De Heraut week 52 2022

Page 6

Een schitterend buitengebeuren met muziek, gedichten en entertainment

Bergschenhoek - Het was een uniek idee van Vidaa Landgoed in Bergschenhoek om personeel van diverse bedrijven uit te nodigen om op het mooie landgoed een kerstborrel te houden. Er is massaal gehoor aan gegeven. In kerstsfeer getooide partytenten, eten en drinken en vooral veel entertainment zorgden voor de juiste sfeer.

De Heraut nam er op een van de avonden een kijkje en op dat moment waren er veel medewerkers van Eneco naar de Hoeksekade gekomen. Was de eerste week wat nat verlopen, nu konden de bezoekers genieten van helder vriezend weer met ijs op de bevroren vijvers. Over het hele landgoed verspreid stonden groepjes mensen, gezellig met elkaar pratend, genietend van een optreden van de vuurspuwer of te luisteren naar het voordragen van gedichten. Hiervoor verantwoordelijk waren de dichters/schrijvers Birgit van Buuren en Arie van Driel. Het hele buitengebeuren werd gecoördineerd door Ellen van Mechelen van Vidaa.

Zelf een gedicht maken

“Totaal komen er zo’n 1700 bezoekers tijdens deze dagen”, vertelt een enthousiaste Arie van Driel. “We verdelen ze in groepen die naar een bepaalde locatie gaan en dan weer onderling van plek wisselen. Er is van alles te eten en te drinken zoals glühwein, stamppotten, frites, enzovoorts. Daarnaast kunnen de bezoekers genieten van entertainment.

Er is gitaarmuziek en zang en regelmatig worden door ons gedichten voorgedragen.

Overigens krijgt elke groep vijf trefwoorden waarvan ze dan zelf een gedicht kunnen maken.

Uit iedere groep draagt één deelnemer zijn of haar gedicht voor. Meestal hoor je: ‘Ik kan niet dichten’, maar als ze er

eenmaal mee aan de gang gaan, blijkt dat velen het talent wel hebben. Iedereen kan een gedicht maken. Het hoeft niet per se te rijmen”, aldus Arie. Voordat men met de gedichten aan de gang ging, was er een kleine theatershow als ‘opwarmronde’.

Op het terrein liepen verschillende typetjes rond zoals een smartlappenzangeres en Madame Pompidour. In een van de partytenten kon men, gezeten in een arrenslee, op de foto. ’s Avonds werd het nog sfeervoller vanwege de verlichte bomen langs de route. “Dit overtreft al onze verwachtingen.

Zoveel mensen die even de sfeer willen proeven, genietend van de gemoedelijke sfeer hier en van dit mooie landgoed.

In één woord: geweldig en zeer geslaagd”, aldus een blije Arie van Driel.

Vuurwerk ingeleverd

Berkel en Rodenrijs – Een inwoner uit Berkel kreeg spijt van zijn aankoop van een partij vuurwerk en belde op 22 december met de politie. Agenten hebben kort na de melding contact met de beller opgenomen en de ongeveer 100 kg. vuurwerk van de man overgenomen.

Leden van het vuurwerkteam van de politie hebben de acht dozen dezelfde dag opgehaald. Het vuurwerk wordt vernietigd.

Fraude zogenaamde bankmedewerker

Bleiswijk – Een inwoner uit Bleiswijk is op dinsdag 20 december slachtoffer geworden van bankmedewerkerfraude. De vrouw werd gebeld door een ‘medewerker’ van een bank. De bankpas van mijnheer werd opgehaald en korte tijd later werd er door de daders voor een flink bedrag gekocht bij een elektronicawinkel in Rotterdam. Korte tijd later is ook nog een pinopname gedaan van honderden euro’s.

Mobiele camera geplaatst

Bleiswijk – Op het Burgemeester Baanpad is op 22 december door de politie een mobiele camera geplaatst. Dit om de overlast ter plaatse zoveel mogelijk te beperken. De beelden van de camera worden live uitgekeken.

www.herautonline.nl woensdag 28 december 2022 Een uitgave van Weekblad De Heraut BV Jaargang 49 Nr.52 Oplage 24.500 ex.
Verschijnt gratis huis-aan-huis in de gemeente Lansingerland: Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk
3
Ellen (l), Birgit en Arie hadden het er maar druk mee, maar genoten!
6 11 43 45
Uitbreiding Hospice Lansingerland
groeiend aantal ouderen “Als je iets doet, doe het dan goed”
Oorzaak
is
Echtpaar Dirk en Corry 60 jaar getrouwd
De vuurspuwer maakte veel indruk. Tekst/foto’s:
Interieuradvies Wandafwerking Stalen deuren Binnenzonwering Maatwerk Specialist in PVC en Gietvloeren Herenstraat 28a, 2651 CB Berkel en Rodenrijs T. 010 - 20 38 283 - www.modusdesign.nl Onze showroom is geopend op zaterdag 10.00 - 16.00 uur. Maandag t/m vrijdag alleen op afspraak. VUURWERK KOPEN? www.karwei -berkel.nl BEstEl ONliNE! LOSSE VERKOOP START 29 DECEMBER! tot 8 januari Kijk voor meer informatie in de advertentie verderop in de krant of op onze website en social media Hoge kortingen op onze kerstartikelen! www.tcdedriesprong.nl Berkelseweg 5 - 2718 PR Zoetermeer Telefoon: 079-361 13 00 PUZZEL MEE EN WIN PRIJZEN! VANAF PAGINA 13 m ie
Kampioenen en promotie bij TOGB jeugd
John Hofman.
De Heraut woensdag 28 december 2022 2

Uitbreiding Hospice Lansingerland met inzet vrijwilligers terminale zorg thuis

Lansingerland - Stichting Welzijn Lansingerland draagt met ingang van 1 januari 2023 de Vrijwillige terminale zorg thuis over aan Stichting Hospice Lansingerland. Naast de begeleiding van terminaal zieke mensen en hun naasten in het Hospice huis kunnen vrijwilligers nu ook vanuit het hospice ingezet worden bij terminaal zieke mensen en hun naasten thuis in de eigen, vertrouwde woonomgeving.

Vanuit Stichting Welzijn kwam het verzoek aan het Hospice Lansingerland, zodat er straks één coördinatiepunt is als het gaat over ondersteuning in de terminale zorg zowel thuis als in het Hospice huis. Terminale zorg is zorg die geboden wordt aan iemand die in de laatste fase van zijn/haar leven verkeert. Veel mensen willen de laatste levensfase het liefst thuis doorbrengen, in de eigen, vertrouwde woonomgeving. De zorg wordt dan veelal gegeven door mantelzorgers zoals familie en naasten. Wanneer hierbij ondersteuning gewenst is, kunnen vrijwilligers aanvullende steun en verlichting bieden. Mieke van Heyningen, coördinator bij het Hospice Lansingerland: “De samenvoeging van de vrijwillige terminale zorg thuis met het Hospice geeft meer duidelijkheid naar buiten toe. We dienen allemaal hetzelfde doel namelijk de ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase. Aanvragen voor deze ondersteuning komen vanaf 1 januari 2023 op één punt binnen, bij Hospice Lansingerland, waarna gekeken wordt

naar de behoeften van de aanvrager. Indien het gaat om ondersteuning thuis wordt er een intakegesprek thuis gevoerd en wordt vanuit deze intake, in overleg met de aanvrager, bekeken welke ondersteuning passend is. De ondersteuning wordt geboden door een achttal geschoolde vrijwilligers.”

Scholing

De scholing gaat ook vanuit het hospice plaatsvinden. Twee vrijwillige coordinatoren van vrijwillige terminale zorg thuis, Irma Radder en Jacqueline van der Vijver, geven aan dat er voor hen niet zo veel verandert per 1 januari. Zij coördineren al een aantal jaren de terminale zorg bij mensen thuis. Irma doet het werk al zo’n vijfeenhalf jaar. “Ik wilde destijds vrijwilligerswerk gaan doen en dacht: terminale thuiszorg is iets voor mij. Dit is iets wat ik kan, mede gezien mijn eigen persoonlijke ervaring en het werk wat ik deed. Ik vind het heel belangrijk dat mensen in hun laatste levensfase

thuis kunnen blijven.” Jacqueline was voorheen als verpleegkundige en als maatschappelijk werker werkzaam. “Een goede combinatie om daarna dit mooie vrijwilligerswerk te gaan doen”, zegt ze. Gesprekken tot een overgang naar het Hospice Lansingerland liepen al een jaar en nu is het dan zo ver. “Het heeft zéker een meerwaarde al zal het wel even wennen zijn omdat je toch met een andere organisatie te maken hebt”, aldus Irma. Ze hebben overigens alle waardering voor de Stichting Welzijn waar ze hun werk altijd met liefde hebben gedaan. Jacqueline: “We kregen daarbij ook alle ondersteuning die nodig was. We zien de overdracht dan ook als een nieuwe uitdaging met nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden.”

Mieke: “Vanaf 1 januari valt de coördinatie van de terminale thuiszorg onder mijn verantwoordelijkheid. Vanuit het eerste contact wordt bekeken welke ondersteuning gewenst is. Wanneer het ondersteuning thuis betreft wordt er, in overleg met Jacqueline en

Irma, bekeken welke vrijwilliger de begeleiding thuis kan verzorgen. De ondersteuning wordt afgestemd op de wensen en behoeften van de aanvrager. De vrijwilliger kan een aantal uren per dag of per week de zorg overnemen in de vorm van tijd, er zijn, aandacht en ondersteuning. De mantelzorger heeft dan de mogelijkheid tijd en/of rust te nemen voor andere zaken in de wetenschap dat er goede zorg is voor de dierbare”. Zowel de vrijwilligers in het hospice als ook de vrijwilligers die de mensen thuis ondersteunen, doen met liefde dit mooie werk.

Ondersteuning

Heeft u belangstelling voor vrijwillige ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase of heeft u een verzoek voor ondersteuning in de laatste levensfase, dan kunt u een verzoek daartoe indienen bij Hospice Lansingerland, telefoonnummer: 010 - 5241090 of via e-mail: coordinator@hospicelansingerland.nl.

Een gelukkig nieuwjaar!

Het is zo makkelijk gezegd en geschreven: een gelukkig nieuwjaar!

Wie had vorig jaar rond deze tijd kunnen denken hoe 2022 zou verlopen. We waren nog in de ban van corona en dachten niet aan een oorlog, zo dichtbij huis. Ook ons land verkeert in een crisis, op tal van fronten. Energiecrisis, woningbouwcrisis, personeelstekorten, torenhoge inflatie, stikstofcrisis... En misschien verloopt uw persoonlijk leven ook minder mooi dan verwacht.

Ondanks alle ellende en zorgen is het belangrijk de ogen niet te sluiten voor het mooie wat er dichtbij en veraf aanwezig is. De arm om je heen, het roodborstje in je tuin, de hulp die je weer op de rails zet, de buurman die je straatje strooide toen het glad was of de buurvrouw die trouw je afvalcontainer buiten zet. Die momenten kunnen je er doorheen helpen.

Wie het afgelopen jaar het nieuws in De Heraut gevolgd heeft, weet dat er in onze gemeente Lansingerland duizenden mensen zijn die op een of andere manier klaar staan voor hun medemens. Als mantelzorger, als buurtje, als vriendin, als vrijwilliger, als sponsor, als... vul zelf maar in. Dit draagt eraan bij dat ook dorpsgenoten die in een mindere fase van hun leven zitten er doorheen gesleept worden. Een voorbeeld is een bericht op Facebook Heel Lansingerland Helpt.

Een wanhoopskreet van een inwoonster was binnen een dag omgevormd tot een ‘dankjewel’. Het bestaat, ook in onze gemeente. Er zijn dan ook genoeg redenen om u en jullie alle goeds voor het nieuwe jaar te wensen. Een jaar met nieuwe kansen, schouders eronder en oog voor elkaar als het wat minder gaat. Namens alle medewerkers van De Heraut: een gezellige, fijne jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar!

Klankbordgroep Seniorenbouw Berkel en Bergschenhoek timmert aan de weg

LansingerlandKlankbordgroep Seniorenbouw Berkel en Bergschenhoek (KSBB) bestaat uit inwoners van Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek die zich sterk maken voor de bouw van seniorenwoningen. Zij vertellen graag over de status van de bouw van seniorenwoningen in beide dorpskernen.

Ook Lansingerland vergrijst, maar er wordt voor senioren (te) weinig gebouwd. Hierdoor blijven senioren vaak in te grote (eengezins)woningen wonen en stagneert de doorstroming ten behoeve van andere woningzoekenden. KSBB heeft vorig jaar, samen met Stichting Knarrenhof, een woonenquête gehouden onder inwoners van de gemeente Lansingerland. Daaruit bleek dat de helft van de respondenten geïnteresseerd was om in ‘hofjeswoningen met een centrale ontmoetingsplek’ te willen wonen.

Hofjeswoningen, ook wel bekend onder de naam ‘Knarrenhof-woningen’, zijn zowel landelijk als regionaal zeer in trek bij ouderen.

Ouderen kunnen in deze woonvorm omkijken naar elkaar en voor elkaar zorgen, waarbij het sociale samenlevingsaspect voorop staat. Bovendien is gebleken dat het naar elkaar omzien, het met elkaar gezellig wonen en samen activiteiten ondernemen, aspecten zijn die de gezondheid en het welzijn

van deze groep positief beïnvloeden. Het afgelopen jaar heeft KSBB over deze vorm van wonen voor senioren gesproken met de verantwoordelijke wethouders, de verantwoordelijke projectleiders van de gemeente, de directeur van 3B Wonen en de projectontwikkelaars van de locaties Wilderszijde (Bergschenhoek) en Klein Berkeloo (voorheen het Schapenweitje, in Berkel en Rodenrijs).

Wilderszijde

Over Wilderszijde heeft KSBB met twee projectontwikkelaars contact. In juni is er overleg geweest met projectontwikkelaar OCW over een

mogelijke locatie aan Wilderszijde. De uitkomst hiervan is dat de kans heel klein is dat er door OCW een hofje gebouwd wordt. Het goede nieuws is dat er wel voor senioren gebouwd zal gaan worden. Dat zullen hoogstwaarschijnlijk appartementen zijn.

In december stond een overleg gepland met de andere projectontwikkelaar BPD. Deze afspraak is op verzoek van de projectontwikkelaar verzet naar februari 2023. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de mogelijkheden bij BPD voor hofjeswoningen op de locatie Wilderszijde zijn. Men is wel positief over het initiatief. Met de projectleider Wilderszijde van de gemeente is in september overleg

geweest. Deze is ook positief over het initiatief voor hofjeswoningen voor senioren, maar uit het gesprek bleek dat de invloed van de gemeente beperkt is op de uitvoering door de projectontwikkelaar. Er is een vervolgafspraak voor maart 2023.

Informatie over dit project is te vinden op de website van Wilderszijde: https:// www.lansingerland.nl/direct-regelen/ wonen-verhuizenverbouwen/wonen/ wonenin/wilderszijde/

“Klein Berkeloo” (het Schapenweitje)

Het project “Klein Berkeloo” is in juni besproken in de Commissie Ruimte en de Gemeenteraad. KSBB heeft in augustus een gesprek gehad met de wethouder, de projectleider Klein Berkeloo van de gemeente en de projectontwikkelaar Kieboom & Van Wezel. Tevens was er een locatiebezoek. Eind november vond er een buurtbijeenkomst plaats in het gemeentehuis over het verkavelingsplan gemaakt door de ontwikkelaar en de architect. Het voorstel is geen Knarrenhof, maar wel een soort hofjesconstructie, waar (beperkt) ruimte is voor senioren. De voortgang van project “Klein Berkeloo” is te volgen via de website van Klein Berkeloo: https://www.lansingerland.nl/direct-regelen/wonen-verhuizenverbouwen/wonen/wonenin/ nieuwbouwprojecten/klein-berkeloo/ KSBB is te bereiken door een mail te sturen naar: seniorenbouwberkelbhoek@gmail.com .

De Heraut woensdag 28 december 2022 3
Vanaf 1 januari 2023
Hospice Lansingerland breidt haar diensten uit met terminale zorg thuis. V.l.n.r. Mieke van Heyningen, Jaqueline van der Vijver en Irma Radder. Foto: John Hofman.
Wilderszijde. Foto: Chris Schouten. Verschijnt elke woensdag in: Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek, Bleiswijk en Kruisweg. Oplage 24.500 ex. Weekblad De Heraut Berkelse Poort 59 2651 JX Berkel en Rodenrijs 010 - 511 88 92 advertentie@de-heraut.nl www.herautonline.nl Advertentieverkoop: Sofie van der Linde Kristel Treurniet Inzendtermijn advertenties: Uiterlijk tot maandag 17.00 uur. Redactie: Annette Docter Marianne Karsemeijer Berkelse Poort 59 2651 JX Berkel en Rodenrijs 010 - 511 88 92 redactie@de-heraut.nl Inleveren kopij: Uiterlijk tot maandag 13.00 uur. Klachten bezorging: Bellen tot donderdag 12.00 uur: 010 - 522 44 77 Internet: www.herautonline.nl Volg ons ook op: Nieuws- en adver tentieblad voor Lansingerland Bel ons op 010 203 83 38 of ga naar www.woongelukmakelaardij.nl HUIS VERKOPEN?

Op deze pagina publiceert De Heraut nieuws uit de gemeente Lansingerland. Wij gebruiken berichten die afkomstig zijn van de website van de gemeente Lansingerland en daarnaast vergaren wij via andere kanalen nieuws dat verband houdt met activiteiten in de gemeente.

Wilt u reageren op deze pagina? U kunt mailen naar redactie@de-heraut.nl of bel de redactie, tel. 010 – 511 88 92 (keuze 2). Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

De Heraut

Eerste woningen Wonen in Buyten opgeleverd

Bergschenhoek - De eerste woningen van fase 1 van het project Wonen in Buyten in Wilderszijde zijn opgeleverd. Samen met wethouder Simon Fortuyn werd dit moment officieel gevierd door de sleutel over te dragen aan één van de nieuwe bewoners onder het genot van een goede kop warme chocolademelk en lekkere hapjes.

Corné Bok, directeur Maas Wijkontwikkeling: “In oktober 2021 hebben we de eerste paal mogen slaan voor het deelplan Wonen in Buyten. Ruim een jaar later vieren we dat de woningen zijn opgeleverd, een mooie mijlpaal”. De vijf vrijstaande woningen, 22 twee-onder-één-kapwoningen, 27 rijwoningen en vijf vrije kavels zijn de eerste woningen van het masterplan die worden opgeleverd. Wonen in Buyten bestaat uit drie fases en maakt onderdeel uit van de toekomstbestendige woonwijk Wilderszijde in Bergschenhoek. Het totale plan bestaat uit 144 woningen met een variatie in rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en vrije kavels waarop kopers hun eigen woning kunnen realiseren. De woningen zijn volledig verkocht en ook fase 2 bevindt zich in de afbouw en werkt naar een oplevermoment toe. De start van een wijk met een aantrekkelijke mix van hoogwaardige, duurzame en betaalbare woningen met een dorps karakter. Het masterplan maakt van Wilderszijde in 10 jaar tijd een groene en klimaatadaptieve woonwijk. Wethouder Simon Fortuyn: “Een wijk met in totaal zo’n 2.700 duurzame woningen, basisscholen, een gezondheidscentrum en kleinschalige commerciële voorzieningen om de hoek. Midden in

de Randstad pal tussen de uitgestrekte polders die Bergschenhoek rijk is.”

Van de ongeveer 2.700 woningen wordt een kwart sociale huur en 15% van de woningen zal maximaal 254.000 euro gaan kosten en zijn daarmee betaalbare koopwoningen.

Wegwerkzaamheden en afsluitingen

In de gemeente Lansingerland en directe omgeving vinden diverse wegwerkzaamheden plaats of zijn er wegen afgesloten. Kijk voor de meest actuele situatie op de website van de gemeente Lansingerland.

Berkel en Rodenrijs Fietspad Zwarteweg (Zwarte Paadje): afsluiting tot 20 januari 2023.

Regio

A12 bij Zoetermeer tussen kerst en oud en nieuw in beide richtingen volledig afgesloten. Vanaf dinsdag 27 december 22.00 uur tot zaterdagochtend 31 december 08.00 uur. Tijdens deze afsluiting verwijdert de gemeente Zoetermeer het deel van de Mandelabrug dat over de A12 loopt en vervangt dit door een tijdelijke brug. Dit geeft forse hinder; weggebruikers moeten een omleiding volgen en rekening houden met 30 tot 45 minuten extra reistijd. Bij drukte kan de extra reistijd oplopen tot 1,5 uur.

De A12 richting Utrecht is afgesloten vanaf Prins Clausplein tot en met aansluiting Zoetermeer/ N470 (7). De A12 richting Den Haag is afgesloten

vanaf aansluiting Zoetermeer/N470 (7) tot en met aansluiting Zoetermeer-centrum (6).

Bij grote drukte zet Rijkswaterstaat grootschalige omleidingsroutes in. Verkeer van Utrecht naar Den Haag en vice versa wordt dan omgeleid via de A2 en A4. Verkeer vanuit Arnhem en Nijmegen richting Den Haag en vice versa via de A15.

Met de nood- en hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van de A12 tijdens de werkzaamheden.

Kijk voor route-informatie op: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden of www. vananaarbeter.nl ,Twitter: @RWSverkeersinfo @RWS_WNZ, of bel 0800 – 8002 (gratis).

Drukte bij het afvalbrengstation

Bergschenhoek - Vanwege de kerstvakantie verwacht de gemeente Lansingerland grote drukte bij het afvalbrengstation. Kom alleen naar het afvalbrengstation als het noodzakelijk is. Is het niet noodzakelijk? Dan vragen ze u om uw bezoek uit te stellen naar een later moment. Alleen op deze manier kunnen zij hun dienstverlening doorzetten.

Fietspad Zwarteweg nog afgesloten tot en met 20 januari

Berkel en Rodenrijs - De afgelopen weken is duidelijk geworden dat het fietspad Zwarteweg (Zwarte Paadje) de komende weken nog niet veilig kan worden opengesteld. Eerder dit jaar werd de opening van het fietspad al eens uitgesteld naar eind december 2022, vanwege tegenslagen bij de werkzaamheden voor het Randstad-Rail-viaduct.

Die werkzaamheden zijn inmiddels grotendeels afgerond. Echter, de komende weken moeten nog dusdanig veel bouwtransporten plaatsvinden, dat een veilige openstelling van het fietspad niet mogelijk is. De vertraging heeft verschillende oorzaken, waaronder de recente vorstperiode, grondankers die niet verwijderd konden worden en de beperkte mogelijkheden voor buitendienststelling van het spoor. Het stuk waar het viaduct voor de A16 Rotterdam wordt gebouwd, is een lastig stuk op het punt waar

de sporen van RandstadRail en HSL samenkomen met daar tussendoor het fietspad. Volgens de huidige planning kan het fietspad Zwarteweg op vrijdag 20 januari 2023 weer worden opengesteld.

Fietsers kunnen tot die datum gebruik maken van het fietspad langs de Landscheiding.

Ook de Verlegde Oude Bovendijk blijft nog in de huidige situatie beschikbaar. De aanleg van de bypass die daar gepland staat, wordt vanwege het langer dicht blijven van de Zwarteweg uitgesteld naar 23 januari (in plaats van 9 januari).

Meldingen openbare ruimte

Heeft

Is

De Heraut woensdag 28 december 2022 4 WWW.LANSINGERLAND.NL
WWW.LANSINGERLAND.NL
Corné Bok, directeur Maas Wijkontwikkeling, en wethouder Simon Fortuyn overhandigen de sleutel aan de nieuwe bewoners. Het stuk waar het viaduct voor de A16 Rotterdam wordt gebouwd, is een lastig stuk op het punt waar de sporen van RandstadRail en HSL samenkomen met daar tussendoor het fietspad. Foto: Sjaak Boot Photography.
u vragen of klachten over de openbare ruimte in de gemeente Lansingerland, bijvoorbeeld over kapotte straatverlichting, een omgewaaide boom of losse stoeptegels? Dan kunt u dit doorgeven via de app BuitenOpOrde.
er sprake van een gevaarlijke situatie, neem dan contact op via telefoonnummer 010 - 800 40 00.

Kerstdiner op z’n ‘Chinees’ in Hergerborch

Berkel en Rodenrijs - Eén keer per maand komen de veelal wat oudere omwonenden van Hergerborch en andere bewoners uit Lansingerland bij elkaar om gezamenlijk een Chinese maaltijd te gebruiken.

Woensdag 22 december was dat weer het geval, maar nu speciaal als een kerstdiner in de gezellig versierde zaal van Hergerborch.

Vrijwilligers van de Stichting Welzijn Lansingerland helpen tijdens de maandelijkse maaltijden een handje mee en serveren het eten uit. Ook dit keer was dat het geval. Maandag kwamen zo rond de dertig mensen naar het kerstdiner, ook nu weer zoals

altijd Chinees buffet en elke keer opnieuw genieten ze ervan.

“Chinees restaurant The Mandarin aan de Krugerlaan in Berkel en Rodenrijs verzorgt het altijd keurig en het smaakt voortreffelijk”, aldus de vier vrijwilligers.

Elke derde vrijdag van de maand is er een Chinees buffet en dat bevalt de mensen prima.

Er was ook deze keer voldoende om nog een tweede bordje op te scheppen en uiteraard kregen de bezoekers aan het eind een feestelijk ijsje als dessert. Het zijn altijd gezellige ontmoetingen waarbij weer nieuwe contacten worden gelegd.

Wilt u ook een keer aanschuiven aan tafel, want iedereen is welkom, dan kunt u zich aanmelden bij Welzijn Lansingerland, tel. 010 - 5225545.

Sfeervolle kerstlunch met gasten de Zonnebloem

Berkel en Rodenrijs - Op 21 december was het in de Willem Huygensz zaal al vroeg verzamelen voor de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Berkel en Rodenrijs om de tafels te dekken en de lunch voor negentig personen voor te bereiden. Het werd een fijne en sfeervolle bijeenkomst.

De reeds thuis gemaakte soep stond in vier enorm grote pannen in de keuken warm te worden en in de zaal werden slatjes klaargemaakt. Andere vrijwilligers dekten de tafels. Iedere vrijwilliger had bij deze lunch een taak en dat liep gesmeerd.

De eerste gasten arriveerden ruim op tijd, zij werden door vrijwilligers naar de tafels begeleid. Een mannenkoortje met begeleiding door een pianist zong vooraf bekende kerstliederen die zij op papier aan alle gasten uitdeelden met de mededeling dat er mocht worden meegezongen

en dat werd door iedereen graag gedaan. Hierna werd de soep uitgeserveerd, er was keuze tussen groentesoep met balletjes en kippensoep. De tweede gang was een slaatje en tussen de gangen door werd er door het koortje en de gasten gezongen.

De derde gang bestond uit diverse soorten brood waaronder natuurlijk de kerststol en beleg. De laatste gang, een kerstijsje, liet zich iedereen goed smaken. De lunch werd afgesloten met een kopje koffie/thee met bonbon.

Piet van Steenderen, de voorzitter, bedankte de gasten voor hun komst, het koor voor hun inbreng en de vrijwilligers voor hun inzet. Hij wenste iedereen fijne dagen en een goed nieuwjaar. Vrijwilligers hielpen de gasten in hun jas en naar de klaarstaande busjes waarna er gezamenlijk werd opgeruimd en afgewassen.

Nieuwe vrijwilligers zijn bij de Zonnebloem afdeling Berkel en Rodenrijs van harte welkom. Aanmelden kan bij Marly Mulder, tel. 06 - 44149444.

De Heraut woensdag 28 december 2022 5
Genieten van het Chinees buffet.Tekst/foto: John Hofman.
Luxaflex® maakt van wonen genieten Vraag hier naar de Duette® Shades collectie. The Art of Window Styling Luxaflex® maakt van wonen genieten Vraag hier naar de nieuwe Duette® Shades collectie. The Art of Window Styling Noordeindseweg 134 Berkel en Rodenrijs 010-5112321 www.wiltwoninginrichting.nl Heerlijke oliebollen en appelbeignets Een voorspoedig 2023 10 oliebollen voor 10,50 makiandmore.nl • Dinsdag t/m zondag 16.00 - 21.00 uur • Alleen afhalen Lijsterlaan 116, Hillegersberg • 010 737 0742 Westpolderstraat 11, Berkel Westpolder • 010 737 0691 Deze box is t/m 1 januari verkrijgbaar
De gasten van de Zonnebloem afdeling Berkel en Rodenrijs genoten van de sfeervolle en smakelijke lunch.

Oorzaak is groeiend aantal ouderen

Rekenkamer: kosten Wmo Lansingerland stijgen sneller dan het landelijk gemiddelde

Lansingerland - De kosten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning groeien in Lansingerland sneller dan het landelijke gemiddelde en dat zal dat de komende jaren niet veranderen. De gemeente heeft maar beperkt mogelijkheden om deze kosten te in te dammen.

De belangrijkste oorzaak is namelijk het groeiend aantal ouderen in de gemeente, concludeert de Rekenkamer in haar rapport ‘Zorg om kosten’.

Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) verantwoordelijk voor het ondersteunen van kwetsbare inwoners zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. De gemeente biedt hiervoor onder andere maatwerkvoorzieningen aan

als huishoudelijke hulp, vervoer of aanpassingen in de woning. Het aantal burgers dat via gemeenten gebruik maakt van Wmo-voorzieningen groeit, waardoor ook de kosten stijgen.

In Lansingerland zijn de Wmo-uitgaven de afgelopen jaren nog sneller gestegen dan het landelijke gemiddelde. Tussen 2017 en 2021 zijn de kosten van de maatwerkvoorzieningen bijna verdubbeld. Dit heeft grote invloed op de gemeentebegroting. Daarom heeft de Rekenkamer onderzocht of de gemeente goed kan inschatten hoe deze kosten zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Ook keek de Rekenkamer of Lansingerland zuiniger kan omgaan met de uitgaven aan Wmo-voorzieningen.

Inhaalslag

De Rekenkamer concludeert dat de kostenstijging in Lansingerland met name wordt veroorzaakt door een groei van het aantal ouderen in de ge-

meente. Bovendien maakt een steeds groter deel van de oudere inwoners gebruik van deze voorzieningen. Dit komt mede doordat de lagere eigen bijdrage sinds 2019, maar ook omdat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Omdat het aantal oudere inwoners in de periode tot 2035 nog verder zal toenemen, zullen ook de Wmo-kosten blijven stijgen. Hoewel de kosten sneller stijgen dan in de rest van Nederland, liggen de totale kosten per inwoner nog steeds een stuk lager dan het landelijk gemiddelde. Lansingerland is dus bezig met een inhaalslag.

Rijk bepaalt de regels

De rijksoverheid bepaalt de regels voor wie in aanmerking komt voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. De gemeente heeft hier dus geen invloed op. Als de gemeente de kosten wil beperken, kan dit in de eerste plaats door kritisch te kijken naar de aanvragen. De Rekenkamer concludeert dat de

gemeente veel aandacht besteedt aan de hulpvraag van inwoners en pas een maatwerkvoorziening toekent als er geen andere oplossingen zijn.

Versobering

De tweede manier waarop de gemeente de kosten kan drukken, is door het aanbod te versoberen. Daarbij is het echter niet de bedoeling dat kwetsbare bewoners benadeeld worden. De Rekenkamer stelt vast dat Lansingerland al een aantal kostenbesparende maatregelen heeft doorgevoerd, zoals verlaging van de tijd voor huishoudelijke hulp. Er zijn meer besparingsmogelijkheden die verder onderzocht kunnen worden, maar in vergelijking met andere gemeenten heeft Lansingerland geen grote besparingen laten liggen. De Rekenkamer raadt de gemeente aan alert te blijven op nieuwe besparingsmogelijkheden, maar ook om altijd goed in de gaten te houden welke invloed besparingen hebben op de kwaliteit van zorg voor cliënten.

Dierenberichten

Lansingerland - In deze rubriek een overzicht van vermiste en gevonden dieren en katten voor wie onderdak wordt gezocht (Zwerfkatten Rijnmond). Contactgegevens dierenopvang in de regio: Egelopvang Zoetermeer, tel. 06–28412700; algemene dierenbeschermingszaken 088-3437112; Dierenambulance 0900–1120000; Amivedi Meldpunt Lansingerland, Tom van Hoorn, tel. 088-0064623, lansingerland@ amivedi.com, Stichting Zwerfkatten Rijnmond: tel. 010-5221528 of www. zwerfkattenrijnmond.nl.

Sportief echtpaar Ammerlaan-Groenewegen 60 jaar getrouwd

“We hebben een oude vrachtwagen laten ombouwen tot camper en daar hebben we veel tochten mee gemaakt. We hebben heel Europa wel gezien in die tijd”.

Cor had toch nog tijd voor zijn grootste hobby: wandelen. Vele, vele malen liep hij onder meer de Nijmeegse Vierdaagse of soms een wandeltocht van zo’n 150 kilometer. Wat te denken van Amsterdam-Wieringen bijvoorbeeld!

“Wij gingen dan met drie ‘man’ met de camper achter hem rijden, als een soort bezemwagen en ook voor de verzorging onderweg”, aldus Ludi. Duizenden kilometers heeft Cor gelopen. Overigens liep Ludi ook twaalf keer de Vierdaagse.

Zelf is ze groot liefhebber van zwemmen. Al vele jaren gaat ze in Pijnacker

zwemmen, waar ze lid is van een zwemclub. Cor is nog steeds lid van het Shantykoor IJgenweiss en Ludi zingt in het kerkkoor Cantemus Domino in Berkel en Rodenrijs. Ze weten dus, ondanks hun leeftijd, hun vrije tijd aardig in te vullen.

Auto-inbraken

Bergschenhoek – Op vrijdag 23 december is er in het begin van de avond ingebroken in drie auto’s die stonden geparkeerd aan de Bergsebosdreef. Er zijn diverse eigendommen van de slachtoffers weggenomen.

Kerstborrel de Klimophoeve in ere hersteld

Berkel en Rodenrijs - Maandag 19 december waren ze precies zestig jaar getrouwd: Ludi Ammerlaan-Groenewegen (84) en Cor Ammerlaan (87). Het geheugen van mevrouw is nog prima, zo blijkt al snel. “Het was net zulk weer als vandaag”, vertelt ze. Buiten is het nat en somber, maar binnenshuis is het feest. Kinderen en kleinkinderen zijn op visite en ook burgemeester Pieter van de Stadt komt het paar feliciteren.

Het echtpaar trouwde in Delft. Een paar maanden later trouwden ze ‘voor de kerk’ zoals dat heet en dat beschouwen de meesten toch als dé trouwdag. Na Pijnacker kwamen ze in Berkel en Rodenrijs te wonen waar Cor al zijn tuinderij had aan de Kleihoogt. “Eerst komkommers en later ging ik anthuriums kweken en dat heeft tot 2010 geduurd. Toen ben ik ermee gestopt”, vertelt hij.

Het was, maar dat gold voor iedereen, hard werken in de tijd. “Maar je was niet anders gewend. We maakten lange dagen. Als ik naar de veiling ging, at ik mijn boterhammen tijdens het rijden op, want je gunde je geen tijd om thuis op je gemak te gaan eten.”

Ze ontmoetten elkaar destijds tijdens een sportdag van de LTJ (Land- en Tuinbouw Jongerenvereniging). In

Heemstede

Lezers schrijven

onderweg en er gedanst werd in de grote zaal, zag Cor zijn ‘meissie’. “Ik zag genoeg mooie dames lopen, maar zij was de knapste”, lacht hij. Hij vindt nog steeds dat het vroeger, ondanks meer armoede en hard werken, een leukere tijd was dan nu. “Er is geen tijd meer voor elkaar, men praat niet met elkaar want alles gaat via telefoonapps en computer.”

Ze hebben samen veel gereisd. Ludi:

geplaatst. Brieven die langer zijn dan maximaal 300 woorden kunnen worden ingekort. Publicaties van een brief houdt niet in dat de redactie het met de strekking eens is.

Te vroeg ophangen PMDafval

In de Rivierenbuurt in Berkel wordt op maandag het PMD-afval opgehaald. Hoe kan het toch dat er op dinsdagen alweer nieuwe volle zakken aan de haken hangen? Hoe werkt dat in de hoofden van mensen? Als het maar uit mijn zicht is? Een week lang kijken we in de buurt tegen deze zakken aan en

vogels pikken ze open. Plastic en verpakkingen waaien door de straten en in de sloten. Laten we onze omgeving netjes houden, denk aan het milieu en zet je volle zak even in de schuur. Tot maandagochtend. Hartelijk dank!

M. de Jong Berkel en Rodenrijs

De Heraut woensdag 28 december 2022 6
was er een landelijke dag voor de leden en tijdens het etentje Bleiswijk - Na afwezigheid van twee jaar organiseerde de Klimophoeve dit jaar weer de traditionele borrel voor ouders op het plein van de school. Terwijl de kinderen hun jaarlijkse kerstdiner hebben, vermaken de ouders zich prima op het schoolplein met diverse gerechten en dranken. Loes en Judith (foto) voorzien de ouders al sinds hun dochters in groep 1 zitten van erwtensoep met stokbrood. Inmiddels zitten de meiden al in groep 7, dus volgend jaar zou het laatste jaar zijn, maar directeur Arthur Mandos van de Klimophoeve wil ze de komende tien jaar ook nog inhuren. Deze aangeklede en oergezellige kerstborrel kan niet zonder de trouwe sponsoren Bakker Ammerlaan, Albert Heijn, Wijnhuis Wooning, Slagerij de With, De Kaazaak en Kwantum.
brieven-rubriek
Anonieme
worden
Het bruidspaar op de foto met de burgemeester. Foto: John Hofman.
De ingezonden
van De Heraut.
brieven
niet
010 - 521 66 55 www.absdehaan.nl Christiaan Huygensstraat 12 2665 KX BLEISWIJK SCHADE? WELKE SCHADE?

Samen Lansingerland: IDO-vrijwilliger bij bibliotheek Oostland

Lansingerland - Kees

Vijverberg is vrijwilliger bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek van Berkel en Rodenrijs. Hij vertelt wat het IDO is en hoe hij daarbij betrokken is geraakt.

Het Informatiepunt Digitale Overheid bestaat al een aantal jaren. Het is ingesteld door de rijksoverheid en de bibliotheken, dus ook bibliotheek Oostland, voeren het uit. In het IDO wordt informatie gegeven over alles wat komt kijken bij het gebruik van websites van de overheid. Dat kan de rijksoverheid zijn, maar ook de gemeentelijke overheid. Bij steeds meer vragen wordt verwacht dat je dat digitaal doet, dus met de computer.

Vooral wat oudere mensen kunnen daar veel problemen mee hebben. En dan is het goed als je daarvoor ergens terecht kunt.

In de afgelopen periode zijn er veel vragen geweest over het aanvragen van de coronatest en de energietoeslag, maar ook over de AOW-uitkering, het aanvragen van het rijbewijs en het gebruik van de Digidcode. De Digid-

code is als het ware de toegangspas tot ieders persoonlijke informatie op de websites van de overheid. Die heb je dus veel nodig als je digitaal correspondeert met de overheid. De Digidcode verklaart ook waarom Kees Vijverberg vrijwilliger is geworden bij het IDO. Daarvoor gaf hij namens een andere vrijwilligersorganisatie, het Seniorweb, al les in het aanvragen, activeren en gebruiken van de Digidcode.

Naast deze zogenaamde Digisterker-cursussen gaf en geeft hij ook nu nog steeds introducties in computergebruik. En ook dat gebeurt in nauwe samenwerking met bibliotheek Oostland.

Bij het IDO in Berkel en Rodenrijs werken nu twee vrijwilligers die elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur de vragen beantwoorden. Men kan daarvoor zo naar de bibliotheek komen. Men hoeft er geen lid van te zijn. Op andere tijden zijn er ook nog enkele bibliotheekmedewerkers, die deze vragen kunnen beantwoorden of die weten naar welke andere organisatie(s) zij mensen kunnen doorsturen. Op deze wijze hoopt de bibliotheek de plaats te zijn, waar je naast boeken

ook allerlei andere informatie kunt krijgen.

Samen Lansingerland

Samen Lansingerland is hét loket waar inwoners van Lansingerland terecht kunnen met hun hulpvragen of als zij vrijwillige hulp willen bieden. Of zit je met andere vragen waar je niet uitkomt? Blijf niet tobben. Kijk op www. samenlansingerland.nl “ik zoek hulp”. Daar vind je naast bibliotheek Oostland veel vrijwilligersorganisaties: er is er altijd wel één waar je je vraag kunt stellen en die je verder kan helpen. Je kunt ook bellen naar 010 - 3101012, mailen info@samenlansingerland.nl.

De Heraut woensdag 28 december 2022 7
Kees Vijverberg is één van de vrijwilligers bij het Informatiepunt Digitale Overheid in Bibliotheek Oostland. DE BESTE WENSEN VOOR 2023! Dank voor alle bezoekjes aan onze winkels! Vers uit Dorpsstraat 70 2665 BK Bleiswijk Tel. 010 - 521 25 37 www.dewith.keurslager.nl DEZE AANBIEDINGEN GELDEN VAN WOENSDAG 28 DECEMBER T/M DINSDAG 3 JANUARI ITALIAANSE TONIJNSALADE 100 gram 2.10 QUICHE HAM OF PREI 4 halen = 3 betalen ARGENTIJNSE BIEFSTUK 100 gram 2.69 KIPFILET 4 stuks 8.95 SHOARMAPAKKET per stuk 9.95 VISCORNER DO, VR & ZA FRUITSALADE 100 gram 1.25 DIVERSE TAPASBAKJES per stuk 3.25 JUS D’ORANGE 1 liter fles 3.49 APPELTJES IN VEENBES 100 gram 1.99 Wij wensen u een fijne jaarwisseling toe en een gezond 2023. geldig van 29 december t/m 4 januari Boerderijkaas met tru el 100 gram 2,79 Cashewnoten vers gebrand 250 gram 4,75 010-5248215 - info@kaazaak.nl - www.kaazaak.nl - Dorpsstraat 65/67 - Bleiswijk Boerenambacht xxl onze topkaas 500 gram 9,25 Gorgonzola met prosecco 100 gram 2,79
De Heraut woensdag 28 december 2022 8 sT.K. gevraagd: oude Omega herenhorloges. Bel Leo T 06 24843599 T.K. gevraagd singeltjes uit de jaren 60 en 70. T 06 41684757 Gevraagd: gratis fietsen om op te knappen T 0611848938 T.K. Nieuwe kookboeken € 1,- t/m € 2,50 ± 25 st. T 010-4169377 haitsmavuurwerk.nl Wij maken een vaste prijsafspraak, per maand of per kwartaal. Dus je weet altijd waar je aan toe bent. Geen onduidelijke en onvoorziene facturen. Alles online en digitaal. Wij reageren snel en je hebt altijd direct contact met de juiste persoon. Zo kun je het nieuwe jaar goed beginnen. Industrieweg 82 T 2651 BD Berkel en Rodenrijs linda@modoadministraties.nl www.modoadministraties.nl Tel. 010-5114891 Ben je ondernemer? Zijn de kosten van je boekhouding onduidelijk en wordt ieder mailtje aan je gefactureerd? AFHAALPUNTEN DE HERAUT: Gemeentehuis Lansingerland Boekhandel Van Atten Primera Berkel en Rodenrijs Primera Bergschenhoek (nieuw afhaalpunt) Berkelse Poort 59 2651 JX Berkel en Rodenrijs www.herautonline.nl /herautonline /herautonline T. 010-5118892 advertentie@de-heraut.nl Leeghwaterweg 16, 2661 TV Bergschenhoek Tel. 010 -5219338 E-mail info@schildersbedrijfrodenburg.nl Tij dens d e w intermaanden voor uw binn en schi lderwer k een super s cherp e offert e. Is uw woning aan een opknapbeurt toe? ANIEL STRIJKSERVICE 010 529 80 55 www.aniel.nl

Klimaatburgemeesters kondigen noodtoestand af

Berkel en Rodenrijs - Wie als inwoner van Lansingerland de ranglijst van vuilste plaatsen in Nederland bestudeerd, wordt daar niet vrolijk van. Top-tieners Rotterdam (1), Schiedam (2) en Den Haag (4) liggen bij wijze van spreken op fietsafstand. De drie dorpskernen van de fusiegemeente naderen de top 10 niet. Al kondigden de beide lokale Klimaatburgemeesters Norbert Schotte en Robert Liefhebber inmiddels al wel de klimaatnoodtoestand af.

Arie van Driel

Schotte: “Verduurzamen is in Lansingerland namelijk bittere noodzaak. Wij liggen totaal niet op koers om beneden 1,5 graad opwarming te blijven. Dat kan ook niet zolang politiek en burgers onvoldoende in beweging komen. Dit geldt ook voor onze gemeente. Zo wordt onze nieuwe dorpskern verre van duurzaam gebouwd.”

Gemeenteraad

Aan Schotte en Liefhebber de taak om daar tijdens hun twaalf maanden durende ambtsperiode verandering in te brengen. Schotte: “Lokale politici moeten beseffen dat zij hierin een belangrijke rol hebben. Dat ook zij hun nek moeten uitsteken.” Schotte bezocht inmiddels de fractie van GroenLinks, voerde een gesprek met Duurzaamheidwethouder Michiel Muis en gesprekken met overige fracties volgen. In het nieuwe jaar staat het toespreken van de gemeenteraad en een ambtelijke afdeling op de agenda.

Schotte en Liefhebber werden op 31 oktober door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) benoemd tot Klimaatburgemeesters.

Inclusief Schotte en Liefhebber telt Nederland vooralsnog 245 Klimaatburgemeesters, verdeeld over 158 gemeenten.

Van hen wordt door het ministerie verwacht dat zij zich in hun woonplaats, wijk of buurt inzetten om de CO2-uitstoot te verminderen om zo de klimaatdoelstellingen te halen.

Als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050, moet in 2030 de CO2-uitstoot in Nederland met minimaal 55% zijn gedaald. De Klimaatburgemeesters spelen daarin een belangrijke informatieve en inspirerende rol. Hun inzet om te verduurzamen

kan zich onder meer vertalen in een groot initiatief zoals het opzetten van een duurzame actie. Maar dat kan ook iets kleinschaligs zijn, bijvoorbeeld per straat of wijk.

Wijkaanpak

Beide Klimaatburgemeesters hebben ieder een eigen portefeuille, Zo maakt Liefhebber de complexiteit en abstractie van klimaatverandering klein naar acties die iedereen kan ondernemen. Voor hemzelf ligt het accent op de in de jaren 70 van de vorige eeuw in de dorpskernen gebouwde woningen. Liefhebber: “Woningen die tot 1975 zijn gebouwd, zijn minder geïsoleerd. Daardoor verliest een huis via gevels, vloeren, daken, naden en kieren veel warmte. In dat geval stook je eenvoudigweg voor de buitenlucht. Door te verduurzamen kun je dat voorkomen. Daar is een gerichte wijkaanpak voor nodig.”

De keuze voor Liefhebber als Klimaatburgemeester lag voor de hand. Als directeur van Het Groene Platform is hij 24/7 bezig met energiebesparingen en verduurzamen. De adviseurs van het platform geven na een woningschouw een onafhankelijk advies over de te nemen maatregelen, de kosten, de bespa-

ringen en het aanvragen van subsidies. Liefhebber: ‘’Duidelijk is het inmiddels al wel dat het aantal aanvragen voor een woningschouw blijft stijgen.’’

Binnen de gemeentegrenzen houdt Jan Boonekamp zich met dezelfde materie bezig. Hij is een van de vrijwilligers van de energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom. Hij en zijn collega´s zijn actief om inwoners van Lansingerland te helpen met het besparen van energie.

Dat doet de coöperatie op drie manieren. Het aanleggen van zonnedaken. Het bemensen van de Energiewinkel. Alsmede het geven van een persoonlijk advies door een energiecoach. Van wie Boonekamp er daar een van is.

In het bijna afgelopen jaar stond hij 300 huishoudens met adviezen bij hoe te verduurzamen en zo te kunnen besparen op de energielasten van hun woning.

Gideonsbende

Schotte zet zich al jaren in voor een beter klimaat. Binnen Lansingerland richt hij zich onder meer op de lokale politiek, bouwprojecten en de te gebruiken bouwmaterialen. Naast die portefeuille is hij als oprichter van de stichting ´Gideon’ - landelijk actief;

Geslaagd oliebollenfeest De Bron

Berkel en Rodenrijs - Op woensdag 21 december heeft een groot aantal vrijwilligers 4000 oliebollen gebakken. De oliebollen werden voor een deel bezorgd bij zorginstellingen, ouderen, verstandelijk gehandicapten, Hergerborch en bij de Voedselbank.

De oliebollenbakkers gingen ‘s ochtends vroeg om zeven uur aan de slag. In diverse straten werden onder

Terwijl de Nieuws- en adver tentieblad voor Lansingerland

teken van verbondenheid naar elkaar uit te stralen. Bij De Bron was het een gezellig samenzijn, samen met de oliebollenbakkers. Bij vuurkorven, muziek en warme chocolademelk konden de bezoekers de overheerlijke oliebollen proeven. De opbrengst van deze actie gaat naar het Kinderdorp Rehoboth in Zuid-Afrika waar weeskinderen met HIV worden opgevangen en verzorgd (uitgaande van stichting Themba). De vrijwilligers waren aan het eind de dag moe maar zeer tevreden dat alle oliebollen hun plek hebben weten te vinden en alles op rolletjes is verlopen. Uiteindelijk ging het erom in deze kortere en misschien sombere dagen onze medemens niet te vergeten maar te verrassen met oliebollen. Telefoon 010-511 88 92 E-mail redactie@de-heraut.nl

Uw erfcoach en meer

in de volksmond beter bekend als de Gideonsbende. Dit is een landelijke beweging die zich inzet voor de materialen-, energie-, en sociale transitie in de bouw- en vastgoedsector. Zelf legt Schotte het accent op de transitie van CO2 intensieve materialen, zoals beton, staal en steenwol naar klimaatpositieve en circulaire materialen zoals hout, vlas en kalkhennep.

Schotte: “Nogmaals. Lokale politici moeten beseffen dat zij hier in een belangrijke rol hebben. Ze moeten hun nek durven uitsteken en voor de troepen uitlopen. Dat is leiderschap. Wanneer het om nieuwbouw gaat kunnen ze bijvoorbeeld hogere condities stellen aan projectontwikkelaars en aan het door hen gebruikte bouwmateriaal. De mogelijkheden om als gemeente te sturen op het gebruik van klimaatpositieve materialen is er, andere gemeenten doen dit al. Ik neem ze graag mee in deze landelijke ontwikkelingen.”

Als Klimaatburgemeesters hoeven Schotte en Liefhebber aan het einde van hun ambtstermijn van een jaar geen verantwoording af te leggen. Zij presenteren hun aanbevelingen aan de gemeenteraad. Vervolgens moet de raadsleden ermee aan de slag.

Adviseren

Informeren Ontzorgen

de langstlevende ouder of partner dan heeft de bijstand het recht om gedane uitkeringen terug te vorderen als de langstlevende ouder of partner is overleden.

Veel ouders en anderen, die hun nalatenschap aan personen in de bijstand nalaten, zoeken naar mogelijkheden om hun erfenis te beschermen tegen de bijstand. Veel gebruikt zijn het toekennen van de legitieme portie en het verzoek aan de andere erfgenamen om het kind in de bijstand af en toe wat toe te stoppen. Anderen steunen zoveel als toegestaan bij leven maar echt goede oplossingen zijn er niet. Juist door deze regels houden de personen die de erfenis het beste kunnen gebruiken er het minste aan over.

De ontvanger van de bijstand moet zodra hij of zij kennis heeft gekregen van de erfenis die hem of haar toevalt de gemeente informeren. Is de verwachting dat de erfenis de vrijstelling van de Participatiewet overstijgt dan stopt de bijstand en ontvangt de erfgenaam een voorschot dat later - als de erfenis uitgekeerd wordt - terugbetaald moet worden. Vervolgens mag de voormalig bijstandsgerechtigde alleen heel voorzichtig interen op de erfenis (maandelijks niet meer dan 1,5 keer het bedrag dat nu ontvangen wordt).

Betreft het overlijden de eerste van een (ouder)paar en ontvangt de erfgenaam een vordering op

Tip: In steeds meer gemeenten mogen personen die een bijstandsuitkering ontvangen schenkingen ontvangen tot €1.200. Het bedrag betreft het totaal aan schenkingen. Vraag voordat u schenkt eerst de gemeente waar de bijstandsontvanger woont welke regels zij hebben zodat de ontvanger niet onnodig gekort wordt op de uitkering of in elk geval voorbereid is.

De Bron om

Wilt u meer weten, maak dan eens een afspraak voor een van onze gratis erfcoach-spreekuren (onder meer in Lansingerland of Schiebroek) of maak een afspraak op kantoor. U kunt ons hiervoor altijd bellen of mailen. Voor meer informatie: 010 3130823 info@akto.nu www.akto.nu

De Heraut woensdag 28 december 2022 9 Verduurzamen in Lansingerland is bittere noodzaak
Robert Liefhebber Jan Boonekamp en Norbert Schotte: “Lokale politici moeten beseffen dat zij een belangrijke rol hebben.” Foto: Arie van Driel.
oliebollenbakkers hun werk deden kwamen veel mensen naar
andere door jongerenwerk SAYF gratis oliebollen uitgedeeld om met de Kerstdagen een glimp van het Licht en een een oliebol te kopen en te proeven.
Tweewekelijkse Column Erfenis en de bijstand
Een persoon die bijstand ontvangt en een erfenis verwacht, wordt daar over het algemeen niet erg blij van. Behalve het feit dat er eerst iemand moet overlijden voordat er een erfenis kan vrijvallen, krijgt deze persoon met de afdeling werk en inkomen van de gemeente te maken die de uitkering verzorgt. Volgens de Participatiewet, waar de bijstand onder valt, moet de persoon die bijstand ontvangt er zelf alles aan doen om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Een erfenis weigeren mag dus niet en moet bovendien beneficiair worden aanvaard (kost wel €134 in 2022) zodat de ontvanger van de erfenis niet met schulden blijft zitten.
Mr. Nicole C. Goud en Nico van Scheijndel

Kerstbomeninzameling

Uw kerstboom is geld waard! Wij halen dit jaar weer op afspraak kerstbomen thuis op, maar alleen bij 25 bomen of meer. Wij hanteren een bedrag van € 0,50 per kerstboom. Heeft u of uw kind meer dan 25 kerstbomen opgehaald?

Dan kunt u een afspraak maken voor donderdag 5, vrijdag 6 of zaterdag 7 januari 2023. De inwoner met het hoogste aantal kerstbomen wordt door de gemeente in het zonnetje gezet!

Afspraak maken

U kunt vanaf maandag 2 januari 2023 een afspraak maken via het aanmeldformulier op onze website of telefonisch via 010 800 4000.

Aanmelden kan tot woensdag 4 januari 16.00 uur. Meldingen na deze datum en tijd worden niet meer in behandeling genomen. Meer informatie over de inzameling van kerstbomen vindt u op www.lansingerland.nl/kerstbomen.

Gft-inzamelronde

U kunt uw kerstboom ook bij de eerste GFT inzamelronde in januari aanbieden. Let op: leg uw kerstboom niet te vroeg neer i.v.m. de veiligheid en gevaar voor brand rond oud en nieuw. Leg uw kerstboom zodanig neer in de buurt van de aanbiedplaats dat deze goed zichtbaar is maar niet in de weg ligt voor het verkeer.

Oudejaarsavond 55+ in De Leeuwerik

Vrijwilligers van Welzijn Lansingerland organiseren een gezellige Oudejaarsavond 55+ in De Leeuwerik in Bleiswijk. Een avond waar met een hapje, drankje en

oliebollen, wordt geproost op het nieuwe jaar. Voor meer informatie kunt u bellen met Welzijn Lansingerland, telefoon (010) 522 55 45.

Extra beveiliging tijdens de jaarwisseling

Op 31 december zet de gemeente vanaf 20.00 uur tot 04.00 uur particuliere beveiligers in. Zij surveilleren in de centrumgebieden, zien toe op de veiligheid en controleren op de naleving van het vuurwerkverbod in de vuurwerkvrije zones. De beveiligers en de politie hebben tijdens de jaarwisseling contact met elkaar. Daarnaast plaatsen wij in de drie cen-

tra tijdelijk mobiele camera’s. Een particuliere meldkamer bekijkt deze camerabeelden live en stuurt de beveiligers op straat aan. Ook nemen we de beelden op. Bij strafbare feiten kan de politie de beelden achteraf opvragen en gebruiken. In het gebied waar cameratoezicht is, plaatsen wij informatieborden.

Afsluiting afvalbakken

Rond de jaarwisseling worden in onze gemeente de afvalbakken afgesloten

• De verzamelcontainers voor oud papier/karton, PMD, textiel en de GFT containers waarop geen paslezer aanwezig is, zijn van 31 december vanaf 15.00 uur afgesloten en gaan op 1 januari weer open.

• De prullenbakken zijn van 27 december t/m 3 januari afgesloten.

Afvalwijzer en klantenservice Renewi Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl of de Afvalwijzer App voor uw inzameldagen.

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met de klantenservice van Renewi via telefoonnummer (010) 44 54 199 of mail naar lansingerland@renewi.com

Een veilige jaarwisseling

Het is bijna 31 december en veel mensen staan te trappelen om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden. Om incidenten te voorkomen, spannen de gemeente en haar partners zich in om bij te dragen aan een goed verloop van de jaarwisseling. Graag brengen wij een aantal zaken onder uw aandacht die daarmee te maken hebben.

Wanneer mag u vuurwerk afsteken?

Op 31 december mag u vuurwerk afsteken vanaf 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur, behalve in de vuurwerkvrije zones. Buiten deze periode mag u nergens vuurwerk afsteken. Gebeurt dat wel dan is dat strafbaar. U mag alleen legaal vuurwerk afsteken. Dit is te koop bij erkende vuurwerkverkooppunten van woensdag 28 december tot en met zaterdag 31 december.

Houd rekening met elkaar! Steek bijvoorbeeld

geen vuurwerk af op plekken waar kwetsbare mensen wonen of in de buurt van dieren. Laat het vooral een leuke jaarwisseling voor iedereen zijn.

Vuurwerkvrije zones

De volgende locaties zijn binnen de gemeente aangewezen als vuurwerkvrije zone. Het afsteken van vuurwerk is hier verboden en dus strafbaar:

• Centrumgebied Bergschenhoek

• Centrumgebied Berkel en Rodenrijs

• Centrumgebied Bleiswijk

• Hospice Bergschenhoek

• Museumhoeve Molenaar Berkel en Rodenrijs

• Zorgcentrum de Tuinen Bleiswijk

Op deze locaties plaatsen wij informatieborden.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

Op maandag 9 januari van 18.30 –21.30 uur bent u van harte uitgenodigd om in het gemeentehuis het nieuwe jaar in te luiden tijdens onze nieuwsjaarsreceptie. Burgemeester Pieter van de Stadt blikt vanaf 19.00 uur terug op 2022 en kijkt samen met u vooruit. Daarnaast worden traditiegetrouw de vrijwilligersprijzen uitgereikt. RTV Lansingerland is er ‘live’ bij. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Geeft u zich dan op via: www.lansingerland.nl/ nieuwjaarsreceptie2023.

• De Blipverts zijn van 28 december t/m 4 januari afgesloten.

Meldpunt Vuurwerkoverlast op 29, 30 en 31 december 2022

Vuurwerkoverlast kunt u via het tijdelijke Meldpunt Vuurwerkoverlast melden op 29, 30 en 31 december. Belt u daarvoor met het telefoonnummer (010) 800 40 000. Het meldpunt is bereikbaar

• op 29 en 30 december tussen 18.00 - 22.00 uur

• op 31 december tussen 09.00-18.00 uur Voor een gerichte en snelle opvolging van vuurwerkoverlast verbinden wij een inwoner direct door met een handhaver op straat. Bij een levensbedreigende situatie belt u altijd 112.

Geen spoed, wel politie? Bel dan met 0900-8844. Dit nummer kunt u bellen voor niet-spoedeisende vragen en problemen. 0900-8844 is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar.

Melding via de BuitenOpOrde app

U kunt vuurwerkoverlast daarnaast melden via de BuitenOpOrde app of via www.lansingerland.nl/melding. Deze melding wordt niet direct gelezen maar op een later moment. Hiermee kunnen we goed in kaart brengen waar in Lansingerland sprake is van vuurwerkoverlast.

De Heraut woensdag 28 december 2022 10
Fotografe: Ariane Kok

Burgemeester Pieter van de Stadt:

“Als je iets doet, doe het dan goed!”

Lansingerland – Wat burgemeester Pieter van de Stadt betreft waren er drie thema’s die 2022 in belangrijke mate hebben bepaald: de gevolgen van de coronacrisis, het opvangen van ontheemden en asielzoekers en de woningbouwopgave. Wij spraken vlak voor de feestdagen met hem over het afgelopen jaar.

Kunt u aangeven wat de hoogte- en dieptepunten in 2022 waren?

Burgemeester Van de Stadt: “We begonnen 2022 nog met beperkingen als gevolg van corona. Dat was voor veel inwoners een dieptepunt en voor veel ondernemers zwaar. In maart konden specifieke coronamaatregelen definitief achter ons gelaten worden. Dat was voor veel mensen een hoogtepunt. Corona is nog wel onder ons; het neemt steeds meer de vormen aan van een griep. Hoewel sommigen er ernstig ziek van kunnen worden, net als bij een stevige griep. Als de situatie blijft zoals die nu is, verwacht ik dat we er als samenleving mee kunnen leven. Ben je niet gevaccineerd, dan blijft het risico van een ziekenhuisopname. Inmiddels hebben ook veel inwoners corona gehad en daarmee een zekere vorm van afweer opgebouwd.”

Heeft Lansingerland voldoende gedaan bij de opvang van vluchtelingen? “We werden als samenleving eind december 2021 ook geconfronteerd met het dwingende verzoek van de toenmalige staatssecretaris om asielzoekers op te nemen en daardoor overvolle asielzoekerscentra te ontlasten. Dat was een dieptepunt in de zin dat er grof geschut werd ingezet, zonder dat daar een wettelijke grond voor was. Een hoogtepunt is wel dat wij als Lansingerlandse samenleving de opvang van 52 personen in ‘de Tobias’ (aan de Tobias Asserlaan) gerealiseerd hebben. De termijn is inmiddels verlengd en het gaat goed met de opvang op die locatie.”

De taakstelling van de gemeente Lansingerland voor het huisvesten van asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben, was voor 2022 vastgelegd op 85 personen. De overloop van statushouders, die in 2021 nog niet ondergebracht waren, bedroeg 18 personen. Aan het eind van 2022 zijn waarschijnlijk zelfs 113 statushouders van een huis voorzien.

Door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne op 24 februari 2022 kwamen er ook Oekraïners naar Nederland. U heeft zich direct bereid verklaard de ontheemde mensen te willen opvangen.

“Dat is een ernstig dieptepunt van dit jaar. Het is ongekend dat binnen Europa het leger van een groot land een naburig land op zo’n grove wijze binnenvalt en daar vernietigend uithaalt en terreur van een ongekende omvang uitoefent. We kunnen allemaal de gevolgen ervan dagelijks zien in het nieuws. Ik ben er trots op dat wij gezamenlijk de eerste opvang van mensen in het voormalig Rabobank-gebouw hebben kunnen realiseren. Samen met vrijwilligers, ondernemers en instanties. Ook vele Lansingerlanders hebben hun huis en hart opengesteld. Er wonen zo’n 85 Oekraïners bij particulieren. En nu zetten we met de langdurige opvang van Oekraïners weer een stap vooruit. Daar hebben we ook krediet van het Rijk voor gekregen. Een tweede hoogtepunt is dat we door die opvang van 150 ontheemde Oekraïners te combineren met de tijdelijke huisvesting van mensen die met spoed een woning zoeken, bijvoorbeeld vlak na een scheiding, goede flexwoningen aan de Sportlaan in Bergschenhoek kunnen realiseren, die we anders niet zo snel geplaatst zouden hebben. We werken nu aan een tweede locatie voor nog eens 150 ontheemde Oekraïners, en in beginselafhankelijk van de situatie - een derde groep van 150 personen. Belangrijk aspect is dat de flexwoningen lang kunnen blijven staan, en dat die wo-

ningen beschikbaar komen voor eigen inwoners als Oekraïners weer terug kunnen gaan naar hun land. Daarmee zetten we een plus op onze reguliere woningbouwprogramma’s.”

Feitelijk samengevat, gemeente Lansingerland vangt drie verschillende stromen vluchtelingen op: 1) statushouders – vluchtelingen met een verblijfsstatus, waarvan in het eerste halfjaar van 2023 volgens het COA 77 personen verplicht ondergebracht moeten worden; 2) asielzoekers - door de overvolle AZC’s worden in Lansingerland tijdelijk 52 asielzoekers in noodopvang ‘de Tobias’ ondergebracht; conform de nieuwe asielwet krijgt onze gemeente daarvoor een extra verplichting oplopend naar ongeveer 150 personen; het is nog onbekend waar dat gerealiseerd wordt in verband met toekomstige woningbouw in Wilderszijde; 3) ontheemde Oekraïners - de 150 (tot mogelijk 450) Oekraïners hebben binnen de Europese Unie voor de komende jaren een verblijfsstatus, min of meer vergelijkbaar met andere Europeanen die hier tijdelijk werken en wonen.

Maken wij onderscheid tussen stromen vluchtelingen?

De burgemeester: “Bedenk wel dat mensen die vanwege een oorlogssituatie, geweld of vervolging moeten vluchten, niet uit vrije wil naar Nederland komen. In beginsel zijn dat mensen die in nood verkeren. Ik vind het daarom onze menselijke plicht die vluchtelingen op te vangen. De basis is dat een individuele Syriër, Eritreeër of Oekraïner die hierheen vlucht netjes wordt opgevangen. Als ze hier zijn, hebben ze zich zoals ieder ander aan wet- en regelgeving te houden, zich in te spannen om aan het werk te gaan en in te burgeren. Dat mogen wij van ‘nieuwkomers’ verwachten. Zolang ze geen inkomen hebben zorgen wij voor ze en verstrekken we leefgeld, maar ik vind dat ze met een eigen inkomen ook kunnen gaan bijdragen aan huur en levensonderhoud, vergelijkbaar met andere migranten binnen Europa. We zien dat veel Oekraïners dat ook willen en zich op die manier voorbereiden op hun terugreis.”

Sommigen vinden dat met het huidige woningtekort en de opvang van vluchtelingen de grenzen zijn bereikt, zeker met de aantallen die wij onderdak moeten gaan bieden.

“Natuurlijk zitten er onder vluchtelingen ook ‘gelukszoekers’, maar ik reken erop dat we met toepassing van de wet die mensen naar hun eigen land uitzetten. De andere vluchtelingen moeten we onderbrengen, en dat vergroot inderdaad de druk op sociale huurwoningen waarvan er al niet genoeg voor de eigen inwoners zijn. Het grote woningtekort is een dieptepunt van een geheel andere orde. Veel mensen uit alle inkomensgroepen zijn wanhopig op zoek naar een woning. Het is onvoorstelbaar dat we er maar niet in slagen dat op te lossen.

Daarom is het belangrijk dat we onze grote woningbouwprogramma’s de komende jaren kunnen gaan uitvoeren. Er zijn te weinig woningen voor starters en de doorstroming van ouderen naar levensloopbestendige woningen stagneert al jaren.

Bovendien zijn er spoedzoekers die bijvoorbeeld door een scheiding een huis nodig hebben. Dat proberen we nu met het plaatsen van flexwoningen gedeeltelijk op te vangen. Het is de bedoeling dat er aan de Sportlaan vooreerst 80 eigen inwoners tijdelijk een plek kunnen krijgen totdat ze elders een woning vinden.

Ik ben er trots op dat we een bouwprogramma hebben voor 11.000 woningen. De gemeenteraad en het college van b. en w. hebben afgesproken daar vaart mee te zullen maken. Die stap naar voren gaan we nu maken. In de regio is Lansingerland veruit koploper als het om dit aantal woningen gaat en ook wat betreft het aantal sociale huurwoningen. We hebben plannen voor alle categorieën.”

Waarom stagneert de woningbouw dan nog steeds?

Burgemeester Pieter van de Stadt: “Een dieptepunt hierbij vind ik dat wij als gemeente door allerlei hoepeltjes van provincie Zuid-Holland èn het Rijk moeten springen om onze plannen überhaupt gerealiseerd te krijgen. Het Rijk is van de gemeente afhankelijk om bouwplannen uit te voeren, waar de provincie dan weer tussen zit. Ik verwacht daarom van de minister, die verantwoordelijk is voor de enorme bouwopgaven waarvoor Nederland staat, dat hij alle belemmeringen – ook door de eisen die de provincie heeft – wegneemt, zodat de bouw op gang komt. Door het niet goed stroomlijnen van de verschillende bestuurslagen blijven we onnodig met een woningtekort zitten. Ik vind het onbestaanbaar dat bepaalde gedeputeerden met veel bombarie tegen het woningtekort demonstreren in Rotterdam, maar bedenkingen hebben op een plan waarbij veel sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd. Denk aan Bleizo. Toen er nood was om Oekraïners op te vangen heb ik met anderen gezegd ‘we gaan dit gewoon doen!’ Dankzij de titel die wij kregen op basis van die ontheemdenwet, hebben we druk kunnen zetten. Die benadering zou ik wel op meer dossiers willen! Ik constateer een gebrek aan doorzettingsmacht in ons

land. Er zou minder gepraat moeten worden en meer daadkracht moeten worden getoond! Dat reken ik ook tot de dieptepunten van dit jaar. Als wij kunnen bouwen op Bleizo doen we iets aan de nationale woningnood, die grote impact op mensen heeft. Het is een mensenrecht om een woning te hebben!

Op die locatie kunnen we 6.000 woningen bouwen. Voor Bleizo geldt de stikstofbelemmering namelijk niet. Wij zijn een van de weinigen met een locatie waar we kunnen bouwen! Hoe kán de provincie hier nee tegen zeggen op een locatie waar we voor miljoenen een verkeersknooppunt met een OV-station hebben aangelegd. Dat is niet uit te leggen!”

Meer woningen is prima, maar hoe zit het met bereikbaarheid? En overlast van verkeer?

“Wat betreft betere infrastructuur van de N209, die nodig is om een toegenomen verkeersdrukte bij het gereed komen van woningbouwlocaties aan de Lange Vaart en Merenweg te voorzien, ontbreekt daarvoor op dit moment het geld bij de provincie. Er zijn veel provinciale knelpunten die opgelost moeten worden waarvoor ook de financiën ontbreken. Ik ga er wel van uit

dat de geluidshinder van de N209 met het plaatsen van geluidsschermen - een technisch complex uitvoerbare oplossing - verminderd gaat worden. Daarbij zou het een behoorlijke tegenvaller zijn als blijkt dat de geluidsoverlast van de HSL met de verwachte verbetering van de geluidsschermen niet wordt opgelost. We hebben allemaal profijt van de voorzieningen, maar het is belangrijk dat bij de aanleg van dergelijke infrastructuur het optimaal goed gedaan moet worden, zonder dat de directe woonomgeving daar last van heeft. Dat geldt niet alleen voor een N-weg en de HSL, maar ook voor de A16 Rotterdam waarvan wij gezegd hebben ‘niet zien, niet horen, niet ruiken!’ Maak de overlast zo min mogelijk.

Bij alles wat we in 2023 van plan zijn te gaan doen is daarom mijn motto: Als je iets doet, doe het dan goed!”

Heeft u nog een boodschap voor het nieuwe jaar voor uw inwoners? “Jazeker, het is belangrijk dat we samen werken aan onze samenleving. Ik ben trots op alle Lansingerlanders die zich inzetten voor anderen.

Ik wens inwoners en ondernemers een gezond, liefdevol en mooi 2023!”

De Heraut woensdag 28 december 2022 11
Terugblik met hoogte- en dieptepunten in 2022
Burgemeester Pieter van de Stadt. Foto: Studio Dijkgraaf.
12 iedereen veel (woon)geluk en een gezond 2023! Dorpsstraat 79 • 2661 CE Bergschenhoek Tel. 010-7850833 • E-mail info@dbmakelaars.nl Volg ons VERKOOP | AANKOOP | TAXATIES

Nieuwjaarspuzzel 2022

In deze laatste editie van De Heraut kan onze nieuwjaarspuzzel natuurlijk niet ontbreken. Met de puzzel zijn mooie prijzen te winnen. Evenals voorgaande jaren doet een groot aantal winkeliers en andere bedrijven met een nieuwjaarswens mee aan deze puzzel. Het is nu aan u om de uitdaging aan te gaan en de puzzel in te vullen. Uit de advertenties is een woord gehaald dat u in een cirkel terugvindt in het midden van elke pagina. Uitgezonderd pagina 11, hier moet u de zinnen koppelen aan het bijhorend vakje. Houd uw blik scherp en zoek bij elke advertentie het juiste rondje en vul de oplossing op onderstaand formulier in. U kunt het puzzelen af en toe onderbreken door het Jaaroverzicht 2022 te lezen met daarin een terugblik op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Deelnemers aan de puzzel maken kans

De Heraut woensdag 28 december 2022 13
mooie prijzen met als hoofdprijs maar liefst
Vul het wedstrijdformulier in en stuur het in een voldoende gefrankeerde envelop voor 31 januari 2023 naar: Nieuwsblad De Heraut Berkelse Poort 59 2651 JX Berkel en Rodenrijs. 2e prijs € 120,- * 3e prijs € 48,- * 4e prijs € 36,- * 5e t/m 7e prijs € 24,- * 8e t/m 1Oe prijs € 12,- * * aan waardebonnen Naam: Adres: ................................................................................ Postcode Plaats Telefoon ............................................................................. Waardebon €12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,Twaalfeuro €12,Mevr./Dhr.: Straat: Plaats:(Dezebonbinnen6maandenbestedennauitgifte) Geachte winkelier, DezewaardebonkuntunamensNieuwsblad“DeHeraut”accepteren.Hetbedrag ontvangt viaonzevertegenwoordigerterugofukuntdezelatenverzilverenoponskantoor.S.v.p.nietverekenenmetuwfakturen. Nieuws- advertentieblad De Heraut Postbus43,2650AABerkelenRodenrijs www.d -heraut.nl Volg nr.: Datum: Paraaf: Alleen adverteerderinteleverembijde van de: r Puzzelactie Nieuwjaarspuzzel waardebon. - Waardebon €12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12 €12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,Twaalfeuro €12,Mevr./Dhr.: Straat: Plaats:(Dezebon 6maandenbestedennauitgifte) Geachtewinkelier, Deze waardebonkuntunamensNieuwsblad“DeHeraut”accepteren.Hetbedrag ontvangtuviaonzevertegenwoordigerterugofukuntdezelatenverzilverenoponskantoor. S.v.p.nietverekenenmetuwfakturen. Nieuws-advertentieblad De Heraut Postbus43,2650AABerkelenRodenrijs www.de-heraut.nl Volgnr.: Datum: Paraaf: Alleeninte verembijde adverteerdervande:Puzzelactie r Nieuwjaarspuzzel waardebon.indd -06-200 Waardebon €12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,Twaalfeuro €12,Mevr./Dhr.: Straat: Plaats:(Dezebonbinnen6maandenbestedennauitgifte) Geachtewinkelier, DezewaardebonkuntunamensNieuwsblad“DeHeraut”accepteren.Hetbedrag ontvangtuviaonzevertegenwoordigerterugofukuntdezelatenverzilverenoponskantoor. S.v.p.nietverekenenmetuwfakturen. Nieuws-advertentiebladDeHeraut Postbus43,2650AABerkelenRodenrijs www.de-heraut.nl Volgnr.: Datum: Paraaf:Alleeninteleverembijde adverteerdervande:Puzzelactie r Nieuwjaarspuzzel waardebon.indd 08-06-2009 12:02: Waardebon €12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,-€12,Twaalfeuro €12,Mevr./Dhr.: Straat: Plaats:(Dezebonbinnen6maandenbestedennauitgifte) Geachtewinkelier, DezewaardebonkuntunamensNieuwsblad“DeHeraut”accepteren.Hetbedrag ontvangtuviaonzevertegenwoordigerterugofukuntdezelatenverzilverenoponskantoor. S.v.p.nietverekenenmetuwfakturen. sNieuws-advertentiebladDeHerautsPostbus43,2650AABerkelenRodenrijsswww.de-heraut.nl Volgnr.: Datum: Paraaf:Alleeninteleverembijde adverteerdervande:Puzzelactie r Nieuwjaarspuzzel waardebon.indd 08-06-2009 12:02:22 Adv: A Vak: Adv: E Vak: Adv: C Vak: Adv: G Vak: Adv: A Vak: Adv: E Vak: Adv: C Vak: Adv: G Vak: Adv: A Vak: Adv: E Vak: Adv: C Vak: Adv: G Vak: Adv: A Vak: Adv: E Vak: Adv: I Vak: Adv: C Vak: Adv: G Vak: Adv: A Vak: Adv: E Vak: Adv: I Vak: Adv: C Vak: Adv: G Vak: Adv: A Vak: Adv: E Vak: Adv: I Vak: Adv: C Vak: Adv: G Vak: Adv: K Vak: Adv: I Vak: Adv: M Vak: Adv: K Vak: Adv: O Vak: Adv: A Vak: Adv: E Vak: Adv: C Vak: Adv: G Vak: Adv: A Vak: Adv: E Vak: Adv: I Vak: Adv: C Vak: Adv: G Vak: Adv: A Vak: Adv: E Vak: Adv: C Vak: Adv: G Vak: Adv: A Vak: Adv: E Vak: Adv: C Vak: Adv: A Vak: Adv: E Vak: Adv: I Vak: Adv: C Vak: Adv: G Vak: Adv: A Vak: Adv: E Vak: Adv: C Vak: Adv: G Vak: Adv: A Vak: Adv: E Vak: Adv: I Vak: Adv: C Vak: Adv: G Vak: Adv: B Vak: Adv: F Vak: Adv: D Vak: Adv: H Vak: Adv: B Vak: Adv: F Vak: Adv: D Vak: Adv: H Vak: Adv: B Vak: Adv: F Vak: Adv: D Vak: Adv: H Vak: Adv: B Vak: Adv: F Vak: Adv: J Vak: Adv: D Vak: Adv: H Vak: Adv: B Vak: Adv: F Vak: Adv: J Vak: Adv: D Vak: Adv: H Vak: Adv: B Vak: Adv: F Vak: Adv: J Vak: Adv: D Vak: Adv: H Vak: Adv: J Vak: Adv: N Vak: Adv: L Vak: Adv: B Vak: Adv: F Vak: Adv: D Vak: Adv: H Vak: Adv: B Vak: Adv: F Vak: Adv: J Vak: Adv: D Vak: Adv: H Vak: Adv: B Vak: Adv: F Vak: Adv: D Vak: Adv: H Vak: Adv: B Vak: Adv: F Vak: Adv: D Vak: Adv: B Vak: Adv: F Vak: Adv: J Vak: Adv: D Vak: Adv: H Vak: Adv: B Vak: Adv: F Vak: Adv: D Vak: Adv: H Vak: Adv: B Vak: Adv: F Vak: Adv: J Vak: Adv: D Vak: Adv: H Vak: PUZZELPAGINA 1 PUZZELPAGINA 3 PUZZELPAGINA 4 PUZZELPAGINA 5 PUZZELPAGINA 6 PUZZELPAGINA 7 PUZZELPAGINA 8 PUZZELPAGINA 9 PUZZELPAGINA 10 PUZZELPAGINA 11 PUZZELPAGINA 12 PUZZELPAGINA 13 PUZZELPAGINA 14 PUZZELPAGINA 2 240,- 1e PRIJS € * DE BESTE WENSEN VOOR 2023 Of mail uw oplossing naar: advertentie@de-heraut.nl o.v.v. Nieuwsjaarspuzzel 2022. Wij wensen u veel puzzelplezier!
op één van de
€ 240,- aan waardebonnen.
De Heraut woensdag 28 december 2022 14 010 - 20 38 283 www.modusdesign.nl info@modusdesign.nl Wenst u een gelukkig nieuwjaar! Herenstraat 28 A 2651 CB Berkel en Rodenrijs WWW.PAULENPAUL.NL Wij wensen u een gelukkig 2023! Familie Ammerlaan en medewerkers wensen iedereen een gelukkig en gezond 2023! Kerkstraat 23, 2651 CD Berkel en Rodenrijs Telefoon 010-5115331 Dorpsstraat 50, 2661 CH Bergschenhoek Telefoon 010-2036867 Wij wensen u een ‘Well Dressed’ nieuwjaar! Kledingvermaak - Reparatie en Stomerij ww w.imm obilia.nl Namens Team Immobilia een warme nieuwjaarsgroet! WIJ WENSEN U EEN SPORTIEF 2023 B C F G 3 4 5 6 7 8 1 www.jenshaarden.nl WIJ WENSEN U EEN FIJN EN WARM NIEUWJAAR! H 2 Kleihoogt 34 Berkel en Rodenrijs 010 - 511 56 03 info@houtlijn.nl A 1 DE BESTE WENSEN VOOR 2023 D E V L O E R E N P A U L S T O M E R I J S P O R T I E F A M M E RL A A N I M M O B I L I A H A A R D E N H O U T L I J N

Elk jaar doen veel lezers mee met onze Nieuwjaarspuzzel. Dit jaar was de eerste inzending wel heel snel binnen, namelijk op woensdagmiddag 29 december 2021 om 15.24 uur, per mail! De maandag daarop lagen er meerdere enveloppen op de mat van de redactie met de oplossing van de puzzel en dat ging die maand nog steeds door. Leveren u en jij de oplossing ook dit jaar in?! De jaarwisseling is in Lansingerland zonder al te grote problemen verlopen al vonden er op diverse locaties wel incidenten plaats. Zo vernielden rondtrekkende jongeren in Berkel en Rodenrijs een camera en ander straatmeubilair. In Berkel en Rodenrijs raakte een persoon zwaargewond aan zijn voet door vuurwerk en in Bleiswijk werd vuurwerkoverlast gemeld.

Nadat de reis in verband met corona al twee keer was uitgesteld besloten Joop en Coby Fuijkkink van de Stichting Hulp Letland toch om rond de feestdagen af te reizen naar Letland om daar hulp te gaan bieden aan de kwetsbare medemens. Joop en Coby werden enthousiast ontvangen door onder meer de kinderen van de dorpsschool in Straupe. Bij de Berkelse Toneel Groep (BTG) hebben zich enkele bestuurswisselingen voorgedaan. Voorzitter Aad Hulst, secretaris Piet van Rutten en bestuurslid Ina van der Spek, die negenenveertig jaar bestuurslid is geweest, maakten plaats voor jonge bestuursleden. Gertjan Hulst werd de nieuwe voorzitter als opvolger van zijn vader. Jacqueline Berg nam het secretariaat op zich en Nora de Veld ging als penningmeester optre-

den. Lucienne van den Berg werd algemeen bestuurslid.

Op vrijdagochtend 7 januari zette toenmalig wethouder Jan-Willem van den Beukel de honderdste aanvrager van het energiecoachgesprek in 2021, Jan Lous, in het zonnetje.

Als beloning en dank kreeg Lous een Speedcomfort, een apparaatje voor op zijn radiator om de warmte sneller en beter te verspreiden. Ons land was nog steeds in de greep van het coronavirus. Vrijdag 14 januari maakte premier Mark Rutte bekend dat onder andere de winkels hun deuren weer mochten openen. De horeca en culturele instellingen kregen echter te horen dat dit goede nieuws aan hun neus voorbij ging. Om hun diepe zorgen kenbaar te maken voerde een groot aantal horecagelegenheden actie. Het leverde op een aantal locaties in Lansingerland grote drukte op. De politiekids is een project van de politie om basisschoolkinderen samen met hun ouders betrokken te maken bij politiewerk. In januari ging dit ook van start op basisschool de Gouden Griffel in Berkel en Rodenrijs. Een groepje kinderen ging daar samen met de politie zorgen voor een betere omgeving. Eindelijk mocht er op 15 januari weer getraind worden en daar was de vrouwenselectie van CVV Berkel blij mee. Hoofdtrainster Sanne Dekkers en ruim zestien speelsters maakten daar graag gebruik van. In januari hebben alle wethouders Sport uit de regio Haaglanden de intentieovereenkomst ‘InclusiefSport & Bewegen regio Haaglanden’ ondertekend. Ook wethouder Titia Cnossen van de gemeente Lansingerland was van de partij. Na twee jaar samenwerken op het gebied van sport en bewegen voor mensen met een beperking willen de betrokken wethouders dit graag continueren. Het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking wordt door de samenwerking binnen de verschillende gemeenten meer op elkaar afgestemd. Op deze manier worden er meer mogelijkheden gecreëerd voor de doelgroep.

De Heraut woensdag 28 december 2022 15
Na ruim drie jaar nam Mark Boninsegna afscheid als gemeentedichter van Lansingerland. Zondag 30 januari droeg hij zijn laatste gedicht voor in theater ‘t Web. Mark leverde tijdens de periode waarin hij gemeentedichter was, ook een bijdrage aan de Week van de Poëzie in januari 2019. Hier is hij in gesprek met Jan Terlouw die aanwezig was bij de literaire lunch. Burgemeester Van de Stadt reikte de Vrijwilligersprijzen voor 2021 uit. Individuele Vrijwilliger van het Jaar werd Gert Schuring, vrijwilliger bij de brandweer, Roparun, Stichting Hulp Letland, De Wielerpromotie en de Parochiekern in Berkel en Rodenrijs. In de categorie Vrijwilligersgroep ging de prijs naar de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL. Deze organisatie was actief voor zowel de inwoners van Lansingerland als daarbuiten. De winnaar in de categorie Cultuurvrijwilliger werd Corrie Vogelaar van Jay’s Place. In samenwerking met het Erasmus MC hebben de verloskundigen van het Verloskundig Centrum Lansingerland op twee woensdagen in januari zwangere vrouwen gevaccineerd tegen het coronavirus. Erica de Wit was een van de verloskundigen die de vrouwen van een vaccinatie voorzagen. Sanne Lam (12) uit Berkel en Rodenrijs won op zondag 23 januari de finale in de categorie lordens A van het Nederlands Vioolconcours. Sanne speelde Nocturne (F. Chopin) en Appassionato (J. Suk). “Mijn vingers wisten wat ze moesten doen en ik ging volledig op in de muziek. Het enige wat ik wilde doen was genieten. Ik vond het geweldig! Mijn harde gedisciplineerde werken is beloond”, aldus een blije Sanne. Op dinsdag 18 januari werd in Laurens Oranjehoeck een duofiets officieel in gebruik genomen. Dit is een speciale fiets waarmee bewoners samen met vrijwilligers of naasten op pad kunnen gaan. Het welzijnsteam heeft deze fiets aangevraagd bij Dignus, vriend van Laurens.
Januari
De buitentrainingen voor de jongste jeugd (Benjamins en Coolkids) van Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs (HBR) konden vanaf medio januari weer worden opgestart na een coronastop. De kinderen stonden te popelen om te mogen beginnen.
2022
De Heraut woensdag 28 december 2022 16 DE BESTE WENSEN VOOR 2023 Apotheek bergschenhoek, Dorpsstraat 37, 2661 CD tel. (010) 521 22 49 Een gezond en verzorgd 2023 Automobielbedrijf Cas Lamens Rodenrijseweg 57, 2651 BN Berkel en Rodenrijs Tel: 010 - 511 23 99 www.nissanlamens.nl Wij wensen u een gezond en gelukkig nieuwjaar! Celsiusstraat 5 • Berkel en Rodenrijs Wij wensen u een gezond & gelukkig Nieuwjaar OLIE & TRANSPOR T 1918 SINDS Akto wenst u een gezond en goed geregeld 2023! Berkelse Poort 13a Berkel en Rodenrijs 010-303 78 57 www.groenenmobiliteit.nl Wij wensen u een gezond 2023 toe! Schiebroekseweg 20, Bergschenhoek • 010-5212282 • www.duurzaam-grondverzet.nl C D E F G H 1 2 5 6 3 4 7 8 Wenst u een voorspoedig nieuwjaar naap Logotype 23.08.2017 DORPSSTRAAT 48B 2665 BJ BLEISWIJK 010 - 521 67 57 A wenst iedereen, mens en dier, een heel gezond en gelukkig 2023 06 15381581 www.animaldesignfotografie.nl B 2 A N I M A L K N A A P G E R E G E L D S P E K M O B I L I T EI T A P O T H E E K T R AN SP O R T L A M E N S

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ruimde een Engelse granaat uit de Tweede Wereldoorlog en bracht deze tot ontploffing.

De oproep aan de inwoners van Lansingerland om een klinkende naam voor het nieuwe Cultuurhuis in Berkel Centrum West te verzinnen leverde meer dan 400 inzendingen op. Een jury, bestaande uit een divers gezelschap van Lansingerlanders, heeft naar aanleiding van deze inzendingen een voorstel gedaan voor de in hun ogen beste naam. Uiteindelijk werd gekozen voor de naam Casa Cadanza, waarover later in dit jaaroverzicht meer.

Al tweemaal eerder, in 2018 en

2020, werd het Bleiswijk Open van LTV Bleiswijk door de KNLB genomineerd voor het Toernooi van het Jaar. In het weekend van 12 en 13 februari werd bekend dat het Bleiswijk Open met een Award werd beloond voor het neerzetten van het gezelligste toernooi van het land. Toernooi-directeur Roland van Meggelen is al 27 jaar de drijvende kracht achter dit unieke sportevenement in Bleiswijk en zei enorm blij te zijn en alle vrijwilligers hartelijk te bedanken.

De Commissie Ouderenbelangen Lansingerland (COL) moest helaas besluiten dat de politieke debatmiddag met alle aan de gemeenteraads-

verkiezingen deelnemende politieke partijen die gepland stond voor 15 februari niet door kon gaan. De redenen hiervoor waren de toen van kracht zijnde coronamaatregelen, de te verwachten grote belangstelling en de daarvoor benodigde ruimte. Bij tafeltennisvereniging Combat werd een nieuwe trainer aangesteld in de persoon van Peter Verhoeven. De doelstelling bij deze ruim veertigjarige vereniging is met deze trainer meer jeugd aan te trekken.

De dirigent van het Hollands Christelijk Mannenkoor, Arjan Breukhoven, was 40 jaar beroepsmusicus. In het Atrium van woonzorgcentrum Laurens De Tuinen stond woensdag 16 februari een replica opgesteld van het beroemde schilderij De Nachtwacht van kunstschilder Rembrandt. Margreet Koeman van het Rijksmuseum te Amsterdam kwam uitleg geven over wat er

nu eigenlijk allemaal op het doek te zien is. De aanwezigen hadden veel interesse voor de presentatie. Storm Eunice richtte vrijdag 18 februari in het hele land veel schade aan. Ook in Lansingerland werd zaterdag de balans opgemaakt. Zo vloog vrijdag een gedeelte van het dak van het gemeentehuis van Lansingerland de lucht in evenals dakplaten en -pannen van bedrijfspanden en woningen. Daarnaast moesten gevels en plafonds het ontgelden en dan hebben we het nog niet over de vele bomen en schuttingen die omvielen of schade opliepen. In het weekend van 18 , 19 en 20 februari werd in Enschede het NK

junioren B geschaatst. Michiel de Groot van Schaats & Inline Lansingerland werd er Nederlands Kampioen Allround en Mass-start.

Donderdag 24 februari kreeg De Heraut gelegenheid om de werkzaamheden van de aanleg van de nieuwe A16 Rotterdam te bekijken, samen met een aantal hobby-fotografen die het project vanaf het begin volgen. Onze verslaggever John Hofman stond zowel onder als op het nieuwe viaduct van de A16 Rotterdam waar het verkeer richting Den Haag vanaf 7 maart onderdoor rijdt. Dit gigantische project gaat stap voor stap, maar wel als een ‘sneltrein’ vooruit.

op de fiets te blijven zitten. In november maakte ze bekend dat ze een baby verwacht en tot medio 2023 niet meer in actie komt. Demi Vollering en de ploegleiding van SD Worx kwamen een verlenging van het contract met twee jaar overeen.

De nieuwe gemeentedichter Woes Ploum, met in zijn

De Heraut woensdag 28 december 2022 17 Februari
Mahmoud vluchtte uit Syrië. Nu woont hij samen met zijn vrouw Safaa en dochter Qamar in Bergschenhoek. Hij beseft dat het spreken, lezen en begrijpen van de Nederlandse taal onontbeerlijk is. Mahmoud is nu gelukkig met zijn gezin: “We vormen met zijn drietjes nu een echt gezin. En we zijn gelukkig. Nederland is een mooi land. De mensen die hier wonen zijn aardig.” Twee inwoonsters van Lansingerland brachten nieuws tijdens de ploegenvoorstelling van SD Worx. Chantal van den Broek-Blaak (foto) vertelde dat haar plannen om na de voorjaarsklassiekers haar loopbaan te beëindigen zijn gewijzigd. Ze zou in de zomer van 2022 in de ploegleiderswagen plaatsnemen, maar ze gaf aan nog drie jaar Ruben en Lynn Olsthoorn wonnen de hoofdprijs van de Nieuwjaarspuzzel van De Heraut. Ze mochten een twintigtal cadeaubonnen met een totale waarde van € 240,- in ontvangst nemen. Tijdens een openbare zitting van het centrale stembureau zijn op vrijdag 4 februari de lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen formeel opgesteld. Dit jaar deden dezelfde acht partijen aan de verkiezingen mee als vier jaar geleden. De acht lijsttrekkers: (v.l.n.r. en van voor naar achteren): Petra Verhoef (PvdA), Simon Fortuyn (Leefbaar 3B), Matthijs Machielse (VVD), Ineke den Heijer (D66), Marko Ruijtenberg (GroenLinks), Leon Hoek (WIJ Lansingerland), Kees-Willem Markus (ChristenUnie) en Jan-Willem van den Beukel (CDA).
‘verkiezingsgedicht’
“Poëzie
woordkunst
bindmiddelen tussen
grafische
beeldende
fotografie.” Als
handen zijn
over de Rotte:
en
zijn ideale
bijvoorbeeld
en
kunst, muziek en
gemeentedichter heeft Woes Ploum onder meer de taak om de inwoners van Lansingerland te enthousiasmeren voor en te verblijden met poëzie.
2022
Tijdens de Nationale Voorleesdagen hebben de peuters van kinderopvang Okidoki heel vaak het prentenboek ‘Vos gaat een stukje rijden’ gehoord. Met knuffels, muziek en spelmateriaal werd het verhaal nagespeeld. Juf Marian mocht de vos zijn, de peuters deden samen met dansjuf Corina de bewegingen van de dieren die meereden.
De Heraut woensdag 28 december 2022 18 DE BESTE WENSEN VOOR 2023 Sandra Dorpsstraat 35, Bleiswijk 010-5218986 WENST U EEN GELUKKIG NIEUWJAAR J 2 Herenstraat 26A - 2651 CB Berkel en Rodenrijs • 010 2135997 • www.theunessendejong.nl wensen u een gezond en succesvol 2023! Bergweg Zuid 92a - Bergschenhoek - www.leovanderwel.nl Autobedrijf Leo van der Wel wenst u een goedlopend 2023 Ruim 30 jaar Hyundai Vakmanschap! info@joy-awayofliving.nl www.joy-awayofliving.nl Wij wensen u een mooi 2023 20 23 TEAM MYLIFE Healthy NewYear Gelukkig nieuwjaar! Dorpsstraat 85 - 2661 CE Bergschenhoek 010 521 92 16 - info@coupedeville.nl www.coupedeville.nl VERHAGE Gelukkig nieuwjaar! Verhage Berkel en Rodenrijs Westerwater 42, 2651 JN Berkel en Rodenrijs Verse vis Wij wensen u een visrijk nieuwjaar! De Vlashoeck 8 2661 LM Bergschenhoek www.hoecksevisenzeebanket.nl C D E F G B H I 3 7 9 5 4 8 10 6 Centrumpassage 11 2651 JP Berkel en Rodenrijs 010-5190334 Gezond & Gelukkig Nieuwjaar www.optiekdeschepper.nl A 1 3 H E A L T H Y V E R H A G E S P A Z I O K A P P E R S A U OT B DE R IJ F S A N D R A O P T I E K M E D I A T O R S Z E BE NA K E T I N T E R I E U R

Stichting Welzijn

heeft een nieuwe

Gerjo Goudriaan had het direct naar haar zin. “Ik voelde me hier vanaf het eerste moment zeer welkom.”

Het was dan wel koud, maar het zonnetje scheen en dat maakte veel goed bij het uitreiken van de eerste sleutel van de dertig nieuwe appartementen aan de Gouden Harplaan in Berkel en Rodenrijs. Directeur-bestuurder Hanneke Vliet Vlieland van Woningcorporatie 3B

Wonen deed dat overigens met heel veel plezier, want ze is trots op wat er is gebouwd.

De oorlog in Oekraïne maakte ook in Lansingerland veel los. Amanda van Kuijk (wijkbrandweervrouw Barendrecht) en Monique van der Linden-Blenk (coördinator Veilig Leven cluster 16Hoven, waaronder ook Lansingerland) startten vanuit de brandweer een actie voor Oekraine. In Lansingerland konden bij de brandweer in Berkel en Rodenrijs spullen worden ingeleverd. Hier werd massaal op gereageerd. Er waren ook diverse burgerinitiatieven: de 10-jarige Nicolay Yuzvyak begon samen met zijn moeder een actie voor de vluchtelingen uit Oekraïne die naar Polen en Nederland zijn gevlucht, omdat zijn familie grotendeels uit Oekraïne komt. Ook de Christus Koning Parochie zette een rechtstreekse hulpactie op. Pastor Stefan Bladowski, zelf afkomstig uit Polen, legde daarvoor contact met de Poolse parochie St. Josef in Przemysl, tien kilometer van de grens met Oekraïne.

In het kader van de jaarlijkse vrijwilligersactie NLdoet bezochten wethouders Titia Cnossen en Kathy Arends op vrijdag 11 maart de dagbesteding voor mensen met dementie in woonzorglocatie de Oudelandse Hof in Berkel en Rodenrijs.

Op 15 maart kwamen twee Oekraiense moeders met hun drie kinderen na een zeer vermoeiende reis aan in Lansingerland waar ze onderdak vonden. Onder andere het Actie

Comité Rehoboth stelde een aantal benodigde spullen, zoals een wasautomaat, droger en keukengerei, beschikbaar.

Woensdag 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. De uitkomst was verrassend. WIJ Lansingerland werd met een nipte meer-

derheid de grootste fractie en ging van drie naar zeven zetels. De CDA-fractie kreeg er een zetel bij en kwam op zes zetels.

Leefbaar 3B en VVD verloren elk twee zetels en kwamen met respectievelijk zeven en vijf zetels in de nieuwe gemeenteraad. GroenLinks werd gehalveerd en behaalde evenals de PvdA slechts één zetel. D66 en ChristenUnie behielden elk hun drie raadszetels.

Zondag 20 maart kon er na twee jaar eindelijk weer een kerkveiling worden gehouden voor het behoud van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk aan de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs. Drie veilingmeesters stonden die zondag klaar in parochiezaal Willem Huygensz

om tal van kavels te veilen: Piet van der Burg, Peter Schuurmans en Kees Maree. Met een opbrengst van ruim € 15.000 werd de veiling een groot succes.

Liam de Waele en Kenya Koene uit Bergschenhoek waren het gezicht van de nieuwe campagne van de Italiaanse organisatie Coordown, speciaal gemaakt voor Wereld Down Dag op maandag 21 maart. Voor deze campagne werden ze uitgenodigd om naar Milaan te komen om een video op te nemen.

De Berkelse tennisster Suzan Lamens boekte tijdens haar tour door Zuid-Amerika een fraai succes door haar vierde toernooi met winst af te sluiten. In de finale van een challenger in het Colombiaanse

De Heraut woensdag 28 december 2022 19
Lansingerland directeur. Medellin had de bij tennisvereniging Berkenrode opgegroeide speelster weinig problemen met de uit Zwitserland komende Ylena In Albon. Douwe Visser startte een burgerinitiatief voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Douwe Visser: “Ik roep de bewoners op om ons initiatief te volgen en mensen die op de vlucht voor de oorlog in hun vaderland zijn, op te vangen.” Op zaterdag 12 maart werd er een prachtig benefietconcert gehouden voor Oekraïne in de Dorpskerk in Berkel en Rodenrijs. Initiatiefnemer was Arjan Breukhoven. Het HCM trad op en het chr. mannenkoor Pr. Alexander. Daarnaast vier solisten: v.l.n.r. Arjan Breukhoven, Kees Alers (fluit), Henk-Jan Drost (trompet) en Matthijs Breukhoven (orgel). De handen gingen uit de mouwen voor een mooie speeltuin De Kievit, tijdens de jaarlijkse vrijwilligersactie NLdoet. Na twee jaar wegens corona geen jeugdtoernooi te hebben georganiseerd kreeg LTV Bleiswijk een goedmakertje. Dagen van zon met een aangenaam temperatuurtje tijdens het Bleiswijk Open Jeugd. Het organisatiecomité, onder leiding van Niek en Marène Scholten, mocht zondag 17 maart de prijzen uitreiken. Zij werden deze toernooiweek bijgestaan door Patrick van der Blom, Denise Spall en Lisette Schmitz. De finalisten bij het Bleiswijk Open Jeugd met v.l.n.r. Justin Hippe (2e), winnaar Nevio Praschtil bij de jongens, Elize van Stam 1e bij de meisjes en Sterre Keijser (2e). Ank van der Hoff ontving maandag 21 maart tijdens de algemene ledenvergadering van EHBO-vereniging Semper Paratus het Bondskruis 3e klasse (Maltezerkruis) van de Nationale Bond EHBO. Aanleiding voor de onderscheiding was haar onschatbare inzet voor Semper Paratus, gedurende meer dan 22 jaar. Ank, met haar echtgenoot Piet (l) en voorzitter Wilco (r) en de andere bestuursleden van Semper Paratus.
2022 Maart
Zitskiër Niels de Langen (23) won op maandag 7 maart op de Paralympische Spelen in Peking een bronzen medaille op het onderdeel Supercombinatie. Daarna behaalde hij een zilveren medaille op het onderdeel Slalom. Het derde hoogtepunt voor Niels was het namens TeamNL dragen van de Nederlandse vlag tijdens de sluitingsceremonie. Foto: TeamNL.
De Heraut woensdag 28 december 2022 20 DE BESTE WENSEN VOOR 2023 wenst u een goed gekleed 2023! Dorpsstraat 43 Bleiswijk Tel. 010-5212514 wenst u een gezond en gelukkig nieuwjaar. Hazenweg 4, 2665 CZ Bleiswijk 010-5221495 | haitsma@engraving.nl laser- en graveertechnieken Het team van wenst u een spetterend 2023! Weg en Land 23 • Bergschenhoek 010-5224456 • www.technohal.nl Wij wensen u een kleurrijk 2023 Cor en Hilda Troost Rodenrijseweg 21 2651 BM Berkel en Rodenrijs 010-5112788 Glenn, Chantal, Ruud, Janny, Stefan en Enzo wensen u veel gezondheid en geluk toe in 2023. Westerplein 12 | Berkel Centrum 010 - 511 45 20 WIJ WENSEN IEDEREEN EEN GEZOND EN GEZEGEND 2023 Julianalaan 4 Bergschenhoek 010 521 2264 D E F C G I 3 7 9 5 4 8 10 6 Julianalaan 10, Bergschenhoek 010 522 26 22 Wij wensen u op alle gebieden windje mee in ‘t nieuwe jaar. Michel van Dijk tweewielers B www.simonmaree.nl wenst u een gelukkig 2023 Klasse heeft een naam H met hart voor u en uw auto wenst u een soepel lopend 2023! Namens het hele team Wilgenlaan 3c, 010-5116314 Berkel en Rodenrijs Wij wensen u een rooskleurig en gezond 2023! Merenweg 12, 2665 KM Bleiswijk Telefoon: 06 - 22529497 hoveniersbedrijf toon van dijk A J 1 2 4 T E HC ON H A L TW EE W EI L RE S E N G R AV I N G B E H A N G RO SO K EL U RI G A U T O K L A S S E G E K L E E D V I A N E N S L A G E R I J

Zaterdag 2 april ging speeltuin De Kievit weer open. Kinderen stonden te popelen om weer te kunnen gaan spelen in de speeltuin aan de Wilgenlaan in Berkel en Rodenrijs.

Carnavalsvereniging de Otterrotters organiseerde zondagmiddag 3 april een gezellig feestje bij Sportsbar Cheers in Rijneveen in Bleiswijk.

Na bijna twee jaar van stilte kon er eindelijk weer gefeest worden. Er was gezorgd voor een mooie prijzentafel, springkussens, live entertainment en een goede bezetting.

WIJ Lansingerland nam de vorming van een coalitie met verve ter hand. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 7 april kreeg informateur Ewald van Vliet groen licht om de formatie vorm te geven.

Na twee gespreksronden met alle acht fracties kwam informateur en oud-burgemeester Van Vliet al met het advies om een coalitie te vormen met de partijen WIJ Lansingerland, Leefbaar 3B, D66 en ChristenUnie.

In april werd op Bedrijvenpark Oudeland begonnen met de aanplant van in totaal 163 bomen die het zicht op de grotere bedrijven weg zullen nemen. De Stichting Parkmanagement Bedrijvenpark Oudeland beheert en onderhoudt de openbare buitenruimte op Oudeland.

Met ruim 80 personen werd op dinsdag 12 april genoten van een uitgebreide paaslunch, georganiseerd door De Zonnebloem, afdeling Berkel en Rodenrijs. Maria Bergenhenegouwen verleende muzikale medewerking.

Diverse leden van Atletiek- en wandelvereniging De Kieviten kregen woensdagavond 13 april een medaille uitgereikt vanwege hun uitzonderlijke prestaties vorig jaar.

De huldiging vond plaats na een trainingsavond in e Hangout aan de Götzenhainsingel in Bleiswijk.

Tevens was er de huldiging van Brigitte van Buuren bij de vrouwen en Harmen den Boer bij de heren als algemeen clubkampioen.

Bloemenarrangeur Piet van der Burg viel dit jaar de eer ten deel om voor de pauselijke paasviering op maandag 18 april op het Sint Pietersplein in Rome de bloemenpracht

ter plekke in te richten. De Berkelaar zei het een eer te vinden om dit voor het oog van de wereld te mogen doen.

Stijn Molleman (19) uit Bleiswijk heeft een eigen oorlogsmuseum. De start ervan begon bij de oorlogsverhalen van zijn opa. Door deze verhalen begon zijn fascinatie voor en zijn verzameling over de Tweede Wereldoorlog. Stijn breidt zijn verzameling uit via rommelmarkten, beurzen

en donaties. Stijn is steeds op zoek naar objecten en verhalen over de Tweede Wereldoorlog.

We hebben er twee jaar op moeten wachten, maar woensdag 20 april kon de jaarlijkse Snuffelmarkt in de Oudelandse Hof in Berkel en Rodenrijs vlak voor Koningsdag weer doorgaan.

Hoewel het ‘s morgens vroeg nog vrij koud was, is Koningsdag 2022 naarmate de dag vorderde een fantastische dag geworden. In alle drie de dorpskernen was weer van alles te doen. Een Oranjeontbijt, het zingen van het Wilhelmus, eendjes vissen, de schiettent, live muziek en een braderie, alles mocht weer. “Er wordt anno 2022 weer gevochten en het lijkt er op of er na 77 jaar vrijheid niets is veranderd”, zo begon Cees v.d. Burg zijn wel-

komstwoord tijdens het Herdenkingsconcert 75 jaar Vrijheid in het gemeentehuis van Lansingerland. Cees sprak namens het Historisch Belang Lansingerland dat dit concert, samen met Muziekvereniging Helicon organiseerde. Het programma was heel gevarieerd met gedichten en lezingen tussendoor. Mede omdat er ook vluchtelingen uit Oekraïne waren uitgenodigd zong Wina Verheul het speciaal ingestudeerde Prayer for Ukrain.

De Heraut woensdag 28 december 2022 21
Zondag 3 april liet TOGB, de ploeg van trainer Mark Schuur weer eens zien dat het tot veel in staat is. Spitsuur voor het doel van TOGB waar aanvoerder Jay Zandbergen en Finn Ameling (2) een aanvaller van Be Quick 1887 van scoren proberen af te houden. De uitslag zou 4-2 voor TOGB worden. Foto: Rob Veldkamp. De raadzaal van het gemeentehuis van Lansingerland zag er dinsdag 26 april feestelijk uit. Acht inwoners kregen namens Zijne Majesteit de Koning een lintje opgespeld door de burgemeester. Eigenlijk waren er negen decorandi, maar één van hen was verhinderd en kreeg zijn lintje later. De decorandi van 2022 waren mevrouw M.J.T. van der Burg-van Leeuwen Berkel en Rodenrijs Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, de heer J.D. Poot Berkel en Rodenrijs Lid in de Orde van Oranje-Nassau, mevrouw M.P.J.M. Kliffen-van der Voorn Berkel en Rodenrijs Lid in de Orde van Oranje-Nassau, de heer A.L. Kuipers Bergschenhoek Lid in de Orde van Oranje-Nassau, mevrouw M.R.E. in ‘t Veen-van Winden Bergschenhoek Lid in de Orde van Oranje-Nassau, mevrouw C.M.J. de Veld-van Winden Berkel en Rodenrijs Lid in de Orde van Oranje-Nassau, mevrouw F.J.J. Daniels-Dijkstra Bergschenhoek Lid in de Orde van Oranje-Nassau, de heer H.C. Moerman Bleiswijk Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en de heer P.J.M. Engelen Bergschenhoek Lid in de Orde van Oranje-Nassau (hij ontving zijn lintje op een ander moment).
zeer creatief te zijn. Ze kwamen donderdag 14
met z’n allen lopend naar het gemeentehuis om hun ontwerpen te
rond het thema ‘Vrije tijd en vrijetijdsbesteding’. Er
twee
als winnaars
Deze zullen meegenomen worden in de plannen voor speelplekken in
gemeente. Zoals we hem kennen, had beheerder Ton v.d. Berg van Dierenweide ’t Ezelsbruggetje in Bleiswijk vrijdag 15 april weer een glimlach van oor tot oor, toen hij het lint doorknipte voor het bekende ‘Paaseieren zoeken’ op de dierenweide. Ruim 500 kinderen én hun ouder(s) mochten in drie fases chocolade eieren gaan zoeken. Het was al weer voor de 25e keer en er zullen er hopelijk nog vele volgen. Woensdag 20 april hebben Ontwikkelcombinatie Berkel Centrum West B.V. (BCW) en de gemeente Lansingerland de ontwikkelovereenkomst voor het te realiseren Cultuurhuis Casa Cadanza ondertekend. Later dit jaar volgt de ondertekening van de aannemingsovereenkomst. De bouw start begin 2023, de opening wordt begin 2025 verwacht. Namens BCW tekenden Rob Waaijer (Waaijer Projectrealisatie BV) en Erik den Breejen (ABB Bouwgroep BV) de ontwikkelovereenkomst en wethouder Cultuur Titia Cnossen zette namens de gemeente haar handtekening.
voorzitters van de drie lokale Oranjecomités Ronald Hijdra (Berkel
Rodenrijs), Gerda
de Berg (Bergschenhoek), Leon Erwich (Bleiswijk)
Terry Duivesteijn (secretaris Bleiswijk), presenteerden en organiseerden een gevarieerd programma voor Koningsdag. 2022 April
Leerlingen OBS Vuurvogel
bleken
april
presenteren
werden
ontwerpen
aangewezen.
de
De
en
van
en
De Heraut woensdag 28 december 2022 22 DE BESTE WENSEN VOOR 2023 Wij wensen u een Liefdevol 2023 Hollandse Zorg Groep www.hollandsezorggroep.nl met elkaar, voor elkaar ook in het nieuwe jaar staan we voor u klaar !! Ranonkelweg 12 | 2651 MX Berkel en Rodenrijs | 010 203 6049 www.overtoomjuristen.nl wenst iedereen een veilig en gezond 2 23 De Leukste Tuinwinkel van Lansingerland A.H. Verweijweg 12 Berkel en Rodenrijs SGDeco.nl wenst iedereen gezellige feestdagen en een groen, maar vooral gezond Stijger Garden Deco 2023 Dorpsstraat 73-75, 2661 CE Bergschenhoek Wij wensen u een sportief en gezond 2023 MARTIN VAN DER WEL TWEEWIELERS C D E F G H 1 2 5 6 3 4 7 8 Warmoeziersweg 16 Bergschenhoek • 010-8080184 • www.derooyopslag.nl Wij wensen u veel ruimte in 2023 A Computerhulp en ondersteuning op locatie, tegen een scherp tarief en met flexibele beschikbaarheid. tel. 06-12 13 81 34 Wij wensen u een gelukkig 2023 www.pcwin.nl B 5 V E I L I G R U I M T E S P O R T I E F UPMOC TER HUL P H O LL NA D S E J U R I S T E N G A R D E N L E E F B A A R

De Stichting 3B-Sociaal Belang heeft gedurende vele jaren mensen met een minimum inkomen de kans gegeven om deel te nemen aan activiteiten die geld kosten, door ze kortingen te geven. Henk Lobberecht heeft zich, als voorzitter van de club, altijd voor 100% ingezet, maar helaas moest de stichting om een aantal redenen definitief worden opgeheven. Het batige saldo is verdeeld over vier goede doelen in Lansingerland.

De Oranjebazar die na twee jaar weer georganiseerd kon worden op het plein van de Open Hof in Bleiswijk, bracht € 17.474,- op. Een bedrag dat bestemd is voor een aantal goede doelen. Zo gaat de lotenverkoop in zijn geheel naar de Stichting Help mij Leven.

De 4-mei herdenking in Lansingerland is een herdenking van bezin-

ning en verbondenheid geworden, zoals bij het Oorlogsmonument op het Plein 1945-1995 aan de Ds. van Koetsveldstraat in Berkel en Rodenrijs. Door de oorlog in Oekraine hadden veel mensen behoefte om aanwezig te zijn bij de herdenking, ook in de andere kernen van Lansingerland.

De Stichting Vrienden van de Dorpskerk in Berkel en Rodenrijs hield zaterdag 7 mei de traditionele voorjaarsmarkt. Het was heerlijk weer en dat was niet alleen fijn voor de bezoekers, maar ook voor de vele vrijwilligers die vele uren in de voorbereiding hadden gestoken en ook op de dag zelf hun medewerking verleenden.

Op woensdag 11 mei organiseerde de gemeente Lansingerland samen met KOW-architecten een inspiratiesessie voor schoolbesturen van

basisscholen in Lansingerland. Zij staan de komende jaren voor een grote bouwopgave. Een mooie kans om duurzame scholen te bouwen.

Voor vijftien leden van de Jeugdbrandweer Lansingerland werd zaterdag 14 mei een 24-uurs dienst georganiseerd. De beroepsbrandweer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond draait ook deze diensten. De dagen worden gevuld met oefenen, sporten en alle voorkomende incidenten. De leiding van de jeugdbrandweer had voor deze dag alles uit de kast getrokken om de jeugd deze ervaring mee te kunnen geven. Autobrand, buitenbrand, dier te water, gaslekkages, loze meldingen en iemand van het dak af halen. De jeugd heeft het allemaal voorbij zien komen. Het concert van het Alphens Kozakkenkoor op vrijdag 20 mei in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Berkel en Rodenrijs was er weer één van een hoog gehalte. Prachtige liederen en muziek zorgden voor solidariteit en verbondenheid met Oekraïne. Een aantal vluchtelingen woonde het concert bij.

Op 9 maart 1961 werd CVV Berkel opgericht en in 2021 zou het 60-jarig jubileum gevierd worden. Door corona kon dat echter niet doorgaan. Gelukkig was dit in 2022 wel mogelijk en werd van 26 tot en met 28 mei een driedaags evenement ter gelegenheid van het 61-jarig bestaan van de vereniging georganiseerd. CVV Berkel is inmiddels uitgegroeid tot een club met meer dan 1000 leden, waarvan 736 jeugdleden (een derde hiervan zijn meisjes).

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond heeft burgemeester Pieter van de Stadt gevraagd om 1.500 Oekraïense vluchtelingen voor een langere periode in Lansingerland op te nemen. Daartoe zouden in zeer korte tijd flexwoningen geplaatst moeten worden. De voorlopige keuze was op Bleizo-West gevallen, maar de meerderheid van de raadscommissie voelde helemaal niets voor zo’n grootschalige opvang op deze locatie.

(69) werd totaal verrast toen burgemeester Pieter van de Stadt hem namens de Koning benoemde tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hans zet zich al ruim vijftig jaar in voor het tafeltennis en met name voor tafeltennisvereniging TOGB in Berkel en Rodenrijs.

De burgemeester bracht eveneens een bezoek aan Peter Engelen om hem een Koninklijke Onderscheiding uit te reiken. De inwoner van Bergschenhoek werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het was donderdag 19 mei een zeer speciale dag voor acht bewoners van Stichting

dependance Bergschenhoek: al 25 jaar of langer krijgen ze zorg van deze instantie en dat moest uiteraard gevierd worden. De viering met ouder(s), medebewoners van

De Heraut woensdag 28 december 2022 23
Maandag 2 mei werd het Suikerfeest georganiseerd voor nieuwkomers, bij Outdoor Valley in Bergschenhoek. Het door Welzijn en de gemeente Lansingerland georganiseerde feest werd mogelijk gemaakt door een groot aantal plaatselijke ondernemingen, hulp van de lokale politica Selgei Gabin (geboren in Afghanistan), medewerkers van Welzijn en vrijwilligers. Door het geslaagde feest voelden asielzoekers eindelijk weer eens wat vrijheid betekent. Op de foto: Britt Streefkerk van Welzijn en Selgei Gabin. In Lansingerland werden bij meerdere gezinnen vluchtelingen in hun huis opgenomen. Zo ook bij de familie Kneppers uit Berkel en Rodenrijs. Ze namen een moeder met twee dochters op. “We hebben voldoende woonruimte en willen graag helpen.” Richard en Lianne (r) Kneppers met het gezin uit Oekraïne. Het Repair Café Lansingerland is sinds zaterdag 7 mei officieel een stichting. Terwijl de vrijwilligers het repareren van allerhande apparatuur voor even terzijde schoven, verrichtte burgemeester Pieter van de Stadt de aftrap voor de nieuwe bestuursvorm. De jeu-de-boulers van TOGB openden zaterdag 14 mei vier extra banen. De banen zijn in korte tijd door een groep vrijwilligers gerealiseerd en voldoen in een behoefte, gelet op het groeiende ledental van de bloeiende vereniging. Ook het tienjarig bestaan werd die dag gevierd. De mannen achter de nieuwe banen (v.l.n.r.) zijn Koos Smit, Martien van den IJssel, Harry Docter, Piet Vijverberg, Slaak Vollebregt, Casper Martens en Ben Straver. René de Schepper ontbreekt op de foto. Pastor Bladowski uit Bleiswijk ontving een tweede bedankbrief van de Poolse pastoor Nowak uit de grensplaats Przemysl. In de brief werd verantwoording afgelegd over de besteding van de ontvangen gelden uit de actie van pastor Bladowski voor de Oekraïnse vluchtelingen. Vrijdag 20 mei werd er een Solidariteitsconcert gehouden in de O.L.V. Geboortekerk in Berkel en Rodenrijs. Op de foto: de hulpactie voor Oekraïense vluchtelingen, mede dankzij steun uit Lansingerland.
Mei
Sprank, Sprank en begeleiders vond plaats in kerkgebouw De Bron in Berkel en Rodenrijs. De acht jubilarissen ontvingen een beeldje.
2022
De Heraut woensdag 28 december 2022 24 6 B www.brainwash-kappers.nl C www.goudenbuurten.nl E www.ciocco-gelato.nl F www.hetbloemenhart.eu G www.makiandmore.nl A www.anytimefitness.nl in 2023 D www.bestellenbijverhage.nl Voor jou, van Verhage H www.jumbo.com 1 2 3 4 5 6 7 8 H E A L T H Y B R A I N W A S H B U U R T E N V E R H A G E G E L A T O BL OE M NE H RA T M O R E J U M B O
De Heraut woensdag 28 december 2022 25 7 kleding atelier www.zelikledingatelier.nl www.tokoheezen.nl P www.trekpleister.nl I www.donerenzo.nl www.bakkerammerlaan.nl www.pasto.nl P www.dkwestpolder.nl J www.winkelcentrumgoudenhart.nl Vanuit ons hart een gelukkig nieuwjaar! 9 10 11 12 13 14 15 K L M N O Dierenkliniek Westpolder Berkel TR E PK IEL S TE R D Ö N E R A T E L I E R A M M E RL A A N H E E Z E N P A S T O ID E RE NKL I EIN K
De Heraut woensdag 28 december 2022 26 DE BESTE WENSEN VOOR 2023 wenst u een gezond nieuwjaar Tjeerd Kuipersstraat 5 - Bergschenhoek Tel.: 010-524 94 14 APOTHEEK PARKZOOM Wij wensen je een heel gezond, gelukkig en fashionable 2023! Kerksingel 22 • Berkel en Rodenrijs Dorpsstraat 87-89 - Bergschenhoek Tel. 010-5213833 - www.uitenbroek.net dankt u voor het vertrouwen in het afgelopen jaar en wenst u EEN GOEDWONEND EN GEZOND 2023! Westerwater 28, Berkel-Centrum Telefoon 010 - 511 72 75 wenst iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar! Beste wensen voor 2023! Voor allerhande werkzaamheden in en om uw pand: o.a. schilderen, timmeren, badkamers en keukens. Will Meijers Reparatie & Onderhoudsservice Noordeindseweg 75 2651 LE Berkel en Rodenrijs E-mail: Will@willmeijers.nl Tel.: 06 - 51 99 76 23 www.willmeijers.nl Dorpsstraat 65-67 Bleiswijk 010 524 82 15 - www.kaazaak.nl wenst u een gezond en smaakvol 2023 D I F C G E 3 7 9 5 4 8 10 6 da’s leuk! SMILE Met een SMILE het nieuwe jaar in! B Burg. Van Oostenweg 7-11 Bergschenhoek Telefoon 010-5212407 Burgemeester van Oostenweg 7-11 | 2661 HN Berschenhoek (010) 5212407 | info@vakgaragebreugem.nl KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: WWW.VAKGARAGEBREUGEM.NL Garage Breugem heet vanaf VAKGARAGE BREUGEM U bent bij ons aan het juiste adres Onderhoud, reparatie en schadeherstel van APK keuring Banden, trekhaken en accessoires Aircocheck, vakantiecheck, wintercheck Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s Erkend Bovag garagebedrijf Burgemeester van Oostenweg 7-11 | 2661 HN Berschenhoek (010) 5212407 | info@vakgaragebreugem.nl KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: WWW.VAKGARAGEBREUGEM.NL Garage Breugem heet vanaf nu... VAKGARAGE BREUGEM U bent bij ons aan het juiste adres voor: Onderhoud, reparatie en schadeherstel van alle automerken APK keuring Banden, trekhaken en accessoires Aircocheck, vakantiecheck, wintercheck Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s Erkend Bovag garagebedrijf BREUGEM Burgemeester van Oostenweg 7-11 | 2661 (010) 5212407 | info@vakgaragebreugem.nl KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: WWW.V Garage Breugem heet VAKGARAGE BREUGEM U bent bij ons aan het juiste Onderhoud, reparatie en schadeherstel APK keuring Banden, trekhaken en accessoires Aircocheck, vakantiecheck, wintercheck Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s Erkend Bovag garagebedrijf Burgemeester van Oostenweg 7-11 (010) 5212407 | info@vakgaragebreugem.nl KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN Garage Breugem VAKGARAGE BREUGEM U bent bij ons aan het Onderhoud, reparatie en schadeherstel APK keuring Banden, trekhaken en accessoires Aircocheck, vakantiecheck, wintercheck Verkoop nieuwe en gebruikte Erkend Bovag garagebedrijf Burgemeester van Oostenweg 7-11 | 2661 (010) 5212407 | info@vakgaragebreugem.nl KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: WWW Garage Breugem heet VAKGARAGE BREUGEM U bent bij ons aan het juiste Onderhoud, reparatie en schadeherstel APK keuring Banden, trekhaken en accessoires Aircocheck, vakantiecheck, wintercheck Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s Erkend Bovag garagebedrijf WIJ WENSEN U EEN GELUKKIG NIEUW JAAR! H Een gezond en gelukkig 2023! 010 511 08 14 www.bghglas.nl Wij wensen u een gelukkig 2023 toe! A J 1 2 8 S M A A K V O L S M I L E R E PA R A T I E B L O S S O M Z P A R K Z O O M 3 B W O N E N B R E U G E M I N T E R T O Y S G L SA H A N DE L GO ED W NO NE D

Op 2 juni reed een peloton aan wielrenners minimaal één keer de Alpe d’Huez op. Het fietsevenement op de flanken van de Franse alp heeft als doel geld in te zamelen voor het KWF. Deelnemers aan wat officieel de Alpe d’HuZes heet, zijn onder meer oud-patiënten. Monique de Jong uit Bleiswijk is er één van.

Het aantal deelnemers van de Avond4daagse in Berkel en Rodenrijs overtrof deze keer alle verwachtingen. Er liepen 4500 wandelaars mee. In Bleiswijk werd eveneens met veel succes een Avondvierdaagse gelopen. Vanuit De Tuinen in Bleiswijk was er een rolstoel-tweedaagse. De intocht in de Dorpsstraat, samen met de deelnemers van de Avondvierdaagse, was weer hartverwarmend.

De 14-jarige Adinda van Delft uit Berkel en Rodenrijs wist een plekje te bemachtigen in de finale van het Koninklijk Concertgebouw Concours.

Na de Eucharistieviering in de

Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Berkel en Rodenrijs is stilgestaan bij het afscheid van organist Aad Hulst (82). Vanaf 1959 bespeelde hij als kerkorganist het orgel en begeleidde hij het kerkkoor Cantemus Domino.

Om inwoners van Lansingerland bewust te maken van het belang van het zelf schrijven en lezen van gedichten werd de inspirerende bundel DICHT - met bijdragen van 21 lokale poëten - gepresenteerd. Ook was de lancering van Hekkendicht, een initiatief van het projectteam Cultuurhuis Casa Cadanza en gemeentedichter Woes Ploum. Hierbij brandt Woes Ploum dichtkunst van inwoners op latjes, waarna deze worden vastgemaakt aan de hekken rond het bouwterrein.

Een groot aantal sportkampioenen in Lansingerland vierden feest en werden in De Heraut vermeld.

Maandag 20 juni was het Wereld Vluchtelingendag. Wereldwijd zijn er 70 miljoen mensen op de vlucht, waarvan 50% kind. Inmiddels heeft

Lansingerland er ook een aantal opgevangen. De Heraut bezocht het gezin Abdel Aziz Mohamed, dat inmiddels alweer drie jaar in Nederland woont. Het gezin voelt zich veilig en ervaart respect.

Op 24 juni namen Anja Kennepohl, Irene Gijsen, Wieka Mertens en Fons ter Stegge afscheid als leerkracht van basisschool de Poolster.

Er werd met een uitbundig feest en een vol schoolplein van leerlingen afscheid van hen genomen. Geheel in stijl van De Poolster.

Jan Willem de Vries werd door burgemeester Van de Stadt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn lange en brede staat van dienst in de glastuinbouwsector. Hij richtte de Club van 100 op, een innovatief samenwerkingsverband dat zich richt op bedrijven uit de toelevering binnen de glastuinbouw.

Dankzij zijn enthousiasme is dit uitgegroeid tot een belangrijke speler in het verduurzamen van de tuinbouw.

Vrijdag 24 juni gaf Kinder- en Jeugdkoor Young Voices hun zomerconcert voor een volle zaal in de Cultuurfabriek in Bergschenhoek. Disney was het thema dus werd het publiek gehoorlijk verwend met de meest bekende liedjes uit diverse musicals.

Zaterdag 25 juni heeft Vrouwen 1 van CVV Berkel de op een na hoogste divisie van het vrouwenvoetbal bereikt door de promotiewedstrijd tegen IJFC met 2-1 te winnen. De wedstrijd werd op neutraal terrein gespeeld bij Alphense Boys waar het een dag van spanning, fakkels en vreugdetranen werd.

Zondag 26 juni konden de kleedjes weer worden gespreid en de fles rosé worden ontkurkt tijdens het door Muziekvereniging Concordia georganiseerde ‘Roseetje op een Kleedje’ in de Leeuwenkuil in Bergschenhoek.

De Heraut woensdag 28 december 2022 27
De Vrienden van Berkel ofwel Team 33 zet zich sinds 2007 in om via hun deelname aan de Roparun zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de zorg aan mensen met kanker. Dit jaar waren er twee alternatieve lopen. De startplaats was Vliegbasis Twenthe met een noord- en zuidroute van rond de 500 kilometer. De 46e Avondvierdaagse in Bleiswijk was één groot feest, deze boys kwamen als een van de eerste wandelaars binnen. De sfeer zat er goed in op het Lansingerland Live festival dat 10 en 11 juni plaatsvond in het Annie M.G. Schmidtpark. Het zonnetje scheen, het bier vloeide rijkelijk en de muziek was top. Van leerlingen die vorig schooljaar in klas 2 van het vmbo zaten werd verwacht een ‘profiel voor hun werkzame toekomst’ te kiezen. Hiervoor organiseerde SOB Oostland een bedrijvenweek. Een groot aantal bedrijven bood de leerlingen de mogelijkheid om zich te oriënteren op diverse functies en afdelingen. Scholieren van de Melanchthon Business School poseerden voor het bassin met de twee naamgevers van de dierenwinkel, De Kaaiman. Sportverenigingsvoorzitter Wim Saris, architect Minke Oosterlaan en bouwer Nina Hoogerbrugge zetten hun handtekening onder de overeenkomst voor de bouw van een nieuwe tribune voor TOGB. Op de voorgrond Wim Saris en Nina Hoogerbrugge van het gelijknamige aannemingsbedrijf. TOGB-leden kijken tevreden toe, v.l.n.r. Kees Emons (accommodatie-beheer,) Theo de Groot, Andy Wibier (voetbalvoorzitter), Jan Steentjes, Casper Schenk, architect Minke Oosterlaan en Jeroen van Dongen. Inmiddels is de tribune bijna klaar.
2022 Juni
Het was 25 jaar geleden dat zich aan het Westerplein en het Westerwater winkels vestigden. Winkeliersvoorzitter Ronald Vedder (derde van links) feliciteerde de jubilerende winkeliers.
De Heraut woensdag 28 december 2022 28 DE BESTE WENSEN VOOR 2023 HOEKEINDSEWEG 142 BLEISWIJK | T: 010 521 69 04 WWW.STORRE-WONINGINRICHTING.NL wenst u een voorspoedig 2023. woninginrichting Humanitas Lansingerland wenst u een betekenisvol 2023 Benieuwd wat wij voor u en u voor ons kunt betekenen? Kijk op: www.humanitas.nl/lansingerland Lansingerland Gewoon Teeuw Uitvaartverzorging Ook in 2023! Teeuw Uitvaartverzorging Dag en nacht bereikbaar // 010 - 521 60 16 www.teeuwuitvaartverzorging.nl Reparaties +onderhoud aan alle merken auto’s, ook lease-auto’s. Wij hebben gratis leenauto’sengratis haal- en brengservice. Al 75 jaar BOVAG-lid Vertrouwd kopen & op en top service Autobedrijf - Tankstation - Wasstraat Jan v.d. Heijdenstraat 10 - Bleiswijk 010-5212711 • www.vdslik.nl van der Slik Open: ma. t/m vr 8-17.30 uur • za. 10-16 uur • Ruime keuze in occasions! Wij wensen u een gesmeerd 2023! Noordeindseweg 6 • Berkel en Rodenrijs (Berkel-Centrum) • 088 - 04 04 081 Geef je persoonlijke- en bedrijfsdoelen een kans in 2023. Graag denken wij met je mee. Wij wensen iedereen een fijne jaarwisseling. C D E F G H 1 2 5 6 3 4 7 8 Weg en Bos 1, 2661 DG Bergschenhoek. Telefoon: 010-5217118 Email: info@corolie.nl www.corolie.nl Het hele team van Cor Olie wenst u een goede reis in 2023! A Wij wensen u veel fietsplezier in 2023! Hazenweg 2 • Bleiswijk • 010 529 83 97 Dorpsstraat 91 • Benthuizen • 079 341 46 94 www.hansjanssen-tweewielers.nl • hansjanssen11@hetnet.nl B 9 G E S M E E R D FI E TS P EL Z EI R V I S I O N H U M A N I T A S R E I S S T O R R E M U Z I K A A L T E E U W

Vrijdag 1 juli werd het Zomerfeest op de Anne Frankschool in Bleiswijk gevierd. Het thema was ‘landen’. Er klonk vrolijke muziek, er werd gedanst en de bezoekers genoten van hapjes uit tal van landen. Te zien waren optredens met Franse bistro’s, Nederlandse klompendansen, Afrikaanse trommels, Hawaiiaanse haaien en Italiaanse pizza’s.

Zaterdag 2 juli vond tijdens het jaarlijks terugkerende zomerevenement Tang Soo Do een bijzondere uitreiking plaats. Cheyenne Lamens werd er als jongste van Nederland beëdigd tot Master 4e Dan in Tang Soo Do. Dit is een vorm van gevechtskunst waarin veel aspecten van zelfverdedigingstechnieken naar voren komen.

Zaterdag 2 juli was er een open dag bij de Brandweer Bleiswijk. In samenwerking met politie, ambulancepersoneel en een EHBO-team zorgden de mannen en vrouwen van de brandweer ervoor dat ouders en kinderen, opa’s en oma’s kennis konden maken met hun belangrijke werk.

Op 3 juli vond het Nederlands kampioenschap BMX plaats in Uithoorn. Drie rijders uit Lansingerland hadden zich voor deze wedstrijd geplaatst: Mica van den Berg, Kjell Post en Levi Klop. Mica wist het hoogste podium in zijn categorie te behalen. Kjell en Levi werden tweede in hun categorie.

Maandag 4 juli begonnen veelal

jonge boeren een blokkade van de distributiecentra van supermarktketens in Bleiswijk. Na twee nachten van vredelievende maar op de samenleving ingrijpende versperringen werd de boeren verzocht hun protesten te staken en de toegang tot de distributiecentra vrij te geven. Toen zij weigerden hun tractors te verwijderen werden zij door de paraat staande Mobiele Eenheid aangehouden. Het was vooral een demonstratie uit sympathie voor hun collega’s die elders demonstreerden, al was het in de brand steken van strobalen pal naast de A12 niet zonder risico. Na een goed gesprek met politie en brandweer zagen de actievoerders dit zelf ook in.

In Monaco vond begin juli de negende editie van de Monaco Energy Boat Challenge plaats, waarbij het TU Delft Hydro Motion Team met hun waterstofboot het opnam tegen commerciële bedrijven vanuit heel de wereld. Ook TU-studente Fleur Jansen uit Bergschenhoek nam deel aan de wedstrijd. Ruim 75 senioren genoten zaterdag 16 juli van een vrolijke voorstelling van eatergroep Mooi Weer in de Leeuwerik in Bleiswijk, gevolgd door een heerlijke barbecue.

Op zaterdag 16 juli vond de tweede editie van Festival De Achtertuin plaats op het terrein van Outdoor Valley in Bergschenhoek. Bezoekers werden getrakteerd op mooie

kunstwerken, lekkere muziek en avontuurlijke en mysterieuze opdrachten. Organisatoren Joost en Rosaline keken terug op een geslaagde tweede editie.

Op dinsdag 12 juli is gestart met de bouw van TOGB’s nieuwe tribune door het slaan van de eerste paal. Deze eerste paal werd in aanwezigheid van belangstellenden en bestuursleden van de sportvereniging geslagen door Hans van Teylingen, al jarenlang een fervent supporter van TOGB.

Zaterdag 16 juli had Oostland Poëzie een Open Podium georganiseerd in Bibliotheek Oostland in Berkel en Rodenrijs. Hoewel Lansingerland inmiddels over heel veel talent beschikt op het gebied van cultuur, kwamen er hoofdzakelijk dichters naar toe en een enkele muzikant. Woensdagavond 20 juli werd er in het kader van Expeditie Lansingerland, een activiteitenprogramma van de gemeente Lansingerland en Lansingerland Beweegt dat de hele zomer doorging, een zomerclinic honkbal gegeven op het sportterrein van Honk- en Softbalvereniging Orioles. De deelnemers hadden er veel plezier in.

Op vrijdagavond 29 juli organiseerde de KBO afdeling Bleiswijk weer een geweldige barbecue in de mooie pastorietuin achter de kerk aan de Hoefweg.

Ook in Lansingerland waren er weer wandelaars die meededen aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar in verband met het hete weer verkort werd tot drie dagen. Het waren dagen van hitte en regen.

De Heraut woensdag 28 december 2022 29
Het Steunpunt Mantelzorg Lansingerland had jonge mantelzorgers uitgenodigd bij Outdoor Valley om hen in het zonnetje te zetten. Er waren tal van activiteiten. Zo vermaakten ze zich op een vlot van boomstammen op weg naar het eiland van Outdoor Valley voor een spannende survival. Op maandag 4 juli werd de uitslag bekend gemaakt van de Floralia 2022 Groei & Bloei geraniumwedstrijd voor basisscholieren. De drie mooiste geraniums waren van Saar Veenman, Rick Stolk en Luuk Heijstek (v.l.n.r.). Burgemeester Pieter van de Stadt reikte de winnaars het bijbehorende certificaat uit. Op 7 juli namen directeur Cees de Jong (r) en adjunct directeur André Molenaar afscheid van de Melanchthon Business School/Lentiz MBO Oostland. Ze namen deze beslissing onafhankelijk van elkaar. Atlete Julia Crins uit Berkel en Rodenrijs heeft in haar leeftijdscategorie het Europese record op de 60 meter sprint geëvenaard. In Terneuzen snelde zij met grote voorsprong naar de winst. Nadat ze in de voorgaande weken het Nederlands record op deze afstand al vier keer verbeterde, was nu ook het Europese record aan de beurt. Met een tijd van 7,54 seconden liep zij precies net zo hard als N’Ketia Seedo in 2017. Ook bij het verspringen naderde de atlete het Nederlands record. Haar sprong van 5,69 meter was goed voor een tweede plaats allertijden in haar categorie. Foto: Gerard Neels. In Lansingerland bezoeken zo’n veertig vrijwilligers van de Stichting DIVOO om de twee weken met hun hond bewoners met dementie in woonzorgcentra. Maandag 11 juli werd een aantal van hen in het zonnetje gezet. De vrijwilligers van de Stichting DIVOO waren te gast bij restaurant Hoekckse Vis en Zeebanket in Bergschenhoek.
Juli
Pieter Koen staat regelmatig in De Heraut met mooie foto’s. De Berkelaar is nog regelmatig in de Groenzoom te vinden en ook vanaf zijn balkon maakt hij de mooiste foto’s.
2022
De Heraut woensdag 28 december 2022 30 DE BESTE WENSEN VOOR 2023 Wij wensen u alle goeds en helpen u graag weer aan een leuke, nieuwe outfit in 2023. Centrumpassage, Berkel en Rodenrijs Schoenmakerij Bik wenst u een gelukkig nieuw jaar! Dorpsstraat 28a - Bergschenhoek 010 - 5217312 www.schoenmakerbik.nl Wij wensen iedereen een voorspoedig 2023! Westerwater 1 - Berkel en Rodenrijs 010 - 519 03 00 WWW.TONHERMES.NL Berkelse Poort 27 G 2651 JX Berkel en Rodenrijs 06 - 270 209 03 tonhermes@gmail.com Wij wensen u een fijne jaarwisseling en mooi 2023! Beste wensen voor 2023 RODENRIJSEWEG 39, BERKEL EN RODENRIJS 010-5113812 • WWW.BOERBERKEL.NL D E F C G I 3 7 9 5 4 8 10 6 Noordeindseweg 134 - Berkel en Rodenrijs Telefoon 010 - 511 23 21 Wij wensen u een gelukkig nieuwjaar! B Noordeindseweg 204 2651 LK Berkel en Rodenrijs 010-5113932 Wenst u een goeddraaiend 2023 H Westerwater 10, 2651 JN Berkel en Rodenrijs wenst iedereen in 2023 een passend huisje - boompje - beestje toe! huurdersvereniging lansingerland A J 1 2 10 B O E R SCHOE NIREKAM J D I K K E N B E R G B B L T B E E S T J E GI L DE P EO EIL R H E R M E S W I L T A R HC I ET C TE N P R O F I L E

Dinsdag 2 augustus meldde een aantal deelnemertjes zich in het kader van Expeditie Lansingerland bij trainer Jeroy van Martial Fit voor een clinic kickboksen. Ook was er die dag een wielrenclinic bij RCW Ahoy, naast Rotterdam e Hague Airport.

Na twee jaar stilte werden deze zomervakantie de Megafun Dagen weer georganiseerd voor kinderen van de basisschool. Het tweedaagse festijn werd gehouden op maandag 8 en dinsdag 9 augustus in Bleiswijk. Glijden en glibberen door het zeepsop en in de rij voor popcorn, het was weer een groot succes.

Johan Beckers is al achtentwintig jaar imker. Bij Natuur- en Vogelwacht Rotta staan zijn twaalf bijenkasten al vele jaren opgesteld.

Johan is tevens een verwoed volkstuinder en op zijn tuin in Bleiswijk staat ook een bijenkast. Hij produceert honing onder een eigen naam: Imkerij De Moerbei.

Maandag 8 augustus bracht wethouder zorg, Titia Cnossen, een werkbezoek aan de Oudelandse Hof. Met locatiemanager Ellen Hansen en voorzitter cliëntenraad Mirjam de Goeij sprak zij over de visie op de woonzorg voor ouderen en Lansingerland.

Het is belangrijk dat ouderen fijn en veilig kunnen wonen in Lansingerland. Daar horen passende woonruimte, ondersteuning en zorg bij. Samen met zorgorganisaties Laurens en Fundis, het zorgkantoor DWS, zorgverzekeraars en 3B

Wonen geeft Lansingerland vorm aan het convenant Wonen en Zorg.

Staatsbosbeheer startte half augustus, in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren, met een gecombineerde aanpak van zowel de essentaksterfte als het reguliere bosonderhoud aan de oostzijde van de Rotte. Door het periodieke bosonderhoud en de essentaksterfte tegelijkertijd uit te voeren wilde men de overlast voor natuur en recreant zo klein mogelijk houden.

Op 9, 10 en 11 augustus vond de 53e editie van het Jodocus Jeugdfestival in Bergschenhoek plaats.

Dat het festival in de een-na-laatste week van de zomervakantie een niet meer weg te denken lokaal kinderfenomeen is, bleek wel uit het aantal van 188 deelnemers in diverse leeftijdscategorieën.

De kinderen genoten van uitstapjes naar Boerderij Het Lansingerland en de snuif- en specerijenmolens aan de Kralingse Plas, er werd gekleurd, bloemstukjes gemaakt en in samenwerking met de brandweer werd De Leeuwenkuil getransformeerd tot een een heus waterparadijs, met onder meer spuitende brandweerslangen en een zeepglijbaan.

Op 14 augustus begon het beroemde Bleiswijk Open tennistoernooi. Op het door Roland van Meggelen georganiseerde evenement kwamen weer bekende tennissers in actie met als hoogtepunt de dubbel tussen Martin Verkerk en Paul Haarhuis tegen Wilco Geene en Bart van Haarlem op de vrijdagavond. Een

week waar tennisliefhebbers in groten getale op af kwamen.

Op maandag 15 augustus begon de 43e editie van de Jeugdspeelweek in Bleiswijk. Ook wel het Huttendorp genoemd.

Naast het bouwen van je eigen hut waren er tal van activiteiten voor de meer dan 400 kinderen die ieder jaar weer meedoen. Met als absolute hoogtepunt het overnachten in de eigen hut.

Voor de leerlingen van CBS Prins Willem-Alexander en Jenaplanschool De Kwakel begon op maandag 22 augustus het nieuwe schooljaar met de opening van het nieuwe schoolgebouw. Het gebouw bestaat uit een uniek concept: twee basisscholen met samen zo’n 450 leerlingen onder één dak en daarnaast een kinderopvang (Prokino) en een peutercentrum (Inkipinky). Elk met een eigen plek in het gebouw met een

eigen uitstraling. Daarnaast kunnen de vier instellingen gebruik maken van elkaars kennis en ervaringen. Cultuur aan het Lint organiseerde zondag 28 augustus een lunch-tuinconcert in de tuin van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Berkel en Rodenrijs. Het muzikale intermezzo werd verzorgd door jazz, blues en popband Peppers Inc. Het concert was de opening van het najaarsprogramma 2022.

De Heraut woensdag 28 december 2022 31
Paul van der Meijde, de nieuwe voorzitter van De Kievit, in het ´ketelhuis´ van de speeltuin. “Het gaat veel verder dan alleen maar het verversen van het zwemwater. Zo vraagt het chloorgehalte voortdurend onze aandacht. Dus wordt er aan de installatie die 24/7 energie verbruikt, hoge eisen gesteld.” Drie bestuursleden van ‘t Raedthuys in hun biljartparadijsje aan het Westerwater waar zij inmiddels 25 jaar gevestigd zijn. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom! V.l.n.r. Gertjan Schenk, Jan Switzar en Willem de Jong. Het is heerlijk recreëren in Lansingerland. Basisscholen De Poolster en Pius X gingen het nieuwe schooljaar van start met het project ‘Afvalvrij voor Scholen’, aangeboden door de gemeente Lansingerland. Het doel van dit project is leerlingen op een laagdrempelige manier bezig te laten zijn met hergebruik van grondstoffen en een schone leefomgeving. Nadat de leerlingen na de zomervakantie terugkwamen in de klas, troffen zij nieuwe afvalbakken aan. De nieuwe bakken maken het mogelijk om afval in de klas te scheiden. Op woensdag 24 augustus werd het project feestelijk geopend op het schoolplein van beide scholen. Thomas Jansen werd zesde op de 400 meter wisselslag tijdens het EK in Rome. Foto: privécollectie.
Augustus
Woensdag 24 augustus kwamen ruim honderd deelnemers naar Ontmoet! in Bergschenhoek voor de start van de zomerestafette. De lunch werd gehouden in het clubgebouw van Rotta, aan de Hoeksekade.
2022

Met de vertrouwenspersoon kan je praten over ongewenst gedrag tijdens je vrijwilligerswerk.

Hulp aanbieden of vragen kan via dit centrale loket, samen maken we Lansingerland.

Themagericht netwerken voor een sterker maatschappelijk veld.

Persoonlijke coaching bij het vinden en starten met vrijwilligerswerk.

Het VIP geeft workshops, trainingen en informatiebijeenkomsten.

Vrijwilligersprijzen

De vacaturebank voor vrijwilligersmogelijkheden in Lansingerland.

Vrijwilligerswerk geeft iedereen de mogelijkheid om mee te doen.

Expositie

Vrijwilligerswerk in Beeld. t/m 9 januari 2023 te bezichtigen in het Gemeentehuis Lansingerland.

Vrijwilligers zorgen ervoor dat er overal veel gebeurd, zij maken het verschil.

Tijdens dit actieweekend zijn er gezellige klussen en leuke activiteiten. Help je mee?

De Heraut woensdag 28 december 2022 32 DE BESTE WENSEN VOOR
2023
C D 10 F G H J 2 6 8 4 3 7 9 5 B E
11 I
K 1 11 A

Zaterdag 3 september werd er een jaarmarkt gehouden in Berkel Centrum. Mede door het mooie nazomerweer werd het een zomers feestje voor jong en oud.

Die zaterdag vond ook de bingomiddag in De Leeuwerik in Bleiswijk plaats. De middag trok, ondanks het mooie weer, veel bezoekers. De bingo wordt al tien jaar georganiseerd door Ben en Annie van Doorn en Wim en Annie Spaans.

Met maar liefst 180 zwemmende honden sloot zwembad De Windas zondag 4 september het buitenzwemseizoen traditioneel af met DogPlons. Het evenement werd voor de achtste keer georganiseerd in samenwerking met stichting DIVOO.

Met de door cultuurwethouder Titia Cnossen op maandag 5 september in het gemeentehuis geopende expositie van de door cursisten gecreëerde kunstwerken, kwam er een eind aan de cursus Lang Leve Kunst. Gezien het succes kreeg de cursus dit najaar een vervolg.

Dinsdag 6 september werden de bewoners van Laurens de Oudelandse Hof verwend met een optreden van Willeke Alberti. Het optreden was de beloning voor de Oudelandse Hof die had meegedaan aan een actie van Unilever. Het werd een wervelend optreden.

Twee jaar geleden bestond RKBS Het Baken aan de Oudelandselaan twintig jaar. In september werden verschillende activiteiten georganiseerd met op woensdag 7 september het hoogtepunt: een geweldige braderie op het schoolplein en binnenplein. Een groot deel van de opbrengst ging naar Stichting Jarige Job.

Op zaterdag 10 september werd de Round Table Run 2022 gereden, georganiseerd door de Ronde Tafel 136 Lansingerland. De rally werd voor de tweede keer georganiseerd voor relaties en was wederom een groot succes met een prachtig opgehaald bedrag voor twee lokale goede doelen, de Stichting Groot Hart en de Stichting Heart Beat.

Zondag 11 september vierde Parochiekern Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte in Berkel en Rodenrijs het jaarlijks Naamfeest. Vier vrijwilligers werden aan het einde van de viering in het zonnetje gezet: Loes Wijsman, André Ringeling en Marianne en Piet van der Burg.

Zaterdag 17 september hield Scouting De Argonauten een Open Dag. Kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar konden kennismaken met de scouting middels allerlei activiteiten en spelen.

Dezelfde dag werd het intensief verbouwde centrale plein van Bergschenhoek feestelijk geopend,. Er waren voor jong en oud activiteiten georganiseerd. De opening werd gedaan door wethouder Leon Hoek.

Vanwege het op dat moment slechte weer opende burgemeester Pieter van de Stadt zaterdag 17 september de Veteranendag niet buiten op het plein voor het gemeentehuis, maar binnen in de trouwzaal.

Op zondagochtend 18 september vertrokken de heren van Combilo TOGB naar Middelstum om te spelen tegen de Klimaatgroep Stars. Na enerverende wedstrijden kon het team een 5-2 overwinning noteren. Een prima start van de competitie in de Eredivisie.

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering van kracht. Dit omvat een nieuwe aanpak om integratie van statushouders beter en makkelijker te laten verlopen. Hierbij krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid om de nieuwe inwoners op de juiste manier te begeleiden. Dinsdag 20 september was de officiële aftrap van de Zelfredzaamheidsroute (Z-route) Lansingerland.

Met hulp van enkele regenbuien verliep de Veiligheidsdag zaterdag 21 september nog natter dan normaal: kinderen stonden in de rij om de brandspuit even vast te houden. De Jeugdbrandweer, de mensen van het Preventieteam Brandweer, de Stichting Historische Brandweervoertuigen en EHBO vereniging Semper Paratus toonden weer eens hoe belangrijk zij zijn voor de veiligheid van Lansingerland.

Met naar schatting ruim 1200 bezoekers verdeeld over twee dagen, trok de 27e editie van de Kunsttoer duidelijk meer bezoekers dan vorig jaar. De expositie werd vrijdagavond 30 september geopend in het gemeentehuis. Het succes was voor een groot deel te verklaren door de hoge kwaliteit van de geëxposeerde kunstwerken.

De Heraut woensdag 28 december 2022 33
Met in totaal 654 inschrijvingen startte maandag 5 september het Open Tennis & P250 Padeltoernooi bij LTC Triomf. Het was het eerste P250 Padeltoernooi van de Hoekse vereniging met een zeer sterke bezetting van toppers uit heel Nederland. In het weekend van 10 en 11 september werden de finales gespeeld. Op de foto de vier finalisten met in het midden Stefan Fleury. De paardenstal onder de r.k.-kerk in Bleiswijk werd op initiatief van pastoor Bladowski en vrijwilliger Pieter van der Ham verbouwd tot een woonruimte voor een Oekraïense moeder en dochter. Het Opperdepop Festival dat donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 september werd gehouden is een groot succes geworden. Het culinaire en muzikale feestje vond plaats op het evenemententerrein naast zwembad De Windas. Er waren optredens van onder andere DI-RECT, Bløf, Duncan Laurens en Guus Meeuwis. Zaterdag 17 september werd de jaarlijkse Najaarsmarkt van de hervormde wijkgemeente Dorpskerk te Bleiswijk gehouden. Ook was er een taartenbakwedstrijd georganiseerd. Tijdens de Najaarsmarkt werden de winnaars bekend gemaakt. Op de foto Aline Hendriks die namens haar schoondochter Michèle de prijs in ontvangst nam, Corina Metselaar, Noa van IJperen en Guusje Dukker (v.l.n.r.). Zaterdag 24 september vond de 25e Najaars Trucktour plaats. De dag werd een groot succes met een rit met de vrachtwagens, drankjes en hapjes en een boottocht over de Maas onder de Erasmusbrug en de Willemsbrug door. De foto is vlak voor vertrek genomen. Foto: Annabel Leideman. Fractievoorzitter Marko Ruijtenberg van GroenLinks (l) en initiatiefnemer voor het plaatsen van het regenboogzebrapad in de Berkelse Herenstraat, samen met Machiel Crielaard (raadslid voor Leefbaar 3B en oud-woordvoerder voor LHBTIQA gerelateerde zaken): “Het begint bij acceptatie.”
2022 September
De Heraut woensdag 28 december 2022 34 DE BESTE WENSEN VOOR 2023 GELUKKIG NIEUWJAAR NOORDEINDSEWEG 358, 2651 LN BERKEL EN RODENRIJS aar werd het tijd Sinds 1983 al vanaf 1983 succesvol. Ons product aanbod breidde zich uit met onder andere ens en paardentrailers. Met een heel breed assor timent in diverse pr ijsklassen, t en veiligheid En ook onze klantenkr ing is flink gegroeid Een mooi moment n. om een nieuw begin te maken. Met een nieuw logo bijvoorbeeld voor ons product laat spreken; ouderwetse kwaliteit in een eigentijdse stijl. ekke aanbiedingen, het hele jaar door. Hou dus www.vollebregt.nu in de e Al een goed begin van 2008 En dat wensen we u natuurlijk ook. De aanhangers van Vollebregt. Van Waningstraat 13 • Bleiswijk • 010-5214954 • hansvanstraalen@planet.nl WIJ WENSEN U EEN GELUKKIG & GEZOND NIEUWJAAR VOL FIETSPLEZIER! www.derooyautos.nl en een gelukkig 2023 Café 't Centrum Kerkstraat 24 • Berkel - Centrum • Tel.: 010 5112323 Wij wensen iedereen een gezond en voorspoedig 2023 WIJ WENSEN U EEN NIEUW JAAR WAARIN ALLES GOED KLIKT! WWW.KUNSTGEBITBERKEL.NL 010 2036579 C D E F G H 1 2 5 6 3 4 7 8 Industrieweg 27 • 2651 BC Berkel en Rodenrijs Tel: 010 511 70 64 / 511 74 08 • Fax: 010 511 63 98 post@autoschadevisser.nl • www.autoschadevisser.nl Wij wensen u een gelukkig nieuwjaar! A wenst u een gezond & sportief 2023! HEALTH CENTER LANSINGERLAND • Bergweg-Noord 38/5, 2661 CR Bergschenhoek www.healthcenterlansingerland.nl Onbeperkt sporten vanaf € 24,95 B 12 C A F É S P O R T I E F R E PA R A T I E K U SN T G E BI T V I S S E R AC CO U TN A TN S R O O Y S T R A A L E N

Het college van b. en w. consulteerde de gemeenteraad over een verlenging met zes maanden tot 1 mei 2023 voor de opvang van de 50 ontheemde Oekraïners die in de noodopvang naast het gemeentehuis aan de Tobias Asserlaan zijn ondergebracht. Commissie Algemeen Bestuur gaf tijdens de vergadering van woensdag 5 oktober groen licht, maar had nog wel wat aandachtspunten.

Op de Anne Frankschool in Bleiswijk was het woensdag 5 oktober dubbel feest. De kinderboekenweek werd gestart en daarnaast werd de nieuwe schoolbibliotheek officieel geopend. Wethouder Titia Cnossen mocht samen met directeur Dione Smit het lint doorknippen.

Het initiatief van Lionsclub Berkel en Rodenrijs, de Badeendjesrace met 5000 eendjes, trok veel bezoekers. De Badeendjesrace werd op zaterdag 8 oktober voor de twaalfde keer gehouden. De opbrengst ging naar de Berkelse Scouting Olave St. Clair.

Jeanne Bloom (80) kreeg woensdag 12 oktober onverwacht, namens de Koning, een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt door burgemeester Pieter van de Stadt, voor het vele vrijwilligers werk dat zij gedaan heeft en nog doet.

Als waardering voor hun inzet verraste VIP Lansingerland zo’n tweehonderd vrijwilligers met een waarderingsbon. Joke Monster, Leo Steentjes en Ferrie de Graaf ontvin-

gen de bon op vrijdag 14 oktober tijdens een feestelijke bijeenkomst in De Stander in Bergschenhoek uit handen van wethouder Leon Hoek.

Het trio stond symbool voor al die andere vrijwilligers.

Van maandag 10 tot en met zaterdag 15 oktober was het feest in De Leeuwerik in verband met het 30-jarig jubileum van het ontmoetingscentrum. Er waren tal van activiteiten georganiseerd.

Zaterdagochtend 15 oktober werden de woningen aan de Rottekade 263 en 265 opgevijzeld. De woningen stonden namelijk scheef en waren 40 centimeter gezakt. Vrijwilligers, buren, familie en vrienden hielpen graag mee met het opvijzelen. Na elk fluitsignaal draaiden zij de grote moersleutels enkele slagen rond om de woningen omhoog te krikken.

Rond het middaguur had men de woningen zo’n 45 centimeter opgevijzeld. In totaal zou dit 90 centimeter worden.

Bewoners van de Kastanjelaan en omgeving in Bleiswijk uitten hun bezorgdheid over de geluidsoverlast die de aanleg van een viertal padelbanen door LTV Bleiswijk teweeg zullen brengen. De vergunning is verleend en de tennisvereniging gaat de banen realiseren. De gemeenteraad hoorde de klacht van bewoners tijdens de raadsvergadering van 20 oktober aan.

Stadsdichter van Rotterdam, Anne Vegter beet vrijdagmiddag 21 okto-

ber het spits af met het voordragen van een gedicht. Een mooi begin van de officiële opening van het nieuwe stuk platteland tussen Schie en Rotte, op de grens van Lansingerland. Vijftien jaar geleden kwamen de plannen op tafel en nu was het eindelijk zo ver. De voormalige boerderij van de familie Steenwijk is nu Herenboerderij de Vlinderstrik, beheerd door de Herenboeren Vlinderstrik, een initiatief van een groep inwoners uit de regio. Hier worden biologische groenten gekweekt. De leden van sociëteit, ontmoetingscentrum en praathuis Ech uis namen op vrijdag 21 oktober voor even afscheid van de Chabotzaal in Het Berghonk. Zij verhuisden tijdelijk naar ‘t Ackerfietje, eveneens in Bergschenhoek, in verband met de verbouwing van Het Berghonk. Het is de bedoeling dat Ech uis in januari terugkeert naar haar vertrouwde en dan verbouwde onderkomen. Vrijdag 28 oktober was het griezelig gezellig in het dorpscentrum van Bergschenhoek. Er waren lampionnen, een speurtocht en live muziek van de Ghostriders. Ook in Berkel Centrum was het druk door de verschillende Halloween activiteiten.

De Heraut woensdag 28 december 2022 35
Ontmoetingscentrum De Leeuwerik vierde in oktober het dertigjarig bestaan. Maar wat zou het centrum zijn zonder vrijwilligers. Op de foto het team van De Leeuwerik: Hennie, Marianne, Ria, Sjanie, Gerda en Tonnie (v.l.n.r.). Oscar Bodewes was altijd al gefascineerd door bijen en besloot een cursus voor imker te gaan volgen. In de Groenzoom heeft hij een aantal bijenkasten staan. Hij neemt graag de tijd om mensen te vertellen hoe nuttig bijen zijn. Oscar controleert zijn bijenkasten regelmatig. Bridgeclub Sans Fumee bestaat dit jaar 30 jaar. Dit werd gevierd op donderdag 6 oktober, met koffie met gebak, een buffet en uiteraard ook met bridgen. Lennart van der Meulen werd verkozen tot ‘leraar van het jaar’. Minister Dennis Wiersma van Onderwijs reikte hem het beeldje ‘de krul’. Tot verrassing van de meester van RKBS De Gouden Griffel vormden de leerlingen maandagochtend 10 oktober een erehaag voor hem. Van de kinderen ontving hij bretels die hij direct in gebruik nam. Het ongeveer honderd man tellend Hollands Christelijk Mannenkoor gaf op vrijdag 21 oktober hun Najaarsconcert in de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk de Bron in Berkel en Rodenrijs. Ook solisten Barbera (l) en Liselotte verleenden medewerking.
Oktober
De 18-jarige Milo de Boer veroverde in het weekend van 22 en 23 oktober bij he NK tafeltennis in Zwolle de bronzen medaille. Foto: Rob de Ruiter.
2022
De Heraut woensdag 28 december 2022 36 Wij wensen u een gelukkig en gezond 2023 Johan, Nicoline, Nick en Bart. Dorpsstraat 39, Bleiswijk Dag 2022... Hallo 2023! Wij wensen je een hele fijne jaarwisseling en een nieuw jaar vol mooie boeken! Berkel 010-5115488 | Pijnacker 015-3692992 | www vanattenboek nl ‘T VIERKANTJE Wij wensen u een gezond en vrolijk 2023 010-5115085 Kerkstraat 3 • Berkel en Rodenrijs www.hetvierkantje.nl Wij wensen u een sportief 2023 E F G H I 13 Het team van Logo wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2023. www.bcbstaalconstructie.nl Het team van wenst iedereen een gezond en gelukkig 2023. J DE BESTE WENSEN VOOR 2023 WIJ WENSEN U EEN LEUKE BAAN IN 2023! Dorpsstraat 71, 2661 CE Bergschenhoek • 010-5214068 www.arjanvanvelzen.nl Arjan van Velzen Herenkapsalon WENSEN U EEN VOORSPOEDIG 2023! - Arjan, Connie en ErikaC WWW.SPEELGOEDBOX.NL Nieuwstraat 3, 2651 CG Berkel en Rodenrijs WENST U EEN MOOI EN GEZOND 2023 B 3 7 5 4 8 6 1 2 Wij wensen u n knus 2023. Showroom: Berkelse Poort 65, 2651 JX Berkel en Rodenrijs. 010-5117383 - www.nicoschouw.nl achtergrond kan foto worden of verwijderd worden overleg met Nico ! D 9 10 A HE SPAKNER ALON SP EEL G EO OBD X B A A N H A L L O B O E K E N O P E N H A A R D B C B V I RE K AN TJ E W E EDI OV G EL S B A Z U I N

Voor Noah Ganahl en zijn klasgenoten van 3 Havo op het Melanchthon College in Bergschenhoek verliep dinsdag 1 november verrassend anders dan normaal. Ze werden overvallen door filmregisseur Lucio Messercola. Noah speelde pietje Chico Choco in de muzikale familiefilm ‘Gespuis in de Speelgoedkluis’. De film had in vier weken tijd 100.000 bezoekers naar de bioscoop gelokt.

Voor de bouw van 132 tijdelijke flexwoningen voor langdurige opvang van 150 mensen uit Oekraine en 78 mensen die met spoed een woning zoeken, hebben de gemeente Lansingerland en 3B Wonen op 2 november een samenwerkingsover-

eenkomst ondertekend. De flexwoningen zullen op de Sporthoeklaan worden gerealiseerd.

Uiteraard waren ze er donderdag 3 november allemaal: de vrijwilligers, het bestuur en de gasten van de Zonnebloem, afdeling Bleiswijk, om het 25-jarig bestaan met elkaar te vieren. De opkomst was geweldig want de recreatiezaal van De Leeuwerik zat bomvol. Joke Ram (74) ontving een erespeldje en een oorkonde uit handen van de burgemeester voor haar vrijwilligerswerk van de afgelopen 25 jaar.

Eén keer per jaar, op de eerste zaterdag van november, is het herdenkingsbos in het Annie M.G. Schmidtpark het decor van de Lichtjesavond. Het samenzijn, dit jaar op zaterdag 5 november, werd georganiseerd door Lions Berkel en Rodenrijs, Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland en Serry Uitvaartverzorging. Een burgerinitiatief vormde in 2012 de aanzet tot de aanleg van het Lionsbos. Een jaar later werd de eerste groep bomen gepland. Het nieuwbouwproject Julianastraat/Prins Bernhardlaan vordert gestaag. De 37 eengezinswoningen en 36 appartementen zullen straks weer beeldbepalend zijn in het oude dorpscentrum van Berkel en Rodenrijs. Woensdag 9 november werd de eerste steen, in dit geval een herdenkingssteen, onthuld in aanwezigheid van omwonenden en toekomstige bewoners. De steen is ingemetseld in de gevel van het nieuwe appartementengebouw. De drukte was enorm tijdens de intocht van Sinterklaas en zijn pieten op zaterdag 12 november in Berkel en Rodenrijs. Sint had deze keer

gekozen om de oude brandweerauto weer eens van stal te halen en daar bovenop gezeten reed hij Berkel binnen.

In een zo goed als uitverkocht Rehoboth konden de spelers en speelsters van ‘t Foetligt zich vrijdag 11 en zaterdag 12 november eindelijk weer aan een echt publiek laten zien. Zij serveerden op beide avonden een smakelijke voorstelling van het stuk ‘Vreemde Vogels en Rare Mensen’. e Choir Company heeft zaterdag 12 november opnieuw gezorgd voor een geweldige muzikale avond. Met het uitvoeren van Tom Parker’s e Young Messiah heeft ze weer bewezen dat Nederland beschikt over heel veel zangtalent. Cultuur aan het Lint had ruim 400 kaarten verkocht.

Op zaterdag 19 november kwam Sinterklaas ook in Bleiswijk aan. Het werd één groot feest, ondanks de kou.

Op het kerkplein van de Dorpskerk in de Kerkstraat in Bleiswijk is op zaterdag 19 november een weggeefkast geplaatst door de diaconieën van de beide wijkgemeenten van de Hervormde Kerk. Mensen die iets kunnen missen kunnen hier artikelen in plaatsen die dan door mensen die het minder hebben meegenomen kunnen worden. Het gaat hier om hygiëneproducten, verzorgingsartikelen, conserven en andere houdbare levensmiddelen.

Maandag 21 november was een bijzonder moment voor nieuwbouwcentrumplan Berkel Centrum West. De hoogste verdiepingsvloer

op 28 meter van de vijf gebouwen die momenteel in aanbouw zijn, is gelegd. Een mijlpaal die ontwikkelaar en tevens bouwer ABB Bouwgroep en medeontwikkelaar Waaijer Projectrealisatie graag vierden in samenzijn met de toekomstige bewoners en wethouder Fortuyn van de gemeente Lansingerland. De nieuwbouw van de tribune bij TOGB beleefde op 22 november een nieuwe fase. Dit omdat op de oude fundering de zeecontainertribune met bergruimte werd geplaatst. Hiervoor moest het fietspad afgesloten worden om de kraan met diepladers die de containers aanvoerden en op de plek plaatsten een veilige werkplek te geven. De officiële ingebruikname zal naar verwachting op 29 januari 2023 plaatsvinden.

De Heraut woensdag 28 december 2022 37
Joep Breedveld (15) heeft tijdens de zesde ronde van het Chrono NK 2Takt op het kartcircuit van Berghem genoeg punten behaald om mee te mogen doen aan de Rotax Grand Finals die van 19 tot 26 november in het Portugese Portimao plaatsvonden. Samen met zijn monteur Leon den Hollander, het JJ Racing Team en JVD Power, heeft Joep het hele jaar keihard gewerkt om in deze voor hem nieuwe klasse het 2022 seizoen met mooie resultaten af te sluiten, en dat is hem zeer zeker gelukt. Op dinsdag 1 november vierde Gert Schuring samen met een groot aantal (oud-)collega’s in ‘t Vierkantje in Berkel en Rodenrijs zijn 45-jarige jubileum bij het korps van de Brandweer van Lansingerland (eerst Berkel en Rodenrijs). Gert Schuring, met op de borst de medaille die hij kreeg opgespeld door clustercommandant Simon van Oort, zwaait op 31 december aanstaande af. In De Ark vond zaterdagavond 5 november het Jubileumconcert van Shantykoor IJgenweiss plaats. Het koor vierde het twintigjarig bestaan. De grote zaal was volledig bezet. Al snel was er één deinende, luidkeels meezingende massa muziek- en zangliefhebbers te zien. Het koor oefent elke donderdagavond in een loods aan de Kleihoogt. Dus wie zin heeft, meld je aan! Ook in Bergschenhoek kwam de Sint op zaterdag 12 november aan. Het was een sfeervolle intocht en de burgemeester was blij dat Sint er weer was. De Voedselbank is een begrip in Nederland. Ze helpt al 20 jaar concreet diegenen die het financieel niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Elke week wordt in het distributiecentrum Rotterdam 80.000 kilo voedsel verwerkt voor de Voedselbanken in de regio’s Zuid-Holland en Utrecht, waarvan een deel voor ongeveer 2400 gezinnen in de regio Rotterdam waar ook het uitdeelpunt Lansingerland onder valt. Er zijn zo’n 600 vrijwilligers werkzaam bij de Voedselbank Rotterdam.
2022 November
Direct na opening van de deuren stroomden de bezoekers al binnen bij de kerstmarkt die op zaterdag 26 november in de Leeuwerik werd gehouden. Twee zalen vol met kramen waarop een keur aan kerstartikelen was uitgestald.
De Heraut woensdag 28 december 2022 38 DE BESTE WENSEN VOOR 2023 Wij wensen u ELKE week veel leesplezier in _ Julianalaan 6 • 2661 EL Bergschenhoek • 010-5212643 Bedankt! voor uw vertrouwen en ook in 2023 geven wij U weer de allerbeste service! Albert Heijn Fred Lekx • Dorpsstraat 84, 2665 BK Bleiswijk 2023 EEN VOORSPOEDIG WIJ WENSEN U wenst iedereen een gezond, gelukkig en CamperVol..2023 Camperplezier is gewoon te huur... www.campertravelfun.nl · Weg en Bos 44 Bergschenhoek C D E Fijne feestdagen! www.vanderlindeinterieur.nl A B 14 3 6 2 5 1 4 F L I N D E D I J K T R AV EL F U N A I R P O R T L E K X S P E C T R U M

Op zondag 4 december speelden de heren van tafeltennisvereniging TOGB een spannende halve finale wedstrijd tegen Klimaatgroep Stars ui Middelstum. Het team dat als eerste vier punten behaalde plaatste zich voor de finale Eredivisie op 17 december in Hilversum. De heren slaagden hierin en voor het eerst in de historie stond TOGB in de finale van de Eredivisie. Op zaterdag 17 december reisde het team af naar Hilversum om het in de Eredivisie-

finale op te nemen tegen streekgenoot De Boer Taverzo uit Zoetermeer. De mannen van TOGB hadden voorafgaand aan het seizoen het doel gesteld om te handhaven in de eredivisie door bij de beste vier te eindigen. Dit is gelukt, maar ze moesten de winst in de finale aan de Zoetermeerders laten. Ze zijn echter trots op hun tweede plaats.

Ria van der Burg (Ongebouwd) en Pieter Jan Hofman (ChristenUnie / SGP) van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland sloegen eind 2020 alarm over de staat van de Zwethsluis. Delfland is eigenaar van deze historische sluis. Hij dateert van 1862 en bevindt zich aan het eind van de Molenweg ter hoogte van de Bovenvaart. Bij de plannen tot herstel was de voorzitter van de Historische Vereniging van Berkel en Rodenrijs Cor Overmeer vanaf het eerste uur betrokken. Onlangs kwam Hoogheemraad Ouwendijk met de verheugende mededeling dat het herstel van de sluis snel kan beginnen.

Bij Hospice Lansingerland wordt hard gewerkt aan een nieuwe tuin. Voor alle betrokkenen een lang gekoesterde wens. In de nieuwe tuin krijgt iedere gast een eigen nis. Een voor de buitenwereld afgeschermde plek met ruimte voor een bed en voorzien van een eigen elektriciteitsaansluiting voor onder meer een zuurstofapparaat. Gasten in hun laatste levensfase kunnen zo in hun eigen bed genieten van de zon. De werkzaamheden zijn waarschijnlijk

eind januari 2023 afgerond. Met de meer dan geslaagde Grote Groen Actie haalden de basisscholen Prins Willem-Alexander en De Kwakel, peuterspeelzaal Inkipinky en BSO Prokino een prachtig bedrag op om het nieuwe schoolplein groen te maken.

Vrijwilligers van Humanitas afdeling Lansingerland kwamen op woensdag 7 december bijeen om de Dag van de Vrijwilliger te vieren en om afscheid te nemen van Bas van Ginneken die zijn werk als voorzitter vier jaar heeft gedaan. Hij blijft uiteraard betrokken bij Humanitas. Donderdag 15 december ontving wethouder Titia Cnossen de bewoners/beheerder van de vijf monumentale gebouwen die recent zijn toegevoegd aan het reeds bestaande aantal Gemeentelijke Monumenten in Lansingerland. De panden zijn: Boerderij en Traktormuseum, Rodenrijseweg 98, het gemaal aan de Noordeindseweg, het huisje op de begraafplaats aan de Bergweg-Noord in Bergschenhoek en de voormalige lagere school aan de Julianastraat.

Stichting Welzijn Lansingerland had vrijdag 16 december weer een kerstdiner georganiseerd in restaurant De Tuinen in Bleiswijk. Er namen zo’n zestig ouderen aan deel. Op vrijdag 16 december nam Adriaan van Zanten na 43 jaar afscheid van het onderwijs. Hij heeft in die 43 jaar verschillende de functies gehad binnen het onderwijs. In die jaren maakte hij tal van ontwikkelingen

Op

van nabij mee. Zoals het COBI project dat in 2018 bij het Spectrum van start ging. COBI staat symbool voor het onderwijs van vandaag en morgen in een snel veranderende wereld en leunt op vier speerpunten: (vrijheid door) Creativiteit, (ontdekken door) Onderzoekend leren, (samen leven door) Burgerschap en (hulp door) ICT, Adriaan van Zanten: ‘’Laten wij vooral proberen om samen te leven binnen een democratie. De school is immers het proeflokaal voor het leven. Zoals een gezin dat feitelijk ook is.’’ Het Alzheimer Café vond altijd in

Bergschenhoek plaats, maar vanaf januari 2023 zal het café rondreizen tussen de drie woonkernen van Lansingerland. Ook wordt het mogelijk om via een livestream online deel te nemen. De opzet en inhoud van ‘het café’ gaan niet veranderen. Het blijft een veilige en gezellige ontmoetingsplek met tips en informatie over (omgaan met) dementie.

Tennisster Suzan Lamens uit Berkel en Rodenrijs werd voor de tweede keer op rij Nederlands kampioen. Inmiddels is ze haar voorbereiding gestart op het kwalificatietoernooi voor de Australian Open.

De Heraut woensdag 28 december 2022 39
Zondagochtend 11 december werd het ZHK marathon voor pupillen verreden in Den Haag. Namens Schaats & Inline Lansingerland stonden Fiore Koutstaal, Cato Slegtenhorst en Guus Grootoonk aan de start. Fiore Koutstaal won goud en Cato Slegtenhorst zilver.
December
Op zaterdag 17 december werd de jaarlijkse Kerst-In gehouden. Deze keer in de Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk in Berkel en Rodenrijs. Twee concerten waren er nodig om iedereen een kans te geven de Kerst-In bij te wonen. Het HCM en solisten zorgden voor een prachtige middag- en avondvoorstelling.
2022
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk Berkel en Rodenrijs organiseerde op maandag 19 december na twee jaar stilte het Familie Kerstconcert met dit keer zangeres Do, geassisteerd door een vocalgroep. Het werd een spetterend optreden. Traditiegetrouw kon na afloop genoten worden van warme chocolademelk en een glaasje glühwein. Om de vele vrijwilligers in Lansingerland in het zonnetje te zetten heeft het Vrijwilligers Informatie Punt Lansingerland een foto-expositie samengesteld. Wethouder Titia Cnossen verrichtte donderdag 8 december de officiële opening. Op de foto is de wethouder in gesprek met een vrijwilliger (l) en Janny Dekkers, de initiatiefnemer van de expositie. zaterdag 10 december zamelde de Hervormde Kerk in Bergschenhoek voor de laatste keer dit jaar levensmiddelen, verzorgings- en schoonmaakproducten in voor de Stichting Uitdeelpunt (UP). De actie is bedoeld voor mensen die niet voor de Voedselbank in aanmerking komen omdat ze qua inkomen net boven de toelatingsgrens zitten of die wachten op de Voedselbank. Op de foto vrijwilligers (v.l.n.r.) Marcoline van Egmond, Jeannette Breedijk en Alexandra Schippers. Het was kort, maar er kon geschaatst worden. Op zaterdag 17 december onder andere op de Langevaart in Bleiswijk (foto: Ruurd Visser). Er was ook veel overlast tijdens de korte koude periode omdat het soms spekglad was en niet alle straten en trottoirs in Lansingerland gestrooid konden worden.

BLEISWIJK

Parochie Christus Koning, O.L.V. Visitatie – za. 31 dec. 17.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia; zo. 1 jan. 11.00 uur

Eucharistieviering, St. Caecilia; 15.00 uur Poolstalige Eucharistieviering; di. 3 jan. 09.00 uur W&C viering, aansluitend koffie.

Link naar vieringen: kerkdienstgemist.nl, YouTube Kerk-tv PCK Bleiswijk.

Herv. Wijkgemeente Dorpskerk – za. 31 dec. 19.45 uur ds. W. de Bruin; zo. 1 jan. 09.00 uur ds. W.M. de Bruin, geen avonddienst. Diensten ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Herv. Wijkgemeente Het Anker – za. 31 dec. 18.30 uur ds. K.M. Teeuw, Ridderkerk; zo. 1 jan. 10.45 uur dr. A.A. Teeuw, Ridderkerk, 17.00 uur ds. J.P. Ouwehand, Ilpendam. Bekijken via www.hetankerbleiswijk.nl.

Geref. kerk Open Hof – za. 31 dec. 19.30 uur ds. G. Loeve; zo. 1 jan. 09.30 uur ds. G. Loeve. Te volgen via www.openhof.nl of kerkdienstgemist.nl.

Evangelische gemeente De Driehoek (schoolgebouw Hoekeindseweg 7a, Bleiswijk) – Informatie www.dedriehoek.org.

Ger.Kerk (Hersteld) - za. 31 dec. 15.30 uur ds. C. Koster; zo. 1 jan. 10.30 uur ds. C. Koster, 15.30 uur leesdienst. Info: dgk-lansingerland.nl.

BERGSCHENHOEK

Parochie Christus Koning – Iedere do. 09.00 uur Eucharistie, koffie; zo. 1 jan. 09.15 uur Eucharistieviering, pastor Grotaers, m.m.v. Ceciliakoor. Informatie: www. parochiechristuskoning.nl. Herv. Gem. - za. 31 dec. 18.30 uur ds. W. Markus; zo. 1 jan. 10.00 uur ds. G. de Lang, Dordrecht, 18.30 uur ds. A.L.A. den Besten, Nieuwerkerk a/d IJssel. Diensten ook te volgen via kerkomroep.nl of YouTube.

Geref.Kerk Vrijgem. – za. 31 dec. 19.30 uur ds. J.M. Oldenhuis; zo. 1 jan. 11.00 uur , ds. J.M. Oldenhuis, nieuwjaarsdienst, HA, aansluitend koffiedrinken/ nieuwjaarswensen, uitzending via Lansingerland FM. Ook te volgen via kerkdienstgemist.nl. Geref.Kerk – zie onder Berkel en Rodenrijs.

BERKEL EN RODENRIJS

Parochie Christus Koning - zo. 1 jan. 09.30 uur W&C-viering (Huize Petrus), 11.00 uur Echaristieviering, S. Bladowski, Cantemus Domino (OLV Geb. kerk). Viering kerk Berkel ook te volgen via YouTube Parochie Christus Koning.

Herv.Gem. (Dorpskerk) – za. 31 dec. 19.30 uur ds. A. Gooijer; zo. 1 jan. 10.30 uur ds. A. Gooijer, 19.00 uur geen dienst. Ook te volgen via kerkomroep.nl en YouTube.

Geref.Kerk B&R/B’hoek – zo. 1 jan. 12.00 uur ds. D. Sikkema, Zoetermeer, nieuwjaarsbegroeting. Ook te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Geref.Kerk Vrijgem. – za. 31 dec. 19.30 uur ds. A.A.M. Wilschut; zo. 1 jan. 11.00 uur viering H.A., ds. A.A.A. Wilschut. Ook te volgen via www.gkvdebron.nl.

Wijnstokgemeente (Rodenrijseweg 295) – www.wijnstokgemeente.nl.

REGIO

Evangeliegemeente Morgenstond Pijnacker - zie website (Stanislas College, Sportlaan 3a, Pijnacker).

Baptistengemeente Zoetermeer (Moeder Teresasingel 100, Zoetermeer) – zie website / Facebook.

Evang. Gem. Parousia (Wattstraat 64, Zoetermeer) – zie website.

Doopsgezinde Gemeente Rotterdam (Noordmolenwerf 1-3, Rotterdam) - zie website.

Harvest Ministries. Turfschipkade 1, Zoetermeer en Rosestraat 1025, Rotterdam - zie websites.

Totaal onverwachts hebben wij afscheid moeten nemen van mijn allerliefste maatje, lieve vader en trotse opa

Henk William Erland Don Griot

* Assen, 30 oktober 1953 † Zoetermeer, 22 december 2022

We gaan hem zo enorm missen!

Correspondentieadres:

Van Dongen UitvaartZorg

T.a.v. familie Don Griot

Bredewater 20a 2715 CA Zoetermeer

Henk is overgebracht naar het Van Dongen UitvaartCentrum, Bredewater 20a, wijk 15 te Zoetermeer, alwaar geen bezoek.

De samenkomst bij zijn afscheid wordt gehouden op maandag 2 januari 2023 om 14.00 uur in de aula van crematorium Meerbloemhof, Buytenparklaan 1, wijk 17 te Zoetermeer.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangstruimte van het crematorium.

In plaats van bloemen graag een donatie overmaken naar de Hartstichting te Den Haag.

IBAN nummer: NL 88 ABNA 057 320 03 00 o.v.v. ter nagedachtenis aan Henk Don Griot.

Na een oneerlijke strijd hebben wij verslagen, maar met veel liefde, op donderdag 15 december afscheid genomen van onze moeder. Zij heeft een mooi plekje gehad in het leven van vele mensen.

Gerarda Maria Overmeer Germy

Berkel en Rodenrijs

† Schiedam 6 september 1960 15 december 2022

Wij gaan haar onbeschrijfelijk veel missen.

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

De komende tijd is het mogelijk om de nabestaanden ondersteuning te bieden met een mooie herinnering of dierbare foto op de herdenkingspagina van Germy.

Ga hiervoor naar: www.vanderspek.memoria.nl Naam: Germy Code: 8WYHZV

Correspondentieadres: Van der Spek Uitvaart o.v.v. Mevrouw G.M. Overmeer | Postbus 8805 | 3009 AV Rotterdam

Herinner mij, maar niet in sombere dagen. Herinner mij in stralende zon hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Met droefheid, maar ook met bewondering voor de wijze waarop zij haar strijd heeft gestreden, geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en lieve oma

Loes van der Mast - Meijer

~ Frederika Louisa ~ weduwe van Louis van der Mast * 22 juni 1932 † 24 december 2022

Hannie

-

waarna wij haar zullen begraven op de Algemene begraafplaats, Plein 1945-1995 te Berkel en Rodenrijs.

Voor de dienst is er in de ontmoetingsruimte van de kerk de mogelijkheid om afscheid van haar te nemen.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Uitvaartcentrum Berkel,

De Heraut woensdag 28 december 2022 40
Familie berichten Familieberichten cvu.nl/ons-verhaal Herdacht worden zoals u bent
CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o. Bergweg 287 3037 EN Rotterdam 010 – 466 11 00 info@cvu.nl Uitvaartcentrum Bergweg Melding
89 24 uur per dag bereikbaar
Familieberichten
Met CVU geeft u de gewenste kleur aan uw begrafenis of crematie en krijgt u de uitvaart die bij u past.
van overlijden 0800 - 345 67
Kerkdiensten
en
Eddy en Petra van der Mast - Kooiman Niki Tygo Correspondentie-adres: Eddy van der Mast Klapwijksezoom 275 2652 BP Berkel en Rodenrijs De dankdienst voor haar leven zal gehouden worden op donderdag 29 december om 11.00 uur in de Dorpskerk, Kerksingel 1 te Berkel en Rodenrijs,
Frans Hagedoorn
van der Mast Arjan en Robin Robert Cora en Jan Kors - van der Mast Harmjan en Yara Louis
Williene Don Griot - Treurniet

Huisartsen:

Bleiswijk - Spoedeisende huisartsenhulp buiten kantooruren: 17.00-08.00 uur (werkdagen) en zaterdag, zondag en feestdagen: SpoedZorg Midden-Holland, Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda, tel. 0182–322488 (na telefonische afspraak). Volg de borden Groene Hart Ziekenhuis Bleulandlocatie. U kunt eerst de patiënt afzetten en daarna (betaald) parkeren op het parkeerterrein Groene Hart Ziekenhuis. Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs – Spoedeisende hulp in het weekend en van 17.00-08.00 uur tijdens werkdagen (na telefonische afspraak): Huisartsenpost Franciscus Gasthuis (HAP), Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam: 010-4669573.

Apotheken Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek:

- Apotheek Adelheid (Kerksingel 25, B&R, 010 - 5116740) maandag t/m vrijdag 8.30-12.00 uur en 12.30-17.30 uur, zaterdag 10.0013.00 uur;

- Apotheek Meerpolder (Boerhaavestraat 15, B&R, 0105110270) maandag t/m vrijdag 8.00 tot 18.00 uur;

- Apotheek Klapwijk (Poldermolenplein 2, B&R, 010 - 7523079) maandag t/m vrijdag 08.00-12.30 uur en 13.00-17.30 uur.

- Apotheek Bergschenhoek (Dorpsstraat 37, Bergschenhoek, 010 - 5212249) maandag t/m vrijdag van 8.15-17.30 uur en zaterdag van 09.00-13.00 uur;

- Apotheek Parkzoom (Tjeerd Kuipersstraat 5, Bergschenhoek, 010 - 5249414) maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur en zaterdag 10.00-11.00 uur.

Voor alle apotheken geldt: werkdagen 18.00-08.00 uur en zon- en feestdagen: dienstapotheek Rotterdam Noord, Sint Franciscus Gasthuis, Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam, tel. 010–4617878, e-mail: dapnoord@sfg.nl.

Apotheek Bleiswijk:

Adres: Gezondheidscentrum De Tuinen, Oranjetuin 128, tel. 010–5214262. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00-18.00 uur. Buiten deze openingstijden wordt voor spoedeisende apotheekhulp waargenomen door de Dienst Apotheek Midden Holland, Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda (bij de HAP), tel. 0182–698820. Route: zie onder huisartsen Bleiswijk.

Bloedprikken:

STAR-SHL Bloedafname: locaties in Lansingerland zijn:

-Huisartsencentrum, Oosteindseweg 1, Bergschenhoek: di. en do. 08.00-10.00 uur. Vrije inloop, geen afspraak nodig.

-De Zorghoek, Verzetstraat 12, Bergschenhoek, ma., wo. en vr. van 07.30 – 09.30 uur. Alleen op een afspraak.

-Gezondheidscentrum Klapwijk, Klapwijksezoom 103, Berkel en Rodenrijs, ma. t/m vr. 08.0010.30 uur. Alleen op afspraak. Mondkapje verplicht.

-Huize St. Petrus, Noordeindseweg 94, Berkel en Rodenrijs, wo. van 8.00-9.00 uur. Vrije inloop, geen afspraak nodig.

-De Leeuwerik, Leeuwerikstraat 2, Bleiswijk, di. 9.00-10.00 uur. Vrije inloop, geen afspraak nodig. Op www.star-shl.nl vindt u een actueel overzicht.

Locatie Franciscus Berkel: Boerhaavestraat 19, Berkel en Rodenrijs: bloedprikken alleen op afspraak via www.franciscus. nl/bloedprikken.

Met liefde heb je voor ons gezorgd. Tot het einde heb jij intens genoten van het leven. Een voorbeeld voor ons allemaal. Nu laten we je los. Intens verdrietig, maar voor altijd verbonden. Achter onze tranen van verdriet schuilt een glimlach vol goede herinneringen die het grote verlies verzachten.

Adrianus Christianus Antonius Meewisse

De Heraut woensdag 28 december 2022 41 Familieberichten www.teeuwuitvaartverzorging.nl Uitvaartcentrum Bleiswijk Hoekeindseweg 23 Uitvaartcentrum Berkel Plein 1945 - 1995 nr 4 Dag en nacht bereikbaar // 010 - 521 60 16 Teeuw Uitvaartverzorging ‘Je kunt een uitvaart maar één keer goed regelen.’ www.saletuitvaartverzorging.nl Bel bij overlijden Jeroen Salet Een mooi en gedenkwaardig afscheid, waar u ook verzekerd bent. 010 707 15 40 EEN WAARDEVOL AFSCHEID Een waardevolle uitvaart, een dierbare herinnering. Met respect voor tradities en de mogelijkheden van vandaag. 010 – 447 99 00 | vanderspekuitvaart.nl EEN UITVAART VOLGENS JOUW SCRIPT Marcus Stephanie 06 12 43 44 66 (24/7) - www.deafscheidsregisseurs.nl Direct contact 010 - 524 01 23 dag en nacht bereikbaar Postbus 79 • 2660 AB Bergschenhoek • info@uitvaartverzorgingserry.nl WWW.UITVAARTVERZORGINGSERRY.NL • Gespecialiseerd in thuis opbaren • Verzorgen van o.a. kerkelijke uitvaarten • Vooraf vastleggen van uw uitvaartwensen • Opbaren in uitvaartcentrum naar keuze • Uitvaarten in de gehele regio • Nazorg Persoonlijk en betrokken 010-5216558 www.werneruitvaart.nl 010-5216558 www.werneruitvaart.nl Uitvaartverzorging van den Bogerd Wanneer de tijd voor u even stil staat nemen wij voor u alle tijd info.uitvaart@kpnmail.nl - www.uitvaartverzorgingvandenbogerd.nl 010 - 522 27 90 Marian van den Bogerd - Kind Karin Verzijden Ireneweg 17 2665 AN Bleiswijk Medische diensten
~ Aad~ * 7 januari 1958 † 19 december 2022 Marian Annica & Anthony Zoë Izzy Tom & Loes Adriaan & Kirsten Hoeksekade 157 2661 JL Bergschenhoek De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Al ruim 50 jaar geniet Jan de Jong van het sporten in het Bleiswijkse

Jan de Jong kwam 61 jaar geleden in een woning aan de Wilhelminastraat in Bleiswijk ter wereld. In een huurhuis, dat zijn vader van een tuinder, zijn toenmalige werkgever, toegewezen had gekregen. Toen Jan vier jaar was, verhuisde het gezin naar een nieuw huis in de Zeeheldenbuurt. Daar groeide Jan op samen met zijn ouders, broertje en twee zusjes.

Vissen en voetballen

Jan genoot ondertussen volop van zijn kindertijd. Lekker voetballen na schooltijd, ‘blokkiebal’ spelen, ‘stoepranden’, touwtje springen en vissen bij de Lange Vaart, Rotte of dichtbij huis. En in het weekend steevast een voetbalwedstrijd bij Soccer Boys. “Ik wilde altijd winnen. Een aantal keer zijn we kampioen geworden. Ik had een goede traptechniek, inzicht en kon makkelijk lopen. Maar echt talent had ik niet.”

Dat maakte ook niet uit; Jan genoot van het balspel. “Toen ik dertien jaar was zijn we met het C1-elftal in oktober 1974 naar onze zustergemeente Götzenhain in Duitsland geweest. Het was voor mij de eerste keer in het buitenland. De eerste keer dat ik bergen zag. Bijna niemand van ons had een paspoort, maar met de spelerspas konden we reizen.” Jan vervolgt: “In Götzenhain, vlakbij Frankfurt, werden we ondergebracht bij een gastgezin en voetbalden we tegen het plaatselijke jeugdteam en deden we uitjes.”

Van voetballer naar marathonloper

Uiteindelijk heeft Jan tot z’n 44e gevoetbald. Daarna sloot hij zich aan bij atletiekvereniging De Kieviten in Bleiswijk. “Toen ik een jaar of tien was, had ik best wat hardlooptalent. Met Koninginnedag in Bleiswijk deed ik mee aan een hardloopwedstrijd over twee kilometer. Ik werd derde. Ik weet nog dat mijn overbuurman, zelf een fanatiek hardloper, zei: ‘Jan, jij moet gaan hardlopen’. 34 Jaar later was het dan eindelijk zo ver. Ook als hardloper was Jan fanatiek. Hij trainde in de wedstrijdgroep van Dick Baggerman en liep meermaals de marathon van Rotterdam. Inmiddels geeft Jan ook zelf training bij de club die hij omschrijft als ‘gezellig en warm’.

Zoekende in carrière

Geboren Getogen & in Lansingerland

In de rubriek Geboren & Getogen in Lansingerland vertellen inwoners van onze gemeente hun levensverhaal aan Marloes Nuijten. Hun hele leven of een groot deel van hun leven wonen de geïnterviewden uit deze rubriek in Lansingerland. Variërend van 50 tot 100 jaar. Zij vertellen hoe ze hier opgroeiden, welke vriendschappen er ontstonden, maar ook delen ze verhalen over de liefde en eigen gezin. Deze week a evering 9 met Jan de Jong.

Wil jij een deel van je verhalen delen met Marloes voor deze rubriek? Mail Marloes op marloes@mijndeelboek.nl of redactie@de-heraut.nl.

Aan de Wilhelminastraat heeft de oudste van het gezin De Jong weinig herinneringen. Al staat één gebeurtenis hem nog helder voor de geest. “Ik weet nog wel dat aan de voorkant van de straat een sloot lag waar ik in viel. Ik had nog geen zwemdiploma en was alleen. Het ging allemaal zo snel, maar gelukkig kon ik nog net de kant vastgrijpen. Het had heel verkeerd af kunnen lopen.”

In de Zeeheldenbuurt keek Jan vanaf het nieuwe huis pal op de kleuterschool, die slechts 50 meter van de woning stond. Na tweeënhalf jaar rollend naar school te kunnen gaan, ging Jan naar de basisschool: de Heilig Hart school, de school die nu de Klimophoeve heet. In de klassen zaten soms wel 45 leerlingen. “Ik heb een jne basisschooltijd gehad en speelde onder andere graag met Martien Ruijgrok, Marcel Langelaan en Pim van de Langenberg. Als je jarig was, mocht je altijd vijf vriendjes uitnodigen. Dat vond ik lastig; ik had

er zes of zeven.” Al stelden die feestjes niet zoveel voor, volgens Jan. “Na schooltijd kwamen ze mee naar huis, deden we spelletjes en werd er patat gehaald. ’s Avonds rond zeven, acht uur ging iedereen weer naar huis.”

Overdag én ’s avonds

Het gezin waaruit Jan komt, was niet per se rijk. Toch zorgden de ouders van Jan ervoor dat de kinderen nooit iets tekort kwamen. Om de uitjes te kunnen bekostigen, werkte de vader des huizes naast zijn vaste baan ook nog bij een zwager in de tuin in Pijnacker. “Mijn vader werkte overdag bij de gemeente en ging in de winter ’s avonds nog vanaf 00.00 uur sla steken.”

De moeder van Jan zorgde voornamelijk voor het reilen en zeilen thuis. Naarmate Jan ouder werd, ging zijn moeder ook werken. Een tijdlang heeft ze bij twee gezinnen in Bleiswijk schoongemaakt.

Als sporter wist Jan altijd goed wat hij wilde, qua werk was hij een tijd zoekende. Op zijn middelbare school het Laurens College, waar Jan vwo deed, had hij het idee de accountancy wereld in te gaan of leraar Duits te worden. Door omstandigheden behaalde Jan zijn diploma niet en liep zijn loopbaan anders dan van tevoren gedacht. De eerste serieuze baan was de militaire dienst. “Ik heb veertien maanden in dienst gezeten en was hospik. Ik moest de geneeskundige poli beheren en vooral veel injecteren.”

Bij terugkomst vroeg de vader van een vriend, die directeur was van een ziekenhuis in Dordrecht, of Jan iets in de verpleegkunde wilde gaan doen. “Dat leek me wel wat. Ik ben gestart met de opleiding verpleegkunde.” Maar na een half jaar stopte Jan daarmee. “Het paste niet bij me.” In Bleiswijk vond Jan zijn volgende baan. Iets totaal anders dan voorheen: de administratie bij een mechanisatiebedrijf. Na een cursus boekhouden, had Jan de smaak te pakken. In de boekhouding werkt Jan nog steeds, maar niet meer bij zijn toenmalige werkgever in Bleiswijk. “Ik werk inmiddels al twintig jaar voor administratiekantoor A3 in Rotterdam, het bedrijf van mijn broer.”

Het onderwijs heeft Jan altijd boeiend gevonden, maar nooit iets mee gedaan. Al krijgt hij er wel het een en ander van mee: zijn vrouw Sylvia werkt in de onderwijswereld. De vrouw die afkomstig is uit Dordrecht en met wie Jan al 28 jaar samen is. Samen wonen ze in de Sterrenwijk. “Ik heb nog nooit gedacht aan verhuizen. Met 50 meter zit je in het recreatiegebied. Als we op den duur kleiner en aangepast moeten wonen, zullen we pas ergens anders gaan kijken. Maar liever verlaat ik Bleiswijk niet. Hier hebben we onze sociale contacten, hier hebben we alles.”

Marloes Nuijten van Mijn Deelboek

Marloes (31) is een geboren en getogen Berkelse. De voormalig journaliste richtte ruim twee jaar geleden Mijn Deelboek op. Een vernieuwende, digitale manier om je verhalen tastbaar te maken met een boek. De wereld wordt steeds sneller, maar wanneer sta je nou

echt bewust stil bij alles wat je meemaakt in je leven? Door een reis door je verleden besef je hoeveel je hebt meegemaakt en het geeft de (klein)kinderen een bijzondere inkijk in je leven. Maak een boek via: www.mijndeelboek. nl.

De Heraut woensdag 28 december 2022 42
Klas 4 (nu zou dat groep 6 zijn) op de Heilig Hart School. Met het C1-elftal in oktober 1974 naar zustergemeente Götzenhain in Duitsland. Een foto samen met Sylvia in november 2010. Jan vierde zijn 50e verjaardag. De kleine Jan de Jong bij het huis in de Wilhelminastraat in Bleiswijk waar hij de eerste vier jaar van zijn leven woonde. Een foto uit mei 1969, op de dag dat Jan voor het eerst Heilige Communie deed. De klok op de schoorsteen staat nu bij Jan en Sylvia in de woonkamer. In de Kinsbergenstraat. Het huis meest links was de woning van de ouders van Jan. Op de achtergrond zie je nog een stukje van de kleuterschool.

Echtpaar Dirk de Jong en Corry Baan 60 jaar getrouwd

Bleiswijk – Bij een uitwisselingsprogramma vanuit de kerk kwam de geboren Bleiswijker Dirk de Jong samen met zijn neef terecht bij de familie Baan in Dubbeldam. Het gezin met elf kinderen, waaronder Corry, had best nog wel een plekje vrij. Het uitwisselen tussen Dirk en Corry bleef maar voortduren, Dirk op zijn brommer naar Dubbeldam en Corry met trein en bus naar Bleiswijk.

Ook kreeg hij vlakbij Soest een keer pech met zijn huurauto maar gelukkig werkte Corry toevallig daar in de buurt in het Sanatorium Zonnegloren. Op 19 december 1962 vonden ze dat uitwisselen wel een keer genoeg en trouwden in Dubbeldam, waarna zij in het vakantiehuis van de molen aan de Rottedijk 5 gingen wonen. Zestig jaar later kwam burgemeester Van der Stadt het paar feliciteren met bloemen en bood hij de ingelijste trouwakte aan.

Het vakantiehuis bij de molen kende zijn beperkingen: het was moeilijk te bereiken, had geen stromend water en geen elektriciteit.

Toen daar in de strenge winter van 1963 onder winterse omstandigheden hun eerste zoon, van in totaal vijf

kinderen, werd geboren had Dirk er genoeg van. Hij schreef een brief aan de Koningin dat zij langs de Rotte toch ook wel schoon drinkwater nodig hadden waarna er wel degelijk voorzieningen werden getroffen.

Hoveniersbedrijf Myosotis

Dirk geboren en getogen op de boerderij die bekend stond als ‘het Pekhuis’ omdat het onderdeel was geweest van een scheepstimmerwerf waar de houten boten met pek en teer afgedicht werden, is altijd werkzaam geweest als hovenier.

Het was hard werken voor een baas en daarom besloot hij om samen met Corry te beginnen met het verkopen van planten en struiken. De verkoop vond plaats uit een kleine kas waar de planten uit oude veilingkistjes verkocht werden. Later is dit uitgegroeid tot het bekende hoveniersbedrijf Myosotis in Bleiswijk. Van 1971 tot 1998 runden zij dit bedrijf met veel succes. Het kende naast de verkoop van tuinartikelen een aantal vaste hoveniers die op hun werk bijna iedere middag van Corry zelfgemaakte soep gebracht kregen.

Tegenwoordig hebben zij naast de kinderen en vijf kleinkinderen nog tal van andere bezigheden: zingen in het Leeuwerikkoor, jeu-de-boules spelen of bij mooi weer samen een stukje fietsen.

Ook

de Rotte.

wekelijks

GELOVEN IN LANSINGERLAND

Alles wat ademt

Top 2000-week deze week; en recent het afscheid van Rob de Nijs, dat door Max werd uitgezonden op NPO. Nodigt uit om na te denken over een liedje van Rob, dat op nummer 1746 in de top staat: Vrede is ver, verder dan ooit Zo dicht bij huis rusten de wapens nooit

Wat heeft de angst met ons gedaan Laat alles wat ademt in vrede bestaan Macht speelt met macht een dodelijk spel Bang voor elkaar dreigen ze met de hel Leer nu of nooit samen te gaan Laat alles wat ademt in vrede bestaan

Even over nadenken:

De oorlog in Oekraïne gaat maar door en duurt nu al 10 maanden. Die braller in Moskou zet een heel land in de kou. Maar er zijn meer plekken op de wereld waar dictaturen het voor het zeggen hebben, denk aan Noord-Korea, Iran en landen in Afrika. Vrede is ver, verder dan ooit, lijkt het wel. De wapens rusten niet, nooit. En wat een zeggingskracht heeft de zin “bang voor elkaar dreigen ze met de hel”. Ik kan dan niet anders denken dan aan de dreiging om kernwapens in te zetten en te vernietigen wat leeft. Dreigen met de hel.

Dat is de wereld waarin wij leven. Je zou er ongemakkelijk van worden. Nu vierden we de afgelopen tijd Advent en Kerst. Dat is een tijd waarin christenen stilstaan bij een geboorte, namelijk van Jezus, het kind van Maria. Geboren in een stal, tussen de beesten, en tussen mensen die zich als beesten gedragen. Het is allemaal heel wat minder idyllisch dan een mooie, fijne tijd met prachtige lichtjes en lekker eten. Het is

rauw en heftig. Dat is de wereld waarin we leven en waarin Jezus geboren werd, vrede is ver, verder dan ooit.

En dan wordt er met Kerst gezongen door engelen over “vrede op aarde”. En Advent, de vier weken voor Kerst, verwachten we dat die vrede komt. En op Kerst komt die vrede. We verwachten een hoop op een nieuwe realiteit.

Eigenlijk verwachten we drie geboorten met Advent richting Kerst: natuurlijk denken we aan de geboorte van Jezus. Jezus die kwam om al die onvrede te dragen en weg te nemen. Daar leefde Hij voor. En tegelijk, die wereld van vrede is er nog niet, vrede is nu nog ver. Maar met Advent en Kerst verwachten we ook een wereld van vrede, als Jezus opnieuw naar de aarde komt. Nu niet om geboren te worden uit een moeder, maar om te komen als de Koning van de wereld, die dingen recht gaat zetten en zijn nieuwe wereld van recht en eerlijkheid gaat laten komen. Dat is er nu nog niet, maar dat komt wel. Dat verwachten we. Van die hoop leven we.

En de derde geboorte is de geboorte van Jezus in mijn hart. Wat is dat nu weer? Dat is zoiets: ik wil het karakter wat Jezus voorgeleefd heeft, zelf ook leven. Vol van geduld en eerlijkheid, gericht op de ander met aandacht, in vrede samenleven voor zover het in mijn mogelijkheden ligt.

En dan ben je bij de veelzeggende tekst uit het liedje van Rob de Nijs: leer nu of nooit samen te gaan, laat alles wat ademt in vrede bestaan.

‘De blote kleren van de keizer’

Lansingerland/Rotterdam - Van 16 december tot en met 22 januari kunnen theaterliefhebbers voor een tientje naar de voorstelling De blote kleren van de keizer (6+), in het Hofpleintheater. De voorstelling is een klassiek verhaal in een modern jasje. Over tevreden zijn met wat je hebt. Niet alleen is het een geschikte voorstelling voor tijdens de feestdagen maar is dit ook de mogelijkheid om tijdens de winter de warmte buitenshuis op te zoeken. Theater voor een tientje is uitgezonderd op voordeelvrijdag- en Hofpleinpas-prijzen, want die liggen al onder de € 10,-.

De voorstelling, waar Simon Bonnewits en Xavi Jansen uit Lansingerland een grote rol in spelen, gaat over de keizer die niet populair is en daar verandering in brengt. Met behulp van lifeplanners, stylisten en fotografen, tovert zijn moeder de keizer om tot het perfecte voorbeeld voor social media. En het volk?

Zij houden van de afgetrainde keizer. Bijna net zoveel als de keizer van zichzelf. Op een dag verschijnt er een kledingmaker met een wel heel bijzonder voorstel.

Durft de keizer te verschijnen in het exclusieve, maar onzichtbare ontwerp van deze designer? Lees meer over de voorstelling via https://jeugdtheaterhofplein. nl/blote-kleren.

Sfeervolle lichtjestocht Jenaplanschool de Kwakel

Berkel en Rodenrijs - Vorig jaar verzamelden de leerlingen van Jenaplanschool de Kwakel in een recordtempo 2000 glazen potjes voor de lichtjestocht. Helaas kon de lichtjestocht vanwege de lockdown op het laatste moment niet doorgaan. Dit jaar gelukkig wel.

Dankzij de inzet van alle leraren, heel veel ouders en de leerlingen zelf, zijn 2000 kaarsjes aangestoken die de route voor de lichtjestocht aangaven. Leerlingen hebben zelf met bolderwagens, skelters en andere creatieve manieren de potjes met kaarsjes op de route geplaatst en aangestoken. Maar ook dit jaar werd het spannend. Vanwege de regen tijdens de opbouw gingen net aangestoken kaarsjes weer uit. Met elkaar is er heel hard gewerkt om alsnog kaarsjes aan te steken. Zelfs buurtbe-

woners kwamen helpen om opnieuw kaarsjes aan te steken. Woensdag 21 december konden de leerlingen en hun ouders eindelijk weer genieten van de lichtjestocht. Nadat de volkstelling is aangekondigd, wezen meer dan 2000 lichtjes de kinderen de weg naar Bethlehem. Samen liepen ze de tocht

Wie heeft er voorrang?

die Jozef en Maria moesten afleggen vanuit Nazareth. Onderweg kwamen ze verschillende taferelen tegen waarin hun eigen juffen en meesters een deel van het kerstverhaal vertelden. Zelfs levende schapen fleurden de kersttaferelen op. Het was een geweldig mooie manier om het kerstverhaal te ervaren. “Dit alles had niet gekund zonder de enorme inzet van de oudervereniging van de school en alle hulpouders die het tot een groot magisch succes voor de kinderen wilde maken”, aldus Sebastiaan van der Tier, directeur van de Kwakel.

Na afloop wisselden iedereen onder genot van een warme beker chocomel verhalen uit en werd het nieuwe schoolplein bewonderd.

De Heraut woensdag 28 december 2022 43 Uitwisseling jeugdvereniging kreeg een vervolg
zwemt Corry nog haar baantjes in het bad van Elysium en ze hebben nog steeds een zomerhuisje aan Het echtpaar De Jong-Baan met burgemeester Pieter van de Stadt. Foto: Ruud van den Braak.
Arjan Wilschut predikant van De Bron Berkel en Rodenrijs
(O)PA en (O)MA Gefeliciteerd met jullie 50-jarig huwelijk Maurice en Lida, Mira en Ralph, Jacco en Julia, Ot, Lodewijk en Max Het kerstverhaal kwam tot leven in de kerststal.
Bergschenhoek - Op de rotonde Groeneweg - Berkelseweg waren op 14 november opmerkelijke weggebruikers te zien. Een stel zwanen stak de weg over. Wie heeft er voorrang? Uiteraard werd de zwanen alle ruimte geboden, al moest de politie er aan te pas komen om enige hulp te bieden. Foto: Klaas Joop Visser.

sT.K. gevraagd: oude Omega herenhorloges. Bel Leo T 06 24843599

T.K. gevraagd singeltjes uit de jaren 60 en 70. T 06 41684757

Gevraagd: oude singeltjes T 06-12055287

Uit sloot gevist fiets licht blauw T 06-22459956

T.K. Partijtje glas 165 x 73 cm T 06-51184644

T.K. Nieuwe kookboeken € 1,- t/m € 2,50 ± 25 st. T 010-4169377

sT.K. gevraagd: oude gouden sieraden of munten. Ik kom vrijblijvend langs voor advies. Bel Leo T 06 24843599.

sT.K. gevraagd: oude gouden sieraden of munten. Ik kom vrijblijvend langs voor advies. Bel Leo T 06 24843599.

sT.K. gevraagd: oude Omega herenhorloges. Bel Leo T 06 24843599

Gevraagd: oude singeltjes T 06-12055287

Uit sloot gevist fiets licht blauw T 06-22459956

T.K. Partijtje glas 165 x 73 cm T 06-51184644

T.K. Nieuwe kookboeken € 1,- t/m € 2,50 ± 25 st. T 010-4169377

Te Huur: Opslagruimte 35m³ Berkel T 06-54325530

T.K. gevraagd singeltjes uit de jaren 60 en 70. T 06 41684757

Gevraagd: oude singeltjes T 06-12055287

De Heraut woensdag 28 december 2022 44
HUIS VERKOPEN? Tweede Paasdagvanaf Brandalarm luidt afscheid van Leon Hoek in–--------Inleveren: • Nieuwsblad de Heraut, Berkelse Poort 59, 2651 JX Berkel en Rodenrijs • Kantoorboekhandel van Atten, Kerkstraat 8, 2651 CE Berkel en Rodenrijs • Primera Sandra, Dorpsstraat 35, 2665 BG Bleiswijk • Primera Bergschenhoek, Dorpsstraat 21, 2661 CD Bergschenhoek Contant betaalde rubrieksadvertenties kunnen in een gesloten envelop ook op bovenstaande adressen ingeleverd worden. U vult op onderstaande bon uw advertentietekst in. Plaats in elk vakje slechts één letter of leesteken en houd tussen twee woorden één vakje open. Niet correct ingevulde bonnen worden niet geplaatst. ✃ BON VOOR EEN GRATIS HERAUTJE Naam: Tel.: Straatnaam: Postcode ................ Woonplaats: € 6,00 € 6,90 € 7,80 € 8 70 € 9,60 Herautjes kunt u ook opgeven via de website!! www.herautonline.nl Particulieren in Lansingerland, die iets te koop vragen of aanbieden, kunnen één GRATIS rubrieksadvertentie* tot 3 regels (maximaal 42 letters) in De Heraut plaatsen. De 4e regel kost € 6,00 en voor elke volgende regel betaalt u € 0,90 (Met uitzondering van personeel en onroerend goed, tenzij er € 6,00 of meer wordt bijgesloten). het zang- en gitaar duo John & Maria speelt graag op uw diner, huwelijks- of verjaardagsfeest muziek uit de jaren ’60 tot nu 06 471 370 14 HEEFT U IETS TE VIEREN? Wilt u gaan verbouwen, dan bent u bij ons aan het juiste adres! Onze werkzaamheden bestaan o.a. uit: Inter net: www.aadvanwinden.nl Al25jaaruw vertrouwde adres! AA D VA N WI N D EN AA D VA N WI N D EN Voor al uw verbouwingen AANNEMERSBEDRIJF Industrieweg 31 • 2651 BC Berkel en Rodenrijs Telefoon: 010 - 511 79 61 Telefax: 010 - 512 03 76 E-mail: info@aadvanwinden.nl Inter net: www.aadvanwinden.nl AA D AA D Voor al Industrieweg 31 • Al31jaaruw vertrouwde adres! Almeerdan 30jaaruw vertrouwde adres! Bijles / examentraining wiskunde en economie Info: 010 - 521 13 31 of www.bijspijker.com 500 STUKS DIEPVRIESKISTEN KOEL- VRIESKASTEN WAS- DROOGMACHINES (SMART) TV’S ook inbouw bekende merken 2 jaar volledige garantie FA. VAN WILLIGEN NIEUW ADRES: Dorpsstraat 27 2665 BG Bleiswijk 010 - 5213063 Internetprijzen of goedkoper T.K 15" VWGolf winterbandenset alu 6mm 90,06-11270389 T.K +/- 20 st sierknuffels teab 0104747679 div nog in verpakk haitsmavuurwerk.nl Voor het voorkomen en bestrijden van dierplagen zoals mollen, wespen, mieren, zilvervisjes, vlooien, woelratten, ratten en muizen. Chiel van der Helm Tel.: 06 - 53 818 954 www.delyelmo.nl www.vollebregtaanhangwagens.nl AANHANGWAGENS & PAARDENTRAILERS - KOOP - HUUR - REPARATIE010 - 511 27 53 www.vanwijkwarmte.nl www.simonmaree.nl Fysiotherapeutische zorg op maat! www.fysiolansingerland.nl MET SPOED BEZORG(ST)ERS GEZOCHT www.fcdeliveries.nl Voor meer info: bel 06 255 87 361 010-5116189 FRANS VONK FRANS VONK www.fransvonk.nl www.sonneveldgroenprojecten.nl Tel.: 010-5117383 www.nicoschouw.nl PARKET SCHUREN 06-52663688 www.vloerenleggersbedrijf.nl Download De Heraut app! APP T.K +/- 20 st sierknuffels teab 0104747679 div nog in verpakk T.K Set Alu CMS velgen voor VW Golf als nw vrpr €200 06-53499727

Kampioenen en promotie TOGB jeugd

Oliebollen bestellen bij CVV Berkel

Berkel en Rodenrijs - Het einde van het jaar is in zicht.

Tijd voor de oliebollenbakkers van CVV Berkel om weer op te staan. Ook dit jaar houden zij deze oude traditie in ere. De oliebollen worden op 30 en 31 december gebakken in de keuken van CVV Berkel.

De opbrengst van deze actie gaat naar de jeugdafdeling van de vereniging. Een elftal oliebollen kost € 10,-. Er zijn ook appelbeignets te koop voor € 2,- per stuk. Bestellingen kunnen worden geplaatst via een

link op de website www.cvvberkel.nl . Op zaterdag 31 december kunnen de bestellingen vanaf 11.00 uur worden opgehaald in de kantine van CVV Berkel, op sportpark Het Hoge Land. Vanaf 13.00 uur zal ook de bar open zijn, voor een gezellig drankje. De kantine sluit om 16.00 uur.

Wie vragen heeft, kan een mail sturen naar: oliebollencvvberkel@ gmail.com . Namens de oliebollenbakkers bedankt voor uw bestelling. Extra donaties ten bate van deze oliebollenactie zijn natuurlijk van harte welkom en worden enorm gewaardeerd!

Volley2b B2 kampioen

dat ze terechte kampioenen zijn!

Volley2b meiden niveau 6.1 kampioen

Volley2b Heren 5 in het nieuw gestoken

Bergschenhoek - Het was even wachten op de sportmaterialen, maar de nieuwe partner van V2B Heren 5 prijkt sierlijk op de inspeelshirts, tassen en trainingspakken van de heren, die zaterdag 17 december gelijk maar even de volle buit pakten tijdens hun wedstrijd tegen Fusion. V2B en Jordex het is een ‘match made in heaven’, gezien de combinatie van het zwart en oranje, de kleuren die door Jordex en V2B beide in de huisstijl worden gebruikt. Met volle trots pakten de heren de winst tegen Fusion uit Rotterdam met een afgetekende 4-0 op het uitslagenbord.

Bergschenhoek - In een spannende competitie (met een ander team van Volley2b niveau 6.2) verspeelde het Volley2b team niveau 6.1. slechts één keer punten tegen hun clubgenoten. Verder werd alles gewonnen en zijn ze de terechte kampioenen. Het

De Heraut woensdag 28 december 2022 45
Berkel en Rodenrijs - Naast het kampioenschap en promotie van de JO151 werden ook de JO19-5 (2e klasse) en de JO11-1 (Hoofdklasse) van TOGB, kampioen. Naast de kampioenschappen was er promotie voor de JO17-1 van TOGB. Achter Willem II JO17-1 werd het
TOGB JO17-1. TOGB JO19-5. TOGB JO11-1.
team van Bas Mourits en Jesper Stijnman tweede. De tweede plek was goed voor promotie naar de 4e divisie. Bergschenhoek - De jongens van Volley2b B2 konden de laatste wedstrijd van de periode, tegen WHV JB1, kampioen worden, hiervoor moesten ze twee sets winnen. De eerste set begonnen ze goed, alleen halverwege raakten ze, wellicht door kampioenschapsstress, in een dipje en werd de set nipt verloren. De tweede set herpakten ze zich en deze werd dan ook overtuigend gewonnen. Nog twee kansen om een set te winnen, ze hadden de smaak te pakken en ook de derde set werd gewonnen. Ze wisten toen dat ze kampioen waren en was de druk van de ketel. In de vierde set werden nog mooie punten gescoord en heeft het team laten zien team heeft ook dit jaar weer enorme stappen gemaakt, die ze na de kerstperiode in de C-tjes kunnen meenemen. Er zit enorm veel talent in de jeugd, mede door inzet van trainers en coaches komt dit talent bovendrijven en is Volley2b weer een kampioen rijker! Foto: Wouter van Dijk.

Berkel en Rodenrijs

Activiteiten in De Naeldhorst

Berkel en Rodenrijs - Iedere donderdagmiddag is er van 14.00 tot ongeveer 16.30 uur schilder- en tekenles, handwerken en spelletjes doen in de Naeldhorst, Van Naeldwijcklaan 127, dit is gratis. De leiding is in handen van Henny de Vos, tel. 06 - 28367200.

Inloopochtend Wijnstokgemeente

Berkel en Rodenrijs - Op woensdag 4 januari vindt van 10.00 tot 12.00 uur de tweewekelijkse koffieinloop in de Wijnstokgemeente plaats. Iedereen is welkom voor koffie, thee en een praatje. De Wijnstokgemeente bevindt zich aan de Rodenrijseweg 295 te Berkel en Rodenrijs. Bel gerust voor meer informatie 06 - 36535968.

Bingo Activiteitenclub de Naeld

Berkel

Sociëteit EchThuis in ‘t Ackerfietje

Bergschenhoek – Ouderensociëteit EchThuis heeft haar activiteiten tijdelijk in Sportcafé ’t Ackerfietje, Groeneweg 27. Elke werkdag kan men er van 13.00 tot 17.30 uur terecht om te klaverjassen, te biljarten en creatief bezig te zijn met kaarten (Crea).

Bleiswijk

Koffie/inloopochtend

Bleiswijk - Elke donderdag is er van 09.30 tot 11.30 uur in de Open Hof, Dorpsstraat 50, gelegenheid om koffie te drinken en een praatje te maken. Iedereen is van harte welkom.

Oudejaarsavond 55+ in De Leeuwerik

geleiding van een gezamenlijk gesprek met de buren en het verlenen van nazorg voor naleving van onderling gemaakte afspraken. Men gaat zeer zorgvuldig om met privégegevens en de vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht. Buurtbemiddeling is gratis. Te bereiken op tel. 010 – 522 55 45 of via info@buurtbemiddelinglansingerland.nl. Info: www.buurtbemiddelinglansingerland.nl.

spreekuren waar u binnen kunt lopen om uw vragen te stellen of advies te krijgen. Kom gerust langs! Let op! Per 1 oktober 2022 zijn de spreekuren, dagen en in Berkel de locatie gewijzigd: Bergschenhoek, Ontmoet! - Wilhelminastraat 1a - maandag 10.00 – 12.00 uur.

Bleiswijk, De Leeuwerik - Leeuwerikstraat 2 - donderdag 10.00 – 12.00 uur.

telzorger of familie. Heeft u vragen of wilt meer informatie? Neem dan contact op met Welzijn Lansingerland: 010 - 522 5545 of info@welzijnlansingerland.nl

Alzheimer Café: beter thuis met

dementie

en Rodenrijs - Activiteitenclub

De Naeld organiseert vrijdagmiddag 6 januari een bingo in de Naeldhorst, Van Naeldwijcklaan 127. Zaal open 13.00 uur, aanvang 14.00 uur. Entree € 3,- p.p., de Superronde kost € 2,- per persoon. Aanmelden bij Henny de Vos, tel. 06 - 28367200.

Klaverjasclub Pius X

Berkel en Rodenrijs - Kaarters kunnen zich tot eind december aanmelden voor de koppeldrive die op vrijdag 6 januari wordt gehouden. Opgeven kan bij Piet de Schepper, tel. 010-5113570, of bij Jeanne Bloom, tel. 010 - 5115553.

Kaartvereniging De Twee Troeven

Berkel en Rodenrijs – Iedere maandagmiddag wordt er van 13.30 tot 16.45 uur gekaart in de benedenzaal van de Pius X kerk aan de Anjerdreef 48 in het Rodenrijs. Organisator is De Twee Troeven, een kaartvereniging voor 50-plussers. Men kan er klaverjassen en bridgen. Nieuwe leden zijn van harte welkom, met name bridgers. Aanmelden/informatie: Jeanne Bloom (voorzitter), tel. 010-5115553.

ACR kelderverkoop

Berkel en Rodenrijs - De openingstijden van de ACR kringloopwinkel, Wilhelminastraat 2, zijn: donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. Op donderdagavond en zaterdag kan er goed verkoopbaar kleinspul worden gebracht. Op donderdagavond kan er ook kleinspul bij u thuis opgehaald worden, daarvoor kan een afspraak worden gemaakt, tel. 010-8423331 of 06 - 394 559 87. Op zaterdag 24 december is de ACR kelder gesloten. Op donderdag 29 december zijn ze geopend maar worden er geen spullen opgehaald. Op zaterdag 31 december is de ACR kringloopwinkel gesloten.

Bergschenhoek

Historische Vereniging zoekt verhalen en foto’s

Bergschenhoek - De Historische Vereniging ‘den Berchsen hoeck’ is op zoek naar verhalen en foto’s van de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw. De vereniging roept alle Hoeksenaren op materiaal ter beschikking te willen stellen, zodat een aantrekkelijke tentoonstelling kan worden georganiseerd. Materiaal kan worden afgegeven iedere 1e woensdagmiddag van de maand tijdens het spreekuur van 14.00 tot 16.00 uur in Ontmoet!, Wilhelminastraat 1a of via de email van de archiefbeheerder Monique Baptist archiefbeheer@den-berchsen-hoeck.nl.

Kledingbank Lansingerland

Bergschenhoek – Kledingbank Lansingerland is geopend van maandag tot en met donderdag van 12.00 – 15.00 uur. Maak hiervoor een afspraak op 06-20240056. Kleding brengen kan tijdens de openingsuren. Wil je vrijwilliger worden, meld je dan aan via de website of via info@kledingbank-Lansingerland.nl . Voor donaties of andere informatie: www.kledingbank-Lansingerland.nl

Bleiswijk - Vrijwilligers van Welzijn Lansingerland organiseren zaterdag 31 december van 20.00-01.00 uur een gezellige Oudejaarsavond in De Leeuwerik, Leeuwerikstraat 2 in Bleiswijk. De bezoekers kunnen samen met dorpsgenoten genieten van een heerlijke oudejaarsavond. Gezellig een praatje maken, samen een spelletje doen en onder het genot van een hapje, drankje en oliebollen wordt geproost op het nieuwe jaar. De kosten zijn € 5,-. Inschrijven kan aan de bar in De Leeuwerik, betalen op de avond zelf. Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Lansingerland. Informatie: Welzijn Lansingerland, tel. 010 - 522 55 45 (op werkdagen).

Wandelen en fietsen KBO

Bleiswijk - Ook in de winter gaan de wandel-/fietsactiviteiten van de KBO Bleiswijk door. De eerstvolgende keer is 2 januari; dan wordt er gefietst.

Vertrek 14.00 uur vanaf het kerkplein van de r.k.-kerk aan de Hoefweg. Deelname is gratis en aan- of afmelden is niet nodig.

Soos KBO Bleiswijk

Bleiswijk – De eerstvolgende soosmiddag in de Leeuwerik is op woensdag 4 januari, aanvang 13.30 uur. De activiteiten zijn klaverjassen en het spelen van Rummikub, maar het allerbelangrijkste is de ontmoeting met elkaar! Op deze middag is er tevens een nieuwjaarsborrel.

Top 2000 in Theater ‘t Web

Bleiswijk - Theater ‘t Web start 2023 swingend. Op zaterdagavond 7 januari om 20.00 uur speelt de band SKOOR het lekkerste uit de Top 2000. SKOOR is de band van Don Rooks (die al vaker optrad in Theater ‘t Web) en Thom Schotel. De muzikanten uit deze Zuid-Hollandse band - die vaak afterparty’s verzorgen in Ziggo Dome - zorgen voor een lekkere avond dansen. Deuren open: 19.30 uur. Kaarten zijn te koop via www.theatertweb.nl en kosten € 20,00 per stuk (inclusief koffie/thee). Theater ‘t Web is gevestigd aan de Nachtegaallaan 4.

Don Quichot in nieuw jasje

Bleiswijk - Zondagmiddag 15 januari speelt theatergezelschap Gesneden Koek de jeugdvoorstelling Don Quichot in Theater ‘t Web, Nachtegaallaan 4. Aanvang 14.00 uur. Gesneden Koek bestaat uit Jonathan Huisman en David Verschoor: ze steken het klassieke verhaal van Cervantes in een nieuw ‘harnasje’. Kaarten à € 10,00 (inclusief limo) zijn te koop via de www.theatertweb.nl.

Regio

Buurtbemiddeling

Lansingerland

Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers zoekt vrijwilligers Lansingerland – Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers van Humanitas Lansingerland richt zich op begeleiding van statushouders bij inburgeren, administratie en welzijn. Vrijwilligers bieden praktische ondersteuning bij het aanvragen van toeslagen en de inrichting van de woning. Bij het wegwijs raken in de gemeente en woonomgeving maar ook bij het zoeken van een sport of hobby. Wil jij een nieuwkomer helpen een goede start te maken in onze gemeente? Meld je dan aan via nieuwkomers.lansingerland@ humanitas.nl of kijk op humanitas.nl/ lansingerland.

Moeders voor Moeders

Lansingerland - Net zwanger? Dan kun je je geluk delen. Veel vrouwen worden zwanger als jij helpt. Aanmelden of informatie: tel. 088-2780000 of Hanneke Beijersbergen, tel. 015 – 369 82 63. Bezoek ook eens de website: www.moedersvoormoeders.nl.

Berkel en Rodenrijs, De Naeldhorst, Van Naeldwijcklaan 231, dinsdag 10.00 – 12.00 uur.

Heeft u vragen of wilt meer informatie? Neem dan contact op met Welzijn Lansingerland: 010 - 522 5545 of info@welzijnlansingerland.nl

Ad Hoc vrijwilligers gezocht

Lansingerland - Welzijn Lansingerland zoekt ad hoc vrijwilligers die incidenteel senioren naar het ziekenhuis willen rijden. Beschik je over eigen vervoer en vind je het heerlijk om auto te rijden?

Welzijn is hard op zoek naar enthousiaste vrijwilligers! Vrijwilligers begeleiden senioren naar hun bestemming. Dit doe jij, tegen vergoeding, met je eigen auto. Hiermee help jij mensen die tijdelijk of nog geen gebruik kunnen maken van regulier vervoer en/of geen hulp kunnen krijgen van hun man-

Lansingerland – Tijdens het Alzheimer Café op woensdag 11 januari zullen inzichten worden gedeeld uit trainingen die Laurens geeft over hoe je om kunt gaan met dementie. “Beter thuis met dementie” is een cursusweek waarin mantelzorgers met hun partner geïnformeerd worden over alles wat te maken heeft met leven en zorgen voor iemand met dementie. Ook is er een avondcursus voor kinderen van een ouder met dementie. Zie www.beterthuismetdementie.laurens.nl voor meer informatie over de trainingen. Het Alzheimer Café begint om 19.30 uur (koffie/thee staan klaar om 19.00 uur, programma duurt tot 21.00 uur). De locatie van het Alzheimercafé wisselt per maand en is deze maand in Bergschenhoek, in Ontmoet!, Wilhelminastraat 1a. Er is een informatiestand van Alzheimer Nederland aanwezig. Informatie: Welzijn Lansingerland –Steunpunt Mantelzorg, tel. 010 - 522 55 45 en mantelzorg@welzijnlansingerland.nl.

Rotary bakt poffertjes voor de Voedselbank

Berkel en Rodenrijs - Handen uit de mouwen voor de leden van Rotaryclub Lansingerland op de kerstmarkt in Berkel Centrum. Op zaterdag 17 december kwam Rotary in actie voor een mooi doel: de Voedselbank. Na het tellen van de opbrengst blijkt er een mooi bedrag te zijn ingezameld: 500 euro.

aan het rad van avontuur”, zegt inkomend voorzitter Susanne Coppen. “Ook vertellen we de bezoekers over Rotary Bouwt, dat is een leuke Lego bouwwedstrijd die wij op 25 januari organiseren. Kijk maar eens op onze website, rotarybouwt.nl.”

Koersbal

Lansingerland - In De Leeuwerik, Leeuwerikstraat 2 in Bleiswijk kan elke vrijdag van 09.30-11.15 uur koersbal gespeeld worden, met uitzondering van 30 september en 23 december. In Ontmoet! in Bergschenhoek elke dinsdag van 9.30–11.30 uur. Koersbal is één van de populairste sporten onder senioren. De sport is vergelijkbaar met jeu de boules, maar wordt binnen gespeeld. Ervaring is geen vereiste, maar gezelligheid natuurlijk wel! Kom langs op dinsdag in Ontmoet! of op vrijdag in De Leeuwerik. Informatie: Welzijn Lansingerland, tel. 010 - 522 55 45.

Spreekuren ouderenadvies

Lansingerland - Zo lang als mogelijk prettig en veilig thuis blijven wonen? De ouderenadviseur van Welzijn Lansingerland denkt met u mee bij vragen over wonen, zorg, welzijn en administratie. Er is geen indicatie nodig om begeleiding of advies te krijgen en de hulp is gratis. Er zijn vrij toegankelijke

“Voor ons betekent de kerstmarkt dat we poffertjes bakken, chocolademelk inschenken en een flinke draai geven

In de marktkraam werd het een drukte van belang. “De opbrengst gaat naar de Voedselbank, afdeling Lansingerland. De kerstmarkt is heel gezellig, ondanks de kou. Leuk om dit in de kersttijd samen te doen met onze leden en hun partners. En, er worden gelukkig veel poffertjes verkocht!”

aan te gaan, (ondersteuning te bieden bij) het leggen van contact met uw buren, te bemiddelen tussen u en uw buren, be-

Nieuwjaarsconcert met Arjan Breukhoven

Berkel en Rodenrijs - Op zaterdag 7 januari zal organist Arjan Breukhoven traditiegetrouw in de Berkelse Dorpskerk het nieuwe jaar muzikaal inluiden met een nieuwjaars-orgelconcert. “Er is volgens mij geen betere manier om het nieuwe jaar te beginnen met een concert voor en samen met mijn publiek”, volgens Breukhoven. Dit concert is ook het begin van een nieuwe serie concerten in de historische Dorpskerk van Berkel en Rodenrijs.

Het thema van dit Nieuwjaarsconcert is “Een Meesterlijk Nieuwjaar”. Het programma zal bestaan uit meesterwerken van verschillende grote componisten.

Als vast programma zal ook bij dit concert gespeeld worden de wereldbe-

roemde wals van Strauß “An der schönen blauen Donau” en de “Radetsky Mars”, twee werken die niet mogen ontbreken op een Nieuwjaarsconcert, muziek die je niet één-twee-drie zult verwachten op een orgelconcert.

Door de grote meesters wordt en werd het orgel vaak vergeleken met een groot orkest, dus deze twee orkestrale toegiften zullen zeker zeer overtuigend ten gehore worden gebracht op het prachtige orgel van de Dorpskerk.

Arjan Breukhoven is vaste bespeler van het instrument.

Sinds 2003 is hij organist van de Dorpskerk in Berkel en Rodenrijs. Als internationaal concertmusicus bespeelt hij jaarlijks vele orgels in eigen land tot ver over de landsgrenzen zoals in 2023 in Australië, Oostenrijk en meerdere tours door Duitsland.

Het concert op 7 januari begint om 20.00 uur. Kaarten zijn te reserveren via https://www.arjanbreukhoven.nl/ agenda, maar zijn ook verkrijgbaar op de avond van het concert aan de kerk.

De Heraut woensdag 28 december 2022 46
– Bij onenigheid met buren, kunt u een beroep doen op Buurtbemiddeling, een onafhankelijke organisatie in Lansingerland. Getrainde vrijwilligers uit Lansingerland worden ingezet om u te helpen door een luisterend oor te bieden, tips te geven om het gesprek met de buren
Prikbord
Arjan Breukhoven geeft een nieuwjaarsconcert in de Dorpskerk.
De opbrengst gaat naar de Voedselbank Lansingerland. KLAVERJASSEN MET VASTE MAAT a.s. dinsdag vanaf 20.00 uur Café 't Centrum www.facebook.com/ CafeCentrumberkel
De Heraut woensdag 28 december 2022 47 sT.K. gevraagd: oude gouden sieraden of munten. Ik kom vrijblijvend langs voor advies. Bel Leo T 06 24843599. sT.K. gevraagd: oude Omega herenhorloges. Bel Leo T 06 24843599 Gevraagd: oude singeltjes T 06-12055287 Uit sloot gevist fiets licht blauw T 06-22459956 Vergoedingen via verzekering www.avanhartevelt.nl - 010 511 1700 Kerksingel 16, 2651 CC Berkel en Rodenrijs - Lid van ONT Gebitsprothese kapot of versleten? Voor een natuurgetrouwe prothese met of zonder implantaten kunt u vrijblijvend binnenlopen, er is altijd een tandprotheticus aanwezig. TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK BERKEL EN RODENRIJS Tandprotheticus A.P.M. van Hartevelt Al jaren hét vertrouwde adres bij u om de hoek! - Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie - Onderhoud Venus 30 • 2651 HS Berkel en Rodenrijs T.: 06 - 12 03 26 32 • E-mail: r.berg83@kpnmail.nl Bel of mail gerust voor een afspraak of een vrijblijvende prijsopgave! haitsmavuurwerk.nl APP van 39,99 24,99 kamerplanten actie! Januari 2023 Meer informatie via www.tcdedriesprong.nl en onze social media kanalen kamerplanten actie! bij Tuincentrum de Driesprong: 1 januari t/m 31 januari 2023 is het kamerplanten actie bij de Driesprong. U krijgt korting op een plant naar keuze op inlevering van een van de coupons hieronder*. *Let op: 1 coupon per klant en u moet de coupon bij de kassa inleveren. 2,50 korting 5,- korting Geldig op een kamerplant boven de 10,10,- korting Geldig op een kamerplant boven de 50,Geldig op een kamerplant boven de 25,Vergeet in januari uw actiecoupon niet in te leveren om korting te ontvangen! Bekijk de actievoorwaarden op tcdedriesprong.nl KORTING opeen kamerplant van 39,99 24,99 Dypsis Lutescens Goudpalm, hoogte 120cm. Sierlijke luchtzuiverende kamerplant Dracaena in soorten Keuze uit diverse Dracaena’s, hoogte 110/120cm. Kerstboom eruit, kamerplant erin! tot 8 januari 7 & 8 januari 40% korting op alle kerst- en sfeerartikelen. 30% korting op alle Lemax en kunstkerstbomen m.u.v. showmodellen. 50% korting op alle showmodellen kunstkerstbomen en Lemax. Hoogste korting op alle opgemaakte kunstkerstbomen. Bekijk de voorwaarden op onze website en social media Berkelseweg 5, 2718 PR Zoetermeer 079 - 36 11 300 info@tcdedriesprong.nl tcdedriesprong.nl Aanbiedingen zijn geldig van 28 december 2022 t/m 4 januari 2023 BEZORG(ST)ERS GEZOCHT MET SPOED (VANAF 13 JAAR) F.C. DELIVERIES VERSPREIDING: 015-2125972 verspreiding@rodimedia-zh.nl BERKEL EN RODENRIJS Wijk 3 185 adressen Robijn / Diamant / Agaat / Marshof / Mercuriushof Wijk 8 150 adressen Noordeindseweg / A.H. Verweijweg enz. Per 1-1-2023. Wijk 9 105 adressen Kleihoogt / Middelweg / Barmweg / Strikkade Wijk 12 360 adressen V. Naeldwijklaan / Langeveldstraat / Wilhelminastraat enz. Wijk 17 320 adressen Koetsveldstraat / Raadhuishof en -laan / Oranjebuurt enz. BERGSCHENHOEK Wijk 48 235 adressen Bomenbuurt / Veld en Beemd / v. Vredenburghlaan Wijk 52 230 adressen Rondom / Dorpstraat / Oosteindseweg / Warmoeziersweg Wijk 53 220 adressen Bergweg Noord/ Dorpsstr. / Vlaggemansdreef / Smitshoek Wijk 60 170 adressen Vleugelvaren / Naaldvaren / Steenbreekvaren enz. Wijk 64 280 adressen Componistenbuurt / Laan der Vrijheid enz. Wijk 71 190 adressen Rottekade / Rottebandreef / Hoeksekade / Duikerplantsoen BLEISWIJK Wijk 78 135 adressen Overbuurtseweg / Groendalseweg enz. Wijk 79 240 adressen Schildersbuurt / Frans Halslaan / V. Goghlaan enz. Wijk 82 190 adressen Dorpsstraat / Zwaanshof / Hoekeindseweg / Grijpesteijnhof Wijk 83 265 adressen Zeeheldenbuurt Wijk 93 310 adressen Molenwijk / Langevaart / Rottedijk Wijk 100 320 adressen Heenvlietsingel / Middenburgweg enz.
De Heraut woensdag 28 december 2022 48 OPENINGSTIJDEN Dinsdag t/m zaterdag 10:00 - 17:00 uur. Wij werken uitsluitend op afspraak. Feestdagen gesloten. Direct onze beste prijs! vanaf € 7.950,a , 2661 EK Bergschenhoek • info@lwikeukenvisie.nl • 010-2108918 NIEUWJAARSDEAL Leen Witter LWI Keukenvisie wenst u allen een fantastisch en vooral gezond nieuw jaar!