Page 1

“Mijn wens? Dat mijn dochter weer bij mij komt wonen...” 33ste jaargang • nummer 6 • november 2008 • www.dehoop.org • www.steundehoop.nl


Maak werk van je geloof! Je bent christen. Je wilt geloof en werk integreren. Je hebt bewogenheid voor mensen in nood, voor mensen die vastgelopen zijn. Je wilt mensen op weg helpen naar een nieuw leven.

Herken jij je hierin? Dan is werken bij De Hoop iets voor jou!

Arie Kortleven, facilitair medewerker: “Ik wil graag een omgeving creëren waarin mensen tot Gods doel komen, wie die mens ook is. Voor mij is het kunnen werken met cliënten de meerwaarde van mijn werk bij De Hoop. Ik mag ze helpen terug te keren in de maatschappij. Dat brengt teleurstelling maar ook mooie overwinningen met zich mee.”

Gert-Jan Zwaal,

psycholoog: “Het mooie aan het werken bij De Hoop is dat ik heel direct met mensen bezig ben. Daarbij houd ik van het werken met een groep. Geen dag is hetzelfde. Ik heb veel kans om te praten over wat het leven nou echt de moeite waard maakt. Dat maakt het werk ook spannend. Om te midden van spanning en drukte te vertrouwen dat God rust en orde wil geven – dat vind ik één van de grootste uitdagingen.”

Werken bij De Hoop betekent je geloof integreren met je werk: in de hulpverlening, administratie, communicatie , techniek of één van de andere werkterreinen. Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO. Daarnaast kent De Hoop flexibele arbeidsvoorwaarden zoals een fietsenplan en een ruime reisen verhuiskostenregeling. De Hoop vindt ontwikkeling van medewerkers zeer belangrijk. In het eerste jaar besteed je gemiddeld drie tot vier weken aan het interne basisprogramma. Verder zijn er volop mogelijkheden tot het volgen van cursussen en opleidingen.

Enthousiast geworden? Kijk op www.dehoop.org/vacatures voor een actueel overzicht van vacatures bij De Hoop.


“Lieve mama, ik vont het super!” Jarenlang is Hannie verslaafd geweest aan heroïne. Daarnaast dronk ze met gemak twee liter wodka per dag. Maar ze is – met de hulp van de Here God én de mensen om haar heen – veranderd!

10

Een verslavingvrij leven is mógelijk,

Bouw De Ark is gestart!

voor iedereen!

Van D.V. 9 tot en met 16 november 2008 vindt voor de derde keer de Week van Verslaving plaats. De week is een initiatief van christelijke verslavingszorginstellingen, waaronder De Hoop. Tijdens de themaweek worden in het hele land allerlei activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. Dit alles in het kader van het thema ‘Jij verslavingsvrij!’

In oktober is De Hoop gestart met de bouw van De Ark. We hebben in De Hoop Magazine regelmatig geschreven over dit nieuwe gebouw. We zijn dan ook dankbaar dat we nu deze mijlpaal met u kunnen delen!

Zie pagina 16-17 en pagina 22-23

16

6 R

E

D

A

C

T

I

E

Jij verslavingsvrij! Dit magazine staat voor een groot deel in het teken van het thema van de Week van Verslaving (D.V. 9 tot en met 15 november a.s.): ‘Jij verslavingsvrij!’ Het thema duidt, als het gaat om een verslaafde, zowel op iets waarnaar gestreefd kan worden, als naar iets wat ook echt haalbaar is. Maar het gaat misschien nog wel wat verder: het thema stelt feitelijk dat verslavingsvrij zijn de norm zou behoren te zijn in onze maatschappij. Het is in ieder geval wat de organiserende instanties (christelijke instellingen voor verslavingszorg en - preventie) met dit thema en met deze week voor ogen hebben: een krachtig geluid in onze samenleving laten weerklinken dat we verslaving en gebruik van drugs niet als iets normaals moeten gaan beschouwen én dat er een uitweg uit de wereld van verslaving is. Dit magazine getuigt er weer van: verslaafden weten hun verslaving achter zich te laten. Waardoor? Door een nieuw leven aan te leren. Maar boven alles door de ontmoeting met de levende God. Redactie De Hoop Magazine

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008

3


Alinea recta

Voortgang bouwwerkzaamheden

Erkenning ‘Master in Addiction’-opleiding De Hoop Medische Psychiatrische Dienst (MPD) is gecertificeerd als praktijkopleiding voor de postacademische ‘Master in Addiction’-opleiding. Er is voor alsnog sprake van één opleidingsplaats. De Hoop werkt voor deze plaats samen met professor dr. Cor de Jong, arts/psychotherapeut, hoogleraar verslavingszorg van het NISPA (Netherlands Institute for Science Practionars). Dit is een onderdeel van de sociale faculteit van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De MPD heeft binnen De Hoop als doel om goede bijbelgetrouwe, verantwoorde medische en psychiatrische zorg in al zijn facetten te bieden aan cliënten van De Hoop en aan steeds meer GGz-doelgroepen (waaronder kinder- en jeugdpsychiatrie, psychotherapie en maatschappelijke opvang) conform de doelstellingen van De Hoop.

Op Dorp De Hoop in Dordrecht vordert de bouw van de nieuwe kliniek voorspoedig. Deze kliniek is voor een deel bestemd voor cliënten met zowel een verslavingsproblematiek als een psychiatrische stoornis. Het bestaande hulpaanbod van De Hoop voorziet nog niet in de behoefte aan opvang van deze groep. Cliënten met een zogenoemde dubbeldiagnose worden nu nog doorverwezen naar algemeen psychiatrische ziekenhuizen. Het is al jarenlang een verlangen van De Hoop om ook voor deze groep een passende behandeling te kunnen bieden. De oplevering van de kliniek staat gepland voor de zomervakantie van 2009. Wilt u met ons (blijven) bidden voor de bouw van deze kliniek en voor de andere bouwwerkzaamheden op Dorp De Hoop? Op pagina 6 kunt u meer lezen over deze activiteiten.

De Hoop Houtbewerking erkend als leerbedrijf De Hoop Houtbewerking, één van de re-integratiebedrijven van De Hoop, is onlangs gecertificeerd als erkend leerbedrijf. Het bedrijf kan cliënten op deze manier een opleidingsplaats bieden die voldoet aan de eisen die gesteld worden in deze sector. De Hoop Houtbewerking biedt de opleidingsplaatsen aan in samenwerking met het Fundeo (Kenniscentrum Beroepsonderwijs voor bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij) en SSPB (Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouwnijverheid). De Hoop Houtbewerking beschikt over een eigen werkplaats op Dorp De Hoop, maar werkt ook op locatie. Ze voert opdrachten uit voor zowel het bedrijfsleven als voor particulieren. De opdrachten lopen uiteen van het maken van tuinmeubels en dakkapellen tot interieurwanden, displays en het realiseren van complete (kantoor) verbouwingen. Cliënten die bij De Hoop Houtbewerking werkzaam zijn, volgen een opleiding op het gebied van houtbewerking of de bouw en doen daarnaast praktijkervaring op. Het doel is uit te stromen naar een reguliere baan in het bedrijfsleven. Deelnemen aan dit opleidingstraject geeft ook de garantie op een baan! Voor meer informatie over De Hoop Houtbewerking kunt u kijken op www.dehoophoutbewerking.nl. Zie ook pagina 20 voor een interview met één van de medewerkers van De Hoop Houtbewerking.

4

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008


Behandelprogramma vernieuwd De Hoop heeft haar klinische behandelprogramma voor verslaafden vernieuwd. Met dit vernieuwde behandelprogramma komt De Hoop tegemoet aan de veranderde wensen van de cliënt én verbetert ze de kwaliteit nog verder.

Bambino opent nieuwe vestiging! Bambino, het kinderdagverblijf van De Hoop, heeft per 1 september de deuren geopend van haar nieuwe vestiging in de wijk Krispijn te Dordrecht. Dit was al jarenlang een wens, maar kon door gebrek aan een geschikte locatie niet verwezenlijkt worden. De nieuwe vestiging vloeit nu voort uit de samenwerking met de nieuw te vestigen Evangelische Basisschool Eden. De officiële én feestelijke opening van de nieuwe vestiging staat gepland op 7 november 2008.

Het vernieuwde programma sluit aan op de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en bestaat onder andere uit groepsgerichte trainingen en individuele therapie. Met behulp van een speciaal ontwikkeld computerprogramma voert de cliënt zelfstandig ondersteunende opdrachten uit. Belangrijke elementen zijn het ontwikkelen van zelfinzicht, het verkrijgen van kennis over verslaving, verslavende middelen en de gevolgen daarvan. Op onze website www.dehoop.org vindt u een uitgebreid artikel over het vernieuwde behandelprogramma.

Meer informatie over Bambino en haar nieuwe vestiging, vindt u op www.bambino-kinderdagverblijf.nl.

Chatten met Chris Sinds januari van dit jaar is Chris begonnen om ook via de chat kinderen en tieners de mogelijkheid te geven om over hun vragen of problemen te ‘praten’. Met een klein team is men voorzichtig begonnen op de woensdagmiddag. Inmiddels zijn er nieuwe mensen getraind en zijn de mogelijkheden van de chat verruimd.

Sta op Zorg viert éénjarig jubileum Op vrijdag 12 september 2008 vierde Stichting Sta Op Zorg haar eenjarig jubileum! Sta Op Zorg is onderdeel van Concern De Hoop en biedt christelijke verslavingszorg en hulpverlening in de provincie Zeeland en is gevestigd in Vlissingen.

Van begin af aan was de wens om avonds open te gaan, want juist ’s avonds wordt er door veel jongeren gechat. De chat is bereikbaar via www.chris.nl. Naast de chat blijft Chris 24 uur per dag bereikbaar via de telefonische hulplijn – (078) 6 312 300 – en de e-mail: help@chris.nl.

Meer informatie vindt u op www.staopzorg.nl.

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008

5


Actie

De Ark: een thúis... De bouw is gestart!

In oktober is De Hoop gestart met de bouw van De Ark. We hebben in De Hoop Magazine regelmatig geschreven over dit nieuwe gebouw. We zijn dan ook dankbaar dat we nu deze mijlpaal met u kunnen delen!

, fte oe n h e ge nb va kenin g in te nn uw rke n, bo e H eë ide

2000

2001

2002

2003

Wat is er in de afgelopen jaren gebeurd? De Hoop heeft al lange tijd het verlangen om met de bouw van De Ark te mogen starten. Op deze tijdslijn ziet u de verschillende fasen in het proces.

ng

Sta

2004

rt

r vi we n dse fon

2005

2006

g raa nv a A

2007

en ing n n gu ver w u bo

2008

Op

2009

en

in

e gD

Ark

2010

p oo e H ning D ag un ng n D verg stedi e p w be s O ou en gst b Aan d j i ie t van act Ont f r e

dsw

on te f

Gro

De Ark, noordgevel

Waar wordt De Ark voor gebruikt? De Ark zal plaats bieden aan een aantal woningen voor begeleid zelfstandig wonen. Ook zal De Hoop er behandeling aanbieden, gebaseerd op het ‘Twaalf Stappen-programma’ (24-uurszorg). De Ark wordt gebouwd op Dorp De Hoop in Dordrecht.

“In mijn eigen woning bij De Hoop krijg ik rust en leer ik om weer zelfstandig te wonen.” Peter, gast van De Hoop. Lees zijn verhaal op pagina 16.

6

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008


Multifunctioneel centrum Nog meer bouwactiviteiten…

De Hoop is naast de bouw van De Ark, gestart met de bouw van een multifunctioneel centrum op Dorp De Hoop. In dit gebouw komen sportfaciliteiten, gesprekskamers en trainingsruimten.

Multifunctioneel centrum, westgevel

Multifunctioneel centrum, oostgevel

Wilt u een bezoek brengen aan Dorp De Hoop om alle bouwactiviteiten met eigen ogen te bekijken? Dat kan! Neemt u contact met ons op via telefoonnummer (078) 6 111 222 of kijk op www.dehoop.org voor meer informatie.

Giftenoverzicht In juli is er 90.266 euro binnengekomen voor De Hoop algemeen. In augustus was dit 41.570 euro. Wilt u inzage in de giften die Stichting Vrienden van De Hoop binnenkrijgt? Neemt u dan contact op met deze stichting via (078) 6 111355 of info@vriendenvandehoop.nl. Kijkt u ook op pagina 29.

BON ‘IK BOUW MEE AAN DE ARK’ Ik machtig Stichting Vrienden van De Hoop om onderstaand bedrag van mijn rekening af te schrijven: Ik doneer per maand / kwartaal / tot wederopzegging * … euro voor De Ark** Ik geef eenmalig … euro voor De Ark dhr./mevr./fam.* voorletter(s): __________________________ naam: _____________________________________ straat: ______________________________ huisnr.: _____________________________________ postcode: ____________________________plaats: _____________________________________ telefoon: ________________________________________________________________________ e-mail: __________________________________________________________________________ bankrekening of gironummer: ______________________________________________________ datum:__________________________________________________________________________ handtekening: ___________________________________________________________________ * streep door wat niet van toepassing is. ** na realisatie De Ark wordt uw gift besteed aan De Hoop Algemeen

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008

7


BON VOORKóMEN Is BEtER!

Postzegel hoeft niet, mag wel

Daarom steun ik het preventiewerk van De Hoop. Ik maak het mogelijk om iedere maand .... tiener(s) te bereiken (à 3 euro per tiener). Ik machtig Stichting Vrienden van De Hoop om maandelijks ... euro (tot wederopzegging) of ... euro (eenmalig) af te schrijven van rekeningnummer:

dhr./mevr./fam.* voorletter(s): naam: _________________________________________ straat: _________________________________________ huisnr.: _________ postcode: ______________________ plaats: _________________________________________ telefoon: _______________________________________ e-mailadres: ____________________________________ Bankrekening- of gironummer:_____________________ Datum: ________________________________________ Handtekening: __________________________________

Stichting Vrienden van De Hoop

Ja! Ik steun het preventiewerk van De Hoop!

Antwoordnummer 88 3300 WB Dordrecht

* Streep door wat niet van toepassing is.

BON HOUD MIj Op DE HOOgtE!

Postzegel hoeft niet, mag wel

Stuur mij periodiek de volgende e-mail nieuwsbrief: ❏ Nieuws van De Hoop, haar bedrijven en activiteiten: 1 x per maand ❏ Gebedspunten: 1 x per week (bij voorkeur per e-mail om hoge kosten te voorkomen) ❏ Activiteiten van De Hoop: 1 x per maand ❏ Informatie nieuwe klinieken De Kiel en De Kajuit: 1 x per 2 maanden ❏ Nieuwe producten De Hoop Shop: 1 x per maand Natuurlijk kunt u meerdere opties aangeven! dhr./mevr./fam.* voorletter(s): naam: ________________________________________ straat: ____________ huisnr.: _____________________ postcode: __________ plaats: _____________________ telefoon: ______________________________________ e-mailadres: ___________________________________ Bankrekening- of gironummer:____________________ Datum: _______________________________________ Handtekening: _________________________________

E-mail nieuwsbrieven Stichting Vrienden van De Hoop

Wilt u op de hoogte blijven van het werk van De Hoop? Geef u dan op voor één van de e-mail nieuwsbrieven van De Hoop!

Antwoordnummer 88 3300 WB Dordrecht

* Streep door wat niet van toepassing is.

Postzegel hoeft niet, mag wel

Stichting Vrienden van De Hoop Antwoordnummer 88 3300 WB Dordrecht

Bouw mee! Vul de bon in en steun de bouw van De Ark.


Oh Nederland, let op uw saeck…

CoolAir is de keuze voor Comfort Wij leveren, installeren en onderhouden alle soorten airconditioning bij bedrijven en particulieren in heel Nederland.

• • • • • •

Bel voor meer informatie: Bodegraven Internet

0172 - 652120 www.cool-air.nl

Merk onafhankelijk Scherpe prijzen Alle systemen Gratis offertes Landelijke 24uur service Vakkundige plaatsing en onderhoud

Airconditioning Bedrijfskoeling

Prinsjesdag 2008 ligt alweer achter ons. Het Jeugd- en jongerenwerk kreeg in de troonrede en de commentaren daarop veel aandacht. Zowel de minister van Onderwijs als de minister van Jeugdzorg, hebben deze zorg hoog op de agenda geplaatst. Voor jeugdzorg wordt naast de miljoenen die al daarvoor uitgegeven worden, 100 miljoen euro extra uitgetrokken om de wachtlijsten aan te pakken. Die extra zorg blijft geboden. De strijd om de jeugd wordt ook gestreden in de klinieken van De Hoop waar verslaafden worden opgevangen en begeleid. Het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem meldt dat vorig jaar het aantal cliënten bij de verslavingszorg met tien procent is gestegen ten opzichte van 2006. In absolute aantallen steeg het aantal cliënten van ruim 65.000 in 2006 naar meer dan 71.000 in 2007. Het merendeel van hen (82 procent) betreft cliënten die al eerder in behandeling zijn geweest. Bij de nieuwkomers (18 procent) gaat het om relatief veel cliënten met cannabisproblemen. Jonge cliënten (onder de 25) melden zich vooral aan vanwege problemen met cannabis, op de tweede plaats komt alcohol en direct daarna cocaïne. In de opvangcentra valt het meer en meer op dat het cannabisgebruik onder jongeren toeneemt. De regering zal zich moeten bezinnen op het huidige softdrugsbeleid: gaan we door met het gedogen van coffeeshops? En: wat moeten we doen om het cannabisgebruik onder de Nederlandse jeugd terug te brengen? Mijn inziens vraagt dit om beëindiging van het gedoogbeleid en het sluiten van de coffeeshops. Ik ben ervan overtuigd dat de markt voor cannabis zal teruglopen, jongeren moeilijker aan drugs zullen komen, leerprestaties omhoog zullen gaan en spijbelen en ongeoorloofd schoolverzuim zullen teruglopen. Oh Nederland, let op uw saeck... Laten de Nederlandse politici erkennen dat de zogenaamde voordelen van het gedoogbeleid allang achterhaald zijn. Wij hopen en bidden dat Nederland haar uiterste best zal doen om onze jeugd te beschermen tegen de gevaren van drugs. Veel jeugd met drugsproblemen meldt zich bij de centra, en ook bij De Hoop, aan. We zijn God dan ook dankbaar dat wij toestemming hebben gekregen om een jeugdkliniek voor verslaafden over enkele maanden in het Dorp De Hoop te openen. Moge God het werk van De Hoop blijvend zegenen. JAC. HOGEWEG, Lid van de Raad van Toezicht

VOORZET DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008

9


10

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008


‘Lieve mama, ik vont het super!’ Hannie: “Mijn wens? Dat mijn dochter weer bij mij komt wonen...” In Oudenbosch woont Hannie (49). Jarenlang is ze verslaafd geweest aan heroïne. Daarnaast dronk ze met gemak twee liter wodka per dag. Maar ze is – met de hulp van de Here God én de mensen om haar heen – veranderd! Dit is haar verhaal. Hannie heeft een ruim huis dat vol is met herinneringen. Overal hangen foto’s van familie en vrienden en tekeningen van haar dochter. Ook hangen er schilderijen die ze zelf heeft gemaakt toen ze in 1991 in een psychiatrische kliniek was opgenomen. “De psychiaters zagen daar in die tijd heel veel gevoelens in”, glimlacht Hannie. De afgelopen elf maanden heeft Hannie een kuur gehad. Ze heeft Hepatitis C, een veel voorkomende ziekte bij mensen die verslaafd zijn (geweest) aan drugs. “Ja, ik heb een drugsverleden. Dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag gekomen. Op mijn elfde begon ik met roken, op mijn twaalfde of dertiende rookte ik mijn eerste jointje en toen ik vijftien jaar was, gebruikte ik voor de eerste keer heroïne”, somt ze bijna nonchalant op. “Ik heb dit verhaal al vaker verteld, daarom lijkt het misschien of het mij niets doet... Maar dat is natuurlijk niet waar.”

Strak ritme Hannie omschrijft de situatie zoals het vroeger bij haar thuis was. “Het was niet leuk. Mijn vader was alcoholist, hoewel hij een hoge functie in de ambtenarij had. En mijn moeder was een erg dominante vrouw, narcistisch ook. We – mijn twee oudere zussen, ik en mijn broertje – werden in een heel strak ritme geperst. Alles moest gebeuren zoals mijn moeder dat wilde.” Hannie is thuis degene die in opstand komt. “Ik viel sowieso altijd al een beetje buiten de boot, want ik wilde niet leren. Mijn zussen wel. Ik speelde het liefste buiten op straat waar ik vrienden had.” De eerste keer dat ze blowde – een jointje rookte – kan ze zich nog goed herinneren. “Ik vond het vreselijk en ik was er

letterlijk ziek van. Toen ik naar huis ging, vroeg mijn moeder wat er met mij aan de hand was. Maar ik zei gewoon dat ik ongesteld was.”

zou zien. Dat heb ik nu niet meer. Wel merkte ik dat ik, toen mijn dochter een keer met haar vinger over de littekens ging, mijn arm vlug wegtrok.”

Eerste keer

Een dochter!

Als Hannie vijftien jaar is, gaat het niet meer thuis omdat ze vaak wegloopt en wordt ze in een internaat geplaatst. Ook hier loopt ze weg. Ze trekt in bij haar vriend die zes jaar ouder is. Met hem gebruikt ze voor de eerste keer heroïne. “Mijn vriend gebruikte drugs. Hij en trouwens ook anderen, vroegen vaak of ik ook heroïne wilde maar mijn gevoel zei altijd dat ik ‘nee’ moest zeggen. Op de dag dat ik zwichtte, was ik ongesteld. Ik had buikpijn en ik was verdrietig om, nou ja, om alles wat ik had meegemaakt. Ik voelde me ellendig en ik was het gezeur van mijn vriend zat, dus ik deed heroïne in mijn sigaret en rookte het. Ik voelde me direct euforisch. Het voelde alsof ik de hele wereld aankon. Zodoende ben ik eigenlijk heroïne gaan gebruiken.”

Hannie krijgt haar dochter in 1996, na twee miskramen. “In die tijd was ik clean. Voordat ik bij De Hoop werd opgenomen, is het mij twee keer gelukt om een langere periode drugsvrij te leven: van 1983 tot en met 1991 en van 1994 tot en met 1998. Die eerste periode was geweldig! Ik deed namelijk ontzettend leuk werk in een theater. De tweede periode was natuurlijk erg bijzonder omdat mijn dochter werd geboren. Ik kreeg haar vijf jaar na mijn opname in een psychiatrische kliniek waar ik werd behandeld voor mijn trauma’s. Zo had ik nog last van mijn strenge opvoeding, ben ik mishandeld en verkracht. Maar nu had ik een man gevonden waar ik van hield. En hij hield van mij.” Hannie denkt niet dat het toeval is geweest dat zij haar vriend juist in díe periode leerde kennen: “Ik wilde niet meer leven. Hij heeft dus als het ware mijn leven gered. Hij is de enige man geweest in mijn leven die mij met respect heeft behandeld. Dat is veel waard.” Hoewel Hannie gelukkig is, lukt het haar niet om clean te blijven. “Ik wilde geen drugs meer gebruiken, dus gebruikte ik alcohol. Op een gegeven moment dronk ik met gemak twee liter wodka per dag.”

Littekens Vijf jaar lang woont Hannie samen met haar vriend. In die tijd pleegt ze diverse winkeldiefstallen om aan drugs te komen. “Aan prostitutie deed ik niet, dus ik moest wel iets anders verzinnen om aan geld te komen.” Ze laat de littekens op haar armen zien. “Zoals je ziet, is het niet bij het roken en snuiven van heroïne gebleven maar ging ik ook spuiten. Eerst durfde ik het niet bij mezelf en dus deed mijn vriend dat voor mij. Deze plekken lagen op een gegeven moment helemaal open. Er is een tijd geweest dat ik geen kleren met korte mouwen droeg. Ik wilde niet dat iemand mijn littekens

Naar De Hoop In 2002 overlijdt de moeder van Hannie. “Vijf weken daarna werd mijn dochter uit huis geplaatst, bij een pleeggezin. Onder invloed heb ik de papieren getekend. Ik wist niet eens wat ik precies

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008

11


tekende. Een paar jaar later vertrok ook mijn vriend. Ik stond er alleen voor.” In 2005 klopt Hannie bij De Hoop aan. “Er waren zoveel dingen die ik niet kon verwerken en ik was wanhopig omdat ik mijn kleine meisje was kwijtgeraakt. Ik ben van huis uit katholiek, maar we deden er nooit veel aan. Toch ben ik in die periode naar de basiliek hier in

‘Het licht van het kaarsje bleef me bij...’ Oudenbosch gegaan. Daar heb ik een kaarsje aangestoken en gehuild. Het licht van het kaarsje bleef me bij, zelfs toen ik weer op de fiets naar huis stapte. Misschien klinkt het raar als ik het zo vertel, maar ik wist dat ik De Hoop moest bellen. Nu wilde ik absoluut niet naar De Hoop omdat ik geen evangelist wilde worden. Ik dacht tenminste dat iedere verslaafde die daar binnenkwam, er zwaaiend met de Bijbel weer uitkwam. Toch belde ik en heb ik intake gedaan.”

Veel genezing Hannie wordt opgenomen bij het motivatiecentrum van De Hoop: Crosspoint. Later stroomt ze door naar Het Anker, één van de woongroepen van De Hoop. “Ik ben twee keer mee geweest naar een werkweek in Zwitserland. Tijdens die eerste week ben ik tot geloof gekomen én heb ik mijn verkrachters kunnen vergeven. Tijdens de tweede week heb ik mijn moeder vergeven.” Hannie zucht: “Weet je, mijn moeder was als oma voor mijn dochter echt geweldig. Ik had zo graag gewild dat ze op die manier moeder was geweest voor mij, mijn zussen en broer. Maar goed… ik heb haar vergeven. Het leek alsof er een mes uit mijn hart werd getrokken. Het vergeven deed echt fysiek pijn, maar het heeft veel genezing gebracht.” Vanuit de woongroep stroomt Hannie door naar De Brug, een project binnen De Hoop waar ze weer leert om zelfstandig te wonen. “Na De Brug ben ik de deeltijdbehandeling gaan volgen. Deze behandeling was erg intensief, maar ook erg goed voor mij en het heeft mij geholpen om te worden zoals ik nu ben. Bij De Hoop heb ik de Here God persoonlijk leren kennen en ik ben nog altijd dankbaar voor alle opbouwende en eerlijke gesprekken die ik met medewerkers van De Hoop heb gehad. Ook ben ik de Here God erg

12

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008


dankbaar dat ik na De Hoop een evangelische gemeente heb gevonden om mij bij aan te sluiten. De mensen in deze gemeente, de Evangelische Gemeente Roosendaal hebben vaak voor mij gebeden én mij ontzettend veel gesteund en liefde gegeven! In juli 2007 heb ik mij in de gemeente laten dopen. Mijn dooptekst is Jesaja 58 vers 11: ‘De HEER zal je voortdurend leiden, Hij zal je verkwikken in dorre streken, Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt.’ (NBV)”

Goede moeder De dochter van Hannie is nu twaalf jaar en woont nog altijd in een pleeggezin. Eén keer in de drie weken logeert zij een (“Te kort!”) weekend bij haar moeder. En in de vakanties komt ze een keertje extra langs. “Mijn wens? Dat mijn dochter weer bij mij komt wonen! Ik leer steeds meer om een goede moeder te zijn en ik merk aan haar dat ze ook graag bij mij is.” Daarvan getuigt ook de tekst op het magneetbord voor de kast: ‘Lieve mama, ik vont het super!’ Naast het opbouwen van de relatie met haar dochter, vrijwilligerswerk in een museum en in het bestuur van de Internationale Vrouwenvereniging, is Hannie zich aan het oriënteren op een studie. “Ik denk dat het psychologie wordt. In elk geval zou ik dolgraag andere vrouwen willen helpen. Met name vrouwen die ook zijn misbruikt. Ik geloof dat ik hen met mijn achtergrond goed kan helpen. Ik weet waar ze het over hebben.” “En weet je, ik wil ze zo graag laten weten dat geen mens en geen situatie hopeloos is. Er zijn moeilijke dingen, zeker... De kuur die ik nu achter de rug heb, was vreselijk. En ook alles wat ik heb meegemaakt, is vreselijk. Maar door alles wat ik bij De Hoop heb geleerd en door te vertrouwen op de Here God, kan ik het leven weer aan. Zelfs Hepatitis C kan ik met Hem overwinnen! Weet je, er is zoveel voor mij gebeden en ik heb zoveel steun gehad van mensen uit de gemeente… ik hóef het ook allemaal niet alleen te doen. Ik heb het lange tijd niet durven dromen, maar ik heb nog een toekomst! En waarom zou dat wat voor mij geldt, niet ook voor een ander gelden?” MARIJKE DUIFHUIZEN Verantwoording Interviews met (ex)cliënten van De Hoop en hun familieleden, zoals hier gepubliceerd, vormen de neerslag van een met hen gevoerd gesprek. De tekst van het artikel wordt altijd voor publicatie door de geïnterviewde(n) geaccordeerd. De Hoop realiseert zich dat de tekst de visie en de belevingswereld van de geïnterviewde(n) weergeeft en dat andere belanghebbenden een andere visie kunnen hebben.

De Hoop helpt! Bent u aangesproken door het verhaal van Hannie? Heeft u zelf hulp nodig? Op www.dehoop.org vindt u ons hulpaanbod. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via (078) 6 111 222.

Stappen ondernemen ‘Alle plaats, waarop ulieder voetzool treden zal, heb Ik u gegeven, gelijk als Ik tot Mozes gesproken heb… Niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen uws levens’ (Jozua 1:3,5) Een christenleven gaat niet vanzelf. Daarvoor zul je stappen moeten ondernemen. We kunnen wat dat betreft veel leren van de geschiedenis van Jozua, zoals we dat aantreffen in het eerste hoofdstuk van het boek dat zijn naam in onze Bijbel draagt. Mozes was dood. Het stokje was overgedragen aan Jozua, die vele decennia lang de dienstknecht van Mozes was geweest. In deze trainingsschool had Jozua geleerd wat Paulus later aan Timotheüs zou schrijven: ‘Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding’ (2 Timotheüs 3:10, Herziene Statenvertaling). Ook al is Mozes dood, het werk van God gaat door. En aan Jozua de opdracht om het beloofde land Kanaän in bezit te nemen. God had beloofd dat Hij het volk Israël het land zou geven, zoals Mozes dat nog had verwoord (Deuteronomium 1:21). Niets mocht het volk tegenhouden om het land daadwerkelijk in bezit te nemen. En in ons hoofdstuk voegt God daar nog aan toe dat Hij het volk elke plaats zou geven ‘waarop uw voetzool treden zal’. Gods beloften zijn altijd betrouwbaar. Hij doet wat Hij zegt. Naar Gods belofte krijgt het volk het beloofde land. Maar tegelijkertijd geldt evenzo dat ze het wel zelf in bezit zullen moeten nemen. Wat moest daarvoor gebeuren: de Jordaan oversteken en de Kanaänieten verslaan. En God zegt dat als ze dat doen ‘niemand voor uw aangezicht zal bestaan al de dagen uws levens’. Hierin ligt een rijke les voor ons. Het Nieuwe Testament maakt ons duidelijk dat God ons heeft gezegend met de hoogste zegeningen, in Christus. Al Zijn beloften zijn ‘ja’ en ‘amen’ in Christus. Maar het je praktisch eigen maken daarvan, dat vraagt onze bereidwilligheid om op basis van die beloften ‘land in te nemen’. Dat kost strijd. Geloofsstrijd. Maar ook: God verzekert ons van Zijn nabijheid, Hij zal Zelf voor ons uittrekken (Deuteronomium 31:8). Wat een geweldige zekerheid! Als we doen wat God zegt, zal het (geestelijke) resultaat in ons leven niet uitblijven.

Teun Stortenbeker, voorzitter Raad van Bestuur Stichting De Hoop

WOORD AAN ‘T WOORD

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008

13


Stem elke zondag af op1008AM voor het radioprogramma van De Hoop!

De Hoop Magazine Radio Elke zondag van 21.00 – 22.00 uur GrootNieuwsRadio 1008AM Met levensverhalen van (ex)verslaafden

De Hoop stelt De Hoop Magazine Radio gratis ter beschikking aan lokale, regionale en landelijke radiostations. Ga voor meer informatie naar www.dehoopradio.nl

De kans bestaat dat GrootNieuwsRadio 1008AM per 1 januari 2009 ophoudt te bestaan. De Hoop steunt deze zender van harte!

Kan de zender ook op úw steun rekenen? Ga naar www.grootnieuwsradio.nl

14

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008


De Weg kwijt

Project ‘De Weg kwijt’ Chris doet onderzoek onder jongeren De Hoop/Chris heeft het initiatief genomen om gericht onderzoek te doen naar de invloed van occulte praktijken onder jongeren. Waarom is dit belangrijk?

medium u precies kon vertellen hoe uw leven er in de komende tijd uit zou zien. En ’s avonds kunnen we ‘gezellig’ kijken naar programma’s als Char, Medium, Supernatural, Pushing Daisies en Charmed waarin het contact leggen met overledenen centraal staat. En spirituele boeken over magie en toverij zorgen de laatste jaren voor een recordomzet.

“Ik heb geesten opgeroepen met een groepje vriendinnen. Ik wilde het eigenlijk niet, maar deed toch mee. Het was eng. We namen allemaal een vraag in ons hoofd en vroegen dan aan de geesten om ons te antwoorden op die vraag via een glas op een bord met letters (het glas beweegt over het bord en wijst een aantal letters aan die een woord vormen, red.). Iedereen kreeg antwoord op zijn vraag. Behalve ik. Misschien komt dat omdat ik net christen ben geworden?”

Angsten en nachtmerries Ook tieners en jongeren van vandaag staan open voor spiritualiteit. Zo is wicca een populaire bezigheid geworden onder tieners. De drang naar het mystieke, ondoorgrondelijke en bovennatuurlijke is volop aanwezig, overal om ons heen.

Als christenen weten we wel dat occultisme gevaarlijk is, maar dat kunnen we vaak niet duidelijk maken aan mensen die niet geloven.”

De Weg kwijt Daarom heeft De Hoop/Chris het initiatief genomen om onderzoek te doen naar de schadelijke effecten van occultisme op de volksgezondheid. Wanneer de resultaten bekend zijn, kunnen jongeren op de juiste manier worden voorgelicht én gewaarschuwd voor de gevaren die schuil gaan in de duistere wereld. De kosten van dit onderzoek bedragen 24.800 euro. Uw financiële hulp is van harte welkom!

De bovenstaande vraag werd onlangs gesteld via de telefonische hulplijn van Chris. Spiritualiteit is ‘in’. Zet de televisie aan en u komt van alles tegen. Tot voor kort waren er ‘s ochtends verschillende programma’s (AstroTV) waarbij een

Rob Hondsmerk, directeur Kinder- en Jeugdzorg De Hoop, schrijft in één van de edities van Chris Nieuwsbrief: “Zeer regelmatig krijgen we te maken met kinderen en jongeren die om hulp vragen omdat ze in de knoop zijn geraakt met zichzelf als gevolg van occulte zaken waar ze zich mee hebben ingelaten. Ze hebben last van angsten, nachtmerries en waandenkbeelden. Het zijn niet altijd kinderen uit christelijke gezinnen.

Wicca

Occultisme

Medium

Een religie die uitgaat van het goddelijke in alles. Wicca is een (min of meer) georganiseerde vorm van hekserij. Ingewijden vereren de grote moedergodin en de gehoornde god.

Occult is een Grieks woord en betekent verborgen, iets waar men geen inzicht in heeft.

Een persoon die informatie over occulte zaken of geesten van gestorvenen zegt door te kunnen geven.

Help mee! Helpt u mee dit onderzoek mogelijk te maken? U kunt uw gift overmaken op giro 3112 ten name van Stichting Vrienden van De Hoop, inzake Chris, Dordrecht. Meer informatie vindt u op www.chris.nl.

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008

15


WEEK VAN VERSLAVING 9 T/M 16 NOVEMBER 2008

Een verslavingvrij leven is mógelijk,

voor iedereen!

ook pagina 22 ‘Jij verslavingsvrij’ is het thema van de Week van Verslaving 2008. Zie en 23. Waarom juist dit thema? De deelnemende organisaties aan de Week van Verslaving zijn ervan overtuigd: niemand wil verslaafd zijn, maar wie het is, wil maar één ding: verslavingsvrij zijn. Als christelijke organisaties willen we dan ook aan iedereen laten horen dat een verslavingsvrij leven mógelijk is. Dat zien we als organisaties dagelijks in ons werk. Mensen die al lang waren opgegeven, komen tot genezing en bouwen een nieuw leven op, zónder verslaving. Zij zijn geen ‘probleemgevallen’ die we moeten leren ‘hun gebruik onder controle te krijgen’, maar mensen: uniek, waardevol en niet bedoeld om verslaafd te zijn. Samen met hen én met de hulp van de Here God vechten de deelnemende organisaties voor een volledig verslavingsvrij leven voor íeder mens.

Hannie: “Ik heb het lange tijd niet durven dromen, maar ik heb nog een toekomst! En waarom zou dat wat voor mij geldt, niet ook voor een ander gelden?” Zie pagina 10 voor het verhaal van Hannie!

Ontbreken van kennis “Door onze deelname aan de Week van Verslaving laten we van ons horen! Wij bieden christelijke hulp met normale wetenschappelijke onderbouwde therapie. De meerwaarde van christelijke hulpverlening zit in het Evangelie. Het Evangelie biedt een nieuwe identiteit. Er is hóóp na een verslaving. Wij doen mee om een duidelijk signaal te laten horen dat verslaving niet het einde van het leven is. Christelijke hulpverlening geeft mensen niet op. Wij willen helpen om kerken en scholen bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid. Wij hopen een bijdrage te leveren zodat ouders en kerken de weg zullen vinden naar verslavingshulpverlening.” Jan van Duyvendijk, Stay Clean Nederland

Rust en vrede “Het is zeker mogelijk om verslavingsvrij te leven. Je komt hier met de instelling van: ‘Hé, er is iets fout gegaan in mijn leven’. Dat kan wel zo zijn, maar je moet dan ook bereid zijn om te veranderen. Als je een probleem wilt oplossen, moet je openstaan voor adviezen en oplossingen van anderen. En je moet goede raad van anderen ook willen aannemen. De Here God heeft mij de rust en vrede gegeven in mijn strijd tegen mijn verslaving.” Eén van de gasten van De Hoop

Mensen in nood Breed front ”Wij geloven dat het mogelijk is om verslavingsvrij te leven. Door mee te doen aan de Week van Verslaving in november proberen wij samen met andere organisaties een breed front te vormen bij het bieden van hulp aan verslaafden. Wout van den Akker, medewerker Horeb te Beekbergen

“Ook Victory Outreach staat voor een leven vrij van drugs. Als ik om mij heen kijk, zie ik geweldige voorbeelden van mensen die zwaar verslaafd waren en nu grote leiders zijn in deze samenleving. Het is onze roeping om mensen de weg te wijzen naar een verslavingsvrij leven en om uit te reiken naar mensen in nood waar anderen liever met een grote boog omheen lopen.” Jerry Menderson, Victory Outreach

Voorlichting “Het is goed om met gelijkgestemde organisaties structureel een vuist te maken tegen verslaving. Wij benaderen een heleboel scholen en kerken om dit thema ‘Jij verslavingsvrij!’ op de agenda te krijgen. Preventief hebben wij een heldere boodschap om verslaving te bestrijden. Wij vervolgen de Week van Verslaving dan ook met onze eigen actie ‘Born to be clean’. Door middel van voorlichting aan jongeren willen wij de jongeren helpen om verslavingsvrij te leven.” Theo van der Sluis, directeur Stichting Voorkom

16

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008

“Vanaf het eerste moment bij De Hoop voelde ik me thuis en veilig. Ik wist dat dit de plek was waar ik moest zijn. Hier had ik mijn leven lang op gewacht: een plaats om te veranderen... om rust te vinden.” Jos in De Hoop Magazine, editie september 2008.


WWW.WEEKVANVERSLAVING.NL

Peter: “Er is hoop!” ‘Jij verslavingsvrij!’ Wat betekent dit thema voor iemand die jarenlang verslaafd is geweest aan drugs? We vroegen het aan Peter, gast bij De Hoop.

“Ik was twintig jaar lang aan drugs verslaafd. Ook was ik een stevige roker. Gek genoeg, vond ik het nog echt lekker ook. Ik gebruikte voor het eerst drugs toen ik een jaar zestien was. Tegen de tijd dat ik achttien jaar was, gebruikte ik regelmatig coke (cocaïne, red.) en heroïne.” “Ik heb me in mijn leven vaak afgewezen gevoeld. Dat doet pijn. Met die pijn ging ik niet naar de Here God. In plaats daarvan ging ik naar dealers om drugs te kopen. Ik verdoofde mezelf met drugs en ik merkte het niet, maar mijn gedrag heeft in mijn omgeving heftige reacties veroorzaakt. Mijn familie heeft veel verdriet om mij gehad, maar ze hebben mij nooit de deur gewezen.” Verantwoording Interviews met (ex)cliënten van De Hoop en hun familieleden, zoals hier gepubliceerd, vormen de neerslag van een met hen gevoerd gesprek. De tekst van het artikel wordt altijd voor publicatie door de geïnterviewde(n) geaccordeerd. De Hoop realiseert zich dat de tekst de visie en de belevingswereld van de geïnterviewde(n) weergeeft en dat andere belanghebbenden een andere visie kunnen hebben.

In 2007 kwamen 560 tieners en jongeren tussen 10 en 20 jaar in het ziekenhuis terecht met een alcoholvergiftiging. Er zijn signalen dat het gebruik van cocaïne onder plattelandsjongeren nog steeds in opmars is. Eén op de tien Nederlanders tussen 16 en 69 jaar is een probleemdrinker.

“Ik ben nu 42 jaar en ik geloof dat wat mij is gelukt, verslavingsvrij leven, anderen ook kan lukken! Wanneer je verslaafd bent, leef je in een leugen. Maar je kunt die leugen verbreken! In Nederland zijn we gelukkig gezegend met christelijke verslavingszorg. Dat betekent niet alleen liefdevolle zorg vanuit de medewerkers, maar ook vanuit de Here God. Het is mogelijk om een nieuw leven te leven. Dat wens ik iedereen toe die nog verslaafd is: er is hoop!”

In 2007 zochten 8000 tieners en jongeren hulp voor hun verslavingsproblemen. Van de vijftienjarigen in Nederland is 63 procent al eens dronken geweest. Eén op de tien tieners blowt. Ruim 30.000 kinderen hebben een ouder met een alcohol- en/of drugsverslaving.

De Hoop helpt! De Hoop GGZ is méér dan alleen verslavingszorg. De Hoop helpt kinderen, tieners en volwassenen met problemen. Kinderen die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld door de scheiding van hun ouders. Of tieners die niet meer thuis kunnen wonen. Volwassenen en jongeren die verslaafd zijn geraakt. Of die depressief of eenzaam zijn. Ook helpt De Hoop partners, kinderen en ouders van verslaafden. Wilt u meer informatie over het hulpaanbod van De Hoop of wilt u meer weten over werken bij De Hoop? Kijkt u dan op onze website: www.dehoop.org!

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008

17


Interview

“Ik ben vrij!” Wilfred is 38 jaar en groeide op in een Moluks gezin. Ruim achttien jaar lang heeft hij drugs en alcohol gebruikt. Inmiddels leeft hij drugsvrij én heeft hij één groot verlangen: mensen vertellen over de Here Jezus en Hem dienen. Als Wilfred zeventien jaar is, gebruikt hij voor de eerste keer cocaïne. Daarvoor rookte hij al en dronk hij alcohol. “Ik ging in die tijd veel uit en ik werkte als portier bij een discotheek. Daar gebruikte ik voor de eerste keer cocaïne. Ik was moe en ik voelde me ongelukkig. Het gaf mij een kick om te experimenteren met allerlei middelen.” Zijn familie weet niet dat Wilfred drugs gebruikt, totdat hij in de problemen komt. “Op een gegeven moment ben ik drugs gaan dealen, waardoor ik in het criminele circuit terecht kwam. Door het drugsgebruik zag ik er slecht uit. En ik verloor mijn baan. Ik meldde me namelijk vaak ziek, omdat ik ’s nachts veel werkte en gebruikte. Ook dronk ik in die tijd veel alcohol én kreeg ik een longaandoening waardoor ik in het ziekenhuis terecht kwam. Ik was toen 21 jaar. Mijn ouders zijn er toen achter gekomen dat ik drugs gebruikte. Ze reageerden heel heftig. Ik heb ze echt pijn gedaan. Ze hadden het nooit van mij verwacht, want ik was de jongste thuis en leek alles te hebben wat ik me maar kon wensen.”

In 2003 verloor ik mijn vriendin. Op een avond kwam ik thuis met wat cocaïne. Mijn vriendin gebruikte nooit en ze had geen ziekte, maar die avond lag ze op bed en ze zag er niet goed uit. Toch werd ik die avond stoned. De volgende morgen was mijn vriendin er nog slechter aan toe. Ze zei: ‘Wilfred, ik houd van je, maar ik ga dood’ en daarna viel ze. Ik heb haar nog geprobeerd te reanimeren en hoewel ik gezocht werd door de politie, belde ik hen én de ambulance op. Ik was in paniek en wanhopig!

‘Waar het hart vol van is, loopt de mond van over, toch?’ Mijn vriendin werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later overleed. Ik werd naar de gevangenis gebracht en ik mocht niet bij haar uitvaartdienst zijn.” Later, in 2005, maakt Wilfred nogmaals mee dat er iemand voor zijn ogen overlijdt. Dit keer is het zijn moeder. In de gevangenis gebeurt er iets bijzonders met Wilfred. “Ik werd in de isoleercel gezet en ik koos als leesmateriaal het boekje ‘Ik zal nooit meer huilen’ van Nicky Cruz. Na het lezen van dit boekje is mijn leven veranderd. De volgende dag mocht ik luchten en toen zag ik een witte duif. Op dat moment heb ik gebeden en gevraagd of de Here Jezus mijn verdriet weg wilde nemen en of Hij de leegte die ik altijd heb gevoeld, wilde vullen. Ik stopte per direct met het gebruiken van drugs en ik heb zelfs nooit meer een sigaret aangeraakt. Nicky Cruz heb ik trouwens in 2007 persoonlijk mogen ontmoeten.”

Wilfred blijft drie maanden in het ziekenhuis. Daarna zoekt hij hulp in een Molukse kliniek. “Ik heb het programma doorlopen. Daarna was ik drugsvrij. Maar toen ik uit de kliniek kwam, viel ik meteen weer terug in mijn oude gedrag. Het afkicken had ik niet voor mezelf gedaan, maar voor mijn familie. Natuurlijk zag ik wel de negatieve effecten van de drugs! Mijn gezondheid was slecht, ik had geen structuur, mijn financiën waren beroerd en ik kwam in aanraking met justitie. Maar ik voelde me óók goed door de drugs. Het was heel dubbel.”

18

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008

Tijdens zijn detentieperiode komt Wilfred bij De Hoop. “Hier leerde ik om mensen toe te laten in mijn leven. Ik vond dat moeilijk, want ik was heel trots. En als Molukker moest ik eigenlijk ook niets van Hollanders hebben. Maar ik wist dat ik hulp moest krijgen om weer een toekomst te hebben.” Wilfred blijft ongeveer veertien maanden bij De Hoop. “Toen ik wegging, ben ik weer in de gevangenis terecht gekomen vanwege een oude straf. In de gevangenis kwam er een broeder van Victory Outreach langs, een kerk die ook verslaafden, bendeleden en prostituees opvangt. Hij nodigde mij uit om bij hen te komen en na mijn detentie ben ik daar inderdaad naar toegegaan én daar gebleven. Inmiddels woon en werk ik al twee jaar bij Victory Outreach Rotterdam.”


Preventieactiviteiten van De Hoop Dat doet mijn (klein)kind niet, toch? Veel tieners raken in de problemen door drugs en alcohol. De Hoop is duidelijk in haar boodschap: voorkómen is beter! Blowen, (teveel) drinken, snuiven… Ouders, maar ook docenten of jongerenwerkers denken vaak dat ‘hun kinderen’ zich niet met deze zaken bezighouden. De uitspraak ‘Dat doet mijn kind niet, toch?’ is een veel gehoorde uitspraak. Helaas blijkt vaak dat een goede opvoeding, goed onderwijs of een goede jeugdgroep geen garantie bieden tegen het gebruik van verslavende middelen.

Wilfred met Jerry Mendeszoon

Wilfred is de Here Jezus dankbaar voor wat Hij in zijn leven heeft gedaan. Ook is hij zijn voorgangers Pastor Jerry en zijn vrouw Xannelou Mendeszoon dankbaar. “Ik ben vrij! Ik werk nu fulltime in de gemeente en ik mag getuigen van hoe goed en groot Hij is! Waar het hart vol van is, loopt de mond van over, toch? Wat ik zo bijzonder vind, is dat ik nu mensen mag helpen die in eenzelfde situatie zitten als waarin ik heb gezeten. Ik mag hen bemoedigen en vertellen dat ze kostbaar en bijzonder zijn in Gods ogen. De Here God heeft een hoopvolle toekomst voor ieder mens. Er is áltijd hulp mogelijk... er is áltijd hoop!” Verantwoording Interviews met (ex)cliënten van De Hoop en hun familieleden, zoals hier gepubliceerd, vormen de neerslag van een met hen gevoerd gesprek. De tekst van het artikel wordt altijd voor publicatie door de geïnterviewde(n) geaccordeerd. De Hoop realiseert zich dat de tekst de visie en de belevingswereld van de geïnterviewde(n) weergeeft en dat andere belanghebbenden een andere visie kunnen hebben.

Meer informatie over Victory Outreach vindt u op www.victoryoutreach.nl. Wilfred heeft zijn verhaal ook verteld voor De Hoop Magazine, het radioprogramma van De Hoop. U kunt dit programma downloaden via www.dehoopradio.nl.

In voorlichtingen op scholen, in jeugdgevangenissen en op jeugd- en jongerenclubs, geven de preventiemedewerkers en ervaringsdeskundigen (cliënten) van De Hoop jongeren inzicht in de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik. Ze maken de jongeren weerbaar en helpen hen om juist in de puberteit eigen, gezonde, keuzes te maken. De boodschap van De Hoop is duidelijk: begin nooit aan drugs. Veel van de verslaafden die bij De Hoop in behandeling zijn, zijn ooit begonnen met het zogenaamd ‘onschuldig’ experimenteren. In de voorlichtingen van De Hoop wordt altijd ruim de tijd gegeven aan een ervaringsdeskundige om te vertellen over de gevolgen van alcohol of drugs in zijn of haar leven. Wilt u De Hoop uitnodigen voor een voorlichting? Kijkt u dan op www.dehoop.org voor de mogelijkheden. De volgende websites zijn ook een bezoekje waard: www.str8.nl en www.noapologies.nl. Feiten • Eén op de tien tieners gebruikt cannabis (blowt). • Nederlandse jongeren drinken het meest van heel Europa. • Meer dan de helft van de veertienjarigen is al eens dronken geweest. Van de vijftienjarigen is dat 63 procent. • In 2007 kwamen 560 tieners en jongeren tussen de tien en twintig jaar in het ziekenhuis terecht met een alcoholvergiftiging. • Tieners beginnen steeds jonger te experimenteren met drugs en alcohol. • In 2007 zochten een kleine 8000 tieners en jongeren hulp voor hun verslavingsproblemen. Dat is een kwart meer dan in 2006. Brochure De brochure ‘Dat doet mijn kind niet, toch?’ – een uitgave van De Hoop – is speciaal gericht op ouders, jongerenwerkers en docenten. In de brochure worden onder andere alle middelen omschreven. U kunt de brochure bestellen via info@dehoop.org of bel met (078) 6 111 222.

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008

19


Werken bij De Hoop

Wilco:

“Geloof is de basis” Wilco Diemel werkt ruim drie jaar bij De Hoop. Hij werkt als timmerman bij De Hoop Houtbewerking. “De Hoop Houtbewerking is een gecertificeerd re-integratiebedrijf van De Hoop. Bij ons kunnen gasten van De Hoop een opleiding volgen tot timmerman en praktijkervaring opdoen.”

Wilco: “Ik wilde eigenlijk altijd al het liefst met mensen werken, maar kon moeilijk kiezen. Uiteindelijk heb ik gekozen voor het vak van mijn vader: timmerman. Daarnaast volgde ik een opleiding voor meubelmaker. Mijn wens om iets met mensen te doen, bleef. Na twee jaar te hebben gezocht naar mogelijkheden tot omscholing en steeds voor dichte deuren te zijn aangelopen, zei ik tegen God: ‘Wat U wil, is goed.’ Ik ben me verder gaan ontwikkelen op het gebied van timmeren en meubels maken en probeerde het los te laten. Toch bleef het kriebelen. Uiteindelijk zeiden twee mensen onafhankelijk van elkaar tegen me dat ze De Hoop wel wat voor mij vonden. Ik was daar niet zeker van maar ben wel gaan kijken op de website. Daar vond ik niets wat op mijn ervaring aansloot. Ik liet het weer los. Toch vertelde iemand mij opnieuw dat ik eens bij De Hoop moest kijken. Ik heb God gebeden: ‘Here, wat moet ik nu doen?’ En het was net alsof God sprak: ‘Neem nu maar contact op. Ik laat het je zien.’ Tot mijn verbazing bleek er toch een vacature te zijn voor timmerman/meubelmaker. Het einde van het verhaal laat zich raden… Ik werk hier nu drie jaar met heel veel plezier!”

Talenten “Het mooiste aan mijn werk is dat ik mensen zie groeien en zich zie ontwikkelen. Ik zie soms gasten binnenkomen die denken twee linkerhanden te hebben. En toch zie ik dat ze het wel in de vingers hebben. Het komt er dan nog niet uit, maar het zit er wel in. Iemand van veertig heeft bij ons een hele switch gemaakt: hij is bij ons gaan werken en een opleiding gaan volgen. Hij heeft bij ons een nieuw begin gemaakt. Te zien hoe enthousiast iemand is omdat hij dingen kan, waarvan hij geen weet had, is geweldig! Helpen iemands gaven en talenten naar

20

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008

boven te laten komen en deze in te zetten, is echt een meerwaarde van mijn werk.”

Inzicht “Er moet gewoon gewerkt worden. Wij zijn immers een commercieel bedrijf. Maar geloof is de basis. We bidden voor ons team en voor onze gasten en danken God voor wie Hij is en wat Hij doet. Vanuit het Woord mogen wij hen bemoedigen en confronteren. Vaak weet ik niet wat ik moet doen, wat een gast nodig heeft. Dan vraag ik de Here om inzicht. Dat geeft Hij ook. De Here kan juist de vinger op de plek liggen waar een gast hulp nodig heeft. Hij werkt in ons en gebruikt ons, om mensen op weg te helpen naar een nieuw leven!” MIRIAM VAN NORDEN

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden en de certificering van De Hoop Houtbewerking op pagina 4 of www.dehoophoutbewerking.nl.

Kom werken bij De Hoop! De Hoop is op zoek naar nieuwe medewerkers met hart voor hun naaste! Heeft u hetzelfde verlangen als Wilco? Kijk voor een overzicht van alle vacatures (ook bij De Hoop Houtbewerking) binnen het werk van De Hoop op www.dehoop.org/vacatures. U kunt ook bellen met De Hoop Personeelszaken: (078) 6 111 444. Maak werk van uw geloof!


Vraag het De Hoop

“Wat kan onze kerkelijke gemeente voor De Hoop betekenen? En andersom: heeft De Hoop trainingen of cursussen tot opbouw van onze gemeente?”

In de loop van de jaren hebben talloze kerken en gemeenten in Nederland zich achter het werk van De Hoop geschaard

De Hoop werd opgericht in 1975 met steun vanuit plaatselijke kerken. In de loop van de jaren hebben talloze kerken en gemeenten in Nederland zich achter het werk van De Hoop geschaard, zowel biddend als financieel. De Hoop is hen bijzonder dankbaar en wil ook graag iets voor hén betekenen. Dit doet zij door middel van spreekbeurten, trainingen, collectepakketten en cursussen. Cursussen en spreekbeurten De Hoop is gefuseerd met het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC) Nederland. De medewerkers van De Hoop/CPC overleggen graag met u over een korte cursus, studiedag of spreekbeurt (eventueel ook zondagsprediking) op maat: dus toegesneden op uw gemeente. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan bijeenkomsten met één van de volgende thema’s: vergeving, pastorale zorg, opvoeding, zelfaanvaarding, seksualiteit of huwelijk. Medewerkers van De Hoop/CPC hebben daarnaast diverse trainingen en cursussen klaarliggen, bijvoorbeeld over ‘huwelijk en gezin’. Zo kunt u de cursus ‘Huwelijksverdieping’ aanvragen en deze – door middel van een werkmap – in vier avonden zélf geven in uw gemeente.

Waarom deze rubriek? Tijdens voorlichtingen en presentaties, via e-mail en telefonisch krijgen we veel vragen over het werk van De Hoop. In deze rubriek beantwoorden we iedere editie één of meer ‘frequently asked questions’ (veel gestelde vragen). Heeft u een vraag? Mailt u deze dan naar media@dehoop.org.

Ook zijn er door De Hoop/CPC diverse boeken uitgegeven die voor uzelf en voor uw gemeente relevant kunnen zijn. Alle informatie over de hulp, trainingen, boeken en cursussen van De Hoop/CPC vindt u op www.pastoralecounseling.org, www.dehoop.org en www.dehoopshop.nl.

Preventie De Hoop wil u ook graag helpen met voorlichting aan de jongeren in uw gemeente over bijvoorbeeld verslaving, de invloed van de media en seksualiteit. Kijkt u voor de mogelijkheden op www.dehoop.org. Zie ook pagina 19.

Steun De Hoop! U kunt met uw (kerkelijke) gemeente De Hoop steunen door middel van gebed. Via de bon op pagina 8 kunt u de maandelijkse gebedsbrief aanvragen en zodoende per dag gericht bidden en danken voor de gasten en medewerkers van De Hoop. U kunt De Hoop ook financieel steunen. Organiseer bijvoorbeeld een actie of collecte voor het werk van De Hoop. Een collectepakket vraagt u aan via info@vriendenvandehoop.nl. Alvast heel hartelijk bedankt!

Dankdag Op vrijdag 14 november 2008 organiseert Stichting Vrienden van De Hoop een dankdag. Kijk voor meer informatie op pagina 28!

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008

21


WEEK VAN VERSLAVING 9 T/M 16 NOVEMBER 2008

Jij verslavingsvrij! Van D.V. 9 tot en met 15 november 2008 vindt voor de derde keer de Week van Verslaving plaats. De week is een initiatief van christelijke verslavingszorginstellingen, waaronder De Hoop. Tijdens de themaweek worden in het hele land allerlei activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. Dit alles in het kader van het thema ‘Jij verslavingsvrij!’

Programma landelijk

Programma lokaal/regionaal

Zondag van Verslaving

Elke deelnemende organisatie aan de Week van Verslaving organiseert in zijn eigen regio activiteiten. Dit kan een open dag zijn, een themabijeenkomst voor ouders of jongeren, een concert, een voorlichting… Het voert te ver om in dit magazine een lijst op te nemen met alle activiteiten die tijdens de Week van Verslaving op lokaal en regionaal gebied plaatsvinden. We verwijzen u dan ook graag naar www.weekvanverslaving.nl. Deze website wordt regelmatig geüpdatet met nieuwe activiteiten. Neemt u dus gerust een kijkje!

Verslaving is een groot probleem, ook onder christenen. De deelnemende organisaties aan de Week van Verslaving vinden het belangrijk dat er ook in kerkelijk Nederland aandacht is voor deze nood. Daarom hebben zij de kerken en gemeenten in hun omgeving benaderd om op zondag 9 november aandacht te besteden aan het onderwerp ‘verslaving’. Wordt er in uw kerk of gemeente nog niets georganiseerd? Kijkt u dan op www.weekvanverslaving.nl voor tips!

Symposium in Houten Op zaterdag 15 november vindt het symposium ‘Jongeren en verslavende middelen, een handreiking aan kerk, school en gezin’ plaats. Het symposium duurt van 10.00 tot en met 15.15 uur en wordt gehouden in ‘De Lichtboog’ in Houten. Kosten bedragen 15 euro. Opgeven kan via www.weekvanverslaving.nl.

Tijdens het ochtendprogramma spreken de volgende mensen: • Gerke van der Zee: docent politieschool, voormalig politieschool, voormalig rechercheur, oud-jeugdleider gemeente Jozua Alblasserdam. • Gabriël Anthonio: directeur Jeugdhulp Friesland, Jeugdhulp Friesland, voormalig directeur Van Mesdagkliniek Groningen. • Theo van der Sluis: directeur Stichting Voorkom. Stichting Voorkom.

Tijdens het middagprogramma kunt u kiezen uit één van de volgende workshops: • Kerk: ‘De gemeente, een plaats voor herstel!’ voor herstel!’ door Bauke Sijtsma (De Wending, Ugchelen) • School: ‘Zien en helpen’ door Arjen Derksen Arjen Derksen (voorlichter Stichting Voorkom) • Gezin: ‘Thuis, een veilige basis’ door Rob Hondsmerk door Rob Hondsmerk (directeur Kinder- en Jeugdzorg De Hoop)

22

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008

“Wij willen graag onze stem laten horen! En we hopen dan ook op goede gesprekken met héél veel mensen!” Theo van der Sluis, directeur Stichting Voorkom

Op pagina 16 kunt u meer lezen rondom het thema van de Week van Verslaving: ‘Jij verslavingsvrij!’


WWW.WEEKVANVERSLAVING.NL

Comité van aanbeveling

Deelnemende organisaties

De Week van Verslaving wordt aanbevolen door diverse vooraanstaande vertegenwoordigers uit kerk en samenleving. In dit comité van aanbeveling zitten onder andere:

De organisaties van wie – op het moment van schrijven van dit magazine – bekend is dat ze meedoen, zijn:

• Kardinaal Simonis • Ds. L.W. van der Meij (CGK Driebergen) • Teun Stortenbeker (voorzitter Raad van Bestuur De Hoop) • Gerald Troost (gospelzanger, componist en kinderboekenschrijver) • Drs. E.E. Wiegman – van Meppelen Scheppink (lid Tweede Kamer – ChristenUnie) • Lt.-Kol. Mw. Dr. C.A. Voorham (directeur Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg) • Drs. J. Wienen (burgemeester Katwijk, vice-voorzitter Evangelische Omroep) • Ds. A. van der Veer (voorzitter Raad van Toezicht Gereformeerde Hogeschool, oud-voorzitter Evangelische Omroep)

• De Wending – Ugchelen (www.dewending.org) • Winnersway – Leiden (www.winnersway.nl) • Sta Op Zorg – Vlissingen (www.staopzorg.nl) • Refaja – Rotterdam (www.refaja.org) • Horeb – Beekbergen (www.horeb.nl) • Stichting Terwille – Groningen (www.terwille.nl) • Stichting In de Vrijheid – Wemeldinge (www.indevrijheid.nl) • Stichting Stay Clean – Houten (www.stayclean.nl) • Stichting Barmhartige Samaritaan – Eindhoven (www.stibasa.org) • Stichting De Brug – Katwijk (www.stdebrug.nl) • Stichting Nieuw Begin – Rijssen (www.stichtingnieuwbegin.nl) • Stichting Nieuw Leven – Enschede (www.stichtingnieuwleven.nl) • Victory Outreach – Rotterdam (www.victoryoutreach.nl/rotterdam) • Stichting Voorkom – Houten (www.voorkom.nl) • Stichting De Ommekeer – Maastricht (www.deommekeermaastricht.nl) • Teen Challenge Spetse Hoeve – Veelerveen (www.spetsehoeve.nl) • Stichting De Hoop – Dordrecht (www.dehoop.org) • Stichting Vrienden van De Hoop – Dordrecht – (www.stichtingvriendenvandehoop.nl) Kijk op www.weekvanverslaving.nl voor het meest actuele overzicht!

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008

23


Tweede congres Zakenvrienden van De Hoop wederom geslaagd! Ben Tiggelaar leidt interactief programma Op vrijdag 10 oktober 2008 vond het tweede congres plaats van het bedrijvennetwerk Zakenvrienden van De Hoop. Wederom was het een geslaagde dag!

Ben Tiggelaar leidde het interactieve middagprogramma.

’s Ochtends konden geïnteresseerde ondernemers en hun zakenrelaties kennismaken met het werk van De Hoop.

Tijdens de avondmaaltijd kregen de ondernemers de gelegenheid om met elkaar na te praten.

“Je kunt geld geven, maar je kunt nog beter iemand op weg helpen.” Leendert Korteweg is districtsdirecteur van ING Zuid-West Nederland. Hij wilde De Hoop graag helpen, maar de mogelijkheden om geld te geven waren beperkt. “Toen hebben we besloten naast het lidmaatschap van Zakenvrienden ook praktische hulp te geven.” Leendert overlegde met De Hoop wat ING aan praktische hulp zou kunnen bieden. Al snel rijpte er een plan. Sommige cliënten van De Hoop hebben eerst sollicitatietraining nodig voordat zij weer aan het werk kunnen. ING Dordrecht gaf hen de kans om te oefenen met solliciteren in een professionele omgeving. De eerste ‘sollicitant’ was een oudgast van De Hoop. Leendert was aanwezig bij het allereerste gesprek met deze allereerste ‘sollicitant’. “Hij kwam heel overtuigend en intelligent over. Ik heb hem een tijdelijke functie als assistent account manager aan-

24

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008

geboden.” Leendert heeft geen moment spijt gehad van zijn aanbod. “Hij is een betrouwbare kracht. Hij is nu zes weken bij ons, is altijd keurig op tijd en ziet er netjes uit. Behalve zijn directe chef weet niemand van zijn verleden en niemand ziet aan hem dat hij een verslavingsverleden heeft.” De ervaringen met deze oudgast van De Hoop, hebben Leendert bevestigd in zijn positieve mening over De Hoop. “Ik vind het werk dat De Hoop doet, fantastisch. In de maatschappij is een enorm verslavingsprobleem en deze organisatie dóet er wat aan, op een professionele manier. Toen ik bij de bijeenkomst van Zakenvrienden van De Hoop was, moest ik denken aan die tekst uit de Bijbel: ‘Hebt gij de gevangenen bezocht?’ Je kunt wel alleen geld geven, maar je kunt ook iemand op weg helpen. Dat is waar wij bij proberen te helpen.”


Gáán voor verandering! Op donderdag 9 oktober verzorgde Ben Tiggelaar ook een avond voor gasten en medewerkers van De Hoop. In deze interactieve en informele bijeenkomst kwamen vragen aan bod als: ‘Wat zijn de problemen die we moeten overwinnen als we willen veranderen?’, ‘Hoe voorkom je een terugval?’ en ‘Welke technieken kunnen ons helpen om te veranderen?’

Ben Tiggelaar:

“Indrukwekkend. Ik zou wel meer willen horen!”

Hiernaast vindt u enkele reacties:

“Ik vond het bemoedigend. Je kunt écht veranderen!”

Zakenvriend worden? Ook u kunt lid worden van het bedrijvennetwerk Zakenvrienden van De Hoop. Kijkt u voor meer informatie op www.vriendenvandehoop.nl/bedrijvennetwerk. U kunt ook direct contact opnemen met Astrid Mersmans, a.mersmans@dehoop.org of (078) 6 111 477.

“Het was leuk en leerzaam. Ik heb veel geleerd.”

“Mensen zijn beroerde veranderaars” “Wij zeggen vaak ‘ja’ maar doen vervolgens het tegenovergestelde. Mensen zijn eigenlijk beroerde veranderaars. Afspraken met onszelf maken, is niet voldoende. Ik geloof niet zo in wilskracht. Om écht en blíjvend te veranderen, is meer nodig.” “Ik vind het bijzonder om op deze manier samen te werken met De Hoop. Persoonlijk had ik nooit verwacht dat er ook veel verslaafden zouden zijn met een hogere functie binnen het bedrijfsleven. Door gesprekken met de gasten van De Hoop, heb ik veel bijgeleerd. Ik vind het enorm leerzaam om met hen te praten over het leven zoals de Here God dit heeft bedoeld. En om iets bij te dragen aan het proces van verandering waar ze allemaal doorheen gaan, ter voorbereiding op de wereld buiten De Hoop.” Drs. Ben Tiggelaar is een bevlogen trainer en schrijver op het gebied van leiderschap, menselijk gedrag en verandering. Zijn website is www.tiggelaar.nl

Er werd 10.000 euro ingezameld voor Stichting De Ommekeer (zie ook pagina 28)

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008

25


Rouwverwerking

Trooster Hij is onze

In december organiseert De Hoop/CPC een themabijeenkomst rondom ‘rouwverwerking’. Volgens het Van Dale Woordenboek is rouw ‘droefenis over een overledene’. Droefenis is tegenwoordig een oubollig woord. Toch heeft het woord een betere gevoelswaarde dan het woord ‘verdrietig’.

Verlies van een persoon grijpt zeer diep in iemands leven in. De diepte daarvan is afhankelijk van hoe betekenisvol de relatie was: hoe intenser de band hoe dieper. Er zijn veel boeken geschreven over rouw en er zijn veel studies over rouw. De een noemt fases van rouw, de ander heeft het over rouwtaken. Welke elementen zijn meestal onderdeel van een rouwproces? De ‘cirkel van rouw’ bestaat meestal uit de volgende elementen: aanvaarding verlies – emotionele pijn – aanpassing – plaatsing.

e Een rouwproces start bij het aanvaarden van het verlies.

Het is het onder ogen durven zien van het feit dat een dierbare er niet meer is. Was de band met de overledene intens, dan stapt iemand verder in de cirkel van rouw. Was het een onbekende of was er geen band, dan stopt het proces meestal hier.

e Na het verstand komen pas de emoties op gang.

Dat proces gaat heel diep. Ieder mens is verschillend in het uiten van emotionele pijn. Angst, boosheid, schuldgevoelens, somberheid en andere emoties passeren de revue in wisselend tempo en duur. Dat kan op een extraverte of op een introverte manier zijn. Het is maar hoe iemand is.

e Dan komt de aanpassing aan een leven en situaties waar de

overleden dierbare geen deel meer aan heeft. Iemand moet zonder de overledene verder en beseft dat. Wanneer een ouder overlijdt, vinden er vaak grote veranderingen plaats in het gezin. Dat heeft tijd nodig.

e

Uiteindelijk zal iemand het verlies emotioneel een geschikte plek gaan geven. De relatie tot de overledene blijft er altijd, maar de aard ervan is anders geworden. De relatie bestaat

26

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008

vooral uit herinneringen. De herinneringen zijn een soort monument in iemands hart. Het zorgt ervoor dat iemand verder kan gaan en zich kan richten op een toekomst die niet draait rond het verlies. Niemand kan bepalen hoe lang een cirkel van rouw gaat duren. Maar het is wel belangrijk dat er steeds een afronding is. Er zijn namelijk verschillende levensmomenten wanneer het gemis van een dierbare weer heel heftig aanwezig kan zijn. Bij het verlies van een moeder kan een dochter weer in een rouwproces komen wanneer zij hoort dat ze zwanger is. Een jongen kan zijn overleden vader intens missen op de dag van zijn diplomauitreiking. De manier waarop zij toentertijd door het rouwproces zijn gegaan en hoe zij geleerd hebben met emotionele pijn om te gaan, zal de duur van dit nieuwe proces bepalen. Bij elk voorbeeld in de Bijbel waar iemand overlijdt, zien we dat er een periode van rouw is. Deze wordt echter ook bewust beeindigd met ‘en toen de rouwtijd over was…’. Rouwen is een normaal proces, voor een bepaalde periode, maar kent wel een eind. En dan verder… Hoe? In de vreugde en vrede des Heren. Want Hij is onze Trooster! Dit artikel is een samenvatting van het artikel ‘Hij is onze Trooster’, geschreven door Maureen Altorf voor PluggedIn editie 41 2008. U kunt het gehele artikel aanvragen door een e-mail te sturen naar media@dehoop.org. PluggedIn PluggedIn is een magazine voor tienerleiders, docenten en ouders. Kijkt u voor meer informatie op pagina 28.


Rouw en verlies bij tieners Anouk is veertien jaar. Haar broertje overleed op achtjarige leeftijd: “Ik ga nog elke week naar het graf van mijn broertje. Dat is al vier jaar zo. Ik vertel hem wat ik mee maak en ik neem dingen mee die ik voor hem heb gekocht.” Voor rouwende tieners is het belangrijk dat ze zich kunnen uiten. Omdat ze zo transparant zijn in hoe zij zich voelen, kunt u goed opmerken waar u een balans in kunt brengen. U doet dat met het tegenovergestelde. Bijvoorbeeld: een tiener die zijn boosheid uit door gewelddadig gedrag, komt u tegemoet met een signaal van vrede en rust. Trek hem uit zijn boze bui, bijvoorbeeld door samen ergens naar toe te gaan. Een wanhopige tiener brengt u een boodschap van hoop door samen positieve herinneringen op te halen, en te kijken naar wat gaat komen. Focus op de uitdagingen, de talenten en kwaliteiten van de tiener.

Themabijeenkomst Rouwverwerking Bijbelse handvatten rondom lijden, rouw en verlies en fases in rouwverwerking Locatie: Media- en Congrescentrum De Hoop, Provincialeweg 122, 3329 KP in Dordrecht Aanmelden en meer info via rouwverwerking@dehoop.org of (078) 6 111 222. Toegang 10 euro (tegemoetkoming in de kosten voor de maaltijd)

11 december 2008 13.30 - 19.00 uur (incl. maaltijd)

Om zich te laten sturen en troosten, hebben tieners een gevoel van veiligheid en vertrouwen nodig. Bied ze die veiligheid en de ruimte om hun verdriet te laten zien (lees Mattheüs 11 vers 28 tot 30). Soms duurt dat even. Zorg dat u er in die periode gewoon voor hen bent. Help ze door het dal heen en breng ze tot het Vaderhart van de Here God! Dit artikel is een samenvatting van het artikel ‘Rouw en verlies? Be there!’, geschreven door Maureen Altorf voor PluggedIn editie 41 2008. U kunt het gehele artikel aanvragen door een e-mail te sturen naar: media@dehoop.org.

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008

27


Help mee!

Open dag Horeb erg geslaagd De open dag van Horeb op zaterdag 20 september jongsleden, was zonnig en geslaagd! Er waren ruim driehonderd bezoekers. Het waren niet allemaal onbekenden: veel bewoners hadden hun gezin, familie en vrienden uitgenodigd. Wilt u meer weten over Horeb óf wilt u de (bewoners van) de woon- en leefgemeenschap financieel steunen? Kijkt u dan op www.horeb.nl!

“Horeb steun ik al jaren! En ik zal het zeker nog jaren doen…” Reactie van een bezoeker:

De kinderen die waren gekomen, vermaakten zich prima op dit luchtkussen.

De bezoekers laten zich het heerlijke buffet prima smaken!

Abonneer u op PluggedIn! Zes keer per jaar verschijnt PluggedIn, een uitgave van Chris en De Hoop. Preventiemedewerkers van Chris en De Hoop schrijven voor ouders, tienerleiders en docenten over de jongerencultuur. Wilt u zich abonneren op de PluggedIn? Kijkt u dan op www.pluggedin.nl of bel naar (078) 6 111 355. Het artikel op pagina 26 is een samenvoeging van twee artikelen uit PluggedIn.

Help mee in Limburg! We hebben in De Hoop Magazine vaker geschreven over Stichting De Ommekeer in Maastricht. De Ommekeer helpt verslaafden in Zuid-Limburg. Als leidraad heeft de stichting de volgende Bijbeltekst: ‘Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God’ (Lucas 18 vers 27). In 2007 heeft Stichting De Ommekeer, in samenwerking met De Hoop, een oud klooster aangekocht in Cadier en Keer. Al maanden zijn vrijwilligers en medewerkers van De Ommekeer in dit pand aan het werk om het gereed te maken voor de opvang van zeventig verslaafden. Er is veel hulp, maar De Ommekeer kan ook úw (financiële) hulp erg goed gebruiken. Zo zijn er op dit moment allerlei ‘aanloopkosten’, waaronder het trainen van personeel en het brandveilig maken van het pand. De Hoop beveelt het werk van De Ommekeer van harte bij u aan! U kunt een gift overmaken op rekeningnummer 65.06.567.41 ten name van Stichting De Ommekeer Maastricht. Wilt u op een andere manier De Ommekeer een helpende hand bieden? Kijkt u dan op www.deommekeermaastricht.nl! Tip: u kunt De Ommekeer ook uitnodigen voor preventielessen en voorlichtingsavonden.

28

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008


Bezoek De Hoop of nodig ons uit!

Postzegel hoeft niet, mag wel

Ik wil graag meer informatie over of een afspraak maken

Nodig ons uit of bezoek ons! U kunt De Hoop uitnodigen voor een presentatie over het werk van De Hoop. Eén van onze medewerkers komt graag naar u toe om in anderhalf á twee uur te vertellen wat het werk van De Hoop inhoudt en voor welke projecten uw steun hard nodig is. Bij elke presentatie is één van onze gasten aanwezig die zijn of haar persoonlijke verhaal vertelt. Tussendoor kunt u vragen stellen en na afloop praten wij graag met u verder. De kosten voor een presentatie bedragen zestig euro. Dit bedrag is inclusief reiskosten. Wilt u ons liever bezoeken? Dat kan! U bent van harte welkom op Dorp De Hoop in Dordrecht. Wilt u een afspraak maken voor een presentatie of een bezoek? Belt u dan naar telefoonnummer (078) 6 111 222 of vul de bon op pagina 30.

Ruim € 2000,voor telefonische hulplijn Chris! Rabobank Drechtsteden heeft een wedstrijd uitgeschreven onder haar kantoren: het kantoor met de beste verkoopcijfers verdient een geldbedrag dat besteed mag worden aan een goed doel. Eén van de kantoren heeft Chris, onderdeel van de kinder- en jeugdzorg van De Hoop, aangewezen als het goede doel voor heel 2008! Als specifiek project hebben ze de telefonische hulplijn gekozen. Op dit moment is de telefonische hulplijn van Chris alleen bereikbaar via een telefoonnummer tegen lokaal tarief. Dit is voor veel kinderen en jongeren een drempel om Chris te bellen. Daarom wil Chris graag over naar een gratis hulplijn. De Rabobank heeft tot nu toe (midden september, red.) 2.500 euro opgehaald! Via deze weg willen we graag alle medewerkers hartelijk bedanken! Wilt u ook een bijdrage leveren aan dit project? U kunt uw gift overmaken naar gironummer 3112 ten name van Stichting Vrienden van De Hoop, onder vermelding van ‘Chris telefonische hulplijn’.

voor: ❏ een presentatie van De Hoop ❏ een bezoek aan Dorp De Hoop in Dordrecht

Stichting Vrienden van

Dhr./mevr./fam.* voorletter(s): Naam: __________________________________________ Straat:_ _________________________________________ Huisnr.:_ _________ Postcode:_______________________ Plaats:__________________________________________ Telefoon:________________________________________ E-mailadres:_ ____________________________________ Bankrekening of gironummer:_ _____________________

De Hoop Antwoordnummer 88 3300 WB Dordrecht

Datum:_ ________________________________________ * Streep door wat niet van toepassing is.

Ik steun De Hoop!

Postzegel hoeft niet, mag wel

Ik draag graag bij aan een nieuwe toekomst van de gasten van De Hoop! Ik machtig Stichting Vrienden van De Hoop om onderstaand bedrag van mijn rekening te schrijven: ❏ ....... euro per maand / kwartaal / tot wederopzegging * ❏ eenmalig ....... euro

Stichting Vrienden van

Dhr./mevr./fam.* voorletter(s): Naam: __________________________________________ Straat:_ _________________________________________ Huisnr.:_ _________ Postcode:_______________________ Plaats:__________________________________________ Telefoon:________________________________________ E-mailadres:_ ____________________________________ Bankrekening of gironummer:_ _____________________ Datum:_ ________________________________________

De Hoop Antwoordnummer 88 3300 WB Dordrecht

* Streep door wat niet van toepassing is.

Concerten Gerald Troost Gerald Troost is een bekende Nederlandse gospelzanger én nauw betrokken bij het werk van De Hoop. Zo vond de officiële presentatie van zijn cd ‘Tegengif’ begin 2008 plaats op Dorp De Hoop. Hij overhandigde het eerste exemplaar aan de cliënten van De Hoop: “Ik wil met deze cd mensen door woorden en muziek hoop bieden en hen uitdagen om de liefde van de Here God een kans te geven.” Gerald begeleidde met zijn band ook de samenzang tijdens de Open Dag van De Hoop op 21 juni jongsleden. Dit najaar is Gerald samen met zijn band,

gestart met een nieuwe tour die ‘Tegengif’ heet. Ook De Hoop is bij deze concerten aanwezig met een stand! Er zijn nog twee concerten die u kunt bezoeken: Zaterdag 1 november 2008 De gereformeerde Kerk, Voorstraat 1b, Almkerk Zondag 9 november 2008 De Salvator, Archipelweg 133, Leeuwarden Kijkt u voor meer informatie op www.geraldtroost.nl!

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008

29


Spaaractie ‘jeugdweken’ voor Chris De Hervormde Gemeente van Barneveld organiseerde deze zomer speciale jeugdweken. Onder het thema ‘ff Anders’ werden in vier wijken verschillende programma’s aangeboden met liedjes zingen, spelletjes en knutselen. Ook werden er bijbelverhalen verteld. Tieners hadden een eigen programma met bijbelstudies, survival, een nachtspel en een film. Tijdens de jeugdweken werd er gespaard voor Chris, onderdeel van de kinder- en jeugdzorg van De Hoop. De kinderen spaarden door middel van het ‘Chris-spaarpotje’. De kinderen en tieners gingen met het spaarpotje rond in hun familiekring en op de laatste dag van de jeugdweken werd al het gespaarde geld opgeteld. Het eindbedrag was maar liefst 3001,47 euro! Dit bedrag werd op 29 augustus jongstleden tijdens de afsluitingsdienst van de jeugdweken aan Chris overhandigd. De Hoop/Chris willen via deze weg graag alle kinderen en tieners (en hun familieleden) die hebben gespaard héél hartelijk bedanken! Wilt u met uw kinder- of jeugdclub sparen voor Chris? Gaat u dan naar www.chris.nl!

Dankdag: vrijdag 14 november 2008

Stichting Vrienden van De Hoop organiseert op vrijdag 14 november 2008 een dankdag. Deze dag is speciaal bedoeld voor mensen die biddend achter het werk van De Hoop staan. We willen hen tijdens

deze dag graag bedanken voor hun steun, het werk van De Hoop laten zien én met elkaar de Here God de eer geven die Hem toekomt voor het werk dat Hij doet bij De Hoop. De dag duurt van 09.30 tot en met 16.00 uur. Bid u – of wilt u gáán bidden – voor het werk van De Hoop en wilt u aanwezig zijn op de dankdag? Geeft u zich dan op via info@vriendenvandehoop.nl. Ontvangt u de maandelijkse gebedsbrief van De Hoop? Dan krijgt u binnenkort een persoonlijke uitnodiging. Of wellicht heeft u deze inmiddels al ontvangen.

Postzegel hoeft niet, mag wel

BON KERST- OF NIEUWJAARSKAART Ja, ik wil graag drie namen van gasten ontvangen om hen te bemoedigen! dhr./mevr./fam.* voorletter(s) : Naam:_ ________________________________________ Straat:_ ________________________________________ Huisnummer:_ ____ Postcode:______________________ Plaats:_ ________________________________________ Telefoon:_______________________________________ E-mailadres:_ ___________________________________ Datum:_ _______________________________________

* Omcirkel de juiste aanhef 30

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008

Stichting Vrienden van De Hoop Antwoordnummer 88 3300 WB Dordrecht

Spiritualiteit is in…

Steun het project ‘De weg kwijt’, een onderzoek naar de invloed van occulte praktijken onder jongeren. De kosten voor het onderzoek bedragen 24.800 euro. Maak uw gift over op giro 3112 ten name van Stichting Vrienden van De Hoop, inzake Chris, Dordrecht. Meer informatie over het onderzoek vindt u op pagina 15 én op www.chris.nl.

Steun De Hoop!

Wilt u bijdragen aan een nieuwe toekomst voor onze gasten? Uw aanhoudende steun is onmisbaar! Wanneer u ons wilt steunen met een gift, kunt u de bon op pagina 29 invullen. U kunt ook kijken op www.steundehoop.nl. Dank u wel!

Stuur onze gasten een kerst- of nieuwjaarskaart!

De feestdagen staan weer voor de deur. Dit is vaak een moeilijke periode voor de mensen die bij De Hoop zijn opgenomen, omdat ze deze dagen niet kunnen doorbrengen bij hun familie of vrienden. Vaak is er ook verwijdering ontstaan tussen gasten en hun ouders of partners. Er is tijd nodig om deze relaties te herstellen. Daarnaast zijn er gasten die geen mensen om zich heen hebben. Zij brengen de feestdagen zonder bezoek door. Wilt u hen graag bemoedigen? Stuur hen dan een kerst- of nieuwjaarskaart! U kunt de bon invullen die hiernaast staat afgebeeld en deze naar ons toesturen. U ontvangt dan drie namen van gasten naar wie u een persoonlijke groet kunt sturen. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@vriendenvandehoop.nl. Bedankt!


Twee series cursussen

‘Goed voorbeeld doet goed volgen’ In 2009 staan twee series van cursussen rond het thema ‘opvoeden’ gepland. De avonden worden gegeven in Dordrecht op Dorp De Hoop en duren van 19.00 tot 21.30 uur. De kosten bedragen per serie 25 euro (per persoon) of 40 euro (per echtpaar). Kijkt u voor meer informatie op www.dehoop.org of stuur een e-mail naar opvoeden@dehoop.org.

Vragen over seksuele opvoeding beantwoord Via de Chris Nieuwsbrief konden lezers en andere geïnteresseerden vragen stellen rondom seksuele opvoeding. De vragen zijn door medewerkers van De Hoop/Chris beantwoord. De vragen en antwoorden kunt u lezen op www.chris.nl. Wilt u voortaan de Chris Nieuwsbrief ontvangen? Gaat u dan naar www.chris.nl en meld u aan!

Bestel nu:

Verhalen van Hoop! In De Hoop Magazine (editie september 2008) heeft u de verhalen kunnen lezen van Kees en Jos. Hun verhalen zijn ook opgenomen en op dvd gezet. U kunt deze dvd ‘Verhalen van Hoop – DVD deel 1’ bestellen via www.dehoopshop.nl.

Serie: Kinderen van één tot twaalf jaar • Donderdag 15 januari 2009. Startavond Thema: Het christelijk gezin. • Donderdag 22 januari 2009. Lesavond 1 Thema: Geven van liefde, geborgenheid, veiligheid • Donderdag 29 januari 2009. Lesavond 2 Thema: Aanleren van gehoorzaamheid, geven van grenzen, communicatie • Donderdag 5 februari 2009. Lesavond 3 Thema: Zelfbeeld, zelfrespect, eigenwaarde, zelfvertrouwen • Donderdag 12 februari 2009. Avond voor vaders en avond voor moeders

Uw eigen giftenoverzicht U kunt uw eigen giftenoverzicht aanvragen via www. steundehoop.nl. Op deze website vindt u een formulier dat u kunt invullen en naar ons kunt toesturen. Wij sturen uw giftenoverzicht zo spoedig mogelijk naar u toe. U kunt ons ook bellen. Het telefoonnummer is (078) 6 111 355.

Bedankt voor uw gift! Juli

Augustus

90.266

41.570

Dorp De Hoop

2.220

554

Kinderen van verslaafde ouders

3.080

1.083

13.326

5.770

2.406

902

928

697

1510

350

De Hoop Algemene giften

De Ark

Serie: Tieners van twaalf tot achttien jaar

Str8!

• Dinsdag 15 september 2009. Startavond. Thema: Het christelijk gezin • Dinsdag 22 september 2009. Lesavond 1 Thema: Communicatie, leefwereld van de tieners • Dinsdag 29 september 2009. Lesavond 2 Thema: Emoties en gevoelens • Dinsdag 6 oktober 2009. Lesavond 3 Thema: Tiener en seksualiteit • Dinsdag 13 oktober 2009. Avond voor vaders en avond voor moeders

Preventie en voorlichting Nieuwe jeugdklinieken

Wilt u inzage in de giften die Stichting Vrienden van De Hoop binnenkrijgt? Neemt u dan contact op via telefoonnummer (078) 6 111 355 of info@vriendenvandehoop.nl

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008

31


Bij De Hoop Media worden gemiddeld zeven cliĂŤnten van De Hoop opgeleid om samen met elf vaste medewerkers te werken aan de totstandkoming van diverse communicatiemiddelen van De Hoop en de organisaties waarmee De Hoop samenwerkt. De werkzaamheden zijn verdeeld in zes units: Redactie, Internet, Vertaling, DTP-periodieken, Design, en Beeld. De afdeling kan heel goed de hulp gebruiken van

Vrijwilligers Media

Kom naar de Lofprijsavonden! Elke derde zondag van de maand organiseert De Hoop een lofprijsavond. Tijdens deze avonden geven we de Here God de eer en bedanken we Hem voor de wonderen die Hij doet. Dit doen we met liederen, gebed en een overdenking. U bent van harte welkom! De lofprijsavonden duren van 20.00 tot en met 22.00 uur en vinden plaats op Dorp De Hoop, Provincialeweg 70 in Dordrecht. De toegang is gratis. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Kijk voor meer informatie op www.activiteitendehoop.nl!

De afdeling Media heeft behoefte aan: t WSJKXJMMJHFSTEJFPQWBTUFEBHFOPGPQPQSPFQCBTJTNFFXFSLFONFUEF SFEBDUJFFOUFLTUFOTDISJKWFOWPPSQFSJPEJFLFO JOGPSNBUJFNBUFSJBBMFO XFCTJUFT t WSJKXJMMJHFSTEJFPQPQSPFQCBTJT[JDIJO[FUUFOWPPSEJWFSTF BENJOJTUSBUJFWFFOMPHJTUJFLFBDUJWJUFJUFO t JFNBOEEJFEFQFSTPPOMJKLFSFDIUFSIBOEWBOIFUBGEFMJOHTIPPGEXJM[JKO Voor mensen die in aanmerking willen komen geldt: t +FIFCUCJKWPPSLFVSFSWBSJOHNFUĂ?Ă?OWBOEFCPWFOHFOPFNEFUBLFO t KFXPPOUCJKWPPSLFVSJO EFPNHFWJOHWBO %PSESFDIU t KFCFOUNJOJNBBMKBBS t KFCFOUNJOJNBBMVVSQFSXFFLCFTDIJLCBBS t KFXJMUKFHFMPPG[JDIUCBBSNBLFOJOKFIPVEJOHFO[PWPPSDMJĂ‘OUFOFFO WPPSCFFMEGVODUJFWFSWVMMFO De Hoop biedt: t FFOSFJTFOPOLPTUFOWFSHPFEJOH t XFSLFSWBSJOHJOFFODSFBUJFWFXFSLPNHFWJOH t FFOQSBDIUJHEPFMPNTBNFOBBOUFXFSLFONFOTFOPQXFH IFMQFOOBBSFFOOJFVXMFWFO

Wil je je hiervoor inzetten? Stuur dan een sollicitatiebrief aan: 4UJDIUJOH%F)PPQtBGEFMJOH1FSTPOFFMT[BLFO 1SPWJODJBMFXFHt,1%PSESFDIU

De Hoop Grafisch Centrum

Uw partner voor drukwerk, van ontwerp tot verzending

Met uw nnen drukwerk ku n een onze cliĂŤnte ap zetten belangrijke st vend naar een blij rije verslavingsv toekomst!

De Hoop Grafisch Centrum verzorgt al uw drukwerk, van ontwerp tot en met verzending. Op onze professionele prepress-afdeling wordt uw idee uitgewerkt en vormgegeven of worden uw elektronisch aangeleverde bestanden snel verwerkt.

Drukwerk met twee kanten Bij De Hoop Grafisch Centrum werken cliĂŤnten van Stichting De Hoop (evangelische verslavingszorg en hulpverlening in Dordrecht) onder begeleiding van ervaren vakmensen. Veel van de cliĂŤnten die werkervaring opdoen of een opleiding volgen bij De Hoop Grafisch Centrum, gaan na hun behandeling verder in de grafische sector.

De Hoop Grafisch Centrum 1SPWJODJBMFXFHBt,1%PSESFDIUt5FMFGPPO  'BY   &NBJMHSBĂśTDIDFOUSVN!EFIPPQDPNt8FCTJUFXXXEFIPPQHSBĂśTDIDFOUSVNOM


Activiteiten

Agenda Kijk op www.activiteitendehoop.nl voor een actueel overzicht van alle activiteiten van De Hoop. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief via de bon op pagina 8!

Herman Boon

Marcel en Lydia Zimmer

Kinderconcert: ‘Dichtbij’

Herman Boon en Marcel en Lydia Zimmer geven op woensdagmiddag 26 november een spetterend concert voor kinderen van vier jaar en ouder. Het concert vindt plaats van 15.30 tot en met 17.00 uur in het Media- en Congrescentrum van De Hoop, Provincialeweg 122 in Dordrecht (op Dorp De Hoop). Kaartjes kosten 6,50 euro per stuk in de voorverkoop. Aan de zaal kosten kaartjes 7,50 euro. Voor meer informatie over het kinderconcert en de voorverkooppunten kijkt u op www.dehoopshop.nl. U kunt ook bellen met (078) 6 111 100.

Themablok ‘Geloof!’ Van 20 tot en met 22 november 2008 organiseert De Hoop het themablok ‘Geloof’. Het themablok vindt plaats in het Media- en Congrescentrum, Provincialeweg 122 in Dordrecht (op Dorp De Hoop). De Hoop organiseert vier maal per jaar een themablok. Tijdens twee avonden en een ochtend wordt vanuit christelijk perspectief gesproken over thema’s waar veel mensen mee te maken hebben. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan thema’s als ‘afwijzing’, ‘seksualiteit’ en – in november dus – ‘Geloof’.

Kerstpraise! Op vrijdag 19 december bent u van harte welkom bij de Kerstpraise op Dorp De Hoop, Provincialeweg 70 in Dordrecht. Tijdens de Kerstpraise kunt u luisteren naar en meezingen met het Choir of Hope (het koor met medewerkers en gasten van De Hoop), kunt u struinen over een markt met boeken en cadeauartikelen én zijn er diverse kraampjes waar u wat kunt eten en drinken. Voldoende redenen dus om te komen!

Themadagen: God bestaat! Op 8 (in Dordrecht) en 15 november (in Groningen) organiseert De Hoop/CPC een dag met als thema ‘God bestaat!’. Er wordt tijdens deze dag nagedacht over het feit dat de Here God ingrijpt in levens van mensen. Het is dus niet de bedoeling om een filosofisch debat te voeren. Kijk op www.pastoralecounseling.org voor meer informatie. Ook kunt u zich via deze website aanmelden voor de bijeenkomsten.

Week van Verslaving Van 9 tot en met 15 november 2008 wordt de Week van Verslaving georganiseerd. Kijkt u voor meer informatie op www.weekvanverslaving.nl. Zie ook pagina 22.

Lofprijsavonden Elke derde zondag van de maand organiseert De Hoop een lofprijsavond. Tijdens deze lofprijsavonden willen we graag de Here God de eer geven en Hem bedanken voor de wonderen die Hij doet. Dit doen we door met elkaar te zingen en te bidden. Ook zijn er getuigenissen én wordt er een korte overdenking gehouden door een spreker die door De Hoop is uitgenodigd. De lofprijsavonden duren van 20.00 tot en met 22.00 uur en vinden plaats in het Media- en Congrescentrum van De Hoop, Provincialeweg 122 in Dordrecht (op Dorp De Hoop). De toegang is gratis. De zaal is open vanaf 19.30 uur. U bent dan ook in de gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken. De eerstvolgende losprijsavonden staan gepland op zondag 16 november en zondag 21 december 2008.

Kijkt u voor meer informatie over de Kerstpraise op www.kerstpraise.nl.

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008

33


Verschenen

Praten op niveau van het kind ‘Ik moet je iets ergs vertellen’ is een waardevol boekje om te lezen, zeker als er binnen de familie of het gezin of in de omgeving een geliefd persoon overlijdt. In dit boekje staat heel duidelijk beschreven wat rouwverwerking inhoudt. De vier fasen van rouwverwerking worden beschreven en het belang ervan om deze te doorlopen om verder te kunnen gaan. Ook wordt beschreven hoe je kinderen en tieners kunt betrekken bij een begrafenis en hoe je daar vervolgens later weer op terug kan komen. Er wordt aandacht besteed aan de vragen die tieners en kinderen kunnen hebben over de dood. Wat belangrijk is en wat ook in dit boekje naar voren komt, is om eerlijk en op het niveau van het kind te praten over wat er is gebeurd. Kortom, een duidelijk geschreven boekje met veel praktische handvatten voor volwassenen die te maken krijgen met een kind of tiener in rouw. MC N.a.v. Ton Vegt (red.), Ik moet je iets ergs vertellen. Praktische handreiking voor rouwverwerking bij kinderen en tieners. Uitgeverij Barnabas, ISBN: [10] 90-8520-040-7 / [13] 97890-8520-040-6, prijs: 9,95 euro

Themabijeenkomst rouwverwerking Op donderdag 11 december organiseert De Hoop/CPC een themabijeenkomst rondom ‘rouwverwerking’. Kijk op pagina 26 of op www.activiteitendehoop.nl voor meer informatie.

Geestelijk fit De Olympische zomerspelen liggen al weer eventjes achter ons. Atleten trainden jarenlang om gedurende die enkele weken in China hun topprestaties te leveren. Jaren van afzien. Oefenen. Zorgen dat men in optimale conditie zou zijn, zowel lichamelijk als geestelijk. Dat heeft christenen wat te leren. Onlangs verscheen ‘Geestelijk fit, het belang van christelijke karaktervorming’, geschreven door Graham Tomlin. De auteur is rector van de St. Paul’s Theological Centre van Holy Trinity Brompton, de Anglicaanse Kerk in Londen waar de Alpha-cursus is ontstaan. Hij doceerde theologie in Oxford. De stelling van Tomlin is dat het in het leven van een christen aankomt op ‘geestelijke fitness’. Grote groepen mensen steken enorm veel tijd en energie in het ontwikkelen van hun fysieke gezondheid, schrijft Tomlin, maar wat zou er gebeuren als christenen hetzelfde zouden doen met hun geestelijke gezondheid en conditie. Immers, lichamelijke fitness resulteert bij de meeste mensen in een verbeterde gezondheid, zou dan niet hetzelfde moeten gelden voor ‘geestelijke fitness’? Vroeger, toen de Westerse samenleving nog veel meer christelijk geïnspireerd was, investeerden mensen in hun geestelijk welzijn. Mensen hielden zich meer bezig met het vermijden van de verleiding tot luiheid en gulzigheid en hanteerden daartegenover principes als gebed, vasten en matigheid om zich zo van geestelijke reinheid en gezondheid te verzekeren. Tomlin wijst de lezer in zijn boek op de gevaren van ‘consumentisme’ en individualisme. Ook wijst hij bijvoorbeeld op het belang van de gezamenlijke maaltijd: de maaltijd voorziet in de ideale setting waar het leven met elkaar gedeeld wordt. De Here Jezus en de discipelen deden het ook. Het komt erop aan dat christenen de Bijbelse deugden weer leren én hanteren. Noem het maar: geestelijke discipline. En de plaatselijke gemeente fungeert daarbij als ‘sportschool’. FK N.a.v. Graham Tomlin, Geestelijk fit – het belang van christelijke karaktervorming, Voorhoeve, ISBN 978 90 297 18578, prijs: 18,50 euro

34

DE HOOP MAGAZINE • NOVEMBER 2008

DE HOOP MAGAZINE Verschijnt iedere twee maanden in een oplage van 10.000 exemplaren. Uitgave van Stichting Vrienden van De Hoop, Provincialeweg 122, 3329 KP Dordrecht, Telefoon: 078 6111 355, Fax 078 6111 360. E-mail: info@vriendenvandehoop.nl ISSN: 1384-9204 HOOFDREDACTEUR: Teun Stortenbeker REDACTIE: Frans Koopmans MEDEWERKERS: Marijke Duifhuizen, Jac. Hogeweg, Miriam van Norden en Liesbeth Bredemeijer. VORMGEVING EN FOTOGRAFIE: De Hoop Media ABONNEMENT: De Hoop Magazine wordt toegestuurd aan diegenen die een minimumdonatie van 12,50 euro voor het werk van De Hoop overmaken. Geïnteresseerd? Bel: 078 6111 355 en geef u op, of vul de bon uit dit magazine in. STICHTING VRIENDEN VAN DE HOOP Een deel van het werk van De Hoop is afhankelijk van giften. Stichting Vrienden van De Hoop beheert de binnengekomen giften en onderhoudt het contact met de achterban. Een andere belangrijke activiteit van Stichting Vrienden van De Hoop is preventie en voorlichting. VOOR GIFTEN: Postbank: 38.38.38, ABN Amro: 50.80.11.000, t.n.v. Stichting Vrienden van De Hoop, Dordrecht OOK IN BELGIË: Nummer postrekening: 000-1592879-42, t.n.v. Stichting Vrienden van De Hoop, Brussel. ADVERTENTIES: Bel voor inlichtingen: 078 6111 111. Plaatsing van een advertentie in De Hoop Magazine houdt niet in dat De Hoop zich vereenzelvigt met de identiteit of achtergrond van de adverteerder of diens product. De Hoop behoudt zich het recht voor een advertentie zonder opgaaf van redenen te weigeren. DRUK: De Hoop Grafisch Centrum, Provincialeweg 86a, 3300 KP Dordrecht, Telefoon: 078 6111 333, Fax: 078 6111 334, E-mail: grafisch@dehoop.com STICHTING DE HOOP Stichting De Hoop in Dordrecht biedt naast opvang en behandeling van verslaafden ook hulp aan mensen met psychosociale problemen. Zij onderhoudt daartoe enerzijds een compleet klinisch circuit dat bestaat uit de centra De Koers, De Boeg, Het Anker, Het Baken, Het Roer, De Radar, Het Kompas en De Brug en diverse leer-werkprojecten. Daarnaast onderhoudt zij een maatschappelijke opvang: De Jordaan. Na verblijf in de centra kunnen cliënten maximaal een jaar begeleid zelfstandig wonen. In totaal kunnen in de klinische opvang maximaal 118 verslaafden worden geholpen, in de maatschappelijke opvang maximaal 28 personen. Kenmerkend voor de eigen aanpak van De Hoop is de modulaire behandeling, de individuele begeleiding bij behandeling en/of verwerking van achterliggende problematiek en de grote aandacht voor vakgerichte arbeidstraining. Bij De Hoop is het mogelijk dat verslaafde ouders samen met hun kinderen worden opgenomen. Voor meer informatie: info@dehoop.org of internet: www.dehoop.org.


Bestel de volgende uitgaven van De Hoop! Brochures Brochure Save Sex Infobrochure De Hoop Dat doet mijn kind niet, toch? Alcohol, (g)een probleem? Brochure ‘Alcohol, daar is toch niets mis mee?’ Brochure ‘Blowen, daar is toch niets mis mee?’

Folders Tabak Blowen Opwekkende middelen Hallucinerende middelen Verdovende middelen Eten Gokken Ecodrugs Alcohol Paddo’s XTC

Boeken Verhalen van Hoop (deel 2) Pluis de Muis in het ziekenhuis – Marcus Mattheeuwsen Pluis de Muis naar school – Marcus Mattheeuwsem Als Jozef je zoon is – Teun Stortenbeker Imaginabo si Hosé tabata bo yu – Teun Stortenbeker Als David je vader is - Teun Stortenbeker Imaginabo si David tabata bo tata – Teun Stortenbeker Mijn hart ligt in Bolivia – Peter de Bruijne Als je kind ontspoort - Norman Wright Serie ‘Hoe overwin ik…’ – Neil T. Anderson How to smell like God – Steve James Ex-verslaafden aan de slag – Peter de Bruijne Hasjiesj en Marihuana – drs. K. Neeteson Ik wil leven – Peter de Bruijne Dochters zonder vader – H. Norman Wright Fotoboek De Hoop Onze uitgaven kunt u bestellen via www.steundehoop.nl, www.dehoopshop.nl of neem contact op In twaalf stappen op weg naar een nieuw leven met De Hoop Media via telefoonnummer (078) 6 111 222. – David Stoop en Stephen Arterburn


U bent welkom bij De Hoop!

Activiteiten najaar 2008 www.activiteitendehoop.nl Themadag ‘God bestaat!’ Zaterdag 8 november (Dordrecht) en zaterdag 15 november (Groningen) Kosten: gratis, wel collecte voor de onkosten Meer informatie: www.pastoralecounseling.org Locatie Dordrecht: MCC Dorp De Hoop

Kinderconcert ‘Dichterbij’ (4+) Met Herman Boon, Marcel en Lydia Zimmer

derconcert

26 november Kin

Woensdagmiddag 26 november van 15.30 tot 17.00 uur Kosten: 6,50 euro (voorverkoop) of 7,50 euro (aan de zaal) Meer informatie: www.dehoopshop.nl of (078) 6 111 100

emadag

Locatie: MCC Dorp De Hoop

8 november Th

Themabijeenkomst Rouwverwerking Bijbelse handvatten rondom rouw en verlies Donderdag 11 december van 13.30 tot 19.00 uur, inclusief maaltijd Kosten: 10 euro. Opgeven via rouwverwerking@dehoop.org Meer informatie: www.activiteitendehoop.nl of (078) 6 111 222 Locatie: MCC Dorp De Hoop

Kerstpraise Samenzang, optreden Choir of Hope, markt Vrijdag 19 december vanaf 19.00 uur. Start programma 19.30 uur.

11 december Themabijeenkomst

Kosten: gratis! Meer informatie: www.kerstpraise.nl of (078) 6 111 222 Locatie: Dorpsplein Dorp De Hoop

19 december K

erstpraise

Locaties Media- en Congrescentrum (MCC) Dorp De Hoop: Provincialeweg 122 in Dordrecht. Dorpsplein Dorp De Hoop: Provincialeweg 70 in Dordrecht Dorpsp

lein Do

Medi

a

m entru gresc n o C - en

rp De H

oop

De Hoop Magazine november 2008 nr.6  

De Hoop Magazine november 2008 nr.6

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you