Page 1

18

Grote bedrijven willen

steeds meer groene 

We zagen het al bij windpark Krammer: de Zeeuwse vestigingen van Philips, Google, AkzoNobel en DSM kopen straks 95 procent van de stroom die door windpark Krammer wordt opgewekt (zie WindNieuws 5 van 2016, pagina 4 t/m 7). Zij willen hun productie zichtbaar verduurzamen en daarvoor lijkt het gezamenlijk inkopen van stroom van windpark Krammer een goede methode. De afgelopen jaren hoorden we het ook van onder meer Schiphol, KPN en NS, ook zij kopen grote hoeveelheden windstroom in om hun diensten te vergroenen. Hoe doen die bedrijven dat? WindNieuws zocht het uit hoe dat nu zit met de windstroom van de Nederlandse Spoorwegen en sprak met Michel Kerkhof van Eneco. DOOR TITIA VAN LEEUWEN

E

neco sloot in mei 2014 een contract met 18 verenigde spoor­bedrijven in Nederland. Er werd overeengekomen dat de bedrijven vanaf 2015 groene windstroom inkopen bij Eneco. Eerst voor de helft van de benodigde 1,35 miljard KWh/jaar, oplopend tot 100 procent groene stroom in 2018. Van de 1,35 miljard KWh is 1,2 miljard KWh voor NS en de rest voor de 17 andere kleinere railvervoerders gezamenlijk. Het contract geldt voor een periode van tien jaar (2015-2024). Michel Kerkhof: “Eneco matcht de daadwerkelijke afname van de NS en andere spoorvervoerders achteraf aan de duurzame productie. Dat gebeurt met behulp van de administratie van Garanties van Oorsprong (GvO’s), die garanderen dat de groene stroom van een bepaalde bron maar één keer aan een afnemer geleverd wordt.” Het contract behelst een groeimodel. Michel Kerkhof: “De railvervoerders WINDNIEUWS - NR.2 2018

wilden niet direct alle windstroom van Eneco in Nederland claimen. Die pro­ ductie is nog te beperkt en dan komen andere inkopers van duurzame elek­tri­ citeit in het gedrang. Daarom is in het contract opgenomen dat er geleidelijk meer groene stroom afgenomen zal worden, van 50 procent in 2015 tot aan 100 procent in 2018. Verder is afgesproken dat het om stroom van nieuwe windparken moet gaan, wind­

"De helft uit Nederland en de helft uit buiten­ landse parken voldoet voorlopig." parken die vanaf 1 januari 2014 draaien.” Eind 2016 bleek dat windparken sneller gereed waren dan gepland, waarmee 100 procent windstroom niet in 2018, maar al in 2017 kon worden bereikt. Concreet wordt een deel van de stroom nu ingekocht van het Eneco windpark

Luchterduinen. Een klein deel van de stroom van Luchterduinen (van 6 van de 43 windturbines van 3 MW) levert Eneco daarnaast vanaf 1 januari 2017 aan de TU-Delft. Voor de railvervoerders wordt naast Luchterduinen, stroom betrokken van windpark Westermeerwind in de Noordoostpolder. Daarmee heeft Eneco een langjarig contract om alle windstroom (144 MW) af te nemen. Maar met de stroom van Luchterduinen en Westermeerwind heeft Eneco nog steeds niet genoeg voor het contract met de railvervoerders. De helft van de benodigde duurzame stroom wordt daarom in het buitenland ingekocht. Het gaat om windparken in België, Finland en Zweden. De garantie voor de groene stroom uit die windparken wordt ook geleverd door GvO’s waarin is vastgelegd hoeveel kWh stroom er uit welke windturbines op welke dag is geleverd. De vraag is wat er gaat gebeuren wanneer er in Nederland nieuwe windparken beschikbaar komen, zoals Borssele.


stroom

19 Wordt daar dan de stroom van opgekocht en navenant minder van de buitenlandse windparken? Michel Kerkhof: “Er is een mogelijkheid om meer te leveren vanuit Nederland en daarmee het buitenlandse aandeel te verlagen. NS heeft echter aangegeven dat de verhouding de helft uit Nederland en de helft uit buitenlandse parken voorlopig voldoet.”

Communicatie Communicatie over stroom is altijd lastig. Mensen willen het graag begrijpen door heldere verbanden te zien; een lijntje van een bron naar een afnemer. Dus ècht zelf duurzame stroom krijgen uit het stop­contact. Aanbieders van duur­zame stroom zijn nogal eens geneigd op dat verlangen in te gaan en te stel­len dat zij direct aan jou duur­zame stroom leveren. Ook Eneco en NS hebben een promotiefilmpje (www.groenetrein.nl) gemaakt met lijntjes van het windpark Luchterduinen via een hoog­span­nings­ station en verdelers naar de NS-trein, daarmee eigenlijk ook een directe lijn naar de trein suggererend. Maar zo werkt het dus niet. De energie­ bedrijven zorgen er gezamenlijk voor dat de door hen opgewekte stroom op het landelijke elektriciteitsnet gezet wordt. Dat wordt door de netbeheerders beheerd en verdeeld. Het is een door­ gaande stroom die momen­teel nog zowel fossiel als duurzaam gevoed wordt. Het gaat er in de energietransitie om dat het duurzame deel zo snel mogelijk groeit en het fossiele deel van onze energie zo snel mogelijk vermindert. In individuele gevallen kan elektriciteit wel direct achter de meter geleverd worden. Ook bij grootverbruikers. Zo publiceerden we in WindNieuws 5 van 2017 (pagina 23 t/m 25) een artikel over een bedrijf in Kampen dat - achter de meter – haar eigen windstroom produceert en ook afneemt. Met zijn allen zitten we voornamelijk vast aan het grote net en helpen initiatieven als van de railvervoerders en Eneco om het aandeel duurzaam daarin te vergroten, tot in het net in de toekomst alleen nog maar duurzaam opgewekte stroom omgaat. WINDNIEUWS - NR.2 2018

Windnieuws jrg 35 nr 2 titia van leeuwen 16mei18  
Windnieuws jrg 35 nr 2 titia van leeuwen 16mei18