 2017


NIERUCHOMOŚCI

+44 0208 888 2288 info@eureka-property.com

USLUGI KSIEGOWE 0208-840-7326 lub 07496711291 REZYDENTURA The Roundway/ Turnpike Lane/N9 9BL

Haselbury Road/Edmonton/N9 9BL

Tower Hamlets Street/ Dover/ CT17 0DY

Studio flat blisko stacji Turnpike Lane i Wood Green, 7min autobusem, blisko przystanek autobusowy 144,217,213,444. Mieszkanie na pietrze, podwojna sypialnia z aneksem kuchennym, lazienka. Umeblowane, parkiet, podwojne okna, dobra kondycja. Rachunki wliczone oprocz gazu ( licznik) oraz elektrycznosci (top up). Dostepne dla 1 osoby lub pary, Od zaraz!

Studio flaty na Edmonton. Mieszkania po generalnym remoncie, bardzo dobra kondycja. rachunki wliczone. Podwojne sypialnie z aneksem kuchennym, lazienka z prysznicem. Umeblowane, parkiet. Dostepne od zaraz!

Lovely 3 bedroom house for rent, 10 mins to Dover Priory station. 3 large double bedrooms, 2 receptions, fully equipped kitchen, bathroom with a shower and a bathtub, private garden. Newly decorated ( decorating in progress) , unfurnished. Available from the end of November.

£ 1,000.00 PCM

£ 800.00 PCM

£ 184.00 PW

Hudson Rd/ Edomonton/ N9 0XE

Belmont Avenue/ Turnpike Lane/ N17 6AX

Saxon Road/Wood Green/N22 5EB

Dom 3 pokojowy na Edmonton, 20 min do stacji Edmonton Green i blisko centrum handlowego. 2 dwojki i jedynka, osobny duzy salon z wyjsciem na ogrodek, wyposazona kuchnia, lazienka. Dom jest umeblowany, w dobrej kondycji. Dostepny od 15/12

Mieszkanie 2 pokojowe 10 min spacerem do stacji Turnpike Lane i nocnego autobusu 29. Mieszkanie na pietrze, 2 podwojne sypialnie, osobny duzy salon, wyposazona kuchnia, lazienka z osobna toaleta. Mieszkanie po remoncie, odmalowane, nowe panele w pokojach, nowy dywan na schodach, podwojne okna, ogrzewanie gazowe. Dostepne od 7 listopada! no dss!

Bardzo ladny, zadbany 4 pokojowy dom do wynajecia. Bardzo dobra lokalizacja- 15 min. do stacji metra Wood Green (linia Piccadilly, 3 strefa), 8 min. autobusem W3. W domu cztery pokoje, salon, wyposazona kuchnia z jadalnia, lazienka z wanna i prysznicem, ogrodek. Dom dostepny od zaraz. Miesiac depozytu, no dss!

£ 346.00 PW

£ 334.00 PW

£ 450.00 PW

Lymington Avenue/Wood Green/N22 6JG

Caterine Court/ Oakwood/N14 4RB

Clarence Road/Bounds Green/N22 6JG

Duzy, 4 pokojowy dom do wynajecia od zaraz. Bardzo dobra lokalizacja- 3 min. do stacji metra Wood Green (linia Piccadilly, 3 strefa). W domu cztery pokoje, przechodni salon, wyposazona kuchnia, lazienka z wanna, osobne wc, ogrodek. Dom dostepny od zaraz. Miesiac depozytu, no dss!

Ladne 2 pokojowe mieszkanie na pierwszym pietrze do wynajecia od zaraz. Dobra lokalizacja- 5min. do stacji metra Oakwood (linia Piccadilly, 5 strefa). Mieszkanie jest w dobrej kondycji, nieumeblowane, podwojne okna, ogrzewanie gazowe, parking. Mieszkanie dostepne od zaraz, no dss!

Przytulne 2/3 pokojowe mieszkanie na pietrze do wynajecia od 18 listopada. Bardzo dobra lokalizacja- 6 minut do stacji metra Bounds Green (linia Piccadilly, 3/4 strefa), 7 min. do stacji pociagow Bowes Park (Great Northern). W mieszkaniu 3 podwojne pokoje, wyposazona kuchnia, lazienka z wanna. W mieszkaniu podwojne okna, panele na podlodze. Mieszkanie dostepne tylko dla osob pracujacych, dostepne od 18 listopada. No dss! 1 miesiac depozytu.

£ 450.00 PW

£ 288.00 PW

£ 334.00 PW

Anonse Media Group / Anonse Ltd 126 High Street, Whitton TW27LL Telephone: +44 208 719 0088 Email: redakcja@dekorator.uk

WWW.DEKORATOR.UK

BUDOWA I REMONT KROK PO KROKU

61


KRZYŻÓWKI

BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

62

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

GRUDZIEŃ 2017


REKLAMA

BEZPŁATNY MAGAZYN

BUDOWLANY

64

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

GRUDZIEŃ 2017


REKLLAMA

Anonse Media Group / Anonse Ltd 126 High Street, Whitton TW27LL Telephone: +44 208 719 0088 Email: redakcja@dekorator.uk

WWW.DEKORATOR.UK

BUDOWA I REMONT KROK PO KROKU

65


OGŁOSZENIA DAM PRACĘ LONDON - PRACA DLA KAFELKARZA/ WORK FOR TILERS / praca dla kafelkarza We have plenty work for tilers And for labourers Need cscs card Call for more info tel:07543003617 LEEDS - ZATRUDNIMY KIEROWCÓW WYWROTEK / Zatrudnimy kierowców wywrotek do pracy przy przewozie kamienia (budowa autostrady) w okolicy Leeds.Wymagania: Class 2 HGV licence , Digital Tachograph card, znajomosc jezyka ang. tel:07860777647 LONDON - CIEŚLA BUDOWLANY (M/K) / Jako AB Job Service Polska Sp. z o.o. jesteśmy polską agencją zatrudnienia (nr cert. 5971), rekrutującą na rynek holenderski, niemiecki i polski. Nasi kandydaci znajdują pracę w zakładach produkcyjnych, logistycznych, ogrodnictwie czy w szkla tel:+48774609077

BIRMINGHAM - POSZUKUJEMY WYKONCZENIOWCOW/STOLARZY / poszukujemy budowlancow/wykonczeniowcow/ stolarzy z wlasnymi narzedziami do wykonczenia mieszkan w centrum birmingham. Praca od zaraz. Doswiadczenie hydrauliczne/elektryczne mile widziane. Tel:07479866698

LONDYN - HACKNEY - POSZUKUJEMY POMOCNIKA BUDOWLANEGO / Wymagane konto w banku, karta CSCS, NIN i numer UTR. Godziny pracy 8:00-17:00. Praca na E9 - Hackney. Wyplaty tygodniowe. Bez nalogow! Kontak mailowy: marcin@lifeconstructionltd.co.uk lub bezposrednio z dyrektorem firmy: Robert 07736769833.

LONDON - DRZWI, OKNA, SCHODY I INNE WYROBY / freedom construction jest firma zajmujaca sie wytwarzaniem wysokiej jakosci wyrobow stolarskich. Jesli masz dla nas projekt schodow, drzwi, okien etc zapraszamy do kontaktu. 02086905273, Frontdesk@freedomconstruction.Co.Uk

LONDYN - POMOCNIK / Poszukuję pomocnika z komunikatywnym językiem angielskim. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny 07834365128. MOSSLEY -  LAKIERNIK MEBLOWY POSZUKIWANY PILNIE / witam firma ps contract furniture poszukuje doswiadczonych lakiernikow meblowych ..oferujemy wysokie zarobki oraz mozliwosc robinia nadgodzin tel:01457238419 NORTH LONDON -  LANDSCAPES / Poszukuje ogrodnikow z karta cscs w okolicach North London . Osoby zainteresowane prosze o kontakt telefoniczny 07399477917 stawka podstawowa zalezy od doswiadczenia danego candydata tel:jo@rekrow.co.uk WATFORD -  POSZUKUJĘ PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH / Poszukuję pracowników budowlanych do pracy na budowie w Watford. 2 doświadczonych murarzy + 2 doświadczonych pracowników ogólnobudowlanych. Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy: weronika.jobinuk@ gmail.com COVENTRY -  STOLARZE / Poszukujemy stolarzy do fabryki mebli sklepowych zlokalizowanej w okolicach Coventry. Wymagane doświadczenie przy produkcji mebli. Wymagana znajomość rysunku technicznego oraz obsługa podstawowych maszyn i narzędzi stolarskich(dosw.w corianie) tel:justynam@2binterface.com

PRACA KANDYDACI LONDOM - POMOCNIK ELEKTRYKA / szukam pracy jako pomocnik elektryka. Doświadczenie 2-letnie na council’ach oraz pół roczne domestic. Więcej inf pod nr tel. 07955558502 Tel:spouerth@gmail.Com LONDYN - CIESLA ROOFER / witam posiadam 16 lat doswiadczenia w pracy przy konstrukcjach dachowych, loftow pokryciach wiekszoscia materialow dostepnych w uk preferuje prace na cene w poludniowo wschodnim i zachodnim londynie dysponuje swoim transportem i narzedziami tel:07977236429 LONDON -  POMOCNIK BUDOWLANY / witam mam 26lat. Posiadam roczne doswiadczenie jako pomocnik budowlany. Demolki, , pomoc stolarza, malarza, spawacza, hydraulika. Przygotowywanie scian pod malowanie zamowienia i odbior materialow , sprawy organizacyjne certyfikat 1st aid tel:07946761791 PALMERS GREEN, LONDON -  PRACA / mloda, energiczna kobieta podejme prace w polnocnym londynie jako kelnerka, sprzedawca w sklepie lub przy produkcji. Szybko sie ucze. Obecnie pracuje jako shift manager w mcdonald. Kazda propozycje pracy prosze kierowac pod adres mailowy. Tel:dominika-bus@wp.Pl LONDON - DEKORATOR - TAPECIARZ - SPRAYER- 14 LAT / tapetuję na wysoki standard każdy rodzaj tapet,używam pistoletow do sprejowania .Maluję każdym rodzajem farb.Jestem odpowiedzialny,więc pilnuje terminu,czystości (lakiery,farby wodne, olejne i emulsje).Dysponuję wysokiej jakosci narzedziami tel:07733661308 WALSALL OKOLICE - STOLARZ ,MONTER MEBLOWY / stoarz meblowy .Wykonuję profesjonalnie meble pod zabudowę od pomiaru po czysty montaż.Precyzyjnie ,dokładnie z dbałością o szczegóły. Tel:+447426280892

dekorator.uk - WYDANIE 3 / 2017

LONDYN - WYCENY BUDOWLANE PROJEKTOW / odpowiedni kosztorys oraz plan projektu pomogą ci zarobić więcej, szybciej i łatwiej. Zadzwoń teraz i skorzystaj z darmowej konsultacji. Anna 07963519216 builder expert www. Builderexpert.Uk/pl tel:ecronltd@outlook.Com

LONDON - OFERTA PRACY NA STOLARNI / Freedom Construction poszukuje pomocnika na stolarnie/poczatkujacego stolarza (Zajmujemy sie produkcja SASH & Casement Windows, Staircase,Door). Prosimy wyslac krotki opis doswiadczenia wraz z danymi kontaktowymi frontdesk@freedomconstruction.co.uk tel:02086905273

DERBY - POSZUKUJĘ SPAWACZY TIG / Poszukuję do pracy spawaczy TIG z uprawnieniami. Zapewnione zakwaterowanie, wysokie zarobki, praca rozpoczyna się dopiero po Nowym Roku. Zainteresowanych szczegółami oferty proszę o kontakt : 737-944-233 lub weronika.jobinuk@gmail.com

66

LONDYN - ELEKTRYK / polska firma elektryczno-hydrauliczna z 13 letnim doświadczeniem w angielskiej firmie z własnymi narzędziami i vanami.Certyfikaty niceic i gas safety. Tel.Kontaktowy 07707717053 lub 02087267871 tel:sito@ data.Pl

PORTSLADE - POLSKA HURTOWNIA BUDOWLANA PB SUPPLIES / nasza oferta łączy produkty o bardzo wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie, z fachowym doradztwem. W stałym asortymencie posiadamy: chemię budowlaną profile metalowe suchą zabudowę g-k strona naszego sklepu: www. Pbonline.Co.Uk tel:pb@pbonline.Co.Uk

LONDON - LEWISHAM - STOLARZA Z DOSWIADCZENIEM NA WORKSHOP !! / Freedom Construction ktora zajmuje sie wytwarzaniem dobr z drewna poszukuje dowiadczonego stolarza do naszej stolarni przy Ladywell Station. Zainteresowanych prosimy o kontakt meilowy frontdesk@ freedomconstruction.co.uk lub telefoniczny. tel:02086905273

BUDOWLANY

USŁUGI BUDOWLANE

LONDON - LEWISHAM - STOLARZA Z DOSWIADCZENIEM NA WORKSHOP !! / Freedom Construction zajmuje sie produkcja miedzy innymi SASH Windows, Casement Windows, French Door, Furniture poszukuje dowiadczonego stolarza. Krotki opis doswiadczenia oraz dane kontaktowe prosze wyslac na frontdesk@freedomconstruction.co.uk tel:02086905273

LONDON E17 - PRACA SZUKA CZLOWIEKA / Praca dla ogolnobudowlanca z doswiadczeniem przy remoncie domu znajacego sie na robocie/murowanie plytki,partitions,malowanie dachy / Osoba bez nalogow chcaca pracowac. Dniowka 10h w tym 1h przerwy, 6dni w tygodniu. tel:07968780584

BEZPŁATNY MAGAZYN

SLOUGH - SZUKAM PRACY / witam...W marcu skoncze 18 lat...Szukam pracy w slough i okolicy pracowalem na kuchni i w hurtowni ogrodniczej.Szukam pracy w gastronomi hotelach produkcji czy magazynach,ze wzgledu na wiek nie mam duzego doswiad.Ale jestem pracowityi szybko sie ucz tel:07910807049

BOURNEMOUTH - MALARZ Z DOSWIADCZENIEM / witam malarz z doświadczeniem kilkuletnim szuka pracy... Malowanie i wykonczenie mieszkan...Z własnym sprzętem i dojazd do klienta mariusz tel 07521637935 LONDON - PLYTKARZ-----GLAZURNIK / Plytkarz-glazurnik /doswiadczenie ,solidnosc,punktualnosc.Swoje narzedzia ,cscs,auto /mam 50 lat z zawodu z polski jestem plytkarz-posadzkarz,w londynie 11 rok.. Adam.Tel;077 470 932 61 / cwaniaczkom dziekuje i pseldo big bulding / Tel:07747093261 BURGESS HILL -  JUSTRENDER – WSZYSTKO DO DOCIEPLEŃ / Www.Justrender.Co.Uk  – wszystko czego potrzebujesz do prac związanych z ociepleniem budynków i odnawianiem elewacji! Tel:02036375059 LONDYN -  ARCHITEKT / Www.Lukarchitects.Co.Uk bezplatne konsultacje, projekt architectoniczny, projektowanie wnętrz, rysynki koncepcyjne, budowlane i wizualizację, pozwolenia na budowę planning permission i building regulations, nadzór nad realizacja projektu. Tel:07426870477 ENGLAND, HERTFORDSHIRE, WATFORD -  ASBESTOS REMOVAL, SITE SURVEY / Fully licensed company, free advice, site survey, removal and disposal of acm. Gateville has fully trained asbestos team to allow us undertake notifiable and non-notifiable asbestos works. Any queries don’t hesitate to contat us. Tel:079839 24730 LUTON - FIRMA SPRZATAJACA W LUTON ZAPRSZAM 0795 / Firma sprzatajaca w luton niskie ceny zaprasza. -Regularne tygodniowe sprzatania domow , mieszkan, biur , - sprzatania po budowach remontowanych mieszkan , domow , - sprzatania lokali po imprezach . Luton, dunstable , harpenden tel 07954157812 LONDON -  NAJTANSZE OKNA DREWNIANE / Najtansze drewniane okna w londynie nasza firma jest producentem okien i drzwi drewnianych, zarówno dla budownictwa mieszkaniowego, budynków użyteczności publicznej, jak i przemysłowej. Znakomitą reputację jako firma zawdzięczamy zarówno ja Tel:02084591660 PORTSLADE -  POLSKA HURTOWNIA BUDOWLANA PB SUPPLIES / Nasza oferta łączy produkty o bardzo wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie, z fachowym doradztwem. W stałym asortymencie posiadamy: chemię budowlaną profile metalowe suchą zabudowę g-k zadzwoń do nas po bezpłatną wycenę 01273 424 356 Tel:pb@pbonline.Co.Uk LONDYN -  SZTUKATERIE, COVINGI GIPSOWE 10% TANIEJ! / Sztukaterie (coving cornice), rozety, ozdoby gipsowe ze zniżką 10%! Znajdziesz u nas: gzymsy rozety konsole pilastry kominki kolumny … oraz wiele, wiele więcej. 10% Zniżki na produkty zakupione w sklepie! Oferta ważna do końca roku Tel:0208 232 8712 GRAVESEND -  ARCHITEKCI -EXTENSIONS, LOFT CONVERSIONS / Witamy, nasza firma, shape of architecture limited, zajmuje sie projektowaniem: - przybudówek / dobudówek (extensions) - poddaszy (lofty) - wnetrz - biur sklepow - restauracji, sandwich barów - m Tel:07707929982 LONDON -  WYWOZ SMIECI -CALY LONDYN-KINGS OF RUBBI / Kings of rubbish -oferuje najtańszy wywóz śmieci w całym londynie -budowlanych -ogrodowych -sklepowych -domowych -biurowych -ziemia -gruz - oraz wszystkie inne. Pomoc 2 osób przy załadunku dojazd tego sam Tel:07587849446 LONDON -  FACHOWO RZETELNIE NA CZAS / Witam. Jestem bardzo sumiennym czlowiekiem z duzym doswiadczeniem wykonuje różne prace okołoremontowe, takie jak: montaż paneli podłogowych i ściennych, skręcanie mebli , odnawianie ścian (szpachlowanie, malowanie montaz okien i drzwi upvc) Tel:07852387494 OBORNIKI -  PROZAD - OGRADZAMY I PŁYWAMY / Prozad to firma świadcząca kompleksowe usługi w zakresie nowoczesnego systemu ogrodzeniowego oraz basenów, oferujemy: bramy i ogrodzenia, baseny, zadaszenia, jacuzzi, rowery wodne oraz meble ogrodowe. Http://www.Pro-zad. Com/ zapraszamy ! Tel:biuro@pro-zad.Com READING -  WSPOLPRACA BUDOWLANA / Witam poszukujemy ekipy budowlane do stałej/sezon/project współpracy. Fundamenty-dpc-sciany-dach-okna-plyty masz ekipę wolny czas na okres zimowy? Zapraszamy do kontaktu. Tel:+447871818340

GRUDZIEŃ 2017


Profile for dekorator.uk

Dekorator.uk - Dom, wnętrze, ogród. Polski miesięcznik lifestylowy w UK. Wydanie (3) 2017.12.12  

www.dekorator.uk - Miesięcznik Dekorator kolportowany jest w nakładzie 15000 egzemplarzy do około 300 polskich sklepów , punktów usługowych,...

Dekorator.uk - Dom, wnętrze, ogród. Polski miesięcznik lifestylowy w UK. Wydanie (3) 2017.12.12  

www.dekorator.uk - Miesięcznik Dekorator kolportowany jest w nakładzie 15000 egzemplarzy do około 300 polskich sklepów , punktów usługowych,...

Advertisement