Page 1

КАТАЛОГ

«УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ

ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА»

2016

«UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES» CATALOGUE


HIGHLY PROFESSIONAL STAFF, READY AND CUSTOMIZED ENGINEERING AND TECHNOLOGY SOLUTIONS OPEN NEW CAPABILITIES OF YOUR EQUIPMENT

IMPROVING YOUR CAPABILITIES

Ukrainian private company Member of the State Defence Acquisition Program more than 10 years of experience in repairing and upgrading of military equipment and selling it in domestic and foreign markets system integrator in domain of comprehensive upgrade of military equipment unique packages for upgrading Soviet military equipment to meet modern warfare standards manufacture facilities and R&D unit in-house innovative sighting system with optical and thermal imaging camera sensors


КАТАЛОГ

«УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ

ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА»

2016

«UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES» CATALOGUE

DEFENSE EXPRESS MEDIA & CONSULTING www.defense-ua.com

СЕРГIЙ ЗГУРЕЦЬ – директор iнформацiйно-консалтингової компанiї Defense Express, головний редактор журналу «Експорт зброї та оборонний комплекс України», szgurets@gmail.com; ВАЛЕРIЙ РЯБИХ – директор з розвитку iнформацiйно-консалтингової компанiї Defense Express, редактор Каталогу «Українські технології: Українські приватні оборонні підприємства», defence_2@meta.ua; МАРК КАНАРСЬКИЙ – арт-директор; АНТОН МIХНЕНКО – редактор журналу Ukrainian Defense Review, заступник головного редактора журналу «Експорт зброї i оборонний комплекс України»; IГОР ФЕДИК, – заступник редактора Ukrainian Defense Review, експерт-оглядач; СЕРГIЙ ПОПСУЕВIЧ – фотокореспондент; ВОЛОДИМИР ЗАБЛОЦЬКИЙ – експерт-оглядач; ОКСАНА ПЕТРЕНКО – лiтредактор.

АДРЕСА: Україна, 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 10, оф. 5, тел. (044) 425-42-10 факс: (044) 425-16-22 e-mail: defenseexpress@i.ua


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

ЗМІСТ CONTENT Експертна думка Experts’ opinion Алфавітний список підприємств Alphabetical List of Companies Українські приватні оборонні підприємства від А до Я Ukrainian private defense companies from A to Z

6-34 35-38 39-119

Алфавітний індексатор компаній Branch list of companies

120-126

Каталог «Українські приватні оборонні підприємства» 2017 “Ukrainian Private Defense Companies” 2017 Catalogue

127-128

УВАГА!

Відповідальність за правдивість наданої до Каталогу інформації несуть компанії, що її надали. The companies that provided the information for this Catalogue are solely responsible for the IMPORTANT NOTE! accuracy and correctness of the data included. © Копіювання змістовної та візуальної частини Каталогу з метою комерційного використання можливе лише з доволу Інформаційно-консалтингової компанії Діфенс Експрес. © All graphic and textual content of this Catalogue is copyright. Any kind of copying or reproduction for commercial use requires authorization from Defense Express Media & Consulting.

3


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

ЕКСПЕРТНА ДУМКА

EXPERT OPINION

6-7 8-15 16-19, 22-25 20-21 26-34

ЦІКАВІ ЧАСИ: Нові можливості для приватної ініціативи Валерій Рябих, редактор Каталогу «УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ: Українські приватні оборонні підприємства» INTERESTING TIMES: New opportunities for private initiative Valerii Riabykh, “UKRAINIAN TECHNOLOGY: “Ukrainian Private Defense Companies” Catalogue, Chief-in-Editor ПРИВАТНІ ІНІЦІАТИВИ ТА ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ УКРАЇНИ Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Private Initiatives and Ukraine’s National Defense Capacity Valentyn Badrak, Center for Army, Conversion and Disarmament Studies, CEO РОЛЬ ДЕРЖАВНО – ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ВОЄННІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Василь Проданчук, Науковий співробітник військової частини А4566 The Role of Mixed State-Private Companies in Ukraine’s Defense Industry Vasyl Prodanchuk, Military Compound A4566, Research Officer 10 найкрупніших світових виробників зброї Top 10 Largest Weapons Manufacturing Companies in the World НАША АРМІЯ. «Дорожня карта» оснащення та переозброєння ЗС України Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії «Діфенс Експрес» Our Army. Roadmap for Modernization of Ukraine’s Armed Forces Serhiy Zghurets, Defense Express Media & Consulting Company, CEO

ПЕРЕЛІК РЕКЛАМНИХ МАТЕРІАЛІВ

LIST OF ADVERTISER’S

Компанія / Company

стор. / page

Компанія / Company

стор. / page

47-48

«Укрспецтехніка», ХК, ПАТ “Ukrspetstechnika”, HK, JSC

102-107

“Благодійний фонд Крила Фенікса” “The Foundation Wings of the Phoenix”

49

«УКРІННМАШ», Корпорація “UKRINNMASH” Corporation

97

«Діфенс Експресс», ІКК, ТОВ DEFENSE EXPRESS MCC, LLC

55

«Хелітрейнінг Україна», ТОВ Helitraining Ukraine LLC

34

«Аеротехніка-МЛТ», НВП ТОВ “Aerotechnica-MLT”, RPF

Зброя та Безпека 2017 Arms and Security 2017

5, 38

ЦДАКР CACDS

100

«ІнтерПроІнвест», ТОВ InterProInvest, LLC

62-63

ADEX 2018 (Азербайджан)

86

«ПРАКТИКА», НВО, ПрАТ PJSC RPA «PRACTIKA»

78-79

DSEI 2017 (Great Britain)

126

«РОДА-КОМП’ЮТЕР», ТОВ Roda-compuret GmbH

83

«ТЕХІМПЕКС», НВК, ТОВ “TECHIMPEX” Ltd, SPC 4

91-95, II

PCO S.A. (Польша) SMi Group Ltd (Great Britain)

2, III, IV 45


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

ЦІКАВІ ЧАСИ:

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРИВАТНОЇ ІНІЦІАТИВИ «Існує китайське прокляття, яке звучить так: «Щоб він жив у цікаві часи». Подобається нам це чи ні, ми живемо в цікаві часи. Це часи небезпеки та невизначеності; але ці часи також є найбільш відкритими для творчої енергії людей, ніж будь-який інший час в історії».

З промови Роберта Ф. Кеннеді 6 червня 1966 року в Університеті Кейптауна, Південна Африка

Н

е ми винні…, але так сталось: в цікаві часи живемо – часи тектонічних змін, що формують нове буття та нову свідомість. Не тільки України, але й цілого людства. Україна та її армія, що відроджується, мають величну місію – боронити дальні підступи західної цивілізації від навали блюзнірства та невігластва зі сходу та забезпечити щасливе і безпечне майбутнє громадянам нашої країни. Для успішного виконання цієї місії ми повинні бути сильними і, відчуваючи підтримку друзів, своєю силою вселяти їм віру в загальну перемогу. Для цього, в першу чергу, треба забезпечити безпеку та оборону нашої країни. А це – справа компромісу між відповідальним ставленням Держави та зрілістю цивільного суспільства. Це засвідчив досвід першого року протистояння російській агресії, коли на фоні загальної слабкості державної машини лише завдяки підтримці громадян українська армія змогла вистояти і відновити здатність до спротиву та впевненої протидії більш сильному ворогу. Тепер справа Держави – доказати своє відповідальне ставлення до власного захисту, проводячи системну 6

роботу з підвищення обороноздатності нашої країни, залучаючи до цієї справи українських громадян, компанії та організації, в тому числі і як постачальників сучасних засобів для потреб військових. Досвід роботи Інформаційно-консалтингової компанії Діфенс Експрес з інформаційного супроводження діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу України свідчить про те, що зараз все більшу роль у підвищенні обороноздатності та економічному зростанні України починають відігравати саме приватні оборонні компанії, які є більш гнучкими у пристосуванні до потреб ринку та потенційних замовників. Поряд з цим ми відмічаємо, що існує проблема поганої обізнаності суспільства, та, що більш важливо, потенційних партнерів стосовно можливостей та номенклатури продукції подібних підприємств. Це є стримуючим фактором для більш ефективного розвитку приватного оборонно-промислового сектора та гарантованого вирішення проблеми забезпечення українських військових сучасними ОВТ українського виробництва. На цей час дуже не рідкими є випадки, коли виробни-

ки здійснюють пошук комплектуючих для власної продукції за кордоном, хоча подібні частини та агрегати можуть виготовлятись вітчизняним виробником, про можливості якого мало хто знає. На наш погляд, проблема полягає у відсутності систематизованої інформації та поганій обізнаності професійного середовища стосовно технологічних та виробничих можливостей українських виробників. Щоб вирішити цю проблему та допомогти загальній справі, ми вирішили створити Каталог «Українські приватні оборонні підприємства», що відкриває нову серію інформаційних продуктів від Діфенс Експрес – «Українські Технології». Ми вдячні нашим давнім клієнтам, які підтримали ідею створення Каталогу та допомогли втілити її в життя, ставши спонсорами цього проекту: ТОВ «Науково-виробнича компанія «ТЕХІМПЕКС», ПАТ «Холдингова компанія «Укрспецтехніка», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Аеротехніка-МЛТ». Особлива вдячність


ФОТО: УКРІНФОРМ

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

польській компанії PCO S.A., яка являє собою взірець того, як іноземні виробники озброєнь та воєнної техніки можуть робити свій вклад в обороноздатність України та підвищення бойових можливостей українського війська. Сподіваємось, що цей приклад візьмуть на озброєння інші і в наступних виданнях Каталогу ми зможемо побачити більше пропозицій від іноземних виробників і, в першу чергу, таких, що дозволять розвивати плідне та взаємовигідне співробітництво з українськими компаніями. Цей Каталог також не зміг би повноцінно відбутись без участі наших Партнерів: Центру досліджень, армії, конверсії та роззброєння, аналітичні напрацювання якого вже майже два десятиліття формують базу для прийняття рішень в оборонно-промисловій сфері, та Міжнародного виставкового центру, завдяки зусиллям якого в Україні поступово формується майданчик на якому б відбувалась конкурентна боротьба за Державне оборонне замовлення. Також щиро вдячні всім, хто відгукнув-

ся на нашу пропозицію та органічно увійшли до основної частини Каталогу «Українські приватні оборонні підприємства від А до Я» (стор. 39-119). В цьогорічному виданні Каталогу представлені ще не всі українські приватні оборонні підприємства, однак, сподіваємось, що вже наступного року ми зберемо на цьому майданчику більшість українських виробників, що дозволить досягнути декількох цілей: • забезпечити українських та іноземних замовників надійним джерелом інформації стосовно можливостей та продуктів українських оборонних компаній; • забезпечити вітчизняним та іноземним виробникам майданчик для представлення своєї продукції та гарантовану можливість для обміну пропозиціями про потенційні напрями співробітництва, і, відповідно, сформувати умови для розвитку нових коопераційних зв’язків на основі взаємної вигоди; • створити умови для формування в Україні цивілізованого ринку оз-

броєнь та військової техніки, де б усі гравці мали рівні можливості, а Замовник міг свідомо обирати лише кращі пропозиції. Сподіваємось, що, поступово, Каталог «Українські приватні оборонні підприємства» стане інструментом взаємодії Замовника та Виробника, Замовника та Постачальника, а також Виробників та Постачальників – задля побудови сильної та процвітаючої України. Впевнені, що орієнтуватись в середовищі пропозицій українських приватних оборонних підприємств користувачу Каталогу допоможуть розділи «Алфавітний список підприємств» (стор. 35-37) та «Алфавітний індексатор компаній» (стор. 120-126). В майбутньому в Каталозі з’явиться також розділ «Індексатор компаній за сферою діяльності», який має зробити роботу з Каталогом ще більш зручною. В наших планах, зробити Каталог «Українські приватні оборонні підприємства» також інтерактивним, що може надати нові можливості для виробників та споживачів по обміну інформацією. Ми також будемо намагатись робити все можливе, щоб пропозиції, що висловлені авторами в розділі «Експертна думка» (стор. 6-34) були втілені в реальність і в Україні були сформовані нові цивілізовані умови, які б сприяли максимально ефективному забезпеченню українських військових всім необхідним для оборони нашої країни. Запрошуємо всіх до співпраці у справі побудови сильної та безпечної України. В цікаві часи все ж живемо і, незважаючи на «небезпеки та невизначеності», маємо шанс скористатись тим, що вони «є найбільш відкритими для творчої енергії людей, ніж будьякий інший час в історії». І ці «цікаві часи» несуть нові можливості для приватної ініціативи. Тож вже починаємо працювати над Каталогом «Українські приватні оборонні підприємства» 2017 (стор. 127-128).

ВАЛЕРІЙ РЯБИХ,

РЕДАКТОР КАТАЛОГУ «УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА» 7


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

ПРИВАТНІ ІНІЦІАТИВИ ТА ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ УКРАЇНИ ВАЛЕНТИН БАДРАК ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ ДОСЛІДЖЕНЬ АРМІЇ, КОНВЕРСІЇ ТА РОЗЗБРОЄННЯ

8

СВІТОВА ПРАКТИКА СВІДЧИТЬ, ЩО ЗАГАЛОМ ВИРОБНИЦТВО ЗБРОЇ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ МАЄ ВАЖЛИВЕ ЗНАЧЕННЯ НЕ ТІЛЬКИ ДЛЯ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ, АЛЕ ТАКОЖ І ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ В ЦІЛОМУ, ПОКРАЩЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

В

наслідок передусім трьох ключових чинників: поперше, оборонна промисловість, або ОПК є високотехнологічним сектором, і його розвиненість є візитною карткою держави (як, наприклад, здатність виробляти літаки або ракети-носії); подруге, розвиток ОПК передбачає обмін сучасними технологіями на ринку та відчутний вплив на міжнародній арені (саме таким є сучасний досвід Туреччини, ПАР, Польщі); по-третє, протягом останніх двох-трьох десятиліть суттєво набрала обертів тенденція «перетікання» оборонних технологій у цивільний сектор та цивільних – у оборонний сектор (наприклад, таке технологічне досягнення як відновлення матеріалів шляхом напилення спочатку використалося для відновлення лопаток двигуна винищувача, а потім вже було використано при модернізації бульдозерів).

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФУНКЦІОНУВАННІ ОПК УКРАЇНИ Україна має вражаючий потенціал ОПК та серйозні національні традиції – країна успадкувала близько 30% ОПК СРСР у вигляді 1820 підприємств, переважно державних. Нині залишилося понад 200, і хоча вони мають виключне технологічне і політичне значення (низка великих підприємств є «містоутворюючі» та відіграють виключну електоральну і економічну роль у містах – АТ «Мотор Січ», заводи Павлограду, Шостки і т.д.), сам факт різкого зниження чисельності державних підприємств на тлі безпрецедентного зростання приватних ініціатив свідчить про нову тенденцію, що набирає оберти. Вона, серед іншого, є сигналом для влади щодо необхідності змін підходів до управління підпри-

КрАз «Солдат» від ПАТ «АвтоКрАЗ»

ємствами та створення належних умов взаємодії з приватним сектором. Варто наголосити, що на цей час склався вражаючий дисбаланс у розвитку ОПК, що варто врахувати як владі, так і представникам великого бізнесу. А саме, 135 оборонних підприємств знаходяться у веденні ДК «Укроборонпром» (УОП) (з них 6 спецекспортерів, тобто посередників збройної торгівлі, крім того, майже півтора десятка заводів і КБ дефакто знаходяться на окупованій Росією території). Значною частиною оборонних підприємств володіють Державне космічне агентство України (майже 25 підприємств) та Міністерство оборони України (16 профільних заводів, переважно підприємства з відновлення озброєнь та військової техніки (ОВТ)). Деякі підприємства належать окремим міністерствам (наприклад, НВО «Форт» підпорядковується МВС України, Запорізьке ДП «Радіоприлад» знаходиться у веденні СБУ і т.д.) Однак ще понад чотири десятки підприємств є приватними, а кількість нових гравців стрімко зростає. Важли-

во визнати, що дві третини оборонної продукції виробляють саме приватні підприємства, які самі складають менше третини вітчизняного ОПК. Отже цілком логічним було б забезпечення розвитку приватних підприємств шляхом створення для цього належних умов. Саме такий підхід дозволить максимально забезпечити потреби оборони, а також зберегти експортний потенціал країни та унеможливити «тотальну імпортизацію» оборонного сектору. Досвід успішних у розвитку ОПК країн (до речі, більшість з яких мають набагато біднішу, ніж у України, сировинну й технологічну бази, а також стартові можливості) довели, що володіння оборонними технологіями є чи не єдиним невичерпним ресурсом – на відміну від нафти, газу, металу. Зокрема, Туреччиною практично з нуля за останні тридцять років було створено національну оборонну промисловість, а нині турецькі оборонні компанії не тільки в змозі забезпечити свою армію власною продукцією на 80-90%, але й стали активними гравцями на світо9


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

вому ринку озброєнь. Те ж саме можна сказати про Китай, ПАР, Польщу та навіть Індію. Попередній аналіз досвіду країн з розвинутим ОПК свідчить, що до загальних умов вдалого використання ОПК як локомотива національної економіки можна віднести наступні: 1. В інтересах безпеки держави приймаються рішення значною мірою покладатися на власне виробництво ОВТ (що не виключає отримання іноземних технологій). 2. У національному ОПК накопичено достатній науковотехнологічний потенціал, який в значній мірі затребуваний цивільним сектором економіки. 3. У державі досягнуто достатнього рівня ефективного менеджменту, створені сприятливі загальні нормативно-правові та фінансові умови для забезпечення стабільного економічного зростання. 10

4. У курсі на розвиток ОПК в інтересах безпеки помітна суміжна активна експортна політика щодо продукції оборонного призначення. 5. Реалізується ефективна державна політика в сфері оборонних розробок та здійснюється державна підтримка НДДКР. 6. Реалізується ефективна офсетна політика. 7. Провадиться гнучка та ефективна політика в сферах захисту інтелектуальної власності (в тому числі, іноземних та приватних структур) та трансферу технологій. 8. Досягнуто високий ступінь політичної гнучкості в частині військово-технічної політики (наприклад, нерідко підприємства звільняються від частини податків, зокрема, шляхом утворення технопарків). 9. Забезпечено ефективне зовнішньополітичне лобіювання продукції вітчизняного ОПК на зовнішніх ринках.

Вертоліт Мі-8-МСБ-В від компанії АТ «Мотор-Січ»

МОЖЛИВОСТІ ТА ПОПЕРЕДНІЙ ДОСВІД ПРИВАТНИХ ІНІЦІАТИВ Насправді, активна робота приватних структур у підтримці оборонних ініціатив зазвичай розпочинається з першого дня їх створення. Якщо казати про Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (створений в 1999 році) та Інформаційно-консалтингову компанію «Діфенс Експрес» (бренд було створено у 2001 році), то команда фахівцівзасновників активно співпрацювала з ОПК ще з 1996 року – в межах інформаційно-аналітичного забезпечення та підтримки діяльності ДК «Укрспецекспорт». Надалі згадані недержавні структури активно підтримували не тільки державні, але й приватні підприємства, які, до речі, пройшли значний лобістський шлях для отримання дозволу на участь у виконанні державного оборонного замовлення (ДОЗ). Зокрема, такі підпри-


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

ємства як АТ «Мотор Січ», ПАТ «АвтоКрАЗ», ХК «Укрспецтехніка», ТОВ «НВП «АеротехнікаМЛТ», Корпорація «Таско», а пізніше і НВФ «Адрон» та багато інших мали дуже чіткі ініціативи, які намагалися донести до Уряду та профільних безпекових структур і міністерств. Спостерігаючи їх зміцнення та розвиток, команда Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння та «Діфенс Експрес» бачила величезну кількість недоліків у роботі влади з приватним сектором. Багато з них залишилось і до цих днів. Ще пізніше, завдяки розумінню керівництва ДК «Укрспецекспорт» (2005 – 2010 рр.) його внутрішнім рішенням Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння та «Діфенс Експрес» було передано повноваження по здійсненню попереднього вивчення та передконтрактної роботи з низкою західних оборонних компаній (ЗОК) – у зв’язку із необхідністю налагодження ВТС з країнами Європи. Колективом ЦДАКР та «Діфенс Експрес» було отримано виключний досвід, який, нажаль, не став цікавим для влади Януковича та після її повалення й початку оновленого шляху України у напрямку євроатлантичної інтеграції. В результаті, Центром досліджень армії, конверсії та роззброєння за підтримки Офісу зв’язку НАТО в Україні та інформаційного забезпечення з боку «Діфенс Експрес» було проведено дві великі міжнародні конференції «Обороннопромисловий форум» (у 2008 та 2009 рр.)», які суттєво збільшили взаємне розуміння та взаємну довіру українського ОПК та західних оборонних компаній. Цікаво, що під час оборонно-промислових форумів рівень участі західних учасників з країн НАТО перевищив 40 оборонних компаній, а під час форумів вдавалося організовувати й офіційні або попередні переговори. Тісна співпраця з військовим відомством та

ДК «Укрспецекспорт» дозволила приватним лобістським структурам чимало сприяти старту двох масштабних проектів – модернізації вертоліта Мі-24 для ЗСУ та створення для потреб національної оборони корабля класу корвет. Все це складає позитивний досвід, а своєчасне та вдале представлення можливостей приватних підприємств дозволило багатьом з них долучитися до виконання ДОЗ. Серед іншого, Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння та «Діфенс Експрес» через Офіс зв’язку НАТО в Україні розпочали безперервну роботу з НАТО у напрямку знаходження варіантів і механізмів забезпечення вигоди для України у використанні вже існуючих підходів. До таких механізмів було віднесено структуру NAMSA, а у ЄС – Європейське оборонне агентство. Промисловці завдяки співпраці з експертним середовищем зробили крок вперед. Розпочалися склад-

Блок аеродинамічного управління «Адрос» БАУ-1К розробки ТОВ «НВФ «Адрон»

ні перемовини щодо зняття обмежень для українських компаній в роботі з Європейським оборонним агентством (цікаво, що вони з’явилися знову та існують через роботу влади Януковича у зворотному, російському напрямку). Було розвинуто й презентаційний досвід. А саме, в 2010 році було проведено Перший Всеукраїнський форум оборонної промисловості, де рівень презентації приватних підприємств України перевершив уявлення спостерігачів

(у натурних зразках та проспектах пропонованих для потреб національної оборони ОВТ). Серед іншого, цей лобістський захід не тільки продемонстрував потенціал об’єднаних зусиль оборонної промисловості, але й виявився вагомим для влади – у сфері розуміння можливостей ОПК. Саме тоді фахівці підрахували, що Україна в разі максимального залучення приватного сектора ОПК буде здатна забезпечити свою обороноздатність самотужки близько на 60%, а решту – у кооперації з зарубіжними партнерами. Цікаво, що саме приватний бізнес заявляв про готовність збільшити інвестиції – за умов прозорих і гнучких правил гри на внутрішньому ринку. На жаль, в 2010 році питання обороноздатності не стояли так гостро, як нині. Але у України з’явився новий шанс зробити сектор безпеки і оборони потужним, а армію – справжнім інститутом стримування агресії. Як саме – вказано нижче.

МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ СИЛ ОБОРОНИ УКРАЇНИ З ОПОРОЮ НА ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНОГО ОПК Враховуючи наявний високий рівень воєнної загрози з боку Росії та продовження ручного управління у сфері оборонної реформи, в Україні створюються системні ризики недосконалих (інколи помилкових) 11


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

дій чинної влади у галузі визначення та реалізації обороннопромислової, військово-технічної політики. Вони, зокрема, можуть призвести до: • втягування у руйнівний для національного ОПК імпорт (проекти ліцензійного створення озброєнь і військової техніки); • суттєвого зниження технологічного рівню ОВТ внаслідок неконструктивної політики по відношенню до приватного бізнесу (іноземних інвестицій у галузь). Вважаємо, що для максимального забезпечення ефективного переозброєння сил оборони України (ЗСУ, НГУ та інших військових формувань), з акцентом на використання потенціалу національного ОПК та використання альтернативних шляхів залучення ресурсів, вкрай необхідно реалізувати ряд невідкладних заходів за чотирма основними напрямами: Перший. Удосконалення принципів оборонно-промислової політики (ОПП). ОПП має спиратися на три ключові принципи: 12

А. Забезпечення появи відкритих «вихідних даних» від Мін­ оборони та Генерального штабу (та інших замовників) про поточні та середньострокові потреби. Вони можуть у вигляді документів з обмеженим користуванням надаватися підприємствам ОПК. Крім того, вкрай важливо забезпечити пряму комунікацію між замовниками та підприємствами (особливо приватними), що виробляють або готові узятися за розробку та виробництво озброєнь і військової техніки. Це створить чіткі орієнтири для підприємств та дозволить впроваджувати планування бізнесом. Крім того, вкрай важливим є й формування Державного оборонного замовлення на три роки, для чого потрібне внесення змін до відповідного закону. Слід відзначити, що вагомою перешкодою залишається існуюча система ціноутворення – вона має бути договірною та враховувати як методики замовників, так і можливості отримання підприємствами прибутків (тобто створення системи стимулювання ризиків, на які йде розробник чи виробник ОВТ).

Приціл Archer TSA-9/75 від компанії Thermal Vision Technologies, встановлений на гвинтівці

Б. Суттєве покращення комунікації держави з приватним бізнесом. Подолання існуючого дефіциту інформації замовників про приватні компанії, їх можливості, розробках і готових виробах можна подолати за рахунок впровадження спеціального реєстру розробок ОВТ. Комунікація між замовниками та виконавцями ДОЗ існує, але лише з тими підприємствами, які вже є вагомими гравцями на ринку. В результаті значна частина технологій та розробок не можуть потрапити у поле зору структур влади. А інколи приватні ініціативи стикаються навіть з такими негативними явищами як дублювання цих ініціатив (у які вкладені приватні ресурси) державними підприємствами. Загальна ідея покращення комунікації полягає у розширенні кола учасників ОПК за рахунок появи нових гравців з наміром інвестицій у оборонно-промислові та науково-технологічні структури. За умов заохочення підприємств державою, включно з допомогою в організації спільних проектів (з державними та іноземними структурами) суттєво збільшиться пропозиція для замовників. Важливо, щоб вони були взяті державою під опіку – для УОП такі гравці не представляють інтересу, оскільки вони не бажають входити до структури УОП (за нинішніх умов це є фінансово невиправданим). Координатором комунікації може виступити РНБОУ, але виключну посередницьку роль можуть відігравати відповідні об’єднання приватних підприємств (асоціації, консорціуми, федерації і т.п.), а також інформаційно-аналітичні структури. В разі забезпечення приватного бізнесу відповідними знаннями щодо напрямків інвестування та створення правил гри всередині ОПК держава може отри-


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

мати суттєві дивіденди у вигляді реалізованих ДКР та інвестицій (слід додати, що саме такий шлях забезпечив важливу внутрішню та зовнішню комунікації у таких країнах як Франція, Польща та ін.). Цей принцип також включає й створення прозорих правил гри в цій галузі. Зокрема, визначення роялті, дотримання чітких правил забезпечення інтелектуальної власності. Для дії цього принципу необхідне удосконалення нормативно-правової бази, зокрема, розв’язання проблем державно-приватного партнерства або окремим законом, або включенням згаданих положень у проект Закону України «Про створення та виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки» та прийняття його найближчим часом. Серед іншого, має бути зафіксовано, що генеральний конструктор, який стає головним виконавцем проекту та розпорядником коштів, несе персональну відповідальність за реалізацію проекту (особливо за умов, коли 2-3 структури пропонують проекти, наприклад адаптації та імпортозаміщення Р-27 або модернізації ЗРК С-125 і т.д.). В. Покращення комунікації національних замовників з західними оборонними компаніями, іноземним бізнесом у галузі високих технологій. Досвід організації закупівель та спільних проектів через ДК «Укроборонпром», а ще більше, налагодження проектів матеріально-технічної, військово-технічної допомоги, свідчить про низьку мотивацію УОП,

та, відповідно, слабкі можливості реалізації інтересів замовників, особливо Міністерства оборони. В нинішніх умовах було б доцільним забезпечити можливість не тільки супроводжувати переговори УОП, а й здійснювати вивчення, відбір можливостей та налагодження відповідних схем реалізації проектів (отримання військово-технічної допомоги) через суто воєнний інструментарій – Головне управління розвідки Міноборони (ГУР МОУ). А у подальшому забезпечити можливість закупівлі ОВТ іноземного виробництва військовим відомством напряму (представники МОУ супроводжують переговори та обирають продукцію, але потім з’являються додаткові витрати у вигляді комісійних для УОП – втрачає платник податків). Додатково для забезпечення дії цього принципу важливо прийняти Закони України «Про військово-технічне співробітництво» та удосконалити офсетне законодавство. Другий. Удосконалення системи управління Для удосконалення системи управління варто виконати умову коаліційної угоди 2014 року – створити центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом (ЦОВВ) для управляння і координації оборонною промисловістю. Враховуючи міжвідомчий рівень завдань варто вертикаль управління вивести на 1-го віце-прем’єр-міністра (ключовим питанням є передача управління і координації оборонною промисловістю до виконавчої влади). Саме такий підхід забезпечить врахування інтересів приватного сектору ОПК,

Гвинтівка Z-15 від компанії «Зброяр»

Дозиметр TERRA від НВПП «Спаринг-Віст Центр»

який вже нині здійснює виробництво двох третин загальних обсягів оборонної продукції. Важливо поступово позбутися хибної практики наявності в структурі управління ОПК прошарку, представники якого одночасно є бізнесменами, але виконують і чиновницькі функції (керівна ланка УОП) – це шкодить інтересам держави, оскільки бізнесові інтереси стають більш вагомими, ніж державні. Керівництво УОП доцільно зробити керівництвом згаданого ЦОВВ. Другим важливим аспектом стає створення системи моніторингу, вивчення та наукового, аналітичного забезпечення прийняття рішень. А саме, цю систему можуть забезпечувати діючі всередині ЦОВВ інститут генеральних конструкторів і науково-технічна рада, всебічні аналізи СЗР і ГУР МОУ, а також досвід та аналітичні можливості структур недержавного сектору (наприклад, аналітичні розробки готували не тільки Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння та Інформаційно-консалтингова компанія «Діфенс Експрес», але й створена ініціативою ЦДАКР Експертна рада, до якої входить чимало колишніх чиновників високого рівня – саме такий принцип створення потужного приватного сектору було застосовано у Франції). Додатковим чинником є система нагляду та контролю. На наш погляд, вона може включати як державний орган (свого часу в Адміністрації ПУ був відповідний комітет), так і систему парламентського і цивільного (громадського) контролю. До переліку питань, що повинні підлягати контролю слід віднести: хід виконання ДОЗ та окремих програм, оцінка підготовки виробництв, оцінка рішень щодо ДОЗ та проектів (пріоритетів) переозброєння Наприклад, УОП заявляв про наміри реалізувати спільний з Textron про13


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

ект ліцензійного виробництва військових броньованих автомобілів HUMVEE, які в США вже зняті з озброєння та мають досить сумнівні характеристики. За умов «закритого» ДОЗ та секретності Держпрограми ОВТ така програма реалізовуватиметься як штучно нав’язана. Українські проекти у цій сфері згортатимуться, той самий Дозор-Б. А між іншим, в Україні до десятка проектів зі створення легкої бронетехніки, а досі незрозуміло, як вирішуватиметься питання уніфікації. Крім того, були б більш важливими проекти в іншій сфері, наприклад у системах зв’язку або космічної розвідки – тут цілком можливе залучення приватного сектору для підготовки виробництв та опанування технологій). Також слід припинити практику створення штучного нагляду всередині підприємств шляхом розбиття посади генеральний конструктор – генеральний 14

директор. Так розмивається відповідальність, а генконструктор перестає бути розпорядником коштів, отже не може нести персональну відповідальність за реалізацію проекту, оскільки гендиректор призначає свою кооперацію та створює прецедент подвійних стандартів у керівництві (Так, практика розбиття посади як, наприклад це зроблено на ДП «Антонов» , за нашою оцінкою, є хибною практикою). Третій. Удосконалення умов ВТС як ключового чинника отримання технологій та модернізації виробничих потужностей Головна зміна в політиці ВТС має полягати у тому, що воно повинно створювати можливості для отримання та впровадження в Україні нових технологій – в інтересах переозброєння сил оборони. В цей час отримання прибутків від контрактів має також вагоме, але другорядне значен-

Динамічний комплексний тренажер літака Міг29 «Сокіл-КТС» від компанії «МаркетМатс»

ня по відношенню до створення нових ОВТ. Для забезпечення реалізації такої політики вертикаль ВТС може бути побудована всередині РНБОУ, однак за умов створення ЦОВВ саме цей орган на чолі з Першим віце-прем’єрміністром має здійснювати вивчення та прийняття рішень. Вкрай важливим є реалізація принципів більшої лібералізації та забезпечення переходу від заборонної системи до повідомної. Надання більших прав і повноважень окремим підприємствам, продукція яких загально відома у світі також є актуальним питанням. Зокрема це стосується необхідності надання таким підприємствам ліцензій на зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД). На нашу думку є неприпустимим, щоб ДП «Антонов» (або, наприклад ДП НВКГ «Зоря»«Машпроект», один з найвагоміших українських технологічних брендів) здійснювали ЗЕД та міжнародні проекти через штучне й часто недосконале утворення яким є УОП). При цьому вкрай важливо створити баланс присутності різних державних груп в структурі ВТС. Наявність прозорих правил гри дозволить приватному сектору ОПК зайняти належне місце у системі. Що ж до управління, то через структуру першого віце-прем’єрміністра роль держави поступово б обмежилася розподілом ДОЗ та видачею ліцензій на ЗЕД. Четвертий. Формування та функціонування лобі у галузі безпеки та оборони України Враховуючи наявний високий рівень воєнної загрози з боку Російської Федерації та ручне управління у сфері оборонної реформи, створюються ризики можливості недосконалих (інколи помилкових) дій чинної влади у галузі визначення та реалізації оборонної, оборонно-про-


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

мислової, військово-технічної політики. Серед іншого, найбільш ризикованою сферою виглядає розв’язання проблеми переозброєння сил оборони. Завдання переозброєння набуває ключового значення внаслідок відставання України від РФ та провідних країн Західного світу та створення передумов для втягування України у прямий імпорт західних (до того ж, часто не нових) озброєнь і військової техніки, перетворення країни на ринок, на якому роль власного ОПК зводитиметься до виробництва низькотехнологічних платформ, які насичуватимуться західною високотехноло-

Не можу не додати, що згадувані Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння, Інформаційно-консалтингова компанія «Діфенс Експрес», а також створена ініціативою ЦДАКР Експертна рада набули за роки діяльності виключного досвіду у процесах підтримки приватного та державного секторів ОПК, попереднього вивчення можливостей ВТС. З огляду на те, що в Україні збереглися декілька шкіл створення ОВТ та є низка технологічних напрацювань, це, за умов політичної, науково-аналітичної та фінансової підтримки, могло б дозволити започаткувати пе-

печення питань оснащення (переозброєння) сил оборони сучасними ОВТ, з урахуванням аналізу новітніх тенденцій у світі; • розвиток вітчизняних шкіл створення ОВТ, розвитку технологій, покращення якості виробництва ОВТ – формування (створення) бази даних сучасних українських розробок та інформування про них структур влади, просування найбільш перспективних ОВТ через парламентське лобі, публічні дискусії (круглі столи, конференції), внутрішню презентаційну діяльність (ознайомлення

гічною продукцію (за сценарієм Польщі, але у гіршому вигляді, з огляду на масштаб самого ОПК України). Саме у формуванні оборонно-промислового лобі приватний сектор здатен відігравати виключну роль. Реалізація цієї ідеї може здійснюватися на політичному, технологічному, економічному, інформаційно-аналітичному, науковому та суспільно-громадському рівнях.

реозброєння на принципово нові системи, з мінімальною залежністю від іноземних країн. То ж, ключовими функціональними завданнями лобі у галузі безпеки і оборони могли б стати: • удосконалення підходів до визначення основних засад та реалізації державою оборонної, оборонно-промислової, військово-технічної політики; • наукове та аналітичне забез-

керівників держави, силових структур з найбільш перспективними зразками, ідеями); • забезпечення реалізації завдання з імпортозаміщення при створенні та виробництві нових ОВТ – за рахунок попереднього аналітичного вивчення проектів ВТС та проведення фахового аналітичного і інформаційного супроводження міжнародних проектів.

Модернізвана радіолокаційна система посадки РСП-10MA від ТОВ «НВП «АеротехнікаМЛТ»

15


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

РОЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ВОЄННІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВАСИЛЬ ПРОДАНЧУК НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ А4566 16

СЬОГОДНІ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ВІЙСЬКОВОТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ОБОРОННОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ КРАЇНИ


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

В

цілому оборонно-промисловий комплекс (ОПК) України функціонує, але він не має змоги задовольнити потреби Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань у сучасному озброєнні та військовій техніці в умовах проведення антитерористичної операції, в особливий період, а також для забезпечення обороноздатності країни у мирний час, що загрожує національній безпеці. Тож, існує нагальна потреба у виправленні ситуації і роль приватних підприємств, що можуть зробити свій внесок в підсилення обороноздатності держави тут може бути ключовою.

• незавершеність реформування оборонно-промислового комп­лексу; • недосконалість нормативноправового забезпечення у сфері функціонування обороннопромислового комплексу; • втрата провідної ролі наукових досліджень у розробленні та впровадженні сучасних технологій виробництва озброєння та військової техніки; • низький рівень продуктивності праці, значна енергомісткість виробництв, відставання в технологічному розвитку від провідних держав світу; • відсутність замкнутих технологічних

ОПК УКРАЇНИ – МОМЕНТ ІСТИНИ… Матеріальна шкода, яку заподіяла Російська Федерація Україні внаслідок знищення підприємств оборонно-промислового комплексу у Донецькій та Луганській областях, а також «націоналізація» та незаконне вилучення державного майна в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі є одними з важливих факторів, які не дали змоги підприємствам оборонно-промислового комплексу забезпечити Збройні Сили, інші утворені відповідно до законів військові формування необхідним озброєнням та військовою технікою. Крім того, сам ОПК працює незадовільно. Причинами цього є: • високий рівень фізичного і морального зносу основних виробничих фондів, структурна деформація та незбалансованість оборонно-промислового комплексу, низька ефективність використання науково-виробничої бази; • неефективність діючої системи управління оборонно-промисловим комплексом;

Комплексна апаратна зв’язку від ТОВ «ТелекартПрилад»

циклів виробництва значної частини видів озброєння та військової техніки; • незадовільний рівень фінансування з державного бюджету заходів щодо розвитку оборонно-промислового комплексу; • втрата коопераційних зв’язків з Російською Федерацією, що зумовило необхідність термінового розв’язання проблеми мінімізації імпортозалежності; • залежність ракетно-космічної промисловості, авіа-, судно-,

двигунобудування, радіоелектроніки від імпорту комплектуючих виробів і матеріалів; • невизначеність на державному рівні пріоритетів військово-технічної та оборонно-промислової політики, військовотехнічного співробітництва; • незадовільний стан забезпечення підприємств обороннопромислового комплексу висококваліфікованими робітничими, технічними та інженерними кадрами. Державна цільова програма реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2020 року повинна вирішити вказані проблеми. Але існує ще проблема, яка повинна порушитись на високому рівні – це створення нового механізму управління військовою економікою. Мова йде про те щоб не тільки модернізувати ОПК, але й залучати державні, підприємства, які не увійшли до ОПК, приватні та зарубіжні підприємства до виконання державного оборонного замовлення, як виконавців, співвиконавців робіт та послуг. Приватні підприємства у системі воєнної безпеки поки, що відіграють другорядну роль. Інститутом стратегічних досліджень у 2013 році виконана науково-дослідна робота №16 – «Стратегічні пріоритети інституційного розвитку сектору безпеки і оборони України», де досліджено проблемні питання у сфері правового забезпечення трансформації і подальшого розвитку національної воєнної промисловості, що є одним із пріоритетів інституційного забезпечення військової реформи та розвитку Збройних Сил України. Також обґрунтовано та запропоно17


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

вано рекомендації стосовно доопрацювання низки проектів законів, стратегій, державних програм, інших нормативно-правових актів, які стосуються реформування та розвитку воєнної промисловості, створення і виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки, здійснення міжнародного військовотехнічного співробітництва. Зазначена проблема розглядається поки, що в нормативно-правовому полі. Є доцільним розширити шляхи пошуку зазначеної проблеми, в тому числі – звернувшись до досвіду найпотужнішої у світі в економічному та воєнному плані країни – Сполучених Штатів Америки.

ДОСВІД США – ВИРІШАЛЬНА РОЛЬ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ ТА… ПРИВАТНОЇ ІНІЦІАТИВИ Міністерство оборони США приділяє велику увагу створенню потужної виробничої інфраструктури, що здатна забезпечи18

Бортовий комплекс індивідуального радіоелектронного захисту «Омут» від компанії ТОВ «Радіонікс»

ти зростаючі потреби армії необхідними типами озброєння та військової техніки. В США до ХХ століття невелика кількість потреб збройних сил в засобах ведення війни задовольнялась, головним чином державними підприємствами. В сфері виробництва, ремонту та зберігання воєнної техніки переважала «арсенальна система». Відомий Спрінфілдський арсенал, заснований в 1794 році Дж. Вашингтоном, закінчив своє існування лише в 1968 році. В цілому до Першої світової війни приватні фірми в військовому виробництві відігравали другорядну роль у порівнянні з державними арсеналами. Вже в ході Першої світової війни виявилось, що арсенали міністерства оборони не в змозі задовольнити стрімко зростаючі потреби збройних сил в озброєнні та військовій техніці. Тому виникла необхідність для виробництва військової продукції в масових масштабах активно залучати приватні фірми. Під час цієї війни США вперше почали виготовляти в масових масш-

табах зброю та військову техніку. Певна частина виготовлялась арсеналами, інша частина приватними корпораціями. З того часу в США значну роль у виробництві зброї грають приватні фірми. Арсенали міністерства оборони поступово втратили своє вагоме значення, хоча виготовляли ще деякі види військової техніки. Великі фірми, при щедрій фінансовій підтримці Пентагону, створювали нові виробничі потужності, організовували власні науково-дослідні підрозділи. Американський уряд приймав і продовжує приймати активну участь у формуванні, розширенні і модернізації основних виробничих фондів військово-промислових корпорацій. Воно в цих цілях використовує різні методи, в тому числі продаж військовопромисловим корпораціям державної власності за досить заниженими цінами. Наприклад, велика частина побудованих в роки Другої світової війни за рахунок держави військових підприємств була продана приватним фірмам. При цьому 70%


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

державних підприємств продавалося за ціною в 2-3 рази нижче їх дійсної вартості. Тільки за 1962-1975 рр. Міністерство оборони продало приватним корпораціям 61 військове підприємство на суму близько 250 млн. доларів, в той час як їх первісна вартість дорівнювала 5,5 млрд. дол. У США широке поширення отримала передача обладнання і підприємств в оренду приватним постачальникам військової продукції. Наприклад, в першій половині 1970-х років у власності федерального уряду знаходилося обладнання на суму майже 25 млрд. доларів (в тому числі в розпорядженні Пентагону – від 15 млрд. до 18 млрд. доларів). Значна частина цього обладнання була передана в оренду великим військовим підрядникам. Для стимулювання розвитку військового виробництва військово-політичне керівництво США вживає різні методи. Особлива увага приділяється вдосконаленню механізму військової контрактації і системи ціноутворення на військову продукцію. Широко використовуються форми розрахунків Міністерства оборони з військовими підрядниками, перш за все, застосовуються прогресивні форми оплати і авансові платежі. За цією системою розрахунків Пентагон періодично здійснює грошові виплати підрядникам (зазвичай один раз в 11 днів) в залежності від обсягу фактично виконаних робіт, а нерідко і зі значним їх випередженням. За рахунок прогресивних і авансових платежів покривається значна частина передбачених за умовами контракту витрат фірми, пов’язаних з виробництвом замовленої продукції військового призначення. За американськими даними, в роки холодної війни приблизно 120 тис. приватних фірм виконували військові замовлення Пентагону. Вони забезпечували в небачених масштабах для мир-

Комплексна апаратна зв’язку від компанії «Трітел»

ного часу випуск військової продукції, розробку і виробництво декількох поколінь різноманітних видів ракетно-ядерної і звичайної зброї, які були націлені, в основному, на досягнення і збереження військово-технічної переваги над СРСР. У реструктуризації військово-промислової бази вирішальну роль відігравало Міністерство оборони США, що діє методами переконання, фінансової допомоги, стимулювання військового експорту, а головне – підтримки численних злиттів і поглинань військово-промислових фірм. Можна сказати, що реструктуризація військової промисловості виявилася в достатній мірі ефективною. Цьому сприяла фінансова допомога і жорсткий контроль

них підрядників до 2000 року скоротилася з 15 до 5 (Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics). Помітно підвищилася ступінь концентрації і монополізації військового виробництва: частка десяти найбільших військово-промислових корпорацій в загальному обсязі отриманих від Пентагону військових замовлень 100 провідними фірмами в 2002 році зросла до 63%. У 1992 році аналогічний показник становив лише 50%. США займає домінуюче становище в світі у виробництві озброєння і військової техніки. За даними щорічника СІПРІ, загальний обсяг військових продажів 100 найбільших компаній світу в 2001 році склав 158 млдр.

з боку держави, активне використання ринкового механізму та застосування передових методів організаційного управління на мікрорівні. В результаті численних злиттів і поглинань число генераль-

дол., в 2005 – 289 млрд. дол., в 2006 році – 315 млрд. дол., а в 2014 році вже на 400 млрд. дол. Основний обсяг цих продажів припадає на 41 американську (63%) і 34 (29%) західноєвропейські компанії. 19


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

8

КОРПОРАЦІЯ UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, США:

$ 11,9 МЛРД

10

КОМПАНІЯ THALES, ФРАНЦІЯ:

$ 10,37 МЛРД

Корпорація United Technologies Corporation, яка знаходиться в Коннектикуті, це конгломерат, що надає широкий вибір продукції цивільного та військового напрямків. Поряд з літаками і лідерами продажів, всесвітньо відомими і затребуваними вертольотами Sikorsky і UH-60 Black Hawk, корпорація випускає ліфти та ескалатори. Крім цього, вона виробляє авіаційні двигуни Pratt & Whitney, які встановлюють на винищувачі, бомбардувальники та тренувальні літаки 27 країн світу, а також ці двигуни використовуються в сучасних літаках-невидимках винищувачах F-22 Raptor і F-35 Lightning II.

Французька компанія Thales, заснована в Парижі в 2011 році, відома на цивільному та військовому ринку випуском авіаційних приладів і радіосистем. Більше половини продажів припадає на військові контракти. Компанія виробляє все – від радарів до протипожежних систем для кораблів, броньованих автомобілів і безпілотників. Крім цього, вона продовжує експортувати ракети Starstreak для ППО і систему віддаленого контролю броньованих автомобілів, SWARM.

НАЙКРУПНІШИХ СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ ЗБРОЇ

Виробництво зброї – це великий прибутковий бізнес. США на сьогодні є найбільшим виробником ОВТ в списку 10 найпотужніших оборонних компаній світу (станом на початок 2015 року) 6 місць займають саме американські компанії.

9

КОМПАНІЯ FINMECCANICA, ІТАЛІЯ:

$ 10,56 МЛРД

Італійська компанія Finmeccanica – один з найбільших світових експортерів зброї. Вона виробляє озброєння для армії, морського флоту та повітряних сил. У сфері авіаційного устаткування і систем компанія відома своїми радарними установками, авіаційними електронними системами і радіозв’язком, встановленими в літаках і БПЛА. Вона також виробляє вертольоти AugustaWestland, включаючи Mangusta і ліцензійну версію Apache. На суші компанія забезпечує військових танками Ariete, а на морі – протикорабельними ракетами,торпедами і системами ППО, які використовуються багатьма країнами світу. 20

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем Миру станом на початок 2015 року 100 найбільш великих виробників зброї у світі продали зброї на 400 мільярдів доларів. Всі компанії з першої світової десятки найкрупніших виробників зброї є приватними…

7

КОМПАНІЯ EADS / AIRBUS GROUP, ЄВРОПА: МЛРД

$ 15,7

Компанії European Aeronautic Defence і Space Company були об’єднані під загальноєвропейську компанію, яка була реорганізована в Airbus Group в 2014 році. Всі чули про Airbus, компанію відому своїми пасажирськими літаками, включаючи великий двопалубний літак А-380, але не всі чули про оборонну і космічну діяльність компанії. Крім виробництва та продажу різного виду транспорту та космічних кораблів, компанія допомагає у виробництві багатоцільового винищувача четвертого покоління Eurofighter Typhoon іншим семи європейським країнам. Філія компанії випускає вертольоти, включаючи сучасний бойовий вертоліт Eurocopter Tiger.


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

6

КОМПАНІЯ GENERAL DYNAMICS (США):

4

$ 18,66 МЛРД

Компанія General Dynamics в бізнесі вже давно, з 1899 року, коли зайнялася виробництвом підводних човнів. Сьогодні вона займається виробництвом озброєння і устаткування всіх типів: наземного, повітряного, морського і космічного – від комп’ютерних систем і моніторів до ракет Stinger і Tomahawk. Найвідомішим продуктом компанії є танк M1 Abrams, який проявив себе під час війни в Перській затоці в 1991 році і в інших військових місіях. Серед клієнтів компанії є такі країни, як Єгипет, Саудівська Аравія та інші, однак основним замовником є збройні сили США.

КОМПАНІЯ RAYTHEON, США:

$ 21,95 МЛРД

Ця оборонна компанія відома, як один з найбільших виробників і продавців зброї в світі. Вона була заснована в Массачусетсі і займається випуском ракет-невидимок HARM, протитанковх ракет TOW і ракет системи ППО, Sparrow і Sidewinder для США і союзників. Найвідомішими ракетними системами компанії є ракети ППО Patriot і протитанкові ракети Javelin.

3

КОМПАНІЯ BAE SYSTEMS, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ:

$ 26,82 МЛРД

BAE Systems – це об’єднання кількох британських компаній зв’язку, космічної техніки і суднобудування, які в 1999 році створили корпорацію. Вона займається виробництвом винищувачів-невидимок F-35 Lightning II і Eurofighter Typhoon, бойових машин CV90 і M2 / M3 Bradley, підводних човнів, фрегатів, міноносців і пасажирських кораблів класу «Королева Єлизавета».

5

КОМПАНІЯ NORTHROP GRUMMAN, США:

$ 20,22 МЛРД

Великий виробник зброї американська компанія, заснована у Вірджинії, Northrop Grumman, відома своєю авіаційною продукцією. Вона була заснована в 1994 році після того, як Northrop придбала виробника літаків і космічних кораблів, компанію Grumman. Сьогодні об’єднання розробляє, виробляє і продає широкий спектр військового обладнання, включаючи гідроакустичні й радарні системи, силові установки для кораблів і протиракетні системи. Крім цього, літак A-10 Thunderbolt II, випущений компанією, вважається одним з найвідоміших продуктів, як і літакневидимка В-2, який брав участь у багатьох успішних військових місіях, починаючи з 1999 року у Косово. Літак здатний нести на борту важкі бомби загальною вагою близько 36 тонн.

LOCKHEED MARTIN, США:

1 $ 35,49 МЛРД

2

КОМПАНІЯ BOEING, США:

$ 30,7 МЛРД

Компанія Boeing широко відома у світі у сфері пасажирських перевезень, оскільки випустила такі літаки, як Boeing 747, 777 і 787. Вона є також одним з основних гравців військового ринку, так як виробляє протичовнові літаки, винищувачі та вертольоти, включаючи бойовий вертоліт AH-64 Apache, багатоцільовий винищувач F-15 Strike Eagle і палубний багатоцільовий винищувач F-18 Super Hornet. Крім цього, компанія випускає керовані бомби JDAM, ракетну систему «земля-повітря» Patriot і протикорабельні ракети Harpoon.

На першому місці в списку знаходиться найбільший виробник і продавець зброї, компанія Lockheed Martin, заснована в Меріленді. Крім ракет, комп’ютерних систем і сенсорів, вона виробляє найвідоміше озброєння для США і союзників, включаючи транспортний літак C-130 Hercules, стратегічний військово-транспортний літак підвищеної вантажопідйомності C-5 Galaxy, багатофункціональний легкий винищувач F-16 Fighting Falcon, багатоцільовий винищувач п’ятого покоління F-22 Raptor та малопомітний винищувач-бомбардувальник п’ятого покоління F-35 Lightning II, ракетні установки M270, легкі броньовані машини, кораблі, корабельну багатофункціональну бойову інформаційно-керуючу систему Aegis, балістичні ракетні системи для підводних човнів Trident, зенітні керовані ракети PAC-3 PAC-3, протиракетний комплекс рухомого наземного базувануя THAAD та багато іншого...

21


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМСТВА І ВОЄННА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ У 2010-2012 роках Верховна Рада України ухвалила низку законів, норми яких визначили, що до ОПК належать лише ДК «Укроборонпром» і державні підприємства, організації та установи, які входять до його складу. При цьому поза межами названого ОПК залишилися декілька десятків державних підприємств воєнної промисловості, що здійснюють розробку, виготовлення, реалізацію, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів. Це, зокрема, ремонтні підприємства Міністерства оборони, авіабудівні та інші підприємства Міністерства промислової політики, підприємства ракетно-космічної галузі Державного космічного агентства, а також відповідні підприємства Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Адміністрації Держспецзв’язку та Фонду держмайна України. Крім того, в Україні у згаданій сфері функ22

ціонують 36 приватних підприємств, кількість яких у майбутньому буде збільшуватися. Прикладом їх є один із лідерів української воєнної промисловості – ПАТ «Мотор Січ». Усього ж із

загальної кількості українських підприємств, що мають відповідні ліцензії на розробку, виготовлення, реалізацію, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, близько 35 %

Бронекатер «Гюрза-М» від ПАТ «Завод «Ленінська кузня»

Станція радіорелейна Р-450 від ТОВ «ТелекартПрилад»

складають підприємства недержавної форми власності. Важливо, що обсяги виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки і надання відповідних послуг вище вказаними підприємствами, що не входять до українського ОПК, за різними оцінками становили у минулі роки у грошовому еквіваленті від 20 до 45 відсотків від загальних обсягів їх виробництва національною воєнною промисловістю у цілому. Таким чином, нині український ОПК складає лише ДК «Укроборонпром» і державні підприємства, організації та установи, які є його учасниками. Тому їх, разом з іншими суб’єктами усіх форм власності, що здійснюють розроблення, виготовлення, реалізацію, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової і спеціальної техніки, інших товарів військового призначення та подвійного використання, а також спільно із відповідними центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають згадані суб’єкти, доцільно вважати воєнною промисловістю України.


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

За таких умов вона зможе розглядатися однією із галузей промисловості держави. З огляду на наведене, такий ОПК не може ототожнюватися з усією воєнною промисловістю України. До того ж, ці дві структури мають дещо різні пріоритети, напрями і шляхи реформування та подальшого розвитку.

ПОДОЛАТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАСТІЙ – ЗАБЕЗПЕЧИТИ ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ ДЕРЖАВИ За 25 років незалежності Збройні Сили України набули практичних навичок у миротворчих операціях. Відповідного досвіду ведення бойових дій (операцій) не було. Звісно, що коли почалися події на Сході України постало питання, а яка зброя потрібна для виконання завдань. До цього всі розробки велись відповідно до можливостей ОПК, і частково закуплялась продукція подвійного використання іноземного виробника. Хоча вона вважалась вітчизняною, значна частка комплектуючих імпортувалась, як з Росії так із інших країн, був відсутній замкнений цикл виробництва. Це наводить на думку, а чи не можна приватні підприємства як вітчизняні, так і закордонні, залучити до цього циклу. На жаль існує брак інформації, вони не знають чого хочуть збройні сили, а збройні сили не знають їх можливостей. На це риторичне запитання є логічна відповідь. Потрібний орган в Міністерстві оборони України, який би вів базу даних потенційних підприємств, що могли б бути задіяні в військовому виробництві та здійснювати зв’язок як прямий так і зворотній, рис. 1. Під зворотнім зв’язком мається на увазі інформація про відомості що-

Бронеавтомобіль «Варта» від компанії «Українська бронетехніка»

до розроблення та модернізації ОВТ на перспективу. Інформаційний застій також торкається і державно-приватних підприємств, не всі мають уяву про те яким чином готова продукція може бути прийнята на озброєння. В якійсь мірі зрушила інформаційний прорив Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку постачання озброєння, військової і спеціальної техніки під час особливого періоду, введення надзвичайного стану та у період проведення антитерористичної операції від 25 лютого 2015 р. № 345. Відпо-

снюється для постачання на експорт; • порядок постачання зразків військової техніки, що розроблені підприємствами України за власні кошти або кошти іноземної держави, серійне виробництво яких не здійснюється; • порядок постачання зразків військової техніки іноземного виробництва. Дослідницький і виробничий цикли в оборонно-промисловій сфері за своєю природою і організацією аналогічні дослідницькому і виробничому циклам у будь-якій іншій сфері наукової діяльності або галузі промисло-

відно до даної Постанови існує чотири визначених порядки: • порядок постачання зразків військової техніки, що розробляються за державним оборонним замовленням; • порядок постачання зразків військової техніки, що розроблені підприємствами України за власні кошти або кошти іноземної держави, серійне виробництво яких здій-

вості і нічим від них не відрізняються, отже, державно-приватні підприємства в ринкових умовах також можуть бути учасниками процесу розробки, модернізації зразків військової техніки. Для того щоб зразок військової техніки був прийнятий на озброєння потрібно виконувати вимоги Державного стандарту України ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлен23


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

ня продукції на виробництво. «Правила виконання дослідноконструкторських робіт Загальні положення». Конструкторську документацію на дослідний зразок виробу розробляють відповідно положень стандартів ЕСКД (ДСТУ 3943, ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.103, ГОСТ 2.105, ГОСТ 2.106, ГОСТ 2.118, ГОСТ 2.119, ГОСТ 2.120, ГОСТ 2.301). 5.3.3 Технологічну документацію на дослідний зразок та обладнання розробляють відповідно до ДСТУ 3974-2000 положень стандартів ЕСТД (ГОСТ 3.1102, ГОСТ 3.1119).

ВИСНОВКИ

Розвиток ОПК тільки силами держави є вкрай неефективним нині, а в майбутньому економічно неможливий. Важливо просувати державно-приватне партнерство в оборонній промисловості, в тому числі спрощуючи процедури створення нових оборонних виробництв. Приватні компанії готові вкласти і засоби,

24

ТИПОВА СХЕМА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Розроблення ТЗ

Розроблення конструкторської, технологічної та експлуатаційної документації

Виготовлення дослідного зразка (дослідної партії) продукції і проведення попередніх випробувань

Коригування конструкторської документації (КД) за результатами попередніх випробувань і проведення приймальних випробувань

Коригування КД за результатами приймальних випробувань та приймання результатів дослідноконструкторської роботи і досвід, і наявні технології в підприємства ОПК. Свіжий погляд на галузь з боку, бізнес-підхід до організації виробництв вдихнуть нове життя, підвищать конкурентоспромож-

ність української зброї на міжнародних ринках. Звичайно, на приватних підприємствах повинен діяти особливий режим, включаючи вимоги секретності. Але це не повинно ставати перешкодою для створення таких компаній, їх розвитку та доступу до участі в державному оборонному замовленні. Саме нові приватні компанії можуть бути джерелом технологічних проривів, особливо в сфері ІТ-технологій та географічних інформаційних систем, здатних радикально змінювати військову галузь. Проблема в тому, що приватний інвестор не знає, які його можливості будуть затребувані ОПК і де можна прикласти власні сили та капітал. У цьому плані необхідно створити відкритий інформаційний простір за наявними потребам ОПК в залученні приватного бізнесу та інвестицій. Військова продукція є інноваціями конструкторських бюро та наукових установ і без стимулювання цих закладів рух вперед неможливий. Чужі технології не


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

СХЕМА ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ РОЗРОБЦІ, МОДЕРНІЗАЦІЇ ОВТ Кабінет Міністрів України

Міністерство оборони України

Департамент військово-технічної політики, розвитку ОВТ МОУ (формує ДОЗ, замовник)

Генеральний штаб ЗС України (потреба) Укроборонпром (виконавець, співвиконавець) Головні управління, Тил, Озброєння, КСВ, КВМС, КПС

Державно-приватні підприємства як один орган (виконавець, співвиконавець)

продаються. Потрібно створювати свої. В Україні руйнується адміністративно-командна система і формується перехід до ринкових відносин. У зв’язку з цим потрібно створювати новий механізм управління військовою економікою. Перший крок зроблено, а саме: • ОПК вже не може розглядатись як монополіст виготовлення озброєння та військової техніки; • приватні підприємства стають конкурентами ОПК, що дає можливість замовнику вибрати кращий і дешевший зразок ОВТ.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Закон України від 14.06.2016 N 1416-VIII (1416-19) зі змінами // Про державне оборонне замовлення. 2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 р. №19 // Про схвалення Концеп-

ції Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2020 року. 3. Тютюнник В.П., Горовенко В.К. // Аналітична записка // Щодо вирішення деяких проблемних питань правового забезпечення трансформації та розвитку воєнної промисловості України // Національний інститут стратегічних досліджень, 2013, http://www. niss.gov.ua/articles/1228/ 4. Спиридонов Т.В. // Инфраструктура системы создания вооружения и военной техники в США // Вооружение и экономика № 2 (18) / 2012 г. 5. Шевцов А.І., Боднарчук Р.В. Актуальні проблеми реструктуризації оборонно-промислового сектору економіки України // Збірник Національного інституту стратегічних досліджень. – К., 2013. – № 2. – С. 127 – 134. 25


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

«ДОРОЖНЯ КАРТА» ОСНАЩЕННЯ ТА ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ЗС УКРАЇНИ Ми хочемо, щоб наша армія була сильною, могутньою. Але як добитися ефективного результату за короткий термін з мінімальними затратами зусиль і засобів? В інформаційно–консалтинговій компанії Defense Express сформовано чітку позицію, що на даному етапі для пошуку дієвих шляхів та вибору рекомендацій потрібно

26

НАША

створити майданчик для обговорення із залученням як фахівців так і ентузіастів. Кожне рішення потрібно розглядати з оцінкою декількох альтернативних варіантів, тоді ризик помилки буде менший. Ймовірність вибору оптимального рішення буде більшою. Дорожня карта, розроблена нашою компанією призначена для сис-

тематизації тих викликів і загроз, які пов’язані з переозброєнням армії та інших силових структур, формуванням перспективного складу ЗС України, якісною трансформацією оборонно-промислового комплексу. В журналі Defense Express в рубриці «Наша армія», керуючись цією дорожньою картою, будуть публі-


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

АРМІЯ

куватись матеріали саме з альтернативними оцінками оборонно-промислових проектів, а також рішень, які виконуються або ті, що будуть прийняті для підвищення бойових можливостей Збройних Сил України протистояти реальним загрозам. Сподіваємось, що ця дискусія сприяти-

ме підвищенню обороноздатності та економічному зростанню нашої країни і запрошуємо всіх до спів­праці.

Сергій ЗГУРЕЦЬ, директор ІКК «Defense Express» 27


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

УПРАВЛІННЯ, РОЗВІДКА, ЗВ’ЯЗОК Розвиток системи управління, розвідки, зв’язку, а також підвищення потужності вогневих засобів тісно пов’язаний з підвищенням бойової ефективності навіть відносно невеликих груп військ. Військові частини та підрозділи, як свідчить практика в зоні АТО та ряду інших локальних конфліктів сучасності, показує, що вони частіше діють розосереджено, за відсут-

ності лінії фронту в класичному розумінні. Такі «дисперсні», розосереджені дії як на тактичному, так і на оперативно-тактичному рівнях, вимагають чіткого поінформування про противника та розуміння намірів свого командування. Саме ці завдання виконують інтегровані системи управління, розвідки, зв’язку. В Збройних Силах Україні такої інтеграції в даний час немає. За кожним з окремих напрямків існує суттєве відставання у порівнянні з арміями зарубіж-

них країн. Потрібні заходи, які б дозволили зменшити таке відставання.

* Управляння, розвідка, зв’язок (від С2 до C4ISR) * В англомовній термінології C2 позначає command, control. Далі – по наростаючій, C4ISR позначає: command, control, communications, computers, intelligence, surveillance and reconnaissance. Всі апаратні засоби та програмне забезпечення включені до єдиного комплексу з метою вирішення завдань скорочення циклу бойового управління.

Системи зв’язку

(ЗС України, видів військ, оперативно-тактичного та тактичного рівня, включно – до бійця). Відпрацювання рішень і практичне втілення. Відхід від класичної ієрархічної багаторівневої структури побудови. Закупівля/виробництво/ спільне виробництво.

Системи і засоби розвідки

Видові та міжвидові як в інтересах командування ЗС України, видів і родів військ , так і тактичної ланки (аерокосмічна, авіаційна, радіолокаційна, звукометрична, оптична). Необхідна побудова пріоритетів за розробками/закупівлею таких систем – з врахуванням потреб за видами ЗС України, пошук партнерів для спільного виробництва. Особливо актуальна тема – тепловізійні засоби розвідки, виявлення та прицілювання для різних систем (вертольоти, танки, бронетранспортери, стрілецька зброя) в нічних умовах. «Нічна сліпота» українського війська повинна бути здолана. Майже 50% бойових дій ведеться вночі.

Географічні інформаційні системи (ГІС)

Визначення стандартів роботи та застосування на всіх рівнях бойового управління ГІС, як базової системи для оперативного аналізу та використання територіальних даних. Система забезпечує: Збір, накопичення, візуалізацію цифрової інформації про місцевість, створення та виготовлення топографічних і спеціальних карт. ГІС – основа «електронного поля бою», ключова підсистема при управлінні військами та зброєю в автоматизованих системах. Підвищує на 40% ефективність бойового управління та зброї, суттєво скорочує час циклу бойового управління. Розробити та впровадити Закон України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», зробити ARC GIS базовою системою автоматизованих систем, здійснити інтегрування з ГІС НАТО.

Автоматизація процесів планування, управління бойового застосування

В сегменті АСУВ – АСУ видів (Повітряних Сил «Ореанда» та ін.), який пов’язаний з автоматизацією процесів бойового управління та процесів управління й цілевказівки в форматі окремих систем озброєння – поки, що багато проблем. Виділялись значні кошти, а результатів немає. Аналіз проблем АСУ потребує окремого дослідження (з врахуванням досвіду АТО – низької ефективності системи «Дніпро») з вибором подальшої стратегії. При роботі всіх АСУ, незалежно від рівня, потрібна синхронізація підходів як за системами зв’язку, так і за програмним забезпеченням для роботи з ГІС. За аналітичними розрахунками, в термін за 6 років, можливо реалізувати локальні рішення по автоматизації процесів управління до рівня бригади. Одним з варіантів є укомплектування бригад, окремих полків та підрозділів засобами які б автоматизували процес управління. По мірі нарощування сил та засобів – забезпечити поступовий перехід на вищі рівні забезпечення процесів бойового управління (зі всіма складовими), як ключового елементу підвищення бойової ефективності. За відсутності можливості забезпечити вирішення всього комплексу завдань у якості головного пріоритету визначити такий: автоматизація процесів управління та цілевказівки для окремих систем озброєння. 28


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

ВОГНЕВА МІЦЬ Вогнева міць тісно пов’язана з наявністю на арсеналах, базах і складах засобів уражен-

ня, здатних забезпечити, як мінімум, рівність з противником, в ідеалі – перевагу у вогневих контактах з переважаючими засобами противника, зни-

щення живої сили, техніки та об’єктів ворога на різних рубежах ешелонування, включаючи резерви в його оперативно-тактичній глибині.

Вогневі засоби РВ і А

В умовах сучасного бою артилерія та ракетні війська наносять противнику до 70% втрат в живій силі та техніці. В умовах АТО – де авіація активно не застосовується цей показник ще більший. Військові частини РВ і А ЗС України несли основне навантаження з протидії противнику в зоні АТО. При цьому, як показала практика, гарантоване ураження цілей на всіх рубежах (особливо в проміжку 100-130 км) не забезпечується. Загальна проблема для всієї ствольної артилерії – підвищена витрата боєприпасів для ураження цілей, некондиційність зарядів боєприпасів через тривалий термін зберігання, проблеми справності окремих типів підривників, виробка ресурсу стволів гармат Системи РСЗО (122мм, 220 мм та 330 мм) практично в 1,5-2 рази поступаються сучасним російським зразкам як за дальністю стрільби, так й за швидкістю прив’язки на місцевості, швидкості відкриття вогню, розгортання, згортання.

Ураження цілей на відстані до 300 км

Наявність двох конкурентних проектів – багатофункціонального ракетного комплексу (БФРК) та крилатої ракети. Обидва проекти ризиковані за рядом ключових вузлів. Прогнозований термін реалізації до серійного зразка – 6-8 років. Витрати на створення БФРК вищі. При цьому крилата ракета може бути застосована для запусків з повітряних, морських та наземних платформ – включаючи протикорабельний комплекс берегової оборони. Проведення в короткі строки модернізації далекобійної 300-мм РСЗО «Смерч» (9К58). Заміна простроченого сумішевого палива. Здійснення доробки системи управління вітчизняними виробниками для підвищення точності ураження цілей. Керований снаряд має б/ч (моноблочну чи касетну) масою 280 кг, що забезпечує дальність стрільби – 70 км.

Ініціювання проекту «Артилерійська система 152 (155) мм»

Формування окремої програми щодо створення за короткий термін власної далекобійної (30-40 км) артилерійської системи великого калібру, з версіями монтування як на гусеничному, так і на колісному (8Х8) шасі, з можливістю проектувати під калібр стандартів НАТО, 155 мм. Особливо, коли це буде закупівля іноземних снарядів з СПБЕ. УБ «Квітник» адаптований під калібр 155 мм. Вирішення завдань відтворення виробництва чи закупівлі стволів гармат необхідне, як для цього проекту, так і для інших ствольних систем, які залишаться в арсеналі ЗС України. Необхідно повторно оцінити ефективність керованих боєприпасів типу «Квітник» для 152 мм гармат, з метою доробки виробу. Слід забезпечити лазерну підсвітку цілей без застосування корегувальника (підсвітка на відстані 2,5-5 км пов’язана з ризиком виявлення та знищення корегувальника). Для всіх засобів РВ і А необхідно розширення номенклатури застосованих боєприпасів. Особливо за рахунок керованих боєприпасів. Розглянути варіанти закупівлі або створення таких боєприпасів. Вирішити завдання з виробництва/закупівлі окремих типів підривників снарядів ствольної артилерії. Для РСЗО «Град» придбати снаряди з підвищеною до 40 км дальністю (Болгарія, Сербія).

Засоби розвідки і цілевказівки в інтересах РВ і А

Найбільш нагальною вимогою до артилерійських і ракетних засобів є коплексація з системами розвідки, цілевказання та бойового управління. У такому поєднанні вони стають розвідувально-ударними комплексами, здатними вражати навіть малорозмірні цілі в межах своєї досяжності. Можливість ведення стрільби з короткої зупинки, автоматизація операцій заряджання пускової установки, скорочення часу розгортання-згортання кращим чином позначиться на живучості систем. Необхідно оперативне завершення робіт, що проводяться підприємством «Оризон-Навігація» щодо застосування систем глобального позиціонування для підвищення ефективності застосування РСЗВ «Град», «Смерч». Масштабування цього досвіду на інші системи ствольної та реактивної артилерії. Ревізія стану проектів «Оболонь», «Положення-2» (за цими проектами необхідний аналіз на предмет їх відповідності сучасним потребам, можливості серійного виробництва), «Зоопарк-2» – як нових засобів бойового управління засобів і розвідки РВ і А. За неможливості задовольнити деякі вимоги (наприклад, визначення позицій противника в міських забудовах або ін.) розглянути перелік зарубіжних зразків, здатних вирішувати ці завдання більш ефективно. Оцінити можливість отримання закордонної продукції в сегменті розвідки і цілевказівки для РВ і А в лізинг – до завершення робіт за власними проектами. 29


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Облік практичного осередкового досвіду автоматизації процесів бойового управління в зоні АТО і його масштабування (при позитивному досвіді) на всі частини РВ і А. Узагальнення досвіду використання БПАК для вирішення завдань розвідки і цілевказівки в інтересах підрозділів РВ і А. Вироблення/уточнення вимог до таких БПАК, зміна організаційно-штатної структур військових частин РВ і А або формування доданих підрозділів по роботі з БПАК. Забезпечення сполучення каналів передачі даних БПАК з системами типу «Оболонь».

ПРОТИПОВІТРЯНА ОБОРОНА Системи та засоби протиповітряної оборони призначені для забезпечення надійної ешелонованої оборони військ і об’єктів від засобів повітряно-

го нападу противника. Україна має в своєму розпорядженні значну кількість зенітноракетних комплексів (ЗРК) середньої дальності, достатню для побудови стійкої об’єктової протиповітряної оборони, при повній справності ЗРК типу

С-300 ПС і «Бук-М1». При цьому проблемним завданням залишається ремонт і модернізація зенітно-ракетних комплексів ближньої та малої дальності, недостатня кількість таких ЗРК, закінчення гарантійних термінів по ряду ЗКР.

Забезпечення продовження ресурсу комплексів середньої дальності С-300ПС, вирішення завдань підвищення автономності дивізіонів С-300 шляхом сполучення з РЛС 79К6. Максимальна дальність/висота ураження цілей для С-300ПС – 75/27 км Забезпечення продовження ресурсу комплексів середньої дальності «Бук-М1» Максимальна дальність/висота ураження цілей для «Бук-М1» – 32/22 км Повернення до строю дивізіонів ЗРК С-300ПТ, які є на складах, а також ЗРК С-125 та «Куб з урахуванням критерію «ефективність-вартість»», за наявності модернізації та запасу ракет. Максимальна дальність/висота ураження цілей для модернізованого ЗРК С-125-2 складатиме 25 / 20,5км. Для прикриття підрозділів, військових об’єктів в перспективі необхідний мобільний комплекс, який здатний з ходу самостійно виявляти і вражати повітряні цілі на відстані до 40 км (або забезпечити видачу радіокорекції на відстань 20 км для АРЛС ГСН, відстань захоплення 16-20 км ).

Протиповітряна оборона Сухопутних військ

Необхідна модернізація техніки ППО Сухопутних військ: ЗРК «Оса-АКМ» та «Стріла-10», після проведення ревізії діючих та нових проектів з модернізації цих засобів, та при наявності власних нових ракет, буде можливість вибору одного чи двох проектів або закриття обох. . • Максимальна дальність/висота ураження цілей для ЗРК «Оса-АКМ» – 9/5 км. • Максимальна дальність/висота ураження цілей для ЗРК «Стріла-10» – 5 / 3,5 км. • Можливість/неможливість використання в цих ЗРК напрацювань КБ «Луч» зі створення ракети з радіокомандною лінією управління за зразком проекту «Стилет» (Білорусь). • Максимальна дальність/висота ураження цілей для ЗРК малої дальності «Стилет» складає 20/10 км. Оцінка можливостей створення власного (або в кооперації) мобільного ракетного (або ракетноартилерійського комплексу) – на гусеничному або колісному (8х8) шасі. Використання напрацювань з експортної розробки перспективного ракетно-артилерійського комплексу протиповітряної оборони ближньої дії на базі МТ-ЛБ. (Проект КБ «Луч» «Кіран»). • Макс. дальність/висота ураження цілей ракетою – 7/5 км; • Макс. дальність/висота ураження цілей пострілом з 30-мм гармати – 4/2 км. Створення з мінімальними витратами мобільних комплексів ППО малої дальності на колісному шасі 4х4 «Дозор/ Вепр» з комплексованим застосуванням декількох ПЗРК на єдиній пусковій установці (на прикладі Польщі, США, на базовому шасі Хаммер). Використання напрацювань або розробка спільного проекту КП СКБ «Арсенал» з німецькою компанією «Rheinmetall Аir Defence АG». Передбачалося комплексування розвідувального та пускового обладнання німецького виробництва з вітчизняними ЗКР і засобами цілевказівки.

Переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК)

Штатні ПЗРК «Игла» та «Игла-1» малоефективні проти повітряних цілей з сучасними системами захисту. Максимальна дальність/висота ураження цілей ПЗРК – 4,2 / 3 км. Проекти «Колібрі» та «Барс» передбачали модернізацію ПЗРК і розробку нової з новими показниками по відстані та захищеності від перешкод. Напрямок слід розглядати як перспективний, особливо при вирішенні завдання виробництва дводіапазонних Ік-ДБН для ПЗРК і АВ «У-У», розроблених на ДП «Арсенал». 30


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Керовані ракети класу «земля-повітря» для ПЗРК та до всіх типів ЗРК (Оса/Стилет/Игла, С-125, Бук, С-300). Продовження ресурсу – переспорядження пороху та двигунів. Створення нових ЗКР – під певні зразки ЗРК. Особливе завдання – створення активної ГСН для нової ЗРК Для ЗРК об’єктової ППО в складі Повітряних Сил постає актуальне питання: вирішення завдання по АСУ «Ореанда» – для скорочення циклу бойового управління. Потрібний аналіз на предмет можливості/неможливості позитивного завершення проекту «Ореанда» в найближчій перспективі. Проведення ремонту КП систем С-300. Для ЗРК ППО Сухопутних військ постає актуальне питання: створення єдиної системи управління за проектами (розробка автоматизованого СКП ППО і АА армійського корпусу; розробка автоматизованого КП ЗРП (ПУ ППО омбр, отбр); розробка автоматизованого батарейного КП і КП зрадн. Потрібний аналіз на предмет можливості/неможливості позитивного завершення проектів в найближчій перспективі, сумісність проектів «Вертикаль» і «Ореанда».

Авіаційне озброєння

Керовані і корегувальні засоби ураження класу «повітря-повітря» і «повітря-земля». Аналіз поточного стану та визначення пріоритетів (модернізація /створення нових, нові ДБН – як національний або міжнародний проект).

Розширення можливостей з наведення і цілевказівки з повітряних платформ. Підвісні розвідувальні контейнери, засоби підсвічування цілей.

Озброєння Військово-Морських Сил

Озброєння берегових ракетно-артилерійських військ (проти корабельні ракети + артилерія);

Мінне озброєння

Торпедне та протиторпедне озброєння

Керовані протитанкові комплекси розробки Державного ККБ «Луч»

Налагодження серійного виробництва в новій кооперації. Особлива увага – переносним ПТРК «Корсар» і «Стугна-П». Відпрацювання тактики застосування в складі підрозділів ССО, визначити місце цього озброєння в штаті військових частин ЗС України нинішнього і перспективного складу. Зробити аналіз застосування в зоні АТО керованої зброї виробництва Державного ККБ «Луч». Виходячи з цього визначити завантаження підприємства з виробництва протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) «Бар’єр» для БТР-3, БТР-4. Дослідити можливість створення бойової машини з використанням ПТРК «Бар’єр» на базі «Дозор/ Вепр/Козак/Хаммер» для знищення бронетанкової техніки противника. Розглянути питання доцільності переоснащення ПТРК типу «Фагот/Конкурс», запаси яких є в значних обсягах, новими тандемними бойовими частинами виробництва Державного ККБ «Луч».

Стрілецьке озброєння/боєприпаси/засоби виявлення та наведення

Пістолет, пістолет-кулемет (для ССО), штурмова гвинтівка, снайперські комплекси (2-х або 3-х типів під завдання), кулемети (2 типа). Їх вибір/закупівля/виробництво повинні: • задовольнити потреби Збройних Сил України відповідно заявок споживачів; • орієнтуватися на перспективні вимоги – наприклад, в рамках програми «Солдат майбутнього».

Ініціювання проекту «Солдат майбутнього»

Формування окремої поетапної програми щодо перспективного складу бойового екіпірування солдата з врахуванням бойового досвіду в зоні АТО та майбутніх потреб (як національний або міжнародний проект із залученням партнерів). 31


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

МОБІЛЬНІСТЬ Традиційно мобільність розглядається як здатність військ до здійснення маневру силами, засобами і вогнем. При цьому мобільність військових частин і підрозділів у вузькому розумінні цього терміна безпосередньо пов’язана з рівнем їх технічної оснащеності. Сильно кидається у вічі оснащеність ЗС України, особливо це помітно, в зоні бойових діях – це брак техніки, нездатність або неможливість відновити несправні зразки. Все це спричиняло зрив поставлених бойових завдань.

Оснащення Сухопутний військ на даний момент характеризується двома протилежними тенденціями: • вимушене збільшення різноманіття номенклатури ОВТ для покриття дефіциту техніки і озброєння в складі діючих військових частин і з’єднань і тих, що формуються – з усіма ризиками підтримки старої техніки в справному стані; • перспективний вигляд Сухопутних військ безпосередньо пов’язаний зі скороченням різного типажу зразків озбро-

єнь і техніки, з переходом на модернізовані і нові системи. З більшою вогневою міццю, кращою мобільністю і командною керованістю. При цьому розробка вимог до зразків техніки повинна проходити: • з урахуванням перспективної організаційно-штатної структури військових частин ЗС України; • з урахуванням певних вимог, прийнятих в НАТО, зокрема, по вагових категоріях зразків бронетанкової техніки для їх авіаперевезення.

Визначення оптимального типу озброєння та військової техніки для задоволення потреб Збройних Сил України (в майбутньому – експортний варіант) на гусеничному шасі (ОБТ, БМПТ, БРЭМ и др.). Бойова маса яких складає – 40-50 т. Визначення типу озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил України на базі середньої гусеничної платформи (БМП, платформи засобів РВ і А, МТ-ЛБ), можливість відновлення її виробництва. Аналіз бойових дій в зоні АТО показав, що існує гостра потреба в техніці на гусеничному ході, так, як вона забезпечує кращу прохідність по ґрунті. Бойова маса – 30-40 т. Визначення типу бронемашин переднього краю оборони на базі середньої колісної платформи (8Х8) (бронетранспортер, БРЕМ, медичний автомобіль та ін.). Бойова маса – 15-30 т. Визначення потреби та вимог до платформи 6Х6

Легкоброньовані багатофункціональні автомобілі

(LMV – Light Multirole Vehicle) 4x4 . Визначення вимог до типу машин, з бойовою масою 5-8 т Визначення вимог до автомобілів класу МRAP (перевезення особового складу через міно небезпечні ділянки та при загрозі нападу із засідки). Уніфікація парку автомобільної техніки всіх силових структур України в сегменті тактичних автомобілів. 1. Визначитися з вибором/створенням малотоннажного шасі для автомобілів вантажопідйомністю 1,5-3,5 т (довідка – 25 % такого класу знаходиться на озброєнні НАТО). 2. Забезпечити в ЗС України та інших силових структурах уніфікацію тактичних автомобілів 4Х4, 6Х6, 8Х8 вантажопідйомністю відповідно 4,5-5 т, 6,5-7,5 т, 10-11 т. Визначення потреби, вимог та виробників (якщо не КрАЗ) важкого спеціалізованого шасі 8Х8 чи 10Х10 в якості тягача для вирішення завдань в інтересах танкових і ракетних частин ЗС України.

Двигуни для колісних бронеавтомобілів

Враховуючи нестачу власного виробництва та обмеження можливостей вітчизняного дизеля 3ТД-2 для застосування на широкій лінійці бронемашин, визначитися з шляхами (закупівля/виробництво) нової лінійки дизельних двигунів в Україні. Найкращий варіант – спільне виробництво з іноземними виробниками.

Броня

З урахуванням потреби ЗС України в бронемашинах різного класу, можливостей підприємств ОПК щодо їх виробництва, експортних можливостей, оптимізувати питання власного виробництва/закупівлі іноземного виробництва всіх видів броні (метал, кераміка). 32


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

• Підвищення ефективності застосування наземних платформ (гусеничних, колісних) шляхом їх оснащення системами з підпрограми С2/ C4ISR. 1. В разі обмежених можливостей надати пріоритет силам і засобам РВ і А, можливо військовим частинам ССО та окремим військовим частинам Сухопутних військ за умови погодження з концепцією застосування. 2. Розглянути можливість формування нових військових частин з перспективними штатами (наприклад механізована бригада на автомобілях Дозор/Хаммер та ін. (320 платформ, 900 військовослужбовців) з урахуванням повної комплектації системи С2/ C4ISR, легкими броне платформами та засобами ураження (комплекси ПЗРК, ПТРК, важкі кулемети, снайперські гвинтівки та ін.).

Фронтова авіація

(винищувальна, штурмова, бомбардувальна, розвідувальна). Модернізація окремих зразків сучасного парку. Ініціювання проекту. Легкий багатофункціональний літак (штурмовик, винищувач, бомбардувальник).

Як національний так і міжнародний проект для заміни в майбутньому застарілого парку фронтової авіації, за підходом «ефективність/вартість» оцінити доцільність модернізації, наприклад МіГ-29, за другим варіантом.

Вертолітна техніка

Модернізація існуючого парку (Ми-24, Ми-8, з можливістю застосування вночі. Визначення типу вертольотів з урахуванням перспективного складу ЗС України та рішення про збільшення кількості військових частин армійської авіації.

Ініціювання проекту. Легкий протитанковий/ударний вертоліт.

Можна реалізувати як національний або міжнародний проект створення чи закупівля. При виборі концепції мобільної асиметричної оборони, обґрунтуванні підходів «ефективність/вартість» для протидії противника переважаючого в наземній силі. Морська авіація (розвідувальна, протичовнова) – літаки, вертольоти, безпілотні авіаційні комплекси (як частина програми «Безпілотники»).

Військово-транспортна авіація (ВТА)

Вибір пріоритетів з урахуванням потреб ЗС України, які завдання буде вирішувати ВТА і в яких обсягах здійснювати перевезення ОВТ та МТЗ (перевезення техніки, десантування, евакуація, миротворчі місії та ін.) й збереження потенціалу авіаційної промисловості. Це визначить кількісний і якісний склад парку військовотранспортної авіації.

ІНШІ НАПРЯМКИ ТА ПРОЕКТИ Сили спеціальних операцій Оснащення Сил спеціальних операцій (ССО) озброєнням та військовою технікою можливо реалізувати за окремою програмою. При цьому оснащення окремих підрозділів ССО новими зразками можна/повинно розглядати як практичне відпрацювання працездатності окремих підпрограм (наприклад, завдань з С2/C4ISR, «БПАК», «Мобільність», «Солдат майбутнього». Військово-Морські Сили Оснащення та розвиток цього виду військ за відсутності планів та програм, пов’язаних з складом ВМС ЗС України на середню та довгострокову перспективу. Основні надводні бойові засоби у складі ВМС ЗС України. Вибір шляху: ремонт/модернізація/виробництво/закупівля/лізинг Безпілотні авіаційні комплекси (БПАК) Розглянути можливість виділення цього напрямку в окрему національну програму/підпрограму. Завдання – забезпечити включення до табелів та штатів всіх видів ЗС України. БПАК різного призначення та планування їхньої розробки і закупівлі на довгострокову перспективу. 1. Розглянути пропозицію щодо розробки БПАК приватними підприємствами. 2. Використання науково-виробничого потенціалу іноземних компаній для розробки вітчизняного або спільного виробництва БПАК. 3. Надання цьому напрямку можливості суспільного обговорення для того, щоб не створювати ризик для інших розділів цієї програми. Для публічного обговорення можна виділити проект з широким залученням українських компаній різних форм власності зокрема – міні БПЛА поля бою. Умовно: національний проект «Наші БПЛА» для формування громадської думки. 33


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Радіолокаційне та радіотехнічне забезпечення

Техніка та засоби для виконання завдання зі створення радіолокаційного інформаційного поля в інтересах розвідки та управління на рівні керівного складу ЗС України. Завдання з виробництва РЛС різних типів держава повинна вирішити власними силами, за умови що елементна база (особливо military буде продаватись Європейськими країнами). За умов виконання цього завдання суттєво оновити існуючий парк радіолокаційних і радіотехнічних засобів ЗС України.

Техніка і засоби РЕБ

Визначення перспективної номенклатури техніки, яка була б орієнтована на вітчизняного виробника (з врахуванням перспективного вигляду ЗС України та аналізу потенціалу/можливостей противника.

Техніка та засоби інженерного забезпечення Техніка та засоби тилового й медичного забезпечення Тренажери та полігони

Ефективність застосування військових частин та підрозділів, справність та надійність техніки в ході експлуатації в значній мірі визначається фаховим рівнем як окремих бійців, обслуг, екіпажів так і їх злагодженості й навченості для виконання поставлених завдань. Навіть найрозумніша техніка та озброєння не замінять ні солдата, ні командира здатного прийняти рішення. Якщо не приділяти цьому уваги, то це може зруйнувати всі зусилля держави та компаній з розробки чи закупівлі сучасного озброєння. Створення мережі сучасних тренажерних та полігонних центрів в інтересах видів та родів військ, дообладнання полігонів сучасними технічними засобами для комплексної підготовки підрозділів (можливі як проекти в рамках міжнародної допомоги), дозволить підготувати фахівців за різними напрямками.

34


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

АЛФАВІТНИЙ СПИСОК ПІДПРИЄМСТВ ALPHABETICAL LIST OF COMPANIES

35


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Коротка назва компанії Short company‘s name

Повна назва компанії Official Company’s name

Стор. в Каталозі Page in Catalogue

«АвтоКрАЗ», ПАТ AutoKrAZ

Публічне акціонерне товариство «АвтоКрАЗ» Public Joint-Stock Company “AutoKrAZ”

40

«Автомоторс», ДП “Automotors”, SC

Дочірнє підприємство «Автомоторс» Subsidiary Company “Automotors”

41

«Автоскладальний завод № 2» («Богдан Моторс”) «CAR ASSEMBLY PLANT №2» (“BOGDAN MOTORS”)

Дочірнє підприємство «Автоскладальний завод № 2» Публічного акціонерного товариства «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» “CAR ASSEMBLY PLANT №2” SUBSIDIERY OF PUBLIK JOINT-STOCK COMPANY “AUTOMOBILE COMPANY “BOGDAN MOTOR”

42

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Адрон» Research and Development Company ADRON Ltd

43

«Аеротех ЛТД», ТОВ “Aerotech LTD”, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аеротех ЛТД» Limited Liability Company “Aerotech LTD”

44

«Аеротехніка-МЛТ», НВП ТОВ “Aerotechnica-MLT”, RPF

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Аеротехніка-МЛТ» Limited liability company “Research and production firm “Aerotechnica-MLT”

«АТЛОН АВІА», НВП, ТОВ «Athlon AVIA», SPE, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «АТЛОН АВІА» Limited Liability Company “Scientific Production Enterprise “Athlon AVIA”

50

ЛТД», ТОВ Б «БРІГ “BRIG Ltd Co”, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю ФІРМА «БРІГ ЛТД Limited Liability Company “BRIG Ltd Co”

51

Система», НВК, ТОВ В «ВК “VK System”, SPC, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «ВК Система» Limited Liability Company «Scientific Production Company “VK System”

52

«Делім-Україна», СУНП, ТОВ JV Delim-Ukraine Ltd

СУНП ТОВ «Делім-Україна» JV Delim-Ukraine Ltd

53

Діфенс Експресс, ІКК, ТОВ DEFENSE EXPRESS MCC, LLC

ТОВ «Інформаційно-консалтингова компанія «Діфенс Експресс» Limited Liability Company “DEFENSE EXPRESS MEDIA AND CONSULTING СОМРАNY”

«Завод «Ленінська кузня», ПАТ “Plant “Leninska Kuznya”, PJSC

Публічне акціонерне товариство «Завод «Ленінська кузня» Public Joint Stock Company “Plant “Leninska Kuznya”

56

«Завод «Фрегат», ПАТ «The Plant «Fregat», PJSC

Публічне акціонерне товариство «Завод «Фрегат» Private Joint Stock Company «The Plant «Fregat»

57

«ІНДУСТАР-М», ТОВ “INDUSTAR-M“, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДУСТАР-М» Limited Liability Company “INDUSTAR-M“

558

А «Адрон», НВФ, ТОВ ADRON Ltd., RDC

Д

З

І

К

46-48

54-55

«ІНЖЕНЕРНЕ БЮРО АВІАЦІЙНОГО ІНСТИТУТУ», ТОВ Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНЖЕНЕРНЕ БЮРО АВІАЦІЙНОГО ІНСТИТУТУ» “ENGINEERING BUREAU OF AVIATION INSTITUTE“, LCC Limited Liability Company “ENGINEERING BUREAU OF AVIATION INSTITUTE“

59

ІГ «АЗОВ» “AZOV” EG

Інженерна група «АЗОВ» “AZOV” Engineering Group

60

«ІнтерПроІнвест», ТОВ InterProInvest, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІнтерПроІнвест» Limited Liability Company InterProInvest

«КВАЗАР», ПАТ Kvazar PJSC

Публічне акціонерне товариство «КВАЗАР» Kvazar Public Joint Stock Company

64

Конструкторський центр «Dream car» Design center “Dream car”

Конструкторський центр «Dream car» Design center “Dream car”

65

«КОНТРОН Україна», ТОВ Kontron Ukraine LTD

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНТРОН Україна» Kontron Ukraine LTD

66

«КРУК Індастріс», ТОВ “CROOK Industries”, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «КРУК Індастріс» Limited Liability Company “CROOK Industries”

67

«МАРКЕТ-МАТС», ТОВ “MARKET-MATS”, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРКЕТ-МАТС» Limited Liability Company “MARKET-MATS”

68

«МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО», ТОВ «”MATERIALOZNAVSTVO”, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО» Limited Liability Company “MATERIALOZNAVSTVO’

69

Товариство з обмеженою відповідальністю «Медінжиніринг» Limited Liability Company “Medengineering”

70

«Метекол», НВП METECOL

Науково-виробниче підприємство «Метекол» Scientific and Production Enterprise METECOL

71

«Миколаївський тепловозоремонтний завод», ТОВ Nikolaev Locomotive Repair plant, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївський тепловозоремонтний завод» Limited Liability Company Nikolaev Locomotive Repair plant

72

ТОВ М «Медінжиніринг», “Medengineering”, LLC

36

61-63


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Коротка назва компанії Short company‘s name

Повна назва компанії Official Company’s name

Стор. в Каталозі Page in Catalogue

«АВІА», ТОВ Н «НВО SPA “AVIA”, Ltd

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання «АВІА» Scientific and production association “AVIA”, Ltd.

73

«АЙТЕК», ТОВ Н «НВП “SPC “I T E C”, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «АЙТЕК» Limited Liability Company “Scientific Production Company “I T E C”

76

Корпорація «ПАТОН» PATON CORPORATION

77

«ПАТОН», Корпорація PATON CORPORATION НВО, ПрАТ П «ПРАКТИКА», PJSC RPA “PRACTIKA” «Прапорщик Груп», ТОВ “Praporshik Group”, LLC ТОВ Р «РОДА-КОМП’ЮТЕР», Roda-compuret GmbH «Сатурн», НВП»,ПАТ “Saturn”, SPE, PJS

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче об’єднання «ПРАКТИКА») Private Joint Stock Company «Research&Production Association “PRACTIKA” Товариство з обмеженою відповідальністю «Прапорщик Груп» Limited Liability Company “Praporshik Group” Товариство з обмеженою відповідальністю «РОДА-КОМП’ЮТЕР» Roda-compuret GmbH

78-80 81 82-83

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» Private Joint Stock “Scientific and Production Enterprise “Saturn”

84

Товариство з обмеженою відповідальністю «СКБ УКРЕЛЕКТРОМАШ» Limited Liability Company SKB Ukrelectromash

85

«Спаринг-Віст Центр», НВПП, ТОВ “Sparing-Vist Center”, SPPE

Приватне підприємство «Науково-виробниче приватне підприємство «Спаринг-Віст Центр» Private Enterprise “Scientific and Production Private Enterprise “Sparing-Vist Center”

87

«ТЕРМАЛ ВІЖН ТЕКНОЛОДЖИС», ТОВ “THERMAL VISION TECHNOLOGIES”, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРМАЛ ВІЖН ТЕКНОЛОДЖИС» Limited Liability Company “THERMAL VISION TECHNOLOGIES”

88

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Темп-3000» Limited Liability Company “Scientific-Research Enterprise “TEMP-3000”,

89

УКРЕЛЕКТРОМАШ», ТОВ С «СКБ SKB Ukrelectromash, LLC

НВП, ТОВ Т «Темп-3000» ‘TEMP-3000’ SRE, LLC «ТЕХІМПЕКС», НВК, ТОВ “TECHIMPEX” Ltd, SPC

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «ТЕХІМПЕКС» Scientific-Production Company “TECHIMPEX” Ltd

90-95

«УКРІННМАШ», Корпорація “UKRINNMASH” Corporation

Корпорація «УКРІННМАШ» “UKRINNMASH” Corporation

96-97

«Українська бронетехніка», КВП “UKRAINIAN ARMOR”

Конструкторсько-виробниче підприємство «Українська бронетехніка» Design and manufacturing company “UKRAINIAN ARMOR”

98

«Українська Броня», ТОВ Ukrainian Armor LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська Броня» Limited Liability Company Ukrainian Armor

99

«Укрспецтехніка», ХК, ПАТ “Ukrspetstechnika”, HK, JSC

Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Укрспецтехніка» Joint Stock Company “Holding Company “Ukrspetstechnika”

«Хамонд», ТОВ “HAMOND”, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хамонд» Limited Liability Company “HAMOND”

108

Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківський завод засобів індивідуального захисту» Limited Liability Company Kharkov factory of personal protective equipment

109

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хелітрейнінг Україна» Limited Liability Company Helitraining Ukraine

110

Ц ЦДАКР CACDS

Неурядова громадська дослідницька організація Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння Non-Governmental Think-Tank Organization Center for Army, Conversion and Disarmament Studies

111

ПАТ Ч «ЧеЗаРа», “ChZaRa” PJSC

Публічне акціонерне товариство «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» Public Joint Stock Company “CHERNIHIVSKYI ZAVOD RADIOPRYLADIV”

112

ТЕХНОЛОДЖІ», ТОВ Ю «ЮА “UA TECHNOLOGY”, LLC

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮА ТЕХНОЛОДЖІ» Limited Liability Company “UA TECHNOLOGY”

113

A “Adaptive Weapon Systems”

“Adaptive Weapon Systems”

114

C Camo-Tec

“Camo-Tec”

115

I “INFORA LIMITED”

Представництво фірми «INFORA LIMITED», Республіка Кіпр Representative office of the company “INFORA LIMITED”, Republic of Cyprus

116

O “OPERATORS Shooting Team”

“OPERATORS Shooting Team”

117

U UARPA

Українська агенція з перспективних науково-технічних розробок Limited Liability Company “Ukrainian Advanced Research Project Agency”

118

Чернігівський ремонтний завод», ДП 1 «171 “171 CHERNIHIV REPAIR PLANT”, SE

Дочірнє підприємство «171 Чернігівський ремонтний завод» Subsidiary enterprise “171 CHERNIHIV REPAIR PLANT”

119

У

«Харківський завод засобів індивідуального Х захисту», ТОВ Kharkov factory of personal protective equipment, LLC «Хелітрейнінг Україна», ТОВ Helitraining Ukraine, LLC

101-107

37


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

38


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА ВІД А ДО Я UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES FROM A TO Z 39


A

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Публічне акціонерне товариство «АвтоКрАЗ» Public Joint-Stock Company “AutoKrAZ”

Генеральний директор / Director General

Черняк Роман Євгенович Chernyak Roman Адреса / Address вул. Київська 62, Кременчук, Україна, 39631 62, Kyivska St., Kremenchuk, 39631, Ukraine

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

ПАТ «АвтоКрАЗ» – єдиний в Україні виробник великовантажної техніки із повним технологічним циклом виробництва. Модельний ряд марки «КрАЗ» налічує порядку 40 базових моделей, близько 350  модифікацій і понад 1500 комплектацій дво-, три- і чотиривісних вантажівок із різними компонувальними рішеннями. Це  – автомобілі-самоскиди, сідельні тягачі, бортові, лісовози та сортиментовози, автомобільні шасі під монтаж різного спецобладнання, причепи та напівпричепи. Виробництво автомобілів КрАЗ націлене на основні сегменти ринку: будівництво, дорожнє і комунальне господарства; гірничодобувну і лісозаготівельну промисловість, нафтогазовий комплекс, збройні сили і підрозділи із ліквідації надзвичайних ситуацій. Вантажівки КрАЗ відповідають сучасним вимогам міжнародних стандартів із екологічної та дорожньої безпеки. Система менеджменту якістю ПАТ «АвтоКрАЗ» сертифікована на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001: 2008.

PJSC “AutoKrAZ” is the only complete cycle manufacturer of heavy-duty trucks in Ukraine. KrAZ lineup includes about 40 base models, about 350 versions and over 1500 configurations of two-, three- and four-axle trucks designed in different layouts. These are dump trucks, truck tractors, platform trucks, timber trucks and short log trucks, chassis cabs for conversion into various special vehicles, trailers and semi-trailers. KrAZ trucks meet the needs of core market sectors such as construction, road maintenance and building, municipal services, mining and logging industries, oil and gas sector, armed forces and disaster response units. KrAZ trucks meet today’s emission and traffic safety standards. The company’s Quality Management System has been certified to ISO 9001: 2008.

+38 0536 766200 +38 0536 766208 info@kraz.ua www.autokraz.com.ua

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

40

Виробництво великовантажних автомобілів та запасних частин до них, причепів, напівпричепів, литва, мозольних куль для ГЗК.

Production of heavy-duty trucks and spare parts to them, trailers, semi-trailers, castings, grinding balls for Mining and Concentration Plants.


A

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Дочірнє підприємство «Автомоторс» Subsidiary Company “Automotors”

Директор / Director

Дірінько Павло Станіславович Dirinko Pavlo Адреса / Address вул. Мельникова 12А, офіс 1, м. Київ, Україна, 04050 12A Melnikova, Off.1, Kyiv, Ukraine, 04050 +38 044 206 52 18 +38 044 206 52 26 admin@automot.kiev.ua www.automotors.com.ua

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

ДП «Автомоторс» є представником комерційних та технічних інтересів чисельних європейських, японських і американських виробників (таких як DEUTZ AG, Allison Transmission, Knorr-Bremse, Carraro, Lombardini, Kohler, Yanmar, Kawasaki) на українському ринку. ДП «Автомоторс» пропонує всі основні компоненти, такі як: двигуни, коробки передач, осі, гальмівні системи і т.д. за конкурентними цінами. Наші технічні спеціалісти постійно удосконалюють свої знання за кордоном, що дозволяє їм надавати оптимальну технічну підтримку українським виробникам автобусів, вантажних автомобілів, тракторів і військової техніки. Офіційний сервісний центр DEUTZ (Дойц, Дойтц) в Україні розташован у м. Буча (Київська область). Проводимо технічне обслуговування двигунів Deutz, ремонти будь-якої складності в гарантійний та післягарантійний період (як в нашому сервісному центрі, так і з виїздом до замовника). Пропонуємо оригінальні запчастини Deutz, а також витратні матеріали для дизельних і газових двигунів DEUTZ зі складу в Бучі і під замовлення зі складу Deutz в Німеччині. Проводимо роботи по діагностиці та ремонту електрообладнання, пневматичних систем, паливної апаратури та інших вузлів двигунів Deutz. Проводимо відновлення і капітальний ремонт двигунів DEUTZ.

Automotors represents the commercial and technical interests of numerous European, Japanese and American manufacturers (such am (таких як DEUTZ AG, Allison Transmission, Knorr-Bremse, Carraro, Lombardini, Kohler, Yanmar, Kawasaki) on the Ukrainian market. Automotors competitively provides all major components, such as motors, transmissions, axels, and brake systems. Our technical team of specialized engineers is continuously updating their skills abroad through certified OEM training programs. This enables Automotors to provide the highest quality and most efficient technical support to Ukrainian manufacturers of buses, trucks, tractors and military vehicles. Service center DP Automotors carries out maintenance, repairs of any complexity in the warranty and after warranty period (either in our service center, or onsite), as well as supplies genuine spare parts for the units and assemblies of the well-known manufacturers. We conduct the troubleshooting and repair of electrical, pneumatic systems, fuel systems and others. Service Center DP AUTOMOTORS is one of the best from similar in Ukraine and CIS countries.

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

ДП «Автомоторс» пропонує всі основні компоненти, такі як: двигуни, коробки передач, осі, гальмівні системи.

Automotors competitively provides all major components, such as motors, transmissions, axels, and brake systems.

41


A

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Дочірнє підприємство «Автоскладальний завод № 2» Публічного акціонерного товариства «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» “Car Assembly Plant №2” Subsidiery of Publik Joint-stock Company “Automobile Company “Bogdan Motors”

Директор / Director

Сопіт Владислав Деонізійович Vladyslav Sopit Адреса / Address вул. Електриків, 29А, м. Київ, Україна, 04176 29A Elektrikiv str., Kyiv, Ukraine, 04176 +38 044 2777390 +38 0472 33-93-88,

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Акціонерне товариство «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» – лідер автомобільної промисловості України, що об’єднує в собі ряд компаній, які здійснюють повний технологічний цикл з виробництва транспортних засобів різного призначення (легкові та вантажні автомобілі, автобуси, тролейбуси, спеціальна техніка та ін.). Ми поєднуємо виробничі потужності з нашим більш ніж 20-річним досвідом в сферах дизайну, інженерних інновацій, розвитку технологій та якості. ПАТ АК «Богдан Моторс» може виробляти до 150 000 легкових автомобілів, до 9 000 автобусів і тролейбусів та близько 15 000 вантажних та спеціальних автомобілів на рік на заводах, які знаходяться у містах Луцьк та Черкаси. Ефективна співпраця зі світовими лідерами в галузі розробки та дизайну спеціальної техніки, як і залучення провідних українських експертів надають нам змогу виробляти транспортні засоби, що відповідають усім сучасним міжнародним стандартам.

Automobile company “Bogdan Motors”, PJSC is one of leaders in the automotive industry of Ukraine, consisting of range of companies that provide full technology cycle of vehicle production for different purposes (passenger cars, buses, trolleybuses, trucks, special-purpose vehicles etc.). We combine production facilities with our experience of more than 20 years in the areas of design, engineering innovations, technology development and quality. AC “Bogdan Motors” can produce up to 150 000 passenger cars, up to 9 000 buses and trolleybuses of all classes and around 15 000 trucks and special-purpose vehicles per annum at its plants, located in Lutsk and Cherkassy. Efficient cooperation with worldwide leaders in research and design of special-purpose vehicles as well as involvement of Ukrainian experts enable us to develop and produce vehicles that meet modern international standards.

+38 044 2777390 igor.osadchiy@dozorauto.com.ua, admin@bogdan.ck.ua bogdan.ua/uk/tehnikaviyskovogo-pryznachennya-dozor-avto www.facebook.com/ BogdanArmoredVehicles

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

42

Виробництво легкових, вантажних, спеціальних автомобілів. Виробництво автомобільних кузовів, причепів, напівпричепів. Оптова та роздрібна торгівля.

Production of cars, trucks, special vehicles. Manufacture of trailers, semi-trailers. Wholesale and retail trade.


A

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Адрон» Research and Development Company ADRON Ltd

Генеральний директор / General Director

Архипов Микола Іванович Nikolai Arkhypov

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

НВФ «Адрон» розробляє, виготовляє, проводить випробування і поставляє ефективні системи захисту авіаційної, наземної та морської техніки, системи прицілювання, боєприпаси та систем їх наведення, полігонні дослідницькі комплекси. Компанія проводить обстеження інфрачервоної помітності об’єктів військової техніки і надає рекомендації щодо складу та розміщення комплексів захисту на об’єктах.

ADRON R&D develops, produces, tests and delivers effective protection systems for airborne, land and navy platforms, sight systems, ammunition, guidance kits for ammunition and field investigation complexes. Company provides infrared visibility investigation for military objects and issues recommendations concerning protection mean composition and component location on the object.

Адреса / Address 2/10. вул. Мельникова, Київ, Україна, 04050 2/10, Melnikova Str., Kyiv, Ukraine, 04050 +38 044 239-9652 +38 044 244-90-43 alyoshin@adron.ua www.adron.ua

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

Розробка, виготовлення, реалізація, ремонт та модернізація військової техніки, військової зброї та боєприпасів до неї.

Development, production, sale, maintenance and upgrade of military equipment, armament and ammunition.

43


A

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аеротех ЛТД» Limited Liability Company “Aerotech LTD”

Директор / Director

Шамаев Евгений Владимирович Yevgeniy Shamaev

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Протягом багатьох років спеціалізація компанії розширилася від контрактного проектування електроніки і виробництва авіакосмічної техніки до надання послуг по повному циклу технічного обслуговування, поточного і капітального ремонту (MRO) і виробництва авіакосмічної техніки для широкого спектра комерційних, урядових і військових замовників. Компанія є дістрібутором в Україні продукції Aspen Avionics, FreeFlight Systems, Bose Aviation та іншіх.

Over the years the company’s specialization grew from contract electronics design and manufacture for aerospace to the company that can provide full cycle maintenance, repair and overhaul (MRO) services and aerospace manufactured products to a broad array of commercial, government and military customers. Company is distributor of Aspen Avionics, FreeFlight Systems, Bose Aviation in Ukraine.

Адреса / Address Вул. Набережна Перемоги, 26Б, Дніпропетровськ, Україна, 49094 Naberezhnaya Pobedy Str., 26B, Dniepropetrovsk, Ukraine, 49094 +38 56 790 8565 info@avia-technologies.com www.avia-technologies.com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

44

Розробка та виробництво авіаційної електроніки. Ремонт вертольотів. Розробка механічних деталей.

Aviation electronics design and manufacture. MRO. Mechanical design.


A

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

SMi’s 18th Annual

CONFERENCE & EXHIBITION 2016

Europe’s Leading Military Communications Event for Satellite Professionals Tuesday 8th November - Thursday 10th November 2016 | Park Plaza Riverbank Hotel | London, UK HOST NATION ADDRESS: Air Commodore Nick Hay (TBC), Head Capability C4ISR, Joint Forces Command, UK Ministry of Defence

MINISTERIAL ADDRESS: Philip Dunne, Minister of State for Defence Procurement, UK Ministry of Defence*

SPECIAL GUEST ADDRESS: His Excellency Dr Mohammed Al Ahbabi, Director-General, UAE Space Agency * Subject to final confirmation

KEYNOTE ADDRESSES: Clare Grason, Programme Manager, Enhanced Mobile Satellite Services, DISA

Lieutenant Colonel Abde Bellahnid, Directorate of Joint Capability, SATCOMS & SAR Requirements, Department of National Defence Canada

MILITARY AND GOVERNMENT SPEAKERS ALSO INCLUDE: Deanna Ryals, Chief of International MilSatCom,

Lieutenant Colonel Frank Valentin Nielsen, CIS Operations Support Department, Danish Defence Command

U.S Air Force

Major Attila Horvath, SatCom Specialist, Hungarian Defence Forces

Colonel Leonardo Musmanno, Head of Navigation, Surveillance and SatCom Division, Italian Ministry of

Major Nicolas Stassin, Defense Staff/ Strategy Department/ Defense Development Division/ Capabilities Section/ Enabling Space, Belgian Defense

Defence Colonel Christophe Debaert, Head of French SATCOM

Magali Vaissiere, Director of Telecommunications and Integrated Applications, European Space Agency

Programs, DGA France Lieutenant Colonel Kenneth Sandler, Assistant Chief of

Dean Olson, Senior SatCom Policy Analyst, DoD CIO, U.S Department of Defense

Staff G6, U.S Marine Corps Forces for Europe and Africa Wing Commander Rhys Taylor, Joint Communication and

Senior Representative, J6, NATO Joint Forces Command Brunssum

Information Systems (J6), New Zealand Defence Force

PRE-CONFERENCE WORKSHOPS |7TH NOVEMBER 2016 A: Architecting Space Systems Hosted by: Rachel Morford, Project Leader, Future & International Programs, MILSATCOM Division, The Aerospace Corporation 8.30 - 11.45

B: The Low Earth Orbit Small Satellite Constellation Revolution Hosted by: Alex da Silva Curiel, Business Development Manager, Surrey Satellite Technology Ltd 12.30 - 16.30 SPONSORS

LEAD SPONSOR

GOLD SPONSOR

EXHIBITORS

To keep updated with programme developments or to reserve your place, please visit:

www.globalmilsatcom.com/defenseexpress Global MilSatCom Community

#GlobalMilSatCom

@SMiGroupDefence

BOOK BY 30TH JUNE AND SAVE £200 • BOOK BY 30TH SEPTEMBER AND SAVE £100

45


A

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

ТОВ «НВП «Аеротехніка-МЛТ» RPF “Aerotechnica-MLT”

Директор / Director

Ярошенко Микола Васильович Yaroshenko Mykola Адреса / Address вул. Баумана,12 Київ, 03190, Україна Baumana str. 12, Kyiv 03190, Ukraine +38 044 591-15-75

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Науково-виробниче підприємство Аеротехніка було створено понад 25 років тому групою випускників одного з кращих в союзні часи ВНЗ – Київського інженерного училища Радіотехнічного ППО. Розробки Аеротехніка-МЛТ ґрунтуються на багаторічному досвіді роботи і передових інженерних технологіях, які в поєднані зі світовими страндартами якості виробництванадають можливість відповідати побажанням замовника враховуючи його індивідуальні потреби. Ми пропонуємо: • Модернізацію локаторів різних типів (зокрема, П-18МА, 5Н84АМА, ПРВ-16МА, РСП-10МА); • Модернізацію зенітно-ракетних комплексів (зокрема, С-125-2Д “Печора-2Д”, С-75М3А “Волга-А”, 2К12-2Д “Квадрат-2Д”) • Виробництво твердотільних РЛС різного призначення (зокрема, Бурштин-1800, MARS-L); • Командні пункти для ППО і ПС (зокрема, Модуль); • Сучасні автоматизовані системи управління повітряним рухом; • Інтеграцію цивільних і військових систем для підвищення безпеки польотів і скорочення витрат військових; • Безпілотний авіаційний комплекс «Обрій».

Aerotechnica was founded in 1991 in Kiev, Ukraine, by a group of scientists from the Kiev Air Defense Higher Engineering Radio Technical School. Aerotechnica is specializing in the development and manufacturing of advanced radar data collection and processing systems for civil and defense markets ranging from modernized SurfaceTo-Air Missile systems, sophisticated command posts for all types of armed forces to data recorders and simulators. The combination of decades of experience, modern technologies and world-recognized international standards has resulted in wide range of Aerotechnica products for both Military and Civil Air Traffic Management industry. In particular, RPF “Aerotechnica-MLT” offering following systems and solutions. • SAM Systems: S-125-2D “Pechora-2D”; S-75M3A “Volga-A”, 2K12-2D “Kvadrat-2D” • Radar systems: AMBER-1800; MARS-L; P-18MA; 5N84AMA; PRV-16MA; RSP-10MA; Automated Mobile Command Post “Module”; • Unmaned Aircraft System “Obriy”.

+38 044 591-15-76 info@aerotechnica.ua www.aerotechnica.ua

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

46

Розробка та модернізація радіолокаційних систем та систем ППО та ПС.

Development and manufacturing of advanced radar systems and SAM systems.


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

47


A

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «АТЛОН АВІА» Limited Liability Company “Scientific Production Enterprise “Athlon AVIA”

Директор / Director

В’юнник Артем Андрійович Artem Vyunnyk

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Науково-виробниче підприємство «АТЛОН АВІА» виробляє безпілотні літальні апарати, які призначені для виконання широкого спектру завдань військового і цивільного призначення. БпАК А1-С ФУРІЯ офіційно прийнятий на озброєння Національною гвардією України, постачається в Збройні сили України, Службу безпеки України та інші силові структури.

Scientific Production Enterprise “Athlon Avia” produces unmanned aerial vehicles that are designed for a wide range of tasks for military and civil purposes. UAS A1-C Furia formally adopted by the National Guard of Ukraine, delivered to the Armed Forces of Ukraine, the Security Service of Ukraine and other power structures.

Адреса / Address вул. Ревуцького, 42Г, м. Київ, 02140, Україна O42G Revutskogo str., Kyiv, 02140, kraine +38 044 338-22-78 info@athlonavia.com www.athlonavia.com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

50

Виробництво безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Production of unmanned aerial vehicles (UAV).


Б

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю ФІРМА «БРІГ ЛТД» Limited Liability Company “BRIG Ltd Co”

Директор / Director

Ісенко Олег Oleg Isenko Адреса / Address вул. Новгородська, 3 Б, Харків, Україна, 61145 3B Novgorodskays str., Kharkiv, Ukraine, 61145

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

ФІРМА «БРІГ ЛТД» пропонує: • надувні човни та РІБи BRIG (Україна) для армії, прикордонників і флоту; • робочі та чергові шлюпки BRIG для професійного використання; • багатоцільовий рятувальний човен МНСЛ; • катери СOBRA спеціального призначення (розмінування, патрулювання та ін.) ; • підвісні човнові двигуни EVINRUDE, TOHATSU, SUZUKI; • стаціонарні суднові двигуни VOLVO PENTA, MerCruiser; • сучасні бонові загородження; • буксирувальники бонових загороджень. Запрошуємо до співробітництва ділових партнерів.

Ukrainian company “BRIG Ltd” : • inflatable boats BRIG (Ukraine) for army, navy and border guards; • rescue and heavy-duty boats BRIG for professional application; • multi-purpose rescue boat MNSL; • power boats Cobra ( made in Ukraine) for special purpose (demining, patrolling, etc.); • outboard engines TOHATSU, SUZUKI, EVINRUDE; • inboard marine engines VOLVO PENTA, MerCruiser; • harbor; • tows for harbor booms. We invite new partners for mutually beneficial cooperation.

+38 057 760 48 91 +38 057 760 48 92 brigone@brig-ltd.com www.brig-ltd.com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

Виробництво та продаж товарів для праці, спорту та відпочінку на воді.

Products for work, sport and rest on the water.

51


В

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «ВК Система» Limited Liability Company «Scientific Production Company «VK System»

Директор / Director

Мишкевич Тетяна Сергіївна Tetiana Myshkevych Адреса / Address Вул. Тракторна 9А, м. Васильків, Київська обл., Україна, 08600 9A, Tractorna Str., c. Vasilkiv, Kyivska obl., Ukraine, 08600 +38 044 338-05-46 +38 044 338-05-47 vks_office@ukr.net vksystem.com.ua

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «ВК Система» активно виконує роботи з виготовлення, ремонту та модернізації запасних частин та комплектуючих автомобільної та бронетанкової техніки, проводить дослідно-конструкторські роботи, а також розроблює та впроваджує в серійне виробництво нові зразки комплектуючих, вузлів та агрегатів для автомобільної та бронетанкової техніки. За невеликий період свого існування (підприємство засновано у 2008 році), використовуючи власні виробничі потужності та завдяки колективу талановитих, досвідчених фахівців, підприємство зарекомендувало себе надійним партнером та постачальником якісної продукції та послуг. ТОВ «НВК «ВК Система» має досвід успішного виконання Договорів комісії на поставку продукції на експорт, через ДК «Укрспецекспорт» та інші підприємства спецекспортери. У період Антитерористичної операції ТОВ «НВК «ВК Система» активно допомагає військовим частинам Збройних Сил України, бере участь у наданні та ремонті військової техніки, запасних частин. У 2015 році Міністерством оборони України була прийнята на озброєння броньована медична машина (БММ) МТ-ЛБ С, яка виготовлена ТОВ «НВК «ВК Система» на базі багатоцільового гусеничного тягача МТЛБ. В ході модернізації МТ-ЛБ, спеціалісти підприємства зробили БММ МТ-ЛБ С більш комфортабельною, швидкою, простою в обслуговуванні, з високою ремонтоздатністю та прохідністю, з унікальною системою завантаження/вивантаження лежачих поранених, що впливає на швидкість розміщення поранених. В даний час ТОВ «НВК «ВК Система» працює над впровадженням міжнародного проекту по запуску на нашому підприємстві серійного виробництва багатоцільової техніки для комунальних підприємств та багатоцільових машин розмінування.

Limited Liability Company «Scientific Production Company «VK System» actively performs the manufacturing, repairing and modernization works of spare parts and components of automobile and armored vehicles, conducting research and development works, and also develops and introduces into mass production of new models of parts, components and aggregate for the automotive and armored vehicles. For the short period of company existence (The company was founded in 2008) enterprise proved itself as a reliable partner and a supplier of the high quality production and services by using its own fabrication facilities and also due to the talented and experienced specialists. LLC «SPC «VK System» has an experience of the successful Commission Agreement performance with The State Company “Ukrspecexport” and the other companies for export. During THE ANTI-TERRORIST OPERATION LLC «SPC «VK System» actively helps the military units of The Armed Forces of Ukraine and also takes part in provision and repairing of military equipment and spares. In 2015 Armored medical vehicle (BMM) MT-LB C was taken on armament by The Armed Forces of Ukraine. The development of this vehicle was based on Light Multi-Purpose Armored Towing Vehicle by LLC «SPC «VK System» and ran into mass production. During Light Multi-Purpose Armored Towing Vehicle modernization experts made it more comfortable, much faster, much easier in maintenance, with the high maintainability and flotation ability. Also it was made with a unique system of loading and unloading lying wounded people and it affects on the speed of placing the wounded people. Сurrently LLC «SPC «VK System» works on implementation of our enterprise the international project of launching mass production of multi-utility vehicles for local domestic purposes and multi demining machines.

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

52

Виготовлення і ремонт запасних частин та комплектуючих для автомобільної та бронетанкової техніки.

Manufacturing and repairing of spare parts and components of automobile and armored vehicles.


Д

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

СУНП ТОВ «Делім-Україна» JV Delim-Ukraine Ltd

Директор / Director

Лукасевич Роман Roman Lukasevych

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

СП Делім-Україна є офіційним імпортером та дистрибютором відомих європейських виробників швейної фурнітури та матеріалів: ALPHA, PRYM, DUE EMME, TOMPLAST, GEDEON, PASAMON, YKK, GREEN SIDE, SANWIL.

JV Delim-Ukraine is an official importer and distributor of known European producers of sewing accessories and materials such as: ALPHA, PRYM, DUE EMME, TOMPLAST, GEDEON, PASAMON, YKK, GREEN SIDE, SANWIL.

Адреса / Address вул. Довбуша 1, м. Львів, Україна, 79008 1 Dovbusha Str., Lviv, Ukraine, 79008 +38-032-2975040 +38-032-276575 office@delim-furniture.com delimlviv@gmail.com uadelim@gmail.com delim-furniture.com ykk.in.ua delim-textile.com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

Імпорт якісної швейної фурнітури та тканин.

Import of high quality sewing accessories and materials.

53


Д

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

ТОВ «Інформаційно-консалтингова компанія «Діфенс Експресс» Limited Liability Company “DEFENSE EXPRESS MEDIA AND CONSULTING СОМРАNY”

Директор / Director

Згурець Сергій Григорович Zgurets Sergii Адреса / Address вул. Іллінська, 10, офіс 5, м. Київ, Україна, 04070 5 Of., 10 Illinska str., Kyiv, Ukraine, 04070 +38 044 425-42-10 +38 044 425-16-22 defenseexpress@i.ua www.defense-ua.com

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Інформаційно-консалтингова компанія «Defense Express» спеціалізується на наданні інформаційних та консалтингових послуг. Протягом 15 років ми систематично висвітлюємо питання оборонно-промислової політики, військово-технічного співробітництва, а також політики оборони і безпеки держави. Продукти та послуги компанії: • консалтингові послуги з просування продукції оборонного призначення на вітчизняному та зарубіжному ринках (комплексні заходи рекламно-інформаційної підтримки, цільовий пошук іноземних партнерів і проведення попередніх консультацій, представлення інтересів іноземних замовників в Україні і українських замовників у ряді іноземних держав, організація цільових заходів); • спеціалізовані інформаційні продукти: • журнал «Експорт зброї і оборонний комплекс України»(видається щомісяця російською мовою, розповсюджується за передплатою); • журнал «Ukrainian Defense Review»(видається англійською мовою, один раз на квартал, є єдиним інформаційним продуктом, що представляє українських виробників озброєння та воєнної техніки на міжнародних заходах військово-технічного характеру); • інформаційний інтернет-портал http:// defence-ua.com, що містить публікації та новини українською та англійською на спеціалізовану тематику; • аналітичні матеріали та експертні оцінки; • спеціалізовані інформаційні продукти (довідники, книги, огляди). Категорії цільових груп споживачів: • особи, що приймають рішення в сфері безпеки та оборони; • українські та зарубіжні оборонно-промислові компанії; • споживачі продукції військового призначення в Україні та за кордоном; • представники оборонних відомств іноземних держав.

Defense Express Media & Consulting Company is a specialist in media and consulting services. We have a 15 years experience in systematic analysis of defense-industrial policy, military cooperation, defense policy and national security matters. Company Products and Services: • Consulting services to promote defense products in the domestic and global markets (comprehensive advertising and information support, targeted search for foreign-country partners and preliminary consulting, representation of foreign-country customers in Ukraine and Ukrainian customers in a number of foreign countries, organization of subject-specific events); • Subject-specific information products: • Defense Express. Arms Export and Defense Industry of Ukraine Russian-language monthly journal (distributed by subscription); • Ukrainian Defense Review English-language quarterly journal (the only information product that is intended specifically to introduce Ukrainian arms suppliers to international events on military technology); • Online Information Portal http://defence-ua. com provides Ukrainian and English-language news and articles on subject-specific matters; • Analytical reports and expert assessments; • Subject-specific information products (handbooks, books and reviews). Target consumers: • Decision-makers on security and defense matters; • Defense industry companies in Ukraine and elsewhere; • Military product consumers in Ukraine and elsewhere; • Foreign-country defense officials.

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

54

Масова інформація та консалтингові послуги.

Media & Consulting.


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

ИКК «Defense Express» оперативно освещает события, происходящие в сфере безопасности, обороны и военно-технического сотрудничества Украины. Регулярные информационные продукты: аналитический блок и лента новостей на ресурсе www.defense-ua.com (ежедневно); информационный бюллетень «Украинский оборонный обзор» (еженедельно); информационный бюллетень на английском языке «Ukrainian Defense News» (ежемесячно). Аналитический журнал «Defense Express. Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» – выходит ежемесячно, доступен по подписке в печатной и он-лайн версии

defense-ua.com

ИНФОРМАЦИОННО–КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

Англоязычынй журнал «Ukrainian Defense Review» – выходит ежеквартально, доступен в он-лайн версии на сервисе ISSUU по ссылке: http://issuu.com/ukrainian_defense_ review, возможна подписка на печатную версию журнала Книги серии «Оружие Украины» предназначены для читателей, интересующихся современной продукцией и новыми разработками украинской «оборонки»

КОМПАНИЯ «DEFENSE EXPRESS» РАБОТАЕТ НА ИНФОРМАЦИОННОМ РЫНКЕ С 2001 Г. Контакты для подписки на печатную и он-лайн продукцию ИКК «Defense Express»: Адрес: ул. Ильинская, 10, офис 5, г. Киев, Украина, 04070, Тел.: +38 (044) 425-16-22, Факс: +38 (044) 425-42-10 E-mail: defenseexpress@i.ua www.defense-ua.com

55


З

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Публічне акціонерне товариство «Завод «Ленінська кузня» Public Joint Stock Company “Plant “Leninska Kuznya”

Голова правління / Chairman of the Board

Шандра Валерій Олександрович Mr. Valeriy Shandra Адреса / Address вул. Електриків, 26, Київ, 04176, Україна 626 Elektrikov str., Kyiv, 04176, Ukraine +38 044 425 21 50

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Публічне акціонерне товариство «Завод «Ленінська кузня» було засновано в 1862 році. Починаючи з 1950 року на заводі збудовано більше ніж 1500 суден. Спеціалізується на виробництві наступної продукції: • Військова продукція: кораблі, артилерійські, патрульні та десантні катери, бронемашини (Тритон, Арбалет), бойові модулі (ПБМ, ПБМміні), морські артилерійські установки (КАУ-30, КАУ-30М, аналоги АК-306 та АК-630), амуніція, гранатомет УАГ-40; • Суднобудування: універсальні суховантажні судна, контейнеровози, в тому числі типу «ріка море», танкери та хімовози дедвейтом до 5.000 т, рибопромислові траулери та сейнери, рефрижераторні судна, баржи самохідні та понтони, плавучі крани; • Машинобудування: котлоагрегати, насоси, інсінератори; • Металоконструкції: різні сталеві конструкції для мостів, споруд, тощо.

PJSC “Plant “Leninska Kuznya” was founded in 1862. Since 1950 more than 1500 vessels of different types were built by the yard. Specialized in production of the following items: • Military: naval ships, artillery, patrol and assault boats, armoured vehicles (Triton, Arbalet), combat modules (LWS, LWS-mini), navy artillery mounts (NAM-30, NAM-30M, analogs of AK-306 and AK-630), different ammunitions, grenade launcher UAG-40; • Shipbuilding: multipurpose dry cargo vessels, container vessels including «river-sea» type, tankers and chemical tankers (up to 5.000 DWT), fishing trawlers and seiners, refrigeration vessels, self-propelled barges and pontoons, floating cranes; • Machinebuilding: boiler units, pumps, incinerators; • Steel structures: different steel structures for bridges, buildings, etc.

+38 044 351 77 17 tddir@lk.kiev.ua www.lk.kiev.ua

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

56

Суднобудування, машинобудування, спецтехніка, металоконструкції

Shipbuilding, machinebuilding, military, steel structures


З

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

«Завод «Фрегат», ПАТ “The Plant “Fregat”, PJSC

Голова наглядової ради / Chairman of the Board

Красніков Дмитро Анатолійович Dmytriy Krasnikov Адреса / Address вул. Корабельна, 50, Первомайськ, Миколаiвська обл., Україна, 55210

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

ПАО «Завод « Фрегат» – один з найбільших в Україні машинобудівних заводів, що виробляє лебідки, редуктори і інші складні вироби машинобудування, а також деталі, вузли і агрегати різного рівня складності. Підприємство робить також широкий спектр сучасних виробів суднової і шахтної гідравліки. Ще одно напрямів діяльності Заводу – виробництво металоконструкцій загального і спеціального призначення, у тому числі оцинкованих методом гарячого оцинкування. Завод добре відомий як єдиний в Україні виробник широкозахватних дощувальних машин, важких дискових борін і іншої сільськогосподарської техніки. Завод має в розпорядженні висококваліфікований персонал, виробничі потужності і устаткування, які дозволяють виготовляти продукцію, що відповідає українським і міжнародним стандартам. Підприємство заслужено гордиться репутацією надійного і компетентного ділового партнера для багатьох вітчизняних і іноземних компаній.

PJSC “The Plant “Fregat“- one of the largest Ukrainian mechanical engineering plants, producing winches, gearboxes and other complex engineering products, as well as parts, components and assemblies of various levels of complexity. The company also produces a wide range of advanced products for ship and mine hydraulics. Another activity of the factory -is the production of steel structures for general and special purposes, including hot-dip-galvanizing coating. The plant is well known as the only Ukrainian producer of wide-range irrigation machines, heavy disc harrows and other agricultural machinery. The factory has highly qualified personnel, manufacturing facilities and equipment, which allows to make products that meet Ukrainian and international standards. The company prides itself on the reputation of a reliable and competent business partner for many domestic and foreign companies.

50, Korabelnaya str., Pervomaisk, Mikolaiv region, Ukraine, 55210 +38 050 932-93-71 +38 056 790-22-15 ischenko@amgroup. dp.ua fregat.mk.ua

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

Машинобудування.

Machinery manufacturing.

57


І

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДУСТАР-М» Limited Liability Company “INDUSTAR-M”

Директор / Director

Мітченко Євген Іванович

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Постачання, пуско-налагоджувальні роботи та сервісне обслуговування випробувального обладнання.

Supply, commissioning and service support of Testing systems.

Yevgen Mitchenko Адреса / Address вул. Тимірязєвська, 2, Київ, Україна, 01014 2, Timiryazevskaya str., Kyiv, Ukraine, 01014 +38 044 2867392, +38 044 2867356, +38 044 2865890 +38 044 2867392, +38 044 2867356, +38 044 2865890 info@industar-m.com.ua www.industar-m.com.ua

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

58

Обладнання для випробувань на міцність та надійність.

Testing systems for strength and durability tests.


І

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНЖЕНЕРНЕ БЮРО АВІАЦІЙНОГО ІНСТИТУТУ» Limited Liability Company “ENGINEERING” BUREAU OF AVIATION INSTITUTE”

Комерційний директор / Commercial Director

Ирина Чупова Irina Chupova

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Створено у 1999р. Лідер у розробці та виробництві авіаційних платформних ваг та ваг на стійках гідропідйомників та ваговимірювальних комплексів з радіоканалом для зважування і визначення центрування літаків та гелікоптерів від надлегких до надважких. Виробляє електронні кранові, автомобільні, бункерні ваги, нестандартне ваговимірювальне обладнання та обладнання для статичних випробувань конструкцій.

The company was established in 1999. The company holds leadership in development and production of aviation platform and hoist scales and weight-measuring complexes with radio channels for weighing and centering of planes and helicopters from superlight to superheavy. Produces electronic crane, truck, hopper scales, non-standard weighing equipment and equipment for static structure testing.

Адреса / Address вул. Котлова (Велика Панасівська), 115, м. Харків, Україна, 61017 115 Kotlova (Velyka Panasіvska) str., Kharkiv, Ukraine, 61017 +38 057 719-04-01 +38 057 719-03-99 info@inburo.com.ua, inburo@ukr.net www.inburo.com.ua

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

Розробка та виробництво ваговимірювального обладнання та обладнання для статичних випробувань конструкцій.

Development and production weighing equipment and equipment for static structure testing.

59


І

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Інженерна група «АЗОВ» “AZOV” Engineering Group

Директор / Director

Богдан Зварич Bogdan Zvarych

Адреса / Address прос. Перемоги, 83, м. Київ, Україна, 03115 83 Peremohy Ave., Kyiv, Ukraine, 03115 +38(050)381-14-56 azov-sv@ukr.net

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Інженерна група «АЗОВ» – машинобудівна компанія з вироблення, ремонту та модернізації важкої, військової техніки. Початок і назва «Інженерна група «АЗОВ» походить з літа 2014 р. Саме тоді волонтерами «Благодійного фонду освітніх інновацій» було здійснено перші закупівлі й ремонти техніки для добровольців полку «АЗОВ». Відтоді відремонтовано більше сотні різних машин – вантажні, легкові, мікроавтобуси, БРДМи, пікапи, «кугуари», «спартани» для різних військових підрозділів, що задіяні у військових діях на сходу України. Основний принцип Інженерної групи «АЗОВ» при модернізації старих машин і створенні нових – максимальний захист життя і здоров’я українського воїна. Наразі Інженерна група «АЗОВ» працює над створення власного танку з виносним озброєнням під назвою «Тірекс».

“AZOV” engineering group – is the engineering company of production, modernization and overhaul of heavy military hardware. In Summer 2014 “Charitable Foundation for Educational Innovations” volunteers made the first purchase and repair of equipment for volunteer regiment “Azov”. Since then over a hundred of different vehicles  – trucks, cars, vans, combat reconnaissance patrol vehicle, pickups, streit group cougars, streit group spartans for various military units, which are involved in military actions in eastern Ukraine were repaired. The basic principle of “Azov” engineering group in the modernization of old machines and creation of new is the maximum protection of life and health of Ukrainian soldier. “AZOV” engineering group currently working on creating their own tank with a remote weapons called “Tireks.”

azov.co

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

60

Створення, ремонт та модернізація важкої, військової техніки.

Development, overhaul and modernization of military hardware.


І

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІнтерПроІнвест» Limited Liability Company InterProInvest

Голова наглядової ради / Chairman of the Supervisory Board

Варібрусов Сергій Тимофійович Serhii Varibrusov

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

ТОВ «ІнтерПроІнвест» було засновано у 1998 році для реалізації з таких напрямків: • виконання конструкторських робіт у сфері стрілецького озброєння, а також спеціальної військової техніки; • проведення науково-дослідницьких і практичних робіт з акустико-емісійної діагностики в галузі промислової безпеки; • конструкторські та проектні роботи в галузі арматуробудівництва для атомних електростанцій; • розробки і впровадження інноваційних технологій в галузі геофізики та «зеленої» енергетики.

InterProInvest LLC has been found in 1998 for implementation of the following activities: • performance of the design works related to small arms as well as special military equipment; • performance of the research and development and practical works related to acoustic emission diagnostics in the field of industrial safety; • design and project works in the field of valve industry for nuclear power plants; • development and introduction of the innovative technologies in geophysics and green energy sector.

Адреса / Address вул. Драгоманова, 17 офіс 263, Київ, Україна, 02068 17 Drahomanova Str., office 263, Kyiv, Ukraine, 02068 +38 044 364-85-33 +38 044 364-85-33 ip_interpro@ukr.net

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

Науково-виробнича діяльність

Scientific and production activities

61


INTERPROINVEST MALYUK T AUTOMATIC RIFLE

he Malyuk rifle has a bullpup design. The weapon features three Picatinny-style rails for mounting a different variety of optical and mechanical devices, such as sights, grip handle, bipod etc. A quick-detachable suppressor is also available. The magazine is mounted within a dedicated shaft, which not only facilitates better fixation, but is designed so that to allow the magazine to fall down

under its own weight with a press of the release button located next to the trigger, and it is easy to load into the receiver from whatever position the shooter chooses to take. The weapon’s design makes an optimal use of the energy of the combustion gases. The barrel is cooled by air convection, resulting in a longer barrel life, which is twice that of the Kalashnikov rifle. The Malyuk automatic rifle is designed to be ambidextrous


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Parametric comparison of the Maluyk bullpup rifle vs similar-class international counterparts

Physical characteristic/ performance parameter

Malyuk (Ukraine)

TAVOR (TAR-21) (Israel)

Fort 221 (Ukraine)

AUGZA2 (Austria)

up to 3.8

3.27

3.9

3.8

Full length of the rifle, mm

710

720

645

805

Length of the barrel, mm

415

460

375

508

Caliber of cartridge used

5.45x39 mm/ 7.62x39 mm/ 5.56x45 mm

5.56x45 mm

5.56x45 mm

5.56x45 mm

Firing patterns

Single-shot/ automatic

Single-shot/ automatic

Single-shot/ automatic

Single-shot/ automatic

Rate of fire, rds/min

660

750

500

600

Muzzle velocity, m/s

900 / 715 / 940

850-900

890

500

500

500

30/45

30

30

30/42

as required by Customer

Red-dot

Red-dot

1.5 power optical

Picatinny (length 315)

-

-

Mounting possible

Mounting possible

Not available

Mass without magazine, kg

Effective range of fire, m Magazine capacity, rounds Standard sight Type of sight mounting Underbarrel grenade launcher

INAUGURATES for both right-hand and lefthand shooters. The ergonomic bolt handle doesn’t move when firing to preclude finger or chin injuries. The Malyuk has had its recoil reduced by almost 50 percent as compared to that in the Kalashnikov rifle, and its design allows the key operations – unlocking, firing, removing and replacing the magazine and reloading – to be done with a single hand.

A production line for the manufacture of the Malyuk rifle has been launched at Krasyliv Assembly Manufacturing Plant, which is incorporated with Ukroboronprom (Ukrainian Defense Industries) State Corporation. A commercial version of the weapon, that competes and even surpasses in some aspects many of the most popular domestic and international counterparts, is being prepared for produc-

tion at Krasyliv Assembly Manufacturing Plant and Lviv Elektron, and anticipated impatiently by sporting and hunting gun fans.

InterProInvest Ltd is the Design Authority and Patent Holder of the Malyuk rifle Person of contact –

Mounting possible

An engineering company, InterProInvest was founded in Ukraine in 2001. InterProInvest’s key areas of expertise include design and development of firearms.

Serhiy Luhovskoy Tel. +38 (099) 617 90 56

63


К

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Публічне акціонерне товариство «КВАЗАР» Kvazar Public Joint Stock Company

Головний інженер / Chief Engineer

Смолич Олександр Smolych Alexandr

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

ПАТ «КВАЗАР» – виробниче підприємство з більш ніж 15 річним досвідом роботи в галузі мікроелектроніки та фотовольтаїки. З 2009 року компанія виробляє портативні сонячні зарядні пристрої, які вирішують проблему енергозабезпечення засобів зв’язку, спостереження, розвідки. Додатковим напрямком роботи став ремонт і модернізація снайперських та нічних прицілів виробництва СРСР.

«KVAZAR» PJSC – is manufacture company with more than 15 years experience of work in the fields of microelectronics and photovoltaics. Since 2009 company produces portable solar chargers, which solve the problem of energy for communication, surveillance, intelligence devices. Additional work field became repair and upgrading of sniper and night sights, made in USSR.

Адреса / Address вул.ПівнічноСирецька, 3, м. Київ, Україна, 04136 Severo-Syretskaya Str. 3, Kyiv, Ukraine, 04136 +38 044 200 93 13 +38 044 200 93 92 pv@kvazar.com www.kvazar.com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

64

Сонячна енергетика, оптика та електроніка.

Photovoltaic, optics and electronics.


К

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Конструкторський центр «Dream car» Design center “Dream car”

Технічний директор / Technical Director

Ляшенко Вячеслав Борисович Vyacheslav Lyashenko

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Наше підприємство займається демілітаризацією знятої з обліку військової техніки, повним її тюнінгом і подальшим продажем. За бажанням виробляємо установку куленепробивних стекол, лебідки, камери заднього виду, моніторів, аудіо-систем, GPS, супутникової системи зв’язку, кондиціонерів, ехолота, приладів нічного бачення та іншого обладнання. Можлива установка санвузли, умивальника, душової кабіни, міні кухні та інше.

Our company is engaged in demilitarization removed from the register of military equipment, a complete tuning and subsequent sale. At will carry out the installation of bulletproof glass, winch, rear view camera, monitors, audio systems, GPS, satellite communications, air conditioning, depth sounder, night vision devices and other equipment. Installation of WC, wash basin, shower booth, kitchenette and more.

Адреса / Address вул.Таманська, 8/7, м. Дніпро, Україна, 49112 8 оf., 7 Tamanska str., Dnipro, Ukraine, 49112 +38 067 563-48-32 +38 056 728-29-90 lyashenko-slava@ yandex.ru lyashenko-slava. narod.ru

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

Технічне переоснащення автотранспортних засобів.

Technical re-equipment of motor vehicles.

65


К

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНТРОН Україна» Kontron Ukraine LTD

Директор / Director

Бородюк Андрій Васильович Borodiuk Andrii

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Компания KONTRON AG один зі світових лідерів у виробництві комп’ютерів спеціального призначення штаб квартира якого знаходиться в вмісті Аугсбур, Німеччина. На сьогоднішній день наше обладнання з успіхом використовується у багатьох галузях, зокрема авіоніка, транспорт, оборона. Українське представництво компанії своєю метою ставить просування найсучасніших технологій на український ринок, та максимально спростити доступ до отримання найактуальнішої інформації в світи ВКТ.

The Kontron AG is main worldwide leader in manufacturing (design) of embedded computers headquarters of which is situated in Augsburg,Germany. Nowadays our equipment used in many areas such as avionics,transportation, and defence. Main goal of Ukrainian representative is promotion of advanced technology to the Ukranian market and simplify access to actual information at embedded world.

Адреса / Address пр.-т Гагаріна 23 офіс 909, Київ, Україна, 02660 Haharina av. 23 of 909, Kyiv, Ukraine, 02660 +38044-502-22-32 Andrey.borodiuk@ kontron.kiev.ua www.kontron.com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

66

Виробництво та постачання компьютерів спеціального призначення

Embedded computers


К

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «КРУК Індастріс» Limited Liability Company “CROOK Industries”

Директор / Director

Хмара Артем Миколайович Khmara Artem

Адреса / Address вул. Ежена Потьє, 12, офіс 510, м. Київ, Україна, 03057 510 Of., 12 Ezhena Potie str., Kyiv, Ukraine, 03057 +380 (93) 492 10 48 inbox@crook.com.ua

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Наша команда остаточно сформувалась 1 червня 2014 року, у важкий для України час. Своєю місією ми визначили модернізацію стрілецької зброї Української Армії. Напрями роботи: 1. Розробка та виробництво збройового обвісу та додаткового обладнання: 1.1. Системи кріплень із рейками Пікатінні 1.2. Приклади 1.3. Сошки 1.4. Ців’я 2. Комплексні пакети модернізації стрілецької брої без втручання в механізми зброї: 2.1. Пакет модернізації АК 2.2. Пакет модернізації СВД 2.3. Пакет модернізації гвинтівки Мосіна З того часу модернізовано більше 4 000 автоматів АК, 450 гвинтівок СВД, розроблено більше 40 моделей виробів для зовнішнього тюнигу зброї, від захисних накладок до комплексного пакету модернізації АК, СВД та гвинтівки Мосіна. Наша мета робити корисні речі в потрібний час!

Our team was finally formed on June 1, 2014 , at a difficult times for Ukraine . Our mission is to upgrade and modernise firearms of Ukrainian army. Since that time we have modernised more than 4000 AK assault rifles, 450 SVD sniper rifles, developed 40 models of products for weapons’ external upgrades, starting from Picatinny/Weaver rails to full modernisation sets of products for AK, SVD and Nagan/Mosin rifles. Our goal is to do good things at the right time!

www.crook.com.ua

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

Модернізація стрілецької зброї.

Firearms modernization.

67


М

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРКЕТ-МАТС» Limited Liability Company “MARKET-MATS”

Директор / Director

Звада Олександр Олександрович Alexander Zvada

Адреса / Address вул. І . Франка, 7, Львів, Україна, 79005

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРКЕТ-МАТС» (код ЄДРПОУ 23275120) створено в 1995 році. Впродовж останніх десяти років виконує Державне оборонне замовлення щодо створення сучасних авіаційних тренажерів в інтересах Повітряних Сил Збройних Сил України, з метою підвищення ефективності бойової підготовки та підняття рівня практичних навичок льотного складу. Товариство є офіційним постачальником продукції для Збройних Сил України (код NCAGE – A306J). Підприємство є єдиним в Україні виробником тренажерів льотчика літаків МіГ-29 (КТС-21М) та Л-39С (ТКС-Л39). Підприємство має потужну виробничу базу та інженерно-технічний персонал. На даний час виконує роботи зі створення авіаційних тренажерів льотчика літаків Су-27, Су-25 та екіпажу вертольота Мі-24.

Limited Liability Company “MARKET-MATS” (Unified State Register “EDPROU” code 23275120) was established in 1995. Over the last decade it performs State Defense order aimed to create modern military flight training devices\ simulators for the Air Force of Ukraine, in order to improve combat training and to raise the level of practical skills of the air crews. The Company is an official supplier of the Armed Forces of Ukraine (NCAGE code – A306J). The company is the only manufacturer of flight simulators for MiG-29 (KTS-21M) and L-39S (TKS-L39) aircrafts in Ukraine and has a powerful manufacturing base and highly skilled engineering staff. Currently it is engaged in development of flight simulators for training of pilots of Su-27, Su-25 aircrafts and Mi-24 helicopter crew.

7, Ivana Franko str., Lviv, Ukraine, 79005 +38 032 260-17-07, +38 032 260-17-87 +38 032 297-08-83 vpk@mats.lviv.ua www.marketmats.com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES Розроблення та виготовлення: • тренажно-моделюючих навчальних засобів; • радіотехнічних виробів, в частині бортових радіоелектронних систем; • радіолокаційної та оптико-електронної техніки, в частині пристроїв навігації та виявлення; • радіолокаційних та оптико-електронних складових. 68

Development and Manufacturing of: • modeling/simulation training devices; • radio equipment, specifically airborne electronic • systems; • radar and optical-electronic equipment, specifically navigation and detection devices; • radar and optical-electronic components of weapons.


М

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО» Limited Liability Company “MATERIALOZNAVSTVO”

Директор / Director

Колядін Сергій Володимирович Sergii Koliadin Адреса / Address вул. Довнар – Запольського, 8, м. Київ, Україна, 04116 8, Dovnar – Zapol’skogo str., Kyiv, Ukraine, 04116 +38 044 501-21-58 +38 044 501-22-76 materialoznavstvo@ gmail.com www.mate-armour. com.ua viparmor.com.ua

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Компания MATE более 25-ти лет занимается разработкой, испытаниями и продажей средств бронезащиты на рынке Украины и за рубежом. Компания стала надежным партнером-поставщиком многих государственных и коммерческих структур, а также розничным продавцом бронеизделий по индивидуальным запросам клиентов. В нашей команде работают высококвалифициро­ ванные, в том числе научные специалисты, благодаря чему компания активно участвует в разработке высокопрочных волокон, баллистических тканей, создании новых видов бронематериалов и изделий бронезащиты. Новые разработки компании тестируются и проходят официальную государственную сертификацию. MATE обладает официальной государственной, бессрочной лицензией МВД Украины на производство средств индивидуальной защиты – серия AB № 601566. В число наших постоянных клиентов входят такие государственные структуры как МВД Украины, СБ Украины, Управление государственной охраны, Управление полиции охраны при МВД Украины, МЧС, а также многие финансовые учреждения. Индивидуальным клиентам компании будет оказана персональная консультация, с подбором изделий, как можно более точно соответствующим целям каждого клиента. Компании и оптовые клиенты могут рассчитывать на своевременное, качественное выполнение крупных и малых заказов всех видов и уровней средств бронезащиты, с сопровождением официальной технической документацией на каждое изделие.

MATE is a body armour design and manufacturing company with over 25 years of experience in Ukraine and internationally. We are a reliable business partner of the key government agencies and major commercial businesses, as well as a supplier of bulletproof protection products to private customers. Our products are a result of proprietary research, design and engineering. We combine the newest types of high-strength fibres, ballistic fabrics, protective armour materials and manufacture the products in our own facilities. We continuously undergo rigorous testing and official licensing procedures. MATE has an official indefinite state license of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine (license number: AB № 601566), a permit for production of personal protection products. Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Security Service of Ukraine, State Protection Office, Public Police Department of Ukraine, Ministry of Emergency Situations, and a number of leading financial institutions are among our regular customers. Our customers will receive a detailed product consultation depending on the required level of protection, customer’s objectives and needs. Made to individual measures, the bulletproof vests by MATE are a perfect size fit and a maximum comfort in use. The high quality of materials ensures the high level of safety, convenience and durability. Our wholesale and retail customers can expect timely, high-quality completion of large and small orders of all types and levels of armour protection, each product item supplied with the detailed official technical documentation.

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

ТОВ «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО» – відчизняий ліцензований виробник персонального баллістичного захисту за стандартами України.

Limited Liability Company «MATERIALOZNAVSTVO» domestic manufacturer of licensed personal ballistic protection for Ukrainian standards.

69


М

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «Медінжиніринг» Limited Liability Company “Medengineering”

Директор / Director

Іванова Анна Сергіївна Ivanova Anna

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Спеціалізація компанії – надання замовнику комплексних рішень і обладнання на основі технології використання джерел іонізуючого випромінювання для проведення огляду, а також системи антитерору та забезпечення захисту периметра об’єктів.

Specialization of the company is to provide customers with full range of solutions and inspection equipment, based on technology with use of ionizing radiation, together with systems of anti-terror and object’s perimeter protection.

Адреса / Address вул. В. Хвойки, 21, офіс 126/5, м. Київ, Україна, 04080 of. 126/5. 21 V. Hvoyki str., Kyiv, Ukraine, 04080 +38 044 227 18 90 +38 044 586 53 42 viddi.medeng@gmail. com www.medengcorp.com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

70

Безпека.

Security.


М

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Науково-виробниче підприємство «Метекол» Scientific and Production Enterprise METECOL

Директор / Director

Вербний Микола Mykola Verbnyi

Адреса / Address вул. Незалежності, 13, Чернігівська обл., м. Ніжин, Україна, 16600 13 Of., Nezalezhnosti str., Nezhin, Ukraine, 16600 +38 04631 5 24 97, +38 04631 5 19 41, +38 04631 5 29 38 +38 04631 5 24 97 metecol@epsilon.com.ua www.metecol.org www.metecol.com.ua

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Науково-виробниче підприємство «Метекол» було засновано в 1993 році За цей час були виконані наступні роботи: • розроблені та серійно виготовляються сучасні тренажери для підготовки водіїв легкових та вантажних автомобілів, трактористів, машиністів автомобільного крана; • розроблені та впроваджуються сучасні комп’ютерні системи навчання та контролю знань в університеті Національної гвардії, університеті МВС, факультеті військово-морських сил України, Національному університеті Сухопутних військ; • іноземним замовникам поставлено 42 тренажери підготовки механіків-водіїв і навідників бронетанкової та автомобільної техніки, навчальні класи з теоретичної підготовки, тренажер підготовки машиністів метрополітену. Підприємство має відповідну ліцензію на розробку і виробництво тренажерної техніки. На підприємстві забезпечений повний цикл: розробка, виготовлення, випробування, гарантійне обслуговування, сервіс, навчання обслуговуючого персонала Замовника. За високі показники якості обладнання та наукові досягнення науково-виробниче підприємство «Метекол» має ряд державних відзнак, дипломів. Підприємством накопичений унікальний науковий і практичний досвід, який дозволив створити і серійно випускати тренажерні комплекси, що за параметрами і характеристиками істотно перевищують відомі аналоги.

Research and Production Company “Metecol” was founded in 1993. For this time, the Company has: • developed and launched serial manufacture of state-of-the-art simulators to train drivers for light and heavy-duty vehicles, tractors, and automobile cranes; • developed and implemented cutting edge computer aided systems for training and knowledge testing at the National Guard university, the Ministry of Internal Affairs university, the naval department, and the National Army Academy of Ukraine; • supplied abroad 42 simulators for training mechanics, drivers, and gunners of armored vehicles and automotive equipment, as well as theoretical training classes and metro simulators. The Company has the appropriate license for the development and manufacture of simulators. The Company is a full cycle enterprise ensuring: development, manufacture, testing, warranty maintenance and services, and training of the Customer’s service staff. For the high quality of its equipment and for its research achievements, Metecol has been granted a number of state awards and diplomas. The Company has accumulated a unique research and practical experience enabling it to create and serially produce training simulators that are by their parameters and characteristics substantially surpass any known analogs.

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

Розробка, виробництво навчальних та тренажерних апаратно-програмних комплексів, розробка та серійне виробництво навчальної техніки.

Development and manufacture of training and simulator hardware and software complexes, development and serial manufacture of training equipment.

71


М

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївський тепловозоремонтний завод» Limited Liability Company Nikolaev Locomotive Repair plant

Директор / Director

Сімченко В’ячеслав Валентинович Simchenko Vjacheslav Адреса / Address вул. Знаменська 16А, м. Миколаїв, Україна, 54037 Znamenska Street 16A, Mykolajiv, Ukraine, 54037 +38 0512 70 90 71 +38 0512 70 90 71

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

ТОВ «Миколаївський тепловозоремонтний завод» спеціалізується на виконанні ремонту суден та виконує капітальні ремонти тепловозів усіх типів, також тягових агрегатів типу ОПЕ1АМ. У 2013 році розроблений і реалізований проект по модернізації тепловоза ТГМ- 4 з установкою двигуна Cummins (США). Переваги модернізації тепловозів з двигунами Cummins: • Зменшення витрати палива на 25-35 %%; • Вартість запасних частин порівнянна з оригінальними; • Зниження витрат на ремонт і обслуговування тепловоза. Виконуємо модернізацію тепловозів ТЕМ 7, М62 із заміною дизеля . Розроблений і реалізований проект по модернізації тепловозів для роботи в гарячих цехах (захист тепловоза, відеоконтроль, температурний контроль по периметру, система пожежогасіння). Установка на тепловози електронних регуляторів частоти оборотів і системи електронного уприскування німецької компанії Heizmann GmbH & Co.KG. (на сьогодні встановлена близько 40 шт.

LLC «Nikolaev Locomotive Repair Plant» specializes in performance of repairs of courts, specializes in performance of repairs of locomotives of all types, and also traction aggregate OPE1AM. In 2013 the project on upgrade of a locomotive TGM4 with installation of the Cummins engine (USA) is developed and realized. Benefits of upgrade of locomotives with Cummins engines: • Reduction of fuel consumption by 25-35%; • The cost of spare parts is comparable to original; • Cost reduction on repair and servicing of a locomotive. We carry out upgrade of locomotives TEM 7, M62 with diesel replacement. The project on upgrade of locomotives for work in hot workshops is developed and realized (protection of a locomotive, video control, temperature control on perimeter, a fire extinguishing system). Installation on locomotives of electronic regulators of frequency of turnovers and system of electronic injection of the German company Heizmann GmbH & Co.KG. (today about 40 units are established)

ooontrz@gmail.com www.fb.com/ooontrz

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

72

Послуги з ремонту маневрових тепловозів усіх типів.

Repair of locomotives of all types.


Н

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання «АВІА» Scientific and production association “AVIA”, Ltd.

Директор / Director

Моцарь Валерій Анатолійович Motsar Valerii

Адреса / Address вул. Леонова, буд. 2/27, м. Кременчук, Україна, 39612 2/27 Leonova Str., Kremenchuk, Ukraine, 39612 +380 536 74-28-63

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Засновано в 1991 році. Основна діяльність: • розробка та постачання учбово-тренувальних комплексів вертольотів Мі-17, Мі-171, Мі-172та Мі-24 (Мі-35); • навчання цивільного і військового льотного та інженерно-технічного складу, що експлуатує вертольоти Мі-17, Мі-171, Мі-172та Мі-24 (Мі35) у власному учбово-тренувальному центрі. Навчально-тренувальний центр сертифікований Державною авіаційною службою України і відповідає вимогам цивільної авіації з підготовки льотного складу з внесенням кваліфікаційних відміток у свідоцтво члена екіпажу (TRTO). Підприємство ідентифіковано як виробник (постачальник) продукції для ЗС України. Надана ліцензія на розроблення, виготовлення, реалізацію, ремонт і модернізацію військової техніки Система управління якістю ТОВ «НВО «АВІА» відповідає вимогам ISO 9001:2008, IDT. Учбово-тренувальний комплекс вертольоту Ми-8МТВ та його модифікацій прийнятий на постачання Збройних Сил України та збройних Сил інших держав. Комплексні пілотажні тренажери FFS рівня «D» вертольотів типу Мі-17, Мі-171, Мі-172 сертифіковані Державною авіаційною службою України та відповідають кваліфікаційним вимогам EASA CS-FSTD(H).

Scientific and Production Association “AVIA”, Ltd. was founded in 1991. Principal activities: • development and delivery of Mi-17, Mi-171, Mi-172 and Mi-24 (Mi-35) helicopters and their modifications training complexes; • training of civil and military flight crews and flight engineers of Mi-17, Mi-171, Mi-172 and Mi-24 (Mi35) helicopters in own training center. The State Aviation Authority of Ukraine has issued the Scientific and production association “AVIA”, Ltd., with the certificate of the training center that complies with all civil aviation requirements for flight crews training and making qualification marks in flight crew license (TRTO). The company is a manufacturer (supplier) of goods for the Armed Forces of Ukraine. The company has been licensed in the development, manufacture, marketing, repair and modernization of military equipment. Quality management system of Scientific and production association “AVIA”, Ltd., complies with the requirements of ISO 9001:2008, IDT. Mi-8MTV helicopter and its modifications training complex was accepted for delivery to the Armed Forces of Ukraine and armed forces of other countries. Mi-17, Mi-171, Mi-172 helicopters full flight simulators of “D” level were certified by the State Aviation Authority of Ukraine and conform with qualification requirements of EASA CS-FSTD(H).

+380 536 74-28-63 office@avia-ts.com www.avia-ts.com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES • •

Розробка та постачання учбово-тренувальних комплексів вертольотів типу Мі-17 та Мі-24 Перенавчання льотного та інженерно-технічного складу, що експлуатують вертольоти типу Мі-17 та Мі-24

• •

Development and delivery of Mi-17 and Mi-24 helicopters and their modifications training complexes. Type conversion training of flight crews and flight engineers of Mi-17 and Mi-24 helicopters.

73


АТ «МОТОР СІЧ» АТ «МОТОР СІЧ» – це компанія, що спеціалізується на створенні, виробництві та післяпродажному обслуговуванні газотурбінних двигунів для цивільної та військової авіації, промислових газотурбінних приводів, а також газотурбінних електростанцій з даними приводами. Протягом останнього часу компанія також проводить активні роботи зі створення в Україні вертольотобудівної промисловості. У жовтні цього року АТ «МОТОР СІЧ» відзначатиме 100-річчя від дати випуску свого першого авіаційного двигуна «ДЕКА М-100». Це був однорядний шестициліндровий поршневий двигун водяного охолодження потужністю 100 к.с., створений на базі двигуна «Mercedes D I», під керівництвом конструктора Б.Н. Воробйова. Базовий двигун «Mercedes D I» мав конструкцію, розроблену одним з найвидатніших винахідників та конструкторів Європи у кінці ХІХ – першій половині ХХ сторіччя – Б.Г. Луцьким – вчителем та наставником Б.Н. Воробйова. Одним з визнаних критеріїв успішності підприємства є його участь у міжнародних авіаційних виставках. АТ «МОТОР СІЧ» постійно представляє свої нові двигуни та іншу продукцію на аерокосмічних салонах в Україні, Великобританії, Німеччині, Франції, Індії, Китаї, Об’єднаних Арабських Еміратах тощо. Сьогодні перелік наших двигунів для пасажирських, транспортних та військово-транспортних літаків, які знаходяться в серійному виробництві й на різних етапах створення, охоплює турбогвинтові та турбогвинтовентиляторні двигуни потужністю від 400 до 14000 к.с., а також двоконтурні з тягою від 1500 до 23400 кгс. З-поміж них слід відокремити двигун Д-436-148 для пасажирських літаків Ан148 та Ан-158. Він відповідає сучасним вимогам ICAO та за своїми характеристиками не поступається зарубіжним аналогам. Сьогодні конструктори ДП «Антонов» виконують роботи зі створення транспортної модифікації літака Ан-178, призначеної для заміни ветерана Ан-12. Для цього літака, вантажністю 16…18 тон, призначений двигун Д-436-148ФМ. На цей час наше підприємство також бере участь в роботах, зі створення двоконтурного двигуна нового покоління сімейства АІ-28 у класі тяги 7…10 тон, які проводяться ДП «Івченко-Прогрес». Він призначений для встановлення на перспективні пасажирські та транспортні літаки, а на базі його газогенератора можуть також бути створені турбогвинтові та турбовальні двигуни з високими характеристиками. АТ «МОТОР СІЧ» є світовим лідером з виробництва двигунів для вертольотів. Ми створюємо широку гаму вертолітних двигунів й, зокрема, найпотужніший у світі – Д-136, призначений для вертольо-

ту Мі-26 – найбільш вантажопідіймального у світі. Тільки двигунів сімейства ТВ3-117/ ТВ3-117В було випущено більше 30 тисяч і ми постійно проводимо роботи з їх подальшого вдосконалення. У вересні 2007 р. на АТ «МОТОР СІЧ» було завершено роботи зі створення двигуна ТВ3-117ВМА-СБМ1В, який має призначений ресурс 12000 годин/12000 циклів та ресурс до першого капітального ремонту 5000 годин/5000 циклів. Режими роботи двигуна оптимально адаптовані до умов експлуатації на різних типах вертольотів. Його система автоматичного керування дозволяє налагоджувати такі значення потужності на злітному режимі, як 2500, 2400, 2200 або 2000 к.с. та забезпечує її підтримання до більш високої температури зовнішнього повітря і висоти польоту у порівнянні з існуючими модифікаціями двигунів сімейства ТВ3-117В, зокрема, ВК-2500, що встановлюються на вертольоти «Мі» та «Ка». Для підвищення безпеки однодвигунного польоту передбачено режими 2,5-хвилинної та 60-хвилинної потужності, яка становить 2800 к.с., а також режим 60-хвилинної потужності, яка дорівнює потужності злітного режиму. В рамках програм Міністерства оборони України АТ «МОТОР СІЧ» проводить роботи з модернізації вертольотів Мі-24 та Мі-8МТВ. Силова установка вертольотів модернізується шляхом заміни штатних двигунів на двигуни ТВ3-117ВМАСБМ1В. У травні 2012 р. вертоліт Мі24ПУ1 з двигунами ТВ3-117ВМА-СБМ1В було прийнято на озброєння ЗС України. Також, того ж року на ВАТ «МВЗ ім. М.Л. Міля» двигуни ТВ3-117ВМА-СБМ1В успішно пройшли льотні випробування на вертольоті типу Мі-8МТВ, включаючи випробування в умовах високогір’я та підвищених температур. З метою підвищення споживчих властивостей та конкурентоспроможності вертольотів типу Ка-32, на АТ «МОТОР СІЧ» на базі двигуна ТВ3-117ВМА-СБМ1В розроблено модель двигуна ТВ3-117ВМАСБМ1В-02К, на яку в кінці 2015 р. АР МАК видав сертифікат № СТ267-АМД/ОГИ-13. З метою застосування у проектах нових вертольотів, розробляється модифікація двигуна ТВ3-117ВМА-СБМ1В 1 серії з електронно-цифровою САК. Використання нової САК дозволить покращити характери-

УТЛ-450 З ДВИГУНАМИ АІ-450С

Президент АТ «МОТОР СІЧ» В.О. Богуслаєв стики як двигунів, так і вертольотів. Двигуни ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4 і 4Є серії (з повітряною або електричною системами запуску) є модифікаціями двигуна ТВ3-117ВМА-СБМ1В і призначені для покращення льотно-технічних характеристик раніше випущених вертольотів типу Мі-8Т. У порівнянні зі встановленими на вертольотах типу Мі-8Т двигунами ТВ2-117, нові двигуни підтримують потужність до більш високих значень температур зовнішнього повітря, висот базування та польоту. У червні 2013 р. на АТ «МОТОР СІЧ» було успішно проведено Державні стендові випробування двигуна ТВ3117ВМА-СБМ1В 4 (4Є) серії в інтересах Міністерства оборони України. А в серпні того ж року модернізований на підприємстві вертоліт Мі-8МСБ з двигунами ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Є серії встановив декілька світових рекордів, серед яких – підйом на висоту 9150 м. Наш новий проект – двигун ТВ3117ВМА-СБМ1В 5 серії, який створюється спільно з ДП «Івченко-Прогрес». Він має потужність 2800 к.с. на злітному режимі та 3750 к.с. на надзвичайному режимі. Форсування двигуна виконано за рахунок зміни його конструкції. На сьогодні планується дві його модифікації: турбовальна – для вертольотів Мі-38 зі злітною масою 15-16 тон та турбогвинтова (ТВ3-117ВМА-СБМ2) – для транспортних літаків типу Ан-140Т. На сьогодні у світі підвищеним попитом користується мала авіація. З огляду на це, АТ «МОТОР СІЧ» активно бере участь у роботах, які проводяться Д П «Івченко-Прогрес», зі створення

турбовальних та турбогвинтових двигунів сімейства АІ-450 малого розміру (базовий двигун створювався для вертольоту Ка-226). 15 квітня 2015 р. моделі двигуна АІ450М з потужністю на злітному режимі 400 к.с. та 465 к.с. (залежно від налаштування САК), успішно пройшли ресурсні та сертифікаційні випробування та отримали сертифікат Авіаційного реєстру МАК. З 1 серпня 2015 р. розпочато серійне виробництво двигуна АІ-450М, призначеного для ремоторизації вертольотів Мі-2, на яких він замінить вже зняті з виробництва двигуни ГТД-350. Паралельно проводяться роботи щодо турбогвинтових модифікацій АІ-450С та АІ-450С-2 з потужністю на злітному режимі 450-495 та 630-750 к.с. відповідно, призначених для учбово-тренувальних та літаків авіації загального призначення. Переваги двигуна АІ-450С полягають в тому, що він значно легший за поршневі аналоги, які застосовуються на базових літаках, має більший міжремонтний ресурс, використовує більш дешеве паливо (авіаційний гас), збільшує оптимальну швидкість польоту по маршруту на 30-50%, що знижує прямі експлуатаційні витрати на одну годину польоту до 30%, а також підвищує температурний поріг ефективного застосування на 15°С. На сьогодні двигун АІ-450С завершив льотні випробування на літаку DA50-JP7 виробництва австрійської компанії DIAMOND AI. Також, компанія DIAMOND AI проводить роботи зі створення учбово-тренувального літака DART-450 з двигуном АІ450С. Вперше цей літак було офіційно представлено на авіасалоні Farnborough-2016, де він особливо зацікавив спеціалістів. Слід також зазначити, що АТ «МОТОР СІЧ», спільно з ДП «Івченко-Прогрес» та ДП «ОКБ Авіації загального призначення» працюють над проектом легкого учбово-тренувального літака УТЛ-450 з двигуном AI-450C. Літак забезпечує виконання всіх основних вимог до літаків початкового навчання та більшу частину вимог основної підготовки, зокрема: • забезпечує виконання польотів вдень і вночі в простих і складних метеоумовах, в умовах крайньої півночі і в жарких кліматичних умовах; • має всі властивості пілотажного літака; • його модифікації можуть виконувати навчально-бойові завдання винищувальної і штурмової авіації; • При збільшені запасу палива може здійснювати пошуково-рятувальні польоти і польоти повітряного спостереження.


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Мі-8МСБ-В

Сьогодні наше підприємство проводить роботи зі створення сімейства турбовальних двигунів нового покоління у класі злітної потужності 600…1100 к.с. – МС-500В, призначених для встановлення на вертольоти різного призначення зі злітною масою 3,5…6 тон. У травні 2014 р. модифікація МС-500В з потужністю на злітному режимі 630 к.с., а в квітні 2016 р. МС-500В-01 з потужністю на злітному режимі 810 к.с., успішно пройшли ресурсні та сертифікаційні випробування та отримали сертифікати Авіаційного реєстру МАК. В 2014 р. було розпочато роботу із створення модифікацій двигунів МС500В-02 та МС-500В-03 (прямої та зворотної схеми відповідно). Дані двигуни будуть розвивати потужність на злітному режимі в 1100 к.с. На цей час проводяться роботи над турбогвинтовими модифікаціями сімейства МС-550В-С з потужністю на злітному режимі 810…1100 к.с., призначеними для учбово-тренувальних та пасажирських літаків та авіації загального призначення. Наразі АТ «МОТОР СІЧ» активно розвиває власну програму вертольотобудування. Першим реалізованим проектом вертольотобудівної програми АТ «МОТОР СІЧ» став Мі-8МСБ – середній багатоцільовий вертоліт з максимальною злітною масою 12500 кг. Вертоліт обладнаний силовою установкою з двох газотурбінних двигунів ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серії з електричним запуском. Вертоліт Мі-8МСБ вже зарекомендував себе як оптимальне рішення для авіаційних робіт в умовах високогір’я.

TB3-117BMA-CБM1B 4Е серії

Видатні висотні характеристики двигунів ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серії забезпечують можливість базування вертольота на майданчиках, розташованих на висоті до 4200 метрів. Вертоліт обладнаний сучасним навігаційним комплексом, що відповідає вимогам EASA та ICAO. Також цього року завершено випробування низки складових комплексу озброєння вертольоту, а саме: системи підвіски озброєння, балкового тримача БД-КрВМСБ, блоків некерованих ракет Б8В8МСБ та Б8В20МСБ, розробки та виробництва АТ «МОТОР СІЧ», системи мінування та бомбового озброєння. Проводяться випробування вертольоту з протитанковим ракетним комплексом. Також, велике значення має оснащення вертольоту комплексом бортового захисту для протидії стрілецькому озброєнню, ракетам ПЗРК та ракетам «повітря-повітря». Вертоліт Мі-8МСБ-В також може бути обладнаний системою бронювання кабіни екіпажу. Для захисту вертольоту від ракет з інфрачервоним та тепловим наведенням можливе встановлення екранно-вихлопних пристроїв, пристрою викидання хибних теплових цілей та станції оптико-електронних перешкод. На сьогодні вертоліт Мі-8МСБ-В, розробки та виробництва АТ «МОТОР СІЧ», прийнято на озброєння ЗС України. Також АТ «МОТОР СІЧ» проводить модернізацію вертольотів типу Мі-8МТ (МТВ) шляхом заміни двигунів ТВ3-117МТ і ТВ3-117ВМ новими двигунами ТВ3117ВМА-СБМ1В-03. Злітна потужність кожного двигуна становить 2000 к.с., а при одному непрацюючому двигуні досягає 2800 к.с. Ремоторизація вертольо-

тів Мі-8МТ (МТВ) забезпечує: • можливість експлуатації вертольоту на висотах до 7300 м; • скорочення годинної витрати палива на 5-7%, що дозволяє збільшити дальність польоту, чи підвищити величину комерційного завантаження; • збереження злітної потужності при підвищених температурах навколишнього середовища; • підвищення зносостійкості двигунів при експлуатації вертольоту в запиленій місцевості; • зниження витрат на експлуатацію та обслуговування. Ще одним напрямком вертольотобудівної програми АТ «МОТОР СІЧ» є розробка та виробництво легких вертольотів. Багатоцільовий вертоліт Мі-2 з двигунами АІ-450М відрізняється від інших вертольотів лег-

• учбово-тренувальний (з подвійним керуванням). Вертоліт Мі-2 з двигунами АІ-450М має наступні переваги перед вертольотом Мі-2: • годинна витрата палива нижче на 30%; • дальність польоту без зовнішніх додаткових баків більша на 40%; • практична стеля вища на 16,5%. Вертоліт оснащений двома двигунами АІ-450М злітною потужністю 430 к.с., кожен з яких має цифрові регулятори РДЦ-450. В конструкції вертольоту використано легкі та високоміцні композиційні матеріали. Також, на модернізованому вертольоті Мі-2 передбачено встановлення такого озброєння: кулеметів калібру 12,7 мм, некерованих ракет калібру 80 мм, автоматичних гранатометів калібру 40 мм. Відпрацьовується питання оснащення вертольоту високоточним озброєнням, а саме: ракетами «повітря-повітря» та «повітря-поверхня». 18 квітня 2016 р. вертоліт Мі-2 з двигунами АІ-450М встановив новий рекорд – подолав висоту 7000 м. МСБ-2 – легкий багатоцільовий вертоліт, частково уніфікований з вертольотом Мі-2 з двигунами АІ-450М. На цій моделі будуть встановлені більш потужні двигуни АІ-450М-П (по 465 к.с. кожен). Повнорозмірний макет вертольоту було показано на декількох спеціалізованих авіаційних салонах та виставках. У порівнянні з вертольотом Мі-2 вертоліт МСБ-2 має низку додаткових переваг: • годинна витрата палива нижча на 30%; • крейсерська швидкість польоту вища на 11%; • об’єм вантажопасажирської кабіни більший на 1 м3; • практична стеля вища на 25%; • наявність автоматичного приводу

АІ-450М

кого класу просторою вантажопасажирською кабіною та силовою установкою з двох газотурбінних двигунів. Завдяки можливості використання різного цільового обладнання, він може виконувати широке коло завдань. Вертоліт Мі-2 з двигунами АІ-450М пропонується в таких варіантах: • транспортно-пасажирський (зокрема, з салоном підвищеного комфорту); • пошуково-рятувальний (з можливістю встановлення системи пожежогасіння); • сільськогосподарський (оснащений системою обпилювання або обприскування); • патрульний (обладнаний засобами повітряного моніторингу);

вантажопасажирської двері; • велику площу засклення кабіни екіпажу. На сьогодні на АТ «МОТОР СІЧ» виконується складання першого льотного екземпляру МСБ-2. Також здійснюється підготовка до статичних випробувань фюзеляжу вертольоту.

АТ «МОТОР СІЧ» пр. Моторобудівників, 15, м. Запоріжжя 69068,Україна. Тел.: (+38061) 720-48-14. Факс: (+38061) 720-50-00. E-mail: eo.vtf@motorsich.com http//www.motorsich.com 75


Н

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «АЙТЕК» Limited Liability Company “Scientific Production Company “I T E C”

Директор / Director

Андрій Караванов

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

НВП «АЙТЕК» спеціалізується на проектуванні та виробництві безпілотних літальних апаратів, наземних радіостанцій, пускових пристроїв та програмного забезпечення для БПЛА.

SPC ”I T E C” specializes in the design and manufacture of unmanned aerial vehicles, ground radio stations, lounch devices and software for the UAV.

Andrey Karavanov Адреса / Address Вул. Пирогова, буд.10Г, офіс 14, Київ, Україна, 01030 14 Of., 10-G Pirogova str., Kyiv, Ukraine, 01030 +38 099-356-20-09 +38 044-338-68-60 info@itec.kiev.ua www.itec.kiev.ua

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

76

Розробка та виготовлення Безпілотних літальних комплексів.

Development and production of unmanned aerial systems.


П

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Корпорація «ПАТОН» PATON CORPORATION

Виконавчий директор / Executive director

Оленчук Олексій Богданович Oleksii Olenchuk Адреса / Address вул. Велика Васильківська, 72, офіс 45, поверх 17, м. Київ, Україна, 03680 72, Velyka Vasylkivska Str., office 45, 17th floor, Kyiv, Ukraine, 03680

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Корпорація «Патон» заснована в рамках державноприватного партнерства за участю всесвітньо-відомого Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона, з метою впровадження у виробництво інноваційних наукових розробок Інституту та Національної академії наук України. Технології, розроблені в ІЕЗ ім. Є.О. Патона, отримали високу репутація в аерокосмічній, суднобудівній, енергетичній, медичній та інших галузях промисловості провідних країн світу. Наші досягнення здобули високу оцінку та мають широке застосовуються у країнах ЄС,США, Японії, Китаю Метою Корпорації є популяризація та комерціалізація вітчизняних інноваційних розробок, пошук українських та закордонних партнерів, налагодження зовнішньоекономічних відносин з ними для збереження української фундаментальної та прикладної науки, проведення спільних науково-дослідних, проектних та конструкторських робіт задля подальшого розвитку та впровадження актуальних і перспективних технологій на підприємствах провідних країн світу.

Paton Corporation was founded within the framework of the public-private partnership under participation of the world-renowned state-run Electric Welding Institute named after E.O.Paton (PEWI) for the purpose of introduction of the innovative scientific researches and developments of the PEWI and the National Academy of Sciences of Ukraine. Technologies which have been developing by the PEWI have gained the high reputation in the aerospace, shipbuilding, energy, medical and other industries of the leading countries of the world. Our achievements are highly appreciated and widely used in these branches and have been recognized in the countries of the European Union, USA, Japan and China. The mission of the Corporation is preservation of the domestic fundamental and applied sciences, promotion and commercialization of Ukrainian advanced technologies, development of relationship with Ukrainian and foreign partners, attaining new markets and establishment of JVs with the target goals of the continuous enhancement and introduction of innovations and breakthrough technologies at the enterprises of the industrialized countries.

+38 044 300-12-37 +38 044 300-12-37 vishtal@tve.com.ua www.patoncorporation.com www.patoncorp.com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

Оборонна промисловість, авіакосмос, наномедицина, атомна енергетика, інновації.

Defence industry, aerospace, nanomedicine, nuclear power, innovation.

77


П

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче об’єднання «ПРАКТИКА») Private Joint Stock Company «Research&Production Association «PRACTIKA»

Голова Ради директорів / Chairman of the Directors Board

ВИСОЦЬКИЙ Олег Миколайович Oleg VYSOTSKY

Адреса / Address вул. Малинська, 20А, Київ, Україна, 03680 20A Malinskaya Str., Kiev, Ukraine, 03680, Ukraine +38 044 423 55 80/81/82 +38 044 423 55 80/81/82 zavod@practika.com.ua www.practika.ua

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

ПрАТ НВО «Практика» є провідним українським виробником в сфері броньованих автомобілів. Компанія була представлена на українському ринку з 1993 року, і з 1997 займається виготовленням автомобілів спеціального призначення (в тому числі з бронезахистом) Виробництво безпосередньо військових автомобілів почалося в 2009 році (коли «Практика» отримала від Міністерства Оборони замовлення на розробку легкого бронеавтомобіля, що згодом став відомим як «Козак-1»), а в 2014 році випуск військових автомобілів став основним напрямком у діяльності компанії. З того часу було розроблено і запущено у виробництво багатьох військових бронеавтомобілів різного класу і призначення: • Транспортувальники особового складу • Штабні автомобілі • Автомобілі вогневої підтримки (мінометні) • Розвідувальні автомобілі • Патрульні автомобілі • Санітарно-евакуаційні автомобілі переднього краю • Тактичні автомобілі MRAP-класу ( «Козак-2» і «Козак-5»). «Практика» має власний завод (розташований в Києві) з повним циклом виробництва, де крім безпосередньо виробничих цехів знаходяться: • Різні конструкторські бюро (КБ планового виробництва, КБ нових розробок, електротехнічне КБ) • Відділ стандартизації та сертифікації з власної випробувальною лабораторією • Відділ роботи з держтаємницею (т.зв. «перший відділ»)

PJSC RPA «Practika» is leading Ukrainian producer in sphere of armored vehicles. The company has been represented at Ukrainain market since 1993 and since 1997 produces the vehicles of special purpose (including vehicles with armor protection). Production of military vehicles took start at 2009 (when «Practika» has received the order from Ministry of Defense of Ukraine for developing of light armoring vehicle, later became known as “Kozak-1”) and in 2014 it became the main product of company. Since that time a lot of military armored vehicles of different purposes and classes were designed and went in production: • troop transporters • command-and-control vehicles • fire support vehicles (mortar) • reconnaissance vehicles • patrol vehicles • front edge ambulances • tactical vehicles of MRAP type (“Kozak-2” and “Kozak-5”) «Practika» has its own plant (located at Kiev) with full cycle of production, where beside workshops are situated: • several design departments (DD of regular products, DD of new developments, DD of electrical engineering) • department of standardization and quality certification management with own testing laboratory • department of work with state secret documents

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

80

Військова та спеціалізована продукція.

Military and special-purpose production.


П

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «Прапорщик Груп» Limited Liability Company “Praporshik Group”

Директор / Director

Коршиков Дмитро Сергійович Dmitry Korshikov Адреса / Address вул. Пушкінська 20 А, м. Київ, Україна, 01004 21A Of., Pushkinska str., Kyiv, Ukraine, 01004

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

ТОВ «Прапорщик Груп» Ми займаємося продажем камуфляжу, військової форми по Україні та за кордоном. Весь наш товар (крім позначений окремо товарів) проводитися в Україні. Співпрацюємо безпосередньо з виробником, завдяки чому у нас ДУЖЕ хороші ціни. Ми військовий магазин, мисливський магазин і рибальське магазин в одній особі. Ми торгуємо, літнім, демісезонні і зимовим камуфляжем, а також взуттям і амуніцією. Безліч моделей і забарвлень що дозволить вибрати товар на будьякий смак. Наш товар зацікавить мисливців, рибалок, військовослужбовців, гравців в страйк-бол, пейнт-бол і студентів військової кафедри. Гнучка система знижок дозволить знайти товар на будь-який гаманець. Є спеціальні акційні пропозиції полегшують покупку комплектів. Для зареєстрованих клієнтів діє програма знижок.

Limited Liability Company “Praporshik Group” We are selling camouflage uniforms in Ukraine and abroad. All our items (except items marked separately) made in Ukraine. We work directly with the manufacturer, so we have very good prices. We are a military store, hunting and fishing shop in one store. We sell, summer, transition and winter camouflage, as well as shoes and ammunition. Many models and colors that allow you to select items to suit all tastes. Our goods are interested hunters, fishermen, soldiers, players strike-ball, Paint-ball and students of the military department. A flexible system of discounts will help you find items for every budget. There are special promotional offers to facilitate the purchase of kits. For registered customers a discount program.

+38 044 235-06-01 +38 044 235-06-01 info@kamuflayg.com www.kamuflayg.com.ua www.kamuflayg.com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

Оптова та роздрібна торгівля одягом і взуттям.

Wholesale and retail sale of footwear and clothing.

81


Р

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «РОДА-КОМП’ЮТЕР» Roda-compuret GmbH

Директор / Director

Нечет Роман Миколайович Nechet Roman

Адреса / Address

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Офіційне представництво Roda computer GmbH в Україні, найбільшого виробника захищених ІТ систем в Європі. Портфель захищених продуктів складається з ноутбуків, планшетів, дисплеїв, серверів, комутаторів, джерел живлення, аксесуарів та комплексних ІТ-систем. Серійне обладнання може бути адаптоване або розроблене з нуля, для задоволення особливих вимог Замовника. Системи Рода використовуються в різних галузях, таких як: армія та оборона, розвідка, польові служби, телекомунікації, громадська безпека та промисловість.

Roda computer GmbH is a leading supplier of full rugged IT in Europe. Our “rugged” product portfolio includes notebooks, tablets, displays, server, switches, power supplies, accessories and complete IT systems. These standard products can be modified individually or developed from scratch to meet special requirements. Roda serves different markets from Army & defence, surveying, field service, telecommunication to public security and industry.

Вул. Льва Толстого 33 оф. 75, м. Київ, Україна, 01032 office 75, 33 Lva Tolstogo str., Kyiv, Ukraine, 01032 +38 044 392-84-15 info@roda-computer. com.ua www.roda-computer. com.ua www.roda-computer. com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

82

Виробництво захищеної комп’ютерної техніки та обладнання.

Solid IT-solutions.


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Мобільні захищені ІТ-рішення для екстремальних умов

A

ОФІЦІЙНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО RODA-COMPUTER GMBH В УКРАЇНІ 03022, Україна, м. Київ, провулок Охтирський, 3, оф. 407 тел: +380 44 392 84 15 web: www.roda-computer.com.ua email: info@roda-computer.com.ua

83


С

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Приватне акціонерне товариство «Наукововиробниче підприємство «Сатурн» Private Joint Stock “Scientific and Production Enterprise “Saturn”

Голова правління / Chairman of the Board

Чміль Володимир Мусійович Volodymyr Chmil

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Рік заснування 1968 Міжнародний сертифікат якості ISO 9001 Розробка та виготовлення приймально-передавальної апаратури НВЧ-диапазона для радіоастрономії, супутникового зв’язку, супутникового телебачення, тропосферного зв’язку, радіолокації.

Founded in 1968 International quality certificate ISO 9001 Design and manufacture of receiving and transmitting equipment for microwave radio astronomy, satellite communications, satellite, troposphere communication, radar.

Адреса / Address Проспект Леся Курбаса, 2-Б, Київ, Україна, 03148 2 В, Lesya Kurbasa avenue, Kyiv, Ukraine, 03148 +38 044 407-93-72 +38 044 407-93-72 chmil@nbi.com.ua www.jssaturn.com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

84

Приймально-передавальна апаратура НВЧдиапазона для радіоастрономії, супутникового зв’язку, супутникового телебачення, тропосферного зв’язку, радіолокації.

Receiving and transmitting equipment for microwave radio astronomy, satellite communications, satellite, troposphere communication, radar.


С

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «СКБ УКРЕЛЕКТРОМАШ» Limited Liability Company SKB Ukrelectromash

Генеральный директор / General Director

Колесников Александр Александрович Aleksandr Kolesniko Адреса / Address Вул. Іскринська, 37, Харків, Україна, 61001 37, Iskrynskaya Str., Kharkiv, Ukraine, 61001 +38 057 766-25-77 +38 057 766 25 99 info@ukrskb.com.ua www.ukrskb.com.ua

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Специализированное конструкторское бюро (СКБ) «Укрэлектромаш» – предприятие, созданное для разработки специальных электродвигателей для нужд оборонной промышленности СССР. Входит в состав Индустриальной группы УПЭК. Сегодня СКБ крупнейший конструкторский и научно-производственный центр, проводящий работы по проектированию, изготовлению и испытанию электродвигателей, насосов, генераторов, теплотехники. Предприятие производит уникальные по своим конструктивным, электрическим, механическим параметрам специальные малошумные и маломагнитные электродвигатели, для систем жизнеобеспечения подводных и надводных судов гражданского и военного назначения СКБ единственный разработчик в СНГ двигателей серий 2ДМШ, ЗДМШ, 4ДМШ в морском и специальных исполнениях от 63 мм до 200 мм высоты оси вращения, мощностью от 0,18 до 30 кВт для привода судовых механизмов ВМФ и гражданского флота В процессе развития предприятие существенно расширило номенклатуру выпускаемых электродвигателей и, кроме ВМФ и ПВО, успешно разрабатывает и поставляет продукцию для железных дорог, атомной энергетики, угольной промышленности, коммунального хозяйства (в частности лифтовые электродвигатели и лебедки). СКБ имеет собственное электротехническое производство и испытательный центр.

Engineering and manufacturing center “SKB Ukrelectromash” is a company, created for development of special-purpose electric motors for needs of the USSR Defense Industry. It is in the content of the UPEC Industrial Group. Now Engineering and manufacturing center “SKB Ukrelectromash” is the biggest engineering and scientific and production center, which provide works on development, manufacturing and testing of electric motors, pumps, generators, thermotechnics. The company manufactures special-purpose lownoise and low-magnetic electric motors, unique on its engineering, electrical and mechanical parameters, for application in the life support systems of submarines and surface vessels of the civil fleet as well as of the Navy. Engineering and manufacturing center “SKB Ukrelectromash” is an exclusive CIS developer of electric motors of 2DMSh, 3DMSh, 4 DMSh series for operation in any navigation area, with height of rotation axis of 63 mm up to 200 mm, with output of 0,18 up to 30 KW for drive of vessel’s machinery of the civil fleet as well as of the Navy. During its evolution, the company widen the nomenclature of manufacturing electric motors and, except the products for the Navy and air defense, it successfully develops and supplies products for railways, nuclear power systems, coal industry as well as municipal engineering (particularly, elevator electric motors and winches). Engineering and manufacturing center “SKB Ukrelectromash” has its own electrical engineering production and testing center.

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

Розробка та виготовлення електродвигунів.

Development and manufacturing of electric motors.

85


A

86

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES


С

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Приватне підприємство «Науково-виробниче приватне підприємство «Спаринг-Віст Центр» Private Enterprise “Scientific and Production Private Enterprise “Sparing-Vist Center

Засновник та генеральний директор / Founder & CEO

Смук Ростислав Теодорович Rostyslav Smuk

Адреса / Address вул. Володимира Великого, 33, Львів, Україна, 79026 33 V. Velykoho Str., Lviv, Ukraine, 79026

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Науково-виробниче приватне підприємство «Спаринг-Віст Центр» – відомий в Україні та світі розробник та виробник приладів і систем радіаційного контролю торгової марки «ЕКОТЕСТ». Ми пропонуємо цілий спектр засобів для вирішення різноманітних задач з радіаційного контролю – від персональних та портативних дозиметрів і радіометрів, до стаціонарних систем, більшість з яких пройшли сертифікацію та внесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України та інших країн світу. Продукція ТМ «ЕКОТЕСТ» експортується у більш, ніж 70 країн світу (СНД, Європи, Азії, Африки, Північної та Латинської Америк). На сьогодні підприємство «Спаринг-Віст Центр» має понад 20 дилерів за кордоном. Дилерська мережа представлена в таких країнах як Республіка Корея, США, Болгарія, Великобританія, Австралія, Аргентина, Бразилія, Греція, Італія, Єгипет, Казахстан, Німеччина, Канада, Туреччина, Сербія, Японія, Росія. Наше підприємство володіє усіма можливими сертифікатами, дозволами та ліцензіями для здійснення діяльності в галузі приладобудування.

The Scientific and Production Private Enterprise “Sparing-Vist Center” is a well-known developer and manufacturer of radiation measurement instruments of “ECOTEST” trademark in Ukraine and worldwide. We offer a full line of comprehensive solutions including personal, hand-held, transportable devices as well as fixed systems designed to solve diverse measurement problems. The majority of our products have been certified and included in the State Register for Measuring Instruments of Ukraine and other countries of the world. Export to more than 70 countries. 30 official dealers worldwide. We sell globally with partnerships and distribution channels in CIS, Europe, Asia, Africa, Australia, North and Latin America, to a variety of clients – from Ukrainian and Kazakh ministries and governmental agencies to Korean and Bulgarian nuclear power plants, as well as to individual customers. We appreciate trust and confidence of every particular client. The company has all certificates, permits and licenses necessary for operation in the field of instrument engineering.

+38 032 242-15-15 +38 032 242-20-15 market@ecotest.ua, sales@ecotest.ua www.ecotest.ua

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

Прилади та системи радіаційного контролю торгової марки «EКОТЕСТ»

Radiation measurement instruments and systems of «ECOTEST» trademark

87


Т

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРМАЛ ВІЖН ТЕКНОЛОДЖИС» Limited Liability Company “THERMAL VISION TECHNOLOGIES”

Директор / Director

Петро Лєсков Peter Leskov

Адреса / Address вул. Рейтарська 25, Київ, Україна, 01034

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

«Термал Віжн Текнолоджиз» (ARCHERTM) є виробником сучасної високоякісної тепловізійної техніки, що займається розробкою тепловізійних приладів як цивільного, так і військового призначення більше ніж 6 років. Продукція компанії включає прилади спостереження і контролю (бінокуляри, монокуляри), приціли як на легке, так і на важке стрілецьке озброєння, системи спостереження і наведення для бронетехніки і кораблів. Прилади ARCHER зарекомендували себе як надійні, високоефективні та невибагливі до умов експлуатації, що неодноразово підтверджувалось в ході проведення антитерористичних операцій. Так наразі компанія «Термал Віжн Текнолоджиз» має діючі контракти та плідно співпрацює з усіма силовими структурами України.

Thermal Vision Technologies LLC (ARCHERTM) has been manufacturing modern thermal imaging devices for more than 6 years. TVT сompany is dealing with production, sales and service of world-class thermographic devices both for civil and military purposes. Our portfolio includes surveillance devices, thermal weapon sights for light and heavy armament, reconnaissance systems and object tracking for armor and warships. Our production meets the highest quality criteria; hence it has proved to be an effective tool to deal with civil and military tasks that was demonstrated and confirmed during the anti-terrorist operations. Thus at the moment TVT company executes contracts and continues to work closely with all armed forces of Ukraine.

25, Reytarska Str., Kyiv, Ukraine 01034 +38 044 234 42 17 +38 044 235 30 28 office@tvt-thermal. com tvt-thermal.com/

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

88

Тепловізійні прилади

Thermal vision devices


Т

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Темп-3000» Limited Liability Company “Scientific-Research Enterprise “TEMP-3000”

Директор / Director

Євтушенко Юрій Вікторович Yevtushenko Yuriy Адреса / Address Представництво в м. Київ/Office in Kyiv: вул. Новозабарська 2/6, Київ, Україна, 04074 2/6 Novozabarska str., Kyiv, Ukraine, 04074

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Науково-виробниче підприємство «Темп-3000» працює на ринку з 1989 року і займається виключно своєю профільною діяльністю -виробництвом засобів індивідуального та колективного бронезахисту. Має власне виробництво балістичних матеріалів, бронепластин всіх класів захисту, бронежилетів прихованого і зовнішнього носіння, модульних і костюмів спеціального призначення, шоломів, тканин спеціальних і військового застосування. Виробничі можливості (в місяць): бронежилети – до 15000 штук; шоломи – до 15000 штук, Бронепластини: (метал) – до 30000 штук; броньові листи (кераміка) – до 10000; Тканина – до 200000 погонних метрів. За 26-річний досвід роботи, підприємство постачало бронежилети і каски в різні точки світу. Через міжнародні Державні структури забезпечувало бронежилетами і касками міжнародні миротворчі місії в Афганістані, Іраку, Лівії, Сирії, Грузії, Албанії, Югославії, в африканських країнах і т.д.

Scientific-Research Enterprise ‘TEMP-3000’ has been on market since 1989 and practices only its core activity – production and manufacturing of individual and collective armored protection. It has its own production of ballistic material, armor plates of all armor levels, bulletproof vests (concealed and outerwear), modular and special costumes, helmets, special and military fabrics. Production capabilities (per month): bulletproof vests – up to 15000 pcs; helmets  – up to 15000 pcs, armor plates: (metal) – up to 30000 pcs; armor plates (ceramics) – up to 10000; fabric – up to 200000 linear meters. For more than 26 years of enterprise experience, we produced goods according to ballistic standards of the leading countries of the world. Through international governmental offices Temp-3000 supplied peacekeeping missions in Afghanistan, Iraq, Libya, Syria, Georgia, Albania, Yugoslavia, different African countries, etc.

Виробництво/ Production Ул. Курортная,15А, Ворзель, Киевская Область, Украина, 08296 15A Kurortna str. Vorzel, Kyiv region, Ukraine, 08296 +38 (044) 360 37 26 +38 (050) 299 90 27 +38 (098) 006 49 96 info@temp3000.com armorsales@ temp3000.com www.temp3000.com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

Засоби індивідуального то колективного бронезахисту.

Individual and collective defence.

89


Т

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «ТЕХІМПЕКС» Scientific-Production Company “TECHIMPEX” Ltd

Генеральний директор / Director General

КАЛИНА Володимир Едуардович Mr. KALYNA Volodymyr Адреса / Address Вул. Кудряшова 16, Офіс 383, Київ, Україна, 03035 / Office 383, 16 Kudryashova Str., Kyiv, UKRAINE, 03035

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Компанія «Техімпекс» – українська приватна компанія, заснована у 2003 році. Компанія є учасником державного оборонного замовлення. Компанія пройшла шлях від виконавця окремих робіт з ремонту бронетанкової техніки до системного інтегратора в галузі комплексних рішень з модернізації військової техніки, що має власний підрозділ для здійснення дослідно-конструкторських робіт. Професійний рівень понад 250 фахівців та міжнародна система якості ISO 9001 дозволяє здійснювати роботи оперативно та якісно. Наша виробничо-ремонтна база дозволяє здійснювати: • капітальний ремонт на модернізацію БМП-1, БМП-2, БТР-60, БТР-70, БТР-80, БРДМ-2, ПЗМ2М, МТ-ЛБ, МТ-ЛБу, майстерень з ремонту та обслуговування військового озброєння та техніки. • капітальний ремонт двигунів УТД-20, 5Д20-240, 5Д20-300, В-46, В-84, В-55, В-6М, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, КамАЗ-7403. Компанія має досвід співпраці з уповноваженими урядом України компаніями щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності з продукцією військового призначення з більш ніж 20 країнами світу.

“TECHIMPEX” Ltd is a Ukrainian private sector company founded in 2003. The Company is a member of Ukraine’s Government Defense Order. TECHIMPEX has evolved from a contractor for repair of armored vehicles to a system integrator in the field of comprehensive military solutions by the Company’s in-house R&D capabilities. Professional level of about 250 employees and with ISO 9001: 2008 quality management system enable TECHIMPEX to perform works promptly and at high quality level. Our facilities are able to perform the following works: • overhaul and upgrade of BMP-1, BMP-2, BTR-60, BTR70, BTR-80, BRDM-2, PZM-2M, MT-LB, MT-LBu; • overhaul of engines UTD-20, 5D20-240, 5D20-300, V-46, V-84, V-55, V-6М, YaMZ-236, YaMZ-238. TECHIMPEX Ltd has experience of cooperation with companies authorized by the government of Ukraine with regard to foreign trade of military products&services with more than 20 countries.

+38 (044) 220-08-00 +38 (044) 220-08-03 techimpex@i.ua www.tie.in.ua

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

• •

90

виробництво, ремонт, модернізація та утилізація бронетанкової, автомобільної, інженерної техніки та гусеничних і колісних базових шасі військової техніки і військової зброї; реалізація військової техніки та озброєння; ремонт артилерійської та стрілецької зброї.

• •

manufacture, repair, refurbish, upgrade and disposal of armor, automobile, engineering machinery and fullytracked and wheeled chassis base military equipment and military weapons; sale of military equipment and military weapons; repair of artillery and small arms.


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

A ДОСВІД НАШИХ ФАХІВЦІВ,

ГОТОВІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ІНЖЕНЕРНІ І ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ВІДКРИЮТЬ НОВІ МОЖЛИВОСТІ ВАШОЇ ТЕХНІКИ

УДОСКОНАЛЮЄМО ВАШІ МОЖЛИВОСТІ

Українська приватна компанія, виконавець Державного оборонного замовлення Більше 10 років досвіду роботи з комплексної модернізації і ремонту військової техніки та її постачання замовникам в Україні та на зовнішніх ринках Системний інтегратор в галузі комплексної модернізації військової техніки Власні виробничі потужності та дослідноконструкторський підрозділ Унікальні пропозиції з адаптації радянської техніки до сучасних вимог Принципово новий прицільний пристрій власної розробки з оптичним та тепловізійним каналами

91


Т

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

ЄВГЕН ВАЩІЛІН:

«РОБОТА В ІНТЕРЕСАХ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ – ДЛЯ НАС НЕ СТІЛЬКИ ЗАВДАННЯ, СКІЛЬКИ ОБОВ’ЯЗОК»

ОДНИМ З НАЙВАЖЛИВІШИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ КРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ Є РЕМОНТ, ВІДНОВЛЕННЯ І МОДЕРНІЗАЦІЯ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ. В УКРАЇНІ НА ЦЬОМУ НАПРЯМКУ ПРАЦЮЮТЬ ЯК ДЕРЖАВНІ, ТАК І ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМСТВА. ОКРЕМО СЕРЕД ОСТАННІХ СТОЇТЬ КИЇВСЬКЕ ТОВ «НВК «ТЕХІМПЕКС», ЯКЕ ЗА 13 РОКІВ СВОГО ІСНУВАННЯ ПЕРЕТВОРИЛАСЯ НА ОДНОГО З ЛІДЕРІВ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ОЗБРОЄНЬ. ПРО СТАН СПРАВ НА ПІДПРИЄМСТВІ, ПОТОЧНИХ ПРОЕКТАХ І ПЛАНАХ НА МАЙБУТНЄ, DEFENSE EXPRESS ПОСПІЛКУВАВСЯ З ЗАСНОВНИКОМ КОМПАНІЇ ЄВГЕНОМ ВАЩІЛІНИМ. 92


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES Євгене Вікторовичу, компанії «Техімпекс» вже 13 років. Що Ви особисто відчуваєте, коли дивитесь на пройдений шлях?

Ви представляли БТР «Варан» на торішній виставці «Зброя та безпека». Що змінилося в цьому проекті за рік?

Відчуття руху вперед. Адже ми починали з «купівлі-продажу» запчастин і доросли до того, чим є сьогодні. А сьогодні «Техімпекс» – це одна з небагатьох приватних українських компаній, яка здатна працювати на рівні підприємств ОПК України і Східної Європи в ремонті і модернізації військової техніки. І за тією інформацією, яка до нас доходить, наші клієнти задоволені співпрацею з нами.

Найголовніше, що за цей рік ми розробили десь 70% конструкторської документації. Це дуже важливо тому, що показувати без конструкторської документації дослідний або готовий зразок, не має сенсу. До зими ми плануємо повністю закінчити пакет конструкторської документації на «Варан» і паралельно зробити його дослідний зразок. В цілому, «Варан» – це дуже вдала компоновка, до якої якщо ще додати якісний бойовий модуль – то вийде дуже хороша машина.

Що є запорукою вашого успіху? Однією з основних запорук є те, що всі наші співробітники – це в першу чергу, професіонали, які практично все своє життя займаються організацією ремонту військової техніки. Спочатку ми служили, робили це в армії. Потім було створено підприємство, основним напрямком діяльності якого, стала реалізація озброєння і військової техніки, ремонт, модернізація та утилізація бронетанкової, автомобільної, інженерної техніки також гусеничних і колісних базових шасі, ремонт артилерійського та стрілецького озброєння.

Таке важливе питання для українських виробників бронетехніки, як виготовлення корпусу машини. Де ви плануєте в перспективі робити корпус для «Варана»? Можливо, скористаємося потенціалом підприємства зі складу «Укроборонпрому».

А на яку сталь будете робити ставку?

Т Поки ми розглядаємо шведську. Вона оптимальна і за якістю, і за ціною. А може і якусь іншу виберемо. Подивимося ...

«Варан» як і раніше буде плаваючим? Обов’язково. Ми навіть коли зробили модернізацію БРДМ, вона у нас стала плаваючою. До речі, вона зараз проходить випробування в Міноборони.

Чи є сьогодні інтерес до «Варану» з боку Міністерства оборони? Чесно кажучи, ми поки навіть їм і не пропонували. Спочатку треба закрити всі питання за цим проектом. І коли ми це зробимо, інтерес обов’язково з’явиться. Причому не тільки у нас, але і за кордоном.

Зрозуміло. А в сегмент створення бойових модулів не заходите? Заходимо. Але, заходимо не в якості розробників. Справа в тому, що іноді немає сенсу винаходити велосипед, тим більше, якщо хороший велосипед уже винайдений. Ми намагаємося знайти таких партнерів, які б разом з нами

Якщо можна, коротко, про ту номенклатуру техніки, якою сьогодні займається компанія «Техімпекс». Ми освоїли капітальний ремонт БМП-1, БМП-2, БТР-60, БТР-70, БТР-80, БРДМ-2, МТЛБМ, МТЛБУ, ПЗМ-2 (2М), машин на базі цих шасі, а також вузлів і агрегатів вищезгаданої техніки. Наші фахівці також розробили та освоїли модернізацію декількох зразків техніки, а саме: БРДМ-2, БТР-70 та МТЛБ-ЗУ-23-2. Більш того, до кінця року ми плануємо представити дослідний зразок БТР «Варан». І якщо буде зацікавленість з боку силових структур, надамо його для державних випробувань. 93


Т

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Коли почалася війна, до нас звернулося Міністерство оборони з проханням відправити фахівців для відновлення техніки і подальшої її відправки на фронт. Ми навіть не замислювалися над цим – відразу відправили наших людей до військових частин. Причому, не підписуючи жодних договорів. Оскільки ми розуміли, що для нас це не стільки завдання, скільки обов’язок. Взагалі, це не єдиний такий випадок в нашій практиці. З тих пір ми постійно швидко і ефективно реагували на прохання силових структур.

Сьогодні ви так само завантажені роботою в інтересах наших військових?

просували їх продукцію яка, на наш погляд, задовольняє певним вимогам і є недорогою і якісною. Причому не тільки в Україні, а й на світових ринках. І сьогодні з деякими іноземними партнерами ми вже уклали відповідні договори з виробництва бойових модулів на території України.

Ви займаєтеся ремонтом, в основному, техніки радянського виробництва. Однією з проблем цього процесу в Україні є відсутність необхідних для заміни вузлів і агрегатів. Як ця проблема вирішується на «Техімпекс»? По-перше, в Україні на сьогодні освоєно виробництво дуже багатьох вузлів і агрегатів для радянської техніки. По-друге, у нас дуже добре розвинена кооперація. 94

Ми працюємо в цьому питанні з виробниками з країн Європейського Союзу, а також Білорусі. Зокрема, імпортуємо від них запасні частини, які не вдається виготовити в Україні, або якість яких викликає у нас сумнів.

Не зовсім. Минулого року наша діяльність, в основному, була спрямована на внутрішній ринок. Цього року, на жаль, ми бачимо, що грошей силовим структурам на ремонт і модернізацію озброєння і техніки виділяється менше, тому в даний момент ми знову більше орієнтовані на експорт. Якщо говорити про процентне співвідношення, то це буде десь 65% на експорт і 40% на внутрішній ринок. До речі, минулого року близько 7580% нашої продукції і послуг йшло на внутрішній ринок.

А хто на сьогодні є основним вітчизняним замовником вашої продукції і послуг?

Коли ми передаємо замовнику техніку, ми даємо гарантії, що у разі якщо виникнуть якісь запитання – ми відправимо до них виїзні бригади і вони на місці усунуть ті чи інші неполадки або вирішать інші питання.

Внутрішній ринок у нас цілком зрозумілий і визначений. Ще до початку АТО, ми активно працювали з Внутрішніми військами МВС (тепер – Національна гвардія – ред.). Сьогодні продовжуємо працювати з ними, а також Міністерством оборони і Державною прикордонною службою. Також, намагаємося налагодити роботу з МНС і, безпосередньо, з самим МВС.

Як змінилася робота підприємства, зокрема його відносини з силовими відомствами, з початком війни?

На сьогодні український ринок озброєнь монополізований лише одним гравцем, а саме: «Укроборонпромом». Як Ви

А як ви здійснюєте сервісне обслуговування машин, які поставляються за кордон?


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES вважаєте, чи є в таких умовах на сьогодні можливість створити все-таки реальне конкурентне середовище, з однаковими умовами і правилами для всіх учасників ринку? Ця відповідь, насправді, лежить на поверхні. Без демонополізації українського збройового ринку, вітчизняний ОПК не зможе нормально розробляти, виготовляти і найголовніше – реалізовувати свою продукцію і послуги, а збройні сили – отримувати якісне сучасне озброєння і військову техніку.

Що для цього сьогодні необхідно зробити? Зовсім небагато. Нашим депутатам необхідно лише прийняти зміни до двох законів. Перший – це Закон «Про зовнішньоекономіч-

ну діяльність», який слід змінити з тим, щоб будь-яке підприємство, яке має ліцензію і може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, могло реалізовувати свою продукцію на експорт, або ж імпортувати для власних потреб той чи інший товар або послуги. І другий, – це Закон «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». Іншими словами, прибрати ось цей інститут уповноважених. Насправді це дуже легко зробити. Була б зацікавленість ...

А з іншого боку, якщо це станеться, то тоді з’явиться ще й третій гравець, а саме: іноземні компанії. Чи потрібні в такому випадку якісь заходи з про-

Т текціонізму для вітчизняних виробників, чи або ми вже готові на повну конкурувати з ними? З одного боку, вимоги наших силових структур полягають у тому, щоб закупівлі здійснювати в основному у вітчизняних виробників. З іншого – іноземні компанії будуть тільки сприяти здоровій конкуренції на українському ринку. Адже ні для кого не є таємницею, що вони більш просунуті, у них більш сучасні технології – як у цивільній сфері, так і у військовій. Так що поганого в тому, що вони прийдуть на наш ринок, і будуть сприяти створенню нами якісного недорогого товару? Або ж будуть створювати спільні підприємства, інвестувати гроші, завозити обладнання, створювати робочі місця і виробляти в Україні продукцію, яка користуватиметься попитом не тільки тут, але і у всьому світі.

За кордоном, популярним є об’єднання оборонних підприємств у асоціації. Наскільки актуальним даний процес є в Україні, зокрема, якщо говорити про приватний сектор оборонної промисловості? Моя думка – об’єднуватися треба. Адже сьогодні самостійно ніхто не може достукатися ні до держави, ні до інших. У нас приватників, на жаль, на це ні у кого не вистачає сил. Тому для того, щоб вирішувати спільні завдання, необхідно об’єднуватися. Але найголовніше – щоб навіть коли ми об’єднаємося, нам при цьому давали можливість вільно працювати. А для цього, повторюся, необхідно демонополізувати ринок і поставити всіх в рівні умови: і державні підприємства, і приватні, і змішаної форми власності, і з іноземними інвестиціями, і т.п. Більше нічого не треба. Все решта – об’єднання підприємств, організацій, фінансів, інженерно-технічного потенціалу і т.д. будуть тільки сприяти їх нормальній роботі, що підтверджує світова практика розвитку ОПК. 95


У

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Корпорація «УКРІННМАШ» “UKRINNMASH” Corporation

Генеральний директор / General Director

Людмила Волошина Liudmyla Voloshyna

Адреса / Address вул. Плеханівська,117, Харків, Україна, 61037 117 Plekhanivska str., Kharkiv, Ukraine, 61037 +38 050 364 61 67 +38 057 252 70 02 +38 057 252 41 73 ivo1959@ukr.net uim.vli@gmail.com

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Корпорація „УКРІННМАШ” орієнтована на, впровадження у серійне виробництво інноваційних розробок в широкому діапазоні приладів і обладнання, машинобудівної продукції загальнотехнічного та спеціального призначення. Технологічні можливості підприємств, об’єднаних коопераційними стосунками в потужний машинобудівний комплекс, здатні здійснювати точну металообробку і складання компонентів високоточного озброєння, кінцевої продукції важкого і транспортного машинобудування, холодильного устаткування різного призначення. Підприємства мають багаторічний досвід і були кращими у виготовленні: • гідроциліндрів та систем на їх основі; • ємностей для паливозаправників та важкорідинних продуктовозів на автомобільному шасі; • термостатів для скрапленого азоту та великогабаритних балонів високого тиску для скраплених технологічних газів, які застосовувались у передстартовій продувці систем балістичних ракетоносіїв; • корпусів авіаційних бомб вагою 250 і 500 кг, та інше. За короткий час підприємствами освоєно випуск і постачається споживачам деталі, вузли, агрегати ходової частини і трансмісії бронетранспортерів БТР-70, БТР-80, БТР-3Е, БТР-4Е, колісної броньованої машини „Дозор-Б” та їх модифікацій: • бортові колісні редуктори; • мости у зборі; • диференціал; • роздавальна коробка; • торсіонні вали; • важелі підвіски; • рульове управління.

“UKRINNMACH” Corporation is oriented to introduction of innovation developments in wide range of apparatus and equipment, machine-building products of general technical and special purpose into batch production. Technological potentialities of the Companies associated by cooperation relationships as a powerful machinebuilding complex ensure realization of accurate metal processing and assembling of components of highlyprecise armaments, finished products of heavy and transport machine engineering, refrigeration equipment for different purposes. The Companies possess a long-term experience and have been the best as to production of the following: • hydraulic cylinders and systems based on these cylinders; • tanks for fuel filling and ponderous liquid tank trucks using automobile chassis; • thermostats for liquefied nitrogen and large-sized high-pressure cylinders for liquefied technological gases used for pre-launch bleeding of ballistic rocket vehicles’ systems; • cases of aerial bombs weighting 250 and 500 kg, etc. Within short-term period the Companies have mastered the output, and deliver to the Customers parts, units, assemblies of undercarriage and transmission related to the armored troop carriers BTR-70, BTR-80, BTR-3Е, BTR-4Е, wheel-base armored truck “DozorB” and their modifications: • on-board wheelbase gear assemblies; • assembled bridges; • differential gear; • distribution box; • torque rods; • suspension balances; • steering control.

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

96

Маркетингові дослідження товарних ринків, формування коопераційних зв’язків та координація виробництва машинобудівної продукції.

Marketing researches of commodity markets, formation of cooperation contacts and coordination of production of machine-building products.


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

CORPORATION GROUP

UkrInnMash

A

CORPORATION

PRODUCTION OF UNDERCARRIAGE AND TRANSMISSION COMPONENTS FOR THE BTR-70, BTR-80, BTR-3E AND BTR-4E APC VEHICLES, THE DOZOR-B AND TRITON APC FAMILY OF VEHICLES FINAL REDUCTION GEARS AXLE ASSEMBLIES DIFFERENTIAL GEARS TRANSFER GEAR CASES TORSION BAR SPRINGS SUSPENSION ARMS STEERING GEARS

3 Dostoevsky St, 61102 Kharkiv, Ukraine +380 (572) 52-4173, +380 (572) 52-7002 e-mail: uimdefense@ukr.net uim.vli@gmail.com, uim2003@i.ua 97


У

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Конструкторсько-виробниче підприємство «Українська бронетехніка» Design and manufacturing company “UKRAINIAN ARMOR”

Директор / Director

Кузьма Олександр Олександрович Kuzma Oleksand

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Конструкторсько-виробниче підприємство Українська бронетехніка має великий досвід роботи в оборонній промисловості, в першу чергу задоволення потреб Збройних Сил України. Ми виробляємо спеціалізовані броньовані автомобілі VARTA для перевезення особового складу, а також автомобілі швидкої медичної допомоги для евакуації поранених з зони бойових дій.

Design and manufacturing company UKRAINIAN ARMOR has vast experience in the defense industry, primarily meeting the demands of the Ukrainian Armed Forces. We manufacture APC VARTA for transporting soldiers and medical ambulances for evacuation wounded from the combat zone.

Адреса / Address вул. О. Довженка 18, Київ, Україна, 03057 18 O. Dovzhenka Street, Kyiv, Ukraine, 03057 +38 044 277 17 78 +38 044 277 17 78 info@ukrarmor.com www.ukrarmor.com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

98

Спеціалізовані броньовані автомобілі для перевезення особового складу, автомобілі для евакуації поранених з зони бойових дій.

Armored personnel carrier, medical ambulances for evacuation in combat zone.


У

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська Броня» Limited Liability Company Ukrainian Armor

Директор / Director

В’ячеслав Наливайко Vyacheslav Nalivaykо

Адреса / Address просп. Повітрофлотський 94А, м. Київ, Україна, 03151

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Компанія спеціалізується на розробці і випуску засобів індивідуального захисту – бронежилетів, кулестійких шоломів, балістичних елементів, спеціальних засобів. У виробничій програмі – бронежилети армійські, поліцейські, прихованого та замаскованого носіння, трансформери, для службових собак, елементи балістичного екіпірування Сил Спеціального призначення та охоронних структур, бронещити, бронепапки, протиуламкові покривала тощо. Виготовлення одягу та екіпірування з індивідуальними характеристиками. Стандарти  – національний ДСТУ, армії США  – NIJ, стандарти НАТО.

The company specializes in the design and production of personal protective equipment – body armor, booletproof helmets, ballistic elements, special equipment. In the production program  – body armor for army, police, hidden and disguised wearing. Transformers, for dogs, elements of ballistic equipment for special forces and security structures, armor shield, case and so on. Manufacture of clothing and equipment with individual characteristics. Standards  – national DSTU, US Army  – NIJ, NATO standards.

Povitroflotskyi Ave. 94a, Kyiv, Ukraine, 03151 +380 (44) 22 33 911 +380 (67) 325 72 36 vn@uarm.co uarm.co

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

Оборонна промисловість.

Defence

99


ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ АРМІЇ, КОНВЕРСІЇ ТА РОЗЗБРОЄННЯ

CENTER FOR ARMY, CONVERSION AND DISARMAMENT

ДОСЛІДЖЕННЯ RESEARCH & ТА ПРОГНОЗИ FORECASTS БЕЗПЕКА І ОБОРОНА

SECURITY & DEFENSE

Україна, 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 10, оф. 5, тел. (044) 425-42-10, факс: (044) 425-16-22


У

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Укрспецтехніка» Joint Stock Company “Holding Company “Ukrspetstechnika”

Голова правління / Chairman of the Board

Кошова Віра Анатоліївна Vira Koshova Адреса / Address

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

ПАТ «Холдингова компанія «Укрспецтехніка», яка діє на ринку телекомунікацій і електронних технологій з 1989 року. Досвід фахівців, творчий успіх і талант дозволили завоювати провідну позицію в Україні в області розробки, створення і постачання широкого спектру складної радіоелектронної та іншої техніки військового та спеціального призначення. На сьогодні підприємством створена низка сучасних виробів, значна частина з яких пройшла повний цикл державних випробувань, прийнята на озброєння Міністерства оборони та інших силових структур України та активно застосовується для вирішення завдань в рамках проведення Антитерористичної операції (АТО) на сході України.

JSC “Holding company” Ukrspetstechnika “, which operates in the telecommunications market and electronic technology since 1989. Experience professionals, creative success and talent have allowed to win a leading position in Ukraine in the design, creation and delivery of a wide range of sophisticated electronic and other equipment for military and special purpose. Today the company created a number of modern products, much of which was a complete cycle of state tests, adopted by the Defense Ministry and other law enforcement agencies of Ukraine and actively used to solve problems in the framework of the anti-terrorist operation (ATO) in eastern Ukraine.

вул. М. Максимовича, 2, м. Київ, Україна, 03022 2, M. Maksimovica str., Kyiv, Ukraine, 03022 +38 044 257 99 24 +38 044 257 99 14 office@usptech.kiev.ua www.ust.com.ua

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

розробка, проектування, виготовлення, постачання, монтаж і обслуговування спеціальної електроніки, високотехнологічного та наукоємного озброєння, засобів телекомунікацій.

development, design, manufacture, supply, installation and maintenance of special electronics, high-tech and high-tech weapons, means of telecommunication.

101


A

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

НА ВІСТРІ ТЕХНОЛОГІЙ – ХК «УКРСПЕЦТЕХНІКА»

У

країна належить до десятки країн світу, які мають можливість розробляти та виготовляти високотехнологічну радіолокаційну техніку. Одним з лідерів вітчизняної радіолокаційної індустрії 102

на сьогодні є ПАТ «Холдингова компанія «Укрспецтехніка», яка діє на ринку телекомунікацій і електронних технологій з 1989 року. Досвід фахівців, творчий успіх і талант дозволили завоювати провідну позицію в Україні в області розробки, створен-

ня і постачання широкого спектру складної радіоелектронної та іншої техніки військового та спеціального призначення. На сьогодні підприємством створена низка сучасних виробів, значна частина з яких пройшла повний цикл державних випробу-


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

вань, прийнята на озброєння Міністерства оборони та інших силових структур України та активно застосовується для вирішення завдань в рамках проведення Антитерористичної операції (АТО) на сході України. Одним із успішних проектів холдингу є радіолокаційна станція (РЛС) «Малахіт», яка була прийнята на озброєння української армії і вже пройшла бойове хрещення в зоні проведення АТО на Донбасі. Незважаючи на те, що «Малахіт» називають модернізацією радянської станції П-18, на сьогодні вона кардинально відрізняється від своєї попередниці. В ній реалізована цифрова обробка сигналів, можливість передачі даних на сучасні АСУ, висока перешкодозахищеність та можливість вимірювання радіальної швидкості цілі. В РЛС застосовані міжнародні протоколи обміну, що дозволяє її спряження з сучасними АСУ та ЗРК Натовських зразків. Також в станції зменшена ближня зона виявлення – до 2,5 км, збільшений нахил антени щодо горизонтального положення в межах +15÷-15 градусів, реалізована можливість застосування в складі зенітно-ракетних підрозділів, зокрема із ЗРК С-125, зменшена до однієї машини та причепу кількість автотранспортних засобів та багато іншого. «Малахіт» вже має дальність виявлення до 400 км. Вона виявляє і супроводжує цілі набагато краще і далі, ніж всі нині працюючі в Україні РЛС. Після проведення державних випробувань, протягом яких станція підтвердила свої можливості, в січні 2012 року вона була прийнята на озброєння оборонного відомства України. Станом на середину 2015 року підрозділам ППО країни вже було передано близько десятка серійних РЛС «Малахіт». В цілому РЛС протягом майже трирічного періоду експлуа-

РЛС “МАЛАХИТ”

тації як в зоні проведення АТО, так і на узбережжі Чорного моря при роботі по повітряних і морських цілях, достатньо успішно себе зарекомендувала. За до-

ляти не тільки літаки та гелікоптери але і визначати координати БПЛА. У багатьох випадках за її участі виявлялись застосування супротивником засобів реактивного залпового вогню «ГРАД». Слід також зазначити, що ХК «Укрспецтехніка» також веде роботу з удосконалення РЛС «Малахіт» шляхом установки всіх її складових на один автотранспортний засіб. Крім того на сьогодні тривають роботи зі створення мобільної версії радара, де антенне полотно роз-

помогою РЛС «Малахіт» неодноразово виявлялись та фіксувались об’єктивним контролем порушення повітряного простору України військовими літаками РФ. РЛС «Малахіт» здатна вияв-

гортатиметься автоматично за 20 хвилин і за допомогою телескопічного опорно-поворотного підйомного пристрою може підніматися на висоту до 10 метрів. При цьому, передбачається мож103


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

ливість, коли екіпаж може розгорнути антенне полотно, розташоване на напівпричепі, на місцевості окремо від розташування апаратної кабіни. Таким чином, не тільки підвищується живучість особового складу, а й створюються умови, коли антенна система, розташована на напівпричепі разом з опорно-поворотним пристроєм, може розміщуватися не тільки на автомобілях КРАЗ, але і на будь-яких інших вантажівках подібного типу. Окремим важливим напрямком діяльності ХК «Укрспецтехніка» є створення радіолокаційних станцій міліметрового діапазону. Такі вироби як «Барсук» та «Лис», а також їх модифікації, є найбільш малогабаритними в світі РЛС автоматичного виявлення наземних, повітряних малошвидкісних або надводних об’єктів, що рухаються в ближній зоні в умовах повної відсутності оптичної видимості (туман, дим та ін..). Станції «Барсук», яка також прийнята на озброєння, зокрема Державної прикордонної служби, використовується для виявлення людей, наземних і надводних транспортних засобів. Інфор104

мація про рухомі цілі відображається на екрані її індикатора у вигляді амплітуди сигналу, який також передається звуковим каналом до навушників оператора. У цій РЛС застосований передавач із дуже малою потужністю випромінювання, що ускладнює її виявлення. Використання кодової маніпуляції робить її несприйнятливою до перешкод, водночас цей прилад не створює їх для інших радіотехнічних засобів. На сьогодні, щонайменше, близько сотні одиниць знаходиться в зоні бойових дій на Донбасі. «Барсук» дуже добре себе зарекомендував. Час розгортання цієї невеличкої РЛС із повним приведенням у робочий стан не перевищує однієї хвилини. Разом із акумулятором живлення «Барсук» важить лише 5-6 кг, що дозволяє дуже легко з нею управлятися одному операторові. Ця РЛС здатна виявляти техніку на відстані 1600 метрів, а людину – за 600-800 метрів. Свій розвиток РЛС міліметрового діапазону від «Укрспецтехніки» отримали в одному з крайніх виробів – 111L1М «Лис-М», який призначений для розвідки наземних і повітряних цілей, що

РЛС “БАРСУК-А”

рухаються на малій висоті. Він є продовженням мобільної версії РЛС «Лис». «Лис-М» дозволяє проводити автоматичне виявлення об’єктів в будь-який час доби і року, під час дощу, туману, при відсутності оптичної видимості з наочним автоматичним відображенням цілей на рідкокристалічному дисплеї на фоні карти місцевості з занесенням даних про ціль в формуляр (номер цілі, тип цілі, дальність, азимут, швидкість). В обробці застосовані непараметричні алгоритми виявлення, що дозволяють позбутися відміток помилкових цілей незалежно від існуючої завадової обстановки. В «Лис-М» присутній режим розпізнавання цілей, що дозволяє автоматично визначити швидкість будь-якої з виявлених цілей і прослухати оператором характерне звукове забарвлення спектру цілі (людина, група, автотранспорт, вертоліт і т.д.). У базовому варіанті виконання передбачається установка РЛС на стереоскопічну щоглу, яка також може бути оперативно встановлена на транспортний засіб (БТР, БМП, автомобіль). Щогла, може висуватися на висоту до 5,5 метрів, що дозволяє збільшити можливості комплексу. «Лис-М» здатний виявляти людину на відстані до 3,0 км, автомобіль, моторний човен до 5,5 км, а вертоліт до 7 км. «Лис-М» вже пройшов випробування на військових полігонах. Однією з останніх сучасних новинок АТ «ХК« Укрспецтехніка» є мобільний комплекс наземної розвідки «Джеб», що створений на базі вітчизняного бронеавтомобіля «Тритон», виробництва ПАТ «Ленінська кузня». «Джеб» забезпечує: • автоматичне виявлення (по радіолокаційному каналу) та отримання детальної інформації (по оптичному та тепловізійному каналів) про будь які наземні рухомі об’єкти з


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

прив’язкою до географічних координат і видачею інформації на КП; • за допомогою радіоканалу зв’язку отримана інформація в реальному часі передається на велику відстань на ЦКП; • автоматичну прив’язку комплексу на місцевості за допомогою супутникових навігаційних систем; прокладку та запис маршруту руху; Комплекс «Джеб» має дальність виявлення людини засобами радіолокації на відстані до 3 км, а автомобіля до 6 км. Дальність виявлення тепловізором людини становить до 2,4 км, автомобіля до 6,6 км. Весь комплекс апаратури може бути встановлений як на легковий броньований автомобіль, так на стаціонарній основі поряд з пунктом управління. В рамках облаштування українсько-російського кордону Державна прикордонна служба України замовила певну кількість бронеавтомобілів «Тритон» із відповідним комплекс «Джеб» від ХК «Укрспецтехніка». Бронеавтомобілі будуть використані для прикриття загрозливих напрямків на кордоні, ведення спостереження та передачі інформації до центрів управління службою прикордонних підрозділів. Бронемашини будуть застосовуватися на українсько-російському кордоні в Луганській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях та на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Комплексом «Джеб» зацікавилось МО України та Національна Гвардія України. В цілому такий комплекс дозволяє вирішувати дуже широкий спектр завдань не тільки для спецпідрозділів, а й для будь-яких бойових частин розташованих в безпосередньо зіткненні з противником. Окремої уваги потребує ще одне технологічне досягнення компанії «Укрспецтехніка» – поста-

новник радіоперешкод «Анклав». Він призначений для створення завад для прийомних навігаційних систем GLONASS та GPS, які використовуються БПЛА та іншим високоточним озброєнням. «Анклав» може мати кілька варіантів розміщення – переносний мобільний варіант у вигляді зви-

Постановник радіоперешкод «АНКЛАВ»

чайного ранцю, на будівлях і стаціонарних вишках, а також на бронетехніці та автомобілях. Саме в останній версії він може бути установлений на бронемашинах «Тритон», «Кугуар» та «Дозор-Б», вітчизняного виробництва. Можливості «Анклаву» без розгортання комплекту ненаправленої антени дозволяють подавляти сигнали в радіусі 20 км, а при застосуванні антен направленої дії – до 40 км. При цьому вага приладу складає до 30 кг. На базі постановника радіоперешкод «Анклав» створено комплекс боротьби з БПЛА, який створює завади не тільки навігаційному обладнанню але і виключає команди управління та телеметрії. Застосування такого комплексу унеможливлює використання БПЛА у зоні його дії. ХК «Укрспецтехніка» займається також технічним захистом комп’ютерних систем та захистом інформації. На сьогоднішній день комп’ютери Міністерства оборони захищенні апаратурою «Базальт». Розроблені фахівцями компанії спецпристрої використовуються для забезпечення захисту від витоку мовної інформації в лініях телефонного зв’язку пожежного оповіщення, радіотрансляції, диспетчерського зв’язку, переговорних пристроїв, а також по електромережі, акустичним і віброакустичним каналам користуються популярністю не тільки в Україні, а й за кордоном Певні успіхи компанія має на світовому ринку озброєнь. Через державних спецекспортерів, переважно, через ГК «Укрспецекспорт», підприємство експортує широкий спектр своєї продукції та послуг в країни Африки, Близького Сходу і Південносхідної Азії, інтенсивно розвивається і європейських напрямок. Сьогодні бренд «Укрспецтехніку» вже відомий широкому спектру споживачів далеко за межами своєї країни. 105


Х

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хамонд» Limited Liability Company “HAMOND”

Директор / Director

Євген Москаленко Evgeniy Moskalenko Адреса / Address вул. Валентини Терешкової, 15, м. Одеса, Україна, 65078 15 Valentiny Tereshkovoy str., Odessa, Ukraine, 65078 +38 048 794 28 38 +38 048 794 28 38 hamondrifle@gmail. com www.hamondrifle. com/ru

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Фирма «Hamond» занимается профессиональной разработкой и производством глушителей для огнестрельного оружия. И, несмотря на то, что в целом мы молодая команда – проделанная нами работа предполагает огромный практический опыт в этой сфере. В настоящее время компания самостоятельно выполняет все работы по: • Проектированию, тестированию и разработке новых моделей глушителей. • Производству высокоэффективных глушителей Hamond для огнестрельного оружия. • Разработке фирменного оригинального дизайна глушителей, чехлов, реализации своей продукции. Новые модели глушителей Hamond мы проектируем на основе математического моделирования процессов течения газов в глушителях. Именно благодаря точным расчётам, нам удалось достигнуть высокой степени поглощения звука шума выстрела глушителями. Глушители Hamond В настоящее время мы выпускаем несколько моделей: Глушители Hamond серии «M .30» и «L .338» разработаны специально для использования в военных и гражданских винтовках. Данная серия не предназначена для использования в штурмовых винтовках и автоматическом оружии с режимом стрельбы очередями. Важное преимущество данных моделей универсальность, позволяющая использовать один прибор для большого количества оружия, низкий вес, небольшая добавочная длина к оружию. Глушитель для малокалиберных винтовок Hamond 22 LR предназначен для оружия под патрон кольцевого воспламенения, главное преимущество данной модели сверхмалый вес и габариты. Готовятся к выпуску новые модели. Hamond SVD  – глушитель предназначенный для винтовки СВД, быстросъемный, монтируется поверх штатного пламегасителя. Hamond Ак 74- глушитель предназначенный для автоматов серии Ак 74. Компактный, имеет собственный пламегаситель. Hamond 9 мм  – глушитель для короткоствольного оружия, работает с оружием с подвижным стволом.

For over 10 years our company Hamond specializes in professional development and manufacture of suppressors for firearms. And despite the fact that in general we are a young team, the work performed by us supposes an extensive practical experience in this field. Currently, our company independently performs all work on the following: • Design, testing and development of new suppressor models in order to obtain the most satisfactory results. • Production of high performance Hamond suppressors for firearms. • Development of a corporate original design for suppressors, cases, and sale of our products. We design new models of Hamond suppressors on the basis of mathematical simulation of the flow of gases in suppressors. And thanks to the accurate calculation, we have managed to achieve a high degree of sound absorption from a shot with suppressor. Hamond Suppressors We offer Hamond suppressors S .223, M .30 and L .30 series specially designed for use in military and civilian rifles. This series is not intended for use in assault rifles and automatic firearms with burst mode. Basic specifications of Hamond suppressors: • This suppressor model is made of titanium and anodized aircraft-grade aluminum. • The suppressor has 24*1.5 thread (right-hand or lefthand) at the rear for attaching special adapter when connecting to the barrel. • Hamond suppressor has 7 baffles and increases the size of rifle by about 156 mm (6.1”), and it can be used in calibers of 5.45Х39 5.56Х45 (.223Remington) to .338LM. • Hamond suppressors are available with 3 diameters of bullet holes to be able to be used in weapons of different caliber. • Depending on the cartridge caliber Hamond suppressors reduce shot noise up to 72 dB. However, please remember that no suppressor can reduce the noise level of the weapons automatics and the sound of a bullet during its passage through the air. Under normal use Hamond suppressors reduce the noise, which helps to reduce the risk of injury to the ears, but the manufacturer can not be held responsible for all the risks or hearing injuries.

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

108

Виробництво глушників.

Manufacture of suppressors.


Х

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківський завод засобів індивідуального захисту» Limited Liability Company Kharkov factory of personal protective equipment

Директор / Director

Глущенко Роман Олегович Roman Glushenko Адреса / Address вул. Механизаторів 4, Харьквв, Україна, 61075 4, Mehanizatorov str, Kharkov, Ukraine, 61075 +38 050 134-08-39 +38 057 755-76-19 info@rarog.net.ua www.rarog.net.ua

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Харківський завод засобів індивідуального захистуодин з найбільших виробників засобів індивідуального захисту (бронежилетів) для армійських, поліцейських і цивільних потреб. ХЗСІЗ співзасновник Громадської організації «Асоціація українських виробників балістичного захисту». Під власним брендом «Rarog», завод виробляє серію тактичного спорядження включаючи підсумки для бронежилетів і ременно-плечові системи. Серед нашої подукции: • армійські бронежилети і бойові костюми Plastoon – нова концецпія індивідуального захисту бійця. Концепція розроблялася на підставі досвіду ведення бойових дій Українське армією і Національною гвардією. • тверді і м’які баллітіческіе плити, клас захисту NIJ I-IV; • поліцейкіе бронежилети Police Protection Vest; • військова форма для жінок • тактичний комплекс «Хижак»  – інноваційна розробка дозволяє істотно збільшити (до 600 патронів) ношений боєзапас кулемета. Склад комплексу: пудеметний короб підвищено ємності на 500600 патронів, гнучкий рукав автоматичної подачі патронів, спеціальний тактичний ранець з системою PALS, ременно-плечова система.

Kharkiv PPE factory is one of the largest manufactures of body armor for military and civilian needs in Ukraine. The factory produces the series of tactical equipment by its own brand “Rarog”. KPPEF is the founder of NGO “Association of Ukrainian producers of ballistic protection”. Products of our factory include: • bulletproof vest and bulletproof suit for army Plastoon – is a new personal protection system concept for soldiers. All nowadays inventions across the world and war fighting experience of ukrainian army and National Guard have been taken in the development of the concept; • soft and hard armor plates, type of protection NIJ I-IV; • bulletproof vest for police  – Police Protection Vest; • combat uniforms for women; • tactical complex “Predator” – special equipment for machine guns with different caliber. TC Predator includes: Cartridge box heightened capacity on 500600 cartridge, automatic ammunition belt, special tactical cartridge box backpack with PALS system, belt-shoulder system.

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

Виробництво бронежилетів та тактичного спорядження& модернізація зброї.

Manufactures of body armor & weapons modernization.

109


Х

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хелітрейнінг Україна» Limited Liability Company Helitraining Ukraine

Директор / Director

Козенко Олександр Юрійович Oleksandr Kozenkо Адреса / Address вул. Сковороди, буд. 54, с. Рокитне, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., Україна, 39740

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

ТОВ «Хелітрейнінг Україна» – інноваційна наукововиробнича компанія, діяльність якої спрямована на: • підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та тренажерну підготовку льотного та інженерно-технічного персоналу вертольотів Мі-8АМТ (Мі-171) і Мі-8МТВ-1 у власному, сертифікованому Державною авіаційною службою України, Навчально-тренажерному центрі (м. Кременчук, Полтавська область); • розробку, проектування та виготовлення електрифікованих стендів та інтерактивних навчальних класів; • розробку сучасних зразків програмного забезпечення для тренажерів і автоматизованих навчальних систем (CBTS).

Helitraining Ukraine LLC is an innovative research and manufacture company. Our activity is aimed at: • training, recurrent training, refresher training and simulator training of pilots and engineering and technical staff of the Мі-8АМТ (Мі-171) і Мі8МТВ-1 helicopters in its own Simulator Training Center (Kremenchuk, Poltava Oblast), which is certified by the State Aviation Administration of Ukraine; • developing, engineering and manufacturing of electrified training stands and interactive educational computer classes; • developing of modern software samples for simulators and Computer-Based Training Systems (CBTS).

Skovoroda Street, 54, Village Rokytne, Kremenchuk, Region, Poltava Oblast, Ukraine, 39740 +38053679-74-99 + 38 0536 70-58-22, + 38 0536 72-58-22 office@helitraining.biz www.helitrainingukraine.com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

110

Проектування, розробка та виробництво сучасних авіаційних тренажерів кваліфікаційних рівнів FNPT-FTD (2-3), а також FFS (A, B, C, D), згідно JAR-FSTD і ICAO (док. 9625); розробка автоматизованих навчальних систем (CBTS) для підготовки екіпажів повітряних суден та технічного персоналу.

Engineering, development and manufacture of advanced flight simulators with qualification levels FNPT-FTD (2-3) and FFS (A,B,C,D), according to JAR-FSTD and ICAO levels 1-7 (doc. 9625); developing of computer based training systems (CBTS) for theoretical and simulator training of aircrafts crews and engineering and technical staff.


Ц

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Неурядова громадська дослідницька організація Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння Non-Governmental Think-Tank Organization The Center for Army, Conversion and Disarmament Studies

Директор / Director

Бадрак Валентин Володимирович Valentyn Badrak

Адреса / Address вул. Іллінська, 10, офіс 5, м. Київ, Україна, 04070 5 Of., 10 Illinska str., Kyiv, Ukraine, 04070 +38 044 425-42-10 +38 044 425-16-22 v_badrak@email.ua cacds.org.ua

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Неурядова громадська дослідницька організація «Центр досліджень армії, конверсії і роззброєння» (ЦДАКР) заснована в 1999 році з метою сприяння розвитку та поглибленню демократизації українського суспільства шляхом поширення загальноприйнятих у світі норм громадського контролю над силовими структурами. Центр досліджень армії, конверсії і роззброєння: • Досліджує темпи, напрямки та результати реформування силових структур України, співпрацює з ними; • Вивчає тенденції та перспективи трансформації національної оборонної промисловості; • Здійснює постійний моніторинг і аналіз експорту та імпорту озброєнь, продукції подвійного призначення і чутливих технологій на пострадянському просторі, а також їх розповсюдження в світі. Протягом 2013 – 2016 років ЦДАКР під редакцією В.В.Бадрака випустив ряд видань в області безпеки: «Особливості реформування ЗС І ОПК країн Центральної та Східної Європи. Уроки для України »(2013),« Щодо зниженя (часткової Втрати) оборонного потенціалу України (в течение 2004 – 2014 рр., Експертне дослідження, травень 2014 р.) »,« Нова зброя України »(2015),« Інформаційний фронт Кремля » (2016). Крім того, з 2010 по 2016 роки ЦДАКР виступив організатором ряду міжнародних конференцій в області безпеки, а також співорганізатором міжнародних форумів, проведених спільно з підрозділами НАТО в Україні.

The Center for Army, Conversion and Disarmament Studies (hereinafter referred to as CACDS) was established in 1999 as a non-governmental think-tank organization, with a mission to promote the development and expansion of democracy in Ukraine, by way of distributing best practice information on public control of the security sector. Established as a voluntary association of experts on disarmament and armament (rearmament) of regional armed forces, security sector reform, defense industry and Ukraine’s performance on the international arms market, the CACDS often deals with the subject of civil-military relations and civilian control of the security sector, as well as the development of the defense and dual-use technology industry in Ukraine. The CACDS experts are actively engaged in research on Ukraine’s participation in the international regimes for control of arms and critical technologies. The CACDS’ action priorities over the past five years include: • Independent research on Ukraine’s performance on the international arms market; • Analysis of Ukraine’s international military-technical cooperation, particularly programs on the co-development and import of defense and dual-use technologies; • Independent review of the Ukrainian Armed Forces transformation; an analysis of tendencies in the development of regional and international armed forces; • Independent review of the domestic defense industry growth; • Research on the potentials for implementing different projects in the national security and defense domains. The CACDS conducts its research exclusively by means of a multi-factor analysis of open-source information, including media reports, official and expert statements, conferences, international exhibitions and forums.

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

Аналіз та консалтинг у сфері безпеки

Research & Consulting

111


Ч

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «CHERNIHIVSKYI ZAVOD RADIOPRYLADIV»

Директор / Director

Свириденко Анатолій Олексійович Anatolii Svyrydenko Адреса / Address вул. Захисників України, 25, м. Чернігів, Україна, 14030 25, Zakhysnykiv Ukrainy, str., Chernihiv, Ukraine 14030 +38 068 351 60 66 +38 044 561 26 16 nr.zavod@gmail.com

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

ПАТ «ЧЕЗАРА» – потужне українське приладобудівне підприємство, що працює вже майже 50 років космічній галузі, а також випускає вироби військового, спеціального і цивільного застосування. На технічному озброєнні підприємства – спеціальні верстати і устаткування. Частина з них виконані по одиничній експериментальній технології, з метою виробництва високоточних радіоприладів і не мають аналогів. Наявні технології та обладнання ПАТ «ЧЕЗАРА» забезпечують повний цикл виробництва, починаючи від конструкторських розробок і закінчуючи випуском готових виробів. Основною продукцією діяльності є: • Телеметрична апаратура космічного призначення, у тому числі участь у міжнародних програмах; • Безпілотні авіаційні комплекси; • Дистанційного керування бойові модулі і системи керування вогнем для легкоброньованої техніки; • Апаратура внутрішнього зв’язку і комутації; • Датчико-перетворююча апаратура; • Устаткування спеціального призначення; • Енергозберігаючі технології.

PJSC «CHEZARA» is a powerful Ukrainian instrument-making enterprise that has been engaged for almost 50 years in the space industry, as well as manufactures products designed for military, special and civil applications. The enterprise is technically equipped with specially outfitted machine tools and facilities. Some of them are manufactured according to the individual experimental technology to produce high-precision radio devices and are unique. The available technologies and equipment of the PJSC «CHEZARA» allow for complete production cycle, starting from the design development and ending with the production of finished products. The main products are: • Telemetry equipment designed for space application, including participation in international programs; • Unmanned aerial vehicles; • Remotely controlled weapon stations and fire control systems for the lightarmoured vehicles; • Internal communication and commutation devices; • Sensor-converting equipment; • Special-purpose equipment; • Energy-saving technologies

www.chezara.com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES • • •

112

Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів. Виробництво обладнання зв’язку. Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.

• • •

Production of air and spacecraft, related equipment. Production of communications equipment. Production of instruments and equipment for measuring, testing and navigation.


Ю

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮА ТЕХНОЛОДЖІ» Limited Liability Company “UA TECHNOLOGY”

Генеральний директор / CEO

Руденко Ольга Миколаївна Olga Rudenko

Адреса / Address вул. БульварноКудрявська, 27, м. Київ, Україна, 01053 27 BoulevardKudryavska str., Kyiv, Ukraine, 01053

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Компанія «ЮА ТЕХНОЛОДЖІ» пропонує унікальні моделі безпілотних авіаційних комплексів власної розробки у класах міні та тактичний. Усі моделі вже пройшли випробування в бойових умовах та успішно виконують розвідувальні місії для підрозділів Національної поліції України й Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Від інших виробників моделі компанії «ЮА ТЕХНОЛОДЖІ» відрізняє можливість роботи у надскладних метеорологічних умовах (мороз, сніг, дощ, сильний вітер), захищені цифрові канали зв’язку та передачі відео, гіростабілізація та наявність надточної системи автоматичного наведення приймально-передавальних антен власної розробки. Усі моделі оснащені запатентованими системами парашутної та підподушкової амортизації, що унеможливлює пошкодження літальних апаратів при посадці. Оснащення БпАК такими системами дозволяє зменшити витрати на їх поточне обслуговування й ремонт та в декілька разів подовшити термін експлуатації.

The company “UA TECHNOLOGY” offers unique models of unmanned aircraft systems of its own design in mini and tactical class. All models have been tested in combat and successfully carry out reconnaissance missions for units of the National Police of Ukraine and the General Directorate of Intelligence of Ministry of Defense Ukraine. UAV models of “UA TECHNOLOGY” company differs from other manufacturers by the ability to work in extremely difficult weather conditions (frost, snow, rain, strong wind), by protected digital link channels and video sharing, and presence of gyro stabilized and presence of High-Precision automatic guidance system of receiving and transmitting antennas of own design. All models feature a patented parachute & airbag amortization, which prevents damage to the aircraft during landing. UAC equipment of such systems can reduce the costs of ongoing maintenance and repair, and several times extend service life.

+38 067 239-13-35 info@uatechnology. com.ua www.uatechnology. com.ua

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

Проектування, розробка, серійне виробництво та обслуговування безпілотних літальних комплексів

Design, development, mass production and service of unmanned aircraft systems

113


A

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

“Adaptive Weapon Systems”

Директор / Director

Олександр Косарев Alexander Kosarev

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Концепція нашої компанії полягає в пошуку і створенні нових розробок і рішень спрямованих на адаптування зброї під вимоги і антропометричні дані конкретного стрілка для виконання тактичних, практичних і спортивних завдань.

The company concept is to find and create new projects and innovations aimed at adapting to the requirements of arms and anthropometric data specific arrow to perform tactical, practical and sporting challenges.

Адреса / Address Ул. Бугаевская, 35, оф. 412, Одеса, Україна, 65005 412 Of., 35 Bugayovskaya str., Odessa, Ukraine, 65005 +38 048 796 96 88 +38 048 796 96 26 awsaoc@gmail.com www.adaptiveweapon. systems

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

114

Адаптація зброї під стрілка. Тюнінг зброї. Дульні пристрої. Пристрої зниження звуку пострілу.

Adaptation arms for the operators. Tuning weapons. Muzzle devices. Silencers for weapons.


C

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

«Camo-Tec»

Директор / Director

Шевельов Сергій Sergii Shevelov Адреса / Address Вул. Базова, 11, м. Одеса, Україна, 65000 11, Bazova str., Odesa, Ukraine, 65000 +38 097 8882165 info@camo-tec.com camo-tec.com

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Добро пожаловать в наш интерент магазин! Магазин CAMO-TEC – это огромный выбор одежды в стиле милитари, одежды для активного отдыха – туризма, охоты и рыбалки, страйкбола и пейнтбола, одежды и обуви для повседневного ношения, военной и тактической одежды, а также аксессуаров и сопутствующих товаров отечественного и зарубежного производства. Одежда CAMO-TEC- для людей, стремящихся быть в авангарде, находящихся в постоянном движении, любящих свободу действий и вкуса. Каталог постоянно обновляется и насчитывает более трех тысяч наименований. мы сможем доставить Вам товар в любую точку Украины удобной Вам курьерской службой, почтой или Вы сможете его получить сами в г.Одессе. Для ОПТовых покупателей есть возможность изготовления партии товара по Вашим образцам и характеристикам в кратчайшие сроки. Оплата осуществляется переводом через Privat24 на карту Приват банка(предпочтительно) или любым иным способом, по согласованию сторон. У нас есть стиль, практичность одежды, ее удобство, качество и доступность в цене, работает гибкая система скидок для каждого клиента! Приходите к нам и оставайтесь с нами! С Уважением, Ваш CAMO-TEC ))

Shop CAMO-TEC – a huge selection of clothing in military style. CAMO-TEC- Clothing for people who love the movement, freedom of action and taste. Come and stay with us! Sincerely, Your CAMO-TEC))

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

Мілітарі одяг, виробництво, продаж.

Military clothing manufacture, sale.

115


I

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Представництво фірми «INFORA LIMITED», Республіка Кіпр Representative office of the company «INFORA LIMITED», Republic of Cyprus

Генеральний директор / CEO

Венелін Чавдаров Venelin Chavdarov Адреса / Address

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Компанія «INFORA LIMITED» має право займатися імпортом, експортом, купівлею, продажем, обміном, або будь-яким іншим чином торгувати товарами та продуктами будь-якого виду та найменування, а також продавати збройні системи, військові матеріали, захисні та оборонні системи та обладнання, боєприпаси, вибухові речовини, і взагалі будь-який вид військового обладнання, товари, індустріальні продукти, мінерали, та обмінювати будь-який вид зброї та прості збройні системи та інші подібні продукти, проводити консультації стосовно військових технологій та винаходів. Компанія «INFORA LIMITED» також є дистриб,ютером болгарських підприємств «ARKUS AD» та «DUNARIT CORP.».

«INFORA LIMITED» company has the right to carry on works of imports, exports, buying, selling, exchanging or in any other way trading of goods and products of any kind and denomination as well as to sell arming systems, military materials, offensive and defensive systems and equipment, ammunitions, explosives and generally any kind of martial and military equipment, goods, industrial products, minerals and to exchange any kind of weapons and common arming systems and other relevant products, to carry on works of consultants on military technology and inventions. The company “INFORA LIMITED” is a distributor of such Bulgarian enterprises as «ARKUS AD» and «DUNARIT CORP.».

вул. Турівська 24, літера-А, Київ, Україна 04080 24-A Turivska str., Kyiv, Ukraine, 04080 +38 044 4676956 +38 044 4676956 mky.infora@gmail.com www.doradoalliance.com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

116

Представництво є структурним підрозділом компанії «INFORA LIMITED».

The representative office is a subdivision of the company «INFORA LIMITED».


O

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

“OPERATORS Shooting Team”

Директор / Director

Владислав Костик Vladislav Kostik

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

OPERATORS Shooting Team – команда однодумців, які популяризують і розвитком оборонної стрільби. Ми організуємо і проводимо тренування зі стрільби в Одеса, по принципам IDPA, IDPA DMG (Defensive Multi-Gun), тактична стрілянина ACTS, високоточна стрільба, снайпінг. Наш колектив складається з колишніх військовослужбовців військ спеціального призначення, співробітників силових структур і стрільців-спортсменів.

Operators are the team of fellow-thinkers who promote and develop defensive shooting sport in Ukraine. We provide shooting trainings in Odessa, our interests center around defensive shooting (IDPA), Defensive Multy-Gun (IDPA-DMG), tactical shooting (ACTS). Our team consists of former law-enforcement officers, military veterans and sport-shooters. Operators are closely involved in providing training courses for military units and police.

Адреса / Address Ул. Добровольского, 74-67, Одеса, Україна, 65053 67 Of., 74 Dobrovol`skogo str., Odessa, Ukraine, 65053 +38 066 778 24 06 +38 066 778 24 06 utsa.staff@gmail.com www.operators-st.com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

Тренування та семінари для законних власників зброї, співробітників силових структур і підрозділів ЗСУ.

Trainings and seminars for legal gun owners, law enforcement officers and military units.

117


U A

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Українська агенція з перспективних науково-технічних розробок Limited Liability Company “Ukrainian Advanced Research Project Agency

Президент компанії / President

Ігор Кабаненко Ihor Kabanenko Адреса / Address вул. ПівнічноСирецька, 1-3, Київ, Україна, 04136

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Українська агенція з перспективних науково-технічних розробок (UA.RPA) займається розробкою та виробництвом високотехнологічних виробів оборонного призначення. Компанія UA.RPA об’єднала високопрофесійних менеджерів, науковців, інженерів та технологів, які створюють новітні зразки і системи на базі сучасних технологій подвійного призначення в інтересах забезпечення технологічної переваги на полі бою. Спираючись на національні дослідження та вітчизняне виробництво, ми зосередили нашу роботу на таких напрямах, як електроніка і мікроелектроніка, новітні матеріали, автоматизація процесів бойового управління, роботизація, інтерактивні тренажери-симулятори, системи нічного бачення, лазерні технології та радіокомунікації.

Ukrainian Advanced Research Project Agency (UA. RPA) develops and manufactures high-tech products for defense. Team of UA.RPA brings together professional managers, scientists, engineers, technologists, and works on creation advanced models and modern systems based on dual-use technologies in order to ensure technological superiority on the battlefield. Relying on national researches and production, we focused our work in such areas as electronics and microelectronics, advanced materials, battle management automatization, robotization, advanced training simulators, night vision systems, laser technology and radio communications.

Pivnichno-Syretska str, 1-3, Kyiv, Ukraine, 04136 +38 044 200 42 14 +38 044 200 42 14 uarpa.com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

118

Виробництво у сфері оборони та безпеки.

Defence&Security.


1

УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Дочірнє підприємство «171 Чернігівський ремонтний завод» Subsidiary enterprise “171 CHERNIHIV REPAIR PLANT”

Директор / Director

Матвієць Олександр Миколайович Aleksandr Matviiets Адреса / Address вул. О. Кошового, 1, м. Чернігів, Україна, 14029

ОПИС КОМПАНІЇ:

COMPANY DESCRIPTION:

Підприємство створене на виробничій базі Державного підприємства Міністерства оборони СРСР «171 військовий завод», що має багаторічний досвід виробництва та капітального ремонту автомобільної техніки для наземного забезпечення польотів і спеціальних машин, необхідних для утримання аеродромів в експлуатаційній готовності. Ми готові поставити під замовлення авіаційну наземну техніку, застосовувану як на військових аеродромах так і в цивільних аеропортах, провести капітальний ремонт автомобільних шасі, двигунів і агрегатів різних спецавтомобілів. За технічним станом постачається техніка: нова, після капітального ремонту, зі зберігання (1 категорії, без виробничого напрацювання), а також у робочому стані ( 2 категорії) з передпродажною підготовкою.

The company, founded on the industrial base of the State Enterprise of the Ministry of Defense of the USSR, “171 Military Plant”, has many years of experience in manufacturing and production of vehicles major repairs for the ground support operations and special machinery necessary for the maintenance of airfields in operational readiness. We are ready to supply you, under the order, the aviation land equipment, applied at military airfields and civilian airports, to overhaul the chassis, engines and accessories for the different special vehicles. Technical condition of the supplied equipment is: the new, after major maintenance, with storage (1 category, without production operating time), and operational (2 categories) with presale preparation.

1, Koshovoho str., Chernihiv, Ukraine, 14029 +38 067 235-49-77 +38 097 557-90-27 +38 04622-5-39-45 171.repair@gmail.com www.171charz.com

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ / COMPANY’S SPHERE OF ACTIVITIES •

Реалізація, ремонт, модернізація, утилізація засобів наземного забезпечення польотів, вантажних автомобілів, спеціальної та інженерної техніки.

Тhe manufacture, sale, repair, modernization and disposal of trucks, special and engineering machinery of the means of ground support of flights.

119


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

120

Бронетехніка Military Armored Vehicles

Інженерне обладнання Combat Engineering Systems

Автомобільна техніка та транспортні платформи Motor Vehicles & Transport Platforms

РХБ засоби NBC Protection Systems

Стрілецьке озброєння та гранатомети Small Arms & Grenade Launchers

Ремонт, відновлення та модернізація озброєння та техніки Repair, Maintenance and Upgrade of Military Equipment

Оптичні засоби Optics

Адаптація та тюнінг зброї Weapon Tuning & Adaptation

Системи озброєнь Weapons Systems

Логістика Logistics

Засоби балістичного захисту Ballistic Protection Systems

Формений одяг та засоби спорядження Uniforms & Personal Equipment Items

Зв’язок та електронні технології Communications & Electronics

Медичні засоби Medical Equipment

Радіолокація Radar Systems

Тренажери та симулятори Simulators

Геоінформаційні системи Geographic Information Systems

Підготовка та навчання Training

Протиповітряна оборона Air Defense Systems

Дослідження та розробки R&D Projects

Системи та засоби розвідки Intelligence, Reconnaissance & Surveillance Systems

Виробниче та випробувальне устаткування Manufacturing and Testing Equipment

Засоби радіоелектронної боротьби Electronic Warfare Systems

Виробництво вузлів та агрегатів Component and Subassembly Production

Авіація Aircraft

Торгівельно-посередницька діяльність Trade Mediation Services

Авіаційне озброєння Aircraft Armaments

Експортно-імпортні операції Export/Import Operations

Безпілотні авіаційні системи Unmanned Aircraft Systems

Безпека та охорона об’єктів Safety; Site & Facility Protections

Космічні засоби Aerospace Systems

Спеціалізований консалтинг Specialized Consulting Services

Морське озброєння Naval Weapons Systems

Спеціалізовані ЗМІ Specialized Media Outlets


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

АЛФАВІТНИЙ ІНДЕКСАТОР INDEX OF COMPANIES

121


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Назва компанії Company name

Керівник компанії CEO

Адреса Address

Телефон Phone

Факс Fax

Адреса ел.пошти, E-mail

Адреса сайту Website

«АвтоКрАЗ», ПАТ AutoKrAZ

Черняк Роман Євгенович Chernyak Roman

вул. Київська 62, Кременчук, Україна, 39631 +380536766200 62, Kyivska St., Kremenchuk, Ukraine, 39631

+380536766208

info@kraz.ua

«Автомоторс», ДП “Automotors“, SC

Дірінько Павло Станіславович Dirinko Pavlo

вул. Мельникова 12А, офіс 1, м. Київ, Україна, 04050 +380442065218 12A Melnikova, Off.1, Kyiv, Ukraine, 04050

+380442065226

admin@ www.automotors. automot.kiev.ua com.ua

“Автоскладальний завод № 2” (“Богдан Моторс”) “CAR ASSEMBLY PLANT №2” (“BOGDAN MOTORS”)

Сопіт Владислав Деонізійович Vladyslav Sopit

вул. Електриків, 29А, м. Київ, Україна, 04176 +380442777390 29A Elektrikiv str., Kyiv, Ukraine, 04176

igor.osadchiy@ dozor-auto. +380472339388, com.ua, +380442777390 admin@bogdan. ck.ua

«Адрон», НВФ, ТОВ ADRON Ltd., RDC

Архипов Микола Іванович Nikolai Arkhypov

2/10. вул. Мельникова, Київ, Україна, 04050 2/10, Melnikova Str., Kyiv, Ukraine, 04050

+380442449043

«Аеротех ЛТД», ТОВ “Aerotech LTD”, LLC

Вул. Набережна Перемоги, 26Б, Дніпропетровськ, Шамаєв Євген Україна, 49094 Володимирович Naberezhnaya Pobedy Str., Yevgeniy Shamaev 26B, Dniepropetrovsk, Ukraine, 49094

+38567908565

«Аеротехніка-МЛТ», НВП ТОВ “Aerotechnica-MLT”, RPF

вул. Баумана,12, Київ, Ярошенко Микола Україна, 03190 Васильович Baumana str. 12, Kyiv, Yaroshenko Mykola Ukraine, 03190

+380445911575

«АТЛОН АВІА», НВП, ТОВ «Athlon AVIA», SPE, LLC

В’юнник Артем Андрійович Artem Vyunnyk

вул. Ревуцького, 42Г, м. Київ, Україна, 02140 +380443382278 42G Revutskogo str., Kyiv, Ukraine, 02140

«БРІГ ЛТД», ТОВ “BRIG Ltd Co”, LLC

Ісенко Олег Oleg Isenko

вул. Новгородська, 3 Б, Харків, Україна, 1145 3B Novgorodskays str., Kharkiv, Ukraine, 61145

«ВК Система», НВК, ТОВ «VK System», SPC, LLC

Вул. Тракторна 9А, Мишкевич Тетяна м. Васильків, Київська обл., Сергіївна Україна, 08600 Tetiana 9A, Tractorna Str., c. Vasilkiv, Myshkevych Kyivska obl., Ukraine, 08600

«Делім-Україна», СУНП, ТОВ JV Delim-Ukraine Ltd

вул. Довбуша 1, м. Львів, Лукасевич Роман Україна, 79008 +380322975040 Roman Lukasevych 1 Dovbusha Str., Lviv, Ukraine, 79008

Діфенс Експресс, ІКК, ТОВ DEFENSE EXPRESS MCC, LLC

Згурець Сергій Григорович Zgurets Sergii

вул. Іллінська, 10, офіс 5, м. Київ, Україна, 04070 5 Of., 10 Illinska str., Kyiv, Ukraine, 04070

«Завод «Ленінська кузня», ПАТ “Plant “Leninska Kuznya”, PJSC

Шандра Валерій Олександрович Mr. Valeriy Shandra

вул. Електриків,26, Київ, Україна, 04176 26 Elektrikov str., Kyiv, Ukraine, 04176

«Завод «Фрегат», ПАТ «The Plant «Fregat», PJSC

вул. Корабельна, 50, Первомайськ, Миколаiвська Красніков Дмитро обл., Україна, 55210 Анатолійович 50, Korabelnaya str., Dmytriy Krasnikov Pervomaisk, Mikolaiv region, Ukraine, 55210

122

+380442399652

+380445911576

www.autokraz.com.ua

Сфера діяльності Sphere of activities

Стор. в Каталозі Page in Directory 40

41

bogdan.ua/uk/ tehnika-viyskovogopryznachennyadozor-avto www.facebook. com/Bogda­n­ ArmoredVehicles

42

alyoshin@ adron.ua

www.adron.ua

43

info@aviatechnologies. com

www.aviatechnologies.com

44

info@ www.aerotechnica.ua aerotechnica.ua

46-48

info@athlonavia. www.athlonavia.com com

50

+380577604891

+380577604892

brigone@brigltd.com

www.brig-ltd.com

51

+380443380546

+380443380547

vks_office@ ukr.net

vksystem.com.ua

52

+38032276575

office@delimfurniture.com delim-furniture.com, delimlviv@ ykk.in.ua, gmail.com delim-textile.com uadelim@gmail. com

+380444254210

+380444251622

defen­se­ express@i.ua

+380444252150

+380443517717

tddir@lk.kiev.ua www.lk.kiev.ua

56

+380509329371

+380567902215

ischenko@ amgroup.dp.ua

57

www.defense-ua. com, issuu.com/ ukrainian_defense_ review

fregat.mk.ua

53

54-55


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Назва компанії Company name

Керівник компанії CEO

Адреса Address

Телефон Phone

Факс Fax

Адреса ел.пошти, E-mail

Адреса сайту Website

Сфера діяльності Sphere of activities

Стор. в Каталозі Page in Directory

«ІНДУСТАР-М», ТОВ “INDUSTAR-M“, LLC

Мітченко Євген Іванович Yevgen Mitchenko

вул. Тимірязєвська, 2, Київ, Україна, 01014 2, Timiryazevskaya str., Kyiv, Ukraine, 01014

+380442867392, +380442867392, info@ +380442867356, +380442867356, industar-m. +380442865890 +380442865890 com.ua

«ІНЖЕНЕРНЕ БЮРО АВІАЦІЙНОГО ІНСТИТУТУ», ТОВ “ENGINEERING BUREAU OF AVIATION INSTITUTE“, LCC

Комерційний директор, Ирина Чупова Irina Chupova, Commercial Director

вул. Котлова (Велика Панасівська), 115, м. Харків, Україна, 61017 115 Kotlova (Velyka Panasіvska) str., Kharkiv, Ukraine, 61017

+380577190401

+380577190399

ІГ «АЗОВ» “AZOV” EG

Богдан Зварич Bogdan Zvarych

прос. Перемоги, 83, м. Київ, Україна, 03115 83 Peremohy Ave., Kyiv, Ukraine, 03115

+380503811456

«ІнтерПроІнвест», ТОВ InterProInvest, LLC

ВАРІБРУСОВ Сергій Тимофійович, VARIBRUSOV Serhii

вул. Драгоманова, 17 офіс 263, Київ, Україна, 02068 17 Drahomanova Str., office 263, Kyiv, Ukraine, 02068

+380443648533

+380443648533

ip_interpro@ ukr.net

«КВАЗАР», ПАТ Kvazar PJSC

Головний інженер, Смолич Олександр Smolych Alexandr, Chief Engineer

вул.Північно-Сирецька, 3, м. Київ, Україна, 04136 +380442009313 Severo-Syretskaya Str. 3,Kyiv, Ukraine, 04136

+380442009392

pv@kvazar.com www.kvazar.com

64

Конструкторський центр «Dream car» Design center «Dream car»

Ляшенко Вячеслав Борисович Vyacheslav Lyashenko

вул.Таманська, 8/7, м.Дніпро, Україна, 49112 +380675634832 8 оf., 7 Tamanska str., Dnipro, Ukraine, 49112

+380567282990

lyashenkolyashenko-slava. slava@yandex.ru narod.ru

65

«КОНТРОН Україна», ТОВ Kontron Ukraine LTD

Бородюк Андрій Васильович Borodiuk Andrii, Director

пр.-т Гагаріна 23 офіс 909, Київ, Україна, 02660 Haharina av. 23 of 909, Kyiv, Ukraine, 02660

+380445022232

Andrey. borodiuk@ kontron.kiev.ua

www.kontron.com

66

«КРУК Індастріс», ТОВ “CROOK Industries”, LLC

Хмара Артем Миколайович Khmara Artem

вул. Ежена Потьє, 12, офіс 510, м. Київ, Україна, 03057 510 Of., 12 Ezhena Potie str., Kyiv, Ukraine, 03057

+380934921048

inbox@crook. com.ua

www.crook.com.ua

67

«МАРКЕТ-МАТС», ТОВ «MARKET-MATS», LLC

Звада Олександр Олександрович Alexander Zvada

вул. І . Франка, 7, Львів, Україна, 79005 7, Ivana Franko str., Lviv, Ukraine, 79005

+380322601707, +380322970883 +380322601787

vpk@mats. lviv.ua

www.marketmats.com

68

«МАТЕ­РІАЛО­ ЗНАВСТВО», ТОВ «MATERI­ALO­ ZNAVSTVO», LLC

Колядін Сергій Володимирович Sergii Koliadin

вул. Довнар-Запольського, 8, м. Київ, Україна, 04116 8, Dovnar-Zapol’skogo str., Kyiv, Ukraine, 04116

+380445012158

+380445012276

mater­ialo­ znavstvo@ gmail.com

www.mate-armour. com.ua viparmor.com.ua

69

«Медінжиніринг», Іванова Анна ТОВ Сергіївна “Medengineering”, LLC Ivanova Anna

вул. В. Хвойки, 21, офіс 126/5, м. Київ, Україна, 04080 +380442271890 of. 126/5. 21 V. Hvoyki str., Kyiv, Ukraine, 04080

+380445865342

viddi.medeng@ gmail.com

www.medengcorp.com

70

«Метекол», НВП METECOL

Вербний Микола Mykola Verbnyi

вул. Незалежності, 13, Чернігівська обл., м. Ніжин, Україна, 16600 13 Of., Nezalezhnosti str., Nezhin, Ukraine, 16600

+380463152497, +380463151941, +380463152497 +380463152938

metecol@ epsilon.com.ua

www.metecol.org www.metecol.com.ua

71

«Миколаївський тепло­возо­ремонтний завод», ТОВ Nikolaev Locomotive Repair plant, LLC

Сімченко В’ячеслав Валентинович Simchenko Vjacheslav

вул. Знаменська 16А, м. Миколаїв, Україна, 54037 Znamenska Street 16A, Mykolajiv, Ukraine, 54037

+380512709071

+380512709071

ooontrz@gmail. www.fb.com/ooontrz com

72

«НВО «АВІА», ТОВ SPA “AVIA”, Ltd

Моцарь Валерій Анатолійович Motsar Valerii

вул. Леонова, буд. 2/27, м. Кременчук, Україна, 39612 +380536742863 2/27 Leonova Str., Kremenchuk, Ukraine, 39612

+380536742863

office@avia-ts. com

73

info@inburo. com.ua, inburo@ukr.net

www.industar-m. com.ua

58

www.inburo.com.ua

59

azov-sv@ukr.net azov.co

60

61-63

www.avia-ts.com

123


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Назва компанії Company name

«НВП «АЙТЕК», ТОВ ”SPC ”I T E C”, LLC

Керівник компанії CEO

Адреса Address

Телефон Phone

Факс Fax

Вул. Пирогова, буд.10Г, офіс Андрій Караванов 14, Київ, Україна, 01030 +380993562009, Andrey Karavanov 14 Of., 10-G Pirogova str., +380443386860 Kyiv, Ukraine, 01030

Адреса ел.пошти, E-mail

Адреса сайту Website

Сфера діяльності Sphere of activities

Стор. в Каталозі Page in Directory

info@itec. kiev.ua

www.itec.kiev.ua

76

www. patoncorporation.com www.patoncorp.com

77

вул. Велика Васильківська, 72, офіс 45, поверх 17, м. Київ, Україна, 03680 72, Velyka Vasylkivska Str., office 45, 17th floor, Kyiv, Ukraine, 03680

+380443001237

+380443001237

vishtal@tve. com.ua

вул. Малинська, 20А, Київ, «ПРАКТИКА», НВО, ВИСОЦЬКИЙ Олег Україна, 03680 ПрАТ Миколайович 20A Malinskaya Str., Kiev, PJSC RPA “PRACTIKA” Oleg VYSOTSKY Ukraine, 03680, Ukraine

+380444235580 /81/82

+380444235580 /81/82

zavod@practika. www.practika.ua com.ua

вул. Пушкінська 20 А, Коршиков Дмитро м. Київ, Україна, 01004 Сергійович +380442350601 21A Of., Pushkinska str., Kyiv, Dmitry Korshikov Ukraine, 01004

+380442350601

info@ kamuflayg.com

www.kamuflayg. com.ua, www.kamuflayg.com

81

info@rodacomputer. com.ua

www.roda-computer. com.ua www.roda-computer. com

82-83

Оленчук Олексій «ПАТОН», Корпорація Богданович PATON CORPORATION Oleksii Olenchuk

«Прапорщик Груп», ТОВ “Praporshik Group”, LLC

«РОДА-КОМП’ЮТЕР», Нечет Роман ТОВ Миколайович Roda-compuret GmbH Nechet Roman

Вул. Льва Толстого 33 оф. 75, м. Київ, Україна, 01032 +380443928415 office 75, 33 Lva Tolstogo str., Kyiv, Ukraine, 01032

78-80

«Сатурн», НВП»,ПАТ “Saturn”, SPE, PJS

Проспект Леся Курбаса, 2-Б, Чміль Володимир Київ, Україна, 03148 Мусійович 2 В, Lesya Kurbasa avenue, Volodymyr Chmil Kyiv, Ukraine, 03148

+380444079372

+380444079372

chmil@nbi. com.ua

www.jssaturn.com

84

«СКБ УКРЕЛЕКТРО­ МАШ», ТОВ SKB Ukrelectromash, LLC

Колесников Александр Александрович Aleksandr Kolesnikov

Вул. Іскринська, 37, Харків, Україна, 61001 37, Iskrynskaya Str., Kharkiv, Ukraine, 61001

+380577662577

+380577662599

info@ukrskb. com.ua

www.ukrskb.com.ua

85

«Спаринг-Віст Центр», НВПП, ТОВ “Sparing-Vist Center”, SPPE

Смук Ростислав Теодорович Rostyslav Smuk

вул. Володимира Великого, 33, Львів, Україна, 79026 33 V. Velykoho Str., Lviv, Ukraine, 79026

+380322421515

+380322422015

market@ ecotest.ua, sales@ecotest. ua

www.ecotest.ua

87

«ТЕРМАЛ ВІЖН ТЕКНОЛОДЖИС», ТОВ “THERMAL VISION TECHNOLOGIES”, LLC

Петро Лєсков Peter Leskov

вул. Рейтарська 25, Київ, Україна, 01034 25, Reytarska Str., Kyiv, Ukraine 01034

+380442344217

+380442353028

office@tvtthermal.com

tvt-thermal.com/

88

«Темп-3000» НВП, Євтушенко Юрій ТОВ Вікторович ‘TEMP-3000’ SRE, LLC Yevtushenko Yuriy

Ул. Курортная,15А, Ворзель, Киевская Область, Украина, 08296 15A Kurortna str. Vorzel, Kyiv region, Ukraine, 08296

+380443603726 +380502999027 +380980064996

«ТЕХІМПЕКС», НВК, ТОВ “TECHIMPEX” Ltd, SPC

Калина Володимир Едуардович Volodymyr Kalyna,

Вул. Кудряшова 16, Офіс 383, Київ, Україна, 03035 Office 383, 16 Kudryashova Str., Kyiv, UKRAINE, 03035

+380442200800

+380442200803

techimpex@i.ua www.tie.in.ua

90-95

«УКРІННМАШ», Корпорація “UKRINNMASH” Corporation

Людмила Волошина Liudmyla Voloshyna

вул. Плеханівська,117, Харків, Україна, 61037 +380503646167 117 Plekhanivska str., Kharkiv, +380572527002 Ukraine, 61037

+380572524173

ivo1959@ukr. net uim.vli@gmail. com

96-97

+380442771778

+380442771778

info@ukrarmor. com

www.ukrarmor.com

98

+380442233911 +380673257236

vn@uarm.co

uarm.co

99

вул. О. Довженка 18, Київ, “Українська Кузьма Олександр Україна, 03057 бронетехніка”, КВП Олександрович 18 O. Dovzhenka Street, Kyiv, «UKRAINIAN ARMOR» Kuzma Oleksandr Ukraine, 03057 «Українська Броня», ТОВ Ukrainian Armor LLC

124

В’ячеслав Наливайко Vyacheslav Nalivayko,

просп. Повітрофлотський 94А, м. Київ, Україна, 03151 Povitroflotskyi Ave. 94a, Kyiv, Ukraine, 03151

info@temp3000. com www.temp3000.com armorsales@ temp3000.com

89


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

Назва компанії Company name

Керівник компанії CEO

Адреса Address

Адреса ел.пошти, E-mail

Сфера діяльності Sphere of activities

Стор. в Каталозі Page in Directory

Телефон Phone

Факс Fax

+380442579924

+380442579914

office@usptech. www.ust.com.ua kiev.ua

+380487942838

+380487942838

hamondrifle@ gmail.com

www.hamondrifle. com/ru

108

вул. Механизаторів 4, Харьквв, Україна, 61075 +380501340839 4, Mehanizatorov str, Kharkov, Ukraine, 61075

+380577557619

info@rarog. net.ua

www.rarog.net.ua

109

www.helitrainingukraine.com

110

вул. М. Максимовича, 2, м. Київ, Україна, 03022 2, M. Maksimovica str., Kyiv, Ukraine, 03022

Адреса сайту Website

«Укрспецтехніка», ХК, ПАТ “Ukrspetstechnika”, HK, JSC

Кошова Віра Анатоліївна Vira Koshova

«Хамонд», ТОВ “HAMOND”, LLC

вул. Валентини Терешкової, Євген Москаленко 15, м. Одеса, Україна, 65078 Evgeniy 15 Valentiny Tereshkovoy str., Moskalenko Odessa, Ukraine, 65078

«Харківський завод засобів індивідуального захисту», ТОВ Kharkov factory of personal protective equipment, LLC

Глущенко Роман Олегович Roman Glushenko

«Хелітрейнінг Україна», ТОВ Helitraining Ukraine, LLC

вул. Сковороди, буд. 54, с. Рокитне, Кременчуцький р-н, Козенко Полтавська обл., Україна, Олександр 39740 +380536797499 Юрійович Skovoroda Street, 54, Village Oleksandr Kozenko Rokytne, Kremenchuk, Region, Poltava Oblast, Ukraine, 39740

ЦДАКР CACDS

Бадрак Валентин Володимирович Valentyn Badrak

вул. Іллінська, 10, офіс 5, м. Київ, Україна, 04070 5 Of., 10 Illinska str., Kyiv, Ukraine, 04070

+380444254210

+380444251622

v_badrak@ email.ua

cacds.org.ua

111

«ЧеЗаРа», ПАТ “ChZaRa” PJSC

Свириденко Анатолій Олексійович Anatolii Svyrydenko

вул. Захисників України, 25, м. Чернігів, Україна, 14030 25, Zakhysnykiv Ukrainy, str., Chernihiv, Ukraine 14030

+380683516066

+380445612616

nr.zavod@ gmail.com

www.chezara.com

112

«ЮА ТЕХНОЛОДЖІ», ТОВ “UA TECHNOLOGY”, LLC

Руденко Ольга Миколаївна Olga Rudenko

вул. Бульварно-Кудрявська, 27, м. Київ, Україна, 01053 27 Boulevard – Kudryavska str., Kyiv, Ukraine, 01053

+380672391335

info@ uatechnology. com.ua

www.uatechnology. com.ua

113

“Adaptive Weapon Systems”

Олександр Косарев Alexander Kosarev

Ул. Бугаевская, 35, оф. 412, Одеса, Україна, 65005 +380487969688 412 Of., 35 Bugayovskaya str., Odessa, Ukraine, 65005

+380487969626

awsaoc@gmail. com

www.adaptiveweapon. systems

114

Camo-Tec

Шевельов Сергій Sergii Shevelov

Вул. Базова, 11, м. Одеса, Україна, 65000 11, Bazova str., Odesa, Ukraine, 65000

+380978882165

“INFORA LIMITED”

Венелін Чавдаров Venelin Chavdarov

вул. Турівська 24, літера-А, Київ, Україна 04080 24-A Turivska str., Kyiv, Ukraine, 04080

+380444676956

Ул. Добровольского, 74-67, “OPERATORS Shooting Владислав Костик Одеса, Україна, 65053 +380667782406 Team” Vladislav Kostik 67 Of., 74 Dobrovol’skogo str., Odessa, Ukraine, 65053

+380536705822, office@ +380536725822 helitraining.biz

101-107

info@camo-tec. camo-tec.com com

115

+380444676956

mky.infora@ gmail.com

www.doradoalliance. com

116

+380667782406

utsa.staff@ gmail.com

www.operators-st.com

117

UARPA

Ігор Кабаненко Ihor Kabanenko

вул. Північно-Сирецька, 1-3, Київ, Україна, 04136 Pivnichno-Syretska str, 1-3, Kyiv, Ukraine, 04136

+380442004214

+380442004214

info@uarpa.com uarpa.com

118

«171 Чернігівський ремонтний завод», ДП “171 CHERNIHIV REPAIR PLANT”, SE

Матвієць Олександр Миколайович Aleksandr Matviiets

вул. О. Кошового, 1, м. Чернігів, Україна, 14029 1, Koshovoho str., Chernihiv, Ukraine, 14029

+380672354977 +380975579027

+380462253945

171.repair@ gmail.com

119

www.171charz.com

125


Images courtesy of www.defencephotography.com

ACCESS THE GLOBAL MARKET AT THE WORLD LEADING DEFENCE & SECURITY EVENT To enquire and reserve your exhibition space contact:

34,038

VISITORS (6% UP COMPARED TO 2013) FROM 108 COUNTRIES AIR LAND NAVAL SECURITY

T: +44 (0)20 7384 7770 E: sales@dsei.co.uk JOINT

WWW.DSEI.CO.UK/UPDC Supported by

126

Award winning

Organised by

76%

OF ATTENDEES DECISION MAKERS OR SPECIFIERS (DSEI 2015)

1,683

EXHIBITORS REPRESENTING THE WHOLE SUPPLY CHAIN

42

INTERNATIONAL PAVILIONS


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

КАТАЛОГ «УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА» 2017 «UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES»

Інформаційно-консалтингова компанія Діфенс Експрес розпочала роботу над Каталогом «УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА 2017». Каталог буде презентовано під час виставки «Зброя та Безпека 2017». Запрошуємо приватних виробників продукції оборонного призначення долучитись до створення Каталогу, надавши інформацію для формування базової сторінки. До Каталогу «УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА 2017» можуть гарантовано потрапити: • розробники та виробники продукції військового призначення та подвійного використання; • постачальники запасних частин та комплектуючих, що використовуються при виробництві озброєння та військової техніки; • підприємства, що пропонують товари та послуги, які можуть зробити Україну, українське військо та інші військові формування сильнішими; • ті, кому є що запропонувати закордонним споживачам та забезпечити надходження валюти в Україну. Запрошуємо українські та закордонні приватні оборонні компанії стати спонсорами Каталогу та отримати привабливі привілеї.

Пам’ятайте про те, що потенційні споживачі та партнери в Україні та за кордоном можуть мати потребу саме у Вашій продукції, товарах та послугах!

127


УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА UKRAINIAN PRIVATE DEFENSE COMPANIES

3 ПРОСТИХ КРОКИ, щоб потрапити до Каталогу «УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА 2017»: КРОК 1: Скачайте Інформаційну форму-заявку для розміщення базової інформації стосовно підприємства в Каталозі «УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА 2017» на сайті http://defence-ua.com

КРОК 2: Заповніть Інформаційну форму та в період з 01.11.2016 року по 30.06.2017 року надішліть заповнену Інформаційну форму, логотип компанії та 4-5 фото, що ілюструють діяльність та продукцію компанії, на електронну пошту catalog@defence-ua.com

КРОК 3: Зателефонуйте, щоб переконатись в тому, що Вашу заявку на розміщення базової інформації в Каталозі «УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА 2017» прийнято та оброблено.

+38 093 581 83 25

Більше інформації про Каталог «Українські приватні оборонні підприємства» та умови розміщення інформації в ньому шукайте на: http://defence-ua.com

Ознайомитись з Каталогом «УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА 2016» можна на http://defence-ua.com

З питань розміщення в Каталозі «Українські приватні оборонні підприємства» базової сторінки та реклами пишіть на catalog@defence-ua.com або телефонуйте за тел. +38 093 581 83 25.

Примітка: В Каталозі «Українські приватні оборонні підприємства» розміщується лише інформація відкритого характеру, що може сприяти задоволенню потреб споживачів в Україні, налагодженню коопераційних зв’язків між українськими приватними оборонними підприємствами, виникненню взаємовигідних зв’язків українських виробників з іноземними партнерами та просуванню продукції українських виробників на міжнародному ринку.

128


Profile for Defense Express

Каталог УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА  

Каталог містить інформацію про українські приватні оборонні підприємства, їх продукцію та тактико-технічні характеристики зразків, що ними в...

Каталог УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ОБОРОННІ ПІДПРИЄМСТВА  

Каталог містить інформацію про українські приватні оборонні підприємства, їх продукцію та тактико-технічні характеристики зразків, що ними в...

Advertisement