Page 1

Hugo Claus voor j a a r 2 0 1 3

1


V

ijf jaar geleden overleed Hugo Claus. Dertig jaar geleden, in 1983, verscheen de eerste druk van Het verdriet van België, de roman die gezien kan worden als de kroon op een imposant en veelzijdig literair oeuvre. Het boek wordt algemeen beschouwd als een van de beste romans uit de Nederlandse literatuur en werd ook in het buitenland ontvangen als een grandioze verbeelding van een persoon en een tijd en een land, van het Vlaamse jongetje Louis in de jaren voor, in en vlak na de Tweede Wereldoorlog. De roman verscheen in de Penguin Twentieth Century Classics. Bij gelegenheid van de dertigste verjaardag van het boek komt De Bezige Bij met een fraaie jubileumeditie. Om dit grote moment extra luister bij te zetten verschijnt Kleine encyclopedie van Het Verdriet, waarin een groot aantal bekende auteurs een aspect van de alomvattende roman op eigen wijze belicht. Veerle Claus maakt speciaal voor Valentijnsdag 2013 een keuze uit de liefdesgedichten van Hugo Claus onder de titel Je huid van pimpelmees. De Geruchten, met Het verdriet van België een van zijn beste romans, wordt herdrukt, en van De wolken verschijnt een goedkope editie. Kevin Absillis en Mark Didden, beiden kenners van het werk van Claus, schrijven over zijn leven en zijn engagement. In februari 2013 zal Behoud de Begeerte tijdens haar literair-muzikale valentijnsprogramma Saint Amour bijzondere aandacht besteden aan Hugo Claus: schrijvers als Erwin Mortier, Leonard Nolens, Marcel Möring en Maartje Wortel brengen (nieuwe) teksten over de liefde die een fragment uit de poëzie, het toneel of het proza van de meester als uitgangspunt nemen. Voor meer informatie en speeldata in Vlaanderen en Nederland: www.begeerte.be of www.behouddebegeerte.nl. Op 17 maart 2013 organiseren De Bezige Bij en Behoud de Begeerte in de Antwerpse Bourla de tweede Hugo Clauslezing, die vooraf wordt gegaan door een introductie op het leven en het werk van Hugo Claus in woord en beeld.

3

3


hugo claus Het verdriet van België Jubileumeditie van het meesterwerk

35ste druk!

A 19,90

‘This is the Great Belgian novel. An upsetting book.’ – the times

foto © stephan vanfleteren

‘Hugo Claus’ masterwork… a significant anecdotal monster of a novel that now may be destined to become a cult book in the English-speaking world.’ – the times literary supplement ‘The Sorrow of Belgium is a long, dense, rich novel, intensely moral and poetic… His characterizations of nuns, priests and long-suffering grandmothers are quite equal of anything Proust ever described.’ – the new york times book review

We zijn getuige van het leven van Louis Seynave en zijn familie in de jaren dertig en veertig van de twintigste eeuw, voor, in en na de Tweede Wereldoorlog dus. Claus beschrijft een gemeenschap van mensen die trachten te overleven in een moeilijke tijd en vooral oog hebben voor hun eigen, materiële behoeften. Ze zien hun kleine welvaart bedreigd door socialisten, joden, kunstenaars – en zijn bereid tot collaboratie met de Duitsers als hun dat zo uitkomt. Dat is de wereld waarin Louis leeft, aanvankelijk in een verstikkend internaat, later in een bijna even verstikkend ouderlijk huis. Het boek laat zich lezen als een genadeloze afrekening met de Vlaamse hypocrisie en de katholieke kleinburgerlijkheid.

‘Le Chagrin des Belges a tout pour devenir un “classique”.’ – le monde

januari 2013 • gebonden, ca. 776 pag. • 13,6 x 21,5 cm • ca. A 19,90 • isbn 978 90 234 7906 2

ISBN 978-90 234 7906 2

nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen 9 789023 479062

5


Kleine encyclopedie van Het Verdriet Een luchtige handleiding bij Het verdriet van België

› › › ›

De belangrijkste aspecten van Het verdriet van België door collega-schrijvers belicht

promotie feestelijke presentatie advertenties affiches lezersacties

Het verdriet van België is zo enorm en zo veelzijdig dat enige, liefst speelse, omsingeling en toenadering zeer welkom zijn. Daar zorgt in Kleine encyclopedie van Het Verdriet een groot aantal auteurs voor dat op geheel eigen wijze verschillende facetten van de roman belicht. Zo schrijft Maarten ’t Hart over katholicisme en Jezus, Daan Heerma van Voss over minnares en metamorfoses, A.F.Th van der Heijden over collaboratie en Oedipus, Jan van Mersbergen over zwijgen en overleven, Piet Meeuse over hottentottententoonstelling en Kwiestebiebel, en Alfred Schaffer over nonnenscheetjes, plagiaat en soldatenkoeken. Verder zijn er bijdragen van Peter Buwalda, Jan Cremer, Cees Nooteboom, Manon Uphoff, Peter Verhelst en vele anderen. In het boek is ook een fraai gesprek van Piet Piryns en Herman de Coninck met Hugo Claus opgenomen, gevoerd direct na de publicatie van de roman in 1983. ISBN 978-90 234 7916 1

januari 2013 • paperback, ca. 256 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. A 17,90 • isbn 978 90 234 7916 1 nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen 9 789023 479161

7


hugo claus Je buik van pimpelmees Liefdesgedichten uitgekozen door Veerle Claus Hugo Claus schreef een groot aantal gedichten, en een niet onaanzienlijk deel ervan gaat over de liefde en ademt erotiek. Zijn vrouw Veerle maakte daaruit een fraaie keuze van vijftig gedichten.

Geloof het of niet, lief, maar vanavond ben ik net een notaris die door liefde aangeraakt zich de pleuris schrikt. In de staatsiekast van mijn knoken

A 10,-

kraakt er iets dat raar is, het zal wel weer liefde zijn, dat pesterig kind dat molleblind van alles zegt dat ik moet noteren als gaf het mijn leven zin. Het stoot zijn hoofd, dat mollig kind, het gromt, het is onthand, het gaat tekeer in mijn karkas en verdomd, het verbrandt mijn hele inventaris.

‘Claus heeft me de verbijsterende rijkdom van het Nederlands laten horen, de woekering van de talloze registers van onze dialecten en zegswijzen, het gistende taalmoeras onder het gepolijste glazen dak van ons Algemeen Nederlands.’ – Erwin Mortier ISBN 978-90 234 7778 5

januari 2013 • gebonden, ca. 96 pag. • 12,5 x 20 cm • set van 5 ex. ca. A 50,- • isbn 978 90 234 7778 5 nur 306 • omslagontwerp Brigitte Slangen 9 789023 477785

9


hugo claus De Geruchten

hugo claus De wolken

Bekroond met de Libris Literatuur Prijs 1997

Uit de geheime laden van Hugo Claus

René Catrijsse, deserteur in een koloniale oorlog, keert begin jaren zestig terug naar zijn Vlaams geboortedorp. Zijn komst verwekt een reeks mysterieuze incidenten. De Geruchten is een portret van de Belgische samenleving dat geleidelijk uitgroeit tot een allegorie.

‘De precisie waarmee Claus het drama regisseert, uiteindelijk is dat wat De Geruchten indrukwekkend maakt, indringend en soms zelfs wijs.’ – nrc handelsblad

Goedkope editie van een prachtig geïllustreerd boek In 2011 verscheen De wolken, een boek vol foto’s en illustraties over het leven en het werk van Hugo Claus, afkomstig uit het Claus-archief, bestaande uit de meest uiteenlopende documenten: manuscripten en typoscripten, telegrammen, kattebelletjes, rekeningen, foto’s, brieven en dagboeken. Uit die nalatenschap maakte Marc Schaevers een schitterende selectie. De wolken is een indrukwekkend portret waarmee de grote Hugo Claus voor even weer springlevend wordt.

10 000 exemplaren verkocht

‘Ik ben beduusd van die schittering, van de fonkelende virtuositeit, verbluft door zoveel schwung in het vertellen van een verhaal.’ – het parool ‘Claus’ beste proza sinds Het verdriet van België, een boek derhalve, zijn zoveelste, in de categorie superieur.’ – ons erfdeel ISBN 978-90 234 7717 4

‘Deze even onthullende als ontroerende Claus-documentatie geeft, zowel in de teksten als in het beeldmateriaal, een portret van de complete mens. We zien zowel de zelfbewuste schrijver, overtuigd van zijn creatieve genie, die onzeker was over zichzelf, als de robuuste macho die zich blootgeeft als kwetsbare minnaar.’ – nrc handelsblad ISBN 978-90 234 5922 4

januari 2013 • paperback, ca. 224 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. A 17,90 9 789023 477174 10

A 19,90

isbn 978 90 234 7717 4 • nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen

januari 2013 • gebonden, ca. 336 pag. • 18 x 24 cm • ca. A 19,90 9 789023 459224

isbn 978 90 234 5922 4 • nur 301 • omslagontwerp Brigitte Slangen 11


marc didden Hugo Claus Een hommage

kevin absillis, sarah beeks, marnix beyen, onno blom, kris humbeeck en georges wildemeersch

De plicht van de dichter Hugo Claus en de politiek Een geestig in memoriam van de ene vriend aan de andere ‘Waarde Hugo, ik kan niks, maar ik heb het allemaal van jou geleerd.’ Dat zijn de woorden die Marc Didden al jarenlang eens in een lijvige liefdesbrief aan Hugo Claus had willen schrijven. Maar toen stapte de door hem zo bewonderde auteur en vriend op de boot naar de overkant en is die brief er dus niet meer gekomen. Tot vandaag dan. Want omdat Didden er zonder meer van uitgaat dat de moderne communicatietechnieken tot ver in het hiernamaals reiken, heeft hij het er alsnog op gewaagd die liefdesbrief te schrijven. En dat deed hij in de stellige overtuiging dat Claus – waar hij nu ook mag zijn – hem ook zal lezen.

marc didden (1949) leerde in de jaren zeventig

Hugo Claus stond erom bekend dat hij zijn ambacht tot in de puntjes beheerste. Zijn eruditie, veelzijdigheid en creatieve speelsheid zijn niet minder geprezen. Bij alle waardering voor Claus’ literaire meesterschap mag niet worden vergeten dat de schrijver zowel in het publieke domein als in zijn gedichten, romans en toneelwerk voortdurend de confrontatie aanging met de politiek. Van het gekonkelfoes in achterkamertjes en het geroddel aan de toog tot de grote verhalen van priesters, collaborateurs en bankiers: Claus wist het allemaal even lucide als trefzeker te analyseren en van commentaar te voorzien. Voor eenduidige standpunten of partijpolitieke boodschappen bleek zijn intellectuele natuur allerminst geschikt.

Hugo Claus kennen in Amsterdam en zijn enorme bewondering voor de schrijver sloeg al gauw over in een verlammende verwondering. Sindsdien zagen de twee elkaar ten minste één keer per jaar op vriendendiners. En telkens was de leerling te beduusd om aan de meester te melden hoezeer hij van hem hield. ISBN 978-90 8542 460 4

ISBN 978-90 8542 459 8

maart 2013 • paperback met flappen, ca. 144 pag. • 13,5 x 20 cm • ca. A 17,95 9 789085 424604 12

isbn 978 90 8542 460 4 • nur 641 • omslagontwerp Herman Houbrechts

maart 2013 • gebonden, ca. 304 pag. • 15 x 23 cm • ca. A 24,95 9 789085 424598

isbn 978 90 8542 459 8 • nur 321 • omslagontwerp Stijn Dams 13


Het imposante oeuvre van Hugo Claus in cassettes bij De Bezige Bij

A 89,90 A 89,90

A 39,90


verkoop en distributie belgië: WPG Uitgevers België nv - afd. boeken | Nassaustraat 37-41 | 2000 Antwerpen Telefoon: 03 - 20 59 400 | Fax: 03 - 23 39 569 | E-mail: boeken@wpg.be

16

vormgeving b’IJ Barbara | Amsterdam

www.debezigebij.nl

foto omslag © bert nienhuis

Uitgeverij De Bezige Bij bv | Van Miereveldstraat 1 | 1071 dw Amsterdam | Postbus 75184 | 1070 ad Amsterdam Telefoon algemeen: 020 - 305 98 10 | Fax algemeen: 020 - 305 98 24 | Fax verkoop/publiciteit: 020 - 305 98 39 E-mail: info@debezigebij.nl

Brochure Hugo Claus  

Brochure Hugo Claus

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you